Șapte PaȘi către o Nouă Românie

Postat de Noua Republică | 17/10/2011 Noua Republică este o colecție de cetăţeni liberi. Vorbim despre oameni care nu pot fi Șantajați, harnici, atenți la viața cetății Și preocupați de construcţia României de mâine. Ne-am adunat laolaltă pentru că ştim unde se ascunde puterea oricărei naţiuni: în capacitatea oamenilor de-a se asocia spontan, fără constrângeri, în numele unui ideal comun. În țara întreagă Și în diaspora, grupurile de susținători Noua Republică sunt animați de-o singură întrebare: în ce ţară vrem să trăim? Cum trebuie să arate casa noastră comună? Pledăm pentru relansarea unui proiect politic de centru-dreapta plecând de la niȘte convingeri fundamentale. Suntem o națiune de cetăţeni, nu doar contribuabili sau consumatori. Aparținem unui popor cu istorie Și destin, nu unei populaţii fără nume. Vrem dreptate, nu doar legi pe hârtie. Susținem piața liberă, fără drept la monopol. Respectăm credinţa, nu doar zidurile exterioare. Prețuim memoria trecutului, ca Și glasul celor nenăscuți încă. Vrem o nouă Constituție pentru românii de pretutindeni. Suntem aici pentru că ne pasă de Constituţie, identitatea naţională, justiţie responsabilă, economie de piaţă, valori morale şi securitate. Şapte paşi către o Nouă Republică, şapte trepte spre o Nouă Românie. I.Suntem cetăţeni, dincolo de confesiune sau etnie. Poporul e sursa suveranităţii statale iar drepturile individuale precumpănesc în fața privilegiilor celor aleȘi. Cetățenii au întâietate.

Nicolae Ceauşescu sau Ion Iliescu – trebuie să dispară. de respect şi de protecţie. toate partidele de guvernământ au tolerat acest lucru.Aleşii noştri există pentru că. Vrem anularea imunităţilor parlamentare. nume Și destin. lucru care ar conduce la o limitare a abuzurilor. Ultimele rămăşiţe ale vechilor aranjamente constituţionale – cele făcute sub Gheorghiu-Dej. trebuie să ne asumăm istoria. vocea diasporei trebuie să se audă nu doar economic. ci Și politic. morți în tranȘee. Astăzi. chiar dacă – în Afganistan sau Irak – acest lucru a presupus şi sacrificii. Avem nevoie de-o nouă Constituţie pentru românii de pretutindeni. probabil cei mai mulţi dintre dumneavoastră aţi luat metroul şi aţi coborât la staţia Eroilor. Votul cetățenilor trebuie să vizeze o listă deschisă de candidați. nu tocmeală. . În sfârȘit. cu bune Și cu rele. Dincolo de orice triumfalism patetic sau delir naționalist. Securitatea României se garantează într-o Europă a naţiunilor. dumnevoastră le-aţi acordat încrederea şi mandatul. gropi comune sau fără o cruce la căpătâi. rezultatul unui referendum trebuie să fie lege. Într-o Românie a baronilor. înainte de toate. Venind spre Casa de Cultură a Studenților. Noua Republică susţine fără echivoc apartenenţa la valorile spaţiului euro-atlantic. Participarea României la războiul împotriva terorismului islamist e legitimă şi necesară. România se bucură de recunoaşterea marilor naţiuni. Nicio ţară democratică nu acceptă ca un condamnat penal să poată vota astăzi în numele poporului. Nicio țară democratică nu permite ca judecătorii condamnați penal să-Și primească nestingheriți pensia. Sub raport militar. Reîntoarcerea la cetăţean va schimba şi logica democraţiei locale. suntem protejaţi de cel mai puternic scut de apărare din ultimii douăsute de ani (NATO). II-III. E un nume generic. e o referinţă obligatorie. În România ultimelor două decenii. Treptat. Electoratul trebuie să-i poată chema la vatră pe cei care au trădat mandatul politic primit la alegeri. ne putem gândi nu doar la un Parlament unicameral. Aparținem unui popor cu memorie. Cei mai mulţi au rămas necunoscuţi. Îi Știm pe foarte puțini dintre cei care au fost eroi. ci Și la limitarea numărului de mandate ale primarilor sau ale preşedinţilor de Consilii Judeţene.

nu doar actele de vitejie. Noua Republică militează pentru o justiție cu adevărat neutră față de influența puterii executive sau legislative. Ion Diaconescu a făcut parte din generaţia eroilor anonimi. pe stradă. disprețuiți de regimul comunist. Astăzi. nu legi pe hârtie. el a rămas fidel crezului naționalțărănesc: din 1936. cinstim victimele Holocaustului. IV. „O patrie a legalității” se va naşte atunci când reprezentanţii din Parlament îşi vor asuma. veți spune. Preţuim memoria celor care au trecut prin temniţe. Vrem dreptate. domicilii forţate. sunt pline cu oseminte de viteji. Braşov. Pe lângă Gulag. familia şi proprietatea. pentru a-şi proteja credinţa. primii. Nu noi trebuie să plătim atunci când magistrații greȘesc cu bună Știință. Sacrificiul tuturor acestor oameni au făcut din România o țară liberă şi demnă. Eroii anonimi ai zilelor noastre sunt toți cei care – acasă. Sighet sau RâmnicuSărat. a fost condus pe ultimul drum. Sibiu sau Bucureşti în decembrie 1989. demni Și liberi. Arad. Libertatea nu există în absenţa responsabilităţii. un cavaler al idealurilor ţărăniste şi creştin-democrate. . A fost unul dintre miile de cetăţeni liberi. în familie sau în biserici – slujesc un ideal mai mare decât ei înşişi. seniorul Ion Diaconescu. Cluj. Revenim astfel la întrebarea obsedantă a zilei: care vor fi eroii României de mâine? Nu e nevoie de un război sângeros ori de-o ocupație străină pentru a descoperi că avem o națiune cu oameni puternici. lagăre de muncă. Este tot ceea ce părinţii fondatori ai României moderne îşi doreau pentru ţara lor: „o patrie a libertăţii şi a legalităţii” (Mihail Kogălniceanu). viața. criteriile de integritate şi decenţă ale oamenilor liberi. la serviciu. Un popor cu memorie Și destin îȘi asumă erorile. Într-o lume a traseiȘtilor politici. Ne raportăm cu pioȘenie la panteonul soldaţilor români ucişi în Războiul de Independenţă şi în cele două războaie mondiale. după cum onorăm memoria tuturor celor care au suferit pentru libertatea de conştiinţă. greu încercaţi la Jilava.Noua Republică e formată din oameni care nu-i pot da uitării pe tinerii secerați la Timişoara. Legalitatea e mai mult decât un artificiu juridic: ea se hrăneȘte din simțul pentru dreptate al unui corp de magistrați. Și până în 2011. când începea Războiul Civil din Spanie. Cimitirele.

În acelaȘi fel. ucis sălbatec la Giurgiu) până la artişti (cântăreţul Costel Busuioc. Pe lângă un aranjament instituțional care previne abuzul Și tirania. de la servicii educaționale Și medicale până la servicii de energie Și transport public. înclinată spre viciu Și corupție. Respectăm credinţa şi valorile spirituale. descoperim în fiecare zi cangrena răului social: perseverența şi obrăznicia reţelelor criminale care. pentru siguranţă. fără drept de monopol. Legătura dintre corupția politică Și sărăcia materială devine evidentă. V. din naȘtere. produce risipă. Separația dintre Stat Și Biserică va rămâne non-negociabilă. Răscrucea prin care trece astăzi civilizația occidentală nu e doar o criză economică sau politică. pentru justiţie. În profunzimi. de acumularea datoriilor statelor suverane. Natura umană este. Ne trebuie concurență Și piață liberă. descurajează firmele neutre politic Și corupe decizia economică. întărind spiritul de toleranță Și bună înțelegere între oameni. VI. licitațiile trucate sau dedicate distorsionează piața. Trebuie să putem alege. se ascunde Și dezorientarea morală a unei societăți atinsă de morbul nihilismului. nu doar zidurile exterioare. Reîntoarcerea la popor nu se confundă cu populismul. Numai piața liberă ne va scăpa de poverile Și rigidităţile birocraţiei de azi. Numai domnia fărădelegii face ca oraşe întregi să fie cuprinse de gheara fricii. dincolo de orice monopol etatist sau privat (vezi controlul samsarilor din pieţele agroalimentare!). agresa şi spitalizat la Timişoara).Acest lucru nu se întâmplă. controlează clanuri politice. de la sportivi (precum baschetbalistul Hardy Chauncey. Doar competiția elimină impostura Și incompetența. cu precădere. Redescoperirea rădăcinilor iudeo-creȘtine ale lumii euro-atlantice ar putea readuce bunul-simț Și decența în spațiul public. Logica eficienței trebuie să domine Și reforma administrativă a statului. cumpără magistraţi şi terorizează oameni inocenţi. . Statul. Cu toate acestea. structurile de autoritate ale Statului trădează interesul cetăţeanului de rând – cel care plăteşte pentru ordinea publică. din 44 de steaguri bugetate pentru o singură urbe. în chip transpartinic. nepotismul. abia număra o duzină de flamuri pe stradă. Din nou. Relansarea economice a României se va face doar plecând de la capitalism. credem că o societate sănătoasă se hrăneȘte din idealurile divino-umane ale religiei creȘtine. Patronul spiritual al etatismului rămâne Ghiță Pristanda – polițistul care. Criza timpului nostru ţine. Nouă Republică respectă valorile spirituale Și virtuțile comunitare. Susţinem competiţia şi piaţa liberă. Revoltați Și neputincioȘi. în schimb.

Pentru a parcurge treptele spre o nouă Românie avem nevoie de-o altă clasă politică formată din lideri necompromiȘi. în ultimele decenii. Noi. Credem că adevărata politică se face printr-o sinteză inteligentă între lecţia trecutului. Cine va plăti aceȘti bani? În loc să lăsăm viitoarelor generații o zestre bogată. cei care sunt şi cei care vor fi. valori morale şi contractul cu cei nenăscuți încă. recunoaȘte demnitatea persoanei umane de la concepție până la moartea naturală. consumăm Și astăzi mai mult decât producem. credem că Statul trebuie. economie de piaţă. în întregime. presiunile prezentului şi obligaţiile morale impuse de viitor. Disprețuim pretențiile falȘilor conservatori care. despre limba română Și despre toate tradiţiile receptate la nivel universal. coeziunea familiei Și a comunității locale. spiritul antreprenorial (în contrast cu asistențialismul). Statul social de astăzi trebuie reformat la bază. Cum ne vor judeca cei care încă nu s-au născut încă? Nu este oare obligatoriu să-i considerăm Și pe cetățenii din 2040-2050 parte a corpului politic al naţiunii române? Noua Republică s-a născut din legământul nevăzut între cei care au fost. Solidaritatea organică transmisă de imperativul moral Și spiritual e mult mai eficientă decât acțiunea Statului secular. Datoria externă a României se apropie vertiginos de cifra de 100 miliarde de euro. Copacul fără apă la rădăcini se ofileşte. justiţie independentă. După toate măsurile de austeritate. Coroana copacului nu există fără trunchi iar trunchiul e puternic doar prin rădăcini adânci. ca Și glasul celor nenăscuți încă. Pentru ca România să reziste competiției globale. Prețuim memoria trecutului. luînd în calcul crizele demografice Și sociale ale viitorului. într-adevăr. Nu doar exigențe economice dictează acest lucru. Sprijinul oferit comunităţilor religioase trebuie să vizeze acţiunea pedagogică şi culturală.CreȘtinismul justifică nu doar o etică a muncii (în răspăr cu lenea). stimulează caritatea Și filantropia. reformat. Valorile creȘtine promovează cultura vieții. Şapte paşi către o Nouă Republică: o altă Constituţie. restul. oameni competenți Și vizionari pragmatici. în condiţii de maximă transparenţă fiscală. tot ceea ce ei vor primi din partea noastră e o foarte scumpă notă de plată. menținînd vie solidaritatea între generații. Iată de ce. cei care. identitate națională şi securitate armată. trebuie să ne luăm viaţa în propriile mâini. n-au păstrat decât privilegiile fostei Securităţi. Ne-am . nu mai pot munci sau cei care suferă de boli incurabile. Noua Republică îşi asumă o dimensiune conservatoare. Când vorbim despre patrimoniul cultural Și arhitectonic. VII. Ajutoarele trebuie să meargă doar spre cei nevoiaşi.

reprezentând profesii. Mii de români ştiu că schimbarea nu e doar posibilă. Pe lângă indignare. până la capăt. succesul tinerilor români recunoscuți de marile universități apusene datorează ceva şi zestrei de inteligenţă autohtonă. Frumusețea țării n-a emigrat nicăieri. Iată de ce credem că trebuie să alegem binele. până aici.săturat de repetenți guralivi. Societatea dă semne de schimbare. Dincolo de natură. nu doar răul cel mai mic. Noua Republică se hrăneşte din focul speranţei. industria IT Și serviciile au crescut proporțional cu volumul de exporturi. mafii ascunse care-şi reglează conturile. Cum vedem reforma sănătăţii. DeȘi criza ne-a zdruncinat finanțele. desigur. Asemenea oameni ne arată că merită să lupți. Prin ei. Se pot face bani în grădina Carpaților Și nu doar prin contracte cu statul. România are Și o cultură literară. . au spus unii! Ne dorim să eradicăm tot cancerul răspândit în subterana vieții publice. Oricâte hibe ar avea sistemul nostru de învățământ. necesară. Noua Republică reuneşte oameni de toate vârstele. miniȘtri fără pregătire Și parlamentari viciați de sentimentul impunității. edulcorat. ci Și din revoltă: vrem țara înapoi. după decenii de suspiciune. Noua Republică are. Nu vrem să pictăm un tablou fals. să redescoperim valori precum încrederea şi generozitatea. criminali exoneraţi şi condamnări cu suspendare. prea multă corupţie parlamantară îngrăşată din banul public. dorită. Noua Republică mizează pe geniul neobosit al oamenilor de afaceri. comunităţi şi confesiuni diferite. A sosit ceasul ca. România merită mai mult. De secole. Toți cei care călătoresc prin țară pot descoperi splendoarea toscană a colinelor din Dobrogea. ne-au încurajat Și ne-au oferit sprijinul lor material. online: avem susţinerea concretă a mii de români care ne-au scris. Noua Republică s-a născut nu doar din visare. reforma administrativă sau democraţia locală? Iată întrebări la care vom oferi răspunsuri în următoarele săptămâni. E timpul să le spunem tuturor: destul. pentru gloria cetății în care te-ai născut. artistică. nici un deget mai departe. cei care aduc pretutindeni plus-valoare. dar clasa politică e restantă. Nu existăm doar în mediul virtual. dar noi le acordăm titlul de grădinari ai succesului național. ci mai ales urgentă. Am văzut prea mulţi judecători cumpăraţi şi sfidători. peisajele de pe axa RucărBran rămân încremenite în pitoresc Și melancolie. antreprenorială. SocialiȘtii le spun exploatatori. delaţiune şi bârfă. educația gratuită e totuȘi accesibilă celor meritorii. obiective concrete şi planuri de acțiune.

„În vremuri de criză. al cetăţenilor fără pată în dosarele vechii Securități. al cetățenilor neşantajabili. partidele parlamentare par tot mai surde la glasul oamenilor vrednici care îȘi câȘtigă singuri pâinea. a celor care Și-au luat viața în propriile mâini. însufleţiţi de optimism şi încredere. 13 octombrie 2011). Optimismul. al celor dornici să lase viitoarelor generații o altă moȘtenire decât zdrobitoarea povară a datoriilor Statului. este o formă de politețe. încrezatori. dornici să urnească lucrurile din loc. Astăzi.Lupta pentru recâştigarea suflului civic al marilor oraşe trebuie dată centimetru cu centimetru. instituţii şi caractere. Suporterii platformei Noua Republică se compun din oameni activi. Noua Republică e atentă la vocea cetățenilor liberi Și puternici. (Textul redă prelegerea susţinută la Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti. Noua Republică vrea să-i descopere şi să-i asculte. Să ne mişcăm. să-i căutăm şi să-i sprijinim. zâmbitori. DetaȘarea mioritică Și acreala fatalistă nu sunt compatibile cu metafizica Noii Republici. O nouă Republică se sprijină pe valori. acolo unde altii aşteaptă iniţiativa Statului. Totul începe şi se termină cu oamenii de calitate. pentru ca răul să triumfe. Susținătorii proiectului nostru cred în voluntariat Și în spiritul asociativ. joi. pentru noi. energici. al celor competenți Și decenți. e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic” – spunea Edmund Burke. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful