ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Νομός  (4.167  τ.  χλμ.,  215.136  κάτοικοι)  της  περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  που 
περιλαμβάνει  την  Εύβοια,  τη  Σκύρο  με  τα  γύρω  μικρά  νησιά  Σκυροπούλα,  Βάλαξα, 
Σαρακηνό  κ.ά.,  τη  συστάδα  των  Πεταλιών  (στον  ομώνυμο  κόλπο),  τα  μικρά  νησιά 
Καβαλιανή  και  Στύρα,  καθώς  και  ένα  μικρό  τμήμα  της  Βοιωτίας  στη  δυτική  ακτή  του 
Ευρίπου,  που  είναι προέκταση  της  οικιστικής  περιοχής  της  Χαλκίδας.  Πρωτεύουσα  του 
νομού είναι η Χαλκίδα (53.584 κάτ.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful