You are on page 1of 7

KAJIAN TEMPATAN

alam sekeliling serta kejayaan yang dikecapi negara. .TUJUAN 1 • Melahirkan murid yang berpengetahuan tentang peranan dalam masyarakat dan persekitarannya. 2 • Memupuk murid mengenali sejarah negara.

WAJIB Kepada semua murid tahun 4. 5 dan 6. . Pengenalan asas kepada mata pelajaran Geografi dan Sejarah.

TERBAHAGI TAHUN 4 TEMA 1 TAHUN 5 TEMA 2 TEMA 3 TAHUN 6 TEMA 4 TEMA 5 TEMA 6 .

Rumah sebagai keperluan asas manusia serta kawasan persekitarannya.Mengenali negara dan sejarahnya. Ekonomi dan kejayaan negara .

Perihal Kawasan Setempat . Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia 2.TOPIK TAHUN 4 1.

PEMARKAHAN Ujian Bulanan • Objektif • Subjektif - 30 soalan = 20 soalan = 60 markah 40 markah 100 markah 70 markah 30 markah 100 markah PKSR 1 dan 2 • Objektif dan Subjektif = • Folio/Kerja Kursus (WAJIB) = .