P. 1
Cercetari asupra sistematicii si morfogenezei florale a unor specii de Prunoidee partea 12.

Cercetari asupra sistematicii si morfogenezei florale a unor specii de Prunoidee partea 12.

|Views: 2|Likes:
Published by Alexandra Giula
Teza de doctorat a Dr. Eugenia Baciu

Universitatea "Babes-Bolyai"
Facultatea de Biologie-Geografie
Catedra de Botanica
Teza de doctorat a Dr. Eugenia Baciu

Universitatea "Babes-Bolyai"
Facultatea de Biologie-Geografie
Catedra de Botanica

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Alexandra Giula on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2013

pdf

text

original

|111

-

ualr0r Arlr(19671 arate s&"etrEtlr!{. (b oc,ltlr f,a lonrtrurLb filollllpasablribor$,6r emtofttulut orgaalsulul, oohrlolor '}ates&rtroostc tosuturt a$ord€ epir,ra:rogl ororad oou/ittll sosrqlefpsatn, ;;ootrpdet& cu foffisrgc s*ulul, tcre'' tssutrrrliLor caqnl.clipart€ .arls cun a nal stlltltrgasgole grtul in$l>l,tnss

el, ilatr?ltfir d, del9attcrsJ

fusgtLa ak hrlp optl8. poatru d*wolrrsar focuadatl"s gl &Bnvsltaroa emlslrln ECI Dotilatf 9l erofae eD{stine qporofltilluL iio l8 i{runol,iba 6pore l,* tnFer mFlorar

, ' I

tomnei.rln uonentul ln oare ln ssvltatos Sxlacrili,tlo oelsr dffrii srnrlsrlsrgu8r,t, gleslfoll lebaf$ta $op rus cltlornalr ssts ldsrlotrlo utro,c€ul r*rml.d*tlor

o?arisn[ au qfinrt ltlts{ ta gtarr dp ,

to6fss s gLssscul,ul. Lnfert#t.$g (lorlt-dla s€€ol,ul trocut gi pinli aall'reu

Ptrl.vfnta nrturll Hf,sfg& altfel I tuturst ldr|ll€s oonturat douE eoltlr ar f,ert dug6 Irtr tsostulrl' r

toorls epeadlotter&(fCIlkre) Ei troslo d,al6r ads$f ai ftorlntr qpoadlrul,ore a gLoooeul,ul lnf,rrlc yE'r lls6bsn(18?8)tils,rs or(1929)rssunis$(l98tfoltatl Sasnsv*lrl(1991) r9r er fLoglr$e i'irrvoa (18?tj)reu$tlxs elifrtabrrl flernl*sor* wasul lsferl,ol

ba&strcallolululll ost€ $so&'lod. eosrsgtslll cer solsl el a ftlaaruntElor st@lnq.l*rsegloo 5,f dct*retaE go autor , t& eoaeki{rre i;fnooaul b:ferterr&r t$til€glna seu $ilotln l[ 3!t$r*l ,
Bfilo da urturi apearltpulas&

imss {r(tr89} si.stlr iiflradaas (l9a')$ratte sultst rolelldocl

lu*nrr o! Doretola ginssou:,ul Lafo*lr'l al,a oallsiulul

*sla$

E lrI '

dta pfi^rftle tnf,otlosrrsompsscuts

egt€ ils uaturt Wdfculardrsu tssptl,e rbsr€ ( f 9&)t* t*beon(1919)+1tetr. etl6 trrtrlasnsrachf ( 1955)

lt oc:rmtrdtrlsr

c l'14 'r

I smstot$t

cu pttttl$e le oelpeln iioBweolor cE psrtsq llrl'eflorsA

\

ltuhrlutfio*qt,*s$v.etr'e&ult8hltff.6lanlilgrl'ulftrol rlols' nllLar partqs nferLcasf or3. do n'fitre 'Da'dtulu'{rfitrslt tseeliryu,l,ul flord lf dln pd,Ftil,s basslo ooE srrrsu& rla clsrntolas fwfnd un tubr ,Jsbtadi!$ffrirLr(tr948) slatotlslnd re*iu.ltetcle obti.s$tc ih dl,trattruE rpas lcsili egrost$torl adnlte ennrsl etnrr efuasffrl fcts & g*ne' otsd est3 riB nstus[ detr61oal gl eaaurl c&d ibrrlarapeaurl n11 lof,og ssto 66 natrri da16 pd epoadf.$$t36rooas"unoogr1"assil qsrsst[tsl9'r cs?c g[r69t.aut6 9i gtt da auts€rog'. aaillnurer{ tlrt^€lnitc ad'sfg a eflnrscu,Xut iafexlpr ogto rnrltl'ertd des$'Ise{3r ( ls6huoob6l(19!l) r*rtt6tstn( 19At) .rnglor ( rgi ).+ttatr tupE l|fian ;r' uwobf (l99Fh*irooitsvtct ilr (t95S) rtr'Ir'!surrrobt'(l'955) fifdsut tl aslabr(1967)e6r lnf,alir: Dleltrla llrardsa leurglae le itegsct Ds'en'cataEtnficsulul oflrpsls psts Erergt&rs a6 lres'stels trtrslulut Laforleare !*cn$ur{ lxltlffor oorstlto*trlos lcselltasul,ul crssvst fl nr risnltatul lr ds oalt*l,ulul 91 oololeb e #a ootbolr a*st& o{ tutu$or glaect{tror lf,gorlle osw }eoDrl, pstaleLs vrrs 3 tts$rrLo a vhfirl,ul eqnel$lo*ti 91 oS selal€lo flt tnternE a lxsl etgtevff r dsrFoltl 3ls dia uorslao 1flo c{n lssti' tolslo|te3q5rmltenda5aer.m}gtla.lsevoltarE*elmontslo!f10. ralgr s'ttsbo|s'9oas!.dlf6gt6rn.ce|trlnf,eriorede.rlvat0!.ns*trgt l Slornlldool ente do aaturB Dsltor prln lsveglls!€a rroqtsrlutul d.af8. l:8es€tgvlst.sualtrreclwarrrlc6tcgomatf,Llo€pnetlodt.': lo€8{'o!enelofor|.gto'tltr.tratilepgstJ€illsnogaryorargtsfof$q teotl€i slelo a 6lneeeululrmt] lFlflull owlelorrir fert$l-at

i

'll5nrl neutt*&lasll o careo?nrlttlt8 trl*tpslr ovenJul 9t aatm anrlpor4 lseattsfirlulur' ak florll(e dale daras osEgterlt foilsettulttlor ft p{F.t6tltos srrss*lul ll rlluanoa cstwtrrtl rcagtorafdulS' polsnt* rcr{ $i fecnndnflor4sccgfil rtluaso e f,enf,aantul d$ gsegtolo ltpr frvns&elcs ti.er$craduaso l,a s amsltE forsE An nl*lnapcaw rlte nr so oai dsgwltar 'igbtf,&jssn ,ir-r{l9P}oosbqta vlclluuefinl,arl aq€esty: teotr]e- - : lui Eloortor €6 gtr trtInF c,& gX esrl)oto rc eowor{H. blsto#nittt tesetotq#61 *l aosaldm[ Galper

la riif sr $psldilae B€ obF.$rotll

te ftf,nd ue wssspsrof,ll sodrflcetr .;r(19}S}r:bbe* ;tll*{ par,;rue a uieer*gt cscect&torl(it;sluann eer &r (1960) riioea+ol.f,naaan*F's. (r*r'l ) f tabl{d$e@ A.fu ( 1999} rls not .tn lard irJr:tarunvcrlt (1,995)rets.f,runes nr sStE us ofgtulrrsui tano*tra't{:;Lu$ osi:trn si€rrtrt &r evoluttrr lo i3torlcl' d{'r qtr[ tulpl* La fcl!.8*le actualol a luat na{ nelilrilhrnss Drsllrtu rtoipbeewatil t€ry&te celee foltffle&ltl ptnote sls sstlof,ttttpLs! da fdlon-ftlolet Efir ohls rei.finqtgLlar st€rtle ale a**lol hrlciel evoluatsrra €itaacut prlti etsdlul prlB s€logtstlo cintolsissotrrlte$t

latorg.li. rl f,eltelrtearoe f,lJ.otgttos ltrtrrtre ss,ta sa €il'€sar tCIloatt [:eespottefllsls fitcad.Fst{ttlotr I}8 6nsr tntttp rrossnst.* '..otIE ps{iss5ror"rngtr r$o}rEslatu tat r.t.ngguucat f.g fattn'tsa ortelsfl d.4tr6 a.le Eeostoea. $s aLsL ,;$mraa lul r$esotovist tirre$ floq*oa gngloaDe:noLor lets un courylox rir: teloBt.€9sran€lrsu s*eptla csllslululrcdFo tt'r t€ d€ $rtllla foLtsrA 9t o6 ihol caraelr eato u[ o16tffi sledodlf,teet rlo tclm!. letf,lcatl. Idr'.'Je.trrecashl {lgr5)suattns g'fu.{ilrq.telceLs& a fl"or'l'l $1 Esot tlosoae& o6*.!..sntsus Dutfa tltorp.rota nsturs nocfol'o6tsi e Slasr ceu:ul lnf,or'lorltrobus aE rr t&n aEe.E 68 sos$€$teree sffrlfloarl lor tulplnl!. nu s-q fdcut nnrt' la ot€s lnb{:n Drls flollsrlt€lo tfiifrtin ellgur Srlcnldllnd ne$tsrs I tertl"lr aterlle(fsussa)*1o

*1169t t'a l\.tgnusl dtfert'te(tE or&)1obflnlnaroo fol.&.l* tufplnl!. rstrdb8tats do oosdoam Yao€ulallesto.e 't0eflietE:sX asutxa rsturll Cttt tbs* la ptuiltrll . . llatltlrlrt qa a. tnfaslrrl"-I;';.'rtlraa?aoi{ 1tn aolabostpg fir ,, ;Lscx:*ulul rlgb"st f,om8rea 61.r.oru:fuXldel la 61fer1fi listr|ltsei;(1?51)rcr f,ast{ rpEst* do .iniit*spasarttlnlna rosa do mlrnil. tl rmt'flaarg (ry8s$ls)rol oslolos coarl,l$6toar* 3a glusourilo lo&ltura lor cu olodnntele Slortl ag{6trrop.4o st{usa|lr blstologls$ a al'oecoulul taf,ol ts odulda nod,tftadrllo l8tefi/Enlgs pf r8361ranrl farElselsucclblul tas so!&refltoare ul 3a stsuoturs t€to a glruuoululr .iia leranrs rr*ldellar s,rinrit asstontltB;ln dln*ioa {* oelr tgsl

su abse*va! {tE sscttudtg

I l0 fssronaala ef,sotuste susceslv 3a ;re{boful f,Ioldgneaonte Sat$alt el ta olsole cs!&rdi'tof,r€ sd*lErrega eusfris ltltfolse of€$ttrrts gorson*l l'{i set l$ tsxonl*ritutosll, au soDa$l ttsrsrststs tat oti srrlo lt," fasaleale rylEls onlt rsl.flc*!l! zsEr& rese$taeulutr fsquts tu pu:ghe baaslE e reoeptooulului; floantEli.i. rl.rti eii rll.a csle lo f;ggslgolo ,:rlels illn pilloslul spre lstcrlorscssre la staArf 1or rsral1oe fomesed :rglgicati! Ia s*o?tur*.le tur slstsr: d3 vu!flrlErleafo firhlXarfiset trn* nlflsfn&F.sotfornoatl rrrruf, beaet recept,eslrLirlul €sg\ret rp&taunStnd'g1 l$teds& q;)w Ee 8s toartsl c{x.uelarr ia car3relfilei.si@rl o*srlele irarglnalor ...J.nr;istsnu! :rssculI tote s,tpoattirl';L(racsptagufrbf to lts.te clrde,:16 gl" se tcdJ
lJe l* acsEt afilral, ae dor|F|tr ctai nrr gdttrula tl nelolqpot

caro vagsulatlp

hrhrles do vsstrular!'golo s€ trdtvleF fa66b Drtn t€Eoloolul nedtsn gt fat aUsoEsS Xn rril,naroasaultutl llhrlarspe aSEu!€ ao p*trund la panei

)fasclsolelo v:sultrse S$sisto{str noaiv fu paatsa cujartoa,r[ a lulr
3l-tool.etre frtrfo lt calst l^mfirun..{ s!s'htRsn Epssq.pr ils asr6l'nsr ll

i117r blpautir:J,u!. se sbeernd {s*l-oiele cei SStgud S,nu*i:altllst* dger

psxttlh:l aGbtt *s lll6ar.ta&t& op€ottloasoa atrtotUloar'rl*lfluntl gl lsau1 de ln$ris' tedlssttr,l floral :trEceului. lnfoaiorldlcsgre tto lul lul a';altaiulut-I}$:retslc $E ;"ietoio6l,aiiles blpentiul.ul o sonttersso n+r.-go trgi:sae& 91 pfi^tl a fpa,i&ntl'or Fed^i'qeX*ealts&F !tsr}6$r*a

dto$&lrisr' prsalllLl

.,.ssl.gololo eare ternvJso aD$g €lsssutele eo€iv*!. earaotoslsti.cE, ruLflca$lo

1o clteo i;oltr tx, ds la o:tlca ood st 'ulpltetl aofl3.El"e 'ile sub floars*r'rcset felit rt1r-'0eas&rd; aseoenr conslfu&"gsea ;l+r.{rtetul i;i.neceul,ul irif,or$n

co ei fogclnotoia amnfi.lel'o gt hlpportau

parios or perlterLrl&p gl s lll*r? p€nltalo sup€l

oo fi.i"ad rlE :ubur& sde.lA $i Eg stentllaulsrd*h aLs gi'sssgslul ..,in glle.llna oi$atntetog sosstltuttvt iil,)r trson$us8i;oasa de r'noshri*pt:uLtE psto ds satrrrti d;rlefErttrlsd
qbtlgufi:

ilorlrol sesf

lecoptesulrrL' ra blststa$ls5r

Sl, {a stilsbrr3

iiguul'Jqte

r

3n ti.ului

feuofr,set dlferatit€rti

rsaolt{sulutui(:r1.,qatlulul)

DEesu&gl sle eloEsEteigc f1osols s-a putlrt colstata fossnlol glaeacuXut lsfcr Ia ssi l$ taxs/d. atudlalL noaocerpelerl fb&grui"t ala qoaslstirt ilreu*nfo u^ml i5t.'tooou gfiriXt gl f,lwi blcarpalatorfspt aontlonat fur ll* dar ,:rpor*.ri!*1era tcrafix{{ lesurs "ir { &tgi} 1-tor:1I pei :;}. (!!G4)gr Er)rla qscet dln tlmA earscar;rel-ola et$t u:*tc prLa cole douEovrnolps fqtr:s aotlerrratg* .-,!.nr;rr:terialul, arcl tsrt f gslc ofd,taxqnl proabt{
drso'nis$,1d:Lu uwentutr riposltlei lod*l crallrno

carpele

*l Plaa fu prin&rrr& lLn !;crXi)rrrla ds$:::€g&'l"Llul' rrsgpet itv l.n pe,rloada ele gtsrtrl asFocl; l-*e ob6€8rat :'olAntt6d*lus Cl ils*rrolt$*it,;ryulglo!./rcal3 eownrul6.,i:riis;lls€a rnrliistt Ee3fuFii.q3{ s.€ soar8rr?trnr| raettsrar ( r'11.'.i.-rlil ) aciul ttngrl,tr do,'*ed$ladss urlr 0caltlaa-.lffPnri&ururs ayl,nooa 9l rr.csd

r ll[l

*

Lrsrp$te 6Ete doesixlla !a tosts Cemroltatr n etlltJ,lutrtsr ateslll

iu*glsea

69tr9lfltu1ut1fucfl,

uo-

oste dssei*s F:'*A {:sasrtna lor ot tnte gurlrl ds tns€rt5.s e celoa &t|d ornneJ\is lis8iSlnj.le aoostoLsr$slipla ssts lnctllsE ps s foorto atsii rlostiruFldo ia b*es o1ri:$Llulrp&. a,{ La a^lverlu} rle lnssrtf.s {)era6u$ evt1npi{etsgarl ol wufel{lr'6iLxi'1r, ifahori,ayrdr1uls*r }* j a.'i'i113Ltlcirurll'1$r ta*iils{ '*1"a; )r la es!

llatlaLcb gL :.udus anluc an saltteXa pe tr€l sfs*turt tsrlor ob*orvinelupg ua qgtrt foarto 44,'etCislul{rar ;,ln s+cfLuntle tangthrcllnalo ql trasavorsale

ofooh'lato ln np

floreLl 6r,3,tr1

qtr fl,orlr

*t esagtatat $l' ou 1it':aarlts s 1; fe*a&ul
so relftrs6 ln cor<loar:evflssulcre

qxl,eta ln r*sdl'sotul flornlecare e4rs rs3 lno*tarepre lft9slsr

11,€dp't pefts casilela "l -:lr1 tl5gtu o"ulolerllr 5e de s.l.td po,rt€ oofdsssa vagul*se eare prtrunil ln rceeptecul f c sllciu roosolE 0i srn!,sl€li.1p ryEsu.rs { :.f Qf,6ntto8ll Iorr
carpela dneol"lsrr oo '.3'L!fp ,.da;'-;.Xi-:,,1'11;rl gi a 6e oirEr;rYi:r

nas estaEtf.rra 91 sentru

gt d[rygdal.tti csqaunlgr*tesastE tr|i8{;l.r|o eote sntasisFrcars ru o6r]o1a (bsohtaib speoltle ss[tilroots

a In r!-ansa ",;ra!ilY8S OboefYd fuEiriSiqr.asegr.$alt tran$t€rsakt eerSrelo!. apssape fnrhl.oo ds tra tq&rF ssL$lErl$ eselg| fsl re p8s* atat6 qt carlnlole ha.lsb. dF cas&Rra 4vr.utlrc8sssus n$sarlBru6r8$us sa-

' 9x s0fu;Bet' toene6..carp$la rla aroflun trsffCrsa1a apsre f,Orea { la esb$- i un pEmncld.lr rpdh' tlflael$1*pol !tro! ,{:lntF-o oBtaltml udttt i latemillarfssalcclolo ta*!*lril B6re sq obrnt forongxatltn laitgrfu! car$cla csto dnlrlllltalale gl fs6oleolello plaoeatctltr inci. r1ln nmaatrl dtfereattrgrlt alrf.n wf,r.Etil t8 rte epirtpltna tJiterafl. ;;Ln uii$utgtortls toannalcu liXl"i rloolnte la sflrgll;ul w$auEulul :rLbornalt ats €sa,statat s6 on a otltnt uoasntul '3,f,o*aa!t*rl1 el faf4 <1o

!L,1 Cu:p*!.e *as*hj.e$ Ia:

IiSA

r,_:ilCIII

I.-JtHSgE_caJes:!{gS ;irr b2r- =irry4tiqt$* e_*Sagris i,i

i
, \

i' -L .; :.i ;l it

iili..J'{

L.*3uillq

.ioi :* sil,crl

j,.-solu.]'

i r$.cileri.*g$ X$l.g"rrle :,aa.-solul

il

jrTJAl{S.{,

xrxv

1.-Cerj:ela $ec!iu!.e

,i.eschtsd la Prunug eerqglfet,a lorgLtudlnal6r
oj

2.- ' utixBerq iacbj.sg. De j/4 <iin gtoafuloa Sarpela tachrsa 3/4
Pcdug hrirul. &illr-secilutxe tress.rersa1I.

.t..

q
'J

i

t

915'fi

:. ..^-'
.1.

it'::l

t
, , t 'l

i -,r.

!,

D

a

"tutJf"

!I"
,

t

^..; ..i '

:. u'
,: ". .{

.

-tt-'

].

t.i"-i

L:?t:f'
t, t.t ',' :

t-?-':

.,

-ll0Assasts srogt$$o la allrnsluni|l|r 'a&oEebi..wr oo dotorsgb Cllrtstunilil leDsutrtlur. frltos' sl orastBrll trsl' tlslorolel

?ets tn w1ls a celu3olc oclatontclSl'a c*pol6r aelutrdit orito :rL:: nsrcstr* legtrlt ctn repauelrilratatec casr s' loolell' relr:atii1f,.:ir'[ pcraarc&tlcb {tlvtrtunllc rtul*re ncln,alunlle c :I}:lel
:{l stilsts

flrqd rB oontlrrrl
ardllfn da oilaht

oftt?t'erori€ nEsuss oEs9t9- I
CflllQle eeleldO aldOa laut i

,tl ie sble;rrt*. tjenrlert tan*:tc*prtetale

do oelo!'u t'ar

i;r c arrt";*tox c'lt.l.Rland sn coa"lstaG groloala otrtrrratgruluX ro o* estlat 3n !a!o nicr'o$llul'ul e'nel5ea.$& tLeul*sr1 a saqlelell
irrl,*lor ti:;b.'JCr (:'Ir \r'" l)r

Jusu191$) l..s sonsl&rat cct o cEl?scont& n funl'strlul'ulltiol baaa {.;ootlunllol ofeatuate- c& me* .itet'Xln6 ;ir(19tr4)asatH l'!''"re ta est€ 0 s;lBxssslnf,l* a nnrglnl"lor el'r.rntrslo.;trcssttts a csrpalsl obttrrahnrlut ca g!, lu fr!{ic iis&$ceeraonflldt relatl:ri In f,srrof,3:.{r lnfl'orlrlL ca$elalrr*apectlr la nr&lllo a fsfal I'Yuuntr{gtto t prlntttvltatoe

el:.rf;i"oq dlsre

{xieshrl $rtrpr et!"{llraarl tr f,ouna aahrr6rmar$'i'nsr ''D'ol uog'gm cu6gmlttel(Ht'\r'/

t& gl n$etucstl'r rca!"4lterletlc5

seeslad'ctr"tEturf, es rrl obturatcrrrtrf,a9t ce fi &* I $aFllos 6Y/'gr:* t'"lgtrltat 3e unll corsotf,?arl ss i:rem5run6 aA soaots s ftr o coai gl st1{Frifirlu.t1l$ cssltatsa ovariandr tltxrere a stllulut 1]eci,i:nla1e1 g|r drnotterga 3u f,I.aare feesrsorcoEooltont nuae esola el. ttezivclttrrll ce grenla';le ictst i,}{}litr'll fltptltlcarer ou pnLnutr1 ssln feoo|o8o fu wtrlel lsngtof,ttulul 91 r:n alt procol fonrqt$t 8t f,wsnrlulp*dcqoralSdip

fiosr?urllar

1al II*Zea Dccoalfdsqt g':ra}:l d.lntitr subor'Loffit' tel;l

PI, IN$A

XTEfi

l..{itlssoat

ffistrgr,nat l'a flassa

&

e.n ss?ela ar k p3ffi*.eg*$;te!
uro lon€tgudLaelArdprmtr*
rr ol*rq{ o ol6pnlit

(r.

*"u,lului, atr

a oar:lelal(

lF Ia 1aJa w*lanl
sord (a*)tl*nrlt
lntagpnea€*le

*r lr .*wqsqur nslsutr
& Graarto rlxrr."il
reffl$naa utslo llbalepta

' ^, a

I
/

PI, INSA Lr.{it16*ai

XErt

ss:rsl,nat

la floama

&

2** Ca,reela k sgffiei..i*Slg&e! (r* a*
uae langl.tudJ.aa16rdoaa3rr* rnrl,Elui, llr

o slr8sn^te a EarFlsl( fF Ia l'aja mslanl ilr 1r rpll*r rrr1glr
solul (arfF|{nrtl dc 6rd.r!s l!.bareria o!sar."U lntagrrnaa€*lo rcgLrtnna utcro

r

olanr[

'\

I

/ -.j

t.
,

l

44

;.J i;.' ,i
rs
t

'J

..::

'

'.'

.:

{ u,{,

':*. '" t

O: tr0ti-, .
' -. . -.t , 'i i ':,:-:'

.

, - ' :. - ;g . : , ' r ' , ] t . ' ' - '

nl8lo

1r'g ntp Cln trcAanatals polasnsle | lcl€$trt souErrl'lrlrablt Xxr/ )r la oter[r(illr ta dLforallrnrplEl dlat lti etseart&{. t nftrtl o[ ls *Eutru! eplroaalawloh tn*r1s6 b.y'Ccrcst5.to'ru..L doufi tategr:raente llber8 de?t Gonstat4t gn b prcftrratck !.!r*ar*"r lc*,ta! sll ni ara {esglidGaa EeturelA.'fSp'lt ${ &etc&nu etst d0 s. 'o'
OOSdr

sF negllenfs 8t aflctlstle lut [[k nomva Orir(I952)esss o8"s'lpe sA La CEr*sus ft?rtlgotrfirhlfrlsrr oar?dst ss6 los la a dgtra $uns,tate e tuntt ffIlsllttral|F Elr& a[' r, Htforltoa !n ca:gcltrtuchrs !€ntLomso cS la sseast& sBooto oarryills orte aploqpt tot*l' trr''
Gb15fir itits lllport*at#. Ea:nLuste la c4re 4iun$r 8tstrlt!8 cli(1,96{)

tn c*r$e raltcsre
tllcl

prlveqto ret6e.dava66uilnr&{1n psrettrX r**ioelului gloor nallr€s$:rta rostur{lg rjdut sl,gtea rarctler d url mp

urrrt(cm*shrcosfu;ata
tolcnice.

susttdtosaf o*u { lscsdi36aa6 3rr!^afire

1;ct

rlJ il .J ,t i; l.r{ t.i ::t .. 1 fl :7 ,t \J 11 11 l . i : l , () (-{ I ;i.;{ It 'I- l .; I , { i' r-l
I ' i i l '.4 F r' :J i tl .rl n j l .:J (r.t a-1 ,
d

t

L - Jj 1

.).'
(J O.. .l''i) r '.i r-i ,

l.{
- [

-1

'J,-'l

.-.) _
i .

, i.-\l<b

:: -)o I
I

'- .FbI : r c i
r-', rl

-a

o I NFI.-iat ,.1
r{

.''t .'!: '.:'

rl *l

-'l ,-t e

.i{ d ,, 'rl tl I ."tl.li !r'(J $-rlj
d

slnfrfi '{i'
r') i:Jl') )
lil

I l ' . r I *rl

c).

ir ir I
,"'J r'i i i> >. Hl{lj al

f-l t{ al cJi) l.4

r"l

i,

:j'

;J

H Hi;
I

!'

ir
:?

(.\
r{ l> H
FJ

H . i; ii:- | q a ti a5

'a ,,:.

t .,tt'.1 "-t '"t H aa
Fl {i rJ

1.)."1 ii .,) ii !r r::}{ O t{ i r r I it !, lt ! I

'f,lii!::l
:1r1.. . il

:]
l>:-)
aa

':) i , l r ,-.1 --.,
!-{ F.{

f.-.| t

HI
a

j{ r I i>.-:'- I
HHr'1
laa

Cl ii\:-\ i:l l."t H :-4 il.j r"f

r. I

I

fJ r-.1 t..{ rl ..1

;:j I "li
i' i'' i!

I

I

,'
!

t-<H tIt

i -t i:, H H t i

ll.i).r n : jF"J .-l ti

n
ti I I ! It E t' IJ !! lr li

''119., i
ii t1

gfi ""'l

ii .ft fl

,.r',i'iI
faN i> H:r

I H i 'i t-'i
-.1

;![i,i;l
'll i q', r

Pi.--l; Ht{}, l. .rl '': i: (' r-t
i.>:2i:

F ';r t{H
O r-!

PH
HH

!-l

I r{
I

l:ra

i

fcrl

Hi{H
atal

0.'t t1
lr f-l t{ f'{

lgl lj Fl(,.i f
ll I r

|{ i.4 F ta .;J ; I

1 . .i > :
{ -r

l ^ tr { I
,.'j :.:

Hl-.{

> F{ .'HHr-{

";.'i I
| I

! i.*t l .t r-{

l - t : . 1H

r'.i.id
;> )';

-lt H:i;? ,r|l i
;rrl r!

:l ii

lir l ;l;:i

O lij :dt.rr'{ O
el \J

rt 4(li

i{t{r.

t , rf.-l ' r{
i.l r{ !

|{H!

i'15

H -a F{ !:: H t-{ f-. ta

:;:I
H r.{ l.{ a.a

rtrv
,lr|

+;;i1

| H!{tt I -\ . r l
-{

i',-,';!,

('.;

.J

.h3, cifi
Fi!.i.,' i o
alt

.">i

H

r'U
I

HHF ta Or-lC
i ':J

l-r l-1
la

H H

H

| t"l ,-ll= | -{ }.t r-.1 HHi-t I
l.! l-l '>

'

tl,-,t
tl lr
ll ll
B

l i ) ' : " 1' J

:li '''1,:f,,'
rr ; ;.J r.J ti i ; c ) i { I ' tl r'\ 5 .rl
It { ) { ) I I

il: eq

.t, I {' :ii 'rl:. f.r .l')

F t .:.r:'HH t. I l"l FIH HH aa

cl ri\
(t r'l (l Hi-'l Hi.{ al

-ll;r;r I "-*'i .''#l I
f.r r'{ r{Hb
f-{HH

.:14!:'

{C i }(8
.:. I "

AI ; ;

rprF
!--

i lij t.,,
i(}

Hr.{: Ht{}.

t't r{
.l ft

! l-l t rJ i I ," r{
I I{HF{

tf .-r-l(,

;{.r:i

':..:.1 |

-)

i...1i.

( \ i,r. r{ HH HH HH aa

ii.l I
I
o.J..
f{ r{

I

t](:]r'1 .it,.ii"

$.J ..\ i)

gg

t

0 tl Pr 1 ;i i.i It . r' f a . l - ,l O J l tl fl tt tl It ll

,l

ii,

H r--tF -{ o i: iJ CJ \Q'
1\,.:\ (l al r{ r-

Hf{ HH!,:

HH F{H HH aa aJ.{
-t F1

HH H l-t HH aa
F{ -:\

+,j\ ,{ i.\ cc t:
i',\ (-t\ r l
t*l F{

qqq I
I
|

HH Fa t".t t; l-l H !'i

it Lr! O '-l r{ fi

x
tl t tl I

.q
FI

i\cJ '''J

c.,]\
-{ -'l

L-€ '-",.J r-{ r "l

8gx I .) .., ' -;, .{ r{ -{ |

!\@.

\

|

a

qfl'l al
{lslf'rll

::*-l

-l , ".t .4

i:re-

il t.-l

n
$ il
tl tl

I'r
;JT' lI Hli{ O.l rtl

n

*lifd;:l iHfij*rl rl
a

d

cc..6

:.1 -4

'1: -i

n

a .t,t l ti

a -l

* tr?4'l,a 196? tldLnea rngliltlt Er8trllasr s f,ort usdtoasfslnl80rlrer* lrrplesaln rsoloa&rgroLrqeg *ElLaportnbas 6murlvtgl'n firlcccs 9l (b tulllalol&fpd qm an eutarlt ,roo.nl vlstrntls ftr}"i d$lrlll! uruans r coroo@ 1oola FAl'taratrSootrrf lordc pilog lprnrn6toruabr I vtEinrvlgla ta f959 l$t$.o alasprl !l c €€statrt unf,lsnrt mrEtcsa tra catrrralgftalroLsoQrSn al6 rl le ooscodugl la lcuob gL vtgtn htscfsc t|8 lu a trplr ll $ !|ll!. "tgln ttc{nltr seSnretllo date diterlto E r lro&ls trof;la*r qrglrllc tulccaollea lE nnra 91 airel lu plerclor da la un en la alarl ac dgtFssss ta fo$tr A€{sb "attrt?lt uaro u[$rr{ todqF€rstusllOrlocu8 gt uorallul ctegilmslrsorpotlr rrplib lastal.Isll cru a font casul ln !96hf iblrsta lgtultrrfr au sllo o6l'&lrossor a nrfidverli $claofEl[6b Ia l966rp*1s$pasa a vBstrt foarto stTorlo;4lr|gto oo Cl .r-rn fagarl e[ la ateoxllc l* lso rrdtsror sra Dffira tlF gttrfr late lelstlT soirut6ramrotl vim* ,otua t&pcratuflt ssogto v3lorlopa 31rEB ap'gcl[. la ears tdlarsa nugurlJ'or 1r1 Dso&lg uat ttrnl,nrUufilsreE aueudlo! alv1tu 68tarya clls la toate egosltlc tl,9aab anlErl,orros ob.lr{rrort raturl stl?U oprlnrl dr lfs*f8 tn 1F9 c.r D6o&ra {mlo* oannole nc* osll'aah;dla uoassul canrrLlm dh trryr8} Tll

lrraHdl'a D{ci{'tatm

'lla 1$7rb|atoptl6 fap' *flr[ loalqs Dssssarf,|lut d. H.ffillt *ttrra asl O Fcoct|ua ar n elslE atgdnlut Gi:!e atla nrrlr
&!!rOr

r nqntfsste nr dleler tlcrlfcf Io ertortorul n€Etfr I lcpors 11 $rln uloerr lloplp usri ,Btn oEegtemr !r iln lall drprroatl lrta ryesl,|la uuor lhug* ts$r a cetdtlels wlrl lago clr{tlrcon t-lDrup96?)r Aa oonststrt o[ d||flrlprlnrlspLrffloul $ vlglufl tueos!

a
f-.

L

0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->