P. 1
corbii de piatra

corbii de piatra

|Views: 5|Likes:
Published by zecemari
manastire
manastire

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: zecemari on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

AVANSARE manuală !

Începuturile locuirii umane, în perimetrul actualului sat Corbii de Piatră, se pierd în negura vremilor. Pe Plaiul de Mijloc ar fi fost ruinele ceţoase ale Gezidavei, fabuloasa cetate a regelui dac Dromichetes, despre care legendele povestesc că zgâria cerul cu turnurile sale şi că soarele pălea în faţa strălucirii bogăţiilor sale.

Urme de altar dacic în curtea mănăstirii

. Nu se cunoaşte vechimea chiliilor. în locul “La Chilii”.Pe malul drept al pârâului ce curge prin mijlocul satului. se pare că au locuit primii pustnici creştini ce au nevoit pe aceste locuri.

tatăl lui Matei Corvin unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei. Matei Corvin. Iancu (de Hunedoara) Corvin. . tranformându-l într-un semn al regilor. ( Iancu voievod al Transilvaniei între 1441-1456 și regent al Ungariei între 1446-1452. fiul lui Şerb şi tatăl legendarului Iancu Corvin de Hunedoara cel care avea să păstreze pentru totdeauna blazonul corbului.Blazonul familiei Corvineştilor. Pe deal se mai văd urmele reşedinţei lui Voicu Corvin. Din această localitate avea să plece celebra familie a corvineştilor. pe care a condus-o între 1458 și 1490).

şi le era.Cele mai timpurii datări ale bisericii rupestre. intrarea făcându-se de-a buşilea. XIII sau chiar Vlad Voevod. ca locaş de cult ortodox merg către sfârşitul sec.XI. Pomelnicul mănăstirii pomeneşte ca prim ctitor pe Basarab I voevod dar memoria localnicilor merge cu mult înainte de acesta vorbind de un anume Harabo Vodă în sec. . Aricescu afirmă că biserica a fost o grotă naturală adaptată de primii creştini nevoilor lor de cult. bine ascunsă. îngustă şi strâmtă. o ascunzătoare perfectă pentru acele vremuri de persecuţii.II e.D. neavând nici o legătură cu exteriorul decât o mică uşă înspre miazănoapte.n. către sfârşitul sec. de asemenea. fiind foarte bine camuflată. astupată mai apoi în vremea domniei voievodului Neagoe Basarab (1512-1521). perioadă în care istoricul C.

.

din când în când şi cu un alt nume: mănăstirea de la Meriş sau mănăstirea Meriş sau mănăstirea Merişul. . de la reînfiinţarea ei în 23 iunie 1512 cu această denumire.Mănăstirea Corbii de Piatră apare în documente. pe parcursul timpului. dar. mai apare.

Diaconul Pavel de Alep. despre care se spune că a fost ascunsă şi apoi descoperită de un sfânt eremit căruia i s-a arătat în vis şi care venind aici o deschise. în 1658 vizitează şi bisericuţa rupestră de la Corbi pe care ne-o descrie ca fiind "mică dar frumoasă.” Această notare a tradiţiei locale dovedeşte existenţa mănăstirii anteriior anului 1512. în calitate de cronicar în călătoriile sale prin Ţările Române. vechile zugrăveli se pot încă vedea în ea şi se săvârşeşte aici regulat Liturghia. care l-a însoţit pe patriarhul Macarie al Antiohiei. .

Monahia Magdalina. domnitorului Neagoe. Frescă de la Mănăstirea Curtea de Argeș.Neagoe Basarab. la câteva luni după redeschidere. ctitora restauratoare a lăcaşului de la Corbii de Piatră ca şi asezământ monahal. era mătuşa voevodului Neagoe Basarab. Această legătură de rudenie face ca să nu mai apară surprinzătoare închinarea mănăstirii. .

după spusele lui Nicolae Iorga. mănăstirea Corbii de Piatră este prima mănăstire de călugăriţe înfiinţată la noi în ţară.Astfel. .

mănăstirea Argeşului. domnitorul Neagoe Basarab închină mănăstirea de la Corbi ctitoriei sale de suflet. Mănăstirea Corbii de Piatră. Corbii de Piatră devenind până în secolul XVIII metocul acesteia.În septembrie. Neagoe Basarab şi doamna Despina. tabloul votiv de la Curtea de Argeş. . acelaşi an. Biserica mănăstirii Curtea de Argeş.

unde. după moartea domnitorului.Biserica actualului schit Ostrov. maicile mutându-se la schitul Ostrov. la Corbi sunt aduşi călugări. . După doar trei ani (1515). sub numele de Platonida monahia. se va călugări şi doamna Despina.

. prezenţa. într-un raport din anul 1861.Scriitorul Alexandru Odobescu consemna. unde se zice că sau adunat rămăşiţele oştirii lui Mihai Viteazul. după uciderea de la Turda”. a unei alte oştiri în preajma monumentului: “La satul Corbi este o bisericuţă săpată în stâncă. la începutul veacului XVII.

. ca urmare a aşezării în jurul ei a unei puternice colonii de români veniţi din motive de prigoană religioasă din Jina Sibiului.În prima jumătate a sec.al XVIII-lea mănăstirea devine biserică de mir.

Tot atunci se sparge zidul despărţitor dintre cele două altare.5 metri pe 4. din care ia naştere noua sfântă masă. care va fi pictată de un oarecare Ştefan zugravul. Atunci.La începutul secolului XIX. luând înfăţişarea pe care o are şi astăzi. dăltuind în stancă un pronaos de 5.5 metri cu intrare spre nord în naos. şi se construieşte o nouă catapeteasmă. arhiereul Iosif de Sevasta. ia hotărârea de a mări sfântul locaş. . biserica va fi modificată.

în plan depărtat cele două Mese ale altarelor iniţiale.Planul apropiat actuala Sfântă Masă. .

partea superioară. au adus nişte meşteri italieni cioplitori în piatră de la Albeştii de Argeş.Peretele vestic. cu care au reconstruit peretele surpat. În anul 1882 în timpul slujbei de Înviere peretele vestic al naosului s-a surpat. nerănind pe nimeni. iar credincioşii. în vara aceluiaşi an. care au cioplit din stânca surpată nişte cărămizi imense. . Peretele vestic. ca de cetate.

În partea sudică se află trapeza mănăstirii dăltuită la rându-i în piatră şi care în vechime slujea şi de divan. . când domnitorul ţării lua parte la hramul mănăstirii cu care ocazie judeca cele mai grele procese şi stingea anumite neînţelegeri.

.

.

Masa şi băncile trapezei.Coşul de la presupusa brutărie. . Trapeza.

Urme de încastrare a unor construcţii necunoscute.

Urme de încastrare a unor construcţii necunoscute.

Deasupra peretelui vestic al bisericii rupestre este amplasată o cruce de tip latin, cu capitel piramidal detașabil, de la anul 1761.

Crucea de la 1761.Poteca pentru accesul la cruce. .

sec XIX-XX.Cruce din vechiul cimitir. în stradă. . Cruce de la 1784.

În faţa bisericii este paraclisul de lemn. cu clopotniţa. . construit în 1890.

.

.

.

.

Braşov.Biserica de la Corbi se înrudeşte tipologic cu grupul de biserici rupestre din Capadocia însă are particularitatea a două altare pe un singur naos. prin care biserica rupestră este unică la noi în ţară. jud. poate fi asociată acestei tipologii) . (Poate biserica rupestră de la Şinca.

Vechea Sf. Masă şi Proscomidiarul din vechiul altar SE . Masă şi Proscomidiarul din vechiul altar NE Vechea Sf.

Primeşte lumina de la două ferestre mari din lemn care în loc de geamuri au plase de sârma (pt.Biserica este construită în interiorul unui masiv de piatră. Bolta este semiovală. este compartimentată în altar. Naosul are dimensiuni de 6/5.70 m cu peretele din vest tencuit şi văruit în alb. Pronaosul are dimensiuni de 6/4. pereţii fiind văruiţi în alb. Lumina se primeşte de la două ferestre din lemn aşezate în stânga şi dreapta uşii. printr-o uşă din lemn de brad. aerisire continuă). Altarul are dimensiuni de 4/5 şi primeşte lumina din naos prin deschiderile care le lasă catapeteasma. Din pronaos se intră în naos printr-o deschidere făcută în zid de mărimea unei uşi. naos şi pronaos. pe lângă pereţii din vest şi nord sunt strane din lemn. probabil pentru o mai bună aerisire şi pătrunderea luminii în naos. iar acoperişul ei este stânca de deasupra . Catapeteasma a fost construită din zid de cărămidă în anul 1804. Pe la mijlocul zidului este dăltuită o scobitura de mărimea unei ferestre. Intrarea în pronaos se face prin partea de vest. Toată biserica este pavată cu dale mari de piatră. Pentru credincioşi.70 m. aşezată în capul vestic. În locul Uşilor Împărăteşti şi diaconeşti sunt perdele de culoare albastră.

.

datare prin care Corbii de Piatră este lăcaşul cu cea mai veche pictură din Ţara Românească. XIV. Bunavestire. Jertfa lui Avraam. Înălţarea Domnului. Caracteristicile stilistice. . Schimbarea la Faţă. Naşterea Domnului. coroborate cu ştirile documentare. permit datarea cu certitudine a ansamblului în primele decenii ale sec. Iisus Emanuil. Sfinţii Militari. Întâmpinarea Domnului. calitatea picturii. Botezul Domnului. Învierea lui Lazăr.În mod cu totul minunat (pentru că nu a fost niciodată restaurată!!!) biserica păstraeză încă părţi mari de pictură: Deisis. Arhanghelul Gavriil. însoţite în exclusivitate de inscripţii greceşti. Peretele sudic.

în fundal.Altar . Sf. Se crede că pictura în frescă de aici a fost sursă de inspiraţie pentru biserica Domnească din Curtea de Argeş. Noul altar în care se pot vedea.Pe partea sudică a bolţii naosului se mai văd urme de pictură veche care dăinuie încă din vremea Magdalenei Monahia (secXIV). absidele celor 2 foste altare Ancadramentele vechii catapetesme.

vechiul altar SE .Arhangelul Gavriil Veşmânt arhieresc. detaliu din Maica Domnului Oranta .

.Vechiul Altar SE. detaliu din Maica Domnului Oranta .Maica Domnului. detaliu din Bunavestire .Sf Altar. Iisus Hristos.

Jertfa lui Avraam .Sf Altar .Sf Altar Sf Ioan Botezătorul. detaliu din Deisis .

Iisus Hristos.Vechea catapeteasmă. detaliu din Deisis . Sf Altar. Îngerul binecuvântând pe Avraam.Sf Altar . detaliu din Jertfa Lui Avraam .

.Urmele zidului despărţitor al celor 2 foste altare. Altar. Sf.

.Peretele Sudic.

Iisus Hristos binecuvântând apa. detaliu din Naşterea Domnului . detaliu din Naşterea Domnului .Naos .Naos Dreptul Iosif.

Naos. detaliu din Naşterea Domnului . .Naos. Maica Domnului.Îmbăierea Pruncului. detaliu din Naşterea Domnului .

Naos.Naos. . Păstorii.Învierea lui Lazăr . detaliu din Naşterea Domnului .

Naos .Pruncul şi Maica Sa. detaliu din Întâmpinarea Domnului – Naos Iisus Hristos şi apostolul Petru. detaliu din învierea lui Lazăr .

Naos. Apostolul Petru. Isus Hristos. detaliu din învierea lui Lazăr . Maria. sora lui Lazăr la picioarele Mântuitorului.Apostolul Ioan. .

Peretele vestic nu a păstrat pictura de sec. XIV. .

pictată de Ştefan zugravul.Noua catapeteasmă. în Iunie 1814. .

Ap. Ap. Petru Sf. Ap.Iisus Hristos Arhiereu încadrat de apostoli-Catapeteasma Sf. Bartolomeu . Ap. Matei Sf. Luca Sf. Simon Sf. Ap.

Ap. Andrei Sf. Marcu Sf.Sf. Ap. Ap. Pavel Sf. Filip Sf. Iacov . Ap. Ap. Ioan Sf. Ap.

Sf. Ap. Toma Îngeri din catapeteasmă Îngeri din catapeteasmă .

1801 sau 1881-Naos. Stefan . Ziua 6. Iunie.1814. peretele sudic Inscripţie pe Catapeteasmă .

Icoane de secol XIX. .

.

. scopul acestui demers fiind acela de a demara lucrările pentru construirea unui complex chinovial alcătuit din corp de chilii. paraclis şi clădiri anexe.De la 23 martie 2003 s-a reînnodat firul vieţii monahale întrerupt acum mai bine de 200 de ani.

în bisercă se slujea rar. Petru și Pavel. Și pentru că de 29 Iunie mergeau călugării să ia dania anuală a domnitorului. Hramul mănăstirii de la întemeierea ei a fost Adormirea Maicii Domnului. pentru tradiția parastasului. de Sf. cu timpul. ca după moartea lui să i se facă parastas o data în an. că vine de la apelativul popular care definea călugării (corbii) din piatră (biserica). Cum se explică mutarea lui de la 15 August la 29 Iunie? După trecerea la cele veșnice a noului ctitor. Ap. s-a menținut această zi și ca pomenire după moartea lui. praznic care a fost preluat în mod eronat de evlavia localnicilor ca hram al bisericii. nemaislujinduse în biserică decât la 29 Iunie. s-a preluat și s-a perpetuat tradiția ca de 29 Iunie să se facă parastasul ctitorului așa cum el însuși a cerut în actul de la 17 Iunie 1517. o dată pe an. se pare.În ultimul timp. Și. voevodul Neagoe Basarab. Numele “Corbii de piatră”. s-a adoptat acest praznic și ca hram al bisericii. așa cum apare și în toate documentele ulterioare. în orice zi. .

La aproximativ 280 m de biserică se află piatra și stânca haiducului corbean Zdrelea. .

În apropiere se prăvăleşte o cascadă ce. se spune. de-a lungul timpulurilor. a servit de scăldătore călugărilor. .

din bucăţi de gresie.în care se prăvală apa cascadei. Acum i se vede şi braţul drept iar capul. se intuieşte pe jos. . fixat în piatră. cu călcâiul ieşit în afară şi coapsa culcată într-o odihnă fără sfârşit.“Uriaşul” Capul uriaşului. sub cornişa muntelui. un pasionat al istoriei locale a descoperit piciorul unui uriaş. Pe unul din pereţii căuşului de gresie. căzut.

Talpa Trunchiul Piciorul “Somnul Uriaşului” .

Cascada “Uriaşul” .

Scaunele Baba Mitologie locală. Piatra Doamnei .

Piatra Neagră. a fost descoperită de învăţătorul Andreescu în perimetrul localităţii. se pare. prin anii `60. Acesta a notat în jurnalul său că a găsit-o în zidul unei case. . Copilul i-a dat piatra învăţătorului. Piatra avea un aspect coclit. mai jos de Chilii. Se povesteşte că piatra a fost găsită de un copil. un loc cu gresii uriaşe. iar acum obiectul misterios trebuie să fi ajuns la unul din cei trei fii ai acestuia. Dar în sat circulă altă variantă. oxidat. în care au fost săpate cândva nişte scobituri mari. şi lângă ea era şi un vas de pământ şi o monedă răguzană. într-un pârâiaş. “Piatra Neagră”.

avea cinci kilograme şi jumătate şi că a reuşit să desprindă din ea o aşchie. “Scrierea” seamănă cu cea de la mănăstirea “Negru Vodă” Cetăţeni. pentru a o trimite la Bucureşti. nici chirilice. nu aduc nici a semne greceşti. Învăţătorul susţine că piatra era extrem de dură. Par să fie foarte vechi. de asemeni cu biserică rupestră şi pictură murală foarte veche. nici latineşti. Rezultatele analizelor au arătat că este vorba de un sâmbure de meteorit învelit în bronz şi fier. Pentru moment nu se ştie unde este depozitată Piatra Neagră ! “Scrierea” de la Negru Vodă .Semnele de pe piatră sunt mlădiate. era învelită în cupru şi fier. şi nicidecum sanscrite. aproape ca într-o scriere cursivă. la analize.

Serbia.Scrierea de pe tăbliţele de la Tărtăria..n.e. Asemănări cu inciziile de pe “piatra neagră” se pot regăsi şi pe artefactele culturii Vinča- Turdaş. Bulgaria și Macedonia deși urme ale acesteia se găsesc in toată Peninsula Balcanică. Cultura Vinča/Cultura Turdaș a fost o cultură europeană (între mileniile 5 și 3 î. .) ce se întindea în jurul Dunării în România.

. Nămăieşti şi Cetăţuia NU formează un triunghi echilateral.Cele trei lăcaşuri rupestre. de la Corbii de Piatră. aşa cum susţin unele afirmaţii care încearcă să creeze spectaculosul ieftin.

Stãnești Corbșori .Câmpulung Muscel. apoi ramificație la stânga spre Nucșoara (Domnești . 11km) . Curtea de Argeș .Corbi.Acces: DN 73C. spre Est pânã la Domnești (22 km).

05.html .html .http://www.ro/?idmenu=2&lang=ro .org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Corbii_de_Piatr%C4%83 .wikipedia.ro/index.94.http://ro.ro/ .corbiidepiatra.manastiriortodoxe.crestinortodox. Argeş Latitudine GPS: 45.4846000671387 Telefon: 0745.com/corbii-de-piatra/ http://www.corbiidepiatra.ortodox. Jud.http://www.ro/manastiri/manastirea_corbii-de-piatra. comuna Colţi.corbiidepiatra.Localizare: Jgheaburi.ro BIBLIOGRAFIE: .05 Website: http://www.http://www.http://gorugeo.1654014587402 Longitudine GPS: 24.http://www.ro/biserici-manastiri/manastirea-corbii-piatra-67814.php?a=md&ap=Arhiepiscopia%20Argesului%20si%20Musc elului&j=Arges&id=64 .wordpress.

04. Coloana sonoră : Enio Morricone .13.Finale. .2012 Montaj : DIEGIS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->