Cuprins

Introducere……………………………………………………………………………. 3 Capitolul 1. Rolul planului de afaceri ca instrument de management………….… 5 1.1 Planul de afaceri: Definitie, functii, rol, avantaje……………………………..….....5 1.2 Algoritmul elaborarii planului de afaceri………………………………..…………. 8 1.3 Tipuri de planuri de afaceri………………………………………………………....15 Capitolul 2. Planul de afaceri al firmei SC Evento SA……………………………..16 2.1 Sinteza planului de afaceri…………………………………………….…………...17 2.1.1 Descrierea ideii de afacere……………………………………………….17 2.1.2 Strategia afacerii………………………………………………..………..17 2.1.3 Scopuri şi obiective………………………………….…………………...17 2.2 Descrierea afacerii………………………………………………….………….….. 18 2.2.1 Descrierea afacerii………………………………………………….….…18 2.2.2 Descrierea societatii……………………………………………...........…18 2.2.3 Descrierea produselor şi serviciilor ……………………….………. ……19 Capitolul 3.Planul de marketing şi managerial ………...………………..……….... 24 3.1 Planul de marketing………………………………………………………...………24 3.1.1 Descrierea pietei……………………………………………………...…..24 3.1.2 Segmentul tinta…………………………………………..…….……..…. 25 3.1.3 Concurenta……………………………………………….…….................25 3.1.4 Strategia de pret………………………………………………...………...27 3.1.5 Promovarea şi relatiile publice………………………………...………….28 3.2 Planul managerial……………………………………………………………………29 3.2.1 Proprietarii afacerii……………………………………………...………...29 3.2.2 Descrierea echipei manageriale……………………………..….…............29 3.2.3 Structura organizatorica…………………………………..…….…………30 3.2.4 Politica de management a resurselor umane………………………….…..31 1

Capitolul 4. Planul financiar al firmei………………………………………….……32 4.1 Ipoteze şi riscuri……………………………………………………………………32 4.1.1 Elemente de risc……………………………………………………….…32 4.1.2 Analiza SWOT a SC Evento SA…………………………………………32 4.2 Planul financiar…………………………………………………………………….33 4.2.1 Ipotezele previziunilor financiare………………………………………..33 4.2.2 Rezultate financiare………………………………………….……..…….35 4.2.3 Indicatori de evaluare ai proiectului……………………………………...38 Concluzii……………………………………………………………………………..40 Bibliografie…………………………………………………………………………..41 Anexe………………………………………………………………………………...43

2

Introducere

Dezvoltarea economică a unei regiuni sau a unei naţiuni este influenţata de o gamă largă de factori complecsi, iar antreprenorul ca şi agent economic a jucat câteva roluri fundamentale în istoria dezvoltării economice. Ca mod de organizare în România antreprenoriatul nu beneficiza încă in mod adecvat de o libertate de acţiune adecvată avantajelor potenţiale pe care le oferă. Lucrarea de faţă se doreşte a evidenţia situaţia economică favorabilă a României în acest moment, situaţie care este încurajatoare pentru cei ce doresc sa înfiinţeze o firmă. Trendul ascendent prin care toate ramurile economice trec şi faptul ca există o nevoie acută de produse şi servicii de calitate, incurajează tendinţele antreprenoriale. De asemenea dorinţa de a realiza aceasta lucrare vine ca o continuare fireasca a 3 ani de studiu la Facultatea de Comerţ. În opinia mea această facultate încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial prin proiectele şi disciplinele studiate, ceea ce m-a determinat să aleg această temă cu un puternic caracter practic. Structura lucrării urmareşte formatul logic, tratând in prima parte aspecte de natură teoretică, pentru ca mai apoi în capitolele următoare să prezinte în detaliu aspectele ce privesc planul de înfiintare al unei firme de evenimente. În primul capitol al lucrării sunt tratate aspectele de ordin teoretic referitoare la planul de afaceri, fiind de folos în inţelegerea importanţei elaborarii acestuia atât din prisma posibilităţii obţinerii de fonduri cât şi din prisma utilizarii acestuia ca instrument de management, mai ales pentru firmele nou infiinţate. In capitolul doi este prezentată ideea afacerii, obiectivele pe care antreprenorul le stabileşte şi strategia prin care va atinge aceste obiective. De asemenea sunt prezentate in detaliu şi serviciile ce vor fi prestate, impreuna cu punctele forte ale acestora. Capitolul trei urmăreşte in detaliu planul de marketing şi cel managerial, acestea fiind extreme de importante deoarece de abilitatea echipei manageriale şi de modalitatea de promovare a serviciilor depinde succesul acestei iniţiative.

3

Ultimul capitol, şi cel mai important prezintă previziunile financiare, previziuni pe care se bazeaza demonstraţia de profitabilitate a acestei idei de afacere. Calculul costurilor şi veniturilor previzionate ajută la calcularea indicatorilor de rentabilitate, extrem de importanţi în analizarea unei idei de afaceri.

4

Planul de afaceri este un instrument indispensabil atât celor interesaţi de demararea propriei afaceri. 2005. piaţa ţintă. p . metode. avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor. funcţii. să fie vigilent. Horia Irimia. precum şi resursele şi aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii.Planul de afaceri. Timişoara. Cristian Bisa . cât şi celor care sunt în căutare de parteneri sau investitori.1 Planul de afaceri: definiţii. tehnici.17 5 ."3 1 Frunzăverde Doina.60 2 Dumitru Porojan. Descoperirea oportunităţilor de profit nu este accidentală ci este stimulată de perspectiva recompensei personale1. utilizând experienţa şi realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea către viitor. Venera Rândaşu – Antreprenoriat: teorie şi practică . Teora.Capitolul 1. p. Antreprenorul trebuie doar să identifice oportunităţile de profit înaintea altora. Bucureşti. Pentru a putea profita de aceste oportunităţi ivite în orice moment pe piaţă întreprinzătorul are nevoie pe lângă ideea de a pune pe picioare o firmă şi de o structură detaliată asupra a cum va face lucrul acesta: planul de afaceri. resursele financiare necesare şi alte detalii operţionale. Editura Mirton. Ed. Casa de Editura IRECSON. să posede o capacitate peste medie de a învăţa din greşelile trecutului şi de a face diferenţa între disponibilităţile existente şi cele reale.”2 “Planul de afaceri este un instrument al prezentului. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenţie produsele/serviciile oferite. 2000. Bucuresti. Antreprenorul ca şi agent economic a jucat câteva roluri fundamentale în istoria dezvoltării economice. proceduri . Aceşti factori influenţează atât numărul de întreprinzători disponibili cât şi abilitatea de a-i atrage. p. În literatura de specialitate el este definit după cum urmează: “Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii.Planul de afaceri :concepte. Rolul planului de afaceri ca instrument de management 1. competiţia. elaborat prin aproximaţii succesive. avantaje Dezvoltarea economică a unei regiuni sau a unei naţiuni este influenţată de o serie de factori complecşi. El are drept scop cel mai avantajos compromis între ceea ce doreşte şi ceea ce poate să facă firma respectivă. 2002. 10 3 Alan West .

Planul de afaceri conferă încredere în forţele proprii şi poate compensa lipsa experienţei şi a capitalului. compara şi clasifica ideile de afaceri. Totuşi un plan de afaceri scris nu garantează obţinerea unei finanţări. strategiile vor fi cizelate iar afacerea este examinată din toate punctele de vedere. evalua. Rolul planului nu este exclusiv acela de a demonstra că afacerea merită finanţată ci şi de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de demarare a afacerii. direcţiei şi amplitudinii abaterilor de la plan. Funcţia de evaluare a unei noi idei de afaceri studiază capacitatea planului de a analiza. a ideii de afaceri promovată. de a trasa obiectivele viitoare şi de a alege strategia optimă pentru atingerea lor. Astfel alocarea resurselor se va face după criterii de maximizare a eficienţei. finanţatorilor sau asociaţilor “planuri de afaceri scrise”. investitorii particulari analizează îndelung planul de afaceri al firmei solicitante de credit sau de participare la investiţie înainte de a lua o decizie.Întreprinzătorii sunt tot mai solicitaţi să prezinte creditorilor. vor diminua riscul de a fi expuşi pericolelor neprevăzute. ci mai degrabă este o cale de scoatere în evidenţă a flerului şi spiritului antreprenorial. a scopurilor şi obiectivelor acesteia să stabilească metodele prin care acestea vor fi atinse şi să identifice riscurile implicate. precum şi modalităţile prin care firma va acţiona pe viitor. Acest lucru este realizat prin cele 4 funcţii ale planului de afaceri: Funcţia de cristalizare şi devoltare a ideilor are ca scop definirea clară a modului în care afacerea va fi condusă. vor aprecia capacitatea antreprenorului de a diagnostica situaţia prezentă. Funcţia de generator de finanţare analizează planul din punctul de vedere al afacerii de a genera încasări necesare operaţiunilor zilnice. Băncile. Planul de afaceri aduce ideea de afacere mai aproape de realitate: ideea. cercetările şi previziunile devenind tangibile. 6 . Prin această funcţie antreprenorii îşi vor îmbunătăţi experienţa profesională şi cunoştinţele. în momentul în care atingerea obiectivelor este ameninţată. şi vor putea fi în măsură. plăţii datoriilor şi generării profitului. Funcţia de realizare a unei evaluări retrospective are în vedere identificarea cauzelor. deţinătorii de capital. Cei interesaţi de a investi în ideea de afacere. să aplice măsurile corective potrivite.

p.clasifică Obţinere finanţare: creditare investiţie grant-uri Schema 1 Funcţiile planului de afaceri 4 Întocmirea unui plan de afaceri de către antreprenor aduce cu sine avantaje de necontestat: • • • Datorită abordării sistematice a activităţii de planificare greşelile vor fi făcute mai Poate compensa lipsa de experienţă. 4 Porojan. deoarece poate face un posibil întreprinzător Oferă o imagine realistă asupra resurselor financiare necesare: câţi bani sunt degrabă pe hârtie decât în practică.analizează . mai încrezător în capacitatea sa de a demara şi administra o afacere.compară . cit. direcţia şi amplitudinea abaterilor de la plan Planul de afaceri Evaluare prospectivă: . când?. pentru cât timp?.Cristalizare şi dezvoltare a ideilor: scopuri obiective acţiuni riscuri Evaluare retrospectivă: cauzele.. op.evaluează . pentru ce?. necesari?. 13 7 .

un rezumat solid al previziunilor financiare şi cel mai important trebuie să evidenţieze profitabilitatea afacerii în faţa investitorilor şi creditorilor. Aceasta trebuie să conţină 5 Ion Sandulescu . Capitolul de descriere a afacerii trebuie să cuprindă secţiuni care să ofere răspunsuri la toate întrebările legate de ideea de afacere: 1. 1. o echipă managerială competentă şi capabilă.”5 Cuprinsul planului de afaceri alături de sinteza acestuia reprezintă primele două elemente structurale ale planului şi sunt în corelaţie directă cu prezentarea planului de afaceri.H Beck. Bucuresti.4 8 . planul financiar şi anexele planului. tehnicile Vor fi definite drepturile şi atribuţiile managementului şi angajaţilor.2 Algoritmul elaborării planului de afaceri Planul de afaceri trebuie să fie bine structurat şi să urmeze o cale logică. descrierea afacerii. procesul operaţional zilnic. planul de marketing. de actualitate şi exacte. Indiferent de dimensiunea planului de afaceri pentru a fi considerat complet el trebuie să conţină următoarele elemente structurale: sinteza planului. “Sinteza trebuie să reflecte o idee de afacere profitabilă. acestea trebuind să fie relevante.• • • Este un material de reclamă şi de susţinere a vânzării unei companii. Sinteza reprezintă un plan de afaceri în forma cea mai concisă. planul operaţional. Descrierea ideii de afacere – în această secţiune sunt prezentate obiectivele afacerii şi modul în care acestea vor fi atinse: cu alte cuvinte strategia.Planul de afaceri. politica de preţuri. Cuprinsul reflectă modul de organizare al planului şi forma sub care acesta se prezintă. o piaţă clară. 2001. un plan de afacere coerent. Descrierea afacerii se face cu ajutorul datelor şi informaţiilor disponibile. angajare şi concediere. şi are rolul de a stimula cititorul să parcurgă planul în întregime. avantajele competitive de importanţă. avantajele competitive. nevoile şi aşteptările lor. politicile de utilizate pentru cucerirea segmentului de piaţă dorit. managementul şi organizarea afacerii. p. sintetizând eficient informaţiile cuprinse în plan. Ghid practic. cuprinsul lucrării. specifică şi definită. Editura C. Vor fi identificaţi clienţii.

3. O înţelegere a evoluţiei acestora pe piaţă este importantă pentru definirea politicii de piaţă şi de produs pe care firma o va aplica. Descrierea societăţii – Informaţiile din această secţiune sunt punctuale şi sunt Descrierea produselor sau serviciilor – Se consideră important prezentarea în această a produselor sau serviciilor. Planul de marketing trebuie bine fundamentat pe fiecare componentă în parte. Editura Rentrop&Straton. bariere. Bucuresti. din afara ariei de influenţă a întreprinderii. Planul de marketing este mijlocul prin care se implementeaza strategia de marketing aleasă. 4. juridică şi socială. economică. clienţi. tehnologia actuală şi poziţionarea reprezentate de elemente de indentificare ale societăţii secţiune produsului/serviciului pe piaţă. a clienţilor potenţiali şi a căilor de transport este importantă. Localizarea este foarte importantă şi în cazul activităţilor de producţie unde localizarea în apropierea surselor de materii prime. Descrierea mediului în care va evolua societatea – Mediul este reprezentat de factorii externi. identificarea obiectivelor. Pentru a planifica activitatea de marketing este necesară înţelegerea clară a obiectivelor de marketing ale companiei. caracteristici specifice ale pieţei. dezvoltarea ulterioară a acestuia. “Pentru descrierea pieţei se au in vedere urmatoarele: identificarea şi descrierea industriei. planul de producţie şi modul în care se va asigura calitatea acestora. fixarea sarcinilor ce trebuie realizate şi planificarea acţiunilor. p. 2. Descrierea pieţei – elementul central în descrierea pieţei îl constituie evoluţia preţului produsului sau grupelor de produse şi servicii care fac obiectul planului de afaceri. Premergător alegerii strategiei trebuie studiate informaţii referitoare la: piaţă. 2007. care influenţează evoluţia afacerii în viitor şi sunt de natură politică.informaţii referitoare la scopul afacerii. dar şi a obiectivelor generale ale firmei. unde vadul commercial este esenţial. 57 9 . de la cunoaşterea pieţei şi până la satisfacerea nevoilor clienţilor: 1.„ 6 6 John Westwood . concurenţă. mărimea sectorului de activitate. 5. tendinţele la nivel naţional in acest sector.Cum sa concepi un plan de marketing. Descrierea şi avantajele localizării societăţii – localizarea afacerii este importantă mai ales în cazul activităţilor de comerţ. politici de preţuri practicate.

necesităţi de siguranţă. Descrierea pieţei Segmentarea generală a pieţei 10 . necesităti sociale. alte elemente ale strategiei şi feedback-ul din partea clienţilor”7. Promovarea produsului poate conduce fie la succesul fie la falimentul unei firme. de aceea in momentul in care se stabileşte ce politică de preţuri va fi folosită vor fi luaţi in considerare atât factori interni cât şi externi ce pot afecta costurile. Politica de pret are o foarte mare influenţa asupra nivelului vanzărilor. Scopul strategiei de marketing este acela de a realiza efectiv vânzarea. 4. politica de preţ. motivaţia clientului şi trendul pieţei. prin evidenţierea punctelor slabe şi forte în comparaţie cu aceştia. Planul de 7 marketing 62 Idem. de aceea a avea un produs sau serviciu competitiv şi a nu-l promova este ca şi cum activitatea nu ar fi desfaşurată. Analiza concurenţei are in vedere doua aspecte: existenţa concurenţei şi identificarea concurenţei. analiza amplasamentului şi amenajările necesare. promovarea şi relaţiile publice. pentru ca se ştie ca la baza unei achizitii stau nevoile clienţilor ordonate de către Abraham Maslow astfel: necesităţi fiziologice. Trendul pieţei exprima tendinţele de evoluţie ale segmentului de piaţa ţintă pe care se va focaliza afacerea analizată. Concurenţa şi alte influenţe – analizarea tuturor informaţiilor referitoare la situaţia concurenţilor actuali şi potenţiali. Motivaţia clientului este un aspect ce trebuie tratat cu seriozitate de catre antreprenor. p. deoarece pentru a supravieţui firma are nevoie de venituri. În momentul în care se analizeaza concurenţa trebuie determinate punctele slabe ale concurenţilor şi modul in care pot fi exploatate ecestea şi de asemenea trebuie conferite serviciilor sau produselor acele caracteristici necesare obţinerii succesului pe piaţa. stimă şi autorealizare. Segmentarea pieţei se realizează prin împarţirea clienţilor efectivi şi potenţiali pe grupe. Identificarea segmentului de piaţă ţintă – se va face prin analizarea următoarelor aspecte: segmentarea pieţei. 3.2. Strategia de marketing – este concepută prin precizarea modului în care vor fi realizate următoarele: “strategia de vânzare şi distribuţie.

70 11 .Identificarea segmentului de piaţă ţintă • • • Segmentarea propriu-zisă a pieţei Motivaţia clientului Trendul pieţei Concurenţe şi alte influenţe • • • Cercetare de piaţă • Gradul de concurenţă Surse de concurenţă viitoare Bariere de intrare pe piaţă Alte influenţe Strategia de marketing • • • • • • Vânzări şi distribuţie Preţ Promovare şi relaţii publice Amplasament şi amenajări Feedback Alte elemente Schema 2: Elemente de definire a planului de marketing 8 8 Porojan. p.. cit. op.

să anticipeze şi să planifice activitatea. Managementul afacerii. Forţa de vânzare conţine detalii referitoare la pregătirea şi experienţa personalului de vânzări. metodele de vânzare utilizate. mijloacele de promovare a vânzărilor. targeturilor de vânzări. care derivă tocmai datorită dimensiunii reduse a acestora: deciziile sunt luate mai rapid şi puse mai rapid în practică. în funcţie de riscurile pe care le presupune afacerea în cauză. mediu de lucru mai destins. prezentarea proprietarilor afacerii şi politica de management a resurselor umane. managementul se limitează la a reacţiona la apariţia problemelor neîncercând să prevadă. 12 . deoarece indiferent de cât se va realiza. mediu de lucru transparent unde angajaţii îşi pot vizualiza mai rapid efectele benefice ale eforturilor. 3. Protecţia împotriva riscurilor presupune existenţa unor poliţe de asigurare. 2. managemnetul nu are suficient timp să rezolve dificultăţile ce apar pe parcursul dezvoltării firmei. comunicare eficientă în cadrul organizaţiei. 4. organizarea resurselor umane în cadrul afacerii. acestea beneficiază şi de un număr mare de avantaje. dar şi cele negative întrucât acestea vor da credibilitate planului de afaceri şi în plus vor ajuta antreprenorul să le conştientizeze şi să facă eforturile necesare evitării lor. Este important de prezentat atât aspectele pozitive ale afacerii. Producţia include toate răspunsurile la întrebările legate de modul în care activitatea Personalul este resursa cea mai importantă într-o afacere. informaţia managerială este limitată. relaţii între conducere şi angajaţi sunt mai cordiale.Planul operaţional reliefează modul de transpunere în practică a strategiei construite până acum şi cuprinde: 1. dacă nu există cineva să o pună în practică. Riscurile asociate. Pe lângă aceste numeroase probleme ce pot apărea în procesul de conducere al unei firme mici. nu va aduce nici un rezultat. ceea ce conduce la relaţii profesionale mai flexibile. În cazul unei firme mici managementul afacerii poate ridica multiple probleme cum ar fi: managementul nu dispune de abilităţile necesare în anumite domenii cheie. de bună ar fi o idée de afacere. În acest capitol al planului de afaceri se recomandă prezentarea echipei manageriale.

Riscurile ce pot afecta durata de încasare a creanţelor sunt: dependenţa de clienţi puternici care nu-şi achită obligaţiile în termenul prevăzut. 156 13 . p. lichidităţi insuficiente. management financiar defectuos. cit. modificări ale comportamentului consumatorului . lichidităţi insuficiente. datorită: concurenţei.Preţurile Produsului finit Materiilor prime Utilităţilor Factori de risc Duratele De încasare a creanţelor De rambursare a datoriilor Costul forţei de muncă Rata dobânzii Schema 3: Principalele variabile influenţate de factorii de risc9 Preţurile utilizate în prognoza cifrei de afaceri sunt supuse unui puternic risc. op. modificării mediului economic.. Potenţialii factori de risc privitori la durata de rambursare a datoriilor către furnizor sunt: nivel de îndatorare mare ce nu permite achitarea acestora la timp. 9 Porojan. dependenţa de anumiţi clienţi.

împrumuturi supradimensionate. împrumuturi subdimensionate • Rezolvarea situaţiilor neprevăzute – sunt evenimente neplanificate ce produc influenţe consistente asupra situaţiei economice a firmei: întreruperea producţiei. “ Obiectivele planului de afaceri: • Reducerea riscurilor financiare – se realizează prin anticiparea acestora şi stabilirea din timp a măsurilor optime care se vor lua în caz de necesitate. Posibilii factori de risc în depăşirea nivelului prognozat a ratei de risc sunt: înregistrarea şi acoperirea unui deficit de numerar perioada de previziune sau îndatorare mare. Cele mai importante riscuri de această natură ce pot apărea sunt: lipsa lichidităţilor. exigenţele privind tehnologia şi necesarul de resurse materiale. scumpirea creditului pe atent urmărite de antreprenor 14 . Planul financiar reprezintă partea cea mai puţin flexibilă a planului de afaceri. Cele fizice influenţează precizia estimării vânzărilor. dependenţa de anumite categorii de personal. conducere slabă. dispariţia unui concurent • • Reducerea costului finanţării Obţinerea de surse de finanţare externe – reprezintă unul din obiectivele cele mai neaşteptat. costurile de producţie şi încasările din vânzări. Din categoria riscurilor financiare inflaţia este cea care are impactul cel mai puternic asupra viabilităţii financiare a firmei. relaţii de muncă necorespunzătoare şi tehnologie învechită. introducerea unui produs superior de către un concurent. Riscurile ce pot afecta o întreprindere sunt de natură fizică şi financiară. capitalul circulant. ea influenţând volumul activelor fixe. “Datorită faptului că previziunile financiare vor fi într-o mare măsură nesigure este indicat să se întocmească mai multe scenarii financiare: o prognoză bazată pe ipoteza cea mai probabilă de lucru şi o prognoză bazată pe utilizarea întregului potenţial al afacerii.Riscurile care afectează costul forţei de muncă sunt: subdimensionarea organigramei iniţiale.

de specificul proiectului şi de necesităţile de informare se cunosc următoarele planuri de afaceri: • • • “Planul sumar – conţine între 10-20 pagini şi este folosit pentru firmele ce sunt la Planul complet – conţine un număr de 20-50 pagini şi este utilizat în special atunci Planul detaliat – conţine un număr de minim 50 de pagini şi reprezintă nivelul cel începutul activităţii lor când valoarea necesarului de finanţat este consistentă mai complex al prezentării unui plan de afaceri”10 Din punct de vedere al destinatarilor planului de afaceri şi al confidenţialităţii informaţiilor furnizate se poate considera următoarea clasificare a formelor de prezentare a planului de afaceri: • • • • “Versiunea confidenţială –prezintă informaţii confidenţiale şi complete destinate Versiunea parţială – pune accent pe fluxul de numerar şi pe structura capitalului şi Versiunea specifică – este destinată unui cititor specific.33 Idem.34 15 . ce are o anumită necesitate Versiunea generală – în care nu se regăsesc informaţii confidenţiale şi care este conducerii superioare.3 Tipuri de planuri de afaceri În ceea ce priveşte amplitudinea lucrării.1.”11 10 11 Porojan. p. acţionarului majoritar sau unui potenţial cumpărător al companiei este destinată investitorilor şi creditorilor informaţională întocmită pentru destinatari de tipul acţionarilor şi analiştilor financiari. în funcţie de gradul de complexitate al problemelor abordate. p. cit. op.

PLANUL DE AFACERI AL SC EVENTO SA 16 .

Planul de afaceri al SC Evento SA 2.1 Sinteza planului de afaceri 2.000 €.1.1 Descrierea ideii de afacere Societatea Evento SA face parte din sectorul terţiar. firmele de dimensiuni medii şi mari reprezentând targetul vizat de firmă. 2.2 Strategia afacerii Strategia abordată de managementul Evento SA va fi una de diferenţiere calitativă faţă de ofertele concurenţilor. Evento îşi propune organizarea de evenimente dedicate sectorului corporate. 2. iar recunoaşterea acestei poziţii se va face prin atingerea într-un interval de 3 ani a unui volum al cifrei de afaceri de 210.3 Scopuri şi obiective Afacerea îşi propune să se distingă ca una din cele mai serioase firme pentru tipul de servicii oferite. iar succesul şi experienţă unora dintre aceste firme argumentează alegerea acestui tip de strategie. Obiectul de activitate al firmei este prestarea de servicii in domeniul organizării de evenimente. Cu toate că există un număr mare de firme prestatoare de servcii asemănătoare s-a constat că pentru atragerea şi menţinerea clienţilor ţintă vizaţi de Evento.1. cel al serviciilor.Capitolul 2. acest tip de strategie s-a dovedit a fi cel mai performant. Pentru a-şi atinge acest scop firmă va avea în vedere următoarele obiective: îmbunătăţirea permanentă a serviciilor oferite clienţilor şi dezvoltarea acestora diversificarea după primul an de activitate a serviciilor oferite clienţilor lărgirea ariei de prestare a serviciilor după primul an de activitate 17 . iar obiectivul principal urmărit de managementul companiei este de atragere şi menţinere a unui număr cât mai mare de clienţi prin aceast tip de strategie.1. .

2. Evento îşi propune crearea unui portofoliu de clienţi stabili format din firme de dimensiunii medii şi mari: naţionale şi multinaţionale. 2. Lărgirea ariei de prestare a serviciilor va fi făcută prin abordarea pieţelor din oraşele de provincie cu potenţial economic ridicat. Diversificarea ofertei se va face în principal prin abordarea unei game mai largi de evenimente organizate.2 Descrierea afacerii 2. planuid să se diferenţieze de celelalte firme prestatoare de servicii identice prin calitatea ridicată a serviciilor prestate şi promtitudine în tratarea tuturor cerinţelor. 11. pentru a nu avea cheltuieli mari de pe urma plătii impozitelor şi 18 . perfecţionarea pregătirii personalului atât pentru cel nou angajat cât şi pentru cel existent.2.2 Descrierea societăţtii Societatea comercială SC Evento SA este persoană juridică română cu sediul în Strada Brânduşelor Nr.2. la data întocmirii planului de afaceri. Numărul iniţial de angajaţi al firmei va fi de 4 persoane. Finanţarea activităţii se va face din surse proprii.Îmbunătăţirea calităţii serviciilor va fi asigurată şi menţinută prin exercitarea unui control strict al managementului .1 Descrierea afacerii Principalul obiect de activitate al firmei Evento constă în prestarea de servicii de planificare şi organizate de evenimente corporate. Activitatea va fi desfăşurată de acţionari pentru început. structura de finanţare a activităţii cuprinzând în proporţie de 100% capitaluri proprii. abordând şi alte segmente de pe piaţă organizării de evenimente. spectacole. În prezent societatea dispune de un capital social de 4500 €. Obiectul principal de activitate în constituie conform cod CAEN 923 Alte activităţi. Sector 3 Bucureşti .

managementul participanţilor. 19 . aparatura multe limbi. traduceri simultane în mai internationala (welcome coffee. realizarea de focuri de artificii de intensitaţi şi durate diferite. promovarea evenimentului. În viitor firma îşi doreşte.contribuţiilor salariale. identificarea surselor de venituri şi distributia lor în raport cu categoriile de cheltuieli angajate) . vom construi o echipă pregătită şi potrivită ce se va plia perfect pe cerinţele tuturor clienţilor noştri. audio-video. Serviciile de bază prestate de Evento sunt: • • • • • • • • • • asigurarea logisticii necesare realizării evenimentului de la sala de conferinţe. sonorizare. video. welcome cocktail. urmare a diversificării serviciilor şi dezvoltării activităţii să angajeze personal calificat în domeniu. lumini. servicii de catering – realizarea de meniuri specifice din bucataria romaneasca şi servicii profesionale foto. dinner. coffee break.3 Descrierea produselor şi serviciilor Evento oferă o gamă completă de servicii de planificare a evenimentelor şi serviciilor asociate acestora. consultanţă de specialitate (alegerea datei şi a locaţiei. lunch. sonorizări. laser.2. birotică specifică. stabilirea necesarului de materiale. echipamente şi servicii. lunch box) . realizarea planului de acţiuni pentru organizarea evenimentului. Obiectivul Evento este de a satisface pe deplin exigenţele tuturor clienţilor avînd în vedere că numărul firmelor prestatoare de servicii asemănătoare este ridicat şi in consecinţa cerinţele clienţilor sunt mai ridicate. estimarea şi structurarea bugetului. deoarece există in orice moment posibilitatea alegerii altei firme. amenajarea şi decorarea optimă a spaţiilor în care se desfasoară evenimentul. 2. Pentru a ne asigura că evenimentul va fi un success de ambele părţi.

sonorizare. sistem televoting ) . distribuirea materialelor informaţionale în cadrul evenimentului. e-mail.• servicii de recepţie şi secretariat (primirea şi înregistrarea participanţilor. redactarea comunicatelor de presă. programe turi. limuzine. afişe. autoturisme) . închirieri autocare. gestionarea invitaţiilor şi a rezervărilor. diaproiector. evaluări) . ecran. asistenţă tehnică. flipchart. Evento furnizează o gamă completă de servicii necesare pentru ca evenimentul să conducă la atingerea obiectivelor sale. microbuze. anunţuri şi ştiri instituţionale. servicii de multiplicare documente.Fie că vorbim de un seminar intern de mici dimensiuni sau o conferinţă regională. transmisie fax. sistem de ul solicitat . regie. programe de divertisment pentru serile festive. prin: • promovarea evenimentului. În funcţie de profilul clietului firma se va ocupa de organizarea următoarelor tipuri de evenimente: Seminarii şi conferinţe . • • • • • • • • scenariu. analiza comunicării reflectata în mass-media sau evaluarea periodică a imaginii publice. pregătire şi distribuire de ecusoane. servicii de publicitate şi materiale promoţionale (conceperea design-ului. analiza şi evaluarea activităţii de impunere a imaginii. tipărirea şi servicii PR (contactarea şi invitarea diferitelor personalităţi la eveniment. • • închiriere săli de conferinţe sau diverse locaţii potrivite cu tema evenimentului şi set-upînchiriere aparatură audio-video (videoproiector. ) . Împreună cu partenerii noştri specialişti în relaţii publice. sistem de traducere simultană şi alternativă. plasmă. contactarea servicii hostess.stice. amplasarea de bannere. retroproiector. servicii de transport (transferuri. activităţi post eveniment. 20 . vă oferim servicii complete prin: asistentă acordată purtatorului de cuvânt al companiei. asigurarea protecţiei participanţilor şi paza locaţiei evenimentului. cazare în ţară şi în străinatate ţi alte servicii turistice la preţuri preferenţiale. crearea şi publicarea unei pagini web dedicate evenimentului) mass-media.

flipchart-uri. cazare. mijloace promoţionale pentru eveniment (obiecte promoţionale personalizate) . Conferinţe de presa . dezvoltarea conceptului de amenajare a standului. promoţionale. Târguri şi expoziţii . materiale promovarea pre-eveniment. a activităţilor sociale şi a tururilor.oferim servicii de consultanţă în planificarea. pliante). furnizarea suportului multimedia şi a serviciilor de traducere. prin: • • • • • • alegerea târgurilor şi expoziţiilor la care se va participa. IT ) . instalatii de sonorizare. stabilirea mesajelor care vor fi transmise. stabilirea unor obiective clare şi alegerea instrumentelor de promovare potrivite pentru îndeplinirea acestora. preluarea de la aeroport (dacă este cazul) şi înegistrarea participanţilor.• • • • • gestionarea serviciilor de cazare şi transport.şi post-eveniment. pauze de cafea) . transferuri şi transport. evaluarea satisfacţiei clienţilor şi gestionarea bazelor de date generate de eveniment. catering (cine festive. tururi/programe opţionale pre. recepţii. 21 .Serviciile specializate furnizate sau integrate sunt: • • • • • • • • • închirierea locaţiilor. retroproiectoare. traducere simultană. alegerea tehnicilor de promovare ce vor fi folosite (evenimente. organizarea cinelor festive. dotări şi servicii audio-video (videoproiectoare. dezvoltarea planului participării şi a bugetului. evenimente sociale. cocktail-uri.

cazare şi masă (pensiuni şi hoteluri). sonorizare şi nu numai. aceste activităţi de cooperare între angajaţi. training-uri personalizate. team-building-ul imbunătăţeşte abilitatea agajaţilor de a rezolva probleme prin acordarea de suport şi incredere reciprocă. transpuse în mediul de lucru. bal mascat. iîntreceri sportive: barcă.consultanţă şi asistenţă în organizarea de team-building cu ajutorul partenerilor noştri din domeniul resurselor umane. karaoke. valorilor şi misiunii companiei clientului. Evento se asigură că toţi clienţii vor avea un eveniment de succes. Vom lucra pentru a realiza evenimentul care să reprezinte cât mai bine produsul. Evento este alături de clienţii săi dacă aceştia doresc un invitat de renume. DJ. contribuie la o mai bună desfăşurare a activităţii companiei şi implicit la succesul acesteia: • • • jocuri şi provocări distractive. un DJ profesionist.lansările de produs sunt cele mai bune momente pentru a crea imaginea şi valorile pe care produsul le va avea pe piaţa. 22 . decoraţiuni. un maestru de ceremonii sau de momente originale şi creative care să aducă un plus de valoare evenimentului. promovarea evenimentului. maraton Petreceri de companie . Petrecerea organizată va fi personalizată. Astfel. logistica necesară. adaptatăa specificului activităţii.Fie că este vorba despre o petrecere pentru angajaţi sau parteneri. servicii foto şi video. Aceste tipuri de evenimente necesită atât o atmosfera şi intensitate potrivită cât şi un cadru atractiv pentru audienţă. petreceri cu interpretare de roluri. o vedeta a muzicii româneşti sau internationale.Lansare produs . activităţi specifice de teambuilding indoor şi outdoor. Team-building . Prin diverse activităţi şi exerciţii. autocare). căutare de comori) . PR şi media. prin găsirea şi amenajarea locaţiei. sau de clasica petrecere de Crăciun. o celebritate din sport sau teatru . competiţii indoor şi outdoor între echipe (paintball. curse de biciclete. servicii de transport (închiriere microbuze. călărie.

Planul de marketing şi de management al Evento SA 3.Capitolul 3. insă puţini sunt cei specializaţi in acest domeniu. Printre organizatori se numără agenţiile de publicitate şi de turism.5 milioane de euro Organizarea de conferinţe. În acest moment volumul pieţei de organizare de evenimente este estimat in funcţie de tipul de eveniment organizat: Organizarea de targuri şi expoziţii – 50 milioane de euro Organizarea de evenimente de carieră – 1. 23 . lansări de produse – 35 milioane de euro Organizarea de team-building-uri şi petreceri de companie – 3 milioane euro În acest moment acest sector este intr-o continuă creştere estimându-se un procent de creştere pentru anul 2008 de 30 % . non-guvernamentale. Deşi în anii trecuţi toţi cei care aveau de organizat un eveniment alegeau să-l organizeze cu resurse şi cunoştinţe proprii. cu aşteptări din ce in ce mai mari şi mai sofisticate din partea clienţilor. tendinţa s-a schimbat.40%. seminarii. pe piaţă este nevoie de firme care să presteze servicii dedicate sectorului corporate. Ţinând cont că pe piaţa sunt puţine firme specializate strict pe organizarea de evenimente corporate. organizaţii guvernamentale.1 Planul de marketing 3. aceştia alegând să apeleze la serviciile unei firme specializate. diferite fundaţii. iar marea majoritate a firmelor de pe această piaţă organizează atât evenimente private cât şi corporate. interne şi internaţionale.1. centre culturale sau asociaţii profesionale.1 Descrierea pieţei Ramura prestării serviciilor de organizare de evenimente este o piaţă in continuă evoluţie.

3. care va genera o mai bună înţelegere a dorinţelor sale. intrucât evenimentele cele mai profitabile sunt organizate la cererea lor. şi nu o singură data sunt: un bun proces de comunicare cu clientul nostru. Tipul evenimentelor organizate de organizaţiile publice sunt de mărime medie şi generează venituri de asemenea medii. aşa incât veniturile generate în urma acestora sunt cele mai mari. calitatea serviciilor şi promptitudinea. la nivelul capitalei fiind deschise peste 150 de firme prestatoare de servicii de organizare de evenimente. acest lucru putându-se concretize în alte viitoare contracte. Avantajul organizării evenimentelor pentru acest segment constă în vizibilitatea crescută pe care o oferă.Pentru a stabili o strategie cât mai coerenta am grupat potenţialii clienţi după cum urmează: Organizaţiile şi afacerile private .acest segment reprezinta targetul Eveto.3. Cei mai importanţi factori care vor influenţa decizia clienţilor de a cere serviciile noastre.în ultimii ani numărul acestui tip de organizaţii a cunoscut o creştere exponenţiala.1. aceasta creştere manifestându-se şi în ceea ce priveşte numărul de evenimente organizate de către acestea.2 Segementul ţintă Potenţialii clienţi sunt numeroşi şi fac parte din diverse grupuri astfel incât atât corporaţiile cât şi persoanele fizice solicită tipul de servicii prestate de către noi.1. Acest tip de clienţi au asteptări mari în ceea ce priveşte calitatea evenimentelor livrate. creativitatea în abordarea acestora. Evento plănuieşte să preia sarcinile organizării unui eveniment de pe umerii angajaţilor fără experienţă relevanţă în acest domeniu.organizaţiile publice organizează numeroase evenimente anual. corporaţiile şi partidele politice sunt cele care solicita evenimente la o scara foarta mare. Organizaţiile non-profit .3 Concurenta În acest domeniu concurenţa poate fi apreciată că fiind foarte intensă. Organizaţiile publice . Dintre acestea un număr mult mai mic se dedică exclusiv organizării de 24 . un înalt grad de satisfacţie. Organizaţiile private precum: întreprinderile. precum şi o execuţie fără reproşuri in termeni de logistică şi operaţiuni.

Evento este in concurenţă pe aceasta piaţă cu: • Puncte tari: .facilităţi la faţa locului. majoritatea organizând în principal evenimente dedicate sectorului privat şi lipsindu-le astfel specializarea.evenimente corporate. echipament şi echipa tehnică posibilitatea de a transporta şi de a caza peste noapte persoanele ce participă ca capacitatea de a internaliza costurile transportului şi a ale echipamentelor costuri ridicate impersonalitatea serviciilor posibilitatea aparitiei a unor erori datorită numărului mare de evenimente ce se • Puncte tari: sunt de un timp mai mare prezente pe piaţă şi-au stabilit o reputaţie şi-au alcătuit deja o bază de clienţi focusarea pe toate tipurile de evenimente in loc să se specializeze reputaţia nu este de fiecare dată una favorabilă lor • Puncte tari: Internalizarea costurilor planificării Posibilitatea de a adauga elemente personale evenimentului Nu au acces la cele mai bune preţuri şi resurse necesare planificării unui eveniment Nu au cunoştinţele necesare pentru a eficientiza procesul de planificare Angajaţi sau persoane fizice care doresc să planifice evenimentul singuri Alte firme care organizează evenimente invitati sau ca speakeri Puncte slabe: Hotelurile şi centrele de conferinţe desfasoară concomitant Puncte slabe: Puncte slabe: 25 .

pe care Evento le va specula sunt: . de timpul şi resursele consumate vor fi aplicate modalităţi de percepere a comisionului diferite: Procent din buget: se va percepe un procent de 15-20 % din bugetul alocat Perceperea unei taxe in funcţie de serviciile prestate. cei mai importanţi sunt cei care prestează servicii dedicate sectorului corporate. Punctele forte ale acestora sunt: .procesul de comunicare poate fi greoi datorită numarului mare de personal 3.neglijenţă faţă de unii clienţi . 26 . În urma unei analize amănunţite. Master Event. ceea ce înseamnă stabilirea preţurilor prin luare în considerare. ce trebuie indeplinite şi numarul de servicii prestate şi in functie de aceasta lista se va percepe un comision Taxa pe ora : În funcţie de client şi de tipul de eveniment putem aplica şi strategia taxării pe ora.echipe de lucru cu experienţă Punctele slabe ale acestora.1.Dintre toate categoriile de competitori. preţul concurenţilor cerut pentru servicii similare. Evento va aplica politica orientării preţurilor după concurenţi. Pentru aplicarea acestei politici de preţuri vor fi aplicate preţuri promoţionale preţuri competitive. de bugetul alocat. Fabrica de Evenimente. În funcţie de benficiarul evenimentului.portofoliu de clienţi stabili .experienţa pe piaţă indelungată .relaţii stabile cu parteneri de eveniment . corespunzând strategiei preţurilor scăzute. ca punct de începere. Va fi intocmita o lista cu sarcinile evenimentului. Manga Events. Tariful perceput va fi între: 25 € şi 125 €. principalii noştri competitori pe aceasta piaţă sunt: Evensys.4 Strategia de pret Pentru început.

vom include :    un tutorial cu principii de bază pentru organizarea de evenimente.evento. echipa şi experienţa acesteia şi serviciile prestate. vom adauga conţinut pe pagină zilnic. vom include poze şi mărturii de la toate evenimentele organizate. Word-of-mouth este cea mai bună metodă de promovare a afacerii şi cea mai puţin costisitoare. a cateringului şi din celelalte industrii utile în pregătirea unui eveniment. 27 . unde toţi cei interesaţi de organizare de evenimente vor gasi informaţii legate de valorile noastre. Pagina web va fi optimizata astfel incât să apară în primele rezultate la o cautare pe google dupa: „ organizare de evenimente” ceea ce va asigura un număr foarte mare de vizitatori şi implicit creşterea numărului de posibili clienţi.ro.5 Promovarea şi relaţiile publice Prin promovare dorim să informăm potenţialii clienţi de serviciile prestate şi de a ne crea o imagine favorabila pe piaţa organizării de evenimente. Pe langa aceste metode de promovare. Pentru că bugetul Evento este unul redus cele mai eficiente şi putin costisitoare metode de promovare prin care Evento doreşte să-şi creeze reputaţia sunt: networking-ul atât cu potenţiali clienţi cât şi cu posibili parteneri: cu persoane din industria hotelieră. Evento va apela pentru promovare şi la următoarele mijloace: participarea la târguri de profil prezenţa în spaţiul online prin crearea paginii de web: www. foarte puţin costisitoare sau aproape deloc. Ne vom asigura succesul prin prestarea unor servicii ireproşabile şi cât mai apropiate de nevoile şi cerinţele clienţilor noştri.3. Pentru a fi cât mai eficienţi vom incerca sa participăm la toate evenimentele unde exista posibilitatea întalnirii persoanelor din aceste domenii. Pentru a ne asigura că pagina web va avea un impact cât mai mare.1. pe langă informaţiile legate de Evento.

Oprea Aurelia – 50% 28 . Pentru a spori eficienţa comunicatelor de presă le vom intocmi şi le vom trimite către agenţiile de presă in modul următor:  terenul  opiniei publice  dupa organizarea evenimentului. nu mai tarziu de 2-3 zile. unde posturile vor fi scrise de către membrii echipei pentru a spori credibilitatea ori de cate ori Evento va fi implicată în organizarea unor evenimente de anvergură vom face acest lucru cunoscut prin comunicate de presă.Axinte Monica Lavinia – 50% . vom emite un comunicat ce va cuprinde informaţii legate de atmosfera din timpul evenimentului şi feedback-ul primit de la cei ce au participat inscrierea pe portalul: www.organizaredeevenimente. La data intocmirii planului de afaceri structura capitalullui social este urmatoarea: .2 Managementul afacerii 3. crearea unei pagini de blog.  vom crea un newsletter.2. care ne va ajuta la crearea unei baze de date.1 Proprietarii afacerii Bazele acestei firme sunt puse prin participarea egală la capitalul social al SC Evento SA :Axinte Monica Lavinia şi Oprea Aurelia.ro cu 2 zile inainte pentru a ne asigura că evenimentul este adus la cunostinţa cu 2 saptămâni inainte de organizarea evenimentului pentru a pregati 3.

ce vor fi subordonaţi managerului firmei. cu o experienţă de câţiva ani in domeniul vânzărilor şi de 1 an in domeniul organizării de evenimente. Se va practica un management informal. Aurelia Oprea are o experienţă de peste 3 ani in vânzări.3. pe scurt in realizarea activităţii de vanzare.2. Restul activităţilor vor fi prestate de colaboratori: 29 . care vor avea ca preocupare dezvoltarea firmei şi asigurarea profitabilitatii prin intermediul unui management performant. promoţia 2008. elaborare de materiale pentru presă. absolventa a Facultăţii de Comerţ. Monica Axinte se va ocupa in principal de partea de menţinere a relaţiei cu clienţii.2.3 Structura organizatorică Firma va avea pentru inceput un număr de 2 angajaţi. Experienţa ei in urmatoarele domenii: conceperea şi implementarea ideilor de evenimente participarea la evenimente in calitate de speaker activităţi de promovare a evenimentelor activităţi de vânzare Aurelia Oprea – 22 ani. promoţia 2008. organizare de evenimente. Experienţa ei cuprinde: cordonare a echipe de 5-10 oameni pentru diferite proiecte realizarea de texte şi materiale de promovare organizare de evenimente coordonarea apariţiilor de texte şi machete publicitare pe online şi print realizarea şi implementarea de campanii de promovare 3. menit să asigure un feedback crescut privitor la schimbările ce pot afecta desfăşurarea activităţilor angajaţilor permanenţi.2 Descrierea echipei manageriale Conducerea afacerii este aigurată de actionarii firmei: Axinte Monica Lavinia şi Oprea Aurelia. Monica Axinte – 22 ani. de atragere a acestora. absolventă a Facultăţii de Comerţ. ambele cu experienţă şi succese inregistrate in activitatea anterioară de planificare şi organizare de evenimente.

pentru a minimiza costurile cu personalul specializat şi pentru că in primă fază.4 Politica de management a resurselor umane Dată fiind dimensiunea redusă a firmei programul de recrutare şi verificare a personalului va fi facut direct de către cei doi manageri. nu va fi nevoie de existenţa unor persoane să se ocupe in permanenţă de aceste aspecte colaboratori ocazionali: hostess. Targetul sau va fi cuantificabil astfel incât rezultatele să poată fi măsurabile 30 . pentru întampinarea invitaţilor la evenimente 3.- colaboratori permanenţi: contabilul şi echipa tehnică. acordandu-se prime ocazionale in funcţie de performanţele acestora. Prime de vânzări – se vor acorda persoanelor implicate în activitatea de vânzare şi vor Prime de depăşire a targetului – fiecare angajat va avea un target specific tipului de avea caracter trimestrial activitate prestat.2. in funcţie de profilul angajaţilor vor exista urmatoarele tipuri de prime: Prime de eveniment – se vor acorda prime in funcţie de nivelul de implicare al acestora in organizarea evenimentelor. Acestea vor avea caracter periodic: in funcţie de numărul de evenimente organizate într-o perioadă specifică usor. Atât activitatea de contabilitate cât şi cea de mentenantă a calculatoarelor va fi externalizată. Fiind un domeniu extrem de dinamic unde rezultatele sunt observabile pe termen scurt. Personalul angajat va fi remunerat pe bază de salariu fix.

3. Dinamica industriei – prezintă de asemenea un risc mediu in lumina previziunilor favorabile la nivel macroeconomic. aspect ce va determina accentuarea competiţiei pe această piaţă. strategiei de abordare a pieţei.2 Analiza SWOT a Evento Puncte tari: echipa de conducere cu experientă în domeniu şi dorinţa de afirmare strategie de marketing eficientă servicii de nişa şi de calitate raport calitate/preţ favorabil 31 .1. Calitatea managementului – pentru aceasta se estimeaza un risc mediu. Un element de risc important în această privinţă îl constituie atractivitatea acestui domeniu.1 Identificarea şi analiza riscurilor 4.1 Elemente de risc Elementele de risc ce ar putea afecta evoluţia Evento pe acestă piaţă sunt: 1. trendului crescător al pieţei. deoarece datorită avantului tinereţii şi faptului ca noi credem cu tarie in succesul ideeii noastre. lucru care va ingreuna achitarea datoriilor la termenul stabilit. Planul financiar al Evento SA 4. Deşi la o prima vedere vîrsta ar putea fi privită ca un avantaj. 2. 4.Capitolul 4. noi o privim ca pe un punct forte. Situaţia financiară – prezintă un risc moderat prin prisma posibilităţii de a nu incasa facturile în termenul de plată de la debitori.1. Deşi ambii manageri au experienţa în domeniul planificării şi organizării evenimentelor. lipsa unei maturităţi profesionale ar putea afecta la un anumit moment coordonarea activităţilor Evento.

Puncte slabe: 4. iar in al 3-lea an o creştere de 200% faţa de primul an şi o crestere cu 50% a veniturilor incasate.000 € 32 .2.1 echipa de lucru de dimensiune mică neexistenţa unei diviziuni a muncii putere economică mică dependenţa financiară în primele luni de activitate lipsa unui portofoliu de clienţi trendul ascendent al pieţei solicitarea tot mai deasă a firmelor prestatoare de servicii specializate crearea unor platforme de networking avansate pentru organizatorii de evenimente intensificarea concurenţei politica de preţuri practicată de concurenţi puterea economică mai mare a unora dintre competitori fidelitatea unor clienţi faţa de firmele cu care au colaborat anterior Planul financiar Ipotezele previziunilor Oportunităţi: Ameninţări: Volumul vânzărilor Datorită dinamicii crescute a pieţei s-a estimat pentru primul an o crestere: 50% în cel de-al 2-lea trimestru faţa de primul 33% în cel de-al 3-lea trimestru faţa de cel de-al doilea 25% în cel de-al 4-lea trimestru faţa de trimestrul trei În cel de-al 2-lea an s-a inregistrat o creştere de 100% faţă de primul anţ veniturile crescând de la valoarea de 70.000 €.2 4. acestea ajungând la valoarea de 210.000 € la valoarea de 140.

00 € 35.00 € 1 2 Trimestru 3 4 Series1 Series2 Series3 33 .00 € 10.000.00 € 65.00 € 15.00 € 60.000.00 € Venituri anuale 70.00 € 20.000.00 € VENITURI ANUALE Venituri trimestriale anul 2 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 TOTAL VENITURI ANUALE Venituri trimestriale anul 3 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 30.000.00 € 0.00 € 50.00 € 35.000.VENITURI ANUALE Venituri trimestriale anul 1 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 TOTAL 10.000.000.000.000.000.00 € 30.000.00 € 70.000.000.00 € 210.000.000.000.00 € 40.000.00 € 55.00 € 25.000.00 € 45.000.00 € 20.00 € TOTAL 45.000.000.000.00 € Valoare 40.00 € 140.

000.000. Indicatori TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI an1 70.440.000.00 € Valoare 150.00 € 82.57 % din totalul vînzărilor în primul an Costurile reprezintă 58.560.00 € 100.000.00 € 210.000.00 € 1 2 An 3 TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI 34 .000.00 € 50.Ipoteze de cost În fundamentarea previziunilor de cost s-a avut în vedere nivelul acestora în raport cu cifra de afaceri.00 € an2 an3 140.00 € 115.000.00 € 55.000.00 € 0.00 € 200.97 % din totalul vânzărilor în cel de-al treilea an Se observa tendinţa descendentă a nivelului costurilor în raport cu cifra de afaceri ceea ce reprezintă o eficientizare a modului de tratare a costurilor.00 € Astfel în cei 3 ani previzionaţi: Costurile reprezintă 78.97 % din totalul vînzărilor în al doilea an Costurile reprezintă 54. Raport venituri .200.cheltuieli 250.

In cel de-al treilea an profitul inregistrează de asemenea un trend ascendent insă nu mai are aceeaşi creştere spectaculoasă în raport cu anul precedent.129.2. Raportul dintre acesta şi cifra de afaceri înregistrează de asemeneaa o creştere.00 € 14.800.82% din cifra de afaceri. aceasta fiind superior profitului din anul anterior cu 64.00 € 2.00 € şi reprezintă 17.46% din totalul cifrei de afaceri.00 € Valoare 200.560. 1% in raport cu profitul obtinut in primul an şi reprezintă 34.440.190.000.4.00 € 0.000.000. În cel de-al doilea an acesta inregistreazî o creştere de 388.000.440.000.200.00 € 1 2 An 3 TOTAL VENITURI PROFIT NET Prezentarea principalelor elemente de cost 35 .40 € 48.00 € 15.00 € 150.Profit Net250.60 € An3 210.430.62 puncte procentuale.000.00 € 57.2 Rezultate financiare An1 70. profitul reprezentând 37.000. Raport Venituri .00 € 82.00 € 94. 76 % din totalul cifrei de afaceri.00 € 100.60 € 79.40 € Indicator TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT ÎMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET În primul an profitul obţinut este 12.00 € 55.432.432.000.00 € 12.249.368.00 € An2 140.00 € 50.00 € 9.560.00 € 115.

00 € Cheltuieli variabile lunare Telefoane Valoare lunara 3.000.250.00 € 36.400.00 € 47.000.000.00 € 1.00 € Valoare An 2 24.00 € Valoare An 3 36.00 € 50.00 € 250.000.000.00 € Cheltuieli variabile lunare Telefoane Acces internet nelimitat Salarii Cheltuieli de protocol Utilitati Alte cheltuieli Total Valoare lunara 2.000.00 € 200.00 € 1.00 € 200.00 € 500.000.00 € 7.00 € 3.000.00 € 24.00 € 600.560.00 € 3.760.000.00 € 3.00 € 1.00 € 600.250.00 € 82.00 € Valoare An 1 12.00 € 600.00 € 3.00 € 2.00 € AMORTIZARE 2.000.Cheltuieli cu mijloacele fixe Computer baza Anexe calculatoare Licente software TOTAL valoare 2.000.00 € 230.400.00 € 6.00 € 250.00 € 2.400.880.00 € 12.000.00 € 36 .000.000.00 € Cheltuieli variabile lunare Telefoane Acces internet nelimitat Salarii Cheltuieli de protocol Utilitati Alte cheltuieli Total Valoare lunara 1.00 € 2.000.00 € 2.00 € 6.950.00 € 50.000.000.200.

00 € 840.650.00 € 14.300.00 € 0.00 € 1.000.00 € 115.00 € Toate mijloacele fixe vor fi amortizate in primul an de activitate al firmei.00 € 1.600.00 € 50.00 € 9.00 € Cheltuieli fixe pentru primul an Amenajari Cheltuieli infiintare firma Total 300.000.00 € 0.000.3 Indicatori de evaluare a proiectului 37 .000.000.Acces internet nelimitat Salarii Cheltuieli de protocol Utilitati Alte cheltuieli Total 70.00 € 420.00 € 48.00 € 115.00 € 1.00 € 4.850.00 € 15.440.440.00 € 166.00 € 70.00 € 250.00 € 4. Venitul net anul investitii cheltuieli (fara exploatare venituri totale prima luna venit net functionare in 2002) 2002 2003 2004 TOTAL 4.00 € 248.00 € 12.00 € 57.650.00 € 94.850.00 € 82.000.560.00 € 210.2.00 € 4.000.00 € 140.300.00 € 1.560.500.00 € 3.440.500.000.000.000.620.

1.57% III 81.14 % 41.91% Rata de rentabilitate a costurilor 26. Termenul de recuperare a investiţiei Investiţie totală/Profit anual = 0. Rata de rentabilitate : Anul a costurilor ( profit/costuri totale) I II 69. 38 .81% - rata rentabilitatii comerciale (profit/cifra de afaceri) Anul Indicator 21.02 % 45.54% 2.36 ani => Investiţia va fi recuperată în cel mult cinci luni de zile.

00 € 28.00 € 6.60 € 6.00 € 4.000.00 € trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 6.000.00 € 25.00 € 16.00 € 45.108.00 € 58.00 € 45.00 € NUMERAR (A-B) trim 2 108.119.00 € 750.000.000.000.500.00 € 14.900.60 € 136.324.000.297.932.00 € 1.00 € 12.321.00 € 6.000.00 € 30.00 € 0.392.20 € 65.60 € 39 .000.00 € 3.00 € 9.60 € 123.000.00 € 12.00 € 750.00 € DISOPONIBIL iesiri de numerar telefoane 3.00 € 0.00 € 55.00 € 0.40 € 36.321.00 € 0.932.00 € 600.00 € 210.994.000.00 € 6.00 € 150.000.000.800.00 € 210.00 € B 6.00 € 20.00 € 600.00 € 2.937.80 € 88.00 € 12.000.000.00 € 2.40 € 36.00 € 750.100.392.994.00 € 0.00 € 12.000.00 € 4.392.Fluxul de numerar trim 1 numerar la inceputul 0.321.00 € 0.60 € 123.900.60 € 22.00 € 6.60 € 81.00 € plati intretinere 600.741.000.00 € 3.100.860.119.20 € 65.00 € 6.00 € 210.716.000.00 € 150.00 € 28.950.900.60 € 107.00 € 150.324.181.00 € 2.00 € 14.000.60 € 22.00 € 0.297.00 € 2.00 € 9.20 € 110.950.00 € 750.860.60 € 1 2 A 3 15.00 € 0.500.324.00 € 31.00 € 16.00 € 4.00 € 46.800.297.00 € 6.000.00 € trim 3 716.00 € TOTAL NUMERAR 14.60 € 9.000.00 € 150.00 € 28.60 € 159.60 € 22.000.00 € 690.000.950.00 € 150.00 € 23.40 € 71.900.00 € 23.937.100.00 € NUMERAR SURPLUS/DEFICIT 108.00 € plati internet provider 150.00 € 35.000.60 € 81.00 € 0.056.80 € 48.860.00 € 210.00 € 20.00 € 2.00 € 9. din care aport initial 4.60 € 152.00 € 690.00 € 9.461.000.461.00 € 150.60 € 107.00 € 592.00 € plati pentru investitii 1.181.860.00 € 4.60 € 22.950.00 € intreprinzator din vanzari 10.00 € 592.800.60 € 6.00 € 0.000.00 € 600.000.601.100.00 € perioadei intrari de numerar.601.994.800.00 € plati impozitul pe profit592.461.00 € 40.00 € 690.00 € plati salarii 6.00 € 1.000.60 € 188.00 € 150.00 € 0.119.000.000.00 € 9.000.392.00 € 6.00 € 9.00 € 35.00 € 65.00 € 2.00 € TOTAL IESIRI DE 14.937.181.60 € 6.00 € 9.297.000.00 € 2.00 € 28.000.00 € alte plati 2.000.80 € 48.00 € 14.00 € 6.056.601.00 € 690.00 € 716.056.000.937.00 € 592.00 € 15.00 € 1.00 € 0.932.60 € 3.000.000.

va fi condusă de două persoane cu experienţă în domeniu Afacerea este profitabilă. insă calitatea serviciilor prestate de unii concurenţi nu se ridică la standardele pe care Evento va incerca să le impună • • • financiar.Concluzii Afacerea pe care intenţionăm să o deschidem este fezabilă din punct de vedere: • comercial-există o cerere crescută pe piaţă pentru acest tip de servicii. uriaş. deoarece se obţine un nivel al comparativ cu investiţia facută. şi înregistrează în continuare un trend crescător 40 . Afacerea este credibilă datorită: profitabilitaţii sale aportul propriu de numerar pentru realizarea investiţiilor flux ridicat de lichidităţi profitului ridicat.piaţa organizării de evenimente este o piaţă cu un potenţial economic personal angajat – personalul Evento este bine pregătit managerial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful