You are on page 1of 34

ABORDARI TEORETICE PRIVIND FINANTELE PUBLICE 1. Aparitia finantelor publice a fost generata de: b) scindarea societatii in clase antagonice 2.

principiile de baza ale constituirii si repartizarii fondurilor financiare publice sunt: 1. resursele mobilizate la dispozitia statului sunt produsul muncii celor ocupati numai in sfera productiei material 2. prelevarile de resurse la dispozitia statului au character obligatoriu 3. repartizarea cheltuielilor este uniforma 4. cheltuielile publice sunt reprezentate direct si indirect, diferentiat pe grupuri si categorii sociale 5. fondurile mobilizate la dispozitia statului provin din munca celor ocupati in sfera productiei material si nemateriale c) 2,4,5 3. separarea statului de societate in sfera relatiilor economice isi gaseste expresia in aceea ca: 1. statul are veniturile si cheltuielile sale proprii 2. statul are veniturile, cheltuielile si datoriile sale proprii 3. statul isi procura resursele cu ajutoarul constrangerii pe care o exercita asupra membrilor societatii 4. statul urmareste indeplinirea unor nevoi individuale 5. statul isi procura resursele prin contributiile (fara titlu obligatoriu) agentilor economici c) 2,3 4. la formarea fondurilor necesare statului, pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale, participa: c) atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiei material, cat si cele din sfera productiei nemateriale, contributia individualal variind, ca marime de la o categorie sociala la alta 5. conceptual de finante publice, in statul modern, are un pronuntat character: 1. juridic 2. economic 3. sociologic 4. politic c) 2,3 6. obiectul de studio al finantelor publice nu il reprezinta: a) metodele si tehnicile de analiza a echilibrului financiar si al firmelor private 7. de la constituirea finantelor publice sunt excluse: a) regiile autonome b) societatile comerciale cu caracer privat sau mixt

1

c) organizatiile cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ d) institutiile publice si unitatile din subordinea acestora e) niciunul din raspunsurile de mai sus 8. contributia principal la constituirea fondurilor publice o are: a) produsul intern brut 9. distributia fondurilor financiare are drept beneficiar: c) persoanele fizice si juridice 10. principala destinatie a resurselor financiare in tarile dezvoltate, cu economie de piata este: 1. invatamant, sanatate, cultura 2. aparare nationala 3. ordine publica 4. asigurari sociale si protective sociala 5. gospodarie comunala si locuinte 6. actiuni economice 7. datorie publica D) 1,4,5 11. principal destinatie a resurselor publice, in tarile in curs de dezvoltare, este reprezentata de: d) actiuni economice 12. cuvantul finante a avut sensul de: 1. plata in bani 2. venit al statului 3. intregul patrimoniu al statului 4. resurse, relatii si operatiuni banesti 5. bunuri si bani utilizate pentru functionarea institutiilor statului B) 1,2,3,4,5 13. scopul finantelor publice este: d) asigurarea unor conditii demne de viata pentru toti cetatenii tarii 14. functia de control reflecta: 1. modul de constituire a fondurilor in economie 2. modul de fundamentare a profitului in sectorul privat 3. Repartizarea fondurilor de beneficiari 4. preocuparea statului pentru asigurarea unei vieti prospere populatiei 5. eficienta cu care unitatile economice cu capital de stat si institutiile publcie utilizeaza resursele de care dispun C) 1,3,5 15. controlul financiar nu se efectueaza:

2

a. in faza repartitiei b. in faza productiei c. in faza schimbului d. in faza consumului e. se efectueaza in toate fazele de mai sus 16. functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia de repartitie: b) mai larga, deoarece vizeaza pe langa constituirea si repartizarea fondurilor din economie si modul de utilizare a resurselor 17. in faza de repartitie, controlul financiar nu vizeaza: e) mijloacele de munca, obiectivele muncii si forta de munca 18. controlul financiar in faza repartitiei urmareste: 1. provenienta resurselor ce alimanteaza fondurile publice si destinatia pe care o capata 2. crearea valorilor de intrebuintare ce fac obiectul schimbului si consumului 3. nivelul la care se constituie fondurile de resurse financiare publice 4. titlul cu care se mobilizeaza fondurile publice 5. verificarea produselor realizate de intreprinderile cu capital de stat, din punctual de vedere al unitatii sociale 6. valorificarea materialelor si materiilor prime 7. diminuarea fondurilor in raport cu PIB 8. asigurarea integritatii avutului public 9. gradul de redistribuire a fondurilor intre membrii societatii 10. modul de asigurare a echilibrului intre necesarul de resurse financiare si posibilitatile de procurare A) 1,3,4,7,9,10 19. finantele publice preinta urmatoarele trasaturi: 1. sistem de relatii financiare 2. asigura formarea si repartizarea fondurilor de resurse financiare publice 3. satisfac numai nevoile legate de dezvoltarea economica si sociala a tarii 4. sistem de relatii ce exprima schimbarea formei valorii 5. satisfac nevoile colective ale tarii D) 2,5 20. care dinte afirmatiile de mai jos sunt specific conceptiilor clasice despre finantele publice: 1. corespund perioadei masinismului 2. corespund dezvoltarii monopolurilor 3. reflecta doctrina liberal, predominant in acea perioada 4. corespunde secolului XX si mai cu seama dupa marea recesiune economica mondiala

3

5. activitatea economica trebuie sa se desfasoare dupa principiul laissez- faire, laissez- passer. B) 1,3,5 21. care dintre aspectele de mai jos sunt specific conceptiilor modern despre finantele publice: 1. apartin conceptului capitalismului ascendant 2. statul trebuie sa fie unul al bunastarii 3. apartin perioadei dezvoltarii monopolurilor 4. se afirma tot mai mult conceptia interventionista 5. impozitele constituie un rau necesar D) 2,3,4 22. conceptiile neoliberale aparute in ultimele decenii ale sec XX prevad: 1. infiintarea de intreprinderi publice si societati mixte 2. faptul ca echilibrul bugetar este cheia de bolta a finantelor publice 3. neecesitatea retragerii statului din economie 4. renuntarea la folosirea instrumentelor financiare si monetare de influentare a activitatii economice 5. lasarea pietei sa se autoregleze prin mijloacele sale specific A) 3,4,5 23. intre raporturile stranse ce exista intre finantele publice si sfera politicului, nu putem mentiona urmatoarele: e) autoritatea judecatoreasca vegheaza ca politica finaciara a statului sa fie tradusa in viata 24. care dintre urmatoarele trasaturi nu apartin nevoilor individuale: c) pretul bunurilor sau serviciilor ce le satisfac nu se stabileste prin mecanismul pietei 25. distribuirea fondurilor de resurse financiare, a doua faza a functiei de repartitie, consta in: 1. distribuirea fondurilor se face pe beneficiary: personae fizice si juridice 2. repartitia este precedata de cuantificarea nevoilor sociale in expresie baneasca 3. procesul de distributie are un character obiectiv 4. repartitia este precedata de ierarhizarea nevoilor sociale in funcite de importanta 5. procesul de distributie nu depinde de politica promovata de partidele politice la putere B) 1,2,4 26. functia de control a finantelor publice: b. necesitatea acesteia decurge din faptul ca fondurile de resurse financiare publice apartin intregii societati

4

POLITICA SI MECANISMUL FINANCIAR 1. programul guvernamental defineste: a. politica statului pe plan intern si extern 2. ca obiective economice sociale sau de alta natura, in cadrul politicii interne nu apar: c) balanta si plati externe 3. realizarea obiectivelor prevazute in programul Guvernului presupune, pe langa existent resurselor finaciare, si: a) interventia statului in economie cu ajutorul parghiilor 4. politica financiara, in raport cu politica generala a statului: d) are o independent relative 5. politica finaciara actioneaza nemijlocit: b) in sfera repartitiei 6. Politica fianciara reprezinta: c) o parte integranta a politicii generale a statului 7. strategiile financiare reprezinta: b) decizii care stabilesc programele financiare de perspectiva indelungata 8. in cadrul domeniilor de activitate a politicii financiare nu include: e) domeniul de integrare a institutiilor de stat in cadrul agentilor economici private 9. politica promovata in domeniul cheltuielilor publice nu presupune: b) sursele de finantare a acestora 10. in domeniul politicii financiare a statului, o preocupare de mare insemnatate trebuie sa fie: c) circumscrierea cheltuielilor tatale ale societatii in limitele resurselor ce pot fi mobilizate pe plan national 11. repartizaarea venitului national: d) se face pentru consum si investitii 12. politica financiara a statului in domeniul resurselor finaciare nu cuprinde stabilirea: c) destinatiei resurselor

5

13. volumul resurselor finaciare de care statul are nevoie pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale este dat de: d) volumul cheltuielilor publice aferente perioadei considerate 14. satisfacera nevoilor sociale trebuie sa se bazeze in primul rand pe: d) resursele proprii statului respectiv 15. eficacitatea mecanismului economic depinde de: b) masura in care el corespunde nevoilor obiective de dezvoltare a economiei nationale 16. care dintre functiile de mai jos trebuie indeplinita de mecanismul economic: a) functia de conducere si reglare a proceselor economice in concordant cu interesele nationale 17. sectorul public influenteaza: d) atat dimensiunile cererii cat si ofertei de bunuri 18. care dintre urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat catre diversi beneficiari: d) impozitele platite de agentii economici 19. in cadrul sistemului fianciar public nu se include: e) finantele agentilor economici, indifferent de forma de proprietate 20. relatiile finaciare nu se individualizeaza in functie de: b) forma de guvernamant 21. sistemul relatiilor financiare se caracterizeaza prin: c) unitate in diversitate 22. repartizarea resurselor fianciare cu ajutorul finantelor constituie un process complex de: e) copensare a agentilor economici platitori de impozite sit axe. Care dintre raspunsurile de mai sus nu corespunde cu enuntul? 23. dupa nivelul la care se constituie fondurile de resurse fianciare sunt grupate in: 1. fonduri la nivel macroeconomic 2. fonduri la nivel mondial 3. fonduri la nivelul mediu sau intermediar 4. fonduri la nivelul microeconomic 5. fonduri la nivel de sector al unei intreprinderi B) 1,3,4 24. fondurile prorpietate publica pot fi grupate in functie de calitatea pe care o are statul ca proprietar al acestora. Potrivit acestui punct de vedere, statul nu apare in calitate de:

6

b) consummator 25. dupa titlul cu care se constituie fondurile de resurse financiare publice distingem: 1. prelevari cu titlu definitive si character obligatoriu 2. prelevari cu titlu ramburasbil si character facultative 3. transferuri externe rambursabile 4. transferuri externe nerambursabile D) 1,2,3,4 26. pentru constituirea si dirijarea fondurilor de resurse finaciare publice, in practica finaciara international, se folosesc metode: 1. fiscal 2. bugetare 3. monetare 4. valutare E) 1,2,3,4 27. in tara noastra, obiectivele urmarie cu ajutorul parghiilor economice nu vizeaza: a. productia b. schimbul c. consumul d. repartitia e. toate raspunsurile de mai sus 28. termenul de credit se refera la: 1. relatiile care exprima un transfer de resurse banesti fara echivalent si cu titlu nerambursabil 2. relatiile care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinate si este purtator de dobanda 3. relatiile ce apar in procesul formarii si repartizarii fondurilor de resurse banesti la dispozitia intreprinderii 4. relatii care exprima numai un transfer facultative de resurse banesti 5. relatiile care exprima un transfer obligatoriu sau facultative de resurse banesti, in schimbul unei contraprestatii care depinde de producerea unui fenomen aleatoriu D) 2 29. eficienta utilizarii resurselor finaciare publice presupune: b) cuantificarea efectului util obtenabil prin utilizarea resurselor finaciare publice 30. in tarile cu economie planificata: e) planul- directive este principalul instrument al conducerii economiei 31. nu reprezinta un punct de vedere credibil din care este privit sistemul finaciar: b) ca un sistem de legi si ordonante de urgenta

7

32. politica promovata de catre economistul englez J. M. Keynes nu sustine impozitele si cheltuielile publice, ca instrumente pentru: d) stabilizarea valorii paritare a monedei nationale 33. planificarea financiara presupune: 1. planul- directive este principalul instrument al conducerii economiei 2. programele guvernamentale de dezvoltare a economiei au character orientativ 3. cu prilejul elaborarii programelor de dezvoltare economica se intocmesc bugete 4. o reglementare foarte stricta cu privire la utilizarea fondurilor din economie 5. urmarirea conexiunilor economiei nationale cu cea mondiala A) 2,3,5 34.egalitarismul, cunoscut in evul mediu sub forma capitatiei: d) presupune o contributie de aceeasi marime absoluta pentru toti platitorii SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE 1. cheltuielile publice exprima: a) rlatii economic- sociale in forma baneasca, prin care se distribuie fonduri publice 2. cheltuielile publice inglobeaza: 1. cheltuielile colectivitatilor locale 2. cheltuielile effectuate de administratia central de stat 3. cheltuielile finantate din fondul asigurarilor sociale de stat 4. cheltuielile populatiei 5. impozitele si taxele platite de agentii economici 6. cheltuielile organismelor international din resursele publice prelevate de la membrii acestora D) 1,2,3,6 3. o avansare de produs intern brut reprezinta d) cheltuielile cu investitiile 4. diferenta dintre cheltuielile publice si cheltuielile bugetare este reprezentatade faptul ca: a) cheltuielile bugetare se acopera numai prin transferuri de la bugete, pe cand cheltuielile publice au ca mijloc de acoperire a lor si veniturile proprii 5. delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice se bazeaza pe cateva principia: b) rambursarea sumelor allocate si cheltuite conform destinatiilor pentru care s-au aprobat aceste sume Care dintre principiile de mai sus nu a fost enuntat correct? 6. care dintre urmatoarele categorii de cheltuieli nu este folosita pentru clasificarea cheltuielilor publice: d) clasificarea FMI

8

7. cheltuielile de transfer cu character economic sunt: a) subventiile 8. care dintre urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa clasificarea economica: a) cheltuielile temporale 9. clasificarea finaciara imparte cheltuielile in: 1. cheltuieli de personal 2. cheltuieli definitive 3. cheltuieli cu investitiile 4. cheltuieli virtual 5. cheltuieli temporare 6. cheltuieli de la bugetul statului C) 2,4,5 10. cheltuielile vrituale sau posibile reprezinta: a) cheltuielile pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii 11. cheltuielile fara contraprestatie au character de: a) subventie 12. cheltuielile reale reprezinta: b) un consum definitive de produs intern brut 13. factorii care nu influenteaza cheltuielile publice sunt: a) factorii demografici b) factorii economici c) factorii sociali d) urmabizarea e) toti factorii de mai sus influenteaza cresterea economica 14. satisfacerea nevoilor cu character social presupune folosirea, pe scara larga, a resurselor fianciare publice in scopul: c) imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei 15. activitatea economica in sectorul public, se ralizeaza prin: 1. regii autonome 2. activitatile realizate de populatie 3. atelierele mestesugaresti ale liberilor intreprinzatori 4. societatile comerciale cu capital de stat 5. societatile comerciale cu capital privat D) 1,4 16. conform teoriei lui Musgrave si Rostow privind cresterea cheltuielilor publice:

9

b) in perioadele incipiente ale cresterii si dezvoltarii economice, investitiile publice ocupa o pondere importanta in totalul investitiilor din economie 17. specificati care este impactul direct al transferurilor guvernamentale asupra consumului: d) sporeste consumul 18. care dintre urmatoarele expresii caraterizeaza elasticitatea cheltuielilor fata de PIB? a) e= (∆CB/ CB0)/(∆PIB/ PIB0) 19. care dintre urmatoarele enunturi cu privire la cheltuielile publice sunt adevarate: 1. exprima relatii economic- sociale sub forma baneasca 2. exprima intotdeauna un consum definitive de produs intern brut 3. se materializeaza numai in plati effectuate de stat 4. se manifesta numai intre stat, pe de o parte, si personae fizice, pe de alta parte 5. sunt extreme de diversificate C) 1,5 20. in cadrul clasificatiei economice a cheltuielilor publice, cheltuielile curente cuprind: 1. cheltuieli de personal 2. cheltuieli virtuale sau posibile 3. cheltuieli material 4. prime 5. cheltuieli de investitii 6. rezerve 7. cheltuieli fara contraprestatie D) 1,3,4,6,7 21. cand elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este mai mare decat 1: e) exista tendinta de utilizare intr-o mai mare masura a PIB, pentru finantarea cheltuielilor publice 22. cheltuielile bugetare: c) au o sfera mai restransa decat cele publice 23. care dintre urmatoarele afirmatii prividn clasificarea functional a cheltuielilor publice este falsa: b) nu reflecta obiectivele politicii bugetare a statului 24. calsificarea folosita de catre institutiile specializate ale ONU are la baza doua criteria rpincipale 1. clasificarea administratica 2. clasificarea finaciara

10

3. clasificarea economica 4. clasificarea transferurilor 5. clasificarea functional A) 3,5 EFICIENTA CHELTUIELILOR PUBLICE 1. in aplicarea metodelor de evaluare a indicilor inscrisi in bugetele anuale sau in programele plurianuale, cel mai important obiectiv care trebuie atinc este: b) eficienta utilizarii resurselor 2. eficienta cheltuielilor se ralizeaza in cele mai bune conditii de optim social atunci cand: e) maximizarea profitului sectorului public, ceea ce duce la degajarea de resurse financiare suplimentare Ce raspuns nu este in concordant cu enuntul? 3. maximizarea bunastarii sociale apare ca urmare a: d) cresterii capacitatii de dirijare a vietii economice de catre sectorul public Ce variant de raspuns nu se refera la enunt? 4. conceptual optimului lui Pareto spune ca: c) o alocare este de tip Pareto, daca nicio alta alocare de resurse nu poate fi facuta mai bine, fara sa-I faca ru ultimei personae consumatoare 5. care dintre raspunsurile de mai jos nu este o judecata de valoare privid optimul lu Pareto: a) alocarea resurselor trebuie sa urmareasca asigurarea unei independente financiare a statului 6. eficienta schimbului, in optimalitatea lui Pareto, presupune: e) rata marginala de substitutile intre doua bunuri sa fie egala pentru toti consumatorii 7. optimalitatea lui Pareto poate fi conceptualizata in urmatoarele subprobleme: a) X- eficienta resurselor b) eficienta schimbului c) eficienta tehnica d) X- ineficienta resurselor e) omniprezenta eficienta la lui Pareto D) b,c,e 8. atingerea optimalitatii lui Pareto presupune urmatoarele conditii: a) sa existe externalitati limitate b) sa existe o informare perfecta c) toti indivizii sa doreasca maximizarea bunastarii colective

11

d) sa existe o perfecta competitive intre cumparatori si intre vazatori e) toti producatorii sa-si maximizeze profitul f) sa nu existe nicio externalitate g) toti indivizii sa doreasca sa-si maximizeze utilitatea individuala h) sa existe intrare libera pe piata D) b,d,e,f,g 9. selectarea si ierarhizarea nevoilor sociale de catre govern se face in functie de mai multe criteria: 1. eficienta 2. cantitatea serviciilor publice 3. caliatea serviciilor publice 4. oportunitate 5. standardele international de contabilitate (I.A.S.) E) 1,3,4 10. semnificatia economicitatii este: c) o comparative a eficacitatii cu gradul de realizare a obiectivelor prevazute 11. orientarile modern privind eficienta cheltuielilor publice presupun: 1. serviciile publice nu trebuie sa fie furnizate intotdeauna in mod gratuit 2. serviciile publice trebuie sa fie furnizate intotdeauna in mod gratuit 3. oriunde este posibil, furnizarea publica de servicii sa fie inlocuita cu cea private 4. toti producatorii de servicii publice trebuie sa-si maximizeze profitul 5. ca trebuie sa existe externalitati A) 1,3 ANALIZA CHELTUIELILOR PUBLICE IN CADRUL GRUPARII FUNCTIONALE 1. sistemul german de finantare a sanatatii se caracterizeaza prin: e) pacientii nu platesc nimic, dar au obligatia de a se inscribe la un medic. Care dintre aceste caracteristici nu sunt specific sistemului german de finantare a sanatatii? 2. conform clasificatiei functionale, subventiile pentru export fac parte din categoria: a) actiuni economice 3. conform clasificatiei functionale a cheltuielilor publice in conformitate cu prevederile legii bugetare, in categoria cheltuielilor social cultural se include: c) cercetare stiintifica Una dintre aceste cheltuieli nu face parte din categoria mai sus mentionata. Care este aceasta? 4. rolul social indeplinit de cheltuielile publice pentru actiuni social cultural este evidentiat prin:

12

d) stimularea sporirii productiei Unul dintre aceste attribute este characteristic rolului economic pe care il indeplinesc cheltuielile publice pentru actiuni social- cultural. Identificati acest atribut. 5. despre sistemul englez de finantare a sanatatii se fac urmatoarele afirmatii: b) pacientii nu platesc nimic dar au obligatia sa se inscribe la un medic Care dintre aceste afirmatii este adevarata? 7. despre investitia intelectuala se fac urmatoarele afirmatii, dintre care una falsa: b) are caracterul unei investitii pe termen scurt 8. caracteristicile subventiilor (ajutoare finaciare directe din partea statului) sunt urmatoarele: c) character discretionar RESURSELE FINANCIARE 1. Resursele fin pb NU includ: c) Res populatiei 2. Principala categorie de res pb o contituie: b) Impozitele 3. Care din urm factori pot determina cresterea res fin pb: e) Toate de mai sus 4. Care din urm modalitati de constituire a res fin pb au ca efect aparitia inflatiei: e) Finantarea prin emisiune monetara fara acoperire. 5. Dupa regularitaea cu care se incaseaza la buget, res fin pb se impart in: a) Res ordinare si extraordinare 6. Resursele extraordinare sunt: c) La care statul recurge in situatii exceptionale 7. Resursele ordinare cuprind: 1. venituri fiscale 2. ven nefiscale 3. emisiunea de bani de hartie 4. imprum de stat pe t lung 5. imprum de trezorerie C) 1, 2 8. In categoria resurselor fin pb interne NU se includ: c) Salariile personalului angajat la instituiile publice PUBLICE

13

9. Veniturile nefiscale au o pondere mai redusa deoarece: d) Sfera de cuprindere e sectorului pb este limitata 10. Transferurile, ca venituri fin pb, reprezinta, in principal: c) Prelevari obligatorii 11. Resursele fin pb extraordinare sunt: a) Emisiunea baneasca fara acoperie in ec reala

12. Veniturile din capital: 1. cuprind venituri din valorificarea bunurilor statului 2. constituie principalul canal de procurare a ven publice 3. cuprind contributiile la asig soc pt sanatate 4. cuprind ven din plasamente ale statului 5. cuprind venituri din transferuri de capital. B) 1, 4, 5 FUNDAMENTAREA TEORETICA A IMPOZITELOR 1. Care din afirmatiile de mai jos, referitoare la sistemul fiscal, NU este adevarata: Prin interm sis fiscal statul repartizeaza resursele sale in economie 2. In cadrul ven nefiscale, se cuprind: Ven din amenzi, taxe consulare, taxe de meterologie, ven din aplicarea prescriptiei extinctive 3. Care din umr impozite si taxe reprezinta venit nefiscal pt stat: b) Taxe consulare 4. Impozitele: e) Au un caracter nerambursabil 5. Care din umr afirmatii NU este adevarata: Imp si taxele pot fi introduse numai de organelle de stat centrale 6. Printre elem imp nu se numara: Incasatorul 7. Referitor la cotele procentuale progressive, putem afirma urmatoarele: Pot fi cote regresive Care din afirmatii este falsa ?

14

8. Care din pricipiile de mai jos NU este enumerate de Adam Smith ca principiu care trb sa stea la baza politicii fiscale a statului: Princ stabilirii corecte a contribubilior 9. Marimea impozitului datorat de fiecare pers trb sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si suma platita sa fie clare pt fiecare platitor este un enunt al principiului: Certitudinii impunerii 10. Care din principiile impunerii, in conceptia lui A. S. cere ca impozitele sa fie percepute la termenele si in modul cel mai convenabil pt contribuabil: Comoditatii impunerii 11. Care princ al impunerii urmareste ca sist fiscal sa asigure incasarea impozitelor cu minimul de chelt si sa fie cat mai putin apasator pt platitor: Randamentelor impozitelor 12. Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta: Obligatia contribuabililor de a datoria si plati impozite, in conditiile legii 13. Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar deoarece: Constituie mijl principal de procurare a res statului 14. Principiul justetii impunerii presupune: Contribuabilul sa contribuie cu impozite in fct de ven pe care le obt 15. Echitatea fiscala presupune: Impunerea sa fie generala, neexistand scurtire de imp in fct de nivelul veniturilor Care raspuns este fals ? 16. Un impozit este considerat stabil daca: Randamentul sau ramane constant de-a lungul ciclului economic 17. Elasticitatea impozitului presupune: Modificarea permanenta a lui in fct de necesitatile de venituri ale statului 18. Se dau urmatoarele masuri de ordin fiscal: Stabilirea unor taxe vamale ridicate la export 19. Pentru restrangerea exportului unor categorii de produse: Se vor institui taxe vamale ridicate la exportul acestora 20. Care din urmaotarele masuri de politica fiscala nu se bazeaza pe principii socialpolitice: Instiuirea unor impozite pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei

15

21. Asezarea impozitelor presupune: determinarea contribuabilului stabilirea marimii materiei impozabile determinarea cuantumului impozitului incadrarea imp in categoria imp directe sau indirecte incasarea impozitului alocarea imp pt o chelutiala publica 1, 3, 5 2, 3, 5 1, 3, 4 3, 4, 5 1, 3, 6 22. Stabilirea obiectului impozitului are ca scop: constatarea materiei impozabile stabilirea contribuabilului evaluarea materiei impozabile 1, 2, 3 1, 2 1, 3 2, 3 1 23. Metode de evaluare a materiei impozabile se impart in: Met evaluarii bazate pe prezumtie si met evaluarii bazate pe probe 24. Evaluarea pe baza semnelor exerioare: Este specifica imp de tip real 25. In cadrul evaluarii administrative a materiei impozabile: Contribuabilul are dreptul sa conteste val materiei impozabile 26. In cadrul evaluarii pe baza declaratiei contribubabilului: Stabilirea marimii materiei impozabile se det de catre organele fiscale pe baza datelor furnizare de contribubabil 27. Impozitul portabil presupune: Deplasarea contribubabilului la sediul organului fiscal pentru plata impozitului 28. Stopajul la sursa presupune: Retinrea si varsarea imp la stat de catre o terta persoana

IMPOZITELE DIRECTE
Precizati care din urm afirmatii caracterizeaza imp reale: 16

Sunt impozite nominative La impunere se ia in calcul venitul net Capata de cele mai multe ori un caracter regresiv Principalii dezavantajati sunt marii producatori Principalii dezavantajati sunt micii producatori a+b+e B a, b, d C a, c, e D b, c, d E b, c, e 2. Care din urm afirmatii nu caracterizeaza imp directe: Sunt regressive 3. Supunerea unui impozit a aceleiasi materii impozabile si pt aceeasi perioada de timp de catre 2 autoritati fiscale din tari diferite poarte denumirea de: Dubla impunere juridica internat 4. Ati primit o mostenire, la care nu va asteptati, constand intr-un apartament. Din pacate, nu puteti beneficia de intreg cuantumul mostenirii, fiind supus la plata: Unui impozit direct numit imp pe succesiuni 5. Care din urm factori nu se iau un considerare la stabilirea imp pe veniturile pers fizice: Proprietatile detinute de acesta 6. Care dintre urm afirmatii, cu privire la imp personale, este falsa: Se refera la imp pe capital banesc 7. Nu se regaseste printre metodele de evitare a dublei impuneri procedeul: Imputarii progressive IMPOZITELE INDIRECTE Se dau urmatoarele masuri de ordin fiscal: Stabilirea unor taxe vamale ridicate la export Care din masurile de mai sus nu conduce la incurajarea dezvoltarii ec ? 2. Pentru restrangerea exportului unor categorii de produse: Se vor institui taxe vamale ridicate la exportul acestora 3. Taxele vamale de export: Se aplica sporadic, asupra unor materii prime. 4. Impozitele indirecte se caracterizeaza prin accea ca: reclama cheltuieli ridicate de asezare

17

reclama cheltuieli ridicate de percepere reclama cheltuieli reduse de urmarire necesita o perioada scurta de timp de la modificarea cotei si pana devin operationale sunt mai voalate 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 1, 4, 5 2, 4, 5 5. Accizele: Sunt asezate asupra unor produse care nu pot fi inlocuite de comparatori cu altele

IMPRUMUTURILE DE STAT Statul apeleaza la imprumuturi: Pentru a acoperi nevoile de resurse generate de chelt pb care sunt mai mari decat sursele proprii de venituri 2. Imprumutul de stat are caracter: Contractual 3. Imprumutul de stat asigura detinatorilor de inscrisuri publice: calitatea de creditor al statului capacitatea de a dicta politica fin a statului o contraprestatie calitatea de debitor al statului garantia ca vor dispune de parghiile statului pentru a-si imbunatati nivelul de trai. 1, 2 3, 4 1, 3 2, 5 1, 2, 3 4. Statul apeleaza la imprumuturile din necesitatii de echilibru bugetar: Pentru echilibrarea bugetului in cazul insuficientei resurselor 5. Imprumuturile de stat au un rol important in: Redistribuirea ven nat 6. Care din cele enumerate mai jos nu fac parte din elem unui imprumut:

18

Denumirea subscriitorului 7. Statul apeleaza la imprumuturi pe termen scurt: Din necesitati de trezorerie 8. Pentru impumuturile pe termen scurt, nu se emit: Obligatiuni 9. Ecartul dobanzii reprezinta: Diferenta intre dobanda maxima si cea minima a unui imprumt 10. Cand statul doreste ca un nou imprumut de stat sa treaca neobservate, apeleaza la: Vanzarea titlurilor prin bursa 11. Conversiunea reprezinta: preschimbarea inscrisurilor unui imprumut vechi cu inscrisuri ale unui imprumut nou emis cu o dobanda mai redusa 12. Elemente tehnice ale imprumutului de stat sunt: denumirea imprumuturilor, val nominala, val reala si cursul, termen de rambursare, dobanda 13. In cazul imprumuturilor publice, garantiile acordate subscriitorilor contra variatiilor monetare cuprind: exonerari fiscale o dobanda foarte ridicata rambursarea la o suma mult superioara celei de emisiune inatacabilitatea indexarea imprumutului conform evolutiei preturilor 2, 3 2, 3, 4 2, 5 1, 2, 3, 4, 5 Nici una din ele 14. Imprumutul de stat: constituie un sistem de valorificare a disponibilitatilor banesti aflate in ec in scopul finantarii anumitor chelt de interese colectiv reprezinta o prelevare de venituri la bugetul de stat cu caracter definitiv si nerambursabil creeaza posibilitatea pers fizice si juridice de a si plasa disponibilitatile in conditii optime de rambursare se contracteaza numai in tarile subdezvoltate reprezinta o resursa ordinara a bugetului de stat. 1, 5 1, 3

19

4 2, 5 1, 3, 5 15. Care din afirmatiile urm in leg cu imprum pt finantarea obiectivelor de interes local sunt false ? imprumuturile lasate de consiliile locale reprezinta datorie publica interna, parte componenta a datoriei publice a statului consiliul local raspunde de rambursarea imprumuturilor imprumuturile contractate de autoritatea locala se aproba de consiliile locale cu 1/3 din voturile membrilor imprumuturile se lanseaza sub forma titlurilor de valoare impr se lansseaza sub forma imprum de la b com 1, 4, 5 1, 5 1, 2, 3 1, 3 1, 2 16. Care sunt avantajele creditorilor, in cazul unui imprumut de stat: dobanzile primele de rambursare privilegiile fiscale plata impozitelor privilegii juridice garantiile contra variatiilor monetare. 1,2,3,4,5,6 1, 2, 3, 6 1, 2, 6 2, 4, 5 Nici una 17. Caracterul contractual al imprumuturilor de stat Nu presupune: Persoanele interesate pot negocia termenii imprumutului 18. Arozarea este: Preschimbarea unui imprumut vechi, cu o dobanda mai redusa cu unul nou, cu o dobanda mai ridicata

DATORIA PUBLICA Datoria externa bruta in sens larg cuprinde: sumele de bani datorate de rezidentii unui stat strainatatii

20

obiectivele gestiunii datoriei publkice sunt limitarea sarcinii datoriei publice elaborarea unei politici de indatorare evitarea efectelor de evictee pe pietele de capitaluri plata regulate a sumelor scadente crearea unei structure de gestiuni respectarea restrictiilor unei politici monetare utilizarea judicioasa a fondurilor imprumutate plasarea imprumuturilor de stat informarea complete asupra situatiei debitorului 1,2,6,8,9 2,3,4 2,4,5,7,9 1,2,3,4,5,6 4,5 care dintre sursele de acoperire a deficitului bugetar trebuie folosite cu prioritate: emisiunea bancara imprumuturile interne prin subscrierea populatiei imprumuturile interne subscrise de agentii economici imprumuturile la bancile comerciale imprumuturile externe disponibilitatile aflate temporar in contul general al Trezoreriei Statului 1,3,4,5 2,3,4,5 1,2,5,6 1,4,5,6 2,3,4,6 care dintre urmatoarele aspect nu participa la limitarea sarcinii datoriei publice: scaderea numarului de corespondenti cu conturi la trezorerie apelarea la modalitati active si eficiente de finantare a deficitelor pastrarea proportiilor intre bonurile emise dobanzi sau discounturi retinute anticipat si bonurile cu dobanzi platibile la scadenta cresterea numarului corespondentilor si imbunatatirea remunerarii acestora limitarea creatiei monetare generate de trezorerie 1,3,4,5 2,3,5 1,2,3,4,5 1,3,5 1,2,3 datoria publica reprezinta: c) suma totala imprumutata de entitatile publice

21

in cadrul datoriei publice interne nu se cuprind: d) plasarea pe termen scurt a disponibilitatilor din conturile Trezoreriei publice datoria publica interna reprezinta: b) datoria fata de creditorii interni imprumuturike externe reprezinta: o forma a exportului de capital pentru cei care le acorda creditele externe se pot rambursa: in cote egale in cote inegale intr-o singura transa prin toate modurile de mai sus datoria publica externa reprezinta totalitatea obligatiilor fata de piata, ale: Ministerul Finantelor Publice datoria publica externa se ramburseaza prin: Banca Nationala 12. garantiile de stat la imprumuturile interne contractate de o perosana juridical de la o institutie creditoare sunt emise de: Ministerul Finantelor Publice 13. garantia de stat pentru un imprumut intern reprezinta: o obligatie indirect a statului, care se executa in cazul in care beneficiarul imprumutului nu isi respecta obligatiile contractuale privind rambursarea si plata dobanzilor si a altor cheltuieli aferente 14. gradul de indatorare este dat de raportul dinte: datoria publica si PIB 15. imprumuturile datoriei publice interne sunt: imprumuturi pe termen scurt primate de la Banca Nationala pentru echilibrarea in executie a bugetului de stat; daca nu se ramburseaza, se consolideaza si raman in datoria publica de la sfarsitul anului titlurile de stat libelate in valuta, emise pe pietele financiare externe emisiunea de bonuri de tezauri si plasarea lor pe piata interna plasarea pe piata interna de inscrisuri pe termen mediu si lung prin subscribtie publica pentru atragerea de resurse necesare acordarii defiitului bugetar annual imprumuturile primate de la guvernele altor state, institutii financiare international imprumuturile sindicalizate pe termen scurt, mediu sau lung

22

giratiile acordate de stat la creditele bancare interne ale agentilor ec sau autoritatilor locale pentru realizare unor obiective de importanta nationala imprumuturile directe de la investitorii externi private pe termen scurt, mediu sau lung atragerea pe termen scurt a disponibilitatilor din contul Trezoreriei plasarea pe piata interna de inscrisuri pe termen mediu si lung emise de ageni economici private pentru atragrea de resurse necesare realizarii obiectivelor fixate 1,3,4,6,7,9,10 2,5,6,8 3,4,7 1,3,4,7,9 1,3,4,7,9,10 16. imprumuturile datoriei publice externe sunt: imprumuturi pe termen scurt primate de la Banca Nationala pentru echilibrarea in executie a bugetului de stat; daca nu se ramburseaza, se consolideaza si raman in datoria publica de la sfarsitul anului titlurile de stat libelate in valuta, emise pe pietele financiare interne emisiunea de bonuri de tezauri si plasarea lor pe piata interna plasarea pe piata interna de inscrisuri pe termen mediu si lung prin subscribtie publica pentru atragerea de resurse necesare acordarii defiitului bugetar annual imprumuturile primate de la guvernele altor state, institutii financiare international imprumuturile sindicalizate pe termen scurt, mediu sau lung giratiile acordate de stat la creditele bancare interne ale agentilor ec sau autoritatilor locale pentru realizare unor obiective de importanta nationala imprumuturile directe de la investitorii externi private pe termen scurt, mediu sau lung atragerea pe termen scurt a disponibilitatilor din contul Trezoreriei plasarea pe piata externa de inscrisuri pe termen mediu si lung emise de ageni economici private pentru atragrea de resurse necesare realizarii obiectivelor fixate 2,5,6,8 5,6,8 3,4,7 1,3,4,7,9 2,5,6,8,10 17. datoria externa in sens larg cuprinde: sume de bani si alte vlori pe care rezidentii unei tari, personae fizice si juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat

23

18. datoria externa in intrepinderea Bancii Mondiale si a celorlator institutii din sistemul sau cuprinde: datoria persoanelor private catre strainatate, negerantata de catre autoritatile publice sumele datorate unor creditori publici si private, in valuta, bunuri sau servicii cu o perioada de rambursare mai mare de un an datoria care poate fi achitata, la optiunea debitorului, in moneda tarii sale sumele datorate unor creditori rezidenti in strainatate, pentru care nu au fost stabilite termene de plata; sumele datorate unor personae private, dar generate de o autoritate publica datoria din tranzactiile cu Fondul Monetar International sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, personae fizice si juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat 1,2,3,5,7 2,5,7 3,4,6 2,5 2,5,6 19. datoria externa neta cuprinde: diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari in strainatate si activele detinute de rezidentii straini in tara considerate. SISTEMUL DE BUGETE. BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT ce se intelege prin buget public consolidate: b) resursele si cheltuielile bugetului de stat, asigurarilor sociale de stat, fondurilor special, bugetelor locale, bugetelor trezoreriei statului si ale bugetelor altor institutii publice cu character autonom, compulate la nivel national, din care se elimina transferurile dintre bugete 2. care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate in legatura cu procesul bugetar? reprezinta decizia de colectare a veniturilor si de reprezentare a acestora pentru finantarea cheltuielilor are character ciclic repreinta activitatea desfasurata de institutiile publice, organelle ierarhice superioare si ministerele in legatura cu elaborarea proiectului bugetului de stat si a celorlalte bugete, aprobarea proiectului de buget, executia bugetara are numai un pronuntat character politic reprezinta activitatea desfasurata de institutiile publice, organele ierarhice superioare si ministerele in legaatura cu elaborarea proiectului bugetului de stat si a celorlalte bugete a,b,d,e b,c

24

a,c,d,e a,b,c,d a,b,e 3. ce elemente se au in vedere in procesul de elaborare a bugetului? inflatia analizele si prognozele elaborate de organe de sinteza in legatura cu evolutia economiei, cu ritmul de crestere a productiei industrial etc factorii conjuncturii international analizele si prognozele effectuate de Ministerul Finantelor Publice in legatura cu evolutia economiei, cu ritmul de crestere a productiei industrial ect. balanta comerciala si plati externe a,b,c,d a,c,d,e a,b,c,e a,d,e a,b,d,e 4. din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: ministrii conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridical finantate din bugetul asigurarilor sociale sic el al fondurilor special agentii economici conducatorii organelor de specialitate ale administratiei publice locale niciuna din variantele mentionate a,b,c a,c,d a,b,c,d,e e a,b 5. care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: “ordonatorii tertiari de credite..” repartizeaza creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si al fondurilor special, pe unitatile ierarhic inferioare, in functie de sarcinile acestora si se aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu raspund de integritatea unitatii pe care o conduc utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unitatile pe care le conduc aproba efectuarea creditelor din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor special raspund de realizarea veniturilor b,c,e a,d b,e a,b,c,d,e a,b,e

25

una dintre urmatoarele afirmatii este falsa: “ordonatorii principali, secundari si tertiary de credite…” (legea privind finantele publice): b) pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept prin ce se caracterizeaza sistemul de gestiune? prin existent unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar pana la incheierea contului de exercitiu bugetar inchiderea automata a bugetului presupune reflectarea in intregime a veniturilor si cheltuielilor anului bugetar in bugetul respectiv, chiar daca ele nu se realizeaza integral in cadrul anului bugetar interzice raportul veniturilor si al cheltuielilor de la un an la altul interzice raportul creditelor bancare de la un exercitiu la altul a a,c b,d b,e b,d,e care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu procesul de debugetizare este adevarata? persupune trecerea de la finantarea publica la cea private presupune un process de dezangajare a statului prin glisarea unor cheltuieli din bugetul central catre bugetele anexe si conturile special de trezorerie veniturile, din totalitatea lor, se utilizeaza pentru acoperirea tuturor cheltuielilor un venit nu poate fi utilizat pentru acoperirea unei anumite cheltuieli cheltuielile privind contructia de locuinte sunt scoase in afara bugetului central si acoperite din surse alternative a,b,c,e a,b,d,e b,c,d,e a,b,e b,c,e 9. care din urmatoarele variante reprezinta modaliati de masurare a eficientei (Ef) si economicitatii (Ec) programului cu finantarea bugetului? a) Ec= (Mr/ Rr)/(Mp/ Rp) b) Ef= R/ M c) Ef= M/ R d) Et= Rr/ Rp e) Et= Mr/ Mp R= efecte obtinute M= eforturi consummate Rr= rezultatul efectiv realizat Rp= rezultatul prevazut

26

Mr= mijloace efectiv consummate Mp= mijloace programate a fi consummate A) a,b,d,e 10. atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat nu revin: c) Bancii Centrale 11. etapele parcurse in executia cheltuielilor publice sunt in ordine: 1. angajarea 2. negocierea 3. ordonantare 4. plata 5. lichidarea 6. amanarea 7. executia de casa b) 1,5,3,4 12. aprobarea bugetului de stat se face d) prin lege 13. in aprobarea bugetelor proprii ale Camerei Deputatilor si Senatului, Guvernul are rol: c) consultative 14. intocmirea bugetului de stat se face de: d) Ministerul Finantelor Publice 15. masurile fiscal aprobate prin legi bugetare se stabilesc c) annual 16. clasificarea bugetara cuprinde la venituri si cheltuieli: a) aliniate b) capitol c) parti d) subcapitole e) articole f) titluri VENITURI V=b+c+d+e CHELTUIELI C= a+b+c+d+e+f 17. elementele care stau la baza elaborarii bugetului de stat sunt: a) estimarile Comisiei Nationale de Statistica privind evolutia economica viitoare

27

b) proiectele bugetelor locale c) proiectele de buget elaborate de Guvern d) evaluarile comisiilor economice ale Camarei Deputatiilor si Senatului e) proiectele bugetelor ordonatorilor principali de credite E) a,c,e 18. aprobarea bugetelor de catre Parlament se face: e) pe ansamblu, pe capitole, pe articole sip e ordonatori principali de credite 19. bugetul presedintelui romaniei se apoba de: a) parlament 20. din bugetele locale, sunt finantate, de regula, cheltuielile pentru: b) desfasurarea administratiei publice locale 21. imprumuturile interne sau externe, pe termen mediu si lung, contractate de administratia publica locala, servesc la: a) finantarea operatiunilor militare curente b) refinantarea datoriei publice locale c) efectuarea unor cheltuieli exceptionale d) finantarea de investitii publice de interes local e) finantarea de investitii publice D) b,d 22. prin bugetele locale intelegem: d) instrumentele de planificare si conducere a activitatii financiare a unitatilor administrative teritoriale 23. componentele bugetelor locale din Romania sunt: a) bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti b) bugetele proprii ale judetelor administrate pe zone teritoriale istorice c) bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti d) bugetele proprii ale satelor si oraselor foarte mici e) bugetele proprii ale consiliilor populare si orasenesti D) a,c 24. impozitele si taxele locale nu se stabilesc de catre: c) Guvern 25. asigurarea echilibrului bugetar e posibila prin folosirea urmatoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezerva bugetara b) tehnica fondurilor special c) tehnica fondurilor bugetare d) tehnica amortizarii alternatice e) tehnica fondului de egalizare

28

C) a,d,e 26. care dintre urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat: a) poate functia cu excedent b) poate functia cu deficit c) este un act de previziuni d) este un act prin care puterea executive este imputernicita de puterea legislative sa cheltuiasca sis a perceapa venituri, in accord cu prevederile legale e) este un act annual D) a,b,c,d,e 27. bugetul economiei nationale reprezinta: b) ansamblul conturilor natiunii care descriu, pentru anul in curs si pentru anul urmator, previziunile asupra tuturor agentilor economici din tara respective 28. planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: d) bugetul de stat 29. regasiti definitia corecta a conceptelor enuntate mai jos 1. bugetul 2. conturile de comert a) evidentiaza operatii cu character industrial sau efectuate ocazional de institutiile de stat 3. venituri proprii ale bugetelor locale d) cuprind impozite, taxe si varsaminte din venituri cuvenite de la agentii economici si institutii publice si impozite sit axe locale de la populatie sau de la personae juridice 4. repercursiunea impozitelor b) cazul in care persoana care plateste impozitul statului nu este una si aceeasi cu persoana care il si suporta efectiv 5. bonurile de tezaur e) inscrisuri ale imprumuturilor pe termen scurt si mediu; se prezinta ca un act de previziune administrative, si, in acelasi timp, este un tablou comparative al veniturilor si cheltuielilor publice aferente perioadei la care se refera 6. principiul unitatii bugetare c) inscrierea tuturor veniturilor si cheltuielilor statului, in sumele lor globale, intr-un singur document 30. in statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale b) bugetele statelor, provinciilor sau regiunilor membre c) bugetele fondurilor special d) bugetul autoritatilor publice centrale e) bugetul asigurarilor socilae de stat f) bugetul economiei B) a,c,d,e

29

31. in Romania, nevoile de resurse la nivelul societatii si posibilitatile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate in: a) bugetul de stat b) bugetul economic c) bugetul asigurarilor sociale de stat d) bugetul fondurilor special e) bugetul altor institutii publice subventionate de stat f) bugetul trezoreriei statului D) a,c,d,f 32. care dintre urmatoarele metode nu este metoda moderna de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare? b) metoda de reevaluare a aptiunilor bugetare 33. metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor presupune: d) dimensionare pe baza unor calculi a fiecarei surse de venit si a fiecarei surse de cheltuieli 34. micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget se realizeaza: c) in cursul exercitiului bugetar 35. metode modern de dimensionare a veniturilor si a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automata b) metoda cost- avantaje c) metoda majorarii (diminuarii) d) metoda de planificare, programare, bugetizare e) metoda evaluarii directe f) metoda baza bugetara zero g) metoda rationalizarii optiunilor bugetare B) b,d,f,g 36. metoda analitica de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directa a fiecarui fond de resurse financiare, publice sau private 37. conform Legii finantelor publice, legile bugetare anuale cuprind: 1) legea bugetului de stat 2) legea bugetelor locale 3) legea de rectificare a bugetului de stat 4) legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat 5) legea bugetului asigurarilor sociale de stat 6) legea de rectificare a bugetelor locale D) 1,3,4,5 38. proiectele de buget se intocmesc luand in considerare contextual macroeconomic, preciazt de Ministerul finantelor publice in documentul numit: c) scrisoare cadru

30

39. ce se intelege prin credit bugetar, conform legii rpivind finantele publice? c) suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta ci efectua plati in cursul anului bugetar 40. sistemul bugetr este deschis si transparent, acest lucru realizandu-se prin: 1) dezbaterea in cadrul comisiilor specializate ale Parlamentului a proiectelor de buget 2) dezbaterea publica a proiectelor de buget, cu prilejul aprobarii acestora 3) publicarea in Monitorul Oficial, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora 4) dezbaterea publica a conturilor anuale de executie a bugetelor, cu prilejul aprobarii acestora 5) mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea oricaror informatii asupra continutuli bugetului D) 2,3,4 41. in cadrul calendarului bugetar, conform Legii finantelor publice, prima etapa este: c) elaborarea indicatorilor macroeconomici ECHILIBRUL FINANCIAR 1. echilibrul valoric vizeaza: a) numai echilibrul financiar b) numai echilibrul monetar c) numai echilibrul valuar d) toate raspunsurile de la punctele a-c 2. echilibrul economic general nu presupune existent unei concordante depline inte: a) necesarul de bunuri material si bunuri posibile de procurat b) necesarul de forta de munca si forta de munca disponibila in perioada de referinta c) necesarul de resurse financiare si resursele de procurare ale acestora d) veniturile banesti ale populatiei si posibilitatile de acoperire a acestora cu bunuri si servicii e) niciunul din raspunsurile de la punctele a-d 3. echilibrul general economic previzional are un character: c) proportional 4. care dintre enunturile de mai jos nu reprezinta o caracteristica a echilibrului financiar: a) echilibrul financiar se construieste dupa trierea nevoilor sociale, stabilirea optiunilor si a prioritatilor in satisfacerea necesitatilor economiei nationale si asigurarea bazei material a acestora 5. echilibrul financiar poate sa vizeze: b) resursele financiare apartinand unui anumit sector

31

6. care dintre urmatoarele resurse nu face parte din clasificarea resurselor financiare sub raport economic: d) venituri fiscal 7. metoda analitica de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directa a fiecarui fond de resurse financiare, publice sau private 8. dezavantajul metodelor sintetice de determinare a resurselor financiare, in comparative ce cele analitice este: b) sunt mai putin exacte 9. pentru proiectarea evolutiei profitului nu trebuie sa se aiba in vedere: a) dinamica productiei b) corelatia dintre cresterea productiei si cresterea salariilor c) modificarea regimului fiscal d) modificarea regimului asigurarilor si protectiei sociale e) niciunul din rasp 10. sistemul Conturilor Nationale nu opereaza cu: c) somerii 11. potrivit metodei veniturilor, PIB insumeaza: a) impozitele indirect nete 12. impozitele indirect din PIB sunt: c) impozitele asupra productiei 13. subventiile pot fi legate de: b) valoarea bunurilor produse 14. consumul de capital fix reprezinta: a) valoare bunurilor consummate ca urmare a uzurii fizice normale 15. in forma bruta de capital nu intra: a) pamantul, zacamintele minerale si padurile 16. exporturile si importurile de bunuri si servicii nu se refera la: d) reserve si material 17. dintre cele trei metode de calcul ale PIB, cea mai raspandita este: b) metoda veniturilor 18. proiectia indicatorilor de resurse si nevoi financiare in activitatea practica se face: b) o data sau de doua ori pe an 19. la efectuarea proiectiei echilibrului financiar nu se iau in considerare: e) declaratiile de initiere ale factorilor politici

32

20. cererea financiara intrna cuprinde: d) consumul privat 21. cererea finala totala cuprinde: a) cererea finala interna 22. produsul intern brut cuprinde: d) importul de bunri si servicii 23. mix-ul politicilor de stabilizare presupune utilizarea instrumentelor clasice completate de: c) o politica industrial si comerciala 24. factorii care trebuie luati in considerare, din perspective echilibrului general, sunt: c) fuziunile din cadrul sistemului care variant este falsa? 25. in situatia utilizarii politicii fiscal ca mijloc de compensare a efectelor politicii monetare: b) se manifesta efectul de evictiune, cu conditia ca aceasta actiune sa aiba loc fara emisiune monetara 26. combinatia de instumente de politica externa, asa numitul policy-mix, trebuie sa tina cont : c) eficacitatea comparata a fiecaruia dintre instumente 27. economiile curente cuprind: a) venituri de la proprietati si intreprinderi 28. formarea de capital nu cuprinde: d) ramburasri 29. pentagonal macrostabilizarii economice se constuieste pe baza urmatorilor indicatori: 1. rata inflatiei 2. rata somajului 3. rata cresterii economice 4. rata dobanzii economice 5. deficitul bugetului consolidate ca procent in PIB 6. soldul contului current ca procent in PIB 7. soldul contului de capital ca procent in PIB b) 1,2,3,5,6 30. efectele “supraimpozitarii” absorbtiei interne se manifesta in: d) cresterea consumului alegeti variant incorecta

33

31. care dintre urmatoarele elemente reprezinta instrumente ale politicii fiscal: a) impozitele b) rata dobanzii c) taxa scontului d) cheltuielile bugetare e) masa monetara A) a,d 32. se da urmatoarea situatie: S-I= (G+TR-T)+(X-I), unde: S: economiile la nivelul sectorului privat I: investitiile din sectorul privat G: cheltuielile guvernamentale TR: transferuri guvernamentale T: impozite sit axe X: valoarea exporturilor I: valoarea importurilor Daca: S=I=750, care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate: a) daca bugetul consolidate este echilibrat, exportul net trebuie sa fie zero b) contul current poate avea un deficit de 150 u.m. dar trebuie sa se inregistreze un excedent al bugetului consolidate de 150 u.m. e) daca exportul net este zero, bugetul consolidate trebuie sa fie echilibrat 33. care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate: a) promovarea unei politici fisclae expansionist, va avea ca efect cresterea venitului disponibil, si, implicit, a consumului b) promovarea unei politici fiscal restrictive, va avea ca efect cresterea venitului disponibil, fara a afecta, insa, consumul c) politica fiscala expansionista influenteaza, indirect, cererea de bani, in sensul cresterii acesteia d) politica fiscala nu influenteaza sub nicio forma cererea de bani e) politica fiscala influenteaza, indirect, rata dobanzii A. a,c,e 34. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata: e) cresterea ratei dobanzii conduce la diminuarea cererii globale

34