You are on page 1of 2

Fisa de lucru

Puteri
1. Efectuaţi : 32 + 135 – 08 + 23 =

……………………………………………………………………………………..
2. Scrieţi care este baza şi care este exponentul pentru a3

……………………………………………
3. Scrieţi sub forma de putere

: 42 · 83 · 25 · 16 =

4. Să se calculeze : [ ( 92 – 24 · 5 ) : 1 + 59 : (52)4 ] · 22 =
5. Stabiliţi dacă numărul

45 este pătrat perfect.

6. Efectuaţi : 42 + 175 – 09 + 32 =
7. Scrieţi care este baza şi care este exponentul pentru 73

……………………………………………
8. Scrieţi sub forma de putere

: 27 · 3 · 9 · 92 =

9. Să se calculeze : [ ( 92 – 24 ·4 ) : 1 + 59 : (52)4 ] · 22 =
10. Stabiliţi dacă numărul

97 este pătrat perfect.

11. Calculaţi : 20 + 03 + 14 + 41 + 52 =

8 17 şi 252 mai mare este numărul
………………………………………..

12. Dintre numerele
13. Calculaţi :

328 : 912 + 33 – 30 · [ 729 : 35 + 33 : ( 3 · 32 – 181 ) ] =

14. Calculaţi : 50 + 07 + 14 + 81 + 62 =

……………………………………………………………………………..
15. Dacă a = 4 şi b = 6 atunci ( a + b )2 =

……………………………………………………………………..
9 17 şi 352 mai mare este numărul
………………………………………..

16. Dintre numerele
17. Calculaţi :

730 : 4915 + 71 + 7 · [ 2401 : 73 + 72 : ( 7 · 72 – 3361 ) ] =

18. Să se rezolve ecuaţiile : 3x+3 = 243,.

b) ( 35 : 33 − 2 6 : 2 3 ) : 4 0 + 5 2 = . Efectuati respectand ordinea operatiilor: a) + c) ( e) (7+ = )∙ = ):64= 21. d) 4 5 ⋅ 83 : 16 4 = .19. 20. Să se efectueze: a) (10 + 2 0 + 30 ) ⋅ 32 − 2 4 = . Comparati numerele: a) x= + si y= - b) x= b) 35 + 5∙( d) (1+ ): f) ( si y= c) x= ):3= = ):[ si y= ∙27+ ]= . c) [113 ⋅ 112 ⋅ 110 ⋅ (117 : 113 )] 2 : (112 ) 7 = .