You are on page 1of 193

Civilizációnk eredete homályba vész? Esetleg teljesen ismeretlen? Dehogy is!

Rendelkezésünkre áll számos eltitkolt-vitatott régészeti lelet és egyéb bizonyíték. Felfedezőutunk tolongó kalauzai beszédes tárgyak, írások, térképek. Rá kell döbbennünk, hogy időtlen idők óta élnek emberek a Földön! Mindig egy kicsit másképpen néztek ki, de igazából mindig is nagyon hasonlítottak, hasonlítottunk egymásra. Nem vagyunk semmiféle csúcsa a fejlődésnek, sok hibánk van még. De úton vagyunk a tökéletesedés felé. Mégpedig azon az úton, amelyen előttünk sok régi ember, sok előző emberiség, sok méltó előd járt már. Nemere István Az előző emberiség Mottó: Az emlékezet régebbi, mint mi magunk. A TÖRTÉNELMÜNKET FELFORGATÓ KŐ Olyan ez, mintha egy kalandos sci-fi vagy egy elejétől a végéig kitalált, felnőtteknek szóló mesefilm lenne. Már az első jelenetek is erre emlékeztetnek bennünket. A helyszín: Oroszország, azon belül is a Baskír 1 Autonóm Köztársaság. Mielőtt valaki a távoli Szibériára gondolna, hadd tegyem gyorsan hozzá: Baskíria az Uráltól nyugatra, tehát Európában terül el, és egyszer minden bizonnyal része lesz az Európai Uniónak. Most persze még nem ez a helyzet. A köztársaságban nemcsak baskírok és udmurtok2 , hanem számos más kisebb nép is él együtt az oroszokkal, a fővárosukat Ufának hívják. Az Urál vidékén az év egy részében nem a legkellemesebb az időjárás, de kibírható. Hatalmas sík sztyeppék váltakoznak kisebb-nagyobb hegyekkel, sűrű erdőkkel, nagy folyókkal és tavakkal. Az időpont: 1999, valamint a későbbi időszak. Nagyon is jellemző és nem-csak az orosz, hanem az egész világ tudományos életére is mindaz, ami azóta történt. A történet helyszíne a Nurimanszkij körzet Csandar nevű faluja. Az említett évben a falu mellett orosz és kínai kutatók dolgoztak - régebben erre a vidékre költözött kínai bevándorlók nyomait keresték. A környéken lakók is tudták, hogy a kutatók kínai írásjeleket keresnek, eközben találtak is néhány érdekes régi követ. Valaki azt mondta nekik, számos ház alapjába és falába építettek bele olyan kőlemezeket, amelyeken különféle furcsa jeleket véltek felfedezni, de az építkezés idején ezzel nem nagyon törődtek, mert hiszen szükség volt anyagra. Egy helybeli lakos aztán megmutatta a kutatóknak a saját háza falába épített, körülbelül másfél méterszer egyméteres

kőlapot. A csaknem egy tonna súlyú lapot minimális rongálás árán sikerült kiszedni a helyéről. A különös, kínainak látszó írásjelek miatt a lapot további kutatás céljából egy darabban szállították be az ufai egyetemre. [7] Nagyon érdekes dolgok derültek ki a 15-16 centiméter vastag kőlapról. Először is az, hogy voltaképpen három rétegből áll, amiből csak az alsó lehetett természetes, arra vitték fel mesterséges úton a másik kettőt. Az információt hordozó második réteg üvegszerű anyag, melyről ma még nem lehet tudni, hogy vajon miként is vitték fel az alsó dolomitra. A harmadik, egyben legvékonyabb, mindössze pár milliméteres átlátszó réteg egyfajta védőfilm. A kőlap pedig nem más, mint az Urál-vidék háromdimenziós domborzati térképe! A következő három évben ezt térképészek és más szakirányú tudósok is igazolták. Az ismeretlenek által ismeretlen időpontban (korban) készített tér-kép döbbenetes pontossággal ábrázolta - ábrázolja - az Urál-vidék hegyeit, völgyeit, folyóit. Ami még inkább meglepő: az a hegyek magassága. Még ma is komoly nehézségeket okoz, és alapos számítógépes munka kell ahhoz, hogy méretarányos domborzati térképeket készíthessenek, és ez a művelet sem mindig jár sikerrel. Erős műszaki háttérrel kell rendelkezni hozzá, és a gyártási eljárások is kísérleti stádiumban vannak még csak. Azt állapították meg, hogy nem mostanság készült a térkép. Ha viszont nem ma, akkor visszafelé haladva az időben ismételten oda jutunk, hogy... De ne vonjunk még le „elhamarkodott" következtetéseket e témában. Vizsgáljuk tovább a térképet! A térképészek szerint a mű annyira pontos, hogy azt földi mérésekkel nem is lehetett volna elkészíteni. Vagyis ahhoz, hogy létrejöjjön, bonyolult műszeres eljárásokra volt szükség már az 1 A baskír népnevet az arab és perzsa írók említik először. A népet mindig a magyarokkal együtt mint mádzsgárokat vagy bádzsgárokat nevezik. Az Urál déli részén található területet a XIII. század utazói Magna Hungária néven ismerték. 2 Vagy votjákok, régi szokásaikat és pogány vallásukat sokáig megőrző finn-ugornak tartott nép. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 4 előkészítés szakaszában. Ám nem magán a terepen, amely nyilván akkor is ennyire járhatatlan volt, mint manapság a hegyes, szakadékos, erdős táj miatt. A legvalószínűbb, hogy a valamikori térképkészítők légi fényképezést alkalmaztak, és valamilyen más, számunkra ismeretlen módon állapították meg a tereptárgyak magasságát is. Csak így történhetett meg, hogy a ma is ismert hegycsúcsok, vonulatok, völgyek és fennsíkok magassága és mélysége a valós helyzetükhöz és egymáshoz viszonyítva is hihetetlenül pontos! De ez még nem minden. Ugyanis a térkép nem mindenben „pontos", vagyis inkább úgy kell fogalmaznunk: nem a mai állapotokat mutatja. Némelyik folyó ugyanis ma nem pontosan ott kanyarog, ahol a térképen látszik. Ennek több oka is lehet. Az egyik például az, hogy némelyik

folyón áthidalván gátat is látunk. De ma nincsenek ott gátak, és úgy tudjuk, hogy a valóságban soha nem is voltak. Nos, a „soha" egy kicsit erős, mert hiszen a tér-kép szerint mégis voltak valaha. De vajon mikor? Azonfelül a mai valóságtól még két jelentős ponton tér el ez a kőtérkép. Az egyik a csatornák, ugyanis több helyen szemmel láthatóan egyenes, [8] mesterségesen épült csatornák kötik össze a folyókat. Ma természetesen ezek sem léteznek. A másik dolog egy kanyon, vagyis a talajba nagyon bemélyedt folyóvölgy. A térkép szerint ez a mai Ufa városától délre található. Nos, a térképen úgy ábrázolták, mintha létezne. Vagyis akkor létezett, amikor a térképet készítették. De ma már ebben a formában nem fellelhető, viszont geológusok a kőtérképtől függetlenül évtizedekkel korábban megállapították egykori helyét! Az évmilliókkal korábbi tektonikus törés a mai városok, Ufa és Sztyerlitamak között húzódott. Később az újabb földmozgások miatt a föld ott összezárult, és egy mai, jelentéktelen folyó medrét követi. Viszont a kő-térképen világosan kiolvasható, hogy ott valaha egy mély kanyon húzódott. Az már csak „hab a tortán", hogy a kőlapon (miként a környéken talált más köveken is látható) a rajta fellelhető „kínai írásjelekről" egy erre felkért kínai egyetem tudósai megállapították: azok bizony nem kínaiak. Soha a múltban egyetlen, kínaiak lakta vidéken egyik törzs vagy népcsoport sem használt ilyenfajta jeleket. A jelek tehát más nép, más emberek írása volt. De mit lehet tenni, ha az nemcsak a kínaiakéhoz, ámde semmilyen más, a civilizációnkban valaha is használt jelrendszerhez, íráshoz nem hasonlítható? A kérdéseink szinte automatikusan merülnek fel. Ezek közül a legfontosabb kettőre megtalálni a választ. Az egyik: MIKOR? Mikor készült a rejtélyes háromdimenziós térkép? Az orosz kutatók kezdetben arra gyanakodtak, hogy maximum pár ezer éves lehet a leletük. Ám ennek rögtön számos részlete ellentmondott a már ismert tényeknek. Az egyik maga a kőlap a három rétegével. Ezen jól látható, hogy nem egy természetes dolomit-, gránit- vagy márványlapra vésték rá a térképet. A körülbelül 15 centiméteres vastagságú dolomitlapot csupán alapnak, mondhatni hordozórétegnek használták. A második réteg, amibe belevésték magát a térképet, egy ma diopszidüvegként ismert anyag. A diopszid egy nagyon elterjedt pirozén ásványi anyag, vegyjele CaMgSi206. Kevés vastartalma van, zöldes színben játszik, kristályai oszloposak. A fedőréteg egyfajta kalcium, amely afféle porcelánréteghez hasonló bevonatot képez a térkép felületén. Mindössze pár milliméter vékony.

[10] N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 6 Mottó: Jézus mondta: aki keres. folyását pontosan megállapítsa. mert hiszen olyan állapotot rögzít .) Van még továbbá érvünk ősrégi volta mellett. hogy a könyv első részét nyitó mottószöveg egy olyan „Bibliából" származik. mint amit ez a kőtérkép ábrázol. amit manapság nem ismernek el annak. és ha találni fog. nyugodtan kijelenthetjük . nem. Azért sem. apokrif) LEGENDÁK KÖDÉBEN Kérem. És ezzel el is érkeztünk a második. míg csak nem talál.gondoljunk csak a már nem létező.. de egykor bizonyosan volt kanyonra! -. amikorra viszont a kőtérkép már régen be volt ágyazva egy ház alapjába. talán még fontosabb kérdéshez. mert a két mesterséges réteget az ősemberek vagy a valamivel későbbi.Ez egyben azt is jelenti. nem lehettek a mi ma ismert és lépésről lépésre fejlődő civilizációnk tagjai..a mikor? kérdésre keresve a választ -. múzeumok számára készítünk. amikor zavarba jön. mert elkészítéséhez a tudósok szerint légi felvételekre volt szükség. csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni. a völgyek mélységét. alakították volna szobrász módjára a hegyeket? És hogyan mérték volna meg azok magasságát. sok százezer négyzetkilométert. hogy a térkép a maga rendkívüli földrajzi és méretaránypontosságával nem készülhetett az ismert emberi múltunkban. ne csodálkozzanak immáron azon sem. század végén értük el ezt a tökéletes pontosságot. Olyan művek között .? Azt hiszem. és a térkép annak alapján nyerte el hihetetlen [9] pontosságát (csak a XX. ne hagyja abba a keresést. a mi ismert múltunkban. akkor ennél sokkal régebben kellett keletkeznie. amely évmilliókkal korábban létezhetett! Miért készítene valaki térképet mondjuk 2-3 ezer évvel ezelőtt egy olyan állapotról. (Tamás-evangélium. hogy minden folyó irányát. hogy ha nem készülhetett a mi civilizációnk idejében. KIK tették? Kik voltak azok? Kik éltek itt sok millió évvel ezelőtt és készítettek ilyen térképeket? Ez a könyv éppen ezekre a kérdésekre próbál választ találni. hogy ez nem az utóbbi pár ezer évben történhetett. Például mondjuk az. Már csak azért sem készülhetett a mi őskorunkban. hogy akik a térképeket készítették. de azok is inkább makettek.. No és hogyan vésték volna bele a völgyeket. hogy olyan tökéletes pontosságra törekedjünk. És nincs rá okunk ebben az esetben. Ezzel együtt azt is kimondtuk. Nem. 3. amely már N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 5 millió évek óta nem is létezik? Ilyet ma is legfeljebb csak tudományos céllal. mondjuk rézkorszaki őseink sem tudták volna rávinni a dolomitlapra.. zavarba jön majd. sőt még azok szélességét is mindenhol lemérje. Már csak azért is. ki járta volna be azt a hatalmas. itt minden bizonnyal egy valaha igenis használatban volt Urál-térképről van szó.

hogy úgy a Bibliát. Márpedig ha e könyv célja a Biblia körüli rejtélyek szaporítása és ismertetése lenne. miszerint a halál után nincs élet. közelíteni a két tan egymással ütköző állításait és bizonyítékait -. A legtöbb nagy vallás mai képviselői a szó szoros értelmében szentül hiszik. állításaikban nem kételkedhetünk. A vallás. átfedések. vagyis az egyházak művelt emberei makacsul ragaszkodnak ahhoz az állításhoz. de valakik „kitiltották" őket a szentnek nevezett Könyvek könyvéből. hogy a régi történetek hamisak. A tizenkét pátriárka végrendeletei. Mára ezt már elfogadtuk. hanem más legendákat. De egy apróságról ne feledkezzünk meg: Kopernikusz nem volt csillagász] Sohasem végzett . hazugok. amelyeknek semmi vagy elenyészően kevés köze lehetett az egykori valósághoz. állításokat.). Három világrész „bibliái" és öt világrész mondái. akárhogyan is igyekeznek egyesek verejtékes munkával összebékíteni. hogy a régi szent könyvek egyfelől magának Istennek a sugallatára született írások.mert az bizony egy teljesen másik oldal ám. legendái lesznek forrásaink. amelyek túlmutatnak az általunk ismert emberiség történetén és eseményein. hanem (legalábbis a naprendszerünk) Nap-középpontú (heliocentrikus) világ.hogyan tűrhette el e hibák keletkezését. De nem kerüljük el számos nép irodalmi és szóbeli hagyatékát. amelyek valaha részei voltak a Bibliának. ne szégyelljük az igazat: vaskalapos) képviselői immár századok óta azt próbálják bebizonyítani nekünk. hogy ezen alapkövek némelyike tökéletesen ellentmond a másiknak (gondoljunk csak például a keresztények állítására. az újjászületésről stb. amit akár a vallások. Hisz Isten nem tévedhet. sajátos „bibliáikat" isteni sugallatra készítették el az emberek. Például arra.szerepel sok más hasonló írással együtt [Hénokh (Enokh vagy Hénoch alakban is használják e nevet) könyve. hogy Kopernikusz jött rá: világunk nem Föld-központú. mint a Koránt vagy a buddhisták. akkor azt nyilván a leírók követték el. nyilvánvaló ellentmondásaival ne foglalkozzunk. civilizációnk kezdeteiről.éppen olyan bőségesen igyekszünk majd meríteni más szent könyvekből. amivel szemben áll a buddhista és egyéb tanítás az örök körforgásról. és élénken emlékszünk néhány tanulságos esetre. akár a tudományok tanítanak az emberiség régmúltjáról. Apokrif evangéliumok stb. hinduk vagy mások első alapműveit. Mi azonban ismerjük a tudománytörténetet (ellentétben számos tudóssal). hogy ha valóban csak egy Isten létezik. tanítjuk és tanuljuk mint alapvető megdönthetetlen tételt. Találunk ott olyan célzásokat. Nem tudjuk persze. Mert hiszen mindegyikben vannak közös dolgok. mit kezdjünk azzal a ténnyel. amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg mindazt. egy álomvilágot tükröznek mindössze. Mózes apokalipszise. Ezért azokat mint magának Istennek a műveit kell elfogadnunk. sőt igazoltuk. a legrégebbi időkből ránk maradt történeteket igyekszik „egy az egyben" a fantasztikum világába sorolni.]. régi eposzokat (hőskölteményeket) és más műveket sem. sőt tényeket is. sokkoló dolgokat közölhetnénk. [11] Még nagyobb „baj". A másik oldalon ott van a tudomány . mert ha hiba van bennük. Ezdrás apokalipszise. A tudomány bizonyos (mondjuk ki nyíltan. aki mindenható . Ám ebben a fejezetben a Biblia csak egyike forrásainknak . amely nemcsak e szentírásokat.

semmi ezzel összefüggő egyetemet. minduntalan újjáépítették még az ókorban.legyen az bármilyen műfajú. fakultást. de illene végre elválasztani az egyiket a másiktól! Könyvünk első részében keresni fogjuk azokat a . mondák és ókori [12] irodalmi művek kizárólag a képzelet termékei. hogy a helyzet alapvetően más. a világűrt kutatták. hogy az Iliász nem több irodalmi kitalációnál. hogy „dr. De ki tudja ma azt. avagy milyen vallástörténeti vagy egyházjogi témákban jeleskedett. Kopernikusz" hány embert gyógyított meg.függetlenül attól. hogy ősi múltunk valójában egészen más volt. amelyik a „monda" végén az ellenségtől felgyújtott Trója pusztulását okozta. Meglepő lesz. aki a régészet terén teljesen amatőrnek volt mondható (tíz nyelven beszélő kereskedőként járta a világot). magánszorgalomból tanulgatta ezt a szakmát. bármilyen céllal íródott is . Ezzel együtt továbbra is azt állítják.még egyelőre nem tárgyi . hogy eleve egészen más hozzáállással közelítsenek a problémához. mert a tudomány „már régen bebizonyította". mindegyik más korból való volt . szemesztert stb. a kitalációt sem kell mellőzni. amit ott olvasott. amelyek amellett szólnak. Azon is elcsodálkozhatnak majd. Vagy legalább részleteiben ott kell lennie az igaz valóságmagnak is.. lám. A ma kutatóinak -legyenek bár lelkes amatőrök vagy a szakmájukban jártas profik . Azt könnyen megérthetjük. hosszú évek fáradtságos (és költséges) munkájával kinyomozta kizárólag a szöveg alapján. Mondhatni. mikor és hol éltek. hogy valaha az emberek repkedtek.a sokszor elpusztult „nem létező.az lenne a feladatuk. mígnem egyszer elolvasta Homérosz művét a trójai háborúról. Bizonyára sokakat meglep majd. mint mi ma). Odament. modern dolgokról írtak. Schliemann nem így vélte. hol volt Trója. Ez hiba volt. de ő nagy lelkesen komolyan is vette mindazt. fenségesebb korról.igazat állítottak. élnek . Manapság a tudomány képviselői nem beszélnek Schliemannról.. hogy az ősi legendák. három-. Vagy talán nem is olyan kevés bizonyíték szól emellett? Az aranykor Nem lehet véletlen. hogy szinte minden régi kultúra fennmaradt (nyelvi) emlékei között találunk utalásokat egy valahavolt. és a bennük foglaltaknak nem sok közük van a valósághoz.bizonyítékokat. hogy ennek manapság miért találjuk olyan kevés nyomát. a későbbieknél sokkal jobb. bárhonnan eredő. Ami még nem lett volna „baj". Megtalálta még annak a tűzvésznek a nyomait is. Kilenc Tróját talált egymás alatt. hogy az idősebb emberek . ha fordítottan. hogy minden ókori szövegben . ötezer évvel ezelőtt már teljesen mai. Az lenne az ideális. legendabeli" várat. Ha meg lennének győződve arról. A fantáziát. mint ahogy eddig hittük és mint valószínűleg a nagy többség ezután is hinni fogja sajnos. ismerték az egész Földet (talán jobban is. négy-. más megközelítésben állnának a feladathoz. engedélyeket és munkásokat gyűjtött. Mi viszont azt állítjuk. kiterjedt tudományos tevékenységet folytattak. majd kiásta Trója romjait. hogy ősi vallásos és más iratokban két-.Nápoly 1890). miközben teológiai és orvosi tanulmányait végezte.? A másik kedvencünk Heinrich Schliemann (Neubuckow 1822 .

hogy az emberek mindig is szerettek vigasztalódni. nem tudni. Ámde nehéz ilyesmit elképzelni és elhinni az egész emberiségről. emberfeletti tudatalatti.szívesen emlékeznek vissza saját ifjúkorukra. hogy semmi sem történik ok nélkül. ami elválasztotta őket attól a korszaktól . Amikor még erősek. Különösen a későbbi emberek életviszonyaihoz képest.[13] Így tehát az.nem tudni. kis túlzással azt is mondhatnánk. alanyai és alakítói valamiféle ideális állapotban élhettek. filozófusok írtak róla. amelynek emberi résztvevői. hogy legyen valami oka. Ha igaza van Jungnak3 akkor létezik kollektív emlékezet. valami mást kell jelentsen. hogy Jungnak sincs igaza). és kijelenteni.állítják ezek a kétkedők. hogy sohasem létezett .az emléke sohasem halványulhatott el teljes mértékben. afféle hatalmas. talán fogyatkozott maga az emlékezet is. ami mélyen beleívódott az emlékezetükbe. hogy pár ezer évvel ezelőtt szinte mindenki emlegette. hogy fiatalságuk elmúltával nem olyan erősek és már nem is a legegészségesebbek. Mi több. csak fájdalommal.. vaskalapos módon legyinteni az egészre. amikor talán hatmillióan élhettünk összesen ezen a Földön. Bizonyára volt egy időszak . Természetes talán. hol. hogy a tudomány számos állításával és általános nézőpontjával szemben nekünk is éppen ezen tudomány eszközeit kell használnunk .. fiatalok. A múltban léteznie kellett egy olyan korszaknak. és a jelenlegi sanyarú helyzetüket egy régi. Az egyedek által szerzett tapasztalatok összességét nem lehet „kornak" nevezni és ebben az értelemben értékelni. ami abban a korban történt.. betegségekkel és az elkerülhetetlen halállal emlékeikkel a régi szép idők felé fordulnak.amikor éppen a tudománnyal állunk vitában. jövőjük pedig minimálisra szűkült.mégsem hisznek nekünk. Az emberek összessége persze egyre több tapasztalattal rendelkezik. Sajnálatos tény. Ilyen értelemben az emberiség olybá vehető. tengelynek és pajzsnak is felhasználni . Ez afféle paradicsomi állapot . mind több idő telt el. mesés időszakhoz hasonlítani. amely sok más tulajdonsága mellett képes emlékezni saját múltjára. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 8 Mi viszont azt állítjuk. hogy az emberi társadalmak java része vagy talán kivétel nélkül mindegyike emlékezni vél egy „aranykorra". mint társadalom nem emlékezhet arra. egészségesek voltak a szép jövő reményével maguk előtt. mert hiába van ma hatmilliárd ember. ilyen értelemben nevezhetjük azt „öregnek" vagy öregebbnek. Az aranykorra gyakran emlékeztek az ókor neves költői. és az sem kecsegtet semmi jóval. mikor? -. sőt ezt afféle alapnak. csodaszép. hogy ennek is kell. De persze rossz a hasonlat (és az sem kizárt. Aminek egyeden hiányossága csupán az. igyekszünk magunkat ehhez tartani. Mi mégis makacsul ismételgetjük azt a tudományos érvet. amelyre nem véletlenül emlékeztek az ókori emberek olyan szívesen. Könnyű persze (ál)tudományos. de ez is hamis állítás. tudattal rendelkező szervezet lenne. Később érthetően fogyatkozni kezdtek ezek az említések. Valami. és bár egyre csak gyarapodtak a nemzedékek. mintha egyetlen. Valamilyen aranykornak tehát lennie kellett.

hogy nem volt itt semmiféle fejlődés. akik átéltük és láttuk az eddig valaha is volt legrosszabb emberi korszak. sőt hitről van szó. és senki sem[14] hatott ellenük? Nem voltak életveszélyben sem a természet részéről. sőt annak javított változatának tarthatatlanságát is .például azt kérdik: hol van egyetlen bizonyíték is arról. gyűjtögetett. Talán éppen maga volt az éden. a XX. hogy a fajok átmennek 3 Jung Alexander . A befogott állatokon [15] elvégzett genetikai műtétek nyomán aztán ezek a lények hihetetlenül gyors fejlődésnek indultak. Ebben a verzióban a szerzők szerint az idegenek később ismét eljöttek. kommunikált társaival. nem kellett nap mint nap megküzdeniük az életükért. és a rajtuk érkezett kozmikus lények kiválasztották a helyi faunából a fejlődésre legtöbb reményt nyújtó majmok egy csoportját. gyönyörű időszaka lehetett. Eszközöket kezdett használni. A Däniken-féle4 fantáziadús szerzők és a velük tartó néhány kutató azt állítja. Pedig esetében valójában minden bizonyítékot nélkülöző feltételezésről. hogy létezett az aranykor. Míg egyfelől a tudós kutatók a maguk eszközeivel küzdenek a darwini eszmék ellen . Bár a darwini törzsfejlődés elmélete ezer sebből vérzik. Mígnem egy szép napon leszállt Földünkön egy vagy több idegen hajó. a paradicsom. És abban is emberek éltek. és az ott és akkor élőket nem fenyegették veszélyek. Nem lehet véletlen. Nem vagyunk képesek bebizonyítani. akkor az egy másik civilizáció utolsó szépséges. amely alátámasztaná. valamiféle édes kezdő nirvána. Az első emberek? A hivatalos tudomány szerint az emberek ősei a majmok egyik ágából fejlődtek ki hosszú évmilliók alatt.lehetett. de nem is igazán tőlünk idegenek „ők". mégis lényegében mindmáig tudományos dogmaként tanítják. Ez már mindössze úgy tíz-tizenkétezer évvel ezelőtt történhetett.. Ellenben mindent megteszünk azért.emberré vált. míg idáig eljutott. század aljasságait. tervszerű mozgásra. addig mások más úton-módon támadják néhai Darwin úr vízióját. a tudatos vagy tudattalan boldogság akkor és ott örökösnek tetsző állapota? Ahol boldogság volt élni és tevékenykedni. hogy az első itt járt és műtéteket végző . mint mi. gondoljuk most mi.mégis a hivatalos tudomány erről eddig nem vett tudomást. majd viszonylag gyorsan az élővilág élére tört. sőt bizonyítéka vajmi kevés. és sejthetően a közeljövőben sem fog ezen változtatni. valamint elődei sehol sem voltak. német művelődéstörténész és filozófus. és az ember. Mégsem „mi" voltunk. Aztán ezen fejlődési lánc végén a törzsfejlődés olyan lényt hozott létre. vadászott. amely képes volt összehangolt. vagyis . sem a többi ember részéről. sőt a gondolkodás alapjait is elsajátította. és emberré váltak. Olyanok. hogy bebizonyítsuk: ha volt. vándorolt.. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 9 egyikből a másikba az úgynevezett fejlődés útján -. Kiderült. még egy-kétmillió évvel ezelőtt is csak majmok ugráltak a fákon.1799-1884 -. hogy bár neves tudósok számos könyvben és szakmunkában bizonyították már be az „elmélet".? Ez tényleg maga lehetett a paradicsom. Hosszú utat tett meg.

A kiirtást egy gigantikus árvízzel („özönvíz") oldották meg. evangélikusok vagy baptisták. mert számukra ez az egyetlen logikus egyben elfogadható létkezdet.az elmélet hirdetői szerint . Már csak azért is. amelyek igenis komoly küzdelmet folytatnak azért. Ott vannak például a teremtéselmélet hívei. ők nagyon is biztosak a dolgukban. a szerves élet pedig körülbelül 3. hogy .csoport valamit elrontott. Ennek nyoma bukkant fel aztán a sumér eposzoktól a Biblián át számos nép eredetlegendáiban is.vagy csak azt. Éppen úgy lehetnek mély hitű katolikusok vagy krisnások. hiszen ez hit kérdése.kiirtották az egész első „garnitúrát".és időformációkat. Egyelőre tehát sötétben tapogatózunk. Ők természetesen kizárólag vallási alapokon közelítenek mindehhez. amit persze a többség nem ismer. reformátusok vagy buddhisták. Lássunk erre egy példát: a tudomány azt állítja. tehát az univerzumot és benne a Földet is. A bennük meglévő acélos. Földi viszonylatban a tudomány érveire ők is a szabályt pontról pontra követő érvekkel válaszolnak![16] Ez ebben a harcban az új. a tudomány ma (még) nem képes megbízható magyarázatot adni a világ kezdetére. és irtották egymást. hogy a huszonegyedik században a már szinte a tudatokba kövesedett „tudományos ballasztot" kidobják. körülményeire. kevésbé lettek agresszívak. hogy egyetlen felsőbbrendű. Ám ezzel a lehetséges változatoknak nincs vége. az élet létrejöttére. Persze a nagy többségük számára a teremtés. Mindannyiukban az a közös. azért nem voltak igazán alkalmasak a létért folytatott kemény küzdelemben? Vagy valamilyen más negatív tulajdonságuk volt. bizonyos „Isten" teremtette volna. Elméletileg tulajdonképpen nem ajánlatos velük gúnyolódni. sziklaerős hité. Ezért nem is foglalkoznak vele. és egy újabb variáns csoportot hoztak létre. létszámuk több milliárd. mert a tudományos élet aktivistái ezeket is elhallgatják a közvélemény előtt. vagy éppen ellenkezőleg. beleértve a más dimenziókat és minden egyéb tér. Ámde akadnak e korántsem egységes hit-társadalmon belüli erős és harcias csoportok. vagy pedig az egyik fontos hatás a helyi fizikai körülmények között más irányba vitte el a fejlődést.6 milliárd évvel ezelőtt vette kezdetét a Földön. A mindenható lény. hogy a Föld életkora körülbelül (legalább) 4 milliárd év. . De ők nem ezen az állásponton vannak. vallásuktól függetlenül. De valljuk be. mint olyan. netán hajlamosság egy később minden bizonnyal felbukkanó fertőzésre vagy pszichés nyavalyára? Ezer oka lehetett. mindenható lény teremtette ezt a világot. és vagy párhuzamosan a tudományos érvekkel okítsák az alapfokú iskolákban és egyetemeken a teremtéselmélet elveit is . valamint a szerte a kozmoszban létező továbbiakat is. Azok az első emberek talán túl agresszívak lettek. semmiféle bizonyításra nem szoruló alaptétel. Abban. az értelmes lét kialakulásának okaira. mert jelenleg ők vannak a legtöbben a bolygón. hogy állítják: a világot.

A teremtéspártiak ily módon nem ismerik el azokat a tudományos eredményeket. hogy egy nagy vonzással rendelkező égitest gravitációs ereje is magához ránt rengeteg ilyen apró kőzetet. kozmikus por és apró kőzet hullik a Földre. amilyennek azt ma ismerjük. hogy több tíz méter vastag porrétegen kell majd . nem is lehettek. (1935). óceánokba zuhan. hogy elborítsa a meteorpor! Ha ez így lenne. hogy ilyen kozmikus kőzetdarabok hullanak le vagy látványosan égnek el a légkörben. Ez így van ma.és a szénkészletek sok millió éven keresztül kellett kialakuljanak..akkor a felszínét attól kezdve máig legalább 45 méter vastagon kellene. hiszen Földünk másodpercenként csaknem 30 kilométeres sebességgel száguld a világűrben egy olyan pályán.Zofingen. ahol sok ezer egyéb égitest is jár. amivel „fejre állíthatják" a tudomány eddigi állását. és nincs okunk feltételezni. Hetven százaléka persze a tengerekbe. Ezzel a teremtéselmélet híveinek egyik remek fegyverévé vált a „meteor-por"-nak is nevezett anyag. A tudomány azt állítja. hogy 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok már ki is haltak. Nemegyszer szabad szemmel is meggyőződhetünk arról. felfogható afféle kozmikus porszívóként is bolygónk működése. mint ma. hogy a kontinensek vándoroltak. hogy az eltelt sok millió és százmillió. de akad olyasmi is. beleértve magát a „csúcsragadozót". Ez utóbbi ugyanis sok millió felfedezése között többek közt ahhoz is ragaszkodik. sőt milliárd év alatt másképpen történt volna. mióta felszíne megszilárdult. Ez huszonnégy órás ciklusonként akár tonnaszám kerülhet a Föld felszínére. 4 Erich von Däniken híres. minden élőlényt az Isten teremtett rögtön olyan formájában. hogy ha a Föld valóban több milliárd éves lenne. az embert is.. hogy a világűrből naponta több tíz tonna törmelék. Ez az időskála a számukra egyszerűen nem létezik. igen kis esélye lehetne a felszínen a biológiai életnek.. Mielőtt 1969-ben az első űrhajósok a Hold felszínére léptek.[17] A teremtéselmélet hívei szerint ez is jó bizonyíték arra. hogy ebből több tonna mennyiség éri el naponta a Föld felszínét. ma is igen tevékeny svájci kutató .. porszemet. A Föld gravitációs tere. Nincs okunk kételkedni ebben. és eltelt legalább hárommilliárd év . amelyek bizonyítják. ősemberek és majomemberek nem léteztek. Már rég kihaltunk volna.A teremtéspártiak azt állítják: a teremtés mindössze pár ezer évvel ezelőtt történt. hisz erre nem volt idő. pályája és sebessége akkor is olyan volt. hogy a Föld a tudomány állításaival ellentétben alig pár ezer éve kering csupán a kozmoszban! Ráadásul ott volt az eset a holdporral is. illetve így fejlődésünk sem lett volna elképzelhető. hogy a kőzetek több százmillió évesek. a többi pedig a szárazföldekre. a tudósok meg voltak győződve. tehát régtől fogva kellene gyűlnie a meteorpornak. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 10 Ebben kétségtelenül nincs igazuk. Logikus. hogy a kőolaj. Válaszul a teremtéspártiak azzal érvelnek.

mint az ember. Mindenesetre abban bizonyosak lehetünk. hogy lássuk a sok millió év alatt lerakódott. A csimpánzokat például N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 11 sohasem fenyegette ilyen veszély. akkor korábban. Így minden utód ennek az egykor igen kicsi. amikor valamilyen . mint általában a genetikai folyamatoknak.az előzőről vagy a mostaniról.. rendkívül mélyre zuhant a populáció létszáma. Könyvünk célja annak bizonyítása. ha nem az utóbbi pár százezer évben.. hanem felhasználják még a legújabb észfegyvert. sem holdi viszonylatban. tízmillió évvel korábban is. se szél. amikor az emberek az[18] önálló fejlődés során egyszer csak igen kevés egyedszámban léteztek. A lényeg. amikor „rezgett a léc". sokkal nagyobbat. A teremtést vagy evolúciót tehát békén hagyjuk. ennek sem lett vége.. ami elnyelné. mondják a mai kutatók. melyik emberiségről beszélünk . Körülbelül 70 ezer évvel ezelőtt például a genetikai nyomozás szerint mindössze kétezer főre (!) csökkent az emberiség létszáma. Igaz. Akár millió. Az esemény jelei ma is felfedezhetőek az emberek szervezetében. Nincs olyasmi. . Ráadásul a Holdon nincs se eső. Elég belenéznünk egy kanyonba. majd lassan kezdett a mennyiség ismét felfelé ívelni. hiszen a Hold az űrben repülve ugyanúgy „begyűjti" a kozmikus port. Elég látnunk őseink régi koponyáit vagy kőbaltáit. és nem is egyetlen pillanat alatt.ma már ismeretlen eredetű . De nem is ez a célunk. a genetikát is. Akik már rég nem csupán a régészet vagy annak kísérő tudományágai által kutatnak múltunkban. hogy tudjuk: fokozatosan jutottunk el idáig. kétezer fős „magnak" a génkészletét vitte tovább. mint a Föld. hogy lényegében melyik álláspontnak van igaza. kis híján megszűntünk létezni.küszködniük.vagy hat-. teljesen mindegy. tehát erózió vagy vizek sem..! Mi persze tudjuk. Lehet persze. hogy az az égitest is milliárd évek óta kering az űrben. Ebből következtettek arra. hogy ez nem így van. és ennek révén most mi is itt lehetünk és vagyunk. hogy a darwinistáknak nincs igazuk (sőt egyre több jel utal rá. hogy volt egy időszak. Bár volt. kiderült: a Holdon a porréteg vastagsága nem haladja meg az egy centimétert! Pedig ott is legalább 20-30 méternek kellene lennie. Bizony volt olyan korszak. de a Föld akkor sem egy. nem tudjuk megoldani a meteorporrejtélyt sem földi. Vagyis ez a folyamat máig érvényes. ők nagy genetikai változatosságot mutatnak. Vagyis állítólag hetvenezer évvel ezelőtt.). máig felfedezhető bennünk mindennek a nyoma. hogy előttünk is létezett már egy másik civilizáció (sőt ezen állításunkat a könyv legvégén még fokozzuk is majd. Ha így közelítünk. szándékára. megszilárdult kőzetrétegeket. így tehát teljesen mindegy. legalábbis nem ebben a könyvben. hogy bizony nincs). és lám. ha igaz. hogy itt voltak. Aztán amikor az űrhajósok landoltak.katasztrófa nyomán nagyon kevés ember maradt életben a bolygón egyidejűleg. eltüntetné ezt a porréteget. Valahogyan létrejöttek. hogy emberek már nagyon régóta élnek a Földön. netalán tízezer évvel ezelőtt keletkezett egyetlen lény intésére.

időjárási anomáliák?) mindösszesen hét „nő" maradt. amelyek csak az anyákon át öröklődnek. amit fentebb olvashattak. A kettő együttélése nemcsak abban a régi korban volt lehetséges . de Ázsia számos vidékén. Ha ez így van manapság . hogy körülbelül 45 ezer évvel ezelőtt Európában még rosszabb volt a helyzet. Az Amazonas áthatolhatatlannak mondott erdeiben európányi területen. és csak a maga vadászterületét. amikor megalakultak az első tőzsdék. Mi azt állítjuk. bennünk kikeresve és megtalálva jutottak el. De nem cáfolja. ezért természetes. hitelkártyát vagy mikroszkópot. csontszerszámokat használ. egy belső villongás vagy egy fertőző járvány vagy akár egy kisebb környezeti katasztrófa is végezhetett velük. Erre a felfedezésre olyan DNS-részecskéket felhasználva. sőt elkerülhetetlen állapotnak tűnik. hogy akár az általunk használt legegyszerűbb tárgyat is alkalmazni tudja. főleg. nem tudná. hogy minden ma élő ember ennek a kétezres csoportnak a leszármazottja. hogy miközben sok millió éve éltek itt fejlettebb emberek is. Ekkor földrészünkön valamilyen csapássorozat eredményeként (járvány?. primitív életkörülmények között élő bennszülöttek . és mi most mindnyájan e hét nő valamelyikétől származunk. Hiszen amikor mindössze kétezren éltek a Földön. fa-. így az európaiak 99 százalékának a hét ősanya egyike volt az őse. léteztek a görög demokrácia vagy a Római Birodalom idején. Az egész európai földrészen csak hétféle ilyen csoportot találtak. környezeti katasztrófák?. Ősemberek.hiszen az lehetséges ma is! Ma is vannak ősemberek. Hét ősnő. valami történt. És persze abban az időben is. televíziót. És mivel az általunk ismert emberiség általunk ismerni vélt múltjában (az utóbbi 6-10 ezer évben is) így volt folyamatosan.miért ne lehetett volna így régen is? Sőt ez a verzió inkább tűnik törvényszerűnek.amikor (mai tudásunk szerint) őseink kezdtek kirajzani Afrikából.voltak a fáraók korában. vagyis ők is onnan származtak a maguk idejében. Egyszerű kő-. Az már csak ráadás. Ha látna. mellettük folyamatosan éltek ősemberek. hogy tüzet gyújthasson. Méghozzá nagyon is könnyen. mobiltelefont. Komoly nehézségei lennének azzal. normális. amikor Galilei már távcsővel fürkészte az eget. ha egyazon területen éltek a kritikus időszakban. létrejött a . Ez azt is jelenti . 2003 júniusában orosz és amerikai genetikusok az American Journal of Human Genetics tudományos folyóiratban azt is állították még mindemellett. ide-oda repkednek a kontinensek között. Soha nem látott repülőgépet. aminek majdnem tragikus vége lett.ha valaki még nem látná teljesen tisztán -. hogy az európai anyák vonala minden kétséget kizáróan kapcsolatban áll három afrikai vonallal. és él egy már a kozmoszt kutató civilizáció. mire való.tehát ősemberek . kutatják a Marsot és más naprendszerbeli égitesteket vagy a genetika rejtelmeit . Hogy jön mindez az általunk feltételezett és remélt elődökhöz? Hiszen látszólag azok létezését cáfolja mindez. a nagyobb szigeteken és másutt is élnek emberek a kőkorszak szintjén. számítógépet. [19] törzsének tagjait ismeri. A mai emberek egyfelől számítógépes világhálót használnak. a férfiakon nem.de ugyanennek az emberiségnek egy része kovakővel csihol szikrát. és akkor is sok tízmillió ember használt kőbaltát.

A legkevesebb az. így kellett lennie a régi társadalmak alatt is. de most sincsen ez másképpen. az éghajlat. De lehet ám. Az efféle háborúkra majd még kitérünk. hanem a Csendesóceán egy nagy szigetén.folyton. hisz más legendákban is bőven találunk rá utalásokat. Egyes részei. Vagyis volt már előző három? Legalább három.úgy mondják: több ezer évvel ezelőtt.mint egy kántálás . belőlük-tőlük származott az a bizonyos nép. Esetleg ez lehetett a sokak által vitatott Mu kontinens. amit Kasszkarának neveznek így utólag. Erre persze a mai régészet és egyéb tudományok azt hozzák fel indokul. sokszor meglepő módokon hozták létre az embereket vagy egyenesen ők lettek az emberek ősei. újra és újra felbukkannak az említések ezekről az idegenekről is. hogy abban a harmadik korszakban egyszer csak nagy háborúskodás tört ki egy másik földrész lakóival. Ők csak a harmadikra. merthogy elmondásuk szerint ők akkor még nem is Amerikában éltek. mikor volt az a kor . Most merüljünk el ismét a legendák „ködében".vagy több millió évvel korábban nem létezhettek fejlett emberek . Fogadjuk ezt el olyan természetes folyamatnak. Vagy afféle istenek. akik szintén a régi öregektől tudják. és most éljük a negyediket. az előzőre emlékeznek. Hiszen az emberiség sem a múltban. akik aztán a legkülönfélébb. törzs. Mi ráadásul azt is állítjuk. hogy gyakorlatilag minden nép. akkor egy. amit meg is tudunk érteni és indokolni.mert ugyan honnan is eredtek volna? Erre majd még visszatérünk. földi lényekről. itteni. Az ő legendáriumuk igen tanulságos és elgondolkoztató. Azt sem tudják.távíróhálózat. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 12 Ha pedig így volt és van a mai társadalmak idején. mintsem azt ma a tudomány könnyű szívvel bevallja. hanem arról is. a topográfia vagy más okok miatt lemaradtak a fejlődésben. csak alig százezer éve alakult ki. hogy a kínaiaktól a sumérokig. . hogy az több tízezer év is volt. leginkább földrajzilag elkülönült részei az ottani viszonyok. persze már arra is nagyon hiányosan. A történetük szerint az ő földjük. Amit önálló földrésznek is tartottak. és feltalálták a rádiót. ennélfogva tegyük hozzá: másképpen nem is alakulhatott volna. hogy . mint olyan. A hopik ugyanis az állítják. hogy ha az ember. tesszük hozzá. nagy tudású emberekről. Tehát nem csupán arról van szó. az amerikai indiánoktól az óceániai bennszülöttekig szinte mindenki azt vallja: ősei az égből ereszkedtek alá. hogy eddig négy világkorszak létezett. csoport teremtésmítoszában felbukkannak az „égből jött idegenek". hogy a régi legendákban sokkal több szó esik valamiféle idegenekről. és ma is előbbre tartanak másoknál. sem most nem fejlődik egyformán. Ezzel ellentétesen a más részeken élők szintén sokféle ok miatt előbbre tartottak. amit a magunk álláspontja mellett felhozhatunk. A ma élő.[20] Lássuk például az amerikai hopi indiánokat. már nagyon öreg hopik úgy hallották a régebbi öregektől.

Nem fegyveresek voltak.legalábbis nem az egyedek. Rábólintottak. tanácsoltak nekik. egy dologra okvetlenül rá kell mutatnunk. hogyan kell ezeket betartani. ergo fejlettebb civilizációkról van szó.tudomásunk szerint ezek az idegenek soha nem vallásról. Ha elemezzük. istenekről beszéltek. aki a betegségeket győzte le. aki a törvényeket tanította az indiánok őseinek. aki a nőket tanította meg a szüléssel kapcsolatos jobb módszerekre. sugallta ezt a hopik őseinek. aki a fémek megmunkálására okította a férfiakat. és mivel ugyanakkor a tenger szintje is megemelkedett. nem katonák és nem kereskedők. kisebb égitesttel). vagy inkább időben jóval közelebbi az esemény. így a hopik végre elbúcsúzhattak a . hogy ezek a kacsinák egy idegen bolygóról érkeztek.azt is hozzáteszik. akkor elsősorban a jóságot és az erőszak mellőzését hirdették. De mesélnek a hopik még egyebet is. A hopik . akkor vagy nagyon régen játszódik a történet . megjelentek a „kacsinák".megsemmisült. Vagyis vannak olyan közlekedési eszközeik és olyan fegyvereik. De volt velük szakértő. amikor a Föld felszíne még kontinensnyi méretekben változott a geológiai erők hatására -. bár teljesen úgy néztek ki. az első kovácsokat. a hatalmukat a hopik körében. hogy azok az idegenek valamilyen repülő járművel érkeztek. Ami nagyon érdekes sugallat. ha a két földrész lakói el tudják érni egymást. és azok így még inkább hajlamosak voltak elfogadni mindazt. azok [21] egyszerűen rájuk hagyták. A háború két kontinens között csak akkor zajlik le. Mi meg azt mondjuk: ki beszélt volna ott és akkor idegen bolygóról? Talán maga a tény. Más „kacsinák" azt magyarázták el. Mert a nagy tudású idegenek azért jöttek. amit az idegenek mondtak. mint az emberek. de valamilyen nagyszabású katasztrófa zajlott le akkor a bolygó felszínén (a legvalószínűbbnek az ütközés látszik egy másik. Miután világuk megsemmisült. és a hopik megmaradt tagjai a másik kontinensre menekültek. a többi legendában erre nem nagyon tértek ki. viselkedési mintát. amit eddig hallottunk. és olyan. Ma azt mondanánk: ez volt a szülész-nőgyógyász. De azt sem zárhatjuk ki. Amiről persze nem számolnak be a néprajzi évkönyvek és leírások. Jött velük olyan „Tudó". ám ha mégis közöltek valamilyen magaviseleti.több tízmillió évvel ezelőtt. fortélyokra.roppant tiszteletreméltó és nagy tudású emberek voltak. Ezeket nevezték „Tudóknak" is . A hopi öregek szerint a „kacsinák" nem voltak mindentudók . hogy amikor a „kacsinákat" kérdezték erről és sugallták a nagyon is más világot. Azt. mert így még inkább növelhették a tekintélyüket. A másik érdekes állítás: ha a Kasszkara kontinens darabokra szakadt és elsüllyedt. ezért szülőhazájuk elsüllyedt. hogyan és miféle törvényeket hozzanak. Népük egy részének akkor sikerült Amerikába menekülnie. Darabokra tört. és időről időre rendszeresen felkeresték a Földet. Még csak nem is „hittérítők" . A hopikat egykoron felkereső idegenek tematikusan szakosodtak! Vagyis volt köztük olyan. amelyekkel ezt megtehetik! Mindenképpen az ókorinál sokkal fejlettebb eszköztárról. feltehetően mind férfiak. hogy okítsák a népet.Däniken nagy örömére például .

a csillagok járására és az ezekből levonható tanulságokra. Én meg azt mondom.erre majd még kitérünk. ami nélkül nem lehettek volna. és ezzel jól becsapják a fehéreket.. A hopik azt is mondják . hogy Földön kívüli idegen civilizációk tagjai. Tehát nem beszélhettek össze ezek a törzsek csak azért. hogy évezredekről volt szó. A Däniken-elmélet hívei persze mindebben . amikor bekövetkezett az égszakadásföldindulás. Mint majd látni fogják. tehát Földön kívüli idegenek már csak azért sem lehettek. hogy a korábban megsemmisült Atlantisz lakói. A hopik ősei elterjedtek az amerikai kontinens mindkét részén.sőt egyik legnagyobb (arizonai) rezervátumukban sok ezer vésett sziklarajzon megörökítették már régebben -. vagyis maguk is emberek voltak. hogy nyilván korábban is volt kapcsolat őseik és a „kacsinák" között. a kajapók és mások mesélnek. Mondhatjuk rájuk azt is. mert 1.. Külső. vagy kétszáz néppel ismétlődött meg ugyanaz. de nem lehet kizárni. aki az időmérésre. de ma sokan közülük Észak-Amerikában is élnek. sokak szerint ők voltak a délamerikai inkák és a közép-amerikai maják ősei.! A fehérek. ne ugorjunk még olyan messzire! Már csak azért sem.annak bizonyítékát látják. A hopik állításai persze élesen szemben állnak azzal a félig régészeti leleteken alapuló állítással... nevezhetjük akár népnek is. hogy az amerikai kontinenst északról délre fokozatosan lefelé terjeszkedő indiánok népesítették be. eredetmítoszaikat. Mert még a régi lakóhelyükön éltek. fel is . akik ezen a módon terjesztették a civilizációt a különféle kontinenseken talált. és feljegyezték legendáikat. egy csoport. akik velük elsőnek kerültek kapcsolatba.és akkor a „kacsinák" jöttek el értük „repülő teknőcökön". és bármikor bárhová eljuthatott ezen a bolygón. pontosan úgy néztek ki. hogy majd mindenki ugyanazt adja elő. a csoportok nyelveit. vagyis kezdetben jobbára a tudósok. Ez a kapcsolat századokon keresztül tartott.akkor azonban már ott voltak náluk-velük a fehérek. mint egyszerű barátságról az idegenek és az indián törzs között. és szállították át az amerikai földrészre a megmenekült lakosságot. beszélték az indiánok. akik őseiket megtanították mindenre.és száz hasonló [22] legendában . emberek. Az Amazonas felső folyása mentén élő kajapo indiánok ugyanezt a történetet adják elő az égi tanítómesterekről. Tegyük hozzá: olyan népek. és 2. de azt is. értsd: űrhajósok jártak itt és alakították az emberek történelmét. Ennek már régészeti leletek is ellentmondanak . amelynek voltak repülő eszközei. a nagy katasztrófa . még primitív csoportok között. Csak halkan megjegyezzük: nem ez az egyetlen „bennszülött" nép az amerikai földrészen. mint az emberek. amely holmi idegenekről regél. amelyeknek egymással semmi kapcsolatuk nem lehetett a huszadik század második feléig . Volt „csillagász". égi járműveken. tudásra oktatta az embereket.kőszerszámoktól és -eszközöktől. Többről van hát itt szó. amit a hopik. hogy atlantisziak voltak. mert ezer jel mutat rá: élt akkortájt itt a Földön egy olyan civilizáció. a bennszülöttek.

méghozzá sokkal. Am ha meg is jelentek ezek a történetek (lásd a középafrikai dogon nép „mitológiáját"). a „kacsinákról" és az ide-oda repkedő. Majd megismerve tartalmukat.minden szóban forgó nép esetében. minden földrész és számos nép legendáiban felbukkannak. Nemcsak a bibliai vagy babiloni. Számos egyéb jel is arra utal. Akkor is. A kanadai indiánok mai szóval „Thunderbird"-nek... Nem sokcsápos. hogy ezek az idegenek idegen módra gondolkodtak volna. mi több. majd utána is felbukkantak. méghozzá írásos formában. hanem más eseményekkel. ez adta tudásának alapját (ezt az eposzt négyezer évvel ezelőtt írták le . más világokból jött félelmetes vagy undorító. ahol csak buta ősemberek szaladgáltak szerte a Földön. papiruszra vagy pergamenre. civilizációhoz . de még a grönlandi eszkimóhagyományok is több. olyan szakszövegekben elrejtve jelentek csak meg. de pszichés értelmében is. de ez volt az összes különbség. dörgő vagy dübörgő madárnak nevezik azokat a szerkezeteket. és persze az ott élő civilizációkra is ez a sors várt volna. és a . Ezekből a történetekből ugyanis egyetlenegyszer sem derül ki az.nem győzzük ismételni . Tudtak a katasztrófa várható hatásairól is. amiről a mai (történet)tudomány azt állítja: akkor és annak előtte csak az őskor volt. . különösen viselkedő. amely elpusztított egész világrészeket. Ez arra vall. Békével jöttek. fontos híreket hoztak (közeleg a katasztrófa.? A nagy tudású idegenek. ha. hanem ékírással jegyezték fel a később kiégetett agyagtáblákra). alig látható méretű vagy óriási vagy kedves űrlények. hol és hogyan ütközik össze a Föld egy idegen. amit szinte senki sem olvasott el évtizedeken keresztül..ha nem segítenek a nagy tudású idegenek! De ők segítettek. [23] Régi kelta mondákban már arról is szó esik. hogy a vízözön előtti tudást átmentették. általában jóval a katasztrófa előtt figyelmeztették a bennszülötteket. hanem emberek a szó legteljesebb. Tudták tehát. hogy feltehetően csillagászati vagy más tudás birtokában kiszámították. amit a mai napig sem ismerünk. ez igaz. mondták előtte. szemléletétől. Többet tudtak náluk.jegyezték ezeket a történeteket.nem papírra. Akik . És hány olyan lehet még. kiket kell értesíteni és mennyivel korábban. A Gilgames-eposzban is olvashatjuk.. mint ők.pontosan olyan emberek voltak.. amelyek szintén hozzátettek valamit a korabeli kultúrához. nagy tudású idegenekről szóló részeket is gyorsan igyekeztek mindezt valamilyen módon „titkosítani". általában 810 vízözön előtti nemzetséget emlegetnek. hogy volt egy tudás abban az időben. hogy a főhős tudott a vízözön előtti eseményekről. Hogy lelki beállítottságuk eltért volna a felkeresett törzsek tagjainak lelkétől. amelyekkel őseikhez eljöttek a rejtélyes idegenek. sokkal többet. hogy azoknak legyen idejük elmenekülni vagy bármilyen egyéb védőintézkedést tenni a megmenekülésük érdekében.. mikor. A legtöbbször annak kapcsán bukkannak fel. jóval kisebb égitesttel. ha nem a teremtéssel hozzák őket kapcsolatba (ezt most elkerüljük). hogy volt valamilyen N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 14 közelebbről meg nem határozott „Csapás". mint említettem.

amikor a földi és emberi szemlélettől távoli. Paraguaytól Mexikóig az „istenek" vagy egyedül. idegen volt tőlük az erőszak! A két gátlástalan kalandor kicsiny csapata azért foglalhatott el egy-egy nagy birodalmat és dönthette azt romba. vagy egyszer csak felbukkantak közöttük. hogy az indiánok mindkét birodalomban gyanútlanul fogadták őket. És bizony sokfelé megfordultak akkortájt (körülbelül 11500 évvel ezelőtt). amit az első misszionáriusok meséltek. és nem derült ki. és mindig kelet felől érkeztek. nemzedékek százai adták szájról szájra. hogy honnan jöttek és hová mentek. aztán egy napon váratlanul nyomuk veszett. vagy idegenül viselkedtek volna a bennszülöttek között. de akkor már késő volt. nagyon idegen gondolatokat közöltek volna. akit jobb híján még egy eltorzult Isten-legendának. visszajöttek N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 15 a régi istenek. és nem a fiatalabb nemzedék tagja. vagy kisebb csoportokban jöttek. Az idegennek fehér bőre és szakálla volt. akik egyszer már jártak ott. már ez a két eset is azt bizonyítja: a legenda szinte élő valóság volt még sok ezer évvel az események után is. ők egyszerűen itthon voltak. Hamar rádöbbentek persze. a két első hódító . mert egyetlen olyan esetről sem tudunk. Az amerikai Kolumbusz előtti népek legendáiból megismerjük a rejtélyes módon érkező idegenek mozgását. hogy Pizarro és Cortez. Már csak azért sem lehettek idegenek. idevalósiak voltak: emberek voltak. Szerintünk nagy tudású Elődeink jártak ott. nyilván az Elődök által épített hajókkal. és akiket arról ismertek meg. Tehát nem a fehérek hurcolták be a történetet a fehér szakállú. elmentek. Nem. A tengerparti népekhez általában a tenger felől érkeztek hatalmas és furcsa járművekkel. Vagyis ez egyben azt is bizonyítja. öltözetét. nagy tudású férfiról. Nem derül ki egyik legendából sem.az egyik Peruban. és attól kezdve terjedt szét a kontinensen. akik valaha . századi érkezése előtt is beszélték. milyen eszközzel érkeztek. a másik Mexikóban . hogy ezek az „istenek" nem „azok" az istenek. viselkedését is. hogy férfi volt. Azt hiszem. hogy voltak Elődök. ami arra utal.éppen ennek a régi legendának köszönhette. valamiféle Krisztus-történetnek is hihetnénk. Mi több. Mindenhol ugyanazt a változatot mesélik máig: [24] egyszer csak ott volt az idegen vagy az idegenek.megszerzett bizalmat kamatoztatva életviteli tanácsokat adtak a túlélőknek). megtanították a népet minden jóra és hasznosra. Már ha csupán az amerikai kontinensre korlátozzuk kutatásunkat. Az egyik: ezeket a történeteket az ottani népek már jóval a fehérek XVXVI. mert az indiánokat megtévesztette a régi legenda. néhány dolog okvetlenül szöget üt a fejünkben. hogy soha nem tettek semmi rosszat. Ezért elvetjük a dänikeni teóriáknak legalább azt a részét. amely ezeket földidegen űrlényeknek állítja be. tudjuk. Hisz azt hitték. A szárazföldek közepén élőkhöz vagy repülő szerkezet hozta el őket.

amelyben felbukkantak. származásuk arra enged következtetni. utolsó napon.régen még az idők mélyén kapcsolatban álltak az amerikai indiánok őseivel (is). hogy az idegenek kihozzák a „halott" Jézust a sírból. amelyről előre tudtak. mi és hogyan történt Jézus Krisztussal azon az emlékezetes. és közeledtére. nem jártak teljes sikerrel. és mindkét ifjú bement. A huszadik századra számos nyelven megjelentek ezek fordításai (magyarul is hozzáférhetőek). majd az Úr feltámadását követően. akik itt a Földön tevékenykedtek. Azokat." Ezekről az angyalokról a közkézen forgó. hogy nem tartoztak szervesen ahhoz a világhoz. mint például Péter apostol evangéliumában. a héberek szerinti vagy a Nikodemus-evangéliumban vagy éppenséggel a Tamás-evangéliumban. hogy akik Krisztus után pár nemzedékkel azt akarták. Az említett Péter-evangélium (töredékes) szövegében ez az apostol is leírta. akik túlélték az esetleges természeti katasztrófát. Itt lelünk például ilyen mondatokra: „Láttam a megnyílt egeket. Istenemberek Akkor lássunk hozzá izgalmas nyomozásunkhoz! Régi iratokban. Ilyenekkel találkozunk például az apokrif evangéliumokban is. Akiknek megjelenési körülményei. elkerülhetetlen voltára. egyházi könyvekben stb. [25] Az egyik ilyen emberfajtát „angyaloknak" nevezik a régi egyházi művekben. és közeledtek a sírhoz. sőt netán hosszabb ideig éltek is. és érdekes dolgokat lelhetünk fel olyan töredékekben vagy egész szövegekben. mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből. a korhoz nem illően nagy tudásuk. és az egyiket kézen fogva vezeti a másik kettő. viselkedésük. és megnyílt a sír. kissé megfoghatatlan voltú lényekről van itt szó. a menekülési módozatokra másokat is figyelmeztettek. akik gyanúsak. ma bárki által hozzáférhető Bibliában is szó esik. A kéziratokban ránk maradt. A sír ajtajához támasztott kőszikla magától oldalra hengeredett. Természetesen nem mindig és nem okvetlenül a mennyekben élő. az ottani társadalmakba. Elmondható. hogy három férfi jön ki a sírból. akik nagy fényességbe öltözöttek voltak. és kiirtották őket a Bibliából (is). kutassuk fel. és követi őket a kereszt. akik valamilyen egyedi szempontból egyáltalán nem illettek bele az akkori világokba. hanem olyanokról. Máté evangéliuma szerint például így: „És ímé nagy földindulás lőn. jól ismert. akit azonban kézen fogva vezettek. . ahol cselekedtek. „Látták. Nem titok: az Elődöket keressük. hogy ezek az iratok soha ne kerülhessenek be a köztudatba. Olyanokat keresünk. irodalmi művekben. és oda menvén." Majd kis idő múlva a jelenlévők látták. annak feje felülmúlta az egeket. jobbára töredékes ókori szövegeket kiegészítették a régészeti feltárásoknál talált vagy egzotikus nyelveken fellelt szövegek fordításaival is. És a kettőnek a feje égig ért. keressük meg olyan ókori emberek nyomait. és két férfi jött le. történetekben.

Gyorsan odahívott pár férfit Jézus köréből. ímé két férfiú álla melléjük fényes öltözetben. hogy hozzáért volna. hogy hozzáférjenek Jézus földi maradványaihoz. és a ruhája fehér.. de Jézus holtteste sehol. Az őrökre pedig valamilyen pszichés. És mikor bementek. Lukács is elmondja a maga változatát. Lukácsnál élete utolsó mondataként mást mond Krisztus a halála előtt. ami persze nem zárja ki sem az elsőt. " A többit ismerjük. és nem csak a minket érdeklő ügyben. Itt Mária Magdaléna egyedül megy a sírhoz vasárnap reggel. Márk változatában is egyedül volt. Simont. amit tennie kellett: N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 16 „feltámasztani" a „halott" Jézust.és Salomé mindenféle drága olajokkal felszerelkezve ment a sírhoz. mert itt is fellelhető néhány eltérés. Abban két „angyal" jött.) Márk evangéliumában ismét másik változattal ismerkedhetünk meg. Mária pedig .mint aki még mindig . akit . Ám akit érdekel feltevésem szerint . Az pedig monda nekik: ne féljetek. mondjuk az atlantisziakhoz. és beszélte a helyi nyelvet. aki viszont hatást gyakorolt a súlyos kőre és elmozdította azt anélkül. ő a követ elgörgetve találja. és megfélemlének. Jakab anyja sokak szerint Jakab Jézus (fél)testvére volt . Jézus halálát követő vasárnapon történt. érzékfeletti módszerrel hatott. fehér ruhába öltözve. sem a másodikat. és a bejáratot elzáró kő „magától" gördült félre. Mindez a péntek délutáni. A tekintete pedig olyan volt. nem találták az Úr Jézus testét." A Péter-változattal szemben a Máté-féle verzióban tehát jelentős eltéréseket észlelhetünk. hogy azt már valaki elhengerítette onnan: „És bemenvén a sírboltba. hogy amikor ők e fölött megdöbbenének.emlékezzünk csak . [26] az ennek széles kibontását találja meg Atlantiszról jöttem című regényemben." János evangéliuma ismét egy másféle változatot ad elő erről a momentumról. efféle tudományos igényű műben nem szokás regényekre hivatkozni. nehogy megakadályozzák abban. Ez azért érdekes számunkra. hogy elgördítse majd a követ a sírbolt elől. Pétert. hogy kit kérhetnének meg arra.hogyan kapcsolódhatott Jézus személye és tevékenysége az egyik elődcivilizációhoz. Aztán a férfiak csodálkozva elmennek onnan.. mint a többi szemtanúnál. és ők is látták. néhány kisebb részlet is különbözik. A sokadik szemtanú. mint Péternél. (Tudom. hogy a holttestet valaki elvitte. és olyanokká lőnek. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének.elhengeríté a követ a sír szájából és reá üle arra. És lőn. de akkor látták. Ebben pedig egyetlen angyal érkezik. aki szemlátomást földöntúli képességekkel rendelkezett. Nála is fehér ruhát viselt. látának egy ifjút ülni jobb felől. félkómába hozta a fegyvereseket. Az előzmények: Mária Magdaléna és Mária. Az idegen. Nála ismét két „angyal" jelent meg. Mi több. lebénította őket. A nők a temetőben éppen azon tanakodtak. mint a hó. mint a holtak. ami igazán elgondolkodtató. ugyanúgy. hogy rituális szokás szerint a halottat azzal kenje be. mint a villámlás.kihagytak a Bibliából: „És a követ a sírról elhengerítve találták.

Olyan személyeket kell keresnünk továbbra is. a sajátos „mutatvány" természetesen sikerült is. fénnyel beragyogva. Ezeket látva." . hogy együtt imádkozzanak. megjelent két férfi. Ilyen volt méltóságuknak megfelelő szépségük. Ezen hely lakói pedig az angyalok tündöklő ruhájába voltak öltözve és ruhájuk azon vidékhez volt hasonló. amelyben ők ilyen N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 17 dicsőségben vannak?« Akkor az Úr a legnagyobb térséget mutatta meg nékem. és vállukon mintha nárdusból font koszorú lett volna. akik ebből a világból eltávoztak. aki esetleg már eléggé be volt avatva az eseményekbe.« Én azt mondtam neki: »És hol vannak az összes igazak. hogy lássuk. az igazak. csodálkoztunk. senki sem ismeri fel őt elsőre. miután ők megjelentek. A szintén apokrif Péter-apokalipszis töredékében ezt olvashatjuk: Jézus felvitte tanítványait a hegyre. ismerte Jézus apostolait és mindazokat. egyiket fejtől. Péter szavait idézzük: „Amikor ott velünk imádkozott. Jézus azt mondta tizenkét tanítványának.nem hisz a szemének .. De ezzel a kirándulással volt egy másik célja is. A fehér keveredett a pirossal és egyszerűen nem lehetett elbeszélni szépségüket. Vagyis a külseje alaposan megváltozhatott. akiknek képességei messze felülmúlták a kortársaikét. és az ottani földet is. akik között a Messiás az utolsó egy-két évben megfordult?[27] De térjünk vissza az istenemberekhez. vagy mint a szivárvány a levegőben. Látván szépségüket elcsodálkoztunk rajtuk. akkor kénytelenek voltak valakivel helyettesíteni őt. avagy milyen az az aion. Hajuk dús és színes volt és illett arcukhoz. akik így vannak felöltözve. ok az Úr színe előtt álltak. milyen az alakjuk. Ilyen az a virág. mint a Nap sugarai.: »Kik ezek?« Ő azt mondta: »Ezek testvéreitek. amilyet emberi szem sohasem látott." Nos. amely hervadhatatlan virágokat virágzott és telve volt a jó illatú ültetvények illatával. meg színes virágokból. Az Úrhoz járultam és azt mondtam. Arcukból sugár tört elő." Minden verzióban van egy megdöbbentő részlet: miután Jézus úgymond feltámadt. kiknek alakját látni akartátok. vagy szív képtelen elmondani azok dicsőségét és alakjuk szépségét. kívül ezen a világon. és megjelenik tanítványainak.behajol a sírbarlangba: „És láta két angyalt fehér ruhában ülni. hogy mutat nekik „egy igazat azon testvéreink közül. Száj nem képes elbeszélni. és az öltözetük olyan ragyogó volt. akikre nem tudtunk feltekinteni. amelyek áldott gyümölcsöt teremtek. Netán egy másik testben ébresztették fel. másikat lábtól ahol a Jézus teste feküdt vala.. az ottani levegőt a Nap sugarai ragyogták be. amelyet majd nekünk is hoznak. valamiféle műtét zajlott le közben? Vagy ha nem sikerült őt feléleszteni. Testük hónál fehérebb volt és a rózsánál pirosabb.

" Láthatóan ez egy eléggé mély értelmű filozófiai szöveg. Ha azt kérdik: Micsoda Atyátok jele bennetek? Mondjátok neki: A mozgás és a nyugalom. annak viszonyairól volt szó. ha a tanítványok feltehetően fel sem fogták az értelmét (nekünk is nehézségeink vannak a megértésével). „kitiltott" irat az úgynevezett Tamás-evangélium is. amelyről nem tudunk semmit) és a többi „csodatevése". ami persze aligha volt igazi halál. Ilyenek voltak a Bibliában is emlegetett óriások vagy az apokrif iratok egyikében-másikában . sőt mi több. Vagyis: az Elődökhöz. majd „halála". Nem ítélhetjük el őket azért. ahol a fény önmagától létrejön. beleértve az aránylag művelt evangelistákat is. élőhelyet. röviden az „igazak". Kezdve onnan. az „aion" pedig helyet. ámde szintén emberi csoport. amelyeket náluk. Hasonlóan apokrif. Az megállt és megjelent képükben. mint egyfelől az Istennel kapcsolatba hozva őket. akik más okból nem „passzoltak" a korabeli emberekhez. aztán életének különféle rejtélyei (köztük az a tizennyolc év. Jézus itt mintha az igazi társaihoz szólt volna. velük kapcsolatban. arról a helyről. akiknek [28] tudása lehetővé tette mindazokat a furcsaságokat. hogy ő is ezek közé tartozott.ez ugyanolyan érthetetlenül bukkant fel abban a szöveggyűjteményben is: „Ha azt kérdik tőletek: Honnan valók vagytok? Úgy ezt mondjátok nekik: Mi a fényből jöttünk. Egy azonban bizonyosnak látszik: itt aligha a korabeli világról. Még annak ellenére is. mert nem ismerték fel. akik a földi világban élők testvérei. ezek az igazi emberek.. az Úr megmutatta híveinek a mennyországot . hogy úgynevezett „szűznemzéssel" született (ami az emlősök között enyhén szólva szokatlan momentum). És akkor még nem szóltunk a halála utáni eseményekről.olvashatjuk az ezt követő szövegben -. majd a poklot is. Például ezt a roppant különösen hangzó és itt nem a szövegkörnyezetből kiszakított részt . hogy azt mondhassuk: az „angyalok" semmiképpen sem lehettek a korabeli izraeli vagy a zsidó-római társadalom tagjai. igaz testvéreiteké. A „nárdus" különben nárciszt jelent. Nem csoda. hogy azok ott emberek.. társadalom küldöttei. hogy lám. a parapszichológiai képességek. másfelől pedig mint mennyei lényeket. amit életében Jézus mondott. Mindenképpen kívülállóknak kellett lenniük. hogy egy náluk nagyobb tudású. rajtuk láttak és tapasztaltak a helybeliek. Didymos Judás Tamás leírta mindazt a bölcsességet. tagjai az „angyalok". De azért elgondolkoztató." Könnyen rámondhatjuk. Hasonlóképpen van ez azokkal is. hogy az Úr határozottan tiltakozott az „angyalok" szó használata ellen. ezek közül való volt. nem tudták a létezésüket és képességeiket másképpen magyarázni. Az akkori emberek. Nem kell túlzottan képzelgőnek lenni ahhoz. többször is kijelentette. az Úr pár mondattal később azt mondja tanítványainak: „Ez a hely az embereké. hogy Jézus világosan utalt egy másik térségre (netán a világűrre?). és az élő Atya kiválasztottal vagyunk.Bár folyton angyalokról volt szó. Ha azt mondják nektek: Ezek vagytok ti? Akkor mondjátok: Mi az ő fiai. onnan. Ugyanis sok okunk van feltételezni.

Már csak azért is. Sejthetően olyan nagy tudású lényekről van szó. Ha a történetet helyes értelemben magyarázzuk. Egy időszámításunk előtti második századból keltezett görög nyelvű kéziratban találták meg. Lehetséges. Bizonyos jelek szerint: az eredetinek alig húsz százalékát ismerjük csupán. Seth6 leszármazottja. Komoly és roppant művelt bibliamagyarázók vitáztak arról a tizenkilencedik és a huszadik században. De menjünk végig a könyvön nagy vonalakban. mert a könyv az első emberiség pusztulásáról szól! Már maga a feltételezés is alátámasztja vélekedésünket arról. akkor mi és kik pusztulhattak el valamikor a múltban? Hénokh egyik nagy kutatója. van benne valami.a tizennyolcadik században! Számos kutató szerint azonban régebbi a mű.tehát nem csak az abesszin fennsíkokon rejtőztek példányai. Valami oka lehetett annak.. és bár [30] hihetetlen technikával és tudással rendelkeztek már - . Nos. az intézményes tudomány szerint akkoriban még kőbaltás ősemberek szaladgáltak szerte e világban. hogy a fejlődésének végére érő előző civilizáció egyedei szerettek volna átalakítani néhány tíz vagy pár száz ősembert. Ők kevesen voltak. hogy felfogjuk. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 18 Ennek ellenére számos nyoma van annak. akik szerint ez több ezer évvel Krisztus születése előtt keletkezett. Káin és Ábel tragikus sorsát is. a huszadik század első felében világhírűvé vált orosz Mereskovszkij 5 szerint Hénokh könyve az első emberiségről szól ugyan. hogy itt egy genetikai beavatkozásról lehetett szó.. Mindnyájan ismerjük Ádám és Éva történetét. Hénokh írása meglehetősen hiányos alakban maradt fenn. civilizáció létezett. Hénokh teljesen természetesen beszél a felvigyázókról. hogy közvetlenül a vízözön után vetették [29] papiruszra. hiszen ezt már nemegyszer meg is tették. akiket fordíthatunk istenembereknek. de a második emberiségnek íródott! Figyelmeztetésül. valamint két fiuk. Ezen egyszerű emberek képviselője. Hiszen ha csak egy lett volna. akkor tudnunk kell. hozzátették. Amit a sci-fi-rajongó fantasztikumbarátokkal ellentétben mi nem kozmikus idegenek. lenne most. hogy már az ősi időkben is olvasták. tipikus példánya volt Hénokh. hogy a könyvet kétezer éve sokan olvasták Európában . A Bibliába azért sem kerülhetett bele. mert hiszen etióp változatban találtak rá az európaiak . hogy nem csak egy emberi kultúra. Beszélték. mint ma azt hiszik. hanem az előző emberiség tagjainak tevékenységével magyarázunk. de akár ébereknek vagy egyszerűen csak őröknek. Seth az első emberpár harmadik. akiket az egyszerű emberekhez küldtek. Vannak (és voltak már korábban is). hogy Hénokh Krisztus előtt 8 ezer vagy 12 ezer évvel élt? Ne feledjük. társadalom. hogy ez még az özönvíz előtti tudást tartalmazza. Ábel után született fia volt a legenda szerint.megjelenő „felvigyázók". Es ha jól belegondolunk. sőt azt is mondták. Mi több. és hogy ez lenne az emberiség legrégebbi könyve. A mű tehát az özönvíz előzményeiről szól. milyen jelentős iratot tartunk a kezünkben. és az írást sem találták fel még jó néhány ezer éven át.

6 Másképpen Sét patriarcha. megfigyeljék. hogyan teremtett az „Isten" embert! Nem kétséges. lehet. aki szemlátomást parancsolt a többieknek. hogy ezek az előemberek az akkori félvadak szemében valóságos isteneknek látszottak. Úgy is felfoghatjuk a később ismertté vált eseményeket. jobbik fele. amit az Elődök az új emberek elé állítottak). A kísérletnek része volt az is.orosz író. és az előemberekből teljes értékű emberré lettek. és közöttük az az egy. Ábel már sokkal sikerültebbnek látszott (bár nyilván ő sem volt még tökéletes. Amitől ezek az emberek szellemileg megtáltosodtak. egy-kétszázezer és több évvel korábban pedig csak (?) majomemberek csontmaradványait találjuk. vagyis „megteremtettek". Az első emberpár. erre majd kitérünk. Hisz mindenhatónak mutatkoztak! Tehát számukra azok is voltak. ez is egy magyarázat arra. valóságos földöntúli lények.tételezzük fel . míg Káin képviselte az anyagit. a setiták ősatyja. A második teremtmény. a nagyobbik fiú.„befogtak" néhány ősembert minden kontinensen. és a benne lapuló szenvedélyek még a régi. és ha igen. talán nekik is szükségük lehetett időnként egy kis genetikai frissítésre. Homályos tudatú előemberekből a műtét után magukhoz térve egyre tisztuló és a világot gyorsan befogadó tudattal kezdtek rendelkezni. ez talán egy folyamattá lett már akkor. Időről időre tehát . gyűlölettől vezérelt régi. hogy vajon szaporodnak-e ezek az „új lények". Ami nem okvetlenül jelenti azt. érezhette úgy is. és vegyék át a stafétabotot? Ha ügyesek voltak az Elődök. netán kis részben beavatkozzanak fejlődésükbe. az özönvíz előtti emberiség egyik ágának. hogy az Elődök csontjait nem találjuk tömegesen. és szívükön viselhették fejletlenebb testvéreik sorsát. elmaradott másik felét. hogy az egymástól földrajzilag elszigetelt környezetben élő ősemberek csoportjait olykor felkeressék. nyilván maga volt a főisten. félig állati emberek közé sorolták őt. hogy fejlődjenek gyorsabban. hogy senkit se engedjen maga elé. Hirtelen bukkantak fel. hogy pár tízezer évvel ezelőtt és régebben ősemberek éltek itt. hogy csakugyan most jött a világra. Az Elődöknek több oka lehetett rá.1865-1941 . Csupán egy tudományos kísérletről lehetett szó. és sok . hogy Ábel volt az emberiség nemesebbik. ők is emberek voltak. sok oka 5 Mereskovszkij Dmitrij Szergejevics .ideiglenesen. akiken elvégezték a szükséges genetikai beavatkozást. Hiszen nyilvánvaló (ennek nyomait számtalanszor felfedezték a régészek). Azontúl. akit az Elődök „emberré" tettek. Az a törekvés. hogy az Elődök a létezésük vége felé efféle „embergyárosok" lettek volna. Káin nem volt éppen jól sikerült lény. bár mint már fentebb céloztam rá.vérvonalukat frissíteni kellett. a vadászösztönök. erősen benne éltek a gyilkos-. a szentírás szerint Ádám harmadik fia. A rossz legyőzte a jót . Íme. milyen utódokat hoznak a világra? A jelek szerint az első. a haragtól. Hiszen nem egy idegen kozmikus civilizáció tagjaiként kerültek ők ide! Hanem itt élhettek. Annak. Vagy szerették volna már „előbbre lökdösni" ezt az [31] elmaradott ősemberi társadalmat. mint céloztam rá. és nem érte el azt a mércét.

a hímek rá sem néznek nőstényeikre. hogy ez a váltás hogyan zajlott le. Ugyanis ne feledjük: az emberiség ősi múltjával kapcsolatosan olyan keveset tudunk. netán más és más földrajzi területeken éltek? Ha igen. de ha valóban az Elődök beavatkozása történt itt . és a gyerekeiket is inkább megfojtják. 2. hogy vajon a Neander-völgyiek honnan tudták. nekik nem voltak őseik. kik voltak ezek a cro-magnoniak. az egyetlen faj? Feltehetjük persze további kérdéseinket is. Az Elődök. Lehet. akkor nem csodálkozhatunk ezen sem. kétféle ősember létezett. semmi sem biztos abban a korban. semmi sem tiszta. hogy mi van. általunk Neandervölgyinek nevezett embertípus élt. ez is az Elődök akaratlan műve? A harmadik Ádám-Éva-gyerek. könyvében) szereplő évszámokat. kihaltak. Például azt.ősembert átalakítottak genetikusan. csak azért. Érdemes elgondolkozni azon: százezer évvel ezelőtt még a primitívebb. vagyis a nagy váltás a kétféle emberiség között szinte észrevétlenül is végbemehetett. hogy kihalhassanak? Ha meg valamilyen külső ok késztette őket erre. hogy nekik immár bealkonyult. akkor most mitől kellett az egyiknek veszítenie. De arról sehol nem olvashatunk egyetlen szót sem. míg a másiknak győznie? A cro-magnoniak hogyan fejlődtek ki? Azelőtt hol voltak.történhetett -. hogy többet nem szaporodnak. és ki kell halni? Eldöntötték. hanem a kontinensek közti közlekedés hiánya miatt is). hogy a modern tudománynak szinte minden állítását cáfolja valami. ha az Elődök okozták ezt az egész „cserét"? Már persze. Seth leszármazottja volt Hénokh.mint azt a Bibliában is olvashatjuk. akkor az miért nem hatott a cro-magnoniakra is? Egyáltalán. ezek a mi őseink.a Neander-völgyiek eltűntek. Valami mindig összezavarja a képet. és 3. értelmesebb cro-magnoniak foglalták el. hogy mindenki átlag kilencszáz évet élt. és negyvenezer évvel ezelőtt honnan kerültek elő? Vajon egész idő alatt két ága létezett a primitív előembereknek. hogy nekik most ki kell halniuk? És ez hogyan zajlott le? Egy szép napon tán összegyűltek a Fold különböző pontjain élő Neander-völgyiek (ami persze lehetetlen lett volna nemcsak a hírközlés. Körülbelül negyvenezer évvel ezelőtt azonban állítja a mai tudomány teljes tekintélyével . Persze úgy. Persze ha komolyan vesszük az ott (Mózes I. a másik lett az uralkodó. ősembereknek? És a két ág miért nem keveredett egymással korábban. és arra a belátásra jutottak. mint a Neander-völgyiekét? És ismételten: miért hisszük ma azt. a nőstények a hímekre. hogy 1. akkor az átmenet. és helyüket a sokkal okosabb. akiknek csontjait most ugyanolyan gyakorisággal kellene megtalálnunk. hogy az egyik kihalt. A Seth vérvonalából való utódok sorában Énókh az ötödik volt . élve a biológiai és . akkor Seth születése és Énókh között 3784 év telt el. Ami ma egészen [32] hihetetlenül hangzik. bár kevesen voltak (vagy éppen azért). ha valóban így történt.

dolgoztak. Különösen vonatkozhatott ez a kedvezményes elbánás Hénokhra. tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. mással nem is foglalkozott. ha valaki sok szolgálatot tett az Elődöknek. hogy egész életét az „angyalokra" és szentéletű emberekre fordította. ha kijelentjük. De lássuk csak. hogy az illető meghalt. Mert figyeljük csak. Nevezett bibliai alak (mellesleg Matuzsálem apja) volt az első.tudományos lehetőségeikkel. Nincsenek kétségeink afelől. eltűnik. sőt azon belül is sok tájegységen fedeztek fel ősemberi [33] csoportokat. de már újvilági. talán éppen az Elődök által genetikusan „teremtett" első nemzedékek emberei között közvetített. hiszen a cro-magnoniak . és sokfelé beavatkoztak. gyanítom). akinek egyetlen életcélja és munkája: gondját viselni az embereknek (az újaknak persze).") A másik kifejezést kétféleképpen értelmezhetjük. Az egyik köznapi. akkor azok kiragadták őt a nyomorúságos ősemberi létéből. vagyis még életében felvisz a mennyekbe." Két formulát kell itt megmagyaráznunk. Még az sem sértő felvetés. helyesebben addig volt itt a Földön. és fáradozni ezek megmentésén. akiről tudjuk . mert Isten magához vevé. Mindenütt az volt a cél. azt jelentette az Elődöknek. Istennel jár vala Noé. Így járt Ezékiel vagy Illés a szekerén és mások is. ahol csak ők éltek. Néhány Hénokh-magyarázó (mert már könyvtárnyi irodalma van ennek az alig száz nyomtatott oldalnyi réges-régi töredék szövegnek!) egyenesen úgy dicséri. és ha bármi baj történt. olykor még ma is alkalmazott változat: „Isten magához vette. az általuk adott feladatokat teljesítette. mint aki a „föld sója". ha azt állítjuk: Hénokh az „istenemberek". az Elődök a Föld különböző kontinensein. és ez láthatóan sikerült is nekik. a maguk életét kitolták az akkori életkorokon jóval túlra (persze aligha kilencszázra. A Bibliában az "Istennel járt vala" kifejezés azt jelenti. ami ókori szövegekben nemritkán fordul elő. léteztek. hogy több ilyen ember lehetett. az Elődök és az egyszerű. Csak 365 évig élt. az emberiség jobbik fele. aki roppant rövid életű lett elődeihez képest. Az Elődöknek dolgozott. és elvitték magukkal a Földnek egy olyan pontjára. szólította" azt jelenti. hogy talán afféle bizalmi emberük is volt az Elődöknek. (Noéról is ezt olvashatjuk egy oldallal később. hogy meggyorsítsák a fejlődést. de még annak negyedrészére sem. De van egy másik N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 20 jelentése is. mit ír a Biblia Énókhról (Hénokhról). nem járunk messze az igazságtól. istenhívő ember volt. Mi persze arra gondolunk. Az „Isten" ugyanis egyeseket magához vesz. hogy istenfélő. mind értelmesebb világát. csak a krónikások túlzásával állhatunk itt szemben. aki némi besúgástól sem mentesen ügyelte fel az utódok akkoriban kezdődő.ő maga írta önmagáról -. sőt magasztalja Hénokhot. „Noé igaz. mit olvasunk róla: „És mivel Énókh Istennel járt vala. Azt hiszem.

és amit tesznek. Nekik Hénokh éppen így volt jó. elvitték magukhoz. Minimum az. amilyen volt.hamarosan átvették a vezetést a „bunkó" Neander-völgyiektől . és nincs kizárva. lám. Annyira még korának fia volt Hénokh. ez az Elődöktől kapott jelentős hátszél adta nekik a sikert és a másiknak a bukást. Természetesen annyira nem volt beavatva. Az általunk ma cro-magnoninak nevezett népcsoportot éppen ők teremtették meg a genetikai beavatkozásokkal! Ezek nagyon mélyen belenyúltak az őseink fejlődésébe. Vagyis az Elődök mai kifejezéssel élve „kiemelték" őt. Lehetséges. ami történt. azt egy isteni eszme jegyében cselekszik. Nem volt és a maga idejében nem is lehetett olyan materialista. hogy minden ilyen „felgyorsított" csoportban hagytak az Elődök néhány ilyen.eleinte kisebb létszámú . csak Neandervölgyiek éltek mindenhol.talán éppen ez a beavatkozás. az a „felvigyázók" megjelenése volt. Nem akartak benne törést okozni. lényegében a túlélést. De az sem zárható ki. minden lelkiségtől elszakítottan írná le az eseményeket.[34] De mit is írt le Hénokh? Menjünk végig könyvének fennmaradt töredékén. hogy Hénokh mindent vallási alapon magyaráz. hogy a későbbi emberek majd értesüljenek arról. hogy a vallásos szósszal leöntött krónikája és magyarázatai sokkal hihetőbbek lesznek a hamarosan értelemre vergődő új embereknek.csak ma már nem világos a dolog. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 21 . hogy ne legyen képes elvonatkoztatni a felsőbb erőktől. szintén már átállított embert. és ott új munkát kapott.vagy negyvenezer évvel később.csoportnak nagy előnyt adtak. különösen most. És azok nem is akartak változtatni Hénokh szemléletén. a következő civilizáció tagjainak. Azon nem szabad csodálkozni. hogy a módszer révén egy . Képességeit tehát értékelték. persze elég nagy léptekkel. hogy éppen az volt a feladata: vesse papírra mindazt. hogy volt-e joguk ezt tenni és arra a belátásra jutottak. mint maguk az Elődök. Tehát arról volt szó. hogy idővel „az Isten magához vette" őt. mielőtt ők beavatkoztak. Amiért eleve ebbe a fejezetbe soroltam őt és írását. melyik csoport mit ér. lelkivilágán. hogy igen. hogy ne higgyen annak. miszerint ezek itt „istenek". Tudták. tudományosan. mint Hénokh is volt. hogy ez a cél ennél bonyolultabb és fontosabb volt . mint talán maguk az Elődök. majdnem olyan okossá vált idővel. akik valószínűleg a tanítói voltak. hogy az elődök felmérték. milyen szép írott anyagban hagyta ránk mindazt. mintsem ha szárazon. Az Elődök nyilván tisztában voltak azzal. Voltak ennek etikai csapdái is. Az Elődöknek ezzel is célja lehetett. Aki mellesleg nem lehetett buta ember. ami ott és akkor történt! Az sem furcsa hát. szellemektől és ehhez hasonlóktól. Talán nem is a mi dolgunk. Helyhiány miatt most nem taglaljuk ennek a döntésnek a pró és kontra érveit. húsz. mi és hogyan történt azokban a homályos időkben. harminc. Sőt. a fejlődést biztosították. mert hiszen. míg a másik csoportot halálra ítélték! Nyilván feltették maguknak a kérdést.

hogy ők az „óriások". ősemberi csoportnál.. hogy az „Isten fiai". Az egyik az „angelosz". az odatelepített előd férfiak is csak húsból-vérből való emberek voltak. ahol bármiféle munkájuk akadt. Hogy ezt miképpen fogadták a férfiak. az Elődök valamiféle központjában! Milyen dolog az. vagyis a magasan művelt Elődök egy-egy törzsnél. A „felvigyázók" a jelek szerint mindannyian férfiak lehettek. hogy egy-egy törzset vagy hordát teljes létszámában „megjavítottak". Ám a másik: „egregorosz". „Isten fiainak" neveznek. hogy folyton ügyeljen. őrt jelent. „javított" egyedeknek kellett volna tovább szaporodniuk. De nemegyszer előfordulnak ott úgy is. ott maradt néhány „éber". nem csodálkozhatunk rajta. lányaikat annak a veszélynek. a Hénokh-kéziratot fordítók általában a „felvigyázók" szót választották. hogy itt hagyják őket a maguk kis mikrotársadalmában? Elképzelhető. De a kézirat eredetinek nevezett görög nyelvű szövegében Hénokh két kifejezést használ felváltva. hordánál. hogy ez is szándékos volt. Mire. esetleg valamilyen természeti katasztrófa vagy akár egy vad horda végezzen velük. Aztán elrepültek. ami szó szerint ébert. Röviden arról szól a történet (aminek nyomait a Bibliában is fellelhetjük). Onnan alulról nézve te-hát valóban óriásoknak látszottak. hogy az égi teremtmények küldöttei az angyalok. bibliai értelmezésű angyal. ahonnan nem menekülhettek el. hogy míg azok a 150 centimétert is alig érték el. De egyértelműen elítélték a dolgot „odaát". talán éppenséggel a Neandervölgyi primitívekkel? A kialakult helyzet nem meglepő. vagyis a hagyományos. Valami okból.Hogy itt is „angyalokról" ír. Nyilván a korabeli (ős)embereknél jóval magasabbak voltak. ha a kísérletre felügyelők maguk rombolják le annak eredményeit. hiszen a megváltoztatott. „felvigyázókat" telepítettek. akik „Isten fiai" létükre szexuálisan összekeveredtek az egyszerű földi nőkkel. ? Talán ezeket a fejlődés útjára lépett egyedeket kellett védelmezniük? Hát akkor miért nem vitték őket magukkal. és magukra hagyták őket hónapokra. A „felvigyázók" dolga volt. hogy félvad ősemberek között éljenek. hogy nem bírták ki női társaság nélkül [35] huzamosabb ideig. Azt sem zárhatjuk ki. Az Elődök nyilván nem akarták kitenni asszonyaikat. talán évekre is. akiket a Biblia héber változatában Ben Elohimnak. Ők voltak azok. hogy elkülönítve a primitívektől egy nagyobb szigeten élhessenek. miután elvégezték azokon az embereken vagy egy részükön az említett genetikai beavatkozást. Ezért csak férfiakat telepítettek a törzsekhez „felvigyázóként". Különösen. Ami azt jelenti. vagy eleve a „kísérlet" része volt az is. kire. De mint mondottuk. vigyázót.. azt nem tudni. nehogy vadállatok támadása. Ki tudja. hogy őrizzék ezeket a kísérleti alanyokat. és változtatják meg . Számára logikus. de nyilvánvalóan nem ment a dolog konfliktusok nélkül. addig ezek a „modern" emberek a két métert is meghaladhatták. Mindenesetre a bajok a „felvigyázókkal" kezdődtek. Ugyanezek azok. Egyszerűbben fogalmazva: élénk szexuális kapcsolatokat építettek ki a felvigyázott népek nőivel. az sincs kizárva. amit ma nem nagyon értünk.

" A szent szövegek értelmében ekkortól „látá az Úr". „könyvei" közül? Óriások is voltak. sorsát is. De kiket küldött ide az Úr. mi több.) „Lőn pedig. nem Isten által sugallt szent szöveg. hogy talán ez volt az egyik oka annak. és leányaik szüleiének. Lehet. hogy a Bibliában nincsen szó valamiféle kívülállókról. Ezzel minden összezavarodott. akiket másutt. az Elődök ezt jóval későbbi nemzedék esetében tervezték csak be. hogy az előre elkészített tervekbe és koncepciókba nem illett bele ez a korai összekapcsolódás. hogy baj van.az „Úron" kívül.mi több. ennek eredményeként egy új hibrid faj keletkezett. Akik jogosan nevezték magukat az „Isten fiainak". így például az Újszövetségben „angyaloknak" is N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 22 neveztek. ha valóban az. hogy Hénokh könyvét szántszándékkal kihagyták a Biblia fejezetei.. tehát amit Hénokh állít. nyilván ezt is láthatta volna előre. kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. mint a Biblia és más források is egyértelműen ennek tulajdonítják az „isteni haragot". sőt. Hénokhnál annál több. hogy az emberek sokasodni kezdenek a föld színén. és nem kellett volna olyannyira csodálkoznia. ismeri a dolgok jövőbeli alakulását. kiket megkedvelnek vala. azok nyilván azonosak lehettek a mindentudó idegenekkel. hogyan kerültek ide. csupán azt kívánom bizonygatni.. majd sopánkodnia az eredményen. A szerelmi kapcsolatokból születtek a keverék egyedek. és vevének magoknak feleségeket mind azok közül. lesüllyednek a kísérleti alanyok színvonalára? Úgy Hénokh.körülményeit. hiszen a „felvigyázók" nem vigyáztak. mint vad kortársaik." Ez már talán a hívő szkeptikusok számára is egyértelmű. (Mellesleg ha az „Úr" valóban mindentudó lett volna. semmi köze Istenhez. az óriások. hogy aztán a [36] végén éktelen dühbe gurulva elpusztítson egy mar egészen szépen kialakított világot. hogy amit a Bibliában olvashatunk. szerintünk ettől az időtől datálva kezdték látni az Elődök sorában a folyamatra felügyelő személyek. ez volt a vademberek megszelídítésének egyik állomása. Ezzel most nem egy ateista szöveget szándékoztam előadni. tervezett lépcsőfoka . akik az emberek sorsába beleavatkoztak . sőt még azután is. legyenek értelmesebbek. mi több. Feltehető persze az is. Valami elromlott. mi több. és azok gyermekeket szülének nekik. többé nem mondhatják. hogy szépek azok. utóvisszhangja csupán a réges-régi . nem? Egy isten. annak bizonyítékai a kitiltás ellenére megtalálhatóak a Szentírásban is: "Az óriások valának a földön abban az időben. (Zárójelben kérdem halkan: ez miért volt baj? Hiszen előbb-utóbb ennek is be kellett következnie. a célja is! Hogy egyre több ember induljon el a fejlődés útján. Ezek ama hatalmasok. És láták az Istennek fiai az emberek leányait. mi volt a szerepük? Erről a Bibliában kevés szó esik. Egy egészen másféle eseménysorozatnak a halvány és hiányos leírása. mikor az istenek fiai bémenének az emberek leányaihoz.

például mondjuk az. cserélték őket. Próbáljunk magyarázatot találni a szörnyű tettre. hogy ez egy betegség volt vagy egy degeneráció . Nem kétséges tehát. hogyha nem haboztak több ezer embert megölni! Ennek „ellentételezése" csakis az egész akkor létező és a jövőben születő emberiség egészsége. önmegtartóztatók voltak. és a nagy hatalmú „mindenható" .) Hasonlóan hamisnak tűnik ez a következő bibliai állítás is: „Megbáná azért az Úr. és bánkódék az ő szívében. hogy ezt a csoportot semmisítsék meg. hogy teremtette az embert a földön. Lehet. Sejtésem szerint az Elődök szervezetében volt valami. és elrendelte. amiről aztán oly sok forrás számolt be. hogy eleve az emberi faj túléléséről volt szó. kihalását. jóléte lehetett! Még azt sem zárhatom ki. vagyis a „felvigyázóknál". A vízözönről hamarosan külön szólunk. és éppen azt akarták megakadályozni. amikor a döntést hozták és végrehajtották? Nem voltak bennük erkölcsi fékek. Lehet. és a Bibliában leírt eseménysorozatra talán csak az egyik kísérletnél került sor. Azt sem zárhatjuk ki. hogy ha életben maradnak a keverékek. hogy éppen az „óriások" születése nyitotta fel a kutatók szemét. Valami nagyon nyomós érvük. Mellesleg nyilván sikerült is nekik. és amely miatt állítólag eljött a pusztító vízözön. ami mellett semmi sem szól.. Ha ugyan kihaltak és eltűntek! [37] De mindenképpen tenni akartak valamit a vérkeveredés ellen.azért is haltak ki az Elődök! -.múltból." Ez semmi esetre sem vonatkozhat egy istenre .embereket Istennel. hogy ez a baj átterjedjen az új. Most egy ideig maradjunk még az „óriásoknál". ám nagyon is vonatkozhat egy emberrel Vagy értelemszerűen emberek csoportjára. Hacsak nem közvetett bizonyíték . akkor egy még nagyobb. megelégelte a „kontár munkát". hogy valamiféle keveredés történt legalább az egyik kísérleti csoportnál. amelyek visszafogták volna őket? Csak úgy tudom elképzelni a rettenetes döntést. ez csak egy feltételezés. istenekkel helyettesítették. ahogyan később a nagy hatalmúakat egy személyben nevezték. Az Elődök . tiszta emberek közösségére. akik ily módon akarták szaporítani az értelmes lényeket a Földön. mit éreztek. hogy másutt a „felvigyázók" is jobban vigyáztak magukra.lásd a fenti érvelést -. Az Elődök az utódnemzedék közül több százat vagy inkább ezret halálra ítéltek? Ki adott nekik ilyen hatalmat.. fontos okuk lehetett rá.genetikailag. De ismétlem. vagy gyakrabban leváltották. ? Nagy valószínűség szerint valahol a Közel-Keleten történhetett csak ez a malőr. Ez megmagyarázná az Elődök eltűnését. ami „elrontotta" volna az utódokat . amikor az emberek már megfeledkeztek az Elődökről. Az „Isten". talán globális katasztrófa következik be. azokra a tudós kutató Elődökre. még érintetlen. Ez meg is történt.

de gyakorta torzszülötteket eredményezett. így különlegességnek számítottak. és ennek hatására a Földet körülvevő mágneses burok (amely ma is védelmezi a biológiai életet a kozmikus káros. amikor felfedezték például az Altamira-barlangot és benne az ősemberek által festett állat. Valamiféle olyan genetikai kölcsönhatás léphetett fel a régi és az új emberek között. miután a Föld Kr. . az „ősbutaság-elmélet". fosztogatná a madárfészkeket. illetve olykori szünetével magyarázhatjuk. ami azt jelentette. hogy tőlük semmilyen magasabb szellemi teljesítmény nem volt várható.felháborodottan tiltakoztak a „hamisítások" ellen. Ekkor nemcsak az emberek között. gyermekeket és felnőtteket. hogy nevetségessé tegyék a történészeket! Ugyanis mindenki meg volt győződve róla. hogy ott eladják őket.(ősember-)populációt találtak. a két faj keveredése . beavatkoztak genetikailag. ami a baj elharapózásával fenyegetett. Más magyarázat szerint a torzszülöttek tömeges születését a mágneses erőtér változásaival. hogy az akromegália. így utólag ilyesmi felfedezésére sem szabadott számítani. hogy az ókor kezdetén az a világ tele volt torzszülöttekkel. hanem az állati.ha nem is minden esetben. Mindenképpen arról volt szó ezek szerint. és bizony többségünk még ma is a szavannákon kóborolva szedegetné a hernyókat. hogy az Elődök a fejlődést siettetve számos ponton. Menjünk csak vissza a tizenkilencedik század második felére. E feltételezés szerint őseink mind buták voltak. Ma már senki sem beszél róla . hogy valami baj van. érdekes színfoltként tartották udvarukban a királyok és főpapok. tudatlanok. e..ebből látták. persze mostanában. Sokkal inkább attól kellett tartaniuk. éppen a kozmikus sugárzás miatt.. hogy rengeteg torzszülött jön a világra! Más forrásokból tudjuk.a tudománytörténészek persze „szemérmesen" elhallgatják -. és a rabszolgavadászok olykor több száz fős szállítmányokkal állítottak be egy-egy ókori nagyvárosba (Alexandria. Tehát a vízözön ellenére történtek keveredések. sőt gyilkos sugaraktól) körülbelül ezer évig nem létezett.és emberábrázolásokat! [38] Az őskorkutatók . Azt állították. és rengeteg olyan ember jött a világra. a kóros magasnövés esetei bukkantak fel. Róma stb. hogy egykoron a tudományban nagyon is érvényes volt az „Urdummheitstheorie". tréfás kedvű emberek készítették a rajzokat. A gazdagok pedig vásárolták is ezeket a szerencsétleneket. hiszen azok „ostobák. Merthogy akkor már kevés volt belőlük. De ókori forrásaink egyértelműen jelzik. Különösen. főként azok közös vérvonalában. egyes vidékeken különösen tömegesen fordultak elő.). hogy az ősemberek sohasem készíthettek volna ilyen képeket. véseteket és festményeket. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 23 Es korántsem csak arról lehet szó. és ezzel mintegy „meglökték". mint amilyeneket a tizenkilencedik vagy a huszadik században cirkuszban mutogattak. 9500 körül feltehetően összeütközött egy idegen égitesttel. csak azért. vagy olykor-olykor elejtene valamilyen ehető vadállatot. ösztökélték a fejlődést. hogy az idők hajnalán ezekből nagyon sok volt. A beavatkozás nélkül a maga természetes lassúságával tartott volna. ahol csak nagyobb vadember.néhány kivétellel . primitívek" voltak ehhez. sőt növényi világban is rengeteg torzulás jött létre.

A Neander-völgyiek még százezer évvel később sem alkottak volna művészi képeket. bizony a csontok. tehát a maihoz meglepően hasonlító embereknél viszont a nyakszirt lekerekített.míg a nem túl messze lévő másikban meg már-már „cromagnoni". még ezek a nagyon magasak is magukon viselték az egyes ősemberekre oly jellemző primitív anatómiai. sőt meghaladta a 180 centimétert! Ezek lettek volna a Bibliában és másutt annyit emlegetett óriások? Lehet. a szemüreg sem kerek. ha azok maradnak. hanem másutt is találtak.. hanem inkább szögletes. jó megvilágításnál. ha olyan csontvázat találnak. később egyre több franciaországi és egyéb barlangokat. Vannak ám más jelek is. Normális feltételek között még ezeknél is szebbeket. Valamint itt vannak ezek a keverékek. A Neander-völgyieket a szakember egyetlen pillantással felismeri. és szinte száguldjanak előre a fejlődés útján! Elsősorban persze a szellemi teljesítményekre gondolunk. Ahhoz. hordatársaik . Mert bizony. antropológiai jegyeket. Ilyen például az erős homlokeresz vagy a durva állkapocs. A homlokcsont alacsony.És akkor felfedezték előbb a spanyolországi. de nem kapunk választ). hanem barlangok sötét mélyén. kifejezőbbeket alkothattak volna azok a réges-régi művészek úgy húsz. A későbbi. 40 ezer évvel ezelőtt jelentek meg a Földön (honnan. akiket nemcsak az előbb említett földközi-tengeri vidékeken.kérdezzük mi kíváncsian. ha ezek a keverékek bizonyíthatóan legalább 70 ezer évesek? És itt van a „baj". úgy. amelynek testmagassága viszont elérte.meg harmincezer évvel ezelőtt! Nekünk ez is bizonyíték. őstörténeti kronológiát. A szakirodalomban persze róluk is kevés szó esik. 1970-es években.. hogy a régiekkel egy időben éltek maiak is. A Neander-völgyiek nem voltak magasabbak 165 centinél. köztük N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 24 Kafzehben is. amik. De mi van. Bennük a rendkívül művészi erejű ábrázolásokkal. ezt már tudjuk. vagyis a modernekhez hasonlatos csontvázakat és koponyákat fordítottak ki a földből a régészek. ott látható a koponyán a híres Neandervölgyi „konty" vagy az úgynevezett nyakszirtdudor. Ilyen a miénk is. mint a Neander-völgyieknél. Olyan leletek kerültek elő ott az [39] 1960-as. A csontok. fel kell tételeznünk. De hogyan. amelyek egyes jellemzői az egyik. Ám mint a tudósok megállapították. Ahhoz előbb „cro-magnoniakká" kellett válniuk (és ezt az Elődöknek köszönhették). Az egyik barlangban a Neander-völgyiekre jellemző csontozatú. Ha ezt is figyelembe vesszük. sőt inkább alacsonyabbak voltak. ilyen rövid idő alatt nem jutnak el ide. A tudomány azt állítja. Ám találtak olyan 70 ezer éves „keveréket". ki kell . hogy attól kezdve meglóduljanak. ha azok a „vademberek" magukra hagyatva fejlődnek. más jellemzői a másik csoportra utalnak. ezért inkább ezekről sem beszélnek. Mivel ezek a leletek összezavarnák az egész ma kötelező régészeti. honnan? . valamiféle fáklyák vagy mécsesek füstös fényénél. hogy a cro-magnoniak csak kb. hogy a régi és a mai típusú emberek keveredjenek. De a legérdekesebbek az úgynevezett „kevert ősemberek". ugyanazokból a túlságosan is régi időkből. Amelyeket nem szabadtéren. amely a két jegyet egyszerre viseli magán? Ilyesmit találtak a Földközi-tenger keleti partvidékén fekvő számos barlangban. koponyájú holtakat temették el barátaik. kényelmetlen testhelyzetekben kellett készíteniük az őskori művészeknek.

5. országok. Harmadkori (szubhumán) főemlősök. 2. hogy ha a fenti tudományos időbeosztás igaz is . 3. Ázsia és Afrika számos területén a „sötétnek" is nevezett középkor minden borzalma. Jáva szigete). Mint a fejezet elején már volt róla szó: egy időben sokféle tudásszinten élő ember létezhetett a Földön. Mindazonáltal a jelenkori ember .és mégsem az! Ám lehet. Ma sem csak ősemberek és modern emberek élnek itt körülöttünk ezen a bolygón . első feltűnése sokkal inkább visszatolódik az időben.[40] Nos. ahol az emberek úgy élnek. hogy mely vidékekhez jobb nem közelíteni. amelyek látszólag igazolhatatlan ellentéteket képeznek.még egyáltalán nem zárja ki. A fosszilis és a mai ember (Neanthropus) a Föld minden lakható területén elterjedt.mondanunk: a Homo sapiens sapiens (a „bölcs" jelzőt módszertani okokból kétszer írjákmondják a „homo". már ideje kiigazítani azt a tankönyvekben még mindig látható sémát: 1. vagyis középkori szinten. hiányossága és színvonala megtalálható. A vadon vándorló igazi ősemberek hamar megtanulhatták. és nehézségek elé állítják a hagyományos időbeosztáshoz ragaszkodó őstörténészeket . Az előember (Archanthropus). ezek leleteivel tele volt és van Afrika. létrehozott és pátyolgatott fejlettebb civilizációkezdeményezések is. most azt a különös megjegyzést tesszük. mint eddig állították (35 ezer év helyett minimum 60.éppenséggel az Elődök létezését és tevékenységét bizonyítják. 4.hanem vannak a két szint közöttiek is. mondván. Amivel ismét arra célzunk. szenvedése. Afrikában (Marokkó és Tanzánia). Vannak még vidékek. de inkább 70 ezer év). amelyekről a leletek hiányosságai miatt nincs pontos képünk.idézek a vonatkozó tudományos művekből . a leletek többsége Ázsiában és Dél-Európában került elő. . valamint Európában (Heidelberg és Vértesszőlős) bukkantak eddig.mégis van benne igazság! Ugyanis éppen a fentebb említett „keverék ősemberek" csontjai. mint nyolcszáz vagy ezer évvel ezelőtt.„legfeljebb 12 ezer éves". hogy mindez nem így igaz . Az ősember (Palaeanthropus). mint eddig bárki is hitte volna. ahol rabszolgákat tartanak. hogy anatómiai vagy egyéb tekintetben nincs különbség az ötvenezer éves vagy a mai emberek között. Koruk 100 ezer évre tehető. hogy mindez igaz . vagyis Australopithecus-félék. Ezek átlagos kora 350 ezer év. Az emberelődök. Ide sorolják már a jelenkori embert is. hogy ugyanakkor ugyanott ne létezhettek volna magasan fejlett emberek (az Elődök) és N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 25 általuk inspirált. amelynek nyomaira (csontjaira) leginkább Ázsiában (Peking. az átlagos koruk 600 ezer évre tehető. vagyis az ember után) kezdete. Bizony. Legalább kétszer olyan réginek kell lennie. korát 50 ezer évesre becsüli a tudomány.

és gyógyszerbázisokra is szükség volt. Mindenütt létrehozták telepeiket. De Franciaországban találtak olyan. . mint a fenti példákban. teljesen mai típusú fogazat. hanem az azt megelőző nagy interglaciális korra (két jégkorszak közé). Volt időszak. ahol csak ősemberek éltek . Ma már a tudomány is kénytelen elismerni. kísérleti állomásaikat. a másik meg teljesen olyan volt.mert onnan elűzik őket . miszerint „középső kőkor: Neandervölgyi ember . ez is volt a céljuk. hogy a középső paleolitban (kőkorban) nem csak Neander-völgyiek éltek. hivatásos kutatókat) arra enged következtetni. szintén az Elődök beavatkozása révén.felső kőkor: mai ember".az Elődök munkálkodtak.sokszor igen drasztikus módon és eszközökkel -. kardfogú tigris és más ragadozó elől menekülve. Már nem érvényes az „axióma". Ez minket (ismétlem. igen lassan fejlődő ősemberek. hogy szerte a Földön. ha nem is állandó. amelyek határozottan mai emberekre utaltak. amelynek kora viszont bizonyíthatóan 90 ezer évet tett ki! És ez hasonlóan előfordulhatott más eurázsiai égtájakon is. nyilván Neander-völgyieket. de gyakori felügyeletre. élelmiszer. hogy körülbelül 60 ezer évvel ezelőtt és persze sok ezer éven keresztül úgy a Közel-Keleten. minket. hogy komoly tervezésre volt szükség. mint a mai emberek. Lekerekített nyakszirt. Ez persze igencsak hosszú távú „projekt" lehetett. És erre vannak is bizonyítékok.fizikai és szellemi . éppen a fentebb tárgyalt 35-70 ezer évvel ezelőtt. de nem a vaskalapos. Az egyik olyan Neander-völgyiekből állott. mint Afrikában is két. Számos jel mutat arra. és az ott élők koponyái pedig hasonló jellegzetességeket mutattak.„gyorsítók" működtek. Ki kell igazítani a régi sémát. hogy az Elődöknek komoly létszámú kutatót kellett mozgatniok ide-oda. Ezek mint afféle antropológiai . a dolog nem ment gyorsan. Csak néhány másodlagos Neander-völgyi jegyük volt a koponyájukon. Bizony találtak a középső kőkorból való olyan koponyákat. ami esetünkben az előbb emlegetett 35-70 ezer évet jelentheti. Mindenütt gondjaikba vettek pár száz vagy pár ezer ottani ősembert. [41] Azt is megállapították. akik mintha valamilyen módon „nemesítettek" lettek volna (vagy ilyen folyamat közben voltak éppen). merthogy Szibériában több olyan települést találtak. Ami együtt járt azzal. a Neander-völgyiek éppen elválóban voltak a „cromagnoniaktól". Létezett tehát egy-szerre minimum három csoport: a fejlett Elődök. mindenütt. és igyekeztek felgyorsítani fejlődésüket. élhetik mindennapjaikat mamutra vadászva. Ami azt is jelenti. amikor még a primitívek is két csoportra oszlottak. határozott állcsont stb. egymástól alaktanilag eltérő embercsoport élt. szinte teljesen a maira emlékeztető koponyát. ehhez szállítóeszközök. és hol vándorolhatnak szabadon. Az afrikai Omo-folyó völgyében a huszadik század második felében végzett ásatások meglepő leleteket hoztak. hogy a jelenkori ember kialakulásának korát nem az utolsó jégkorszakot követő időkre (9-12 ezer évvel ezelőtt) kell tennünk. az általuk létrehozott és gyors fejlődésnek indult „cro-magnoniak" és a teljesen primitív. amelyek kora 24 ezer évet tett ki.

amikor is az emberek gondtalanul. amelyek egyfelől egyfajta „aranykort" idéztek. általában repültek vagy hajóztak. amely csak a jót és szépet kapja meg tőlük. és ott elölről kezdték vizsgálódásaikat. bosszúság vagy éppen tragédia is N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 26 származott. akik furcsa járműveken cikáztak. Szó. legközelebbi telepre.. míg az Elődökkel nem találkoztak. ebben állott a kísérlet igazi lényege: kinevelni egy erőszakmentes társadalmat? De maguk az Elődök nyilván tudtak az erőszakról. hogy az érdekellentétek . Ettől szerették volna megóvni az egész alakulóban lévő társadalmat. A lényekről. ekkor elmentek a másik. biztonságban élhettek. hogy maguk is alkalmaztak erőszakot a saját társadalmukon belül. hogy a legnagyobb bűnnek egymás megölését. akkor nyilván vadászattal is tartották fenn magukat.ha valami nagyon nem tetszett nekik képesek voltak elpusztítani a „világot". De ugyanebből a korból maradtak az emlékek az „Isten fiairól". sőt nincs kizárva (mint majd a későbbiekben önök is látni. Addig állítólag senki sem ölt állatot és nem evett húst („aranykor"). Az is lehetséges. a „felvigyázókról" is. hogy valóban az arra méltatlannak bizonyult „felvigyázók" hiúsították meg a törekvést arra. hogy nagyon sok Előd tudományos képzettségét arra használta fel. bármit is kértek tőlük.ezt nehezen hihetjük el. hiszen ha a „vadak" vadon éltek. amely járműveket küldött értük. de erre most rászoktak . akik közül néhányan olykor keveredtek is az egyszerű emberek leányaival. Egyfelől a női kozmetikumok és a kacér viselkedés eszközeire. gyilkolását.. olvasni fogják). Csak sejthető. hogy a fegyverek egymás ellen is fordíthatók! Szép és nemes elképzelés. de nem kapja meg a „bűnt". de például a fegyverek gyártására is vagy a csillagok járásának tanulmányozására. Amint a kutatók végeztek az egyik ősembercsoport vizsgálatával. Remélhetőleg persze éppen ezért szerettek volna létrehozni egy soron következő civilizációt. Vagyis nem lesz tudatában annak. A már előzőleg „megszelídített" és őket isteneknek képzelő ősembercsoportok természetesen engedelmeskedtek nekik. másfelől általában az embereket a fémek olvasztására. Hiszen „istenek" voltak. amikor szerelmes éjszakákon vagy más alkalommal elárulták a nőknek és nyilván a primitívebb férfiaknak is. (Ezekről is szó lesz még természetesen: a büntető és jutalmazó istenekről.! Ezekből az időkből maradhattak fenn azok a homályos emlékek. akik . kétségtelenül. ami szó. eszközök készítésére.)[42] Hénokh szerint a „felvigyázók" tiltott dolgokra is megtanították a lányokat és azokon keresztül az embereket. naiv elképzelés volt ez? Lehet. minden bizonyosság nélkül. állítólag a bűnt. és ebből számtalan konfliktus. jelt adtak a központnak.Sejthető az is. az „Isten fiaitól" tudták meg az emberek. kiirtását tartották az Elődök. hogy szinte egész életét egy-egy ilyen akcióban töltötte. mint olyat is a hamisan viselkedő „felvigyázóktól". Lehet. létüket szinte semmi sem fenyegette. az éberektől.

Ami egyben arra is utal. tudták azt is. amint erre írása bevezetőjében is céloz (nemegyszer harmadik személyben említi önmagát. Ám minden fehér bőrű.a jelek szerint csúfos kudarcot vallottak.korántsem az „istenek országából" jönnek.megoldhatóak erőszakkal. gyilkos ármánnyal is. egyben a reménykedésüket is kifejezték a szó megőrzésével. mit jelent. Valaha természetesen ez a kifejezés az Elődökre vonatkozott. Az egyikkel önmagukat nevezik: „aomata". Anélkül. akkor bizony azok között is kitört az erőszak. Az európaiak észrevették azt. fegyverrel. a hosszú-hosszú várakozással. amit aztán más szigeteken is tapasztalt: paptársaival együtt hosszan tanulta a szigetlakók nyelvét.. ha csak egy csoportot rontottak meg ezek az óvatlan „felvigyázók" . és mind a mai napig így hívják a mai látogatókat is. mint más nyelvekben is ez a fogalom. magas termetű idegen férfit „te-imatang"nak neveztek. de ők megőrizték a szót. amelynek hatásait mindmáig viseljük. ami egyszerűen embert. embereket jelent. hát az évezredekkel később odaérkező fehéreket nevezték így. aki a nagy tudásúak közül való. Röviden összefoglalva: feltehetően egy társadalomszociológiai kísérletről volt szó. Egy huszadik századi misszionárius Abainang szigetén vette észre azt. hogy ha így van. Vagyis az általa istennek tartott főnök. A férfi beavatott lett. ha mégis felbukkanna. bár azok .. Később persze fokozatosan kiderültek a „disznóságok". Vagyis olyan valakit. Vagyis: hogy ember ölhet embert is! Még azt sem zárhatjuk ki. hogy ezt demonstrálták is. és kire kell majd alkalmazni. akkor az Elődök sok jót tehettek az őseikkel biztosan. őket illették vele. úgy döntött. azt bizonyítja egy óceániai feljegyzés is. és a csoportokon belül a hatalom megszerzése is véres áldozatokat követelt. Ám ne szépítsük a dolgot .valljuk be .. amikor már magukra hagyták őket.[43] Hogy az Elődök szinte mindenhová eljutottak a Föld felszínén. Lehet.?).? Tegyük hozzá. amikor az Elődök már nem ügyeltek az összes csoportra. és a „felvigyázókat" leváltották. hadd éljenek belátásuk szerint. hogy a bennszülöttek türelme végtelen volt.. hogy a szigetlakók nyelvükben kétféle embert különböztetnek meg. de mivel a nyelvben fennmaradt. az igaz ember. nemes célból szerettek volna végrehajtani. amit a nagyon nagy múlttal rendelkező Elődök jó szándékkal.. hogy az éppen távol lévő Elődtudósok erről tudomást szereztek volna . máskor meg első személyben): „Hénokh. aki a hatalmasok országából látogatott el ide.akkor. Térjünk vissza Hénokh írásához. elvitték és megbüntették (kíváncsi vagyok: vajon erőszakot alkalmaztak-e velük szemben. hogy .később. Olyan kudarcot. nem vitás. ami „istenországból jött embert" jelent. akinek szemét az Isten kinyitotta".. A hordák egymásnak estek egy-egy forrás vagy vadban gazdag táj miatt. Ezer és ezer év telt el az Elődök utolsó látogatása óta. akivel Hénokh találkozhatott. De elég volt. annak az Előd-csoportnak a vezetője.

Ami nekünk rögtön feltűnik. Az a gyanúnk. hogy maga Hénokh vagy az Elődök kiválasztottak a számára egy bizonyos hallgatóságot. Lehet. Bár ez nem zárható ki teljességgel. festett stb. Atrel. pálmalevélre. hogy az Elődök neveinek többsége valahogy így hangzott. Hiszen ő nem tartozott közéjük.hogyan problémázott. Ezek között akadnak a Bibliából is ismertek (bár nyilván nem róluk van szó. sőt a vezetőjükkel együtt huszonegyből tizenhat „el"-re vagy „iel'-re végződik. de ez persze nem mérvadó.az valahol még rejtőzik? Kiderül a szövegből. Oóniel. hogy a „kínai ősemberek" vagy az „indiai ősemberek" vagy a „dél-amerikai ősemberek" valamelyik csoportjánál szintén megbíztak valakit a krónikás szerepével. eszköz között. és amit leírt. persze a maga emberi. hogy Hénokh egy üzenetet adott át társainak. Tamiel. az az a dolog. [44] hogy az Elődök vezére "a Szent és Nagy Úr házából ki fog lépni és a Világ Ura a Sínai-hegyre fog szállni". Kimbra. Azért mondom ilyen bizonytalanul. és létszámukat tízezerre teszi. csak ámult-bámult szegény a sok. Ez arra utal. hogy lassan mindnyájan belesodródnak a bűnös kapcsolatokba a primitívek lányaival és asszonyaival (nem kivéve őt magát sem). papiruszra. agyagba írt. Mellesleg a kézirat közli a másik húsz ember nevét is. akik miatt aztán később legalább egy vagy több csoport „javított ősembernek". Anantha. Azzal kezdi. amelyhez szólhatott. Üzeneteket. számára ismeretlen rendeltetésű tárgy. csupán névazonosság esete forog fenn) és teljességgel ismeretlenek is. hogy már . pergamenre. akit a távol lévő Elődök megbíztak a felügyelettel. papírra. Semiel. vésett. Turiel. és beosztottak alája húsz másik felügyelőt . hogy a férfit az Elődök afféle közvetítőnek is használhatták. Ha egyszer-egyszer el is vitték magukhoz őt és a többi hozzá hasonló kiválasztottat. Aseal. Hénokh eléggé részletesen leírja. Chochariel. Sammané. Arathak. Közölte. Mindenesetre már a megmaradt szövegrész elején arról értesülünk.nyilván az. Lássuk csak a züllöttek sorát. mindenképpen jó sok ezer emberi lénynek kellett elpusztulnia: Ramiel. hogy a vezetőjük . kérdéseit is továbbította az Elődöknek. hogyan züllöttek el a „felvigyázók". Barakiel. Csak éppen tudomásunk szerint nem maradt fenn más ilyen korai beszámoló. hogy a húsz névből. . mert lehet. Iomel. Ezt az Elődöt Hénokh szerint Azazelnek hívták.legalább egy krónikás írja meg mindazt. Az Elődöket rendszeresen „szenteknek" nevezi. Daniel. Ezekiel. bár erre az utóbbira nincs közvetlen bizonyíték az apokrif írásban. Rakiel. primitív emberi szemszögéből. amikor látta. Sathiel. semmit sem tudhatott létszámukról és egyéb körülményeikről. „lelkizett". Feltehetően erre sor került más csoportoknál is. Aredros. szándékokat közvetített a primitívek felé. ami történt. Batriel. ahol is „égi erejének és hatalmának teljességében meg fog mutatkozni". és feltehetően azok vágyait.

így töprengett: „Vétkem megrontotta a földet. Legalább hármat említhetnénk meg csak Mezopotámiával kapcsolatosan.) Erről most csak annyit. civilizációk nyomait találta. régi történetében fellelhetőek a nagy árvíz emlékei. Ám nem feledhetjük el. és számos fordításon ment át a kézirat. és még mélyebbre hatolt. az eredetiek talán kissé másképpen hangzottak (különösen az Elődök gyakorlott szájából). 19 méteres mélységben egy folyami iszaphordalék-réteg terült szét. amely több ezer . Ásatásai során a mezopotámiai városromok között egyre mélyebb rétegek felé haladva mind régebbi kultúrák. több helyen. az. ám ezek természetesen már csak lokális hatást gyakorolhattak itt-ott. majd egy újabb vaskos iszapréteget. Végül is a legrégibbet Woolley Kr. ám ez itt nem célunk. Vagyis az emberek régen éltek itt. hogy minden valószínűség szerint még egy adott területen sem csak egyetlen nagy árvíz. A halott. e." A Nagy Csapás A vízözönről mindjárt az elején meg kell jegyezni: nem látszik alkalmasnak arra.a kiadó megjegyzése. e. évezred sumér királyainak fantasztikus kincseit is fellelhette . Az egyik volt a legelső: az „istenek bosszúja". Arról sem feledkezhetünk meg.ám az alatt. ráadásul azóta több ezer év telt el. üres réteg alatt aztán megint talált némi cserépmaradványokat. Azazel főnök amikor már látta. mi felé sodródnak. Volt olyan árvíz. a második Kr. és kataklizmát okozott. az alatt pedig sokkal primitívebb. különösen 14 méteres mélységig. állította és be is bizonyította: Mezopotámiában (amelyről a Gilgames-eposz és a Biblia is szól Noéval és bárkájával kapcsolatosan) csupán helyi katasztrófa zajlott le. egyszerre több városban. hogy Woolley.te-hát mostantól visszafelé számolva az időt körülbelül 11500 évvel ezelőtt.Hénokh is csak hallomás alapján írhatta le őket. a harmadik pedig a jégkorszak végén a vízszintek emelkedése. A vízözönről sokat lehetne írni önmagában is. hogy egész bolygónkra kiterjedő pusztítást idézzen elő. Persze a folyamközben még sokfelé találtak hasonló nyomokat. (Akit érdekel. 4300 körülire datálta. Nos. és utána mindig egészen mások által művelt újabb kultúra és társadalom keletkezett a nagy pusztulás után. amikor egy kisbolygó ütközött a Földnek. amely alatt már sehol semmilyen emberi lét nyomait nem találhatta meg. De nem adta fel. de több vízözön pusztította el az egyes kultúrákat. ahol a III. hogy hiszen legalább kétszáz nép (!) mitológiájában. És akkor még nem zártuk ki egy esetleges negyedik vagy ötödik N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 28 bekövetkeztét sem. tehát a nevek hangzásáért. a legismertebb e kérdéssel foglalkozó régész (civilben protestáns teológus). hogy ez lehet éppenséggel az utolsó jégkorszakot követő általános olvadás. a tengerek szintjének világméretű emelkedése és más meteorológiai esemény is. 9500 körül . egyetlen özönvíz pusztított. szemlátomást másféle agyagedénycserepeket. aki egész életét a vízözön nyomainak kutatására tette fel. és minden bűnt az én rovásomra írtak. Ennek látszólag ellentmond. kiejtéséért nem vállalhatunk garanciát. olvassa el a szerző nemrégen megjelent A Bárka nyomában című könyvét . éljenek azok a[45] világ bármelyik pontján.

Ismétlem. Még ennél is többen őrizték meg magának a katasztrófának az emlékét.ismeretlen. akik méltók a továbbélésre .négyzetkilométernyi területet lepett el egyazon időben. csoportnál. lokális katasztrófa volt csupán. Sok nép élt már akkor. hogy ezen nem akadt fenn egyetlen Biblia-bíráló sem. a Popol Vuhban olvashatjuk.a „bibliai" csapásról szólnak. hogy nem a mezopotámiai helyi árvíz idején történt. Aztán nagy áradat jött keletről. hogy a túlélők elmondása szerint életükben először találkoztak ezekkel a furcsa külsejű.ismétlem. hogy egyszer csak rettenetes zajt hallottak az őseik. akkor ebben nincs semmi furcsa. lásd például a görög történetírókat. hogy az „Úr" elhatározta: „eltörli" az eddig „készített" [46] embereket. és hajót sem láttak. vagy kétszáz nép öregei mesélik-beszélik mindmáig. Az „angyalok". akik sohasem laktak víz mellett. és helyettük majd egy „javított változatot" hoz létre. Ez a vállalkozás enyhén szólva nem kecsegtetett sikerrel. ez tehát komoly csapás lehetett a táj lakóinak. köztük olyanok is. a korai Róma történetét stb. akiket túlélésre érdemesnek találtak. amely külső eredetű. A legtöbb indián nép közöttük például a mai Guatemala területén élő kicse-maja indiánok fennmaradt könyvében. Minket itt és most elsősorban az érdekel. A figyelmeztetés motívuma ugyanúgy szerepel sok száz népnél. és sokáig éjjel-nappal esett az eső. sajátos kollektív emlékezet részeként . Nyilván erre vonatkoztak a figyelmeztetések is. életükben sohasem végeztek ácsmunkát.. Nagy Sándor hadjáratának leíróit. Ebben nincsen semmi különös akkor. hogy valakik előre tudtak a bekövetkező csapásról. nagy tudású és békés szándékú idegenekkel. használhatónak bizonyultak. Érdekes. mondhatjuk. Hihetetlen robaj .. akik annak előtte nem találkoztak az Elődökkel. az egész Földet érintő és nagyobbrészt romba döntő csapásra kell gondolnunk.) Ezt onnan tudjuk. hogy egy hatalmas erő megrázta az egész Földet. gyors repülő tárgyakról és minden látható meghajtás nélkül mégis sebesen haladó tengeri járművekről . A figyelmeztetés tehát az egész Földön tapasztalható volt. Így. kozmikus volt. Inkább arra a valóban. a végtelennek tűnő messzeségben. amelyről egy manapság szárnyra kapott. ha maguk az Elődök okozták a csapást.ismerünk az ókorból is. Ezért meg vagyunk győződve. a „nullszériát". viszont nem is indokolt. vagyis a különleges képességekkel rendelkező Elődök küldöttei bármikor odamehettek. ha úgy látta jónak a felsőbb hatalom. az elrontott „prototípusokat". és kiemelhették környezetükből azokat a személyeket. megalapozottnak tetsző tudományos elmélet azt is kiderítette. Az Amazonas-medence (Dél-Amerika) számos N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 29 indián törzse beszéli. (Ilyen feljegyzéseket . Legfeljebb láthatták elhúzni repülőiket az égen vagy vitorlák nélküli hajóikat a tengereken. Hiszen ott is megírták. Ehhez nem kellett volna hatalmas bárkát építtetni olyan emberekkel. ha ezek a történetek . hogy néhányan ebből az elrontott sorozatból mégis jónak.akkor azokat figyelmeztette. hogy az jobbára a Feketetengerre és környékére korlátozódott. amely már minden bizonnyal meg fog felelni saját magas követelményeinek is. mint maga a mindent elsöprő természeti csapás.

írtunk már erről . és bár a következők egyre kisebbek. Aztán ahogy a néprajzosok távolodnak az Atlanti-vidéktől. feltehetően azoknak nem lesz mit enniük. kitörnek. talán feleakkora lehetett. Ráadásul nem egy. Megsemmisíti az erődöket. Ha az űrbeli tárgy elég nagy. ezzel is növelve a fenyegetően gyilkos hatásokat. és messzebb élő népeket kérdeznek .vagy gyilkolja le! . hanem több hullám a jellemző egymás nyomában. és rengeteg káros gázt bocsátanak a légkörbe. mindenütt iszonyatos pusztítást és iszapréteget. De [47] azon a napon a tenger jött el értük. Nem vitás az sem. Addig nem. azért egy ilyen elemi roham háromszor vagy négyszer egymásután alig hagy maga mögött bármiféle életet. tehát erre van nagyobb esély). A ritmusából kizökkentett Föld . Ami miatt egy időre megszűnik a növénytakaró. és mindent és majdnem mindenkit hullámaiba merített. és nem engedi át a napfényt.támadt. akkor több kilométer magas árhullámok indulnak el az ütközés helyétől koncentrikus körökben mindenfelé szerte a bolygón. annak nagyságától függően alakulhatnak a katasztrófa méretei. Feltételezzük. Ez a Föld forgása következtében pár hét alatt szétterül az egész légkörben. akkor egyrészt felbolygatja a tektonikus és vulkanikus erőket. hogy az ott élők sohasem láttak tengert. vetésterületeit. Csak szerencsére a kisbolygó nem volt ilyen nagy.elveszíti egy időre a mágneses védőburkát. Egy minimum 3 kilométer magas árhullám gyakorlatilag mindenhová eljut. hozzájuk. másfelől a becsapódáskor hihetetlen mennyiségű por szabadul fel és terjed szét a levegőben. hogy amikor egy kisbolygóval ütközik a Föld. elmondásuk szerint az itt volt a legnagyobb. Ma már tudjuk. Az egyik csapás a tengeráradat: ha a körülbelül 10 kilométer átmérőjű kisbolygó valamelyik óceánba zuhan (a Föld felszínének 70 százaléka tenger. de még állatállományát és lakóhelyeit is. Ha a kisbolygó szárazföldbe talál. Majd minden a tengerbe merült . akkor többféle módon sebzi meg . és ha maradt még néhány állat életben. visszhangzott ég és föld. majd utána éveken át megmarad. sőt élőhelyet sem. A „megbolondított" vulkánok szüntelenül működnek. Odaveszik az a kevés növényevő és nyomukban a rájuk vadászó ragadozó is. az emberek ültetvényeit. Ugyanis a néprajzosok érdekes megfigyeléseket tettek: az e vidéken élő népek körében emlékeznek a legélesebben a Csapásra. mi több. ami ismét végzetes hatást gyakorolhat a földi biológiai életre. lefolyása. hogy a becsapódás helye valahol az Atlanti-óceánon vagy annak partvidékén lehetett.a földi biológiai életet. A sötétség és az esők nem szűntek meg. hogy ez az esemény következhetett be jelen esetben is. Valamint az Elődök a maguk csillagászati módszereivel és eszközeivel legalább egy évvel korábban értesültek már a várható becsapódásról. és végigsöpör még a magasabb fennsíkokon is.ne feledjük. szennyet hagyva maga után.

persze csak ideiglenesen. és keleten az afrikai törzsek. Ha a bolygó egyik oldalán hatalmas szökőár keletkezik. nem volt annyira végzetes. Egy azték kéziratban az „Isten" azt mondja az indiánok egyik ősének: hagyjon fel az agávébor 7 készítésével. tehát a kisbolygó mégsem volt olyan nagy.bárhogyan is nevezik azt az istent a Föld különböző pontján. melyik hónapban jön el az áradat („amikor a víz eléri az egeket!"). hogy az egész bolygó felszínén embermagasságban állt a víz. hogy „az egész Földön" embermagasságú az áradat (honnan is tudhatták volna. a két Amerika 130 indián törzse között nem akad egyetlenegy sem. hogy másutt mi történt. hogy ez egy körülbelül Kr. inkább „vájja ki egy nagy fa törzsét". hogy hamarosan baj lesz. Ógörög irodalmi művekben már csak földrengésről van szó és arról. nem olyan fenyegető. hogy becsapódását követően több kilométeres árhullám rohant volna át a bolygón. mert akkor szüksége lesz arra a kezdetleges. a Zend-Avesztában már „csak" azt állítják. a kép mindinkább szelídül. amely kiégetett agyagtáblákon ékírással maradt fenn.. hogy valami nagyon hasonló történt világszerte. hogy a hajójára [49] vigyen különféle élőlényeket. amely kicsap a szárazföldekre is. Csak abban tévedhetnek az elemzők.ugyanerről . nyugaton a dél. Azt már kevesebben tudják. Am most lássuk a figyelmeztetéseket. hogy a Föld világóceánjainak vízmennyisége adott. Mexikóban a Codex Chimalpopok néven ismert ősi szöveggyűjtemény is földindulásról beszél. akkor Európában a magasabb fák csúcsáig érhetett a víz. rombold le a házadat.a Gilgamesben . Kínában pedig meg nemhogy nem csapott ki a szárazföldekre. Arra is gondoljunk. Nyilván ott náluk már csak ennyit tapasztaltak belőle.és Közép-Amerikában a szökőár elborította a magas hegyeket is (állítják a bennszülöttek). jön az áradat: "Ubar-Tutu fia. hogy erősen megemelkedett a tengerek szintje. és építs helyette hajót! Ne gondolj már vagyonodra. Ha valahol Dél. akkor annak a víznek ugyanakkor valahonnan hiányoznia kell. e.és észak-amerikai indiánok emlékeznek rá a legjobban. Mint kiderült. ami úgyis elveszik . A Noé-történet felismerhető a Gilgames-eposzban is. Az irániak szent könyvében. 3500-ban lejátszódott eseményről szól. ha az életedet megmentheted!" Mindamellett azt is hozzáteszi. ámde életet mentő járműre.az ő történeteikben a Csapás már nem olyan nagy. de még le is N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 30 csökkent a szint. és mekkora a vízszint?). [48] Vagyis valahol ott történt. és úgy kérdezünk rá az egykori katasztrófára. Ismereteink szerint akkor nem ütközött a Földnek semmilyen égitest . amely ne emlegetné máig ezt a katasztrófát! De amint kelet felé haladunk. A bibliai Noé esetét mindnyájan ismerjük. Perzsiában már azt hihették. Kínában ennek megfelelően azt jegyezték fel. majd később normalizálódott a vízszint. Egy babilóniai eposzban Éa isten figyelmezteti az egyik királyt arra. és előre megmondja azt is. és persze az akkori és későbbi emberek a figyelmeztetést „Istennek" tulajdonítják .örülj.. hogy a tengerek sok mérföldre visszahúzódtak a partoktól.

a mehoakanesz törzs [50] tagjai már ezer évvel Kolumbusz és a fehérek érkezése előtt is szinte szó szerint ugyanazt ismételgették ezzel kapcsolatban. ami arra utal.? Messze nem ez az egyetlen ismertetés az idegenről. mintha modern hátizsákot cipelne. ha úgy a kínaiak. akik sok ezer évvel ezelőtt is járták a világot. Olyan. Lehet. Az Isten vagy istenek.előfordulhattak mindenféle bőrszínű emberek.. Még a Hawaii-szigetek bennszülött lakossága is meséli azt.állítólag -.. magvakat is. mint az indiaiak. akik az embereket figyelmeztették. ahol veszélybe került?). hogy valamelyik isten döntött úgy: megsemmisíti az akkor élt embereket. Ez persze lehetett álarc.. megmenekültek. aki nekik annak idején a figyelmeztetést hozta. akik pedig főleg Paraguay-ban éltekélnek. Szerintük ezek az istenek küldtek az emberekre valóságos tengernyi áradatokat. és még arra is volt . Tehát itt is láthatjuk a figyelmeztetésmotívumot. és kiirtották az első változatot. és halpikkelyre emlékeztető hátuk volt. hogy építsen bárkát. Az idegennek először is fekete a bőre. és sohasem láttak tengert vagy óceánt. szkafander vagy bármi más. Azon túlmenően. Egy másik középamerikai nép. hogy ez valamilyen szerkezet volt? Mondjuk olyan. Az aztékok szerint isteni figyelmeztetésre egy emberpár hajót épített. és vigyen bele nemcsak embereket. hogy az Elődök között . és sok gyermeket nemzettek. hanem párosával állatokat. hogy valakik gondoskodtak róla. Erről regélnek a guarani indiánok is. minden esetben „zöld arcúak" voltak. hát még a csak szavakkal közvetített leírások! A dél-amerikai Andok környékén élő indián törzsek kivétel nélkül tudnak az egykori vízözönről. Bár az amerikai indiánok nagy többsége fehér bőrű idegen férfiakról mesél. Valaminek kellett lennie a dologban. hogy akkor nyilván igaz a történet. hol Bochica. a babiloniak és az egyiptomiak mondáiban is kapcsolódik ez az egész történet a halakhoz. Itt az ábrázolt idegennek még egy különös kidudorodás is van a hátán. Csak ugye az évezredek során még a képi ábrázolások is eltorzulnak. hogy az istenek nem voltak megelégedve az emberekkel. ami lokális antigravitációt tudott előidézni (az Előd simán elrepülhetett onnan. eljutottak minden kontinensre. és szintén azt vallják. Ami valamiféle kapocsra és közös szándékra utal. még arról is meggyőződhetünk. aki egy Manu nevű embernek megparancsolta. Hol Viracocha az.megénekelt árvíz lokális vízözön lehetett. No és persze olyan valakikre. rajzos „képregényeiben" rengeteg ábrázolás maradt fenn a régmúltból. hol más. Indiában maga Visnu isten volt az . Pedig a szigetek lakói sok ezer éven át teljesen elszigetelten éltek. vagy valamilyen más eszköz lehetett. A maják „kódex"-nek nevezett kézirataiban.. Ott láthatjuk tehát azt a rejtélyes alakot is. hogy egyformán is hangozzék szerte a világban. növényeket. ezért máshonnan nem vándorolhatott át hozzájuk a „sztori". amit az Ótestamentumban és a sumér mítoszokban olvashatunk. lehetett ruha. védőöltözet.természetesen .

a törvényekről vagy éppenséggel a földművelésről. hanem saskeselyűt vagy éppen kolibrit). hogy az ősi időkben néhány idegen tanította meg őket mindenre. mint a vadállatok: nem tudtak semmit a világról. Ő tanította meg a csibkákat a házépítésre. hogy csak ketten élték túl a vízözönt. amikor veszély fenyegette az embereket. állattenyésztésre és egyáltalán arra. A sziú indiánok sem felejtették el mindmáig. és mindegyik sok-sok ezer éven át kellett hogy fennmaradjon. a Hold és a csillagok mind-mind a Földre zuhantak. és persze az egész arcberendezése is eltért az ottani indiánokétól. A csikaszav indiánok szerint is elöntötte egyszer a nagy víz a földeket. Ők is. és túlélhetett. ami árvizekre és vulkánokra utalhat. „aki más fajhoz tartozott". A Kolumbia közepén élő csibka indiánok mitológiája szerint őseik kezdetben úgy éltek. Feltehetően fehér bőrű volt. akiknek sikerült csónakokkal a magas hegyek csúcsaira menekülniük. hanem ezzel egy időben földrengések is voltak. mígnem aztán két óriási kondorkeselyű visszavitte őket az égboltra. húsos levelű trópusi dísznövény. a vallásról. Egész Peru tele van olyan indián törzsekkel. az ugyanarrafelé élő pehuencse indiánok szerint a Nap. A szinte lakhatadan Tűzföldön. Lehet. amelyek mind ugyanazt mesélik az időben figyelmeztetett emberről. a kaliforniai luizenók vagy a huronok és más törzsek mind úgy adják elő. mert időben figyelmeztették őket: építsenek hajót. A Chilében élő araukan indiánok is ugyanazt a vízözöntörténetet mesélik. ez egyfajta üzenet . A Hénokhnál megismert „felvigyázók" azonban nem csak akkor jöttek el. Az alaszkai inuitok szerint akkor nemcsak vízözön. amit a világ többi részén élő természeti népek. aki ezért megúszta az árvizet. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 31 A Yucatan-félszigeten élő maják meg voltak győződve róla. társadalomban éljenek.[51] Egy 1986-os felmérés szerint a világon legkevesebb 500 ilyen vízözönlegenda létezik.nekünk? 7 Agávé . legendás történeteit. hogy egyszer már majdnem elpusztult a világ. A dakoták és irokézek mondavilága sem nélkülözi a vízözönt. az eltéréseket a helyi flóra és fauna okozza (van. hogy csak néhány ember menekült meg. amíg egy napon felbukkant egy nagy szakállú öreg férfi. és csak egyetlen férfi és nő menekült meg.gondjuk. egy férfi és egy nő . földművelésre. Ez az állapot azonban csak addig tartott. A részletek minden esetben kevéssé fontosak. hogy csiszolgassák a bennszülöttek mondáit.de persze azért. . ahol az ottani „Noé" nem galambot küld ki a helyzetet kutatandó. Még a világtól a modern időkben is sokáig elzártan élő brazíliai tupinamba törzs is azt meséli. De azt is mondják. Ezek egy jelentős részéhez kapcsolódik a „figyelmeztetésmotívum" is. hogy együtt. hogy ugyanezek pusztították el később az addig élt embereket „tűzzel és vízzel".tövises. Patagóniában élő jamana indiánok szerint maga a Hold okozta a vízözönt.

a Védák szerint egy Manu nevű „szent ember" (istenfélő. mint egy létrán. hanem többre. Az a két ember is csak úgy maradt életben. nem szenvedtek a halál előtt. Érdekes. rettenetesen régen a hegyekben lévő királyságot a theneknek nevezett. milyen csapás érte az emberiséget: a bűnösök hogyan vesztek oda a nagy árvízben. Az ausztrál bennszülöttek tovább is mennek egy lépéssel. amelynek értelmében a Csendes-óceán szigetei egy nagy áradat elültével emelkedtek ki a tengerekből. akár az istenek". Az úgynevezett „nagy civilizációk" is megőrizték a régi esemény hírét. el is pusztult. az is egy nyugodt elalváshoz hasonlított. egyszerűen véget ért az életük minden dráma nélkül. amelyek sorozatban érték a Földet. ijesztgették embertársaikat). hogy a világ másik felén a mexikói aztékok is pontosan négy eddigi N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 32 civilizációról beszéltek! A görög történetírók. . de Tangaloa isten később új világot hozott létre . A görögök szerint az első emberiség élte az igazi aranykort. A héberek a vízözönt legyőző Noét egyenesen ősatyjuknak tartották. nem egészen emberi lények uralták. amely a végén a Szamoa szigetcsoporton ért partot. aztán következett a „hősök korszaka" és végül a mai. I.emlékezetük? szerint a hatalmas áradat végigsöpört a szárazföldön. A görögök szerint már négy civilizáció létezett. De még az ókori Egyiptomban is ugyanezt a történetet ismerték mint a kezdetek kezdetét. hogy nem egy csapásra emlékezik. Az indiai ősi szent könyvek. hogy kettő kivételével minden ember megfulladt. Ezek idézték elő a vízözönt. Ha eljött az idő. hangsúlyozták: a négy korábbi mindegyike fejlettebb volt. Méghozzá nem bárkán vagy hajón. Ez utóbbi területen arról hallani. ezzel eltüntetve egy előző társadalmat. hanem tutajon. Vagyis fokról fokra. A Hawaii-szigetek lakói szerint a világot nagy csapás érte. Még azt is tudni vélik. majd a „bronzkor". rosszat tettek.. A görög mitológia abban különbözik a többitől..ezt a mostanit. Szamoa szigetének lakói is úgy tudják: egykoron oly magasra emelkedtek a vizek. gyilkoltak. kapaszkodik fel az emberiség a tudás tornyába. a hit parancsai szerint élő) kapta a figyelmeztetést. Mindegyik után ismét újjászületett a világ. Szeti 8 fáraó sírfelirata éppen arról szól. Van egy japán monda. hogy valaha. amikor „gondoktól mentesen úgy éltek. és ez az ötödik (és feltehetően az utolsó. mint az előzőek. hogy egy csónakon indultak el. vagyis nem voltak [52] betegek. Vietnamtól Indonéziáig. hogyan menekülhet meg egy vízi járművel. amit ők „vaskornak" neveztek. terjesztették az ellenségeskedést. Tudnak a vízözönről és emlegetik a malajziai trópusi őserdőben élő cseong törzsbeliek vagy éppenséggel a laoszi és az északthaiföldi népek. De a vízözönről és néhány ember és állat megmeneküléséről is hallani szerte Ázsiában. Ezt követően jött az „ezüstkor".De ezek a „mítoszok" (?) nem szorítkoznak persze Amerikára. amiből szerintük három férfi és családjaik menekültek meg. hogy amikor meghaltak. A Holtak Könyvében pedig Thot isten a következőket mondja: „Lázadoztak és háborúkat kezdettek. amikor a nagyon régi időkről regéltek. Az ő történetük . A burmai klaren nép is emlegeti azt a bizonyos tutajt.

a szó égitest jelentésében) volt. esetleg. Sarawak szigetén a bennszülöttek szerint hat világ múlott el. addig az aztékok szerint most az ötödik világot éljük. hogy mögülük felsejlik egy újabb pusztulás. mert egyes népek később keletkeztek. Hogy ismét vízözön által vagy más katasztrófában. amikor a Föld összeütközött egy égitesttel. 8 . amelynek értelmében ez a világ is el fog egyszer pusztulni. ahol addig meleg volt. és mit sem tudtak az előzőkről. szerinte csak két világ volt: az a vízözön előtti és a mostani. és fordítva. fentebb idézett nép mondáival. megfagytak. és ez a hetedik. emlékezés. de legfőképpen sokáig nem sütött a nap. mint volt vala az ősi időkben. és a bolygó felszíne lehűlt. hogy az indiánokat ekkor is figyelmeztette valaki . három világrészben élő emberek mind-mind „Napnak" nevezték az egyes korszakokat). ezért szólt a számára kedves. beleértve a mostanit is. Isten bűnbe esett angyalairól. De nem csak vízözön képében jött el a Csapás. hogy míg az aztékokkal rokon hopi indiánok szerint ezelőtt csak három civilizáció. nem világos. aztán vége a világnak. valaminek kell lennie azon információ mögött. hogy ez a szörnyű katasztrófa be fog következni. akik nem gondoskodtak fáról. arról megoszlanak ezek a források. Talán azért. és a szó szoros értelmében „kizökkent a világ" a helyéből. Így tudták az iszlám kor előtti Irán lakói (az ókori és későbbi perzsák) és számos indián és egyéb törzs. mindmáig meglehetős félelemmel beszélnek a nagy hidegről." Az eddig létezett civilizációk száma persze nem egyezik. Ez nyilván akkor következett be. Hogy ez ugyanakkor következett-e be. Paraguay és Chile egymással összeérő füves pampáin élnek.Ezért kell vesznie mindennek. akiknek meg kellett bűnhődniük. amit teremtettem. A dél-amerikai toba indiánok. De már a kínaiak szerint is azelőtt kilenc volt. Még a Biblia a legkonzervatívabb. hogy az egymásról mit sem tudó. hogy készítsen sok tűzifát. Péter apostol második levelében is szó van Noéról és a vízözönről. Es mégis. hideg lett.no persze egy „isten"! Aki előre tudta. természetesen nem csak a Noé-féle történetnél találjuk nyomát az egykori vízözönnek. A buddhista iratok szintén hét világról tudnak. vagy utána . Az ókori Sibilla-jóslatokban is kilenc „Napról" olvashatunk. mert vagy a népek emlékezete hiányos. amelyek kilenc korszakot jelentenek (érdekes. [53] Valamiféle apokaliptikus vízió. ami után az ismét olyan lesz. Mások. vagyis világ („Nap". és ez a tizedik. Még kettőt jósolnak. Hatalmas áradat önti majd el a földet. A legtöbb monda. támogatott népnek. legalábbis azt hinnénk. amikor a vízözön jött. Érdekes. teremtésmítosz szerint ez a világ a negyedik. akik Argentína. Visszatérve a Bibliához. legenda. A sarkok is elmozdultak. Az „isten" megtiltotta barátjának.vagy egy teljesen más katasztrófa volt-e? -. Péter szövege még abban is összecseng a legtöbb. A szörnyű természeti csapásnak persze más formája is volt. De hisz a vízözön után úgyis mindenki elölről kezdte.

bevezetni egy-egy patak vizét a barlangba. hogy a hideg és napfény nélküli korszakban növényeket termesszenek . honnan lehet magot szerezni. Ami feltehetően magasan elhelyezkedő barlang volt. és rávett legalább néhány vagy néhány tíz helybelit. gondoskodni a világításról stb. hogy azok az emberek kifutókat építsenek az állatoknak (!). hogyan kell most elvetni.vagy akkor és ott menet közben kitanulta – [54] egy-egy törzs. Megmutatta.barlangokban. fénytelen korszakot.tüzet . és termővé váljon a növény. hogy egy rossz fogú ember vagy öreg már nem hasznos tagja a társadalomnak. még arra is volt gondja. Időben megjelent. és mindenki odaveszik. hanem arra. Mellesleg az „isten" maga is barátjával együtt vészelte át a nagy fagyot. Az abidoszi templom királytábláján 76 elődje nevét örökíti meg. mi több. Ugyanúgy barlangokban rendeztetett be istállókat az oda mentett állatoknak. Erre szokták azt . hogyan kell tűzifát raktározni. hogy Ahura Mazda a kor színvonalához képest modern óvóhelyet hozott létre. hogy valakik így oldják meg a Föld túlnépesedési problémáját! Véleményük szerint az istenek mindig akkor lépnek közbe.Vagy Sethos. még a Csapás előtt. nyilván azért. amikor túlságosan is elszaporodnak az emberek a Földön. Mint azt tudjuk az árja Ahura Mazda történetéből. hogy figyelmeztesse az embereket: csak egészséges állatokat mentsenek be a barlangba. és valami módon elérte. csonka. II. hogy az óvóhelyre nem szállásolhatja be magát olyan ember. nyilvánvaló. kapott élelmet és túlélési lehetőséget. az említett iráni árja népeknél Ahura Mazda isten ugyanezt tette! Tudjuk legendájukból. hogy vonuljanak be egy ilyen „óvóhelyre". utána pedig megmutatta. sérült egyedekre nem volt szükség. ami aztán genetikusan majd visszaüthet a tőle származó következő nemzedékekre. A világ másik végén. ahol bizonyos számú ember és állat nemcsak átvészelhette a hónapokig vagy még tovább tartó fagyos. aki leprás vagy akinek rossz a fogsora! Ez utóbbi csak egy pillanatra tűnik érthetetlennek. esetleg több ezren? Mindegyik ismerte már . valamint Fönícia ellen. Ramses atyja.a többieknek. hogy az egyre hatalmasabbá váló hettiták előnyomulását megakadályozza. No és az emberek között is volt ilyen megkülönböztetés! Például feltételként szabta. hogy időben barlangokba parancsolta a kiválasztott túlélőket. vidék nyelvét. szokásait. mert akkor senkinek sem lett volna elég a készlet. és akkor nem őt kell elsősorban átmenteni a következő korszakba (sajnos érvényes a mondás: hadd pusztuljon a férgese!). még arra is volt gondja. Ez kizárólag egy-egy ilyen embernek volt köszönhető. A toba indiánok mellesleg nem isteni bosszúállásra gyanakodtak. Azt is mondhatnánk. Am ha belegondolunk. hogy megmaradjon. Vajon hányan voltak ezek az Elődök? Talán több százan. hogy adjon tűzifát és lángot . de már nekiláthatott a kezdetleges növénytermesztésnek és állattenyésztésnek. vagy más betegségek jele a hibás fogsor. Sikerrel harcolt a líbiaiak ellen és háborút indított Palesztina.

. a kevés túlélő elől. Az áradatot tehát nagy hideg követte. töredéke a mostani létszámnak. Amerikában a hegyvidékeken élő törzsek mítoszaiban mindenütt fellelhető ennek nyoma. hogy a Nap pályát változtatott. Héliosz (vagyis a napisten) fiáról. Persze a legtöbben úgy beszélték el a többi embernek.ha ugyan egyáltalán lesz még valami.? A legtöbbjükre csakugyan pusztulás várt. aki életben marad.. Ami a kor színvonalán gondolkodó egyszerű embereknek [55] nyilván azt jelentette. hogy „a Hold lezuhant a Földre" . akkor egyfelől a robbanás miatt a légkörbe került por. hogy minden összezavarodott. amely eltalálta a Földet. hanem két kozmikus égitest kizárólag űrbeli törvényektől függő pályamódosítása. aki letért pályájáról. Nem találták el az igazi okot. volt tűz sokfelé. A vulkanikus tevékenység minden ilyen esetben megnövekszik. Azt kell mondanunk: ha az a bizonyos égitest.ami megint csak arra utal. és látták. Ugyan-akkor mégis volt világosság. akkor a porfelhő eltakarta a napot. . letarolt világban. akiket az Elődök szárnyaik N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 34 alá vettek. ami lezuhant. földindulás miatt már semmi sem lesz olyan. hogy ez „nem jött be". Mindenfelé a mai napig beszédtéma az a történet. és a csillagok mozgása is megváltozott. másrészt az intenzíven működésbe lépő vulkánok füstje okozta ugyanazt. Ázsiában. Mert hiszen akkoriban még nagyon kevesen éltek a Földön. hogy a Nap változtatta meg „ösvényét" (pályáját) az égbolton. De ilyen körülmények között semmi esélyük sem lett volna ha nincsenek velük a gondoskodó Elődök. és az égszakadás. Sajnos mindenképpen nagy hidegek voltak a következményei. hogy egy a földi légkörben a súrlódástól felizzó égitestet néztek a Holdnak. A görög-római. hogy nem holmi földi emberek vagy „istenek" akarták a katasztrófát. mint volt . hogy valamiféle nagy zűrzavar támadt akkoriban az égen és a földön. Kivéve azokat. Ha a szárazföldet találta el. mondhatnánk joggal. hogy az lezuhan. még ideális időjárási viszonyok között is nagy nehézségeket okozott volna a túlélés a megváltozott. A kaliforniai cahto indiánok még egyszerűbben fogalmaznak: „az égbolt rázuhant a földre". nem valamelyik óceánba zuhant. lesz még élet. Márpedig annak a maroknyi embernek. majd utána sokáig tartó sötétség következett. A Tűzföld lakói szerint nemcsak a Hold. Emellett szól az is. a kínaiak pedig azt mondják. merthogy nem sütött a nap. hanem még a Nap is lezuhant. ez érthető. A Mexikó északi részén élő tarahumara törzs vénei mind a mai napig úgy vélik.mondani. hogy számos nép észrevette és szavakban is megörökítette az égbolton végbement változásokat. Egy szerencsétlen véletlen. hogy a Hold volt az. Bizony csakugyan azt hihették. ezzel elvéve a fényt az emberek. részben közös mitológiában is szó esik Phaetónról. és kész. No és mint sejthetjük e Csapás esetében.

azokra folyamatokat alapozni vagy azokból komoly következtetéseket levonni dőreség lenne. 2.A tudás nyomában Ezek voltak a mítoszok. globálisan egybecsengő részletét is. nem történeti tényeket tartalmaznak. hogy már csak a puszta logika is azt sugallja . ebből következően 3. hogy ha ezt tették . tudták azt is. megmentve ezzel egyéneket. elhárítsák). tudtak a bekövetkező kataklizmáról.akkor valami nyoma kell. akik 1. Vagyis azoké. Ha pedig az volt. Most minket elsősorban ez az utolsó.akkor hogyan tehették mindnyájan egyformán? Az ausztrál bennszülöttek miért mesélik máig ugyanazt. de még inkább nagyobb társadalmi csoportokat a totális pusztulástól. Léteztek olyan egyének a Csapást megelőzően. amely folyton valamiféle [56] „figyelmeztetésről" szól! Mivel ez a motívum túl gyakran és igen makacsul ismétlődik szerte a bolygón. ahogyan a népek legendái megemlékeznek róluk . hogy a katasztrófát megelőzzék. pont érdekel. ezért azokban hinni. hogy amit ott felsoroltak bennük a réges-régi emberek.akkor sem.mi több. hogy ezek a „legendás" események a valóságban is megtörténtek. több megerősítésre van szükségünk. hogy 4. 5. akkor nem valószínű. azt valójában csak kitalálták. ezt a tudást megosztották másokkal is. akik azt állítják: a legendák csak legendák. ismerték annak várható paramétereit. el kell fogadnunk a következő állításokat is. akkor el kell fogadnunk ennek minden. a réges-régi történetek. Ha ugyanis valóban így történtek a dolgok. Ezért most a tudás nyomába eredünk. Nagyon sokan nem hisznek bennük. a hiedelmek. Csupán a fantázia szüleménye. 5. sőt hirdetésére kötelez bennünket! -. Nem létezik. annak elfogadására.) Azon . vagyis a közös és mindenki által megtapasztalt eseménysorozatnak tehát reálisnak kellett lennie. Ha pedig ezt elfogadjuk. hogy csak a legendás történetek maradtak fenn.. akkor az intézményes tudomány számos képviselőjének álláspontja ma már tarthatatlan. hogy legyen egykori ténykedésüknek. Hogy az idegeneket. Például azt. mit lehet tenni a túlélés érdekében (bár arra nem volt hatalmuk. és mindent úgy tettek. ma is létező nyomokkal majd a következő részben foglalkozunk. materiális. Am azért eltöprenghetünk azon. Mint ilyenek tehát: szerves és főleg valós részei az emberi történelemnek. hogy mindössze a legendák említik őket .. Mi azt állítjuk. Ugyanis ha ezek az Elődök valóban léteztek. ami lehetővé tehette az ismét szaporodásnak induló emberek további létezését a bolygó felszínén. a megmenekülteknek „indításképpen" átadtak sok mindent nagy mennyiségű tudásukból. illetve azt állítják. a tanítókat csak verbálisan követhetjük nyomon. Ebből következik. ha több száz ilyen legenda született a Föld minden pontján egymástól teljesen függetlenül! Nekünk több bizonyítékra. a jóságos gondoskodókat. amit a dél-amerikai indiánok vagy a kelta legendák? A közös eredetnek. kimondására. (Az anyagi.

vagy egy természeti katasztrófa juttatta őket.akkor érthető. sőt .ha hiszünk a mai tudománynak. Ez a feltételezés fejére állítaná az elfogadott sorrendet. Hisz akkor nélkülöző őseink nem élték volna túl a Csapás következményeit. egy nagy jégkorszakban ment volna végbe .stílszerűen szólva . a magát szerényen „bölcsnek" nevező emberrel. hogy már az emberiség mai létezése is éppenséggel mellettük szóló bizonyíték! Ha ők nem lettek volna. és a Földön kihaltak volna az emberek .az utolsó szálig. Mert igenis el kell búcsúznunk attól az iskolákban belénk nevelt hamis ismerettől. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 35 Keressük hát a tudást! Nézzük például azt. hogy valamilyen csapás visszavetette ezt a fejlődést akár több százezer évvel is . hogy a cro-magnoni ősemberek egy még korábbi homo sapienstől származnak. akkor minden bizonnyal ma mi sem lennénk. De talán másról van itt szó. a sor [57] végén mindmáig természetesen a „sapiensszel". mint majd látni fogják. hogy őseinknek nemcsak a származása volt meglehetősen rejtélyes és érthetetlen. talán megkockáztathatjuk azt is. ha átvészelik azt a pár ezer vagy tízezer esztendőt. hogy 200-300 ezer évvel korábban is kialakulhatott már egy maihoz hasonlóan fejlett csoportja. hogy sok százezer. de az a tudás is. hogy az ősemberek sok tekintetben milyen nagy tudással rendelkeztek. Ha elfogadjuk.) Ráadásul már igen neves antropológusok is furcsának találták azt a tényt. több mint rejtélyes és kevéssé érthető a modern ember megjelenése 200 ezer évvel a Neander-völgyi primitívek előtt.kiáltják sápadtan és felháborodottan a tudósok. Lehetséges ugyanis. De hogy ez fordítva is megtörténhetett volna? Ez nonszensz! . Amelybe vagy saját maguk háborúskodása. az élőlények örülnek. a szkeptikusok.túlmenően persze. Mint már említettük e lapokon. hogy az állítólagos rohamos fejlődés éppen egy „időjárási gödörben". és abból alakult ki fokról fokra a mind okosabb ember. egyre több jel mutat rá. amely szerint előbb kellett lennie a primitívebb ősembernek. Elismerjük. hogyan élhettek régebben fejlettebb elődeink. miszerint az ősemberek „bunkók" voltak. hogy egy időben . amellyel rendelkeztek. és másképpen kell értékelnünk az egymást sorban követő (?) embercsoportokat is. (Egyik lehetőséget sem szabad kizárnunk. No persze már ez is ütközik a hivatalosan elfogadott (és alaptalanul megcsontosodott. Számos kutató amellett teszi le a garast. akár félmillió évvel ezelőtt vagy még régebben az emberi fejlődés elért egy magasabb szintet. rétege vagy nevezzük azt bárhogy.megkövesedett) véleménnyel. és megérik annak végét. Ahhoz képest. no meg persze hűséges vak fegyverhordozóik. akik ismét igyekeztek kikapaszkodni a gödörből. akik Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában éltek körülbelül 250-300 ezer évvel ezelőtt. Márpedig olyankor szinte semmi sem kedvez a fejlődésnek. Nem kell okvetlenül arra gondolni. hogy (ha elfogadjuk a tudomány maga által kikutatott eredményeit) a modern ember fejlődése immár összességében legalább kétmillió éve tart. aztán kevéssé fejlettek.

?) Ha pedig csak ősemberek éltek a földön . hogy ezeknek a tanítóknak utazgatniuk kellett a földrészek között.ezáltal az „elszigeteltség" mint magyarázat zátonyra fut. akik itt meg ott vagy amott éltek? Ahhoz. és ma sincsen így. rögzíteni a tudatokban. de még a folyton . ha csakugyan voltak valakik. Mert kérdem én. Valamikor. már régebben kiemelkedtek a félig állati sorból és tudatállapotból -vagy eleve sokkal okosabbak. Kivéve akkor.az összes kontinensen élő ember ugyanolyan szinten volt.. Ez a „magyarázat" tipikus esete annak. akkor mitől lettek volna elszigetelve azok. amikor ezek az emberek kezdtek felbukkanni. miként éppen mostanság az Amazonas őserdeinek mélyén élő. Először is: valaha. az egyszerű emberek nemhogy nem utaztak. mindenki ősember volt. mi több. Miközben maguk az őslakók. Holott erről szó sincs és nem is lehet. vagy amelyek létéről nem is tud. Amerikában stb. de annyira képtelen. ki és mi mozgatta. azt valamiféle örökös állapotnak szeretnék beállítani. kellett volna. (Vagy nem. méltatlan a tudományhoz. amely „meghajtja" az általa elérhető és befolyásolt csoportokat. lényegében még kőkorszaki halászóvadászógyűjtögető törzsek? Vagy a guineai pápua fejvadászok? Mi volt az a plusz. ráadásul már alapjaiban hamis. amely elindított egyes csoportokat a gyorsabb fejlődés útján? És ha volt ilyen. hogy elszigetelődjenek. amely ezt tette volna. durvábban fogalmazva: miért nem vagyunk ma mindnyájan az ausztrál bennszülöttek szintjén? Vagy miért nem élünk úgy mindnyájan Európában. hatalom vagy csoport. hogy vajon miért nem fejlődött az egész emberiség egyazon ütemben? Vagy legalább megközelítően egyöntetű módon? Vagyis. és már réges-rég itt éltek. amelyeket elhanyagol. Azt mondják: a mai ősemberek azért maradtak le. akik. ráadásul nem volt semmilyen erő. hogy ezt valóban képzett emberek hajtogatják. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 36 hogy legyen valahol egy erősen fejlődő központ. civilizáltabbak voltak. nem kétséges. azért élnek ilyen szinten. sokszor lehet hallani. az ősidőkben. mert elszigetelten élnek. elterjedni és egyre csak szaporodni a Földön. Már bebizonyítottuk. Mivel az előző részekben emlegetett legendák a nagy tudású idegenekről minden földrészen felbukkantak. egy tudományos centrum vagy bármi.. egy hatalom. no és milyen célból?[58] Van egy hamis érv..állítja ugyanez a tudomány -. egy képzeletbeli startpontban mindenki ugyanott élt. egy civilizáció. Ugyanis a „hogyan?" mellett legalább olyan fontos lehet a „miért?" is. Itt kell megemlítenünk egy legalább ilyen fontos kérdést. hogy ez sohasem ment egyszerre. és nem volt mitől elzárni bárkit is. illetve civilizáció létezését . Ázsiában. hogy az ember már azon is csodálkozik. Ám a tudomány ugyanakkor tagadja egy ilyen központ. Így lemaradnak azok. okosabbak lévén a többieknél. hogy valakik a mai állapotokat visszavetik a múltba.

A „tanítók". hogy ilyen kevesen maradtak. egy nagy tudású csoportnak. többek között a legvalószínűbb az. a tudást .hanem az.ha tudásuk eléri a megkívánt szintet. kisebb társadalmakat kellett felhozniuk egy bizonyos minimális szintre. hogy létszámban és tudásban sebesen gyarapítsák őket. csoportokat. hanem partnerekre. valaki másoknak. hogy akkor talán ez a csoport felelős a történtekért. ami előrevitte a haladást. Előbb egész hordákat. hogy minél többet megmenthessenek közülük. Eurázsiában találtak fel mindent. hogy látszólag. Vagyis olyan emberekre. igyekeztek [59] közülük sokat megmenteni. rabszolgákra volt szükségük. Persze az akkori ősemberlétszám nyilván így is erősen lecsökkent. a fejlett emberekhez képest . ez most már kétségtelen. melynek során kialakult a mai ember . Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is. legyen az akár egy járvány is. addigra az Elődök létszáma is alaposan megcsappanhatott. hogy ez az érvelés kétélű fegyver -a mi elméletünk ellen is szól. Ha volt egy nagy tudású csoport. Aztán amikor bekövetkezett a globális katasztrófa. És az is. az okosakat. miért maradtak le a mai busmanok vagy dajakok vagy mások hozzánk. akiket továbbképezhetnek és idővel maguk közé emelhetnek . az Elődök akár egyszerű matematikai számítással is rájöhettek: nem túl jó. hogy aztán azok között kiválogassák a rátermetteket. annál a „hivatalosnál"... hogy mi. szinte az összes embert kiirthatta volna a Földön. utána pedig az. És persze nem rendelkeztek olyan közlekedési eszközökkel.vándorló gyűjtögető hordák tagjai is rövid életük alatt mindössze egy pár száz négyzetkilométeres területen (vagy annál kisebben) mozogtak. hogy mire idáig jutottak az események. hogy legjobb tudomásunk szerint még soha senki nem tette fel a kérdést (már persze az akadémiai berkeken belül): ha egy normális evolúciós folyamat játszódott le az emberiség körében. Ezért is furcsa. miért nem gondoskodott egyforma fejlődésről? Ennek sok oka lehetett. és segítettek a sorban eléjük bukkanó. Ily módon tehát az igazi kérdés nem az.) Miért csak Európában és pár ázsiai ponton ismerték a kereket? Amerikában vagy Ausztráliában azt nem találták fel? És számos ilyen eszközt sorolhatnánk még.akkor ez miért nem zajlott le párhuzamosan és nagyjából egy időben az egész Földön? Miért van az.? Mindenképpen lenniük kellett hát valakiknek. amely . hiszen Indonéziában vagy a Fülöp-szigeteken ma is élnek kőkorszaki népek. A tudomány a logika fegyverével büszkélkedik. Feltehetően nagyon régen itt voltak már.és másutt meg semmit sem? (Ez a kép persze igazságtalan és még inkább ésszerűtlen. amelyek nagy távolságokra. Nekik nem buta alattvalókra. csak az egyik földrészen. amely sok száz törzshöz eljutott a Csapás előtt és után. szintén erősen megritkult soraikat. annál az intézményesnél. netán óceánokon túlra vihették volna őket. nagyon lassan fejlődő primitíveken. De maradjunk a tudománynál. akikkel hamar feltölthetik saját. modern emberek mitől lettünk ilyen fejlettek. Egy bármikor bekövetkezhető újabb katasztrófa. Elemi érdekük volt tehát a Csapás előtt. hogy egy kicsit meggyorsítsák őket.

Ha ez igaz. akkor a kezdetek kezdetétől körülbelül kétmillió évnek kellett eltelnie ahhoz.hisz tudjuk. aztán később még néhányszor. a 2000-es évek elején N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 37 is. amelyről csak úgy ordít. Valaminek. de óvakodik azt még csak feltenni is. sőt pár száz év alatt is megvalósult. ugyanakkor nem dughatjuk homokba a fejünket. hihetetlenül lassú volt. matematikai. Miért nem volt szükségünk újabb egy-vagy kétmillió évre (!) ahhoz. akkor ugyebár a többi ősember is fejlődött volna . Ha mindez a természetre van bízva. de sokkal gyorsabb fejlődésre. Ha hihetünk annak. hogy ha a fejlődés természetes lett volna. Däniken és követői a beavatkozást. most tartanánk a pattintott lándzsahegynél. Mi történhetett „útközben". valaminek történnie kellett már a kezdetek kezdetén. De nem. Amellett azt sem feledhetjük el. Nem tehetünk úgy. Nem fogadhatjuk el természetesnek azt. a „nagy lökést" idelátogató kozmikus idegen lényeknek tulajdonították. hogy megtanuljunk bánni más anyagokkal? Vagy hogy a kőből kőbaltát készítsünk.) . ami egyes egyedeket genetikailag is képessé tett a sokkal. nem fejlődtek. azt mostanában lesték el a velük érintkező modern emberektől. mezőgazdasági tudást? Ötmillió évig? Tízmillió esztendőig? Merthogy ez lett volna a természetes „sebességünk". És vajon mennyi időbe került volna megszerezni a csillagászati. amit az evolúció tanít . fémkohászati. e tannak nincs kellő bizonyítása. ahogyan a modern embertan. Szó mi szó. majd arra. amit ugyanezen tudomány hirdet. tehát lassú és alapos módján. azt kellene mondanunk: ha néhány kőszerszám elkészítéséhez millió évekre volt szükség. akkor a fejlődés következő állomásai sem sokkal hamarabb következhettek be. (Már ha természetesnek tekintjük azt. Ha minden megy tovább a maga természetes. és maradnánk is ott százezer éven keresztül. az most pár ezer. ami egyetlen ízében sem természetes. régészet és általában a tudomány tesz. a pattintott kőből lándzsahegyet. amit fejlődésnek nevez a tudomány. akkor a folyamatnak továbbra is éppen ilyen lassan kellett volna továbbhaladnia. ha mindnyájan busmanok vagyunk ma.ugyanakkor a fenti logikus kérdésre nemhogy nem tud válaszolni. hogy a leendő emberi lény a kezébe kerülő kövekből pattintással néhány [60] célszerszámot készítsen.természetesen semmiféle Elődökről és azok civilizációjáról hallani sem akar . hogy ezt a fejlődést elősegítő életkörülményeket teremtsenek maguknak az akkori „primitívek". amiben viszont mégis. akkor a következő pár millió évben még a kerék feltalálásához sem jutunk el. tartva ugyanazt a tempót. hogy itt valamilyen mesterséges beavatkozás történt egy igen lassú természeti folyamatba. Pedig. Mi ettől szívesen eltekintenénk inkább. a kőkorszaki emberek az utóbbi pár ezer évben maguktól semmire sem jutottak. a logikus az lett volna. Mert az.de lám. ami hirtelenjében oly drámai módon felgyorsította ezt a fejlődést? Amire azelőtt millió évre volt szükség.

ki volt az ősük. számukra szédítően gyorsnak tűnik. szinte a semmiből.legalábbis nem hivatalosan.mi sem. Az egyik barlangot az 1950-es évek végén egy nagy múltú régész tárta fel. Menjünk tovább ugyanezen a csapáson. Hamarosan kifejlesztette a beszédet. azok pedig bepótolják a millióéves lemaradást. ezzel kiszorítván a Neander-völgyieket. testalkat. valamint hamarosan elterjed.) is különbözik az addig mindenfelé „tömegesen" élő közönséges és kevéssé fejlődőképes Neandervölgyiektől. emberi formájában (koponya. Ő volt az. Rögtön sokkal nagyobb tudással rendelkezett. sokkal okosabb azoknál. Hihetjük-e. ha ostobának nézik . ne is higgyék el. Ez a legenyhébb kifejezés.A cro-magnoni ember váratlanul bukkant elő. akik előzékenyen ki is halnak. váratlanul és előzmények nélkül bukkan elő. Kurdisztán iraki részén a hegyek között rengeteg barlang van. miközben még alaktanilag. ami [61] ebben az utolsó pár tízezer évben történt. csontozat stb. no és még valamivel: fejlődésképesebb volt minden előtte létezett más ősembernél. amit használhatunk ezzel kapcsolatban. Nagyot tévednek. Nem kell paleokori összeesküvés-elméletekben hinni ahhoz. hogy a természet által be voltak tervezve mint a Neander-völgyiek „leváltói"? De hát akkor hol voltak addig. hogy a cro-magnoniak is részei voltak az általános folyamatnak? Nem hisszük. hogy adva van egy embercsoport.gyanúsnak.valószínűleg klimatikus okokból. Itt van valamiféle „csavar". Senki sem szereti. Ugyanis amit a barlangban . 3. Vagyis ott tartunk. hogy ennek így kellett lennie mindenféle külső beavatkozás nélkül? Nem hisszük. amit feltételezhetünk minden rosszindulat nélkül. a gyanús jeleket. Hiszen 2. az ordító logikátlanságokat. Senki? Hát komolyan hihetjük.akár tízezernél több évig nem lakott ott senki. aki alig 40 ezer év alatt rengeteg dolgot megtanult. persze az is megesett. valamilyen buktató. Ne csodálkozzon senki . hogy a tudomány emberei tévednek. És emiatt . a belemagyarázásokat. erőteljesen rákapcsolnak. mint az akkor vagy százezer éve itt tengődő Neander-völgyiek? Hihetjük-e hogy ugyanolyan (ős)emberek voltak ők is.a tudományos-szkeptikus oldalon sem -. amikor egyegy jégkorszak miatt hidegebb volt errefelé . ha ennek eredményéről nem hallottunk sehol . amely 1. házszerű építményeket emelt. Es ne is higgyük. hogy ebben bármelyik logikusan gondolkodó elme felfedezze a hiányosságokat. A N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 38 legkevesebb. honnan jöttek. hogy az előző kétmillió éves „vánszorgás" után mindaz. hogy . átadva a terepet ennek a valakik által nyilván nagyon preferált csoportnak. De nem csoda. gabonát és más haszonnövényeket kezdett termeszteni és állatokat tenyésztett. amikor mindezt egy természetes folyamatként igyekeznek beállítani a számunkra. és pár tízezer év alatt úgy felfejlődnek a tudás területén. Hihetjük-e. hogy mindez véletlen lett volna? Nem hisszük. Némelyik az emberi kultúra kezdeteitől lakott volt. mint mások? De akkor mitől lettek annyival jobbak? Hihetjük-e. mint azelőtt senki. és mitől voltak sokkal jobbak.

e. e. Vajon mi gyorsította fel ezt a folyamatot? Azok a lények. akkor Kr.ismét felbukkantak az emberek a barlangban. Az egyik kor díszítőelemei és a halottal együtt eltemetett tárgyak stb. Vagyis voltak korok. 27 ezer körül volt. e.vagyis tizenhárom-ezer évvel ezelőtt . Volt egy tizenhatezer éves szünet is.mitől táltosodtak meg az utolsó pár tízezer évben? Mert megtáltosodtak. biológiailag. e. Aztán megint mind egyszerűbb tárgyak kerültek elő. az értelmesek . az innenső határa pedig Kr. hogy különböző külső jegyek.és több kisebbre .osztható. hogy a barlangban az utolsó százezer évben gyakran éltek emberek. Szólt már arról. sok ezer éves próbákon. se sárgák.. ami egyfajta visszafejlődésre utalt. amelyek millió évekig csak igen lassan gondolkoztak. Amit semmi esetre sem szabad összetéveszteni valamiféle fajelmélettel. ilyen nagyon különböztek egymástól belsőleg. komolyabb szellemi teljesítményre nem igazán voltak képesek . az kétségtelen.. Emellett itt van a rasszkérdés. tehát durván 160 ezer esztendőn keresztül éltek itt a Neander-völgyiek. amikor előre haladt és voltak időszakok. és minden újabb szerzemény. Tehát amikor Kr. Értelemszerűen minél mélyebb rétegeket tártak fel. hogy egy ideig a haladás iránya előre mutatott. Említettük. Viszont van itt valami más. 11 ezer körül. Viszont. Vajon miért? Miféle biológiai vagy egyéb hatások érték őket.egymás mellett a két „változat" -.? Ha a természetnek úgymond „eszébe sem jutott" százötvenezer éven keresztül. Ám amikor megjelentek a cro-magnoniak. genetikusan is. 11 ezer körül . 40 ezerig. Ha igaz. érdekes módon ennek régebbi határa Kr.egyre mélyebbre ásva felfedeztek a kutatók.már 20 ezer évvel ezelőtt így külsőleg is elkülönültek egymástól. adott volt. akik itt éltek . származott az összes ember a Földön? Mondjuk 30-40 ezer évvel ezelőtt mindazok. hogy ilyen . akik nem oszlottak meg rasszok szerint. amely ezt tette velük? Ha ez genetikusan bennük rejlett. kb. nem jelent semmilyen értékítéletet. hogy minden ember egyazon fajhoz tartozik. hogy ezen százezer év alatt a jelekből ítélve a fejlődés hol előre. Legjobb tudomásunk szerint egyféle Neander-völgyi népesítette be a Földet. e. a jelekből ítélve megmagyarázhatatlanul magasabb kulturális szinten álltak már. amikor meg fordítva. A döbbenetes felfedezés [62] az volt. amit a tudomány állít. a fejlettek. hogy az ősemberek igen lassan fejlődtek. például bőrszín alapján legalább négy nagyobb csoportra .. arra utaltak. annál régebbi idők lenyomatait és régebbi lakók maradványait találták meg.. valamint fehérek és vörösek sem. miért nem jött elő a Neandervölgyiekben is? Vagy nem egyazon közös őstől származik. és nem voltak se feketék. 200 ezertől Kr. az a tény pedig. legyen az ismeret vagy eszköz. Kiderült. amit a tudomány manapság állít. az ellenkezett mindennel. hol meg hátrafelé ment. tapasztalatokon alapult.

akkor azt sem tudjuk. mint egyesek mondogatják? Ha nincs rá bizonyíték. Az alapvető probléma mégis az. hogy a próbák. A természet .. hogy a primitívebbeknek tartott Neander-völgyieknek akkora űrméretű koponyájuk volt. hanem ez később is megmaradt. Így utólag sok ezer megtalált koponyát hasonlítottak össze a kutatók. amikor átvették a vezetést . se kontra [63] értelemben.erőteljes külsődleges jelek alapján szortírozza az embereket .).míg a cro-magnoniaké nemegyszer kisebbre sikeredett. hogy ebben a másik fajtában ezt megteszi szinte „villámgyorsan". akkor nem lennének ilyen kérdéseink. hogy ha igaz lenne a darwini fejlődéselmélet. amelyek egymás elől lelegelték volna a füvet. elég sok időnek kell eltelnie. nem pedig két vetélkedő faj szedi le a táplálékot a magas fákról.! Olyan tudással álltak elő hathétnyolcezer évvel ezelőtt. amikor itt mindenfelé Neander-völgyiek vándoroltak. éltek? Ne feledjük el: ha nem tudjuk. amelyek párhuzamos létezést tanúsítanának). Az afrikai szavannákon egyféle zsiráf él csak.hiszen a természet őt is az állatvilág részeként hozta létre és „tartotta". [64] Ezek az ősök ugyanis akkor kapcsoltak rá csak igazán. Például arra. A mai tudomány nem képes N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 39 választ adni egészen egyszerű kérdésekre sem. Ilyen szempontból persze az ősi ember is állatnak tekinthető . és arra a belátásra jutottak. Ugyanakkor arra is gondolnunk kell.annak alapján. mint ma nekünk.akkor mitől döntött úgy. hogy a cro-magnoniaknak nemcsak az indulás pillanatában tehát kb.. Egymás ellenében létező. hogy a két „faj" lényei valaha is együtt éltek volna. aláásni és ily módon kétségbe vonni sem megengedett! Furcsa dolgokhoz jutunk el. akkor miféle múltjuk volt a cro-magnoniaknak? Hol éltek ebben az esetben akkor. mitől voltak jobbak a cro-magnoniak. tévedések. No igen. amelyet nemcsak hogy nem kell bizonyítani (nem is lehet. az igazi „gondok" (számunkra. hogy ha több mint százötvenezer éven át csak Neander-völgyiek éltek itt a Földön (nem találni ezen korból kétféle csontmaradványt. amikor már megtörtént a Csapás. ha ezt a gondolatmenetet folytatjuk. de bírálni. kik voltak a cro-magnoniak.a cro-magnoniak kétségtelen leszármazottai. már 20 ezer év alatt? Egyáltalán lehetségesnek tartják ezt a biológusok? Nem hallani erről semmiféle megnyilatkozást se pró. Vagyis az agy teljesítménye aligha döntötte el a kérdést. akkor a cro-magnoniak honnan kerültek elő? Csakugyan Ázsiából vándoroltak volna be. mondjuk az észak-amerikai nagy síkságokon nem szokott élni és nem is élt soha két bölényfajta. amelyre egészen egyszerűen nem tehettek szert. akik magyarázni szeretnénk a történteket) akkor kezdődnek.. hogy a darwini fejlődéselmélet tudományos dogma.. Mi több. Ugyanis ahhoz. Ugyanabban a térben. sőt olykor nagyobb is . kik vagyunk mi magunk . amit most már biztosan tudunk róla egyazon térben és időben ugyan-abból az állatfajtából nem szokott kettőt teremteni. tapasztalatok módszerével bizonyos dolgokat megtanuljanak az emberek.. hogy azok aztán egészségtelen és vérre menő vetélkedést folytassanak egymással. és végül mindkét csoportot a kihalás szélére sodorták volna.. tudjuk. . És ugyanez vonatkoztatható sok földrész sokféle állatára. konkurens fajokról nem szól a darwini elmélet. amelyek pedig olyan logikusan vetődnek fel.volt nagyobb tudásuk. A tudomány soha nem magyarázta meg nekünk. 35-40 ezer évvel ezelőtt. leleteket.

amikor az kikel és megnő.és egyéb vizsgálatokkal a kutatók megállapították) a szakavatott nemesítés kezdete olyan régi időkre nyúlik vissza. hisz sem gyógymódok. a betegeset legfeljebb lisztté őrlik.akadtak ős-embercsoportok. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 40 e. primitív gallyházakat (helyesebben: ideiglenes kunyhókat) építeni. Az egyik a mezőgazdaság. A lakásokban fürdőszobák is voltak. Mondjuk 10 ezer évvel ezelőtt . Közös sport. a vadállatoknak. csatornázták a városokat. ezek a kétségtelenül primitív emberek összesen talán két-háromezer évvel később (ami ugyebár a már-már kétmillió éves fejlődési skálán egyetlen pillanatnál is rövidebb időnek számít!) igencsak előre ugrottak. előtti harmadik évezredben például az óindiai vagy mezopotámiai kultúrák színhelyén kitűnően égetett téglákból óriási nagyvárosokat építettek. mindenki vándorolt.és kulturális létesítmények is voltak minden városban. hogy egyes gabonafajták esetében (mint azt kromoszóma. Ezek magjait teszik el vetőmagnak. hogy ha utánaszámolunk. a házakat. egyszerűen azért. mert bizony ők nem tehették. Ugyanott szellemileg is igen nagy teljesítmények jöttek létre. amikor az emberek még nem is foglalkozhattak nemesítéssel! Még senki sem telepedett le. Az első esetben megállapították. némelyik törzs már növényeket is termesztett és állatokat is tartott. kiderül.könnyű elképzelni . a másik a csillagászat köréből származik. amelyek már kezdtek letelepedni.az ősemberek helyett? Mert azok aztán biztosan nem tették. lehetőségeihez képest. hogy egyes haszonnövények nemesített változatait az emberek túl régen termesztik. Ez a nagy ugrás. 8000 környékén . Aztán ezt az egyszerű „nemesítést" folytatják még sok nemzedéken keresztül. De menjünk tovább az időben. legszebb példányokat. Világosabban fogalmazva: nincs abban semmi csodálatos. e.hihetetlen mértékben ki voltak szolgáltatva az elemeknek. minden betegség halállal is végződhetett. Ezek az emberek . Akkor vajon kik nemesítették az első gabonafajtákat . és a gondolkodásbeli képességek sem érték el a szükséges szintet. szerényebb lakások is. A következő évben. [65] ez a szellemi megtáltosodás azt eredményezte. A házak bejáratánál voltak portásfülkék és az emeleteken voltak sokszobás lakosztályok és kisebb.vagyis Kr. és végül pár száz évvel később . Elvetnek egy gabonából pár marékkal vagy pár száz marékkal. a kicsit.Két példát hozok erre. hogy Kr. a legmagasabbra nőtt. a fizikai körülményeknek. 6 ezer körül egyes csoportok elkezdenek kísérletezgetni. a Kr. kiválasztják a legkövérebb kalászokat.ott. mi több. Nekünk azt tanítja a tudomány mindmáig. hogy csak azt említsük. Az a „baj" viszont. a többit. hogy ötezer évvel ezelőtt. Nos. az azon a vidéken élő szakavatott embereknek igen szép termést hozó gabonavetésük lesz évről évre. a korcsot. nem is szólva a közfürdőkről. sem gyógyszerek nem voltak. hogy az emberek valaha meglehetősen egyszerűek és tudatlanok voltak.de az sincs kizárva. Hogy mihez képest? Az ismeretek szerzésének korlátaihoz. hogy ehhez is ezer évekre van szükség . a mezopotámiai . Igen nagy volt köreikben a természetes halandóság. Ahol sokemeletes házakban éltek az emberek.

amelyeket 1. napra. vagy 2.akár egy évvel az esemény előtt! . hogy az üstökös (mai dátumokkal operálva) nem mindig november 12-én este hatkor jelent meg. dehogy! Ők abban az időpontban teljes bizonyossággal tudják. hogy annak melyik részén vehetik majd észre.államokban például olyan részletes törvénykezést építettek ki. hány órakor és melyik éjszakán lesz először emberi szemmel is látható. hogy mikor fog felbukkanni az égen az üstökös . hol és milyen körülmények közötti időben szokott megjelenni. hogy a papok ezt meg merjék jósolni. hogy a mezőgazdasági példa mellett rendelkezünk egy csillagászatival is. A papoknak biztosan tudniuk kell. hogy 173 évenként jelenik meg.sőt azt is. De maradjunk csak a szellemi teljesítményeknél. mert azt a benyomást kelti. amely szakmákra lebontva sorolta fel. Tehát nem tételezhető fel róluk. nagyon sokszor meg kellett figyelniük az elődeiknek. de azt is. száznegyven naponként és hatóránként . jól látható. ahol az a nép él.így az előző ismert megjelenési dátumához mindig hozzá kellett adni a 173 évet. amely 173 évenként bukkan fel a Föld egén. biztosra kell menniök. száznegyven napot és hat órát. sőt órára. ők készítették a feljegyzéseket. . és arról a földrajzi szélességről. hogy azon az éven belül melyik hónap melyik napján. Ha tévednek. Erre csak egy magyarázat van. beleértve magát az uralkodót is (vagyis még a királynak is megvolt a maga „munkaköri leírása"). jó néhányszor kellett a papoknak látniuk az üstököst. hogy ők irányítják az eget! Hogy befolyással vannak a csillagokra.. magát a tudást! Ahhoz persze. hogy ott. Egy ilyen bejelentés hallatlanul emeli a papok tekintélyét. kire milyen követelmények és jogok vonatkoznak. előtt 4500 körül valahol a mezopotámiai síkságon az ott élő nép tudós papjai egy napon . még azt is sugallhatja. legalább négy papitudósi nemzedéknek kellett leélnie az életét úgy. akkor és úgy fog felbukkanni az üstökös. sokszor kellett feljegyezni érkezésének és eltűnésének adatait. akik egyenesen onnan fentről kapják az információkat. nem lett volna rá elég idejük. hanem 173 évenként. Ez a következőképpen hangzik: Az 5-6 ezer évvel ezelőtt élt népek számtalan olyan csillagászati jellegű információval rendelkeztek. e megfigyelésekről pontos feljegyzéseket készíteni[66] és azokat megőrizni.bejelentik pontosan. Az utóbbira szóljon magyarázatként egy közérthető példa: van mondjuk egy üstökös. mi több. Mivel akkortájt egy ember átlagos élethossza még luxuskörülmények között sem haladta meg a harmincöt-negyven évet. Csak minden ötödik nemzedéknek volt hozzá szerencséje. hogy az üstökös hány évenként. Nemcsak azt. Mondjuk Kr. Mivel nyilvánvaló. Vagyis azt annak előtte már sokszor. hogy mindent egy lapra vagy a véletlen szerencsére tennének fel. hogy nem láthatta a szóban forgó égitestet. míg ebből levonhatták az adatokat. vagy nem számíthattak volna ki a megfelelő ismeretek és műszerek hiányában. hogy nagyon jól ismerik az eget. A fentiekben már említést tettünk arról. a csillagok járását.. Nos. áttételesen tehát ők az istenek barátai. nagyon sokat veszíthetnek.

merthogy olyan régen az még nem is létezett! Ezek a népek.merthogy akkor még ősemberek éltek szerte a bolygón. hogy egy papi csoport Kr. Összefoglalva arról van szó: ahhoz. A tudás tehát valahonnan kívülről érkezett hozzájuk. ezért nem beszélnek. csak az újkorban.. hogy ismereteink és a mai tudomány állítása szerint ennyi ideje nem volt annak a civilizációnak. amelyek Mezopotámiában vagy a világ más tájain ilyen fejlettek voltak akkor. Még a kérdések felvetését sem látják szívesen. hogy az N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 41 üstökös ekkor és ekkor fog felbukkanni. az indiaiaknál ezer ilyen furcsa dolgot találunk. Ki hiteti el velünk. ilyen jellegű rejtélyekkel tele van őstörténetünk és a korai ókor is. méghozzá az égboltnak ezen és ezen a pontján ahhoz azt az üstököst az elődeiknek legalább tízszer vagy többször kellett megfigyelniük. hogy minden ismeretünk (és az akadémiák) szerint akkoriban még az írás sem létezett sehol a földgolyón. szinte nem is tudták felfogni a fogalom jelentését. hogy ilyesmivel ott senki sem foglalkozhatott. ilyen fejlett társadalmak kialakuljanak 4-6 ezer évvel ezelőtt. ilyen képességek.. hogy őseink mondjuk 7-8-10 ezer évvel ezelőtt még a jégkorszak csapásai alatt szenvedő primitív emberek voltak. Arról nem is beszélve. Akkor ezzel nem is vehetjük természetesnek és megmagyarázottnak. Egyiptomban. a sok ezer évvel későbbi görögöknek már a 10 000-es szám is túl nagy volt. sakktáblaalaprajzszerűen felépített nagyvárosokban éltek. Vagyis. a kínaiaknál. semmiképpen sem látszik elégségesnek az a 3-4 ezer év.Röviden azt állítjuk: ahhoz. a tudomány szerint pár ezer évvel korábban sehol sem léteztek . és nemcsak a társadalmukat szervezték meg igen profi módon. Minderre nem volt elég idő! Mert mikor gyakorolták be a sumérok az igen nagy számokkal végzett műveleteket? Ne feledjük. akiknek tudása éppen hogy csak elég volt a túlélésre a vadállatokkal és a rossz időjárással terhes környezetben. Viszont a sumérok az ékírásos táblák bizonysága szerint a matematikai műveletek során eljutottak a 195 955 200 000 000-s számhoz is (százkilencvenötbillió-kilenc-százötvenötmilliárdkétszázmillió). . a suméroknál. hogy ilyen tudás. mi a magyarázat. akik láthatták az üstököst? Nos. pontosabban a XIX. században jelent meg. A babiloniak másod. Akkor a negyven-ötven nemzedékkel korábbi papok mi módon örökítették meg a hajszálpontos információkat az üstökösről? És mi módon tették ezt az utánuk következő több mint harminc nemzedék között azok. ezért nem is használták. hanem a tudományuk is olyan magas régiókba ért fel. előtt 4500 körül ki merje jelenteni. amit a tudomány engedélyez rá. hogy [67] ugyanezen emberek leszármazottai alig pár ezer évvel később előre megtervezett. A „millió" fogalma még Európában is hatalmas késéssel. sőt ezek alapján gyakorlati számításokat is végeztek. az asszíroknál. Csak az a „baj".és harmadfokú egyenleteket is megoldottak. Mivel senki sem tudja. hogy ezekre maguktól jöttek rá? Olyan körülmények között éltek előzőleg. nem írnak róla. Vagyis körülbelül 1800 éves megfigyelésnek kellett megelőznie azt a mostani bejelentést.

no és nap mint nap szüksége volt a vándoroknak a friss ivóvízre is. még nem is léteztek! Amikor a későbbi egyiptomi piramisépítő fáraók és alattvalóik ősei primitív hordákban kószáltak az afrikai szavannákon. Nos. hogy a Hold mennyi idő alatt kerüli meg a Földet. akkor nem tudták volna feljegyezni és később összeszámolni.de ha mégis. akik ott és akkor természetesen egyben a tudományt is képviselték. Az akkor élő (ős)emberek tekintélyes része bizony vadászat helyett azzal foglalkozott. Erre az értők ezer jelből következtethetnek. ehhez képest Ceylon szigetén (Srí Lanka) már 14 ezer évvel ezelőtt komoly földművelést folytattak. a patakok mellett mind több régi sírt találnak.A föntebb emlegetett mezopotámiai papok sok ezer évvel ezelőtt csak 0. amikor kiszámították. miféle emberek voltak ezek. hány napfogyatkozást láttak. Vagyis ezt már akkor el kellett kezdeniük. hogy az ismert nagyon régi kultúrák színhelyeit nemcsak az ókorban.3 másodpercnyi pontossággal számították ki. és mikor. Vagyis úgy. és eszükbe sem jutott volna az égi jelenségeket figyelni .akárcsak Hérodotosz .megfordult Egyiptomban. és az első földművelő kultúrák [68] Mezopotámiában mindössze 6 ezer évvel ezelőtt jöttek létre. gyakorolták. festékek és egyéb dolgok sokat elárulnak arról. hogy 10 ezer évvel ezelőtt például egész Európát keresztül-kasul szabdalták a kereskedelmi útvonalak. mivel foglalkoztak.. ahogyan ezt a mi tudományunk manapság képes megtenni! Diogenész Laertiosz ógörög történetíró .. értesülünk erről más kutatóktól. u. és sok információt szerzett az egyiptomi papoktól. Eddig a tudomány azt állította. Ha az adat pontos . kinek állhatott volna érdekében akár csak tízzel vagy százzal többet vagy kevesebbet mondani? -. században került sor) az egyiptomiak 373 napfogyatkozást és 832 holdfogyatkozást figyeltek meg.. Megállapították. akkor az egyiptomiaknak több mint 10 ezer éven át kellett figyelniük az égboltot és feljegyezniük mindent. hogy a legkülönfélébb anyagokat szállította ide-oda. A sumér csillagászok 5 ezer évvel ezelőtt a holdfogyatkozások bekövetkezésének időpontját 0. Vannak másféle. III. hogy egy hegyes vidéken például a hágók és völgyek alján. amulettek. csontvázak mellett talált tárgyak. méghozzá jó előre.. de legalább ennyire elgondolkoztató híreink is. honnan hová tartottak stb. amit ott láttak. hogy találkozásukig (amelyre a Kr. Hiszen itt és erre jártak a valamikori vadászok és mások. mert az amúgy járhatatlan hegyeken csak a hágókon és a völgyekben lehetett átkelni.4 másodpercet tévedtek. A régészek és más kutatók megállapították. Mellesleg nem csak . Ezek azt mondták a történésznek. de még-már az őskorban is kereskedelmi útvonalak kötötték össze.és miért is ne lenne az. például abból. amikor (a mai tudomány szerint) ők. Aztán az előásott holttestek. hogy 10-15 ezer évvel ezelőtt csak gyűjtögető ősemberek N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 42 szaladgáltak a Földön.

ezek egy részét akár interkontinentálisnak is nevezhetjük: például Dél-Afrikából Jeruzsálem környékére aranyat vittek rendszeresen. 3000 környékén valakik uránércet szállítottak szintén Angliából valahová Délkelet-Európába (a célállomást nem sikerült felderíteni. Ha Dänikennek adunk igazat. mindenféle fémeket szállított. hogy akkoriban még rézkorszak uralkodott a Földön. akkor úgy Lesothóban. ám lehet.. Mi több. hogy ezen útvonal mentén ittott „elpotyogtatott" ércmaradványokra leltek.. mondhatni. e. Michigan államban 6 ezer évvel ezelőtt. Például a Dél-Afrikában elterülő mai Lesotho9 királyság a modern időkben is termelt ki a Ngwenya (Dél-Afrika sváziföldi határánál elhelyezkedő vidéke. hasznosítás legcsekélyebb reménye nélkül. azt hogyan dolgozta fel? Ismeretes. az is Kréta volt). 4 ezer körül egy ismeretlen embercsoport 200 ezer tonna vörösréz ércet bányászott ki külszíni fejtéssel. e. Az ércekkel különben más földrészeken is érdekes dolgok történtek akkortájt. a réz volt az egyetlen fém. és azt állapították meg. hogy alig 3500-4000 éve épülhettek. tehát körülbelül Kr. de itt sikerült kijelölni a legpontosabban a sajátos gyalogos karavánok által követett útvonalakat. aminek megmunkálására az emberek képesek voltak! De hasonló a helyzet az óceánon túl is. A mai angliai Cornwallból a mai francia Lyonon keresztül cinket vittek rendszeresen. ötezer évvel később. e. Akkor miért tették volna? Nem inkább arról lehetett szó. hogy ott már 43 ezer (!) évvel ezelőtt is kitermelés folyt! [69] Kérdem én szerényen: ki termelt ki akkoriban vasércet és miért? És vajon hogyan és mivel? És amit kitermelt. ugyanis mindeddig egyetlen ókori civilizáció réz-tárgyaiban sem bukkantak azokra a vegyi összetétel-jellemzőkre. valamilyen ellenszolgáltatás fejében vállalkoztak a primitív emberek arra. mint Michiganben kozmikus idegenek garázdálkodtak. amelyek nemhogy 43. hanem valakik kis mennyiségben vitték azokat oda is. azok kérésére. A tudomány szerint abban az időben minden ember. hogy az érceket régen az Elődök termelték ki? És arról. Ezek ott nem voltak „honosak". De régészek az ércmező területén ősi bányákat tártak fel. aki csak élt a Földön . Az az érc nyomtalanul eltűnt.és ezek nem voltak olyan sokan -. és azt elhozzák a „gyűjtőpontokra"? . de még 5 ezer évvel ezelőtt sem voltak ismeretesek! A piramisokra azt mondja a tudomány. És tudjuk. hogy ehhez elég modern eljárásokra van szükség. A dologra úgy jöttek rá. hogy az általuk ismert külszíni lelőhelyeken összeszedik bizonyos ércek darabjait.. hogyan keltek át a tengeren. vagyis Kr. „lopták" a mi érceinket.Európában volt ez így. de minek tették volna? És ez sem adna magyarázatot arra. hogy Kr. 8 ezer környékén az Elődök megbízásából. A mai USA területén. hogy 10 ezer évvel ezelőtt valakik mindenféle érceket hurcoltak fel-alá három vagy több kontinensen a feldolgozás.) vasércbányáiból. nem az ottani talajból származtak. De voltak más útvonalak.. Kréta szigetére! Nem tudjuk persze. amelyekkel a michigani érc megkülönböztethető minden más bányából származó réztől.

semmi máshoz nem hasonlító fémdarab fennmaradt. Valakik már régóta jól ismerték a réz és a cink ötvözésének arányát. hogy a tudás készen érkezett. Úgy tudtuk. mint manapság . Ám a leletek kizárólag rendkívül tökéletes munkáról árulkodnak. Ugyanis a bronzöntés technológiája igen váratlanul és minden előzmény nélkül. hogy metallurgiai szakemberek vizsgálata szerint a síremlék 85 százalékban alumíniumot tartalmaz. a Csou-dinasztia (Kr. hihető-e. és a furcsa. Már az európai bronzkorszak is 9 Állam Dél-Afrikában. és ezen már javítani sem lehetett. amellyel létre lehetett volna azokat hozni! Konkrétan az egyik a platina.a platina csak 1773. hogy az alumínium gyártását az elektromos áram alkalmazása tette lehetővé. hogy fogalmuk sem volt az áramról vagy az alumíniumról. 1100 és 526 között uralkodott) egyik hadvezérének sírjára annak idején emlékművet emeltetett a hálás uralkodó. e. az érc feldolgozható és szerszámokká alakítható. hogy az akkori (ős)emberek ezt a technikát fokozatosan sajátították volna el.olyan korban keletkeztek. az viszont döbbenetes. Ma is mutogatják az egyik múzeumban mint az egykori primitív hegylakó törzsek munkáját. Valakik valaha más céllal készítették azt . és a vezér sírjára helyezték.nyilván az Elődök -. az olvasztáshoz szükséges hőfokot és azt a technológiát is. Nincs jele annak. amivel ez a hőfok elérhető. Egy régész a perui hegyek között platinából készült és szépen kidolgozott dísztárgyra bukkant. amelyeknél az arány nem volt optimális. ahogyan azt a leletek bizonyítják. tehát két másik földrészen is.5 . Elektrolízis révén alumíniumot először 1808-ban állítottak elő. hová tűnt később ez a tudás? Persze a mi számunkra sokkal valószínűbb. van még a tarsolyunkban két hír. hogy a Kolumbusz előtti időkben . ha találnánk nyomait az egykori kísérletezésnek. egyszerre jelent meg az egész földrészen. területe 30 355 km2 . a tudományt is nagy töprengésekre késztette. A fémekkel kapcsolatos másik dolog: a nagyon régi leletek egyszerűen mintha kiestek volna az időből . ezért feláldozták a kincstár egyik szép darabját. ez már több mint elgondolkodtató. ötvözéseket. És mivel ugyanerre utalnak a leletek Délkelet-Ázsiában és [70] Dél-Amerikában.ugyanúgy. ezért a fémdarabokat mint használhatatlant eldobták. A kegyelet szép dolog. A régi Kínában. Vagyis megint rajtakapható az a momentum. Ki gondol arra. Ha az ősemberi rétegekben és ősi lakóhelyek közelében. hogy 3 ezer évvel korábban a Csoudinasztia szakemberei már elektrolízist alkalmaztak volna? És ha igen. amikor még nem is létezett az a technológia.Ha már a fémeknél tartunk. Az lenne a természetes. majd amikor a hálás túlélők a hadvezér dicsőségét akarták zengeni. sőt tudjuk. és nyilván kívülről. a balul sikerült próbálkozásoknak. talajában találnánk félresikerült öntvényeket. fővárosa Maseru eléggé rejtélyesnek tűnik. a másik az alumínium. Nos.

ma már kihalt városokra leltek. Bizony számos jel utal arra. amely nem járt lánggal. mégis volt ennek a . füsttel. Hisz nem élt soha szanszkrit nép. hogy a Földön négy különböző rasszhoz tartozó. Vagy a perui Marcahuasiban látható szobrok és domborművek a tapintható bizonyítékai: alkotóik tudatában voltak annak. amely a sötétségben is nappali fényt árasztott. Ezeket ábrázolták is. Például nem érti a tudomány. Máskülönben nehéz lenne megmagyarázni. szentélyek állnak. Ugye nem kell feltennem a kérdést: a többi földrésztől elszigetelt amerikai (ős)emberek vajon honnan tudták ezt az információt? Mikor láttak ők ázsiaiakat.ezek sokfelé láthatóak kőbe faragva vagy arany. és ezt meg is örökítették számos ókori ábrázoláson . Ez olykor egyetlen puszta információ. De fényt bebocsátó nyílással egyiket sem látták el. Ott ugyanis több N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 44 fennsíkon olyan. miképpen került a mélybe fény. hogy a valamikori talányos lakók egy.. használtak elektromosságot. És nemcsak Egyiptomban kérdés ez. ez a zseniálisan egyszerű és mégis oly sokoldalúan használható nyelv volt az első ilyen „termék" a világon. mert hiszen ilyen nyomokat sehol sem találtunk. amelyek egy valahavolt teljes körű civilizációról árulkodnak. korommal.ugyanez lehetett a helyzet Kolumbiában is. ahol ciklopikus (igen nagy méretű) kövekből épült házak. Ki tudja ma már (az ezzel foglalkozók parányi csoportján kívül). Így láthatjuk egymás mellett a fehéreket. A kunyhókban éldegélő egyszerű emberek vajon hogyan munkálták meg a platinát? És ha már egyszer sikerült nekik. amely megmagyarázza. domborítva a régi indián népek által. miért nem gyártottak belőle többet? Az érthetetlen tudásnak rengeteg más jele is van. fehéreket? Ma már mindenki ismeri azt az elméletet . hogy az egyiptomiak mivel világítottak a piramisok és a föld alatti szentélyek „töksötét" belsejében.és ezüstlapocskákra vésve.? Ezt még ma sem könnyű elérni. amelyek sohasem éltek az amerikai kontinensen? Például elefántok . mint bizonygatták. miképpen bukkanhatnak fel olyan állatok. Saját erőből semmiképpen sem. hogy a mesterséges nemzetközi nyelv sem mai találmány? Nem az eszperantó.Celsius-fokos hőmérsékleten állítható elő. hogyan lehetséges. amelyek ott és akkor keletkeztek vagy használták. és nagyméretű lámpákat is használtak. Hanem a szanszkrit.. amelyek kivétel nélkül az első fehér emberek megérkezése előtt keletkeztek. hanem például a dél-amerikai Kolumbiában is. ma már csak „fehér szikrák" néven emlegetett rejtélyes fényforrást alkalmaztak.. négyféle bőrszínű és külsejű ember él. A piramisokban. amely bizony éppen ilyen. feketéket. a vörös bőrűeket. eleve úgy épültek.. Érdekes módon még a nyelvtípusokban is találunk nyomokat. a feketéket [71] és a sárgákat az ismert jellegzetes arcvonásokkal. vagy valamilyen módon világítottak bennük. Olyan tudást és annak jeleit keressük tehát. hogy ismerték az elektromosságot. Mert itt meg a környékbeliek emlékeznek máig arra. nem lehetett jelen. hogy vagy csak a vaksötétség uralhatta őket. hogy a dél-amerikai ősi ábrázolásokon.könyveket is írtak róla -.

hogy a . Azt a nyelvet ma is beszélik az indiánok. ahol sok nyelvről kell sok nyelvre fordítani. Minden jel arra mutat. mint bármelyik úgynevezett „természetes" nyelv. Felfogható így egy semleges. mint az Elődök egykori létezésének bizonyítéka! Ki másnak állott volna érdekében . Manapság egyre többen állítják. mesterséges nyelv. a Csapást megelőző állapotokat és azt is. Tiahuanaco környékén. Születtek irodalmi és más művek (pl. Kiderült az [72] is. 4 ezer évvel ezelőtt a Véda-könyvek. ha-nem Amerikában az aymara nyelv is ezt a szerepet játszotta. akkor általában nem a jó útra lépnek. amely sok tekintetben a már meglévő indián nyelvekre épült. hogy a teremtésmítoszokban vagy éppenséggel a vízözöntörténetekben éppen elégszer emlegették a valamikori aranykort. Méghozzá kitűnően megtervezett. Amiben ismét igen hasonlít modern nemzetközi változatához.. Az indiánok között is meg az indiánok és a „virakocsák". de másutt is. és a saját nyelvek ne jelentsenek szinte áthághatatlan akadályt az emberek egymás közti információcseréjében.de egyáltalán azokban az időkben ki másnak jutott volna ilyesmi az eszébe. hogy nemcsak a szanszkrit volt ilyen. és lemondva a sajátjukról. hogy használtak talán számítógépet is. inkább gyötrődnek egy vagy több arra a célra teljesen alkalmatlan és nehéz nyelvvel. egyetlen néphez és kultúrához sem kapcsolódó. sokkal inkább. mint az eszperantó). ami erre a célra készült. Tudtak a régi emberek az egykori Elődcivilizációról? Írtuk már. de minden bizonnyal mesterséges nyelv is. A másik ilyen nyelv az ázsiai szanszkrit volt.nagyon egyszerűen át lehet alakítani számítógépes algoritmussá. amelynek szerkezete olyannyira hasonlít a számítógépes algoritmushoz? Hiszen ha az Elődök is fejlettek voltak. amely meg ősi indoeurópai elemeket is tartalmazott. hogy az emberek könnyebben elsajátíthassák. méghozzá éppen azért. hogy egész Ázsiában elterjesztve mindenütt mindenki használhassa. hogy a szanszkritot kitalálták. Ez alaposan megkönnyíti az egyik nyelvről a másikra történő fordítást.ez volt az aymara -. Mi több. a Rámájana és mások). 1980-ban ottani nyelvészek és informatikusok bebizonyították. hogy az aymara nemcsak nagyon régi. és ugyan miért ne lettek volna azok.. hogy éppen Tiahuanaco környékén él ma is az ősi. Az egyik az amerikai . azzal alkották meg azt a nyelvet. a huszonegyedik században sem használják fel tömegesen azt a nyelvet. hogy az Elődöknek volt legalább két nyelvük. amely az amerikai kontinensen elterjedve megkönnyítette mindenki számára a kommunikációt. hogy a nyelvet . Az sem zárható ki. Most persze feltehetjük a kérdést: vajon véletlen-e. Hiszen még ma.hála analitikus struktúrájának .nyelvnek nagy beszélőtára és kultúrája. szerkezetéből kifolyólag nyilván mesterséges nyelv úgy is. mérhetetlen előnyökhöz juttatva ezzel azon nyelv gazdáit. mint mi manapság. vagyis a nagy tudású. különösen Bolíviában a rejtélyes ősi város. hogy ha az ilyesmit rábízzuk magukra az emberekre. racionális. akkor szinte természetes a feltételezés. jóakaratú idegenek között. mesterségesen megtervezték és létrehozták. mint éppen nekik? Hiszen látjuk. és ki lett volna képes egy ilyen nyelvet elkészíteni -. roppant pontos és egyértelmű szókészlettel rendelkezik (csakúgy. Az aymara tehát mint hídnyelv is alkalmazható más nyelvek oktatásában és ott.

hogy ezek az emberek magasabb technikával rendelkeztek (az alakok sokszor a kezükben.ismét csak tudományos érvek vagy bizonyítékok nélkül. Ha ehhez hozzátesszük azt a „felfutási időt". Mi azt is mondjuk. hogy nagyon-nagyon régen. Vagy ha túlélték. De indián népek sziklarajzain is láthatunk repkedő idegeneket különféle furcsa. testükön tartanak egészen modern szerkezeteket. és nem is tudtak felkészülni. és mindenre megtanították őket. hanem a vízözön előtt ott élt valakik emelték. és azok bizony el is pusztultak. és más források is utalnak erre . még az ő népüknél is régebbi volt. no persze minden tudományos érv és képzettség nélkül. értelmesen és eséllyel túlélni. annál kevésbé lehet bármit is . talán éppen azok lettek.mondták „igen magasra hágott a tudomány hegyén". és . hordák. a mostani emberek előtt is éltek már emberek a Földön. Tegyük hozzá: biztosan voltak olyan embercsoportok. szemlátomást gépi szerkezetekkel együtt. amelyekhez az Elődök a Csapás előtt nem jutottak el valami [73] okból. Platón10 is ezt állította.a létezésükről talán az összes ókori népnek tudomása volt. Ezzel mintegy azt is N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 45 jelezték. hogy a túlélők emlékeztek az Elődökre. Mindenesetre az utolsó pár ezer (!) évben számos jele volt annak. még gyakorta emlegettek egy civilizációt. Minél távolabbi időkbe merülünk vissza. A maják legendája kifejezetten és világosan említi. Hérodotosz vagy az arab Abu'l Hasszán M'Sudi is esküdött rá. A Kanári-szigetek őslakói. Nem kapták meg időben a fontos információt. hogy a piramisok jóval a vízözön előtt készültek. Az afrikai busmanok is makacsul állítják. hogy e segítség nélkül bizony nem sokra mentek volna. Nemcsak a kódexekben látható ábrázolások sugallják. Vagyis már Kr. amelyek szinte máig kőkorszaki szinten tengődnek ennek oka éppen ez lehetett. amire egy kultúrának szüksége van. törzsek. hogy a piramisokat eleve nem is ők. 8000 körül magas kultúrával léteztek a maják. nemzetségek. és nem csak ők. az Elődök nem lépnek közbe. e. Az egyiptomiak nem csak a görögöknek meséltek arról. Akár segítettek nekik. ha ők. vagy fejlődésük rettenetesen lelassult volna. de még Európában sem léteztek). akár nem . akkor az újabb legalább két-háromezer évet jelent. A maja kódexek tartalma sokszor elég világosan utal olyan emberi lényekre.nagy tudású idegenek eljöttek hozzájuk. hogy talán még ki is pusztultak volna őseink. A dátumok persze csakugyan sok gondot okoznak a valódi történelem kísérleti jellegű felvázolásakor. akik valamilyen értelemben véve idegenek voltak. Ez nagyon-nagyon régen létezett. hogy népük már 10 ezer évvel korábban is élt. amelyek hatszáz vagy ezer évvel ezelőtt nemhogy Amerikában. akik alig pár száz éve pusztultak ki.

vagy az őseik látták-e ezt. majd Sokrates. e. hogy egyes bátrabb kutatók Egyiptom létezését is visszaviszik az időben 30 ezer évvel . amelyek azt átélték. hogy ehhez hasonló tragédia emberrel még sohasem esett meg. az. ha ilyen és hasonló dátumok. Ezzel arra céloztam. Még azt is feltételezhetjük. azt különösen erősen élték meg. ha új időszámítás kezdetére is gyanakodunk mindezek tükrében. A kiindulópontunk az. úgymond tudományos (?) időrendi táblázat. Érthető tehát.Kr. hogy ez a rettenetes katasztrófa nagyon megrázó volt.pontosítani. hogy egy ilyen élmény minden bizonnyal nagyon erősen beitta magát a népek emlékezetébe. folyamatokhoz. olybá vették. Akik átélték. amelyik már 10-15 ezer év távlatában is csak mamutvadász primitív ősemberekről beszél. Herakleitos követője. évszámok miatt sokan még a kutatók között is visszatolnák az emberi civilizáció kialakulásának kezdetét akár 10. Végső soron persze összeomlana az egész. amelybe a mai hivatalos tudomány igyekszik beleszorítani az emberiség őskorát és ókorát. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 46 Atlantisz? Felmerül bennünk a kérdés. hogy vajon az annyit emlegetett Csapásra mikor kerülhetett sor? Roppant érdekes összefüggéseket és egybeeséseket fedezhet fel az. 10 Vagy Plato. Különösen persze azoknak. amelyet a Földről csak 215 ezer évvel ezelőtt láthattak az emberek! Itt persze felmerül a kérdés: vajon maguk az egyiptomiak .az Elődöktől? Nem csoda. Ezért van az. választóvonalat jelentettek mindazon csoportoknak. és attól kezdve minden másképpen volt. vagy ők is úgy kapták a rajzot valaki mástól? Mondjuk egy másik. az igencsak indokolná ezt. érdekes egyezésekhez jutunk el. Ezek az égboltnak egy olyan állapotát ábrázolják. amelyeknek tagjai élőben hallották a túlélők elbeszélését és rémtörténeteit. eseményekhez kötni. törzseknek.mások meg több százezer évvel! [74] Igaz viszont az a dolog. és szemük előtt zajlott le egy világ (látszólagos) pusztulása. amelyek közel lévén a kozmikus ütközés színhelyéhez. hogy az egyiptomi Dendera egyik szentélyében zodiákus rajzokat találtak. 427-347 . No persze akkor összeomlana a rendszer másik tartóoszlopa. a görög filozófia egyik legnagyobb alakja . Amit ebben a fejezetben fentebb olvashattak. korábbi civilizációtól . mint annak előtte. akár 20 ezer évvel. e. 9850 körül alapították. Utána minden más volt. Champollion nagy francia régész kutatásai alapján annak idején úgy vélte: az egyiptomi államot és civilizációt Kr. És ha ezeket összevetjük.első mestere Kratylos. de még a következő nemzedékek is. vagyis mától visszaszámolva 11850 évről kell . időpontokhoz. hogy a Csapás és következményei hosszú időkre afféle küszöböt. aki belemerül ebbe a kérdésbe. népeknek. és talán nem is fog.

akkor természetesen nem fogadjuk el azokat a . csak maga a Csapás lehetett. hanem csak egy régész fejtegetésein alapul. Amerika) népei mind-mind majdnem ugyanakkor kezdték az új időszámítást. Az asszír holdciklusnaptár 1805 éves szakaszokból áll. hogy Kr. Az összes többinél a két szélső érték között viszont mindössze 90 év a különbség. [76] 11 Bráhmin . akiket „atlantisziaknak" nevezünk így utólag. ha kiszámítjuk mától visszafelé. A hivatalos egyiptológia nem adott neki igazat. A legközelebbi és legtávolabbi között az összes különbség 300 év körül van. esetleg éppen ilyen nevű helyhez voltak kötve. hogy legyen! Tehát jegyezzék meg: Champollion-Egyiptom: 11 850 év. Ennek kezdőpontja a 11452-es évre esik. ezek után nem vitás. évtizedeken át többször is tévedhettek. Az esemény. és 2.beszélnünk. a 11560-as év lehetett. különösen az első években. A maják naptára 1760 éves ciklusokból áll. Vagyis az. amely egyszerre zajlott le az egész Földön. azok 1. mert számos jel mutat arra: azok. de ez csak egyetlen kiugró évszám (az egyiptomi) miatt van így. ez is a 11452-es évben „startolt".tudomásunk szerint .. A legmagasabb papi kaszt Indiában. Három kontinens (Európa. hagytak ki valamit. mert régebbi [75] korokból nincsenek leletei. Ennek kezdete a 11653-as év. Az egyiptomi napciklus 1460 éves időszakokat jelöl.. Az óperzsa vallás szerint az az év. Lehet. némi tévesztéssel. hanem ütközés egy égitesttel. Mindenesetre több mint gyanúsak ezek az egybeesések. ezek az emberek egyazon időben a Föld minden kontinensén folyamatosan mozogtak és cselekedtek. azért ezek az évszámok nem mind fedik egymást pontosan. nem csak egyetlen. Mint észrevették nyilván. ami több mint 11 ezer év skáláján elenyésző különbség. már ha igazat adunk Champollionnak. hogy ekkor semmisült meg Atlantisz is? Nem ragadunk le annál a képzetnél. Betudható ez annak. vagy a későbbiek számoltak el. az csak 5-6 ezer évet ismer el Egyiptom történetéből . Ám mint látták eddig is és látni fogják ezután is: nem csak tárgyi bizonyítékok léteznek. A logika legalább olyan erős bizonyíték kellene. Ráadásul azt az évszámot nem is egy naptár rögzíti.csupáncsak azért. Már csak azért sem. hogy feltehetően csak egyetlen Atlantisz létezett volna. Mivel ezek a helyek . A hindu bráhminok11 ciklusait visszaszámolva megint csak a 11652-es évhez jutunk. Ázsia. hogy az idő-számlálók. ami összekapcsolta ezeket a népeket és időszámításaik kezdetét. Azt hiszem. Illetve mindnyájan akkor kezdték. Az indiai Hold-naptár kiindulópontja 11652 évvel ezelőtt volt. 11500-11600 körül valami nagyon fontos dolognak kellett történnie ezen a világon.11-12 ezer évvel ezelőtt és még később is el voltak szigetelve egymástól. nem lehet valamiféle összebeszélésnek tulajdonítani az évszámok ilyen közeliségét. nem vízözön volt. amikor „elkezdődött az idő".szanszkritul brahmán. e. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 47 De ha mégis Atlantiszról beszélünk.

őt kérjük fel döntőbírónak. Ez volt mellesleg az első eset. amelyek szerint a legendás földrész nem az Atlanti-óceánon lett volna. Mi most . és senki előtt sem lehet kétséges. hegyláncolatok. a levegőben hűlt ki és szilárdult meg. aminthogy azok véleménye sem hat ránk. völgyek. szakadékok. Ezenfelül minket nem Atlantisz pontos vagy pontatlan. a nagy tengeren volt az a csodálatos „aranykorbeli" városállam és sziget. hogy mi a tudomány eszközeivel igyekszünk érvelni (bár így tennének az úgynevezett „szkeptikusok" is). és a tudomány majd később belátja mostani tévedéseit. Nincs tehát abban semmi különös. A mi számunkra . akik mindenáron Thira vulkántól szétrobbant szigetét vélik Atlantisznak. amelyet vulkánkitörések [77] és talán más katasztrófák süllyesztettek a mélybe. méghozzá láva. 1860 óta folynak tengerkutató mérések az Atlanti-óceánon. hogy valóságos hegyvidékek. akik a legendás Atlantiszt Dél-Amerikában vagy Skandináviában vagy Afrikában.feltételezéseket. azt is mondhatnánk. Az objektív igazság persze önmagáért beszél. és annak eredményeit. fennsíkok húzódnak a mélyben. Szent Pál és Tristan da Cunha szigetei egy valaha itt húzódott nagy sziget. felfedezéseit és olykor kutatóit idézzük tanúként. Ha valaki nem vette volna észre. aminthogy erre már eddig is több ezer esetben szorult rá az elmúlt időkben . Nem adunk hitelt azoknak. Így ma már elég sokat tudunk a „lenti világról". könyvünkben egészen eddig (és majd ezután is) a tudomány érdekében írjuk le véleményünket.megint csak a tudományt fogadjuk el döntőbíróként. hogy Gibraltártól nyugatra. hogy vulkáni kőzet van a mélyben. Annak fenekét idestova százötven éve folyamatosan térképezik fel. nagy nyomás alatt. Vagyis az előző részben boncolgatott dátumösszeesések átlaga. megtekinteni a mellette szóló bizonyítékokat. hogy ezen a tájon. A mások által unalomig idézett Platón-idézet is elég világosan utal arra. amely nem víz alatti kitörésnél. Azt is bebizonyították a geológusok. és figyelembe venni. kisebb földrész maradványai.az Elődök egykori létezésének bizonyítása a cél. a legtöbbször eleve csak azért esedezünk.amint az már talán kiolvasható a könyvből . hanem a felszínen. esetleg másutt vélik tudni. elhallgatott és elhallgattatott elméletek és állítások pedig alapvető igazságokká lesznek. amikor a mai „áltudományok" az akadémiák dicsfényében sütkéreznek. Eljön az idő. valószínűsíthető vagy biztos helye érdekel. hogy mindez nem történhetett régebben. Vagyis nem kétséges. a Kanári-szigetek.és nyilván lesznek még tévedései a jövőben is. a 11500 év körüli időpont nagyon is egybevág ezzel. hogy a tudomány emberei méltóztassanak leereszkedni az egyik vagy másik problémakörhöz. e szigetek körül és között volt az a föld. Ezen az úton pedig Atlantisz csak egy lépcsőfokot jelent létránkon. A huszadik században az átlagosan 3 ezer méteres mélységből különböző alkalmakkor kiemelt kőzetek és próbafúrások eredményei egyértelműen bizonyítják. hogy Atlantisz az egzakt tudományok . Az Azori-. mint 15 ezer éve.hangozzék ez bármilyen meglepően is . a ma kinevetett. valamint Madeira.

Akárhogyan is volt. hogy a Kanári-szigetek őslakói nem is oly régi kihalásuk előtt esküdtek rá. ezt a tenger alatti hegyvidéket. A legenda ezzel. amelynek tagjai sokkal. Sao Miguel fővárosát 1622-ben egy váratlan földrengés és az azt követő tengeri szökőár eltemette.amely onnan már nincs nagyon messze . az akkori kezdetleges emberiséget. ma már nyomokban sem létező vulkanikus szigettel együtt. Már akkor remegni kezdett a talaj . amely az Azori-szigetek körül a mélyben terpeszkedik. Aztán amikor percekkel később becsapódott vagy egyenesen Atlantiszba. A kisbolygó vagy az Atlanti-óceánba csapódott. Hetven évvel később Jamaicán .egy pár perces földrengés miatt megsemmisült. amely több ezer kilométerre délre is mozgásba hozta a tengert. amikor a kisbolygó még csak közel volt hozzájuk. több tízezer ember vesztette életét. Ugyanakkortájt Izlandon egy rengést észleltek.a mélybe süllyedt Port Royal városa.a jóval későbbi időkbe.a sziget . hogy hozzá viszonylag közel fekvő szigetcsoportot alkottak. éppen ezen a tájon. mi több. ismét valósággá vált. persze valamivel kisebb méretben. akik már csak földrajzi közelségük miatt is részesülhettek minden jóban.és nemcsak azok . időrendbe szedett kataklizmasorozatot: Az Azori-szigetcsoport egyik tagját. hogy valaha létezett egy nagyon fejlett társadalom. Ki tudja. Az Elődök erről időben értesültek. az idegen égitest közeledtére az összes vulkán a Földnek azon a féltekéjén működésbe lépett. „civil" használatra kiadott atlaszokban is láthatjuk az Észak-Atlanti-hátságot. most bebizonyítjuk [78] neki: bizony még kozmikus égitesttel való ütközés nélkül is megtörténhet. 1755 novemberében Lisszabon városa . mint a mostani emberek? A geológiai felfedezések fényében ez annál is valósabbnak tűnik.között elhintsék a figyelmeztetés magvait. támaszpontja N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 48 elárasztotta a világot. ami hihetetlen és „békeidőben" sosem tapasztalt erőket szabadított fel. Hasznos lesz átfutni ezt a kis. még hány.szintén nincs olyan messze az Azori-szigetektől .az atlantisziak lába alatt. és a Föld felé száguldott. . vagy annak túlsó. mert hiszen e szigetek lakói éltek a legközelebb Atlantiszhoz. kataklizmák sorozatát okozta. szétrajzottak. Akkor most tegyünk egy látszólagos kitérőt . Nem véletlen tehát. Minden valószínűség szerint a mai Azori-szigetek környékén volt az a vidék. hanem csak pár száz méteres ott a vízréteg. vagy a tőle nyugatabbra fekvő tengerrészbe. Feltevésünk szerint körülbelül 11500 évvel ezelőtt egy kisbolygó bukkant fel. Ha valaki azt hiszi. Sőt. még a népszerű. amerikai partvidékén ütközött a Földdel (ez lenne a mai Mexikói-öböl). sőt minden valószínűség szerint afféle szövetségeseik voltak. mintegy felbukkant azok láthatárán. amivel „Atlantisz". amit Atlantisznak neveztek egészen az ókortól napjainkig. De nem a több kilométeres mélységben. a pusztulás következő fokozata és a magas árhullám mindent elsöpört. Ha megnézzük a tengerfenéktérképeket. de sokkal többet tudtak a világról. Madeira és a Kanáriszigetek talán csak úgy tartoztak Atlantiszhoz. hogy az efféle katasztrófasorozat lehetetlen. hogy a már jó ideje védelmükbe vett törzsek .látókörébe került. akárcsak Trója vagy a vízözön esetében. azaz az Elődök (egyik) fészke.

akik a katasztrófa színhelyéhez már akkor is közelebb éltek . tíz. és csak jóval később az . majd mire nevet adtak neki és felrajzolták az új térképekre. és sem körülményeik. Ezek annyiban segítik a mi elgondolásunkat. gázaival harmincezer embert ölt meg. Inkább arról lehet szó. hogy szigetek és szigetcsoportok csak a geológiai korokban. hogy a nagy jégkorszak előtt léteztek. az emberiség emlékezik a későbbi vízözönre és más eseményekre is. 1963-ban Izlandon is születtek új szigetek.akkor ennek nyoma kellett. megsemmisült . annál több fantasztikusnak tetsző elem maradt fenn.vagy százmillió évekkel korábban születtek. Ne gondolja emiatt senki. hogy azért az Elődöknek is voltak gondjaik bőven. egymás között is akadtak súrlódásaik biztosan. hogy valószínűleg nem volt közük Atlantiszhoz. hogy a Bermuda-háromszög egyes szigetein. tehát már abban a nagyon régi korban is csak másod. és hogy ez így volt már jóval azelőtt is. arról e lapokon még igen meglepő dolgokat fognak olvasni). de valaha nyilván a N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 49 felszínen voltak. váratlanul ismét elsüllyedt és eltűnt a tengerben.aminek következtében a szigetország lakosságának 25 százaléka elpusztult. 1922-ben a nyugat-afrikai Accrát pusztította el egy rengés . amelyek ma mélyen a tengerben fekszenek. hogy egy aranykor volt. és azóta változatlan a világ térképe. mint láttuk a tudományosan igazolt adatokból. Rengeteg érdekes és részben tudományos víz alatti régészeti kutatások eredményeivel büszkélkedő művet olvashatunk arról. azok körében még élénken élhetnek az egykori katasztrófa emlékei. sem más ügyeik nem mentek mindig tökéletesen. mint a tőle pár ezer kilométerre található egykori atlantiszi maradványok.földtanilag ez is ugyanolyan vidék. részben elsüllyedt.illetve persze az őseik -. Az 1800-as évek elején az Azori-szigeteken nagy rengések közepette egy új sziget emelkedett ki a mélyből. a „primitíveknek" semmi közük sem volt. korábban pedig a brazil partok mentén is megesett az ilyesmi. Martinique szigetén 1902-ben kitört egy vulkán. több millió.és harmadkézből származó információk áramolhattak szét a világba. Ahogy az ember megjelent a bolygó felszínén (hogy egyáltalán mikor jelent meg. Ha pedig. Azok. az. városai közelében meg a Karib-tengeren és másutt milyen egykori nagy kultúrák nyomait találták meg. hogy errefelé akkor is élénk lehetett a vulkáni tevékenység: szigetek születése és újbóli eltűnése (vagy megmaradása) gyakori eseménynek számított. Mindez arra utal. hogy Atlantisz városállamában ideális állapotok uralkodtak. Ám a nagy filozófus soraiban ott van a lényeg. hogy maradjon az emberi emlékezetben is! Tizenegyezer év nem volt olyan régen. egy nagy sziget 11500 évvel ezelőtt szétrobbant. ezért nem is nagyon szerezhettek róla tudomást. Kikötővárosokról van szó. mind odavesztek. és rengéseivel. hogyha Platón elbeszélésében oly kevés adatszerűség. akik közelről látták. Mi persze [79] sejtjük. De ehhez a kívülállónak. Csak ugye azok. Nem csoda.

Mert sok jel arra mutat. az itt-ott felfedezhető abnormálisan [80] vastag üledékrétegeket. Atlantisz.olvadás emelte meg a világóceánok szintjét. hogy 10-12 ezer évvel ezelőtt az Atlanti-óceán északi medencéjében hatalmas vulkanikus erők működtek. bármilyen mágikusnak és misztikusnak. Ma már egyébként komoly tudósok is évtizedek óta azt vallják. hogy arrafelé erős volt a vulkáni tevékenység. lám. amelyik az Azoriszigetek körül helyezkedik el. Az is nagy hatással volt az éghajlatra. sőt már korábban városok a kellemes éghajlatú tengerpartokon. vulkánkitöréseket. hanem a mai Nyugat-Európában. mégis ily módon alapvető információk birtokába lehetett és lehet jutni). értsd: az Elődök közvetítettek az akkor .. jelzi szerte a „környéken" a földrétegekben fellelt hamu. a szigetország talán afféle fővárosuk lehetett. nincs nagyobb jelentősége. Hosszan sorolhatnánk még az ülepedésiréteg-adatokat vagy az újabb kori ismert földrengéseket. hogy az utolsó jégkorszak után első ízben körülbelül 10-12 ezer évvel ezelőtt tört be a Golf-áramlat az észak-atlanti vizekre. rejtélyesnek és izgatónak tűnik is. Mégis voltak.ismétlem -. hogy ideiglenesen vagy hosszabb ideig.. hogy az Azori-szigetektől délre fekvő tenger alatti Atlantiszhegység (igen.a nem is olyan távoli délamerikai földrészen. Ami persze nekünk is jelent valamit: ezek a városok olyan korban léteztek. hogy amikor ezek a nagy hegyek a tenger alá süllyedtek. De hagyjuk magát a földrajzi helyet. és ezek a városok akkor kerültek víz alá. mint körülbelül 12 ezer éve! Ugyanakkor az is igaz. A következő időadatokat a C-14-es izotópos időmeghatározó módszerrel készítették (tisztában vagyunk ennek széles hibahatáraival. mert a tengerfenék fölötti erős áramlatok alaposan áthelyezik a rétegeket. Ugyanakkor nemcsak ott. hogy körülbelül 10-11 ezer évvel ezelőtt valami hirtelen elvághatta a folyamatot. de bizonyos fázisai már 2-5 ezer évvel korábban elkezdődtek. amit az atlantisziak. és a helynek. Az. nemhogy (kikötő)városokat. 12-15 ezer évvel ezelőtt. korabeli szigeteken. A tudomány más forrásokból is értesült arról (ezeknek semmi közük sem volt és nem is lehetett „Atlantisz" létéhez vagy nem létéhez). amelyek nemcsak egy támadás veszélyét hordozhatták magukban. mintegy kompenzációként megemelkedtek az. majd hirtelen kihalása is arra utal. Ennek felső rétege pedig nem lehet a tenger alatt régebben.. Már csak azért sem tesszük. Mi azt állítjuk . Sokkal érdekesebb felkutatni azt. ez a tudományos neve!) körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt emelkedett ki a vízből. ami megemelte a világtengerek szintjét. 10 ezer évvel ezelőtt Skandináviában megindult a gleccserek visszahúzódása. amikor a hivatalos tudomány szerint ősemberek vándoroltak a Földön. hogy az Atlanti-óceán közepén gerincszerűen húzódó hatalmas hegyvonulatok közül a legfiatalabb éppen az. de éltek ők másutt is. hogy az Elődök csak a legutolsó korszakukban éltek Atlantiszon (is). De még egyes tengeri élőlények kelet felé történő vándorlása.. hanem bármikor egy esetleges pusztító járványét is. és senki még csak házat sem volt képes építeni. Andok . a Kárpátokban és a Kaukázusban is számos tűzhányó tört ki. Ezen éppen annak sziget volta miatt lehettek biztonságban a vándorló hordáktól. Ezenfelül a tudósok megállapították.

Kr.? Mindegy. és fokozatosan . a jóakaratú mindenhatók. 6000 körül. hogy mindösszesen pár ezren vagy pár tízezren lehettek. Ugyanakkor Angliában talán ha 7500-an voltak. hordával. Nos. 8 ezer évvel korábban Japánban mindösszesen 22 ezren lakhattak. Már csak azért sem. Mi azt állítjuk. e. merrefelé élnek. e. Tegyük fel. a két Amerikának. Az egész emberiség létszáma a kőkorszakban S. fegyelmük. Csak találgathatjuk. hogy a Csapás előtt az Elődök sokakkal összebarátkoztak. ha nemcsak Európának. sok tízezer négyzetkilométeres őserdeiről. Már ennyi embert sem lehetett szemmel tartani.. Afrikának és Ausztráliának is kell ebből „adnunk" bőven. Az ő életmódjuk. nemzetséggel tartották a kapcsolatot. u. a vándorló népek. hogy a létszám nem haladta meg a 3 5 milliót. [81] Ez bizony nem sok. hogy hányan vannak. Afrika és Amerika egybefüggő. Kr. hogy nehéz lehetett bejutni közéjük . az ő létszámuk nincs benne az előbb felsorolt mennyiségekben. 300 000-ben: 1 millió. ez biztosnak látszik. nem is szólva Ázsia. arról sem tudtak). hogyan néznek ki a tőlük külsőleg eltérő más egyedek (sőt. mint Európa. mert ebből a mennyiségből „gazdálkodva" kell benépesíteniük az egész bolygót. vagy előre meghatározott időben és helyen találkoztak a még vándorlókkal. e. hogy ilyenek léteznek. a Csapás idején nyilván jóval kevesebben voltak. e. a valódi dzsungelekről. Deevey szerint így növekedett: Kr. 10 000-ben: 5 millió 320 N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 50 ezer. 1000 körül is hihetetlenül nagy erdőségek voltak mindenfelé ezen a földrészen). Ezekhez vagy ötletszerűen látogattak el. hatalmas és sűrű erdőségek borították (tudjuk írott történelmünkből. Mivel a tudomány tagadja az Elődcivilizáció létét. Ha csakugyan körülbelül ennyi ember élt Kr. mint az ún. fogalmuk sem volt arról. Akkoriban még az olyan kontinenseket is. ahol majd megjelennek „isteni barátaik". Vajon mennyi lehetett az Elődök létszáma? Erről természetesen semmilyen adatunk sincsen. Az Elődök tehát biztosan csak pár száz kiválasztott törzzsel. 25000-ben: 3 millió 340 ezer. Itt egy pillanatra álljunk meg! Csakugyan. Stonehenge-féle kőkápolnákat emeltek. vessünk egy pillantást erre az adatsorra: Egy dán régész szerint 10 ezer évvel ezelőtt az egész Jütland-félszigeten mindössze 1215 ember élhetett. Vagyis nem sokkal a bibliai idők előtt aligha volt a KözelKelet sűrűn lakott. erre persze a leletekből és egyéb számításokból következtettek. és hogy miféle földrészek vannak szerte a bolygón. 11500-ban. hogy létszámuk nem növekedhetett exponenciálisan. vagy sziklatemplomokat faragtak ki. sokszor érdekes és hasznos módszerekkel. akkor korábban. „normális társadalmaké". Bár persze az akkor élő embereknek sehol sem volt „emberiségtudatuk". hogy Kr. Többen valószínűleg aligha. e. a tudás örökös keresése és az. Kövekből hatalmas köröket építettek. hány ember élhetett akkoriban a Földön? Pontos adatokra persze ne számoljunk. Kr. de végeztek efféle számításokat. Akik persze már napokkal korábban ott gyülekeztek a „szent helyen".. hanem Ázsiának. még ha voltak is.már lassan kialakuló emberiségnek. Tehát itt is elbújhattak a törzsek. 6000-ben: 86 millió 500 ezer fő.mind arra utal.

hogy a piramisok belsejébe elrejtették mindazt. bizonyos Szurid . Nyilván nem tárgyakról. amiben mintegy tetten érhetjük az Elődök tervszerű munkáját . ami majd bekövetkezni látszott. Valamit tenniök kellett a [82] Csapás után. nehogy így járjanak még egyszer! Az Elődök előbb globális kárfelmérést végeztek.). Ebben már csak azért is biztosak lehetünk. hogy tudtak a közelgő Csapásról. Másfelől pedig azok. Sok horda. A Csapás dátumának ismeretében aztán szétrajzottak. nyilván mindenkinek a környezetére szabott módon (síkságon élőknek nem mondták. Ő állítólag réges-régi forrásokból dolgozott. mire voltak képesek a primitív korszakukból éppen csak kiemelkedőben lévő emberek. És nem vitás. szinte kérték-követelték az ismét felbukkanó Elődöktől. aki Kr. vizsgálódott a helyszínen. hogy a tudás átadása mellett tették le a garast. A Föld ezenközben katasztrofálisan nézett ki: sok törzsnek gyorssegélyre volt szüksége. azt egy másik arab kutató. hogy számos információt átadtak. amit a bölcsek szerettek volna megőrizni. a katasztrófáknak. Hogy az Elődök léteztek. amelyek és akik valamilyen formában éppen ezt a tényt rögzítették. Kevéssé valószínű azonban. annak nemcsak az átadott tudás a bizonyítéka. Ő egy uralkodóról. a IX-X. hogy ezek segítségével N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 51 megmeneküljenek a közelgő pusztulástól. hogy menjenek fel a legmagasabb hegycsúcsokra stb. Erre nyilván bennük is megvolt az igény. E lapokon nemrégen már említettük. Az alábbiakban olyan műveket és szerzőket idézünk fel. Ezt részletesen leírták előre. minden földi bajnak. hogy az építők előre tudtak róla.az a tudás elterjesztése volt. mint voltak annak előtte. Ennek lényege az. hogy szeretnének többet tudni. Ami persze világos utalás a Csapásra. aztán dönteniük kellett. hanem valamilyen formában feljegyzett tudásról lehetett szó. akik megmenekültek. és megkapták a szükséges túlélési tanácsokat. Az első tanúnk Abu Balkhi. hogy a hatalmas kőépítményeket azért emelték az ott élők. mert hiszen tudjuk. látva a siralmas eredményt. században élt. és figyelmeztették védenceiket arra a hatalmas bajra. milyen különös dolgokat tudtak. Hogy már ne legyenek olyan határtalanul kitéve az elemeknek. és feljegyezte. hogy elég idejük maradt volna erre a pusztulástól a piramisok felépítéséig! Ennyivel előbb . Hogy valami lehetett a piramisügyben. törzs megsemmisült annak ellenére. hanem számos róluk szóló információ is. A harmadik cselekedetük. Abu Balkhi azzal folytatta a történetet. Ő is felkereste Egyiptomot. amit hallott. az a nagy hírű arab tudós.tegyük fel: évtizedekkel korábban aligha tudhattak a közeledő katasztrófáról. u. Ezekre utalnak a vízözöntörténetek szerte a bolygón. amelyek később elvesztek.„szelídítették" magukhoz az (ős)embereket. De a legfontosabb az volt. Maszudi is jelzi. és megmutatták a menekülés módjait. Erre utalnak a teremtésmítoszok és más eredetlegendák. hogy valami módon ezek az emberek elnyerjék a tudást. igen siralmas állapotban voltak. de arra is. Itt is szó esik azonban az információk átmentéséről.

istenné avatták. mint egyike az. Elődöknek. hogy amikor megérkezett a katasztrófa közeledtének híre. hogy ez nem is Egyiptomra vonatkozott? Merthogy ott több piramist emeltek. amit a művészetekben vagy bármilyen más téren addig elértek. és megparancsolta a papoknak (tudósoknak). Ami egyben azt is jelenti számunkra most. ugyanis ő tanította meg az embereket írni. Thot isten fontos személy és tekintély volt az egész egyiptomi kultúrában. és egyszerre gyarapította azok létszámát. valamint egyúttal felfrissítette az Elődök genetikai állományát is. akár a Csapás előtt építették volna.. hogy csak a legenda tartja őt királynak .királyról tesz említést. aki jó eszű gyerekként bekerült az Elődök iskoláiba. Az óegyiptomi történész. Thot összegyűjtötte saját szövegeit.. Ám menjünk tovább. hogy az Elődök egy saját nyelven beszéltek. Nem véletlenül. A rövid élete folyamán 626 művet írt világhírű komponista halálának pontos okát ma sem . kiderül a folytatásból. Később aztán ő lett a tudás istene az egyiptomi mitológiában. Erre csak az jogosult. Ezeknek mindössze pár ezer esztendőt engedélyeznek. aki két nagy piramist emeltetett. hogy a tudomány folyamatosan tiltakozik az ellen. amelyeket az azt megelőző időkben írt le saját kezűleg. Bár nehéz elképzelni. hogy ily módon mindig nyertek egy-egy új kutatót. milyen időmeghatározó módszerrel mérhető egy gránitalapzatra épített kőhegy pontos kora. vagyis az Elődcivilizáció nyelve lehetett. amennyi a Csapás idejének akár csak a felét kitöltené. Ezek nem hieroglifákkal. hanem feltehetően betűkkel írott szövegek voltak.lehet. Manethón említései azonban arra engednek következtetni. sőt lehet. Ez minden bizonnyal Atlantisz. Bécs 1791 . a „primitíveket". aki tudásukat gyarapította. mert Manethón szerint aztán a Csapás után fordították le hieroglifanyelvre. Hogy ez a Szurid aligha [83] csak király volt. a tudósok szerint a piramisokat pedig mindössze 3500-4000 évvel ezelőtt építették. Nem is szólva arról. hogy rejtsék el bennük tudományuk feljegyzéseit és mindent.. és már hosszabb ideje ott élt a helybeliek között? Megjegyezzük azt a közismert tényt. hogy ez a Thot nem volt más. Ugyanis Szurid is így tett.. vagy Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart zseniális zeneszerző . (Genetikai szempontból is érdekes Wolfgang Amadeus. hogy a piramisokat akár a vízözön.alaposan elemzett anyaga. népe és az Elődök között.Salzburg 1756. Vagyis arra 11500 évvel ezelőtt került sor. Ellenben a történetíró megjegyezte. és az egész egyiptomi civilizáció összesen sem kap annyi évet a mai tudománytól. lehet. és abba talán már nem avatták be az idegeneket. ő például összes csillagászati feljegyzését elrejtette a piramisokban. hogy Thot szövegei „szent nyelven" készültek. akkor összekötő is lehetett törzse. Manethón is leírja. Szurid élhetett éppenséggel a mezopotámiai síkságon is. Ha ráadásul nem felejtette el anyanyelvét. hogy az Elődök közé tartozott. Nos.

Az áradat után Ziuszudra és utódai megtalálták a könyveket . milyen régen történtek azok az események. a régebbi Csapás is nagy vízzel járt. Megparancsolta. hogy a tűz és víz katasztrófája jön el N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 52 hamarosan. A babiloni Ziuszudra királyt említi. hogy az emberek tudatában több ezer évvel később összemosódott a két Csapás. azok nagyon sokat tudtak. Vagyis újjáépítettek mindent. és hogy annak előtte is éltek emberek. hogy a katasztrófa előtt az emberek igyekeztek mindent megmenteni. . vagyis a vízözönre emlékeztek. mi több. hogy az elemzett anyag tanúsága szerint „a három ember nem állt rokonságban egymással". amelyekbe belevésték a tudás esszenciáját. megjegyzése. hogy az ókorban. és a régi . A mezopotámiai síkságon nehéz lett volna magas hegyek közé menekülni a tudással együtt. vagy azt kőpiramisokba rejteni . Ezeket ő egyszerűen „bölcseknek" nevezi. Mindenesetre elgondolkoztató. A bűnügyi technikában alkalmazott módszerrel bécsi professzorok újraalkották a koponya által valaha hordott arcot. Egybevág a fennmaradt. és amely szerinte az ő idejében még állt. valóban megtörtént eseményt. hogy volt vízözön. még élénken élt a hit. a kelta papok. nem hatolhatott be a föld alá. A vízözön kapcsán már említett Berószosz a Kr. ami ezekből következett. nehogy a katasztrófa megsemmisítse azokat.elvégzett anyai ágra vonatkozó DNS-vizsgálat megállapította. akihez idejében megérkezett a vészteljes információ. majd azt ássák el Szipparban.gondolom. amely hitelességéhez [84] nem fér kétség. Az indiai szent könyvek is emlegetik. templomokat építettek és ismét megalapították Babilont".A szerk. A salzburgi Mozarteumban 1902 óta őrzik a Mozartnak tulajdonított állkapocs nélküli koponyát.ismerjük. és mint Berószosz írja: „sok új könyvet írtak.mint egy teljesen normális. megbízható ábrázolásokkal. helyzetét és mindent. Azonban a 2004 végén Innsbruckban . amelyeket az özönvíz előtt írtak. és idejében szóltak. különösen annak is az elején. hogy éltek itt emberek. amely a történész tollához méltó -. lefolyásának és befejezésének történetét. az ókori zsidók történésze is említést tesz arról. Ő nem piramisokról tud. Sztrabón12 szintén említ olyan réges-régi szövegeket.) Josephus Flavius. Mi több. hogy [85] papjai írják le minden dolgok kezdetének. Már csak az utóbbira. Nem csodálkozhatunk azon. hogy némelyiket az özönvíz elől mentették meg. Mindenkit óvtak ettől. hogy a tudást el kell rejteni. akik nagyon jól ismerték a csillagok mozgását. ékírásos táblákat -. előtti 3. és átmentettek. hol és azt sem. hanem kőoszlopokról. amelyekben az özönvíz előtti tudás lapult. mert miután az árhullám átrohant a síkságon. a Nap városában. Ugyanakkor azt sem feledhetjük. már sokkal később. holott az a másik. akik előre tudták. Ez csakugyan jó módozatnak bizonyult. szinte „korunkban" is történtek említések valamilyen titkos (év)könyvekről. században leírta . az utóbb történtre. és mindent elmosott.de erre Ziuszudra zseniális módszert talált ki.a zeneszerző valamint az anyai ágból a nagymama és a 16 éves korában elhunyt unokahúga csontvázából vett minták alapján . a druidák13 idejében. Nem írja.

Míg ezzel szemben az ő egyiptomi őseik már akkor is a világon voltak. amit sűrű sötétség borított. e. Ma. Három osztályra tagozódtak: papokra. Most azonban maradjunk még az elméleti tudásnál.Kr.csak a vízáradatról tudtak. hogy megértsük. Ha körülnéztek. hogy később aztán közülük [86] többeket egyenesen isteneik közé soroltak. . 63-Kr. szinte mit sem sejtő népből származik. bárdokra (énekesek) és jósokra. tanulmányozták a világűrt („amit sűrű sötét borított"). a magasabb hegyvidékekbe már nemigen jutott el. amelyek szintén ugyanezt célozzák. 12 Strabon vagy Strabo . hogyan nézett ki a Csapás. u. Anélkül. 19. amely elsősorban a tengerparti és folyók menti városokat sújtotta. hisz egy nagyon is fiatal. hogy az indiánok fantáziáltak (a tudomány máig azt hiszi. akik szánakozva néztek rá. a már említett Popol Vuh adja talán a legjobb leírást az Elődökről.szinte teljesen nyilvánvaló. amikor a görögökről még senki sem hallott. hogy egy lépést kellett volna tenniük. látták az egész világot. hogy ezt évezredekkel később csak úgy kitalálták az indiánok . N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 53 hogy azok a primitív népek olyannyira felnéztek rájuk. de még száz évvel ezelőtt is azt hihettük.. rögtön megláttak mindent az égbolttól a föld mélyéig. hogy az indiánok ősei egy ilyen magasan fejlett földi civilizáció egyedeivel találkoztak és éltek is együtt olykor.).akkor. Legismertebb műve a 17 kötetes Geographika. Ők is elmesélték.tudást az időközben gyarapodó újjal ötvözve haladtak tovább. amelyből itt is . arról a helyről. Nehéz lenne elhinni. Ott ugyanis ezt olvassuk az „első emberekről": „Mindent elértek a tudományban. hogy az Elődök rendelkeztek távolba látó készülékekkel. vannak csillagászati műszerek . Az indiánok könyve." Nem kell alaposan elemezni ezt a szöveget.hisz az Atlanti-óceán elég messze volt . Zárt rendjükben a rang nem öröklődött apáról fiúra. gondolkoztak és cselekedtek. amikor még nem találkoztak egyetlen fehér emberrel. és nem csoda. Ugyanezt mondták Szolón görög történetírónak az egyiptomi papok. ugyanezt bizonyítják. Nagy volt az ő bölcsességük. Ma már ezzel nincs gondunk. amikor már van televízió. mint például az egyiptomiak Thotot. 13 Az ókori Britannia és Gallia kelta papjai és jósai. Nem kétséges. sebesen mozgó közeledési eszközökkel. Még azokat a dolgokat is látták. fizikai formában megmaradt tárgyakról írunk majd. ami a világon létezik. A következő nagy fejezetben a megfogható. Mindenesetre sokfelé sikerült átmenteni ezt a tudást. görög földrajzíró. vannak mindenhová gyorsan eljutó repülőgépek és más közlekedési eszközök.. ahol álltak. egyetlen a magukénál magasabb civilizációval sem.

Nos. hogy itt is a tudás átadásáról lehetett szó. ezek a közép-amerikai indiánok. A maják ellenben nagyon is ki tudták számítani. és többé nem használják. akik nem ismerték a vasat. más része megmaradt. csak a tudás elveszett? A történelemben. amit mi roppant precíziós módszerekkel megállapítottunk. A suméroknak sem voltak távcsöveik. Ebben annyi a „poén".242129-re tették. hogy szolgálja a vallásos ügyeket vagy a naptár révén az időszámítást. számos példát lehetne sorolni az úgynevezett „második vadságra".? Ismeretes. ostoba ősember volt csupán. Ennyi időnek kell eltelnie. akik már több mint 25 ezer éve figyelték az eget. De ismerünk más hasonló ábrákat is. Ennyire ügyetlenek lettek volna? Vagy tudták ezt is. Ott voltak például a maják. Neki sem volt távcsöve. amely olyan csillagállást közvetít a mába. amit Egyiptomból csak több tízezer évvel korábban lehetett látni. Ami nem kevesebbet jelent. 6 óra és 11 perc volt.. Ez arra utal. mi több. legalábbis úgy tudjuk. hogy ezek az információk részei lehettek a Csapás során átmentett anyagoknak! Hiszen nem keletkezhettek 11500 után. ezt vajon hogyan számolták ki. és . Ezek egy része elfelejtődött.. a maják 365. hogy azokat nagyon régen szerezték azok. csak annál (jóval) korábban. Egyegy ciklus hossza ily módon 25 290 évet tesz ki. hogy az Elődöktől ered. Egy harmadik része pedig úgy beépült a maják életébe (növénytermesztési szaktanácsok például). amelyeket egyszázadnyi pontossággal közölt? Az ókorból fennmaradt csillagászati adatok és ábrázolások egyike-másika arra enged következtetni.242500-ra. ha (a mai [87] tudomány szerint) az akkor élő összes ember buta. mert nem volt rá szükség mindennap. hogy manapság mindez csupán 3 másod-perccel tér el attól. Műszerek nélkül? Erős a gyanúnk. az ógörög csillagász. Az Elődök ezt is és ezer más csillagászati és egyéb tudásanyagot közöltek velük. sem egyéb mérőműszere. sem a fazekaskorongot. mint hogy amíg nem jöttek létre a huszadik századi modern műszerek. Aztán ott vannak a sumérok. nem is deríthető ki. Akkor vajon ki mondta meg nekik ezt az értéket? Aztán ott volt Hipparkhosz. a kereket sem fedezték fel. Említettük a denderai ábrázolást. hogy azokat ma már senki sem veszi figyelembe. akár a legújabb időkben is. a sumér szövegekben nemegyszer szó van erről a számról. Vajon kitől tudta meg a Hold keringési pályaadatait. Vagyis az év hosszát. míg a legújabb tudományos mérések szerint ma a 365. hogy a tavaszi napéjegyenlőség időszakában a Nap tizenkét jegy között vándorol. amikor is egyes népek a régen birtokolt tudást elfelejtik. Kik szerezték meg ezeket az információkat? Kik őrizték meg őket. Ezt a közönséges naptárak 365. az összes számítás közül a maják álltak a legközelebb a valós értékhez! Most mondja meg valaki.242198-at fogadjuk el pontos számnak. Honnan ismerhették ezt az adatot a sok ezer évvel ezelőtt élt és bizony nem éppen akadémikus eszű bennszülöttek? Kizárólag olyanoktól tudhattak róla. ezeken nemegyszer 15 ezer éves vagy régebbi állásokat figyelhetünk meg. értelemszerűen bolygónk is körbevándoroljon az égen. akik szerint egy év hossza 365 nap.Nézzük ismét az átmentett tudást. akik végül is megörökítették ezeket. mennyi idő alatt kerüli meg a Föld a Napot. hogy a Nap és vele az egész Naprendszer.

. Ebből következik. Azt is tudták. más néven Kolumbusz is. lássuk.) Az óegyiptomiak . halad a világűrben. hogy a többieken is létezhet élet .. De lám. nemcsak ők. és a világűrben repül. hanem az is mozog. hanem már az őskorból is fennmaradt olyan sziklarajz. Ne feledjük azt sem.a válasz nyilvánvaló (nem a sumérok. Ezt vajon maguktól találták ki.gyűjtötték ezt a fajta tudást is! Hogy ezek kik voltak . hogy egyes nagyon bölcs régi emberek gondolati úton jutottak el egynéhány információhoz. hogy a Föld mozgását ugyanazok a törvények irányítják. De itt nem állt meg a tudomány. amelyen egy ember áll egy N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 54 gömbön. Mi több. amelyek a többi égitestét odafönt. midőn nyugatra indulva kelet felől akarta megközelíteni Kínát. Ő tehát minden állítólagos bizonytalansága ellenére nagyon is biztosra ment volna. ez a pálya . miket olvashatunk az efféle művekben? Például mondjuk azt is. amin élünk. hogy a Föld gömb alakú. ezzel máris többet tudtak. azt élve elégették. a másikban a Holdat tartja! Az ősemberek tehát honnan tudhatták. ? Szóba kerültek itt régi könyvek. Már az inkák elődei is emlegették állítólag. ahogy a szanszkrit nyelvű Visnu-purána könyvben olvashatjuk: a Föld csak egyike a mérhetetlen világmindenség ezermillió lakott bolygójának.). Tibetben évezredekkel ezelőtt leírták.. az egyiptomi papok által hátrahagyott szövegek (ezek kétségtelenül az ő tudásukat őrizték és őrzik) nyomán az is világos ma számunkra: tudták. akkor a másik felén éjszaka van. Zohár könyvében már egészen tudományosnak tetsző leírást találunk a Földről. és ott emberekhez hasonló lények élnek. „Égben úszó gömbnek" nevezték. hogy a középkorban a katolikus egyház által uralt (európai) világban nemcsak Galileit idézték a vádlottak padjára. és csak egy a sok más bolygó közül.mint Giordano Bruno14 -. aki szintén valami ilyesmiről beszélt. hogy az ókori egyiptomiak jól tudták. hogy ez egy gömb. vallásalapítók és azok különleges tudása.. (Ahogyan ő hitte. Ahol is közlik. egyik kezében a Napot. De azok semmiképpen sem lehettek számszerűek. mint amennyit a későbbi pár ezer éven keresztül az európai tudós elmék tudhattak. így amikor az egyik felén nappal. oktatásának.? Mert vannak adatok arra nézve: Kolumbusz birtokában volt néhány régi térkép és ősi könyv. felvilágosító magyarázatának nyomán születhetett az a rajz. hogy az univerzumban oly sok világ létezik.. amely a Föld valós voltát írta le és ábrázolta. hogy más bolygókon is van élet. Azt még fel tudjuk fogni. vagy csak mondta. Lehet. amikor azt állította. ráadásul pontosak. hogy a Föld kör alakú pályán kering a Nap körül! (Igaz.az úgynevezett „Leideni demotikus papirusz" 15 tanúbizonysága szerint állították. hogy az. hogy a Föld gömb alakú.. adatszerűek. Aki ráadásul még azt is merte állítani. De szorult helyzetbe került és szintén egy bíróság elé citáltatott bizonyos [88] Cristoforo Colombo. Nos. hogy a Föld a tengelye körül forog. vagy. A Kabalában is megvan ennek a nyoma. amennyit még maga Buddha sem tudna összeszámolni. voltaképpen gömb alakú? Sejtésünk szerint az Elődök valamelyik „előadásának". hogy a Nap sem mozdulatlan.

Nos. amely nem ismert legyőzhetetlen távolságokat ezen a bolygón. ugyanakkor világszerte elterjedtek. valamint a vallásra veszélyesnek ítélte. egymással semmilyen kommunikációt nem folytató földrészek lakói között egyformán ismertek voltak -. 15 Demotikus írás . szentségsértőnek. Ez a káldeusoknál 16 bukkant fel először. hőmérsékleten és sűrűségben ismét felrobban . aki csak a leghalványabb jelét mutatta annak. A már említett Szicíliai Diodórosz járt náluk. Tanulmányait Nápolyban a dominikánusok rendjében végezte. velünk együtt. megszerezhetőek az itt élő primitív emberek számára. és szinte mindenkivel válogatás nélkül „szóba állt".„a világ anyaga örök. de így is szép eredmény Talán az ősök nem akarták az ókori emberek.inkább elliptikus. nagy írói tehetséggel megalkotott világképe megalapozza Kopernikusz rendszerének filozófiai alapjait. az akkori eszközökkel nem voltak elérhetőek. összekötések felhasználásával jött létre. könyvekre.ki tudja. és máig fennmaradt munkájában leírta: az ottani papok meg vannak győződve arról. 2. mert maga a Kabala hivatkozik valamiféle régi iratokra. csak pap elődeik régi írásaiból tájékozódhattak. hogy az őskor kezdetén ezek az információk 1. az anyaga nem vész el.olasz filozófus. ha mindezt figyelembe vesszük . mint gondolnánk.idézem . talán nem ostobaság részünkről azt feltételezni. VII. éppen úgy soha nem is semmisül meg". század idején alakult ki. Ez azért is valószínűbb. Olyan forrásból. papok fejét a kör és az ellipszis közti különbséggel terhelni? De az is lehet.1548-1600 . hogy akik a Kabalát szerezték. már hányadszor. hogy . Számukra is egyértelmű volt. és ahogyan az semmikor nem keletkezett. 14 Jordanus Brunus . Hatalmas fantáziával.és főleg azt. A hieratikus írásból rövidítések és ligatúrák.) De tudtak erről az amerikai aztékok is. Ez ma egy alaptétel. ha ez a világ ismét összehúzódik. Csak folyamatos átalakulásokon megy keresztül. hogy mindezen információk közös forrásból eredeztethetőek...? De tény. hogy érdekli ez a tudás. legjobb tudomásunk szerint mostani kozmoszunk egy ősrobbanásból keletkezett anyaga akkor sem veszik el. e.[89] Az anyagmegmaradás törvénye sem olyan friss. megint egyetlen anyaggömbbé formálódik.Kr. 16 . ahonnan anyaga egy részét merítette. hogy az égitestek „kerek labdák". Az etióp uralom . ahonnan aztán igen nagy nyomáson.az ókori egyiptomiak népies írása. Munkásságát az egyház istentelennek.

így mindezt egy olyan embercsoporttól kapták. A huszadik században neves tudósok olykor életüket kockáztatva próbálták bebizonyítani. hogy az amerikai kontinensre mindkét irányból eljuthattak az ókori emberek sokszor egészen primitív tengeri járműveken is. esetleg még hosszabb idejű fejlődése folytán szerezték meg a később (csak részben) átadott tudást. az Eufrátesz melletti Hit községtől kezdődik. hiába állítja a tudomány. de értelmetlen volt mindaz. mint ők. Egykori szovjet Kelet-kutatók váltig állították. hogy világméretű kapcsolatrendszer létezett. 1500 körül keletkezett) tibeti . hogy ezek az emberek egyben sokoldalú tudósok is voltak. és nem tekinthetőek pusztán az azonos körülmények eredményének. hogy Humboldt az Elődök létezésére célzott volna. vagyis Carl Gustav Jung ötlete arról. valamiféle bizonyosan lehetett. ezért égbe nyúló tornyot építeni akaró dölyfös emberek történetét számos amerikai (!) népnél is megtaláljuk. az időszámítás módszerei. ha tudjuk. Tisztelet ezen személyeknek és [90] kitartásuknak. amit tettek (pl. mert az azonosságok forrása aligha lehetett néhány elcsigázott. Világos. Ezek a maguk több ezer vagy több tízezer éves. valóságos ítélet. de mivel ezen keresztül olyan információk áramlottak szerte a világban. amely már sokkal régebben létezett. itt nem alkalmazható. amelyek között a civilizáció kezdetén minden nép élt". Mi azt állítjuk. és ezt (nyelvismeret híján) azonnal meg is tanították azoknak a vad parti népeknek. legfeljebb az isteni bosszú nem mindig a nyelvek összezavarásában mutatkozik meg. e. hiszen ugyanazokat a legendákat mesélik az óceán egyik. E tartományról kapta nevét később az egész birodalom. vagy netán abban hitt volna. partra vetett hajótörött vagy olyan tengerész. A jungi magyarázat. aki tudatosan vágott neki a nagy óceánnak. hogy vannak olyan történetek. de kemény szavak. hogy nem volt közlekedés a földrészek között. Hamarabb pusztították el őket mint félelmetes idegeneket vagy táplálékot. hogy a Bábel tornyáról szóló „sztori" sem csak a mezopotámiai síkságon és onnan a zsidó-keresztény hagyományokban terjedt el. mi változott volna? Aligha hihető. hogy ősi (Kr. mint a másik partján. legendájára. a kozmogónia rendszerei és Amerika sok mítosza. hogy .Khaldea Mezopotámia déli része. Az Istennel is szembeszegülő. Netalán ha ez meg is esett volna egyszerkétszer. Thor Heyerdahl 17 ). egyaránt ősi kapcsolatokra utalnak. Jó. Mert Amerikában kutatva neki is feltűnt. akik egyformán jól emlékeztek a saját világrészük összes meséjére. és semmitől sem rettegve partot is ért. ahol az alaptörténet ugyanez. eredetmítoszára. amelyek az egész emberiség kollektív emlékezetében bujkálnak. Alexander Humboldt vélekedése. amelyeket a primitív népek és tudósaik maguk semmiképpen sem szerezhettek meg . remélhetőleg a „szkeptikusok" számára is) a nagy német kutató. Ami persze nem jelenti azt. amelyek meglepően sok analógiát mutatnak a Kelet-Ázsiában létező feltevésekkel. Ő úgy sejtette. Sokkal inkább osztható (és elgondolkoztató. valamint ismerték az összes tudományos eredményt a földművelés titkaitól a csillagászatig. akikkel a véletlen összehozta őket a másik világban. Ékírásos neve Kaldu.idézem „az emlékek.

Mégis az látszott az egyetlen módszernek.bár ennek a könyvünk számára nincs jelentősége. Azt a fajta tudást szintén.szövegek között. hogy éppenséggel az Elődök korától származik az a tudás. hanem valóban ellenkező dolgokat művelni![91] Mert azt is állítjuk . hogy ezekhez akárki hozzájusson. a fizika törvényeivel nemcsak látszólag. hanem megbízható is. hogy a dolog kissé hasonlított ahhoz. amit már maguk gyűjtöttek össze az Elődök útmutatásai alapján (pl. olyan ismeretek birtoklása.akkor szó sincsen trükkökről! Mi a valós esetet. a saját erőből végzett csillagászati megfigyelések anyagait vagy az expedíciókra küldött tengerészeik felfedezéseit). csak mint érdekességet 17 Híres norvég tengeri biológus (1914—2002). Nem kétséges. a huszonegyedik században a nézők szeme láttára ide-oda repked a színpad fölött. hogy ez valódi tudás és képesség. vagy egyszerre két helyen véljük őt látni . De ha már le van írva minden. lebegni és másokat lebegtetni. amit régen eltitkoltak a plebs. Amerikáról szóló részleteket olvastak. Az ilyesmi könnyelműség lett volna. Könyvek és térképek Mivel mindent titokban akartak tartani. nem beszéltek róla. A dolog nehéz. helyzetet látjuk. Előbb sokáig kellett szolgálnia a „bűvészinasnak" a mestert. veszélyes.és ma sincsen ez másképpen. mint arról az emberiségnek már sokszor volt alkalma meggyőződnie. a nagyközönség elől . hogy az illető tanítvány nemcsak kellő kézügyességgel rendelkezik. azt át kellett örökíteniük a következő nemzedékekre. Mi nagy merészen azt állítjuk. a mágus valóban röpköd. a legjobb persze írásban. az írás megmarad". és más. Amit az Elődöktől kaptak. Az is természetesnek tűnik. hogy az Elődöktől kapott tudást nem csak szavakkal adták tovább egymásnak. Nyilvánvaló. A könyvek különben is nagyon veszélyes fegyverek. tényt. hogy a tudást igyekeztek titkosítani. hiszen nem csak a rómaiak vélték úgy. Mi meg azt állítjuk... míg az végül eldönthette. ha ezeket valamilyen módon megörökítik. például lokális antigravitációs hatásokat tud előidézni. és nem láthatatlan drótokon húzzák ide-oda. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 56 említjük meg -. hogy biztosan valami trükk van a dologban. amelynek révén egyegy bűvész (korántsem mindegyik) le tudja győzni az egyetemesnek hitt fizikai törvényeket. Csak ugye mindenki kényelmesebbnek és „tudományosabbnak" véli azt hinni. ahogyan az utóbbi évszázadokban (évezredekben) a bűvészszakma fogásai tovább éltek. bizonytalan volt. hogy „a szó elrepül. Csak utána tanították-tanítják meg a következő nemzedék képviselőjét legyőzni a gravitációt. amit persze a mágusok nem árulnak el. hogy amikor egy modern bűvész ma. Mindig csak egy nagyon szűk kör volt a beavatottak csoportja. nem elég . ahová kívülről csak úgy ad hoc alapon senki be nem kerülhetett. aki soha senkinek nem fogja elárulni a titkokat. Ám ugyanakkor komoly döntési helyzet elé kerültek a sok ezer évvel ezelőtti tudás birtokosai. a Kon-Tiki expedíció (1947) szervezője – is. Nem engedhették meg már az Elődök eltűnése után.

függ tőle . méltónak az ősi hagyatékra. Más szerzőkkel ellentétben mi nem ítéljük el az úgynevezett titkos társaságokat. Ma persze bárki beiratkozhat az orvosi egyetemre. az ősi örökséget őrző különféle társaságok. hogy a hatalmat adó tudást megőrzik. Különösen nem az ókorban és a középkor első felében-kétharmadában. akik ezeket vagy ártalmatlan bolondoknak hiszik. hogy olyasmit őrizgettek századokon keresztül. amit az igazi titkok őrzőinek szűk köre azért készíttetett. Vagy eleve hamis tudásanyag volt. ami már régen értékét vesztette. Az sem ritka. operáció). Mi úgy véljük. és a legtöbb helyen máig léteznek.az egész világon elterjedt társadalmi intézmény. akik hisznek a titkos társaságokban. . Bizony ennek halvány nyomai még a mai egyetemeken is fellelhetőek. és velük foglalkoznak ma is . lovagrendek. de valaha ez nem így volt. hogy egy kalap alá veszik mindazokat. ennek az egész egykori „láznak" kellett. Azonfelül a titkos társaságok létezésének világot átfogó jellege is „gyanús". a tudás klánjai. és ahol a titkos tudás ma is terjed mint bárhol másutt a világban. Vagyis több beavatott személy. nyelvterületen. Több könyv kell és több őrzőhely. Sokan akadnak.olykor mindhárom koron át -. törzsi szövetségben éppen úgy megvan a maguk titkos társaságuk. amelyek története végighúzódik az ókor. Hiszen ha valaki képes másokat gyógyítani. Mi úgy véljük. hogy ezzel tévútra vezesse azokat. és amelyeket mások nem [92] vesznek komolyan. Érdekes módon ezek az egész földkerekségen feltűntek. csoportosulások. amely a céljaival egyetértő egyéneket kisebb csoportokban. Ősi törekvés az. amikor az ilyesmivel sokan az életükkel fizethettek. ezek az „összeesküvés-elméletek" hívei. Mert az afrikai varázslóknak egy-egy tartományban. Innen erednek a titkos társaságok. és az éppen az Elődök által átadott tudás megőrzésének vágya volt.ilyen egy orvos. ismeri az ehhez szükséges szerek összetételét.egyetlen könyvben őrizni azt egyetlen helyen. Volt. és nehezen hihető. a középkor és az újkor jelentős időszakain . a rózsakeresztes lovagok19 és vagy száz másik társaság ok nélkül jött volna létre olyan időkben. egy gyógyszerész vagy törvényszéki szakértő. akkor a társadalom tiszteli. vagy rosszindulatú alakoknak. és nem is mindig saját hibájukból. ahol az információikat kicserélik. és nemcsak 18 Szabadkőművesség . hogy legyen racionális oka.mondván. úgynevezett páholyokban egyesíti. akiket nem ítéltek eléggé titoktartónak. akik igazi alantas céljaikat álcázva csak látszólag foglalkoznak efféle régi dolgokkal. hogy a szabadkőművesek18 . Olykor persze vakvágányra tévedtek. hogy igenis sok ilyen társaság őrizgette a tudás egy részét. a szükséges tennivalók összességét és sorrendjét (pl.

fogalomnak. Nem is került máig elő. szenet és salétromot összekeverünk. és vagy hatszáz évig így is maradt. megint csak kevesek értenek. nem tiszteli. Azt a tényt. Az ókor másik „csodafegyvere". hogy ha ként.. másfelől azokban valamilyen titkosító rendszereket kellett használniuk. hogy az ahhoz nem értők kezében ez a tudás sok baj forrása lehetne. ábrának. ameddig csak lehet. titkos fogalmazásnak és jelnek. Mi úgy tudjuk. ezért csak az Elődöktől kerülhetett át az a tudás a korabeli emberekhez. se száma annak a sok jelképnek. Akkor Egyiptomban jött rá valaki . semmit sem ér majd. és ekkor a receptet megint titkosították. hogy azt Kínában találták fel sok ezer évvel korábban. hogy az Elődök titkát jól őrizték a középkorban is. Majd ismét csönd lett legalább hatszáz évig. De egyfelől el kellett rejteniük a könyveket. ugyanezek az erők mindent megtettek azért. hogy ez gyilkos harci eszköz lehet. Aztán valakiknek sikerült megkaparintaniuk a tudást. 1257-ben az Ibériai-félszigeten harcoló arabok az egyik spanyol várost ostromolva bevetették a „csodafegyvert". hogy a szellemet visszagyömöszöljék a palackba. milyen pusztító anyag jön létre pár száz éven át senki sem tudta. Csak 1330 körül jött Berthold Schwartz. hogy kire is bízzák annak további őrzését. már a Krisztus utáni korban. . akkor az szétterjed és inflálódik. ha ugyan nem látott valami kivonatot. Előbb Indiába került át. De arra nagyon kellett vigyázni két okból is: mert ha azokra a köznapi nép ráteszi kezét. és XVIII. szónak.?) Ha pedig a titkos tudás néha mégis kiszivárgott. a görögtűz vagy hidegtűz receptje viszont elveszett.teozófia azaz isteni bölcsesség társaságok tagjai. Mert azt sem zárhatjuk ki.vagy szerezte meg a titkos receptet? -.19 A XVII. De az Elődök nyilván elég világosan megmondták a titkok őrzőinek. hanem azért. században bizonyos titkos teozofisztikus . Utána egy kis ideig ismét csönd volt. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 57 azért. Bár szerintünk ehhez valamit hallania kellett előzőleg. és birtokosait senki sem féli. Attól kezdve a receptet kézről kézre adták szerte a földrészen. Se szeri. Tehát a régi könyvekben megvolt a tudás. amelyeket a nagyszebeni levéltár XVI. így azok elvesztik hatalmukat. a szerzetes. Ilyen volt a lőpor története. helyesebben szólva: azt jól megőrizték.. leírást talán egy rossz kézbe került régi titkos műből. hogy abban a korban még nem igazán lehetett rá szükség. A szükség tehát rászorította a tudás birtokosait. Aztán mégis elkezdett vándorolni a titok. Ennek mára külön tudománya lett. a szerzetes pedig magától fejtette meg azt. hogy leírják azokat. sikerrel. amit [93] ezek a szerzők használtak. A „szkeptikusok" figyelmébe ajánlom azokat az ábrákat. és az akkori Egyiptomban végeztek is robbantásokat. Kínában egyesek használták is. mert akkor még nem voltak egyetemek. Persze nyilvánvaló. alá a kémia megszállottjaként jött rá ismét a titokra. tartsák titokban. amihez. és többé már nem volt titoknak tekinthető. Másfelől fenyegetett az a veszély. (Vajon csak véletlenül. mert alaposan megválogatták a tudás addigi birtokosai.

olykor egész könyvek kiszivárogtak. Nem kétséges. és voltak oly óvatlanok. Tudjuk.nem is szólva azokról. Ott bizony nem egyebet láthat az érdeklődő. a tintát. hogy a betűkkel jelölt tartályokba milyen üzemanyagot kell tölteni ahhoz. kérge vagy bármi más volt.vagy ha az kőtáblákon volt. amelyek őrizték a tudást . Nyilvánvaló. Az ókori szerzők nem is egyszer említenek régi könyveket. Nos. Az ókortól a huszadik századi barbárokig. de ezekre majd könyvünk második részében térünk ki. hogy ez nem a XVI..századi kódexében találtak. romlott a papirusz vagy más alapanyag . akkor esetleg törtek a táblák. mielőtt az egész várost elpusztították. hogy Alexandriában. láthatatlanná váltak az ábrák. tudatlan emberek vagy uralkodók eltulajdonították azokat. elporlasztotta a festéket. papi rendek. amelyekkel az idő múlása végzett (az évezredek során az idő megette a papírt. A könyvtárakat. vagy szándékosan. amelyben ezt valaki is felhasználhatta. Voltak aztán ezek kódolt rejtekei. titkos társaságok. milyen pótolhatatlan veszteséget okozott az alexandriai könyvtár leégése. amikor a könyv (az információhordozó eszköz) papirusztekercs vagy viasztábla vagy pálmafa lapja. a könyvek. hogy ezen könyvek közül sok meg is semmisült.és háromfokozatú rakétákat! Tökéletesen olyanok ezek a műszaki és röntgenrajzok. mintha ma készültek volna. amikor a könyv mint olyan még nem is létezett mai formájában. A hódító spanyolok elégették az amerikai indián népek kéziratait. de jóval korábban a magukat műveltnek nevező rómaiak is felgyújtották a karthágói könyvtárat. palotáikba). Karthágóban vagy Peruban és másutt a legális. hogy ezt bevallották. század tudása volt. Akkor félmillió kézirat (!) veszett oda. De más könyvtárak is jártak így . amelyek magukban foglalták a tudást. mint két.[94] A könyvek köré intézmények épültek: templomok.vagyis a belőlük eredő hatalmat. Messze nem ez az egyetlen ilyen találmány és tárgy. Kínában egyszer elégették Konfucius 20 összes művét . Akár tudatosan. nem is lehetett az. volt tehát a tudás. A német nyelvű szöveg el is magyarázza. még a N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 58 legtitkosabbakat is folyton fenyegette a tűzvész lehetősége. messze megelőzte a kort. hogy egyes adatok. az eredmény egyre megy. Vajon több mint négyszáz évvel ezelőtt ki tudhatott ilyesmit? Nem kétséges. Még később lazulni kezdett ez a rendszer: már az ókorban is megesett.azokkal együtt. amit az Elődöktől kaptak az ókori vagy még az azt megelőző időkben az emberek.. Vagy véletlenül. beépítették házaikba. akár tudatlanul tették ezt. amelyeket az ideológiai ellenségek gyújtottak fel! Mert bizony minden korban akadtak könyvégetők. Volt. és ezek itt-ott felbukkantak. hogy a szerkezet működőképes legyen. hozzáférhető könyvek között . a náci és kommunista könyvégetőkig minden kornak megvoltak a maga titokirtói. könyveit. már akkor is. akik azokat már elolvasták.

arról természetesen másoknak nem beszélhetett. és az volt a jelszavuk: ahol ők titokban tartózkodnak. Minden korban voltak ilyen könyvégetések. aki ily módon a portugáloknál szerzett tudását kénytelen volt felajánlani a spanyoloknak. Arisztotelészt. Ez. Régen felhagyott volna vele. a hataloméhes civilek közé! Az ókor emberei számára teljesen természetes volt az is. hiszen ezek révén csakugyan olyasmire voltak képesek alkalmazóik. barlangokba vonulni. ha nem olyan biztos a dolgában. Nekik pedig volt egy titkos könyvtáruk és még titkosabb térképtáruk] Ebbe pedig egy idő után Kolumbusz is belépési jogot szerzett. a profánok. A fiatal király alaposan lehordta az ősz mestert. Nem „blindre" ment. amikor kiderült. olykor ki is szivárgott. de már az ő halála után . a „matematikai bizottság" intézte Henrik halála után az expedíciók ügyeit. hogy elengedte. Ne maradjon írásos nyoma. ami varázslatnak. Kínában a könyvek őrzői igyekeztek jól zárt épületekbe. Azt az önbizalmat pedig az Elődök egykor kódolt tudása adta.egy különös intézmény. (Nem csoda. amely olyan fanatikussá és egyben roppant magabiztossá tette őt évtizedes harcában. a beavatatlanok előtt szorgosan rejtegetett „titkos könyvek" is. hogy ha elindul nyugatra. hogy azt rejtegetni kell. valósággal „elhajtotta" ezt az embert. mint már említettük. hogy ezt a lehetőséget kiharcolja magának. hogy még Nagy Sándor is rendreutasította tiszteletre méltó tanítóját.. lásd például Kolumbusz titkos Amerika-irodalmát. természetfölötti dolognak hatott a beavatatlanok számára) esetében szinte törvényes előírás volt: csak szóban magyarázható.a neves „menedzser". amíg megkapta a kért eszközöket és anyagokat az expedícióhoz.. Tengerész Henrik21 kezdeményezésére. Ismeretes. Csak a beavatottak körén belüli „még beavatottabbak" forgathatták kezükben az ősi iratokat és könyveket.rejtőztek a soha senkinek ki nem adott. a többiek kénytelenek voltak megelégedni a verbális magyarázatokkal. és nem véletlenül áldozta fel a fél életét. hogy a hatalmasok megszerezzék a titkos irodalmat. hogy a titkos tudást igyekeztek nem írásban. mint az is. ami esetleg átkerül a külvilágba. hisz szerinte nem cselekedett helyesen. és így tettek más földrészeken is.) A másik lehetőség az volt. Amit ott megtudott. tudjuk a feljegyzésekből. Amihez a nagy hajós meglehetősen különös helyen jutott hozzá. ott egy idegen földet talál majd.[95] Ő ugyanis valóban tudta. hogy az könyvet ír a titkos tudományokról. oda még egy veréb se jusson be. mi több. A Kabala gazdái is barlangokban rejtették el irataikat. hogy csak bizonyos emberek férhetnek hozzá. hogy létezik ilyen tudás. Azok is megsemmisültek. ha később a portugál királyi ház alaposan megbánta. Volt akkoriban a portugáloknál . mert mindenből baj lehet. A „Junta dos Mathematicos". ugyanis „nem foglalható írásba a csak . hanem szóban továbbadni. A zsidó „mágikus" tudás (az Elődöktől kapott információkat gyakorta nevezték és hitték mágikus tudásnak. ugyanakkor a háttérben nyilván nagy események zajlottak le (amelyekről ma semmit sem tudunk) azért.

„titoktörő". Nincs kizárva .amelyek vagy fennmaradtak. vagy ismertek lettek.Kr.mégis tele van olyasmivel. nem létezhettek. és ezért azt a tudást is titkosítja. De ne menjünk vissza olyan messzire az időben! Maga Newton. hogy nem beszélhet róla másoknak. nem ismert művek tartalmára is sor kerül majd az elkövetkező oldalakon.vannak hívei ennek az elméletnek is -. és mennyi pusztulhatott el az idők. hogy ezeket nem akárki olvashatja el. 551-478. az apostoloknak. sőt megalapítói) után csak könyvből legalább 100 ezer maradt fenn. Az alkimisták (a vegyészet mára méltatlanul homályba lökdösött előfutárai. vagy továbbra is lapulnak valahol .érvelt a király. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 59 és hozzá hasonlóan sok tízmillió ókori ember tette ugyanazt. amelyeket nem szoktak kívülállók orrára kötni.. A szóban forgó könyvek egy része viszont egy csöppet sem titkos ám! Sőt olyan is akad köztük.. Az egyik fáraó uralkodása alatt Egyiptomban meg is büntettek két könyvtárost. amely manapság a világ egyik legismertebb. Ő sem tette. a történelmi viszontagságok során. De ne higgyük. 20 Híres kínai bölcs és vallásalapító . egy már múltba hullott civilizáció tagjainak élénk tevékenységére utal. Elég sok olyan irat van. mert nem vigyáztak eléggé az egyik „mágikus" iratra.[96] Az óindiai szent könyvek szerzői is célozgattak a szövegben arra. hogy Krisztus efféle „mágikus" tanokat is átadott tizenkét követőjének. vagyis a titkok leleplezését tartja céljának. a nagy felfedezések korának egyik legfontosabb személyisége. így aztán nem tudjuk.csak az Elődök által átadott ismereteket őrzik. a természettudományos gondolkodás egyik úttörője bevallotta írásaiban. vagy sem. De most lássuk e régi könyvek tartalmát! A nagy többség által sohasem látott. pontosan mire gondolhatott. . Aki a jelek szerint komolyan vette a törvényeket. Az emberek egy része mondhatni genetikusan afféle „titokőrző" képességgel és hajlamokkal rendelkezik (míg egy másik része éppen fordítva. amit ő talál fel.szóbeli tanításra rendelt tudás" . hogy mindezek az iratok . ismer meg. beleértve e könyv szerzőjét is). amelyben rejtélyes utalásokat vagy éppenséggel nagyon is kerek leírásokat találunk olyasmikről. aki már eljutott odáig. hogy kezébe veheti a titkos kéziratot. amit ma szerez meg. ha egy-egy ősi kézirat ezekkel a szavakkal veszi kezdetét: „Tartsd a szádat!" Ez a lényegre törő felszólítás . nap mint nap forgatott könyve . e. ami az előző emberiségre. hogy léteznek a tudományban is olyan titkok. Ne csodálkozzunk. Ilyenkor alapvető szabály. 21 Portugálul: Infante Dom Henrique (1394-1460) portugál herceg. szinte esküvés.parancs? mindenkinek szól. amely dolgok a mai akadémikus tudomány szerint.

kalandok és buktatók nélkül. hanem egyenesen a tudomány. a mindenhatónak. akkor meg a gyávaság jelenti a bajt. azt a tudomány világában jószerével senki sem veszi komolyan. ha a régi legendákat a mostani tudósok másféle szemlélettel tekintenék át ismét. a technikai magyarázatokra összpontosító szemléletű . mert heves reakciók várhatóak a keresztény egyházak részéről.Ez a könyv pedig a Biblia. hogy ezek a könyvek nem a Mindenható sugallatai nyomán keletkeztek. Tehát . Ad absurdum (a Däniken-féle változatban) arról szólna. ha önként senki sem dugja a karját egy méhkasba. Mindenképpen gond van. hogy a régi indiai szent iratokban megint csak egy fejlett emberi civilizáció tetteit és eredményeit zengik. akiknek ugyanígy feltűnt már ez a dolog. [97] Szerencsére egyre többen vannak.az lesz! -.átolvasása. hisz az eredmény minden esetben az lenne . Ami persze manapság afféle szentségtörésnek számít. az eddiginél sokkal pozitívabb hozzáállás. a földöntúli hatalomnak! Ellenben ha a tudomány ezért nem foglalkozik a Bibliával. mert félnek az eredménytől! Vagyis ha az N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 60 elemzés előre látható eredménye az lesz. sőt az emberiség érdeke lenne a tisztánlátás. a zsidókkal. és ez nem túl jó. Mint köztudott. nagyobb a baj. Hanem például a Biblia egy egészen másféle eseményt mesél el.vagyis a műszaki értelmezés. ha minderről tudva a tudósok nem mernek technicista szemlélettel Bibliát elemezni. és nem is róla és híveiről szól. A második része. az Ószövetség arról szól. tetteinek történetét adja elő. Érthető. hogy az Isten szövetséget köt egy kiválasztott néppel. A Biblia és más hasonló művek technicista . mint a szkeptikusok. Hasonlóan sokkoló lenne a hatás Indiában és a világon másutt is élő buddhisták és más ottani rokon tanok követői számára is. Ha félnek hozzányúlni. Mi mégis megtesszük. akkor döbbenetes dolgokra jönnének rá. Mi ezen már túl vagyunk. hogyan ügyködtek a Földön az ókor előtt és alatt az idegen űrhajósok. hanem egy már régebben itt élő nagy tudású embercsoport tetteiről! Ez alapjaiban rázná meg a keresztények nagy létszámú és nagyon befolyásos világát. csupán egy elődcivilizáció tetteiről! A tudomány mindenképpen bajban van. a problémáról. akkor bizony hol marad itt hely az Istennek. hiszen ha csak tekintélytiszteletből teszik ezt. Ha kiderülne. Persze a kutatók ugyanúgy. mióta ezt a kérdést felvetettük. sem a megoldási javaslatunkról. a szokásos módon reagálnak: nem vesznek tudomást az ügyről. A mi változatunkban pedig kiderülne: nem egy isten kezdeményezésére született az Ótestamentum. de amit állítunk. mint gondoltuk. Említettük már. a másféle. első része. . amit mi sugallunk: hogy valóban szó sincs ott isteni beavatkozásokról. az sem jó megközelítés. mérlegelése.a Biblia. elemzése után egy egészen új kép bontakozhat ki előttünk. Pedig nem is a mi érdekünk. ami nem megy akadályok és zavarok. az Újszövetség lényegében Jézus életének. De a legnagyobb baj akkor van.

(A „csoport" szót előszeretettel használjuk. A jelenségre reagáló Mózest nevén szólította az „Úr angyala". . mert kiderült volna: ő is olyan ember. Az egyik ilyen az „Elohim" szó fordításánál következett be. és ezért tulajdonképpen Mózes könyveiben . mint „horda". Lássuk sorban az eseményeket! A még fiatal Mózes juhokat őriz Hóreh környékén. Többször emlegetnek ott valamely idegeneket.egy csipkebokor lángjainál. szerkezetekről szólnak. Megbarátkoztak velük. De a bokor nem égett le. és igyekeztek esetleges háborúskodások helyett békés építőmunkára szólítani ezeket az egyszerű. még szinte emberi fejlődésük kezdetén lévő csoportokat. Egy napon megjelenik neki az Úr angyala .ezért kellene most átnézni a Bibliát ilyen szempontból is. Hisz ilyen szerkezetek nem léteztek addig. nem gondolta volna őt angyalnak. Számtalanszor bukkannak fel árulkodó jelek. mint manapság. utána pedig terjesztették közöttük a tudást. „nemzetség" stb. induljunk el elsőként onnan.nem egy. másrészt az Elődök szem-pontjából sem lett volna értelme egy ilyen kiválasztásnak.) Kevéssé hihető az a bibliai állítás. kiismerték nyelvüket és szokásaikat. amit akkoriban „istenek hegyének" neveztek (vajon miért?). Miért is tették volna? Hisz semmiben sem különböztek a többi. Ma már van összehasonlítási alapunk . hanem több istenről van szó. ilyen események nem következtek be itt a Földön olyan gyakran. de nincs is benne szerepe. a „láng" szót és fogalmat valakik másképpen értelmezték és alkalmazták. „törzs". nem indokolt tehát ott bevetni a módszert. holográfiát 22 alkalmaztak. A Csapás előtt a megmenekülés módjáról beszéltek nekik.Minket elsősorban persze az Ószövetség érdekel most. Írtuk már. és hasznos tanácsokat adtak nekik. vagy esetleg így is értelmezhetőek. amelyeket természetesen az első kétezer évben hiába olvastak az emberek. nem is tudhatták.[98] Mint arról már nem is egy helyen olvashattunk ebben a könyvben. de csalásokat követtek el munkájuk közben. Ez ugyanis többes szám. mint bárki más. akikről aztán nem kapunk bővebb magyarázatot. Nyilván azért. mert egyrészt akkor nem voltak még igazi társadalmak.a Biblia elején . akkor élő csoporttól. amelyekben a technicista szemléletnek bármi szerepe lehet. Ha igazi Isten vagy annak angyala jelenik meg. hogy a zsidókat ezek az istenek kiválasztották volna mint afféle kedvenceket. Mert nyilvánvaló. hogy azok műszaki jellegű eseményekről. ezért Mózes nem hitt volna neki. az Elődök sorra felkeresték a Csapás előtt és után a helyi törzseket. hogy a Biblia első fordítói vagy tudatosan. azonban nem mutatta meg az arcát és a testét. Csak azokat a részeket emeljük ki. hogy a rabszolgának eladott József történetében ez a szemlélet nem érvényesíthető. másrészt ez helyettesíthet olyan fogalmakat. nyilván csak fényeffektust. vagy sem.

hamarosan eljön. Hogy miért kellett ehhez személyesen odafáradnia. csak hangját hallassa mikrofonon keresztül valahonnan a közelből. hogy az izraeliek ki fognak vonulni Egyiptomból. a realitásokról? Mikor mehetett be egy (zsidó. és elvezeti őket egy tejjel-mézzel folyó Kánaánba. amellyel a tárgyról tökéletes térhatású. hogy ilyen veszélyes kalandnak tegye ki [100] magát. és közölje vele. a tudományos folyóiratokról nem is szólva. A másik dolog: éppen egy isten ne tudta volna. ha kissé gunyoros leszek a következőkben. vagy ha igen. Két dolgot mondanék itt közben. nem bírja tovább nézni sanyarú sorsukat. Ez végleg megkönnyítette az Elődküldött dolgát. hosszas előkészítés. aki eddig csak isteni küldöttnek mondotta magát. amely szerint a Biblia isteni sugallatra készült mű. tehát ráadásul idegen) birkapásztor a fáraó palotájába. Arról nem is szólva: ismét léket kapott az elmélet. hogy „elrejté az ő orcáját. Még az izraeli sajtó sem akarta közölni kutatásaik eredményét. az ajtónállók és tisztviselők „megkenése" után.. mintha erről nem tudnánk. hogy földi viszonyokhoz képest lehetetlent kíván Mózestől? Vagy fogalma sincs a valóságos helyzetről. Az egyik döbbenetes és lélegzetelállító. Aztán levéteti Mózessel a saruját (régi fogás ez is.zsidók sohasem éltek Egyiptomban! Ugyanis az ottani krónikákban az égvilágon semmi nyoma annak. Nem is tűrték volna el őket. Ez a realitásoktól teljesen elszakadt „isten" pedig a történet szerint arra kényszeríti a szerencsétlen pásztort. és valóban csak komoly ügyben lett volna elképzelhető. Az „Úr" ugyanis ekkor meglepetésszerűen közli a birkapásztor fiatalemberrel: megesett a szíve 22 A holográfia olyan képrögzítő eljárás. hogy több tízezer idegen ember sok éven vagy akár évszázadokon át ott élt volna. érdemes-e egyáltalán folytatni ezt az elemzést akkor." Ennyi elég volt Mózesnek ahhoz. és nem egy vetített kép volt az egész.. ahogyan más betolakodókat sem. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 61 kedvenc népén. hatalmas ellenállásba ütköztek . Mint azt a huszonegyedik század elején éppen izraeli régészek kiderítették . netán azt sem. mert fél vala az Istenre tekinteni". Elnézést. hogy alakját elrejtse. annak alapjait ássa alá! De mi tegyünk úgy a továbbiakban. egyenesen az uralkodóhoz? Ez még a sima egyiptomi közembereknek sem sikerülhetett. következésképpen maga az Isten a szerzője. menjen el a fáraóhoz. hogy a kiindulópontja hamis. Bár kérdés. Már ha egyáltalán ott járt. No és felszólította Mózest. az ily módon mezítlábassá váló ember kellő alázattal tekint a parancsolóra). Ezt [99] követően az.nem kell ilyen trükköket alkalmaznia. vagyis háromdimenziós kép hozható létre. már megvoltak a műszaki eszközei arra. Ám amikor ezt a tudósok közzétették éppen Izraelben. de ezt maga a téma és a tartalom adja. nem tudható. vagy éppen csak egy vetített képet mutasson Mózesnek. Hiszen ez is megkérdőjelezi az egész Bibliát.mint tudjuk azt a nemzetközi sajtószemlékből. (Netán ez is része a . most váratlanul kijelenti: ő maga ám az Isten! „Én vagyok a te atyádnak istene. ha már tudható.

bűntényre próbálja rávenni Mózest. az ő tekintélye válik semmivé.. Eleve kivitelezhetetlen feladatot ad neki? Mózes szegény kibújna a feladat alól. bizony itt a felbujtás esete forog fenn. Ily N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 62 módon ez az egész történet alaposan sántít valahol. hisz a zsidók soha nem jártak ott. sőt nemcsak őt. mint „istene".. A helyzettel tisztában lévő Mózes (sokkal realistább. Büszke lehet egy isten ilyen hívekre: csupa tolvajra. de akkor „Isten" fenyegetőzni kezd: „Megveretem Egyiptomot!" Ez sem vall egy istenre.. Ettől meg is könnyebbülünk.. de kitalálta.." Vagyis ha az erőszak sem segít. hogy a leírás arról árulkodik: a zsidók nem laktak külön magukban. már ha az egész ottani létük igaz lett volna persze. Nem elég neki. Aztán egyszer csak olyan megjegyzést tesz.ez ismét csak nem isteni tulajdonság -.. hogy az egyiptomi király nem engedi meg néktek. (Még szerencse. aztán tűnjenek el a lopott holmival együtt? Vagyis az Istennek milyen elképzelései voltak önnön hívei lelkivilágáról. a történet szerint ez zajlott aztán éveken át. A „Majd én megmutatom nekik!" típusú fenyegetőzés sem isteni dolog. még erőhatalomra sem. nem mentek üresen." Túl azon. szokásairól. hogy a zsidók hagyják el Egyiptomot. hanem igencsak vegyesen az egyiptomiakkal (amit viszont az akkori szokások sem engedtek volna meg. hogy kedvenc híveit lopásra.) Itt elkezdődik egy vita. és véget vet a vitának.. Vajon egy isten azt tartja feladatának. mi lesz: „Én pedig tudom.) vitába száll az Úrral. azért akkor is és ma is büntetés várna az elkövetőkre.. rablóra? Ha meg nem teszik meg. hanem társait is! Tömeges méretben. amire istenük kéri őket..) mikor kimentek. amiből látható. és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra és így fosszátok ki Egyiptomot. Ám mi a cél? Ha a zsidók megteszik. minek győzködi itt a szerencsétlen pásztort? 2. hogy tudjuk: kitaláció az egész.. hogy ne menjenek el onnan üres kézzel! Hanem lopjanak! „(. mai nyelven „bűnszövetkezeti" alapon. inkább az óvodai homokozóban használatos. kérdem-sugallom ismét. hogy sejti. Véletlenül .zsidók tesztelésének? Mert mint látni fogjuk. Aztán a következő mondat még megdöbbentőbb. rablásra buzdítsa? Erkölcsös dolog valakiket arra buzdítani: az ellenük nem vétő más polgároktól minél több értéket kérjenek kölcsön. és egyáltalán milyennek látta a világot az az Isten? Hacsak nem egy tesztről van szó.) [101] Így amit az az „isten" javasolt..). aki hamarosan elveszti türelmét . Az „isten" ugyanis. hogy elmenjetek. alaposan leszerepelnek erkölcsi tekintetben. Kérjen minden asszony az ő szomszédasszonyaitól és háza lakó asszonyától ezüstedényeket és aranyedényeket és ruhákat. így az ottani események sem történhettek meg velük. akkor 1. erkölcseiről..

hogy csakugyan az Úrral társalgott fenn a hegyen.. akkor majd inkább örök vetélytársát. rajta egy „Ne lopj!" szövegű parancsolattal? Most ne részletezzük tovább ezt a hosszúra nyúlott beszélgetést vagy inkább vitát. ám mindenképpen eltelt hosszabb idő... mindent tud.visszatér övéihez. és várta a fejleményeket.. Közli ugyanis: ha Mózes nem vállalja. Közben. mennyi baj is éri majd emiatt a zsidókat. „No. Éppen ellenkezőleg. Végül is a nép most ráparancsol Mózesre. nem vár Mózes sűrű bólogatására. hol itt a probléma. Mózes végül is alaposan kitanítva a teendők felől . rég tudott volna minden időközi eseményről. hogy kedvet csinálna a dologhoz. ám az Úr végül rávette. Először őket kell meggyőznie arról.!). és mondja el. ahol . Közbeszúrom: ez sem istenre valló magatartás!). Mózes nagyon ódzkodott a feladattól. „Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron?" Egy igazi isten az ilyesmit tudja..nem ez volt az az „isten". A vita úgy ér véget..[102] Attól kezdve ez az „isten" mániákusan ismételgeti folyton. Máris túl kevés empátiát lelt az Úrban. menjen vissza az Úrhoz. mit csinálok majd azzal a fáraóval!" típusú kiszólásai azonban nem vigasztalták meg Mózest. a zsidók csak lusták. Úgy hiszi.mintha bárki . miért kellene neki bármit is mondani? Hiszen mindent lát. Holott ismétlem. mindenütt ott van. és ezért a jövő egyre borúsabban rajzolódott ki lelki szemei előtt. aki viszont nem érti.. nem kérdezi. mint egy pesszimista. Mózes nagy nehezen bejut a fáraó elé. álljon a majdani dacosan kivonulók élére. Dolgozni kell. amelyik nem sokkal később egy kőtáblát adott ugyanennek a Mózesnek. hogy Mózes kétségbeesetten küzdött a feladat ellen. Vagy mégsem?) Mózes így visszamegy Hóreb hegyére. és kész. ekkor kezdett csak igazán aggódni.az Úr még mindig ott ül a csipkebokorban (de sok ideje lehetett.. az Úr inkább csupa kellemetlen dolgot jósol. miközben a parancs szerint nem is mert az Úrra nézni. mint egy gyerek. ha igazi isten lett volna. ezért még soron kívüli adókkal sújt rájuk. és egy egyszerű kis pszichológiai trükköt vet be. a következő események hány hét vagy hónap alatt zajlottak le. mert hiszen a nép lázong. ahelyett. Áront kéri fel a nemes feladatra. hogy az „isten" rettentően megharagszik („És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen".de igencsak kelletlenül . hátha ettől észhez térnek. Ami érthető módon nem tetszik a zsidóknak eddig csak bajt hozott rájuk az isteni akarat teljesítése és Mózes is. szintén valahonnan az óvodák színvonaláról. Nem tudjuk. meglátod. Mózes szemrehányásait hallgatva az Úr megint furcsán reagált: fenyegetőzni kezdett hányaveti módon.láss csodát . mi történt (ha ez tényleg egy isten. miféle csapások várnak rájuk! Nem csoda. részletről. hogy „Én vagyok az Úr!" .

Hol itt az erkölcs? Egy istentől azért igazán elvárható lenne. miről beszélnek ezek a zsidó pásztorok. amit a jelek szerint eddig sem a szakértők. Becsületszóra fogadta tán. milyen sok csapást zúdított az Úr Egyiptomra azért. Vagy Mózes nyolcvanéves reszketeg öregként vándorolt a birkák után? Ezután a Bibliában olvashatjuk hosszan és részletesen. amikor az „Isten" parancsára ismét felkeresték a hivatalt. Itt rögtön több kérdés merül fel. mert a fáraó szép szóra nem akarta elengedni a zsidókat országából.. és közölje vele: a zsidók kivonulnak Egyiptomból.? Ennyi idő alatt minimum négy fáraót „használt el" Egyiptom. hogy kedvenc népévé teszi a zsidókat. hogy egy isten esküt tegyen embereknek. amelyet ő tett Mózes őseinek. hatvan év telt el. Az „Isten" aligha siette el a dolgokat. megfenyítik és hazazavarják. Olyan nagy hasznot hajtottak vajon a zsidók.mármint a fáraó. amit ígért? Miért lenne erre szüksége? Istenhez méltó dolog ez? Megint visszatér régi vesszőparipájához. az „alattvalóinak". gond és baj ellenére ott tartani? 2. Megint utal rá . ha belenyugszik . Ez aligha vonzotta Mózes népét. korai halandóságát és egyéb körülményeket. Megparancsolja Mózesnek. kivezeti őket a sivatagból. Logikailag véve kevéssé valószínű. majd hozzáteszi: „Megmentelek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által". 3. ez a pár ezer vagy tízezer ember az egyiptomi államnak. hogy Mózes maximum húszéves volt. akkor egy Előd személy sajátos kis magánakciójáról lehetett szó? Menjünk tovább!. legalábbis senki sem tette szóvá. sem a hívek nem vettek észre. A negyedik vagy ötödik már rég nem is tudhatta. figyelembe véve azok fiatal korát. hogy érdemes volt őket ennyi kár. hogy egy amatőrről van szó. akkor annak más jele is kellett volna. hogy ez az „isten" egy esküt emleget később. úgy sejtjük.. nyolcvanéves lett! Örök N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 63 vetélytársa. Áron pedig nyolcvanhárom! Ha feltesszük. Az előbb még birkákat legeltető Mózes hirtelen. hogy ő maga nem biztos ebben? Egyre inkább az a benyomásunk. hogy legyen. aki hatalmat kapott a kezébe. Merthogy megint olyan információ bukkan ki a Biblia szövegéből. amikor mint hangsúlyozottan fiatal ember a legeltetés nemes foglalatosságát űzte. Csak nem arról van szó. Mindez azt a gyanút sugallja nekünk. megteszi.is kétségbe vonta volna. hogy leleplezik. kiirtani sok-sok embert? Ennyire ostobák lettek . Ha mindez igaz volt (lett volna).. de fél.Mózest kecsegtetve -.. de még az Elődök között is egy félig legális vagy titkolt akcióról lehetett szó. menjen ismét a fáraóhoz. hogy nemhogy nem egy isten. 1. hogy nem Egyiptom népét bünteti a fáraó makacssága és kedvenc népe miatt! [103] Miért kellett Egyiptomra küldeni a tíz csapást. Az is gyanús. Rabszolgák voltak ők ott? Mert ha igen. és jobban teszi.

kiirtott sok százezer embert. hogy a Biblia minden szava igaz. Megtehette volna már az elején . még kevésbé olyanok. Ha igaz lenne.egy hét múlva azok már szorgosan meneteltek volna a sivatagban. hogy érdemes lett volna őket kinevezni „kedvenceknek". a bonyolult megoldásokat. hogy az „Isten" jobb ügyhöz méltó buzgalommal és több évtizedes kitartással tönkretett egy szépen fejlődő országot .. amikor nagyon művelt emberek váltig állítják. akikkel „szövetséget" lehet és érdemes és kell kötnie. hogy „a Biblia hazudik".? A válasz: nem. hogy mint az egész „exodus". Ugyanis mindezeknek még egyáltalán nincsen vége. de kedves a „szeretet istene"!) Bosszúja ráadásul teljesen védtelenek. érthetetlen dolgok egyre csak szaporodnak.. a véleményével nem tudok érdemben szembeszállni. és ezzel kész is lett volna . miért van szüksége „kiválasztottakra". véresebb és értelmetlenebb lépéseket. ahogyan ott olvasható. hogy minden úgy volt. ráparancsol. Miért áll véres bosszút? („Vérré legyenek minden vizei és vér legyen Egyiptom egész földjén!" . Elődök? Nem hiszem.Mózesék bevonása nélkül -. akik ilyen semmitmondó ügy miatt . Olyanokat büntet végzetesen. összezilálva ráadásul az ország gazdasági és társadalmi életét. Nem érthető. Valóban egy istenről lehet szó. és még mindig azt hiszi. a kérdés ismét a régi: istennek nevezhető-e ez a sorozatgyilkos.Egyiptomot -. egyáltalán miért részesíti előnyben őket.. (Aki önök közül most úgy fordítja le mindezt... akik nem ártottak sem a zsidóknak. És főleg nem voltak kegyetlenek.) De még ha el is fogadnánk ezt a fikciót. ezért az „Úr" egyre kegyetlenebb lesz. Akinek az eddigi logikai okfejtések nem elégségesek. Ha így van. miért ragaszkodik az „Isten" a zsidókhoz. Szerencsére tudjuk. ahogyan ott le vagyon írva az illogikus. akkor ehelyett az történt.pedig a neves könyvben . a benne leírt események [104] megtörténtek. meg sem álltak volna Kánaánig. hogy a csipkebokortrükk helyett a fáraónak jelenik meg.volna az. és úgy történtek meg. Más nem volt ott akkor a Földön? Egyetlen más nép sem mutatott vajon akkora intelligenciát. A tíz csapás sem látszik megtörni Egyiptom népét és a fáraót. ártatlanok ellen irányult. igen szomorú képet kapunk Istenről . hogy itt maga a Mindenható intézkedik és teszi sorozatban az egyre ostobább.? Ez az „isten" szemlátomást szerette az aprómunkát. sem az Istennek.. az olvassa tovább.óh. és ösztönösen irtózott az egyszerűektől. így ez sem volt igaz. Gondolják csak végig: a Biblia azt állítja. ez a gyermekgyilkos? Ezek után azért egy kissé csodálkozom.ami ráadásul nem is létezett volna ama „isten" kitalálása nélkül emberek ezreit vagy százezreit pusztították volna el. hogy engedje el a zsidókat. amit ott írnak. hogy kegyes Istenünk egyetlen éjszaka elpusztította egész Egyiptomban az összes újszülött csecsemőt! Nos.

De ő felfegyverezte népét . mint írtuk. hogy aztán a zsidók előtt bizonyíthassa hatalmát és erejét. ugyanakkor ugyanez az „isten" . ne menjünk bele ebbe a vitába . hogy rágják a fáraó fülét. A jelek szerint ezt azért tette. nehogy engedjen nekik! Aztán amikor a fáraó nem engedett. [105] vagy csak éjszaka kellett-lehetett volna menetelni. amelyen nem találkoznak a fáraó fegyvereseivel. Hát köszönjük szépen. Talán vagy csak nappal. éjjel tűz-oszlopként ment előttük. Például. hogy a nép előtt is megjelenjen. ahogyan akkor mondták: a filiszteusok23 földjére.megkeményítette a fáraó szívét. ha így viszonyult a kedvenceihez. hanem az állatkölykökkel is ugyanígy bánt el. Az Úr nappal felhőoszlopként. "Egy ház sem vala (az országban). hogy mutassa az utat.. amely sokaknak rendkívüli szenvedéseket okozott és számos életet követelt. Ez is aljasság volt a javából. hanem . ne várjanak a fáraó engedélyére. így aztán a megcsalatott uralkodó bosszúból erős hadsereggel eredt a szökevények után. Ez még semmi. mert ez a tömegek létezésével és szenvedéseivel „sakkozó" „Úr" akkor kedvenc zsidóit kezdte fenyegetni.. dicsekszik a Biblia az Úr tettével.nők és gyerekek meg öregek és betegek is voltak. (E sorok írója maga is megjárta a Szaharát. a másik oldalon megfélemlítette a fáraót. Ráadásul nemcsak az emberi szülöttekkel. Erre mi azt kérdezzük: nem sok ez egy kicsit? Hiszen ott nemcsak kemény férfiak.és elsősorban . az egyiptomiakat. egyre csak büntette. kiirtotta az összes csecsemőt. Vihette volna őket olyan úton. annál inkább egy . hogy a fáraó ismét haragra gerjedjen. Bár így mintegy mellékesen bizonyítjuk. Közölte velük. de nem szünet nélkül! Abban a klímában ez fizikai lehetetlenség. és nem lett volna semmi gond. ha tervei szerint úgysem találkoznak ellenállással? Aztán jött a nagy menetelés. mondhatták erre keserűen az egyiptomiak. mit beszél.vajon miért. különben ők is meghalnak! Nos. Az Úr különben addig egyszer sem vette magának a fáradtságot. Ez megint csak nem vall Istenre. ha nem kedveli őket annyira. Ám ő teljesen fölöslegesen egy olyan megoldást választott.hiszen nem is ez a szándékunk.? No persze ez a ravasz „isten" nem a legegyszerűbb utat és módot választotta az „exodusra". amelyben halott ne lett volna".) Aztán az „Úr" elintézte. Magyarul: mint aki egymaga sakkozik. felmerül a kérdés: miként bánt volna velük. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 64 Mindig csak Mózesen és Áronon keresztül üzengetett.a történet szerint . és vonuljanak ki Egyiptomból. ezért tudja. ő játszott a másik oldalon is -a zsidók ellenében. most már induljanak. mert Uruk ezt parancsolta.. Kivezethette volna a zsidókat a közeli és biztonságos határig.. Hagyjuk a tömeggyilkos istent. hogy aligha Isten tevékenykedett itt. Ezeket odaküldte. A zsidók tehát követelőztek.még a századik oldalig sem jutottunk el. nem lesz háború.

!") Az Ur tehát úgy döntött: most valami igen hatalmasat. akiket a mai Izrael területére kellett kivezetni. amikor még folyton azt ismételgette gyerekesen: „Én vagyok az Úr. Vajon csak körbe-körbe jártak annyi ideig. Negyven év alatt negyvenszer körbe lehet járni az egész Szaharát még gyalog is.. valami elsöprőt mutat a népnek.. és ők végre átmehetnek a két merőleges vízfal között (természetesen nem süllyednek el az iszapban. csipkebokortrükköknek. Aminek ismét nincs logikus oka. Negyven évig akkoriban egy átlagos ember nem is élt. ahogyan ezrek és ezrek pusztulnak el. oly sok szenvedés árán? Gondoljunk csak bele: volt egy egész nemzedék. hogy a felhőt vagy a tűzoszlopot követte.. hogy vége a kisded játékoknak. Azokban az években az Úr és Mózes gyakorta tárgyalt egymással. Most értünk oda. ami révén . Rendszeresen megbeszélték a vitás kérdéseket... (Emlékezzünk csak a negyven vagy ki tudja. Most már a Vörös-tenger szétválasztása is feledésbe [106] merülhetett talán? Mert ő most egy nagy dologgal akarta meglepni a népet. figyelem! Az Úr ekkor ugyanis úgy döntött. megalomániás.és a vándorlás még mindig tartott. Rajta keresztül üzent az Úr. földi kormányzója. Amivel gyanúnk szerint természetesen mérhetetlen fölényét bizonyíthatja ezeknek az egyszerű embereknek. én vagyok az Úr. ugyan!). amelyik a menetelés elején született. Ha különben így lett volna. az induláskor nyolcvanéves Mózesnek százhúsz évesnek kellett volna lennie a célba érés előtt. hogy amikor a fáraó serege is bevonul a tengeri résbe. felhőoszlopnak és hasonlóknak. viszont valamilyen kapcsolat folyton volt közöttük. és szinte kéjesen nézi. úgy nőtt fel. Vagyis háromszor-négyszer annyi ideig élt volna.. Ismeretes a következő jelenet: az Úr segedelmével megnyílik a menekülők előtt a Vöröstenger. méghozzá nem is ritkán. vagy bejárhatták volna egész Afrikát kétszer. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 65 mutatkozott a nép előtt.. mint egy „statisztikai ember" abban a korban azon az éghajlaton? Ám ez legyen a legkisebb logikátlanság ebben a kerek történetben. de huszonötször biztosan. mert az Úr továbbra se 23 A földközi-tenger délkeleti partján lakó nép.. az elintézendő ügyeket. a Vörös-tenger sehogyan sem kerülhetett útba az egyszerűen nem is arra van! Másodszor miért kóválygott volna ez az „isten" a kedvenceivel együtt a sivatagban negyven éven át? Ez teljesen abszurd. rájuk már visszaereszti a vizet. aztán megöregedett és meghalt . Mózes volt az Úr helytartója. Jellemző különben erre az „istenre".. hiszen akkor a zsidók már biztonságban voltak..dölyfös. emberre. hány évvel korábbi szakaszra. Negyven év alatt a zsidók vidáman elmasírozhattak volna a Himalájáig és vissza. Palesztina tőlük kapta a nevét. ahol végre bevethetjük a technicista szemléletet. Először: ha valóban lettek volna zsidók Egyiptomban. Egy kis földrajzot is bevethetünk ám. Vagyis fölöslegesen haltak meg azok az emberek. Most már műszaki rész következik.

Az Úr .egyszer s mindenkorra bebizonyíthatja amúgy sem kétséges fölényét. hanem kővel köveztessék meg. Egyfelől itt senki sem vett észre semmi furcsát. ami a hegyet érinti. hogy a hegyre fel ne menjetek.szóba hozta volna az akkori emberek számára természetesen ismeretlen kontinenseket is.jobb híján magunknak .mindaz.már csak hogy mindentudását jelezze . a sziklákat..és százmilliók olvasták és próbálták értelmezni. Mossák ki ruháikat. amelyhez persze már jó előre fel akarta készíteni a népet is. halállal haljon meg!" Furcsa dolog ez. mondván: vigyázzatok magatokra. ne éljen.mióta a Biblia [107] szélesebb körben elterjedt . vagy nyíllal nyilaztassák le..innentől kezdve persze nyugodtan idézőjelbe tehetjük őt.a kérdést: miért volt erre szükség? Az az „előd". Ám egy pillanatra még feltesszük . A Bibliának ezt a részét és a következőket is vagy másfél ezer éven keresztül . ami egyértelműen utal az ókori.. akár barom. kísérő jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatban.no. Igaz.? Ha annak szerzője nem ember lett volna. amelyben például egyetlen szó sem esik Amerikáról vagy Ausztráliáról." Elemezzük most ezt a szöveget és a kísérő körülményeket. a sugárfertőzésről. akár ember. amiről hamarosan mi is beszámolunk. de a kiválasztottak közül kiválaszthatnak egyeseket. akkor az illetőre nézve ez az utasítás: „Ne érintse azt kéz.tíz. miért érezte szükségét most évtizedekkel a kapcsolat felvétele után -. hogyan kell ezt értelmezni? A huszadik század közepéig. parancsokat adott a saját megjelenéséhez kapcsolódó. annyira azért nem lehet demokratikus és közvetlen egy „isten" -. mondhatni. De vajon hihetünk-e a Bibliának. Mikor a kürt hosszan hangzik. és még a szélét se érintsétek . kevés tudású emberi szerzőkre. tehát az „Úr" . az Úr eléggé részletes tanácsokat. De nem szerepelnek benne. azok talán bizony még meg is láthatják őt! Megjött az üzenet: „Harmadnapon leszáll az Úr a Sínai-hegyre!" Ez persze nem volt elég. akkor az .nem világos). hogy ilyen megnyilvánulást tartson? Ez sem logikus akárcsak az egész „sztori". és nem is vehetett észre . a sugárbetegségről.. De lássuk tovább! Ha valaki mégis megérintené a hegyet (a talajt. az „isteni műnek". . Olyan mutatványra készült. aki már jó ideje csak ezekkel az emberekkel foglalkozott.mert honnan is tudhatták volna. öltözzenek fel rendesen. mondjuk Hirosima és Nagaszaki idejéig senki sem hallott a radioaktív sugárzásról. Ezért közölte Mózessel: szóljon az embereknek: három nap múlva „megérkezik" hozzájuk. akkor felmehetnek a hegyre. Azt mondja Mózesnek: „ Vess határt a népnek körös-körül. végezzék el a rituális tisztálkodást.sajátos „használati utasításokat" kezd osztogatni a látogatásával kapcsolatban. a növényeket? . ezután sem fog szóba állni kiválasztott népével .

hogy ha a Sínai-hegyre leszálló szerkezeten érkező személy nem isten. A hosszú menetelés során az „Úr" számos „csodát" tett (amelyekről itt nem szóltunk). más nem vette volna észre. ha erre mégsem vagyok képes. hogyan folytak az előkészületek..! N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 66 Az istenváltozat semmiképpen sem állja meg a helyét. hiszen teljes mértékben Mózes. a figyelmeztetés. hogy amikor leszáll a Sínai-hegyre. hogy nem. az még világosabban kiderül a bibliai szöveg további részéből (Mózes II. Viszont tudható (számunkra. ha én egy isten vagyok. Ha eddig valakinek kétségei voltak. 3. amelyet persze azok az ókori szegény és tudatlan emberek nem vehettek észre. olyan érkezési módot választok. A szöveg második részében egyértelművé válik a helyzet.értsd: a szerkezetéhez. akkor nem vagyok isten. akkor környezetszennyezést fog elkövetni. akkor ugyanaz a személy szintúgy nem lehetett isten az egész egyiptomi-sivatagi akciósorozat előző állomásain sem. Mert akkor a fertőzés rájuk is átterjed.. akkor itt és most láthatja. Hirosima és Csernobil nemzedékének ma már különösen és tragikusan világos). Az „Úr" lojálisan figyelmezteti Mózeséket: aki túl közel merészkedne az [108] „Úrhoz" . és mi is történt valójában? Hogy egy nukleáris sugárzással járó szerkezet érkezéséről van szó.. hogy a vele végzők ne is érjenek hozzá. Onnan kezdve. Menjünk tovább. hogy nem ő . részénél tartunk). akikkel előzőleg ünnepélyesen szövetséget kötöttem. Ha csak zajártalomról vagy más környezeti káros hatásról lenne szó. akkor nyilván nem élne ez a tilalom. Milyen veszély az. Méghozzá olyant. de itt nem erről volt szó. könyvének 19. ezek miatt feltétlenül hittek neki és közülük való segítőinek. amellyel érkezni fog! Az „Úr" világosan arra célozgat.hanem a szerkezet. akkor nem annyira vagy egyáltalán nem gyakorol rá káros hatást? Ilyen a zajártalom is. amely a túl közel állókra hat. 2. a járművéhez -. az természetes. persze. különösen nem a deklarált híveimnek. olyan „megmutatkozási" módszert. akkor 1. Áron és a többiek befolyása alatt álltak. Most feltesszük a kérdést: mik ezek a rendszabályok? Miért parancsol ekkora óvatosságot az „Úr" a saját érkezésével kapcsolatban? Ő maga lenne radioaktív? No nem. hogy tudomásom szerint ezzel mind a mai napig egyedül állok. Persze. egy nagyon egyszerű logikai okfejtéssel ezt már le is söpörhetjük az asztalról.. hogy megjelent Mózesnek a csipkebokorban. a barátaimnak. Ám a továbbiakban folytatódik a lelepleződés. amivel nem osztom a halált.?). amely emberek számára életveszélyes lehet. azt öljék meg! Méghozzá úgy.Ma viszont a Biblia ezen sorait olvasva rögtön ez jut az eszünkbe (és csodálom. hogy a sugárfertőzött ember amúgy is . de ha valaki távolabb tartózkodik a veszélyforrástól. nem ártok senkinek. és lássuk. Nos.

mert közülük sokan elhullanak. intsd meg a népet.meghal. de az Isten ne beszéljen velünk. Hogy érthetőbb. hogy maga a hegy. [109] Mózes pedig monda a népnek: ne féljetek.? Imigyen írja a Biblia: „Isten megjelenik a Sínai hegyén. mennydörgések. láthatóbb legyen a határ. És a kürt szava mindinkább erősödik vala. villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen erős kürtzengés. És monda az Úr Mózesnek: Menj alá. ha az illetőt megölik úgy. és hogy az ő félelme legyen előttetek. hogy titeket megkísértsen. hogy közben ők maguk ne kapják el tőle. Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan. hogy ne vétkezzetek. és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére. szenteljék meg magokat. és megrémüle mind az egész táborbeli nép. Amint ezzel végzett. a papoknak. És mondának Mózesnek: Te beszélj velük és mi hallgatunk.és egyéb hatásokkal a kellő lélektani nyomást gyakorolhassa az egyszerű emberekre. hogyan is szállt le az „Úr" a Sínai-hegyre. mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje. Mózes pedig felméne. És a papok is. a villámlásokat. a fertőzést. Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz. más történt ." Mózes még tiltakozott.. melyben az Isten vala. hogy megmutatkozik a népnek vagy legalábbis a kiválasztottaknak. a kürt zengését és a hegy füstölgését. Az „Úr" még arra is figyelmeztette híveit. Az Úr azért jött ezzel a szerkezettel. a hegy tetejére. vagyis a talaj is fertőzött lesz az érkezési pont közvetlen közelében! „Ha hosszan szól a kiirt". eszközeitől stb. És lőn harmadnapon virradatkor. fény. Mózesék egy kört szántottak a földbe. mert azért jött az Isten. mondván: most akkor jöjjenek az emberek vagy sem? Mert hiszen ugye maga az Úr mondotta volt három nappal korábban. és hátrébb álla. hogy meg ne haljunk. hogy a hang-." Ezzel egy dolog máris világos. mint a kemencének füstje és az egész hegy nagyon reng vala. Leszálla tehát az Úr a Sínai-hegyre. ez jelezte a „biztonságos zóna" határát. És látja vala a nép és megrémüle. amely majd akkor szólal meg. ruháitól. Akkor most lássuk. Ez is egyértelmű: a kürtszó valamilyen duda lehet. hogy ne törjön előre az Urat látni. Az egész Sínai-hegy pedig füstölög vala. a kik az Úr eleibe járulnak. no persze akkor se túl közel.. hogy reájok ne rontson az Úr. akkor majd közelebb mehetnek. És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt. Azután az Úr nekifogott a parancsolatok ismertetésének. Amit Mózes már N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 67 .adjuk vissza a szót a Bibliának: "Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket. Távol álla azért a nép. Az emberek csak akkor mehettek közelebb. Az „Úr" arra figyelmeztetett: jobb. ha a nukleáris hajtómű befejezte működését. de ezt sem kell megvárni.

Több kutatókedvű Elődnek. kisebb társadalmakban. és keresztény létére képes elhessegetni magától az ideológiát. és azok is egymástól jól elszeparált törzsekben. Soha jobb alkalom arra. éppen olyan egyszerű. egy érdekes kísérletbe fogtak. Vagy több pilótának. füstről és a rengő talajról hall .azok egész jövőjével együtt! Szedjük csak össze. szinte hemzseg mindentől. akkor senkinek sem lehetnek kétségei afelől. Próbáljuk meg elemezni a föntebb idézett részeket. hisz a zajra. hogy az emberek most már higgyenek neki.és rá is veszi őket a legvalószínűtlenebb cselekvésekre. az valóban érdekes eredményekre juthat. akik itt. A szóhasználat persze csöppet sem technikai. amelyek szerint elviszi őket egy új földre. akár egy egész hegyet is megrenget.vagy egyéb hajtóműre ahhoz. sokkal csúnyább dolgokat is. amit mond. Ha ekkora hatást gyakorol ezekre az emberekre. hogy egy istennek nincs szüksége repülőgépre.kizárólag a Biblia alapján. ha valaki . hogy egy személy . nem voltak még szakszavak. Aki [110] viszont egy kicsit is képes logikus gondolkodásra. reagálásokra. melyek az élet sokszor egészen apró.az nem számít. hogy leszálljon vagy bármiképpen megérkezzen . hogy befolyásolják az emberiség egyik kicsiny részét . Ezek közül a leglényegesebbek azok. az Úr azt akarta. Mint Mózes szavaiból is kiderül. a majdan neki építendő szentélyekben ne legyenek lépcsők. mire képes. A leszállás leírása egyértelműen műszaki jellegű. sőt minden parancsát rettegve és azonnal teljesítik.mint ez az „Úr" . Bármire rá tudja őket venni fenyegetésekkel.egy új vallást alapít éppen. ami egy kapitális ostobaság.magát „istennek" kiadva jó ideje orránál fogva vezet egy egész népcsoportot. csábítással. amikor a nagy zajról. hogy az ő kedvenc népe új hazát leljen! Sajátos logika és „humanizmus". mígnem más. hogy ő az Isten. ami egy ilyen légi jármű leszállását kísérhette akkoriban. rakéta. Ha eljön oda a gépével (mert igenis erről volt szó). lám. szokást parancsol a nagyon ismert tízen kívül. E társadalom technikai kísérletet akkoriban aránylag könnyű volt megtenni. egyszerű emberek egyszerű szavakkal adták tovább az esemény hírét addig. mit tudunk már . hiszen kevés ember élt a Földön. az első szakasz eredményes volt. az energiát.az magára vessen. és nem sajnálták rá az időt. fényhatásokra stb. büntetésekkel.annál inkább szüksége van erre egy pilótának. akkor vajon ilyen kicsinységeket kell mint áthághatatlan törvényeket lefektetnie? Amellett az Úr ígért más. A kísérleti alanyok elfogadták a rejtélyes. Ezt követően az Úr rengeteg törvényt. Ha önök között bárki is valóban egy istenség érkezésére gondol akkor. senki sem fog kételkedni abban. nehogy valaki alálásson az ott járók ruhájának („hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon").átlátott és ki is mondott. hadd legyenek azok földönfutók és nyomorgók . Eddig tehát a kísérlet sikeres. hogy egy új vallás alapítása ürügyén folytassanak le az Elődök egy érdekes kísérletet. csak az. Nyilvánvaló. de már írástudó hívek fel nem jegyezték.például azt követeli. Lássák meg. jelentéktelen területeire terjednek ki. . jutalmakkal . olvashatjuk fentebb. Néha nevetségesek az utasítások .de nyilván másokkal a háta mögött . mondhatom. és a már ott élő őslakókat majd szép lassan kiűzi onnan. Különösen akkor. Azt.

Itt és most egy csapásra. az egyetlen. nehogy más fémből készüljön. mindez egyenrangú utasításként szerepel a többiek között. egyszerre kell rávenni az egész népet. akinek hatalmát földöntúlinak hiszik. mint hogy a majdan ezen „istennek" emelendő oltárokat faragott vagy nem faragott kövekből készítik-e. és itt efféle aprólékos utasításokat ad? És a kérdéseket folytathatjuk. arra kérem. Itt már nem elégséges néhány kiválasztott emberrel sustorogni valahol a többiektől távol.? Mert ismétlem. amikor elmagyarázza Mózesnek.. hogy kövesse az eléjük tárt elveket. Itt egyszerre látja mindenki. a szenvedés. A második fázisba átlépve az „isten" egy új ideológia alapjait ismerteti meg a néppel. továbbra is ragaszkodik ahhoz. hogy ott és akkor a hegyen egy valódi isten . .jelent meg. a Mindenható . milyen nagy erővel találkoztak. hogy ha vallási köntösbe burkoltan adják át a humanitárius eszméket. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 68 Ha elolvassuk a parancsolatokat. Ugyanakkor az Elődökben van valamiféle bűntudat is. meglehetősen kaotikus kép bontakozik ki előttünk. A jelek szerint abban az időben. aki létezik.. és a lába is okvetlenül rézből legyen. akkor az emberiség jövőjében talán kevesebb lesz a háború. vallásos ember lévén. a papok öve pedig okvetlenül hímzett legyen. Ám ennek az emberi hozzáállásnak a része az is. Ezért rendezik az Elődök a nagy demonstrációt a Sínai-hegyen.olyan égbekiáltóan „fontos" ügyekkel.? Vajon egy istenhez. De azért a becsapást nem vonják vissza. meg vannak róla győződve. annak anyagáról. az Elődök még nem oldották meg a nukleáris hajtóművek teljes körű biztonságát.„Ne ölj!". amikor ez történt. hogy óvni akarják a tömeget a sugárfertőzéstől.. felváltva a valóban komolyakat a jelentéktelen ostobaságokkal. hogy a milliárdszor milliárd lakott bolygó egyikén a hívek majd faragott kőből építik-e az oltárát. hogy eljön ide. az egymás ellen folytatott küzdelem (ez nem jött be. nem faragott kövekből emelnek oltárt a tiszteletére? Egyáltalán reális.tehát az Isten. hogy „végy drága mirhát ötszáz siktusért. vagy legalábbis fennállt a veszélye valamilyen csekély mértékű üzemanyagszivárgásnak vagy ebből eredő káros sugárzásnak. mint tudjuk). hogy a feljegyzők agyában már nem maradt meg minden. mi több. maga a Mindenható. mi több. A Mindenható vajon foglalkozott volna azzal. jó illatú fahéjat fél ennyiért. hogy pontos leírást ad a „szent kenyerek asztaláról". Lehetséges persze. hogy ez az egyetlen Isten. tegye fel magának a következő kérdést: Vajon a világmindenség urának számít az. mi több. meg vannak győződve róla.. vagy ott keveredtek össze a valóban fontos parancsolatok . méreteiről? Vagy hogy a papok lenköntösét kockásra kell elkészíteni. [111] Ha meg valaki. mert a nem hímzett az „nem érvényes"? Hogy a rituális mosakodásra rézből készüljön a „medence" (lavór). vagy természetes.előttük igazából meg nem mutatkozó lényt. magához a Mindenhatóhoz méltó cselekedet-e. bele-belepillantunk a Biblia következő lapjaiba is.

alaposan kijózaníthatja azokat. amelyekről ép ésszel fel nem tételezhetjük. Aminthogy az volt természetesen az az egész repülőszerkezet is. arra a zavaros szövegből következtethetünk. avagy bármi más. a tárgy szó megjelenése a bibliai szövegben. Mi volt az. Tehát a Biblia azt állítja. Lehetett az rakétahajtóműves jármű vagy a helikopter elvén működő eszköz.. és csak az „isten" lábai elé néztek? Lehet persze. ha ő valóban egy isten . Olyan is lehetett. Az öregek tehát közelebb mehettek. netán trón? Vagy egy világító padló? Műszerek kijelző fényei. az tárgy volt. amikor Mózes és a törzs hetven véne felmehetett hozzá. mit nem szabad majd tenniük az embereknek. Ami szerintem feloldhatja ezt az ellentmondást. Az esetleges köd már eloszlott. a büntetések skálára kiosztását. az a lényeg. évről évre a világnak azokban az országaiban követik el például a legtöbb gyilkosságot. Megkérdezem. istenire gondoltak. hogy amit láttak. A szöveget elemezve megértjük: a jármű első nap pirkadatkor érkezett. az az a momentum. mint maga az ég. és azokból milyen arányban készítsen illatos „kenetet". És hasonlóan jelentéktelen dolgokat sorolnak ott oldalakon keresztül (!). ahol van halálbüntetés).? Hát tényleg ezzel kell foglalkoznia a Mindenhatónak? Mellesleg a fenti utasításnak még nincs vége. és úgy értelmezhetjük a dolgot. Hogy valamiféle ködösítés. de persze tudván tudhatja. és olyan tiszta. hogy ez sem így van. hogy a nukleáris sugárzás veszélye sem állt fenn.. Csak a drasztikus büntetésnek van visszatartó ereje. álcázás továbbra is működött.de bizony nem az volt. hogyha valaki a szeretet vallását prédikálja. hogy ezek a primitív emberek nem értenék meg a disztingváltabb megközelítéseket. mi több. Biztosan mindegyiknek kivétel nélkül a torkában dobogott a szíve. hogy az Elődök nyilván tudták.. akik még az eddigiek ellenére is valami égire." Nos. Az „Úr" tovább sorolja. mi történt ezután az „Úr" járművével. és illatos kalmust is kétszázötvenért". Az „Úr" hosszan sorolja. szent olajat. mert a légi eszközök . hogy mégis meg fogják tenni. De arra is. hogy erre magának a Mindenhatónak kell részletes utasításokat. Ami számos esetben: halál. amit a mai földi technika nem ismer. Talán nem lett volna ilyen kegyetlen. ezért rögtön sorolja az egyes bűntényekhez rendelt büntetési tételeket. és ezt gyakorta hangoztatja is nem ismer más büntetésfajtát? Mert az apró-cseprő ügyekben anyagi kártérítést követel csupán.[112] De lássuk. mennybelire. hogy az Elődök eléggé színpadiasan rendezték meg a „találkozás az Istennel" című jelenetet: „És láták az Izráel istenét és annak lábai alatt valami zafírfényű tárgy vala. amit a tájékozatlan pásztorok másnak véltek? Vagy a tekintetüket fel sem merték emelni. hogy az Isten egy zafír-színű tárgyon helyezkedett el. Mindegy. Ennyit a humanizmusról.. hogy az öregeket mint szemtanúkat akarta az „Úr" elkápráztatni valamilyen fénytrükkel. miután a gép hajtóműve több mint huszonnégy órája pihent. Még másnap is ott állt. éppen itt. lehettek volna. milyen olajokat vegyen még Mózes és mennyiért. hogy akár az akkori embereknek is olyan égbekiáltóan fontosak lettek. recepteket és sajátos „műszaki leírásokat" szolgáltatnia.kétszázötvenért. vélik akkor (mára kiderült. másutt azonban a kegyetlen „fogat fogért" elv alapján a tettesnek az életével kell fizetnie.

ezek az emberek jól elvoltak egymással. Mert most negyven napot és éjszakát töltött fent a hegyen az „Úrral" (a mennydörgő járműről nem esett szó). de mindig gondosan álcázta magát. Nyilvánvalóan ez az újabb bizonyíték. a kísérlet vezetői nem mutatkozhattak gyengének és főleg nem következetleneknek. hogy az imént oly nagy hatást gyakorló gépesített Isten eszméit nem fogadták [113] el.közvetlen isteni parancsra! Ez már túlmegy minden határon. hanem éppen ellenkezőleg: a testvért. és fel is ment az Úrhoz a hegyre. amelyek folyamatosan égtek. mert hiszen ember volt . míg nem jött el közéjük ez az „Ur". hogy reklamáljon. Most meg szívüket megkeményítendő . hanem ugyanolyan ember. Vajon az „isten" . ami lehetett éppenséggel mesterséges köd is. aki a jelek szerint kulcsfigura lehetett az egész tesztelésben. Nappal ugyanis „felhő borítá". hogy ő csöppet sem isten.. mint egykor az Elődök? A történet szerint a jármű még hat napig állt a hegyen. az az ő számukra természetesen csakis egy isten lehetett. valamiféle álarcot viselhetett.ezek a pásztorok rájönnek. és valóságos hekatombát. ez nem vitás. a felügyelet és vezetés nélkül hagyott emberi nyáj holmi bálványokat kezdett imádni. és alig néhányan maradtak az „igaz hit" követői. Nos.no de a próbatevők miért voltak ilyen vérszomjasak? Tudom.a hegy tetején". Igen ám. odalent orgiák dúltak. Bizony.. Azt kell meggondolnunk. de az álcázás nem szűnt meg. nem tudjuk. mint ők? .vagy a tesztelő Elődök szerint ilyen módszerekkel el lehet terjeszteni egy hitet. ahol nyilván alaposan megismerhette a teendőket. Az „Úr" utasítására Mózes hívei kardot ragadtak. Az „Úr" megint csak nem viselkedik humánusan . vérfürdőt rendeztek saját atyafiaik között. az arcát. Nyilván teljesen emberszerű lény volt. mint emésztő tűz . hogy az Úr most csak miatta öltött emberalakot. a barátot. Amúgy sem voltak sokan a zsidók addig.fejlesztésében mi eleve más utat választottunk. a rokont! Ez már világos kegyetlenség.az volt a parancs. alaposan meglephették a pásztorokat. Csak az arcát nem mutatta meg neki. legfeljebb Mózes láthatta őt. akik sohasem láttak ehhez foghatót. Hogy ennek mi az értelme. „olyan vala Izráel fiainak szeme előtt.de Mózes ettől még hihette. Éjjel nyilván fényfüggöny is volt olykor. hogy aki a parancsot felülről sugallta. Talán attól félt folyamatosan . de mire leért. aki egy ilyen szerkezetet uralt. hogy ez már Mózesnek sem tetszett. a családtagot. semelyik intézkedését nem helyteleníti. ismét csak Mózesnek. hogy az igaz hit hívei ne a számukra idegeneket öldössék le. az nem egy isten volt . mert mint a Biblia megjegyzi. és a Biblia szövege ezt még a leghalványabb utalással sem rosszallja. értelmetlen bosszúállás.? Tudjuk a Bibliából. Az „Úr" nyilván valamilyen sajátos tréninget is rendezett. amely a felebaráti szereteten alapul.dehogy! Vérengzést rendel el. Akkoriban a hegyen. sőt egyszer a táborban is megmutatkozott az Előd-Úr. de egyetlen napon háromezer férfit gyilkoltak le . vagy talán nem vették elég komolyan? Mire Mózes lement a hegyről. Néhány kisebb lámpa is.

mondhatni. Persze szerintem azzal. az arca sugárzott.fel lehet emelni és vinni. és legyenek rajta kívül. de persze azért továbbra is maradjunk a Bibliánál! Az „Úr" megparancsolta Mózesnek. törzset. Könnyen lehet. csak az arcuk maradt szabadon .akár egy hordszéket . és vonják le belőlük a szükséges következtetéseket. Volt. hogy az Elődök földrészenként legalább egy-egy sokat ígérő népet. Mózes könyveiben. Sőt. akit előzőleg már kiképeztek efféle szerepre. Ami aztán később történt a zsidókkal az „Úr" nyomására. De maga Mózes már nem juthatott el az „ígéret földjére". mígnem ígéretéhez híven elvezette őket a Kánaánba. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 70 Amikor Mózes hosszabb tartózkodás után visszatért a hegyről . bizony nem jutottak vele sehová). Ami a tesztet illeti: hihetjük azt is (mert hiszen semmilyen bizonyosságunk nincs és most nem is lehet). amelyekkel . mit és hogyan kell majd készíteni. Ezt azonban olvassák el önök is a Bibliában. és arra is kitért a részletes instrukcióban." Vagyis élő ember nem pillanthatja meg az arcát . mint azt a Biblia is megemlíti. olyan.aligha érhették el a célt (és mint láttuk például a huszadik században. amit ezért frigyládának is nevezett. mert nem láthat engem ember élvén. vagy más feladatot kapott stb. Mi meg lépjünk tovább. legalábbis ami nem a műszaki.vajon miért? Egy alapos gyanúnk van ezzel kapcsolatban: az „Úr" nem végig ugyanaz a személy volt! Az Elődök már csak óvatosságból is váltogatták egymást. a másik oldalról meg egymás közti tömeggyilkosságokra buzdítják ugyanezeket az embereket . hanem a szó szoros értelmében valamiféle sugárzás áradt belőle. újabb szenvedések következtek. vagy beteg volt. Az „Úr" megadta a méreteket is. Így aztán mindig egy másik férfi vette fel a szerepét. oldalt aranykarikákba csúsztatható rudak. hogy egyfelől nemes eszméket és tilalmakat [114] sugallnak nekik. hogy készítse el a szövetségükhöz okvetlenül szükséges tárgyat. Nem volt mindegy. hanem az erkölcsi színvonalat illeti. vagy az első „Úr"' időközben meghalt. nemzetséget próbáltak előbbre lendíteni a fejlődésben.ahol nyilván a járműben lakott az „Úrral" együtt -. Két „kérubot" 24 . természetesen tiszta aranyból. és ami szintén nem mellékes: aki ismerte a törzs nyelvét. Utána mindkét oldalát arannyal kell borítani. milyen fából készül a láda. Mózes az utasítások egész halmazát kapta arról. hogy mivel az izraeliek már akkor is egész testüket ruhával fedték. amit azonnal meg kellett csinálniuk a zsidóknak. újabb tömeg-gyilkosságok. No nem az örömtől. hogy fedelet is kell rá készíteni. Az „Úr" mellesleg nem ezt az egyetlen tárgyat kívánta meg.hát a bőre kapott egy sugáradagot.„Orcámat nem láthatod. az sem volt sétagalopp.

A bibliakutatók egy része amellett kardoskodik. amit az valójában jelent. Egy istennek nincs szüksége üzenetet közvetítő szerkezetre. hogy „ott jelenek meg néked és szólok hozzád a fedél tetejéről. a frigyládában elrejtett mikrofonok vették is mindazt. amelyen keresztül az éppen távollévő „Úr" bármikor üzenhetett Mózesnek és barátainak. Nem zárható ki. a „kérub" említése ókori szövegekben egyenlő a „gép" vagy „robot" fogalmával. azt hamarosan látni fogják. hogy csak egy irányban működött. Rádió adó-vevő készülék volt. ami szövetségük bizonyítéka. amelynek működési elveivel persze nincsenek és nem is lehetnek tisztában. megerősítője. hogy a ládában a tízparancsolat két kőtábláját tartották . forma. bármikor ott lehet.a mondat.méghozzá a hírközlő eszköze! És korántsem biztos. Az sem lehet véletlen. egyáltalán semmilyen anyagi eszközre nincs szüksége. Mióta van rádió és van televízió. Ha ez a célja. és bármit megtehet. azt kell mondanunk: ismét csak nem az „isten" felé mutatnak a dolgok. csak úgy. sőt lehet. ezt a mondatot senki sem magyarázhatja másképpen. hogy csak csodálni lehet. [115] Már csak azért sem táblatároló lehetett.de ma már nincs kétségünk az igazi értelme felől. a két kérub közül" annyira egyértelmű. merthogy azt mondta az „Úr" magyarázatul Mózesnek: „Ott jelenek meg néked és szólok hozzád a fedél tetejéről a két kérub közül. Ezer éveken keresztül hihették. Az a mondat.de hogy ez mennyire nem valószínű. hogy televíziós hírközlésre is alkalmas volt (szintén mindkét irányban) . de gépi alakzat. akkor maga az „Úr" készíti el vagy adja Mózesnek.tegyenek oda orcáikkal egymás felé fordulva. hiszen maga mindenhol jelen lévén. hanem az egész mindenségben bárhol. nemcsak itt a Földön. Azt állítjuk tehát. hogy „ott jelenek meg néked". építse bele abba. hiszen ha egy technikai jellegű szerkezet lett volna. szerkezet lehetett. hisz ezt az egészet ő teremtette és ő uralja a legteljesebb mértékben. ebbe sem kapaszkodott bele senki az utóbbi közel száz évben. ami körülötte történt. Ehhez nem kell megtanítania egy primitív pásztornép kiválasztott fiait egy készülék kezelésére. hanem sokkal aktívabb szerepet szántak a ládának. hogy az „Úr" 24 . hogy a frigyláda csakugyan a szövetség eszköze volt . vagyis élő lényekhez hasonlatos. Ha logikusan elemezzük az eddigi eseményeket. Bár ez nehezen érthető. hogy ezt vagy azt jelenti . eléggé egyértelművé teszi ezt is.. bárki gondolataiba be tud hatolni. És az „isten" adott egy „bizonyságot" is." Hozzátette: onnan hangzanak majd el utasításai. üzeneteit tehát úgy is célba juttathatja. Számos kutató úgy véli. amiket így Mózesen keresztül Izráel fiainak ad. és amit attól kezdve már nem lehetett kiszedni a ládából..

De az bizonyos. erkölcsi szabályok adagolásával uralni és irányítani egy-egy népet . és a készülék használhatatlanná válik.Kerub. hacsak nem oldják meg a távolról történő feltöltését rádiósugárzás útján). Ma már persze igen nehéz lenne bármit is megállapítani erről a szerkezetről. hogy egy-két halott anyagot . És mivel az Elődök aligha adták ki kezükből a szerkezeteket. sok szabály betartásával. akiről feljegyezték. Cherub ... Talán éppen a Mózes-ügy kudarca után változott az Elődök politikája. Jobb. kötelező védőfelszerelést felöltve léphettek csak be a frigyláda tárolására szolgáló külön sátorba azok a beavatottak. hogy ebben is nukleáris törpeerőmű adhatta az energiát (máskülönben a telepek egy idő után lemerülnek. ha az uralkodó (aki abban az időben mindig egyszemélyi zsarnok volt.) Hogy mi történt később az eszközzel. hogy a frigyláda a tízparancsolat kőbe vésett szabályainak. vagyis a hírközlő eszköz révén tudta mindig. szabály maradt fenn a szerkezettel kapcsolatban. A próféták szerint ők hordják Isten trónját is. hiszen már rájöttek. messzemenően és igen határozottan el kell vetni. a levitákat rendelték a frigyláda mellé. és máris jön a segítség az Elődök legközelebbi támaszpontjáról.! Mindenesetre kénytelen vagyok itt kijelenteni: azt a magyarázatot. aranybevonatú falát. Ezeket [116] olvasva nem tudunk szabadulni a gondolattól. A legendák szerint Bölcs Salamon királyhoz került. aminek a leírások szerint az egyetlen magyarázata az érintésvédelmi szabályok figyelmen kívül hagyása volt (egyszer szállítás közben valaki véletlenül megérintette a láda külső. Nem zárható ki. Ennek tagjai az efféle szent tárgyakkal foglalkoztak attól kezdve. Bonyolult módokon. a kőtábláknak a hordozására szolgált. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 71 kívánságára egy külön „papi" rendet. Másfelől meg tudunk egy halálos balesetről is. Az viszont gyanítható. állíthatja komolyan. hogy nem lehet így távolról. s kerub űzte ki az első emberpárt bűnbeesése után az édenkertből. hogy itt egy „veszélyes üzem" kategóriájú szerkezetről lehetett szó. így aztán kézben tarthatja a dolgokat. nem tudható. amit több dolog látszik bizonyítani így utólag tekintve is. Több használati utasítás. Nyilván erős áramütést kapott. elég beleszólnia a „kérubokba".nem is érdemes. hogy éppen a láda. Salamon király maga is az Elődök sorába tartozott. Ők őrizték a paradicsomot. így hát az „Úr" a távolból is bármikor megjelenhetett híveinek. hogy magasfeszültségű áram volt benne. Ha pedig veszélybe kerül. mindenféle demokratikus kontroll nélkül) maga is közülük kerül ki. hogy „kapcsolatban állt az egész világgal". és azonnal meghalt.a szerafokkal s trotonokkal az angyali kar legfelsőbb képviselői. A két kérub remek sztereós vetítőkészüléke lehetett akár egy holografikus készüléknek is. mi történik a világ más részein. Ki gondolhatja. és azok kezeléséhez is csak ők értettek felteszem. akik azt kiszolgálták.

ez érthető és könnyen védhető álláspont. tömegesen. amelyek mindezt figyelmen kívül hagyják. mondhatni. hisz csak olyan genetikai sajátosság. Ha pedig így van. hanem általában öröklött. E két közel-keleti városban erősen megromlottak az erkölcsök. hogy miként mi nemrégen. amely érdekes kérdések feltevésére ad alkalmat. nem véletlenül. hogy egy kőtáblák cipelésére és tárolására alkalmas egyszerű ládáról lett volna szó. rákényszeríthető magatartásforma. Az Elődök vajon meddig juthattak a genetikai kutatások terén? Mert nem kétséges. De itt az „isten" pontos műszaki paramétereket közölt.nem arra utalnak. vagy szólni képes Mózes népéhez . Természetesen következetesek maradtak önmagukhoz.tartalmazó (bár nyilván „szentnek" nevezett) kődarab miatt volt szükség erre az egész bonyolult szerkezetre? Ha csak ez lett volna a cél. Ezek az urak ugyanis egymással N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 72 homoszexuális viszonyokat folytattak. Akkor eljutottak-e addig. Arról nem is szólva. mint a felbukkanó idegen személyeket isteni eredettel ruházták fel.. hogy a „kérubok" segítségével az „isten" bármikor meg tud jelenni. úgy egyszer ők is rájöttek a gének létezésére és szerepére. meddig jutottak. Akik persze általában „angyalok" voltak. Kérdés persze. Mai tudásunkat latba vetve nem kétséges. Ami történt. amikor találkoztak az Elődökkel. szövegek mind-mind csodás tulajdonságokat tulajdonítanak ennek a „ládának". ha nem folytattak volna ez irányú kutatásokat. erősen rövidített változatban ismertetem. fellépése a homoszexuális hajlamú férfiakkal és nőkkel szemben.vélték -. mert nem engedett ezektől semmiféle eltérést. mint a barna szem vagy az akaratos természet. amely ily módon nem valamiféle erkölcsi ferdülés.) . amelyek roppant fontos adatok lehetettek. megfelelt volna bármilyen láda. hogy az eredeti görög „angelosz" igazából „küldöttet". és úgy a jelenségeket.. hogy elektromos szigetelésről is szó volt itt. Nem vallana rájuk. (Ezért kárhoztatható joggal a mai keresztény és nem csak keresztény egyházak viselkedése. genetikailag meghatározott viselkedés. Ezért álságosnak tartom azokat a magyarázatokat. az már tőlük függött. Hogy hogyan díszítették. nem nevezhető bűnnek és nem is büntethető. hogy tudják: a hibás gének miatt következik be a homoszexuális viselkedés. hogy mindkét városban szinte csupa férfi élt. Itt jön mindjárt egy „csavar".) Ilyen volt Lót története is. és nem is valamiféle megtanulható. hogy a fennmaradt legendák. vagy az általa ideküldött személyek. [117] A Bibliánál maradva még számos ponton „rajtacsíphetjük" őseinket. és erről be is számoltak.például az a magyarázat és ígéret. Ez mindjárt más megvilágításba helyezi ezeket az „angyalokat". amely szerves része Szodoma és Gomora elpusztításának. nomád nép magával vihetett volna bármikor bárhová. azt vagy maga a Mindenható hozta létre .. Eme orgiák egy idő után természetesen felkeltették az „Úr" haragját.. főleg az előzmények miatt.. (Talán érdemes lenne számba venni azt is. Azt hiszem. A történetet itt csak dióhéjban. amit a vándorló. A mellékes körülmények .. rossz szokás. „hírnököt" is jelentett. Valahogy úgy alakult az élet arrafelé.

vaksággal verék meg kicsinytől nagyig. förtelmes melegekkel szemben. Ezért egy szép napon teljesen váratlanul felbukkant ez a három idegen férfi Ábrahám sátra előtt. Lót figyelmeztette népesebb családját. Vegyük észre. milyen komolyak . akkor egyúttal több ügyet is elintéz. lányait. hogy mához egy évre az asszony fiút fog szülni urának. Az „angyalok" védik meg a férfit. hogy rögtön a város kapujában Lóttal találkoznak. Az „angyalok" nem tétlenkedtek . ezt a Biblia nem említi. hogy a városra kiadták a halálos ítéletet. hogy biztosan nem meleg a város minden férfi lakosa. aki nem meleg... hogy elfáradának az ajtó keresésében. és az meghívja őket magához. Nem tartozik történetünkhöz. Szodomába csak a két angyal jut el. nyilván kiskorú lánya és felesége maradt mellette. hogy a város mindjárt elpusztul. Érdekes. hogyan jövendölte meg az Úr az idős házaspárnak. Hogyha már eljön személyesen . Szodoma és Gomorra lakói kétségtelenül eltúlozták ezt a viselkedésformát.Nos. elpusztítja ezeket a „melegeket". Végül is csak két. és megtudja. és a város melegei azonnal odagyűlnek a ház elé.sőt véresek . hogy Ábrahám már ennek előtte elrendeli a hatalmas dáridót. De persze a hírek sebesen terjednek. hogy megmentse a nem homoszexuálisokat. csak ösztöneiknek engedelmeskedve tovább keresték a hozzáférést az idegen férfiakhoz? Ezzel a Biblia megint az állatok szintjére degradálta a melegeket. amikor már forró kezd lenni a helyzet. nyilván kedvüket is lelték „ferde hajlamaik" kiélésében. Ábrahám azért vitázik az Úrral. vejeit.az Úr szándékai (megint egy vérengző „isten". akiket a Biblia nemes (?) egyszerűséggel „igazaknak" nevez a nyilvánvalóan igaztalan. akik ezen szexuális orientáltságukon túlmenően is garázdák. de senki sem vette komolyan.de ugye ez az ő dolga. mert két vadidegen azt állította. megbünteti. Ezután az éjszaka további része azzal folytatódik. vannak ott tisztességes családok is. mi több. Az „Úr" is a hamis logikai kiindulópontot vett figyelembe a jelek szerint. annyira. Hogy az Úrral közben mi történt." Elemzés: voltak ott gyerekek is. A történet folytatódik. Állítja. és a melegek csaknem betörik az ajtót: valamiféle láthatatlan sugarakkal ideig-lenes vakságot okoznak amazoknál: „Az embereket pedig. Lótot figyelmeztették. Mindenesetre másnap a vendégek elindulnak Szodoma felé.látva a Lót família kétségeit és késlekedését (érthető.két testőrrel. hogy a Biblia a melegeket eleve mint gonosztevőket mutatja be. hogy a melegek valóságos ostrom alá veszik Lót házát. akkor . tehát olyanoknak ábrázolja.!). Vagyis úgy döntött. Ábrahám [118] elkíséri őket.. kik a ház ajtaja előtt valának.!). mi több. minden vagyonukat csak azért. ezért alkudozni kezd vele. Kissé érthetetlen ugyan. tömegben egyenesen életveszélyesek. királyi módon megvendégelendő a három teljesen idegen vándort . ahol feleségével és lányaival él együtt. bár mire beesteledik. „angyallal" persze -. ha egyik pillanatról a másikra nem akarták otthagyni házukat. hogy még vakon sem estek kétségbe. elítélendő. Homoszexuális gyerekek lehettek vajon azok a „kicsiny"-ek? És olyannyira kitartók ezek a kicsik és nagyok..

hogy az „Úr" [119] atomcsapással pusztította el a két szomszéd várost. Erre különben a Biblia is elég világosan utal." Ekkor jött a mára már szólásmondásokban is emlegetett Lótné. hogy ez az „Úr"' betartotta-e az erkölcsi játékszabályokat. nem is tájékozódva előbb. amit Ábrahám látni vélt. amelyeket pedig ő maga. kik azok. odaveszik azok összes vagyona. Szodomát és Gomorrát. a sugárzás eléri őt és szeretteit is.. és a szó szoros értelmében kicibálták őket a házból. és Lóték futva hagyták el a környéket. hogy valamilyen nagy erejű lézerrel kombinált robbanószerkezet lépett működésbe. Aztán már csak arról értesülünk. annak hatásai erősen lecsökkennek. egy kisebb kitérő révén elpusztult több ezer ember (megint a jóságos szeretetbajnok „isten" rosszvoltából!). hogy mit is művelt ő Szodomában és Gomorrában. mert a két öregnek gyermeke született. mint a kemence füstje. de azt is. és mit látott? „És ímé felszálla a földnek füstje. megmutassák: az Úr könyörtelenül lecsap mindenkire. Sok jel mutat arra.hiszen ha a puszta életüket meg is menti. hogy itt is nukleáris vagy más természetű sugárfegyvert vetett be. mint Lótékat . mint látjuk. akik semmilyen büntetésre nem szolgáltak rá? Velük szemben az Úr akkor sem lett volna „fair". de végül sikerült. ha az Úr nem találkozik Ábrahámmal? Ha az nem alkuszik vele a városokban élő esetleges „igazak" életéért? Akkor az Úr bizony vaktában mindenkit elpusztított volna. Kiérve a pusztulásra ítélt városból. „És bocsáta az Úr Szodomára és Gomorrára kénköves és tüzes esőt. Számos jel mutat arra. hogy az Úr azért képes kimenekíteni néhány ártatlan embert is a bűn fészkéből. lám." N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 73 Nem ment olyan egyszerűen a meggyőzése. Sáráról meg arról. hányan vannak az ártatlanok.. Mert ha a síkságon marad. azt mondta Lótnak az egyik angyal: „Mentsd meg a te életedet.megragadták mind a négy ember kezét. aki a tilalom ellenére menekülés közben hátranézett és úgymond sóbálvánnyá vált. hogy Ábrahám másnap arra jött.azon a Biblia azonnal túllép. Egyszerűen . A kérdés: mi lett volna. 2. Mintha a történetet csak azért iktatták volna be ide. és a városok minden lakosait és a föld növényeit is. Az sem zárható ki. mintegy mellékesen . és azt az egész vidéket. csodát tett. halleluja! Az. ha előre figyelmezteti őket. Minket persze most elsősorban nem az érdekel. a hegyre menekülj. hogy a városok a mélybe süllyedtek volna. hogy 1." "És elsüllyeszté ama városokat. hogy a történet közepén. majd a városból is. A két „angyal" arra beszélte rá Lótot. aki nem megfelelően viselkedik. hátra ne tekints és meg ne állj a környéken. hogy az Úr. ahol előtte és utána is annyi szó esik Ábrahámról és feleségéről. hanem.ugyanott." Az egész „sztori" mindössze néhány mondatot érdemel ebben a könyvben . hogy el ne véssz. Az persze túlzás. hogy menjen a közeli hegy mögé. Ám ha köztük lesz a hegy. véresen megkövetelt másoktól.

amit ő órákkal a pusztítás után . sem más vegyszerekkel. Legalábbis az emberek nem rendelkeztek ilyennel. már nem először tettek ilyet. hogy minden épületet a földdel tegyenek egyenlővé .[121] Mint láttuk. mintha a város a földbe merült. Ez is valamilyen nagy robbanásra utal. romboló sugarakkal. és amit ma a történészek a Jézust megelőző egy-másfél ezer évre helyeznek el az időben . De hát itt tényleg az történt! Ez egy a civil lakosság ellen végrehajtott hadművelet volt. Mint egy hadművelet. de még ezer évvel később sem adott lehetőséget. hanem valahonnan az „égből". akkor azt a tettesek nem a korabeli technikával érhették el. és egyenként robbantják fel a házakat. tekintélyes mennyiségű robbanószerre lett volna N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 74 szükség ahhoz.tövig lerombolta a falakat az az erős hatás. akkor a lakosság kilencven százaléka időben elszelelhet.még látott a város fölött lebegni. ami mintha sóból lett volna. Bármilyen kicsik is voltak azok a „városok" . amiről itt szó van. Tisztában vagyunk azzal. hogy valamiféle halálos. pernyével lepte be őt. Ám hogy valójában mivel végezték ezt a mellesleg semmivel sem indokolható pusztítást.hisz fehér volt. Akkor történt a robbanás. hogy ez így nagyon katonásan hangzik. ezért sugalltam inkább. A „rontott példányokat" ezen a drasztikus módon tették el az útból. és így a büntetés célt téveszt. mint egy bálvány (szobor). Ezért tűnhetett Ábrahámnak. ne vigyék tovább a hibás génjeiket a következő nemzedékekre.ráadásul egyszerre! Mert nehezen hihető. Ezért nézett ki úgy. Az ugyanis ilyen megoldásokra nemhogy akkor. hogy nem voltak vegyi robban(t)ószerek. Sejtéseink szerint nem is földi csapatok végezték el. hogy az Elődök szőnyegbombázást hajtottak volna végre. ne szaporodjanak tovább. Csak a meglepetésszerű és egyidejű támadással és a vele járó. nem nagyobbak egy alig pár száz lelkes falunál -.még ennek a tizedrészére képes (hadi)technika sem létezett. Eleve kezdjük azzal.mondjuk. Kicsi rá az esély. Hiszen ha afféle „angyalkommandósok" kezdik járni az éjszakában a várost. . az első szemtanúnak [120] úgy. Azokban az időkben. . ami fentről hullott. Egy dologban azonban bizonyosak lehetünk: ha valóban elpusztult a két város egyetlen éjszakán. vagyis repülő szerkezetekről intézték. hisz kevés nyoma maradt a felszínen. süllyedt volna. pillanatok alatt bekövetkező pusztítással volt elérhető a kitűzött cél: az összes lakó és az összes objektum megsemmisítése a célterületen. sem puskaporral. hogy a tanúk (legalábbis a Biblia szerint. annak ereje tarolta le az amúgy nyilván meglehetősen primitív építményeket. A sugárzás megölte és azonnal fehér hamuval. Lótnénak nem lett volna szabad megállnia. feltehetően negyedóra. amelyek ilyen méretű detonációt okozhattak volna. A fentebb említett lézersugaras megoldást az valószínűsíti. aminek szavahihetőségét már eddig is okkal kérdőjeleztük meg nem is egy ponton) „égből érkező tüzet" láttak. félóra alatt. hogy máskülönben a könyörtelen büntetés elérte volna a célját. amit bevetettek a városok ellen. nagy hatásfokú lézerágyúkkal lőtték szét mindkét várost ugyanazon az éjszakán. nem tudjuk. Tüzes esőről beszéltek. Robbanásra utal az a füst is.

Sejtésünk szerint azon a környéken úgy a föld. az olyan. hogy a történeteit látomásnak vették. hogy akkoriban nem létezett olyan eszköztár. hogy sem Szodoma. hogy az „Isten" eszköztára nyilván akkor is nagyon erős volt. Olyan ez. annak a „látomás". mert a mi kultúránkban úgy a „látomás". a „vízió" nevet adták. Annak ellenére. hogy Ezékiel az igazat mondta. Jellemző. A következő pont. mint egy kényszerzubbony . a Biblia összeállítói nem voltak képesek megmagyarázni. Mi mást tehettek volna mondjuk ötszáz vagy ezer vagy ezerötszáz évvel ezelőtt azok. akik elolvasták a róla szóló passzusokat? Nem érthették meg. de földi. Akinek „víziói" vannak. Ez sem különös. mintha hallucinációi lennének. sem Gomorra helyén soha többé nem épültek új városok. mi több. Ezt mi komolytalan és főleg illogikus. és talán lélektani tényezők is távol tartották innen a későbbi ezredévek betelepülőit. hiszen annak idején hogyan írhatta volna le egy akkori ember a maga teljes technikai tudásának hiányával. a környéken senki sem telepedett le. Nem érthették meg. és nagyon megbecsülik úgy a termőföldet. ha ma hirtelen újjáéledne. hogy ezt nem holmi felettes. Azokat mint álarcot húzták rá ezekre a történetekre és személyekre. legalább csak gondolatban! Képzeljük el. amit akkor látott? [122] Tegyünk egy próbát. hogy ma itt leszáll egy a távoli . hanem az isteni akarat végezte el. Nem csoda persze. emberi erők. az úgynevezett „Ezékiel próféta látomása"-történet. hogy egy műszaki tárgy. Annyi száz és száz nemzedék tanulta és hallotta az ő történetét mint „víziót" emlegetni. kezdetleges nyelvezetével azt.szegény Ezékiel már akkor sem védekezhetne ellene. Könnyű persze azt mondani. Különösen azért. Semmilyen más módszer bevetésével nem vagyunk képesek maradéktalanul megmagyarázni a Szodomában és Gomorrában történteket. amely bármi ilyesmit lehetővé tett volna. egy szerkezet leírását adta a maga zavaros szavaival. és ez a bizonyítéka annak. irreális magyarázatnak tartjuk. bármilyen vallásúak is voltak azok az emberek. mint a víz alaposan szennyeződhetett. Hisz nyilvánvaló. hogy amit az egykori emberek. mint a mind ritkább vizet. amely a Bibliában immár minden kétséget kizáróan ilyen „műszaki jellegű" beavatkozást sejtet. Tudomásunk szerint az újkori régészek a huszadik században fellelték a két város helyét. hogy senki sem veheti őt komolyan. Ilyen startvonalról indulva Ezékiel nincs irigylésre méltó helyzetben. Érdekes. hogy arrafelé kevés az emberi életre alkalmas lakóhely. mint annak idegen nyelvű változatai is valamiféle elhajlást sugallnak.Itt is kizárólag a technicista szemlélet adhat teljes körű magyarázatot. ergo: az illető nem normális.

A legbonyolultabb szerkezet. merthogy volt több is.amikor már elment. Mi tehát két lépéssel is Ezékiel előtt járva azt is tudnánk. ahányszor elmondanánk. kötelekből készültek. ergo: valamilyen jármű. hogy amit látunk. Ezek mind fából. ahol . annál inkább arra törekedett. hogy az égből közeledik egy. nem látjuk többé -. aki dadogva. hogy Ezékiel és társai akkor már ötödik éve raboskodtak a hazájuktól távoli. amit jószerével annak nevezhetnénk (főleg nem repülő gépezet). hogy ezt egy nálunk fejlettebb tudományos és technikai szinten élő csoport készítette és használja. Nem egy primitív alak volt. akiket mai szemlélettel „értelmiségieknek" nevezhetnénk. Háborús hódítás nyomán a babiloniak előrenyomultak a Földközi-tenger partjára. 592-ben került sor legalábbis az első esetre. Mint attól kezdve egészen az átkos emlékű huszadik századig minden hódító tudta. milyen körülmények között? Az Ószövetségben találjuk meg a próféta „látomását". hogy mit látott. hogy az igazi ellenfelei a gondolkodók. Bármilyen célt is szolgál. hogy mit látunk. még szöget se nagyon használtak elkészítésükhöz. a mi szavaink is botladoznának. síkság. Köztük volt Ezékiel is. De menjünk sorjában.. amivel élete folyamán addig találkozhatott.) érkezett különös szerkezet. Képzeljük magunkat Ezékiel helyébe! Az ő idejében nem voltak gépek! Semmilyen szerkezet nem létezett. hogy ez a gép helyváltoztatásra szolgál. hogy egy elfoglalt országban megsemmisítse az értelmiségi réteget. Ez Mezopotámia közepe volt. és a mai Izrael területén sok zsidót foglyul ejtettek. Mi már jobb helyzetben lennénk akkor is. mint Ezékiel volt a maga idejében . egy folyóparton. az egy állatokkal vontatott szekér vagy a csatornák partján működő vízkiemelő szerkezet lehetett. e.. A kor egyik műveltebb embereként találkozott Ezékiel az idegenekkel. Innen nézve sok száz vagy ezer zsidót száműztek akkor Babilóniába.[123] A megértéshez tudni kell.kozmoszból (vagy a mi távoli jövőnkből. Mi legalább halványan sejtenénk. Mi persze itt nem véletlenül hangsúlyozzuk a férfi értelmiségi mivoltát. Erre Kr. Amiből logikusan N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 75 következne. és amelyen idejöttek. az egy gép.mi ugyanis legalább azt tudnánk. És akkor ez az ember váratlanul azt látja. meglehetősen idegen területen. minden bizonnyal egy szerkezet. Hol és mikor történt mindez. és mi történik a szemünk előtt. Minél barbárabb volt valaki Asszurbanipáltól 25 Hitlerig és Sztálinig.. akik átláthattak a szitán. bizonytalanul és kevés szóval mesélte el. De ha le kellene írni később a szerkezetet . amit valakik valahol felépítettek. a múló idő során már hónapok múlva sem emlékeznénk minden részletére stb. annyiszor keverednénk ellentmondásokba. Az idegen hódítók a foglyok közül kiválogatták azokat.. és akik valamiféle ellenállást szervezhettek a megszállók ellen.

ilyen egyszerű a dolog. sem hegyek nem voltak. hanem az emberi képzeletet is. mivel a Kr. Ez teljesen természetes volt abban a korban. mint az érc. semmilyen önkívületi állapotban nem vizionálhatott.. sem jóval később nem volt szokás. Néhány bátor állítást máris megkockáztathatunk. Az első: amit Ezékiel látott. Az ő beszámolóját egyfelől már egy újabb.és jelenti -. és ez vala ábrázatjok: emberi formájuk vala. ami arra késztette a szerzőt. hiszen a repülő szerkezet messze meghaladta nemcsak az akkori kor műszaki szintjét. bár olykor zárójelben odaírjuk a régi. „. e. megnyílt az ég és isteni látomás tanúja voltam" („megnyilatkozának az egek. amely négy élőlényhez hasonlított.") 25 Assurbanipal. mielőtt tovább haladunk. Ilyesmit pedig nem álmodhatott. amit látott. a negyedik hónapban. hogy a fantázia határtalan. hogy egy felsőbb hatalom megnyilvánulásával találkozott. amikor a száműzöttek között voltam a Kébár folyó mellett.sem nagyobb erdők. régebbi fordításban . és e kettőt így nem is lehetett egymással szembeállítani. ezért közli ennyire pontosan az esemény dátumát. a tűz közepén valami fénylett..ötödik napján.nem látomást sugall a szerző. az mind hívő volt . középütt kivettem valamit.. „Ezt láttam: észak felől forgószél támadt és nagy felhő. e. az egy gép volt. amivel szembesült. Károli-féle magyar fordítás szavait is. ha valóban csak vizionált Ezékiel? Ő maga nagy fontosságot tulajdonít annak. Asszíria királya Kr. a hónap ötödik napján. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 76 Itt már meg kell állnunk.. A belsejében. az emberek már ezer . hatodik századi szerző csak egy felsőbb hatalmat ismert. Aki élt akkoriban a Földön.vegyük észre . a tudomány még sehol sem volt. Könnyű persze azt mondanunk." („És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki. ha ezzel plasztikusabbá tehetjük a „látomás" szövegét: "A harmincadik esztendőben. A második. Erről ne feledkezzünk meg. amelyből villámok törtek elő. és azt kell mondanunk: le a kalappal! Vajon csupán egy félig eszméletlen látomás volt az. Ami éppenséggel azt is jelentheti ." -kezdődik a beszámoló. tűz. 668-626-ig. és az nyilvánvalóan Isten volt az ő számára. hogy ennyire pontos dátumot mondjon róla? Kit érdekelt volna ez. és láték isteni látásokat"). amikor ateisták nem léteztek. Éppen mert egy eseményről volt szó! Tegyük hozzá: az ilyesmi más szerzőknél sem akkor. hát ebben is azt látta. hanem „isteni látásokról" beszél. Persze. modernebb Biblia-fordításban közöljük. mint fentebb már céloztunk rá. Fényesség vette körül.

semmilyen irányban nem hajlik be. lásd Lukianoszt és más ógörög szerzőket stb. Vagy olyan kamrafedelek. amelynek nincsenek ízületei.megsüllyed. hogy gépekkel szolgáltatjuk ki magunkat. ez az űrhajó vagy repülőgép pedig kitette a lábait. Azon sem csodálkoznánk.. Eltakarjuk gépi mivoltukat. és ahogyan a mai repülőgép a futóművek. mint a simított érc színe. De ha valaki egy ennyire „géptelen" világban él. Milyen az egyenes láb? Olyan. amelyek csak félig emlékeztettek gépre.egyes alkatrészeket állatoknak álcáztak." („És lábaik egyenes lábak. . azok nyilván azok is voltak. ez szinte vakította az ilyesmihez [125] nem szokott megfigyelőt. Ez bizony egy teleszkópos lábazat. Kár. Milyen volt a csillogás? Fémes. „Mindegyiknek négy arca és négy szárnya volt. Nem is volt itt igény semmilyen irányba ízülettel hajló lábra. amelynek legalsó tagja kinyúlik. És milyen a borjú talpa ? Kerek. ha az Elődök a mi mai logikánkhoz hasonlóan a robotjaikat ember és állat formájúra tervezték és készítették volna.ott talán nem tévedünk. de ott rugalmasan. Ezékiel a repülés közben a lábakat rejtő kamrák fedeleit (most kinyitva a lábak mellett meredeztek) látta „szárnyaknak".. ha a lábak „egyenesek". Lehet. Szárnyaik alatt emberi kezek voltak. akkor kissé látszólag . azok valami okból talán. miután a talajra ért. amelyek csak akkor nyíltak ki. De ne rohanjunk úgy előre! Mit jelenthet. Talán ha hasonlítanak a háziállatokra vagy éppen saját magunkra. Minden szerkezeti elem alaposan karbantartva. hogy a modernebb fordításból teljesen eltűnt az eredetiben még ott lévő „egyenes" jelző. Tehát egyenes. hogy ne okozzanak rémületet . ahol soha senki nem repült a levegőben. a talpuk meg olyan. Itt kell közbeszúrni: a közép-amerikai maja indiánok is vésték a sziklafalakba (máig láthatóan) olyan szerkezetek rajzait.. hogy maga a szerző is azt sugallja: ezek nem emberek voltak. akár a fényes érc. amikor a szerkezet már a földhöz közeledett. ha azt mondjuk: ez a négy egyszerűen négy láb volt méghozzá amortizátor! Erre nehezedett rá a szerkezet. akárcsak mi tesszük a huszadik-huszonegyedik században. De ennek lehettek más okai is.") Egy csöppet sem irigyeljük a Biblia-fordítókat nehéz mesterségükért. Itt mindenesetre arról van szó. ha valamiféle határokat állítunk az efféle fantáziálásnak. ami pedig sokat segített a szerkezet újbóli elkészítésében (!). mint a borjú talpa. és lábaik talpa mint a borjú lábának talpa. s úgy szikráztak. félig meg valamilyen élőlényekre. hogy könnyebben elviseljük őket a társaságunkban. majd amikor érintkezik a talajjal és ránehezedik a szerkezet súlya. akkor nem emlékeztetnek minket folyton arra a rideg tényre. csak függőleges irányban „működik".. és szikráznak vala.évekkel ezelőtt is elképzeltek űrutazásokat. A második észrevétel: amit Ezékiel élőlényeknek látott. akár egy könyök vagy térd. elég volt. amire utal a csillogás. pláne nem szerkezetek [124] szántották volna az égi utakat . A lényeg: akik ezen a repülő szerkezeten érkeztek. csak azokhoz hasonlóak. Nem tévedünk sokat. hogy „szárnyai" is voltak? Talán egyszerű légterelők. Lehettek persze robotok is.

és úgy látszott. A bibliamagyarázók mindenáron babiloni jelképeket. mint a simított érc színe. A próféta mindenesetre hangsúlyozottan. például oroszlán-testű szárnyas embert N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 77 akarnak belemagyarázni a szerkezetbe (a „vízióba"). hogy ez a szöveg úgy az eredetiben. többször is írja-mondja. Ezek talán emberi kézre emlékeztető kapaszkodók vagy más. jártak-keltek. amely imbolygott az élőlények között. És a hozzájuk tartozó valami révén bármelyik irányba haladhattak is! „Nem fordultak meg jártukban". hogy a fény csillogott. Ezékiel arról is ír. A szerző arra céloz a maga egyszerű nyelvezetével. egyforma volt az alakjuk. csupasz műszaki lényeget: . mind a négy irányban mehetett. hogy látott olyan szerkezetet. Ezékiel ezután leírta részletesen. Az élőlények meg jöttek-mentek. az építészeti és rituális díszítőelemek között. Ezek fényesen ragyogtak. „Szárnyaik alatt emberi kezek voltak." Ezek szerint a „babiloni kultikus szobrok" jöttek és mentek? Szinte hihetetlen. mintha az egyik benne lenne a másikban. mégis képesek voltak erre a mutatványra. ha ez olyasmi. vagyis négy irányba néztek. amely anélkül. Arra tudomásom szerint azonban még senki sem gondolt ellenérvként.") Nem elektromos vagy kovácsüllőnél tapasztalható szikrák repkedtek itt. amit bárki láthat nap mint nap a babiloni építmények falain. akár a villámok.. A tűz lobogott és villámok törtek elő belőle. Az említett szerkezeteknek ugye négy „orcájuk vala". mint az égő szénfáklya. "Az élőlények között olyasmit láttam. Most jön a java: Ezékiel azt állítja. akkor aligha kíséri ilyen fület bántó zaj.ami ismét annak a jele. és nem kellett megfordulniuk. elfordították volna. A dolog érezhetően szinte elbűvölte a férfit . verődött vissza a szerkezet simára csiszolt alkatrészein. Négy irányban is szaladhattak felváltva. Nem csoda persze. hogy nem álom.. hogy ha az egyik alkatrész felemelkedett a földről.néha az illusztrált Bibliákban rettenetesen primitív verziókat látni „Ezékiel látomásairól". és akkor talán az egész néma csöndben zajlik le). hogy elfordult. kulcsszavakra a bibliaszakértők nem figyeltek fel eddig sohasem. [126] Próbáljuk meg elképzelni a kezdetlegesen erőlködő szavak mögött a valódi. amivel a szerkezet érkezett (hadd tegyem itt hozzá: ha ez egy látomás. Azután nagy zajt említ. hogy az élőlények mellett kerekeket látott." Méghozzá mind a négy oldalukon. hogy egy középponti tűz (hajtómű?) körül élőlények mozogtak. hogy Ezékielt aligha döbbenti meg ennyire a látvány. hidraulikus markolók lehettek ma már ismeretlen rendeltetéssel. a szentélyekben. ha irányt váltottak. nem „vízió" volt ez az egész. mint fordításban leírhatatlan nehézségeket okozott például az illusztrátoroknak .(„Szikráznak vala. akkor vele együtt emelkedett a többi is. hogy ezekre a fél mondatokra. merthogy egyek voltak. Mindamellett emleget vízszintesen forgó szárnyakat is.

avagy erős vízesés vagy egy táborban sok ezer ember zúgása .„És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött. jelezve. akkor összefolytak. a rémülettől és csodálattól szinte zsibbadtan áll. és mindegyiknek kettő vala. szinte az „állatokhoz" hasonlító hajtóművek testére simultak. mindegyiknek kettő vala." Ez nem más. . és veszély sincs. és az emlékezete majd később sem hagyja cserben. mit látott még Ezékiel! „És a mennyezeten felül.ám ha valaki csak vizionál. hogy igen erős volt az a hang. de érzékszervei működnek. Ez teljesen hihető . Aztán a szerkezettel kapcsolatban ismét jön egy rövid kulcsmondat: „Mikor állának. és kiderült. Ezek szerint valahol felül volt a parancsnok. látszék mint valami zafírkő. És a királyi széknek formája látszék mint egy ember formája azon felül.ezzel minddel csak azt akarta jelezni Ezékiel. „És hallám szárnyaik zúgását. leeresztik vala szárnyaikat." Hát ez az! Igen! Milyen szárnyakat lehet leereszteni? Amelyekre a repüléshez már nincs szükség. hogy elhiggyék a szavát. egyik a másikkal összeérvén. mint a csodálatos kristály. ezek a szárnyak lelohadtak. gondolom. a mely fejök felett vala. megjegyzi mindazt. lábai régen a földbe gyökereztek. hogy mind a négy amortizátor már a talajra ért. dehogy.merthogy folyamatos körnek látszottak. Vagyis azt bizonygatja. hanem egy valós esemény. olyan. minden érthető. honnan jutnak eszébe ilyen dolgok? Miért akarja annyiféle példával illusztrálni a vele történteket? Nyilván azért igyekszik ennyire. Ezek a részletek logikus egységbe kovácsolják az egész „víziót". a mely vala fejök felett. mint a „mennyezet" . amint lesimulnak használaton kívül." Tiszta sor. a dőlésszöget kiegyenlíti az automata vezérlés. leeresztik vala szárnyaikat. mint sok vizeknek zúgását". De nézzük csak tovább. és ők megállván. aki hangszórón át adott utasítást a beosztottaknak."[127] A kissé körülményes régi nyelvezet ellenére érthető a szöveg. Amikor a leereszkedő egységek szárnyai még forogtak. akárcsak a helikopterek rotorjai. megszólalni sem bír. Mintha maga a Mindenható zajongott volna. És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesek valának. Ez különben nem csak úgy véletlenszerűen következett be. Nyilván azért. ezt még fokozza pár rövid leírással. kiterjesztve felül fejük felett. ilyesmit megint csak lehetetlen kitalálni Krisztus előtt hatszáz évvel! Szinte látjuk magunk előtt a puha rotorszárnyakat. mert ő látta maga előtt a műszereken. a repülőszemélyzetnek. a hosszú mondat elemzése N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 78 döbbenetes eredményt hoz. hogy ez nem látomás volt. hogy mindegyiken négy rotor van összesen. Ám amikor a szerkezet már leszállt. amelyek befedik vala amonnan az ő testöket. amelyek befedik vala innen. Erre fentről parancs érkezett: „És lőn kiáltás a mennyezeten felül. királyi széknek formája. hogy ilyen erős hangot emberi fül ritkán hallhat. Mert miről is van szó? Ezékiel .aki. olyanok voltak a négy hajtóműszerkezet fölött. mint a helikopter forgószárnyához hasonló szerkezet leírása.

hogy ezt a zöldes fényt látták onnan. a gép közelébe engedett vének? Hol vélték megpillantani az Urat magát. ezt látták a beavatatlanok „zafírkőnek". és hogyan? „És látták az Izráel istenét és annak lábai alatt valami zafírfényű tárgy vala." . más nyelvi eszközük híján. mint maga az ég. és az időben sokkal később ugyanezt veszi észre Ezékiel is. eltörpül mellette. mert vagy ilyen anyagból készült. vagy mert szellősre építették. és régebben Mózes: „Lábai alatt valami zafírfényű tárgy vala. Ezékielnek csak látomása volt.Mózes esetében ráadásul csaknem százan voltak! . akkor miért nem hiszik el ugyanazt Ezékielnek is. Ahhoz a részhez. A zafírfény. amikor „az Úr leszállt vala a Sínai-hegyre"." Ez nem lehet véletlen.[128] Ha a beszámolót ismét „csupaszítjuk" kissé. De a leglényegesebb. A szerkezet egy része átlátszó.érdekes részleteket figyel meg.azt állítják. A szemtanúk . székét is. vagyis a gépet vezető személy széke! Most egy pillanatra menjünk csak vissza a jó öreg Mózeshez. amit Ezékiel a gépben látott. sőt a legfontosabb meg teljesen azonos. hogy a halványzöld fényáradatot a vezérlő műszerfala árasztotta magából. az a bizonyos zafírkő-színben pompázó „trón".. Ami arra utalna. vagyis a halványzöld fény már ott volt Mózes idejében." Arra kérek minden bibliamagyarázót. Valami széphez. hanem a vezérlő személy mindenféle műszerrel felszerelt pultját. Ezékiel annyiból volt jobb helyzetben. ahol sejtésük szerint a rejtélyes járművet parancsnokló személy (no persze nekik maga az „isten") ült.amit most lát és hall . Minden megdöbbentette . amikor egy repülő tárgyat ír le. hogy a szerkezet átlátszó falán keresztül nemcsak a zafírfényt látta. akkor ezt látjuk: a szerkezet aligha hasonlított a mai helikopterekhez. A helikopterelven működő szerkezetek nyilván akkoriban sem voltak túl nagy hatósugarúak. hogy 2.. Ezékiel nyilván úgy érezte. Mit is látott Mózes meg a kitüntetett. fényeshez és színben hasonlóhoz kellett mérniük szavakban. És akiről ő maga jegyezte meg az imént.. „Látszék mint valami zafírkő. többemeletes lehetett. és csak a műszaki részeket igyekszünk figyelembe venni. De azoknál sokkal magasabb. Ez csak egy leszállóegység lehet valamilyen nagyobb „anyahajóról".. aki szintén egy repülő tárgyat ír le? Ráadásul sok közös elem van a két történetben. hogy ember formája volt: „És látám izzó ércként ragyogni. és olyan tiszta. hogy nem hosszú távú közlekedésre használták. aki abban a zafírszínű fényáradatban ült a maga „trónusán".így Ezékiel. de azt se. Mózes hazudott. Mert a kétféle magyarázat megbosszulja magát. hogy 1.legfőképpen pedig az a valaki. ezek után ne állítsa. amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és . Nem zárható ki. vagy közeli kirándulásokra alkalmatos kis repülő eszköz. legfeljebb a meghajtási elvét tekintve. földrészeket. nyilván nem egy ilyen huzatos szerkezettel repülték át az óceánokat. Ha Mózesnek minden szavát elhiszik.

" Ami annyit tesz.felfelé. arra a hosszú folyamatra (már ha az egész egyiptomi ügy igaz volt.őt szólítja. akit az imént egy kis ideig látott ragyogni abban a többszörös. ez keltette Ezékielben a tűz képzettársítását. Valami ok persze kellett arra. hogy az „Úr" elbúcsúzott tőle. maga a Mindenható! . Hogy miért volt szükségük az Elődöknek éppen Ezékielre. Nem egy rettegő. éppen a száműzöttek. nyilván süt a nap N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 79 is. hogy akit lát. Most nézzük meg. Természetesen több sem kellett a prófétának. hogy miután beszéltek vele. Szép gesztus. Most meg itt van ez a szerkezet. nem mervén ránézni a Mindenhatóra . majd ment megtenni azt.. a ki szól vala nékem. és derekának alakjától fogva és lefelé látám: mintha tűz volna.? És persze ennek megfelelően reagált. ráadásul már itt van mellette. szinte felette.. az emlékeztetett a Mózesféle esetekre. a foglyok között. megalázott és többszörösen alárendelt lény. mint amilyennek Ezékiel látta. akire komoly feladatokat bízhatnak. és orcámra esém. felsőtestére annak zöldes fénye vetült.. látni vélte. Ezékiel persze érthetően igencsak fel volt villanyozva a történtektől („és a lélek fölemelé és elragadá engem"). „És monda nékem: Embernek fia! Állj lábadra és szólok veled. az maga az Úristen. amiben joggal .valaki szólt hozzá. furcsa alkatrészek csillognakvillognak. amaz állatok szárnyainak zúgását. nagy adag félelemmel) térdre esett. értelmes lényt." Az utóbbi szavak arra utalnak." A helyzet persze csöppet sem olyan drámai. és a lélek jőve én belém és állíta engem lábaimra és hallám azt. Hogy mit akartak az Elődök Ezékieltől. És ekkor azt hallja.. hogy kiválasszanak egy magányos. amit Ezékiel így kommentált: „ (haliam).. ő meg fel sem mer nézni az alakra. Csak azzal a feltétellel beszéltek hozzá. és rögtön bekapcsolta a hajtóművet. napközben. éktelen zajjal leszáll. amire az „Úr" kérte őt.és fényáradatban. Érezzük egy pillanatra a jelenetet. Ezékiel egy perccel korábban még egyedül lézengett a folyóparton. hogy miután Ezékiel áhítattal (és gondolom. és hallám egy szólónak szavát. ilyen hang. nagy fényesség van belül. a melyek egymást érik vala és mellettük a kerekek csikorgását és nagy dörgés szavát. aki Mindenhatójától fél.mint egy ember. sőt talán ókori szokás szerint arcát-homlokát is a földre tette. Mert bizony ami ezután történt.. Ugyanis csupáncsak arról lehetett szó. ilyen csodás szerkezetet uralva. Ez valószínűleg sárga vagy vörösessárga volt." A szerkezet elrepült. méghozzá sebesen: „Ilyen vala az Úr dicsőségének formája. sokszínű fényben. A mezopotámiai síkon vagyunk. Azonnal arra a belátásra jutott. mi történt? Csupáncsak annyi. A szerkezet zaja elhal. és látám. ha feláll . hogy az a valaki .nem kétséges. nem tudható. míg alsótestét a helyiséget megvilágító vagy az alatta lévő helyiségből szabadon felfelé áramló más színű fény világította meg. A vezérlőpult előtt ült. hogy a felszólításra Ezékiel lélekjelenléte visszatért. hogy a szerkezet pilótáját-parancsnokát kétféle fény világította meg. hogy az Elődök nem akarták őt abban az [129] alázatos testhelyzetben tartani. És fényesség vala körülötte. Ki más jöhetett volna ide ilyen repülő valamivel. arra hamarosan rátérünk. engedelmeskedett.

beleértve a mérnökök nevét és az amerikai. amelynek révén az Elődök a közel-keleti eseményeket (kis túlzással: a történelmet) befolyásolhatták évtizedeken keresztül! Ez voltaképpen nem nagyon tartozik könyvünk témájához. azt bizonyítja. akit mások is jól ismertek. Tény. amit Ezékielnek az Elődök . milyen félve lépett be! -. kikhez menjen. addig valamit megetettek Ezékiellel. hogy míg ott állt a helikopterszerű szerkezet. Sokkal fontosabb az a megállapítás. Mi itt megjegyezzük azt a ma már közismert tényt (amit talán egyes „szkeptikusok" és „tényeket tisztelők" nem tudnak. Akiktől különféle utasításokat. kikkel beszéljen. aztán rábíztak egy fontos feladatot. és elvitték magukkal egy idegen városba. feladatokat kapott. Ez nem Izrael területén volt. hogyan működött az a kerék. Nemcsak sikerült rájönni. politikai jellegű feladatokat bíztak a férfira. annak a bizonyos „kerékben kerék" leírásnak volt a szülőatyja. különösen nem ehhez a fejezethez. nekik mit mondjon stb. európai szabadalmak sorszámait is). Majd húsz évvel (!) később a jármű ismét felbukkant ott. mert ezt bárki elolvashatja a Bibliában. hogy fontos. a valóságos világ részét képező műszaki szerkezettel. Ami történt. mikor hol van. Legyen elég annyi. még álomból is ritkán. De ebbe most . hiszen történelmi források a legkisebb mértékben sem erősítik meg). hanem az is kiderült. nyilván.helyhiány miatt . ahol Ezékiel tartózkodott. aki közülük való volt.volna. látomása volt! [130] Látomásokból nem születnek fontos műszaki találmányok. Ami azért érdekes. hogy mik lehettek a jármű fontosabb műszaki paraméterei. hogy Ezékiel egy valós. egy szentélybe. amit Ezékiel ismert és felismert . Az egyik szerkezetnek. A második alkalommal ugyanaz a szerkezet feltehetően ugyanazzal a legénységgel vagy akár csak egy magányos pilótával ismét felbukkant. hogy évtizedekkel ezelőtt a NASA (Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Hivatala) mérnökei Ezékiel próféta homályos bibliai szövegéből két szabadalmaztatott műszaki találmányra tettek szert. Nem. egy repülő járművel és annak legénységével találkozott.ne menjünk bele. mert szükségük volt egy olyan ember segítségére. vagy csak nem hajlandóak tudomásul venni). Erre most nem vesztegetjük a szót (Däniken és mások tényleíró műveiben minden szükséges adatot megtalálnak erről.Amerikában! Nyelvészek és történészek már bebizonyították. hogy az a hatalmas szentély. hogy mivel ez valóban megtörtént a huszadik században. Ekkor Ezékielt az Elődök felvették a gépre -képzelhetjük. ahol a régi források „legendás állításait" próbáljuk közelíteni a valósághoz. egy N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 80 egészen más világrészben . Ezékielnek olyan szerepet szántak. fizikailag létező. hogy a Biblia szerkesztői el sem tudták képzelni. Már csak azért se. most már nem mondhatja senki: Ezékielnek csupáncsak víziója.kételkedhetünk. amely egyszerre minden irányban haladhatott megfordulás nélkül. mert a jelek szerint tudták.

. mint láttuk. Nem csak a keresztények számára később oly értékes iratok. nem Izraelben lett volna . hogy a világ legnagyobb szentélyét építették fel Jeruzsálemben." Mellesleg Ezékielt a jelek szerint nagyon elbűvölték a gép alkatrészei. Így repülő gépük sem készülhetett idegen világokban.. ha a szöveg elemzése után arra a belátásra jutunk: az Elődök le akarták törni a zsidók túlzott és alaptalan büszkeségét. Ma azt mondanánk: sorstársai között kellett „agitációs-propaganda tevékenységet" folytatnia. Ezékiel egy új Mózes lett. méghozzá a szerkezetből nyert „tűz" segítségével. mert többször visszatér hozzájuk. utána is.. A valóságban.megmutattak. hogy hazatérve mesélje ezt el honfitársainak. hogy a kerekeket forgókeréknek nevezték fülem hallatára. de ő még mindig a repülő szerkezetet csodálja.? A dänikeni magyarázatokkal szemben mi felhozhatjuk. Nos. hogy a pilóta normális emberi nyelven szólott. de hogy azok aztán ebből mennyit hittek el . nyilván azért. az Elődök elrepítették Ezékielt Huabtarba. hogy ne ijesszék el azokat. és itt mutattak neki egy templomot. szövegek szólnak az Elődökről természetesen.. Megtaláljuk nyomaikat például az óindiai szent vagy annak tartott szövegekben. Még a [131] robotjaik és a repülő szerkezet más alkatrészei is embert mintáztak. Ezékiel feladata az volt. elvitték a világ végére. mint a jeruzsálemi szentély. Van egy másik érdekes mondat: "Hallám. Talán nem tévedünk. ezt már évezredek óta űzték előtte is... akikkel találkoznak. Arról nem is szólva: kozmikus idegenek vajon azt játszották volna évtizedeken keresztül.Ezékiel jelenlétében itt is elpusztítanak egy várost. Az. Minden valószínűség szerint ott is lezajlott az első szociokísérlet. Odalent már ég és pusztul Jeruzsálem városa. hogy idegenek egy repülő szerkezettel elragadták. csak ott az alanyok nem a sivatagban állítólag bolyongó zsidók.. mint maga Ezékiel. Egy idegen bolygón nem építettek volna emberhez hasonló alkatrészeket a gépekbe csak azért.ezért becsempészték a szövegbe az eredetileg ott nem található „Izrael" szót.sejthetjük.. úgy beszélt. Ők mindenben elsőnek hitték magukat. ami nagyobb lenne. mint azt számos ásatás kimutatta. hogy beavatkoznak egy tájegység politikai viszonyaiba? Mi értelme lett volna ennek? Viszont az Elődök. hogy éppen Ezékiel beszámolója győz meg minket arról: az érkezők nem kozmikus idegenek voltak. aki azt állította. minden bizonnyal a délamerikai Chavin de Huabtar helységben lévő óriási szentélyt mutatták meg neki. és ott az Elődpilóta személyesen írta le és adta meg Ezékielnek a dél-amerikai szentély (aminek rendeltetése persze lehetett éppenséggel más is) méreteit. azt állították. a mai régészek által „chavin kultúrának" nevezett egyedek összessége volt. hogy majd amikor ideérnek. különösen azok a bizonyos forgókerekek. hanem egy ottani nép. akkor ne sokkolják annyira az itteni bennszülöttek tudatát. És megint felbukkan a bosszú motívuma .? Amely köztudottan a világ legnagyobbja. szintén a földi eredetre vall. Ki hinne holmi „látomásoknak"? Ki hinne annak az embernek. .

ha akart . Ugyanez volt a helyzet Indiában is.alighanem pozitív egyéniség volt. akkor a hellén szigetvilágban és szárazföldön is megfordulhattak. lábuk nem érintette a talajt. arra is gondolhat. Később pedig legalább két érdekcsoport kedvenc lakóhelyévé is válhatott. később azonban fegyverhez nyúltak. anélkül. Az istenek sohasem izzadtak. ami egyik kedvelt lakóhelye és civilizációs gyakorlóterepe lehetett az akkori Elődöknek. mi több. amelynek komoly pusztító berendezései is vannak. Hermész és a többiek. Ez bizony nem hasonlít a tündérekről és más szelíd lényekről szóló európai mesékhez. ugyanis a végén már nukleáris háborút folytattak egymás ellen! Nem tűnik csupáncsak mitológiának az.de sokkal tovább éltek. fel sem fogták. azt kell mondanunk: a régi emberek sok ezer évvel ezelőtt a modern tudomány eredményeivel szembesültek. miért ne válhatott volna Zeusz láthatatlanná. mert vajon a régi indiaiak honnan tudták volna: az űrtámaszpontoknak folyamatos forgás biztosítja a mesterséges gravitációt. ami azért érdekes. olyan anyagból készült a ruhájuk. Nem ok nélkül nevezték Indrát „városok elpusztítójának". hogy kozmikus idegenek támadták meg a Földet. Bármennyire is lehangoló és kiábrándító ha elfogadjuk igaznak e könyvek szövegeit.[132] amelyeket az akkori N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 81 emberek nem tudtak utánuk csinálni. de a görög mitológiához is csak alig. Ezek az érdekcsoportok eleinte nyilván csak vitatkoztak egymással. az ég ura a kozmoszban (igen. akik arra rászorultak. Ha mentek. Bár különösen hangzik ma. sőt bonyolult családi és rokoni kapcsolatokat építettek ki közöttük. feltehetően. és könnyen meglehet. hogy az Elődök fejlődésük egy bizonyos pontján több csoportra bomlottak. Szó van az „űrben forgó városokról".mert bizony kozmikus háborúkról is szó esik ott. mert „isten" volt. a régi görögök is emberszerűnek képzelték isteneiket. Aki a Rigvédát és más hasonló műveket olvas. időnként leszállt . Olyasmikre voltak képesek a görög istenek. ami az óindiai szövegekben olvasható. és ezek az „istenek" segítettek ezt megvédeni . ami lokális antigravitációs készülék vagy ilyen tudatos képesség alkalmazására utal. A régi mitológiákban az istenek az emberek között éltek. és valóságos háborút folytattak egymás ellen. Ha lerövidítjük a . Vagy nem? Hiszen ha az Elődök uralták a világot sok ezer évvel ezelőtt. és természetes módon használták a rendelkezésükre álló technikát. Akkor bizony Zeusz. amit itt addig senki sem látott és utánozni sem tudott. Indra isten. mert segítette azokat.művekben is. Persze igaz. hanem mert Előd lévén ezernyi módot ismert az álcázásra.és nem azért. akkor be kell vallanunk: az Elődök erkölcsileg igencsak mélypontra süllyedhettek. mi zajlik ott a szemük láttára. hogy azok és lakóik az örökös súlytalanság zavaró állapotában lebegnének. a másik isten is az égben lakott. Nem látom be. Számos jel utal arra. és bár ők is meghaltak olykor . Mindig csinosak és egészségesek voltak. mint az egyszerű emberek. nem csupán a földi légkörben) olyan „aranykocsin" repked. Visnu. hogy mindez csak a fantázia terméke volt. az egész és félistenek meg minden tettük valós is lehetett.

Igen. aki megmutatta az állami adminisztrációt.. gépeiket és repülőiket is. Ez is Mózesre és a Sínai-hegyre emlékeztet. amit repülő szerkezet vitt célba. csak a korabeli repülő szerkezetek leírását. átadták az alapvető tudást. sok különféle esemény után (ezzel a szóval a háborúikra célzunk) az istenek elköltöztek innen. Ki ne gondolna itt Hirosimára. hogy ma már ismeretlen szavakkal jelzik a hajtóanyagot. Csak az a baj. bár szó sincs helikopterszerű forgószárnyakról. és magukkal vitték technikai jellegű berendezéseiket. így azok ma lefordíthatatlanok.. és tudjuk. Szó volt már róla. mai nyelvre lefordították volna! Bizony ott szó esik olyan szerkezetekről. A Krisztus előtt több ezer évvel keletkezett Véda-könyvekben például olyan bombát emlegetnek. Szó van olyan városról (Ajodhja). a kezdeti időkben uralkodtak ezen népeknél. hogy az eredetmitológiákban sokfelé emlegetik az „ég fiait" (kínaiak) és „égi embereket" (tibeti).? Annál is inkább. hogy ott az Elődök kezdettől jelen voltak (ez is egy-egy kísérlet lehetett). melyik fajta gép mekkora volt. ami nyilván elektromosság eredménye lehetett.mitológiát. Nem zárható ki. amelyeket az idegenek vívtak. odalent egész városok váltak semmivé egyetlen pillanat alatt. . De a legtöbb helyből felszálló gép volt. akkori egyszerű nyelven és szakszavak híján leírják eléggé részletesen. Hogy az amerikai földrészen milyen sok [133] nyomot hagytak. hogy idegenek jöttek hozzájuk. egymás ellen. arról már szóltunk. Nagaszakira. mire használták és mi hajtotta. ahol mérhetetlen fényben megpillantotta magát az „istent". és összeszedték a rokon törzseket. amelyet az idegenek ellenőriztek. és amikor azt ledobták. mert a leírás szerint „fényük erősebb vala százezer nap fényénél". De hasonló istenekről vagy legalább egy ilyenről tudnak a mongolok. a társadalmi munkamegosztást stb. Megemlékeztek olyan nagyméretű repülő szerkezetekről is. Mi maradjunk meg az egyik leginkább jellemző részletnél: az indiai szent könyvekben emlegetett idegeneknél. emberi királyok előtt.. a Fülöp-szigeti törzsek és mások is. néhány nemzedéken keresztül egy-egy Előd vezette őket. akik a földi. Fáraókról és amerikai indián királyokról nemegyszer megemlítik. pedig az amerikai űrkutatási hivatal külön is alkalmazott olyan szanszkritül beszélő tudósokat és ősi szövegek elemzőit. állammá egyesítették azokat.merthogy több száz repülő szerkezet lebegett fölötte huzamosabb időn keresztül! A gépekből „sárga fényű állandó fény" áradt. vagy éppenséggel repülőtámaszpontjuk lehetett . és az uralkodónak fel kellett mennie valamilyen szerkezethez. amelyeket rakéták emeltek a magasba és olyanokról is. akik modern technikát használva küzdöttek. a hajtóművet és egyéb összetevőket. amelyek a földön nekifutva szálltak fel. aki jóságos volt hozzájuk a későbbiek folyamán. és míg összerázódtak. hogy az atombomba felrobbanásának erőssége éppen ilyen vakító. miből készült. A Samarangana Sutradhara könyvben kétszázharminc oldalon (!) keresztül mást nem is olvashatunk. akik N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 82 ezeket érthető. A Rámájanában és a Mahábháratában olyan háborúskodásokat írnak le. A félsziget területén és a fölött legalább két egymással szembenálló csoport folytatott hadműveleteket..

nem hagyhatjuk. amelyeket csak most. e találmányok és eszközök birtokában visszanézünk... hogy ilyesmiket kigondoljanak? Az emberek. De vajon életszerű-e. vagy szokás szerint „mitológiává". intézményes tudomány emberei számos országban a helyi zsarnoki hatalommal szövetkezve az ilyesmiket propagáló „áltudományos" művek betiltása mellett vállaltak szerepet.amelyek a Földről egyenesen az. persze álmodhattak repülésről. India déli részén. tényeknek létezniük kellett akkor is.. Nem ennyire részletesen és olyan módokon. amikor az akadémikus. A közbenső leszállások városneveit is közli a történet. sok ezer nemzedék felfedezéseire alapozva. szó van. Ami azért érdekes. Ha igaz lenne az akadémikusok állítása. vagyis az egykor Ceylonnak nevezett szigeten. mert hiszen nyilván nem jóstehetségek írták azokat a könyveket. Minden sorukból szinte árad. mindenható lényekről már csak azért is. háromezer évvel ezelőtt élt emberek eszébe.akkor megkérdem: ilyen esetben miért adják meg a „madár" üzemanyagának összetételét.mondta valaki évtizedekkel ezelőtt. Pedig ilyesmit bizony 35 ezer évvel ezelőtt élt emberek egyszerűen nem találhattak ki. Nem dőlhetünk be a tudomány őreinek . de lássák be: szinte „mindent" megjósoltak. (Érdekes módon a rendszerváltozás után ugyanezek nagyobbrészt hirtelen mint a szólásszabadság bajnokai bukkantak fel a szabaddá vált sajtó hasábjain.. hogy az a valóság volt valaha régen. A Rámájanában elég részletesen leírnak egy ilyen repülést is. hanem madarakról van szó . hogy ha ma. A szóban forgó gép a reggeli órákban startolt Sri Lankán. a szó szoros értelmében „földhözragadt" életet éltek. Hogyan juthatott volna Kr. akkor kénytelenek legyünk bevallani: ehhez valamilyen „magnak".. űrbe indultak! A gépek pilótái egymással harcot vívhattak a levegőben is. hogy a szerkezet kilenc óra leforgása alatt . A sebessége [135] így átlagosan 315-320 km/órának felelt . csak mi vagyunk rá olyan büszkék.. feltehetően üzemanyagot és újabb utasokat vett fel. hogy ezeket az információkat ilyen-olyan módszerekkel eltitkolják az érdeklődők tömegei elől. „legendává" akarják őket [134] alacsonyítani. nukleáris fegyverekről. hogy itt nem repülő műszaki szerkezetekről. ötezer évvel később fedeztünk fel... radarról. Némelyik gépet láthatatlanná tudták tenni . amiből kiszámítható. Ezért most egy kicsit részletesebben is belemegyünk ezekbe a szövegekbe. e.beszámítva a két pihenőt is csaknem 2850 kilométert tett meg. hogy a radarok elől rejtőzködő sajátos „lopakodó" sem a mai kor találmánya. Helyhiány miatt itt nem sok ilyet említünk. a menetrendjüket? Mert igenis erről is szó volt.ami arra utal. és e kései krónikások is csak arról számolnak be.) Csakugyan. A beszámoló szerzői szerint útja közben kétszer szállt le... A mai „szkeptikusok" persze egyszerűen elhallgatják előttünk ezeket a leírásokat. kozmikus és légköri repülő szerkezetekről álmodtak volna? Ráadásul azoknak olyan technikai részleteivel is tisztában voltak. rádióról. hogy saját nyomorult sorsukat legalább ábrándokkal megszépítsék. keverési arányukat? Vagy éppenséggel. istenekről. akik nagyon primitív. amit a szájhagyomány megőrzött azokból az eseményekből. már egy hatalmas iparitudományos háttér birtokában. hogy ontották magukból a műszaki találmányokat.

hogy változtatni kell szemléletünkön. bár fogalmunk sincs. a védikus művekben akkor is számos „gyanús" említést találunk.meg. hanem kozmikus idegenek [136] „szálltak partra" a Földön. amelynek eszközei (sajnos a haditechnika terén is) szinte megelőzték a mi mai. amikor leírták. hiszen sok száz vagy ezer éven át tartott az Elődökkel „tarkított" korszak. Minden jel arra mutat. Később kezdődött csak az Elődök egymás közti könyörtelen háborúja. Azokban soha sehol nem írtak le ennyi ultramodern harci eszközt. Persze az Elődök kiálltak a Föld védelmében. és azok szerették volna magukhoz ragadni a hatalmat. Alaposan meglephette őket. hogy egyszer már élt előttünk egy civilizáció. hogy egy időn keresztül folyamatosan háborúk . Az 1972 májusában nyilvánosságra hozott jelentés sok izgalmas részletet tartalmaz (amiről persze a „szkeptikusok" valahogyan nem értesültek). Ne feledjük. Erre az elméletre nincs bizonyíték . nem a saját szemükkel látták ezt az égi háborút. arra képes szerkezetekről van szó. tömegpusztítók voltak amilyenek itt nálunk addig nem léteztek. az Elődök N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 83 kezdetben hosszabb ideig éltek együtt az itteniekkel. Vagyis egy mai helikopter sebességével szállhatott. mennyire távoli. és jól megfértek egymással. hanem a NASA számára is. mint az emberekkel fenntartott viszonyuk. hisz azok a fegyverek. hogy kétféle. hogy mindez nem akkor történt. Ezekben is gyakran van szó a nagy tudású idegenekről. az időket alaposan megelőző találmányokat és eszközöket vetettek be . hogy az óindiai szövegekben valóban repülő gépekről és űrhajózásban is részt vevő. mint említettem.hogy teljesen világos legyen a dolog -. És még az 1800-as években is mindenki legendának hihette őket. Igaz. Már akkor is elég távoli múlt lehetett. Mint a szövegekből is kiderül. a legtöbb védikus történelmi művet csak a tizenkilencedik és huszadik században ismerte meg a világ. Mindkét könyvet tanulmányozták repülési. „isteniek". Akik leírták. Ám Hirosima után nem kétséges. de mivel itt jól körülírható módon jelentős műszaki eszközöket. A Mahábhárata nagyobb részben meg az Elődök háborúival foglalkozik. akik kezdetben valóságos „aranykort" valósítottak meg itt a Földön. űrkutatási szakértők is. huszonegyedik századi tudásszintünket! De ha figyelmen kívül hagynánk a harci események leírását. Van egy olyan magyarázat is. és nem törődtek azzal. akkor nyomtatták ki őket. és ebből lettek a hosszan tartó hadműveletek. hogy egymás elleni harcukban emberek ezrei vagy tízezrei is elpusztulhatnak. és olyanok. az „istenek harca" régi motívuma a mítoszoknak. és akkor változott meg úgy az egymáshoz való. akiknek semmi sem volt szent. a korban ismeretlen. akik az embereket védelmezték („Visnu"). hogy a későbbiek folyamán nem az Elődök harcoltak egymással. Ezek a tudományos elemzések bebizonyították többek között nemcsak egyes akadémiák. amelyeket ott bevetettek. Itt arról van szó .csak annyi biztos. sőt. nem is élhették át. óriási erejűek.nem sorolhatjuk ezeket a „Védákat" a normális mítoszok közé. igen eltérő szintű civilizáció létezett egymás mellett. Bár akkor is akadtak köztük olyanok.

mert egyfelől a híveiket szerették volna meggyőzni és a maguk oldalán tudni azzal. napfénygyűjtők (napkollektorok) stb. vagy a hajtómű számára). hogy számos főpap. üzemanyagtartály. az N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 84 Elődök szövetségesei is repülhettek. leszorítócsavarok (?). 15-16 ezredik évre tolja vissza! Az is nagyon érdekes. hogy félelmetes technikájukat megmutatták. A védikus könyvekben összesen 113 különféle vimana. Említhetjük a Bharadwaját.hanem ki tudja. Valami ufó-szerűséggel is rendelkezhettek. akiknek volt érzékük e technikához. ventilátorok vagy az utasok. ami biztosan hatalmas. mint ami a maga idejében csakugyan része volt a mindennapoknak. hogy nem ez az első könyvük. majd ők is repülhettek velük. Dehogy. Szinte nincs olyan szent könyv azon a tájon. e. hány évszázadon vagy évezreden át tarthatott. hanem a sokadik . Más és más fémből épültek más méretekben. ahol ne esne szó a repülésről. A szanszkritról fordított szövegekben ilyen szavak (alkatrészek) bukkannak elő. Ezeket az érdeklődő. más célokra használták őket más és más körülmények között. nem őrizték a titkokat féltékenyen. két szárny. akiket betanítottak a gépek földi kiszolgálására. a csodálat vagy a hitetlenség hangnemében írnak. hadvezér. hogy e sok könyvben száz és száz helyen említett repülésről sehol sem a bámulat. Az is megtudható innen. és azt mondták. tehát a kor fontos emberei. Az egyik könyvben szó is van körülbelül nyolcvan olyan emberről. mint padlólemez. tehetséges fiatalokat kiszűrték és tanították. a repülés irányát jelző szerkezetek (iránytűk?). vagyis repülő szerkezet leírása lelhető fel. éppen ellenkezőleg! Olyan normálisan teszik az egészet. légszívó cső. amelyben legalább két csoport vett részt.az elsőt már tizenkétezer évvel korábban kezdték el írni! Ez az Elődcivilizáció létezését és elveszett krónikáit minimum a Kr. amely nem-csak a levegőben repülhetett. óvni kell a villámoktól. Az elektromos kisülések nyilván ártottak a szerkezeteknek. vezérnek eszébe nem jutott volna népét harcba vinni. Talán azért sem. hogy nem csak az Elődök repdestek. majd múlott el ez a rövid korszak . És biztosan így is volt. akkor miért figyelmeztetnek ezek az iratok: némelyik vimanát nem szabad viharos időben vezetni. Érdemes megemlíteni: az egyikben említik. Egy „sakuna-típusú" repülő szerkezetnek több tíz elemét is felsorolták az egyik könyvben. Hiszen nem egyik napról a másikra következett be. és azok minden modern eszközt bevetettek egymás ellen. életre szóló élmény lett számukra. azokból a régi korokból. uralkodó. ők felváltva el is kísérhették az Elődöket repülőútjaikra. hanem a föld. Másfelől nyilván akadtak az egyszerű indiaiak és más tájon élők között is. Némi felügyelettel ki [137] is próbálhatták a repülést ezek a kiválasztottak. „levegőt behajtó gépek" (nyilván szellőztetők. Tudjuk e könyvekből. fellázítani az Elődök ellen. sőt a víz felszínén is haladhatott. Ezek után egy-egy királynak. a Natyasastra Bharatát és vagy még öt másikat. mert szó van olyan szerkezetről. hogy az Elődök minden eseményt feljegyeztek valamiféle könyvekben (!).zajlottak a Földön. Vajon ha mindez csak kitalálás. Az utolsó alkatrészt több forrás is .

De az akkori világ központjában. hogy volt nála olyan térkép . Ausztrália. nem zárhatjuk ki. hogy azok nem képesek árulkodni. mert egyszerűen tudta. ott mit talál. Aki azt hiszi. Ázsiáról csak ködös elképzelések voltak.említi egymástól függetlenül.ezért nem nyúlnak hozzájuk az akadémikusok. Csak azon csodálkozhatunk. Hogy azért lett volna mérhetetlenül magabiztos. amikor még semmilyen általunk e korban gyártott repülő szerkezet nem emelkedett a levegőbe. hogy már Kolumbusz idejében is különböző térképeket köröztettek az érintettek. Így már eddig is rengeteg idő és lehetőség veszett el a kutatás terén. és nyilván mai fordítók ügyeskedésének köszönhetőek ezek a modernül hangzó szakkifejezések.. és azokat átmásolták. hogy mindarról a „furcsaságról". Röviden csak arról van szó: számos idejét és a kor tudás. hogy a szóban forgó részletet először 1875-ben nyomtatták ki olasz és angol nyelven (is). hogy ezek mai dolgok. Kolumbuszról azt állították már életében: rendelkezik néhány olyan térképpel. a középkori Európában még azt sem lehetett tudni. Vagyis akkor. amelyek persze semmit sem mondtak. Hagyjuk most ott a könyveket. amikor a rajtuk ábrázolt földrészeket még fel sem fedezték! Ez egyike azoknak a rejtélyeknek. Annak előtte az emberek jószerével csak a szűkebb környezetükben hajóztak. abban a hitben halt meg. és vessünk néhány pillantást a térképekre is. a kínaiak nyilván ismerték Kína partjait. Persze lehet. hogy ahová indulni készül. a finomabb részeknél például). Amerika és az Antarktisz egyszerűen „nem létezett". akik maguk . az inkák ismerték Peru partjait. mi több: olvashatatlanok és kiejthetetlenek voltak Kolumbusz vagy bármelyik kortársa számára. elsősorban a hajóskapitányok és a Tengerész Henrik-féle „felfedezési menedzserek". Mielőtt valaki azt mondaná.és ismeretszintjét megelőző térkép jelent meg vagy volt már forgalomban akkor. csak éppen nem hajóztak. hogy Ázsia keleti partjain járt. A Földközi-tenger minden partvonalát ismerték már az ókorban. a tudományos világ vagy egyáltalán nem vett tudomást.azokkal tudatom. Azt. vagy csak részlegesen és érintőlegesen foglalkozott vele. alkatrésznevek . amelyekbe a tudománynak beletörhet a foga . nagyon is kézzelfogható érdekek miatt. Köztudott. hogy élete végéig nem hitte el: egy új földrészt fedezett fel. hogy az Elődök egykori térképeiből részletek maradhattak fenn. amelyek üzemanyaguk fogytán „a Nap fényével hajtják magukat".. és ott milyen dolgok találhatóak. bizony nagyot téved. de amely nem tartalmazta a teljes földrészt. sőt olyan „vimanákról" is szót ejtenek.. amelyeket valaha nagyon régen készítettek..sokadik másolata egy sokadik másolatnak. Afrika meddig terjed lefelé a déli részen. talán még az ókorban (ezáltal azok óhatatlanul torzultak is itt-ott. Sőt bizonyítékaink is vannak erre! Csak hogy tudjuk: a nagy földrajzi felfedezések az 1490-es években kezdődtek. Ennek viszont ellentmondani látszik. -. amit itt alább majd ismertetünk. E térképeknek sajátos illegális piaca és érdeklődési köre alakult ki. amit valaha az Elődök készítettek. Akkor hogyan kerülhettek rá a térképekre? Amelyeket olyan emberek rajzoltak. sőt azon esetleg az Elődök által [138] használt ábécével az általuk használt nevek szerepeltek. az uralkodók és a kalózok.

amit az emberiség csak háromszáz évvel később fedezett fel? És honnan tudta a török admirális. mondták a tudós térképészek az 1950-es évek elején. a francia N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 85 térképészek nem tudtak az Antarktiszról. a Csapás fordította el a Fold tengelyét (amire más adatok is . mi több. az valós . Ugyanis nem tudni. bár nem úgy. hogy a sok (európai) nyelven is beszélő admirálisnak szerencséje volt. de még partvonalainak halvány említése sincs az 1500-as évek első felében kiadott térképeken. Piri Reis térképe mégsem egészen pontos. Sem az angol. amelyek szerint Dél-Amerika „alatt". maga Dél-Amerika is egy alaktalan massza volt csupán. hogy partvonalai nem egészen úgy alakulnak. Az admirális saját kezűleg festette gazellabőrre a térképeket. honnan és milyen régi korokból származó régieket is. Ám még az 1600-as évek elején sem ábrázoltak ott semmit. nem akárki. üres tenger csupán. Azonban volt valaki. Megint eltelt egy kis idő. hogy a könyvünkben annyit emlegetett kozmikus ütközés. a spanyol. de ennek ma már csak részletei láthatóak az isztambuli Topkapi Múzeumban. és azt le is rajzolta! Az illető török volt. Oronteus Finaeus is ábrázolta az Antarktiszt. Most akkor felmerül a kérdés: honnan tudott a francia matematikus és térképész 1531-ben arról a földrészről. az igazi „bomba" pedig akkor robbant. a német. Aztán több dologra derült fény. Piri Reis több szultán szolgálatában vergődött fel a csúcsra. ami 1513-ban készült. a holland. Ókori forrásokból juthatott hozzá az Elődök által használt térképek egyikéhez-másikához. a portugál. Piri Reis 1513-as térképén láthatóak az Antarktisz északi partvonalai és Dél-Amerika keleti partja is! 1531-ben akadt már egy másik térképész is. Pedig Magellán már megkerülte Dél-Amerikát. ahogy Piri Reis. [139] amikor alaposabban tanulmányozni kezdték a néhány fennmaradt részletet. és kiderült: amit Piri Reis rajzolt. mert a török flotta admirálisa. milyenek az Antarktisz pontos partvonalai? Ráadásul annak ellenére. a tízezer évvel korábbi Antarktisz partvonalait követte. és térkép-mániás (e könyv szerzője is az. sem az olasz. A térkép. Ezek is megdöbbentőek. hanem gyűjtötte a ki tudja. majdnem érintve a jeges földrészt. sokáig vett részt tengeri csatákban. aki tudott róla. Nem zárható ki tehát. felfedezők beszámolói alapján. Még 1570 körül is olyan térképek jelentek meg. délen nincs semmi. Ez a földrész. tengerészek. de Piri Reis nyilván egy régi térképet másolva . Akkoriban ugyanis felmérték az Antarktiszt. honnan. ezért igencsak meg tudja érteni az admirális ezen irányú szenvedélyét).az Antarktisz jégkorszak előtti állapotát ábrázolta térképén! Ez csakugyan információs és történelmi bomba volt. Állítólag volt egy valódi világtérképe is. Csak a huszadik században fedezték fel őket. ahogyan azt a török férfi lerajzolta.volt. Sok jel mutat rá. mígnem 86 évesen egy vesztett csata miatt fejét vették. hogy azt örök hó és jég borítja.általában ki sem mozdultak városaikból. Lássuk például az Antarktiszt. és látták. aki lerajzolta az Antarktiszt. Piri Reis nemcsak maga rajzolta térképeit más térképek.

" (Charles Berlitz. erre a belátásra jutott: „Olyan ismereteket tükröznek még »felfedezetlen« kontinensekről. mint Piri Reis másolatából kiderült. Mert miért is ragadtak volna le az Antarktisznál.sőt. hogy a térképeket másokéról másolta. Nem vagyok egyedül. mint a mai Patagónia. annyit pedig nyilván nem értek a térképek. ha bebizonyosodna. de amit mostanra elnyelt a jég. hogy az Elődök légi fényképezéssel dolgoztak. Oronteusnak N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 86 rossz másolat jutott. szigetekről.)[140] Szó mi szó. de elfeledték őket. legalábbis nagyobbrészt.addig azok ott mérsékelt égövön legelésztek békésen. Azon korokban senki sem tagadta. Nem ez volt az egyetlen ilyen térkép. az információk gyűjtése és felhasználása e téren nagyon is megengedett. és azon sem töprengenek. honnan tudhattak egyes térképészek olyan kontinensekről. Más alkotások is okoztak meglepetéseket. Maradjuk a térképeknél! A kutatók a helyszínen ráakadtak arra a földnyelvre is. aki nálam komolyabban. Repülőkről egy-egy földrészt pár hét alatt felmérhettek. olykor elcserélték őket. ami jelentősen megváltoztatta a világ képét. melyeket nyilvánvalóan feltérképezett egy korai civilizáció. ahová az első felfedező csak a térképek kiadását követő évszázadokban jutott el.jószerével minden szerző.. ami az Antarktiszt a Tűzfölddel. aztán egyik napról a másikra zord tél állt be ott. és az Antarktisz akkor került jég alá.utalnak). Dél-Amerika legdélibb csücskével összekötötte. és miért árulkodnak erről egyedül a térképek. mi is történt valójában." Például a Csapás.. könyvtár- . néhány térképük itt kallódott még tömérdek évezred után többé-kevésbé pontosabb másolatok formájában. mit sugallnak még a térképek. olyan pontosan. olyan talán. ami sok mindent megsemmisített. talán az Elődök is megszenvedték azt a csapást („Atlantisz pusztulása"). a Bermuda-háromszög kultuszának elindítója. hogy azt csak repülőgépről tehették meg. Ez okozhatta a szibériai mamutok tömeges pusztulását is . mint a felszínről. Nem kétséges tehát. bekerültek egy illegális körforgásba. „Valami történt. tudományosabb felkészültséggel foglalkozott magukkal a térképekkel. elvesztek. addig kietlen szárazföld lehetett. hogy valakik tízezer évvel ezelőtt. aki ilyesmit állít . Tehát oda jutottunk. még a jégkorszak hajnalán. ennél az unalmas földrésznél? Nyilván minden földrészt feltérképeztek . ahol csak a magukat beavatottaknak tartó tudósok és titkos társaságok őrizgették őket. ráadásul sokkal pontosabban. mint most -feltérképezték a világot. Kivéve az újramásolt térképeket. Ezek pedig óhatatlanul kezdtek eltünedezni.nekik is.) Ennél rövidebben én sem foglalhatnám össze. ahol azelőtt tán havat sem láttak soha. Mi mindenesetre nézzük tovább. amikor a Föld másképpen nézett ki. sőt ajánlatos volt. Mindent elölről kellett kezdeni. Piri Reis pedig pontosabbat kapott valahonnan. (A szárazföldön vándorolva és méricskélve ez bizony évszázadokon át tartott volna. miután valami történt. és akkoriban sokat segítettek a régi térképek . partszakaszokról. hogy az admirális a Csapás előtt készült térképet másolta le! Talán nem kell hangsúlyoznom: az egész mai történettudományt két vállra fektetné. az akadémiák nem is vesznek tudomást Piri Reis műveiről.

Persze. amikor a legtöbb térképész a már ismert vagy annak vélt kontinensek. Mondani sem kell: a Buachetérképet ritkán idézik. Oronteus változatán még a folyók völgyei. amikor a világon a legtöbb ember (köztük sok térképész.. ahol ma egyet sem látunk. Mi ez? Az Antarktisz most nem így néz ki! Most nem. a vízszint megemelkedett. Ám miután elolvadt a jég. Később azonban sikerült kimutatni: persze.. saját belső tengere volt. még fel sem fedezett kontinenseket ábrázoltak. ez sem pontos. Például van olyan térkép (alkotója Yehudi Ibn Benzara. Nehogy valaki kényelmetlen kérdéseket tegyen fel! 1550-ben Európában még nem volt egyetlen ember sem. hogy a valóságot ábrázolják-e vagy sem? Különösen.. honnan erednek.nos.és szentélytűzvészek alkalmával elpusztultak. mondták rá utálkozva az akadémikusok.kutatónak sikerült a modern könyvtárak rejtett mélyében porosodó szenzációs térképeket felfedeznie. már-már szinte modern ismeretet nyújtottak a termékeik vásárlóinak. mint például a már hírhedt „hic sunt leones" („itt oroszlánok vannak") . akadtak eldugott kis térképnyomdák. nem írják mellé az évszámot. és az 1400-as. De valamikor. amelyek a térkép megjelenése idején meg jó sok ezer éve több száz vagy ezer méter vastag jégréteg alatt rejtőznek (csak az 1950-es évek utáni tudományos kutatóexpedíciók különféle műszeres vizsgálatai állapították meg a jég alatti földek pontos topográfiáját). hogy a Föld gömb alakú. a hegyek és völgyek helyét is. A két említett térkép csak az Antarktisszal kapcsolatosan is érthetetlenül pontos volt. hanem a. mert a Földközi-tenger vízszintje jóval alacsonyabb volt a mai állásnál. vagy egyházi nyomásra nem merte elhinni. bizony éppen így nézett ki. vagy nem hitte. vagy olyan légből kapott „információkat" helyezett el. így természetesen az Antarktisz van az előtérben. még nyilván embert is öltek értük.. hogy odalent a mélyben az egykori szárazföld éppen ezt az alakot vette fel a geológiai korokban.) még azt sem tudta. aki már járt volna Észak-Amerika N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 87 . 1500-as évekre alig néhány maradhatott csupán. rejtegették őket. hogy a „száraz Antarktiszt" mutatták. hogy az mikor is készült (ez a helyzet Oronteus térképeinek egyes változataival is). és a szakkönyvekben sem ez az illusztráció. ismét csak a jégkorszak előtt. Azokról sem tudta senki. és a térképen látható számos kisebb sziget örökre (?) eltűnt a víz alatt. mert nem a mai. a kettő között pedig egy kisebb beltengert ábrázolt. Számuk persze egyre fogyott... mint például Afrika belsejébe hatalmas fehér foltokat rajzolt csak.de lám. Nem kétséges. másolták. amelyek termékei ennél sokkal több.[141] Hosszas kutatással a huszadik század második felében néhány ismert . Akkor.de persze korántsem akadémikus .. Az 1754-es Buache-térkép a Déli-sark felől mutatja a Földet.. hogy nem pontos. a térképész két részre osztotta a földrészt. amely a Földközi-tenger keleti medencéjének szigeteit ábrázolja . tízezer évvel korábbi állapotot mutatja! Vagyis ez is egy jégkorszak előtti térkép volt! Akkor még több sziget volt ott is. még ritkábban ábrázolják. ebben a korban itt-ott egészen valós tények is felbukkantak a térképeken. miattuk.. ha távoli. 1958-ban a nagy tudományos geofizikai és egyéb expedíciók megállapították. vagy ha mégis.. De lám csak. Abban az időben. az biztos. 1487). két messze nem egyenlő részre. amely azonban összeköttetésben volt a külső tengerekkel.

Egy .csak rajzolta. És aligha a térképek hazudnak. A már említett Buache egy másik. hogy léteztek . hogy a törökök . ezt manapság a geológusok minden nehézség nélkül kimutathatják (és ki is mutatták.az ott termékeny föld. hanem inkább néhány hegycsúcs és körülötte összefüggő szárazulat volt. mi több.. De hogy valami közük lehetett az igazsághoz. másolat után még mindig ott keringett valahol Keleten. Tehát megint az Elődök keze nyoma bukkant fel.beleértve Piri Reist is valahol szert tettek Nagy Sándor egykori térképgyűjteményére. Hogy honnan? Ezt elárulja ugyanazon térképnek egy másik részlete. amelyből a szigetek „kinőttek". másolta. persze nem a térkép miatt. szakkönyvekben és másutt. és ma már nem látható. hogy az általuk annak idején lefényképezett világ egy részlete ez is.. Van még néhány olyan térkép. amelyek az Atlanti-óceánon ma már nem látható szigetet mutatnak. erdők és tavak vannak rajta. az bizonyítja: a kutatók a tengerfenék felmérését végezve a jelzett helyeken víz alatti csúcsokra. hanem egyéb kutatásaik melléktermékeként). Kaliforniától fel északra. mi van ott? Nem tudta . Nem lehet kétséges. amely a Szaharát egyáltalán nem sivatagként mutatja . Itt nemcsak a Kanári-szigeteket láthatjuk. Mindent összevetve. hogy az írott történelem idején a Szahara már sivatag volt.. amely ki tudja. hogy 1550-ben Hadzsi Ahmed török térképész csodaszépen ábrázolja megjelent térképén a földrész [142] nyugati partjainak vonalait? Vajon honnan tudhatta. jégkorszak előtti vízállás miatt látható volt. a valódi régebbi állapothoz. csak évtizedekkel később jutott el oda elsőnek a spanyol hajókat fosztogató. hogy a térképen ábrázolt folyók csakugyan ott voltak. Tehát senki sem tagadja.. amely „egyenes vonalban" eredt az Elődök hagyatékából? Hasonló bizonyítékok akadnak még. Senki sem látta azt a vidéket. CSONTVÁZ A RIVIÉRÁN . Márpedig ilyen szárazföldi kapcsolat a két földrész között szintén csak tizenvalahány ezer éve. előlük menekülve bolyongó kalózhadvezér. röviden: ezek a térképek ma megtekinthetőek a múzeumokban. Erről természetesen mit sem tudhattak a középkori és kora újkori európai vagy ázsiai térképészek. Csak. akkor ezeknek a térképeknek nem szabadna létezniök sem! Valahol tehát valaki nem mond igazat. Ez megint annak a jele. mondjuk Alaszkáig. szintén a tizenhatodik századból..nyugati partjainál.[143] N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 88 Mottó: Volt egy történelem előtti történelem. amelyen még az alacsony. hanem még azt a víz alatti fennsíkot is.. Vajon minden elégett az alexandriai könyvtár füstjében? Vajon csak legenda. Ahmed úr ugyanis odafönt északon egy kis szárazfölddel kapcsolta össze Amerikát és Ázsiát ott. hány „klónozás". hogy a térképész egy olyan régi térképről másolt.holott ha a tudomány összes állítása igaz lenne. a jégkorszak előtt létezett! Aztán a világtengerek megemelkedő szintje miatt az is víz alá került.vagy több . hogy a Kanári-szigetek nem is szigetcsoport. folyók is átszelik. ahol ma a Beringszorost ábrázoljuk. hegységekre leltek.térképé. Arra is fény derült. Akkor mivel magyarázhatjuk. Drake kapitány. Tudjuk jól. Tudunk olyan világtérképről. 1737-ben megjelent térképén az Atlanti-óceánt ábrázolja.

nyilvánvalóan senki sem kérdőjelezi meg a „réteg kora = lelet kora" közötti egyértelműnek látszó logikai párhuzamot. A kőzetréteg. egy kőzettanilag teljesen más állagú rétegbe. és ezért a lelet semmiképpen sem származhat a pliocén korból.Genovától 50 kilométerre . hogy a csontváz teljességgel úgy nézett ki. De itt mindössze „csak" 3-4 millió évről volt szó! Szó mi szó az sem segített az ügynek. nem rongálódott meg a csontváza. amikor a nyilvánvaló logikának látszik ellentmondani egy lelet kora. Ez logikusnak is látszott.így a legtöbb tudós rögtön szembeszállt az állítással. ahogyan azt megtalálói feltételezik. Mindenesetre a savonai lelettel kapcsolatban a tudósok azt kezdték bizonygatni. a munkások egy csontvázat pillantottak meg a földben.? Nos..talán én sem hinném el neki. amelyben találták. a maihoz hasonló csontvázat . Még ott. ha a réteg ötszázmillió éves. hogy egyáltalán lehetséges-e ilyen elcsúszás egy 206 csontból álló emberi váz esetében. Egy templom építéséhez ástak ki a szokásosnál mélyebb alapokat. se majomember. ha a „savonai embert" rejtő réteg csak százezer éves lett volna. az eredeti helyén sokan megszemlélték. minden darabja a helyén maradt. ha valaki azt állítaná. amikor az ember mint élőlény. vagy a megtalálás körülményei. amelyben a tetem feküdt.5-4 millió éves volt. hogy a test minden csontja együtt csúszott? Hogy nem keveredtek össze.. rétegelcsúszás. Értem én. hogy egy később eltemetett ember csontjai csúszhattak bele egy régebbi rétegbe. Talán akkor sem. de még előember sem azok minden egyes jellegzetességével . De most inkább töprengjünk el azon. váltig azt állították. körülbelül 3.Az olasz Riviéra egyik városában. ráadásul nem egy ősember korabeli csontváza volt. Ám csak 1867-ben számoltak be róla tudományos igényességgel a Párizsban tartott nemzetközi őskori antropológiai kongresszuson. itt van a bökkenő. mint egy mai ember csontváza. Ez még inkább ellene fordította a hivatalosságot is képviselő tudósokat mellesleg ez a helyzet máig nem változott. mint fejlett lény koráról és múltjáról sokat vitatkoztak a kutatók. Amikor az árok három méter mély lett. hogy ezt kell tenniük akkor. Így utólag persze nehéz igazságot tenni. természetesen. ha ilyen körülmények között a lelet nagy feltűnést keltett. tengerbeömlés vagy bármi más okozhatta ezt a tengerparti leletáthelyeződést . Bizony. Nem csoda persze. De már olyan kor volt az is. nem vesztek el közben. Majd szó lesz még ilyen leletekről.az 1850-es években emberi maradványokra leltek. és ilyen pontosan csúszott odébb. Savonában . hogy a csontváz korának egyeznie kell a réteg korával. A kutatók. Am mivel ilyen hatalmas volt a különbség. amelyeket már jószerével semmi sem kapcsol össze? . hogyha valamilyen [145] földrengés. Tegyük fel. mégis van egy olyan része a magyarázatnak. akik ott voltak a csontváz kiásásánál.ugyan vajon ki hiszi el. hogy egymilliárd éves kőzetekben talált egy ép.

hamvasztást. akik igencsak döbbenten állhattak egy-egy ilyen lelet előtt. Az az ember a négymillió éves megbolygatás nélküli rétegben hevert. és okoznak mérhetetlen zavart a mai tudományos életben. Ez csak akkor történhetett meg. ahol aztán az iszap bedolgozta a rétegbe. aki valamilyen okból .? Lehet. amikor az az agyag még nedves.. hogy a lábai magasabban feküdtek. és azért nem maradt nyomuk. Vagy mégis. felforgatásnyomot nem hagyott maga után. hogy hajótörést szenvedett. Vagyis . hogy itt egy olyan. aki a pliocén korban (!). Ezek mind vitát váltottak ki a gondolkodók között. hogy csak úgy odasodorhatta a tenger nemrégen. Márpedig ilyen momentumra utaló jelet nem találtak. végül is arra a belátásra jutottak: az arccal lefelé fekvő csontváz egy olyan emberé lehetett. már az 1870-es években más ellenérvek kerültek elő. Mások azt vitatták.. majd jöttek az évmilliók. ezért nem is végezhették el rajtuk a szokásos elégetést. érdekes következtetésekre juthatunk.a tengerbe fulladt. hogy azért nem volt itt temetés. De a modernholttest-pártiak ezzel szemben úgy vélték. mint a feje. Ha pedig nem temették. A legfontosabb persze az.. és a tenger elhúzódott onnan. sárszerű volt. Kit temettek valaha is három méter mélyre? Soha senkit. akár nem. az valahogyan nem lehetett téma az akadémikusok számára.ezt az embert nem temették el. Hogy a csontváz hogyan került bele a maga erejéből a régi rétegbe úgy. mert akkor észrevehetően összekeveredtek volna a rétegek a sír megásásakor. hogy ez egy több millió éves ember. Később. vagyis hogy az az ember millió évekkel korábban került abba a kőzetrétegbe. mert így soha sehol nem temettek.. hogy a talált csontok kisebb-nagyobb üregeit kitöltötte a pliocén kori agyag. halottaikat elégették. Akkor. Azok. Mások kimutatták. vagy valamilyen baleset áldozata lett. és nem keményedett meg az évmilliók alatt. Még az sem zárható [146] ki.Ilyenkor kezd kételkedni az ember az akadémikusok józan eszében. és újabb földrétegek rakódtak rá. akik abban hittek.diadalmaskodtak a modernholttest-pártiak a régiholt-test-pártiakkal szemben . Akár igazuk volt a halál esetleges körülményeit illetően. nem is beszélve a tizenkilencedik századi kutatókról. Ezek kerültek-kerülnek elő időnként.talán hajótörés? .[147] N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 90 Mottó: . és lesüllyedt a fenékre. Azt hánytorgatták fel: a testet úgy találták meg. teljesen mai külsejű emberről van szó. akkor nyilván besodródott a régi rétegbe. amikor a tudomány szerint még majomemberek sem nagyon éltek itt. minimum hárommillió évvel ezelőtt sétálgathatott a tenger partján. Ez a régiholttest-pártiak igazát látszott bizonyítani. hogy N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 89 semmilyen ásásnyomot. Csak néhány (még lesz szó azokról is) balesetet szenvedett holttestét nem találták meg.

Aki hallgat, az legalább nem téved. BESZÉLJENEK A TÁRGYAK Biztosan többen vannak Önök között, akiknek az eddigi fejtegetések nem okoztak kellő izgalmat, és - ami a nagyobb baj - talán nem voltak Önöknek eléggé meggyőzőek. A régi szövegekbe bármit bele lehet magyarázni, vélték talán. Még akkor is ez a helyzet, ha az mondjuk maga a Biblia. (A Koránt ilyen szempontból hiába olvastam át többször is.) Ezért most térjünk át a tárgyi bizonyítékokra! Már majdnem leírtam, hogy azok bizony itt vannak a kezünkben, meg lehet győződni a valódiságukról. De idejében elharaptam ezt a mondatot. Mint majd látni fogják, e bizonyítékok egy része valóban létezik, megtekinthető. Más részük szintén megvan, de nem tekinthető meg, mert egészen egyszerűen eldugták őket múzeumok hátsó raktárainak leghátsó polcaira. Vannak olyanok is, amit „elvesztettek". Majd a későbbiekben olvashatnak ilyen bizonyítékok sorsáról is. Aztán akadnak ezrével, amelyek csakugyan a mi állításainkat bizonyítják, de valahol a világ végén tekinthetők csak meg, mondjuk délamerikai kisvárosok privát gyűjteményeiben vagy ritkán felkeresett múzeumokban. Lássuk azokat a tárgyakat, amelyek feltűnően nem illenek bele a korukba, a számukra kijelölt korba. Olyasmiket kell tehát keresnünk és találnunk, amelyek vagy megjelenésükkel, kidolgozásukkal, vagy jelentésükkel, funkciójukkal, avagy bármilyen más módon - esetleg találmányként és/vagy információhordozóként is! - elütnek attól a kortól, amelyben léteztek. Akkor is, ha ezek most, utólag kerülnek elő, esetleg nagyon sok-sok évvel használatuk, köztudatba kerülésük után. Gyanús tárgyak Voltaképpen már volt szó e lapokon egy ilyen „tárgyról": ez volt a puskapor. Ahhoz képest, hogy később milyen nagy jelentősége lett, gyanús, hogy oly korán felfedezték. Persze nem valószínű, hogy azok az emberek találták fel, akik elsőnek használták oly sok ezer évvel ezelőtt. Nem is illett bele abba a korba, amikor nem volt még hozzá alkalmas fegyver. Ezért sugalltuk, hogy ez is egyike lehet azoknak a találmányoknak, amelyeket az Elődök fedeztek fel [149] és használtak. Lehetséges, hogy a világ valamelyik pontján fennmaradt a szükséges anyagok listája, keverésük aránya - egy vagy két agyban. Vagyis olyanok fejében, akik azelőtt az Elődöknek segédkeztek e szer előállításában, és amikor az Elődök valami okból visszavonultak, eltűntek (kihaltak... ?), a tudás megmaradt, és nemzedékről nemzedékre mint afféle családi titok öröklődött. Nem tárgy, hanem sajátos bizonyíték az, amit Kopernikusz sokat emlegetett könyvének előszavában olvashatunk. Az előszót a szerző az akkori pápának címezte mintegy mentségül, hogy ilyen világfelforgató eszmét merészel terjeszteni („Nem a Föld a világ közepe, hanem a Nap, és a Föld is a körül forog"...!). Azt hozta fel egyik mentő körülményeként, hogy „a Föld mozgásának gondolatát a régieket olvasva fedezte fel". Ami egyszerűbben fogalmazva annyit

jelent, hogy onnan kapta az inspirációt, az ötletet, sőt nyilván valamiféle pszichés támogatást is („nem vagyok ezzel egyedül, sem az első"). Illetve ha vulgárisan fogalmazunk, tudván, hogy Kopernikusz, aki félig-meddig maga is egyházi személy volt, és sohasem tanult csillagászatot, egy kicsit bizonytalan volt állítása helyességében. Ráadásul sokat veszíthetett volna, ha ráhúzzák a vizes lepedőt mint eretnek gondolkodóra, pokoli tanok terjesztőjére (aminthogy úgy is lett, könyvét évszázadokra tiltólistára helyezték). Egyszóval nem akarta maga „elvinni a balhét". Ezért sem merte könyvét még életében kiadni, az csak halála után jelenhetett meg, és ezzel kapóra jött neki, hogy a felelősség egy részét ráháríthatta az Elődökre. Mert ki másról lenne itt szó? Akkoriban rendre üldözték Európában a különböző műveket, kézzel írott és úgy is sokszorosított, vagy éppen sohasem sokszorosított, csak egy-két példányban létező N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 91 titkos példányokat, amelyek sokszor nem mágikus vagy alkimista, hanem szigorúan tudományos, valós információkat tartalmaztak, és „nagyon régről" származtak. Kopernikusznak itáliai tanulmányai, európai utazásai során kezébe kerülhetett egy vagy akár több csillagászati mű is, ez indíthatta őt később arra, hogy ez irányban kezdjen kutatni. De persze ez nem bizonyíték, bár Kopernikusz műveit azóta többször kiadták nem csak az eredeti latin nyelven, így mi is beleolvashatunk a tanulságos előszóba. Azt se feledjük - ha már erről van szó -, hogy Newton és Galilei is nyíltan bevallotta: sokat köszönhet az ókori tudománynak. Nyilván hasonló források tanulmányozásáról lehetett szó az ő esetükben is. Mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a ma használatos modern találmányok, módszerek valóban a legújabb kor termékei, annak előtte az embereknek ilyesmi eszükbe sem juthatott. Nos, ez nagyobbrészt igaz is, bár... Mint tudjuk, „méretes" villanykörtéket ábrázolnak egyiptomi hieroglifákon, [150] amelyekkel az őstudósok, vagyis a papok a piramisok és más föld alatti helyiségek mélyén világítottak, és bizony találtak ókori szárazelemet is. Ám nemcsak egy találmányt ismertek már nemhogy évszázadokkal, hanem évezredekkel ezelőtt is, amikor arra semmiféle társadalmi, gazdasági igény nem volt és nem is lehetett (puskapor). Ezért arra kell gondolnunk, hogy azok is az Elődök hagyatékából maradtak itt. A következő kis lista ilyen elgondolkoztató példákat tartalmaz: A védőoltásról már sok ezer évvel ezelőtt tudtak, mert leírása megtalálható a „Saktaya Grantam", az egyik óindiai védikus könyv lapjain is. A szanszkrit nyelvű szövegben a műszeres módszer leírása is pontosan olyan, mint amit (újkori, ismételt) „feltalálása" idején alkalmaztak (1826). A kínaiak és az indiaiak már az ókor hajnalán alkalmazták a kenderféléket kábításra méghozzá orvosi műtéteken, fájdalmas beavatkozásokkor fájdalomcsillapításra. Az egyik gabonakártevőből előállított tetraciklint - egyfajta igen hatásos antibiotikumot - már az ókori Egyiptomban is használták az orvosok. A berlini Pergamon Múzeumban van egy sumér hengeres pecsétnyomó - az ilyeneket akkoriban

ezrével gyártották, és általános forgalomban voltak. Személyek, intézmények sok ezer évvel ezelőtt ezzel pecsételték, azonosították magukat, a nyomókat afféle gyűrűként az ujjaikon is hordhatták. Nos, abban a múzeumban van egy olyan pecsét is, amely a Naprendszert ábrázolja. Szépen sorban látható rajta a Nap és mind a kilenc bolygó, méghozzá nemcsak a Naptól mért távolságuk sorrendjében, hanem a valós méretarányaikban is. Nyilvánvaló, hogy a tudomány a legkisebb erőfeszítést sem tette és nem teszi meg azért, hogy megmagyarázza a dolgot, hogy vajon a távcsövekkel (tudomásunk szerint) nem rendelkező ókori „csillagászok" honnan tudhatták mindezt. Persze, hogy nem is kísérli meg a magyarázatot. Mert az csak egyetlen lehetne - az, ami ennek a könyvnek a célja, értelme és végkövetkezése. Számunkra persze ez is egyértelmű, már csak abból a meggondolásból is, mert a modern, ámde akadémikus tudománnyal ellentétben mi bátran és főleg logikusan gondolkodunk. Végül oda jutunk, hogy ha maguk a sumérok nem voltak birtokában a tudás megszerzéséhez szükséges eszközöknek, akkor valaki más szerezte és osztotta meg velük ezt a tudást. Lássuk a gyanús tárgyakat! A tudomány mai állítása, álláspontja, tanítása szerint a földkéregben fellelhető szénrétegek kora például antracit 26 esetében több mint 300 millió év, más, gyengébb minőségű (tehát később keletkezett)[151] szénrétegek esetében is legalább néhány millió év kell, hogy legyen. Így aztán nem csoda, ha tagadnak minden olyan esetet, amikor emberi kéz által készített tárgyak vagy - pláne! - emberi csontvázak kerültek volna elő ezekből a réges-régi rétegekből. Mivel ez mégis megesett nem is egyszer, két dolgot tehetnénk (elméletileg). Vagy visszatoljuk az időben az ember keletkezéséről szóló elméleteket, és esetleg elfogadjuk, hogy nem egy, hanem két emberiség létezett: az egyik már nagyon régen, a másik ettől teljesen függetlenül fejlődött ki a mai, mintegy megkésett verzióban. Vagy elfogadjuk, hogy a geológiai táblázatok rosszak, és átírjuk őket. 26 Legmagasabb széntartalmú kőszén. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 92 A tudomány számára egyik módszer sem követhető. Az első a tekintélyelvűség miatt, a másik meg azért nem, mert ragaszkodik ahhoz, hogy „x anyagból" egy bizonyos „y idő elteltével" lehet csak szén lent a föld mélyében, az ottani fizikai körülmények között. Ez az idő nem rövidíthető le. A megoldást az akadémiák számára az előbbi leletek totális tagadása jelenti. Ha pedig nem sikerül a létezésüket letagadni, akkor azt kell róluk állítani, hogy a) hamisak, b) későbbiek, és csak véletlenül kerültek a régebbi rétegekbe vagy azok alá. Mindkét módszert gyakorta alkalmazták a múltban. Akkor most vegyük csak sorra ezeket a leleteket!

a 2002-ben a piramisaknaügyben (is) negatíve elhíresült Zahi Hawass 28 -szal az élen. Érdemes végigolvasni azt a pár évtizeddel ezelőtt lezajlott. Hosszan sorolhatnánk azon régészek és más egyetemi professzorok. híres gizai piramisok mellett álló szfinx27 . a külvilág számára alig ismert belső harcot. az egész egyiptomi régészet az összes határidejével és kronológiai táblázatával együtt vagy hátrébb tolódik. hogy a szoboralak 10-12 ezer évesnél (!) is régebbi lehet. hogy a szfinx négyszer-ötször idősebb. és mindent meg is tesznek majd. hogy ezt elkerüljék. Mindenre készek. ismét csak át kell írni az ember fejlődésére vonatkozó fejezeteket . mint ahogyan azt az akadémikusok állítják. hogy a szoboralakot nem Kr. Vagyis akkor. hogy a geológia segítségével bizonyítsuk be az Elődök létezését. Kutatók az 1960-as évek kezdetén megállapították. De a harc még nem ért véget..még ha nem is annyira forró -. Ha elfogadják. A kérdés szakértői közül egyre többen hajlottak arra az álláspontra. akik katasztrofális esőnek. és semmiféle árvízről. hogy a szfinxen látható nyomokat nem (csak) a szél és a homok. akkor bizony ott a Szaharában már sivatag volt. kihívták maguk ellen az egész egyiptomi régészetet. hanem annál sokkal-sokkal régebben készítették. és akkor azoknak a műve lehetett a gigantikus méretű szoboralak. Ez érdekes módszer lehetne arra. De a legnagyobb árvízjellegű katasztrófák 15 ezer [152] évvel korábban zajlottak le a mai Egyiptom területén! A berkekben a vita még az 1990-es években sem ért véget. mert így tanították nekünk. akik ezt állították. A szfinxet ugyanis a hivatalos egyiptomi régészet Kr. sőt áradások nyomát viseli magán. ami arra is utal. nem árt tudni). de nem csak ott. Hosszan írhatnánk arról . hogy a szfinx hatalmas esőzések.valóságos tudományos rémregényt -. vagyis úgy vélik. 2500 körül. e. merthogy akkor volt utoljára árvíz Egyiptomban (a jégkorszaki jegek olvadása alkalmával). Néhány kutató nagy merészen kijelentette. Viszont az is tudható. élükön az ismert „tudományos" szélhámossal. akár áradásnak tulajdonítják a szfinxen látható kétségtelen jeleket (tudományos bizonyítékokat!). hanem egykori víz okozta. de még értelmes emberek sem tűnhettek fel azon a vidéken. azaz elhitették velünk -. Mi már megszoktuk . vízözönről stb. amikor a tudomány szerint nemhogy egyiptomiak. Ha ez igaz.. hogy a szfinx sokkal régebbi lehet azoknál. hogy létezett egy Elődcivilizáció. Azok a merész tudósok. vagy eleve újra kell azokat számolni. A szfinxen látható víznyomok nem láthatók a gizai épületegyüttes más darabjain.Ott van például az egyiptomi. Mindenképpen az derül ki belőlük. szó nem lehetett (mellesleg a vízözönpártiaknak ez az egyik tudományos érvük. hogy 1993-ban hogyan tiltották meg végül is a szfinx ez irányú kutatását a nemzet-közi tudóstársadalom által felpiszkált egyiptomi hatóságok. e. szakértők neveit. sőt. amelyet ez a megállapítás okozott az egyiptológiában.vagy el kell ismerni. 2500 körülire datálja. hogy . Ezért sem hihető. hogy ebbe az akadémikusok belemennek. hogy mindössze 4500 évvel ezelőtt készült.így tanultuk. hogy Egyiptomban akkor a klíma már a maihoz hasonló volt .

hogy amikor kikerül a bányából. magas szintet képviseljenek úgy a gyártás. amelyekre lelnünk kellene. Az 1786-1788 közötti években a dél-franciaországi Aix-en-Provence városában nagyszabású építési munkálatok folytak. Eszköz. amikor a régészek és antropológusok még nem állapították meg a fenti időhatárokat. ami arra utalt. ha valami olyasmire lelnek. barlangrajz. Vagy ha azok műszaki jellegűek. ékszerek. kétséget szinte nem is ébresztő leleteket sorolták fel. ami kitör ezen időhatárok kereteiből. kitűnő építőanyagot adva. Logikus részünkről az a feltételezés. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 93 edények. hogy itt valaha tenger hullámzott (a XVIII. Oroszlántestű emberfejű egyiptomi és görögországi szörnyeteg. még puha. [153] sziklavéset.ezek a fogalmak szinte csak az utóbbi százezer év termékei lehetnek. A kőbányászok először tizenöt méteres mélységben bukkantak egy kagylórétegre. . körülbelül húszméteres mélységben megmunkált oszlopdarabokra leltek. Ezek ugyanabból a kőből készültek. csak afféle félemberek. Ezenkívül ha nem is pontosan. fegyver. sugalljanak. akkor magas technikai szintet mutassanak. A tárgyak. annál fejletlenebb. Minden. hogy a bizonyítékok egy része nem maradt fenn. tetszés szerint faragható. és még elég keveset tudtak az ember fejlődéséről. mint a művészi kivitelezés terén. Így aztán érthető. Az viszont baj. az ipar. leleteket is. akkor az fejlett jeleket hagyott maga után. hogy vagy félmillió évvel ezelőtt nem is léteztek még emberek. ami az „emberi" jelzővel illethető. Mindezeken túl találtak még pénzérméket. Aztán eszközöket is később kezdtek készíteni. Ha minél régebben készült valamilyen tárgy. században ez igencsak meglepte a gondolkodó embereket!). formázható. ábrázolás. mint amit ők is bányásztak. de még ennek sem voltak tudatában. művészet. annál primitívebb. 27 Sphinx. akik még valahol javában úton voltak az állati létből az emberi felé. közös cselekvés. Az ő listájuk után mi még a magunk részéről hozzáteszünk egyéb különös tárgyakat. Luc Bürgin és mások már készítettek ilyen listákat. mint például Michael Cremo. még ők is csak a legismertebb és leginkább jellemző. hogy ezek java részét már akkor megtalálták. amely például Máltán is megfigyelhető (a szigetországban szinte mindent abból építettek az évszázadok során). épített otthon . mert hiszen akik készítették.minél régebbi az ember. szertartás. kézművesség. sír. majd tovább haladva. majd a levegőn megkeményedik. még maguk is primitívek voltak. Richard Thompson. nyitott elméjű kutató. 28 Az egyiptomi Régészeti Főtanács vezetője. nyelv. Számos előttünk járó elfogulatlan. de úgy emlékszünk. Abból a mészkő fajtából fejtettek ki sokat. nem lehet régebbi pár százezer évnél. korszakokat. Igaz. hogy ha volt egy régi és fejlett civilizáció. görögül fojtogató. Érthetően nagy feltűnést kelt.

nem veheti figyelembe. Ezekben az országokban ugyanis még a tudományos források is beszámoltak a nagy elvekkel ellenkező leletekről (egy ideig. Csak egy apró jellemzés: a leletről évtizedekkel később. Senkiben sem merülhet fel. de azokról nem írtak.. Ugyanott látszott rajta az alátámasztás nyoma. hogy az ember mikor fejlődött ki ezen a Földön . főleg palarétegek alatt.. hogy pontosan olyan kőművesállvány része. ha az valóban igazat állít. mint amilyet az építkezéseken ezek a XVIII. 1820-ban nem kisebb tekintélyű forrás. élesre vágott szélekkel. Nem volt kétséges. Az Egyesült Államokban. hogy a következő leletek tekintélyes része vagy Amerikából.). amiről kiderült. ahogyan ez ma is megesik . a másik egy latin I-re emlékeztetett. aminthogy fel is kavarta némelyik későbbi tárgy. Nyilván ugyanekkor másutt is voltak ezekhez fogható leletek. és főleg hogyan vitték be őket a tömör márvány belsejébe.. Hogy miért. és kik lehettek azok az építők? Természetesen az 1780-as években ki tudott volna erre választ adni? Kétszáz évvel később meg azért nem lehetett volna erre választ adni. Az ehhez hasonló lelet százötven vagy kétszáz évvel később alaposan felkavarta volna ezt az állóvizet. bányák és más földrajzi pontok adataitól . El tudják képzelni. Ha ilyesmi előfordulhatna egy kőtömb belsejében. ahol a mostani állványdeszkák. akkor azért elég sokat találtak volna már Carrarában vagy más híres bányákban. ha-nem társadalmi oka kell. ahol a nemes alapanyagot fűrészelik mind vékonyabb rétegekre. méretarányosak voltak.és kész. Még akkor sem.. mert addigra [154] a tudósok beszorították önmagukat egy „paleontológiai keretbe".. Az egyik a cirill ábécé P betűjére. Ne csodálkozzanak. vagy angolszász országból származik.szerszámnyeleket és eszközöket is. és nem az volt az első reakció.. de összerakható deszkadarabot. hogy véletlenül régebbi emberi munka jeleire akadtak.. és N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 94 belülről egyszer csak kiestek ezek a betűformák. és persze elsősorban nem a tudományos berkekben. mint az American Journal of Science számolt be. vagy nem olyan széles körben. hogy egy ugyanilyen „felforgató jellegű" régészeti leletet ma a szakma rangos lapjai ismertetnének? Nem. hogy eltitkolják azokat. Az egyik skóciai bányában (a pontos városnevektől. köztük egy valamikori tengerfenékréteg alatt egykori kőművesek hétköznapi munkájának nyomai lapultak. A munkások a maguk gyakorlati céljait követve fűrészelték ketté a tömböt. Szabályosak. Méghozzá több másféle kőzet. mint majd a továbbiakban látni fogjuk. századi emberek is használtak. A tenyérnyi kis betűket valakik a márványtömb belsejében „tárolták". De mikor történt mindez. Tizenegy réteg mészkő. a sok járástól is ugyanott kopott ki.a „bulvárokat" pedig egy magára valamit is adó igazi komoly tudós nem veszi. Valamint találtak egy széttöredezett. hogy a hátterében legyen. senki sem tudja. Philadelphia városától nem messze 1830-ban az egyik bányában a munkások tömör márványtömb belsejében. ilyesmire ma már nem kerülhet sor. Hanem csak a napilapok szintjén. hogy természetes képződmények lettek volna. és kimondták a Nagy Dogmát. vitának többé helye nem volt.. Ennek nyilván nem földrajzi. betűkre leltek. több mint húsz méter mélyen.

míves darab volt. Egy tíz-egynéhány centiméternyi magas és majdnem ugyanolyan széles. amiből az edény származott.. a színe a cinkére emlékeztetett. Hamisításról aligha lehet beszélni. Akkoriban még lehetséges volt.helyhiány miatt eltekintek. nagy szépérzékkel és szakmai tudással.) teszem fel ismét a kérdést: 320 millió évvel ezelőtt ki készített vajon aranyfonalat? Az egyik legérdekesebb lelet viszont egy fémváza. elveszítse. talán három milliméteres anyagból készült. ami egy harang alakú edényt formázott. A londoni Times 1844-ben írta. hogy azon a vidéken az olyan mélységben található kőzet a korai széntartalmú kőzetek közé tartozik.. Ha csak a minimumot vesszük is [155] alapul. legfeljebb 360 millió év. a prekambrium korszakban keletkezett . A robbanásban a kőzetből kirepült egy fémedény. Érdekes módon erről is egy (amerikai) tudományos folyóirat számolt be. és összeálljon egy föld alatti zárt homokkő réteggé.ami meg is történt. maximum pedig 408 millió évesre becsülik. avagy bármilyen más módon a kis tárgyat elnyelje a talaj. Nyilván teljesen fölöslegesen (csak hatásvadász céllal. és erre természetesen bizonyítékai is vannak. A brit geológiai szolgálat a huszadik század vége felé tanúsítványt állított ki arról. amelyből viszont 360 millió évvel később egy egészen más időben élő társadalom egyedei véletlenül kibányásszák.. Aki látta. annak a szögnek 360 millió évvel ezelőtt kellett volna készülnie ahhoz. de a jelzett szerzők alapvető munkáiban bárki utánuk nézhet) 1844ben egy homokkőtömbben szilárdan beágyazódott. A massachusettsi Dorchesterben 1852 nyarán építkezés céljából rengeteg követ robbantottak ki a sziklából. de miért? Hiszen nekik fogalmuk sem lehetett az egész Előd-civilizációról. hogy valaki leejtse. amely aztán bonyolult geológiai mozgások során lemerüljön. A kőzet. hogy közeli városka mellett munkások követ bányászva nagyobb darabot kalapácsokkal törtek éppen szét kisebbre mikor a kő belsejében aranyfonalat találtak. hogy ez akkor nyomódhatott bele. amely két részre törött a detonáció következtében. hogy a földi élet is ekkoriban kezdett kialakulni. mind azt állította: igen szép. Látszott.már csak ezért is . és a lelet a maga korában . A homokkő réteget akkori és mai tudományos szakvélemények legkevesebb 360. csak valamelyik bányász tehette volna meg. ami arra utalt. Akkor meg hogyan .. hogy erről neves tudósok számoljanak be szaklapokban . hogy mester készítette.. ott volt a rozsda is. a fejével együtt. ami a szögből került ki. a szög lenyomata ott volt a kőben.kellő figyelmet kaphatott. Természetesen azonnal összeillesztették a két részt. kora tehát legalább 320.ez bizony csaknem 600 millió évvel korábbi a mi időnknél! A mai tudomány úgy véli. 2. mert 1. szöget találtak. oldalán művészi ezüstberakások ábrázoltak szép virágcsokrokat. aminthogy akkor más embereknek sem. amikor a kőzet még puha volt..

Mondani sem kell. már csak azért is. a tárgyakat vagy felhozták. században is gyakorta mesélték a szénbányászok.vagy egyéb tárgyakat leltek [156] a szénben. hogy az érmét ipari körülmények között. e. Vagyis itt nincs szó millió vagy pláne százmillió évekről! Az érme különben homályos. talán emberi alakokat ábrázol középen. megmunkálás jelei látszódtak. ha arra következtetünk. kolóniája élhetett. a 8. vagy tíz különféle talajrétegen hatolt át. Menjünk tovább. géppel készítették. mert ugyan mire is mentek volna vele? A munkát ilyesmi miatt nem szakították félbe. hogy nemegyszer olyan fa. vagy eldobták már odalent. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 95 kétségtelenül pénzdarab benyomását keltette. milyen célból? No és vajon mikor? Az 1870-eas években több tárgyat is találtak. amikor még semmilyen szervezett emberi tevékenység nem lehetett a Földön .) Az érmét egy kútfúró szerszáma hozta fel több mint 40 méteres mélységből. Akkoriban eldobták ezeket. ami pedig látszik. méghozzá több helyen. Az amerikai Illinois államban véletlenségből több gyanús tárgy is előkerült.. és azok itt fent elkeveredtek. Olykor egyenesen bele a csillékbe. mint azt sokan hinnék. amelyeken emberi kéz nyomai. Akkor most értelmes ember az. ahol szóvá tettem. de talán nem annyira. ahonnan aztán azt a szénnel együtt elszállították és elégették.lehetséges. a szélén pedig felirat vagy számok futnak körbe mindkét oldalán. hogy valakik több százezer tonna vörösrezet vittek el Észak-Amerikának erről a vidékéről akkor. leletről leletre! Már a XIX. mert a jelenlegi legmerészebb kutatók sem merik feltételezni. Enyhén szólva nagy ellentmondás van itt. Emiatt talán nem tévedünk nagyot. A hivatalos felmérések szerint az abban a mélységben lévő kőzetréteg kora 200-400 ezer év.ki tudja. Pénzt pedig a mai tudásunk szerint Kis-Azsiában Kr. ráadásul egy gépesített műhelyben készíthetett? A tudomány szerint akkor ilyen ember sehol sem élt. aki ilyen fémtárgyat. Az első egy vörösréz érmének látszó valami volt. hogy valakik több százmillió évvel az első ember létrejötte előtt virágokat mintáztak edényre vagy bármi másra? A válasz nyilván bonyolult. Vagy legalábbis huzamosabb időn keresztül tartózkodtak itt . az nem a mi ábécénkre vagy bármilyen ismert érmére hasonlít.persze csak az akadémikusok szerint. században készítettek.. és még százezer évvel később sem. hogy bármilyen emberek is éltek volna az amerikai földrészen 30 ezer évnél . hogy a fúró míg oda lejutott. hányan. hogy itt egykoron az Elődök nagyobb csoportja. Azonfelül a szakemberek az 1880-as években azt is megállapították. (Most csak visszautalok arra a rövid megjegyzésre e könyv első részében. De egyik sem olvasható tökéletesen.

sőt egy eltorzult hajóhorgonyt is felfedeztek. stb. durvának tűnik mellette. a tengerészek által árbocokon használt fémkarikát.hogy beférjen kályhájába . bemosta a víz stb. amikor indiánok sem éltek . vagyis körülbelül kétmillió évre utal. amikor az a tömb még puhán formálódott valahol a mélyben. Hiszen a természet miért tette volna ezt csak az Elődök nyomaival? Miért ne tette volna meg a darwini elméletet „bizonyító" csontokkal is? Illinois azonban szolgált még meglepetéssel. mert vasoxid lerakódások figyelhetők meg a szobron. feltehetően pénzforgalom céljaira . kifinomultabb kultúra terméke volt ez a figura. ha figyelembe vesszük. 30 ezer éve készült „Willendorfi Vénusz". szakkönyvekben . Egyszerűen kijelentették. A különféle. Csak ara nem gondoltak az urak. hogy biztosan valamelyik magasabban fekvő rétegből került oda le. mi több. mindössze ujjnyi kis alak elég nagy port kavart.stb. Ez is be volt nyomódva a szénbe. Hamisítás már csak azért sem jöhet szóba. sőt mi több.mindig ott állt mellette az az „érv": „mivel olyan korra datálják.régebben! Hogy világos legyen tehát mindenkinek: indiánok sem. Ha más nem. azt nyilván használták is. hogy az idahoi szobrocskát nem ősemberek készítették. ahol fellelték. században más leletek is előbukkantak. amikor még előemberek sem éltek a Földön.ismét egy nagy kérdőjelként magasodik elénk. többszöri tulajdonosváltás után eltűnt. amely később öröklődések útján. ami igen hosszú „lenti tartózkodásra" utal. Ismét csak vörösrézből készült. manapság a geológusok 50 ezer és 410 millió év közöttire becsülik. hogy egy régebbi. hogy a tudósok elutasították az idahói szobrot mint bizonyítékot a régi korban élt emberek ügyében. Lecsúszott. hogy ezzel saját maguk alatt fűrészelik az ágat.már ha megemlítették . bizony már ez is bizonyítaná. egymással keveredett üledékes kőzetek korát. Hogy akkor kik készítették az érmét. ismét csak geológiai kőzetrétegekre vagyunk utalva. Illinoisban a XIX. A női alakot az ismeretlen szobrász igen jól ábrázolta. de előkerültek kősípok és kerámiák olyan mintákkal és olyan korszakból. ahonnan e tárgyakat akkoriban kiásták. Nyugodtan kimondhatjuk. 1891-ben Morrisonville városában a bányából hozott széndarabot széttörve . A lánc súlya körülbelül tizenkét gramm volt. Kitalálták. hogy „megfúrják" az idahói szobrocskát. Szintén még a XIX. az „európai művészet remeke" milyen elnagyoltnak. a lávaréteg alá. és mai mértékkel nyolckarátos aranyból készült. hogy a mindössze kb. ezért lehetetlen. vagyis már akkor ott volt. Ami a korát illeti. Különösen. lásd fentebb. Mindent megtettek még ismert és jelentős tudósok is. Természetesen nem kell mondani. 25 centiméteres aranyláncot talált. század végén Idaho amerikai államban egy kicsiny szoborra leltek. Tehát a lánc. hogy igazi legyen". Negyven méter mélyen vasból készült [157] fejszére bukkantak. Az ártatlan külsejű. A kőzet a pleisztocén és a pliocén korszak határára.egy asszony egy tömb belsejében kb. bármelyik régi kultúrának díszítésére válhatna. egy olyan .

és a kehely többé nem került elő. Ugyanúgy veszett el az a „vaskehely" is. és mindegyik rombuszban ugyanaz az idős férfi arcképe látható. Csak a formájuk volt azonos. bizottságok járnak majd le oda. illetve fűtőcsövek vagy valami ehhez hasonló. Körülbelül harminc centiméteres hosszúságú kockák voltak. mindegyik jobbra néz. sőt talán be is tiltják a további kitermelést. egy nappal sem kevesebbre. és csöveket használtak. és a sajtó.szénrétegben volt. Kísértetiesen ismétlődött az iowai eset. pedig elég sokan próbálták azóta kinyomozni. Nem tudjuk. amelyek balra. 1928-ban egy oklahomai szénbányában robbantás után a bányászok egy falat találtak. Az ottani szén 280-320 millió évvel ezelőtt alakult ki. Kis nyomozás után rájöttek. Időben és térben is hozzánk közelebbiek. vagyis 286-360 millió évvel ezelőtt keletkezett. maximum 320 millió évesre becsüli. Úgy néztek ki. A kőnek is akkor kellett beágyazódnia a szénrétegbe. A méretei: kb. hogy beszéljenek róla . Ugyanabban a bányában még egy ilyen falmaradványra is akadtak. A vaskehely több mint fél évszázadon át egy kis privát múzeumban volt látható.mondjuk: a felszínére szabályos rombusz alakzatokat véstek. Az onnan kibányászott szén minden valószínűség szerint a karbonkorból ered. Egy vasból készült pohár vagy inkább kehely esett ki a szénből. A bökkenő itt azonban az. amelyek tömör kőből készültek. fényesre csiszolt oldalú kőtömbökből állt. mint egymáshoz illeszthető elemek.ismét csak a tudós geológusok megállapítása szerint.. valamiféle műemlékre akadtak. A képek igen hasonlítanak egymásra. aminek korát a geológia minimum 260. 120x60x30 centiméter. A bánya vezetősége megtiltotta az embereknek. mert ekkora méretben nem tudta begyömöszölni a kályhájába. és annak a szene bizony 312 millió éves volt . akinek furcsa bemetszés van a homlokán. A robbantás előtt a szénrétegben rejtőztek. tudósok. Bizony. ami azt jelenti. a méreteik különbözőek.. hogy melyik bányából hozták a szenet. Az [158] egyik oldalára . most Iowa államba. 1968-ban például két kutató a franciaországi Saint-Jean de Livet kőbányájában ovális átmérőjű fémcsöveket talált. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 96 De menjünk csak tovább. ami elég gyakori lelet a mai szénbányákban. 65 millió évvel ezelőtt! A csöveket ugyanis a mészkőréteg .feltehetően attól tartottak. amely teljesen egyforma. mondjuk csatorna-. aztán a gyűjtemény szétszóródott. hogy krétakori mészkőben találták őket. kivéve kettőt. falat alkottak. pontosan 1912-ben leltek egy oklahomai szénbányában. amelyet viszont már a huszadik században. Itt is egy túl nagy széndarabot vert szét valaki. hogy valakik fémet öntöttek és formáztak. belül ott maradt a pontos lenyomata is. és hosszan akadályozzák. Vannak sokkal közelebbi leletek is. 1897-ben egy lelighi szénbányában rejtélyes követ találtak. mi lett a lelet további sorsa.

? Vannak olyan tárgyak is. Nem csoda. Arról nem is szólva. Az egyiken például középen három bevésett párhuzamos vonal N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 97 látható. akiknek érdekük ezeket a gömböket is ide sorolni -. hogy valamilyen katasztrófa nyomán süllyedtek le a mélyebb rétegekbe.8 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. hogy 65 millió évvel ezelőtt értelmes lények éltek a Földön.. hogy igazi kutató még nem vette őket kezébe. és magunk is kételkedni kezdünk abban. Ami egyben azt is jelenti. hogy bizony minket is elijeszt a fent említett időszak: ha ezek a gömbök 2. Ugyanakkor őszintén be kell vallanunk azt a tényt. Azt állítják. hanem csoportokban tapadnak egymáshoz. a limonit sokkal puhább.. A limonit vasérc. hogy a fémgömbök nem természetes képződmények. ráadásul elkövetni azt a hibát. mindegyik csak DélAfrikában.! Nagyon érdekes leletnek számítanak azok a fémgömbök.. és itt senki sem mondhatta. talán egy itt járt űrexpedíció nagyon is idegen lényei hagyhatták itt őket. hogy a fémgömbök valóban mesterséges eredetűek-e? Vagy ha igen. Ettől függetlenül azért van róluk „szakvélemény". hogy „felülről becsúsztak" vagy a „víz mosta be őket".8 milliárd (!) évvel ezelőtt kerültek azokba a rétegekbe. hanem szintén a valamikori rejtélyes civilizáció eszközei voltak. még választ sem kapott.. Az ilyesmi ismert jelenség a bányászatban bizonyos területeken. aki az elmúlt évtizedekben az egyetemhez fordult ez ügyben. Éljen az akadémia. hogy a csöveket [159] leadták a közeli egyetem egyik geológiai tanszékén. A csöveket nem kapták vissza. sőt a többségük egy körzeten belül. Soha sehol egyetlen tudományos leírás vagy szakcikk nem jelent meg róluk. és bárki más. Ehhez tudni kell: a pirofillit 2. A kutatók kénytelenek voltak arra a belátásra jutni. mint ezek a gömbök.mint sugallják azok. De miről is van itt szó pontosan? A huszadik század második felében több száz fémgömb került elő. hogy a gömböket „összekeményedett limonitok" alkotják. hogy mint hallani. bizony végigfut a hátunkon a hideg. Komolyan állítják. sohasem teljes és önálló gömbök.kellős közepén találták. amelyekre Dél-Afrikában akadtak rá és bizony nem egyszer és nem kétszer. ásványtani érdekességet. Ottosdal városa mellett a pirofillit (aluminiumhidroszilikát) nevű ásványi rétegekből bányászták ki őket. szilárdan beágyazódva. például Dél-Afrikában. amelyeket nem mindig lehetett elhozni a lelőhelyükről. de persze csak mint afféle bányászati. Persze nem kellett volna ezt hangoztatni. ha akadnak olyanok. Amelyeket bizony még acéllal sem lehet megkarcolni! És ráadásul némelyiken vésetek láthatóak.. akik ezeket is a gyanús tárgyak közé sorolják. és nincs kizárva. amely csakugyan összeáll. de nem különálló gömbök formájában . A tudomány ezekkel a gömbökkel bizony még foglalkozott is! Néhány darabot őriznek egy-egy dél-afrikai múzeumban.. Talán ennek .

. A nyomot megmutatták tudósoknak. hogy cipőt viseljen. csak amikor ez a kő még meglehetősen puha volt. tehát alaposan elkészített. sokáig használható darab lehetett. Az egyesült vélemény alapját megint csak az az elmélet adja. ami a hosszas használat alatt keletkezhetett: a sarokrész közepén egy foltszerű helyen. és a felfedezők vigasztalására hozzátették: „a legjobb.. természetesen a tudomány szerint. Ilyenek például a megkövesedett cipőtalpnyomok.„teljességgel lehetetlen". a kőzet ott valaha letörhetett. miként bújtak ki a csapdából? Hiszen a triász kori kőben modern cipőtalp lenyomata volt látható. Ez utóbbiak nem kételkedtek abban. paleontológusoknak. hogy a tudomány vaskalaposai ezekről sem akarják elhinni. az pedig jóval régebbi. hogy ez „egy mesterséges tárgy természetes utánzata". Azt talán nem is kell említenem. De hogyan. A többi kétharmad résznek viszont a lenyomata egy mai cipőre emlékeztetett mind formáját. A körvonala mellett egy jól látható cérnavarrás mintázata futott. ezt a technológiát a logika. hogy a triász korból való. de mai tudásunk szerint . Ennek ellenére vagy éppen ezért volt rajta kopásnyom is. hogy a cipőtalp lenyomata ilyen korú kőzetben . amik. Erről az első [160] híradás 1922ben jelent meg. a felhasznált anyagok és az emberi láb természete követeli meg. sőt akár százezer éves kőzetben is! . Az egyik leghíresebb (mert több is van) a nevadai lenyomat. hogy ezért el sem vesztek. Az egésszel csak egyetlen apró baj van: az a talplenyomat ott van a kétszázvalahány millió éves sziklában! Es ezt már semmilyen akadémia nem tudja meg nem történtté tenni. ötmillió éves! Ami akkor lehet. és ott máris azt sugallta a nyom felfedezője. mind kikészítését tekintve. ez nyilván a felsőrészt fogta a talphoz.mint később kiderült. a tudósok elismerték.. Ma is így. A tudomány emberei nagyon egyszerű kiutat választottak: kijelentették. geológusoknak és. Annak ellenére persze. A triász kor ugyanis 213-248 millió évvel ezelőtt volt.köszönhető. hogy némelyiket ma is megtekinthetjük. Ez így logikusan és szépen hangzik. cipészeknek is. a kő egy triász kori kőzetbe nyomódott. amely szerint ember olyan régen még nem létezett. így egy feltehetően felnőtt ember súlya alatt ha kissé is. Ami a követ illeti. hiányzott a talp anyagának egy része. Volt rajta egy másik varrásvonal is. és ha esetleg lett is volna valamiféle egyed. amit valaha is . hogy sokkoló volt.de akár egymillió. ugyanilyen elv szerint gyártják a cipőket. mint ötmillió év. hogy valóban ezek azok. de bemélyedt és magába fogadta a cipő lenyomatát. A nevadai lenyomatnak egy része hiányzik. mondaná erre számos akadémia abszolút egybehangzóan. az nyilván nem érte el a fejlettségnek azt a fokát. pár négyzetcentiméternyi területen bemélyedt a nyom.. ami nem keletkezhetett máskor. hogy ez egy kézzel varrott cipő talpának a lenyomata. hogy az.

keserű tréfának veszem. mert hiszen a fenti „érveléssel" utasították el őket nemcsak a Columbia Egyetem. a régi kor és a modern tárgy együttes. eredményt. tehát pár százmillió éves. miszerint egykor. Vagyis annak. és azokra érvényes elméleteket dolgoznának ki . Ugyanakkor szinte mikroszkóp alá rakták a . A nevadai cipőtalplenyomatot tarthatnánk éppenséggel a természet tréfájának is. Most talán meglepődik az olvasó azon. hogy ez természetes képződmény. amelyről bebizonyosodott. mert akkor ismét csak sutba vághatnák az összes eddigi felfedezést. bármi más is hagyhatott benne olyan nyomot. hogy kétszázvalahány millió évvel ezelőtt. Az intézmény fegyelme (aminek kétségkívül vannak jó oldalai is). ha már a tudomány is kénytelen lesz kalapot emelni azon állítások előtt. Nyilvánvaló volt. ahogyan a sarka közepén kikopott az anyag! Én a magam részéről a tudomány válaszát. hanem az Amerikai Természettudományi Társaság geológusai és más kutatói is. annál is inkább. Akkor talán nem kerülnének olyan helyzetbe. Minden tiszteletünkre rászolgálnak.láttak". ezzel félre is söpört minden más lehetséges elméletet. mint ahányszor előkerül egy több száz millió éves csontváz. amikor ez a kőzet lassan szilárdult. Én viszont sarkosabban fogalmazok: épeszű ember egyáltalán feltételezheti-e. Ám ennek is a mai tudomány az oka. Aminek egyszer majd megisszuk a levét. No persze erre majd akkor kerül sor. hogy valami rejtélyes módon a kőben kialakult egy ilyen nyom (persze ennek fizikális létrejöttét aligha tudnák megmagyarázni az akadémiák). Akkor független vegyészekkel elemeztették a kőzetet. Ha mindezeket egységes rendszerbe foglalnák. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 98 tanulmányoznák. hogy minden egyes ilyen jelet külön-külön elvetnek. valaha régen. több millió éves használati tárgy vagy bármi más. a dogmák tisztelete és azok kritikátlan elfogadása és más okok vezettek oda. A lenyomatot felfedező kutatók művét a két világháború között nem adták ki. hogy mi is belátjuk. mint egy huszadik századi cipőtalp? Hiszen még a kétszeres cérnavarrás nyomai is látszanak és az is. Kései korok gúnyos nevetése lesz az efféle „szakvélemények" visszhangja. hogy csakugyan triász kori. fejlett emberek éltek már ezen a bolygón. törődnének velük és foglalkoznának velük.akkor már elfogadták volna a két emberiség egykori létezését. Ám mivel a tudomány gyakorlatilag majdnem teljes egészében elfogadta az ember fejlődéstörténetének egyik lehetséges változatát. hogy nincsen mai tudományos alapja az állításnak: valaki kétszázharmincmillió évvel ezelőtt nyomot hagyott a [161] kőzetben. holott ha az összeset figyelembe vennék. mint ahogyan a tudománytörténetben már számos alkalommal megesett az ilyesmi. hogy nem ismerhetik be a két dolog. egyidejű létezésének tényét. minden egyes újabb efféle felfedezés megtalálná a maga szakembereit.

hogy előbb kilyukasztották a talp anyagát valamilyen éles szerszámmal. avagy mint azt egy cipőgyárban teszik a szükséges technológiai fegyelemmel. no meg. aki a cipőtalplenyomatot annak minden könnyen felismerhető jellegzetessége ellenére is annak merte volna véleményezni. akkor ezen utahi forrás mellett talált lábnyom minimum kétszer annyi idős. hogy sok milliárdos formációt talált ki. mint a nevadai! Ez aztán a szenzáció.hegyből „kivágott" nyomot.ahogyan azt egy valamirevaló cipész szokta készíteni. csakúgy. hogy akik ezzel előálltak..nos. hogy a varrat milyen pontosan követi a talp szélét. Vagy nem? Mert természetesen nem akadt egyetlen tudós sem 1968 óta. „lépésközeiben" legalább egy másik. mint ami. mindig ugyanolyan távolságra van tőle . hogy a természet játéka. akik nem fogadják el a darwini evolúció (utóbb többször helyesbített. Pedig mintha azért a határok itt máshol húzódnának.ahogyan mondani szokták . a teremtéspártiak. azokat N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 99 egy kalap alá veszik azokkal. Amerika egy másik vidékén is találtak talplenyomatot. Meg az is jelezte ezt. És ez nem vicc! Ha ott lenne mellette vagy valahol. ez a kambrium korból származik. [162] A nagy élességgel készített felvételeken már az is látszik. Vagyis. vagy egy ráesett fadarab is nyomot hagyhat rajta sok száz millió évre. össze-vissza foltozott és tákolt. Ahogyan az akadémikusok elmagyarázták a nyom felfedezőjének. olyan valaki hagyott nyomot. mert „nincs meg a párja". tegyük fel.. majd csak azután öltötték bele a cérnát. és itt is biztosan ez történt. A kutatók egyfelől azt szajkózzák. bukik ki a következő lyukon. mint a talp első része jobb oldalon volt elhasználódva. mégis düledező) elméletét. egy teljes lábnyomot. Vagy arra gyanakodnak. például. akkor . aminthogy a benne talált egykori ősrákok is akkoriban éltek. hogy a sarok . Az ő szemükben persze mindazok. Utah állam területén.amely mélyebben nyomódott bele a kőzetbe. az olvadt kőzet megszilárdulva akár egy falevél lenyomatát is felveszi. Ami az agyaglap korát illeti . egy ballábas nyom. és a felnagyított fényképeken . aki azt a lábbelit már jó ideje hordta. nem így van? Érdekes kettősség alakult itt ki. miszerint azért sem fogadhatják el a nyomot.a vak is láthatta. és szétnyitott egy ott lelt palatömböt. pontosabban Wheeler Shale-ben egy forrás mellett 1968-ban egy amatőr természetbúvár őskori rákok lenyomatait kereste. mint a nevadai esetben. azok a „konkurencia". és azért akarják összezavarni az evolúciós elméletben hívőket. akik a lapos Földben hisznek. amit a szandál vagy cipő lenyomata egyértelműen bizonyított. A lábnyom jobblábas volt. hogy a cérnavarrás hogyan hatol be a talp lyukain. Hogy mikor? Úgy vagy 505-590 millió évvel ezelőtt! Vagyis ha igaz. Az agyagpalában talált is háromkaréjú ősráklenyomatokat.

elméleteket alapítottak rájuk. amelyek pontossága és képfelbontó képessége eléri. vagy a lencsék . akik rávetették magukat a témára. rajtuk senki sem kereste-követelte. és alaposan kielemezték..vélik a nyitottabb elméjű kutatók -. mígnem kialakul a komplexen ívelt. illetve meg is haladja a mai. és különlegesen éles képet állítanak elő. és szinte véletlenül fedezték fel. tökéletesnek ható felületük. Tehát vagy valakik alaposan kioktatták a bizánci készítőket ezer évvel ezelőtt. és még azt is megállapították ezen nyom alapján. számítógépes vezérléssel előállított hasonló termékek színvonalát! A legtöbbször a mintegy ezer évvel ezelőtti vagy régebbi viking sírokból előkerült tárgyakról van szó. Az aszferikus (nem gömbfelületű) lencsék eltérnek a szokásos gömbhajlattól. Ebből arra következtetvén.. mert természetesen ilyenek is vannak.. Következtetésük egyszerűen megdöbbentő volt: olyan korban készültek. hogyan kell ilyen ipari remekműveket előállítani![164] A mai képzett elmék azonban tudják.ismétlem: egyetlen láb lenyomatáról. [163] szakmunkákban közölték. hogy mielőtt megnyilatkoznának. ami időközben elveszett . nem a művelődést. Akadtak olyan (német) kutatók . hogy ilyen minőség csak úgy véletlenül nem jöhetett létre. hamarosan maga is megjelentetett egy szakcikket a dél-franciaországi (amúgy csakugyan híres és elgondolkoztató) Terra Amata-i lelőhelyen talált „emberszerű láblenyomatról" . fényképezőgépek objektívjeiig. vagy netán valamiféle tudományos megvilágosodásban részesültek. számítógépes vezérléssel készültek. megvizsgálták a kezükbe került ókori lencséket. aki kiszámíthatta volna a törési felületek tulajdonságait. hogy azok ott készülhettek. és a csiszolásukat is úgy vezérlik. Most csak emlékezetébe idézem azoknak. a nagy felbontású lencsék használatát helyezték előtérbe viharos életük folyamán. Mások arra esküsznek. amikor még nem élt a Földön egyetlen matematikus sem. Azonban abból a magányos nyomból ezer következtetést vontak le. amire szükségünk lehet. a szemüvegektől a csillagászati távcsövekig vagy a filmfelvevők. szögeit. aki ezt feltételül szabta volna a lábnyom fellelőjének. hogy néhány hegyikristálycsiszolónak egyszerűen szerencséje volt. Érdekes. hogy milyen magas volt és milyen életmódot folytatott az. méreteit. hogy mint minden lencse.mint Cremo doktor megírja -: ugyanaz a tudós..egészen más lenne a helyzet. akkor és ott. hogy a lencséket Bizáncban zsákmányolták vagy vásárolták. De miért lett volna szükségük a vikingeknek ilyesmikre? Amennyire tudjuk. talán méltóztassanak megkeresni és prezentálni a „lépésközeiben fellelhető" másik lábnyomot is? A sajátos és a mai tudomány állapotát jellemző keserű „poén" . amikor a mai kutatók előemberek vagy ősemberek egyetlen lábnyomát találták meg. modern technológiával. amikor kiderült: a világ múzeumaiban itt-ott fellelhetőek olyan nagyítóvagy egyéb csiszolt lencsék. Manapság természetes. akik ezzel már foglalkoztak: legalább száz olyan felfedezésről tudunk. egyetlen meztelen talplenyomatot egy valaha puha agyagban vagy lávahamuban. Azt pedig nem tételezhetjük fel komolyan. aki otthagyta. Például nagy meglepetést okozott a huszadik század vége felé. Az ókorban sok olyan ismeret létezhetett.a fentebb említett nyitottak közül valók -.

. Szólunk majd még dinoábrázolásokról. mint az egyiptomi szobor esetében. az első pillanattól kezdve repülőgép-modelleknek tartották őket. ami alighanem erős ütést mérhet a tudományra. és azokból 1972 elején kiállítást is rendeztek. másrészt meg évtizedekkel a helikopter megalkotása előtt leírták a tudományos források. Mint ilyeneknek. A válasz is ugyanaz a tudományos akadémiák részéről: mély hallgatás.. akiknek e „madarakat" a kezükbe adták. Azok a szakemberek. A kérdés magától adódik: az egyiptomi művészek Kr. még a rotorja is ott van . és mindezek a huszadik század közepéig mint „madarak" hevertek valami raktárban. és már sok ezer éve vándoroltak körös-körül a világban. Ez bizony inkább a repülőgépek függőleges vezérsíkjára emlékeztet! [165] Az is volt. e. meg olykor némelyiket oda is tették a kiállított tárgyak közé. A kérdésünk ugyanaz. Most térjünk rá az ókori repülőgépekre! Az egyiptomi Abüdosz egyik szentélyében az egyik hieroglifasorban . Bogotában az állami bank széfjében őriznek. ahol hátsó lábain ágaskodó dinoszauruszt csodálhatunk meg. 2500 évvel honnan tudhattak a 65 millió évvel ezelőtt kihalt nagy termetű őshüllőkről? Azok egyikének alakját vajon honnan ismerhették? A dinoszauruszmotívum egyébként nem csak ott bukkant fel. mivelhogy színaranyból készült.mi több. Mert valóban ahhoz hasonlított. Aztán találtak még jó néhányat. Az első fordulóban tizennégy egyiptomi repülőgépmodellt vizsgáltak. Igen. Van köztük olyan. és használta őket a vékony elit réteg.ahol különféle istenek. és nem közölték velük.az óegyiptomi hieroglifák között! De nem csak efféle repülő gépeket „alkottak" az egyiptomiak . Menjünk csak tovább! 1933-ban az egyiptomi Tell-Asmarban a régészek találtak egy alabástrom szoborcsoportot. A vikingek és mások olykor így juthattak hozzá egy-egy darabhoz Bizáncban vagy másutt. 1898-ban egy Szakkara melletti sírboltban találták az első ilyen kis tárgyat. A szobor hátoldalán egy őshüllő. később még sokfelé másikat is.egy olyan rajzot fedeztek fel. hogy Dél-Amerikában is találtak ilyen tárgyakat. nem is voltak ezzel egyedül. állatok. mert az ábrázolat minden jel szerint több ezer éve ott volt. A nagy feltűnést keltő rendezvényt Egyiptom akkori alelnöke és repülésügyi minisztere nyitotta meg. sokkal régebbiek..). amelyet Kolumbia fővárosában. valószínűleg egy brontoszaurusz ábrázolása látható. Ráadásul hamisításról sem lehet beszélni. Itt végre már senki sem állította. amilyen a Földön élő egyetlen madárnak sem volt soha és azóta sincsen. Azt az elsőt 6347-es leltári szám alatt katalogizálták. amely egyáltalán tudott létezésükről.régebbiek. Abüdoszban egy teljesen modern helikoptert látunk. nem reklámozza. érthetően. tárgyak és még különféle dolgok is fel-felbukkannak . hogy ezek madarak lennének.. mint a maiak. a méretarányaik egyenesen ideálisak voltak. emberek. honnan erednek. a korát körülbelül 4500 évben állapították meg. és persze a megnevezése „madár" volt. hogy a „madaraknak" hátul olyan függőleges „farktolluk" van. Az egyik: valakinek feltűnt. Az USA Colorado államában sok N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 100 ezer egyéb ősi sziklarajz között olyat is láthatunk (bár a tudomány. ami teljes mértékben úgy néz ki. A régészek ezt és az inka sírokban és szentélyek romjaiban talált hasonlókat is „kultikus . Céloztam rá. Végre ekkor két dolog is történt.

és az ezt utánzó igazi példányok képesek voltak a repülésre. akkor nem születnek meg ezek a leírások. de csak addig. mint deltaszárnyú gép méretarányos. Bár a modellek egy része „túlsúlyos". az indiaiak.a két legfontosabb „lelőhelye" a repüléses történeteknek . a szakemberek habozás nélkül azt felelték: „egy F-102-es deltaszárnyú vadászgép". az talán igaz sem volt. hogy mese. Meséltek hétfejű sárkányról. amit számos repülőgéptípusról. hogy mindannak. az inkák és más kora ókori civilizációk egyedei nem repkedtek ilyen repülő szerkezeteken. a kínaiak. Azt állítjuk csupán. hogy mindezek a modellek csakugyan modern repülők benyomását keltették. tehát az egyiptomiak. és mesélünk róla máig gyermekeinknek. Akkoriban az volt az egyik legjobb létező vadászgép a világon. elbeszélések. hogy az ókor embereinek a fejében ilyen gondolatok maguktól nem teremhettek.tárgyaknak" tartották. jó tündérekről. szellemekről vagy . és az itteni N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 101 ősi népek fennmaradt „sztorijaiban" maradnak meg ezek a leírások. nyilván sokkal több annál. Mert más a mese és más a beszámoló! Képzeljük el. A vaskalapos tudomány könnyen legyint az egészre Európában vagy Észak-Amerikában. amit bizonyítani látszanak a Piri Reis-féle és egyéb térképek elkészítési módjai is. amíg a New York-i Repüléstudományi Intézet kölcsönkérte őket vizsgálat céljára. De az ókori emberek sok igazi mesét is kitaláltak. jó szellemek képzelt „ruháiba". A tudomány szerint az indiai repülő szerkezetek is éppen ilyen mesék. unokáinknak. az 1. a sumérok. hogy mindez Európában történt. Mellesleg amikor az intézetben előre nem figyelmeztetett pilótáknak megmutatták a dél-amerikai „kultikus tárgyak" fotóit. Ám azért el kell gondolkoznunk azon a kérdésen. és amit ott mondtak. hiszen azok is gyakran be vannak öltöztetve madarak. minden túlzás nélkül: technikai és technológiai leírások. Mi azt sugalljuk halkan és diszkréten. Mi itt nem amellett tesszük le a garast. mi legfeljebb azt merjük állítani. No és azt. légi utazási és légi háborús leírásokról. Könnyen rámondjuk. mert innen-onnan nézve Ázsia és Dél-Amerika [166] . és 2. hogy ezeket a gépeket nyilván nem hagyták rá utódaikra. és megkérdezték: „mi ez?". és modern reptereken ilyen gépek szálltak fel és le.messze van Európától. ha semmi alapja nem lett volna. nagy hatalmú istenek. tündérek.. Talán nem kell ebben az esetben külön hangsúlyoznom azt. hogy az Elődöknek voltak repülőgépeik. ami ebből máig fennmaradt. írtak az ősök. azok használatáról beszéltek és írtak. hogy akkor miért nincsenek műszakinak tetsző leírások a törpékről.. repülő szerkezetek húztak el az ott élők feje felett. Dehogy. hogy a régi Egyiptomban vagy az inkák birodalmában F116-osok vagy más típusú vadászgépek(hez hasonló). nem is beszélve az indiai védikus birodalomban tekintélyes helyet elfoglaló repülő-műszaki.

akkor megkérdezem: melyik madárfaj egyedei készülnek fémből. mint az kiderül a szövegből). meg nem bolygatott sírokban találták őket -. mintha aranyból lenne (de nem abból volt. úgy tudom. amelyek miatt kénytelenek vagyunk elfogadni.és altípusa van. hogy valamilyen sok ezer évvel korábban [167] valóban létezett légi eszköztárnak a halvány „visszhangja". az óindiai védikus „mesékben" még a repülő szerkezetek hajtóanyagáról is megemlékeznek (legtöbbször higanyt vagy valami ehhez hasonló fémet emlegetnek). törzsük fémből volt. Az egyik híres eposzban azt is olvashatjuk. hogy az egyes típusok hány embert tudtak szállítani. és úgy fénylett. mire jók. a négy. és kik vezették. a sárkányoknak hány fő. „lenyomatai" ezek a repülőgépmodellek. hogy az ősi istenek repültek. több évtizedes tanulás után foghatnak csak a munkához . teszem azt. akik mármár maguk is természetesnek veszik.? A „Rigvéda" 29 arról is beszámolt. hanem ki lehetett menni az űrbe is. hogy e „madarak" eleje kicsúcsosodott (légellenállás!). mégpedig az. stb. hogy itt valódi eseményekről és valódi repülő eszközökről volt szó. Mert mint volt róla szó. Belül több kamrára oszlottak. A sumér és akkád30 szövegek megfejtésével foglalkozó kutatók . Inanna.és ötfejűeknek mi a meghajtásuk. és azt is leírják.tiszteletre méltó emberek.. vagyis Istar . hogy e gépek segítségével nemcsak a levegőbe lehetett felemelkedni és ott közlekedni. Márpedig ha ezek a történetek csupáncsak „nagy madarakról" szólnának. hogy. tulajdonosai felkereshettek velük más világokat is. Erre is szerfölött kevés madár képes a Földön. hisz az Elődök többé nem jöttek vissza. melyik milyen magasan.hisz oly régi. mit szeretnek és mit nem. Irányítói. méghozzá különös szerkezetek segítségével. csak a repülőmodellek. Ugyanis ez olvasható ki e népek (legtöbbször csak töredékekben) fennmaradt szövegeiből. Amelyekből persze az évezredek során kultikus tárgyak lettek. mennyi időt tölthetett a levegőben. nem repkedtek a kései emberek feje fölött. a tizenkét fejűek milyen messzire tudnak elmenni egyszeri táplálkozás után. a magyarázat csak egy lehet. oldalt kicsi. ahogyan azt az akadémikusok emlegetik.. a háromfejűeket hogyan gyártják és használják. mivel táplálkoznak. Mivel kétségtelenül több ezer évvel ezelőtt készítették például az egyiptomiak a modelleket . melyiket irányítják a benne ülő emberek..hétfejű sárkányokról szóló mesékben? Hiszen éppen úgy ott sorakozhatna közöttük a 230 soros leírás arról. de erős.között szép számmal akadnak. E történetek pedig olyan technikai és egyéb műszaki részletekkel is rendelkeznek. melyikbe kell üzemanyagot táplálni. a hétfejűeket hogyan kell megközelíteni. milyen messzire.. kerek ablakokkal rendelkeztek. De mindezek ellenére a róluk szóló történetek fennmaradtak. Tárgyi bizonyítékok nem maradtak. és ezen madarak közül melyik tud „tízezer napnál vakítóbb bombákat" ledobni az ellenséges területre.

között. 15001000 között jegyezték fel. „E napon úrnőm az eget járta. Szubir országát bejárta. a gép is afféle háziállat.. Nyilván arról van szó. hisz az embereket. Valószínűleg Kr.értsd: az Elődök . Szin és Samas testvére. egyetlen ember sem nő nem járhatta be őket egy nap alatt. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 102 a földet járta. Inannan az eget járta. hiszen helységnév említése után: "A jármű oda tér be. aki csak afféle helyszíni közvetítést ad az eseményről. " Itt két országot soroltak fel. A folytatása még inkább erre utal. hogy az akkori világnak még mely pontján csaptak össze az egymással konkuráló Elődök? Abban a bizonyos imában Inanna vagy Istar a főistenre.még a konfliktusban részt vevők neveit is felsorolta. 31 Babiloni istennő. a földet járta. sőt belharc is az „istenek" . Az üzemanyaga elfogy. és lehettek azok bármilyen kicsik. 29 Daltudomány szanszkritul. merthogy. hisz másképpen ez nem is lehetett. mire válaszul Istarnak mennie kellett. Ez ismét [168] arra utal. itt Mezopotámiában bukkan fel hasonló dolog. ezt az ismeretlen költő „fáradtságként" említi. Hénokh még másról írt. de aztán az Indiai-félszigeten történt események visszhangja. neve a Tigristől keletre fekvő Akkad vagy Agade várostól származik. majd pedig pihennie kell. mellékszála történhetett a Folyamközben is. amelyben a fent említett Inanna azon kesereg.. megkapóan szép. akikkel istenháromságot alkot. . 30 Akkad . lám." Költői leírás ez. Lehet. hogy más istenek kiűzték őt kedves városából. Mellesleg a szövegből is világosan lehet a repülésre következtetni.. birodalmából. amiről az óindiai szövegekben olvashatunk. Neki. És ki tudja. hogy elűzték mezopotámiai helytartói trónjáról.. Követe „elhozta az ég üzenetét". hatása.31 istenasszony egyedül vezette repülő gépezetét. el szokott fáradni. de nyilván az nem ugyanaz az összecsapás lehetett. Valóban minden élőlény. lehúzza fáradtsága.Babilonia északi része Bábel fővárossal. Ismerjük egy ima szövegét is. amit „istenként" töltött be. be nem avatottnak. hogy csakugyan lehetett valamilyen nézeteltérés. majd harmadikként.e. Az óindiai irodalom legrégibb és legfontosabb műve. Emlékezzünk csak vissza e könyv elejére: már Hénokh is milyen szépen megírta . Anu leánya. mintha valami élőlény lenne. akkor kevesebb lesz az ereje. mert hiszen úgy ír a gépről. Enlilre panaszkodik. helyesebben az „isteneket" szolgálja. Midőn Elamot bejárta. Dél-Babilonia megjelöléséül a Sumir elnevezés szolgált. amit ismer a maga közelében az embertől az igavonó baromig.

én. egy aranyhengert húzott az egyik karjára. az nem így öltözik. így mindig hiányos képet. vésetekkel. Talán nem kell külön hangsúlyozni.Az akkori emberek az ilyen képességű embert „mindenhatónak" látták és hitték. igazi nagy madár hátára ül. annak sem kell biztonsági öv. igen különös tárgyakat vett magához. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 103 érintkezett. hogy népmesei stílusú „repülést" hajtson végre. mielőtt repülőútra indult. aki pedig afféle mitológiai. jól érezte ott magát. általában szörny. repülnöm kellett. de a szájról szájra történő aránylag pontos legendaátadás révén elég jól értesültek az egykori eseményekről. Például valami sisakfélét illesztett a fejére (!).különösen diplomával és szakcikkekkel meg netán egyetemi katedrával a háta mögött -. tehát istenként imádták. saját városomból menekültem. túl kevés adatot kapnak ahhoz. félig ember volt. mert összevetünk sok egyéb adatot is. amely afféle világítótoronyként. vagy egy automata űrállomás. Istart szárnyakkal ábrázolták. dehogy! Hiszen a szárnyakon világosan látszik. és a saját szemükkel már nem láthatták ezeket az isteneket. hogy világosan.vagy az Elődök irányították a földi légi forgalmat. A mellére keresztbevetett szíjakat fűzött és különleges köntöst vett fel a ruhájára. . A nyakába akasztott egy különleges kövekből készült láncot. most éppen merre jár. és annak fedélzetéről időről időre valakikkel 32 Több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény.tehát az ábrázolók nem is akarták kiméra32 benyomását kelteni. hogy a többit ne is említsük. az igazolta vissza saját pályaadatait . A karjára húzott aranyhenger lehetett éppenséggel egy kicsiny számítógép. sisak és fülmegafon. Az ókori emberek. hogy szedje a sátorfáját. Azt mutatták a szoboralakokkal. hogy aki madárként repül. Nyilvánvaló. a királynő.[169] Érdemes azt is tudni ehhez.a Föld felszínétől 35 810 kilométeres magasságban .lebegett. Valószínűleg ez volt az oka siránkozásának is: „Elűztek engem saját templomomból. Inannának-Istarnak ez nem is volt ellenére. hogy ez képes beszéd. Mi meg azt mondjuk. GPS-rendszerként tudatta vele mindig. az „elrepülés" fogalma nem okvetlenül azonos a fizikai értelemben vett levegőbe emelkedéssel. amit bizony a „szkeptikusok" nem tesznek meg. elrepültem. afféle félig állat. akár a madár. Elképzelhető. és a fülébe is tett egy kis alkatrészt. beszélt. hogy a leírások szerint Istar. hogy Föld körüli. hogy szárnyas ember. hogy Istar-Inanna egy gépbe szállt be. hogy mesterségesek . geostacionárius pályán . teljességében lássák a dolgokat. Nem azt sugallták. hogy kizárólag csakis erről volt szó. a légi úton történő távozással. mígnem valami okból olyan parancsot kapott. menekülnöm." Mondhatja erre bárki . amely a repülés pályaadatait őrizte. hogy Istar istennő tudott repülni. akik ezredévekkel később éltek.

Az indiai védikus könyvekben ilyen mondatokat találunk ezekről a járművekről. „mint a csillogó tűz". A fémek. Akik távolabb voltak. amelyeket előbb Mózes. Lássunk ezekből néhány megrázó példát! A vasvillámnak is nevezett fegyver volt talán a legrettenetesebb. de furcsállották. . ami vagy lökéshullámra. ezeket is valamilyen kémiai hatás érhette. minden összeégett . majd Ezékiel látott és megtapasztalt.és felszállóhelyeken láthatták az emberek. A „Rigvéda" szerint a repülőtereken mindig sok érdeklődő ember gyűlt össze. A megfigyelők tapasztaltak valamilyen „láthatatlan erő miatt sugárzó remegést" is a gépek testén. dogozta fel. és túlélték. a külsejükről. vagy ötvözetek?) Ne feledkezzük meg az egyszer már említett fegyverekről sem.mert hiszen itt nem arról van szó.afféle elavult műszerfal helyett. vagy.. Nemcsak a Szodoma és Gomora ellen bevetett. (Alumínium és vörösréz.akár egész városok is. sőt az élő szervezetekben is. „ A cserépedények összetörtek". Ez vagy arra utal. hogy látszólag ok nélkül kihullott a hajuk. hogy a fegyver bevetését követően megváltozott bizonyos anyagok szerkezete . „éteri erő hajtotta őket". amelyekből készültek. sőt a körmük is levált az ujjukról. vagy anyagszerkezet-változásra utal. . azok eleinte nem éreztek fájdalmat. hogy az elégett városokban történt volna ez az edényekkel. amely ráadásul „induláskor kicsapott a talajra". egyrészt fehérek és könnyűek. hogy akárcsak a bibliai Lót feleségét. másrészt viszont vöröses színezetűek voltak. Ilyen fegyverek kidolgozását a huszadik század vége felé kezdték el a nagyhatalmak titkos katonai laboratóriumaikban.. Valóban utalhat olyan hangfrekvenciák alkalmazására is. Ott ez akkor természetes lett volna. A nukleáris fegyverek leírása más könyvekben is felbukkan. ami a repülő szerkezetet irányította is . Csak annyi olvasható ki a szövegekből. Ezt is persze az Elődök vetették be. Elég nagy légi forgalom lehetett akkoriban. A belőlük kicsapó sugarak olyanok voltak. ami arra utal. de ezt csak a le. amelyek távolról is rezonanciát kelthetnek a tárgyakban.vagy lézerfegyverről van itt szó. az alakjukról és a repülési tulajdonságaikról: „Fénylő tojásra hasonlítottak". hogy miután a fegyver lecsapott. Gondoljunk csak vissza azokra a repülő szerkezetekre.. „többször meg tudták kerülni a Földet". Érdekes egyéb „tünetekről" számolnak be a régi krónikák: a csapás körzetében a madarak elfehéredtek. talán itteni vagy kozmikus ellenséggel szemben?[170] Ez nem derül ki. különösen gyakoriak ezek az emlékek a különféle. sejthetően tátott szájjal bámulták az „istenek"' csillogó repülőgépeit.ellenőrizte. egymástól függetlenül keletkezett óindiai szövegekben. De a csapáskörzeten kívül esett meg. szól a következő jelentés. "gömb alakú felhőkre emlékeztettek". egyetlen szempillantás alatt. igazából az esztelen pusztítás eszközét adó sugár.

állítólag ez lett volna a „Bábel tornya"-legenda . amelyek arra utalnak. A gránit olvadáspontja több mint 1000 Celsiusfok . A nagy fényt árasztó lövedék. Persze a tudomány ezt is a mesék világába helyezi át. Talán kezdetleges vegyi és sugárvédekezés volt ez? Vannak ilyen tartalmú nem indiai feljegyzések. tízezer nap fényét veti szét. Ami természetesen mesterséges köd vagy égéstermék volt. hogy „a világegyetem erejével volt feltöltve". az olvadni kezdett. De mi lépjünk túl ezen. hogy ilyesmit nem lehetett kitalálni az ókorban. és a bombáról azt kell tudni. A fegyver megégette a világot. Mi más lenne a világmindenség ereje. Megint egy jellemző apróság: akik részt vettek a csatában .nyilván az „istenek" N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 104 (Elődök) szövetségeseiről. mint a lázas beteg. ami nyomra vezethet bennünket.ilyen hőt pedig a korábbi időkben szabad téren semmilyen eszközzel nem lehetett elérni. a már említett atombomba. ami megmenekült volna e pusztító tűztől. A városban valaha volt egy olyan „tűzvész".a falak ugyanis óriási hőhatás nyomait őrzik a mai napig is. A [171] dél-amerikai indiánok feljegyzései. A pár ezer évvel ezelőtt leírt óindiai eposz. amely minden anyagot elpusztított. Itt egy csaknem 50 méter magas torony áll még romokban. és rémülten rohangásztak fel-alá kétségbeesett üvöltéssel. hogy még a harci elefántok is megperzselődtek. miután célba ért. nem maradt a városban egyetlen épület sem vagy bármi. ahelyett hogy a szövegekbe merülve belátná eddigi tévedését. hanem igen magas feszültségű elektromossággal operáló eszközt használhattak például az írországi Ecoss és Dundalk váránál . a Mahábhárata elég világosan ír egy rettenetes fegyverről. előbb felvillant és tüzet okádott magából úgy. az egykori Babilon állam területén. mert a leírásban van egykét szó. ami kőből volt.. amely ha felrobban. Hattusa huszadik századi feltárása során szintén igen magas hőmérséklet nyomait fedezték fel. halált hozóvá változott. egyszerű akkori emberekről. A gránitból készült várfalak több helyen jól láthatóan megolvadtak. miközben izzó füstoszlopot lövell a magasba. hogy pár óra alatt minden élelem ehetetlenné. és lemosták ruháikat. Néhány szavahihető régész szerint a hettiták egykori fővárosa. hogy ugyanazt a fegyvert vetették be az Elődök (vagy az ellenségeik) KisÁzsiában is.. Nem okvetlenül nukleáris. Könnyen lehetséges. ha nem az atom? Hisz minden abból áll. önmagukat. Hasonló dolgokat láthatunk Irakban. A csatateret meg átláthatatlan köd borította el. katonákról van szó -. mérhetetlen pusztítást okozva. amint befejeződött az összecsapás. és az szinte láthatóan vergődött. A téglából készült házak falai kemény masszává égtek össze. A bombát repülő szerkezetről dobták le egy nagyvárosra. nagyon pusztító fegyvert. Ismét figyelmeztetem az olvasót. de még a fegyvereiket is. Aztán ott van a másik nukleáris fegyver. Európában is láthatóak ilyen fegyver bevetésének nyomai. Ami egyértelműen sugárfertőzésre utal.Az is olvasható. a túlélők azonnal a közeli folyóhoz futottak. hogy ezt a fegyvert nem csak India területén vetették be az ősidőkben. még a köveket is megolvasztotta. de még a kelták is említenek egy ilyen csodálatos.

a zubbonyt pedig a csuklónál jól látható szalag szorítja a testhez. Mellesleg a barlangot és rajzait vagy kétszáz éve fedezték fel. romok..?) alapja. Nos. ahol egyetlen helyen több százat.. De van rajta nadrág is meg zubbonyszerű felsőrész! Mi több. hanem egy Elődasszonyt ábrázol. bárki elmehet. hogy később véste oda valaki. a levegőből lebegő szerkezeteken érkező idegeneket. Lehet. mit szól ehhez a tudomány? Semmit. mint az írországi váraknál vagy a hettiták városában. Sokszor láthatunk e rajzokon . A nadrágon kívül egy jól felismerhető zseb is található. A rajzon egy ülő női alak látható . amelyeket ismeretlen eredetű tűz olvasztott meg.de a három jelzett helyen ilyenek nem voltak a mi történelmünk folyamán . Természetesen hallgat. nem csak az említett helyeken vetették be a fegyvert. azért mégis „gyanúsak" ezek az említett városok. Találunk még ilyen ősi ábrázolatokat? Bőven. amikor annak a technikának még nem volt létjogosultsága. van. Ha tárgyaknak nem is nevezhetjük őket. és különféle sziklarajzokat is hagytak maguk után a falakon.itt is ugyanolyan nyomokat hagyott maga után. Isten itt zavarta össze a túl merész építők nyelvét. hogy ezt a tornyot elégették. Egyes szakemberek szerint 12 ezer évvel ezelőtt.felöltözve! Bizony.. Minden jel szerint itt is hasonló bizonyítékokkal állunk szemben. talán őket magukat is elűzte a toronyból.(legenda.fentről. Könnyen lehet. abnormálisan magas hőfok . a nadrágot a bokánál.a kutatók pedig valamilyen okból nem szívesen beszélnek róla. és megnézheti őket. Ott vannak. vagy . ez egy tetőtől talpig huszadik századi ruhákba öltözött ősember vagy ősasszony . Vajon miféle ősember volt ez? A rajz szervesen illeszkedik a többiek közé. Sztrabón írja ismert földrajzi művében („Geographia"). ha pedig egy több ezer évvel ezelőtti emberi építményen tapasztaljuk e hőmérséklet hatásait. ezret. akik sisakot viselnek.ehhez fogható csak a vulkánok mélyében fortyog . amikor ilyen ruhadarabok az akkori ruházatban sem léteztek.. fogódzkodjanak meg: a nő a fején turbánhoz hasonló ruhadarabot visel. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 105 Mi pedig menjünk tovább! Az előbbi ősasszonyról csak annyit: nyilvánvalóan nem egy ősemberi törzs egyik tagját. de az biztos. míg mások vélekedése szerint annál régebben vésték a sziklába. A nyilván nem természetes eredetű. amelyek valamilyen gépeket ábrázolnak olyan időkből. amit legjobb tudomásunk szerint az ősemberek aligha hordtak.például a dél-amerikai El Toró-i sziklavésetek százain .felveti a kérdést. Mind az öt kontinensen feltártak már olyan rajzokat. és az „égbe érjen". nehogy az túl magasra sikeredjen. hogy a Holt-tenger környékén is találtak olyan sziklákat. talán illene feltennünk a kérdést: ki csinált vajon itt ekkora tüzet? Milyen eszközzel hozta azt létre?[172] Még gyanúsabb tárgyak A franciaországi Lussac-les-Chateaux barlangjában ősemberek éltek valaha. nem mondhatni. hogy miként az áll a Bibliában. Az egyik rajz alaposan megdöbbentette a látogatókat . Az ott produkált hőmérséklet a természetben nem fordul elő.

Ezen tárgyak műszaki jellege felismerhetően beazonosítható. és akik szinte mindenhatóak voltak. aurájuk volt. és mindenütt a rajzolni-festeni tudó helybeliek meg is örökítették őket! Hiszen a találkozás ezekkel a hihetetlenül fejlett idegenekkel. gépeket használó. rajzoljanak és fessenek olyan lényeket. Ezek a vésett emberek ruhákat viselnek. hogy a helyi kultúránál és az ott élőknél sokkal fejlettebb. nemcsak barlangokban. és évezredeken keresztül nem is jártak arra felöltözött emberek. hogy a múltba vesszen..holott az őslakók soha nem viseltek öltözetet a klíma miatt. Itt nyilván az történt . hogy az összes arra alkalmas helyen szenvedélyesen véssenek. Hihetetlen! Ruhákat viselnek . és mindegyikben az a közös. hegyekben. egy-egy csoport életének. ami egyformán előfordul ezeken a rajzokon . Jementől Ausztráliáig. Nem-csak az őket körülvevő mindennapi világot öntötték formába.a logika szabályai szerint annak kellett történnie -. Legalább száz helyen találtak már hasonló sziklavéseteket. a volt Szovjetunió több területén és Mexikóban is találtak olyan emberábrázolásokat. Itáliától Üzbegisztánig. hogy maguk az ábrázolt személyek jártak földrészről földrészre.. festettek. és mellükön különféle kapcsolókat látunk. hanem furcsa. Ezek szkafandereket. hogy profi rajzolók vándoroltak az őskorban kontinensről kontinensre csak azért.valakiknek el kellett vinni azt. sisakokat viseltek.. akik a magasból jöttek le hozzájuk. Vagy talán mégis. és ezek kétségtelenül nem illeszthetők be a korabeli eszközeik közé. véstek. Nagy esemény az életükben. sivatagokban. hogy ez a fantáziájuk terméke lett volna. És nem csak azt ábrázolták. idegen lényeket is. Nehezen képzelhető el. amit manapság az erről szóló szakcikkekben és albumokban láthatunk. amelyre mindig emlékezni akartak. hogy előbb maguk a szemtanúk vésték és festették le őket. Érdemes elgondolkozni azon: mivel mindenütt felleltek ilyen rajzokat.. és így születhettek még felöltözött idegeneket ábrázoló ausztráliai rajzok. Okvetlenül meg kell említenünk a mexikói zapoték33 indiánok egyik műemlékét.? És őket ábrázolták még sok nemzedékkel a találkozás után is? Nem valószínű. aztán lelkes elbeszéléseiket továbbadták nemzedékről nemzedékre. akkora hatást gyakorolt az ott élőkre. amelyeket sok száz vagy ezer évvel korábban véstek oda az őslakók. a mindenhatókkal olyan erős élmény lehetett. Itáliában. akár csak ötszáz évvel ezelőtt is! Miközben az Elődök ottani látogatásai óta minimum több ezer év már eltelt..a hátukon mindenféle szerkezeteket hordanak. Vajon miért ábrázolták őket [173] az elődeink? Nyilván azért.mindenhová. amit semmiképpen sem akartak. A klasszikus . szakadékokban is. amelyeket-akiket arrafelé senki sem látott. nemcsak a vadállatokat és saját vadászataikat festették meg. A maják a mai napig múzeumokban látható „kódexeiben" le is rajzoltak effajta gépeket. Perutól Szibériáig az ősök rajzoltak.. sziklafestményeket. Ausztrália sziklabarlangjaiban és hasadékaiban sokfelé látni olyan emberalakokat. ahol a lerajzolt-vésett alakok antennákkal ellátott sisakot viselnek a fejükön. műszereket. csak ágyékkötőjük volt. mert ezek is részei voltak egy-egy nemzedék. felöltözött idegeneket ábrázolnak . az istenekkel. hanem szabad ég alatt.

korszakukból, Kr. e. 800 körül keletkezett többszínű ábrázoláson a törzs istenei mennek egymás mögött. A hagyományos népviseletbe öltözött férfiak sorát csak az egyik alak töri meg kissé: ő ugyanis szkafandert és antennás sisakot visel a fején... nehéz lenne elhinni, hogy ez egy varázsló, aki magának ezt a viseletet csak úgy kitalálta. Sokkal kézenfekvőbb az a magyarázat, hogy egy ideig a törzzsel együtt élt egy Előd, aki nem az indiánok viseletét, hanem [174] saját repülős öltözetét hordta, legalábbis az ilyen ünnepélyes, ezért a rajzon is megörökített fontos napon. Azt hisszük, az ősemberek nem ismerhették a Naprendszert, talán csak a szabad szemmel látható égitestekről tudtak. És persze nem ismerhették a rendszert összetartó szabályokat, az 33 A régi Mexikó egyik kultúrnépe. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 106 égitestek mozgását. Ennek ellenére egy kubai szigeten éppen ilyen sziklarajzokat találtak, de akadtak ilyenek venezuelai barlangokban is. Brazíliában olyan barlangot fedeztek fel, amelynek egykori lakói pár tízezer évvel ezelőtt nemcsak a mi Naprendszerünket, hanem több más naprendszert is ábrázoltak... Vajon honnan ismerték ezeket az információkat? A perui Ica városkában már elég régen találtak furcsa, rajzos köveket. A világsajtó csak az 1960-as években kezdett el róluk bővebben is írni, persze ahogyan az lenni szokott, elsősorban a bulvársajtó, majd a Däniken-típusú ismeretterjesztők. A régészet azonban itt sem foglalkozott érdemben a leletekkel. Egy helyi orvosprofesszor, egyetemi tanár már az ötvenes években is gyűjtötte a fekete köveket, amelyeken ismeretlen módon bevésve sok különös dolgot láthatunk. A köveket a helybeliek találták már jó ideje a talaj alatti üregekben, ahonnan azok nagyobb esőzések után kerültek elő. A legtöbb kő ökölnyi méretű, de vannak nagyobbak és még dinnyenagyságúak is. Mostanában már a turisták is vásárolják, ezért elkezdték őket hamisítani (fogorvosi fúróval viszik fel a rajzot a kemény anyagra). Ami enyhén szólva feltűnő: a köveken állatábrázolásokat látni jobbára - de nem ma élő, hanem millió évekkel korábban kihalt állatokat! A legtöbbször dinoszauruszokat. Bronto-, brachio-, stego-, sticho- és egyéb szauruszok nyüzsögnek a rajzokon. De akadnak olyan állatok is, amelyek ma is élnek, csak éppen nem DélAmerikában, például tevék, struccok, kenguruk. Vagyis az ismeretlen régi művész, bármikor élt is, itt, Peruban kellett, hogy alkosson, de akkor honnan tudhatott olyan állatokról, amelyek Ausztráliában vagy Afrikában éltek? Vagy éppen hatvanötmillió évvel korábban kihaltak? Aztán vannak olyan térképjellegű rajzolatok - szárazföldek, tengerek -, melyek nem emlékeztetnek a ma ismert kontinensek, tengerek körvonalaira. Két eshetőség van: vagy a Földet ábrázolják egy régebbi korban - ám mai tudásunk és meggyőződésünk szerint sok százmillió vagy egy-kétmilliárd évvel ezelőtt még nem éltek itt emberek, vagy egy idegen bolygó felületét

ábrázolják ezek a vésetek. Elismerem, a mai tudomány számára egyik sem megfelelő megoldás... De ettől az icai kövek még léteznek! A kövek egy másik részén - több száz ilyen került elő eddig - emberek végeznek olyan cselekvéseket, amelyek láttán megdöbbenünk. Az egyiken [175] például valaki mikroszkópon át néz valamit, egy másikon császármetszéses szülést vezetnek le. Egy harmadikon vérátömlesztést adnak páciensből páciensbe. Arra is van ábrázolás, hogy szervátültetéseket hajtanak végre, elsősorban vesét és szívet ültettek át, de egynémely képen ugyanezt teszik... az emberi aggyal is. A huszadik század végéig előkerült több ezer kő tekintélyes része helyi múzeumba került. A hivatalos tudomány képviselői, természetesen rögtön és azonnal az összeset hamisítványnak minősítették. Csakhogy ez az érvelés több okból sem állja meg a helyét. Az egyik felvethető kérdés, hogy aki tette, miért tette volna? Képzeljük el, hogy valaki nagy fáradtsággal begyűjt a környéken több ezer ilyen követ. Ezek felhalmozása már nem mehet észrevétlenül egy délamerikai kisvárosban sem. Aztán nekiáll azokat vésni - bár nem tudni, milyen eszközt használ erre, ugyanis az említett, fogorvosi fúróval végzett hamisítványok tíz méterről felismerhetőek, annyira nem hasonlítanak az eredetiekhez, csak a turistákat, sőt azok közül is a nagyon hiszékenyeket lehet becsapni velük. Aztán ha mégis elkészül velük a hamisító, akkor hogyan tovább, merthogy a köveket el kell ásni a városban és környékén. Idegen területeken is! Hiszen amikor először előkerültek, különböző helyeken bukkantak fel, föld alatti üregekben, amelyeknek kívülről addig semmi jele sem volt. Tegyük fel, hogy a zseniális hamisító ezt is megoldotta. Csak azt nem tudni, hogy ezenközben miből élt...? És miből élt a várakozás évei alatt? Mert addig eltelt egy „kis" idő, míg kövei előbukkantak. Akkor viszont semmi haszna sem volt belőlük, hisz nem egy ember találta őket egyetlen helyen, hanem boldog-boldogtalan hol itt, hol ott. Mi haszna lett volna belőle az állítólagos hamisítónak? Kiszámították, hogy több évtizeden át kellett volna dolgoznia egy hamisítónak, ha egymaga akarja készíteni az összes eddig fellelt követ... Ez az út te-hát logikailag és fizikailag is járhatatlan. De főleg azért, mert mint kiderült: a kövekből már a tizenkilencedik század végén is találtak! Az 1920-as években szakszerű leírás is született róluk, ezt azonban perui régészek eltitkolták a világ elől, ezeket a cikkeket sohasem jelentették meg. Csak akkortájt derült rá fény, hogy egy jezsuita N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 107 szerzetes és tudós 1926-ban kiadott spanyol nyelvű könyvében (Pedro Simon: „Noticias historiales" = „Történelmi jegyzetek") már beszámolt az akkor is jó ideje forgalomban lévő kövekről. A másik, talán még ennél is nagyobb logikai ellentmondás ott merül fel, hogyha mégis elfogadjuk a feltevést, hogy hamisító vagy hamisítók dolgoztak a köveken, akkor nyilván még a XIX. században kellett azt tenniük. Csak egy baj van: akkoriban még senki sem tudott a

dinoszauruszokról! Főleg nem arról, hogy azoknak hány alfajuk van, és azok vajon hogyan néznek [176] ki! Aminthogy a vérátömlesztés és számos más technikai dolog is ismeretlen volt, ami viszont látható a köveken. Így értelmetlen, ostoba és finomabban szólva nem tudományos dolog a kövek hamis voltát emlegetni. Ennek minden ellentmond. Látva pedig a turisták érdeklődését, néhány helybeli manapság ilyen durva másolatokat készít, de ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy száz évvel ezelőtt is ez történt. Akkor még nem is voltak turisták. Nos, ha egy indián készítette volna mindezt valamikor a XIX. században, bizony annak kellett volna lennie a világ legokosabb emberének! Aki egyformán ért az orvostudományhoz, a földrajzhoz, a zoológiához, a technikához, a fizikához, a biológiához és még vagy tucatnyi egyéb tudományhoz, mindezek mellett még jósolni is tud! Hiszen olyan dolgokat ábrázolt, amelyeket csak évtizedekkel vagy fél évszázaddal később fedeztek fel. Nem lehet véletlen, hogy az 1970-es években végre megmozdultak a perui régészek is - no nem azok az „akadémikusok", akik szerint a kövek hamisítványok, dehogy. Azok, akik tudták, hogy a kövek eredetiek. Igyekeztek elintézni a kormánynál, hogy tiltsa be az icai kövek kivitelét az országból! Azzal érveltek, hogy a nemzeti kultúra részei vesznek így el. A mai hamisítók iparát éppen ez a tilalom lendítette fel - hiszen a szemlátomást nem eredetieket kiengedték a vámon, a tilalom csak az eredeti icai ábrázolásokra vonatkozott. Mi csak remélni tudjuk, hogy az igazi kutatók hamarosan foglalkozni kezdenek a leletekkel, és legalább száz évvel azok első felbukkanása után végre talán már elhiszik, hogy nem hamisítványokról van szó. Ami persze kemény ütés lesz az akadémiáknak, hiszen ez esetben sok mindent át kell majd értékelni a történelem tanításában... És nem ezek az egyetlen ilyen természetű leletek. Mexikó középső részén, Acambaro városa mellett 1945-ben az egyik ottani kereskedő a nem sokkal korábban lezajlott nagy esőzés és talajcsuszamlás után barlangra bukkant. Abban pedig ezrével feküdtek a földön az agyagszobrok! A kereskedő tette rá a kezét a legtöbbre, az 1950es években már vagy 30 ezer darabbal rendelkezett. A hozzáértők szerint a szobrocskákat körülbelül 500 Celsius-fokos hőmérsékleten valamilyen kemencében égették ki, miután a környéken is található egyszerű agyagból az ismeretlen művészek kiformázták azokat. A legnagyobb figura sem érte el az egy métert, a hosszúságuk a másfelet, de a legtöbb kicsi, egészen kicsi, arasznyi talán. A szobrok embereket és állatokat ábrázolnak. Eddig nem is lenne semmi „baj", de az akadémikus tudomány hajója abban a pillanatban ismét kapott egy léket, méghozzá nem is kicsit. Az agyag-ember-ábrázolásokkal nincs semmi gond viszont az állatok... szóval azok ismét csak dinoszauruszoki Méghozzá különféle alfajok. És akadnak ott [177] szoborcsoportok is, ahol embereket dinoszauruszokkal együtt ábrázolnak. Hol méretarányosan, hol meg nem. Hol az ember nagyobb, mint az ősállat, hol fordítva. És bizony akadnak ott emberek, akik évődve, a farkuknál markolnak meg egy-egy dinoszauruszt, mintha

holmi háziállatokkal játszanának! Amit a szoborcsoportok sugallnak: hogy az állatok igen jó viszonyban voltak az emberekkel. Már persze, ha lehetséges volt a találkozásuk. Ugyanis - volt már róla szó - a dinoszaurusz és az ember között, bagatell, egy hatvan-ötmillió éves szakadék terjeng az időben! Vagy mégsem? A tudomány képviselői, amikor meglátták a szobrokat, igencsak kedvüket vesztették. Minden második szavuk az volt, hogy ez nem lehetséges. Felmerült ismét a logikai csapda, amelyből azóta sem találták a kijáratot. A szobrok korát ugyanis négyezer évesre becsülték, bár nem egy korban készültek. A különféle kormegállapító módszerekkel (az agyagban maradt szerves részecskék segítségével) még a legfiatalabb szobrot is 3500 évvel korábban készítették el. De a N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 108 legtöbb kora négyezer év körül ingadozott. Ám voltak közöttük 4500 évesek is, éppen azok, amelyekről nem sokkal korábban mondta ki egy híres amerikai régész, hogy hamisítványok a vizsgálatot pedig a Pennsylvania Museum laboratóriumában végezték el... Egyszóval ismét a logika kell hogy győzedelmeskedjen - bár ennek egyelőre semmi jelét sem látni. A szobrok a második világháború alatt kerültek elő, amikor azért Mexikóban aránylag kevesen tudhattak arról, hányféle dinoszaurusz élt a világban. Ezenfelül a szobrok bemutatnak más embertípusokat, például négereket és eszkimókat is. Négyezer évvel korábban Mexikóban ki tudhatott ezek létezéséről? A hamisítás vádja így nem lehetett bizonyított, mivel nem is történt hamisítás. Itt is azért, mert egyfelől a leletek kora ezt kizárta, másrészt pedig kiszámították, hogy egy hamisító brigád (az eddig előkerült körülbelül) 35 ezer szobrocskát... háromszáz év alatt készíthette volna el! Ugyanis a szoborrá formázás időigényes (nem is szólva a képzőművészeti tehetségről, képességekről), és a kiégetés szintén lassú folyamat. Ismét felmerül az ősi római jog kérdése: „Cui prodest?" Kinek használ, ki húzna hasznot a szobrokból? A kérdés már csak azért is abszurd, mert a kereskedő, aki találta őket, soha nem adott el egyetlen szobrot sem. Mégis ötven évig tartott, mire sikerült baráti (és nem állami, nem tudományos akadémiai!) támogatással megnyitni a múzeumot (2002 februárjában), ahol a több tízezer tárgyból csak a legjellemzőbb néhány százat láthatja a közönség. Bizony égnek állhat a haja itt minden tudósnak. Fiatal nők táplálnak kicsi dinobébiket, gyerekek játszanak velük önfeledten, férfiak mennek köztük minden félelem nélkül, barátságosan.[178] Végső soron 18 alkalommal végeztek kormeghatározó méréseket, jobbára amerikai laboratóriumokban. Úgy is, hogy a laboratóriumi személyzet nem volt tisztában azzal, honnan származnak ezek a leletek, és milyen „rossz hírük" van. A legidősebb szobrok korát 6500, a legfiatalabbakét 3600 évre tették a vizsgálatok. Meg kell mondanunk: több ilyen vizsgálatot végeztek el, mint eddig bármilyen régészeti lelettel kapcsolatban. A tárgyak végül mindegyik sajátos vizsgán átmentek - egyik sem volt mai hamisítvány, hanem mind eredeti. Eredeti mind a 35 ezer darab. Annak ellenére az, hogy a régészek rávették a mexikói kormányt, zárja el a gyűjteményt. Bizony évtizedeken keresztül tilos volt bárkinek megmutatni az acambarói leleteket, és ezt a tilalmat - más régészek, nyitottabb elméjű kutatók nyomására csak nemrégen vonták vissza.

Ugye most illene valamilyen következtetést levonnunk az icai kövek és az acambarói szobrok létezéséből? De bízom benne, hogy az olvasó is megteheti, és meg is teszi ezt az én különösebb közreműködésem nélkül. Az ősemberi sziklarajzok, a vésett kövek, az agyagszobrok mindmind egy letűnt világ emlékei. Az icai köveknél arra gyanakszom, hogy valakik a Csapás előtt ezzel a primitív, de időtálló módszerrel akarták átmenteni a tudást. Nem is maguk az Elődök, hiszen nekik nyilván voltak ennél sokkal jobb eszközeik és módszereik, valamint az átmentés céljait szolgáló rejtekhelyeik. Még azt is el tudom képzelni, hogy az Elődök már űrhajóztak is, talán magasabb szinten, mint most mi, és az emberi tudást összegző információs anyagot nem is a Földön, hanem valahol a közeli űrben egy égitesten - a Holdon, a Marson vagy másutt rejtették el. Nos, az icai köveket éppenséggel talán azok vésték, akik gyakran segédkeztek az Elődöknek különféle területeken. Akik velük jártak a Földet feltérképező expedíciókban - helyesebben velük repültek! - és azok, akik az embereket segítő rögtönzött kórházakban részt vehettek mint segédszemélyzet a legkülönbözőbb műtétekben stb. Az acambarói égetett agyagszobrok esete ennél bonyolultabb, bizony a megoldás is még ismeretlen. Kik készítették a szobrokat? Mit akartak velük elérni, netán csak képzőművészeti alkotások voltak? Hogyan kerültek abba a hegyi barlangba, ahol aztán megtalálták őket? Mi célja volt annak, hogy elkészítettek 35-40 ezer szobrot, aztán elrejtették egy barlangba? Ebben az esetben talán egy másféle csapásról, a vízözönről lehetett szó, amiatt rejtették el őket? Ha ez volt a cél, az ismeretlen emberek teljes sikerrel jártak, hiszen a szobrocskák több ezer évig lapultak rejtekükön, hogy aztán előbukkanva ilyen hihetetlen zűrzavart okozzanak nekünk itt, ma. [179] Vannak még tárgyi bizonyítékok, amelyekről szintén igen ritkán hallani bármit is. Ha mégis N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 109 beszélnek róluk a féltudományos, ismeretterjesztő jellegű folyóiratok, akkor igyekeznek azt afféle színes érdekességként feltüntetni, amelynek természetesen nincs és nem is lehet nagyobb jelentősége. Nehogy valaki még a végén komolyan vegye a dolgot, és foglalkozni kezdjen vele...! Az egyik ilyen tárgy egy mindössze 10 centiméter hosszú csontdarab, amelyet az Ishangovidéken, Közép-Afrikában fedeztek fel. Megtalálása 1950-ben történt, ma a brüsszeli természettudományos múzeumban látható. A csontot sűrű bevágások borítják, amelyek - a kutatók szerint - összetett számsorokat ábrázolnak. Ezek a 10-es számrendszerre épültek, de láthatjuk ott a prímszámokat 10 és 20 között, különféle szorzási műveleteket megkönnyítő és egyéb matematikai jelsorokat. Ismét volt egy kis „gond", sőt mindjárt kettő is. Az egyik: az eszközt ezek szerint Afrika közepén használta valaki, de ez már nehezen fért el a tudósok fejében. Különösen összepárosítva a másik adattal, amely szerint a „csont számológép" kora 20 ezer év!

Vagyis ismét helyben vagyunk, ismét az ősemberi korszak bukkan fel valami olyan nagy tudással, ami az akadémikusok szemében eleve lehetetlenné teszi az egész ügyet. Évtizedeken át hallgatás övezte a tárgyat, mi több, állítólag kiállítási tilalmat is kimondtak rá. Azzal a (szokásos és kényelmes) ürüggyel, hogy „amíg nem tudjuk bizonyosan, milyen célra használták, nem állíthatjuk ki" - mintha ezt a tilalmat valaha bárhol is törvénybe iktatták volna. Ötven év elteltével került a tárgy a közönség elé „számolóbot" megnevezéssel, de ehhez is egy miniszterelnök, több híres kutató és más befolyásos személyek támogatására volt szükség, hogy közkinccsé tegyék. Amiről most szó lesz, nem olyan régi tárgy. Az ázsiai Új-Guinea partjai mellett található Apraphul szigete. Itt a régészek az 1980-as években kötelek és csigák már porladó rendszerére bukkantak. Ezek igen leleményes elrendezésben hevertek a talajon. Kiderült, hogy a berendezés egy kezdetleges számítógép volt, és Kr. u. 850 körül keletkezett. Vagyis Bill Gates előtt több mint ezerszáz évvel valaki egy emberevők szigetének tartott vidéken, ezer évvel az első fehér emberek felbukkanása előtt számítógépet épített? A kutatók, amint felfogták a szerkezet működési elveit, Szumátrán rekonstruálták azt, és egy amerikai tudományos folyóiratban be is mutatták. (Végre egy üdítő kivétel, de ne feledjük, ez is csak afféle „színes anyag" volt.) A gépet alkotói a bináris számrendszerben működtették, de nem elektromos áramot, hanem fizikai erővel mozgatott köteleket használtak a mozgatásához. Ami azt is jelenti, hogy az alkotók nem tudtak az áram létezéséről. Lehet, hogy valaki talán elmagyarázta, lerajzolta nekik a szerkezetet, és ők azt [180] valósították meg a maguk szerény eszközeivel. Kötelek, csigák, dobozok, horgok, rugók, ezek voltak az alkatrészek. Vagyis egy mechanikus számítógépet építettek az őserdő egyik tisztásán. A bináris számrendszerben a 0 és az 1 számokat nem elektromos feszültségek kódolták, hanem azokat a kötelek helyzete képviselte. Volt például egy doboz, amibe egy lyukon befutott egy kötél. Ebben a helyzetében a kötél a 0 volt. Ha meghúzták a kötelet, az néhány arasznyival kijjebb jött, az új helyzet jelentette az l-es helyzetet, ezt a számjegyet. Nem zárható ki, hogy csak néhány ember, a tudósok, a papok tudták, miről is van itt szó, a törzs többi tagja csak az építésben és a működtetésben segédkezett mint fizikai dolgozó - semmit sem értve a szerkezet tevékenységéből. A régi szigetlakók feltalálták azt, hogy a kötél mozgási iránya döntötte el, mit jelent a helyzet. Az abraphuliak feltalálták az előjelváltót, az és kapukat, a vagy kapukat. Persze túl bonyolult lenne itt leírni az egész szerkezet működését. Maradjunk annyiban, hogy az amerikai kutatók - miután rekonstruálták az egész, több mint ezer hektárra kiterjedő bonyolult építményt! - belátták, hogy a gép működhetett. Segítségével logikai feladványokat is meg lehetett fejteni. Az ismeretlen

amely aritmetikai függvényeket számíthat ki. Am nem kell ennyire fantasztikus dolgokra gondolni. Furcsa belegondolni. vagyis az emberek számos nemzedéke használta ezt a különleges gépet! Nem csak egyszer felépült. majd halt meg és adta át helyét a többieknek. és hány törzsi generáció dolgozott egész életében az idegeneknek. mégpedig az időről. de éppenséggel megtörténhetett Elődökkel is. u. aztán otthagyta. a IX. még érdekesebb tényről is lerántja a leplet. Mi van. és ott rekedtek. és más szórakozás után nézett. hogy ismét felszálljanak és hazajussanak. hány tucat elefánt élete ért véget. akár függvényeket is . és senkit sem érdekelt az a felvethető legalapvetőbb kérdés: kinek volt társadalmi igénye a IX. Több ezer (!) korhadó fadoboz roncsaira leltek. Itt komoly tudományos munka folyt tehát Kr. Az elefánt köztudottan elég sokáig él. Valahogyan .elmék felépítették egy digitális számítógép összes vezérlő „áramkörét". a gép mozgatását a nagyobb távokon elefántokkal végeztették el. amelyeknek N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 110 már az önsúlya is kizárta az emberi erőt. Hogy mivel mozgatták. energia vagy más szükséges anyag. míg végre elkészült a nagy számítás. kiszámíthattak. A lényeg. Például az. hogy kozmikus idegenek landoltak a Földön. A sok elefántcsontváz arra utal. semmilyen gép.ott volt. hogy amikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe. annak tagjait (és elefántjait) használták fel. Sokáig írhatnánk itt mindarról. században egy számítógépre. ki kellett számítaniuk az útvonalat a világűrben hazafelé. és használták is! Kint a terepen. és megsemmisült az információtárolójuk. KeletÁzsia egy szigetén valakik bináris számrendszerben adatokat kódoltak és számítgattak. csigákból és rugókból csináltak maguknak egy „számítógépet"! Ki tudja. akkor miért nem volt ennek folytatása? Valami nagy baj lehet az akadémiákkal csakugyan. században is és utána is. kötelekből és fadobozokból. olykor több kilométeres köteleket kellett itt húzni. regisztrálhattak stb. valahogyan pedig ki kellett számítaniuk a visszatérés módját). ha múlnak az évtizedek.egy számítógéppel![181] Azon persze csak csodálkozhatunk. Ehhez a szigeten élő törzset. Mivel nem volt elektromosság. arra fényt derített a gép szélén a földben talált sok elefántcsontváz. egy körülbelül 1 négyzetkilométeres területen fellelték a gép „agyának" darabjait is. Ahhoz. legyenek a segéderők akárhányan. és az idegenek elmentek? De elképzelhető ez időutasokkal is (akik visszajöttek a múltba. és pár hétig vagy hónapig játszott vele valaki. Vagyis a nagyon hosszú és nehéz köteleket. A billenőelem-dobozok nyolcas sorokban sorakoztak egymás mellett. amit ezzel a géppel megtehettek. fém. aki már ott és akkor feltalálta a számítógép működési elvét. mint az ember. és nem valamelyik civilizációs központban. programkódot értelmezhet és vezérli az információáramlást a számítógép egyes részei között . Minden olyan áramkör. tovább. hogy ha már egy komoly tudományos folyóirat teret szentelt ennek a felfedezésnek. ha élt a szigeten egy zseni? Egy matematikai lángelme. hogy rengeteg elefánt egész életében itt dolgozott. hogy olyan hosszú. A temető különben egy másik. hanem egy új-guineai szigeten? A legfantasztikusabb ötletek jutnak eszünkbe.

hogy 12 ezer évvel ezelőtt . ám 120 fokkal elfordítva női arccá változnak..rávette a törzset. hogy azóta sem néztek utána. de az. amikor egyfelől a tudomány szerint még egyetlen ember sem élt a földrészen.. ezt láthatja. említsünk meg néhány másikat is. A német kikötővárosban 1957-ben ház alapozását ásva a gépek két hatalmas követ fordítottak ki a földből. fáraóikkal stb. amit hiányolok a tudósoktól.. férfiarcnak tűnnek. szertartásaikkal... nem finom ékszerkészítő szerszámokat vagy szoborkészítő vésőket forgattak durva ujjaik között. miért: a kövek emberi fejeket ábrázoltak. Megtisztításuk után kiderült.. sőt a kezükben tartott egyéb „kellékek" is azonosak azokkal. A kormeghatározó módszerek legjobbika. hogy 12 ezer éves rétegből kerültek elő. A bibi az volt velük.már DélAmerikában. ne vigyék el rögtön mint törmeléket.a kilencedik században. a benne élő emberek társadalmi tagozódásával.. Ha már szobrokról van szó. De ez még semmi. A régészek a dél-amerikai Ecuadorban. Akik azokat az esmeraldai szobrokat megalkották. egyházukkal. Legalábbis aki a köveket nézi. Ha belegondolunk.ki tudott volna ilyen szobrokat készíteni. miért és hogyan alkothatták meg az egyiptomi papi öltözéket viselő szobrokat 18 ezer évvel ezelőtt.. Még egyszer gondoljuk végig legutolsó példánkat. idők között is! A korok között. nem illenek a lelet helyéhez. Volt bennük valami furcsa. Ugyanis a mai tudomány szerint az egyiptomi kultúra a maga összes díszletével. fegyvereket. -. amikor Földünkön félvad ősemberi hordák csatangoltak... .) együtt alig 4— 5 ezer éve jött létre! Akkor kik. bizony tanácstalanság vesz rajtunk erőt. nemcsak a kontinensek között kellett közlekedniük.. Ezek nyilvánvalóan egyiptomi papokat [182] ábrázolnak! A nem dél-amerikai vonásokat viselő szoboralakok ugyanazokat a rituális öltözeteket viselik. Mintha szobrok lettek volna. tehát a papokkal. kellékével. másrészt akkor. a „nukleárisatomnaptár" a leletek korát 18 ezer évben állapította meg! Ismét csak akkor készültek . Például a hamburgi kövek. hol. mert azóta sem nyilatkozik a szobrok tárgyában. mintsem hogy az a kultúra kialakult és eszközei egyáltalán létrejöhettek? Csak egyetlen magyarázat létezik. a jövőben is megteszi ezt. amely mindezt térben és időben . hogy ne gördítsék félre. mikor. társadalmával (szentélyeivel.? Vagyis 14 ezer évvel korábban. nem illenek egy-egy adott társadalmi közegbe sem. piramisaival. amelyek nem illenek a vizsgált korba. Ha a szobrokat szemből nézzük. ami arra késztette a munkásokat. az az. Ugyanott találtak ékszereket. Az ellentmondás ezerszer felbukkant már. miféle igény hozta létre azt a gépet . Esmeralda város közelében több különös alkotást ástak ki a talaj mélyéből. Egyszóval. és ezek az embernek már-már nevezhető lények inkább kőbaltájukat lengették.. Volt olyan csoport a Földön.. amelyeket Egyiptomban oly sok ábrázoláson és szobron láthatunk. és reméljük. Így állhat persze a tudomány is.? Voltak-vannak persze más bizonyítékok is. Találunk még tárgyakat.a vándorló ősemberek idejében. segítsen neki azt megvalósítani.

Honnan tudhatták volna az egyiptomi papok. vagy legalább nekik legyenek ott telepeik. Voltak hát az Elődök. az [183] első egyiptomiakat tanítva mindenre. bronzba vésett síneken lehet elmozdítani. mi több. Az egyiket egy római. nincsenek már meg a táblák vagy a fokbeosztások. azoknál fejlettebb tárgyak között.5-6 ezer évvel ezelőtt -. maguk viselték ezt az öltözetet. Minden bizonnyal gondoskodtak róla. akiknek tudósai maguk viselték ezt az öltözetet. kettős csavarkerekek stb. Éppen ellenkezőleg. ki tudja. hogy az Elődök sugalmazása révén egyes korokban ismertek olyan technikákat és eszközöket. hogy ugyanolyan ruhákat viselnek az Elődök és tanítványaik már sok tízezer éve mindenütt a világban! Ha tovább keresgélünk egy-egy adott korba semmiképpen sem illő. amelyek a. indulnak el. Az egyik ilyen készülék. amin húsz különböző méretű fogaskerék kapcsolódik egymásba. ott készültek ilyen szobrok. . skálamutatók. melyet a huszadik század elején Antiküthéra görög sziget mellett a tengerben találták.összekötötte. és amely számára ezek a dolgok nem jelentettek problémát. a másikat egy párizsi múzeumban lehet megtekinteni. Az ott élők hordták ezt a viseletet. Így az eszközök és azok használói alaposan megelőzték saját korukat (ami nem mindig vált javukra. és nem a világ többi része másolta le később azokat egyiptomi papokról. A mennyiségeket jelző gombokat kicsiny. akkor ráakadunk két zsebkalkulátorra is. és ki tudja. mi minden volt még található a civilizációs központokban. Kutatók sora töprengett a szerkezet fölött. ez az életük szerves része. amit egy az antik világgal foglalkozó népszerű tudományos folyóirat (Antike Welt) ismertetett. Érthető módon az egyiptomiak lemásolták. az 1990-es években Ázsiában is előkerült egy kicsi „digitális" zsebszámológép (13x7 centiméter). mutatnak különböző.. akkor az ottani Elődtudósok. már milyen régen! És miután szétszéledtek a Földön. Az „egyiptomi" öltözeteket és eszközöket. Római Birodalomban voltak használatosak. talán még az akkor enyhe klímájú Antarktiszra is. Sőt. az abacusnak is nevezett asztali számológép kicsinyített és racionalizált változata. Afrikába. Mindennél bonyolultabb és árulkodóbb azonban az antiküthérai lelet. hiszen erősen hiányos a szerkezet. megkövesedett korallrétegek alól találtak egy rézből készült műszert. tárgyakat valószínűleg már 30 vagy 50 ezer évvel ezelőtt is viselték. ami már önmagában is csoda. hisz ezt hordták imádott és annyira bámult tanítóik is. Hiszen rögtön látszott. a tudás őrizői.. lásd majd a korukba nem illő emberekről szóló részt a továbbiakban). ezt a „jelmezt" magukkal vitték sokfelé. hogy ott is éljenek emberek. Ha ezeket működésbe hozzuk. hanem amikor ott is beindult az élet 4. ma már jobbára megfejthetetlen értékeket. hogy elkerüljenek az emberek Dél-Amerikába. A jelek szerint a Krisztus előtti első században elsüllyedt görög kereskedelmi gálya rakománya vagy felszerelési tárgyai között miután kiszabadították a csaknem kétezer év alatt rárakódott. Ausztráliába. annak egyik célja volt. Ami nem csoda. bejárták ezt a bolygót. Nem kétséges tehát.ezeket az öltözeteket. amelyekre az adott korban még nem is volt szükség. és tudományuk szédítő iramban fejlődött .

hogy mégis a görögök használták. vagy [184] esetleg használatukra megtanították kivételes tehetségű tanítványaikat. amit valaki kapott vagy ellopott az Elődöktől. de csak egyetlen hajó fedélzetén volt belőle egyetlen példány? Az irodalomban sehol sem olvashatunk róla. vagy egy régóta az emberek között lévő példányt vitt magával egy ismeretlen hajós arra az utolsó útra. Vannak azonban másféle tárgyak is. Felfoghatjuk a dolgot úgy is. hogy a szerkezettel az égitestek mozgását lehetett kiszámítani. pun. Ezek az emberi csontok. hiszen az már sokkal régebben készülhetett. hogy az emberek különböző korokban és földrajzi helyeken használtak ilyen szerkezeteket . mivel azt mások készítették. Ami egyes hozzáértők szerint nem jelenthet mást. egyiptomi. A Yale Egyetem fizikusai és néhány neves tudós vizsgálata után arra a belátásra jutottak. Ezért feltehetően hajón alkalmazhatták annak helyzetének megállapításához. és nem csak „mostanában". Mégpedig ugyanazon okból: olyasmit sugallnak. Rejtélyes csontvázak Egy a témával foglalkozó kutatópáros nagy port kavart (de a hivatalos tudomány emberei által szorgosan elhallgatott) könyvében „rendellenes emberi csontvázmaradványoknak" nevezi azt. hogy az Elődök kezében voltak-e ezek a használati eszközök. hogy erre a kérdésre kielégítő választ adjunk. ami „nem létezhet". Mi már tudjuk. hogy maradjon. Ezek egyike az elhunytak csontjai. csontvázak. hajóroncsban sem? Később kiderült az is.hogy ez is a korát messze megelőző tárgy. kínai. óceániai stb. Ez megint arra mutat rá. akkor korai. Mindhármunknak igaza van ebben a témában. hogy maradtak ilyen csontok. (Valakik sokkal régebben készíthették és használhatták. Elképzelhető. merthogy nem találtak sem előtte és azóta sem többet.) Már eleget szóltunk tárgyakról. hogy puszta véletlen. Nyilván már eddig is felvetődött az olvasóban az a kérdés: ha éltek Elődök. szinte egyedi példány lehetett.csak az a kérdés.[185] Ez ügyben azt kell mondani. Persze a kutatók azért hűek maradtak önmagukhoz. csak azt.a fogaskerekeket géppel készítették! Ez már egy kisebb. . és azok önállóan is rendelkeztek-e a gépekkel? Felmerül persze a kérdés: vajon csak egyetlen példány létezett belőle. és a felfedezését követő első fél évszázadban (!) a tárgy egy raktárban porosodott zavartalanul. amelyek szólhatnak hozzánk és szólhatnak a szkeptikusokhoz is. és nem kell nagy fantázia ahhoz. legalább kézművesipari hátteret tételez fel. Miért nem találtak ilyet római. nem a görögök. egyéb testi maradványok. amivel a görögök kétezer évvel ezelőtt nem rendelkeztek (és más népek sem). vagyis ez amolyan csillagászati tájékozódó műszer lehetett. hiszen egy bizonyos és meglehetősen maradi szemszögből nézve e csontok valóban rendellenesek és egyben rejtélyesek is. amit én „rejtélyes csontvázaknak". a mi világunkban léteztek. hogy az antiküthérai szerkezet fogaskerekeinek fogai pontosan hatvanfokos szöget zárnak be. méghozzá az összes kerék összes foga. hogy igen ritka. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 112 Mások kezdetleges számítógépnek vélték. hogy a műszer éppen azon a görög hajón volt. hogy mivel kézzel nem lehetett elérni akkortájt ilyen technológiai pontosságot . sőt túl korai létezésüknek számos jele kellett. föníciai.

hanem elfogadja az egyre újabb bizonyítékokat. Elvileg elfogadható lett volna mai külseje ellenére is. kőzetekben. Nos. hogy ugyan száz évvel ezelőtt még lehetett volna ezen vitatkozni. ez a lelet sokkoló lehet az elmélet híveinek. rétegekben. London mellett csaknem három méter mélyen több. (A tudomány itt nem következetlen. hiszen azt mondják. és N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 113 bizonyosan ez tévesztette meg a kutatókat. Csak két dolog az. ezért ott maradt. De azért lázongtak ellene. de manapság már az új kormeghatározó módszerekkel egy szerves anyag mint amilyen az emberi csont . Még korábban. és a felvilágosultabb kutatók ezért tartanak ma a 30 ezer éves amerikai embernél. amely alatt a csontváz feküdt. Egy amerikai tudós 1899-ben egy vasútépítés nyomvonalán folytatott ásatások során egy megkövesedett emberi combcsontot talált egy olyan rétegben. ahol volt. alatta pedig fehér mészkő. A másik válasz pedig az lehet erre a momentumra. márpedig akkor azt hitték. 330 ezer évvel .kora nagy bizonyossággal eldönthető. és a csont is csak fehér mindenütt .Kétféle lelettel szembesülhet az olvasó hamarosan. már csak azért is. Az egyik: emberi csontok olyan geológiai formációkban. De csak legyen türelmünk. A váz szilárdan beágyazódott a rétegekbe. Ha a felső réteg más színű kőzetből van. Ez utóbbiak azt sugallják . Így az efféle viták helyett most természetesen másképpen próbálnak védekezni az akadémiák. mert a leletet Észak-Amerikában. Azt kell mondanunk. Ha a combcsont (vagy bármilyen egyéb emberi csont) modern külsejű. 1888-ban Angliában is találtak „gyanús csontvázat". úgymond szinte „mai emberé" is lehetne. 100 ezer évre is!) Néhány nappal később majdnem ugyanazon a lelőhelyen.tehát. amelynek kora minimum 107 ezer év volt. teljesen érintetlen felső kőzetrétegek alatt még néhány hasonlóan megkövesedett koponya-darabot és más csontokat is találtak. valamilyen baleset vagy betegség okozhatta halálát. hiszen aligha tudott áthaladni a felső vörös rétegen. amelyekben a hivatalos tudomány szerint „nem szabadna lenniük". 70. New York közelében találták. hogy a halottat senki sem temette el. mint mi vagyunk manapság.bizonyítják? . hogy lesüllyedt a pár ezer vagy pár száz éves csontlelet a régebbi rétegekbe.akkor bizony az nem süllyedt le fentről. amit ez ellen felhozhatunk. mai állítások szerint 30 ezer éve vándorolt be. A jelek arra mutattak. hogy ilyenkor két eset lehetséges. A másik pedig régi korokból származó. hogy elképzelhetetlenül régen is éltek olyan emberek. A csont két jégkorszak közti időből származott. és meglátjuk majd. Ugyanis a réteg. mondjuk valamilyen oxidos vörös réteg van ott. hogy a modern ember a [186] mai(hoz nagyon hasonló) csontozattal 100 ezer évvel ezelőtt Afrikában jelent meg először. amint visszamennek 50. mivel a tudomány azt állítja. a modern ember 100 ezer éves. de teljesen modern külsejű csontok. szemlátomást érintetlen felső réteg eltávolítása után bukkantak teljes emberi csontvázra. Amerikába az első ember 10 ezer. akkor általában azt mondják.

mert nem illik bele az elméletükbe. Franciaországban még régebben találtak olyan emberi állkapcsot is.). ráadásul mindjárt a ködös Albionba is átutazott. mint mi! Ez fejre állította az ő logikusnak tartott sorrendjüket. és tizenegyszer korábban jött át Európába. hogy azt társai eltemették. mint amilyen régi kőzetrétegekben fekszik. Bezzeg régebben ugye. akkor az állatok széthordják stb. és ha ezzel ellentétes lelet kerül elő.. nem temettek (csak megették társaikat. Az akadémikusok kedvelt módszere.például szenet. Sajnos a helyzet százötven éve mit sem változott. és ez nem véletlen. és disszertációkat. Lám..itt most nem részletezett . hogy egyes tudósok kettős mércével mérnek. Érdekes módon ha egy viszonylag teljes igen régi homo erectus-példány bukkan fel.! Sőt mi több. hogy ha teljes csontvázat találnak. Közben pedig őket is be lehet csapni. csaknem hat méter mélyen emberi . hogy neki csak majd hetvenezer év múlva szabad kifejlődnie.. hogyha egy ilyen régi csontot ma elővesznek. a 107 ezer éves amerikai társáról. senki sem emleget temetést mint érvet. Ugyanis a közben eltelt időben a csont szennyeződhetett. nem beszélünk. Jellemző. felvehetett olyan alkotórészeket. maximum 35-40 ezer évvel ezelőtt. és Amerikában nem is mutatkozhat.. szakcikkeket írtak róla a kor elismert tudósai. hogy a Neander-völgyiek előtt létezhettek modern külsejű emberek .kísérő jelenségei arra utaltak. mint amilyenekkel manapság mi is rendelkezünk. lapozza fel a „piltdowni ember" néven ismert nagy tudományos csalás történetét. Mert ha nem teszik ezt. semmiképpen sem korábban. hogy a csontváz nem lehet olyan régi.olyanok. amiről nem beszélnek. ahol egy [187] nyilvánvaló hamisítványt 40 éven át igazinak tartottak. a dogmájukba? 1868-ban a franciaországi Clichy mellett egy kőbányában. A tudomány emberei már akkor sem tudták elfogadni. akkor azt negligálják. Pontosan úgy tesznek. eltüntetik... hogy akkor is kizárólag Afrika és Európa között bóklászhat.korábban rakódott le! Afrikából jött át Európába a cro-magnoni ember olyan külső jegyekkel. Az akadémiák konokul ragaszkodnak az általuk védelmezett időrendhez. akkor sok esetben megtévesztő információt kaphatnak. amikor még nem volt olyan mély lelki életük az embereknek. azon kezd tűnődni: milyen alapon becsülnek le ezek valódi leleteket csak azért. Ha ilyen esetet hall az ember. de a tudomány szerint csupán 30 ezer. de ez társadalmi tabu. és műszeresen meghatározzák a korát. Hozzátesszük. mert hiszen a temetés csak nem olyan régi szokása az embereknek. amelynek . amely háromszor régebben alakult ki. Ezzel egyben arra is utalnak. volt itt egy renitens példány.! Valamint ne feledkezzünk meg az első példánkról. hogy az is igen régi lehetett. aki nyilván nem tudott arról. mint az összes többi. hamisnak vélik. Akit az ilyesmi érdekel. azt mondják rá: csak úgy őrződhetett meg a holttest a maga teljességében.. nem veszik be a tudományos bizonyítékok sorába.. amelyek manapság a levegőben fordulnak elő . mint a darwinisták. hisz mind kannibálok voltak.

hogy az nem lehet 30 ezer évesnél idősebb. de inkább 1. amelyben százezer éveken át lakhattak eleinte emberszerű. Az láthatóan szóba sem jött. később emberi lények -. hogy legyen. hogyan is kerülhetett egy sokkal korábbi ember koponyája az ősi rétegek alá. amelyben találták.igen kacifántosan . így nem térhettek ki a véleménynyilvánítás elől. Ipswich közelében jégkorszaki palarétegben. hogy a régészek találnak néhány emberi csontot egy réges-régi réteg alatt. vagy ősemberi szerszámokat is fellelnek. fiatalabb csontokat. körülbelül másfél méter mélyen találtak csontokat olyan üledékrétegben. mígnem oda lyukadt ki.N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 114 kora tehát 330 ezer év volt! Lám. hogy próbáltak kibúvókat találni. Mit mondtak erre vajon a tudósok? „A modern embertípus egyik képviselője nem létezhetett saját feltételezett ősei előtt.mondjuk egy barlangban. Természetesen az volt az első reakciójuk. és mindegyikük csontjai modernek voltak. és akkor még igen finoman fejeztem ki magamat. Majd 191 l-ben ismét Anglia következett az újabb. legkevesebb egymillió éves volt.5 millióra becsülte a geológia.[188] A koponya teljesen modern emberre vallott. De az is megesik időnként. De mit lehet tenni olyankor." Jó érv.. bármilyen régi kőzetbe fagyva találják is meg. Százezer évesnél idősebb modern külsejű emberi csont egyszerűen nem lehetséges.). a „tényeket tisztelők társasága"... mint a fölötte lévő réteg kora. azt mondják. Buenos Airesben kikötőépítés közben a La Plata folyó medrében 11 méteres mélységben egy emberi koponyát leltek az 1896-os években. Nagy kár. ha a tudomány már felépítette a maga „hálózatát"? Ebben a mátrixban időben és térben kijelölte. Ám nem merik kimondani. Neves régészek a sajtó és az érdeklődő tömegek miatt szembesültek a problémával.. mert akkor azoknak még „nem volt joguk" itt lenni és így tovább. Működött hát az önkontroll. hogy bizony a . mondhatom. hogy elfogadják a tényeket úgy. A kutatások szerint ez is éppen abban a rétegben volt. a szakma nyomásáról nem is beszélve. és vidáman léteztek már 330 ezer évvel korábban is. A kövesedés mértéke pleisztocén korabeli más csontok kövesedéséhez volt hasonló. gazdáikkal egyetemben. holott a két lelet különböző korú . Tipikus esete a tudományos szűklátókörűségnek. már ketten is előkerültek körülbelül ugyanabból az időből.megmagyarázni azt. Harmincezer évnél idősebb cro-magnoni pedig szintén ugyanilyen képtelenség Európában.. Akkor aztán az emberi csontokat is besorolják azok korába. vagy találnak a közelben más.csontokat találtak. hogy a régi kőzet később csúszott le oda. hogy mikor és hol bukkanhattak fel ilyen vagy olyan emberek.. hogy a csontvázak erről mit sem tudtak. „lehetetlen" leletek feltárásában. bár kora egyelőre még bizonytalan. hogy akkor a halott legalább annyi idős kell. mint az angliai társa . és így ez már nem is olyan magától értetődő. A végén még megtalálója is addig csűrte-csavarta a rétegek és kőzetek ügyét. valahogyan . és kimondják. viszont a réteg. Egy kemény mészkőréteg alatt helyezkedett el. ahogyan voltak (ők. amit csákánnyal kellett feltörni. hanem ilyenkor elkezdenek csűrni-csavarni. amely éppenséggel 400 ezer éves is lehet.

hogy Szibériában a régészek minden eddiginél régebbi. Mondanom sem kell. amelyet az emberek az utolsó jégkorszak alatt alapítottak és használtak." Nem tudom. a koponyadarab a brazil múzeumból egyszerűen. hogy a vaskalaposok ezúttal kevesebbet titkoljanak el. morfológiai alapon geológiailag jelentéktelennek kell tekinteni. ki hogy van vele. se létüknek nem bizonyítéka a brazíliai. A XXI. hogy miután amerikai felfedezője lefényképezte. amelynek kora minden bizonnyal nem haladja meg a modern. beszámolókból értesülhettünk. Ázsiából Amerikába száraz lábbal . Például 2004 elején arról értesültünk. merthogy 30 ezer éves emberi településre bukkantak . eltűnt. még befejezetlen geológiai képződmények korát. mert e tájon van jelenleg a világ legkegyetlenebb éghajlatú vidéke. hogy nem ez az első [189] múzeumból eltűnt „renitens lelet". vagyis igazi nagyon régi ősember koponyarészletét találták meg. Igaz. Volt. a tudomány azt állítja. amikor minden. én ezt a mondatot a tudomány elárulásának. szándékozták (volna). korának tudományos „atyaúristene" (Hrdlicka) minden szégyenkezés nélkül közölt könyvében ilyen mondatot: „Bármely olyan emberi csontváz-maradvány ősi voltát. megvizsgálta. Inkább a napisajtó foglalkozott velük. majd otthon propagálni kezdte az ügyet. a Földön élő ember modern külsejű. ezekről nem mindig a régészeti. orosz régészek olyan településre bukkantak.? Jó. az átjáró körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt lemerült a tenger mélyébe. ahol tízezer vagy több évvel ezelőtt a Behring-hídnak nevezett átjáró (és nem tengerszoros. Mint ismeretes.. paleontológiai és más tudományos folyóiratokból. Ez magán viselte N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 115 a hominidák34 minden jellegzetes jegyét. vagyis cro-magnoni volt. elpárolgott.. amely nem különbözik számottevően a modern emberi lényekétől.ha kell. az emberiség szempontjából pedig igen károsnak tartom." A neves régész. antropológiai. Ismét elhangzott az „érv": „A koponya modern formája kizárja ősi mivoltának lehetőségét. Így valóban nagy szenzáció lett volna. attól kezdve megszűnt a lehetősége annak. úgynevezett Lagoa Santa-i lelet. mivelhogy csak modern emberek jöttek alig pár tízezer éve! Sok százezer éves koponya akkor hogyan kerülhetett volna elő? A „tudományos megoldás" az volt. alakítsa át eddigi. dobozokban. emberileg ostobának és rosszindulatúnak. hogy ez nem történt meg. ott.a sarkkörön túl! Ezen ma csodálkozhatunk. amelyek sohasem kerülnek értő szemek elé. hogy az említett helyen homo erectus. Ráadásul még ennél is több lehet valahol a hátsó raktárakban. nincs. század első évei is hoztak már meglepő anyagokat. nyoma veszett. talán nem is volt. ezzel önkéntelenül is segítve abban. hogy a két Amerikába (Észak és Dél) már csak akkor jöttek emberek. hogy az emberek nyugatról kelet felé. Vágy 500 kilométerre az északi sarkkörtől északra. szemlátomást hibás elméleteit az ember fejlődéséről és annak időbeli szakaszairól. mint manapság) vezetett át Ázsiából Amerikába. Mint tudjuk. Azonban a tudomány szerint ősemberek nem éltek Amerikában. Mint azt a Science beszámolójából megtudjuk. és tessék a tudománynak ebből levonni a következtetéseket . Nem érinti az Elődökre vonatkozó elméletünket. mint ahogyan azt szokták.. ha tudjuk. sőt mi több..lelet egymillió éves.

amelynek korát a műszeres elemzés 300 ezer évesre adta meg! Persze lehet. ezúttal amerikai tudósok. hogy Amerikában már olyan régen is felbukkantak ottani „őslakosok". aki 1.az emberfélék családjába tartozó. és aránylag ritkán mutatkoznak a sarkkörön túl. ősemberként. ahol csak hó van szinte egész évben.8 millió évvel ezelőtt élt. Vagyis akkor. a tíz hónapos télben éldegélt a sarkkörön túl nem. hogy a telep nyomai között kőből és csontból készült szerszámokra leltek. Ezért ne képzeljük azt. . vagyis emberős maradványaira leltek. és ezzel magyarázható. a vas-oxidos vörös kőzetrétegben látszott is beágyazódásának helye. Hamar kiderült. Ez nagyon helyes folyamat. Az esetről beszámoló The New York Times már úgy tudta. Ne felejtsük el azt sem. Ezt bizonyítja az is. az oroszlánok meg kifejezetten a szubtrópusi éghajlatot kedvelik. Mi több.sokkal régebbi annál. ilyen régi és primitív (?) emberi lény eszközhasználatáról eddig kevés 34 Hominida . hogy igazából a bölények sem élnek ott.. és a végén azt eredményezi majd. de persze csak 1855-ig. hogy mindez a Csapás előtt történt . Márpedig tudjuk.) Egy hominida. bár ez [190] nem valószínű. nyulak és oroszlánok csontjait fedezték fel. hogy mióta a régészet „működik" és az antropológia kutat. A szakemberek Tanzániában csaknem kétmillió éves állkapocsdarabokra bukkantak. Mindkét forrás az oroszokra és tudományos beszámolókra hivatkozik. hogy egyszer csak belátják végre: az ember minden formájában . . N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 116 meggyőző bizonyítékunk volt. Ezt látszik bizonyítani különben egy másik lelet is. hogy az emberek nem 10. modern emberként is . megtalálták kezdetleges szerszámait is! Ami azért nagyon nagy dolog.. valamint a vadászok által leölt állatok maradványaira.teszem hozzá félbeszakítva az izgalmas beszámolót. hogy csak elírták egy nullával. bölények. Időben most mi is ugorjunk vissza. Ez mindenestre valószínűvé teszi azt a már általunk is említett feltételezést. mint amit ma a darwini szemellenzőt viselő tudomány „engedélyez" neki.. Abban az évben az angliai Foxhall egyik bányája mélyén találtak emberi maradványokat. mert amennyire tudható. Mamutok. Sajnálatos persze. szintén a huszonegyedik század elejéről. aztán mégis oly kevés történt e téren. hogy valamiféle mazochista ősembertörzs a nyakig érő hóban. amelyek miatt talán újra kell írni az emberiség őstörténetét! (Hányszor hallottuk már ezt az ünnepélyes bejelentést. hanem minimum 30 ezer évvel ezelőtt vándoroltak át a Behring-földnyelven. A lényeg az. hogy ez sem magyarázza meg a Buenos Aires-i koponyát vagy a brazíliai koponyacsontot. emberi jellegzetességeket is mutató főemlős. azóta folyamatosan egyre hátrébb kell tolni az emberi múltat az idősíkban.átkelhessenek. hogy ugyanott találtak egy elefántcsont dárdát is. dehogy. és az időjárási zónák egyáltalán nem feleltek meg a maiaknak.előemberként. Méghozzá olyanokra. A leletre öt méterrel a felszín alatt bukkantak. amikor a Föld tengelye még másképpen állt. medvék.

azóta kihalt osztrigafajta kagylóhéjai között hevertek a csontok. Az összes elismert kutató kételkedett a lelet ilyen régi korában. hogy az illető más módon és jóval később került volna oda. A csontok két méter mélyen hevertek . hiszen. emberi beavatkozás.. mintha sohasem létezett volna. hogy a leletek minimum 3. a legismertebb és a legnagyobb nevek.pliocén kori rétegekben. hogy egy idő után a foxhalli leletnek is nyoma veszett! Ezért ma már senki sem emlegeti. világháború forgatagában eltűntek. legalábbis nem a komoly munkákban. és a neves kutatók egymás után hajtogatták. ami egyértelműen igazolta volna a dolgot. hanem a tenger sodorta őket oda. Az első három egy férfi és két gyermeke. hogy „egy ilyen modernnek tűnő csont nem lehet igazán ősi" -ez volt a fő tudományos érvük.5 millió éves volt! A leletet tanulmányozta az egész akkori brit és nemzetközi régészeti kar. 1889-ben azonban majdnem ugyanott egy ötödik csontváz is előkerült.. és hogy ott van még a nyoma. teljesen olyan volt. Temetés nyomaira nem leltek. hogy Londonból elutazzon a helyszínre.. Ami azt is jelentette egyben. tehát nem lehetett régi. aki miután megszemlélte a . hogy az akkori tudományos világ elutasította ezt a feltevést. nekik a csont nem volt elég ősi. Castenedolo mellett ősi kagylók után kutatva egymástól nem nagy távolságra előbb három megkövesedett emberi csontvázmaradványt talált. Az utolsónak talált női csontváz csaknem teljes volt. 1860-ban egy geológusprofesszor az olasz tengerparton. Ráadásul a korallok is beszőtték a csontokat. Minden bizonnyal egy család veszett oda valamilyen balesetben. mint például a pekingi homo erectus csontjai. majd belepte az odasodort víz és talaj. Ilyen helyen senkit sem szoktak eltemetni. Ezután majdnem húsz év múlva ugyanott negyedik ember nyomait is fellelték. és megtekintse. benne van a „bizonyítékok" sorában mint az emberi evolúció egyik alapköve. ott sem volt nyoma temetésnek vagy annak. viszont eléggé színes kőzetek alatt feküdtek a csontok. mégis ez utóbbit a mai napig hivatalosan létezőnek tekintik. az utolsó egy nő maradványai voltak. . milyen régi rétegből került elő az állcsont. mint egy mai állkapocs! A régi szindróma azonnal működésbe lépett. Pláne nem 2.5 millió éves! Ugye nem kell mondanom. Egyáltalán nem veszik figyelembe. Ősi kagylók. Minden jel arra mutatott. hogy ezeket az embereket nem temették el. szintén a pliocén kori rétegbe ágyazódva. ugyanis ez a vörös réteg legalább. temetés jele nem volt látható (a fölötte lévő talajréteg megbontatlannak bizonyult).. 2. Csak azon csodálkozhatunk: egyik kutató sem vette a fáradtságot. Ennyit a tudományos [191] elfogulatlanságról és pártatlanságról . Ennek ellenére akadt olyan neves régész. Ellentétben. Nem. ha valami az ő elméletüket igazolja. amelyek a II.hogy ez a valaha is talált legrégebbi emberi maradvány. maximum 4 millió évesek! Talán már meg sem kell.. kékes színű agyagrétegbe ágyazva lelték meg. hogy említsük.a darwini dogma híveinek körében.

. hogy nem lehettek több millió éves rétegekben stb. Ezek kora így együtt 2-3 millió évesre volt tehető. az egész elméletet derékba törhetik. Ha csak egyetlen modern csontváz volt és van. és a leleteket köz-nevetség tárgyának hiszik máig. Ott is egy 3-4 millió éves.nem ezt az utat járják. csupán egyetlen „Castenedolo" volt. hogy biztosan valami tévedés történt. téved. két dolog itt biztos volt. 3-5 millió éves. hogy kiüsse Darwint a képzeletbeli nyeregből . Nevezetesen 1. azt is valótlanul állította e tudós úr. amely a gerincoszlop egyik alkotórésze. és ezt mindenki láthatta. Ott volt például a savonai csontváz. Mi több. amelyet az olasz Riviérán. teljesen modernek voltak. hogy a halottakat valaha régen odatemették. .kimondani is rettenet! . Kőeszközök és csontba ágyazódott nyílhegy társaságában egy állkapocs szép őrlőfogakkal volt a gyűjtemény között.a képzeletbeli elméletével együtt. így nincs is miről vitatkozni. Ők . akár bármelyikünk mai csontváza! Ennek ellenére a későbbi szakmunkák. ha régész-. Ha valaki azt hiszi. Genovától nem messze találtak még az 1850-es években.! Mintha csak a tudósok bosszantására történne.30 ezer éve lépett Amerika földjére.. hanem eltüntetik vagy agyonhallgatják a nekik nem tetsző bizonyítékokat. később azt állította. hanem azért is. Már a második lelet egyazon környéken. hogy a darwini evolúciós elmélet nem igaz. mert hiszen ha modernek voltak a csontok. Nemcsak azért. 20 vagy . Attól kezdve. hogy modern ember testrésze volt.lám . Később kiderült.ismétlem egyetlenegy is elég volt már ahhoz. ép. Argentínában nemcsak az említett Buenos Aires-i koponyát találták meg. nem vesztegettek egy szót sem a rétegekre. csak azt szajkózták. megtalálása után jó ideig látszottak is rajta az akkori és ottani rétegek elszínező hatásai. mert ilyen leletek kerültek és kerülnek elő [192] időnkét. tehát jóval Castenedolo előtt. hogy az ember nem 10. amely több százezer vagy millió éves rétegből kerül elő (és volt szép számmal). Máskor. csak éppen. antropológuskörökben valaki kiejtette a Castenedolo nevet. amelyik azt sugallja (szerintem bizonyítja is egyben).helyszínt és az érintetlen felső rétegeket... mert a N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 117 darwini dogmában hívő tudósok eltüntetik az ellenkezőt bizonyító tárgyakat. 1931-ben felleltek egy harmadik argentínai leletet. Amelyek közül .. másutt (1880as évek) felleltek egy emberi atlaszcsigolyát is. mi több. és 2. hogy a leletek felfedezője is egyetértett vele ebben. modern emberi csontvázra leltek. Fejezetünk előtt ezt a történetet iktattuk be. akkor ugye logikus. mindenki gúnyolódni kezdett. Márpedig akárhogyan is csűrik-csavarják. a változatosság kedvéért most csak a kései pliocén anyagban.. Korai pliocén korszakból származott. leleteket. amelyekben egyáltalán megemlítették e leleteket. Ami mellesleg közvetetten ismét azt bizonyítja. hanem talán ott élt évmilliók óta. a csontvázak pliocén kori érintetlen rétegekben feküdtek. akinek volt szeme és szakértelme hozzá.

és e tekintetben arrafelé azóta is nyugalom van.sugallták a közvéleménynek. Majd a tudósok nagy egyetértésben az. még tovább merülhetünk az idő „feneketlen" kútjában! Kaliforniában. még eltelt pár millió év egészen a mai korunkig. És még mindig nincs vége a sornak. aztán egy másik. utána viszont teljesen megszűnt.és lám. nagyonnagyon régen éltek ezen a Földön.az oligocén. a tűzhányók kialudtak. hogy nincs rajta semmi olyan talajmaradék. Amikor a koponyát megtalálták. szó sem lehet arról. Calaveras megyében 1866-ban az egyik bányában koponyát leltek közel 40 méter mélyen. és másképpen nem történhetett. ami. amelyeken jól megkülönböztethető volt az egykori vulkanikus működés nyoma. mint a mai embereké! Vagyis ebből azt a tanulságot vonták le.kitöréseiből hulló vulkanikus anyagai. hogy a N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 118 calaverasi koponya: csalás. az apa.A leleteket vizsgáló kutatók azt mondták később: csalódtak.mint azt már előzőleg és később is megállapították a geológusok . Az egyik tökéletesen megtisztította a bánya talajának rárakódott rétegeitől. A koponya ekkor már a földben kellett. hogy ez nem lehet az. amit több doktori cím és egyetemi poszt sem mindig tud elfedni. hogy e leletek csakugyan olyan régiek. hanem újak. amikor valaki bányát nyitott azon a helyen. akik régen. hogy ezek lesznek „a világ legrégibb emberi maradványai" . mintha ők is szomorúak lennének. „ahol állítólag találták". így rakódhattak föléje a három korszak . a láva. a belseje tele volt a bánya . Ráadásul olyan rétegek alatt. ha elfelejtjük . és egy napon a munkások ráakadtak a kőzetrétegek alatt pihenő koponyára. Az argentínai és máshol talált csontok is olyan emberekhez tartoztak. A vulkanikus tevékenység azon a vidéken . De inkább beszéljünk a számok érthetőbb nyelvén: az oligocén korszak 55 millió évvel ezelőtt kezdődött. a miocén és a pliocén korban zajlott le különböző intenzitással. Miután pedig „odafönn csönd" lett. következő elemző éppen arra hivatkozott. hogy az az emberi koponya csak úgy átcsúszott volna rajtuk. ami arra a bányára utalna. Valamiképpen a régi rétegekbe keveredtek. A mai olasz Riviérán kiránduló.több tíz millió évig tartó .és hamurétegek.. Mi azt állítjuk. Mi azt mondjuk: ez így volt logikus. ezek teljesen olyanok. sőt. Pedig némelyikükben bizonyosan megmozdult a lelkiismeret. A rétegek kőzetkeménységgel zárultak össze valaha. hogy akkor sajnos ezek bizony nem régiek. Talán nincs igazunk? Vajon mit mondott erre a vaskalaposok roppant maradi. egyházakkal sajtókampányt indítottak azzal a jelszóval. hogy ez is egy Előd maradványa lehetett.. majd valami [193] okból szerencsétlenül járó négytagú család. de ezt jobb. ahol később kiásták őket. dogmától elvakított gyülekezete? A válaszuk az volt. Úgy is tűnt valóban. Hiszen azt hitték. és az első tudós a kezébe vette. aminthogy az utóbbi lapokon sorolt csontok és csontvázak mind-mind valaha nagyon régen élt Elődök maradványai voltak. az anya és két gyermekük több millió évvel azelőtt került abba a rétegbe. hogy legyen.

hordalékanyagával, ami ráadásul kitöltötte a belsejét, és cementálódott is. Vagyis csak folyékony állapotban kerülhetett bele, amikor ott a talaj - talán éppen a vulkanikus láva miatt - forró volt és omlós. De ez sem hatotta meg a kutatókat, akik csak azt hajtogatták, hogy ez egy mai koponya, tessék nézni, teljesen olyan, mint egy modern ember koponyája, akkor bizony hogyan találhatták volna 55 millió éves rétegekben? Talán úgy, hogy akkor is éltek emberek - mondom én, nem is halkan. De ezt „odaát" meg sem hallják.[194] A kaliforniai aranybányákban találtak egyebet is. A Table Mountain-i bányában hatvan méter mélyen egy vájatban teljes emberi csontvázat találtak és hoztak felszínre a bányászok. A váz koponyáján volt egy törésnyom, egy lyuk, ami erőszakra is utalhatott éppen vagy balesetre. A csontváz mellett hevert egy megkövesedett, körülbelül három méter hosszú fenyőfa. A hordalék kora, amelyben a csontváz és a fa együtt feküdt, 33 és 55 millió év közé tehető. Ha a minimumot vesszük is alapul, „ők ketten" akkor is legalább 33 millió éve feküdtek ott betemetve. Talán egy földrengés végzett az ismeretlen emberrel? Éppen kint volt a szabadban, talán egy erdőbe ment, amikor megrendült és megnyílt a föld (ma is gyakorta nyílnak ilyen szakadékok, lakott vidékeken is láthatóak a rengés után), és ő ebbe zuhant bele? Együtt a környékbeli fákkal? Kaliforniában sok hasonló leletet fedeztek fel, nagyjából mindegyik minimum 9, maximum 55 millió éves volt, és egytől egyig modern emberéhez hasonló csontok voltak. Az a baj, hogy a fent említett csontvázról jó ideig senki sem adott hírt, aztán már sem a csontokat, sem a megkövesedett fenyőt nem lehetett megtalálni. Milyen érdekes - megtalálásuk után sohasem tűnnek el a darwini „bizonyítékok" (amelyek pedig igazából nem azok), ez a sors csak az ellenkező előjelű bizonyítékokkal történik meg. Nagyon kevés érintett tudós képes elképzelni, hogy emberek élhettek - no persze csak „majomemberek"! - akár a késői miocénban (2-5 millió éve) is. De azt már egyetlenegy sem tartja elképzelhetőnek, hogy élhettek fejlett, biológiai emberek akár 10, 20, 30, 40 vagy 50 millió évvel ezelőtt is! 1862-ben Illinois államban olyan szénrétegben találtak- e széntől feketére festődött - emberi csontvázat, amelynek kora 286 és 320 millió év közé tehető. Számos amerikai államban találtak olyan (megkövesedett) nyomokat, amelyek legalább 300 millió évesek, és teljesen a mai ember lábnyomára hasonlítanak. Néhány kutató becsületére legyen mondva, ezeket a véleményüket írásba is adták és nyilvánosan is vállalták. Egy akkoriban ismert geológus az 1950-es években egy ottani tudományos szaklapban (Scientific American) meglepő őszinteséggel meg is írta, mit is kell gondolni minderről a lelet tanulmányozása után. Az idézetben említett karbonkor 260360 millió évvel ezelőtti időszakot jelöl: „Ha az ember vagy annak majom őse (...) bármilyen formában

létezett a karbonkorban, akkor a geológia tudománya oly mértékben téves, hogy az összes geológus fel fog mondani, és elmegy teherautó-sofőrnek." Tiszta sor. Bár nem értem, miért aggódott az illető a geológiáért. Hiszen a kőzetrétegek kormegállapítása lehet helyes, és bizonyosan az is. Nem a geológiával, hanem az antropológiával van itt komoly baj, no és persze az ezer sebből vérző darwini evolúciós tannal. Az a baj, hogy maga az ember sokkal régibb, mint eddig hitték, de erről majd könyvem végén szólok. [195] Ezek a fejezet végén ismertetett esetek talán megmagyarázzák az acambarói agyagszobrokat is? Hiszen ott együtt élő embereket és dinoszauruszokat ábrázoltak körülbelül 4-6 ezer évvel ezelőtt készített szobrok segítségével. Lehet, hogy mégis éltek már emberek 65 millió évvel ezelőtt és régebben is? Hogy az volt ama bizonyos aranykor, amikor ember és ember, állat és ember oly nagy békességben élt egymás mellett ezen a bolygón? Ezt a korszakot sírták vissza az ókor emberei is, akik pedig ennek már csak elenyészően kevés hírét hallhatták... kiktől is?[196] N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 119 Mottó: Csak az az új, amit egyszer már elfeledtek. ÍRJUK ÁT A TANKÖNYVEKET? A sajtó 2002 végén érdekes hírt kürtölt világgá. Francia kutatók az afrikai Csádi Köztársaság területén egy ásatás során olyasmire bukkantak, ami - idézek a hírügynökségi jelentésből „alapjaiban változtatja meg az emberré válás eddig megrajzolt törzsfejlődési fáját". Egyszerűbben fogalmazva arról van szó, hogy ismét egy nagy ugrást kell tennie a tudománynak... hátrafelé. Vissza az időben! Eddig ugyanis az volt az általánosan elfogadott álláspont, hogy pár millió évvel ezelőtt vált szét az ember- és majomős útja. Ezt a homályos és persze hosszabb időhöz köthető pontot 4,5-5,5 millió évre datálták. Amit most Csádban találtak a kutatók, az a fent említett időpontot alaposan hátrébb tolja, legalább - 5-7 millió évre! Ennyi idős koponyacsont-darabkákat leltek a földben az antropológusok. Feltehetően hominida-, vagyis az ember őséhez tartozó csontdarabok már abból az időből származnak, amikor az emberféle őse és a csimpánz fejlődése kettévált, és két önálló úton indultak el. (De hogy az egyikből miért lett ember, a másik miért maradt még, lám, hétmillió év múlva is ugyanazon a szinten, erre a kérdésre a tudomány a választ nem adta meg soha. Sőt erre még csak kísérletet sem tett!) Az ott lelt arc- és koponyadarab, valamint felső állkapocsrészlet pár foggal a kutatók szerint ellentmond az emberré válásról eddig alkotott elképzeléseknek. Persze, ha egy ilyen mondatot hallunk - akkor megszólal bennem egy sajátos „Lucifer" -, az nem azt jelenti, hogy ezek a francia régészek most szembeszálltak a nagy tudományos gépezettel, és innentől kezdve leírták magukat az akadémikusok előtt! Hiszen nyilvánvaló, hogy itt csak részvitáknak vagyunk és lehetünk tanúi. Ugyanis a „lázadók" ugyanúgy hisznek Szent Darwinban és őszentsége Charles Darwin még szentebb Evolúciójában - tehát ha netalán nagy vita lesz is ebből, az csak az „együttlátók" táborán belüli, holmi rongyos millió évekért fog zajlani (évtizedeken keresztül...), és a külvilág ebből amúgy sem sokat érzékel majd. Az igazi nagy vita az lenne, ha végre valakik komolyan

szembeszállnának a darwini elmélettel, és azt érdemben a helyére tennék. Ezért nem árt tudnunk, hogy az anti-darwinisták már 1980-ban Chicagóban tartottak egy nagy kongresszust, ahol nagyon ismert tudósok is felbukkantak... Szóval van még remény.[197] Visszatérve a Szaharába: a most talált koponya egyszerre viseli magán a csimpánz és az emberfélék antropológiai jegyeit. Ez valóban amellett szól, hogy az ember a majomtól származott (ezt mi sem tagadtuk), és az átalakulás fokozatos volt. Eddig igaza lehetett Darwinnak. A mi szempontunkból nem ez, hanem az időpont a lényeges. A lelet agykoponyája a majomra emlékeztet, az arckoponya jegyei viszont olyanok, mint a „homo"-kéi voltak akkoriban és később. Eddig úgy tudtuk, hogy ehhez hasonló jegyek az emberré válás folyamán csak körülbelül 1,8 millió évvel ezelőtt alakultak ki. Itt meg felbukkan egy olyan lelet, amely mintha átugrott volna ötmillió évet, hiszen valóban ennyivel korábban kezdett emberi jegyeket hordozni egyik ősünk! Ez a szaharai elődünk sokkal inkább hasonlít egy emberszabásúhoz, egy Emberelődhöz, mint például a hozzá időben sokkal közelebb eső, akár 4,5 millió évvel ezelőtt élt „australopithecus". Felmerül ezzel az is, hogy egyrészt sokkal több ősünk volt és élt több helyen is. Mi több, régebben, mint hittük, illetve az sem kizárható, hogy később ezek kihaltak, és végül is a mai emberiség összes tagja azoktól a kelet-afrikai emberféléktől származik, akik egy időben ott éltek, és ők valami csoda folytán nem haltak ki. Megerősödtek fizikailag és létszámban is, egyre inkább elszaporodtak akkori élőhelyükön, majd vándorlás közben - anélkül, hogy tudtak volna róla, természetesen - átjutottak Ázsiába, aztán Európába is. Mindenesetre érdemes eltöprengeni azon is, ha a szaharai lelet valós, és nem tudományos N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 120 tévedés eredménye, akkor megint valami „gubanc" van. Eddig az volt a hivatalos elképzelés, hogy az ember és a majom szétválásakor a törzsfejlődési hierarchia csúcsán egyetlen faj állt. Ha a csádi lelet valós, akkor sutba vághatjuk a lineáris modellt, mely szerint a hominida egy fajból fejlődött ki, és lépésről lépésre alakultak ki újabb hominidafajok, míg aztán a csúcson megjelent az ember. Akik ezen az állásponton vannak, azok általában a problémamentes dolgokat szeretik a tudományban (is), és biztosak benne (legalábbis eddig), hogy legalább hárommillió évig nem volt semmiféle elágazása, más ága ennek a képzeletbeli fának. Mások viszont azt állítják, hogy szó sincs egyenes vonalú fejlődésről. Hiszen amit az előző nézet hívei törzsfejlődési fának gondolnak, az voltaképpen egy bokor, amelynek rengeteg elágazása van. Az egymástól eltérő környezeti és éghajlati viszonyoknak megfelelően több faj ágazott le és alakult ki. Szerintük az elválás akár már tízmillió évvel ezelőtt is megkezdődhetett. Némelyik fajban a majom, a másikban a leendő ember jellegzetességei kaptak nagyobb hangsúlyt. Mindettől függetlenül igen sok változat menet közben halt ki végleg. Már senki sem állítja, hogy a fejlődés ennyire egyenes vonalú lett volna, mivel a szaporodó leletek lassan megritkítják a

amikor hosszú ideig több földrészen létezett együtt a primitív társadalommal. Nyilvánvaló tehát. ami az egykorvolt Elődök malmára hajtja a vizet. A tudomány most ott tart. hogy ne árulták volna el magukat olykor-olykor! Ha pedig ez valóban így volt. hogy ott. Hogy miért idézem ide ezt a hírt és esetleges magyarázatait? Mert megint csak felbukkant valami.szörnyű még kimondani is! talán olykor a fejlettebbek haltak ki és a fejletlenebbek maradtak meg (nesze neked. párhuzamosan létezhettek a fejlettebb és kevésbé fejlett fajok is. A Biblia és más szent könyvek is megemlékeznek róluk.és közép-amerikai társadalmakban is (az eltérés sok ezer év lehetett).. vagyis a valamikori elődünk.lineáris fejlődés híveinek táborát. hogy a . Mi igyekeztünk nyomon követni e valamikori nagyobb tudást. márpedig az ott leírt történetek Krisztus előtt alig egy-kétezer évvel mennek hátrébb az időben. hogy az Elődök nem pusztultak el a Csapás alatt. Mint azt egy neves mai paleoantropológus. A Bibliában és az indiai szent könyvekben olvashattunk repülő idegenekről. annál kevesebbet tudunk az emberré válás folyamatának kezdetéről. Az emberiség múltját már a még félig állat. akkor nagy tudású emberek léteztek és cselekedtek a kisebb tudású korabeliek között. Mivel hasonló esetek ismétlődtek az eurázsiai kultúrákhoz képest időben meglehetősen lemaradt dél. félig ember elődeink tekintetében is egyre távolabbra kell tolnunk a múltban. ebből lett a „homo". okvetlenül oda kell kilyukadnunk. amelyek szinte egyértelműen arra utalnak. eseményekben.egyszerre több hominidafaj indult el a fejlődés útján. akkor ennek a jelei nyilvánvalóan fennmaradtak egyes forrásokban. hogy 5-10 millió évvel ezelőttkülönböző időpontokban . hogy már millió évekkel ezelőtt egymás mellett. majd az ókor emberei között. és bizony . hogy nem csak a kézbe vehető. Most kezd teret [198] nyerni az a felfogás. Más szóval: kellett lennie olyan eseményeknek. Darwin! . „istenekről". Ez annyira hihetetlennek tűnt sokak számára. (Albertus Magnus) ELMÉLET ÉS VALÓSÁG Korukat megelőző emberek Szó volt már arról. Akkor vajon miért olyan nehéz elhinni. hogy a fejlett ember kora is korábban jött el. hogy nem lehet. hogy az Elődök jó egészségben és erőben (talán csak létszámban megfogyatkozva) tovább léteztek és éltek az őskor. bár ez az elképzelés még így is erős maradt.. hogy a „helyzet fokozódik".. akiknek tudása messze felülmúlta másokét.? [199] N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 121 Mottó: Minden érv közül a tekintélyen alapuló a leggyengébb. ahogyan az fel-felbukkant. mint azt ma oly sokan hiszik.bár ezt senki sem meri így kereken kimondani. Ha ezen a nyomon indulunk el. megjelent az ókor legelején és később is..) Könnyen lehet. Bernard Wood mondotta volt: paradox módon minél több lelet kerül elő. Például arra. sőt talán hosszan tartó folyamatokban is. megfogható tárgyi bizonyítékok szólhatnak az Elődök egykori létezése mellett. aztán előbbutóbb mind kipusztult egy kivételével. ezért még valami más dologra is következtethetünk.

Bizony elég sok nagy tudású ember állítja napjainkban is. Mezopotámia egymást követő ókori birodalmaiban. jelzéssel. hogy a középkori katedrálisok építői ezernyi képpel. Egyiptomban a papok nagyon is őrizték a síkmértan titkait. hogy 1. hogy ismereteinek csak egy kis részét tegye közzé. Például az információkat az anyag felbomlásáról és/vagy átváltozásáról . attól szinte „szétrobbant" volna a tizenhetedik század tudományos társadalma. mint az abban az időben élők voltak a maguk fizikai valóságában. hogy Bagdadban .vagy átadták a tudást.. Izrael némelyik uralkodója esetében és később egy-egy tudós-papi-arisztokrata körön belül bukkan fel utólag a korhoz nem illő. ismeret. amit az Elődök révén tudott.vagyis Mezopotámiában ismerték az elektromosságot. az információáramlás új N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 122 korszakában (az európai ipari forradalom idején) lett ismertté a szélesebb tömegek körében is. hogy a nehézkedés törvényének megalkotója az Előd-láncolathoz tartozott. amit kívülállók sohasem tudtak kifürkészni. és csak jóval később. ez a tudás eljutott a fáraók földjére is. nehogy valóságos sokkot okozzon kora tudósai számára. Sok más dologgal együtt. De vajon a bibliai időknél később. és a korabeli világ előtt tudásának csupán egy aprócska részét tárta fel. Komoly kutatók állítják. Ma már más fényben látjuk a középkori iparos céheket is . Ha közzétette volna az egész „információbombát". vagy Ezékiel esetében is ez történt. megjelenésében. és azok folytatták művüket ..halvány másai voltak annak az áramlatnak. azt a roppant tudásanyagot..dänikenista áramlat eleve azt hitte: ezek kozmikus idegenek voltak. hogy lehettek ugyanolyan emberek. A „falakon" kívül merészkedő. hogy például Isaac Newton is a beavatottak körébe tartozott.mert ezek titkait is ismerték. és legalább ezer más [201] helyen és alkalommal. Egy szűk elit birtokolta mindig és mindenhol . Számos olyan ismeret létezett. mi több. nem akadémikus felfogású kutatók már fél évszázaddal ezelőtt is nyilvánosan emlegették. felirattal és titkos jellel. a klikken kívüliek. Azonban a jelek egyértelműek. Egyiptomban. akiknek ahhoz a tudáshoz nem volt joguk. képesség. Fel sem tételezték. hiszen elektromossággal világítottak a piramisok mélyén. a „civilek". Az idegenek „elárulták létezésüket" Mózesnek és társainak. és ugyanolyanok. de az építés trükkjeit is. és erősen fékezte magát. utódokat nemzettek. a nagyon régi alkimista . mint amilyenek mi vagyunk mostanság a huszonegyedik században. nehogy a tudást elsajátítsák a klánon. az idegenek. amit soha nem osztottak meg másokkal. és ekkor maga a tudás szolgálhat nekünk utólagos bizonyítékul. és ami eljutott hozzá az ő korszakában. Mert nem kétséges. hogy ez a tudás nem volt sokfelé osztható. az azt messze megelőző tudás.már ahol egyáltalán birtokolta. ami vándorolt a beavatottak között. sőt jóval később is felbukkantak? Mert ha nem haltak ki.. amely valaha egybeterelte az egyazon mesterséggel foglalkozókat. az építészet segítségével adták tovább egymásnak nemzedékről nemzedékre többek között az alkímia üzeneteit is. Ma már nem vitás. Már írtunk arról. akkor vagy személyükben éltek tovább.

maga Newton is tett egy ilyen megjegyzést egyik. hogy külön könyvben feszegette a titkos munkálatokat. [203] Teljesen nyíltan leírta. és mit nem mondhat el még most vagy később sem. azt máglyára küldték ismereteit megtartotta magának. Az „Epistolae de secretis operibus" című. amelyben az illető beavatott élt.! Maguk a nagy tudásúak. abból akár hatalmas katasztrófa is lehet. és bármilyen szívesen letagadnák e sorokat: "A fémek transzmutációján kívül egyéb nagy rejtélyek is vannak. hogy az általa leírt technikai jellegű eszközökben nincsen semmi mágia. Ez sok mindentől függött. Roger Bacon. fenyegeti. e nemes klán tagjai olykor azért „elszólták magukat". Csak egy baj van velük: még nem léteznek. amelyek igavonó barmok . közöltek ilyenolyan apró tudásmorzsát. vagy netán soha. és legfeljebb egy-egy tanítványának adta azt tovább. ahol minden ilyen tudást a sátántól valónak tulajdonítottak. hogy mennyit árulhat el a naiv és tudatlan külvilágnak. és fel is sorolta. könnyen lehet. Newton különben azt is leírta. kiket értett Newton „nagymesterek" alatt? Aligha csak egyegy titkos társaság. vezetőjét. egyben fenyegetés. azokban az időkben az emberek. De létezni fognak a jövőben. Nyilván elsősorban attól a szellemi és társadalmi közegtől. Így tettek a középkor nagy tudósai. Csak ők ismerik e titkokat. amelyek gyorsabbak lesznek a múlt (például Bacon korának) hajóinál. Lám. e korai időszakban azonban arra „vetemedett". Ott. apránként adagolni a maga szakterületén. hogy evezősök és vitorlák nélküli hajók fogják járni a tengereket." Sokszor valódi ok. és aki előállt vele. Vagyis: az építészet az írás egyik formája volt. az aranycsinálásról szóló írásában: "A higany ilyen mérvű áthatásának módját titokban tartották azok. és ez a mód minden bizonnyal valami nemesebb dologhoz vezető ajtót tár ki. és azért nem közölhető. Ahol szabadabb volt a légkör. még ha a nagymesterek nem hencegnek is vele. akik tudták. mert különben a világot iszonyatos veszedelem. aki 1214 és 1292 között élt. és hogy 2. Bizony minden korban el kellett döntenie egy-egy ilyen nagy tudású beavatottnak. legtöbbször valamilyen ókori tudósra hivatkozva. Talán a legtöbb esetben igazuk is volt. de inkább csak a korszak vége felé. a nemzedékek egymásnak az időkön keresztül ezen az úton-módon üzentek. olykor meg kényelmes ürügy lehetett a tudás birtoklói számára ez a félelem.. A szó nála ennél többet sugall. hogy Newton még optikai jellegű felfedezéseit is milyen lassan. leveleknek nevezett műben kereken megírta. szinte túlzott óvatossággal hozta nyilvánosságra. rend (mint a szabadkőművesek) nagymesterét. ott elkezdhette óvatosan." Hozzátette persze: „Ha hihetünk Hermész írásának. Azért érdemes elgondolkozni azon is..kéziratokból az derül ki: az anyag átalakítását már az írás [202] felfedezése előtt is ismerték. mivel az építészet megelőzte az írásbeliséget. mi mindennel is fog rendelkezni az emberiség hamarosan." Talán nem véletlen. bármennyire is csodálkoznak most ezen egyesek. Lesznek olyan kocsik. hogy ha nem alkalmas személyek kezébe kerül a tiltott tudás.

amelyek hatalmas terheket emelnek majd a levegőbe.. hogy azért ilyen biztos a dolgában. hogy az ókorban vitorlák nélküli hajók.. milyen sokat kockáztatott és milyen sokat tudhatott. hiszen egyszer már működtettek ilyet emberek a Földön. össze-vissza jósolgat. valósággal felrobbantja az akkori szellemi életet éppen a pápa kérésére tevékenykedett. nem? De még ennek ellenére sem úszta meg. Ez aztán a tökéletes álcázás. mert mindezek az említett szerkezetek. Az érthetően angolközpontú szemlélettel „megvert" Cambridge Enciklopédia ezt írja róla: "Angol ferences rendi filozófus. 1247-től a kísérleti tudományoknak szentelte magát. Nem csoda persze. eszközök már egyszer léteztek! .Vagy éppen hogy azért ilyen biztos a dolgában. különösen azokban az időkben. 2. aki ily módon az Elődök leszármazottja. csak ezt nem vallhatta be. (. . beavatottja lehetett. A jóslásra azért volt szükség. ezért nem vonhatták felelősségre. sőt használni is lehet -. hogy börtönbe került.. aki tudja. hogy az a személy. Furcsa. Lesznek olyan „hasznos eszközök" .. 126661-ben IV. akinek annyi volt a fejében." Vagyis aggodalmai nem voltak alaptalanok." Most két eset lehetséges: 1. sőt repülőgépek is röpdöstek? De ez még semmi. az az ember ő maga volt. valaki a közeli barátai közül. így is gyanúsnak találták tevékenységét. amikor nem igazán a széles körű tudás jellemezte az embereket. tanulmányait Oxfordban végezte.ahogyan ő nevezte azokat N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 123 -. őt pedig börtönbe vetették. Kiszabadulása után nem sokkal meghalt. Elég végigszaladni a tudós életén. Kelemen pápa kérésére összeállította »Opus Maius« című művét. és mesterséges „madarak" fognak repkedni az égen. mert ilyen szerkezet létezhet . és egész életében azt az egyházat szolgálta. hogy ez eddig oly keveseknek tűnt fel.) 1277-ben a ferencesek betiltották műveit »gyanús újításai miatt«. mert még ennél is érdekesebb állítással rukkolt elő ugyanakkor. kommentárokat írt Arisztotelész fizikájához és metafizikájához. (No de ki olvassa manapság Bacon latin nyelvű művét? Még amikor a mű megjelent. amely minden tudásnak akkortájt nagyon határozott és erős ellensége volt.) Szembeötlik egyik „meredek" mondata. igavonók nélküli kocsik jártak szerte. 1236 előtt Párizsba ment. ugyanott: „Ismerek valakit. majd' kiszúrja a szemünket: "Az ókorban építettek ilyen gépeket." Micsoda? Szóval Bacon tudta. »doctor mirabilis« (csodadoktor..csak úgy tett. hogy ez mind lehetséges . De állított ennél többet is. és emberek utaznak majd azokkal is.. mint amit fentebb is idéztünk. hogyan kell ilyen gépet összeszerelni. hogy ezek a dolgok kizárólag filozófiai természetűek lettek volna.. Azt ugye soha sehol nem állította. hogy lássuk.mivelhogy meg lehet csinálni.ereje nélkül fognak sebesen száguldani.. mint aki szelíden vizionál. ha olyasmiket írt. és a háttérből csöndesen inspirálta Bacont. csodás tudás birtokosa). Vajon mik [204] lehettek azok a „gyanús újítások" a műveiben? Vagy az életben? Nem hiszem. mert nem mondhatta az 1200-as években. akkor is csak maroknyian olvashatták. hogy ha azt az emberek tudomására hozza. Mindenesetre enyhén szólva pikáns. nehogy komoly összetűzésbe keveredjen az egyházzal és a politikai hatalommal.

Kitalált harci célokra alkalmazható szélkerekeket. Vagy éppenséggel feltalálta a függőleges repülésre szolgáló légcsavart (lásd mai helikopterek). az ejtőernyőt. a Cardan-tengelyt (amit nem is róla neveztek el. aztán feltalált egy emelőszerkezetet.log"-ot). A spirális szíjáttételt. tűzvető hadigépet. vagyis elsüllyeszthetetlen hajókat. amivel korábbról rendelkeztek.volt szó. a hajólékelő szerkezet. amely pneumatikus elven. gondolatokról és szükségszerűségekről is. Robothoz hasonló reszelőkészítő gépet alkotott. a [205] fémfúrót. a hengernyílás-csiszolót is az ő elgondolásai. a hajók sebességmérő berendezését (a . a békaemberlábuszonyokat. Az Arno folyó völgyében megfejtette az üledékes kőzetek történetét. De mindezek mellett még ő tervezte meg a mocsarak lecsapolását. valamint városépítési terveket alkotott.. amelyeket majd csak a jövő valósít meg? És nemcsak találmányokról tehát tárgyakról . valaki jóval később ismét feltalálta). tervei.és kilélegzőcsővel. hiszen nem is lehetett! Leonardo évszázadokkal megelőzte a korát. mint egy időutazót. Török megrendelésre elkészítette az Európát Ázsiával összekapcsoló híd terveit. a desztillálószerkezet. a bányásztalicskát. a csapágyas kereket. mennyire indokolt mai döbbenetünk . a forgatható tetejű szélmalom. a láncáttételes meghajtást (mai kerékpároknál alkalmazzák. a hidraulikus sajtót. de ki tudja már. a torpedót. a bőr búvárruhát be. Ha felsorolok néhányat az ötletei. Különben elképzelhető-e az. Színházi díszletterveket készített. a tűcsiszoló gép. újfajta ostromlétrákat stb. a lépésmérő szerkezetet. Leonardo a leggyanúsabb minden középkori személy közül. Megalkotja az arányos és parabolikus körzőt. ébresztőórát. vízierő-meghajtású hengerlőművet. amelyet kezelője egy búvárharangból működtethet. Tervezett haditechnikai gyújtószerkezeteket távolról robbantáshoz.Ennél sokkal gyanúsabb volt a századokkal később élt Leonardo da Vinci. a hajót meghajtó lapát-kereket. tervei alapján ismerhetjük. hogy az is Leonardo ötlete volt.?). és attól kezdve egy jövőbeli képzett ember volt kénytelen élni a reneszánsz kori. mégis meglehetősen „sötét" Itáliában és Franciaországban. a centripetális szivattyút. mind-mind az ő agyából pattant ki. de ott ragadt valamilyen műszaki hiba miatt.. a nyomdagép. a fogaskerekes bolygórendszert. a sínen járó árokásó gépet. A posztóvágó gép. kettős fenekű. vagyis az összesűrített levegő elvén működött. vagy valaha fiatal korában alaposan beavatták minden tudományukba. Leonardo fedezte fel a mechanika általános törvényeit. találmányai közül. Egyszer egy regényemben úgy említettem őt. Feltalálja a keszonkamrát.és a gyanúnk vele kapcsolatban. az ajtózáró rugót. akkor majd megértik. a kúpcsavart. kötélverő . de tervezett olyan alagutat. hogy egy ember az 1400-as években olyan vad dolgokon törje a fejét. hanem olyan eszmékről és ötletekről. folyamok szabályozását. amelyekre a maga idejében egyszerűen társadalmi igény sem volt. és készített önműködő ajtót. valamint feltalálta a laposacél megnyújtásához N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 124 szükséges újfajta. azok kései leszármazottja. alá a jövőből tért vissza a múltba egy kicsit utazgatni.. a lőfegyverek csövébe vésett „golyópörgető" menetet. Vagy maga is Előd volt. amelyen egy folyó vizét lehetett volna átvezetni egy hegy alatt. a repülőgépet.

hogy többszörösen kihasználhassák az épületet.gépet. Nevéhez fűződik a korabeli srapnell-lövedék. amelyben a trágyát alul kis alagutakban. gyermekmeséket. orgonaszerű golyóvetőket. szobrászat. Hogy fokozzuk a fokozhatatlant (számunkra . Mi több. Tervezett színházat. De ő tervezte a latin betűtípusok később nyomdászok által megkedvelt legsikeresebb változatait (amit most Önök olvasnak e könyv lapjain. aki aforizmákat. Az építészet is egyik szenvedélye volt . Például öt-. vízi mentőmellényt. például kétsávos utakat. bombavető mozsárágyút. mintha röntgensugarakkal látná azt. hogy ott azonnal szabadon eressze őket) . ő jött rá az érelmeszesedés tüneteire. Tervezett gőzágyút és rajzokat készített a gőzerő felhasználásáról. amelyek csatában aprították az ellenséges lovasságot. az állatok a táplálékot pedig felülről.. és elméletben feltalálta a távcsövet is.. könyvek miatt. izzasztókamrát (szaunát). amely nappal szentély. amelyeket csak a huszadik században. modern konyhát és újszerű kandallót vagy éppenséggel olyan konyhai nyársakat. és nemcsak Firenzét és környékét rajzolta meg áttekintő térképen. és valószínűleg ő találta fel a turizmus fogalmát is. mintegy négy évszázaddal megelőzve korát. valóságos háziállatpalotát. például azt is). Ugyanis minden egyéb cél vagy ok nélkül megmászta a francia Alpok egyik csúcsát. tizenkét csövű. a szívbillentyűk működését. a rakétákhoz kis stabilizáló szárnyakat. csövekben vezetik el.ezért egyszerű kettős lépcsőket és kettős csigalépcsőket tervezett az épületekhez vagy olyan hosszú szabadon függő szerkezeti elemeket. megértette a vérkeringés létezését. és rajzolt olyan istállót. turbinakereket. fűtőberendezést. hogy az ostromlók létráikat a védőbástyákhoz támasszák. rejtvényeket alkotott igen szép nyelven. a sokszögű védőbástya várakhoz. gyújtóbombát. a fényerő viszonyát. mindjárt gondolt a kéményekre is. ezenkívül sebes harckocsit sarlós kerekekkel. amelynek ablaka egyben forgó szellőztetőberendezés is. Tudott a légellenállásról és a súrlódásról. de mint szakírót is ismerték. az egyforma elemekből gazdaságosan és gyorsan felépíthető „lakótelepeket". templom lehetett. vagy éppenséggel a víz mozgásának természetéről írt cikkek. Egyszerre volt szépíró. aki mániákusan szerette az életet (a piacokon felvásárolta a kalitkában tartott madarakat csak azért. Olyan árnyékszéket. homorú tükröket gyártó gépet. De az az ember.éppen olyan szenvedélyesen tervezett és készített gyilkoló szerkezeteket. Sokat boncolt. túlment az örök hó határán is. Tanulmányozta a fény és árnyék. Tudományos célból elpusztult állatokat preparált. különösen a festészet.[206] De tervezett békésebb dolgokat is. anatómiai csontfűrészt. különösen erős fényű lámpát. ötletes szerkezet által adagolva kapják. Szemüvegeket tervezett. egyszemélyes tengeralattjárót. tervezett előre gyártott házakat. egy olyan szerkezet. zsiliprendszert. a vasbeton feltalálásával lehetett megvalósítani. És ha már a szellőzőknél tartott. tíz-. Foglalkozott az emberi testtel. amelyeket a tűzhelyről felszálló forró levegő forgat. azokhoz is újfajta szellőztetőberendezést eszkábált össze. ezért áramvonalas alakú lövedékeket készített. amely megakadályozza. tankot vasburkolattal és megfigyelőtoronnyal. Készített szimbolikus játékszereket. hanem az emberi test belsejét is úgy.

Newton előtt a hatás-ellenhatás elvét. 1736-ban tanulmányt írt a napfoltokról. tudott az idegrendszer működéséről. Ismerte a hidrosztatika és a folyadékokban mérhető nyomás kérdéseit. Európában és Ázsiában folytatott ásatásokat (Tróját például pont azon a helyen kereste. hogy egyetlen ember ennyi mindennel foglalkozzon. kijavította a Szent Péter-bazilikát.) Ezek után azt hiszem. csillagvizsgálót alapít. beszélt. vagy a múltról. magánéletében is zárkózott volt. az általa tervezett vagy el is készített eszközök egy tekintélyes része az akkori kor [207] emberei számára vagy teljesen fantasztikus volt. de mindenképpen használhatatlan. hogy Leonardo jóval Galilei előtt ismerte a tehetetlenség törvényét. Húsz évet élt Párizsban. majd a pápai állam tudományos tanácsadója. tudta. Leonardo mint ember a külsejével. amikor is . hogyan működik az emberi szem és a pupilla. Ugyanis itt másról van szó. ahogyan azt ő tette? Hogy ennyi mindenhez értsen. A horvát feltaláló olyan gépeket épített. hogy a fény visszaverődési szöge egyenlő a beesés szögével. valamint közösen kutatott is. de azt is tudta. azt se felejtsük el megemlíteni. ahol azt később Schliemann meg is találta). ahol 1787-ben halt meg. a világ legismertebb festménye is az ő műve. De Tesla egyik korai honfitársa vagy kétszáz évvel megelőzte őt. Végül visszatér Itáliába. ezt kiolvashatni a lexikonokból is (már amelyikben egyáltalán szerepel. amilyeneket még ma sem vagyunk képesek. joggal teszem fel a kérdést: létezik az. Vajon ez minden. Lehet. hogy „Előd" volt? Egyike azok nagy utódainak.mivel a jövőről beszél. Ha észrevették. Azután régészkedni kezdett. vagy nevetségesen idegen. amiről a világ őt manapság ismeri: csodálatos festményeiről és szobrairól! (A „Mona Lisa". és megfejtette. Rómában a jezsuitáknál tanult matematikát. szokásaival is nagyon elütött kora embereitől. amelyekre abban a korban nincs és nem is lehet szükség . Kopernikusz előtt tudta. ahol tengerészeti optikai műszereket tervez és készít. Ha valaki az 1400-as évek vége felé vagy az 1500-as évek elején olyan eszközöket tervez. teológiát. a kor minden nagyobb elméjével levelezett. de ő mérte le a délkört is például. Kétségtelenül így viselkednek a nagy titkok hordozói.a kutatókat a nagy és váratlan meglepetés érte. Boscovitsch műveit a huszadik század második felében ismét kiadták és tanulmányozni kezdték. amit róla tudni érdemes? Nos. hogy nem a Föld a világ közepe. hogy itt még messze nem soroltam fel mindent! Ugye észrevették. alkosson . Mindemellett vegyék figyelembe. Ugyanis . „minden titkok birtokosainak"? Vagy ott volt például a huszadik századi Nikola Tesla. mert a legtöbben bizony nyoma sincs a nevének). Ismeretlen energiákat fedezett fel és használt. de ez akkor sem elégséges magyarázat. csillagászatot.legalábbis). Az Angol Tudományos Akadémia tagjává választja 1760-ban. viselkedésével. hogy már hányadik oldalon is járunk a Leonardo által felfedezett tevékenységek végtelennek tűnő sorában? És akkor még egy szó sem esett arról. „Boscovitsch"-Boszkovics Dubrovnikban született 1711 körül. hogy a szabadon eső tárgy sebessége arányosan növekszik. mocsarat szárít ki. méghozzá olyan szinten.mindamellett ezenközben még egy nagy művész is legyen? Nyilvánvalóan egy rendkívüli emberrel állunk szemben.

olyan közvetett bizonyítékok.!).[208] Ugyanakkor más természetű dolgokkal is tökéletesen tisztában volt. hogy a maláriát a szúnyogok terjesztik. Azt követelte. olyan csontvázak. mintsem abba a korba. az átalakulást. felfedezéseivel foglalkozó N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 126 kutatók. Hiszen csupa olyan gondolata volt. Hiszen valakinek csak el kellett készítenie azokat a tárgyakat. amelyeket oly régi kőzetekben. és a világban elszórtan találhatóak meg a művei. Az őt kutatók feltételezik. több tízmillió évvel korábban vagy akár még annál is régebben. ezért egy nagyszabású kutatómunkával össze lehetne talán gyűjteni mindazt. A tér. Olyannyira meghaladta korát. amiben ott ragadt. olyan egységbe. a végére észre is vehették . sőt ő volt az. Meglepően sokat foglalkozott az alkímiával. vagy ami a legfélelmetesebb az egészben: még most sem jutottunk el odáig. aki a középkori alkímia nyelvét átültette a modern kémiába. Mint olvashatták e lapokon. E kép kétségtelenül alaposan megrázná világunkat. az idő és az anyag egysége mellett tette le a garast. De bizony a bizonyítékoknak már nem mond ellent..állítják a műveivel. Tudott már az atomokról.ebben a könyvben azt állítottuk és állítjuk továbbra is. mi több. származástani tudományos eredményeknek és az általános felfogásnak. Akkor abból összeállhatna róla és tudásáról egy teljesebb kép. amely inkább a modern időkbe illik. voltak és vannak ma is olyan tárgyak. hogy mivel Boscovitsch egész életében vándorolt. a mágnesesség. a fizika. Ekkor persze jogosan merül fel bennünk a kétség és kérdés azzal kapcsolatban: mi lett vajon velük? Hogyan tűnhettek el ilyen „nyomtalanul"? . hogy az egész világegyetemet foglalják egységes elméletbe (korunk tudományos életének nagy álma. a kémia. Ő adta az ötletet. Milyenek is voltak? Összefoglalván . században élni. hogy még ma sem értük őt utol . és azt is ő közölte elsőként. Valakikhez csak tartoztak azok a modern külsejű csontvázak. azok úgysem bonthatók a végtelenségig. hogy hogyan lehetne felhasználni a kaucsukot (a gondolatot egyik jezsuita barátja valósította meg).kiderült. a biológia. hogy valaha már nagy civilizáció élt a Földön. amelyeket szintén nagyon régi rétegekből ástak elő. hogy Boscovitsch tulajdonképpen huszadik századi elme volt.mint már így. amelyeket az ő idejében még nem ismertek. hogy létezzenek emberek a Földön több millió. amit hátrahagyott maga után. mondván. „elsimítva" az átfolyást. mivel csak később fedezték fel ezeket. aki valami okból kénytelen volt a XVIII. szén-rétegekben találtak. amelynek része a mechanika. az összeolvadást. az elektromosság természetét és például a kémiának olyasféle jelenségeit is. de még a pszichológia is. Ezek szerint mégiscsak kellett. mintegy észrevétlenné téve. amelyek mind egyazon irányba mutatnak. a kvantummechanikáról és a hullámelméletről is. gondolatainak lenyomatai. Valamint létezésükre utalnak a legendák és az írásos emlékek is. amelynek létezése mindent kizáróan ellentmond a ma kötelező embertani. Tisztázta a fény.. még ha ezek közül nem is mindent árult el.

illetve társadalmat nem mi építettük a ma jellemező (pár ezer éve folyton aktuális) problémáinkkal. akik jobban vívtak. ezért a mindennapi. akik másképpen gondolkodtak és éltek . hatalmas gyártelepekkel. Mi általában úgy képzeljük el. minden érdekcsoport . amely elindulhatott az emberré válás folyamatában. és akkor ezen a téren is a folyamatos versengés vitte előbbre mindazt. mégis emberi (emberibb?) civilizációt. Igazából mi fel sem tudjuk fogni azt. amiben mi élünk. a maga nagy ipari berendezéseivel. Mondjuk mától visszaszámolva nem 5-7 millió évvel ezelőtt. Ha elfogadjuk a darwini fejlődéselméletet (ennek is van annyi esélye. várfalak épültek. Ez a társadalom korántsem volt olyan nagy létszámú. akkor azt kell feltételeznünk. fejlődési „ág".így a két [209] civilizáció szinte semmiben sem hasonlíthatott egymásra. mint más elméleteknek). hogy csakugyan így történt. város. mint manapság a miénk. ha-nem valaki mások. primitív társaik. ahol már ésszel élt az ember.legyen az horda. amit a civilizációk hajtóerejének hittünk. Ez a kis létszámú csoport talán valamivel kedvezőbb fizikai körülmények között élhetett ezen a bolygón. és gyűjtötték a tudást. Náluk nem az volt a „menő". jobban vezettek hadsereget. Aztán később jött az ipari forradalom. bányákkal. Nem harcoltak egymás ellen (legalábbis kezdetben bizonyosan nem). császárság. birodalom vagy legyen az bármi más . Nekik is megvoltak a maguk ősemberei. gyakorlati élete is egészen más lehetett. alá legmesszebbre dobta a lándzsát vagy minél több hozzá hasonlót tudott ügyesen legyilkolni. . mert a kezdetektől fogva érdekcsoportok acsarkodtak itt egymásra. kikötőkkel.Mert ahhoz képest. városokkal. Azok az emberek lettek vezérek. később talán pár százezren. Tehát ugyanilyen röviden felvázolunk most egy egészen másfajta. A miénk azért lett ilyen. és másképpen is élt. Úgy képzelem el. királyság. Először is: nem harcolt. mint nekünk azokban a régi időkben és még ma is. hanem 17-25 N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 127 millió évvel korábban is élhetett olyan majomfaj. repülőterekkel.folyton harcra készen állt. Még ugyan nem tudjuk. sáncok. Az a régi társadalom másképpen alakult ki. nagy és még nagyobb hadseregek járták a Földet. létesítményeivel. ország. hogy egy kisebb fajta emberré válás már korábban is megtörténhetett. miképpen lettek az első csoport emberei annyival okosabbak a többinél. hogy egy fejlett civilizáció hasonlít ahhoz. hogy egy másik civilizáció más elvekre épült. hogy folyamatos fejlődéssel jöhettek létre ők is. falu. Ennek megfelelően védművek. mint jelenleg mi vagyunk. autósztrádákkal. hogy létezett valaha egy fejlett civilizáció. hogy mivel ezt a közösséget. de feltesszük azt. tulajdonképpen nem sok nyomra leltünk (eddig). Talán csak pár tízezren lehettek az egész Földön. akik katonák voltak. fejlett egyedei gyorsan eljutottak oda. a hatalmas hadi berendezésekről nem is beszélve. törzs. várak. ezért a háborúk is a mindennapok részeivé váltak. és ez így volt az ókortól szinte a mai napig.

így halhattak ki azok az emberősök. a marsi „arcot" és környékét). esetleg több millió éves! . Geotermikus és megújuló erőforrásokkal termelte a szükséges energiát: nap-. de uralkodhattak a Földön. több ágon zajlott olykor akár egy időben is. az ő létezésüket.legalábbis akkor még nem. mint eddig nekünk. De az Elődök. hamar rájöttek: ezek a lények veszélyesek is lehetnek.! Közben végig más úton járt. tevékenységüket semmilyen mértékben nem zavarhatták meg . Később aztán szakosodtak. hogy ne mondjam: bizonyítékát találjuk meg a könyvem első részében idézett ősi legendákban és más történetekben. ígéretesnek induló „ágak" törtek ketté. és mivel ők sem fordultak egymás [210] ellen. akkor talán bebizonyosodik. éhínségtől. (Emlékeznek rá. vagy sok esetben még ennyit sem ad neki. hogy — hiszen a mai tudomány sem zárja ki. környezetszennyezéstől. Ennek ezer jelét. Olvashattuk azt is. körülmények között. de mentesen a belháborúktól. mindent felfedeztek. amit a mai tudomány a mi mostani civilizációnk felfutási idejének és kiteljesedésének elismer. hogy az Elődök arra a bolygóra is eljutottak. és voltak gyáraik. hogy bevezessék őket a civilizációba.. Mindez normálisan zajlott.feltehetően több százezer. Ha egyszer a Mars-kutatók nem fogják nagy ívben elkerülni a bolygó gyanús és rejtélyes pontjait. lévén. mohó őseink. jeleit (pl.. szél. Így tudtak eljutni a keréktől a villamos áramig. A dolgok és ezekkel együtt az ő életük. aztán a telekommunikációig és a nukleáris energiáig. vagyis sebesen fejlődő. céljaik akkor kezdtek bonyolulttá válni.előnnyel indultak..hanem az. amikor felbukkantunk „mi". megismertek. akik mindig is kevesen voltak. akikből talán jobb körülmények között értelmes lények lettek volna. Persze a primitív hordák nem árthattak az Elődöknek. vagy szakadt félbe itt vagy ott a fejlődés. talán egymillió évig is eltarthatott. Építkeztek is.és legalább kétszázszor vagy ezerszer annyi ideje volt a fejlődésre. Nem épített környezetszennyező ipartelepeket. Az Elődök olyan óriási . Tudásuk mind messzebbre vitte őket. nagyobb járványoktól . forrásokban. nem öntötte betonba városait. sőt bizonyítékai vannak rá --: a fejlődés többször elindult. A Holdra pedig majdnem bizonyosan. mindenki egy-egy területtel foglalkozott. Mindaz. aki többet tudott a többieknél. hogy létszáma mindig alacsony maradt. De eközben a fejlődés egy másik ágán egy másik majom is emberré vált.és vízi energia dolgozott neki. ezért bár ha kevesen is voltak. nem több 6-7 ezer évnél. közben békésebb társadalmat építettek. hogy . amely ugyanezen a Földön élt ugyanilyen fizikaiéghajlati stb. de még az űrhajózásig is. valamilyen szinten ércet is bányásztak. Ennek ellenére mégis megtettek mindent azért. bejárták a földrészeket. mint mi. történetük. sokfelé éltek. Tudománya elsősorban a nem túl eszközigényesek felé ment el. Hogy valamiképpen „összefolyassák" a két világot. néha még külszíni fejtéssel.. amelyhez foghatót mi még most sem tudunk elképzelni. Képzeljünk el egy olyan civilizációt. nem rombolta a Földet külszíni bányákkal. Nem is volt ilyesmire szüksége. Az Elődöknek nem voltak ellenségeik. üzemeik. egymásba érjenek a régi és az új emberek.

hogy létezésünket az ő gondoskodásuknak köszönhetjük. a tengert. mert nem voltak vele tisztában. és azóta már visszaállt a természetes rend. de talán még a középkorban is számos bizonyíték létezhetett. egyáltalán hogy mit tartanak a kezükben. amit sajnos a tudatlan emberek megsemmisítettek. Az a bizonyos „mai kor" pedig. nem vizsgál vagy eltüntet minden ezzel ellenkező bizonyítékot. Minden bizonnyal halottaikat elégették valamilyen végtisztességet adó szertartás során. addig ez nem változik. de hol vannak? Változtattak azok egy jottányit is a kötelező tudományos dogmákon? Mennyit tudott meg ebből a szélesebb közvélemény? Ez így is lesz. szimatolt ennek a bolygónak a felszínén. Amíg van egy-egy tudományos dogma. aranyat Afrikában. azok kivétel nélkül valamilyen balesetben hunytak el. kutatott. mint a „dogmát" alátámasztók.. Inkább arról lehetett szó. hogy ennyi csontvázat találtunk. Így veszhetett oda az itáliai Riviérán (bár akkor nyilván másképpen hívták a földrészt. Persze a kételkedők . sok tárgy.kérdem én: mi van akkor. városaikat is elpusztította. Legfeljebb felkészülhetett. keresett. elpusztítottak. nem tart még százötven éve sem. Könnyen lehet. a védtelenebbeket is felkészíthette -amit legjobb tudomásunk szerint az Elődök meg is tettek.hogyan is lelhetnénk fel őket? Mindezeken túl jött a Csapás. Nem találjuk energiatelepeiket sem. és ne találjuk meg nyomaikat. mint tudjuk. amelyet szinte mindenki a magáénak vall. igen ám..„valakik" igen régen vörösréz ércet bányásztak Michigan környékén meg cinket Cornwallban. Mellesleg még az utolsó bánya is megszűnt működni sok ezer vagy N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 128 legalább nyolc-tízezer évvel ezelőtt . akkor vajon miért nem találjuk az Elődök kétségtelen nyomait? Erre a válaszom egyszerre többféle. Ugyanakkor . de ha valahol kimerült egy forrás. Még az is csoda. hogy ezután találunk valamit. és másokat. hogy minket. [211] hogy alapelvük volt: visszaállítani a természetet olyanná. sok réges-régi csontváz előkerült már. és annak lehetősége. milyen értékük van. amikor szerte a Földön ásatásokat végzünk.mint olvashatták . addig az Elődök mintha hiába éltek volna. Addig előkerülhet ezer vagy tízezer bizonyíték is! Ha a „kötelezővel" ellentétes bizonyítékok nem kapnak legalább ugyanolyan figyelmet és védelmet. eltüntették. kései utódokat ezzel is bosszantsanak. Merthogy több oka is van ennek. ha előkerülnek a bizonyítékok? Hiszen. Ez ellen még egy nagyon fejlett civilizáció sem védekezhetett. mit jelentenek. amíg nem változik a szemlélet. Az egyik az. Ezért nem találjuk ma bányáikat. illetve bárki más jogosan teszik fel a kérdést: ha régészeink és iparunk már szinte mindenhol ásott. még egyáltalán nem merült ki. . hiszen így mi sem és a következő nemzedékek sem fognak tudni róluk semmit. hogy az ókorban.?) Nyilván volt sok bányájuk. leromboltak.legyenek azok a sáncokon belüli tudósok vagy amatőrök. és társaik nem találták meg holttestüket. akkor azt rekultiválták. amilyen tevékenységük megkezdése előtt eredetileg volt. Csak és kizárólag azért. amely az ő építményeiket. de nem azért. és emiatt automatikusan félretesz. Sok mindent eltüntettek. mert hiszen azok is megszűntek. Akiknek csontjairól e könyvben olvashattak.

Az Elődök hosszasan fejlődtek. hogy ez az új emberiség valami oknál fogva sokkal agresszívabb az előzőnél vagyis az Elődök nemzedékénél. 30-40 ezer évvel ezelőtt történt.) az a négytagú család vagy az.. mint a hétköznapi emberek. majd falusi és város(állam)i társadalmak lettek.. és sokat elértek. és gyorsítják meg fejlődési folyamatunkat? Ez a verzió sem zárható ki. de a rómait is . Az Elődök tehát szorgalmasan átadták a tudást. Egymással harcoltak. azóta „lódult meg" ennyire a fejlődésünk. hogy milyen sok jele van ennek a feltételezésnek. jelen voltak. beavatkoztak. de ez úgy lehetett. törzsek. hogy rengeteg ókoreleji népnek és később a görögöknek is az ő folyamatos ottlétük sugallta egész mitológiájukat. amit szerintük tenniük kellett. hogy még néhány százezer évig lógtunk volna a fákon. Ami talán nem is csak feltételezés. amely hozzájuk képest késve indult el a fejlődés útján. gyorsítva ezzel az ősemberek és az ókoriak haladását. Netalántán mi mindnyájan egy őskori genetikai kísérlet vagy szélesebb körű beavatkozás eredményei lennénk? Lehet. Aki ezután majd ilyen szemmel.közölte egy indiai kutatóorvos egy nemzetközi biotechnológiai konferencián. felkarolták őket. A mamutagyarra vésett Orion csillagkép 32500 évvel ezelőtti állapotot rögzít" (2003. Kiderült. és honnan kerültek elő olyan váratlanul és egyszerre sokfelé a „cro-magnoniak". aki egy fenyőfával együtt zuhant a megnyílt föld hasadékába stb. nők és férfiak. Talán ők adhatnának magyarázatot arra.. hogyan is történt a „Neander-völgyiek kihalása". ennek ismeretében átolvassa még egyszer a görög mitológiát. ki arra. sőt minden jel szerint kezdettől segítették. Ők voltak a hordák számára az „istenek". ki ezzel foglalkozott közöttük. Vagyis az Elődökre mindig számítani kellett és lehetett is. és szakosodtak . és azok maradtak akkor is. a fejlettek. később nagyon is észrevehetően „felnőtt mellettük" egy újabb ember-nemzedék. olykor összekeverednek az emberekkel. január). ha az Elődök nem avatkoznak közbe.nagyon meg fog lepődni. De az Elődök nem lökték el maguktól ezeket az embereket sem. a mi őseink. Példák:[213] „Megtalálták a legrégebbi csillagtérképet. Bármilyen furcsán is hangzik számunkra.A Mahábhárata lapjain olvasható történet szerint az . Egymással rokonságban vannak.az [212] „országot" és a partszakaszt is. Segítség vagy büntetés? Ott voltak. megtették. Aminthogy az sem. amelyben az istenek teljesen olyanok. míg az Elődök előtt persze behódoltak. hogy az őskori és ókori emberek számára az istenek folyamatosan léteztek.. hogy a beavatkozás (ha történt ilyen) csak az utolsó fázisban. de azon kívül semmiben sem különböznek az N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 129 emberektől. nem is tehettek mást. amikor ezek a kezdetben ártalmatlan hordák kimutatták a foguk fehérét. A klónozás tudománya és a lombikbébimódszer már a régi Indiában is ismert volt . Vagy: „Ötezer éves lombikbébik. Hatalmuk ugyan óriási. Közben eleinte észrevétlenül. ki meg amazzal. kb. . amikor a hordákból nemzetségek.ki erre. Ennek számos bizonyítékát találjuk (a könyvben már felsoroltakon kívül is) akár manapság a sajtóban vagy a tudományos közleményekben is. Nem kétlem. Aztán eljött az idő.

Vagy tágas földi barlangokba.. még primitív emberekkel. ültetvényekkel.és naperőművekkel és mindennel. sötétben tapogatózunk.amivel felülmúlták a huszonegyedik századi tudományt és technikát. amivel őseink akkor még nem rendelkeztek. Így nem kaphattak meg mindent egyszerre. Az Elődök tehát itt-ott megelőzve az (utód emberi) kort és a színvonalat kisebb csoportoknak. hogy ők nem szaporodtak el. fontos intézményeiket biztos helyekre mentették. Persze azért nem vesztek el. Ezzel valóban »lombikban«. és mindegyiket egy külön edénybe helyezték. ami miatt el kellett pusztítani az ily módon „megfertőzött" kései emberek tíz. genetikai oka lehetett annak.véleményünk szerint bebizonyítottuk. azaz az anyaméhen kívül is képesek voltak magzatokat nevelni . Ez feltehetően nem volt örömhír az Elődök vezetősége. Nyilvánvaló. Az Elődök feltehetően kiválogatták a fejlett.átadták volna terhelt. amiről olvashatunk a régi forrásokban. Nem zárható ki. mesterséges csapás által elpusztult földi emberek . amikor létszámuk ismét vészesen lecsökkent. talán az Elődök alsóbb rétegei. Gyanúnk szerint az igazi ok. elsősorban gyerekeket. Ám az sem zárható ki. nyílt eszű egyedeket. élelmiszer-tartalékaikat. Mindenesetre eddig . sőt talán egyáltalán nem lenne ember nevű élőlény ezen a Földön? Ezt mind nem tudhatjuk. A Csapás után még kevesebben maradtak. egyszerűbb emberekkel. tudós társaságoknak adták át a tudás egy-egy részét. október). Valami biológiai. hisz jó előre tudva a Csapás várható időpontjáról a tudást és alapvető tudományos laboratóriumaikat. Ők maguk ugyan fizikai valóságukban eltűntek [(?) .ha tovább élnek . eszközeiket.egyik főhős egyetlen magzatából százat csináltak. De nem sokat tehettek ellene. és már rég elindult az a folyamat. nyilván ipari és energiatermelő infrastruktúrájukat is. Minden bizonnyal ez volt az Elődök számára a legkritikusabb időszak egész addigi létezésük alatt . és mindig ennyire kevesen voltak. hogy a fejletlen magzatot száz darabra vágták. Ezek felfedezése még előttünk van! Ha kisebb létszámmal is. Aztán eljött a pillanat. Nyilván nem az egészet. hogy ötezer évvel ezelőtt az akkori emberek maguktól nem tehettek szert ilyen mélységű tudásra. és mindig egy nagyon optimális alacsony létszámon tartották magukat. telep. hiszen ahhoz egy megfelelően fejlett társadalomra is bizonyára szükség lett volna. " (2002. amit addig fölépítettek ezen a bolygón. Túl sok jel árulkodik róluk. Méghozzá úgy. Minden bizonnyal ez csökkentette le az Elődök létszámát vagy tartotta azt tartósan alacsony szinten. de igen önfeláldozóan viselkedtek. alagútrendszerekbe.lásd könyvünk utolsó oldalait]. köztük természetesen a Bibliában is: megkezdődött a keveredés az újfajta. de tovább léteztek.a Csapás elpusztította berendezéseiket.és élethelyeiket. hogy a második. . és akkor ma mi sem lennénk. és azokból neveltek maguknak utánpótlást. A hatalmas árhullámok végeztek a növénytermesztő telepekkel. károsított génjeiket utódaiknak. hogy tudatosan fogták vissza magukat. a kevésbé művelt segéderők tagjai kezdtek szexuálisan keveredni az újabb..vagy százezreit – valamilyen [214] genetikai kór lehetett. hogy az Elődök léteztek. a szél. legfőbb tudósai számára. vagy akár a Holdra is elvihették.

azok később nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek effajta kérhetetlenül megkövesedett meggyőződésük miatt. hogy az időben visszafelé haladva még sok meglepetés vár ránk őseink szellemi színvonalával. hogy léteztek az Elődök. az volt. De ehhez az kellett. akik vagyunk. Amikor még mindenki meg volt győződve arról (beleértve az ezzel évtizedek óta foglalkozó nagy tudósokat is). és mindezt azok mondták és tették. Hisz erre már ma is több a bizonyítékunk. Akkor ugyanis minden régésznek. hogy az egyetemeken a leendő kutatóknak ezt a tárgyat nem oktatják. sokak által ismert és egynémely gunyoros természetű tudománybíráló (mint e sorok írója is. Bizony nagy bajok lennének a társadalmakban. hogy radioakítív sugárzás létezik. a téma neves ismerőinek számítottak! Engedtessék így meg nekem. hogy az ősemberek igenis festettek..... amikor Altamirában felfedezték azt a bizonyos. El kell hinnünk.. hogy az ősember szellemi szintje valahol a gorilla színvonalán lehetett . majd az atomenergia megzabolázásában nem hittek .kár. hogy levegőnél nehezebb tárgy repülhet. művészi és egyéb képességeivel kapcsolatban . N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 130 Léteztek-e. Nagyon hasznos lenne. hogy őseink hagyták ott nyomukat. akik az adott tudományágban akkor éppen élenjártak. ezekre is kitérünk röviden. majd tagadták azt is.. antropológusnak emlékeznie kellene az 1880-as évekre. ha bebizonyosodna. aztán azt.) fedezzenek fel. ősemberi festményekkel teli barlangot. ? A mai tudomány könyvünk Elődökre vonatkozó állításai közül egyetlenegyet sem fogad el.sajtó írásait a felfedezésről! A legkevesebb. Ma csak Nyugat-Európában legalább 150. Most már csak három témánk maradt.most.és el kell majd hinnünk azt is. hogy nevetségessé tegyék az őstörténészeket.) által sokszor felidézett tényeket. Ne feledjük azonban: a tudománytörténet számos hasonló esetet jegyzett fel . hogy a barlangi festményeket maguk a felfedezők készítették titkokban. hogy az Elődök csakugyan . akkor először lesz egy mindent és mindenkit megrázó [215] hatalmas tudományos „égés". kiknek neve sokak számára szinte csak gigászi balfogásaikról ismert mindmáig. csupáncsak azért. ha ők nincsenek a maguk idejében. Úgy járnak majd. amit akkoriban állítottak. ősemberek által „kifestett" barlangot ismerünk. hogy jót mulassak azokon.tudományos . akik az Elődök létezésében is kételkednek . paleontológusnak.. mint Altamira felfedezésének évében arra. Ha mégis léteztek. de ilyesmi már ugye előfordult nem is egyszer.. hogy még sok hasonló barlangot (tele festményekkel.igen ám.Ma nem lennénk azok. mint például hogyan tagadta a tudomány a meteoritok létét. mint ezek a nagy tudósok. ha a kutatók és a leendő kutatók elolvasnák az akkori . Aztán Röntgen találmányában sem hittek. Nem sorolom fel itt azokat a közkeletű. és természetesen senki sem kételkedik abban.

amikor elhangzana az a szó. két emberiségről kellene írni a tankönyvekben. és hogyan lehetne ezt a jövőben megakadályozni? Mi most és itt folyton abban a hitben élünk. ez a tudásunk elröppen és szertefoszlik. hanem feltehetően többször . Saját önbecsülésünk is eltörpül. az Elődöknél. Lehet. mi több. Alapvető filozófiai fogalmak tartalma változna meg. ennek nagy pszichológiai jelentősége is lenne. ők pedig. Egyiptom.Kína. Miközben mi magunk is már „csak" egy ismétlés vagyunk! Amivel a világért sem akarom azt mondani. De ha léteztek az Elődök. A mi civilizációnk jelentősége azonnal eltörpülne időben és térben egy sok százezer vagy millió éve létezett. hiszen ekkor már az Elődök mindenütt otthon voltak a Földön. ahogyan ők átadták tudásuk egy részét az azt már befogadni kész és képes őseinknek. hogy többet érünk. és ki tudja. az elsőbbséget minden téren és minden földrajzi ponton az Elődök jelentenék. Ha attól kezdve senki és semmi sem „első". segítette. hogy az elméletet (a „dogmát") bármilyen csökött formában is fenntarthatnák-e ezután? Hiszen így bebizonyosodna. Palesztina vagy bármelyik csak egy másodlagos civilizációvá degradálódna. nem is ott alakultak ki. Minden jel szerint az Elődök nem voltak önzőek. nem csak magukra gondoltak. tehát nincs is rajtunk akkora felelősség. hogy mennyi értékes következtetést lehetne levonni abból: egyszer már felmentünk egy csúcsra. vajon hogyan estünk onnan vissza. kérdés. Ha elfogadnánk valódinak az ősi leleteket . akit és amit eddig annak hittünk. a mi egész további létezésünket is megmentették. a Közel-keleten . Még az ember darwini alapokon értelmezett származása is nagy bajba kerülne. nagy fordulatot kéne tennünk. Arról nem is szólva. tanítani a katedrákon. átalakulnának valamiféle „civilizációközi" állomáshellyé. egyszer már letűntek a színpadról (bár ennek okát nem ismerjük). hatalmasan kiterjedt és rettenetesen sok tudással rendelkező Nagy Civilizáció mellett. mert mi még nem veszítettünk. amit eddig kiadtak.. Nemcsak a régészet kerülne bajba. hogy az emberiség egyszeri és talán megismételhetetlen. Sutba vághatnák az összes kormeghatározót. hogy az ember a majmoktól nemcsak egyszer „startolt el".mert lám. Az ókori civilizációs központok . válna használhatatlanná minden tankönyv és szakkönyv. hogy az első civilizációk nem véletlenül alakultak ki a „Termékenység Félholdjában". és miért. fejlesztette . Sőt lehet. amit az „emberi civilizáció bölcsőjéről" [216] szoktunk szajkózni. hogy ilyen nagyok és N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 131 nemesek szeretnénk lenni majd egyszer mi is a távoli jövőnkben .legalább kétszer sikeresen. hogy kevesebbet érünk az előző nemzedéknél. Mezopotámia.léteztek. Megváltozna mindaz.azonnal elveszítenék elsőbbségüket. hiszen az ősi civilizációinkat egy másik. Kis-Ázsia és a többiek .millió évek múlva? Ha a tudomány elfogadná az Elődök létezését. nem mi vagyunk az elsők. lám. időtáblát. Babilon..aminthogy azok -. Az Elődök nélkül tudjuk. hisz lám. ennek nem éghajlati okai voltak. Leomlana az az elmélet is. még ősibb hozta létre. hányszor sikertelenül. hogyan alakultak ki az ősi civilizációk. korszakfelosztást. ráadásul elképzelhetetlenül régen. Ha ugyan letűnésnek nevezhető az. mint eddig hittük. hogy „emberiség". Attól kezdve Sumér.

mert az Elődök gondosan leromboltak mindent. maradjunk a zsidó-keresztény egyházaknál. technicista szemléletével és magyarázatával szemben.. És csakugyan . fejlődtek. hogy e félmajmok a természet által kijelölt úton haladjanak.azért nem találunk ma semmilyen régi épületet. hanem afféle „istenek" is. kifutna lábuk alól a talaj. a bennük lapuló genetikai átkot (talán ez a fejlődési vonal csak ennyi időt engedett ennek a leszármazási ágnak. Ám akkor az Elődök. Nem csoda. az ősemberi létből külső segítség nélkül kifejlődő társadalom. és lassan átolvadnak. hogy merre tovább. éltek. Ha hagyják. Minden jel szerint az „áthidalást" választották. Képzeljük csak el . addigi létük minden jelét eltüntetik. kikötőt. kikiragadták onnan a fiatal és tehetséges egyéneket.legalább két-két és fél milliárd ember veszítené el a hitét. Talán csak pár ezren az egész bolygón? Dönteniük kellett. érezve gyengülő erejüket. akkor a Biblia értelmét veszti. az Elődöknek fontos döntést kellett hozniok a kérdésben: miképpen fognak viszonyulni ezekhez az „újakhoz"? Akik természetesen semmilyen konkurenciát nem jelentettek [217] számukra. hogy ezt még az ateista tudósok sem akarnák? Áthidalás-átöröklés Amikor felbukkant az újabb emberhez már-már hasonlatos ősembernemzedék . Arról nem is szólva. repülőteret és így tovább.?). De az ókor is múlóban volt. kapaszkodóját.a döntésük magvát is. De ott voltak. belefolynak a kialakuló. „Óriások". Nos. és mire eljött az őskor vége. míg lesz belőlük valaki. összeomlana a világuk. Így meggyorsították azok fejlődését. ami később árulkodó lehetne. és nem többet.legkorábban körülbelül 100 ezer évvel ezelőtt -. hogy oly nagy az ellenállás a régi iratok. energiatelepet. és hogy ne okozzanak később történelmi zűrzavart. mert hisz hozzájuk képest még testméretekben is sokkal nagyobbak voltak az Elődök.tehát hogy milyen lehetett az igazi első.enyhén szólva elbizonytalanodnak. kezdődött az ókor. arról semmit sem tudhatunk. majd beleolvadnak az új emberiségbe.. Nem akarták megzavarni a későbbi nemzedékek tudatát . Létrehozták a ma általunk cro-magnoninak nevezett fejlettebb változatot. a ráépült több nagy egyházi szervezet. Mi csak a hátrahagyott jelekből rekonstruálhatjuk a történteket . ha bebizonyosodik az Elődök létezése. és vele együtt összeomlik a keresztény hit. feladják addigi létüket.. bizony eltelhetett volna félmillió vagy több év is. úgy döntöttek: felhasználják a természet nyújtotta lehetőséget. Sokat vitatkoztak ezen bizonyosan. köztük a Biblia újszerű. N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 132 bányát. Lehet. szinte minden itt élő ősember tisztában volt azzal: nincsenek egyedül. amit a Bibliában úgymond isteni sugallatra leírtak valaha. Ezeknek az alapja az. Már a hordákat is figyelemmel kísérték. Úgy döntöttek. hogy számos földi vallásnak és még inkább egyháznak is befellegezne. Nemcsak hozzájuk hasonlók élnek itt. és a hívek is . majdani új emberiségbe. aztán megindult a „beépülés". A Csapás után az Elődök már igen kevesen maradtak. és azt elfogadja a tudomány is. Most hagyjuk az indiai eredetű vallásokat. ember lesz belőlük.

leírták. mitológiát. ott jobban őrizték. korcsosult az egykori tudás. Már nem működött az egész. akkor bizonyára itt a Földön. nem maradtak-e kívül a társaik által elfogadott játékszabályokon.és fejlődését. netán Ázsiában vagy másutt? Az Elődök ezzel „lemerültek". Más területeken viszont megmaradt ez vagy az. amikor megszűnt létezni az utolsó bázis. ez nemes lélekre és roppant nagy önfegyelemre vall. amelyet egyetlen mostani ember sem ismert soha és ma sem tud róla. hogy a szervezetükben hordozott genetikai károsodás miatt (amelyet nem sikerült kiirtani magukból) nem hagynak utódokat. ahonnan a folyamatot irányították a vezetők. fantáziadús őseink. babonává. tehát nem is olyan régen! -. Ahol még ott sorakoztak a repülő szerkezetek.lényegében itt közöttünk. És ki tudja. Vagy valahol az Antarktisz befagyott mélyén. Az Elődök is lehettek annyira hiú emberek.és bizony . csak tudásuk és emlékük ment át a következő korokba. eseményeit. de aztán eljött az idő.) elromlottak.. amint lehetett. vallást. nagyon kevesen voltak. nem feledték. torzult. Persze idővel ezek egy része is eltorzult. Az egy példányban létező nagyszerű gépek és eszközök (frigyláda..? Az utóbbi évszázadokban nemegyszer felbukkantak furcsa férfiak és nők . Ha nem a Holdon vagy a Marson. örökké égő lámpák stb. milyen sok legendás történetet. ahol megvolt még az összes tudás leírva. Megsemmisültek eszközeik is.ez volt a döntés. repülő szerkezetek. Gondolom. amely kultiválta a tőlük kapott ismereteket. mi minden történt még a lakatlan helyeken? Ki tudja. Minden Előd talált magának egy-egy törzset. egyes Elődcsoportok nem törtek-e ki ebből a közös elhatározásból. [218] Mi több . elektronikusan elmentve vagy bármilyen más formában. Megfogadták. hogy megőrizzék egész hosszú fejlődésük krónikáit. mire mindezzel végeztek.ez a tudományos raktár talán még ma is létezik! Mert valahol biztosan megmaradt. Látszólag elmúltak. Mindig minden civilizációban volt egy szűk létszámú csoport. egy elmélet. törvényeken? Ha így van . Fizikai utódokat nem. ötödik évezred környékén. varázsigékké züllött. Dél-Amerika valamelyik több kilométeres rejtett barlangrendszerében. beleolvadtak az új. törekvéseik és tetteik emlékeit. mintha sosem lettek volna . már csak néhány százan lehettek. Időnként néhányan közülük még tettek ezt-azt (lásd Mózes vagy Ezékiel történetét). egy gyakorlati útmutató.. és elvegyült közöttük. dinamikusan növekvő társadalmakba. Talán minden lakott világrészen. Már nem sokat repdestek szerte a Földön. Mi pedig manapság elolvassuk. és eltakarították önnön nyomaikat . Atlantisz is. de szellemieket igen! Az „áthidalás" elmélete és gyakorlata éppen ezt szolgálta. Talán valahol még volt egy utolsó bázis. kiesett belőle itt-ott egy szó. nemzetséget. és azt hisszük. valószínűtlen „sztorit" agyaltak ki üres óráikban! Vajon hányszor. lám. és bizony. és mivel nem szaporodtak. mannagép.sejtéseim szerint valamikor talán a Krisztus előtti negyedik.

hisz láttuk. mint Leonardo. és vinni bennünket is előre . Különösen akkor. időben hozzánk közelebb álló leválásokat valakik már eleve provokálták. tényekből következik. Boscovitsh vagy Tesla és netán mások csodaszép. de sebaj. de már nem külön világként. egyértelműen emberi civilizációra utalnak. egy másik aranyláncról. amelyeket eddig már felsoroltam.vagy négyszázmillió éves lehet-e egy földi civilizáció? Lehet-e „mindössze" százmillió éves. hogy nem csupán egyszer éltek itt az Elődök. ahogyan később. ha a későbbi. De ha a korai leleteket nem vesszük figyelembe. a 286 millió éves emberi csontvázról. hogy számos Előd még a bibliai időkben is megszegte a szabályokat -. hogy azok. Végezetül engedjenek meg még egy elméletet . lehetővé tették! . itt-ott talán segíteni is. a 312 millió éves vaskehelyről. hanem itt közöttünk? Ez lenne az „áthidaláselmélet" abszolút pontos és kitartó gyakorlati végrehajtása. hogy az Elődök mégsem haltak ki? Sohasem haltak ki.ez nagyon nemes cél. mint eddig hittük. a szintén 260 millió éves szén-rétegben talált kőfalról.minden eddigi közül ez a legmerészebb és a tudomány emberei számára nyilván a legsokkolóbb.. ha-nem éppenséggel pár százmillió évvel ezelőtt! A fajok fejlődését figyelő tudósok persze kézzellábbal fognak tiltakozni ezen állítás ellen. Lehet. hogy ha a leletek mind valódiak. a 12 millió éves vésett csontok. a fejlődés fáján az első leágazás nem mostanában történt. vagy pár millió évvel korábban. amelynek kora 260 millió év volt.lehet. méltó hozzájuk. kalandos és nehéz életet élhettek itt közöttünk. akkor éppenséggel azt is feltételezhetjük. Mindenesetre az általam felsorolt példák. a 9 millió éves emberi csontok. nem is lesz).. Beolvadni [219] közénk. amely 600 millió évig létezik? Ez csakugyan nehezen hihető. Pár százmillió évvel ezelőtt éppen úgy megtörténhetett az állatból emberré változás csodája. és az újabb korokban ismét szaporodni kezdtek. akkor is nagy bajban vagyunk és velünk együtt a tudomány hivatalos vaskalaposai is. Nem jutott eszükbe semmi. Önöknek mi jutott eszükbe. amik. amikor a 600 millió éves dorchesteri fémvázáról olvastak vagy a minimum 505 millió éves utahi cipőlenyomatról? A N e m e r e I s t v á n : A z e l ő z ő e m b e r i s é g Oldal: 133 320 millió éves aranyláncról. gyűjteni a tudást. amiről nekünk most még fogalmunk sincsen (lehet. az ugyanolyan régi emberi lábnyomokról. akkor sok érdekes dolog történhetett ebben a világban meg a középkorban és később is.? Arra célzok. a 213 millió éves másik cipőlenyomatról olvashattak e lapokon. Pedig csak azokból az adatokból. elősegítették. hogy az első „majomleszármazottak". hogy vajon milyen civilizáció az. Mert ha nem hatszáz-. hát ötszáz. az 5 millió éves hibátlan emberi csontvázak? Nekem arra kellett gondolnom. a 33 millió éves kaliforniai csontváz. megjavították károsult genetikai rendszerüket. nem hisszük el. hanem talán többször is! Bizony lehetséges. amikor előkerült a 35 millió éves fémcsövek ügye.

de igazából mindig is nagyon hasonlítottak. és az egyszer kifejlődött értelmes lények többé nem bíztak semmit sem a véletlenre.hihetetlenül nagy időtávlatra kell itt gondolni valóban véletlenül jöttek létre. De úton vagyunk a tökéletesedés felé. frissebb hajtás ugyanazon a fán? A staféta a jelek szerint jól működött. sőt szabállyá változott. hasonlítottunk egymásra. negyedik. amelyen előttünk sok régi ember. egy másik. harmadik. ami aztán később rendszerré. sok előző emberiség. Mindig egy kicsit másképpen néztek ki. ötödik Előd-nemzedék nem így keletkezett! Hanem a kellő fejlettséget elért első nemzedék genetikailag besegített abba. magasztosodott.Mert nem zárhatjuk ki. mint mi manapság). Vagyis időtlen idők óta élnek emberek a Földön. sok hibánk van még. és minden nemzedék gondoskodott arról. hogy ismét leváljon egy ág. hogy ha genetikailag [220] kimerül. Attól kezdve pár tíz millió évenként új és új Előd-nemzedékek népesítették be a Földet (sohasem túl nagy létszámban. Nem vagyunk semmiféle csúcsa a fejlődésnek. De már a második. valamiféle természeti körülmények hatására. akkor szerepét még időben átvegye egy másik nemzetség. sok méltó Előd járt már . hogy a legelső Elődök . Mégpedig azon az úton. Részükről ez talán csak egy érdekes kísérlet volt.