P. 1
12. dn. reda

12. dn. reda

|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

Prijedlog odluke

Na temelju članka 10. i. 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 101/98., 15/00., 117/01., 199/03. i 30/04.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ 2010. godine donijela ODLUKU o darovanju Gradu Iloku nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske I. Republika Hrvatska, kao vlasnik prenosi u vlasništvo Gradu Iloku, bez naknade nekretnina označenih kao z.k.č. br. 85 zgrada br. 5. zgrada broj 5/I, pomoćni objekt i dvorište Šetalište O. Mladena Barbarića, upisanih u z.k.ul. br. 5048, k.o. Ilok, i to: - poduložak 1 etaža 28/100 1. posebni dio zgrade br. 5 sagrađen na k.č. br. 85. ETAŽA I – u ukupnoj površini od 544,71 m2, te pripadaka u ukupnoj površini od 15,96 m2 što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 28/100 idealnog dijela (u elaboratu etažiranja označeno crvenom bojom) i to: A) podrum ukupne površine 25,53 m2, koji se sastoji od predprostora sa 10,60 m2, hodnika (ženski WC) sa 3,51 m2, hodnika (muški WC) sa 4,39 m2, WC Ž-1 sa 1,18 m2, WC Ž-2 sa 1,20 m2, WC Ž-3 sa 1,21 m2, WC M-1 sa 1,19 m2, WC M2 sa 1,11 m2 i WC M-3 sa 1,14 m2, pripadaka ukupne površine 8,06 m2, koji se sastoji od stubišta sa 8,06 m2 B) prizemlje ukupne površine 519,18 m2, koji se sastoji od: uredskog prostora sa 27,65 m2, kuhinje sa 43,21 m2, spremišta sa 13,79 m2, kotlovnice sa 2,75 m2, garderobe sa 3,27 m2, restorana sa 146,64 m2, hodnika sa 18,49 m2, skladišta sa 5,41 m2, restorana sa 159,44 m2, pomoćni prostor sa 11,15 m2, uredskog prostora sa 45,65 m2 i uredskog prostora sa 41,73 m2, pripadaka ukupne površine sa 7,90 m2 koji se sastoji od stubišta sa 5,67 m2 i stubišta – izlaza sa 2,23 m2 - poduložak 3 etaža 7/100 1. posebni dio zgrade br. 5 sagrađen na k.č. br. 85 ETAŽA III u ukupnoj površini od 128,22 m2, te pripadaka u ukupnoj površini od 16,14 m2, što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 7/100 idealnog dijela (u elaboratu o preetažiranju označeno narančastom bojom) a) pripadak ukupne površine 9,70 m2, koji se sastoji od stubišta sa 9,70 m2, I kat ukupne površine 144,36 m2, koji se sastoji od hodnika sa 13,94 m2, spremište sa 6,43 m2, uredski prostor sa 58,49 m2, sanitarni čvor sa 5,82 m2 i uredski prostor sa 43,54 m2, te pripadak ukupne površine 6,44 m2 koji se sastoji od stubišta sa 6,44 m2 - poduložak 4 etaža 9/100 1. posebni dio zgrade br. 5/I sagrađen na k.č. br. 85 ETAŽA IV u ukupnoj površini od 181,54 m2, te pripadaka u ukupnoj površini od 34,98 m2, što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 9/100 idealnog dijela (u elaboratu preetažiranja označeno ružičastom bojom) a) pripadak podrum ukupne površine 28,97 m2, koji se sastoji od stubišta sa 4,50 m2 i sobe sa 24,47 m2, prizemlje ukupne površine 181,54 m2, koji se sastoji od hodnika sa 9,00 m2, spremište sa 2,10 m2, predprostor sa 1,26 m2, WC sa 1,49 m2, soba sa 161,18 m2, predprostor sa 3,80 m2, WC sa 1,31 m2, WC sa 1,40 m2, te pripadak ukupne površine 6,01 m2, koji se sastoji od ulaza sa 6,01 m2, u svrhu provedbe projekta Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine IlokVukovar-Vučedol“ (2005.-2010.)“ radi osnivanja Muzeja Grada Iloka. II. Vrijednost darovanih nekretnina iz točke I. ove Odluke iznosi 17.507.862,71 kn.

III. Nekretnine iz točke I. ove Odluke daruju se Gradu Iloku pod uvjetom da isti u svojstvu vjerovnika otpiše sva potraživanja prema Republici Hrvatskoj kao dužniku, u vrijednosti darovanih nekretnina. IV. Grad Ilok će preuzeti sve obveze koje bi eventualno proizašle iz potraživanja i prava trećih osoba na nekretninama iz točke I. ove Odluke. V. Grad Ilok će darovane nekretnine privesti namjeni utvrđenoj točkom I. ove Odluke u roku od 4 godine. VI. S Gradom Ilokom će se sklopiti Ugovor o darovanju nekretnina iz točke I. ove Odluke. U Ugovor će se unijeti raskidna klauzula ukoliko se darovane nekretnine ne privedu namjeni u roku utvrđenom u točki V. ove Odluke ili se promjeni njihova namjena. U svim navedenim slučajevima darovane nekretnine postaju vlasništvo Republike Hrvatske ili će Grad Ilok isplatiti Republici Hrvatskoj naknadu za darovane nekretnine u visini tržišne vrijednosti u vrijeme raskida Ugovora. VII. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, a ugovor o darovanju u ime Republike Hrvatske potpisat će Jadranka Kosor, dipl. iur., predsjednica Vlade Republike Hrvatske. VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Jadranka Kosor

KLASA: URBROJ: Zagreb,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->