You are on page 1of 22

PARALELOGRAMUL

D C

Este patrulaterul convex av¼nd laturile paralele dou¬ c¼te dou¬. Propriet¬@i: - laturile opuse sunt congruente; - unghiurile opuse sunt congruente; - diagonalele se intersecteaz¬ ”n segmente congruente (se ”njum¬t¬@esc); - laturile opuse sunt paralele §i congruente. ABCD este paralelogram « - [AB] Á [CD], [BC] Á [AD]; - ˆA Á ˆ C, ˆ B Á ˆ D; - [OA] Á [OC], [OB] Á [OD]; - AB ½½½CD (AB §i CD sunt paralele §i congruente).

A

B

D

C

A

B

D O

C

A

B

DREPTUNGHIUL
D C

Este paralelogramul cu un unghi drept.

O

A

B

Propriet¬@i : - are toate unghiurile drepte; - diagonalele sunt congruente; - diagonalele formeaz¬ cu laturile patru triunghiuri isoscele.

- m(ˆA) = m(ˆB) = m(ˆC) = m(ˆD) = 90o - [AC] Á [BD]; - † AOB, † COD, † AOD, † BOC isoscele.

AC ^ BD. . ˆBAO Á ˆDAO. D O Propriet¬@i: . . . .ROMBUL C Este paralelogramul cu dou¬ laturi consecutive congruente. .diagonalele sunt perpendiculare.diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor. ˆABO Á ˆ CBO. .ˆBCO Á ˆ DCO.† AOB Á † BOC Á † COD Á † DOA dr. ˆADO Áˆ CDO.toate laturile sunt conguente. B .diagonalele formeaz¬ cu laturile patru triunghiuri dreptunghice congruente.[AB] Á [BC] Á [CD] Á[DA]. A .

† AOB Á † BOC Á † COD Á † DOA dr. . B .[AB] Á [BC] Á [CD] Á [DA]. . . congruente. . . .AC ^ BD.diagonalele sunt perpemdiculare.dreptunghiul cu dou¬ laturi consecutive congruente.[AC] Á [BD].diagonalele formeaz¬ cu laturile 4 triunghiuri dr. O A Propriet¬@i: .m(ˆA) = m(ˆB) = m(ˆC) = m(ˆD) = 90o .diagonalele sunt congruente. . §i iso.are toate unghiurile drepte.rombul cu un unghi drept.P®TRATUL D C Este: . .are toate laturile congruente. . §i iso.diagonalele formeaz¬ unghiuri de 45o cu laturile. .

laturile neparalele.bazele.isoscel([AD] Á [BC]). (AB ½½CD) [AD]. . D C D C D O C A B A B A B . [BC] .dreptunghic (AD ^ BC).ortodiagonal (BD ^ AC).”n¬l@imea.TRAPEZUL D C A C' B Este patrulaterul convex cu dou¬ laturi paralele §i dou¬ laturi neparalele. [AB]. (CC' ^ AB).. [CC'] . [CD] . TRAPEZE PARTICULARE: .

. .unghiurile de la baz¬ sunt congruente. A B Propriet¬@i: .[AC] Á [BD] . ˆ C Á ˆ D. .TRAPEZUL ISOSCEL D O C .diagonalele sunt congruente.este trapezul cu laturile neparalele congruente.ˆA Á ˆ B.

Propriet¬@i: . . . .este paralel¬ cu bazele. .MN = AB + CD .LINIA MIJLOCIE ™N TRAPEZ D O M P A Q B N C Este segmentul care une§te mijloacele laturilor neparalele. 2 . [CN] Á [BN] ¤ .PQ = . AB − CD .este egal¬ cu semisuma bazelor.segmentul care une§te mijloacele diagonalelor este inclus ”n linia mijlocie. [DM] Á [AM].MN ½½ AB ½½ CD.segmentul care une§te mijloacele diagonalelor este egal cu semidiferen@a bazelor. [BQ] Á [DQ] ¤ PQ ½½ AB ½½ CD. 2 [AP] Á [PC].

.AM = AN ¤ MN ½½ BC. AB AC TEOREMA FUNDAMENTAL® A ASEM®N®RII O paralel¬ dus¬ la o latur¬ a unui triunghi determin¬ un triunghi asemenea cu cel dat. C .). AB AC BC C A M N B ™n plus: ˆA Á ˆ A. Deci † ABC ~ † AMN. MN ½½ BC ¤ AM = AN = MN .A M B TEOREMA LUI THALES O paralel¬ dus¬ la una dintre laturile unui triunghi determin¬ pe celelalte dou¬ laturi segmente propor@ionale. MN ½½ BC ¤ AM = AN . AB AC Reciproca: O dreapt¬ care ”mparte dou¬ laturi ale unui N triunghi ”n p¬r@i propor@ionale este paralel¬ cu a treia latur¬ a triunghiului. ˆ B Á ˆ M (a. ˆ C Á ˆ N.i.

 ∠A ≡ ∠M  ∠B ≡ ∠N  † ABC ~ † MNP «  ∠ C ≡ ∠ P .TRIUNGHIURI ASEMENEA A M N P B C Dou¬ triunghiuri sunt asemenea dac¬ au unghiurile congruente §i laturile respectiv propor@ionale.† ABC Á † MNP ¤ † ABC ~ † MNP . . † A'B'C' ~ † A"B"C" ¤ † ABC ~ † A"B"C" .† ABC ~ † MNP ¤ † MNP ~ † ABC.† ABC ~ † A'B'C' .  AB BC CA  = =  MN NP PM Propriet¬@i: .

U.L. P N ∠A ≡ ∠M  † ABC ~ † MNP «  AB AC  MN = MP  2.U. † ABC ~ † MNP « AB = BC = CA MN NP PM B C . LLL. U. B C A M † ABC ~ † MNP « P ∠A ≡ ∠M ∠B ≡ ∠N . N B C A M N P 3.CAZURILE DE ASEM®NARE A M 1. L.

raportul razelor cercurilor circumscrise. . §i iso.raportul razelor cercurilor ”nscrise. .raportul bisectoarelor.Dou¬ triunghiuri cu laturile respectiv paralele sunt asemenea.Propriet¬@i: . sunt asemenea. .Dou¬ triunghiuri dr. .raportul medianelor.Dou¬ triunghiuri cu laturile respectiv perpendiculare sunt asemenea.Dou¬ triunghiuri dreptunghice sunt asemenea « au o pereche de unghiuri ascu@ite congruente.Dou¬ triunghiuri isoscele sunt asemenea « au o pereche de unghiuri congruente. . .raportul ”n¬l@imilor. .Dou¬ triunghiuri echilaterale sunt asemenea. . .Dac¬ dou¬ triunghiuri sunt asemenea atunci raportul de asem¬nare al laturilor este egal cu: . . .

AB AC B D C TEOREMA DE ARIE A B' C' H A' C ™ntr-un triunghi produsul dintre laturi §i ”n¬l@imile corespunz¬toare este constant.RELA`II METRICE ™N TRIUNGHI TEOREMA BISECTOAREI ™ntr-un triunghi bisectoarea unui unghi determin¬ pe latura A opus¬ segmente propor@ionale cu laturile unghiului. ˆ BAD Á ˆDAC « BD = CD . AA ⊥ BC   BB ⊥ AC  ¤ AB · CC' = BC · AA' = AC · BB' CC ⊥ AB   B .

MB NC PA B TEOREMA LUI CEVA AN Ç BP Ç CM = {S} « AM ⋅ BN ⋅ CP = 1 .TEOREMA LUI MENELAOS A M P C N M. P « AM ⋅ BN ⋅ CP = 1 . N. A MB NC PA M P S B N A .

BC = a AD = h.RELA`II METRICE ™N TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC IP: C D AB ^ AC BD ^ BC CL: AB = c. AC = b. BD = m. c2 = am AC2 = BC · CD b2 = an (Teorema catetei) AD2 = BD · CD h2 = mn (Prima teorem¬ a ”n¬l@imii) AD · BC = AB · AC ah = bc (A doua teorem¬ a ”n¬l@imii) 1 = 1 + 1 1 = 1 + 1 h2 b2 c2 AD 2 AB 2 AC 2 BC2 = AC2 / AC2 a2 = b2 / c2 (Teorema lui Pitagora) . CD = n A B AB2 = BC · BD.

sin2 x / cos2 x = 1 . cos x sin x = sin (180o – x). ctg x = – ctg (180o – x). sin x o cos x = –cos (180 – x). 1 / ctg2 x = 12 . tg x = cos x . ctg x = cos x . 1 / tg2 x = 12 . C . ctg x = tg (90o – x). cos2 x = 1 – sin2 x sin cos x = sin (90o – x).ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE cateta opusa sin x = ipotenuza sin B = b a a c cateta alaturata b cos x = ipotenuza cos B = a cateta opusa tg x = cateta alaturata tg B = b B A c c cateta alaturata ctg x = cateta opusa ctg B = c b FORMULE FUNDAMENTALE sin x = cos (90o – x). x sin x o tg x = ctg (90 – x). tg x · ctg x = 1. sin2 x = 1 – cos2 x. tg x = – tg (180o – x).

FUNC`IILE TRIGONOMETRICE ALE UNOR UNGHIURI PARTICULARE 0o 30o 45o sin 0 1 2 2 2 cos 1 3 2 2 2 tg 0 3 1 3 ctg ý 3 1 60o 90o 3 1 sin 2 1 0 cos 2 15o 6− 2 4 220 30' 67o 30' 75o 2 − 2 2 + 2 6 + 2 sin 4 2 2 6 + 2 2 + 2 2 − 2 6 − 2 cos 4 4 2 2 tg 3 ý tg 2 − 3 2 −1 2 +1 2+ 3 2 +1 2 −1 2− 3 ctg 3 0 ctg 2 + 3 3 .

a AB2 · PC / AC2 · PB = AP2 ·BC / BP ·CP · BC (Teorema lui Stewart). sin A sin B sin C a2 = b2 / c2 – 2bc · cos A (Teorema lui Pitagora generalizat¬). 2 2 2 B M P C .A c b B a C RELA`II ™NTRE UNGHIURI ¦I LATURI a = b = c = R (Teorema sinusurilor). b 2 + c 2 − a 2 (Teorema cosinusului). cos A = 2bc a = bcos C / c cosB (Teorema proiec@iilor) ALTE RELA`II METRICE ™N TRIUNGHI A +c m 2 = b 2 − a4 (Teorema medianei).

2 r = raza cercului ”nscris. S= S = bc sin A . R = raza cercului circumscris a ⋅ ha . semiperimetrul.ARII A D c I r O B A' a b R C TRIUNGHIUL ha .formula lui Heron PARALELOGRAMUL DREPTUNGHIUL D b h a B C S = a·h S = ab·sinA D b A O a C AC= d S = a·b d 2 ⋅ sin O S= 2 A B . S = pr. 4R 2 2 S = p(p − a)(p − b)(p − c) . S = abc .”n¬l@imea din A. p = a + b + c .

BD = d C (B + b) ⋅ h S= D⋅d S= 2 2 B D O A . BD = d S = Dd 2 S = a2 · sin A D O a C O C BD = d S =a2 d2 S= 2 B TRAPEZUL D h A D' B B b C PATRULATERUL ORTODIAGONAL (ZMEU) AC = D.ROMBUL D A a B A P®TRATUL AC = D.

CERCUL ARCUL DE CERC (SECTORUL CIRCULAR) L = 2πR S = πR2 O u B A O A l = πRu 180 πR 2 u S= 360 PATRULATERUL CONVEX C B D O AC = d1. BD = d2 d d ⋅ sin O S= 1 2 2 A .

AM = h3. h = 3R . S4 = l2 2 2 HEXAGONUL REGULAT OA = R. l3 = R 3 .R= . OM = a4 R 2 l4 = R 2 . OM = a3.A O B M C D C O M B A E O M A D F C POLIGOANE REGULATE TRIUNGHIUL ECHILATERAL OA = R. S = 3R 2 3 . a3 = 3 3 2 2 4 l2 3 l 3 l 3 l 3 a3 = . S6 = . h3 = . AB = l3. a 6 = . S 4 = 2R 2 2 l 2 R= . 6 3 2 4 P®TRATUL OA = R. S3 = . R . 2 2 B . a4 = . OM = a6 3R 2 3 R 3 l6 = R. a4 = l . AB = l6. AB = l4.

. .