r23c

Rtilt $ol*V.(1907)stnt draorlso {6 so$rlrl, oultlth t ta faro asilgtrd. altatre osrs $rlg!.1 ? ef$t $rdl8pmflsa 39 rint Etrqrt^usr a. pr'6ry6n1€nt& trr reolosta
:tso1o€r,s.:iero'so&o::ltAf uEtc o 8Dqtl6 foe!@

lr aosstg. gl retre*Ste ln ast $urXte tgirrrL ib soL$oartN Pnrlbt'tr !a ggrrtn lomrXiE tnbstrtsr$o$s) 9t uuedo aiiqste olableaf|to& dl
gmoag ei este ttffirrt tlf boll" gFlgto$sr3lca.

tt6s$tffil.roa gc8nlsa t|.rtfinegte vlrqfi Fesrrtrr-al

r56nor;rl3J"1€r.tsrt flarlrtls spogtas pXn* iin j:,4&tuJllartru$8 alcEhrlstto S,a.irr'r0hlneg&(la & rmanlpal

s:$ts td.Eptedlt

calrcstrli& cultlrr& gl 1o -,t[oBara&rB udls ardLc€rprr'€ourr9l' ln "Anerleer

upr{)rntaA In rult ta sasit

Ivr&fgilgs.$All,rGarrdrDlctrod iT(l?$) rLiSSflSSJ$Eqg{e qlierglar ili.tol9gro.ti&ilsidii lLi,oleEtrs*trir

f sdrvl&I ( 1F8) r !1 tll'r{ierd.dtst.cd.lrll1(l 168}nE rllnsr6 cr.

r$ntnunperulrLttrrat irl regtussa ds clnpldfcu dao.' rb{re oltivets tB pertilB ale figr{ir s,udXag tstectel fu itnuregtLSolrnsllo Veri,ebilltsttr la th:A

"s8tr.tftll L.gr,tr$&$EgggtEgrnB6t6r{ns rpteralnt Bolafl | 9.'SSa&!Sd$*ll9 (sy{b ll*u'aus lr6rtlsa lrn{Fr wl* gr:'ts l{Eid$. 3in &,:1tr'*,$eatrrittsabr ( }$$})668r t fu ge:,tsurl f,..8&Igglg3grorai@ni:81 xrqrtt cuitlrat fl fn S*HrFntle bot&:rlas setlonetc Sri:gggrugg&s-I'f€rolcl lurt ar&rtrerl e5.assrLl ll

eioisca el Sn ,rqeE|rt iAriiraFar$ln

m*tr m' Sreggfg*ggeeflulttmtror- spslttdndhFl. ln p&dl,nl.le pgrtlsulelrergtt 9t b $olootl'r aglti.Tatolatlt

_290etedfal cip .€ntpulftrrs, s iastii,tnrtlilui a.rolioc:lc oi,li$loesurf r

Cttiin et'beva "Jtn so{tutil,o nat frosvorxi er*ritmtoI;Ltnrtaflead ib menr)-ls e&Fs rri gtud.tati nol€o6emaa fl,oran&rrvp$srl htbqrr. &?1ftsl0ro8il0tFo{rroffiBgrsaGgroei}Af0$sn$Ssff0$rsfeq S*ulul onbCS.srAn gt lnfX.ss;searrtoaro rlo noL;truoilonsfuibi,ol.l.9r'Jg,rttr! ,.1o Sop6ceal,r tta6nrrl,{ d€ L:otr*icsal ots. it: tffs &ow5r$ 90 rulttwi r;3slT ;rr etoSxiltn elnpla ql rtlrr tstalul ponltor cuS.tlvott, Iro@p3!.{t€ d{a Jud4uoBstanf#},; ta fosrisdriqansrdLlrl'lfr'Ilnigoer6lpti;r il &l :.lloune$tl Ct tntr,gcare rcugogte blf&,' ee rjuX Judsg ;afw-aI) r6fi atcol,riiii it;l!b?)r ;,eol,oi,jl&rltsrstr6n"l os& o cpoElo tonrofttill dar

tp centrel.E glcntaolo adApeotl@1st voEt s{ildr.Eoass pt tornt ffitryt$a ctl5erttu!,or orjpne a6t€ fosrto glo:dgdeptao€nd ds mfli'Furttr gassfl ssi;rir.nt gi. trrrtom,L ,1ss serlnto nanl fagii do Luxrt-sii gL eiililrniirft!.nd, SssloodB do vegotaflo aoi ds cala ryl fil$dshlnt:!.€ & scq *x;,og Sapt;altltu4lnn!, :tcStunoa ;pmrlui

rlopftglt nreI ans mw$.o soltuX f,aartro np

tengeratnr^l€ el eoa lh{i Fost6 sultlw

tnooL.at!,ortatoreltfl

sr ihp&fogte eoaa 5p{t$orittrorrAvfwl

!o rs",lste&t$, X,a *ost{irsa legtunl labtle rb etnple

$rr sols nat a61&rrloaso

fl16 tCrr$.roirf.an gl tr:, ,-oirro;;uarltar$e usfavar a$,at arglfelo frsotlte ds mestE ln sollliqsete do lun66 precl,gfirso ato ploroLoulutl(b &sl is t}oboolpep,rliirrXcgnj'rolilnra gt rootrrl iiunlen,otrssle lrlgato(rsrpX il*,r{trVrlg6t)r

tlraat& s$tq r.!^ao clis otusele plotrtl rosa hrna sEau!,tnt* Ls d.ss eulturfg

gclnsrelirrlbte un elenent florleffo o${ ;i$gpaad.l$oo tql.r1odltorenoaDioontfsl-quPoj..a€Brla potdut gl alJlocul ;lr" .Ship 8&6 se afltl soa rnl, tlitre d.lwfoitsto sle fotre oiiltrertloessontnult Yat€ qtr eutr,tlvati) ale cpoelotrrXn",-- r;!fuuaiiloultucE ffisguls ora Dsetloet$ r1,ipnrosr,rrtr et!6ve6ii1*€u &"1i0 q$1,t.e.tr orou sunolcutr doJa nuuoroaeosolurfutln $irlastpi'ls :rslu Slcl ra aJtrns la -ijtpt

*&Oreolo el <le o1€l a p6tnms ta ltellalrraate d,lor europomr Cl opol resfi* t6#

l'cphrl cS asseFtB spocxs 6ste t{nr'tadit$ na faro noss&E tn e$oqpe took poit6prlile pla:r Po alosuri ssedad foluc mrDcpos o ffisdE cd plorateul se o wshl,Eo ileetul dn tarrcas'tltui,s
Et!!ir

Tr$9[SS1[ &,lllr p0ardriil.otrAbFrs&tl(

1?9ll) I erisnpr8srll

(1rc5)ro9r
fa.$gEn$T.-ildl{e$. )ns!r.[eth
stslo6l6rj]h* $tatttrmorlrrtn soaeto tnoorltelrlln vU prln ttvtzl gl $sBdlntrln tosfi8 tsrar Vf,tlsb|.]ltt6t68 ssatlet 3n itlgusegttriists p$'rurlptufL$tltltpo Srobttgurlf ofirplsrplnB Ss eta{ul nourtan(8{Xil}rre gtr1tlp ilt'ltlF

r (l?94 )67e'c!nee

0ltols6lc ndl3rlot'd$;2rurl6 crr

vatll anb Bal nuLto Eofuitl|, epdstlaiail la dou& vart'aWtlt f r"glE*$E*E$*t sva. !&r1unr6cara&tB varr&rnaclDa Lrljprtlrsg. L(\?rrr0?9.+lrogo plotroaeel arr|fidr|8*lr9f8(8$n||Prrrrnlgo6?aBuavorrtttlt.ual,. tigr;itrEdrl(U5t)ry4'ffrego Uacle dln soiliri.le do Ispcor *sstor eg'tt eultt'veto gt or€€*na botcnt's& e Unlwriltetu dou6 varlot&tL

ta sfgr&td;fc pultlstrlaselia aiFQoffil'lnt;r tn oolcstls Cabdrol tlo "tll;lsulhrs$ d'ln lnstttutrrl l!6lsoosundjnr&sr{n glt$'va ootrrr&clo{rroagg "rapolt}Oa;r'l*tloaee dr do ododeriJoqG$o {'otnasl.rtotroasQ daboulry(trs oart m stuc$6t nl{os*rds8 fto*al$lmp$suf 4bsr*nf |Ialsro€'potsggools|eaoail9o'
3ro61igosrrfosr*or€fi sooulul Qebatonr;a 91 [af,lo*l3ea)Qoxnegdncf $lr-

etsr rn oltrval;todotrftrPCos Ia *Eolocf,E itrd whlY(lgb9)slet

Ssa*186 2? Eolurl ralo*

|

flr

osto lB tq,ra coaEtr$fdlntss laF t5 c&lt srtolrte8o.

cs$6 LII stnt rls Dr$reol€nt& stroLa6r conalrstct s& Frgeot

Ou oecgta BlsgeraLrsf,,rlX 81s,L$}!s.is

fofo totalE I ll1msll,af e1p etrreg di,e tilso aoo tr8 fl f,ost dE ?-Hr u{rUoe nct acte aupssf,agl ctrLtLvstti su *tsog 60 afi.[ fu dug.ttalgoaraloSlol Sn X1f,or1rs6{.rrunrxfu}dqlol tn ofdlso doeomeelnd& selsiolto eeeiunl pslcoler }|.f,mlto soir"wl, ds Gtsoq d{n taso asael*E C$,mssconrlttll, dCIosbtrt dp p:rlsl,Blcs grXt oeIls€t Boiiool,l.natl.s.0 dnrq*,a eloswet& a qso8tor coudlSlt f,warsbl;le o oosstttule foptrl!. c& Xa unr:lo baglae 5nnloole oo ;4togtl 1r.ilouA.lle luotaosN, lOmarna otcrr:flr fomatqin {trocussul, tlnpr}ul,rid,ln selootlo poputr :rrr61*oLurl do ctp sgg€ foilrtE val,orouso eols'tctsoess ao4ro r'lfl,Joaabo & uotrturlr YSgtsage nelpr$ otsr :roolo61,q.l.6&of16r"?of,crti aop ealearoarr$gnrrl boggte in clsncato artrltlTg ' ol.o tssqoflliirmrnl,btl$ gi boae saaaooln a$otr,ete o ogn* la fr&jr

t::Ssg)3$Ctre ijernrsllirl*Gnent flont etlc Eontralr&o,.tn'trlt ta to tS r,ltrogerJiF susFpsar{3&qltrtef€rps.{*bt€rl.l,ste berla rls r€st.Asl,a ito&rcnrorg rlra&rl db norali.trrGlp&teafdf,stsa & po!&trn :laorlcu ds Ho&i octo Latrroeh:dL
t3*{hrrruirt rrrrxijrnle i"llleiinrdr..llstred.9l3l( 1"/68)nr*lp

vl${&r '-!,to1odtsr{sts€ploi{$ir;lqg}il ;:inlo6iordlb *tatl'anoarsul$lvat frse$ont

srr gl 5;r6lltut X,n

f,n ll,vegl

soslunoa do eftrple gt Cs dsalurtatnoor$ Vari.abtlltotoa dou8, mrbsgec*Lr ei;€elol

sote sultspontsnr

in ":usu!9gt!,rr;gto present puln

- 3fi 'r

ilm'ostrls PLtlelgrrtoilsr :SSprStSS (ryar l0or;rnre'rct'dn (lSS?)9l.Xn oolectl'a r"laladrsl de Ponleulfirr$ Eo EultlTd DEl.[ 'tl'glso de oetislst soluetlo !:,ooan8gtl et

.:gglsegsss&erlltLvat
rcQt

i,a urt$tosrslo vart'otaft gl 3or'
pr'ln solul iiesa*a tsosohital

!.c.8g*tp86il$Sgroultl.vat

(c8/4. rgornsr$ oaltcon,cno b@ret itC*fiL*Frr

x'I,l(f S0t)+qAr'slglre oblgnulto r Clt8n clbre cotusl cxln acgdst6 vaglototot;jpenlole
es ab Cllo3aryliJ'r'lgonaslsi*ezo tt8Furlt rr:sfi/ *opurf f( le Aflt!

d Eardlat aonfoSenora f,toraln;ne94rsrl ilib6rnsl rB1l'!o69olowr gl SnflsrLres} nsEarneagsBo?o{soEsssrfomarse s€oulul elrrlss'ag
9r or

In tfls&)eentrslo un{to se oultl.!'n 'xastv vlgl$*l etsttdutb $fui(f{r l,?r}dtn totslul su88qf,€te! ou!'t''eol;e eu vlgx8 ts te!a}

npol tn toat& 01te$1l(1o il,fri)l$utl 'r*me!9u trsrlt)r$udelsct (cy' fr?,)rJueri.lf{tv(to !sl,:'}1b r€etril ro5Lunllon pwltcole eultl in eaatttdtt nal rntcl(rtmotri{ri}l ri"frtr'969)r ti"dr"*
iiBglu6trBflllglsrl c[t&rrgll,rof,ee6 ssta o glloct€ !6gletopt8 1o ges g1 le tEreru'rl aalcaloaesrboge& ln oubotoste mrtr'L

w Ei, basiesJt&spfuiilt fa Ju:$f i"ertl cssplso ' n6sptndtsss sra,er*l[l&1enptrt gtos,tstts curaetrtiia(riua]rEa gs iulur l;iitr't csspr'cerlranloull Indla o86gt€ ts6lbctlQ.ttaspf,ndl,t vat ln toat6 EusoBtlr (':'. 14rSSSSStg,Sfl&&lq& )i;l11rilqrgt;]i'ttradbIIX(f?68: Xbsbb.ilorstrbotrlS(trijL3)1+31'e1*1o trrrgo*r 4lrls&ro uta!:nlsb(,,r crr r;l,tolq;lor$1P1olttr&r?.4s16 illologlorr'irr ijtst&rnos.isttrrrrhtttf;lgunl ;aEcsts tssorltr 1ltlno6r

-51 sll calcsrloasp& la etryrte ptnd S.netagut &Btan Ysrl,a}lilltstce rpeclol ln ersureetl*o Snttlegtr lrbr l{.lfiggl3llil4l fln &rd{ilas $otBala& s lnrtltut|*nl a6$0noolortiiri36.losssu'f(la oars roi"r I stucllat nor{ogtssg flosrlg lcpn nl ld,bernet plorostosopgusrnscrostrolrogeuaaclfolrarta T*. aulul, mbclousn 9t laflorlrr*)St la Grtd,lna betan sA r iiatrrlalF tEtltr *r*Mggfltalrwnansntql"U.rta wrsl,t$tlL flJ&lroatetontf, lbologl.prXono.mesof *t&raipestrg lnl!,nf tlrtl tnnopsotsltl,rsrii fef6 dr mll la asc.t* Sl grrrirtln ilrad,lna botets& a t ntp

poote veEBtE !c &alurl ssbdrlrto.supslflclale loalooroesor gosplogio(.*i1l€$eetq nrlcrcentl.trcfgerc itCnnre iipesootelLe pubseoctltts Fr*iilr 4rrdcetlL( tatarlco)qa*.sclon - qussostiltB Jtrlbosoea?Lrf*r€aqtigc:iet8 gEr. rilussolm *nt"*oglrfot[ast S0gml,ql&xs r crrq€f nshrl,ob s ), f,lorLetl.s aentrstr-cu" Sneogebt tD pgft$t

&BeBirrdi*sa pnpral8.liloreat lslo{rxub€d*tormau.onl,oatalrr$apta$lt

trrdl,os a.le *rrago l,r4lB ".i{r+rll.srpln&la 6n11o lalq{al*o r0suc,sr, itsta !,!Ls$ rrlrLalttrobootat

15{ilgffi-Sm*g!l ol,seg Japousrr
ijlolo6le reb

(Lrnil,r lerkrfltrst8

IV(f9t6)858,.

;tstlumr.Cultlvat
anrt gl g3'6.,1rnL Vsrlsbtl,tta&e arttrs
rlnbtl

ca enborq o*rmoatatr nd.a lf,n,
npeclsl ln ilucurqtlri*l$ gril'lt'lr!;

oesolerfoelrte f,sscwnt 5n parev.r.l;f,s Gtddtntts affl$" mrbr

totEntcc noitl,o-,

S+tqFhAaoou f,lorl. dubte 1gurgrurftnro*elta co-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful