Sugestii suplimentare pentru tema 2  În urma unei discuții la ultimul seminar, mi‐am dat seama că dacă vreți ca dialogul pe care îl puneți în  scenă să aibă o minimă rigoare în urmărirea ideii și să nu riște să eșueze într‐o vorbărie nestructurată, 

câteva noțiuni minimale de dialectică vă pot fi de ajutor.  Dialectica este disciplina care studiază desing‐ul dialogului. Dialogul poate avea diverse funcții –  căutarea sau schimbul de informații, negocierea, sau chiar schimbul de „politețuri” (ca‐n filmul 8Mile,  sau emisiuni TV ca Yo mama ...). Dialogul pe care trebuie să îl puneți voi în scenă este un dialog  argumentativ, o confruntare al cărei scop ar fi să stabilească cine are cel mai bun argument pentru un  punct de vedere.  Cel mai simplu dialog de acest tip este dialogul dintre susținătorul unui punct de vedere (îl abreviem S)  și un antagonist (îl abreviem A)   care contestă acceptabilitatea punctului de vedere al lui S. Antagonistul  este personajul care, în Marin Preda, întreabă permanent „Pe ce te bazezi?” Deci:  1. S: cred că X (unde X poate sta pentru orice punct de vedere).  2. A: pe ce te bazezi când spui că X?  3. S: când spun că X mă bazez pe Y.  În acest moment, A are cel puțin două căi de atac:   4a. A: Și pe ce te bazezi când spui că Y?  4b.  A: Și de ce e Y un argument pentru X? (în idiom: ca ce chestie? ce‐are coada vacii cu ștampila  primăriei?)  Dacă A alege varianta 4a, S va aduce alt argument (y pentru că z), iar riscul e că, în absența acordului  între S și A cu privire la niște puncte de plecare în dezbatere, argumentul să ajungă într‐un regres la  infinit. Dacă A alege varianta 4b, S e dator cu o explicație care să clarifice relația între X și Y. Și această  explicație poate fi mai departe chestionată de A, continuând discuția.    Dialogul pe care trebuie să îl imaginați voi are o structură ceva mai complexă, pentru că A nu este un  simplu sceptic, ci are propriul lui punct de vedere – de cele mai multe ori el avansează un punct de  vedere opus.  S: cred că X  A: cred că nonX  În consecință, ambele părți au o misiune dublă în dialog: S trebuie să aducă argumente pentru X și  contra‐argumente pentru non‐X, A trebuie să aducă argumente pentru nonX și contra‐argumente pentru 

 punct cu punct. b. El vă cere să căutați în textele lor  argumentele de care aveți nevoie pentru a susține opiniile. De asemenea.  2. să evaluați foarte riguros  argumentele pe orizontală.   3. Nu în toate cele șase variante propuse în temă se întâmplă acest lucru ‐ și atunci  modelul trebuie adaptat în funcție de raportul dintre cele două puncte de vedere aflate în  conflict. să fie derivabile din alte concepte  sau argumente ale autorilor respectivi. ). iar temele sunt destul de generoase. etapele schimbului de  replici expus mai sus. Dacă trebuie să imaginați argumente pe care le‐ar putea aduce autorii pentru sau împotriva unui  punct de vedere (în caz că ele nu sunt deja formulate.  5. pentru că d. pentru că c. și în niciun caz să  nu uitați să discutați relațiile dintre argumente (cum se face că b este un argument pentru a?). Modelul trebuie să vă indice mai degrabă scopul și structura dialogului. sau să imaginați argumente pe care  le‐ar putea aduce autorii respectivi.  Evident. să nu intre în contradicție cu poziția autorilor  respectivi. pe două ‐ maxim trei „etaje”: încercați să vedeți dacă pentru un  punct de vedere nu se pot aduce mai multe argumente (a pentru că b și c și d).  4. prin intermediul dialogului. în textele lor)... Modelul de mai sus presupune o situație în care protagnostul și antagonistul susțin puncte de  vedere opuse. Un dialog care urmărește mecanic etapele de mai sus are  toate șansele să fie plictisitor. Mai degrabă. încercați. nu  neapărat modalitatea de prezentare. Pentru că nu aveți foarte mult spațiu.   Atenție:  1.     .X.  pentru că e . încercați să nu  mergeți cu dialogurile voastre foarte „în adâncime” (a pentru că b.  atunci aceste argumente trebuie să respecte două condiții: a. modelul se presupune că trebuie să vă direcționeze în identificarea argumentelor  pe care trebuie să le atribuiți participanților la dialog. Voi nu trebuie să puneți în scenă dialogul urmărind. într‐o asemenea dezbatere e destul de greu să ții scorul (să vezi în ce măsură fiecare a  răspuns contra‐argumentelor celuilalt și și‐a avansat și susținut propriile argumente). explicit sau printre rânduri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful