Kepada Semua Warga Pendidik dan Kakitangan Sekolah, SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur (SABKL) Sekolah Berprestasi

Tinggi Datin/Tuan/Puan, Assalamualaikum wbkt dan Salam Satu Malaysia Sesi persekolahan tahun 2011 telah berlalu. Banyak peristiwa suka dan duka telah kita tempuh bersama. Terima kasih kepada semua warga sekolah yang telah bekerjasama, berganding bahu dan berusaha keras untuk mencipta kecemerlangan SABKL. Sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT), kita perlu terus melipatgandakan usaha untuk memastikan misi dan visi Kementerian Pelajaran Malaysia dan misi serta visi SABKL dapat dicapai. Matlamat seluruh warga sekolah adalah untuk mencapai kegemilangan dalam semua aspek pengurusan. Kejayaan mesti diteruskan dan dipertingkatkan. Prinsip Kaizen iaitu penambahbaikan yang berterusan mesti menjadi amalan seluruh warga sekolah. Sebagai penjawat awam pula kita kena akur semua pekeliling penjawat awam dalam menjalankan tugas. Sebagai pengetua, saya telah menetapkan hala tuju yang kita akan capai pada tahun 2012. Dalam pengurusan kurikulum SABKL mesti mempertahankan kelulusan 100% dalam PMR dan SPM. Kita mesti berusaha untuk lulus 100% dalam STPM. SABKL juga mesti mengekalkan 100% lulus dalam semua mata pelajaran. Di samping itu, kita mesti meningkatkan peratus bilangan murid mendapat semua A dalam PMR, SPM dan STPM serta menambahbaik gred purata sekolah. Sebagai SBT, kita mesti bekerja keras dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan baik dalam bidang akademik, kokurikulum, jaringan dan jalinan serta etos sekolah sekurang-kurangnya On Target(OT). Dalam pengurusan HEM kita mesti memperkasa program 7’S untuk melahirkan murid yang berbudi bahasa, berketrampilan dan berakhlak mulia. Manakala dalam bidang kokurikulum pula guru-guru mesti berusaha untuk menjadi juara bukan hanya di peringkat zon dan negeri, malah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebagai Sekolah Bestari pula seluruh warga mesti memastikan program Sekolah Bestari dipatuhi. Setiap warga harus membudayakan dan mengaplikasikan ICT dalam proses Pembelajaran dan Pengajaran(P&P) dan dalam kerja seharian. Akhir kata saya sentiasa mengharapkan tahun 2012 menjanjikan kejayaan yang lebih gemilang buat SABKL. ’IF BETTER IS POSSIBLE, GOOD IS NOT ENOUGH’ SELAMAT MAJU JAYA KITA BOLEH ! SAB BOLEH !

LATIFAH BT. HJ. MAHFOD, K.M.W Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur

1

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL TAHUN 2012 KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak, dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.

PENGGAL

1

2

MULA AKHIR JUMLAH PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI 04.01.2012 31.01.2012 20 01.02.2012 29.02.2012 21 01.03.2011 09.03.2012 7 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 10.03.2012 18.03.2012 9 19.03.2012 31.03.2012 10 01.04.2012 30.04.2012 21 01.05.2012 25.05.2012 19 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 26.05.2012 10.06.2012 16 11.06.2012 30.06.2012 15 01.07.2012 31.07.2012 22 01.08.2012 17.08.2012 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 18.08.2012 26.08.2012 9 27.08.2012 31.08.2012 5 01.09.2012 30.09.2012 20 01.10.2012 31.10.2012 23 01.11.2012 09.11.2012 7 CUTI AKHIR TAHUN 10.11.2012 01.01.2013 53 Jumlah 290

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

: 203 : 87

2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

3

Berpandukan dengan KPI ini. Program pertukaran staf dan pelajar). Memperkasakan prasarana luar bandar dan pedalaman 6. segala usaha akan tertumpu untuk mencapai sasaran yang terpateri dalam satu tempoh masa yang dijanjikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang cemerlang dan menjadi pilihan semua. kajian tindakan bersama. Meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah 5. Mengurangkan kadar jenayah 2. watak. kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub. 6 Bidang NKRA 1. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. memberi aspirasi yang jelas untuk memupuk pemimpin ii) Anugerah Kebangsaan dan Antarabangsa • Penyertaan dan pencapaian dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa iii) Jalinan dengan Institusi Pengajian Tinggi • Jalinan dengan universiti dalam program pemindahan kredit. Memerangi rasuah 3. Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan 4. Sekolah ini sentiasa berjaya melahirkan modal insan yang holistik serta mampu bersaing di persada antarabangsa. Kriteria Pemilihan SBT: 1) Pencapaian Akademik Yang Cemerlang Skor komposit yang berasaskan – Skor GPS (pemberatan 70%) . perkongsian kemudahan dan prasarana iv) Jaringan Kukuh • Jaringan kukuh dengan sekolah tempatan dan luar negara(cth.NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan i) Pra Sekolah ii) Literasi & Numerasi (LINUS) iii) Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) iv) Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah KONSEP SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI Takrif SBT : Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos. komuniti.BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NATIONAL KEY RESULT AREAS-NKRA) DALAM PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN NKRA merujuk kepada sasaran khusus yang dikenal pasti oleh kerajaan dan diukur melalui Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Menambahbaik pengangkutan awam NKRA Pendidikan Dalam NKRA pendidikan. organisasi awam dan swasta • 4 .Skor Verifikasi SKPM (pemberatan 30%) 2) Kriteria Annex • • i) Personaliti Unggul Rekod pembangunan kejayaan individu dan pemimpin yang berpengaruh Sekolah baru.

PISA.v) Penandaarasan Kebangsaan dan Antarabangsa • Sekolah digunakan sebagai penandaarasan di peringkat kebangsaan dengan menggunakan piawaian antarabangsa (cth. TIMSS) 5 .

KPI SBT SEKOLAH MENENGAH KOHORT 1 6 .

99% 0 MEROSO T 3 BERKURANG 0.73-3.17 ATAU GPS 0.03 4 KEKAL ATAU BERKURANG HG 0.99% 0 MEROSO T 3 BERTAMBAH 0.27-0.02 2009 1.08 ATAU GPS 0.99% 0 MEROSO T 1 0.07-0.01 KPI PENCAPAIAN SEKOLAH ET OT BT 5 BERKURANG 0.02 ATAU GPS 1.06 ATAU GPS 0 0% 7 BERTAMBA H LEBIH DRP 0.93 0 MEROSO T 3 10% 19.22 7 .01 ATAU GPS 1.27 PENINGKATA N PRESTASI SPM % 9A SPM % 9A SPM SKOR CAPAI SKOR CAPAI SKOR CAPAI 7 50% 100% 5 MENINGKA T 5 40% 49.01-0.07 2009 2.99% 2 KEKAL 3 BERTAMBAH 0.25% PENINGKATA N PRESTASI % 9A SPM % 9A+ SPM % 9A+ SPM SKOR CAPAI SKOR CAPAI SKOR CAPAI 3 10% 100% STPM (2.26 3 KEKAL 4 20% 39.10 ETR KPI 2011 CAPAI KPI SKOR ETR KPI 2012 CAPAI KPI SKOR % 7A PMR PENINGKATA N PRESTASI PMR % 7A PMR SKOR CAPAI SKOR CAPAI SKOR CAPAI 7 95% 100% PENINGKATA N PRESTASI % 7A PMR SPM (30%) GPS SPM GPS SPM 3 MENINGKA T 5 80% 94.05 2 KEKAL 4 60% 79.06-1.03 ATAU GPS 1-1.59% 2010 4.08 5 KEKAL ATAU BERKURANG HG 0.99% 2 MENINGKA T 5 BERTAMBAH 0.01-0.79 0 0% 9.99% 3 MENINGKA T 7 BERKURANG 0.5%) GPS STPM PENINGKATA N PRESTASI % 9A+ SPM GPS STPM 1.67 % SKOR CAPAI 10 BERKURAN G LEBIH DRP 0.99% 2 KEKAL 0 BERTAMBA H LEBIH DRP 0.42 % 2009 4.09-0.99% 2009 32.02-1.01-0.07 ATAU GPS 3.09 ATAU GPS 0.76 2010 2.07 TOV XBT 0 BERTAMBA H LEBIH DRP 0.17 0 MEROSO T 3 40% 59.5%) ITEM GPS PMR STANDARD SET GPS PMR SKOR CAPAI 7 BERKURAN G LEBIH DRP 0.99% 2009 76.35 0 0% 39.99% 1 KEKAL 4 KEKAL ATAU BERTAMBAH HG 0.87-3.17 ATAU GPS 0-0.96 % 2010 80.02-0.13 ATAU 0 BERKURAN G LEBIH DRP 0.09 2009 1.40 2010 2.13 ATAU GPS 3.41 % 2010 26.BIL 1.18-0.03 ATAU GPS 1. BIDANG AKADEMI K (50%) ASPEK & WAJARAN PMR (17.99% 3 MENINGKA T 2 6% 9.04-1.01% 2.11 2010 1.5 3% 5.09-0.

24 (OT) ANTAR ABANGS A PENYERTAAN MURID SKOR CAPAI 3 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 7.5 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 4.00-7.00-11.49% 2 PERATUS MENINGKAT 5.00-7.16 2010 2.99% BT 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT XBT 0 TIDAK MENYERTAI TOV ETR KPI 2011 CAPAI KPI SKOR ETR KPI 2012 SKOR CAPAI KPI KO KURIKULUM KEBAN GSAAN PENYERTAAN MURID SKOR CAPAI 3 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 11. BT – Below target .00 PENINGKATA N PRESTASI STPM SKOR CAPAI 3 TINGKAT 3.GPS 3. KUALA LUMPUR KPI SBT SEKOLAH MENENGAH KOHORT 1 B I L 2 .99% 1.00-11. OT – On target .5 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 7.5 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 7.84 (OT) 2 PERATUS MENINGKAT 5.81 2010 2.99% 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT 0 TIDAK MENYERTAI 2009 0.95 (OT) 8 .99% 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT 0 TIDAK MENYERTAI 2009 1.00-7.5 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 4.49% 1. ET – Exceeding target .49% 1. XBT – Extremely below target SMK AMINUDDIN BAKI .49% 2 PERATUS MENINGKAT 5. BIDANG ASPEK & WAJAR-AN KELAB / PERSATUAN (6%) ITEM STANDARD SET KPI PENCAPAIAN SEKOLAH ET 2 PERATUS MENINGKAT 8.99% OT 1.08 2010 0.99% 2 PERATUS MENINGKAT 8.99% 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT 0 TIDAK MENYERTAI 2009 0.5 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 4.49% 1.93 (OT) BADAN BERUNIFORM (6%) KEBAN GSAAN PENYERTAAN MURID SKOR CAPAI 3 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 11.49% SUKAN PEMAINAN (6%) KEBAN GSAAN PENYERTAAN MURID SKOR CAPAI 3 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 7.944.99% 2009 0.86 2 KEKAL 0 MEROSO T JUMLAH KECIL AKADEMIK SET – Significantly exceeding target.62 (OT) ANTAR ABANGS A PENYERTAAN MURID SKOR CAPAI 3 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 7.80-3.89 2010 1.14 2010 1.99% 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT 0 TIDAK MENYERTAI 2009 0.

5 BERTAMBAH 1 HINGGA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 1 JUMLAH JARINGAN KEKAL 1.41 (OT) KEMENANGAN KESELURUHAN SEKOLAH MENENGAH (8%) KEBAN GSAAN KEMENANG AN MURID SKOR CAPAI 2 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 7.01% HINGGA 4.49% 3 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 4.5 JUMLAH JARINGAN BERKURANGAN 1 JUMLAH JALINAN BER KURANGAN 0.00% HINGGA 7.99% 1.5 BERTAMBAH 1 HINGGA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 2 BERTAMBAH 1 HINGGA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 1.22 2010 2.49% OT 2 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 4.16 2010 0.49% 4 PERATUS MENINGKAT 5.99% 0 PERATUS BERKURANG LEBIH DARIPADA 4.71 (OT) B I L KPI PENCAPAIAN SEKOLAH BIDANG ASPEK & WAJARAN ITEM ANTARA BANGSA TOV BT XBT 0 TIDAK MENYERTAI 2009 0.00% HINGGA 11.49% ET 3 PERATUS MENINGKAT 5.5 JUMLAH JARINGAN KEKAL 1 JUMLAH JARINGAN BER KURANGAN 0 TIADA JARINGAN LUAR NEGARA PENINGKATAN JARINGAN SKOR CAPAI 1.49% 4 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 11.57 2010 1.99% 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT 0 TIDAK MENYERTAI 2009 1.5 JUMLAH JALINAN BER KURANGAN 0 TIADA JARINGAN 2009 4 2010 13 (SET) 2009 1 2010 6 (SET) 2009 1 2010 2 (ET) JALINAN (5%) DALAM NEGARA PENINGKATAN JALINAN SKOR CAPAI 0 TIADA JALINAN LUAR NEGARA PENINGKATAN JALINAN SKOR CAPAI 0 TIADA JALINAN 9 .99% 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT 0 TIDAK MENYERTAI 2009 0.5 JUMLAH JARINGAN KEKAL 1 JUMLAH JALINAN KEKAL 0.99% 1 MENYERTAI PERATUS MEROSOT MARKAH KOKURIKULUM UNTUK KEMASUKAN KE IPTA AWAM (4%) 10% MARKAH KOKU UNTUK KEMASU KAN KE IPTA AWAM DALAM NEGARA 3 JARINGAN & JALINAN (10%) JARINGAN (5%) Peningkatan 5 % bilangan murid Ting 5 b(SPM) dan Ting 6 Atas (STPM )-yang memeperoleh Gred A(CGPA Koku 8.00%10.00%) PENINGKATAN JARINGAN SKOR CAPAI 6 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 7.49% 3 PERATUS MENINGKAT 8.03 (OT) 2009 0 2010 8 (SET) SKOR CAPAI 3 BERTAMBAH LEBIH DARIPADA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 2 BERTAMBAH LEBIH DARIPADA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 3 BERTAMBAH LEBIH DARIPADA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 2 BERTAMBAH LEBIH DARIPADA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 2 BERTAMBAH 1 HINGGA 2 PROGRAM/ AKTIVITI 1.99% 2 PERATUS MENINGKAT 3.ANTAR A BANGSA PENYERTAAN MURID SKOR CAPAI 3 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 4.5 PERATUS KEKAL ATAU MENINGKAT HINGGA 2.87 2010 4.99% 2009 1.99% 2 PERATUS BERKURANG 0.00% HINGGA 7.00 % HINGGA 4.54 (OT) ETR KPI 2011 CAPAI KPI SKOR ETR KPI 2012 CAPAI KPI SKOR STANDARD KEMENANGAN MURID SKOR CAPAI SET 4 PERATUS MENINGKAT LEBIH DARIPADA 7.

B I L 4 BIDANG ETOS DAN WATAK SEKOLAH (10%) ASPEK & WAJARAN ETOS DAN WATAK BIDANG 1 (RENANG) (5%) ITEM PENINGKATAN PENYERTAAN DAN PECAPAIAN KEMENANGAN/ KEJAYAAN STANDARD KEBANGSA AN SKOR CAPAI 3 PENINGKATAN SEKURANGKURANGNYA 2 TAHAP DI PERINGKAT KEBANGSAAN 3 PENINGKATAN SEKURANGKURANGNYA 2 TAHAP DI PERINGKAT ANTARA BANGSA) 3 PENINGKATAN SEKURANGKURANGNYA 2 TAHAP DI PERINGKAT KEBANGSAAN ( JOHAN DAN NAIB JOHAN) 3 PENINGKATAN SEKURANGKURANGNYA 2 TAHAP DI PERINGKAT KEBANGSAAN ( JOHAN DAN NAIB JOHAN) KPI PENCAPAIAN SEKOLAH 2 PENINGKAT AN SEKURANGKURANGNYA SATU TAHAP BERDASARKA N TOV 2 PENINGKAT AN SEKURANGKURANGNYA SATU TAHAP BERDASARKA N TOV 2 PENINGKAT AN SEKURANGKURANGNYA SATU TAHAP BERDASARKA N TOV 2 PENINGKAT AN SEKURANGKURANGNYA SATU TAHAP BERDASARKA N TOV 1.5 MENGEKAL KAN PENCAPAIAN SEPERTI TOV 1 MENYERTAI TETAPI MEROSOT 2010 RUMUSAM PENCAPAIAN KPI TAHUN 2010 10 .5 MENGEKAL KAN PENCAPAIAN SEPERTI TOV 1 MENYERTAI TETAPI PENCAPAIAN MEROSOT 0 TIADA PENYERTAA N DI PERINGKAT KEBANGSAA N 0 TIADA PENYERTAA N DI PERINGKAT ANTARA BANGSA TOV 2010 10 EMAS 19 PERAK 3 GANGSA ET R KPI 2011 CAPAI KPI SKOR ET R KPI 2012 CAPAI KPI SKO R ANTARA BANGSA SKOR CAPAI 1.5 MENGEKAL KAN PENCAPAIAN SEPERTI TOV 1 MENYERTAI TETAPI MEROSOT 0 TIADA PENYERTAA N DI PERINGKAT KEBANGSAA N 0 TIADA PENYERTAA N DI PERINGKAT ANTARA BANGSA 2010 ANTARA BANGSA SKOR CAPAI 1.5 MENGEKAL KAN PENCAPAIAN SEPERTI TOV 1 MENYERTAI TETAPI MEROSOT 2010 1 GANGSA ETOS DAN WATAK BIDANG 2 BAHASA INGGERIS/ CREATIVE WRITING) PENINGKATAN PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN /KEMENANGAN/ KEJAYAAN KEBANGSA AN SKOR CAPAI 1.

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI GEMILANG

11

MISI SMK AMINUDDIN BAKI Melonjakkan kecemerlangan sekolah ke peringkat global dengan mengembangkan potensi warga sekolah melalui budaya kerja berkesan dan permuafakatan berlandaskan aspirasi negara

SCHOOL MISSION SMK AMINUDDIN BAKI To enhance student and teacher excellence and to meet the aspirations of the school and the nation through effective management and cooperation

12

VISI SMK AMINUDDIN BAKI

Menjadikan SMK Aminuddin Baki Sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi Bertaraf Dunia

SCHOOL VISION SMK AMINUDDIN BAKI

To Establish SMK Aminuddin Baki As A World-Class High Performance School

13

SMK AMINUDDIN BAKI PELAJARAN PANDUAN HIDUP MOTO SEKOLAH SCHOOL MOTTO SMK AMINUDDIN BAKI EDUCATION FOR LIFELONG GUIDANCE 14 .

PIAGAM PELANGGAN Kami Guru-Guru dan Kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Berikrar Dengan Penuh Tekad dan Iltizam Untuk:1. murid dan kakitangan sekolah sentiasa proaktif mematuhi undang-undang sekolah. menjaga tingkahlaku. bersopan santun dan sentiasa menjaga nama baik sekolah. Berusaha ke arah memupuk kerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat sekitar dan peka kepada perkembangan semasa. 4. 3. 2. Memastikan semua guru. Meneruskan usaha ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni berdasarkan prinsip-prinsip falsafah pendidikan kebangsaan. Bersedia mengembeleng tenaga untuk membimbing murid ke arah pencapaian akademik dan kokurikulum ke tahap yang cemerlang. Memastikan pihak sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra. 5. 15 .

3. 2. Continue efforts towards developing an individual’s potential in a holistic and integrated manner to produce citizens who are wellbalanced and harmonious based on the principles of the National Philosophy of Education. bersih. Create a school environment which is clean.6. observe good behaviour and uphold the good name of the school at all times. Ensure that all teachers. the teachers and support staff of SMK Aminuddin Baki pledge to: 1. 6. Cooperate with parents and the local community and be aware of current developments. dan selamat. selesa. CLIENT CHARTER We. 16 . abide by the school rules. 4. safe and conducive. Ensure that the school is always aware of and is responsive to the clients’ needs by providing them with good and friendly services. Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang ceria. comfortable. 5. Be committed in guiding students towards academic and cocurricular excellence. students and staff of the school are always proactive.

LAGU SEKOLAH SEKOLAH AMINUDDIN BAKI SEKOLAH KAMI YANG TERCINTA BERKHIDMAT DAN BERJASA PELAJARAN PANDUAN HIDUP LAMBANGNYA MARILAH KAWAN MARI BERSAMA BELAJAR DAN BERUSAHA TEGAKKANLAH NAMA PERWIRA YANG BERBAKTI DAN BERJASA JANGANLAH JEMU WAHAI KAWANKU TANAMKAN TEKAD TAAT DAN GIAT SAMA-SAMA POHONKAN RESTU MOGA-MOGA BERJAYA SELALU BERGERAK TERUS MAJU BERSAMA DENGAN PENUH CEKAL CITA-CITA BERBUDI TINGGI AMAL SUSILA 17 .

BERJAYA MEMBELA NUSA BANGSA LAGU MAJU DAN SEJAHTERA Inilah Wilayah Bumi Yang Bertuah Maju Membangun Dijulang Megah Aman Sentosa Disepanjang Masa Teguh Disemai Sentiasa Membara Semangat Setiap Warganya Cergas Mindanya Semangat Waja Pada Wilayah Ditumpah Setia Hormat Hormati Penuh Mesra Bersatulah Berbaktilah Semua Warga Wilayah Sayangilah Lindungilah Sepenuh Jiwa Raga Kita Jaga Keharmonian Semua 18 .

PK HEM. Semua GK & KP PK Ting. PK HEM. Guru Ting. 1 Pendaftaran Kokurikulum Proficiency English Test(PET) Ting. 1 Minggu Haluan Mesra Murid Ting.1.2012 Selasa 3. 5 & 6 Taklimat Ketua Tingkatan – Pengurusan Bilik Darjah & Program KDL Mesyuarat Post Mortem 1/2012 (Analisis Keputusan PMR 2011/ Peperiksaan Akhir Tahun Ting. PK HEM. Kaunselor .2012 Isnin 2.1. Warden Asrama. Semua KP PK HEM. S/U Pep.2012 Ulasan Tema Bulan Januari Oleh Guru Bertugas Agihan Buku Teks kepada Murid Ting. 1 Pengetua . 6A Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin 1/2012 19 . PK Tg 6 PK TK.Ketua Guru Disiplin Pengetua.1. Koku Tg.2012 Minggu Haluan Mesra Murid Ting.2012 Minggu Haluan Mesra Murid Ting. Kaunselor. Kaunselor . 1 Pendaftaran Kokurikulum/Mesyuarat Agung Rumah Sukan 2 Isnin 9.2/2011) Taklimat Pengurusan Kokurikulum Ting.2012 Forum Disiplin Tingkatan 2 & 3 Forum Disiplin Tingkatan 4.2012 HARI / TARIKH : 4 JANUARI 2012 HINGGA 25 MEI 2012 AKTIVITI DESTINASI YANG JELAS TERAS KECEMERLANGAN Cuti Tahun Baru TINDAKAN PENDAFTARAN MURID ASRAMA PUTERI SAB HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN Mesyuarat Panitia Kali 1/2012 Rabu 4. 1&2 – PRETEST Agihan Buku Teks kepada Murid Ting. G. 1 PK Koku. Penyelaras Ting. S/U Koku GK Bahasa.2012 Selasa 10. 1 PK Koku.Ketua Guru Disiplin PK HEM.Ketua Guru Disiplin PK HEM. 1 Khamis 5. PK HEM. 1 PK Koku. 6 PK HEM. 6. Semua GK. Guru Ting.1. 1 & 2 Guru SPBT. PK Koku. Penyelia Pengetua. KP BI.KUALA LUMPUR TAKWIM SEKOLAH BAGI TAHUN 2012 PENGGAL PERTAMA MINGGU JANUARI Ahad 1. 1 Jumaat 6.1. Ketua Guru 1 Pendaftaran Kokurikulum Agihan Buku Teks kepada Murid Ting. Kaunselor. S/U Koku Guru SPBT. Penyelaras Ting. Penyelaras Ting. Guru Ting. Kaunselor . S/U Koku PK HEM.1. Guru Bertugas Guru SPBT. PK HEM. Ting.Maju Sejahtera Wilayah Persekutuan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMINUDDIN BAKI. PK TK.2012 Rabu 11. Kaunselor.1.1. Peny. PK TK.1.

1.2012 Isnin 16.1. KP P.1.2012 Khamis 26. Semua Guru Pelantikan Briged Bestari/PRS/Pengawas SPBT Mesyuarat Post Mortem 3/2012 (Analisis Kep.2012 Sabtu 14. Guru SPBT Pengetua.1. Nilam 1/2012 & English Library Box Kursus Kemahiran Belajar Cemerlang Tingkatan 2 Program Asuhan Rohani/P.2.2. PK TK.2012 Rabu 25.1.1.2012 Sabtu 28. Moral 20 .4/2011) Penghantaran Fail Rekod Mengajar Disiplin Pengetua.2012 Rabu 18.2012 Isnin 23. Kaunselor PK TK. Semua GK & KP Semua GK.2012 5 Selasa 31. Bestari. Kaunselor PK HEM. Ketua Panitia.1.2012 Rabu 1. Peperiksaan Akhir Tahun Ting. S/U Pep.2012 Sabtu 21.2012 Isnin 16. GK Bahasa. Moral 1/2012 PK HEM. AJK Kesihatan PK HEM. Kaunselor Semua GK. S/U Pep. S/U Pep. KP BI PK HEM. Semua GK & KP PK TK. GK Kemanusiaan. AJK 3K PK HEM.1. Guru Media.2012 Selasa 24. S/U Sukan. Semua Guru PK TK.2012 Jumaat 13. PK T6 PK TK.2012 Jumaat 27. Peny. AJK Kantin PK HEM.2012 Menjana Minda Cemerlang SPM & STPM Mesyuarat Majlis Perwakilan Pelajar 1/2012 Penghantaran Fail Rekod Mengajar Lengkap Cuti Tahun Baru Cina Cuti Tahun Baru Cina Cuti Peristiwa 1( Sempena Tahun Baru Cina) Cuti Berganti 1 Cuti Berganti 2 4 Program Pemantapan 7’S Ujian Bulanan 1 Mesyuarat AJK ICT 1/2012 Mesyuarat Post Mortem 4/2012 (Analisis Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun ting 1/2011 Ujian Bulanan 1 Cuti Hari Wilayah Persekutuan Ujian Bulanan 1 Mesyuarat Jawatankuasa PSS. Ketua Panitia.1.2012 Jumaat 3. Semua GK & Ketua Unit PK HEM.Khamis 12. Semua Guru PK TK.2012 3 Jumaat 20.1. 6 Rendah/2011) Mesyuarat Jawatankuasa Kantin 1/2012 Mesyuarat Jawatankuasa 3K 1/2012 Menjana Minda Cemerlang PMR Jom Bersenam PK HEM. Semua Guru Khamis 19.2012 Isnin 30.1. Kaunselor. KP PI. Ketua Panitia.1. PK T6.1.2012 Selasa 17.1.1.2012 Khamis 2.1.2. Kaunselor PK Koku. Semua Guru Semua GK. PK TK.2012 Mesyuarat Post Mortem 2/2012 (Analisis Peperiksaan Akhir Tahun Ting.1. PK Koku. Guru ICT Pengetua.1.

H Mesyuarat Skuad Prasarana 1/2012 Minggu Bahasa Melayu Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3A.2.2.2.2012 Ahad 5.2.K.2.2. KP BM PK TK Semua GK PK TK.B. Semua GK PK T6.H Jom Bersenam Bengkel Creative Writing GK Bahasa. AJK Majalah GK Bahasa. S/U Sukan. KP BM.2012 Isnin 13.K.M Mesyuarat Kokurikulum 2/2012 Intervensi SPM MUET STPM (Speaking) Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3J.2012 Sabtu 18. PK T6.2. KP BI GK Bahasa.I GK Bahasa.M Intervensi SPM MUET (Speaking) Pertandingan Choral Speaking Tingkatan 1 & 2 Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3J.A.K.2012 6 Rabu 8.H Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 1/2012 Minggu Bahasa Melayu Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3A.B. S/U STPM PK TK. GK Bahasa.2. Guru SPBT PK TK. PK T6. KP BM PK TK.C. Skuad Prasarana GK Bahasa.2012 6 Jumaat 10.2.I Pengetua.2012 Selasa 14.B.C.2. PK TK 7 Rabu 15.2. S/U Pep.2012 FEBRUARI Isnin 6. AJK Kesihatan GK Bahasa. S/U Pep.2.2012 Semua GK.Ujian Bulanan 1 Sabtu 4.C. KP BM PK TK Semua GK PK HEM. GK TV GK Bahasa.2.2012 Khamis 21 . Peny.2012 Rabu 22. S/U Koku PK TK.M Selasa 21. Semua GK PK HEM. Kaunselor PK Koku.H Kursus Asas Kepimpinan PRS Kursus Pengurusan Kelab/ Persatuan & Badan Beruniform Pelancaran Minggu PSS & SPBT Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3J.2. T5. Peny. Semua GK PK Koku. Semua GK Khamis 16. T5. Semua Guru Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.W KESEDARAN DAN KEBERANIAN PUNCA KEJAYAAN Cuti Umum Cuti Thaipusam Pelancaran Program MBMMBI 2012 Program Speaker’s Corner Bermula Mesyuarat Jawatankuasa PPDa 1/2012 Mesyuarat Majalah 1/2012 Bengkel Choral Speaking Mesyuarat Pengurusan Sekolah 2/2012 Persekolahan Ganti 1 (Tahun Baru Cina) Minggu Bahasa Melayu Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3A.K. KP B.M MUET (Speaking) Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3J. S/U STPM PK TK. KPT GK Bahasa.2012 Khamis 9.B. PK HEM.2012 PK Koku.C.2012 Sabtu 11.H Latihan Dalam Perkhidmatan 1/2012 Minggu Bahasa Melayu Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3A. KP BM PK TK Semua GK Pengetua.2012 Minggu Bahasa Melayu Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3A.C.I PK TK. Guru Media. PK TK.2012 8 Isnin 20. AJK PPDa PK KOKU.I PK HEM. KP B.2.2. KP B.B. Ketua Panitia. Semua GK PK TK.2012 Selasa 7.2.2012 Jumaat 17. KP B. S/U STPM GK Bahasa. S/U Koku PK TK. KP BM PK TK Semua GK PK TK.

Peny. PK T6 Jumaat Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5A.4. Penilaian 1 Tingkatan 1. KP B. K.2012 Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5A. S/U Pep. GK Bahasa.23. M PK TK. 6A PK TK.2012 Kursus Kemahiran Pengurusan Masa Cemerlang Ting. PK T6. Kaunselor Penilaian 1. PK T6.2. Guru ICT Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5A.H & 6A PK TK.2012 Disiplin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA [MULAI 10 MAC 2012 HINGGA 18 MAC 2012] Program Mengilap Permata Ting 3.6A/Intervensi PMR MUET Writing PK TK.6A PK TK.3.I PK TK.3.2012 Sabtu 3. Semua GK Selasa PK HEM. PK TK.6A PK TK.K.2. Peny.2012 Jumaat 24. S/U Pep. Semua GK 8. Semua GK Pelancaran Minggu PPDa PK HEM.2012 Khamis 1. K.2012 PK HEM. Semua GK 9.3.3. PK TK. Peny. T5.2. Ketua Guru 20.3. S/U PMR.C.6A/Intervensi PMR Selasa Penyelaras Tingkatan 6. S/U Pep. M PK TK.2.B. Semua GK PK TK. AJK PPDa 22 .2012 Selasa 28.4. S/U PMR. S/U Pep.6A/Intervensi PMR PK TK. Peny. Ketua Guru 10. 6 Isnin 19.H & 6A PK TK. S/U Pep.2.B. T5.C.4.4. Peny.2012 MAC Isnin 5. S/U Pep.2012 Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5A.3. S/U PMR.C.C.B.2.3. KP P. Ketua Guru 11.3. Moral PK TK. Semua GK 21. Semua GK PK TK.3.3. PK TK. Penyelaras Tingkatan PK T6. GK Bahasa. Semua GK Penilaian 1. PK T6. AJK PPDa Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5J.6A/Intervensi PMR Rabu Penyelaras Tingkatan 10 7.B.H & 6A PK TK. PK T6.2012 Minggu PPDa PK HEM. T5. T5. Penyelaras Ting. GK Kemanusiaan. 3. S/U PIBG PK TK. PK TK. Peny. S/U STPM SEMANGAT KEKITAAN MERANGSANG KECEMERLANGAN Penilaian 1 Tingkatan 1. Semua GK PK TK.H & 6A PK TK.2012 Sabtu 25. PK TK.2.2012 Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5J.2012 Intervensi SPM Pertandingan Choral Speaking Tingkatan 4 Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 3J. Penyelaras Tingkatan Mesyuarat AJK ICT 2/2012 PK TK. K. PK T6.2012 9 Jumaat 2. Penilaian 1 Tingkatan 1. T5.M Intervensi SPM Bengkel Bahasa Melayu Mesyuarat Agung PIBG Intervensi SPM Intervensi SPM Intervensi SPM Intervensi SPM Program Asuhan Rohani/Pendidikan Moral Persekolahan Ganti 2 (Tahun Baru Cina) Penilaian 1 Tingkatan 1. S/U PMR.2012 Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin 2/2012 Disiplin Minggu PPDa PK HEM. Ketua Guru Kursus Peningkatan Kepimpinan Pengawas Sekolah Disiplin Sabtu Kursus Peningkatan Kepimpinan Pengawas Sekolah PK HEM. T5.H & 6A PK TK.2. PK T6 Khamis Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5A. KP Bahasa Pengetua.C.3.3. 5. 3 PK HEM.2012 Isnin 27. KP PI.2012 Rabu 29. M PK TK.B.2.2. Fasa 1(19/3 – 3/5/ 2012) 5.2012 Disiplin Ahad Kursus Peningkatan Kepimpinan Pengawas Sekolah PK HEM.3. AJK PPDa 11 Rabu Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5J.

GK. GK TV PK TK. Moral PK TK. KP.2012 Jumaat 30. B. S/U Peperiksaan GK. KP Sains. S/U Peperiksaan PK TK. Semua GK PK TK.4. C. Semua GK GK Sains.Pertandingan English Creative Writing (Menengah Atas) Jom Bersenam Pertandingan Kawad Badan Beruniform Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5J. KP BI PK Koku. K.2012 Jumaat 23.2012 Selasa 3. C. B. K.3. 4J. KP. B. Kaunselor PK TK. K. KP PI. Semua GK Khamis 22.4.4. PK TK. 4J.3. Semua GK PK TK. Semua GK GK Bahasa. KP BI PK TK.3. B. Semua GK Pengetua. KP Bahasa PK TK. Semua GK PK TK. KP Sains. 4A. KP Sains.2012 23 . 4J.2012 Sabtu 31. KP P. 4A. GK. 4A. C. H Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kurikulum 2/2012 Minggu Sains & Matematik Minggu Sains & Matematik Semakan buku 1/2012 Ting. K. AJK PPDa Pengetua. KPT PK TK. H Semakan buku 1/2012 Ting. KP. KP PK TK.3. S/U Peperiksaan PK TK. GK Kemanusiaan. S/U Peperiksaan PK TK. PK TK. C. S/U Koku PK TK. AJK PPDa GK Bahasa. PK T6. H Minggu Sains & Matematik Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 2/2012 Semakan buku 1/2012 Ting. KP PK TK. Semua GK Pengetua. K. Matematik PK TK. PK T6 GK Sains.2012 Khamis 5. M Ujian Bulanan 2 Pertandingan English Creative Writing (Men Ren) Mesyuarat Panitia 2/2012 Semakan Buku 1/2012 Ting. Semua GK PK TK. KP PK TK. 4A.2012 Jumaat 6. Semua GK PK TK S/U Peperiksaan PK Koku. 4A. KP. B. M GK Bahasa.3. M Minggu Kerjaya /Home Coming 2012 Ujian Bulanan 2 Mesyuarat Panitia 2/2012 Semakan Buku 1/2012 Ting.2012 12 Rabu 28. K. C. Matematik GK Sains. Matematik Pengetua. Semua GK PK HEM.3. GK. H Bengkel Public Speaking Minggu Sains & Matematik Program Jusa SPM Semakan buku 1/2012 Ting.4. S/U Sukan PK TK. M Mesyuarat Pengurusan 3/2012 Minggu PPDa Latihan Dalam Perkhidmatan 2/2012 Semakan buku 1/2012 Ting. S/U Peperiksaan GK Bahasa.2012 Khamis 29. PK TK PK HEM. Kaunselor PK TK. M Program Asuhan Rohani/Pendidikan Moral Ujian Bulanan 2 Mesyuarat Panitia 2/2012 Semakan Buku 1/2012 Ting. AJK Kesihatan PK Koku. 4J.2012 Isnin 26.4. PK TK.2012 Rabu 4. Semua GK PK HEM. KP BI PK TK. Kaunselor PK TK. Matematik PK TK. M Minggu PPDa Program MBM Guru-Guru Bahasa Melayu Program Jusa PMR/STPM Semakan Buku 1/2012 Tingkatan 5J. KP BI GK Sains. KP PK TK.3. S/U Sukan. KP Sains. M Ujian Bulanan 2 Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris Ujian Bulanan 2 Mesyuarat Panitia 2/2012 Semakan Buku 1/2012 Ting.2012 Selasa 27. H Key In SAPS (Markah Penilaian/Intervensi PMR & SPM) Merentas Desa MENJANA MODAL INSAN TERBILANG Mesyuarat Panitia 2/2012 Semakan Buku 1/2012 Ting. K.3.2012 APRIL 13 Isnin 2.2012 Sabtu 24. 4J. GK. Bahasa.3. GK. KP PK TK.

GK Sains PK TK.4.B. PBSM PK HEM.H Program Jati Diri Tingkatan 1 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2A.4. K.4.C. S/U Pep. 3. KP BI PK HEM.B.M Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2J.H ICAS 2012 (Computer Skills) Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2A. Semua GK PK TK.2012 Jumaat 13.6A) / Kempen Derma Darah Persekolahan Ganti 3(Sempena Raya Haji) Homeroom Tingkatan 1.2012 Jumaat 27.2012 PK TK.H Program Jati Diri Tingkatan 1 Bicara Akademik 1/2012(Ting.2012 Selasa 17. Semua GK PK TK.2012 Khamis 12. S/U Pep.4.2012 Rabu 11. B.14 Sabtu 7.B. PK TK.4.2012 Isnin 23.4.M Program JUSA PMR/STPM Bengkel Creative Writing 2 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2J. K. KP BI PK TK.M Jom Bersenam Latihan Kebakaran Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2J.4.2012 Isnin 16.5. Kaunselor PK TK.C. GK.4. AJK SPBT PK TK.2012 Rabu 2.4.M Mesyuarat ICT 3/2012 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2J. S/U Sukan. Kaunselor PK HEM. PK TK. K. S/U Pep.B.4. Semua GK Pengetua.K.PK T6. S/U Pep. KP BI PK TK. Semua GK 24 . Kaunselor GK Bahasa.H Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2A. Semua GK PK TK. GK.M Mesyuarat pengurusan Sekolah kali 4/2012 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT 2/2012 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1A.H Majlis Anugerah Cemerlang USAHA PENENTU KEJAYAAN Cuti Peristiwa 2 (Sempena Majlis Anugerah Cemerlang) Cuti Hari Pekerja Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1J.H ICAS 2012(Science) Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1A.2012 Rabu 25.4.2012 Rabu 18. GK. 2 & 4 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2J.C.M PK HEM.4. K. KP PI Pengetua.5. PK TK. PK Koku.C.C. Semua GK PK TK.2012 Sabtu 21.4.4. Kaunselor GK Bahasa. PK TK.4.4. B. AJK Kantin PK TK. Guru ICT PK TK.2012 Khemah Ibadah Fasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 2/2012 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2A. AJK Keselamatan PK TK. Semua GK PK TK.H Program JUSA SPM Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris 2 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1A.4. Kaunselor GK Bahasa.C. KPT PK TK. B.2012 Selasa 1. Semua GK PK TK. PK HEM. Kaunselor PK TK.2012 Sabtu 14.H Raptai Anugerah Cemerlang Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1A.C.2012 Selasa 10.5.H Raptai Anugerah Cemerlang Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1A. Semua GK PK TK. 14 15 Khamis 19.4. B..B. Semua GK PK Koku. Semua GK GK Bahasa.C. AJK Kesihatan PK Koku. KP BI PK TK.2012 Selasa 24. B. Kaunselor PK TK.2012 Jumaat 20. Semua GK GK Bahasa. K.2012 Sabtu 28.2012 16 Khamis 26. Semua GK PK TK. Semua GK PK TK.C.2012 MEI Isnin 30. Semua GK PK HEM.C.4.4.H Program JUSA SPM Pertandingan Public Speaking Tingkatan 2 & 4 Program Jati Diri Tingkatan 1 Mesyuarat Jawatankuasa Kantin 2/2012 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 2A. Semua GK PK HEM.2012 Isnin 9.

2012 Khamis 17.Khamis 3.2012 17 Sabtu 5. Peny T6. 1. GK Kemanusiaan. 2 &3 Minggun Haluan Mesra Murid Tingkatan 6 Rendah Minggun Haluan Mesra Murid Tingkatan 6 Rendah Karnival IMIS (Pusingan Awal) Karnival IMIS (Pusingan Awal) Program Asuhan Rohani & Pendidikan Moral 4/2011 Minggun Haluan Mesra Murid Tingkatan 6 Rendah Latihan Dalam Perkhidmatan 4/2012 Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin 3/2012 Kursus Kemahiran Komunikasi Cemerlang Tingkatan 4 Karnival IMIS(Pusingan Awal) Karnival IMIS(Pusingan Awal) Jom Bersenam Karnival IMIS(Pusingan Awal) Karnival IMIS(Pusingan Awal) Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah PK TK. Penyelaras Tingkatan PK TK. 6A. GK TV PK HEM. Penyelaras Tingkatan PK T6.5. 1. 5. Kaunselor PK Koku PK Koku PK Koku.5.5.5.M Program Asuhan Rohani/Pendidikan Moral 4/2012 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1J.M Cuti Hari Wesak Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4.2012 19 Rabu 16. Ketua Guru Disiplin PK HEM. S/U Pep.2012 Khamis 24. S/U Sukan.5.5. 6A.2012 Isnin 21.2012 Isnin 7.5.5. KP PI. S/U Koku PK TK. KP PI.5. Peny T6.2012 Isnin 14.5. S/U Koku PK Koku. S/U Pep.2012 Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1J. Penyelaras Tingkatan Pengetua. 5. PK T6.K. 2 &3 Latihan Dalam Perkhidmatan 3/2012 Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4. Moral PK TK.5. Kaunselor PK Koku.5.5.2012 Jumaat 4. 6A. 1. Peny T6. PK T6. PK T6.K. 5. PK T6. 1. Penyelaras Tingkatan PK Koku. S/U Pep. 5 & 6A Mesyuarat Kokurikulum 3/2012 Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4.PK TK.5. GK TV PK TK. PK T6. Penyelaras Tingkatan PK T6.5.5.2012 Sabtu 19. PK TK.2012 Sabtu 12. 6A. GK Kemanusiaan.2012 Jumaat 18. S/U Pep. AJK Kesihatan PK Koku PK Koku PK TK.5. Semua GK PK TK. PK T6. AJK Kelab Guru & Staf 25 . Penyelaras Tingkatan PK TK.2012 18 Rabu 9. PK TK. S/U Pep.M Program JUSA SPM Semakan Buku 1/ 2012 Tingkatan 1J. S/U Sukan PK TK.2012 20 Rabu 23. 5.2012 Selasa 22.5. Kaunselor Pengetua.2012 Khamis 10. Kaunselor PK TK. 1. PK T6.2012 Selasa 15. S/U Pep. PK T6. KP P.K. 5 & 6A Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4. Moral PK T6. PK TK.2012 Jumaat 11. S/U Pep. 5. 5 & 6A Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4. Penyelaras Tingkatan PK TK. 6A.2012 Sabtu 26. Semua GK PK TK. S/U Pep. Penyelaras Tingkatan PK T6. Peny T6. Semua GK PK TK.5.5. KP P. Peny T6. 2 &3 Minggun Haluan Mesra Murid Tingkatan 6 Rendah Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4.5.2012 Jumaat 25. 2 &3 Minggun Haluan Mesra Murid Tingkatan 6 Rendah Mesyuarat Guru untuk Pengurusan sekolah 2/2012 Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4. Kaunselor PK T6. Kaunselor Pengetua.2012 Selasa 8. 2 &3 Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4.

Semua GK PK Koku.6.2012 Perkhemahan Perdana Tingkatan 6 Kursus Peningkatan Kepimpinan PRS Perkhemahan Perdana Tingkatan 6 Minggu Koperasi Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3J.K. Penyelara T6 PK T6. Guru Koku T6. Penyelara T6 PK Koku. Semua GK PK TK. Guru Koku T6.B. KP M/P TV PK TK. Semua GK PK T6.6.H Sukan Tara Minggu Teknik & Vokasional Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3A.2012 HARI / TARIKH : 10 JUN 2012 – 9 NOVEMBER 2012 AKTIVITI KESUNGGUHAN MEREALISASIKAN CITA-CITA Minggu Teknik & Vokasional Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3A. KP M/P TV Pengetua.6. KP BI PK TK. Guru Koperasi PK TK. Guru Koperasi GK Bahasa.6.2012 Selasa 19.C.6. Semua GK PK TK. Guru Koperasi PK TK.2012 Selasa 12.6. Semua GK PK Koku.6. Kaunselor PK T6.2012 Ahad 17.C. Guru Koperasi PK TK.6.H Sukan Tara Minggu Teknik & Vokasional Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3A. Guru Koperasi PK TK.K.6.K. S/U Pep.M Minggu Koperasi Bengkel Drama KLPAC Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3J. Penyelara T6 PK HEM. S/U Sukan GK TK.B. Kaunselor PK Koku.6.H Perkhemahan Perdana Tingkatan 6 Sabtu 16.K.C.B. Kaunselor PK Koku.2012 Rabu 20.B. KP M/P TV PK TK. Semua Guru TINDAKAN 1 Jumaat 15. Semua GK PK TK.2012 Khamis 21. Guru ICT GK TK.2012 Jumaat 22. Kaunselor PK Koku.2012 Khamis 14.B.M Key In SAPS (Markah Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 1 – 6) GK TK. PK T6. Semua GK PK Koku. S/U Sukan GK TK.K.C. Semua GK PK Koku.H Program JUSA PMR/STPM Sukan Tara Minggu Teknik & Vokasional Mesyuarat Pengurusan Sekolah 5/2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3A. KP M/P TV PK TK.6.2012 Isnin 18. Semua GK PK HEM.H Mesyuarat ICT 4/2012 Minggu Teknik & Vokasional Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3A. S/U Sukan GK TK.M Kursus Penulisan Resume & Tatacara Menghadiri Temuduga Tingkatan 5&6 Minggu Koperasi Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3J.CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2012 [MULAI 26 MEI 2012 HINGGA 10 JUN 2012] TAKWIM SEKOLAH BAGI TAHUN 2012 PENGGAL KEDUA MINGGU JUN Isnin 11. Guru Koku T6.M Program JUSA SPM Minggu Koperasi Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3J. PK TK PK TK. KP M/P TV PK TK.2012 Rabu 13.6.2012 2 26 .M Minggu Koperasi Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 3J.C. Semua GK PK TK.

6. KP.C. S/U Sukan GK. Moral GK. Semua GK PK Koku. Semua GK PK TK. Ting. S/U Sukan PK T6.C. KP BI PK Koku. S/U Pep.Sabtu 23.2012 Karnival Keusahawanan dan Hari Keluarga SAB Cuti Peristiwa 3(Sempena Karnival Keusahawanan dan Hari Keluarga SAB) Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5A.7.7. Semua GK PK TK.C. Semua GK GK.C. S/U Pep. Semua GK GK.H Acara Akhir Padang & Balapan Program JUSA SPM Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5A. S/U Sukan PK TK. Islam PK TK.B. KP PI.H Khemah Ibadah Fasa 2 Latihan Dalam Perkhidmatan 5/2012 Khemah Ibadah Fasa 2 KEMAHUAN MENGATASI CABARAN Mesyuarat Post Mortem 6/2012 (Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. Peny. Islam Pengetua. KP BM PK TK. Ting.2012 Sabtu 7.H Bicara Akademik 2 (Tingkatan 1 – 5. Semua GK PK TK. Semua Guru PK TK.6. S/U STPM PK TK.6. S/U Pep. 1 & 2 PK TK. Kaunselor GK Bahasa.2012 3 Khamis 28. KPT PK TK.2012 JULAI Isnin 2.6. Jumaat 6.2012 Selasa 10. KP BI Pengetua. S/U Koku PK TK. Semua Guru PK TK. Semua GK GK Bahasa. S/U Pep. S/U STPM PK TK.2012 Selasa 3.2012 Isnin 25. Semua Guru PK TK. S/U Sukan PK TK. Peny.H Program JUSA SPM Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Tingkatan 4 Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 3/2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4A.6. Semua GK PK TK.5) Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5J. KP. Semua GK PK Koku.7.H Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5A.M Ujian Bulanan 3 Mesyuarat Post Mortem 7/2012 (Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. S/U Sukan PK TK. S/U STPM GK Bahasa.7.2012 5 Rabu 11.7. KP P.K. Semua Guru PK TK.6. KP BI PK TK. Penyelaras Tingkatan 3 GK Bahasa. Semua GK PK HEM.M Ujian Bulanan 3 Program JUSA PMR/STPM Raptai Kejohanan Balapan & Padang Ujian Bulanan 3 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5J.M Ujian Bulanan 3 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5J. KP P.B.H Program MBM(Murid) Pertandingan Penulisan Kreatif Tingkatan 2 MUET Speaking Mesyuarat Post Mortem 8/2012 (Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting.C. KP.C. Peny.7. 6A) PK Koku.B. Kaunselor PK Koku. Kaunselor PK TK.B.H Mesyuarat Post Mortem 5/2012 Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 3/2012 ICAS (Writing) Acara Akhir Padang & Balapan Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5A. 1 & 2) MUET Speaking Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4A.2012 Selasa 26. KP.K.C.K.7.6. S/U Pep.7.5 PK TK.2012 Khamis 12.K. Semua Guru PK TK. Ting.2012 Rabu 4.2012 Sabtu 30. Peny. KP P.2012 Jumaat 29. PK TK.7.2012 4 Khamis 5. PK TK.7. PK TV PK HEM. KP. Semua GK PK TK. Semua GK GK.2012 Jumaat 27 .B.2012 Rabu 27.6 PK Koku.2012 Isnin 9.M Program Asuhan Rohani/Pendidikan Moral Ujian Bulanan 3 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5J.M Kejohanan Balapan & Padang Cuti Peristiwa 4 MUET Speaking ICAS 2012 (English) Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4A.B.6A) Raptai Kejohanan Balapan & Padang Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 5J.B.K.

2012 Jumaat 20. 4) Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4J.2012 Khamis 2. Semua GK PK TK.H Program JUSA PMR/STPM Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2A. S/U 28 .2012 6 Khamis 19.7. KP B.7.C. Semua GK PK Koku.7. Semua GK Pengetua. Nilam 2/2012 & English Library Box Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 3/2012 Peperiksaan Percubaan PMR. AJK Kantin PK Koku. KP ICT PK TK. Semua GK PK Koku.7. S/U STPM PK TK. PK T6. PK T6. STPM Mesyuarat Jawatankuasa 3K 2/2012 Peperiksaan Percubaan PMR.C.I Pengetua.2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4A. GK Bahasa. Semua GK Pengetua.7.H Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan ICT 5/2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2A.2012 Jumaat 27.2012 Isnin 23. AJK 3K PK TK.2012 MINDA CEMERLANG MENGANGKASA JATI DIRI TERBILANG Mesyuarat Jawatankuasa PSS.H ICAS 2012 (Matematik) Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2A. S/U Koku PK TK.B.7. Semua GK GK Bahasa..B.M Mesyuarat Agung Kelab /Persatuan/ Badan Beruniform Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4J. S/U Kesihatan PK TK.7.K. S/U Pep. S/U Pep.H Mesyuarat Kokurikulum 4/2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2A. KP BI PK HEM.7..7.8.7.C.2012 Sabtu 28. Semua GK PK TK.2012 Selasa 17..H Latihan Dalam Perkhidmatan 6/2012 Mesyuarat Post Mortem 9/2012 (Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. STPM Penilaian 2 (tingkatan 1. SPM.7. S/U Koku PK TK.2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4J.4 & 6R) PK TK.8. GK Sains PK TK. Ketua Guru Disiplin PK TK.C.C.K. S/U Sukan.C.8. SPM. PK TK.Penyelaras Tingkatan PK TK.B.13. S/U Pep. STPM Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin 4/2012 Peperiksaan Percubaan PMR. Semua GK 6 Rabu 18. Semua Gk PK TK.7. Semua GK GK Bahasa.2012 Sabtu 21.H 7 Rabu 25.7.2012 OGOS 8 Isnin 30.2012 Khamis 26. Semua GK PK Koku. 1 & 2 PK TK.7.7. Guru Media.K. S/U Pep.M Mesyuarat Pengurusan 6/2012 MUET (Writing) Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kurikulum 3/2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2A.B. PK TK PK T6.M Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Tingkatan 2 Mesyuarat Jawatankuasa Kantin 3/2012 Mesyuarat Agung Kelab /Persatuan/ Badan Beruniform Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4J.B. PK T6. S/U Koku PK TK. Ting. Bestari. Semua GK PK Koku.Penyelaras Tingkatan PK HEM. Peny.2012 Jumaat 3. SPM.K.M Mesyuarat Agung Kelab /Persatuan/ Badan Beruniform Program JUSA SPM Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 4J. KPT PK TK.B.7. Kaunselor PK TK.2. Kaunselor PK TK.K.2012 Sabtu 14. Peny.2012 Isnin 16. PK TK.M Jom Bersenam Ting. PK TK.2012 Selasa 31. GK TV PK TK.2012 Rabu 1. PK T6. S/U Koku PK TK.Penyelaras Tingkatan PK HEM.2012 Selasa 24.

8.C. PK TK PK HEM..2012 Jumaat 10. S/U Pep.8. GK Kemanusiaan PK TK..2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 [MULAI 18 OGOS 2012 HINGGA 26 OGOS 2012] Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 1A.C. K Panitia PK TK.8.4 & 6R) Mesyuarat Jawatankuasa Majalah 2/2012 Peperiksaan Percubaan PMR.8.Penyelaras Tingkatan PK TK.2012 Penilaian 2 (tingkatan 1. Peny. Islam Penilaian 2 (tingkatan 1.2012 Selasa 28.2012 Penilaian 2 (tingkatan 1. Semua GK PK TK.2. S/U Peperiksaan Pengetua.M Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2J.Pep. Semua GK Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 1A. PK T6. AJK Skuad Prasarana PK TK.H PK TK. SPM. PK T6. S/U Pep.B.Penyelaras Tingkatan PK HEM.2012 Selasa 14.K.8.8. STPM 9 Selasa 7..Penyelaras Tingkatan PK TK.4 & 6R) Mesyuarat Jawatankuasa PPDa 2/2012 Peperiksaan Percubaan PMR. SPM. Semua GK PK TK.M Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Minggu Bidang Kemanusiaan Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2J.8.8.M Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2J. K P P. Guru Majalah PK TK.8.8. Semua GK PK TK.5.8.8..K..H Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 1A. SPM. S/U Pep. Semua GK Program Menggilap Permata Fasa 2 TG 3. AJK PPDa PK TK.8.8.K.2012 Jumaat 17. S/U Pep.8. Semua GK PK HEM.Penyelaras Tingkatan PK Koku. PK T6.4 & 6R) Mesyuarat Jawatankuasa Skuad Prasarana 2/2012 Peperiksaan Percubaan PMR. STPM 9 Khamis 9..M Mesyuarat Panitia 3/2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2J.2.8..2012 Rabu 15.8.6A PK TK. S/U Pep.K.C. PK T6.2012 Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 2J.Penyelaras Tingkatan 11 Isnin 27. GK.Penyelaras Tingkatan PK HEM. PK T6.2012 Sabtu 11. STPM Rabu 8.C.4 & 6R) PK TK.5.H Key in SAPS(Markah Peperiksaan Percubaan PMR) Mesyuarat Pengurusan Sekolah 7/2012 Sambutan Ambang Kemerdekaan PK TK.Penyelaras Tingkatan PK TK. GK Kemanusiaan 29 . Semua GK PK HEM.Penyelaras Tingkatan Sabtu 4.2.2012 Rabu 29. 6 (27/8 – 4/10 PMR). Semua GK PK TK. STPM Isnin 6.M Majlis Khatam Al-Quran PK TK. PK T6. (27/8 – 1/11 SPM/STPM) Latih Tubi Terancang PMR (27/8 – 27/9/2012) PK TK. S/U Pep. PK T6.2012 Peperiksaan Percubaan PMR.B.Penyelaras Tingkatan PK TK.. PK T6.2. Ting 3. Semua GK PK TK. S/U Pep.2012 Sabtu 18. SPM.B.B.H Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 1A.2012 Isnin 13.2012 Khamis 30.2012 10 Khamis 16.. S/U Pep.K.2012 Penilaian 2 (tingkatan 1. Semua GK PK TK.

Guru Sekolah Media.2012 Isnin 10.9. Peny.2012 Ahad 9. S/U Sukan.2012 SEPTEMBER Isnin 3. Kaunseling Pengetua. Kaunselor PK Koku. Tingkatan PK Koku. PK HEM.9. KP PI. Semua GK Pengetua.9. S/U Koku PK TK.9.9.2012 Sabtu 15.K. T 3 PK TK.9. PK TK.9. PK TK. S/U Koku PK TK. 5 & 6A Mesyuarat Pengurusan 8/2012 Latihan Dalam Perkhidmatan 7/2012 Mesyuarat Induk HEM 2/2012 Ujian Bulanan 4 PK HEM.K. Ketua Guru Disiplin Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 1J. 5 & 6A Mesyuarat Post Mortem 12/2012(Analisis Keputusan Percubaan SPM) Penutupan Bulan Kemerdekaan SAB Talent Showcase Taklimat Matrikulasi & IPTA Ting.9.2012 14 Rabu 19. G Kemanusiaan GK Bahasa. AJK Kesihatan PK Koku. Kaunselor PK TK.2012 Sabtu 22.Jumaat 31.Peny.M Program MBM (Murid) Pertandingan Drama BM [Badan-Badan Beruniform] Program Asuhan Rohani/Pendidikan Moral 6/2012 Perkhemahan Bersepadu Kem Menggilap Permata Tingkatan 3 & 5 Kem Menggilap Permata Tingkatan 3 & 5 Perkhemahan Bersepadu Kem Menggilap Permata Tingkatan 3 & 5 Perkhemahan Bersepadu Mesyuarat Post Mortem 10/2012 (Analisis Keputusan Percubaan PMR) Lati Tubi Terancang SPM/STPM (10/9-1/11) Karnival IMIS (Pertandingan Akhir) Karnival IMIS (Pertandingan Akhir) Jom Bersenam Karnival IMIS (Pertandingan Akhir) Karnival IMIS (Pertandingan Akhir) Mesyuarat Post Mortem 11/2012 (Analisis Keputusan Percubaan STPM) PK TK.M PK TK.9. KP. Ketua Unit Cuti Hari Malaysia Cuti Umum Kursus Kemahiran Belajar Perdana Ting.9.9. KP Moral PK Koku.2012 Jumaat 21.2012 Jumaat 7. Semu Guru 15 30 .9.2012 Isnin 17. Semua GK Mesyuarat Jawatankuasa ICT 6/2012 PK TK.2012 Sabtu 1.9.2012 Isnin 24.2012 Rabu 5.9.2012 12 Selasa 4.2012 Khamis 13.2012 12 Sabtu 8.9.2012 Jumaat 14. Kaunselor PK TK.9. S/U Koku PK Koku. Semua GK PK TK.8. Ting.2012 Khamis 6.2012 Ahad 16. PK HEM.2012 Selasa 11.K.9.2012 Selasa 18. GK TV PK HEM. S/U Koku PK Koku. GK.9. KP BM PK TK. S/U Koku PK TK. Peny. S/U Pep.M Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 1J. PK T6.2012 13 Rabu 12. S/U Pep.9. S/U HEM Semua GK. Kaunselor PK Koku.2012 CUTI HARI KEBANGSAAN KEKUATAN JIWA MEMBINA KECEMERLANGAN Majlis Pelantikan Pengawas PSS/Pengawas PK TK.. S/U Koku PK Koku.9. S/U Koku PK TK.9.9.2012 Khamis 20. KP BI PK HEM. Guru ICT Semakan Buku 2/2012 Tingkatan 1J. Semua GK GK Bahasa.

2012 Jumaat 5. Semu Guru Semua GK.2012 Khamis 4.2012 Sabtu 29. KPT PK HEM.S/U Pep. S/U Koku Pengetua. PK TK.10.KP P.10.10. Ting.10.3 Pengetua. Moral PK TK. PK TK. 3 PK TK. PK T6.2012 Ahad 30. Ting.2012 OKTOBER Isnin 1. Kaunselor. S/U MUET PK TK. S/U Pep.10. S/U Pep.9. S/U Pep.10.10. Peny. PK TK. S/U Koku PK HEM.2012 Jumaat 19. Semua GK PK Koku.2012 Selasa 16.10. S/U Koku PK Koku.10. KPT PK T6.10. PK TK 19 31 .2012 Sabtu 6.2012 Sabtu 13.2012 Khamis 27.Selasa 25.2012 Selasa 9.2012 Jumaat 12.2012 Rabu 10.2012 Selasa 2.2012 Rabu 3. Semua GK Pengetua. S/U Koku PERTANYAAN MENJANA KEBIJAKSANAAN Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kurikulum 4/2012 Raptai Majlis Anugerah Cemerlang Kokurikulum Mesyuarat Disiplin 5/2012 Raptai Majlis Anugerah Cemerlang Kokurikulum Anugerah Cemerlang Kokurikulum Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 4/2012 Solat Hajat PMR/SPM & STPM Key In SAPS (Markah Percubaan SPM & STPM) Asuhan Rohani 7/2012 Mohon Restu PMR Latihan Dalam Perkhidmatan 8/2012 GK Bahasa. KP. 3 PK T6. Ting. 3 Pengetua. KP. Peny. Peny. Semu Guru Semua GK. KP.2012 Rabu 26.9. 3 PK T6. GK TV 16 Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Mesyuarat Pengurusan Sekolah 9/2012 17 PK TK. 3 PK TK. 3 Majlis Graduasi Mesyuarat Guru Untuk Pengurusan Sekolah 3/2012 PK TK. PK TK. S/U Pep.2012 18 Rabu 17.2012 Isnin 8. Ting. KP. Semua GK PK TK. Peny.10. S/U Pep.11.10. Peny.9. Ting.2012 Jumaat 28. Ting.10.2012 Isnin Ujian Bulanan 4 Ujian Bulanan 4 Ujian Bulanan 4 Ujian Bulanan 4 Swimming Gala Semua GK.9. Semua GK Pengetua. KP BM PK TK. Islam PK TK. PK T6. S/U MUET PK TK. K G Disiplin PK Koku.2012 Sabtu 20. Peny.10. S/U MUET PK TK. Semu Guru Semua GK.10. Semu Guru PK Koku.2012 Khamis 11. Peny. KP P.2012 Isnin 15. PK TK Peperiksaan PMR MUET (Speaking) Peperiksaan PMR MUET (Speaking) Raptai Majlis Anugerah Graduasi Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 4/2012 MUET (Speaking) Raptai Majlis Graduasi Aktiviti Selepas PMR (18/10 – 9/11) PK TK.2012 Khamis 18.10. Ting.9.10.9.

PK TK.2. Ting. S/UP. Ting. S/UP.2012 Sabtu 27.2012 Selasa 23. S/UP.11.2012 Raptai Anugerah HEM Raptai Anugerah HEM Anugerah HEM Cuti Berganti 3 Hari Raya AidilAdha PK HEM.2012 Isnin 29. Semua GK & KP PK TK. Semua GK & KP PK TK.4 & 6R Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Pemulangan Buku SPBT Ting. 2. Peny.10. 2 & 3/2013 Pengurusan Kelas/Pemulangan Buku SPBT MUET (Writing) PK TK.2012 NOVEMBER Isnin 5. 4 PK TK. S/U HEM Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Mesyuarat Panitia 4/2012 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Proficiency English Test (PET) Ting.2012 Sabtu 3.11. KP BI PK TK. Peny.11. PK HEM.10.2012 Sabtu 10. Guru SPBT PK T6.2012 Khamis 25.2012 Jumaat 2.2012 Selasa 6. S/U HEM PK HEM. S/UP. Peny. Ting.2. PK TK. Semua GK & KP PK TK. 1.10.2.2012 21 Khamis 8. Peny.10. S/UP.10. Ting. PK TK.2. Ting. PK TK.4 & 6R Mesyuarat Jawatankuasa ICT 7/2012 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1.10.2012 Jumaat 26.11. Peny. S/U HEM PK HEM. Peny. Peny. Ting. Guru ICT PK TK. S/UP.2.10. Ting.2012 20 Rabu 31. 1 & 2 – Post Test Mesyuarat Panitia 4/2012 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1. S/UP.2012 Khamis 1. S/U Pep. Ting. PK TK.2. Peny.11. Peny.11. 4 GK Bahasa. 5 & 6 BERFIKIR SUMBER KEKUATAN Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1.11.2012 Rabu 7.2012 Selasa 30. Guru SPBT PK HEM.22.11. Peny.4 & 6R Mesyuarat Panitia 4/2012 Mesyuarat Panitia 4/2012 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1.4 /2012 dan Agihan Buku teks untuk Kegunaan Ting. Semua GK & KP PK TK. Ting.11. Ting.4 & 6R Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1.10.4 & 6R Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1.4 & 6R Mohon Restu SPM & STPM PK TK. S/U STPM CUTI AKHIR TAHUN 2012 MULAI 10 NOVEMBER 2012 HINGGA 31 Disember 2012 PEPERIKSAAN SPM 19 November 2012 hingga 19 Disember 2012 PEPERIKSAAN STPM 19 November 2012 hingga 12 Disember 2012 32 .10. PK TK.2012 Rabu 24.2012 Jumaat 9. S/UP.

6R PK TK. KUALA LUMPUR SENARAI NAMA GURU 33 . 4.2012 Key-In SAPS(Markah Keputusan Pep. S/U Pep.11. PK T6. Akhir Tahun Tingkatan 1. 2.Jumaat 30. Penyelaras Tingkatan SMK AMINUDDIN BAKI.

NOOR FARIZA BT ARIFFIN CIK HAWA BABA EN. AFFENDI BIN MASHUD EN. IMRAN RAMZI BIN JUSOH CIK INTAN ZURIATI BT MOHD ZULKIFLI PN. SHAHBUDIN BIN BAHAR PN. KHAIDZIR CIK NURUL IDAYAH BT MAT ALI EN. ANIS RUZAINI BT MOHD SIRAJ PN. NOOR FADZLINA BT NASIRAN PN. HADI EN. MURNISH KUMAR A/L SELTRURAMAN PN. USHARANI A/P SIVAGNANAM PN. NORHIDAYAH BT MOHD DAUD PN. KALADEVI A/P KANAGARTNAM PN. NOR HASNIDA BT HASHIM PN. ZUHAIDAH BT JUHOD PN. PATHMANATHAN A/L GUNASEKARAN PN. HABIBAH BT MOHAMMAD PN. ADAWIAH BT AWANG PN. FAKRUL HAZALY BIN ISMAIL EN. RUSNAH BT ISMAIL PN. LATIFAH BT HJ MAHFOD. TENGKU JULIANA TENGKU JAAFAR PN. NORAZMAH BT MOHD NASIR PN. CHEW CHEAH YEE CHOO PN. HUZAIRAY BIN ABD. WAN MOHAMAD MARZUQI CIK WAN NUR RABIATUN WAN IBRAHIM PN. SAKINAH BT ISMAIL CIK MASTURA BT MUHAMAD PN. MOHD NURULFITRI BIN ALIAS CIK MUNYATI BT ABU ABIDAH EN. RAHIM EN. NOORAZIZAH BT ABD GHANI PN. WAN NORAIDA BT WAN NORDIN CIK KAMISAH BT ABU BAKAR PN. AHMAD SYAZWAN BIN OMAR EN. AZMI BIN MOHD ISA CIK AZRINA BT NOORDIN EN. ROHANA BT HAMZAH PN. W AKMAL W SEMARA DR. MOHAMAD HANIZAM ABD GHANI EN. HANITA BT SHAMSUDIN PN. SITI YUMNI BT ZULKAINAIN EN. NISWAN BT HUSSIN PN. YUANA BT SOPIAN PN. MOK HANG LIEW NO JPWP 01-21293 01-52391 01-29744 01-44257 01-38914 01-52495 01-35146 01-25668 01-31257 01-66761 01-20006 01-57184 01-66758 01-30566 01-9456 01-0344 01-29755 01-27489 01-42608 01-38940 01-09196 01-33346 01-61924 01-43391 01-35275 01-39482 01-28476 01-37449 01-41729 01-60522 01-55630 01-43832 01-65093 01-53975 01-28166 01-62566 01-67183 01-47435 01-51348 01-36027 01-47779 01-19922 01-39963 01-52730 01-52672 01-61457 01-22935 01-61303 01-62580 01-30715 01-59910 01-66759 01-59238 BIL 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 10 0 10 1 NAMA EN. HASBINALAMIN BIN KATIMAN EN. ASLAMIAH BT MD. TERESA A/P K. ASMAHAN BT SAID EN. FAIZAL BIN ABD. KARIMAH BT YUSOFF PN. KALAIVANI A/P GOVINDARAJOO EN. RASIDAH BT JAMALUDIN PN. NOR PN. NORAZAH BT ABD AZIZ PN.BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 NAMA PN. MURUGASON A/L KALLIANNA GOUNDERHAFISHAH BT HUSIN PN. CHE MOHD SARIBUAN CHE MAT PN. WARDATUN RAIHAN YUSOF PN. NOOR AZIMAH BT ABD RAHIM PN. YAP LEI KIM PN. AFANDI BIN SAMAT NO JPWP 01-46311 01-60521 01-67359 01-66101 01-48779 01-65340 01-46510 01-53978 01-63520 01-62730 01-61301 01-48469 01-45233 01-54590 01-63678 01-41847 01-50704 01-50144 01-61957 01-67358 01-66939 01-67467 01-35913 01-62569 01-28644 01-57546 01-59799 01-13749 01-48627 01-55361 01-60563 01-20073 01-64123 01-00193 01-52189 01-66760 01-29144 01-51266 01-53115 01-37141 01-66437 01-64731 01-61501 34 . NOOR PN. ROHAIDA BT YAHAYA PN. FAUZI NAIM BIN KERIA PN. NOOR AZIZAH BT AHMAD MURAD EN. NOOR IZAKIAH BT SAIM CIK NORAFFIZAH BT JAAFAR PN. NORHANIM BT HASHIM PN. SHAHRUNIZAM BIN SHAHARUD-DIN EN. KMW PN. NORMIZAN BT NAZRI PN. MASTURA BT MAAROP EN. ROFII BIN HUSSIN CIK ROSMAWATI BT HUSIN PN. NURHAFIZA BT SHARIN PN. FOO YONG PHENG PN. MOHD PAIJAN BIN MUDA EN. SURAYATI BT ABDUL MANAN PN. ARSAD BIN ENDUT PN. NOOR ALIAH BT MOHD SANI PN. WAN ROSNA BT WAN SALIM CIK WONG CHOON LIAN PN. SUHANA BT MUHAMED PN. NORHASNIZAWATI BT AWANG PN. ZURAINI BT HAMZAH EN. J. JAMILAH BT SHAFII PN. RAFIDAH BINTI MOHAMAD RAFAT PN. MARDIAH BT AB LATIFF CIK MARIA BINTI AHMAD PN. NOR ASMAH BT ALI HASSAN PN.I JOSEPH PN. NURHANIM BT SAHIBON CIK NURUL FATIHAH A. MUHD KAMEL FAIZUL MOHD AMIN EN. DAYANG SURYATI ABG IBRAHIM EN. HALIMATON BT ABU SEMAN EN. A SALINA BT AHMAD SALLEH PN. KHAIRUNNISA ABDULLAH CIK KHOO GIOK PENG DATIN LEE YIP FONG PN. ROSLINA TARMIN PN.

KUALA LUMPUR SENARAI NAMA STAF SOKONGAN BIL NAMA 1 PN JAMILAH YAHYA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PN SHABARIAH ABDULLAH@MUHAMMAD PN SITI KHATIJAH GHAZALI PN ZARINA OTHMAN PN SARINAZATULAIN SAMSUDIN PN ZAHERA AHMAD PN JOALINA JAAFAR EN AZAIRY SHAHRUL ZAMAN EN MOHAMAD AZAL BIN ABD RAZID EN MOHD SHUKRI BIN MAT YAZID EN MOHD FAZRUL AZLY BIN BAHARUDIN PN NORHAFIZA RATHUAN EN OTHMAN SALLEH EN FUA’AD BIN MOHAMMED PN HASIMAH ABD KADIR PN NORLIANA BT AMIR PN SHANIZAH ISDIANTO PN WAN SABARIAH WAN SHAFIE CIK NUR HAZWANI ABD WAHAB NO JPWP 0101-57655 01-60364 01-44875 01-56753 01-52496 01-57728 01-57727 01-68767 01-67866 01-65093 01-48583 01-52787 01-62915 01-8436 01-67964 01-62323 01-62535 01-62759 35 .SMK AMINUDDIN BAKI.

NORHANIM HASHIM DG48(KUP) GK TEKNIK & VOKASIONAL PN. Othman Salleh En. NORHANIM BT HASHIM DG44(KUP) KETUA PEMBANTU MAKMAL Pn. Jamilah Yahya JURUTEKNIK KOMPUTER En. Norliana Amir PEMBANTU AM PEJABAT MAKMAL Pn. Zahera Ahmad PEMANDU En.Shabariah Abdullah @ Muhamad PEMBANTU MAKMAL Pn. Zarina Othman (Perkhidmatan) Pn. Hasimah Kadir Pn. ROFII HUSSIN (KAUNSELOR CEMERLANG) DG44 CIK ROSMAWATI HUSIN DG44 PN NOOR FARIZA BT ARIFFIN DG41 GK BAHASA CIK MASTURA BT MUHAMAD DG44(KUP) GK SAINS & MATH PN. Joalina Jaafar En. NOOR AZIZAH AHMAD MURAD DG44(HAKIKI) PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH PN. MAHFOD. Shanizah Isdianto KETUA PEMBANTU TADBIR Pn. Mohamad Azal Abd Razid En. Wan Sabariah Wan Shafie Cik Nur Hazwani Abd Wahab PEKERJA SWASTA Pembersihan Kawalan Keselamatan 36 . Norliana Amir PEMBANTU AM PEJABAT Pn. SAKINAH BT ISMAIL DG44(HAKIKI) PENOLONG KANAN HEM PN. Mohd Shukri Mat Yazid KETUA PEMBANTU AM PEJABAT Pn. Siti Khatijah Ghazali (Kewangan) Pn. KMW DG54(KUP) PENOLONG KANAN TADBIRAN & KURIKULUM PN.SMK AMINUDDIN BAKI. Sarinazatulain Samsudin (Stor & Aset) Pn. WAN NORAIDA WAN NORDIN DG44(HAKIKI) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM CIK KAMISAH BT ABU BAKAR DG44(HAKIKI) KAUNSELOR EN. HABIBAH MOHAMMED DG48(KUP) GK KEMANUSIAAN PN. NURHANIM BT SAHIBON DG44(HAKIKI) PENYELARAS BESTARI EN. Fua’ad Mohammed KETUA PEMBANTU AM PEJABAT Pn. W AKMAL BT W SEMARA DG44(HAKIKI) PEN. Norhafiza Rathuan PENYELIA ASRAMA Pn. LATIFAH BT HJ. KUALA LUMPUR CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH PENGETUA CEMERLANG PN. Mohd Fazrul Azly Baharudin PEMBANTU TADBIR Pn. CHEW CHEAH YEE CHOO DG48(KUP) PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM PN. Azairy Shahrul Zaman En. PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH PN. AHMAD SYAZWAN B OMAR DG41 PENYELARAS SBT CIK ROSMAWATI BT HUSIN DG44 PN.

Fua’ad Bin Mohamad Natasya Enterprise Natasya Enterprise Areki Resources Rosmaizaita Bt Nasir Juruteknik Komputer Ketua Pembantu Am Pejabat Pembantu Am Pejabat Pembantu Am Pejabat (Pusat Sumber) Pembantu Am Pejabat (Makmal) Pemandu Syarikat Pembersihan Sekolah Syarikat Pembersihan Asrama Syarikat Keselamatan Sekolah Syarikat Keselamatan Asrama Kontraktor Makanan Asrama Pengusaha Kantin 37 . Chew Cheah Yee Choo Pn. Wahab Pn. Mohamad Azal Bin Abd Razid En. Sarinazatulain Bt Samsudin Pn. Sakinah Bt Ismail Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Zahera Bt Ahmad Pn.Mahfod. KMW Pn. Jamilah Bt Yahya Pn. Wan Sabariah Bt Wan Shafie Pn.Latifah Bt Hj. Norliana Bt Amir Pn. Rofii Bin Hussin Cik Rosmawati Bt Husin Pn. Azairy Bin Shahrul Zaman En. Noor Azizah Bt Ahmad Murad 1. Habibah Bt Mohammad Pn. Nur Hazwani bt Abd. Mohd Shukri Bin Mat Yazid En. Hasimah Bt Abd Kadir Pn. Noor Fariza Bt Ariffin Pn. Pn. Shanizah Bt Isdianto En. Siti Khatijah Bt Ghazali Pn. Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Othman Bin Salleh En. Ahmad Syazwan Bin Omar Pn. W Akmal Bt W Semara 2.PENGURUSAN SEKOLAH 2012 JAWATAN DAN PENGURUSAN UTAMA Pengetua Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 Guru Kanan Bahasa Guru Kanan Sains & Matematik Guru Kanan Kemanusiaan Guru Kanan Teknik & Vokasional Pegawai Perhubungan Sekolah Kaunselor Guru Media Penyelaras Kajian Tindakan Penyelaras Bestari Penyelaras Pembangunan & Senggaraan Penyelaras Pekerja Swasta Guru Siaraya Ketua Pembantu Tadbir Ketua Pembantu Makmal Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Tadbir Perkhidmatan Pembantu Tadbir Aset & SPBT Penyelia Asrama Pembantu Makmal Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin En. Zarina Bt Othman Pn. Norhafiza Bt Rathuan Pn. Joalina Bt Jaafar En. Hasbinalamin Bin Katiman Pn. Norhanim Bt Hashim Pn. Mohd Fazrul Azly Bin Baharudin Pn. Halimaton Bt Abu Seman Cik Hawa Bt Baba En. Nurhanim Bt Sahibon En. Shabariah Bt Abdullah @ Muhammad Pn. Mok Hang Liew En.

Halimaton Bt Abu Seman En. Semua Ketua Panitia M/P Kemanusiaan 1.PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 Juruaudit Dalam Suwa & Asrama Juruaudit Dalam Akaun Kerajaan Anggaran Belanja Mengurus dan Pesanan. Shabariah Bt Abdullah@Muhammad Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad 2. Chew Cheah Yee Choo Pn. Cik Mastura Bt Muhamad 2. Murugeson A/L Kallianna Pn. Rusnah Bt Ismail En. Norhanim Bt Hashim 2. Chew Cheah Yee Choo Pn. Latifah Bt Hj. Habibah Bt Mohammad 2. Mahfod. Pn. Pn. Mahfod. KMW Pn. Jamilah Bt Yahya Pn. Semua Ketua Panitia M/P Tek & Vok En. Pembelian & Pengurusan Stok: Bidang Bahasa Bidang Sains & Matematik Bidang Sains Kemanusiaan Bidang Teknik & Vokasional ICT Sukan & Permainan Bimbingan & Kaunseling Pusat Sumber Peperiksaan Pejabat Makmal Sains Asrama SAB 1. Rofii Bin Hussin Pn. Latifah Bt Hj. Zahera Bt Ahmad Pn. Semua Ketua Panitia M/P Bahasa 1. Ahmad Syazwan Bin Omar En. KMW Pn. Sakinah Bt Ismail Pn. Fakrul Hazely Bin Ismail En. Pn. Siti Khatijah Bt Ghazali PENGURUSAN SEKOLAH BESTARI Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Pn. Jamilah Bt Yahya Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar 38 . Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Semua Ketua Panitia M/P Sains & Matematik 1. Shahbudin Bin Bahar Pn.

Bahasa) En. Norhidayah Daud(B. Ahmad Syazwan Bin Omar (Umum/Pentadbiran) En. Sakinah Bt Ismail En. Shahbudin Bin Bahar Cik Azrina Bt Noordin Pn. Noor Fariza Bt Ariffin Pn.I Joseph En. Norhasnizawati Bt Awang Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Noraffizah Bt Jaafar Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Zahera Bt Ahmad Pn. Faizal Bin Abd Rahim En. Zarina Bt Othman Pn. Ahmad Syazwan Bin Omar En. Shahbudin Bin Bahar S/U Pep PMR. Ahmad Syazwan Bin Omar Pn. SPM. Nurhanim Bt Sahibon Cik Munyati Bt Abu Abidah En. Teknik&Vok) Cik Nurul Idayah Mat Ali (B. STPM Penyelaras Tingkatan Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Rofii Bin Hussin Cik Rosmawati Bt Husin Pn. Chew Cheah Yee Choo En. Wan Noraida Bt Wan Nordin Semua Guru Tingkatan En. Ahmad Syazwan Bin Omar Pengetua & Semua Penolong Kanan Pn. Ahmad Syazwan Bin Omar Pn. Teresa A/P K. Mahfod 16 17 18 Pengurusan Kandungan Pengurusan Program Nilam Pengurusan Peperiksaan Pengurusan Kokurikulum 19 20 21 Pengurusan Laporan Pengurusan Utiliti 39 .Setiausaha AJK Sekolah Bestari: Laman Web Sek. Kemanusiaan) En. Ahmad Syazwan Bin Omar Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Mohd Fazrul Azly Bin Baharuddin En. Mohd Nurulfitri Bin Alias(B. Rasidah Bt Jamaludin Cik Nurul Fatihah Bt Ahmad Khaidzir Tidak Berkaitan Pn. J. Facebook/Youtube Keselamatan & Selenggaraan AJK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH 1 Pengurusan Maklumat Sekolah 2 Pengurusan Kemudahan Sekolah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selenggara Takwim Sekolah Pengurusan Pentadbir Sistem Pengurusan Staf Pengurusan Murid Pengurusan Sistem Rumah Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Asrama Pengurusan Kehadiran Staf Pengurusan Kehadiran Murid Pengurusan Bimbingan &Kaunseling Pengurusan SPBT Pengurusan Disiplin Pengurusan Kurikulum En. Sarinazatulain Bt Shamsudin Pengetua. Mohd Paijan Bin Muda (B. Sains) Pn. Semua PK En. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Wan Nur Rabiatun Bt Wan Ibrahim Pn. Sakinah Bt Ismail Semua Guru Kanan Semua Ketua Panitia/Ketua Unit En. Mohd Fazrul Azly Bin Baharuddin Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn. Latifah Bt Hj. Khairunnisa Abdullah Dr. Wan Mohamad Marzuqi Wan Hashim Pn.

Pn. 3. Sakinah Bt Ismail Pn. W Akmal Bt W Semara Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn. Chew Cheah Yee Choo Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Rofii Bin Hussin (Kaunselor) Ketua Guru Penasihat SABELS Ketua Guru Penasihat Renang Pn. Norhanim Bt Hashim Pn. 2. Norhanim Bt Hashim 2.22 Pengurusan Cuti Semua Penolong Kanan Pn. Mahfod. Norhanim Bt Hashim AJK SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Penyelaras SBT Ahli Jawatankuasa 1. 5. 4. 2. Cik Rosmawati Bt Husin 2. Mahfod. Hj. Jamilah Bt Yahya Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn. Habibah Bt Muhammad Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. 3. Sakinah Bt Ismail Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Mahfod Pn. Pemilihan Jurulatih Etos/Program SBT 40 . Habibah Bt Mohammad Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar Cik Mastura Bt Muhamad Pn. 5. Latifah Bt Hj. Sarinazatulain Bt Samsudin Pn. Nurhanim Bt Sahibon 1. Kelulusan Bajet & Pindah Peruntukan 1. Chew Cheah Yee Choo Pn. Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn. KMW Pn. 1. Siti Khatijah Bt Ghazali Pn. KMW Pn. Latifah Bt Hj. Zarina Bt Othman LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pn. Wan Rosna Bt Wan Salim (Ketua Panitia BI) Pn. Foo Yong Pheng (Ketua Panitia PJK) En. Latifah Bt. 4.

Sarinazatulain Bt Samsudin 3. Latifah Bt Hj.AJK PEMBUKA SEBUT HARGA Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga 1. Latifah Bt Hj. Jamilah Bt Yahya Pn. Norhanim Bt Hashim 41 . KMW Pn. Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar Cik Azrina Bt Noodin Pn. Habibah Bt Mohammad Pn. Zarina Bt Othman AJK PEMILIH SEBUT HARGA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pn. KMW Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar AJK PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH DAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (PKS – SKPM) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pn. Sakinah Bt Ismail Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Siti Khatijah Bt Ghazali 2. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn. Mahfod. Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Pn. Mahfod.

Chew Cheah Yee Choo Pn. Jamilah Bt Yahya Pn. Mahfod. Sakinah Bt Ismail Pn. Norhafiza Bt Rathuan Pn. Latifah Bt Hj. KMW Pn. Habibah Bt Mohammad Pn. Mohd Nurulfitri Bin Alias Pn. Che Mohd Saribuwan Bin Che Mat En. Noor Azizah Bt Ahmad Murad En. Chew Cheah Yee Choo Pegawai Pemeriksa Penolong Pegawai Pemeriksa Pegawai Lembaga Pemeriksa Pegawai Aset Alih 42 . Norhanim Bt Hashim Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Azmi Bin Mohd Isa Pn. Azmi Bin Mohd Isa En.AJK PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar PN. Sarinazatulain Bt Samsudin Pn. Kalaivani A/P Govindarajoo En. Imran Ramzi Bin Jusoh En.

Mardiah Bt Ab Latiff 43 . Kaladevi A/P Kanagaratnam En. Pathmanathan A/L Gunasekaran En. Imran Ramzi Bin Jusoh(Perabot) En. PERABOT. Mardiah Bt Ab Latiff Pn. Latifah Bt Hj. Mahfod. Imran Ramzi Bin Jusoh Pn. Affendi Bin Mashud(Bangunan.AJK PENYELENGGARAAN PRASARANA (BANGUNAN. Bekalan Air & Elektrik) Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Blok A Blok B Blok C Blok D & F Blok E & Lain-lain En. KMW Pn. BEKALAN AIR & BEKALAN ELEKTRIK) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar En. Chew Cheah Yee Choo Pn. Che Mohd Saribuwan B Che Mat Pn.

Norhafiza Bt Rathuan En. Wan Sabariah bt Wan Shafie Cik Nur Hazwani Bt Abd Wahab 44 . Latifah Bt Hj. Chew Cheah Yee Choo Pn. KMW Pn.PENYELARAS PAPAN KENYATAAN TAKWIM SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa : Pn. Mahfod. Mohd Fazrul Azly Bt Baharudin Pn.

Wan Sabariah Bt Wan Shafie Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Norhidayah Bt Mohd Daud Cik Noraffizah Bt Jaafar Pn. Kwong Hai Foo Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Ahmad Syazwan Bin Omar Cik Azrina Bt Noordin Pn.Mahfod. Stanley A/L Thomas Pn. Siti Yumni Bt Zukainain Bendahari Kehormat Pn. Wan Zaidi Bin Wan Jaafar Setiausaha Kehormat Cik Maria Bt Ahmad Naib Setiausaha Kehormat Pn. Sandy Jeyapalan Pn. Abd. KMW Pn. Zarina Bt Othman Pn. Mahfod.6 Penyelaras Data Bestari Penyelaras EMIS/MAP Penyelaras Borang M Penyelaras SSDM Penyelaras SMM Penyelaras SISTEK Penyelaras ISIS Penyelaras Kehadiran Murid Penyelaras Kehadiran Guru Penyelaras Kehadiran Staf Penyelaras Kehadiran Pekerja Swasta Pn. Hajah Rohaya Bt Ismail (YDP Pewaris Asrama) AJK (Guru) Datin Lee Yip Fong (sehingga Feb 2012) Pn. Nik Mohd Fuad Bin Wan Abdullah En. Young Tun Lan En. Kadir Bin Warsi Mohamed AJK (Ibu Bapa) En. Kaladevi A/P Kanagaratham (sehingga Feb 2012) En. Susan Chua Pn. Rasidah Bt Jamaluddin Pn. Khairunnisa Abdullah Pn.2013 Penasihat Pn. Zuhaidah Bt Juhod (sehingga Feb 2012) Pemeriksa Kira-kira (Guru) Cik Azrina Bt Nordin (sehingga Feb 2012) Pemeriksan Kira-kira (Ibu Bapa) Dr. Rosley Bin Othman Naib Yang Di Pertua En. Mohamad Hanizam B Abd Ghani (sehingga Feb 2012) 45 . KMW Yang Di Pertua En. Sakinah Bt Ismail En. Halimaton Bt Abu Seman En. Latifah Bt Hj. Norhayati Bt Maideen Pn. Shahbudin Bin Bahar Pn.DATA & MAKLUMAT SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Penyelaras Data Ting. Latifah Bt Hj. Chew Cheah Yee Choo Cik Azrina Bt Noordin Pn. Noor Assmaiey Bt Osman (sehingga Dis 2011) Naib Bendahari Kehormat Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin JAWATANKUASA PIBG 2011 .

Hanita Bt Shamsudin 2. Pn.Datin Lee Yip Fong 10/2012 . Rusnah Bt Ismail 6/2012 . En.Pn. Rofii Bin Hussin Guru Disiplin En. Pn.Penyelaras Kokurikulum: 1.En. Mastura Bt Maarop Ketua-Ketua Panitia: 1/2012 . Noor Fadzlina Bt Nasiran 3/2012 .JAWATANKUASA KHIDMAT MESRA PELANGGAN Pengerusi Pn. Siti Yumni Bt Zukainain 5/2012 .Pn. Pn. Che Mohd Saribuwan Bt Che Mat 1.Pn. Mardiah Bt Ab Latiff Guru Bertugas Mingguan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan HEM Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Mesyuarat Guru Pertama Lain-Lain Mesyuarat 46 . Sakinah Bt Ismail Guru Kanan Bahasa Cik Mastura Bt Muhamad Guru Kanan Sains & Matematik Pn. Wan Rosna Bt Wan Salim 12/2012 .Pn. Karimah Bt Yusoff 8/2012 . Pn. Zuhaidah Bt Juhod 9/2012 . Latifah Bt Hj. KMW Naib Pengerusi 1 Pn. Mohd Paijan B Muda 4/2012 .Cik Wong Choon Lian 2/2012 .Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Naib Pengerusi 3 Cik Kamisah Bt Abu Bakar Setiausaha Pn. Chew Cheah Yee Choo Naib Pengerusi 2 Pn. Norhanim Bt Hashim Guru Kaunselor En. Cik Noraffizah Bt Jaafar Penyelaras .Pn. W Akmal Bt W Semara Ahli Jawatankuasa Penolong Kanan Tingkatan 6 Pn. Hanita Bt Shamsudin 1. Asmahan Bt Said 3/2012 .Pn.Pn. Nurhanim Bt Sahibon 4. Cik Munyati Bt Abu Abidah 2. Suhana Bt Muhamed 11/2012 – Pn.Pn. Aslamiah Bt Md Nor 7/2012 . Mahfod. Usharani A/P Sivagnanam 4/2012 . Habibah Bt Mohammad Guru Kanan Teknik & Vokasional Pn. Kaladevi A/P Kanagaratnam 2. Pn. Murugason a/l Kallianna Gounder PENCATAT MINIT MESYUARAT Mesyuarat Pengurusan Sekolah PK Tingkatan Enam Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mesyuarat Post Mortem Kurikulum 1/2012 – Cik Hawa Bt Baba 2/2012 .Pn. Rohana Bt Hamzah 3.Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Guru Kanan Kemanusiaan Pn.

KMW DG54(KUP) PENOLONG KANAN TADBIRAN PN. LATIFAH BT HJ. CHEW CHEAH YEE CHOO DG48(KUP) UNIT KURIKULUM UNIT SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI UNIT SUMBER PENDIDIKAN UNIT SEKOLAH BESTARI PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM GURU KANAN MATA PELAJARAN GURU KANAN BAHASA (PENYELARAS ETOS BAHASA INGGERIS) PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU MEDIA PENYELARAS BESTARI PEPERIKSAAN PERKEMBANGAN STAF PANITIA BAHASA INGGERIS PERSATUAN KO-AKADEMIK BAHASA INGGERIS/ ETOS PUSAT SUMBER SEKOLAH KETUA PANITIA LITERASI ICT JADUAL WAKTU TEKNOLOGI PENDIDIKAN/ BILIK MEDIA PANITIA MATA PELAJARAN PROGRAM NILAM JURUTEKNIK KOMPUTER 47 . MAHFOD.CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM SMK AMINUDDIN BAKI. KUALA LUMPUR PENGETUA CEMERLANG PN.

4 PENDIDIKAN MORAL 2. Rohana Bt Hamzah KETUA PANITIA I) BIDANG BAHASA 1. Rohaida Bt Yahaya Pn. Rafidah Bt Mohamad Rafat Pn. Mohd Paijan Bin Muda Pn. Norhanim Bt Hashim Semua Ketua Panitia Semua Ketua Unit Ting. 6 Guru Media Guru Kaunseling Penyelaras Kajian Tindakan Penyelaras Bestari Setiausaha Peperiksaan Penyelaras Tingkatan Penyelaras Asrama SAB Penyelaras Asrama Felda & Yayasan Selangor Pn.1 BAHASA MELAYU 1. Asmahan Bt Said En.Mahfod.7 SIVIKS & KENEGARAAN III) BIDANG SAINS 3. Latifah Bt Hj.3 BAHASA CINA 1.3 PENDIDIKAN ISLAM 2.3 KIMIA 3. Arsad Bin Endut Pn. Aslamiah Bt Md Nor En.2 BAHASA INGGERIS 1. Rusnah Bt Ismail Pn. 6 Pn Halimaton Bt Abu Seman En.2 GEOGRAFI 2. Sakinah Bt Ismail Cik Mastura Bt Muhamad (GK Bahasa) Pn.5 PEND. KMW Pn.JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 2012 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Ahli-Ahli : Guru Kanan Sains & Matematik Guru Kanan Teknik & Vokasional Guru Kanan Kemanusiaan Ketua Panitia Mata Pelajaran Ketua Unit Ting.2 SAINS 3.5 BIOLOGI Pn. Foo Yong Pheng En. Suhana Bt Mohamad Datin Lee Yip Fong Pn. Ahmad Syazwan Bt Omar En. Karimah Bt Yusoff 48 . Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn.1 MATEMATIK/MAT TAMB 3. Chew Cheah Yee Choo Pn. Habibah Bt Mohammad Pn. Shahbudin Bin Bahar Semua Penyelaras Tingkatan Pn.1 SEJARAH 2. Noor Fariza Bt Ariffin Cik Hawa Bt Baba En. Rofii Bin Hussein (Guru Cemerlang) Cik Rosmawati Bt Husin Pn.4 FIZIK 3. JASMANI DAN KESIHATAN 2. Imran Ramzi Bin Jusoh (Guru Cemerlang) Pn.6 PENDIDIKAN SENI VISUAL 2.4 BAHASA PERANCIS II) BIDANG SAINS SOSIAL 2. Hanita Bt Shamsudin Pn. Siti Yumni Bt Zukainain Pn. Wan Rosna Bt Wan Salim Cik Wong Choon Lian Cik Khoo Giok Peng Pn.

Noor Hafishah Bt Husin Pn. Rusnah Bt Ismail Guru Bahasa Inggeris Semua Guru Bahasa Inggeris Guru Matematik Semua Guru Sains Guru Sains Semua Guru Matematik 49 . Rohaida Bt Yahaya Ketua Panitia Biologi Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Guru Penolong Kanan Kokurikulum Cik Kamisah Bt Abu Bakar Ketua Panitia Sains Pn. Mastura Bt Maarop Pn. W Akmal Bt W Semara Cik Hawa Bt Baba Pn. EKONOMI ASAS PENY. Karimah Bt Yusoff Ketua Panitia Matematik/Matematik Tambahan Pn. Habibah Bt Mohammad Penolong Penyelaras Cik Mastura Bt Muhamad Setiausaha Pn. Kalaivani A/P Govindarajoo En. Mahfod. Nurhafiza bt Sharin En.1 SASTERA IKHTISAS   Pn. Anis Ruzaini Bt Mohd Siraj Pn. Noor Fadzlina Bt Nasiran En. Mohamad Hanizam Bin Abd Ghani Pn. Faizal Bin Abdul Rahim BAHASA MELAYU PENGAJIAN AM MUET SEJARAH PERAKAUNAN EKONOMI PENGAJIAN PERNIAGAAN MATEMATIK FIZIK BIOLOGI KIMIA KETUA UNIT PRAU-U Pn. Dayang Suryati Bt Abang Ibrahim En. Aslamiah Bt Md Nor Ketua Panitia Kimia En. Usharani A/P Sivagnanam Pn. Zuhaidah Bt Juhod Pn. Wan Rosna Bt Wan Salim Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan HEM Pn. KMW Naib Pengerusi 1 Pn. Chew Cheah Yee Choo Naib Pengerusi 2 Pn.3 LUKISAN KEJURUTERAAN 4.2 KEMAHIRAN HIDUP 4. Rusnah Bt Ismail Penolong Setiausaha Pn. Murugason A/L Kalianna Gounder Pn.4 LITERASI ICT Pn. Sakinah Bt Ismail Penyelaras Pn. Latifah Bt Hj.KETUA PANITIA IV) TEKNIK & VOKASIONAL 4. Niswan Bt Hussin AJK MBI/PPSMI Pengerusi Pn. P. Mastura Bt Maarop   PENY. Affendi Bin Mashud Pn. Imran Ramzi Bin Jusoh Ketua Panitia Fizik Pn.AKAUN 4.

Noor Hafishah Bt Husin Cik Hawa Bt Baba Pn. Shahbudin Bin Bahar 1. Cik Azrina Bt Nordin Pn. KMW Pn. Norazah Bt Aziz Pn. Kalaivani A/P Govindarajoo Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn. Habibah Bt Mohammad Pn. Usharani A/P Sivagnanam Pn. Chew Cheah Yee Choo Selasa Rabu Khamis Jumaat Jadual Guru Pelatih 50 . Roslina Bt Tarmin Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Zuhaidah Bt Juhod Pn. Rusnah Bt Ismail Cik Intan Zuriati Bt Mohd Zulkifli Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn.Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Ahli Jawatankuasa Jadual Waktu Individu & Kelas Jadual Guru Ganti : Isnin JADUAL WAKTU Pn. Rasidah Bt Jamaluddin Pn. Shahbudin Bin Bahar 2. Chew Cheah Yee Choo Pn. Mahfod. Sakinah Bt Ismail En. Norhanim Bt Hashim Pn. Latifah Bt Hj. Aslamiah Bt Md Nor Pn. En.

51 .

Hanita Bt Shamsudin Pn. Ghani/Pn. Rohaida Bt Yahaya En. Yuana Bt Sopian/Pn. Roslina Bt Tarmin Pn. Asmahan Bt Said/Pn. Rofii Bt Hussin Cik Rosmawati Bt Husin Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin En. Wan Rosna Bt Wan Salim En. Anis Ruzaini Bt Mohd Siraj Pn. Foo Yong Pheng Cik Munyati Bt Abu Abidah En. Mahfod. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn. Arsad Bin Endut Pn. Shahbudin Bin Bahar Pn. Norhanim Bt Hashim Pn. Usharani A/P Sivagnanam Pn. Habibah Bt Muhammad Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn. Joseph Pn. Noor Hafishah Bt Husin Setiausaha Peperiksaan PMR Penolong Setiausaha PMR Setiausaha Peperiksaan SPM Penolong Setiausaha SPM Setiausaha Peperiksaan STPM Penolong Setiausaha STPM Penyelaras Peperiksaan Dalaman (Sekolah) Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 Pentaksir Berasaskan Sekolah Tingkatan 1: Bidang Akademik (Pentaksiran Sekolah & Pentaksir Pusat) Pn. Jamilah Bt Shafii/Pn. Noorazizah Bt Abd.I. Mardiah Bt Ab Latiff Pn. Fakrul Hazely Bin Ismail Cik Maria Bt Ahmad Pn. Fauzi Naim Bin Keria Pn. Anis Ruzaini Bt Mohd Siraj Pn. Norhanim Bt Hashim Pn. Noorazizah Bt Abd Ghani Pn. Chew Cheah Yee Choo Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Dayang Suryati Abang Ibrahim Cik Nurul Fatihah Bt Ahmad Khaidzir Pn. Imran Ramzi bin Jusoh 52 Pn. Aslamiah Bt Md Nor Pn. KMW Pn. Noor Hafishah Bt Husin/ Pn. Rasidah Bt Jamaludin Cik Mastura Bt Muhamad Pn.PENILAIAN & PEPERIKSAAN Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Peperiksaan Penolong Setiausaha Peperiksaan AJK : Semua Guru Kanan Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn. Karimah Bt Yusoff /Pn. Kalaivani A/P Govindarajoo Pn. Latifah Bt Hj. Karimah Bt Yusoff Pn. Anis Ruzaini Bt Mohd Siraj Pn. J. Chew Cheah Yee Choo Pn. Noor Azimah Bt Abd Rahim Pn. Surayati Abd Manan Pn. Sakinah Bt Ismail En. Teresa A/P K. Noor Fariza Bt Ariffin Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Mastura Bt Maarop Pn. Rasidah Bt Jamaludin Bidang Bukan Akademik (Pentaksiran Psikometrik) Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Ketua Pentaksir Sekolah PMR : Bahasa Malaysia (PLBS) Bahasa Inggeris (PLBS) Kemahiran Hidup (PK) Kemahiran Hidup (KT) Pendidikan Islam Sejarah Geografi PEKA Sains PMR Ketua Pentaksir Sekolah SPM : Bahasa Malaysia (ULBS) Bahasa Inggeris (ULBS) Pendidikan Seni Visual Lukisan Kejuruteraan PEKA Sains SPM PEKA Biologi SPM PEKA Fizik SPM PEKA Kimia SPM P. Normizan Bt Nazri Pn. Kaladevi A/P Kanagaratnam Pn. Akaun SPM Penyelaras Projek Mat Tambahan SPM . Habibah Bt Mohammad Pn. Zuhaidah Bt Juhod En. Jamilah Bt Shafie Pn.

A Salina Bt Ahmad Salleh Cik Wardatun Raihan Bt Yusof Pn. Rahim En. Latifah Bt Hj. Usharani A/P Sivagnanam Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Yap Lei Kim En. Surayati Bt Abd Manan Pn.AJK PUSAT SUMBER SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha / Guru Media Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Bahasa Guru Kanan Sains & Matematik Guru Kanan Teknik & Vokasional Guru Kanan Kemanusiaan Penyelaras Pusat Sumber Pn. Hasbinalamin Bin Katiman Pn. Faizal Bin Abd. Mastura Bt Maarop Penyelaras Teknik Pendidikan Lembaga Pengawas Pusat Sumber 53 . Habibah Bt Mohammad Pn. Sakinah Bt Ismail Pn. Norhanim Bt Hashim Cik Khoo Giok Peng Pn. KMW Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn.Mahfod. Halimaton Bt Abu Seman Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Noor Asmah Bt Ali Hussin Pn. Halimaton Bt Abu Seman Cik Mastura Bt Muhamad Pn.

J. Habibah Bt Mohammad Pn. Sakinah Bt Ismail (PK T6) Cik Mastura Bt Muhamad (GK Bahasa) Pn.I Joseph Pn. Norhanim Bt Hashim (GK Kemanusiaan) Cik Rosmawati Bt Hussin Pn. Hanita Bt Shamsudin (BM) Pn. Habibah Bt Mohammad (GK Sains) Pn. Chew Cheah Yee Choo Naib Pengerusi 2 Pn. KMW Pn.Mahfod. Wan Noraida Bt Wan Nordin Naib Pengerusi 3 Cik Kamisah Bt Abu Bakar Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pn. Wan Rosna Bt Wan Salim (BI) PERKEMBANGAN STAF & ORIENTASI GURU BARU Pengerusi Pn. Latifah Bt Hj. Latifah Bt Hj.NILAM SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli Jawatankuasa: Pn. Noor Fariza Bt Ariffin AJK Kelab Guru dan Kakitangan Sekolah Kaunselor 54 . Mahfod. Rohana Bt Hamzah (BM) Pn. Norhanim Bt Hashim Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad (GKTek &Vok) Cik Hawa Bt Baba Pn. Adawiah Bt Awang (BI) Pn. Chew Cheah Yee Choo Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Norhasnizawati Bt Awang Pn. Teresa A/P K. KMW Naib Pengerusi 1 Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Pn.

KMW Pn. Sakinah Bt Ismail (PK T6) Cik Mastura Bt Muhamad (GK Bahasa) Pn. Penyelaras Kebajikan KELAS RANCANGAN KHAS Pn. Penyelaras Akademik 2.Pengerusi Naib Pengerusi AJK : FAIL REKOD MENGAJAR Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad (GK Tek&Vok) Pn. Habibah Bt Mohammad (GK Sains) Pn. Mahfod. Chew Cheah Yee Choo Pn. Penyelaras Kokurikulum 3. Mahfod. KMW Pn. Rasidah Bt Jamaludin Cik Wan Nur Rabiatun Bt Wan Ibrahim Cik Azrina Bt Nordin Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn. Latifah Bt Hj. Rafidah Bt Mohd Rafat Pn. Penyelaras Maklumat 4. Norhanim Bt Hashim (GK Kemanusiaan) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Ahli Jawatankuasa 1. Noor Fariza Bt Ariffin 55 . Latifah Bt Hj. Chew Cheah Yee Choo Pn.

56 .

MURUGESON A/L KALLIANA GOUNDER PN NURHANIM BT SAHIBON CIK HAWA BT BABA PN RASIDAH BT JAMALUDIN PN RASIDAH BT JAMALUDIN PN. JOSEPH PN ZUHAIDAH BT JUHOD PN KALAIVANI A/P GOVINDARAJOO PN TENGKU JULIANA BT TENGKU JAAFAR PN WARDATUN RAIHAH BT YUSOF PN ROHANA BT HAMZAH PN ADAWIAH BT AWANG PN NORAZAH BT AB. MURUGESON A/L KALLIANA GOUNDER EN. KATIMAN PN NOOR FADZLINA BT NASIRAN PN YAP LEI KIM EN PATHMANATHAN A/L GUNASEKARAN CIK NURUL FATIHAH AHMAD KHAIDZIR EN HUZAIRAY BIN ABD HADI EN MOHD PAIJAN B. JAMILAH BT SHAFII PN NOOR HAFISHAH BT HUSIN GURU TINGKATAN PN ZURAINI BT HAMZAH CIK MARIA BT AHMAD EN HASBINALAMIN B. GHANI PN. SALINA BT AHMAD SALLEH EN MOK HANG LIEW PN NOR ASMAH BT ALI HASSAN PN MARDIAH BT AB. KHAIRUNNISA BT ABDULLAH DR WAN MOHAMAD MARZUQI WAN HASHIM PN. AZMI BT ISA PN ROHAIDA BT YAHAYA PN USHARANI A/P SIVAGNANAM EN MOHAMAD HANIZAM BIN ABDUL GHANI CIK WONG CHOON LIAN PN MASTURA BT MAAROP PN NURHAFIZA BT SHARIN PN NISWAN BT HUSSEIN PN NOOR HAFISHAH BT HUSIN CIK INTAN ZURIATI BT MOHD ZULKIFLI PENYELARAS TINGKATAN Lampiran (Pengurusan Fail) PN. LATIFF PN DAYANG SURYATI BT ABG IBRAHIM PN NORHASNIZAWATI BT AWANG EN FAIZAL BIN ABD RAHIM PN SITI YUMNI BT ZUKAINAIN EN. SURAYATI BT ABDUL MANAN PN MASTURA BT MAAROP PN MARDIAH BT AB. SURAYATI BT ABDUL MANAN PN HALIMATON BT ABU SEMAN PN RAFIDAH BT MOHAMAD RAFAT PN.I. ARSAD BIN ENDUT EN. W AKMAL BT W SEMARA EN AFFENDI BIN MASHUD 57 . KARIMAH BT YUSOFF PN. ANIS RUZAINI BT MOHD SIRAJ PN. YUANA BT SOPIAN PN LEE YIP FONG PN. NOOR AZIZAH BT ABD. ASMAHAN BT SAID EN. NOOR IZAKIAH BT SAIM PN. YUANA BT SOPIAN PN. RAHIM PN. NOOR AZIMAH BT ABD. NOOR AZIMAH BT ABD. TERESA A/P K. FOO YONG PHENG PN RUSNAH BT ISMAIL EN FAUZI NAIM BIN KERIA PN.GURU PENYELARAS TINGKATAN & GURU TINGKATAN TAHUN 2012 TINGKATAN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5 TINGKATAN 6 KELAS 1 AMANAH 1 BUDI 1 CEKAL 1 HEMAH 1 JAYA 1 KAMIL 1 MAJU 2 AMANAH 2 BUDI 2 CEKAL 2 HEMAH 2 JAYA 2 KAMIL 2 MAJU 3 AMANAH 3 BUDI 3 CEKAL 3 HEMAH 3 JAYA 3 KAMIL 3 MAJU 4 AMANAH 4 BUDI 4 CEKAL 4 HEMAH 4 JAYA 4 KAMIL 4 MAJU 5 AMANAH 5 BUDI 5 CEKAL 5 HEMAH 5 JAYA 5 KAMIL 5 MAJU 6 (R)AMANAH 6(R)BUDI 6 (R)CEKAL 6(R)HEMAH 6 (A)AMANAH 6 (A)BUDI 6 (A)CEKAL 6 (A)HEMAH PN. KARIMAH BT YUSOFF CIK AZRINA BT NOORDIN EN. MOHD NURULFITRI BIN ALIAS CIK MUNYATI BT ABU ABIDAH PN. ASMAHAN BT SAID PN. SHAHBUDIN BIN BAHAR PN NORMIZAN BT NAZRI PN HANITA BT SHAMSUDIN PN JAMILAH BT SHAFIE EN. AZIZ PN A. KALADEVI A/P KANAGARATNAM PN NORHIDAYAH BT MOHD DAUD PN ROSLINA BT TARMIN CIK NORAFFIZAH BT JAAFAR PN NOR HASNIDA BT HASHIM PN J. LATIFF PN USHARANI A/P SIVAGNANAM GURU ANGKAT CIK WAN NUR RABIATUN BT WAN IBRAHIM CIK ROSMAWATI BT HUSIN CIK NURUL IDAYAH BT MAT ALI EN MUHD KAMEL FAIZUL BIN MOHAMAD AMIN PN. IMRAN RAMZI BIN JUSOH PN NORAZMAH BT MOHD NASIR EN. RAHIM EN FAKHRUL HAZELY B. MUDA EN CHE MOHD SARIBUWAN BIN CHE MAT EN. KALADEVI A/P KANAGARATNAM PN. WAN ROSNA BT WAN SALIM PN. ISMIAL PN NOOR ALIAH BT MOHD SANI EN MURNISH KUMAR A/L SELTRUMAN PN. NOORAZIZAH BT ABD GHANI PN. ASLAMIAH BT MD. SUHANA BT MUHAMED PN. NOR PN. AFANDI BIN SAMAT PN.

Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Sekolah Senarai Semak Calon pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran dalam panitia Salinan Borang-borang Pemarkahan Calon mengikut tahun Salinan Sijil Calon Setiap mata Pelajaran dalam panitia mengikut tahun FAIL PENTAKSIR PBS Buku Panduan Pelaksanaan PBS Carta Senarai Jawatankuasa Induk PBS Sekolah Carta Senarai Jawatankuasa Panitia PBS Sekolah Surat-surat siaran daripada LP. Tugasan. 55100 58 . JPN atau mana-mana bahagian yang berkaitan dengan mata pelajaran yang ditaksir Surat Pelantikan dan Akuan Penerimaan Pelantikan Jadual Pelaksanaan PBS mata pelajaran yang ditaksir Format.FAIL INDUK PBS Buku Panduan Pelaksanaan PBS Carta Senarai Jawatankuasa Induk PBS Sekolah Carta Senarai Jawatankuasa Panitia PBS Sekolah Surat-surat siaran daripada LP. Tugasan. Prosedur kerja dan peraturan pemarkahan setiap mata pelajaran yang ditaksir Surat-surat Panggilan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Senarai nama calon berdaftar Senarai Semak Calon pelaksanaan PBS mata pelajaran yang ditaksir Borang-borang Pemarkahan calon tahun semasa Salinan Sijil Calon Tahun Semasa Eviden calon (mengikut kelas) SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMINUDDIN BAKI JALAN KAMPUNG PANDAN. Prosedur Kerja dan Peraturan Permarkahan setiap mata pelajaran Surat-surat Panggilan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Senarai Ketua Pentaksir Kebangsaan dan Ketua Pentaksir Negeri Senarai Semak Calon pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran Contoh Borang-borang Pemarkahan setiap mata pelajaran Contoh Sijil Calon Setiap mata pelajaran FAIL PANITIA PBS Buku Panduan Pelaksanaan PBS Carta Senarai Jawatankuasa Induk PBS Sekolah Carta Senarai Jawatankuasa Panitia PBS Sekolah Surat-surat siaran daripada LP. JPN atau mana-mana bahagian yang berkaitan dengan komponen PBS setiap mata pelajaran Contoh Surat-surat Pelantikan dan Akuan Penerimaan Pelantikan Jadual Pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran Format. Tugasan. JPN atau mana-mana bahagian yang berkaitan dengan komponen PBS mata pelajaran dalam panitia Salinan Surat-surat Pelantikan dan Akuan Penerimaan Pelantikan Jadual Pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran dalam panitia Format. Prosedur kerja dan peraturan pemarkahan setiap mata pelajaran dalam panitia Surat-surat Panggilan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Senarai Ketua Pentaksir Kebangsaan dan Ketua Pentaksir Negeri.

KUALA LUMPUR CARTA ALIRAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN Mesyuarat panitia mata pelajaran Ketua Panitia membuat agihan tugas.menggubal & menaip Kertas soalan serta membina skema pemarkahan Guru Mata Pelajaran menggubal soalan mengikut Jadual Spesifikasi Item (JSI) Ada kesilapan Guru Mata Pelajaran menyemak draf kertas soalan Buat pembetulan Menaip kertas soalan (Selewat-lewatnya 4 minggu sebelum peperiksaan) Ada kesilapan Kertas soalan diserah kepada Ketua Panitia & Guru Kanan – Untuk Semakan & Pengesahan (selewatnya 2 minggu sebelum peperiksaan Buat pembetulan Serah kertas soalan & Skima Permarkahan kepada PK TK untuk kelulusan cetakan (Selewatnya 1 minggu sebelum peperiksaan) Menyusun kertas soalan Menyimpan kertas soalan di dalam bilik Pengurusan Peperiksaan (Selewatnya 3 hari sebelum peperiksaan) Edarkan kertas soalan pep kepada guru pengawas pertama melalui Penyelaras Tingkatan Guru pengawas pertama mengedar kertas soalan kepada murid mengikut jadual waktu peperiksaan Guru pengawas masa akhir mengutip dan mengesahkan jumlah kertas jawapan Serah kertas jawapan kepada Guru Pemeriksa selepas tamat peperiksaan pada hari peperiksaan tersebut Serah markah kepada setiausaha peperiksaan * Masuk markah dalam SAPS Selewat-lewatnya 2 minggu selepas tamat memeriksa Menyiapkan slip keputusan peperiksaan Serah slip keputusan peperiksaan kepada Pengetua untuk pengesahan Guru tingkatan serah slip keputusan peperiksaan yang disahkan kepada murid (selewatnya 4 minggu selepas tamat peperiksaan) Serah 1 salinan Kertas Soalan & Skima Pemarkahan kepada guru penjilidan untuk Bank soalan 59 .

PROSES KERJA UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Rujukan Pengetua / PK TK Undang-undang/ Peraturan Bil Proses Kerja Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guru-guru mata pelajaran yang mengajar tingkatan yang sama Menggubal kertas soalan berpandukan kepada JSI (Jadual Spesifikasi Item) Ketua Panitia mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan Menjalankan penilaian/peperiksaan mengikut penjadualan yang ditentukan Guru Mata Pelajaran memeriksa kertas soalan. menyemak markah dengan murid. memasukkan markah dalam sistem analisis peperiksaan Mengadakan post mortem untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid (Analisis Item) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan pemulihan & pengayaan sehingga prestasi murid sampai ke tahap yang memuaskan 1 PK TK Guru Kanan PK TK Guru Kanan Pengetua PK TK Pengetua PK TK 2 3 4 5 6 Pengetua PK TK Pengetua PK TK 7 60 .

Menyusun atur tindakan susulan untuk tujuan pemulihan/ pengayaan murid-murid sehingga prestasi murid mencapai tahap yang disasarkan 61 .Proses Kerja Pengurusan Peperiksaan Dalaman Jawatan Penyelaras Kertas Soalan Proses Kerja Mengumpul soalan-soalan Menyiapkan kertas soalan 3. Menyerahkan kertas soalan kepada PK TK untuk kelulusan cetakan 5. Mengeluarkan kertas soalan di bilik pengurusan peperiksaan Ketua Panitia pada hari peperiksaan dan memastikan semua kertas soalan diedarkan kepada semua kelas 2. 2. Menyediakan dan menyerahkan jadual pengawasan peperiksaan kepada pengetua untuk pengesahan 3. 3. 1. Guru pengawas pertama menulis maklumat peperiksaan (m/p. membuat pembetulan (jika berkaitan) 1. Menyediakan jadual penggubal kertas soalan untuk semua mata pelajaran dalam satu tingkatan 2. 4. semua penolong kanan. Menyediakan analisis keputusan peperiksaan (dokumen Head Count) 2. adalah sama dengan bilangan murid yang hadir. Memastikan Peperiksaan berjalan lancar. Menyerahkan 1 salinan kertas soalan dan skima pemarkahan kepada PK TK untuk bank soalan Setiausaha Peperiksaan Dalaman 1. 5. semua guru kanan. tempoh masa) pada papan tulis Guru pengawas menyelia & mengawasi murid semasa peperiksaan berjalan Guru Pengawas akhir mengutip dan memastikan jumlah kertas jawapan. Pengurusan Peperiksaan dan masuk kelas mengikut jadual waktu pengawasan peperiksaan Guru pengawas pertama memastikan kelas bersih dan kemas sebelum memulakan peperiksaan Guru pengawas pertama mengedarkan kertas soalan kepada murid dan membuat pembetulan jika berkaitan. Menyerahkan kertas soalan kepada Ketua Panitia dan Guru Kanan untuk tujuan penyemakan dan pengesahan 4. kertas soalan dan kertas jawapan mencukupi. Mencetak & mengedarkan jadual pengawasan peperiksaan kepada pengetua. 6. kod mata pelajaran. Seterusnya menyerahkan kertas jawapan kepada guru pemeriksa Memeriksa skrip jawapan dengan teliti Menyerahkan markah kepada setiausaha peperiksaan tepat pada masanya Menyediakan dokumen-dokumen Head count Guru Pemeriksa(Gur u Mata Pelajaran) Penyelia Mata Pelajaran 1. semua guru mata pelajaran dan guru kelas Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Guru Pengawas Peperiksaan (Guru Mata Pelajaran) 1. Guru pengawas pertama mengambil kertas soalan dari Bilik 2. Menyusun dan menyimpan kertas soalan di bilik pengurusan peperiksaan 6. 3.

program gilap permata dan program gapai A. Guru Kanan Pengetua. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan Pegawai Yang Meluluskan PK T & K.PROSES KERJA PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil 1 Proses Kerja Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama murid yang memerlukan pemulihan dan pengkayaan Mengadakan mesyuarat kurikulum untuk menyusun program kecemerlangan akademik (latih tubi terancang. Program Mentor-mentee) Penyediaan jadual pelaksanaan program kecemerlangan akademik oleh guru penyelaras tingkatan. PK T & K Undang-undang Peraturan 2 3 Pengetua PK T & K Guru Kanan Penyelaras Tingkatan PK T&K Guru Kanan 4 5 Pemantauan program kecemerlangan akademik 6 Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat keberkesanan program-program yang telah dijalankan Mengadakan pengubahsuaian dan penambahbaikan program (jika perlu) Menyediakan laporan Program Kecemerlangan Akademik Pengetua & PK T & K PK T & K & Guru Kanan PK T&K & Penyelaras Tingkatan 7 8 62 .

Tg 6R Menyediakan jadual pelaksanaan program (Februari & Jun) Melaksanakan program Fasa 1 (Mac – Mei) Fasa 2 (Julai – Okt) Menilai keberkesanan program (Jun & Oktober) Tidak Ubahsuai Berkesan? Ya Nilai Semula Program diteruskan TAMAT Menyediakan laporan program kecemerlangan akademik (Jun dan Oktober) 63 .menyusun program kecemerlangan akademik * Bagi Tingkatan 3. 2. Tg 6A * Bagi Tingkatan 1.Memilih murid untuk pemulihan/pengkayaan Mengadakan Mesyuarat kurikulum sebanyak 3 kali setahun . 5. 4.CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK MULA Mengadakan Mesyuarat Panitia sebanyak 3 kali setahun .

Pengajaran dan pembelajaran 2.Guru mata pelajaran mengumpul semua buku murid. Tindakan susulan oleh PK TK/Pengetua Tamat 64 . Rumusan semakan buku dibuat dan dihantar kepada PK TK /Pengetua 5.Guru mata pelajaran serah semua buku latihan murid kepada Guru Kanan .CARTA ALIRAN KERJA PEMANTAUAN BUKU/LATIHAN MURID CARTA ALIR PROSES KERJA Mula 1. mengisi borang penghantaran latihan murid dan mengecop buku latihan . Rumusan semakan buku latihan dibincang dalam mesyuarat kurikulum untuk tujuan peningkatan 4. Semakan buku latihan kali kedua oleh guru kanan (Jun-Julai) Guru Kanan membuat semakan secara rawak.Guru Kanan semak 10 buku latihan secara rawak Rumusan semakan buku di buat & dihantar kepada PK TK/Pengetua 3. Semakan buku latihan kali pertama oleh guru kanan(Mac-April) .

Guru mengisi Buku Kehadiran Guru(untuk tujuan menyediakan guru relief) & Buku Rekod Guru Menghadiri Mesyuarat/ Kursus/Bengkel/Seminar/dan lain-lain (untuk makluman sekolah berkaitan kegiatan guru-guru di luar sekolah) Guru menyediakan dan menyerahkan Bahan Kelas Tanpa Guru(BKTG) kepada PK TK atau GK mata pelajaran Guru merekodkan pelaksanaan BKTG dalam Rancangan Harian (Fail rekod mengajar guru) Guru memaklumkan Ketua Kelas tentang BKTG yang akan digunakan oleh kelas tersebut pada hari berkenaan Pada hari berkenaan AJK jadual waktu relief menentukan guru relief Ketua kelas mengambil BKTG daripada PK TK atau GK mata pelajaran Guru relief memastikan penggunaan BKTG dibuat oleh semua murid pada hari berkenaan Guru relief mengumpul semula & memulangkan BKTG kepada PK TK atau GK mata pelajaran Selepas menghadiri mesyuarat/kursus/bengkel/seminar dan lain-lain Guru menyediakan Laporan Minit Curai Guru menguruskan tugasan murid yang berkaitan dengan BKTG Tamat Catatan: 1. Carta aliran kerja mesti dipatuhi juga oleh guru-guru yang mengambil CRK/Cuti Kecemasan dan guruguru yang mendapat kebenaran khas Pengetua untuk menyelesaikan urusan penting dalam kawasan 65 • • • • .CARTA ALIRAN PENGURUSAN BAHAN KELAS TANPA GURU (BKTG) CARTA ALIR PROSES KERJA Mula Guru menerima surat panggilan mesyuarat/kursus/bengkel/seminar/dan lain-lain.

mendapatkan Invois.sekolah. Guru-guru boleh menggunakan set buku kerja simpanan panitia masing-masing sebagai BKTG. 2. PROSEDUR PEROLEHAN BEKALAN @ PERKHIDMATAN DENGAN AKAUN WANG KERAJAAN/AKAUN WANG SUWA/AKAUN ASRAMA Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Langkah-langkah Menentukan baki stok/keperluan Mendapatkan sebut harga daripada beberapa syarikat pembekal untuk membanding harga Mengisi borang Nota Minta Merujuk kepada Ketua Pembantu Tadbir tentang kedudukan kewangan Mendapat pengesahan daripada Guru Kanan Menyerahkan nota minta untuk mendapatkan kelulusan Pengetua Mengisi borang pesanan tempatan dan mendapat tandatangan Pengetua Menghantar/menyerahkan borang pesanan tempatan kepada Syarikat Pembekal Menerima barang. Surat Pengesahan Penghantaran dan Penerimaan serta Salinan Borang Pesanan Tempatan yang telah ditandatangan oleh syarikat pembekal Merekod alat/radas/bahan dalam buku stok/kad inventori/kad harta modal dan membuat akuan penerimaan pada borang pesanan tempatan Menyerahkan borang pesanan tempatan kepada Ketua Pembantu Tadbir Mendaftar bil Menyediakan baucer dan Cek Bayaran serta mendapatkan tandatangan PK dan Pengetua Merekodkan bayaran dalam buku tunai Membuat pembayaran dan menyimpan dokumen-dokumen di tempat yang selamat untuk diaudit Tindakan Pemohon Pemohon Pemohon Guru Kanan Pemohon Ketua Pembantu Tadbir Ketua Pembantu Tadbir Guru Kanan/ Ketua Pembantu Tadbir Guru Kanan/ Ketua Pembantu Tadbir Pemohon/Guru Kanan 9 10 11 12 13 14 15 Guru Kanan Ketua Pembantu Tadbir Ketua Pembantu Tadbir & Pembantu Tadbir Ketua Pembantu Tadbir Ketua Pembantu Tadbir 66 .

Mengelola dan memastikan perhimpunan mingguan/acara sekolah diadakan di Dewan Bestari Aminuddin Baki dalam suasana senyap dan lancar. Berada di kawasan rostrum semasa perhimpunan sekolah dan memberi laporan mingguan waktu perhimpunan pada minggu yang berikut. 9. Guru bertugas hanya dibenarkan balik 30 minit selepas waktu sekolah untuk tujuan pemantauan aktiviti selepas waktu sekolah terlebih dahulu. Menguruskan nyanyian lagu-lagu wajib(Negaraku. Maju dan Sejahtera. 12. Guru bertugas perlu merujuk kes-kes masalah disiplin kepada Ketua Guru Disiplin/Guru-Guru Disiplin/Penolong Kanan HEM/Penolong-Penolong Kanan/Pengetua. Guru lelaki. 6. Menulis laporan harian dan memberi cadangan yang membina. jika ada. 2. 67 . 4. Guru bertugas perlu berada di kawasan sekolah sekurang-kurangnya 20 minit lebih awal dari waktu pertama dan meronda kawasan sekolah untuk mengawal keselamatan murid dan harta benda sekolah. Lagu Sekolah dan Lagu Patriotik) pengumuman (jika ada) semasa perhimpunan. 5. Murid hanya dibenarkan ke tandas dalam bilangan terkawal dan tidak dibenarkan meninggalkan majlis sekolah. Guru bertugas hendaklah berada di kantin sewaktu rehat untuk mengawal disiplin murid dan menentukan peraturan-peraturan kebersihan di kantin sekolah dipatuhi. 8. Bersikap peka dan bertanggungjawab ke atas apa jua kejadian yang berlaku di kawasan sekolah serta mengambil tindakan yang sewajarnya sepanjang hari bertugas pada minggu yang berkenaan. dalam Buku Laporan Guru Bertugas setiap hari dan menyerahkan kepada Pengetua untuk disemak dan diambil tindakan segera jika perlu. serta melaporkan perkara tersebut kepada Penolong-penolong Kanan/Pengetua 7. Mengurus murid yang sakit samaada dihantar ke klinik/hospital atau menghubungi ibubapa/penjaga. Memantau kebersihan semua tandas (murid. Memastikan murid meninggalkan kawasan sekolah dalam keadaan teratur pada waktu balik. 11. Membuat catatan mengenai aktiviti-aktiviti khas yang berlaku. Guru perempuan) dan melaporkan sebarang kerosakan kepada Penolong-penolong Kanan/Pengetua.TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS MINGGUAN 1. 10. 3. 13.

Che Mohd Saribuwan Bin Che Mat Pn. Foo Yong Pheng Pn. Fakrul Hazely Bin Ismail En. Faizal Bin Abd Rahim En. Azmi Bin Mohd Isa En. Asmahan Bt Said Cik Azrina Bt Noordin En. Imran Ramzi Bin Jusoh Cik Intan Zuriati Bt Mohd Zulkifli Pn. Yap Lei Kim Datin Lee Yip Fong Pn. Karimah Bt Yusoff Pn. Wan Mohamad Marzuqi Bin Wan Hashim Pn. Noor Fariza Bt Ariffin Cuti Tahun Baru Cina Pn. Mohd Paijan Bin Muda SENARAI GURU BERTUGAS 2012 68 . Jamilah Bt Shafii Pn. Halimaton Bt Abu Seman Pn. Khairunnisa Abdullah Pn. Hanita Bt Shamsudin En. Mastura Bt Maarop En. Anis Ruzaini Bt Mohd Siraj Pn. Rusnah Bt Ismail Pn. Arsad Bin Endut Pn. Teresa A/P K. Dayang Suryati Abang Ibrahim En. Mardiah Bt Ab Latiff Cik Maria Bt Ahmad Pn. Aslamiah Bt Md Nor Pn. Kaladevi A/P Kanagaratham Cik Hawa Bt Baba Pn. Huzairay Bin Abd Hadi En. Fauzi Naim Bin Keria Pn. Hasbinalamin Bin Katiman En. Kalaivani A/P Govindarajoo En.I Joseph Pn. Adawiah Bt Awang En. Ahmad Syazwan Bin Omar Cik Rosmawati Bt Hussin Pn. Mohamad Hanizam Bin Abd Ghani En. J.SENARAI GURU BERTUGAS 2012 PENGGAL PERTAMA Minggu Persekolahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 : Tarikh 04 Jan – 06 Jan 09 Jan – 13 Jan 16 Jan – 19 Jan 23 Jan – 27 Jan 30 Jan – 03 Feb 06 Feb – 10 Feb 13 Feb – 17 Feb 20 Feb – 24 Feb 27 Feb – 02 Mac 05 Mac – 09Mac 19 Mac – 23 Mac 26 Mac – 30 April 02 April – 06 April 09 April – 13 April 16 April – 20 April 23 April – 27 April 30 April – 05 Mei 07 Mei – 11 Mei 14 Mei – 18 Mei 21 Mei – 25 Mei 4 JANUARI 2012 HINGGA 25 MEI 2012 Guru Bertugas Dr.

Noor Aliah Bt Mohd Sani Pn. Noor Izakiah Bt Saim Cik Noraffizah Bt Jaafar Pn. Nurhanim Bt Sahibon Cik Nurul Fatihah Bt Ahmad Khaidzir En.PENGGAL KEDUA Minggu Persekolahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 : 11 JUN 2012 – 09 NOVEMBER 2012 Guru Bertugas En. Zuhaidah Bt Juhod Pn. Noor Hafishah Bt Husin Pn. Rasidah Bt Jamaluddin Pn. Rohana Bt Hamzah Tarikh 11 Jun – 15 Jun 18 Jun – 22 Jun 25 Jun – 29 Jun 02 Julai – 06 Julai 09 Julai – 13 Julai 16 Julai – 20 Julai 23 Julai – 27 Julai 30 Julai – 03 Ogos 06 Ogos – 10 Ogos 13 Ogos – 17 Ogos 27 Ogos – 30 Ogos 03 Sept – 07 Sept 10 Sept – 14 Sept 17 Sept – 21 Sept 24 Sept – 28 Sept 01 Okt – 05 Okt 08 Okt – 12 Okt 15 Okt – 19 Okt 22 Okt – 25 Okt 29 Okt – 02 Nov 05 Nov – 09 Nov 69 . Noorazmah Bt Mohd Nasir Pn. Rohaida Bt Yahaya Cik Rafidah Bt Mohamad Rafat Pn. Normizan Bt Nazri Pn. Muhd Kamel Faizul Bin Mohamad Amin En. Mok Hang Liew En. Affendi Bin Mashud Pn. Usharani A/P Sivagnanam Cik Wardatun Raihan Bt Yusof Cik Wong Choon Lian Pn. Murnish Kumar A/L Seltruraman Pn. A Salina Bt Ahmad Salleh Pn. Noor Azimah Bt Abd Rahim Pn. Norazah Bt Ab Aziz Pn. Norhafizah Bt Sharin Pn. Suhana Bt Muhamed Pn. Noorazizah Bt Abd Ghani Pn. Zuraini Bt Hamzah En. Norhasnizawati Bt Awang Pn. Yuana Bt Sopian Pn. Mohd Nurulfitri Bin Alias Cik Munyati Bt Abu Abidah En. Norhidayah Bt Mohd Daud Pn. Pathmanathan A/L Gunasekaran Pn. Roslina Bt Tarmin Pn. Nor Hasnida Bt Hashim Pn. Niswan Bt Hussin Pn. Noor Fadzlina Bt Nasiran Pn. Nor Asmah Bt Ali Hassan Cik Nurul Idayah Bt Mat Ali Pn. Surayati Bt Abdul Manan Cik Tengku Juliana Bt Tengku Jaafar Pn. Siti Yumni Bt Zukainain Pn.

LATIFAH BT HJ. KUALA LUMPUR CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HEM PENGETUA CEMERLANG PN. SAKINAH BT ISMAIL DG44(HAKIKI) PENOLONG KANAN HEM PN. MAHFOD. ZAHERA AHMAD UBK SPBT SKUAD PRASARANA MPP J/K BENCANA KEBERSIHAN (KECERIAAN) KESELAMATAN KESIHATAN DAN ANTI DENGGI RIMUP 70 . SITI KHATIJAH GHAZALI SPBT BADAN KHAS HEM KPJ DISIPLIN 3K PENYELIA ASRAMA PN. RAFIDAH BT MOHD RAFAT PEMBANTU WARDEN PN. WAN NORAIDA BT WAN NORDIN DG44(HAKIKI) UNIT HAL EHWAL MURID UNIT ASRAMA KEBAJIKAN BIASISWA PPDa BIMBINGAN KAUNSELING KANTIN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID WARDEN ASRAMA CIK WAN NUR RABIATUN BT WAN HASHIM PN. KMW DG54(KUP) PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM PN.SMK AMINUDDIN BAKI.

KMW Pn. Norhidayah Bt Mohd Daud Pengurusan Disiplin En. KMW Naib Pengerusi Pn. Azmi Bin Mohd Isa Kantin Pn. Rusnah Bt Ismail Kebajikan Cik Rosmawati Bt Husin Biasiswa Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin En. Zuraini Bt Hamzah Rimup Pn. Shahbudin Bin Bahar SPBT Pn. Noor Fariza Bt Ariffin 71 . Mahfod. Wan Mohamad Marzuqi Bin Wan Hashim SMM Pn. Latifah Bt Hj. Fauzi Naim Bin Keria Skuad Prasarana En. Imran Ramzi Bin Jusoh Majlis Perwakilan Pelajar Pn. Murugeson A/L Kallianna Keselamatan (3K) Dr. Rofii Bin Hussin Cik Rosmawati Bt Husin Pn. Norazah Bt Ab Aziz Kelab Pencegahan Jenayah En. Khairunnisa Abdullah Buku Kawalan Kelas (BKK) En. Rofii Bin Hussin Asrama Cik Wan Nur Rabiatun Bt Wan Hashim PPDa Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Setiausaha Pn.JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2012 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID Pengerusi Pn. Norazah Bt Ab Aziz Ahli Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling En. Rasidah Bt Jamaludin Kebersihan & Keceriaan (3K) Datin Lee Yip Fong Kesihatan & Anti Denggi (3K) Pn.Mahfod. Noor Hafishah Bt Husin BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Naib Pengurusi Setiausaha Ahli Pn. Aslamiah Bt Md Nor Buku Jadual Kedatangan Murid En. Latifah Bt Hj.

KMW 1. Zuraini Bt Hamzah (Bilik PPDa) Pn. Latifah Bt Hj. KMW Pn. Mok Hang Liew (Ujian Urin) 9. Pn. Fakrul Hazely Bin Ismail – SU Sukan Bendahari Pn. Rafidah Bt Mohd Rafat (Warden) 2. Pn. Pn. Pn. Siti Yumni Bt Zukainain (PROSTAR/Dikir Barat) 5. Nor Hidayah Bt Mohd Daud Penolong Setiausaha En. Siti Khatijah Ghazali (Pembantu Warden) 3. Noor Fariza Bt Ariffin (Kempen/Ceramah & Pameran) JAWATANKUASA RIMUP PERINGKAT SEKOLAH (SEKOLAH MENENGAH) Penasihat Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi Pn. Latifah Bt Hj. Pn. Nurhafizah Bt Sharin (Poster/Permainan Rakyat) 6.Mahfod. Nor Asmah Bt Ali Hassan (Esei/Dikir Barat ) 7.Mahfod. Zahera Ahmad (Penyelia Asrama) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) Pn. Pn. KMW – Pengetua Naib Pengerusi 1 Pn. Cik Hawa Bt Baba Pn. Latifah Bt Hj.Mahfod. Pn. Muhd Kamel Faizul Bin Mohamad Amin (Nasyid) 8. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Wan Nur Rabiatun Bt Wan Ibrahim (Warden) 1. Pn. Tengku Juliana Bt Tengku Jaafar 1.Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli PENGURUSAN ASRAMA Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin – PK Hem Naib Pengerusi 2 Cik Kamisah Bt Abu Bakar – PK Koku Setiausaha Pn. Cik Hawa Bt Baba (SLAD) 2. Karimah Bt Yusof Dokumentasi Pn. Yap Lei Kim (SLAD) 3. En. Pn. Pn. Rohana Bt Hamzah (SLAD) 4. Nor Aliah Bt Mohd Sani 72 . En. Wan Noraida Bt Wan Nordin 2.

Pn. Habibah Bt Mohammad Pn. Murugeson Kallianna (Ketua Guru Disiplin) 1. Norhanim Bt Hashim – Guru Kanan Kemanusiaan 6.Mahfod. En. 3. Rosley Bin Othman – YDP PIBG 8. Wakil AJK PIBG 9. Wan Rosna Bt. 10. En. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn.Mahfod. Mohamad (Lewat – Men. 9. Shamsudin (Lembaga Pengawas) En. Zuhaidah Bt Juhod (BKK – MR) Dr. Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Habibah Bt Mohammad – Guru Kanan Sains & Matematik 4. Wan Salim (Penyelaras Perhimpunan) En. Murugason a/l Kallianna Gounder Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn. Affendi Bin Mashud (Lembaga Pengawas) Pn. 6. Pn. Wan Mohamad Marzuqi B. Wan Noraida Bt Wan Nordin EN. 7.Ahli Jawatankuasa 1. Noor Azizah Bt Ahmad Murad Cik Wan Nur Rabiatun Bt Wan Hashim 73 . 2.Ren) Setiausaha Ahli Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : Guru Disiplin Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Tingkatan 6 Guru Kanan Bahasa Guru Kanan Sains & Matematik Guru Kanan Kemanusiaan Guru Kanan Teknik & Vokasional Ketua Warden JAWATANKUASA 3K (BENCANA) Pn. 8. KMW Pn. Norhanim Bt Hashim Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad – Guru Kanan Teknik & Vokasional 5. Hanita Bt. Rofii Bin Hussein En. Pn. 5. Atas) Pn. Chew Cheah Yee Choo Cik Kamisah Bt Abu Bakar En. Latifah Bt Hj. En. Latifah Bt Hj. Sakinah Bt Ismail Cik Mastura Bt Muhamad Pn. Cik Mastura Bt Muhamad – Guru Kanan Bahasa 3. 4. Wakil Alumni Pengerusi Naib Pengerusi LEMBAGA DISIPLIN MURID Pn. KMW Pn. Rofii Bin Hussin – Guru Kaunseling 7. Azmi Bin Isa (BKK – MA) Pn. Wan Hashim (Spot-Check) Cik Noraffizah Bt Jaafar (SSDM) Pn. Fauzi Naim Bin Keria (KPJ) Pn. Chew Cheah Yee Choo – Guru Penolong Kanan Tadbiran & Kurikulum 2. Niswan Bt Hussin (Lewat – Men. Suhana Bt.

12. 4. 14. Ghani (Makmal Komputer 2) En. Halimaton Bt Abu Seman (Pusat Sumber) Pn. 25. 15. 16. 9. 23. 8. W Akmal Bt W Semara (Bilik Mesyuarat) Pn.3 25. 18. Norazimah Bt Abd Rahim (Bilik Rawatan) Cik Hawa Baba (Bilik PPDa) Pn. 13. Adawiah Bt Awang (Bilik Kebal) En. Kalaivani A/P Govindarajoo (Tandas (P)) En. Asmahan Bt Said (Laluan Gemilang) En. 11.Guru 3K Guru 3K Guru 3K Guru SPBT Guru Data Penyelaras ICT Penyelia Asrama YDP PIBG Pengusaha Kantin Kawalan Keselamatan Sekolah(Swasta) Syarikat Pembersihan Kawasan & Bangunan Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis) Datin Lee Yip Fong Dr. Rusnah Bt.Mahfod. Faizal Bin Abd Rahim (Makmal Komputer 1) En. 25. Wardatun Raihan Bt Yusof ( Bilik Sejarah) En. Rusnah Bt Ismail Pn. Ismail (Taman Landskap) Pn. Pathmanathan A/L Gunasekaran (Dewan) Pn. 22. Latifah Bt Hj. Kaladevi A/P Kanagaratham(Laluan Unggul) Pn. Ahmad Syazwan Bin Omar 1. Che Mohd Saribuwan Bin Che Mat (Tandas (L) ) Pn. Khairunnisa Abdullah Cik Azrina Bt Noordin En. 5. 2. Murnish Kumar A/L Seltruraman (Padang) En. Wan Mohamad Marzuqi Bin Wan Hashim Pn. Foo Yong Peng (Gimnasium) En.2 25. Ashraf Bin Ali C/Inspektor Natasha Reena Bt Sheikh Md Rosli Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli JAWATANKUASA 3K (KEBERSIHAN DAN KECERIAAN) Pn. Siti Yumni Bt Zulkainain(Kata-kata Hikmah) Pn.7 Datin Lee Yip Fong (Mural) Pn. KMW Cik Kamisah Bt Abu Bakar Pn.5 25. Rosley Bin Othman Pn. 20. Zahera Bt Ahmad (Taman Asrama) En. Mohd Paijan Bin Muda (Perparitan) Pn. 7. Khairunnisa Abdullah ( Bilik SPBT) Pn. Mohd Nurulfitri Bin Alias (Makmal Komputer 3) 74 . 10.1 25. 19. Suhana Bt Muhamed (Makmal Pendidikan Islam) Cik Noraffizah Bt Jaafar (Makmal Bahasa 2) Pn. Shabariah Bt Abdullah @ Muhammad (Taman Herba) Pengerusi Kelab Guru (Bilik Guru) Pn. Shahbudin Bin Bahar (Bilik Peperiksaan) Bilik Mata Pelajaran Pn.4 25. 3. Rusmaizaita Bt Nazir En. 6. Fakrul Hazley Bin Ismail ( Bilik Kecergasan) En. Sham Sunahar bin Rahmat En. Jamilah Bt Shafie (Surau) Pn. Mohamad Hanizam Bin Abd. Norhasnizawati Bt Awang (Makmal Bahasa 1) Pn. 17. 24. Ahmad Syazwan Bin Omar Pn. Zahera Bt Ahmad En. Mohd. Wan Noraida Bt Wan Nordin Datin Lee Yip Fong En. Muhd Kamel Faizul Bin Mohamad Amin (Surau) Pn. 21.6 25.

Pn. Aslamiah Bt Md Nor (Makmal Pn.9 En. 2) 4. Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad/Pn. KMW Sains) Pn. Latifah Bt Hj. Arsad Bin Endut (Bilik Seni) (KESIHATAN DAN ANTI DENGGI) 25.10 Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin 25. 3) 5. Nor Hasnida Bt Hashim (Buku Kesihatan Ting. Pn.Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 25.11Pn. Cik Intan Zuriati Bt Mohd Zulkifli (Buku Kesihatan Ting. Shamsudin (Program Kesihatan) JAWATANKUASA 3K (UNIT KESELAMATAN) 75 . Habibah Bt Mohamad/Pn. Hanita Bt. Cik Nurul Idayah Bt Mat Ali (Skuad Anti Denggi) 6. Pekerja Pembersihan (Kad Pergigian) 2.Mahfod.8 Pn. Rusnah Bt Kemahiran Hidup & Bilik Guru KH) (Bengkel Ismail (K) 1. Dayang Suryati Bt Abang Ibrahim (Bilik LKJ) JAWATANKUASA 3K 25. Cik Wong Choon LianSABKL 26. Zuhaidah Bt Juhod Pn. 1) 3. Noor Fazlina Bt Nasiran (Buku Kesihatan Ting.

Latifah Bt Hj. Affendi Bin Mashud 2. Rasidah Bt Jamaludin (SMM) 1.Mahfod. Wan Noraida Bt Wan Nordin Cik Rosmawati bt. Wan Mohamad Marzuqi Bin Wan Hashim 1. KMW Pn. Husin 1. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn. En. Murugeson A/L Kallianna 4. Anis Ruzaini Bt Mohd Siraj 3. Pn. Chew Cheah Yee Choo Pn. Pn.Mahfod. Pn. En. Halimaton Bt Abu Seman (BKP) KANTIN 76 .Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Pn.Mahfod. KMW Pn. En. Pn. Pn. Cik Rosmawati Bt. Latifah Bt Hj. Mardiah Bt Ab Latiff (Menengah Rendah) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli KEBAJIKAN Pn. Normizan Bt Nazri (Baitulmal & BKPU) 2.Nor 2. Cik Nurul Fatehah Bt.Mahfod. Rohaida Bt Yahaya (Lain-lain) 5. KMW Pn. Aslamiah Bt Md. KMW Pn. Mok Hang Liew 3. Pn. Ahmad Khaidzir (Menengah Atas) 2. Wan Noraida Bt Wan Nordin Dr. Latifah Bt Hj. Pn. Latifah Bt Hj. Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn. Aslamiah Bt Md Nor 1. En. Muhd Kamel Faizul Bin Mohamad Amin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli BIASISWA Pn. Noor Fariza Bt Ariffin (KWAPM & Lain-lain) 3. Wardatun Raihan Bt Yusof MAKLUMAT/BUTIR MURID (SMM) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Pn. Husin (Biasiswa Lepasan Sekolah) 4.

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli

Pn. Latifah Bt Hj.Mahfod, KMW Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Pn. Norazah Bt Aziz 1. Cik Maria Bt. Ahmad 2. Cik Intan Zuriati Bt Mohd Zulkifli 3. Wakil Staf 4. Wakil Murid (Pengawas & MPP) 5. Pengusaha Kantin 6. YDP atau AJK PIBG

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Latifah Bt Hj.Mahfod, KMW Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin En. Murugeson A/L Kallianna (Ketua Guru Disiplin) 1. En. Fauzi Naim Bin Keria 2. En. Mohd Paijan Bin Muda 3. MPP 4. Pengawas SMKAB

BADAN KHAS HEM

77

Pengerusi Naib Pengerusi 1) UBK

Pn. Latifah Bt Hj.Mahfod, KMW Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin 1. En. Rofii Hussein 2. Cik Rosmawati Husin 3. Pn. Noor Fariza Bt Ariffin 1. Pn. Khairunnisa Abdullah 2. Pn. Norhasnizawati Bt Awang 3. Penyelaras Tingkatan 1 – 6 1. En. Imran Ramzi Bin Jusoh (Blok A) 2. Pn. Mardiah Bt Ab Latiff (Blok B) 3. Pn. Kaladevi A/P Kanagaratnam (Blok C) 4. En. Pathmanathan A/L Gunasekaran (Blok D & F) 5. En. Che Mohd Saribuwan B Che Mat (Blok E & Lain-lain) 1. 2. 3. 4. Pn. Noor Azizah Bt Ahmad Murad (Penyelaras) Pn. Noor Hafishah Bt Husin (Menengah Atas) Pn. Nor Hasnida Bt Hashim ( Menengah Rendah) Semua Guru Tingkatan

2) SPBT

3) Skuad Prasarana

4) Majlis Perwakilan Pelajar

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli

BUKU KAWALAN KELAS (BKK) Pn. Latifah Bt Hj.Mahfod, KMW Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin En. Azmi Bin Mohd Isa (Menengah Atas) Pn. Zuhaidah Bt Juhod (Menengah Rendah) Penyelaras Ting. 1 – En. Hasbinalamin Bin Katiman Penyelaras Ting. 2 – Pn. Zuhaidah Bt Juhod Penyelaras Ting. 3 – Pn. Roslina Bt Tarmin Penyelaras Ting. 4 – En. Azmi Bin Mohd Isa Penyelaras Ting. 5 – Cik Azrina Bt Nordin Penyelaras Ting. 6 – Pn. Noorazmah Bt Mohd Nasir

BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) Pengerusi Pn. Latifah Bt Hj.Mahfod, KMW Naib Pengerusi Pn. Wan Noraida Bt Wan Nordin Setiausaha En. Shahbudin Bin Bahar Penolong Setiausaha Pn. Norhidayah Bt Mohd Daud Ahli Tingkatan 1 – Pn. Noor Azimah Bt Abd. Rahim 2 – Pn. Kaladevi A/P Kanagaratham 3 – Pn. Surayati Bt Abdul Manan 4 – Pn. Mastura Bt Maarop 5 – Pn. Mardiah Bt Ab. Latif 6 – Pn. Usharani A/P Sivagnanam

CARTA ALIRAN MEROKOK/MEMBAWA ROKOK DI DALAM KAWASAN SEKOLAH 78

TANGGUNGJAWAB

MULA

TINDAKAN

Semua guru/lapor kepada Lembaga Disipilin Guru disiplin Guru disiplin

Laporan dari guru/tangkapan dibuat Panggil murid yang terlibat Pengakuan murid Tangkapan kali pertama Rotan sekali Hubungi ibu bapa Sesi kaunseling bagi pemulihan Jumpa pengetua bersama Ibu Bapa Tangkapan kali ke dua Rotan 2 kali Hubungi ibu bapa Tangkapan kali ketiga Rotan tiga kali Hubungi ibu bapa Tangkapan kali ke empat Buang sekolah & tukar Sekolah Merekod dalam kad disipilin dan SSDM

Kaunselor Guru disiplin, PK HEM, Ahli Lembaga Disiplin

Guru disiplin

Guru disiplin

Guru disiplin rekod

Selesai

KESELAMATAN 79

Dapatkan ‘Slip Kebenaran Berjumpa’ JUMPA PENGETUA/PK .CARTA ALIR PELAWAT MASUK KAWASAN SEKOLAH PELAWAT PONDOK PENGAWAL KESELAMATAN .Dapatkan PAS PELAWAT .Dapatkan tanda tangan Pengetua/PK BERJUMPA INDIVIDU BERKENAAN .Tunjukkan ‘Slip Kebenaran Berjumpa’ .Serahkan ‘PAS PELAWAT’ di Pondok Pengawal Keselamatan CARTA ALIRAN KES PERAS UGUT MURID DENGAN MURID 80 .Tulis nama di Pondok Pengawal Keselamatan .Berurusan SEBELUM MENINGGALKAN SEKOLAH .

TANGGUNGJAWAB MULA TINDAKAN Laporan diterima Guru disiplin Siasatan dijalankan Guru disiplin Murid terlibat dipanggil Guru disiplin untuk membuat pengakuan (bertulis dan lisan) Maklumkan kepada ibu bapa Guru disiplin /penjaga yang terlibat Mesyuarat Lembaga Disiplin AJK Lembaga Disiplin Maklumkan kepada pegawai perhubungan sekolah/buat Guru disiplin laporan Polis jika perlu Sesi kaunseling Kaunselor Merekod dalam fail/kad disiplin Guru disiplin dan SSDM Menghantar laporan kaunseling kepada Pengetua/PK HEM Kaunselor 81 .

Membahagikan tugas untuk menyediakan jadual tugas harian. Menyusun kedudukan murid-murid di dalam kelas berpandukankepada dasar integrasi kaum (RIMUP).00 sebulan). Memastikan setiap murid mendapat borang maklumat murid (BMM) untuk diisi dan ditandatangani oleh ibubapa/penjaga. Sekiranya ada sebarang masalah berkaitan perabot dalam kelas. 14. Memberikan jadual waktu kelas untuk disalin oleh murid-murid.PROSEDUR KELAS HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN UNTUK GURU TINGKATAN 2012 Kepada Semua Guru Tingkatan. 13. bil elektrik/air mestilah diserahkan bersamasama borang tersebut selewat-lewatnya pada 12 Januari 2012 untuk dimasukkan ke dalam folder murid. Borang inventori hendaklah diisi dan diserahkan kepada PK HEM selewat-lewatnya pada 7 Januari 2011. Melantik ahli-ahli Jawatankuasa Kelas seperti berikut: a) Ketua Tingkatan b) Penolong Ketua Tingkatan c) Bendahari d) AJK Kebersihan dan Keceriaan e) AJK Matapelajaran bagi setiap matapelajaran f) AJK Prasarana 2. Membuat perancangan dan pembahagian tugas untuk melengkapkan papan kenyataan kelas. Membincangkan tingkah laku yang wajar bagi seorang murid yang bersekolah di SMK Aminuddin Baki. senarai nama AJK kelas dan senarai nama guru waktu akhir yang mengajar di kelas untuk dipaparkan di papan kenyataan. sila hubungi Encik Imran. 3. Satu salinan dimasukan ke dalam fail kelas dan satu salinan diserahkan kepada Penolong Kanan HEM. 12. 1. 11. Sesalinan sijil beranak. Berikut ialah perkara-perkara yang perlu dijalankan apabila guru-guru tingkatan memasuki kelas masing-masing pada hari pertama persekolahan. 10. Menyemak senarai murid yang menerima buku SPBT dan menguruskan penyerahan buku kepada murid-murid (Bagi Tingkatan 1. Pelan tempat duduk murid hendaklah disediakan dan ditampal di atas meja guru dan papan kenyataan kelas. Menentukan dan menyediakan moto kelas. penyedok sampah dan pemadam papan putih daripada Pn. Membincangkan keperluan tabung kelas (Maksimum RM1. Jika ada murid yang tidak mampu untuk membayar arahkan ibu bapa/penjaga murid menulis surat mohon dikecualikan (simpan dalam fail kelas) 7. 8. 4. Memeriksa bilangan kerusi dan meja agar bilangannya mencukupi.4 dan 5). Wan Sabariah Bt Wan Shafie. Senarai nama kelas hendaklah disediakan dalam bentuk jadual mengikut tertib abjad dan diserahkan 82 . bulu ayam. kad pengenalan. Memastikan Penolong Ketua Kelas mendapatkan stok kelas iaitu penyapu. 9. 6. Memastikan kebersihan kelas termasuk kaki lima kelas dan di luar tingkap. 5.

17. Mesyuarat pengurusan kelas mestilah diminitkan dan ditaip (font saiz 12. Memulangkan semula kertas peperiksaan akhir tahun. times new roman) dan satu salinan cetakan. Satu salinan dimasukkan ke dalam fail kelas dan satu salinan diserahkan kepada Penolong Kanan HEM. double spacing). 15. 18. 16.00 pagi. Guru-guru hendaklah menulis dengan ringkas perkara-perkara yang dilakukan dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar Guru.kepada Penyelaras Tingkatan dalam masa 2 minggu dalam bentuk soft copy (font size 12. 83 . times new roman. Mengambil kedatangan murid dan menandakan kehadiran mereka dalam jadual kedatangan sementara dan memulangkan ke bilik PK HEM selewat-lewatnya pukul 9.

6 BADAN BERUNIFORM TING. KUALA LUMPUR CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGETUA PN. MAHFOD. PN. NOOR AZIZAH BT AHMAD MURAD GURU KOKURIKULUM TING.6 KELAB/PERSATUAN TING.6 GURU-GURU RUMAH SUKAN PENYELARAS BADAN BERUNIFORM PENYELARAS KELAB/PERSATUAN PENYELARAS SUKAN/PERMAINAN/ ETOS KOKO GURU-GURU PENASIHAT BADAN BERUNIFORM GURU-GURU PENASIHAT KELAB/PERSATUAN GURU-GURU PENASIHAT SUKAN/PERMAINAN & GURU-GURU PASUKAN SEKOLAH/(ETOS KOKO) PENGERUSI BADAN BERUNIFORM. MASTURA BT MAAROP SETIAUSAHA KOKURIKULUM CIK MUNYATI BT ABU ABIDAH SETIAUSAHA SUKAN EN. NURHANIM BT SAHIBON PN. PN. 6 PN. SAKINAH BT ISMAIL DG44(HAKIKI) GURU-GURU KANAN BIDANG 1.SMK AMINUDDIN BAKI. CIK MASTURA BT MUHAMAD 2. HABIBAH BT MOHAMMAD 4. PN. LATIFAH BT HJ. KETUA RUMAH SUKAN & KETUA PASUKAN PERMAINAN 84 . FAKRUL HAZLEY BIN ISMAIL GURU-GURU PENASIHAT SUKAN/PERMAINAN TING. KELAB/PERSATUAN & KELAB SUKAN/PERMAINAN. KMW DG54(KUP) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM CIK KAMISAH BT ABU BAKAR DG44 (HAKIKI) PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 PN. NORHANIM BT HASHIM 3.

En Che Mohd Saribuwan bin Che Mat (Penyelaras Sukan /Permainan) 2. Ecik Mok Hang Liew (Badan Beruniform) 4. 6 Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Cik Munyati bt Abu Abidah Encik Fakrul Hazley bin Ismail 1. Puan Nurhanim Bt Sahibon 2. KMW Cik Kamisah bt Abu Bakar Pn. Puan Rohana bt Hamzah (Kelab/ Persatuan) 5. 6) Pn Foo Yong Pheng (Ketua Panita PJK) Ketua-Ketua Guru Rumah Ketua-Ketua Guru Sukan/Permainan Ahli Jawatankuasa 85 .Puan Mastura bt Maarop(Kokurikulum Tingkatan 6) 3.Puan Nurhanim Bt Sahibon(Kokurikulum Tingkatan 6) 2. Pn. Sakinah Bt Ismail Semua Guru Kanan Matapelajaran 1. Latifah bt Hj Mahfod. Encik Che Mohd saribuwan bin Che Mat (Sukan /Permainan) Ahli Jawatankuasa Ketua-Ketua Guru Rumah Ketua-Ketua Guru Pemimpin Badan Beruniform Ketua-Ketua Guru Penasihat Kelab/ Persatuan Ketua-Ketua Guru Sukan/Permainan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Nurhanim Bt Sahibon (Guru Koku Ting. Setiausaha MAJLIS SUKAN SEKOLAH Pn. Puan Mastura bt Maarop Guru Kokurikulum Ting.JAWATAN KUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 2012 Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM Puan Latifah bt Hj Mahfod. KMW Cik Kamisah Bt Abu Bakar En Fakrul Hazley bin Ismail (Setiausaha Sukan) 1.

Pn. Pn. Rahim (Fotografi) AJK Bahan Penerbitan 1.LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Bendahari Pengurus Ahli Lembaga Koperasi Juruadit Dalaman Puan Latifah bt Hj Mahfod. En. Hanita Bt Shamsudin (Bahasa Melayu) 3. Teresa A/P K.I Joseph (Bahasa Inggeris) 5. En. J. Cik Khoo Giok Pheng (Bahasa Perancis) 86 . KMW Cik Kamisah bt Abu Bakar Puan Noor Azizah bt Ahmad Murad (GK Teknik & Vokasional) Puan Norhidayah bt Mohd Daud Puan Zuraini bt Hamzah Puan Noor Izakiah Bt Saim Puan Noor Asmah Bt Ali Hassan Puan Jamilah Bt Yahaya JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Ketua Penerbitan Pen. Pn. Faizal Bin Abd. Surayati Bt Abd Manan (Agama) 7. Cik Intan Zuriati bt Mohd Zulkifli (Bahasa Inggeris) 4. Puan Kaladevi A/P Kanagaratham 1. Arsad bin Endut (Grafik) 2. KMW Cik Kamisah bt Abu Bakar Cik Mastura Bt Muhamad (GK Bahasa) Puan Tengku Juliana Bt Tengku Jaafar Puan Noorazmah Bt Mohd Nasir 1. Ketua Penerbitan Penyelaras Iklan & Kewangan Penyelaras Grafik & Fotografi Puan Latifah Bt Hj Mahfod. Cik Wong Choon Lian (Bahasa Cina) 6. Cik Maria Bt Ahmad(Bahasa Melayu) 2.

PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN TAHUN 2012 PUAN LATIFAH BT HAJI MAHFOD KMW PENGETUA Penolong Kanan Kokurikulum Cik Kamisah bt Abu Bakar Penolong Kanan Tingkatan 6 Puan Sakinah bt Ismail Guru Kokurikulum Tingkatan 6 Guru-Guru Kanan Bidang Setiausaha Kokurikulum Cik Munyati bt Abu Abidah Puan Nurhanim bt Sahibon Puan Mastura bt Maarop Majlis Pra Universiti Puan Noor Hafishah bt Husin Cik Hawa Bt Baba (SLAD) Persatuan Seni Visual Encik Arshad Endut Puan Rohana bt Hamzah Penyelaras Kelab dan Persatuan Puan Rohana bt Hamzah Pelabur Bijak PNB/Pengguna Puan Norhidayah bt Mohd Daud Puan Zuraini bt Hamzah Persatuan Bahasa Cina (PBC) Datin Lee Yip Fong Cik Wong Choon Lian Persatuan Agama Islam (PAISAB) Ustazah Suhana bt Muhamed Ustazah Surayati bt Abd Manan Kelab Keselamatan Jalanraya & Pelancongan Puan Noorazizah bt Abd Ghani Puan Rafidah bt Mohamad Rafaat Persatuan Sains /Matematik dan Pencinta Alam Persatuan Bahasa Melayu (PERBAYU) Puan Hanita bt Shamsudin Puan Wan Akmal bt Wan Semara Puan A.Salina bt Ahmad Salleh Persatuan ICT & Fotografi Puan Noorazmah bt Mohd Nasir Encik Mohd Hanizam bin Abd Ghani Persatuan Sejarah & Rukunegara Dr Wan Mohd Marzuqi Puan Kalaivani Govindarajoo Kelab Kebudayaan dan Koir Puan Rohaida bt Yahaya Puan Siti Yumni bt Zukainain Puan Karimah bt Yusoff Cik Azrina bt Noordin Encik Shahbudin bin Bahar KH & Rekacipta Puan Dayang Suryati bt Abang Ibrahim Puan Zuhaidah bt Juhod Encik Huzairay bin Abd Hadi Puan Nurhafiza bt Shahrin Encik Ahmad Syazwan bin Omar Persatuan Bahasa Tamil (PBT) Kelab Interak Encik Pathmanathan a/l Gunasekaran Puan Roslina bt Tarmin Puan Kaladevi a/p Kanagaratnam Debating and Literary Puan Usharani a/p Sivagnanam English Language Buletin Puan Yuana bt Sopian Persatuan Bahasa Inggeris (SABELS) Penyelaras : Puan Wan Rosna bt Wan Salim English Drama Club Puan Nor Hasnida bt Hashim English Creative Writing Puan J. Teresa Choral Speaking Cik Intan Zuriati Mohd Zulkifli 87 .

Tengku Juliana Tengku Jaafar 88 Bola Keranjang Puan Nor Asmah bt Ali Hassan Puan Adawiah bt Awang .PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN TAHUN 2012 PUAN LATIFAH BT HAJI MAHFOD KMW PENGETUA Penolong Kanan Kokurikulum Cik Kamisah bt Abu Bakar Penolong Kanan Tingkatan 6 Puan Sakinah bt Ismail Guru Kokurikulum Tingkatan 6 Guru-Guru Kanan Bidang Puan Nurhanim bt Sahibon Puan Mastura bt Maarop Setiausaha Sukan Encik Fakrul Hazley bin Ismail Setiausaha Kokurikulum Cik Munyati bt Abu Abidah Penyelaras Sukan dan Permainan Encik Che Mohd Saribuwan bin Che Mat Renang Puan Foo Yong Pheng Cik Nurul Fatihah bt Ahmad Khaidzir Cik Munyati bt Abu Abidah Cik Nurul Hidayah bt Mat Ali Catur Encik Che Mohd Saribuwan Puan Noor Izakiah bt Saim Bolasepak En. Fakrul Hazley bin Ismail En. Mohd Nurulfitri bin Alias Tennis Encik Hasbinalamin bin Katiman Guru A Bola Tampar Puan Mardhiah bt Abd Latiff Badminton Puan Asmahan bt Said Puan Wardatun Raihan Yusof Encik Murugeson Olahraga Encik Murnish Kumar Ustaz Mohd Kamel Faizul Ping Pong Puan Aslamiah bt Mohd Nor Puan Niswan bt Hussin Bola Jaring Puan Khairunnisa bt Abdullah Puan Noor Aliah bt Mohd Sani Bola Baling Puan Rasidah bt Jamaludin Puan Anis Ruzaini bt Mohd Siraj Hoki Ustaz Fauzi Naim bin Keria Pn.

PENGURUSAN UNIT BADAN BERUNIFORM TAHUN 2012 PUAN LATIFAH BT HAJI MAHFOD KMW PENGETUA Penolong Kanan Kokurikulum Cik Kamisah bt Abu Bakar Penolong Kanan Tingkatan 6 Puan Sakinah bt Ismail Guru-Guru Kanan Bidang Guru Kokurikulum Tingkatan 6 Puan Nurhanim bt Sahibon Puan Mastura bt Maarop Guru-Guru Penasihat Unit Badan Beruniform Ting 6 Setiausaha Kokurikulum Cik Munyati bt Abu Abidah Penyelaras Unit Badan Beruniform Encik Mok Hang Liew Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Puan Noor Azimah bt Abd Rahim Encik Affendi bin Mashud Puan Noor Asmah Bt Ali Hassan Renjer Puteri Puan Norhasnizawati bt Awang Cik Maria bt Ahmad Pengakap Encik Imran Ramzi bin Jusoh Encik Mohd Paijan bin Muda Pandu Puteri Puan Norazah bt Ab Aziz Cik Noraffizah bt Jaafar Kadet Remaja Sekolah (KRS) Encik Azmi bin Md Isa Puan Halimton bin Abu Seman Pergerakan Puteri Islam Puan Normizan bt Nazri Puan Noor Fadzlina bt Nasiran Tae Kwon Do (WTF) Puan Rusnah bt Ismail Cik Khoo Giok Peng Silat Ustazah Jamilah bt Shafii 89 Kadet Polis Encik Mok Hang Liew .

PENGURUSAN PERKHIDMATAN BADAN KHAS TAHUN 2012 PUAN LATIFAH BT HAJI MAHFOD KMW PENGETUA Penolong Kanan Kokurikulum Cik Kamisah bt Abu Bakar Penolong Kanan Tingkatan 6 Puan Sakinah bt Ismail Guru Kokurikulum Tingkatan 6 Guru-Guru Kanan Bidang Puan Nurhanim bt Sahibon Puan Mastura bt Maarop Quarter Master Puan foo Yong Pheng Encik Fakrul Hazley bin Ismail Cik Nurul Idayah bt Mat Ali Encik Murnish Kumar Guru-guru PJK Koperasi Puan Noor Izakiah bt Saim Puan Zuraini bt Hamzah Puan Norhidayah bt Mohd Daud Puan Noor Asmah bt Ali Hassan Briged Bestari Encik Ahmad Syazwan bin Omar Encik Faizal bin Abd Rahim Encik Hanizam bin Abd Ghan Puan Noorazmah bt Mohd Nasir 90 .

EN HUZAIRAY ABIN BD HADI 4. CIK INTAN ZURIATI BT MOHD ZULKIFLI 10. EN MOHD PAIJAN BIN MUDA(P. HASBINALAMIN BIN KATIMAN (KETUA) 2. PN WAN ROSNA BT WAN SALIM SYAHBANDAR (HIJAU) 1. PN ROSLINA BT TARMIN 14. CIK WARDATUN RAIHAN BT YUSOF 4. PN RAFIDAH BT MOHD RAFAAT 21. EN FAUZI NAIM BIN KERIA 4. JOSEPH 10. PN KARIMAH BT YUSOFF 15. EN MURUGASON A/L K. EN. EN MOHD NURUL FITRI BIN ALIAS 6. PN NURHANIM BT SAHIBON 18. PN W AKMAL BT W SEMARA 15. PN ZURAINI BT HAMZAH 18. CIK AZRINA BT NOORDIN 91 . EN SHAHRUNIZAM 17. CIK NURUL FATHIAH AHMAD KHAIDZIR 13. EN ROFII BIN HUSSEIN 9. PN NOORAZMAH BT MOHD NASIR 9. PN ASLAMIAH BT MD NOR 12. PN ADAWIAH BT AWANG (KETUA) 2. PN NOR HASNIDA BT HASHIM (P. PN HANITA BT SHAMSUDIN (PK) 3. ROHAIDA BT YAHAYA 13. PN DAYANG SURYATI 8. PN USHARANI 9. PN MARDIAH BT AB LATIFF 8. PN NOOR FARIZA BT ARIFFIN 20. CIK MUNYATI BT ABU ABIDAH (KETUA) 3. PN HANITA BT SHAMSUDIN 12. PN HALIMATON BT ABU SEMAN 5. PN NOOR AZIMAH BT ABD RAHIM 14. PN NOR ASMAH BT ALI HASSAN 19. TERESA A/P K. PN KALADEVI A/P KANAGARATNAM 5. EN AZMI BIN MOHD ISA 6. PN NISWAN BT HUSIN 16. PN NORMIZAN BT NAZRI 12. EN MUHD KAMEL FAIZUL B MOHD AMIN 4. EN SHAHBUDIN BIN BAHAR 7. PN J. PN ANIS RUZAINI BT MOHD SIRAJ 11. PN NORHIDAYAH BT MOHD DAUD (K) 2. PN YAP LEI KIM 1. CIK KHOO GIOK PENG 13. PN NOOR FADZLINA BT NASIRAN 15.I. EN AFANDI BIN SAMAT 17. CIK ROSMAWATI BT HUSIN 7. PN NORAZAH BT ABD AZIZ 10. EN CHE MOHD SARIBUWAN CHE MAT 6 CIK MARIA BT AHMAD 7 PN NORHASNIZAWATI BT AWANG 8 EN FAIZAL ABD RAHIM 9 EN MOHD HANIZAM BIN ABD GHANI 10 DR WAN MOHAMAD MARZUQI 11 PN KALAIVANI GOVINDARAJOO 12 PN KHAIRUNNISA BT ABDULLAH 13 DATIN LEE YIP FONG 14 PN MASTURA BT MAAROP 15 PN NORHASNIZAWATI BT AWANG 16 PN NOOR IZAKIAH BT SAIM 17 PN NOORAZIZAH BT ABD GHANI 18 PN YUANA BT SOPIAN 19 EN MOHD PAIJAN BIN MUDA 20 EN PATHMANATHAN 21 PUAN SITI YUMNI BT ZUKAINAIN TEMENGGUNG (BIRU) 1. PN SUHANA BT MUHAMED 5. PN NURHAFIZA BT SHARIN 11. EN AHMAD SYAZWAN BIN OMAR 21. PN ASMAHAN BT SAID (KETUA) 2. PN SURAYATI BT ABDUL MANAN 16. ENCIK AFFENDI BIN MASHUD BENDAHARA (KUNING) 1.KETUA) 3. PN JAMILAH BT SHAFII 14. PN. CIK WAN NUR RABIATUN WAN IBRAHIM 19.KETUA) 3. 8. EN MOK HANG LIEW 7. EN IMRAN RAMZI BIN JUSOH 6.SENARAI GURU RUMAH SUKAN 2012 LAKSAMANA (MERAH) 20. EN ARSAD BIN ENDUT 11. CIK NORAFFIZAH BT JAAFAR 5.

PN RUSNAHBT ISMAIL 18. CIK WONG CHOON LIAN 20. PN SAKINAH BT ISMAIL Lampiran KK1 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2012 Tamat Mula 1. 5 & 6 Atas – awal Jan 2012 Aktiviti Kebitaraan Renang 2012 bermula Kursus Pengurusan Bilik darjah/Kelab & Persatuan -18 Feb 2012(Sabtu) Bengkel Pengurusan Aktiviti Koku Pra.(3 Okt 2012-Rabu) 7. Sukan /Permainan oleh PK Kokurikulum/ SU Kokurikulum – 2 kali setahun ( 1-4 Mei 2012 /6-10 Ogos 2012) 4.16. 3 3.U (18 Feb 2012/Sabtu) Mengemaskinikan fail kokurikulum / Mengendalikan aktiviti oleh Guru-guru Penasihat & Guru Pemimpin . Penilaian Kokurikulum Tahun 2012 untuk semua pelajar / Pengurusan Sijil Berhenti & Testimonial untuk tingkatan 5 & 6 Atas(Ogos /Sep 2012) • Taklimat Penilaian Kokurikulum (15 Ogos 2012) • Penyerahan borang penilaian kpd murid oleh guru tingkatan • Pengesahan penilaian kokurikulum oleh guru penasihat • Penyerahan semula borang penilaian yang lengkap kpd guru tingkatan oleh murid 7 92 . PN ZUHAIDAH BT JUHOD 19.Kelab /Persatuan . PN RASIDAH BT JAMALUDIN 17. Penyampaian Anugerah Cemerlang Kokurikulum 2012 • Taklimat ACK (15 Ogos 2012) • Pencalonan Penerima ACK (selewat-lewatnya 30 Ogos 2012) • Penyediaan senarai nama penerima ACK (tarikh akhir : 1 Sept 2012) • Penyediaan sijil penerima ACK (tarikh siap :21 Sep 2012) • Majlis Anugerah Cemerlang Kokurikulum. Aktiviti kokurikulum tamat • Kelas peperiksaan tg 3.5. Mesyuarat Kokurikulum untuk tujuan penyampaian maklumat terkini .bermula minggu kedua Januari 2012 Pemantauan aktiviti oleh Pengetua / PK Koku / Guru Kanan / SU Kokurikulum / SU Sukan • Rumah Sukan – Latihaan (16-20 April/21-25 Mei 2012) • Latihan Kawad Badan Beruniform & Latihan Pasukan Sekolah (MSSMKL) – bermula 16 Jan 2012(Isnin) • Aktiviti mingguan Kokurikulum • Sukan & Permainan :Setiap Hari Selasa (mulai 10 Jan 2012) Kelab & Persatuan : Setiap hari Khamis (mulai 12 Jan 2012) Badan Uniform : Setiap Hari Rabu (mulai 11 Jan 2012) 2 2. Semakan fail Badan Beruniform . Penetapan Rumah Sukan untuk murid baru (Ting 1) oleh S/U Sukan– selewat-lewatnya 1 Isnin 6 Jan 2012 (Rabu) Pendaftaran Persatuan/ Kelab & Sukan/Permainan untuk semua murid 4 Jan 2012(Rabu) Pendaftaran Badan Beruniform bersama Guru Tingkatan 1 & 4 – 4 Jan 2012(Rabu) Mesyuarat Agung Rumah Sukan – 6 Jan 2012(Jumaat) Mengemaskini data kokurikulum sekolah – tertakluk kpd arahan JPWP Taklimat kokurikulum & pensijilan kpd pelajar tg 1 . PN TENGKU JULIANA BT TENGKU JAAFAR 21.6 Atas (bermula 16 Julai 2012) • Semua Badan Beruniform.Sukan /Permainan (10 Sept 2012) 6 6. Kelab/Persatuan . hasil pemantauan serta 4 peningkatan pengurusan –22 Feb 2012(Rabu) / 9 Mei 2012(Rabu) / 15 Ogos 2012(Rabu)/24 Okt 2012(Rabu) 5 5.

Tamat Serahan fail Badan Beruniform.2 Sudut khas .1 Murid memakai pakaian yang ditetapkan i) Aktiviti Badan Beruniform – pakaian seragam yang ditetapkan ii) Aktiviti Sukan /Permainan – baju kokurikulum / baju-T sukan & seluar trek sekolah Setiap hari Rabu (sepanjang tahun) Setiap hari Selasa / sewaktu aktiviti Rumah Sukan Setiap hari Khamis iii) Aktiviti Kelab/Persatuan – pakaian seragam sekolah atau baju kokurikulum atau baju-T 93 .3 1.1 Menyemak maklumat murid – lengkap & kemaskini 4.5 1. Penyerahan borang penilaian & buku koku kpd PK Koku utk semakan & pengesahan 9.4 1.3 Hiasan Hari Kemerdekaan 16 Jan 2012 Kemaskini setiap bulan Ogos 2012 24 Jan 2012 (Tertakluk kepada arahan JPWP) Setiap perjumpaan Setiap perjumpaan 3.1 1.10 1.14 1. Sukan /Permainan .5 2. 1.13 1. 4. rancangan tahunan 2. 16 Jan 2012 16 Jan 2012 16 Jan 2012 16 Jan 2012 16 Jan 2012 Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Akhir Ogos 2012 Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Mengikut keperluan Pengurusan Papan Notis 2.6 1.9 1. Rumah Sukan kpd PK Kokurikulum (Mulai 29/10/2012) SENARAI SEMAK GURU PENASIHAT /PEMIMPIN KOKURIKULUM 2012 UNIT KOKURIKULUM SABKL Lampiran KK2 Bil.12 1.8 1. Perkara / Tindakan Pengurusan fail 1.1 Maklumat asas – visi . Menandatangani kehadiran & memulangkan buku kokurikulum pada hari yang sama Keselamatan 5.maklumat berkaitan / hebahan pencapaian 2. struktur organisasi .1.11 1.7 1.2 Visi / Misi Perlembagaan Rancangan Tahunan 2011 Struktur Organisasi (Guru & AJK) Surat Penubuhan Kelab/Persatuan Senarai keahlian / Rekod kehadiran ahli Laporan setiap aktiviti Laporan pencapaian / kejayaan ahli Rekod penilaian ahli 2012 Laporan Tahunan 2012 Surat-menyurat Minit-minit mesyuarat JK / Agung Rekod akaun bulanan Penyata Kewangan Tahunan 2010 Ruang Gambarfoto Tarikh Tindakan Sudah Belum 1. Mengemaskini data kokurikulum sekolah Buku kokurikulum 4.2 5.Kelab/Persatuan .• 8 8.

5.3 Mengambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dimulakan i) Memberi taklimat keselamatan kepada murid semasa perjumpaan ii) Memastikan peralatan kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi dan selamat digunakan iii) Memastikan kawasan selesa .4 i) ii) Penyeliaan guru Guru sentiasa berada bersama murid dan menyelia murid sepanjang masa aktiviti dijalankan. PJK – baju kokurikulum & seluar trek sekolah Bil. tingkap.1 Mengenalpasti jenis aktiviti kemasyarakatan 6. Setiap perjumpaan 6.5 Sebelum menamatkan aktiviti: i) Pastikan pintu . Setiap perjumpaan 5. bersih dan selamat sebelum dan selepas aktiviti. lampu dan kipas ditutup(jika bilik digunakan) ii) Pastikan bilik / kawasan bersih dan kemas iii) Pulangkan semua peralatan – kerosakan / kehilangan dimaklumkan dan ditanggung oleh Badan Beruniform / Kelab & Persatuan iv) Pastikan murid berhenti menjalankan aktiviti tepat pada masa sebelum guru balik.2 Menentukan tarikh / masa / tempoh aktiviti Mac –Okt 2012 94 . Perkara / Tindakan Keselamatan (sambungan) 5.2 Mengedarkan borang keselamatan ibubapa/penjaga bagi semua aktiviti luar Tarikh Tindakan Sudah Belum Mengikut keperluan 5.yang mendapat kebenaran khas Pengetua Mengikut keperluan iv) Aktiviti luar sekolah – baju kokurikulum sekolah atau pakaian seragam sekolah Sepanjang tahun v) Waktu P&P. Aktiviti Kemasyarakatan 2012 (wajib untuk semua Badan Beruniform & Kelab/Persatuan) 6. Guru mengawasi penggunaan peralatan oleh murid semasa aktiviti dijalankan Setiap perjumpaan 5.

Penilaian kokurikulum & Pensijilan Sept 2012 Mengikut keperluan / Sepanjang tahun Ogos 2012 Tarikh Tindakan Sudah Belum 8.5 Melaksanakan aktiviti kemasyarakatan 6.dijalankan 6.3 Membuat anggaran perbelanjaan 6.5 Menyerahkan kepada PK Kokurikulum untuk pemilihan hasilan CD kokurikulum yang terbaik.4 Mengagihkan tugas kepada ahli-ahli / Menyusun jadual bertugas 6.6 Bil.1 Menghadiri taklimat penilaian 10% kokurikulum 15 Ogos 2012 15 Ogos 2012 Mulai Ogos 2012 8.3 Menyediakan penilaian kokurikulum untuk semua ahli.2 Mendapat panduan penilaian kokurikulum 8.5 Bagi AJK Badan Beruniform . Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan yang layak mendapat sijil penghargaan : Mulai 15 Ogos 2012 95 .4 Merekabentuk CD 7.3 Melaksanakan tugas pengumpulan maklumat aktiviti khusus atau aktiviti sepanjang tahun 7. Menyediakan dokumentasi Perkara / Tindakan Pertandingan CD Kokurikulum 7. 7.4 Bagi murid yang menyertai aktiviti/ i) pertandingan mewakili sekolah: Jika murid tidak memenangi pertandingan dan pihak penganjur tidak menyediakan sijil Jika berkaitan - mencetak dan mengagihkan sijil penyertaan selewat-lewatnya 2 minggu selepas aktiviti /pertandingan tamat Jika berkaitan ii) Jika murid memenangi pertandingan : - - menyampaikan hadiah pertandingan sewaktu perhimpunan rasmi mencalonkan nama murid untuk pemberian sijil kepujian atau cemerlang dalam Majlis Anugerah Cemerlang Kokurikulum Mulai 15 Ogos 2012 8.2 Menubuhkan AJK ICT dan Fotografi 7. 8. 8.1 Melantik Ketua ICT & Fotografi 7.

- mencetak sijil penghargaan mengagihkan sijil penghargaan kepada murid masing-masing Hujung Okt 2012 Lampiran KK3 CARTA ALIRAN MEMASTIKAN KESELAMATAN MURID KETIKA MENGIKUTI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan/ Penasihat Taklimat kepada semua murid Ganti yang lain Rosak/Bahaya Memastikan peralatan menepati spesifikasi Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan berlaku Lapor kepada Guru Penyelaras / PK / Pengetua Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan murid Tidak Ya Serius/ Tidak Serius Bawa ke klinik / hospital Maklumkan kepada ibubapa/penjaga Tidak Ya Membuat tuntutan atau tidak Laporkan kepada polis 96 .

KEGIATAN KOKURIKULUM 2012 DAN IMPLIKASI PENILAIAN 10% KOKURIKULUM Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. terdapat tiga bidang kokurikulum iaitu Badan Beruniform.my email : sabkledumy07@gmail. 5. Bhg Dato’/ Datin / Tuan /Puan . Kami : Tarikh : SMKAB 05 / 06 / 001 ( 4 Jan 2012 ) Tel : 603-92858219 Faks : 603-92811905 Website : http://www. Buku kokurikulum hendaklah dibawa semasa kegiatan kokurikulum dijalankan dan hendaklah ditandatangani oleh guru penasihat sebagai bukti kehadiran murid dalam kegiatan kokurikulum.edu.Sediakan Laporan Polis dan Laporan Pemeriksaan Doktor Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT Lampiran KK4 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMINUDDIN BAKI JALAN KAMPONG PANDAN Ruj. Bersama-sama ini disertakan Jadual Kegiatan Kokurikulum 2012 dan Borang Pendaftaran Kokurikulum. Bagi murid yang tidak hadir atau kehadirannya kurang daripada 80% . Bhg Dato’/ Datin / Tuan/Puan. satu aktiviti Kelab /Persatuan dan satu aktiviti sukan / permainan . 2. keahlian untuk kelab/persatuan tersebut tidak layak dicatat dalam Sijil Berhenti dan Surat Akuan (Testimonial) .com Kepada : Semua Ibu-Bapa /Penjaga Y. 6. (Rujuk Sub perkara 5. 4. Kerjasama Y. 97 . Ini seterusnya akan menjejaskan penilaian 10 % kokurikulum dan peluang murid lepasan SPM / STPM ketika memohon biasiswa dan memohon ke IPTA. Bhg Dato’/ Datin /Tuan/ Puan amat diperlukan untuk memantau bersama pihak sekolah kehadiran anak Y.sabkl. Bhg Dato’/ Datin / Tuan /Puan untuk anak-anak seperti kelas tuisyen tidak seharusnya bertindih masa dengan aktiviti sekolah. Untuk makluman Y. markah kokurikulum untuk kemasukan ke IPTA adalah jumlah markah yang dikira berdasarkan himpunan markah (CGPA) bagi lima tahun berturut-turut. Bhg Dato’/Datin / Tuan/ Puan ke kegiatan kokurikulum pada hari dan masa aktiviti berkenaan dijalankan. Untuk itu setiap murid perlu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum setiap tahun bagi menjamin pencapaian markah yang tinggi secara konsisten. Kehadiran murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan. Semua murid wajib menyertai satu aktiviti Badan Beruniform. Pihak sekolah amat berharap semua murid dapat mengikuti sepenuhnya semua kegiatan kokurikulum sekolah dan sebarang aktiviti luar yang diatur oleh Y.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985KP(BS)8591/Jld II(29) bertarikh 2 Jan 1985) 3. 2(18) bertarikh 1 Disember. Berdasarkan surat Siaran Kementerian Pelajaran Malaysia (BSSK-Koku)305/12 Jld. 2009.

Keratan-keratan di bawah mesti diserahkan kepada Guru Penasihat untuk pendaftaran mengikut bidang kokurikulum. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “KECEMERLANGAN DIRI MELALUI KOKURIKULUM” Saya yang menjalankan tugas.... 2012.. 5 dan 6A akan menyertai Badan Beruniform berdasarkan pendaftaran tahun 2011... Mohon kerjasama Y...Penasihat Catatan : Murid tingkatan 2. Guru tingkatan mesti menyerahkan keratan ini kepada SU kokurikulum selewat-lewatnya 6 Jan 2012(Jumaat) ------------------------------------------------------------------BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM 2012 SMK AMINUDDIN BAKI... Bhg Dato’/Datin / Tuan / Puan menandatangani borang yang dilampirkan..... Borang pilihan yang telah dilengkapkan perlu dikembalikan kepada guru tingkatan selewat-lewatnya 6 Januari.......... Sekian.7... ------------------------------------------------------------------BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM 2012 SMK AMINUDDIN BAKI. KMW Pengetua SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM TAHUN 2012 SMK AMINUDDIN BAKI. Aktiviti kokurikulum akan bermula pada 9 Jan 2012... KUALA LUMPUR Nama murid : _______________________________________________ ________________________________________ ___________________________ Tingkatan: ____________ Nama guru tingkatan : Diterima / Ditolak * Kaum/Jantina No. LATIFAH BT HAJI MAHFOD. Pendaftaran Badan Beruniform untuk tingkatan 1.... KUALA LUMPUR Nama murid : ____________________________________________ ___________________________________________ : : : _______________________________ _______________________________ _________________________________ Tandatangan ibubapa / penjaga: Tingkatan: ____________ Nama guru tingkatan : PILIHAN BADAN BERUNIFORM PILIHAN KELAB/PERSATUAN PILIHAN KELAB SUKAN/PERMAINAN Tandatangan murid: ………………………………… ……………………………….. 4 & 6 Rendah sahaja dan dibuat melalui guru tingkatan.... ( ) ( ) Catatan : Sila serahkan keratan utama borang kepada guru tingkatan untuk rekod guru tingkatan.. Kerjasama Y.. ahli PILIHAN BADAN BERUNIFORM : Diisi oleh G....... KUALA LUMPUR Nama murid : ____________________________________________ Tingkatan: ____________ 98 .....3.... Bhg Dato’/Tuan/Puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih........ ..

------------------------------------------------------------------BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM 2012 SMK AMINUDDIN BAKI. ahli PILIHAN KELAB /PERSATUAN : _____________________ Diisi oleh G. KUALA LUMPUR Nama murid : ____________________________________________ ________________________________________ Tingkatan: ____________ Nama guru tingkatan : Diterima / Ditolak * Kaum/Jantina No.Penasihat Catatan: Murid perlu serah keratan in kpd Guru Penasihat sewaktu membuat pendaftaran.Nama guru tingkatan : __________________________________________ _____________________________ Diterima / Ditolak * Kaum/Jantina No. 99 . ahli Diisi oleh G.Penasihat PILIHAN SUKAN / PERMAINAN : Catatan : Murid perlu serah keratan ini kpd Guru Penasihat sewaktu membuat pendaftaran.

30 (* 3. Kebudayaan & Koir PPDA . Renang Blok A.00 SABTU AKTIVITI / LATIHAN TAMBAHAN (Mengikut keperluan ) Catatan : Sila isi borang kebenaran aktiviti tambahan dan serah kepada GPK Kokurikulum. SELASA 3.4. Gelanggang Badminton. Bola Baling.00 . Bengkel KH / Bilik LKJ TEMENGGUNG BRIGED BESTARI. Keselamatan Jalan Raya & Pelancongan. Badminton. Padang A Kompleks Renang Cheras Gim (Taekwondo) Dewan ( Silat) Kelas blok A dan B Kelas blok E BENDAHARA QUARTER MASTER Perjumpaan Badan Khas setiap 2 minggu mengikut keperluan SYAHBANDAR KHAMIS 3. Gelanggang Tenis. Pencegahan Jenayah PERSATUAN Bhs Melayu .00 . Kadet Polis. Padang B. Pelabur Bijak PNB/ Pengguna. Mat & Pencinta Alam Sejarah & Rukunegara. Islam (PAISAB).00 . Silat PBSM. Makmal Komputer. Puteri Islam. Bhs Cina.30 • Kelas blok A dan B. Theatrette. Bola Jaring.4. . Pengawal sekolah mesti dimaklumkan tentang aktiviti tambahan tersebut. Bhs Tamil .4.00 . Hoki. ICT & Fotografi . Bola Tampar.00 untuk Renang) AKTIVITI/LATIHAN TAMBAHAN(Mengikut keperluan) Sila isi borang kebenaran aktiviti tambahan dan serah kepada GPK Kokurikulum.Bola Keranjang. Makmal Sains .30 – 5. Pandu Puteri(Remaja/Renjer) Kadet Remaja Sekolah.30 PERMAINAN Catur.30 – 5. Bola Sepak/Futsal.30 – 5. Debating and Literary. Pengawal sekolah mesti dimaklumkan tentang aktiviti tambahan tersebut. Olahraga. Bhs Inggeris (SABELS) English Drama. KOPERASI • • Perjumpaan Badan Khas setiap 2 minggu mengikut keperluan Ahli Briged Bestari adalah juga ahli Kelab ICT & Fotografi Aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah dan Kelab PPDA (di bwh penyeliaan PK Hem) juga diambilkira sebagai aktiviti kelab/persatuan Aktiviti renang dua kali seminggu kerana kebitaraan SAB • Kompleks Renang Cheras JUMAAT 3. Ping-Pong.4. Gelanggang Serbaguna.00 untuk Renang) RABU 3. Majlis Pra-U.30 (* 3. Surau .JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SMK AMINUDDIN BAKI 2012 HARI MASA AKTIVITI (Jan – September) TEMPAT RUMAH SUKAN (Mac – Jun ) LAKSAMANA BADAN KHAS CATATAN ISNIN 3. Renang BADAN BERUNIFORM Taekwondo. Gim.Pengakap.Sains . Seni Visual. Studio Lukisan. Ag. Kemahiran Hidup & Rekacipta. Tenis. KELAB Interact .

6RA 6AA 4A 1A 1B 1C 1H TPL 1M 1K 1J TPP 6AB 6AC 6AH TPP 6RB 6RC 6RH TPP BLOK EFEKTIF PELAN SEKOLAH 2012 ASRAMA PUTERI .

TENIS KANTIN MKO3 MBH2 KOP 2M MPI TML BK 2B MBH1 FR 2C MS2 2H MS1 PADANG A MF 2 MB 2 BKH 1 BLOK DEDIKASI ASTAKA BLOK ARIF DEWAN BESTARI AMINUDDIN BAKI PAGAR B JALAN DAN NG PAN KAMPU BLOK ARIF TML /TMP TANDAS MURID PEREMPUAN/LELAKI MKO 1.TENIS RUMAH WARDEN RUMAH WARDEN BLOK BIJAK 4M BLOK CERDAS 4B 2J 4C 2K BMSK 2A BPS G.PADANG B BLOK FIKRAH G. SE RB AG UN A BILIK KEBAL 4H 4J 4K RUMAH PENGETUA MK 2 RUMAH PAM BKH 2 BAS GIM 5B 3B 5A 3C BRL 3H BRP PUSAT SUMBER MKO1 BLK PAK MKO2 BPSV 3A BJG BPPDa BPPP BPHEM MF 1 MK 1 MB 1 MS3 BGKH 5C 3J 3K 3M BBOSS BM BILIK GURU 5H 5J 5K 5M TG PEJABAT T TMP SURAU RUMAH PAM PARKING BP PAGAR A HADAPAN (UTAMA) PETUNJUK BLOK BIJAK MAKMAL KOMPUTER . 2. 3 G.

ISLAM MAKMAL BAHASA 2 BILIK JUBAH GRADUASI BILIK MESYUARAT THEATRETTE TANDAS GURU DAN STAF BILIK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH BPPP BPHEM BRL/BRP PAK BLK BPSV KOP MF 1 MK 1 MB 1 MS 3 BGKH BILIK PENGURUSAN PENILAIAN & PEPERIKSAAN BILIK PENGURUSAN HEM BILIK RAWATAN LELAKI/PEREMPUAN PUSAT AKSES KENDIRI BILIK LUKISAN KEJURUTERAAN BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL KOPERASI MAKMAL FIZIK 1 MAKMAL KIMIA 1 MAKMAL BIOLOGI 1 MAKMAL SAINS 3 BILIK GURU KEMAHIRAN HIDUP BLOK CERDAS BPS BK FR MBH 1 MF 2 MK 2 MB 2 MS 1.MPI MBH2 BJG BM T TG BPPDa MAKMAL PEND. 2 BILIK PENGAWAS BILIK KAUNSELING FITNESS ROOM MAKMAL BAHASA 1 MAKMAL FIZIK 2 MAKMAL KIMIA 2 MAKMAL BIOLOGI 2 MAKMAL SAINS 1. 2 BP GIM BKH 1 BKH 2 GIMNASIUM BMSK BILIK MASAK BLOK DEDIKASI LAIN-LAIN BILIK PENGAWAL BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP(Kerja Kayu/Elektronik) BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP(Kerja Paip/Enjin) .