MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

BARBARA MARCINIAK

1997 2006 2011

www.ingerii-cerului.ro www.angels-heaven.org

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

CUPRINS

Ambasadori prin timp Despre călătoria Creatorului Prim Ce sunt zeii voştri? Amintiri din zona liberului arbitru Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ? Descătuşarea istoriei Fuziunea dimensiunilor Dincolo de tirania totală Noi graniţe profunde
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

O nouă paradigmă a Luminii Numele jocului E formidabil să fii purtător al luminii Cine vă vrea? Emoţiile - un secret din cronicile Timpului Iniţierea Pământului prin integritate Eretici înainte să le vină vremea Limbajul Luminii Simfonii ale conştiinţei Aprinderea flăcării lăuntrice Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei Legământul de a evolua tridimensional Fluxul de Lumină al Galaxiei DESPRE AUTOARE

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

2

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

(1)

Ambasadori prin timp
Suntem aici. Ne veţi cunoaşte sub numele de Pleiadieni—suntem fiinţe de energie din constelaţia Pleiadelor. Avem un trecut îndepărtat. Strămoşii noştri proveneau din alt univers, care atinsese perfecţiunea. Voi înşivă vă străduiţi să o regăsiţi aici, pe Pământ, iar noi am venit să vă susţinem. Împlinirea, sau transformarea, a fost vestită de mulţi de-a lungul timpurilor. Vremurile sunt aproape. Evenimentele care se vor produce pe Pământ vor influenţa întregul Univers. În prima fază a acestei desăvârşiri trebuie să înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat şi abia după aceea putem continua acest experiment. Strămoşii noştri proveneau dintr-un univers care a atins desăvârşirea, iar ei au văzut cauza acestei desăvârşiri şi a tuturor universurilor în Creatorul Prim, în perindarea acestuia prin spaţiu şi timp. Şi în acel univers desăvârşit se găsea o capacitate atât de comună şi, totuşi, esenţială universului în care ne aflăm— creativitatea. Doar prin creativitate ne manifestăm ca fiinţe depline. În desăvârşirea lor, strămoşilor le-a fost dat să aleagă: întoarcerea în sânul Creatorului Prim, care ar fi implicat armonizarea cu frecvenţa acestei vibraţii primordiale, sau debutul unui nou ciclu evolutiv. Alegerea variantei din urmă a fost făcută intuind potenţial vostru uriaş de a ajunge la desăvârşire. Roiul Pleiadelor a fost selecţionat datorită sprijinului inestimabil pe care vi l-ar fi oferit într-un perioadă de criză maximă, când v-aţi fi dovedit capabili să menţineţi deschisă comunicarea cu Creatorul Prim. Aceiaşi strămoşi au schiţat arhitectonica planetei voastre, au sădit sămânţa dragostei şi a creativităţii în toate lumile şi civilizaţiile pe care le-au plămădit. Au zămislit această planetă cu neasemuită pricepere şi dăruire, tot aşa cum cu neasemuită virtuozitate un dirijor conduce întreaga orchestră. Ei ne sunt, la fel de mult nouă ca şi vouă, înaintaşi şi vă considerăm cu îndreptăţită mândrie vechile noastre rubedenii. Primilor Arhitecţi ai acestei planete le-a fost oferit ADN-ul strămoşilor iar voi purtaţi în propriile celule acest ADN. Noi, Pleiadienii, venim din ceea ce voi numiţi „viitor". „Prezentul" nostru încorporează şi probabilitatea sumbră a tiraniei şi a tulburărilor, pe care în unele realităţi paralele Pământul le suportă din plin. Nu puteţi înţelege timpul limitându-vă la cele trei dimensiuni spaţiale—mai mult, nu-l puteţi măsura în minute ori grade. Timpul e ceva mult mai amplu şi mai complex. De fapt, timpul este determinat de informaţie, contorsionat cu ajutorul ei, întins, distorsionat, curbat şi răsucit pentru a vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. O dată intraţi în elipsa timpului puteţi accesa realităţile în paralel, întrucât timpul fluidizează implicit realitatea. în acest amalgam dintre real şi potenţial, viitorul se întrezăreşte doar printr-un număr imprecis de virtualităţi, pe care le putem orienta eficient către un deznodământ pozitiv. Ţintim să restaurăm imperiul luminii pe această planetă şi să-i redăm Pământului destinaţia originară, de centru intergalactic al tranzitului informaţional. Numai că pentru aceasta am fost nevoiţi să ne întoarcem în timp pentru a sădi nucleul acestei operaţiuni. Această transformare va afecta laolaltă Pământul, viitorul vostru, prezentul nostru şi întregul univers. Sunt veşti nemaiauzite! Aţi apărut într-o epocă şi într-o zonă de maximă accelerare a evoluţiei. Nu sunteţi singuri dinaintea acestui salt important, multe energii se îndreaptă către Pământ pentru a vi se alătura în cadrul acestui proiect planetar. Nave gigantice, veritabile conductoare energetice, înconjoară din toate părţile planeta. Razele luminoase converg spre Pământ din sisteme stelare arhaice cu care aţi colaborat de mult timp încoace. Toate sunt canalizate către suprafaţa planetei.
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

3

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Intrând în Epoca Luminii veţi descoperi lumi a căror existenţă nici măcar nu aţi bănuit-o. Aţi propria evoluţie. se produce. la bordul navelor intergalactice.org ingerii-cerului. prin intermediul energiilor astrale şi al călăuzelor din dimensiuni superioare. Mulţi v-aţi început misiunea terestră în timpuri demult apuse. realităţi. societatea voastră demonstrează în mod evident aceeaşi preferinţă de a diviniza. destul de bine trecutul tumultuos al planetei.ro . Mulţi alţii au ajuns în aceste părţi ale galaxiei cu un scop anume. în acelaşi timp. printre care nenumăratele mişcări tectonice sau nepreţuitul ajutor oferit din ceruri. De-a lungul timpului am sădit. propria voastră identitate. Dar pentru a le scoate la lumină trebuie să credeţi mai întâi de toate în existenţa acestor informaţii. transformarea dimensională care va diminua să vă permită accesul spre dimensiuni superioare. nu suntem. să le înmagazinaţi şi apoi să le transmiteţi celorlalţi. amplificată pe măsura capacităţii voastre crescânde de captare. în definitiv. Întrebările care vi se ivesc în minte au acest rol. cel mai evoluat aspect al fiinţei voastre. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 4 angels-heaven. de a dezgropa adevărurile sădite adânc în fiinţa voastră. Este important să conştientizaţi interrelaţionarea totului şi pe voi ca parte a întregului. deoarece permite auto-geneza limitelor. mare parte v-au vizitat planeta: Nu numai noi. Epoca Fierului. către sectoare diferite ale sistemului solar. şi nu numai ele. Vă veţi simţi ea şi cum aţi fi trăit o sută de ani într-un deceniu. Conştientizaţi cât de multe veţi reuşi să realizaţi până în 1999 şi conştientizaţi. Încă de pe vremea Convergenţei Armonice. de genul unui post de radio pe care l-aţi putea asculta cât e ziua de lungă. Informaţiile s-au distorsionat atunci când cei care au venit din ceruri să vă susţină pe parcursul propriei voastre evoluţii au fost consideraţi zeităţi. Lumea tridimensională este plină de astfel de capcane. Pleiadienii.Voi trebuie să recepţionaţi toate aceste informaţii. aşadar. chiar dacă alţi câţiva au intenţii diferite. În aceste vremuri omenirea: este pregătită să primească o lecţie importantă. Unul din obiectivele cu care aţi fost încredinţaţi este schimbarea acestei paradigme despre credinţă. Amintirile. Nu e nevoie să vă străduiţi să deveniţi o astfel de fiinţă. Veţi călători. legătura cu Creatorul Prim şi cu plenitudinea creaţiei sale. Epoca Industrială şi Epoca Informaţiei. unde răspuns chemări i noastre pentru că doriţi să vă controlaţi pentru că veţi ajunge să existaţi concomitent în mai multe În voi se află toate răspunsurile pe care le căutaţi. Tranziţia e pe punctul de a densitatea tridimensională ca materialitatea se risipeşte. Aţi reuşit să treceţi de atâtea ere: Epoca Bronzului. Cunoaşteţi. încât în fiecare an al deceniului evoluaţi cât zece sau chiar mai mulţi ani din secolul trecut. vă vor năpădi din toate ungherele. Încă de la începutul timpurilor. Majoritatea vor să vă susţină în efortul vostru de a progresa spiritual. Asemenea copiilor care îi idolatrizează pe adulţii care pot face lucruri ce lor li se par imposibile. din multitudinea de culturi şi de societăţi existente în spaţiu. aţi fost constant alimentaţi cu această energie de provenienţă cosmică. mulţi dintre voi. În prezent aţi atins un nivel atât de ridicat. căci sunteţi deja perfecţi. am plantat. Va fi uluitor. v-am oferit sprijin. Astfel se manifestă super-conştiinţa. am cultivat sămânţa vieţii în cele trei dimensiuni. Istoria voastră este înţesată de astfel de evenimente semnificative. Aceste învăţături vă dezvăluie propria voastră natură divină. Mulţi veţi reuşi să stabiliţi legături telepatice cu aceste nave. numai că trebuie să vă amintiţi. decât un grup de entităţi de pe un sistem şolar oarecare.

org ingerii-cerului. aveţi o străfulgerare. Sunteţi cu toţii fiinţe importante. apariţia şi consolidarea unor structuri interne. de a vă reaminti—dar nu de a acţiona în locul vostru. tocmai pentru că noi vă ajutăm să rememoraţi informaţiile pe care le pierduserăţi. tocmai pentru a facilita schimbarea sistemului nostru. Numai trăind cu o asemenea intensitate şi dovedindu-vă izvor de inspiraţie pentru cei care vă ies în cale puteţi afirma că trăiţi în lumină. surse de inspiraţie. de expansiune a psihicului nostru. limita actuală a progresului nu poate fi depăşită. şi de sprijinul multor entităţi.ro . Dacă am reuşi să vă orientăm către o carieră sau către un stil de viaţă. prin intermediul informaţiilor care pătrund adânc în fiinţa voastră pentru a spulbera vechile credinţe. unde toţi să ne armonizăm şi să cooperăm. Energia se poate concretiza prin orice formă de creativitate. Îinem să vă arătăm cine sunteţi cu adevărat ca să vă regăsiţi j plenar sursa lăuntrică de inspiraţie. propriul nostru sistem are nevoie de schimbare. însă prin lăcomie. de aceea. de evoluţie în ultimă instanţă. În locul acestora. în 1988. datorită experienţei acumulate pe Pământ. ură sau orice alt sentiment care nu ia calea luminii. Vrem să distrugem paradigmele de credinţă care au menirea de a îndepărta indivizii între ei prin evoluţie. care sunt cunoaşterea şi dragostea—sinonimă cu creativitatea. Planul la care luaţi parte este foarte amplu. Cum vă veţi transforma voi? Ne place să credem că vă veţi j specializa în transformarea conştientă a lumilor. Dragostea este temelia oricărei acţiuni şi. Este maximum de cunoaştere pe care acest gen de vibraţie îl poate susţine. Pentru aceasta este nevoie de renegaţi precum Familia de Lumină.Existenţa limitelor permite. Acum ne intitulăm Pleiadieni Plus. Când ţi-am vorbit pentru prima oară. Ne-am înmulţit şi am ajuns să depăşim o sută de entităţi din mai multe sisteme. care v-ar fi susţinut în efortul de a vă activa. Dragostea este constituentul de bază al Universului. grupul nostru avea între cincizeci şi şaptezeci şi cinci de entităţi—unele fizice. la rândul vostru. Noi suntem puntea de legătură dintre Familia de Lumină şi multe alte sisteme. În dragoste stă cheia. Acum vă antrenaţi pentru a deveni specia implantată în noile lumi care abia în aceste timpuri se materializează şi. se deschid toate posibilităţile. ceea ce este un lucru profund. Ideea este de a readuce în prim plan componentele luminii. în prezenţa ei. Tehnologia actuală nu va mai putea progresa mult de una singură. membri ai Familiei de Lumină. Amplificarea conştiinţei voastre prin dragoste şi responsabilizare reprezintă pentru noi o sursă de hrană. care să pătrundă într-un sistem unde întunericul a băltit mult timp şi să-l poată transforma. dar toţi Pleiadieni. aţi deveni. vrem să stabilim un canal de mediere. însă. care prin noi doreşte să experimenteze. iî veţi ghida şi pe alţii. fapt care vă permite să creaţi şi să înţelegeţi astfel că suntem toţi ramificaţii ale Creatorului Prim. Noi te îndrumăm astfel încât să poţi dobândi multe experienţe interesante în această existenţă. menţinând stabil cursul evoluţiei lor spirituale. V-aţi bucurat nespus când vi s-a oferit această ocazie de a pătrunde într-un loc şi într-un timp atât de semnificative. La auzul numelui de Pleiadieni. fiindcă omenirea nu vrea să înţeleagă necesitatea dublării ei prin dragoste. Cum am mai spus şi înainte. Eraţi siguri pe puterile voastre. altele spirituale. înainte să ajungeţi pe Pământ. Astfel. Aţi fost ! asiguraţi. Să nu uităm că fiecare este aici pentru motivele lui şi că scopul nostru comun e de a evolua împreună şi de a dezvolta o nouă frecvenţă a vibraţiei. aţi fost trimişi pe Pământ cu misiunea de a provoca schimbarea şi de a susţine această transformare. ajutorul pe care vi-l oferim ca prieteni şi călăuze este reciproc. Şi noi suntem nişte catalizatori ai acţiunilor voastre. Şi poziţia noastră este tot de renegaţi. Mulţi din realitatea noastră ne desconsideră capacitatea de a duce la bun sfârşit ceea MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 5 angels-heaven.

trebuie să determine evoluţia conştiinţei voastre. îi puteţi elibera pe cei captivi în propria lor minte. să nu luaţi nimic din ce vă spunem ad litteram. cumpăniţi un timp şi vedeţi ce simţiţi. Ceea ce ne conduce la cea mai importantă axiomă: gândul este un creator în sine. pentru ca. Ne impută că riscăm mult prea multe. Aici scopul nostru este să vă asistăm. când vă priviţi aşa-zisele părţi întunecate. Tot ce se întâmplă pe Pământ ne afectează într-o măsură covârşitoare. Ca membri ai Familiei de Lumină. Dacă însă aprinzi lumina ca să descoperi sursa zgomotelor. prin rezonanţă. voi vă conduceţi viaţa. Această versiune a cunoaşterii. Mult mâi important este să aflaţi diverse opinii şi versiuni. să vă aţâţaţi pofta de cunoaştere. Avem nevoie unii de ceilalţi în egală măsură. Să acceptaţi gândul că. Ceea ce veţi face voi ne va afecta şi pe noi. nu în întuneric. pe care v-o detaliem noi. Acţionăm potrivit unui scop bine determinat. Vă ajută la ceva ceea ce v-a spus? Vrem să înţelegeţi că doar voi trebuie să decideţi ce faceţi mai departe. la fel ca şi voi. atunci. Când te afli de unul singur într-o cameră întunecată şi auzi deodată zgomote ciudate. Este intenţia noastră declarată. chiar şi aşa. iar noi le vom aduce la suprafaţă. nu putem face nimic care să provoace schimbarea. Acestea aşteaptă răspunsuri la întrebările noastre. Prin învăţăturile pe care vi le oferim vă dăm ocazia de a vă extinde definiţia asupra realităţii. te linişteşti. de adevărata cunoaştere care zace în voi. Vrem să lucraţi în lumină. avem misiunea de a schimba sistemul în care ne aflăm. ignoranţa este întunericul. implementa sau insera noi probabilităţi în lanţul realităţilor. Venim. dar în acelaşi timp se ţin deoparte şi aşteaptă să vadă ce se va mai întâmpla. Ne mândrim cu faptul că suntem povestitori înnăscuţi. Am acceptat această colaborare cu voi pentru a ne extinde conştiinţa spre o mai mare libertate a voinţei şi a expresiei. Şi noi. Un anumit grad de credibilitate şi senzaţional îl adăugăm în modul de a prezenta datele. tocmai pentru că existenţa voastră fizică se desfăşoară concomitent cu ele. să readucă la viaţă memoria de la nivel celular—amintirea a ceea ce aţi fost cândva. ţi se face frică. acceptând ezitările şi temerile de dinainte. ce vă spunem noi nu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 6 angels-heaven. din viitorul vostru şi. Vrem să conştientizaţi ideile voastre ascunse şi să vă încurajăm să treceţi de ideile obsesive. Fiţi convinşi că indiferent de natura situaţiei în care vă aflaţi. aveţi capacitatea de a institui. uneori. pentru că trebuie să depăşiţi cuvintele şi să vă deschideţi mintea. Informaţia este lumina. depinde de voi cum folosiţi informaţia. care vor suferi un colaps în următorii douăzeci de ani. Nu vă cramponaţi pe definiţia unei idei. să vă învăţăm şi să evoluăm împreună pe parcursul acestui proces. de fapt. Nu vrem să vă speriem pe nici unul: nu dorim decât să vă informăm. Chiar şi aşa. Noi doar vă informăm. după cum am amintit şi cu altă ocazie. După ce ascultaţi relatarea cuiva. să vă deschidem ochii la ce se întâmplă cu adevărat. nu noi. de a vă propulsa către noi culmi ale conştiinţei. Însăşi această convingere în puterea gândului vă va transforma radical experienţa şi existenţa pe această planetă. Aşa vrem şi noi. mecanisme de decriptare a codurilor stocate adânc în trupurile voastre. Cuvintele şi conceptele întrebuinţate sunt.ce am plănuit pentru voi. nu împărtăşim însă această viziune. Vă sfătuim să puneţi sub semnul întrebării atitudinea unora de a se bizui numai pe definiţii şi pe valori absolute. Aici sunt datele. De la voi va pomi transformarea. Unii din sistemul vostru ne văd ca agenţi ai terorii.org ingerii-cerului. Urmăriţi de fiecare dată traiectoria mai largă pe care o descriu conceptele noastre pentru a avea viziunea de ansamblu.ro . puterea gândului v-a dus acolo. Dar nu este singura versiune existentă! Toate învăţăturile noastre ţintesc către un singur ţel.

Misiunea voastră este să rcpuneţi memoria în drepturi. Misiunea voastră este să vă descoperiţi propria identitate printre toate aceste faţete. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 7 angels-heaven. Voi înşivă v-aţi ales această cale. fiindcă vă va restabili legătura cu Creatorul Prim. Pe parcursul acestei vieţi nu veţi mai primi informaţii noi. alături de valoarea existenţei umane. E parte din misiunea noastră. Încrederea în acestă cunoaştere este vitală. că aveţi un scop în viată. Datoria voastră este să vă amintiţi ce ştiţi deja. după ea nu punem punct şi nu susţinem adevărul ei. mai mult ca sigur că peste un an ne-am modifica povestea. pentru că peste un an veţi fi capabili să vedeţi lucrurile mai profund. să fiţi siguri pe ceea ce ştiţi—nu pe ceea ce credeţi că ştiţi sau v-a fost inculcat de alţii. V-aţi antrenat pentru a face faţă acestei misiuni timp de mai multe existenţe şi nici unul nu aţi venit nepregătit. Este nevoie de voi. Povestea va evolua şi ea în permanenţă.ro . absolut. aşadar.org ingerii-cerului.este cu siguranţă singura varianta. dar este treaba voastră să vi le amintiţi. Este doar un fragment minuscul din tabloul de ansamblu. noi trebuie doar să vă atragem atenţia. Orice v-am spune astăzi. Toate cunoştinţele de care aveţi nevoie sunt înăuntrul vostru. Cu toţii veţi înţelege.

prin care undele energetice străbat enormele zone ale spaţiului. oferindu-i din propria esenţă şi dându-i astfel. unde s-ar fi experimentat diverse moduri de a stoca informaţia prin intermediul frecvenţelor şi al geneticii. Unii dintre zeii creatori erau reputaţi geneticieni. Pământul era bine cunoscut ca o planetă minunată. au început sa experimenteze cu energia Creatorului. Creatorul Prim le spunea: „Pe mine mă dau vouă. aici pe planetă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 8 angels-heaven.org ingerii-cerului. Pentru ei. pe care le vom numi de acum încolo zei creatori. unele animale. la rândul lui. zeii creatori au conceput diverse specii. Şi ea a apărut în urma unui proiect. lanţurile moleculare—şi au codificat în aceste catene identitatea. S-a muncit mult atunci. pe care le-a transmis mai departe prelungirilor sinelui său. Există şi alte universuri." Aceste extensii ale Creatorului Prim. În urma acestei acumulări gigantice de informaţie genetică. făcând uz de poziţia lor înaltă. o sută de mii de ani trec la fel de repede ea un an terestru. Se găsea în proximitatea multor portaluri intergalactice. Până la urmă. Vorbim despre civilizaţii cu adevărat vechi. ca şi multe alte modalităţi de a le crea. succesorul. într-un sistem galactic a fost instrumentat un plan de transformare a Pământului în centru intergalactic al transferului informaţional. era un loc menit să adune cunoaşterea din nenumăratele sisteme galactice. acestea aparţin modernităţii.ro . aflată la periferia unui sistem galactic şi uşor accesibilă din toate punctele Universului. ca toate creaţiile voastre să se regăsească în mine. Familia de Lumină a creat acest centru al tranzitului informaţional întocmai cum îl plănuiseră. Încă dinainte. pe care toţi urmau să o împărtăşească. Creatorul Prim le-a grăit acestor extensii ale sale: „Mergeţi şi zămisliţi şi aduceţi la sânul meu toate aceste zămisliri. entităţi care lucrau şi erau asociate cu un aspect al conştiinţei denumit lumină. Prin extensia sinelui său. pentru noi. Primii Arhitecţi ai Pământului erau membri ai Familiei de Lumină. îngropate adânc sub calota glaciară a îndepărtatului continent austral Antarctida. Pământul ar fi devenit o bibliotecă intergalactică." Oare nu era aceasta o misiune cât se poate de simplă? Cu alte cuvinte. Nu intră în discuţie civilizaţiile pe care voi le numiţi Lemuria şi Atlantida. din care s-au născut altele în timp. Multe dintre civilizaţiile avansate ale timpului au oferit mostre din propriul ADN pentru a fi reprezentaţi în enciclopedia vie a Pământului. posibilitatea de a participa la dezvoltarea universului. Energii din diverse locuri au fost canalizate atunci spre Pământ. Planul era incredibil de ambiţios.(2) Despre călătoria Creatorului Prim Omenirea este rezultatul unui experiment. Cu mult timp în urmă. unele umane. de a se desfăta şi de a se exprima în sinea sa şi pe sine. A binevoit să dea de la el aceste daruri. ca de altfel creaţia în plenitudinea ei. Creatorul Prim a atras în acest univers energiile şi esenţele vieţii. Fiecare succesor îşi asigura. Şi-au creat o ierarhie proprie. Daţi-vă şi voi acestui univers. pe care o aveau cu toţii în fiinţa lor. În afara cadrului temporal. Lumina este informaţie. până când s-a stabilit câte o ambasadă pentru fiecare galaxie. Zeii creatori nu erau supuşi rigorii timpului pe care îl cunoaşteţi voi. o sută de mii sau un milion de ani erau egali cu zero. Au modificat. Creatorul Prim şi-a început experimentele creatoare în acest univers cu scopul de a se explora. frecvenţa şi sarcina electrică—cu scopul de a crea viaţa. Planul sortit Pământului era cu adevărat grandios. unde totul este permis. numai că acesta este deosebit prin faptul că a fost creat ca zonă a liberului arbitru. Unele specii umane au ajuns astfel să dezvolte civilizaţii foarte avansate în urmă cu cinci sute de mii de ani.

Cu timpul au înţeles că acesta era modul de hrană al însuşi Creatorului Prim. Cunoaştem aceste evenimente drept „cotropirea" Pământului. Aceste energii pot fi manipulate să vibreze la o anumită frecvenţă pentru a servi drept sursă de hrană. Nu v-aţi întrebat niciodată cine stăpâneşte Pământul? Doar este un teritoriu de prima mână. aceasta le dădea posibilitatea de a controla procesul în permanenţă.org ingerii-cerului. ea nu a fost decât o fază timpurie a omenirii moderne. Asta vă face să vedeţi lumina dintr-o perspectivă cu totul nouă. primite de la o multitudine de civilizaţii avansate. la fel conştiinţa poate fi pregătită şi ingerată într-o sumedenie de moduri. iar întunericul nu este decât lipsa acesteia din urmă. Pe parcursul propriei evoluţii. îi stimulau şi le menţineau intacte puterile. Cel mult. se pricepeau de minune la experimente genetice. lumina este echivalentă cu informaţia. care au dus la crearea unei dualităţi. Din acelaşi motiv. ADN-ul uman a fost redus la MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 9 angels-heaven. În istoria primitivă a acestei planete s-au dus lupte în spaţiu pentru dominaţie. În realitate. Aprofundaseră ştiinţa creării vieţii şi. specia devenea mult mai lesne de controlat.ro . Noi proprietari aveau: apetituri şi preferinţe diferite de stăpânitorii anteriori. cu greu putem accepta această eră ca începuturile civilizaţiei. Aceşti cuceritori de acum trei sute de mii de ani sunt uriaşii de care se vorbeşte în Biblie. Nici unul din aceşti stăpâni nu a permis băştinaşilor—oamenii—să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Chiar credeţi că nimeni în spaţiul cosmic nu şi l-a revendicat? Au avut loc ciocniri. sau poate fi făcută să vibreze. una dintre grupările care şi-au disputat supremaţia asupra planetei a câştigat acest teritoriu. Le-au rearanjat ADN-ul. Conştiinţa comunică în permanenţă. anumite entităţi au descoperit că pot să se hrănească de pe urma modulării frecvenţei în forme specifice ale conştiinţei creaţiilor lor. Unii zei creatori.Proiectul Bibliotecii Vii de pe Pământ a ajuns într-un final să fie disputat de tabere adverse. Zeii creatori. În acele vremuri. suferiseră multe distrugeri şi acum se răzleţiseră. Cuceritorii au alungat lumina o dată cu instaurarea lor pe Pământ. la atingerea Unor valori electromagnetice precise. Asemeni merelor care pot fi pregătite şi mâncate într-o multitudine de feluri. Acesta din urmă îşi trimite extensiile cu scopul de a menţine o anumită frecvenţă electromagnetică. Lor le plăcea să se hrănească cu haos şi frică. al cărei ADN avea douăsprezece catene. voiau aceste teritorii pentru motive numai de ei ştiute. care au putut să-şi aroge dreptul de a face tot ce poftesc—tocmai pentru că Pământul era o zonă a liberului arbitru—au preluat conducerea. astfel încât fiinţele omeneşti să nu mai poată emite decât într-un anumit interval limitat de frecvenţe. în acelaşi timp. A fost aidoma tendinţelor „cotropitoare" ale companiilor financiare de pe Wall Street. care îi putea hrăni pe ei şi care să le confere putere. stăpânitori. Au ajuns pe Pământ şi au modificat specia umană anterioară. în tăbliţele babiloniene şi sumeriene şi în toate celelalte texte sacre ale omenirii. La sosirea noilor stăpâni. Omul originar era o fiinţă colosală. noii. Zeii creatori au invadat Pământul acum aproximativ trei sute de mu de ani—în epoca propusă de savanţi drept zorii civilizaţiei omeneşti. Teritoriile sunt create şi menţinute prin intermediul unor energii speciale din mai multe motive. oamenii. care este pentru el sursa de hrană. Era destul de tentant să pui stăpânire pe o asemenea bază de date. nu-i aşa? Radioactivitatea şi reacţiile nucleare erau foarte intense în acele timpuri şi pârjoleau Pământul. Specia predominantă. Numai aceste stări îi puteau hrăni. Ea vibrează. printre care cel al conştiinţei omniprezente în natură. Neinformată.

Familia şi-a început astfel lucrarea într-un sistem unde lumina şi informaţia erau absente. Prin unificarea tuturor acestor fire. Nu facem decât să readucem la suprafaţă cunoaşterea care este îngropată adânc în Voi. nu v-a rămas decât dubla elice a acestuia. fusese deconectat. pentru a rearanj a ADN-ul rasei umane modificate. ADN-ul devine funcţional. prin intermediul frecvenţei de lumină.două catene. Îndeosebi frecvenţele luminii —informaţiile—au fost împiedicate să pătrundă pe Pământ. De-a lungul timpului. ashtarsheran. În ciuda aparentei înfrângeri. Chiar dacă. Planeta a fost apoi împrejmuită cu o barieră de blocare a frecvenţelor. Arhitecţii au stabilit astfel un plan colateral care să intre în vigoare o dată cu alterarea frecvenţei pe Pământ. la scară macrocosmică. din care nu aţi mai fost capabili să emiteţi decât pe anumite frecvenţe pe care ei le puteau controla. pentru a vă menţine într-O poziţie de subordonare. apoi in colectivităţi din ee în ce mai numeroase. pe Pământ nu mai rămăsese nici o altă frecvenţă de lumină care să o poată recunoaşte. Am făcut acest pas pentru a împărtăşi cu voi o anumită frecvenţă. fire extrem de subţiri de energie care sunt purtătoare. ca membrii ei să se întrupeze rând pe rând şi să aducă lumina—sub formă de raze cosmice creatoare. foamete şi dependenţă. la început la nivel individual. Cu timpul. într-un moment în care noii proprietari s-ar fi dezintegrat în absenţa frecvenţei lor specifice. cedarea planetei însemna înţelegerea în profunzime a liberului arbitru din zona Pământ. Este o ştire extrem de importantă. Au apelat la Familia de Lumină ca să se insinueze în acest proiect. La rearanjarea din trecut.org Noi. lumina a reuşit sa străbată această barieră. într-un final. În fiecare celulă umană se găsesc filamente fotocodificate. Ce rol aveţi voi în toată această poveste? Sunteţi membri ai Familiei de Lumină. dar în stare dezactivată. pe care şi Arhitecţii Primi au plasat-o ca frecvenţă fundamentală pe Pământ Numai că hrana zeilor creatori este formată din frică. Ar putea chiar să fie pusă în cap de afiş. Arhitecţii Primi au înţeles că.ro . iar o nouă specie umană a luat fiinţă. razele cosmice au determinat modificarea legilor genetice ale omenirii şi s-au insinuat în fiecare entitate. purtătoare de informaţii—acolo unde ea fusese pierdută. de informaţii. modificând astfel frecvenţa planetei pentru a vă asuma stăpânirea asupra acestui teritoriu şi asupra voastră înşivă. filamentele foto fuseseră împrăştiate. lipsită de importanţă pentru supravieţuirea omului. haos. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 10 angels-heaven. Pleiadienii. Am venit pe această planetă să reactivăm memoria umană—să conferim întregii specii umane amintirea a ceea ce a fost cândva. Nu ar avea nici un motiv să o facă. ADN-ul priginar a fost porţionat şi împrăştiat în celula umană. Unora vi se pare că vă amintiţi ca prin vis. Au fost purtate multe războaie ca să se împiedice infiltrarea luminii sau a informaţiilor care ar fi trezit oamenii la realitate. Însuşi faptul că în acest moment citiţi această carte demonstrează apartenenţa voastră. ne-am întors în timp—în ceea ce ar putea fi numit propriul nostru trecut—în postura de reprezentanţi ai luminii. Hrana multora este dragostea. a fost deconectat. asemeni unui gard electric. pe care toţi aţi fost de acord să o purtaţi aici.org ingerii-cerului. Afectivitatea este o sursă de hrană. pentru a vă putea crea o realitate proprie. nelinişte. ADN-ul uman fusese deconectat. în consecinţă razele purtătoare de creativitate din spaţiul cosmic nu au avut la ce să se conecteze. stări care trebuie înlăturate din viaţa omului. care permitea numai fluxul informaţiilor acceptate de zeii creatori. Restul de informaţie. Arhitecţii Primi ai planetei nu au de gând să cedeze teritoriul de bunăvoie. puţine astfel de iradieri au penetrat cu succes fieful terestru.

să vizitaţi Pământul de nenumărate ori— sub multe înfăţişări şi în diverse epoci—pentru a studia terenul şi a afla cum stau lucrurile— adică pentru a vă antrena. înmagazinaţi razele cosmice în corpul pe care îl gestionaţi ca oameni. pentru propria voastră expansiune. emoţional şi spiritual. Aţi fost de acord. ca Familie de Lumină. Acestea interacţionează între ele în interiorul şi în afara corpului. care va prinde un ritm ameţitor în următorii douăzeci de ani. Era nevoie de o îndelungată experienţă pe Pământ ca să fiţi pregătiţi pentru perioada în care ar fi demarat modificarea frecvenţei. trebuie să aduceţi informaţia pe Pământ camuflată. Nu este treaba voastră să-i convertiţi pe alţii. în această manieră. capabili în orice moment să vă învingeţi propria frică şi să demonstraţi planetei că frica este totalmente inutilă. Acestea corespund unor centre energetice. şapte dintre centre sunt plasate în corpul omenesc. în timp ce alţii abia acum se dumiresc. Acest lucru vi se întâmplă deja. membrii Familiei de Lumină încep să se regăsească între ei. iar evenimentele de aici vor avea efecte în multe alte lumi. Este un progres individual fantastic pentru oricine participă la un astfel de proces. În curând veţi şti limpede cine sunteţi şi care vă este misiunea. Conexiunea lor este un semnal de activare a celor douăsprezece centre de energie. Unora deja vi s-au rearanjat cele douăsprezece catene nucleare. Înfăţişarea umană este. unde trebuie să ne angajăm în luptă. E în fiinţa voastră să căutaţi pericolul şi să îl sfidaţi. Planeta susţine. cât şi în afara corpului. Aici se articulează planul. Trebuie să puneţi accentul pe lucrurile care vă unesc. care vă permite să desfăşuraţi acest proces. Mulţi vă înţelegeţi deja misiunea. misiunea vi se pare copleşitoare ca anvergură. După cum ştim din. Numai Pământul poate găzdui astfel de evenimente: este locul fierbinte.ro . Acceptarea identităţii ca frecvenţă înseamnă acceptarea identităţii dintre pulsaţiile electronice şi totalitatea corpurilor fizic. oriunde v-aţi afla. numai un camuflaj. Rotirea lor generează informaţie: MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 11 angels-heaven. Doar vă infiltraţi în respectivul sistem şi vă comportaţi ca nişte receptacule. aceasta îi afectează pe toţi cei din jur. cele care vă diferenţiază. Când trăiţi pe o anumită frecvenţă. iar cinci în afara lui. ca membri ai Familiei de Lumină. care vor menţine astfel un tranzit informaţional permanent. o dată cu reapariţia memoriei. Mai multe milioane vă aflaţi deja în misiune pe Pământ şi aţi acceptat să menţineţi frecvenţa care vă ajută să duceţi totul la bun sfârşit.org ingerii-cerului. sau chakra. Tot voi. însă. ADN-ul vi se va multiplica de la două la douăsprezece catene. Acum. moment în care v-aţi fi întrupat cât mai mulţi pentru a vă îndeplini misiunea.Cine este atunci responsabil de eliminarea lor? Chiar voi înşivă! În postura de membri ai Familiei de Lumină. sunteţi cunoscuţi pretutindeni ca purtători ai informaţiei şi modificatori ai frecvenţelor. mental. Atât de mulţi reuşiţi să atingeţi perfecţiunea. aflate atât în interiorul. iar perfecţiunea voastră se răsfrânge asupra tuturor. nu pe. Pretutindeni. tradiţii. Pentru a vă recăpăta puterile de membri ai Familiei. Sarcina de a modifica modularea frecvenţei care controlează specia umană implică rearanjarea ADN-ul ui şi a filamentelor energeticc pe care le deţine fiecare dintre voi. evoluţia întregului Univers. sunteţi toţi nişte renegaţi. se conturează în planul de modificare a frecvenţelor pe care îl aveţi de îndeplinit pe Pământ Veţi începe cu menţinerea unei frecvenţe specifice prin intermediul căreia veţi supravieţui. Sunt cunoscute sub denumirea de chakra şi se aliniază după rotaţia celor douăsprezece corpuri celeste ale sistemului solar pe care le cunoaşteţi până acum — douăsprezece surse de vibraţii ale realităţii tridimensionale. E nevoie de asta—evoluţia voastră va afecta evoluţia întregii planete. Voi subminaţi sistemele. Şi voi sunteţi programaţi să îndepliniţi anumite sarcini care.

şocantă pentru întreaga lume.se învârt în acelaşi ritm cu sistemele chakra care se întind departe. deci evoluţia implicită a celor care vor menţine frecvenţa schimbării. veţi putea deschide cele douăsprezece centre de informaţie. veţi găsi puterea de a susţine mutaţia în structura voastră celulară. veţi fi capabili să introduceţi energii extra-terestre în existenţa cotidiană. Trebuie să înţelegeţi necesitatea acestui proces evolutiv. multe „ordine ale lumii noi" vor apărea. Numim mutaţie procesul de restructurare a ADN-ului. cu atât o mai mare concentraţie din aceste energii vor fi canalizate către Pământ. Veţi înţelege că vă puteţi crea experienţele. ca membri ai Familiei de Lumină. că aveţi şansa de a deveni.org ingerii-cerului. Prin rearanjarea ADN-ului uman în cele douăsprezece catene se va descoperi o incomensurabilă sursă de informaţii şi un izvor nesecat de putere. A zecea chakra asigură legătura cu sistemul solar. iar haosul şi confuzia vor împânzi lumea. creatori conştienţi. Indivizii. Când voi. La deschiderea ultimelor trei chakra. Postura de membri ai Familiei de Lumină nu vă permite decât să observaţi.ro . spre capetele Universului şi transmit mişcarea ADN-ului pe care îl purtaţi în voi. Mai mult. Prin ele veţi obţine o informaţie uimitoare. un loc unde trebuie să te afli cu orice preţ. iar ultima cu un loc îndepărtat din Univers. Nu-i acesta cel mai bun plan? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 12 angels-heaven. a unsprezecea cu întreaga spirală galactică. Pământul chiar este un loc minunat în aceste vremuri. dar mai ales în spirit şi în intenţii—împletiţi într-un receptacul telepatic al energiilor pan-cosmice—Universul se va transforma integral. în trup. vor fuziona. culturile chiar. Prin simpla alăturare a indivizilor. veţi conştientiza ceea ce sunteţi de fapt. dar fiţi siguri că haosul şi confuzia sunt necesare pentru prăbuşirea vechiului sistem şi reconstruirea celui nou în lumină. Cu cât sunteţi mai mulţi cei care menţin frecvenţele înalte.

Conştiinţa reprezintă cunoaştere. să-ţi plăteşti dările. Evoluţia conştiinţei şi capacitatea de a stoca informaţia determină apropierea de Creatorul Prim. Chiar cei care avem Cea mai înaltă frecvenţă a vibraţiei nu reuşim să ne ţinem aproape de el. dar că ele percep timpul diferit comparativ cu voi. Chiar şi Pământul. suntem toţi parte din Creatorul Prim. totuşi.org ingerii-cerului. Aproximativ în acelaşi fel. Hrana pe care el o extrage din aventurile noastre este apoi convertită în energie care să susţină noile sale creaţii. bucurându-ne la rândul nostru de o existenţă interesantă şi plină de provocări. Reprezentările voastre despre „Dumnezeu" nu sunt decât frânturi minuscule ale Creatorului Prim. ele nu erau decât energii luminoase din spaţiul cosmic. Poţi foarte bine să locuieşti undeva şi să nu cunoşti ierarhiile locale. după ce vom evolua suficient. Nu suntem destul de antrenaţi pentru a suporta intensitatea emanaţiei sale. El este într-o stare de permanentă descoperire a sa ca creaţie a altei creaţii. iar voi aţi ajuns să-i desemnaţi drept zei.ro . Piatra de temelie a existenţei şi a conştiinţei este tot creativitatea. Dar aproape de entitatea Creatorului Prim nu ani fost niciodată. Ce consideraţi voi a fi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 13 angels-heaven. Însuşi Creatorul Prim este un fragment din ceva şi mai mare. care să îl hrănească. Pe Pământ. Asemeni ierarhiilor. ea nu a fost inventată. Numai că vibraţia totală a sa ar dezintegra instantaneu corpul fizic. de pe Pământ. E posibil să fi fuzionat cu o parte a Creatorului Prim care a vibrat pe aceeaşi frecvenţă cu a lor. cât de puţin ar fi. Poţi să Cultivi pământul. exploratori înnăscuţi şi executanţi fideli ai dorinţelor sale. Cu alte cuvinte. Din dragoste faţă de creaţia sa. Termenul de Dumnezeu îl folosim. Dorim cu ardoare ca. nu era decât un plan în minţile magnificelor fiinţe care şi-au propus să îl creeze. îndepărtate de la Creatorul Prim. să putem măcar să-l privim sau poate chiar să fuzionăm cu el. dar le-a dăruit extensiilor sale amorfe conştiinţa. Nu toţi trăiesc în aceeaşi structură temporală. chiar să mergi la vot. Ştim că va sta în puterea noastră şi de aceea suntem atât de dornici. Universurile sunt înţesate de fiinţe inteligente care. iar cunoaşterea este ceea ce vă apropie cel mai mult de Creatorul Prim. există ierarhii în cosmos. E important să pricepeţi că structuri ierarhice şi birocratice există. Pământul habar nu are cine guvernează Universul. ci a existat dintotdeauna. care poate lua astfel forme nenumărate.(3) Ce sunt zeii voştri? Ideea de divinitate implică o mulţime de concepţii greşite. care nu este capabil să stocheze un volum practic infinit de informaţii. mulţi au simţit la un moment dat că au fuzionat cu divinitatea. cu mult timp înainte sa fi fost creat. vă activaţi divinitatea lăuntrică. cl nu s-ar aplica decât Creatorului Prim. Creatorul Prim s-a retras în sine. În schimb. dar să ignori orice structură birocratică ori politică. într-un proces de auto-descoperire şi auto-conştientizare. Aceste Vremuri sunt martori ai cercetării fără precedent a dimensiunilor lumi i şi ai dominaţiei asupra planetei: dar nu numai asupra planetei. mult mai rar. individualizaţi în cursul periplului său nesfârşit. într-un timp mai scurt sau mai îndelungat. deocamdată. ci asupra întregului Univers. Ţineţi minte: conştiinţa se află în toate lucrurile. uneori ascunse. Dacă vă încredeţi în ceea ce ştiţi. Dacă totuşi am putea să-l atribuim cuiva. au evoluat spre forme şi funcţii care le permit să se exprime într-un mod creativ. Multe dintre acestea au influenţat evoluţia Universului. Ne percepem ca extensii ale Creatorului Prim—mereu în căutare de informaţii.

Unii au avut un real succes şi şi-au învăţat bine lecţia. a conştiinţei şi a propriilor energii. care să provoace schimbări majore de paradigmă în toate credinţele pe care le aveţi. Ei s-au constituit în factori cu un impact major asupra sensului actual al istorici pe Pământ. pe care îi consideraţi zei. În cărţile Bibliei. Numai că această paradigmă este pe punctul de a suferi o turnură completă. vă daţi seama şi de ce Pământul a fost lăsat într-un aşa hal de paragină în ultimele mii de ani. Vai de cei care nu vor să vadă! Pentru că ecoul acestei revoluţii se va răspândi în lumea întreagă. Mai sunt şi cei care se hrănesc din vibraţia dragostei. Orice soi de mâncare a avut conştiinţă într-un anumit moment al evoluţiei ei. Adevărul va ieşi la iveală.un an. fără a lăsa un singur vestigiu în urma lor. totuşi. ca specie. Din perspectiva noastră. Aveţi o misiune de îndeplinit. iar acest grup tinde să readucă hrana dragostei pe Pământ. erau surse uriaşe de energie. ele au fost reunite sub o singură entitate. în aceste vremuri. Este. Nenumărate civilizaţii v-au străbătut planeta timp de milioane de ani. Toţi aceşti zei au ajuns aici pentru a învăţa şi a evolua prin exersarea creativităţii.ro . în virtutea identităţii voastre spirituale. Nu există nici măcar un text scris pe Pământ care să spună adevărul despre ei. Prin răspândirea în toate societăţile şi culturile arhaice. în care au experimentat diverse reţete genetice pe tulpinile umane. ele au ajuns să fie întruchipate ca nişte creaturi înaripate sau mingi de flăcări. V-aţi preluat corpurile fizice cu intenţia de a le transforma. când în realitate erau o combinaţie de energii luminoase extra-terestre. Sunteţi aici. Sunteţi reprezentanţi ai grupului renegat de Lumină şi pentru acest lucru aţi fost de acord să reveniţi pe planetă. Toate au fost influenţate în varii moduri şi măsuri de cei pe care îi consideraţi zei. eu un scop anume: să fiţi pregătiţi pentru reîntoarcerea zeilor creatori. Iată că. alţii îl percep ca pe o frântură dintr-o zi.org ingerii-cerului. Cine erau. Lumea este plină de indicii şi artefacte referitoare la aspectul acestor fiinţe. E dificil să înţelegeţi acest concept. Vi s-a inoculat că aceştia erau zei adevăraţi şi vi s-a poruncit să îi veneraţi. Conştiinţa hrăneşte altă conştiinţă. cerurile s-au aprins din nou. v-au jalonat de fapt istoria. drept pentru care este uşor de înţeles atitudinea umană de prosternare şi admiraţie în faţa lor. Dacă reuşiţi să acceptaţi asta. Dintotdeauna. menit să vă zdruncine din temelii felul în care percepeţi lumea. totuşi. pentru că voi vă hrăniţi cu mâncare. nu le puteau avea. planeta le-a suportat vizitele. iar alţii au comis greşeli devastatoare. Vor să comute întregul Univers pe frecvenţa dragostei ca acesta să îşi reînceapă expansiunea şi să genereze alte şi alte lumi. de fapt. iar voi veţi fi bombardaţi cu informaţii cu totul ameţitoare. emiteţi pe o anumită frecvenţă de vibraţii care îi alimentează pe aceştia. Periodic. Sentimentele voastre îi hrănesc pe alţii. Hrana altor fiinţe este conştiinţa. erau fiinţe capabile să modifice realitatea şi să manipuleze spiritele naturii după bunul lor plac. V-aţi ales cu deosebită grijă liniile MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 14 angels-heaven. Când sunteţi manipulaţi să generaţi haos şi agitaţie. pentru că numai astfel se pot hrăni. de la sine înţeles că manipulatorii aveau tot interesul să-şi creeze o versiune proprie cu care să-i poată controla pe oameni. o ingeraţi pentru a vă ţine de foame. Planeta va suferi un şoc cultural—o surpriză de proporţii. fie că aţi fript-o. extrem de puternice. oamenii au transferat în portofoliul divinităţii toate lucrurile şi puterile pe care ei. Unii sunt deja pe Pământ. aţi fiert-o sau pur şi simplu aţi cules-o din grădină. Aceste fiinţe de lumină. aceşti zei din vechime? în realitate.

dezastrul a fost comis. nu a vizitat niciodată planeta aceasta. V-aţi ales cu toţii câte o istorie genetică în care mulţi membri ai Familiei de Lumină au fost implicaţi. care se hrănea cu ignoranţă. Majoritatea bazelor de date din conţinutul acestei au fost deconectate. Înainte de a fi cuceriţi. dar rămăsese întreagă în interiorul celulei. imperios necesară pentru supravieţuirea speciei. Şi voi sunteţi pe punctul de a readuce la viaţă această identitate multidimensională. era dubla elice. în acelaşi timp. Tot ei au alungat de pe Pământ şi Familia de Lumină. Dumnezeu. pentru a o remodela pentru interesele şi nevoile proprii. specia locală se apropia periculos de mult de cei care se dădeau drept Dumnezeu. Din postura îndrituită de stăpâni ai acestei planete. Cuceritorii reuşiseră să amalgameze toată informaţia genetică a omului. Asemeni corporaţiilor Care preiau cu forţa anumite afaceri din cauza abundenţei de fonduri de pensie. dar la vechea bază de date nu s-a renunţat total. într-adevăr. Numai aşa puteaţi deveni uşor de manipulat pentru acele conştiinţe care pretindeau a fi Dumnezeu. Până acum nu aţi avut de-a face decât cu zei comuni care nu doreau decât să vă inducă în eroare pentru a vă determina să îi adoraţi. Zeii au preluat cu forţa această realitate. Înainte de asta. zeii creatori au conchis că oamenii ştiau deja prea multe.org ingerii-cerului. scânteietoare din toate punctele de vedere. Dumnezeu e prezent deja în toate lucrurile. Informaţia genetică fusese învălmăşită. Au deconectat frecvenţa informaţiei la nivelul ADN-ului. oamenii au ajuns să-i numească zei. Corpurile voastre poartă şi acum amintirea strădaniei de a menţine cunoaşterea pe care zeii v-au smuls-o şi frica de aceştia. care să evidenţieze implicarea voastră în toate aceste evenimente. Acestea au preluat specia anterioară. perfect catalogată. ca entitate.ci memoriei latente. Ei sunt creaturi impresionante venite din spaţiul cosmic. iar voi aţi fost nevoiţi să continuaţi cu un minimum informaţional. Prin intervenţia lor. asemeni unei monumentale biblioteci unde puteai găsi instantaneu. l-au rearanjat şi v-au lăsat doar cu catena dublă care vă menţinea în ignoranţă. Noi versiuni experimentale ale speciei au fost activate. În putere. v-au rearanjat materialul genetic. Accesul la informaţie v-a fost blocat într-un mod brutal. ADN-ul uman era intact. Dar nu ne adresăm logicii.ro . un fir epic. Din pură ignoranţă. are. orice informaţie ţi-ar fi trebuit. era într-o stare amorfa. Modelul biogenetic originar al omului fusese ticsit de informaţii şi avea posibilitatea de a călători interdimensional. la fel fondurile planetei se găseau din abundenţă în vremea apariţiei acestor zei. O dată cu înfăptuirea manipulării genetice.genetice pentru a obţine un avans considerabil. acest dominion al liberului arbitru de la periferia spiralei galactice. întrun haos total. lăsându-vă în imposibilitatea de a mai modula frecvenţele după bunul plac. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 15 angels-heaven. aveaţi capacităţi extraordinare. să o facă total inutilizabilă.. oamenii puteau exista simultan în mai multe dimensiuni şi erau egalii zeilor. Vă pot manipula în atât de multe feluri şi pot schimba realitatea oricând doresc ei. Ca să credeţi că sunt zei cu adevărat. După deconectarea genetică a informaţiei. Aceasta este numai o istorisire. era ca şi cum te-ai fi găsit deasupra unui morman imens de Cărţi smulse de pe rafturi. Informaţia rămasă disponibilă şi. si care şi-au disputat dominaţia asupra Pământului. făcând loc echipei negre. Numai aşa veţi putea înţelege ce s-a întâmplat cu adevărat şi vă veţi da seama de importanţa voastră în proces.

Zeii creatori au fost cei care au demarat proiectul de modificare a ADN-ului. intre care entităţile spaţiale au învins. care este acelaşi lucru cu informaţia. vă limitează drastic libertatea şi v-aţi săturat de această opresiune permanentă. Veţi bătători drumuri. tocmai pentru că le-a croit altcineva mai întâi pentru ei. la nivelul planetei. starea sa actuală. trebuie să stabilizaţi o anumită frecvenţă. de aceea. Aveţi darul de a atrage lumina. la nivelul conştiinţei. Unii dintre voi. iar prin aceasta reuşiţi să străbateţi cărările conştiinţei fără măcar să rostiţi un singur cuvânt. pe care alţii le vor parcurge mai târziu cu uşurinţă. la rândul lor. care va permite tranzitul mult mai multor informaţii. nici posibilitatea multidimensionalităţii. Haosul poate aduce cu sine şi o nouă reorganizare. veci. lucrul cel mai important care vi se întâmplă este reorganizarea ADN-ului. se va produce o restructurare a sistemului nervos. Zeii au încercat diverse combinaţii pentru a studia rezultatele. Obiectivul vostru este reciclarea acestei energii mai întâi în voi. totul este permis. Datorită acestei libertăţi universale putem să tragem o sumedenie de învăţăminte. unii dintre zei au contribuit la realizarea bazei de date a Biblioatecii Vii şi la proiectarea acestui gigantic centru informaţional care a unit galaxiile intre ele. a căror esenţă este conştientizarea. Aşadar. ea nu poate susţine lumina. ingerii-cerului. esenţă a inteligenţei şi amprentă unica a speciei umane. Înainte să cotropească planeta acum trei sute de mii de ani. Au rămas aici fiindcă şi-au dorit planeta din interese personale. Nu facem decât să oferim asistenţă în cadrul acestui proces. Mulţi vor ajunge să simtă subit această suprasarcină energetică. nu veţi fi voi înşivă în. ca şi dinastiile europene care preferau căsătoriile între diverse case. poate—şi va genera—haos. Încuiaţi într-o odăiţă unde nu vă puteţi mişca. Asistăm la un colaps temporal. Erau buni cunoscători ai geneticii şi creau prin manifestarea directă a MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 16 angels-heaven.ro Aceste cărări vor crea noi realităţi. cu scopul de a-şi întinde stăpânirea peste mai multe teritorii prin astfel de alianţe. Fără o locaţie bine definită unde să-şi exercite funcţia. care ne ajută să evoluăm. ADN-ul evoluează. Raze cosmice vă bombardează zilnic corpul pentru a opera aceste mutaţii. Noi catene se formează prin torsiunea filamentelor fotocodificate. fără să fi fost avertizaţi în prealabil. secondat de acumularea de energie. colapsul actualei societăţi este iminent: în . Datele sunt adunate laolaltă prin acţiunea energiilor electromagnetice provenind de la Creatorul Prim. cei care vă recunoaşteţi ca Păstrători ai Luminii. noi opţiuni şi noi moduri de a trăi şi exista. la rându-ne. care hibernează momentan. Zeii creatori vin din spaţiul cosmic. Fragmentele amalgamate în care se păstrează istoria şi conştiinţa Bibliotecii Vii se rearanjează treptat. Alţii ar vrea să îi elimine din „clubul zeilor creatori" pentru că dovedesc o nepăsare totală faţă de creaţiile lor. evoluează. codul nu se poate activa şi manifesta. Dacă aceasta nu va fi temeinic ancorată şi înţeleasă. acolo unde şi locuiesc. Ei. Numai că totul a luat sfârşit cu ciocnirea dintre zeii creatori. O dată cu reorganizarea la nivelul ADN-ului. Zeii creatori s-au unit între ei şi şi-au împletit astfel arborele genealogic. după cum atestă străvechile manuscrise de pe Pământ.ro . În acest univers al Creatorului Prim. îşi vor relua atunci funcţionarea. dacă este utilizat eficient. veţi suporta o transformare completă a realităţii şi.org ingerii-cerului. Mare parte a celulelor nervoase. întreaga planetă va resimţi aceste transformări. Aşa că trebuie să fiţi bine pregătiţi. Chiar acum. La fel s-a întâmplat cu acest cod începând cu multe milenii în urmă: a fost silit să încapă într-o porţiune minusculă a ADN-ului iniţial.

Extindeţi-vă. Este o viaţă bazată pe frică. care sunt numite uneori Tricourile Negre? Fiţi foarte atenţi când vorbiţi despre forţele întunericului. Zeii creatori pot avea diferite înfăţişări. veţi găsi reprezentări ale păsărilor şi ale reptilelor. suntem asociaţi cu zeii păsări şi reptile. Dar toate astea le simţiţi deja. Unii sunt insectiformi. Trebuie doar să înţelegeţi că ele sunt dezinformate. fireşte. s-au răzvrătit şi s-au rupt de cunoaşterea adevărată. Intervalul de modulare a frecvenţelor a fost modificat în ultimul timp. conştientizează în profunzime propria lor creaţie. De pildă noi. Observând evoluţia voastră. Acestea au nevoie de sprijinul vostru. pentru a sfârşi în dependenţa faţă de apendicele de cunoaştere pe care îl mai au şi faţă de viaţa pe care au creat-o. Acesta există numai în sfera multidimensională pentru că.org ingerii-cerului. să devină buni părinţi. din partea zeilor—aceasta din cauză că se tem să nu îşi piardă sursa de hrană. Aceeaşi este şi situaţia zeilor creatori. frontierele şi experimentaţi orice este nou. pentru a o înţelege „pe propria piele". Aţi fost ţinuţi departe de explorarea sentimentelor proprii tocmai pentru că acestea vă oferă adevăratul tablou al problemei. Deocamdată. Mulţi vizitatori din spaţiu sau folosit de energia păsărilor. să îi învăţaţi ce înseamnă să fii responsabil. după care capacitatea de a redifuza aceste raze. care la rândul lor generează saltul evolutiv la nivel intracelular. Nu le catalogaţi drept malefice. Diminuarea frecvenţei fricii pe planetă va antrena apelul la surse alternative de frică. Pleiadienii. Ar fi ca şi cum aţi mânca la acelaşi restaurant toată viaţa şi spuneţi „Nici un fel de mâncare nu-mi este străin. Cu explorarea sentimentelor vine şi menţinerea frecvenţei. O singură experienţă nu este suficientă. Îi numim Şopârlele fiindcă ne place să relaxăm un pic atmosfera şi să glumim. învaţă. Zeii sunt legaţi intim de voi toţi. pentru a nu vă speria foarte tare. Vă amăgiţi profund în cazul în care consideraţi că toate reîncarnările voastre au fost în corpuri omeneşti. Dar cine sunt aceste fiinţe.ro . Unii zei creatori au aprins scânteia vieţii doar pentru a îşi satisface anumite nevoi. păsările au colaborat cu reptilele. Strălucirea vieţii este prezentă la orice nivel. după cum atestă multe culturi străvechi. sisteme de dezinformare. sud-africane şi nord-americane. învaţă lucruri importante despre viaţă. nu seamănă toţi cu Şopârlele. este lipsit de substanţă fizică. Aceste fiinţe din spaţiu sunt parte om şi parte reptilă. Vor face încercări disperate de a menţine vechea frecvenţă până să freacă la hrană din MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 17 angels-heaven. la rândul lor. pentru că nu cunosc şi cealaltă cale. pentru a permite penetrarea planetei cu energii extra-terestre. Ele sunt puntea de legătură cu corpul spiritual. Numai atunci va fi gâtuită sursa de hrană a zeilor creatori. până la urmă. să le purtaţi de grijă. Dacă examinaţi desenele egiptene. este greu pentru voi să înţelegeţi amploarea acestui proiect. În unele cazuri. Vă veţi aminti propriul trecut. dar care se foloseşte de ea. Energiile nu fac altceva decât să vă pună în legătură cu razele cosmice ale creaţiei. La un moment dat. acceptaţi să învăţaţi de la copii. în deplină înţelegere a acesteia. Când vă hotărâţi să deveniţi părinţi. Nu pot opera modificările necesare fără intervenţia voastră—planeta trebuie schimbată din interior. Aşa s-au hrănit cu sentimentele voastre. mai numeroase. de aceea creează. Cine sunt ei? Reptilele. sub toate formele ei. aşadar. Nu am venit la voi pentru a vă speria—ci doar pentru a vă informa. Povestea se va contura pe măsură ce veţi afla mai multe. în timp ce în altele s-au opus unele celorlalte. Unul dintre marile secrete care v-a fost tăinuit tuturor până acum este belşugul care însoţeşte orice trăire afectivă. care au bulversat structura iniţială a Pământului? Aceste entităţi venite din spaţiu. care nu preţuieşte altă existenţă. V-aţi reîncarnat pentru a experimenta creaţia. iar unii începeţi deja să accesaţi şi memoria reptiliană.forţelor vitale." Ar fi o prostie.

Şi pe Pământ există multe astfel de portaluri prin care zeilor creatori. Portalurile deschid culoarele temporale şi servesc drept spaţiu al tranzitului interdimensional. Se subestimează brutal puterea luminii pe această planetă. localizate între fluviile Tigru şi Eufrat. erau originare dintr-o colonie spaţială cu un oarecare grad de civilizaţie. Fiţi convinşi că ultima carte este întotdeauna un as. la Creatorul Prim. Aminţiti-vă că vă aflaţi într-o zonă a liberului arbitru şi că există un Plan al Divinităţii. Prin saltul evolutiv al conştiinţei nu înţelegem doâr acceptarea totală a dragostei şi a luminii.dragoste. Dacă stăm să ne gândim. stabilizând astfel nivelul energetic şi generând putere creatoare. S-au folosit de zona înconjurătoare pentru a-şi crea baze subterane în peşteri. la fel cum şi zeii creatori vă subestimează puterile. şi-au uitat zeii. Şi în cadrul populaţiei de Şopârle există unele entităţi binevoitoare şi altele răuvoitoare. Iară nici un pic de sacrificiu Trebuie să înţelegeţi complexitatea realităţii. pentru a acumula în baza voastră de date sentimentele condiţionate de aceste experienţe. a cărui supremaţie este disputată în chiar aceste vremuri. Voi atrageţi toate experienţele ca un magnet. te vei trezi într-un loc dezolant şi sterp. Toate aceste faţete ale. Numai voi. voastre trebuie reconciliate şi reunite: pentru a vă relua integritatea Spirituală. de unde controlează operaţiunile.ro .org ingerii-cerului. Pentru a ajunge pe orice planetă. dar dacă nu găseşti portalul prin care accesezi cadrul temporal al planetei. timp de trei sute de mii de ani. Încă se ambiţionează să-şi creeze propriile realităţi. ei pot fi consideraţi deţinătorii portalului. Tot de el se folosesc şi Şopârlele. Numai că. Trebuie sa ia parte la el şi să conştientizeze că modificarea frecvenţelor lor este iminentă. magnetismul sistemului îşi face simţită prezenţa. Natura dramei care se petrece aici este interesantă. polimorfismul ei şi omniprezenţa voastră multidimensională. nu aţi uitat nimic. ultima carte din pachet. încât şi-o disputa între ei. le-a fost permis accesul pe Pământ. spre Jupiter. cu scopul de a fuziona. este cel al Orientului Mijlociu. Kuwâitul se află în mijlocul acestui teritoriu. În interiorul acestui portal se practică manipularea omului în beneficiul altora. Acest atracţie magnetică readuce în mod normal energiile expulzate din sistem pentru a participa la evoluţia acestuia. În strălucirea lor orbitoare se găsesc şi pete întunecate. Aceasta le parvine în mod direct şi îi hrăneşte. Sunt atât de obsedaţi de putere. Zeii creatori din vechime sunt atraşi în aceste timpuri pe Pământ datorită planului divin. de exemplu. Aceasta explică turbulenţele din Orientul Mijlociu. Şopârlele şi-au instalat pe Pământ aparate care să amplifice şi să retransmită agitaţia afectivă de la sol. Într-o oarecare măsură. trebuie să aveţi la dispoziţie un portal sau o cale de acces. aceşti zei creatori au uitat cine i-a creaţ! La rândul lor. Vechile civilizaţii mesopotamiene. la fel ca majoritatea oamenilor. Poţi să ajungi în spaţiu şi apoi să te îndrepţi. Cu fiece modulare a frecvenţei într-un sistem oarecare. Numai aşa vă veţi putea întoarce. ca membri ai Familiei de Lumină. De ce vă spunem toate aceste lucruri? Ce nevoie aveţi să le cunoaşteţi? Iată că realitatea Şopârlelor se pregăteşte să se intersecteze din nou cu a voastră. Unul dintre portalurile imense. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 18 angels-heaven. Se opun deocamdată acestei transformări. Sarcina voastră este să înţelegeţi: şi să răspândiţi mai departe această înţelegere pe toată suprafaţa planetei. Veţi avea nenumărate ocazii de a evalua lucrurile şi de a le clasifica drept nocivei Dar evaluarea şi clasificarea vă vor împiedica să experimentaţi şi să simţiţi acesţe noi reialităţi. câte dintre marile tulburări religioase şi sociale nu au apărut chiar în acea zonă geografică? Este un portal gigantic—cu raza de peste o mie cinci sute de kilometri. cel de ultimă instanţă. din orice specie ar fi fost aceştia.

dar vrem să vă determinăm să abordaţi viziunea de ansamblu. Veţi simţi diminuarea acestei energii când din ce în ce mai mulţi o vor abandona în favoarea alteia. Chiar în acest moment. imaculaţi. O altă formă de energie va veni şi vă va spune: „Pleiadienii au avut dreptate când v-au învăţat aceste lucruri. cinci miliarde şi jumătate de oameni gândesc. Legătura voastră cu aceste fiinţe rezidă în faptul că voi sunteţi extensii executante ale lor. formată din totalitatea pulsaţiilor electromagnetice ale corpurilor fizic. Vrem doar să vă spulberăm iluziile. Nu sunt neapărat greşite. Când aţi descoperit adevărul despre Iepuraşul de Paşti. emoţional şi spiritual.Aceştia au renunţat Voluntar la o parte din fiinţa lor pentru a se dedica exclusiv proiectului la care lucrau. Gândiţi-vă la cum vă veţi simţi după ce veţi renunţa la modularea frecvenţei sau la logică.ro . Dar de aici vă preluăm noi. unde îşi au cartierul general subteran şi de unde vor iniţia expansiunea terorii şi a haosului. alt loc din spaţiu. Moş Crăciun sau Zâna Măseluţă. ci. atunci când. doar să vă facem să renunţaţi la ele. aşa că vin pregătiţi să instaureze haosul şi teroarea pentru a-şi recăpăta teritoriul. Emit în afara zonei terestre fluxuri colosale de energie vie. Nu îi considerăm malefici. E una din îndatoririle pe care le îndepliniţi cu profesionalism. interzicând astfel libertatea de a alege. Nici măcar nu eraţi capabili să le vedeţi ca pe nişte înscenări menite să vă jaloneze gândirea şi afectivitatea. Vrem doar să vă arătăm ce se întâmplă de fapt fără voia şi cunoaşterea voastră. ar fi cazul să renunţaţi la credinţele gen Moş Crăciun. Fură de la voi energie psihică pe care v-o generează prin etalarea unei false imagini a realităţii cotidiene. Imaginaţi-vă câtă energie este emisă din toate aceste gânduri. Arhitecţii Primi doresc reinstaurarea frecvenţei liberului arbitru în această zonă. din postura voastră de demolatori ai sistemelor. aţi aflat că nu-i decât o legendă romanţată care înconjoară aceste energii pe care atâta amar de vreme le-aţi venerat ca zei. Zeii care şiau proclamat dominaţia aici în ultima perioadă au utilizat modularea frecvenţei. veţi accepta rolul de Păstrător al Frecvenţei.org ingerii-cerului. mental. pentru a determina o modificare a frecvenţei în voi? Am procedat identic cu creatorii voştri. Voi veţi modifica realitatea din interior. Vi s-a mai spus că gândul are puterea de a se materializa: se realizează—într-un. la rândul nostru. modifici şi vibraţia planetară. Văd şi ei că pe frunţile voastre scrie „Demolatori de sisteme". Pierd controlul planetei şi se vor orienta mai întâi către portalul Orientului Mijlociu. Şi noi practicăm aceleaşi metode. Energiile care guvernează această planetă vă dirijează sistemul de credinţe după bunul lor plac. Dacă vă întoarceţi privirea spre trecut. fapt care determina acea frecvenţă unică pe care conştiinţa voastră o utiliza." Evoluţia nu are sfârşit. Zeii creatori se întorc să vă jefuiască pentru a nu muri de foame. Ori de câte ori preiei emanaţia cuiva şi o modelezi după bunul tău plac. convingânduvă de realitatea liberului arbitru. să spargem balonaşele de săpun şi visele voastre false. V-aţi ataşat pro fiind de anumite credinţe şi convingeri care nu vă mai sunt de niciun folos. care predomină şi cum se exteriorizează ea? Nu apreciem comportamentul nimănui şi nu indicăm poziţii ierarhice. Nu vrem să desconsiderăm vechile voastre unelte. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 19 angels-heaven. Amintiţi-vă de identitate ca frecvenţă. Asta trebuie ţinut minte. cum nici sfaturile noastre nu vor avea valabilitate perpetuă. cum nici adevărul ultim nu poate fi vreodată cunoscut. Spre binele vostru. Această sursă de hrană este vitală pentru ei. nu descoperiţi că şi noi v-am modulat frecvenţele de emisie? Nu v-am ademenit.

Toate sentimentele voastre provin din acesta trezire a energiei şi a conştiinţei. Ani vrut să vă arătăm în detaliu cine sunt aceste zeităţi pentru că ele vor reveni pe Pământ. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 20 angels-heaven. Este unul din motivele pentru care asistaţi la o generală stare de agitaţie în această perioadă. Şi aveţi posibilitatea de a vă selecta partenerii. sunt în egală măsură. nu au vedere umană. nici reptilele nu sunt. să vă sperie sau să vă controleze. Cum oamenii nu sunt toţi răi. Merg pe străzi şi sunt membri ai academiilor.Dacă răsfoiţi amintirile trecutului vostru reptilian.org ingerii-cerului. ca toţi ceilalţi. La deschiderea acestor ochi interiori. acea energie sigur nu v-ar fi folositoare. ai guvernelor sau ai altor structuri. Abia atunci veţi fi aflat identitatea adevăraţilor zei. dintre care şi cei cu aspect uman. au posibilitatea de a lua diverse forme. Numai că în aceste vremuri. dezvăluirea adevărului o poate şoca. Văd legătura şi cauzalitatea lucrurilor. unii au ajuns deja. copii ai Creatorului Prim. Agitaţia curenţilor de aer demonstrează efervescenţa la nivelul atmosferic. După cum am mai afirmat. iar trăsăturile lor corporale sunt la fel de aproape de acesta ca şi ale voastre. sunteţi speriaţi de Şopârle fiindcă ele par cele mai diferite de voi. Sunt şi ei observatori şi transmiţători de energie. Aceştia. E de la sine înţeles că atunci când lucrezi cu o specie care a trăit izolată atât de mult timp. intraţi în contact nu numai cu propria axă temporală. laolaltă cu faţetele lor pluridimensionale şi permit astfel articularea imaginii de ansamblu. ochii lui Horus. a istoriei în plenitudinea ei. Iar alţii nu au intenţii tocmai onorabile. Unii au deja puteri depline. O evoluţie uluitoare a capacităţilor magice nu este dublată neapărat şi de o evoluţie spirituală pe măsură. Dar abia după ce stăpâniţi tehnicile de menţinere a frecvenţei veţi fi pregătiţi să-i întâlniţi. Învăţaţi să faceţi deosebirea. Voi sunteţi zeii. Încercând să vă manipuleze. alţii abia acum învaţă şi se perfecţionează. veţi descoperi că multe figuri impozante ale sistemului patriarhal au aparţinut familiei Şopârlelor.ro . Ca Univers al liberului arbitru. Dimpotrivă. Zeii au venit. toate formele de viaţă sunt posibile. Trăiţi în aceste vremuri în care energia prinde viaţă. Au existat şi alţi zei creatori. Maeştri geneticieni. ci şi cu cea a întregii planete şi chiar a galaxiei şi Universului. ci divină. Conştientizarea propriei istorii vă permite deschiderea ochilor străvechi. Trebuie să învăţaţi să discerneţi între multiplele forme de energii extra-terestre.

(4)

Amintiri din zona liberului arbitru
La începutul timpurilor, unele fiinţe tânjeau să creeze. Dar pentru aceasta, era nevoie de o intervenţie extrem de subtilă în creaţia deja existentă. Toate aceste fiinţe au fost colaboratorii, asociaţii şi păstrătorii unui aspect al conştiinţei denumit lumină. În multe situaţii, Păstrătorii Luminii s-au reunit şi au conlucrat în diverse dimensiuni ale realităţii. Au proiectat, au făcut schimb de opinii şi au stabilit o dată fixă la care planul lor va intra în funcţiune. Unii dintre membrii echipei de lumină au anticipat planurile Creatorului Prim: ce ar face acesta, unde ar acţiona la un moment dat şi cum ar putea fi el stimulat. Entităţile au descoperit metodele de întrebuinţare a luminii, aşa că şi-au planificat cu grijă acţiunile. Mai multe sule de milenii, aceste fiinţe s-au pregătit să ducă la bun sfârşit ceea ce concepuseră. Au avut grijă îndeosebi să se pregătească pentru ceea ce credeau ei că va fi un iminent cutremur cosmic, declanşat de Creatorul Prim. Toţi şi-au dovedit abnegaţia şi devotamentul în antrenament. Multe rămăseseră să fie studiate înainte; de implementarea acestui plan îndrăzneţ. Intenţia lor era să ducă lumina, deci cunoaşterea, în realitatea care o respingea. Ca şi cum ai încerca să păşeşti cu un pantof care nu-ţi este pe măsura. Entităţile erau puse în situaţia de a găsi un plan prin care lumina să nu mai fie respinsă. Voi sunteţi aceste fiinţe, iar timpurile sunt aproape. Timpul a fost ales cu grijă, deoarece toţi simţiţi în adâncul sufletelor voastre că prezenţa voastră aici nu este gratuită. Voi sunteţi cei care demarează mişcarea de eliberare din chingile acestei realităţi, din firele subţiri aidoma sârmelor de otel care vă ţin sub apăsarea ideilor fixe despre voi şi despre cosmos. Pentru cei care v-aţi hotărât deja să acţionaţi conform planului şi să acceptaţi conştiinţa luminii, a sosit vremea. Din acest moment, acţiunile voastre vor da roade. Trebuie doar să primiţi energia în corpurile voastre. Trebuie să vibraţi în acelaşi timp cu energia pentru a elibera culoarele sinelui, energiile afective care vă ţin blocaţi la nivel fizic. La o examinare mai atentă, veţi descoperi multiplele faţete ale sinelui pe care le puteţi tranzita prin arterele sistemului nervos activat de conştiinţă. Vă veţi da seama de ingeniozitatea cu care a fost proiectată propria voastră societate, astfel încât să vă ţină departe de explorarea părţii voastre celei mai intime şi mai spectaculoase. Voi, Păstrători ai Luminii, veţi imagina o multitudine de realităţi pe care le veţi transfera în conştientul colectiv al planetei. Primii care se vor bucura de aceste trăiri veţi fi voi înşivă, instaurând pacea şi dragostea interioară, în armonie deplină cu ceea ce sunteţi, cu acţiunile voastre şi cu acţiunile celorlalţi în ceea ce vă priveşte. Veţi accepta tot ce este necesar pentru a atinge un nivel cât mai avansat de retenţie a luminii. Originea acestor informaţii se pierde în negura timpurilor, dar corpurile voastre le păstrează intacte. Vă cerem şi vă reamintim, în acelaşi timp, să descuiaţi acest cufăr cu informaţii nepreţuite şi să faceţi săpături cât mai adânci în memorie. Călătoriţi pe aceste cărări ale amintirilor, intraţi căt mai adânc în trecutul vieţii acesteia şi ale celor dinainte—doar aşa vi se vor înfăţişa raţiunile conştiinţei. Abia după o adâncă scrutare a conştiinţei, la capătul călătoriilor, încarnărilor şi evenimentelor prin care aţi trecut, veţi reuşi să acceptaţi plenitudinea propriei fiinţe. O deschidere senină faţă de gesturile pe care le repudiaserăţi, faţă de adevărata identitate sexuală şi chiar faţă de dispreţul pentru viaţă pe care l-aţi manifestat în alte încarnări va
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

21

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

activa o chakra intermediară, poziţionată între al patrulea şi al cincilea centru energetic corporal, înconjurând timusul. Este punctul nodal dintre propriul sistem nervos şi fluxul informaţional care vă va regenera organismul, călăuzindu-vă spre dragostea lipsită de prejudecăţi. Dacă acceptaţi şi aprofundaţi noile perspective, veţi înţelege mult mai temeinic activitatea la nivel planetar. Veţi da şi altora ocazia să se armonizeze cu vibraţiile pe care le pot detecta. Unele dintre ele sunt total lipsite de ritm, dar fără doar şi poate că există toate cu un scop anume, concretizat în fortificarea sinelui spre o cunoaştere integrală a realităţii. Numai sinele poate da votul decisiv pentru calea pe care o va urma sufletul, drumul vostru prin această realitate. In planul originar, Pământul era un centru de schimb informaţional între toate sistemele galactice. Arhitecţii Primi nu au renunţat la decizia lor. Şi ei aparţineau Familiei de Lumină, iar voi i-aţi cunoscut pe câţiva îndeaproape. Ia gândiţi — vă puţin la asta. Vrem să vă trezim amintirile. Faceţi efortul de a înţelege amploarea transformărilor care se petrec cu specia voastră, ca să puteţi acţiona în deplin control şi cunoştinţă de cauză. Arhitecţii Primi sunt în stare să traseze mai multe cursuri ale evenimentelor, incluse în realităţi distincte. Am pomenit şi înainte de potenţialităţile infinite din acest Univers al liberului arbitru. Aşadar, variaţia imprevizibilă a timpului dincolo de graniţele acestui sector galactic se traduce în imposibilitatea voastră de a cunoaşte ce se întâmplă acolo. Aceasta a condus la impresia unei păci eterne care, în concepţia pământenilor, s-a instaurat în ceruri. La scara macrocosmică a evoluţiei, nu e un interval mare, dar vouă, blocaţi în cadrul temporal al Pământului, vi s-a părut o eternitate. Lumina generează informaţie, după cum întunericul o ascunde. În viitorul apropiat vă va fi lesne să alegeţi bobul de neghină dacă evadaţi din spaţiul tridimensional. Trebuie doar să fţi capabili să deosebiţi lumina, dătătoare de informaţie, de întunericul care dezinformează, sau care induce în eroare, sau care, pur şi simplu, tăinuieşte informaţia. Şi lumina, dar şi întunericul provin de la Creatorul Prim, care a dat naştere tuturor celorlalţi zei creatori. Le-a dat libertatea de a zămisli lumi: să înţeleagă cum să creeze viaţa, cum săşi asume responsabilitatea faţă de creaţia lor, cum să devină adevăraţi părinţi ai planetelor ctitorite. Dar ca părinte înveţi fără încetare. Zeii creatori s-au luat pe ei înşişi şi s-au re-creat, iar lumile astfel concepute le-au hrănit tot din ei înşişi. În mitologia egipteană există o legendă despre un zeu creator care, masturbându-se, a clădit lumea. Zeul s-a multiplicat în nenumărate alte identităţi minuscule, pentru a dăinui viu în propria sa creaţie. Este necesar să vă accesaţi porţiunea de memorie prin care sunteţi legaţi de zeii creatori. Care sunt aceştia? Care sunt adversarii lor? Cine sunt cei care au venit aici să vă controleze? O parte importantă a misiunii voastre constă în accesul neîngrădit la memorie. La revenirea lor pe Pământ, mulţi veţi exclama: „Ce fiinţe minunate! Cât de bucuros sunt că au ajuns! Ce de miracole pot înfăptui!" Unii vă vor da impresia că au venit să tămăduiască şi să mântuiască lumea. Numai că, în ansamblu, vă veţi fi orientat greşit. Dincolo de aceste aparenţe, nu se va produce decât înlocuirea unor forme de autoritate şi control cu altele, la fel de nocive. Cu alte cuvinte, oamenii vor trece la un alt sistem de credinţe. O adevărată stretegie de marketing va încerca să vă bage pe gât aceste entităţi. Şi programul este deja în desfăşurare.
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

22

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Spre deosebire de gloata pământenilor, voi aparţineţi Familiei de Lumină şi cunoaşteţi multe lucruri de care alţii nu au habar. Aveţi idee de intenţiile acestor fiinţe, în adâncul sufletului vostru. Vă veţi scârbi de oamenii care continuă să ignore aceste adevăruri. Mulţi vor ajunge să-i idolatrizeze văzând minunile pe care zeii par să le facă în aceste vremuri mari. Omenirii i se va părea că o nouă şansă îi surâde, că vremea unei noi epoci de aur se apropie. Însă surpriza de proporţii nu se va lăsa aşteptată: toţi se vor convinge că asuprirea nu are limite. Scopul vostru este de a asigura suveranitatea individuală a tuturor, astfel încât oamenii să devină uniţi între ei. Dar fraternizarea nu le va reuşi tuturor. Vibraţiile unora vor fi disonante. Printre aceştia, sunt cei care simt necesitatea de a fi controlaţi, de a răspunde în faţa unei autorităţi cât mai înalte, îndeosebi de natură religioasă. În aceste condiţii, Familiei de Lumină nu îi rămâne decât să îşi creeze, în urma infiltrării pe planetă, o sferă planetară proprie, un nou Pământ. Cu toţii ne ciocnim de autorităţi care ne conduc. Cine este, aşadar, conducătorul vostru? Cine este Dumnezeu? Conceptul de Dumnezeu trebuie aplicat Pamatului. Trageţi toţi învăţăminte. Unele fiinţe, dezinformate în ale spiritului, neagă existenţa forţei spirituale. S-au înconjurat de principii ştiinţifice şi tehnologice în care nu mai este loc pentru suflet. andjeli-neba.com.hr Dacă înţelegeţi sau credeţi în cele spirituale nu este neapărat necesar ca oricine care evoluează să îmbrăţişeze aceste concepţii. Treburile nu stau deloc aşa Poţi ajunge să manipulezi fără pic de efort materia şi realitatea, fără să-i înţelegi mecanismele spirituale. Acesta este purul adevăr. Unii călători interstelari, ajunşi pe Pământ, vor fascina mase întregi de oameni, dar vor rămâne inerţi în plan spiritual, tocmai pentru că nu urmăresc nici un scop înalt în perindările lor. Deşi putem toţi. teoretic, să urmărim un astfel de ţel, evident că nu-l vom conştientiza cu toţii. Pe Pământ sunt fiinţe toarte puternice care nu au ajuns decât la un nivel primitiv al afectivităţii—sunt inconştienţi din punct de vedere afectiv şi spiritual; asemeni lor, în spaţiul cosmic găsiţi entităţi extrem de puternice, dar lipsite de spiritualitate. Forţele lor sunt colosale. E ca şi cum, atunci când i-ăţi întâlni, aţi sta faţa în faţă cu Goliat. E important, deci, să ştiţi cum să vă strecuraţi printre vibraţii de diferite frecvenţe, pentru a vă insera în cadrul temporal care vă convine. În nevoia de idolatrizare rezidă controlul frecvenţei pe această planetă. Idolatrizarea se prefigurează şi mai viguros în aceste vremuri. Susţinută printr-un potenţial insert holografic, ea se orientează asupra unor noi zeităţi. Zeii reptilieni au anticipat colapsul sistemului lor şi prefigurează o nouă stratagemă, un plan de diversiune. De aceea e important ca, în mijlocul ecourilor tentante, să vă ascultaţi vocea interioară. Împrieteniţi-vă cu acea muzică lăuntrică, tălmăciţi-i mesajul. Realitatea trebuie descoperită din interiorul fiinţei voastre, de unde viaţa reîncepe. Acesta este darul pe care liberul arbitru vi-l oferă. Această zonă implică, astfel, dihotomii profunde, printre care şi existenţa tiraniilor. Aici, toţi aveţi capacitatea de a vă crea singuri realitatea. Puteţi opta să creaţi chiar şi prin intermediul altcuiva. De fapt, mare parte a omenirii permite altora să creeze şi să dicteze în numele ei. Prin manipularea frecvenţei, aţi fost convinşi să căutaţi răspunsurile în afara voastră. La apariţia altor şi altor zei, voi sunteţi pregătiţi să-i idolatrizaţi, întotdeauna la fel de supuşi: Complici în atitudinea voastră, stăpânitorii au devenit şi ei dependenţi de voi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

23

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Mult mai important. Ce veţi face cu ele? Unde le veţi călăuzi? Oare vă iubiţi. părinte. iar energia alocată lui se transformă. fără să aveţi puterea de a depăşi momentul. E necesar ca oamenii să fie duşi de nas înainte să înţeleagă ce li se întâmplă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 24 angels-heaven. sub diverse înfăţişări. Nu veţi putea afirma: „Părăsesc echipa luminii. procesul devine ireversibil. Veţi vedea lucruri pe care alţii nu le pot observa. Creatorul Prim vrea să vă îndepărtaţi de la el pentru a vă întoarce cu cele mai noi găselniţe. Ca şi pe Pământ. profesor sau zeitate. Cum aţi învăţat şi voi să vă apreciaţi temele. la anumite frecvenţe. îndepărtat. în acelaşi fel emitem energii în locaţii diferite. Arhitecţii Primi au deşteptat interesul Creatorului Prim. care depăşesc perimetrul planetei: vor să modifice ADN-ul universal. pentru că acestea vă reprezentau. El îi permite existenţa pentru ca. Se aşteaptă. să preluaţi conducerea. Deja întrezăriţi acest viitor sumbru. pe care le transformăm astfel —fără ca măcar să avem habar de asta." Unii vă veţi dori să vă puteţi întoarce. În procesul de mutaţie aţi acumulat energii colosale. fie ei autoritate oficială. Creatorul Prim şi-a concentrat energiile asupra acestei zone a liberului arbitru îngrijorat fiind de o viziune sumbră a viitorului. Dintr-un viitor şi mai. Energia va declanşa o reacţie în lanţ şi va acapara toate celelalte energii din calea-i. pe voi înşivă? Arhitecţii Primi au în minte planuri îndrăzneţe. însă. gândul ia traiectoriile cele mai variate în spaţiul cosmic. Vizează armonizarea întregului Univers pe aceleaşi note. în acest sistem. nu este obligatoriu ca toţi vizitatorii din ceruri să aparţină Familiei de Lumină. la fel şi Creatorul prim apreciază creaţia în ansamblu. veţi fi martorii unei manii colective la nivel planetar. Nu sunt interesaţi numai de restabilirea libertăţii de emisie pe Pământ. După cum şi noi atragem energii din diverse sisteme. Încercaţi să înţelegeţi ce impact şi ce putere imense aveţi asupra altor sisteme. unde experimentul va fi rămas nesupravegheat. Partea umană din voi a delimitat binele de rău în cadrul acestei ierarhii celeste. În anii care vin. urmând ca frecvenţa universală să se modifice cu timpul. Posesia luminii nu este o sarcină uşoară: odată interorizată. E cazul să vă renegaţi lecturile. Grupuri întregi vor adora acest zeu fals. o activare universală care să pornească de la aceşti centri. Mulţi vă veţi simţi frustraţi. aşa cum un părinte îşi admiră copiii. experimentul este reprogramat. unde provoacă simultan implozii. Voi sunteţi parte a acestei transformări şi aveţi misiunea de a vă infiltra. Nici nu vă cunoaşteţi puterile. îi hrănesc pe mulţi locatari ai unor sisteme galactice îndepărtate. Până acum s-au scris tone de cărţi pe acest subiect şi le-aţi citit pe toate. Nu mai vreau să fiu cunoscut drept membru al Familiei de Lumină. rupeţi acest lanţ al slăbiciunilor şi începeţi să gândiţi cu adevărat. renegaţi-vă identitatea pe care v-aţi stabilit-o. E vremea ca voi.org ingerii-cerului. ci vor mult mai mult: plănuiesc restructurarea ratei de vibrare a Universului. să îşi descopere puterile prin contemplarea rodului său. dar pătrunderea luminii este definitivă. aşadar. Marea probabilitate a dictaturii extinse pe intervale de sute şi chiar mii de ani se prefigurează în această versiune a Universului. Se plasează în zone cheie. ulterior. de aceea sunteţi atât de periculoşi. Trebuie să învăţaţi ce este autoritatea—fiţi singura autoritate în ce vă priveşte şi nu cedaţi în faţa altora. Dar ei vor oglindi cu siguranţă identitatea pământenilor.ro .Dacă. vă călăuziţi singuri în viaţă. pământenii. Propriile voastre vibraţii. pentru a-i oferi prilejul de ale contempla şi de a evolua. O reţea infinită de raze creative uneşte galaxiile între ele şi vă transportă gândurile spre alte planuri ale existenţei. El învaţă de la toate lucrurile existente pentru că el există în toate lucrurile. care este nebunia.

voi sunteţi manipulaţi în interiorul mai multor realităţi. Dragii noştri oameni. dar pe ei cine îi duce de nas. în universalitatea planului nostru—nu aveţi de ce vă teme de legile meschine ale omenirii. dar este cazul să o aflaţi. oare. Există şi cei care fac joc dublu. fără să aibă iniţiativa de a-i ţine piept. Chiar şi zeii creatori au fost creaţi de alte entităţi. manipulatorii nu au nevoie decât să ştie în câte lumi acţionează astfel. Fără îndoială. şi mutilarea unei vaci de către extraterestri? Comportamentul lor nu diferă cu nimic de cel al propriei voastre specii. chiar şi în faţa celor mai mari calamităţi şi a sorţii potrivnice. Fii tu reprezentantul meu oficial. de mult aţi fi dat bir cu fugiţii. fapt care a condus la proteste făţişe din partea organizaţiilor care studiază fenomenul OZN. profesorul sau şeful meu. Cei capabili să discearnă adevărul vor fi uluiţi în faţa prostiei care animă idolatria servilă a maselor pentru acele fiinţe care pretind a fi zei creatori. Şi spune-mi ce să fac în continuare. V. Problema e destul de complicată. Trăind după codul pe care vi l-am împărtăşit—încredere în identitate. dându-i e cercetătorilor pământeni informaţii preţioase despre armele biologice. cine îi ţine captivi în lumile controlate de ei? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 25 angels-heaven. a universurilor chiar. Oare e atât de greu de înţeles că noi zeii sunt reptile? Vi se pare amuzant? Ţineţivă bine. vreo diferenţă esenţială între opresiunea guvernelor şi a mass-media asupra voastră. în sincronicitate. Poate vor vindeca unele boli pe care. Cei pe care îi consideraţi „băieţii răi" şi cu care guvernele au pactizat se confruntă cu aceleaşi dileme ca şi voi. sunteţi pe punctul de a vă îmbarca în cea mai grozavă aventură. ei nu fac decât să reflecte înapoi către sursă credinţele şi dramele voastre. difuzat la TV acum câţiva ani? Pelicula permite să vă formaţi o oarecare imagine despre viclenia fiinţelor din spaţiu. nu a unei singure specii. tot ei le-au răspândit.ro . oamenii îi vor idolatriza pentru puterile lor titanice. Şi oamenii se complac în această stare docilă. pe care au hărţuit-o prin experimente şi răpiri. Dacă v-am fi povestit chiar tot. Dimensiunile eterice sunt alături de voi tot timpul. de fapt. Vi se va face silă de societatea de pe Pământ. care a pactizat cu zeii şi vă veţi retrage deoparte. Mulţimea se supune necondiţionat voinţei liderilor. Ei jonglează cu realităţile. spre perfecţiunea cărora tind neîncetat. Aceste previziuni se vor adeveri. habar nu aveţi ce urmează. Mai mult. La rândul lor. a tuturor. Eu nu-mi asum responsabilitatea. Conştiinţa umană este inevitabil atrasă spre fuziunea cu realitatea extraterestră. zeii sunt capabili de lucruri mari şi vă vor ului cu tehnologia lor. Vă amintiţi acel film.Vrem să vă daţi seama de ambiguitatea situaţiei în care se află aceste fiinţe care orbitează în jurul planetei." Extratereştrii vă oglindesc atitudinile. Conştiinţa planetei poate fi formulată cam aşa: „Fă tu şi pentru mine. Exista. Oamenii i-au acuzat de dispreţ total faţă de specia voastră. Abisul dintre conştiinţa zeilor şi cea a creatorilor lor s-a format în cursul manipulării lumilor. iar membri ai Familiei de Lumină vă sprijină neîncetat. Dar numai de voi depinde să aplicaţi cunoştinţele pe care vi le-am oferit şi să le împărtăşiţi tuturor celorlalţi oameni. Aşa că trebuie să vă daţi seama de numărul de realităţi în care sunteţi captivi.org ingerii-cerului. Doar aşa vă puteţi menţine identitatea neclintită contra nenorocirilor care se vor năpusti spre Pământ. Încercăm să vă extindem paradigmele de gândire şi identitatea pentru că trebuie să fiţi pregătiţi. Ca specie. pe care numai voi o puteţi duce la bun sfârşit. Numai că aceste entităţi se limitează la a reflecta întocmai lumea în care trăiţi: toleranţa voastră nejustificată faţă de faptele conducătorilor din lumea întreagă. Ei vă manipulează clar în această direcţie. fără să se asemene câtuşi de puţin celor pe care îi consideră creaţia lor.

concepută şi redactată în cinci secunde de inspiraţie divină. dezvoltat cu grijă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 26 angels-heaven. conştiente.ro . veţi ajunge într-o bună zi la o senzaţie copleşitoare de atotcunoaştere: precum o lucrare de o mie de pagini.Trebuie să simţiţi lucrurile astea. care caută întotdeauna precizia ultimă. Neuronii trebuie activaţi prin ocolirea gândirii raţionale.org ingerii-cerului. Printr-un sentiment profund.

tendinţa voastră este de a evolua. Etapa următoare constă într-o intensificare a activării. va fi ca o recomandare pentru a-i propulsa într-o stare superioară a conştiinţei. Haideţi să le fim recunoscători tuturor celor care s-au decis să participe la această monumentală modificare a frecvenţei. pentru că e nevoie de un număr cât mai mare de frecvenţe pentru acumularea energiei care să înlăture vechea frecvenţă. Indiferent de realitatea în care sunteţi. parţial. Fundamental.org ingerii-cerului. Alţii ştiau de schimbare. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 27 angels-heaven. obiectivul vostru era să menţineţi active codurile genetice care. Au fost convocaţi mulţi pentru acest proiect. iar unii au răspuns „Recunoaştem că suntem renegaţi. lanţul nucleonic se va conecta la ansamblul celor douăsprezece chakra. Cu o intuiţie fantastică. Evenimentele acestor vremuri sunt o reacţie directă la mutaţiile suferite de corpul fizic. deocamdată. în ritmul vostru. căruia îi facilitaţi evoluţia către o formă extrem de eficientă de stocare a acestei istorii. Chiar când nu sunteţi prezenţi pe planetă." Planurile genetice au fost scoase din nou la lumină pentru a studia care sunt purtătorii genelor recesive şi ai corzii de lumină din interiorul acestora. v-aţi ales ascendenţa genealogică în care se găseşte: cea mai mate concentraţie de filamente foto cu potenţial evolutiv. De aceea. acestei traiectorii evolutive continue pe care o urinaţi. Este. Unii sunt programaţi să nu răspundă niciodată. cu scopul de a reveni printre voi pentru a readuce specia umană la configuraţia iniţială. dar au venit aici doar ca observatori. Vi se poate întâmpla să vă treziţi noaptea şi să simţiţi aceste transformări.ro . Oamenii ceilalţi vă resping deoarece nu sunt programaţi să reacţioneze. trebuie să depăşiţi neîncetat frontierele impuse din afară. Vom ridica totul din ruine. aţi reuşit să vă activaţi aceste coduri. în fond. ci să sfidaţi pentru a crea armonie. în diferite proporţii. facilitează accesul ia memorie. Neînţelegerile voastre cu ceilalţi se datorează. anterioară a vibraţiilor. Motivul principal rezidă în evoluţia ADN-ului. la rândul lor. să sfidaţi realitatea înconjurătoare—nu pentru a stârni discordie. Deschiderea spre lumină determină rearanjarea fizică a corpurilor voastre. Astfel reuşiţi să respingeţi acea frecvenţă. Înţelegeţi toţi că sunteţi parte a unui plan divin. Dar după aceea v-aţi întrupat şi aţi uitat tot. Întreaga specie este modificată biogenetic de cei care v-au creat şi care periodic vă restructurează ADN-ul. Haideţi să ne întoarcem pentru a corecta proiectul. pe care însă trebuie să ştiţi să o interpretaţi. ele se petrec la nivelul ADN-ului. în brice situaţie v-aţi afla. Cu aceeaşi misiune aţi venit şi pe Pământ. Bineînţeles că procesul se dinamizează şi mai mult dacă veţi coopera. Toţi sunteţi necesari.(5) Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ? Purtaţi în voi istoria întregului Univers. proiectanţii speciei umane. ocupaţi fiind cu alte identităţi. Înaintea încarnării. rezultatul ingineriei biogenetice la care voi nu aţi contribuit deloc. Fiinţele timide au preferat Pământul considerând că dacă dovedesc curajul de a pătrunde în cunoştinţă de cauză într-o asemenea zonă atât de turbulentă. Atunci când cele douăsprezece catene se vor fi poziţionat. în ciuda neimplicării reale. Aceşti centri sunt vortexuri care transferă informaţia. Ajunge să fii în preajma celor care întreprind activitatea voastră pentru a-ţi regenera puterile. Acest interval a fost stabilit de primii zei creatori. ceea ce dovedeşte că. ca membri ai Familiei de Lumină trebuie să Vă depăşiţi condiţia şi să deveniţi supra-fiinţe—este punctul vostru forte.

Unii vor evolua rapid către noua structură de ADN.ro ." Dar nu sunt pe calea cea bună. Deja este foarte greu pentru unele persoane să ţină pasul cu aceste prime schimbări de la început. Arhitecţii originari ai corpului omenesc erau fiinţe binevoitoare. Iar voi sunteţi în chiar acel moment în care constructorii voştri vor să vă „extindă" fiinţa. Cu timpul. De cele mai multe ori. motiv pentru care le consideră superflue şi le denumesc „ADN rezidual. De fapt. un filament. este o stare de conştiinţă imposibil de atins. schimbările se vor amplifica şi veţi ajunge să dezvoltaţi simţuri şi capacităţi noi. astfel încât chiar şi cei mai primitivi să o poată susţine. de fapt. Partea adormită a ADN-ului. Marea majoritate a pământenilor şi-a înrădăcinat concepţia MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 28 angels-heaven. iar dimineaţa conştientizaţi stranietatea unor senzaţii pe care nu le-aţi mai avut. un om de ştiinţă l-ar descrie ca pe un filament de legătură. Diferenţele se datorează capacităţii diferite a fiecăruia de a menţine respectiva frecvenţă. mutaţiile au loc în timpul somnului. dintr-o realitate tetradimensională. Unii sunt chiar foarte îngrijoraţi de această evoluţie. Evoluţia catenelor din corpul omenesc trebuie să determine accesarea unei frecvenţe comune pentru toţi. Am mai discutat de modul în care aţi fost zămisliţi de către zeii creatori. Cu alte cuvinte. Aceşti primi zei creatori şi-au arătat generozitatea când v-au dotat cu o fantastică forţă vitală şi cu nenumărate capacităţi extrem de utile. De fiecare dată am accentuat importanţa oxigenării în învăţăturile noastre. care a suscitat atâtea discuţii printre oamenii de ştiinţă. Transformarea se va răsfrânge asupra tuturor celorlalţi: oameni. Numai că transformările din organismul vostru nu sunt un semn al bolii: voi suferiţi mutaţiile şi restructurările în mod natural. Este modul de funcţionare a sistemului. Sunt. în esenţă. Veţi cunoaşte instantaneu lucruri de care habar nu aveaţi înainte. ceea ce vă permite să recepţionaţi informaţii integrale. se trezeşte la viaţă în sfârşit. durata de viaţă şi multe altele. nimic rezidual în el). au o deosebită importanţă în codificarea informaţiei. este un salt imens trecerea de la două la douăsprezece cordoane. Viteza cu care organismul vostru Suferă mutaţiile i-a determinat pe unii savanţi să vă declare bonavi. Chiar şi aşa.Acesta este. auzul. într-adevăr. Sistemul evolutiv conceput de primii zei creatori care vă permite să accesaţi simultan mai multe dimensiuni şi frecvenţe se bazează pe evoluţia celor douăsprezece catene corespunzătoare numărului egal de chakra—şapte corporale şi cinci extra-corporale. pentru ca acum să fie reactivat. Totuşi. pentru marea majoritate a oamenilor. flux pe care îl veţi capta în corpul vostru şi care va genera restructurarea intracelulară a filamentelor. V-au construit asemeni caselor pe care vrei să le extinzi pe viitor. Cercetări de ultimă oră ale savanţilor au relevat identificarea unor coduri în diverse zone ale ADN-ului. în timp ce alţii îl vor integra abia spre sfârşitul deceniului. Oasele. există unele porţiuni pe care ei nu le pot interpreta. Acel „ADN rezidual" la care fac referire oamenii de ştiinţă a dormitat în celulele voastre atât de mult timp. La alinierea finală a scheletului veţi fi martori ai unui efluviu gigantic de energii cosmice izvorâte din toate nodurile energetice ale Terrei. ADN-ul acesta vă va schimba complet vederea. acest ADN este responsabil cu percepţiile interne ale propriului organism. Au convins guvernul să investească miliarde de dolari în cercetarea ADN-ului. îndeosebi structura scheletului.org ingerii-cerului. şi oameni care depăşesc douăsprezece catene. Toate aceste atribute sunt împrăştiate în corpul fizic sub forma filamentelor fotocodificate care încep să se structureze. deoarece oxigenul alimentează acest cod şi activează ADN-ul rezidual (care nu are.

atotcuprinzătoare. A şaptea este chakra coroanei. A şasea este al treilea ochi. Celor care sunteţi primii vi se va părea extrem de greu. Înţelegeţi-o. Şi toate sunt legate de filamentele foto. care relaţionează identitatea persoanei cu dimensiunea ei imaterială. A noua chakră este şi ea prin apropiere. independentă de memoria experienţelor. A zecea. din momentul alinierii şi activării ei. Mulţi încă învăţaţi cum să vă descoperiţi eul exaltat. Veţi constata o schimbare profundă a existenţei cotidiene prin descifrarea mesajelor recepţionate prin aceste vortexuri. Numai că. Pluteşte cam la jumătate de metru deasupra capului. Cea de dinainte este cunoaşterea de sine. fiindcă nu sunteţi programaţi să reacţionaţi simultan. Haosul se va instaura negreşit. conectate la chakrele corespondente—şapte în interiorul corpului. cea a sexualităţii şi cea a simţurilor perceptive. Odată drumul acesta parcurs. A patra chakră este inima— centru al compasiunii şi al legăturii cu realitatea. cinci în afara lui. Cum v-am mai pomenit. V-au deconectat inteligenţa amestecându-vă filamentele din componenţa ADN-ului. Mulţi păstrează acest centru aproape de corpul fizic. devenind un fel de centru planetar care vă menţine conectaţi la realitate. viziunea. locului şi modului în care veţi putea acţiona în parametri optimi. memoria interioară se trezeşte la viaţă. iar ultima se va poziţiona într-o zonă îndepărtată a Universului. Primele trei sunt chakra supravieţuirii. Cunoaşteţi-o. Catenele se rearanjează în grupuri de câte trei. Spiritul şi evoluţia sinelui sunt în pragul unui boom informaţional: energie pe gratis—totul va fi disponibil. chakra a noua se va îndepărta spre straturile superioare ale atmosferei. Fiecare aţi primit o anumită ordine—o fişă cu specificaţiile momentului. Transformarea nu se va produce simultan la toţi oamenii. în locul ordinii dorite. Oameni diferiţi. Credeţi în ea. În procesul atât de anevoios. Cea de-a zecea. neofitul se poate adresa unei alte persoane care a trecut deja prin experienţe similare pentru a solicita ajutor. supuşi transformării în momente diferite. Odată cu restructurarea intracelulară. a unsprezecea şi a douăsprezecea chakră sunt mult mai departe. Dar structura interioară a celulei se reface treptat. milioane şi miliarde de fibre minuscule în celulele voastre. Cu prima categorie. Dacă reuşiţi acest lucru. Voi sunteţi deschizătorii de drumuri. A cincea este chakra din gât. Persistenţa în această idee va însemna prăbuşirea omenirii. La integrarea celei de-a noua catene. conştiinţa oamenilor nu poate suporta mai mult de douăsprezece fără a-şi periclita echilibrul. la fel ca şi chakre le corporale. Abia când ajungem la cele cinci chakre din afara corpului trebuie căutate noi modalităţi de a le identifica. exerciţiile nu ridică probleme foarte mari datorită localizării lor fizice. Teoretic. Unele trasee sunt MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 29 angels-heaven. au fost nevoiţi să vă reprogrameze ca să puteţi fi controlaţi. numărul de catene şi de chakra este mult mai mare.unei realităţi unice. legată de vorbire. care vor forma în final cele douăsprezece cordoane. care dezvăluie lumea de dincolo de materie. A unsprezecea va ajunge în sistemul galactic. datorită diferenţelor lor inerente. la câţiva metri distanţă de corp. fiind un vehicul al luminii care acţionează prin simpla intenţie de a acţiona. facilitaţi trecerea celor din urmă.org ingerii-cerului.ro . Este o verigă de legătură. pentru că ele stabilesc legături şi cu alte entităţi. în condiţiile de faţă. se va plasa în sistemul solar. Vibraţia lor comună va activa sistemul chakra. A opta chakra levitează împrejurul vostru. Avem de-a face cu evoluţia celor douăsprezece catene. a doua generaţie de zei creatori. cotropitorii Pământului. Lumea fizică nu oferă decât indicii ale lumii spirituale. în ciuda imaterialităţii lor. nu va mai trebui să depuneţi efort. Aceste centre vă vor ţine informaţi în permanenţă.

Trebuie să vă dezvoltaţi instrumentele de cercetare într-un infim interval de ordinul orelor. Capacităţile v-au fost eliminate intenţionat de fiinţele care vă controlează astăzi. Cu cât vă preocupaţi mai mult de evoluţia proprie. Paznicii. Entităţile care vă păzesc realitatea pot să interzică accesul celor care doresc să vă elibereze. Credeţi că ştiţi deja cine sunteţi. Astfel de amintiri au fost înlăturate de corpul emoţional în virtutea caracterului lor de tabu. petrecut în copilărie. Puteţi să descoperiţi urmele unui contact cu extratereştrii. Prin explorarea multidimensionala amintirile ascunse vor reveni la suprafaţă. Vălurile protectoare cu care a fost înconjurat Pământul au împiedicat posibilele voastre încercări viitoare de a obţine informaţii. iar voi puteaţi călători în voie printre dimensiuni. Minţile v-au fost supuse unui control strict. Pentru a le putea accesa. La început. prescris de filtrul extrem de îngust al corpului mental.deja indicate. fie că eraţi participanţi activi sau pasivi. de existenţă cărora nu mai ştiaţi nimic. Trebuie să parcurgeţi integral calvarul sentimentelor. planeta este supusă expansiunii realităţilor. în accepţiunea noastră. În vremuri demult apuse. care se schimbă de-a lungul timpurilor. multe abilităţi pe care le dobândiserăţi fiind dezactivate. aflat în legătură cu corpul spiritual. Este. se ascunde în fata cenzurii. deoarece numai în el veţi regăsi nedisimulată exprimarea corpului omenesc. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 30 angels-heaven. aţi eliminat astfel de contacte deoarece nu aţi fost susţinuţi în impresia de realitate pe care v-o creau. cu gânduri nobile.org ingerii-cerului. partea din voi pe care nu aţi înţeles-o şi pe care este necesar să o abordaţi pentru a-i înţelege scopul. iar lipsa acelor abilităţi v-a eliminat toate şansele de reuşită. reuşind să manipulaţi materia. cu condiţia ca voi să vă conectaţi la respectivele cadre temporale. Aţi blocat accesul la aceste amintiri şi la cele conexe pentru că nu le puteaţi interpreta prin intermediul corpului emoţional. este absolut necesar să începeţi cu o minuţioasă investigaţie în realitatea voastră interioară. Corpul emoţional. Trebuie să ştiţi că fiecare realitate îşi are paznicii ei. nu le permit acestora din urmă să intervină în nici un fel în realitatea lor. Mare parte a materialului care trebuie confruntat are de-a face cu sexualitatea. omenirea emitea în frecvenţe dimensionale mai înalte. La rândul vostru. în special dinainte de a împlini doisprezece ani. nu sunt neapărat entităţi binevoitoare. în acelaşi timp. întrebuinţaţi acest cuvânt cu sensul de protector. Vrem să vă arătăm că. Se poate ca amintirile să năvălească împreună eu structurarea informaţiilor—amintiri despre situaţii delicate sau scoase din context. unicitatea şi darul speciei voastre. Folosim termenul paznic într-un sens neutru. Nu e timp de studii aprofundate în psihanaliză. dar pe care o ţin departe de alte entităţi . Veţi fi stupefiaţi să daţi de urma atâtor evenimente şi chiar întregi fragmente din viaţă. De ce anume se leagă sexualitatea? Cine a legiferat modul corect de a o manifesta? De asemenea. trebuie sa înţelegeţi contactele şi energia care vă înconjurau în permanenţă în tinereţe. cu atât grăbiţi transformarea şi pentru ceilalţi. în paralel. Aveţi amintiri bazate pe evoluţia voastră în această viaţă. În prezent. Vă va uimi capacitatea sistemului nervos de a întrerupe fluxul informaţional pe care mintea nu îl poate procesa. pe care apoi să le întrebuinţaţi pe parcursul a mai multe decenii de evoluţie afectivă. Uitarea provine parţial din ampla restructurare căreia i-aţi fost supuşi.ro . Sau puteţi descoperi forme de sexualitate pe care nu le înţelegeaţi în momentul participării la ele. mai multe existenţe ale voastre au amintiri diferite una de alta şi diferite toate de ale voastre. veţi deschide acest univers al emoţiilor spre zone pe care le-aţi ţinut ascunse faţă de voi înşivă pe parcursul acestei vieţi. Noi îi considerăm responsabili pentru realitatea pe care o păzesc.

Dacă nu descoperiţi acest adevăr şi nu credeţi în el. Vă regăsiţi deja şi vă împletiţi conştiinţa—fire subţiri. Aveţi control total asupra a tot ce vă înconjoară. nu din ipostaza de actanţi pe care o aveaţi înainte. prin intermediul memoriei celulare. răsucite printre alte multe fire. V-a fost impusă supremaţia circumstanţei şi dependenta de alţii. Este total greşit! Voi singuri vă controlati ADN-ul. Singura cale prin care veţi activa noua frecvenţă pentru a determina viitorul vostru pe Pământ ar fi să vă abţineţi de la orice judecată asupra rolului vostru în întregul proces. E ca şi cum v-a mai rămas ceva nerezolvat. Dar dacă nu doriţi aceste lucruri şi nu vreţi să renunţaţi la nimic. Nici nu aţi putea să izbândiţi fără ajutor. Nu aveţi la dispoziţie ani întregi pentru a studia. a vieţii pe care le aveţi acum. ca de mătase. După reconectarea ADN-ului veţi descoperi interrelaţionarea complexă dintre evenimentele acestei vieţi şi. să vă deziceţi de această realitate. a identităţii. mai ales. veţi putea depăşi (pre)judecata şi veţi reuşi o înţelegere a ceea ce s-a întâmplat într-adevăr pe Pământ. Nu sunteţi singuri. Ca să-l puteţi duce la bun sfârşit. veţi fi nevoiţi să treceţi prin experienţe mai puţin fericite. încât aţi fost îndoctrinaţi încă de la sosirea voastră că nu puteţi controla propria realitate.org ingerii-cerului. pe Pământ. Într-un caz ideal. Milioane sunteţi în această stare şi vă sprijiniţi reciproc. scopul care le uneşte pe toate de anumite locuri în care aţi trăit şi de multele identităţi pe care vi le-aţi asumat.ro . (6) Descătuşarea istoriei MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 31 angels-heaven. pentru că fiecare are ceva de care nu se poate despărţi. înregistrările rămân în memorie şi acum le puteţi accesa. Încă o dată insistăm asupra importanţei timpului în care trăiţi şi asupra fericirii pe care o va aduce—trebuie mimai să doriţi schimbarea. O tapiserie minunată se va ţese fără pic de efort. în această zonă a liberului arbitru. Vălul vi s-a aşternut atât de bine pe ochi ca să nu scăpaţi şi începeţi să strigaţi: „Ce caut iar aici? Plec imediat!" Cei care înţeleg dimensiunile superioare s-au simţit adeseori singuri aici. trebuie să înlăturaţi paradigma existentă. le-aţi permis altora să vă controleze ADN-ul. Chiar dacă vă tot repetăm că sunteţi responsabili de sufletele voastre. fiind parte a planului care vă determină să faceţi unele lucruri. Cu toţii aveţi lucruri la care nu vreţi să renunţaţi. Veţi înţelege astfel că adevărata existenţă v-a fost tăinuită.Chiar şi aşa. Va fi uneori dificil. rămâneţi supuşi ai dorinţelor altora. Este imperios necesar să v-o amintiţi. Întreaga planetă a fost supusă unui control atât de strict. Grăbiţi-vă cu explorarea corpului. Şi totuşi aţi venit să faceţi ceva care vă va impulsiona călătoria şi care vă atrage ca un magnet. Veţi reuşi să le procesaţi dintr-un unghi neutru. mai sunt şi alte aspecte ale sinelui vostru care au înţeles cum stă treaba şi revin în acest cadru temporal pentru a-şi canaliza energiile şi pentru a modifica realităţile. În inocenţa voastră. E un lucru extrem de complex şi de important: simţiţi-l. inteligenţa şi tot ce vă înconjoară.

ADN-ul este esenţialmente un cod, întrucât materialul genetic este alcătuit din acele filamente de lumină codificată—fire minuscule care conduc informaţia asemeni sistemelor cu fibră optică. Stâlpul de lumină de care vă folosiţi pentru a vă autoactiva şi pentru a absorbi informaţie este, la rândul lui, compus din filamente. Acestea pot transmite cantităţi uriaşe de date, pe care corpul vostru le preia. Aliniate într-o anumită ordine, oferă imaginea de ansamblu a adevăratei istorii. Filamentele răspândite prin corp se aseamănă unei biblioteci gigantice—atât de încăpătoare, încât conţine întreaga istorie a Universului. În trecutul îndelungat al Pământului s-au perindat multe specii prin aceste unghere ale Universului. Eraţi; obişnuiţi cu ideea că omenirea ar fi apărut pe Pământ. Numai că oamenii au fost implantaţi aici. Curând, veţi fi şocaţi la descoperirea scheletelor unor creaturi necunoscute până în acest moment. Astfel de dovezi au fost descoperite deja în America de Sud, doar că s-a scris despre ele numai în ziarele de scandal, pe care majoritatea le-aţi desconsiderat. În momentul în care conştiinţa umanităţii va atinge o frecvenţă de recepţie, concretizată prin orientarea psihicului social către modificarea paradigmei prezente, atunci Pământul îşi va oferi secretele prin nenumărate căi, printre care noi configuraţii meteorologice, schimbări tectonice, descoperiri în psihicul uman etc. Veţi reuşi să dezgropaţi o istorie cu totul şi cu totul nouă. Sarcina vostră de căpătâi constă în controlul deplin asupra propriului ADN, în intenţia şi voinţa de a-i asigura evoluţia. Să cereţi şi să doriţi aceasta nu e un lucru simplu, deoarece implică tranzitul frecvent de la o identitate la alta. Din perspectiva istorici voastre pluridimensionale, v-aţi întrupat într-o multitudine de persoane, iar unele experienţe au fost de-a dreptul dureroase şi v-au solicitat extrem demult. A sosit momentul să depăşiţi dificultăţile şi să exploraţi istoria ascunsă în corp—pentru asta trebuie să permiteţi torsiunea filamentelor în catene noi şi să urmăriţi fluxul informaţional direcţionat prin aceste noi structuri. Nu vi se va părea întotdeauna logic. Veţi ajunge să înţelegeţi că logica se pretează unor anumite zone, funcţii, scopuri, dar nu ea vă generează identitatea. Unii o folosesc abuziv. Accesul nelimitat la ea vă poate cauza stres corporal. Nu e nevoie de înţelegerea logică a experienţelor prin care treceţi. Aveţi grijă de voi, menţineţivă buna dispoziţie şi gândiţi-vă tot timpul la evoluţia iminentă. Veţi întâmpina multe greutăţi pe acest drum, pentru că urcaţi pe scara identităţii, formată din sistemul de chakre. Ele sunt în legătură directă cu alte existenţe ale voastre, răstimp în care aţi fost activi într-un domeniu sau altul. Aveţi obligaţia de a vă descoperi adevărata identitate în decursul următorilor ani. Filamentele fotocodificate sunt formate din lumină, sunt parte şi expresie a ei. Ele există cu milioanele în fiecare celulă şi au corespondenţi filiformi în afara corpului vostru. Sunt codificate în modelul geometric al Limbajului de Lumină, capabilă să etaleze adevărata voastră identitate. În vremurile anterioare, echipa neagră crease o barieră de netrecut pentru aceste filamente. Ele sunt asemeni razelor luminoase concepute într-un limbaj geometric. Provin dintr-o bază de date cosmică şi stochează informaţia. Mulţi nu aveţi nevoie de vindecare fizică. Dar vă este necesară o formă de educaţie spontană, un implant cu alte cuvinte, pentru a fi pregătiţi. Aşteptaţi-vă tocmai la această intervenţie în următorii ani. Îndeosebi celor care cunosc puterea cristalelor le va fi mult mai uşor să canalizeze filamentele pentru a activa şi alte corpuri. Vor reuşi ca, în propriul lor corp, să îşi activeze filamentele pentru obţinerea cunoaşterii instantanee. Ar însemna apogeul educaţiei ca proces. Din umbră veţi fi asistaţi de alte fiinţe de-a lungul acestui drum anevoios. Le veţi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

32

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

recunoaşte la un moment dat, după cum veţi recunoaşte şi alte realităţi care gravitează în jurul vostru. Nici una din „cărţile" aranjate în biblioteca filamentelor intracelulare nu a fost „arsă"—ele au fost pur şi simplu trase de pe „rafturi" şi îngrămădite în mijlocul „sălii". Ca şi cum aţi păşi întro astfel de sală, de mărimea unui stadion şi toate cărţile ar fi fost scoase de pe rafturi şi lăsate să zacă pe podea. Poate doar printr-un noroc enorm să găseşti ceea ce cauţi. Şi cum voi, oamenii, sunteţi obişnuiţi să nu vă încredeţi în puterea norocului, nu aţi găsit nimic din ceea ce căutaţi până în acest moment. Deşi informaţia a rămas intactă în interiorul vostru, nu v-aţi putut folosi de ea pentru că nu ascultă de regulile logicii. Cum să vă folosiţi de ea, aşadar, acum, când i-a venit vremea? Ea singură vi se va dezvălui. Aici este cheia procesului. Nu este nevoie să o căutaţi undeva anume, pentru că e în natura fiinţei voastre să o găsiţi. Restructurarea catenelor de ADN implică şi repoziţionarea lor într-un nou sistem nervos care tocmai se formează şi care va permite conştientizarea instantanee a informaţiei. Sunt procese care trebuie învăţate, începând cu dezvoltarea noului sistem nervos, care implică absorbţia intracorporală a luminii, oxigenarea sistemului, accelerarea energiei şi integrarea cât mai multor idei şi experienţe. Fiţi martori a ceea ce se întâmplă în voi, ca să ştiţi cum puteţi controla procesul pe mai departe. Dacă nu poţi depăşi o experienţă delicată, nici nu vei reuşi să accesezi alte informaţii—de parcă ai reciti la nesfârşit aceeaşi carte, fără îţi dai seama că mai există şi altele. Trebuie să parcurgeţi întreaga istorie, nu doar un fragment minuscul al ei. Istoria este indisolubil legată de sufletul vostru. Aţi depus un legământ, ca membri ai Familiei de Lumină, să păstraţi vie amintirirea tuturor existenţelor voastre. Vă acceptaţi în întregime trecutul şi toate experienţele pe care le-aţi avut, reuşind astfel de fiecare dată să vă transferaţi în alte realităţi care necesită transformare, pentru a vă respecta jurământul dinaintea Familiei de Lumină. Acordul nu prevede alte restricţii, execuţia misiunii fiind lăsată la libera voastră iniţiativă. ADN-ul tricatenar activează centrul simţirii. Sentimentul este calea sau biletul de liberă trecere către eul spiritual. Negarea lui este echivalentă cu interdicţia de a pătrunde în dimensiunile spiritului. Hristosul a spus: „Cunoaşte-te pe tine însuţi." Cunoaşteţi-vă pe voi înşivă. E acelaşi lucru. Aţi primit aceste sfaturi cu mult timp în urmă, dar cu timpul ele au fost răstălmăcite, astfel încât oamenii să nu mai priceapă ce specie măreaţă au fost cândva şi că, pentru a se întoarce la gloria de odinioară, era necesar să îşi rearanjeze corpul fizic. De fiecare dată, transformarea trebuie să se producă în interior. Dacă vreţi schimbarea pe planetă, vă sfătuim să începeţi, cu voi. Dezvoltaţi-vă. Depăşiţi frontierele sinelui. Deveniţi multidimensionali, coexistaţi în lumea astrelor, călătoriţi în afara eului fizic. Nu mai acceptaţi definiţii înguste de genul: corpul se termină „aici", adoptând viziunea pe care societatea v-o îndeasă pe gât pentru a vă controla. În zona liberului arbitru, controlul este o parte a ecuaţiei, fiindcă există întotdeauna cineva care doreşte şi are posibilitatea să preia controlul. Dar voi aparţineţi Familiei de Lumină. Cărei ierarhii şi căror zei le daţi socoteală? ADN-ul reprezintă relatarea vie a adevărului şi a vieţii. Dacă veţi fi capabili să încorporaţi istoria, vă veţi transfera în alte realităţi fără medierea CD-urilor, a benzilor video sau a cărţilor. Le veţi putea experimenta nemediat. Multe culturi arhaice au reuşit să identifice rămăşiţele Bibliotecii Vii împrăştiate pe planetă. Astfel se explică profundul respect pe care îl nutresc faţă de Pământ şi faţă de animale, ca şi cunoaşterea interrelaţionării subtile a elementelor naturii. Toate aceste culturi au fost susţinute şi au rezistat de-a lungul timpului pentru ca voi să aveţi astăzi un loc de unde să vă începeţi pregătirea.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

33

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

ADN-ul conţine codul. Aici stau înscrise expresia identităţii voastre, planul acestei existenţe, istoria Universului şi desfăşurarea vieţii voastre pe Pământ Totul, ascuns la nivel intracelular. ADN-ul Ş iniţial al primilor stăpânitori ai planetei, tot oameni, avea un număr de douăsprezece catene. Prin urmare, ele sunt în legătură cu multe alte surse de informaţii care utilizează acest număr. Ţineţi minte că realitatea reflectă alte realităţi. Cordoanele informaţionale au conectat omul la centri informaţionali corespunzători din interiorul şi din afara corpului. In curând, Pământul va suferi o aliniere pe care Arhitecţii Primi au stabilit-o pentru a reface sistemul celor douăsprezece lanţuri, cu scopul de a reda stăpânirea planetei oamenilor— odinioară specia dominantă. Încă din faza de proiectare, s-a hotărât ca numai stăpânitorii planetei să deţină cheia cu care se putea descifra informaţia stocată în Biblioteca Vie. Cum este legată Biblioteca de sistemul celor douăsprezece vortexuri informaţionale? Prin activarea chakrelor, informaţia caută o modalitate de a se exprima, de a se exterioriza. Anumite lucruri stimulează procesul, aducând informaţia în prim plan şi evidenţiind-o. Conexiunea cu sistemul chakrelor vă permite recepţia energiei care provine din alte douăsprezece surse complementare. Activarea propriilor chakre determină o reacţie în lanţ care propagă informaţia. În acest fel, creierul va ajunge să funcţioneze la randament maxim, asemeni unui computer. Există nenumărate posibilităţi de descifrare a cunoaşterii ascunse, prin accesarea celor douăsprezece dimensiuni paralele. Paşii sunt nenumăraţi. Am putea să-i comparăm cu măsurile de securitate luate de guvern când este vorba de informaţii ultrasecrete: acesta utilizează amprentele digitale şi multe alte metode de identificare pentru a permite, accesul la informaţii. Este absolut necesar să descoperim şi în cazul nostru o multitudine de coduri, pentru a preveni descoperirea secretelor care se încearcă a fi descifrate. Activarea catenelor de ADN coincide cu activarea, rotirea, mişcarea şi deschiderea vortexurilor informaţionale corespunzătoare—douăsprezece chakre sau discuri eterice de energiei Astfel începe rotaţia celor douăsprezece. Alinierea energiei atrage după sine activarea celor douăsprezece corpuri celeste din sistemul solar. Ele reflectă energia înspre Pământ, care astfel devine activ din punct de vedere bioenergetic. Din ce în ce mai multe grupuri se aliniază în jurul acestui număr—rotaţia celor douăsprezece universuri, de exemplu. Spirala rotaţiei va antrena haos în noua conştiinţă, mai ales în momentul reconectării la planetă a celor cinci vortexuri extracorporale, care vor revărsa fluxuri imense de energie asupra Terrei. Menţinerea sistemului cu douăsprezece catene nu va reţine informaţia speciei. El nu va asigura decât mutaţia minimă care să permită propulsia omenirii spre un alt nivel de conştiinţă. Va fi atins un nou nivel de frecvenţă, pe care fiecare îl va resimţi în felul său. Putem vedea procesul ca naşterea unui nou soare în atmosfera terestră. Cu siguranţă că lanţurile de ADN nu înglobează toate filamentele fotocodificate. Totuşi, sistemul celor douăsprezece va fi suficient pentru a vă dezvălui tuturor, ca specie, adevărul despre identitatea voastră. Voi, ca membri ai Familiei de, Lumină, ştiţi deja cine sunteţi. Oamenii sunt cei care şi-au uitat obârşia. Aparenţa voastră umană vă face să uitaţi, uneori, adevărata identitate. Dar partea nepieritoare a fiinţei voastre este cu voi, pentru a vă reaminti. * Numim Pământul Bibliotecă Vie fiind, conştienţi de reprezentarea pe care v-aţi făcut-o cu toţii despre o bibliotecă: un loc unde informaţia este bine clasificată şi disponibilă. Ne folosim de
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

34

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

iar energiile erau captate din spaţiu pentru a forma Biblioteca. Cu alte cuvinte. sau lumi. De aceea. Nu aţi reuşit însă să citiţi această informaţie sau să o găsiţi la raft. în acelaşi timp.ro . Numai că sistemul celor douăsprezece a fost adoptat la scară planetară. cozi de măgar sau urechi de iepure. Cu mai multe milioane de ani în urmă. În primă instanţă. Energia va produce modificări la nivel genetic. Voi. Acestea se vor construi în sistemul celor douăsprezece catene care activează corpul. De câte ori pe an avem lună plină? De treisprezece ori. Energia din treisprezece transcende logica şi sistemul forţat. pot fi descifrate din perspectiva filamentelor codificate şi noului vostru corp hipersensibil. toate speciile trăiau în armonic pe planetă. rolul jucat de oameni în administrarea bibliotecii era onorant. să vă găsiţi propriul vostru colţişor pe planetă. Nimeni nu se va mai simţi singur ştiind că există viaţă inteligentă care doreşte să comunice cu omenirea. Curând vă veţi reîntoarce la el dacă veţi reuşi să vă depăşiţi trecutul. porci. unii aveau mai multă libertate de acces decât alţii. la un moment dat. După restructurarea ADN-ului şi conexiunea acestuia la vortexurile informaţionale veţi asista la activarea Bibliotecii. Dar de ce sunt aceste informaţii atât de preţioase? Împrăştiate în insecte. există mai multe coduri de acces. în flori. din cauza tiraniilor care ameninţau să acapareze totul. Multe istorisiri acreditează acest privilegiu. Aşa cum am mai spus. Nu aveţi deci posibilitatea de a afirmă: „Am acces total la informaţii. Sarcina Păstrătorilor Timpului era să conceapă un proiect care permite evoluţia conştiinţei.org ingerii-cerului. Mulţi se vor împotrivi. e de datoria voastră să le descoperiţi. Fără mediere umană nu se putea accesa informaţia şi cu cât era mai înaltă frecvenţa vibraţională a respectivului om. dar a fost stabilit de comun acord pentru a vă permite accesul în alte realităţi. Dacă ar fi să considerăm oamenii drept nişte cârduri de acces în bibliotecă. Nu exprimă ritmul vostru natural. Păstrătorii Timpului. se temeau ca aceste informaţii să nu ajungă pe mâini greşite. Celelalte biblioteci. că stabileşte o legătură cu altceva.analogie pentru a vă forma imaginea unui periplu amplu în interiorul unei biblioteci gigantice. eraţi programaţi iniţial în sistemul celor treisprezece. când aceşti coloşi ai regnului animal păzeau planeta. aparent indescifrabile pentru logică. Aceasta a fost situaţia timp de milioane de ani. de fapt. Fiinţele umane vor deveni o valoare în sine prin capacitatea lor de accesa datele Bibliotecii terestre. biblioteca va avea şi ea măsuri de siguranţă. E important de reţinut că datele din cele douăsprezece biblioteci au fost depozitate în mai multe straturi. Unele entităţi energetice. stocarea datelor şi accesul ulterior la informaţie. Acest sistem va reveni. Momentan doisprezece este numărul de legătură—priviţi de jur împrejur şi vă veţi da seamă. Multe lucruri. Arhitecţii aveau motive întemeiate pentru a construi bibliotecile. cu atât puteai accesa mai multe date: Era un motiv de mândrie să fii. Este o formulă codificată. Doar oamenii au fost desemnaţi să acceseze informaţiile." Asemeni sistemelor de securitate ale guvernului. argumentând că sistemul nu este eficient din lipsa naturaleţii fluxului. S-a ajuns astfel la diverse proiecte de biblioteci. aveţi la dispoziţie mai multe căi de acces în Bibliotecă. liber şi totuşi legat intim de mecanismele bibliotecii. Veţi ajunge să iubiţi Pământul. îndeosebi în era dinozaurilor. A fost preferat pentru a va face să vedeţi. Vrem să vă formaţi cu toţii această imagine. sunt cu totul diferite de aceasta. rearanjând filamentele. Familia de Lumină a venit pe Pământ să recepţioneze energie de la Arhitecţii Primi. Erau pregătiţi special pentru a ocupa aceste funcţii şi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 35 angels-heaven.

suntem conştienţi de colapsul iminent al planetei. Dar dragostea trebuie să existe. veţi profita de ocaziile care vi se ivesc pentru a o exprima. Nu este necesar să vă căsătoriţi pentru a fi convinşi.org ingerii-cerului. poţi atrage energii nedorite. Veţi ajunge să descoperiţi şi rolul important jucat de sexualitate în proces. altfel. în felul acesta. Când întreţineţi relaţii sexuale cu o persoană. extrem de atenţi la frecvenţa sexualităţii. Accesibilitatea voastră fată de cei care doresc să intre în bibliotecă vă va prilejui întâlniri extrem de interesante. veţi avea revelaţia unor legături intime între zei şi fiicele oamenilor. din motive necunoscute. îi deschideţi. Dacă vă întoarceţi privirea spre scripturile şi manuscrisele Antichităţii. Fiţi. de fapt.ro . Aceasta implică şi un risc mare. puterea va fi în mâinile voastre. Acum vă informăm doar. Dacă persoana avea acces doar la coduri inferioare. să vă asiguraţi înainte de a deveni intim cu cineva că acea persoană într-adevăr vă iubeşte. pentru că veţi descoperi ce li se întâmplă altora care nu au grijă de puterea lor. ce descoperiţi se plasează între voi doi. previne dezintegrarea fiinţei şi accentuează concentrarea asupra conceptelor complexe care urmează a fi recepţionate. este în strânsă legătură cu afectivitatea. Dacă nu eşti atent când o abordezi. sexualitatea nu este un lucru de joacă. Prezenţa dragostei. întrucât stârneşte emoţiile. ca să vă daţi seama de integritatea lor. În momentul în care individul îşi creează imaginea extinsă a sinelui. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 36 angels-heaven. care îi deschidea anumite magistrale informaţionale. Tocmai din acest motiv. care sunt cheia de accesare a datelor din Biblioteca Vie. numai că el nu era apt din punct de vedere electromagnetic să le acceseze. persoana poate să explodeze literalmente. Celelalte date nu erau ascunse faţă de respectivul. aşadar. pentru a-l cunoaşte pe celălalt. Este modul de preluare a unor astfel de concepte pe Pământ: ele sunt transmise pe frecvenţa dragostei. De aceea este important să deţineţi controlul asupra sexualităţii şi să fiţi siguri cui o împărtăşiţi. vă oferim nenumărate posibilităţi de a stoca informaţii. fără de care nu poate concepe complexitatea totului. Dacă reuşiţi să vo însuşiţi ca pe un bun propriu. Pentru a rezuma. În absenţa dragostei. efectul ei stabilizator. Vrem să vă iubiţi şi să vă onoraţi corpurile. pentru că poate fi folosită greşit. însă. cu trecerea anilor. dragostea trebuie să îi confere un scop.când o fiinţă dorea să obţină informaţii de pe planetă. din cauza suprasarcinii informaţionale care nu este dublată de dragoste. Nu vrem să fiţi momiţi sau mituiţi prin ea. Este un proces foarte complex. Frecvenţa dragostei. La rândul nostru. În curând. rămânând numai la decizia voastră dacă doriţi sau nu să o exprimaţi. pe voi înşivă. vor dori să le acceseze prin voi. Este cheia spre arterele informaţionale. fuziona cu tranzistorul uman. solicitanţii avea nevoie de informăţii specifice. îi veţi atrage şi pe alţii care. Tradiţionaliştii consideră că permitem mult prea uşor accesul la informaţii. Frecvenţa luminii nu poate transmite concepte foarte complexe din cauză că este separată de afectivitate. poţi atrage energiile chiar în lipsa oricărui partener. Informaţia trebuie să aibă cale liberă de acces prin sistemul de credinţe al individului. deci nu are rost să mai ţinem vreo poartă ferecată. poarta către alte biblioteci. Asemeni altora. Este necesar să-i studiaţi bine pe cei care vi-o împărtăşesc. Dacă îţi foloseşti sexualitatea ca să activezi informaţia. Sexualitatea este modul prin care se activează acel permis de liber acces în bibliotecă. nu se putea obţine o cantitate mare de date. individul nu întrevede finalitatea.

Erau special pregătiţi să se reîncarneze în cadrul unor familii atent selecţionate pentru a-şi aminti identitatea. E interesant să vă privim cum luptaţi din răsputeri să faceţi anumite lucruri. are o viziune total diferită asupra voastră.000 de ani este un câştig imens. Cei mai avansaţi abia dacă ajungeţi la douăsprezece până la cincisprezece procente. Încă nu e momentul să oficializăm. pe care nici nu v-aţi imaginat-o până acum. a morţii şi a visului. asupra voastră s-a exercitat un control atât de sever. trebuie să adoptaţi cu brice preţ starea de bine. pentru că vă aflaţi într-un loc unde întunericul îşi exercită controlul. Sufletul. Unii ar înţelege din asta lupta între bine şi rău. In vremea Egiptului arhaic era nevoie de mai multe existenţe pentru ca preoţii să îşi poată deschide complet aceşti ochi către alte realităţi. Cei care doriţi să redeschideri aceşti ochi. Când se deschid aceşti ochi vă veţi recunoaşte adevăratul potenţial şi veţi înceta gâlceava cu voi înşivă. Existenţa în dimensiunile fizice vă oferă experienţe şi caracteristici pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. făcute după chipul şi asemănarea zeilor. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 37 angels-heaven. fiţi convinşi că societatea nu vă aşteaptă cu braţele deschise.ro .org ingerii-cerului. iar ochii arhaici îşi vor aminti şi vor vedea puterile eului. Adevărul este că sunteţi fiinţe grandioase. vă daţi seama cât de rare au fost momentele când oamenii s-au simţit bine. Noi credem că este pur şi simplu o zonă unde se aplică anumite legi. Sunteţi unici prin puterea extraordinară pe care v-o conferă structura biogenetică. Ţineţi-vă de ritmul prin care corpul şi sufletul vostru reuşesc să utilizeze aceste talente. Aceste talente nu vor putea fi utilizate într-un cadru oficial. Atunci la ce nivel vă situaţi? Unde sunt celelalte optzeci până la nouăzeci de procente? Cum s-ar manifesta concret aceste nouăzeci de procente? Ele abia acum se trezesc din starea de latenţă. cum se făcea în vremea Egiptului antic. Mamele ştiau cine le va ocupa pântecul înainte chiar de concepţie. v-aţi pregătit pentru aceste lucruri pe parcursul multor alte reîncarnări. a constituţiei voastre corporale şi a alcătuirii interne veţi menţine ritmul care vi se potriveşte. De aceea. În ciuda darurilor primite. Majoritatea vă folosiţi doar trei său patru procente din potenţialul maxim. Sunteţi renegaţi acum. Veţi refuza discursurile despre limite pentru a elimina frânele care vă blocau evoluţia. Pentru existenţa pe Pământ s-a dat. o luptă crâncenă între lumină şi întuneric. mai ales că nu este singura care trece prin astfel de încercări. nici măcar în cadrul unei secte. Ca să vă menţineţi o mină veselă şi relaxată v-a fost extrem de dificil.000 până la 300. Egiptenii îi numeau ochi ai lui Horus pentru că puteau privi în multe lumi diferite—cea a trezici şi cea a somnului. doar pentru că aţi fost convinşi până acum că acest procent minuscul al potenţialului vostru e limita de care vă puteţi servi. El are ochi doar pentru o singură parte din voi. Apartenenţa la materia terestră şi existenţa într-un cadru temporal cate începe de acum 200. Ochii erau mult mai larg dechişi în acele vremuri şi puteau accesa mult mai multe realităţi. Părinţii ştiau dinainte ce copii vor avea întrucât aflaseră prin vis. Nu fiţi dezamăgiţi dacă nu reuşiţi să menţineţi ritmul pe care vi-l impune eul. pentru a-i convinge şi pe cei din jur să o facă. maeştri ai redeşteptării. Numai prin cunoaşterea nevoilor personale. Dacă vă gândiţi doar la istoria modernă. de mult timp încoace. ochii iui Horus care vă scrutează interiorul. între angelic şi diabolic.(7) Fuziunea dimensiunilor Simpla participare la viaţă este un beneficiu enorm. A sosit vremea să încorporaţi aceste exerciţii într-un sistem total diferit de viaţa în templu—în ceva care nu vă permite să ocupaţi un loc într-o ierarhie pentru meritele voastre. încât negarea voastră continuă le-a eliminat.

vi se va întâmpla şi în realitate. aceea de a vă deschide ochii arhaici şi de a retrezi o cunoaştere veche. îndoiala este şi ea un gând. Sistemul nervos vi se dezvoltă rapid şi puteţi să-i vedeţi evoluţia. când şi când intră în carapace şi se deschide universului ei interior. Veţi ajunge să vă recunoaşteţi adevărata identitate. toate aceste evenimente semnificative se vor fi întâmplat deja. Am discutat înainte despre sistemul de credinţe şi despre cât de important este gândul. la înţelegerea importanţei lor ca parte şi ca sumă. întrucât nu susţine evoluţia naturală a realităţii. Multe sunt de pe acum în desfăşurare. Pentru cei care veniţi din vechime—care aveţi la activ o experienţă bogată a vizionarismului —avem o misiune specială. Transferul procesului din sfera intelectului în cea a fizicului. Din când în când. deoarece mintea logică nu mai poate oferi explicaţii şi blochează accesul la respectiva experienţă. chit că aţi fi fost culegători de căpşune sau aţi fi scormonit prin tomberoane după vreun chiştoc de ţigară. care se va împlini de la sine. a manipulării. pentru că altfel puteţi cădea în capcană. echilibrul delicat din sistemul nervos se va strica. Rememorarea istoriei integrale a propriului suflet va implica diminuarea în importanţă a eului corporal actual. a controlului asupra acestei lumi. ori de câte ori vă îndoiţi. aceşti oameni nu-şi vor regăsi în veci spiritualitatea. Trăiţi în deceniul pe care l-am numit „fără nume": anii 1990. înţelegeţi ce vi se desfăşoară dinaintea ochilor. Gândul este un creator.ro . Însuşi cadrul oficial este în pragul colapsului. care se mişcă agale. chiar dacă nu are nici cea mai mică legătură cu logica. să simţiţi într-o altă natură. urmează faza de negare. Gândiţi-o. Un val ameţitor de informaţii vă va spulbera cunoştinţele de istorie geologică şi biologică. Activaţi-vă acestă vedere. printr-o fuziune generalizată a conştiinţei. La fel. Prin vieţile voastre viitoare. că gândul este o entitate autonomă. Doar de voi depinde să vă descătuşaţi şi să faceţi pasul înainte. Dacă am asemui existenţa cu un tom de un metru grosime. Individualitatea v-o puteţi exprima MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 38 angels-heaven. Suferiţi în acele momente un transfer în alt nivel de vibraţii. spuneţi-o răspicat. În lipsa unei locaţii limpezi la care să te conectezi. în continuare. dar nu au înţeles viziunile pe care le-au recepţionat. unde sunteţi capabili să vedeţi.Azilele sunt pline de persoane care şi-au deschis aceşti ochi interiori. că se constituie în esenţă a înţelegerii.org ingerii-cerului. una extraordinară. voi v-aţi situa abia în primele două pagini. vă sincronizaţi cu pulsaţia care vă poartă dincolo de realitatea fizică—adică dincolo de identitatea voastră tridimensională. Îndoiala opreşte procesul de expansiune fiindcă exprimă negarea pe care o atribuiţi darului pe care ar fi trebuit să-l primiţi. o dată cu apariţia mişcării New Age. este întotdeauna în legătură cu pământul pe care se deplasează şi vede bine împrejur. multe faţete ale eului încă scapă percepţiei voastre. Prosternaţi-vă în faţa fiecăreia. Până la sfârşitul lui. Încă din cele mai vechi timpuri v-aţi manifestat plenar esenţa magnifică şi. Chiar dacă în aparenţă nu ajungeţi nicăieri. păstraţi-vă răbdarea. aminitirea ei îngropată adânc în voi. Fiţi asemeni ţestoasei. Cel mai bine ar fi să vă bazaţi numai pe intuiţie—să aveţi încredere în ceea ce simţiţi. Dezintegrarea identităţii voastre limitate este menită să ducă la formarea unui respect profund faţă de toate celelalte identităţi asumate de voi în trecut. Nu blocaţi focul primordial care caută să se exteriorizeze prin voi. veţi parcurge volumul în întregime. Încă o dată ţinem să precizăm că voi înşivă sunteţi întrupaţi din gând. Dacă doriţi să primiţi mai repede acest dar al viziunii. numai că au fost compartimentate şi etichetate diferit de către oficialităţi. la amintirea ei. modificarea implicită a felului în care trăiţi vor determina activarea ochilor arhaici. De cele mai multe ori. Dacă în gând purtaţi dorinţa de a vă accelera creşterea şi dobândirea puterilor. tălmăciţi viziunea şi celorlalţi.

În ce constă transformarea? Simplu: oamenii devin fiinţe multidimensionale. faceţi cunoştinţă cu ele. Şi cei care vă susţin vor fi recompensaţi. Sunt legate de voi şi se folosesc de voi. Fuziunea aspectului masculin. cu cel feminin. ceea ce nu este un lucru rău. care deţin adevăruri ascunse vouă. de fapt o eliberare. Să ai capacitatea deplasării. Vă găsiţi la un punct de cotitură. Experimentul este gigantic. Sunteţi conştienţi cu toţii că vă aflaţi într-un cadru temporal de o profunzime unică. ca şi noi de altfel. Cuvântul este destul de mare şi acoperă un concept nu mai puţin complex. eul vostru nu va fi anihilat. Urmaţi-vă vocea interioară şi aveţi încredere în ea. este la picioarele voastre. trebuie să ţineţi calea intuiţiei pentru a obţine fuziunea conştiinţei. uneori doar în şoaptă. Drumul pe care trebuie şă-l parcurgă conştiinţa este foarte anevoios. aşa este. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 39 angels-heaven. Oamenii multidimensionali reuşesc să se menţină conştient în mai multe locuri deodată. pentru a purta lumina prin Univers în aceste momente. Repetăm: fiţi îndrăzneţi. la marginea Universului. evoluând spre o entitate cu totul diferită de ceea ce era cu puţin timp în urmă. Ele există într-adevăr. La capătul lui veţi primi răsplata după care tânjeşte sufletul. cârmaci ai sufletului. în sfârşit: eul care poate să se transfere conştient de la o realitate la alta. A sosit vremea de a merge înainte. doar de asta sunteţi aici. Primiţi lângă voi lumina şi spiritul care să vă propulseze de-a lungul existenţei. Epoca despre care s-a tot scris şi s-a vorbit. Conştiinţa care se formează pe Pământ va aprinde scânteia unei revoluţii care antrenează restructurarea întregului Univers. el va fi încorporat fluxului: este de fapt esenţa faptului de a fi multidimensional. să luptaţi pentru ea. vă veţi obişnui curând cu el. Într-adevăr. Chiar şi când energiile infinite se folosesc de corpul vostru fizic pentru a emana în realitate. nu cea care gândeşte. Este epoca eului care conştientizează importanţa parţială a gândirii. Ei evoluează spre fiinţe capabile să se transfere instantaneu dintr-o zonă într-alta. Scopul este să obţineţi un tot indestructibil din cele două părţi. Este momentul în care omenirea suferă o mutaţie fizică generalizată. Cei dintre noi care s-au ocupat cu detecţia Creatorului Prim nu s-au înşelat în prognozele lor. logic. Acţiunea este în plină desfăşurare în acest moment. Voi însă. Unii nu pot. a libertăţii de conştiinţă. El trimite un val de modificare a frecvenţelor Spre zona terestră. Sfidaţi normele omenirii.întotdeauna. Primiţi energia în corpul fizic şi folosiţi-vă de ea. conştienţi de amploarea fiinţei lor—a faptului că delimitarea lor ca fiinţe nu este echivalentă cu delimitarea lor corporală. deveniţi unul cu celelalte aspecte multidimensionale ale eului. Epoca eului multidimensional a sosit. Din contră. Gândiţi la scară mare. când aveţi nevoie de o schimbare majoră. deşi va trebui. poate. cel care poate realiza bilocaţia sau dispariţia. Îndrăzniţi. În orice caz. să urmeze această rută a conştiinţei. o renunţare. Apoi acţionaţi.ro . Într-o oarecare măsură. călăuzele. cel care poate accesa conştiinţa tetradimensională—fiinţă care percepe. pur şi simplu. dar veţi ajunge la un moment în care totul vi se va părea limpede şi veţi şti cum să parcurgeţi instantaneu spaţii interplanetare.org ingerii-cerului. rolul ei limitat de consiliere. afectiv. Amintiţi-vă că sunteţi nişte renegaţi. atunci când este cazul. Deocamdată bâjbâiţi. într-un ungher al Galaxiei. Ce sunt eurile multidimensionale? Aţi fost convinşi că există părţi ale voastre unite între ele. de aceea aţi acceptat atât de repede să participaţi şi voi. In schimb. ei sunt în egală măsură prezenţi în mai multe realităţi. Începe aici.

Ca indivizi. Corpul spune ceva iar societatea altceva. să simţiţi ceva diferit în sinea voastră. Asta depinde de esenţa sinelui. Numai aşa veţi fi pregătiţi. Obişnuiţi-vă să participaţi activ la toate experienţele pe care le aveţi. Ca şi cum cineva aruncă grămezi de aur în curte. când îl conştientizaţi şi daţi ordinul de a nu fi urmărit de Omul Negru sau vreţi să surie clopoţelul înainte de a lua vreo notă proastă. Simţiţi cum această capacitate vi se dezvoltă în interior. la efectele pe care experienţele le determină asupra voastră şi a celorlalţi. Unele te blochează numai când te gândeşti la ele. Vă puteţi trezi într-o bună zi cum. De la El aţi primit misiunea de a împinge la infinit expansiunea acestui univers şi a celor care provin din el. Cunoaşterea înseamnă creştere. având în acelaşi timp grijă să le dotaţi pe toate cu canale multidimensionale de transmitere a informaţiei. Ele vin din toate colţurile Universului. nu pentru a vă înfrâna. Corpul spune un lucru şi mintea îl contrazice. privind un manechin în vitrina vreunui magazin. o fracţiune de secundă. Ce pot învăţa dinei?" Şi dacă nu vi se întâmplă să aveţi astfel de experienţe. Sunteţi vegheaţi în permanenţă de divinitate şi experienţele vă sunt oferite pentru a reuşi în misiunea voastră. alunecaţi în alt spaţiu unde este prezentă o versiune simultană a voastră—trăind simultan cu voi. În momentul în care vă veţi putea experimenta capacităţile. iar voi ziceţi „Fir-ar să fie. vă mutaţi dintr-o locaţie într-alta. Convergenţa eurilor este pe punctul de a se produce. după cum fiecare aspect în parte la va cunoaşte pe toate celelalte. în cazul unui eveniment extraordinar.sunteţi cei care vor reuşi să activeze toate acele informaţii stocate în corp. fără legătură cu realitatea fizică. controlaţi-vă existenţa şi acţionaţi ca şi cum aţi controla experienţa respectivă de îndată ce vi se va ivi ocazia. Îşi va cunoaşte toate aspectele. astfel încât El —omniprezent în creaţie—să-şi regăsească în toate lucrurile şi în toate evenimentele conştiinţa. comutaţi în universul fanteziei. se poate să Vă plimbaţi şi. Dedicaţi-vă tot timpul pe care îl aveţi misiunii acesteia. Simţiţi-vă bine în el. Veţi conştientiza realităţile simultan după ce veţi menţine frecvenţa şi veţi deveni tetradimensionali. Cum vă daţi seama când se manifestă celelalte aspecte ale sinelui? Este fie o apariţie extrem de subtila. fără nici o legătură cu Pământul Sufletul se va trezi la viaţă. vor apărea pe nepusă masă. sfârşind prin a vă transforma în propriul vostru Creator Prim. veţi constata că toate aceste experienţe v-au îmbogăţit. partea cea mai dificilă— şi prin care treceţi acum—e să credeţi în-existenţa reală a puterilor voastre. la rezultatele obţinute. Asta în cazul manifestării violente. într-o clipită. Trebuie sa procedaţi în acelaşi fel în care o faceţi în vis. va trebui să învăţaţi să le şi folosiţi corect. În principiu." Vi se pare că iarba e compromisă din cauza aurului care zace în tot locul. cultivaţi această intenţionalitate asupra vieţii voastre experimentale. vederea altora îţi produce un atac de cord. dar fiţi întotdeauna observatori atenţi la tot ce vi se întâmplă. Aspecte ale eului personal. Acesta este doar începutul. în special cunoaşterea transformărilor interioare. după cum veţi decoperi şi aspecte ale sinelui care locuiesc în spaţiul cosmic. Toate acestea sunt aspecte ale voastre. veţi putea menţine active cinci şi chiar mai multe dimensiuni simultan. folosiţi-vă la maximum de corpul fizic. În celălalt caz.ro . îmi strică gazonul. dar şi ca specie. Redeşteptaţi în voi puterile Creatorului Prim. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 40 angels-heaven.org ingerii-cerului. istoria voastră ascunsă. să anticipaţi: „Ce bine! Iată că se apropie. Abia la sfârşit. fie o manifestare violentă. mai târziu.

Lupta dintre bine şi rău. Aşteaptă soluţii şi răspunsuri. v-aţi identificat cu timonierul lui. Orice ezitare va fi fatala." V-aţi gândit vreodată că există şi alte aspecte ale voastre care zac în întuneric. Fiţi hotărâţi când treceţi la treabă. dar sunt expresii ale acestora—din cauza fricii pe care o propagaţi când sunteţi dezinformaţi. Este destinul acestei planete. Testul— care constă în transformarea unei realităţi în beneficiul vostru—vă dă prilejul de a scruta energiile şi entităţile aparent întunecate. Liberul arbitru admite existenţa tuturor posibilităţilor. şi destinul vostru. urmată de realinierea energiei şi de conştientizarea omniprezenţei Sale. Extensii sau reîncarnări multidimensionale ale aceleiaşi reuniuni de energii care vă defineşte ca indivizi poartă un război nesfârşit. Faptul că există o luptă eternă între lumină şi întuneric nu vă este de ajutor. comutaţi între aspecte diferite ale sinelui pentru a vă duce la bun sfârşit misiunea. este caracterizat de dualitate. în acelaşi timp. Lumea tridimensională va suferi o coliziune a dimensiunilor. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 41 angels-heaven. Cum le veţi sări în ajutor? Doar sunteţi păstrători şi dătători de lumină. Considerăm lumina vehiculul de propagare şi de eliberare a informaţiei. îl acord cu lumina şi cu informaţia. dintre lumină şi întuneric se duce în interiorul vostru. Mai mult vă induce în eroare. Intenţia Creatorului era de a menţine liberal arbitru în vigoare tocmai pentru a se ajunge la o stare haotică. m-am săturat de întuneric. inclusiv a opoziţiilor. Vi se pare că vă dăunează şi de aceea îl respingeţi. Unele sunt de-a dreptul înspăimântătoare. când în sfârşit vă treziţi şi conştientizaţi drumul pe care o veţi lua. tocmai pentru a vă facilita fuziunea cu ele. Ca parte inextricabilă a planetei. îl călăuziţi. în neputinţa de a ieşi de la lumină fără ajutorul vostru? Şi ele vor să ajungă la lumină. Este. La stabilirea pe planetă. Acest univers al Creatorului Prim. De fiecare dată când va aplecaţi asupra luptei dintre bine şi rău. Sentimentele voastre nu izvorăsc neapărat din forţe obscure.Şi Pământul traversează o perioadă a iniţierii. aţi fost nevoiţi să vă adaptaţi densitatea după cea a planetei şi să preluaţi structura sărăcăcioasă a celor două catene de ADN. întunericul va fi atras spre lumină. Aparţin eului multidimensional. Spuneţi-vă în gând: „Vreau ca toate eurile mele să-mi fie alături în călătorie şi să împărtăşească lumina mea. Vă călăuziţi sufletul. iniţierea se extinde asupra voastră. Duceţi o bătălie împotriva voastră înşivă. Transformarea Terrei se va răsfrânge prin efect de domino asupra Sistemului Solar. Entităţile de care vă temeţi sunt tot parte din voi. în care conştiinţele se manifestă scindat. Scopul este fuziunea finala a lumilor. vă relaţionaţi cu alt aspect al vostru. aspecte distincte ale sufletului individual intră în situaţii conflictuale cu ele însele. Iar acum. Mai bine să nu vă apucaţi de treabă dacă nu sunteţi siguri. făpturi de lumină. fiindcă şi ele sunt părţi din voi. motiv pentru care aţi uitat multe. întunericul înseamnă controlul şi tăinuirea informaţiei. Acel fragment stăruie: „Eu stabilesc ritmul. Aspectele dezinformate ale eului vostru vă vor căuta pentru a primi informaţii." Este atât de simplu.ro . Dimensiunile se vor prăbuşi una în alta. Conştientizaţi şi trăiţi definiţiile pe care vi le oferim.com Ceea ce numiţi voi rău este parte a unui plan mai mare. Concret. existenţa lor unificată şi relatarea acestei experienţe. universe-people. Existenţa opoziţiilor care scindează sinele e la fel de naturală ca şi omniprezenţa Creatorului Prim. De la sosirea pe Terra v-aţi angajat prin codul genetic să dispersaţi lumina pentru a provoca transformarea totală a planetei. Ca membri ai Familiei de Lumină. pe care îl abordaţi dintr-o altă perspectivă. Necunoaşterea vă produce teamă. Din contră. acceptaţi şi gândul că atât de mult timp aţi fost propriii voştri duşmani. pe care voi. nu a Universului în general.org ingerii-cerului.

Vi se poate întâmpla. Separaţia eurilor vă permite libertatea de mişcare care vă re-întregeşte dacă colectaţi informaţia cuvenită. fiind la muncile câmpului şi discutând cu altcineva. Lumina este informaţie. au fost extrem de utile progresului spiritual. Vor fi şi dintre cei care nu vă doresc printre ei. În toate acestea. mergeţi la sigur. Cu toţii veţi fi călători asidui printre dimensiuni. la care majoritatea nu are acces. vă veţi transforma în călători interdimensionali care îşi extrag combustibilul din interiorul superfiinţei proprii. La fel de bine cum sunteţi acum oameni. Momentan. prin varietatea infinită a fiinţelor cărora le-a dat viaţă. convocat de urgenţă într-o altă dimensiune. Veţi şti precis unde anume. fiindcă veţi trăi voi înşivă acele aventuri. Călătoriile vor fi făcute conştient şi cu mare satisfacţie a sinelui. Multe înfăţişări pe care le-aţi luat de-a lungul nenumăratelor voastre existenţe var îngrozi acum. numai că. ca membri ai Familiei de Lumină. Finalitatea acestui periplu rezidă în înţelegerea esenţei Creatorului Prim. provine din calitatea de membri ai Familiei de Lumină. Nu trebuie să forţaţi nota. să se scuze şi să vă părăsească o perioadă. Amintiţi în discuţiile voastre despre dragoste şi lumină. În stufosul dosar al reîncarnărilor voastre sunt şi fişe de non-umanoizi." Vă aşezaţi undeva şi vă eliberaţi personalitatea terestră. veţi re-crea un Pământ liber pe de-a-ntregul. iar dragostea este creaţie. Bogăţia nelimitată a personalităţilor întrunite sub egida aceluiaşi sine se încarnează în atât de multe realităţi paralele. Împărtăşiţi cu ceilalţi membri ai Familiei de Lumină accesul la realităţile inteligente. Propovăduiţi unificarea realităţilor. Experimentul uman a emis pe MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 42 angels-heaven. Nu toţi doresc să fie liberi. În deplin control şi cunoştinţă de cauză. pentru a spori puterile Familiei de Lumină în acea realitate. Habar nu aveţi deocamdată la ce se referă frecvenţa dragostei. membri ai Familiei de Lumină. vă veţi apropia de tărâmurile superioare ale recunoaşterii.ro .org ingerii-cerului. Informaţi-vă înainte de a creai. în ciuda atrocităţii unora din faptele voastre. veţi aduce cunoaşterea. Mă întorc repede. pentru a răzbi până la capăt. sunteţi călători printre toate speciile. îi veţi rămâne captivi pe vecie. noi doar vă amintim de ea şi trebuie să o acceptaţi. Vi se va părea normal ca unul dintre voi. Aţi avut-o de la începutul misiunii pe Pământ. Propagaţi frecvenţa dragostei— creaţie—şi pe cea a luminii—informaţie—în toate straturile sufletului vostru. puteţi fi reptile sau orice altă creatură. pentru că le sfidaţi zeii. În cazul ideal. însă tindeţi către frecvenţa dragostei. Nu aveţi limitări de reîncarnare pentru o singură specie. ale insectelor ori ale păsărilor. Un exemplu edificator este cel al frecvenţei în care aţi fost meţinuţi. care va putea să-şi alunge frică şi să renunţe la inhibiţii. în perioadele respective. căutaţi-vă unul pe altul şi susţineţi-vă. să auziţi subit un sunet. este necesară unificarea eurilor voastre şi observarea fenomenului. chiar compozite. În prealabil. Nu va mai fi necesar să citiţi cărţi sau să vedeţi vreun film. sprijiniţi-vă reciproc. Planeta Vă suferi o scindare temporară. sau la cules de căpşune. transferaţi acea personalitate unde este nevoie de ea. Pricepeţi? Printr-o creştere necontenită. Ele provin din toate nivelurile de existenţă. desecretizarea lor în beneficiul omenirii. Vă veţi scuza spunând: „Sunt apelat. Sunteţi un evantai de personalităţi. De aceea. Oponenţii voştri vor avea şi ei câştig de cauză. Alte versiuni ale voastre îşi duc la capăt misiunea în lumi ale reptilelor. sunteţi implicaţi în frecvenţa luminii. Dar voi. Voluntariatul vostru implică menţinerea unei frecvenţe specifice. Puteţi acumula prin spirit experienţă în beneficiul Creatorului Prim. Colaboraţi în armonie. Dacă nu depăşiţi acest conflict dintre bine şi rău.înţelegerea voastră superioară. spărgând zidurile groase ale conştiinţei care v-a ţinut în loc până acum. dar nu le cunoaşteţi complexitatea şi semnificaţiile profunde. Cunoscând sistemul din interior. acceptaţi şi unificarea cu eurile care vi se par potrivnice.

000 de ani. membri ai Familiei de Lumină. aducând modificări în raporturile voastre cu ea. expediate de Creatorul Prim şi de Arhitecţii Săi. V-aţi pregătit cu toţii şi aveţi cunoştinţele necesare în voi. Razele cosmice purtătoare de creaţie. Spuneţi-vă: „Îmi voi transfera frica. ca orice soldat antrenat intensiv înainte de a fi trimis pe câmpul de bătălie. Pentru asta sunteţi programaţi. Cunoaşterea aprofundată vă va dezvălui pluralitatea eurilor.frecvenţa aceluiaşi post de radio timp de 300. pentru a le propaga apoi în toate direcţiile. Există o limită maximă a cunoaşterii imposibil de depăşit fără asumarea identităţii multidimensionale. să găsească alte posturi. V-o spunem deschis că frica are un rol important în toată evoluţia. Le creaţi pentru a vă sprijini. demarând modificările cu propriul corp. ca receptori ai razelor cunoaşterii. care caută să se sincronizeze conştient eului călăuză! Procesul implică reunirea şi fuzionarea eului multidimensional. Cum anume? Şi realitatea se va transforma în cele din urmă. generaţi un nou stil de viaţă şi o nouă frecvenţă care Va modifica frecvenţa la nivel planetar. Aceleaşi melodii demodate! Oamenii nu au fost capabili. Aici interveniţi voi. acolo unde începe frica se sfârşeşte puterea voastră de a crea prin gând. Cei care sapă ştiu că nu au nevoie decât de ei înşişi. Cu acceptul Vostru. Nu o consideraţi dăunătoare. făcând loc eului colectiv. aşa că trebuie să vă obişnuiţi cu ea. Credeţi-ne când vă asigurăm că voi. v-aţi documentat în detaliu despre îndelungata manipulare practicată pe planetă înainte de a purcede în misiune. Au. va dispărea. veţi fi obligaţi să înţelegeţi şi să acceptaţi asta. Experimentaţi procesul pe propria piele înainte de a-l împărtăşi celorlalţi. au penetrat scutul terestru. tradiţional. Trebuie să menţineţi frecvenţa. S-a instaurat stare de carantină—sigilarea planetei. Noi declanşăm doar rememorarea şi activarea conştiinţei pentru a vă determina să faceţi mişcările învăţate. Numai o reuniune extratemporală conştientă a faţetelor eului permite evoluţia. Pentru asta v-aţi pregătit. Au bombardat Pământul. Răspândiţi apoi cunoaşterea printre oameni. prin ci înşişi. membri ai Familiei de Lumină. nu ar genera decât haos şi confuzie. Priviţi evenimentele din viaţă şi controlul pe care îl exercitaţi asupra lor. Trebuie să ştiţi că viaţa înseamnă să-ţi înfrunţi frica. Continuaţi cu investigaţiile şi veţi afla o sumedenie de lucruri dacă va învingeţi frica. Dacă vă prăbuşiţi în faţa fricii. totuşi. Sunt convins că mă poate ajuta. Fără acesta. O înţeleg ca parte din plan." Ţineţi minte. Eul singular. trebuie să o luaţi de la capăt pentru a simţi ceea ce e necesar ca sa o învingeţi. nevoie de un receptor la nivelul solului. cunoaşterea va erupe din niveluri din ce în ce mai adânci. aşa că s-au supus vechii frecvenţe. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 43 angels-heaven.ro .org ingerii-cerului.

Mutaţiile voastre electromagnetice determină modificarea frecvenţelor de emisie.(8) Dincolo de tirania totală Tirania totală a societăţii nu este controlul exercitat de legea marţială. atât de profund insinuată în realitate. El vă determină să cercetaţi în toate direcţiile. asemeni cantităţii de informaţie. Şi ei vor simţi noua frecvenţă. Ea este decretul vostru de graţiere. Toţi vor prelua cunoaşterealumină-informaţie pe care v-aţi străduit din răsputeri să o meţineţi. Trebuie să atingeţi un nivel minim specificat al cunoaşterii şi să îl menţineţi. Modificarea şi menţinerea unei frecvenţe proprii va antrena vibraţiile toturor celor din jur. însă este cea mai controlată societate experimentală de pe faţa pământului. Fişa postului vostru prevede informarea voastră cu orice preţ şi informarea oamenilor. Tirania de aici a luat o turnură interesantă. acolo unde capacităţile voastre sunt cerute. chiar şi la atitudinile inedite pe care le adoptaţi pentru a scăpa de ineficienta celor vechi. care se va propaga ca o undă de şoc pe suprafaţa întregii planete. să străpungeţi haosul cu noi frecvenţe care să atingă dimensiunile fizice. Sunteţi aici ca să înlăturaţi blocajul frecvenţelor. Simţiţi că trăiţi pe tărâmul libertăţii şi al cutezanţei. Dar nu trebuie să repetaţi istoria planetei cu orice preţ. nici nu le trece prin cap că mai există ceva dincolo de limitele care le-au fost impuse. numai prin medierea frecvenţei proprii. Statele Unite nu au ajuns încă la concluzia că MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 44 angels-heaven. încât cei manipulaţi nici măcar nu conştientizează statutul de sclavi. Încercaţi să găsiţi cărări în jungla sinelui. Controlul limitează numărul de frecvenţe.ro . de posturi la care vă puteţi conecta. Lipsa informaţiei şi a controlului vă face imposibilă vizualizarea tabloului general. Cunoaşterea vă va purta dincolo de nevoia de frică. dar vrem să vă şi stabiliţi aici. Este manipularea psihologică a conştiinţei. Sunteţi mulţi cei care au demarat schimbarea pe Terra. pentru a reuşi să recepţionaţi informaţia.org ingerii-cerului. ca membri ai Familiei de Lumină. Veţi fi chemaţi. prin îndârjirea voastră. La un moment dat veţi elimina frecvenţa de manipulare. pe care trebuie să le identificaţi cu precizie. Mulţi membri ai Familiei de Lumină s-au încarnat pe teritoriul Statelor Unite fiindcă vor face progresele cele mai însemnate aici. după caz. Planeta are modul ci propriu de a reacţiona. Învăţaţi să vă controlaţi corpurile pentru a vi le menţine nemişcate sau active. un cod propriu—ADN-ul—şi să răspundeţi chemării sale. Veţi fi nevoiţi să vă exploraţi interiorul şi să vindecaţi rănile afective sau fizice. ca demolatori ai sistemelor şi potenţiali Păstrători de Frecvenţă. Sunteţi aici ca să activaţi ceva din voi. purtând titlul de Păstrători ai Frecvenţei. Vă aventuraţi şi voi în aceste zone. Atât de mult timp cei care şi-au închipuit că sunteţi proprietatea lor v-au înghesuit ca pe oi într-un ţarc—toţi. Intervalul este nelimitat. păşiţi în lumină. fiindcă nu sechestrează omul. e un loc în afara limitelor pe care vi le-a stabilit societatea. Mai mult. ca să le puteţi arăta şi altora luminişul. Noi suntem dincolo de ceea ce vi s-a spus că există. Prin ea emiteţi raze purtătoare de inteligenţă. Este misiunea voastră. V-au ţinut departe de cunoaştere prin controlul frecvenţei. Frecvenţa vă permite emisia şi recepţia pe lungimea de undă pe care o doriţi. Prin ea. care vă bombardează cu haos şi confuzie. Frecvenţele pe care le recepţionează planeta sunt foarte puţine în prezent din cauze diverse. Veţi putea să faceţi acestea fără să rostiţi vreun cuvânt. Este şi ţara negării generalizate. de la guvern la echipa care conduce lumea şi la cei din spaţiu.

cu zăhărelul. a unui trai sedentar. şi o ţară întreagă se va înfuria. Să luăm spre exemplu mişcarea New Age. în special în Statele Unite. cu surle şi tobe chiar. înţelegeţi că de fapt altcineva nu vrea unirea lor. taci-din-gură. susţin şi bunăstarea societăţii medicale. el va fi eliminat cu forţa. fiţi siguri că o să cadă. Treziţi-vă o dată. Avem aşadar o întreagă generaţie sinucigaşă din cauza televizorului—cu această ocazie. Vi s-au vândut diverse aparate electrocasnice care controlează frecvenţele. dar asta va apropia oamenii unii de ceilalţi. intervenţia este iminentă. unde opresiunea era făţişă. Corupţia şi stângăcia lui. Manevrele politice ale prezentului. fiindcă toţi sunteţi contribuabili. doar-doar vor reuşi să va împiedice să realizaţi scopurile pe care le aveţi în comun. Parte a Planului Divin. dar sigur plătiţi toţi impozite. Ori de câte ori oamenii trăiesc separaţi şi se apleacă doar asupra diferenţelor dintre ei. cum au fost prezicerile pentru vremurile care au să vină. Poate că nu vă închinaţi aceluiaşi Dumnezeu. dacă nu respectă viaţa şi Pământul. vă veţi mânia. Oricine ar fi. trăieşte. obez. Tehnologia actuală este una dintre cele mai eficiente metode de control al frecvenţei. munceşte". Mândria şi integritatea vor ţâşni din ochii lor. Aici se exercită un control camuflat mult mai strict decât în fosta Uniune Sovietică. segregarea referitoare la ideologia politică. mişcare? Sunteţi duşi. Mesajele vă menţin pe un traseu fix de genul. lipsa de respect faţă de viaţă şi faţă de Pământ îl vor pierde. Uitaţi-vă înjur. Dacă înţelegeţi intenţiile lor. Tot televiziunea este responsabilă de promovarea lipsei de activitate. „supravieţuieşte. Viaţa în Statele Unite se cotează în funcţie de câţi bani ai în buzunar şi de câţi îţi ia guvernul. Furia este prima izbucnire a afectivităţii după ce oamenii vor înţelege că au fost manipulaţi atât de mult timp. Tărâmul materiei îi adună pe toţi laolaltă. Este necesară schimbarea conştiinţei. faptul că informaţia vă parvine prin intermediul TV-ului. Vor conştientiza potenţialul uriaş pe care fiecare îl poartă cu sine. Scindarea a fost plănuită de la început. sunt menite să vă separe. Mai sunt cazuri în care se emite şi informaţie utilă—poate chiar o emisiune a mişcării New Age. Rând pe rând. Impozitele vor crea cea mâi mare debandadă în State dar şi cea mai mare coeziune. Abia după ce vor pierde tot. Sunt unul din dispozitivele de bază prin care conştiinţa vă este manipulată zilnic.unele lucruri nu sunt în regulă. Lumea materiei a fost de prea multe ori abuzată tară pic de înţelegere a lumii eterice care o înconjoară.org ingerii-cerului. Nu vedeţi cum segmentează: această. Ei bine. Vă recomandăm cu căldură să aruncaţi la gunoi televizoarele. oamenii se vor trezi. oamenii vor fi nevoiţi să se întrebe care-i standardul lor de viaţă. Fiindcă fiica împiedică înlăturarea Sistemului american. Astfel forţele le sunt mărunţite. aşa că aşteptaţi-vă la o restructurare a priorităţilor. oameni buni! MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 45 angels-heaven. Statul vă părea în pragul colapsului. face ca spectacolului respectiv să-i fie adăugate imagini subliminale care să vă jaloneze în continuare libertatea gândului. Anii viitori vor fi martori ai cooperării şi interrelaţionării la nivelul întregii ţări. Experimentul este atât de precis reglat ca să vă facă să vă îmbolnăviţi de la semnalele subliminale emise prin televizor.ro . vino-latimp. O mişcare inteligentă i-a permis guvernului să obţină ce dorea de la voi fără să vă ceară acordul când a mărit impozitul pe benzină: criza Orientului Mijlociu. veţi afla metodele prin care încearcă ei să vă ascundă adevărul. Vedeţi cum se fac astfel de manevre? Dacă mai urmează câteva taxe de acest gen. Se vor mânia din cauza neputinţei de a face altceva mai bun. moment în care puteţi înceta.

a stresului şi a diverselor tentaţii de care vă puteţi debarasa—doar aşa vă veţi limpezi mintea. trei sau chiar patru televizoare şi veţi fi de acord cu succesul răsunător al programului. în funcţie de programul urmărit în acel moment. va trafica aceste invenţii. Totuşi. Sunt unic şi suveran asupra fiinţei mele. cel mai indicat ar fi să renunţaţi la ziare. Tehnologii avansate vor elimina într-o mare măsură blocajul frecvenţei: pot ajunge să modifice calitatea aerului şi a apei. refuzate pe piaţa oficială. Ascultaţi cu atenţie vocea interioară. producătoare de hrană pentru alţii. Nu am nevoie de toate aceste titluri care să-mi definească existenţa. Nici măcar nu mai e nevoie de războaie pentru a-i stârni—filmele sunt substitute excelente ! Cei care au ajuns să devină dependenţi de TV renunţă benevol la nestematele informaţionale îngropate în minte şi imediat accesibile dacă s-ar uita în jur. pasive. Limpeziţi-vă gândurile. O întreagă economie subterană. vă pot etanşeiza locuinţa de bombardamentele nocive care v-ar putea ştirbi integritatea energetică. Este un pas extrem de important! Toate produsele: electronice au proprietatea de a bloca frecvenţele. dar nu vă pierdeţi în ea. vă împrumutaţi în toate părţile. Înţelegeţi acum cum a fost folosită energia împotriva voastră? Televiziunea nu este un lucru rău în sine. dar scopul pentru care a fost întrebuinţată o face nocivă. mai ales în ceea ce priveşte ştiinţa. Ce unealtă eficace ar fi acest televizor pentru ei! În lumea întreagă miliarde de oameni emit hrana aceasta în atmosfera terestră.org ingerii-cerului. iar MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 46 angels-heaven. In anii nouăzeci vor ieşi la suprafaţă noi şi noi invenţii—rămase în economia subterană. Există tehnologii capabile de lucruri nemaivăzute. Menţineţi-vă independenţa faţă de media o vreme şi veţi înlătura frecvenţa haosului.ro . radio şi TV. Adăugaţi la asta electricitatea statică prin care rămâneţi blocaţi pe anumite frecvenţe şi veţi înţelege modul în care sunteţi transformaţi în vite paşnice. Programul de control al conştiinţei umane prin mesaj e subliminale se desfăşoară dej a la scară planetară. Dar computerele? A doua prezenţă ca număr din domeniul aparaturii electrocasnice în State este computerul." Găsiţi calea de a explora realitatea ignorând distincţiile. Modul în care este ea folosită contează în final. Să ne gândim numai la casele în care există două. E un lucru pe care computerele de acasă nu îl pot face. punându-le la dispoziţia tuturor. Cei care ştiu de existenţa acestor imagini au impresia că nu pot fi afectaţi. Trageţi din greu. Chiar dacă nu au fost special proiectate să îndeplinească această funcţie. Nici tehnologia nu are nimic rău în sine. mai ales dacă se întâmplă să lucreze pentru vreo companie mare şi să fie conectaţi la serverul central? Companiile sunt şi ele implicate în controlul psihic. Aceasta-i marea deosebire. Adevărul este că dacă urmăriţi evoluţia personală. Cum procedaţi dacă trăiţi într-o societate care apreciază numai distincţiile? Vă motivaţi spunând: „Cred că-mi pot construi singur lumea. se folosesc de potenţialul vostru mental pentru a genera energie în folosul lor. a fricii. Sunteţi învăţaţi numai prostii. O altă zonă fertilă de exercitare a controlului este sistemul educaţional. matematica. Câţi dintre cei care stau o zi întreagă în faţa calculatorului la serviciu nu suferă de dureri cumplite de cap seara. Am amintit de existenţa unor entităţi care se hrănesc din corpurile voastre emoţionale. Educaţia înseamnă căutarea cunoaşterii. plătiţi o grămadă de bani ca să dobândiţi cunoştinţe învechite deja. sunt incompatibile cu frecvenţele umane. psihologia sau ştiinţele medicale. care va avea ca bază trocul. nimeni nu poate rezista tehnologiei actuale şi efectelor devastatoare pe care le are asupra frecvenţelor voastre. trăiţi în această lume.O tehnologie dezvoltată cu ajutorul fiinţelor extraterestre stă la baza emisiilor subliminale de la TV.

Nici măcar nu aveţi nevoie de avort: dacă nu doriţi să rămâneţi gravide." Sau." Fiind propriile voastre stăpâne. Când din ce în ce mai mulţi veţi fi proprii voştri stăpâni. Toate aceste angrenaje sunt menţinute în mişcare la nivel fizic şi asistate la nivel eteric datorită faptului că. Cei care-şi pierd viaţa dintr-un accident sau prin violenţă îşi aleg sfârşitul. În ultimul timp. Este chiar aptitudinea pe care stăpânitorii planetei nu doresc să vi-o descoperiţi. nu sunteţi obligate să cereţi voie guvernului ce să faceţi cu corpul vostru. aşa vei putea controla poporul. Ori de câte ori o parte a cetăţenilor se împotriveşte alteia. şi vă veţi menţine frecvenţa. New York. conducătorii au de câştigat. apar activităţi opuse diametral care-l precedă. Ar părea uneori că victime nevinovate sunt prinse în învălmăşeala evenimentelor. Aţi fost îndoctrinaţi să credeţi în neputinţa voastră—că singura voastră salvare stă în liberal plac al divinităţii. chiar şi numai în chestiunea avortului. Agasându-vă permanent cu aceste interdicţii.şi contra-avort a fost special stârnită în Statele Unite. au fost de intensităţi nemaivăzute. Ţin oamenii înspăimântaţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 47 angels-heaven. Violenţa stradală din marile oraşe este un alt mijloc subtil de a vă controla. De fiecare dată. Dibăcia vostră constă în puterea de a supune mintea voinţei. captatoare imense unde energia se acumulează din tot continentul nordamerican—cel puţin până acum. eliberează-i. haos şi.cunoaşterea se dobândeşte şi într-o călătorie prin deşert. după toate aparenţele victimă nevinovată. cercul se strânge împrejurul afectivităţii. Megalopolisurile americane—Los Angeles. ea se poartă doar în cadrul anumitor state. Fiinţele cu vibraţii inferioare— îndrăznim să le spunerii aşa—reacţionează numai la un interval mic de frecvenţe. Cei care vă controlează reuşesc să vă separe prin paradigme care accesează forul vostru afectiv cel mai adânc. Lucrul pe care toate fiinţele omeneşti îl aveţi în comun este jefuirea propriilor emoţii. permite-le să tindă spre un trai mai bun şi nu-i vei mai putea controla. sare în apărarea ci şi este înjunghiat mortal de atacatori. pentru a genera haos.şi contra-avort nu e o polemică la nivel uman. Au avut grijă alţii să se joace cu ele ca şi cum ar fi fost marionete. la fel de bine: „Aştept un copil. prin frica emanată. Dă-le oamenilor posibilitatea de a alege. Frica amplificată a acestor oameni hrăneşte alte entităţi. generate de războaiele Orientului Mijlociu. ştiut fiind că menţinerea la cote controlabile a tulburărilor publice este un instrument eficace în manipularea poporului. vor să vă convingă că nici o femeie nu îşi poate controla procesele intracorporale.ro . îi hrănesc pe manipulatori. de către unele facţiuni guvernamentale. Dezbină şi cucereşte. Cu fiecare salt evolutiv din istoria oricărei societăţi. şi altele—sunt adevărate rezervoare pentru energie. n-o să vi se întâmple. dar nu v-au permis să aflaţi puterea pe care aţi avea-o prin ele. Cum aşa? Prin puterea voinţei. Stările afective extreme. dar nu vă bazaţi pe corectitudinea ei infailibilă. Nu trebuie să vină neapărat dintre paginile unei cărţi. Ce ar avea de câştigat? Previn coalizarea femeilor între ele şi a bărbaţilor între ei în State. Orice femeie poate să gândească: „Nu sunt încă pregătită pentru un copil. Sunteţi de o bogăţie fenomenală. Washington D. cele bazate pe frică. Disputa pro. opozanţii o vor polariza printr-o amplificare a ei care generează haos şi confuzie. Forţa vitală v-a fost pângărită. Nu strică să treceţi şi prin experienţa şcolii. deşi nu s-a întâmplat niciodată aşa. fără să fie implicate în vreun fel. Polemica pro.org ingerii-cerului.C. Să ne imaginăm situaţia în care o femeie iese împreună cu familia şi este atacată. Este biletul vostru de intrare spre magistralele informaţionale. iar fiul ci. nivelul violenţei a crescut în aceste oraşe. violenţă.

pe care-l poţi recolta. dacă vreţi cu adevărat să schimbaţi ceva. Dacă vei culege tu grâul. asta pentru că perspectivă se lărgeşte mereu. Fiţi convinşi că. se va schimba. Folosindu-vă conştient de pace şi dragoste. pentru că veţi colabora pentru a vă consolida poziţia. Dobândiţi controlul. Faceţi-vă un obicei din a lucra cu cordonul de lumină. sursa lor de hrană. Repetăm: noi nu am venit să susţinem frica. apoi mai jos până ce atinge pământul.org ingerii-cerului. ca să vă meţineţi un statut neutru. să deveniţi membri cu puteri depline ai Familiei de Lumină. Planeta se îndreaptă spre o confruntare majoră cu anumite entităţi. Trebuie să vă umpleţi cu energie stâlpul luminos. Veţi fi din ce în ce mai mulţi în viitor. Ei sunt în căutarea unei frecvenţe de fiică. veţi modifica drastic structura acestei zone: veţi reda oamenilor libertatea de alegere a frecvenţei. Dacă menţii o anumită frecvenţă şi suveranitatea asupra fiinţei tale. Stăpânitorii Pământului i-au împiedicat pe oameni să-şi dea seama că trăirile lor afective sunt asemeni unui lan de grâu. Frica şi haosul au fost predominante pe Terra din cauza entităţilor care le-au creat continuu. Permiteţi-i să pătrundă la baza coloanei. fiindcă prin el vă veţi asigura protecţia şi informareă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 48 angels-heaven.Încerjeaţi să priviţi orice lucru din perspectiva de ansamblu. înveşmântându-vă într-un scut auriu de lumină. iar prin plexul solar să ţâşnească asemeni fântânei. să-i încorporaţi. Au dezbinai şi au cucerit pretutindeni ca să creeze respectiva frecvenţă. haotica.ro . Cu ajutor acestei zone a plexului solar veţi învăţa să discerneţi prin sentimente. cercare doresc să te controleze îşi vor pierde interesul pentru tine. De asta se ocupă echipa adversa. alţii nu se vor atinge de el decât dacă le permiţi.

Au alte motive.(9) Noi graniţe profunde Din moment ce frecvenţele le sunt controlate. încât nu le puteţi deosebi de cea naturală. Într-o societate unde schimbul cu exteriorul şi călătoriile în afara sistemului sunt mai dese. Acele magnetice indică alte mărimi în interiorul inserturilor din cauza frecvenţei diferite a câmpului. Tocmai din această cauză avem legende paralele care diferă în aparenţă pe tot întinsul Pământului. Doar că alţii. Vechimea multimilenară a acestor fiinţe. Entităţile produc inserturi holografice—evenimente dramatice care simulează perfect realitatea—pe care le expediază prin portaluri înspre realitatea voastră. când—atât în Orientul Mijlociu. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 49 angels-heaven. multe daruri şi influenţe din afară au fost suprimate. de genul celor proiectate în noapte. Realităţile pot fi clădite şi inserate ulterior asemeni filmelor. iar ea se materializează prin tehnologiile actuale care v-au modificat radical stilul de viaţă. fiinţe mult mai evoluate. Vă veţi antrena ca să le descoperiţi în perioada imediat următoare. Proiecţia aceluiaşi individ a fost transmisă simultan mai multor culturi. cu alte cuvinte. artificialul din ele fiind imposibil de detectat. prin care să se realizeze fuziunea temporară a dimensiunilor. Rolul lor e să manipuleze psihicul martorilor. printre care mai ales apariţii de obiecte pe cer. printre care se insinuează inserturi menite să menţină conştiinţa omenirii în limitele controlului exercitat la scară planetară. Scopul lor ultim este controlul. Cu ajutorul unor fascicule de lumină. Din punctul nostru de vedere. deci ei trebuie să reducă insertul la cele trei dimensiuni. O anumită cantitate de informaţii a reuşit. deşi le camuflează drept lumina. le conferă un randament sporit în controlul oamenilor. rezultând interpretări diferite în funcţie de specificul fiecărei culturi. cât şi în alte zone—activitatea extraterestră va atinge un climax prin care se va autodemasca. Inserturile pot fi detectate cu uşurinţă prin câmpurile de energie care le împresoară. Tehnologia este exterioară tridimensionalităţii. cei ce le întrebuinţează urmăresc alte scopuri în afară de iluminarea oamenilor. pentru a mima o anume continuitate a acesteia. sunt modalitatea prin care voi creaţi realitatea. a proliferat o tehnologie întreagă de influenţare a minţii. Dacă pătrundeţi într-un astfel de insert. adăugate realităţii pentru a umple goluri în istorie. totuşi. avansul tehnologic este uimitor. capacitatea oamenilor de a dezvolta tehnologii a fost redusă drastic. acolo unde contactul fizic cu acele fiinţe nu poate fi dovedit. e nevoie de o cantitate enormă de energie. permiţând schimbul între sisteme. Aproape toate manifestările OZN au fost realizate prin inserţie holografică. Acestea.ro . Sunt surogate ale unor evenimente inexistente. Se vor produce evenimente semnificative. inserturile sunt direcţionate spre planetă prin portaluri. Cu acestea. sunt destinate influenţării unei colectivităţi umane. împreună cu televiziunea. Însă în cazul acestei planete. Pentru a transfera cu succes insertul. În felul industriei cinematografice de pe planetă există industria holografică din spaţiul cosmic. Inserturile holografice simulează realitatea 3D. juraţi că este real. reuşesc să pună la punct realităţi atât de „reale". Experienţele holografice. Numai că ele sunt construite cu scopul de a ghida psihicul uman. Şi nu sunt nimic altceva decât o parte a tehnologiei existente. Una din schimbările menţionate este apariţia filmelor. nu informarea. concretizată în controlul strict asupra frecvenţelor umane.org ingerii-cerului. să ajungă la voi. Inserturile au fost întrebuinţate pe Terra pentru controlul şi manipularea conştiinţei şi pentru dezinformarea sistematică a omului—limitarea cunoaşterii lui.

să o iradiaţi din propriile corpuri pentru a declanşa vibraţia panplanetară. Vi se pare că percepeţi integral realitatea. gurii. ochii. O dată trecuţi de sfera planetară şi intraţi în spaţiul din afara centurilor de conştiinţă. ca să nu vă puteţi folosi de ca. îi veţi descoperi miracolele şi potenţialul. Le veţi atrage pe toate în această realitate. gura şi pielea sunt înşelătoare. sunteţi obligaţi să vă deschideţi centrele afectivităţii şi să le arătaţi tuturor celor din jur calea. Voi aţi fost aleşi să implementaţi noua frecvenţă pe Pământ. vi se arată doar o porţiune din ca. Pământul e pregătit să treacă. veţi deveni bogaţi.org ingerii-cerului. Nu vă veţi mai simţi în regulă în proximitatea lor. Trebuie să-şi extindă simţurile dincolo de limitele ochilor. menţinând în paralel sistemul nervos între anumite marje de fluctuaţie—trebuie să duceţi până la capăt fuziunea. Aceasta—eul psihic. veţi regăsi în ungherul cel mai retras al fiinţei voastre integralitatea de care să vă folosiţi. încredeţi-vă în acest corp. ca viaţă care v-a fost data Spre păstrare. Inserturile vă amplifică emoţiile aţâţ cât este necesar ca să-i hrănească pe alţii şi să vă menţină în stare funcţională. Vă blochează într-o singură realitate. drastic desconsiderată de toţi. Învăţaţi cum să folosiţi centrul afectivităţii şi veţi activa sursele informaţionale din interior. pe urechi. Parte a îndatoririi de membri ai Familiei de Lumină va fi să împreunaţi dimensiunile. Una dintre ele. fiindcă filamentele şi codurile primite de la Familie delectează încercările de manipulare. inserturile trebuie să parcurgă toate zonele intermediare căutând punctele de legătură dintre două dimensiuni alăturate. Tehnologii de genul acesta vor fi mult mai frecvent întâlnite în următorul deceniu. cum eraţi obişnuiţi să-l categorisiţi. Prin ea veţi onora viaţa şi pe voi înşivă. De aceea.ro . Veţi simţi de fiecare dată când încearcă să se insinueze în realitatea în care vă aflaţi.Prin ce diferă dimensiunile? Şi cum sunt ele legate între ele? Fiecare are un ritm propriu de deplasare la nivel molecular. când. Omenirea a fost ţinută în beznă datorită celor două catene rudimentare incapabile să acceseze informaţia. gură şi piele ca să interpretaţi existenţa. veţi Observa în sfârşit că nu este o povară inutilă. Cu ajutorul lui. Căutând neîncetat. fie ce-o fi. Am mai spuso. urechilor. ca să ştiţi apoi cum să vă feriţi. Printr-o grijă şi o educare continuă a propriului corp. Familia de Lumină vă schimba situaţia. de fapt. pentru că vi s-a dăruit şi încredinţat păstrarea luminii interioare. o cale de acces spre planetă care permite inserţia unor energii în căutare de civilizaţii. este reacţia afectivă. nas. Omenirea este în pragul deşteptării la adevărata realitate. a corpului pe care să-l întrebuinţaţi cum puteţi mai bine. Graniţele acesteia sunt mult mai profunde decât vă imaginaţi. Pentru a se transfera dintr-o dimensiune în alta. intuitiv—v-a fost blocată prin control al frecvenţei. Va trebui să vă orientaţi către alte simţuri daca doriri o evaluare corectă a experienţelor. pentru a integra percepţia realului. trebuie să regăsiţi portalul adecvat care să MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 50 angels-heaven. Fiecare expunere la inserturi vă va provoca o stare de rău. Cu ajutorul afectivităţii v-aţi fi menţinut autonomia asupra propriei fiinţe. Cum faceţi deosebirea între control şi independenţă? Parte a experienţei terestre e să vă frigeţi puţin. urechile. De mici v-aţi obişnuit să vă bazaţi numai pe ochi. Am pomenit de portalul Orientului Mijlociu ca despre o poartă. noul prag al evoluţiei. nasului. nasul. Este un izvor nesecat de bogăţii. Este purul adevăr: a sosit vremea să evoluaţi. Vă veţi ocupa de voi înşivă. Frecvenţa va genera prăbuşirea structurilor ce au la bază ADN-ul bicatenar. Afectivitatea vă va ajuta sa separaţi inserturile holografice. Omul trebuie să înveţe cum să interpreteze energiile.

Cum să ne mai folosim de energii? Fiind un Univers al liberului arbitru. Este purul adevăr. în ultimii patruzeci — cincizeci de mii de ani. O versiune a vieţii sale a fost minuţios elaborată printr-un film holografic. de crize îi conferă opoziţie ideală pentru a emite inserturi şi pentru a direcţiona neştiutorii înspre orice credinţe. va fi tot insert." Astfel au ajuns să creeze insertul holografic al Hristosului răstignit. Este modul prin care se menţine blocat şi intact orice sistem. asiatic. dezvăluind omenirii adevăratul miracol care se găsea în fiecare. distrugător de sisteme şi membru al Familiei de Lumină.org ingerii-cerului. nord-american. iar o altă parte.ro . cu mare băgare de seamă la propriile reacţii afective când vă veţi confrunta cu asemenea apariţii din ce în ce mai dese. Fiţi. sau orice aparentă dovadă de a adopta un sistem diferit de credinţe. inserat şi rulat sub licenţa realităţii. A deschis drumul multora care aveau misiunea de a sădi o nouă realitate care să pregătească o nouă conştiiinţă a omenirii la finele unui ciclu care lua sfârşit în aproximativ douăzeci de ani. folosindu-se MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 51 angels-heaven. facem cum credem de cuviinţă. Orientul Mijolciu este locul de întâlnire a mai multor dimensiuni. Parte a ei nu a fost decât un insert. Hristosul nu a venit ca o entitate ci ca un colectiv. au ieşit la suprafaţă multe civilizaţii. aşadar. totuşi. Unul din „detaliile" care v-a parvenit deformat a fost calda primire de care s-a bucurat Hristosul. în afara oricărei ameninţări din exterior. Prin patriarhat s-a reuşit amplificarea controlului energetic pe Pământ. Portaluri există pe continentele sudamerican. care au început veritabile drame religioase în Orientul Mediu. în lucrarea altcuiva. Multe asemenea inserturi. a fost modificată intenţionat pentru a vă convinge şi pentru a vă controla prin intermediul ei. au fost transmise prin portal pentru a suci minţile şi credinţele populaţiei. Însă odată cu ele au pătruns şi nenumărate inserturi holografice. Conjunctura vortexului permite inserturi mult mai frecvente aici decât în oricare alt teritoriu. Energiile aduse de fiinţele hristice au fost acceptate cu inima deschisă de toţi. mântuitor. pe toată suprafaţa globului terestru. Hristos a fost un colectiv de fiinţe care s-au manifestat într-o epocă istorică. Planul Hristosului era de a iradia lumina-informaţie. manipulând conştiinţa în alte direcţii decât cele vizate iniţial. sau înscenări. după cum filmele sunt mult mai des realizate în California decât oriunde. Mulţi ne-ar acuza de blasfemie şi de pact cu diavolul. la rândul său. Înscenarea jucată sub ochii omenirii şi menţinută vie în amintirea ei nu este. implicit a diverselor entităţi care doresc să acceseze planeta. până când omul s-ar fi dovedit vrednic de a se înţelege pe sine. adevărata misie a Hristosului. Asta dovedeşte cel mai bine posibilitatea şi libertatea oricărei entităţi de a interveni. pe curând. pe care probabil o veţi descoperi pe viitor. sprijin pentru omenire în ceasul întunecat. Versiunea transmisă vouă. încredinţat cu misiunea de a aduce lumina prin portalul Orientului Mediu. Un bun exemplu de insert holografic din trecut şi carp a modificat vizibil cursul istoriei a fost răstignirea lui Hristos. Amplasarea lui în mijlocul teritoriilor străbătute. comercială am putea afuma. pe care noi îl ţinem doar pentru noi. în funcţie de cum ar fi evoluat lucrurile. Cum să pui la îndoială cuvântul Bibliei? Cum să ne îndoim de aceste adevăruri? Tocmai fiindcă au fost ordonate de organizaţii patriarhale impuse cu forţa. Portalul în discuţie aparţine Orientului Mijlociu şi este imens. Fiţi atenţi. ca să răspândească frica folosindu-se de intenţiile altcuiva. Sau întoarcerea oricărui zeu. Orice asemenea intervenţie nu ar veni din lumină. în China. Este locul fierbinte. in zonele de tranzit. Sau revenirea lui Hristos. Adevărul despre Hristos e că a fost. Un astfel de insert ar fi şi vizitarea Pământului de către extraterestri.vă readucă în culoarul temporal dorit. Numai că entităţile celelalte şi-au zis: „Ce ne facem acum? El foloseşte portalul.

Pământenii au fost programaţi să reacţioneze în prezentul acesta. Cantitatea mare de date pe care le veţi primi vă va mări încrederea în voi înşivă. Veţi fi asemeni unor aparate radio în următorii ani. Vrem mai mult decât orice MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 52 angels-heaven. V-am încurajat să renunţaţi la gândirea logică fiindcă va intra în conflict cu noua energie informaţională şi electronică. îl veţi resimţi într-un mod neplăcut. corpul trebuie să fie pregătit să o primească. Razele sunt captate de nave din proximitatea Pământului. Arcturus.de ea şi manipulând-o pentru a obţine foloase proprii. voastră spre libertate. noi vă vom învăţa. pentru că ea este cheia. Ce vi se întâmplă la nivel corporal? Întrebaţi-vă: „Cine sunt eu? Cum se poate? Cine este înlăuntrul meu?" Veţi scoate la iveală adevărata identitate şi veţi înţelege multe. Peste un anumit timp. Implanturile nu dăunează. fiindcă le veţi accesa direct de la sursă.ro . Aşa este. Fasciculele luminoase provin din sisteme stelare arhaice care au meţinut colaborarea cu Pământul de mii de ere. nu vă veţi mai obosi să treceţi printr-o şedinţă de channeling pentru a obţine informaţii. aşa că nimeni din cei încarnaţi acum nu poate pretinde că nu a sosit timpul. Informaţia este ca un curent pe care. veţi fi la curent cu absolut tot ce se petrece înjur. evitând mecanismele de intereferenţă psihotronice care blochează frecvenţele. Toate implanturile se activează în prezent. Pleiadele şi altele. Pentru asta. trebuie menţinut într-o anumită stare. ci celei afective. dar cu timpul impactul insertului holografic ajunge să fie cunoscut. stăpânitorii ar lua măsuri imediat. Când informaţia este orientată spre voi. Nu ne adresam sferei logicii.org ingerii-cerului. pe când altele au nume cunoscute— Sirius. Nu vă daţi seama de ce trebuie distrus sistemul? Nu pricepeţi cât de complex este controlul frecvenţei? Oare nu întrevedeţi cât de străvezie este realitatea? Sau că vă este la îndemână să controlaţi această realitate—dacă vă puteţi coaliza ca să acţionaţi din preaplinul puterii care v-a fost oferită. Pe moment. în acest Univers al liberului arbitru. E mai bine ca ei să subestimeze deocamdată lumina. Încrederea vă va aduce în preajmă o entitate luminoasă care va va instrui personal. să credeţi în capacitatea minţii şi să creaţi cu ajutorul ei? Am pomenit de indiferenţa cu care este tratată lumina. Toţi aveţi mecanisme interioare care să menţină noile frecvenţe. În momente diferite ale zilei. mai ales când dormiţi. În acest răstimp. din moment ce acest asistent va înlocui total mediumul uman anterior. vă oferim toate aceste informaţii ca să vă mişcăm. Dacă s-ar afla de mulţimea celor care restabilesc controlul asupra propriei fiinţe şi de amplitudinea cu care emit pe noile frecvenţe. auziţi diverse tonalităţi sau simţiţi ca un fel de vibraţie electrică străbătându-vă corpul. Multe poartă un simplu număr în cataloagele astronomice. filtrate apoi prin sisteme distincte şi emise către planetă. vă vom reaminti în permanenţă cine sunteţi. Nu v-au fost introduse forţat în cursul vreunei răpiri. aşa-i? Şi lotuşi. pornite după un abandon îndelungat şi pregătite să recepţioneze pe noua frecvenţă. poate că nu îi afectează pe mulţi. Mulţi aveţi implanturi care reacţionează la aceste radiaţii. Veţi avea o legătură telepatică directă cu navele care emit pe noua frecvenţă. pentru a primi energiile extra-planetare. Devine frustrant pentru mulţi. vă vom arăta ce beneficii puteţi obţine. dacă nu-l puteţi controla. Misiunea este dintre cele mai înălţătoare—o slujbă de invidiat—şi ajutorul pe care îl primiţi din toate părţile vă ajută să ieşiţi la liman. Şedinţele de channeling vi se vor părea perimate. să vă facem să simţiţi şi să va amintiţi—nu mai gândiţi totul atât de mult. Mulţi vă simţiţi deja straniu. Influxul masiv de entităţi şi nave extraterestre se concretizează în intermedierea şi transportul luminii pe Terra. menite să împiedice recepţia informaţiei. Sunt eterice şi aţi apelat la ele chiar voi. Orion.

org ingerii-cerului. ce magie veţi practica şi spre ce noi limite veţi împinge conştiinţa ca să redefiniţi posibilităţile? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 53 angels-heaven.ro .să vă sprijinim. în calitate de membri ai Familiei de Lumină. Concentraţi-vă asupra dansului din voi. să reuşiţi eliberarea speciei umane. Pe ce ritmuri veţi dansa. ca.

catalizaţi evoluţia omenirii şi acceleraţi saltul evolutiv către conştiinţă şi inteligenţă. iar un soare este în centrul Universului. Dacă întâlniţi undeva scris „Accesul interzis!". Ea vă permite să depăşiţi lenea şi ignoranţa vieţilor anterioare. fiecare verigă este parte a întregului. La orice contact cu populaţia locală conştientizaţi diferenţa. o frăţie a Spiritului care le cere lucrări în diverse sisteme astrale. membri ai Familiei de Lumină. Maiaşii numeau acest ultim soare Alcyone. aveţi în faţă ceasul cel mai întunecat dinaintea răsăritului şi vă întrebaţi dacă soarele va mai apărea oare. membrii Familiei provin din biblioteca centrală a Universului. diseminaţi informaţia în toate sistemele stelare din Univers. Voi. printr-o ancorare prealabilă a frecvenţei în interiorul vostru. pentru a evolua spre niveluri superioare ale conştiinţei. aţi depus un legământ ca să suferiţi mutaţii complexe. Familia de Lumină provine dintr-un cartier general al operaţiunilor—o sursă de emisie din depărtările Universului. Readucând lumina pe planetă. Omenirea menţine puntea sacră dintre cer şi pământ. Opoziţie privilegiată vă va facilita îndeplinirea jurămintelor depuse. e punctul vostru forte. Vestitorii Noilor Zori realizează fuziunea interioară a tuturor acestor energii pentru a elibera zorii. Voi sunteţi membri ai Vestitorilor. Plămădesc lumina spre folosul civilizaţiilor.org ingerii-cerului. De unde o fi apărut? Cum să vă schimbaţi modul de a gândi? Cum e posibil ca totul să fie cufundat in întuneric şi în clipa următoare să ţâşnească lumina? Voi. sau lumina. Voi toţi sunteţi Vestitorii Noilor Zori. Este natura voastră. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 54 angels-heaven. altfel nu v-ar fi atras spre lectură această carte. doriţi răsăritul. vă faceţi planurile şi apoi călătoriţi. Entităţile acestei organizaţii de elită s-au îndreptat de multe ori asupra Pământului pentru a-şi face lucrarea aici. Soarele emite lumină. Pornind de la acest soare şi menţinând o mişcare în spirală. nu a exteriorului. vă continuaţi deplasarea. pentru a permite fuziunea energiilor în fiinţa Vestitorului. căreia i s-a spus curcubeu. o societate apărută în timpurile de demult. toate sunt în egală măsură stări prin care conştiinţa. schimbătoare prin realitate. Vestitorilor. Dintr-o dată. slăbiciunile sau influenţele voastre cu ale altora. Pentru asta v-aţi pregătit pe tot parcursul existenţelor voastre.(10) O nouă paradigmă a Luminii Cine sunt Vestitorii Noilor Zori şi care este rolul jucat de ci? Ei sunt purtătorii razelor solare. Alţii îi dau tot felul de denumiri. Acţionaţi prin scindarea eurilor pe care le trimiteţi în fiecare dimensiune ca să o schimbaţi. de slăbiciuni sau de micimea contribuţiei la întreg. Misiunea lor arc loc la fiecare împlinire a ciclului. Energiile cosmice converg către Pământ. Este lucrarea voastră. Vă delectează revoltele pe care le iscaţi şi zdruncinările prin care demolaţi sistemele. facilitându-vă descoperirea propriului interior. Vestitori ai Zorilor. când orizontul evenimentelor se aliniază. indiferent de construcţia ei. Aparţin unei organizaţii străvechi. Pentru voi. Sunteţi conştienţi de unicitatea voastră în Univers. aducătorii luminii şi ai cunoaşterii. fiindcă nu vi se adresează. pe aceleaşi căi pe care planeta îşi dispersează razele către Univers. A voastră şi a multor altora. atât în Cosmos cât şi pe Pământ.ro . vă deschidem ochii asupra voastră înşivă. se materializează. Sori centrali sunt presăraţi pe toată întinderea Galaxiei. În definitiv. Ca să simplificăm lucrurile. Intraţi în toate lagărele încercuite pentru a-i elibera pe captivi. Nu e nevoie să puneţi în balanţă puterile. lumina se insinuează prin beznă. iar lumina este informaţie.

misterioase.ro . să spuneţi. cât şi ca prezenţă activă. Membrii Vestitorilor. Conştiinţa de sine. Asemeni razelor şi spiralelor de lumină din soarele central. în căutarea căreia sunteţi. care vă ghidează din nucleul acestui astru. nu vrem să ajungeţi să vă credeţi mai buni decât oricare alt profesionist. sunt sigur că îmi voi aminti totul. Vă reamintim de omniprezenţa Creatorului Prim în creaţia Sa." Uneori nu este dat să fie aşa.Uneori se întâmplă să vă încarnaţi timp de mai multe sute de milenii în acelaşi sistem. Ori de câte ori vă vorbim şi voi ne demonstraţi că înţelegeţi. atât ca făuritor. în atâtea şi atâtea forme. Am avut următoarele realizări. din culturile ancestrale. Chiar Familia de Lumină provine dintr-un astfel de imperiu. Este locul unde s-a plănuit declanşarea revoluţiei—nu neapărat în Statele Unite. cărora le dăruieşte conştiinţa. vă va veni uşor să vă manifestaţi în orice formă doriţi. astfel încât Universul ca sumă a părţilor să devină auto-conştient şi să recunoască prezenţa Creatorului Prim în el. vă veţi simţi ca şi cum aţi avea un orgasm cosmic. iar planul trebuie abandonat dintr-un motiv sau altul. fiindcă şi cel din urmă serveşte tot unui scop divin. ceea ce permite existenţa multor asemenea imperii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 55 angels-heaven. voi sfida legile şi îmi voi duce sarcina la bun sfârşit. Creatorul este la fel de prezent în lumină ca şi în aşa-zisul „rău". Dacă ştiinţa poate fi găsită pe planetă. petreceţi un număr de existenţe pe Pământ. înţeleg că o parte considerabilă a învăţăturilor din aceste culturi se referă la călătoriile interdimensionale şi la polimorfism. lucrează în echipe. De exemplu. vă oferim întotdeauna mai mult. prin care menţineau procesul în stare de funcţionare. este o parte intimă din Creator. ca în momentul în care auziţi chemarea. Lumina este imperiul conştiinţei. Există nenumărate imperii ale conştiinţei. cu un scop bine definit în toată existenţa. Nu vrem să consideraţi lumina mai nobilă decât orice altceva. „Am avut 247 de incarnări aici. Şamanii erau veneraţi pentru aceste puteri.org ingerii-cerului. un loc fierbinte. Deja descoperiţi singuri aceste lucruri. Fiecare imperiu conţine o energie similară. sunteţi purtătorii unei inteligenţe rare. cu siguranţă ea poate fi găsită şi în cosmos. Dacă învăţaţi conştient legile creaţiei. răstimp în care vă pregătiţi pentru momentul in care îl veţi distruge. ci la nivel planetar. Ceea ce vă relatăm acum e doar cât puteţi înţelege voi acum. Cei care şi-au activat memoria şamanică. Conştiinţa este asemeni unei oglinzi care se deplasează de la Creatorul Prim în jos. Era o cunoaştere profundă. menită să transforme Terra şi împrejurimile ei. Tendinţa sa este de a fi conştient de sine prin toate elementele create. Pământul este un loc activ acum. Experienţa poate deveni frustrantă. Cumulul existenţelor proprii vă recomandă. Dacă mă alătur planului de distrugere a sistemului. Alţii se adapă de la surse diferite şi se lasă purtaţi de intenţii diferite. Un colectiv are întotdeauna şanse mult mai mari de a finaliza cu succes decât un singur individ. Aveau o anumită Zestre genetică prin care intrau în legătură cu întreaga populaţie. Aveau capacităţi magice. Se puteau transforma în animale şi multe alte forme la alegere. Sunt cuvinte mari pentru conceptul pe care vrem să vi-l revelăm. făcând posibilă actuala configuraţie a evenimentelor. Aveţi nevoie de ceilalţi fiindcă nu puteţi menţine de unul singur frecvenţa. Deşi sunteţi legeţi direct de lumină prin specificul profesiei voastre. Nu intraţi niciodată în sistem de unul singur. până la cea mai neînsemnată târâtoare de la nivelul pământului. ai Familiei dacă vreţi. pe cele ale manipulării şi ale controlului realităţii. Dacă totuşi reuşiţi să distrugeţi sistemul şi să creaţi o nouă paradigmă de lumină. de-a lungul Lanţului Fiinţei.

Nu le este uşor să ţină minte cine sunt cu adevărat. Cu mult timp în urmă. Dar care sunt? Destul de simplu: insinuaţi frecvenţa luminii — informaţie în sistemele limitate care nu o pot accesa. stabilind contacte direct cu fiinţe din spaţiul extraterestru. aveţi multe capacităţi supraomeneşti. Numai aparenţa vă este umană. renegat în afara acesteia. În tridimensionalitate. pentru a purta apoi informaţia către sistemele din care provin şi care evoluează. Unele fiinţe se teleportează. Sunteţi fiinţe programate magnetic şi biogenetic. posedă capacitatea de a se restructura la nivel molecular astfel încât să pară umani. indiferent MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 56 angels-heaven. să accesaţi celelalte dimensiuni din interiorul sistemului şi să le deschideţi ochii oamenilor—localnicii acestei planete. deoarece sunt condiţionate de legi diferite.000 de ani. De aceea vă recunoaşteţi cu uşurinţă colegii când aceştia accesează realitatea fuzionată. Nu sunt decât „bunuri" care v-au fost oferite ca să vă manipuleze. energiile se acumulează pentru a participa la conflagraţie. din cauza controlului de frecvenţă." Şi porniţi! Este activitatea voastră comună. care vă ţine captivi de atâta timp. specia locală era într-o oarecare măsură inteligenta. supuşi atât de mult timp prin control al frecvenţei— către noul sistem. La cerere. alteori le sunt obturate. Ca o caracteristică. experienţa vă este limitată drastic. sunteţi membri ai Familiei de Lumină. Frecvenţa şi pulsaţiile cerebrale sunt cele care determină realitatea singulară a omului actual. printr-un curent electromagnetic al conştiinţei. amintirile le rămân intacte.org ingerii-cerului. de fapt. Aspect al identităţii pe care îl împărtăşiţi cu ceilalţi. Disponibil pentru modificarea sistemelor de conştiinţă în cadrul Universului cu liber arbitru. Nu ne referim la informaţiile neutre. camuflaţi în fiinţe umane. O carte de vizită pe care v-ar fi trecută profesia ar suna în felul următor: „Membru al Familiei de Lumină.Mulţi extratereştri. Aveau un sistem evoluat de recepţie a informaţiei. Aţi trecut prin atâtea existenţe terestre ca să vă duceţi la bun sfârşit îndatoririle.ro . prin decizia zeilor cotropitori. aveau diferite posibilităţi de a o distribui. moment în care vă veţi da seama că. Conştientizaţi asta şi vă veţi distanţa de drama oamenilor şi de dilema referitoare la controlul frecvenţei. Conştiinţa vi se va extinde în următorii ani. Unele creaturi inteligente se manifestă aidoma oamenilor şi îşi joacă desăvârşit rolul. acum 300. Parte a noii conştiinţe aduse prin evoluţia omului odată cu restructurarea ADN-ului este şi rememorarea adevăratei identităţi la nivel individual şi colectiv. sperând că pot fi de faţă când marea conflagraţie se va produce. Evenimentul va depăşi sfera celor trei dimensiuni. vă îndepliniţi misiunea mult mai bine într-un realitate multidimensională. în unele situaţii. Anterior instituirii acestuia. când schimbarea este iminentă şi dimensiunile ameninţă să se prăbuşească. În aceste vremuri agitate. Trebuie doar să vă reamintiţi cine sunteţi. Ca membri ai Familiei de Lumină. oamenii comunicau între ei. Distrugător de sisteme. Actualmente. generate de computere: e vorba despre informaţia transmisă biologic. Diferitele dimensiuni ale realităţii generează experienţe diferite. să participe chiar. Spaţiul cunoscut nu vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. informaţia este diseminată cu ajutorul tehnologiei—dispozitive care vă sunt exterioare. Poate că entităţile pe care le simţiţi diferite de localnici şi diferite în acelaşi timp de Familia de Lumină au venit să observe. la rândul lor. Este domeniul vostru de competenţă. să înţeleagă. Reacţia în lanţ se va propaga în toate dimensiunile existenţei şi ale conştiinţei. Din momentul în care primeau informaţia. cunoscători în domeniul geneticii. se încarnează sub aspect uman. cu milioanele de membri ai Familiei de Lumină.

Prin dispozitive electromagnetice. în calcul evoluţia spirituală care v-ar fi asigurată prin colaborarea cu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 57 angels-heaven. Cu actuala tehnologie. conştientizarea schimbării şi o sursă de hrană care se armonizează cu toate acestea. sau să o preschimbe. ar cam fi cazul să treceţi la fapte! Numai aşa vă puteţi edifica realitatea. O să descoperiţi şi să integraţi istoria umanităţii pornind de acum 300. Toţi vă ştiu meteahna. când de fapt ar trebui să dezvolte tehnologia în interior. aţi fost Arhitecţii Primi. Tot ce există este consecinţă a gândului. Momentan. ca şi cum abia aţi fi ajuns pe Pământ. filamentele fotocodificate se strâng împrejurul corpului. ca să fim drepţi. Este responsabilitatea voastră. înainte de apariţia zeilor cuceritori. În realitate. nevinovaţi ca un bebeluş şi gata de a lua în piept viaţa de zi cu zi. ascunsă cu mare grijă din calea omenirii. Marea taină. ca şi cum transmisia inteligenţei s-ar realiza prin fibre optice. Distrugătorii sistemului trebuie să elimine această sursă. lumea a fost proiectată de Familia de Lumină cu mult timp în urmă. Dacă nu obişnuiţi deja să o faceţi. Timp de 300. operarea şi manipularea speciei. Aşa stau lucrurile.org ingerii-cerului. s-au descurcat de minune să meţină lumina la distanţă. lumina. să execute comenzi şi să răspundă la stimuli printr-o frecvenţă unică: frica. să ne limităm la tandemul lumină — întuneric. este puterea gândului de a se transforma în experienţă. Doar aşa veţi putea stăpâni lumina.de distanţă. timpul lor a expirat! Mesageri din partea luminii. Unde se îndreaptă frica? Unde converg toate emoţiile? Am menţionat anterior că emoţiile sunt o sursă de hrană. Conştientizând acest obiectiv vă veţi planifica mutările conştienţi. Cei care s-au hrănit cu frică şi haos vor fi nevoiţi să-şi schimbe hrana sau să părăsească locul. Trebuie să vă schimbaţi atitudinea. Omul creează în afara sa. himmels-engel. care să permită controlul. Chiar voi. Răspunsul electromognetic prin frică este urmat de o emisie a conştiinţei. vă veţi lămuri neclarităţile pentru a trece la faza experimentării. în realitate. frica a predominat pe planetă în formele cele mai felurite cu putinţă. Ţineţi minte.000 de ani. Echipa neagră şi-a îndeplinit misiunea de a ţine lumina la distanţă. care a putut să funcţioneze în nişte parametri. Reputaţi călători şi investigatori. istoria se află în corpul fiecăruia dintre voi. mai ales când trebuie să începeţi schimbarea de la voi înşivă. v-aţi decis să vă întoarceţi pentru a declanşa un nou raid— luând. indiferent de domeniul de activitate.ro . în. Deocamdată. calitate de membri ai Familiei de Lumină. ca să puteţi lămuri dilemele oamenilor. Oamenii nu-şi pot închipui cum ar putea istoria lor să se întindă pe un interval mai mare de câteva milenii. vă este permisă doar o capacitate limitată de construcţie a realităţii. membrii Familiei de Lumină au cunoştinţe detaliate despre metodele de captare a energiilor.000 de ani. E motivul care v-a determinat să conceperi acest plan. bineînţeles. paradigma voastră nu se poate extinde dincolo de capacităţile luminii. Primul lucru pe care vi-l cerem e să încetaţi să vă mai bazaţi pe trecui când trebuie să faceţi ceva. nu o căutaţi în afară. folosindu-se de dispozitive interne. E de înţeles mirarea care îi cuprinde pe unii clin voi când sunt puşi în faţa unei misiuni atât de dificile. Vă tot place să apelaţi la trecut de fiecare dată când vă confruntaţi cu ceva nou. Scopul vostru e să aduceţi informaţia. conştiinţă de care vă puteaţi folosi. Mari rezerve de conştiinţă erau disponibile pe planetă. Cu toate astea. Tuturor vă plac situaţiile dramatice. Prea multă pace devine sâcâitoare. fără să apeleze la aceste tehnologii artificiale. deşi dincolo de ea se găsesc multitudini de alte echipe şi imperii. În fiecare nouă dimineaţă şi zi să vă spuneţi clar ceea ce doriţi să vi se întâmple. După ce entităţile aparţinând altor familii pe care aţi ajuns să le numiţi „negre" au luat cu asalt planeta. Sunteţi pe planetă pentru a capta şi redirecţiona energiile spaţiale spre ADN-ul care e pe cale să se modifice.de Învălmăşirea bibliotecii umane a păstrat o rămăşiţă la locul ei.

ro . prin intermediul corpurilor voastre. cu atât mai rapidă cu cât o veţi propaga în cantităţi mai mari. Pogorârea luminii la suprafaţa planetei. îi va afecta pe mulţi. Penetrarea luminii va determina o reacţie lăuntrică.org ingerii-cerului. care să vă ajute la recuperarea planetei din ghearele zeilor creatori.Creatorul Prim. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 58 angels-heaven. Colaborarea dintre specia nativă şi Arhitecţii Primi va permite integrarea rapidă a luminii.

s-ar putea să descoperiţi că este un alter-ego. altcineva e vinovat. Ceea ce experimentaţi e consecinţa directă a ceea ce gândiţi. V-aţi putea vindeca de vreo boală. priviţi-o în faţa. Poate pentru a atrage atenţia asupra altui lucru. Aveţi încredere în ea. Voi depăşi orice dificultate ca să mă dau drept exemplu pentru întreaga omenire. Vi se pare un cuvânt fără semnificaţii deocamdată. în acelaşi timp. Spuneţi: „Ce interesant—fac asta de fiecare dată. Spuneţi doar: „Îmi asum responsabilitatea faţă de toate evenimentele în care m-am implicat. Prea târziu! Evenimentul a avut loc deja.org ingerii-cerului. fratele. Nu aţi interiorizat conceptul încă pentru că nu înţelegeţi ce înseamnă să stai în ritm şi să fii şi informat în acelaşi timp. Ţineţile pe toate în acelaşi dosar. Experienţa îi urmează întotdeauna. atenţia concentrată pentru momentul decisiv. Cu toţii trebuie să vă meţineţi limpezimea manţii. Dacă nu acceptaţi o anumită experienţă pe care aţi avut-o. Fiţi încrezători că veţi găsi de fiecare dată ceva ce vă poate ajuta. Spuneţi-vă: „Oare ce vreau de la mine? Doresc să evoluez mai repede. Unii sunt conştienţi de impactul profund pe care îl va avea conştientizarea asupra întregii planete şi îşi doresc să nu se producă în veci.ro . da-mi poşeta!". Gândul primează. dar nici nu vă aşteptaţi la nimic. înainte de a găsi o modalitate de a-l schimba. Meţineţi constant această atitudine. fiindcă în momentul în care v-aţi întoarce spre cel ce vă ameninţă. că disensiunile cu mama. Revigorarea şi recunoaşterea propriei puteri trebuie să vă fie grijile de căpătâi. Acţionaţi ca şi cum nu ştiţi nimic. v-aţi putea lecui o anume fobie. Nu mai trăiţi în viitor sau în trecut. Accept să fiu responsabil pentru tot ce mi se întâmplă. pentru a îndrepta anumite deficienţe pe care nu pot să le văd. Rămâne de văzut cât voi continua să fac acest lucru. trăiţi doar clipa. Îmi pun întrebarea de ce fac lucruri care nu-mi sunt pe plac. Conştientizaţi. Gândurile produc în permanenţă lumea în care trăiţi. indiferent de gradul de nocivitate după care le-aţi arhivat." Procedaţi de fiecare dată ca şi cum un scop impecabil v-ar determina să acţionaţi. e imperios necesar să acceptaţi ideea manifestării gândului. Adoptaţi cu toţii acest mod de a fi şi recunoaşteţi în fiecare eveniment o şansă unică de a evolua spre o conştiinţă din ce în ce mai înaltă." Numai astfel—printr-o suveranitate asupra propriei fiinţe şi o conştientizare clara a dorinţelor—veţi putea accelera procesul. Evoluţia singură vă va demonstra unde vă îndreptaţi. Ca şi cum cea mai potrivită şansă şi cel mai mare bine v-ar înrâuri cu fiecare nou prilej. Vreau să emane starea de sănătate. Fiţi atenţi la modele." Nu vă judecaţi. a super-conştiinţei. Fluctuaţiile voastre provin din bombardamente repetate cu vibraţii de menţinere a controlului care vizează tulburarea minţii. chiar dacă vi se par învechite şi monstruoase şi nu vreţi să le revedeţi.(11) Numele jocului Ca să supravieţuiţi în viitorul apropiat. Niciodată n-o să le vedeţi inversate— experienţa să determine gândul. Nu ştiţi niciodată ce rezultate veţi obţine dacă acţionaţi după aceste precepte. când. Menţineţi atitudinea. sora sau iubitul vă pot fi de folos peste douăzeci de ani. Vreau ca trupul să mi se regenereze de la sine. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 59 angels-heaven. Dacă mergeţi pe stradă şi cineva vă ameninţă din spate: „Am un pistol în mână. Ne întoarcem în trecutul vostru pentru a vă asigura de asta. le veţi privi dintr-o lumină nouă. Nu vreau să deţin ce am creat. Sfârşiţi odată pentru totdeauna cu frica cu care le ocoliţi. Nu faceţi uitate dramele personale. Dacă nu-mi va fi pe plac. Vreau asistenţa integrală a Spiritului. consideraţi-o cea mai bună ocazie de a evolua. Nu văi fie frică de propria creaţie.

Obişnuiţi-vă să ascultaţi necazurile altora şi să trageţi învăţăminte din ele. dovedind o ignoranţă crasă faţă de încărcătura emoţională care însoţeşte fiecare dramă umană.Sfârşiţi-le. O să iau ceva care costă cel mult şapte. Participanţii la o astfel de dramă. ca să puteţi culege învăţăminte din toate. Cineva trebuie să parcurgă şi tărâmurile nepătrunse pentru a le ridica la lumină. le mulţumiţi. nicidecum de stări tensionate pe care să le daţi uitării. Deşi îl comandaţi." Modul în care vă comportaţi la restaurant este un indicator destul de precis al comportamentului vostru în general. Vă rugăm. unii dintre voi. aşadar. În momentul în care sunteţi servit. Poate că nu e o realitate din care să trageţi învăţăminte—sau în care să simţiţi că trebuie să vă implicaţi. Credeţi. Dacă nu vă convin bucatele. fiindcă au reuşit să-şi creeze o realitate. Învăţaţi să-i comandaţi vieţii ce doriţi de la ea şi aveţi încredere că. acceptaţi-vă partea de vină şi permiteţi-le reintrarea în ciclul conştiinţei. sau dacă vă permiteţi să serviţi respectivul fel de mâncare. cereţi să vi se aducă aşa cum le doreaţi şi abia apoi vă apucaţi de mâncat. vi se va aduce la îndeplinire. vă poate fi de un real ajutor. să-i priviţi pe cei prezentaţi drept victime neputincioase. ţineţi minte. Nu conştientizaţi încă toate conexiunile ascunse dintre evenimente: mass-media nu prezintă decât aşa-zisele fapte exterioare. Nu din ziare veţi afla cum ar putea evolua toţi cei implicaţi într-un eveniment oarecare. urmaţi chelnerul la bucătărie gândindu-vă: „Probabil n-or să-mi găsească salata favorită. Poate că uneori vă gândiţi: „Nu-mi pot permite ceva aşa scump. Bucătarul. dar că alţii nu o pot face—în speţă.ro . doar ea vă poate purta către alte realităţi. când comandaţi meniul preferat. abuzaţi de adulţi. Conferiţile statutul de nestemate ale experienţei. nu se apleacă deloc asupra a ceea ce simt. iar ospătarii vi-l servesc. Veţi fi convinşi că vi le vor servi aşa cum vă aşteptaţi şi nu vă mai faceţi griji. găsiţi-le un deznodământ fericit. Uneori. La restaurant. nu reuşesc să coreleze afectivitatea cu gândirea. numai că voi controlaţi întregul proces. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 60 angels-heaven. nu îl pregătiţi voi înşivă. spuneţi pur şi simplu chelnerilor: „Îmi doresc meniul X". instauraţi pacea. având încredere în măiestria bucătarului. emiţi gânduri care o categorisesc ca atare şi măreşti probabilitatea ca ea însăşi să se eticheteze astfel. Dacă înţelegeţi asta. E greu de acceptat că aceşti aparent neajutoraţi copii sau cei care suferă de foame îşi creează propria realitate. unde se pare că victima a fost identificată. numai aşa vă veţi cinsti pe voi înşivă. cu ajutorul energiei spirituale. bucătarul îl prepară. Credeţi că aveţi puteri creatoare limitate la doar câteva zone ale realităţii? Puteţi pretinde că nu deţineţi suveranitatea decât în segmente restrânse ale propriei existenţe? Renunţaţi aşa uşor la ce este al vostru dintotdeauna din simplul motiv că societatea vă interzice accesul? Daţi-vă seama că evenimentele nu se materializează din neant. De aceea. Nu vă va fi servit dacă nu îl comandaţi de la bun început. Ori de câte ori vezi o astfel de persoană. este proprietatea voastră şi voi îl veţi plăti. cea mai mare iluminare vine luptând cu cele mai catastrofale dificultăţi. Şi în viaţă este la fel ca într-un restaurant. o dată dorinţa manifestată. Când comandaţi ceva. pentru simplul fapt că niciun ziar nu deţine acest torent informaţional. ca aveţi puterea de a vă crea realitatea. La restaurant nu e nevoie să vă gândiţi la fiecare ingredient şi la modul cum va fi încorporat în meniu. îl găteşte. bebeluşii sau chiar copiii mai mari. Afectivitatea este strâns legată de aceste întâmplări şi.org ingerii-cerului. Învingătorii îi fac şi pe alţii să învingă. ca de fiecare dată când mai citiţi relatarea vreunui eveniment sau a vreunei drame la ziar. Victimele fac alte victime." Nu. sau vă îngrijoraţi ca nu cumva să vă fie servite alte bucate? După ce aţi dat comanda. Costă cincisprezece dolari. Nu vor şti să-mi prăjească ceapa după gustul meu şi nici nu-mi vor pune pe platou ciupercile pe care mi le doresc.

Obişnuiţi-vă cu această abordare şi veţi reuşi să schimbaţi percepţia conştientă MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 61 angels-heaven. nu veţi reuşi nimic. Acum. nu veţi putea înţelege că a accepta infiltrarea principiilor divine în propriul corp şi implantarea lor pe toată faţa Pământului. Le veţi transmite: „Hei. Prea multă muncă înseamnă că ceva nu e în regulă. înţelegeţi că aţi putut încorpora mai de timpuriu principiile divine pentru a le arăta şi celorlalţi calea. comandaţi-le şi terminaţi cu toate grijile inutile. Realizez. Faceţi-vă singuri un cadou şi încredeţi-vă în capacităţile excepţionale." Atâtea ore am petrecut arătându-le că nu au de ce să-şi facă griji dacă se manifestă. aţi rămâne datori vânduţi. Confirmaţivă voi înşivă. Calea corectă este ca orice aţi face. Vă reamintim că sunteţi propriii voştri suverani." E obligatoriu să supuneţi analizei ideea de trudă şi originea ei. Dacă acceptaţi să staţi la coadă. tocmai fiindcă credeţi că nu este suficient pentru toţi. păstrându-vă în acelaşi timp individualitatea. A încerca e diferit de a face. să fiţi convinşi ca prin gânduri vă articulaţi lumea. Întreaga planetă se afla în afara limitelor. pentru că or să creadă că le-aţi luat ce le aparţinea de drept şi că nu-şi vor recupera respectivul lucru decât deposedându-vă de el. Intenţionez. De o mie de ori am încercat. nu puteţi atinge desăvârşirea. să vă iasă din prima şi fără cel mai mic efort. S-a considerat că totul există în cantităţi limitate şi că numai unora le este dat să facă. Decât să depuneţi cel mai mic efort. Ori de câte ori folosiţi această sintagmă. eliberaţi-vă de nevoia confirmării unei întregii societăţi. fiindcă încercarea nu-i decât o scuză: „Am încercat. Voi v-aţi făcut treaba comandând. Aveţi încredere că va veni. Ar trebui se traduce prin suveranitatea altcuiva la care aţi consimţit să vă supuneţi. Lămuriţi-vă dorinţele. Vrem să vă învăţăm pe toţi secretul acestor vibraţii înalte. ca să verificaţi dacă a preluat comanda şi nici nu-i daţi indicaţii despre cum să o execute. Sunteţi cu toţii produse ale propriilor gânduri. Dacă veţi arăta cum depăşiţi legile realităţii. Toţi aveţi capacitatea de a conlucra. Dacă ar fi să daţi bani de câte ori spuneţi aceste cuvinte. Fac. Gândul este generator de experienţă. nu vă consideraţi mai norocoşi decât ceilalţi." Folosiţi în loc expresii de genul: „Creez. va fi un exemplu al luminii pentru toţi din jur. magnifice care vă stau la dispoziţie. Sunteţi toţi speriaţi pentru că aţi fost crescuţi într-o morală care v-a pistonat permanent: „Lucrul asiduu este singurul care merită recompensat. mai bine renunţaţi. Daţi-vă seama că nu există limite. Şi voi veţi reuşi." Uitaţi de încercări. Acceptând lumina în corpul vostru deveniţi un bun exemplu pentru toţi. veţi învăţa totuşi că aşa stau lucrurile în multe realităţi. unii vi se vor opune. Cum să te aprobi singur când o viaţă întreagă au făcut-o alţii pentru tine? Cuvintele vă pot conferi putere sau vă pot lipsi de ea. Gândiţi-vă la părinţi şi la ce credeau ei. Vrem ca voi să trăiţi în lumină. La fel să vă comandaţi şi vieţile. Activarea manifestă a dorinţelor voastre va înrâuri şi celelalte persoane. Nu agasaţi Spiritul cu tot felul de întrebări. Va fi dificil pentru unii. Când cineva încearcă să trimită o scrisoare.org ingerii-cerului. Scoateţi din vocabular expresii de genul ar trebui sau a încerca. Poate să încerce la nesfârşit. Oricâte daruri aţi primi din spirit şi din materie.Cu câtă nonşalanţă divină comandaţi meniul la restaurant. Mai degrabă. sa exprime. Manifest. încearcă să îşi modifice structura. V-aţi îndatorat profund prin neputinţa voastră. funcţionează! Eu am putut să o duc la bun sfârşit. Dacă nu veţi reuşi să mai învăţaţi ceva pe planetă. temându-vă să luaţi ceea ce alţii nu au. Dacă nu depuneţi efort. omenirea în cauză trebuie să-şi manifeste o nouă conştiinţă prin care să înveţe cum să facă orice fără cel mai mic efort.ro .

Dar nu v-aţi gândit să puneţi sub semnul întrebării aceste coduri. Cu cât credeţi că doar munca grea e sursă de venit. Cu voia voastră. „Daţi-i drumul! Sfidaţi totul! Faceţi doar ce vă place! Faceţi imposibilul!" Avem încredere în voi. Dacă credeţi. faceţi-le parte din exprimarea zilnică. aţi putea apela la altcineva. cărămizile. Înţelegând. de exemplu. şi tot Universul ascultă de această legitate—şi să vă clarificaţi cum vreţi să fiţi. Gândiţi-vă.asupra vieţii. imperfecţiunile. să vă întrebaţi dacă nu există alternative. Ţineţi minte: după cum resimţiţi realitatea şi o programaţi. Starea psihică dă numele jocului. Tot voi v-aţi ocupa de cărămizi. întrebându-l: „Cum procedaţi ca să le căraţi?" La care el mi-a răspuns: „Pur şi simplu. Spiritul vă va oferi compensaţii nebănuite. ce creaţi atunci? Mulţi aţi cinstit. le iau una câte una şi le duc unde am nevoie. Amintiţi-vă că creaţi realitatea după cum gândiţi. pe parcursul multor existenţe." Obişnuiţiva cu aceste cuvinte. Dacă vi se pare că toate sunt grea de făcut." Asta înseamnă.ro . v-aţi împotrivit. De ce nu vi s-a întâmplat până acum? Fiindcă nu i-aţi permis—inconştient. Cu toţii credeţi că ştiţi cum să faceţi rost de ei. „fără efort". MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 62 angels-heaven. realitatea se va schimba. Acum observaţi diferenţa? Banii sunt o problemă pentru toţi. totul. Personal. altfel consideraţi că sunt bani „murdari. Aşa veţi fi. Vi se pare că pentru a câştiga bani trebuie consumate energii considerabile. Dar pentru aceasta trebuie să ştiţi regulile jocului—că sunteţi un produs al gândului." La rându-ne. Vă îmboldim. cu atât veţi trudi mai mult pentru ei. Aţi face ceea ce trebuie ca să fie cărate. membri de familie sau oameni de societate pe care i-aţi crezut reprezentanţii unei etici profesionale şi ai unor sisteme de valori. de fapt să controlaţi realitatea fără să irosiţi energie preţioasă.org ingerii-cerului. vârsta. întrucât veţi primi motivaţia şi puterea de a renaşte de la voi înşivă. pentru ca patronul să fie impresionat şi sa vă plătească. Vă veţi frustra cumva că nu faceţi voi înşivă treaba? Bineînţeles că nu. pe care o puteţi folosi în alte direcţii. vă veţi remodela trupul. Nu înseamnă că vă deziceţi de responsabilităţi—imaginaţi-vă că e o nouă metodă de a căra." Şi totuşi. Am discutat odată despre o stivă de cărămizi cu cineva. care să fadă treaba pentru voi. cum vă veţi descurca? Aţi putea zice: „Le iau una câte una şi le car. l-am sfătuit: „N-ar fi mai uşor dacă angajezi pe cineva să facă treaba în locul tău?" Dacă asta ar fi meseria voastră. ea vă va răspunde. „vreau să mi se întâmple cutare lucru fără să depun efort. Nimic mai fals. Veţi reuşi să transformaţi lumea indiferent de starea ei. Vi se pare normal să trageţi din greu ca să câştigaţi.

cum îşi creează propria realitate. încet-încet. Ni se pare extrem de important să reţineţi că ne aflăm întrj-uri Univers al liberului arbitru. clipă de clipă. mereu se vor găsi unii care doresc să stăpânească peste ceilalţi. aşadar amintiţi-vi-l cât sunteţi aici. Identitatea voastră este povestea Familiei de Lumină. Fiţi mai circumspecţi când aflaţi de fiinţe pogorâte din ceruri." Vaţi luat un angajament. la nivelul conştiinţei. iar vouă nu vă va veni să credeţi în ce hal aţi fost minţiţi. Alte conştiinţe—familii ale războiului—petrec şi miliarde de ani în timpul vostru pentru a studia. Doar dacă va gândiţi la cum eraţi anul trecut. să o conectaţi la psihicul propriu şi să emiteri informaţiile către planeta întreagă.ro . ignorând această normă: până şi străvechiul nostru neam li s-a alăturat.org ingerii-cerului. bune şi rele deopotrivă. ca şa nu vi se joace „farse" cosmice. Idealul ar fi ca fiecare să simtă. Filamentele sunt responsabile de activarea matricei extra-corporale. Evenimente despre care nici voi. Amintiţi-vă că lumea şi împreună cu ea. Mulţi v-aţi schimbat în timp. Dar trebuie să evoluaţi pentru a solicita benevol informaţii. De aceea vă pregătim. va suferi schimbări de esenţă. altfel nu vă urniţi din loc. E momentul să vă ridicaţi din mediocritatea conflictelor zilnice. V-am pomenit şi de miriadele de lumi născute din Pământ. iar evenimentele prin care treceţi. Ce vrem să spunem? Lumina este informaţie. Suntem nevoiţi să vă mai minţim. care permite totul. Am mai mărturisit tacticile pe care le MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 63 angels-heaven. sunt rodul gândurilor voastre. Inevitabil. veţi vedea câtă putere aţi acumulat în acest răstimp. sau „Întoarcerea Tricourilor Albe. Ar fi timpul să reuşiţi să vă manifestaţi. din ordin al Familiei de Lumină. voi. Universul de dincolo de limitele temporale permite derularea tuturor scenariilor în zonele cu liber arbitru. Vă prevenim. E cazul să vă schimbaţi complet imaginea despre voi şi să dărâmaţi zidurile care vă împresoară. să vă faceţi opţiunile în deplină cunoştinţă de cauză. Familia de Lumină este unanim recunoscută pentru predilecţia de a instaura societăţi unde lumina abundentă vehiculează totul. deoarece legea divină prevede libertatea de decizie. iar timpurile sunt aproape. ceea ce face ca voi să fiţi o Familie a Informaţiei. nici liderii voştri politici habar nu aveţi îşi fac. Mai devreme sau mai târziu vă veţi îndoi de Cuvintele noastre. Am insistat pe ideea multidimensionalităţii—conform căreia puteţi fi în mai multe locuri deodată. preferând o vreme să refuzaţi dezvăluirile noastre. Aţi abordat prea simplist felul în care unele fiinţe le controlează pe celelalte. Desluşiţi cine sunteţi şi fiţi cine trebuie în lumile pe care le colindaţi. Voi sunteţi cei care impuneţi ritmul în care vă transferăm cunoştinţele. fiindcă vedem acum cât de lesne vă lăsaţi duşi de nas. Terminaţi cu toată prosteala despre zei—că ar fi fiinţe pogorâte din ceruri. Cu această ocazie vă veţi informa despre propriile intenţii şi scopuri. promova şi experimenta controlul asupra conştiinţei. pline de har şi de duh.(12) E formidabil să fii purtător al luminii A sosit momentul să vă redimensionaţi identitatea. Specia voastră e pe cale de a descoperi informaţii tulburătoare în anii ce au să vină. Prea mulţi s-au amestecat în evoluţia terestră. fiindcă trebuie să încorporaţi matricea informaţională din cosmos. simţită prezenţa. Sistemul vă va paraliza. ca să vă apropiaţi cosmic de drama planetei.

Tot ceea ce au reprezentat cele două catene va fi dat uitării o dată cu trecerea la sistemul celor douăsprezece. toţi se vor îndepărta de realitate. În consecinţă. Învăţaţi să-l folosiţi. se vor nărui în faţa noii conştiinţe planetare. Vă este greu să acceptaţi statutul de distrugător. Nu vă puteaţi hotărî cine sunteţi. În vâlvătaia ei distrugătoare. Păstrători ai Frecvenţei. dar să nu capete putere. Banii ori proprietăţile materiale. Pământul se expune unei conflagraţii de proporţii şi origini cosmice. fiindcă aveţi concepţii bine înrădăcinate despre profilul unui distrugător. extinde sisteme care să le înghită pe cele precedente. Toate realităţile vă vin în întâmpinare. v-am strecurat o nouă sursă de informare. Amintiţi-vă de cum vă simţeaţi în urmă cu un an sau doi.ro Gândiţi-vă doar la comunităţile din care faceţi parte şi veţi observa cum fundaţiile pe care oamenii şi-au clădit vieţile se năruie. Noua ordine se ridică încet. Dar vă ocupaţi de sistemele unde acţionează echipa neagră şi unde ignoranţa e la loc de cinste. ingerii-cerului. Temelia se scufundă încet şi mulţi nu vor să-şi dea seama. nu cu voi înşivă. Oamenii au frica în sânge şi ea apare când conştientizează deşertăciunea vieţii lor actuale. temelie a noului sistem—convingerea că voi înşivă vă creaţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 64 angels-heaven. iar membrii Familiei de Lumină. fiindcă lumina transformă totul în calea ei. cu cine să vă împrieteniţi şi cu cine să mai rămâneţi prieteni. Lumina le va anihila pe toate. În lipsa voastră şi a probabilităţilor. dar decizia finală voi o luaţi. v-aţi stabilii o identitate din raportul cu exteriorul. adică o va conecta la informaţie. Matricea informaţională se suprapune astfel matricei terestre pentru a amplifica noi probabilităţi în viitorul planetei. pe care dacă nu o depăşiţi.org ingerii-cerului. Dacă v-am fi depănat povestea de-a fir a păr. Pe lângă ea. Purtătoare de informaţie. Să dezlănţuie haosul noii conştiinţe asupra Terrei. Misiunea vă solicită să fiţi extrem de activi. în vremea zeilor cuceritori. iar experienţa va fi mai traumatică acolo unde conştiinţa se încăpăţânează să nu renunţe la ce e vechi. Mulţi vor striga: „Feriţi-vă! Vine lumina!". nu veţi înţelege plenar realitatea. Sperăm că v-am sădit încredere în suflet. chiar sunteţi nişte distrugători. Motivul năruirii stă în noua informaţie care o anulează pur şi simplu pe cea anterioară—ca urmare a activităţii voastre. Da. Dar ca să vă descurcaţi. Vă puteţi înţepeni într-o paradigmă potrivnică. când vă pierduserăţi în haosul propriei conştiinţe. că realitatea se înfiripă din gândurile voastre—şi arhitectonică a noii lumi zămislită prin Familia de Lumină. lumina dă naştere unor sisteme noi. Singurul responsabil de ruina materiei este lumina. Cine să vă salveze când situaţia ia o turnură nefavorabilă? Unde e echipa de salvare? Tot voi sunteţi.adoptăm uneori faţă de voi. deveniţi unul cu el. Cu mult timp în urmă. Lumina din corp va iradia planeta. trebuie să înlăture actuala ordine prin noua frecvenţă. dacă să aveţi copii pe care apoi să-i creşteţi şi multe alte dileme. v-aţi fi luat demult tălpăşiţa. hotărâre şi putere a voinţei. voi sunteţi responsabili de propria voastră evoluţie prin faptul că vă inspiraţi din bogăţia interioară şi deveniţi astfel exemple pentru cei din jur. Curând. Frecvenţa luminii ascunde istoria identităţii voastre şi a conştiinţei personale. e nevoie de dedicare. trebuie să apelaţi la toate resursele disponibile. sentimentul de siguranţă corespunzând identităţii conferite de ADN-ul bicatenar.ro . Atâta vreme planeta a operat pe o frecvenţă inferioară. cât să supravieţuiască. Trusa de prim ajutor este ascunsă în trup. Iar ca să modificaţi frecvenţa. unde locuiţi. La fel. înălţate din cenuşa celor vechi. Deschideţi-vă simţurile interioare şi detectaţi confuzia generală a oamenilor.

Noi vrem să vă amintiţi cine sunteţi cu adevărat şi ce jurăminte aţi depus— misiunea pe care o aveţi de îndeplinit pe Pământ. referitoare la ceea ce credeţi că puteţi face şi ceea ce vi se pare imposibil.org ingerii-cerului. Telepatic îi înştiinţaţi pe ceilalţi de prezenţa voastră. Un atare nivel al perfecţiunii şi al ataşamentului îl vizăm. Asta înseamnă progres spiritual. iar existenţa voastră vă garantează reuşita operaţiei. care este parte a înălţării spirituale. cam cum vă informăm şi noi. Într-o bună zi. de negativism. să vă şoptim cuvinte mieroase care să vă facă să vă simţiţi bine. le-au reuşit întru toiul. Experimentele au continuat. Straturile exterioare ale realităţii sunt date la o parte ca să vă permită accesul spre tărâmurile spiritului. E formidabil să fii purtător al luminii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 65 angels-heaven. Şi totuşi. vă veţi înfricoşa. Sfidează conştient regulile omenirii canalizându-şi pentru asta conştiinţa şi energia. Veţi da vina pe alţii. denumite generic „Căderea". cum unii dintre veţi au constatat deja. Dar până atunci. Graniţele cu care voi înşivă vă făliţi sunt cele care vă împiedică să recepţionaţi informaţia. Se prea poate să nu reacţionaţi pozitiv la stimuli—în unele cazuri în care veţi simţi stări contradictorii. „Suntem cu voi. poate că veţi reuşi să înlăturaţi voalul poveştilor. războinice şi avide. ei fiind singurii conştienţi de puterea lor de a crea realitatea. numai că ei nu aparţin Familiei de Lumină. Consideraţi-ne majoretele voastre. peste puţin timp. E cazul să reveniţi asupra graniţelor între care v-aţi izolat. Primii vor fi aduşi pentru a crea o stare de echilibru pe planetă. * Va fi necesar ca. S-au alimentat din sentimentele voastre de frică. Spargeţi graniţele şi renunţaţi la definirea şi apărarea oricărui aspect al vieţii. Creatorul Prim este în egală măsură prezent în echipa întunecată ca şi în Familia de Lumină. dacă vă gândi ţi de unde aţi plecat. Marea majoritatea pământenilor împărtăşeşte aceste păreri. că vedeţi totul mai clar şi că aveţi viziunea de ansamblu. vă veţi plânge şi veţi susţine că vi s-a făcut ceva împotriva voinţei voastre. Creatorul Prim este in toate. Chiar aţi înregistrat progrese remarcabile. Faptul că existaţi şi că puteţi evolua şi că permiteţi propriei vieţi să urmeze un traseu ascendent vă permite să vă bizuiţi pe evoluţia corelată a tuturor celorlalţi membri. extinse pe perioade îndelungate. continuaţi să vă înconjuraţi de limite. Ignoranţa omului a atins cu această ocazie cotele maxime. vă oferim poveştile care vă captivează şi vă stimulează să vă îndreptaţi spre zone de care vă temeaţi—unde vaţi angajat în adâncul sufletului că veţi călători." Şi noi suntem membri ai Familiei de Lumină. Cunoaşterea v-o dezvăluim prin istorisiri.această parte fundamentală a fost ascunsă pentru ca entităţile cuceritoare să vă facă sa regresaţi şi astfel să vă ţină sub control: Experimentele şi mutaţiile biogenetice. pentru că singuri veţi sparge vechile paradigme pentru a cunoaşte realitatea în ansamblu. Lumina înseamnă focalizarea frânturilor răzleţe de informaţie. N-am venit printre voi ca nişte flecari. să îi puteţi deosebi pe adevăraţii Păstrători ai Frecvenţei de impostori. purtători şi distribuitori de informaţie. barând calea evoluţiei. Milioanele de membri au sosit deja pe planetă şi ajută la reîntoarcerea luminii în zona tinde Tricourile Negre au deţinut posesia de prea mult timp. Vi se pare că aţi evoluat. voi le-aţi nutrit fiindcă trăiţi într-un Univers al liberului arbitru. Limitele vă ancorează încă în frecvenţa realităţii actuale. Nu veţi mai avea nevoie de ele. Accesul luminii în corpurile voastre va declanşa schimbarea ireversibilă—uneori lipsită de seninătate şi veselie.ro .

Dragostea de sine şi de Pământ. Pentru a atinge pragul de accelerare veţi accepta. Fiţi sinceri: „Cred în asta. ca să acumulaţi informaţie. să folosiţi stâlpul de lumină. de bucurie. care creează. în lumină şi cunoaştere. Totul porneşte de la individ. de supremaţie pe care le abordează. mai ales în aspectul său exaltat. Spuneţi ce ştiţi când discutaţi cu familia sau Cu prietenii. Nu vă ambalaţi că ştiţi toate aceste adevăruri. Legământul cu energia luminii. a exaltării şi a frecvenţei înalte este ireversibil. Dă-mi de lucru şi arată-mi de unde să încep. sfidând cutumele omenirii şi modificând frecvenţa planetară—şi veţi înţelege că permanenţa voastră face mai mult decât toate cărţile şi înregistrările din lumea întreagă. trăiţi în lumină. Deşi acţionaţi în grupuri şi sunteţi conduşi de un număr de entităţi. Planeta are nevoie disperată de entităţi dispuse să-şi exploreze eul exaltat. fără să vă apucaţi să-i „salvaţi" şi pe alţii. Aprofundaţi-i semnificaţia—triumful.ro . evoluţia este necesară la nivel individual. Continuitatea respectivă—pe care e necesar să o menţineţi—înseamnă că în fiece clipă sunteţi datori să descoperiţi în voi înşivă starea de exaltare. trebuie să vă mulţumiţi cu controlul eficient al frecvenţei proprii. susţine acordarea pe noile frecvenţe. Este misiunea voastră. Deocamdată. Priviţi-vă şi nu uitaţi ce drum aţi apucat—gândiţi-vă că atrageţi lumina şi înălţaţi frecvenţa propriei fiinţe. de acum înainte. Nu e cazul să vă îngrijoraţi. să rostesc numai adevărul. Continuitatea trebuie menţinută în exerciţiul cu sinele. Vizualizaţi-l ca o coloană care intră prin cap. Nimic nu depăşeşte în intensitate relaţia pe care o aveţi cu sinele exaltat. De aceea. Veţi simţi înrâurirea luminii ca pe o bucurie intensă. Vibraţiile sunt cărăuşii inteligenţei. Este dependentă de locuitorii ei şi evoluează în pas cu ei. planeta este supusă unei iniţieri.călăuzele pe calea spre amintire—sprijinul de care aveţi nevoie pentru a descoperi miracolul lumii ascunse din corpul vostru. Viaţa în lumină îi va atrage şi pe alţii în jurul vostru. Ţineţi neabătut frecvenţa luminii. o undă vibratorie de afectivitate. Oriunde v-aţi afla. care vă vor urma. Stilul vostru de viaţă. Acceptaţi curajoşi penetrarea luminii. prin simplul fapt că noile frecvenţe le vor permite. cum ne place să-l numim. vă dă puterea de a iradia schimbarea. străpungând craniul şi umplându-vă de lumină. şi frecvenţa dragostei. Dă-mi şansa să trăiesc în lumină. Faceţi tot ce vă stă în putere să vă menţineţi conştiinţa şi înţelegerea a tot ce se întâmplă veşnic treze. fiindcă nu-mi folosesc corpul să mă îmbolnăvesc. poţi răci. E parte a divinităţii din voi. Nu vă ascundeţi de ea—trăiţi-o. Nu e necesar să colaboraţi în permanenţă cu noi sau cu oricine altcineva. fiindcă e în fiinţa voastră. Vă ruga: „Spirite. Imaginaţi-vi-l din profunzimile cosmosului. cum vă străbate şi iese prin plexul solar ca să formeze o sferă luminoasă. starea de libertate. care informează. De fapt. intervenţia continuă a energiei în vieţile voastre." Astfel de cuvinte îi ajută şi pe ceilalţi să se trezească. un ou eteric strălucitor care vă înconjoară şi vă protejează. trăiesc cum ştiu. vreau să mă pun în slujba ta." La care voi să-i răspundeţi: „Nu cred în răceli. Întrebaţi-vă cât timp vă este necesar pentru a o îndeplini cu succes şi veţi găsi singuri răspunsul: „Înpermanenţă. Matricea terestră se modifică o dată cu dispariţia principalei surse de hrană a zeilor cuceritori şi cu eliminarea blocajului de frecvenţă. să împrăştii lumina de-a lungul MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 66 angels-heaven. spre o existenţă a posibilităţilor nelimitate—când miracolele se vor petrece zilnic.org ingerii-cerului." Cineva v-ar putea avertiza: „Ai grijă." Tot timpul. Mai întâi de toate. Esenţa ei stă într-o anumită frecvenţă. împreună cu convingerea că veţi remodela frontierele omenirii.

evoluţia permanenta îi va propulsa şi pe cei de lângă voi. De ce nu vă spuneţi: „Sunt călăuzit de divinitate. Spuneţi-i ce vieţi în schimb. Bazaţi-vă pe ceea ce simţiţi." Ci să îndeplineşti singur munca într-un mod prin care toţi cei din jur să beneficieze de ea. Gândiţi-vă bine în ce domenii puteţi activa şi încheiaţi un contract cu Spiritul. sunteţi reactivaţi în aceste momente. Înţelegeţi că a venit vremea schimbării. Mulţi aţi trâit în anonimat până acum. Nu-i obligatoriu să expire timpul. că orice gândiţi se va înfăptui. Aţi venit aici cu sarcini precise şi vremea lor e acum. Vă îngrijoraţi prea mult de deznodământ şi de aparenţe. Vă va da ocazia să negociaţi şi să întocmiţi un contract atâta timp cât sunteţi capabili să vă înălţaţi vibraţia. Cum se manifestă încrederea? Trebuie sa fiţi siguri de puterea gândului de a crea lumea în care trăiţi—să credeţi. Când vă treziţi susţinând „N-o să reuşesc" sau „E lipsit de logică". până când îl veţi pricepe. Ocaziile ivite nu se expediază cu răspunsuri ca: „Îmi pare rău. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 67 angels-heaven. să stai cu braţele în sân înseamnă să-ţi pierzi timpul. Logica se agită fiindcă se simte încolţită şi-i este frică. Între străini discutaţi o grămadă de subiecte. Chiar voi v-aţi ales. Voi înşivă. fiţi gata să acceptaţi căi pe care logica le-ar elimina din start. Asta înseamnă să munceşti. Dacă îl simţiţi cum se înghesuie în voi fără să faceţi nimic. Înseamnă că trebuie să renunţaţi la multe lucruri pentru a trece la altele în care vă încredeţi.şi de-a latul Globului"." Însă dacă nu simţiţi că e OK şi nici logic nu vi se pare corect. Categorisiţi în funcţie de curaj. de genul: „Ştiţi ceva? Haideţi să trecem la fapte! V-am cerut-o şi vă zic din nou. vă va dăuna. Cei aleşi sunt chemaţi. chiar dacă aparenţele vă zic să vă mai gândiţi. n-o faceţi. Când cineva vă iese în cale şi doreaţi să întemeiaţi o relaţie. chiar aşa poate fi numită organizaţia voastră. aleşii. O carte căzută de pe raft e o invitaţie de a o citi. Nu să te speteşti strigând: „Vă salvez eu. Deceniul schimbării a început. Statutul nu este însă de ajuns pentru a mări rândurile membrilor care pleacă în misiune. Culesul e în toi—culesul celor aleşi. Nu aparţineţi unui club exclusivist—şi totuşi. N-aţi vrut să le dezvăluiţi celorlalţi cele mai adânci convingeri pe care le aveaţi. pregătiţi-vă de decolare şi fiţi gata să înţelegeţi semnele care vi se trimit. dar nu pot. Puţină îndrăzneală faţă de Spirit nu strică. de-asta. Când cereţi o accelerare. Cine v-a ales? Voi înşivă. Laşitatea arătată acum va produce laşitate şi mai târziu. Acum este momentul prielnic. Sunt cuvinte emblematice. căci vă plângeţi mereu de neîncrederea de care daţi dovadă. Şi-aşa nu aveţi un etalon după care faceţi selecţia." Daţi-i drumul. Vreau o accelerare. tăceţi şi nu mai spuneţi nimic. Dacă sunteţi propriii voştri angajaţi. Cum trebuie să fie „cei aleşi?" Toţi care auziţi vorbele noastre şi vă plecaţi urechea spre cântecul trupurilor voastre veţi fi aleşi. iar Spiritul vă va trimite în misiune. Statutul de membru se obţine voluntar. Încrederea e deocamdată un concept teoretic pentru voi toţi. Vreau o accelerare!" Fiţi hotărâţi. daţi-i drumul. cu nonşalanţă divină şi cunoaştere interioară. Încercăm să vă convingem cu fiece ocazie de acest adevăr. mai gândiţi-vă. ca dovadă că singuri v-aţi asumat identitatea şi călătoria pe aceste meleaguri. Încă o dată atragem atenţia ca va trebui să daţi dovadă de un curaj ieşit din comun. Comunicarea şi limpezimea minţii vă vor ghida pe calea progresului. Ia mai gândiţi-vă. Odată convinşi.ro . iar Spiritul vă îndeamnă să distrugeţi şi modelele de care încă mai ascultaţi.org ingerii-cerului. Peste numai câţiva ani. viaţa vi se va schimba. iar odată cu înţelegerea schimbării vine trânsformarea fiecăruia din voi. Simt că e bine chiar dacă mi se pare absurd şi aşa o să fac. dar la serviciu sau acasă sau cu alţi cunoscuţi. Ceilalţi oameni au coduri latente care abia aşteaptă să le reactivaţi. Vreau să lucrez la capacitate maximă şi să risc. unele destul de delicate.

Aşa veţi şti că trăiţi în lumină şi nu vă fie fiică s-o faceţi. încât orice alt drum în afara luminii vă va fi fatal. Cea mai mare greşeală! Puteţi fi sclipitori şi să depăşiţi limitele omenirii. Limpeziţi-vă imaginea realităţii. sunt toate parte a planului de a vă face să evoluaţi. Să primesc şi să răspândesc dragostea. Purtătorii Luminii vor intra în scenă cel mai probabil în anii care urmează. Este tot o parte din plan. Dacă puteţi înţelege esenţa umană şi cea planetară. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 68 angels-heaven. Fiţi cu băgare de seamă pe cine chemaţi să vă sprijine. Fiţi integri şi cu băgare de seamă. entităţi spirituale.ro . vă stau la dispoziţie. Evenimente care în aparenţă nu aveau nici o legătură între ele se vor integra tabloului de ansamblu. veţi repeta aceeaşi îndelungată eroare a pământenilor: să veneraţi pe cineva care promovează frecvenţa dragostei ca şi cum ar fi sfânt. vi se pare că inteligenţa impică automat veghe spirituală. Să fiu în siguranţă aici. reuşiţi să deschideţi calea celor care vin în urmă. Veţi reuşi astfel să simţiţi creaţia fără să o judecaţi sau să vă înspăimântaţi din pricina ei. Dacă vi se pare că dragostea nu vine din interior. Frecvenţa dragostei infuzează respectul pentru creaţie. Dragostea lipsită de informaţie poate traumatiza. Nu trebuie să fiţi neclintiţi—doar hotărâţi. tare de lumea materială. Pe Pământ. ci pur şi simplu să întrevedeţi divinitatea şi perfecţiunea ei." Chiar dacă misiunea este apanajul vostru. Repetaţi-vă: „Tuturor călăuzelor şi susţinătorilor din călătoria mea planetară: vreau ca totul să se termine cu bine. multe fiinţe extraterestre. Transformarea voastră va antrena schimbarea planetara. Amânarea nepermisă vă va lua prin surprindere şi veţi fi spulberaţi de valul schimbării —la propriu chiar. cereţi-l clar de la Lumină. fără să practicaţi frecvenţa luminii sau a dragostei. Ideal ar fi să purtaţi frecvenţa luminii-informaţie—adică să vă informaţi—şi să o alăturaţi dragostei. Ori de câte ori aveţi nevoie de ajutor. Ştiţi că frecvenţa luminii poartă informaţia. Să mă simt bine şi să nu-mi lipsească nimic. Nu vă lăsaţi intimidaţi de încercările la care veţi fi supuşi. Dar să nu mă ataşez prea. Lucruri pe care nu le înţelegeţi încă.evenimentele vor lua o turnura atât de neaşteptată. în evoluţia către o conştiinţă globalizantă în care să se oglindească plenar. să le numim „scenarii". vi se vor revela.org ingerii-cerului.

După cum o sută de bani fac un leu. dacă vă acordaţi simţul pentru acest gen de recunoaştere. obişnuindu-vă cu ele. Mulţi vă cunoaşteţi deja codul şi destinaţia. Scopul vostru este să fiţi purtători ai luminii şi. Sau. Pe Pământ. Într-un univers cu structură diferită. Sistemul terestru aparţine unei zone a liberului arbitru. Meditaţia vă poate MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 69 angels-heaven. Nimeni nu există în afara sistemului. Unii veţi avea în continuare slujbe cât se poate de banale. lucrurile nu sunt cum par pe dinafară. Ca fiinţe electromagnetice. Cu alte cuvinte. În alte zone. vi se vor da misiuni. Poate credeţi că profesia actuală nu e demnă de o misiune atât de nobilă—să zicem că sunteţi ospătar. Care să fie acela? V-aţi gândit vreodată? Cine ar vrea să existaţi? Existaţi cu un scop fiindcă sunteţi parte din Lanţul neîntrerupt al conştiinţei. Faceţi-le un loc în vieţile voastre. sub formă umană. unde părţile interacţionează unele cu altele pentru a forma întregul. să răspândiţi informaţia către toţi ceilalţi. la fel o veţi recunoaşte şi când e fericită.(13) Cine vă vrea? Toţi existăm cu un scop. iar toţi cei cu care intraţi în contact vor suferi transformări. Esenţa Vehiculului pe care îl ocupaţi şi a energiei pe care o emanaţi se găseşte în scopul vieţii voastre personale. Respectivul univers poate fi mult mai redus ca acesta. Sistemul în care părţile se manifestă izolat este mult mai spaţios. Veţi înţelege că există sisteme complete ale existenţei care nu au absolut nimic în comun cu existenţa pe care o ştiu pământenii. conştiinţa spaţiului este mai amplă. Tot el conţine şi planul detaliat de acţiune pentru viaţa în curs. la cel mai înalt prag al perfecţiunii. Cu toţii veţi avea însă un interval limitat în care să asimilaţi informaţiile care vă vor fi indispensabile. Cum contribuiţi însă la evoluţia întregului? V-aţi putea închipui o altă persoană care să vă preia obiectivele şi să le folosească pentru nevoi personale? O entitate despre care habar nu aveaţi că există? În Univers se aplică de cele mai multe ori principiul dominoului. să le considerăm tot cu liber arbitru. Nu aşa se întâmplă în universul acesta. dar densitatea scăzută îl va face să pară mult mai extins. formele de conştiinţă ar putea exista izolate unele de altele. Ţineţi minte. Le veţi primi prin codul nucleic. temându-vă de fiecare dală că nu aveţi pregătirea necesara sau că nu veţi face faţă. Ştiţi că îl puteţi accesa în ungherul cel mai adânc ai fiinţei voastre. toţi suntem parte a întregului. sau veţi rămâne pur şi simplu părinţi de copii ori veţi munci în locuri neînsemnate. Fiecare poveste a noastră vă lasă în urmă informaţii. astfel. Evoluţia voastră va antrena schimbarea mulţimii.org ingerii-cerului. simţindu-le. ai fi pe cont propriu fără să asculţi de nicio structură ierarhică. Informaţia vă ajută la modificarea frecvenţei. Universurile există în număr şi în structuri nelimitate. mai bine zis. integraţi-le în contextul planetar trăindu-le. părţile sunt independente şi izolate între ele. Principalul obstacol pe care-l întâmpinaţi este gândirea logică. întâlnim exact extrema opusă. Când întâlniţi o persoană speriată şi vă daţi seama de asta. De îndată ce vă dovediţi controlul asupra frecvenţei informaţionale.ro . un număr oarecare de universuri formează o aglomerare de energii. Informaţia este lumină şi reciproca e valabilă. Căutaţi acest scop. Conştiinţa se manifestă ca sumă a tuturor părţilor fiindcă numai în strânsa interacţiune a lor îşi poate detecta prezenţa. transmiteţi pe calea undelor esenţă fiinţei voastre şi celorlalţi. fără să toleraţi oscilaţii ale identităţii. Aveţi misiunea de a purta informaţia şi de a ajunge.

V-au fost de folos toate aceste meserii pentru că aţi creat diverse aspecte ale realităţii pe care le veţi întrebuinţa în evoluţia sistemelor şi era necesar să ştiţi cum se comportă oamenii. Vă vorbim ca şi cum nu aţi fi oameni pentru că acesta e adevărul nu sunteţi. Meditaţia înseamnă comunicare. Vrea să preia controlul. Frecvenţa devine recongoscibilă. E motivul pentru care s-a accentuat procesul de modificare a ei. dar frecvenţa va fi recunoscută. În momentul în care menţineţi frecvenţa fără să o luaţi razna. Din viitor. Constataţi cu surprindere că evenimentele propriului trecut v-au pregătit pentru ce avea sa urmeze. Nu vă daţi seama că această a doua parte care acţionează în afara logicii vrea să vă arate ceva? Vă oferă experienţa vie despre modalitatea de acţiune umană şi despre cum să îi găsiţi pe semenii voştri. să le alinaţi durerea. Aşa i s-a impus să acţioneze. v-aţi catapultat în acest ciclu existenţial pentru a înţelege ce stă la baza blocajului liman. îl puteţi detecta. stabilizarea în beneficiul speciei umane. Zeii vor să menţină planeta dependentă de logică—dar o logică a fricii. care se lasă condusă de zei. fără concursul logicii şi dacă nu aţi fi încă profund legaţi de înţelegerea raţională. Vă spunem despre cum să vă comportaţi faţă de oameni pentru că îndatorirea voastră e să vă amestecaţi printre ei. Gândiţi-vă: „Mă voi ţine de logică ca să vad cum se comportă. Puteţi astfel să acţionaţi din interior şi să schimbaţi sistemul! Conflictul cu minţea logică se regăseşte şi în disensiunile dintre partea umană din voi. să treziţi în ei acel sâmbure luminos fără de care ar pieri negreşit. Dacă v-ar fi fost atât de uşor să treceţi la înţelegerea exclusivă prin intermediul intuiţiei. Voi va dovediţi membri ai Familiei de Lumină şi v-am cunoscut eurile multidimensionale. Poate că aţi fost şi voi fruntaşi ai cercetaşilor şi aţi fost puşi să antrenaţi novici. Dar eu ştiu că şi cealaltă variantă este valabilă. emisia către ceilalţi. având ca efect o generalizare a suspiciunii şi a fricii într-o zonă a sinelui atât de strict supusă controlului. Sunt supărat? Nu mă simt în siguranţă? Ce mă face mai fericit? Să mă simt în siguranţă? Ce avantaje am de la fiecare mod de a vedea lucrurile? Cum mă văd eu? Cum mă simt?" MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 70 angels-heaven. Scopul vi se va dezvălui clar şi va avea de-a face. iar ceilalţi pot conta pe voi. Le voi observa pe amândouă. cel mai probabil. fapt care se întâmplă chiar acum. Readucem discuţia despre regresul ADN-ului şi despre frecvenţele impuse care au permis controlul discreţionar al speciei. Dacă staţi şi cântăriţi modul în care zeii cuceritori v-au repoziţionat antenele şi v-au reconstruit ADN-ul. iar logica a fost atât de intens susţinută şi aplicată în ultima perioadă istorică. ba au mai şi proiectat nenumărate scenarii care să vă influenţeze—pentru a vă extrage mult dorita energie psihică şi a o consuma numai pentru ei—veţi înţelege cu cine vă confruntaţi. Alteori aţi lucrat la restaurant şi aţi învăţat să pregătiţi şi să serviţi mâncarea. care se străduieşte să prindă imaginea de ansamblu.org ingerii-cerului. cu stabilizarea frecventei: captarea ei. de acum înainte. darămite să mai dorească să caute informaţii pe cont propriii în forul lor interior. că oamenii sunt înspăimântaţi de ce ar găsi acolo. unde vă aflaţi şi ce paşi să faceţi în continuare. Sursa nu va fi detectată cu precizie. pe termen lung v-ar deranja lentoarea şi in capacitatea umana. Sfatul nostru e să vă folosiţi deocamdată de logică. Sunt obişnuiţi din naştere cu această frecvenţă. mai ales sub aspect curativ. numai că. Este o modalitate eficientă de a vă informa şi de a vă alimenta. înţelegerea ei. Cum să înţelegeţi cât de greu le vine celorlalţi când vouă vi s-ar părea floare la ureche? Oamenii au fost prea mult timp manipulaţi cu ajutorul frecvenţelor. şi partea din Familia de Lumină. iar evoluţiă şi noile lor capacităţi nu s-ar mai înfăptui în veci.ajuta să vedeţi cine sunteţi cu adevărat.ro . o veţi ancora la suprafaţa planetei. Controlul se va accentua şi el în paralel. nicidecum rătăcire.

untul sau zahărul." însă ar dovedi că nu înţelege magia căldurii catalitice. Apoi procedaţi în felul următor: „Le-am dat amândurora şansa de a se afirma—ce vreau. Acceptaţi responsabilitatea în domenii la care nici nu v-aţi gândit până acum. e problema voastră.org ingerii-cerului. Când le amestecaţi. însă trebuie să v-o trăiţi neapărat. Fiţi gala să deschideţi centrul compasiunii. În frecvenţă stă cunoaşterea voastră. Nu vedeţi că revenirea îndoielii este o parte din Planul Divin? Înseamnă să înţelegeţi cum se simt cei care vă calcă pe urme. În ultimul mileniu. localizat în inimă. În starea de confuzie generală. parcă leaţi învălmăşi haotic. să fiţi bogaţi sau săraci. de nesiguranţă a tuturor. simultan. ele s-au închis treptat ca o consecinţă a hăului întunecat care a cuprins populaţia. Fiţi milostivi cu voi şi cu ceilalţi. Cu zahărul ce-ai avut? Strici tot ce era mai important. vi se întâmplă fenomene care vă readuc pe drumul cel bun. Majoritatea oamenilor nu vor întrezări ordinea superioara de dincolo de haos—amestecul care urmează reţeta. Aveţi fiecare un rol bine definit în reţetă. impecabilă. fiindcă tot ce vă apare în cale e menit să va înveţe ceva. Tot ce fac mă ajută să mă dezvolt fizic şi spiritual. Sunt la locul potrivit şi în momentul potrivit. ghidaţi fiind de divinitate. Cum să vă convingem să renunţaţi definitiv la aceste limite—să încetaţi cu mărginirea în care vă simţiţi atât de bine? Cea mai înalta năzuinţă e să vă vedem nemărginiţi şi liberi. Modul cum vă manifestaţi se supune unui algoritm." Aşa trebuie să procedaţi de acum încolo. conştienţi de puterea creatoare a gândurilor voastre. să evoluez. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 71 angels-heaven. Fiţi atenţi cum reacţionaţi la ce vi se întâmplă. Vă cerem să depuneţi legământul că veţi trăi o viaţă mai curată ca până acum. dimensiuni multiple erau deschise la nivelul planetei. Mai târziu. Cine nu ştie că amestecul ingredienţilor trebuie pus în cuptorul încins s-ar uita descumpănit la coca albicioasă şi i s-ar părea irosită. În voi stau închise virtuţile care vă vor propulsa spre desăvârşirea fiinţei. Chiar dacă acţionaţi fără o viziune. Să reuşim să vă facem să trăiţi fiece clipă aşa cum doriţi ar fi încununarea unor deziderate importante ale noastre. faina. chiar dacă nu îl puteţi detecta momentan. ne veţi mulţumi pentru aceste întâlniri cu voi înşivă. pentru a modifica frecvenţa. Observaţi-vă comportamentul şi petreceţi mai mult timp singuri—chiar dacă uneori vă e greu şi vă cuprinde singurătatea. Lumina aprinde filamentele fotocodificate şi restructurează ADN-ul. Ca şi cum aţi alege. Cineva v-ar putea reproşa: „Vezi că le strici. La fel se întâmplă eu energiile catalitice sosite pe Pământ. în ciuda dificultăţii evidente. de fapt?" Ştiţi bine că vreţi să evoluaţi. * În alte vremuri. Depinde de cât de departe vă împingeţi limitele proprii. De asemeni. Să ne gândim la situaţia în care aţi coace o prăjitură. aveţi libertatea de a alege cum şi unde veţi intra în aluat. ordinea divină este mai prezentă ca oricând. Sunteţi liberi să alegeţi cum vă veţi trăi viaţa. asemeni prăjiturii renăscute din haosul amorf al ingredientelor. Spuneţi-vă: „Divinitatea mă îndrumă. Că vreţi să vă fie greu sau uşor. daţi-vă drumul la tainiţa sufletului. Trăiţi-vă vocaţia de Păstrători ai Frecvenţei.ro . Ai stricat ouăle. Fiecare ingredient este un întreg în sine şi are o structură proprie: ouăle. Procedaţi ca şi cum aţi fi permanenent în cunoştinţă de cauză.Fiţi atenţi la toate detaliile. care unesc structurile individuale într-un haos aparent. locul şi momentul propice. In frecvenţă stă identitatea voastră. Din ele va renaşte ceva cu totul nou.

org ingerii-cerului. sau orice aţi fi. Se petrece o modificare la nivelul întregii fiinţe. Simţiţi cum energia musteşte în voi. Simpla prezenţă pe Pământ este o faptă îndrăzneaţă. Vor suferi traume serioase dacă refuză evoluţia şi se încăpăţânează să menţină percepţia greşită despre ei şi despre ceea ce îi înconjoară. Dar acum. Totul stă în evoluţia inevitabilă a conştiinţei. Toţi cei ce lucraţi cu oamenii.Însă ele. omenirea a crezut orbeşte tot ce i s-a impus. la nivelul sistemului nervos. Iar voi—proiectul lor. zeii Cuceritori nu v-au permis decât o exprimare limitată. Conştiinţa implică exprimare. că sunteţi profesorii muzicieni. Câţi dintre voi ştiu să-şi controleze corpurile după bunul plac? Puţini. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru schimbările drastice pe care vi le rezervă viitorul apropiat. mai ales în locurile sacre ale Terrei. nu o conştientizaţi întotdeauna. Dar nu toţi vă îndrăgesc. Scopul a fost ca alţii să vă ţină sub control. fie că sunteţi cadre medicale. Frecvenţa corporală vi se modifică şi totul înjur se schimbă. cârmuire sau chiar inspiraţie. Omenirea va avea acces la MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 72 angels-heaven. Voi le atrageţi spre planetă şi veţi declanşa fuziunea dimensiunilor. E foarte important de reţinut. De ce? Fiindcă nimeni nu v-a pomenit măcar că ar fi posibil. Vi se mai întâmplă să va treziţi în alte dimensiuni fără să vă daţi seama. Societatea vă supune multor teste. Am venit noi să vă atragem atenţia. unii nici n-aţi ştiut că ei există. sau prestaţi muncă fizică. aţi fost mereu liberi. vouă. Nu-i decât începutul fuziunii dimensionale. Momentul acela ţine de voi. Epoci de-a rândul. vă simţiţi rău. Ciocnirea dimensiunilor este cu totul altceva. numai că. unde legile firii sunt altele. şi a realităţii. V-au hărţuit fără încetare planeta prin ceea ce numiţi religie. Planul Divin însuşi— noua matrice—ţinteşte planeta şi vizează reunirea dimensiunilor. găsindu-vă în imposibilitatea detectării frecvenţelor. La scară redusă. Iar altora le plac realităţi diferite de a voastră. zeii sunt veşnica problemă care tulbură planeta. Veţi descoperi voinţa şi planul care stau în spatele acestor schimbări şi prin care veţi găsi calea spre divinitate.ro . vibraţiile se întorc. Celor cărora le este teamă şi refuză să se schimbe le va fi dat să simtă prăbuşirea dimensiunilor. Chiar dacă vă aflaţi în starea respectivă. Ca şi cum ar fi prinşi la mijloc între două ziduri de beton care se apropie vertiginos unul de celălalt. li se întâmplă deja. Pământul va fi zguduit în curând. Voinţa şi mintea vă vor ajuta sa vă hotărâţi asupra modului de construcţie a realităţii. Deşi evenimentele declanşează întotdeauna alte evenimente previzibile. întrucât cei meniţi să aducă schimbarea trebuie să fie autodidacţi.“ Să luăm cazul şofatului: trebuie să ştiţi să conduceţi maşina ca să obţineţi permisul de conducere. Dar cine sunt ei? Creatorii voştri. în alte cazuri. privind îndărăt. nu aveaţi şanse de reuşită din pricina simplificării ADN-ului. sau. Iar la întoarcerea din călătorie. Oricât v-aţi fi împotrivit. pe care dacă le treceţi puteţi să afirmaţi: „Da. Dar de fiecare dată simţiţi această trecere. Stăpânesc regulile şi le folosesc după bunul meu plâc. recunoaşteţi dilema omului: necesitatea de a schimba definiţia sinelui. m-am calificat. vă miraţi: „Oare ce mi s-a întâmplat?" Pentru că aşa vă veţi simţi la fiecare pasaj interdimensional. depinde de viteză cu care oamenii i se vor adapta. Din punctul vostru de vedere. fiindcă unii nu sunt capabili de sentimente şi emoţii. realităţile paralele. Cum să se adapteze? Înţelegerea Planului Divin şi aplicarea lui ţin de cât de bine reuşiţi vă înţelegeţi şi să vă controlaţi ca individualităţi. Că şi copiii lor. Unul după altul. se întorc. Mulţi vor fi în această situaţie. pot avea final cu totul neprevăzut. Ei bine. Planul nu are o scadenţă fixă.

căruia îi va urma anotimpul renaşterii. V-aţi aminti că. membri ai Familiei de Lumină dispuşi să stocaţi în voi informaţia. Cei care locuiesc în ţinuturi cu vară permanentă se sperie la vederea unei alte regiuni. Sunteţi renegaţi. ca deschizători de drum în recepţia informaţiei. Este esenţa Planului Divin: fuziunea eurilor. Planul e plin de ramificaţii şi împleteşte multe tipuri de forţe. vă veţi putea înălţa la o stare de perfecţiune. nu disperaţi—ele se instaurează ca şi toamna." Aceleaşi lucruri i se întâmplă Pământului. şi aşa aţi fost dintotdeauna. deci trebuie să se debaraseze de stereotipurile prin care percepe momentan realitatea. Florile şi frunzele mor din cauza gerului. an de an. Nu vă va fi uşor. încât nu vă veţi mai recunoaşte. Nu aţi călătorit atât de mult ca să faceţi ceva uşor. totul se usucă în jur. aţi ajuns oriunde era nevoie de schimbare. v-aţi eliberat mai întâi şi aţi depăşit pragul prea strâmt al identităţii aparente. Unele corpuri îl pot primi. toamna. Îşi spun: „Dumnezeule. nimic nu e de glumă. Dacă aţi avea acces la un singur minut din memoria voastră multidimensională. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 73 angels-heaven. Ne-aţi auzit discutând despre forţele luminii şi ale întunericului.ro . Le-am poreclit „Tricourile Albe" şi „Tricourile Negre" ca să mai destindem atmosfera. Toate fac parte din Planul Divin.informaţii din surse cu totul diferite faţă de cele actuale. fiind trimise special în acest scop. De atâtea ori aţi spulberat pardigmele perimate. Voi. Frumuseţea dispare cu desăvârşire.org ingerii-cerului. Nici nu trebuie să fie uşor. sub cele mai felurite înfăţişări şi forme. lumea moare aici. Cu sprijinul lor. ori de câte ori e necesar. totul e pe bune şi Planul Divin se întrevede la fiece pas. Sistemul nervos va fi bombardat cu date. acţionând ca o conductă pentru energiile din tărâmurile spirituale şi reuşind să fuzionaţi dimensiunile şi să eliberaţi conştiinţele spre o nouă percepţie. Totuşi. aţi înţelege la ce facem referire. Vine anotimpul uscăciunii şi al morţii. Veţi evolua atât de mult. Înciuda morţii şi a distrugerii inevitabile care vor urma. aveţi datoria de a stabiliza temeinic frecvenţa în corpul vostru.

Dar mai suntem şi dintre cei care nu v-au uitat. v-au desemnat eliberatori ai cunoaşterii. Emoţiile coordonează împletirea. Mulţi au uitat de oameni. Vă vom sprijini în efortul de a le restructura mai întâi în voi. Evenimentele de pe Pământ îşi vor găsi ecoul în multe alte locuri. că piatra mută conţine indicii şi că din roca pe care o contemplaţi va reînvia ceea ce a stat ascuns timp de milenii. De aceea stăruim asupra misiei voastre eliberatoare: descătuşaţi amintirile.ro . În afectivitate găsiţi răspunsurile. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 74 angels-heaven. specia umană vibra plină de viaţă. în ea stă puterea de a transcende realităţile şi de a parcurge toate stările de conştiinţă. Momentan. planeta îşi ascunde temeinic secretele. Atât de mult timp aţi stat în carantină. În trecutul îndepărtat al Terrei. sarcina lor e să îndrepte Universul spre descoperiri. ca valoarea existenţei omeneşti să-şi recapete locui binemeritat pe frontispiciul creaţiei.(14) Emoţiile . călători prin Univers. cheia evoluţiei universale. după cum am mai spus. Sunt bătrâni chiar şi faţă de sistemul nostru şi sunt onoraţi ca înţelepţi de vază. care va conduce la unificarea conştiinţei. au înţeles că trebuie să intre în legătură cu alte universuri. cunosc sorgintea acestor locuri. Afectivitatea este o comoară în sine. Momentan. Şi omul păstrează în el. Energia redirecţionează forţe universale care trebuie să se alinieze în aşa fel încât conştiinţa globală să le reunească într-un tot indestructibil. Acesta din urmă îşi dovedeşte autonomia dincolo de limitele corpului fizic. când voi vă descoperiţi valenţele ascunse. Ne-au chemat—printr-o regresie temporală—să vă venim în ajutor la redeschiderea analelor din ADN-ul uman. apoi în toată amploarea Bibliotecii Vii. întocmai cum un căpitan îşi conduce vaporul. fuziunea energiilor şi le înlesnesc reflectarea. Cei din vechime. Teritoriul este neumblat. Activitatea este atât de importantă în înţelegerea spiritualităţii fiindcă stă la baza oricărei trăiri. fără să aibă habar măcar. Stau la cârma Universului—este profesia lor. Aşa cum fiecare aveţi câte o profesie. Eforturile pe care le depuneţi ca să vă restauraţi deplinătatea şi bogăţia eului multidimensional vor fi continuate de încercările altora de a propulsa Universul într-o nouă octavă—extensia spaţiului. Codurile şi armoniile numerice pe care ADN-ul primordial le înglobează sunt resurse inestimabile: formule geometrice ale luminii care vor sta la baza renaşterii biologice universale. simţiţi vibraţia acelor locuri. Potenţialul universurilor unificate se dezvăluie chiar în aceste momente. Oamenii au nevoie de emoţii pentru a se pune în legătură cu sinele spiritual. Fără emoţii nu puteţi obţine comuniunea. Păstrătorii Timpului cunosc temniţele cu informaţie şi v-au găsit. Ei fac toate mişcările şi conduc sistemul. încât au uitat să vă scoată de acolo. Universul are nevoie de voi fiindcă sunteţi posesorii unei însuşiri rarisime: afectivitatea. Viitorul este pentru noi toţi o enigmă. dar împuţinarea ADN-ului a dosit-o în culoarele lăturalnice ale timpului. iar cel emoţional e ataşat de corpul spiritual.un secret din cronicile Timpului Mai sunt multe entităţi în acest Univers care n-au descoperit emoţia umană. Dacă vizitaţi zonele cu istoric străveche şi vă aruncaţi ochii peste vestigiile culturilor arhaice. Ştiţi că trebuie să găsiţi chei. Pământul şi celelalte sisteme în care existaţi simultan sunt implicate în redescoperirea afectivităţii.org ingerii-cerului. Sunt supranumiţi Păstrători ai Fiinţei în sistemul acesta. Energia este canalizată spre experienţe noi. Din propria experienţă. Corpul mental este strâns unit de cel fizic. însă nu atât de bine ca să nu ne dăm seama că sunt legate de sentimente.

Intraţi în el şi abia apoi susţineţi că nu vă creează probleme. Deci mult mai simplu ar fi să vă hotărâţi. o daţi afară şi o aruncaţi cât mai departe.ro . Frica de un anumit lucru vă face să vă ţineţi departe de el. Aici este sursa mâniei. să-ţi laşi emoţiile să curgă de la sine. Nu le permiteţi să se manifeste. Singurele la care v-a fost permis accesul nelimitat au fost neputinţa şi fiica. pericol!" şi să staţi cu piciorul pe frână. darămite în altele. Sentimentele în care vă ancoraţi fac posibilă fuziunea dimensiunilor.it Cel mai important lucru pentru voi toţi este să fiţi acceptaţi. ori de câte ori depistează vreo emoţie. căci mă va durea şi mă va trage la pământ. Doar acolo vă veţi deprinde cum să manipulaţi cu succes toate versiunile sinelui. dacă vă comportaţi într-un fel anume. sămi testez puterea. Vă scârbiţi de ea ca de mâncare mucegăită.org ingerii-cerului. de parcă nu v-ar folosi la nimic. Aţi avea multe de învăţat dacă vă exprimaţi fricile care. Este legătura voastră cu viaţa. destinaţia voastră finală. v-ar stârni mânia. fiindcă este tot energie emoţională în stare latentă. umflându-vă în pene că aveţi control asupra lui. dar să nu vă implicaţi în ea. Provine din faptul că emiteţi judecăţi asupra a ceea ce puteţi şi ce nu puteţi face. Şi mânia are un scop. Înţelegeţi că şi frica şi mânia există cu un scop. de teamă că vă veţi răni. doar aşa îţi vei extinde afectivitatea şi în alte realităţii Câtorva vă este frică şi să participaţi în realitatea de acum. că-i durere sau mânie. în loc să le acceptaţi aşa cum sunt şi să vedeţi unde vă poarta. Vi se pare că sunteţi secătuiţi şi vă gândiţi: „Iar am dat-o-n bară!" Printre concepţiile voastre s-a strecurat un senzor care. aşa că vă ţineţi cât mai departe de tabuuri. Nu vă descurcaţi în momentul în care sentimentele dau năvală. Mulţi refuzaţi să depăşiţi barierele emoţionale. Nu mai ocoliţi subiectul. angelo-luce. cât o să mai şovăi? Fie ce-o fi. Încredeţi-vă în toate sentimentele. Mulţi vă temeţi să daţi frâu liber emoţiilor şi vi le refulaţi. Trebuie sa înţelegeţi că sentimentele sunt calea de acces către realităţile multidimensionale. A venit totuşi vremea să nu vă mai păcăliţi şi să luaţi emoţiile în piept. Aţi vrea s-o aruncaţi la coşul de gunoi. V-ar plăcea să ziceţi „Abracadabra" şi relele să dispară pur şi simplu. fir-ar să fie. N-am încredere în viaţă.Doar emoţiile vă fac accesibilă lumea non-fizică. Afectivitatea are o scrie de scopuri bine definite în cadrul psihicului. Ele nu sunt decât metode de depăşire a frontierelor personale şi n-ar trebui să le ocoliţi. le consideraţi o dovadă de imaturitate. ci că vă este frică s-o faceţi. Gândiţi uneori: „Vreau să particip. Accelerarea evoluţiei ţine de amplificarea emoţiilor. dar fără să mă implic prea mult. pentru că vi se pare nocivă. Vi se pare că oamenii vă dispreţuiesc dacă faceţi cutare lucru. Fără simţire. Tuturor var plăcea să vă trăiţi viaţa." Să te încrezi în sentimente înseamnă să depăşeşti judecăţile şi. de emoţii. spunându-vă: „Ei. ca să vă atrageţi singuri atenţia ca nişte încăpăţânaţi ce sunteţi. Cui i-e frică de astfel de sentimente şi vrea cu orice preţ să le ocolească mai are multe de învăţat. motiv pentru care ele au fost supuse controlului strict pe Pământ. declanşează alarma. Fiţi convinşi că vă arată o cale către conştiinţă. eu încerc!" Apoi concentraţi-vă asupra a ceea ce se întâmplă şi lăsaţi-vă sentimentele în voie. vă provocaţi durere numai ca să vă demonstraţi puterea şi sa vă treziţi la viaţă. din cauză că vă temeţi de ce simţiţi. Vă încurajăm din tot sufletul să vă încredeţi cât se poate de mult şi să vă bazaţi pe ceea ce simţiţi. Însă până şi frica se va materializa în realitatea voastră. Celor mai mulţi vă este frica de centrul afectivităţii. la rândul lor. să intercalaţi un zid pe care stă scris: „Nu intraţi. Nu punem problema că nu aţi şti să simţiţi. să învingeţi neputinţa sinelui. Abia atunci simţiţi că trăiţi. vă este frică să simţiţi. Durerea vă face să simţiţi. Chiar când nu sunteţi în stare să simţiţi altceva. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 75 angels-heaven. nu există învăţare.

Apropiaţi-vă de ele fiindcă vă sunt ajutoare de nădejde in ascensiunea spre sinele multidimensional. La fel şi controlul: te-ai înţepenit şi te ţine captiv împotriva voinţei tale. gândiţi-vă imediat: „Gata. Dacă vă gândiţi obsesiv cum să vă supravegheaţi. dar şi de MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 76 angels-heaven. Data viitoare când veţi mai avea o astfel de situaţie. Nu vă lăsaţi păcăliţi. Acceptând că aţi greşit şi că trebuie să schimbaţi ce aţi greşit. dar nu vă daţi seama încă de bogăţiile pe care ele le tăinuiesc. Ştiu că am ceva de învăţaţ. ce interesant!" Nu vă mai luaţi de cap ori de câte ori vă simţiţi în impas. Oricât ar fi de greu să te confrunţi cu un tabu. mergeţi înainte. vă veţi bloca la un moment dat. nu mă mai las înşelat. Sentimentele vă arată direcţia de urmat. N-ai pus cum trebuie clei. Ambele vă îndrumă într-o direcţie. Au nevoie de emoţiile lor. nu va lipi bine. Iubiţi-vă sentimentele. Gata! M-am eliberat!" Ce bine ar fi atunci! Este exemplul clasic de evitare a afectivităţii. afectivitatea este singura punte spre acceptarea lui. V-ar conveni să cereţi: „Pulbere magică. Controlul e o stare care vă convine de minune şi vă e la îndemână. Tot ce vi se pare dificil va deveni dificil de rezovat. pe buze şi pe degete v-aţi pune clei? Şi controlul trebuie aplicat cu la fel de multă grijă. Fie ce-o fi. printr-o atitudine de genul „Îmi convine neputinţa mea. veţi reuşi să menţineţi sub observaţie centrul afectiv. vă confruntaţi cu sursa lor. în timp ce desfăşuraţi o activitate oarecare. n-o să ajungeţi vreodată să vă simţiţi liberi. Modelul uman precedent. Fie că vaporul e gata să se scufunde sau navighează în ape calme. Viaţa ca întreg nu mai este la fel. Sentimentele indică modificările de frecvenţă. Nu vă opuneţi doar fiindcă vi se pare că pierdeţi controlul şi sentimentele se învălmăşesc. Încăpăţânându-vă şi persistând în greşeală. Credeţi că nu cunoaşteţi suficient chestiunea şi aţi vrea s-o controlaţi. lucru pe care logica nu-l poate face. mă ajută". activat de sistemul celor douăsprezece chakre. libertatea de mişcare v-o oferiţi însă singuri. Corpul emoţional este singura legătură cu corpul spiritual. Centrarea nu înseamnă imobilitate. V-ar conveni să aruncaţi la coşul de gunoi toate problemele. să le călcaţi în picioare. ca pe clei. Hrana şi identitatea ca frecvenţă vi le obţineţi din afectivitate. vă limitaţi drastic intensitatea afectivă şi vă blocaţi singuri accesul la libertate. frecvenţele tind să se modifice. Mânia nu este un afect gratuit. veţi rămâne pe dinafară. îi daţi înainte. ştiu ce mi se-ntâmplă. Fiindcă emoţiile nuri hrănesc numai pe alţii.org ingerii-cerului. scapă-mă de neputinţe. Veţi avea de înfruntat propriile voastre limite. Simpla intenţie de a vă centra în acel punct vă va conferi libertate de mişcare. nu abandonaţi. Logica se va atrofia în curând şi. vă dictează: „Deţineţi controlul. Chiar dacă vă copleşeşte mulţimea de defecte pe care vi le găsiţi. Numai că sentimentele şi convingerile voastre contribuie substanţial la ridicarea acestor ziduri care vă împresoară şi atunci când trebuie să le dărâmaţi. dar care e în vigoare încă.ro . Îndârjiţi-vă spunând: „Uau. Cu puţin exerciţiu. numai că trebuie să vă învingeţi teama de ridicol pe care o aveţi în prezenţa lor. abia acum va treziţi. Voi înşivă emiteţi judecăţi şi vă opuneţi schimbării. încercaţi să găsiţi sursa neputinţei. Şi tot ea vă activează adevărata identitate. fără afectivitate. Cum nici frica nu este.Când vreţi să controlaţi totul în jur. nu ştiţi ce va urma. Ce. veţi sesiza o schimbare. Filtraţi cu atenţie situaţiile în care vreţi să deţineţi controlul. Dar trebuie să ştiţi când şi unde să-l folosiţi. ci întâi de toate pe voi. Găsiţi motivul lor—locul de unde le-aţi „cules". aşa că pregătiţi-vă să renunţaţi la multe. Tot ele vă indică precis cursul evenimentelor in noua realitate. Nimeni altcineva nu vă stă împotrivă. De pe acum. tocmai pemtru că refuzaţi să fiţi puşi faţă în faţă cu ele. ai rămas înţepenit. Dacă nu pui clei exact unde trebuie." Ca Membri Familiei de Lumină.

E momentul să vă înfruntaţi dificultăţile. laolaltă cu negarea şi neasumarea responsabilităţii. fără să izbucnească necontrolat şi să devasteze iremediabil peisajul psihicului vostru. scopul ei şi mai ales cum de aţi ajuns să vă transferaţi durerea la nivel emoţional. Chiar dacă ceva anume vă îndurerează.ro . Neantul nu este dăunător în sine: puteţi să-i fiţi oaspeţi. Sunt rampa de lansare de care veţi avea mereu nevoie. emoţional şi spiritual—pentru ajustarea matricei energetice. nu să le transformaţi în circ naţional. Respectaţi-vă ca şi înainte prietenii. fă cându-vă să resimţiţi durere. interveniţi. V-aţi prins? Vorbind mereu de ale voastre. dar şi fizic. ca şi cum nu v-ar mai plăcea dintr-o dată cum eraţi înainte. dar aici este darul cel mai de preţ. vă blocaţi tocmai pentru că nu mai pricepeţi nimic şi nu sunteţi pregătiţi de schimbare. săriţi peste acţiune. O dată. alegerea este a voastră. atât la nivel emoţional. un uragan puţin mai la nord. Încercaţi mai degrabă să înţelegeţi că înainte percepeaţi realitatea diferit.schimbat. O tornadă mică aici. Este cheia vieţii în realitatea voastră. dar spre avantajul vostru. Vă permite accesul la corpul spiritual. Evenimentele se succed fără nici un moment de respiro. Toate emoţiile sunt nestemate nepreţuite. vă blochează accesul. Veţi vedea totul din alt unghi. Afectivitatea scoate la iveală umanitatea din fiecare.org ingerii-cerului. fiindcă şi ceilalţi au problemele lor. dar nu de mai multe ori. energia pătrunde prin chakre şi vă deblochează informaţia. pentru că între timp veţi fi dobândit o anume compasiune. o erupţie vulcanică minoră ici-colo şi toate sentimentele se exprimă liber. Vă aflaţi într-o stare haotică şi toţi se ţin departe de voi fiindcă emanaţi haos. încercaţi numai să nu vă implicaţi în vieţile lor. aşa că mă las îndrumat." Cu amintirile ştirbite şi în lipsa încrederii. vorbăria are ca scop atragerea atenţiei. Chiar dacă lumina pătrunde în corp. mai târziu îl veţi privi cu alţi ochi. Negarea emoţiei echivalează cu tulburări majore la nivel planetar. Vreau totuşi să mă schimb armonios şi în deplină siguranţă. tocmai pentru că vorbiţi în loc să faceţi sau să vedeţi. Frica. Ţin tot de esenţa voastră. acceptaţi şi aceste senzaţii. Conştiinţa şi înţelegerea tot mai vaste pe care le deţineţi vă permit o evaluare mult mai corectă a stadiilor de evoluţie personală. iar evoluţia mea să se desfăşoare sigur şi armonios. unde memoria celulară a fost activată. Evenimentele care s-au aglomerat în jurul vostru v-au împiedicat şi înainte să vedeţi adevărata faţă a realităţii. de două sau chiar de trei ori e suficient ca să vă împărtăşiţi experienţele. atâta timp cât nu vă pierdeţi în el pe vecie. care vă vor dezvălui adevărata identitate. Urmez energia şi voi afla pe parcurs cum mă schimb şi ce trebuie să elimin. or tocmai asta nu vreţi. Vă recomandăm să practicaţi exerciţii fizice. Fără el nu veţi reuşi în veci să îndepliniţi extrem de dificila misiune de care vă tot vorbim. Să vă negaţi eul emoţional înseamnă să faceţi cea mai nesăbuită prostie. Oare nu aţi ales să simţiţi doar bucurie? În fond. În fond. Sunt părţi ale corpului emoţional prin care fluxul informaţional a fost oprit. Chiar dacă factori necunoscuţi vă activează centrul afectiv şi vă simţiţi aiurea. Sunt călăuzit şi urmez un plan bine conturat. Înseamnă să va alăturaţi maselor care se uită la televizor şi se simt victime fără să înţeleagă nimic. În porţiunile deja ajustate. Şi ceilalţi îl resimt la fel de acut. nu faceţi decât să le prelungiţi agonia. Nu-i nevoie să spuneţi chiar totul tuturor. E foarte important ca oamenii să se încreadă în ceea ce simt şi să se lase călăuziţi de afectivitate. fiindcă şi ei întâmpină la fel de multe dificultăţi. fizic. nu găseşte matricea liberă. Mai este nevoie să vă reamintim? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 77 angels-heaven. Durerea resimţită prin emoţii trebuie sa vă facă să aflaţi sursa ei. Esenţa lor este de a capta energiile cosmice şi de a le transmite prin toate aspectele corporale—mental. altfel. Nu vă debarasaţi în silă de ele. care e un proces în plină desfăşurare. Dacă credeţi că vă ajută. În multe alte realităţi nu o veţi găsi.

org ingerii-cerului.MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 78 angels-heaven.ro .

Este o entitate simţitoare. Implicaţi-vă cât mai mult în acţiune. energia pozitivă pe care o receptaţi voi? Oare câţi aţi reuşit să străbateţi acest teritoriu sacru. o adevărată încrengătură de acţiuni secundare şi de efecte intervin în calea succesului. şi să-i dovediţi astfel Pământului cât îl preţuiţi? Astfel vă puneţi în legătură cu planeta aceasta superbă. mai ales în Statele Unite. Pământul îşi va dezvălui secretele şi puterea. procedaţi cu Pământul? Ştiţi deja cum să cereţi în permanenţă binele suprem pentru voi înşivă. Analizaţi-vă îndeaproape gândurile şi toate ungherele tainice ale psihicului. Fiţi în permanentă comunicare cu. se obţine numai prin pulverizări repetate de pesticide şi prin adaos de fertilizatori chimici. că mergeţi pe jos. Uitaţi-vă cu atenţie la ce aruncaţi sau la tot ce nu cunoaşteţi. ca o mamă iubitoare. Terra. cu maşina sau cu avionul. cu aspect de covor. într-un mod asemănător.ro . mai devreme sau mai târziu. Din dragoste divină faţă de voi toţi. firul se întinde fără să se rupă. Tot ce prinde bine individului poate fi extins asupra planetei. găzduiţi bacteriile şi celelalte vieţuitoare de la suprafaţa pielii şi din interiorul corpului vostru deopotrivă. Planeta vă înţelege şi. Doar în pragul distrugerii iminente. Închipuiţi-vă că sunteţi un fir luminos. De unde provin toate ideile a căror utilitate reală nu o întrezăreşte nimeni? Poate din faptul că anumite persoane câştiga bani frumoşi din vânzarea de pesticide şi fertilizatori. Terra. încât atrage fiinţe din adâncimile spaţiului. ca toţi să înţeleagă că trebuie să respecte şi să iubească planeta. ascultaţi-o şi încercaţi să învăţaţi cum să convieţuiţi armonios. Tipul de conştiinţă care predominăîn aceste vremuri. Singuri trebuie să deveniţi responsabili. Însă cum trebuie să. o colectivitate de fiinţe care simt. Orice vă propuneţi să realizaţi. Cercetarea amănunţită ar fi un prim pas în acţiune. Fiinţele care o formează iubesc conştiinţa globala din care fac parte şi vor. la rândul lor. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 79 angels-heaven. planeta va face ce îi stă în puteri ca să dea omenirii o lecţie de respect. venite să se minuneze în faţa frumuseţii lui. Dar gazonul acesta desăvârşit. Grija faţă de Pământ contribuie substanţial la această linişte dinaintea furtunii. Închipuiţi-vă că şi voi. consideră că un gazon imaculat în jurul casei exprimă statutul social avansat. Ascultaţi-o cum vă şopteşte rugător: „Vouă v-ar plăcea sa vi se toarne pe piele pesticide?" La fel păţeşte şi planeta.(15) Iniţierea Pământului prin integritate Minunatul Pământ e o comoară atât de profundă şi de generoasă. după care va urma o accelerare nemaiîntâlnită. Oriunde aţi merge menţineţi contactul cu Pământul şi transmiteţi-i starea voastră de bine. V-am trezit dorinţa de autoperfecţionare şi ne pare nespus de bine. Frumuseţea ca stare de spirit vă va transfigura permanent şi veţi face din înfrumuseţarea planetei un obiectiv principal. să găzduiască alte conştiinţe. Procesul ia mult timp. Găsiţi aceste calităţi în adâncul fiinţei voastre şi lăsaţi-le să pulseze în voi. despre cum trebuie să se comporte faţă de gazda ei. deoarece s-ar putea să vă mai folosească. Lumea voastră asistă la o uşoară încetinire. Sunteţi într-o simbioză. Sădiţi ideea adânc în voi şi descoperiţi-vă răspunderea pe care o aveţi faţa de planetă. dar şi din acceptarea rolului de călăuză.org ingerii-cerului. Dar cum să extindeţi asupra căminului vostru. Pământul vă învaţă cum să deveniţi responsabili dându-vă voie să-l zdrenţuiţi la suprafaţă şi în adâncime. Împletirea milioanelor de fire în jurul planetei va baleia cosmosul. vă lasă să descoperiţi singuri aceste adevăruri. când omenirea îşi va fi bătut prea mult joc de casa ei. nu fiţi pripiţi.

S-ar putea. cât mai multe haine. dezonorată şi urâtă. Când oamenii vor considera prioritară calitatea vieţii lor şi vor respecta în toate formele ei viaţa pe Pământ. Poate că atunci cei rămaşi în urmă se vor trezi. Cu toţii aţi aflat de previziunile modificărilor terestre de atâtea ori. Sunteţi o singură fiinţă. totul. într-un alt capăt de lume. Mişcări abia cunoscute astăzi vor lua o amploare fenomenală.? Nu v-ar înspăimânta oare îndeajuns cât să vă regândiţi sistemul de valori? Ziarele au un rol decisiv în redeşteptarea maselor. sau în oraşul cel mai apropiat? Ce se va întâmpla când marile oraşe ale lumii vor cădea. Pământul se luptă din răsputeri să-şi recapete integritatea. mulţi vor face pe prostul.E foarte probabil să se petreacă schimbări importante care să surprindă conştiinţa umană şi să i se dovedească unde greşeşte. înseamnă că transformarea va fi avut loc deja. Dar schimbarea va fi spre bine. este un organism complet. Numai că nu sunt conştienţi de efectele nocive pe care toate aceste aparate le au asupra conştiinţei umane. mai ales că oamenilor nu le convine să li se vorbească de responsabilităţi. se schimbă. care investesc masiv în acţiuni cotate minim la bursă. încât unele ţări vor interzice utilizarea automobilelor. Toţi vor înţelege mai multe şi se vor simţi mai în largul lor. În plus. Marile companii bancare vând ipoteci companiilor de asigurări. cartierul şi poate chiar oraşul. Ca şi cum v-aţi muta într-o altă locuinţă. Oamenii vor începe să priceapă că lumea nu este sigură.ro . Tot ce se întâmplă depinde de dorinţa celorlalţi de a se schimba.org ingerii-cerului. Planeta se simte îmbucătăţită. Vestul e preocupat de un alt standard de viaţă: să adune cât mai multă aparatură electronică. Dispariţia instantanee a douăzeci de milioane de persoane din cauza unor modificări tectonice majore s-ar putea să-i pună pe toţi pe gânduri. Dar dacă schimbările ar avea loc chiar lângă voi. cât mâi multe automobile. Pământul va oferi o sumedenie de învăţăminte. Organizaţiile pentru protecţia mediului au tras de mai demult semnale de alarmă. fiindcă încep să anunţe fenomenele catastrofice. Dacă oamenii continuă să refuze schimbarea—care constă în acceptarea faptului că datorează Pământului tot ceea ce au şi ce sunt—atunci planeta va iniţia singură schimbarea. Atitudinea se va întoarce împotriva lor. Şi e pe punctul de a-şi regăsi integritatea. Unora nu prea vă vine a crede. Sunteţi siguri că nu vi se va întâmpla tocmai vouă. Mulţi pot părăsi brusc planeta. nici limitată. Şi totuşi. În tot acest răstimp. şi să vă aducă la concluzia că schimbarea globală este absolut necesară. poate altora. care vor antrena căderea altor sisteme. unul după altul? Cum v-aţi simţi să vă treziţi dimineaţa şi să auziţi la radio că s-a deschis o falie între New York şi Washington D. contribuiţi la mobilizarea generală. în căutarea propriei iniţieri şi a unei frecvenţe superioare. Lucrurile se vor înrăutăţi atât de mult. iubind Pământul. Dar evenimentele sunt printre voi de multă vreme. pretinzând că problema a apărut de nicăieri. Planeta vă iubeşte şi vă găzduieşte pe toţi. voi şi Pământul. Schimbarea frecvenţei antrenează o transformare plenară. Încă vreo câteva calamităţi de genul uraganului Hugo sau al MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 80 angels-heaven. Dacă voi vreţi să vă schimbaţi. Vor aduce în pragul falimentului companiile de asigurări. Ce responsabilitate vă revine vouă? Cât de dispuşi sunteţi să vă schimbaţi? E vremea să lăsăm vorbăria şi să ne apucăm de treabă. să vă încurajeze. Transformările prin care trece planeta pot contribui esenţial la înlăturarea sistemului.C. iar vouă vă va da ocazia de a vă iubi. „plicticoasele" probleme ecologice nu conving pe nimeni să cumpere ziarul. dar oamenii s-au gândit că problemele se rezolvă de la sine. Permanent au existat evenimente care să vă stimuleze.

Pământul va fi răvăşit de cosmic evenimente răsunătoare vor avea loc. vor planetă. Este formată din energii. oamenii încep întrun târziu sa se lămurească. Lumea trebuie să se aştepte la multe asemenea şocuri. Atitudinea normală ar fi una de respect şi de veneraţie faţă de ele. Se poate rezuma la modificarea percepţiei asupra realităţii. orice lucru beneficiază de sprijinul Creatorului. ci să vă schimbaţi locul într-una din lumile care v-ar conveni. În spaţiul vecini din spaţiu vor înţelege şi Pământul e pe punctul de a suferi coliziunea dimensiunilor. în învăţământ şi altundeva s-ar angaja toţi să iubească tot ceea ce există înjur. intersectări de dimensiuni unde realităţile se prăbuşesc una în alta. Făcut din dragoste. întrebaţi: „Operez corect? Sunt susţinut de dragoste? Iubesc oare planeta". Aveţi puterea minţii care să vă ajute să conştientizaţi ce vreţi cu adevărat. fără pic de durere sau stricăciune. oamenii pe care îi întâlnesc. totul merge ca uns. Şi totuşi. O astfel de conştiinţă se înfiripă lent. de parcă toate ar fi în regulă. lucrurile pe care le fac?" Toate bogăţiile Pământului le puteţi folosi dacă îl iubiţi şi îl respectaţi. Cecurile se plimbă în ritm ameţitor între bănci. la prăbuşirea sistemului. proprietatea şi tot teritoriul s-ar umple de energiile pozitive pe care le-aţi emana. pentru că le este frică de ce s-ar putea întâmpla. doar atât. dar numai pentru cei care au nevoie de o zgâlţâire zdravănă. Pământul şi oamenii deopotrivă. Dar dacă în industrie. ca toţi ceilalţi.org ingerii-cerului. Casa. cer permisiunea de a străpunge Pământul. Ca şi cum aţi primi o lovitură violentă m stomac şi totul se schimbă înaintea voastră. Vă face să vedeţi totul cu alţi ochi. animalele. Mulţi nu vor să accepte. Ar fi piatra de temelie a unei civilizaţii înfloritoare. înainte de a porni sonda. dar sigur." Dar cele mai incredibile lucruri se pot întâmpla tocmai când siguranţa este înlăturată.cutremurului care a zguduit San Francisco. încă. Corpul şi planeta sunt cele mai de preţ giuvaeruri pe care v-a fost dat să le purtaţi. Sunt evenimente mult mai ample. Omenirea ar avea şansa de a se ridica singură. mai ales că fiecare are un nivel diferit dincolo de care trebuie să treacă pentru a-şi modifica paradigma. Pretind: „Vreau doar să-mi păstrez serviciul şi siguranţa personală. dragostea li s-ar întoarce înmiit. Vi s-ar părea ciudat să vedeţi o echipă de sondori cum. dacă ar proceda astfel. Misiunea lui e să vă hrănească şi să vă sprijine. Orice aţi vrea să faceţi. Dar oamenii nu vor mult de două decenii. Conceptul de probabilitate implică negarea realităţii unice şi inserţia Continuă în diferite realităţi prin intermediul gândului. Unele realităţi vă vor şoca. dimpreună cu războaie şi economie subterană— cât credeţi că va mai rezista structura oficială actuală? Pe hârtie. iar acestea urmează să se intersecteze în deceniul care urmează. Dacă aveţi nevoie de călăuzire. Lumile se vor scinda la propriu. evenimentele s-ar armoniza mult mai bine. Şocul nu implică în mod necesar distrugerea. fără îndoială. Pământul e mai înţelegător decât vă aşteptaţi. Între timp. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 81 angels-heaven. Fiţi siguri că vă creaţi singuri realitatea. Să nu vi se pară că vă străduiţi în zadar. Nu se pune problema să schimbaţi lumea. ajunge săi re-creeze întreaga sta separaţi unii de ceilalţi mai mai multe războaie. Schimbările terestre vor contribui. În fiecare clipă aveţi şansa să vă treziţi. Revenim astfel la fluiditatea lumii. Curajul prinde viaţă tocmai pentru că oamenii nu mai au nimic de pierdut. Daca suficienţi oameni îşi creează conştient realitatea. până când unii vor recunoaşte ce sunt cu adevărat. Râdeţi fiindcă vi se pare o idioţenie să comunici cu o entitate care nu vorbeşte. nu numai la nivel naţional. priviţi imaginea de ansamblu.ro . care se materializează după gândurile celor care se află în lumea respectivă. Şi animalele va stau la dispoziţie ca ajutoare de nădejde.

Dintotdeauna au existat Pământuri şi experienţe probabile. Alte euri probabile duc existenţe diferite de a voastră. Sunteţi şi frecvenţă şi energie. Sunteţi o fibră de energie care vibrează într-un ritm propriu şi se materializează în aspectul vostru exterior, cu care sunteţi atât de obişnuiţi, încât îl consideraţi singurul aspect al existenţei voastre. Numai că experienţa se dobândeşte din însumarea mai multor perspective, aşa că acum trebuie să învăţaţi cum se modifică frecvenţa şi ritmul, ca să puteţi schimba perspectiva. Cineva vă monitorizează în permanenţă pentru a putea observa modificările care se petrec în corpul vostru. Restructurarea sistemului nervos este asemănătoare trecerii de la o autostradă cu două benzi pe sens la una cu douăsprezece benzi. După aceea veţi accesa amintiri ale unor evenimente care s-au desfăşurat simultan. Vă veţi speria puţin prima oară, pentru că nu le puteţi plasam simultaneitate. Să zicem că vă amintiţi o cină de Ziua Recunoştinţei, prin 1989 sau 1990. Dintr-o dată, vă vine în minte un alt asemenea eveniment de care nu v-aţi mai amintit, şi care acum se desfăşoară în paralel cu acea cină. Vă daţi seama într-o clipită ca aţi fost la ambele cine. Vor fi amintiri curente de acest gen, de îndată ce sistemul nervos adoptă noua pulsaţie şi îşi restaurează biblioteca. Totul depinde de viteza cu care se restructurează filamentele fotocodificate, ca să emită noile informaţii. Energiile se polarizează în prezenţa multor participanţi şi observatori. Cei care stau de-o parte nu se vor amesteca; ei abia acum învaţă. Dar participanţii intenţionează să re-creeze o versiune mai bună a lumii. După noi lucrurile, scindarea lumilor va atrage scindarea omenirii care o populează. Haosul şi tulburările se vor adânci, popoarele vor ridica armele unele împotriva celorlalte, iar cutremurele se vor înteţi. Va părea că totul se năruie pe vecie. Dar ca şi voi, când întâmpinaţi suişuri şi coborâşuri în viaţă înainte de schimbări majore, Pământul se descătuşează violent înaintea instaurării unei noi realinieri. Va părea că până şi animalele părăsesc planeta. Numai că ele se îndreaptă spre noua lume. Nu-şi sfârşesc existenţa, ci doar se transferă în noua lume, unde vă aşteaptă să le însoţiţi. E greu să vă explicăm cum se vor petrece toate acestea, fiindcă depăşesc experienţa tridimensională. Este trecerea voastră în spaţiul cu patru dimensiuni. Pământul va fi reformat odată ce veţi finaliza transferul. Vi se va părea ca trezirea dintr-un vis, într-o nouă lume nespus de frumoasă. Cerurile sunt împânzite de pe acum de observatori care aşteaptă să vadă cum vă veţi descurca, dar care sunt dispuşi să vă ajute, Multora li se pare imposibilă trecerea. Nu şi vouă, care aţi studiat energia în trupuri de alchimişti şi de atlanţi. Pregătirea temeinică pe care aţi primit-o în alte încarnări a rămas intactă în corpurile fiecăruia, să vă ajute în timpul fuziunii realităţilor. Oamenii care vor părăsi planeta nu mai au loc în vechile structuri, deoarece ar strica armonia terestră. Când va veni vremea să plece poate chiar douăzeci de milioane de oameni, cei care rămân vor suferi o transformare serioasă la nivelul conştiinţei. La plecarea unui grup atât de mare, nici nu e de mirare că cei rămaşi vor fi uluiţi. Transformarea planetară nu va fi recepţionată de toţi la fel. Cei care au nevoie de experienţe distructive, vor vedea totul ca o Apocalipsă, fiindcă nu se pot integra noii frecvenţe. Doar cei pregătiţi să suporte noul prag de vibraţii vor primi transferul de frecvenţă. Pentru unii va însemna sfârşitul vieţii cunoscute, însoţită de distrugere totală, iar alţii vor fi în extaz. Ambele scenarii sunt probabile. Ţineţi minte, lumea e formată din simbolurile care sunt rezultatul gândurilor voastre. Lumea exterioară reflectă viaţa voastră interioară. Ce ar putea însemna, în acest context, dezintegrarea planetară? Nu e decât o prăbuşire a vechii ordini care aduce un nou sistem şi o nouă energie.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

82

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Este extrem de important să iubiţi şi să vă daţi girul pentru toate modificările sociale, fără pic de frică. Vibraţia voastră dovedeşte certitudinea, chiar dacă ilogică, că în fiecare eveniment se manifestă harul şi voinţa Spiritului. Sunteţi o specie incredibil de nepăsătoare. Sunteţi dispuşi să cedaţi puterea oricui pretinde că va lucra în locul vostru, că vă este şef, soţie ori soţ. De fiecare dată, renunţaţi benevol la putere. Ca să vă reveniţi, vă trebuie evenimente care să vă ajute să preluaţi controlul. Fiţi bucuroşi de ce i se va întâmpla planetei, încredeţivă în ceea ce vreţi şi dorinţa vi se vă îndeplini. Veţi fi puşi la încercare. Trebuie să răspundeţi: „Sunt oare victimă? Chiar se prăbuşeşte lumea în jur? Sau mă înalţă pe mine în mijlocul dărâmăturilor?" Nu vă pierdeţi credinţa că veţi fi în momentul potrivit la locul potrivit, făcând lucrul potrivit. Intenţia de a fi acolo când trebuie—mai mult, certitudinea—vă va ajuta să găsiţi călăuze. Chiar dacă nu îl căutaţi, un anume loc sau posibilitatea de a intra în legătură cu cineva vă va apărea. Îl veţi recunoaşte şi veţi spune: „Aici e de mine. Intru şi eu." Credeţi sau nu, va veni o vreme—mai bine zis, s-ar putea să vină o vreme—când mulţi o veţi termina cu viaţa cu care vă obişnuiserăţi până atunci. S-ar putea să renunţaţi la locuinţă şi să plecaţi care încotro. Acum nu vi se pare posibil, nu-i aşa? Ceva din interior vă şopteşte: „Doamne, oare a înnebunit lumea? Eu în ce să mai cred? Ce trebuie să fac pentru a supravieţui?" Iar Spiritul vă va îndruma. S-ar putea să trebuiască să renunţaţi la tot ce aveţi. Unii poate chiar vă veţi opri o clipă în prag, ca să aruncaţi o ultimă privire în urmă şi toate vi se vor părea inutile, fiindcă vor conta atunci numai valorile spirituale şi viaţa însăşi. Posesiunile materiale nu vă folosesc în faţa luminii pe care o veţi interioriza. De ce evenimente e nevoie să determine o atare schimbare? Fiţi siguri că nu vor fi obişnuite. Soarta omenirii e să accepte evoluţia inevitabilă. Vă garantăm că se va schimba profund în mai puţin de zece ani. Lumea întreagă şi realitatea, confortul, vacanţele şi toate lucrurile care vi se par astăzi cât se poate de normale vor dispărea cu desăvârşire. Acceptaţi-vă evoluţia individuală. Modul ei de propagare la scară planetară va fi surprinzător. Nu e în discuţie evoluţia cîtorva zeci; ne referim la transformarea întregii specii. Ca oamenii să se trezească e nevoie de evenimente. Vă provocăm, pe această cale, să vă trăiţi curajoşi viaţa şi să îndrăzniţi să trăiţi lumina. Vă recomandăm să acceptaţi învăţăturile băştinaşilor amerindieni. Obişnuiţi-vă cu traiul în corturi, cu ritmurile de tobe şi cu dansurile tradiţionale, cu toate ce ţin de specificul culturii lor. Veţi afla multe despre planetă. Sunteţi codificaţi să reacţionaţi la ritualuri; cu fiecare procesiune, corpul îşi aminteşte mai mult despre el şi despre toată lumea. Presimţim influenţa comunităţilor în anii '90. Vor forma aglomerări rurale, de treizeci până la o sută de indivizi. La rândul lor, comunităţile se vor unifica, fiindcă membri ai fiecăreia vor asculta de aceeaşi cunoaştere interioară. Noile tehnologii vor fi bazate pe dragoste. Tehnologia în sine nu arc nimic nociv. Problema cu tehnologia actuală e că este folosită pentru a separa, pentru a manipula şi a controla oamenii în loc să ajute şi sări unească. Cheia stă în dragostea care să însufleţească tehnologia. Mulţi vor avea acces brusc la multe informaţii tehnologice care par a veni din neant. Vi se vor oferi date pentru o invenţie şi, cu toate aceste, să nu aveţi habar ce trebuie inventat. S-ar putea să le oferiţi altcuiva, care să materializeze invenţia. Oamenii vor coopera pentru a materializa noua tehnologie. O parte semnificativă din evoluţia conştiinţei implică unificarea conştiinţelor individuale— eliminarea barierelor interpersonale. Poate cineva va veni cu o idee, iar altcineva o va materializa, iar un al treilea o va vinde. Se va deschide o piaţă subterană enormă pentru invenţii. Ele nu vor fi prezentate în magazinele tradiţionale, fiindcă autorii lor ar fi linşaţi dacă s-ar afla despre capacităţile lor. Tranzacţiile se vor efectua în secret între comunităţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

83

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Ar fi une dintre cele mai fructuoase experienţe să cooperaţi cu un grup care ar iubi Pământul şi l-ar face să răspundă, la dragostea lui. Furnizându-i informaţii despre ce aveţi nevoie şi dovedindu-i dragostea voastră, planeta vă va hrăni şi va avea grijă de voi. Acesta este secretul.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

84

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Pandemia se va răspândi pe Glob. ci a întregii planete. Tărâmul spiritual este nespus de frumos.ro . Asistaţi la o redeşteptare globală. Vor încerca să-şi ţină ascunsă „nebunia" faţă de soţie. Dar toate n-au fost decât pregătiri în vederea pogorârii Spiritului. Docilitatea aţi preluat-o de la băştinaşi. În ultimii ani. În primul rând. Energia le va imprima o stare frenetică fiindcă nu vor fi capabili să o înţeleagă şi să o manipuleze. e mult mai flexibil: călătoreşti oriunde mult mai rapid. Nu vă treziţi toţi deodată. altfel aţi exploda literalmente. fără nici o limită. Îmbărbătaţi-vă. Tot voi trebuie să transformaţi electromagnetic planeta— să o reconectaţi—şi să-i conectaţi energetic şi pe oameni. Călători înfocaţi. Anii şaizeci au fost plini de evenimente.org ingerii-cerului. Apropierea de spiritualitate presupune îndepărtatea de materialism. Activitatea voastră trezeşte această conştiinţă şi îi trezeşte şi pe ceilalţi. fiindcă trebuie să fiţi pregătiţi să purtaţi şi să retransmiteri informaţia. Aţi preferat. Vă veţi convinge singuri.(16) Eretici înainte să le vină vremea În anii şaizeci a început pregătirea. să vă cufundaţi în această societate întunecată şi să uitaţi voi înşişi de lumină (cu excepţia câtorva frânturi care vă mai străfulgera mintea) ca să deveniţi parte integrantă a lumii în care aţi poposit. O uşoară nesincronizare a curentelor şi corpul ar fi volatilizat. oamenii sau apropiat mult de partea fizică a corpului lor. Ereticii au sosit înainte de vremea lor. au căutat să-l regenereze şi să-l estetizeze. în căutare de noi şi noi aventuri. Veţi trece la autonomie destul de curând. aţi fi refuzat să rămâneţi pe aceste meleaguri. Chiar aţi făcut un pact să nu vă împotriviţi. ca să găsiţi colegi de muncă oriunde v-aţi afla. Dar mişcarea nu a trecut de stadiul incipient. din cauză că oamenii nu-şi vor sincroniza sistemul nervos cu energiile cosmice. aşadar să schimbaţi radical valorile societăţii umane. Echipa de Lumină şi-a asigurat toate bazele terestre. Ideile eretice. ca să le semănaţi cât mai mult şi să vă puteţi amesteca nevăzuţi printre ei. Anii nouăzeci sunt momentul propice pentru reintegrarea spirituală a planetei—nu a unor grupuri răzleţe. Se vor speria atunci. În răstimpul unui singur deceniu v-aţi îndepărtat serios de valorile generaţiei anterioare. chiar dacă acum ideile voastre sunt luate peste picior. ori de câte ori s-au insinuat pe Pământ. Dacă v-aţi fi păstrat memoria intactă. Principalul motiv pentru care experienţa fizică vi s-a părut atât de frustrantă este că aţi acceptat fără crâcnire limitele pe care alţii vi le-au impuş. s-au dovedit strălucite într-o epocă mai târzie. Atunci a avut loc prima trezire şi vi s-a demonstrat că paradigmele pot fi schimbate. ci în valuri. Dacă îşi vor descoperi părţile multidimensionale vor crede că au luat-o razna. care implica acceptarea si dăruirea sexuală în deplină cunoştinţă de cauză—eliminarea vestimentaţiei era preferată înfofolirii excesive pe care o practica pudica generaţie anterioară. Naşterea conştiinţei a fost urmată îndeaproape de redeşteptarea ideilor de pace şi libertate. vă mărturisim că am găsit membri în toate ungherele Pământului. Din interior. aşadar. Gândiţi-vă doar la câte entităţi vă asistă din realităţile spirituale şi la conştiinţa globală căreia îi aparţineţi. Vă veţi trezi numai când veţi fi capabili să manipulaţi lumina. soţ sau copii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 85 angels-heaven. Dacă s-ar trezi toţi simultan. va trebui să integraţi societatea actuală în lumea multidimensională a Luminii şi a Spiritului care v-a născut. de pildă mişcarea pentru pacea mondială sau pentru exprimarea corporală liberă. s-ar crea un haos de nedescris.

Va veni în curând vremea să transmiteţi Spiritul pe anumite frecvenţe şi să-i ajutaţi pe ceilalţi să înţeleagă ce li se întâmplă. Valurile deşteptării se vor amplifica. nu mai sunteţi nevoiţi să căutaţi noua frecvenţă. Să ne gândim puţin la copilul de treizeci de ani. cei mai noi. De aceea. Toate vi se vor întâmpla în următorii douăzeci de ani. psihicul integral sau eul insistă: „Mai multă. Unii vă aflaţi pe drumul luminii de douăzeci şi cinci sau chiar treizeci de ani. Aţi preluat conceptul de stabilitate că pe ceva în întregime mulţumitor. şi mai multă. Planul pentru planetă are ca scop împrăştierea razelor cosmice provenind de la Creatorul Prim până departe. de care cei mai mulţi oameni se tem ca de diavol. Păienjenişurile neumblate de mult timp pot fi din această viaţă—unele din fragedă pruncie—sau din existenţe anterioare. Paznicii sunt conştienţi că. sunteţi sortiţi pieirii. prin importanţa misiunii voastre. schiţa a fost deja trasată şi vă va căuta ea corpurile. ajunge la vârsta de treizeci de ani. dintr-un spirit pur distructiv. încercând să le luminaţi pe toate. spre marginile Galaxiei—cu escală pe Pământ. puteţi transforma vibraţiile ample ale Universului în frecvenţe potrivite vouă. sunteţi indispensabili.org ingerii-cerului. Mare parte vor să asiste la transformarea radicală a planetei pentru a fi pregătite în momentul în care propriul lor sistem va trece prin asemenea evenimente. haos. Profesia voastră de cărăuşi ai luminii vă obligă să aveţi o fantă în aura corporală. din ce în ce mai multă". la cât trebuie să asimileze acel organism ca să crească atât de mult şi de repede! La organele lui. unde aflaţi identitatea şi originea voastră. Cei din urmă vă vor acuza de vrăjitorie şi satanism. înlesneşte penetrarea stâlpului luminos prin care Paznicii transmit cantitatea de energie pe care o suportă fiecare. Cu excepţia cazului în care. Schimbarea este latentă şi modul în care se va manifesta ţine mai ales de deciziile pe carele luaţi. Cei mai vechi dintre voi vor fi călăuze pentru toţi ceilalţi. Cheia stă în armonie. Dezarmonizarea va repeta dezastrul Atlantidei şi al celorlalte calamităţi. Asta vi se întâmplă. Mulţi orbecăiţi prin culoarele întunecate ale fiinţei. control şi confuzie. Datorită lui. fiindcă depăşiţi puterea lor de înţelegere. vi se pare că. fără stabilitate şi siguranţă. Vă veţi simţi ca un nou-născut hrănit conform unei reţete care. Aşa se explică acumularea fantastică de energii la nivelul planetei. Printre cele mai curioase trăsături ale conştiinţei umane este căutarea stabilităţii. Chiar dacă intelectul. la funcţiile acestora şi la debitul hormonal. Armonizarea interpersonală este absolut necesară. într-un singur an. Mulţi se recunosc în caracterizarea de mai sus. Sistemul nervos poate procesa doar informaţia care ajunge la nivel celular. taberele s-au ales: cei care preferă câmpurile vibratorii înalte sunt în facţiunea luminii şi cei care se simt atraşi mai degrabă de frică. Voi stabiliţi frecvenţa vibraţiei pe care cei mai noi o vor prelua. Am pomenit de scindarea globală şi de ocazia de a vă transfera în lumea de lumină. O simultaneitate totală nici n-ar fi posibilă. aflată chiar în zona superioară a capului.ro . vă luptaţi s-o dobândiţi oriunde. adică de câmpuri vibratorii joase surit în facţiunea întunericului. care să declanşeze evoluţia corporală cu ajutorul conştiinţei energetice. Voi sunteţi schimbarea. dar alţii abia v-aţi alăturat extraordinarei aventuri. iar viaţa întru Spirit se va permanentiza pe Pământ. Aceasta. Iar voi. anihilaţi. poate şi voi îi aveţi în familie. Fiţi răbdători şi înţelegători cu cei care simt energiile. nesocotiţi voinţa supremă şi acţionaţi doar din voinţă proprie. în funcţie de performanţele fiecăruia. întuneric.Reţineţi că sistemul nervos este cheia care deschide ochii arhaici şi cuferele memoriei. Aveţi nevoie unii de alţii. Fracţionarea a început. dar nu vor să reacţioneze la ele într-un mod care să le MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 86 angels-heaven.

sub formă de date procesabile. Fragmentele se adună laolaltă. Oare puteţi înţelege tot ce vă spunem? Indiferent ce faceţi.douăzeci de ani veţi trece de la o stare fizică densă la cea de creaturi de lumină. unde să vă restabiliţi identitatea plini de curaj. chiar şi când mâncaţi o pizza. crezând că sunteţi leneşi. imaginaţi-vă că sunteţi un simplu aparat electric şi deconectaţi-vă de la sursă. Dar când veţi avea nevoie. contemplându-le ca pe faţetele unui diamant şi recunoscându-vă în fiecare. Vă este necesar. vă apropiaţi de divinitate. Vrem să intraţi într-o stare generalizată de confuzie ca să vă umpleţi de energie. Uitaţi-vă la ochi. Foarte bine. Abia atunci veţi interacţiona cu celelalte părţi ale conştiinţei pe care deocamdată nu o puteţi înţelege. Când vi se întâmplă. Când şi când veţi simţi că energia s-a infiltrat prea adânc şi vă pierdeţi calmul şi atenţia. chiar şi părul. Noi vă solicităm la maximum. În filmul Karate Kid. deşi sunteţi bombardaţi permanent de energii care vor să vă înalţe spiritual. veţi descoperi că toate căutările voastre vor ti încununate de succes. Doar aşa vă veţi manifesta curiozitatea. fiindcă ei vă arată condiţia corpului vostru. Părul vă indică fidel starea de sănătate. Abia atunci vă deconectaţi de această realitate şi vă integraţi altor MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 87 angels-heaven.org ingerii-cerului. Aşa îi puteţi recunoaşte pe cei care nu pot lucra cu energia. Poate că veţi dormi şi optsprezece ore în şir. Sunt veşti bune. Într-o bună zi. v-aţi aşeza degrabă unde aţi apuca şi v-aţi împotrivi: „Nu pot s-o fac. Fiţi tot timpul atenţi ca voinţa voastră să nu se interpună în calea celei divine. Poate că unora vă trebuie mult somn în astfel de momente. Uitaţi-vă în oglindă şi gândiţi-vă la ce vedeţi. La un moment dat veţi pricepe semnificaţia fiecărui eveniment în economia întregului. Odihniţi-vă apoi. Odată energia integrată la nivel corporal. băiatul este nerăbdător să înveţe cât mai repede karate. scoateţi-vă singur din priză şi răcoriţi-vă. El vă vă indica tot cep bun şi tot ce e rău. Nu vă amărâţi. Îşi găseşte un maestru. pătrunzând în zone de care nici măcar nu aveaţi habar. Tuturor vi se va întâmpla. dar nici măcar nu-şi dă seama de descoperire.ro . veţi privi existenţele prin care sufletul vostru a trecut. acţionaţi pentru a elimina starea respectivă. sau sunteţi aduşi de spate? Fremătaţi tot timpul din cauză că nu puteţi menţine energia—iar corpul tremură fiindcă nu ştie ce să mai facă? Vă muşcaţi buzele? Fiţi atenţi la toate aceste detalii. Dar nu înţelege că fiecare învăţătură îi va sluji pe mai departe. de voie bună şi de încredere. obosită. Frecvenţele le veţi regăsi în fiecare lucru. Sunt limpezi? Oglindesc străfundul sufletului? Aveţi faţa ridată. I se dau sarcini pe care el le consideră inutile. Nici nu vă imaginaţi în câte locuri călătoriţi şi cât de repede vă refaceţi fizic în timpul somnului. prea mulţi oameni cu care să discutaţi. pentru construirea unei imagini cât mai fidele a unei realităţi." Vă prefaceţi că nu vi s-a întâmplat nimic. Dacă aţi şti numai în ce ritm alert evoluaţi. într-o Epocă de Lumină. Pielea se vă învigora. Înţelegeţi-i cât vă stă în puteri—chiar în cazul în care se distrug—tocmai pentru a învăţa o lecţie de la viaţă.fie benefic. Bunul simţ vă va fi mereu un aliat de nădejde. Prea se întâmplă repede. Chiar dacă oamenii nu sunt conştienţi. În următorii zece . vă veţi simţi mai uşori. a Planului Creatorului—ori de câte ori vă forţaţi peste măsură şi ieşiţi din parametri stabiliţi. voi ştiţi în adâncul sufletului că treceţi prin toate existenţele ca să acumulaţi experienţă care vă va servi. sau calmă? Ce poziţie corporală aţi adoptat? Staţi relaxaţi? Vă ţineţi drepţi. Şi voi sunteţi ca acest puşti. Intenţionăm să vă atragem în zone înalte. Mai gândiţi-vă şi luaţi în calcul cât de mult aţi putea evolua într-o singură existenţă. Ca un prăjitor de pâine. dar nu puteţi vedea momentan întregul din cauza eului vostru limitat. Vi se va părea că se petrec prea multe lucruri dintr-o dată: multe informaţii de procesat.

Altceva nu mai găsiţi în meniu. Restaurantul Pământ există fizic. mai puţin de faptul că nu sunteţi obligaţi să muriţi. Vrem să vă acordaţi şansa de a afla cine sunteţi cu adevărat. să vă susţinem răbdători. Deşi e greu de acceptat. Printre cele mai importante realităţi—şi cea mai greu de înţeles aici. dar nu pot face treaba în locul vostru fiindcă sunteţi în aşa fel construiţi. V-au trebuit existenţe de pregătire pentru a ajunge la perfecţiune.ro . Saltul ascensional şi încheierea călătoriei sunt posibile pentru majoritatea speciilor terestre. Obiectivul vostru final este să fiţi preluaţi de către navele energetice care survolează planeta. Veţi stabili legături cu spaţiile dintre realităţi şi veţi avea multe astfel de experienţe. ori de câte ori doreaţi să faceţi ceva. am povestit despre izolarea Terrei cu mult timp în urmă.realităţi. E de înţeles. departe de societatea de consum. Planeta a fost creată cu un scop. La întâlnirile de channeling primiţi încurajări din toate părţile. Într-un restaurant italian comandaţi lasagna. în căutare de aventuri spectaculoase.org ingerii-cerului. Trasaţi noi cărări de existenţă pe măsură ce vă dezvăluiţi identitatea. noile timpuri au sosit. Unii aţi reuşit să restabiliţi parţial controlul şi să vă înălţaţi deasupra celorlalţi. dar numai la scară redusă. pe care ochii tridimensionali nu le pot sesiza. planeta va fi cea care vă va înălţa. Pentru voi. Aşa că-i veţi lăsa pe alţii să se bucure de noua planetă şi o veţi părăsi pentru noi şi noi misiuni. Ţineţi minte. unde învăţaţi multe. graţie rearanjării structurii moleculare. Şi traiul în sânul naturii. Folosim doar concepte simple ca să înţelegeţi intenţiile noastre. în nici un caz hamburgeri. vă veţi schimba ritmul în care vibrează corpul fizic şi îl veţi lua cu voi. pe planetă—este semnificaţia experienţei morţii. deci pe planetă acţionaţi aşa cum se obişnuieşte aici—prin intermediul corpului fizic. dar spectaculoasă. Poate că veţi dori să mai poposiţi şi să daţi o mână de ajutor la reconstrucţia noului Pământ. Dar voi veţi extinde lista de bucate—cu reţete care au fost testate şi validate de multe ori. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 88 angels-heaven. comandaţi mâncare chinezească. Marii înţelepţi care se găsesc în rândurile voastre s-au hotărât să se încarneze în specia umană pentru a oferi exemple celorlalţi care nu pot trece de un anumit nivel. uitaţi de fiecare dată ce anume. Mulţi v-aţi încarnat de atâtea ori aici. După îndeplinirea misiunii terestre. De aceea am venit şi noi. Din toate regnurile biologice vă vin ajutoare. în restaurantul Pământ aveţi la dispoziţie corpul fizic. Călătoria a fost grea. Dar mai târziu veţi prefera noi misiuni de transformare a altor lumi. a fost condiţia primordială. dar v-aţi frustrat din cauză că. aveţi suflet de renegat în voi. Pământul va fi atunci o nestemată nepreţuită în coroana galactică. Alţii v-aţi văitat că vreţi să se sfârşească odată izolarea de ceilalţi. Oricât de ridicole ar părea analogiile. De multe lucruri vă putem convinge. Unii aţi mai avut deja experienţe extra-terestre şi v-aţi întors să-i îndrumaţi şi pe alţii. nu trebuie să vă abandonaţi corpul fizic pe planetă. încât să vă motivaţi singuri în vederea evoluţiei şi a dobândirii puterii. Ca să revenim. v-aţi întors pe Pământ. Chiar în acest vremuri. dar după milioane de ani a deviat mult de la planul iniţial. Oraşele de lumină vă aşteaptă Cu porţile deschise către alte dimensiuni. Cunoscători fiind. * Dacă intraţi într-un restaurant chinezesc. cei din urmă şi pentru toţi ceilalţi de pe planetă şi din jurul ei. Unora li se pare imposibil să reuşească fără susţinere. Dacă vă amintiţi. vrem să le pricepeţi esenţa.

O dată ajunşi în cosmos.org ingerii-cerului. şi el. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 89 angels-heaven. veţi naviga în locuri îndepărtate. vouă şi celor din jur. este. că acest loc. deci integral controlabil printr-un efort al conştiinţei. aparent solid şi incontrolabil.ro .Scopul final al Terrei este ascensiunea. Integral. Va veni o vreme când aşa vor pleca toţi locuitorii ei. Vă veţi demonstra. un rezultat al planurilor divine.

organizată geometric. care transmite într-un mod unic informaţia. E o metodă de a învăţa fără cărţi sau elemente intelectuale. Împreună constituie Limbajul Luminii. Este structura omului descătuşat. Există o sută patruzeci şi patru de mii de membri în ierarhia spirituală. În funcţie de alinierea pe care o solicitaţi. Capabil să zboare autonom. iubitor şi dispus să vă ajute—şi care vă cheamă la sânul ei. Fiecare maestru are însemne proprii. Ierarhia funcţionează prin intermediul dragostei. Trebuie să vă încredeţi în existenţa unei ierarhii. este foarte dificil de creat. Majoritatea aveţi implanturi şi cei care nu le aveţi. performanţă de care majoritatea vă îndoiţi cu hotărâre.org ingerii-cerului. a cărei înţelegere vă scapă. Spirala vi se pare familiară fiindcă aţi întâlnit-o frecvent în cadrul multor culturi şi societăţi. Alte implanturi vor avea formă de linii paralele. Structura Limbajului de Lumină facilitează recepţia luminii şi a informaţiei. veţi lucra cu cele douăsprezece forme până când organismul se deprinde cu ele. Pentru început. toate cele o sută patruzeci şi patru de mii de structuri lingvistice vă vor penetra organismul Expansiunea pe care o veţi trăi în acel moment nu poate fi descrisă în cuvinte. Mai depinde şi de cât de mult credeţi în disponibilitatea faţă de cei care vă oferă sprijinul. câte un fragment din Limbajul Luminii. Unii o cunoaşteţi sub denumirea de vehicul Merkabah. Veţi primi implanturi şi sub formă de sferă şi de piramidă. iar voi sunteţi în posesia a o sută patruzeci şi patru de mii de noduri energetice pe care le veţi integra la nivel corporal. Toţi aveţi o structură lăuntrică. Instrumentele utilizate pe planetă sunt artefacte extra-dimensionale. Cu cât MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 90 angels-heaven. Acumulează energia de pe Pământ şi o emite în spaţiul cosmic. unde servea drept vehicul al ideilor. figura pentagonală. Abia după o perioadă mai îndelungată. Ce importanţă are această figură geometrică? Structura piramidală se constituie ca acumulare a conştiinţelor pretutindeni în cosmos. şi cu totul alt lucru să cunoaşteţi conştiinţa divină care însămânţează planeta— intelectul suprem. veţi fi obligaţi să le obţineţi dacă doriţi să vă eliberaţi. astfel încât să vă asigure dezvoltarea. Această figură pentagonală reprezintă fiinţa umană în stare de deplină libertate şi expansiune—omul nemărginit. Nimeni nu este implantat fără consimţământul său. forme simbolice cu viaţă proprie. celor care îşi educă corpul. preluarea nemediată a informaţiei. vă respectă aşa cum sunteţi şi se pregăteşte de noul salt evolutiv al conştiinţei. Forma acestuia variază de la individ la individ. Facilitează de asemenea. Una e să ştiţi cu adevărat cine sunteţi. Dar mulţi vor anula procesul fiindcă nu doresc să se alinieze conştiinţelor superioare.Mutaţia arc ca obiectiv transferul vostru în alt tărâm experienţial. la finalizarea mutaţiei. implantaţi toţi în matricea terestră. care a îndrumat omenirea de la începuturile ei. pentru că a detectat semnalele ascunse în culoarele timpului. Dar implantul îl primiţi numai când credeţi cu toată fiinţa în lucrurile pe care le consideraţi imposibile înainte. Toţi oamenii au potenţialul de a se schimba.(17) Limbajul Luminii Avatarurile şi maeştrii au pătruns în matricea lumii dimpreună cu instrumente proprii de predare. Ca formare. poate fi o piramidă.ro . însă este o structură perfectă. de cub şi de vehicul Merkabah. veţi primi un tip bine definitivat de implant. abia atunci puteţi primi un implant cu forme geometrice.

deşi nu ştiţi decât un aspect al ei. Prin meditaţie trebuie să interiorizaţi mişcarea spiralei ca şi cum v-aţi afla în turbionul unei tornade. În deplină cunoştinţă de cauză însă vă alegeţi felul de a trăi. Aveţi impresia că din punct de vedere geografic. Numai că nu trebuie să fugiţi din calea ei. Specia umană are capacitatea de a se manifesta în cele două direcţii. deşi sunt încă locuitori ai planetei. Intraţi în horă. vi se va părea că o cunoaşteţi bine. Ori de câte ori o vizualizaţi. Măiestria stă în a face atât călătoria interioară cât şi pe cea exterioară şi să fiţi conştienţi în acelaşi timp că ele se contopesc. Ea evoluează în permanenţă.ro . uneori îngropate sub movile de pământ. Vă veţi da seama la ce ne referim.acceptaţi mai mult ca „miracolele" să intervină în existenţa cotidiană. să-l simţiţi în corpurile voastre—să vă dezlănţuiţi conştiinţa şi să o purtaţi în toate călătoriile pe care le faceţi. Sau se poate întâmpla că v-a plăcut mult geometria ca elevi. Contopirea energiilor va atrage în cele din urmă întreg alfabetul luminii către fiinţa voastră şi el vă va învăţa. Multe nici măcar nu au nume. astfel încât să menţină continuitatea conştiinţei. Celulele corporale conţin istoria netrunchiată a Universului. dat fiind că v-aţi familiarizat timp de mai multe existenţe cu această formă geometrică. Vă integraţi astfel spiralei universale prin care circulă adevărul. Încorporarea spiralei e numai un pas din îndelungata călătorie. Vizualizaţi apropierea unei asemenea forţe colosale. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 91 angels-heaven. fără ca măcar să părăsiţi planeta—veţi reuşi să integraţi implantul. dar şi călătoria spre Universul înconjurător nu au sfârşit. cu atât ele se vor petrece mai repede. piramidele se sustrag cunoaşterii umane. căruia îi corespund structuri specifice din Limbajul Luminii. ADN-ul însuşi este spiralat. ci să vă lăsaţi prinşi în vârtej. însă multe lucruri alunecă dintr-o realitate într-alta şi vă scapă. este un semn că ele va ajută. Mulţi veţi debuta cu implantul circular. În geometria Limbajului de Lumină. fiindcă veţi găsi în ea porţi către alte realităţi. Dar trebuie să vă doriţi din tot sufletul să primiţi implantul Merkabah. Spirala vă descuie propriul vostru interior. unitatea şi plenitudinea. Aveţi toate şansele de a intra în posesia acestei biblioteci nepreţuite clin voi în cursul acestei vieţi şi tot atunci vă veţi deprinde să o interpretaţi. Este un alt fel de a înţelege că drumul spre interiorul vostru. Ascunse adânc în junglă. Zi de zi acordaţi importanţă altor şi altor lucruri.spectaculos. Formele cunoscute se vor transforma mai târziu în figuri pe care conştiinţa nu le poate cuprinde deocamdată. Alegerea formei de implant nu o faceţi în mod conştient. Veţi găsi spirala în multe dimensiuni. Aceste forme le regăsiţi oriunde v-aţi utia în jur. spirala ocupă un loc de căpătâi. fiţi atenţi care forme par mai mari decât celelalte. Dacă doriţi să aflaţi forma implantului.org ingerii-cerului. Nu este inserţia cea mai spectaculoasă prin simplul motiv că nu există distincţia comun . după dezvoltarea fiinţei voastre. iar Limbajul Luminii se articulează din spiralarea filamentelor fotocodificate. Când visaţi forme geometrice. Mai aveţi multe asemenea minuni de descoperit. Dacă vreţi să vină într-adevăr. Veţi primi exact implantul care se potriveşte cel mai bine dezvoltării voastre în acel moment. Cei dornici într-adevăr să se convingă că nu există limite vor prelua structura Merkabah şi se vor putea deplasa oriunde în lume cu ajutorul ci. Alţii veţi alege structura piramidală. omenirea nu mai are ce descoperi. După primirea primului implant vor urma altele şi altele. Unii aţi încercat deja să-l utilizaţi în călătorii şi ştiţi cât de folositor poate fi. forma divină. extrem de răspândită pe suprafaţa Pământului. Dar evoluţia alături de ca vă va face să înţelegeţi că are atât de multe dimensiuni încât v-aţi putea petrece tot timpul din lume—ca să folosim o expresie a voastră—cercetând-o. Aşa accesaţi formele respective.

de unde diverse entităţi vin şi vă vizitează frecvent în această perioadă. cercurile din lanuri sunt trasate cu ajutorul unor ultrasunete pe care urechea omului nu le poate detecta. Vremurile de haos şi confuzie s-au instaurat după disputa dintre zeii creatori. Terra au fost închisă din cauză că susţinătorii Luminii au fost înfrânţi.org ingerii-cerului. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 92 angels-heaven. Inteligenţa pătrunde sub formă de valuri şi creează forme geometrice pe Pământ. Toate aceste imprimări sunt frecvenţe. cum sunteţi şi voi activi în propriul corp. linii şi o mulţime de alte desene. În mijlocul camerei fiind. Pe fiecare astfel de sistem se fundamentează câte un univers. Au evoluat mai departe în structuri geometrice. Războaie incredibile au fost duse şi vestigiile lor au rămas ca zone aride pe toată faţă Pământului. Toate simbolurile vor stabili o nouă frecvenţă şi de aceea se vor înmulţi. autonome în sfera activităţii. sumă a experienţelor care transmit cantităţi enorme de informaţie. Entităţile acestea au o existenţă de sine stătătoare într-un sistem lingvistico . Pitagora începuse să-i înţeleagă esenţa. Timpul a unit evenimentele. care în puterea nopţii aterizează pentru a lăsa cercuri în lanul de porumb şi apoi pleacă în mare viteză. sau chiar limba sunt gravate aşadar pe suprafaţa Pământului. pentru a îşi regăsi comoara din ei. aşa că lumina şi întunericul fac parte din Creator. Nu ne referim la o navă cosmică oarecare. nicidecum procese sau acţiuni. Multe din locuinţele Pleiadienilor au forme necunoscute pentru voi. Va veni acea vreme când un flux gigantic de energie va mătura întreaga planetă. Creatorul Prim este în egală măsura în toate. Cercurile şi toate celelalte desene din lanurile de cereale vi se par lipsite de înţeles. Chiar dacă unele cercuri au fost produse de nave. manifestată cu ajutorul limbajului formelor. fără să vă limitaţi la pătrate şi dreptunghiuri. Mult timp planeta a fost izolată şi declarată zonă în carantină din cauza forţelor care se războiau aici.geometric. Energia se acumulează în unghiuri şi în forme. De aceea.Formele geometrice din care se compune Limbajul Luminii provin din experienţele celor care au mai trăit pe planetă şi care au sfidat cutumele omenirii.ro . Realitatea tridimensională oferă deschiderea multor portaluri. Secretul Marii Piramide se ascunde în folosirea specială a formelor şi a unghiurilor. Lumina nu iese triumfătoare de fiecare dată. pentru că se subînţelege faptul că formele şi unghiurile reţin energiile. Inteligenţa e dincolo de cuvântul vorbit şi de cel scris. formele din lanuri sunt circulare. energiile vor putea trece din nou de portaluri pentru a atinge planeta. După trecerea unui anumit ciclu de la ultimul şir de războaie. E modul de creare şi transmitere a energiilor. fiindcă trebuie să înveţe cum să se accepte în toate aspectele ei. aşa că trebuie să vă deprindeţi cu utilizarea tuturor formelor din jurul vostru. La fel e şi cu formele. Energiile erau discriminate înainte ca parte bărbătească şi parte femeiască. lumina trebuie să-şi încorporeze şi partea întunecată. energia vă înconjoară clin toate părţile. însă geometria lui nu a fost înţeleasă de ceilalţi. Adeseori. Vă simţiţi mai bine când dormiţi în mijlocul camerei decât dacă aveţi patul înţepenit într-un unghi de nouăzeci de grade. Geometria înseamnă inteligenţă superioară. De fapt. sau povestea. Veţi mai descoperi şi puterile speciale ale diferitelor unghiuri şi chiar starea de disconfort pe care v-o provoacă unele. Veţi ajunge să construiţi case după forme geometrice complexe. Timpul a venit. Se vor transforma în triunghiuri. în urmă cu zece până la douăsprezece mii de ani. Cântecul. Astrologia dovedeşte că unghiurile manifestă energii şi că unele evenimente sunt condiţionate strict de apariţia unor unghiuri precise. În ultimul val de războaie. inteligenţa poate îmbrăca orice altă formă şi cel mai adesea ea se înfăţişează ca o undă. iar lumina este ghidată către planetă. menite să implementeze formele lingvistice. ea este esenţă a frecvenţei şi se materializează în forme geometrice. fiindcă se creează un blocaj energetic.

De aceea forţează extensia viziunii asupra realităţii.ro . dacă ar fi imprimate simultan pe un câmp oarecare. Noi mai glumim când auzim de ei. Cercurile de pe câmpuri sunt expresii fenomenologice ale conştiinţei. dar unii sunt readuşi la viaţă fiindcă sigiliul care izola planeta a fost rupt. Atunci să-i vedem cât le mai pot ascunde. Formele se leagă unele de altele. Este doar o mică parte a puterii desenelor din lanuri. Forţează o societate orientată spre logică să recunoască ceva absurd. Majoritatea cercetătorilor în domeniul cercurilor din lan gândesc în loc să simtă cercurile. De fiecare dată când realitatea parc inexplicabilă se deschide o nişă în cadrul conştiinţei. Au sosit pe aceste meleaguri datorită spiralelor care le atrag înspre planetă. fără să ameninţe în vreun fel viziunea asupra realităţii. Dar ele sunt mult mai interesante. într-un mod amuzant şi evident. Oamenii s-ar tulbura profund dacă ar vedea nave neidentificate aterizând în diverse MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 93 angels-heaven. Cercurile există din mai multe motive. În cursul miliardelor de ani în care Pământul s-a aflat pe orbită. se vor uni într-o reţea care să cuprindă planeta. aşa vor putea fi şi ele interpretate. Sunt plasate pe continente diferite şi alcătuiesc o Centură de frecvenţe care va activa matricea terestră. Ei întrezăresc partea amuzantă a tuturor lucrurilor. Să ştiţi că o evoluţie îndelungată dezvoltă un uimitor simţ al umorului. Multe au fost trasate de aşa-numiţii Maeştri Desăvârşiţi. Grafiile terestre sunt rezultatul evoluţiei conştiinţei.Cele mai multe au fost zărite în Anglia şi prin Europa. inscripţii energetice. Însă altfel le-ar înţelege cunoscătorii limbii secrete sacerdotale. Va fi interesant. la rândul ei. Vă vor susţine când vă va fi greu în noua postură de comutatori ai frecventei. Mulţi au intrat în hibernare. un mesaj propriu pornind de la aceeaşi bază scriptică. pe care nimeni nu-l poate desluşi deocamdată. Se insinuează în realitate pentru a vă dovedi că mintea raţională nu poate deţine controlul asupra tuturor informaţiilor. care pot fi modulate şi modificate. Şi ele. teritoriul insulelor britanice este presărat cu spirale megalitice şi cu siluete din piatră care au modelat profund capacităţile intuitive ale localnicilor. Le găsiţi chiar şi în Statele Unite. Formele evidenţiate pe planetă vă vor fi de un mare ajutor în manipularea frecvenţei şi în traiul întru lumină. Formele geometrice se aseamănă hieroglifelor. şi toate celelalte pictograme gravate în piatră sunt produsul aceleiaşi inteligenţe planetare. Am mai menţionat că formele geometrice conţin o inteligenţă intrinsecă. Au inteligenţă proprie şi. deşi i-ar plăcea. Ele forţează depăşirea limitelor. cu ajutorul ei. Dar ele se manifestă ca unde magnetice cu frecvenţă proprie. Fenomenul este. din moment ce aceasta din urmă infirmă existenţe lor chiar ca probabilitate. centrii aceştia s-au îngropat adânc. din simplul motiv că britanicii au o conştiinţă orientată spre logică. Chiar şi aşa. ele forţează deplasarea realităţii. Numai că limbajul nu este prezent în întregime pe Terra. Evenimentele se întâmplă pentru a intersecta conştiinţa celorlalţi oameni.org ingerii-cerului. cum s-au putut traduce hieroglifele inscripţionate pe piatra de la Rosetta. Cercurile din lan depăşesc logica omenească. deşi mulţi vor sa credem că ele nu există. Dar sunt şi pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice şi în America de Sud. lipsit de logică. susţinând preeminenţa afectivităţii în raport cu gândirea. Matricea se va auto-regla pe frecvenţa care susţine evoluţia omenirii. astfel că. Marea Britanie este de-a dreptul înspăimântată de ele. Evidenţiază informaţia într-un mod subtil. Formele care se deschid la suprafaţa Pământului sunt porţi. s-ar activa instantaneu. Cu alte cuvinte. iar limba zeilor creatori exprimă. În primul rând. Ştim că emisiunile de ştiri vor pregăti anunţuri despre cercurile din lanuri.

ru Limbajul se dezvăluie planetei sub formă de poveste—o unitate de informaţie cu frecvenţă proprie care vă ajută să menţineţi frecvenţa proprie. Odată ce aceasta a atins un anumit nivel. soseşte şi ajutorul din afară care va edifica alte zone cu frecvenţă identică. Într-o bună zi. apare cineva care vă propune: „Ce-ai zice să ne extindem? Să ajungem peste tot.org ingerii-cerului. prin intermediul unor dipozitive care urmăresc evoluţia şi locaţia conştiinţei. Vă ocupaţi de el şi îl menţineţi la un nivel ridicat. Sunteţi monitorizaţi în permanenţă. aducânduvă la un alt nivel." Formele geometrice vă ajută să trimiteţi frecvenţa oriunde şi să menţineţi un flux constant. să zicem Că v-aţi deschide un restaurant şi s-ar stârni mare vâlvă. Dar când porumbul se culcă la pământ în cercuri concentrice.locaţii. Trezirea voastră îi ajută pe alţii să vă identifice şi să vă recunoască. angelysveta. Cu alte cuvinte. oferind mâncare foarte bună.ro . nu e un lucru chiar atât de grav. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 94 angels-heaven. Nu vedeţi cum se joacă energiile cu voi? Trebuie să faceţi anumite lucruri pentru a înţelege. fără a vă supraîncărca circuitele. fără a se rupe sau usca.

In Egiptul antic. să se descompună în mod natural. informaţia este stocată în corpul fiecăruia în structura osoasă. acolo unde genealogiile monastice datează de mii de ani. deoarece e parte din lumină. limpeziţi-vă gândurile şi lăsaţi undele să vă traverseze. prin sunete. structurile cristaline sunt aidoma computerelor holografice: transmit omului evoluat sau celui conectat pe frecvenţa lor o cantitate gigantica de informaţie. le deschideţi acestora căi de acces a informaţiei către propriul corp. Ankh-ul seamănă cu un diapazon şi e bun conducător de sunete. sunetul se scurge în pământ şi afectează vibraţiile planetei. călugării au păstrat craniile maeştrilor. La fel. care s-ar năpusti să profite de darul pe care-l aveţi. fiindcă structura scheletului prezenta sensibilitate la frecvenţe. Ştiţi ce scop au craniile de cristal? În general. O mare parte din structurile edificate în trecutul planetei. Mai departe. veţi rămâne uimiţi de ce veţi percepe ca rezultat al exerciţiilor de simfonie a conştiinţei. îndeosebi locurile sacre. păstrează informaţia stocată în piatră. Este unda care pătrunde prin orice substanţă. ele se întrepătrund în profunzime. Se împletesc una în jurul celeilalte şi conduc informaţia spre receptor. În anumite zone din Tibet. era de fapt un modulator de frecvenţă. în camere şi cripte secrete. La contactul cu anumite sunete. în acest deceniu. Dacă v-aţi dovedi dibăcia. De fapt. ankh-ul.org ingerii-cerului. Veţi fi supuşi unui test iniţiatic unde trebuie să dovediţi că sunteţi capabili să manipulaţi această putere. Înainte să învăţaţi cum să folosiţi sunetele asemeni egiptenilor antici. Sunetul este un instrument care vă ajută mult la transformare. barierele corpului dispar şi permit accesul liber al informaţiei. Planeta nu e încă pregătită ca o astfel de putere să fie încredinţată oricui. Toate le veţi primi când o să vă arătaţi destul de înţelepţi pentru ele. Peste câţiva ani. Informaţia se acumulează în os şi în piatră. Sunt în formă de craniu pentru a vă determina să vă înţelegeţi propriul craniu şi importanţa oaselor voastre. trebuie să învăţaţi modularea frecvenţei prin intermediul sunetului. care reuşiseră să depăşească mai multe realităţi erau lăsaţi neînmormântaţi. Ţin ascunse în mare taină. Datorită acestor zone perceptive diferite. poţi. ceea ce vă încurajăm să deveniţi. Craniile predecesorilor. Prin exerciţiu veţi învăţa să cultivaţi energia astfel încât să obţineţi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 95 angels-heaven. precipită moleculele şi rearanjează realităţile. vi se pare normal ca şi lumina să fie separată de sunet. Astfel de practici se vor înmulţi în perioadele următoare. Aşa era întrebuinţat în vechime. Şi sunetul este un mijloc de transport pentru informaţie. fiindcă percepeţi lumina cu ochii şi sunetul cu urechile. să accesezi inteligenţele care au ocupat odinioară acele cranii. Îl foloseau doar cei capabili să menţină frecvenţele şi să controleze cu ajutorul lor realitatea. trebuie să vă demonstraţi integritatea. Ca Păstrători ai Frecvenţei. Acordarea mai multor indivizi pe aceeaşi frecvenţă Vă va demonstra ce puteri incredibile aveţi. Maeştri tibetani defuncţi. Dacă intri într-o asemenea încăpere. Cooperarea cu sunetul poate debuta sub formă de „joacă" în propriul corp.ro . simbolul vieţii. Vă înaltă întrucât informaţia vă face să vă simţiţi puternici. Aşa exersau şi şcolile de Mistere din vechime şi se dovedeşte a fi o tehnică extrem de eficientă când e practicată în grup. Cei care utilizaţi sunetul când trataţi alte persoane. Poate aveţi impresia că sunetul şi lumina sunt două fenomene complet separate. nu aţi fi în siguranţă din cauza celor din jur.(18) Simfonii ale conştiinţei Lumina vă informează. la întâmplare. Concentraţi-vă. care determină astfel anumite alinieri ale informaţiei la nivel molecular.

Creaţi o ocazie. La fel şi cu voi: când mai mulţi scoateţi aceleaşi sunete deodată. E ca şi cum aţi da o unealtă foarte eficientă unui copil. din neglijenţă sau neştiinţă. fără ca persoana în cauză să intervină MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 96 angels-heaven. reuşeau să stabilizeze informaţia prin sunet. Marii muzicieni. Fără să-i cunoaşteţi întrebuinţarea. ca să nu intervină vreun accident. Veţi ajunge să descoperiţi fără niciun ajutor miracolele pe care sunetul le poate înfăptui. Deveniţi canale de transfer. harpe. acestea din urmă vor emite game sonore din cele mai diverse. simţiţi cum forţele şi energiile vitale se manifestă prin intermediul corpul ui vostru. Reacţiile mulţimii creează un zgomot de fond. sunetul se dezvăluie vederii. Ei vor fi flaute. Când sunetele le străbat corpurile. piane. conductorul care menţine tranzitul către chakrele extra-corporale. oboaie şi tube pe viitor. ca să se manifeste prin voi pe Terra. de profunda dragoste cosmică şi de alte lumi. Îngăduiţi ca instrumentele voastre corporale să fie parcurse de energii sonore. de pildă Beethoven sau Mozart. Sunetul este vehiculul. Iar mai târziu. vă amintiţi de corpul luminos. de care să profite energia. Corpul caută frecvenţa după care tânjea şi pe care sunetul i-a oferit-o. Fizic. amploarea. aţi rămâne fermecaţi la vederea lui. Datorită sentimentelor pe care le iscă. Daţi naştere la ceva inedit. v-aţi juca fără să cunoaşteţi implicaţiile reale ale folosirii ei. Are un limbaj şi o formă proprii. Ia gândiţi-vă cum se reflectă sunetul pe stadioane sau în aulele academice. Daţi-i unui copil pentru prima oară plastilină şi nu va şti ce să-i facă. Este blocată între limitele eului şi refuză să-şi recunoască alte teritorii. Frecvenţa este legată de evoluţia catenelor intra-nucleare.org ingerii-cerului. fiindcă ele sunt nişte detectoare extrem de precise. Veţi fi din ce în ce mai îndrăzneţi în creativitatea prin sunet. fiindcă erau singurii într-o epocă a întunericului care puteau desluşi armoniile sonore. dacă se armonizează cu sunetul. va creaţi singuri o ambianţă sonoră. Doar afectivitatea vă apropie de ele. Logica nu dezvăluie stări ale conştiinţei întrucât se îndârjeşte să accepte o identitate unică. potenţialul sunetului nu puteţi decât să-l întrezăriţi la început. Sunetul activează stări afective intense. Simţiţi mişcarea şi limbajul sunetului când vă mişcaţi corpul sau doar o mână. pe care acesta o acceptă instantaneu. deci cu descifrarea informaţiei. tot aşa permiteţi şi voi vibraţiei să însufleţească planeta prin voi. Sunetul are o frecvenţă specifică recunoscută de corp. chiar dacă numai în subconştientul uman. În unele realităţi. afectivitatea vă dezvăluie cele mai diverse stări de conştiinţă. Pentru a menţine amintirea vie. sau să vă pierdeţi subit entuziasmul. Oamenii vor deveni instrumente. Dacă permiteţi sunetului să vă parcurgă corpul. De fapt. Renunţaţi la ideile preconcepute şi primiţi diferite melodii şi energii care să vă invadeze corpul. Energiile se amplifică treptat. După cum vehiculul nostru uman ne permite să vă vizităm realitatea prin corpul ci. Puteţi simţi bogăţia acestei forme de comunicare şi multidimensionalitatea Universului ori de câte ori simţiţi mişcarea sunetului. îşi va descoperi şi educa creativitatea.propriul ankh. iar sunetul vă pune în relaţie nemijlocită cu afectivitatea. undele vibratorii joase au fost orientate înspre aceşti receptori geniali. La fel. Printr-o călăuzire constantă îi puteţi înţelege. Sunetul va evolua. Însă sentimentele vă ajută să recunoaşteţi celelalte zone. veţi regăsi frecvenţa îndelung căutată. Veţi ajunge departe dacă folosiţi sunetul corespunzători.ro . Afectivitatea este o vibraţie. Dacă aţi putea să vă reprezentaţi sunetul. Armoniile sonore determină activarea corpului. uneori însă şi stări de tristeţe copleşitoare. aşa că-i arătaţi cum să modeleze biluţe şi bastonaşe şi va înţelege câte se pot face cu plastilina. Prin energiile pe care le reuniţi sub termenul de afectivitate puteţi interpreta semnele şi definiţiile. în lipsa oricărui alt mijloc logic de acces. Simţiţi la nivelul corpului o bucurie imensă.

Dar trebuie să fiţi atenţi să menţineţi o linişte perfectă la încheierea simfoniei. extrem de relevante. trebuie să ştiţi că sunetul precipită energiile. adunând frecvenţele una peste alta. Armoniile provoacă modificări. în primul rând. deblochează informaţia şi frecvenţele inteligenţei. zornăitul diverselor instrumente. Doar anumite combinaţii de sunete. cu rugămintea de a-i însoţi pe luptători pe câmpul de bătălie. să ştiţi ce vreţi. Într-un mod grosolan. Poate să genereze explozii sau chiar să distrugă şi să refacă realităţi. Emiţătorii cunosc efectele sunetului asupra psihicului uman. Trebuie. sunetul se va torsiona şi îşi va amplifica impactul de două sau chiar patru ori. Ridică o coloană de unde. Aţi întâlnit desigur relatarea biblică a prăbuşirii Ierihonului. Când descoperiţi ce puteri vă conferă. sub forma emisiei pe această frecvenţă. Dacă nu vă este mintea limpede. Ia mai gândiţi-vă la televizoare şi la toate celelalte sunete pe care le emit aparatele electrice. Reprezintă un salt imens la nivelul conştiinţei. Rămâne subjugată. Intenţiile voastre faţă de sunet sunt. fiindcă au puteri nemaiauzite. desigur. zgâlţâielile şi mişcările în cerc creează astfel de energii. poate fi atins extazul. accesaţi o inteligenţă colectivă care individual vă era inaccesibilă. Cuvântul magic este armonie. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 97 angels-heaven. El se străduieşte să categorisească totul. Folosirea lui greşită poate fi intenţionată. Se va transforma într-un dor nespus de a readuce armonia speciei umane—revenirea la puterea psihicului colectiv şi a învigorării simultane a tuturor indivizilor.ro . astfel încât să nu se mai integreze în nici o altă realitate. Energia astfel rezultată poate fi orientată în orice direcţie. va reuşi să evolueze. ingerii-cerului. Este una din întrebuinţările aberante ale sunetului şi vă modifică frecvenţele. determină absorbţia intra-corporală a frecvenţelor şi. pentru că prin sunet se blochează frecvenţa conştiinţei.org ingerii-cerului. iar oamenii sunt simpli ascultători ai simfoniilor pe care ei înşişi le creează. Este ţinută prizonieră. Armoniile rezultate vor servi multor lucrări. iar sunetul va călători din ce în ce mai departe. de asemeni. Unii rămâneţi înmărmuriţi când vă auziţi vocea. Dansurile şamanice. Va porni de la voi. Toţi cei care vin în contact cu sunetul află că trebuie să fii responsabil când îl foloseşti. care vă rosteşte răspicat vrerea. incantaţiile în cerc erau practicate înaintea oricărei bătălii. Dacă planeta întreagă va crea o armonie în gândire. În memoria celulară sunt mărturii ale puterilor sonore şi când le conştientizaţi. Spiritul interpretează. îl puteţi întrebuinţa ca să-i manipulaţi pe alţii. rămâneţi devastaţi. după încheierea armoniilor.ro În al doilea rând. în sensul că deschid porţi. rămâne experienţa directă ca să luaţi contact cu el. La auzul acestor incantaţii războinice. În triburile războinice. Este proiectul la care lucraţi în prezent. fiindcă sunetul are puteri nemărginite. Iar atunci când vă alăturaţi vocea unui grup. Tăcerea prelungită. De parcă aceasta din urmă nu poate să se integreze nici unei realităţi. Sunetul vă duce în zone unde intelectul nu mai face faţă. insinuate. Aceasta a presat din exterior zidurile şi a determinat distrugerea lor. Invocaţiile războinice erau adresate forţelor metafizice.conştient în proces. prin structura corporală. creând şi amplificând astfel o undă sonoră în jurul cetăţii. vă hipnotizează şi vă ţine captive conştiinţa şi inteligenţa. Este o experienţă profundă. cu ajutorul respiraţiei. Vă împiedică să vă concentraţi atenţia asupra oricărei alte activităţi. Frecvenţa se manifestă asemeni unui blocaj. Evreii au înconjurat zile de-a rândul zidurile oraşului. simţiţi o senzaţie de disconfort. însă sunetul scapă oricărei clasificări. Războinicii foloseau astfel de sunete împotriva inamicilor deschizând portaluri prin care energia se înmagazina într-o coloană înaltă. Sunetul emis printr-o mişcare circulară sau din circumferinţa stâlpului de lumină formează o coloană care străpunge orice mediu. Ce simţiţi în momentul în care sirenele încep să sune prin oraş? Frică.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 98 angels-heaven.ro . Vă provoacă stări de mânie. pentru a modifica vechile frecvenţe prin puterea sunetului vostru. colectivele conştiinţelor planetare.org ingerii-cerului. Vor evolua. trăiesc într-o stare de simbioză cu corespondenţii lor din alte dimensiuni. Stabiliţi punţi de lumină şi emiteri fascicule luminoase care menţin deschise portalurile.Ne deranjează să vedem câte forme de control al frecvenţei vă împresoară şi vă domină. se armonizează cu aceştia şi cu lumina. haos şi tulburare numai când auziţi că sunteţi manipulaţi. Cei care ascultă de ghizii spirituali. Voi veţi fi solicitaţi să îi reprezentaţi pe ceilalţi. Mintea şi gândurile vă călăuzesc experienţele indiferent de metoda şi tehnologia întrebuinţate. Şi noi vă împărtăşim nemulţumirea din mai multe motive. mult mai repede cei care înţeleg chemarea de a folosi sunetul în lucrarea lor şi care recunosc chemarea spre evoluţie. Fiţi încrezători că nu sunteţi neputincioşi şi că mintea: este izvorul nesecat de creativitate. Scopul ultim al fiecăruia este evoluţia şi eliberarea. nelinişte.

Nu vă fie teamă să vă exteriorizaţi trăirile. angajament pe care cu toţii vi l-aţi luat. care să permită reîntregirea fiinţei proprii. care v-au inoculat paradigmele separaţioniste şi v-au instigat cu ajutorul frecvenţelor din motive proprii. ci şi întreaga specie. în calitate de membri ai Familiei de Lumină. Vibraţiile masculine au preluat conducerea recent. Ca să vă arătăm cât de fragmentaţi vă simţiţi. Schisma le-a servit de minune prin haosul iscat. Şi bărbaţii s-au slujit de nenumărate ori de intuiţie şi afectivitate. unde să vă dovediţi priceperea de a-i învăţa ce ştiţi pe cei din jur. Nu vă mai cramponaţi pe diferenţe şi pe aşa-zisul conflict dintre sexe. De felul lor. nu vă însănătoşiţi doar voi.(19) Aprinderea flăcării lăuntrice Planeta îşi caută în permanenţă echilibrul.org ingerii-cerului. Scopul pentru care aţi ajuns pe planetă este de a vă infiltra. care i-a adus pe bărbaţi şi femei într-un conflict puternic. Trebuie să găsiţi o cale să le împăcaţi pe ambele în interiorul fiinţei MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 99 angels-heaven. Ca să spulberaţi paradigmele trecutului. Vă sunt necesare toate dacă vreţi să supravieţuiţi şi să înţelegeţi frământările actuale ale planetei. Închipuiţi-vă ca entitate feminină în căutarea propriei identităţi şi veţi observa că identitatea masculină vi se opune în permanenţă. cu atât apărea un potenţial mai marc de energie afectivă. Planeta a ajuns să fie supusă la tot felul de planuri şi acţiuni menite să suresciteze din ce în ce mai tare afectivitatea. De oricare separaţie ar fi vorba—genetică sau rasială—trebuie să o eradicaţi. vă arătăm acea stare de separaţie pe care aţi scos-o inconştienţi în afara fiinţei voastre. Fiindcă arc în alcătuire toate clementele posibile. pe cele multidimensionale şi pe cele masculine şi feminine. Sunteţi fiinţe plenare şi abia vă dumiriţi de însemnătatea acestui fapt. îndeosebi psihicul colectiv. De ce s-a produs? Dintr-o înscenare. Zeii cuceritori au fost instigatorii. Nimeni şi nimic nu vă împiedică să vă manifestaţi. trebuie să eliminaţi structurile separaţioniste ale trecutului. Descoperiţi cu surprindere că aveţi nevoie de corpul emoţional. Timpul pe care îl petrecem cu voi va trebui răscumpărat prin teste severe. Afectivitatea vă deschide porţile cunoaşterii aprofundate. Prin orice vindecare. care trece mai întâi prin voi. Procedaţi astfel pentru a înţelege masele şi a trasfera energie către ele. Plenitudinea vă va deschide privelişti pe care nici măcar nu vi le-aţi imaginat. Cine vă desparte. Care este victima? Cine arc dreptate şi cine greşeşte? Dar ce spune drama din fiinţa fiecăruia? Ce e această oglindă din afară care reflectă ce se petrece în voi? Accesul în celelalte dimensiuni nu poate fi realizat fără contopirea dintre bărbat şi femeie. Cu cât erau mai mulţi implicaţi în evenimente. cei care vă împingeau să vă revoltaţi unii împotriva celorlalţi. dar după schismă nu le-au mai luat în consideraţie. menţinându-se în viaţă şi profitând de tulburările generatoare de afectivitate. după cum aveţi nevoie în egală măsură de feminitatea şi masculinitatea interioară. ca să ajungeţi la plenitudine. în fond? Zeii cuceritori. în urmă cu aproximativ cinci milenii. Ca să-şi consolideze puterea. E momentul să conştientizaţi asprimea vremurilor pe care le trăiţi. A fost o separare profundă.ro . A fost pusă la cale de zeii cuceritori care au supus planeta şi au preluat controlul asupra realităţii—hrănindu-se. Vi se pare că parte a nemulţumirilor din prezent au de-a face cu velnicul conflict bărbat—femeie. armonia aceasta încorporează eurile extraterestre. Eliberaţi-vă de dramele personale şi desluşiţi simbolismul din spatele lor. în situaţii cheie. s-au dezis complet de puterea anterioară: mişcarea matriarhală şi feminitatea. femeile se folosesc de intuiţie şi afectivitate.

De aici şi individualitatea fiecăruia. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 100 angels-heaven. Mai bine v-aţi evalua rezultatele. La căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Nu este bine să trataţi totul la nivel personal. fiecare partener are idei preconcepute despre cum trebuie să se comporte celălalt. Ori de câte ori simţiţi că vă reuşeşte ceva. În toleranţa reciprocă dintre partea masculină şi cea feminină veţi găsi puterea de a vă îngădui între voi ca indivizi pe toată suprafaţa Pământului şi chiar în întreg Universul. a avea o relaţie implică în cele mai multe cazuri o stare de dominare. nedemni când vă evaluaţi activitatea. vă discreditaţi şi vă consideraţi. De fapt. Veţi înţelege că aveţi. Fiţi blânzi şi generoşi cu voi înşivă. Sinele duce o luptă interioară. Deseori vi se întâmplă să vă cufundaţi atât de profund în experienţa umană. Sunteţi acum creaturi a căror evoluţie a fost blocată printr-o frecvenţă şi aveţi misiunea de a readuce oamenii în punctul în care îşi pot relua. Relaţionarea este cooperare. pe voi înşivă şi pe ceilalţi. Tocmai fiindcă sunteţi membri ai Familiei. Multe dintre vechile cutume de relaţionare vă irită acum. cu relaţiile cu apropiaţii voştri. Dacă vor fuziona în interior. accelerat. Nu ignoraţi progresele pe care le faceţi. tot ce trebuie modificat. În orice relaţie. ca să aflaţi. încât uitaţi adevărata identitate. de fapt. Schimbarea trebuie să aducă şi extinderea spaţiului în junii fiecăruia. Adevăratul conflict se duce între bărbatul şi femeia din fiecare din voi. nici partenerii nu au vreun drept asupra voastră. veţi începe cu propria viaţă şi familie. Desigur. vă veţi simţi eliberaţi. Trebuie să preluaţi controlul asupra propriei existenţe. ca şi când vi s-ar întâmpla numai vouă. Rezultatul îndelungatelor călătorii este că vreţi să îndepărtaţi dominaţia bărbatului asupra femeii. ca membri ai Familiei de Lumină—instrumentele personale—din domenii care se apropie cel mai mult de conştiinţa individuală. se obişnuieşte ca tatăl ei să o cedeze viitorului soţ. Sunt atuurile voastre.org ingerii-cerului. sau o fuziune a modulării de frecvenţă. nu e un sentiment gratuit. Reîntregirea vă va demonstra că realitatea nu se scindează. trebuie să vă îndepărtaţi de Ea ca să vă apropiaţi de oameni. transformarea fiinţei lor.voastre. pe fondul unor sciziuni externe din ce în ce mai dese. personajele masculine iau toate deciziile. Cu alte cuvinte. de-a face cu o pluralitate de energii. Blocajul evolutiv prin frecvenţă şi manipulare genetică se manifestă prin îngustarea drastică a frecvenţei de emisie. toate tind să se unifice la nivel experimental. Este o cooperare a frecvenţelor acceptată reciproc. Vă legaţi de celălalt după cum energiile voastre rezonează. când descoperiţi frecvenţele libere. Nu vă pricepeţi încă să îi reuniţi. Dacă renunţaţi să vă mai ataşaţi atât de strâns de drame. Ca membri ai Familiei de Lumină. Din păcate. În cadrul experienţei colective i purtaţi cu toţii energii eliberatoare. Misiunea voastră este să generalizaţi pentru toată planeta eliberarea frecvenţelor. începând cu nivelul celular. unde autonomia să vă aparţină în întregime. Veţi redefini conceptul de relaţionare şi cooperare. Li se întâmplă tuturor. vor trece automat în lumea ce vă înconjoară. şi sunt mulţi în situaţia voastră. Iar în cursul acestor eliberări cel mai bine ar fi să învăţaţi să fiţi liberi. Dar toate trebuie să se petreacă într-o comunicare veşnic deschisă. sunteţi aici să suferiţi transformări în numele întregii specii. Stabiliţivă pentru voi înşivă la ce vă aşteptaţi de la o relaţie.ro . Dacă reuşiţi asta. pe care le consideraţi cele mai stimulatoare. cât de adânc împlântat este sentimentul nevolniciei şi cât s-a îndepărtat energia Zeiţei de conştiinţa speciei. dimpotrivă. Nici părinţii. ca să mai uşuraţi lucrurile pe termen lung. printre Oameni. veţi transmite noi vibraţii întru împăcarea femeilor şi a bărbaţilor. chiar dacă rămâneţi constanţi în relaţiile cu ceilalţi. Sunteţi obligaţi să acoperiţi întreg spectrul experienţelor umane.

făclia dublă nu mai este căutată ca partener extra-corporal. Acum e momentul.ro . Vă deschideţi centri ai simţirii. Majoritatea culturilor arhaice pământene. Nu îi învinovăţim pentru asta. O predau guvernelor care îi duc cu zăhărelul: „Vino. al renunţării benevole la putere se întregeşte astfel. nici nu o poţi preţui. te vom îngriji la spital şi vom da şi ceva bani. purtătoare a magiei şi a intuiţiei. Femeile au energiile la nivelul gâtului. Energia a fost înadins blocată la bărbaţi. înţelepte în ceea ce priveşte viaţa. Reţineţi că femeia aduce viaţa pe planetă. Iar bărbaţii au ca sarcină să le înţeleagă pe femei şi pe ceilalţi bărbaţi simţind şi acceptând afectivitatea ca factor secund al sexualităţii. fiindcă nu poţi da naştere fără să simţi nimic—doar dacă te alături mişcării patriarhale care dezvoltă medicamente care blochează simţurile. Ce naiba. la rândul său. De aceea. Aţi făcut diverse experimente cu conştiinţa şi aţi descoperit ce funcţionează mai bine. pregătindu-vă pentru momentul în care flăcările vor arde laolaltă într-un corp. Stimularea emoţională are nevoie de angajare şi de încredere afectivă. pe care îl aveţi cu toţii. fiindcă viaţa iese din corpul femeii. Doar după ce veţi învia flacăra dublă în voi. nuţi e de-ajunş?". parcurgând traseul dintre prima şi a doua chakră şi oprindu-se în dreptul celei din urmă. Centrul simţirii nu a mai fost activat la bărbat Totul e parte din experimentul care se desfăşoară în ultimii patru — cinci mii de ani. Bărbaţii tind să aibă mai multe blocaje decât femeile. Energia bărbatului s-a blocat. Dar considerăm că energia părţii bărbăteşti pe toată suprafaţa Pământului a rămas la nivelul celei de-a doua chakre. Trebuie să vă îndreptaţi privirea spre imaginea de ansamblu. întrucât în urmă cu patru — cinci mii de ani au fost de acord să nu scoată un cuvânt despre magia şi intuiţia care erau în posesia lor. Societatea patriarhală s-a aflat sub influenţa aspectului masculin al sinelui. masculină şi feminină. Din punct de vedere electromagnetic. ca parte a dublei flăcări.Vibraţiile masculine renunţă la putere în egală măsură cu cele feminine. a fost de acord să renunţe la ambele— femeia ca şi conştiinţă feminină. îi înnebunesc pur şi simplu. Căutaţi emoţia în orice gest cât de mic. au fost feminine. nu vă cramponaţi pe sexualitate gratuită şi stimulare corporală. indiferent de structura fizică. Sugerăm ca vibraţia masculină—dar şi cea feminină care îşi foloseşte aspectul masculin—să accepte sentimentele ca expresie a sexualităţii. Dar dacă o simţi şi participi la crearea şi la naşterea ei. Femeia.org ingerii-cerului. Frecvenţa sexualităţii vă va aminti de partea divină din fiecare. Dubla flacără înseamnă cele două părţi. stimularea va deschide noi frecvenţe în fiecare din voi. sursă a vieţii şi a creativităţii pe toată planeta. s-a supus vibraţiei masculine. iar bărbaţii se supun. complet şi nu o persoană care să umple un gol pe care n-aţi reuşit să vi-l umpleţi singuri. ci înţeleasă ca integrare a eurilor masculin şi feminin în plenitudinea sinelui. nu numai ca entitate fizică. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 101 angels-heaven. localizată în penis. Ne referim la evoluţia conştiinţei. Lanţul supunerii. partenerul pe care îl căutaţi va fi. Mişcarea patriarhală din ultimele cinci milenii s-a îndepărtat de procesul naşterii ca să se preocupe de experimente ale războiului şi ale genocidului. Dacă te măcelăreşte careva. Energia feminină. pune-ţi în pericol viaţa. Bărbaţilor le vine foarte greu să înţeleagă femeile. Vremurile schimbării le vor permite femeilor să vorbească. ea este şi purtătoare a afectivităţii. Astăzi. Dadă nu poţi simţi viaţa. o preţuieşti mult fiindcă ajungi să o cunoşti în profunzime. pentru ca aceasta din urmă să profite şi să preia conducerea. în acelaşi corp. Stai drept şi trage pentru noi.

simte şi hrăneşte? Şi bărbaţii aveau energie de la Zeiţă. se trezeşte acum în voi toţi.Bărbatul şi-a blocat centrul afectivităţii pentru a prelua conducerea pe Pământ. fiindcă totul a fost atât de dureros. Femeia simte că trebuie să trezească principiul feminin care stă ascuns în ea. Ori se va petrece paşnic. Într-un anumit moment. Au început să se comporte exact ca bărbaţii. Vorbim de evenimente colective. Este singură stăpână pe viaţa ei. Astfel se vor desfăşura ostilităţile. Unde sunt poveştile Zeiţei—cea care iubeşte. care-i vor atinge pe toţi prin valuri de lumină. Dar vă mai spunem că la venirea constantă a undelor se va petrece o evoluţie la unison a conştiinţei populaţiei. Reîntregirea masculinului cu femininul din interiorul fiecărei femei o face să simtă lucrarea noului ADN. descoperind partea care o hrăneşte şi care o alimentează permenent cu viaţă. Inevitabil. ca în cazul femeilor. A reuşit să ducă războaie. Cât de curând. când i s-a oferit ocazia de a discuta liber. Dar de-abia de acum înainte îşi vor amplifica adevărata capacitate afectivă.ro . a ajuns să stăpânească principiul masculin din ea. Nu vă vom spune cum sau de ce fiindcă probabil nu veţi înţelege. s-au protejat. Ce e atât de plăcut la un bărbat vulnerabil? Dar la o femeie independentă— versiunea feminină a puterii. un laborant realizează experimente pe un animal când. Aveţi nevoie de echilibru. Simte durerea pe care animalul o încearcă şi capătă oroare de experiment. lipsită de caracteristicile puterii masculine? Femeile s-au ascuns într-o carapace dură. centrul afectivităţii li se va deschide. Zeiţele şi zeii se folosesc toţi de aceste energii. Nu va dura trei decenii. În Statele Unite. Numai că multe femei au ajuns să-şi cenzureze centrul afectiv în procesul de deschidere a centrului vorbirii. Vechile legende care relatează magia femeii creatoare. Este pasul următor pe care trebuie să-l facă bărbaţii ca să se echilibreze cu evoluţia femeilor. Şi se temperează singură. pentru a-şi manifesta compasiunea pentru bărbaţii care încep să-şi manifeste afectivitatea. centrul simţirii i se deschide subit. iar lumina corporală va iradia din inimă. să ucidă şi să domine întrucât nu a mai simţit nimic. Am afirmat că vibraţia bărbaţilor se va transforma într-un interval de timp mic. pe care o venerau deopotrivă cu femeile. Femeile trebuie să îşi redefinească ideile de feminitate şi putere. dintr-o dată. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 102 angels-heaven. fiindcă astăzi bărbaţii sunt deja într-o stare de confuzie. care le acoperă câmpurile energetice. Femeia şi-a deschis pentru prima oară gura în urmă cu treizeci de ani. este responsabilă pentru deciziile pe care le ia. Va fi o schimbare rapidă pentru ei. A ieşit în lume şi se simte puternică. De pildă.org ingerii-cerului. Femeia a convenit să-şi cenzureze centrul vorbirii pentru a-i permite bărbatului să preia controlul sistemului. Este frecvenţa care va predomina pe Terra. frecvenţele se vor amplifica sesizabil. Se întoarce cu spatele şi părăseşte laboratorul unde nu va reveni în veci. Să înţeleagă ce înseamnă să fii puternic ca femeie. Carapacea externă va dispărea. pe care îl emite apoi de jur împrejur. Dar totul se îndreaptă spre stabilitate şi egalitate. a născătoarei şi a celei care deţine puterea sângelui—forţă vitală—şi care o poate reda Pământului au fost uitate de mult timp. Într-un corp feminin. Nici femeile nu vor scăpa de impact. Poate să se plimbe acum fără voalul care-i acoperea faţa şi hotărăşte singură când şi cu cine să se mărite. şi bărbaţii îşi vor deschide centrul afectivităţii. care simte şi leagă vieţile una de alta. la fel cum şi bărbaţii trebuie să înţeleagă cum este să fii vulnerabil ca bărbat. când bărbaţii se vor lupta din răsputeri să-şi controleze sentimentele. Energia feminină. ori va fi deschis cu forţa. deoarece chakra din inimă se va deschide. Asta se va întâmpla cu vibraţia masculină. Îşi dau seama că nu le place ce li se întâmplă şi pun la îndoială autoritatea.

Nu sunt de genul:Am nevoie de tine să mă completezi şi să mă îmbărbătezi. În unele situaţii. Nu se va mai potrivi aşteptărilor voastre în noua viaţă. este calea către eul multidimensional. Când cele două limbi ale dublei flăcări se împreunează. Ambele genuri dezvoltă arhetipuri în vederea obţinerii unor versiuni de masculin şi feminin holistice. Şi viziunea asupra masculinului este distorsionată din considerente similare.Ca să se asigure că vă vor supune pe deplin în aceste ultime milenii. Bărbaţii devin interesaţi de ceea ce simt şi consideră: „Ce bine! Pot simţi asta!" şi nu cred că sunt mai puţin bărbaţi din această cauză. aţi venit să scuturaţi bine planeta şi să readuceţi lumina printre locuitorii ei. Nimic nu evocă imaginea feminină a puterii. masculinul şi femininul. Aţi rămas automate reci. E cazul să vă descoperiţi esenţa discreditată atât de mult timp. compasiunea şi hrănirea. pentru a forma un întreg. receptivitatea. Din cauza bărbaţilor şi a societăţii patriarhale care a condus planeta în ultimele milenii. iar cealaltă Spiritului. Fiinţele reîntregite sunt în căutarea altora de felul lor.'' Fiecare veţi fi compleţi în sine şi vă veţi alătura altei persoane completă în sine şi care vă oferă un teritoriu cu totul nou pentru a fi explorat. Fiinţa voastră trebuie să găzduiască cele două esenţe. Fuziunea celor două tipuri de energii vă determină să căutaţi entităţi în care se petrec fenomene asemănătoare. ţinând femeile subjugate. care cuprinde intuiţia. dorinţă şi liber arbitru. Societatea îi consideră pe bărbaţii sentimentali neputincioşi şi lipsiţi de masculinitate. Din punct de vedere cultural. a raţiunii şi a intelectului. nu de nevoie. Vă veţi. Fiţi atenţi la bogăţia energetică din versiunea feminină a sinelui. Bărbatul şi femeia trebuie să se completeze unul pe celălalt. creativitatea. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 103 angels-heaven. nici nu e de mirare că separarea s-a menţinut în toată această perioadă. a Zeiţei născătoare şi a afectivităţii. V-am atras atenţia că nu în afară trebuie căutat partenerul din dubla flacără. V-am mai povestit că sunteţi nişte cobai. stând alături de latura puterii. unde ea se contopeşte cu zeitatea masculină.ro . care îndeplinesc ordinele date şi rămâneţi în starea de separare care v-a fost impusă. nu să fie potrivnici. însă în ultimă vreme v-au făcut să degeneraţi incredibil de mult. Iar bărbaţii trebuie să descopere Zeiţa în ei înşişi. Nu v-aţi înţelege cu o persoană care nu s-a reîntregit încă. Vă veţi împreuna doar din dorinţă şi din recunoaştere reciprocă. recunoaşteţi latura intuitivă. ca să nu se mai încreadă în schisme şi războaie. fiindcă nu au o imagine clară a puterii feminine. în absenţa afectivităţii. Tot ea poate reactiva imensa Bibliotecă Vie de pe Pământ. Arhetipurile se apropie din urmă. iar femeile se străduiesc să ţină pasul apelând la acelaşi prototip masculin. Nu există în cultura voastră un panteon feminin. sunteţi întruchiparea vie a acestei esenţe. estratereştrii v-au impus un nou set de mituri. Ca femeie. pentru vindecarea şi reîntregirea lui. Mulţi veţi înţelege că instituţia căsătoriei nu are nici cea mai mică importanţă. Oamenii vor începe să vină spre voi fără să depuneţi cel mai mic efort. Una aparţine Pământului.org ingerii-cerului. Ei au pus bazele tuturor instituţiilor religioase. Veţi deveni modele pentru voi înşivă prin noile relaţii. experimentele au fost făcute din dragoste şi compasiune. Bărbaţii încearcă din răsputeri să-şi dovedească masculinitatea. S-a sfârşit cu separările inutile. Ţineţi cont că afectivitatea este mijlocul care vă poate scăpa de pe planeta aceasta. simţi ca niciodată în vreo altă relaţie şi veţi da relaţiei cu celălalt o personalitate proprie. Ca membri ai Familiei de Lumină. Trebuie să v-o creaţi. noi frontiere şi o nouă definiţie. ca şa stabilească relaţii bazate pe încredere. cu toată valoarea intrinsecă pe care o conţine. nu aveţi nici un exemplu de bărbat puternic şi sentimental deopotrivă.

asemeni unui monarh care primeşte ovaţiile supuşilor. Nimeni nu trebuie să vă iubească în locul vostru. În schimb.În încercarea de a integra extremele în acelaşi corp. puteţi accesa teritorii nepătrunse." Dacă vă acordaţi demnitatea iubirii de sine. Redeveniţi întregi. Toate vor merge după voia voastră. Cel mai greu vă vine să acceptaţi că meritaţi să fiţi iubiţi. Concentraţi-vă pe modul în care evoluaţi. să le facă să colaboreze în armonie perfectă. Apelaţi la androginul lăuntric şi determinaţi-l să accepte dialogul între extreme. sine al meu. nu pe ce fac cei din jur. Primiţi-le cu inima deschisă. Puterea şi reîntregirea vor trece de partea voastră fiindcă va iubiţi şi aveţi încredere în ceea ce sunteţi. Eşti minunat. pe sinele vostru. iubiţi-vă în permanenţă şi totul va fi în regulă. lipsit de informaţii despre adevărata istorie. Întâlniţi-vă cu voi înşivă şi declaraţi-vă: „Te iubesc.ro . vor ieşi la iveală alte şi alte dificultăţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 104 angels-heaven. ca să vă convingeţi că o meritaţi. veţi simţi schimbarea. fiindcă vă pot dezvălui multe. Dăruiţi-vă dragoste şi încurajări. Trebuie să realizaţi imposibilul. veţi realiza o transformare extrem de dificilă într-un sistem întunecat. Nu aţi venit să cerşiţi dragostea de la alţii. Mâi întâi.org ingerii-cerului. Eşti cel mai bun sine posibil. împreună cu acesta. compleţi. Sunteţi pregătiţi astfel pentru o relaţie cu altcineva care e complet şi.

ro . fiindcă celălalt este prea înspăimântător şi intens. dar şi să examinaţi cum v-aţi putea folosi energia sexuală prin toate eurile multidimensionale. Ea vă pune în legătură cu frecvenţa extazului. fiindcă nu aveţi un model de urmat. Dar dacă nu-i aşa şi ajungeţi într-o situaţie când nu mai comunicaţi şi nu vă mai ajutaţi reciproc. fiindcă relaţia în sine vă reflectă ca o oglindă. înfierbântându-vă. dincolo puţin.(20) Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei Atunci când biblioteca din voi a fost amestecată. În existenţa intimă se dezvoltă încrederea. Se numeşte orgasm. vă blocaţi unii centri ai simţirii. în afară de frica de a renunţa la gardă şi la limite. arătându-vă tot ce nu puteţi vedea din perspectiva voastră. deschişi. V-am vorbit de persoanele care se slujesc de lumină. Noi doar vă sugerăm că mai există şi altceva în afară de el. Fiţi credincioşi. dar nu este neapărat necesar să staţi lângă aceeaşi persoană toată viaţa. Nu datează din timpul acestei existenţe. În cazul mai multor parteneri. dar nu când le folosiţi ca pe o distracţie lejeră cu celălalt. Vi se parc greu să aveţi încredere în voi. cel în care trupurile şi spiritele vi se unesc în totalitate. V-a pistonat ca să vă ţină sub control. Monogamia tinde să se preteze majorităţii foarte bine deoarece vă găsiţi un corespondent stabil pentru frecvenţa voastră. Mulţi v-aţi folosit sexualitatea ca să vă distraţi. I s-a dat destinaţia de reproducere.org ingerii-cerului. genital. Multe altele. Uneori sexul nebun este nemaipomenit şi minunat. Este atât de prost înţeleasă pe Pământ. dar înţeleasă de puţini. Organele sexuale sunt căi ale plăcerii prin care se transmit frecvenţe curative şi stimulative pentru corp şi care conferă înălţare spirituală. puneţi-i capăt şi găsiţi pe altcineva care se acordă cu vibraţia voastră. Are un renume rău pe planetă şi chiar în propria voastră structură celulară. simţind că nu puteţi face saltul alături de persoana de lângă voi. minunat. în loc să vă exploraţi atât intim cât şi spiritual. arareori arc o legătură cât de mică cu spiritualitatea. Scopul său iniţial a fost răstălmăcit până în prezent. După ce au reuşit să-şi găsească partenerii potriviţi pentru o relaţie monogamă. intraţi în carapace şi vă rezumaţi la sexul primitiv. Cel mai bine este să vă limitaţi la o singură persoană. iar ADN-ul împuţinat până la limită de date şi de memorie. E musai să spulberaţi conotaţiile negative din jurul sexualităţii din chiar aceasta existenţă. De fapt. împărţiţi totul cu persoana de lângă voi şi alegeţi acelaşi drum. care va mijloceşte contactul cu divinitatea şi cu informaţia. fără să aprofundaţi intimitatea. Dacă este pentru toată viaţa. căutată de mulţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 105 angels-heaven. au atins aceste stări înalte de conştiinţă. să nu căutaţi libertatea pe care sexualitatea v-o pune la dispoziţie. Simţiţi cum se acumulează energii privind în ochii celuilalt şi. iar nimeni nu vă împiedică să încercaţi. din cauză că societatea v-a inoculat timp de mii şi mii de ani ideea că sexualitatea ar dăuna. Corpul a uitat orgasmul cosmic de care este în stare. ea invocă o spiritualitate eliberată şi care se priveşte pe sine ca pe un creator Şi totuşi. că ori de câte ori se petrece între doi indivizi. iar sămânţa voastră se împrăştie. Vă puteţi vedea cumva din exterior ori de câte ori aţi deschis un canal de comunicare prin sexualitate şi intimitate. este puntea care vă duce spre nivelurile superioare ale conştiinţei. ţine de mii de ani de practică eronată. Dar printr-o relaţie învăţaţi să vă încredeţi. aveţi tendinţa să vă ascundeţi identitatea: aici daţi câte puţin. Adânc în mecanismul sexualităţii găsiţi o frecvenţă tangibilă. desigur—ca o modalitate prin care specia şi-ar menţine esenţa şi s-ar conserva în timp. sexualitatea v-a rămas întreagă în corpul fizic.

Dacă femeile ar fi avut această capacitate în ultimele milenii. Iar ele au crezut. că sunt mult mai libere decât li s-a spus. Sexualitatea este o frecvenţă. nu vi s-a mai spus asta niciodată. alături de bărbaţi. a amintirilor şi a identităţii voastre. Ne cerem scuze de pe acum membrilor oricărei biserici. Numai sexualitatea vă mai permite acum să descoperiţi cum eraţi înainte. nu vedeţi biserica în ipostaza unei surse de informare.org ingerii-cerului. Iubindu-l şi cinstindu-l pe celălalt nu mai contează că sunteţi diferiţi ca bărbat şi femeie. oricât de infam vi s-ar părea sau de dificil. De obicei. de a intra în legătură cu eul spiritual şi cu creatorul spiritului lor şi. adoptaţi o atitudine neutră—orice aţi descoperi. Însă orice religie care informează operează pe frecvenţa adevărului. până astăzi. aţi fost trimişi în misiune pentru a conştientiza toate realităţile în care vă aflaţi. Cu acordul vostru. Bineînţeles. Istoria propriei sexualităţi vă afectează nespus sufletul. Nu arc nici în clin nici în mânecă cu heterosexualitatea ori homosexualitatea. Pricepeţi că aţi fost puşi să acumulaţi date şi să vă înţelegeţi pe voi înşivă. parte femeiască şi parte bărbătească. pe care le împliniţi în momentul fuzionării flăcării duble. Nu-i atât de complicat pe cât aţi fost făcute să credeţi. Acesta din urmă este partea multidimensională din voi—prin care sunteţi prezenţi simultan în mai multe forme. Ne place atât de mult să vorbim despre sexualitate fiindcă este un mister de nepătruns pentru pământeni. Ne permitem acum să imputăm Bisericii secretizările. Contează doar vibraţia iubirii şi căutarea ei. Ele au apărut ca organizaţii menite să controleze religia şi dezvoltarea spirituală şi să ofere multora un loc de muncă. Conştiinţa vă permite să abordaţi diverse frecvenţe. care o reverberează mai departe în tot corpul. dacă şi-ar fi putut explora sexualitatea fără teama continuă de a nu rămâne însărcinată. probabil că ar fi descoperit. prin comportamentul din viaţa sexuală. Datorită şansei pe care sexualitatea le-a acordat-o oamenilor de a-şi recăpăta memoria. să vă amintiţi adevărata identitate şi să modificaţi ritmul Universului acestuia. consideraţi că nu vă puteţi controla acea parte corporală. să impună ierarhii şi grupuri privilegiate. este în strânsă legătură cu cele două fiinţe umane care îşi provoacă reciproc plăcerea într-un mod care deschide frecvenţele conştiinţei. de a regăsi tărâmul spiritual interzis. Inclusiv în chestiunea naşterii. Omul nu a făcut decât să amestece o groază de norme externe în individualitatea expresiei sexuale. Tărâmurile spirituale au fost zăvorâte în calea corpului omenesc. indiferent de violenţa pe care o implică. Femeilor li s-a tot repetat că trebuie să suporte sexualitatea ca să-şi slujească bărbaţii şi nu pot controla procesul naşterii. I s-a creat o reputaţie foarte proastă sexualităţii. Decizia şi intenţia sunt cele două componente ale materializării. Mai degrabă. Dragostea trebuie dezvoltată în cadrul fiecărei relaţii. V-au convins că singurul motiv pentru care vă este oferită sexualitatea este ca să faceţi omuleţi. bisericile au ajuns să promoveze sexualitatea în scopul procreării.ro . Este tot ce v-a mai rămas după înlăturarea istoriei. Normal ar fi ca sexualitatea să fie explorată prin sentimente.Multe din fricile pe care le aveţi le-aţi creat singuri. A treia şi a patra chakră vă pun în legătură cu eurile emoţional şi compasional. Nu-i adevărat — trebuie să înţelegeţi că doar voi decideţi dacă să aveţi un copil sau nu. Nu vreţi să ţineţi seama de adevăr fiindcă uneori vă doare prea tare şi vă autopedepsiţi. care stabilesc legătura cu eul spiritual. Anumite şcoli mistice au avut oarece informaţii despre utilizarea tainică a MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 106 angels-heaven. în fond. Nu vă mai judecaţi. Puţine au fost cazurile când o biserică a ţinut să informeze într-adevăr oamenii. Descoperirea frecvenţei ultime a sexualităţii reiese din experienţa dragostei.

Pot apărea rezultate devastatoare chiar ia nivelul corporal. herpesul şi toate celelalte maladii cu transmitere sexuală. intuiţie şi. energia feminină trebuia să se retragă. Dacă acestea sunt determinate de frecvenţa dragostei. sunt noile boli: SIDA. Prin ele învăţaţi. Ca să recepţionaţi impactul integral al identităţii voastre. Vi s-a. Se contopeau printr-o experienţă care îi propulsa în alte sisteme de realităţi. cei doi îşi fac reproşuri unul altuia." Dar ştiţi ceva? Problemele pe care le întâlniţi sunt comorile voastre. puterea. dar nu vreau sa mă centrez afectiv pentru asta. că sexualitatea ar fi ceva rău şi dezgustător. Procesul este strâns legat de corpul mental. Este vorba aici de doi oameni care se împreunează fizic în modul pe care ambii îl acceptă şi creează dragostea. relaţionat la rândul său cu corpul fizic. Ziceţi cu toţii: „Vreau să evoluez." Conexiunea voastră cu eurile multidimensionale se face prin sentimente şi la acest nivel vă opintiţi de fiecare dată. intuiţia. vă veţi unifica multiplele corpuri ale sinelui multidimensional în cadrul corpului fizic.org ingerii-cerului. nu este pe placul nimănui. Să termin cât mai repede cu ea ca să n-o mai văd. corelat cu cel spiritual. Aţi citit prin ziare şi v-aţi speriat de propria Voastră exprimare. Ţinem să subliniem din nou că nu facem discriminări sau judecăţi despre partenerul alături de care vreţi să experimentaţi dragostea. se pot întâmplă lucruri incredibile. Femeia îşi înţelegea puterea. Îmi doresc o accelerare rapidă. ba chiar vă sfătuim să renunţaţi voi înşivă la (pre)judecăţi. Mai ştim şi că uneori. permiteţi încorporarea celor douăsprezece catene şi rearanjarea filamentelor fotocodificate. Mulţi au avut experienţe realmente profunde prin intermediul propriei sexualităţi. Corpul emoţional. care creează o şi mai mare repulsie faţă de sexualitate şi de exprimarea ei. energia şi înţelegerea sexualităţii tipic feminine au fost suprimate.org Unele astfel de programe de astăzi. Pentru ca societatea patriarhală să închidă cercul şi să pregătească planeta pentru noua transformare a conştiinţei. În timpurile recente—ultimii două mii de ani—s-a ajuns la ideea că femeile nu ar avea nici un fel de control asupra naşterii. Pur şi simplu nu contează că vă ataşaţi de un partener de sex opus sau de acelaşi sex. Mulţi aţi vrea să le vedeţi îngropate. Mai ştia şi că nu era obligată să dea naştere unui copil dacă nu şi-o dorea cu adevărat. aruncate la ghena de gunoi ca pe nişte lucruri mizerabile. Dar toate sunt parte din identitatea voastră pe care nu vreţi să o acceptaţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 107 angels-heaven. legătura cu spiritualul şi dorinţa de a da viaţă. Ori de câte ori integritatea şi dragostea lipsesc în împreunarea umană. Dar toate astea fac parte dintr-un program de marketing. lăsat intactă frecvenţa experienţei orgasmice prin sexualitate ca să vă puteţi aminti de identitatea spirituală. când intervine ceva neaşteptat. centrul afectivităţii. Pricepeţi? Înainte de restructurarea ADN-ului. vă împletiţi frecvenţele unul cu celălalt. În momentul când energia sau istoria personală vi se dezvăluie. îl categorisiţi cu cuvinte de genul: „Urăsc această parte din mine. Sunt parte a programului învechit. Cu mai multe mii de ani în urmă. în fond. Astfel. allthe-world-downloads. Dar secretul pe care vi l-am divulgat a fost ţinut cu străşnicie până acum. bucurie. cea mai întâlnită metodă prin care oamenii atingeau tărâmurile superioare şi se înălţau pe ei înşişi spre frecvenţe extra-planetare era unirea electromagnetică prin dragoste.sexualităţii. energia Zeiţei îşi desăvârşea lucrarea în mulţi. când viziunea socială era de sorginte matriarhală pe Pământ. că sexul trebuie practicat numai după căsătorie şi aşa mai departe.ro . fiindcă o împart unul altuia. Sunteţi toţi fiinţe electromagnetice şi când intraţi în contact fizic cu un alt om. Acceptaţi că dificultăţile proprii au toate un scop.

Fără poveşti ce v-aţi face? Fiţi atenţi la propriul organism. la câte îi poate arăta sinelui. chiar într-o simplă îmbrăţişare. Societatea v-a ordonat: „Asta-i bine. Redefinirea sinelui şi a filamentelor determină o nouă definiţie a identităţii. Poate să vi se pară confuz şi chiar înspăimântător să puneţi în practică ce învăţaţi acum despre voi înşivă şi despre fuziunea cu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 108 angels-heaven.V-aţi învoit să suferiţi mutaţii. liniştea. Căutaţi pe cineva care să dea un sens vieţii voastre. Blocaţi într-o situaţie care implică dragostea. permite un schimb de frecvenţe. Vă simţiţi singuri. Din voi. De fapt. Ea trebuie să strălucească în fiecare dintre voi şi. intimitatea. Sexualitatea este cea mai anevoioasă problemă fiindcă este sinele secret—cel de care vă tot ascundeţi. Sigurătatea nu e decât o stare psihică.ro . iar esenţele celor doi parteneri trec dintr-unul în celălalt. Vi se pare că fără o astfel de relaţie nu vă ridicaţi la aşteptările societăţii. Dacă nu găsiţi acea persoană. trebuie să luaţi în considerare toate inconvenientele de care v-aţi ciocnit până acum. Dragostea de sine şi renunţarea la căutarea permanentă a unui partener vă face să fiţi receptivi la ofertele altora. Însă de fiecare dată uitaţi şi vă îndreptaţi spre o nouă relaţie care să vă reîntregească. dar nu primiţi ce vă doriţi. fluxurile hormonale intracorporale vă invadează organismele. Aici este cheia. incomprehensibilă pentru voi. Călătoria trebuie să onoreze corpul fizic şi unicitatea sinelui în contact cu cei din jur. vă încredinţăm că e partea din voi de care vă temeţi cel mai tare. Dacă vă hotărâţi să alegeţi un anumit partener alături de care vibraţi. Treceţi prin modularea frecvenţei. Deşi refuzaţi să rămâneţi cu persoana respectivă. vă înfuriaţi sau vă debusolaţi. Sumedenie de entităţi roiesc în jurul vostru. nu rămâneţi niciodată singuri. Faceţi doar asta şi de cealaltă nu vă atingeţi. învăţând să o amplificaţi pentru pragul de informare constantă. din experienţa pe care v-o împărtăşim. Multora vă plac poveştile prin simplul fapt că vă captează atenţia. Dacă respectaţi un criteriu. mai departe. Aţi crescut cu acest model de comportament. poarta spre tărâmurile superioare ale conştiinţei. Aşa că ajungeţi în impas. după o experienţă sexuală vă este imposibil să eliminaţi din voi energiile celuilalt. experienţa sexuală rămâne datorită transferului electromagnetic. Acceptaţi lucrul cu sinele şi permiteţi-i evoluţia." Cine v-a dat legile? Cine a fost legiuitorul în toate cazurile? V-aţi blocat pentru că sunteţi incapabili să descifraţi simbolurile propriei voastre limbi. pe care părinţii şi societatea vi le-a inoculat. mulţumiţi cu corpul pe care îl aveţi şi cu identitatea recăpătată prin sexualitate. dragostea de sine şi folosirea propriei energii se vor transfera în relaţia cu celălalt. Nu are a face cu soţi sau soţii. Vă este frică să deveniţi apropiaţi de voi înşivă—să rămâneţi singuri cu voi. nu vă mai plângeţi celuilalt că nu se pliază nevoilor voastre. Veţi reuşi să vă vindecaţi rănile şi vă veţi aduce alinarea şi bucuria în suflete. Dar vor apărea alte aspecte. dragoste de sine şi intimitatea cu voi. căutaţi mai departe până când întâlniţi pe cineva care e compatibil. Obişnuiţi-vă să fiţi singuri. sexualitatea nu vă este extrem de clară din cauză că vă amplificaţi şi vă studiaţi frecvenţele. Din moment ce lumina este informaţie. Din acest motiv. mult mai înfricoşătoare. asta-i rău. de suprafaţă. Hormonii activează anumite energii la nivel intracelular. De nenumărate ori v-am arătat că atitudinea cea mai benefică este să iubiţi şi să cinstiţi Pământul.org ingerii-cerului. să vă confirme. aţi afla că o cantitate imensă de date este focalizată spre voi şi v-aţi dori să rămâneţi singuri pentru a vă concentra asupra recepţiei. să atrageţi lumina în corp şi să faceţi să înflorească Familia de Lumină pe Pământ. care se răsfrânge şi asupra sexualităţii. Experienţa sexuală. Momentan. Împreunarea corporală. Este foarte important să vă preţuiţi şi să nu vă mulţumiţi cu o dragoste aparentă. Dacă nu v-aţi mai plânge atâta de milă. vă vine greu deoarece căutaţi iubirea în afara voastră.

Sau poate că simţiţi stimularea sexuală şi rămâne să vedeţi ce e de făcut. dar nu doriţi schimbarea fiindcă vi se pare că nu veţi mai fi voi. Dacă v-aţi convinge caprin expresia sexualităţii v-aţi amplifica în cel mai înalt grad evoluţia. convinşi că veţi face tot ce vă stă în puteri pentru voi. Liniştiţi-vă mintea. Am nevoie de altcineva.celălalt. dacă vă repetaţi prin cuvinte.org ingerii-cerului. dar nici nu determină deschiderea circuitului. unde se află toate răspunsurile. Cum adică? Adică oriunde aţi fi. schimbaţi. Nu îl găsiţi formând un număr de telefon şi cerându-le celorlalţi soluţii. Uneori vă veţi îndepărta de astfel de transferuri. Frecvenţa o primiţi de la altcineva dacă între voi doi s-a înfiripat dragostea. Trebuie să fiţi conştienţi însă că în cadrul procesului evolutiv va interveni la un moment dat o temperare a sexualităţii. dacă vorbiţi sau tăceţi. mai ales cu cine să fuzionaţi prin sexualitate. Nu veţi mai fi compatibili. Veţi ajunge în situaţia în care trebuie să vă iubiţi ca şi când v-aţi ţine pe voi înşivă în braţe ca pe un nou-născut. mărginite din cauza proastei circulaţii a curentului electric. Potoliţi-vă mintea. unde să-l conectaţi şi unde să-l aşezaţi. Aveţi impresia că vă fragmentaţi. Lipsa dragostei şi a apropierii împiedică schimbul. fiindcă energiile se transferă între voi doi integral. Priviţi-vă fără prejudecăţi. Vi se întâmplă tuturor. Cu alte cuvinte. Nu-l puteţi auzi în cele mai multe cazuri fiindcă sunteţi fixaţi în modele comportamentale pe care ştiţi Că trebuie să le. Vă tot repetaţi: „Sunt întreg." înainte şi înapoi. Nu. eliberaţi-o din corp şi folosiţi-o în alte scopuri. Învăţaţi să utilizaţi energia stimulatoare a sexului fără să recurgeţi la vreo altă persoană. Sunt atras de acea persoană. ce mi se-ntâmplă? Îmbătrânesc oare? Mă ofilesc? Ce se petrece cu mine?" Nu vă îngrijoraţi. Ca şi cum aţi încerca să puneţi un picior de mărimea patruzeci şi cinci într-un pantof de mărimea treizeci şi cinci. Incompatibilitatea rezultă din nepotrivirea frecvenţelor. Cu un sistem nervos primitiv veţi avea experienţe sexuale extrem de limitate. Iubirea nu implică o constanţă eternă faţă de o singură persoană. Vă gândiţi: „Nu fac nimic deocamdată. exploraţi energiile practicând arta masturbării. El determină expresia afectivităţii la nivel individual. Observaţi-vă şi corectaţi-vă. Prin frecvenţa sexuală faceţi schimb între voi. Asta nu exclude sexul reuşit. vă este. Experienţa orgasmului determină vindecarea şi restructurarea întregului corp. După cum amperajul curentului electric creşte în permanenţă. Sunt propriul meu stăpân. dacă vi se pare că nu sunteţi aşa cum v-aţi dori să fiţi. tot aşa experienţa orgasmului creşte continuu în intensitate datorită conexiunilor tot mai complexe ale sistemului nervos. Cu cât conştientizaţi mai bine procesele. Ca să fim sinceri. fizic. eul interior va grăi. În loc să intraţi în criză şi să vă isterizaţi. dacă au loc reacţii chimice între voi şi un partener care nu vă este pe potrivă. aţi crea automat această experienţă fiindcă v-aţi simţi pregătiţi. cum vă folosiţi mâinile. circuitul se închide. Este pur şi simplu o relaţie atât timp cât relaţia este fructuoasă printr-un respect reciproc şi un schimb neîntrerupt de energii între voi doi. Să vedem ce se întâmplă cu energia din mine. Mulţi încă nu vă puteţi concentra pentru ceea ce este necesar. Sunt prea înfricoşat. Nam nevoie—ba am nevoie. fiţi atenţi cum sunteţi—cum staţi. nu pot privi. îi încorporaţi şi părţile rele. şi vreţi să rămâneţi întregi cu orice preţ. Veţi ajunge în situaţia în care nu vă veţi mai putea apropia de cei care nu operează la voltaje similare cu ale voastre. cu atât veţi putea să controlaţi cum să vă folosiţi corpul.ro . Când veţi învăţa cum să apelaţi la voi pentru a afla răspunsurile. Nu veţi reuşi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 109 angels-heaven. încrezători în legitimitatea şi îndreptăţirea ei. Găsiţi acel loc al tăcerii şi al seninătăţii. Ocupaţi-vă de energia care v-a fost încredinţată. Spuneţi: „Dumnezeule." Luaţi energia.

dar au tăgăduit puterea pe care o are de a deschide frecvenţele. paradigma s-a modificat. Mulţi veţi rămâne şocaţi amintindu-vă cum aţi întrebuinţat sexualitatea. Mare parte a energiei planetare din acele vremuri. Vibraţia sexuală a rămas conexiunea cu identitatea cosmică. V-aţi cheltui energia în încercările de a crea mecanisme de adaptare. „Doamne.org ingerii-cerului. Ar fi un efort copleşitor. în măsura în care aveţi un partener dornic să urmeze aceeaşi rută şi să fie deschis la schimbare. Vrem să pricepeţi că imaginea de ansamblu se anunţă mai grozavă decât a îndrăznit vreunul din voi să creadă. iar adevărul despre sexualitate a fost ţinut ascuns. Încrederi-vă în energia planului cosmic care va declanşa o nouă mutaţie pornind de la dorinţa voastră de a vă înţelege din ce în ce mai mult. A venit vremea unei noi revoluţii prin care vă veţi ataşa emoţional de o altă persoană. stabilind noi direcţii şi noi stiluri de viaţă. V-a fost dăruită ca frecvenţă. Deşi mare parte a datelor au fost răspândite prin tot corpul. Anii şaizeci au marcat deschiderea explorării sexuale. Dar aceasta nu este decât o variantă a fuziunii între oamenii care evoluează prin voltaje identice sau similare. a evidenţiat o nouă paradigmă care v-a separat de generaţiile anterioare. Însă alături de o persoană care evitaşi se închide în sine. Aţi fost manipulaţi şi vi s-au impus graniţe. însă conceptul a fost greşit înţeles şi înstrăinat într-un final. nu veţi reuşi. Tânjiţi cu toţii după profunzimea relaţiei dintre doi oameni uniţi prin vibraţii. nucleul vostru dur. Într-o clipită. Aţi abandona şi nu v-aţi mai încumeta să continuaţi fiindcă v-aţi diminua aşteptările. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 110 angels-heaven. Vă veţi aminti extrem de limpede diversele expresii ale sexualităţii după cum aţi trecut prin realitate—ca bărbat şi ca femeie. este acela al sexului. În următorii ani expresia sexuală va îmbrăca noi dimensiuni. exploratori avizi ai sexualităţii. Dacă vi s-ar fi indicat calea spre ieşire. aveţi nevoie de un adaptor. alăturată inhalării experimentale de substanţe halucinogene. V-aţi separat de generaţiile care credeau în război şi nu simţeau—generaţia care îşi exprima sexualitatea numai în întuneric. probabil cu hainele pe ci. Aţi sfărâmat paradigma în multe feluri. În străinătate. cine ar mai fi putut să Vă controleze şi manipuleze? Populaţia trebuie să renunţe la conotaţiile negative şi la prejudecăţile cu care au încărcat experienţa sexuală timp de atâtea milenii. Trebuie să vă formaţi singur unul. Puteţi să-l folosiţi ca metodă de a vă aminti cine sunteţi şi ca să modificaţi frecvenţele corporale.Veţi afla importanţa hranei din vibraţii prin fuziunea sexuală. Dacă există un domeniu pe care toţi sar să-l judece. Realitatea în care vă aflaţi ne interesează fiindcă aveţi la dispoziţie atâtea indicii despre cum să deşteptaţi lumea. să străbată sistemul nervos şi să vă alipească minţii cosmice prin ieşirea din corp. V-au confirmat că vă poate ajuta în procreere şi orgasm. Ar fi epuizant să vă adaptaţi în permanenţă la noi şi noi vibraţii ori de câte ori v-aţi implica într-o relaţie sexuală. Acceptaţi că pe Pământ sexualitatea a fost punica către frecvenţele superioare. Veţi creşte. sex eliberat şi dragoste şi corpurile la vedere!“ aţi exclamat. aparatele electrice nu se potrivesc la prize. Graniţele s-au îndepărtat instantaneu. Trebuie să fii îndrăzneţ pentru asta. Aveţi toţi idei bine înrădăcinate despre ceea ce e bine şi rău din punct de vedere sexual. Unii au refuzat să se sincronizeze acestor frecvenţe fiindcă sexualitatea i-ar fi purtat pe aripile libertăţii şi ar fi putut înţelege multe.ro . V-aţi speriat fiindcă nu aveţi deocamdată un model de urmat. A fost ceva minunat. De aceea. capacitatea de a crea viaţa: v-a fost lăsată ca să înţelegeţi care este esenţa fiinţei voastre.

ro .org ingerii-cerului.MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 111 angels-heaven.

vă văitaţi zicând: „Mai avem nevoie de ajutor şi de data aceasta. Părăsiţile pentru a reveni în deplin control al voinţei şi pregătiţi să le folosiţi cin nou ori de câte ori MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 112 angels-heaven. plini de viaţă? Cum să răspândiţi liniştea pe Pământ? Oricare ar fi dorinţele. în ciuda experienţei bogate. măcar o dată pe zi trebuie să aibă exerciţiul vostru. Cultivaţi-le şi folosiţi-vă de ele pentru a strânge informaţii şi a modifica probabilităţile." Lăsaţi-vă călăuziţi pe calea care vă duce la destinaţie garantat. Poate că dorinţele voastre par altora. Conştienţi de propria valoare. Chemaţi-le la sânul vostru: „Vreau să trăiesc în armonie. Ce vă face să vă simţiţi uşuraţi. mai întâi în afara culoarelor timpului şi apoi în propriile vieţi. proaspătă. La sfârşitul exerciţiului. limitaţi. ca şi cum v-aţi ţine bine pe picioare.ro . Puteţi face o sumedenie de alte lucruri. ei bine. metodele cele mai eficace sunt intenţia. Imaginaţi-vă o rază care se infiltrează în toţi centrii chakra. să vă stabiliţi clar ce doriţi să experimentaţi la începutul fiecărei zile. care vă susţin capacitatea de recepţie şi interpretare a datelor. Este cel mai eficient conductor. nu se ştie cât timp v-a mai rămas de petrecut pe Pământ—ori în dimensiunea actuală. Frecvenţa ei o denumim pilon sau fascicul de lumină. Ca o concluzie. Deschideţi centri energetici din corp şi din afara lui prin invocarea luminii. ţineţi-le vii în suflet. Iar dacă reuşiţi să parcurgeţi toate cele treizeci şi trei de rotaţii. capabile să vă modificaţi frecvenţa extrem de rapid. Cel puţin treizeci şi trei de rotaţii. Recomandăm de asemenea şi alte exerciţii celor care doresc o accelerare subită a energiei: rotaţia. însemnând un total de nouăzeci şi nouă de rotaţii. Formula nu este deloc complicată. şapte în interior şi cinci în jurul corpului. ca să le pot împărţi cu cei din jurul meu.(21) Legământul de a evolua tridimensional În ceea ce ne priveşte. numai că trebuie să activaţi memoria internă ca să le accesaţi. Puteţi atinge numărul de rotaţii printr-o evoluţie lentă. Vă menţine sistemul deschis şi operaţional. De două sau trei ori pe zi acordaţi-vă câteva minute limpezirii gândurilor. trebuie să descoperiţi în voi lucrurile care vă fac fericiţi. dar aţi menţine rotaţia în continuare." N-aţi fost crescuţi cu o astfel de mentalitate. indiferent de câte ori v-aţi învârtit. Procesul este menit să accelereze mişcarea circulară a sistemelor chakra. Am observat că unii. Puteţi să o accesaţi zilnic. vortexuri care din momentul activării se rotesc neîncetat. imposibile. Sunt centri informaţionali. purificată. deschideţi larg ochii şi legănaţi-vă spre stânga şi spre dreapta. Să am de toate din belşug. creează o mişcare circulară care antrenează la rândul ei filamentele fotocodificate—ele se restructurează şi ajung să formeze cele douăsprezece catene ale noului ADN. împreunaţi-vă palmele la nivelul pieptului. Vreau să fiu sănătos şi plin de energie creatoare. Deplasaţi-vă de la stânga spre dreapta. Astfel. numărând şi învârtindu-vă în paralel. vă recomandăm să beţi cât mai multă apă. respiraţia. de trei ori pe zi. Mai este însă una. Întrucât sunteţi fiinţe electronice. Este vital pentru cei care doresc să ajungă într-un echilibru corporal deplin să exerseze constant un program de respiraţie profundă. întrebuinţarea pilonului de lumină şi rotirea. Deprindeţi-vă cu stările modificate de conştiinţă şi menţineţi controlul orice ar fi. ca să pot trăi viaţa din plin. învârtiţi-vă şi concentraţi-vă privirea asupra degetului mare.org ingerii-cerului. locuinţa şi hrana să nu-mi lipsească. de preferinţă de izvor. toţi deţineţi informaţiile. Importanţa respiraţiei are de-a face cu oxigenarea întregului organism. Ţineţi-le strânse.

trebuie să le simţiţi pe toate direct. ar fi doar o sursă de murdărie. fiţi atenţi cum vă folosiţi de ea. Se va amplifica întrucât conflictul se poartă pentru supremaţia unei singure frecvenţe. creezi o sursă constantă de energie. pungilor de gaze naturale sau cascadelor şi le combini cu voinţa omului.veţi mai avea nevoie. citiţi o carte şi lăsaţi lumina solară să vă învăluie. Cei care ştiu să manipuleze astfel de surse devin foarte bogaţi. În lipsa unei fermităţi a identităţii. intraţi cu picioarele în apă. Aşezaţi-vă lângă un copac. V-ar suprasolicita sistemul. Modificările de frecvenţă şi fluxul mereu mai intens de lumină către corp determină o capacitate amplificată de recepţie a datelor. Vi se oferă o resursă naturală extrem de preţioasă. Toate sunt elemente primordiale ale planetei. Cu cât sunt mai multe conştiinţe planetare care să aibă astfel de capacităţi. uitând că misiunea voastră trebuie să se desfăşoare pe Terra. exerciţiul şi puterea voinţei. uitând cu totul de lumea înconjurătoare. Luaţi un scaun şi aşezaţi-vă în lumina soarelui. Sau înotaţi. Veţi simţi fluxuri imense de energie şi veţi putea să le redirecţionaţi unde şi când aveţi nevoie de ele—devenind astfel supra-oameni. dovedită de capacitatea de a uni dimensiunile se va extinde asupra sistemului nervos. sau n-aţi şti cum să o interpretaţi şi atunci v-aţi panica. Mulţi dintre cei care habar nu aveau de relatările cu extratereştri sau de metodele de perfecţionare corporală au devenit subit interesaţi. Dar veţi afla destul de curând că evoluaţi din ce în ce mai repede şi dacă nu sunteţi bine consolidaţi pe Pământ—de unde să coordonaţi celelalte euri—sistemul nervos poate claca. Veţi constata că în acele momente acceleraţia energetică va atinge cote extreme. fiindcă se cere primită. în ceea ce priveşte toate capacităţile şi virtuozităţile. Evoluţia întregii specii umane. veţi deveni cu toţii mult mai bogaţi. Tranzitul interdimensional. Ştiu cu toţii că mişcarea ia proporţii şi că lumea întreagă este în pragul schimbării. sub aparenţă umană şi ce trebuie să faceţi în aceste momente? Este esenţial să vă cunoaşteţi cât mai bine identitatea şi misiunea în astfel de momente. dacă nu sunt amenajări care să furnizeze petrolul atât de preţios? Fără amenajare. care să-i înrâurească de acum înainte pe toţi. Toţi sunteţi capabili să recepţionaţi şi să onoraţi energia. Mulţi vă doriţi să ajungeţi în tărâmuri înalte şi să poposiţi pe acele meleaguri. Din ce în ce mai multă energie va atinge Pământul datorită celor care o pot recepţiona acum. însoţit de modificarea frecvenţelor şi de accelerarea energiilor. Voi ce frecvenţă susţineţi. O metodă eficientă de a conştientiza identitatea este contactul direct cu pământul. Se aseamănă unui puţ de petrol. Conştiinţa clară a identităţii voastre vă va ajuta să pătrundeţi în toate aceste lumi. Conflictul între energii stă la rădăcina marii bătălii care va urma.ro . Ieşiţi în sânul naturii şi rămâneţi o vreme acolo. va MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 113 angels-heaven. nu puteţi accesa informaţia care vă sta la dispoziţie. care depăşeşte graniţele Statelor Unite. cu întreaga matrice a conştiinţei umane va suferi mutaţii mâi mari. Veţi fi nevoiţi să menţineţi echilibrul între mai multe lumi. care va deveni capabil să interpreteze informaţiile referitoare la transformările mondiale. Dacă o utilizaţi cu înţelepciune. Staţi pe loc! Poate nu înţelegeţi astfel de cuvinte deocamdată. Vi se mai întâmplă să vă plictisiţi de lumea în care vă aflaţi momentan şi atunci nu doriţi decât să primiţi date. mare parte din informaţiile pe care le cunoşteaţi cu toţii din surse secrete au foit fost făcute publice. Numai în cazul în care te foloseşti de darurile naturale de genul puţurilor de petrol. Aspectul esenţial al acestui proces de dirijare a energiilor este venerarea planetei ca izvor de înţelepciune.org ingerii-cerului. În ultimul an. La ce folos că există. Cum trebuie procedat? Sunt primordiale intenţia. Toate sunt aproape.

Nu înseamnă că blocaţi fluxul energetic în voi. Fiţi convinşi că emoţiile sunt benefice şi sigure. Planul misiunii voastre terestre iese la iveală cu cât săpaţi mai adânc. Dar şi osul serveşte ca suport eficace pentru informaţie. se raliază informaţiei. depăşind logica şi aprofundând experienţa. importanţa pe care trebuie să o acordaţi structurii scheletului. Permiteţi energiei să se scurgă din voi în pământ şi mai târziu veţi înţelege totul. fiindcă acolo este adevărata istorie a neamului omenesc. Trebuie să accesaţi informaţiile stocate în structura osoasă. ca traducător al informaţiei. Trebuie să recunoaşteţi toate versiunile de stări modificate. Se întâmplă să vă certaţi cu copiii şi ei să ţipe la voi. Exploraţi-i limitele. Mai curect ar fi să afirmaţi că în starea actuală a lucrurilor. Ori de câte ori le simţiţi. Credeţi că v-aţi rezolvat disensiunile cu părinţii. Lăsaţi-o să vă parcurgă organismul şi trăiţi starea de multidimensionalitate. dar nu încercaţi să o interpretaţi. Învăţaţi să manipulaţi simultan şi conştient mai multe realităţi deodată. trebuie să meţină controlul. Exerciţiile fizice vă vor ajuta să vă eliberaţi. aşteptaţi să vedeţi cum se comportă. Corpul. Vă va ajuta pe unii.determină transformarea rapidă a sistemului nervos care. Muşchii s-au mărit şi au împiedicat difuzarea informaţiei de la nivel osos. de unde să obţineţi o imagine multe mai clară a evoluţiei evenimentelor.ro . înainte fiindcă „performanţa" voastră aduce distrugerea. Nimic mai falş! Le puteţi controla în permanenţă. ca să permiteţi tranzitul informaţional ori de câte ori apare. Unii vă lăudaţi că reuşiţi de fiecare dată să vă depăşiţi afectele. menţinând Pământul ca sursă a decodării informaţii. Afirmaţi: „Ce minunat! Am mai găsit ceva aici. Ori de câte ori vă simţiţi plini de energie. Ţineţi minte trăirea. asta este opinia voastră. Străbateţi straturile de ţesut şi regăsiţi adevărul îngropat în trup. Ce MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 114 angels-heaven. Depistaţi frecvenţa respectivă şi menţineţi-o. cronică a experienţei personale din timpul vieţii. Punem iar accentul pe aceste cuvinte. nu aţi reuşi să înţelegeţi ce vi se întâmplă. îl îndrumaţi. Ele se pot transforma în frecvenţe interne prin care să accesaţi nucleul fiinţei voastre. că au o menire precisă şi că nu vă stau în cale. Scopul vi se dezvăluie fără aportul gândirii. Puteţi accesa corpul emoţional din momentul în care aveţi încredere deplină în afectivitatea voastră. De aici. Eliberaţi informaţia şi nu vă mai frustraţi considerând că aţi încheiat anumite capitole ale vieţii. ci doar că trăiţi respectiva emoţie fără să o valorizaţi pozitiv ori negativ—doar o trăiţi. Iar o altă persoană vă poate privi fără să aibă cel mai mic indiciu că fenomene atât de intense se petrec în sinea voastră. să ştiţi că sunteţi într-o stare modificată a conştiinţei. Dacă simţiţi starea modificată şi primiţi energie. Ca şi jocul din copilărie: ascundeţi ceva şi când căutătorul se apropie de acel obiect. nu mintea. chiar şi electrică. În situaţia în care analizaţi. „mai cald. trebuie să-i permiteţi tranzitul. Doar prin exerciţii fizice sau prin meditaţii cu cristale veţi putea să vă înălţaţi spre planul viziunilor. Ţesuturile musculare v-au folosit pentru a îmbrăca scheletul. Nu veţi mai reuşi mult timp de acum. lucru care vă enervează şi ripostaţi cu ţipăt—atunci scrutaţi-vă afectivitatea. Cum se manifestă ea? Orice astfel de stare vă îngăduie accesul la informaţia multidimensională.org ingerii-cerului. Aveţi nevoie de afectivitate. Libera fluctuaţie a afectivităţii va întregi experienţa. Informaţia este scrisă şi stocată în piatră. fierbinte!" Corpul întreg începe să freamăte când planul se apropie de desăvârşire. N-aţi mai ti pe planetă dacă n-ar fi fost necesar să transmiteţi toate energiile şi informaţiile Terrei. Este o opinie universală că emoţiile nu pot fi controlate. informaţională ori vindecătoare. Unde vă duce? Care-i pasul următor? Rupeţi-vă de evenimentul care a cauzat emoţia.

Toate la timpul lor. singura cale de acces către tărâmurile non-fizice este aceea a emoţiilor. Aceasta e viaţa lor. Animalele au fost oferite planetei pentru a vă însoţi. Trebuie să înţelegeţi că sunteţi mult mai mult decât entităţi fizice. încât se pierd în procesarea datelor. Aşa că trebuie să vă limpeziţi gândul şi intenţiile. temându-vă că după rezolvarea problemelor respective nu veţi mai găsi nimic interesant în viaţă. din cauza vibraţiei prea intense a unor alimente. Procesarea trebuie văzută în perspectivă. Trebuie să accesaţi toate corpurile emoţionale de care aţi fost atât de înspăimântaţi până acum. din cauză că trăiesc în cuşti metalice supraetajate. Lăsaţi corpul să se exprime liber. are o putere nemaiîntâlnită. Corpul mental şi corpul fizic merg mână în mână." Fiţi decişi în legătură cu ce doriţi.ro . Pentru ei. Să-mi schimb regimul alimentar. porcii şi găinile crescute pentru came nu sunt hrănite cu mâncare adecvată. Oamenii au tendinţa de a se ataşa de dramele personale atât de mult." Da.org ingerii-cerului. Trebuie să ascultaţi doar vocea organismului. iar alternativele vor ieşi la iveală. iar voi toţi sunteţi blocaţi într-un tărâm fizic. Corpul omenesc evoluează şi se transformă. poate deveni un stil de viaţă. Toate trebuiau să se întâmple sub auspiciile iubirii. E de dorit. să utiaţi tot ce aţi fost învăţaţi până acum. dându-le hrană potrivită şi ducându-i la abator cu milă şi dragoste cunoaşte diferenţa. iar cel emoţional şi cel spiritual la fel. deoarece corpul. Acela menţine un standard ridicat şi pentru viaţa animalelor. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 115 angels-heaven. încât nu vi se va mai părea nimic ieşit din comun. Fiţi atenţi la vibraţiile fiecărui lucru. Aşa au stat lucrurile mult timp pe Pământ. Iar voi înghiţiţi această vibraţie. Dar prezentul e diferit. Poate consideraţi că are nevoie de anumite combinaţii nutritive. Nu vă mai agăţaţi de nestematele trecutului. Mutaţia principală va fi corelarea datelor interne cu cele exterioare. iar el vă va spune de ce are nevoie. E bine că toată curăţenia pe care v-o faceţi acum e partea cea mai uşoară. Gândiţi-vă să vă schimbaţi regimul alimentar.bine!" Folosiţi-vă de experienţă ca de o mină de aur—ca şi cum v-aţi da seama că abia v-aţi născut şi sunteţi teribil de bogaţi. Toate câte vi se vor întâmpla vor fi din cauza voastră. să locuiească împreună cu voi. care. nu doar pentru voi. Corpul emoţional este legătura cu corpul spiritual. Toate lucrurile există mai întâi ca vibraţie. în aşteptarea unui alt festin. Expresia Vreau. Trăiesc în spaţii înguste şi majoritatea nu apucă să vadă lumina zilei. Îngăduiţi-vă schimbarea. în încercarea de a spori vibraţiile.. nu sunt ucişi cu dragoste. Nu vă mai simţiţi bine bine mâncând ce obişnuiaţi să mâncaţi înainte. Ce vă doriţi cu adevărat? Spuneţi verde-n faţă: „Vreau să evoluez. Vreau să folosesc intuiţia în orice împrejurare. Existaţi în mai multe realităţi. este nevoie de o examinare atentă a dramelor care vi se întâmplă. îi întorc dragostea şi ridică standardul vieţii omului. în schimb. însă. Din cauză că ultimul este de natură non-fizică. fiindcă aşa aţi fost învăţaţi să credeţi. Unele dintre cele mai bizare evenimente vi se vor întâmpla mai târziu. Cine locuieşte la ţară şi creşte găini şi porci. Mulţi îşi fac nevoile în capul celor de dedesubt. După cum ştiţi şi voi. Le sunt daţi steroizi şi antibiotice—numai hrană nu. Dar nu îi ajută cu nimic. Dar trebuie să vă hrăniţi şi să vă vedeţi în continuare de viaţă. Nu sunt îngrijiţi cu dragoste. se va îndepărta de anumite mâncăruri. La abator. Apropriaţi-vă acest ideal. Şi da. când veţi fi atât de obişnuiţi cu ele. E inutil să procesezi într-una şi să le răspunzi celorlalţi: „Nu apelaţi la mine. vitele. Ştim că mulţi v-aţi schimbat regimul alimentar.. Deschideţi căi ale conştiinţei către întreaga planetă. procesez. M-am adâncit în muncă şi nu pot să găsesec calea de ieşire. sunt adevărate festinuri prin care vă hrăniţi cu informaţie. să vă hrănească şi să vă apere dacă aveţi nevoie.

Cu fiecare exerciţiu pe care vi-l propunem. Unii v-aţi putut da seama că sunt conectate. Păstraţi în voi cunoaşterea şi informaţiile de cel mai înalt nivel. permiţându-vă să vă prezentaţi onorurile Mamei Terra. trebuie să participaţi la evenimente. Vă propunem o rugăciune trăită. Ştim că astfel de sugestii privind renunţarea la obiectele lipsite de sens vă zguduie pe unii. mai mult decât ciuruit şi el? E o provocare să renunţi la tot ce-ţi prisoseşte în viaţă. O parte a sinelui ia următoarea decizie: „M-am hotărât: voi urma această cale. creăm scântei de lumină care dezvoltă breşe. Veţi şti totul. dar e esenţial să o faceţi. în deplină cunoştinţă a adevăratei identităţi. ciuruită la subraţ de molii sau la partenerul pe care l-aţi dus în spate timp de treizeci şi cinci de ani. Ca şi cum v-aţi ruga în timp ce mergeţi şi vă trăiţi normal viaţa. În situaţia a doua. Dar. trebuie să vă hotărâţi ce vreţi sa faceţi cu dorinţa respectivă. artefacte sacre.ro . Aveţi cardul de acces la toate nivelurile de informaţie de pe planetă. Lucrurile ajung să existe fiindcă cineva s-a hotărât să le confere energie. deşi pot fi conectate încă de pe acum. încât îi afectează pe toţi cei din jur. însă deocamdată nu s-au activat. Ridicarea unui altar este fundamentală pentru activarea ritualurilor. creierul operează la capacitate maximă. Atunci. Va mai dura o vreme până când cele douăsprezece se vor activa complet. Prin noua viaţă veţi împărtăşi frecvenţa tuturor celor din jur. în funcţie de amintirile pe care le împărţiţi cu ea. noi şi cei asemeni nouă vă vom aduna pe toţi laolaltă în grupuri ca să vă reflectaţii unii pe alţii şi să vă încărcaţi cu energie electromagnetică. ritualuri şi ceremonii care să dovedească ataşamentul de care sunteţi în stare. prin care fiece moment să fie plin de însemnătate şi să vă călăuzească graţie modului de acţiune şi atenţiei acordate rugăciunii. veţi avea puteri telepatice. Energia creşte în funcţie de capacitatea voastră de a o controla. întrucât deţineţi cheia Bibliotecii Vii. dar şi eliminarea lucrurilor fără sens. v-am cere să deveniţi impecabilii Păstrători ai Frecvenţei. Ele precipită memoria celulară şi vă reaminteşte de străvechile învăţături pe care le purtaţi cu toţii în trup. scoţându-vă în afara evoluţiei. Ritualul vă plasează într-un prezent etern. Va veni o vreme când nu veţi mai avea nevoie de informaţie din exterior. Mai apoi. Nici unul dintre cei care au venit nu ar fi făcut-o fără să simtă impulsul. Nu există fiinţă în planul terestru care să nu simtă impulsul de a evolua. deoarece se petrece în interiorul vostru.org ingerii-cerului. cel mai important. Aşa ia amploare psihicul colectiv. Rugăciunea adevărată implică o conştientizare profundă a obiectelor din jur: altarul. la acţiuni. Indivizii trebuie să se orienteze singuri către multidimensionalitate. Toate portalurile deschise şi planurile MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 116 angels-heaven. Dar câţi v-aţi gândit serios să renunţaţi la haina purtată în ultimii cincisprezece ani. Cea mai mică modificare interioară determina emiterea unei frecvente de recunoaştere pe care o preiau ceilalţi. care să activeze maximal activitatea cerebrală. iar voi toţi veţi fi genii. Dacă ar fi să aspiraţi la ceva mai presus de orice. Ea este conştientizarea activităţii. Ce vreau să fac în continuare?" Dorinţa trebuie să apară prima.Adevărata sănătate este reunirea celor douăsprezece catene intracelulare. activează toate aceste învăţăminte. al fiinţei fără limite. Bisericile îi învaţă pe oameni să se roage şi să implore zeii pentru lucrurile dorite sau pentru iertare. Puteţi continua cu structurarea propriei vieţi conform dorinţei voastre exprese. Dar ca să o structuraţi şi să vă demonstraţi seriozitatea în raport cu ea. Cele din interiorul vostru provoacă vibraţii atât de intense. plimbându-vă pe străzi sau intrând la cumpărături în magazine sau odihnindu-vă cu capul pe pernă seara. Mâine s-ar putea s-o uitaţi. Fără să înţelegeţi raţional fenomenul sau să vă formaţi o imagine clară. Semnificaţia lor o stabiliţi singuri. Trebuie numai ca mintea individului să activeze voinţa pentru a o folosi în restructurarea realităţii. Totul poate fi umplut cu energie.

prin care puteţi să extindeţi celelalte euri spre vindecarea masivă a conştiinţei. iar Pământul este o Bibliotecă Vie. atât de profund MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 117 angels-heaven. Ne-am hotărât să venim pe planetă în lumină. Iubiţi-l. Şi procedaţi întocmai ca toţi ceilalţi pământeni. Ele nu ţin de domeniul fizic şi al celor trei dimensiuni spaţiale. Deşi nu vă promitem că dificultăţile vor înceta vreodată. aveţi grijă de el. Vă va transforma iremediabil. vehiculul fizic pe care îl ocupaţi momentan. Fiţi pregătiţi să vedeţi cu cine vă va face cunoştinţă lumina. apoi întărindu-vă şi apoi activând codul nucleic prin informare. de mii de ani: veneraţi şi zeificaţi totul. Nici un lider mondial nu va face treaba în locul vostru. mai întâi informându-vă. Este procedura pe care toţi şamanii din vechime o practicau şi o cunoşteau la perfecţie —un mod de a unifica formele inteligente de viaţă şi de a ajuta evoluţia omului. fiindcă sunt pregătite.ro . Să treceţi dincolo de graniţă. şi cine sunt. Trebuie doar să acceptaţi evoluţia. Doar de atât este nevoie ca să iniţiaţi contactul cu Familia de Lumină. Săriţi din ce în ce mai sus până când atingeţi tărâmul Spiritului. în afară de cazul în care părăsiţi planeta. lăudaţi-l. * Dragostea este experienţa de dincolo de lumină.prevăzute pentru perioada în curs tind să vă îndrume spre auto-motivare. nu vorbiţi urât de el şi menţineţi-l psihic la capacitate optimă de funcţionare. Puteţi compara acest avânt cu avântul de pe o trambulină pe care n-o veţi mai atinge din cauza înălţimii saltului. Experienţa va fi extrem de intensă. spre o evoluţie cât mai rapidă. mai bine zis. entităţile de lumină. Munca voastră trebuie să implice într-o mare măsură sinele. evoluaţi cu toţii către acest proces. să vă daţi drumul de acolo şi să rămâneţi suspendaţi în aer lângă solul solid. ca Păzitori ai Luminii sunteţi cu milioanele pe Terra." Vă vom momi şi vă vom împinge de la spate promiţându-vă o groază de recompense. Nu înseamnă că vă rătăciţi sau că moleculele vi se împrăştie haotic. ca să puteţi recepţiona toate transmisiunile şi informaţiile. Nu sunt suficiente cuvinte în vocabular ca să exprime amploarea emoţională a tărâmului non-fizic. chiar dacă modul de manifestare va fi diferit pentru fiecare. Dar ca să nu vă neliniştim peste măsură. Acum ne dăm şi noi seama că parte din misiunea noastră ca învăţători este să împărtăşim stilul nostru de viaţă sistemelor care evoluează. Fără frecvenţa informaţiei. Spiritul cuprinde o infinitate de idei. Să trăiţi în mai multe dimensiuni înseamnă să deschideţi canalele şi să rotiţi potenţiometrele pentru frecvenţe diferite. Sinele vă îngăduie să participaţi la joc. veţi putea simţi frecvenţa dragostei. Vă sfătuim să acţionaţi conform impusurilor care vă şoptesc la ureche. veţi dobândi până la urmă un control superior. fără să înţelegeţi că dragostea este în voi.org ingerii-cerului. în loc să fie în fiecare dintre voi. auto-accelerare. Dacă dragostea apare înaintea luminii. „Sunteţi membri ai Familiei de Lumină. mulţimile se vor pune însele pe treabă. crezând că dragostea este lângă voi. Cartea în sine este un proces şi un declanşator. înţelegerea ulterioară a infuziei multidimensionale cu lumină. Să recunoaşteţi ereticul care se zbate în fiecare din voi: partea care ştie şi care va spulbera realitatea actuală pentru a instaura noua paradigmă a conştiinţei. Cuvintecheie sunt ascunse în această carte. De lumină ca informaţie aveţi nevoie ca să găsiţi dragostea. cinstiţi-l. După informare şi. o consideraţi exterioară vouă. Învăţaţi să citiţi simbolurile şi să vă urmaţi impulsurile până la capăt. frecvenţa dragostei nu poate fi înţeleasă. Acum. Traiul multidimensional este un mod comun de viaţă pentru noi. Vrem să reuşiţi să ajungeţi până în vârful muntelui.

Veţi fi priviţi ca supra-oameni. Sunteţi nepreţuiţi. Dar cei care nu preiau vibraţia nu se vor putea apropia de voi. reflexia energiilor înalte îi va împiedica pe cei cu energii joase să vă vadă măcar. Trebuie să-i învăţaţi. vă cheamă să o răspândiţi—nu dându-le indicaţii celorlalţi. ar trebui să ştiţi. îngemănată cu cea a creaţiei şi cea a iubirii. să le arătaţi că stă în puterea lor să fie ca voi. Frecvenţa informaţiei. ca să le fie de folos. şi nu vedem vreun motiv ca să nu puteţi toţi.ro . Cei care pot controla fenomenele menţionate. ci permiţându-le să simtă modul cum vibraţi în momentul în care se apropie de voi. Dar nu înseamnă că trebuie să vă retrageţi dintre oameni. E direcţia de evoluţie a Pământului. Vibraţia vă va menţine conectaţi şi îi va învălui şi pe cei care vă urmează. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 118 angels-heaven. De fapt. vor fi foarte solicitaţi în perioada imediat următoare.încât vă veţi plimba abordând invariabil un zâmbet larg din care ceilalţi vor înţelege prea puţin.org ingerii-cerului. Numai voi ştiţi că este expresia unei vibraţii a extazului. Frecvenţele trebuie împărtăşite tuturor.

dimpotrivă. Ci să trăiţi în lumina adevăratei identităţi. Credem că materialul pe care vi l-am dezvăluit în carte va readuce la lumină cunoaşterea ascunsă din fiecare. a văilor cu tinereţe fără bătrâneţe. asistaţi în permanenţă de maeştri ai noştri. Oamenii se trezesc acum.ro . să o recunoaşteţi. Ea este esenţa cunoaşterii voastre. informaţii pe care le considerăm utile pentru scopul comun pe care îl împărtăşim cu voi şi care ne vor ajuta să acumulăm energii împreună. Considerăm că am inspirat planeta—deşi succint—printr-un mesaj care are cheia adevărului. Nu contează doar modul de armonizare a cuvintelor. Vă cerem să auziţi chemarea. ca şi cum evenimentele s-ar învălmăşi inexplicabil. care vor jalona riturile de trecere pentru toţi oamenii. a creativităţii nesecătuite. ca specie. Totalitatea evenimentelor în desfăşurare îşi sapă un curs propriu în realitatea individuală a oricărei persoane. învălmăşeala arc o ordine proprie. Nu să vă simţiţi rău. Chiar dacă vi se pare că se transformă în haos şi confuzie. a veşnicei pofte de viaţă. chiar şi potenţială. Prin mesajul final.(22) Fluxul de Lumină al Galaxiei Conştiinţa înseamnă trezirea maselor de oameni care locuiesc pe Pământ. Dar vă susţinem în încercarea de a escalada cele mai înalte piscuri ale conştiinţei proprii.org ingerii-cerului. cu numărul douăzeci şi doi. am vrea să regăsiţi confortul. Nicidecum să vă apucaţi să predicaţi sau să o daţi contra cost. a unor învăţături fundamentale—care implică şi o codificare. Cartea în sine determină uri proces de înţelegere şi interpretare. V-am prezentat. conflictele iniţiate. ca să ne folosim de vibraţia numărului douzeci şi doi. iar inspiraţia îşi croieşte drum printre toate. Vrem să vă urnim pe toţi din locul unde aţi înţepenit. soluţiile sugerate. determinându-vă să vă angajaţi că veţi deveni sursă de inspiraţie pentru voi înşivă. Ideile expuse. Evenimentele sunt orchestrate şi croite să vă reunească într-un colectiv. în căutarea confortului interior. Infuzia de unde luminoase la nivel galactic provine din viitor. să păşiţi în faţă ca membri ai Familiei de Lumină. să reamenajaţi grădina care este Pământul în ceasul marii sale treceri. Veţi mai găsi noi platouri ale conştiinţei şi un talaz galactic de lumină venind din viitor. schimbările din interiorul planetei. cu puteri mistice. în această versiune a realităţii. pe care o aveţi fiecare în amplul plan. Are rolul de a ademeni partea eului atât de mult timp ascunsă şi amorţită. contrafăcută şi. Vă va face să înţelegeţi versiunile diferite ale realităţii iluzorii. Simţim că veţi beneficia de orchestrarea pe care am dirijat-o din culise. În cele mai neaşteptate moduri. să conştientizaţi misiunea. prin portale deschise de voi la suprafaţa planetei. pe parcursul călătoriei îndelungate şi a poveştii pe care v-am destăinuit-o. din coduri şi aranjamente MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 119 angels-heaven. Este asociat cu transmiterea. multiple niveluri de informaţie sunt ascunse între paginile acestei căiţi. Îndrăzniţi zi de zi să străbateţi planeta trăind în lumină şi să o împărtăşiţi tuturor celor care vă ies în cale. să înfloriţi o data cu ea. de asemenea. să căutaţi în simplitatea fiinţei voastre scopul existenţei fiecăruia dintre voi. ne adresăm direct sufletelor şi inimilor fiecăruia dintre voi. Ea se desăvârşeşte sub pecetea lui douăzeci şi doi. Dorim să transmitem acest mesaj în capitolul final. Procesul de deplasare către noua octavă a înţelegerii—amestecul dimensiunilor şi înălţarea spre un nou teritoriu—îi va familiariza pe toţi cu înţelegerea morţii. Le vedeţi de jur împrejur şi simţiţi clătinările conştiinţei. Va fi nevoie de lumină. V-am stimulat pe fiecare în parte cu mesaje care dau de gândit. în noile acorduri ale manifestării luminii.

când stingerea vechii lumi este iminentă. Veţi arăta calea când ceilalţi sunt cuprinşi de disperare că nu găsesc soluţii prin metodele tradiţionale—care nu se mai pot aplica. care este cel sacru. veţi fi cu toţii strânşi ca fascicule de lumină. Corpul de lumină reprezintă mutaţia completă a speciei. Şi aţi ajunge la corpul de lumină.pe care nu e deocamdată posibil să le recunoaşteţi. Puterile. Ţineţi minte. aşadar. pentru a vă elibera din starea de soliditate. se regenerează de la sine şi se umple pe sine. Încetaţi să mai ascultaţi de societate! Vă va fi cel mai greu să vă eliberaţi de ea. mai liberă în exprimare şi care îşi caută sursa.org ingerii-cerului.ro . de tranziţie. Înălţarea frecvenţei vă permite transformarea în corp luminos. căci comunităţile vă vor ruga să le arătaţi alte căi în viaţă. Am sugerat prin carte că lumina va genera mare parte din haosul ce va să vină. Vor fi mult mai intense decât v-aţi aştepta şi se vor mlădia după conjucturile de moment. Edificarea corpului de lumină implică transformarea într-un supra-om. ca şi cum ai schimba canalele de televiziune între ele. adânc îngropate în fiinţa fiecăruia. dar vor preda întregii planete cele mai importante lecţii. Familia de Lumină. ceva moare şi altceva nou îi ia locul. veţi difuza prima infuzie de lumină în corpurile tuturor oamenilor. Este capabil să comunice atât în interior. La începutul zilelor ce vor veni. Vă vor cere să le arătaţi credinţa voastră de acrea realitatea prin gând. Veţi afla în anii următori că treceţi dincolo de viteza luminii prin cunoaşterea voastră. se vor arăta în toată forţa străvechile profeţii. cartea îşi propune să vă reamintească pe ultima şută de metri că toate vorbele noastre le ştiţi deja. cât şi între dimensiuni. trebuie să vă hotărâţi cu care rămâneţi. hrănindu-se din propria fiinţă şi capabil să proceseze o multitudine de date. Este parte a clădirii corpului de lumină—nu la fel de dens. E momentul să împărtăşiţi şi celorlalţi descoperirile şi minunatele căi de a manipula vehiculul fizic în vremurile de faţă. cât se poate de binevenite. Îl veţi simţi încărcat energetic. Care este sursa autorităţii voastre? Îngăduiţi-i sinelui intuitiv să preia comanda. Va conţine toate datele încriptate şi le va decodifica la comandă. Talentele voastre vor fi. Va jongla cu realităţile prin transferul de conştiinţă de la o locaţie la alta. Veţi nişte supra-oameni. Nu aveţi cum să fugiţi şi să vă ascundeţi. dacă mintea logică nu şi-ar face griji inutile dacă se poate sau ba. Pe măsură ce planeta se apropie cu paşi repezi de marea schimbare. mai tânăr. materia este lumină Captivă. Extinderea longevităţii prin regenerarea celulelor şi mărirea vieţii acestora revine la modă. Vă reamintim că fluxul de lumină al Galaxiei se întoarce din viitor şi are ca ţintă Pământul. iar impactul va fi resimţit ca şi cum planeta întreagă ar fi o conştiinţă unică. demonstrându-le că funcţionează prin vindecare şi să propuneţi alte idealuri de civilizaţie şi de cooperare. Corpul de lumină va îngloba materie parţial eliberată şi lumină. să intervină MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 120 angels-heaven. Prin edificarea corpului de lumină. care nu se auto-distruge. Evoluţia vă va prelungi cunoaşterea în timp şi o veţi trăi şi o veţi împărtăşi. milioane care faceţi loc în propriile corpuri talazului gigantic. Dar moartea este mereu urmată de renaştere. talentele şi informaţiile la care veţi avea acces provin integral din sinea voastră. Trebuie să fie suficient de mare ca să-i elibereze pe toţi cci captivi prin controlul frecvenţei. determinaţi restructurarea moleculelor—relaxarea strânsorii materiei. Cu toţii tânjiţi după asta. nu societatea decide dacă se poate sau nu. care implică spiritualizarea existenţei cotidiene. Aveţi în voi sinele social şi cel spiritual. Receptaculul vostru de lumină se va mări neîncetat. l-aţi putea simţi. Iar voi. Va deveni mai plin de viaţă.

În cuvintele de încheiere ţinem să vă mulţumim tuturor celor care recunoaşteţi sursa de lumină ca parte a identităţii voastre. Ne face o deosebită plăcere să vă susţinem de-a lungul acestui proces. Suntem aici în calitate de Familie de Lumină ca să vă redăm liberul arbitru şi libertatea de a evolua. Dacă abordaţi totulprin prisma ordinii şi a cauzalităţii divine. pe care nimeni alticineva să nu le valideze în locul vostru. Valul energetic poate fi simţit într-o multitudine de feluri. stea luminoasă. Cu siguranţă îi va catapulta pe toţi într-o versiune superioară a succesului.ro . totul depinde de fiecare. a fiinţei. fără ca eul propriu să înţeleagă neapărat totul. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 121 angels-heaven. care vă determină să citiţi cartea de faţă şi să urmaţi şoaptele care se răsfrâng în spirale aurii prin coridoarele propriei fiinţe. vouă şi întregii planete—în locul în care noua Bibliotecă Vie. va străluci peste orizonturile multor lumi inteligente. vă veţi deplasa rapid printre realităţi. trecutul vostru să se intersecteze cu prezentul nostru pentru a catapulta toată fiinţa spre o nouă octavă. în viitor. nu din cele trecute în amintiri. Vă onorăm. Aşteptăm ca. suntem aici să vă susţinem. De aici. vă recunoaştem.invariabil în situaţiile care vor urma.org ingerii-cerului. Experienţa provine îndeosebi din situaţiile în desfăşurare. cea mai înaltă.

Colectivul pleiadian număra iniţial de la şaptezeci şi cinci la o sută de entităţi. Acum se denumesc ei înşişi ca Pleiadieni Plus.com www. la finele unui periplu de trei săptămâni printre minele Egiptului şi Greciei antice. templele de-a lungul Nilului. Cu această ocazie. pentru care va fi veşnic recunoscătoare. Barbara Marciniak este un medium cu reputaţie internaţională din Carolina de Nord. determinându-i pe oameni să se descopere în lumea paradoxului. globală şi cosmică. Barbara a fost impulsionată să reviziteze anumite temple şi noduri energetice—Marea Piramidă de la Gizeh. More than 7000 pages in Czech and 18000 pages in other languages and 3000 pictures about Cosmic people you can find on the internet: www. Acropolele atenian şi minele oracolului din Delfi. a transferului paradigmatic şi a spiritualităţii.org MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 122 angels-heaven. I-a oferit oportunităţi nesperate de transformare personală. al ideii că Pământul caută în vremurile acestea să se rccreeze.angels-light. Barbara a înfiinţat cursuri şi centre de meditaţie pe tot întinsul Statelor Unite şi a mediat excursii la noduri energetice importante din Peru. Egipt.angels-heaven. afirmă ca au fost concepuţi cu ocazia Convergenţei Armonice.com www.(23) DESPRE AUTOARE Pleiadienii sunt un colectiv de flinte extraterestre din sistemul stelar al Pleiadelor. A început activitatea de channeling în mai 1988. Grecia.universe-people. Au vorbit prin intermediul Barbarei Marciniak din 18 mai 1988.ro .ashtar-sheran. Mexic.org www. indicând o unificare de forţe cu alţi extratereştri.cosmic-people. în Atena.org www.org ingerii-cerului. şi sunt născuţi în Atena. nouă luni mai târziu. Învăţămintele Pleiadienilor pot fi comparate cu cele ale şamanilor. Barbara este convinsă că experienţa ei cu Pleiadienii a fost un dar de o valoare inestimabilă. De atunci. Grecia. acel corp colectiv străvechi de conştiinţe care servea ca intermediar între tărâmul fizic şi cel spiritual. Consideră că siluirile în sine sunt legate de vortexuri energetice care adăpostesc cunoaşterea unui psihic superior. Bali şi Australia.

cz www.angelo-luce.sk www.hu www.cz www.org ingerii-cerului.cz www.universe-people.com.eu www.cz www.www.pl www.org www.hr MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 123 angels-heaven.cz www.vesmirnilide.es www.200-countries-download.nejsme-otroci.stahuje-cely-svet.org www.andele-nebe.angely-sveta.angeles-luz.anjeli-neba.cz www.sk www.andelesvetla.cz www.all-the-world-downloads.we-arent-slaves.andelenebe.de www.feny-angyalai.cz www.cz www.it www.andjeli-neba.cz www.stahuje-200-zemi.anjeli-svetla.anioly-nieba.anges-lumiere.ru www.org www.vesmirni-lide.andele-svetla.ro .himmels-engel.

engelen-hemel.web.nl www.ro www.www.eu www.ingerii-cerului.anjos-ceu.ro .org ingerii-cerului.cennetin-melekleri.se MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 124 angels-heaven.himmelens-anglar.tr www.angeli-raja.eu www.