FAKULTETI I BIZNESIT LENDA:BIZNES NDERKOMBETAR

Detyre kursi

TEMA:AIDA
PRANOI: BLERIM KOLA PUNOI: BLEDAR ALIZOTI ABAS KUçI ARBEN SHABA

rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë Shqiptare nëpërmjet mbështjetjes për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe inovacionit. ka një mision të dyfishtë. Ajo synon të rrisë konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare duke e bërë atë më tërheqëse për investitorët e huaj por njëherazi. duke mbështetur zhvillimin e ndërmarrjeve te vogla dhe te mesme dhe të eksporteve shqiptare (kliko për ligjin e AIDAs) .”  Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve.Misioni  Tërheqja e investimeve të huaja. AIDA.

Rinisë dhe Sporteve. Sh. Bordi drejtues Bordi Drejtues kryesohet nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë. LekaGjergj . Kulturës.T. Ministrin e Punëve Publike. Tregtisë dhe Energjetikës. Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Ministrin e Turizmit. sektori privat përfaqësohet nga katër anëtarë:Seyhan PencapligiEdmond GjikaAvni Ponari.Struktura organizative siguron që AIDA të luaj një rol bashkëveprues me të gjitha institucionet qëndrore dhe vendore në shërbim të investitorëve të huaj dhe biznesit vendas. Ministrin e Bujqësisë. Ministrin e Financave. Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. së bashku me Ministrin e Ekonomisë.Z Sali Berisha.

suport gjithëpërfshirës për proj ektet e tyre të investimeve. e huajt dhe të vendit. Ajo synon të rrisë konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare duke e bërë atë më tërheqëse për investitorët e huaj por njëherazi. NVM(NDERMARRJET E VOGLA DHE TE MESME) dhe Zhvillimi i Eksporteve Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve. ka një mision të dyfishtë. pjesëmarrjen tuaj në panaire ndërkombëtare etj. Ne mund t’ju ndihmojmë nëpërmjet shërbimeve të shumta si me dhënien e granteve të Shtetit shqiptar apo dhe me identifikimin e tregjeve apo partnerëve të rinj për eksport. Stafi ynë është terësisht në shërbim të kompanive që kërkojnë ndihmën tonë (kliko për fishën e regjistrimit) për t’ju shoqëruar në të gjitha hapat e zhvillimit të biznesit tuaj. por edhe me këshillime për gjetjen e pronave dhe vendndodhjeve të përshtatshme. AIDA ofron shërbime të përkujdesjes së mëtejshme duke synuar të përmbush në mënyrë të suksesshme kërkesat e investitorëve të huaj edhe pas përfundimit të suksesshëm të projekteve.Departameni SME-ve&Zhvillimit të eksporteve i AIDA-s është në shërbim të gjithë sipërmarrësve shqiptarë dhe partnerëve të huaj që dëshirojnë të hyjnë në partneritet me kompani shqiptare. (kliko për shërbimet tona). AIDA. duke mbështetur zhvillimin e ndërmarrjeve te vogla dhe te mesme dhe të eksporteve shqiptare (kliko për ligjin e AIDAs). Stafi i kualifikuar asiston jo vetëm me analiza mbi tregun. ashtu si edhe ndihmon në identifikimin e projekteve të reja dhe ekzistuese. Gjithashtu. Si një agjenci publike. të nevojave tuaja për trajnim dhe për çertifikim produkti. shërbimet tona për SME-të dhe eskportuesit shqiptarë janë pa pagesë dhe në mbështetje të “Strategjisë së Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2013-2020” të Shtetit shqiptar dhe të planit të saj të veprimit. .Sherbimet tona   AIDA ofron për investitorët. sektorët potencialë për investime.

për të cilën kemi bërë një fushatë të gjerë promovimi në të gjithë vendin në Tiranë. ku do të informojmë si klientët vendas dhe të huaj ashtu si edhe organizatat partnere mbi zhvillimet më të reja në fushën e ekonomisë. marrëdhëniet me subjektet e tjera tregtare dhe organeve qeveritare. Elbasan. produktivitetin. Sofje. workshope. Kur inovacioni ndodh me hapa gjigand.          Disa shembuj të inovacionit: Përmirësim i cilësisë Krijimi i tregjeve të reja Ulje e kostove të punës Përmirësim i proçeseve të punës Përmirësim i shërbimeve Ulje e konsumit të energjisë Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ka një pozicion unik brenda rrjetit të institucioneve publike shqiptare. Inovacioni shpesh herë lidhet me teknologjinë. në zhvillimin e eksporteve apo aftësinë konkurruese në Shqipëri       . Durrës. Ne gjithashtu morëm pjesë në përgatitjen e Raportit mbi IHD në Shqipëri të vitit 2011. Struktura organizative dhe stafi i kujdesshëm bën të mundur që AIDA t’ju ofrojë shërbime të shpejta dhe efikase. por që duhet të sjellë fitim për kompaninë. Që nga krijimi i saj. inovacionit. Kur inovacioni ndodh me hapa të vegjël. Inovacioni në vetvete sjell një ndryshim pozitiv në kompani. Ajo ka një mandat të trefishtë: në mbështetjen e IHD-ve. Ne kemi nisur një sondazhi mbi perceptimin e investitorëve të huaj të vendosur në Shqipëri. pozicionin e saj në treg. Vlorë. Këto ide mund të përdoren dhe për të krijuar një produkt apo shërbim të ri. aktivitetet e Agjencisë dhe mbi lajmet më të fundit në fushën e biznesit. Qendra e Ndërmjetësimit dhe Inovacionit (BRIC). inovacioni është radikal. Korçë. Departamenti i NVM-ve dhe Zhvillimit të Eksporteve. Brescia. Tashmë kemi filluar pregatitjen e një Newsletter-i. Këtu çdo person në kompani angazhohet me përmirësimin e produktit. AIDA nga njëra anë ofron informacion dhe shërbime ndaj investitorëve të huaj të cilët duan të investojnë në Shqipëri mbi mundësitë e investimit. Bruksel. i cili ka lehtësuar komunikimin e tyre të vazhdueshëm. AIDA menaxhon Fondin e Konkurrueshmërisë dhe Inovacionit të Qeverisë Shqiptare. ai njihet si “incremental innovation”.Inovacioni  Qëndra e Ndërmjetësimit dhe Inovacionit (QNI) përkufizon inovacionin si çdo ide të re. Nga ana tjetër ne ofrojmë mbështetje për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme Shqiptare. Fier. konkurrueshmerinë. Moskë. në jetën e konsumatorëve. AIDA ka marrë pjesë dhe organizuar forume biznesi. Na lejoni të bëhemi partneri juaj. në New York. shërbimit apo strukturës organizative të kompanisë. cilësinë. e cila përdoret për të përmirësuar një produkt. Otava. Tek SME-të ai rrit eficensën. Për të plotësuar punën e këtyre departamenteve është krijuar Departamenti ie Marketingut dhe Operacioneve. zhvillimit të biznesit apo partnerët lokalë. shërbim apo sistem në kompani. rrit produktivitetin dhe sjell ndryshime pozitive në ekonomi. Madrid. në vendimarrjen për të investuar. etj. në mënyrë që ato të bëhen gjithnjë e më konkurruese në tregun vendas e të huaj veçanërisht në zhvillimin e eksporteve si dhe në stimulimin e Inovacionit. Shkodër. Milano. Ne kemi tre Departamente të cilat merren direkt me klientët tanë: Drejtoria e Investimeve dhe e Shërbimit. Ne kemi takuar më shumë se dyqind investitorë potencialë dhe u kemi siguruar atyre informacione gjithëpërfshirëse dhe të personalizuara. Torino. Nëse një kompani thuhet se është “inovative” kjo do të thotë që kompania në mënyrë konstante kërkon të përmirësohet. dhe SME-ve. seminare brenda dhe jashtë Shqipërisë. që nuk ekzistonte më parë. Romë.

 Stafi ynë është terësisht në shërbim të kompanive që kërkojnë ndihmën tonë (kliko për fishën e regjistrimit) për t’ju shoqëruar në të gjitha hapat e zhvillimit të biznesit tuaj. Shqipëria ofron shumë mundësi për investitorët – kostoja e pronës dhe e punës është e ulët.Perse Shqiperia  Me zhvillimin e ekonomisë së tregut. duke krijuar kështu NVM dhe Zhvillimi i Eksporteve  Departameni SME-ve&Zhvillimit të eksporteve i AIDA-s është në shërbim të gjithë sipërmarrësve shqiptarë dhe partnerëve të huaj që dëshirojnë të hyjnë në partneritet me kompani shqiptare. Ne mund t’ju ndihmojmë nëpërmjet shërbimeve të shumta si me dhënien e granteve të Shtetit shqiptar apo dhe me identifikimin e tregjeve apo partnerëve të rinj për eksport. . mundësi tregtie në të gjithë rajonin. të nevojave tuaja për trajnim dhe për çertifikim produkti. Shqipëria bën pjesë dhe në marrëveshjet e tregtisë së lirë me të gjitha vendet e Ballkanit. shërbimet tona për SME-të dhe eskportuesit shqiptarë janë pa pagesë dhe në mbështetje të “Strategjisë së Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2013-2020” të Shtetit shqiptar dhe të planit të saj të veprimit. si dhe tarifat e kufizimet e tjera ligjore janë të ulëta në shumë raste e në disa të tjera nuk ekzistojnë. (kliko për shërbimet tona). popullata e re dhe e arsimuar është e gatshme të punojë.  Vendndodhja Shqipërisë ofron një potencial të dukshëm të tregtisë. pjesëmarrjen tuaj në panaire ndërkombëtare etj. në veçanti me tregjet e BE-së – kufizohet me Greqinë dhe me Italinë ndahet vetëm nga deti Adriatik. Si një agjenci publike.

Sektoret dhe shifrat  Agroindustria. ullinj dhe prodhimi i rrushit Prodhimi i perimeve Bulmeti dhe prodhimi blegtoral Përpunimi i frutave dhe perimeve. i rrushit i mishit dhe qumështit . i kompanive agropërpunuese : 2156 kompani (viti 2010) Eksporte : 6 % të totalit të Eksporteve shqiptare të vitit 2011.Nr. 32% rritja 2010/2011 Kontributi ekonomik : 17% të PBB-së së venditRreth 50-53% e popullates jeton ne fshat dhe është e punësuar në këtë sektor  Sektorët prioritarë : Frutat.

          Minierat Nr. Greqia.Kontakte administrative.Diagnostikuar nivelin e inovacionit.689 persona të punësuar (2010) Volumi tregtar i mineraleve arriti 23. zhvillimi i industrisë (cilësia e shërbimeve. vendeve të Ballkanit etj.Mekanizmat financiarë që ofron tregu shqiptar. projektesh në sektorit tim. Kërkoj të zhvilloj eksportet e kompanisë sime dhe kam nevojë për:Partnerë të huaj për shtetet që dua të eksportoj.000 persona të punësuar (20110 Sektorët prioritarë : produktet turistike dhe zhvillimi i turizmit malor. i kompanive : 248 hotele ose 18.3% rritje.Identifikuar mundësitë për trajnim profesional të punonjësve.Inovacionin dhe si mund ta implementoj atë. balanca komerciale +30% (2010/2011) Kontributi ekonomik : 4. Kërkoj të informohem për mundësitë e financimit mbi:Fondin e Konkurrueshmërisë (fond i menaxhuar nga AIDA). doganat etj).Informacione mbi sektorin ku operoj dhe shtetet importuese kryesore. i kompanive : 682 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje minerare shfrytëzimi 154 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje minerare kërkimi.Mësuar mbi mënyrën sesi të hartoj një plan biznesi apo marketingu.Listën e panaireve dhe takimeve ndërkombëtare kryesore të sektorit ku operoj.Rrjetin Europian i Ndërmarrjeve (EEN). kodi i punës. një çertifikim apo një vërtetim origjine. kërkim-zbulimi ose zbulimi Eksporte: 8. burimet njerëzore) infrastrukturat dhe oferta bregdetare Departamenti i SME & Zhvillimit të eksporteve mund t’i ndihmojë sipërmarrësit.Duke ndjekur dhe kuptuar inovacionet e fundit në fushën e biznesit.Preferencat tregtare drejt BE-se. Kërkoj të marr informacione mbi:Legjislacionin në fuqi (taksat. Kërkoj të zhvilloj konkurrueshmërinë e kompanisë sime duke:Identifikuar tendencat ekonomike të sektorit në të cilin operoj.Fondet dhe projektet ndërkombëtare.905 shtretër (2011) Zhvillimi: 25% rritje i numrit të vizitorëve (2010/2011) 32% më shumë turistë mesatarisht nga Gjermania. . SHBA-ve. shoqatat apo organizatat e tjera të biznesit duke i asistuar ato pa pagesë në format e mëposhtme.Si mund të marr një liçencë.Fondin e Inovacionit (fond i menaxhuar nga AIDA). Franca dhe Zvicra (2010/2011) Kontributi ekonomik : 6. shoqatash.Programet mbështetëse të Shtetit Shqiptar në sektorin ku operoj. çimento) Turizmi Nr. anglia.542 mln Leke Produktet e eksportuara : Kromi dhe materialet e ndërtimit (psh.1% e PBB (2011) 51.

krijimit dhe zbatimit të aktiviteteve lidhur me inovacionin. Teknologjisë dhe Inovacionit (BITAP) të miratuar nga Qeveria Shqiptare.Rreth BRICC  BRIC është krijuar si një trup mbështetës. si dhe nismave për grupin e synuar të SME-ve. BRIC gjithashtu ofron shërbime ndërmarrjeve që kanë lidhje transferimin e inovacionit dhe teknologjisë. përmirësimin teknologjik. BRIC komunikon rregullisht me NVM-të shqiptare duke bërë të mundur të kuptojnë nevojat e tyre për përmirësim. duke i drejtuar ato ose kundrejt Fondit të Inovacionit ose drejt nismave të tjera të financimeve Europiane. Roli i BRIC-ut është të ndërtojë dhe promovojë një kulturë inovacioni tek bizneset shqiptare. . qëllimi i të cilit është të përcjellë programet e     Strategjisë së Biznesit. duke përfshirë kërkimet e produkteve dhe proçeseve për zhvillimin e inovacionit dhe teknologjisë brenda një biznesi. Ai konsiderohet të jetë një pikë qendrore për koordinimin dhe shpërndarjen e shërbimeve të inovacionit e të teknologjisë në biznese. si dhe për të orientuar drejt perspektivave të tregut. Teknologjisë dhe Inovacionit (BITS) si dhe Planit të Veprimit të Biznesit. për të promovuar dhe për të forcuar kapacitetin e inovacionit të ndërmarrjeve shqiptare ashtu si dhe për të nxitur ato drejt dinamikave e risive duke mbushur boshllëkun që ekziston në Sistemin Kombëtar të Inovacionit.  BRIC është organi ekzekutiv. BRIC synon të rrisë konkurrencën e NVMve në tregjet lokale dhe evropiane. duke rritur ndërgjegjësimin në lidhje me përfitimet e inovacionit.

europian e global. duke shërbyer si një nxitje për NMVM-të për të audituar nevojat e tyre për inovacion dhe teknologji dhe për të identifikuar furnizues teknologjie dhe partnerë në shtete të tjera. Ky fond është hartuar për t’i shërbyer ndërmarrjeve mikro.Fondi inovacionit  Fondi i inovacionit është krijuar në zbatim të VKM-së Nr. duke synuar të nxisë gjithnjë e më tepër zhvillimin teknlogjik dhe inovacionin në këto biznese.  Skema e Grantit për Ndarjen e Kostove për Inovacion ka një impakt të rëndësishëm mbi biznesin mikro. të vogla dhe të mesme. por t’i shtohet buxhetit të kompanisë. për ekspertë që të auditojnë nevojat e tyre për inovacion dhe teknologji si dhe për vetë ndërmarrjet që të identifikojnë ofruesit dhe partnerët e teknologjisë në vende të tjera.2007 “Për Miratimin e Strategjisë së Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve. duke mundësuar një zgjedhje më të informuar mbi mënyrën e zhvillimit optimal të tyre. datë 11. ÇFARË ËSHTË SKEMA E GRANTIT PËR NDARJEN E KOSTOVE? Skema e Grandit për Ndarje të Kostove ofron subvencionim për kosto që kanë të bëjnë me aktivitete të miratuara mbi bazën e ndarjes së kostove. ndërkohë që pjesa tjetër financohet nga përfituesi i grandit (në këtë rast. Qëllimi i grandit nuk është zëvendësimi i asaj që kompania do të financonte me burimet e saj. të ndryshuar. Fondi do të asistojë firmat në formën e subvencioneve.795. . kompania shqiptare). Këto veprime bëjnë që ndërmarrjet të zgjedhin rrugën optimale të zhvillimit.07. Kjo nënkupton se grandi nuk financon gjithë kostot. të vogël dhe të mesëm. për periudhën 2007 – 2013”. por vetëm një pjesë të tyre. duke i bërë ato më konkurrues në tregun rajonal.

Kanë selinë dhe fabrikën apo fabrikat e tyre kryesore te prodhimit brenda territorit të Republikës së Shqipërise. AIDA do të publikojë gjendjen e disponueshmërisë së fondeve për këtë SGNK kur të shihet e përshtatshme dhe në periudhat e hapjes apo mbylljes së dorëzimit të aplikimeve.Propozojnë të zhvillojnë veprimtari. 8957. Përshtatshmëria e njohurive dhe eksperiencës personelit e cila aplikohet mbi specifikën e mëposhtme: Staf i aftë për vendimmarrjen në marketing dhe për menaxhim operacionesh në Shqipëri Përshtatshmëria e njohurive dhe eksperiencës së konsulentit që kryen auditin e NMVM-së e cila aplikohet mbi specifikën e mëposhtme:I/e aftë për të kryer auditimin.000 Lek për një projekt.një vlerësim për përmirësimet e pritshme të biznesit nga përmirësimi.10. mund të asistohet 1 auditim dhe/ose 1 projekt për ndërkombtarizim. Pagesa e subvencionit bëhet në fund të projektit. brenda programit të përgjithshëm zhvillimor të kompanisë. duhet të paraqesin rezultate e aritura pas auditimit të parë.Janë biznese të klasifikuara si mikro. Kompanitë që aplikojnë për herë të dytë për auditim. Argumentojnë se asistenca nëpërmjet Fondit të Inovacionit do të ndihmojë në rritjen e veprimtarisë ekonomike të kompanisë përfituese. Skema do të rimbursojë kostot e miratuar në përputhje me udhëzimet e mëposhtme: Një kompani mund të përfitoj maksimalisht 400. në përputhje me politikën e Fondit të Inovacionit.Janë në gjendje të financojnë 100% të gjitha kostot e projektit. Në rast të tillë. duke përcaktuar se ato kanë:nevojë për t’u përmirësuar teknologjikisht. të ndryshuar.2002. të Vogla dhe të Mesme.               Pranimi i aplikimeve është subjekt i disponueshmërisë së fondeve dhe mund të pezullohet në çdo kohë në rast se fondet kanë mbaruar. të cilat tregtohen brenda dhe/apo jashtë vendit. Demonstrojnë që ata nuk kanë mundësinë të vazhdojnë në mënyrë optimale pa asistencë. kundrejt faturës së shpenzimeve të kryera KUSH MUNDTË APLIKOJË PËR NJË GRANT TË TILLË? Skema e Grantit për Ndarje të Kostove është hartuar për t’i shërbyer ndërmarrjeve Mikro. Në një vit. për veprimtaritë e propozuara.Tregojnë se veprimtaritë e propozuara për t’u mbështetur nga Fondi i Inovacionit janë të rëndësishme për zhvillimin e biznesit të tyre. “Për ndërrmarjet e vogla dhe të mesme”. sipas ligjit nr. date 17. Skema mbulon 30%-50% të kostove të pranuara brenda limitit të mësipërm.Përshtatshmëria e projektit me skemën e grantit e cila aplikohet mbi specifikat e mëposhtme e mëposhtme:Prodhojnë në Shqipëri produkte dhe/apo shërbime. pranimi i aplikimeve dhe miratimi i granteve mund të rifillojë vetëm pas plotësimit të SGNK me fonde. në bazë të së cilit do të zhvillohen veprimtaritë e propozuara. te vogla apo të mesme. të propozuara para përfundimit të tij. Kompanitë që do të përfitojnë do të duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme :Përshtatshmëria e biznesit me skemën e grantit e cila aplikohet mbi specifikat e mëposhtme e mëposhtme:Biznes i besueshëm dhe minimumi dy (2) vjet eksperiencë në treg. Financimi maksimal .

Klima: Shqipëria ka një klimë mesdhetare. të marketingut apo dhe të menaxhimit. lidhja me burimet e financimit dhe krijimi i kontakteve të biznesit.194. deri në 40 C. me temperatura të ulëta si -2 C.748 km katror.Në raundin e 2. kandidatët u mbështetën nga konsulentë dhe ekspertë vendas dhe të huaj sipas fushave përkatëse në përgatitjen e planeve të biznesit. Projekti u zhvillua në tre faza:Në fazën e Parë. . por dhe një plan logjik.000 banorë). Në formën e një konkursi kombëtar. të thatë dhe dimër të butë e me lagështi. Agjencia shqiptare e Zhvillimit të investimeve – AIDA. muaji më i ftohtë është Janari.Krijimi i ideve të reja të biznesit .Në raundin e 3-të u zhvillua ceremonia e shpërndarjes së çmimeve ku Kompakti i Investimeve për Evropën Juglindore (OECD) dha 3 çmimet për planet më të mira të biznesit përkatësisht:Çmimi i parë € 8. Tregtisë dhe Energjetikës (METE). Studime Fizibiliteti dhe Kërkim Tregu.000Këto çmime do të ofrohen në formën e Asistencës Teknike nga ana e ekspertëve të OECD-së në fusha si. Konsulencë Biznesi.000Çmimi i tretë € 4. Fituesit do të marrin një konsulencë të specializuar nga specialistët ndërkombëtarë të OCDE në mënyrë që plani i tyre të jetë sa më i sukseshëm dhe i zbatueshem. Masat: Sistemi metrik. u bë pranimi i aplikimeve më të mira dhe përzgjedhja për të vazhduar në fazën e Dytë-të. muajt me lageshtirë janë Nëntori dhe Dhjetori. Vendet Kufitare: Shqipëria kufizohet nga Mali i Zi – veriperëndim. Reshjet janë të bollshme në Shqipëri. nisma do të mbështeste çdo ide inovative për zhvillimin e produktit. 40-45 për qind e reshjeve vjetore bie në dimër.Krijimin e Inovacionit në Biznes. në pjesën perëndimore të Gadishullit Ballkanik dhe mbulon një sipërfaqe prej rreth 28.417 banorë. Maqedoni-lindje. përzgjodhën me datë 8 nëntor fituesit e Konkursit të parë kombëtar “Plane Biznesi Konkurruese”. Moti në Tiranë: muaj i nxehtë është Gushti. Muajt e thatë janë Korrik dhe Gusht.Çmimi i dytë € 6. me një popullsi afër 3. me verë të ngrohtë. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) në bashkëpunim me projektin e OECD-se “Kompaktin e Investimeve për Evropën Juglindore”. të strukturuar dhe të realizueshëm financiarisht i cili mund të përdoret për të tërhequr investitorët potencialë. Greqi-jug dhe juglindje. Kryeqyteti: Tirana (afro 800. ka kënaqësinë t’ju prezantojë me projektin fitues : “Handmade in Albania”.Objektivat kryesorë të Konkursit :Nxitja e sipërmarrjes dhe mbështetja e sipërmarrësve të rinj. kërkon jo vetëm një ide të mirë.Rreth Shqiperise           Shqipëria ndodhet në Europë. por kjo ndodh në mënyrë jo të barabartë gjatë gjithë vitit.Ky konkurs u lançua zyrtarisht në prill 2012 dhe kishte si qëllim kryesor zhvillimin e konkurrencës së bizneseve “startup-s” nëpërmjet mbështetjes për inovacion dhe zhvillimit të kapitalit njerëzor. Kosova-verilindje. Detet: Adriatiku dhe Joni-perëndim dhe jugperëndim. Fillimi i një biznesi të ri. të proçeseve. Monedha: Lekë.Konkursi është një përpjekje për të ndihmuar sipërmarrësit e rinj shqiptarë në realizimin sa më efikas të hapave të tyre të parë për të filluar një biznes.000. Itali-72 km (50 milje) pertej detit Adriatik. Konkursi “Plane Biznesi Konkurruese”Ministria e Ekonomisë.

turistike apo më gjërë me origjinë shqiptare. datë 15 korrik 2010 “Për krijimin dhe organizimin e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve”.Intervista    Fituesi i vendit të parë të këtij konkursi. Në çfarë konsiston idea e startup-it? Startup-i “Handmade in Albania” konsiston në krijimin e një platforme shitjesh on-line për produktet e artizanatit. 10303. AIDA ofron shërbime të përkujdesjes së mëtejshme duke synuar të përmbush në mënyrë të suksesshme kërkesat e investitorëve të huaj edhe pas përfundimit të suksesshëm të projekteve. sektorët potencialë për investime. Modeli më i mirë krahasues për do të ishte të thonim qe “Handmade in Albania” është një format si www. Stafi i kualifikuar asiston jo vetëm me analiza mbi tregun. Qëllimi është kapja e tregut të diasporës dhe të turistëve të huaj duke synuar njëkohësisht promovimin e produkteve të zejtarëve/prodhuesëve të vegjël të cilët nuk kanë burime të mjaftueshme për t’u zgjeruar në tregun që synon platforma e shitjes. suport gjithëpërfshirës për projektet e tyre të investimeve. E-comerce është akoma një sektor shumë pak i zhvilluar në Shqipëri për arsye të vështirësive në pagesat on-line si dhe në zhvillimin e një rrjeti distibucioni/grumbullimi performant. e huaj dhe të vendit. NVM Nxitjes dhe ndihmës ndaj eksporteve të mallrave e të shërbimeve AIDA ofron për investitorët. Gjithashtu. . Objektivat kryesore të AIDAs janë tërheqja e investimeve të huaja.com i cili aplikohet për herë të parë për Shqipërinë. rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë Shqiptare nëpërmjet mbështjetjes për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe inovacionit. projekti “Handmade in Albania” i gjen fillesat e saj në një ide të prezantuar gjatë një takimi të organizuar nga Universiteti Europian i Tiranës (UET) mbi inovacionin në startup-et e reja dhe që u zhvillua dhe më tej në kontekstin e konkursit “Plane Biznesi Konkurruese”. Rreth Nesh         Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) është themeluar dhe funksionon në bazë të Ligjit nr.amazon. por edhe me këshillime për gjetjen e pronave dhe vendndodhjeve të përshtatshme. Kontributi direkt i AIDAs në zhvillimin ekonomik të vendit evidentohet nëpërmjet Lehtësimit dhe mbështetjes së investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë Rritjes së aftësisë konkurruese të Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme. ashtu si edhe ndihmon në identifikimin e projekteve të reja dhe ekzistuese.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful