1 INVESTASI

KEBUTUHAN TOTAL
DETIL KEBUTUHAN
NO

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOWER
GROUNDING
SEWA TANAH
ANTENA
RADIO
KABEL UTP
SWITCH 8 PORT ALLIED TELESYS
SWITCH 16 PORT ALLIED TELESYS
SWITCH 24 PORT ALLIED TELESYS
RG-45 AMP
CABLE CLAIM
STEKER +/-

HARGA
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,200,000
1,500,000
300,000
300,000
350,000
290,000
205,000
350,000
650,000
65,000
2,500
2,000

BANDWIDTH 4/10
SEWA RUANG SERVER
SEWA TOWER
GAJI TEKNISI

Rp
Rp
Rp
Rp

5,000,000
350,000
150,000
800,000

TOTAL

Rp

6,300,000

Rp
Rp

100,000
100,000

Rp
Rp
Rp

160,000
100,000
600,000

TOTAL

BIAYA

PROYEKSI PENDAPATAN TAMBAHAN
POKUS
HAMADA
Pendapatan Eksisting
EXISTING USERS
BUNAYA
total proyeksi + eksisting

600.000 .000 Rp 10.000 800.860.800.000 1.440.300.740.000 7.000 Rp 6.880.000 Rp 600.000 Rp 1 1 1 1 Rp 37.500.000 Rp 10.000 8.Rp 1.440.JUMLAH TOTAL BULAN 1 7 1 12 4 4 10 2 3 4 4 40 10 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 23.000 96 Rp 52 Rp 41 Rp 7 Rp 1 Rp 2 8.000 1.000 Rp 700.000 Rp Rp 100.000 Rp 62.000 5.600.050.440.000 Rp Rp Rp Rp Rp 5.000 Rp 6.000 700.000 700.000 100.760.000.200.000 3.000 Rp 5.000 3.000 20.000 Rp 53.120.640.560.280.000 2.560.000 3.400.000 260.000 410.000 7.000 Rp 9.120.000 Rp Rp 600.560.600.000 6.740.000 Rp Rp 6.000 800.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 8.000 6.000 Rp Rp Rp Rp 5.000 5.000 350.000 2.300.760.000 150.000 150.000 350.880.000 Rp 16.000.900.000 600.000 Rp 16.000 .000 600.860.440.000 20.000 700.840.300.

440.000 Rp 6.440.000 350.560.000 600.300.000 350.880.000 6.120.000 Rp 10.000 6.860.440.860.000 Rp 6.000 6.000 5.440.000.000 7.880.860.000.000 Rp 16.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 8.000 600.000 Rp 16.000 Rp 10.000 7.120.000 6.000 Rp 10.760.000 600.000 800.880.000 .000 5.120.000 7.740.300.000 1.Rp Rp Rp Rp Rp 5.000 700.760.740.000 Rp 16.000 8.000 3.000 8.000 150.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 8.Rp - 600.560.000 150.000 700.000 800.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 5.740.000 5.000 700.560.760.300.000 Rp Rp Rp Rp Rp 6.000 3.120.000 150.880.560.000 600.000 700.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 5.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4 5 6 .000 6.000 5.000 Rp 16.000 350.300.000 150.000.860.000 3.000 7.000 800.BULAN 3 Rp Rp Rp .000 350.760.740.000 800.000 Rp 5.000.000 3.000 Rp 10.000 700.300.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful