UfiI Ylllr8i:8ff,|4i n&ftl$.rE0 IrXf,In !'llllJ lJtrfli SS 5IUrcAIe.

eSO*l,tlIS Ao lot3ll,rl ,tJrtsln

tuoslrll tlslu

sslfr;xitr,u rsurBl glslrsrflcl,l
I W*

g r{n06&Dr.rEatrt tlm,ila

8PH,!II ES SflUnilD$t

Of,drf,tE ftitEtlftt Paqlr {lr decr tUOSil OdI*f

clrut

rg71

#
fsg$t* f;ffirri4*r
*lr$essto8lsaroq

*l-

S,lij-firriq

SollBrelg a subfrFltlel,
ffiqiml$&,rt tlrl f l+ r...

FluneLlh*h
, B

Iqniltmta

r | *{. *+ r f . }r* a**gr rr r...rrr.rrrr}r

br.csfrertat gt, HEtSt!'C tlp
€ -r.fg*di,tttl*

f,u6tsttr*...rrr

padlalLrattros. rr I rr rr r f , ?, ri,., r. r*I rrrpr

rg

liiwstF.r

tea*br

iila s$fmtllr

lt.|rlefuto*,
16

€'€1et3, Srrcufegttr. r r. r rr r... r | r r... ta r, | r r. r r.!r

E lhsf$&paSe f,Fqaar$+
lr'.&slfese
&*iopaunnrl }r.trlc+*gJ$ 4.rfi6es$F8

i|lftrwt*s*tr
Silbaalflglrr r ;...

orgrrel..lsc froxi.fe*LrrrDr
r r r ir. r. r ) r...i

tl

r . r .. t tge 67 F0

rl$grcB4* r r a r +r r* r r.. r r l r i r.. I r r |, . r r rll f,td,e^lo8r.

r ... r r. t, . r | r r.. r i, i. r r c r r rpa $lt "

5r*llfeeilri,i€rq{e 1l FoMree

sg:uiul

ol*rtona*r f@1e8c...... r I r.. r.S, 99

.mls*rofrrlul

?/ UmragpsOA€Beaa? r. r... . +r r.. . r r. I +| r r er r r rlrlo?

3/ raraie*crltAtt

l* f,aeseaee 6$**lrit

onEtlaeef 1a Errrnol,dce r, I r... * rt *.. r r r r r r r rgrl0F
6..C*$tgl* le Prrreliif*t..r rrr r. r..,.i*r.i r r. rrrlrll.i

-E-

?*..1ufloeirr*s

lt,ttHltdmls*r

r r r r r | . r r, I r.. r r | | *rFrl8p

g. 4ttfsgq{q lF *qfi+ul _{Iu{ilfulfi,tgF$ef&. r r r r * '. rr *}llj8
emlE$lr,i.rttr.ar.f .f riratrrrr...a......t, rr grtr!6

8tH.to$dtCIr....

i. r I r r. I r r | ;.. r.* r * r r r * rprl {0 * lgl

-r*
r. {lSliE&Jl&iSlA&&
ar- Ogreoterl,sas€a ssBol'a.l6 a nrHmt.flel Ispsrl@ta morclcdr hrnol,&ter

s3sctl ts & elss eo obtreot de stu{$u al preaontel lwr&ll1 {ln f,mllta Bocmael tntftsSt arbfml,trl*l ltuaoldbsr olt gl' anbfmule trreshtar attt lapo|9tant$ etltatlflcEf ladeosrbt' grttr firuotrlr ar un rol, cigoseblt Sn moncnl'a aoagtrfir 8r,.ra*lr1 glrrslcl'lr; 1 obogels gl vlgtnole noprcatattis altuli dc rew; lrrr1 UDle slpcll euWaeltrlrl I colo i's1 rAspfudtto fnrotrl dsosoblt ds o8utst rttt 9r |'lte:n[ clt gl ;.e pia?a octsaa&r Ele so consrmHr fto ts th tnoasg&t8r datonLtfi oalltutl-los gustctlrn iLeo$oblar fla pranb farc86 {to sffipotr tl$l,ooagil| Emr rstsrr $!o&r*r sou oougerrvot€ !81rr ussre osl '[ts tul$[r vln gl' rnfsifror*r In 'lta *ge€t[

,pr€alntA o valoals allsoqtar{ doosebtrt[/ dstostt6 Ps{l69srl ru atlv Eals do sluolds gs.t' Sontlnr eelrtp subotante tap gl csatltgtt sprEatEbLl€ ib ?trtel,ad Cr Tosusto &E le sln oo[g SlSrloo gatrlor' aoesttrtl do p,runo obilnrto anua.l ds le tslltorlul ooo toia ds clrego et vtelnrr loroso tqne (b aatsr g1 %9oo Dsopri lnportsta eormlsl, do plerotob .if,.eEes5sopeclll prln unsl,l vosteti:ft
o addrs$ un 5[uo 1168qffi aoaett.I&r sEcetelle oporl& oo atau ts f,sta EpoclEll$tllor lFntru parourllor

gt fomg GnemfiF
wrgl alln

gl spettUs

91 ntJloeo s{Fotetrntsa sqre s{ 610{ l4 oregtss€a lFo&:CItl€l ib Sfiiotor attt pontru mwllo lnteros cX't gl pertnr tr$$a gtudlsrea spoclLtot 9i eu '"teosoblfs s sotrusllos 6ort1 (suLtlTsrole) sub loato Espestslor trorfo-srugosl€r eltola6lot brlolotlar ooolo6tol q,F{tehnla otor Geo de solurl

-

ll-

&l$ *oatr arhm{tsto

eon6ldoroatB e sl,stonotlr{r

aloE Inntfir

sttfillul

nostsu ts

suHelXtra rrrunldos

o iilnrpotB unlts:qr ctgt t de w.lsre elctenati.o elt Ct norforranatooior In oadrul Sosssspr€s FreBl,nt6 tr{satu"rt truluctg,date do s€duaar.r Flr# la unl etn6ut6r cDt6lnt wtdastA a lxrullgris I finrotrul carnm (dnl9B), tEe8ealat a c&ro! sqfilts& _ttp Iri al8 {ttlrecftll. orlolnttrai r$ltltoto do Brssr, ,t tirt}
. drE ls eltuareE ol iE r&rful raue^Llll iogloctilr

le]}rsalat6

Iatrrc3?

studtul cf,erret f,llorals ofgr6 aui:sroee dfito stFa

rr l'bogstr$co somruEtrllor crs ssdtn sbt€Bstls ql fflairnrla *oaet6 sub8aotll€r l,n lua*tr1 fs l!ag[ turlcH tllvttorrs
fl,ortstl,s aL taxos!,los| aftegt F tsrltorlul nurlolgl*lui r e afestuat gL otr.rdlut re$ffogossget ftarelol efrrd.lu
oogort$ anall,sa #ostut ilrocq6 dln sal Eiult€ punste ro tredF

rolfol,o$lsr

m eles lo tmntr zor rb ealaotE$O e f,oBt uvsdA Oat€dfel 'tE s0uLsuttt*6 91 fd6ill,n3 mbels slttat€ ln Unslnta Xrstttutulu,l, esnonmLlgnl{r I las iXuscts Etudtulul a fost tls l qair
li-osf,ol:e[oas flonald 8n aara se ;esdpoar€r agsgtuaBgt,o Ln depea*ent!' dn frneff,stsblltnd eosarttont doel ,lnfluonfa

anatontc, eitol,ol;l* etor Fentnu otud,lul &ssfo{Fns&et florale

or oxter.al ( tennBeretur6 qt ,recLpltatli)

asupffi #fftuL

ConEt"uallls rsnultats dln rtndlrrl. nonfo;pnpao!. $,crale cEa&le 1 pe dl-o pctc la Safcl,ogrrea ual ilepltnil o ursr lr!o+ al-cu sefrtt l,a 6!B|la9!tafaa unor al?€ate slatsnctlcer Fe do oltd parte gon€lusl,tlo prlvttoars la tsoolo$la Ler nt*sr latra5lt l*43ta$e $estr.st er 6e6t a d.pu}* Itl, csloa Is taxsai lq f,sctorll srtoml localtr um ds ordlu ao#o-*natontcl

;>
trr Latoumtroa sesstet lrrcri,rrl,l hs
a empgtent$ fe?t ;Er;tfu

irreusst tie eptrtJlriltr gt
&.u$iln

a tmrr $rof,rdrrdoor irl bl"*rolto$rq cffo gl riinlu prof,r:nxl tnitfigosots.

Ia ourzul cs1*r 4 anl {CI obseae'etll gt *unsii ,ie lalrrnatol m t tndruu$rl 6)rqtr.oaso dlu Bartea to?r f€frdrrrloor Ohr Atrgbl (Fdrdlr lrlna Lsltwas ofitorel sr: lgofuad, rsslnatr b uutgrr ldro ealdo nulfunlrl dl,a lastltBfirl &opotrly{ coLa6lt* de La catetira dr q:roamrLc niil 6[ts6sss* i*"a..regtt gsntsu

t'rustlroase flruts, t8seurl qt ftls61.l.os 5nntru agutorul escs6(bss* rlat ln 6ot ti,npul a;:ilor ds

i6to gX ilir:cutLua

16F

!r*+{Ssl|l

sileolgib

db 4t}$1}.

il!tr$41{hslas flE le trn parha I-e1 conrsratd slttonattdlt m gSecfira$ oonspstul ryeaittrolr suEpoolllqr "trltgl fomelor afloto po xoot t€sltorlur aontton$nil 9! re' (oultlyar.ats) nat f,rcsveat istl.lalt t'm r Coaapeonrrltarpn 'Is

latosar.t ehr.iltnrbrr'ggfrrpl otrrElp adpptat$ do Atrr Eolgo lra nGsspsotus 8loao. Bmslffrrl ttl.rlt (f956tl Irregrs 61 alqp6lusrilrile fuf Bof A Xlore S3R1p

)r rr eoaepest m nontlongt ts fiaoqrrs etBslsr pa uacE gttil rproic! ta gl cl,to slmmto sal attole8for vrrlab!,lltattr tttls iilcuroStllorl rdaglBdl"rso t$ ts[l sEologla (au nnils
tl,pulut oaoloi:lo 61 flsg6tlot et€€11); btplogta (Eu nottoforrqpt btilogtcs)r oraol,ogts (ln eaao spo€lll€ $rkponfss gi r€epinnfp tB elotoarrl fltooenola6ls ros$tlv) trarirat 6.E8frt[r s$t:ad totodate 91 eleuontrr!. f,lorlstl* m essoetst lusrglIle cduuln I'i,

doat*,r clt-logle

trutr i)anLtngte CD,

)r aotelE(1961)r 6alosees6(1968)r oonf,l;lltr dr rlgultrble streolnl nps foloElt ds rrtr'qtf, ; Snntnr \tariabuttst€a rArborl Sl (f$t) TolrtTq luorqrsn luL & &nltrtu.4[t&lanr
f,orsst!$rt lustrlmr oaaloijler 91 osneeotqltr gtrltlvall in &dtrsls0ltalogur al Xut i;r ilsnobsa (19??r lF}r on na1 utfllsati

1966) et $. 196111 btolrri5trer cEnologtn ql r$aptndLtt rlsnerslB a gFo pc llngE lusr[rllo srt$.!l-

ds lturoldoop

9l luorfir'lls ful go6A{1964)t ':;ns.t gl )labr (1965)r lar i)o:rtrt; clfstoNrl,,&sros olgEentultrt ftrs:*stis a lrl toloel,t gi elsslf,leasss ebptat& ilB Yr Cl'oo8sfgr (l96eb noafo6or:eeol fl,o* & In partco o dnua; soncooratA ealilulul nontlos{rtl, fiBtsrisl lrlop

m rocotrtat natorlal di,n umEntul lp6rctlot {lorals (fmnAa pfufi le 8**eot1 de la urndtostr!, tqmnl spa$lnfnS gubfr. tlolcl)r

rtl!,lcl iisu,uolssl

,b
Et|dr6 aptaosa Inrf Sr coraglfora;itlrb|l ) &mt dstgd&L$E c€muals lrrl ilnnod*a pr rlonaetlor Lr -ro* rnll.Frlo &81 *

tlr rooro ifdafl,t gera&rs wtr;:arls e;llllr .dolul (ovr) &isr,
I $eltgls wlrs (Lrbrcn .*otrrl (w.) rsbqleb (Lr) ifltll.f .pa&rnavnrm&{!lLr

(W.) tLnyurle <io dra61 agrslca rruLg;arle$Ul.

-solul

(gvr)

rrtctrvas& ilaburlayt snocli gg notul,t,

nr Er.t Etudl's p'rd fu rrops in tsteriortd estr t! rfsra !6111 noestner nosgorrrnosa storold(tCLcfatu su famlo6f,sr

taottaroe aatsraarului. s*a afactuat rn sreEureur I mr de a (190o+157r tFF'tr968 gr fg6s-1969) din llve{ta et Or{dir.
N Isottttrtulu{ stJ't'Onste (Li. jjfitgggssa &,rp& cun ujrncar

r/ 3n fenofaaa d!,fawntl€r$, filorala arftar)r

nu$irtlos

ttortfari

(a ssfa6p

saoore si, 3a rertrocds d6 sepsua hlbssufl, er f,ost rlsolt,fitt d.i,n e *s I al,.lep totdae&s dln ,srtsa . coro@|, sprE Bldl,oeuf fuftfttr."*t ocootolqdr pe rm,urllo dlEte ac*lel la aN,glocul rsrnrLlor ss".olotr su $ecottmoo nr:gurilorl m af,oainret pe olh , D€t. gltlrl,Dd crogteroo ta lunetne e l6sts!1l,ol (ctto lo l6ct tnlsali gt Lo l&atsfl latoral!. d,s ftacaFo pcnh h/ ltat*u dnsfssu'lmoa luoooeale de ntsrosllo$oipmna, r orbotlrorul,ut !n orulol o nscsorposoilsnsuor. sl a sculul @p 1 & rocol,t* $atssl.el anb fo,rB6 r.1o rnr6u*t fftor,lf,.rtr boDo$' ftorl',al"lnlor Dtna ta sluc a tsoi.a rlo fafl.orbe imrrstrrr OEanat snre Barts c natscl,al,u:ul, a fost ffxat tn solutl, nndlf,toat6 rio lhrnal sp$tot fu cpe C€ roblnst (t{ h)r I)rl,B sorli, ,:o alcool,p Eloool.*rltrol gt *tlol euretp ienraflart ultErtror ssqtl,oast la ;;noolnl ds g-Lo€o B. $trttunlh an f,olt colrralo cu i,eaatc;llfua gglftBhrln gt ftrat* "spsrsflnotel bolsg & e+q&i (ilohsnsesD(fgio) rp$sfou (fg6a), $.g|[(tg66]r !€ bass enEll,la[rLt eecftuailor a stabllltri*:erenglat ;,e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful