You are on page 1of 5

Form 3 Science

Chapter 1

BAB 1: RESPIRASI

NAMA:_______________________

1.Rajah 1 menunjukkan sistem respirasi manusia.

S

Diagram 1
(a) Labelkan rajah di atas dengan menggunakan perkataan yang diberikan.
Peparu

Diafragma

Trakea

Alveolus

Bronkus

Bronkiol

Tulang rusuk
Hidung

(b) Susunan di bawah menunjukkan perjalanan udara semasa tarikan nafas. Lengkapan
susunan tersebut.
Hidung

____________

___________

_____________

__________

(c) Bagaimana tulang rusuk boleh bergerak semasa proses tarik nafas dan hembus nafas?
………………………………………………………………………………………………………

138

Rajah 2 menunjukkan pertukaran gas di dalam alveolus. Gas P: ……………………………………. Gas Q: ……………………………………………. (e) Nyatakan satu perbezaan di antara gas P dan gas Q.. (d) Apa berlaku kepada gas P semasa ia memasuki kapilari darah? ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….Form 3 Science Chapter 1 1. Rajah 2 (a) Kenalpsti gas P dan gas Q. ………………………………………………………………………………………………………. 139 .. (c) Apa yang menyebabkan gas P meresap masuk ke dalam kapilari darah? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. (b) Nyatakan proses yang terlibat di dalam pertukaran gas di dalam alveolus. ……………………………………………………………………………………………………….

Penyumbat getah Tiub kaca Belon Kepingan getah Diagram 3 (a) Apakah yang diwakili oleh belon dan kepingan getah? (i) Belon: ……………………………………………………………………………………… (ii) Kepingan getah: …………………………………………………………………………… (b) (i) Apakah yang berlaku apabila kepingan getah ditarik ke bawah? …………………………………………………………………………………………………… (ii) Jelaskan jawapan anda. Rajah 3 menunjukkan model sistem respirasi. ……………………………………………………………………………………………………… 140 .Form 3 Science Chapter 1 3. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… (c) Nyatakan proses yang ditunjukkan oleh rajah di atas.

(iii) Penunjuk hidrogen bikarbonat: ………………………………………………………… (b) Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di atas. Diagram 4 (a) Apakah perubahan yang berlaku pada akhir eksperimen? (i) suhu: …………………………………………………………………………….Form 3 Science Chapter 1 4. (ii) kapas putih: ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… (c) Namakan satu bahan yang merbahaya yang ada di dalam asap rokok. ……………………………………………………………………………………………………… 141 . ……………………………………………………………………………………………………… (d) Cadangkan satu cara yang dapat memperbaiki kualiti udara di sekeliling kita. Rajah 4 menunjukkan kesan asap rokok ke atas peparu.

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (d) Lengkapkan susunan pergerakan udara masuk ke dalam peparu semasa proses tarikan nafas. Nasal cavity Bronchus Alveolus 142 .Form 3 Science Chapter 1 5. (ii) Diafragma: …………………………………………………………………………………. Rajah 5 (a) Namakan proses yang berlaku dalam rajah 5. (c) Jelaskan dengan ringkas bagaimana udara masuk ke dalam peparu. (i) Sangkar rusuk: ………………………………………………………………………………. Rajah 5 menunjukkan proses yang berlaku dalam sistem repirasi manusia. …………………………………………………………………………………………………… (b) Terangkan pergerakan bahagian di bawah semasa proses tersebut.