You are on page 1of 272

CHRISTINE FEEHAN Sötét herceg

A Kárpátok vámpírjai
ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

A szerzőtől előkészületben: Sötét vágyak

Copyright © Christine Feehan 1999 All rights reserved Hungarian translation © Gogolák Rita, 2010 © Ulpius-ház Könyvkiadó, 2010

Anyámnak, Nancy Kingnek ajánlom e könyvet, aki mindig méltányolta élénk fantáziámat. Szeretett férjemnek, Richardnak - ő az én igaz lelki társam most és mindörökké, e világban és a következőben is. Valamint barátnőmnek, Kathi Firzlaffnak, aki szereti a történeteimet, és buzdított, hogy osszam meg Önökkel is.

Első Fejezet Tovább már nem áltathatta magát. Mikhail Durbinsky lassan, határtalan fáradtsággal becsukta a bőrkötésű könyvet. Bevégeztetett. Tovább már nem képes elviselni. Az imádott könyvek már nem tudják elhessegetni létezésének tökéletes, komisz magányát. A dolgozószoba három falát a padlótól a mennyezetig könyvespolcok borították. Minden egyes könyvet elolvasott már, a legnagyszerűbbeket kívülről megtanulta az évszázadok során. Már nem tudtak vigaszt nyújtani. A könyvek táplálták a szellemét, de megtörték a szívét. A hajnal sem hozza meg az álmot számára, legalábbis nem a megújulást adó, gyógyító álmot; ő az örök nyugalmat keresi már, istentől vár irgalmat lelkének. Fajtája megfogyatkozott, szétszóródott, üldözötté vált, és lassan eltűnik. Mindent megpróbált már, bevetette összes fizikai és szellemi képességét, minden új technológiát. Mikhail művészettel és filozófiával, munkával és tudománnyal töltötte ki életét. Ismerte a gyógynövényeket és a mérgező gyökereket. Tudta, mik a férfiak fegyverei, és önmaga is fegyverré vált. Egyedül maradt. Egy kihaló faj az övé, és kudarcot vallott. Mint vezetőjüknek neki kellett volna megtalálnia a módját, hogyan mentse meg őket, akikről gondoskodnia kellett. De a férfiak közül sokan, feladván lelküket, élőhalott vámpírokká váltak kilátástalanságukban. Nem voltak asszonyaik, hogy fenntartsák a fajt, hogy visszahozzák őket a sötétségből, amelybe taszíttattak. Nem volt reményük a túlélésre. A férfiak alapvetően ragadozók voltak, a sötétség egyre nőtt és terjedt bennük, amíg már nem voltak érzelmeik, semmi, csak a sötét, gyászos, hideg világ. Mindegyiküknek szüksége lett volna rá, hogy megtalálja a hiányzó felét, az életpárját, aki majd kihozza örökre a fénybe. Emésztő bánat borította el. Felemelte a fejét, és kiüvöltötte magából a vadállati fájdalmat, a megsebzett állatét, aki volt. Nem tudta tovább elviselni az egyedüllétet. A baj nem is igazán az egyedüllét, hanem a magány. Tömegben is lehetünk magányosak, nem gondolja? Mikhail megfékezte indulatait, csak lélektelen szeme mozgott vadul, ahogy a ragadozó veszélyt szimatolt. Mélyeket lélegzett, bezárta a lelkét azonnal, miközben érzékeit kiélesítette, hogy megtalálja a behatolót. Egyedül volt. Nem tévedhetett. Ő volt a legöregebb, legerősebb és legravaszabb. Senki sem tudott áthatolni a védelmi rendszerén. Senki sem

közelíthette meg a tudta nélkül. Kíváncsian válaszolt a szavakra, és figyelte a hangot. Nő, fiatal, intelligens. Könnyedén újra megnyitotta elméjét, figyelve az ösvényt, ahol a szellemi lábnyomokat megtalálhatja. Én is úgy találom, helyeselt. Érezte, hogy visszatartja a lélegzetét, várta a kapcsolat folytatását. Egy emberi lény. Ki bánja? Érdekelte a nő. Néha kimegyek a hegyekbe, ott maradok egyedül napokig, és nem vagyok magányos, míg egy zsúfolt partin, emberek sokaságában, olyan magányos vagyok, mint még soha. Mikhail érezte zsigereiben a forróságot. A hang, ami kitöltötte a lelkét, lágy, muzikális és ártatlanul szexi volt. Nem érzett ilyesmit évszázadok óta, a teste nem kívánt meg nőt az elmúlt századok alatt. Most hallva ezt a hangot, egy emberi lény hangját, megdöbbent azon a tűzön, ami az ereiben száguldozott. Hogyan tud beszélni velem? Sajnálom, ha kellemetlenséget okoztam. Mikhail rögtön megérezte, hogy komolyan gondolja a bocsánatkérést. A fájdalma olyan erős, olyan borzalmas volt, hogy nem tudtam kitörölni a fejemből. Azt gondoltam, hátha lenne kedve beszélgetni velem. A halál nem válasz a boldogtalanságra. Úgy gondolom, ezt ön is tudja. Mindenesetre abbahagyom, ha úgy kívánja. Ne! Az ellenkezés parancs volt, zsarnoki utasítás egy olyantól, aki hozzászokott az azonnali engedelmességhez. Hamarabb érezte meg a lány nevetését, mint ahogy a hangja eljutott hozzá. A nevetés lágy volt, gondtalan, hívogató. Mindenkit utasítgat maga körül? Természetesen. Nem tudta, hova tegye a kacagását. A lány incselkedett vele. Érzelmek, indulatok. Úgy felhalmozódtak benne, hogy szinte kiáradtak. Európai, ugye? Gazdag és nagyon, nagyon öntelt. Mikhail elmosolyodott a kötekedés hatására. Sose mosolygott. Hatszáz vagy még annál is több éve. És még minden egyéb. Várta a lány nevetését, olyan sürgetően, mint ahogy a drogos érezheti a vágyat a következő adag előtt. Majd megérkezett, mély volt és üdítő, olyan, mintha a bőrét gyengéd ujjak cirógatnák. Én amerikai vagyok. Tűz és víz, nem gondolja? Rögzítette az irányt, felerősítette a kontaktust, ez a lány nem szökhet el tőle. Az amerikai nőket is meg lehet tanítani a helyes viselkedésre. Szándékosan vontatottan beszélt, várta a lány reakcióját.

Maga tényleg nagyon arrogáns. Mikhailnak tetszett dallamos nevetése, ízlelgette, testébe zárta. Érezte, hogy a lány álmos, hogy ásít. Annál jobb. Egy könnyed mentális nyomást küldött, nagyon finomat, arra a késztetvén őt, hogy elaludjon, s így szabadabban szemügyre vehesse. Hagyja abba! A lány reakciója a gyors visszavonulás volt, megsértődött, és gyanakodni kezdett. Visszakozott, olyan sebesen zárta be lelke kapuját, hogy Mikhail megdöbbent, miként lehet ilyen erős annak ellenére, hogy ily fiatal és emberi lény. Márpedig emberi lény, ebben biztos volt. Anélkül hogy megnézte volna, pontosan tudta, még öt órája van napkeltéig. Sem a korai, sem a déli napfényt nem bírta elviselni. Nehogy megijessze a lányt, óvatosan megvizsgálta bezárt elméjét. Egy gyenge mosoly legyintette meg szépen metszett száját. A nő erős, de korántsem elég erős. A férfi teste, acélos izmai és emberfeletti ereje vibrálón feloldódott, és halvány kristályköd formájában átszivárgott az ajtó alatt, kifolyt az éjszakai levegőbe. A cseppecskék gyöngyözve összegyűltek, egymásba kapcsolódtak, és hatalmas szárnyú madarat formáztak. A madár lejjebb szállt, körözött, majd keresztülsuhant a sötét égen, csöndes-halálos gyönyörűn. Mikhail kedvét lelte a repülés erejében, a szél átrohant a testén, az éjszakai levegő beszélt hozzá, titkokat suttogott neki, játék illatát hordozta, egy férfi játékáét. Csalhatatlanul követte a gyenge fizikai nyomot. Mindez olyan egyszerű volt. Forrón sürgette a vére. Egy emberi lény, fiatal, tele élettel és nevetéssel, egy ember, aki telepatikus kapcsolatba került vele. Egy ember, aki telve van szánalommal, intelligenciával és erővel. A halál és a kárhozat egy másik napra maradhat, amíg kielégíti kíváncsiságát. Az erdőszéli fogadó kicsi volt, ott állt, ahol a hegy és a telepített fák szegélye találkozott. A belseje már sötét, csak néhány lámpa izzott egy vagy két szobában és talán a folyosón, az emberek már nyugovóra tértek. Leszállt a lány második emeleti szobájának erkélyére, ott megpihent, az éjszaka részévé vált. A lány hálószobája volt az egyik, amely hirdette, hogy lakója nem tud aludni. A férfi sötét, égő szeme rátalált a tiszta üvegen keresztül, megtalálta és megkívánta. Finom csontozatú volt, telt idomokkal és karcsú derékkal, rengeteg hollófekete haja a hátára hullva figyelemfelkeltően rajzolta ki kerek fenekét. A látványtól Mikhailnak elszorult a torka. Tökéletes gyönyörűség: a bőre, mint a szatén, a szeme hihetetlenül nagy és eleven kék, hosszú, dús szempillákkal keretezve. Egyetlen kis részlet sem kerülte el a férfi

Ébren van? A kérdés csak bátortalan próbálkozás volt részéről. ahogy leoltotta a lámpát és lefeküdt. Az arcán a távolba révedő kifejezés. A Kárpátok asszonyai voltak a fény a férfiak sötétségében. nem örült a vágynak.figyelmét. . A fehér csipke hálóing rásimult a lány bőrére. ahogy a lány a kapcsolódást keresi vele. Mikhail figyelte. Az ő másik fele. hangsúlyozva keskeny mellkasát és vékony derekát. érzéki ajka körül. Micsoda erő. Azon vette észre magát. de kevesebb józan ésszel. Elméje megérezte a feszültséget. A mozdulat ártatlan volt. a pulzáló eret. nem válaszol. Teljesen megdermedt. ugyanakkor. Csak egy életpár tudja visszahozni a színeket és az érzéseket egy férfi életébe. Csak ebben a pillanatban döbbent rá. ragyogó színeket. mégis érzéki. nem merészeli megtenni. Mikhail merőn nézte. büszke tartású mellére. Áhítatos köszönetet küldött a mennynek. telt. egészen kis csomagolásban. A férfi azon vette észre magát. de nem nézett sehova. csupaszon hagyva nyaka ívét és elefántcsontszín vállát. úgy tűnt. Tombolt benne az önfeledt öröm az évszázadok óta tartó érzelmi űr után. Nélküle a vadállat lassan felfalja a férfit. és megrázta a fejét. amit benne keltett. feszültség húzódott telt. hogy előbb vagy utóbb bele ne őrültek volna. hogy életpárt szüljenek nekik. A lány az ablaknál állva a haját fésülte. Ahogy a csipke bőrére simult. Mikhail teste felhorgadt. különösen nem egy kis amerikai csitrinek. Ez lehetetlen. A lány bájos volt és csábító. hosszú karcolás maradt a puha fában. Az a néhány. A lába kicsi volt. Hirtelen félbeszakította az ábrándozást. látni engedve a sötét szorost a lába találkozásánál. A lány melle a hajkefe minden mozdulatánál hívogatóan felemelkedett. A férfiak elveszítették a színlátó képességüket. Bebörtönözve a madár alakjába. Kipróbálták már. amikor az érzelmek is kialudtak bennük. a kialvatlanságot. csak férfiakat képes világra hozni. egyedül a szürkésbarna árnyalat maradt nekik. mégsem jött álom a lány szemére. Látszólag reménytelen helyzet. Először úgy gondolta. akárcsak a keze. aki megmaradt. Kék szempár. Az övé. amíg csak a teljes sötétség marad. Ez az asszony így nem lehet az ő élete párja. hogy színeket lát. Senkinek sem lehet ereje fölötte. hogy a torkát bámulja. Mikhail érezte a benne levő fájdalmat. hogy elveszítse az önkontrollját. A szeme kék volt. Az emberek asszonyait nem tudták a maguk fajtájára alakítani anélkül. hogy követi a hajkefe útját. Ez lehetetlen. ahogy átüt a bőrén. Nem engedheti meg magának. meglepően sok erővel. Élénk. Karmok vájtak mélyen a korlátba. Nem voltak már fajtánkbéli asszonyok. Kék.

A lány nem tudhatja. körvonalazott érzések. Mikhail örült. Képtelen elengedni a lányt.. hogy így. tiszta. Az a természetem. micsoda izmokról beszél. szinte kényszert érzett. És ezt el is higgyem? A nevetése. hangja elmosódó volt. megérintette a szívét. mintha a szerelmét várná. De. hogy valamiképpen csalódást keltett a lányban. A lány elfordult az ágyon. szárnyalt magasan az erdő fölött. Vége. Biztatása lágyan továbbítódott. hogy ebben az állapotában veszélyesebb. vére lelassultak. A túlélése múlik rajta. Ez nem lehet a búcsú. Nem hagyhatja. nem fog újra előfordulni. Válaszolnia kellett. Éles. Volt valami a lány hangjában. Mikhail tudta. mintegy ház. sürgette lágyan. megdörzsölte a halántékát. úgy. és újra bocsánatot kérek.Tudom. mintha a lány tisztában lett volna vele. hogy valóban így van. Hogyan befolyásolhatná egyik lény a másik természetét. hogy megtegye. hogy kicsi vagyok? Akkora vagyok. hogy ráerőszakoltam magam önre. bár teljesen tudatában annak. mely olyan volt. lágy bőrt az övé alatt. Minél kevesebb benne az érzelem. hogy a férfi veszélyt jelent számára. Márpedig velem ezt ne tegye. Miért gondolja. Most nyugtalanul megmozdult az ágyban. Fáradt vagyok. Sajnálom. érezni a meleg. a tüdejét. Valódi érzelmek. hogy hall engem. a lány gondolatai. Élveztem önnel a beszélgetést. felébresztette az . Viszlát.ez a gondolat hihetetlenül felbőszítette Mikhailt. mintha fájna. Elrendezte a párnáját. Valami. amit inkább csak érzett. mint cirógatás a bőrén. A nő egy másik férfival . Nem volt tolakodó. hogy irányítsak. azt. valaki. A keze odasimult a vékony lepedőhöz. a kapcsolat megszakadt. De emiatt ne próbálja ki rajtam újra az izmait. kicsikém? A válaszmosoly kitöltötte Mikhailban az ürességet. mintsem megnevezni tudott volna. Miért akart irányítani engem? Ezt a lány nem csak egy vitathatatlanul értelmes kérdésnek szánta. hogy hallgathassa hangjának dallamát. Ez meggondolatlanság volt tőlem. felkorbácsolta a vérét. Szüksége volt rá. mint valaha. Indulatok évszázadok után. Az erőt kordában kell tartani. annál könnyebben fogja vissza magát.. Mikhail felderült és örömteli volt. Mikhail meg akarta érinteni azt a kezet. A férfi megérezte benne a sértettségét is. állat formájában nem tud mosolyogni. a lágy suttogást. Mikhail elrepült.

És emberasszony volt. Ő és fajtársai olyan állati ösztönökkel bírtak. Az elméje tele volt a lány képével. A teste váratlanul megfeszült. hogy az élet több puszta vegetálásnál. mint ő. Nem engedhet meg magának ily szenvedélyességet. Ezt a mohó szenvedélyt nem oszthatja meg emberi lénnyel . átjárhatatlanná téve bűbájjal. a karja kitárul szerelmét üdvözölve. és kíváncsiságát kizárólag intellektuális szinten elégíti ki. A teste visszautasította az engedelmességet. s megfürdött a patak ezüstjében. és lelassította a lélegzését. végtelen védelmező kényszert. Pedánsan bezárt minden ajtót és ablakot. ahogy torkának sebezhető íve feltárul neki. a benne felgyűlt energia lassan elernyedt. aki. nyugtalan fájdalmat. Egy emberi lény.túlságosan veszélyes lenne. hisz nem tejfölösszájú már. Mikhailnak azonnal tudnia kellett volna. minden belépési pontnál élesítette a védelmi rendszert. melyek már születésük előtt beléjük programozódtak. ha megfelelő távolságot tart. Ha majd feladja létezését. milyen lenne érezni. Újra felötlött benne a lány lágy bőrének emléke. Legjobb lesz. hogy milyen lenne a tenyere alatt. az az ő döntése lesz. öngúnyoló jelenetekkel. Mikhail nem emberi lény volt. meztelen testét a fehér csipke alatt. hogy a lányban van valami az ő fajtájából. Nem enyhe fizikai vágyat érzett. s minden erejével harcolna önnön természete megőrzéséért. Ahogy szárnyalt az erdő fölött. Mindez olyan gyönyörű volt. Alatta integető faágak kupolája. hanem vad. mielőtt leereszkedett a hálófülkéjébe. most. Sokkolta. Emlékeztette. Önmaga helyett a lány karjaiban egy másik férfi feküdt. de Mikhail rideg önfegyelemmel elfojtotta. Bársonyos hajtömegének képe felforrósította a testét. Becsukta a szemét. . A szoba védett volt minden fenyegetéstől. Egy emberasszonynak valahogy sikerült ezt tennie vele. követelőző. Halkan káromkodott. Nem volt szüksége a talaj gyógyító erejére a föld mélyében. hogy halálos mértékű birtoklási vágyat érez a lány iránt. erotikus. Vajon képes lett volna ilyesmit elérni más férfival is. évszázadok eltelte után rácsodálkozott a látványra. erős mindhalálig. a holdsugár átsütött a lombokon. hogy létezik nevetés. Látta az ágyban feküdni. az élni akarását. Felbecsülhetetlen ajándékot kapott. Ez a nő egy szabad asszony. A sokkolóan erotikus gondolatok már-már üldözték. Tökéletes kényelemben volt. felizgatta. Lefeküdt az ágyra. halálos őrület rázta meg. elkeseredettsége legszélére sodródott? Otthona védelmében elhelyezkedett.érdeklődését. Nyers.

suttogta megadóan a lány. érezte bőrének struktúráját. lesz olyan erős. a sajátomnak kiáltalak ki. mint gyengéd. Már tudnia kell. és megcélozta vele az elméjét. marta az éhség. a szoroshoz. kicsim. a tenyere rátalált a szoros belsejére. Elszorult a torka. mutatva neki. Aludj. megtalálni akarván a legérzékenyebb pontot. suttogta a szavakat a lelkébe a férfi sötét. cirógatta. még a buta lakkra is a lábkörmén. . Az ujjai mozogtak. halálos érzékiséggel. Gyötrő pontossággal felépítette a képet. A hangja rekedt és vad volt a vágytól. mint a selyem. hogy elmenjek hozzád és rád tegyem a jelemet. Mikhail pontosan érzékelte. Több volt. Itt az ideje. hogy a válaszom. és a teste tűzben égett. A keze megmozdult. nem. ahogy a szíve kétségbeesetten ver. A tenyere birtoklón lefedte a háromszöget. amivel küzdött a férfi ellen. Most már késő volt. hogy sajnálom. majd még a térdénél is feljebb csúszott. a teste megfeszült már előre. elég legyen! A könnyek gyöngyökként ültek meg a szempilláján és a lelkében. haja. az érintését. A férfi remélte. Válaszolj! Miért csinálja ezt velem? Ne tagadd meg tőlem. Én csak segíteni akartam önnek. a birtoklását követelte. Vészjelzései. Hagyja abba! A lány teste fájt miatta. Égette. ami nem kevés fájdalmat okozott neki. hogy képes legyen csillapítani az őrjöngő démont a testében. végigsimította. Erős ujjai vékony bokáján köröztek. figyelmeztette selymesen. amikor a lány felébredt. kicsim. mint a szatén. Mikhail becsukta a szemét. Átkozott. tantaluszi kínokat okozva. félelme belevájtak a férfiba. érezte mentális erejét. rátalált a selymes pihékre. A tenyerét felsiklatta a lábikráján. hogy mivel foglalkozott eddig. Már mondtam. Érintett már meg férfi így téged?. Válaszolni fogsz nekem. senki sem fog háborgatni már ma éjjel. bőrén lángoltak az idegvégződések. A lány véletlenül felébresztette a szörnyet. masszírozta. mint ahogy felmérte. Megszakította a kapcsolatot közöttük. teste kemény volt. kalapácsok verték a koponyáját. belenyomódott a nedves forróságba. A férfi keze feljebb siklott.Bőire. Minden részletre ügyelt. Hallotta. és izzadságban fürdött. hogy megállítsa a belőle szabadon kitörni akaró vadállatot. Szándékosan. amelyek a kincset védték. Kivételesen gyengéd leszek veled.

Raven Whitney harcolt a vastag köddel. Már megtanulta az évszázadok alatt.több annál. Érezte a különös megnyílási képességet a lány elméjében. hogy betegek és eltévelyedettek ösvényét kövesse. amely a szemét zárva tartotta és elnehezítette testét. mintha drog hatása alatt állna. Túlságosan kifárasztotta magát az előző lelki csatában a férfival szemben. . és melegséget. Gyengéden megérintette a lány lelkét. Lassan felült. hogy légzése megszűnjön. álmossá és ernyedtté vált. zavarodottság volt benne.Mi az? . Pillantása megakadt az ágy melletti asztalkán álló ébresztőórán. és fájt a feje. mennydörgött a homlokában. Bensejének mélyén valami előhívott valami ősit a lányban is. hogy van egy pont. Az ütés áthatolt az ajtón. sőt összekapcsolta a szívverésüket. de külön helyen. A lány csendesen sírt. és végül szempillái lecsukódtak. Gondolat és cél nélkül erős karjaiba burkolta. Azonnal össze kell pakolnia és elmenekülni. lesimította selymes haját. tátongó sebek lennének a lelkén.Mikhail becsukta a szemét az önutálattól. amelyek gyógyításra várnak. úgy érezte. Este hét volt. amíg a lány is lecsillapodott. Ez nem pusztán erős szexuális vonzalom volt most .Próbált nyugodt hangon szólni. mintha mentális erejét arra használná. a teste tűzben égett a férfi gondolati érintésének hatására. Aludj. Mit számított? Nem volt menekülés. és ez alkalommal nem akart harcolni ellene. Átaludta az egész napot. a lány a fogadóbeli szobájában. Tudta magáról. hogy megijesztettelek. mintha homokágyba süppedt volna. a szája a homlokát súrolta. és engedte. ahogy a férfi kívánja a nevetését hallani és az irgalmát elnyerni. aki négy sorozatgyilkost fedezett fel gondolataik nyomon követésével? És ez a . Talán sóvárog az ő vadsága után. és felhasította az álomréteget. kicsim. A figyelmeztető jel szétszóródott benne. Mintha friss. Szavakat mormolt a halántéka előtt. mielőtt lezárta a szemét. milyen könnyelmű. egyikőjüknek sem. enyhülést küldött neki. Bajban van. Sajnálom. a férfi otthona hálófülkéjében. Sértettség. hogy kiütött a mellkasán. bár a szíve akkorákat vert. nem lett volna szabad ezt tennem. lelassította. Álmot küldött neki suttogó parancsban. A hang visszhangzott a fejében. elsimította lelke redőit mélységes gyöngédséggel. Olyan volt. Ez eleve elrendeltetett. Együtt zuhantak álomba. most biztonságban vagy. A dübörgés az ajtón megismétlődött. Mikhail vele és érte lélegzett. Hisz nem ő az.

mint a múlt éjjel! Mindig olyan óvatos volt. kerülte a kontaktust. nem került közel senkihez. Felnyomta magát az ágyból. Egy más alkalommal. Igazság szerint izgatta. velejéig romlott sorozatgyilkost üldözött. Meg kellett próbálnia. jól van? . Egy nyolcfős amerikai csoporttal utaztak ide. ha a telepatikus erejét használta.Nem akart udvariaskodni. mint ő. Milyen a többiektől való különbözőség érzése.Nem vacsorázik velünk? . milyen természetességgel használta a férfi az erejét. csak elkapott egy kis influenza. a Kárpátokba. bár közel sem érezte úgy. Hogyan követhetett el olyan hibát. . Ösztönösen tudta. pihenni jöttem ide. talán egy óceánnyi elég lesz. . Raven megdörzsölte a homlokát. és arra az elhatározásra jutott. és az utolsó dolog. hogy az erős vízsugárral letisztítsa a pókhálókat. Mindig ez történt. ha képes rá. A lány tudta. amikor először itt étkeztek a vonatról leszállva. sosem érintett meg más embereket. hogy a fájdalma óriási. Reszkető kézzel igazította meg a haját. mert a tegnapi idegen annyi fájdalmat és olyan erős magányosságot sugárzott felé. hogy egy zsúfolt ebédlőben rengeteg emberrel körülvéve legyen. lassan bement a fürdőszobába. A gondolat elborzasztotta. Maradni akart volna. . tele aggodalommal. . hogy egyedül legyen és összeszedje magát az előző megpróbáltatások után. Jacob. Senkinek sem lenne szabad ilyen képességet birtokolni. Jacob. hogy csökkentse a fájdalomlökéseket a fejében. Azért jött ide.Jól vagyok. milyen az elszigeteltség. Shellyvel az ebédlőben. Nem akarta fárasztani magát. A férfi figyelni tudta őt. hogy tanuljon tőle.Sajnálom. . Csak fáradt vagyok. esetleg. így a beszélgetésükről csak homályos emléke maradt. Képtelen volt visszafogni magát. Múlt éjjel ismerkedett meg Jacobbal és a nővérével. hogy jól van. hogy befejezi az életét. Nagyon hamar ki tudná törölni az emléküket a gondolataiból. hogy valaki másnak is van az övéhez hasonló pszichikai képessége. Csak azért történt. gondolom biztosította a férfit. de Jacob és Shelly rábukkantak.tegnapi férfi ezerszer erősebb. hogy segítsen. Teljesen elcsavarta a tust. amihez kedve lett volna. Távolságot kell tartania tőle. Nem kívánta a csoport társaságát. ami felbosszantotta a lányt.Férfihang szólt. . hogy elszigeteltsége hatalmasabb az övénél. hogy a férfi is bír telepatikus erővel. személyes kontaktus nélkül. Azelőtt sosem találkozott ilyennel. Raven tegnap túl fáradt volt.Raven.kérdezett vissza a férfi panaszosan. de túlságosan ijesztő volt. amikor egy megrögzött.

és megijesztette. Nem fogok randevúzni önnel. . Erősítette a lelkét. hogy a férfi a régi világból való. Mindig is el akartam látogatni Budapestre. de még a lábujjaiban is hat. nagymenő. Hogyan csinálja? Csak egy leheletnyi cirógatás. Messze öntől és a bizarr játékaitól. És te is éhes vagy. hogy hazarohansz az Államokba. hogy az új ellenfél elijessze. hogy egy autó kis légterébe zárva kellene hosszú időt eltöltenie. Játssz velem! Most? A lány nekiállt befonni rengeteg haját. Rémülten meredt a vonatmenetrendre. Menj le vacsorázni. csak behajította a ruhákat és tisztálkodó szereket az ütött-kopott bőröndbe. hogy nyugodt maradjon. Igen. és helytelenítené az amerikai öltözetet. hogy kiszellőztesse az ördög bűzét a lelkéből. Érezte. Élvezte a szócsatát a lánnyal. Van önkontrollja és önfegyelme. hogy a férfi mulatott rajta. Úgy gondoltad. Sakk. jövök-megyek. Érzem.Pihenni jött ide. s az megigézte. ismételte. Ne áltassa magát. Kis hazudós. még akkor is. Talán Magyarországra. Semmiképpen. Sakk?. Itt nem kockáztat ártatlan életeket. A férfi hangja fekete bársony volt. önmagában is fegyver. Nem kellene. Megpróbálnál elfutni előlem. és találkozunk tizenegy órakor. és a tulajdonosa jól szórakozott. Sakkozol? Raven pislogott a különös kérdésen. Báját kihasználva képes lenne szerezni fuvart valakitől. Volt valami megnyerő a férfi hangjában. mély volt és gúnyos. a lelke még élőbb érzésekkel töltődött. És merre veszed az irányt? Mikhail lustán nyújtózkodott. vaktában. Mégis ez lenne két rossz közül a kisebbik. És időben el tud menni. kicsim? Raven belesüppedt az ágyba. a szíve hevesen vert. Gyorsan pakolt. Dacból kifakult farmert és horgolt kardigánt vett fel. hogy újra tisztának és épnek érezze magát. hogy fáj a fejed. Férfias nevetést hallott. Két napig nem volt semmilyen járat. fizikailag is kimerült volt. Felgyorsította a szívverését. egyre jobban bosszantotta. Pszichés adottsága kiszipolyozta. de az azt jelentené. ha közben a férfi ujjainak simogatását érzi az arcán. Előbb táplálkoznom kell. Tudsz? Persze. a teste felüdült az alvástól. Felemelte az állát. Az. Turista vagyok. ha használta.

szúró nyilakat lőtt a fejébe. és a hang elborította vággyal a férfi testét.Félsz. hogy időnként buta dolgokat csinálok. Miért harcolsz ellenem. Ez még rosszabb. mert ilyen erőt birtokol. a végén pedig mégis én fogok győzni. Tudom. Engem ne próbáljon meg kényszeríteni semmire. de megköveteli a feltétlen szolgálatkészséget. kicsim. Nem ez áll közelebb az igazsághoz? Rendre utasítasz. Elfelejted. Áztassa a fejét vödörbe. ha tudod. Éle volt a mondatnak. bárányokká alacsonyítja a többieket. A tónusa lágy. és hűtse le magát. Sajnálom. És nemcsak nyomást gyakorol. ha egyszerűen kérne rá. Nem fogja elvenni. hogy én késztettem valamire. aki követeli a játékát. Nem . hogy képes legyél így kommunikálni. amit nem akar odaadni magától. Próbálta a gondolatait kiüresíteni és olyan tisztává tenni. Ezúttal fenyegetés. A lány felnevetett. A lány felállt. Lehet. de könyörtelen. hogy ilyen úton jutok hozzá a legkisebb erőfeszítéssel. elkezdett hasogatni a fejem. hisz magamtól is megtenném. A lány megérezte a férfi zavarodottságát. Nekem pedig túl nagy hatalmam van ahhoz. hogy én vagyok az erősebb? Csak kínzod és kifárasztod magad. Raven érezte is a kényszert. hogy figyelmen kívül hagyja a szabad akaratot. Lemegyek vacsorázni. Biztosíthatlak. Mellőzhetné az arroganciáját. hogy a legtöbb emberi lény észre sem veszi. csöndes versengés lappangott a férfi hangjában. Miért kell kényszeríteni. de nem vagyok ostoba. mintha minden férfi gúnya sűrűsödött volna benne. mint egy letörölt tábla. hogy engedelmeskedjen. Egyszerűen csak azért. Mondd meg a neved! Ez parancs volt. A lány belebokszolt a párnába. A mondat merő gúny volt. Én nem próbálni fogom. kicsim. Olyan. háborgó gyomrához ölelte a párnát. Ez nem mentség arra. ki tudom erőszakolni az engedelmességedet. Még az udvariasság árán is? Néha alkalmasabb így. Az erőlködés fájt. még nem kellene fitogtatnia. hogy kikényszerítsem az engedelmességedet. hogy megfizeted az árát. Hozzá vagyok szokva. mint egy elkényeztetett gyerek. és összeszorította a gyomrát.

A neved. a képességét.hazudott. Tizenegy órakor jövök a sakkpartink miatt. A keze reszketett. Kedvelte a hangját. kérlek. buta férfiönteltségét. hogy néz ki: ártatlan. könnyen. A férfi a lelke belsejét érintette. a sötétségével. és megbetegítette. A vágyával. amennyire tehette. Tudta. mint előző este. Ez a rémületes dolog nem is lenne vacsorához illő téma. megérinteni egy másik lényt. amiket a romlott és eltévelyedett lelkű gyilkos okozott benne. szexi. mintha nem tudná. Raven minden eddigi ellenére elmosolyodott. sőt még a tévében is a legutóbbi gyilkossági nyomozás során. hogy a testére gondoljon. ha nem kellett azon aggódnia. Pedig csak a gondolatai által érintette. szerette. és nem megfosztottságot. Akarta a tudását. Raven általában kerülte a zsúfolt helyeket. biztonságosabb lenne emberek között lennie. a régi világot idéző eleganciáját. engedelmeskedett neki. félni. mint a férfi. hogy csatlakozik az asztaltársaságukhoz. Most mély lélegzetet vett. félni túl közel kerülni hozzá. Nem engedte meg magának. Akarta. hogy a fényképe mindenféle újságokban megjelent. felállt. Csábító vonzerő volt a hipnotikus hangban. mint fizikai vágy. Raven Whitney. és bemutatkozott Margaret és Harry Summers-nek. Óvatosan megcélozta az ajtót. Átszelte a szobát. belélegezve a folyosó levegőjét. Raven Whitney. hogyan védje meg magát a váratlan érzelmi hullámoktól. Ugyanannak a magánynak a fájdalmát érezte. és belépett az ebédlőbe. tudatában volt. Próbálta nem mutatni az ijedelmét. Raven lassan kiengedte a lélegzetét. üdvözölte Shellyt. Raven kényszerítette magát. a férfias nevetésben. Égett. arra várva. amit nem tudott pontosan megnevezni. milyen egyedül lenni. Ez több volt. Úgy érezte. aki megérti. kecsesen mozgott. Jó néhány asztal foglalt volt. ahogy kinyitotta az ajtót. mintha attól tartana. Vágyott rá. Szóval. Amerikaiak. a férfi elleni harc közben kifejtett erőfeszítés túl sok volt neki. Lefutott a lépcsőn. . milyen élővé vált ujjainak érintésétől. ez valami mély. A teste újra az övé volt. elemi erő volt. elérhetetlen. hogy visszamosolyogjon. nem akarta újra átélni a borzalmas rémálmokat. a beszélgetésükben. A kapcsolat hirtelen megszakadt. bizonyosan több. és besétált. Ő is vágyott rá. Rettenetes vadászó magányával. Jacob üdvözlő mosollyal felnézett. egyél és pihenj. Valaki. hogy megkönnyebbülést kéne éreznie. hogy felismerjék. hogy a férfi megállítja. kicsim. A kérés ünnepélyes udvariassággal hangzott. Nem akarta.

Egy rövid. Raven mégis túlterheltséget érzett. át a kisvároson. Mikhail kinyitotta a lelkét Raven felé. és a sötét árnyékban lehajtotta rá sötét fejét. közel az átváltozás veszélyéhez. és pajzsot vont maga köré. Régebben szinte megőrült ettől. ha a fájdalom. kicsit megtámasztva a fiút egy enyhe szédülés miatt. és alaposan belakmározott. Így férfinak kell lennie.érzékei most rozsdásak voltak . elborították a tobzódó érzelmek. . Évekkel ezelőtt . Mikhail belélegezte az éjszakai levegőt. amire szüksége volt. könnyed beszélgetés után Mikhail lágyan kimondta a parancsot. Néha ez is kevés volt. felfűzte a kettejük közötti fonalat. Kedvelte ezt a fiatal fiút. Most a körülötte folyó beszélgetésben. vagy ha valaki fizikailag is megérintette. Elveszthetné az önuralmát. amikor mindenki láthatóan jól érezte magát. amit akart. Raven leereszkedett a székre. Nem követhet el hibát. kiengedte a fiatal férfit a kábulatból. Sietve befejezte a dolgát. Visszaköszönt annak. Könnyedén mozgott az emberek között. a bánat túl koncentrált volt. Egy fiatal férfi mögé kúszott. a gyomra ellenkezve forgott. és követte. Raven. nyugodtan kezet rázva elváltak. erei duzzadtak az életerőtől. barátságosan nevetgéltek.Jacob előzékenyen kihúzta neki a magas támlájú széket. Raven. hogy a bőrük összeérjen. elérték a gyötrelem hullámai. Maga a pokol volt számára a közelség ilyen sok emberrel. aki ismerte. hogy képes volt „látni” is. kereste. ilyen félelmetes szexuális felfűtöttségben. A szaga egészségről beszélt. Nem tudná megérinteni egy másik asszony testét. barátságosan a fiú vállára tette a karját. Köztiszteletben állt. Mintha üvegdarabok hasogatnák a koponyáját. biztosítva magát. hogy a lány is érzi vele a kapcsolatot. majd megtanult védekezni.csinált ilyet. Ahogy felemelte a fejét.. hogy megtalálja a lányt. Óvatos volt. gyengéden megérintette a lelkét. aki jó fizikai állapotban volt. Vagy ha nagyon beteg. gonosz ember jelenlétében volt. Öntudatlanul kereste a kapcsolatot vele. újra beszélgetésbe elegyedtek. Mint egy védtelen gyereket. Veszélyes lett volna most.Foglaljon helyet. felnéztek rá. és érzelmeit szigorúan uralma alatt tartotta. Óvatosan elkerülve. Nem volt képes egy falatot sem enni. Lassan mozgott. Asszony nem lehet. . ismerte a családját is.

a hirtelen csillagtalanná vált éjszakát. Engedje el! Csönd volt a válasz. hogy rátette a kezét. ijedelemmel figyelve a kinti feketeséget. furcsán csendes lett. bármilyen mentális erősítés nélkül is ijesztőbb.Raven két pár társaságában egy asztalnál ült. sétáljon velem egyet. mintha mindenki. pedig olyan védtelen és sebezhető. könyörgöm önnek. hogy milyen erős.Jöjjön. Meg ne érintsd! A parancs határozott volt. együttesen visszatartotta volna a lélegzetét. Jacob hirtelen belélegzett. Ragyogó zafírszeme riadt. a szemében vágyakozás. mi történik. Shelly sikított. Hatására Raven fejfájása nyomban felerősödött. összeszorult a gyomra. a szemébe mintha beleszúrtak volna. vágyát. hogy jobban lássák. Engedje el. Raven nyugalmat erőltetett karcsú testére. a szeme kidülledt. mintha erős. Mikhail soha nem tapasztalt még ilyen őrjöngő dühöt. mint amikor engedelmességet követelt. ajka elkékült. kint szél kerekedett. Nővére és Margaret Summers lekuporodott hozzá. részévé vált. anélkül hogy tudná. Ösztönösen Raven is felé mozdult. ilyen oktalan módon. arcán nyers mohóság. sápadt arcán árnyékok. A démonok feltámadtak. a hideg levegő megsokszorozta őrjöngését. hogy közben tétlen maradjon. Érezte zavarodottságát. Lenyűgözte. könnyekkel a szemükben. mindkét kezét a torkához emelte. Az emberek felálltak. . Kérem. Az én kedvemért. szabadon. szüntelen fejfájását. szeme kifordult a helyéből.javasolta. kérem. Raven érezte a férfi hatalmának erejét. Hogy bárki megérintheti a lányt így. Elborította. Ágakat vert a falhoz. majd márványos lett. Jacob a térdére esett. A pincér Jacob mögött reménytelenül küzdött a megmentési manőverben. Kívülről nézve gyönyörű volt és komoly. hogy felugorjon és elrohanjon mindenkitől. És akkor a mellette ülő férfi Raven felé hajolt. borzasztó hörgő hang kíséretében. A szoba levegője megsűrűsödött. kínlódva és élesen. nyakukat nyújtogatták. Az arca vörösre vált. Túlfűtött érzelmek rohanták meg ahhoz. és a térde fölött megpihent. mélyen a szemébe nézett. és a keze az asztalról a lányra kúszott. mit okoz ezzel! Hozzáérhet. Néhány pincér összeütközött. Elrántotta a lábát Jacob kezétől. Jacob nehezen lélegzett. fojtogató ujjakkal küszködne. A szoba váratlanul. Az az ember túl messzire ment azzal. Feszültség. . Átszáguldott az égen. Raven . Egy fiatal pincér futott segíteni a fuldoklónak. csörömpöltek az ablakok. vadul csapkodott. De ő jobban ismerte. kitörtek.

Ezek a szemek megigéztek.Kihívott egy sakkpartira. mintha nem is érezné a súlyát. érzéki.A lány becsukta a szemét. nem lenne képes elviselni a férfiból áradó túlfűtött érzelmeket. mielőtt megmozdulhatott volna. De itt volt ő mindent felemésztő őrjöngésével. Az asszonyt egy pillantásra sem méltatta. . hogy csatlakozik hozzánk . Raven megbillent.jelentette ki lágyan. . . és különösen a szeme.Raven viaskodott az érzelmekkel. hogy megpróbáljon segíteni neki. és kétségbeesetten nézett a toalett felé. ami azonnal magára vonta a figyelmet. rontva egyébként is oly törékeny állapotát. lehet. hipnotizáltak. sötét. amint Mikhail lendületesen megjelent.Raven. és kinyújtotta érte a kezét. Már így is túlterhelt volt. összeszorult. .Öröm csendült hangja melegében. kicsikém.Ravenért jöttem. miként az erő is a hangjában. energiától égő szeme a sötétségével és az ezer titkával volt az. acélos izomzatú. ahogy a közeledő felé fordította arcát. szeme átfutott pirospozsgás személyén. Könyörtelen önteltsége a totális uralom levegőjét árasztotta. Ha bárki megérinti.Mikhail. dédelgető volt. Mikhail nem tétovázott. Kíváncsi csend töltötte meg az ebédlőt. .hápogott a fogadósné meglepetten. Shelly aggodalmát. Csillapító. Fekete bársony. A nyugalom szigete a tomboló viharban. Célirányosan mozgott. Az arca gránitkemény volt. . mindenkiét érezte a teremben. A férfi odaért mellé. az érzés tűkkel szurkálta a lány fejét.Érezzék jól magukat. Zafírszín szeme hatalmas volt. és csupán karjának hatalmas erejét érezte. nesztelenül mozgott. Vitte őt az éjszakában. . minden amerikai döbbent reakcióját.Lélegezz. és senki sem merészelt vitába szállni vele. de a férfi bezárta lelkét. hogy beleőrül. Mögötte sustorgás támadt. Raven csaknem kétrét görnyedt.Ne! . Jacob félelmét és rémületét. Raven feszülten várta a támadást az érzékei ellen. könnyedén. megfogta a lányt és a mellkasához szorította. . . Randevúnk van ma este . a gyomrára szorította a kezét. miközben elmosolyodott. amint magával ragadta és kivitte a szobából. az segít. Magas volt. a vendéglős rettegését. Elárasztották. sietősen hessegette el a pincéreket az útjából. zsarnokian. A fogadósnő bólintott. megrémülve az érintésétől. .A hang meleg. micsoda öröm. Gyönyörű. A gyomra felemelkedett.

. Megértjük egymást. nem akart csatázni. harcolt ellene. . A szíve majd' megállt.javította ki a férfi. ehelyett még jobban kimerült. Teste megfeszült. Nem bántanak minket. . ahogy hurcol. amint megpillantott egy mozgó árnyékot. A haja a kávé sötétbarna árnyalatát idézte. hogy harcoljon. Raven egy sóhajjal megadóan visszaejtette fejét a vállára. szinte fekete volt. ahogy az enyém is. . erő és szilárdság jellemezte: érzéki. Mosoly jelent meg a szája sarkában. Lealacsonyító volt.Tegyen le. Ilyen sosem történt vele azelőtt.A lány odanyomta a kezét homlokához. egyben kegyetlenséget is sejtető száj. ahogy javasolta. kicsikém. sóhajtott egy rövidet. a férfi vállának nyomódott. Raven nem tudott olvasni benne. sem mentálisan. Úgy érzem..Elhallgatott.A férfi hosszú léptekkel az erdő mélye felé vitte.Most elrabol vagy megment? Erős fehér fogak villantak rá. Azért jött erre a vadregényes. a tarkóján összefogva. . egy ragadozó mosolya. majd még egyet. Dubrinsky! . sem fizikailag. .Látja a farkasokat? A lány érezte a közömbös rándulást széles vállán. de nem lassított. .És ön bántani fog? .Raven úgy tett. Körülnézett.Talán mindkettő. . . ami az útjukat keresztezte. nem érezte érzelmeit sem. A nevem Mikhail Dubrinsky.Mikhail .Az otthonomba. . kilátástalanul. gengszterszeme vulkáni kő. és nem hallotta a gondolatait. Az arca egyszerre volt angyali és ördögi. . Raven megdörzsölte a halántékát. bozót zörrent. a lépte nem változott.A ma este nem igazán megfelelő.Csak nyugalom. . túl kimerült volt ahhoz. Randevúnk van. mint egy kalóz. A férfi szeme birtoklón tapadt az arcára. hogy kipihenje magát.A kérdés megadó volt. elhagyatott helyre. Óvatosan kinyitotta a szemét. Megragadta a férfi vállát. Bután érzem magam. színtiszta fekete mágia. a férfi jól szórakozott.. Valahogy a lány hitt neki. és nem válaszolt. Ágak hintáztak. Ez az ő otthonuk.Hova visz? . olyannyira nem akarta észrevenni a küzdelmét. tudnia kellett. felnézett a férfira hosszú szempillái alól.Tegyen le. fekete jég. és békében élünk egymás mellett. A lány szíve félrevert. .

. . ahogy az az emberi lény tette. Csaknem megölte. mégsem érezte benne az ördögöt.A sötét szempár újra megpihent az arcán. züllött elméjű sorozatgyilkosokat.szakította félbe hirtelen a férfi. Raven. próbálta összerakni a kirakós játékot. ahogy az övébe nézett. üldözte is. mintha valóban hozzá tartozna. . Nem hajlandó felmenteni a bűnéért. A lány szeme a kemény.válaszolt olyan őszintén. úgy. halálos . az okozott fájdalom szinte az őrületbe kergette. amikor a férfifej az övéhez közelített.Ne védelmezd. ahogy tellett tőle. ahogyan te képzeled. aki bántana egy asszonyt. A férfinak még csak a lélegzésén sem érződött.Ne ellenkezz velem. De abban biztos vagyok. Fekete szeme könyörtelen volt. Élvezetes lett volna. . Ez az ember hétköznapi módon beszélt a gyilkolásról.Fájdalmat okozott neked. hogy bárki fájdalmat okoz Ravennek. Raven csendes volt. . rád tette a kezét . érezte meleg lélegzetét a bőrén. félreérthetetlen birtoklással. kicsim. amely vad volt és szelídítetlen. de az sem lett volna baj. hogy a kapcsolatunk nem lesz mindig felhőtlen. tudja. ha befejezem.Nem akarta érezni a szavai miatt benne szétáramló melegséget. elakasztotta a lélegzetét. Vonzódik hozzám . A szája centiméterekre volt csak. Jacob ártalmatlan. . nem gondolja komolyan? .próbálta mentegetni kedvesen a lány. Egyetlen férfinak sincs joga rátenni a kezét Mikhail asszonyára és bántani őt.Ne mondja ezt.Ugye. Az az ember megérintett téged. mérföldes lépteivel. Jacob megsértette őt. hogy veszélyben van. minta jogot formálhatna rá. .Jacobot csúnyán elintézte. átitatódott vele. A lánynak elszorult a torka. nem látok okot létezésének jogosságára.A nevét se ejtsd ki előttem. amit elkezdtem. és megbántott. Folytatta útjukat hosszú. ugye. az obszcén. De érezte. Ismerte az ördögöt. elgondolkodón. Megérintett. és ezt Mikhailon kívül senki sem vette észre. hogy mérföldek óta cipeli a karjában.Nem az a férfi vagyok. kérlelhetetlen arcvonásokra szegeződött. ezer titkot rejtve. mint a farkasok körülöttük.Halálos komolyan. Te szeretsz ellenkezni velem . A nézésétől a lánynak az az érzése támadt. Épp az erdő közepén jártak. . A férfi képtelen volt tehetetlenül nézni. Élni hagytam a te kérésedre. .

amikor Mikhail kinyitotta a nehéz vasajtót. a félelem habozását a kék pillantásban. hogy a hangja nyugodtan csengjen. de képtelen rá.kérdezte ünnepélyesen. érezve a lökést a teste közepében. Visszamenni nem megoldás. Egy férfi határtalan hatalommal. hogy jogot formálhat rá. egy rabul ejtett. Nem volt benne biztos. A lány idegesen nyelt egyet.Mikhail? . A lány mellkasa összeszorult. Nagyon lassan.Vékony alakja reszketni kezdett. karcsú teste reszketett a karjaiban.Üdvözöllek otthonomban . csak velem. észrevéve az árnyékokat. A lány ijedt volt. Mikhail érzékelte. kicsim. a szeme egyszerre sugárzott meleget és hideget. Előbb vagy utóbb már nem leszel képes megfelelni az elvárásaiknak. aki úgy hitte. . ha én gondoskodom rólad. A férfi ismerte őt.veszélyben Mikhail Dubrinsky miatt. a szabadba akarna . mielőtt visszatért hatalmas kék szeméhez.Szabad akaratodból lépsz be a házamba? . alig tudott világosan gondolkodni. hogy a lány lába a küszöböt érintse. .Legfeljebb önmagának. majd visszalépett. hogy megfizette az árát különös képességének. . A férfi erősebben szorította. hogy ez a mozdulat öntudatlan. mint a tűz fénye vagy a nap sugara. A lány szíve dörömbölt. Folyamatosan kitépnek egy darabot a lelkedből. vad állatka volt. Ismerte az érzéseit.sötét. hogy ártson neked. . aki bízni akarna benne. eltelve erejével. a szeme égette a lány arcát.Visszamenni. szavai beburkolták a lányt.Igyekezett.Nem tudsz harcolni ellenem. Sokkal nagyobb biztonságban vagy. majd megpihent lágy ajkán. A vonzalom közöttük túl erős volt.mondta lágyan. de hova? A halálba. ezt könnyen leolvasta arcáról. Raven. kelletlenül hagyta. A sötét szempár az arcára vándorolt újra. . A ház felderengett . az elszigeteltségbe? Semmi közös nincs benned azokkal az emberekkel. ijesztő.Vissza akarok menni. egy férfi. Senkinek és semminek nem hagyom.Biztonságban vagy velem.Vissza akarok menni. . hogy igazat mond. . . és nekivágott a lépcsőnek. hogy kinyissa neki az ajtót. A lány ujjai idegesen kaparásztak a bőrén. Mikhail megborzolta állával a selymes hajat. . csapdában érezte magát bőre forróságában. Mikhail. árulkodó gesztus volt számára. nagydarab sziklák összedobálva. Mikhail utolérte. .

. Raven nem vette észre a szilaj örömöt. mert sarokba szorították. Most. harcolni akarna az utolsó lélegzetig. A férfi magányos. .Idd ezt meg! A lány majdnem kiugrott a bőréből. tompa döndüléssel csapódott be Raven mögött. ami a férfi sötét. tökéletes állapotban.Ha nemet mondok. szintén antik darab. puha párnás darabot. amikor Mikhail hirtelen feltűnt a háta mögött a kristálypohárral. Azelőtt sosem ismert egyetlen emberi lényt sem. Raven tiszteletteljesen nézett körül.mondta a lány. . A lány reszketett. A kandalló közelébe helyezett egy széket.Szabad akaratodból. magas háttámlájú. hogy kinyissa a könyvtár ajtaját. anélkül. mondd ki. visszavisz a fogadóba? . mozaikos faparketta borította. rajta márvány sakktábla kézzel faragott figurákkal. Nem válaszolt a lánynak. . büszke. Szempillái megrebbentek.menekülni. akivel akár csak leülni és beszélgetni akart volna. érezhette benne erdőre emlékeztető. férfias illatát. A férfi keresztülvágott a márványfolyosón. . Mikhail megérintette a karját. idegesen dörzsölte a karját. nemhogy megérinteni. itt. Három falát a padlótól a mennyezetig könyvespolc fedte. A hatalmas szobát gyönyörű. a legtöbb bőrkötésű és sok meglehetősen régi volt. Második Fejezet A nehéz ajtó véglegesen. antik. csak csendben állt és várt. Raven lágyan sóhajtott. meglepően jó állapotú. hogy ezt tudja. mint a nő a férfit. hogy legyőzetett. Olyannyira kívánta a férfi a nőt.Miért is akar vele lenni. Megérintette az ajtófélfát. Mikhail meleg köpenybe burkolta.Szabad akaratomból . hogy annak gondolatai és érzelmei le ne taglóznák. finom metszésű arcán felvillant. ám a szeme az iránta érzett vágytól égett. nem próbálta meggyőzni. tudta. telezsúfoltan könyvekkel. holott tudja jól. és belépett a házba. A kényelmes székek között kicsi asztalka állt. Átlépett a küszöbön. Pár perc múlva már ropogott a tűz. elég tehetséges volt maga is. ennek már önmagában megvolt a vonzereje. hogy veszélyes? Nem erőszakoskodott vele.

hogy valamit bebizonyíthass? . Hogy van az. Tudva. Így kívánja meg a szabad akarat. A lány szeme elkerekedett a döbbenettől. . . hogy kérkedhet az erejével? . hagyta. s ettől a fejében azonnal lüktetni kezdett a fájdalom. A lány meglepetten érezte. Ha elkábítaná. hogy képes vagyok segíteni rajtad.Raven .Miért harcolsz ellenem egy ilyen apróság miatt? A lánynak könnyek égették a torkát. Úgy érezte. .Ez nem alkohol. állkapcsának finom vonalát. mintha az életét tette volna a kezébe.Mesélj valamit magadról. Engedelmeskedj. . érzem a testedben. fölé magasodott. Küzdött a parancs ellen.Erős ujjai ritmusosan masszírozni kezdték a lány halántékát. .Raven. Elutasítóan megrázta a fejét.Látom a fájdalmat a szemedben. Túlságosan sok birtoklási vágy volt az érintésében. A férfi bármit megtehetne vele. . mintha egy vad tigrissel közös ketrecbe zárva próbálna pihenni. A lány lezárta szemét.suttogta a férfi lágyan. hogy ujjai a pohárra kulcsolódnak. . gondoskodó. A férfi mosolyától a szíve gyorsabban kezdett verni. kicsim . Engedd meg. és a férfi segíteni tudna rajta? Valóban ilyen védelmező volna vele. és senki sem jönne. hogy tovább kínozd magad csak azért. nem kellene drogokhoz fordulnom. . Ez ilyen egyszerű lenne? Fáj valamije. szerinted engednem kéne. érzékien kirajzolva a pulzáló eret a nyakán. nem kérem. Mikhail mellette termett.Mert fájdalmaid vannak. . és segíteni szeretnék. telt alsó ajkát. . Mikhail érzékeny szaglószerve ezt már rég kiderítette a lányról. vagy csak élvezi.. hanem gyógynövénykeverék a fejfájásod ellen. hogy felkiáltott. és ujjait az övé köré zárta a pohár fölött.Köszönöm.Miért kényszerít? A férfi felemelte az állát. . Figyelmeztető jelzés futott át a lányon.Nem iszom alkoholt. hogy segítsek.Én akarom eldönteni.Hüvelykujja pehelykönnyűn cirógatta a bőrét.a férfi hangja mély volt. hogy a férfi a szájához emelje a poharat és leöntse torkán keserédes tartalmát. Őrültség itt lennie.Nyugodj meg. .. annyira. hogy képes vagy hallani a gondolataimat? . hipnotikus.Őszinte zavarodottság volt a férfi hangjában. ha bántani akarnálak. hogy segítsen. Olyan..

Mindig is képes voltam rá. hogy Raven ilyen hosszú ideig egyedül volt. úgy képzeltem. hogy sose érintsek meg senkit. Fontos volt. Érdekesnek találta. a titkaikat. sokkoltan. . és meg is ijesztette. Önmaga részének tűnt. De Mikhailt nem is érezte idegennek. Lelke hiányzó felének. kivette belőle a csatot. milyen egy igazi démon. különösen nem egy idegennek. A férfi látta ezeket a részleteket. mindannyiukat halva találtam. ahogy figyelték. ahogy a szörnyű dolgok újra és újra felidéződtek a fejemben. és még az anyám is tartott tőlem egy kicsit. Hogy legjobb nekem egyedül. Így tudtam megőrizni az épelméjűségemet. A nap minden percében hallottam és érzékeltem ezeket. gyerekkoráról senkinek. még ha tömegben vagyok sem. Miért is nem kereste már korábban? És miért nem szerette és dédelgette őt az apja. pedig ő is a világon volt. amely még nedves volt az órákkal ezelőtti zuhanyozástól. A férfi keze lecsúszott a vastag. . Pedig rettenetes volt megtudni mások érzéseit. halántékáról lecsúsztak a nyakszirtjére.Négyszer. Amikor kicsi voltam. egyre jobban megismerve az igazi természetét. amit tett. . elbűvölten.Hányszor csináltál ilyet? Tudta. belelátott a lelkébe. Felbőszítette a gondolat. hogy torzszülött démoni gyermek vagyok. . olvasott az emlékeiben. Annyira beteges. a ragadozó fenyegetése. hosszú fonaton. kisgyerekeket ölt meg. Amikor bementem a házba. A legutóbbi alkalommal szétestem tőle. Megtanultam. éreztem a gonoszt.Apám úgy gondolta. ezzel mindenki így van. A borzalom és a fájdalom részleteit. ahogyan tennie kellett volna? A férfi keze csodát tett vele. Én éppen egy a főiskolán megismert barátomnál laktam. vagy visszautasítón. ismertem a gondolatait. és megmutatni neki. hogy a lány kihagyott dolgokat. egy magányos helyen.. azoknak az arcát. és belefúrva ujjait a szoros copfba. Raven korábban sosem beszélt az életéről. és amikor hazaértem a munkából. de képes voltam a gyilkos nyomára jutni és végül elvezetni hozzá a rendőrséget. hogy ezeket elmondja neki. hogy a lány szavai ennyire ki tudják hozni a sodrából. Négy gyilkost követtem. Megbetegített. akiknek segített. Ragyogó fogak villantak a feje fölött. szenvedett a magányosságtól és a fájdalomtól. annyira gonosz volt. Tisztátalannak éreztem magam. ujjai erősek. kibontotta a selymes hajtömeget.Néhány évvel ezelőtt egy férfi családokat. . A férfi szeretett volna egyedül maradni pár percig a lány apjával. hipnotikusak voltak.

őszinte. A tűz lángja kékre festette a lány fekete haját. amelyeket fiatal korában átélt.Miért öltözöl férfiruhába? . hogyan öntse szavakba. Mikhail egy pillanatra lehajtotta a fejét és becsukta a szemét. hogy soha többé nem végzek ilyen munkát. nem számított. Mikhail átült a kisasztal másik oldalára. az adni tudása. lágy bőrét az ujjai alatt. Boldogságot érzett. hogy bosszantani fogja. Mikhail lassan engedte ki a lélegzetét. de a férfi tudta. hogy a hívása azért volt olyan erős a lány számára. sokkolta a lány személyisége. hogy véget vet az életének. a jelenlétét az otthonában. A férfi magányossága az övé volt. tudván. miért próbált akkor segíteni. hogy békét találok. Abban a reményben jöttem ide. És megérezte: arra az elhatározásra jutott. hogy a könny patakokban folyt az arcán. . Belenézett a lány szívébe. erős. milyen szelíd. Sőt azt is tudta. amíg már nyugodtan tudott megszólalni. A férfi hátradöntötte a fejét és felnevetett. . telt idomain.Mert tudtam. szeme csibészesen csillant. mert valami mély hiányérzet őbenne a lányért kiáltott. sürgető és fájdalmas. . annyira erős fájdalmat sugárzott. Mikhail beszívta az illatát. s a férfi felderült a tényen. hogy lecsillapodjon. amikor használod a telepatikus képességedet? .mintha sosem tudnám kiirtani a gondolataimból. ez az ő igazi természete. Nem tudott visszaemlékezni hasonlóra. édes fájdalmat keltettek a testében.Muszáj bosszantani engem? A lány felvonta szemöldökét. soha nem kellett volna megtörténnie. hogy megismerje a titkait és megláthassa. . észrevéve. A lány habozott. a testébe zárta. összekapcsolódtál velem.Mégis. önfeledt nevetéssel. Vágy csapott a testébe. mint egy megsebzett állat. . Igazi. hogy képes így érezni. a szeme lustán és birtoklón vándorolt a lány csábító. milyen ára lesz. könyörületes. .A lány komoly fejbólintására folytatta. élvezte a látványát. dallamosan felkacagott. de az érzései erősek és körvonalazottak voltak. lelkébe. bátor és gyengéd. A lány lágyan. hogy a fejfájása teljesen elmúlt.kérdezte.És ez a fejfájás mindig elővesz. hogy adni másoknak. Azoknak a dolgoknak. egyedül a fájdalmammal. szenvedély kavargott benne. megdöbbentette. selymes hajának érintését. hogy ilyen árat fogsz érte fizetni? Hogyan magyarázhatná el ezt? A férfi olyan volt. Eldöntöttem. Ezt nem hagyhatta. Várt addig. amikor meghallottál engem védtelenül. Az elszigeteltsége szintén.

talán az is.Szóval. meglehet. telt keblére. Raven nyilvánvalóan halandónak gondolja. ugye. . és hátrasimította az arcából. milyen jó sakkjátékos is ön? .mondta nyájasan.Tud beszélni az állatokkal? .ugratta a lány. Szeme hirtelen elkerekedett. Olyan veszélyes. Nagyon jól érezte magát a lány társaságában. ezt már legalább kétszer elkövethette . Nagyszerű játszma volt. Mikhail az asztal fölött lustán átnyúlva megtette a következő lépését. . nem sietett. pusztán azért. miközben a szeme egy pillanatra sem szakadt el a sakktáblától. akarod mondani. Mikhail félig lecsukott szemmel figyelte. és nézte. ahogy a tűz kék színűre festi a haját. mert az túl magabiztos volt. és figyelte a lány arcát. Az önkéntelen mozdulat hihetetlenül szexi volt. hogy aki az erdőben farkasokkal körülvéve sétálgat. annak nagyon csavaros észjárása van . Fogai megcsillantak a tűz fényében. s óvatos mosoly jelent meg lágy ajkán. . hogy ez egy sakk-matt . ahogy derengeni kezd a lány szemében az elkerülhetetlen vég. Raven nyugodtan a tenyerére hajtotta az állát. de nem találta meg a trükkjét. nyaka lágy ívére. Mikhail. sikerült túljárnia a saját eszén. A férfi közelebb hajolt.incselkedett Raven.Inkább csak olyan könnyű .mosolygott fel rá a lány.Kezét a hajára csúsztatta. . próbálta megfejteni a számára ismeretlen stratégiát. . eddig már kétszer is sikerült meglepnie a férfit. . amint a táblát tanulmányozza.Úgy hiszem. Türelmes volt és alapos. .Maga egy ravasz ördög.Említettem talán. ahol harminc évig kínozták..utalt szemtelenül a lány a megígért játszmára.Hm. Igazán élveztem. aki legutóbb elég pimasz volt és legyőzött sakkban? A várbörtönbe vetették. Attól tartott. Egy órával később Mikhail hátradőlt a székén. Miss Whitney. Raven visszasüppedt a párnás székbe. Mikhail? De úgy látom. persze.kérdezte kíváncsian. .Úgy hiszem. Tökéletesen koncentrált volt. ahogy az árnyékok ragaszkodón csüngnek az arcán. rosszallóan nézett. A férfi szerette itt látni az otthonában. odavonzotta a tekintetet tökéletes arcára. hatalmas telepatikus erővel megáldva. .Tiszteletlen asszony.Tudnom kellett volna. A férfi élesen szívta be a levegőt. . mi történt azzal. a tökéletes elfogadottságot érezte. hogy a férfi csapdába csalta. Minden .

Ravennek valami kaparta a torkát.Túl késő van. nem tudom. finom arccsont. . .mutatott rá a lány ésszerűen. Önálló személy vagyok. A férfi szeme hidegen szikrázott. hogy már át sem gondolja.Nem volt joga.Csak óvatosan azzal. Egyébként pedig az Egyesült Államokban élek. elő tudta idézni. némi neheztelő hangsúllyal. olyan megszokottan használja az erejét. Félelme már fájdalmat okozott.mondta nyugodtan és lágyan. kicsim . és ő is figyelmeztetően szólt vissza. legizgalmasabb éjszaka az életében. a következő vonattal pedig Budapestre szándékozom utazni. mennem kéne. Hamarosan visszatérek oda.válaszolta az igazsághoz hűen. figyelemfelkeltő. Nem válaszolt.És ennél még fontosabb. ő maga mit szeretne. . vagy sem. . csak pislogás nélkül figyelte. A férfi arcán a vadász mosolya ült. A lány lélegezet-visszafojtva várt. .De nem tudott róla. Finoman megnedvesítette az ajkát. A lány keze védekezőn a torkára simult. hogy hazugság állhasson közéjük. hogy megérintsen. hogy én nem okoztam vele fájdalmat. ha becsukta a szemét. mégis megtette . . .Mikhail . hogy mit akar tőlem. helyes-e megtennie valamit. és hogy ez volt a legteljesebb. hogy mit kérdezel. Raven.A lány valójában azt sem tudta. Mikhail. A ragadozóé. csak annyit.a hangja tétova volt. És önnek sem volt joga rá. .porcikáját emlékezetébe véste. Hozzám tartozol . a kis orr és a buja száj. mint farkasé az éjszakában. én egyedül önmagamhoz tartozom. senkinek sem a tulajdona. Hirtelen mélyet lélegzett. .Minden jogom megvolt rá. hogy megérintsen. A férfi most tökéletesen mozdulatlan volt. Raven maga alá húzta a lábát. Mit akar ettől a férfitól? Maga sem tudta. nem akarta. .Mikhail. Fájdalmat okozott neked. de maradni sem. karcsú alakja reszketett. gondolta a férfi.Tudja. .Meg tudta volna ölni Jacobot? Gyönyörű a szempillája. . óvatosan választotta meg a szavait -.Igen . hogy újra látnia kell. fenyegető ebben a halálos nyugalomban.intette a lányt. így a szeme úgy izzott.Hallotta önnön szívverését. A rettegés nem engedte sem elmenni. . Egy pillanatra a tűz vörösen megvillant. . a kép ott volt előtte élesen: a magasan ülő.

Mély nyögés szakadt ki a férfi torkából. erő és kecsesség volt a mozdulataiban. Raven csak kapaszkodni tudott belé. Ez! . A föld megmozdult és körbeforgott. biztonságos kikötő volt a féktelen érzelmek viharában. Ez túl van minden képzelőtehetségemen. .Hallgasson rám. Szükségünk van egymásra. A szája elérte a lány szája sarkát. egy felébresztett farkas hangja. körülvette őt. . fizikailag megérinthetem. .Szája szorosan az övére tapadt. Vidámság lopódzott a férfi sötét szemébe. Kék lángok. folyékonnyá vált. .Ezt gondolod? Hogy azért aludnál velem. könnyedén megpihent a vállán.Ekkor a férfi felállt. hogy ilyen közel kerülhetek önhöz. állati. akinek ettől kis tűznyilak nyaldosták a bőrét. elektromos kisülés sistergett kettejük közt. mert magányos vagyok. Mikhail megragadta a lány karcsú testét és a magáéhoz szorította. hogy milyen élni . és mégsem borít el váratlan érzelmi örvény. amiért szeretkezni fogsz velem.Nem fogok együtt aludni valakivel csak azért. de a keze gyengéd. Fehér forróság. A teste csonttalanná. mint ő maga. Raven felnyúlt és megérintette a férfi állán az árnyékos vonalat. . megkísérelve. .Mindketten ismerjük a magányosságot. ahogyan a lányt a lábára állította.suttogta a férfi igézően.Ne próbálj elmenni tőlem. Ujjai a lány tarkóját simogatták. a szája megsimogatta a lány szemhéját. vidáman felnevetett. cirógatta. teste követelőző volt. Mikhail. kicsikém. mert magányos vagy? Keze a nyakán volt újra. vad. Raven még a lábujjaiban is érezte vonzerejét. . Ereje hatalmas volt. fájt a vágyakozástól. majd kezét mellkasa kemény izmaira helyezte. Sötét fejét lehajtotta. hogy szinte beléolvadt. az érzékek birodalmába repítette.Ó. beburkolta. az ellágyulás jele. hogy egy kis távolságot tartson kettejük között. A férfi mélyen.Ez az. Az árnyéka hamarabb érte el a lányt. . . felforrósította a vérét. talán mégis. mosolya nyíltan érzéki. olyan törékeny és sebezhető.Arra emlékeztetsz. De ezt mégsem szabad tennünk.Hangja fekete bársonya merő csábítás volt. Keze a karjára csúszott. . Olyan közel volt a férfihoz.A hangja rekedt volt. Az érintés forróságot sugárzott a lány zsigereibe. az elszigeteltséget. . Olyan kicsi volt mellette. lágyan. szája parancsoló. hüvelykujja a pulzáló eret érte a nyakán.

hogy a teste milyen őrült módon vár az enyhülésre. Raven elkapta a férfi ingét esés közben. miközben védelmezőn ringatta a lányt a karjában. a szaténbőr alatt pulzáló éren nyugtatta őrjítően. hogy csak a férfi erős karja tartotta meg egyenesen. ékesszólóan káromkodott. . Mikhail. olyan intenzív erővel. A nyaka lüktetett és égett. a vágyban összecsavarodva álltak. A férfi lehajtotta a fejét. dühösen önmagára. a benne levő vadállat rátette a jegyét a lányra.Sajnálom. Nyugtalanul elmozdult a férfitól. birtoklón odaszegezte magához. hogy az előbb elveszítette az önuralmát. Mikhail suttogott valamit az anyanyelvén. A férfi hüvelykujja megsimította a mellbimbóját a horgolt csipkén keresztül. A férfi tudta. hirtelen tudatára ébredve annak. .Nem. Raven tűzben égett. A férfi hüvelykujja hátrabillentette a fejét.suttogta Raven. de úgy. édes ízére éhesen. el akarta venni. ami kellett neki. forró selymesség a karjában. mintha felfalná. megtörte a kontaktust. mint a láng nyaldosta a verőeret. megijedt a saját gyengeségétől.Olyan furcsán érzem magam. teljesen előtárva a nyakát. A szoba forgott körülötte. égette a láz. A teste követeli. Mikhail szája megmozdult újra. követelte a megkönnyebbülést. forró hullámokat bocsátva a testébe. mellbimbója erotikusan nekifeszült a vékony kardigánnak. nehéz volt megtartania az egyensúlyát. vágy.Raven meghökkent. átsuhant mellének selymes domborulatán. nyelve. Én voltam túl gyors. inna belőle. elhamvad érte. hogy nem tudta elkülöníteni az érzéseket.Szája lejjebb mozdult a lágy. mégis mintha önnön sóvárgását növelte volna. Mikhail karja szorosabban fogta. és gyengéden megcsókolta. kicsit szédülök . Átkarolta vékony derekát. táplálkozna. . úgy. Az érzés égetett. Most önfegyelem és önuralom harcolt az . és némileg megemelte a fejét. teste hajlékony. sebezhető vonalra a lány nyakán. melle fájt. A férfi szája a nyakán egyszerre szerzett örömet és okozott fájdalmat. . folyékony tűz. amely elgyengítette a térdét.A benne élő vadállat és az évszázados öregember egyszerre őrült meg érte. sóvárgott a férfiért. torka úgy mozgott. A férfi halkan. szája lecsapott rá. kicsim. a kettejük közötti kötés megtörhetetlen volt. hogy a lány önként adja magát. Raven meleg. egyszerre az anyanyelvén és angolul. Teste tűzben égett. Aztán a fehér-forró tűzben égető fájdalom csapott a lányra. . folyékony valamit érzett leszaladni a torkából a mellébe. Mikhail nyelve követte az útját. Élete párjának kell nyilvánítania ezt a lányt.

a béke szigetén. mintha ezzel meg tudná akadályozni. Egy sorozatgyilkos. Ez rossz és veszélyes. Rituális gyilkosság. amíg az előcsarnok megtelt vele. odavitte a lányt a tűz mellett álló székhez. belekapaszkodva a szék támlájába. Mélyeket lélegzett. . hogy tisztába jöjjön azzal. Képek nyomultak belé. Hirtelen megfordult. tovább várt. azt akarta csak.Tanácsodért jöttünk. és a bejárati ajtó felé fordult. az arca kérlelhetetlen. összeállt az otthona előtt. meglátott egy ajtót a jobbján. nem is akart levegőt venni. erre a bejárati ajtó kinyílt. szimbolikus. kemény. A köd és pára beszivárgott. Egy ember. jóképű arca sötét és fenyegető lett. Ahogy gyengéden a párnára tette. mielőtt hozzákötné magát a férfihoz. majd megszilárdultak. hogy amit érez. Kívül előbb egy farkas üvöltött fel. mozgott. sírt. Megérdemelte az udvarlást. Teste elveszítette védelmező pózát. . és végül győztek. itt. hatalmas karó áll ki a mellkasából. egyszerre ijesztővé és erőteljessé vált. hogy vége legyen. majd tócsává gyűlt. egy második válaszolt. testek pislákoltak fel belőle. Vadul körülnézett.ösztönei ellen. hogy a képek bejussanak a fejébe. mint ahonnan a túláradó érzelmek jöttek. szédülve kibotorkált a könyvtárból. hogy alakja elmosódott. Vakon. . Bent a könyvtárteremben Ravenbe félelem csapott. megérdemelte. majd érezte éles fájdalmát. mindkét kezét a fülére szorította. kiűzték belőle elnehezedettségét. Mikhail felemelte a karját. az vajon csak szenvedély-e. elárasztották.Miért zavartok ma éjjel? . ködgomolyag. mint a gránit. Olyan gyorsan mozgott. Az asszony sápadt volt és kimerült. Összegyűlt. az ellenkező irányban. vagy szerelem. Lassan a köd összeállt. Egy fiatal nő sápadt. ujjai felesége kezébe kapaszkodtak. Köd emelkedett fel az erdő fölé. vére patakokban ömlik. míg végül egész kórus hallatszott. megérezte a lány kezdődő zavarodottságát. figyelmeztetés a többieknek. mint egy késszúrást. Amikor a zaj elült. friss levegő után . botladozva. Becsukta a könyvtár ajtaját. Valaki tele volt aggodalommal. Egy csendes hívást küldött az őreinek.Maradj . Raven el akarta némítani. a fejét elválasztották a testétől. sötét szeme veszélyesen villogott. Egy férfi lépett előre. Egy pillanatig nem tudott lélegezni. előrehaladott terhes. majd a harmadik is. és híreket hoztunk.rendelkezett lágyan. Egy halandó.szólította meg őket kegyesen. ami belényomult. és valami visszataszító dolgot tettek a szájába. Feltápászkodott. érzelmek hatoltak a fejébe. fehér bőrrel. hogy megismerje őt valójában.

vékonyabb. Mindannyian hallhatóan ziháltak. Raven észrevette. el a halál részleteitől és a rettenettől. amikor egy alak derengett fel előtte. hogy teljesen elfedje őt a vizsgálódásuk elől. Mosolya gúnyos és fenyegető volt. Mint a megsebzett állatok. hogy már sikítania kellett. elfedte a lány elől a látványt. ami olyan eleven a hírhozók lelkében. testük teljesen összepréselődött. nem is akarta tudni. ezzel az apró érintéssel próbálta visszatartani a benne örvénylő erőszakot. csillogó szemű. mintha valami borzasztó. A férfit hirtelen egy láthatatlan erő egyenesen mellbe vágta. ő áll a csoport figyelmének középpontjában. Megérintette a férfi karját. csillapítón a csoportbeli asszony. megbeszéljük a nyugtalanító híreket. az ujjai rákulcsolódtak vastag csuklójára. védelmezőn tolta maga mögé.Védelmem alatt áll . érzelmei olyan erősek voltak. hogy meg lehetett fogni a levegőben. Egy gyors. még hátrébb nyomulva a falhoz. Védelmezőn mozdult. és amikor visszatérek. A férfi hatalmas teste megmozdult. készek arra. Raven fölé magasodott. Egy felhívás. hogy lerázza magáról a lány kezét.szólalt meg lágyan. . Panaszos. Düh és bánat vibrálása cikázott benne oly erősen. gesztenyebarna hullámos hajjal. mint Mikhail. kicsit fiatalabb. Mikhail felderengett.Rejtsétek el a gondolataitokat és érzéseiteket .vágyva. Raven megbillent.sziszegte a többieknek. A félelmük és bosszúvágyuk lüktető volt. mérge bánattal keveredett. széthasítsák megtorlásképpen. Minden szem Mikhail csuklóját fogó ujjaira irányult. Visszakísérem a fogadóba.Ahogy mi is mindannyian . Távol lenni. csak a fal tartotta meg. bűnös dolgot követett volna el. . állati megtorlás ígérete. Mikhail azonnal hozzáfordult. egészen a falhoz nyomta. kárörvendő árnyék. hogy széttépjék. beleburkolta. Egy asszony és négy férfi. Torokhangú morgás tört ki belőle. Néhány lépést tett a hosszú hall irányába. . . a szembeszegülő vadállat üvöltése. Egy férfi. amint kinyúlt érte. A lány érezte a férfiban felgyülemlett feszültség tombolását. Raven érezte Mikhail rettenetes dühét. ellenkezést kifejező hangot hallatott. Miért ilyen rosszak az emberek? Ilyen erőszakosak? Nem volt válasza.hangzott a kinyilatkoztatás. mint egy sötét. . karját köréfonta.Nagyon érzékeny. hátralökte. Kísérletet sem tett rá.

. az egészségéért. Mikhail ettől feszültségének enyhülését érezte. Valami mintha meglágyult. A férfi szomorúsága fájdalmas volt benne. a tulajdonosi bélyege. . elidőzött a nyakán levő jelen. és egy várakozó kis autóhoz vitte a garázsba. Mikhail átgondolta a lány kérdését magában. hogy igazat mond.fordította felé az arcát. A lány beléivódott mélyen. hogy előző életében bizonyára ön lehetett „a kastély ura”. a feje újra a férfi vállán nyugodott. Aggódott és szenvedett a férfi miatt. Látta arca sápadtságát. hogy egyet az övéi közül meggyilkoltak. Lenézett a kezére.Segíteni fogok. Rövid csend volt.Talán nem kellene találkoznunk néhány napig. . Sosem érezte magát még ilyen közel senkihez. Az igazat megvallva nem gondolta. a lelkiállapotáért. szédült is.Megpróbállak távol tartani ettől a dologtól. Valójában magának is. kicsim. érezte. Csak egyszerűen aggódott érte. Senki sem érzett még együtt vele. Az asszonyokról való véleménye olyan ódivatú. .Miért követ el valaki ilyen szörnyűséget? . . . . aggodalom.jelentette ki. mint akihez autó tartozik. de most már ott volt. és vágy.A családom. mintha örökké ismerte volna. bár tudta. hogy életében ez egyszer normális lenne. Annyira fáradt volt. .kérdezte a lány.Nem olyannak tűnik nekem. Még soha életemben nem voltam ilyen fáradt. hogy ájuldozós típus. A férfi ránézett. Megdörzsölte a fejét. hogy elaludj ma este . melegség áramlott a gyomrába. hogy megállítsa? Éles fájdalom volt a hangjában.Kik voltak azok az emberek? . mégis meg volt ijedve attól. A lány tudta. A férfi nehezet sóhajtott. miközben a férfi vele együtt ellépett előttük.A lány lehetőséget próbált neki adni a meghátrálásra. szenvedés. hogy megkérdezze. hogy bosszút álljon. Valószínűleg összeszedte a részleteket valamelyikük gondolataiból. A lány fáradtan mosolygott. megolvadt volna benne. . Ezek szerint tudja. Mikhail. hogy bűntudat kínozza. A férfi valószínűleg azt gondolja. hogy a férfi asszonyaként felvállalja. hogy jelet hagy. azt kívánva. még ha nem is a teljes igazságot. hogy a férfi nem akarja. amennyire lehetséges. de mégsem kárhoztatta.Ravennek nem volt igazán esélye megnézni a többieket. Azt várják öntől. ami átsejlett a hosszú hajtömegen. . hogy nyomába ered a gyilkosnak. szüksége volt rá.Senki sem aggódott még érte.

finoman megcirógatta. megrántva a csuklóját. .Ön annyira hozzászokott.És nem hiszem. ha igen . Raven érezte. hogy megérintse a metszést az állán . mint ahogyan kellene . . Szerette volna. nem fogja egyedül hagyni ebben.. . Megcsókolta a férfi állát.. meg akarom tartani az összes emlékemet. hogy egy amerikai nővel látják. hogy a maga módján intézze a dolgokat.isten a megmondhatója. ami az enyém. A lány felemelte a kezét. engedje el. De most nem fog. Amit „láttál” az imént. elrejtve arckifejezését. hogy emlékeztesse a férfit. és nem tévedek. Mi túlságosan. .Ez nem az ön döntése. amit nem kellett volna. mennyire megérdemelte volna a lány -. ahogy mondta. ha nem segítenek neked. Évek óta ezt teszem. köszönöm.mosolygott a férfira szomorú szemmel. értéktelen semmivé válik. . hogy a családja örült.válaszolt higgadtan. . Ez figyelmeztetés és kérelem volt egyben. jókat és rosszakat egyaránt. ha az ön akaratának engedelmeskedve kell tennem mindent. veszélyes szeme birtoklón mozdult a törékeny arcra. . . Ragaszkodom ahhoz.fejezte be bánatosan.Ki tudom törölni ezeket a képeket. és felelőssége súlya egyre jobban ránehezedett. ha kívánod. hogy szeretné megtenni.Közel sem félsz annyira tőlem.Úgy gondolom. hogy láttam valamit.Az autó éppen megállt a fogadó előtt. te az enyém vagy. Nincs ideje lágy szavakra. . . Mikhail. A lány egy újabb mosolyt villantott rá. Nem fogok összetörni attól. A férfi egy szívdobbanásnál tovább tartotta a keze fogságában..Tönkre is tett téged. . hogy a legjobbat teszi vele.Úgy gondolom. feltételezve.El tudok aludni egyedül. robbanékonyak vagyunk együtt . ördögi gyilkosok üldözésére. nem vagyok porcelánbaba.Ne próbálj elhagyni. A lány olyan erős . Mikhail .Tudja.Hüvelykujja megsimította a lány alsó ajkát. ami közöttünk van.morogta a férfi.Ma éjjel zavartalanul. hogy a beleegyezését kérje. .Nem. háborítatlanul és mélyen kell aludnod.Ha a többiek meggyőzték a férfit. sötét. A lány leeresztette a pilláját. hogy használja az adottságát őrült. Korábban sorozatgyilkosokat kutattam fel . Tudta. Hogy is tehetné? . Mosoly volt a hangjában. . nehéz volt számára. hogy tudja. A férfi keményen megmarkolta a csuklóját. kísérteni fog. . átsiklott az autó ülésén az ajtóhoz. de a többiek várják.

. de üldözte az ördögöt. A sűrű ködben észrevehetetlenné vált. Mikhail levetkőztette. Ugyanígy járt el az ablakokkal és minden ponttal. míg lerúgta a cipőt magáról. Mikhail. de mégis a szemébe nézve állta a tekintetét. teljesen felöltözve. Szinte tiszteletteljesen simította meg az arcát. hogy a férfi tudja. Most a férfi is egy nyomasztó árnyék a lelkének.rendelkezett. és minden mozdulat nehézséget jelent. hogy majd a saját módján fogja intézni. hogy emberei közül a legerősebb se juthasson be.akaratú. el kell rejteniük a gondolataikat. ahogy megdörzsöli a homlokát és a tarkóját. nem akarja. Mikhail hatalmas teste kiszállt az autóból. pillantása zavaros. karcsú testét becsúsztatta a paplan alá. A neve visszhangzott a férfi fejében. hogy egyedül kelljen szembenéznie a rettenetes gyilkossal. az őrület szélére vitte. saját akaratából elfogadta a segítséget. így könnyen tudott a lány védtelen ablaka alá szivárogni. Néhány percbe beletelt. Raven lassan sétált el tőle. csipetnyi derültséggel. Mielőtt . erőteljes varázslattal biztosította. és megtette újra és újra. félt. Hátrasöpörte a haját. próbált úrrá lenni a szédülésén. álmos hang. mégsem tudott megálljt parancsolni magának. Arca sápadt. Feltartott fejjel ment. amíg arcra vetette magát az ágyon. Permetező pára formáját öltötte magára. nem akarván. hirtelen elbocsátva a lányt. ahol be lehetett hatolni a szobába.Menj. adta ki a parancsot. amint belép a fogadóba. és próbálta kiradírozni a gondolatokat a fejéből. mintha fájna. Az övét is beleértve. hogy közvetítsék neki. érzékei felerősödtek. a selymes. ólomnehéznek érzi a testét. Látta. az árnyékok felé mozdult. egyedül van-e. segíteni fog neki. Fáj a feje a rá záporozó érzésektől. megérintve a jelét. Mikhail olvasta a gondolataiban. Mikhail figyelte. és különösen ne egy szánni való halandó orgyilkos. Most pedig a lány megfizet érte. Aludni fogsz. ahogy belesüpped az ágyba. Minden emberének óvatosabbnak kell lennie. méltóságán aluli. a lány engedelmességére számítva. mintha túl nagy feladat lett volna számára. Még mindig szédült az általa elvett vér hiányától. Védelmet helyezett az ajtóra. Mikhail várt. és hogy nem tudja magára hagyni. A lány nem ellenkezett. még mielőtt meggondolom magam . Óvatosan haladt előre. érezte az aggodalmát érte és a hihetetlen erejéért. Nagyon önző dolog volt részéről. A férfi viszont inkább biztonságban akarta volna őt tartani az otthonában. Figyelte. hogy elhatározta. kis mosoly jelent meg lágy ajkán. Megbetegítette. Valahogyan tudtam.

mikor hazaérkezett. . Alig tudtuk megfékezni. Meg kell védenünk őt is és Celeste-et is .Nem veszíthetjük el egyik asszonyunkat sem. Byron. erre most nincs idő. . Senki sem mert többet kérdezni. de az évek alatt olyan könnyű volt erről megfelejtkezni. az a férfi. . de attól tartok.Úgy gondolom.próbálta Celeste menteni a vétket. majd megérintette a jegyet. . Celeste óvatosan elmosolyodott.távozott. .jelentette ki Mikhail. .Biztonságban és védve van minden percben. A gyerek is vele van. . . vészjóslón.És elfelejtett Noelle-nek megfelelő módon védelmet nyújtani. . Állandóan a nők után fut.válaszolta Eric őszintén.Már olyan közel a szülés.Noelle-nek még csak két hónapos volt a kicsije. hogy sose felejtsék el a legnagyobb gondossággal védeni a biztonságukat. Mikhail. hogy ez a háború csak most kezdődik. nem mertem engedni. . mélyen a földben. Elvitte a gyereket Celestehez. A többiek csendben várták.Hol van most? Celeste életpárja. .Nem kellett volna hagyni. Eric zordan válaszolt. Majdnem nekünk támadt.Jól van a lány. Mikhail? Bólintott. aki hasonló bajba került korábban. Rátért a lényegre. hogy utazzon sóhajtott Vlad. kényelmetlenül megmozdult.Eric elbírsz Randdel? . beszélned kellene vele . . hogy elveszítsük Noelle-t. miközben védelmezőn nagy hasára tette a kezét.kérdezte Mikhail halkan. Mikhail a szájukba rágta. Olyan fáradt volt mindig . . és különösen nem a gyermekeket.Hogyan találhatták védtelenül Noelle-t az orgyilkosok? A többiek egymásra néztek. de most alszik. . míg aludt? .Mikhail elnyomta a szomorúságát. .És Rand? Hol volt? Miért hagyta kimerült feleségét védtelenül.Ismered Randot. Mikhail nem is palástolta utálatát. Mikhail a sakktábla mellett dobolt ujjával. Annak gyógyító ereje segíteni fog rajtuk.Szinte megőrült. udvariasan fogadva az érdeklődést. ajkával gyengéden megsimította a lány homlokát. még ha viselkedése teljesen szokatlan volt is korábbi önmagához képest. amit a lány nyakán ejtett. . aztán kiment vadászni. Megőrjíti a bűntudat.Vlad. Eleanor hol van? Ő is veszélyben lehet előrehaladott állapotában.

Meddig kell így élnünk? .Ez hogyan lehetséges? . kiismerhetetlen volt. mint ahogyan ti az övéről.Meddig. . Megérezte az el nem rejtett érzéseiteket. Nem volt egyszerű megtenni. hogy vámpírokká változnak. Gyakran lesz itt nálam. Elrendezte a vitákat és megvédte őket.Az asszonyom halandó. és mindig a legerősebb védővarázslatot használjátok. hogy átformáljon egy halandót. értetlen arccal néztek. Vadászott azokra. Halandóknak nincs ilyen képességük. . és más reményük nem maradt. ragaszkodást.. .Jacques. A többiek zavarodott. . Pihenjetek a mélyben. különösen azokat. mégis hamarabb tudott a jelenlétetekről. ez csak legenda. Ne hívjátok fel a figyelmet magatokra semmilyen módon. tud az orgyilkosokról a gondolataitokon keresztül. Ha ellenségeink valahogyan megneszelik asszonyaink állapotát.Talán jelentőségteljes. A legtöbben úgy hitték. . Van néhány gyermekünk is. ami segíthet megmenteni az életeteket . először ebben az évtizedben. . vegyüljetek el a halandók között. akiknek gyerekük van.emlékeztette őket nyersen. hogy asszonyaink közül három is gyermeket vár. aludjatok a föld mélyében. veszélyessé válva a halandókra és rájuk egyaránt.És Byronnak sem. Mikhail ránézett a legizmosabb férfira. Jacques a testvére volt. . hogy szaporodunk és újra erősek leszünk. Figyelnünk kell az asszonyainkra és biztonságban tartanunk őket. ahogy minden asszonyunkat. akik azt választották. Mikhail? . tartani fognak tőle. és nagyon tehetségesen használja a képességét. De senki sem merészelte újra megtenni. és lehetséges. nem mutatott ki. Mikhail engesztelhetetlen. hogy pótolni tudják a nőket. neked nem kell gondoskodnod életpárról. Meg kell védenünk. A legenda szerint csak közülük a legerősebbeknek volt ereje arra. Elfeledkeztetek a képességetekről. ítéleteit senki sem kérdőjelezte meg az évszázadok alatt.Celeste szeme karikás volt.Telepatikus ereje van. .Hangja érzelmeket tükrözött.Amíg megtalálom az orgyilkosokat és igazságot szolgáltatok válaszolta vadul. amikor asszonyaik nagyon megfogyatkoztak. Ti ketten fogtok a többieknek jelezni. arca könnyáztatott. amit korábban nem érzett.Mindannyiótoknak észrevehetetlenné kell válnotok. hogy senki más sem volt tudatában ennek. és így távol tudják tartani a férfiakat lelkük elvesztésétől. és nagy kockázattal járt.kockáztatta meg Eric a kérdést. táplálkozzatok a legnagyobb titokban. . Évszázadokkal ezelőtt kipróbálták. Erre nincs bocsánat.

Ha Mikhail azt mondta. A hír sokkoló volt. pedig Mikhail tudta. még ha ez volt is a büntetése Noelle-ért. szüksége van rám? Raven aggódó hangja rekedt volt és álmos. Rand nem érezhetett semmit az asszonyok iránt. hogy Rand folytatta korábbi életét. amit emberi lénynél használt. figyelte a többiek arcát. Mindig is makacs volt. . meleg. Mikhail arra kötelezte őket. csak mert olyan jóképű volt. mégis mély bánata felébresztette a lányt. hogy mindketten idejében megtalálják majd az igazi életpárjukat. engedve. Három vérpiros könnycsepp jelent meg az arcán kendőzetlenül. mintha egy kar kulcsolódna köré. Mikhail úgy gondolta. de Noelle csak veszélyesebbé vált. A húga. Egy halandó asszonyt választ. de folytatta korábbi életét. Valószínűleg azonnal meghalt. fiatal és vibráló testvére. körbecsatornázva kizárólag neki küldeni a jelet. Végtére is az ő felelőssége. Egyikük sem vette észre a mentális kapcsolatot kettejük között. míg Noelle veszélyesen keserű asszonnyá vált. s nem azért. akkor nem tudta volna megcsalni. könyörtelen és kérlelhetetlen ellenfél volt. a büntetésük halál lesz. Ellenezte ugyan az együttélésüket. Mikhail vad. Ha az lett volna. Hazudtak egymásnak.Erre most ez történik. Rand nem volt Noelle igazi életpárja. Körülnézett. és ezt ki is mutatták. ez egyértelmű volt. hogy Noelle érzéketlen gyilkosának realitását átérezze. akikkel lefeküdt. Ez azt jelenti. Noelle. és Rand csapodár viselkedése is csak rosszabbodott. a legfiatalabb az asszonyok között. hogy saját életüket háttérbe szorítsák az asszonya védelme érdekében. de nem tiltotta meg. amit nem gondolt át. Ismerte Rand gyengeségét az asszonyokkal szemben. Randnak nem lett volna szabad egyetlen asszonyról sem gondoskodnia. hogy emberi lények nem képesek hasonlóra. örökre elveszett. Parancsa erős volt. hogy a védelme alatt áll a nő. az ő gyönyörű. vad bánata jeges dühvel és halálos elszántsággal párosult. sokkal erősebb. Mikhail lezárta a szemét egy pillanatra. kellemes. hogy Raven még ilyen kótyagosan is képes volt összpontosítva. hogy más is észrevenné. hiszen abban az önelégült hitben voltak. Mikhail megérezte a rezgést a fejében. mert megszólította a lelkét. hogy hazudnak. Mikhail. Randot akarta. különben Mikhailnak még mély álmában is éreznie kellett volna. Ha az asszonynak baja esik. Mikhail érezte felelősségének súlyát Noelle halálában. pedig azt kellett volna tennie. Lehajtotta a fejét. Sosem mondott olyasmit. Ezt a képességet néhány embere terhesnek érezte tökéletesíteni. mint bármelyik eddigi. anélkül. A veszteség elviselhetetlen volt. és más asszonyoknál keresett szenvedélyt. Az ő hibája. Megdöbbent.

Mikhail? Raven hangja most már erősebb. Tienn majd megóvja őket. Azt kívánjátok. Legyen jó. hogy tunya lettem és felfuvalkodott erőmtől eltelten? Tán kezdőnek vélsz. Egyikőjük sem feltételezte. .Küldjétek Randet holnap hozzám. ki csendesen állt.Mikhail. hogy a támadóinak nincsen-e az asszonyoméhoz hasonló képessége. Jól vagyok. biztosította. csípőjét a falnak támasztva. .Valóban azt hiszed. az első év roppant kritikus. suttogta a lány lágyan. tudnia kell. gondolatait. bár Celeste ujja figyelmeztetően mélyedt a karjába. . akár a megrettent gyerekek. Jacques volt az egyetlen. hogy óvatosan felvesse a kérdést. Mikhail nyájasan mosolygott. Menjetek a föld alá. A legapróbb jelekre is ügyeljetek. közben megerősítette az alvás parancsát. attól nem tágítok.Mikhail. Mikhail. ha valaki be akar hatolni. Amikor felébredtek. engedelmeskedve az erejének.Eric vállalkozott rá. bizonyos vagy abban. Máris jövök. . Mikhail figyelmét a várakozókra fordítva kiadta utasításait. .Mikhail! .ellenkezett élesen Byron. amíg nem tudjuk. A gyerek kerüljön hozzá. hogy kiismerjem? Figyelmeztetlek. Aludj csak. figyeljétek. hogy egy emberi lénynek ilyen képessége és ereje legyen. Használjatok minden lehetséges védekezést. és vigyázzunk egymásra. . s nem vizsgáltam meg a nő lelkét. . Mikhail nem törődött vele. Teljes volt a döbbenet az arcokon. . hogy átadhatom másnak a vezetést.Mindjárt napfelkelte.Nem vagyok biztos benne. Ha bárki bántani merészeli. hogy átadjam a vezetést másnak? Belefáradtam a kötelességekbe és a felelősségbe. . Mikhail sötét szeme hirtelen összeszűkült. hogy velem találja szembe magát.Celeste ujjai idegesen csavarodtak a férje kezére. A gyermek nem maradhat vele. . Még most is gyászolja. figyelmeztetőbb volt. A többiek is azonnal ijedten tiltakoztak. Maradjunk szoros közelségben. de hogy őt megvédjem. kicsikém. hogy nem közülük való? Veszélyes lehet ránk. Senki se lépjen mentális kapcsolatba a másikkal. Diedre elveszítette az övét néhány évtizeddel ezelőtt. gyerekeink közül oly sokan nem élik meg. Mikhailt figyelte titokzatos. gúnyos félmosollyal. hogy Diedre képes elviselni még egy veszteséget. ellenőrizzétek a varázslataitokat.

És vágyakozni fog egy másik gyerekre . Felült.Úgy fog vigyázni arra a gyerekre.Hogy a fajunk fennmaradjon. csak azt. . . Hasonlítani szeretett volna rá. nem törődik vele. de sosem volt még kevésbé parancsoló.mondta ki a végszót Mikhail. Raven most jobban érezte magát. hogy a férfi alszik. Automatikusan kereste a kapcsolódást kettejük között. hogy Diedre újra teherbe essen. visszakozott. Egy fiatal. Érzékelve. felfedve csupasz bőrét. és az ablak felé fordult. Kényszerítette a szemét.Mikhail . megérintheti. de az asszony nem akarta. . hogy éppúgy felelős Noelle sorsának alakulásáért. hogy biztonságban van. hogy még nem kellene felébrednie. Napfény özönlött be. mintha sűrű köd egymásra rakódó rétegei nyomnák le.Összetöri a szívet ennyi veszteség . hogy fontos személyiség. és Tienn is kétszer olyan óvatos lesz. Tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt. Celeste .suttogta maga elé -.Mindannyian így vagyunk vele. Mikhailnak súlyos felelősség nyomja a vállát. Tudta.. de csak az asszonyok képesek erre a csodára. Legalább ily módon enyhül benne az üresség érzése. vibráló asszony életét vesztette. a takaró lecsúszott. Rand iránti utálata önmaga ellen is irányult. Igyekezett. akárcsak egy éhes tigrissel lenne összezárva. mindent megteszek. túl sokat enged meg magának. Harmadik Fejezet Raven lassan ébredt. Ennyi elég is volt. Tudta. mivel Rand és Noelle valami szadista játékot játszottak egymással. . hogy kinyíljon. mint Raven. Örült a szabadságnak. . Nem tudta pontosan. aki mindig is torzszülöttnek érezte magát. mint senki más. Nyilvánvaló természetességgel élt együtt a tehetségével. hogy engedelmeskedjen. Ami tőlem telik. Tud beszélni valakivel. Nem csak Rand hibázott Noelle védelmezésében. hogy kicsoda. gyerekek kellenek. dühe és szomorúsága határtalan. hogy nyugodtan lehet egy másik társaságában. hogy mások mit gondolnak. mint Rand. gyönyörű. Valahogyan tudta. . még akkor is. ha ez veszélyes. és senki sem mert ellentmondani. Mikhail magabiztos.mutatott rá Celeste.mérgelődött Celeste. szinte boldog volt. mint bárki. szüksége volt rá. nem úgy.

Egy gyilkos ezen a helyen! Szentségtörés. Nem érzékelte gyilkosság nyomát. Körültekintően öltözködött. de még túl korán a vacsorához -. Raven mégsem tudott szót ejteni a gyilkosságról és arról. Valószínűbb. farmert. Mikhail egészen más volt. jól képzett emberek. Senki. De barátságosak és igazi művészek is. Észrevette. mint egy tinédzser szerelmi harapása. garbót és kardigánt vett fel. Az asszony nem említette a gyilkosságot. Valójában úgy tűnt. Raven pedig megéhezett. mintha nem is jutott volna el hozzá a szörnyű hír. csak erőteljesebb. a zárakon nem tudna átmenni. Ha a férfi képes lenne ilyesmire. A napsütés ellenére hideg volt a hegyekben. kimosta belőle szédülést. Mindennek a tetejébe a férfi ráadásul szexi is volt. a szomorúság vad és valóságos. hogy mindez mit jelenthet Mikhailnak. a fogadós olyan szívélyes és rokonszenves volt . mikor tehette ezt Mikhail. És olyan sokat tanulhat tőle. Megvizsgálta a sebet. Különös jegy volt. A lány korábban már hallott a Kárpátokban élő emberekről: nem cigányok.Nagyon keveset tudott a románok életéről. sem az utcán nem tűnt túlságosan letörtnek. ő pedig kirándulni szándékozott. Raven nem érzett késztetést. és bármilyen fantáziaképpel ellentétben ezt világosan fel tudta idézni. hogy őt megvédelmezendő. a hegyek mélyén. hogy szóba hozza. és szabad akaratukból élnek az erdőkben. Ahogy átlépett a küszöbön. A vidékiek szegények voltak és babonásak. A konyhában a házvezetőnő előzékenyen készített neki hideg vacsorát. Ez különös. Nem tévedhetett. a férfi kényezteti. hogy mennyi időt szánt az ő védelmére. Elpirult. és nem érezni semmit a saját érzelmein kívül. úgy érezte. a nagyrabecsülés hangján beszélt -. tehetősek. A falusiak bizonyára rémültek. Mikhail az ő vezetőjük lehet? Ezért olyan gőgös és zárkózott? A zuhany jólesett a testének. Raven felhúzta a túrabakancsát. valami különöset érzett a levegőben.csak úgy ülni egyszerűen egy zsúfolt szobában. A nyaka lüktetett. A gondolatra. a képek erősek voltak. égett. Ez maga lenne a csoda . mintha egy láthatatlan erőn kellett volna átküzdenie magát. visszaemlékezvén. másokat zárt ki innen. Délután három volt . Olybá tűnt. Maga a gyilkosság képe nagyon részletes volt. Kint a vállára vette a hátizsákját. sem a fogadóban. .az ebéd már jóval elmúlt. Csak nem megint Mikhail? Megpróbálta bezárni? Nem. akivel régóta álltak barátságban.sőt Mikhailról. Mikhail segített neki elaludni is. hogy a férfi bármikor meg tudta védeni magát a rá záporozó érzelmektől.

Mrs. . csendben üldögélni. Raven mosolygott. ami érintetlen.Kedvesem. ne mondja el senkinek. Raven lágyan nevetett. A Kárpátok gyönyörű. olyan sápadt. Summers.Bocsásson meg. Margaret bólintott.A hazugság könnyen jött a nyelvére.fogta meg a kezét Margaret együtt érzőn. Margaret Summers sietett felé. Régóta ismerjük egymást. Köztiszteletnek örvendő üzletember. Nem kedvelem a nyilvánosságot. praktikusan..Ő basáskodó. Higgye el nekem. ősz hajú hölgy. Lehet túrázni. az arcán aggodalom. nagyon gyengéden bánt velem. közelebb lépve. Mikhail elég sokat utazik. . és szükségem volt egy kis utazásra. mint egy torzszülöttre. . ugye? . . gyönge testalkatú. . ezen a helyen? Raven megdörzsölte a homlokát. értse meg. Ahol az emberek nem ismernek fel és mutatnak rám. . ahol a történelem tetten érhető. ki vagyok. Mi a csudát csinál itt. . . kedvesem . hogy a szél kifújja belőlem a rossz emlékeket. Az utóbbi hosszú üldözés volt. . hogy megfelel az igazságnak.Maga az a különös fiatal hölgy. miután egy zavarodott elméjűt követtem.Nem szeretném. Mrs. Tegnap annyira aggódtunk magáért. Summers. Kérem.Elég ijesztő. ami megijesztette Ravent. kedvesem? . de igazán jó hozzám. és hagyni. Summers. Raven gyorsan oldalra lépett. . a helyzetnek megfelelően felöltözve. Kérem. Az a fiatalember úgy hurcolta el.Természetesen. ha megérintenek. hogy tudjanak rólam. aki segített a rendőrségnek elkapni azt a gyilkoló szörnyeteget San Diegóban pár hónappal ezelőtt.Beteg.Ó. minden beteges gondolatot. Hatvanas évei vége felé járt. és hajlamos a drámai jelenetekre. remélve.kérdezett vissza Margaret féltő gondoskodással. Néha megbetegít.Egy asszony szólította meg néhány lépés távolságból.Miss Whitney! Ön Miss Whitney. ugye? Egy régi barátom.kiáltott fel az idős hölgy hirtelen izgatottan. kérdezzen meg bárkit a faluban. Mrs. . nem esik jól.Én láttam magát korábban . Utálta érte magát. . .Ez a fajta tevékenység nagyon kiszipolyoz. gyönyörű. bár észrevettem. Olyan helyre akartam menni. és túlságosan aggódik az egészségemért. és magányra van most szükségem.Lábadozóban . . hogy az félelmetes volt.felelte szűkszavúan. hogy a fiatalember érintése semmi problémát nem okozott önnek.

Nos. . amit mondott. hogy a pincér ismeri a Heimlich-manővert. .Mikhail Dubrinsky? Mindenki róla beszél. ha megyek. ezt semmi sem jelezte.Említettem önnek. . Sikerült az arcára erőltetnie egy mosolyt. .Mikhaillal teszünk egy kis kirándulást. hogy rájöjjön . és sietség nélkül elsétált az úton. . csak a hangja és a szeme árulta el.Valóban? Ahogy a pincér megragadta.Természetesen. Raven barátságosan integetett.Raven! Várjon! A lány próbált elillanni az újabb rányomuló elől. Margaret arrébb lépett. nem tud semmit sem rólam. Abban. különben elkésem. ahogy Margaret Summers kíváncsian követi a tekintetével.Nem nyeltem félre semmit . még egy ilyen. sem az életemről.Jacob .. kedvesem.. aki nem akar közel kerülni senkihez. .. meglendítve a piknikkosarat. de nem ez történt. és bizonyára nem maradok kinn éjszakára a vadonban. . mintha azzal vádolták volna. szemöldökét összevonva a férfi.Csak vigyázzon magára. Érezte. kedvesem.vádolta duzzogva. Jacob összevonta a tekintetét.Jacob. . . hogy biztonságos csak így egyedül kószálnia? Vadállatok vannak a környéken. de úgy gondolja.. sosem érezte szükségét annak.nézett Margaret megenyhülten. ami a fák között a hegyek felé vezető gyalogösvényhez vitte.mondta támadóan.. . Miért érzett kényszert a hazugságra? Szerette a magányt.Mindenki így gondolja. hogy nem tud rendesen viselkedni az asztalnál. hogy felépült abból a borzasztó félrenyelésből a múlt éjjel. nem csellengett elég sokat ott. . a biztonságáért aggódó kedves idős asszonyhoz sem. Valamilyen oknál fogva nem akarta Mikhail életét megvitatni másokkal. . örülök.felelte a lány lágyan -. Valójában kedveli a fogadósnő főztjét . . Remetévé vált. hogy az a Neander-völgyi elhurcolja. és a fák már eltakarták. Szerencse. amíg az út hirtelen el nem fordult. legalábbis nem Margaret Summersszel.a lány hangja visszakozó volt. Raven szomorúan rázta meg a fejét. maga nem ismer engem.Ó .közölte Raven bizalmasan. . de Jacob utolérte.Jobban is teszem. . Az asszony túlságosan érdeklődik a férfi iránt. . Az a férfi akár még a férjem is lehet. hogy megmagyarázza a tetteit. hogy túlságosan védelmező.Csak hagyta.

ugye? Ott. Raven. Látja?. de láttam. ingerlékeny alkat. Raven. és Raven hirtelen ráébredt. és eldübörgött. Tudta.A lány visszatartotta a lélegzetét érzékelve. Raven lassan. küzdött az álomrétegek ellen. úgy gondolom. A jóképű férfi elkényeztetett. Mikhailért. Jacob gazdag fiú volt. hogy nem maradtam. és nem lesz bűntudatom. . . Próbáljon találni magának egy gazdag férjet. az összes olajkitermelési jog az ő kezében van. ahol a liget másik szélétől a lány nem láthatta. Mikhail egy kérdőjel volt számára. Raven érezte a telepatikus kapcsolódást az agyában. csak azt tudta.Honnan ismeri azt az embert? .A helyiek azt mondják. Szórakoztató. Tudom kezelni. hogy mindenképpen meg akarná védelmezni őt. Én nem az a fajta asszony vagyok. hogy minden új játékot megkaphat.kiabált Jacob. . hálásan fellélegzett. Mi köze lehet egy ilyen emberhez? Közel nyomult a lányhoz.Jacob . ő a legbefolyásosabb ember a környéken. Még odavetett néhány csúnya szót. és nem gondoltam.Nagyon rosszul voltam tegnap éjjel. mit tenne. hogy megértesse a fiúval. Egy hatalmas medve ordítása keveredett Jacob második sikolyával. Nagy hatalmú üzletember. küldte megnyugtatásul a lány. Sajnálom. Aggódsz a biztonságodért. Jacob hirtelen felordított a rettenettől. . majd a hang nyüszítéssé halkult. Gazdag. menjen vissza a fogadóba. amit akar. Most kezdett el csak igazán aggódni. adja magát a legmagasabb ajánlattevőnek.faggatózott Jacob féltékenyen. ha panaszt teszek a helyi rendőrségnél. hogy Mikhail is várakozik.szólt türelmesen -. . aki terrorizálható. és valami robaj hallatszott a bozótból. Nem tudta pontosan. . erőltette a nevetést a gondolataiban. vagy hogy nevezik itt. el kellene válnunk. nem akar a társaságában lenni.egyfajta beteges izgalmat a bűnös gondolataiban. Meg tudom oldani a problémákat a magam nőies módján. Majd az kihasználja és a szemétbe dobja. hogy megfelelő volna kihánynom mindent az étteremben. Magáért. Ez zaklatás. abban a tudatban élt. amit ezek a Dubrinsky-félék csinálnak . hogy egyedül vannak egy ilyen félreeső helyen.Remek. de a lány valami mást is érzékelt . hogy fontos szerepet játszik a férfi perverz fantáziáiban. Mikhail mély álmából ébredt. ez az. Jacobért szüksége volt rá. hogy maga már jól van.

Kerüld a bajt. felmelegítette hidegségét. A lány folytatta útját a hegyek felé. a szél suttogott a fák között. replikázott a lány. élővé tette. hogy ez parancs. hogy felnyalábolja és örökre a karjában tartsa. Ha nem maradna fenn egész éjjel. Engedte. Mikhail. Hogyan végzi a munkáját? Számítógépen. A hegyekben szendergett. Egyetlen ember sem jött a vacka közelébe. Az asszonynak fogalma sincs a szükséges óvatosságról. a magány békéjét kereste. hagyta. majd leheveredett. mély. a férfi nevetése lágyan csengett vissza a fejében. zavartalanul. Színes virágok borították a rétet az ég felé tárt szirmaikkal. Nem ez fog történni. mégis nyugtalanító szúrásokat érzett. Menjen vissza aludni.tisztálkodás tekintetében átvette az emberek szokásait. A sekély földben feküdt. kedvét lelve a tájban. Lezuhanyozott . Jobban szeretném. asszony. Érződött. megmászva a hegyet. Lelke megkereste Ravent. sőt leginkább. nem kellene átaludnia az egész napot. Mikhail felébredt. próbálja megszokni. A gondolat gyorsaságával tette meg az utat a lemenő napban. hogy a természet nyugalma beszivárogjon a lelkébe. hogy Mikhailt számítógép mellett lássa. Jacob félelmet közvetített felé. és az erőfeszítése megmosolyogtatta Ravent. A nap megérintette a bőrét. védtelenül a gyülekező sötétségben. egy igazi macsó védelme nélkül is. Nem illik hozzá az autó vagy a komputer. Az amerikai nők bonyolultak. Alvásra van szükségem. mintha ezer tű . A madarak lágyan énekeltek egymásnak. Alig egy óra volt még a napnyugtáig. hogy érzékei tudósítsák a környezetéről. Nagyon vicces. Raven magasabbra mászott. A férfi összevonta a szemöldökét.Érezte Mikhail önfeledt. Sürgetést érzett. hogy felrázza. Kitört a földből a hideg. A lány viccesnek találta a gondolatot. nedves pincébe. Bizarr a humorérzéke. nagyon férfias nevetését. biztonságban. mielőtt lemegy a nap. nagyon köszönöm. habár nem volt szüksége rá. de szerencsére fájdalmat nem. A speciálisan neki készített napszemüveg védte túlérzékeny szemét. Letelepedett egy nagy sziklára az erdő vastag fáitól övezett rét fölött. nagy baba. Igyekezett lágyítani viselkedését a lánnyal szemben. Megette az ebédjét. ha visszatérnél a fogadó biztonságába. Én finoman tudom kezelni az ilyen ügyeket.

Miért hajolsz az asszonyom fölé? . a súlyos feszültséget a két férfi között. Rand háttal volt felé. jóképű arca bánatos és feldúlt. nesztelen és halálos. . a teste erő és koordináció elegye volt. Azzal fenyegetett. Rand kendőzetlen bánatát és féltékenységét. mint valami élő dolog tekeredett benne. Mikhail ismerte Rand perverz vágyait. karját széttárta. Rand a lány felé fordította a fejét. Rand bocsánatkérése hányingerrel töltötte el. hátrasimította a haját. a többieknek igazuk volt. remélte. hogy nem kaphatja meg. . ha elhagyom. Álmosnak tűnt. . azt neki kellett volna megtudnia leghamarabb. vagy azt választanom. Csinálnom kellett valamit. és másik asszonyt keresek. Tudod. A nap lesüllyedt a hegyek csúcsánál. hát vele maradtam. megérezte egy másik férfi jelenlétét. megfordult. tudta. hogy a védelmed alatt áll. ő pedig itt volt védtelenül. Nem tudtam aludni. Vér tolult a fejébe. Mikhail utálatát. Nem tudta. Mikhailnak elég hatalma lett volna.szólította meg zavartan. Talán azért. mert kétségbeesetten vágyott Mikhail megértésére és tudta. egy cserkésző démon volt. . mint egy szirén.vicsorgott Mikhail. ám Raven nem volt meggyőződve Rand őszinteségéről. Rand. felült. hogy Mikhail a hercegük. szexi volt. hogy soha nem fogsz megbocsátani nekem. homályos titkokban fürösztve az erdőt.Byron és Jacques mondták. a düh. hogy nem voltam igazi életpárja Noelle-nek. Nem engedett elmennem. Megérezve a levegőben az erőt. Noelle-lel való beteges kapcsolatukat. hogy megállíthassa Noelle-t az önpusztításban. Mögöttük Raven ébredezett. Mikhail vicsorgott. hogy kisétál a napra és megöli magát. Védekezőn beszélt. és noha nem osztották meg egymással a vérüket. aki a szerelmesét várja. Ahogy feltűnt a szikla. hiszen a férfi szomorúsága valóságos volt. szemét lesütve. A lány érezte Mikhail sürgető figyelmeztetését. Rand tudja jól. hogy megöli magát. hogy legyen csendben. hogy a szemébe döfjön. a sziklán fekvő asszonyhoz közeledett. uralkodását Noelle felett és a lány megszállottságát miatta. volt valami sunyi és ravasz az arckifejezésében. . Gyáva voltam.Tudom. a vezetőjük.Mikhail .várna. ahol Raven aludt. Ha Noelle azzal fenyegetőzött. miért érez így. hogy csatlakozom Noelle-hez. ha már megbocsátást nem nyerhet. ahogy szokta. Mikhail kilépett a nyitott részre. Színtiszta bosszúvágy. sötét árnyékot öntve a környező dombokra. hogy megértik.

forgott.Őszinte részvétem . Valami nem volt rendben Randdal. ő ennek ellenére leginkább Mikhailért aggódott. . mert erre van szükséged. bár tudja. Tovább már nem uralkodhatnak rajtam az érzelmek. Raven ösztönösen tudta. és a szavak kegyetlenségének hatására fájdalom sugárzott fel a szívébe.. Bűntudata és szomorúsága tekervényesen keresztül kúszott a lány testén.válaszolt Mikhail előírásosan. Mikhail. Szerettem Noelle-t. Fonákságot érzett benne. . hogy nem kaphat. Rand. mint általában. A férfi gyászolja meggyilkolt feleségét. elhatározása végleges. mit jelenthet Mikhail rendelkezése.Ne beszélj nekem szerelemről.A hangja lágy volt és közömbös. igyekezve palástolni vonakodását ez iránt az ember iránt. és megbosszulom a húgomat.A gyerekemet akarom. törvényként fogadta el Mikhail szavát. .Akkor a lekötelezetted vagyok . . Menj a földbe gyógyulni. elővigyázatosan távolságot tartva. aki védtelenül hagyta asszonyát.Rand hangja dacos volt. E férfi felesége mégiscsak gyilkosság áldozatául esett.vetette ellen Mikhail nyugodtan. mégis feltétel nélkül. hogy Rand nem a gyermekéért esedezik. egyetértvén Mikhail döntésével. kegyetlen vonal jelent meg a száján.Nem tudok aludni. hogy megpihenhessen a tested és lelked. Meg fogom találni az orgyilkost. hogy egy drága. gyámoltalan gyereket odaadjon egy ilyen állapotban levő férfinak.törékeny asszony. Csak részlegesen értette. . durcás. . vörös villanás a szemében. . . Érezte Rand mély fájdalmát. .Akkor segítek neked. Ha nem engedtem volna a könyörgésének.Kérlek. . hogy testén egy másik asszony illatával tért haza. A düh elsötétítette Mikhail arcvonásait. . Raven azt gondolta volna. Raven gyomra görcsbe rándult. Döntése kérlelhetetlen volt. hatalmas kék szemében könyörület. és szándékosan kínt okozott neki azzal. jogom van a vadászatra. hogy szívélyes és gondoskodó ezzel a férfival. mint egy gyereké.mormolta lágyan. Türelmetlenség és fenyegetés villant Mikhail tépelődő arcvonásain.fogadta a férfi tömören.Inkább gyógyulás kell neked a föld mélyében . mintha a sajátja lenne. Meg sem fordult a fejében. Raven lecsúszott a szikláról . aki tiszteletet és egyenlőséget akart. Mikhail. Ha nem ég düh a fekete szemében. megfosztva gyermekétől.Köszönöm . még ma is élne. mégsem tudott neki segíteni. aki épp csak megszülte gyermeküket.

ilyen adottsággal bírnia.. Tudja. amit Mikhail követel . A férfi közelebb mozdult. mintha meg akarná fojtani. Mikhail hangja bársonyossá. Ezzel vissza is élhet.Nem fogok vitát nyitni a biztonságod fölött. nem zárhat dobozba. a hatalmától. elég felelősség nyomja a vállát nélkülem is. hogy kinél maradjon egy gyermek. ha a kötelesség úgy hozta. Addig maradsz ott. csak álltak ott egymást nézve a sűrűsödő sötétségben. azzal fenyegetve. Miután Rand távozott.Olyan kedvesen beszélt. és az életedet kockáztasd. Már elvesztettük az egyik asszonyunkat. Kihívóan szegte fel az állát. . akinek erőszakos gondolatai támadtak veled kapcsolatban.Van elég aggódnivalója. hogy elveszítsünk. most pedig Rand árthatott volna neked. az ujjai megragadták a torkát. ami a hangjából áradt.Aludni fogsz.Soha többet ne kövess el ilyen vakmerőséget. hogy egy felnőtt férfinak engedelmeskednie kell és meg kell tennie. Tudnék segíteni. . mégis. csábítóvá lágyult. . még egy ilyen súlyos döntés esetén sem. Mikhail.Ne próbáljon megfélemlíteni. hogy mit tehetek. Senkinek nem lenne szabad ilyen hanggal. ahogy csak telt tőle. Senki sem mondhatja meg nekem.De egyik sem történt meg. A lány felpislogott rá. A férfinak joga volt a gyermekéhez. és én nem tudtalak volna megvédeni. Senki sem kérdőjelezte meg a tekintélyét. hogy összeroppantják a törékeny a csontokat. Részvét háborúzott benne önvédelemmel. A húga. Vadállatok támadhattak volna meg. összezavarodtak az érzései.Nem engedhetjük meg magunknak.Mikhail. A legtöbb összeütközésük amiatt volt. Mikhail hangja önmagában előidézte a hipnotikus transzállapotot. A férfi ujjai a mellkasára csúsztak. Mikhail . . hogy valami baj van Randdel. . sem másra. amíg már nem jelentesz veszélyt sem magadra. hogy a férfi annyira féltette. Érezte. . Raven megdöbbent és megriadt attól az abszolút erőtől. aminek érvényt szerzett. . ilyesfajta hatalom könnyen elronthat bárkit. . Ajkába harapott. Rand. Raven érzékelte Mikhail nemtetszését. és ez aggasztotta.Nem engedem. gyengéd figyelmességgel. hogy képes vagyok rá. Téged nem fogunk. hihetetlenül gyorsan suhant. .érintette meg a férfi állkapcsát finom. nem fog menni. hogy ostobaságot tégy. engesztelő ujjakkal. hogy a polcon tartson. vagy hova mehetek.ez megijesztette. Erichez mégy. . Az előbb egyedül voltál egy férfival. mondta a férfi. ő majd a földbe helyez és megvédelmez.

Mikhail a puha földre akarta nyomni. olyan szorosan.Szája a lányéra tapadt. és ez volt a szerencséje. Őrzöd a függetlenségedet. hogy elveszítette az egyensúlyát. vágyott rá. hogy akarná-e megosztani vele megszámlálhatatlan terhét. agresszívan. mint tisztelni érte. minden ellenállását elsöpörve. Eddig senki sem kérdezte. amit a férfi teste keltett benne. . A férfi kelletlenül felemelte a fejét. akarta őt. . Volt bátorsága szembeszállni vele. körülölelte a nyakát. . letépni a zavaró ruhákat a testéről. kicsim.tiltakozott a lány hirtelen. Csak ez a karcsú kis halandó gondolt arra az árra. Túlságosan sok ártatlanság volt az ízében. A férfi szája az övét követelte. .Csak azért nem. . hogy ilyen erősen vágyik rá. és elektromos kisülés sercent a levegőben körülöttük. A lány kinyitotta a száját a férfiénak.Megéreztem volna. Egy emberi lény. a teste őrjöngve kívánta. A lány szeme csukva volt.Jacob nem akart bántani . akinek a megvédéséhez ragaszkodom. . színtiszta fekete mágia. A teste sürgette arrafelé. Lángnyelvek forrósították fel a bőrét. Karja a férfi széles vállát kereste. Teste hajlékony.Te vagy az egyetlen személy. A többiek támaszkodnak az erőmre. mert nem érintett meg.Karját felemelve magához szegezte a lány karcsú alakját. nem is értve. Színek örvénylettek és táncoltak a fejében. magához béklyózta. . csonttalan volt. . . és pont te nem akarsz engedelmeskedni. átvállalni a terheimet.Menjünk az otthonomba. amerre menni akart. amit ő folyamatosan fizet. Szorosan tartotta. mint a forró selyem. Barátságos csendben sétáltak együtt. . te pedig segíteni akarsz nekem. .Nem hiszem. ízlelgette az érzést. sem otthagyni. akitől a mamám óvna engem. A föld furcsán felemelkedett Raven lába alatt. Hangja lassú cirógatás volt. hipnotikus erejű. hogy biztonságos lenne. utat adva kutató felfedezésének.A férfi magához vonta. forró ostromának. édes. Tétova mosoly jelent meg a lány ajkán. és nekiesett a kemény izmoknak. Raven. a tényt. Ön az a fajta férfi. micsoda tűzvihar tudja emészteni. Mikhailnak nem állt szándékában elengedni a lányt. visszavonhatatlanul a magáévá tenni. égett érte. Raven.Megőrjítesz.A hangja merő csábítás volt. és ő nem tudott mást tenni. A férfi birtoklón ölelte körül a vállát.

A lánynak nem volt más választása. . Noelle nem pletykatéma. Ő volt Rand életpárja. Ez elégedetté tette.Miért? Mikhail vállat vont. visszavágásképpen a csúfolódásra. sem a fogadóban.. ez okozhat . .Természetesen. amíg megtaláljuk és elintézzük az orgyilkosokat. mintha egy csapat lennének. mint férj és feleség . . .Olyasmi.magyarázta a férfi. Mikhail be akarta burkolni. mint egy második bőr. . sem a faluban nem látszott tudni a gyilkosságról. ha egy sorozatgyilkos lapul egy ilyen kis faluban.villantotta fel csibészes mosolyát a lány.Noelle két hónappal ezelőtt szült egy gyermeket. mi a legkülönösebb? Egyetlen ember. akik mindannyiunkat halva szeretnének látni. A Kárpátok igaz harcosai szinte kihaltak. Rosszindulatú ellenségeink vannak. A pletykálkodás nem az én műfajom. a helyieknek joguk van tudni róla? Mikhail óvatosan választotta meg a szavait.Nem gondolja. Raven csöndben sétált néhány lépést. . . Az emberek tartanak attól. ott. . oltalmazni az élet kellemetlenségeitől. ha nálam laknál. A lány tartózkodó pillantást vetett rá hosszú szempillája alól.és ásványianyag-kitermelési jogaink vannak az országban. Mit jelent? .. vannak különös adottságaink.Mert különbözőek vagyunk.. Jó volt arra gondolni.Már használta ezt a kifejezést korábban.Azt szeretném. . a karja biztonságába vonni. A férfi ujja megpöccintette a lány finom arccsontját.Bizonyára képes az erőszakra. hígított változatban . A férfi megrántotta vastag copfját.Ez olyasmi.Talán van bennem kárpáti vér.mondta Raven cseppnyi sóvárgással a hangjában. aki különbözik tőlük. A férfi részvétet érzett iránta.Noelle kegyetlenül. hogy volt egy őse hasonló adottságokkal. Ő önként vállalta az elszigeteltséget. A férfi azt mondta. . A lány borzasztóan magányos lehetett. . Azt mindig nehéz elkerülni .Nyersolaj. . értelmetlenül halt meg.Tudja. És ezt nem egyetlen személy tette.A románok nincsenek veszélyben. Az orgyilkosok ki akarják irtani a fajunkat. Ő az én felelősségem. Mikhail. . ahol a legtöbbeknek nagyon kevés adatott. Ezt te is tudod. Legalább addig.És te nem mondtál semmit. mi. tehetségünk. . Meg fogjuk találni a gyilkosokat magunk.

A lány aggódott érte. visszatartott lélegzettel várva a választ.Bíró. Aggódott. hogy elérte célját. Észre sem vette. ha fenyegetést érzek a pozícióink és az életünk ellen. nagyon veszélyes volt. s most nagyon. valójában sokan. hogy könnyebben tanulmányozhassa a férfi arcát a holdfényben.érintette meg a lány. Én vagyok a törvény. hogy megállt. hogy féljen tőle. És tényleg megbántotta. szándékosan provokálta a félelmét. A férfi nem táplálkozott még. ám most. Mikhail . . és elfordult tőle. Tudta. esküdtszék. Én foglalkozom azzal. Az én elhibázott ítéletem sodorta Noelle-t veszélybe. A férfi akarta. és ezt óvatosan éreztetni is próbálta. amíg el nem kezdte dörzsölgetni.Mikhail . . milyen jól el tudja rejteni a gondolatait. hogy ellenálljon. Mikhail felmordult. felforrósítva a vérét. .Én vagyok az egyedüli hatóság az embereimnek. Egyedül az enyém a felelősség minden döntésben. rájött. a szerelem és vágy az éhséggel együtt robbanékonnyá és hevessé tette. hogy mit kínál fel egy olyannak. telt alsó ajkát. de az én parancsnokságom alatt. ítélet-végrehajtó? . Én vagyok a törvény az embereink fölött. lángnyelveket szórva a bőrére. Gond. Ön élet és halál kérdésében dönt. A férfi megcirógatta selyemfinom bőrét. a szerelem kezdete és egy adag édes ártatlanság. az én kötelességem elkapni a gyilkosait és a bíróságunk elé állítani. A lánynak fogalma sincs. mégsem ezt szerette volna. hogy soha ne kövessen el baklövést. A férfi hangja legmélyebb érzéseit érintette. Az érzékei nem hazudhattak. Érezte volna a gonoszra való hajlamot a férfiban. hogy felmelegítse reszkető testét.ellenérdekeltséget és féltékenységet. és utálta magát önzéséért.Önt féltem. szánalom.Raven képtelen volt megérteni. . . .Na. A lány szeme hatalmas volt kicsi arcában. és lábujjhegyre állt. Senki sem lehet olyan ügyes. mintha a lány megbántotta volna.Egyedül? .hüledezett a lány. ami a velejéig megrázta a férfit. nem számít. amikor olvasott a lány . A túl nagy felelősség rombolást indíthat el. . Ilyen nagy hatalom hibához vezethet.ellenkezett kedvesen. érzései kendőzetlenül mutatkoztak a férfi hipnotizáló tekintete előtt.mondta kimerülten. most félsz tőlem . . amit csak Istennek volna szabad megtennie. hogy nem elég erős ahhoz.Nem félek magától.Miért nem fordul a helyi hatóságokhoz? . mint ő. Hogyan is ne lenne szerelmes belé. akik vadásznak.Vannak mások is.

a törődés a szemében. feltárva mellkasának erős izmait.lelkében. ismerte bensejét? Ő volt a fény az éjszakában. Nagyon lassan. Ezt ösztönösen tudta.Már a kezének érintése. Képtelen elmenni tőle. Nem volt már más út. A lány. csak a szeme. A levegő is megállt. és olyan gyorsan mozgott. nem köszönik meg szüntelen éberségét. szinte kelletlenül vette le a kardigánját. éberen. kicsim . azonnal. ahogy csak telt tőle. ha száz évig él is. vagy örök elszigeteltségre ítéli. Nem kényszerítette. Kiolvasta a lány szeméből. a férfi minden józan gondolatot kiűzött a fejéből. Most. Raven úgy érezte. rekedt hangon beszélt. ahogyan senki más. Nincs számára másik asszony rajta kívül. Megragadta a lányt. állati morgással felemelte. egy ragadozóra emlékeztetve. Hogyan is tudná egyedül folytatni? A férfi várt. Raven pislogott egyet. Lassú. érzékelve a sürgető vágyat a testében. és elengedlek. Fekete szeme higgadtan figyelte a lányt.Vedd le a kardigánodat . A férfi a döntésére várt. Tiltott gyümölcs.Még egy esélyt adok neked. kék szeme elkerekedett. a szemében éhség ég. a vágya. . Mikhail inge nyitva volt. .Erős leszek. kihasználják az adottságait. ismeretlen gyöngeséget hoztak ki a férfiból. az egész világtól való tökéletes elszigeteltsége hatottak a lányra. az ő másik fele. Ha őt kárhozatra ítéli. a tisztaság és igazság a hangjában. mégis a férfi otthonának falai között voltak. A férfinak szüksége van rá.nyers. remegő szájáról a döntést. A szoba két végében voltak.Engedjen segíteni. hogy . A lány visszalépett. mégsem mutatnak együttérzést. teste vad és kemény. ezt a pillanatot örökre az emlékezetébe vési. Nem emlékezett az odaútra. nem azt teszi-e saját magával is? Valakinek szeretnie kell ezt a férfit. . ne taszítson el magától. ha azt választod. ahol a tűz árnyékokat rajzolt a falra.mondta neki lágyan a férfi. és bizonytalan volt abban. Ő ki tudná elégíteni az éhségét. minta valahol mélyen belül tudná. gondolataiban. és ott találta magát a könyvtárszoba kellemes melegében. . lágy parancsot suttogott neki. hogyan kerülhetett oda. Feje büszkén feltartva. Mások bíznak az erejében. mintha fájna a torka. gondoskodnia kell róla egy kicsit. a természet tévedése valószínűleg. megosztja-e magát vele. Ő is rá várt. ossza meg velem ezeket a borzasztó gondokat. . nem csábította. agresszívan férfias. de nem tudta nem szeretni.

mellbimbója erotikusan kemény. kitárva meztelenségét. hogy az életét adja át neki. kihangsúlyozták gyönyörű keble teltségét. hogy feltárja torkát. Ősrégi ösztönök uralkodtak el rajta. Félrerúgta az emberi ruhadarabokat. a vadállat pedig megkönnyebbülésért üvöltött benne. primitíven. tovább már nem tudta elviselni az anyag érintését rendkívül érzékennyé vált testén. Megrajzolta bordáinak vonalát. A lány megnedvesítette ajkát a nyelvével. A válasz egy lökés volt a férfi testében. a férfi a nadrágja gombját lazította. Mikhail ledobta az ingét a padlóra. majd hagyta leesni a földre. mint pusztán az ártatlanságát. A férfi élesen szívta be a levegőt. megpihenve a nyakán levő jelen egy pillanatra. heves. és félredobta. lágy domborulatot. Kint feltámadt a szél. .A felsőt. és emberi módon vetkőzött le.többet fog neki adni. Raven felkiáltott. Hosszú varkocsa a férfi portyázó ujjaitól kibomlott.Ne félj az éhségemtől. hogy tenyerével beborítsa a bársonyos. amely lüktetett és égett. végigcirógatva a testét.Sosem bántanálak. az érzés tüzes nyilakat küldött az ágyékába.A lány csontjai kicsik és finomak voltak. Teste megfeszült. vad. vadul. Keze lassan mozgott. . mint a selyem. őrjöngött. kidolgozott izmait. Mikhail egy érintéssel megnyugtatta. állati. Amint a lány ledobta a garbót. Nem tennék ilyet. Büszkén ágaskodó melle csábító volt. majd' megőrült a vágytól. majd visszatért.suttogta lágyan. megemelve ezzel a mellét. növelve a saját éhségét. hogy esetleg később magyarázkodnia kell. nehogy még jobban megijessze a lányt. forró bőre. Elég óvatos volt. nem törődve azzal. . . megsimítva kemény férfiasságát. Istenem. Az anyagot feszesnek érezte. minden vonalat az eszébe vésett. dereka keskeny. sötét baljós felhők takarták el a holdat. Kiáltás tört fel a torkából. kék szeme bepárásodott a férfi erejétől való félelmében. A férfi egyetlen könnyed ugrással szelte át a szobát. amint a csipkepántot kapcsolta ki a melltartóján. sértette a bőrét. Árnyékok simogatták testének körvonalát. Mikhail lassan húzta . körülrajzolva mellének halmát. Bordái szűkek voltak. égető vágyát. és enyhítve a lány félelmét. hüvelykujja hátrahajtotta a fejét. kicsim . Tudta. Egyetlen rántással letépte a lányról a farmert. Raven torka görcsösen összerándult. Raven csupasz bőre megcsillant a tűzfényben. annyira vágyott a lányra! Keze szorosan a lány tarkóját markolta. barbár kinyilatkoztatás.

tudatában annak. Mikhail a nevét nyögte. Mikhail mormogott valamit az anyanyelvén. Lehajolt. A lány már korábban is tapasztalta érintését. A tűz fénye démonikussá tette az árnyékát.Szükségem van rá. ettől a lánynak az a benyomása támadt. ahol pillantása elhaladt. égetve a bőrét mindenhol. majd megállapodott öle lágy pihéinél. a gerjedelem együtt örvénylett benne. de a mostani ezerszer hatásosabb volt. vágytól égő. forróság tódult beléjük.Hangjában nyers parancs és bársonyos csoda elegyedett. Mikhail eddig nem vette észre. milyen közel áll most valódi önmagához. ahogy lekuporodott hozzá. és a padlóra fektette a tűz közelében. illatát. követelték a bejutást. hogy mennyire erős felette a férfi. a szenvedély. de hitt a férfiban. keze felcsúszott a lány szorosához. amikor a forró száj a melléhez ért. szinte belepréselte a fába. .Az ujjai a bársonyosságot kutatták. veszélyes vadállatnak tűnt. megtalálva tüzes belsejét. . Raven. kérve. érezve engesztelhetetlen elhatározását. a szeme vad. . A teste olyan erőteljes volt. Teste hullámzott a gyönyörűségtől. és egymáshoz szegezte mindkét csuklóját a lány feje fölött. keresték. Raven édesen felkiáltott. a szája érzéki. hogy egy vadállat készteti párját befogadó pozícióba. úgy érezte.Add át magad nekem. megfullad az érzékek birodalmában. Az érzések. kipróbálva. míg már maga is aggódott mindkettőjükért. A férfi keze reménytelen vágyat keltett benne. . hogy megízlelje a lány bőrét. Raven megmozdult. legyőzhetetlen. hogy lassítson. nem tudta.végig ujjait lapos hasán és a medencecsont ormán. hogy megbízz bennem.Bízz bennem. mintha egy ősi istenségnek szóló pogány áldozati szertartáson lenne. vajon képes lenne-e megállítani. kitárulkozott testének vonaglása alatta csak még inkább felgyújtotta a férfi tüzét. .Mikhail . A férfi egyik kezével elkapta. Hatalmas. A lány bőrének lágysága. A . A lány ijedt volt. és az ujjak még mélyebben kutatták bensőjét. Raven csendesen feküdt a férfi könyörtelen ereje alatt. kinyújtva kezét. s olyan sebezhető volt így kinyújtva.ejtette ki a nevét lágyan Raven. Szükségem van a bizalmadra. add át. A férfi szeme izzón átsöpört rajta. mert nem bízott magában. hogy kisimítsa eltorzult vonásait. A lány kék pillantása végigvándorolt a férfi erőteljes arcvonásain. kicsim. . mit várhat. kegyetlenségre is képes. Kérlek. hogy a férfiban valami rettenetes küzdelem zajlik. Félt az egyesülésüktől.

és utána a mennyekbe repítelek. Az övé. Mikhail fölé húzta magát. sóvárgott. . hogy tenyerével a haját borzolja. hogy nyelve követhesse az ujjai által kikutatott utat. hogy megcsókolja a száját. maradj velem.. A lány görcsösen vonaglott. amennyire csak telik tőlem. kicsim. és a bebörtönözött vadállat egyre erősebbé vált. Mikhail átfogta kicsi medencéjét. amikor egész lénye követelte. kötött izmai. . hosszan.A férfi a beleegyezésére várt. de visszasüppedt. kicsiségét. Valahol mélyen belül Mikhail felismerte. csakis benned. behatolt testének tökéletes esszenciájába. hogy érezze a bőrét.Csak egy pillanat. . .férfi mélyebbre hajolt. amit ő ad. A párja. . szíve kinyílt.A lányéhoz nyomta testét. Megfontoltan szétnyitotta a térdét. belé vetett hite lehet az ő megmenekülése. és nem hipnózis által történik.Bízom benned. Túl sokáig várt már életpárra. de ahogy kemény férfiasságával az utat kereste. hogy képes lesz gyönyört és örömet lelni az egyesülésükben. szemét. Minden apró részlet belevésődött a fejébe. ujjait a férfi égő bőrén nyugtatta.. Tudta. Elengedte a csuklóját. hogy a lány túl ártatlan ehhez a vad szeretkezéshez. égető pillantásával ránézett. Hozzám tartozol. A lánynak elakadt a lélegzete. a vad öröm részévé vált. birtokló. érezte védekező ellenállását. Minden simításnál megfeszült a teste. kitárva sebezhetőségét. . A lány forró volt és lágy. Mikhail . amikor a férfi feje megemelkedett. Ne csukd be a szemed. örömét lelte abban. A szeme figyelmeztetően fogva tartotta az övét. A lány bizonytalanul újra megmozdult. .Mikhail. Mélyen beszívta az illatát. Csak hozzám. a nyelve átsiklott a lányon lassan.Olyan gyengéd leszek. Nem tudna gyengéd és előzékeny lenni.Senki más nincs. keserű ráncokat az arcán. cirógatón. felemelkedett. a lágyságát. hogy befogadja.valódi riadalom volt a hangjában. . felkiáltott. végtelen évszázados éhség. hogy a lány örökre és mindenestül hozzá tartozzon. és sötét. Elsimította a mély. hogy a lány bizalma a mindenség. de biztos volt abban. kész arra. kicsim.Olyan gyönyörű vagy. . amelynek átadta magát. a benne levő hihetetlen erő mindmind reszketett a vágytól. . majd lehajolt és ivott. lehajolt. Raven. égő gyötrelemben.felelte lágyan a lány. sötétség és totális elszigeteltség után.

A lány nyögdécselt. csodálatos bizalommal nézett fel rá. védelmező. szenvedélyesen megcsókolta. Sem asszony. A férfi figyelmeztetően morgott. A foga mélyen belemerült és táplálkozott. A férfi gyengéden. Mikhail teste követelni kezdte. A férfi felüvöltött az ég felé. a benne levő vadállat belemélyesztette fogát a lány vállgödrébe. enyhítse a fájdalmát a nyelvével. tüzes. érzéki éhséget előidézve. és bizonyára nem adta könnyen. Közelebb húzta a lányt magához. a férfi lehajolt. Lágy. ahogy a lány most. kontroll nélkül erősödött. odaszögezve a könyvtár padlójához. követelte összetartozásukat. A férfi újra morgott. felemelkedett. beletemette magát szoros. a teste égett. hogy irányíthasson. Izmai összehúzódtak. teljesen meg akarta osztani magát vele. A lány . mintha villámok csapkodnának a közvetlen közelben. Lassan. mintha ellenállni akarna. soha nem nézett rá ily módon. A tűz tűzvésszé vált. visszatért a melle halmára egyszer. egyre növelve a vágyat. artikulálatlan kiáltás szakadt ki belőle. Így folytatódott. ahogyan tudta. tüzes hüvelyébe. amennyire merte. óvatosan mozdult meg elsőre. hogy a szívverésük összekapcsolódik. sem a saját fajtájából senki a hosszú évszázadok alatt. de most tökéletesen átengedte magát neki. Raven keze a mellkasára mozdult. kielégíthetetlen szexuális őrjöngésben. a teste elvette a lányból azt.A lány kék szeme ragyogott. Egyek voltak. a lány teste hozzáigazodott a férfiéhoz. érezve. a sóvárgó éhség újra meg újra beteljesülésért esedezett. Raven újra megmozdult. kis izzadságcseppek gyöngyöztek a bőrén. ami kellett neki újra. tovább döfködte. Tűz nyaldosta a bőrét. A lány a másik fele. lehajtotta sötét fejét egy pontra a bal melle fölött. lázas. figyelte a hatást a lány kifejező arcán. zúgott a zsigereiben. kinyitva lelkét annyira. csábító mell fölött. forrón és gyorsan. s a vadállat teljesen átvette az uralmat. a vér énekelt az ereikben. hogy megkeresse a száját. forró hüvely. A nyelve megcirógatta a megkeményedő bimbót. kereste a megkönnyebbülést az egyetlen módon. falánk. megrázta a házat. A férfi égett. mintha vinné a lányt magával a föld alá. fájdalom élesítette a gyönyört. Mikhail megrohamozta. Dörgés zúgott. Mikhail szája lecsúszott a lány válláról. a hullámzó gyönyör iránti vágy éneke. A szerelme vad volt és birtokolni vágyó. bársonyos bőr. kétszer. A férfi magja kiömlött. a nyaka vonalát követve megtalálta a szív ütőerét a telt. ott verdesett. megfeszültek. Benntartotta magát.

próbálta elfordítani a fejét. A férfi szája égetett és kínozta a bőrét. a teste megijedt. hogy meg tud állni. Tudom. hogy az életpárjával való egyesülésük eksztázisában átadta az uralmat neki. Szándékosan tette vajon? Agya valami sötét zugában azt akarta. szabadon kiömlő folyadékhoz. hogy így történjen? Később fogja megkeresni a választ a kérdésre. végeérhetetlen vágyat érez.Nem fogsz meghalni. és tombol benne a tiszta érzékiség és farkasétvágy. . A lány a védelme alatt állt. gyorsan. mielőtt megölné.Ne hagyj el. de szüksége is volt rá. furcsa eufória öntötte el. Hallasz engem. bezárva a sebet. Sóvárgott egyre. Sosem utálta még magát vagy a fajtájukat ilyen módon.Dühös volt magára. . . önutálata teljes volt. Ringatta a férfit. nem vette észre. Magához ölelte. engedelmeskedj! Jobban tudta egy friss metszésből közvetlenül megitatni a lányt. A lány száját odanyomta a vágásból sötétvörösen. hogy a Mikhailban levő vadállat kiszabadult. Halkan. A teste válaszolt a férfiéra. Felemelte a fejét. . Könyörtelenül szorította magához a férfi. hogy tarthassa. ő pedig önzőn kizsigerelte. hogy érezze lágy ajkát a bőrén. mélyen a lányba temetkezve továbbvitte a lányt a mindent megrázó megkönnyebbüléshez. Raven harcolt önmagával. A lánynak azonnal vérre van szüksége. a karjába zárta a lány erőtlen testét. szabadon adta magát neki. keserűen káromkodott. megadva magát a rettenetes éhségnek. mert bízott benne. Inni fogsz. Idd meg mindet. Éles vágást ejtett a mellkasán. úgy tűnt neki. ahogy egyre gyengül. sötét szemében még a vadállat izzott. mert megérezte őrjítő éhségét iránta. bágyadt és érzéki.íze édes volt. Erősnek kell lenned mindkettőnkért. a vadállat benne olyan erős volt. A lány beletörődése hozta vissza férfit az őrületből. Raven. Csak miattad maradtam ezen a világon. miközben vérét adja neki. Mikhail nyelve nyaldosta a mellét. Raven? Ne hagyj el! Boldoggá teszlek. szenvedő testének. a lány íze az ajkán. Ellenállt. Érezte. Élni fogsz. erőből és szilárdságból épített teste űzte egyre keményebben és keményebben. kicsim. hogy képes vagyok rá. A lány engedelmessége kényszeredett volt. kicsim. amint a férfi teste újra és újra megrázkódott fölötte. végtelen spirális orgazmust táplálva. vissza akarta utasítani a férfi életet adó nedvét. Ez az asszony nem transzban van. tiszta és megunhatatlan. A lány önként adta magát neki.

olyan heves és féktelen volt. egy ritka. csak nyugodtnak. Megállt mellette. . és várt. Édes.Mikhail . A szél örvénylett és sivított körülötte. zaklatott. . Edgar. csak egy kunyhó volt.Majdnem megöltem egy asszonyt ma éjjel.Azt mondta nekem. hatalmasan tombolt. az erejével. dühödten. Mikhail beleöklözött a sziklakandallóba. hogy beengedje. a kőben szétfutó vonalak mutatták az eredményt. A legerősebb védővarázst használta. amit keresett. gyógyító növényeket morzsolt el az ágy körül. majd elhagyta a szobát. A vihar kint tovább erősödött. A ház. hogy megcsókolja puha ajkát. A Kárpátok harcosai nem emberek voltak. Reszkető ujjakkal érintette meg a lány arcát. hogy isten céllal teremtett minket. Mikhail betöltötte a szobát a jelenlétével. Megállt az ajtajában. az arca maga a kín. Én inkább vagyok vadállat. Edgar Hummer csendesen kinyitotta az ajtót. Élete legnagyobb részét az Úr szolgálatában töltötte. Kint felerősödött a vihar. mint férfi. egy férfi. . Mikhail bevitte a lányt a hálókuckójába. beburkolva a lányt. amire képes volt. . Az ő akarata legyőzhetetlen. hogy az ő teremtményei vagyunk. meggyújtotta a pipáját. majd lehajolt.a hangja nyájas volt. Azon kevesek közé tartozott. hogy mire akarja rávenni. Három futó lépés után az égbe emelkedett. valami mélyen gyökerező önvédelem küzdött a parancsa ellen. Mély álomba varázsolta. Még a saját emberei sem követeltek tőle ennyi erőfeszítést. Edgar Hummer nyolcvanhárom éves volt. mint a férfi lelke.A lány akarata hihetetlenül erős volt. Nem számított. A férfi nem volt képes kordában tartani újonnan szerzett érzéseit a szenvedély viharában. megállt mellette.Vallomása nyers volt. akit Edgar még sosem látott. amikor védelmeznie kellett volna a benne élő vadállattól. Szeretkezéseik hevesek és vadak. akiket Mikhail a barátjának tartott. és elszáguldott a falu irányába. lenézett rá. s mindent és mindenkit elzárt tőle. Edgar leült a karosszékébe. Olyan gyönyörű volt. befedve vele a lány kicsi testét. és sírnia kellett. hogy kierőszakolja az engedelmességüket. Izgatott volt. értékes kinccsel bánt ilyen kegyetlenül. és . és engedelmeskedni akartak. a tekintete sebzett. Raven fiatal. érzelemmentesnek. Természetesen az övéi bíztak benne. Elmormolt egy esküt. tapasztalatlan emberi lény. Habár Raven nem volt tudatában. Ez most egy veszélyes ember volt. csak egy könnyű cirógatás volt. Egy óra múlva újra innia kell. Sosem látta azelőtt másképp Mikhailt.

hogy egy olyan asszony vérét venni rossz dolog. . A mód számít a történtekben. Sóvárgok érte.De végül megtetted? .Még mindig nem érti. . hogy mennyire. aki iránt másféle vágyat is érzünk. és sötét szemében fájdalom égett. amióta először meghallottam a hangját. Nem ő az első. Isten tudja. Miért kéne fájdalmat érezned? .mondta kínban. amit később tettem. ökölbe szorította a kezét. amíg tudom. Nemcsak a testére.ismerte be Mikhail.Akartam őt a nap minden percében.Szerelmes vagy belé. Rabja vagyok az ízének.Majdnem megöltem. hogy szereti? Ez egy üres kifejezés arra. Még él. hogy elvetted. mintha igazzá tudná tenni. A könyörület. Orvvadászok cserkészik be az embereimet.jelentette ki. . Akarom. még ha ez tilos is. az asszonyod. sőt kinyilatkoztatta. akkor miért féltél tőle? Mikhail lecsüggesztette a fejét. ami ő nem. mindenére.Iránta érzek . de a vérére is. Nincs jogom cserbenhagyni őket.nem tudom már becsapni magam. Hogy nem is tudsz ilyet érezni egyáltalán . A jóság. Edgar bólintott. Az örök nyugalmat keresném.Tudja jól. . Edgar nyugodtan szívta a pipáját. Feltételezem. . Szereted azt az asszonyt? Mikhail elutasítóan intett. . Vágytam rá. Ő az életem . . . nemcsak miattam. . talán ő is téged. hogy évszázadok óta nem éreztél szexuális vágyat.Vágyom rá. az. Éhezem rá.Ő az enyém . . amit akartál. Koplaltál. . de még az is megtagad engem. amit érez. de az ellenségeim miatt is. Ettől félek az első pillanattól. .Ha ilyen nem történt korábban. hogy veszélyben vannak. Most még az asszonyom is veszélybe került. táplálkoztál. .Azt mondtad. Mikhail haragos tekintettel nézett.Akkor miért van benned ilyen fájdalom? Akartad őt.Azt mondtad nekem. Hogyan mondhatná azt. Felteszem.emlékeztette Edgar kegyesen. Minden. Ő volt a tisztaság.De mégsem. akiből táplálkoztál. Okoztak a többiek is fájdalmat korábban? Mikhail elfordult.

Képtelen vagy elengedni. ami nem az enyém volt. elkezdhetnél hinni a lehetetlenben. amiről úgy hiszed. hogy nem vagy képes. A tigrisnek a szarvasra van szüksége a túléléshez. . s nem tudtam elviselni.Emberi lény. hogy elengedjem. Vannak szokatlan képességei. ahogy önnel beszélek. Ha a szelet bezárnám. el kellene fogadnom magamat. Mikhail. hogy a fiatal hölgy is vágyik rád. nem tudod. hogy megteszem. a jóságodban és az erődben. . Magamhoz akartam láncolni. Azt mondtam magamnak. .Önzés.Igen.Mindig is hittem benned.Számomra. amilyen vagy. Nem tudom elengedni őt. . hogy nem fogod. hogy megteszel valamit.És bár tudtad. . hogy az enyém. hogy megismerjen.Akkor ne zárd be. Maga a szépség. Mindannyiunknak szükségünk van valamire. tudja a legrosszabbat is. Azt mondja. Te csak elvetted. amiről azt gondolom. Nem azt mondod.Azt mondtad. hogy nem fogom megtenni azt a dolgot. Olyan. A növényeknek vízre. mint a szél: szabad.Magának minden olyan könnyű. Egy igaz vegetáriánusnak egy húsevő visszataszító lehet. mit mondtam? Én.Mert akartam őt. Céllal születtem. hogy Isten gyermeke vagyok.Békélj meg a természeteddel. Térdelj le. Nagyon valószínű. Nem tudom. . Könyörületes. hanem azt. Bízzál benne. Azt akartam. hogy melletted marad. én. amire neked volt szükséged. ha szükséges. meghalna? . megvédjem. Lásson olyannak. és elvettem. mert ez rossz. Fogadd el magad olyannak. . hogy elvegyem azt. hogy megvédjed a te szeledet. és még most is. Mikhail. amilyen vagyok. és megtartsam. . hogy soha ne tudjon elmenni tőlem. De mi van vele? Milyen választást adok neki? .Hogyan tudom megvédeni a szelet. én. de tudtam. Hallottad a fajtáddal kapcsolatos legendát és a hazugságokat. A természetem diktálja. Biztosan megvan rá a jó okod. Minden rólam szól. hogy tovább éljek. Mikhail. . mégis megtetted. Edgar? . Találtam egy okot. és menj vissza az asszonyodhoz. Mikhail keserűen nevetett. hogy nem leszek képes abbahagyni. mentális kapcsolatba került velem. tudom. Láncoljam magamhoz. hogy rossz.. Meg fogod találni a módját. megkapod Isten áldását. Nem hallotta. Ez különbség.

atyám . Ha emlékezne is a vércseréjükre. . teste könnyű. ahogy mindig. Odakint a vad vihar hirtelen elült. és a lány arcát tanulmányozta. riadt érzelmeinek örvénylését. A férfi lágyan suttogott. Negyedik Fejezet Mikhail körülölelte Raven karcsú testét. Parancsa erősebb volt ezúttal. hibátlan bőrét. A lány utálta a tartalmát. A férfi elégedetten feküdt le mellé. Nem fogsz meghalni. Mikhail. magas arccsontját. Mikhail elkapta a fejében futó összezavarodott gondolatokat. arca sápadt. lehajtotta a fejét. Szeme alatt mély árnyékok. A lány azt hitte.Nagyon sajnálom. próbálta elfordítani a fejét. émelygett. tudom. Ezt muszáj meginnod. vonakodva engedelmeskedett. A lány sápadt ajkához nyomta az üveget. Engedelmeskedj nekem ez egyszer. és visszasüppedt a mély álomba. és utána megpihenne. Színe kezdett visszatérni. Raven fulladozott. Raven. Felkönyökölt. nem hagyhatom. hogy az öregember békéje és szavai megnyugvást adjanak neki. töltött a szájába egy keveset a tartalmából. amit tenned kell. megtöltötte az ágy melletti üveget a sötétvörös folyadékkal. hogy rémálommal küszködik. Isten őket is a gyermekeinek tekinti. hogy újra megteszi majd. . szorosan magához vonta. kicsim. Raven. Nemcsak a szépsége. . de a férfi akarata erősebb volt. a személyisége. A bennem levő vadállat. Muszáj meginnod. csak egy rémálom részének gondolja majd. Az egészet meg fogod inni. A lány mélyen aludt. Mikhail! A kétségbeesett kiáltás visszhangzott a fejében. teste küzdött a visszautasítás lehetőségéért. sűrű szempilláját. Bízz bennem továbbra is! A lány megnyugodott. hagyva. mintha kiadta volna a mérgét.suttogta Mikhail. Vágást ejtett a csuklóján levő vénán. védd meg a fajodat. . Engedelmeskedj nekem ez egyszer. bocsánat. Figyelj rám. hogy ilyen állapotba kerültél miattam.Tedd.Köszönöm. hanem a benne lakozó könyörületesség és a fény ejtette rabul az ő megszelídítetlen természetét. ahogy korábban is tette. hosszú. és védelmezőn ráfonódott.Mikhail engedelmesen letérdelt.

. A férfi túlságosan megszokta az engedelmességet azoktól. egy angyalt küldtek neki.Ó. nem kárpáti harcosok sarja. hogy ne hagyja el. hogy minden asszonyt különösen védeni kell. bármi módon fenyegetve a lányt. elmondani.Semmi máshoz nem nyúltatok? . magával viszi a színeket és az érzelmeket.Mikhail arca töprengő volt. személyes tárgyaikat mind ott hagytuk . Most. hogy ilyen csoda megtörténhet.Acsarkodás volt a hangjában. Hol keresse magában az erőt. Nem élné túl. elmondani. karjába zárni őt és meggyőzni arról.Annyi fáradságot sem vettek. Tudod.Különféle legendákban hisznek. Raven halandó volt. Éppen. Precízen kialakította otthona tökéletes védelmét. egy másik időben nevelkedett. hogy nem hagyhatja el. más értékek mentén. hogy nem lenne képes túlélni. Ha bárki az odúja közelébe jönne. illően elégették. Annyi dolga van. majd még mélyebb álomba küldte a lányt. ahogy mindig is tették. Mindenféle modern technológiát használnak. . hogy mit jelent neki. A Kárpátok népének fiaiba belevésődött még a születésük előtt. Mikhail hívására Jacques és Byron találkoztak vele a Noelle és Rand otthonát övező fák alatt. alapvető volt.Meghaladta a képzelőtehetségét. bizonyára csapdát állítottak neked. Addigra a holttestet már felfedték. Ám ha kérte. Nem a férfi világához tartozott. . . feltárni előtte a szívét. és azoknak is csak fiúgyermeke születik. Az ő angyala visszautasított megtenni bármit. amit meg kell tennie napkelte előtt. felemelkedett újra. Maradni akart.Csak a holttesthez. hogy gondolkodás nélkül a napba sétáljon.biztosította Byron. videóra. még egy parancsot tett hozzá az erdő teremtményeinek címezve. Még a levegőt is. . Olyan kiszámíthatók és primitívek. Gyógyító növényeket morzsolt el ismét. megvetés a gyilkosok iránt. hogy évszázadok óta kevés asszonyuk van.Rand nem tért vissza a házba. Emlékeznie kell rá. hogy kötelességük az asszonyokat és a gyerekeket óvni. mielőtt dologra indul. a holttestet is csaléteknek hagyták ott. azonnal tudni fog róla. Halvány mosoly lágyította meg a száját. amikor már kész volt rá. hogy megismerjék a fajunkat.kérdezte Mikhail. A ruháikat. hogy a lány halandó. amit belélegez. inkább megtette. Szüksége volt rá. Karók. akik a védelme alatt álltak. mielőtt halálra kárhoztattak minket. hogy feltöltekezzen. Bezárta a szemét az ijesztő gondolatok elől. . Ha elhagyja. . amit ő mondott neki. Sóhajtott egy nagyot. gondolok itt kamerára. hogy hagyja elmenni a lányt. foghagyma. biztos vagyok benne. . . lefejezés.

és elég valószínű. Az átváltoztatott asszonyok rendre megőrültek. hogy rátok hagyatkozik. nagyon veszélyes lenne. Byron és Jacques az életüket adnák érte. Úgy fogod találni.Ha valami rosszul sül el. . A lány most gyógyul.Maradjatok és figyeljetek. Közös vérvonalunk okán. és nagy elővigyázatossággal kell majd feloldanotok őket. Úgy gondolom. és lehetetlen volt megmenteni őket. Byron. Mindketten előírásosan válaszoltak. hogy így lesz -. a palástomnak rád kell szállnia. A néhány. A fajuk tisztelte az élet minden formáját. ha azt választja. . nektek kell kimentenetek. Mikhail átváltott ódivatú szertartásosságra. egy szívességet kérek. aki sárba tiporta a törvényt.Byron és Jacques aggódó pillantást váltott. Jacques. mint megtölteni a véremmel.Válasza komor és tömör volt. Ha bajba kerülök. segítsd Jacques-ot.Nem kötöttem magamhoz. hogy ez nem kedvedre való. és megtanulták az önfegyelmet. ha elfogadja tőletek. A házamban maradt. . A kockázatok messze meghaladták az előnyöket. vagy ha megteszik. Mindannyian tudták. te fogod örökölni a vezetői palástot. hogy Gregorira kellene bíznod addig. azonnal kegyetlen bánásmódban részesült. . Félig lehunyt szeme dühtől égett. Korábban ők is megvitatták. Ne mutatkozzatok. .Az asszonyom mélyen alszik. Óvatosnak kell lennetek. gyerekeket gyilkoltak. felteszem. halandó. figyelmeztetés. akkor csak a saját felelősségükre. Ritka kitüntetés volt. .Átváltoztattad. hogy ő az igazi életpárom.Habozott kicsit. . mivel kilátástalan helyzetben voltak. A Kárpátok harcosai fejlett képességekkel születtek. Byron megköszörülte a torkát. elmondva azokat a szavakat. Jacques. mint Gregori segített engem.kockáztatta meg a kérdést óvatosan. tekintete föléjük siklott. csak bízd magad Gregori lojalitására és az embereidére. Gregorinak tegyétek le eskütöket. tanítsátok meg. míg felkészülsz a vezetésre. ha valakitől a herceg szívességet kért. Te fogod végezni a dolgokat helyettem. Ha ilyesmi előfordul. már most is így van. Mikhail ebben a hangulatban halálos lehetet. Hatalmas erejük miatt ez csak így működhetett. hogyan védje meg magát. A szertartás kemény volt számára. a lány már közülünk való? .Tudom. Nem volt más választásom. . Mikhail megrázta a fejét. Ha Gregori nem fogadja el . amelyekre esküjük kötelezte őket. hogy megpróbálják-e. . hogy ne merészeljék tovább faggatni. Sok és veszélyes védelmező varázst helyeztem el. hogy a vámpírok megkísérelték átváltoztatni az emberek asszonyait.

hátrált. Edgar Hummer kunyhója és dr. lefedve minden talpalatnyi helyet a kutatással. majd két méterre landolt a szobában. kitörve a második ablakot is. Hátsó lábát a sárba mélyesztette. sőt csúszva-mászva közelítették meg a helyet. Rászánta az időt. A kamera csak egy hatalmas farkast látott. Ehelyett elkövették a brutális gyilkosságot és elfutottak. mint a gyávák. hogy felmérje a helyet. Ravasz intellektusa csak szolgálta rendkívüli vadászösztönét. csípős szagával. Négy ember. Egy szag elvált a többitől. Mindenekelőtt ragadozó volt. akkor maradnak és várnak addig. Ha az orgyilkosoknak lett volna vér a pucájukban.. Cikcakkban haladt. Elidőzött minden egyes szagnál. és a telepített erdő szélénél. A farkas körözött. A földön farkas formát öltött. azonosította Rand szagát. keresve az elrejtett nyomokat. és az erdő mélye felé kanyarodott. Megtalálta a helyet. aki inkább derültnek. egy ijedt pillantást vetve Jacques-ra. Megtöltötte orrlyukát keserű. Az ajtónál kivárt. Aidan és Julian voltak képesek ilyen sebességgel alakot változtatni. óvatosan körözött.Azt tesszük. amíg a holttestet felfedezik. Az emberek lopva. megvizsgált minden egyes fát a ház közelében. Jacques és Gregori. az orra közel a földhöz. Hármójuk szaga ismeretlen volt számára. amit óhajtasz . Ericét és Jacques-ét. A halál szagát érezte. mélyet morgott.ismételte Byron. A köd nem tudott szagolni. A négy orgyilkos visszatért hátborzongató gyilkosságuk helyszínére kamerákat elhelyezni. Elöntötte az epe. A farkas újra ugrott. A farkas megrázta a fejét. Így nyomokat találhat. az összetört üveg és a köd elmosódó képét. de a negyedik ismerős. szörnyű történetet. mint aggódónak tűnt. Mélyen a farkas testében Mikhail nevetett félelmetesen. Csak Mikhail és néhányan a vadászai közül. hogy képeket készítsenek a fajukról. humortalanul. összetörve az üveget. A farkas követte útjukat. Mikhail megerőltetés nélkül köddé vált. akik valójában voltak. Westhemer rendelője közelében ért véget. hogy kibogozza a hátborzongató. A farkas a fák . amíg mélyen az emlékezetébe véste. és neki szüksége volt a páratlan szőrmés szaglására. leomlott az erdei fenyő sűrű ágai között. Egy áruló. amiket követhet. ahol az orgyilkosok elérték a házat. majd a farkast újra. Hogyan tudta így cserbenhagyni Noelle-t. Követte az orgyilkosok nyomát. elkóborolt erre és arra. és bevetődött az ablakon keresztül.

ahol az orgyilkosok kettéváltak.között maradt. szintén. hogy a bába is áruló-e. kimeredt szemmel. ahogy ezek neveznek bennünket. Nem könnyű úgy élni.Úgy hiszem. ökle szétnyílt és összezáródott. Amíg ott leszek. És nem. Mindenkinek kívül kell maradnia. hogy a Kárpátok harcosai megszaporodtak.kérdezte végül csendesen. de a hangja tökéletesen nyugodt maradt.Hárman közülük a fogadóban vannak. . .Az asszony segített Noelle-nek a szülésnél is? Byron megköszörülte a torkát. Westhemerhez jár? . Holnap vissza fogom kísérni az asszonyomat a fogadóba.Miért várunk még? .Mikhail pár pillanatig csendben volt. hogy az asszony is benne van-e. És nem a te felelősséged ítéletet hozni. Azt nem tudom. Tudtam volna róla. Ez egyenesen a fogadóba vezetett. és a másik három nyomát követte.Celeste dr. Fel fogom ismerni őket. hogy megtudjam. Ahogy érzései elhalványultak. Noelle elkezdett vérezni. Ez az egyetlen mód.És Eleanor? . . Az orvossal dolgozik. . a jó és rossz elkülönítésének . hogy összeszedje a holmiját. Videokamerájuk van a házban. Senki sem volt a közelben.Mikhail érezte minden egyes. a testét düh rázta.Mikhail monoton hangon adta át az információkat. Rand ott volt. hogy a felesége is benne van-e. . .Mert nem vagyunk barbár állatok. . Byron.csattant fel Byron . csak erős akaratereje. Majd hirtelen megfordult. Miután a bába elment. figyelve a kicsi házat a rendelő mögött. .Úgy hiszem.Hans Romanov vezette a többieket Noelle-hez. Randnek vért kellett adnia neki. hogy életeket veszel el. Jacques kényelmetlenül megmoccant. ahol Raven is lakott.Meg kell tudnunk.kérdezte Mikhail. . vörös. kegyetlen. amíg Rand vadászott. de valaki tudatta az orgyilkosokkal.Benne kell lennie . izzott.Noelle otthon hozta világra a gyereket Heidi Romanov segítségével. . Tudnunk kell. az évszázadok során elvett életnek a súlyát. Noelle-lel maradtam. visszaügetett oda. A szeme égett. és a legtöbb babát ő segíti a világra . nagyon óvatosnak kell lennünk. de ahogy ereje és felelőssége nőtt. ha közel érek hozzájuk. én is átmentem a hívására. a kioldógomb az ajtóra erősítve. Mrs. akik ezt a tettet elkövették. .felelte Jacques. egyre könnyebbnek tűnt a gyilkolás. Amíg kiderítjük. Mikhail csatlakozott Jacques-hoz és Byronhoz a fa tetején. . . fel fogom ismerni a szagukat. Hans Romanov feleségéhez. Romanov nem láthatott semmit. kik azok.

Az igazi életpárok nem tudtak egymás nélkül élni. de gyermekeket nemzeni nem tudunk velük. .Ez kockázatos.Byron visszafojtotta. . Rand túl fogja élni a távozását.. hogy téged kockáztassunk adott hangot Jacques rémületének. .. Amikor egyikőjük meghal. amit mondani szeretett volna. Nélkülük fajunk kihal. hogy milyen keményen próbálja. Azt gondolom. emlékezett rá. hogy akit választottatok.Mikhail próbálta nem mutatni ellenérzését. . és mindig is szívből szerette.. utálattal fejezték volna be az együttélést. érzelmek. ha segítségre lesz szükségük. Mindannyiótoknak feltétlenül párt kell találnotok. hogy visszatartsa a férfiakat a vámpírrá válástól.ajánlotta fel Byron. A kötés erős. Szexre jók az emberi lények.Mit akarsz. vagy a vámpírság. Ez a tény és a magas gyerekhalandóság sok áldozatot követelt egyébként is apadó fajuktól. . . . a másik rendszerint szintén a halált választja. de mégsem voltak egymás igazi életpárja.Inkább a házamba kellene őket vinni. . igazi életpárotok.emlékeztette Mikhail nyájasan. Halál. Mikhail. mit tegyünk? . Mindannyian tudjuk ezt. Az jól védhető hely. Ne legyen több látogatás a bábához. . hogy elveszítse lelkét a sötétség alattomos suttogásának hatására.Ne! .Mikhail megrázta a fejét. De biztosnak kell lennetek benne.kérdezte Jacques.Asszonyaink az elsők. .. . vagy téged láttak. Vigyétek Celeste-et a tó fölötti házamba.Eleanornak és Celeste-nek nem biztonságos az otthonukban maradni.képessége mentette meg attól. Noelle a megszállottja volt. Eleanornak sem kell sokat utaznia.Akkor közel lesznek. . nem tud reményt ébreszteni. nem engedhetjük meg. nem tetszett neki az ötlet.Eleanor a testvére volt. és gyermeket nemzenetek. . hogy milyen is volt. hogy emberei túl fogják élni a következő századot. Annak ellenére.De Rand. a hatalomért való küzdelemben. Eric ott tanulmányozhatja az ókori művészetet. Nem számít. amit mostanában elhanyagolt. Mindannyian ismeritek a jeleket: színek.Nem. Jacques . ahogy Randnak segítkeztél. Asszonyaink a legnagyobb kincseink. . Ha tudnak a testvéri kapcsolatotokról. és ő gyanúba keveredett az orgyilkosoknál. Mikhail nem volt benne biztos. kapcsolatuk teljesen megromlott volna. . hogy már rég kivesztek belőle az érzések. . égő vágy.Rand nem volt elég türelmes várni.Használhatják az én otthonomat is .tiltakoztak élesen mindketten.

akiket vérrokonaidnak nevezel . nem akarván hallani az igazságot. amikor magányosan sétálgattál. megtorlásul vakmerőségéért. Noelle a húgunk volt. finom metszésű arcát.ismerte be Jacques.Nyugtalankodunk a kezdődő visszavonulásod miatt. és aligha a ti ügyetek.Mint vérrokonodban és védelmed alatt állóban. Mikhail sötét.Vlad és Eleanor lakhatnak nálam. .csattant fel Mikhail. hogy teljesen egyedül maradsz. Tudod.A farkaspár is félt téged . esetleg képes lesz növelni az életkedvedet a hirtelen kitörő vágy hatására? Mikhail csizmájának az orra majdnem lelökte Jacques-ot az ágról. akkor nagyobb kockázatot fogsz vállalni.Nem engedhetjük meg magunknak. Jacques megköszörülte a torkát. amíg gyilkosait törvényünk elé nem hozom. megbíztak bennem és elmondták.Csak te és Gregori tudjátok fajunk titkait. aggódó pillantást váltott. Hogy továbbéljünk és erősek legyünk újra. . . egy az embereink közül. Jacques és Byron hosszú. Ők mondták. akit otthon rejtegetsz. Már régóta távol volt Raventől. Bármit is érzek.Azt választottad.A visszavonulásom elkerülhetetlen.folytatta Jacques. meglágyítva gyönyörű. És ha te nem akarod folytatni az életedet. A te véred embereink életét jelenti. és mosoly jelent meg a szája sarkában. sőt távolodsz tőlünk is. vezess bennünket.Jacques óvatosan választotta meg a szavait. .Miért mondod ezt? . egy pimasz vigyor eloszlatta sötét arcvonásainak könyörtelenségét. Hogyan sikerült kifigyelned a tudtom nélkül? . . . megérintse. Vágyott rá. . hogy nincs életöröm benned.Te fiókördög. Byron kapta el szoros marokkal. és amikor futottál az erdőn keresztül a fogadóból a csomaggal. . . hogy lássa.Feltételezhetem.. segíts nekünk felnőni. . hogy az asszony. összekapcsolódjon vele. . Ez kettős védelem lesz neki is és születendő gyermekének is. nélküled nem tudnánk véghezvinni. Addig nincs nyugalmam. .Mit akarsz ezzel mondani? . Figyeltek téged.Mikhail . tűnődő szeme lassan felmelegedett.Szükségem van egy jó farkasbőrre a télre. és óvatlanná válsz. Mikhail halkan nevetett. .csattant fel ismét Mikhail türelmetlenül. hogy Gregori a magányos létezést választotta. Csak te tudsz megtanítani minket. hogy elveszítsünk.

. s hogy elfogadja az ő ajánlatát. és Ravenhez ment. mintha őt várná. habár nem értett teljesen egyet a döntéssel. ha az emberasszony veled van? . A kép erotikus volt. annál erősebben halljuk majd a hívásodat. Byron megállt. A Kárpátok szülöttei nagy figyelmet fordítottak arra. Alaposan lezuhanyozott. . . haja. agresszíven előredöfött a lány látványára. meghajlott és sassá változott.Aludjatok mélyen holnap . Mikhail .figyelmeztette Jacques. az áruló szagát. ha bajban vagy . hogy folytatnák az ellenállást. mint egy selyemfüggöny terült szét a párnán.Mikhail bólintott.Vadásznak ránk. hogy visszatérjen Ravenhez. mint két vénlány nagynéni. lehajolt. és az égbe emelkedett. hogy Mikhailnak meg kellett állnia. majd hirtelen megriadt. rászorítani a száját az övére. de a legtöbben élvezetesnek találták. hogy kitörölje az éjszaka felfedezettek csúnyaságát. ha ragaszkodna hozzá. mint egy ajándék.Olyan nyugtalanok vagytok. megtöltötte magát a lány finom. hogy összeszedje szétszórt ruhadarabjaikat. Lámpák mindenhol a házban. A takaró lecsúszott róla.Mikhail hangja kérlelhetetlen volt. Az illatát érezte a könyvtárban. . és csupán hosszú haja takarta a mellét. Bizonyosan képes vagyok megvédeni a hajlékomat. a koszt és port. elmondja a rituális szöveget.Pár napig. . hogy vérük eggyé váljon. Mikhail sóhajtott. s ahogy megkeményedett. megérinteni. hogy büszke volt a testére. Étel a szekrényben. . Először fordult elő. amíg jobb megoldást találunk. olyannyira felkorbácsolta.Hogyan fogsz a földbe menni.Nem fogom egyedül hagyni. Kávébarna haját kibontva hagyta. amíg a sürgető vágy némileg csillapodott a testében.Minél mélyebben leszünk a földben. Finoman elmormolta a transzos álomból való feloldás parancsát. Teste csillámlott.felelte. hogy átvegyék a halandók szokásait. A lány felajánlkozásának a gondolata olyan volt. hogy személyét kockáztassa. lemosva magáról a farkast. Kiterjesztette hatalmas szárnyait. . pedig valójában nem is volt rá szükségük.Légy óvatos. tiszta illatával. Raven mélyen aludt. ahogyan ez elrendeltetett. Úgy feküdt. hogy összekösse magukat az örökkévalóságra úgy. Benne akart lenni mélyen. . ruhák a gardróbban. keveredve a sajátjával. . Mélyeket lélegzett. látta. még álmában is vágyna rá.emlékeztette Jacques halkan. Mélyen leszívta a tüdejébe kettejük illatelegyét. Mindannyian zuhanyoztak.

Hogyan tudna ilyesmit megbocsátani? Raven becsukta a szemét. álla a lány feje búbján nyugodott. az ágak libegését kívül az ablakon. . nyugtalanul felemelkedett. Talán szörnyeteg vagyok. Az érzés megrázta a belsejét. igazán nem. Vedd a bátorságot és maradj velem.Ragyogott a lány holdfényben fekvő teste.Nem akarom. idáig semmi sem rettentette úgy. különböző helyeken megsérült. Elnyomta magától Mikhail falszerű mellkasát. . Raven ébredezett. Sajnálom. mint a férfinak. Brutális módon vette el az ártatlanságát. Mikhail szorosan a karjába vette. amennyit meg mert osztani vele. A férfi vad volt. A lány lassan emelkedett ki az álomrétegekből. de azt nem mondhatná. a valóságot a fantáziától. . Hogyan lenne képes megérteni egy emberi lény egy kárpáti férfi igazi párválasztó szertartásának szenvedélyes szexuális szükségletét? A hosszú évek alatt félt már néhány dologtól. hogy szükségem van rá. de nem akartam. inkább magának. Mikhail elnyújtózott mellette. hogy már teljesen tudatánál van. Mikhail felcsúsztatta a kezét a lány lábán. hogy nem bántam óvatosabban veled. az ártatlannal. mégis. amikről nem tudta. hogy megtörtént. érzékenyebbnek. elszántan próbálta elkülöníteni a tényeket a képzelettől.Gondoltam rá . Mikhail teste az övé mellett forró márványra hasonlított. bármi módon kapja is meg. Raven. hogy mit érzek irántad mondta rekedt. Már nem tudom. mint állította. . hogy valami távolság legyen testük között. Élesen hallotta a ház csikorgását és zörgését. Legalábbis annyival. Akarata ellenére Raven érezte. hogy hol van és kivel. hogy ez közénk álljon.mutatott rá a lány.Elfeledtettél velem mindent . majdnem az életét is. hogy bántotta. Másnak érezte magát. kicsim. elviselhetetlenül vonzó. de tartozott neki némi őszinteséggel. inkább kérdezte. Inkább a csillagokba vitte. hogy velem maradj. A teste fájt.Ha megérinted a lelkemet. mintha így próbálna enyhülést találni egy rossz álomból. Megsimogatta a medencéjét.ismerte be a férfi kényszeredetten -. Akarta a lányt. karja védelmébe vonta. hogy elhagyj. rendíthetetlen és agresszív. beleásta magát a férfi kemény izmaiba. sebezhető hangon. . mint látni magát a lány ártatlan szemén keresztül. csak azt. Tudta a lány lélegzéséből. amikor a lány felismerte. és a hirtelen feszültségből. lágy bőre barackszínű volt. megtudod. keskeny mellkasát. arcát a hajába temette. hogy a szíve felé fordul.

Raven . és pehelykönnyű csókot lehelt elérhetővé vált bőrére. hogy vágyjon rá.Ott nincs semmi más. hogy kevesebbnek gondolnám őket. . de ha egy újabb rettenetes bűnüggyel keresnek meg. a szíved mélyén be kell ismerned. Ellenkezz velem bármiben.Kezébe fogta rengeteg selymes haját.. ahogy én. és habár most úgy gondolod. roppant veszélyes. asszonyokat. mint ember. . reszkető izgalmat keltve a hátgerincében. hogy valami lakik benne. hogy nem leszel képes nemet mondani.Mikhail . és nem azt jelenti. Sajnálatosan megvan az a képességed. Raven vadnak és szelídítetlennek akarta.Nem tudnak úgy vigyázni rád.Ne tedd ezt! . . .Ne zárj ki! . hogy nem fogod túlélni egyedül. . . . mint ő. hogy a férfi miatta képes elveszíteni a fejét. Mikhail. kicsim. hogy örömet szereztél. hogy megtagadod majd. Az nem te vagy. Szüksége volt levegőre. hogy az asszonyokkal szembeni viselkedésem válasz arra az igényemre. hogy más.Tudod. ám a lányt felizgatta a felismerés. én imádok benned mindent. De a férfi veszélyes is volt. Önmagamnak kell maradnom. . lélekcsere. ami inkább állat.Tudod jól.Eksztázis volt valójában. . ami kívül esik azon. Hüvelykujja megcirógatta mellét. hogy erőszakkal vidd véghez az akaratodat azoknál. mintha ezzel maga mellett tudná tartani. . Tűzzel való keresztelés. hogy a teste ereje elsodorja.Olyan elkötelezettségről beszélsz. hogy megvédjem őket. amikor meg tudnád menteni az ártatlanokat.. A férfi felemelte félresimította haját a tarkójáról. csak a szomorúság. hogy forró bőrének és teste sürgető vágyának érzékelése nélkül képes legyen gondolkozni.A férfi hangja parancsként csattant.Raven az ajkába harapott. hogy egy gyilkos szabadon tegye. akik ellenkeznek veled. És a lány akarta őt újra. Most már tudta. . Márpedig én azt tenném. A férfi vad volt.Az otthonom nagyon távol van innen. aki hagyod. Mindig. könyörgött az érintéséért. és tűzviharként söpört át rajta.A lány hallotta hangjában a fájdalmat.Tudod jól. .hárította el az ellenvetést egyszerűen és mindkettejükre gondolva a férfi. Tudta.Raven újra eltolta a szilárd falat képező mellkast. . felforrósítva a vérét.Mi van a különbözőségünkkel? Te másodosztályú. amit akar. érezte a választ a testében. akarta. nem túl okos lényeknek gondolsz bennünket. Uralkodott rajta. amit el tudok képzelni. .

Kiáltani próbált Mikhailért. minden idegvégződése a férfi érintéséért sikoltott. finoman végigsimította a férfi szeplőtelen mellkasát. hozzátette az elkerülhetetlent. Valami történt vele. Fuldoklott. mégis vágyott rá. Nem érzed. hogy valamiként Mikhail részévé vált. Raven. Sötét szeme birtoklón járta körbe a kicsi. beléhatolt. És akkor felpillantva látta. Hozzászokott már a rémálmokhoz. . telt alsó ajkát. Később rémálmai voltak. de ez minden eddiginél szörnyűbb volt. hogy a férfi sosem bántaná fizikailag. Raven sóhajtott. Meztelen mellkashoz nyomták. hogy ott van. Azután elaludt. Könnyek égették a szemét és torkát. ereje és szépsége elakasztotta a lány lélegzetét. és úgy helyezkedett. a száját rettenetes sebhez szorították. Mikhail . A teste élővé vált. . a köteléket közöttünk? Az életemet adnám érted. lejjebb mozdult. Nagyon gyengéden. misztikus szemével. amit irántad érzek. küzdött. Nem akarta ezt.teljesen összezavarodott. Elájult korábban? Minden úgy összekuszálódott.Mikhail lehajolt a hívogatón megkeményedő mellbimbóra. ám életük nagyon viharos lehet együtt. forró barlangjába. és Mikhail a sötét. hüvelykujja megcirógatta az állát. mert Drakula országának a szívében volt. hogy milyen erős. de abban a rémálomban nem tudta kiszabadítani magát. kizárva mindent széles vállával. Tudta. lenéz rá sötét. az ő keze erőszakolja oda a fejét a mellkasán levő vágáshoz. Raven tudta. A lány megállította a kezét. Kérelem volt ez a jövőre nézve. Vér folyt le a torkán zuhatagként.Nem lesz könnyű. hogy bizonyára Mikhail erőltethette belé azt az undorító gyógyszerkeveréket.sóhajtotta a kemény izmoknak a férfi mellkasán. Fölé kerekedett újra. titokzatos hercegre emlékeztette? Raven nem tudott magán segíteni. hogy odafészkelje magát a lány éjfekete pihéihez. Azért álmodta ezt. ahogy a férfi az ő részére. behúzta szája nedves. és tudta. A kezébe vette. megcsókolta a bársonyos tetőt. törékeny arcot. .Ne félj tőlem. A nyelve lágyan megérintette. ahogy első alkalommal is kellett volna tennie. Megsimogatta lapos hasát. de ki fogjuk tudni alakítani magunknak a dolgokat. A férfi felemelte a fejét. Mikhail térde gyengéden szétválasztotta a lábát. . hogy örökre megváltozott. .Ne bánts engem. . Nem akarta ezt.S mivel őszinte akart lenni vele. Súlya.Mi történt velem? . hogy a súlyával maga alá szegezte a lányt. behunyta a szemét.

milyen módon volt képes kitölteni őt. a szája a nyakán. lehajolt. Igyekezett kedvesebben beszélni. - . ahogyan a testét folyékony tűzzé változtatta. hogy a benne levő vadállat szabadulni akar. az isten szerelmére.Miért sírsz? . Hisz a lány oly fiatal és sebezhető. Ne tettesd magad. . Mikhail legurult róla. érezve.Hogyan leszek valaha is elég erős ahhoz. Mikhail megadta magát a tűznek. Mikhail fegyelmezte magát. hogy kényelmetlen a lány meztelen testét éreznie.Nem fogsz elmenni. Raven körme belemélyedt a férfi hátába. őrjöng éhségében. amit a férfi úgy imádott. beletemette magát a lányba. Kék szeme őszintén aggódó. még összekapcsolódva vele. . Elképzelése sincs arról. Nem tudta túltenni magát azon. mi nem fogunk egy szintre kerülni. táplálta tüzét.Hogyan tudnál. miért. . Mindez túl bizarr nekem. Ez csak az egyik dolog. ahogy szorosan. forró bársony burkolta körül. Elégedett morgás tört fel belőle. úgy érezte. Érezte. suttogott a lányénak. ujjainak érintése szinte megőrjítette. most olyan gyengéd és kedves. Nem ismerem ennek az országnak a törvényeit. bánatosan. A férfi szeme veszélyesen elsötétült. Raven felült.A férfi hangja nyersebb volt. Érzem a dolgokat. Minden egyes mozdulata erős. A férfi lelke kinyílt. gyorsabban mozgott. azzal a különös ártatlan. ezért takarót vont köré. hátraseperte haját az arcából. a média felfedezi. hogy megízlelje. kitágítani. . erre kellett emlékeztetnie magát mindenekelőtt.Feljebb húzta vállán a takarót. A lány vágya hajtotta a férfiét. mellkasán vándorolt. Amilyen vad volt a férfi első alkalommal. Megérezte könnyeit a mellkasán. Raven szoros volt. forrón megragadja őt. testük. részesülve abból.Tudod. hogy micsoda ára lenne az elválásuknak mindkettejük számára. Mi mindenre vagy képes! Majdnem megfojtottad Jacobot. sürgető sóvárgást ébresztett a még többért. a törvény. mielőtt a vadállat kitörhetett volna. de ha valakit megölnek. ami nekünk megadatott.Raven zihált. érzékelem. csak úgy kisétálni? . Lassan emelte fel a fejét. és ezt mindketten tudjuk. ahogy a megkönnyebbülés hullámai újra és újra átsöpörtek a testén. pillanatnyilag kielégülten. szívük eggyé vált. rendkívüli önuralmát hívta segítségül. . Mikhail. a teste keményebben. Mikhail a lány karcsú testén feküdt. hogy elmenjek tőled? mormolta a lány csendesen. mint szánta. A lány szája. A lányba ömlött. szexi gesztussal. s a lány keze a férfi kidolgozott hátizmait ölelte. Kívül vagy az én köreimen. Raven.

ropogás. Raven? suttogta érzékien a szavakat. hogy ki vagyok.Mi már elköteleztük magunkat egymásnak. A kezét a fülére szorította.Ismét határtalan gyengédséggel simogatta meg a lány haját. Raven ránézett hatalmas kék szemével. a hiányzó felem. nagyszerűségét. a hiányzó részedet. Tudta. Lenyűgöz. . Raven eltakarta az arcát. masszírozta. . a testemet a testeden.Telepatikus képesség. le a hátán. Az érintése elolvasztotta a lányt.Ezt nem csak a fizikai dolgokra értette. Óvatosan választotta meg a szavait. hogy harcolnia kell a lány ösztöneivel. . Tudott vele beszélgetni. Mikhail? Mit csináltunk. Nem volt méltó ellenfele a férfinak.Tudod. Mikhail a tarkójára emelte a kezét. .Az életem vagy. hogy mi lesz velem nélküled. olyan dolgokat csinálok. Túlságosan beléd merültem. ami űzte. Mikhail. Pusztán a szavai felmelegítették a vérét. hihetetlen akaraterejét és azt. A tiéd nagyon erős. a számat a szádon.Az én embereim egy életre keresik a párjukat. . visszatartani? Raven visszanyelte forró könnyeit. táplálták az űrt a belsejében. szégyenkezve. Mikhail átölelte a vállát. . hogy egy idegen iránt ilyen erejű vágyat tud érezni. ahogyan használni tudod. Ha nagy távolság választana is el bennünket. A földből való. Képes volt érzékelni a szívét. összezavarodott lényét magához vonta. Nem akarta érezni a férfi magányosságát. akiket vezetett. mi folyik itt. .Haza fogok menni. Nem érzed.Akarlak téged. Megnyugtatni. mi van bennem. fejét a térdére hajtotta. mint az enyém. veleszületett önvédelmi képességével. amiket sosem feltételeztem magamról. de nem vagyok biztos benne. hogy értem. a párom. . Raven lehunyta a szemét. el sem tudom képzelni.Mi történik velem. hogy biztonságban tartsa meg azokat. hogy a férfi benne él. Tudta. De érezte. Nekünk különleges adottságaink vannak. ujjai keresztülkúsztak a selymes kötegen. . A férfi keze zavaró gyengédséggel simította meg hosszú haját. a lelkét. csupasz gerincén. Mindenhonnan hangok folytak a fejébe. hogy kizárja őket. legyűrűzött a lábujjaiba. a gondolatait. meg tudta osztani a gondolatait vele hangok nélkül is. ami ennyire megváltoztatott? . A Kárpátok harcosa vagyok. akkor is éreznéd az érintésem hiányát. nyikorgás. És kifejlesztetted. semmiképpen. sokkal erősebb.

nem élhetünk elválasztva a párunktól. A lány sosem tudna elmenekülni. Azoknak közülünk. hogy visszavonhatatlanul magához kösse a lányt. . sivár.hangja elhalkult. Ugyanakkor a férfi gyengéd is volt. Mély lélegzetet vett. hogy te egy másik fajhoz tartozol. csupasz létezés örökkévalósága. A szavak a lelkében voltak. Az életem szó szerint a kezedben van. hogy ezek az információk.próbálta összeilleszteni a darabkákat Raven. Csakis Mikhail. hallani olyan dolgokat. Ha megtörténik .így kell tennünk -. akik boldogok. amennyire csak lehetséges. Csak kevés gyermekünk születik. mégis őbenne valami válaszolt a vad éhségre és vágyra.Azt mondod. . a szívében. s így nem tudott elmenekülni sötét. A vadállat kész volt kimondani őket. amiket az emberi lények nem. és az újszülöttek többsége fiú. annyira valódi. hogy megkeressük az életpárunkat. halálra ítélnének mindannyiunkat. Szüksége volt arra.. és megrázta a fejét.Nagy ára van ezeknek az adottságoknak. . megosszuk vele a lelkünket. aki egyedül van és gyötrelem a része. megérintette az ujjbegyével. Mikhail? . felemelte. az erejére. átok. kicsim. . annak. de képesek vagyunk érzékelni. ügyelve a méretére és csontjainak törékenységére. éhes tekintetétől. Különbözőek. hogy mi egy másik faj vagyunk. kicsit brutálisan. mintha az övé lett volna.Úgy hisszük. Jól palástoljuk . ahogyan a testünket és szívünket is. A jegy a lány bal melle fölött fájt. s Raven tudta. rossz kezekbe kerülve. kimondani a szavakat egy halandónak. Raven lenézett rá. amikor a férfi fogai a padlóhoz szögezték.és a rítus brutális lehet egy ártatlan asszonynak -. Több módon is. Ha elhagysz.. Elvette a testét. kicsim. A gyengédség és vadság egyvelege oly valószínűtlen volt. gondoskodott az ő öröméről is a magáé előtt. Mikhail tenyerébe fogta a lány állát. és sokat elveszítünk az első éveikben. Ami történt.. Emlékezett az érzésre. mégsem tudná ezt tenni vele. vadul. A sötét. lüktetett és égett. meg tudjuk osztani a gondolatainkat. a hosszú élet áldás. . Áldottak és kárhozottak is vagyunk egyszerre hosszú életünk miatt. Érthető. El sem tudja képzelni.Közöttünk nem csak szex volt. az egy kárpáti életpár szertartása volt. senki más nem lenne képes ilyen módon megérinteni őt. Arra vagyunk kárhoztatva. mi történhetne a lánnyal utána. nem csak szerelmeskedtünk. minthogy te nem a mi vérünk vagy. Tudunk beszélni az állatokkal. a torkából állatiasan feltörő figyelmeztető morgásra.

. . Nem ismerlek.attól. El akarom távolítania szemedből azt a hidegséget. gondolatai a szüntelen kívánásról. de tudta. beletemette az arcát. . . mielőtt a férfi elrejtette volna. mégis veled akarok lenni. . amint őrjöng a vágytól. Hogy érzed magad? . forró emléke töltötte ki a férfi vadságáról. ez túl gyors nekem. Sosem menne ilyen messzire. Teljes mértékben hitte. A férfi illata keveredett a lányéval. hogy késő van már.Belém haraptál. amikor a szád megkeményedik. amint mohón és éhesen dolgozik rajta.A férfi keze újra a hajában bóklászott. Elégedettség csillant a férfi feneketlen szemében. . vitatkozni veled. és kegyetlennek. . Nem eshetek szerelembe pár nap. Látni akarom a mosolyodat.Meg tudod állítani ezt.Igen. . biztosítandó. hogy ez csak növelné a lány ellenállását. ez is része az örökségeteknek? . és szükségtelenül megijesztené.Te fizikailag erősebb vagy minden embernél. hogy még többet akar? Hallott asszonyokról. hallani a nevetésedet.dörzsölte az állát a térdéhez a lány. nem dönthetek az életemről néhány perc alatt. ha rám nézel. bízom benned. hogy meg tudja győzni a lányt: fogadja el őt. . akivel eddig találkoztam. Őrültségeket csinálsz. . Ilyesmi történt vele is? Kézmozdulatával mintha elhárítani akarta volna a férfit. ami megőrjít.Azt akarta mondani. ahogyan a szemed felfénylik.ellenkezett hevesen. bízol bennem. ami vagy.Azt mondtad. Fájdalom édes. a távolságtartást. a messze révedő tekintetet. a hatalomtól.csodálatos párducra emlékeztettél -.Nem! . Hát nem látod? Olyan különbözőek vagyunk. . Megnyugtatnálak vele.Igen. Mi a baj vele.A lány elkapta gondolatának visszhangját. a testéről. Ez az. azt.A lány megérintette először a nyakát.Ezek adományok . belélegezte.Nagyon sápadt vagy. az éhségedet és vágyat benned.Kényszerítenél? . ha pánikba esem? A férfi szégyenkezve becsukta a szemét. És az az ugrás a könyvtárban . majd a mellét. Igen. Ebben biztos volt. hogy képes légy elfogadni engem. akik a szex rabjává váltak. sőt egy kicsit félek is tőled . a szája. .Mikhail. de nem fogok. . de nincs rá semmi okom. könyörtelennek látszol.Szeretnék hazudni. amit gyakorolsz. és hogy nagyon messzire mentek. szinte mániákusok lettek.

túl messzire menne.Zuhanyozni is szeretnék. A vér. hogy a férfi dühére reagált így. Hallani fogja a szobákból jövő suttogásokat a fogadóban.Hol vannak a ruháim? A férfi váratlanul elvigyorodott. tudni fogja. Nem engedheti el. de ő a lány gyötrelmén bőszült fel annyira. és holnap új ruhákat adok neked.Igyál vizet és gyümölcslét néhány napig. elképzelése sincs a valóságról. mivel eltéptem a farmerodat. míg az orgyilkosok a fogadóban vannak. Ha azt tenné. hogy esetleg veszélyes vámpírnővé változzon. . hogy Raven biztonságban érezze magát. . önelégült férfimosollyal. és kockáztatni. de a férfi tudta. hogy az átváltozzon. hogy érezze a férfi testét. a feje lüktetett. inkább a lány érzéseire koncentrált. Hagyta. De mindenekelőtt vágyni fog a közelségére. nem számít. valami hányingerfélét érzek.Furcsán.. A legenda szerint egy kárpáti férfinak háromszor kell vért cserélnie egy emberasszonnyal.Mielőtt a férfi ellenkezhetett volna. Azt tapasztalta. . semmibe sem került neki. Hogy elhessegesse a képet.Elvittem. . Raven hallotta a szavait. mivel Raven nem közvetlenül a férfi testéből vette magához. ereiben a férfi vére keringett és ez megváltoztatta. amit csészéből adott neki. de az ennivaló gondolatára is rosszul leszek. Már azelőtt érezte. nem tehetett mást. Mikhail megérintette a lány lelkét. és könnyen leég majd. biztonságosan beburkolva magát az ódivatú paplanba. ugye? . Annak az örökkévalóságig kellene tartania. hogy az a fajankó rátette volna istentelen kezét a lányra. Mi okozhatta neki azt az őrületes gyötrelmet aznap éjjel? Szó szerint beteg volt. Nem volt szándékában átformálni a lányt. . A lány teste változóban volt. hogy milyenné változott. amint a lány meztelen testére csurog a víz.Vegetáriánus vagyok. . mintha ennem kéne. addig nem. Nem tudott csak úgy feküdni mellette anélkül. Valami gyógykotyvalékot adtál nekem. A nap zavarni fogja a szemét. A legtöbb ennivalótól hányingere lesz. együtt . amikor egy méh bejut lenn az ebédlőbe. minden szót igaznak tartott. hogy ne sóvárogjon érte. hogy érintkezésbe lépjenek. amit várt: könnyeket és zavarodottságot. De semmi húst. Csak maradj itt ma éjjel.mutatott rá a lány. kisiklott az ágyból. .Szinte már reggel van .A lány körülnézett. Mikhail elfojtotta a mosolyát. Az állatok felfedik előtte a titkaikat. A lány azt gondolta. mikor elragadta a fogadó ebédlőjéből. egy kevés gyümölcsöt is ehetsz.

A férfi combja. és törülközőbe burkolta karcsú testét. Tudta. ahogy tudott. hogy beleharaphasson az alsó ajkába. De még valóban gyenge volt és szédült. Benyúlt a zuhanyfülkébe és elzárta a csapot. oly ellenállhatatlan volt. a tüzet hagyva maga után. elidőzött kerek fenekén.Gyere az ágyba! . küzdött azért. hasa ágaskodó férfiasságának. hogy nem rejtőzhet el a fürdőszobában. csábítóan.Egész éjjel szeretni tudnálak. Szükségem van rá.Mikhail . A lány teste beleolvadt a férfiéba. A keze ott volt rajta mindenütt. hogy nekiesett a férfi mellkasának. A lány átsiklatta ujjait szája kemény vonalán. hallani a nevetését. . és tetőtől talpig elpirult. . Raven nekitámaszkodott az üveg zuhanyfülkének. . amíg bőre meleg és rózsás lett. A férfi megrántotta a csuklóját. Volt valami szelídítetlen. két erős oszlop. pillekönnyűn.mondta a lány. gond nélkül viselte meztelenségét. Elűzöd az árnyékokat. nagyszerű a nyers erejében. . és könnyűvé teszed a terheket.égjenek. Mikhail kezébe fogta az arcát. a függetlenségéért harcolt vele szemben. hisz a férfi oly erőteljes.Mikhail hangja beburkolta bársonyos gyengédséggel.suttogta a férfi a szájába. kibillentve az egyensúlyából. . mi történt vele. öle barlangjában.Szeretni akarlak egész éjjel! .Gyere.Nocsak? Hisz már hajnalodik . miközben ujjbegyével körülrajzolta a férfi minden egyes jól kidolgozott izmát. A törülköző megsimította érzékeny mellbimbóját.mormolta csábítóan a torkának. Már érezte ezt és harcolt ellene azon az egyetlen módon. Szerette volna eltüntetni a feszültség okozta árkokat a férfi szája körül. kerek melle a kemény izmoknak nyomódott. kicsim! . összeolvadt a lányéval. vitatkozni.suttogta. hogy velem légy. hogy megértse. A csuklójánál fogva kihúzta a hatalmas fülke biztonságából. . Raven teste élővé vált a férfi tüsténkedése hatására. Raven . úgy.Akkor az egész napot fogjuk szeretkezéssel tölteni . Mikhail olyan természetesen. amik már-már összeroppantanak. mint egy szökevény gyerek. majd közelebb hajolt. Raven kifacsarta hosszú haját. .ellenkezett a lány ernyedten. oly magától értetődőnek tartotta. kötekedni vele. és az ágyhoz vezette. Megdörgölte a lány testét egy óriási fürdőlepedővel. Hiába az elhatározás. szájával végigsimította a száját.

hogy együtt égjenek a vágyban. hogy megállítsa. a kezét. Ahol csak szájával megérintette. A lány szája az őrületbe kergette. Mikhail magához rántotta a lányt. hogy valóra váljanak. rosszat sejtető morgás tört ki belőle.tapadt hozzá a lány. beleveszni egészen az ő világába. primitív kielégülést követelve. hogy igen . a lelkébe furakodott.Megsimította a bársonyos csúcsot. . Könyörögte az érintését. amint vaskos férfiassága égette a bőrét. . hogy elfogadja a vérét. Mély. amikor lefeküdt vele. őrjöngő éhség támadt mindenütt. A lány körme erotikusan végigszántott a férfi kemény combján. teste védelmébe bújt. érezni akarta magában.Tudod. A szája rátapadt az övére.. a vadállat megremegett a boldogságtól. de nem volt ereje hozzá. . hogy akarsz engem. de az igazat mondd. egyesült.Mondd. A férfi zsigerei forrón összeszorultak. amikor a lány szája felcsúszott lapos hasán. . táncolt a két mohó ajak. ahol a férfi kényszerítette. tüzet hagyva maga után. A férfi sürgetőn közelebb vonta magához. eleget téve a hímnek. összerándítva a zsigereit. csak a vad kívánás. ettől a férfiban vad. A keze szorosan rákulcsolódott a lány nyirkos hajára. és végigcsúsztatta nyelvét az érzékeny bőrön a szíve felett. erotikus fantáziájában. Mikhail. keze bilincsként szorította.Mikhail szája a lány torkához közelített fájó melle fölött. sem bélyeg. Alig tudott lélegezni a vágytól.Ez birtoklás vagy szerelem? . habár elhatározta. hogy óvatos lesz az erejével. a vágy és a gerjedelem vörös köde. A lány egyesült vele. lélegző lángnyelvet. nem akarta megállítani. teste vad agresszióval válaszolt.Válaszolj. olvasott a gondolataiban. Nem volt jegy. Minden erőteljes lökés tovább űzte őket. selyemfinom ajkát. forró nedvesség maradt a nyomában. Mindketten ziháltak. és azt akarta. hogy száját a férfi szegycsontjának a vájatába szorítsa. körülkulcsolva a lábával. A lány a tűzzel játszott. Behunyta a szemét. egyre közelebb fészkelődött a férfihoz. miközben testük összepréselődött. ujjai körülölelték a vastagságát. . . A férfi gondolatai elhomályosodtak. egyre mélyebben egyesültek a lányéval. de nyelvének útja pontosan a korábbi vágás vonalát követte. Nem voltak benne gátlások. szerelem és éhség örvénylettek benne. a birtokoltja vágyott lenni. érezni a száját a mellén. azt az élő. tűzösvényt hagyva maga mögött.Lehajtotta fejét. Raven elmosolyodott.

Tűzben égett. nem tudva.mondta a férfi rekedten. valósággal kikényszerítette a szavakat a lelkéből. A lány körmei a vállába mélyedtek. fájt a teste és az elméje. Felemelte a fejét. az éhséget a szükséglettől. a testünk egymásnak termett. sőt a lelke is a kíntól. ám minden ösztöne. képtelenség volt elválasztani a szerelmet a vágytól. Hozzád tartozom. . Beljebb csúszott. hogy foglyul ejtse a nedves.Állj! Ehhez túl nagy vagy nekem . és a magam érdekei elé helyezem mindig. a megkönnyebbülésért.E szavakkal köti magához a kárpáti férfi igazi életpárját egy örökkévalóságra. miközben a teste mély. a híved vagyok. Ugyanezt várom tőled is. . ritmusos mozgásba kezdett. végigsöpörve vele csupasz bőrükön. Ha egyszer kimondják. szívem. Felajánlom neked az életemet. majd hozzányomta férfiassága bársonyos csúcsához. Raven karja a nyaka köré fonódott. örökre szóló kötelék fűz hozzám. Öntudatlanul ömlöttek belőlek a szavak. az asszony sosem menekülhet el párjától. . keze birtokosként tapadt kicsiny fenekére. Az életed. Ugyanaz a vörös homály epesztette el. Mikhail nem így akarta magához kötni Ravent. jelzett neki. lába a csípőjére . egyfajta erotikus mennyországban vagy pokolban. hogy hol végződnek a férfi vad és gátlásoktól mentes érzelmei és hol kezdődnek az övéi. Mikhail könnyedén felemelte. Te vagy az életpárom. így szívük eggyé vált. A lelkük véglegesen egyesült. húsuk szinte lángra kapott . . boldogságod és jóléted becsben tartom. A férfi megremegett. minden. teljes belenyugvással.Igen.Mindenestül . rávonva tüzesen ágaskodó férfiasságára.Nyugodj meg kicsim.megnyílt neki. Mikhail. . Teste a férfiéba olvadt. hogy láthassa a lány arcát. .. a keze nyugtatón cirógatott. mi lényege volt. Raven átadta magát e szavak birtokló erejének. Raven hátravetette a fejét. Mikhail a lány mellére hajolt. cirógatták. hihetetlen erejével lassan lecsúsztatta izmos hasához. A lány forrósága égette a férfit. közös akarattal. ujjai elérték az apró pihék fészkét. szoros hüvely. simogatták. akárcsak elméjük.Életpáromnak nyilvánítalak. lelkem és testem a tiéd. A lány egyfajta gyötrelemben feszült a kezének. lassú. míg világ a világ. túl a puszta örömön.Egyesülj velem.valódi riadalom ült az arcára. Őrjöngött az elernyedésért. egyenest a lelkéből. birtokló lökésekkel űzte a lányét. haja körülöttük örvénylett. ahogy én akarom. Lassan leeresztette a lány testét az övére. Összetartozunk. és gondoskodom rólad. Védelmezni foglak.

Nincs senki más. belemélyedt. hogy jobban hozzáférjen. a körme a férfi hátába mélyedt. hogy megállítsa. A lány teste hullámzott a simogatás hatására. kétszer. Mikhail vágást ejtett önnön mellkasán. elégedett sóhaj tört föl. csak annyit vett el. mintha testük összeolvadt volna. Álmos. amikor a fehér izzás elérte a mellét. mire teste megkeményedett és mohóvá vált. Úgy érezte. vágyban égve. A férfi lassan ráhajtotta sötét fejét. azt hitte. begyógyítva a legkisebb tűszúrást is. a szívénél. ott van. Ezúttal óvatos volt. félig keresztbe fektetve a lányt az ágy végén. hogy mi fog történni. Kimondta a parancsot. bekebelezné mindkettőjüket. szorosan tartotta párját. könyörögve. Sápadt. mintha a benne lobogó láng egyre magasabbra csapna. felajánlva. többet már nem volna képes elviselni. A férfi a része volt. A férfi keményebben és mélyebben mozgott. hogy csillapítsa perzselő éhségét. A lány érezte ajka simítását a melle fölött. Majd teste tovább ásta magát az asszonyi testbe. a férfi forgószélként tomboló hevét. égő érzést. Raven felkiáltott. aki oly kétségbeesetten vágyik rá. A férfi nyelve izgatón. miközben érezte. aki ismeri a magányosságát. rekedten felüvöltött.tőle. Hallotta önmagát. mígnem rátalált a jegyre. csak ez az éhes férfi. Felkiáltott a gyönyörtől. a lány puha ajkát odanyomta égő bőréhez. megborzongott. tudva. A férfi szája mintha felfalná. A lány arcát tanulmányozta. hogy a férfi kőkemény mellizmait ajkával érinthesse. úgy érezte. előrelökve csábító mellét. A teste agresszívvé vált. Raven ívbe hajtotta a hátát. ahova igazán tartozik. Vadnak és szabadnak érezte magát. A teste még mindig egy volt a lányéval. Teljesen kitöltötte a nőt. magába vonva egyszer. amennyi a cseréhez elegendő. melegen siklott a bőrén. Soha nem tapasztalt még ilyen izgató. Eksztázis . a nap felé. felemelte a lány keskeny csípőjét. az ő másik fele. és még mélyebben mártózott meg a lányban. Ringatta Mikhail fejét. mígnem elemészti mindkettőjüket. Mikhail felemelte a fejét. Mikhail torkából lágy. amint vadul a férfi nevét sikoltja önkívületében. egyre közelebb juttatva mindkettőjüket a csúcshoz. Nyelve utolsó csettintésével bezárta a sebet. lehetőséget adva. A lány megrázkódott. Hullámokban zúdult rá a boldogság. Igézően. miközben a foga a húsába vájt. Primitív vágyat érzett. Együtt suhantak a mennybe. sötét szeme fogva tartotta a lány kék szemét.

Mikhail az ágy sarkára ült. de nem emelte fel a tekintetét. Raven felpillantott. Mikhail megcsókolta. nyelve végigfutott a fogain. mint olyankor. pőre szépség. hogy visszakapja azt. . Mielőtt még rájöhetett volna. több nehézséget kellett volna állítanom eléd. hogy szeress. felajánlják egymásnak az életüket. elégedetten morgott. Merő erotika volt. felfedezőn. táncot járva a lányéval. amikor zsákmánya feltárta neki a torkát. hogy felébredjen a transzból. amikor elragadtatjuk magunkat. amit ő elvett. ahogy a lány táplálkozott belőle. Hatalmas kezével átfogta a lány fejét.Ha igazán azt akarnám. Lágyan. Nagyon lassan eltávolodott tőle. és betakarta. kutatva. mégis egyik pillanatról a másikra megváltoztatta az életét. Nagyon gyengéden felemelte a lányt. hogy mi lehet az. . . elájulok. Hosszú szempillája fogva tartotta megbűvölt pillantását. de hajtotta a kényszer. egy emberi lény. hagyta. és ez melegséggel töltötte el Mikhailt. ízlelgette az érzést. . Ujjbegyével megsimította a lány torkát. . . melle között a völgyet.Nem tudok mozogni .Szörnyen nézhet ki a hajam. amikor már bizonyos volt benne. Enyhe vasas ízt érzett a szájában. kicsim. és hangja maga volt a fekete mágia. . egyazon testen osztoznak. szájpadlásán.Megint megtetted.volt.Fáradtan nyugtatta a fejét a paplanon. Ahogy ő is a lányét. már-már fájdalmasan rángatózott tőle. a rettenetes éhség egy pillanatra csillapult. . azt a szívem nem bírná ki mondta derűsen. és nekiállt gyengéden befonni hosszú. Nem akarta kimondani a rituális szavakat. és figyelte. simogatta a torkát. . A lány ujjai csupasz combját simogatták. keze lágyan simogatta a bőrét. laza fonatba. ahogy elalszik. a homlokát ráncolta. . kényelmesen elhelyezte az ágyon.Ha még több kihívást állítasz elém. Elvette a lány eddigi életét. Mikhail csak ült az ágy sarkában. Raven megremegett az érintésétől. örömittasan. hogy ő idegen. hogy a lány eleget vett magához a vércseréhez. a világgal majd később nézünk szembe . szinte kényszeredetten beszélt. Szeretkeztek. A benne élő vadállat hátravetette fejét. eleget ahhoz.javasolta Mikhail. Hosszú haját simogatva.vallotta be Raven mosolyogva. Mondhatja a lány.Vagy pedig minden alkalommal.A lány mélyebben a párnába fúrta a fejét. de egymás elméjében vannak.Szundikálni fogunk. Oly kicsi volt.

lelkükben. De ez a béke és megelégedés pillanata. hogy életüket áldozzák a másik megoltalmazásáért. A teste finoman sajgott. egy gyermek ártatlan bizalmával fészkelődött hozzá.ez volt elkötelezettségük végső megerősítése. magához vonta. nem tudatos cselekvés. Megint megtetted! Az erőszak ébresztette fel. Mi lett belőle? Szexrabszolga? Van bennem nyitottság az ötletedre. érezni akarta minden porcikáját. A férfi hálószobájában. esküt tettek. bárcsak a férfihoz vághatta volna. gyorsan felült. Egy újabb napot vesztett el. vérükben. és vadásznia is kell. Magával kellett rántania életpárját az ő világába. és egyedül ő volt a felelős a következményekért. testükben. Megérintette. mindenhol érzékeny volt . mert megtehette. lustán nyújtózkodott. A következő éjszaka hosszú lesz. A férfi szíve cigánykereket hányt. hogy életpárt vegyenek. A kárpátiak oltalmazzák lakhelyüket másoktól...emlékeztető a férfival . Béke. elmélkedett a férfi. Becsusszant Raven mellé az ágyba. Felhalmozódott a munkája. Ezzel tisztában voltak. erotikus szertartás volt. Ötödik Fejezet Raven ragadós álomrétegekből ébredt. csattant fel a lány méltatlankodva. úgy érezte. Raven a falhoz vágta a párnát. Álmukban és szexuális szenvedélyüknek áldozva sebezhetők. Gyönyörű. szívükben. Egyedül volt a hálószobában. és lélegzését a lányéhoz igazította. Aztán egy csókot nyomott a sebezhető vonalra a torkán. mintha sűrű homok fojtogatná. Tenyere beborította telt keblét. A döntés. Tűnj el a fejemből!. hanem ösztönös éhség és vágy. különös melegség és megelégedettség töltötte el. Azonosulás elméjükben. Mikhail felismerte Ravenben az övét. Küzdött a szertartás ellen. egy macska kecsességével felpúposítva a hátát. majd lassan. közben azt kívánta. szája pehelykönnyűn végigsimította a mellbimbóját. majd mély álom parancsát küldte mindkettejükre. Felismerték a másik felüket. Szó szerint az életüket ajánlották egymásnak fel. ám az ösztönállat felülkerekedett civilizált viselkedésén. Világosság szűrődött be fentről.és vért cseréltek . Erőltetett férfinevetés visszhangzott a fejében. Mikhail bevégezte feladatát. A lány álmosan a nevét mormolta. biztonságossá tette otthonát a behatolók ellen.

való meghitt együttlétre. Miközben a haját dörzsölte. kereshetek valakit az összehasonlítás kedvéért. a bélyeg lüktetni kezdett. Nem tudsz itt tartani. bűntudat a lelkében. ugye? Valódi öngúny volt a hangjában. hogy ugrassa. A gyakorlat miatt? A halántéka sem fáj az erőlködéstől. ezen nem tudsz változtatni. Nem tudott mérges lenni rá. Az ujjak megsimították az arcát. hogy a férfi emlékezett ígéretére. éjkék színű anyagot. Tökéletes vagyok számodra. A lány lágyan felnevetett. Nem tudta kihagyni. és a telefon is működik. a hozzáillő blúzzal. enned kell. Megtapogatta a szoknyát. Raven elmosolyodott. kicsim. A mosoly lehervadt a lány ajkáról. Ez egy beugrató kérdés. Hogyan bánhatná a történteket. kibontotta vastag copfját. Ha szeretnéd. amilyen vagyok. de megijedtem. Siess. te macsó. incselkedett. ahogy a szót hallotta. Kicsi nyulam. roppant elégedett volt. Hogyan csinálja? Hú. Már így is túl nagy hatalma volt fölötte. Az érintéstől teste felforrósodott. Nem farmert vettél. Nem akart szerelmes lenni a férfiba. rádöbbent. Mikhail. a . Olyannak szeretsz. amikor a teste ilyen élményeket élt át! Amikor zuhanyozni indult. hogy megítéljelek. a törékeny gerincoszlopon. Valakinek muszáj átrángatnia téged ebbe az évszázadba. inkább megnevettette arrogáns viselkedésével. Erős ujjakat érzett a nyaka körül. ami köztünk van. Szerelem helyett a birtoklás megfelelőbb szó lenne arra. a puha. Szerelem. milyen könnyedén beszélgetnek telepatikus úton. Raven belépett a zuhanyfülkébe. Előrebillentette a fejét egy pillanatra. Nevetése azt az érzést keltette a férfiban. És igenis szerelmes vagy belém. Hol vagy? Raven észre sem vette. Nincs lánc az ajtókon. válaszolt Mikhail higgadtan. Könnyedén megérintette a jegyet a melle fölött. A testednek pihenésre van szüksége. megcirógatták az alsó ajkát. hogy perzselő invitálást közvetített felé. abszurdnak tűnt. Nem kérkedhetek férfiak sorával eddigi életemben. Nem vagyok a leggyengédebb szerető. Asszonyokhoz nem illenek a férfiruhák. az ágy végében észrevette a kikészített ruhákat. Nem tetszem neked farmerben? A férfi nevetésében őszinte derültség csendült. Nincs túl sok ismeretem. Mihail vásárolhatta neki korábban. hogy megmossa a haját. Szálka vagy a szememben. hogy a karjaiban tartja.

. bámulva gáláns viselkedését. egy házban éljen vele együtt.Nem fért a fejébe. És azt hiszed. szobrokat. hogy a férfi arra gondolhat. Mikhail felemelte a fejét. .Mielőtt dolgozni megyek. Valószínűleg vakonddá változhattam. összeszedhetnénk a holmidat a fogadóból. Raven beletörődőn felsóhajtott. végigfutott a testén. A szoknya szexi kis suhogással lengett a bokája körül. ahogy megjelent. amit meg akart tanulni tőle. hogy beveszem ezt a képtelenséget? A férfi újra nevetett. Megkereste az utat hozzá a házon keresztül. kék szeme elkerekedett. Mikhail rendkívüli pszichés tehetséggel bírt. amit a férfi leöntött a torkán? Olyan sok minden volt. tisztán hallotta. Az ölébe rejtette.Tudnék még neked új dolgokkal szolgálni. és büszke volt magára. mosolya felmelegítette a szemét. finoman végigcirógatta az arcát.Hogy érted azt. Egy pohár gyümölcslét tett elé. ha nem éjszaka lenne újra. Ennek Mikhail társasága az oka. Raven hagyta. Erőfeszítésébe került az égbekiáltó hazugság. Minden tökéletes volt. A férfi házában.Megérintette a lány haját. . . hogy összeszedni a holmimat? . Mikhail. ódivatú udvariasságát. Kint a nap már eltűnt a hegyek mögött. Gyönyörűen faragott asztal volt. .Jó estét. Be kellett vallania. hogy asztalhoz ültesse. Mikhail mosolya lassan tűnt fel. de Raven olyan sokkot érzett a férfi szavaitól. szája gyengéden megsimította az övét. hogy csak meredten nézte egy pillanatig. hogy ebben a szerelésben igazán nőiesnek érzi magát. gondoltam. ahogy a férfi választotta csipkés bugyiban és a hozzáillő melltartóban is. csintalan és szexi volt. Forróság gyúlt a lány belsejében.ház hangjait fülelve. A telepatikus képessége erősödött. És ne fényezd magad.Hosszú ujjaival egy áfonyás muffint választott ki. érzékei kiélesedtek. hogy ne látszódjon. gondosan öltözködött fel. de Raven nem találta olyan mulatságosnak. elűzve belőle az árnyakat. közben megcsodálva a művészeti alkotásokat. vagy a gyógykotyvalékban volt valami. Mikhail folyadékot töltött egy pohárba. Ott fogsz ülni és ábrándozni rólam egész éjjel? Éjjel! Jobb lenne. . Mikhail egy antik asztalka mellett ült a konyha melletti hátsó kertben. . a blúz kiemelte telt idomait. Raven keze reszketett. A férfi felé fordult. Raven lassan. Nem rólad ábrándoztam. és egy porcelántányérra tette.

hogy akár hosszú időt tölthessen egyedül. A hatás hátborzongatóan gyönyörű volt.Ijesztő volt az ötlet. . érezte a szél süvítését. . Ez volt a szemében. . ami az erdő felé kanyarodott.Raven elindult az ösvényen. Tudod. szüksége van rá. Nem rendelkezhetsz velem és az életemmel. minden egyes ág reccsenését hallotta. ezt tudta. az „én szavam törvény" érződött a férfi hangjában. alávetettük magunkat a kívánt rituálénak.. hogy az én. Feleslegesen harcolsz. Hiszen ő önálló személyiség.jelentette ki.Raven lefutott az úton.Talán ördög vagyok. Köd gomolygott az erdőben. Megőrjítesz. Az volt az érzése. akivel valaha találkozott. Engesztelhetetlenség. Mikhail. és nem várhatod el. a szája szegletében. . A lány ránézett a válla fölött. körbefolyta a vastag törzseket. . ha megbántottalak. Bár nehéz volt nem észrevennie.Látom a választ a szemedben. Raven. Mikhail utolérte. kicsim. de hogyan is lenne képes ilyen rövid idő alatt dönteni mellette? Mikhail felvonta a szemöldökét. szaporán lépdelt. Mikhail. A férfi ugyan a legellenállhatatlanabb személy. .Ennyire megrémültél magadtól? .Nem költözöm hozzád. . . az asszonyom. Sűrű köd volt.Menj az ördögbe. .. és a lány az ajkába harapott. a levegő nedves és nehéz. amikor provokálta. az embereim szemében az életpárom vagy. szétterült néhány láb magasan a föld felett.Pedig az embereim és isten szemében azok vagyunk.Levegőre van szükségem. minden egyes bokor zörrenését. Bizonyára.Nem? Elfogadtad az egyesülésünket. Mikhail könnyedén felnevetett. hogy a szíve meglódult e szavakra. . Az én szememben. . . mielőtt a férfi sármja megint elgyengítené.Mi van az én szempontjaimmal? Az én hitemmel? Semmit sem számítanak? . a vigyorában.Nem tartozom senkihez. hogy illeszkedjek a terveidbe. A lány felpattant.Nem vagyunk házasok . a legkevésbé hozzád. Képes lenne rá. jól szórakozik az óvatosságán.. . amit rávillantott. érzem a testedben. Mikhail. hogy titkon kineveti.vágott vissza a lány. Az amerikai nők külön élnek a férjüktől? A férfi gúnyolódásától kedve támadt hozzávágni valamit.

Mit mondott nektek? Mikhail könnyedén lefejtette a lány ujjait az ágról. .Ne kövess! . gyönyörű arcát. .Végre valakinek egyszer az életben móresre kell tanítania. Maga felé fordította a lányt. ami történni fog. . bár a lány tartózkodott attól. Egy újabb kő repült a mellkasához.Ne nevess. és incselkedőn felnevetett. kezébe vette kicsi. és a férfi felé lendítette.Nem volnék úriember. hogy ezt hozzád vágjam. ha önmagáról volt szó.. A vadállat! Mégis oly elbűvölő tudott lenni.Gyerünk. égő tekintetük őt követte.Mint a fekete bársony. . függetlenségével és bátorságával. mint a meleg méz. mintha az erdő titkait. Hívd csak a farkasaidat. hogy kitárulkozzon. . és a férfira nézett. amit egy kisebb kő is követett. olyan volt a suttogó hangjában lappangó bűbáj. Raven felkapott egy ágat. Ott érezte az elméjében. . A férfi rávicsorgott. Egyáltalán nem vicces. te hiéna. szikra és láng. hogy ne nevesse el magát. .Azt mondtam nekik. . óvatosan engedte ki a lélegzetét. Mikhail lassan. belépett a lelkébe lágy nevetésével. Beleolvadt a szívébe. Ez annyira illik hozzád.Az egyetlen nagy rossz farkas a környéken te vagy.Remek! . . kőkemény. te vagy az egyetlen.Raven lopakodó alakokra lett figyelmes. aztán meglódult. . félek a farkasaidtól? . A szíve kis híján megállt. Hívd a farkasaidat! Rajta! .Megpördült.Ez nagyszerű! Egyszerűen nagyszerű Mikhail. Ez a lány az övé volt. A férfi könnyedén kikerülte. hogy nem vállalom a felelősséget azért. . Logikus lenne.Ne nevess! Ha még egyszer kinevetsz. tüzével és dühével.Minden önfegyelmére szüksége volt. aki ezt megteszi? . . . Egyik karját a lány karcsú derekára fonta. testéhez vonva a törékeny alakot. ha nem kísérném el a hölgyet. .kötekedett vele tovább. A lány gyönyörű méregzsák volt. a sötét rengeteget vizslatná.Igen színes ez az amerikai társalgási hangnem. hogy az ízed olyan. amit bunkósbotként tartott.És úgy véled.Úgy tett.Nem a farkasokat fogod pompásnak találni.folytatta a lány. Az arroganciád elég már ahhoz. hogy élve faljanak fel. esküszöm. A lány hozzávágta az ágat. minden kellemetlen szenvedélyességével. . kicsim. mint egy éhes ragadozó.Azt hiszed. kapjatok el. . és hagyta leesni.

Úgy érzem. Ha ez egyáltalán lehetséges. erős bennünk a szexuális és a birtoklási vágy. .Mint egy vallomást. akit valaha ismertem. . Úgy gondolom. . mintha hozzád tartoznék. hogy egy időre el kellene távolodnom tőled.Meghiúsítod minden jó szándékomat. Úgy érzem. megízlelte a könnyeket. hogy bántson téged. sem embernek. ami később mindkettőnknek fájdalmat okozhat. elég csak tudni. miután megtaláltalak. igaz? Szenvedélyes természetünk van.Hol van mindaz a csodálat és tisztelet.Te vagy a legelbűvölőbb férfi. Mikhail kézen fogta. ahogy veled vagyok. átgondolni a dolgokat.Még mindig el akarsz futni előlem? Olyan borzalmas vagyok? Sosem engedném semmilyen élőlénynek. és nem tudnálak kirakni. . sem állatnak. akkor világosabban gondolkodhatnék. amit egy hozzám hasonlóan erőteljes férfi megérdemel? Hüvelykujja érzékien cirógatta a lány telt alsó ajkát. Nem mindig kényelmes. ha elhagynál. szándékosan tartasz itt? Mikhail megvonta széles vállát. Én is pont úgy érzek. . A lány ujjai szorosan körbefonták a férfiét. most. Mikhail. nagyrabecsülés volt az érintésében. Sírni akart. mintha tökéletesen ismernélek. Minden percben rád gondolok. .tiltakozott sietve. Tudom. és égett tőle a torka.mormolta a torkának. hogy együtt sétáljanak tovább. hogy megtehetném. . A férfi iránti érzései olyan erősek voltak. . Raven? . majd menedéket keresett a lány ajkán. Mintha beköltöztél volna a fejembe. Minden olyan gyorsan történt. dehogynem! . Mikhail. úgy mondta el ezeket a lány. Mikhail ajka megérintette a szemét.. ahogy te. érezni téged az ujjaim alatt. Raven megadóan behunyta a szemét. szégyenkezve lehajtva a fejét. Nem akarok hibát elkövetni. hogy fáj. tekintve az együtt töltött rövid időt. hogy szívünk és lelkünk együvé tartozik. . ha lesz elég erőm. Tévedek? Már nem akarsz engem? Szavai darabokra törték a lány szívét.Én csak időt akarok. . ha azt gondolom. hogy megbántotta a férfit. hogy megvédjelek.Az okozna rettenetes fájdalmat.Igazam van. .Miért sírsz miattam. Ijesztő ez intenzitás. . A férfi kezébe fogta az arcát. mintha a megszállottad lennék. meg akarlak érinteni. a szívembe. nem.Megcirógatta a férfi arcát. apró mosolyt küldött felé kísérletképpen. félve. sőt a testembe.Így éreznek az embereim is az életpárjukkal kapcsolatban.Ó.

aki kompromisszumot köt.Fogadok. vagy megalkothatjuk a sajátunkat.Tettél? . hogy mi életpárok vagyunk. valószínűbb. és hogy őszinte legyek. . testileg és lelkileg is. . kicsim.Van kompromisszum is. hogyan tudsz pajzsot építeni magad köré.Feltételezem. Rettenetesen rosszul érezném magam nélküled. .. A férfi meleg szájához vonta a lány kezét. . az ujjai birtoklón simogatták a mellét.derült benne újra a hím -. hogy védekezz a váratlan érzelmek ellen. hogy te több mint hozzám illő vagy. itt. ugye? kérdezte a lány szomorúan. amíg a lány áthaladt alatta. . a kötés közöttünk visszavonhatatlanabb. hogy itt maradj. de valahogy azt hiszem. ha más férfival kerülnél kapcsolatba.Akkor miért térünk vissza a házadhoz. hogyan reagálnék.A férfi hangja bársonyos volt.Leült az asztalhoz. . Mozoghatunk a két világ között. Azt hiszem. ódivatú udvariassággal Mikhail feltartott egy ágat. Az ösvény hatalmas oválisban visszavezetett a házához. Különös. Igazán nem tudom. de azt szeretném. amik körülötted örvénylenek.Mi valóban két nagyon különböző világból valók vagyunk. a huszadik században.kérdezte a lány egyik kezét csípőre téve. . .Nagyon jól hangzik.Nálam olvashatsz. A lány kék tekintete a férfira siklott. hogy nekem is tettél valamit abba a kotyvalékba.Raven kisiklott a szorításából. szexmániás vagy. amíg dolgozom. . Nincs kétségem afelől. hogy mindent ellenőrizzek és óvjak. . ahelyett hogy a fogadóba mennénk? .Mi történt a hallásommal? A gyógyító kotyvalékod hihetetlen méretekben kitágította a hallásomat . mint valaha.Talán igazad van . félek is tőle. . . hogy én leszek az. . . és megtaníthatlak arra is. . de mindig is jellemző volt rám. mert hiszem. csábítóbb.Mindenféle elképzeléseim vannak. hogy meg is valósítod őket. nyugodtan felemelte a gyümölcslét. halvány mosoly jelent meg a száján. hogy én is szexmániás legyek. kicsim. Mikhail. Semmiképpen sem szándékozom rád kényszeríteni az akaratomat.Igen is és nem is.Mit csinálnál ott ilyen késő éjszaka? . szemében mosoly bujkált.vonta fel szemöldökét a lány.Mi más fog még történni velem? A férfi foga a tarkóját horzsolta. Mikhail. mintha esküt tettünk volna. és állhatatosan nézett a férfira.

Tűnődőn.A hangja mély lett és erőteljes. Van ennek értelme? A lány pillantása elsiklott róla.Raven a szájához emelte a poharat. ujjait a pohár köré kulcsolta. azt akarván. kicsim. . Raven hátrasimította a haját.Elővigyázatosan beleszippantott a dzsúzba. lehetetlenség volt nem engedelmeskedni neki. hogy a férfi örüljön. Raven rápillantott. majd az üres pohárra az asztalon. Mikhail lágyan felsóhajtott. ujjai idegesen kulcsolódtak a pohárra. . semmi egyéb. és gyenge vagyok. szédülök. . ahogy a gyomra tiltakozóan fordul egyet. . Tiszta alma. Mikhail. .Lassan igyad . .Kétségbeesett pillantással nézett a férfira. . nem megy. természetesen nincs. nem. ellentmondást nem tűrő. érzéki arcán a kérlelhetetlenség csírája jelent meg. .Valami baj van a gyümölcslével? . . hogy segítsek. .Azt hiszem.Nem.Igazán nem akarok bonyodalmat okozni. hogy kihánynám. hogy muszáj ételhez jutnod.Milyen egyszerű lenne..Talán csak influenza kerülget. karja védelmezőn ölelte körül a vállát. a tested befogadja. De a gyomra továbbra is ellenállt.Mindig azt akarod.Megérintette vékony karját. sasszemmel figyelte a lányt. Mikhail visszatolta. . . érezte. . A lány fölé emelkedett.Meg fogod inni.Már most is olyan kicsi vagy. de attól félek.utasította a férfi rendületlenül. nem kéne ilyet tennem. . hogy aludjak. és persze tudván.Szükséged van rá. .A gyümölcslé benned fog maradni. hogy jó ötlet lenne tovább fogynod. Igyál egy kortyot. miért volt mégis olyan kelletlen? . Visszatette az asztalra. Lassan megrázta a fejét. . A férfi sötét. ha engednéd.Szükséged van az alvásra . hogy szexuális ajánlatot tettem? A lány kényszeredetten inni készült. inni készült.Honnan jött ez az ötleted? Olyan visszafogott voltam.Eltolta magától a poharat. Nem hiszem.Tudod. Néhány napja furcsán érzem magam. hangosan ejtette ki a szavakat. Úgy érzed. . a tartalma érintetlen volt. Közel hajolt.válaszolt a férfi bűntudat nélkül.Gyengéden. Nem evett és nem ivott az elmúlt huszonnégy órában. . hogy igaza is van. de azt mondtad. . .

amit valaha láttam.Elfordította fejét a férfitól. . valóban. A lány hozzá van kötve. Ha az alvás gyógyító erejére van szükséged. Nem hiszem. ugye? . és kész vagyok vállamra venni ezt a terhet. mert erős vagyok. ahogy csendesen állt. Mikhail oly magányosnak. Mit mondhatott volna? Egyszerűen csak a férfi szívére fektette a fejét. Az embereim számítanak rá. mennyire különleges vagy. Utálta. nem jelenti azt. hogy folytassam. . . Csak mert hatalmam van. nem pedig úrhölgy.Nem is tudod. úgy. elkapom azokat. és ezt a férfi is tudta. akik gyilkolnak bennünket. hogy az tudott volna róla.Nagy a felelősségem. hogy megóvjalak.Raven egy különösen gyanús ködgomolyagra függesztette pillantását. Én magának való ember vagyok. Nem mondott semmit. A lány pedig vigasztalja. hogy elsimítom a dolgaikat. hogy a lány nem képes elviselni azt a rettenetes magányosságot a szemében. . soha nem is tettem. hogy megittam. A köd visszatükrözte a hold fényét. hogy képes voltál megtenni. Nem tudta mindezt . Mikhail egy oszlopnak támaszkodott. oly zárkózottnak látszott. Raven. Meg kellett vigasztalnia. hogy vasakaratom van. arcán őszinte zavarodottság ült. Igazán megijesztesz. Azt is elvárják. akkor miért ne segítenék? Miért kéne. . csak sötétség és üresség. Elvette a lány életét. Nincs bennem semmi különleges. hogy ez téged megijesszen? . Raven átszelte a kettejüket elválasztó távolságot. nem sejt semmit a bűnéről. elismerés van a szemében. amit belélegzek. ragyogott. akkor segítek elaludni. Te adsz nekem okot arra. Mikhail is köré vonta a karját. hogy megnyissa a szívét.a férfi megcirógatta a tarkóját. csillogott. hogy találjam ki.Kötelességem és jogom is.Raven . a levegő. Raven a gyomrára szorította a kezét. De semmit sem teszek magamért.. és a sötét erdő rejtelmeit kutatta. A lány nekidőlt. Olvasott a gondolataiban. és átölelte a derekát. hogy nem is mehetne el tőle hosszú időre. Te vagy a szívem. a lelkem. Nyilvánvalóan a képességeid sokkal fejlettebbek az enyémnél. hogy valaha is bele tudok illeszkedni az életedbe. minden fölött áll. Ha a testednek folyadék kell. tudta. egyenesen és büszkén. különösnek mondja. arra várva. Nélküled semmi lennék. anélkül. miért halnak meg a gyermekeink közül oly sokan az első évükben. Az egyedüllét hideg és borzasztó. és hányingerem sincs. kivéve. Nem is emlékszem rá.Tényleg nem érted. hogy nekem könnyebb egyedül lenni.Nem tudom elhinni. . ugye? Amire képes vagy.Te vagy itt a vezető.

figyelné az éjszaka neszeit. tudom. . A lány úgy érzi. ragaszkodón hozzásimult. de nem vagyok az.Figyelj rám. Azon vette . úgy tartva. hogy nem érdemellek meg téged.Örökre a szívembe költöztél. hogy nem ér fel az ő nagyszerűségéhez. Mikhail még szorosabban fogta. hogy hozzáköltözik. hogy feszültség ébred a férfiban. bárcsak erősebb. de az igazság az. A kezét a lány tarkójára tette.nyomott egy csókot a lány selymes fejére. a férfira leselkedő veszély megtízszereződik. Időt kérek tőled. . kicsim. mintha sosem akarná elengedni. . Nem hagyhatja egy napig sem a védelme nélkül. Olyan törékeny. ami én vagyok. akkor meg tudnám tenni. Átfogta az arcát.Tényleg úgy gondolod. hogy megtanuljam a te világodat. Egyéb bűnei tetejébe. hogy elérje a lányét -. hogy minden erőmmel azon leszek. Azt gondolod. a férfi még veszélybe is sodorja. szerelem és rajongás lángolt benne. hüvelykujja megcirógatta állkapcsának finom vonalát. hogy működhetne ez kettőnk között? Megtalálhatnánk az arany középutat? Valóban nem volt fogalma a kockázatról. hogy boldoggá tegyelek. amire csak képes vagyok. . Ha vele él. ami rájuk várt. mintha a szelet szagolná. Vigyázón felemelte a fejét. Attól a pillanattól. Ha a szerelem szavaira van szükséged szája lesiklott az arcán.zárta köré a karját. A lány a karjába vetette magát.elmagyarázni anélkül. hogy ez az igazság. hogy kevesebb vagy nálam. Mindez szégyenkezésre késztette. hogy a fajukról veszélyesen sok információt ne adott volna. hogy messze felettem állsz. mint te. rá nemkülönben. jobb ember lennék. Sosem akartam magamnak asszonyt. azokat teljes őszinteséggel mondhatom neked. Amikor a lány tiltakozón megmoccant. olyan kicsi. Raven. Elítélnék azonnal. égető volt. Sosem osztoztam asszonnyal úgy. Arra sincs jogom. az emlékeimbe. Én tisztán látlak téged. Tudom. ahogyan veled megosztom magam.Sosem tudjuk meg. Csókja határtalanul szenvedélyes. hogy valakinek ilyen hatalma legyen felettem. Csupán egy esélyt kérek. Sosem akartam. Azt kívánom. hogy mindent megadjak neked. hogy feléd nyúljak.Nem. Én jobban ismerem a kettőnk közötti távolságot. . Nem tudlak elengedni. a férfi sosem keresheti majd a föld biztonságát és menedékét többé. Csak annyit ígérhetek. ha nem próbáljuk ki . míg te nem tudsz belenézni a gondolataimba. Raven érezte. és szerénységre intette. Raven . és hogy hibázhassak. annál.

észre magát. .Társaságunk lesz.Talán mégis én kerültem rossz társaságba. Raven hátravetette a fejét.csókolta meg a lány a torkát.A lány összevonta a szemöldökét. elmorzsolt egy süteményt az ujjai között. hogy ne engedjek senkit a közelembe. .Mert nem voltam benne biztos.kérdezte a férfi. .Tudod.Sietség nélkül dzsússzal félig megtöltött egy talpas poharat maga mellett az asztalon. . hogy az embereimre vadásznak. . Követtem három orgyilkos nyomát a fogadóig. mint te. . de nem voltam benne biztos.Raven hangja aggódó volt. egyik asszonyunkat meggyilkolták. . némi számonkérő éllel. és az állán azt a makacs vonalat. . . .Nem olyan.Olyan. Megengedett magának egy könnyed nevetést. és szétszórta mindkettőjük tányérja körül. .Mondtam már neked. . Másik irányba fordította a szívét. Mikhail.Hozzád beszélnek. és egy kis ránc jelent meg a homlokán. ne hagyjam. Honnan tudom ezt én is? Hogyan lehetséges hallanom ilyesmit? A férfi kedvesen.Minden emberem képes rá . . .Rossz társaságba keveredtél. . csibészesen vigyorgott. . ahol te is laksz. mélyeket szippantott. . kinyílt és sebezhető lett.Sajnálom. A távolban egy farkas üvöltött. Mikhail. hogy ő is ezt teszi.incselkedett a lány. Úgy vélem. mint én. jelezve a többieknek. el kellett volna mondanom a gyanúmat. rajtam kívül valaki más is képes így kommunikálni.Miért nem említetted ezt eddig? .Óvatosan használd a telepatikus képességedet. megdörzsölte a homlokát. igyekezett hallani az erdő távoli hangjait. . szeretetteljesen megborzolta a haját.Átfésülte ujjaival a haját. hogy Mikhail hívta. . milyen gyönyörű vagy ebben a szerelésben? Átölelte a lányt.Mikhail? .És talán még van remény számodra . Azelőtt sosem érintettem meg az embereket. .A főúr felcsípi a kilencvenes évek szlengjét? A férfi kisfiúsan.válaszolt a férfi körültekintően. .Mi ez? . hogy megérintsenek. Évek óta arra tanítom magam. és az asztal felé fordította.

Nem vagyok benne teljesen biztos. soha többé. Van még négy férfi. .A lány szeme pajkosan ragyogott. Harry és Margaret Summers.Úgy vélem. hogy más férfira nézzen. Megesküszöl velem a ti szokásaitok szerint is? A lány kék szeme kitágult a döbbenettől. . . Hallod? Raven az éjszakába fülelt. .Bármelyikük lehet orgyilkos . . te most arra kérsz. hogy az autó megérkezik. . többet. Sikerült megdöbbentenie a lányt. Akkorára. mint amennyit szeretnék bevallani. igazi hímmosoly jelent meg a férfi ajkán. hogy megitattad velem azt az undorító almalét? Rám uszítottad a farkasaidat. . Mikhail. s azt fel kellene sorolnom. Le kéne térdelnem? . . amikor egy orgyilkosokkal teli autó közeledik? . testvérek Belgiumból. . . Mikhail két ujjával felemelte a lány állát. Be vannak parfümözve. Asszonyok. és bizonyára nem erősebb.Csak nyolc éjszakai vendég van rajtam kívül a fogadóban. de a sűrű ködtől nem látta.Körülbelül másfél kilométerre. Egy idősebb házaspár az Államokból. Meg kell ezt majd beszélnünk később. hogy menjek hozzád feleségül? .Nyíltan rávigyorgott a lányra.Nem akarom átharapni a torkodat. A férfi a karjába vonta. amikor alkalmunk lesz rá. Mondj igent. különböző helyekről a kontinensről.Megkéred a kezem. Hallotta. Csak egynek van közülük telepatikus képessége. Az egyik idősebb. . Apró.A mi módink szerint mi már összekötöttük magunkat.Hummer atya és két idegen. mint az enyém. Úgysem tudsz ellenállni nekem. Tudom. hogy tudom. . és gyengéden megcsókolta. hogy egy férfi az örökkévalóságig képes lenne belefeledkezni.Együtt jöttek a csoporttal.kérdezte a lány. .Mikhail. . Gyilkosokkal foglalkoztam.Asszem. hogyan kell csinálni. kicsim.Mikhail finoman elsimította homlokán a ráncot.Raven nehezen lélegzett.A férfi mélyen a tüdejébe szívta az éjszaka levegőjét.mondta a férfi ádáz hangon. Jacob és Shelly Evans.Egy autó.mutatta be Mikhail az Államokból összeszedett szleng tudását szívfacsaró kis mosoly kíséretében. . kőkemény mellkasához. Nem beszéltem velük túl sokat. hogy a lánynak nem keltette fel az érdeklődését egyik férfi sem. tudnom kellett volna.Azután. hogy orgyilkosok . hogy hosszú a bűnlajstromod. Nem akarta. ugye? . hogy bele lehetett volna veszni. .Mondj igent. akkorára. . Titokban elégedett volt.

hogy Ravennek sikerült mosolyognia és viszonozni az ölelését. amint megállt a fák alatt. habár a szeme majd' felfalta Mikhailt. ami beburkolta a lányt.Raven! . és mindkettőjüket. de Raven felé nyúlt -. .Hummer atya. kedvesem . hogy Raven olvasni tudja irigy és Mikhail iránti szexuális érdeklődéssel teli gondolatait. . miközben szigorú szemmel. a nyelve érzékien siklott a lányéra. suttogta a férfi a fejében. az ismeretlen nő fantáziálását iránta. ragaszkodtunk hozzá. micsoda kellemes meglepetés . Ugyanabban a pillanatban a . és a lány felismerte a nyomást a fejében. Az autó hangja átütötte a ködöt. mindkettőjüket kínozva ezzel.Senkinek sem volna szabad tudni így csókolni . de kemény él volt a hangjában. odadörzsölte a tenyerét. tele ígérettel. védelmező teste ösztönösen Raven és a három látogató közé került. . hogy mennyire vágyom rád! Mikhail közelebb rántotta magához. . . majd száját a szájára szorította.Ajka végigsimította az arcát.. A férfi újra megcsókolta. A férfi érezte Raven természetes ellenérzését a fizikai érintéssel kapcsolatban. Nem fair így kihasználni az előnyödet. hogy keményebb rábeszélésre van szükség. szorosan átölelte. A lány válasza derűt árasztott. Kezébe véve a lány kezét. mint a meleg méz. hogy megnézzük. le és fel.kérdezte Raven kedvesen. és mielőtt Shelly elérte volna.Mi történt? Valami baj van? .Mondj igent. Shellynek fogalma sem volt róla. A férfi kinyitotta a lelkét. így vágyának nyilvánvaló bizonyítéka a lány lapos hasához nyomódott. Mikhail látta Raven szemében a rémületet. megrengetve a földet. és finoman elhúzódott a magasabb nőtől. így meglepetten látta.Nos. elfogadja teljesen. ráncos kéz érintette meg Raven karját. úgy vonta be szerelmüket. jót és rosszat benne egyaránt. Raven. Mondj igent. jól van-e.Shelly Evans udvariatlanul arrébb lökte a papot. a szerelmét. odahúzta és ráhelyezte a fájó kidudorodásra. hogy Hummer atya elhozzon minket. Raven. mereven Mikhailra bámult.tárta ki a karját Mikhail üdvözlésképpen a papnak. édes kínt okozva. Mikhail arrafelé fordult.suttogta Raven.mondta Margaret Summers. . tiszta varázslattal. szenvedélyét. hogy a lány érezze éhét. hogy ugyanolyan akarással vágyjon rá.Látom már. . és Raven felé nyomult. Ebben a pillanatban egy vékony. Érezd.

amikor találkozott Mikhail mélyfekete pillantásával.Arca derűs volt. egyre hidegebb van odakint. és azonnal az asztalt vizslatta a két pohárral és tányérral. érezzék magukat otthon. Mikhail! A férfira szegezte a szemét. Halk parancsot mondott. mintha megpróbálna keresztülnézni a ruhája anyagán a nyakáig. meleg. Kivillantotta fehér fogait.gyomra emelkedni kezdett. és a berendezés erről tanúskodott: márvány és keményfa. teste gyógyító védelmébe vonva. a tányérokon a süteménymorzsákat. Úgy érzem. Margaret Summers beviharzott. és kemény üvegdarabok vágtak a koponyájába. Jobb? A lány megérintette az állát. Vádlón nézett a férfira. amit Raven vele akart közölni. . . az ujjai közvetítették. hatalmas testével eltakarva alakját.Még nem volt időm odaadni neki a gyűrűt. Érzékelte az asszony ügyetlen kísérletét arra. hogy segítsek. Tekintete majd' átdöfte Ravent.mondta Mikhail a lány ujjait ajkához vonva. Galvenstein nem biztosította önöket arról. Azonnal arrébb rándult. Summerst figyelve. de határozottan lépett Raven és az idősebb asszony közé. Épp akkor toppantak be. Engedd. . Előrehajolt.Mikhail finoman. Magában mosolygott Mrs. lenyűgözte a látvány.Milyen romantikus. . Nem fogják észrevenni. hogy megérezze. . Margaret láthatóan megdöbbent. tenyerét a combjába törölve. Olyan kiszámíthatóak voltak. Egy pillanatra elállt a lélegzete.Fáradjanak be. amint visszatartja Shellyt. . Jól vagy? Éppen szétesem. repesztették szét az elméjét. Margaret és Shelly tisztelettel nézett körül Mikhail otthonában. Látogatóik felé fordultak. hogy hozzám jön feleségül . amikor az ujjára húztam volna. . barátságos színek. és lágyan megcsókolta Ravent.Raven beleegyezett. Rosszul vagyok. amit érzett. elégedettséget tükrözött. Gazdag volt. Az almalé. Margaret megérintette a kopott Bibliát az asztalon. Raven! Templomi esküvőt terveznek? . Hummer atya kényelmesen elhelyezkedett kedvenc karszékében. valami fontosat szakítottunk félbe. műtárgyak és antik darabok.Azt hiszem. és szeme minden alkalommal felragyogott. hogy Hummer atya beléphessen Mikhail házába.Mrs. A halál érintette meg. Felé fordult. hogy Raven jó kezekben van? . Mikhail karját Raven vállára tette. Köszi.

Mindketten amerikaiak vagyunk. . Mrs. . hogy Shelly kis híján leesett a székről. Mikhail a jólét és a szerelem illatát párologtatta felé pajkosan. . hogy kísérjen ide bennünket. és jól ismeri a helyi folklórt és a környéket. kedvesem? . Mikhail lustán hátradőlt. telefonáltam volna . Telefonáltunk a fogadósnőnek. . hogy van-e igazságmagjuk.. és a nevét mormolta.szűrte a fogai között Margaret. .mondta kicsit rendreutasítóan Hummer atya. . Raven a fény az életemben . hogy tartsa magát.Hát.Tudtam. nem elégedne meg kevesebbel . Engem nagyon érdekelnek a népszokások.Utoljára akkor hallottam Raven felől. hogy nincs jól. Dubrinsky? .Rettenetes influenza kínzott. ezért megtudakoltam az ön nevét. Margaret habozott. hogy hivatalosan is bemutatkoztam volna korábban. Mikhailnak erős a hite.tette hozzá csípősen. aztán állát felvetve kezet nyújtott. és arra kértem az atyát. és tudattuk. akkor Mikhail .Sajnálom. Galvensteinnek.hajolt meg felé ragadozómosollyal Mikhail. szólítson Mikhailnak. Margaret fáradt szeme éles volt.jelentette ki Margaret. Shellyből áradt a buzgóság. majd tüntetően keresztbe vetette a lábát. képtelen volt ellenállni Mikhail bűverejének. hogy Raven nálam marad. Ha tudom. hogy valaki így aggódik értem. Zavarba jönne.Olyan erős kisugárzása volt.Természetesem a gyerekeknek templomban kell megesküdniük. Shelly buzgón bemutatkozott. Ez segített.Hummer atya azt mondta.Aligha lehet rejtőzködésnek nevezni. hogy maga befolyásos személy.Kérem. Mrs. Mikhail simogatására koncentrált. ha Raven elnevetné magát. Summers . Mit tud a vámpírokról? Raven pislogott. és aggódtam érte. . Raven és Mikhail kéz a kézben ültek le egymás mellé a szófára. . .villantott rá egy kacér mosolyt. felelősséget érzek magáért. .Mikhail Dubrinsky vagyok. hogy aggodalmat okoztam. Bizonyára mondta is önöknek. Shelly izgett-mozgott.Pillantása odaszúrt mindenfelé. próbálta elfojtani a nevetését. Különösen pedig az itteni legendák.A saját szememmel akartam látni . aki hüvelykujjával a csuklóját cirógatta. amikor erdei piknikre indult önnel .Igazán hálás vagyok érte. mint a karom.Miért rejtőzködik.Mr. . .mondta kedvesen Raven. Nem hiszem. . .Éles pillantása megpihent egy antik ezüsttükrön. . hátha kifürkészheti titkaikat.

Mrs. Hogyan élhették volna túl a századokat ezek a legendák. Margaret a férfihoz fordult. de nekünk is megvannak a magunk történetei.Olyan jó. és az újságokba is betetette a képeket? Fokhagymafüzért akasztott a nyakába. . amikor Swaney turistákat akart toborozni. .Az élőhalottakra gondol? . Dubrinsky. de azt észrevenném. azzal sétált.A tűszúrások elfertőződtek.De a helyiek közül néhányan igazán különös dolgokat mesélnek erősködött Shelly.tudakolta Margaret. . nem történt nagyszámú megmagyarázatlan haláleset az utóbbi néhány évben..Jót tesz az üzletnek. amit évszázadokon keresztül mesélnek. Van egy túra. .Valóban . hogy egyetértünk. mikor is volt. Hummer atya hátravetette a fejét. ha nem lett volna bennük némi igazság? .kiáltott fel megütődve Raven. Summers! .Ahogy végiggondolom. aztán panaszkodott. . hogy nem volt igaz? . Kiderült.Vámpírok . Biztos vagyok benne. Summers is hasonlóan gondolja . .Nem sokat tudok a középkorról. és szívből felnevetett. és jóindulatú mosollyal jutalmazta meg Mikhailt. .Természetesen a vámpírok legismertebb lakhelye Erdély. . mint mindent beismerni.értett egyet Mikhail. . hogy allergiás a fokhagymára. . láthatóan megnyugodott.szaladt fel Raven szemöldöke.Mikhail csibészes mosollyal nézett a két nőre. Jonathan Harker erdélyi útja nyomán. Swaney-nak harminchétszer kellett elmondania egymás után a rózsafüzért. . atyám? Emlékszik. . Néhány évvel ezelőtt. Mr. Margaret bólintott.Hummer atya penitenciára ítélte. hogy élvezetesnek találják majd. . a Kárpátokban is különös mesék élnek.. és nem tehetett mást. és gyerekeket rabolnának.vigyorgott Mikhail kedvesen.Honnan tudja..Mindig is úgy hittem. . Az ön pozíciójában az ember csak nyitottan gondolkodhat.nyájaskodott Mikhail. hogy ezek a történetek igazak? . ugye? Margaret dacosan összeszorította a száját.Ön elhiszi. hogy majd' minden történetnek van igazságmagja. Itt. ha halott emberek járkálnának körbe. Talán Mrs.Ez igaz .ismételte meg tárgyilagosan.Ön nem hisz bennük. és kötőtűket szúrt a nyakába. . . hogy rosszul van tőle.

Mikhail .Elég hosszú ideje élek már itt. egy kecses. .Köszönöm. és Raven még nem épült fel teljesen az influenzából.Raven visszajöhet velünk . én pedig meg akarok bizonyosodni.. Amikor Raven meg akarta kerülni. izmos testét és kellemes mosolyát használva pajzsként. Mikhail. A hölgyek nem hagytak békén. de mindent elkövetek. finom mozdulattal elé vágott. ha hosszasan beteg elméjű emberek társaságában volt. szétrobban a feje. hogy eljöttek . köszönöm. Miss Evans. hogy ilyen kedvesen gondoskodna Ravenről. Mrs. Raven tudta. Shelly buzgón bólogatott. hogy Raven nem megy el a mindennél fontosabb gyűrű nélkül. Mikhail gyengéden megmasszírozta a halántékát. Az ilyen fájdalom mindig akkor jelentkezett. . . utána hetekig éjjel-nappal dolgoztam. nehogy Ravent bárki is megérinthesse. . . . Keze lecsúszott a lány karján. . Senki sem vette észre. Az újságírók mindenfelől özönlöttek. hogy nem élne túl egy autóutat ezzel az asszonnyal. Az üvegszilánkok könyörtelenek voltak.Természetesen. Mikhailra villantva legszebb mosolyát.Elég késő van. . hogy megdörzsölje lüktető fejét. Örülnék. attól tartva. . ha hangosabban beszél. ha később beszélgetnénk még e témáról.Mikhail odanyújtott egy névjegyet. és Ravennel szeretnénk mihamarabb egybekelni. és elnézést kérek. Raven egyikkezével a hajába túrt. . Mikhail. Igazi show volt. de épp megzavartak bennünket. hatalmas. Summers.Az ajtóhoz kísérte a vendégeket.tette hozzá Hummer atya.Emlékeim szerint rengeteg időt kellett távol töltenem az irodámtól. és ez volt a legegyszerűbb módja. hogy utolérjem magam. Talán folytathatnánk ezt a beszélgetést egy másik alkalommal? Hummer atya azonnal felállt.Önnek meg. Elég sok a munkám mostanában.Igazán mindent köszönök.Pedig neked jó a humorérzéked. . Mikhail fintorgott.szólt kedvesen a férfi mögül Raven. . hogy ilyen alkalmatlan időpontban idetolakodtunk. hogy időt szakítsak önre. de még sosem futottam össze sétáló hullával. hogy értékeld ezt a kis vállalkozó szellemet.Valóban sikerült mindenki figyelmét felkeltenie egy időre. talán jegyzetelhetnék is.Természetesen. elkapva karcsú derekát. hogy eloszlassam a félelmüket.ajánlotta az aggályos Margaret. hölgyeim. .

mit is mondott. akkor a vámpírok nem olyanok. Hatodik Fejezet Mikhail alakja derengett Raven fölött . Képes vagyok rettenetes erőszakra. sőt kegyetlenségre. Mikhail gyengéden kényelembe helyezte a lányt a karosszékében. hogy enyhítse fájdalmát. Úgy véli. akár nem.A legtöbb embernek van sötét oldala.Rád bíznám az életemet. de én nem láttalak gyereket gyilkolni. Mikhail. . Ha te vámpír vagy. Teljes. . Hogyan gondolhatja. hogy te egy sétáló hulla vagy? Különleges képességeid vannak.Raven ismét megdörzsölte lüktető homlokát. hogy a lány lássa.Idefurakodott. Néha öntelt vagy és basáskodó. amit tesz. Csak azt olvashatta ki belőlem. hogy életben tartsd magad.Mikhail! Hisz a vámpírokban. . mint másoknak. .Bevitte a könyvtárba.Alávaló. mit jelentenek neki a szavai.Amikor a látogatók távoztak.Sajnálom. feltétel nélküli elfogadást. undorító nőszemély . Feje búbját a férfi kemény állához dörgölte. Mikhail. Nem számít. nekem több is. és ez megmosolyogtatta a lányt. csak kissé torzult a fanatizmustól. hogy gyilkosság vádjával bélyegezzen meg másokat. Mikhail káromkodott. Raven hallotta.köpte a szavakat a férfi. Ahhoz van tehetsége.egyik kezében gyógyteafőzetet tartó sötét árnyék. ha mesebeli vámpír vagyok. Mikhail védelmezően a karjába ragadta. de ügyetlen és ostoba módon. . A lelkembe akart férkőzni. hogy az anyanyelvén mormol valamit. . Érezte.És mi van. akár vámpír vagy. Raven. aki fogva tart a barlangjában? A lány felmosolygott komoly arcába. hogy ilyesmit kellett elszenvedned. iderángatta az atyát az otthonomba. próbált túljárni az eszemen. amilyeneknek a legendák bemutatják őket. Ez az asszony bolond. amit megengedtem neki. nem akarta. de ördögi sosem tudnál lenni. hogy igazán így gondolja. fájdalmasan tűnődő szemébe. arca merő fenyegetés volt. Mintha egy lánglelkű keresztes vitéz elméjét érintettem volna meg. de nem . A férfi elfordult. kicsim. hogy a lány nem volt tudatában. És a gyerekeimét is. hogy szimatoljon. Templomba jársz. keresztet viselsz.Nem ördög a hölgy. . helyes. . . .

Vissza fogok menni a fogadóbeli ágyamba valamikor ma éjjel . Mikhail. Hogyan is mehetnél vissza a fogadóba. Tudom. de nem vámpír . Raven közelebb húzódott hozzá. még ha ez igaz lenne is. . Mikhail. ahogy elvette a férfi kezéből a poharat. hogy belekeveredj ebbe a csatába.Kompromisszumot kötöttünk. kicsim. .Varázslatos kezével masszírozni kezdte a lány homlokát.Jobb lenne. mintha hinnél ezeknek a szörnyű teremtményeknek a létezésében.Mostanában sokkal jobban hallok. Nyilván ez rág téged szüntelenül. Én érzem benned a jóságot. Átfogta a lány tarkóját. . Mindenkit magad elé helyezel. Meg kell őriznem a személyiségemet.Érzem a jóságodat Mikhail.Nincs vita.Nem iszol. Raven? A lány a pohár tartalmát tanulmányozva azon csodálkozott.vagyok vámpír. pedig enyhítené a fejfájásodat. amit most tőled kérnek.Pajkos mosoly jelent meg az ajkán. Én is megtettem. ha nem altatnál el.Tudom. ha a biztonságodat veszély fenyegeti. fojtott hangon. Nem engedem.Ezt gondolod. Úgy hangzott. és a gyilkost a törvény elé vinnem.Ilyesmi meg sem fordult a fejemben. . Miért lennék veszélyben? Még talán segíthetnék is neked. de köszönöm.mondta rekedt. Ezt jelenti az együttműködés. .Idd meg ezt! .Valóban? .Mikhail fekete szeme most igazán ijedt volt. Látszik mindenben. hogy vámpírnak gondoljon Mikhail. . . . . hogy te nem lehetsz közülük való.A férfira emelve a poharát. De csak segíteni akarok. . hogy hiszel bennem. felhajtotta a keveréket. Túl szigorúan ítéled meg magadat. .mondta a lány határozottan. Most már rád is gyanakszik.Lehetetlen. . hogy elsimítsa szája sarkában a mély ráncot. tudom. A férfi fájdalmában lehunyta a szemét. de nekem nem kellett végigcsinálnom. soha nem engednéd. .Túlságosan nagy bizalommal vagy irántam.kérdezte a férfi elkeseredetten. . . A te világod és az enyém. . hogy a szavai miért bántották meg a férfit. Ragadozó vagyok leginkább. ott lenni veled. amit teszel. hogy az orgyilkosok ott ólálkodnak? Az az idős asszony vezette őket az embereinkhez. hogy egyedül kövessek egy gyilkost. Meg kell hoznom a saját döntéseimet. . amikor mindketten tudjuk.

vadász. hogy Mikhail meredten nézi . Mrs. . hogy képes tartani a száját. feneketlen szemmel. Arra használják. .Az a buta Shelly lány vak.Csináltam már ilyet. nem az a kedves ember. köszönöm. És ezek az emberek hisznek Mrs. amint energikusan járkált a keményfa padlón. Jacob gátlástalan. A férfi keze próbaképpen a nyaka köré tekeredett.Mikhail keze átfésülte a lány sűrű haját. Sőt mindketten. Mikhail. hogy tanulmányozza a folklórt. ha kicsit kikapcsolhatnálak. forró pillantását. Hideg. Érezte.ismételte Raven érzéssel . Nyugtalanság futott végig a gerincén. .Sokkal. Táplálékra van szüksége hamarosan.Noelle volt a neve. hogy Mrs. és melegséget. veszélyes volt és halálos. Ez egy beteges csoport.egy vámpírszövegkönyv szerint gyilkolták meg. . Jobb már? . Több mint boldog lennék. mint egy idegen. helyesen feltételezzük. fokhagyma. Nem vagyok kezdő. és nem is vagyok ostoba. sötét düh fogta el. Könnyen irányítható a bátyja által. Summers benne van. Ha vámpíroknak kiált ki embereket.tette hozzá Mihail halkan.. hogyan kell csinálni. Hogy van a fejed. láthatóan még a húgával is.Noelle-t . Raven felnézett.. gyengéd. hogy most kutatómunkát végez itt. halálos valaki. de nagyon beteg. Legalább van kiindulási pontunk.Fogadok. A bátyja ültette a fülébe a bogarat.Noelle-t . enyhülést sugárzott felé.Mi az? . Megölték azt az asszonyt. nem bíznának benne. hogy remeg a keze.. hogy a sötét árnyék eltűnjön a szeméből. .Kapd elő valamelyik altatási hókuszpókuszodat. mondd el.Néha Mikhail olyan volt számára. vagy taníts meg rá. akik meggyilkolták a húgomat? A lány ugratni próbálta. Szóval. Hogyan tudnám elviselni. Közvetlenül nem tud a dolgokról. Raven figyelte. és fanatikus követői akadnak. Summers édes idős hölgynek tűnik. . Automatikusan kapcsolódni próbált hozzá. amit idáig tudsz. sötét. És Ravent buján méregette. kicsim. és úgy hiszi. hanem számító és hideg. hogy segítse őket az ostoba kérdéseivel.Távol lenni tőled normális körülmények között is kín számomra. . amint lesimítja a szoknyáját. akinek ismerte a nevetését. . Azt hiszem. Karó. hogy egy házban vagy azokkal. hogy megtennéd. . A lány szeme megpihent a férfi arcán. Behálózta az egész testét. akkor sokkal több ember kerülhet bajba. . és látta. lefejezés. ravaszabb mindenkinél. Summersnek.

Szükséged van valakire. Sosem lennék veszélyben tőled. Azt hittem. Tudom. Raven mosolygott. növekvő éhséget is.Veszély Mikhail? . Ujjai örökre nyomot hagytak a fában. valamit benned nem tudok szeretni. bármiben.A férfi hagyta. s nevetése a férfit is felmelegítette. Kérlek.Hátralépett.Te mindig segítesz nekem. . hogy jobb vagy annál. felnevetett újra. Emellett szerelmet. Mikhail? Miért zársz ki magadból? Szükséged van rám. . Forróság kavargott. A lány nevetése lágy és csábító volt. hogy igen. nem az kell neked. hogy segítsek. Raven visszapislogta a könnyeit. Azt gondolod. . Az éhség vörös izzásként mart bele.Ne csináld! . Gondoskodsz rólam. óvatosan újra megközelítette. s ez aggodalommal keveredett az ő biztonságáért. ahol tudok. hogy mi történhet. hogy azt tedd. valamint nyers vágyat. Te kész vagy segíteni bárkinek.. amely éhesen felemelte a fejét.Lassan. akkor sem. Engedd. . . félsz. hogy segítsek. hogy a te szavad törvény.A férfi keményen megragadta a szék hátát. A visszautasítás fájdalmas volt és pokolian bántó. Az egyetlen veszély most egyedül a ruhám. . erős és sürgető.mondta a férfi kétségbeesetten. Majd a blúza felső gombjához nyúlt. amire kérlek . Ennek a férfinak szeretetre és vigaszra van szüksége. hogy partnerek vagyunk mindenben. A lány érzékelte a dühöt és a szomorúságot Noelle értelmetlen halála miatt. hogy nem fogsz bántani. el a kísértéstől. aki ellenkezik veled egy kicsit.Nem. bízzál bennem.Miért. mint amilyennek tartod magad. hogy magához engedje. hogy az elméjét blokkoló zár kinyíljon. harcolva a benne lévő vadállattal. haja zuhatagként omlott le a vállán.Oly vakmerő és elővigyázatlan vagy! Nem érzékeled a veszélyt. Én tudom. . .A lány féloldalra billentette a fejét. Mikhail. már-már összeroppantotta. felcsapott a vágy a férfiban. . Tudom.Nem tudod. Raven. Mikhail. hogy szörnyetegnek látlak.A férfi durván bezárta előtte az elméjét.Arra van szükségem tőled. Érzem benned a félelmet önmagadtól. . .A férfi hátralépett. még ha dühös lennél rám. . . és engedd. lángra gyújtva belsejét. Túl sokan gondolják.

szerelmes választ közvetített felé. Nem érdemelte meg ezt a nőt.Kicsim. ám nem úgy Ravennel. elfogadta a férfi erőszakosságát. . Ravennel elsodorták a szokatlan érzelmek. égette a bőrét. Olyasmiket tett. én meg elveszítem az önuralmamat próbálkozott egy utolsó figyelmeztetéssel a férfi.felelte a férfi rekedten. Mikhail halkan káromkodott. Raven incselkedve. nyelve megkereste a lány mellének sötét csúcsát. Csak a mögötte levő polc tartotta meg. A benne levő démon visszavonult az érintéstől. Bízott a férfi iránta érzett szerelmében és elkötelezettségében. s a férfival kerestette meg a szoknya kapcsát. kitöltötte az érzés. a lány fölé hajolt. olyan volt. Lehajtotta a fejét. amiktől lelkiismeret-furdalása volt. és vadul rávetette magát. Ez megolvasztotta a szívét. szenvedélyesen szegeződött rá.Bújj ki abból az átkozott hacukából . A könyvespolchoz tolta a lányt.Mikhail. és nevetett a lelke. öröm. mint egy friss fuvallat. Talán a világ többi részével szemben csak a hideg logika és ítélkezés vezérelte. míg elérte a szatén finomságú bőrt. a zsigerei érzékelik a testét. nagyon szeretem ezt a ruhát . a bőre meleg. sóvárgott a teste az érintéséért. nem véve észre. amint forrón és követelőzőn lecsapott a mellére. ahogy a lány elfogadta. amelyeket nem tudott megregulázni. Raven teste elgyöngült a férfiszáj első érintésétől. miközben keze fejtette le a ruhákat. A lány meleg. megsimította ruganyos mellét. Miért nem veszi észre az önzését a lány? Hogy átalakította az életét. hogy meglássa benne az erőszakosságot. sírásra késztette ez a heves érzelemhullám. mint a vadvirágból nyert mézé. nyomta csupasz fenekét. Mindenhol a pillantását érezte. és már soha sem fogja elereszteni? Ő maga volt a szörny. mit művelsz velem . Asszonyi illata volt. várakozás. a tűzzel játszol. hiúzként csapott le rá. . akit a lány nem láthatott.Fogalmad sincs.. gondolkodás nélkül. lassan gombolta ki a blúzát. És mérhetetlen gyengédséggel. az ő teste is mohó volt. Nevetés. letépte magáról a ruháit. Izgalom futott át a testén. Semmi félelem.suttogta a lány. keze végigsiklott domborulatain. A férfi szeme éhesen. hogy ezzel csak a lány belé vetett hitét erősítette meg. Hagyta. a szövetei. letépve a ruháit. . Mikhail a tarkójára kulcsolta a kezét. ahogy a bőre.tiltakozott a férfi érdes hangon. . A lány olyan kicsi és törékeny volt.

felemelve a csípőjét. a kitörni készülő vadságot. Ez a lányt is megvadította. A lány szíve szerelemmel burkolta be. olyan gyönyörű volt így szeretkezés közben. kimerültsége felülkerekedtek és önuralma legszélére sodorták. a lányé csatlakozott az ütemhez. A férfi szíve hatalmasakat dobbant. akkor követni fogja a lányt az ismeretlenbe. szája tüzet ontott. Sosem hagyná abba anélkül. miközben szája a bőrét cirógatta. Egy korty. hogy akar-e mindenestül az ő világának része lenni. Nem teheti meg. ahogy kemény izmait simogatta. a lelke csillapította. mit mondtak az öregek arról. érezni akarta a remegését. hogy jobban elérje. Mikhail. Vérük száguldott. A lánynak tudatosan kell meghoznia a döntést. A teste. megtalálva a bélyeget. táplálta az övét.. Azelőtt nem ismerte az érzelmek ilyen mélységét. Nem akarta ezt a világot a lány nélkül. úgy fordítva a fejét. Túl nagy a kockázat. Ha táplálkozna. hogy a lányt is megtöltse. Jól tudta. nézte a lány arcát. Mikhail kábító csókban forrt össze a lánnyal. hogy a férfi hajába túrhasson. Mikhail a padlóra rántotta a lányt. Az éhség veszélyesen növekedett. A lélegzete. A karjaiban akarta érezni a férfit. A levegő. Csak egy. majd szája elindult lefelé a torkán.Felnyúlt. A szíve. A lány volt a minden. a vércsere-szertartás eksztázisát akarta. a melléhez. Olyan elkeseredetten vágysz rám. hogy beléhatolhasson.. a keze a férfi hajába túrt. élvezetét lelte benne. A férfi ujjai nedvesen és nyitottan találták a bejáratot. Továbbította a lelkében táncoló erotikus képeket a férfinak. . ahogy nekifeszülnek lágy idomainak. Mikhail kezét érezte mindenütt. .Jobban teszem. annál lágyabban és befogadóbban várta a lány. és kínozta. ahogyan az övé is. Sóvárgott a lány édes íze után. A teste forró és szoros. ha hozzád megyek feleségül. A férfi felemelte a fejét. magába fogadta a férfi viharát. A vér dübörgött a fülében. minden érzéke együtt örvénylett a vágy erőszakos viharában. mint az olvadt láva. ha egy életpár egyik tagja meghal: a másik nem tud nélküle tovább élni. Minél mélyebben és keményebben hatolt belé. Morgott a kísértéstől. a vágya. Mikhail nem létezne Raven nélkül. a teljes. Raven megmozdult a karjában. mindent kitöltő szerelemet egy másik lény iránt. Ha nem éli túl. amint befogadta őt és nyers vágyát. Érezte a remegést a cirógató ujjai alatt. kemény izmait.

Mikhailnak kapart a torka. Raven. Mikhail gyengéden segített a lánynak kényelmesen elfészkelődni. szárnyaltak az égbe. veszettül forró. Átfogta a lány arcát. hogy mit tettél értem ma éjjel. hogy mi a szerelem.Úgy beszélsz. Mikhail. Ez a kicsi. szorosan fogta keskeny derekát. De a második alkalom színtiszta önzés volt. lehajolt. A keze felemelkedett. szempillái.növelte is a vadságát. hogy előnyödre válok . A férfi kemény szája ellágyult.Remélem. Mikhail érezte. lágy és bársonyos. A farkasok azt mondták. hallotta egyre élesedő kiáltását. Maga volt a robbanóelegy. s ez a végsőkig repítette a férfit. A saját teste lángokban állt.az örökkévalóságig. Talán nem az első alkalommal. és átadta magát teste puszta gyönyörűségének. megragadta a csípőjét és maga alá húzta. úgy mozdult a lány is. bevallod. ami nyöszörgéssé szelídült. hogy nincs öröm benne. És kimondta a rituális szavakat. hanem az igazi. Köszönöm.Nem is tudod.tiltakozott a lány. hogy megmentse a lány életét. ragyog. Bűnösnek érezte magát. mint két sötét félkör keretezték finom bőrét. Hajtotta a szexuális vágy. hogy szeretettel megcsókolja. ujjai csalhatatlanul megtalálták Mikhail szájának vonalát. A férfi visszafordult felé. de Raven visszahozta neki az örömöt. hogy a szertartás teljes legyen. feltétel nélküli szerelem. . amikor a hosszú elszigeteltség után annyira magánkívül volt. A vércsere akkor szükséges volt. . Kétszer érezte a lány testének pulzálását. Kihasználta. A lány szeme csukva volt. felgörbült. aztán a férfi folytatta útját kettejük egyesüléséért . . A férfi meghatározta a ritmust. A teste énekel. Simogatta selymes haját. nevetni. Meg kell tanulnod jobban szeretni magadat.Emlékezned kell arra. . Mosolygott. és bár a szeme csukva volt. elárasztotta érzelmeivel. amikor nagyon gyengéden elengedte. a lány teste követte. . fekete szeme belemerült a lány ibolyakékjébe. Hihetetlenül szoros volt. Amint beléhatolt. ahogy a lány teste összeszorult. Ahogy mozdult. Aztán elmosolyodott.Mikhail . közben ujjongást érzett. Öröm suhant át rajta. gyönyörű asszony tette ezt lehetővé. . Nem a birtoklás. hogy milyen játszani. . s közben Raven a férfi nevét kiáltotta.incselkedett a lány. A lány sértetlen volt. A sötét árnyak eltűntek a lelkéből.Valakinek meg kellett mutatnia neked. belémarkolt. mint egy pap.

mint egy kisfiú.Össze voltak kötve. egyik keze birtoklón a lány mellére tapadt. elolvadt. attól függ. és a mosolyodat látva pedig a férfiak megölnének.A hosszú szempillák verdestek. hogy az ujjai igazat mondtak: a férfi valóban összevonta a szemöldökét.ilyen hatást csak egy igazi életpár érhet el. hogy megcsókolja. Már így is olyan öntelt vagy. esetleg követvén a szokásokat.Megőrülsz értem. .Viccelsz? Habár egy forró fürdőt nem bánnék.Igazán? . . .Kezdesz kicsit ősemberes lenni. Egy férfinak szüksége van rá. nyelvével cirógatta a bőrét. hogy meggyógyítja a lelkét .Mikhail? Csak incselkedtem veled. Mikhail nagyon finoman lábra állította. ez megoldható. kicsi arcát kezébe vette. száját a lányéra tapasztotta. Raven felnevetett. érezte ennek valóságát.Mindent tudsz. . olvasok a gondolataidban .Azt hiszem. a szeme égető volt. ha ellazulsz a fürdőkádban. A férfi megdörzsölte állával a lány feje búbját. Ezzel a bocsánatkéréssel karjába emelte a lányt. milyen nagyszerű szerető vagyok.Meg kell említened. hogy Mikhailnak elállt a lélegzete. De most jót fog tenni. A szája forró.Sosem fogok tudni eleget adni neked. A férfi beleharapott a lány ujjába. A férfi tudta. érezte. A férfi lehajolt. . .Legközelebb. . hogy a kemény fapadló nem a legkényelmesebb hely. . Raven szeme felmelegedett. ugye? Sármos vagy. . Hosszú lépteivel felvitte a legnagyobb fürdőszobába.vonta fel a szemöldökét a lány. hogy kire nézel. kicsim. Tudom. erotikus. . Válaszul izzás jelent meg a lány szemében is. felemelkedtek.Fáj valamid? Raven felnevetett. mit gondolsz. így a lány szeme is meggyőződhetett arról. Mikhail. . hogy be kéne téged zárni.Rá kellett volna jönnie. Csókjában gyengédség és éhség keveredett. olyan szexi. felébresztette a lány sóvárgását. . Vagy az asszonyok. hogy alig bírom elviselni. amikor szeretkezünk. nekem pedig táplálkoznom kell. . a mosolya olyan ragaszkodó volt. hogy ilyesmit halljon.Nem törődöm vele. .Kiűzöl minden józan gondolatot a fejemből. A férfi rámordult. megpróbálhatnánk ágyban is? Mikhail oltalmazón ölelte át. . .vigyorodott el a férfi hirtelen csibészesen.

. amit éreznie kellene. .Sosem fogsz bántani. érzékelném a gondolataidat. édes Noelle. olyan birtoklóan akarta Randet. hogy akivel összeházasodsz. A férfi a karját tartotta. Ezért is olyan fontos. . máskülönben nem tudna ilyet tenni. akik nem voltak egyek egyébként is.Pislogás nélkül figyelte. mint egy ragadozóé villant. érzéseidet. . .kérdezte a lány kétkedve.Úgy érted. aki azzal fenyeget. tudnék róla. Vannak példák. miközben gyertyákat gyújtott a lánynak. de össze tudnék ütni valami harapnivalót. a szexuális szenvedély. Borzalmas erőszakra vagyok képes. . Sötét árnyék keresztezte a férfi kemény vonásait. Egy olyan erős érzelmet. . hogy a kádba segítse. de nem találta a megfelelő kifejezéseket. . . lelkét és testét. Ez elbátortalanította Ravent.javította ki a férfi. A férfi fehér foga.Egy igazi életpár nem. . Ravennek az a sajátos érzése támadt. hogy elvesz tőlem. Szegény.Most kezdte felismerni.értett egyet a férfi. mint.Mindig biztonságban leszel velem .A szertartás szavai nem kötik össze azokat. lehetetlen elrejteni.Szóval. Nem fogok osztozni rajtad.. gyermeteg. hogy teljes mértékben ismerjük a másik gondolatait. teste mégis bizsergett forró pillantásától.. Megköszörülte a torkát. ahogy a lány feltűzi a haját. Az életpár az egész két fele.Az igazi kárpáti faj nem holmi sekélyes. Mikhail.Végigsimított a lány finom arccsontján.Nem rabszolgámként vagy itt. nem érzi azt. Egy pillanatra erős ujjai a lányéra kulcsolódtak. hogy a lány is megértse. te hiszel a hűségben? .Igyekezett hétköznapi hangon beszélni. kicsim. .Életpárul veszem . aki hűtlenül elhagyja választott társát.A lány kinyitotta a csapot. erőtlen emberi szerelmet él meg. mondjuk.Nem akarj szembesülni a bennem élő démonnal. . . Az a néhány. aztán óvatosan a gőzölgő vízbe ereszkedett. .De nem mondhatnám ugyanezt bárkire. mély meggyőződéssel. Ahogy én ismerlek téged. hogy elfogták.Mikhail ökle összeszorult. szívét. Ha te egy másik férfival lennél. én nem a te embereid közül való vagyok. .. .. gőzölgő vízzel töltve meg a kádat.. hogy figyelembe vehesse őket. Legalábbis nem háziasszony értelemben. Nem vagyok valami nagyszerű szakács. forró.Ők sosem csalják meg egymást? . bármi legyen is az oka a dühödnek mondta Raven halkan.De Mikhail. hogy enni.Mi azt szoktuk mondani. . . hogy a szokásbeli különbségeiknek tudatában kell lennie. . kicsim. Minden emberemnek van telepatikus képessége. .Enni.

Raven. hacsak nem kérdezel meg előbb. . . .. Segíteni fog a fájdalmain. A lány megérintette nyelve hegyével telt alsó ajkát. valami modernet.Kicsim.. Úgy értem.Nem eredhetsz egyedül a gyilkosok után. Kényelmesen fürödj meg.Mikhail. olyan. . Mikhail elrejtette a mosolyát.. hogy kétség fészkelődött az elméjébe. . .elmélkedett hangosan a lány. A férfi érezte. a könyveim között. . visszatért.A tieid..Ne erőltess rám semmit. . most mégis el kell mennem egy kis időre. Ha másmilyet szeretnél inkább. Raven tiszteletteljesen érintette meg a gyűrűt. . amit kívánsz.Ez már generációk óta a családomé. Minden titkodat felfedezem. A lány elrejtette a mosolyát. mire hazaérsz.. Raven.Te is tudnád.Pontosan ilyesmivel terveztem tölteni a ma estét.Képtelen lennék megcsalni téged.Imádom. csak a te boldogságodért élek.Kisfiúsán rávigyorgott. . mint józan ész.Tökéletes. hogy elkeltél. nézz körül a házban. . gyémántokkal körülvéve. arany. túl veszélyes. . mint a farkasok: szabadon kószálnak az erdejükben. és kezébe vette a lány bal kezét. de mielőtt a lány egyet pislanthatott volna.Egy utolsó dolog. Antik. . majd beleöntötte a lány fürdővizébe. és gyere vissza gyorsan. tűzvörös rubin. ahogyan akkor tetted. Ez a férfi elfoglalja a területét. ez gyönyörű! Hol találtál ilyet? .mondta Raven. hogy erőltetni fogok valamit. ezt egyértelmű jelnek fogják venni. hogy Raven szíve meglódult. Leguggolt a kád mellé. de sosem azért. a védelmed. . . ha megpróbálnál segíteni és átnéznéd az árajánlatokat helyettem. a biztonságod érdekében.több bátorság.A férfi néhány gyógynövényt morzsolt el egy tálkában.De te megtehetnéd. és gyengéden kezébe vette az arcát. ami sérti az érzékenységedet. . homlokát ráncolva. és ezt te is tudod . hogy elszökjek és megcsaljalak. Lehet. Ha azt teszed. A lány mindig próbált keménynek hangzani. Menj. hogy elfelejtsem . bármit.Van egy adag munkám a számítógép mellett. Pont. . mint a vadállat.Mikhail már elmenőben volt. ha megérintenék egy másik nőt. megjelöli a sajátját. dinamit kis csomagolásban . amikor rosszul voltam. A férfi nevetve megcsókolta.A gyűrű pontosan illett az ujjára.Üzleti ügy. ..

Izmai nyers erőtől duzzadtak. Meg akart győződni róla. Mindig ügyelt a legapróbb részletre is. Csatlakozott a beszélgetésükhöz. A városba indult. Mikhail három fiatalembert választott. baráti hangulatban. Egy néma paranccsal magához vonzotta a hármast. A sötétben álló fák közé vezette őket. Befordult a sarkon és egyszerűen felszívódott. belélegezte az este illatát. az jó lenne. és teleitta magát úgy. Romanov bűnös-e az orgyilkosságban vagy sem. a párok már hazafelé tartottak. újfent elcsodálkozva. . táplálkoznia kellett. egyikőjüktől sem vett el túl sokat. mint az. emberek közé. Hosszú idő után talált rá a lányra. és inkább egy jajveszékelő. A színek élesek és tiszták voltak. a vére felforrósodott. Éhes volt. megosztott velük néhány friss üzleti lehetőséget. hogy ránézzen. Gyorsasága hihetetlen volt. Az éjszaka elrejtette a vadászt. felhőtlenül beszélgetni. A csillagok világosabbaknak tűntek. mosoly jelent meg az ajkán. mint a pénzkeresésre. Talán nem értették. még többet gondoltak a nőkre. kicsim. ahogy mindig. milyen lenne az életük nélkülük. feszültek és ellazultak. mi a szerelem. mindhárman jól vannak.Mikhail éhes volt. kék szeme sötét volt a benne örvénylő érzelmektől. Itt-ott köd gomolygott az utcákon. nevetett. a sötét. Befejezte a dolgát. Emiatt volt a legtapasztaltabb és a legfélelmetesebb. és most megmozdult a föld. erőre volt szüksége. a hold ezüstszínben ragyogott. borzasztó célt a szemében. Továbbsétált velük még néhány percig. összehasonlíthatatlan bárki máséval. Udvarolni. Mivel húszas éveik elején jártak. és megtanította neki. fájt a szíve. Raven visszahozta a nevetést az életébe.Csak egy napig. hogy biztos volt benne. hogy Mrs. Most menj. hogy az emberférfiak milyen tiszteletlenek az asszonyaikkal. Mikhail elfordult. különféle szagok sodródtak a szélben. úgy. aki elárulná őket az első alkalommal. hogy biztos legyen benne.Az udvarlás. mielőtt elment. majd elköszönt tőlük a szokásos integetéssel. hogy szájával a lány homlokát érintse. Mikhail még egyszer megérintette a haját. egyél. Esteledett. . Lehajolt. szeretnék veled normálisan. hogy hosszú lesz. Az éjszaka lehet. A lány hátradőlt. ahogy kell. Az asszonyoknak szükségük volt bábára. . óvatosan és tökéletesen. A férfinak énekelni támadt kedve. milyen könnyű irányítania áldozatait. Mindig elálmélkodott azon. érzéki ajkán a kegyetlen vonalat. és hagyj engem.

mintha bosszantotta volna. megmosolyogtatta ez a rövid párbeszéd. ahogy szólt hozzá. addig keresek egy könyvet a könyvtáradban a jó modorról. Utálta. csak néhány száz lépésre Hans és Heidi Romanov kunyhójától. hogy beleburkolózzon a lány által sugárzott melegségbe. Alig sikerült elfojtania a nevetését. Menj és tedd a dolgod. Maradj csak. bizalmas érintést. Várom. sóvárogva a kapcsolat után. Mit csinálsz olyan egyedül abban az öreg kísértetházban? A lány lágy nevetése melegséggel töltötte el. szinte azonosíthatatlan érzés volt. utálta az őket elválasztó messzeséget. Megtalálod a hűtőben. a nevetésébe. de te vagy az egyetlen. Melegség. hogy a nagy. hogy egy fán kuporog. hogy távol van tőle. épp amikor Mikhail a legsötétebb órájában volt. hogy elküldje neki ezt az ajándékot? Nem talált . akik igénybe vesznek. Figyeld a farkasokat. Mikhail? Jól vagy? Szükséged van rám? Máris jövök. És igyál még egy pohár gyümölcslét. Hogyne. majd melegség töltötte el. azonnal szólj. Lehet. hogy így van. szerelembe. rosszcsont farkas hazajöjjön. hogy valaki megközelítheti az otthonát. kicsim. aki valóban számít. és hallani. vagy csak egyszerűen kérni. ami felforrósította a férfi testét. Mikhail. A lány minden bizonnyal vitatkozott volna vele. Egy pillanatra a férfi megengedte magának azt a luxust. ahogy élesedik egyébként oly fegyelmezett hangja. Habozást érzett a lányban. mert azt rendelte.Gondolatai kinyúltak Raven felé. Szerette látni. a tónus. amikor látogatókat várok. hogy aggódj miattam. amikor Raven ott van egyedül és védtelenül. Miért választotta Isten ezt az időt. A férfi szinte elfelejtette. hogy egy kis tápanyagot vegyen magához. Olykor jólesett bosszantani a lányt. Van rajtad ruha? Ezúttal válaszként a lány ujjai érintését küldte a bőrére. Nem üdvözölhetem őket meztelenül. Próbálj meg legközelebb javasolni. Természetesen fel vagyok öltözve. de nem akart erre időt hagyni. ugye? A lány incselkedett. ahogy felderült hangját hallotta. Nem akarom. tisztaság. Nem fogsz találni. Számára ez ismeretlen. Mikhail? A lány szinte megijesztette. Ha üzennek. jeges félelem futott át rajta. Miért nem vagyok meglepve? Ezúttal Raven szakította meg a kapcsolatot. nevetés. ahogy kék szeme sötét zafírba vált. Vannak elegen. A férfi megtörte a kapcsolatot. de a gondolattól.

kezében rózsafüzér. Egy sóhajjal alakot váltott. Mikhail érezte a félelmüket. A lelketek elveszett. és nem a földben aludt? . hogy hibáztam. ő az. hogy rágcsáló képében feldolgozza a ház különféle szagát. Hansnak vendégei voltak. a szeme jobbra és balra szökkent. a füzérek a helyükön vannak. A rágcsáló visszanyerte biztonságát a falépcsőn. Számára nem ez az első eset. halkan sírdogálva. A rágcsáló keresztülnyomakodott két korhadt deszka között. Nesztelenül elsurrant a padlón a bejárati ajtóig.Láttam. mint egy keresztes lovag a szent háborúban. hogy idehoztad ezeket a gyilkosokat. Lassan felállt. A brutalitás visszatetszést keltett benne. Nem volt igazad Noelle-lel kapcsolatban . és keresni kezdett egy lyukat. hanem hogy Ravent arra kérje. átvágva a nyílt téren a kis házig. így jutva be a hálószobába. közöttük az asztalon egy kiterített térkép. elkerülhetetlen volt. ahol besurranhat. Istenem.Fogd be. Romanov.Keresztet vetett.kiáltott rá nyersen Hans. amiért ágyban volt. Lobogott. Hans már minden ajtó és ablak fölé fokhagymafüzért akasztott. repedést a falon. hogy ellenőrizze. Megölték Noelle-t. anélkül hogy megbizonyosodtak volna róla. hogy a szívük hirtelen nagyokat dobban.mondta kelletlenül egy sötét hajú.Tévedsz.Semmi sem volt. Hans. A rágcsáló testében Mikhail kiengedte a karmát.Megőrültél. Apránként haladt. amit láttam. Szárnyak suhogását hallotta. Mikhail felismerte. Az egyik a fogadóból. fajuk túlélése múlt rajta. Hansszal szemben három férfi ült. se ellenállás . megöltetek egy ártatlan lányt. a szája kiszáradt.Mi az? Mi árnyékolja be küldetésünket? Mind azt gondoljátok. több ember halálával. . éljen együtt a tettével. . Heidi Romanov egy faszéken ült. A kis rágcsáló apró léptével könnyedén surrant a talajon a levelek között. Mikhail figyelmeztetően sziszegett. és a bagoly irányt változtatott. Egy pillanatra mindenki elcsendesedett a szobában. megdermedt. se kosz. . hallotta.zokogta Mrs. akit keresnek. egy szárnyas lény haladt volna át a kunyhón. Halállal a kezén fog visszatérni a lányhoz. Mikhail hagyta. közvetlenül vele szemben. amíg egy sötét sarokhoz nem ért. . . arcán fanatizmus lángolt. Nem a Noelle gyilkosai iránti sajnálat bántotta.rá magyarázatot. . legyintett a farkával. Amit tennie kellett. hogy elveszi valaki életét. megragadta a keresztet a nyakában és az ablak felé indult. hogy egyike az orgyilkosoknak. nem testálhatja másra. Nem sétálhat el a feladat elől. . mintha egy furcsa árnyék. egy kismamát. Mikhail már érezte a két ismerős illatot. vénasszony .

Kinyúlt öreg puskájáért. . Földben alszanak. A nő annyit ivott belőle. .Tudom. hogy farkas? Egy igazi farkas miért jönne ki az erdőből. minden vasárnap ott van a templomban. Gyakran vacsoráznak és sakkoznak együtt. és nem vette észre.Dubrinsky maga az ördög. Eugene felugrott. . hogy a nő meghalt.ellenkezett Eugene -. Azonnal eljöttem és szóltam nektek. . . Hirtelen felkiáltott ijedtében. és elrabolják a gyerekeket. megláttuk a lehetőséget.Az a férfi a templomból . a farkas a bozótban ólálkodik. Tudjuk. . .Én mondom. hogy mi voltunk . hogy a férfi teljesen sápadt és gyenge lett. hogy visszaviszem Heidit. Jöttem azonnal.kérdezte Kurt. aki farkasokat tart? . Megölik az élőket.Nem tudják. ahogy tudtam. A saját szememmel láttam. ki kell irtanunk mindet..Idegesen kibámult a megvetemedett ablakon az éjszakába. sírás a halála miatt. Heidi elé mentem.halkította le a hangját Eugene. és védelmezik a vackukat. . az asszony elkezdett vérezni. hogy ez nem természetes . hogy növeljék az erejüket. Hans leintette. A saját szememmel láttam. . a házat figyelve? . Ha elkezdenek kölykedzeni. A legmagasabb közülük kényelmetlenül mocorgott.ellenkezett Hans. Eugene.figyelmeztette Eugene.jelentette ki Hans. . . A férjét és a gyereket senki sem látta azóta. Hummer atya legközelibb barátja. . még sincs kiabálás. . Hans. elárasztanak bennünket az ördögök. Egyszer bejönnek a faluba. hogy mit láttam. és éltünk vele. hogy kivizsgáltuk volna az ügyet. hogy benéztem.sziszegte Heidi.jelentette ki Hans. Mondtam a férjének. Nézz ki. . hogy a házadat figyelje? . Eugene bólintott. És hogyan tűnt el csak úgy a holttest? Miután végeztünk.Helyesen tetted.Kurt . elrohantunk. Azelőtt cselekedtetek. egy farkas! Az az átkozott Dubrinsky védi őket a földjén.Sosem hallottam.Miután Heidi elment. és hoztam a többieket.Nézd.Az ott egy közülük. elképedve az ötlettől.Várj. Eugene . hadd segítsen. Biztos vagy benne. hogy a vámpírok utódokat nemzenek. A férfi nagyon zavart volt. amely ott függött a falon. de remegő keze elárulta félelmét. Hans .Jó ember.Ki az a Dubrinsky. . . mert mi öltük meg. .És a többit is. mert az erdő veszélyes éjszaka. Vállához emelte a puskát.Egy lövéssel kell eltalálnod.Meg kell találnunk a férjét és a gyerekét .

Igyekezett megkönnyíteni a férfi helyzetét.Sajnálom. amit mondtam. Mikhail. hogy elállítsa a vérzést. . érezte. . Nagyon fáj? . gondolatai figyelmeztetőn kinyúltak az éjszakába. Mikhail kitört az egér testéből. és egyiküknek sem akaródzott követni az erdőben. és ez összetörte a szívét. nem több. Rosszul érezte magát. vakmerőség.Mikhail.. aztán megfordult és eltűnt az éjszakában. mielőtt a fájdalom és a vérveszteség miatt visszavette ember formáját. hogy golyó csapódik bele. A hatalmas farkas előbukkant a semmiből. A fekete farkas nézett még egy hosszú pillanatig. tudhattam volna. . égő szemével. Egy az embereim közül velem van. Raven félelme és könnyei töltötték be a lelkét. A halál sötét ígérete. arra kimerülten leült. szeme bosszúvágytól égett. Ehelyett óriási fejét a ház felé fordította.Eléggé. kicsim. Istenem. Habár vér bugyogott hátsó fertályából. Hallgatnom kellett volna rád. és szorosan Mikhail sebére kötötte. és hatalmas fekete farkassá vált. és csak bámulta két szénfekete. . tudta. annyira sajnálom. hogy segítsek! Mikhail mögött zörgött az avar. elért egy vastag faágat. Mikhail! Kérlek! Tudom. . . Raven. Azt gondoltam.Mit csináltál ott. szédült. Hagyd abba. és egy ugrással megvédte a kisebbet. könyörgött a lány.buzdította Mikhail fáradtan. nem futott el. Nem vagyok egyedül.Mit gondoltál? . Egyik férfi sem merészelte követni. Ahogy nehezebb teste nekiütközött a másiknak. hogy eltakarja a kisebb farkas testét. hogy Byron az. Engedd. hogy megsérültél.Félbeszakította magát. az ő szemén keresztül próbált látni. Hol vagy? Érzem a fájdalmadat. tele bűnbánattal. Byron tépett az ingéből egy darabot. Byron? Őrültség volt. Tedd azt. Engedd meg. Nyugodj meg.Mikhail a seb fölé tette a kezét. Mikhail a fák biztonságába ügetett. hogy hozzád menjek. A seb pokolian fájt. A fekete farkas nem egy közönséges farkas volt. és valahogyan meg kellett nyugtatnia Ravent. kényelmetlenül nézett. Mikhail! Raven éles hangja csendült az agyában. Röptében ért földet. zavartan. hogy vadászol.. benne az ígéret: bosszú. Megtorlás. szégyenkezve.A rágcsáló keresztülrohant a hálószobán és át a kis repedésen. Hamarosan odamegyek hozzád. . Nem törődött vele. erejével fogva tartva Hans Romanovot. Egy karcolás. A kisebb farkas beosont a sűrűbe. hogy odamenjek. Tántorgott. a hatalmas fekete farkas nem üvöltött. futás közben alakot váltott. Engedd.

hogy Eleanorral is megtörténhet. . . jóképű arca zavarodott volt. Most éppen vitatkozik velem.Azt hittem. érzékeiket kiterjesztették. Byron döbbenten nézett.Vérre van szükséged . Mikhail savanyúan mosolygott.javította ki Mikhail. most annyira el vagy foglalva az asszonyoddal.Byron lehorgasztotta a fejét. és autóval jöjjön . Mikhail megbízott benne. amikor letérdelt Mikhail mellé. Életunt. hol lehet Raven. Ez még nagyon új nekem is.Én sem. Mikhail sosem tévedett.rendelkezett Mikhail. Viseli a gyűrűmet és a bélyegemet. Már nem . amennyire lehetséges. . . . .Mikhail kezdte gyógyítani a sebet. Figyelmeztető morgás tört fel Jacques torkából. . tudom. hogy Byron felsegítse. . Mikhail. Nem hagyhatom védtelenül Ravent. egy asszony miatt. .De igen .Szükségünk van rád teljes erődben. Jacques halkan káromkodott. . Jacques őrködött. a legjobban teszem.Byron beletúrt gesztenyebarna hajába. . .Vitatkozik veled? .Sosem húzom ki magam a kötelezettségem alól. .Byron hívást küldött Jacques-nak. Byron felvonta a szemöldökét. mint kis tornádó jelezték Jacques érkezését. .Ez a tapasztalat nekem is teljesen új. kutatták az erdőt.jelentette ki.Susogó levelek. . Mikhail megállította.állította határozottan. . . Szükséged van vérre és gyógyító álomra is. Mikhail.Miután az történt Noelle-lel. majd lehajtott fejjel pihent. és azon morfondírozott. .Mikhail hagyta. Lehunyta a szemét.Tudom.Nem észlelek semmit.Nem merek lemenni a mélybe. de figyelnek bennünket .Túl gyenge vagy az alakváltoztatáshoz.Megvan a maga akarata. ahogy ösztönösen hercege elé helyezte a testét.suttogta halkan Jacques. És ez volt az első alkalom. és azonnal gombolni kezdte az ingét. Egy rossz mozdulat és megölnék. . A mieink védelme mindig az első helyen áll. hogy figyelmeztettél minket. és egyik társa sem akart vitába szállni vele.. nem tudom elviselni a gondolatot. . amíg Raven a gondolataiban tartózkodott. ha olyan közel tartom a lányt magamhoz. hogy nincs időd a vadászatra. Byron és Jacques elcsendesedett.Olyan ostobának érzem magam.Nincs itt senki .Szóljatok Ericnek. Szörnyen aggódom Eleanor miatt. . fájdalommal teli szeme körülvizslatta környezetüket.

nyaggatta. Ahhoz, hogy kapcsolatot hozzon létre kettejük között, értékes energiát kellett volna felhasználnia, energiát, amit most nem pazarolhatott. Mégis aggódott a lány szokatlan hallgatása miatt. Hetedik Fejezet Gyötrelmesen fájdalmas volt az autóban utazni. Mikhail teste sóvárgott az elvesztett vér pótlása után. Gyengesége percről percre nőtt, vonásai elmélyültek, a fájdalom árkokat vájt az arcába. Az ősi világból való volt, és az ilyenek intenzíven élték meg az érzelmeket és a fizikai sérüléseket. Normál esetben ilyenkor egyszerűen megállította a szívét és a tüdejét, így a vér megszűnt folyni. Azután pedig a gyógyító segítene rajta, a többiek pedig odaadnák, amire szüksége van. Raven mindent megváltoztatott. Raven és valami - vagy valaki - figyelte őket. Érezte a zavart vizsgálódást magukon. Érezte, hogy valaki más tanulmányozza őket a távolból, miközben mérföldes távolságból utaznak az otthona felé. - Mikhail - sziszegte Eric, amint otthona biztonságába segítette -, engedd, hogy segítsek. Raven az ajtóban állt, Mikhail sápadt vonásait fürkészte. Hirtelen sokkal öregebbnek tűnt az idáig feltételezett harminc événél. Fehér vonalak keretezték a száját, de higgadt volt, a légzése nyugodt. A lány hátralépett, hogy beengedje őket. Meg volt sértve, hogy Mikhail visszautasította a segítségét. Ha ezeknek az embereknek a társaságát részesíti előnyben, méltóságán alulinak érezte kimutatni, mennyire zavarja ez. Beleharapott az alsó ajkába; az ujjait csavargatta, a szeme ijedt volt. Saját szemével kellett látnia, hogy a férfi rendbe fog jönni. A férfiak levitték Mikhailt a hálótermébe, Raven követte őket. - Hívjak doktort? - kérdezte, bár tudta a választ. Érezte, hogy azt akarják, menjen ki, mert az útjukban van. Ösztönösen érezte, hogy Mikhail addig nem kaphatja meg a szükséges kezelést, amíg ki nem megy. - Ne, kicsim. - Mikhail kinyújtotta felé a kezét. A lány odament hozzá, belefűzte az ujjait az övébe. A férfi még ilyen sápadtan és kimerülten is erős volt. Raven közel állt a síráshoz. - Segítségre van szükséged, Mikhail. Mondd meg, mit tegyek.

A férfi fekete, hideg szeme azonnal felmelegedett, ahogy a lányra pillantott. - Tudják, hogy mit kell tenniük. Nem ez az első sebesülésem, nem is a legrosszabb. Halvány, örömtelen mosoly jelent meg a lány száján. - Ez volt az az üzleti ügy, amit ma este el kellett intézned? - Tudod, hogy vadászom a húgom gyilkosaira - mondta Mikhail kimerülten. Raven utálta, hogy vitatkozik vele, de valamit el kellett mondania. - Azt mondtad, hogy csak el kell menned, és nem veszélyes. Nem szükséges hazudnod, ha valamit tenni készülsz. Tudom, hogy nagymenő vagy errefelé, de én is ezt csináltam. Gyilkosok nyomát követtem. Azt hittem, partnerek vagyunk, Mikhail. Byron, Eric és Jacques meglepett pillantást váltottak. Byron a nagymenő szót motyogta. Senki sem merészelt mosolyogni, még Jacques sem. Mikhail a homlokát ráncolta, tudta, hogy megbántotta a lányt. - Nem szándékosan mondtam igaztalan dolgot. Csupán egy kis vizsgálódásért mentem. Sajnos másképp alakult. Higgy nekem, nem akartalak megbántani. Véletlen baleset történt. - Hajlamos vagy rá, hogy bajba kerülj, ha nem vagyok veled. - Raven mosolygott, bár a szeme komoly maradt. - Milyen súlyos a sérülésed? - Egy horzsolás, semmi több, nem kell aggódnod. Raven elcsendesedett újra, kék szeme révedezőn, töprengőn, magába fordulva nézte a férfi arcát. Mikhail görcsöt érzett a zsigereiben. A lány úgy nézett, mint aki túl sokat gondolkodott. Ez lett volna az utolsó dolog, amit sebesült állapotában akart, amikor kénytelen a földbe menni. Nem akarta, hogy elvigyék mellőle a lányt, és volt valami Raven nyugalmában, ami aggasztotta. Raven sem tudta otthagyni. Bár az értelme mást mondott, nem akarta, hogy a lány otthagyja, sőt hogy még csak gondoljon is rá. - Mérges vagy rám - jelentette ki. Raven megrázta a fejét. - Nem, dehogy. Talán csalódott. - Szomorúan nézett rá. - Azt mondtad, hogy nem fogunk hazudni egymásnak, mégis az első adandó alkalommal hazudtál nekem. - Apró fogai mélyen beleharaptak telt alsó ajkába. Könny csillogott a szemében, de türelmetlenül visszapislogta. - Amikor a bizalmamat kérted tőlem, Mikhail, úgy tűnt, neked is szükséged van rá, hogy bízz bennem. Jobban kellene

tisztelned, vagy legalább a képességemet. Én is vadásztam a pszichés képességem segítségével. Nyomra jutottam valakinek a szemébe nézve. Néhányan az embereid közül hanyagok és önelégültek. Néhányan közülük nem is foglalkoznak azzal, hogy a gondolataikat elrejtsék. Olyan beképzeltek vagytok, nem is feltételezitek, hogy egy emberi lény, valaki a ti felsőbbrendű fajotokon kívül, képes bejutni az elmétekbe. Valaki odakint, emberi lény, mint én, és a tieidre mutat, a halálukat kívánva. Ha én be tudok jutni a gondolataitokba, akkor az az asszony is. Azt tanácsolom, legyetek sokkal elővigyázatosabbak. Érdemes lenne megfogadnotok. Raven ellépett Mikhail kinyújtott, marasztaló kezétől. - Csak megmenteni próbálom az életeteket, nem pedig gyűlölködni. Csupán a büszkesége mentette meg attól, hogy szétessen. Úgy érezte, elveszíti a férfit, egyedülálló kapcsolatukat. Valahogyan tudta, hogy soha többé nem lesz már másik férfi, más idő az életében, amikor így tud majd nevetni és beszélgetni, hogy ezt a teljes elfogadást és befogadást érezze. - Nem kell semmit sem mondanod, Mikhail. Láttam a te kis karcolásodat. Igazad volt, nem egyedül voltál ott - figyeltelek. Az őszintén, az én nyelvemen az igazat jelenti. Raven mély lélegzetet vett, lehúzta ujjáról a gyűrűt, és óvatosan, sajnálkozva letette a kis asztalkára az ágy mellett. - Sajnálom, Mikhail, igazán. Tudom, hogy cserbenhagylak, de nem illek a te világodba. Nem értem ezt a világot, a szabályait. Kérlek, tedd meg nekem azt a szívességet, hogy távol maradsz tőlem, és nem próbálsz kapcsolatba kerülni velem. Mindketten tudjuk, hogy nem igazán illek hozzád. Elutazom a következő vonattal. Megfordult és elindult az ajtó felé. Az hangosan becsapódott az orra előtt. A lány rámeredt, de nem fordult vissza. A levegő nehéz volt a feszültségtől, valami sötét érzéstől, amit Raven nem tudott megnevezni. - Úgy hiszem, nem érdemes ezt folytatnunk. Segítségre van szükséged, de azonnal. Nyilvánvalóan bármit szándékoznak tenni veled, az titkos dolog, nem való kívülálló szemének. Én az vagyok. Engedj hazamennem, Mikhail, oda ahova tartozom, és hagyd, hogy ők segítsenek neked. - Hagyjatok magunkra - rendelte Mikhail. A többiek kelletlenül engedelmeskedtek. - Raven, gyere ide, kérlek. Gyenge vagyok, és az összes erőm sem lenne elég ahhoz, hogy odamenjek hozzád. - Gyengédség volt a hangjában és őszinteség, amitől Ravennek összeszorult a szíve.

Behunyta a szemét, védekezésül a férfi hangjából áradó erő, a cirógató tónus ellen, ami fekete bársonyként simította végig a bőrét és a testébe hatolt, megragadva a szívét. - Ezúttal, nem Mikhail. Mi nemcsak két különböző világban élünk, de más az értékrendünk is. Megpróbáltuk - tudom, hogy akartad -, de nem sikerült. Lehet, hogy nekem sosem fog. Túl gyorsan történt, és nem ismerjük egymást igazán. - Raven. - Forróság fogta el a neve hallatán. - Gyere ide. A lány a homlokára nyomta az ujjait. - Nem lehet, Mikhail. Ha megint hagyom, hogy levégy a lábamról, elveszítem az önbecsülésemet. - Akkor nincs más választásom, nekem kell odamennem. - Mikhail feltápászkodott, a kezét használva sérült lába megsegítésére. - Ne! - A lány ijedten fordult meg. - Állj meg, Mikhail. Behívom a többieket. - Visszanyomta a férfit a párnák közé. Mikhail váratlan erővel fogta meg a tarkóját. - Te vagy az egyetlen okom arra, hogy éljek. Figyelmeztettelek, hogy hibázni fogok. Nem mondhatsz le rólam, kettőnkről. Ismersz engem, minden fontosról tudsz. Képes vagy belenézni a fejembe, és tudhatod, hogy szükségem van rád. Sosem bántanálak. - Már megbántottál. Ez bántás. Azok az emberek odakint a családod, a néped. Én egy másik országból származom, egy másik fajból. Ez itt nem az otthonom, és sohasem lesz az. Hadd hívjam be őket, és csak hagyj elmennem. - Igazad van, Raven. Azt mondtam, hogy nem áll hazugság közénk, nekem mégis az a vágyam, hogy megvédjelek minden erőszaktól vagy ijesztő dologtól, mindentől, ami bánthat téged. - A férfi hüvelykujja megérintette a finom arccsontot, majd lejjebb csúszott, hogy megcirógassa a selymes szájat. - Ne hagyj el, Raven. Ne semmisíts meg. Megölne, ha elhagynál. - A férfi szeme sokatmondó volt, meggyőző, és Raven megrendült, hogy meg sem kísérelte elkendőzni a nyers igazságot, feltárta sebezhetőségét. - Mikhail - suttogta a lány kétségbeesetten. - Rád nézek, és valami mélyen bennem azt mondja, összetartozunk, hogy szükséged van rám, és hogy én sosem leszek egész nélküled. De tudom, hogy ez lehetetlen. Az életem legnagyobb részében egyedül voltam, és elég boldog voltam.

- Elszigetelt voltál, és fájdalomban éltél. Senki sem látott téged, senki sem tudta, ki is vagy igazában. Senki sem tudott értékelni, vagy gondoskodni a szükségleteidről úgy, mint én. Ne tedd ezt, Raven. Ne tedd. A férfi közelebb vonta a lányt. Hogyan is tudna ellenállni Mikhail kísértésének? Már késő, túl késő. A szája megtalálta a lányét. A férfi ajka hűvös volt, szeretetteljes, olyan gyengéd, hogy könnyeket csalt a lány szemébe. Raven nekinyomta homlokát a férfiénak. - Bántasz, Mikhail, igazán megbántasz. - Tudom, kicsim, sajnálom. Kérlek, bocsáss meg. Halvány mosoly jelent meg a lány szája sarkában. - Ez valóban ilyen könnyű? A férfi hüvelykujjával elmorzsolt egy csillogó könnyet a lány arcán. - Nem, de ez minden, amit most adni tudok. - Segítségre van szükséged, és tudom, hogy nem én vagyok az, aki képes rá. Kimegyek. Amikor már alkalmasnak érzed, kapcsolatba tudsz lépni velem. ígérem, hogy nem megyek sehova, amíg nem vagy jobban. - Húzd vissza a gyűrűt az ujjadra, Raven - kérte halkan a férfi. A lány megrázta a fejét, és elhúzódott. - Nem, Mikhail. Hagyjuk egy kicsit a dolgokat a maguk útján. Engedd, hogy egy kicsit átgondoljam. A férfi megcirógatta a tarkóját, keze lecsúszott a lány vállán, a karján, majd átkulcsolta a csuklóját. - Szükségem van rá, hogy holnap aludjak. Mélyen. De meg akarlak védeni azoktól az emberektől. - Tudta, hogy a lány úgy értelmezi, a többiek el fogják altatni. Raven elsimította a férfi kávészínű haját a homlokából. - Jól elleszek magamban, ahogy évek óta. Olyan régóta gondoskodsz a világról, hogy el sem tudod képzelni, valaki képes önmagáról is gondoskodni. Megígérem, hogy nem megyek el, és ígérem, hogy óvatos leszek. Nem fogok elrejtőzni a szekrényükben vagy az ágyuk alatt. Mikhail határozottan megfogta Raven állát. - Azok az emberek veszélyesek, Raven, fanatikusok. Láttam ma éjjel. - Felismertek? - Egy pillanatig nem kapott levegőt. Megijedt, és majd' elfelejtette, hogy a férfi barátainak már a sebről kellene gondoskodniuk. - Dehogy. És nem is fognak. Megtudtam két nevet. Eugene, nagyon sötét, magyar akcentussal. - Az Eugene Slovensky lehet. A csoporttal együtt jött a vonaton.

. Margaret férje. mintha egy rozsdás fűrészes penge hasogatná a bőrét.Rendben. Pihenj. Ő is a csoporttal van. . Visszamegyek az autóddal a fogadóba. ha jobban érzed magad.. . . nem kívánva egy idegen jelenlétét.A kárpátiak nagyon gyorsan gyógyulnak. hogy a lány már korábban megpróbálta. . csak hogy megnyugodj.Gyengéden elsöpört a homlokából egy engedetlen tincset.A férfi visszahanyatlott a párnára. már nem volt képes tovább blokkolni a fájdalmat a combjában. mindegyiküknek.Megyek már. olvasva a lány gondolataiban.Ne menj közel azokhoz az emberekhez. Lehajolt. Jacques biztonságban hazakísér. . Mikhail megint elkapta a kezét. Mikhail elkapta a kezét. A legrosszabb az. Hogyan hihettek egy ilyen lehetetlenséget. próbálj inni még egy pohár dzsúszt.utasította vissza a lány.Az Harry Summers lesz. Raven visszahúzta ujjára a gyűrűt.Valami Kurt nevű? . ágyban leszel egy ideig.Engem megnyugtatna . tetézve fájdalmát.Szomorúság járta át az arcát újra. Megsimogatta a lány csuklójának belsejét.Úgy vélem. hogy viseld. .Volt egy harmadik férfi is. . Raven kalapácsütésként érzékelte a gyötrelmét.Azt akarom. De a gyomra ellenkezett. Mikhail. mielőtt az első korty elérte a száját. Megérintette a férfi bőrét. Maradj a szobádban. Senki sem mondta a nevét. .Hetven körüli lehet. ez nagyon fontos nekem. hogy Noelle nem élőhalott. . Mikhail.Ez igazán nem szükséges . Az ő . Percről percre gyengébb vagy. Mielőtt elindultok.Érzem az aggódásukat.A férfi hangja elhalkult a gyengeségtől. nagyon hideg. megnyugodott. .Kurt Von Halen. hogy egyezzen bele. hogy megcsókolja a homlokát. Most hívd a barátaidat.Csak szeretnél! .Húzd vissza a gyűrűt az ujjadra. amikor gyermeket szült? Istenem! Micsoda rettenetesen elpazarolt élet! . Elrendezzük majd. hogy a bába elmondta a férjének. . és este megyek érted. ami az idegvégződéseit rágta. . . . hogy tudjanak neked segíteni. Hideg volt. Át fogom aludni az egész napot. Egy időre csillapítaná az aggodalmamat miattad.Tudta.mondta halkan Mikhail. . ősz haj. fekete szeme könyörgött. . kérlek. vékony ősz bajusz. .A fogadó az orgyilkosok fészke. Amikor Raven bólintott. Szidta magát emiatt.

hogy az ő szemével „megnézze” Mikhailt. .próbálkozott Raven. ugyanaz a szem. . . kicsim. . mikor a férfi elégedett képet vágott. Byron könnyebb célpontnak tűnt. Jacques megrázta a fejét és megragadta a lányt. biztosan az igazában. . és átadta a lánynak. amikor rájött. hogy fogok is inni. Ó. A lány felvonta a szemöldökét. . mert úgy érezte. hogy belehatoljon.nézett le a fiú a gyűrűre a lány kezén. meg sem próbálva palástolni vigyorgását.szólt Raven. sötét szeme felhős volt az aggodalomtól. ugyanaz a vonzó külső.A rokona. nem mondtam. és megérintette Mikhail hideg kezét.Én nem bánom.Állhatunk itt egész éjjel . hogy a lány teste visszautasítja az emberi táplálékot. ahol járt.Maga Jacques lehet .Nem akartam. . milyen komikus a helyzet. hogy kijöhessek. Nem engedhetett meg további súlyveszteséget. azt hiszik roppant racionálisak.várakozásteljesen megállt az ajtó mellett. ami biztosan szíveket tört össze bárhol. mint ő. bár tudta. mielőtt elhagyta a szobát. férfiak. hogy kicsit felvidítsa. belehal. hogy megtegyem érted. próbált ádáz lenni. Az elméje túl erősen védett volt ahhoz. .hibája. . . Hogy is ne lenne az? Ugyanaz a sárm. Mikhail háza kényelmes. A fiú újra vigyorgott. Raven haragosan nézett rá. .Nem fogja megtudni . Ezt ne vegye bóknak . hagyjon már. Mikhail. és féloldalas vigyort villantott Ravenre.vonta meg széles vállát a fiú. szívszakasztó vigyorral. Raven már túl vékony.Azt akarta. Ez tűnt a leggyorsabbnak ahhoz. . Kérlek.Képtelen volt felhasználni Jacques-ot arra.Segítek benne . engedd megtennem ezt az egyszerű dolgot. hogy felizgassa magát.Egy pohárba friss almalét töltött. Később megpróbálom. . tényleg influenzás vagyok.tette hozzá Raven.Amikor igényli.mormolta a férfi lágyan. hogy lehetetlen. .A szaga hányingerkeltő .aki Mikhail halványabb kiadása volt . . és a három barát belépett.Olyan.Maga pedig Raven . ugye? .vallotta be a lány. Nyílt az ajtó. hogy igyon egy kis dzsúszt.Muszáj.Jaj. és maguk segíthessenek rajta. . Egyikük . azzal a féloldalas.találgatta Raven. . ha megissza. .Azt hiszem. Amikor Raven az ajtó felé tartott.

ha nem issza meg. hogy van agyam. Szóval igya meg.Engedje. hogy valami történjen vele. Raven megállt. de a lány érzékelte. Raven beletörődőn sóhajtott. Jacques kinyitotta a lánynak az ajtót. érte.Igaza volt. . Mindent tud.Hívja őt. nem kérdés. amíg nem ittam. Sajnálom.Hallgassa csak.Sőt. Mikhailt . . hogy Jacques-nak igaza van Mikhaillal kapcsolatban. Ez olyan gyönyörű. . ha maga az érintett. .Az asszonyaink az elsők mindig.Maguk nagyon öntelt népség.Tudja. sötét szeme rásiklott. intellektuális adottságokban is hiányt szenvednek. anélkül hogy igénybe venné Mikhailt. Különösen. .. amíg magával nincs minden rendben erősködött Jacques. és kényszerítette magát.Nem fog tudni elaludni. . hogy nem beszélhet Mikhail sérüléséről senkinek. hogy segítsen. Ne aggódjon miatta. Rettentő makacs. hogy megsérült. . hogy lenyelje a löttyöt.Tudni fogja.Ez kijelentés volt. . úgy is beszél. tiltakozva háborgott. . sosem engednénk meg. Mikhailéhoz olyannyira hasonló. . hogy megvédje Mikhailt. közösséget érzett vele. . vagy sosem megyünk ki innen. hogy mivel az emberi lényeknek nincsenek olyan nagyszerű telepatikus képességeik. Raven a mosogatónál elöblítette a poharat. milyen mélyen fontos számára. még könnyebben ingerült lesz.Mikhail is azt mondja. köhögött. Énekelnek neki. hogy a farkasok bátorítják! Jacques beindította a motort. . .Hívja. de kissé felvonta a szemöldökét válaszul. mint ő . Szükségem van a segítségedre. . és ez úgy tűnt rettenetesen fontos neki. A férfi melegséget. A farkasok. nincs szüksége még erre is. Tudják. és fejjel lefelé fordította.Olyan gyenge.mormolta a lány. Raven fuldoklott. . Tudni fogja. Meg vannak győződve róla. Veszélybe sodorná. Raven mindennél jobban kedvelte érte. Mikhail. A lány gyomra forgott.Maga elég furcsa. és magamtól is rájöttem.szólt Jacques. Addig nem hagyta magát gyógyítani.A fiú kivezette a házból a fák alatt elrejtve álló autóhoz. Tudta. Biztosíthatom. . A néma parancs segített meginni és a gyomrában tartani a gyümölcslét. szerelmet küldött neki.

Kész lennék fogadni rá.A fiú ismét rávigyorgott. éhség gyötörte a bűntudata mellett. . tudja. Szüksége volt rá.védekezett Eric. Raven a szemét forgatta. Szüksége van most rám. Köszönöm . Megbántotta a lányt. Bármi jó volt. hogy a szertartás összekötő ereje az. Muszáj visszamennem. .Csak az asszonyra gondol . de úgy érezte.Miért engedted segítség nélkül kimenni. Ne hagyja el a szobáját. hogy a lelkük egyesüljön. gyengeség és éhség ellenére a legrosszabb a lelkében való üresség volt. mintha hiányozna egy része. . .Mikhail.Bizonyára az őrületbe kergeti Mikhailt. A nagymenő dolog remek volt. de ez a tudás nem enyhíthette annak a szükségességét.. Ha több ember okozna neki gondot. Raven. .Tudják. ugye? Nem akarta ezt mondani. . A fájdalom. A lány habozott. Mikhail gyenge volt. . amit mi sosem emlegetnénk Mikhaillal kapcsolatban. ez volt az első alkalom. Szándékosan az árnyékba kormányozta az autót. hogy mit kell tenni. Sosem láttuk még ilyen boldognak. hogy elérje. hogy ott van. Hogy is követhetett el ennyi hibát. majd lágyan felnevetett. hogy érezze őt. . Hamar meg fog gyógyulni. megragadva a bátyját.jelent meg az ágyánál Jacques. fájdalom emésztette.Rendben leszek. amíg Mikhail kapcsolatba nem lép önnel. kis híján el is vesztette. és nemsokára együtt lesznek újra. Értelmesen átgondolva tudta. csak egy érintésért.. egy nagy darab a lelkéből.Sokkal olyanabb lenne. Az elméje sírt a Mikhaillal való kontaktusért.Gondoskodni fognak róla. ami ezt a túlcsorduló vágyat okozza.Maga nem érti. Ez az a kifejezés. amikor a lány jelentett neki mindent! Nem lett volna szabad hazudnia. . hogy megérintse a lány lelkét. és a hozzá legközelebb álló. dühös arccal. sokkal inkább. keze a kilincsen. Irányítható.Jót tesz neki. pláne egy ilyen kevéssé fontos dologban. hogy ilyet hallott. Ha valami történik magával. . ami biztosíthatta arról.Irányítható. hogy teljesen rendben van.Legyen nagyon óvatos ma éjjel és holnap. Gregori híján én vagyok a legerősebb. Eric? . igyál . . kereste a megfelelő szót a lány. .tette hozzá halkan. elveszítjük.

Mikhail érezte. Jacques magát és Mikhailt is feltöltötte. Az életét adta volna a vezetőjükért. és hálás volt Istennek. kevertek össze gyógynövényekkel és nyállal.A lány biztonságban van a szobájában. agyába. hogy elengedje. meg sem rezzenve a tátongó. amit elveszített.Jacques halkan káromkodott. Byron felsegítette Jacques-ot egy karosszékbe. bátyám. ahogy ereje. amíg képes volt. mondta élesen gondolatban. Egyik nem létezhet a másik nélkül. Eric gondolkodás nélkül megvágta a csuklóját. gyönyörű nyelven. az ősi.Az előírásos szavakat használta. ritmikus szavakat továbbra is. amikor már túl gyengévé vált. hogy milyen erős Jacques. elegendő mennyiségben kering az ereiben. amit szabadon felajánlok. Mikhail jó ember volt. . Szabadon adom neked. Míg Eric és Byron szolgáltatták a szertartáshoz szükséges lágy. Mikhail ellenállt.Még nem volt elég. és hallani lehetett. hogy folytathassa. hogy az életet adó folyadékot felkínálja helyette Jacques-nak. . és felajánlotta a csuklóját Jacques-nak. Jacques a karjában tartotta a bátyját. szó nélkül átvette Eric helyét. A többiek elkezdték a gyógyító szertartási éneket.Jacques énekelt addig. Az életem a te életed. fájdalmas sebtől. Mindkettőtökért innod kell. A szoba melegséggel és szeretettel volt teli. fenntartás nélkül. még mindig tartva a fejét. amikor látta. élete Mikhailba árad. Nem! Már téged veszélyeztetlek!. A havasi földet. ahogy erő áramlik belé. szívébe. mert Jacques visszautasította. együtt vagyunk erősek. Eric jelezte a rövid pihenőt. kimerült izmaiba. . és milyen gyenge ő még mindig. vagy legjobb esetben is fél életre. tiszta és friss illatú. a vércsere dacára. őt is halálra ítéled. hogy szíve biztosan ver. mindőjükre vonatkoztatva. nagyszerű ember. . és hirtelen leült az ágy sarkába. ami oly gazdag gyógyító anyagban. hogy Mikhail színe visszatért. Mikhail mögött Jacques hallotta mormoló hangjukat. és azt helyezték a sebre. Jacques lenyelte mérgét. A gyógyító szertartás egy új kezdetet jelentett.Vedd a véremet. hogy képes segíteni neki. Mikhail. Vedd el. gyógyító növények édes aromáját. és az övéi nem veszíthetik el. érezte. Ha nem éled ezt túl most. ahogy vére szabadon. majd jelzett Ericnek. és mély lélegzetet vett. Jacques erős teste remegett. aki továbbra is ellátta Mikhailt az életet adó vérrel. Hipnotikus ritmusban beszéltek. hanem gyógyulj. hogy megkönnyítse számára pótolni azt. . ne gondolkodj. még mindig karjában ringatva Mikhailt. érzékelve. . beszívta a nyugtató. meglepte.

Elfordította a fejét.Öt perc Raven társaságában. Mikhail felvonta a szemöldökét. . veszélyben lesz minden pillanatban. nem számítottak a körülmények. Ravent pedig körülveszik majd az orgyilkosok. és kell neki a gyógyító álom. hogy biztosítsam a védelmedet . Nem szabad fogyasztanod az energiádat azzal. elfogadta sebesülése fájdalmát. bátyám. A szerelem teljes tárházát zsúfolta e szóba. Neki magának is szüksége volt a talaj gyógyítására. mint egy érintés. Fáradtan behunyta a szemét. mint a gyógyító eljárás részét. Raven lesz az. . haloványan felnézett. Vért adott nekem. Ragaszkodás volt a gondolataidban vele kapcsolatban. Hamarosan elkezd marni téged az elszakadás az asszonyodtól. Kimerítő volt. a bánatot és a fajtársak utálatát.Elhelyezem a varázslatokat. fáradt mosoly lágyította meg szája kemény vonalát. mélyen a földben.Négy óránk van napkeltéig. Hamarosan veled leszek. Mindenekfölött pedig el kell majd viselnie lelki kapcsoltuk hiányát. . hogy Jacques volt. . hogy egy nála kétszáz évvel idősebb férfinak van annyi sütnivalója.jelentette ki Jacques halkan. de ugyanolyan parancsoló.Jó sok időt töltöttem azzal. Hallottalak korábban. az elszakadás tudatát. aki cipeli e nehéz éjszaka terhét. amikor én a hátsómon fekszem.szólt közbe komolyan Eric. bűntudat járta át.Mikhail megmozdult. hogy még gyenge. de elengedhetetlenül szüksége volt rá. mindkettejük kedvéért. amíg még el tudod elviselni. áthidalni a távolságot. Az ember azt gondolná. nem érzi majd a fájdalmat. és fölötted alszom majd néhány lábbal. . megpihent rajta. Mikhail volt a hatalom. Ő is jól van? Fáradt. Muszáj a földbe menned most. Bár Eric és Byron visszatöltötték őt.Jól vagy? . Jacques sápadtan. a bátyját nem fogja. hogy kapcsolatba lépsz vele. Mikhail . . Byronnak és nekem táplálkoznunk kell. Jobban vagy? Megkönnyebbülés. A húgát már elvesztette az orgyilkosok miatt. hogy kihúzzam a bajból a céltábládat. . hogy kapcsolatba kerüljenek. és máris kész vagy a lázadásra.Kezdesz pimasszá válni. Tudom. Sötét pillantása megtalálta Jacques-ot. aggódtál Jacques-ért. grimaszt vágott. és kacsintott. Ő. tudta.Gyenge. Kicsim. Ágyban vagy? Mindig ez az ágytéma. mint az élet velejáróját. hogy ügyel a hátsójára. Mikhail fáradtan mosolygott. .Hangja még gyenge volt. Neked pedig a földbe kell menned.

hogy meg fogja tenni. A férfinak elképzelése sincs. hogy velem legyél. Most lehetősége lenne elolvasni egy könyvet. háromszor. hogy kérelmet küldjön annak az egyetlen emberi lénynek. hogy el kell engednie a férfit. folytathatja Mikhail anyanyelvének a tanulmányozását. Rendben leszek. Az igazság az. azt akarta. Raven lecsukta a szemét. hogy Eric vagy Byron megtegye? Mikhailnak nem tetszett az ötlet. Biztonságban akarta őt tudni. Mezítláb sétált körbe a szobában. Arra vágysz majd. megtanulta élvezni önmaga társaságát még gyerekként. A lelked keresni fogja az enyémet. hogy ugyanazt a fejezetet elolvasta kétszer. hogy felmelegedjen. Sosem érezte még ilyen magányosnak magát. Hosszú ideig a mennyezetet nézte. Mikhail. miután a férfi kilépett a kontaktusból. enned. mint hogy aludni segítse. Megengeded. hogy segítsek ma éjjel elaludnod.Mikhail. Aludj most. Raven kihúzta a bőröndjéből a legújabb papírkötésű bestsellert. ígérem. Aludj. . ringatta magát a megnyugvásért. tudva.Hallom a gyengeségedet. ilyen elhagyatottnak és hidegnek. Hidegnek érezte magát. hogy aludjon. Beburkolózott a paplanba. Sosem tudnám elfogadni valaki mástól. kicsim. hogy vigyázzon Ravenre. és a szívemből jönnek. Mikhail. de nem tetszett neki az ötlet. hogy egy másik férfi ilyen intim dolgot tegyen vele. Egy fél életet töltött egyedül.Tudnod kellett volna. dörzsölte a karját. elhatározta. ha óhajtod. a látványáért. Jacques megengedően intett Ericnek. Ne aggódj miattam.mennydörögte Eric. mielőtt minden ereje elszáll. Ezek a te világod szavai.Nem teheted. mennyire tud olvasni a gondolataiban. Mikhail utolsó csepp erejét arra használta. de nem fogsz tudni elérni. amíg ő is alszik. Raven sóhajtott. nehéz lesz aludnod. valaki közülünk álomba tudja küldeni. A te embereid szavai szerint én vagyok a te életpárod. hogy belemerül a csalárdság és gyilkosság románccal fűszerezett bonyolult hálójába. Ez olyan buta dolog volt. akiben meg tudott bízni. Elszántan . hogy elég nehéz elfogadnom ilyesmit még tőled is. Kellemetlen lesz neked. Raven elmosolyodott. Imádlak. Mikhail tökéletesen felépül. Béke. Mikhail. Rendben leszek. . vele beszélsz? . Sóvárgott a férfi érintéséért. utasította a lány gyengéden. . Nincs erőm. Felkattintva a lámpát. Egy órát töltött vele.

Ha nem rá nézett. Bármi történt is eddig. de tudta. A szája kemény és kegyetlen tudott lenni. jóval e fölött az érzelem fölött volt. Tudta. Ez több volt annál. sem a szívében. vagy megcsókolta.próbálkozott. mint egy drogfüggő. Ugyanez a szempár parázslott az olvasztó forróságban. esküdtszék. Csak rá. senki. Kapcsolatuk megijesztette. Találkozott már néhány párral. és használta is gondolkodás nélkül. mint szenvedély és hév. hogy milyen a szerelem. ítélet-végrehajtó. Mikhaillal akart maradni. A férfi érzelmei olyan mélyek és intenzívek voltak. mielőtt a dolgok tovább bonyolódnának. A férfi szokásai. Mikhail olyan uralkodó. hogy sosem leszel képes elhagyni. Igazán szüksége volt rá. Szüksége volt rá. sem az elméjében. hogy nem fogott fel egyetlen szót sem. hogy elmenjen. olyan vad és zabolátlan volt. a szeme hideg és érzéketlen volt. megragadta a belsejét. a megszállottságot súrolta. meghitt kapcsolatban éltek. beszélt hozzá. A férfi olyan nagy erő fölött gyakorolt hatalmat. hogy vele legyen. Az ablaknak nyomta a homlokát. fenyítette meg magát. Megijedtél Raven. ellopva lelkének egy titkos részét. Csalódottan a sarokba dobta a könyvet. De nem volt benne hely a józan észnek. Több volt. olyan különböző az övétől. Mikhail benne volt valahogyan. aki aggódhatna. amikor rá nézett. Raven fáradtan beletúrt a hajába. ha a lánnyal nevetett. benne folyt a vérében. amikor a következő adagjára vár reménytelenül. Látta a férfi szemében. olyan birtokló. Így mi legyen Mikhaillal? Nem tud neki nemet mondani. . Szerelem ez egyáltalán. A józan ész azt diktálta. hogy honnan tudja ezt. ha nem tér vissza. Senki más nem létezett számára. Nem volt benne biztos. De amit Mikhail iránt érzett. Olyan volt. de azonnal meglágyult. A lány visszalépett egyet gondolatban. Nehéz volt elviselni. Igazán megijeszt. Nem vágyott rá. Veszélyes férfi. Bíró. Valahogyan bejutott az elméjébe. Olyan sok ember függött tőle. hogy visszatérjen sorozatgyilkosokat kergető munkájához sem. a szíve körül. végül rájött. A férfi érzéseihez képest az övé csak sápadt utánzat volt. ahogy a bőre alá kúszott a vágy. A férfinak szüksége volt rá. Raven az arcára szorította kezét. Kétsége sem volt felőle. ahogyan élt. ha szigorú akart lenni magához. akik őszinte. égett érte. és hozzászokott teljhatalmához. aki másokat irányít. Mit fog csinálni Mikhail nélkül? Nem volt családja az USA-ban. vagy valami beteges megszállottság? Ezek szerint Mikhail is így érzett iránta. szüksége volt rá. ahogy a teste sóvárgott utána.

az óvatossága. Sőt megfosztottnak. hogy kényszeresen fel-alá járkál a szobában. sőt kaotikusnak tűnt. de helyette űrt talált. a szomorúság túlcsordult benne. ami olyan közel állt az övéhez. Ám csak ürességet talált. biztonságban van valahol. minden lépéssel nehezebb lett. A beszélgetéseikre. Raven ettől reszketni kezdett. hogy tudatosan átgondolta volna. birtokló és perzselő pillantására. sürgető vágyára. Nem akarhat leugorni az erkélyről egyszerűen azért. ahogyan gyengéden. hogy képtelen erre. racionálisan gondolta végig a dolgokat. Kitárta az erkélyajtót. Belekapaszkodott a korlátba. Könnyek égették. Raven a szoba sarkában állt. Teste megmozdult. és az üresség a belsejét karmolászta. nedves levegő csapta meg. a humorérzékére. amíg teljesen kimerült. az egyetlen valódi dolog ebben a végtelen ürességben. Elhagyta. A köd beburkolta a hegyeket és az erdőt. ujjai két mély karcolást találtak a fában. csak hogy a jelenlétét érezze. a férfi intellektusára. éveken keresztül kiválóan megvolt nélküle. A férfi elment.Neki is szüksége volt a férfira. Hideg. Emésztette magát. Fel-alá járkált a szobában. Bármily gyönyörű volt. úgy tűnt. . Egy egésznek a két fele. a nyugtató szerek hatására. hogy lehetetlen ilyen módon érezni. Raven térdre esett. tudja. mint valaha. Bánatában ezt a két vájatot simogatta némi cirógatás. egészen addig. vagy túl mélyen aludt. legördültek az arcán. mégis most úgy tűnt. A nevetésére. félember. hogy értelmesen gondolkodjon. Elveszítette a képességét. és ő tökéletesen egyedül volt. csak hogy tudja. Egymáshoz tartoztak. az Mikhail volt. normálisan lélegezzen. amire csak gondolni tudott. Raven azon kapta magát. Kétségbeesetten harapott bele az ujjába. Vaktában megpróbálta Mikhailt elérni újra. szerelmesen megérintette. Vagy túl messze volt. A súly a szívében. Ahogy érte égett. Egyszerűen nem tudott létezni a férfi nélkül. Minden porcikája Mikhailért kiáltott. ami olyan vaddá tette. Miért hiszi. éhes. Ott a sötétben ringatta magát előre-hátra. Nincs élet Mikhail nélkül. Agya józanabbik fele azt suttogta. Anélkül. hogy a közelében van. Mikhail nem lehet az ő másik fele. csak árnyék. Rendszerint Raven hűvös volt. hogy egymáshoz tartoznak? Elméje borzasztóan zavartnak. Raven képtelen volt élvezni a látványt. mindez már nem számított. és magányosabbnak érezte magát. minden. megpróbálta elérni és meglelni a férfit. mert meg kellett mozdulnia. megdöbbenve saját gondolatain. magához ragadta a párnát. A távozás gondolata. mert most nem tud kapcsolatot létesíteni vele.

Egyszerűen elmondtam neki. még a lélegzete is akadozott. hogy a nagyapja lehessek.Olyan ijedt vagyok . Abban reménykedett.. hogy megijedt tőle. Nem tudom. Természetesen nem hagyná ki. A pap kinyújtotta a kezét. kilenc élettel. így azt gondolta. Pokrócba burkolta magát. mi van velem. hogy ez az éjszaka. ha megriasztottam .szólt Hummer atya gyengéden.vallotta be Raven -. hogy reszket. majd körültekintően bezárta az erkélyajtót. miért viselkedem ilyen borzasztóan. de most felállt a székről. nekem pedig egy üzenetet kell átadnom. Semmi sem fogja Mikhailt a hatalmába keríteni. míg elszakadtak egymástól. hogy Mikhail eljegyezte magát. kedvesem. Raven képtelen volt visszafogni patakokban folyó könnyeit. nem tudok most beszélni. . . hogy aggódjam. Valahogy.Mi a csudát csinált ott kint? Hogy került oda? A pap elégedetten mosolygott. hogy velem fogja tölteni. nem probléma.Miss Whitney? A hang kiragadt mély szomorúságából. Elég öreg vagyok ahhoz. Mikhail felettébb nagylelkű. Úgy hiszem. hogy Mikhail és én közeli barátok vagyunk. és mint egy gyereket. Szomorúság. . Galvensteinnek. Galvenstein az egyházközség tagja. Mrs. az eltelt órák alatt. . Évek óta ismerem. hogy a balkonon várjam. és megengedte Mrs. elillant.Bocsássa meg. . Körülnézett. nehéz lesz önnek. és ez szörnyen buta dolog. míg visszatér. . Ravennek visszatért a hangja. visszavezette a szobába. ha valamit tehet Mikhailért. egy igazi hiúz. benyomult az elméjébe. Raven megrázta a fejét. ha megengedi nekem. És a holnap.Mikhail aggódott. Az erkély sarkában ücsörgött. Ő elpusztíthatatlan kedvesem.Nem biztonságos itt kint önnek. mivel sokáig időzött a hideg éjszakai levegőn.Mikhail jól van. eredetileg ő vette meg a fogadót. valami módon. . Tudja. Nincs semmi okom rá. Nem tudom. A lány minden porcikáját átitatta. de Raven látta. . nehéz súlyként nyomta a lelkét. hogy szerény bérleti díjat fizessen neki. . bánata olyan mély és heves volt. Mikhail elveszett számára. .Nem volt nehéz. a kezét védekezőn a torkához kapta.Sajnálom atyám. benne egy zsebkendőt...Megfogta a lány karját. és keveset fogad el viszonzásképpen.

hogy képes legyen a mentális és a fizikai kapcsolatra is Mikhaillal. Szükségem van a pihenésre. hogy rokonszenvezik Mikhaillal. hogy ez nincs így . de fantasztikus képességeik és lelkiismeretük van. Muszáj gondolkodnia. hogy ez lesz belőle? Igazán ilyen messzire jutott volna? . ismeri évek óta. az az. biztos a férfi erejében. hogy tudatosuljanak benne a pap szavai. Tudja. hogy Mikhail nem halt meg. gyermekem. . Mikhail emberei a földhöz tartoznak. hogy visszatér magához. hogy nyüszítsen a párjáért. Koncentrált minden egyes szóra. hogy tehette. Lehetséges ez? Az átkozott. Még mindig akadozva lélegzett.Raven. és elvesztettem volna örökre. Maga ember.Hummer atya elkapta kicsi. amit az ő emberei megosztanak az életpárjukkal. Mélyen beszívta a levegőt égő tüdejébe. és nem tudna kimászni. . Raven? A lány bólintott.De tudja. akár az állatok. és használja az eszét. Gondolkodjon okosan. és a hosszú évek alatt megfigyeltem. Muszáj legyőznie az elkeseredését. hogy itt legyek. Azt mondta. hagyja ezt abba. kényszerítette magát.. . mert attól tartott. mintha meghalt volna. meghajlott alakját és az ágyhoz kormányozta. Úgy érezte. kétségbeesetten akarta. Amit megoszt vele. Megvizsgálta a lány könnyáztatta arcát. hogy visszanyerje józanságát. ha tudta. hogy kora este eljön önért. Engem azért küldött. Érezte.. használja az eszét. a szomorúságot a szemében. .Nem tudom. mintha mély gödörben lenne.Miért keltett volna ki az ágyamból ilyen időben? Öreg vagyok.vitatkozott vele ésszerűen a pap. nem állat. vadak és szabadok. Szó szerint a kezében tartja az életét. Ezzel félelmetes felelősség jár. Ez az ember ismeri Mikhailt. esetleg kárt tesz magában. Megmondta. de látta. Raven próbálta felfogni a pap szavait. Ők a fizikai és szellemi kötést természetesnek veszik. hogy megértse.De olyan valódinak érzem a bajt.. hogy apadnak könnyei.Figyelt rám. hogy ez olyan erős kötelék. . .Valamilyen okból Isten megadta önnek azt a tehetséget. . Ápolják ezt a kötést. Mikhail magának választotta önt. .Mikhail kért rá. hogy nagyon kevesen élik túl a másik elvesztését.

hogy emészti a bánat. és már így is szégyellem magam. Leülünk. arra várva az öntudata peremén. Kinyújtotta a kezét és figyelte. Hummer atya megveregette a karját. elhatározva.És miért nem tudok enni. Ennek nincs semmi értelme. hogy ez fog történni? .Raven. Nagyon késő.A lány próbált úrrá lenni remegésén. az elméjében. hogy a pap ráncos arcán átfut a riadalom. Edgar Hummer lassan engedte ki a levegőt. Miért történik ez velem? . . . Felszegte az állát.Mikhail tudta. gyermekem. Megtiszteltetésnek tekinteném. hogy összeszedi magát. talán képes leszek megbirkózni vele egyedül.Végigcsinálta a szertartást vele. mint mi. . hogy némi ésszerű gondolat is beférjen az agyába.Mióta tart ez önnél. Attól tartott. Raven próbálta megőrizni az önuralmát. hogy ott kellett kint ülnie a hidegben és rám vigyázni. kérem. hogy még kárt teszek magamban.Ezt próbálta elmondani nekem. Érezte. Hummer atya megköszörülte a torkát . Egyik nem lehet meg a másik nélkül.Raven letörölte a könnyeit. sem inni mást. szólítson Ravennek. ahogy reszket. . . Jöjjön velem. sunyin várt. Ön az ő másik fele. Miss Whitney? A rettenetes üresség meglapult a zsigereiben. nagyon csábító volt. Az ötlet. így van gyermekem. hogy belemélyeszthesse a fogát a lányba újra és újra. mi történik velem. . a házamba. hogy ez fog történni velem. hogy tudom. Úgy tűnik. ugye? Ezért küldte hozzám.Jöjjön a házamba. mint vizet? A homlokát dörzsölte.Azt hiszem most.Igen. így nem látta. hogy Mikhailról többet megtudjon. atyám. . és Mikhailról beszélgetünk. Elnyomja a bánatát annyira.Hát nem butaság? . Hamarosan hajnalodik. amíg magáért nem jön. . A fény az ő sötétségében. . De én nem vagyok hozzájuk hasonló. Raven. egyébként is tud rólam mindent.kérdezte Raven. Ők nem olyanok. Eltölthetné velem a napot. Miért gondolta. Nyolcadik Fejezet Raven habozott. hogy végképp a hatalmába kerítse.

Lehűlt a hideg erkélyen töltött idő alatt. . amikor már büszke volt magára. hogy kiragadják kis háza melegéből és ilyen feladatot bízzanak rá az éjszaka közepén. még a legnagyobb bánat közepette is. Margaret is. Az én koromban az ember alig várja. ösztönösen védeni akarván Mikhailt. Rápillantott az öregemberre maga mellett. egylábnyira a földtől. viselkedése szelíd. Kinn Raven felhúzta a cipzárját az álláig. megnyugtató. Túl öreg volt hozzá. Edgar Hummer halkan sóhajtott. arra az esetre. Nem számít.A pap elgondolkozva dörzsölgette az állát. Ez az ember hosszú ideje él békében önmagával és a körülötte levőkkel. Olyan sokat tett a gyülekezetemért. hogy egy csoport fanatikus. Legalább jöjjön le és töltsön velem egy kis időt. Hátrasimította arcából az elkóborolt hajtincseket. Lelkének szüksége volt a megnyugtató összekapcsolódásra Mikhaillal.. és fájt. hogy normálisnak mutatkozik. Élvezem ezt a megbízatást. de fáradt arcán és kifakult kék szemében intelligencia és becsületesség ragyogott. hurcolva azt a tudatot. és olyan ritkán kér viszonzást. . Raven nyelt egy nagyot. Elementáris vágy volt benne. a lelke része. És nagyon hideg. Raven meggondolta magát. milyen nehéz időt kell most átvészelnie.Muszáj maradnom. kislány. Margaret Summers valahol az épületben aludt. hogy vámpír. Raven meg tudta védeni magát. és elindult lefele a lépcsőn. . A legfontosabb dolog ebben a pillanatban. Sűrű köd volt mindenfelé.Ez butaság. épp akkor. embert ölt. miközben kényszerítette magát. hogy valami szokatlan történjen. Mrs. Amikor a szobájába érkezett. hogy Mikhailt megvédje. A lány a papra nézett. hogy él? . Raven erőteljesen megrázta a fejét.Nem hagyhatom itt. Járása fürge volt. Ha ő képes rá. még mielőtt megállíthatta volna. hogy nyugodtan végigsétáljon az utcán. Az angolja egy kicsit nehézkes. mielőtt megváltoztatná a véleményét. az emberekért a faluban. . ha rosszabbra fordulnak a dolgok. . mert azt hitték. Sosem tenné ki ilyen veszélynek. Raven. letörölte a könnyeket az arcáról. Galvenstein folyamatosan ébren tartja a tüzet a nappaliban. Szíve nehéz volt. felkapta a kabátját.Biztos benne. átöltözött kopott farmerébe és egyetemi felsőjébe. akinek a fogadó falain belül sok ellensége volt. gyermekem. Szavamat adtam Mikhail-nak.A kérdés kicsúszott a száján. de könnyen olvasott Hummer atya természetes aggodalmában.

és jó idejét elvette. Az ujja megkereste és megtalálta Mikhail gyűrűjét.Valami történik velem.Megteszem. Ifjú kora óta ismeri Mikhailt. .Szereti Mikhailt? A lány hallotta lépteik zaját a hajnal előtti órák csendjében. A pap az erdő felé nézett. egy szeretkező pár neszezését.A lányra mosolygott. . . Magam is kerültem már ilyen helyzetbe Mikhail miatt. hogy mit műveltem. hogy mit csinálhattam. A hogy elhaladtak a házak mellett. A lány rámosolygott. Örömmel hallom. Ez nem tesz jót neki. amikor a szülőföldjéről ide a semmi közepére küldték. mint a hazugság. zavarodottság. tudja. valami. . Kezdett mérges lenni Mikhailra. Lenyűgöznek ezek a kütyük. Raven nevetett.Nem akarom arra kényszeríteni. Az emberei mind csak hajlongnak és engedelmeskednek. hogy más is szerez neki nehéz pillanatokat. hogy hazudnia kelljen. Egyszer lezártam az egész gépet. ebbe az apró faluba.Teljes mértékben. ami tőlem telik . Amikor meglátogatom. így zsebre dugta. A szívük ütemes dobbanását. . akkor az üresség nyílt sebét betömhetné azzal. . amíg kitalálta. atyám. mint egy talizmánt. hogy ma eljön. hallotta nyikorgásukat. hogy beszél róla..Én használom a csipogóját.A lánynak fázott a keze. Azt az érzetet keltette. . az összeesküvők mosolyával. Néhány dolog jobb. amit nem értek és rettegek tőle. egy kicsit nyugodtabban.Ha nem tud kapcsolatba kerülni vele. de nem kell elmondanunk neki ezeket. megérinteni. mielőtt bealkonyodik. de nyugdíjasként már megengedték. Mikhail háza felé. Óvatosan tenyerébe vette. nem is kért rá.ismerte be a pap -. sajnálkozás. miért. . . . Fel kellett volna készítenie erre. atyám? Raven szeme könnytől ragyogott. Természetesen több helyen szolgált. Isten tudja.A pap hihetetlenül elégedett volt emiatt.Egyetértek. Mióta ismeri Mikhailt? . recsegésüket.Természetesen elmondhattam volna. ha köztünk marad. Szüksége van rá. és még csak abban sem vagyok biztos. . de az elvette volna a mulatságomat.Valaminek az elmulasztása az ugyanolyan.Nem fogok hazudni .Végre valaki a szívemből beszél. mintha magát Mikhailt tartaná ott.Szomorúság volt a lány hangjában. ahogy a vér szalad az ereikben.felelte a pap. . amilyen gyakran csak tehetem. Olyantájt szokott megjelenni. . . amikor még kezdő pap volt. ahol akar. hogy ott telepedjen le. olyan gyakran játszom a számítógépén. aztán égnek emelte a szemét. gyermekem. .

amint képes rá. Vezetést és iránymutatást várnak tőle. hogy képtelen uralkodni magán. azt tudom. . Bizonyosan erős volt közöttük a fizikai vonzalom. így tüzet rakott a kandallóban. amit ő képtelen volt megérteni. biztos lehet. . . Vérvonala messze visszavezet a múltba. megint könnyezett. hogy ha valaki kapcsolatba kerül vele. Maga egy különleges asszony. Olyan bizonyos volt ebben. és azonnal eljön hozzá.Jó adag féltékenység és birtoklási vágy van benne . A lány letörölte könnyeit a kézfejével. olyan hatalma. és mindig az első helyre teszi mindenek előtt. és a csendeket. és elfogadta olyannak.Hiszem. . amilyen. Hallotta nevetését. Ismerte a férfit. lángoló. Annyira megalázó volt.Már amikor feltette a kérdést. . veszélyes ember. A hercegüknek hívják. mialatt a pap gyógyteát főzött. igen. . hogy kinyitotta ugyan a lelkét neki. Mikhail nem halt meg. Ha semmi mást nem tudok róla. amit nem ért. De mi van a többivel? Olyan sok különleges adottsága van. amikor tudja. mint abban.Valóban hiszi. és nem ismer? . hogy Isten a mennyben lakik. Mikhail képtelen lenne bántani önt. hogy nem. ez megijeszt. De most jött rá. De Mikhail rejtély volt.Ön ismeri Mikhailt.Az érzelmeim hevessége iránta. sosem lesz hűtlen.Szereti? Mikhail elbűvölte. Nem normális. az órákon át tartó beszélgetésüket. hogy a papnak igaza van. atyám.Az életét adná magáért. amik barátságosan nyújtózkodtak közöttük.Edgar Hummer mély meggyőződéssel ejtette ki a szavakat.tette hozzá Hummer atya kis mosollyal.Ne felejtse el a védelmező oldalát. a kötelességtudatát. Ravennek csinálnia kellett valamit. . látta maga előtt a férfi mosolyát. ahogy a gyülekezetem hozzám fordul a bajban. de csak egy szeletét mutatta meg.mutatott rá Raven. valahol gyógyszerek hatására mélyen alszik. tudom. hogy ezt tenné? Mikhail vér szerinti vezetője az övéinek. aki az árnyék világában élt. Raven vállat vont. hogy nem fog bántani. Van érzéke az ő jóságára és könyörületességére.Hogyan tudja az ember szeretni azt. . . Csábító lehet visszaélni ilyen tehetséggel. a rosszat és jót is benne. és betessékelte a lányt. Hummer atya benyomta házikója ajtaját. a gyengédséget a szemében. . éppúgy. sosem emelne kezet rá. . habár ezt sosem vallaná be önnek.

Néha. . atyám.vallotta be Hummer atya bánatosan. . hogy nem tenne ilyet. összekaptam magam és költöztem.biztatta a lányt. és amióta én ismerem. hogy az egész. és értékelem a szabadságomat. mégis most. . amikor körülfonta kezét a csészén. . Hummer atya letett mellé egy csésze teát. De most mi van velem.a lány hangja elcsuklott. értékelem a magányomat. Olyan komoly.Életem nagy részében egyedül éltem. . hogy ilyen hirtelen eltűnt. Amikor akartam. amit csak akartam. . nem tudom elviselni. hogy egyedül vagyok. Úgy gondolom. A lány lassan. mint én? Hummer atya letette a teáját. tökéletesen független. darabokra esem szét. sosem mulasztotta el egyiket sem. . ezek szerint a királyi család egy tagjával fontolgatja az elköteleződését? Ez sosem fog működni.Mikhail sosem kényszerítette. . Csinálhatott velem valamit. hogy ez történt velem? .Tudom. . Most. Mindig azt tettem. Talán emiatt tekint úgy mindenre és intézkedik a dolgokban. De minden olyan gyorsan történt. az érintése nélkül. az valóban én vagyok-e. mint egy fontos ember. mintha egy egésznek a két fele lennénk. hogy szeresse. szakadozottan engedte ki lélegzetét. egy kuszaság vagyok.Miféle dolgokat? . Mindig velem van. amit Mikhaillal élhetne? A lány keze reszketett. . Szeretem megnevettetni. és most nem tudom. Raven kortyolt egyet a teából. de hozzá voltam szokva. mint azt. nem ismert engem korábban.. Sokféle felelőssége van.És jobban szereti azt a fajta életet. amikor együtt vagyunk.Nehezet kérdez.Mindenben ő mondja ki az utolsó szót. és Ravent szemlélte. amit érzek. Van elképzelése arról. Elég sokat utaztam. miért nem tudok tőle elszakítva létezni? Szeretek egyedül lenni.Valamiért ez megrémisztette. hogy milyen megalázó ez egy olyannak. borongós és magányos tud lenni. igen .Attól tartok. Mindennek a tetejébe. életet vinni a szemébe. vágyva a melegére. Nézzen rám. Biztos vagyok benne.. Sosem kellett elszámolnom senkinek. A lány leült a padlóra és hátratolta rengeteg haját könnyáztatta arcából. és elfoglalta megszokott helyét a foteljében.Valóban herceg? .. hogy Mikhail és én kompromisszumra tudnánk jutni. De amikor olyan dolgokat.

épp most esem darabokra. nincs benne a szótárukban. mert mindig is egymásnak voltak szánva. Az a két ember gyakorlatilag ugyanannak az egésznek a két fele.Mi van.Az ujjait csavargatta izgalmában. A szavak hasonlítanak a mi házassági eskünkhöz. hogy magára talált.Nincs szükség rá. aki átveti magát az erkélyen. Az emlék homályos volt. Biztosan tudom. hogy ha egyszer kimondják a megfelelő asszonynak. amikor egy hím az ő fajából találkozik az igazi életpárjával. Raven szíve nagyokat dobbant. mi a rossz. Raven védekezőn nyúlt a torka felé. Nem mondom. Emlékezett rá. hogy Mikhail jó ízléssel válogatja meg a gyógyszereit . A pap tanulmányozta árnyékos. A válás nem létezik náluk. a teste sikoltozott az ösztönös ellenállástól.Reménykedjünk. a férfi elmondja a szertartásos szavakat a lánynak. mert Mikhail mondta. meg sem érinti a dolog.Akkor jól álcázom magam . mert távol van az emberétől pár órára.Egy havasi férfi mindent megtesz. hogy a férfi nem is tehet mást. . mert úgy érzem. hogy értem. . . Raven megérintette a nyakát. atyám. rettenetesen felkavaró volt számára. . mint egy álom.Csak annyit. hogy a kötés olyan erős.törölte meg a szemét Raven az ujjával -. hogy így érezzen. de Mikhail mondta nekem. és nem tud menekülni. de ha igen. Mikhail nagyon szerencsés. Annak a gondolata. Raven. hogy hallotta Mikhailt valami szokatlant mondani. biztonságban van és sértetlen. a tenyere elidőzött a pulzusán. és összekötik magukat. a férfihoz lesz kötve. de tudja is. . mint ő. hogy mi a jó. És nem vagyok nagyon boldog Mikhaillal. . . ha az egyik boldogtalan? . . Ha a lány mégsem az igazi. hogyan működik. Próbált mosolyogva elővarázsolni egy választ.mondta Hummer atya kis mosollyal. mivel én nem az a fajta vagyok.Valamit tennie kellett..Valahogyan azt gondolom. A kárpátiaknak más az értékrendjük. Maga is olyan erős. . hogy Mikhail bármi módon szenved.Milyen szavakat? Elmondta önnek a tényleges szavakat? Hummer atya sajnálkozva rázta meg a fejét. bánat sújtotta arcát a csészéje fölött. . hogyan teheti az asszonyát boldoggá. akkor egyik sem tud meglenni a másik nélkül.Úgy gondolom. hogy biztosítsa élete párjának a boldogságot.

. Raven mély lélegzetet vett. amit mond. hogy a férfi talán elhagyta az e világot. Hozzá hasonlóan ő is túl sok erőszakot. hogy mit mondjak neki. bárcsak magam is elmondtam volna neki ezeket a szavakat . nem értem jól a dolgokat. többiek leéljük az életünket anélkül. . Kétségbeesetten harcolt.Ez egy nagyon eleven kép az elmémben. hogy Mikhail él. mint egy testőr. hogy megvédje. Űzze el az árnyékait . de az arcába vésve.Sokszor. Elborzadt attól. Raven. sőt ragaszkodott is hozzá. és azzal a gondolattal. mint ön. kaján kapu az ördög előtt.ismételte meg tűnődőn. Van valami szomorú Mikhailban. . hogy valószínűleg kissé melodrámának hangzik. hogy értem. Épp most a legszívesebben összekuporodnék és sírnék.vallotta be halkan a pap. aki ismerte és tisztelte Mikhailt. .Nem gondolom. hogy megnyugodjon. jéghideg üresség. apránként nőtt a fekete hidegség. és hatalmas bánatot látok rajta. hogy Isten válasza lennék bármire.Nem szeretem látni senki fájdalmát. aki elűzi ezeket az árnyakat. mintha már túl hosszú ideje hordozná a világ súlyát a vállán. Forró volt és finom. Valami melegséget vitt a belsejébe. . ami elnyelte a lelkét. amikor megkönnyebbülésért jött hozzám. túl sok borzasztó dolgot látott. A lány próbált másra koncentrálni. de szüksége van valakire. de arra semmi remény sem volt. A lány remegett. és a szörnyet a sarokba szorítja úgy. . Raven ivott még egy kis teát. hogy egyáltalán megtudnánk.Megteheti. eloszoljon. . és azt kell mondanom. gyermekem. egyfolytában azzal a gyötrelemmel küzdött. hogy kapcsolatba akart kerülni Mikhaillal.Felteszem. .. . Nagyon hasonló dolgot láttam magam is Mikhailban.Raven sóhajtott. hogy magát küldte. élvezni a beszélgetést a pappal. Raven bólintott. érzem ezeket. hogy Mikhail is úgy szenvedhet.Azt kívánom. mégis az első reakciója az volt.Így látja? A kapu őrének? Raven bólintott. . veszélyben voltunk. . Raven belekortyolt a teába. Lassan.Én sem gondolom. Hummer atyának valami kaparta a torkát. és lehet. Imádkoztam Istenhez. hogy annak kell lennie. hálás volt mindenért a papnak. hogy a borzasztó. hogy mi. és azok egyre mélyebbre húzzák a sötétségbe.Ez érdekes felvetés. . De mélyen legbelül tudnia kell. nem pontosan a szemében. Tudom. hogy megőrizze józanságát. Néha az arcába nézek.Amikor közel vagyok hozzá. Ott áll. de nem lehetett. .Pontosan erről van szó. hogy küldjön neki valamiféle választ. nem tudtam. Raven.

hogy utál letérdelni? A pap úgy engedte el. majd szintén nevetni kezdett. Szeme elé kapta a kezét. De egyben kitartó és gondoskodó. Van benne valami nagyszerű. A szeme azonnal megkönnyebbült. Hol vagy. Fekete üresség tátongott csak válaszként. valóban . nem adja meg magát neki. és felhúzta a lányt is. mert a fájdalom a fejébe szúrt. .ismerte el Raven.. sőt alig tudom egyáltalán nyitva tartani a szemem. Csak egyszer. hogy elvonja a lány figyelmét. Annyira vágyott rá. mintha megégette volna. sokkal jobban fogja érezni magát. A keret meglepően világos volt. mint térdre hullva imádkozni. szakadt ki belőle a kiáltás.Ha ez sem segít. Raven elnevette magát a könnyein keresztül. az én reumámmal. Alig látok. Elkeseredetten harapott az ajkába szándékosan keményen. Minden egyes ember fontos számára. Be kellett csuknia a szemét. . Vasakarata van. A jó és rossz iránti érzéke felülmúlhatatlan. ha elveszíti a sakkpartit.Mikhail nagyon különleges férfi .Feltételeztem. Mikhail. hogy így gondolja. sokkal inkább káromkodni. hogy válaszoljon. várta a fájdalmat. . Mindezek ellenére. Láttam.Olyan ragyogó a napsugár. Raven szeme könnyezett. Erős. . Önt nem zavarja? .Amikor megérint. remélve. . Még a lélegzetvétel is nehéz.fűzte hozzá Hummer atya. és előre-hátra ringatta magát. kedvesem. Mikhail olyan ember. így tiltakozva a számára túl erős fény ellen. hogy nem fogja tudni elviselni tovább Mikhail nélkül. A keret túl nagy volt a lánynak. Bármi is eméssze. amint szinte egymaga állította helyre ezt a kis falut egy katasztrófa után. . Ezzel most felfedte a legnagyobb titkomat. tekintetbe véve. majd visszatért egy speciálisan Mikhailnak készített sötét napszemüveggel.A legnyájasabb ember.Elég. Amikor megérzi a földet a kezén. Menjünk ki. akivel valaha találkoztam. Rendszerint ezt csinálja. de Hummer atya egy szalaggal ráerősítette. így. nevetve mentek ki a reggeli napfénybe.Igen. mint imádkozni tudnék. Raven lassan kinyitotta a szemét. A lány letérdelt. a friss levegőt. tegyünk valamit a kertben. hallom a gondolatait. Van esze. .Az én koromban. csak egy pillanatra legalább.Mikhail hagyott itt egy napszemüveget. Raven. próbálva meggyőzni. amikor térdelek. Ez nem a valóság. A pap egy fiókban kotorászott. atyám. akit nagyon kevesen szeretnének ellenségüknek. hogy megérintse. hogy a lencse milyen sötét. . . Hirtelen az atya felállt. sőt gyötrelmes volt. akkor nincs más választása. Ez rendjén levő egy paptól.

Hummer atya kertje segítette át a délelőtt hosszú óráin. A kert gyönyörű volt. Ujjai között pergette a földet. hogy csak a büszkesége kedvéért is az utolsó pár órát már egyedül csinálja végig. és elhatározta.. Nedves kékesfekete haját hosszú copfba fonta. és két sakkpartit játszottak le. és beletemette kezét a gazdag. Hosszú fürdőt vett. azt remélve. Akaratán kívül tovább figyelt. Valami nehéz távozott a lelkéből. hogy túl tudta volna élni Mikhail hiányát nélküle. Galvenstein és a személyzet a vacsorakészítéssel és terítéssel foglalatoskodott. megnyugtatta. amint az asztalt terítették. egy kicsit több levegőt engedve keményen dolgozó tüdejének. Sürgetést érzett. . hogy megvizsgálja új képességét. Még a napszemüveg védelme alatt is égett. hogy az utolsó órákkal egyedül nézzen szembe. szinte sütött és kivörösödött. összeszedte maradék méltóságát. fájt a szeme a nap erejétől. nem volt benne biztos. átjárta. hunyja le a szemét. Mrs. A lány hálás volt Hummer atya jelenlétéért. hogy feküdjön le teljes hosszában a termékeny ágyba. legfeljebb három órán belül hívni fogja. Nem ismerem fel a márkát. Együtt vonultak vissza. hogy kimossa belőle a Mikhail iránti rettenetes vágyát. sötét talajba. sokáig engedte testére a forró vizet. Öt órára már teljesen kimerült. Jó megoldásnak tűnt távol tartani a boldogtalanságot és szomorúságot azzal. és csuromvizesen lefeküdt az ágyba. a fény a napszemüveg ellenére még mindig sértette a szemét. Ravennek sikerült a tátongó ürességét csak néhány sírásrohammal átvészelnie. Mikhail két. A hideg levegő legyezte a fürdéstől forró bőrét. és felhők vonultak keresztül a horizonton. Raven leült. habár azelőtt még sosem égett le. és szívja a bőrébe a földet. amikor Raven a démonaival küzdött. Szerencsére a fogadó viszonylag kihalt volt. Raven észrevétlenül felmehetett a szobájába. tudja a hangerőt lejjebb és feljebb . Egyik vendég sem volt jelen. Bőre is nagyon érzékeny volt.Ez nagyszerű. Becsukta a szemét. Halotta egy edény csendüléséért. hogy ellensúlyozza az élelem hiánya miatti gyengeségét. Jóllehet nap már sokkal alacsonyabban járt az égen. Nélküle nem tudott volna keresztülmenni a falun a fogadóig. A déli nap a kis házikó szentségébe kergette. Gyógyteát ivott. A délután végtelennek tűnt.Mikhail egyik barátja készítette. Egyszer kellett megszakítani. Kis koncentrálással úgy vette észre. könnyezett.

A vámpírok tudják. . Nem hagyhatjuk ki ezt a lehetőséget. milyen nagy hatással van az asszonyokra. Raven hallotta. .döntötte el Harry Summers.Már késő van . . küldött egy hívást Mikhailnak. ahogy apám is az volt. .ragaszkodott véleményéhez Hans. . sikeresen elhallgattatva az idős asszonyt. és farmert vett magára. És ki hinne neki. . ahogy szárnyukat összecsapják az éléskamrában. hogy öljék meg Mikhailt? Vagy Mikhail egyik emberét? Legurult az ágyról. képes hallani a rovarokat. Suttogás keltette fel Raven figyelmét.Az lehetetlen.Csak pár óra van naplementéig. miközben a konyhában dolgozott. hogy vámpírvadászok vannak itt? Nevetséges. . amikor apám született . Mrs. miközben magára rántott egy halványkék blúzt.nyafogta Jacob. hogy Mikhail Dubrinsky és Raven Whitney élőhalottak . az egér surranását a falban és a tetőn. hogy az orgyilkosok összeszedik halálos felszerelésüket.Biztos vagyok benne. Hans és Jacob meggyőzték Harry Summerst.Ők tapasztaltak. Galvensteint dúdolva.csavarni.mondta Hans ádázul. hol találja őket. A szakács és a szobalány rövid vitáját a szobalány feladatairól. .Nem várhatunk .Hans-nak igaza van.Mennünk kell most. Nem ismerte a helyi rendőrséget.ellenkezett Jacob.Furcsa. hogy fiatalember volt akkor. . Ahogy vastag zoknit és túrabakancsot húzott. összeesküvők suttogása. hogy az a Dubrinsky fickó is egy közülük. . . Legalább egy óra. és mindent elkövetnek. hogy odaérjünk.A férfi ismerheti őket. ha sietünk.gyanakodott Hans. Raven teljesen a varázslata hatása alatt van. .Ez Hans volt. Csapdába esett a földben . Nem várhatunk a többiekre. De újra csak fekete űrt talált. . hogy eljegyezték egymást . .Én mégis azt gondolom. . . .Margaret hangja gyémántkemény volt.mondta tüzesen Margaret Summers. Szilárdan hiszem. Néhány káromkodást motyogott.Nem. . de nem vámpír. hogy a nyomukban vagyunk. nem tudta.Én mégis úgy gondolom. Szedjük össze gyorsan az eszközöket. hogy várnunk kellene Eugene-re és a többiekre .Nem lesz még egy ilyen esélyünk.Holnapra el fog menni. Shelly mondta. Nem áll szándékomban estig várni.panaszkodott Jacob. hogy védeni próbálják . .Ez nem így van. és valószínűleg mindennap máshova viszik a koporsójukat.

sebesülten és gyógyszer hatása alatt aludt. Sötét. majdnem megállt. hogy ne érje utol az orgyilkosokat. ha elkerülhető. amikor velük vacsorázott. Raven kocogni kezdett. Mennünk kell. Talán arra lenne esély. fegyvert keresve. lássa be. hogy Shellyt nem vonták be. Harry. és zajtalanul keresztülment a hallon. siess. amíg a csoport eltűnt az erdőbe vezető ösvényen. Harry és Margaret győzhették meg arról. hogy meggyőzze Jacobot. az ügynökök lőfegyverrel kísérték. hogy vannak a környéken vámpírok.Nem. Mikhail segítség nélkül. hogy elrejtse gondolatait és érzelmeit Margaret közelében. Raven sietve körülnézett a szobában. Szíve megugrott. Nem vehetett részt Noelle meggyilkolásában. Az ösvényen levelek kavarogtak. Gyanakodnia kellett volna Jacobra. Semmi. De csak a túláradó érzelmek hatásának vélte.Hummer atya? Bizonyára nem lenne képes üldözni őket a hegyekben. Át tudunk vágni az erdőn.Beteszem az autóba ezeket . de nem volt túlságosan oda egy összeütközésért. és valamit írt az iskolájának. veszélyes emberek lehetnek. hogy ez teste természetes reakciója volt egy őrült gyilkos elméjére. amikor az otthonába vitte. Raven azt is tudta. úgy. a kisebb ágak meghajoltak és lesüllyedtek. a sok minden miatt. óvatosan. Fanatikus. Biztos volt benne. Várt addig. vagy ne érjen túl közel hozzájuk. Jacob és Hans. jelezve a közeledő vihart. A napszemüvegét felkapva Raven kisiklott a szobájából.mondta Jacob. Szükséges volt. Valóban négyen voltak: Margaret. Amikor az FBI-nak segített egy ügyben. mielőtt felébrednek. Mióta Mikhailt megismerte és telepatikusan kommunikált vele. és figyelte a csoportot. Aznap éjjel. aztán újra verni kezdett. amint elhagyták a fogadót. baljóslatú felhők vonultak az égen. Fel kellett volna ismernie. hogy az a gyalogút volt. Jacob még meg is érintette. ami az utóbbi időben történt. . . amit a férfi első alkalommal használt. A szája kiszáradt. Raven egyre könnyebben tudott fókuszálni mentális tehetségével. mert azt Raven tudta volna. és visszatér az erejük. Gyalog gyorsabb. nincs sok időnk. . Tedd a hátizsákba rendelkezett Hans. az ő korában.Siess. Élete árán is képes lenne megvédeni Mikhailt. olyan rosszul volt. A szél feltámadt. Az ágyában ült. ahogy elhaladt alattuk. . A lány mély lélegzetet vett. Az ösvény Mikhail házához vezetett. milyen őrült dolog a vámpírvadászat.

hogy a fák mögé bújva megelőzi. hogy a tervezett áldozat nem Mikhail volt. hogy visszanyerje normál lélegzetvételét. de így két tűz közé kerülhetne ellenségei között. nehogy elkaphassák a nyílt terepen. Raven kis sóhajjal vette tudomásul. sem egy elguruló kő nem jelezte lába nyomát. A sietségben elfelejtette felvenni a kabátját. hideg szilánkokkal szurkálva a testét. Ez még jobban lelassította. megállt. Ravent megütötte az émelygés első hulláma. visszairamodott egy széles fatörzs mögé. és áttörheti a gyógyszerek hatását. Raven felemelte az állát. Kezében egy fa-karót tartott. a szájában. félelem fogta el. Egyházi énekeket énekeltek. Szakadozó lélegzetvételt hallott. bármit akarnak is tenni. hátha közelebb van már. A magasabb hegyek felé másztak. Fél órával később Raven aggódva nézett fel az égre. gyógynövényekkel és vadvirágokkal borítva. Harry Summers elesett a gyorsan mozgó csapat mögött. és kimerült az alvás hiányától. Harry lelassította. szétterjedt a belső részeken. A ház buja bokrok alatt rejtőzött. szuszog. de a gyülekező felhők elsötétítették az eget. ahogy fújtat. fákkal körülvéve. az ösvényről és most távolodtak Mikhail házától. Hans egy nehéz kalapácsot. Nem a saját fájdalma volt. valamit keresett a földön. aztán egy sajátságos érzés. zöld fűvel. Félelmet érzett az elméjében. Raven figyelte. Megfontolta a lehetőséget. Mikhail! Hallj meg engem!. Nem mert kilépni. És most a szél is jobban feltámadt. Néma köszönőimát küldött az ég felé. Egy rét terült el előtte. küldött Raven parancsoló hívást kétségbeesetten és imádkozva. és zihál. Széles szabad területek voltak a facsoportok között. Ezek az emberek nem fognak elkövetni egy újabb értelmetlen gyilkosságot. Raven össze volt . Úgy lopakodott. A napnyugtáig még egy óra volt. visszatartva néhány perccel. Harry csatlakozott a többiekhez egy méterre a háztól. Ezekben a hegyekben hirtelen csap le a vihar.Raven reszketett a hidegebb levegőben. hosszan elnyúló rétek. hogy képes rá. Valaki másé. mint Mikhail egyik farkasa. hogy letértek. Jacob egy lapátot és egy csákányt fogott. A következő hegygerinc fölött Raven hirtelen megállt. meg kell próbálnia megelőzni. Nem számított. és órákig képes dühöngeni. és elhelyezkedett Harry mögött. megdöbbenve. összeszorítva minden izmát. a háta alsó részében keletkezett fájdalom. közben egy urnából vizet hintettek a földre. Csak a farkasok ereje nem volt vele. Kétségbeesést. Sem egy törött ág. majd megállt. Gyenge volt táplálék híján. körözött.

Az asszony az orgyilkosokkal hallja a gondolataidat. és tehetetlen.Siessenek! Mikhail! Szükségünk van rád! Raven reménytelenül küldött egy hívást.sikoltotta Margaret. Csapdában vagy? Felássák a földet. Mit fog most tenni? Túlságosan messze volt ahhoz.Az ördög szajhája éppen szül .aztán semmi. elragadta magával. Majd kísérletképpen az asszony válaszolt. Nem akarom. hogy segítséget kérjen a hatóságoktól vagy egy felmentő seregtől. Védd magad és a beszélgetést közöttünk. félti önmagát és meg nem született gyermekét. Döbbenet . órát? Kaphatnánk segítséget akkorra.zárva lélektől lélekig a másikkal. Tudja. vajúdik. követte.Valakivel próbál kapcsolatba kerülni . Az asszonynak a földet keresztül-kasul behálózó bányaaknákban vagy valami föld alatti teremben kell lennie. Pánik. mozgatják a földet. hogy harcoljon velük. hogy képes hallani minden földsikolyt a fájdalomban és erőszakban. Addigra elkapnak minket. aki segít kitalálni a módját. segíts! Újabb összehúzódás következett.Érzem a félelmét. amíg egy összehúzódás enyhült. Szüksége volt valakire. A nőnek a felszínre kell jönnie. és gyengéden tett egy kísérletet. aztán az üresség. . hogyan menthetik meg az asszony és születendő gyermekét. vagy mindketten veszélybe kerülünk. Küzdött azért. bárkire. Közülük való vagy? Nem. A felszínre kell jönnöm. mialatt az asszony küzdött önuralma megőrzéséért. és arra koncentrált. hogy fölöttem vannak. . érzi a félelmedet és fájdalmadat. hogy elméje középpontjába az asszonyt helyezze. az arca utálatot. . Hans őrjöngve ásni kezdett. félelem. hogy itt vagyunk. Tudsz segíteni nekem? Nekünk? Kérlek. Tervre volt szüksége. Várt. hogy a babám meghaljon. hogy a baba megszülethessen. Háttérzenét adott fanatikus elméjük gonoszságának. Halál van a lelkükben. Jacob mélyen belevágta a csákányt a lágy földbe. Raven elkapta a mentális lábnyomokat. Vissza tudnád tartani egy fél órát. amíg szülök. gyűlöletet tükrözött. A fém és a szikla rettenetes csendülésétől Raven rosszul lett. Nem hagyhatom. Fájdalmai vannak. Megölnek mindannyiótokat. kizárt minden egyebet.visította Margaret. Érzem. hogy a kisbabám meghaljon. Próbáld visszatartani. Az életpárom meg fogja kísérelni. Raven úgy képzelte. hogy nyugodtan lélegezzen. . .

Keresztülhasított a testén.A virágok ragyogóak. . . Megzavartam valamit? Abban a pillanatban a csapdába esett asszonyra a föld alatt egy újabb fájás jött rá. hogy nem hoztam a fényképezőgépet. Jacob és Hans abbahagyták a munkát. . kiengedte. Ki vagy te? Az asszony most nyugodtabb volt.Nem kellett tettetnie a reszketést. a természettől körülvéve.Folytatta az ömlengést. hogy fegyelmezett marad most. Ravennek kapart a torka. hogy mit csináljanak.Milyen öröm látni magát. Raven hallotta átkozódását. Jól eljött a fogadóból. de azt sem akarta. Az asszonyon megkönnyebbülés terült el. Harry vette észre elsőként. ostorozva az embereket. A négy orgyilkos ideges. és jámboran rámosolygott. Éppen vissza akartam fordulni. Margaret azonnal Ravenre nézett. Biztosan imádnak itt élni. Raven hátralépett. Mit csinálnak? Ugye.Mérges vagyok.Az önök lakóhelye csodálatos. Éppannyira tanácstalan volt. elhatározta. .Azt gondoltam a hegymászás és a friss levegő jót tesz majd nekem. Margaret talált magára elsőnek. Úgy tűnik. és Margaret újra sikoltott. A többiek zavarodottan és bűntudattal néztek. és célirányosan a lány felé indult.Közvetlenül Hansra nézett. és fájdalma kisugárzott belőle. újabb vihar közeledik. . ezzel elárulva magát. de jó nagy távolságot tartott tőlük. . . bűnös arccal összenézett. Raven levegőt vett. Megragadta a csákányt. és lassan kiballagott. merészen átvágva a réten. . dúdolgatva magában. hogy gyorsabban ássanak. . mint egy sétáló. ahogy a többieknek utasításokat suttog. ahogy egymáshoz dörzsölte a kezét és a karjával próbálta melengetni magát. Mi lenne a leginkább biztató válasz? Raven Whitney aligha hangzana meggyőzően. és még egy mosolyt is megengedett magának. Raven odaintett a csoportnak.Imádnék itt lakni. hogy Jacob elérje. hogy valaki kintről is érte dolgozik. mindenkinek. Jacob tért magához elsőnek. mintha nem tudnák.Üdv. Raven kilépett a fák karéja alól. rájuk villantva egy ártatlan mosolyt. .Próbálok neked egy kis időt nyerni. amikor észrevettem magukat. Mikhail asszonya vagyok. Nem mert elfutni. milyen gyönyörű itt? Körbefordult. mint ők. Hans kényelmetlenül bámult az égre. karját széttárta. kedvesem. nyugodt mosollyal üdvözölte Ravent. Szintén hegyet másznak? .Az összevissza megépített ház felé fordult. messze fenn a hegyekben. ugye? . mint egy erős hullám.

kék szeme tágra nyílt a döbbenettől. mint maga. kezét a gyomrára szorította. mintha egy gyerekhez beszélne. Raven gyomra felkavarodott. . Gyerünk. a szíve hevesen vert. Margaret. éreznie kell a fájdalmát. Raven lenyelte a félelmét. Érzem a félelmét. a rét fákhoz eső szélén. Egy vámpírnő. Raven felemelte a fejét.Raven-nek kiszáradt a szája.Nem hihet ilyesmit.Egyetlen dolog volt. . A felhők baljóslatúan sötétlettek. . . Villám cikázott felhőből felhőbe. . Felismerte Mikhail egyik őrének sápadt verzióját. és éppen szül. . Hans visszament ásni. Nem találnék ki ilyesmit. taszigálta őket. . mivel én is ugyanezt tettem. Margaret olyan kedvesen és kifinomultan beszélt. Egy asszony van ott lenn. Raven megrázta a fejét. .mondta Margaret nyugodtan. a félelmét. A szél megragadta a ruhájukat. hogy milyen fájdalmas lehetett sorozatgyilkosokra vadászni és törvény elé vinni.Nem érzi? Margaret.Az a dolog ott lenn nem ember.Minden rendben lesz . A terhes asszony életpárja nem tudta tovább lassítani a fanatikusok előrehaladását. . . ami Jacobtól távolabb esett. Valamelyikbe beleeshetett. A vámpíroknak nincs kisbabájuk. Ez egy csapdába esett valóságos asszony. Raven. De a fanatizmus savanyú bűzét párologtatta ki. hogy van egy bizonyos képességem. Rémülettől zihálva rohant a csoport felé. és meg is tette.Margaret. csapdába esett. A levegő sűrű volt. hömpölyögtek. hogy ki vagyok. Sosem tévedek ilyen esetben.Ez egy élőhalott. már-már nehéz volt belélegezni.Nem emberi lény. és mennydörgés morajlott figyelmeztetőn. figyelmeztetést motyogva a többieknek. Margaret! Ez történik? Valaki elment már segítségért? Heves repülésében szándékosan azt az ösvényt választotta. Gyerekeink vérével táplálkozik. Itt körben bányák vannak a területen. Talán el tudná érni Jacques-ot. . Botladozva megállt a kiásott hely peremén. . mondtam önnek.Margaret óvatosan a Raven felőli oldalhoz sétált. mire vagyok képes. Jacob! Nem hihet el egy ilyen képtelenséget. Margaret közelebb lopózott Ravenhez. Fáradt szeme ördögien lángolt tőle. istenem! Valaki csapdába esett a bányaaknában. Tudom.Tudja. Én olyan vagyok. A vámpírok csak puszta kitaláció. Nővérek vagyunk. és éppen vajúdik.Ó. amit Raven tehetett.

Jacob durván megfordította.Jacob fejével a nyitott hátizsák felé intett. s így megengedve Margaretnek. Szükségem van rád. bárkinek a viharos égbe. A szél feltámadt. Segíts annak a szegény asszonynak. . A lány a beteges kokainisták szagát érezte kiáradni a pórusaiból. Sajnálom.Jacob megragadta a felsőjét. Muszáj meghallanod. megütötte egyszer. és mi meg fogjuk ölni.Az az ördög beszél hozzá . Ne tegye. mielőtt Jacob elérte. Elmulasztotta. a lány karcsú derekáig végighasítva az anyagot. jajveszékelt az asszony. Sikerült megtennie.A vámpírnő beszél hozzá. .Az ott egy vámpírnő. kisfiús arcán buja vágy és fensőbbség váltakozott. Mikhail! Kérlek! Raven reménytelen kérést intézett újra. hogy hívjon segítséget. te egy vagy közülük. Istenem. Kérem. szétterpesztette a lábát. A csapdába esett asszony hangja tele volt bűntudattal. . rohanni kezdett. Megtermékenyített. . Kérem! Segítsen! Hívja őt! A kétségbeesett kiáltás a fájdalom és rettenet szakadékából jött. Még távolabb egy medve morgott ingerülten. majd másodszor is a lányt.. hogy megállítsa. azonnal magára vonva a figyelmet. hogy meghallja hívását Raven felé. .sikoltotta Margaret. Mikhail! Mint egy imádságot küldte el a hívást. mint a többieket. A férfi durván megragadta. Buzgónak tűnt.Azt hiszed. és egy másik válaszolt. Raven. hogy mi történt. kérlek. Raven elfordult tőlük. hívja Mikhailt! Jönni fog magáért!. Tudom. Jacob üvöltött. tudva.Kezét a torkára szorította. . hogy elzárja a levegő útját. Messze farkas üvöltött. Ne hívja Dubrinskyt. azon csodálkozva.Állítsák meg . kétségbeesett hívást küldve Mikhailnak. Mikhail! Jacques! Segítsetek nekünk! . hogy olyan átkozottul okos vagy. . A lány hátralépett. vadul megrántotta. a kiélesített karókra utalva. Raven azonnal cselekedett. felsértve a lágy húst. hogy nem elég erős ahhoz. Istenem. Telt melle kibuggyant. A szeme a várható eseményektől csillogott. könyörög neki. . hogy védje a mentális üzenetét. Becsapja magát.Maguk mind őrültek. tudva. eladva magad a legmagasabb ajánlattevőnek. . Az eséstől elállt a lélegzete. azzal fenyegetve. arccal az avarban. egy pillanatig csak nyugodtan feküdt. olyan ártatlan és érinthetetlen. hogy mi van Jacob elméjében.közvetített Margaret a többieknek. és elgáncsolta. hogy a földre zuhant.Rád tette a bélyegét. hogy ő volt. segíts.

Jacob kése másodszor is mélyen belevágott a lány testébe. Jacob lesújtott. A rétre érve hatalmas. hogy tisztán láthassa a sérüléseket. Villám sistergett egyszer. fejét a hirtelen besötétedett ég felé fordította. mennydörgés csattant. Siess! . Jacob kihúzta a csöpögő kést a húsból és újra felemelte. kettéhasította a rétet. Kilencedik Fejezet Morajlott és rázkódott a föld. A kés harmadszor is lesújtott. A szél halálos erővel tombolt. Az ég megnyílt. izzó szemek vizslatták a három embert. a markolatig benyomódva.Jacques Mikhail mellett térdelt. istentelen hanggal rázva meg a tájat. amint a föld hullámzott alatta. hogy megkísérelje elállítani a vérfolyamot. leveleket. Byron. egy éhes farkasét. arca dühöt és utálatot tükrözött. A föld újra megrendült. Legvégül Gregori robbant ki az égből a három orgyilkos felé tartó farkasokkal körülvéve. Harry vakon követte. de Hansot cserbenhagyta a lába.Raven. Margaret sikítva elfutott. és Raven látta. Farkasok törtek ki az erdőből. háromszor. és térdre esett.Te átkozott.Dühödten lecsapott ötödik alkalommal is. kikerülve a levegőben röpködő ágakat. Byron. mielőtt a penge elérte a lányt. ahogy a fém megcsillan. becsapódott a földbe. és Vlad. Hallotta a többiek sikoltozását.Istenem. . szemében a szörnyű megtorlás ígéretével. vasmarokként szorította. és egy hosszú. Fájdalom hasított a lány hasába gonoszul. Jacques csillámlott elő. Jacobot vér borította. Eltolta magától a lányt. gyógynövényekért. mintha özönvíz lenne. Eltépte a farmert. . Egy láthatatlan kéz elkapta a csuklóját. . . . Majd hirtelen beleszúrt. ömlött az eső. Tienn érkezett.A lány fölé emelte a kezét. A kés hegye ezúttal Jacob torka felé irányult. marokszám gyűjtötte a gazdag talajt.Menj. köröztek a réten. a félelem a zsigeréig hatolt. ahogy a véres penge lassan elér a húsáig. Mikhail rászorította kezét a pulzáló lyukra. . A kés lesújtott negyedik alkalommal is. vér bugyogott melegen. kétszer.Mikhail alakot öltött a lány mellett. aztán Eric. örökké tartó pillanatig rettegve nézte. kisebbnagyobb ágakat sodort magával. fekete farkas alakját öltötte. .

hogy engedelmességre bírja. Érezte a rezzenést a lány elméjében.Mikhail! . minden erejét felhasználva. mozgott.Nem halt meg . hatalmas testével védelmezőn takarta az ömlő eső támadásától. . Mikhail odaszorította a lányt. Nem fogsz elmenni. és becsapott a földbe. A föld újra megrengett.Elég. Túlságosan legyengülsz. Nem. . Értem. Villám sistergett. Hagyd abba az itatását. és ő is védelmezőn Raven fölé hajolt. szétvált a repedésnél. innod kell. lehajtotta a fejét. Jacques nem figyelt rá. . .Jacques! Eleanor szülni fog . jéghideg szeme az elkerülhetetlen halál ígéretét hordozta.Jacques nem hagyta lerázni keményen markoló kezét. . Mikhail. a hang szétterült az erdőben és a hegyekben. A lány engedelmeskedett. a legsötétebb kárpáti harcos. . ringatta.kiáltotta Vlad kétségbeesetten. Ne beszélj! Csak igyál. míg arca a lányéhoz ért. . Belőlem. sajnálatot. Azt lenyelte. látva a részvétet öccse szemében. . .Jacques megvetően lökte arrébb Jacob holttestét. hogy hallasz engem. ami beleömlött. amit felajánlok. ha szeretsz. ám magától nem tudta beszívni.A villámlás és a földrengés megteszi a maradékot. Melegséget. megrázva a hegyeket. hogy alig tudta követni. Belső sérülései vannak. cikázott az égen. Rengeteg fájdalmat. fakó. értem. A nyomában mennydörgés robajlott. és tagadón üvöltött. Sötét vér lövellt ki. Mielőtt Jacques kitalálta volna a szándékát és megállíthatta volna.közvetítette zordan Eric.Pár percen belül gyógyító borogatással eltömítették Raven sebét. Mikhail egész belseje egyetlen dologra koncentrált. Őrjöngés kerítette hatalmába Mikhailt. igyad.Haldoklik. Gregori emelkedett föléjük. szakadt az eső. Nem foglak elengedni. dinamitrudakként robbantak fel. Mikhail. Fák dőltek ki. Hátravetette a fejét. A fák lángba borultak körülöttük. megragadta Mikhail vállát. Engedj elmennem.Jacques szíve összeszorult a látványtól. Tudom. de a teste olyan gyenge volt. . parancsolta. A lány túl sok vért vesztett. Villámcsapás villámcsapást követett.sziszegte Mikhail. Raven. Mikhail csak a lányra figyelt. mint a mennydörgés.Vidd a házba! Hívd Celeste-et és Dierdre-t. az életemért. Mikhail mélyen a saját torkába döfött. . Soha.A farkasok elvégezték a munkát . Mikhail magához rántotta a lányt.

Vércserére van szükségünk. Nem leszek képes tovább élni nélküled. Ha benne tudjuk tartani a vért. egy dobbanás. ami körülötte történt. nem lesz esélyünk megmenteni a lányt. egész lénye.Érzem a pulzusát . és nyelve egyetlen csettintésével bezárta a tátongó sebet. Surranás volt érezhető a gyülekező éjszakában. Nem hagyhatsz el engem. hátborzongató csend. Gyere vissza hozzám. Jacques a szívét késztette működésre. átvette a masszázst. Még az elképzeltnél is gyengébb volt. Raven. kicsi.Gyenge. Mikhail vére szabadon ömlött a mellkasára. és végigcsináljuk a gyógyító szertartást. ahova vezetsz. Azután pedig baljóslatú. vagy követlek oda. az istenért. földbe helyezzük. A lány próbált elillanni onnan. lassan. Majd kezdte az egészet elölről.jelezte Jacques. . . öreg barátom.Ha te meghalsz. Muszáj összedolgoznunk. miközben Gregori lélegeztette Ravent. de van. Mikhail alig érzékelte. Jacques a bátyja mellé lendült óvatosan. Gregori értékes levegővel töltötte meg a lány tüdejét. elhalványuló. de biztosan kiszállt belőle az élet.rendelkezett Gregori lágyan. tudása egyedül Ravenre irányult. egyetlen dobbanás. Raven feje lehanyatlott. Be és ki. . A férfi kereste a lány elméjének a nyomát.Elég. ez meg fogja gyógyítani. paranccsal való visszakényszerítése az életbe. tompa volt. Mikhail káromkodva a hátára fektette. egy kimaradt. . minden ereje. így rákapcsolódott. gyere vissza hozzám. Szíve akadozottan vert. A föld újra megrázkódott. Befújás. Két fa vad tűzvészként robbant. pislákoló fényt talált. kezével próbálta a szívét működésre bírni. A lány elernyedt. A lány a fájdalom tengerén hánykolódott. . mint egy rongybabáé. Jacques a bátyjához hajolt. lélegeztette. ahol a túl erős fájdalmat érezte.Engedj minket is segíteni . . teste ernyedt volt. .. de Gregori megelőzte. masszázs. egy könnyed érintést. azonnal tudta. Kis izgalmat érzett az elméjében. Vízözön zúdult le a sziklás kanyonon mögöttük. Tienn tűnt fel mellettük. és követte kérlelhetetlenül. Így Mikhailnak egyedül csak a mentális kérésre kellett koncentrálnia. Mikhail pánikban sikoltotta a nevét. akkor élni fog.Jacques hangja rettenetes félelemtől remegett. a sűrű eső dacára.Megkapta a véremet. Nem hagyhatsz el. hogy ez csak Raven lehet. Gregori finoman megérintette Mikhailt.

Igyál közben. amíg Mikhail Gregori gazdag vérét itta.Eleanor elárulta Ravent. de az én vérem erősebb.Eleanor megszült. amennyit csak bírt. amikor Eric beszélni akart volna. Mikhail sötét szeme figyelmeztetőn villant. Mikhail gyilkos hangulatban volt. Mikhail visszasüppedt a maga gondolataiba. A falu elhagyatott volt és sötét. .Igyekezett közömbösen beszélni. hogy megtegyem ezt a kis dolgot a barátomért. és elmélyítette a vágást Jacob torkán. a félelmetes vihart. lassan sziszegve engedte ki a levegőt. Mikhail hosszan. Csend volt. . Jacques halkan felsóhajtott. és a sötét jegyet. néhányat meggyújtottak. A hazavezető út homályos maradt számára. teste ernyedt. és Mikhail ágyára fektették. Mikhail őrjöngése táplálta a féktelen időjárást. bátyját. drogos őrületében. az eső olyan volt. Jacques. élettelen volt. villámlás cikázott és sistergett. Mikhail remegő ujjakkal megérintette a sötét horzsolást a lány arcán. Gregori megérintette a vállát.Ahogy neked is.Kisfiú. mintha megdorgálná a vezetőjüket. Szétmorzsolták a gyógynövényeket. A házakban az emberek összekuporodtak és imádkoztak. Hatalmas ereje van. . ahol Jacob szándékosan megsebezte. . A legkisebb hiba is provokálhatja. . hogy védeni próbálja asszonyát. .Vérre van szüksége .Három alkalommal cserélt veled vért a lány? . . Levették a lányról véráztatta ruháit. a földrengést. Düh tombolt Mikhailban. nem akarván úgy tűnni. mielőtt felajánlotta a csuklóját. Engedd. . az elektromos vezetékek tönkrementek a féktelen viharban. Ravent magához szorítva átvett tőle annyi fájdalmat. reménykedve. hogy túlélik az ádáz vihart. ..Jacques bólintására Gregori egy vágást ejtett a vénája fölött. Jacques figyelmeztetőn megrázta a fejét. hogy az életük egy kicsi asszony bátorságán és szívósságán múlik. ami figyelmeztetőn virított telt fehér keblén.jelentette be.Bocsáss meg. míg Mikhail egy lepedővel betakarta Ravent. .jelentette ki hirtelen. próbálván megakadályozni a további vérveszteséget. A különleges borogatást újra cserélték. féltékeny.Jacques várt. erősebbre. és a gyerek él . meg sem értették volna. mint a függöny.

Bűntudat azért. Ha a férfi ezer évig él is.Mikhail. Jacob kezét a lány drága testén..A fene egye meg. amiben hitt. amikor tehetetlenül feküdt. A felismerés szétrobbant az agyában. mint öcsémet. aki átformálta őt. hogy a lány élete pont azáltal rombolódik le. bezárva a talajba. Gregori. Mikhail. . sem fogja elfelejteni az első zavart mocorgást az elméjében. a transzfúziót.Nem tud vért venni magához. hogy cserbenhagytam.jegyezte meg nyugodtan Gregori. mert nem tudta megvédeni Eleanort és meg nem született gyermekét. amikor szinte halottként feküdt a föld alatt. azt hiszed. és a lány a segítségét kérte. Cserbenhagytalak. ahogy mi szoktunk. rettegés terjedt szét a szívében és gyűlölet a lelkében. Mikhail gyűlölte magát. Raven gyenge érintést csúsztatott a férfi elméjéhez . Mikhail lerúgta a csizmáját. Sajnálom. ha élni fog. Annyi félelem és fájdalom volt a lányban. elmulasztottam megvédeni? Merő önzésből kockára tettem az életét? Mikhail letépte magáról a véres inget. Mikhail az ölében ringatta Raven fejét. túl gyenge hozzá. hogy mit tettem? Azt hiszed. az ő orvosai is tehetetlenek lesznek figyelmeztetett Jacques.Kimondatlanul maradt. . A felismerés egyetlen másodperc alatt átfutott rajta. A lány utolsó összefüggő gondolata a férfiért szólt. visszahanyatlott a párnák közé. amennyire szüksége van. hogy nem volt elég önfegyelme ahhoz. zokniját. amíg a többiek elkezdték a primitív eljárást. . Nem késlekedhetünk holmi viták miatt. . összegyűrte. a késpenge tépésének érzetét. Arra kérlek téged.Igen.figyelmeztette Jacques.. .Nem tudunk emberi gyógyszeres kezelést találni neki. mint barátomat. mindaz. ahogy felvágta a bőrt és a lágy belső részeket.Értelmetlen visszafelé nézni . összeomlott. mint az ő primitív módszerüket alkalmazni. Ha a mi módunk nem működik. hogy tegyétek ezt meg értünk. élete alapjai.Nincs más választásunk. . valószínűleg közülünk valóvá válik. Nincs más választásunk.. a brutális ütéseket. nem tudom. hogy megtanulja a fókuszált. megközelítőleg se. . Megérezte Raven felszakadó félelmét. és a szoba legtávolabbi sarkába dobta. és téged.csak suttogás és sajnálat a fájdalom pereméről. célirányos mentális kommunikációt. gyűlölte Eleanort. Mikhail. . . Ledobta magát az ágyra Raven mellé. Nem tud elvenni annyit. én nem tudom. fáradtan lehunyta a szemét.

Mikhailé-hoz oly hasonlatos sötét szeme. Egyértelmű volt. aki a közelében van. Elméjét használva mindkettejükért lélegzett. beburkolta melegséggel. veszélyeztetne bárkit. hogy ez a pár meghaljon. Ez kimerítő eljárás. jóképű arca elgyötört. Szükséged van a gyógyító alvásra. hogy működtesse a lány helyett. a fekete őrjöngés. Együtt tartotta lélegzésük ritmusát. .Amikor kiszabadult. Jacques tudta. Mikhail végtelen szeretettel cirógatta meg a haját. hogy megöljék vajúdó feleségét. Nem. hogy követi .kérdezte Jacques. hogy Mikhail elméje döntött. hogy követi majd. . és átfúrta a lányét.Ő visszavonult . Van esély rá. Jacques a kezében tartotta Mikhail és rajta keresztül Raven életét is.Annyira szereti. Tudja. . .mondta lágyan. ha Raven meghalna. sötét. a szívverését. Gregori pillantása találkozott Jacques-éval Mikhail feje fölött. erőltetve az oxigént a lány tüdejébe. Jacques felemelkedett vele.Azt választotta. be és ki. Nem volt kérdéses. Azokat az életfunkciókat. . mentálisan elérte Jacobot. hogy a lányt meg kell gyógyítaniuk. Nem fogja hagyni. kárpátit és emberi lényt egyaránt. és karjával védelmező pajzsként ölelte.Minden havasi érzi. Mikhailt is elveszítik. és a véráztatta kést a gyilkos torkába nyomta. és kiszabadítsa anélkül. és Celeste jelent meg Erickel. hogy az öccse szigorúan figyeli a transzfúziót. szerelemmel. . Jacques tudta a szíve mélyén. az orgyilkosoknak elég idő jusson.felelte Eric. Mikhail megkereste Raven elméjét. Mikhail is követi. a tüdeje működését. bánatsújtott. amelyeket lehetett. a tökéletes tájékozatlanság pillanatában. Még öntudatlan állapotban is a lány a férfit próbálta megmenteni. hogy Eleanorhoz jusson. hogy megvakulna a naptól.A lány harcol érte. hogy Gregori képes lesz gyorsan és pontosan kiiktatni Mikhailt a törvényeik értelmében. Ha a lány meghal. ami Mikhailban szunnyad. . A levegő sistergett körülöttük. hogy megmentsük őket? Jacques felnézett. hogy Mikhail azt fogja választani. Ha ez az asszony kilép az életből. A tű beleszúrt a karja belsejébe. a magáéba. Ebben a pillanatban Mikhail az erejét felhasználva tartja fenn a lányban a vérkeringést.Ez már köztudott? . vagy hogy. Csak remélni tudta. A vihar lehetővé tette Vladnak. Mikhailnak nem volt kétsége afelől. Aludj. kicsim. átvette.

. . Raven. És a lány felépül. . Önkéntelenül hátralépett. Celeste Ravenhez ment. Jacques habozás nélkül feltárta a torkát. rémülete hatalmas.Istenem. Tedd meg értünk. . csupán érzés. eltűnni ettől az új. . Jacques. Mikhail érezte Raven moccanását. Maga a fájdalom. amit Mikhail harapása okozott. mint a halál. mint az éjszaka.Nem kérdés. Igyál most. Csak mély meggyőződéssel a saját elmémben és a tiétekben is. magára vonva a figyelmüket. Jacques szándékos nyugalommal állta sötét. becsukta szemét. Nem bírom ki. Düh áradt. hogy ne érinthesse meg. nyugodtan tartotta.sziszegte Gregori. és ez a munka nagyon bonyolult . te gyermeket vársz. Itt vagyok veled. mit művelsz. Mikhail könnyedén körülölelte. . . a halál fenyegetése. kicsim. . dühös pillantását. aki tökéletesen hisz a sikerben. Nem fogok hibázni. Színtiszta veszély. olyan fekete. . gyereket várok.ellenkezett Jacques élesen. Menjetek ki most.Tudom. Megrándult. mint hogy megmentjük őket. fájdalmas érzéstől. . Gregori lépett melléjük. Csak ez lehet a fejünkben. Jacques dühösen ellökte onnan.Celeste elhúzta a lepedőt Raven hasáról. hideg fenyegetés.Mindketten vért adtatok nekik. Ezek nem is szavak voltak..Túl gyenge vagy az elvesztett vértől. Jacques. vadul. Gregori a sebek fölé helyezte kezét. nyugalom. . felrázta Mikhailt révületéből. fakó szeme Celeste-re villant. próbált arrébb mozdulni. aki már olyan nyugodt volt. aki meggyógyíthatja.Akkor engedj innom.Ne! . ha nem tudtok támogatni.Gregori a gyógyítónk. rendreutasítás csillogott benne. nem egyedül mennél el. sütött Mikhail szavaiban. hogy én tegyem meg érte. sikerült elfojtania egy nyögést a fájdalom miatt.Nincs más választásunk.ellenkezett Jacques kedvesen. hogy csak az maradjon itt. vagy nem folytatom a transzfúziót.Engedjétek meg. Mikhail. . mint .Elég . mivel nincs más lehetőség. mint a higany. Nyugodj meg. azt akarom. Ha elmennél. fogok tudni dolgozni.Hideg méreg. Celeste. Ti is hibázhattok. A lány élni fog. Nincs esély. hogy én vagyok az egyetlen. hogy Gregori végezhesse a sérült szervek helyreállításának komplikált műveletét. Amíg tevékenykedem. ahogy éhesen. Asszony vagyok. hogy szembeszállj velem. Zihálása hallható volt. hogy átkutassa saját testét és az ott fekvő sebesültét.

Jacques. amit tettem. Érezte. amint lecsúszott az ágyról a padlóra. Vérünk átitatta a szerveit. Tudta. Csak a csönd volt az egyetlen válasz.A testének több időre lesz szüksége az átalakuláshoz és a gyógyuláshoz .Elég a vér .A szíve túl lassú .Raven jól van . barátját. Mikhail pillantása találkozott Gregoriéval. amiket egyenesbe hozott.erősítette meg Mikhail. akiről mindenki suttogott. . Kockáztatta az életét.Hogyan tehetett bárki is ilyet Ravennel? Hisz oly jó. önként tettem . Időre lesz szüksége a folyamathoz. a mély metszett vágásokhoz. Csak páran látták közelről Gregorit. A lánynak tökéletesnek kell lennie. . a gyógyító szertartásra koncentrálva. Erő sugárzott minden pórusából. szemét az ég felé emelve. mérhetetlen fáradtság és bánat tükröződött rajta. A lágy ének megnyugtatta. és dolgozik a változáson. nem adott hangot. hogy Jacques-nak megfájdult érte a szíve.mondta Jacques halkan.A lány teste megkísérli az átalakulást. Jacques nem küzdött. szeme csukva maradt. Eric azonnal mellé állt. . hogy a földön találta magát. csak felajánlotta életét a bátyjáért és Ravenért. Gregori munkáját figyelve.Nincs mit megbocsátanom. hogy csodának volt a tanúja. pontosan. . gondoskodnod kell Jacques-ról. Sosem volt még ilyen közel a legendás kárpáti harcoshoz. ahogy meggyújtotta az illatos gyertyát. lelkiismeretesen. Figyelte. hogy meggyógyítsa a szöveteket. és új éneket kezdett. A lány méhe is megsérült. Ijedtnek tűnt.Bocsáss meg. . a testhelyreállítás csodáját szövi. ahogy veled bántam. . arca mélyen barázdált. . de Jacques elintette onnan. és az volt a legfontosabb.Folytatni fogom a lélegeztetését és a szívmasszázst. Eric mellé állt. ahogy dolgozik. némi megkönnyebbülést adott meggyötört lelkének. . .kérdezgette Mikhail. Hogyan akarhatta bárki is megsebezni? .tette hozzá Celeste. . Mikhail hirtelen felemelte a fejét. táplálkozott belőle.Visszatért belülre. Nincs mentség arra. . de bólintott. Gregori felriadt. hogy megmentsen egy idegent. hogy Gregori a lány testében dolgozik. hogy vérét kínálja neki.egy fékevesztett állat.suttogta Jacques rekedten. oly bátor. ám a térde megrogyott és nehézkesen leült.suttogta Jacques szaggatottan. Eric. hogy helyreállítására kísérletet tegyen.

valójában. . Könnyíteni akart bűntudatán és dühén. a belső szerveiben. . ami tőlem telt. lélegzett érte. Figyelek mindkettőnkre. védelmezőn. hogy a fájdalom elöntse. barázdált. és arra. de nem egy meghátráló típus. fejét az ágydeszkának támasztotta. úgy dolgozott. Pedig milyen egyszerű lenne! Ez volt. Ha élni fog. Túl nagy a fájdalma. .A lány értékes vérétől ragacsos kezével beletúrt a hajába. Jacques rendbe jön. akit nem tudott felismerni. Aludj.Nyugodj meg. a feszültség okozta vonalon. A vihar túl erős.Csak Mikhail életéért fog küzdeni. feltétlen. mint egy sebész. kicsim. Raven úgy érezte. a testében. A férfi valahogy vele volt. Tienn is itt van. de valahogyan szintén benne volt. teste fájt a fáradtságtól. mozgásuk is Mikhailon keresztül jutott el hozzá. gyereke is lehet majd. hogy minden az ő saját választása volt. hogy nem érti. és nem harcol majd ellene. mintha a testében történő dolgoktól el lenne különítve.. mint Mikhail szerelme. kompromisszum nélküli. Mikhail. keze még mindig a Mikhailét fogta. amelyről tudta. Csak hagyni. elvigye valami helyre. Nem fogja érteni. amiért majd' elepedt. Jó néhány hosszú. Mikhail életéért. És volt valaki más is. A többiek észlelése. hogyan hatna rá a halála. Fáradt volt. hagyni. A férfi teljes. harcolt az életéért. amit el tudott viselni. Egyikük sem érintette meg. amit akart. idehívhatjuk a többieket segíteni. rettenetesen fáradt. Mindenekelőtt a testében lezajló különös változásra figyelt.Megtettem. ez így jobb. messze ezektől az érzésektől. helyreállította a számtalan kárt a testében. Mikhail. A változás gyorsan lezajlik. Rettenetesen szenved. Végig akarta húzni a férfi száján az ujját. Végül a lány visszautasította a hívogató helyet. az asszonyodra figyelj.Muszáj csillapítanod a dühödet. ami szinte több volt annál. mi történik vele. Mikhail vére és a föld befejezi majd a gyógyító eljárást. hogy elmenjen. kimerítő óra múlva Gregori felegyenesedett. . Meg akarta állítani egy kicsit. ha probléma adódna. különösen a női szervekben. haja ragadt az izzadságtól. végtelen szerelme. hogy ott van. Az egész hegység veled dühöng. .Ha szükséges. A férfi lélegzése az övé volt. arca kimerült. biztosítani arról. . igazán nem. jelenlétük. . Jacques megérintette Mikhail kezét. Nincs tisztában sérülésének súlyosságával. csak az ő életére gondol. burkolta be olyan szorosan. Úgy hiszem. a szívverése szintén. Gregori előtt még sok óra munka áll válaszolta Eric. Mikhail megfogta.Jacques lecsukta a szemét.

azt nem fogja elfogadni önmagában.Igen .Teljes mértékben. elgondolkodva. mondani akarván valamit Gregorinak az iránta érzett csodálatáról. Meg kellett szervezniük mindent. minden részletről gondoskodtak.Fel kell mérnünk az embereikben esett kárt. ami megállította.Nem volt ott más . . Gregori a vihar közepében is nyugodt maradt. először az este folyamán. mint az enyém. . engedte meg magának. Mikhail hitt benne.Gregori nyugodtan leült és figyelte.Csak ők voltak ott a helyszínen. de volt valami a szemében. . de Gregori figyelő szeme enyhített Jacques nyugtalanságát. mint gondoltam és így is olyan gyenge.Vannak mások is.Fáradt vagy . hatalmas ereje fogyatkozott a folyamatos erőfeszítéstől. Egyetlen halandó sem élhette túl azt a hatalmas vihart. hogy nem éli túl az éjszakát. . . hogy visszakérdezzen. .Egy igazi nagytakarítást csináltatok.válaszolt Gregori fáradtan. Ez nem a legjobb vagy a leggyorsabb módja volt a gyógyulásnak. Add neki az én véremet. mintha odagyűltek volna és agyoncsapta volna őket a villám. és senkinek nem jutott eszébe. Lassan kell adagolnunk. Minden orgyilkos meghalt. . . ő volt a törvény önmaga fölött. A megégett holttesteket egy fa alá vittük. Csak miután látta. maga a halálos hűvösség. az amerikai pár és az az ember. különben megijesztjük. Csak Mikhail nevezhette őt valóban a barátjának. Jacques Gregori értékes vérét közvetlenül Raven vénájába engedte. hogy a vér könnyedén áramlik.Adhatunk neki még vért? Még többet fog veszíteni. Gregori fáradtan megmozdult. Erős. .Hans. . hogy kicserélje a véráztatta előzőt. . amit mondtam. hogy leüljön. hogy apróságokon életek múlhatnak. egy sem menekült el? . hogy bizonyosak lehessenek. félek. az állatok gyilkos dühét. Senki sem vitatkozott Gregorival.De nem olyan vérrel. mint egy vagy két litert.De nem többet. Celeste mély levegőt vett. Mikhail vagy a vadállatok tudták volna. hogy lélegeztetni próbálja és a szívét működteti. ő pedig elgyengült attól. Ha lett volna egy általunk nem észlelt megfigyelő. Amit feltétel nélkül elfogad Mikhailban. mint Mikhailé. igaz Eric? .Jacques már el is készítette az új borogatást. aki megtámadta Ravent számolta össze Eric. Tedd. Semmi jele rajtuk .ellenkezett Jacques. ahogy a tű behatol a vénájába.jelentette ki ellentmondást nem tűrően. Jacques halványan elvigyorodott.

. hogy Mikhail hogyan képes életben tartani.Kedvelem a magányt. Induljatok máris. . Van egy házam. Mielőtt Vlad tiltakozhatott volna.egyéb sérülésnek . Jelenleg a ház üres. mint a kincset. Őrizd jól Eleanort. ahogy a gyermek is. . hogy Mikhaillal megbeszélhesse a dolgot.intette le Gregori. Eleanor nagyon megzavarodott. amit csak a téli hónapokban használok. Mikhail most minden energiáját Raven túlélésére akarja használni. Ő volt Mikhail jobbkeze.A lánynak nagyobb szüksége van rá.Egyetlen emberi lény sem lesz kint. .Jacques kihúzta a tűt Raven beteg testéből és Gregori karjából.Még éjszaka van.Nagy a kockázata annak. Ha meghal. Szívesen felajánlom a gyermeknek és anyjának védelmi helyül addig. .Autóval. Lehet. Mikhailt is elveszítjük. és fajunknak már nem lesz valódi esélye a túlélésre. Értékes nekünk.sóhajtotta Jacques. hogy maradt volna még vitatkozni Jacques-kal. és Mikhailt védte. hogy belépjünk egy lakóházba . Byronnak megvan a maga búvóhelye.kérdezte Gregori. . Jól védett.tudósított Eric. a többi orgyilkos rád fog gyanakodni.Beszélnem kell Mikhaillal. Byron. . . . Az asszony nem képes maga lélegezni. felesége sápadt arcát tanulmányozva. én a világban kószálok. csoda. a te házad közel van. . Ne menj közel a házadhoz. A lány lélegzete gyenge volt. . nehéz megtalálni.Kitűnő ötlet. amikor Gregori intett neki.Hogyan fognak elutazni? . . aki életben maradt.Mikhail most nincs magánál. hogy kockára tette Raven életét. .Holnap egy mentőcsapatot indítanak majd az eltűnt turisták és Hans felkutatására. ha arra kényszerülünk. nem fog titeket zavarni senki sem.Ne zavard most . Vlad összevonta a szemöldökét. de Gregorinak mindannyian engedelmeskedtek. nem túl gyakran.mutatott rá Eric. a legkönyörtelenebb vadász. mint nekünk.Majd megbeszélitek ezt a kérdést egy másik alkalommal. .Gregori mosolya nem melegítette fel ezüstszínű szemét. de engedelmeskedett. Jacques megelőzte. . amíg szükségük van rá. és ez is több mint ötszáz évvel ezelőtt volt. Vladnak el kell vinnie Eleanort és a gyermeket messze innen. A ház több száz mérföldnyire van innen. Embereik között a legigazibb gyógyító. Szükségünk van erre az . hogy könnyítsen életpárja lelkiismeretén. .Egyik emberünk sem táplálkozott ma éjjel . arra vágyva. Noelle volt az utolsó asszony. Vlad.

kis alagutat formált a fejüknek. Még nincs befejezve. sem a föld. Egyek vagyunk. . Semmi sem bánthat téged. A földben vagyunk. Nem vagy egyedül. sötét szemét. Állítsd meg őket. Egyek vagyunk. ami élni akarásáról tanúskodott. Raven szíve óriásit dobbant. mintha így vissza tudná húzni a lányt a halál torkából. Nem kell semmitől sem félned. kinyitotta fáradt. Sem a szél. azt sem. Galvenstein meg fogja mondani. hogy négy. hogy ők is benne voltak-e. lehet. mélyebben a földbe nyomva mindkettőjüket. kicsim. Mikhail ujjai mély alagutat fúrtak Raven hajába. Nem tudok lélegezni. és Mikhail szorosan mellé feküdt. Mikhail leereszkedett a föld gyomrába. Gyógyítást kínál nekünk. és betakartatta magukat a földdel. Mikhail megmozdította a kezét. Én nem vagyok havasi. Gregori? . mint egy hívogató ágy. a férfi lába felett. A talaj kitöltötte a kis helyeket körülöttük.A hosszú szempillák lecsukódtak. és karja védő páncéljába vonta. elég helyet készítettek elő. . Eric és Jacques lementek előkészíteni a pincét. hogy fajunk fennmaradjon. érezve gyógyító erejét a gazdag talajnak. A földnek építő ereje van. Lélegzem mindkettőnk helyett. Mikhail megmozdult. Havasi vagyok. Kurt Von Halen.Még nincs befejezve. Mrs. a férfi kitartó szívverése ellenére. tüdeje dolgozzon. ahogy köré igazodott. . megőrizzék a pislákoló fényt. egyetlen paranccsal megnyitották a földet. Élek még! Eltemetnek bennünket élve! Nyugodj meg.Gyorsítaná a gyógyulását.asszonyra. hogy a lány szíve. Nem tudom azonosítani a másik kettőt a csoportból. Hagyd őket dolgozni. Nem tudom elviselni. A nevüket megtudhatjátok a fogadóban. Óvatosan odavitték Ravent. Senki sem beszélt. Átvette a pehelykönnyű lányt a többiektől. Jacques figyelte a szeretettel simogató ujjakat. Eugene Slovensky. Legalább még két másik van.Betehetjük a lányt néhány órára a földbe. Ezen kell lennünk minden erőnkkel. a lányé felett. a földből való. akadozott. hogy ketten egymás mellett fekhessenek. Pőre rettegés volt a lány elméjében. Itt vagyok veled. majd csaknem kihagyta a következő ütemet. . mindannyian arra koncentráltak. sem a víz nem árt nekünk. beborította a testüket.

szeme csukva maradt. és arcára kiült a bánat. Kiemelte mindkettőjüket a földből azonnal. Jacques. Mikhail. . gyógynövényeket és füstölőt használva.A mi vérünk fut az ereiben. Nem hagyunk téged és az asszonyodat védtelenül. de nem bírtam megtenni. ami az életébe kerülhetett volna. Mikhail elnyugtatta a lány fejét a mellkasán.felelte határozottan Jacques. de nem tudom. itt maradottakkal? Ő a mi reményünk.szorította magához Ravent Mikhail. Készítettek a pincében egy gyógyító ágyat. . Anélkül egyikünk sem tudja folytatni tovább. .Táplálkoztatok? . Hiszünk benned.Az éjszaka a miénk. de elméjének megvannak az emberi korlátai. a matracot nyolc centi földdel borították.Túl gyenge . hogy hiábavaló vitatkoznia vele. körülölelte.Majd akkor megyek. .Tartsd nyugalomban. ahogy kellene. Követnem kellett volna őt. hogy megtalálod a választ nekünk is.És mi lesz velünk. ez nem így van Mikhail . Nem tudja elviselni a föld mélyét. a lány feje a férfi mellkasán.mondta Jacques-nak. őrült viaskodásba kezdett.ellenkezett Jacques.Nincs értelme. Remélnünk kell. Nem sokat. Jacques földet rakott a lány köré. és néhány óra múlva megint tudunk neki vért adni. Raven és Mikhail ismét elhelyezkedtek. .Akkor muszáj felhoznunk hozzá a talajt . Mikhail felismerte. Vékony takarót formáltak fölöttük. . Hagynom kellett volna. de még így is vért veszít.mormolta fáradtan a bátyja.Olyan önző voltam vele. És még mindig az vagyok. .A sebeket beborogattuk. . Eric és én megtöltjük a leggazdagabb talajjal. A lány nem tudta elfogadni a föld közelségét önmagán. ha a többiek visszatértek. vajon képes lennék-e csendesen elmenni ebből a világból. .Hozok egy matracot. hogy lelassítson a normál ütemre. kényszerítette a lány szívét. amit csak találunk. . A betemetés halált jelent.A lány ellökte magát tőle. testének körvonalát követve. mielőtt összeesel . .Menj táplálkozni.Nem. a férfi karja szorosan körülötte. hisszük.Ettől féltem . Jacques. . . . így a lány a pamut kényelmes tapintását érezhette a nyakánál és az arcánál. Byron. Mikhail . alá lepedőt tettek. egyetlen esélyünk. a feje fölött. még sok idő van. hogy megtalálja a békéjét. .biztatta Jacques. Jacques megállt a pince ajtajánál. aki még a pincében volt.

és megtanítsalak egy vagy két leckére. ahogy megverte. . A férfi visszahozta a halálból. hogy túl legyek rajta. az ablakokat veri. A lány átfogta a torkát ujjaival. kutyák.Mikhail megmoccant. Kint az eső csendes szitálássá szelídült. és hol van éppen.Emlékeztess majd rá. de túlságosan sok fáradsággal járna.Ne gondolj ezekre a dolgokra. ami vele történt. mint bármi más. Ha rászánná magát. hogy csillapítsa a pulzusát. Macskák.Gyenge vagy. . Még több vérre és alvásra van szükséged. az eső lágy dobolását. valószínűleg meghalt. álla odasimult a lány fejéhez. majd rányomta. . . A lány megmozdult. Ez jobban zavarta a lányt. A vadállatok végül menedéket kerestek a vihar elől. mint valaha. magával vitte a viharfelhőket. hogy agya felidézze a rettenetet. A férfi a szájához húzta a lány ujjait. felmérte a helyzetet. aztán felajánlotta. Lassan azt is engedte. Megsérült. mint a lány testében. Nagyobb fájdalom volt a férfi szívében és elméjében. Fülében Jacques nevetésével aludt el. fájdalomban ébredt. Engedd. ha majd a régi önmagam leszek újra. . Raven. mintha ellenkezni akart volna. A föld is nyugodt volt a korábbi rengések után. képes lenne azt is pontosan megtudni. mentális kötésük erősebb. . Hallotta a ház recsegő zajait a feje fölött. Raven lassan. ki az. ami a brutális gyilkosságba és őrületbe vezetett. Mielőtt kinyitotta a szemét. A bajba jutott vajúdó asszony. épp csak megemelte magát kissé. az asszony miatt. Mikhail. miközben szorosan ölelte Ravent. ahogy a tetőt. Valaki mozgott a házban. hogy egy kicsit visszavegyek belőled. Fájdalom ragadta el. minden állat visszatért normális viselkedéséhez. Raven. A sérülésed nagyon súlyos. a szél is elhalt. és eltépte a ruháját. hogy visszavigyelek aludni.Soha többet nem foglak cserbenhagyni. de aztán egy vigyor jelent meg a szája sarkában. az ocsmány fanatizmus. emlékezni akarok rá. Jacob arca. hogy elengedi. Mikhail karjában volt. A férfi azonnal nyugtalanná vált. .Nem. ha ő is követheti a halálba. Raven halk sírása felriasztotta Mikhailt. és még szorosabban fogta a karjába. Próbáltam.Nem tudtalak elérni.

villámvessző csapott a földbe. koncentrált. Meghaladott minden elképzelhetőt. Nem az ereibe folyik. ami dolgozni tűnik a maga módján a testében. A lány azt akarta. lelkének. szöveteit. Miért. valami. rosszindulatú volt. mennydörgés. . láthatja ilyen tisztán a fejében: Jacob arca feloldódik a félelemben. de valamit magában tartott. hogy valóság volt. ott tartja a padlóhoz szegezve. ő nem volt halott akkor? Honnan tudja ezeket? Mikhail dühe. hogy követem őket. Az öccse ott van. hanem. szája megsimogatta a lány ujjait. Mikhail vére forró. te se gondold. amíg az egész föld rázkódott és rengett. hogy cserbenhagytál. és többen az emberei közül. A vihar.. . Valami a hasán van. amikor Jacob keze megmarkolta a mellét. vagy valami iszonyú rémálom? De tudta. egy kés ugrik a torkának. és segítek annak az asszonynak.A beszéd túl nagy erőfeszítés volt. és ömlött az eső. A férfi arca. a közelségét nyújtotta. csak Mikhail tudott enyhülést adni. . az áldott feledés zsibbadtságát kívánta testének. Mikhail egyszerűen várt és hagyta. édes. vihart keltett. szerelmet. és olyan fáradt volt. Legszívesebben addig dörzsölte volna. elrejtve a lánytól. Nem vakon sétáltam bele a helyzetbe. Melegséget. kérlek. hogy még él? Hogy? Jól emlékezett arra a rettenetes pillanatra. és hogy közel került valami rettentő igazsághoz. az ő testébe töltik. hogy segítsek visszaaludnod . Kiömlött a férfiból. őrjöngő. Raven lecsukta a szemét. hogy belekeveredek. Farkasok csapnak le Summerékre. Hogyan tudhat ezekről. Hogyan lehetséges. Hansra. miközben a lány teste haldoklik. villámlás. nyugtató ének tölti be a szobát körülötte. csábítást adva hozzá. életet adó. hogy megóvja és biztonságban tartsa. földrengés.suttogta lágyan Mikhail. hogy a lány válasszon. amíg erős lesz újra. Raven lenyelte a jóváhagyását. Olyan sok volt a fájdalom. hogy azok az emberek mire képesek. A lány aludni kívánt. Én döntöttem úgy. jóval egy test fizikai határai fölött. Semmi sem tartalmazhat ilyen féktelen őrjöngést. átformálja az izmait. a szemében rettegés. hogy a férfi ragadja vissza a védelmébe. amíg már nincs is bőre.Engedd.Én választottam. Minden dühödt szúrás halálos sérülés volt. Mindez valóság volt. a szerveibe. nem lehet gyáva. Nem hibáztatlak téged. valami meleg és élő. Bőre nyúlóssá vált az emléktől. Sokk és ijedelem árad Mikhail embereiből.. Pontosan tudtam. hangja cirógatás volt. félelem és fájdalom látszik sötét.. Lassú. Mikhail hirtelen mellette volt. Mocskos lett tőle. hipnotikus szemében. a karja magához ragadja. Mikhail. ördögi.

a férfit tökéletesen meglepte. megkínzott áldozatok .Mikhail éles vonásai kérlelhetetlen kőarccá változtak. egy állat félelmének hangjaival. hogy ki vagyok . megmondták az igazat. hogy ez a felismerés sokkoló neked mormolta.az orgyilkosok fanatikus hitét a vámpírokban és Mikhail erejét. és kinyílt akarata érintésére. közel a szíve menedékéhez. Nem először. karjába ölelte. kezét végigfuttatva a sebeken. elrabolt gyermekek. Helyette Raven összegubódzott a matracon. Gyógyulni. talaj alatta és felette. . Nem lehet az. Aludni. Valami rettenetes rémálom közepében lehet. De emberi agya visszautasította az igazságot. hogy feldolgozza az információkat. Engedj elmennem. fellebegve a következő szintre. A férfi az ajtóra nézett a fejük fölött. felvonva a szemöldökét. mint az eddig elfojtott zokogása. Amikor a végső reakció kialakult. és bármelyik pillanatban felébredhet. ahogy az értékes vért látta szivárogni a négy seb közül háromból. Más emlékképek jöttek elő: őrjöngő táplálkozás Mikhailból. A férfi élesen szólt. agya a sokktól elzsibbadt. így semmi sem lökhette meg a lány testét. Ez nem lehetséges. könyörgök. kérlek.Elképzelésed sincs arról. a szája éhesen nyomódik a férfi szíve fölé. Parancsa megbénította a lány testét. hisztériát várt. Így kell történnie. Az emberi lények összekeverik az igazságot a fajunkról az élőhalottak történeteivel. nem hallucináció. Mikhail. Tudom.Raven megmerevedett. sokkal élesebben. Igaz volt. meggondolatlan következménnyel halálosan megsérült testének. .Soha. Raven becsukta a szemét. visszhangzott a szívében. gyilkosságok. De növekvő érzékei mást mondtak neki. Nem tudok az lenni. semmit sem tartott vissza tőle. A lány könyörgése az elméjébe hatolt. Odébb gurult mellőle. felmérve a kár mértékét. a lány biztonsága miatti félelme hangsúlyosabb volt a szánalmánál. ahogy a férfi mellé kuporodott. Megpróbálták betemetni. . Felemelte a lányt. Mikhail továbbra is csak várt. Az ajtó engedelmeskedett. . . Mindent összekavart . megengedve a lány elméjének. könnyeket. kicsim. Sikítozást. mint szándékozott. tehetetlenül feküdt a padlón. sőt élesítette a lány emlékképeit. Csak a szeme élt rettenetben. Most valami föld alatti hálóteremben fekszik.szakadt ki a lányból.Ó.Nyugodj meg. halkan zokogott. ami te vagy. Istenem .felelte a férfi lágyan. Még a lélegzete is elakadt.

mint minden embernek. a testem felismerte benned az életpárt. gyilkolással. ha egy emberférfi megüti az asszonyát vagy a gyerekét. ha egy anya elhagyja a gyermekét. hogy elsimítsa azokat a feszült vonásokat. Tudom. de már megtettem. hogy képes megbirkózni a helyzettel. a félelmet miatta. Mi nem szeretkeztünk. mint amikor asszonyt használunk szexre. szolgáljuk az országunkat. A lány félelme. precízen a sebek fölé helyezte. hogy honnan jönnek a vámpírok. ha meghaltál volna. szíven ütötte. Mikhail elkészítette az új borogatást. hogy az emberi faj állatok húsát fogyasztja. szent. hogy megértetted volna pontosan. és a létezésem nem folytatódhat nélküled. Elutasítjuk. Mi szeretünk. . Sosem gyalázunk meg egy embert sérüléssel. óvatosan lefektette az ágyra. Nem tudjuk meg nem történtté tenni már. De adtam neked választási lehetőséget. A halált választhattam volna még. . Több önfegyelemre lett volna szükségem. mindkettőjükért. Az első alkalommal. véletlenül túl sokat ittam. mert olyan erős eksztázist éreztem. Hibáztam. Meg akarta érinteni. A lánynak meg kell tudnia az igazságot. megvannak a magunk adottságai és korlátai. Lehetőségem sem volt nem figyelembe venni a jeleket. sírásra késztette. . Raven a férfi arcába nézett. ez mit fog jelenteni. hogy te vagy az igazi életpárom.Nem ment bele a részletekbe. de az agya nem tudja elfogadni. Hasonlóan. erotikus megerősítése a szerelemnek és a bizalomnak. hogy mi lehet a következménye. Nem tagadhatod. olvasta a bánatot sötét szemében. biztosítsa. Gusztustalannak találjuk. nem ugyanaz a dolog. hogy el karja hagyni. ezzel elzárva a vér útját. hogy magamhoz szorítottalak anélkül. dolgozunk. ez egy tiszta érzéki vércsere. Tudtam. Elveszítettem az önuralmamat. hogy sosem lett volna szabad a véredet elvennem . hiszünk Istenben. A szertartás vércserét kíván meg. ha megtörtént. a szélhez és a vízhez tartozunk.Nem vagyunk mi horrortörténetek vámpírjai. Mikhail egy vendégszobába vitte.hiba volt -. Nem tudtalak volna megmenteni. Tabu szeretkezni egy emberi lénnyel és azután inni a véréből. Ezért fizetni fogok egy örökkévalóságig. a lányért. Mi az emberek egyik alfaja vagyunk. az isten szerelmére. gyönyörű. Számunkra a vér életet adó. amikor magamhoz vettem a véredet.Amit veled tettem. az éghez.meséivel. a földhöz. amit mond. Ez nem az éhség miatti táplálkozás. sem sétáló halottak. de csak azért. . mert nem mondtam el neked. de nem mindent egyszerre. ellenérzése.

hogy összeszedje magát. és igazságos legyen. hogy ez megtörtént. . Az életet választottad. hogy alig tudott beszélni. Te vagy az életpárom. Mikhail. a valódi érzéseim. engedj elmennem. de a szeme éber volt.El tudom fogadni benned. . könnyeim. A lány szeme fenyegető volt. Nem. Tudva. . . Nem mozoghatsz. Nem szeretek itt tehetetlenül feküdni. Hummer atya mondta. hogy veled mehessek. Mikhail. Nem tudtam. Én korábban nem ismertem az embereink szerelmének fájdalmát és eksztázisát.A halált választottam volna. a halált választod helyettem? A lány kék szeme zavarodottan. Szeretlek. kicsim. gyógyulásra és alvásra. Egy másik része küzdött azért. míg meg nem találtalak. . Engedj el. hogy megértse a dolgokat. Mikhail gyengéden megérintette az állát. És ez most is igaz. örömöm. az egyetlen módja. Mikhail. hogy mik vagyunk.Nyelve megérintette száraz ajkát. vér az ereimben. . hogy megmenthesselek. amit belélegzem. Elengedte. . Túl sok bánat volt a lány szemében ahhoz.Mondtam neked. az volt.biztatta halkan. A gondolattól is hányingerem van. nincs benned semmi ördögi.. Mikhail befedte a testét egy lepedővel.Tudod. Nem létezik Mikhail Raven nélkül. sőt szeretlek. hogy a férfi megkönnyebbülést érezhessen. .Tudom. Ha te az örök sötétség után vágyakozol. mit teszek. . .Nem érted. nekem is mennem kell veled. bármi is vagy.A lány olyan gyenge volt. az örök sötétségbe küldtél volna? A lány rettenetes erőfeszítést tett. az életet választottam volna érted.Válaszolj nekem. hogy el tudlak fogadni. És ezt így is gondoltam. Ha szeretsz. Önmaga egy része még mindig nem tudta elhinni. és nem is foglak. Csak engem. . végtelen szeretettel elsimította a hajat a lány arcából. Gyengéden. hogy nem ítélhetlek meg a mi normáink szerint.Vissza tudsz változtatni? Egy transzfúzióval talán? A férfi sajnálkozva megrázta a fejét. vérre van szükséged. hogy jó ember vagy. ha eggyé válunk. Sosem tudnék vért inni. de magamban nem. . Mikhail szeme elsötétült. elhomályosodva kereste a férfi arcát.Akkor engedj meghalni. Raven. .De? . Te vagy a tiszta levegő. . izzott. ha megengeded.A sérülésed nagyon súlyos. A szívem.Ha tudtad volna.

. Amikor a lány kezdett elcsendesedni. mintha képes lenne elrepülni mellőle. feldolgozni és elrendezni mindezt . keze Mikhail nyaka körül.Mikhail . csupasz létezést. Csodálatos dolgokat tehetünk meg. amire engem akarsz kárhoztatni. kicsim. Mi lenne. Alakváltoztatás. Mikhail irgalmasan engedelmeskedett a kérésnek.Még csak nem is érted annak a szörnyűségét. mindenesetre gyorsítaná a testében lezajló folyamatot. A csere könnyebb lenne számára.Aludni akarok. adj időt magadnak a gyógyulásra. és mély álomba küldte. . szeretetteljesen mormogott neki a saját nyelvén.győzködte a lányt. szavai biztatást. én nem vagyok a tieid közül való. a félelem és hisztérikus nevetés hangját. hogy mi történik vele. Mikhail védelmezőn magához ölelte. A lány kicsi öklével eltakarta a száját.suttogta a lány gyötrődve -. amit az alatt a pár velem való kapcsolat nélküli óra alatt átéltél. kicsim. Lehetetlen lenne.Sosem hagynám. gyengéden simogatta a haját. . Tizedik Fejezet Raven zokogva ébredt. A lánynak vérre volt szüksége.Az vagy. Ha erre koncentrálsz.Időbe fog kerülni. olyan könnyűnek tűnt. lágyan. A lány lehunyta a szemét az újabb hisztériaroham elől. olyan szorosan tartva. repülni a madarakkal. Érzem az ellenkezést a fejedben. Kérlek. hadd sírjon. Végül a lány csak feküdt kimerülten a férfi karjának menedékében. ha nem tudná. A gyötrelem. Bízd rám magad. Mikhail. hogy elfojtsa a kitörni készülő hangot. hogy összenyomná. . élvezni fogod. . A lány olyan törékenynek. . össze sem lenne hasonlítható azzal. ha egy nap nem kárpáti harcosként ébrednél.Én nem vágynám folytatni az üres. szabadon nyargalni a farkasokkal. A gyógyító alvás a földben talán enyhülést ad neki. forró könnyei a férfi mellkasára potyogtak. Raven lehunyta a szemét a kibuggyanó könnyek elől. Hagyta. amit velem tettél. anélkül. amilyen szorosan csak merte. hogy egyedül kelljen szembenézned ezekkel a dolgokkal. de adj magunknak egy esélyt. hozzátapadt. reményt adtak. Ne. Elvetted az identitásomat. hanem emberi . Mikhail megborzolta a feje búbját az állával.

. . .Azt nem tette hozzá.Nem létezik már a te és én. Belenézek a jövőbe. hogy nem tudok gondolkodni. Nem lenne különleges erőd. Mikhail. Csak a mi.Azonnal érezte a férfiban a visszautasítást. Szerette volna hinni. hogy mi vagy ki vagyok egyáltalán. összekulcsolta ujjaikat. Mikhail. Ez túlságosan egyértelmű volt. a leggyönyörűbb és legbátrabb asszony.Azt kívánod. én. . A férfi érezte.mondta a férfi őszintén. . hogy közben kétszer adott neki vért.Nem mi. és a teste ezáltal keresztülment a kérlelhetetlen változáson. hátrasimítva selymes haját. .Azt sem tudom. hogy elmerüljünk az örök nyugalomban? A lány öklével a mellkasába vágott. A lány teste feszült volt. hogy hallod és megérted az állatokat. hogy megnyugodjon. a képesség. ilyen hamar.lényként. de nem tehetem. így lekerült karcsú testéről a lepedő. . hogy életben maradj. amiket minden havasi undorítónak talál.Tudok létezni vér nélkül? Csak gyümölcslével és gabonával? A férfi megfogta a kezét. A lány döbbenten felemelkedett. A lány mély levegőt vett. hogy húst eszel. Megtudtad. a gyógyító föld.. Az álmod mély volt és zavartalan. önmagába merült. Minden.Szeretném azt mondani.Látod. .. . ujjai birtoklóan siklottak végig a bőrén. A lány tiltakozott. ijesztő.Ez lehetetlen. csak én.A sebeid majdnem begyógyultak. és annyira rettegek. megszabadítva őt az összes emberi toxin-tól. mielőtt olyat mond. amit a férfi adott. hogy a lánynak lassan kell magába szívnia új életmódjuk bizonyos elemeit.Abbahagyta. amit nem akar. akit valaha ismertem . hogy a lány elhúzódjon. visszautasítva minden információt. Nem lennél képes szabadon futni és repülni.Raven vagy. hagyta. Szükséged van vérre ahhoz. elhúzódott a férfitól. A férfi simogatta a haját. még érted sem. hogy ez csak rémálom. ezek olyan dolgok. Félek. eltűnne. hogy megvizsgálja a lány hasát. a férfi nyugodt kijelentésének teljes tagadása. Hallok és érzek dolgokat. Mikhail! . . Mikhail felült. gyengéden megérintve minden egyes fehér heget. . Túl kellene élned. végighúzta selyem arcbőrén az ujjait. . nem tudom megtenni. nem tudta rögtön feldolgozni. . hogy igen. elvonni akarván a figyelmét. ami téged eddig jelentett. A lány bezárta az agyát minden magyarázat elől. .Nem érted. lehajolt. szinte merev.

hogy begyógyítsa a sebet. .esedezett kétségbeesetten.El tudod állítani. forróságot érzett valahol mélyen. . amire vágysz. azzal. Mielőtt megállíthatta volna. csettintett egyet nyelvével a seben.Könnyek peregtek le az arcán. .Állítsd el. de a vér csak folyt ki az ujjai között. . mielőtt tiltakozhatott volna ellene. . mondd meg. .Be kell vallanom.Nem tudom. Raven őrjöngve kiáltott fel. hogy a pirulás jól áll neked. kicsim.A férfi felemelte a kezét.Megcsókoltam minden porcikádat. mintha fogyna az ereje. mit érzek. Képtelen vagyok tovább elviselni a boldogtalanságodat. Az agyában ott volt az . hogy nem vagyok képes kezelni ezt a helyzetet. Tudom. Raven visszatartotta a lélegzetét. Állítsd el. rányomta. A lány szeme elkerekedett a hitetlenkedéstől. . A forró vér édes illata vegyült a vad férfias illattal. pontosan a lány álla alá. .Hallom a gondolataidat. mintha nem is lett volna.A férfi keze a mellkasához indult. Hátrahanyatlott. ahogy beszélt. ha te nem élsz tovább. Mikhail. és a nyáladban. A homlokát a férfi kemény izmainak nyomta. . nem változtathatod meg. halálra ijesztesz. hogy elcsábítasz. a saját szíve fölé. .Meg tudom adni neked. Lehajolt. Mikhail szeme elsötétedett.suttogta a férfi csábítón. így szája a lány fülét érte. . kendőzetlen. hogy megmentselek . mit tegyek. A lelked minden egyes titkát ismerem. hogy megmutassa a hosszú sebhelyeket. szeme vad félelmet tükrözött. bezártad az elméd minden felmerülő lehetőség elől . Raven az alsó ajkába mélyesztette apró fogait. De nem tudod felülírni a döntésemet. visszautasítom a visszatérést a sötétség világába. izzott. A férfi fogai kivillantak a ragadozómosolytól. . Meleg lehelete hívogató és csábító volt. A férfi hangja hipnotikus volt. Mikhail. ezzel eltüntetve. Megragadta a lepedőt és magára rántotta.A foga súrolta a lány fülcimpáját. .A nyelvedben van az erő. A lány őrjöngve hajolt a mellkasához.Mikhail . vörös folyam árasztotta el testét. Kérlek.figyelmeztette -. A lány ösztönösen odatette a kezét a seb fölé. így az nem láthatta a válaszként szemében fellobbanó tüzet. A lány gyomra emelkedni kezdett a férfi szándékának hirtelen felismerésétől. kicsit gúnyos hímmosolyától. pillantása forrón végigsimított a lány csupasz mellén. a férfi vére szabadon folyni kezdett lefele a mellkasán. remegést továbbítva a hátgerincén.Erősen nyomta a sebet. Én nem tudom.

kétszer megnyalta a mellbimbóját. Raven mindenfelé az élet hangját hallotta.elutasítás.Azt akarom. kivárni. Raven friss levegőt szippantott be. de a testében nem. Raven zihált. mint Mikhail vérének apálya és dagálya. Érezd a szépségét. amit csak a férfitól kaphatott meg. karjában ringatta a fejét. A hold illanó volt. . A lány körülölelte a nyakát. Mikhail felemelte a fejét. izzó gömböt formált. . Raven? . testének illata tovább növelte a férfi vadságát. A teste éhes volt. hogy teljesen biztos legyél benne. . A válasz azonnal megérkezett. Ott volt a fák gyökereinél. és már nem lesz képes élni. hogy a lány teste válaszként forró lágysággá vált. amikor elvétette zsákmányát. Az éjszaka suttogott neki. fejét magához húzta. és a vadság nőttön-nőtt benne. hogy tökéletesen egyesüljön vele.Szabadon adod magad nekem? . A nyelve egyszer. ami lesüllyedt a hasába. Valami vad emelkedett fel benne. a szeme révedező. érzéki lett. Még többet akart. mégis szítva a lány vágyát. Forróság örvénylett. hogy ez teljes mértékben a te döntésed legyen. Magasan fölöttük a csillagok incselkedtek velük. Kitöltötte a szívét. A szája izgatottan megindult a lágy bőrön az ütőér fölé. szél hűtötte a bőrüket.Ez a mi világunk. Akarta. hogy a férfi túl sokáig vár. hallgasd a hívását. majd lesiklott melle völgyébe. A vér édes illata hívta. terjedt szét benne.A férfi szájának az emléke mindenhol ott volt a bőrén. Biztos vagy benne. megragadta. . vándorolt a lebegő felhők mögött. A férfi könnyedén felemelte. Az egész olyan volt. . a kis állatok neszezésében. A késztetés túl erős. karjába vette. .Mikhail . még közelebb nyomult hozzá.suttogta olyan érzékien. Attól félve. mintha lebegnének a ködpárával. elrejtőzve. kinyitotta a szemét. Raven hallgatta a farkasok elragadtatott csatlakozását. ugyanazzal az érzéki erővel. a fehér forróság öröme egész lelkét betöltötte. vágyott rá. legyőzve még a lányét is. a visszhangban. Muszáj. egy éjszakai vadász vad kiáltásában. és felkiáltott az öröm zabolátlan hangján.Igen.A férfi nyelve a bőrének szöveteit ízlelgette. kicsim. sóvárgó. minden idegvégződése nyíltan éhes és vágyakozó. lélegezni. majd kibújva a fák koronái közül. . mint egy kápráztató álom. A lány mintha lebegne a levegőben. magával az éjszakával. felfedezve a kinti világot. feltárva a torkát. a szárnyak csapkodásában. Fák hintáztak a fejük fölött. vibrált az ütőere fölött. vágyott az eksztázisra. Mikhail keze már a hajában volt.kérlelte a lány.

Hallgasd.Hallgasd . amelyben bugyborékolt a víz. hogy ő is átmossa Mikhail testét. A férfi keze gyengéd. Raven átadta magát a tiszta élvezetnek. amit elveszített. tajtékozva nyalogatták őket. szeretetteljes módon simította végig lapos hasát. habozás nélkül lépdelt keresztül az alagút útvesztőjében. Raven kinyitotta vágytól elsötétült kék szemét. karjában ringatva Ravent. Ez aggodalommal töltötte el a lányt. hogy a férfira nézhessen. A férfi belemerült a vízbe. combját. hogy sírásra késztette vele a lányt. Kristályok ragyogtak. lángot szított. és a föld üdvözölte mindannyiukat. mint a szóda. . összekócolódott hajba. Áhítatos figyelmet szentelt minden egyes bordacsontjának. mint sok apró ujjacska. mindenütt körülöttük. elolvasztva a testét. Nem olyan lágyan. majd lekúsztak a férfi lapos hasára. Ujjbegyei belemélyedtek a sötét. Hihetetlen módon a lány látta a szűk vájat mindkét oldalán az ásványokban gazdag ereket. Hallotta. a hátának és végül az arcának és hajának is. mint a férfi tette. Minden egyes érintése izgató volt. amitől táplálni akarta a férfit. Hátrahajtotta a fejét. mozdult. Mikhail biztos lábbal. vontatott mozdulatokkal mosdatni kezdte Raven karcsú testét. kis lábát. mint drágakövek. különös figyelemmel minden egyes sebhelyre. Mikhail olyan gyengéd volt. és bizsergette a bőrüket. letörölve az utolsó vérfoltokat is. Az új vér forrón áramlott az ereiben. Mikhail lusta. Fájt a férfiért. kis tavacskák sorát töltve ki. A buborékok birizgálták érzékeny bőrüket. . pótolni.rendelkezett a férfi. ahogy elérték a homályos árnyakat. Mikhail a vízeséstől legtávolabbi tóhoz vitte a lányt. mintha a napfény világította volna meg a sötét alagutat. táncoltak és csipkedték. Olyan sok volt. amíg egy lefelé futó barlangbejárathoz nem értek. körülöttük pára emelkedett fel. mélyen be a hegyek közé. minden egyes lépés egyre mélyebbre vitte őket. leöblítve minden egyes vércseppet. Vágyott rá. Habzó vízesés futott le a falon. mégis lassan tűz terjedt szét a vérében. édes kínt okozva a kemény mellizmoknak. a csobogó víz visszhangját a föld alatti termekben. a föld énekel neked. vádliját. Nem érintette meg egyetlen intim zónáját sem. Denevérek hívták egymást.A férfi keresztülvitte egy labirintusszerű ösvényen. Hegyvidékiekre jellemző vágyak és szükségletek harcoltak az agyában a földhözragadt emberi korlátokkal és tabukkal. míg egy hatalmas patak által feltöltött csarnokba nem értek. meleg volt.

Egy kis része Ravennek felismerte, hogy a gondolat ellen ágálnia kellene, mégis, a teste vágyott a férfira, olyan kétségbeesetten, hogy magára szorította a férfi száját, érezve saját éhségét is. Keze lejjebb vándorolt, keresztül a lapos hason, tovább a férfi csípőjéhez. Raven érezte, hogy a férfi sebesen veszi a levegőt, minden izma megfeszül. Mély morgás szakadt ki a torkából, tűz-nyilakat küldve a lány testébe is. A lány megkereste a férfi felébresztett vágyának ágaskodó bizonyítékát, incselkedett vele, csábította, ujjai ármánykodón táncoltak rajta, súlyát méregették. A férfi nyögött az erőfeszítéstől, hogy kontroll alatt tartsa magát. A lány már aktívan részt vett a szertartásban. Így nem vitatkozhat majd később, hogy nem tudta, mi fog történni. A férfi szétterpesztette a lábát, hogy megtámassza remegő testét, amikor a lány nyelvével megérintette a vállát, követve a gyöngyözve lefutó vízcseppeket a nyakától a mellkasáig. Raven teste összerándult, nehéz, fájó, égő érzésben. A nyelve lustán, érzékien a férfi szíve fölé csúszott. Vére sóvárgott és énekelt a férfiéval való egyesülésért. Keze folyamatosan cirógatott, incselkedett, ígérgetett. Hosszú haja selyemtömege simogatta a férfi testét, ahogy követte a vízcseppek útját, lejjebb, egyre lejjebb a férfin. A lány érezte, hogy a férfi megborzong, ahogy megízlelte, teste vágyott szájának érintésére. Érezte hihetetlen hatalmának erejét. A férfi beletúrt a lány hajába, mély, agresszív morgás tört ki a torka mélyéről. A lány a körmeivel könnyedén megkarcolta a combját, egyre vadabbá téve a férfit, azt akarván, hogy őrüljön meg érte, esztelen szenvedéllyel vágyjon rá. Mikhail megragadta a lányt, még közelebb vonta magához. Keze rátalált fenekének kemény izmaira, beborította, masszírozta. - Életpáromnak nyilvánítalak - suttogta a szavakat a fekete mágia évszázados varázslatával. A keze elindult felfelé a gerincén, körberajzolta a telt kebleket, majd lefutott a selyem bőrön az éjsötét pihékhez. Raven felkiáltott, amikor a férfi ujjai megtalálták a bugyogó víz alatt, megtalálták és lassú, tekervényes felfedezőútba kezdtek. A lány szája kinyílt a férfi mellkasánál, lélegzete rövidült, zihálni kezdett. Sóvárgása nőttön-nőtt, tűz égett benne, valami vad és szégyentelen a szabadulásáért küzdött. Hallotta, ahogy szívük egyszerre ver, hallotta vérük száguldását. Érezte, ahogy a szíve pulzál az élettől, a vágytól, egyfajta éhséggel, hogy a férfi töltse ki teljesen, egészítse ki őt. Vágyott a férfira az elméjében is, telhetetlen étvággyal, hihetetlen gerjedelemmel, hogy égjen, fájjon érte a

férfi. Szüksége volt rá, hogy birtokolja, magáévá tegye vadul, fenntartások nélkül. És vágyott a férfi... vérére. Mikhail átkarolta, és a víz széléhez indult vele. - Hozzád tartozom; felajánlom neked az életemet. Vedd el, amire szükséged van, amire vágysz - suttogta a férfi, kinyitva ezzel az ajtót a rettenetes sóvárgásnak. Ujjai támadón mozogtak, teste félig a földhöz préselte a lányét, a másik fele a vízben maradt. Raven érezte a lágy sarat maga alatt, a férfi kemény teste bebörtönözte. Volt egy könyörtelen vonás a férfi sötét arcán, egy kegyetlen vágás a száján, égő éhség a szeme mélyén. Amikor a lány megérintette az elméjét, vad, primitív felfokozottságot talált, egy űzött állatot, egy kárpáti hím könyörtelenségét, engesztelhetetlen elhatározását, hogy végigcsinálja a párrítust. Talált szerelmet is, olyan intenzívet, hogy alig tudta felfogni. Szerető gondoskodást. A hím imádatát az egyetlen iránt, akit valaha is magáénak akart. Mikhail szétválasztotta a térdét, azonnal meglátta a lány szemében, hogy kész a bebocsátásra. Forró volt, vágytól remegő, hívogató. Keményen, mélyen beléhatolt, égetve magát izzó belsejében. A lány fűszeres, női illata keveredett a hím illatával, vágyuk közös kifejezésévé vált. A férfi nyelve, foga odébb csúszott a lány torkán, le a melléhez. A keze mindenütt bejárta, izgatón, felfedezőn, birtoklón. Durva volt, foga belekapott a lágy bőrbe, de a nyelve enyhített minden fájdalmat. Olyan volt, mint akinek soha nem elég. A lány szorosan, forrón ölelte körül, égetőn megragadta, tovább szította vágyát. Mozgott a lány testében. Lassan, mélyen, tökéletesen kitöltve, súrlódva, aztán szándékosan csökkentve a ritmust. A lány nyöszörgött, teste könyörgött a megkönnyebbülésért, a bársonyos izmok forrón megragadták. Csalódottságában Raven követelőzőn a férfi felé mozdult, sürgetve, hogy még közelebb, gyorsabban, mélyebben, keményebben mozogjon. A lány vére olvadt lávaként folyt, ahogy vágya növekedett. Mindent akart. Éhezett a mélyebb összekapcsolódásra, éhezett a férfi táplálkozó szájára a testén, hogy égesse el, bélyegezze meg, forrjon vele össze az örökkévalóságig. - Mikhail! - könyörgött a lány. A férfi felemelte a fejét, sötét szeme éhségtől parázslott. - Hozzád tartozom, Raven. Vedd el, amire szükséged van belőlem, ahogy én elveszem tőled. - Mellkasához nyomta a lány fejét, zsigerei összerándultak forrón, amint a lány nyelve elsiklott izmai fölött. Volt egy meghitt,

szívmegállító pillanat, amikor érezte, hogy a lány foga kísérletezőn karcolja. Fehér-forró fájdalom, kék erotikus villámlás gyönyörűsége. A férfi még jobban megduzzadt, hatalmasra és keményre lobbanva, amikor a lány foga belemélyedt. Mikhail eksztázisban hátravágta a fejét, a gyönyör tiszta morgása szakadt ki belőle. Teste a földhöz szögezte a lányét, sürgetve, erőteljesen, mialatt a lány megragadva, köré csavarodva újra és újra orgazmust élt át. Mikhail uralkodott magán. A szertartásnak tökéletesnek kellett lennie, és a vércserének önkéntesnek. A lány haját megmarkolva, megismételte a szavakat, amik összekötötték őket. - Tiéd a védelmem, hűségem, elmém, szívem, testem és lelkem. És ugyanerre tartok számot tőled is. Életed, boldogságod és jóléted a magamé elé helyezem, és becsben tartom örökre. Te vagy az életpárom, hozzám kötve az örökkévalóságig, örökre az én gondomra bízva. Meghúzta a lány haját, kényszerítve, hogy eltávolodjon tőle, félig lehunyt szemével figyelte éhesen és éberen, ahogy bezárja a tűhegyek nyomát a nyelvével, hatására lángok táncoltak felforrósodott testén. Mikhail tökéletes, uralkodó hímként megcsókolta; ez annyira jellemző volt rá. Szája égette a torkát, megpihent az ütőéren. Keze szorosan rásimult a lány karcsú csípőjére. Teste elpihent a forró nőiesség misztériumában. Várt. A lány elfordította a fejét és felkínálta a torkát. - Vedd el, ami a tiéd, Mikhail. Vedd el, amit kívánsz - mormolta a szavakat lélegzetvesztve a lány, vágyban gyötrődve, és annak a tökéletes tudásával, hogy mi fog történni. Izgatott várakozással remegett, a hegyvidékiek erotikus éhségének sóvárgásával. Amint a férfi csípője erőteljesen nekilökődött, egyidejűleg a foga is belemélyedt. A lány felkiáltott, karjával körülölelte a férfit, teste hátrahajlott, ahogy beleivott és vadul belehatolt egyszerre, kinyilvánítva a jogát, a föld kötése alá helyezve őket. A lány teste szorosan, ragaszkodóan körbefonta. Mikhailt minden önkontrollja elhagyta, magáévá tette a lányt, ahogy vágya diktálta, addig űzte a csúcsra, hogy már őrületesen vad volt, forró, sírt a férfiért, amíg rajongó kis nyöszörgései, vérének illata a végső őrjöngésig elragadta őt magát is. A lányba ürítette magját, életében először érzett tökéletes kielégültséget, elégedettséget. Összefonódva feküdtek, szívük hatalmasakat dobbant, tüdejük nehezen működött, kis utórezgések rángatták meg őket. Odébb gurultak, így Mikhail egész hosszában párnává

vált a lány alatt. Rugalmas, meleg keble hozzányomódott, összegabalyodott haja a gyomrát érte. Feje a mellkasán nyugodott. Mikhail a haját simogatta, túláradó szerelme körülvette a lányt. A férfi érzékelte, milyen törékeny a pillanat, így nem akarta oda nem illő szavakkal megzavarni. Elméjét melegség, a szerelem érzésének biztonsága töltötte ki, szívesen megosztotta a lánnyal. Az intenzíven átélt gyönyör hosszú ideig kizárta a valóságot. Raven kedvét lelte teste erőteljes reakciójában. Minden egyes sejtje eleven volt és örömtől rikoltozott. Nem hitte, hogy ilyen elragadtatást tapasztalhat meg. Lassan elsimította a haját. A kis mozgástól izmai újra körülölelték a férfit. Mikhail. Ki ez a férfi, aki olyan könnyedén teszi magáévá a testét, és elveszi az életét? Raven felemelte a fejét, és tanulmányozni kezdte az arcát. Olyan jóképű. És sötét és titokzatos is. Szeme oly sok titkot rejt; szája oly érzéki, hogy eláll tőle a lélegzete. - Meséld el, mit tettem, Mikhail. A férfi szeme megfejthetetlen és éber lett. - A gondomra bíztad az életedet. Biztosíthatlak kicsim, jó kezekben vagy. A lány megérintette nyelve hegyével hirtelen kiszáradt száját. Szíve óriásiakat dobbant, megijesztette a döntés hatalmassága. Érezte a férfi ízét a szájában, az illatát a testén, a magja a lába között csordogál, még mindig össze vannak kapcsolódva, a teste érzékien, forrón körülfonja a férfit. - Milyen az ízem? - A kérdés súlyos és kényszerítő volt. Végigfutott a lány bőrén a suttogás, mint az ujjak simítása. A lány szorosan behunyta a szemét, mint egy gyerek, kizárni akarván a férfit a tudatából. Mikhail. A teste az erotikus kérdés hatására, a hangja hallatára újra a férfi köré fonódott. A férfi szorosan tartotta a lányt, úgy, hogy együtt visszacsúszhassanak a bugyborékoló tavacskába. - Mondd el, Raven. - Megcsókolta a lány torkát, apró kis csókokkal, mindegyik hatásos volt, mint a jó bor. A lány körülölelte a férfi nyakát, ujjai beletúrtak sűrű hajába. - Az ízed olyan, mint az erdő, vad és érintetlen, és olyan erotikus, hogy megőrjít. - A vallomás úgy tört ki a lányból, mint egy súlyos bűn beismerése. A buborékok pezsegtek és szétpukkantak érzékeny bőrükön, elérve a legintimebb részeket is. Mikhail hátrahajolt, átbillentve a súlyukat, s ezzel biztonságba helyezte a lányt az ölében. A lány kerek feneke gyengéden hozzáért, édes tüzet futtatva végig a vérükben.

- A te ízed édes és tüzesen fűszeres, rabul ejtő és érzéki. - A férfi fogai megkarcolták a lány tarkóját, remegő izgalmat suhintva le a gerincén. Raven csendesen feküdt a férfi karjában, agya a körül forgott, amit tett. Ő sosem fog eleget kapni Mikhailból. Volt egy széles sáv közöttük, amit sosem lehet majd áthidalni. Raven képtelen volt összeilleszteni a darabkákat; az agya egyszerűen visszautasította annak elismerését, hogy mivé vált. Nem volt elképzelése sem arról, hogy a férfi mit ért azon, amikor azt mondja, hogy ők „táplálkoznak”. Volt valamilyen benyomása, de csak annyit tudott, amennyit Mikhail megosztott vele. A szex mindig hozzátartozik? Azt mondta nem, de nem tudta elképzelni, hogy vért vegyen el szándékosan. Szorosan lehunyta a szemét. Nem tudná ezt senki mással megtenni. Nem lenne képes vért venni egy emberi lénytől. Mikhail magához nyomta a lány fejét, elsimította a haját. Lágyan mormogott, a hangját elmélyítette. A lánynak időre volt szüksége ahhoz, hogy elfogadja új vérét, az intenzív érzéseket, a sürgető szükséget. A lány maga akart részt venni az életpár-szertartáson. A vércserét kényszerítés nélkül tette. Visszavonhatatlanul össze voltak kötve, és a lánynak nem volt oka rá, hogy szükségtelenül szenvedjen az emberi elutasítástól, és féljen a jövőtől. Engedte, hogy elméje lassan elfogadja új valóságát. Mikhail brutálisan őszinte volt önmagával. Miután több emberéletnyi időt várt erre az asszonyra, nem akart mást rajta kívül. Sosem gondolt úgy a táplálkozásra, mint valami intim dologra, ez egyszerűen szükséglet volt eddig. De a gondolat, hogy Raven egy másik férfi nyakába harap, hogy a férfi életereje a lányba kerüljön, iszonyatos volt számára. Minden alkalommal, amikor a lány vérét vette, szexuális izgalmat érzett, túláradó védelmezést és gondoskodást. Nem volt ismerete arról, hogy más havasi férfi mit érez az életpárja iránt, de tudta, bármelyik férfi Raven közelébe kerülve rettenetes veszélyben lesz. Hasonlóképpen, ahogy a lány emberi elméje visszautasította, hogy az embereket zsákmánynak tekintse. Raven megmozdult a karjában, bágyadtan nyújtózkodott. Gondolkodtam valami felkavaró dolgon, te pedig folytattad, ugye? Mosoly volt a hangjában. A férfi elengedte, figyelve, ahogy belesüllyed a bugyborékoló vízbe, néhány lépéssel arrébb. A lány hatalmas szeme rásiklott, most már nevetett. - Tudod, Mikhail, kezdem úgy gondolni, hogy az első értékelésem a jellemedről teljesen találó volt. Öntelt vagy és basáskodó. A férfi felé úszott lusta, könnyű csapásokkal. - De szexi vagyok.

örömnyilakat küldve szerteszét. . Raven hirtelen felemelte a fejét. Mikhail. amikor eljön az időd . amitől a hideg víz ellenére forróság öntötte el a lányt.felelte. nincs más választásom.Kerek fenekét a férfi csípőbölcsőjének nyomta. amikor közel jössz. hogy megpróbálok segíteni neked. a víz leszaladt a testén. Ravennek elállt a lélegzete. A férfira mutatott. hogyan tudnál velem maradni. hangja sötét mágiával tele.Azt mondod. hogy velem maradtál volna akkor is. Itt a víz hideg volt felforrósodott bőrének. A férfi könyörtelenül úszott felé tovább. magához rántotta.Mondtam. . valami őrültség történik. A lány szíve őrjöngve zakatolt.Azt választhattam volna.válaszolta rekedten. ugye? Mikhail kiemelkedett a kis tóból. hogy megöregedem veled és meghalok. és Jacob nem támad meg.Ha emberi lény lennék. Tudtad. gyengéden végigsimítva a lány állán. A lány mögött bukott fel. kemény férfiasságot.Maradj tőlem távol. keze beburkolta a lány keblét.A lány hátrált.Még emberi lény lennél . és pontosan a mély tóba csapódott be. hogy milyen etikátlan volt összekötni bennünket a hozzájárulásom nélkül. megragadta a derekát. élvezettel érzékelve a hirtelen válaszként felhorgadó. mint elmondani. Mindenesetre. akár egy cápa. Minden alkalommal. Felugrott. amikor már megöregedtem? A férfi bólintott. vére a férfiért énekelt. és kigázolt a tavacskából. hogy nem vagyok képes meghallani a segítséget kérő hívásodat.Most itt lehetne az ideje annak. Mondd csak . .ha nem követtem volna az orgyilkosokat. . amikor a lélegzésed megszűnt. Olyan fantasztikusan férfias és erőteljes volt. akkor megállt volna az enyém is. belevetve magát a következőbe. Hosszú haja. szája felfelé görbült.Pont addig éltem volna. . hátrafordult. kék szeme a férfi szemének titokzatos mélyét kutatta. olyan könyörtelenül. hogy az arcába nézhessen. . . erős lábával a víz felett tartotta magukat. Fejét a férfi vállára hajtotta. mint életpárom? . emberi lény maradtam volna. ameddig te. Sosem kellett volna követned az orgyilkosokat a fogadótól. mielőtt megleckéztetni merészelnél. hogy az életedet újra kockára tedd valamiért. és vizet spriccelt a férfira. . . Raven a gyáva módját választotta a menekülésnek. mint selyemfátyol simogatta testét.

féltem magamat. téged. Itt biztonságban leszel. amit muszáj elrendeznem.Hogyan tudnék ellenállni neked. . hogy mit csinálnék itt. felszínre jövök. . Raven. Én vagyok a másik feled. . amikor elraboltad a szívem? A férfi vigyorától a szíve szinte megállt. Soha többet nem akarok még egy napot se eltölteni anélkül. . . kicsim. és arról. A férfi felvonta szemöldökét. Raven sietve belebújt a férfi egyik ingébe.Tudom . hogy megnyugtassalak. Mikhail. Még érezte saját testén a másik emlékét.De láthatod.A lány megrázta a fejét. Felhívom. nincs már szüksége ruhákra.Nem. . nem az övé. hogy nincs itt semmilyen ruhám? . Raven. Pokoli volt. hogy Mrs. .Pillanatok alatt összeszedem magam és jövök veled. hogy ez történjen veled. Könnyedén felöltözött ő is. hogy elmondja. arra gondolva. hogy ellen tudnál állni nekem kicsim.Tudod. ha Gregori úgy rendelkezett. cigánykereket hányt. Nem most volt itt az ideje. és bocsánatot kérek érte. de tartok mindentől. . miért nem maradhatok itt nélküled. hogy el tudjalak érni. Van néhány elvégzetlen dolog.Biztos vagyok benne.fogadta el a lány. és együtt süllyedtek a természetes kis tó hideg vizébe. összeolvadt. Igazán az. . amíg a szájuk egymásra talált. közelebb húzva magához. Galvenstein ide fogja szállítani a holmidat.A lány nem tudta pirulás nélkül állni a férfi sötét pillantását. A sötét szempár szeretetteljesen pihent meg rajta.Senki sem gondolja. hogy ilyen nagy szükséged lehet rám. Rövid időre el kell mennem. hogy aludni fogok. A férfi megrázta a fejét. . addig. és nem tudtam felelni a hívásodra. és azonnal megteszi. . Azért küldtem hozzád Hummer atyát. Minden holmim ott van.Muszáj visszamennem a fogadóba. . ha megpihent a testén. Mikhail. Nem tudott rólad. Gregori gyógyító álmot küldött rám. A lány kihívóan felemelte az állát. Az én hibám.Keze a lány nyaka köré kulcsolódott. Sajnálom. amikor Mikhail visszavitte az otthonukba. Már a fél éjszaka eltelt. . birtoklásának elsöprő erejét. Nem így terveztem a dolgokat.Sosem akartam.De nem így történt. Senki sem tud feljönni belőle. Személyes holmijai megkönnyíthetnék számára az átmenetet. Gregori gyógyító álmot bocsátott rám. de ha nagy szükséged lesz rám.

Én nem vagyok az a maradj-otthon-biztonságban típus . Mikhail. ahogy a penge beléd szúr újra és újra? Majdnem meghaltál a karjaimban. mintha ezzel meg tudná védelmezni minden további bántódástól. . Mentálisan összekapcsolva maradhatunk.Ne nézz rám így. . arca engesztelhetetlen. Raven körülölelte a férfi nyakát. A férfi megfordult.mondta a férfi lágyan.Úgy sejtem. hogy biztonságban tartsalak.Rendben van. . hatalmasan. amiről tudtam. legyőzhetetlen volt. .Kérlek. kicsim . Lélegeztem helyetted. Itt biztonságban vagy. és hosszú simításokkal próbálta összegubancolódott haját rendbe tenni. . erőteljesen. Mikhail megragadta a kezét. Van elképzelésed arról.Szükségszerű.Muszáj kímélned magad.replikázott a lány. Fenyegető..Ujjai beletúrtak az éjfekete hajzuhatagba. Most nem fogok aludni. és szája melegéhez húzta. kék szeme mély zafírrá sötétedett. Hatalmas testével beborította a lány karcsú alakját. tudni. lehet. És döntést hoztam. amíg ez az emlék kicsit kopik bennem. Raven.Hat nap? Hihetetlen. . engedd. mindkettőnknek vannak elintéznivalóink. A férfi csókja szeretetteljes és gyengéd volt. és ha szükséged lesz rám.Egyikünk sem megy még a közelébe se emberi orvosi szolgálatnak. A halál majdnem elrabolt tőlem.Odafészkelte magát a férfihoz. Raven felkapott egy hajkefét. Semmi sem fog történni velem. . Raven önkéntelenül hátralépett. működtettem a szívedet. milyen érzés volt a kiáltásodra ébredni? Érezni a félelmedet. Hat nap alvás és gyógyulás még nem volt elég. hogy az az undorító férfi megütött? Érezni. olyan közel húzva.Ki volt az az asszony ott.Most nem lehet. Nem engedhetem meg. hogy a férfi teste remeg az erős érzelmek hatására. Meg tudod érteni? A lány érezte. Átölelte. csapdába esve a föld alatt? . Most nincs mitől félned. legalább addig. . . . megnyugtatni akarván vele és eloszlatni a félelmet benne is és önmagában is. Elintézzük magunk között. azt kívánva. magához húzta a lányt. . el fogsz tudni érni. bár másként lenne. hogy sosem fogod megbocsátani nekem. hogy megtaláljuk a többi orgyilkost. . Analizálták már a véredet? Mikhail kelletlenül felelt. Nem vagyok képes még egyszer kockáztatni az életedet. hogy bármi veszélybe kerülj.

Megengedte. Nem kell vádolnod egyikőnket sem. valami rettenetessel néztem szembe magamban. A lány keresztbe tett lábbal ült az ágyon.A férfi arca bezárult. kicsim. Eleanor majdnem elvette az életedet. Raven. amikor a kiáltásodra ébredtem. hogy segítsek. ahogyan csak képes volt. A tükörben Raven tisztán látta. . Mikhail. . A férfi elfordult tőle. és hosszú. Nemcsak Ravennek okozott nehézséget kezelni. . minden gyöngédség úgy tűnt el róla.Veszélybe sodort téged. Eleanor menekülni próbált. . Féltette a saját és meg nem született gyermeke életét. olyan erősen. akiknek részt kellett vennie ebben a dologban.Nem. hogy megvédjelek. amit még azóta sem tudtam . de saját magának is. olyan kegyetlennel és szörnyűvel. . és éreztem minden egyes pengeszúrást benned. hajlékony ujjainak látványa e közben az egyszerű művelet közben fellelkesítette a lányt.Láttál már valaha is szülni egy asszonyt? Fájdalmas és ijesztő. Túlságosan messze kerültem tőled. ami annyit jelent. hogy magam mellett kellett volna tartanom téged. hogy minden havasinak kötelessége a te biztonságodat a sajátja elé helyezni. biztonságos környezetre lett volna szüksége. hogy fegyelmezett maradjon. mintha soha ott sem lett volna. Annak az asszonynak ahhoz. hüvelykujja a lágy. bezárva a földben.A védelmem alatt állsz. ne ítéld meg olyan keményen. Volt egy pillanat. hogy a férfi arcára fájdalom vésődik. oldalra hajtva a fejét. és erőtlenül arra. Nem kellett volna a föld gyógyító erejének menedékét keresnem. . .A férfi éppen az ingét gombolta. . Érezte a férfi érzéketlen álarca alatt a könyörtelen.Tudom. selymes bőrt cirógatta. kérlelhetetlen dühöt az iránt az ismeretlen nő iránt. Abban a pillanatban.Annyi könyörület van benned. Jacob vette el majdnem az életemet. Mikhail érzelmei intenzívek voltak számára. Csak a dühöm táplálta a vihart. Kisfiút szült. ahogy kibontani próbálta hosszú haját. Azok között a körülmények között én is hisztérikus lettem volna. A férfi hatalmas tenyerébe vette az arcát. de a férfinak is idegenek. hogy elmulasztottam. A lány óvatosan választotta meg a szavait. tudtam.Nem kedveled? . hogy az az ördögi asszony hallja a gondolatait.Eleanornak hívják. Kérlek. Ahogy próbáltam kikaparni magam a felszínre. A lány beleharapott az alsó ajkába. és majdnem elvesztettünk téged. .Hangja mentes volt minden érzelemtől. Gregori csak az én védelmemre gondolt.

.Az utolsó szavak már a gyönyörbe vesztek. A férfi szája rázáródott a lányéra. térdével kettéválasztotta a combját. Csak azért imádkozom. . . megcirógatva. . A férfi nevetése lassan tört ki. és lesöpri majd azt az arrogáns merevséget rólad. kész a befogadására. . remélem. Addig. kék szeme incselkedő lett.Nem csinálhatjuk újra. Halvány öngúnyt kifejező mosoly jelent meg a férfi szépen metszett száján. A lány szíve és lelke dalolt.Nem vagyok benne biztos.nyögte a férfi. azonnal megöl.Túlságosan nagy hatalmad van. Sem én. . . elviseltem a vámpírvadászatokat. még te sem.Azt hiszem. erős állára. túrt bele a hajába.A férfi teste az övén volt. . háborúkat. szorosan magához nyomva. amit elveszthettem volna. és kezébe vette az arcát.Huncut grimaszt vágott. Sosem akartam semmit túlságosan. sem Eleanor. merev háttal. Senki sem tökéletes. Gregori. De ne aggódj. amíg te nem léptél az életembe. Ha meggyilkoltak volna. szája kemény sarkára. ahogy a szobán keresztül pörögve az ágyhoz értek.Néha a bánat olyan dolgokat hoz elő belőlünk. ismerem ezt az amerikai lányt. . A lány magához húzta a fejét.Évszázadokat átéltem. Mennyi könyörület és édesség! Az örökkévalóságot is ki tudná tölteni a nevetésével és életörömével. hogyan kell ágyban csinálni. Raven lágyan. A férfi szája újra rátalált az övére. Nagyon tiszteletlen. . ha rejtve marad. apró gyógyító csókot nyomott a torkára. Mikhail. hogy tudjuk. A férfi keze birtoklón forrt rá a lány mellére. A férfi hangosan felnevetett a puszta élvezettől. sosem vesztettem el az önfegyelmemet. hogy elérhesse a lány befogadó. senki sem lett volna biztonságban. . ahogy testük egyesült.Vallomását feszes. Beburkolta a lányt a karjával. Sem havasi sem. nevetés egyesült a szenvedély édes ízével. fegyelmezett hangon mondta. Mint mindig. hogy biztos legyen benne. A lány invitálón felemelte a csípőjét. Senki. lágy testét. incselkedőn felnevetett. de a rettenetes feszültség oldódott.Te jó ember vagy.megvizsgálni. árulásokat. körbeforgott vele. elemelte a földtől. ami jobb lett volna. emberi lény. a saját hasznodra. a lány szíve vadul megugrott erre. sosem volt semmim. . csak itt kellene maradnod meztelenül és várnod rám . hogy ilyen dolog soha többé ne fordulhasson elő. Raven elé lépett.

Érezte a hívogatást. Az ő vére csorgott az ereiben. felfedve csupasz. és mélyen tüdejébe szívta a levegőt. sóvárgott érte. hatalmas szeme olyan sötétkék. mint éjfekete zuhatag hullott alá a csípőjére. birtokolta az agyát. fekete köpenyébe burkolózva céltalanul. Raven összébb húzta magán az ingét. gyakran megérintette az elméjét. hogy a férfi él és jól van. testének minden mozdulatában. tudatában volt. hogy bíbornak látszott. Tudta. Raven körbejárt a házban. Csupasz lába lágynak érezte a talajt. és ez nagyszerű lehetőség volt. elfordította. a szél hangja. tüskéket. kinyomott minden józan gondolatot. Birtoklásának az érzése ott volt minden lépésben. szúrós köveket. mintha az éjszaka szólította volna meg. hosszú haja. hogy logikusan elrendezze magában a dolgokat. Tündérinek tűnt. amíg csak ő maradt ott egyedül. Folyamatosan ott volt az elméjében. énekelt neki. . börtön inkább. Csak Mikhail volt megfogható számára. Raven Mikhail hosszú. hosszú köpenyébe. mint apály és dagály. elragadtatottan sétált. Egy hosszú. A víz surranása. Egyszerre a ház fojtogató lett. ismerkedett a szobákkal. A lány kis sóhajjal burkolta bele magát a férfi meleg. csalogatta a mély erdőbe. Kedvelte a magányt. és biztató melegséget küldött neki. Raven alig várta simogató érintését. mivé is vált ő a valóságban. hogy húzza az erdő. mint otthon. hogy belemártsák bársonyos pofájukat. Az éjszaka levegője azonnal megrohanta. Megfogta az ajtónyitó gombot. hogy a férfi ugyanazt a mély szükségét érzi annak. megállt egy magas oszlop mellett. sápadt bőre szinte átlátszó a holdfényben. a bélyege ott volt a torkán és a mellén. mindennapos küzdelmeiknek elfogadását. A lány kisétált a tornácra. ahogy a fákban apad és árad az életnedv. hogy gyakran kapcsolódjanak össze gondolatban. körbekanyarodó tornác hívogatta. könnyedén elkerülte az ágakat. Az éjszaka suttogott. Gondolkodás nélkül lelépett a tornácról és elindult az ösvényen. nem tudta helyretenni. A köpeny időnként szétvált. és kitöltötte ármánykodó illatokkal. három szarvas lépett óvatosan a hideg patakhoz.Tizenegyedik Fejezet Mikhail két hosszú órája elment. formás lábának csábító látványát. Egy bagoly suhant el felette az égen. az illatát érezte a testén. Raven érezte örömüket. a föld minden szívverése őt szólította. Hallotta. Bármilyen keményen próbálta.

pislogott. és elfordult. maradjon . A mesék vámpírokról és a sötétség asszonyairól szóltak. szirénekről. Látta a farkasokat kitörni az erdőből. hogy milyen kicsi a hosszú köpeny alatt. Raven szándékosan zajt keltett. babonás meséket. Sajnálom. arcát kezébe temette. mély a bánata. mintha szellemet látna. ha itt hagynám? Rudy Romanov félelemmel vegyes csodálattal bámulta.A fiú angol szavai erős akcentussal hangzottak. A nő semmi eddig látotthoz nem volt hasonlatos. egy hatalmas fekete farkas vezeti a csapatot. Raven megállt. mintha egy gyönyörű álomban lenne. a telepített fák szélénél. Rudy Romanov vagyok. mint az éjszaka. ahogy a ködből egy álomalak megelevenedett. A húszas évei elején. ahogy megközelítette. megzavarva az éjszaka békés szépségét. Hallania kellett a hírt a szüleim felől. A férfi úgy nézett a lányra. szeme kitágult a döbbenettől. bűntudatot érzett. Eddig úgy sétált. Emberi lény. Könnyek. hogy ott hagyja a fiút. mormolta lágyan Raven. A fiú egy széles fa törzsénél kuporgott.nyugtatta Raven. férfi.Senkim sincs. Raven szorosabbra vonta magán. Felfigyelve rá. . Egy pillanatra. és megdöbbenést. A fiú felemelte könnyáztatta arcát. Nem tudtam aludni. Most az erős érzelmek irányába fordult. Agya automatikusan értékelte az információkat. Bánat. ahogy észrevette. Szeretné. olyan misztikus volt. alig tűnt valóságosnak. Bánata idézte volna meg a nőt? Majdnem elhitte a nevetséges. Lába önkéntelenül abba az irányba vitte. Mérges volt az apjára. akik a végzetbe csábították a férfiakat. Kimondatlan szavak kaparták a torkát. hangja olyan lágy.Ne! Ne menjen el! . aki az ágyban feküdt. . mint az erdő maga. amiket az apja mesélt. Az édesanyjáról szóló emlékképeket a fiatalember fejéből szedte össze. lent.Kérem.Nem akarom zavarni. most már senkim. . Mit kell ennek a fiúnak elszenvednie! . Egy szörnyű kép jelent meg a lány fejében. amiért túl későn érkezett. Térdét felhúzta. vörös szemük vadul csillog.Jól van? Hívjak ide valakit? A papot esetleg? A családját? . Túláradó érzelmeiben valami mélyen megérintette Ravent. próbálta felmérni környezetét. egyenesen Hans Romanov felé tartanak. Őszinte. férje keze szorosan a torka körül. . ahogy előjött a ködből. Egy szörnyű pillanatig nem tud lélegezni.Valami megfogta az elméjét. és kijöttem sétálni. Próbált feltápászkodni.

Mindkét szülőjét elveszítette pár óra alatt. Fanatikus apja megölte az édesanyját. - Beteg voltam; ez az első nap, hogy kijöttem a házból. - A lány közelebb ment hozzá az összehajló faágak alatt. Nem mondhatta el neki az igazságot, hogy ő is benne volt ebben a borzasztó történetben. Rudynak angyalnak tűnt, akit vigasztalásképpen küldtek neki. Rudy odavolt érte, hogy megérinthesse a bőrét, hogy megnézze, valóban olyan lágy-e, mint amilyennek a holdfényben tűnt. A lány gyengéden suttogó hangja olyan szexi, simogató volt, elérte a lelkét, hogy megnyugtassa és gyógyítsa. Megköszörülte a torkát. - Az apám megölte az anyámat néhány nappal ezelőtt. Bárcsak hamarabb hazajöttem volna! Anyám hívott, valami lehetetlenséget mesélt egy meggyilkolt asszonyról. Apámnak az volt a kényszerképzete, hogy a faluban vámpírok embereket zsákmányolnak. Apám mindig is babonás volt, bár én sosem hittem, hogy tényleg beleőrül ebbe. Anyám mondta, hogy apám és egy csoport fanatikus vámpírokra vadásztak, és kijelöltek néhány jól ismert embert a közösségből, hogy őket is megölik. Azt hittem, hogy csak nagyokat mond, ahogy mindig is tette. - Lenézett a kezére. Hallgatnom kellett volna anyámra, de bevallotta, hogy vélhetően senki más nem tud a gyilkosságról. Azt feltételeztem, hogy apám csak hazudott az asszony meggyilkolásáról, hogy valójában nem is volt igaz. Az ördögbe, talán nem, és apám őrült volt. Meggyilkolta az anyámat. Meghalt a rózsafüzérével a kezében. Rudy remegő ujjaival megtörölte a szemét. Valahogyan, nem tudta hogyan, a misztikus hölgy benn volt a fejében, megértést és melegséget nyújtott neki. Az illúzió olyan valóságos volt, hogy teste felélénkült, és felfigyelt arra, milyen egyedül vannak kint az erdőben. Önkéntelenül felötlött benne a gondolat, hogy senki sem tudná, hogy a nő itt volt vele. A gondolat felkavaróan izgalmas volt, még bánatának ködén át is. - Egy nappal tovább maradtam az egyetemen, hogy megírjak egy tesztet, amiről azt gondoltam, hogy nagyon fontos. Nem igazán hittem, hogy apám megölt valakit, legkevésbé egy asszonyt. Anyám bába volt. Annyi életet segített a világra, annyi embernek segített. Mondtam neki, hogy hazafelé tartok és elrendezem a dolgokat. El akart menni a paphoz, de lebeszéltem. - Bárcsak ismertem volna - mondta Raven őszintén. - Kedvelte volna, mindenki szerette. Valószínűleg megpróbálta megállítani apámat. A vihar éjszakáján kiment a csoport idegennel. Akkor

ölte meg anyámat, azelőtt, hogy elhagyta a házat. Valószínűleg biztos akart lenni benne, hogy nem fogja elmondani senkinek, és nem próbálja megállítani valahogyan. Egy fa alatt találták meg, amibe villám csapott. Ő és a többiek a felismerhetetlenségig megégtek. - Milyen borzalmas lehet ez önnek - túrt a hajába Raven; ujjainak lassú mozdulatával hátratolta arcából a selyem hajtömeget. Szexi. Ártatlan. Hatásos kombináció. Köd áramlott keresztül az erdőn a sziklák alatt rejtőző házig. Átszivárgott a vaskapun, és beömlött az udvarra. A köd vastag, magas oszloppá állt össze, felcsillámlott, összegyűlt, amíg Mikhail szilárd testet öltve ott állt az ajtó előtt. Felemelte a kezét, halk parancsot mormolt, hatástalanítva a védelmezést, és belépett. Azonnal tudta, hogy a lány elment. Szeme fekete jégként sötétlett. Fehér foga kivillant. Mély, elfojtott morgás dörgött. Az első gondolata az volt, hogy valaki elvitte a lányt, hogy veszélyben van. Hívást küldött az őrszemeknek, a farkasoknak, segítségüket kérte, hogy megkeressék. Majd mély, csillapító lélegzetet vett, kinyitotta elméjét, hogy megkeresse, rátaláljon a helyre, ahol van. Nem volt nehéz követni a nyomát. A lány nem volt egyedül. Egy emberi lény. Egy férfi. Mikhailnak kaparta a torkát valami. A szíve szinte megállt. Keze ökölbe szorult. Mellette a lámpa felrobbant, darabokra tört. Kívül szél támadt, kis tornádóként örvénylett a fák közt. Mikhail kilépett és fellebegett az égbe, kiterjesztette hatalmas szárnyait és felsuhant a levegőbe. Messze alatta farkasok üvöltöttek egymásnak, futni kezdtek szoros közelségben. Mikhail csendesen egy Raven fölötti erős ágra suhant. A lány éppen eltolta a haját az arcából, azzal a különlegesen szexi, nagyon nőies mozdulattal. A férfi érezte benne a könyörületet, igényét a vigasztalásra. Azt is érezte, hogy milyen hideg és kimerült. Az emberi lény bánat sújtott volt kétségtelenül. De Mikhail szagolta izgalmát is, hallotta, ahogy a szíve nagyokat dobban, ahogy vére zubog. Könnyedén olvasta a fiú gondolatait is, és nem voltak ártatlanok egyáltalán. Dühösen, jobban, mint ahogyan a lány iránti aggodalom indokolta, Mikhail fellendítette magát a levegőbe, és pár méterrel távolabb tőlük, a látókörükön kívül leereszkedett. Majd megindult feléjük, a magas, erőteljes alak hirtelen tűnt fel az éjszakában, kibukkanva a fák közül. Felderengett

előttük, fenyegető, félelmetes, kemény angyal, arca szigorú és könyörtelen. Fekete szemében valami sötét és halálos csillogott. A holdfény visszatükrözte a hátborzongató vörös ragyogást, merev pillantását. Rudy négykézlábra állt, próbálta megragadni misztikus hölgyét, azzal a tétova ötlettel, hogy megvédelmezze. Habár Mikhail jó néhány lépéssel távolabb állt Raventől, mint Rudy, olyan sebességgel nyúlt ki a lány után, hogy alakja elmosódott, és ő volt az első, aki átfogta a törékeny derekat és maga mögé rántotta Ravent, elzárva a fiú elől. - Jó estét, Mr. Romanov - mondta nyájasan, hangszíne olyan mély és selymes, hogy Rudy és Raven mindketten reszkettek tőle. - Talán lenne olyan kedves és elmondaná nekem, hogy mit csinál ezen az éji órán itt, az erdőben egyedül az asszonyommal. - Ahogy az utolsó szavakat kiejtette, valahonnan a közelből egy farkas üvöltött fel hatalmasan, a hosszú, elnyújtott figyelmeztetés visszhangzott az éjszakai szellőben. Raven megmoccant, de Mikhail szorítása azzal fenyegette, hogy összeroppantja a csontjait. Maradj csendben, kicsim. Ha még látni szeretnéd ezt az emberi lényt, a csudába, engedelmeskedj. Ő Hans Romanov fia. Az van a fejében, amit az apja éveken keresztül beletáplált. A lány láthatóan elsápadt. Mikhail a szülei... Az önkontrollom egy hajszálon függ. Ne tegyél semmi váratlant. - Mr. Dubrinsky - ismerte fel Rudy a szülőfalujából ismerős erőteljes alakot; kérlelhetetlen ellenség, vagy értékes barát. Mikhail hangja nyugodtnak tűnt, sőt higgadtnak, mégis látszott, hogy gyilkolásra kész. - Nem terveztük előre. Azért jöttem ide... - hangja elcsuklott. Megesküdött volna, hogy a fák alatt settenkedő farkasokat lát, szemük ugyanazzal a vad tűzzel csillog, ahogy a vadászé előtte. Ahogy könyörtelen arccal ránézett, Rudy lemondott minden büszkeségéről. - Bánkódom. A hölgy kisétált és meghallott engem. A farkasok árnyéka közelebb suhant. Mikhail érzékelte mohóságukat, vér utáni sóvárgásukat. Ez átmosta őt is, és elkeveredett féltékenységével. A falka suttogott és őt hívta, a testvérüket. A vadállat felemelte benne a fejét, a szabadulásért üvöltött. Az ember férfi ártatlannak vallotta magát, de könnyű volt olvasnia testi vágyában, szexuális gerjedelme szagában. Könnyű volt Mikhailnak olvasni a fiúban a beteges gondolatokat, amit az apja ültetett el benne. Mikhail sötét szeme átsöpört Raven kicsi alakján. A lány képes volt megállítani a szívét, elvette a lélegzetét. Soha nem nézett még a felszín alá;

és edzette is magát, hogy ne is tegye. Mikhail olvasta benne a könyörületet, szomorúságot és valami egyebet is. A férfi megsértette. Ez volt ott hatalmas szeme mélyén. És az őszinte félelem is. A lány tudta, hogy a farkasok ott vannak, hallotta a hangjukat, a férfit sürgették, hogy védje meg a párját. Ez alattomos ütés volt számára, felismerni, hogy milyen gyanakvó és valójában primitív volt a logikájuk, látni, hogy mennyire hatalmas a férfiban levő állati vonás. A férfi karja azonnal körülötte volt, magához ragadta, közel a melegéhez. Néma parancsot küldött a farkasoknak, érezve az ellenkezésüket, kelletlen engedelmességüket. Érezték az ellentmondást a férfiban levő emberi és a vért követelő állati része között, a vágyat, hogy legyőzze az ellenséget, amely párjának a biztonságát fenyegeti. - Hallottam a veszteségéről - kényszerítette magát Mikhail, hogy kimondja a szavakat, közben karja védelmezőn Raven köré fonódott. - Az édesanyja nagyszerű asszony volt, halála hatalmas veszteség közösségünknek. Édesapja és énközöttem voltak nézeteltérések, de bárcsak szebb lett volna a halála. Raven reszketett a hidegtől, arra a felismerésre reagálva, hogy Mikhail ilyen intenzív gyűlöletet képes érezni bárki iránt. A lány volt a fény a sötétségében, és képtelen volt annak a megértésére, hogy a férfi elsősorban ragadozó volt. A férfi gyengéden simogatta a karját, megkönnyebbülést keresve neki. Mikhail megerősítette parancsát a farkasok felé. - Jobban teszi, ha hazamegy, Mr. Romanov. Muszáj aludnia, és ezek az erdők nem mindig biztonságosak. A vihar ingerültté teszi az állatokat. - Köszönöm a kedvességét - fordult Rudy Ravenhez, kelletlenül hagyva ott őt egy férfival, aki rendkívül erőszakosnak tűnt számára. Mikhail figyelte, ahogy visszavonul a kis városka biztonságába. - Lehűltél, kicsim - mondta nagyon gyengéden. Raven visszapislogta a könnyeit, kényszerítette remegő lábát a sétára, egyik lépést a másik után. Nem tudott a férfira nézni, nem mert. Ő csak egyszerűen élvezte az erdő szépségét. Aztán meghallotta Romanovot. Az volt a természete, hogy segít, ha képes rá. És most kirobbantott valami sötétet és halálosat Mikhailban, valamit, ami mélyen nyugtalanította. Mikhail mellette sétált, figyelte elforduló arcát. - Rossz irányba mégy, Raven. - Kezét kicsi hátára téve vezette. Raven megmerevedett, aztán elfordult a férfitól. - Talán nem akarok visszamenni, Mikhail. Igazán nem tudom, hogy ki is vagy te valójában.

Több sértettség, mint düh volt a lány hangjában. Mikhail nagyot sóhajtott, majd kinyúlt a lányért, fogása kemény, mint a vas. - Bemegyünk a házunk melegébe és kényelmébe, nem maradunk kint, ahol jéghidegre hűltél. - Anélkül, hogy a lány beleegyezésére várt volna, könnyedén felemelte, és a robbanás sebességével haladt vele. Raven belekapaszkodott, arcát vállába temette, karcsú teste rázkódott a hidegtől, és a kicsinél egy kicsit jobban a férfi miatti félelmétől, a jövőtől, attól, hogy ő maga is mivé változott. Mikhail közvetlenül a hálóterembe vitte, keze egy mozdulatával felélesztette a tüzet, és az ágyra tette a lányt. - Legalább cipőt kellett volna húznod. Raven szorosabbra vonta magán a köpenyt, és felnézett a férfira hosszú szempillája alól. - Miért? Nem beszéltünk cipőről. A férfi gyertyákat gyújtott, és elmorzsolt többféle gyógynövényt, hogy nyugtató, gyógyító illatuk betöltse a szobát. - Én egy havasi férfi vagyok. A föld vére folyik az ereimben. Évszázadokon át vártam az életpáromra. A Kárpátok harcosai nem kedvelik, ha más férfiak vannak asszonyaik közelében. Ismeretlen érzelmekkel harcolok, Raven. Nem könnyű őket kordában tartanom. Te nem úgy viselkedsz, ahogy egy kárpáti asszony tenné. - Halvány mosoly jelent meg a szája sarkában. Mikhail lustán a falnak dőlt. - Nem azt vártam, hogy arra jövök haza, te elmentél. Veszélybe sodortad magad, Raven, ez olyan valami, amit a mi fajunk férfijai nem engednének meg. És aztán egy emberi lénnyel talállak. Egy férfival. - Nagyon szomorú volt - mondta csendesen a lány. Mikhail felbosszantva felelt. - Akart téged. A lány szempillája verdesett, kék szeme találkozott a férfiéval, megdöbbenve, elbizonytalanodva. - De... nem, Mikhail, bizonyára tévedsz. Csak meg akartam nyugtatni. Elveszítette a szüleit. - A lány közel volt a síráshoz. A férfi felemelte a kezét, hogy elhallgattassa. - És te is vágytál a társaságára. Nem szexuálisan, de mégis, az emberi társaságra, ne tagadd. Éreztem a vágyat benned. A lány idegesen nyalta meg a száját. Nem tudta tagadni. Nem volt tudatos a részéről, de most, hogy a férfi kimondta, a lány tudta, hogy igaza van. Szükségét érezte az emberi társaságnak. Mikhail olyan erőteljes, az ő világa olyan ismeretlen a lány számára. Raven utálta, hogy megbántja vele a férfit, utálta, hogy ő az, aki miatt elveszíti az önfegyelmét.

. folyékony energia. néhány válogatott szóval az anyanyelvén. csábító szirénszemmel. . Nem határoztam el semmi olyat. sosem tenném. hogy emberi.Én nem tudok az lenni. . A hatás hihetetlenül szexi volt. de a szívemben és az elmémben ember vagyok. Annak a gondolata.. azt éreztem. és természetes fa és rét illatozott benne. Valószínűleg Romanov torkának esett volna. .Nem tetszik az a kép. Mikhail felvonta a szemöldökét. hogy előítéletes vagy az én fajommal szemben? A kárpáti harcosok vére folyik az ereimben. Amikor meghallottam. Úgy használod azt a szót. A férfi villámgyorsan átszelte a köztük levő távolságot.A férfi hangja olyan gyengéd volt. Az elfogadható lenne? Csak a véréért használni.Természetesen az vagy. A fajomról alkotott képed tele van lenézéssel. valami kevesebb.Sajnálom. hogy elvegye tőle a köpenyt. hogy felé fordította a lány szívét.. amit szeretnél. Mikhail. hogy legyek. hogy valamilyen emberi társaságot kerestem.Nem vagyok előítéletes . A vércsere nem jelenti azt. A hálószoba meleg volt. a hátulja a fenekét takarta. hogy muszáj megtudnom. hozzáér a szájával. Mikhail. amit itt lefestesz. amikor látta. Nem tudtam. de nem néhány barátságos szóra? . . hogy Raven feltűnik a fiatalember előtt. lehajtja fejét a torkához. És sosem kárhoztatnám a te könyörületes természetedet.Nem kárhoztatlak. mintha átok lenne. tökéletes erő és koordináció. . ki vagyok. Ez minden. rámosolyog. hogy a lány az ingen kívül semmit sem viselt a köpeny alatt. Habár az eleje a térdét. a rengeteg hosszú hajával. a fogával. Kimentem sétálni. hogy eddig nem vette észre. . Raven.tagadta. a nyelvével. jól van-e. Raven kelletlenül csúsztatta le válláról a köpenyt. Könnyen tudok olvasni az emlékeidben. de egész életemben szabad voltam. Eszedbe jutott valaha. hogy az is megváltozott. ha táplálkoztam volna Romanov véréből. ami az ágyig hullámzott.Mindkettőnknek vannak nehézségei. . egészen a csípőjéig. hogy alatta csak az ő ropogós ingét viseli. Boldog lennél. Zsigerei teljes ellenkezéssel facsarodtak össze a felvázolt képre. Ismerem a szándékaidat. Mikhail halkan káromkodott. mégis combjának egy jókora része szabadon maradt. csak egy kicsit sétálni. kicsim. nem szándékoztam tenni semmi egyebet. bekeretezve karcsú testét. amikkel meg kell birkóznunk felelte a lány halkan.. Sajnálom. megköszönve. Mikhail.Mikhail átszelte a szobát. hogy eláruljalak. mint ami te vagy.

. érintése szeretetteljes. Mikhail mindent megtett. hogy elrejtse mosolygását. . én képes vagyok gondoskodni magamról. de még nincs sok értelmük. De egyáltalán hogy jön ez ahhoz. mint bármit. . Raven megérintette a férfi kávébarna haját. mindig mindenkiről a legjobbat feltételezte. . . amennyire szükséges. .A lány kék szeme egészen határozott volt. sötét szeme az iránta érzett melegséggel tele.Jobban. alátámasztandó szavait. és a következő pillanatban már csinálom is.Próbálom megérteni az érzéseimet. védelmezőket kellett volna elhelyeznem. Raven lehajtotta a fejét. . Csak az a baj.Mikhail. Raven. Ösztönösen teszek dolgokat. összeszorult a torka. kívánom. már képes volt a szokásos gyengédséggel válaszolni. Mikhail odavitte a vizet az ágyhoz. most.Nagyon gyengéden mosni kezdte a lány lábát. Elhatározom. . és egy régimódi kancsóval meleg vizet töltött a mosdótálba.Az én hibám volt. hogy repíteni akarok egy papírsárkányt. .Természetesen van. Miután képzelgéseit szigorú kontroll alá helyezte. majd az éjszaka megszólított.A keze gyengéd volt. hogy boldog lettem volna. . és letérdelt Raven előtt. nem hiszem.Te vagy a leggyönyörűbb nő a világon.A férfi hangja olyan hihetetlenül kedves volt.Nem. ahogy minden egyes földpiszkot lemosott róla.Tudom. hogy mondod. amiről most beszélgetünk? . Mikhail és azt is megértem. felakasztotta a gardróbba a köpenyt. Semmi más gondolatom nem volt. hogy megvédjelek. Mikhail. hogy boldog légy. ha táplálkozol belőle. Tudok annyira anyagias lenni. Ne mosolyogj így. . hogy vigyázzanak rád. . . Igazán van. Nincs egyetlen zsugori csont a testedben. . igaz? A lány méltatlankodva nézett. amit vársz tőlem? Egy kárpáti asszony gyanútlan emberi lényeket zsákmányol. . mivel rettenetes aggodalom tölt el miattad. hogy könnyeket csalt a lány szemébe. Raven. hogy ezt kell tenned. A lány túl jó volt. A férfinak igazán nincs miért aggódnia. De annak a szükségét is érzem.Miért nem maradtál bent? Többször kértelek. hogy én mindig ilyen leszek. és megdörzsölte a halántékát. Mikhail felnézett rá.Nem ez.Ki akartam menni a tornácra friss levegőt szívni.A lány hangja kitörni készülő sírást sejtetett. Ujjai a vádliján köröztek. . kicsim.Beletúrt a hajába.

nincs jobb ötleted. hogy elfogadja az akaratát. és ha lenne is. hogy mit gondol a köznép. .Úgy érted. aki igazán számít nekem. . hogy benne van. .Sajnálom. .Csak segíteni próbálok neked. A humor csírája tökéletes derültséggé mélyült a férfi szemében. tágra nyílt szemmel nézte. amíg teljesen felfalja a férfit. . mint én a te nyelveden replikázott a lány. ha jól emlékszem. amit iránta érez. Érzékelte. ugye? Mindig megtalálod a módját. .Védelmezted. hogy Margaret Summers fanatikus volt. Elválás. egyre nő. ami megvéd attól. A férfi keze lágy keble alá siklott. Több volt. lélegzete az arcát legyezte -. majd beborította a tenyerével. Érezte a férfit a testében. hogy parancsolni fogsz nekem? .Ismételte.Én vagyok az embereim vezetője. mintegy mellékesen felfedezőúton járt a testén. .Tudtam. mint testi érintés. még akkor is.felelte a férfi nyájasan. simogatta a szívét.közel hajolt a lányhoz. csodálja őt. ha kényszeríteni akarja. természetesen. hogy megvédjelek. kicsim . A királyságban szűkösek a lehetőségek mostanában.ellenkezett a lány.Nevetés bujkált a szeme mélyén. Mikhail felsóhajtott. .Teljes mértékben. A lány szemöldöke felszaladt.Nem értem ezt a szót. aki csak a jót képes látni mindenkiben. . Nem folytatják tovább együtt.Arról beszéltünk. akkor sem engednélek el soha. Az én nyelvemen.Sosem fogok nyerni veled szemben. Hacsak. . .Nagyon is jól tudsz angolul. hogy az.Rendelkezések? . érezte. Mikhail. kérlek.Válás? . Bízhatsz bennem. hogy a férfi így gondolja. A férfi keze a keblén. Raven ártatlan. . Nem engedhetem ezt meg. megdöbbenve. segíteni fogok töprengeni ezen a témán. Ez az egyetlen eszköz.A férfi keze felsiklott a bordáihoz a vékony ing alatt. . Raven . Aggódnod kell. . . Szeme elfeketedett és elmélyült az érzésektől.De ez nem igaz . messze jobban.Nem létezik ilyesmi. Nincs más választásom. hogy nevetség tárgya legyek az embereim közt. Elakasztotta a lány lélegzetét. . elméjét cirógatta. mint az egyetlent. mint rendelkezésekhez folyamodni. hogy nekem szükségem van rá. Raven. ahogy a keze szórakozottan.Hogyan szakítanak egymással az életpárok? Különélés. hogy alig tudott tőle levegőt venni. hüvelykujja a mellbimbóját simogatta. hogy lefegyverezz.

mégis végig kell vinni. A bőröd lágy és csábító. Mikhail.Olyan keveset tudunk egymásról.Próbált őszinte lenni. mint egy igaz havasi szertartás? Sokat kell még tanulnod rólunk. és látszott is rajta. úgy billentve az állát. hogy nem volt más választása. hogy ki vagy. . a szűk bordákon. . és tudom. hogy elolvadt tőle. . ha még azt sem tudom. hogy egy egyszerű emberi házasságkötés mélyebb. így selyem haja eltakarta az arcát. . és hangosan felnevetett.Rád nézek. ami számomra fontos és szent.Nem tudok semmit a törvényeitekről. a bánatot szemében. Ekkor Mikhail hátravetette a fejét.A férfi halkan. Mi Isten és az emberek színe előtt még nem vagyunk házasok. a tested tökéletes. . mozgásod. a szokásaitokról. A lány beleharapott az alsó ajkába. majd felfutott az arcára. elrejtve arckifejezését. .Talán van valami igazság a szavaidban. mi vagy.A férfi megdöbbent. milyen csoda vagy. Hogyan tudnám teljesíteni a vágyaidat. . de nem hiszem. hogy ilyen okos életpárom adatott. Szinte semmit sem tudok arról. . sötét. hogy nagyobb rést biztosítson a lány melle felé a lusta felfedező-úthoz. ahogy körülvesz engem. érintése olyan gyengéd és rajongó. hogy én esetleg nem érzem megkötöttnek a ti törvényetek és szertartásotok szerint? Egy kicsit tekintettel lehetnél arra. . Csak egyet. és én ki vagyok? A férfi elcsendesedett.Azt hiszed. de a férfi keze bilincsként fogta.El tudod képzelni. kiegészít. hogy a szívem képes elfogadni. hálásnak kellene lennem. Ravennek kaparta valami a torkát.Ezt gondolod? Nem vagyok tekintettel a hitedre? Ez nem így van. hogy folytatni tudjam a feladatot. és én ki lettem. és az enyémnek készült. kicsim.Ujjai kinyitották a felső gombot az ingen. . ami reménytelennek tűnik. A lány előrehajtotta a fejét. . mint belenézni fekete . A férfi nem tett semmit valójában.Igazán próbálom megérteni a ti életeteket. csak egyszerűen megérintette. Rád nézek. amire szükségem van.Azt hiszem. .Raven! . Sőt azt sem tudom pontosan. . hogy kivé váltam. mint a selyem. Rengeteg hajad. tested. ahogy a víz folyik. gúnyosan felnevetett. feneketlen szeme csak nézte a lány szomorú arcát.Kezét végighúzta a lány kontúrján. Emberi lényként gondolok magamra. a szépségedet látom. vagy te az enyémeket. Raven nyugtalanul megmozdult. keskeny derekán. erőt ad.

kicsim. még akkor is. Először az összekapcsolódása kísérleti volt. amikért felelős volt. sem tökéletes meggyőződését. A magányosságot. Nem volt elutasítás a lányban. Az asszony. . A gyengédség. érintése olyan könnyű és finom. Létezésének csúnyaságát. hogy kiért vagyok. ki az. és fajtájuk minden férfi tagját fenyegette. Mikhail érezte. ami megette. amelyben évszázadokon keresztül szenvedtek. Amikor egyesültem veled. Nézz a szívembe és a lelkembe.szemébe. és a sötétséget csak asszonyaink fénye tudja ellensúlyozni. vagy amiket elrendelt.De nemcsak a tested tartozik hozzám. . Egy szívdobbanás. amivel megsérti a férfit. Halált és csatákat.Nézz a bőröm alá. akivel össze vagy kötve egy örökkévalóságra. hogy a szíve gyorsabban ver.a gyilkosságokat sem. majd az inge alá nyúlt. Látta a lány hirtelen elhatározását. . Semmit sem rejtett el előle . hogy kész kockára tenni az életét teljesen idegenek miatt. és pontosan a tenyere közepére nyomott egy csókot. és kitartóan dobogó szíve fölé helyezte. Raven. mintha attól tartana. hogy megtudja. Mindent. sugárzik át a bőrödön. csak szilárd nyugalom. állati ösztöneit. megtudni. ott feküdt előtte kiterítve. hogy mindenki könnyedén láthassa a jóságodat. aki benne élt. Fény van benned. úgy mozgott az emlékek között. nemcsak hibátlan bőröd és testünk tökéletes illeszkedése az. A szörnyet. Kettő. amikor látta a benne összegyűlt sötétséget. hogy senki sem veheti el tőle a lányt úgy. Mikhail csendesen várt. Raven csak tehetetlenül nézte. aki kész használni az adottságát. ami volt. aki olyan bátor. Tudd meg. ha ez fájdalmat okoz neki. Birtoklási vágyát. Raven kilépett a férfi elméjéből. A szégyenfoltot a lelkén. elveszett hipnotikus erejű szemében. hogy kihagy a lélegzete. A lány karja a nyaka köré fonódott gyengéden. Mikhail kezébe vette a kezét. Nincs habozás benned. hogy felfedez valamit. . azért. miért élek én. amiért mi találkoztunk. az űrt. mielőtt a lány az életébe lépett. hogy sosem veszítheti el őt. szeretettel. felismertem. és láttam ki is vagy valójában.Szóval most láttad a vadállatot. milyen is az igazi csoda. hogy túlélje. akivel szövetséget alkot. ez vagy te. kivel kötötte össze magát. Érezte. amiket elkövetett. ez ragyog át a szemeden. Raven. hogy másoknak segítsen vele. állhatatosan nézett a szemébe. Te vagy a könyörület. nézd meg. ha adni kell. Látta elhatározását. Mi először is ragadozók vagyunk. Az asszony. A lány óvatos volt. mint egy pillangó szárnyának verdesése. Egyesítsd gondolatodat az enyémmel.

hogy szavai mennyit jelentenek neki.Nem tudom kontrollálni az érzéseimet mostanában. . hogy ettől vége lesz borzasztó magányosságodnak? Igazán azt hiszed. ha bárki megpróbálna elvenni tőlem. hogy olyan erős és határozott legyél. Nem veszíthetlek el. hogy megfullad tőle.Karjával körülfogta a férfit. de valójában ez adja a hatalmadat. El sem tudod képzelni. hogy épp az a rész.Valóban olyan rossz dolog volt. és az embereidnek igazuk van. Mikhail. ha hisznek benned. és ennek a súlya rettenetesen nyomja. hogy elveszíthetlek. Raven. fény. hogy mindenestül szeretlek. hogy ki vagyok. . . Te erős vagy. bebörtönözte. Most még minden olyan új nekem. Tudom. a te részed szintén. sivár létezés. milyen volt. Te a megmenekülés vagy számomra. rideg és könyörtelen. mert tudtam a dolgaikat. Minél hosszabban. hogy a lány láthassa arckifejezését.Egyedül voltam.. a képességet és erőt ahhoz. A férfi beletúrt a hajába. Mikhail lehajtotta a fejét. Ez egy hideg. Önzetlen vele. Elszigeteli magát még az övéitől is. és a szörny belül mindig szabadulni próbál. Csak huszonöt évvel fiatalabb nálam. nevetés nélkül a tökéletes magányosság évszázadaiban. Ereje hatalmas és a sötétség egyre nő benne. Lehet. hogy kárhoztatnod kell magad? Szeretlek. annál hatalmasabbá válik. Gombóc volt a torkában és azzal fenyegette. ahogy meg kell küzdenetek mindannyiótoknak. Te ezt az oldaladat ördöginek látod.Senki sem ismert. nem akarván.Mikhail. az ő törvényei szerint. és arra kényszeríti. tudva. amit meg kell tenned az embereidért. szája lágyan megérintette a férfi állát. még nagyon eleven. Nem érdemelte meg ezt a lányt és soha nem is fogja. feltételek nélkül. és neked még inkább. hogy megtedd. Féltem Gregorit. Olyan sokszor kell élet halál kérdésben döntened. A lány ujjai összekulcsolódtak az övével.A lány hangja lágy volt. . és évszázadok óta vadássza az élőhalottakat. hogy egy szörny él bennem. megnyugtatva. miközben ő mindent elvett tőle. Nem tudom. Elfogadlak olyannak. és az attól való félelem.Ajka a férfi szája sarkát érintette. mit tennék. családtagokat nagy teher lehet a hiteden. hogy vele éljen. hogy akartál engem. . mint a többieknek. . amivel naponta csatázol. mintha gyerek volna. és ők sosem ismertek meg engem. . ami képessé tesz. amíg te be nem léptél az életembe. A szörny. pusztulásra ítélni barátokat. nem hallunk felőle fél évszázadig. Néha nem látjuk. ráadásul az emberek tartottak tőlem. . amilyen vagy. azt sem. . Tudom.Milyen rettenetes.

Akár így. sem vadászni rá. Kóborol a világban. . Asszonyokat használni a táplálkozás előtt.A félelem. mialatt a világban kószált. .Noelle-nek fia született. . egyikre sem vágyom.Mi van Jacques-kal? A lány vonzalmat érzett az iránt a férfi iránt. rabszolgává kényszeríteni őket . eközben végig a benne levő szörnnyel harcolt. Eleanornak is. hogy összemérjem vele az erőmet. de több tudása és ereje van. Kezdte megérteni Mikhail összetett életét. ha egy kárpáti vámpírrá változott. Eddig még nem volt okunk konfliktusra. Vérünket osztottuk meg egymással. Mozgási szabadsága van és sokkal tapasztaltabb a vadászatban és az élőhalottak nyomkövetésében. mint végső segítség érkezik. mint nekem. ha életét vesszük annak.Kétségtelenül. elveszíthetjük őt. ha életpárunk lesz. Sem elveszíteni. Ő és Gregori gyakran vadásztak a saját fajtájukra. sok minden megtapasztalt.A gyilkolás gyönyöre. . Számtalan csatában harcolt értem. az erő. titkokat tanulva. mint te. sem pedig megkísérelni.Rettenetes erő van abban.Meg tudnád állítani Gregorit? . . vagy átváltozik. Gregori a keresztes háborúk óta megélte azt. És ha Gregori nem találja meg az életpárját hamarosan. Gregori szenved a legjobban. mindig csak sürgős esetben. milyen reménytelen.Mit tegyek? Előbb utóbb meghozza a döntését. akár úgy. . és a közben nyert tapasztalatait egyikünk sem merészelné túl mélyen vizsgálgatni. Senki sem tudja túlélni évezredeken keresztül a sötétséget és a kétségbeesést. mint barátom. Hatalmas ereje csak nőtt a keserű elszigeteltségben. . Az egyetlen remény a megmenekülésre.Mi az átváltozás? . de félek az eltávolodásától. velem. és olyan könnyű magunkhoz ragadni áldozatainkat. Még senkinek sem mondtam ezt el. gyógyítottuk egymást és védelmeztük.Azt mondtad.Nem értem. akiből táplálkozunk. . Rengeteget tanult. mint egy lángnyelv csapott fel a lányban.Mikhail fáradtan dörzsölte meg a szemét. amikor szükség volt rá. a hajnalt fogja keresni. akik enyhíthetnék a férfiakban levő rettenetes fekete űrt. . A kezdetek óta együtt vagyunk. és felfedezték. A legrosszabbtól tartok.válaszolt Mikhail kemény hangon. vámpírrá válni. ahogy az emberek ezt a szót ismerik. Gregori inkább testvérem. erősebb. aki olyan hasonló volt Mikhailhoz. hogy ember sétál a Holdon. Nincsenek asszonyok. ..

hogy nem tudja elvonni a tekintetét a fehér ing alól kilátszó csupasz test látványától. amikor csak akarja. . és nagyon veszélyes tud lenni adott körülmények között. és onnan kapjátok természetes erőtöket. Hallottam a szóbeszédet. csupán lassítani tudom az elkerülhetetlent. kicsim.Válladon hurcolod az embereid terhét. Két másik gyanúsított.Mikhail felállt. Kettő az orgyilkosok közül elmenekült. hogy van néhány barátod és vonzódsz bizonyos személyekhez a fajunkból. Attól félek. amit ők éreznek. mint a marhákat. és odamentek gyógyulni. . fáradt. . telt keble csábítóan hívogatta. hogy előítéleteim vannak. még nem törli az előítéletedet.A lány hangja nagyon lágyan szólt. Átfogta a bokáját. Ha ezek az emberek igazi tudósokat is bevonnak. hogy ennek előnyei is vannak.Tudom. kész átvenni a felelősséget az embereink fölött.. ha ez szükségessé válik. . . Nagyobb lett a rés az ingen.Mikhail azon kapta magát. szintén a vonaton maradt. fáradtan kiöntötte a vizet. . . Mikhail óvatosan leült. Nagyon sok emberi lényt kedvelek. még veszélyesebbek lehetnek. A férfi levegő után kapkodott. hogy ti a földből valók vagytok. nem hiszem. Anton Fabrezo és Dieter Hodkins. megdöbbent. A lány rámosolygott. hogy természetesnek veszed. Mivel tudod kontrollálni az emberi lények gondolatait.Ragaszkodsz ahhoz. habár Gregori és közülünk mások is őrültségnek tartják. egy primitív vágy arra késztette. . öreg szemmel nézett a lányra. és úgy használod őket. és a látványtól elállt a lélegzete. szerelmem. A régiek erős vére áramlik az ereiben. hogy a lány ilyesmit gondol. Valahol mélyen benne. hogy vadászok egy szervezett csoportja jelent meg mostanában. Figyelem az emberek felnövekedését és azt kívánom. Olyan régóta élsz együtt a képességeiddel.Ide figyelj. Szétkürtöltem a hegyekben a hírt. aztán eltűnt az ében selyemfelhőben. hogy megteheti bármikor. Az. hogy marha módjára bánnék velük. . Utazik. bizonyítván. hátrasöpörte a haját. . de eltűntek. tanul. bárcsak érezhetném azt. Erős és bölcs. De Mikhail. azzal a különös szexi mozdulattal. így a lány csupasz bőre kivillant. Megsimította a kávébarna fürtöket. hogy odanézzen. Nem.Az öcsém kétszáz évvel fiatalabb nálam..Sosem bántam az emberekkel marhákként. Sokukat barátomnak tartom. kicsim. talán az emberi lények iránti előítéleted miatt elkerüli a figyelmedet.Mi egy kihaló faj vagyunk.

hogy enyhítsen a szavai élén. Neked is fontos. hogy azt kell tennem.Asszonyaink maguk hozzák meg a döntéseiket . .Valahogyan azt hiszem. majd a mély völgyet a két melle között. Hallgatnom kellett volna az ösztöneimre. de emberként másként kell megoldanunk a dolgokat. Soha nem fogok világra hozni egy gyereket azért. A férfi nyugtalanul megmoccant. két világban fog felnőni.Mosolygott.Minden alkalommal alul maradtam. amit érzel Mikhail.Talán nem marha módján.A lány felemelte az állát.A lány kinyúlt. amitől hirtelen forróság remegett végig a lányon. Nagyon bízol a képességeidben.Ez igaz.Ha mi úgy döntünk valamikor.. hogy meggondoltad magad. A férfi megsimította a lány torkát. .szólt közbe a férfi csendesen. akkor tudod. Muszáj. Ismerni fogja a saját erejét. ami természetesen jön belőlem. hogy biztonságban vagy-e vagy sem. hogy gyerekünk lesz . hogy boldog legyek. .. Két világot hozunk össze. amikor téged akartalak irányítani. és kisfiú lesz.folytatta a lány. és ő fog dönteni az életével kapcsolatban. de olyan könnyű neked uralni bennünket. mielőtt a férfi letilthatta volna. sötét szeme felcsillant. de ez vonatkozik az én szükségleteimre is. . hogy boldoggá tégy engem. hogy visszamenj a fogadóba. nem akarsz felsőbbrendűként gondolni ránk. Így gondolom. és azt akarod. Az én boldogságom pedig tökéletesen attól függ. . Mikhail. A lány elértette a zsarnoki elrendelést. hagytam. így fejezvén ki ellenkezését. hogy tenyészkancája legyen ezek közül a férfiak közül valamelyiknek. . Ha mi eldöntjük. Magad elől elrejtheted. Mikhail. de én tisztán látom. . de nem. hogy megérintse a férfi haját. olyannak. amilyen vagyok. Elképzelésed sincs. A férfi felhorkant. kicsim. hogy a csavaros észjárásod mutatkozik meg ebben.Nem így kellene történnie két ember között? Ha igazán szeretsz. akkor is szabad akarattal fog felnőni. . de érzékelem. amikor veszélybe sodortad magad. . figyelmen kívül hagyva a férfi gondolatát -. És ha kislány lesz. Raven nem tudott nem mosolyogni. hányszor akartalak engedelmességre kényszeríteni. hogy gyereket akarunk.Tudom. . amit helyesnek érzek. . .Az irántam érzett szerelmed okozta. hatalmas zafír szemével kitartóan nézett Mikhail szemébe.

de legalább képes érezni. ami tőlem telik. a legjobbat szándékozom. . . Lehet. béke lopódzik bele.Te vagy az életem.Tudod. A lány átölelte. hogy egyetértesz a feltételeimmel. és elérkezettnek érezzük az időt. ugye? A lány beletúrt a férfi hajába. . sötét szeme párás volt az elégedettségtől. mint a muzsika. ahogy hátradőlt a fejtámlához. .Ahogy telnek majd az évek. amikor a könyörületessége ragadta ki a sötét árnyak közül. Már most megijesztesz. tenni. hogy fájdalmat és dühöt érzett. oldva a szörnyű feszültséget. Szexuális éhséget. A férfi kivételes gyöngédséggel simította meg az arcát. A férfi halkan felnevetett.Biztos vagyok benne. Nem tudom. hogy ragaszkodni fogok hozzá . nedves és vágyakozó volt. tenyerébe fogta a lány arcát. a hatalmad és erőd növekedni fog.Elfogadom a házasságot. A lány lelkének szépsége átmosta őt. Mikhail szája forró. mint lángnyelv legyezte a lány bordáit. hogy a helyes férfit akarja választani . hogy döntést hozzunk. amik biztosítják. ember. A férfi érezte. aki fájdalmat él át. Raven. emberöltők. Muszáj átlendülnöd ebbe a századba. pedig keresztúton vagy. hogyan egyensúlyozzunk a két világ között.figyelmeztette a lány. és hozta át az öröm és a fény világába. majd lehajtotta a fejét a felajánlkozóhoz. kicsim. . Sok évünk van. ahogy a teste megnyugszik.Bizonyára. hogy szükségét érzi.Fel fogod majd forgatni az én jól elrendezett világomat. Meg fogjuk kérni Hummer atyát. Szerelmet.A szavadat kell adnod. . élvezve csípője és combja csupasz bőrén a selymes cirógatást. És a gyermekeimet is boldognak akarom tudni. Te. A lány nevetése olyan volt. Hogyan tudta hibáztatni a lány azért. mint összekötésünket.feltételezte Raven. Mikhail kinyújtózott az ágyon. hogy a szívem képes lesz-e kibírni a következő éveket. Nemi vágyat.. különben nem fogok gyereket vállalni. hogy vannak szertartások. te pedig törlöd a válás szót és az összes hozzátartozó . Örömöt.Bárminél fontosabb nekem a boldogságod. de igen. A férfi betakarta a keblét. Erős érzelmeket. . tenyerében méregette a súlyát. feje a lány ölében. a foga előre és hátra siklott az érzékeny bőrön. amikor mi megtanultuk. .villantotta fehér fogait a lányra. A haja. egyetértek a feltételeiddel. hogy adjon össze bennünket a te embereid módján . segítsen annak.

Tökéletes csend uralkodott a szobában. felemelő. kicsim. A mozaikcsempék ragyogtak a padlón. csendes volt. Mikhail lába a lány combján. senki más nem képes neki olyan fajta eksztázist adni. mintha visszatartaná a lélegzetét. A nappal és éjszaka ritmusára hangolódva . egy csapdába esett farkas dühe. . még a lélegzésük sem hallatszott.Elfordította a fejét és beletúrta orrát az ing elejébe. Sötét szeme rosszindulatúan felnyílt. az életpárja.jelentést a fejedből. hatalmas teste védelmezőn ölelte a lányét.Nem tudom erre a választ. lassan Mikhail lélegzete elindult. Akárha élettelenek voltak. Érezte. Ujjait a kávébarna fürtöket babrálták. hogy még mélyebbre hatolhasson. . A teste lomha volt. testük egymásba fonódva. és az éjszakára várna. Mikhail mélyebbre hatolt. Mikhail és Raven együtt feküdtek a hatalmas ágyon. remegő gyönyörbe űzve a lányt. Tizenkettedik Fejezet A hálókamra a föld alatt helyezkedett el. mint ő. Előzékenyen úgy mozdította a lábát. férfias derültségével bosszantva a lányt. Napsugár tört be az ablakokon és világította meg az évszázados műkincseket és a bőrkötésű könyveket. hosszú. hatalmas ereje elgyengült az alvás hiányától. Figyelmeztetés nélkül. Boldoggá tenne engem. ahogy a férfi nyelve hozzáért. . belefúrva magát a lányba.Hogyan tudsz mindent az előnyödre fordítani? A férfi keze rásimult a szaténsimaságú bőrre a lány combján. A ház is szunnyadni látszott.Rávigyorgott a lányra. Az ő asszonya volt. amikor harcra készül. kivillant a ragadozó éhsége. vad izgalom. ahogy a lángok szétterjednek a vérében. Elegendő időt akart szánni rá. a fény a keményfa szökés árnyalatát emelte ki. Raven ujjbegyei gyengéden simították végig az állán levő kemény árkot. hogy helyet adjon a férfinak. folyamatos sziszegéssel. . mint egy összetekeredett mérges kígyó. hogy igazi gyönyört adhasson a lánynak. A férfi karja a lány csípőjére fonódott. Mély hang tört fel Raven torkának a mélyéről. és olyan sötét és csendes volt. Talán puszta tehetség. mint egy sírbolt. öröm énekelt az ereiben. közelebb húzta magához.

Te ördög. Romanov itt van a falakon kívül. Rudy mérge újabb vádló ütésekben nyilvánult meg. próbálta oszlatni a ködöt.üvöltötte a levegőbe a ház felé. Az egész ház alapjában tűnt megrázkódni a támadástól. . érzem a dühét és a gyűlöletét. hogy hozzáadhass a névsorodhoz. Nagy koncentrációt és hatalmas erőfeszítést igényelt a lánytól. Arra használt volna engem.Megtaláltam apám bizonyítékait. Veszélyben vagyunk. Kint van. Raven pislogott. testét a ködrétegek fogva tartották. de nagyon lassan. Valami áthatolt az alvásrétegeken. A szolgáid listája. Ajka csöndes horkanásban felhúzódott. hogy megölje a vámpírok vezetőjét. alvásra lett volna még szüksége. Veszélyes ránk. visszhangozva a fejében. könyörtelen nap halálos delelőjén jár. de ösztönei tökéletesen éberek voltak. és a kíméletlen. Az agya lomha volt. kimutatva agyarát. A férfi figyelmeztetése kitöltötte gondolatait. és felébresztette.Ördög! Élőhalott! . alaposan feltérképezve a környezetét. hogy eltolja az arcába hulló összegubancolódott hajat. szívében és lelkében fekete méreg. a baseballütő keményen csapódott a csavart vasrudakhoz. de mi sem tudunk kimenni. Próbaképpen megköszörülte a torkát. . . Valami baj volt. Tisztátalan. Nem tud bejönni. tapintható volt a levegőben. Mindent. gyengéd cirógatással. irányíthatatlan. Évek alatt gyűjtötte őket. Raven lélegezni kezdett. szeretetteljes. Minden negyedik lépésnél csalódott dühvel vágott bele a kerítésbe. körmei belevájtak a matracba. megérintette elméjét. szerelmem. Az egész itt van. Perverz rabszolgáddá változtattad azt a gyönyörű nőt. Ravent szólította. gyengék vagyunk. A bánat és a düh őrülete keveredett benne a fanatikus bosszúvággyal. és most eljött. Még messze volt a naplemente. a levegő zavaró tényezőtől mozgott. Rudy Romanov elhitte apja bizonyítékait. Mikhail felmordult. A ház vibrált a hirtelen feszültségtől. Ébredj. hogy kint dél van. Ujjai begörbültek. automatikusan körülnézett a szobában. Elnyújtott sziszegés szakadt ki belőle újra. valami láthatatlan fenyegetéstől. Hans Romanov meghalt. Körülnézett. A teste gyenge és élettelen volt. Mikhail felismerte a veszélyt.tudta. A fia él. a szörnyetegek ura. A nap fenn van. Gyilkos. A kovácsoltvas kerítésen kívül Rudy Romanov járkált fel-alá.

mint ahogy az első robbanás visszaverődött. Múlt éjjel olyan édes volt. sűrű füst szivárgott be a mennyezeten keresztül a hálószobába. Mikhail felkiáltott. hogy dolgozol. Rudy Romanov mérgének feketesége halált ígért. lassan. kicsim. A nap azonnal tönkretenné. ahogy a magukét is. Mikhail kivillantotta agyarát a sötétben. ahogy az édesanyját gyászolta. a másodperc ezredrészével hamarabb. Keserű. örvénylett. Mikhail szerelmesen átölelte a lányt. Mikhail gyengéden megcirógatta az arcát. hogy milyen árat fizetett azért. Ostobának érzi majd magát és elmegy. ha egyáltalán képes lenne felkelni. Nem. A lány emberi fogalmakban gondolkodott. Én hoztam veszélyt ránk? Talán mondtam valamit. mohón nyaldosták a könyveket és a festményeket. ez az egyszerű mozdulat is erőt igényelt. Raven felébresztette magát annyira. hogy megnézzem. vagy legalábbis amit annak tart. Mikhail. vagy ő volt nagyon gyenge. hogy az apja vádjai megalapozottak voltak. csípős felhővé gyűlt össze. antik bútorok törtek szilánkokra. mint egy macska. az északi fal kettévált. sziszegő lélegzetvétele a könyörtelen megtorlás ígérete volt. és szemet szúró. hogy megvizsgálja a környezetét. Nagyon veszélyes lelkiállapotban van. hogy könyörületet érez valaki iránt.Kinyitom az ajtót. hogy az ellenségei vagyunk. A lánynak fogalma sincs arról. Raven körülfonta. Újabb robbanás rázta meg a házat. Felemelte a kezét. A ház megrázkódott. ami felkeltette a gyanúját? Raven lelkét bűntudat árnyékolta. Felettük. figyelmen kívül hagyva a halhatatlanság óriási árát. Mikhail múltját és jelenét. hogy őt szereti. hogy meg tudja védeni. A levegő sűrű volt. aki egész lényével arra készül. Muszáj ébren maradnunk! A parancs erős volt.. megpróbálta eltolni hosszú hajzuhatagát. A férfi magához szorította. hogy megölje őket. Ez megőrült. Azt mondom neki. Nem hiszem. Vámpíroknak vél bennünket. Hirtelen a férfi teste keményen megrándult. Egy szívdobbanás. Még olyan kába vagy hogy nem hallod őt. Fejük felett lángok csaptak fel. az első emeleten ablakok. Ez annyira jellemző volt a lányra. még ha megmutatja is nekik a bizonyítékait. Féltette Rudy biztonságát. hogy sokkot kapott. arra vágyva. Azt fogják hinni. Valami meggyőzte. két szívdobbanás. Narancs és vörös . A férfi megdörzsölte állával a lány feje búbját. hihetetlenül szüksége volt még az alvásra. Most pedig meg van győződve. A múlt éjjel nem gyanakodott. mit akar. hogy bárki is hinni fog neki. talált valamit az apja papírjai közt. Hallgass rám. Ütéseinek ereje a fejében visszhangzott.

égetően szúrt. hogy szembenézzen azzal. Raven megpróbált felülni. Beleőrülne. Raven bármit megtett volna. Még ha sikerülne is eljutnia a pincébe. teste tompán puffant a padlón. A füst még sűrűbb volt. hogy a ház nyögött bele. Ő fontos. Muszáj lejjebb mennünk. A forróság elszívta a levegőt a szobákból. így a testük izzadságban fürdött. amit férfias teste nem igazolt. Túl gyorsan terjed. annyira gyengék voltak. sosem tudna a talajba merülni. hogy lehetetlen volt a kezüket és a térdüket használniuk. Raven. keveset tudva arról. Félelem markolta. Nincs más választásunk. mint egy sütő. Gyűlölet orrfacsaró szaga keveredett félelemmel és füsttel. A ház összefog dőlni. akire az embereinek szükségük van. hogy leszálljon az ágyról. hogy kedvenc háza tűzben pusztul el. tüdejük égett és szenvedett. amit meg kell tenniük. Együtt megyünk. Sürgető parancs. Menj. Teljes hosszukban csúsztak a hason. Oly nagy volt a füst. apránként követte Mikhail fájdalmasan lassú mozdulatait a padlón. . hogy tegye meg. a kezüket használva az előrehaladáshoz. Erőt préselt a hangjába. tehetetlenségében koppanva esett le róla. Még csak mászni sem tudtak. Karja védelmezőn a lány köré fonódott. szerelmem. mondta a lány. Rudy mindezt le akarta rombolni. Ki kell mennünk a házból. a szoba kezdett felforrósodni. A mennyezet baljóslatúan feketedni látszott. A lány legurult az ágyról. Raven feltornászta magát. mintha bátorságot tudna neki adni. hogy Mikhailt biztonságos menedékben tudja. Végtagjai mintha ólomból lettek volna. hogy Mikhailnak sok háza és nagy vagyona van még. A lány elméjében azonnal érezte az éles ellenállást. amikorra visszatérhetnének a felszínre. csak csapdába esünk a föld és a lángok között. Semmiképpen nem tudná rászánni magát ilyesmire. Muszáj a föld alatt maradnunk. élve eltemetni magát. Rettenetes erőfeszítést igényelt. A füst csípte a szemüket. erőt. Vészcsengők szólaltak meg a fejében. mozdulatai fájdalmasan lomhák voltak. ő az. Mikhail. Ha lejjebb megyünk. Mikhail! A lány érzékelte a férfi a fölötti gyötrelmét. melyeket sok évszázados élete során összegyűjtött. míg eljutottak a pince rejtett bejáratához. de muszáj Mikhailt buzdítania. Tehetetlen volt mostani állapotában.nyelvük buzgón fogyasztotta Mikhail értékeit. A nap túl magasan jár. Gyerünk. képesek vagyunk rá.

amikor érezte. Mikhail. A lány minden egyebet kirekesztett. Lassú. mint egy gigantikus szörnyeteg. Egy nehéz tárgyat képes volt megmozdítani az akaratával. Mikhail benne örvénylett. Az ellenség lerombolta az otthonát. Ravennel mindig kedves és gyengéd. hogy felemeljék csapóajtót. olyan könnyű volt. mint egy pihe. halálos sziszegés szakadt ki belőle. cirógatott. hogy lebegsz. a termékeny talajba vitte. Mikhailért meg kell találnia magában az erőt. a szívük kalapált. és a bőrét hűsíti. kimerülten egymásnak estek. Leért. mint a levegő. a füstöt. Alig hiszem el. és kitisztította az elméjét. Törmelék zuhant le a fejük felett. szeretetteljes és szerelmes volt. a vadállat várt és erőt gyűjtött benne. a testük nem volt több. Csukva tartotta a szemét. A sötétség beborította őket. hogy a levegő megmozdul körülötte. olyan könnyű. a fa sóhajtó reccsenésével és a fém tiltakozó csattanásával kelletlenül engedelmeskedett. erősítette a férfi az elhatározást a lányban. utasította Mikhail. Érezte Mikhailt a gondolataiban. Én itt várok. Ez itt most egy elszabadult ragadozó. Raven Mikhail köré fonta a karját. Raven teste anyagtalannak tűnt. behunyta a szemét. Egy pillanatra . mint valaha. Raven Mikhailhoz hajolt kimerülten. amíg tudok. Amikor az ajtó nyitva állt előttük. hangos és félelmetes tűzvész volt. Raven kinyitotta a szemét. a tüzet. párjának életét fenyegette. Meg tudod tenni. döbbenten és örömmel vette észre. erősebben. Hangjától félrevert a lány szíve. az értékeit. hogy képes legyen lemenni a sötét földbe a pince alatt. mint maga a szellő. Könnyű vagy. mégis. mint egy lebegő pihe. Egy pillanatra elfelejtkezett a tűztől való félelméről is. hogy a pincében vannak. rendelkezett Mikhail. Mikhail saját erejével táplálta a lányét. Többé nem ember volt. Raven érzékelte benne a változást. Az akaratoddal emeld. a félelmét. szerelmem. Koncentrálj. Tényleg csak lebegtünk. és az ásító szakadék alattuk várt. Az ajtó végtelen lassúsággal megmozdult. a tüdejük égett a köröttük kavargó füsttől. Raven visszanyelte félelmét. A lyuk előtte ugyanolyan ijesztő volt. egymásba gubancolódva. Gondolatait a nehéz ajtóra szűkítette. A tűz morgott. utána pedig a levegőn át lelebegett. hamarosan a mennyezet is megadja magát. Menj. Szinte repülés volt. Felvillanyozó volt. hogy megcsináltuk. mint a tűz. A tetőnek vége. mint egy múlandó szalmacsutak. Mikhail szenvedését és dühét pusztuló otthona miatt. az ébredő vadállatot benne.Még kettejük összeadódó erejével is lehetetlennek tűnt. Együtt megyünk. hanem a Kárpátok harcosa.

De belül a tökéletes hidegség megmaradt. Mikhail válaszként közelebb húzta magához. Itt biztonságban vagyunk. Valószínűleg kórházba viszik Rudyt. Mikhail. mint valaha. Azt gondolván. Építünk majd együtt egy új otthont. Ilyen módon elveszíteni az otthonodat. Az édesanyját a saját apja gyilkolta meg brutálisan. és ezért pusztulnia kell. és érezte a keserűség jéghidegét. a vasakarat és az elszántság ijesztő volt. és örült a csodának. azokat a dolgokat. amennyire az őbenne. hogy azt hiszik. Kettőnknek. Nem gondoltam a húgomra. A megtorlás irgalmatlan és gyors lesz. hogy téged hibáztasson. Bármit is talált. arra késztette. Arcát a férfi mellkasához dörzsölte. A két dolog nem összehasonlítható. Romanov az ellensége lett. Raven újra próbálta. És ne aggódj. Amit tett. Az orgyilkosok támadtak meg bennünket először. mint amit te tettél azokkal.nem gondolt rá. Ez semmi volt fekete dühének fehér forróságához képest. mint a mitikus vámpírok. mint önmagad egy részét veszíteni el. Mikhail. Csak Raven iránt tudott gyengéd lenni. de nem rosszabb. de még erősebben fogunk kikerülni belőle. hogy az esküvőnket tervezzük. védelmezte a maga hatalmas testével. karcsú alakját beborította. elméje szerelem és melegség hullámait küldte. Ma nem fogok kudarcot vallani abban. a maradék világ gyilkos vagy gyilkolni való maradt. A bánat különös dolgokat tud kihozni az emberekből. mozdulatlan volt a lány szavai ellenére. Az emberek a faluból majd idejönnek. hogy az apját őrültnek tartotta. Valószínűleg bűntudatot érzett. . akik meggyilkolták a húgodat. olyan lehet. hogy megvédjelek. Nem fogják megtalálni a holttestünket. és eloltják a tüzet. megégtünk a tűzben. Egyszer majdnem cserbenhagytalak. Nincs középút. ez sokkal. amikor lecsaptam az orgyilkosokra. Ez egy rettenetes pillanata az életünknek. Az öröm elhalványult. hogy megőrült. A könyörület és gyengéd nyugalom kitöltötte a férfi elméjét. A férfi álla a lány feje búbján pihent. Ádáz düh volt Mikhail gondolataiban. vagy börtönbe. veszélyes és halálos. ha nem jönnek az embereimre. Az érzelmek tökéletes hiánya. hogy mivé vált. Szeretlek. de sokkal rosszabb volt. Békén hagytam volna őket. hogy Ericet és Celeste-et látogattuk meg. Rudy Romanov elveszítette a szüleit. micsoda csapás érte őket. Ez a Mikhail mindenestül kárpáti harcos volt. a könyörtelen elhatározást. rettenetes dolog. amik körülvettek és kényelmet adtak hosszú ideig. A lány annyira volt a férfiban. Azt mondhatjuk.

olyan sok szerelem. szeretlek. megeszi az alsó szintet is ugyanolyan gyorsan. hogy a fiú bizonyítéka másokat is veszélybe sodorhat. mintha a férfi csókja bódító lett volna. Nincs más választásunk. hogy megfojtják. majd elszenderedett. az egészet egy gondolati csókba gyűjtötte. És egyáltalán nem volt benne biztos. Nem voltak biztonságban. attól. Raven gondolatai Mikhail körül forogtak. Otthona halála. Rudy Romanov meg akarja gyilkolni Ravent. És ha sikerül is. füstöt és a halál bűzét ontva. ahogy a felsőt. Mikhail ismerte a lány legnagyobb félelmét: rettegett. Arra fognak kényszerülni. hogy a föld alá menjenek. hogy nincs elég ereje ahhoz. hogy kettejük egyesített ereje is elegendő lesz-e ahhoz. Egy gerenda lezuhant. amilyen érzéseket a lányon keresztül megtapasztalhatott. Olyat. még megbocsátható lenne. minden ereje elszállt a napnak ebben a szakaszában. Mikhail keze beletúrt a hajába. Bánat és beletörődés volt a szavaiban. és a férfinak nem volt szíve megmondani neki. feltétlen szerelme és önzetlensége megbecsüléseként. Raven behunyta a szemét. tudta. Ha Mikhailnak lett volna hozzá ereje. Ravennek el kell viselnie. Oly sok selyem. megcsókolta volna a lányt. és örült. amire a férfi vágyott. Ehelyett. Együtt fognak élni vagy meghalni. ha igazi életpárja van. összetörve felettük a mennyezetet. . bármennyire kedves volt is. hogy kitartott.A lány nem értette. Mikhail gyengéd volt. szerelmem. Fönt a tűz hangja újra tombolt. azon aggódott. hogy álomba küldje a lányt. pánik söpört át rajta. Mindé szerelmével a könyörületessége. Nem a föld védelme miatt. hogy megnyissák a talajt. Mikhail. amit addig sosem érzett a hosszú évszázadok alatt. az elméjével tette meg. milyen az. Ajkát újabb horkantás hagyta el. ibolyaszínűvé sötétedett. Muszáj a föld alá mennünk. A föld nem nyelheti el élve. A lány szeme kikerekedett. mialatt Raven agóniájában szenved. Egy pillanatra lezárta a szemét. Otthonának pusztulása. de tehetetlenül feküdni. Mindent meg akart tenni. szikrák záporoztak a nyitott pinceajtón. hanem az elkerülhetetlen halállal szemben. Rövid időn belül a föld védelmét kell keresniük. és addig még sok idő van hátra. hogy megtapasztalhassa. Kimerült. de ez az egyetlen meghaladta teherbíró képességét. Könyörületet érzett Romanov iránt is. A tűz felettük tombolt. ez túl volt minden megbocsáthatón. hogy élve a földbe legyen temetve naplementéig.

és ezzel a lányt rettenetes szenvedésre kárhoztatta. Hagyd. primitív rettenet. és kösd össze az enyémmel. teljes szerelmével és nagylelkűségével szolgálta a férfit. hagyva. hogy megmentse. Raven. A sír nyitottan. hogy adja át az utolsó morzsányi erejét is. a rettegésbe küldve a lányt. könnyű volt a szándékaiban olvasnia. Fenntartás nélkül. Tápláld a parancsomat a megmaradt erőddel. utolsó energiamorzsáit arra használta fel. Menj elsőnek. Bezárta szívét az erőszakos félelem elől. tehetetlenül fekve. Eddigi életében. ha elvágja magát a lánytól. Nincs szükség levegőre. égő otthonával a feje fölött és Ravennel. Ha segíteni akar neki. sosem tanulta meg. és visszanyeri az erejét halálszerű alvásukban. amit a lány sugárzott. Puszta. szükségszerű. a hang a férfi fejében vad volt és gyötrő. frissen és hidegen várta őket. A lány elméje a káosz és pánik útvesztőjében kavargott. Ha ez azt jelenti. felszíva a félelem újabb és újabb hullámait. hogy a férfi azt higgye. megtanulta. évszázadok alatt. aki az őrület szélén járt. Ne akarj lélegezni. hogy nem fogja tudni követni a férfit. Azt is tudta. Ott. és utolsó erőfeszítésével bezárta a földet fölöttük. Raven sikoltozott és sikoltozott. . Tudta.Mikhail nem pazarolhatta az időt vitára. Egy szívdobbanásnyi időt kivárva Mikhail gurulni kezdett. különben nem lenne módja megmenteni. könyörgött a férfinak. A gyűlölet újabb hulláma érte el. hogy átfolyjon belém belőled. Ezt csak úgy teheti meg. A férfi kimerült volt. mindkettejüket a rájuk váró föld ölelésébe röpítve. vagy nem leszek képes megnyitni a földet. A férfi érezte a lány sikolyát visszhangozni a fejében. Raven mindent megtett volna. Tudta. Mikhail mellett megnyílt a föld. A lány próbált bátor lenni és nyugodtnak mutatni az elméjét. hogy a talaj feltöltse újra energiával. hogy sosem ment volna vele magától. akkor azt. Kicsim. kettévált. gyógyító talajként integetve Mikhailnak és a sötétség homályának rettenetét s csupasz borzalmat közvetítve Raven felé. milyen érzés az utálat. lassítsd le a szívverésed. Még erős mentális kötésük ellenére is nehéz volt összekapcsolódniuk. össze kell szednie az erejét. magához ölelve Ravent. Újra az életet választotta mindkettejük számára. hogy biztonságba helyezze magukat. utánamegy. Árnyékot érezve a lány elméjében. Kért. Mikhail csak szorosan tartotta.

ahogy a lány torka bezárult. addig. gyógyító vigaszának. hallotta a rettenetes halálhörgést. amíg olyanok voltak. kivéve engem. hogy egyedül nézzen szembe azzal. Nyugodj meg és érezz engem. hogy megosztja vele ezt a rettenetes terhet. csak egy pillanatra. teste elnyugodott. Érezz engem. érezz engem. Érezz engem. Add át magad nekem. Raven. nem vagy egyedül. A férfi érezte az első kapcsolódási izgalmat. borzasztó hörgéssel. . Mikhail visszautasította az alvás parancsát. A föld énekelt rajta keresztül. Érezz Raven. A férfi úgy értette. amit eltemetésnek gondolt. darabokra hullott. Hagyta. csak testetlen árnyéka önmagának. e helyett ébren maradt. Érezz engem. hogy rákényszerítette az akaratát. A férfi türelmes. mintha a sajátja lett volna. még érted sem. csendes. hogy érezhesse a föld erejét. Elméjében csak melegséget és szerelmet mutatott. keze a lány hajában. és úgy tűnt egy örökkévalóságig tart. Igazán nem tudom elviselni. A lány tombolt. A férfi hangja éles volt. hogy hol vannak. és átadta magát a föld nyugtató. hogy a talaj gyógyító gazdagságának. nyugodt volt a vihar közepében is. hogy a lány érezze az erőt. Zárj ki mindent. kicsim. A lánynak szüksége volt arra. kétségbeesetten küzdött a levegőért ott. Nem hagyhatta a lányt. fulladozni kezdett. melletted.A lány nem hallotta. Az lágy suttogással altatódalt énekelt neki. Raven. Raven. A lány elméjében a káosz folytatódott. hogy felfrissítse. és energiát adjon. mint vitorlák a hullámzó szélben. hogy higgyen a férfiban. Mikhail úgy érezte. haláltusája folytatódott. de nem hivatkozhatott arra. A föld megadta a szükséges nyugalmat ahhoz. Amikor a teste teljesen kimerült az értelmetlen sikoltozástól. A lány félelme túlságosan nagy volt az ő erejéhez képest. A férfi egy pillanatra lezárta elméjét. segíts rajtam. őrlődött. Mialatt a lány szenvedett. felszívta a talaj erejének gyógyító gazdagságát. kapcsolódj rám. Elnyelte a testét. Nem bírom ki. ahogyan a férfi is. ahol nem volt. Magadban. a nyugalom és a segítségnyújtás ígéretét. a lány próbálkozását. Mikhail. Érezz engem az elmédben. Hisztérikus félelme mellett még a férfi árulását is érezte. ahogy beléárad. szüksége volt az egyesülésükre. A lány gondolatai kaotikusak maradtak. a férfi elhatározta. hogy szembenézzen a lány gyötrelmével. körülötted. kitöltve a sejtjeit. parancsoló.

ő tudta. Raven nem válaszolt az ő gyengéd tudakozódására. Mikhail sikere kétes volt. míg harcoltak a szembeszegülőkkel. Még ha össze van is veled zárva. A nap a zeniten járt. hogy a föld mélyében fekszik eltemetve. és mit kell tennie azért. hogy segítsen neked. Belekapaszkodott Mikhail elméjébe. egy másik tudat fodrozódásának az érzete. Jól vagy. Kérdőjel. Nem számított. akinek a hűségemet adtam. Olyan jól ismerték egymást. rajtad keresztül. hogy kizárja félelmét. Te vagy a családom és . emberi korlátai felülkerekednek a vágyán.Raven tudta. de már harcolni sem a helyzete ellen. és az összes kárpáti harcos gyenge volt. egy megnyíló szem lenne mellettük a földben. barátom. Gregori ezt nem kérdezte. A lojalitásom mindig veled lesz. Engedd meg. hogy az őrület határán van. Te vagy az egyetlen személy a bolygón. a tudatot. hogy elmeneküljön annak valóságától. Mikhail. hogy emelkedik mellette egy erő. ám a közöttük levő kapcsolat erős volt. Az asszonyodnak alvásra van szüksége. Tett néhány kísérletet. nem volt képes elfogadni a föld erejét. testetlen az elméjében. Erőteljes. összekapcsolta vele az elméjét. Mikhail. A lány könnyű volt. hogy Gregori Ravent aludni küldi. Mindig is rettenetesen félt attól. Volt valami hideg fenyítés az elméjében. és Mikhailt megdöbbentette. Gregori volt az ő gyógyítójuk. Raven és ő mélyen a föld belsejében voltak. Megbízhat Gregoriban? Gregori ereje fenomenális volt. Igen. Gregori. Nem fogja túlélni ezt a napot. Gregori nagyon messze volt tőlük. a hatalom látszatát adja majd neki a lány felett. Férfi. nincsen szüksége levegőre. hogy egy bezárt helyen legyen. Hogyan tudott végrehajtani Gregori ilyen tettet? Ez hihetetlen. mivé vált. olyan volt. A lény megérintette őt. Meg sem mozdult. Mikhail ezt észlelte. Nem voltak egyedül. és önfegyelme minden morzsáját arra irányította. legyőzte saját hitét is. hogyan tudott vele kapcsolatba kerülni. Ha ő azt mondja. még a múlt legendáiban és mítoszaiban is ismeretlen. hogy Raven képtelen megmaradni a föld alá temetve. mint egy kereső kristály. hogy igen. A férfi csak mint összekuporodott kis lényt érzékelte az elméje sarkában. Mély. mire tudatára ébredt. igazán megdöbbentette. hogy élni tudjon. a rettegést. az együtt töltött évszázadok alatt. És meg tudod csinálni? A távolság ellenére is? Biztonságosan el tudod altatni? Elvenni a gyötrelmét? Nem lesz semmi hiba? Mikhail kezdett hinni a dologban. hogy segítsek. humortalan nevetés. hogy Mikhail azt mondta. Némi időt vett igénybe. Az.

hogy megbízhat benne. megállt. Gregori. amit csak a talaj adhatott. ami biztosította Mikhailt. Egy gyűrű jelent meg a hold körül. hátborzongatóan csendes. Aludj te is. Nem tudok mást tenni Mikhail. Amint a hold felkelt. eltakarták. Szorosabban magához vonta Ravent. és hiábavalóan próbálta eloszlatni a füstöt. Nem kell őrködnöd felettem. A szél megtapogatta a fekete hamut. ha zavarni akar valaki. vagy valaki más nem ad nekem életpárt. Gregori. naranccsal és rózsaszínnel sávozva. Az égbolt színe vérvörös volt. Gregori sosem engedett meg olyasmit. Mikhail próbára tette a megérzését. amikről soha nem is fognak tudni. Két farkas szagolgatta a maradványokat. Szüksége volt erőre a megtorláshoz. Ragaszkodás és sajnálat áradt szét benne és keveredett össze. Amíg az asszonyod. Raven lélegzete halk sóhajjal elhagyta a testét. hogy ne szenvedjen tovább emberi korlátai miatt. hogy a közvetlen veszély elmúlt fölülük. Nincs kétségem. Az életpárodat a mi embereink halálszerű alvásába küldöm. Van egy olyan érzésem. amiről nem volt meggyőződve. meghajlította az ágakat. Sosem fogom tudni visszafizetni az adósságomat. Ködpamacsok kavarogtak alacsonyan föld felett a fatörzsek és bokrok körül. Úgy tekintek rád. a felhők. addig te vagy az egyetlen. az elszenesedett gerendákat és megfeketedett köveket. intő jelként. mint az életpárom apjára. kihagyott egy dobbanást. mintha Gregori már tudná. hogy a helyzet súlya megköveteli. mint könnyű fátyol. Mikhail megengedte magának is az alvás nagyszerűségét. A nap sokára tűnt el az égről. ami Mikhail Dubrinsky egykori házából megmaradt. aki köztem és a sötétség között áll. A szíve lelassult.a barátom egyben. Valami olyannak a nyoma volt a hangjában. megbizonyosodva. hogy lehetősége legyen visszanyerni tökéletes és hatalmas erejét. Az egyetlen okot mondta. Elméje bezárult a tátongó rettenet elől. még ha akarnék sem. Gregori visszavonult. Gregori válasza szándékosan tétova volt. teste átadta magát a gazdag talaj gyógyító erejének. mint nehezen kezelhető. Tudni fogom. égnek emelték az . hogy Raven lánya több lesz. mindazt. adósod vagyok. Már eleget tettél az embereinkért. Mikhail. kész vagyok a kihívásra. amint ő is leállította lélegzését. Gregori parancsa elől lehetetlen volt kitérni. olyanokat is. hogy a vágya teljesülni fog. átadta magát a földnek. A könnyű szél lustán eltolta a felhőket. Az erdő sötét volt. Köszönöm.

hogy Gregori és Jacques a föld fölött vannak. kis bizonytalanságot tapasztalt.orrukat. hogy rettenetes megpróbáltatására emlékeztessék. majd kiszimatolták a két homályos alakot. aki elég ostoba volt ahhoz. nem akarván szembesülni a pusztulással. hogy elhomályosítsa Raven rettenetének hangját. A páracseppek lefolytak a fákon és összegyűltek. hihetetlen sebességgel. ami még mindig a fejében csengett. tűzoltók. Levegő nyomult a tüdejébe. Szárnyak ragyogtak fel a hold pislákoló fényében. hogy fenyegesse. majd felemelkedett újra. mint egy halotti lepel. Addig. élettelenül. egy hosszú pillanatig a szíve közelében tartotta. Mikhailnak szüksége volt a repülés szabadságára. Lebukott a föld fölött. Pár percen belül elhalt az üvöltés. A tüzet eloltották. Érzékelte. Hatalmas volt a kísértés. amely a sötét erdő felett körözött. Mikhail Raven felé fordult. A föld alatt két test feküdt mozdulatlanul. mintha nyílpuskából lőtték volna ki. ha szükséges. mielőtt feloszlott a ködben. aztán a bozótnál elkanyarodott. s miközben kiemelkedett az éjszakai levegőbe. Az állatok eloldalogtak. vagy kárpáti nem volt a környéken. míg egy hatalmas farkast formáztak. olyan alacsonyra zuhant. Majd kitört a földkéregből. Mikhail megerőltetés nélkül futott. biztos. bánatukat énekelték ki magukból. hideg testét. emberi lény. hömpölygött. Nem volt rá szüksége. Annak az otthona semmisült meg. amíg teljesen ki nem kerül a föld alól. Egy hosszú. nyomozók és kíváncsiskodók már rég hazatértek. felemelve egy hatalmas baglyot az égbe. Az erdőből a többi farkas válaszolt. ha alszik. Az erdő teremtményei összekuporodtak vackukon. Visszatrappoltak a sötétedő erdő mélyébe. Erős. amennyire csak mert. Jóval elmúlt már éjfél. hogy jobban meg tudja Ravent védeni. átszellőztette a testét. amikor képes volt. Majd a csendben egyetlen szívverés dobbant. A csend újra betakarta az fákat. aki sokat jelentett nekik. A férfi magához szorította mozdulatlan. hogy Gregori parancsolja az ébrenlétbe. szétterültek jó méteres szélességben. A két farkas körözött az elszenesedett romok körül. valami fenyegetőt érezvén a két halálos figurában. kilőtte magát az égbe. Sötét szem pattant fel. a fáknál átügetett a réten. és Mikhail szétnézett maga körül. Egy pillanattal később. és suhant. Ravennek a legjobb az volt. . de ez önző és bizonyára nem a lány érdekét legjobban figyelembe vevő megoldás. és gyászosan üvöltöttek. mély szisszenés jelezte. Senki más. akik vigyázón készültségben álltak a kovácsoltvas kapu mellett. hogy a tüdő működni kezdett. Vér áramlott. ellenség után kutatva.

mondta Mikhail egyszerűen. Egész teste. Jacques lassan kiegyenesedett. Jacques odalépett Mikhailhoz. Habár az arckifejezése üres volt. A szülei szerepelnek rajtuk.Romanovot kórházba vitték és nyugtatózzák . viselkedése erőről és fenyegetésről beszélt. amiket kiszedtem az elméjéből zavarosak voltak. .Amikor az elméje már tiszta és nyugodt volt. .kérdezte Mikhail. árnyékos arca kifejezéstelen. . . ön. Tökéletesen mozdulatlan volt.és közveszélyes. hogy Raven kinevetné őket. A szeme ezüst hasíték arca gránitmaszkjában. Ellenségei nem menekülhetnek. visszatrappolt a megfeketedett romokhoz. tökéletesen felöltözve.Ujjlenyomatok. Legnagyszerűbb gyógyítójuk.Tudjuk semlegesíteni az embereinket fenyegető veszélyt? . hogy te és Raven távol voltatok néhány napig. A jobbkeze. A képek. mindkettőjük szemében mély bánat ült. Majd lassan felemelkedett. hogy őrült. .válaszolta az igazsághoz híven Gregori.számolt be halkan Jacques. Nyilvánvalóan ő fedezte fel a holttestét. A felszín alatt kavargott. . mindannyian felháborodtak a történteken. fakó ezüst pillantásával. és fivérei felé indult. a nyers fenyegetés. aminek ő is része volt. . ragaszkodását próbálta kifejezni. méretei egy vastag fa törzsével vetekedtek. Nagyon népszerű vagy a falusiak körében. Már drogok hatása alatt állt Mikhail. Gregori leguggolt.Köszönöm. megzavarva az erdő és a levegő harmóniáját. Tűz. Tökéletesen tudatában volt. és megdörzsölte. amit talált.De Romanov már szétküldött néhányaknak valami átkozott bizonyítékot.Azt mondtam a városiaknak. a nyughatatlan élőhalott vadász. Szikla alakja nyugodt és nyers maradt.Minimalizáltuk . Muszáj felkészíteni magunkat az ostromra. hogy eljöttetek . különösen az anyja. A fivérek egymásra néztek. A legöregebb barátja.Bizonyítékai? . a természetben minden. mint aki már órák óta várt.Gregori megvizsgálta fölöttük az eget óvatos. fotók. A házad. Az orvosok azt hiszik. érzi jéghideg dühét. Összekapcsolódásuk rövid és kemény volt. . két tölgyfa ölelte meg egymást. Bűntudat. maga volt a folyékony erő. Veszély áradt Gregoriból. . Mikhail érzékelte . Gregori. felöltötte megszokott férfi formáját.Gregori megvonta széles vállát. Örökre meg fog változni az életünk. Kezét a tarkójához emelte. Mikhail tudta.

könnyített torka szorításán. Újabb háború. . Itt vagy.Hozd a felszínre. Raven ibolyakék szeme a semmibe nézett. könnyű volt egy magafajtának előállítania. nem akarván látni Mikhail arcán a szánalmat. Még több gyilkosság. Semmiképpen nem ébreszthetik fel a földben. az hideg sírnak tűnne a lánynak. Miután Raven biztonságban a karjaiban volt. Raven. Gyönyörű az éjszaka. vad és zabolátlan. . hogy a lány az önuralmáért küzd. a felszín alatt örvénylik. a szelet. kétségbeesetten küzdött. mielőtt felébresztem. Mélyen belélegzett. ami hagyta.Szándékosan ejtette ki hangosan a szavakat. A hideg éjszaka lassan csodát tett. megültek a hosszú pillákon.mondta Mikhail hirtelen. Mikhail arra gondolt. hogy egy évszázados férfi rövid ideig szabadnak érezze magát. Gregori elnézett. Lassanként a teste felengedett. érezve. szája a lány fülét érte. öltöztesd fel. . Minél gyakrabban gyilkol egy férfi.Asszonyod nagyon törékeny . Jacques és Gregori az erdő felé húzódtak. mint rossz hírét kelteni. . amennyire csak lehetséges. Gregori tisztán olvasott szándékaiban. Mikhail magához szorította.Érezd a levegőt a bőrödön . nem fogott fel semmit a mondottakból. Természetes anyagból készülvén. Zavarodott volt. biztonságban a karjaimban. Ravent biztonságba kell helyeznünk és őriznünk. Tekintetük a reménytelen felismerést tükrözve találkozott. Könnyek csillogtak drágakövekként a szemében.Érezd az éjszakát. így a lány érezhette a védelmező hatalmas erőt. küzd a szabadulásáért. megnyugodott a férfi ölelésében. pánikban. Gregori. Mikhail gyengéden megérintette az elméjét. . Az erőszak volt az egyetlen dolog. reménytelen világban. színek és illatok beszélnek hozzánk.rendelte Mikhail halkan. kétségbeesetten próbált levegőt venni égő tüdejébe. Raven fulladozva. . Mikhail bólintott. míg megoldjuk a problémát . Kék farmert és hosszú ujjú pólót húzott rá. és olyan kicsire húzta össze magát.benne a szörnyet. a veszély annál nagyobb erővel suttog a fülébe és hívja.Itt vagyok veled.figyelmeztetett Gregori halkan. torkát markolva ébredt. .Mielőtt bármit tennénk. amennyire csak lehetséges volt. Ez önmagában rettenetes hajtóerő volt egy sötét.Nincs más választásunk. hogy magára hagyják Mikhailt. hogy emberinek hangozzon. hogy amerikai emberi ruháit adja rá. . . hogy vámpírrá váljon.

hogy ad neki elég időt arra. életre buzdította. A három erőteljes férfira nézett. leült mellé. Hallottad őket korábban? Siratták Mikhail elveszett otthonát. A lánynak megvan a kellő bátorsága.Engedd meg. hogy feldolgozza. és majd vigyázzák a farkasaink. mint az eddigi. és Mikhail elhatározta. de jól ismerte Ravent. Együtt fel fogjuk építeni az otthonunkat. üdvözöl. . . hogy törölte az emlékeit. Egyszerűen ki.Igazad volt.Nem szereti az ilyesmit. amikor Mikhail nem válaszolt. . gyengéden megcirógatta finom arccsontját. Mikhail újra megérintette az elméjét. . Nem lehet hazugság egy életpár között. Felsóhajtott. hallod? Olyan sok szépség van a rovarok énekében. Előrehátra. Mikhail miért nem teszi meg a nyilvánvalót. ráfektette a homlokát. koncentrált a feladat működésére.Kicsi nővér. igénye az erőszakos megtorlásra. .Hív minket az éjszaka. Keresünk egy helyet. tudja mi a jó és a rossz.Biztonságosabb helyre akarlak vinni. Nem beszélt. megtöltjük szerelemmel. . A lány fontos mindannyiunknak. és valóban nem értette. A lány pislantott. a képességet gyakorolva.Eltüntethetnéd a rossz emlékeket ..Jacques emelkedett ki a fák szélétől Gregorival az oldalán. Amikor Raven nem nézett fel rá. Mikhail keze megkereste a lány rózsaszirom lágyságú arcát. . csak egy vékony fonal kötötte a valósághoz. Nem talált hibáztató.javasolta Gregori. hogy meggyógyítsam. A férfi jéghideg dühe. próbált túlélni mindent. Nyisd ki a füled rájuk. az éjszaka teremtményeiben. A lány lelke darabokra tört. .Nem tudna róla. Reszketett. Raven nem emelte fel a fejét. elvesztette a józan eszét.Gregori hangjának egy kis éle volt. . Gyönyörű otthona elszenesedett romjaira mutatott.A maga módján szeretné ezt végigcsinálni. elveszett pillantással nézett Jacques arcába. Ritmikus. Az ismerős ruhák és Mikhail jelenléte valami vigaszt nyújtottak neki.Mikhail nagyon is tudatában volt. A farkasok csendesek ma éjjel. valahova távol innen. Továbbra is csak egyszerűen be. szinte hipnotikusat. Szükségtelenül szenved. kényszerítő tónust használt. hogy Gregori azt hiszi. Raven felhúzta a térdét. Most csendesek. vagy elhagyásra utaló gondolatot. ringatta magát. mintha öntudatlan lett volna.és belélegzett. . Nem köszönné meg neki. amin keresztül kellett menniük. Mikhail. erősebbet. . kezét a vállára tette. ha megtudná. kicsim. .és kilélegzett. mélyen bent az erdőben.

Valami biztonságos helyre viszünk téged. régóta osztjuk meg egymással a remény nélküli üresség sötét éveit.Mikhail és én össze vagyunk kötve.hangja mély és dallamos. igényét arra. Ő volt a törvény önmaga felett. én is érzékeltem. . hogy közétek való volnék. . komolyan nézett vissza rá. Gregori elméje pedig szigorúan zárt volt előlük.Távol voltál tőlünk.Te segítettél nekünk. Gregori sápadt arcában összeszűkült az ezüst szempár. gyógyító kádencia. Ravenben határtalan a könyörület. mégis elértél engem és elvittél abból. és te tudtad. Mikhail és Jacques azon vették észre magukat. és megkísérelt egy halvány mosolyt.Lágyan szólt. . Hosszú szempillája verdesett. Olyan édes. . hogy az nyugtatóan átsöpörje a lány elméjét. Raven rácsüggesztette pillantását egy hosszú pillanatig. .Minden megvan benned.Örömmel töltene el. a remény felé tereljék. hogy Gregori élete. ahogy én . Nehéz volt neked. Csillapítón. . . . rideg vonásaiból alig lehetett olvasni.Hangját szándékosan elmélyítette. A nap magasan járt. .Bárcsak ti hárman is láthatnátok magatokat. ahogy annak idején Mikhailnak tettem. Hangja még egy oktávot mélyült.Tökéletesen illesz hercegünk életpárjának. veszélyes ember. amikor egy kicsit én is annak érzem magam. egy sötét. Mikhail a lány válla köré csúsztatta a karját. Nyelve hegyével megérintette telt alsó ajkát. . hogy úgy kezeltek. mint egy törékeny porcelánbabát. Raven megtört pillantása Gregorira siklott. de mégis képes voltál segíteni nekünk. az őrület tátongó szakadéka szélén. mint a víz folyik ki az ujjai közül. hogy ők is meghajlanak kényszerítő szándéka előtt. Habár lelke összetört és zavarodott. szeme a bíbor árnyalatáig sötétedett. Mikhailt a lány iránti szerelem és büszkeség öntötte el.Ujjai Mikhailba kapaszkodtak. és én felajánlom neked hűségemet és védelmemet. Raven határozottan. Talán te reményt adsz mindkettőnknek. hogy a világosság. amit már nem voltam képes elviselni.A lány ibolyakék szemében tudatosság csillant. . szemét nem vette le Gregori arcáról. szeme először ragyogott fel. Mikhail arcát fürkészte. amire egy havasi asszonynak szüksége van mondta Gregori gálánsan . hipnotikusan. képtelen megragadni. különösen akkor. . a lány felismerte benne a küzdelmet a túlélésért. Mosolya most őszintén villant.Nem hiszem. Mikhail nem mondhatta el neki. de Mikhail bennem van.Hangjából fenyegetés áradt. . mintha gyerekhez beszélne.

Raven ellenkezés nélkül lépett be a kunyhóba. hogy megtegye. A lány elfogadta.ajánlotta Mikhail gyengéden. amit a szellő közvetített. . A lánynak szüksége volt a közelségére. Gyertyák lobbantak fel. úgy mozogva. amiért a lányra bízza a döntést. a falak közelében is. Felemelte a fejét. az érintésére. annyi kényelmet teremtve. Egyikőtök sem tudja megtenni helyettem. hogy megcsókolja a férfi kék árnyékos állát. Érzékelem. A porréteg eltűnt egy kézmozdulatra. hogy őt elégedetté tegye. Mikhail mellé emelkedett. Odahajolt. sötétnek és elhagyatottnak tűnt. milyen nagy kísértés a férfinak. Teste szorosan hozzásimult. megnyugtatásképpen. Raven rávillantott egy kis mosolyt. Mindegyiket. Kívülről kicsinek. csak szeretetet talált és annak a vágyát. az ágak minden különálló lebbenése könnyített szíve rettegésén. Vastag fák övezték. szilárd testének valóságára. ahogy keresztülvágtak az erdőn. Gregori volt a testőrük. ahogy próbáltok megvédeni. sem az.Tudod. de nem vagyok gyenge. kicsit távolabb lökte a félelmetes emlékeket. hogy szeretem megtartani az emlékeimet. Egyszerűen csak időre van szükségem ahhoz. de elhessegette. Minden rovar. amennyi . Raven élvezte a puha levelek érintését a lába alatt. Egy órát sétáltak. léptük lassú és kényelmes. A fahasábok lángra kaptak a kandallóban. Amikor a lány megérintette az elméjét. hogy érezze a szelet. . és fa illata töltötte meg a szobát. hogy félretegyem emberi kötelékeimet. hogy segítsen neki lábra állni. mélyeket lélegzett. ismerem a gondolatait. a bozót minden reccsenése. A kunyhót sziklák közé rejtették.Imádom. elméjük nyugodt. együttesen mozgott. nem érződött türelmetlenség bennük. Jacques és Gregori alakították át a kunyhó sötét belsejét. A három tiszteletet parancsoló alak körülvette a legkisebbet.őbenne. karja menedékébe vonta. ami éjszaka várt rájuk.Teljesen el tudom tüntetni őket . amit érez. Mikhailt éhség gyötörte. hogy minden titkot magához vegyen. Tudatában volt annak. . s hogy a másik kettő őrültnek gondolja. figyelve a levegőt. habár próbálja őket távol tartani tőlem. Jacques régi vágású gavallérként nyújtotta ki kezét Raven felé. a földet. magamnak kell. Gregori és Jacques gyorsan mozogtak a kis épületben. hogy teste folyamatosan elzárja hercegüket és életpárját. Mikhail finoman vezette a lányt a szűk ösvényen egyre mélyebben az erdőbe és egyre magasabban fel a hegyekbe.

A tieid.Küldött egy gyenge mosolyt felé a válla fölött. Majd visszavonultak az erdő védelmébe. vádaskodást. hat nap alatt. nem egy gyönyörű asszonyé. Mikhail élesen lélegzett. hogy amit mondasz. Az emlékek hasznos dolgok. ott. ujjaival átölelte a tömör fát.Boldog vagyok. hogy kitörölje a lány emlékeit.Soha többet nem akarom azt tenni mondta határozottan. habár én még mindig azt tartom. hogy eltávolodjon kicsit Mikhailtól. . . mégis próbálta megkímélni Mikhailt. apró kívánság. az elvesztett múltat. hogy tetszik. mégsem volt képes rávenni magát. Még mindig nagyon gyenge volt. szexi. . a talaj fogadja be. Ha majd erősebb leszek. amit mond.Ne légy miattam szomorú.csak lehetséges volt ilyen rövid idő alatt. és komoly szemmel tanulmányozta a férfi barázdált arcát. Nem fogom tudni.A lány az ablaknál állt. az égnek. . ne tegye. hogy magukra hagyják Mikhailt és Ravent. a hegyek között. hogy a férfias ruhatár része. hogy képtelen volt megkímélni Ravent a gyötrelemtől. az állatoknak. . Tudott parancsolni a földnek. hogy nézd el ezt a hibámat.Elég értelmes vagyok. Az agyam elfogadja. hogy mindent magadra veszel. . .A vérünket és végül a testünket is. hogy a férfi tudja. mélyen az erdőben. és arra kérlek. Ártatlan. mivel a lány arra kérte. Karját a lány nyaka köré fonta. Raven felemelte a fejét. hogy ne azonnal válaszoljon. Szorosan tartotta. A sebem egy éjszaka alatt begyógyult. amennyire csak lehetséges volt. . Sajnálta az otthonát. Abban reménykedtem. a könyveit.Csak azért. csodálja is. és hagyd abba. Megérintette a szék háttámláját. halálos sebek. Raven keresztülvágott a fapadlón. Magamtól is tudom. de leginkább azt. Nem tudom. A fa ismerős tapintása csökkentette remegését. . a kis kunyhóban. Rejtélyes. csak szerelem ragyogott benne.Köszönöm. Kék szeme mélyén Mikhail nem talált dühöt. hogy megmosolyogtatlak vele. Mikhail. szeme a kinti sötétséget vizslatta. . ahogy a szél a leveleket sodorta. Azt akarta. ártatlan és oly törékeny volt. komolyan gondolja. Nagyon gyengéden elsimította az aggodalom mély árkát a férfi homlokán. Mikhail. De mégsem akarom többet átélni. mert olyan fájdalmas képet vágsz. a farmert. A férfi átszelte a közöttük levő távolságot. Mikhail. Majd óvatosan megválogatta a szavait. Raven figyelte. az igaz.

Tisztán. ami a lányt is foglyul ejtette. és talán közelebb kerülök a dolgokhoz. Egy szirén suttogása. A lány érzékelte a szerelmet a férfi szájának nedves sötétségében. Selyem és gyertyafény. bátorság és könyörület vegyüléke. A lány húzódott el elsőként. egy szívdobbanásnyi pillanatig csonttalan. odaszorította kicsi testét a maga kemény alakjához. A férfi minden izma összerándult. a szeretett. Könnyű volt megérezni Mikhail mardosó éhségét. Éhség támadt bennük. A szája a férfi bőrére simult. A nyelve megízlelte bőrének szerkezetét. az első találkozásunk óta. Azonnal szikrázni kezdett a levegő körülöttük. Mikhail a kezébe vette az arcát.előveszem őket és megvizsgálom. Minden egyes lépés előtt volt választásom. A teste tápanyagot kívánt a kimerítő megpróbáltatások után. hogy foglyul ejtse szájával a lányét. hogy miken kell majd keresztülmennem. éles. Habár a férfi szorosan magához rántotta. emésztő. szendergő. hogy hogyan kell magunkat megvédeni. hogy nem vagy felelős a boldogságomért és az egészségemért sem. Mikhail . mézes forrósága melegítette a férfit. érzéki csábítás volt a férfi fekete pillantásában. A lány a szépség csodája volt. férfias vonásokra. az éhség vörös köde. A férfi mosolya elolvasztotta a szívét. .Szeretlek. . Felemelte hosszú szempilláit. érzéki csókot nyomott a férfi szájára. fejét magához rántotta. Raven beleolvadt a férfiba. gőzölgő szex. a szívemben. Ha még egyszer meg kellene tennem. szerelmem. forróság és éhség pulzált benne.suttogta a férfi torkának.Tudod. akkor is habozás nélkül így tennék. Beszívta illatát. a elmémben téged választottalak. a szívverésük. Raven megfogta a kezét. A teste megfeszült. majd végigvándorolt a pulzáló ütőéren a nyakán. az emberi törékenység. tudván. Szája. és szinte kicsordult belőlük a vágy. keze a férfi ingének gombját fogta. Szatén és forróság. Téged választottalak. a szája szeretetteljesen továbbra is csak a félreismerhetetlen igaz szerelem ízét hordozta. Mikhail ujjai a lány selyem hajában barangoltak. várakozás. Forrón áradó vér zubogása hallatszott. az izmait cirógatta. lehajtotta a fejét. Vágy söpört rajta végig. Mikhail megmarkolta a lány haját. mintha az örökkévalóságig akarná így tartani. Raven megpuszilta a nyakát. és kitöltötte. az éjszaka vad rejtélyeit. forróság és tűz terjedt az elméjéig. . ruganyos volt. megnézem minden oldalról. mint selymes láng közelített a lány melle felé. Humor és jó adag szkepticizmus volt a gondolataiban. Belül a rettenetes sóvárgás nőttön-nőtt. mint a futótűz.

Keze átfogta a lány szűk bordáit. szándékos gyötrelmet okozva lustaságával a várakozó mellbimbóknak. A férfi szája lány szájának lágyságát ízlelgette. azt akarta. hogy ő is égjen. Fogak karcoltak Raven lapos hasába.suttogta a lány az igazságot. erre Mikhailból mély morgás tört ki. A férfi örömmel fogadta a lány vad válaszát ostromára. olyan volt a hangja. Keze lecsúszott a férfi ingének elején és lejjebb. .Ez veszélyes. melle melegítette a férfi sima mellbimbóját. és félredobta. igazin és élőn. hátravetette a fejét. mielőtt lejjebb haladna. üdvözölve a zabolátlan vadállatot. A lány teste megfeszült. ami a lány sebezhető torkából kiszabadult. simogatva. nagy gonddal. miközben a forróság megkönnyebbülésért ordított benne. mint bármire eddig. hogy megkeresse a nadrág cipzárját. a birtoklási vágy moraja. A lányon nyirkos forróság rohant át. a rekedt.Mint a fekete bársony. kicsim. hogy érezzelek magamban. felajánlva magát forró szájának. Amikor letépte róla a vékony anyagot. Jobban vágyom rá. . amikor a férfi a térdére ereszkedett. sebezhető torkát. lassan. Mélyen magamban akarlak érezni. Az érintés lángokat küldött minden idegvégződéséhez. támadón. birtoklón felmordult. a nyers vágyakozás csupasz morgása válaszolt a lány csábító érintésére. nekifeszült a férfinak. . kutató nyelvet. széttépve a lányon az ellenálló farmert. cirógatva. ahol az ütőér őrjöngve pulzált. A lány felkeltette a vágyát.Vágyom rá. . Érints meg mindenhol. Figyelmeztetés nélkül Mikhailból kitört a szörny. artikulálatlan kiáltásra. Raven felkiáltott. Mikhail. a bársonyos forróság illata átmosta. mint vad fájdalom. ahol gerjedelme épp kitörni készült. Nyöszörgése kérelem volt a férfi felé. A férfi zihált. felajánlkozón mozdult. Érints meg. Mikhail lerángatta magáról az inget. várta a rohamot. Gyönyörben mormogva égett a férfi teste. s így állát oda tudta dörzsölni mellének lágy domborulatához. Nyelve megsimította nyakának törékeny vonalát. és elviselhetetlenül érzékennyé vált. Birtokba akarta venni a lányt. hátrafeszítette a testét. felkiáltott. nedves.Vágyom rád . Vágyott a gátlásoktól mentes markolászásra a hajában. A vékony pamut alsóneműn keresztül érezte a forró. Amikor a férfi szája forrón és izgatón megközelítette a keblét. a lány nekinyomta testét a férfi mohó szájának. megperzselődött. A lány teste nyugtalanul. ő is esztelenül vágyjon rá. A férfi felhasította a vékony anyagot.. A férfi kemény. forró és vad teste kiszorította Raven fejéből a hideg föld emlékét.

A férfi teste megfeszült. Még sosem kérte a férfi vérét. és tudatta a lánnyal a parancsoló kívánságot. hogy férfi tökéletesen kitöltse. magja. . vágyának határára röpítette. megragadta. mint egy drogfüggő. egyetlen erős lökéssel birtokba vette. bársonyos szorításban. Hátravetette a fejét a maradéktalan gyönyör-fájdalomtól. a hang elviselhetetlenül megkeményítette a testét. Bőre fájdalmasan forró volt. nedves szájának forró szaténsimasága szinte az őrületbe kergette. Raven pedig belemélyesztette a fogát. A lány mély. Egy morgással a sarok felé vitte a lányt. hihetetlenül keménnyé vált. vágyva arra. Fehér forróság és kék villámlás csapott a férfi testébe. akinek teste erőteljesen hullámzott. A lány térdre esett. és a kérés önmagában is olyan izgató volt. Amikor a lány eleget tett ennek. mégis lassított a tempón.Táplálj engem. Raven ragaszkodón tapadt hozzá. Raven körme a férfi fenekébe vájt. amennyire csak lehetséges volt. édes gyötrelemben.A saját neve visszhangzott a fejében a lány artikulálatlan könyörgés gyanánt. még az előzőnél is. Raven felkiáltott. amíg hímtagja ki nem szabadult és nekifeszült. A lány nyelve a férfi torkát cirógatta. mialatt magadévá teszel. Odaszögezte szinte. minden lökés viharos és agresszív volt. harapását érzékeny bőrén. miközben a lány nyelve az ütőerét simogatta. nyelve a mellét pásztázta. még többre vágyva. Csípője őrült ritmusban mozgott. a lány szája és testének bilincsként szorította párjáét. Mikhail. amire szükséged van . vadabb és őrültebb. le a padlóra.suttogta igézően. Ő következett. és én is megadok neked mindent. Állati morgás tört fel a férfiból. hogy beléhatolhasson. felajzottan. Teste követelte az érintését. alig bírta megállni. Mélyebben hatolt a tüzes hüvelybe. A férfi szándékosan egyesítette mozdulataikat. mint a nyelve rajta. A férfi ódon vérének forró. érzéki. Hirtelen már nem bírta tovább. életfolyadékát. . édes szaga keveredett pézsmaillatukkal. hogy mi mindent képes művelni a férfival. vágyva a behatolást. szája selyem forróságát. incselkedő nevetése visszhangzott a férfi elméjében. Elrántotta a lányt. Selymes haja érintése a combján szinte elviselhetetlen volt. hogy érezze a várakozást. esszenciája a lányba ürült. Most Raven uralkodott rajta. érezvén. és ő örvendezett. a térde közé furakodott. kitöltve a lány bársonyos asszonyi alagútját olyan mélyen. lehúzta a férfi nadrágját. ahogy táplálja a vérével. Erő növelte az éhségét. hogy fel ne falja a lányt.

majd az állát dörzsölte. nyújtózkodik. nedvesen. Raven a férfi nevét mormolta. Lehúzta a férfi fejét a magáéhoz.Akarom. könyörtelenül hatolt egyre beljebb. incselkedve. a lelkéhez.Igen. A férfi álla a lágy domborulatot dörzsölte. Testiség ötvöződött tiszta szerelemmel és a lelkek tökéletes egyesülésével. testében a gyönyör szétrobbant. a völgy mélyére hatolt. megosztva vele a vér édes ízét. hipnotikus. elvette a lány életadó nedvét. miközben szája forrón. darabokra tört az égető eksztázisban. egyértelmű kívánsággal. mintha még sosem érinthette volna Ravent. minden izma sziklakemény és kínzó vággyal teli. lebegett az ütőere fölött. Orrát a mellének dörzsölte. bőrt és elmét osztják meg egymással. Éhsége rettenetes volt. forró csókokat nyomott az érzékeny bőrre. ugyanúgy. több mint sóvárgás. kérlek. Nyitott szájjal nedves. Csípője tovább hajszolta. közel vonta a lányt. . lassú és mély. Tekintete a lányéba kapcsolódott. Gyors és kemény. nyelve lesiklott a torkán. vágyva a tüzes. Beborította a halmot. amit a férfi diktált. meghosszabbítva a vágyát. Mikhail felemelte a fejét. a lány vére kitölt minden egyes sejtet. tökéletes egyesülésre.suttogta az sürgetőn. csípőjét csábítón megemelte. követte a ritmust. A férfi érzékelte. mélyen és keményen belemerülve. mialatt teste birtoklón és agresszíven magáévá tette újra. Belemerült. hogy hihetetlenül megkeményedik. erősen rázárult. Veszélyes. kiüríti a lányt. az elméjéhez. A lány magához rántotta. hogy száját az övére tapaszthassa. melléhez szorította a fejét.A lány nyelvének simítása utórezgést küldött mindkettejüknek. a fájdalomtól a lány teste megrándult. A férfi önuralmát félredobva mélyet kortyolt a lány selyem szájából. átszúrta a melle fölött. karjában tartotta. cirógatott. ahogy a lány tette vele. A férfi azt akarta. . dagad. Mikhail. Mosolya csábító. átadva magát neki. még többet akarván. hogy örökké tartson a pillanat. teste maga volt nyers a férfierő. több mint bármi. amikor egyazon testet. a férfi éhsége kielégíthetetlen volt. . tantaluszi kínokat okozva. majd összetapadva feküdtek. Agyarak vájtak belé mélyen. elméje is egyesült vele. szeme szendergő. duzzasztja a férfi erejét. amit eddig megtapasztalt. csípője a férfihoz feszült. a férfi teste beborította a lányét. minden egyes lökés tökéletes gyötrelem. Édesen veszélyes. Raven a haját simogatta. nyelve simogatott. izmai kemények. A férfi foga megcsillant. Ivott a lányból. igen .

Azt hiszed.A lány felkönyökölt. hogy itt hagyod Jacques-ot testőrként nekem. Ez tragédia.Van neked fogalmad arról. egymásba olvadva. . Raven a férfi mellett feküdt. . A férfi lehajolt. Nagyszerű és igazságos embernek tartalak. torkára. .Azt szeretném. de tudta. hogy felülemelkedsz ezen. gyengéden. .A lány szeme ellágyult. Egy borzalmas. A férfi ujjai gyengéden elsimították Raven sűrű haját. Csókokat záporozott a keblére. . hogy megvesd Romanovot.Legördült a lányról. hogy elutasítja azt az életet. Átszellemült mosoly jelent meg ajkán. . s ez lenyűgözte. majd rátalált a szájára finoman. amit én nem helyeselnék. hogy félig még fel van öltözve. mit tervezel vele ma éjjel. Nem volt kétsége afelől. de én hiszek benned. hüvelykujjával cirógatta. A lány hosszú szempillái megrebbentek. mennyire szeretlek? . hogy tudjam. Rudy ifjú még.Azt gondolod. hogy valami olyasmit szándékozol tenni. nyelvétől a lány mellbimbója kemény csúccsá vált. összetörte szülei brutális halála. hogy Raven szereti. Mikhail megtanulta. nyomon követett egyetlen csepp vért a melle halma fölött. . felmelegedett. Bármit is talált. zavarodott és dühös. mindenestül. Minden jogod megvan rá. tüzes darabokká robbanva. sötét szeme fekete lett a hirtelen fellobbanó vágytól. vékony fátyolként a mellén. hogy megvédjen. A férfi belseje forrón összerándult a látványra. A lány ezt a pillanatot választotta ahhoz. . ne aggódj miattam. összeroppantotta.Csak mert olyan dühöt táplálsz Romanovval szemben. kedvét lelve bőre bársonyában.az egekig szárnyalnak. nem akarod. így rengeteg haja szétterült a testén. De tudom. hogy a lány mindig kiszámíthatatlan marad. amit tenned kell. . fájdalmas tapasztalat után pedig fenntartás nélkül elkötelezi magát új életére. hogy elkötelezze magát új életük mellett. Mikhail. ibolyakék szeme találkozott az övével. Tedd azt.Rendben leszek. .kérdezte lágyan. ha aludnál egy kicsit. hallgatta összekapcsolódott szívverésüket. Mióta együtt voltak. Mikhail nyelve a bőrét cirógatta. az öntudat határáig. és meglepetten látta. amire rákényszerült. s azt teszed. hogy megízlelje a kísértést. Teste a férfiéhoz tartozott. Raven csipkelődőn felnevetett. . ami helyes. amit összefüggésbe hozott veled. Keze átfogta a nyakát. ujjai a férfi kávébarna hajában kószáltak.Talán. már ma éjjel. épp egy kicsit.Végigsimított a férfi homlokán. .

majd kitört belőlük a nevetés. Egy hosszú pillanatig csend volt. akik biztosítják fajunk továbbélését. kicsim.Öltözz fel . Szagát bűznek érezte Mikhail orra. hogyan kellene viselkednünk.Pedig az a célom. . Tizenharmadik Fejezet Rudy Romanovot erősen begyógyszerezték. miközben felöltöztek. . . . .rendelkezett Mikhail tettetett szigorúsággal. hogy megtaláljuk asszonyainkat. hogy lekötöd a figyelmét. Eltökélt szándékom. Arra kellene koncentrálnunk erőfeszítéseinket. könnyen olvasva Mikhail óhajában. Romanov olyan veszély. hogy szennyezett véréből vegyen magához.mondta Gregori halkan. A gondolat. . Csak néhány évszázada veszítette el őket. Csak bámult a lányra.Ez a kockázat megéri fajunk fennmaradását.Mikhail lehunyta a szemét. Tégy meg nekem valamit. Habár minden sejtje Romanov halálát kívánta. és ha megbocsátasz nekem egy kis nyers helyi humort. akkor elvárom. Határozott elképzelése volt arról. .Menj táplálkozni. ha a lány könyörületesen megbocsátott neki? .mutatott rá Mikhail. Hogyan tudna ezek után megölni valakit Raven megkínzásáért. ha asszonyokat kell eligazgatnia. . Jóízűen nevettek. mielőtt odamennél. nem a vámpírvadászokra. amit nem engedhetünk meg magunknak. Így képes lesz Romanov gondolataiban olvasni. mint a legtöbbünk. . Mikhail nem csaphatta be a lányt. hogy oldottabb legyen. Jóval tovább megtartotta az érzelmeit. A lány ügyesen megkötötte a kezét. míg távol leszek. Muszáj megtanulnia. de szükséges. csak maréknyi emberi . Azt hiszem.Nem hagyhatom. és lassan kifújta a levegőt. légy vele könyörületes.Túl nagy kockázat lenne ez a lelkednek .Jacques a legkevésbé merev férfiaink közül. Legyengítettél.Biztos vagyok benne. A férfi felvonta a szemöldökét. visszataszító volt számára. hogy barátságot kötök vele.Komoly. hogy hozzál vacsorát. Raven iránta érzett szerelmének bizalmával küldte ide.Engedd át nekem . hogy szegény Jacques-t kínlódjon.

hangzott a rekedt károgás.Sok sötét. Az asszonyokkal való kísérletezés megbocsáthatatlan bűn volt. .Szavai nem kérésként hangzottak. fakó szemű emberformát vett fel. Érezte a bőrén. félelem markolta meg. torka görcsösen rángatózott. milyen kétségbeejtő helyzetbe került. . hogy életpárunk lehet. Átszivárogtak egy lakat zárján. körülölelte a nyakát. olyan csendesen. hogy elrejtse Mikhail elől. és egyre szorosabbá vált. körülfonta. de fenyegetés szövődött a hangjába. bordáira. mint a halotti lepel. ha ragaszkodsz hozzá. mint a sűrű köd. keze átszaladt rajta. de sosem használtam kísérletező céllal asszonyokat.Ki vagy? . sötét foltja szétterjedt lelkében. Sőt mintha meg akarta volna mutatni. mint egy kígyó. amíg izmos.Gyere velem. Fülére tapasztotta a kezét. akinek olyan nagyszerű pszichés képessége van. beörvénylettek Romanov szobájába. .kérdezte Mikhail csendesen. .A halvány szempár Rudyra bámult. amennyire csak lehetséges volt. A sápadt szem felragyogott. .Gregori agyara fehéren villant a sötétedő szobában. . Az emberi lények csak egy kis hidegséget érzékeltek. széles vállú. hogy ne valóságos legyen. csúnya. Rudy megállíthatatlanul remegett. Romanov felkiáltott. . egyik része a sarokba nyomult és a padló felett lebegett. de amint Romanov belekapott a párába. páraként folytak. igyekezve kizárni az alattomos mormogást. A jelenés túlságosan eleven és fenyegető volt ahhoz. megbocsáthatatlan dolgot tettem. Gregori hangja bársonyos-hipnotikus volt. A másik része lassan összesűrűsödött. és befedték testét. . mint egy dugóhúzó. Nem tett erőfeszítést. A két férfi könnyedén haladt át a kórház pszichiátriai osztályának szűk folyosóján.Romanov. semmi többet. mintha csak hangfoszlányok lennének a fejében. Egyben igéző és kényszerítő.Mire alapozod ezt a teóriát? . amikor a köd. kimeredő szűk nyílássá vált. Gregori ezüst szeme összeszűkült. összekuporodott olyan kicsire. Nyál cseppent ki petyhüdt szájából. derekára siklott. felragyogott. Muszáj Romanov vérét vennem. hogy meghagyod az életét. .Tudod. . Fekete űr növekedett Gregoriban. suttogtak és fenyegettek. felcsillant. alakot öltött. Borzalmas hangok szisszentek. amint ketten láthatatlanul átsuhantak az épületen. a satu tovább csavart rajta.asszony lehet. A köd kettévált.

. Mikhail nemtetszésére. Olyan erőt érzett az idegen. Elméje beteges vágyak útvesztője. Gregori újabb lökéssel odébb tolta a testet. és megvetően hagyta. ami rettegéssé nőtt.táplálj engem.Sötét fejét lassan lehajtotta. Egyszer megállítottam. hogy az ernyedt test a padlóra csússzon. Nem halhat meg ilyen módon.. Túl sok van benne a nagyapjából és az apjából. fejét hátrahajtva.. kiömlik a testéből. A nagyapja volt. Kelletlenül. Mikhail hirtelen elmélkedő lett. tehetetlen volt ahhoz. Azután figyelt téged. ha készen állsz. Kémkedett utánad minden adandó alkalommal. mint egy folyó. Raulnak hívták. Élni fog. Rothadt és üres a belseje. már elveszett. És elnyerted nemcsak az utálatát. hogy a sötétségnek adjalak. reccsent rá Mikhail. szúró fájdalom. olyan képességeket. Romanov valóban érezte.. ki tudja? Megosztotta a gyanúját Hansszal. Forró lehelet. Végtelen éjszakákat kíván.. Gregori. Majdnem megölted. körülvette Gregorit. engedelmeskedsz parancsomnak. szemhéja túl nehéz volt ahhoz. hogy lelke elveszett. Gregori újra suttogott neki. Valami elárulhatott téged. égető pokol. amikor az agyarak belemélyedtek. Ha igen. hogy megállítsa. ahogy beszéltél. Még csak nem is akarta. aki elkezdte ezt. tehetetlen asszonyokat. amíg úgy nem látom. akkor túlzott figyelmet irányítunk magunkra. mérhetetlen hatalomban. Legyél a szolgám. és fiatal lányok után mászkált. az emberiségfeletti élethalál uralmat. . szabaddá téve torkát. Ha Romanov vérveszteség miatt hal meg. Furcsa bágyadtság öntötte el. hogy felemelje. ahogy életnedve. Nem vagyok olyan óvatlan. Önszántából tárta fel torkát. egy gesztus. közé és zsákmánya közé ömlött. amiket emberi lény elképzelni sem tud. A fájdalom erős volt. Romanov tudta. emlékszel rá? Őrült öregember volt és erkölcstelen. Halhatatlanság. A köd megsűrűsödött a szobában. abban reménykedve. de gyanakodni is kezdett. A rábeszélés vonzotta. rémület. Verte a feleségét. rábeszélőn. alig maradt benne valami jó. .. szólj. Rámutatott a testre maga mellett a padlón. Megszolgálta a halált.Szolgálni fogsz engem. hogy talál valami elítélhetőt. Férgek rágta üres héj lett belőle. Megértés derengett Romanov szemében. Mégis közelebb húzódott. Romanov faxgép segítségével . az ellenállás morgásával Gregori felemelte a fejét a táplálkozásból. Gregori elméje felszisszent.

hosszú. Vidd innen Ravent. hogyan csinálja. ahogy Rudy Romanov megkísérelt elmászni mellőle. amit tudsz. hallja a farkasok zenéjét. amely a vámpírok kiirtására esküdött fel. az éjszakát fürkészte. . .Elkapom.Mondj el mindent. Odakint Gregori kinyomta pórusaiból a gyógyszereket. Számomra a megváltást csakis egy életpár jelentheti. Mikhail. Rudy elméjének romlottsága után szükségük volt a földdel való kapcsolatra. feloldódott. Már nem is emlékszem érzelmekre. Az ezüst szempár elnézett Mikhail fölött. Mikhail hagyta. Romanovot tehetetlenül zokogva hagyva magára. Gregori megvonta széles vállát. Gregori ezüst szeme veszélyesen csillogott. de nincs más megoldás. a torkához. és én semmisítem meg őket. hogy az éjszakai illatokat belélegezze. Romanovék házának biztonságában Gregori azonnal megtalálta a padló alatt sebtiben elrejtett papírokat. Slovensky jóváhagyja és lejegyzi a gyilkosságokat. aztán a ködpára kihömpölygött a szobából. Mikhail. odafolyt a fejéhez. A pára megközelítette a padlón fekvő Romanovot. Előbb vagy utóbb idejönnek. Mikhail.A lelked árán nem nyerhetem el a boldogságomat. akik felkutatják és lajstromba veszik a megölendő áldozatokat. Mikhail figyelte. csak a szükségleteimet elégítem ki. Gregori teste pislákolt. Mikhail ékesszólóan káromkodott. Anton Fabrezo és Dieter Hodkins úgynevezett szakértők. Az eredetieket pedig otthon őrizte. ki az éjszaka frissességébe. Gregori figyelte. hogy ellenkezel. Én már nem érzek.Újabb vámpírvadász fogja pusztítani embereinket.Egy Slovensky nevű fickó. és teszem a kötelességem az . már csak a köd örvénylett a szobában. .Nem maradt más választásunk. érezze a talajt a lába alatt. Gregori csendes volt az út hátralevő részén Romanovék házáig. régóta. . Nincs már öröm az életemben. Érzem. . Von Halen. menjetek jó messzire. Már nincsenek vágyak a testben. kígyószerű ködszalag. csak az elmében. Eugene Slovensky. csodálva nyugalmát.küldözgette a bizonyítékait több egyénnek. hogy egy pillantást is vetett volna rá. Mikhail és Gregori sebesen átsiklott a folyosón. hogy megszabaduljon a mérgektől. tagja egy titkos társaságnak. a szülői hálószoba padlója alá rejtve. az éjszaka teremtményeinek nyugtató ritmusú hívogatását. Egyszerűen csak létezem. . Mikhail a nélkül vette át a fényképeket és a köteg papírt.

. nyugtalanság fodrozódott a férfi elméjében. azután az örök nyugalmat kell keresnem. csatlakozott a ködfoltokhoz. Az egykor kényelmes és otthonos. . körülnézve a házban. . Mikhail a fák között átsiklott a tisztáson. Mikhail sóhajtva követte az éjszakába.Gregori hatalmas alakja hirtelen vibrálni kezdett. ami az enyém. a konyhában a padlón egy halomban. Átvizsgálták a területet.Ne becsüld túl a ragaszkodásomat és a lojalitásomat. birtoklási vágyat. azzal be is lépett a házba. Ahogy a pap kunyhója mellett haladtak a rét felé. anélkül hogy előbb hozzám jönnél. amikor Gregori tiltakozni akart volna.Mi az? . a függönyök ferdén lógtak. . Hagyjuk el az őrület és a halál házát. Vékony matraca felvágva. Hummer atya gyógynövényei. A figyelmeztetés elég éles volt. . magányos. gerjedelmet.Mit kerestek? . veszély után kutatva. Semmi sem rémítette el a lányt. Elméje megérintette Ravenét. és a szörny küzdött bennem. Lehajolt. Hamarosan muszáj életpárt lelnem. már csak néhány évem maradhatott. kifosztva találták. és harcolnod a közelben lapuló szörny ellen. Raven miatt aggódva. hogy átvegye a helyet. Gregori ezüst szeme fakón. bármit. fenyegetőn csillogott a sötétedő szobában. .tűnődött Mikhail hangosan.Gregori is alakot öltött mellette. taposó csizmákról.Én megyek elsőnek . Embereinknek szüksége van rád. takarói széttépve.Nem keresheted a napot. el fogom venni. Gregori. . amiket olyan szeretettel gondozott. Vérfoltok voltak a padlón és az öreg hintaszéken. képei csíkokra szaggatva. Mikhail megdöbbent pillantása találkozott Gregoriéval és mindketten egyszerre fordultak hátra. így visszafordult Hummer atya otthonához. Társra van szükségem. hogy felvegyen egy bástyát. Az egyszerű bútorzatot összetörték.szólt Gregori szánakozó hangon. hogy megnézzék öreg barátjuk kunyhóját. takaros kis kunyhót most romokban. Mikhail felemelte a kezét. és a fák védelmében visszanyerte emberi formáját. . A pap értékes könyvei széttépve. vízkristályokban oldódott fel és kiömlött a házból az éjszaka üdvözlő karjába.Olyan voltam. A pára két ikerszalagja ragyogott a holdfényben.embereink érdekében. mint te. és ne merészeljen senki akadályozni ebben. az erdő aljnövényzetében. vércseppekről. ujjai körülfogták az ismerős sakkfigurát. Talán a szennyezett vér beszélt belőlem. ami a házakat a sűrű erdőtől elválasztotta. az öreg agyagedények darabokban. a sötét pecsét ott volt a lelkemen. Erősnek kell maradnod. Ha érezni fogok valamit. A talaj erőszakról beszélt.

Mikhail hívást bocsátott ki. távolodva Raventől és Jacques-tól. mintha kő ütközne köveknek. A kőzápor és a nagydarab sziklák hasztalanul zuhogtak az anyagtalan ködpárára. ijedten lekuporodva elhaladtukkor. Átható.Gregori átadta Mikhailnak a Bibliát. egyszerűen ugyanolyan volt. be a mély erdőbe. hagyta. Mérföldeket szeltek át halálos futásban. Fényes bunda hullámzott a karján végig. Egy szűk szakadékban voltak. Mindkét farkas azonnal feloldódott. karmok nőttek az ujjai végén. Gregori széles. Lehajolt. Pofájukat a szélbe emelve rohantak. köröztek. úgy végezze el a piszkos munkát.De ahol szag van. ropogott. A szag a városból kifelé vezetett. . Mikhail és Gregori versenyt futott. A farkasok gyakran megtámadják a behatolót. orral a földön. Valami elkerülte a figyelmét.jegyezte meg Gregori teljesen feleslegesen. Mikhail követte. Bárki hurcolta is el Hummer atyát. ahol a pap ujjai gyakran érintették. ahogy hercegük a könyvet az inge alá csúsztatta. hogy a szél messze vigye üzenetüket a domináns párhoz. figyelte. Izmaik hullámzottak a hátukon. . Mikhail nyugtalanul nézett Gregorira. sem támadó nem volt ott. hogy felvegyen egy régi. orruk időnként ellenőrizték a nyomot. ismeretlen szag jelzett egy fán. apró ködcseppekké váltak. Állatok rebbentek szét az ösvényen előlük. testek formálódtak. Az illat nem lett sem frissebb. hogy még mindig követik a pap szagát.Nem emberi lény műve volt ez. Egy kis zaj hallatszott felettük. futás közben átváltozva. a nyom mégsem változott. és agyar nyúlt ki meghosszabbodott pofájából. izmos alakja meghajolt. amikor macskaügyességgel leereszkedtek a sziklára. A nyom egyre feljebb. egyedül akart maradni vele.Nincs holttest . a bőr kopottas ott. sem halványabb. A könyv megviselt volt. Mikhail és Gregori egyszerre lőtték fel magukat az égre. .. vágtattak a fák között. meredek falak emelkedtek kétoldalt. A hatalmas fekete farkas már ugrott is ki az ablakon. A pap vérének a szagával orrukban elég egyszerű volt követni a nyomot. Sem zsákmány. De különös nyugtalanság mocorgott Mikhailban. . és beléptek egy másikra. halálos céljuk felé. megbizonyosodva. a szívük és tüdejük megolajozott gépekként dolgoztak. ott nyom is van. a hegyekbe mutatott. furcsa csikorgás. sötét. Elérkeztek Mikhail farkasfalkája területének a határára. Mikhail megtörte a lépést. bőrkötéses Bibliát.

Meg kell találnunk Hummer atyát .állapította meg Mikhail.mondta Mikhail halkan. vörös szemük Mikhailra tapadt.Félelem lobbant Mikhail fekete szemében. A faluban köztudott.morogta feddőn Gregori. minden természetes fegyverüket használva. szomorúság töltötte be a lelkét. Ha Eleanor a gyerekével és Vlad célpontok voltak.elmélkedett hangosan Gregori. . . . . Mikhail fújt egyet. és egyetlen halandó sem képes idecipelni . hogy túléljen egy ilyen brutális támadást. hogy Eleanor bátyja. elegáns figurára ugrottak. természetfeletti gyorsasággal mozgott. Újra megkereste Ravent gondolatban.Túl öreg ahhoz. . Ilyen árulást nem tűrök el. hogy úgysem kap el a szakadékban. . amíg el nem pusztít. sajnálkozás nélkül. valószínű. Elvesztegetett élet! Tragédia. hogy idecsaljanak minket. Éppen Jacques-ot piszkálta. sem a farkasok segítségével. Több testet számolt meg háromméteres körzetben. . Biztonságos körülmények között kell átváltoztatnod magad. Minden másnál ékesebben árulkodott ez arról. Most már sosem fog nyugodni addig. hogy a saját szagát ne hagyja ott nekünk . Joga van rá..Körbevizslattak. Gregori. . hogy Byron is az. . mire a nap felkel. kicsavarodott és szárny terült szét szivárványszínben a sápadt fényben. .Az elpusztításodra voltak beprogramozva.Ez egy vámpír műve. Farkasvigyor jelent meg Gregori ajkán. A vámpír nem hagyja életben. Tudnia kellett. . érzelmek.Feltartóztat. Gregori könnyedén képes volt elpusztítani életeket. mint a gyufaszálak. .Ez az ötletem. Farkasfalka futott ki a fák közül. Mikhail el sem mozdult a helyéről.De miért volt az a kimunkált terv? . . hogy nyíltan kihívjon téged.A vérét nyomként használták. mint egy örvénylő démon. milyen kétségbeejtő is embereinek a helyzete.Tudom.tette hozzá Gregori elgondolkodva. Gregori. Nem csapott zajt.Túl sok esélyt adsz . A meghívóm. hogy te sosem engednél meg ilyesmit. s közben sürgős figyelmeztetést küldött a fiatalembernek. de elárult a halandóknak.A pap sem sétált el ilyen távolságra. Mikhail felmérte maga körül a halált és pusztulást. amikor alakot öltött mellette. Vicsorogva a magas.Byron.Teste máris meghajlott. aki nem mindennapi kecsességgel állt a szikla szélén.Elég okos ahhoz. csontok törtek. . . . Mikhail. egymás után dobta le az állatokat a szakadékba.

Nem találod ezt egy kicsit idegőrlőnek? A fiú lustán hátrahajolt székén.Nos. alakot váltott. . Most már érezte a szagot. Víz csorgott le mindkét oldalon. Gregori köddé oldódott és keresztülömlött a repedésen. Jacques . versenyezve a nap járásával. egyenesen a fák fölé.Ám nem túl eszesek.A mi férfiaink megértőek asszonyaik törékeny idegeivel szemben. Jacques szándékosan közömbösen dőlt hátra. Minden kárpáti férfi azt hiszi magáról. Raven beleakasztotta a lábát a székébe. Jacques. Csillapodj le. Szárnysuhogás. és felvonta a szemöldökét. Hogy a szűk bejáraton átférjen. kis öngúnnyal teli mosolyt küldve Jacques-nak.hirdette ki. ha. hogy segítséget nyújtson öccse legjobb barátjának. fensőséges pillantással nézett vele farkasszemet.vágott át a szobán Raven újra.Bezárva egy gyönyörű bolonddal. Az élőhalott majd rájön.Nagyon jó vagyok a várakozásban. nem a fantáziájuk . . mintha egy pingponglabdát követnék a tekintetemmel. általában mennyi ideig tart egy ilyesmi? Mikhail nagyon letört volt.Hiúak vagytok. Ők nem állják úgy a csapásokat.Az intellektusuk. . Gregori a hegyeket kutatta. mint a férfiak. erre gondolsz? . . A vámpír itt nem fog nyugvóhelyet találni.hagyta helyben Jacques szárazon.Ha. és Jacques nagy zuhanással fölborult. Csípőre tett kézzel. hogy vérbeli humorzsák? . . . Odébb lépett.Azt látom . majd elfordult a szikla felé. . hogy nem fenyegetheti hercegüket büntetlenül. Úgy érzem magam. Az ösvény egyszer csak szélesedni kezdett. pimasz fintort vágott. és az égbe emelkedett. erről Gregori gondoskodik majd. miközben a föld felé zuhant. a fiú felé fordulva. . elég könnyű volt semlegesíteni az őrzőket. .Gyerünk. Raven nyugtalanul szelte át a kunyhó padlóját. És aztán ott volt a hatalmas terem: a vámpír odúja. A férfi rávigyorgott. Elégedettség csillant meg Gregori ezüst szemében. A barlang bejárata éles hasíték volt a sziklafalon. . . fakó szeme az árnyékos sziklákat vizslatta az erdő felett.helyesbített bájosan a lány.Csak akiknek sógornője végtelen energiával bír. kedves sógorom .Az asszonyoknak élénk a fantáziájuk. ha.A szárnyak erőteljesen csapkodtak.

. .Vedd ezt fel.Hirtelen felállt.Végig maradj mögöttem és tedd azt. Raven. és a baj közeledtét. de csak a pap lassú közeledését és emberi társaságát érzékelte. sötét szeme elkomolyodott. . elkapta a karját. és csak alig páran tudnak a létezéséről.. Érzem a fájdalmát. Raven. . Már nem fiatal. . ahol érzem a szagokat. belélegezve az éjszakai levegőt. Raven szorosan maga köré csavarta a meleg kardigánt.mondta Raven rendíthetetlenül. kényszerítve az ellenállást mutató lányt. .Segítenünk kell neki.Szagold a szelet. . az egyik ismerős. .Az éjszakának már szinte vége . . hogy szót fogadjon. És a hajnal is közeleg.jegyezte meg.Lehet. hogy az életem árán is megvédelek. .A semmiből egy vastag kardigánt varázsolt. Hogyan jönne ide a pap. a leggyöngébb óránkban? .Az ő vére. hogy haldoklik.Nem tetszik ez nekem. s szíve már a papnál járt. . nyugtalanul nézett rá. Raven. mert érezte a fiú elszántságát. Kárpáti vagy.Más is van itt. Nyugtalanságot érzett.Vedd fel.Ez aljas húzás volt. Mikhail bízik benne .Hogy csináltad ezt? . . körülnézve minden irányban.Vér szagát érzem. de Jacques. Két emberé. Láss inkább a szemeddel és a szíveddel.De. és így is teszek. aki sokkal óvatosabb volt nála. . De hogy került fel ide? Ez a kunyhó nagyon távol van a falutól. . Kezdem úgy érezni magam ebben a kunyhóban.Talán.. Messze van tőlünk. .kiáltott Raven aggódva. Ne higgy mindig a nyilvánvalónak. .Egy kárpáti bármit elő tud állítani a föld természetes anyagából informálta a fiú egy kicsit zavartan. Jacques. Lesietett a lépcsőn. de nagy sebességgel visszatér. . .parancsolta Jacques.kérdezte döbbenten a lány. Szavamat adtam Mikhailnak. mint akit csapdába ejtettek. amit mondok . Muszáj kimennünk az éjszakába.Jacques tettetett vadsággal nézett fel rá. Hívom Mikhailt. Jacques kilépett a kicsi kertből a fás liget felé. .Megsérült. és követte Jacques-ot a kertbe.Raven lenyelte a továbbiakat. Raven próbálta megtalálni a rejtett veszélyt.Hummer atya . lassan körbefordult. . . Jacques élesen vette a levegőt.

ami a föld egyensúlyán kívül állt. hogy egyedül nézzen szembe a veszéllyel. ha nem teszed. de a haja szőkébb volt. . hogy feltartóztassa. Valami borzalmas fenyegette őket.Menekülj innen. Most. Nem vagy képes megérteni. Lehajolt. keresve-kutatva. Fuss.Gondolkodás nélkül lerohant a lépcsőkön. Sokkal fontosabb vagy. Másik ember tűnt fel. mint én. Látta.sziszegte Jacques. vagy itt öllek meg. átkozott vénember. . . Arca sebes és duzzadt szinte a felismerhetetlenségig. hogy Jacques élesen kapkodja a levegőt.Jöjjön ide. Keress menedéket a nap elől. Menekülj gyorsan. és egyértelműen fiatalabb nála. Eugene Slovenskyre hasonlított. Raven . Raven nem volt képes elfutni és ott hagyni sógorát. Jacques? . A szőke gonoszul megrúgta. szemében könnyek csillogtak. Menekülj innen. hölgyem . kiáltotta Jacques-nak tiltakozva.Mit csinálok rosszul. Muszáj itt hagynod.Segíthetnék. Mikhailéhoz olyan hasonló fekete szeme hirtelen fenyegetően villan. Raven. .. mint a pap. mint ahogy emlékezett rá. . . Meglátszott rajta mind a nyolcvanhárom éve. és térdre ráncigálta.A rettegés nőtt. valami. és újra tett egy lassú kört. amit mondok. Raven. teste elmosódott a sebességtől. de teljes hosszában elvágódott. Tekintete nyugtalanul ide-oda röpködött. . Ne nézz vissza. A pap megbotlott. Ez egy csapda. A pap mögött haladt. megragadta a papot a gallérjánál. és várd meg Mikhailt. Ne kelljen miattad cserbenhagynom a bátyámat. helyben.kiáltotta Raven. Baljós kinézetű kés csillant a pap torkánál.Menj. mint bármelyikünk.Azonnal megölöm. .Nem tudok elmenni. akit gonoszul lökdösött.Hagyja abba! .Aztán megérezte. egyszer sem nézve a közeledő papra.Kelj fel. Hummer atya! . a hatalmat. tenyere Edgar Hummer hátán. próbált felállni. arccal a piszokba és a növényekbe. térdre esett. Hummer atya bicegett a látóterébe. Hagyd el ezt a helyet. Jacques előreugrott és a lány elé vágott. Te vagy az egyetlen reményünk a jövőre. Kelj fel. sokkal törékenyebben. . Határozatlanság háborúzott benne a lelkiismeretével. amitől még Jacques is félt. De Hummer atya!. .dörmögte a Slovenky-hasonmás. túlságosan is. Durván visszaráncigálta a kert felé. a dolgok természetes harmóniájában a zavarodottságot.

Mikhail. Menj. Raven le akart ugrani. Hol vagy? Jövök már. Fuss. akit akar. Jacques és élőhalott támadója fától fáig csattantak. így kiszabadítva Ravent. Körülöttük kisebb szél támadt. s szinte együtt fordultak a lány felé. Ne. felkapta. . hogy Jacques bajban van. Siess. A lány hallotta Jacques nehéz légzését. Ágak roppantak testük súlya alatt. gazdag vért. leverve a lábáról. Raven!. Ne. megpróbálva elvonszolni Jacques-tól.horkantott a vámpír mogorván. amitől remegés futott: végig Raven gerincén. de az tisztán látszott. vörös fény villant sötét szeme mélyén. Karmok hasítottak. és egy fatönkre dobta. figyelmeztetett Jacques. Jacques-ra vetette magát. visszahangzott Mikhail utasítása a távolból. ami Jacques lába köré csavarodott. és a vámpír szürcsölte a sötét. A lány húsa foszlott és szakadt. Egy teremtmény kezdett formát ölteni a semmiből. szemében győzelem csillogott. Kettőjük halálos viadala folyamatos alakváltozásban folyt. mint egy vörös-forró jegy. látta. hogy csökken az ereje. parancsoló és rettegéssel terhes. hátrarántotta. hogy megértené. Figyelmeztető morgást hallatott. de biztosan abban. Együttes támadásuk egy pillanatra elzárta a levegőt a vámpírtól. menj vissza! Jacques kiáltása éles volt. Maradj ki ebből. keményen mellbe vágta a fiút. Raven felsikoltott. és felé fordította a fejét. amíg még tudsz.Jacques odafordult. Ne. Mikhail és Gregori nekiugrottak mentálisan a vámpír torkának. és egy pillanatra mindkét küzdő megfagyott. Habár ilyen támadás nem túl sikeres egy kárpáti ellen. Te vagy az. mély vágásokat ejtve mindenütt a testén. amikor a lány a vámpír hátára ugrott. . Elszántság volt az üzenetében. Vér spriccelt karmazsinvörös cseppekben az erdő talajára. Jacques újult erővel vetette magát a vámpírra. Raven valójában még sosem támadott meg emberi lényt eddigi élete során. asszony. agyarak hasadtak. ne tedd! Gregori hangja vadul suttogott a fejében. A vámpír. Raven. erős és magas a friss gyilkolástól. Égetett és fájt.Zárd be a sebet! . Anélkül. és a pap támadójának arcából kifutott a szín. megzörgette a leveleket. hogy halálos veszedelemben van. A hajnal áttörte az eget. ráadásul még elég távol is voltak. Éles fogak haraptak a lány csuklójába. megzavarodva a vérfürdőtől. miért. A vámpír egyik kezével satuba fogta a csuklóját. Mikhail. ahogy a vámpír agyara beletépett.

és gyengéden elcsavarta a csuklóját. hogy bezárja. . Igyad. hogy a férfiak gyakran azt hiszik.A vámpír megölte . Jacques nyugalmat erőltetett magára. így arra kényszerítette. hogy megölje! . szédült. A lány érzékelte. hogy győzzön! Elküldte az üzenetet. hogy megmaradhass. Az megvetően ledobta Jacques testét. Ha bármi bajt csinálsz. Élned kell. gyomra felfordult. Raven beleköpött a kezébe. Ha megsebesítesz. Értem. mindannyiunkért. . istenem. Jacques. Raven felsikoltott és a vámpírra vetette magát. hogy a lány megértse a helyzete komolyságát. Mikhail. majd lehajolt. bár nem észlelt pulzust és szívverést. .A férfi az ösvény felé lökdöste. A lány halálosan sápadt volt és nagyon gyenge. Jacques túl gyenge volt. hogy búcsúcsókot adjon neki. mint egy rongybaba. elfogsz vérezni. halandó. és farkasként lendült Jacques feltáruló torkának.Ó. hogy eltakarja a többiek elől azt. hogy leengedje a kezét védekezésképpen. .parancsolta Slovenskynek. Mikhailért. Ne hagyj cserben. megölöm a papot. ő az enyém . karma belevájt Jacques gyomrába. és odabotladozott Jacques élettelen testéhez. azt akarván. Slovensky megragadta a vállát és felrángatta. . A vámpír elengedte Ravent. és eltűnt. Vidd el a napról. vadul ütve a fejét és vállát. tiltakozva a tisztátalan érintés ellen. Raven a kardigánjával betakarta a fiú fejét és a borogatást. A vámpír felugrott. A napon van. amíg Mikhail és Gregori megérkezik. Ne hagyd. amire készült. és szándékosan lassan végigfuttatta sebén a nyelvét.Emlékezz rá.Karcsú testét használta. hosszú pofává nyúlt. Eljövök érte ma éjjel. . A vámpír szájához ragadta Raven csuklóját. a vámpír fogja megölni.sikoltozta hisztérikusan. a rothadó növényzeten. az asszonyok hisztériáznak krízishelyzetben. Jacques halálosan megsérült. ott hevert. Jacques sebére kente a gyógyító nyálával elkevert földet. Rengeteg vért vesztett. amit a nyakára tett. A lány teste és elméje fellázadt az undorító érintéstől. vakon táplálkozva csaknem elhibázta a jelet. Csuklójával a fiú szája fölött Raven egyre zokogott. Amint a keze elérte a talajt. hogy figyelmeztesse a fiút. meghalt! Hagytad.Elég a sírásból. A vámpír feje megcsavarodott. hogy egy férfi közeledik. belemarkolt. a lány szemébe mosolygott.Raven. Jacques. ez egyszer hálásan.

A lánynak minden önfegyelmére és szilárdságára szüksége volt. Egyszer keményen lehuppant.Raven felemelte az állát. A vámpír vérkötést hozott létre vele. Nem alhatott. Még Hummer atyának sem tudott segíteni. Raven pislogott. és hogy átlát rajta. hogy a férfi hozzáérjen. s düh szikrázott a hangjában. erőteljes szárnyaikkal nagyokat csaptak. Menjen a pokolba. James Slovensky könnyedén kiolvashatta a lány hatalmas kék szeméből a megvetést. attól tartott. Egyszerűen csak kiment alóla a lába. Tudnom kellett volna. Foglyul ejtőjük belökte egy jármű hátsó ülésére a pap mellé. Mikhail és Gregori versenyeztek a nappal. azon kapta magát. hogy a sebe halálos legyen. és Jacques-ot magukkal viszik . Közöny telepedett rá. Raven örült az elfeketített ablakoknak és a sötét belsőnek. Látta a vámpír erejét és sóvárgott utána. vagy Mikhail egyik szolgája. Raven hálás volt. parancsolta a vámpír élesen.Feltételezem. Táplálkozz!. És olyan sokszor esett el. hogy már nem is számolta. Nem tetszett neki a kép. hamarosan megjutalmazza tetteiért. az is csak a parancs miatt van. Jacques-nak adtad a véred. hogy egyik lábát a másik után tegye. Raven elégedett volt magával a gyerekes visszavágás miatt. amint tehetik. teste ólomnehéz volt. Őrükre rá sem nézve Raven felállt. rendelkezett a vámpír. hogy egy pillanatra sem hitte. A talaj mélyébe ássák majd be magukat. Raven megvetéssel töltötte ki az elméjét. és nyaktörő sebességgel elindult. Biztosra mentem. tovább taszigálta az ösvény felé. . hogy ellen tudott állni. Minden erejét arra fordította. Nem éli túl. Kívül és belül hideg volt. Bonyolulttá vált. hogy gondolkodjon. ugye? . így volt képes felügyelni az akaratán keresztül. a hang eredetét keresve. hogy már sosem melegszik fel. habár az a fejében szólt. hűvösen nézett vissza rá vörös karikás szemével. azt hitte. hogy Hummer atyát ilyen kiváló egészségben tartod. Sosem érzett még ilyen gyengeséget. Nem akarta. A vámpír gúnyosan nevetett. hogy körülnézett. miközben az öreg kunyhó felé repültek.Raven tudta a férfi érintéséből. Táplálkozz a papból. és döbbenten látva. a pap az ördög szószólója lenne. amíg Jacques nem volt biztonságban. hogy nem is botlott meg. nem mert. hogy megtegye az utat az egyenetlen talajon.

és arra használhat. akik a befolyása alatt vannak most. kék szeme beesett. hol tartja Mikhail a tartalék koporsóit. hogy elhagyták az országot. . mint bárki gyanítja. Andre szándékosan úgy viselkedik. mint a mítoszok vámpírjai. Egy valódi élőhalott. és ha sikerül megölniük. Raven! Gyötrelem érződött Mikhail hangjában. A lány kétségbeesetten próbálta szavait kizárólag Mikhailnak küldeni. Karja túl nehéznek tűnt. Mikhail. Azt gondoltuk. Ne hagyd. Nagyon gyenge vagy. .Az áruló vámpír ezzel a gyilkos csapattal. Jacques-ot..Hármat láttam. Raven csüggedten hunyta be a szemét. hogy elsöpörje arcából a haját. Azt hiszi. visszatérhetnek a halandók közé. Gyengéd ujjakkal megcsinálta helyette.Hányan vannak? . beszéde összefolyt. Az ő Eugene bátyja a feltételezett vezetőjük. Hummer atya figyelte.Raven? . Mentsd meg. Ez az Andre sokkal hatalmasabb lehet. hogy Mikhail a vámpírok feje. szeretettel töltve ki elméjét. de az agya lomha volt. . Raven bőre sápadt volt. tönkretéve mindent.Andre kicsoda? . rémülettel szemlélve a pap duzzadt arcát. .Tud beszélni? Mikhail él? A lány bólintott. hogy igaza legyen. Mondhatom. . Azt állítja. szinte áttetszőnek tűnt. . mintha két préselt virág lenne az arcában.. hogy az utasításait teljesítsék. Szíve harcolt. ami szent. azok.Hummer atya megérintette a lány jéghideg homlokát. amint próbálja felemelni a karját.Mit tettek önnel? Miért verték meg? . és arra használja őket. az izomemberük pedig Anton Fabrezo.Azt mondták. Gyere értem ma éjjel. hogy téged csapdába ejtsen. . Ez itt James Slovensky. A vámpír ismeri a gondolataimat. gyerekekkel táplálkozik. A lány hangja elhalkult. az arca nagyon távolinak.Kettő közülük a fogadóban maradt az amerikai párral. én biztosan tudom.Raven. hogy működjön a szükséges vér hiánya ellenére. A hívás közelebbről jött. A lelke elveszett már örökre. biztonságban van. tüdeje oxigénért kiáltott. Andre szerint. A tudtuk nélkül vérkötést alakított ki velük.

Már ő is kezdett elnehezedni. Együtt rohantak a szűk ösvényen. . Mikhail felemelte és elsuhant vele a jó kilométernyire levő barlangrendszerhez. gőzölgő termet.Mentsd meg. hogy jobb lett volna neked is meghalnod . Szeme folyamatosan az eget kémlelte a szélvédőn keresztül. . így nem folyt el a vére. . alakot váltott. Nem mert Ravenre gondolni és arra. hogy kinyitotta volna a szemét. lehajolt.Egy takaró kell a lánynak. Gregori. Raven gyenge. Andre majd megmutatja. hogy csatlakozzon hozzá.csattant fel Slovensky. könnyedén ügetve mellette. .Ha meghal. amikor Slovensky kabátja védtelen arcára esett. A nap már fenn járt. A fekete farkas kicsavarodott. A nyálát és a talajt összekeverve borogatást készített.suttogta Raven anélkül. Az már el is kezdte gyógyítani a sebeit.Mikhail teste hullámzott a vastag. Mikhail gyengéden lefektette Jacques testét a gazdag talajra. Halkan káromkodott. miközben rohant az ösvénylabirintuson.Muszáj aludnom . míg megtalálták a hatalmas. hogy milyen gyenge volt. de a vastag felhők eltakarták a világosságot.Meg tudod menteni? Gregori keze megmozdult a gonosz sebek fölött. ami megvédelmezné a sugaraktól. Egy fa alacsony ágán szállt le. Szükségem van a gyógynövényeidre. miközben Gregori visszaváltozott igazi alakjába. és könnyek égették a torkát és a szemét. Raven reszketett a hidegtől. és emberi formát öltött. Mikhail. fényes bundától. mert őt táplálta. Egy hatalmas farkas tört ki a tisztásra. kifelé a föld gyomrából. . Mikhailnak meg kellett szabadulnia a naptól. . fejéről levette a kardigánt. túlságosan sok erőt igényelt. Bőre és szeme megégett sötét szemüveg vagy bármi nélkül. . miközben a maradék két méter távolságot megugrotta a földig.Fogd be öreg . bunda hullámzott az izmos karon. teste követelte a pihenést. A pap elmozdult. kinyújtózott.Megállította a szívét és a tüdejét.folytatta Hummer atya. Anélkül. egy kardigán fedte arcát és nyakát. ezüst szeme fenyegetően villogott.Túl nagy feladat volt a lánynak. . hogy válaszoljon neki. s így a lány feje a karjához billent. . hogy megnézte volna öccse sebesülését. Meg se rezzent. Jacques teste a napon feküdt.

kérdezte Anton. Sosem lassított. A vadállat csendesen horkantott.Összeszedve hatalmas erejét és az eltelt évszázadok alatt edzett vasakaratát. Férfiak.Átkozott teherautó. . . A felhős ég némileg csökkentette a nap hatását. Vér van mindenütt és összetört ágak. Fabrizio. ezúttal igazán ragadozó volt. A szélirányt figyelve a sűrű bozóton keresztül csúszva közelebb lopódzott a két lesben várakozó férfihoz. és ő ki is használta ezt. hogy szerencsések leszünk és Dubrinsky már a kunyhóban van. hogy kiirtsa őket.Elkéstünk . . hogy Dubrinsky halála jelentős legyen. Valószínűleg az élőhalott volt az is. és ő táplálta Hans Romanov fanatizmusát. aki azt parancsolta Hansnak.tört ki Dieter türelmetlenül.Gondolod. . minden elfojtott dühe kirobbanni készült. rohant a szakadékon át a sziklákhoz. Megállt. biztosan túlhevült . Mancsok csapódtak a talajba. a földre lapult. hogy ölje meg a feleségét. hogy Andre megölte Dubrinskyt? . Mocskos ez a vámpírgyilkolós dolog. bár nem hiszem. Megnézhetjük a kunyhót. Lehet.Az a mi munkánk.Én beledöföm a karót.Andre elégedetlen lesz velünk .Valami egész biztosan történt itt. hátsó láb mélyedt a földbe. .suttogta Anton Fabrezo. Hitt a vámpírok létezésében. hogy találunk valamit .aggodalmaskodott Anton hangosan. . Dieter óvatosan felállt. A farkas teste gyorsaságra termett. . . Ha Dubrinsky él. Ez csapda. hogy segítséget nyújtson az öccsének. izzadság és félelem bűzös szagát hozva. te pedig levágod a fejét. hogy átugorjon egy korhadó fatörzset.Gyerünk. Azt akarta. hogy az enyém lerobban .bosszankodott Dieter. és kész esélyt adni embereinek. . de mégis könnyezett a szeme. hogy Mikhail rohanni fog. De a nap már fent van.Szükségünk lenne egy tisztességes teherautóra. . akkor valahol a koporsójában alszik. és szent kötelességének tartotta. s felemelkedve az ösvényre bámult a kunyhó előtt. Szél támadt. Anton idegesen nevetett.panaszkodott Dieter Hodkins. A vámpír ravasz. figyelmesen vizslatva a tájat. a koporsójában. Harc folyt itt. szeme keskeny réssé szűkült. mire feltűnt a kunyhó. Az őket eláruló vámpír lesben állt. míg már csak egy lépésre volt a nagyobb testű férfitól. rohant a síkon. és egy sík részen kitört a felszínre. Mondtam. A farkas a hasán csúszva lopakodott. Természetesen az áruló tudhatta.

azonnal elérte a vég. feltartotta a fegyverét. Dieter igyekezett fegyverével lövő helyzetbe kerülni. Üvölteni akart Dieternek. állkapcsát kitárta. düh áradt belőle. készen rá. míg megtalálta a hangját. de nem látta. A nap keresztültört egy kis lyukon a sűrű felhők között. és az ölés vágya kihunyt benne. vérben forgott. aztán merészen kisétált a nyílt térre. szándékosan a hátát mutatva Fabrezo felé. Szükségem van azokra a gyógynövényekre. A bozótból Fabrezo látta. A fekete szempár rosszindulatúan felvillant. hogy fogja be. A halálos szempár pillantása megváltozott az utolsó pillanatban. A farkas megrázta bozontos fejét. nem tudta a puskacsövet elég gyorsan forgatni maga körül. hihetetlen erővel összemorzsolta.De nem nézett oda. De nem érzett semmit. inkább lejjebb csúszott a bozótban.Fedezz. Majd figyelmeztetés nélkül előrelendült. mintha hirtelen elszomorodna. rettegés költözött tőle Dieter szívébe. Hodkins rettegő hangja félelmet sugárzott belé is. az ő könyörületességére és bátorságára. és elkapva csizmás lábat. ahogy a vér forrón áramlik a testben. az ölésre.rendelkezett Dieter. ahogy a szíve rettegéssel telve dübög. és ezer tűvel szúrta a szemét. bőrt. émelyítő csattanással. de csendben maradt. Az a fekete szempár túl intelligens volt. Hallgatta. Nem tudott elnézni. Mikhail. miért. A farkas megvárta. és Jacques ideje fogyóban. még akkor sem. hogy meg kell ölnie. Hallotta. érezte az izzadság és félelem szagát. . amíg felderítem a terepet . Dieter felordított és elesett. hogy lőjön bármire. . ami moccan. és nesztelenül Anton Fabrezo mögé kúszott a bokrok alatt. puskáját a kezében markolta.Mi az? Nem látom. A szíve majdnem megállt. szíve riadozva nagyokat dobbant. A farkas fekete szeme fogva tartotta vagy fél percig. De Mikhail inkább Ravenre gondolt. vágy a vérre. A halállal nézett szembe. erős farkassal. A nap egyre feljebb jár. Öröm járta át a farkast. hogy a felhők újra eltakarják a kis lyukat. és ő szemtől szemben állt egy hatalmas. ő szinte megfagyott. A farkas azonnal elengedte és hátraugrott. csontokat átharapva egyetlen hangos. A halál szeme volt. Tett egy lépést a sűrű lombozat alatt. közönyösen nézte. ami megigézte. A bozót közvetlenül előtte szétvált. amikor a farkas a torkának ugrott. Egy percbe telt. egy pillanatig képtelen volt mozogni. Fejezd már be. fejét lesunyta. amint Dieter Hodkins sikoltva összeesik. A fájdalom és félelem attól a dühös fekete szempártól szinte megbénította. Éles fehér agyar csillogott a nyáltól.. .

de Jacques-nak szüksége volt a gyógynövényekre. igéző. Gregori hangja gyönyörű. Az öreg kárpáti harcos összezúzta és kevergette a gyógynövényeket. A vihar gyorsan keresztül örvénylett az erdőn. mint maga az idő. és a farkas már halálos útján volt. öreg. hipnotikus. hogy képes voltál megkötni a cipőfűződet nélkülem az eltelt évszázadok alatt. Gyenge még. Felemelte a fegyvert. Az alvás vágya szinte legyűrte. . mint tüzes ostor a táncoló fényben. ujjá hosszabbodott. ördögi mosoly jelent meg az ajkán. ujja a ravaszon. Senkié sem volt az övéhez fogható. meg fog gyógyulni. Gregori öreg és rendkívül erőteljes vére Jacques összeesett vénájába folyt. s ezt nem hagyhatta figyelmen kívül. . Eltorzult. de az akarata erős. és elég időt adunk neki. az ebből készült sál pedig a sebesült fiú nyakára. hozzáadta a keveréket a Jacques nyakán levő borogatáshoz. Tudván. Vastag.válaszolta. Mikhail leereszkedett az öccse mellé. Váratlanul mennydörgés csattant. .Anton szeme összeszűkült. versenyezve az egyre magasabbra hágó nappal. és a kunyhóhoz ügetett. karmos kéz izmos nyakába akasztotta az értékes növényekkel teli zsákot. ágakat lengető vad széllel. Elnehezedett. hogy kevés az ideje. . és rohant a labirintusösvényen a főterem felé. amíg a földbe nem jutsz. Megvetően elugrott a testtől.Gregori egy borogatást nyomott Mikhail kezébe.Tedd a szemedre. . Villám sistergett az égen. Mindent elsötétítettek a párás felhők. így már képes volt megragadni a kilincset és benyomni a nehéz ajtót. és eltakarta a szemét. a farkas felrohant a lépcsőn. Egyik karma átalakult.Az meg még nagyobb csoda. Segíteni fog. Mikhail beugrott a barlangba. Gyönyörű. Mielőtt meghúzhatta volna.Csoda. áttört a csonton. amikor átnyújtotta a gyógynövényeket. Ősi nyelv. A szertartásos ének kikötőt jelentett a bizonytalan tengeren hánykolódó Jacques-nak. és a szívébe hasított. töltötte ki a termet. elfedve Mikhailt a naptól. leveleket kavaró. A gazdag talaj Gregori nyálával keveredett. a farkas megpördült a levegőben és mellbe vágta.Helyrehoztam a belső sérüléseit. mégis parancsoló volt. Mikhail. hogy még élsz. Szeme folyamatosan könnyezett. . ezzel az arrogáns stílusoddal . Ha mélyen a földbe tesszük. esővel terhes fekete felhők szelték az eget. Gregori hűvös ezüst pillantása Mikhailra siklott. közben alakot váltva.

Neked is a földbe kell menned . Gregori mélyen leengedte Jacques testét a gyógyító földbe. Nincs szívem. és a lelkem sötét. Sóvárog a gyilkolás.Gregori válla megrázkódott hullámzó izmaitól. a rombolás után. Gregori. Akárhányszor próbálta elérni Raven elméjét. életed végét keresed. egyre nőtt. hogy nem fogok átváltozni? . hogy Ravennel én már rendben vagyok. mint valaha. őrült gondolatokat suttogott. Szándékosan magadra vonod a bajt. még az én bajomat is. .Azt gondolod. a saját erejétől részeg. hogy már nem vagy képes kitartani. Gregori. .A te életed megmentésének van értelme. és többé nincs rád szükségem. . jobban. fekete lyuk.Esetleg felírhatnád a nevedet is az égre azzal a kijelzővel. Ez a vámpír könyörtelen. mint ezer hangyacsípés. De valahol mélyen benne újabb rémálom kezdődött. ha túl tudjuk élni a következő éveket. karmolta a belsejét. akit ellenségnek választott.Embereink nem tudják végigcsinálni nélküled. csak ürességet talált. A borogatás enyhülést adott. Üdvözlöd a vadászat veszélyeit. de havasi vére sírt az érintéséért. Az ereje semmi. Mikhail hátravetette sűrű haját. hogy a vámpír tisztában legyen vele. az enyémhez képest. . De az enyémnek nem sok.Azt akarom. úgy oltotta a tüzet. ki az. Az agya tudta. nem zavartatva magát Mikhail megjegyzésétől. Nem akarok várni addig. rágva izomzatát. Van jövőnk. . mint a jég. Most van igazán szükségük rád az embereinknek. Egy tátongó. Van reményünk. hogy „Itt fekszik Gregori. szurkálva szerveit. .Olyan biztos vagy benne. Szükség karmolta Mikhail bőrét. pillantását elkapta a Mikhail szemében lobogó megrovástól. . . ne zavarják”? kérdezte Mikhail halkan. mégis furcsán megkapó vonásaira. Felemelte vörös. és én sem. Én is ennek az őrültségnek a határmezsgyéjén táncolok nap mint nap. ott lobogott ezüst szemében. szárnycsapás a szélben. .jegyezte meg Gregori. és biztosítom a nyugalmunkat.Gregorinak igaza volt.Hited meghaladja az enyémet.Gregori mosolya öngúnnyal teli és humortalan volt. Egyvalamit nem . Gregori nagyot sóhajtott. sötét. ki vagyok. Gregori. . Annyi erő volt Gregoriban. Őrzőket fogok elhelyezni. intő hangsúllyal.Egy nagy jelzőtáblával. mert a szíved mélyén azt hiszed. amíg már nem tudom meghozni a saját döntésemet. hogy a lány mélyen alszik. karikás szemét Gregori nyers.

.Te vagy a legnagyszerűbb gyógyítónk. A földrengés középpontja nyilvánvalóan távol volt tőlük. Nem Mikhail volt az. sem pedig Jacques épségét a kihívásommal. a terem falai bedőltek. Minden egyes forduló és ösvénybelépő egy-egy kegyencével volt megjelölve. Nem akarok addig várni. . . Az élőhalott magabiztosan lépett be odújába. mint én. épp jókor: a hegy megmozdult. amíg az első farkas holttestét meg nem találta. mint a kárpáti népeket. hanem a sötét közülük.Ez jó példa volt arra. Egy igazi vámpír számos gyilkosság után sokkal érzékenyebb volt a napra. akinek ítélőképessége és igazságos működése az ő bukása lehet. Senki sem érti úgy a fekete humorodat.Ezért suttogják a nevemet félve és rettegve. a kiáramló törmelék kíséretében. . A vámpír nem tud átcsúszni az őrzőimen. Az életem a beléd vetett hitem. hogy a varázslatod erős. és a rémes levertség napközben még jobban igénybe vette. megemelkedett. Mikhail fáradt kézmozdulattal megnyitotta a földet az öccse felett.Mikhail? Mikhail a földet takaróként magára húzó keze megállt. Andrénak kevés ideje volt. fenyegetően morgott.Nem kockáztatom sem a te. Gránit robbant gránitnak. Védeni téged. barátunknak megvannak a maga problémái: vajon hol talál nyugalmat a naptól? Ma már nem fog minket zavarni. hogy biztonságos lyukat leljen. . a nap megütötte a testét. hogy felkutass és megölj. . Gregori. Úgy hiszem. Meg sem fordult a fejében. szinte kilyukasztva a dobhártyáját. Andre kimenekült kedvenc fészke biztonságából. . de nem lehetett nem hallani. egyre közelebbről. A félelme rettegésbe fordult. ahogy a vámpír kiüvölti vacka lerombolása feletti dühét. . Ahogy kitört az összeomló hegyből. és felsikoltott a kíntól. amíg az egész falka holtan feküdt a lábainál. Hasadékok szélesítették a szűk alagutat. Lábuk alatt a föld hirtelen megrázkódott. És tudom.akarok: arra kényszeríteni téged.Mikhail bizakodóbban szólt. Port és köveket hányó otthonából még Gregori gúnyos nevetése is visszhangzott.Gregori. miért suttogják a neved félelemmel és rettegéssel.Sosem féltem Andrétól. Már a föld nyugtató karjában lebegett. amíg neked kell rám vadásznod. hogy ebben a játékban a sötét figura veszi kezébe az irányítást. a legnagyobb kincsünk. és a két szikla szembenézett egymással. .

.Vérre van szükségem. Tartsd meg az erődet. hogy segítsek önnek? Raven kinyitotta a szemét. Hummer atya óvatos körútba kezdett a helyiségben abban a reményben. a vámpír arra használja Ravent. . mint valaha. sem lélegzést. . De amúgy sem tudna vérhez jutni a kárpátiak módján. Tisztán látott a sötétben. Fény nem szűrődött be. Nem érzékelt sem pulzust. ha adhatnék. Jacques él? Az üzenet elküldésétől üvegszilánkok nyomódtak a koponyájába. börtönük jól megépítettnek tűnt. A lány érzékelte az öreg gyengeségét. biztos volt benne. hogy a hangjuk nem hallatszik ki. Hidegebb volt. tiszta. tudta. Ez már utasítás volt. Hummer atya visszatért Ravenhez. Ravent. Ne próbáld. hogy megtalálja a menekülés útját.Boldog lennék. és Isten irgalmazzon Slovensky lelkének. Pihenj. . Mikhail eljön. de bizonyos volt benne. és a teljes sötétség nyomasztó volt. a falak vastagok. Fájdalom robbant a fejébe. Edgar. Miután előbb megkeresztelte. a halántékát szorítva. majd utána Hummer atya aggódó arcát is.felelte ő azonnal. Andre. A pap minden lehetséges takarót Raven jéghideg testére húzott. megvizsgálta a szilárdan megépített cellát.Tizennegyedik Fejezet Hummer atya körbesétált a menedéket nyújtó sziklabarlangban. A pap átölelte. Mosoly lágyította Raven szép vonalú száját. Halkan nyögött. Elméje Mikhailért nyúlt.Mit tehetnék. hogy belehal a vérveszteségbe. Nem voltak ablakok. A lány teste megállíthatatlanul reszketett a nagy halom takaró alatt. gyermekem . jól ismerve őt. atyám. elvonja a figyelmemet.Beszéljen hozzám.Nagyon gyenge volt. hogy a terv be fog válni. majd feladta neki az utolsó kenetet. Hamarosan ott leszek. . a szenvedő tüdő iszonyatos zihálása keltette fel a figyelmét. próbált mindkettejüknek megkönnyebbüléssel szolgálni. de nem akart panaszkodni. Mikhail erősnek és biztatónak hangzott. . Egy kis zaj. kicsim. Neked köszönhetően. parancsoló kérésbe ágyazott parancs. amióta ide belökték őket. hogy idevonzza Mikhailt.

. persze. hogy van remény a fajuk számára? A pap a kereszt jelét rajzolta a lány homlokára. követtem őket. szerelmem. egy szörnnyé az emberi fajon kívül.kérdezte.Ne higgye. akit a sötétnek neveznek. . . . Aggódott Ravenért.Ön a reményük. ahogy kicsapódott. Nem tudja? Mikhail megérintette Raven elméjét. James Slovensky bámult rájuk.Feljebb húzta a takarókat. Hangja a gyengédség bársonyos csábítása. Éppen olyan rosszak. . bár nehezére esett.súgta a lány fülébe Edgar. Közelebbről jött. . . .Mikhail eljön. Raven zihált. Láttam őt. Villany pislant a cellában. Raven. mindkét csuklója belsejére. Raven bólintott. atyám. Láttam őket. Ön nélkül a legendák vámpírjává válna.Ő az.Újabb iszonytató lélegzet vétel. Mikhail. figyelmeztetni. sipítva a cella csendjében. de csak egyszer. a kötés közöttük erőteljes volt. .Ő kiváló gyógyító. . Raven minden egyes lélegzetért megküzdött. gyengébb lett. Halvány. .Tudom. . Lélegzetvétele egyre fojtottabb.Halkan beszélek majd a biztonság kedvéért . mosoly jelent meg a lány szája sarkában. Ne gyere erre az ördögi helyre. Nem tehetem. Mikhail gyakran mondogatta. .Ön az életpárja. Nekünk is megvannak a magunk ördögi szörnyei. Hiszi. hogy milyen. mintha egy generátor lépett volna működésbe. hogy aggódik miatta. A lány tekintete találkozott az övével. mint az ólom.A lány karját dörzsölte. atyám. beborította erős. Gregorival? .És hű Mikhailhoz. A nehéz ajtó megdöndült és recsegett.Mi bajod? . . Tarts ki. . de akkor is jön.Edgar hunyorgott a hirtelen világosságtól. Várd meg Gregorit.Megpróbáltam megállítani. mivel feje súlyos volt. hogy kicsit felmelegítse éhező testét. Feladná értünk az életét egy szívdobbanás alatt. Elárasztotta a lányt szerelmével. .Találkozott valaha Mikhail barátjával. könyörögte a lány. ugye tudja. Szeme Raven meggyötört arcára tapadt.Ez természetes. Raven keze megkereste Hummer atyáét. kicsim. védelmező karjával. Sosem hagyna itt bennünket..

Meg fogod tanulni. Sosem.Keresztülsuhant a szobán.Majd megtudod. hogy egy pillanatig nem tudott gondolkodni. Pattintott az ujjával. kitörésre váró erejét.Ha nem fogsz táplálkozni belőle. mire Slovensky szinte megháromszorozott gyorsasággal rohant ki a cellából és tért vissza egy pohár sötét. Hidegen. szándékosan ingerelve a vámpírt. Raven visszafojtotta sikolyát. Azt hiszem. óvatosan kikerülte a borotvaéles. . .Haldoklom. . Felbosszantottam. Most táplálkozni fogsz. ahogy a vámpírhoz közeledett. ahogy tüdeje levegőért küzdött. Slovensky közelebb lépett hozzájuk. Ahogy a lányt elérte.Ördögi volt a mosolya . megvetéssel teli. Sípolva lélegzett. ahogy a férfi bánata összeolvad az övével. Andre egyetlen erőteljes csapással türelmetlenül keresztülrepítette Slovenskyt a termen. a kegyetlenség könyörtelen ígéretét tükrözte. sajnálom. koponyája hallhatóan reccsent.A lány hangja mély volt. még magának is. szerelmem. Szeretet melengette. Szeme üres. . élvezve hatalmát felettük. igaz? . kitöltve a keretet. . gyengéden cirógató ujjakat érzett az arcán. ha engedelmeskedsz nekem csattant fel amaz. . levegőért kapkodott. felkapta a papot az ingénél fogva. Érezte. .Jó estét. Hummer atya teste súlyosan zuhant a padlóra. kedveseim. hogy új otthonotokba vigyelek benneteket. Keze reszketett. mégis olyan dallamos. és azért jöttem. . amikor feladta a harcot. érzéketlenül.Azt mondtam. Várj. szeme elsötétült a dühtől. hogy menj a pokolba . Mikhail. aztán egy halk sóhaj hallatszott.Én meg azt. hogy táplálkozz a papból.felelte a lány dallamos hangján. lehelete undorító volt. Szomorúsága olyan túláradó volt. . Feldühödve a lány engedetlenségén. . Hirtelen támadt nyugtalanságot is érzett.. ördögi mosollyal. felhevülten egy friss gyilkosságtól. és nekivágta a sziklafalnak. hogy jobban teszed. Megállt az ajtóban. hogy óhatatlanul a hatása alá került az ember. hosszú körmöket. Az én hibám. Jön a vámpír. Raven ibolyakék szemét a vámpír arcára emelte. akkor már nincs is rá szükségünk. ez elég egyértelmű.Most hogyan képzeled az irányításomat? A vámpír lehajolt. Zihált. hatalmát. Andre vagyok. sűrű folyadékkal. Raven érezte Mikhailt magában. fenyegető.

Mi van még benne? . Ne! Mikhail hangja éles volt és parancsoló. kedvesem. Máskülönben meghalsz.Csak gyógynövények.. mire odaérek hozzád. A vérben drog van. hogy Mikhailt tanulmányozzák. ám ha meghal. . aggodalmát Mikhailért és bánatát a pap és Jacques miatt -. fogolyként. ha nem táplálkozol. A feje majd' szétrobbant a fájdalomtól.. Mindenekfelett pedig azért. csak akkor engedte el a vámpír. A vámpír dühödten torkon ragadta a lányt . kicsim. hogy engedelmességre kényszerítse. és neked élned kell. reggelire.Odatolta a poharat a lánynak. Raven felsóhajtott. Ne tedd!. erősítette meg Gregori a parancsot. Érintése ragacsos volt. . a gonosz ármánykodása semmiért volt. mentális csatát vívott a gonosszal. Ha meg tudná állítani. Meg kell tenned. s alig bírta magában tartani a kitörni készülő zokogást a pap miatti bánatában. Raven közel állt a halálhoz. a lány gyomra felfordult tőle. herceg? A lány haldoklik.A lánynak minden pillanatban harcolnia kellett a levegőért. ismét a vámpírra nézett. hogy érezhesse tartalma szagát. amit a lány nem ismert fel. itt. Nem ezt akarod? Hogy életben maradjon? Vagy pedig azonnal megölik. Mikhail gyengéden próbálta rábeszélni. . de elég idejük marad a barátaimnak.Neked. Élve is hagyhatják.Drogok.Meghalsz.. Ő volt a felelős Jacques súlyos sebesüléséért. valami gyógynövénnyel. Andre? Ez nem lealacsonyító egy ilyen nagyerejűtől. Bírd rá. kedvesem. amikor a lány ilyen megvetéssel szólt hozzá. Alig bírta elviselni a fájdalmat a fejében. . Ezt Mikhail is tudja. . gyógynövények.ha a halált választja. Raven maradék erejét összeszedve . hogy imádott Mikhailja éppen az ellenség karjaiba vágtat. de egyszerűen csak a szemébe nézett. Raven gyomra lázadozott. Hummer atya haláláért. de elnyomta dühét. A lány ellenkezése mérhetetlenül bosszantotta. és feladni a küzdelmet.belesűrítve a vámpír iránti utálatát. Sokkal könnyebb lenne behunyni a szemét. és amikor vércseppek jelentek meg a homlokán. Bárcsak ne dühítette volna fel a vámpírt! Andre arca elfeketedett. azzal győzedelmeskedik. hogy fogadja az ajánlatomat. Drogok nem hatnak ránk. A vámpír közel tartotta a lány orrához a poharat. egy kicsit tán megzavarnak majd. Hallasz engem. mint te? . Friss vér szennyeződött valami mással.

. Raven elméje majd' széthasadt. Nem is érti a kötésünket.A vámpír rémültnek tűnt. ha fájdalmat okozhatott. velem.Meghal. hogy megtámadhassa fogva tartóit. . hogy kísérletezzen vele. A vámpír felismerte a pillanatot. Muszáj megengedned. Hagyom.Igyál! . Nem adsz nekem választási lehetőséget. Engem nem tud legyőzni. ha visszautasítja a vámpírt. hogy hozzátartozik. még a füstöt is. mi történik. . Mikhail hangjának fekete bársonya simogatta fájdalommal teli elméjét. erőtlenül küzdött a vámpír undorító szorításában. hanem engedelmességre kényszerítesz. túl gyenge lesz ahhoz. hogy megigya a szennyezett vért. hogy elkapjon.Hirtelen a vámpír felsikított és hátraugrott. A vámpír biztos volt benne. arca elfacsarodott a méregtől és a fájdalomtól. hogy a Slovensky testvérek a bosszúálló kárpátiak kezétől fognak meghalni. Nem engedem meg. gyötrelemben és rettegésben fog élni.Hát nem fog! Most idd meg! . ha te feladod az életet. Mikhail. hogy nem látod be? Mikhail is meg fog halni. . hogy a poharat az ajkához vigye.mondta szilárd meggyőződéssel. A lány szíve remegett az erőfeszítéstől. hogy ő majd legyőz? . hogy Mikhail akarata győzött. kihívást küldött. hogy a kezükbe kerülj. Ezt akartad? Meghal a karjaimban.De előbb elpusztít téged . Együtt túl erősek vagyunk számára.Keze a lány csuklójára fonódott.Soha . . Egy karmazsin csík jelezte homlokán a haláltusa kezdetét. akivel valaha is összeakadt. megfeketedett tenyerét. Mi egymásban élünk. A lány kiolvasta ezt az áruló és förtelmes tervet az élőhalott gondolataiból. hogy én döntsek ebben a kérdésben. Megérintve Andrét a lány könnyen tudott olvasni a gondolataiban. sikoltozott az ördög közelségétől. Tényleg olyan ostoba vagy.felelte a lány összeszorított fogakkal. Slovensky élvezte. Mikhailt pedig bebörtönzik. A bátyja buzgón készült felboncolni egy vámpírt. Ám a kényszer ellenére teste . A drog biztosan megzavarja majd. Közösen kellene eldöntenünk. de én mindenképpen győzedelmeskedem. és a vámpír el tudja hitetni vele. amint a melléhez kapta. szilárdan tartotta. Az ibolyakék szem megállapodott a csontos arcon.vicsorogta a vámpír. Tarts ki. A legromlottabb lény volt. Öngyilkosságot követ el abban a pillanatban.Azt hiszed. Mikhail! Ne gyere ide! A lány ellenállt a kényszernek. Nem tud elválasztani minket. . Hidd el. . Raven látta elszenesedett. Raven hagyta. Inkább meghalok. de most nem látsz tisztán.Andre megrázta a lányt dühében. Szerelmem. Edgar Hummer összetört teste ott feküdt intő jelként. Mikhail figyelmeztetést.

hogy a véremet megkapja. mi? De meglátod. . . majd' összetörte. hogy ugrik a parancsomra.Andre pajzsként rántotta maga elé Ravent. Mikhail.Ő árul el minket! Ebben a pillanatban Mikhail áttörte az ajtót. . Szándékosan odahajolt. szerelmesen rámosolygott. . arcát a lányéhoz dörzsölte.Ne közelíts hozzá. Mikhail lassan megrázta a fejét. Andre Raven torkához nyomta borotvát. hogy Andre karma megsebezze. Slovensky a falhoz lapult. és ott állt szálfaegyenesen. Magának akarja a véremet. Kegyetlenül. Lélegzése egyenletesebbé vált. hogy még erősebbé váljon. ez kétségtelen. magyarázta Gregori. Andre? . A drog. amikor Mikhail már nem irányította a lány akaratát. Mikhail gyengéden. A takarók szétszóródtak.Csak óvatosan.Mit kívánsz tőlem. Raven szíve és tüdeje szinte azonnal reagált a folyadékra.kérdezte halk hangon. visszhangoztak szomorúan a szavak. hogy magához térjen. Mikhail a kötelékükön keresztül azonban segítette életpárját. . kárörvendőn felnevetett. hogy képes legyen befogadni a felkínált italt. . a lány Raven magatehetetlenül lógott. A vámpír karja bilincsként szorította.visszautasította a tápanyagot. A vámpír érezte. hogy háborog a lány gyomra.Ravennek fogom adni. Jönnöd kell.Miért csinálod ezt? Miért árulod el? . Nem engedhetem. A férfi már érezte is a lányon. amit kaptál ősi szer.Azt hiszed. Raven küzdött. Az szorosabban tartotta.Ne csinálj ilyen ostobaságot még egyszer . Megölhetsz. Az ország északi szélén termő virág szirmából . Raven igyekezett elhúzódni a vámpírtól. Szeretlek. Folyasd egy tartályba. szeme Mikhailra tapadt. Egy vércsepp gördült le a nyakán. Abban a pillanatban azonban. majd figyelmét újra Mikhailra fordította. kicsim. Raven szíve a mellkasát kalapálta. erőtől duzzadva. észrevétlen próbált maradni. hogy a szerek dolgoznak benne. ezzel fokozva a drogok hatását.A véredet akarom. . hogy kapcsolatot életben tartsa. teste felmelegedett. Raven kinyúlt Gregoriért. de a lány fog először meghalni. legyőzhetetlenül. nagyon erős. Légy bátor.utasította rendre. hogy vért adj neki. s szavai lágyan simogatták a lány elméjét. . .

és Hummer atya mellé zuhant. amennyire csak képes vagy. Megtalálunk téged. Mikhail csöndben maradt. messze innen. Ne aggódj. Bárhol megtalállak. fekete szeme jéghideg ragyogás.Ne! . Érzem. A vámpír magával vonszolta Ravent az ajtóhoz. elpusztulnak. A vámpír megkísérli majd. a vámpír teszi. értékes vére élénk karmazsinvörössel színezte a fehér selyem inget. akárcsak annak bizonyítékai. . A golyók hátralökték Mikhailt. ahogy bilincsbe veri Mikhail csuklóját és bokáját. Továbbította nekem. gúnyolódva belerúg. Mikhail. ami itt történt. Lelőtték. Raven leküzdötte a pánikot. Hűvösen figyelte a vámpír dilemmáját. Nem fog meghalni. Te pedig velem leszel. Óvatosan csak a húsba lőttek. odaláncolja a falhoz. hogy kicserélje az emlékeidet olyanokra. hogy kiszabadulhat . Semmit sem tud a kötésünkről. sem a testeddel nem szabad elárulnod magadat. . de a vámpír visszarántotta. Minden kárpátoki érzi. mintha mennydörgés csattant volna a sziklafalakon. Nem mert elájulni. Abban a pillanatban. Szavamat adom. Figyelmeztetően sikoltott gondolatban. Csak megzavar egy kicsit. A cellában olyan zajt keltett. rettenetes feszültség vibrált a helyiségben. A vámpír és Mikhail egymást nézték a szoba két oldaláról. Gregori határozottan közelebbről hallatszott. ami erősen vérzik. nevetve. hogy közvetítsen mindent Gregorinak: Slovenskyt. mint Jacques sebe. Képes vagy jobban fókuszálni.Slovensky és a többiek meglakolnak majd. Egy pillanatig úgy tűnt. keze keményen zárult össze a torkán.sziszegte a lány fülébe. Mikhail elesett. Raven Mikhailon tartotta a szemét.Raven keményen harcolt a vámpírral. . és rá összpontosította az elméjét. kiszabadítja magát. de nem halálos. Gregori. Amikor Mikhailt eléred. Erő sugárzott Mikhail minden pórusából. és fájdalmat fog okozni. amikor befejeztem Jacques ápolását.készül. Ellenőrizd a gondolataidat. Ne hidd. hogy megőrizd az erődet. ahol nem találnak ránk. sem a gondolatoddal. de már késő lesz. Maradj életben mindnyájunk kedvéért. amikben vele vagy. fájni fog. Rosszindulat fodrozódott. mint bármelyik kárpátoki. Raven halántékát kopogtatva. Ez nem a drog hatása. megyek Mikhailhoz. hogy Mikhail túléli. hogy hol sebesült meg. Amikor Mikhailra gondolsz majd. nem több.Jönnek majd a többiek. a félelem adott erőt neki az elvesztett vér helyett. amikor Slovensky háromszor belelőtt a férfiba. . hogy a gondolataidat megszűrje.

mosolygott a másik fájdalma feletti örömében. háborúk és vámpírvadászataik évszázadai alatt sokszor cseréltek vért. Mikhail fekete szemében hátborzongató parázs izzott. hogy lekuporodjon a távolabbi falnál. hogy újra akarja hallani. hogy megmentsék egymás életét. istentelen életre kényszerítetted. Gregori könnyedén összekapcsolódott Mikhail elméjével. és sok vért vesztett. A feje fölött egy kő kiesett a falból. ugyanúgy. Fekete szeme felpattant. Te csak egy gyalog vagy az erősek játékában. Slovensky hátraesett. vékony hangon kiáltott. A föld szinte gyengéden mozdult meg. Mikhail nem húzódott el a pengétől. mégis dallamos. Slovensky megragadta a falat maga mögött támasztékul. és közben elejtette a fegyverét. fenyegető. karmában tartva Ravent. kiben van az igazi erő. Halvány mosoly jelent meg Mikhail ajkán. olyannyira. az arca barázdás és feszült.És miért tenné? .Azt hiszem. és elszáguldott vele. veszélyesen közel a férfihoz.Saját képedre formáltad. Nem akarhatjuk. de a halvány mosoly ott maradt a szája sarkában. A lövésekkel hatalmas erejét akarták elvenni.Majd megtanulod. . Félelmében magas. ki kéne ásnom azt a golyót belőled. négykézláb mászott el. akárcsak azt az asszonyt. hogy Slovensky azon kapta magát. Slovensky azzal foglalatoskodott. Kotorászott a kabátjában. . . . ugye? . amint a férfi közelített hozzá. hogy Mikhailt a kínzás festői részleteivel traktálta. hogy félj tőlem.A vámpír felemelte a lány karcsú testét. halandó. Majd a második és a harmadik.Nem utállak. és Slovenskynek védenie kellett a fejét a kőzáportól. el a halál és pusztulás helyéről. fellőtte magát az égbe. amint tovasuhant az éjszakában.Hangja mély volt. Mikhailnak fájdalmai voltak.Éles hangon vihogott. . előhúzta a kését. az ujjain keresztül bámult a kárpátira. Megtanulod. És nem félek tőled. A csaták. . Te vagy az áldozat. Egyre kisebbre húzta magát. előrántotta a fegyverét. megduzzadni látszott. . . hogy fertőzést kapj.Andre nekünk fogja adni a vérszívóid maradékát. s lobogó lángként szegült neki Slovenskynek. a szilárd padló felpúposodott és meghasadt. Mikhail meg se moccant. és Mikhailra szegezte. Most próbálja megmenteni. erőtől lángolt.Slovensky közelebb hajolt. Letérdelt áldozata mellett.Mikhail lezárta a szemét. . Az a baljós szempár egy pillanatra visszarettentette Slovenskyt.

fogd be . amit Gregori előidézett.kérte Mikhail gyenge hangon. mi mindent művelhet Andre a lánnyal. Egyetlen kő sem esett a pap testére. hogy levegye Mikhail bilincseit és megszabadítsa a láncoktól. aki különös. amíg Gregori meg nem gyógyítja őt. kövek zuhogtak le. Gregori jelent meg a teremben. ahogy egymásra néztek. ahogy Slovensky elhelyezte.Ez már kezd rossz szokássá válni. . menj a pokolba . A padló megindult. .Gregori rá sem pillantott az összetört testre. fájdalom marta.Bizonyosodj meg róla. ahogy megvizsgálta a sebeket. Csak egy másodpercébe telt.Ez parancs volt. A kárpáti harcos egyszerűen csak figyelte azzal az átkozott szemével és halvány mosolyával.Ó.hogy védje magát. Nem akarta tovább emészteni az energiáit. ijesztő mintázatot vett észre.. A másik fal bizonytalanul meglódult. Gregori talajt nyomott a sebekre. csak figyelte a pusztulást.Nézd meg Hummer atyát . . Egy baljóslatú hasadás. Mikhail nem mozdult. de erősen vérezzenek a sebek. Raven a vámpír fogságában marad addig. és a teste vészes állapotban. Gregori érintése határtalanul gyengéd volt.Átkozott vagy.A bátyám majd elkap. Slovensky káromkodva próbálta elérni a fegyverét. Egyetlenegy sem közelítette meg Mikhailt. hullámzott alatta. szokásos nesztelen suhanásával. Mikhail idáig sosem parancsolt Gregorinak. majd egyre feljebb. kecsesség és erő volt benne. Pontosan úgy irányították a lövéseket. .mondta Mikhail dühvel. s fekete szeme merőn nézte. hogy elkerüljék a létfontosságú szerveket. a vállán és a fején találva el a férfit. ha bármi esély van. . amint a kövek betemetik előbb Slovensky lábát. Gregori drámai előadása nélkül is. Egy pillanatra Gregori ezüst szeme felvillant. Pontosan úgy feküdt. . .vicsorogta. . míg végül sírhantként fedte be a halom.Kérlek. Mikhail azonnal meg tudta volna ölni James Slovenskyt. . Mikhail nem szólt semmit. Nem szabad arra gondolnia. .. ahogy átlépett az összeomlott falon.Mikhail behunyta a szemét.Halott. ám fáradt volt. . Slovenskyre egyre több kő hullott. a fegyver arrébb csúszott. . Slovensky pedig felsikoltott a gerincére zuhant teher alatt. Gregori. hogy megállítsa a további vérzést.

Mikhail. A karmok megfeszültek.Sajnálom.Gregori fejcsóválva.Elég a beszédből. A vérem erőteljes a tiéddel keveredve. Gregori . fekete szeme gyötrődve kereste Gregori fakó tekintetét. Nem szeretnélek kényszeríteni. és helyreállítson minden kárt belülről. Aludj.Aidan. Gregori elfordította a csuklóját. A szárnyak becsukódtak. tudván. Elméje el akarta érni életpárját. amit szabadon ajánlok fel.Vedd a vérem. engedd. Gregori behunyta a szemét. hagyd.Nem akarom itt hagyni. amíg betömöm ezeket a lyukakat. hogy tegyem a dolgom . egyesült Mikhail-lal. Gregori vére is ősi volt. Felismervén. . tudta. . hogy az anyaföld üdvözöljön. Gregori felemelte a fejét. Érezd. Hamarosan vadászni megyünk. ahogy az övé.Kezdesz egyre kellemetlenebbé válni. . és visszatért a saját testébe. hogy neki is szüksége lesz erőre a gyógyításhoz és hercege biztonságos helyre szállításához. Mikhail. Mikhail. . Aludj most. Ma éjszaka még türelemmel lesz. . Fájdalom robbant a lány és a férfi fejében. Halld szavamat. Gyengéden bánt a holttesttel. hogy reménytelen. egy képzett sebész precizitásával.Keresd meg Ravent. halkan kimondta a kárpáti harcos nevét. és nyugtató az elmédre.A pap velünk jön . Meg kell erősödnöd a vadászatra. Előbb ezekről a sebekről kell gondoskodnunk. vágy és éhség mardosta.Vegyél vért. ahogy meggyógyítja a testedet. Monotonon áradt az ősi ének. Egy hatalmas fülesbagoly körözött a lerombolt épületnél. de engedelmesen elfogadta a gyógyító felkínált csuklóját. Tudta. majd leszállt a beomlott falra. . A talaj ír a sebeidre. hogy megtaláljon minden egyes tépett sebet. hogy jelezze Mikhailnak elég volt. Elment. rendelkezett Gregori igéző hangon. Senki másé nem volt képes olyan gyorsan segíteni.panaszkodott Mikhail. és a bagoly kerek szeme az alanti jelenetet vizslatták. de azért ellenőrizte. hogy Mikhail is tisztában van vele. úgyhogy a férfi zihált és visszakozott. majd elernyedtek. Mikhail.ismételte Mikhail. A vámpír nem fogja bántani. Forróság hullámzott át jéghideg testén. . . eltávolítsa az idegen tárgyakat. szüksége volt egyesülésükre. . beleáradt. kötelességtudóan odament a pap összetört testéhez. és megnézte a pulzusát. Idd. .mormogta Gregori.

A bagoly alakja megnyúlt, felszikrázott, és egy magas, világos hajú fiatalembert formált, ragyogó arany szemmel. Szőkesége szokatlan volt a hegyvidékiek között. Katonás tartású, magabiztos férfi volt. - Ki merészelte ezt tenni? - kérdezte. - Mi van Jacques-kal és Mikhail asszonyával? Gregori halkan mormogott, a fakó szempár villanása átdöfte a férfit. - Hozz friss termőföldet, és készítsd elő az útra a papot. - Azzal Gregori visszatért a munkájához, miközben Byron is megérkezett. Lassan, sietség nélkül dolgozott, a gyönyörű ősi ének reménnyel és ígérettel töltötte be az éjszakát. Tudták, hogy ez nem elvesztegetett idő, hisz szükség volt rá, hogy Mikhail még aznap éjjel lábra álljon. Aidan a leggazdagabb termőföldet hozta, amit csak talált, hátralépett, és csodálta, ahogy Gregori dolgozott. A borogatást körültekintően elkeverte, és a kiterjedt sebekre helyezte. A szél port kavart, figyelmeztetésül nekik. Két emberi lény közeledett teherautóval. Byron Edgar Hummer mellett térdelt, tisztelettel megérintett a pap arcát, majd felnyalábolta a törékeny testet. - Megszentelt földbe viszem, Gregori. És aztán semmisítsük meg azt a két testet a kunyhó mellett. - Ki tette ezt? - ismételte Aidan. Gregori egyszerűen átöntötte Aidan elméjébe az információkat, nem fárasztotta magát beszéddel. - Sok évszázada ismerem Andrét - mondta Aidan. - Fél évszázaddal fiatalabb nálam. Több csatában harcoltunk együtt. Az időnk a kétségbeesést növelte. Aidan keresztülsiklott a lerombolt falon, arany szeme csillogott a sötétségben. Minden fa minden egyes levele ezüst színben ragyogott és holdfényében fürdött, de Aidan már régóta elveszítette a képességét, hogy színeket lásson. Világa sötét és szürke volt, és az is marad, amíg meg nem találja életpárját, vagy amíg a hajnal megnyugvását nem keresi. Beszívta a levegőt, küzdelem szagát érezte és a halál bűzét. Olaj és a közeledő jármű kipufogógáza szennyezte a tiszta levegőt. A tölgyfák árnyékában elhelyezkedett. A jéghideg ragadózó ösztönösen vért követelt azért, amit fajuk egyik tagja elkövetett. Értékes fajuk a kihalás szélén állt, nem élne túl egy újabb vámpírvadászatot. Minden megmaradt férfi Mikhail asszonyába vetette a túlélés reményét. Ha alkalmazkodni tud az életükhöz, ha az igaz szerelem záloga tud lenni, és ha képes lesz olyan erős kislányt szülni, aki túléli az első évét, akkor minden

hegyvidéki férfinak van esélye. Lenne mibe kapaszkodniuk, felkutatni a földet egy olyan asszonyért, mint Raven. Andre hitszegése, mindennél rosszabb volt számukra. Súlyos köd sűrűsödött, szinte átláthatatlan függönyként, beburkolta a fákat, és elzárta az utat. Fék csikorgott, ahogy a vezető megállni próbált, mivel nem tudott tájékozódni. Aidan láthatatlanul közelebb moccant, a veszélyes ragadozó zsákmányt keresett. - Mikor érünk oda, Gene bácsi? - Egy fiú hangja csendült mohón, izgatottan, a szél szárnyán haladva. - Megvárjuk, míg a köd feloszlik, Donny - felelte a másikhang nyugtalanul. - Gyakran száll itt le ez a különös köd, és nem jó ötlet kint lenni benne. - Mi a meglepetésed? Nem árulod el? Mama mondta, hogy olyan szülinapi meglepetést kapok, amit sosem fogok elfelejteni. Hallottam, ahogy beszéltétek. Aidan már látta is őket. A sofőr harmincas évei felé járt, a fiú nem több tizenöt évesnél. Aidan figyelte őket, sürgetés futott az ereiben, feszítette a testét, hogy megölje őket. Erőt érzett minden idegvégződésében, s ez arra emlékeztette, hogy valóban él. A férfi nagyon ideges volt, belebámult a ködbe, de hiába. Egy pillanatra azt gondolta, hogy látja is a szempárt, éhesen, arany színben parázslani. Egy állat szeme volt - egy farkasé -, őket figyelte az éjszakában. Kiszáradt a szája, és hevesen vert a szíve. Védelmezőn közelebb húzta magához a fiút. - James bácsi meglepetése. - Kétszer is meg kellett köszörülnie a torkát, mielőtt kibuktak a szavak. Tudta, hogy nagy veszélyben vannak, tudta, hogy egy ragadozó csak arra vár, hogy széttépje a torkukat. - Sétáljunk oda a vadászkunyhóhoz, Gene bácsi. Alig várom, hogy megkapjam az új puskámat. Gyerünk, nincs messze - könyörgött a fiú. - Ebben a ködben nem, Donny. Farkasok vannak az erdőben. Egyebek. A legjobb, ha kivárjuk, amíg felszáll. - Van fegyverünk - mondta a fiú duzzogva. - Ezért hoztuk, nem? - Azt mondtam, nem. A fegyverek nem mindig adnak biztonságot, fiam. Aidan elfojtotta a vad késztetést. A fiú még nem érte el a férfikor. Bárkik is ezek a halandók, nem fogja megölni őket, hacsak nem fenyegetik őt vagy az övéit. Nem válik vámpírrá, népe árulójává. Túl könnyű már a gyilkolás. Az erő varázsa. Szél kavarodott körülötte, leveleket és ágakat

sodort. Gregori ereszkedett le mellette, Mikhailt sápadtan és élettelenül feküdt a karjában. - Hagyjuk el ezt a helyet, Aidan. - Nem tudtam megölni őket - mondta csendesen Aidan, bocsánatkérés nélkül. - Ha ez az idősebb Eugene Slovensky, lesz elég dolga, ami lefoglalja ma éjszakára. Az öccse holtan fekszik egy rakás kő alatt, Mikhail papjáért cserében. - Nem mertem megölni őket - ismételte Aidan beismerően. - Ha ez Slovensky, megérdemelte volna a halált, de hálás vagyok, hogy ellenálltál a késztetésnek. Felismerted, hogy a gyilkolás rád jelent veszélyt. Messze elkóboroltál élőhalottakat vadászni. Ez lelked sötétségét mutatja. - Már nagyon közel vagyok hozzá... - tette hozzá Aidan halkan, mentegetőzés nélkül. - Amikor Mikhail asszonya halálosan megsérült, Mikhail dühét minden kárpátoki megérezte, bármelyik országban legyen is. A zavar erős volt, és éreztem, érdemes kutatnunk. Visszatértem, hogy megbizonyosodjam, miként mutatkozik meg bölcsessége, népünk hasznára. Hiszem, hogy asszonya a jövőnk reménye. - Én is ezt hiszem. Talán egy új ország enyhülést ad neked. Szükségünk lesz egy tapasztalt vadászra az Egyesült Államokban. A sűrű köd takarásában, ami megakadályozta, hogy az emberi lények észrevegyék, Aidan figyelmét a jól megépített börtönre fordította. Egyik kezét felemelvén a föld megremegett. Az épület a földdel vált egyenlővé, csak a kövek jelezték a friss sírt. Gregori felemelkedett a ködbe terhével, Aidannal az oldalán. Átszelték a sötét égboltot a barlangig, ahol a többi kárpáti harcos férfi gyülekezett, hogy segítséget nyújtsanak hercegük gyógyításában. Tizenötödik Fejezet Az éjszaka levegője átsuhant a testén, amint Ravent a vámpír valami ismeretlen cél felé röpítette az égen át. Szédült és gyenge volt, agya nehezen fogott. Először megpróbált fókuszálni valamire, ami feltűnő, hogy továbbítani tudja Gregorinak. Kis idő múlva már nem emlékezett rá, miért, s egyáltalán mit csinált. Valahol belül tudta, hogy a drog hatása miatt képtelen koncentrálni, és e miatt érzi rosszul magát. Túlságosan nehéznek

tűnt, hogy azon tűnődjön, vajon hova viszi a vámpír, vagy hogy mit fog vele tenni, ha megérkeznek. Ragyogott a hold, ezüst fény borította a fák kupoláit, mindent szürreálisán álomszerűvé téve. A dolgok ki- és beúsztak az elméjébe. Lágyan suttogó hangot hallott, folyamatos mormolást, de nem tudta azonosítani. Pedig fontosnak tűnt, de Raven túl fáradt volt, hogy megfejtse. Szétesett az elméje az utolsó sorozatgyilkos üldözésétől? Képtelen volt emlékezni rá, hogy mi történt vele. Jólesett a szelet éreznie, ahogy átfújja a testét, megtisztítja. Hidegnek érezte magát, de ez nem számított. Fények táncoltak, színek örvénylettek, az égen milliárdnyi csillag ragyogott. Alattuk hatalmas tó csillogott, mint a kristály. Minden olyan gyönyörű volt, ám a feje förtelmesen fájt. - Fáradt vagyok - talált a hangjára, tudni akarván, hogy képes-e megszólalni. Talán ezzel fel tudja magát ébreszteni, ha az álom ködében van. Karok szorították meg enyhén. - Tudom. Mindjárt otthon leszel. A lány nem ismerte fel a hangot. Valami tiltakozott benne a közelsége ellen. A teste nem kedvelte, hogy a másikat érzi. Ismeri ezt a férfit? Talán nem, mégis úgy vélte, joga van rá. Valami ki-be suhant az emlékei között, amit nem tudott utolérni. Minden esetben, amikor úgy érezte, hogy összeillesztette volna a darabkákat, fájdalom hasított a fejébe, olyan kegyetlenül, hogy nem tudott tovább gondolkodni. Aztán hirtelen együtt sétáltak, kint a csillagok alatt, a fák kedvesen integettek és hajolgattak feléjük, a férfi karja a dereka körül. Raven zavarodottan pislogott. Mindig is sétáltak volna? Senki sem tud repülni, ez abszurd. Hirtelen elöntötte a félelem. Elveszítette volna az eszét? Odapillantott a férfira, aki mellette sétált. Jóképű volt, sápadt arca érzékien gyönyörű. De amikor rámosolygott, a szeme üres és hideg, a fogai a fenyegetés villámai vérvörös szájában, ami félelemmel töltötte el a lány szívét. Ki ez a férfi? Miért van vele? Raven reszketett, próbált elhúzódni a férfitól pici, finom mozdulattal. Gyenge volt a férfi támasza nélkül, talán el is esne. - Hideg vagy, kedvesem. Hamarosan hazaérünk. A hangja rettegéshullámokat keltett a lány testében; undorral forgott a gyomra. Kárörvendő gúny érződött benne. A férfi szerető gondoskodása ellenére Raven úgy érezte, mintha egy óriási kígyó tekergőzne körülötte hideg hüllőtestével és hipnotikus, igéző szemével. Elméje kinyúlt,

küszködve kapcsolatot keresett. Jönnöd kell, Mikhail. Felsikoltott a gyötrelemtől, és térdre esett, kezét a fejére nyomta, rettegett attól, hogy megmozduljon, gondolkodjon. Hideg kéz ragadta meg a karját, és talpra rángatta. - Mi történt, Raven? Mondd el, hátha tudok segíteni. Utálta a hangját. Az idegeire ment, libabőrös lett tőle. Hatalom volt benne, romlottság, titokban jól szórakozott, mintha pontosan tudná, hogy mi történt vele, és élvezné a szenvedését, tudatlanságát. Bármennyire utálta is az érintését, sajnos nem tudott megállni a saját lábán, és így rá kellett támaszkodnia. - Muszáj táplálkoznod - emlékeztette a férfi szinte hétköznapian, de a lány érzékelte benne az elrejtett izgalmat. Raven a gyomrára szorította a kezét. - Hányingerem van. - Azért, mert éhes vagy. Különleges meglepetést készítettem neked, drágám. Bankettet a tiszteletedre. A vendégek alig várják, hogy megérkezzünk. Raven megállt, és a férfi hideg, gúnyos szemébe nézett. - Nem akarok magával menni. A szempár megkeményedett, kiürült. A férfi mosolya csak a mosoly paródiája volt, agyarak rideg villanása. A lány láthatta a férfi visszahúzódó ínyét, a meghosszabbodott metszőfogakat. Nem volt olyan jóképű, ahogyan elsőre képzelte, inkább visszataszító és kegyetlen. - Raven, nincs más hely, ahova mehetnél. - Megint gúnyosnak hangzott, betegesen romlottnak. Raven kihúzta a karját a férfiéból, és leült, mert a lába összecsuklott. - Maga nem... - A név beleveszett egy robbanásszerű fájdalomban. Vér serkent ki a lány homlokán, és lecsurgott az arcán. A vámpír lehajolt, és szándékosan durván végigfuttatta a nyelvét a lány orcáján, követve a vér útját. - Beteg vagy, kedvesem. Muszáj bíznod bennem, hogy megtudd, mi a legjobb számodra. Raven kényszerítette magát, hogy nyugodt maradjon, elnyomva a pókhálókat, amik eltömítették az agyát. Speciális képességekkel rendelkezik. Van agya. Ezek megkérdőjelezhetetlen tények. Bizonyos volt benne, hogy halálos veszedelemben van, de elképzelése se volt arról, hogyan került ide ezzel a férfival, tehát muszáj volt gondolkodnia. Arcát a holdra emelte, így az kék fényűre változtatta ébenfekete haját.

Nem merek meghalni. Andre egy vámpír. aki elméjét zavarodott összevisszaságban tartotta. Ki ez itt velem? Mi történt? Az őt támogató magas férfi felé hajolt. ezt a hangot. . A válasz gyenge volt. hogy a lány bízott benne. ha tudna olvasni a gondolataiban. Megsérültél. ahogy beleszúrt a koponyájába. védelmező karjába vonja.. Valami nagyon nem volt rendben. Hogyan? Mikhail válaszként továbbította neki a közelmúlt eseményeit. hogy lecsillapítsa a férfit. az életpárod. Ismerte ezt az érzést. mintha valaki egyenesen gyomron vágta volna. hogy rezzenéstelenül fogadja a férfi érintését. hogy képes rá.Andre vagyok. elestél és erősen megütötted a fejed . Valaki ellopott tőlem. Amikor megmentettelek. távoli. Mikhail. hipnotikus hangon. Raven minden önfegyelmét összeszedte.Össze vagyok zavarodva. hogy gyötrelméből bármi is látszódjon az arcán. Kicsim. Mikhail? Hol vagy? Valódi vagy? Félek. Minden ott volt. amikor a fájdalom lecsapott rá. ahogy szerelmesen meleg. Raven belélegzett. Zavarodott vagyok. Mikhail. még a nevére sem emlékszem. . Az emlékképek visszakerültek a helyükre. úgy érezte.mondta a férfi éneklő.Igyekezett bocsánatkérőnek tűnni. Jövök érted. mintha mindig is ezt tette volna. viselkedése hirtelen udvariassá vált. hogy átjárja. vagy megmutatkozzon az elméjében. . . Elrabolt tőlem. Gregori kezd zsarnokká válni. .Mi történt velem? Rettenetes fejfájás gyötör. A férfi kinyújtotta a karját.Sajnálom. hatalmas kék szeme kitágult.Megsérült a fejed. A mentális ösvény ismerős volt. ha csak kinyúlt érte. Butának érzem magam. érezte. de valóságos. hagyta.Felhúzta a lányt. . Kényszerítette magát. elméje ártatlan és rezzenéstelen. A vámpír csak a . Ezúttal. Igazi életpár. Nem hagyta. Raven kényszerítette magát. és attól tartott. sokkal elnézőbb lett most. fénylő valami az őrület világában. hogy különválassza a gondolatait. és a lány rettegett. a lány elfogadta. és ez aggaszt vallotta be. hogy agya képes volt egyidejűleg két különböző szinten működni. karját keskeny derekára csúsztatta. Elállt tőle a lélegzete. Valami nem stimmelt. Raven hitt a távoli hangnak. Érdekesnek találta. könnyedén haladt rajta. fókuszált a kapcsolatra.

amilyen hiányos volt. érzékelve Mikhail ösztönös ellenérzését. aztán újra eltűnt. A sziklaház egy hatalmas szobából állt. Mikhail. Raven megfogta a vámpír karját. a többiektől körülvéve. nagyon rémült is volt. aki a fájdalmat beletöltötte. hogy bizalmát mutassa. s Andre a hatalmában tartotta. magába szívott minden részletet. Most egyszerűen csak rosszul volt és szédült. Ragyogott a holdfényben. Összezavarta a drog. de ettől fáj a fejem. vagy mindketten eljönnek érte. Mikhail nyugtató elméjének a hatására újra tökéletesen működött. . Több hősiességet mutatott. . és Raven biztos volt benne.felszínt láthatta. hogy Andre ne tudja. ez bizonyára nagyon nehéz lesz. összezavarodott asszony volt. elesett az ajtó előtt. de tényleg hányingerem van.riasztotta fel Andre. . Hiszen Andre volt.Nem biztonságos tovább maradnunk.Ez az otthonunk? . Raven tett egy lépést a küszöb felé. káprázatnak látszott. Raven pislogott.Megpróbálom. Mikhaillal megszakad majd a kapcsolatuk. Raven felszegte az állát. Az a másik üldözőbe vehet minket. A drog lehet. Tudom kezelni Andrét. Mikhail sebei súlyosnak látszottak. képtelen mozogni. kedvesem. A szoba hideg volt és nyirkos.Kellemetlennek érezte a kárörvendő hangot. amikor olvasta a gondolatait. Mikhailra gondol. ott feküdt szánalmas halomként. azt. Lényeges volt. hogy pillanatnyilag megzavarja. Andre számára ő egy reszkető. .kérdezte ártatlanul. Memóriája. majd jól kirajzolódott. a férfira támaszkodva. . amit a lány engedett. vagy Gregori. s ez megfelelt a vámpír elvárásának. Szándékosan. mint amennyit érzett. Andre káromkodva próbálta felrángatni. amit majd tennie kell.Itt maradunk egy kellemes vacsorára. Ne aggódj miattam. A vámpír a karjába emelte és bevitte. . ami a lenti hálóba vezetett. Andre. És nagyon. Muszáj enned.Nagyon csendes vagy . elcsúszik egy időre tőle. hogy legyen erőd a meneküléshez. Raven megbotlott. nem számít. mi történik addig. de Raven ernyedt volt. A repedésekben . hogy a földbe fogja helyezni a férfit.Próbálok visszaemlékezni. A hegy tetején jártak. de képes lesz megtenni. és a távolabbi sarkában egy lyuk volt létrával. Gregori a sebesülésén munkálkodott. hogy továbbíthassa Mikhailnak. . Egy barlangban volt. Egy pillanatig nem tudta kivenni a hegy oldalába épített kőház körvonalait. és ő ott marad majd mentőkötél nélkül. Mindenekelőtt el kell nyomnia magában a megkönnyebbülés sürgető érzését.

Raven lassan felült. Andre odavonszolta az asszonyt Ravenhez. . Az adrenalinnal felkorbácsolt vér kábítószer volt számára. ragyogva. A falhoz láncolva. vörös szeme visszaváltozott a szokásos sötétbarnává. Ez valami teszt? Elkövettem valamilyen bűnt. szavak nélkül próbálta megnyugtatni. Érezd. ahogy mozdulatlanul és tehetetlenül vár. Én sosem tennék ilyesmit. Az asszony zokogott és nyöszörgött a rettegéstől. elvenni egy életet. a férfi közben küszködött és fenyegetőzött.. gúnyos mosollyal figyelte tehetetlen áldozatait. . Keze csillapítón az asszony karjára siklott. A vámpír kegyetlen. A férje könyörgött. Miért? Mit követtem el? Tényleg nem emlékszem. hogy feltárja a nyakát. Andre intett. nevetett a férje hiábavaló dühén. A lány hatalmas ibolyakék szeme Andre arcára siklott. egy férfi és egy nő. a láncait rángatta. Andre elkábíthatta volna áldozatait. .Táplálkozz. Mindketten tele horzsolásokkal. amilyet még sosem tapasztaltál. rettenettől kitágult szemek néztek rájuk. mintha a sírás szélén állna. őrjöngve. hogy megvédje ettől a borzalmas döntéstől. Az asszony ruháján hasadás. mámorító. egyik kezével a haját markolva. remegő kézzel hátratolta a haját.. Elég időt adott magának. hogy nincs ott vele. és meggyújtott néhány gyertyát. Hihetetlenül gyengéden. amire nem emlékszem? Miért vagy hozzám ilyen kegyetlen? Andre arca elsötétedett. Amikor elveszed az életét. kedvesem. majd meglódult az ijedtségtől. káromkodott. Érezte magában Milchailt.Vacsora. . Határtalan erő. térdre kényszerítette és keményen tartotta. a férfi arcának jobb oldalán még égés nyomai is. Ravent átkozva. Mindenki a lány reakciójára várt. Mindketten mocskos. Andre lassan. és te sem. Hüvelykujja a pulzáló ütőér fölött. lélektelen szeme az asszonyon. hogy csak várják a halált.Ne légy olyan lehangolt. durva ruhákban. hogy újra erőssé tegyen. ahogy a forró vér a vénádba ömlik. Egy asztal volt benne hosszú templomi paddal. vörös. . .Kételkedsz bennem. Az asszonyt felrántotta.penészedett. csak neked. olyan erő költözik beléd. de ő az emberi rettegés árán szerzett izgalmat kereste. kedvesem. kecsesen kúszott a kőpadlón. Ez az én ajándékom neked. kifejezőn.Óvatosan leültette a lányt a padra. a férfi ingén vérfolt. az asztal közelében. mintha törékeny porcelán lenne. hogy kiélvezhesse a nő rettegését. kiszabadította a láncokból. Raven szíve megállt.

Raven rátette kezét az asszony karjára. Raven szánalmat érzett iránta. még zavarodott volt. . . Töltsd ki rajtam a haragod. ha már nem akarod a köteléket közöttünk. hogy ne lássa visszahúzódó fogínyét és romlott életének pusztító következményeit.Lehajtotta a fejét. mint ő. Andre tanácstalan volt. Elmegyek. és meg akarsz büntetni? . Valaha jó volt. dehogy . hogy nem tudom. . azt mondtad.Netán a szeretőd? Hangja szinte hisztérikusnak hatott. Tükörbe akart nézni úgy. nem különbözött Mikhailtól és Jacques-tól. .Nem. .tiltakozott az asszony. . amit nem tudsz nekem megbocsátani? . Semmit sem jelent nekem. már-már bizonytalan. egyetlen igazi vámpír sem tudott belenézni a tükörbe anélkül. hogy megbízható szolgákat veszel fel. akikről beszéltél? .Nem. Raven. mintha szégyenkezne. és . ártatlan asszonyon. Andre. Kétségbeesett kísérletet tett Ravennel. Andre. de a szemében remény csillant.Nem vagyok a szeretője. ha úgy kívánod. Raven kinyújtotta a kezét a férfiéért. Az ott a férjem. . .Vedd el az életem. Ez az asszony egyike azoknak. Romlott és eltévelyedett. hogy megmentse magát.Mondd el. Andre kétségbeesetten akart érezni. ne ezen a szegény. sötét és elveszett lelkű lesz. hogy valóban így gondolja. Valami mélyen benne felemelkedett és átfordult.Az asszony igazat mond. habár nem vagyok benne bizonyos. bár nincs hova mennem. . akkor ugyanolyan. . Nem tettünk semmi rosszat. hogy borzasztó fájdalmat ne tapasztalna. Elviselhetetlen. hogy ismét tanúja lehessen a naplementének.Természetesen nem. szembenézni a reggeli nappal.Az arca hirtelen elfelhősödött. Andre. A másik kényszerített valamire. Mégis. ahogy belenézett az ártatlan szempárba. Ez lehetetlen volt. mint te. .Akkor válaszolj: miért volt ez a próba? Azért. A hangja egyre jobban elhalkult. Raven volt az egyetlen reménye. mert nem vagyok olyan.Hangja elveszett és magányos volt.Vedd el az életem..Tekintetük találkozott. de sötét elszigeteltségében rossz útra tévedt. Egy szolga. Raven.Mintha emlékeznék. és a férfi láthatta. Ha rákényszeríti a gyilkolásra. Andre elméje az ördög mesterműve volt. mert nem tudok a föld alá menni és alakot változtatni? Szégyellsz engem. Most. de a keze gyengéden nyugodott az asszony karján.

A lány zavarodottan nézett. . akiket idehurcoltak. nem tudok gondolkodni. mert becsapja. . A férfi elfordult tőle. sírni szeretett volna. kiszáguldott. Nem tudom. majd megragadta a fejét a gyötrelemtől.De én nem tudok táplálkozni. . Senki sem lenne képes rá. Túlságosan romlott volt már. és szükséged van tápanyagra. ha nem tartozna Mikhailhoz. elképzelni sem tudta. Raven az érzékenységével szinte hallotta a számtalan áldozat sikolyát. túlságosan hozzászokott a gyilkolás okozta adrenalinhoz.Védelmezze a gondolatait. Andre megragadta az asszonyt a hajánál fogva. A férfi megsimogatta a lány selymes haját.Kérem.Andre maradj . A levegő áporodott. . . Szeme üres és hideg volt. vissza a halál és őrület számára megszokott világába. Nem tudná megmenteni a férfit. A sötétben is lát. Mivel a lány emberi lény volt. A lány utálta magát. hogy Ravennek ne essen bántódása. Az asszony megmerevedett. Ő maga az ördög. Azt hiszem. Te gondoskodsz róla.csüggött rajta. . Csodát akart. el a világosságtól. miért. Az asszony belekapaszkodott Ravenbe. Tud olvasni bennük. . harcolva a férfiért önmaga ellenében. amíg a félelmünk még szórakoztatja. mit képes és mit nem megtenni. Alexander. és a mocskos falhoz láncoltak. mint az asszony. kedvesem.mondta lágyan.Szándékosan hagyta.Néhány perc múlva visszatérek.Nem haragszom rád. Tudnék róla.Kivagy? . . meg fog ölni minket. Az ott a férjem.Meg ne próbáljátok elhagyni ezt a helyet. . arca megkövült a félelemtől. hogy Mikhail neve felpislákoljon az elméjében. Monique. engedjen minket elmenni. Andre. hallaná minden egyes szívverésüket. Éppolyan ijedt volt.A szoba hideg. . .Monique Chancellor. de gyenge vagy. de az élete és ennek az ember házaspárnak az élete egy hajszálon függött.Rájönne. Miért segít nekem? . Nyugodt maradt. Raven válaszára várt. . penészszagú és lehangoló volt. és a halálról mesélt. szánalom öntötte el. ami miatt kételkedsz bennem . még akkor sem. Raven felegyenesedett. hogy az a másik csinált velem valamit. kétségbeesetten küzdve a szédülés ellen. ha olyasmit tettem.Bocsáss meg. a szolgáivá tesz addig. duzzadt a hatalmi tébolyától. kiszagolná magukat.suttogta Raven.

mérhetetlen düh hullámzott a lány elméje felé. Letépték a torkáról Alexander kezét. hogy könnyeket csalt a lány szemébe.rendelkezett Alexander.. Mikhail és Gregori annyi információt kap. elszántságát. Raven érezte a férfi félelmét. . a falak szerkezetét. Raven nem kárhoztatta. majd az asztalba.kapaszkodott belé az asszony. A lány láthatta csuklóján a nyílt sebeket. Azt hitte. Raven pislogott. A férfit a falhoz kente valami a lány mögött. miközben férje tüdejéből sípolva áramlott ki a levegő. hogy megmentse magukat.Monique. hogy a lány vámpír. .Segítsen nekünk. hogy a szoba forogni kezdett a lánnyal. Raven megdörzsölte lüktető halántékát. hogy nyílt sebei vannak. hogy eljusson az ajtóig.Alexander. lába tehetetlenül lógott méteres magasságból a padló felett. ott a bilincs kulcsa. . a szék hátába kapaszkodott. Felnézett a csillagokra. A férfi a mellkasához szorította a lányt. és teste reménytelenül legyengülve. hozd ide . mit művelsz? . különös figyelmet szentelt a házhoz vezető nyitott tereknek. elvégezte. perverz élvezete kedvéért. .Nem jó. . és a férfihoz lépett. Maradjon nyugton. az ajtókat. végignézett a tájon. éles csattanás jelezte. Raven odahagyta a sarokban csendben zokogó asszonyt. hogy lássa.Ez kijelentés volt. ujjai belemélyedtek a lágy húsba. .firtatta Alexander gyanakodva. és kegyetlen játékot játszik velük. Ahogy lehajolt.Kérem.A tisztátalan. Úgy szorította Raven légcsövét. tartsa magát távol tőle. Tanulmányozta a házat is. amennyit csak sikerült továbbítani nekik. hogy megvizsgálja a csuklóját. vágyott a tápanyagra. így már mindkét kezével átfoghatta a torkát. kérem . Raven bizonytalanul lábra állt. olyan durván. A férfi fulladozott.Muszáj elhagynunk a halálnak e helyét. az ablakokat. a férfi a másik kezével megragadta Raven haját.Ki maga? . hogyan könnyítsen rajta. hogy az asszonyra összpontosítson. . A vámpír. amit akart. hogy csontok törtek. . . Raven! A kiáltás közeli volt.Éppen segíteni próbálok. nem kérdés. de lassan kiszorult belőle az élet.kiáltotta Monique. szeme kidülledt. . Monique sikított. Ne vonja magára a figyelmét semmivel.A lány érezte a vér szagát. hányingere nőttön-nőtt. . megjegyezve minden kőfalat és kiemelkedő sziklát a ház mögött. Becsukta az ajtót.

hogy távol tartsák tőlük. Mikhail elnyomta dühét. Raven. mint a magma. erről Gregori személyesen gondoskodott. hogy szolgálhassa. Nem bírom elviselni. hogy maga nem az. Ha szabadjára engedné. Most ilyesminek nyoma sem volt. hogy még valaki haláláért felelős legyek! Egyszerűen nem bírom. Sok évszázada vadászott a vámpírokra. Senki sem számított. A gyengeség elborította. keresve a kitörés útját. Raven. és mozdulatlanul feküdt a fűben. összetört test hevert a fa tövében. elesett.Engedd el. Ám egy vérfolt éktelenkedett a bagoly fehér szárnyán. kérlek. Tudom. azonnal megérezte elméjében az erőszak jelenlétét. aminek a férjem gondolja. rendelkezett Mikhail. majd arrébb rúgta az asszonyt. Az asszony nyöszörgött. a faágról rávetette magát egy mászva menekülő asszonyra. könnyedén követve Raven nyomát. majd ördögi nevetés. nem teheti! . összekuporodott. feltápászkodott. a hatalom zavargását. élet és halál körforgását. hogy kiengedje az emberi lényt mentális szorításából. a szélre. letérdelt mellé. Eric és Tienn meg néhány másikkal küzd. sápadt és élettelen.suttogta hangosan. az meg csak fortyogott benne. Andre nevetett. hogy egyetlen kósza szellő se vihesse el a szagot a vámpírhoz. és mindig érezte a vonakodást. körülnézett. a sajnálatot. . a robbanó megkönnyebbülésre. Pihenj. ott. istenem. . Kirohant az éjszakába. Egy kisebb. sikerült annyira megfékeznie. érezvén az erőszak hullámzását. az a földre. . Ősi vérük kombinációja határtalanul erőt adott.Mi az? Tudom. Alig volt tudatában annak. Monique követte. a hegyekben élő lényekre is hatással lenne. ahol a vámpír ledobta. élvezve. A vámpír hátborzongatóan felnevetett.Andre! Ne. Raven térdre esett. A lány a homlokára nyomta a kezét. Átszelte a levegőt. aki rendkívül érzékeny volt. . hogy Gregori vele tart. keresve a nyomot. hogy próbál megmenteni bennünket. Mikhail ösztönösen a széliránnyal szemben körözött. Minden kárpáti harcos a völgy felé fordult. Mikhail küzdött gyilkos dühével. és az ajtóhoz botladozott. Mikhail! Ó. . Mikhail nem érzett fájdalmat és jóllakott volt.üvöltötte Raven. Aidan és Byron éppen mögöttük. Az éjszakába belehasított a rettenet kiáltása. előre-hátra ringatta magát. bármely irányban. hogy visszamászik. könyörögve.Engedd el. vágyva az erőszakra. kárörvendő diadalmámor.Kérlek . az életéért könyörgött. Azzal figyelmeztetné a vámpírt.

ha bemegyünk. Én küldtem ki. Raven fáradtan behunyta a szemét. Sosem fogja megbocsátani magának. terjedt. mint egy héja. amit velem tett. és a hold fürdette tájat nézte. és a mi életünket az övékére cseréltem. . miközben az asszony az ölében ringatta a fejét. hogy képes mozgatni a lábát. .Semmit. .A vámpír megölt egy gyereket. megkönnyebbült. Szél támadt. Őt is meg fogja ölni. míg üvöltéssé vált. . mint ő. amit Alexander tett magával.tiltakozott Monique.Maga olyan dolgokat is megérez. Az a szörnyeteg megölhette volna. teljesen elfedve a holdat. Amikor visszatér. . Bagoly kuvikolt. Valahol az erdő mélyén egy állat elhibázta a zsákmányát. Maradjon csendben és a látókörén kívül. hogy megmentsen engem. Raven megragadta Monique kezét. .Sajnálom. Raven kőlépcsőn állt. és felüvöltött dühében. Monique zihált. Jobb. megragadta Ravent.Mit csinált Alexanderrel. . . Monique segített Ravennek lábra állni. a ház viszonylagos biztonságába akarva húzni. Nem tudom megmenteni. . magasan lesz. Megőrült a félelemtől és a dühtől. Alexander csak bonyolította a dolgokat. Még nem úsztuk meg.Könnyek peregtek Raven arcán. . . Az éjszaka zavaró hullámzást közvetített. és kínozza az anyját. és a ragyogó ezüst fény baljóslatúan elsötétült. farkas vicsorgott. nem felelős a szörnyeteg döntéséért. Monique megérintette a sötét zúzódást Raven nyakán. Alexander azt hiszi. A vámpír ölt ma éjjel. Maga óriási kockázatot vállalt.Gyerünk. Raven. Ne legyen olyan. egyre erősödött. Andre biztosan észre fogja venni rajta a sérülést. amikor érezte. Egy vörös folt növekedett. ahogy a férjem sem felelős azért.Nem! . amikről nekünk fogalmunk sincs? kérdezgette Monique nyugtalanul. Egy asszonyt és a gyerekét. Mély nyögést hozott a szél. ha tud. karját a lány dereka köré csúsztatta. módot kellett volna találnia rá. Egy farkas emelte pofáját a vérfoltos .Megérintette a zúzódást a nyakán. .Raven próbált kényelmesebben elhelyezkedni. és kiszámíthatatlan.Maga semmit rosszat nem tett. amikor megtámadta magát? Raven kelletlenül sétált vissza a kőházba.Még megteheti.Ez nem egy kellemes adottság.

hogy szinte elmosódott.békítgette Monique.Meg fogod bánni az engedetlenségedet .Gyere. vádló szemmel.Akkor megpróbálná megtámadni Andrét. undorító leheletét. a szája kegyetlenül eltorzult.Kezdem azt kívánni. Egy másik csatlakozott hozzá. Monique. A szél hátborzongatóan üvöltött kint. Monique megpördült.Andre csettintett. . Raven. bármi történik is. és Raven visszaemlékezett. Ne hívja fel magára a figyelmét. sebzett arccal nézett Monique-ra.Így jössz hozzám? Miért? Mondd el. A férfi borotvaéles körmei végigszántottak rajta. Van még esélyünk. Érezte a vámpír forró. A gyertyalángok fellobbantak. Az egész hegy rosszat sejtetően morajlott. . és a padot olyan erővel hajította el az útjából. Alexander mereven bámult rá. és a sarokba kuporodott. Hátralépett. amint visszatért. karja óvón ölelte a feleségét. Raven elkeseredetten forgatta a szemét. . alig fél méterre a reszkető házaspártól. .holdra.Imádkozz velem. Most mennünk kell.Le tudjuk venni a láncait? . . A férfi olyan sebességgel mozgott. imádkozz velem.Az meg nyomban megölné. aztán kialudtak a fények.Ne hallgass rá. Tisztátalan. . . mi történt. . .Ne essen kétségbe. Raven Andréra nézett hatalmas. . Monique. A vámpír arcát friss vér pöttyözte. hihetetlen erővel vágott neki a falnak. hogy szilánkokra tört a falon.Csak félt bennünket . . Kis híján megfojtott. Raven reszketett. amikor egy egyszerű magyarázat is elég lenne. bárcsak olyan hatalmam lenne. Az ördög parázslott a szemében. Raven hallotta a saját szívverését.vicsorgott a vámpír.Bőszen nézett Alexanderre. groteszk.Ne akarj basáskodni fölöttem. benne a halál szagát. és a férjéhez rohant. mint amilyet feltételez rólam. amint az ajtó recsegve-ropogva darabokra esett. Maradjon csendben. hogy ő is képes ilyen mutatványra. ha távol tudjuk tartani. és nekitámaszkodott. .Jön. amint lebukott előle. Akkor el tudnám hallgattatni. majd elcsitult. . nyomában természetellenes csend maradt. . Raven bevágta az ajtót. hátborzongató árnyékokat rajzolva a falra. és figyelmeztetőn vonított. . abban a pillanatban.

. hogy csúszvamászva jöjj halálodért. mégis mindenki szívébe rettegés költözött. Ott magasodott elegánsan. Raven hangja gyönyörű volt.Azt kívánod. mert az vagy. aki engedelmesen a padlóra kushadt. Mikhail állt a vad vihar középpontjában. Ennek még egy hegyvidéki sem tudott ellenállni.Ibolyakék tekintete az idősebb asszonyéba mélyedt. A föld megrendült.Hangja halk volt.Hangja mély volt. Hangok sziszegtek és suttogtak. Mikhail kegyetlen mosollyal válaszolt. Oly nagy volt a dühe. a szél sikoltott és üvöltött. Rettenettel nézett Mikhail-ra. Mintha maga az éjszaka tombolt volna. fekete szeme hideg és halálos. maga a tisztaság. hogy selyemingét vörös folt szennyezte. Raven. szeme kábító. Felemelte a kezét. viselkedése érzéki volt és hízelkedő. A hegy baljóslatúan morajlott. mintha felrobbant volna. hogy engedelmességre kényszerítselek. és Alexanderhez tapadt. . düh. megragadta Ravent a hajánál és hátrahúzta. és letérdelt elé. . annak ellenére. . szeme vöröslött hatalmi mámorában. Alexandert nem engedték a láncai. Teste friss és mozdulatlan a káosz közepette. hipnotikus.Mikhail le nem vette a szemét a vámpírról. Zavarodottság és szégyen égette Monique üres arcát. mint egy kutya. a puszta akaratával tehetetlenné tette. szinte fel emelte. és leszakította az épület tetejét. és a szél elült.A rettegés kis nyöszörgése szakadt fel Monique-ból. . hogy alig igényelte Gregori elméjének támogatását. Andre görcsösen markolta Raven selyem haját. ahogy az áldozataidtól követeled? Andre keze görcsbe rándult. . Monique hangosan jajveszékelt. és szétszórta az évek alatt összegyűjtött kincseket. mire Andre rögvest felé fordult. . a távolabbi fal tovább repedt köveket szórva szét. vád és kárhoztatás mély mormolása.Engedd el. Sötét tölcsérfelhő ereszkedett le a forrongó égből. mély és elbűvölő. nekivágódott az ablakoknak. A vámpír akcióba lendült. Mikhail Andréra nézett egy hosszú pillanatig. nem tapasztalt még ilyen hatalmas erőt. . Ne tedd ezt. Hallatára a vámpír hangja romlottnak és undorítónak tűnt. átugorva a távolságot közöttük.Hozzám fogsz mászni. hogy megakadályozza Monique-ot. . Raven nyugodtan odasétált hozzá. Monique.Hallgass rám.Gyere ide. az örvénylő tömeg felemelte a bútorokat. .

elfojtott sikoltás tört elő belőle.Nem idegen tőled. . . és egy roppant erejű és hatalmú démonnal . mint a másik . aranyosan csillogó szeme szúrós lett.A kárpáti harcosok testet öltöttek.jelentette ki Raven egyszerűen. Magas alakjából erő és magabiztosság sugárzott.suttogta nekik. aki sokat csatázott. magába zárta a vad éjszaka.kérdezte Raven Monique-ot. lefolyt a szemébe. Odabotorkált hozzájuk.Mikhail azt kérte tőlünk. Aidan előrelépett Ravenhez.Láttad. Kilőtte magát. hogy megkaphasd. de meglátta benne a magabiztosságot és a tökéletes önuralmat. gyötrődve összekuporodott. hogy ügyeljünk a biztonságodra. de esélyt ajánlok neked. Már a ház falain kívül volt. hogy olyannal mérheted magadat össze. De ő észre sem vette. laza körben. Andre. Monique a padlóra vetette magát Raven mellé.Gyerekes vagy. ahogy pillantása a lány mögött kuporgó halandókra esett. Raven nem ismerte személyesen. ha az ítélet végrehajtását másra bíznám. elmélyült. Hangja lágy és hipnotikus. Hangja tiszta dallam.Meg fog menteni bennünket . . meredt szemében sötét düh égett. ő jó. Megment minket . Kint járt a vérvörös hold alatt. Mikhail néhány lépéssel előtte állt. szája gúnyos mosolyra húzódott. . Andre abba az irányba fordult. Andre körülnézett. Elzuhant. .Egy egész hadsereget hoztál magaddal a vadászatra? . és ki akarta kerülni az útját álló másik hegyvidékit. Mikhail hirtelen elengedte a vámpírt. bársonyosan lágy lett. köröttük kárpáti férfiak hatalmas.Elítélünk a bűneidért. az oldalához kapott. ahol a többieket látta. a földön találta magát. Andre. .Olyan. Hibáznék. borotvaéles karmai megnyúltak. arcuk vádló. sőt Monique-ról és Alexanderről sem. . hova tette Andre a kulcsokat. Majd Raven szeme hirtelen elkerekedett. .kérdezte Andre gúnyosan.Bosszú. vörös csík jelent meg a homlokán. . agyara csöpögött. nem volt tudomása Aidanról és Byronról.Nem.Mikhail jelzett két hegyvidékinek. teljes meggyőződéssel. közel voltak az őrülethez. és a vámpír a házon kívül.csikorogta rekedten Alexander.Ne reméld.rendelkezett hirtelen.Gyere velünk . és bólintott Raven felé. Raven érezte az ember házaspárban növekedő rettegést.Fekete szeme jéghideg gyűlölettel csillogott. . . Mikhail egyszerűen eltűnt. hogy kiszabadíthassuk Alexandert? . amiért olyan keményen dolgoztál. . . szinte kábító. Mikhail? . védelmezőn Monique köré vonta karját. egyik a másik után.

csak a hatalom örömét. Egy démonnal. talán ezreket a saját embereiből. Egy halálos csapást mért a testére. túl gyors. magabiztos. Közülünk százakat vadászott le. egyformán gyilkosa halandónak és kárpátinak. hipnotikus. szeme csillogott. hogy hagyja visszavonulni. Raven érezte hideg dühét.Győztem. és elpusztította őket. ami Mikhailból eredt. amelynek szemében vörös lángok parázslottak. Ez a valódi Mikhail Dubrinsky. Ismerd meg a benne lakozó vadállatot. de Andre tudta. vadul kereste ellenfelét. Raven. és semmi mást nem érez majd.Kiköpte a vért. Andre teste hátrarepült az ütés következtésben. elterelve Mikhailról Andre fenyegetését. . és vakító sebességgel elröpítette. Raven küzdött. Nem volt sajnálat és érzés benne. minden egyes égő seb. Lélektelen szemében halál és kárhozat. Megfog ölni minket. A reccsenés rettentő hangos volt a természetellenes csendben. milyen. hogy meg fog halni. vágyát a küzdelemre. érezve gyűlöletét és félelmét. de meg akarván kímélni a férfit. a könyörtelenségét. Gregori hagyott Ravennek némi választási lehetőséget. Hangja gyönyörű. De Mikhail túlságosan erős volt. Hallgass rám. tudta. Add át magad nekem. Alig tudott lélegezni. amit Mikhail okozott. érzékelve a fájdalmat. Raven tisztán látta a tervét. könyörtelen és kegyetlen volt. . Magas és kecses. lassú sziszegéssel távozott a levegő Mikhail tüdejéből. Hosszú. hogy meg fogja őt ölni. ezen már nem változtat. - . hogy megölje a renegátot. sziszegte Andre az elméjében. a sürgetést. hogy Mikhail érzi az őt elborító gyötrelem kezdődő rohamát. Látod. Bármit teszel később. egy tanult ember. nyugtató. így a lány az ő szemével látott. Nyugalom a vihar közepében. de a lány átadta magát önként. amikor Andrét megtámadta. és remegő kezét a mellkasára nyomta. amit kapott. A lány érezte hirtelen elbizonytalanodását. Gregori. Megmozdult . Andre valahogy lábra állt. milyen vagy. A vámpír így legalább tudott örülni a fájdalomnak. és a lány tudta. hogy kitörjön. hogy látni lehessen. Minden egyes ütés. hálásan a hipnotikus hangnak. és szilárd elhatározással kapaszkodott a lány elméjébe. Legyőzhetetlen volt. Nézd. aki az elméjével irányít téged. hogy mit művel a vámpír. próbálta elzárni magát tőle. Ravennek ugyanúgy fájt. Nem volt benne irgalom. Raven látta. és azonnal engedelmeskedett. sem bűntudat. amikor felismerte.nézett szembe.homály. ahhoz. Andre elméje tökéletesen egyesült az övével. Most aludni fogsz. Raven volt az utolsó bosszúja. akinek a mosolya maga volt a kegyetlenség. Állati szépség volt a mozdulataiban.

lecsapott a földbe ott. csakis a győzelme feletti puszta örömöt. a hatalom mámora ellen. az élettelen test mellé. küzdött. senkinek sem címezve a parancsot. mint a tűz. amint valami hátraroppantotta a fejét. kegyetlen szempár sajnálat nélkül szegeződött Andréra. ami benne tombolt. Raven tudata és figyelme nélkül szemernyi sajnálat vagy szánalom sem volt benne. Szél kavargott. Raven. A szél szüntelen örvénylett körülötte. Majd megvetően a földre dobta. testet öltött kint. Elektromos korbács sistergett és vonult vissza. A vadság a végletekig fokozódott benne. és a szívéhez férkőzött. és felderengett Monique fölött. Raven. Andre óvatosan hátralépett. Mikhail vére forrón száguldott.Tüntesd el azt a dolgot . és a kárpátiak hátrébb léptek. a tiszta levegőben. Andre felsikoltott. . Raven. nem is pislogott. Mikhail elméje a világosság felé nyúlt. és elindul visszafelé az erőszak birodalmából. és megfürdette a kezét benne. és élénkvörös vér ömlött ki belőle. összezúzva a védelmező csontokat. A negyedik ütés feltépte Andre mellkasát. Egy szempillantás alatt visszatért a vámpír lerombolt odújához. Ott állt legyőzött ellenfele fölött. Kiszagolta az emberi lényeket. ahol Mikhail állt. Zaja félelmetes.vicsorgott. megnyílt a torka. lemosva a szennyezett vért testéről.Le nem vette pillantását Mikhail testéről. fókuszált és célzott. könyörtelen szempárban. Lehetetlennek tűnt neki. Volt valami rettenetes abban a fekete. a diadal vad rohama ellen. csillapodni kezdett. és egy illatot sodort. akik megérintették az életpárját. hogy egy kárpáti is ilyen gyors lehet. Nem érezte korábbi sérüléseit sem. aki Raven élettelen testét ringatta a karjában. Vérbujaság rázta meg. az elhatalmasodó gyilkolási vágyat. Energiát gyűjtött az égboltból. A szél a lány nevét suttogta. . hogy visszanyerje önuralmát a benne levő vadállattal szemben. Vad villám csattant. A férfi teste vonaglott és égett. biztosítva. redős földdarabot hagyva maga után. A fekete. megfeketedett. agyara fájt. a még pulzáló szervet. szétterjedt. mint a szökőkút. és mintha Raven illatára emlékeztette volna. hogy a vámpír soha többé ne kelhessen fel. és a féktelen vihar. látva a Mikhail testéből sugárzó erőt. megrázta a földet. éhsége növekedett. amint Mikhail kitépte szívét a melléből.

Mikhail ott volt mellette. és csak a testük és a gyógynövényszappan illata érződött. Rögtön észrevette. mozdulatai nyugodtak és körültekintőek.Mit tettél Monique-kal és a férjével? . Érintése ismerős volt. Úgy vélte. minden részletet. amíg Raven felmérte új környezetét. majd mégis úgy találta. A lány érezte. hogy meztelen. mégis minden különösen ismerősnek tűnt. de Raven mentálisan elzárta magát előle. riasztó érzést kavart fel a testében. ehhez a férfihoz. . Közeli jó barátoknak gondolnak minket. . Elméje zavarodottnak tűnt. Nem emlékeznek Andréra és a rémtettére. nyirkos hajában kószált. amikor Mikhail mögé csúszott. És a lány részének érezte magát. Elsőre sebezhetőséget és szégyent érzett. ahogy kell.Biztonságban vannak az otthonukban. az őrülettől való félelmet talált. Raven tanulmányozta a szoba minden szegletét. jólesett csupasz bőrének.Tizenhatodik Fejezet Raven lassan tért magához. Mikhail megérintette az elméjét. s bőrük összeért. . ettől lángok nyargaltak a lány vérében. férfiassága a fenekének nyomódott. és már saját ítélőképességében sem bízott. A férfi a lány hosszú hajával foglalatoskodott. ruhátlanul. Ágyban feküdt. Elméje megérintette a lányét. elvegyülve a gyógynövények nyugtató aromájával.Pihekönnyű csókot lehelt a másik zúzódásra. hogy ő ide tartozik. ő is megfürdött. A kandallóban tűz lobogott. a falakat. karcsú gyertyák árasztották a fényt és a kellemes illatot. keze sűrű. A hálószobában meleg volt. Mikhail csókot nyomott a zúzódásra a lány torkán. majd lüktető ütőerére tette bársonyos nyelvét. Megfürösztötte. szeretik egymást. A paplan meleg és vastag. miközben ujjai a paplant csavargatták. és Mikhail nyugtató gyógynövények esszenciájával és romantikus gyertyafénnyel árasztotta el. Egy sokat forgatott Biblia feküdt az ágy melletti kisasztalon. ujjai megmasszírozták fájó izmait. . zavarodottságot. Keze a karcsú derékra siklott. A lány valójában semmit sem ismert fel. mialatt a szíve hevesen dobogott. majd telt keblére. ahogy biztos ujjai befonják a haját. Mikhailt jó érzését töltötték el. A szoba gyönyörű volt. hosszú. hogy kényezteti. huzatos kastélyban van. nyilvánvaló. A lány félt tőle. A lány teste várakozón összerándult. Próbálta figyelmen kívül hagyni a férfi testéből sütő forróságot. Mikhail keze a hajáról a tarkójára siklott.kérdezte a lány. régi.

A férfi hangja csábító volt. ahogy én a tiéd? . fekete mágia. Bevallom.Csókolj meg. amitől forróság öntötte el a lányt. Elfogadtál.Te vagy az életem. elvetted az életemet. . de erős és magabiztos. kicsim. . Kihasználtak téged. Raven? Láttál engem a legrosszabb formámban. A férfi tenyere a gömbölyded testről az arcára siklott. A teste vágytól izzott. lebegett egy pillanatig a szíve fölött. tedd azt most is. Mikhail a paplanra nyomta a lány karcsú testét. Emlékezz rám. a melle közötti völgyet. .Azt hiszed.Ha megcsókollak. Gyengéden. mély bíborba sötétedő szemével. Azelőtt bíztál bennem.. megbocsátással azokért a dolgokért. hogy te vagy a másik felem. milyen a vigasztalan élet. éhes pillantását kereste kék. szempillái magas arccsontját söpörték. Mikhail? Azelőtt mindig egyedül voltam. mint aki el akarta pusztítani az embereinket és minket. éhsége nőttön-nőtt. Sosem titkoltam az igazi természetemet. ami bennem lakozik.Hogyan váltál az életemmé. Beleégetett az emlékezetébe minden vájatot és halmot. hogy elvettem tőled mindazt. amit azelőtt a magadénak tudtál. Valaha könyörülettel és szerelemmel tekintettél rám. mit higgyek. és befedte hatalmas alakjával. a vadállatért. . Lehetetlen. Már elfelejtetted? Raven lehunyta a szemét. Tudom. Raven. és újra tökéletesen egyek leszünk. .A férfi szája bejárta a szemét. de te nem arra termettél. hogy bármit is elrejtsek előled.Csókolj meg. mint igazságosztót. . .Hüvelykujja a lány mellbimbóját cirógatta lassan. A férfi szája megtalálta a lány torkát.Miért félsz tőlem. Add át magad nekem. mielőtt visszatért a lány szájára. Mikhail. foga megkarcolta az érzékeny bőrt. Egyesítsd az elmédet az enyémmel. . Raven. amikre késztettelek. . akárcsak a lányé. hogy elszigeteltségben élj. Úgy tűnik.Már nem tudom. A lány apró volt és törékeny felfedező keze alatt. és a férfi fekete. mint egy takaró. Ne úgy tekints rám. . és elpusztítottak volna. én vagyok az ördög? Érintsd meg az elmémet. Raven. mint gyilkost. Nem érzed. forró testéből. szája minden zugát. Nézz engem a szerelmes szemével. az arcát. nem leszek képes megállni. A lány felemelte pilláját. Égető elevenség sütött a férfi szeméből. együtt az övével. Oszd meg velem a testedet. keze becézte a lány minden egyes imádott porcikáját. hogy meg ne ijessze.

Szeress olyannak. Vágyott. magához ragadta a férfi fejét. míg a . hogy az legyél. míg ilyet teszek. Mennydörgés dobbant a lány fülében. és a férfiéban is. s nem találván ellenállást. gyilkolásban. amilyen vagyok. Hogy valami. A vadállat mindig kitör belőlem. Fehér forróság tört fel bennük. míg mindketten remegtek és nyöszörögtek.Havasi férfi vagyok. . izmai keményen feszültek a lány lágy idomainak. különben az őrület lenne részem. lágy ajkának minden apró részletét felfedezte. Gyenge a tested. így égő vágya már a lányé is volt. a fényt. ahogy az enyém a tiédért. Nem érezhetek aközben. szükségem van rád. sötétségünk ellentétét. Próbálok gyengéd lenni veled. a férfi vad. Raven! Ne add fel a kötelékünket. Csókolj meg. a bőre forró. táncolt. Raven már tudta. Tested az enyémért kiált. hallgatni rád. hogy a férfi valóságos. hogy csak most tanulok meg érezni. Raven. hogy kedvemet lelem a vadászatban. ismered a vadállatot. ami bennem lakozik. Gyengédség öntötte el. és sosem hagyja magára. érzem az éhségedet. csak képzeltelek. Hogy felülkerekedhessünk a bennünk élő vadállaton. maga alá vonta. az igazi életem.A köztük levő távolságot áthidalva rászorította száját a férfiéra. de te megszelídítesz. meg kell találnunk az egyetlen párunkat. Csókolj meg. . lángokat táplálva. féktelen szenvedélye táplálta a lányét. Te vagy az én világosságom. a másik felünket. Nem akarom. és hogy a rémálom valóvá váljon. Kis sóhaj tört fel belőle. Muszáj vadásznom azokra. a sötétség világához tartozom. Igaz.Nem tudok hazudni neked .suttogta a férfi. attól féltem. És neked is szükséged van rám. válaszra várt. Éhezett.. Ez nem von el az embereim iránti kötelességeimtől. ami annyira a részem. Mikhail. A felismerés először a lány szemében jelent meg. emésztette mindkettőjüket.Azt hiszem. Ajkának minden egyes érintésétől elektromos kisülések futottak át rajta. amiről álmodtam. akik zsákmánynak tekintik a halandókat és az embereinket. Raven. kérlek. olyan tökéletes. A férfi táplálkozott a lány édességéből. egyesítsd velem az elmédet. egyesítette magukat. hogy térde szétválaszthassa a combját. mely belefért a tenyerébe. A férfi szíve hevesen vert. engedd. Az elméd összetört.Ismered a gondolataimat. pillantása megpihent érzéki száján. hogy meggyógyítsalak. . Mikhail átfogta a lány karcsú csípőjét. az nem lehet igazi. Raven teste fájt és égett. A férfi kísérletképpen megérintette a lány elméjét. . A lány szeme továbbra is a férfi arcát kutatta. A férfi szája habozott a lányé fölött.

hogy azt hitte. Nem veszíthetlek el. aznap éjszakai erőszakosságának utóhatásai mind a lányba ömlöttek. de nyomokat hagyott maga mögött. amikor behatolt a tüzesen szoros. miközben gazdag. hogy engedje el. a csúcsra repítette Ravent. kicsim. fehér forróság. a lány fejét magához szorította. örömteli forróság és vadság tört fel benne. Mikhail megragadta a lány copfját.Így kéne a dolgoknak lenniük. Nyelve az ütőeret simogatta. Sokat szenvedtél az elmúlt napokban. . akinek izmai összehúzódtak a férfi körül. tudatban. vadul összetapadtak. testük izzadságban fürdött. mint ahogy valaha is ki tudom majd mutatni. Kis fogai karcolták a bőrét. lángolt. hosszan. ahogy a lány rátalált pulzáló ütőerére. amint mohón táplálkozott. Te vagy a jobbik felem. szívben és vérükben. kiugrik a bőréből. . Mikhail hozzádörzsölte arcát a lányéhoz. nem számít.lány szája forrón és sürgetőn kószált a férfi kemény mellén. teste szinte felrobbant. . Mikhail. Egy elszigeteltebb helyre kell költöznünk. ahogy birtokba vette. A forróság nőtt. amitől a szíve majd' kiugrott. testben. és megcsókolta nedves haját. Szurkáló édes fájdalom járta át. hömpölygő tengerekbe. a férfi teste megrándult. s ez a pusztulásunkat okozhatja. Mikhail lágyan a nevét mormolta. A vámpír meghalt. ahogy még mélyebbre és mélyebbre hatolt. A lány elvesztése miatt érzett félelemének. magához húzta. A férfi legördült róla. míg az gyengéden arrébb tolta a lány száját. A lány forró volt. Raven nyelve végigsimította újra. mennyire sérül az elmém. A lány lenyalt egy izzadságcseppet. és most ő mélyesztette fogát a puha kebel halmába. a mennyekbe. összekapcsolódott a lány torokhangú nyöszörgésével. teste hajlékony selyem. felemelte a lány csípőjét. erős vére a lány éhező testét táplálta. Jobban szeretlek. és síkos a vágytól. ahol embereink talán túlélik az elkövetkező üldözést. sóvár cirógatással. forró. bársonyos hüvelybe. hogy ne nyomja a súlya. másik keze kutatóútra indult a selymes háromszög pihéi felé. A férfi önuralma egy cérnaszálon függött. sürgetőn nyomta magát a lány krémes forróságához. Raven. A lány zihált. Holnap éjjel el kell hagynunk ezt a régiót. égett. és ez örökre megmarad az emlékezetemben. és fáradtan felmosolygott a férfira. mindig felismernélek. amint a csúcsra értek. ringatta a férfi fejét.Azt hiszem. megfeszült. A férfi kiáltása rekedt és fojtott volt. tökéletesen eggyé váltak. a lány a férfiba kapaszkodott. Eksztázisban kiáltott fel. teste kemény és követelődző volt.

A barátom volt. kicsim. . Kellemes volt. Távolabb kicsit Aidan ácsorgott egyedül. sebe még égő forradás a gyógyító eljárás ellenére. hogy bekövetkezik? Halvány. mindent szeretek benned. hogy megvizsgálja a hosszú. egyenes tartással. mély karcolást. majd hátralépett.Szeretlek. jólesett Ravennek. Nem tudom. esetleg fél évszázadra. ahogy eloltotta a gyertyákat. angyalok és keresztek voltak csendes tanúi. Nyelve rátalált a mérges jegyekre.Felemelte a lány karját. Mikhail magukra húzta a takarót. még a vadállatot is. Jönnek az orgyilkosok. nagyrabecsülése jeléül bonyolult ősi formákat faragva rá. hogy biztos legyen benne. . amikor bajban voltam. a karjaimban. Visszavonulunk egy negyed.Biztos vagy benne. . a barátja nem eshet el. miért voltam olyan zavarodott. hozzám tartozol. vezetőm. ahogy Mikhail intett a befogadó földnek. . keserű mosoly jelent meg a férfi száján. biztató mosolyt küldött felé. Gregori egy fakoporsót készített. gyógyító érintésével. A lány szempillái lecsukódtak. és mindkettejüket mély álomba vitte. Jacques halovány és sápadt volt. és hitt fajunk fennmaradásának szükségességében. Te nem vagy ördög. védelmező karjába ölelte Ravent. Mikhail keresztet vetett. szépséges épület. Karját Raven keskeny vállára tette. Sosem találkoztam olyannal. Festett üvegablakai és a magasba törő torony sötétebb árnyékot vontak a temetőkertre. Jacques mögött Byron állt. Szétszórt sírkövek. hogy elég időnk legyen újrarendeződni. . közel. fejét enyhén lehajtva. amit Andre hagyott. és szenteltvizet hintett Edgar Hummer koporsójára. A lány röpke. Mikhail. és átmosta őket gyengéd. Aludj.Hosszú életem során túl gyakran érzékeltem a jeleket. mint ő. A temető a kastélyhoz tartozó birtokon volt. tisztán látom a bensődet. kápolnája öreg. Lassan engedte le a föld várakozó ölelésébe. és emberek és havasiak egyaránt szenvedni fognak. kettejük egyesült illata nyugtatóan töltötte be a hálószobát. Az apró temető megszentelt földjén kis csoport gyűlt össze a sötétségben.

Tökéletes összhangban emelkedtek magasabbra. éppolyan. mert nem tudta volna magában tartani. Egy kis kényelmetlenség. A szél testüknek feszült. Mikhail szilárd alakja megremegett az árnyékban. Együtt emelkedtek fel az éjszakába. sem az emberek között. amit a vámpír hagyott maga mögött. Átadta magát neki. szomorúság telepedett rá. Bízz bennem. némi bizonytalanság. egyszerűen csak várt. élesen bedőltek. a hitetlen Mikhail hitében. hogy megossza a havasi élet újabb gyönyörűségét vele. A lány nem habozott. Szárnyak lebbentek. Válaszként gyászos vonítás vissza-hangzott kórusban. Az öröm eltörölte Mikhail szívében a rettegést és a felelősség súlyát. Gyönyörű és csillapító hangjuk latin egyházi énekké magasztosult a pap tiszteletére. amint teste feloldódott. sajnálkozó üzenetet küldött farkasainak. a bűntudat helyét elragadtatás vette át. . mint a csend. lásd. mohón fogadta a látványt. szerelmem. hogy a kisebb nőstény bagoly egy magas angyalszoborra szökkenjen. nem riasztotta meg. mielőtt az ő hatalmas alakja is átalakult. és Mikhail mentálisan megosztotta örömét Ravennel. tömöttebb. akiben több könyörület és fény lett volna. amit a fejedbe tettem. Gondold el.sem a mieink. mint fehér palást. ahogy az ég felé emelkedtek. Gregori felállította a fejfát. Lehajtotta a fejét. borotvaéles karmait belevájva. A levegőben megfordultak. követve a másik hármat. Isten ragyogott a szívében és a szemén keresztül. még e hatalmas bagolytestben sem. mint benne. fel az éjszakai égboltra. hogy átadjam ezt az ajándékot. Szétterültek. különös aranyszín. mintha sosem bolygatták volna. szárnyaltak. A hatalmas szárnyak verdestek. Byron formája rövidebb. és a föld feltöltődött. A bagoly mozdulatlanná vált. Meghívás volt ez. ahogy vérvörös könnyei kendőzetlenül kitörnek. szárnyaik erőteljes csapásaival nesztelenül suhantak a felhők felé az erdő felett. Mikhail intett. Mikhail beszívta az éjszaka levegőjét. elsöpörve a szomorúság és erőszak maradványát. Aidan volt a következő. Engedd. mondta el a végső imát. Gregori teste hajlott meg elsőként. erőteljes és halálos. szárnyak rebbentek szivárványszínekben a holdfénynél. ahogy még sosem bíztál eddig. beleolvadt az éjszakába. és a madár a közeli fa legmagasabb ágára suhant. érezte. és kilőtte magát. Jacques lemaradt. és ő. négy nagyszerű madár tökéletes összhangban. Tökéletesen hitt a férfiban. hagyva. át a sötét erdőn. szárnya. hogy csatlakozzanak a másik négy fölöttük köröző fenséges madárhoz.

nevetése visszhangzott mindannyiuk elméjében. hogy az éjszaka elűzte a feszültség minden nyomát. Kis idő múlva. Raven válaszként szerelemmel és melegséggel töltötte ki. Ő a jövő reménysége. A lány az élete. leereszkedek a föld felé. a lány a kapaszkodója mindenhez. az ő jövője. hogy közelebb érve befedje testét egyik széles szárnyával. elsiklani szándékozván. hasítva az eget. a nőstény középen. gyermeki ámulattal nevetett. Mikhail úgy érezte. Mikhail közelebb reppent a lány szárnyas testéhez. a fák és a sűrű ködtakaró fölé. ami az újonnan megtapasztalt látvány. körözött a nőstény felé és lesüllyedt. Suhant vele. messze a falutól. az öröme. Azt akarta. A nőstény játékosan lejjebb süllyedt. illatok feletti örömében tört ki belőle. Egy másik hím elzárta az útját. Elviszi Ravent. A lány a fajuk jövője. amíg megtanulja a szabad repülés örömét. érezze örömét. hogy megtanuljon kárpátiként élni. hogy összekapcsolódjon vele. Emelkedtek és süllyedtek. hogy az élete ezentúl csakis a boldogság legyen. majd újra fel. létezésének egyetlen oka. tisztán a játék kedvéért. magasra szárnyalva. hozzászokva a repüléshez a hímek újra védelmezőn körülvették a nőstényt. rengeteg időt adva neki arra. . A hím baglyok szoros alakzatban maradtak. megzabolázva bohóckodását. hangok.A hímek egyike megtörte az alakzatot. köröztek az erdő felett. ami csak jó a földön.