P. 1
P. Moral Kedah 2012

P. Moral Kedah 2012

|Views: 0|Likes:
Published by Pah Hanim

More info:

Published by: Pah Hanim on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

www.banksoalanspm.blogspot.

com

ANGKA GIL]RAN

NO.KAD PENGENALAN

SULIT
1225il Pendidikan Moral

1225n

oGos
2012

2%JAM

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2AL2
ANJURAN
MAJLTS PENGETUA SEKOTAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

o
PENDIDIKAN MORAL
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOATAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
ARAHAN:
UNTUK KEGUNAAN
PEMERIKSA

o

1. Kertas soalan inimengandungi DUA Bahagian. Bahagian A mengandungi 8 soalan struktur- (80 markah) Bahagian B mengandungi 3 soalan esei - {20 markah)
2. Anda dikehendaki menjawab: {a} Semua soalan dalam Bahagian A mengikut arahan

Bahasian Bahagian

Markah

A:

L

2

3

4
5

yang diberikan. (b) Dua soalan dalam Bahagian B dalam ruang yang disediakan.
3. Tuliskan angka giliran dan nombor kad pengenalan anda pada setiap helaian kertas yang digunakan.

6
7

8

Bahagian B

:9
10
11

Jumlah Markah

Kertas soalan ini mengandungi

20 halaman bercetak

www.banksoalanspm.blogspot.com

www.banksoalanspm.blogspot.com

Angka

Giliran:

.No. Kad Pengenalan:

iil'ffiiffii
Jowab semud soalan

1

Pernyataan berikut berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit.

Wei Min seorang pelajar tingkatan 3 sering menggunakan telefon bimbit untuk membuat panggilan dan menghantar Sistem Pesanan Ringkas (SMS) kepada rakanrakannya.

a)

Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan'oleh WeiMin.

ii.

... ..

(2 markah)

b)

Berikan maksud satu nilai di 1(a)

(2 markah) c) Terangkan dua kesan buruk penggunaan telefon bimbit terhadap pelajar sekolah.

(4 markah)

1225/t

SULIT

www.banksoalanspm.blogspot.com

www.banksoalanspm.blogspot.com

Angka

Giliran:

....No. Kad Pengenalan: ..

d)

Andaternampak rakan baik anda membawa telefon bimbit ke sekolah. Nyatakan dua tindakan
anda-

i.......

(2 markah)

1225/1

SULIT

www.banksoalanspm.blogspot.com

. 11... Kad Pengenalan: 2 Berikut ialah kempen-kempen kekeluargaan. (4 markah) b) Selain kempen" nyatakan dua program lain yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membentuk keluarga bahagia... I (2 markah) _ d) Berikan dua cara membalas jasa ibu bapa.....blogspot... (2 markah) 1225/l SULIT www..com Angka Giliran: .blogspot. ii...www. (2 markah) c) Nyatakan dua aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan ahli keluarga......banksoalanspm. a a o Keluarga Penyayang Keluarga Bahagia Rumahku Syurgaku a) Taangkan dus nilai yang ingin dipupuk kepada ahli keluarga melalui kempen-kempen di atas.com . i.No....banksoalanspm.

i"118r.www.1 r!f[ R.4' a) Berikan dua (2 markah) b) banjir.blogspot. .com Angka Giliran: . Jelaskan dua nilai yang harus diamalkan oleh masyarakat untuk menangani (4 markah) t22511 SULIT www.* iii jil fitl il .blogspot.com .No' Kad Pengenaian: Foto berikut menunjukkan banjir kilat yang melanda sekitar ibu negara.banksoalanspm.i i'l .banksoalanspm.:" ?.

i....www..com .... Kad Pengenalan: c) Berikan dus kesan banjir kilar 11....... (2 markah) I I 122511 SULIT www.banksoalanspm.....rrngi<a Gliran: ........No.... (2 markah ) d) Nyatakan dus bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam membantu mangsa banjir.blogspot. ii......banksoalanspm..com .....blogspot....

a Sebelum kita berjsyx. Siap sedia berkorban..www. 4 Berikut ialah petikan lagu yang bertemakan pengorbanan kepada negara. i.. Pencipta dan seui kata ' Sutya Buana a) Berdasarkan lagu di atas.blogspot. PERA]URIT TANAH AIR Yang Inilah barisan kita.. Menuju medan bakti.banksoalanspm.com Angka Giliran: ..No..banksoalanspm..blogspot.com .. a (4 markah) b) Berikan dua kesan jika perajurit negara tidak mengawal keselamatan negara... jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh perajurit negara.. ibu pertiwi.. Jangan harap kami pulang.. Kad Pengenalan: .. Untuk ikhlas berjuang. Ini I ah sumpah pendekar k'ita.... (2 markah) t225lr SULIT www.

. ii... i...... Kad Pengenalan: ..... i.blogspot.banksoalanspm.....banksoalanspm.... c) Nyatakan tiga cara lain anda menunjukkan kesetiaan kepada negara.com Angka Giliran: .....blogspot... .....com ......... (l markah) o a 1225lt SULIT www.. iii.www.No.. (3 markah) d) Namakan satu lagu lain yang bertemakan kecintaan dan kesetiaan kepada negara..

a (4 markah) c) Nyatakan dua bentuk pengiktirafan yang diberikan terhadap sumbangan wanita...www. (2 markah) b) Selain nilai menghormati hak wanit4 jelaskan dua nilai lain yang diamalkan oleh kerajaan I. . ..com Angka Giliran: No.. 1225/t SULIT www. . Dosor Wqnitq Negorq (DWN) Meningkatkan mutu kehidupan Membasmi kemiskinan Menghapuskan kejahilan dan buta huruf I a) Dasar Wanita Negara yang digubal membuktikan kerajaan menghormati hak wanita... Kad Pengenalan: Rajah berikut berkaitan dengan matlamat Dasar Wanita Negara. i.banksoalanspm.blogspot...blogspot...banksoalanspm.... Berikan maksud nilai menghormati hak wanita . (2 rnarkah) ii..com ..

banksoalanspm...com Angka Giliran: .com .blogspot. '. '..banksoalanspm.blogspot.www.No.. Politik ( I markah)' t t 1225/l 10 SULIT www. i. Ekonomi ( I markah) ii. Kad Pengenalan: ' " " d) Senaraikan nama seorang wanita yang berjaya dalam bidang di bawah.

lrfan. (4 markah) c) Selain akhbar..banksoalanspm. I n.. Definisikan nilai tersebut..blogspot..surat Pembaca' dalam akhbar ini. i. Kad Pengenalan: 6 Petikan berikut merupakan ruahan rasa pembaca akhbar Suara Emas.. Salam sejahtera. (2 markah) 1225/t l1 SULIT www...www. jelaskan dua nilai yang patut diamalkan oleh pihak akhbar... nyatakan dua media lain yang boleh digunakan untuk menyuarakan pandangan.com Angka Giiiran: No... a) t Pihak akhbar Suara Emas telah mengamalkan nilai sikap keterbukaan. Terima kasih diucapkan kepada pihak tuan kerana bersikap terbuka setelah menerima cadangan untuk mewujudkan ruangan .com . (2 markah) b) Sebagai saluran penyebar maklumat. Mohd. sesungguhnya ruangan ini membuka t peluang kepada pembaca untuk meluahkan pandangan menyebarkan serta mendapatkan maklumat...blogspot.banksoalanspm.....

.blogspot. . (2 markah) t tO 12251t t2 SULIT www.No.. jika media massa disalahgunakan.blogspot.... Kad pengenalan: d) Nyatakan t. .banksoalanspm..com Angka Giliran: dua kesan .banksoalanspm.com .www.

.. ( 2 markah ) d) Jelaskan satu kelayakan yang diambil kira dalam pemilihan pelajar untuk mengikuti Program Pertukaran Pelajar. Kad Pengenalan: .banksoalanspm..blogspot.No. a ll.....com .www..banksoalanspm.. .com Angka Giliran: a ...blogspot.. ( 4 markah ) b) Jelaskan dua kebaikan pelajar menyertai Program Pertukaran Pelajar" (2 markah ) a c)N i. ( 2 rnarkah ) t225lt l3 SULIT www. 7 Kenyataan berikut berkaitan dengan Program Pertukaran Pelajar antara dua buah negara' dalam bidang pendidikan melalui Program Pertukaran Pelajar antara kedua-dua negara... yatakan dua sikap yang harus ada pada pelajar kEtika berada di luar negara. Kerajaan Malaysia dan Jepun telah menjalinkan kerjasama a) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh kedua-dua kerajaan tersebut' i.

Penculikan dan pembunuhan kejam seorang kanak-kanak perempuan di negeri Johor baru-baru ini telah mengundang kemarahan seluruh rakyat Malaysia.com Angka Giliran: ...banksoalanspm. ii.:.No.. ( 2 markah ) 14 127511 SULIT www....... Kad Pengenalan: 8 Berikut ialah kenyataan mengenai beberapa kes yang melibatkan kanak-kanak di Malaysia' Kanak-kanak sering menjadi mangsa penderaan oleh ahli keluarga dan orang yang dikenali mereka..com .\ .blogspot.. \ ( 4 markah ) d) Berikan dua perkara yang terkandung dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 pindaan 2001.banksoalanspm.www.. i. ( 2 markah ) b) Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di I (a) . ( 2 markah ) c) Jelaskan dua langkah yang harus diambilkan oleh anggota masyarakat bagi membantu kanak' kanak yang didera. a) Nyatakan dua nilaiyang harus diamalkan oleh ibu bapa untuk mengelakkan kejadian tersebut. ...blogspot....

com . Kad Pengenalan: Bahagian B ( 20 Markah ) Jawab clua soalan sahaia Arahan : Setiap jawapan haruslah berlandaskan dua nilai serta disokong dengan penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai.www.No. 9 Petikan akhbarberikutberkaitan dengan kejayaan seorangpelajar- Koto Bhoru. Keioyosn yong diperolehnyq itu meniodi penyuntih temongot untuh mencopoi cito-citonyq menjodi teorong jurutero.blogspot..banksoalanspm.com Angka Giliran: .Merhipun dilohirhon cocot onggoto nomun itu tidqh mengholong Amin Suhoimi untuh mendopd heputuson cemerlong dolom peperihrcon StrM lnng bcru diumumhon.banksoalanspm. Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh Amin Suhaimi.blogspot.. ( l0 markah) 122511 l5 SU/-IT www. Khomis .

com o o SULIT www.com .blogspot.blogspot.www.banksoalanspm.banksoalanspm.

www. 10 Logo-logo berikut berkaitan dengan kempen membeli barangan buatan Malaysia.blogspot.blogspot.No.banksoalanspm.com Angka Giliran: ... 8UATAIU MALAIYSIA IrdAO€ |t'l w MALAY$I* tersebut. Kad Pengenalan: . . Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk menjayakan kempen (lo markah) t225t1 l7 SULIT www...banksoalanspm.. .com .

banksoalanspm.com . Kad Pengenalan: t225/1 18 SLTT.IT www.com Angka Giliran: .banksoalanspm.blogspot.No.blogspot.www.

banksoalanspm. Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia bagi memupuk semangat kejiranan tersebut..blogspot..banksoalanspm.blogspot. ll Semangat kejiranan yang telah disemai dalam kalangan rakyat Malaysia perlu diteruskan bagi merealisasikan konsep Satu Malaysia.com .com Angka Giliran: .www.No. Kad Pengenalan: . (10 markah) 1225/1 t9 SULIT www. '.

com Angka Giliran: ...No.....com .www.blogspot...banksoalanspm..blogspot. Kad pengenalan: 1225il 20 SULIT www..banksoalanspm.

www.com Skema Pemarkahan Peperiksaan Percubaan SPM 2012 Pendidikan Moral 1225/1 BAHAGIAN A SOALAN 1a NILAI -Bertanggungjawab -Rasional -Kesederhanaan (Mana-mana 2 nilai) b MARKAH 1 1 1 (2m) PENERANGAN MARKAH Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.com .Menjejaskan kesihatan H/C: penyakit .banksoalanspm.blogspot.banksoalanspm.Membazirkan masa H/C: pelajaran terabai .Membazirkan wang H/C: bayar bil/kad prabayar .Gejala sosial H/C: bahan negatif ( Mana-mana 2 kesan/jawapan lain yang munasabah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4m) www.blogspot. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain (Mana-mana maksud 1 nilai berkaitan) 2 2 2 (2m) c .

Rasional (Mana-mana 2 nilai) b 1 ( 2m) www.banksoalanspm.Lapor kepada guru -Memberitahu ibu bapanya ( Mana-mana 2 tindakan/jawapan lain yang munasabah) 1 1 1 (2m) SOALAN NILAI 2a .Kasih sayang terhadap keluarga .www.blogspot.Hormat dan taat kepada anggota keluarga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 .Bertanggungjawab 1 .blogspot.com d .Hemah tinggi -Toleransi 1 1 . -Mengadakan hari keluarga 2 MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .Cinta/ kasih sayang yang berkekalan -Memikul tugas / kewajipan .Tanggungjawab terhadap keluarga 1 .Menasihatinya .Melaksanakan tugas / kewajipan -Kewajipan terhadap keluarga -Melahirkan keluarga bahagia/meningkatkan imej/ menjaga maruah keluarga -Memuliakan anggota keluarga -Berinteraksi/ memberi layanan yang sopan -Beradap sopan -Berbudi pekerti mulia -Bertolak ansur -Sabar -Kawal diri -Boleh berfikir -Bertindak wajar (Mana-mana penerangan 2 nilai berkaitan) -Hari Sabtu sebagai hari cuti.Kasih sayang MARKAH PENERANGAN -Kepekaan 1 -Cinta yang mendalam -Cinta yang berkekalan 1 -Cinta/ kasih sayang yang mendalam .banksoalanspm.com .

(Mana-mana 2 sebab / jawapan lain yang MARKAH 1 1 1 1 1 1 (2m) 3 www.Berkelah -Meraikan hari istimewa -Bersukan (Mana-mana 2 aktiviti / jawapan lain yang munasabah) d -Menjaga mereka semasa tua -Menyara nafkah -Melawat ibu bapa -Menyambut hari istimewa (Mana-mana 2 cara / jawapan lain yang munasabah) 1 1 (2m) 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 1 1 (2m) SOALAN 3a NILAI MARKAH PENERANGAN -Pembangunan pesat -Kurang kawasan telap air -Sistem perparitan yang tidak teratur -Parit tersumbat -Pembangunan yang tidak terancang.com -Ceramah keibubapaan -Kursus perkahwinan/kekeluargaan (Mana-mana 2 program / jawapan lain yang munasabah) c .Bergotong royong .banksoalanspm.com .Melancong .www. -Cuaca yang tidak menentu.blogspot.blogspot.banksoalanspm.

Kualiti kehidupan terjamin .Berusaha menyelesaikannya .banksoalanspm.Pengekalan alam sekeliling .Memulihara alam sekeliling .com munasabah) b Menyayangi dan menghargai alam sekitar 1 .com .blogspot.Memikultugas / kewajipan .Bertindak wajar (Mana-mana penerangan 2 nilai berkaitan ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m) Kemapanan alam sekitar 1 Peka terhadap isu-isu alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Bertanggungjawab 1 1 1 Rasional (Mana-mana 2 nilai) 1 (2m) c -Tanah runtuh -Kematian -Kesesakan lalu lintas -Sekolah tutup -Kerugian harta benda (Mana-mana 2 kesan / jawapan lain yang munasabah) 1 1 1 1 1 (2m) d -Tempat pemindahan -Bantuan kewangan -Makanan -Ubat-ubatan (Mana-mana 2 bentuk/ 4 1 1 1 1 (2m) www.Tanggungjawab bersama .Prihatin .Berfikir .Memelihara alam sekeliling .blogspot.www.Melaksanakan tugas / kewajipan .banksoalanspm.Hubungan harmonis .

blogspot.com jawapan lain yang munasabah) SOALAN 4a NILAI .banksoalanspm.Bertanggungjawab MARKAH 1 PENERANGAN -Memikul tugas/kewajipan -Melaksana tugas/ kewajipan -Sayang/bangga akan negara -Meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri -Kerelaan melakukan/menyerahkan sesuatu -Tanda kebaktian untuk negara -Kepatuhan berkekalan -Kesetiaan berkekalan -Boleh berfikir -Bertindak wajar (Mana-mana penerangan 2 nilai berkaitan) MARKAH 1 1 1 1 .banksoalanspm.com .www.Belajar bersungguhsungguh .blogspot.Menyertai sambutan hari kebesaran negara -Mematuhi undang-undang negara 5 1 1 1 www.Cinta akan negara 1 -Sanggup berkorban untuk negara 1 1 1 1 1 1 1 (2m) -Taat setia kepada raja dan negara -Rasional 1 1 (Mana-mana 2 nilai) ( 2m) b -Negara huru-hara -Berlaku peperangan -Diceroboh pihak musuh -Ekonomi negara meleset (Mana-mana 2 kesan/jawapan yang munasabah) 1 1 1 1 (2m) c .

com .banksoalanspm.Melibatkan diri dalam program negara (Mana-mana 3 cara/ jawapan yang munasabah) d .Keranamu Malaysia -Jalur Gemilang -Sejahtera Malaysia -Satu Malaysia ( Mana-mana 1 lagu/jawapan yang munasabah) 1 1 (3m) 1 1 1 1 1 (1m) SOALAN 5a NILAI MARKAH PENERANGAN -Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.blogspot.Setia . -Tindakan yang saksama -Tidak berat sebelah -Memikul tugas / kewajipan -Melaksana tugas / kewajipan -Boleh berfikir -Bertindak wajar (Mana-mana penerangan 2 nilai berkaitan) -Anugerah pingat / sijil -Anugerah tokoh wanita -Ganjaran wang -Kenaikan pangkat -Abadikan nama pada jalan MARKAH (2m) 1 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 1 1 1 b -Keadilan -Bertanggungjawab 1 1 -Rasional (Mana-mana 2 nilai) c 1 6 www.com .Menghormati bendera/lagu kebangsaan .www.banksoalanspm. masyarakat dan negara.blogspot.

Bebas mengeluarkan fikiran dengan batasan -Memikul tugas / kewajipan .blogspot.com / bangunan (Mana-mana 2 pengiktirafan / jawapan yang munasabah) d Ekonomi -Tan Sri Dato Zeti Akhtar -Dr Maznah Hamid Politik -Dato Sri Ng Yen Yen -Tan Sri Aishah Ghani (Mana-mana 1 tokoh / jawapan yang munasabah) (2m) 1 1 1 1 (1m) SOALAN 6a NILAI MARKAH PENERANGAN Bersedia memberi dan menerima pandangan.Berfikir .Mematuhi peraturan / undang-undang -Bebas berucap dengan batasan .banksoalanspm.Melaksanakan tugas / kewajipan . pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia MARKAH (2m) 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 1 b -Mematuhi peraturan dan undang-undang 1 .com .Menerima peraturan / undang-undang .banksoalanspm.www.Bertindak wajar -Kebebasan bersuara -Bertanggungjawab -Rasional 1 1 1 (Mana-mana 2 nilai) c (2m) (Mana-mana penerangan 2 nilai berkaitan) -TV -Internet -Buku 7 www.blogspot.

banksoalanspm.blogspot.com -Radio ( Mana-mana 2 media/ jawapan lain yang munasabah) 1 (2m) d .Negara akan porak peranda .www.banksoalanspm.blogspot.Keamanan negara akan terjejas -Keharmonian hidup rakyat terjejas -Perbalahan antara negara 1 1 1 1 ( Mana-mana 2 kesan/ jawapan lain yang munasabah) (2m) 8 www.com .

com SOALAN 7a NILAI -Saling membantu dan bekerjasama -Saling menghormati antara negara .www.Hidup berbaik-baik .Bertindak wajar -Sabar -Tolak ansur -Mengawal diri (Mana-mana penerangan 2 nilai berkaitan) -Belajar bahasa lain -Mengetahui budaya luar -Dapat pengalaman baru -Memperkenalkan Malaysia di mata dunia -Mengeratkan hubungan antara negara (Mana-mana 2 kebaikan/jawapan lain yang munasabah) MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 1 -Rasional -Toleransi 1 1 (Mana-mana 2 nilai) (2m) b 1 1 1 1 1 (2m) c -Beradap sopan -Mematuhi peraturan/undang-undang negara yang dilawati 9 1 1 www.banksoalanspm.Usaha yang baik/membina .com .Melaksanakan tugas/kewajipan .Memikul tugas/kewajipan .Mengutamakan kedamaian/keharmonian .Hidup bersama secara aman -Bertanggungjawab MARKAH 1 PENERANGAN .blogspot.blogspot.Memuliakan hubungan .Menghargai hubungan .banksoalanspm.Berfikir .Dilakukan bersama .

banksoalanspm.blogspot.com .blogspot.banksoalanspm.Cemerlang dalam dalam kurikulum H/C : keputusan akademik cemerlang -Aktif dalam kokurikulum H/C:wakil sekolah/daerah/negeri -Berkeyakinan diri H/C: jati diri -Berkebolehan berbahasa H/C:kuasai bahasa negara berkenaan ( Mana-mana 1 kelayakan/ jawapan lain yang munasabah) 1 1 1 (2m) 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m) 10 www.com -Menghormati budaya negara lain -Menjaga maruah diri/keluarga -Menjaga nama baik negara (Mana-mana 2 sikap/jawapan lain yang munasabah) .www.

blogspot.banksoalanspm.www.com SOALAN 8 NILAI .banksoalanspm. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna Kasih sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan 11 2 2 2 2 2 www.Rasional -Mematuhi peraturan dan undang-undang (Mana-mana 2 nilai) MARKAH 1 1 1 1 1 1 (2m) PENERANGAN MARKAH b Kasih sayang terhadap keluarga Perasaan cinta. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia.Kasih sayang terhadap keluarga -Tanggungjawab terhadap keluarga -Bertanggungjawab -Kasih sayang .blogspot.com .

com berasaskan pertimbangan yang wajar Mematuhi peraturan dan undang-undang Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada (Mana-mana maksud 1 nilai berkaitan) c -Prihatin H/C: mengambil berat terhadap mereka -Lapor kepada pihak berkuasa H/C: telefon polis -Membantu keluarga H/C: nasihat/kaunseling (Mana-mana 2 langkah/jawapan lain yang munasabah) d .Tidak boleh menjatuhkan maruah mereka .banksoalanspm.com .banksoalanspm.www.blogspot.blogspot.Mendapat hak mengikuti pendidikan (Mana-mana 2 perkara) 2 (2m) 1 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 1 1 (2m) 12 www.Kanak-kanak tidak boleh didera .Mendapat perlindungan di rumah kanak-kanak .

banksoalanspm.blogspot.www.blogspot.Melaksanakan tugas/kewajipan H/C: belajar bersungguhsungguh -Usaha yang berterusan H/C:selalu mengulang kaji MARKAH 1 1 1 1 -Kerajinan 1 -Tekun/ cekal /gigih/ dedikasi/ berdaya maju H/C:tidak mudah putus asa -Kebolehan melakukan H/C:membuat rujukan 1 1 1 1 1 1 1 -Berdikari 1 -Tanpa bergantung pada orang lain H/C:usaha sendiri .Boleh berfikir H/C:masa depan 1 1 1 1 1 (8m) -Rasional 1 .Memikul tugas/kewajipan H/C: tugas sebagai pelajar .com .banksoalanspm.Bertanggungjawab MARKAH 1 PENERANGAN .Bertindak wajar H/C: utamakan pelajaran (Mana-mana 2 penerangan dan 2 huraian atau contoh daripada nilai berkaitan) (Mana-mana 2 nilai) (2m) 13 www.com SOALAN 9 NILAI .

blogspot.Kepentingan negara melebihi kepentingan diri H/C: bantu menjayakan kempen MARKAH 1 1 1 1 .Bertindak wajar H/C: memberikan sumbangan kepada negara 1 1 1 1 -Penglibatan diri dalam pembangunan negara 1 .com SOALAN 10 NILAI .Memikul tugas/kewajipan H/C: peranan sebagai rakyat .banksoalanspm.www.Cinta akan negara MARKAH 1 PENERANGAN -Sayang/bangga akan negara H/C: sambut baik kempen .Melaksanakan tugas/kewajipan H/C: bantu membeli barangan Malaysia 1 1 1 1 .Usaha yang baik/membina H/C : membantu ekonomi negara 14 1 1 www.Bebas melibatkan diri H/C : sertai kempen .blogspot.Bertanggungjawab 1 .Kerelaan melakukan/ menyerahkan sesuatu H/C: sedia membeli .com .Boleh berfikir H/C: kepentingan negara .Tanda kebaktian untuk negara H/C: beli barangan produk Malaysia 1 1 1 1 .Rasional 1 .Saling membantu dan bekerjasama 1 .Mematuhi peraturan/ undang-undang /perlembagaan Malaysia H/C : ikut peraturan 1 1 1 1 .Sanggup berkorban untuk negara 1 .banksoalanspm.

Saling membantu dan bekerjasama MARKAH 1 MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 .Rasional 1 -Kesederhanaan 1 (Mana-mana 2 nilai) (2m) 15 www.com .Toleransi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (8m) .banksoalanspm.Dilakukan bersama H/C: sertai program bersama .Usaha yang baik/membina H/C: membantu jiran .Hidup bersama secara aman 1 -Hidup berbaik-baik H/C: hormati jiran .Boleh berfikir H/C: fikir kepentingan bersama .blogspot.banksoalanspm.www.Utamakan kedamaian/keharmonian H/C: elak pergaduhan .com .blogspot.Sabar H/C: tidak terburu-buru .Bertindak wajar H/C: tindakan /langkah terbaik -Tidak keterlaluan H/C:tidak sombong -Tidak abaikan kepentingan diri/orang lain H/C::menjaga perasaan jiran -Hemah tinggi 1 -beradap sopan H/C: bercakap sopan -Berbudi pekerti mulia H?C: tingkahlaku baik (Mana-mana 2 penerangan dan 2 huraian atau contoh daripada nilai berkaitan) 1 1 (8m) SOALAN 11 NILAI .Bertolak ansur H/C: boleh menerima/memahami .Dilakukan bersama H/C : memberi kerjasama (Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 2 penerangan dan 2 huraian atau contoh daripada nilai berkaitan) PENERANGAN .Kawal diri H/C: jaga emosi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->