P. 1
Instrumen Pemantauan Penjaminan Kualiti Pbs - Sek. Ren Tahap 2 Dan Ting 123 15 Jan 2013 (2)

Instrumen Pemantauan Penjaminan Kualiti Pbs - Sek. Ren Tahap 2 Dan Ting 123 15 Jan 2013 (2)

|Views: 7,710|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2015

original

IPK 2

INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI
Objektif 1. Memastikan arahan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan Lembaga Peperiksaan. 2. Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. 3. Membantu menyelesaikan isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru. Maklumat Pemantau
1. Pemantau 2. Jawatan Pemantau 3.Bahagian/Jabatan 4. Tarikh RUSLEN AHMAD ZAINI PENOLONG PENGARAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 8 September 2012
Contoh: 16 Disember 2012

Maklumat Sekolah
6. Nama Sekolah : 7. Alamat Sekolah: SMK BANDAR BARU BATANG KALI BANDAR BARU BATANG KALI 48600 BATANG KALI, SELANGOR 8. No Tel Sekolah: 9. No. Faks Sekolah 10. Emel sekolah 11. Nama Pengetua / Guru Besar: 12. PPD:

Maklumat Guru dan Murid 13. Nama Guru
14. Bilangan Guru PBS: 15. Bilangan murid PBS Thn 1 Tkn 1 *Murid Arus Perdana Murid Program Pendidikan Khas Jumlah 0 0 0 0 0 0 Thn 2 Tkn 2 Thn 3 Tkn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6

16. 17. 18. 19.

Kod Sekolah yang terdaftar dalam rekod BPPDP Jenis Sekolah Gred Sekolah (A/B) Lokasi Sekolah (Bandar/Luar Bandar)

BEA4512 SMK A Luar Bandar

*Murid Arus Perdana termasuk murid Program LINUS

IPK2
WAJARAN: 1 - Tiada 2 - Ada tetapi tidak lengkap 3 - Ada dan lengkap Skor Pemantauan A. Bahagian 1- Fail Induk Pengurusan PBS
Bil 1 2 3 4 5 Surat Pekeliling Ikhtisas Guru telah dimaklumkan SPI Surat Arahan Pelaksanaan Guru telah dimaklumkan Surat Arahan Pelaksanaan Carta Organisasi Jawatankuasa PBS 5.1 Surat pelantikan JK PBS 5.2 Edaran Surat perlantikan JK PBS 5.3 Senarai tugas JK PBS 5.4 Edaran Senarai tugas JK PBS 6 Jadual Pengoperasian PBS 6.1 Edar Jadual Pengoperasian PBS kepada guru 6.2 Mempamerkan Jadual pengoperasian PBS pada papan kenyataan 6.3 Mematuhi perkara -perkara Jadual pengoperasian PBS 7 Jadual Kerja PBS 7.1 Jadual Kerja PBS telah diedarkan kepada guru 7.2 Jadual Kerja PBS dipamerkan pada papan kenyataan 7.3 Jadual Kerja PBS dipatuhi 8 9 Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS 8.1 Keputusan mesyuarat dilaksanakan/tindakan susulan Semua dokumen di atas disimpan dalam Fail Induk Perkara Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A. Bahagian 2 - Pengurusan Dokumen PBS
Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1

Bil 1 2 3

Perkara Dokumen Standard Prestasi / Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Khas Buku Panduan PBS Manual Pengguna SPPBS

A. Bahagian 3 - Pengurusan Kes-kes Khas
Bil 1 2 3 4 5 Perkara Guru mengetahui prosedur pengurusan murid pindah masuk Guru mengetahui prosedur pengurusan murid pindah keluar Guru mengetahui prosedur pengurusan murid ponteng sekolah Guru mengetahui prosedur pengurusan murid sakit berpanjangan Guru mengetahui prosedur pengurusan murid pulang dari luar negara Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1 1 1

B. Bahagian 1 - Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)
Purata Skor 3.0

Bil

Perkara

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Perkara Guru yang menggunakan aplikasi telah didaftarkan Guru mata pelajaran telah didaftarkan mengikut mata pelajaran dan kelas yang diajar Guru mata pelajaran mendaftar murid yang diajar Guru menyimpan data prestasi murid sebelum direkodkan dalam sistem Guru mengesahkan data prestasi murid sebelum direkodkan dalam sistem Guru mata pelajaran merekodkan prestasi murid melalui SPPBS Guru boleh mempamerkan pelaporan mengikut keperluan Guru memastikan keselamatan data prestasi murid

IPK 2
1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1

B. Bahagian 2 - Pengurusan Evidens Murid
Bil 1 2 3 4 5 Fail Perkembangan Murid (FPM) Fail Showcase (FS) Evidens terkini disimpan dalam FPM Evidens terdahulu dikembalikan kepada murid FPM dan FS disimpan di tempat yang selamat Perkara Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1 1 1

B. Bahagian 3 - Pelan Komunikasi
Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1 1

Bil 1 2 3 4 Taklimat PBS kepada murid

Perkara

Taklimat PBS kepada ibu bapa atau penjaga Edar Surat siaran PBS kepada ibu bapa atau penjaga Program Jalinan dan jaringan PBS

B. Bahagian 4 - Penjaminan Kualiti - Pementoran
Bil 1 2 Pengurusan Pementoran Program pementoran luaran dan dalaman seperti berikut : 2.1 Penataran PBS 2.2 Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor 2.3 Latihan SPPBS 1 1 1 Perkara Purata Skor 1 2 3.0 3 1

B. Bahagian 5- Penjaminan Kualiti - Penyelarasan
Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1

Bil 1 2 3 Jadual Penyelarasan Dalaman Penyelarasan Skor Laporan Penyelarasan

Perkara

B. Bahagian 6 - Penjaminan Kualiti - Pemantauan
Purata Skor 1 2 3.0 3 1

Bil 1 Jadual Pemantauan

Perkara

IPK2
2 3 4 5 Instrumen Pemantauan Laporan Pemantauan Pembentangan Laporan Pemantauan Tindakan susulan 1 1 1 1

B. Bahagian 7 - Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1 1 1 1 1

Bil 1 2 3 4 5 6 7 Surat Arahan PPsi Manual Pentaksiran Psikometrik

Perkara

Edaran Manual PPsi kepada Kaunselor / Guru Bimbingan Kaunselor Instrumen Pentaksiran Psikometrik Edaran Instrumen PPsi kepada Kaunselor / Guru Bimbingan Kaunselor Makluman pelaksanaan PPsi Tindakan susulan

B. Bahagian 8 - Pengurusan Data Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1 1

Bil 1 2 3 4

Perkara Guru merekod data murid dalam borang maklumat Profil Psikometrik Evidens murid dilupuskan Pelaporan disediakan Memastikan keselamatan data PPsi

B. Bahagian 9 - Pengurusan Evidens PPsi / Maklumat PPsi Murid
Purata Skor 1 2 3.0 3 1 1 1 1 1 1

Bil 1 2 3 4 5 6 Fail PBS - PPsi

Perkara

Evidens murid disimpan dalam Fail PBS - Ppsi Kaunselor / Guru Bimbingan dan Kaunseling merekod data hasil pentaksiran Data / hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Pelaksanaan PPsi dijalankan menegikut kaedah yang ditetapkan Fail PBS - Ppsi diseimpan di tempat yang selamat

Rumusan Pencerapan Bhg A1 A2 A3 B1 Aspek Fail Induk Pengurusan PBS Pengurusan Dokumen PBS Pengurusan Kes-kes Khas Aplikasi SPPBS Skor 3.0 3.0 3.0 3.0 Cadangan Penambahbaikan 8. Merujuk kepada keputusan JK PBS. 3. Melaksanakan pementoran/pemantauan. 4. Melaksanakan pemantauan. 2. Menganjurkan latihan/penataran.

IPK 2
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Pengurusan Evidens Murid Pelan Komunikasi Penjaminan Kualiti - Pementoran Penjaminan Kualiti - Penyelarasan Penjaminan Kualiti - Pemantauan Pentaksiran Psikometrik Pengurusan Data PPsi Pengurusan Evidens PPsi Purata Skor Keseluruhan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 4. Melaksanakan pemantauan. 7. Mengadakan mesyuarat JK PBS. 3. Melaksanakan pementoran/pemantauan. 5. Melaksanakan pemantauan dan penyelarasan. 4. Melaksanakan pemantauan. 2. Menganjurkan latihan/penataran. 2. Menganjurkan latihan/penataran. 8. Merujuk kepada keputusan JK PBS.

Deskriptif Purata Skor

Band 4: Tahu, Faham dan telah melaksanakan Pengoperasian PBS dengan CEMERLANG. Boleh dicontohi. TAHNIAH.

Catatan Pegawai Pemantau

Secara keseluruhannya, sekolah dapat melaksanakan PBS. Namun aspek pengurusan evidens dan penjaminan kualiti perlu dipertingkatkan lagi. Perlu ada usaha untuk diberikan lebih penataran dan pendedahan mengenai aspek penjaminan kualiti.

Pengesahan Pegawai Pemantau Guru Besar/Pengetua

Nama : RUSLEN AHMAD ZAINI Cap Jawatan : Tarikh:__________________________

Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Maklumat Pemantauan Nama Sekolah Kod Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah Lokasi Sekolah Tarikh Pegawai Pemantau Jawatan Pemantau : : : : : : : : SMK BANDAR BARU BATANG KALI BEA4512 SMK A Luar Bandar 8 September 2012 RUSLEN AHMAD ZAINI PENOLONG PENGARAH

Dapatan dan Cadangan Penambahbaikan Bahagian
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Skor
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Diskriptor Dapatan
Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Fail Induk Pengurusan Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Dokumen PBS Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Kes-Kes Khas Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Aplikasi SPPBS Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Evidens Murid Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Pelan Komunikasi PBS

Cadangan Penambahbaikan
8. Merujuk kepada keputusan JK PBS. 3. Melaksanakan pementoran/pemantauan. 4. Melaksanakan pemantauan. 2. Menganjurkan latihan/penataran. 4. Melaksanakan pemantauan. 7. Mengadakan mesyuarat JK PBS.

Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Penjaminan Kualiti Pementoran 8. Merujuk kepada keputusan JK PBS. Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Penjaminan Kualiti Penyelarasan 3. Melaksanakan pementoran/pemantauan. Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Penjaminan Kualiti Pemantauan 5. Melaksanakan pemantauan dan penyelarasan. Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pentaksiran Psikometrik Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan dan Data Pentaksiran Psikometrik Tahu, Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Evidens PPsi/Maklumat PPsi Murid 4. Melaksanakan pemantauan. 2. Menganjurkan latihan/penataran. 2. Menganjurkan latihan/penataran.

Deskriptif Purata Skor Band 4: Tahu, Faham dan telah melaksanakan Pengoperasian PBS dengan CEMERLANG. Boleh dicontohi. TAHNIAH.

Ulasan Pemantau
Secara keseluruhannya, sekolah dapat melaksanakan PBS. Namun aspek pengurusan evidens dan penjaminan kualiti perlu dipertingkatkan lagi. Perlu ada usaha untuk diberikan lebih penataran dan pendedahan mengenai aspek penjaminan kualiti.

Pegawai Pemantau

RUSLEN AHMAD ZAINI
Catatan : Pihak tuan dikehendaki membuat maklumbalas terhadap laporan ini dalam masa dua minggu daripada tarikh laporan ini dikeluarkan.

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cadangan Penambahbaikan
8. Merujuk kepada keputusan JK PBS. 3. Melaksanakan pementoran/pemantauan. 4. Melaksanakan pemantauan. 2. Menganjurkan latihan/penataran. 4. Melaksanakan pemantauan. 7. Mengadakan mesyuarat JK PBS. 8. Merujuk kepada keputusan JK PBS. 3. Melaksanakan pementoran/pemantauan. 5. Melaksanakan pemantauan dan penyelarasan. 4. Melaksanakan pemantauan. 2. Menganjurkan latihan/penataran. 2. Menganjurkan latihan/penataran.

lumbalas terhadap laporan ini dalam masa dua minggu daripada tarikh laporan ini dikeluarkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->