ad.1 .

PRIKAZ REALIZIRANIH OBITELJSKIH KUĆA U HRVATSKOJ
( obrazac ispitnog referata) listovi su u A-3 formatu (30x42) naslovni list : autor: (titula) (godina rođenja) lokacija: (adresa) tip: slobodnostojeća - dvojna kuća - dvo(tro)obiteljska - niz -urbana vila godina projektiranja: godina/e realizacije: broj stambenih jedinica u izvornom projektu: broj stambenih jedinica danas: veličina parcele: netto podna površina: m² ukupno (po svim etažama ili u svim stanovima) ako je više stanova-iskazati sve stanove stan A: m² stan B: m², itd. pomoćni prostor, podrum, neuređeno potkrovlje i sl: m² loggia, balkoni, terase, vrtne terase: m² izvor podataka: mala situacija 1:1000 (+oznaka sjevera) ime i prezime studenta datum list prvi (tekstualni dio) I – navesti svu dokumentaciju koja je napravljena za analizirani objekt (idejni-glavni-izvedbeni-detalji, prostorni crteži, 3D ,maketa ) II – navesti bitne urbanističke zahtjeve – navesti zahtjeve investitora – inspiracija za projekt, referentni projekti (drugih autora) – dali je bilo odstupanja od projekta (razlozi?) III – današnje stanje objekta? (dobro očuvano, obnovljeno, derutno, trošno...) IV – navesti prve korisnike ( opis obitelji koja je kuću gradila) i sve kasnije izmjene korisnika i vlasništva (navesti prema mogućnosti dobivanja podataka) V – navesti glavne primjedbe (pohvale i pokude) sadašnjih korisnika u vezi s kućom VI – od kojih materijala je kuća sagrađena? a) zidovi? što je vanjska finalna obrada zidova? b) međukatna konstrukcija i krovna konstrukcija? c) pokrov na krovnim plohama? d) obrada podova? VII – kakav je koloristički izgled objekta (boje zidova na pročelju, boje prozora, ograda i sl.) VIII – opis otvora (vrata i prozora) na pročeljima, način zaštite od sunca,svjetla i provale? IX – dali je kuća građena na praznoj parceli ili na mjestu uklonjene stare parcele – dali su dijelovi nekog ranije postojećeg objekta inkorporirani u ovaj objekat X – kratki opis vrta (navesti značajniju hortikulturu i vrtni inventar), sažeto opisati ograde oko objekta, na koji način se vrt ponajviše koristi? XI – način grijanja u objektu? Kolika je godišnja potrošnja: a) elektrike /kwh/, b) plina /m³/, c) lož ulja /litara/, d) drva i ugljena /m³/

U izradi referata bilo bi dobro prikupiti što je moguće više podataka o analiziranom objektu.list drugi: tlocrti u mjerilu 1:150 prilikom fotokopiranja nacrta u arhivu (koji su najčešće u mjerilu 1:100) moliti da se napravi fotokopirno smanjenje od 0. U tom slučaju ne treba preskakati pitanje. a u prilogu se može biti i esejističan. a sjever je okrenut prema vrhu papira (rub papira = smjer sjevera) Na uglove parcele potrebno je označiti visinske kote (bilo apsolutne. komparacije i sl. moguće da se neki podaci neće moći dobiti. sudovi. poetičan. ali naravno iz objektivnih razloga. bilo relativne)-ukoliko nemamo točne podatke o kotama. koje nije uobičajeno u crtačkoj praksi ali je ovdje navedeno da bi se dobile najbolje mogućnosti aranžmana traženih tlocrta na formatu A3 (nacrti se mogu priložiti i na CDu) list treći: presjek i pročelja u mjerilu 1:150 (kod objekata izuzetno velikih dimenzija može se prikaz proširiti na još jedan list) list četvrti: „vojna perspektiva“ tj. .67 čime se dobiva mjerilo cca 1:150. već u referatu odgovoriti sa „nema podataka“. potrebno ih je pretpostaviti list peti: fotografije objekta (predati i na CD-u) list šesti (nije obavezan): razni tekstualni ili grafički prilozi koji su na bilo koji način u vezi sa elaboriranim objektom. „nije dobiven odgovor“ i sl. u tekstualnom dijelu (I-XI) potrebno je izražavati kratko i precizno i iznositi svu dostupnu faktografiju. mogu se iznositi vlastite prosudbe. aksonometrija objekta iz mjerila 1:100 i terena sa odmaknutim ogradama iz mjerila 1:200 (položaj i objekta i parcele treba biti korektno postavljen u odnosu prema sjeveru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful