STAGIARI AN 1: 1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei 5.000 lei, in numerar. 2.

Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri: - disponibil in contul bancar - cladiri - terenuri - brevete de inventii 6.000 lei; 4.000 lei; 3.000 lei; 7.000 lei;

Total

20.000 lei

3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : - actiuni - obligatiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei 20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei

Total

900 lei

4. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta - curs valutar la data subscrierii - curs valutar la data varsarii capitalului 10.000 USD 2,9 lei/USD 3 lei/USD

5. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta - curs valutar la data subscrierii - curs valutar la data varsarii capitalului: 10.000 USD 3 lei/USD 2,9 lei/USD

6. Se constituie SC “FELIX” SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt: - in natura-un utilaj - in contul curent 1.600 lei 400 lei

Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca. 7. Se constituie SC. “ADA” SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia. - Aporturile sunt formate din: • aport in natura, asociatul S1 – un utilaj 1.600 lei • aport in contul current: - asociatul S1 – 100 lei - asociatul S2 – 300 lei - Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca.

8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea: - asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei, - asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,

- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei. Structura aporturilor este: A – face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului; B – face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire; C – face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este: - un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei; - un stoc de marfuri 500 lei; - creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei; - lichiditati in caserie de 250 lei; - datorii la furnizori de 400 lei; Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca. 9. In vederea constituirii SC “EPY” SRL se inregistreaza subscrierea de capital social, astfel: - Partenerul “A” subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$; - Partenerul “B” subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic; - Partenerul “C” subscrie 50% din capitalul social astfel: • - 30.000 lei in numerar;

• - 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate. Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de BNR este de 2,73 lei/$. 10. Se constituie SC “EMA” SRL cu un capital format din 30 parti sociale, cu o valoare nominala de 200 lei. Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar restul. 11. Se constituie capitalul SC “APOLLO” SA format din 4.000 actiuni emise, avand valoarea nominala de 10 lei. Aportul adus de actionari consta din: - 600 lei o licenta; - 400 lei un program informatic; - 30.000 lei cladiri; - 7.000 lei materii prime. Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile, pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei. 12. SC “ALFA” SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare 20.000/5 = 4.000 de actiuni. Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei.

500 lei. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10. Vaida Vasile aporteaza 3.). astfel: . Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.materiale consumabile pentru activitatea productiva 1. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8. . Florea Ioan: 5.000/5 = 2. iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei.000 lei. . TVA 19%. adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei. Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de .000 lei constituit din aport in bani. Dl.un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2. .marfuri 1. Dl.000 lei.000 euro.000 lei. SC “GAMA” SA formata la 1 ianuarie 2004. Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. 14.000 actiuni.000 euro. 15. cu un capital de 10.000 lei. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 lei.fond comercial 500 lei. deci societatea dispune de 1.13.000 lei. La finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.

Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei familii: Ion si Lucia Pintea.un autoturism .materii prime .1 lei/euro.000 lei divizat in 1. TVA 19%.4. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei 500 lei 200 lei Alti actionari au efectuat varsaminte de 8. Aportul unui actionar. in natura. 16. iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3. astfel: Ion Pintea aporteaza: .000 lei 18.materiale auxiliare 13. fiecare aduce ca aport valori.000 actiuni decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi.000 lei Lucia Pintea aporteaza: .o baraca . la capitalul social al SC “GAMA” SA este: .000 lei 6. din care 19 lei TVA. ce va fi achitat in numerar. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei. 17.numerar depus la banca Cheltuieli de constituire 7 lei.materii prime 8.cladire . la un pret de 10.8 lei/euro.000 lei 4. .000 lei in numerar din care 50% la constituire.3 lei/actiune. 2.

Aportul se aduce integral la subscriere.000 lei.000 noi actiuni. care se anuleaza. Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje. adica 500 actiuni a 10 lei actiunea. adica 5. respectiv 400 actiuni. SC “ALFA” SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei pe actiune. echivalente a 600.000 lei. iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei.8 lei.000 actiuni a 10 lei actiunea.000 lei. echivalenta a 100 actiuni gratuite. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2. la nivelul valorii nominale. SC “GAMA” SA dispune de un capital social de 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. 22.000 de noi actiuni. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1. format din 5. 20.600 lei.000 lei. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50. Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.19. SC “OMEGA” SA dispune de un capital de 50. utilajele 4. iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune. In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6. valoarea contabila a unei actiuni 11 lei. . la un pret de 10.400 lei. 21. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10. 5 lei.

prima de emisiune 70 lei 24.300 lei. La SC “CLASICIOR” SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea: . . 25.alte rezerve 2. pentru care se emit 70 actiuni noi. SC “CRISUL” SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni.de rezerve din reevaluare in plus 300 lei.000 lei. SC “BETA” SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 7.valoarea de conversie . .trecerea rezervelor legale in valoare de 2.profitului net din exercitiile precedente cu 1. . . astfel: .70 lei 70 actiuni x 10 lei = 700 lei . .70 lei. .de prime legate de capital 700 lei. la capitalul social. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei. .200 lei.23.valoarea nominala totala 10 lei 7.profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei.500 lei.valoarea nominala pe actiune .emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.

emitand 250 actiuni noi la valoarea de 20 lei.000 lei. valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei.. . la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei.000 obligatiuni. Pentru un mijloc de transport evaluat la 23.000 lei.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12. 28. 250 actiuni x 24 lei = 6.000 lei 250 actiuni x 20 lei = 5. iar subscrierea actiunilor se face la valoarea actuala de 24 lei. .1.emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune.000 lei.000 lei 27. Primele de aport constituite au urmatoarele destinatii: . . 26. . pentru valoarea nominala a actiunilor subscrise de 10. SC “APRO” SA decide marirea capitalului social cu 5.000 lei. cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni.000 lei Prime de emisiune = 1. La SC “GAMA” SA cu ocazia depunerii aporturilor in natura.convertirea a 2.000 lei se emit 20 actiuni.400 lei pentru constituirea de rezerve.600 lei pentru acoperirea cheltuielilor de constituire. valoarea titlurilor depuse este de 12.

000 lei.1. 31. In anuntul de subscriptie la cumpararea noii serii de actiuni se va specifica valoarea nominala a actiunii de 100 lei si valoarea primei de emisiune de 5 lei/actiune. SC “FLORES” SA cu un capital social de 30.prima de emisiune . Actionarii subscriu la infiintarea SC “PRACTIC” SA un capital social de 5. In acest scop se emit 1. astfel: . 29. valoarea nominala a unei actiuni este de 100 lei. SC “FELIX” SA are un capital de 35. la valoarea nominala de 10 lei.000 actiuni a 10 lei nominalul.valoarea nominala a unei actiuni emise: 50 actiuni x 100 lei/actiune = 5.000 lei . un imobil evaluat la 11. 32. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 10. valorand 12 lei. 30. Adunarea generala a actionarilor hotaraste marirea capitalului social pe calea emiterii unei serii de actiuni de 5.000 lei. Valoarea de emisiune a actiunilor este de 11 lei/actiune.000 lei. decide majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de 1. divizat in 3. Societatea decide sa emita 1.000 lei. deci se emit 50 actiuni.000 actiuni noi gratuite.000 lei.000 lei pentru cresterea capitalului social. iar primele de capital rezultate se incorporeaza 50% in capitalul social si 50% in rezerve.000 actiuni noi cu aport in natura.200 lei ceea ce reprezinta 3520 actiuni x 10 lei valoarea nominala a unei actiuni.. La scadenta ei aduc aportul in bani.000 lei si rezerve accumulate de 500 lei. adica 500 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune.

a caror capital social este de 3.000 x 100 = 2% reprezinta rezervele la societatea absorbanta. sa fie de 5% din valoarea capitalului social aportat. astfel: B – 3. care vor fuziona prin absortia societatilor B si C de catre societatea A.50 actiuni x 5 lei/actiune = 250 lei TOTAL 5. 24. Sa presupunem ca exista trei societati A.000 lei.200 lei Calculul primelor de fuziune este: . Pentru societatile B si C.000 lei.000 x 2% = 60 lei – prima de fuziune C – 1. D hotarasc sa fuzioneze intr-o societate noua “E” cu un capital social de 24.000 x 2% = 20 lei – prima de fuziune TOTAL 4. B si C.000.000 lei. se va aplica coeficientul de 2%. B.000 lei si rezerve de 1. Patru societati comerciale A.250 lei 33.000 lei.000 x 5% = 1.000. respectiv 1. Consiliul de administratie hotaraste ca pentru consemnarea fuziunii si pentru acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea operatiei de fuziune taxa de participatie.000 lei 80 lei – prima de fuziune 34. K = 1.000/50. Societatea A are capital social de 50. C. de fuziune.

000 lei.000 x 5% = 250 lei – prima D: 1. plus prima de emisiune de 400 lei.000 lei 1. In capitalul social al societatii “ALFA” SA se va include numai suma de 5.000 lei.000 lei.000 x 5% = 500 lei – prima B: 8. deci: 500 x 10 = 5. Partea din capitalul social la care participa el consta in contravaloarea a 500 de actiuni a 10 lei. Ulterior.000 lei. se va inregistra distinct in contabilitate. 36.000 lei.000 – 5. Un actionar aporteaza la SC “ALFA” SA un teren evaluat la 8. Se constituie o societate in comandita pe actiuni (SCA) cu un capital subscris de 30.000 x 5% = 400 lei – prima C: 5. care este prima de aport a actionarului. din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni.000 x 5% = 50 lei – prima TOTAL 24. 37.A: 10.500 lei pentru care s-au acordat 120 de actiuni. La infiintare s-a varsat la CEC contravaloarea a 100 de actiuni si s-au adus aporturi in natura concretizate in masini. .200 lei – prima Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatii “E”. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala de 5. instalatii si utilaje evaluate prin expertize tehnice la 12.000 = 3. 35. 8.000 lei divizat in 300 de actiuni cu o valoare nominala de 100 lei/actiune. Restul capitalului social s-a varsat in conturile bancare ale societatii in termenul legal de 12 luni de la inmatriculare.

000 lei si emite in schimb 1.prima de aport 11.000 lei.000 lei. 40. Adunarea generala a actionarilor de la SC EXMOB SA hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport in natura concretizat intr-un camion evaluat la 60. 39.valoarea nominala a actiunilor . 1.500 lei. 41.000 lei. astfel: . SC DORIS ASA majoreaza capitalul social prin conversia de obligatiuni in actiuni cumparate de la persoane fizice.000 lei. .000 lei si disponibil la banca 5. SC OLIMPIA SA majoreaza capitalul social prin aport in natura. SC ALPHA SA – absorbanta a SC BETA SA. 10. Ulterior.38.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 14/actiune. prima de conversie 500 lei.000 lei. valoarea nominala a actiunilor 7.500 lei prin compensarea unei datorii fata de un furnizor de imobilizari. Prima de aport se trece ulterior asupra rezervei de capital. Valoarea de rambursare a obligatiunilor 8. activul acesteia constand din cladiri 10. 42. prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social. preia prin fuziune.valoarea cladirii . Valoarea nominala a actiunilor emise este de 60. SC MEDA SA hotaraste majorarea capitalului social cu 7.000 lei.

rezerve statutare 2. 2. . Adunarea generala a actionarilor de la SC “SIMCOR” SA hotaraste alocarea a 10% din profitul anului curent pentru rezerva legala si includerea primei de emisiune in valoare de 20 lei la aceasta rezerva. diferenta achitandu-se prin viramente bancare. iar 200 lei sa fie trecuti in contul de rezultat reportat aferent perioadei urmatoare de activitate. SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu: .000 lei.rezerve din reevaluare 4. impozitul pe dividende 10%. deci sa se capitalizeze.000 lei. La SC UAMT adunarea generala a actionarilor hotaraste eliberarea unui pachet de 800 actiuni avand valoarea nominala de 100 lei/actiune pentru compensarea unei obligatii fata de un furnizor de imobilizari de 100. SC “EXMOB” SA are o rezerva legala initiala de 3. impozit 10% 45. .200 lei. impozitul pe dividende 10%. situatie in care rezerva este prea mare in raport cu capitalul social. 44.alte rezerve .000 lei.43. 46.000 lei la 6. SC EXMOB majoreaza capitalul social pentru toti actionarii societatii cu profilul net al anului precedent de 700 lei si cu profitul net al anului current de 800 lei.000 lei. 47.000 lei sa fie incorporate in capitalul social. Profitul exercitiului financiar este de 600 lei. .000 lei.rezultatul reportat 1.000 lei. 3. Capitalul social s-a redus de la 20. Se hotaraste ca din rezerva.

Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta .000 lei. 51.000 – 25. SC “SINTEZA COLOR” SA a avut in anul curent un profit net de 600 lei.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 30 lei/obligatiune si valoarea de rambursare de 32 lei/obligatiune in 500 actiuni cu o valoare nominala de 50 lei/actiune.000 lei’ .A. SC “U.T” SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de 5lei/actiune. 50. In anul urmator actionarii au hotarat sa mareasca capitalul social cu suma de 15 lei din rezerva statutara constituita. In anul urmator. 49. din care adunarea generala a actionarilor hotaraste sa se aloce pentru rezerve statutare 5%. SC “MEDA” SA se hotaraste ca din profitul net al anului curent de 600 lei sa se aloce 3% pentru alte rezerve.prima de emisiune = 32.000 lei .M.000 = 7. se decide utlizarea sumei de 8 lei pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si 2. SC “PAMORA” SA decide cu acordul actionarilor si obligatarilor conversia a 1.48. deoarece suma alocata altor rezerve este prea mare. care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari ai societatii.reducerea imprumutului din emisiune de obligatiuni: • 1. Modalitatea de calcul a conversiei este: .5 lei pentru capitalizare.cresterea capitalului social: • 500 actiuni x 50 lei/actiune = 25.000 obligatiuni x 32 lei/obligatiune = 32.

000 lei .000 = 500 lei.500 – 1.repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru capitalizare. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.950 lei. Actiunile societatii AMIGO au nominalul de 5 lei.valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1. . 5. care accepta primirea de actiuni la capitalul societatii.5 lei/actiune = 4. care devin astfel subscriitorii noilor actiuni emise. Obligatia fata de furnizori este de 1. iar diferenta de 50 lei se considera prima de emisiune. 54. valoarea nominala 4 lei/obligatiune. 53.000 lei.000 actiuni.000 actiuni echivalente datoriei Dar. in schimbul datoriei. Modalitatea de calcul a conversiei este: . . La SC “CALIPSO” SA se decide folosirea soldului contului 1171 “Rezultatul reportat” in urmatoarele scopuri: .5 lei si atunci se echivaleaza: 900 actiuni x 5. SC “AMIGO” SA are o datorie fata de furnizor de 5.obligatiei fata de furnizorii de imobilizari.acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost repartizata de 20 lei.500 lei. raport de paritate 2/1.valoarea primei de emisiune = 1.000 : 5 = 1. valoarea reala a unei actiuni este de 5. 52.

la pretul de 5. SC GAMA rascumpara in vederea anularii actiuni proprii in urmatoarele conditii: 100 actiuni la pretul de 11 lei/actiune. b) Anularea a jumatate din actiunile rascumparate. d) Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii. cu decontarea prin virament.000 lei imobilizari corporale (utilaje). 56. La SC “VEST METAL” SA s-a constatat in urma operatiei de reevaluare o diminuare a valorii contabile a elementelor de imobilizari . la pretul de 5 lei/actiune.200 lei pentru constituirea rezervei.1. peste un an. La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare la actiunile emise anterior de unitate: a) Rascumpararea a 1..800 lei pentru capitalizare. 55. Valoarea nominala a actiunilor este de 10 lei/actiune. 50 actiuni la pretul de 9 lei/actiune.3 lei/actiune. 58.000 de actiuni la pretul unitar de 5. La SC “METALICA” SA in urma reevaluarii se constata un plus de 2.2 lei/actiune si valoarea nominala de 5 lei. 57. . cu incasare imediata in numerar. cu decontare ulterioara.crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30 lei. c) Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert. Aceasta suma se distribuie astfel: .

12 fiind de 3.8 lei €.iar 200 lei se acopera din rezervele societatii. se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3. Se diminueaza capitalul social al SC “SOMESUL” SA prin rascumpararea si anularea a 1. Obtinerea creditului in suma de 10. Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize. Adunarea generala decide ca aceasta suma sa fie recuperate astfel: . costul de achizitie 9 lei.000 € la un curs de 3.000 actiuni proprii. La scadenta. b. Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize.88 lei/€. Valoarea nominala este de 10 lei. 62.12 fiind de 3.91 lei/€. 59.85 lei/€. rambursat integral la scadenta.financiare de 700 lei. se efectueaza urmatoarele operatii: a. 61. Se diminueaza capitalul social al SC “ALFA” SA prin rambursarea catre actionari a unei parti de 1. La SC “ARTEX” SA se diminueaza capitalul social pentru acoperirea: a) pierderilor de la finele exercitiului incheiat in suma de 100 lei. cursul valutar la 31. 60.000 lei (1.000 actiuni x 1 leu). . Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani. d. cursul valutar la 31. . c.cu 500 lei se va reduce capitalul social.

La SC “ALFA” SA se constituie rezervele din: a) profitul net de la finele exercitiului incheiat in suma de 300 lei.250 lei. valoarea nominala este de 1.b) pierderilor din exercitiile precedente in suma de 400 lei. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social.majorarea capitalului social cu 600 lei. Se consuma rezerve pentru: . c) primele legate de capital de 200 lei. 67. . iar pretul pietei 1. 64. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari. Retragerea unui asociat din SC ADA SRL caruia i se restituie cotaparte din activul net format din capitalul social 420 lei si alte surse proprii de 180 lei. in suma de 2. b) profitul net din exercitiile precedente de 700 lei.acoperirea pierderilor din exercitiile precedente in suma de 300 lei. in numerar.200 lei. . 66. . 63.000 lei. 65.acoperirea pierderilor de la exercitiul incheiat in suma de 100 lei.

1 lei/USD. in anul 2004.200 lei. 71. In anul 2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de Institutul National de Statistica.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. cand pretul pietei este de 1.000 lei. 72. iar valoarea lor de piata este de 10.000 USD.12.000 lei. 73.140 lei. In anul 2005 se vand . SC COMINCA SA constituie rezerve legale din profitul brut de 3.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile precedente. La 31. 69. SC CORA SA cumpara de la o filiala din strainatate actiuni in valoare de 10.100 lei. La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este de 8. 74. Totodata. SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului social. iar valoarea nominala este de 1.68. Amortizarea anuala este de 400 lei. La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu 1.000 lei. in procent de 5%. la cursul 3 lei/USD. are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1. care este de 25%.2004 cursul valutar este de 3. 70. Diferentele din reevaluare se transfera ulterior in capitalul social.200 lei. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta la valoarea de 8.000 lei. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare de 2.

000 lei.600 lei. Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500 lei.000 lei. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.2 lei/USD. 76. 80. in valoare de 2. SC MARA SRL constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an. care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani. 79. 77. 78. Este incerta castigarea procesului. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4. La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de 10. amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de 1.participatiile in filiala la un pret negociabil de 12.000 lei si un teren evaluat la 6.000 USD. amortizabil in 4 ani prin regimul liniar.400 lei. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza. un plus de aparate de control si reglare. cu care achizitioneaza un brevet in valoare de 5.000 lei.000 lei. la un curs de 3. SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare este de 80. SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8. pentru achizitionarea unui utilaj.000 lei. SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5. Amortizarea anuala este de 400 lei. TVA 19%.000 lei. . Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani. 81. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.000 lei. 75.

SC ARTIC SA produce frigidere.200 lei.500 lei. pentru care la vanzare acorda o perioada de garantie de un an de zile. b) B – Procesul a fost pierdut.Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri: a) A – Procesul a fost castigat.000 lei. S-au achitat plati compensatorii celor afectati de restructurare in suma de 70. pentru suma de 8. se estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor remedieri in valoare de 2. care factureaza producatorului suma de 2.000 lei.000 lei.900 lei. Deoarece cumparatorul se afla intr-o alta localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor. reprezentand costuri cu personalul afectat de restructurare. 82. 83. Se constituie un provizion pentru restructurare de 90.000 lei care se incaseza prin banca. pentru marfurile livrate si neplatite. SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu cu un client. urmare a reclamatiilor primite de la acestia. In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat. din care TVA 1. TVA 19%. SC DORIS SA prin Consiliul de administratie hotaraste restructurarea activitatii sale pentru un produs ce se executa in alta localitate. . in suma de 11. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile intervenite in aceasta perioada (anul 2004). 84.900 lei.000 lei.400 lei. S-a luat hotararea vanzarii cladirii la un pret negociat de 85. In perioada de garantie acordata clientilor. iar valoarea contabila a cladirii este de 80. ea va constitui un provizion in valoare de 2.

Obligatiunile se rascumpara in numerar dupa 2 ani. SC SIGMA SA emite 10. dupa un an. care se rascumpara inainte de scadenta la suma de 1.000 lei. La scadenta obligatiunile se convertesc in actiuni.000 lei. SC FELIX SA emite un pachet de 1.000 obligatiuni.85. Fara sa ajunga la scadenta. SC OMEGA SA emite 10. in conditiile in care valoarea nominala a actiunilor este de 9. Toate decontarile se fac in numerar.2 lei.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 1 leu si o dobanda anuala de 40%. fara prima de rambursare.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10 lei. cu o valoare nominala de 1 leu.500 lei. 88.000 obligatiuni. SC PLASTOR SA emite si vinde obligatiuni la loterie la valoarea nominala de 1. 89. care se achita prin banca. in conditiile in care valoarea de emisiune a obligatiunilor este de 90. La scadenta.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2.050 lei.000 lei. 90.000 lei si valoarea nominala totala a actiunilor emise este de 85.000 lei. cu o valoare nominala de 1 leu.000 lei. 86. obligatiunile de convertesc in actiuni. Primele de rambursare se amortizeaza in doua transe egale. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 3. SC GAMA SA emite 10. Dobanda pentru imprumutul obligatar este de 3. Dupa un an imprumutul se ramburseaza. ele sunt rascumparate la o valoare de 8. care vand la pretul de 2 lei/bucata. La tragerea la sorti a obligatiunilor castigatoare se acorda castiguri in valoare de 250 lei. 87. . dupa acre se anuleaza. iar dobanda se achita beneficiarilor. Dobanda anuala este de 50%. fara prima de rambursare. SC GAMA SA emite 10.

000 USD.12.3 lei/USD.2 lei/bucata.2004 cu scadenta la 31. Cursul valutar la 31. dobanda 6% platibila in ultima zi a exercitiului financiar.2 lei/USD.03.000 de obligatiuni la pretul de 1. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5. SC GAMA SA emite pachet de obligatiuni in valoare de 6.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei.01. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta. cu o scadenta la 31. dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dupa un an SC GAMA SA rascumpara pachetul de obligatiuni emis la pretul de 5. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.000 lei. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei.2005 in valoare de 50.2006 este de 3.2006.2006 de un credit extern garantat de guvern de 40. Inregistrari la ambele societati comerciale. iar 5. Regia autonoma de apa APATERM BIHOR beneficiaza la 01. cu o dobanda de 40%. .07. la un curs valuar de 3.000 lei. care se achita in numerar.12. pe care le cumpara SC SIGMA SA. ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. 92.2007.1 lei/USD. 94. cu o dobanda penalizatoare de 1% pentru fiecare zi de intarziere. 93.000 de obligatiuni la pretul de 2. Dobanda cuvenita prin negocieri este de 1. la un curs valutar de la data primirii creditului de 3. ci in data de 31.000 lei si le anuleaza.04.91.85 lei/bucata. SC APRO SA emite 10.000 lei. La scadenta se ramburseaza creditul extern garantat de guvern.

Cursul valutar este de 4.1 lei/$. cu care achizitioneaza un brevet la un pret negociat de 25.8 lei/$.000 lei pe o perioada de 8 ani. TVA 19% care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.000 EURO. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale. Dobanda anuala este de 20%. SC MARIS SA preia in locatie de gestiune o cladire in valoare de 40. O filiala primeste de la o societate mama un imprumut de 40.000 $ la cursul de 3 lei/$. SC PAROMA SA primeste un credit bancar in valuta in valoare de 20. 97. La sfarsitul primului an cursul este de 3. 98. 99.95. Dobanda anuala este de 8% si se achita la sfarsitul fiecarui an. care urmeaza a fi rambursat in doua transe anuale egale.000 lei si TVA 19%. care se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. SC MARA SRL primeste un credit bancar in devize pe 2 ani in valoare de 10.000 lei. iar redeventa anuala este de 1. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. 96. SC HEXOL SA lanseaza un imprumut din emisiunea de obligatiuni: . 100. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an.valoarea nominala 500 lei/titlu .000 lei.000 lei. care se ramburseaza in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. SC SELINA SA isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin banca o subventie pentru investitii in valoare de 25. iar la sfarsitul anului doi cursul este de 2.3 lei/EURO la sfarsitul primului an si de 4 lei/EURO la sfarsitul anului doi.2 lei/EURO. la cursul de 4.

incasarea contravalorii lor. pentru cercetarea pietei. inregistrarea si plata anuala a dobanzii.rambursarea in totalitate la scadenta Sa se inregistreze emisiunea obligatiunilor.pret de rascumparare .factura nr. in suma de 30 lei.S.. din casieria unitatii 10 lei. . efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii. 102.nr. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani. .rata dobanzii . astfel: .S. 101 .A. onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei. cu o cota anuala de 16 lei. amortizarea primelor de rambursare precum si rambursarea imprumutului. “ALFA” S.C.000 bucati 10% /an 5 ani .pret de emisiune . in suma de 40 lei. primita de la o societate specializata. pentru emisiunea de actiuni. in valoare de 80 lei. 101. Concomitent se inregistreaza factura furnizorului. achita in numerar. .A. “BETA” S. de obligatiuni .durata imprumutului 475 lei/titlu 525 lei/titlu 10.sume platite pentru publicitate TV.C.taxa de inscriere la Registrul Comertului. TVA 19 %. achitata din contul de disponibil de la banca. unui avocat. in valoare de 1700 lei. dupa care se scot din evidenta.

A.” S. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 3 ani dupa care se scot din evidenta. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se face in 5 ani. La S. La S. 105. se inregistreaza cheltuieli de dezvoltare efectuate pe cont propriu.R.L. taxe. “METALICA” S. Dupa inceperea oficiala a activitatii. “ONIX” S. 104. se ridica de la banca si se achita asociatilor datoria. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii patrimoniale (timbre fiscal. etc. Se amortizeaza in 5 ani. S. 103.C. “U. dupa care se scot din evidenta.Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare.L. A= - = = 75 lei Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate. In vederea retehnologizarii sectorului de productie S. “ANI” S. in suma de 420 lei.) in valoare de 80 lei achitate in numerar.A.C. IPJ Bihor realizeaza in regie proprie. Cota anuala de amortizare este de 75 lei. achizitioneaza o inventie. un proiect astfel: .C. timbre. onorarii. onorarii). dupa care se scot din evidenta.R. dupa care se scoate din evidenta. a primit de la asociatii proprii suma de 60 lei care a fost cheltuita pentru infiintarea societatii (taxe. cu o cota lunara de amortizare de 7 lei.C.M. care se amortizeaza in 5 ani. in valoare de 120 lei. 107.T. 106.A.

C. care se achita. “MEDA” S. dupa care se scoate din evidenta. “APRO” S. Se amortizeaza in 5 ani.dupa 3 ani proiectul este scos din folosinta. 110.75%. cumpara un brevet in valoare de 1500 lei. . Brevetul se amortizeaza in suma de 1200 lei. S.A. de la S.A. imobilizari in valoare de preia in concesiune. 5000 lei. valoarea cheltuielilor fiind: cheltuielile material 4000 lei. dupa care se scot din evidenta.in primul an proiectul nu este finalizat. Redeventele se cifreaza la 1000 lei/luna. care se amortizeaza liniar in 5 ani. “PREMAGRO” S. Dupa incheierea contractului imobilizarile concesionate se restituie. CASS 7%. La S.C.5%.C.in al doilea an proiectul este finalizat si receptionat. 109..A. la nivelul costului de productie de 10000 lei.C. se inregistreaza valoarea brevetelor realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa ca aport la infiintarea societatii 1400 lei.A. Se vor efectua inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale. in valoare de 8000 lei. pentru o perioada de 10 ani.termenul de amortizare a proiectului este de 4 ani. “ALFA” S. 111. . S. 108. .A. CFS 2. pe baza de contract. S. “ARTEX” S. primeste in concesionare o masina de taiat table. salarii 2000. . pe durata nedeterminata. pentru care va plati o redeventa anuala de 600 lei. CAS 19.C..

V. dupa care se scot din evidenta.A 171 lei.700 + 2. S. “OMEGA” S. precum si aportul de fond comercial.300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii. la constituirea societatii.C. . inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la costul de achizitie de 1500 lei. achizitioneaza un program informatic la costul de achizitie de 900 lei.C.500 + 300 + 1. care apoi este cedat.brevete de investitii .A.700 lei 2.A. 115. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: .conturi la banci 700 lei 3. “ARTEX” S. dupa care se scoate din evidenta. de 2. S.obiecte de inventar .500 lei 300 lei 1.112. Elementele de activ inregistrate in conturi sunt: .C.240 lei creante in unitate. 113. 114.700 lei. “EXMOB” S.produse finite . 116. “ALFA” S.materii prime . . S.R. achizitioneaza un fond de comert la cost de achizitie de 10000 lei.A.C.cladiri . Se amortizeaza pe durata a 4 ani. In timpul folosirii li se inregistreaza .000 – (700 + 3.L.600 + 400)=800 lei.600 lei 400 lei Fond comercial = Fond de comert – elemente de activ inregistrate in conturi = 10. Programele informatice se amortizeaza in 3 ani. La S.C. T.A. La S.360 lei achizitionate de la terti. “MULTIMOD” S. se obtine din productie proprie programe informatice in valoare de 900 lei.

de la care se incaseaza 200 lei.A. 119.C. 121.constructii . “ALFA” S.C. care se breveteaza. dupa care se vand unui beneficiar. S.A. se constata ce fondul comercial a suferit o depreciere ireversibila. S. La S.A. Dupa un an se vinde la S. motiv pentru care se amortizeaza si se scoate din evidenta. efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii.C. din care bunurile tangibile componente reprezinta: . OLIMP S. amortizabil in 4 ani.A. valori in suma de 3000 lei.C.aparate de masura si control .amortizarea in suma de 600 lei. Se primeste cu titlu gratuit un brevet in valoare de 2000 lei. TVA 19 %. “GAMA” S.fond comercial 20000 lei 3000 lei 6000 lei 1000 lei Ulterior. Se scot din evidenta programele informatice vandute. . procedeul tehnologic la o valoare de 1800 lei. “BETA” S. 120.marfuri . S. “FLORES” S. la categoria brevetelor si licentelor. Activul necorporal se amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani. stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie.C.A. costul lui fiind de 2000 lei. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a lemnului. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in valoare de 800 lei. 118. achizitioneaza un magazin estimat la 30000 lei. 117. se trec de la imobilizari necorporale de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare.

C. 128. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei.A. TVA 19%. Utilizarea in continuare a unui proiect informatic devine incerta. S. “MEDIA” S.C. 129. 127.L. Valoarea amortizata este de 600 lei.C. Se aduce ca aport la capitalul social al S. fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere. conform facturii nr. 131. S. 125. care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani.R. achizitioneaza un teren la pretul de cumparare de 4000 lei.C. Datorita unei calamitati naturale a fost distrus un fond comercial in valoare de 1100 lei care este scos din evidenta.C. Dupa terminarea lucrarilor de investitii. S. fapt pentru care se recupereaza pierderea de valoare nerecuperata. “AGROMEC” S. o cladire in valoare de 6000 lei. 132. AGRO SRL receptioneaza in luna iunie 2004 investitia privind amenajarea unui teren pentru irigatii. 1400. vinde un teren agricol cu 8000 lei.A. din ajustarea inregistrata. “AGRO” S. Conform facturii nr. Se fac amenajari pe cont propriu la un teren in valoare de 2500 lei. 3002. in anul urmator. dupa care se scoate din activul patrimonial. Un asociat aduce ca aport la capitalul social un teren in valoare de 6000 lei. in suma de 600 lei. se efectueaza receptia si se inregistreaza o amortizare de 50 lei.C. in valoare de 400 lei. care nu sunt terminate pana la finele exercitiului financiar. “FELIX” S. S. executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de 1500 lei. TVA 19%. Pana la sfarsitul anului programul informatic nu a mai putut fi utilizat.A. efectueaza lucrari de amenajare a terenurilor. 130. S. 123. “AGRO” S.A. 124. in valoare .122. 126.

de 20000 lei. iar Consiliul de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 10 ani. Consiliul de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 8 ani. 134.TOTAL FACTURA 5000 lei 1000 lei 6000 lei 1140 lei 7140 lei Durata de utilizare a strungului este de 8 an. TVA 19% incasandu-se prin banca contravaloarea acestuia.contributii sociale: CAS 19.5%.pret de achizitie .TVA 19% . SC GAMA SA realizeaza in regie proprie o cladire cu urmatoarele cheltuieli: . MEDA S.materiale consumabile 5000 lei 6000 lei .total cost de achizitie .amortizarea mijloacelor de transport . S. 135. TVA 19 % si achizitioneaza un strung automat in urmatoarele conditii: .cheltuieli de transport facturate de furnizor .materii prime . CASS 7% Se receptioneaza amenajarea lacului in luna decembrie 2004. TVA 19%. acorda unui furnizor un avans de 500 lei.75%.salarii brute 1000 lei 1500 lei 2000 lei . pentru care ocazioneaza urmatoarele cheltuieli: . iar regimul de amortizare este liniar. Dupa 6 ani strungul se vinde la un pret de 6500 lei. SC GROPITA SRL executa cu forte proprii lucrari de amenajare a unui lac.C. CFS 2.A. 133.consum de carburanti si lubrifianti .

CFS 2. TVA 19%. La plata furnizorului extern cursul dolarului este de 3. 136. iar comisionul vamal 0.400 lei salariile muncitorilor. PRINT TRADE hotaraste modernizarea unei masini pentru fabricarea hartiei care are valoarea contabila de 12000 lei. Lucrarile de modernizare se realizeaza de un tert. de 4 ani. . Taxa vamala este de 10%. datorate unei unitati din tara sunt de 1200 lei. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii. Durata normala de utilizare a masinii este de 10 ani. CASS 7 % 10000 lei Se receptioneaza cladirea rezultata din lucrarea de investitii efectuata. achitarea facandu-se cu ordin de plata. iar durata ramasa. SC TERA SRL achizitioneaza din imprumut un utilaj pentru fabricarea branzeturilor in valoare de 5000 USD.75%. CFS 2. Pentru modernizarea unor instalatii de lucru SC MECORD SA foloseste atelierul mecanic propriu.75%. . 138. . 137. TVA 19%.5%.salarii brute . in exercitiul urmator celui in care a inceput.1 lei/USD.5%..C. inclusiv amortizarea lunara a masinii modernizate pe durata ramasa.800 lei material consumabile. CASS 7% Se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate modernizarea efectuata de societate. care factureaza aceste lucrari la valoarea de 3000 lei.CAS 19. stiind ca metoda de amortizare utilizata este cea liniara.5%. Cheltuielile de transport. S. la un curs valutar de 3.CAS 19. TVA 19%.2 lei/USD. care efectueaza urmatoarele cheltuieli: .

TVA 19%.2005 S. S. caseaza un camion a carui valoare de inregistrare este de 10000 lei. S. Valoare neamortizabila se suporta de unitate in 2 ani. Dezmembrarea masinii de cusut se face de catre o firma specializata la costul de 400 lei. ocazionand urmatoarele cheltuieli: . TVA 19% Se receptioneaza investitia executata la cladirea inchiriata. 142. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea S. la care executa o investitie in regie proprie.C.C. Chiria platita anual este de 1200 lei. 140. VEGS S. Pe data de 11. iar piesele de schimb recuperate sunt in valoare de 600 lei.C. iar recuperarile de piese de schimb sunt de 100 lei.consum de piese de schimb 2000 lei 3000 lei . care urmeaza a se amortize liniar in 3 ani. SIMCOR S.12. Punerea in functiune a utilajului necesita lucrari de montaj efectuate pe data de 25. S.A.A. VEGA S. amortizat in valoare de 8000 lei.C.A preia in chirie avand valoarea de inventar de 75000 lei.12. cat este de fapt durata contractului de inchiriere. efectuate de o societate specializata.139. in urmatoarele conditii: pret de achizitie 9000 lei. Cheltuielile cu casarea (dezmembrare) camionului au fost de 40 lei.consum de material auxiliare . 141.2005 de o . BETA cumpara un utilaj conform facturii nr. 267. ORADINUM S.consum de energie facturata de CONEL 1000 lei. cheltuieli de transport inscrise in factura 500 lei. procedeaza la scoaterea din gestiune a unei masini de cusut care a fost inregistrata in contabilitate la valoarea de 5500 lei si care a fost amortizata integral.C.A.

care se imputa gestionarului la pretul de 500 lei. fiind inregistrat in contabilitate la o valoare de 3000 lei . SC ARTEX SA vinde o platforma de transport marfuri la pretul de vanzare de 15000 lei. care este inregistrat in contabilitate la valoarea de 16000 lei. Pretul la care a fost achizitionat terenul este de 10000 lei. TVA 19%. Factura nr.12. Valoarea de inregistrare a platformei in contabilitate este de 50000 lei. . TVA 19%. amortizata in valoare de 3500 lei. SC CRIOTEX SA doneaza unei scoli un microbus. 148. Dupa doi ani de folosire camioneta se caseaza. La SC STIMIN SA se scoate din folosinta o cladire in valoare de 14000 lei.firma specializata. care a fost distrusa de un cutremur. amortizarea inregistrata fiind de 6650 lei. 145. complet amortizat. SC AGROMEC SA vinde un teren pentru care a fost constituit o ajustare de 2000 lei. La SC INFRATIREA SA se constata cu ocazia inventarierii lipsa mobilierului de birou in valoare de 1700 lei. Pretul la care se vinde terenul este de 9000 lei. integral amortizata. 143. 147. 4589 privind lucrarile de montaj prezinta urmatoarele date: costul lucrarilor 1000 lei. SC FELIX SA primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei valoare de inregistrare este de 18000 lei si care se amortizeaza liniar in 4 ani. care a avut destinatia de bar de zi. 146.2005 se face receptia finala a utilajului. Pe data de 26. 149. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei. TVA 19%. amortizare de 1600 lei. 144. TVA 19%.

151.valoarea de vanzare a cladirii .valoarea de inregistrare a cladirii .numarul ratelor prevazute in contract 52500 lei 12500 lei 52500 – 12500 = 40000 lei 75000 lei 7500 lei 17850 lei 3 rate lunare Inregistrari la SC ALFA SA vanzator. SC ALFA SA vinde cu plata in rate o cladire pentru care se cunosc urmatoarele date: . inclusiv incasarea primei rate lunare.valoare de inregistrare a activului vandut . SC AGROMEC SA realizeaza prin efort propriu o plantatie de protectie.valoarea ramasa neamortizata a cladirii . Dupa prospectul de vanzare rezulta: .dobanda lunara .valoare de amortizarii pana la data vanzarii de .garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei Inregistrari in contabilitatea vanzatorului.taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = . 152.valoarea ramasa neamortizata .amortizarea calculate pana la data vanzarii .avansul incasat la vanzarea cu plata in rate .150. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare.pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 45000 lei 10000 lei 35000 lei 100 lei 57000 lei . inclusiv restituirea garantiilor. ocazionandu-se urmatoarele cheltuieli: .

fiind recuperate in luna martie 2006.5% si CASS 7%. Din demoarea caminului au rezultat material de constructii evaluate la 5150 lei. SC SINTEZA SA demoleaza un camin de nefamilisti avand valoarea de inregistrare in contabilitate de 11800 lei.5% = COST DE ACHIZITIE TVA 19% .75%. in martie 2008.consum de material de plantat . cu 5 ani scutita de amortizare. 154. iar cheltuielile cu demolarea caminului sunt de 1000 lei. Amortizarea plantatiei: 7 ani – 5 ani (scutita) = 2 ani. factura unitatii de transport si declaratia vamala) indica urmatoarele informatii pentru un utilaj achizitionat: Valoarea externa + Transport extern = Valoarea in vama + Taxa vamala 10% 10000$ x 3 lei/$ 2000$ x 3 lei/$ 30000+6000 36000x 10% 30000 lei 6000 lei 36000 lei 3600 lei 180 lei 39780 lei 7558. CASS 7% 1200 lei 1000 lei Plantatia are o durata de functionare de 7 ani..5% 36000x 0. Diferenta dintre recuperari si cheltuieli se recupereaza in urmatorii 4 ani. 153. Documentele de import ( factura furnizorului extern. CAS 19.CAS 19.5%.75%. Dupa ce este complet amortizata se scoate din evidenta.2 lei + Comision vamal 0. CFS 2.salarii . CFS 2.

inregistreaza amortizarea lunara de 1400 lei si incaseaza chiria. cat si in contabilitatea locatarului. iar durata normata de functionare a masinii este de 5 ani. dupa metoda liniara. SC LUKOIL SRL achizitioneaza de la furnizorii interni de mijloace fixe. 158. TVA 19%. TVA 19%. Se primeste factura furnizorului si se receptioneaza instalatia la valoarea de 3200 lei. acordand furnizorului un avans de 400 lei.155. La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii de frezat la valoarea reziduala. din care 80% deductibila. pentru care plateste o chirie de 1500 lei. o masina de frezat. SC MIRAY SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 50000 lei. 157. SC AURA SA achizitioneaza o instalatie de lucru. SC ROMTRANS SA proprietarul autocamionului. . ce urmeaza a fi predate unui alt agent economic in regim de leasing operational. Se regularizeaza datoria fata de furnizor prin acceptarea unui bilet la ordin scadent peste 3 luni. la pretul de achizitie de 5500 lei. Sa se efectueze inregistrarile atat in contabilitatea locatorului. avand valoarea de inregistrare in contabilitate de 17500 lei. Contractul de leasing este de 2 ani. Inregistrari la SC FRIGOEXPRES SA si la SC ROMTRANS SA. TVA 19 %. pentru o perioada de 5 zile. TVA 19%. Durata de amortizare a cladirii este de 10 ani. 156. SC FRIGOEXPRES SA preia in chirie un autocamion.

conform facturii nr.159. SC FLORES SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din cadrul grupului cu plata ulterioara. in numerar de 15000 lei. TVA 19%. 164. 165. SC CIBO SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din cadrul grupului. 162. Durata de amortizare este de 3 ani. SC MERCUR SA achizitioneaza un televizor color. Se achizitioneaza un utilaj in suma de 6000 lei. plata realizandu-se prin conturile de la banca. TVA 19%. Se aduce un aport la capitalul social al unei filiale. Titlurile au fost achizitionate cu 4000 lei. cu plata imediata. 163. SC ALFA SRL construieste in antrepriza o cladire. 1267. din cadrul grupului de firme TRANSILVANIA SRL. 166. in valoare de 1500 lei. SC AMBIENT realizeaza in luna martie 2005 o constructie speciala in regie proprie. metoda liniara. 160. de catre actionari titluri de participare evaluate la 10000 lei. in valoare de 25000 lei. La terminarea lucrarilor se receptioneaza constructia in valoare de 50000 lei. SC ORIENT SA primeste televizorul color si inregistreaza o amortizare lunara de 20 lei. Executarea constructiei genereaza urmatoarele cheltuieli: . TVA 19% pe care il doneaza la SC ORIENT SA. Pentru aceasta lucrare societatea plateste un avans de 10000 lei. SC VIITORUL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 4500 lei si plateste un commision de 90 lei. subventionat in proportie de 40% de la bugetul de stat. Pe masura realizarii lucrarilor societatea primeste facturile intocmite de antreprenor. marca Philips. in valoare totala de 50000 lei. 161.

SC DACIA SA achizitioneaza 580 actiuni sub forma intereselor de participare de la o filiala din cadrul grupului. 168. comisionul 2%. Ulterior.4lei/$. La sfarsitul anului 2005 cursul valutar este 3. 169. din care aferent imobilizarilor direct productive 3000 lei si imobilizarilor utilizate in sectorul administrativ 1000 lei. printr-un intermediar. cu plata prin virament bancar. SC AMOS SA cumpara in 2005 actiuni ale unei filiale din strainatate in valoare de 50000$ la pretul 3. pentru cumpararea actiunilor. din care aferente muncitorilor direct productive 2000 lei si personalului administrativ 3000 lei. la un curs de 3. se achita si varsamintele neefectuate prin virament bancar. achitandu-se prin virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate. Comisionul cuvenit societatii intermediare a vanzarii este de 3%. Valoarea de achizitie a unei actiuni este de 10 lei. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul grupului. Partea eliberata din valoarea nominala a actiunilor fiind de 50%.materii prime 6000 lei.9 lei/actiune. Din cele 580 actiuni achizitionate AGA hotaraste vanzarea a 280 actiuni la un curs de 10. . In anul 2006 se vand participatiile in filiala din strainatate la un pret negociat de 60000$. amortizari 4000 lei. Se achita comisionul catre intermediar si se face plata diferentei in vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate. salarii 5000 lei. 167.2 lei/actiune.45lei/$. Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%. iar restul la un curs de 9. La sfarsitul lunii aprilie lucrarea a fost terminata si constructia speciala a fost data in folosinta la un cost total de 15000 lei.3lei/$. avand valoarea nominala de 2 lei/actiune.

cu dobanda de 30% platibila la scadenta. aflata in dificultate. La sfarsitul anului N terenul este evaluat la valoarea justa de 9000 lei. 174. din afara grupului. ca urmare a evolutiei favorabile a situatiei economice a societatii comerciale. de 8000 lei. 175. SC SIGMA SA achizitioneaza 10000 actiuni a 2 lei/actiune de la SC GAMA SA. cu termen de rambursare de 4 ani. TVA 19%. in suma de 20000 lei. SC DELTA SA achizitioneaza in numerar 5000 actiuni la pretul de 2lei/actiune in scopul obtinerii de dividende. prin virament bancar. SC SIGMA SA acorda un imprumut unui partener de afaceri. Comisionul platit 1%. 172. La finele exercitiului financiar se calculeaza si se incaseaza prin banca dividendele cuvenite de 4600 lei.2lei/actiune. are loc vanzarea titlurilor de participare. In anul urmator are loc reevaluarea titlurilor de participare cu 1000 lei.12. cu plata imediata. Dupa incasarea in numerar a dividendelor cuvenite in anul al doilea de 5000 lei. in vederea influentarii gestiunii acesteia la pretul de achizitie de 40000 lei. la un pret de 45000 lei. 171. dupa care se vand 1000 actiuni cu pretul de vanzare de 2. SC MARA SA detine un teren cu o valoare contabila de 10000 lei. in 2. .2004 cu scadenta la 31.04. cu dobanda de 20% pe an. Se incaseaza rata si dobanda in primul an. SC GAMA SA acorda un imprumut unei filiale din cadrul grupului.2005. SC ALFA SRL hotaraste sa participe la majorarea capitalului social al SC BETA SRL din afara grupului. La sfarsitul anului N+1 terenul este evaluat la valoarea justa de 9500 lei. In anul urmator se incaseaza prin banca dividende in valoare de 1500 lei. 173.170. Imprumutul acordat se ramburseaza la scadenta.

179. Sa se inregistreze constituirea depozitului si primirea dobanzii anuale in contul curent al societatii.176. 178.5 lei/euro.3 lei/euro. SC ALFA SA acorda la inceputul anului 2005 SC BETA SA un imprumut pe 2 ani in valoare de 20000 euro la cursul de 4 lei/euro. Dobanda este de 10% pe an. in valoare de 20000USD. SC ORADINUM SA constituie un depozit bancar pe o perioada de 2 ani. cunoscandu-se urmatoarele date: . care trece la pierderi. Dobanda anuala bonificata de banca este de 40%. SC SRIOTEX SA constituie la BRD un depozit la termen. La sfarsitul celui de-al doilea an cand se incaseaza imprumutul si dobanda cursul este de 4.2 lei/euro. SC GAMA SA participa cu o cladire administrativa la capitalul social al SC OMEGA SA. pe doi ani. Ulterior se restituie in numerar o parte din garantie in suma de 35000 lei. la BCR. SC ARTEX SA depune o garantie la APATERM in suma de 65000 lei. 180. La sfarsitul anului 2005 cursul a crescut la 4. 177.1lei/USD la sfarsitul anului doi. SC AMOS SA acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 8000 lei pe o durata de 2 ani. 181. Dobanda este de 10% pe an. in valoare de 10000 lei. iar cursul valutar este de 3. cu o dobanda de 20% pe an. la cursul de 3 lei/USD. care este o societate in afara grupului. dar anul urmator filiala intra in faliment si nu mai incaseaza nici rata imprumutului si nici dobanda cuvenita. Imprumutul se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. dar dobanda se incaseaza la inceputul anului 2006 cand cursul este de 4.2lei/USD la sfarsitul primului an si de 3.

cu 150 lei. Bursa care a intermediate vanzarea percepe un comision de 3%. printr-un ordin de plata. care nu au mai putut fi incasate sau recuperate. SC OVEX SA inregistreaza in contabilitate imprumuturile acordate pe termen lung. SC SIGMA SA constata la sfarsitul anului 2004.amortizarea cladirii .5 lei decat valoarea de inregistrare.. fapt pentru care se diminueaza ajustarea constituita in 2004.valoarea cladirii . adica mai mica cu 0.pretul de vanzare a actiunilor Sa se faca inregistrarile in contabilitatea ambelor societati. 10000 lei 4000 lei 6000 lei 5000 lei 7000 lei 182. valoarea a 300 actiuni. La sfarsitul anului 2005 valoarea titlurilor cumparate este de 9. 183. Se achita imediat. . 184. sub forma titlurilor de participare la o filiala din cadrul grupului. Reflectarea in contabilitate a garantiilor depuse la diversi furnizori sau prestatori de serviciii. altor societati comerciale. In anul urmator se achita restul de actiuni.valoarea de aport .8 lei bucata. respectiv a cautiunilor in suma de 50000 lei. ca valoarea reala a titlurilor este de 9. in suma de 40000 lei. SC SIGMA SA achizitioneaza de la SC OMEGA SA un pachet de 500 actiuni la valoarea de 10 lei bucata. In anul 2006 SC SIGMA SA vinde la SC GAMA SA actiunile la un pret de 11lei/actiune.5 lei bucata. fapt pentru care inregistreaza o ajustare de depreciere.valoarea nominala a actiunilor emise de SC OMEGA SA .

185. SC EXMOB SA realizeaza cu forte proprii un program informatic. 186. TVA 19%. iar la inceputul anului urmator utilajul se vinde cu 5000 lei. Se vinde terenul la pretul de 22000. 188. pe o durata de 3 ani. amortizeaza in 3 ani. dar executia programului informatic se sisteaza ca urmare a intrarii societatii in stare de faliment. SC STIMIN SA preia in chirie. CFS 2. In perioada urmatoare se intrerupe temporar executia programului. TVA 19%. TVA 19%. in anul 2004. SC DORIS SA a efectuat cheltuieli cu realizarea unui program informatic de 6000 lei. In anul urmator se constata ca a scazut cursul acestor actiuni la 0. iar in al 4 lea an se scoate din evidenta. care se achita prin banca. care se amortizeaza liniar in 10 ani. 189. stabilindu-se o chirie lunara . 187. La sfarsitul primului an de functionare valoarea utilajului este de 7000 lei. TVA 19%.75%. un strung paralel in valoare de 60000 lei. 190. ocazionand urmatoarele cheltuieli: salarii 2000 lei. La sfarsitul exercitiului se constata ca valoarea terenului este de 19000 lei. In anul 2005 se identifica un client care cumpara programul informatic la un pret de 4000 lei. CASS 7%. CAS 19. fapt pentru care se vand 200 actiuni. Se achita actiunile cumparate imediat prin banca. se termina programul informatic.5%. pe baza de contract. SC BIHORUL SA achizitioneaza un teren in valoare de 20000 lei. TVA 19% si avand o amortizare inregistrata de 800 lei. iar ulterior se reia lucrarea. SC CRISUL SA achizitioneaza 500 actiuni cu pretul de 1 leu/actiune in scopul obtinerii de dividente anuale.7 lei bucata. SC ELCO SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 8000 lei.

191. TVA 19%. vadul comercial al zonei revine la normal. Conform facturii nr. ocazionandu-se urmatoarele cheltuieli: .5%. iar 2500 lei fondul comercial. incepand cu exercitiul financiar 2004. ca urmare a redeschiderii pietei agroalimentare modernizata. In anul 2005.de 80 lei. SC “ALFA” SA are in stoc materii prime in valoare de 1. In anul 2004 se constata o deteriorare a vadului comercial cu 80%. la care se executa in regie proprie investitii.contributii sociale: CAS 19. .salarii brute 10000 lei 1500 lei 7500 lei . La expirarea contractului strungul se restituie proprietarului. CFS 2.1100. 192. se primesc materii prime la pretul standard de 2. ca urmare a inchiderii pietei agroalimentare in vederea inceperii unei lucrari de modernizare a acesteia. SC SELINA SA preia in chirie o cladire avand valoarea de inventar de 35000 lei. Se receptioneaza investitiile efectuate la cladirea luata cu chirie. care urmeaza a se amortiza liniar pe durata ramasa a contractului de inchiriere care este de 5 ani.consum de material auxiliare . CASS 7%.000 lei. 193. cheltuieli de transport incluse in factura 200 lei. suma din care 17500 lei reprezinta valoarea cladirii expertizata tehnic.consum de piese de schimb .75%. TVA 19%. TVA 19%.800 lei. Chiria se achita cu ordin de plata. SC BETA SA achizitioneaza in anul 2003 un spatiu cu destinatie comerciala in incinta petei agroalimentare Rogelius pentru suma de 20000 lei.

SC “MODEX” SA contabilizeaza materiile prime dupa metoda inventarului permanent. SC “BETA” SA primeste materii prime la costul de achizitie de 2.800 lei.1600.300 lei. 195. TVA 19%. 2. SC “MODEX” SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de materii prime aferente exercitiului financiar 2004: a) stoc initial: . Conform facturii nr.la pretul de inregistrare .Se dau in consum materii prime la pretul standard de 3.000 lei (pretul de cumparare 1.600 lei si cheltuieli de transport incluse in factura 400 lei). Se constata o lipsa de materii prime in stoc de 100 lei. in preturi de inregistrare 1.000 lei d) valoarea stocului constatat prin inventarierea faptica la finele exercitiului 2004. Se elibereaza in consum materii prime la costul de achizitie de 1.diferenta de pret b) intrari de stoc (cumparaturi cu TVA 19%): .diferenta de pret c) iesiri din stoc la pretul de inregistrare de 2. inregistrandu-se si diferentele de pret aferente.500 lei 300 lei 500 lei 50 lei .100 lei. 194.la pretul de inregistrare . repartizandu-se si cheltuielile de transport aferente.

Stocul faptic la sfarsitul anului este de 400 lei. stoc scriptic. 1500.800 lei. deci cu 100 lei mai putin. b) cumparaturi in costuri de achizitie 2. Contabilizarea materiilor prime dupa metoda inventarului intermitent.000 lei.500 bucati x 2 lei/bucata . Se elaboreaza in consum materii prime la costul de achizitie de 3. SC “CODEX” SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de materii prime aferente exeritiului financiar 2004: a) stoc initial in costuri istorice 560 lei. TVA 19%. Costul de achizitie este de 3.000 lei 200 lei . Sa se efectueze inregistrarile necesare in cazul: .800 lei. SC “ATACRET” SRL are in stoc materii prime la inceputul anului de 1. in costuri istorice. 198. Se inregistreaza diferenta in minus constatat.050 lei. c) stoc final.materiale consumabile la pret de cumparare: .196.cheltuieli de transport 1. TVA 19%. 197. La SC “ELCO” SA se primeste factura nr. .B – inventarului intermitent (periodic). constatate la inventarul de la finele exercitiului 1. In cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de 2.500 lei.000 lei. fata de 500 lei.A – inventarului permanent. care cuprinde: . cheltuielile de transport in suma de 200 lei.

Total factura TVA 19%

1.200 lei 228 lei

Total de plata Inregistrari in conditiile in care: - A – societatea este platitoare de TVA; - B- societatea nu este platitoare de TVA.

1.428 lei

199. SC “CRISUL” SA prezinta urmatoarele informatii contabile cu privire la stocul de materii prime: - stoc initial de materii prime - cumparari de materii prime - consum de materii prime - stoc de materii prime la sfarsitul exercitiului 250 lei 1.400 lei 1.270 lei 390 lei

Sa se efectueze inregistrarile dupa metoda inventarului permanent si dupa metoda inventarului intermitent.

200. SC “MEDA” SA are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi: - contul 301 Si. - contul 3021 Si. - contul 308 Si. a) In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii: 800 lei 100 lei 60 lei

- conform facturii nr.1200 se primesc materii prime la pretul de cumparare (standard) de 600 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 30 lei; - se achita factura nr. 1200, astfel: • 500 lei prin virament; • 30 lei in numerar. b) pentru diferenta se emite un efect de comert; c) se primesc materiale auxiliare la pretul de cumparare de lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 10 lei; d) se achita factura pentru materiale auxiliare receptionate; e) se elibereaza in consum materii prime in valoare de 1000 lei; f) se elibereaza in consum auxiliare in valoare de 200 lei; g) la sfarsitul exercitiului se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea stocurilor de materii prime 80 lei si materiale auxiliare de 30 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda inventarului permanent, cat si dupa metoda inventarului intermitent.

201. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c. Aprovizionarile in cursul lunii au fost: - la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.;

- la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.; - la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c. - Consumurile lunii octombrie au fost: • la 8 octombrie, 1100 m.c. • la 18 octombrie, 1500 m.c. Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa: - A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO); - B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.; - C – metoda costului mediu ponderat (CMP).

202. La SC “INTEGRAL” SRL se receptioneza materii prime sosite fara factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%. La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1.200 lei, tva 19%. Inregistrari in contabilitate dupa doua variante: - A – varianta cu stornarea; - B – varianta cu inregistrarea diferentelor. 203. SC “IMPULS” SRL achizitioneaza de la SC “BADOR” SA piese de schimb, conform facturii nr. 1600, care cuprinde valoarea pieselor de schimb de 4.000 lei si TVA 19%. Se achita factura nr.1600, prin virament bancar. Costul transportului efectuat cu mijloace proprii este estimate la 300 lei. Piesele de schimb primite se elibereaza in consum, la sectiile de productie ale societatii.

204. SC VESTMETAL SA are in stoc materiale de natura obiectelor de inventar de 20.000 lei. In cursul exercitiului financiar 2005 se primesc materiale de natura obiectelor de inventar, de la furnizor, la pretul de facturare de 7.500 lei, TVA 19% si se elibereaza in folosinta materiale de natura obiectelor de inventar de 10.000 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat in cazul inventarului permanent cat si in cazul inventarului intermitent. 205. SC “DORIS” SA cumpara obiecte de inventar in valoare de 1.450 lei. Cheltuielile de transport sunt in suma de 150 lei, TVA 19%. Se dau in folosinta obiecte de inventar in valoare de 2.500 lei, repartizandu-se cheltuielile de transport aferente. 206. SC “MECORD” SA primeste un lot de obiecte de inventar, factura incluzand: - pret de cumparare - cheltuieli de transport 200 buc x 15 lei = 3.000 lei 400 lei

Total factura TVA 19%

3.400 lei 496 lei

Total de plata

3.896 lei

La receptie se constata un plus de 20 bucati obiecte, care se accepta in gestiune: TVA 200 buc. X 15 lei/buc 20 buc x 15 lei/buc Pret de cumparare total Cheltuieli de transport Cost de achizitie 3.000 lei 300 lei 3.300 lei 400 lei 3.700 lei 570 lei 57 lei 627 lei 76 lei 703 lei

Total de plata

4.403 lei

207. SC “CRISANA” SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si uniforme), in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150. Echipamentul de lucru se distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea lui, iar restul se suporta de societate. Se retine prin statul de plata partea suportata de salariati. 208. SC “ARTEX” SA primeste, conform facturii nr. 1650, echipament de lucru in valoare de 2.000 lei, TVA 19%, care se distribuie salariatilor, unitatea suportand 50% din valoare, iar restul suporta salariatii. 209. SC “APRO” SA trimite la SC “NUTRIENTUL” SA materii prime in valoare de 200 lei si materiale consumabile in valoare de 150 lei, in vederea prepararii de furaje combinate. In factura primita de la SC

215. TVA 19%. SC “EXMOB” SA achizitioneaza 200 m. curs valutar 2. Cu factura nr. 212.7 lei/USD taxe vamale 10%. 210.c. Se primesc materiale de la prelucrare si se elibereaza in consum. accize 20%. TVA19%.“NUTRIENTUL” SA sunt trecute furajele combinate rezultate in valoare de 500 lei. cherestea de stejar a 80 lei/m. 1201. TVA 19%. costul de achizitie 600 lei. SC “GAMA” SA primeste materii prime conform facturii nr. care se elibereaza in consum. TV 19%. . furajele.c. TVA 19%.500 lei. TVA 19%..2200. ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza in consum. SC “ORADINUM” SA primeste conform facturii nr. manopera 200 lei. TVA19%. Materialele primite se trimit spre prelucrare la terti.c. care se vor achita in 5 rate lunare. conform facturii nr. precum si medicamente de uz veterinar in valoare de 200 lei. care se achita. 1800 SC “ARTEX” SA primeste materii prime. Transportul efectuat de CFR este facturat la 500 lei. furaje 700 lei si ingrasaminte 500 lei. 213. Se dau in consum 30 m. Se constata la inventariere un plus de materii prime in valoare de 50 lei si un plus de materiale de natura obiectelor de inventar de 30 lei. Semintele. din cheresteaua primita. Sa se efectueze plata pentru rata lunii intai. SC “GROPITA” SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800 lei. 5.000 m stofa de import a 1 USD/m. 214.1500. 211. TVA 19%. la costul de achizitie de 2.

Pret negociat. TVA 19%. la pretul negociat de 300 lei.plus de materii prime 500 lei. 1300. La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: . TVA 19%.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei. in valoare de 700 lei. cheltuieli incluse in factura 50 lei. .plus de obiecte de inventar 300 lei. dupa care se incaseaza suma si se descarca gestiunea. 1550.lipsuri de piese de schimb 80 lei. cota de diferenta de pret fiind 20% din pretul de achizitie. TVA 19%. SC “OMEGA” SA primeste combustibil in valoare de de 600 lei. TVA 19%. Se descarca gestiunea pentru piesele de schimb vandute si se inchid conturile de venituri si cheltuieli. Din piesele de schimb primate se vand unui beneficiar jumatate. TVA 19%. . 219.216. 217.A – transferul combustibilului la marfuri. SC “LUCON” SRL receptioneaza conform facturii nr.la 100 lei. de la care se incaseaza suma. . piese de schimb in valoare de 150 lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile: . SC “TRAMECO” SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF).TVA 19%. . Se vinde unui beneficiar combustibil achizitionat. 218. la pretul de vanzare de 900 lei.B – fara transferul combustibilului la marfuri. care se imputau gestionarilor. conform facturii nr. . pe care le distribuie soferilor si care le consuma.

SC “PLASTOR” SA primeste documentele de plata pentru materiile prime receptionate de delegate. in valoare de 180 lei.000 euro. paguba fiind evaluate la 200 lei. TVA 19%. b) imputabile. pretul de imputare 600 lei. 223. TVA 19%. autorul fiind neindentificat.220. dar nesosite. datorata unui furt calificat. 224. b) Cheltuielile de transport – aprovizionare 2. . 222. La SC “MEDA” SA se constata o lisa de materii prime in gestiune. la pretul producatorului de 200 lei. c) Taxe vamale 15%. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime pentru care se cunosc urmatoarele elemente: a) Valoarea materiilor prime de 20. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in valoare de 500 lei. datorate unei calamitati naturale. Inregistrari in inventarul permanent si intermitent. La SC “GAMA” SA se constata pierderile de obiecte de inventar. expediate. b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei. TVA 19%.000 euro. 221. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care: a) autorul nu este identificat. in urmatoarele conditii: a) neimputabile.

000 lei. 229. pe care le trimite spre reparare la terti.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. in suma de 800 lei.96 lei/€.000 lei.400 lei. 227. manopera 200 lei. SC “GLOBUS” SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei bucata. produse finite avand costul de productie prestabilit de 10.97 lei/€. factura pentru gaze naturale 500 lei. care se achita. TVA 19% si se descarca gestiunea.000 lei. Se vand surubelnitele unui beneficiar. SC “GAMA” SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1. TVA 19%. care sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se aduc de la reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta. din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2. de la care se incaseaza pretul de livrare de 3. La SC “LUSO” SA se obtin din productie proprie. La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2. factura pentru consumul de energie electrica. care se predau la magazine. stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9. e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar de 3. iar la finele anului 3. . 225. La sfarsitul exercitiului. La finele lunii costul efectiv de productie.960 lei. care se achita. TVA 19%.d) TVA in vama 19%. 226.800 lei.A “ROMGAZ”.A “APA CANAL”. factura pentru apa 700 lei si de la R. 228. care se vand cu un pret de vanzare de 10. de la R. SC “ORINTEX” SA primeste de la R.A “CONEL”.

.diferenta de produse: . 230. SC “ALFA” SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri: .500 lei. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute.5 lei/kg. la pretul negociat de 1.000 bucati. . care se incaseaza de la beneficiar. 1200. . dupa metoda inventarului permanent.000 lei. TVA 19%. .produse in curs de executie in valoare de 50 lei.remize acordate 10%. cantitatea de 4. 10 lei 231. La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de 8 lei/bucata.produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.scont de decontare 4%.s-au obtinut produse finite 4. care urmeza a fi folosita ca materie prima in procesul de productie. in urmatoarele conditii: . diferente favorabile 10 %. TVA 19%.000 kg vopsele a 2.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata. TVA 19%. SC “SINTEZA COLOR” SA livreaza la SC “OLIMPIA” SA conform facturii nr.Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute.s-au vandut produse finite 3. In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice: .

Sa se efectueze inregistrarile la SC “SINTEZA COLOR” SA si SC “OLIMPIA” SA. 232. SC “ONIX” SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmatoarea situatie a stocurilor: SPECIFICARE Stocuri initiale - intrari - iesiri Stocuri finale Stocuri la inventariere Diferente PRODUSE IN CURS (lei) 400 ----------250 250 ----PRODUSE FINITE (lei) 2.000 10.000 11.200 800 880 +80

Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 19%. Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.

233. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii: a) Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, care se urmaresc la pretul prestabilit de 25 lei/bucata; b) Diferenta de pret aferenta productiei inregistrata anterior este favorabila in suma de 5 lei/bucata; c) Vanzarea a 50% din bunurile obtinute la un pret inregistrat care este cu 20% mai mare decat costul efectiv de productie aferent; d) Scaderea din evidenta a productiei vandute.

234. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii: a) Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, la costul de productie unitar de 50 lei; b) Livrarea integrala, fara facturare a productiei obtinute la un pret de vanzare de 57,50 lei/bucata, TVA de 19%; c) Intocmirea facturii catre beneficiarul produselor finite; d) Scaderea din evidenta a produselor vandute.

235. SC “BERE MALT” SA are urmatoarea situatie: - stocuri initiale: • produse in curs de executie 400 lei; • produse finite 2.000 lei; - stocuri finale, stabilite la inventariere: • produse in curs de executie 250 lei; • produse finite 880 lei. Inregistrari dupa metoda inventarului intermitent. 236. SC “ALRO” SA obtine din productie semifabricate in valoare de 600 lei, din care vinde SC “ALUMINA” Tulcea semifabricate de 300 lei, trimite spre prelucrare la SC “ALUMINIU” Slatina semifabricate de 200 lei, iar diferenta de semifabricate ramasa o foloseste in procesul de productie ca materie prima. 237. La SC “MOBILA” SA se obtin din procesul de productie deseuri din lemn, evaluate la 400 lei care se vand in numerar unor salariati ai societatii. Se descarca gestiunea pentru produsele reziduale vandute. Transportul

acestora s-a efectuat cu un camion al societatii, incasandu-se in numerar un tarif de 20 lei, TVA 19%. 238. SC “GROPITA” SA inregistreaza laptele obtinut de la ferma de vaci in valoare de 6.000 lei, care a fost livrat zilnic la SC “LUSO” SA, de la care sa incasat suma cuvenita. Costul efectiv al laptelui in luna octombrie a fost de 5.800 lei. 239. La ferma de animale a SC “AGRO” SA se inregistreaza obtinerea din productie proprie a 50 vitei cu valoare de 1.000 lei/bucata. 240. SC “CRISUL” SA livreaza pantofi in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, diferenta de pret favorabila 15%, societatii “CRISANA” SA, de la care s-a incasat anterior un avans de 238 lei, TVA inclus, diferenta se incaseaza prin virament bancar. 241. SC “EXMOB” SA livreaza 40 garnituri de mobila a 5.000 lei garniture la SC “GAMA” SA, TVA 19%. Se descarca gestiunea de produse finite si se incaseaza factura prin banca. Transportul mobilei s-a facut cu mijloace proprii, fapt pentru care se percepe un tarif de 200 lei, TVA 19%, care se factureaza clientului si se incaseaza prin banca. 242. SC ORINTEX SA receptioneaza o lucrare de investitii sub forma de cladire, in valoare de 25.000 lei, TVA 19%, executata de SC CRISANA SA, care incaseaza valoarea lucrarii executate prin banca. Inregistrari la SC ORINTEX SA si la SC CRISANA SA. 243. Din productie rezulta piese de schimb evaluate la 400 lei si SDV-uri (obiecte de inventar) la costul standard de 600 lei. Costul efectiv este

pentru piesele de schimb 380 lei, iar pentru SDV –uri de 625 lei. Se elibereaza in consum piese de schimb si se dau in folosinta SDV-URILE. 244. SC OVEX SA receptioneaza un imobil destinat vanzarii in valoare de 14.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 20%, executat de SC CONSTRUCT SA, care incaseaza contravaloarea imobilului executat. Se vinde imobilul unor beneficiari si se incaseaza contravaloarea lui. Inregistrari la SC CONSTRUCT SA si la SC OVEX SA. 245. SC BETA SA livreaza la SC GAMA SA produse finite la pretul de vanzare de 400 lei. TVA 19%, cost standard 300 lei. SC GAMA SA refuza plata produselor primite pe motiv ca nu au fost comandate si le preia in custodie. Pentru pastrarea produselor in custodie se primeste factura de 50 lei, TVA 19%, care se achita. Se readuc in depozit produsele finite livrate. 246. La SC BERE SA se consuma produse finite pentru protocol, in valoare de 600 lei, TVA 19%. 247. SC MOBILA ALFA SA doneaza casei de copii nr. 3, produse finite in valoare de 8.200 lei, TVA 19%. 248. Cu ocazia inventarierii se constata un plus de produse finite in depozit, in valoare de 400 lei si semifabricate in valoare de 200 lei. 249. Lipsuri de produse finite 800 lei, care nu se imputa. 250. Lipsuri de produse finite, datorate unei calamitati (inundatii), in valoare de 450 lei.

000 lei. Imputarea se face unei persoane straine de societate de la care se recupereaza sumele.235 lei c) Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.500 lei TVA 19% TVA 19% .000 lei. cu un adaos comercial de 2. 253.vanzari de marfuri 2. SC MEDA SA inregistreaza productia nedeterminata in suma de 850 lei. pret de imputare 800 lei. TVA 19% b) S-au vandut marfuri. SC ORINTEX SA prezinta la 01. La sfarsitul lunii mai.251.stoc initial de marfuri .900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA de 1. in valoare de 14. TVA 19%. adaos commercial 25%. SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11. cost efectiv 500 lei.500 lei 400 lei 1.05.cumparari de marfuri . in numerar. Lipsuri de produse finite. Din “Jurnalul cumparaturilor” si “Jurnalul de vanzare” rezulta ca in cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii: a) Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de cumparare de 14.2000 urmatoarea situatie: . 252. Din productia in curs de fabricatie se finiseaza in luna iunie produse in valoare de 500 lei.900 lei. in valoare de 600 lei. 254.000 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent. din care TVA 2.

TVA 19%. pe care le vinde in numerar populatiei. la pretul cu ridicata.500 lei.stoc final de marfuri Inregistrari in contabilitate dupa: .Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.000 lei.TVA 19% 2. achizitioneaza marfa la cost de achizitie de 20.. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross. pe care le vinde en-gross SC INTEGRAL SRL. 257. . adaos comercial 30 %. TVA 19% pe care le vinde la pretul negociat de 2.pret de cumparare .000 lei. se incheie conturile de venituri si cheltuieli si se stabileste rezultatul final. adaos 20%. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie de 2.adaos comercial 20% 2.400 lei 255.B – metoda inventarului permanent. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute.000 lei 380 lei 400 lei . . SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.TVA/d 19% .000 lei.000 lei. la pretul cu amanuntul. 1.400 lei 456 lei fara TVA . calculate astfel: . TVA 19%.856 lei 258. 256.Pret de vanzare cu amanuntul . TVA 19%.A – metoda inventarului intermitent. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de 2.

640 lei .000 lei. SC CRISANA SA de comert cu ridicata. care vinde marfurile in numerar populatiei.Adaos comercial 30% . adaos comercial 10%. 259.000 lei 760 lei 4.960 lei Se vand marfuri in valoare de 5.pretul producatorului .TVA 19% . astfel: . 260. 378 Sc 200 lei Conform facturii nr. conform facturii nr. TVA 19% .760 lei 1. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail. cumpara conform facturii nr.Marfurile se vand cu un adaos de 7%.000 lei.000 lei 2. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati. urmatoarea situatie in conturi: .000 lei.4428 Sc 14. unitate cu amanuntul.200 lei 5.378 Sc . 261. pe care le vinde.Total de plata .Pretul comerciantului 4. are la inceputul lunii iunie.1300.640 lei 2. Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca gestiunea pentru marfurile vandute. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la inceputul lunii mai este : 371 Sd 1. cu un adaos comercial de 20 %.371 Sd .1200 se primesc marfuri. marfuri in valoare de 10. TVA 19%.1620 SC CRISUL SA.

262.In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.cantitatea primita 9. de la SC MEDA SA cu urmatoarele elemente: .TVA 19% Total factura 2.000 buc x 2 lei/buc . SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.000 lei si au fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117. iar TVA 19%. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020.000 lei 3.marfa: 1. 264. care se achita. mai putin debitul avut.990 bucati. Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA. Se primeste factura nr. . 1100.minus 10 bucati din vina furnizorului. cu urmatoarele elemente: .000 lei 380 lei 2.800 lei. 1500 cu urmatoarele elemente: .800 lei Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza: .000 buc x 2 lei/buc . 1100 de la caraus pentru transportul efectuat de 500 lei.TVA 19% Total factura 20. 263. pentru care este vinovat carausul si caruia i se imputa suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc).800 lei 23. . SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. Adaosul practicat este de 20%.380 lei La receptie se constata lipsa a 100 bucati.marfa: 10.valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei.

pentru care se face vinovat delegatul propriu al societatii BETA SA. SC CALIPSO SA primeste factura nr. SC ORINTEX SA primeste factura nr.TVA 19% . 200 lei 38 lei 238 lei 3.380 lei La receptie se constata o lipsa de 10 bucati.marfa : 1. 2100: .2200 de la SC CRISUL SA care cuprinde: .TVA 19% Total factura In NIR se consemneaza: .la TVA Total diferenta Diferentele in plus se accepta la plata. 2100 cu marfurile: .valoarea marfii .la marfa .200 lei 608 lei 3.570 lei 266.pret de cumparare . 265..000 lei 380 lei 2.marfa: 1000 buc x 2lei/buc . caruia i se imputa lipsa de 30 lei. TVA inclus.000 lei 570 lei 3.TVA 19% Total factura 2.000 buc x 2 lei/buc .TVA 19% 2.000 lei 380 lei .diferente fata de factura nr.

iar restul din vina delegatului propriu.3200. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.Total factura NIR este conforma cu factura.80 lei/kg.600 : 6000 kg = 1.60 lei/kg = 80 lei .824 lei 11.424 lei La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0. deci un plus de 100 bucati neadmis. 2.5% = 30 kg. caruia i se imputa la pretul de vanzare a marfii de 1.marfa: 6000 kg x 1. SC GRISIA SRL primeste marfuri.60 lei/kg = 9. conform facturii nr.cheltuieli de transport Total factura TVA 19% Total de plata 9.000 lei 600 lei 9. TVA 19%.600 lei 1. care cuprinde: . Marfa receptionata : 5950 kg x 1.6 lei/kg. 267.50 lei/kg .520.5% perisabilitati admise.380 lei SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati. • lipsa din vina delegatului: 50 kg – 30kb = 20kg. 50 kg x 1. Marfa lipsa din care : • perisabilitati: 6000 kg x 0. Cost de achizitie/kg = 9.

1400 se cumpara marfuri in valoare de 1. TVA 19%. considerandu-se urmatoarele cazuri: . TVA 19%. SC ORINTEX SA se aprovizioneaza conform facturii nr. Marfa sosita prin CFR este in valoare de 2.000 lei.A – refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor. Se receptioneaza suma prin stat de plata si se achita factura nr. La receptie se constata ca un lot de bluze femei au vicii ascunse. care anunta furnizorul. de la SC MONDIALA Satu Mare. Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator. TVA 19%. SC VULTURUL NEGRU SA se aprovizioneaza pe baza facturii nr.000 lei. iar lotul respectiv se receptioneaza si ramane in custodie. in valoare de 7. de la SC CRISUL FAVORIT SA cu incaltaminte pentru copii.32972.B – se achita factura la furnizor si se refuza integral. . 269. valoarea acestui lot fiind de 550 lei. care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse. TVA 19%.35596 cu confectii femei. . TVA 19%.200 lei.35972. Cu factura nr. La receptie se constata o lipsa in valoare de 300 lei (9 lei ambalaje). Valoarea ambalajelor este de 210 lei. care se imputa delegatului propriu la pretul de vanzare a marfii 341 lei plus valoarea ambalajelor lipsa. Se formeaza o comisie de receptie. 270.268. cheltuieli cuvenite CFR-ului 100 lei.

TVA 19%. platitoare de TVA. pret de inregistrare in contabilitate 8. Adaosul comercial inregistrat de SC CRISUL este de 30%. SC ADA SRL neplatitoare de TVA livreaza marfa la SC CRISUL SA. astfel: . TVA 19%.5 lei/l.pretul de vanzare a marfii 800.200 lei.000 lei.B – valoarea marfurilor ca urmare a incadrarilor la o calitate superioara este de: 1000 kg x 1. 274. in luna februarie 2005. in valoare de 1. Marfurile sunt vandute in numerar populatiei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ADA si SC CRISUL. Cantitatea receptionata 1000 kg. 275.200 lei.000 lei. TVA 19%.800 lei. inclusiv TVA. SC BEATRIX SRL cumpara 1000 l lapte la pretul de 2. In luna martie se primeste factura de la furnizorul de marfuri. TVA 19%. TVA 19% . Dupa doua zile soseste factura. pe care il vinde populatiei la pretul de 3 lei lei/l.1650 care cuprinde: . cu factura nr. . SC UNISEM SA se aprovizioneaza cu tricouri pentru femei de la SC MIORITA SA conform contractului incheiat. 272. SC OLIMPIA SA inregistreaza obtinerea din productie proprie a 110 bucati pantofi a 80 lei bucata. urmand ca factura sa soseasca peste doua zile. TVA 19%. La SC AMIGO SA se receptioneaza marfuri sosite fara factura. 273.A – valoarea marfurilor 1. pret negociat 1 leu/kg.2 lei/kg = 1.271.

. iar diferenta de pret de 2 lei/bucata.235 = 7. 276. conform notei de predareproduse nr.000 lei = 1. In urma postcalculatiei de la finele perioadei de gestiune. spre a fi vandute in numerar populatiei. 277. SC DACIA SA unitate de alimentatie publica comercializeaza preparate culinare in urmatoarele conditii: . TVA 19%.970 lei.Costul efectiv al pantofilor este de 78 lei bucata. 205.pret de livrare catre unitatile proprii . adaos comercial 20%. La SC ORADINUM SA se obtin din productie proprie costume barbati la costul de productie standard de 5.000 lei 5.735 lei publica = Se vand preparatele culinare numerar populatiei. . Produsele se transfera magazinului propriu de desfacere.. se descarca gestiunea si se regularizeaza TVA. iar TVA 19%. .500 lei 6.500 + 1.cost producator .235 lei produce si .Adaosul comercial practicat de societate este de 20%. costul efectiv al produselor obtinute este de 4.adaos comercial TVA = 3.000 lei 30% x 5.pretul cu amanuntul de alimentatie 6.Se vand pantofii in numerar populatiei si se descarca gestiunea.000 lei.500 19/100 X = 1.

furnizat de SC GUBAN SA Timisoara.278.000 lei. sa se realizeze o majorare de adaos comercial de la 25% la 30%. Clientul si-a ridicat marfa de la magazinul Romarta cu dispozitia de ridicare a marfii. TVA 19%. 279. La SC SORA SRL se constata cu ocazia inventarierii. SC ORINTEX SA realizeaza in luna mai o reducere de adaos comercial la confectii pentru copii. urmand ca ulterior sa fie intocmita si factura. cu un adaos de 20%. pentru o livrare de 10. TVA 19%. . Adaosul comercial nou pentru acest sortiment este “0”. Lipsa se incadreaza in normele legale de perisabilitate. 283. 282.000 lei. 280.000 lei. iar TVA 19%. pentru un stoc de marfa de 4. SC ORINTEX SA vireaza un avans in suma de 3. 281. Consiliul de administratie al SC BIHORUL SA a hotarat ca pentru stocul de incaltaminte femei. Marfa primita se plateste pe masura vanzarii. La SC COMALIMENT SA de comert cu amanuntul se constata un plus de marfuri la inventariere la pretul complet cu amanuntul de 396 lei. TVA 19% la SC EMA SRL Piatra Neamt. TVA 19%. inclusiv TVA.000 lei. adaos comercial 20%. in valoare de 5. un minus de marfuri la pretul complet cu amanuntul de 141 lei. adaos 30%. SC CRINUL SRL a primit o comanda de la Spitalul Judetean pentru un lot de 100 garnituri de pat a 45 lei garnitura. adaos comercial 20%.

evaluat la 300 lei. comisionul consignatiei 20%. SC DIAMANT SRL primeste spre vanzare in consignatie marfuri evaluate la 500 lei. Stocul existent este in valoare de 2. .cafea naturala 5 kg a 8 lei/kg. La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa existenta in stoc la magazinul Romarta.000 lei.500 lei. 286. Calculul pretului cu amanuntul pe unitatea de masura este: . cheltuieli proprii 50 lei. accize 20%. un televizor color PHILIPS. 285.284. . Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in conditiile in care: a) deponentul este persoana fizica b) deponentul este persoana juridical (societate comerciala). IONESCU VASILE se prezinta la SC ADA SRL pentru a preda spre vanzare in consignatie urmatoarele marfuri aduse din Turcia: . . La consignatia KAROLA SRL se primeste de la un deponent.verighete din aur 5 bucati a 30 lei bucata.o haina de blana naturala.000 lei.alcool dublu rafinat 5 sticle a 25 lei/litru. accize 50%. comision 20% si TVA 19%. accize 120%. cota accize 70%. iar in urma majorarii pretul devine 2. Se vinde televizorul si se achita suma deponentilor. pret pretins de deponent 2. 287.

2.500 lei adaos comercial. TVA 19%.14 209.5 30 1. comisionul consignatiei 10%. TVA 19%. Se incaseaza prima rata si dobanda aferenta.75 22.56 4.540.5268.25 57 1. Se incaseaza un avans 40% la vanzarea marfurilor.000 lei. care se vand dupa expirarea termenului din protocol.72 de Buc Kg L Buc 300 6 18. 3. Denumirea crt marfii . 4.315 Accize datorat e 1. incasandu-se odata cu ea. SC ACONALEX SA vinde marfuri cu plata in rate in valoare de 8.5 347. . primeste marfuri avand costul de achizitie de 10. evaluat la 200 lei.27 65. cu amanunt ul 3.97 288. Consignatia ADA primeste de la o persoana fizica un set de cesti de cafea.500 lei. Haina blana Cafea naturala Alcool Verighete TOTAL UM Cant Costu . adaos comercial 12%. din care 1.Nr.81 206. 290.5 Comisi on 15% TVA 19 % Pret de vanz.77 4.400 48 62. 289. SC CRISUL SA care practica vanzarea cu plata in rate.757 95.000 40 125 150 2. TVA 19%. l marfii 1 5 5 5 2.14 3. 1. Dobanda este de 10% si se aplica la marimea ratei. fapt pentru care se retine 2% din pretul de decontare. iar restul se incaseaza in 5 rate egale.

remiza II (2. cu scadenta la 28 februarie 2005.30 lei 2.247. Scontul pentru decontarea facturii la 10.112.3 lei 2. iar remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%.valoarea produselor livrate .247. Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1.135 = 42. incasandu-se un avans de 30%.7 lei .300 lei.135 X 19%) Factura ulterioara cuprinde: Scont 2% x 2. dobanda perceputa la pretul cu amanuntul fiind de 15% pe an.270 lei .22.Marfurile se vand cu plata in rate.3 lei .300 lei . 291. conform facturii nr.300 x 5%) Net comercial TVA (2. 7 lei .2005 este de 2% si se acorda printr-o factura ulterioara.000 x 1%) .02.1300 cuprinde: .000 lei.remiza I (2. Factura nr. SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.000 lei. Pretul de inregistrare al produselor finite este de 2.270. din 1 februarie 2005.135 lei 405. 1300. 1% . Sa se efectueze inregistrarile aferente primelor doua luni. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei.7 lei 2.rabat 2. iar durata de creditare de 5 luni.

pentru marfurile cumparate in valoare de 2. taxa vamala 10%.3 lei/$.taxa vamala 10%.2 lei/$ (curs comunicat de BNR).000 lei.000$. Cursul de referinta comunicat de BNR in ziua precedenta efectuarii platii furnizorului 3.000$. SC CIAC SA primeste factura nr. astfel: Datele privind importul sunt: . TVA 19%.cheltuieli de transport pe parcurs extern: 100$.000 lei. Cursul dolarului din prima zi a saptamanii in care se intocmeste declaratia vamala de import este de 3. SC ALFA SA importa pe cont propriu marfuri pe care le vinde unor clienti interni.3 lei/$. in valoare de 20. iar asigurarea pe parcurs extern 1000$. Marfurile primite se vand unui client intern la valoarea de 90. Se achita marfa.2200. 294.accize 100%.292.TVA 19%. . transportul si asgurarea la cursul de 3.valoarea marfii conform facturii externe: 5. . La 10 ianuarie 2000. TVA 19%. SC SIGMA SA importa marfuri din Germania in conditia de livrare FOB. iar cursul vamal este de 3. . . La 20 ianuarie se primeste de la acelasi furnizor printr-o factura suplimentara o remiza de 5% pentru factura din 10 ianuarie. 293. comisionul vamal 0.5%. . .comision vamal 0. transport extern 2000$.5%.25 lei/$.

accepta un credit comercial acordat de S. vinde produse finite.A. avand pretul de vanzare de 5000 lei. TVA 19%. Ulterior.C. ALTEX S.C. 1250 se achizitioneaza 1000 kg materii prime la 5 lei/kg. TVA 19%. la S. Conform facturii nr.C BETA S. DACIA Pitesti.R.A. TVA 19% si la extern in valoare de 5000$. ca urmare a decontarii facturii inainte de scadenta.C. S.C. 299.L se obtine un scont de 3%.C. Calculul scontului: . conform facturii nr. 3300 la S.295. in valoare de 6000 lei.3 lei/$. CRISUL S. acceptand in acest sens un bilet la ordin emis de client. elibereaza S.scont la prêt de cumparare . TVA 19%. cursul de schimb comunicat de BNR este de 3. acorda furnizorului sau un avans in suma de 3000 lei.TVA la scont =(2000 x 3%) =(60 x 19%) 60 lei 11. CRISUL S.A.A. 297. S. Asupra facturii de cumparare de marfuri de la furnizorul BETA S.C. cu ocazia reglementarii platii. care se incaseaza la scadenta in numerar. S. S. S.A.A factureaza la intern servicii prestate in valoare de 1200 lei. un bilet la ordin. TVA 19%.4 lei .C. reprezentand scontul acordat platitorului. UAMT S.C. 298. TVA 19% in conditiile in care se acorda un rabat de 4%. S.A. acordandu-se un scont de decontare de 5%. livreaza un lot de produse finite cu factura nr.C. DACIA Pitesti pe termen de 3 luni.A. PLASTOR S. 296. se acorda si un scont de 1%. Pretul de cumparare a marfurilor este de 2000 lei. 1500. UAMT S. PLASTOR S. Se depune efectul de incasat inainte de scadenta.

amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300 lei. produse finite pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 10.200)+100= 900lei. .A.C.B. este de 10. cat si la tras.L. 303. timbrul fiscal 12 lei. fara interventia bancii in numerar.000 lei.C. in conditiile: . S. valoarea scontata (neta) la unitatea bancara este de 9200 lei.decontarea se face direct.decontarea se face prin intermediul bancii. cheltuieli cu corespondenta 8 lei. perioada 3 luni. 301. ALFA S. MULTIMOD S. livreaza S.A.C.C. servicii bancare 200 lei. comision 10%. Valoarea nominala a efectului comercial detinut de S.A.A. pentru care se percepe un comision de 5%. comision bancar 100 Valoarea scontata (neta) = Valoarea nominala – AGIO AGIO = Scont + Comision = (10. valoarea nominal a efectului 10000 lei. FRUCTAVIT S. ALFA S.000 – 9.C. atat la tragator. dobanda penalizatoare 12%. astfel: -A – scontarea se face la scadenta.000 lei. -B – scontarea se face inainte de scadenta.A. S.000 lei.R. inclusiv crearea noului efect. Sa se efectueze inregistrarile necesare.300. S. Sa se efectueze inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului). . reinnoieste efectele comerciale existente. 302. BETA S. remite bancii spre incasare o cambie in valoare de 10.

C. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati. SC BETA SA vinde semifabricate.A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior. . La inceputul perioadei urmatoare se intocmeste si se emite factura.C – pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu “trasul” prin incasarea in numerar. respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul din urmatoarele moduri: . . .SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA SA. Dupa o luna SC UAMT isi achita datoria fata de SC ARO obtinand un scont de 30% pe an. TVA 19%. 306. se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in valoare de 600 lei.304. . SC ARO SA livreaza la SC UAMT SA un autoturism de teren in valoare de 90000 lei. TVA 19% pentru care nu s-a intocmit factura pana la finele perioadei de gestiune. S. TVA 19 %. la scadenta.B – sconteaza cambia la banca inainte de scadenta. taxa de scont 14 lei. avand pretul de vanzare de 2000 lei. .A.SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei. banca retinand un comision de 4 lei.D – deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal. 305. . Posesorul cambiei. ALFA S. TVA 19%. urmand ca decontarea sa se realizeze dupa doua luni.

TVA 19%. Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un scont de 5%. aceasta remitandu-l la scadenta spre incasare unei banci. Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului. SC METALICA SA factureaza contravaloarea lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei. TVA 19%. TVA 19% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje. TVA 19%. cu contravaloarea lucrarilor executate la pretul de deviz de 4000 lei. cu un rabat de 3% pentru neefectuarea livrarilor in timp util. un avans de 1000 lei. TVA 19%. i se plateste conform extrasului de cont. 1600. Valoarea marfurilor: TVA rabat 3% 5000 150 950 28.307.5 921. Se primeste factura nr. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de vanzare de 5000 lei. Unui tert. 308.5 _________________________________________________ Net comercial 4850 Total factura _________________________________________________ . Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei. Comisionul bancar 7 lei. executant de lucrari de reparatii. un avans de 1000 lei.5 5771. Unitatea beneficiara a lucrarii emite un bilet la ordin unitatii executante. conform extrasului de cont. SC METALICA SA incaseaza. 309. Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea marfurilor. pe care o va executa ulterior.

TVA 19%.N. S. Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei.C. 410.Scont 5% 242. S.pret de vanzare . SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA. “MOBILA ALFA” vinde produse reziduale. Factura cuprinde: Pret negociat 1000 lei . Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare.C. la pretul de vanzare de 2000 lei.A. conform facturii nr. la pretul negociat de 1000 lei. SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA un scont de 3%.C si S. DACIA S.A. cu decontarea peste 3 luni. care cuprinde: . TVA 19%.C. TVA 19%. stiind ca S. “EXMOB” S. 311.C. achizitioneaza materii prime.5 lei 2677. Se incaseaza valoarea facturii. pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de 250 lei.08 310. DACIA le receptioneaza ca materii prime.C. Pentru suma de plata se emite un bilet la ordin.5 lei 312. Inregistrari la S. FELIX S. cu cheltuieli de transport facturate la 75 lei.5 46. la pretul de vanzare de 2000 lei. TVA 19%.cheltuieli de transport Total TVA 19% Suma de incasat 2000 lei 250 lei 2250 lei 427.

Se inregistreaza o ajustare egala cu debitul. La inceputul perioadei urmatoare de gestiune soseste factura. din acest motiv. 315.C.25 lei 313. un client incert cu un debit de 5950 lei. pentru care a sosit factura pana la finele perioadei de gestiune. TVA 19%. S. La finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3. este scos din evidenta. la finele perioadei. mai putin TVA inclusa in debit.A.41 lei/$. se constata.41 lei/$.38 lei/$. vinde produse finite unui client extern. la pretul de vanzare de 1000$. Incasarea creantei se face la 3. cursul de schimb a dolarului fiind de 3. . 314. Incasarea creantei se face la 3. care se si achita. S.25 lei 1279. la costul de achizitie 3000 lei.C. “MULTIMOD” S. la pretul de vanzare de 1000 $. La finele perioadei de gestiune cursul de schimb creste la 3. 316.4 lei/$.Cheltuieli de transport Costul de achizitie TVA 19% x 1075 Suma de plata 75 lei 1075 lei 204. SC “SIMCOR” SA achizitioneaza materii prime. In perioada urmatoare se constata insolvabilitatea clientului incert care. “OLIMPIA” S. La S.42 lei/$.R.C. “MEDA” S. vinde produse finite unui partener extern.A.4 lei/$. cursul de schimb al dolarului 3.L.

La sfarsitul lunii se inregistreaza salariile datorate personalului in suma de 1400 lei. Se ridica numerar de la banca 1010 lei si se achita salariile nete. CASS. imputatii 40 lei. Salariile brute datorate personalului la sfarsitul lunii. Se fac urmatoarele retineri: . Se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) 19. “OLIMPIA” S. inregistreaza avansurile acordate salariatilor.A. in suma de 500 lei. CFS.A. 160 lei reprezentand salarii neridicate in termen de 3 zile. Se efectueaza retineri din salarii. conform listelor de avansuri chenzinale. in suma de 5000 lei. La S. CASS. conform statelor de plata a salariilor sunt de 2000 lei. 318. la sfarsitul lunii. Se achita chenzina a doua in suma de 200 lei si se inregistreaza salarii neridicate in termen de 3 zile de 57 lei. S. CFS. 100 lei impozitul pe salarii. 500 lei avansuri banesti acordate salariatilor. rate. se acorda salariatilor un avans de 500 lei.C. impozit pe salarii 185 lei. contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. scoasa anterior din evidenta.317. 50 lei retineri datorate tertilor (chirii.C. sunt de 10000 lei.75% si la fondul de somaj 2.). chirii 80 lei. astfel: CAS. “MEDA” S. “PIGMENTI” S. “ARTEX” S. 320. Din salarii se fac urmatoarele retineri: CAS.5%. 1000 lei. care sunt platite ulterior. La S. 319. La S.A. Salariile datorate personalului.C. etc.A se inregistreaza avansurile acordate salariatilor pe luna octombrie.C. in cursul lunii. Se varsa pe destinatii legale sumele datorate. se reactiveaza creanta pe seama clientilor.

suportate din CAS. 9. 2. Se vireaza sumele datorate bugetului asigurarilor sociale.A. Se inregistreaza si contributiile unitatii.400. la sfarsitul lunii ianuarie.5% . CAS 19. sunt in suma de 2000 lei. care se depun la banca. “ALFA” S.A. la sfarsitul lunii. Cu fila CEC nr.. a S. din care 110 lei reprezinta salarii neridicate in termen. 600 lei avans acordat. CFS 250 lei impozit. 321. “IFOR” S.5% .C. 10.impozit pe salarii 1000 lei 950 lei 100 lei 650 lei 1000 lei Ajutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de 1700 lei.CASS 6. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei.avansuri acordate .C.C. CASS. S. astfel: . Cu CEC nr. pentru plata avansului chenzinal.A. CASS 7%. 322. 100 lei reprezentand salarii neridicate in termen.75%. 10.fond de somaj 1% . din carnetul de CEC in numerar. Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Salariile brute.500. se ridica de la banca suma de 810 lei pentru plata salariilor. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie.S.5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente. Retinerile din salarii sunt: CAS. ridica suma de 600 lei. Se achita salariile si ajutoarele material.

impozit pe salarii datorate . .5%.impozit pe concedii medicale . La sfarsitul perioadei pentru care a incheiat contractual. se inregistreaza statul de salarii. “BETA” S.000 lei.impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget si se achita salariatilor de la care s-a retinut 44 lei 323. incheie un contract pentru prestari de servicii cu un colaborator extern. CAS 9. retinandu-se: .impozit . pentru sumele datorate.. CFS 2. iar plata se face in numerar. 324.A.000. acordandu-i un acont de 75 lei.impozit pe participare la profit .impozit datorat din luna precedenta 1430 lei 110 lei 170 lei 8 lei . CASS 7%.imputatii 106 lei 22 lei Se achita sumele cuvenite colaboratorilor externi si se varsa sumele pe destinatii. CFS 1% si un impozit pe salar de 500 lei.5%. CASS 6. impozit 5%. in suma de 800 lei. Se calculeaza si se inregistreaza contributiile patronale: CAS 19.C.5%. S. care i se retine pe stat de plata. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din profitul realizat de societate in suma de 100. 325.75%. SC CRIOTEX SA are un colaborator cu un venit brut de 4000 lei.

Calculul salariului si a impozitului pe salar: Total salarii = (500x3)+4500 lei = 6000 lei CAS 9.5% = 4500x 6. “OMEGA” S.A.50lei/buc.50 + 45) = 5235 lei 327.55 lei/buc. S. iar costul efectiv este de 4 lei bucata.50 + 292.5% = 292.50 lei Ajutorul de somaj = 4500x1% = 45 lei Salariul impozabil = 6000 – (427. iar costul efectiv este de 2. “ALFA” S.50 lei CASS 6. S. Costul de inregistrare a produselor finite este de 2.20 lei bucata.A.5% = 427. Salariile cuvenite personalului pe luna curenta sunt de 4500 lei. acorda salariatilor 500 bucati produse finite la un prêt de vanzare de 3 lei/bucata.5% = 4500x9.326. Calculul dividendului net: Dividend in bani Dividend in natura: 100bucx5lei/buc Total dividend Impozit pe dividend 10% Dividend net din care: în natura în bani 1500 lei 500 lei 2000 lei 200 lei 1800 lei 450 lei 1350 lei . cost de inregistrare 4.C. acorda actionarilor dividend de 1500 lei in bani si 100 bucati produse finite la un prêt de vanzare de 5 lei bucata.C.

A. Cheltuielile efectuate de S. ca un salar datorat personalului. fapt pentru care suma respectiva se suporta din drepturile de ajutor material. 334.L inregistreaza suma de 400 lei. pretul de vanzare este de 3 lei portia. “OLIMP” S.A.A. “CAMEL” S. La sfarsitul lunii.A. S.5lei portia. 329.impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil 152lei . S. La cantina S. este de 1350 lei. 331. cu pregatirea cadrelor sunt in suma de 500 lei.C. “ONIX” S.C. “UAMT” S. 330. salariatul prezinta concediu medical pentru luna respectiva.C. La S. Se ridica suma si se achita salariatilor. impozit 120 lei. TVA 19%.C “APRO” S. de la care se retine suma si se depune la banca.C. din care: . 332. Se ofera gratuit salariatilor.impozit pe salar 1150lei .R. S. care se inregistreaza la pretul de productie de 2. toate portiile obtinute.C. care nu li se cuvenea. pe luna ianuarie. Impozitul pe salarii datorat bugetului de stat. dupa incheierea exercitiului financiar. TVA 19%. Suma se recupereaza de la personal. 333. “STIMIN” S.A.C. a achitat salariatilor in plus fata de drepturile cuvenite 4600 lei. ca un salar platit in plus unor salariati. inregistreaza suma de 85 lei. se obtin 300 portii de mancare. “SIGMA” S.328. Sa se descarce gestiunea pentru portiile de mancare oferite gratuit salariatilor. la S. suma platita unui angajat pentru concediu de odihna este de 80 lei.A.

338. prezinta urmatoarea situatie privind impozitul pe profit: .impozitul datorat de colaboratorii unitatii Se varsa impozitul la bugetul de stat. 337. “MARA” S. “LIDO” S. care se incaseaza.C. Valoarea facturii este de 900 lei.impozit varsat Impozit varsat Se varsa impozitul la bugetul de stat. 335. un avans de 50 lei. achizitioneaza hartie in valoare de 500 lei. TREIRA S.. 20 lei 28 lei Pentru neplata impozitului se plateste penalizare pentru fiecare zi intarziere. In cursul lunii se obtin reviste in valoare de 1000 lei si manuale scolare in valoare de 200 lei. TVA 19%. 336.L.A.C.A. “CONFECTII” S. care se achita. Sa se efectueze inregistrarile la S. TVA 19%. TVA 19% pe care o achita in numerar. SC “CONFECTII” SA primeste o factura de la SC “MARA” SA cu privire la cumpararea de cadouri destinate sa fie oferite clientilor cu ocazia sarbatorilor de sfarsit de an. Productia se livreaza . La expedierea proiectului furnizorul intocmeste factura in valoare de 200 lei.impozitul pe ajutoarele material . furnizorul primeste de la client.A.C. S. La semnarea contractului. adica 15 lei. S.impozit datorat .R. Un client incheie un contract cu un furnizor pentru un proiect in 125 lei 110 lei 15 lei valoare de 200 lei. si S.C. TVA 19%.

face reparatia unui motor la un camion propriu la S. iar 100 lei se vor achita in luna urmatoare. Costul reparatiei este de 200 lei. din care: -la intern 2000 lei. scutite TVA. . TVA 19% din care 100 lei s-a achitat in momentul reparatiei.A.livrarea de produse finite: 4000 lei. SC “CRISANA” SA efectueaza urmatoarele operatii in luna decembrie: . costul reparatiei 500 lei. GAMA S. -la export 500 lei.C. 342.C. S. Sa se realizeze exigibilitatea TVA.A. 340. 339. TVA 19%. . TVA 19%. care se achita prin virament. DACIA SERVICE S.C. 341.A.achizitionare de materii prime 2000 lei. S. TVA 19% si manual 300 lei. -la intern scutite de TVA 1500 lei. SC MULTIMOD SRL inregistreaza accize de 5000 lei care intra in costul de achizitie al materiilor prime importate si impozitul pe cladiri in suma de 2000 lei.pe baza de factura la urmatoarele preturi de livrare: reviste 1700 lei. STIMIN S. TVA 19%. a efectuat in atelierul propriu o reparatie la un camion inchiriat de la Autobaza de marfuri.

L. Factura cuprinde urmatoarele elemente: pret de vanzare rabat 4% Netul comercial Total factura Sa se efectueze inregistrari la client si furnizor 345. TVA inclus. TVA inclus. cu mijloace proprii.C. in valoare de 1000 lei. agentie de turism realizeaza un transport OradeaViena. pentru care primeste o reducere de 3%. O intreprindere care desfasoara activitate de intermediere in turism inregistreaza serviciile de transport prestate de S. TVA 19%. 10000 lei 400 lei 9600 lei 11424 lei . factureaza unui client marfuri in valoare de 10000 lei. S.343.C.R.L in valoare de 1280 lei. 346. TVA inclus. marfa a fost transportata a doua zi. Se incaseaza contravaloarea serviciilor prestate. “ARTEX” S. adica la 1 februarie. dar din cauza unei defectiuni a mijlocului de transport. TVA 19%.A. Clientul deconteaza factura inainte de termenul de scadenta. la un tarif negociat de prestari de servicii in valoare de 1200 lei. Pentru nerespectarea clauzelor contractual acorda o reducere sub forma de rabat de 4%. 344.C. Agentul economic ce desfasoara activitatea de intermediere incaseaza de la turisti tariful de 1500.R. MARA S. In 31 ianuarie s-a facturat pentru o firma din Beius marfa. Sa se regularizeze TVA-ul la unitatea intermediara in turism. “MARA” S. S.

TVA 19%. “PROMESSE” S.L. livreaza produse finite. “FLORES” S. ca fiind necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.A. dupa inchiderea lunii.C.C. clientul refuza 20% din valoarea marfii. livreaza marfuri la client in valoare de 750 lei.C.C.347. iar dupa aprobare se intocmeste dispozitia de incasare pentru suma de 152 lei. S.A. livreaza produse finite in valoare de 1000 lei. constata ca 25% din bunuri nu corespund calitatii prevazute in contract si returneaza produsele furnizorului. 350. “ASOS” S. la 30 iunie.. “STAR” S. S. dupa primirea marfii. 348. in 7 iulie.C. de la buget.. care devine insolvabila si e declarata falimentara prin hotarare judecatoreasca. In luna iunie S. In aceasta situatie. se solicita restituirea TVA..C. 480 lei 480 lei 800 lei 152 lei TVA/p = TVA/c – TVA/d = 0 – 152 = -152 lei.A.C. La primirea marfii. “RETIS” S. 349.A. “FLORES” S. adica suma de .R. a efectuat urmatoarele operatii: Facturi primite: -Materii prime TVA 19% Total factura Facturi emise la export: -Marfuri vandute Total facturi emise recuperate de la buget.A.A. “RETIS” S. S. S. S. S. in valoare de 800 lei.

7%. = 3800 – 2850= 950 lei .351. valoarea facturilor emise la export reprezinta 66. astfel: Facturi primite: Materiale TVA 19% Total facturi primite Facturi emise: La export: marfuri La intern: marfuri TVA Total facturi emise 40000 lei 20000 lei 3800 lei 63800 lei 15000 lei 2850 lei 17850 lei Din valoarea totala a facturilor emise de 60000 lei. iar valoarea facturilor emise la intern reprezinta 33.3% = 949. – TVA/d/int.95 lei -TVA/d/int = 2850 x 33. -TVA/p = TVA/c – TVA/d/exp.7% = 1900.05 lei TVA de plata se poate in doua variante: A – din totalul TVA colectata se retine TVA deductibila la export si societatea nu mai face cerere de restituire de la buget a TVA deductibila la export. In luna martie SC OMEGA SA livreaza marfuri la intern si export. -TVA/d/ex = 2850 x 66.3%.

05 lei Deci s-a platit 2850 lei si s-a incasat de la buget 1900. 355. factura nefiind intocmita decat in ianuarie 2005.95 lei. SC GAMA SA obtine din productie proprie o masina de frezat in valoare de 2000 lei. SC ALFA SA livreaza marfuri SC BETA SA. TVA 19%. 2200. SC OMEGA SA cumpara un calculator. TVA 19%. TVA 19%. TVA 19%. SC STAR SA cumpara un teren in rate. SC ALFA SA cumpara un tablou (de arta) pentru a fi oferit cadou unui client. pretul de cumparare 1700 lei. prorate de deducere 60%.B – din TVA colectata nu se retine TVA deductibila la export.reparatii utilaje . 352. achitat in numerar. al carui pret de cumparare este de 10000 lei. SC TRAMENCO SA primeste factura nr. cu plata in 20 rate lunare. 357. cu termen de scadenta la plata de 10 luni. Sa se efectueze inregistrarile contabile in cele doua exercitii. SC CRINUL SA vinde un televizor in valoare de 2000 lei. TVA 19%.TVA 19% 400 lei 76 lei .95 lei -TVA/d = TVA/c – TVA/d/int. dar societatea solicita bugetului de stat TVA deductibila la export 1900. In 20 decembrie 2004. Pretul de cumparare este de 2000 lei. Valoarea marfurilor livrate este de 4000 lei. In luna in care a avut loc vanzarea se incaseaza prima rata de la client plus TVA aferenta. 354. 356. astfel: . 358. 353. = 3800 – 1900.95 = 1899.

Total de plata Plata a fost convenita prin contract. Berea importata se vinde unui beneficiar. astfel: . pe baza facturii la receptia lucrarii. accize 115%. 359. 476 lei 600 lei 150 lei 50 lei 800 lei 152 lei 952 lei 360.452 lei data livrarii produselor finite. Transportul pe parcurs extern este de 800 lei. 276 lei. marja importatorului 40%. Factura de livrare a SC LIDO SRL cuprinde: . in trei rate egale. efectuandu-se regularizarea TVA. w) B – plata se face in rate.produse finite .transport – manipulare Total TVA 19% Total de plata v) A – se achita integral factura. taxa vamala 20%.500 lei in doua rate egale. SC PERAMI SRL importa bere in valoare de 20800 lei.ambalaje nerestituibile . astfel: 200 lei. . Declaratia vamala arata astfel: Pretul in vama Taxe vamale 20800 x 20% 20800 lei 4160 lei . TVA 19%.

6 lei 75129. .Accize (20800 + 4160) x 115% Baza de impozitare TVA deductibila 53664 x 19% Total factura de cumparare Marja importatorului 53664 x 40% Pretul de vanzare al importatorului TVA colectata 75129.16 = 4078.6 lei 14274.la primirea marfurilor 3.16 lei 63860.16 lei 21465. .cursul 1 euro a fluctuat astfel: . cu scopul de a-l revinde la intern: .42 lei. . .62 lei 89404.6 x 19% Total factura de vanzare 28704 lei 53664 lei 10196. SC ECHO SA importa marfuri din Germania.4 lei.5%.pretul de vanzare negociat cu clientul 56000 lei.62 – 10196. .taxa vamala 10%.comsion vamal 0.46 lei 361.la plata furnizorului 3.22 lei TVA/p = TVA/c – TVA/d = 14274.cheltuielile de transport pe parcurs extern 2000 euro. . in valoare de 10000 euro. .TVA 19%.

accize 30%. Pret de vanzare negociat cu clientul 9.4lei/euro 2. obtine in cursul lunii produse la cost de productie de 15000 lei.41 lei. Factura de vanzare cuprinde: marfa – pret negociat 11200 lei .5 % x 3) 6.96 lei 56000 lei 10916 lei 10640 lei 66640 lei 34000lei 362. la pretul de inregistrare de 8000 lei. Pret extern CIF (1+2) 4. Marja importatorului ( 8 . Societatea vinde din productia stocata. pret negociat 11200 lei.V. Taxele vamale (3 x 10%) 5.la plata transportului 3. TVA colectata ( 8 x 19%) 11. Comision vamal (0. TVA 19%. cuprinde urmatoarele elemente: 1.6) 10. Cheltuieli de transport pe parcurs extern: 2000euro x 34000lei/euro 3.I. Valoarea externa FOB: 10000 euro x 3. .. SC BACHUS SA specializata in producerea de bauturi alcoolice. Total valoare facturata ( 8 + 10) 6800lei 40800lei 4080lei 204lei 45084lei 8565.D. Cost de achizitie in vama ( 3+4+5) 7. TVA deductibila (6 x 19%) 8.

unitate de comert en-gross.4 lei 362.3lei/$ .4 lei 17326. Cheltuieli: transport pe parcurs extern 200 $. SC CRISANA SA. asigurare pe parcurs extern 150 $. contabilizeaza accizele la importul a 500 cartuse tigari KENT a 12$ cartusul.6 Total factura SC “AS” SA vinde produsele rezultatele la intern.valoarea in vama: 2000$ x 3.taxe vamale 15% .5% Total valoare in vama Accize 20% x 7623 TVA 19% x 9147. astfel: . S. taxa vamala 60%.A importa alcool pe care il foloseste la fabricarea de produse proprii.accize 30% TVA 19% x 14560 lei Total factura 3360 lei 2766.C “AS” S. .64 lei 363.comision vamal 0.6 lei 1738.04 lei 10885. astfel: Pret negociat Accize 20% TVA 19% 2000 lei 400 lei 456 lei 6600 lei 990 lei 33 lei 7623 lei 1524.

taxa de magazinaj intern 2 lei. x) Valoarea marfii in vama.77 lei bb) Baza de calcul accize: 20955 + 12573 + 104.3 lei = 20955 lei z) Taxa vamala: 20955 x 60% = 12573 lei aa) Comision vamal: 20955 x 0. 366.77 x 30% = 10090. La cinematograful “PATRIA” ruleaza filmul “Satra” si incaseaza 1000 lei. in valuta: (500 cartuse x 12$) + 200$ + 150$ = 6350$ y) Valoarea in lei: 6350$ x 3. panoul publicitar are 3 mp si face reclama la bauturi alcoolice. SC “ROMNATURAL” SRL are un panou publicitar pe traseul Oradea – Cluj. evaluat la 20000 lei.77 lei cc) Accize: 33634. taxa 75 lei .77 + 2 = 33634. SC “BADOR” SA detine in patrimoniu 10 camioane pentru care plateste taxa asupra mijloacelor de transport de 80 lei pentru fiecare mijloc de transport aflat in patrimoniu. Taxa datorata de societate este: .5% = 104.comision vamal 0. 367. pentru care plateste o taxa de inregistrare de 1% din valoarea imobilului. Cursul valutar este de 3.panou 2-3mp. pentru care plateste un impozit pe spectacole de 2%.5%. SC “BENZOIL” SRL vinde un imobil.43 lei 364.3 lei/$. 365.

in anul 2004. SC “TRANSCOM” SA a incasat de la buget.. care se si incaseaza. urmand a fi incasata ulterior.impozit pentru folosirea terenului proprietate de stat . Se inregistreaza datoria bugetului de stat fata de SC “APRO” SA pentru sumele varsate in plus la buget. in valoare de 420 lei.taxa asupra mijloacelor de transport 400 lei 300 lei 200 lei 600 lei Se inregistreaza majorarile si penalizarile datorate bugetului pentru neplata in termen a veniturilor bugetului in suma de 75 lei. pentru achizitionarea de mijloace de transport si suma de 800 lei pentru activitatea de transport. 371. Se achita sumele cuvenite bugetului de stat. ca urmare a practicarii unor tarife sub pretul de vanzare. drept chirie pentru un spatiu inchiriat. SC “GRISIA” SA contabilizeaza datoriile fiscal pe luna curenta astfel: . 370. Se inregistreaza suma de 500 lei. diferente ce se suporta din bugetul de stat. La sfarsitul anului se constata ca societatea mai are de incasat o subventie de exploatare de 200 lei. 369. suma de 12000 lei.impozit pe dividend . care se incaseaza de la buget in luna curenta.impozit pe cladiri .taxa majorata pentru bauturi de 500% Taxa datorata 375 lei 450 lei 368. .

drept debitori insolvabili scosi din evident. diferentele de curs valutar nefavorabile. dar urmariti in continuare.372. aferente creantelor in devize de 120 lei. Se incaseaza despagubirea. ALFA S. Se contabilizeaza suma de 350 lei. acorda un imprumut S. 374. drept chirie datorata tertilor. Se ia in evidenta o creanta generata de obtinerea unei despagubiri de 1500 lei. Societatea “ALFA” contabilizeaza creantele si datoriile generate de relatiile sale financiare cu societatea “BETA”. . ca o incasare care nu se cuvine unitatii. cu o dobanda de 10%. in urma unui proces cu un partener de afaceri care nu a respectat clauzele contractuale. 376. Se inregistreaza suma de 600 lei. 375.A. Societatile comerciale “ALFA” si “BETA” fac parte din acelasi grup. in valoare de 850 lei.C. scosi din active. ee) reflectarea datoriilor fata de societatea “BETA” generata de: sumele incasate in cont 80 lei. astfel: dd) reflectarea creantelor pe seama societatii “BETA” generate de: sumele virate in cont de 500 lei. care se incaseaza. 373. datoriile cuvenite la imprumuturile acordate 40 lei si dividende cuvenite din participatii 260 lei.C. BETA S. societatile facand parte din acelasi grup. 378.A. Se inregistreaza suma de 7500 lei. S. Se reactiveaza debitorii insolvabili. 377. Dupa un an se ramburseaza imprumutul si dobanda cuvenita. in valoare de 600 lei. pentru un imobil inchiriat.

381. ca o cheltuiala curenta.R.01-30. Dobanda cuvenita asociatului pentru sumele depuse este de 1200 lei. a chiriei incasate. repartizata conform scadentarului de 100 lei. asociatul A depune la casierie suma de 600 lei.A. La S. ca o cheltuiala in avans a chiriei platite.01. MINERVA S. prin contul de disponibil la banca suma de 2000 lei.A. Chiria este de 600 lei. la finele lunii decembrie se incheie un contract pentru un imobil luat cu chirie pentru perioada 01. a chiriei aferente acestei lui. hh) contabilizarea in decembrie. anul viitor.A.C. . incheie la finele lunii decembrie un contract de inchiriere pentru un imobil dat cu chirie.. 379. astfel: ff) contabilizarea.Inregistrari la ambele societati din cadrul grupului. “SAPICO” S. TVA 19%.C. conform extrasului de cont al bancii.C. iar dividend cuvenite pentru anul trecut neridicate sunt in suma de 1400 lei. la finele lunii ianuarie a anului viitor. La S. ARTIC S. 380. Dobanzile calculate si datorate asociatilor sunt de 13 lei si 600$. la cursul de 3. pentru perioada 01.5 lei/$. Se restituie sumele depuse si dobanzile aferente. gg) reflectarea.45 lei/$.L. in decembrie. cursul valutar in momentul lichidarii datoriilor este de 3.06 anul viitor. 382. Chiria contractata 600 lei.06. ca venit in avans. TVA 19%.C. PRACTIC S. S. La S. iar impozitul pe dividend de 140 lei (10%).-30. se depun de catre asociati in conturile de disponibil la banca sume in lei 90 lei si in valuta de 5000$.

abonamentele la reviste de specialitate economica. TVA 19%. S.C. pentru anul urmator.apare la plata suma de 1000 lei pentru care nu exista documente justificative. ca venit curent. in valoare de 2000 lei. achita prin virament suma de 120 lei. pentru abonament la presa si publicatii de specialitate pentru anul urmator. se transfera la veniturile exercitiului in curs. “MECORD” S. Data fiind valoarea mare a reparatiei. pe baza scadentarului. aceasta se include esalonat in cheltuielile de exploatare.A. aferente acestei luni. astfel: .C.ii) reflectarea la finele lunii ianuarie anul viitor. 384. . 120 : 12 luni = 10 lei.in numerar .C. constata ca in extrasul de cont pentru CECUL DE DECONTARE din 10 martie.A. “VULTURUL NEGRU” S. In luna decembrie a anului curent. contravaloarea abonamentelor incasate in anul precedent. S. astfel incat nu au fost constituite provizioane in acest scop. In anul urmator. in fiecare luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta. repartizata conform scadentarului de 100 lei.prin virament 300 lei 250 lei In anul urmator. a chiriei incasate. 383. 385. Se apreciaza ca lucrarea nu a fost previzibila. S. VEST METAL S. 386.A. Editura “ECONOMICA” incaseaza in luna decembrie. inregistreaza factura primita de la intreprinderea specializata care a efectuat o reparatie capitala.

A.C. La sfarsitul exercitiului financiar urmator se deconteaza dobanzile de 10% pe an si se convertesc interesele de participare in actiuni emise. FIDO S.C. incaseaza in numerar de la asociatul sau unic suma de 2000 lei. 390. SC ALFA SA are de incasat de la SC BETA SA contravaloarea unei facturi de 8000 lei. “BETA” S.C. In final se decide recuperarea prin includerea in cheltuieli. 389. “GAMA” S. Dobanda cuvenita la sfarsitul exercitiului financiar este de 200 lei . iar AGA aproba si se dispune plata dividendelor in numerar. pentru finantari curente. care se varsa la buget. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului ca dividende.TVA 19%. are de incasat de la un debitor suma de 200 lei. Dupa 6 luni. 387. Creanta devine incerta. Acesta decedeaza.A.A. . S.care se achita in exercitiul urmator.C. In final se recupereaza suma de la familie. filiala achita dobanda si restituie imprumutul catre societatea mama. acorda un ajutor financiar. Asociatul retrage si suma de 1000 lei. a obtinut la sfarsitul exercitiului financiar un profit net de 10000 lei. incluzand un interes de participare de 50000 lei lui S. 388.C.In urma verificarii filelor de la cotorul cecului se constata ca acesta reprezinta plata facturii nr. Inregistrari la ambele societati. S. pentru transportul efectuat. Totodata.R. 391. retinandu-se impozitul pe dividend de 5%. ca societate mama acorda unei filiale un imprumut prin banca de 5000 lei.A. Aceasta da faliment. ADA S.L. 125 din 10 martie. S. “ALFA” S. cu o dobanda de 12% pe an. S.

392. In luna martie 2005. SC GAMA SA constata. 397. SC MERCUR SA apreciaza ca la inchiderea exercitiului financiar. 395. 396. 393. procesul fiind in curs la finele exercitiului 2004. in suma de 180 lei. procesul se incheie . TVA 19%. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din suma contestata va fi recuperate. La SC “ORSER” SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei. In cursul lunii ianuarie a anului urmator se constata ca creanta asupra clientului “STIMIN” SA in suma de 119 lei este definitiva nerecuperabila si ca atare se scoate din activ. datorita situatiei financiare nesatisfacatoare a acesteia. Pentru solutionarea litigiului se recurge la instant de judecata. ca gestionarul unui magazin este in imposibilitatea sa plateasca o parte a imputatiei in suma de 800 lei. restul ramane nerecuperabila. pentru o creanta asupra acesteia de 1785 lei din care 285 lei este TVA. SC ALFA SA deschide o actiune judecatoreasca impotriva clientului “SINTEZA” SA. creanta asupra clientului STIMIN SA este de 119 lei (din care 19 lei TVA) si prezinta dubii in ceea ce priveste posibilitatea incasarii ei la scadenta. In exercitiul urmator se incaseaza o parte din creanta fata de gestionar. cu ocazia inchiderii exercitiului financiar. in suma de 476 lei. 394. La SC “COLUMNA” SA se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor cuprinse in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii. Se inregistreaza o ajustare pentru depreciere de 800 lei. care se anuleaza.

In acest scop se rascumpara 200 de actiuni de la actionari si se anuleaza. la pretul de vanzare de 220 lei . SC PLASTOR SA livreaza unui beneficiar in valoare de 10000 lei. SC GAMA SA rascumpara actiuni proprii la costul de achizitie de 500 lei.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri financiare pe termen scurt. TVA 19%. In termen de 3 luni actiunile au luat destinatiile: .40% au fost vandute tertilor.50% au fost distribuite salariatilor. 400. 402. format din 5000 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu . O instant de judecata declara starea de faliment a clientului.1 lei/actiune b) 0.6 lei/actiune. 398. 401. SC ALFA SA cu un capital de 5000 lei. pe care o face la o data ulterioara. fapt pentru care creanta este scoasa din activ ca urmare a imposibilitatii incasarii creantei. la pretul de vanzare de 240 lei . trebuie sa-si reduca activitatea si deci. 399. 400 de actiuni se vand la pretul de 2. Ulterior. sa micsoreze capitalul social cu 200 lei. iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare. la un pret de: a) 1. a caror cost de achizitie este de 8000 lei. SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din cadrul grupului la pretul de 2.95 lei/ actiune In exercitiul financiar curent actiunile rascumparate se anuleaza. SC BETA SA rascumpara 200 de actiuni proprii cu valoarea nominala de 1leu . cheltuieli accesorii (comisioane de rascumparare) 8 lei.si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate. Dupa o anumita perioada se reuseste incasarea a 50% din valoarea creantei.

100 de actiuni se anuleaza .200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1. SC EXMOB SA rascumpara 100 de actiuni la valoarea de rascumparare de 6 lei actiunea. cunoscandu-se : . 404. 405. SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni. atat cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni). SC FELIX SA rascumpara de la actionari 500 de actiuni la pretul de 1 leu/actiune eliberate integral. 100 de actiuni se revand la 0. la pretul de vanzare de 8 lei actiunea. incasandu-se prin caserie. valoarea nominala 5 lei actiunea.costul unitar de achizitie de 1.6 lei.actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei . La rascumparare se achita contravaloarea a 80 de actiuni..7 lei .valoarea nominala unitara de 2 lei . In termen de 6 luni din actiunile rascumparate. emise anterior.iar ulterior se achita si diferenta in numerar.10% au fost anulate 403. Dupa 14 luni se revand 100 de actiuni. in termen de o luna ( 150 de actiuni).2 lei. iar 20 de actiuni rascumparate se anuleaza. iar 300 de actiuni rascumparate se anuleaza. in numerar salariatilor.rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i se datoreaza un comision de 10%. platindu-se prin caseria societatii. . cat si cu decontare ulterioara.9 lei actiunea. la pretul de vanzare de 4 lei /actiun. pretul de vanzare fiind de 1. 60 de actiuni se revand. 20 actiuni se revand tertilor in numerar. din costul de achizitie . in numerar. incasandu-se prin banca.

407. Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei. care se anuleaza c) 100 actiuni rascumparate cu 12. b.5 lei/bucata. Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei.1 lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii financiare pe termen scurt.5 lei actiunea cu decontare in termen de 2 luni prin banca.406. platibil ulterior. care se anuleaza b) 100 actiuni rascumparate cu 10 lei actiunea cu decontare imediata prin banca . vinde un pachet de 6000 de actiuni din cele cumparate la pretul zilei de 1. astfel: a) 100 actiuni rascumparate cu 9 lei actiunea. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la pretul de 1. avand costul de achizitie de 400 lei. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc: a. Dupa 10 zile. cu decontare imediata prin casa.2 lei / bucata in scop de revanzare. la pretul zilei la bursa de 1. . decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din contul de disponibil in lei. SC MECORD SA rascumpara in vederea anularii un pachet de 300 actiuni a caror valoare nominala este 10 lei/actiune. 408. iar cealalta jumatate la pretul de vanzare de 190 lei. 409. care se anuleaza. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei .

410. Se negociaza la bursa 50 de actiuni la curs de 1.4 lei/actiune. iar 20 actiuni se vand la un curs de 0. . incasarea facandu-se prin caserie. Cheltuielile legate de achizitionarea actiunilor reprezinta 1% din valoarea investitiilor financiare pe termen scurt.c. iar partea eliberata a actiunilor este de 75%care se achita imediat din disponibilul de la banca.SC ALFA SA cumpara 200 de actiuni. Pretul de achizitie al actiunilor este de 5 lei titlul.O filiala achizitineaza in scop speculativ 100 de actiuni a 1leu emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup. cu intentia de a le revinde si a realiza un castig pe termen scurt.9 lei/actiunea. 1000 actiuni cu 6 lei/ actiunea.1 lei /actiunea. vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune. cu incasare prin virament. Cheltuielile pentru achizitionarea acestor actiuni. astfel: a. 100 actiuni cu 4 lei/ actiunea. comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind actiunile sunt de 7.5 lei. 411. b. cu incasare in numerar. comisionul datorat pentru intermediere este de 1% d. e. vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3. plata efectuandu-se ulterior. prin intermediul bancii sunt 10 lei. f. SC ALFA SA vinde cele 200 de actiuni. Se achita valoarea actiunilor in vederea eliberarii integrale a titlurilor de catre societatea emitenta. care urmeaza sa fie eliberate.

care se anuleaza. 80 actiuni cu 3. cu decontare ulterioara. 5 lei titlul . Plata actiunilor se efectueaza ulterior prin virament bancar. d. SC COMALIMENT SA 200 actiuni a 3 lei bucata.412. Dividentele cuvenite la sfarsitul anului sunt de 90 lei.8 lei titlul.valoarea de rambursare . actiuni astfel: c. printr-o societate de intermediere al carui comision este de5%. 414. 415.valoarea de emisie ( vanzare) . SC COMICA SA cumpara de la o societate afiliata . 20 actiuni cu 2. deci se ramburseaza imprumutul obtinut anterior prin emisiunea de obligatiuni. iar restul cu incasare prin banca. Se rascumpara 100 obligatiuni.7 lei 5. Prinzand o conjunctura favorabila societatea vinde actiunile cu 1400 lei. In anul urmator se vand. TVA 19%.valoarea nominala . la valoarea nominala de 5 lei obligatiunea. SC DELTA SA emite 100 obligatiuni. SC TRICOTEXTIL SA emite 1000 obligatiuni. care se incaseaza. 413. SC PETROM SA achizitioneaza actiuni cotate la bursa la un cost de achizitie de 1000 lei. din care 400 lei cu incasare in numerar . cu dobanda de 10% pe an.1 lei 10% . in urmatoarele conditii: .dobanda anuala 5 lei 4. in vederea obtinerii unui imprumut.

2 lei /obligatiune) . avand valoarea nominala de 5000 lei.Valoarea de rambursare : 720 lei ( 600 obligatiuni x 1. in vedrea anularii. Se rascumpara 40 de obligatiuni. iar pretul de rambursare este de 1.rascumpararea se face pentru 300 de obligatiuni cu decontare imediata. pentru care se cunosc urmatoarele elemente: . deci a rambursarii imprumutului obligatar. 416. SC PETROLSUB SA rascumpara obligatiuni emise anterior. ( la loterie) se achita un castig de 45 lei. 417. la valoarea nominala de 1leu/obligatiune. iar 200 de obligatiuni cu decontare ulterioara. in vederea anularii.durata imprumutului 5 ani Dupa 1 an se rascumpara 20 obligatiuni. 418. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea obtinerii de imprumuturi publice. In cursul tragerii la sorti. SC LUSO SA emite 200 obligatiuni.valoarea unitara nominala 1 leu .1 lei / obligatiune.dobanda anuala este de 20% . Pretul de rascumparare este de 1. SC DELTA SA rascumpara 500 de obligatiuni.2 lei /obligatiune. Obligatiunile rascumparate sunt anulate: . care se trece pe cheltuieli financiare.. 419. in vederea obtinerii unui imprumut.

pe care le cumpara SC BETA SA. Dupa 1 an . cunoscand urmatoarele elemente: . rar restul de 600 lei se deconteaza ulterior. iar 50 urmeaza a se plati ulteror.8 lei. Jumatate din obligatiuni se vand ulterior cu pretul de vanzare de 270 lei. avand costul de achizitie de 500 lei. din banca. incasandu-se prin banca. incasandu-se prin caserie . SC ALFA SA emite obligatiuni in valoare de 60 lei. 422.plata se face pentru 4000 lei.. SC PETROVEST SA achizitioneaza obligatiuni ca investitii financiare pe termen scurt. Dobanda cuvenita prin negociere este de 15 lei. Se revand 100 obligatiuni. platibil ulterior. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior la valoarea nominala de 3000 lei.se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6. 50 la pretul de vanzare de 0.2 lei. SC MARA SRL cumpara 150 de obligatiuni la 1 leu bucata. care se anuleaza. iar 50 la pretul de vanzare de 1. iar pentru 2000 lei.Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.costul de achizitie unitar 6 lei . 421. 424.5 lei/ bucata . Pentru 2900 lei decontarea este imediata prin virament. 423. in numerar . SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii ulterioare.se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.1 lei/obligatiune) lei Diferenta favorabila : 720-660 60 lei 660 420. iar cealalta jumatate cu pretul de vanzare de 240 lei.8 lei /obligatiunea.

5 lei / obligatiune si o dobanda de 10%. Pretul de achizitie este de 400 lei. Sa se efectueze inregistrari la ambele societati comerciale. 425. rata dobanzii fiind de 16% . SC MECORD SA detine in portofoliul sau o cambie de la un client. 429. in valoare de100 lei. pentru suma de 1200 lei. Se vand 90 obligatiuni cu 5 lei/obligatiune.5 lei/obligatiune. SC APRO SA achizitioneaza 100 obligatiuni in vederea obtinerii unui castig din revanzare. SC PAMORA SA achizitioneaza 250 de obligatiuni ale SC AVICOLA SA cu o valoare nominala de 5 lei obligatiunea. SC GAMA SA a achizitionat obligatiuni in luna aprilie 2004. 428. iar restul ulterior prin virament. fapt pentru care banca percepe un comision de 17. SC CRINUL SA primeste de la unul din clientii sai cu CEC pentru incasat de 400 lei. iar 10 obligatiuni cu 3. 427. la 1 aprilie se incaseaza cuponul pentru perioada 1 aprilie 2004-1 aprilie 2005.SC ALFA SA rascumpara obligatiunile emise la pretul pietei de 50 lei si le anuleaza.5 lei. Se vand altei societati obligatiunile cumparate la pretul de vanzare de 6 lei/obligatiune.Cecul se depune la banca si se incaseaza. In execitiul 2005. . din care 300 lei se achita in numerar. valoarea de rambursare 5. 426. reprezentand contravaloarea bunurilor livrate. iar cuponul dobanzii de incasat figureaza cu data de 1 aprilie 2005. pentru incasare la scadenta. Cambia se depune la banca.

biletul la ordin este remis bancii spre decontare . Inregistrari la importator si exportator. . SC ALFA SA cumpara marfuri de la SC BETA SA in valoare de 100 lei. pe credit furnizor. TVA 19%. Platile au loc astfel: . Cu 18 zile inainte de scadenta. contravaloarea produselor finite livrate anterior. Comisionul bancar este de 4%. Se negociaza o dobanda de 8% la valoarea nominala a fiecarei cambii. SC ALFA SA trage o cambie asupra SC OMEGA SA in favoarea SC BETA SA. biletul la ordin este remis bancii in vederea incasarii . 433. 432.30 % din valoarea importului se plateste la livrarea marfurilor prin acreditiv. La scadenta. SC LUSO SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 100 lei. Rata scontului este de 6% si comisionul bancar este de 4%. cu scadente semestriale in termene stabilite.430. 431. Sa se efectueze inregistrarile la cele 3 societati.60 % din valoarea importului se plateste prin garantie cu un set de 6 cambii de 1000 lei fiecare.000 lei. Ambele societati sunt scutite de plata TVA. .10% din valoarea importului se va plati in avans catre furnizori . cu TVA 19% si concomitent vinde marfuri SC OMEGA SA de 100 lei. contravaloarea produselor finite livrate anterior. . SC MERCUR SA incheie un contract de import in valoare de 10.SC SIMCOR SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 1000 lei.

in valoare de 40 lei . 436. cu termenul de plata la 30 iunie 2005. esalonata egala in timp. iar rata scontului este de 12%.In acest contract se prevede ca platile se vor efectua astfel: . acoperita prin cambii. fiecare rata este acoperita de catre o cambie. SC ATACRET SRL incheie un contract de import in valoare de 5000 eur. a) incasarea cambiei la scadenta cu un comision de 5 lei. . a 3.20% la livrare prin acreditiv irevocabil. emite o alta cambie.80% plata pe credit in patru rate platite la 6 luni de la ultima livrare. tva 19 %. La plata. Societatea comerciala C ( tras) anunta societatea comerciala A( tragator) ca nu poate plati cambia. la scadenta. comision 5lei . cumparatorul plateste furnizorului o dobanda de 7%. societatii comerciale B ( beneficiar) de 1190 lei. la 20 iunie 2005. SC MOBIROM SA accepta o cambie de la un client caruia i-a facturat bunuri in valoare de 500 lei. 435. Inregistrari la importator si exportator in conditiile in care nu sunt platitoare de TVA. pe credit furnizor.3 lei/ eur. pentru recuperarea sumei avansate. Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatilor A si C. .434. Tragatorul A avanseaza trasului C suma de 1190 lei si. La valoarea de 160 lei. Beneficiarul cambiei noi este trgatorul A. b) scontarea cambiei inainte de scadenta. concomitent. in valoare de 1249 lei (1190+ 59 lei dobanda) asupra trasului C.

la cursul de 3 lei/$. care se achita.la cursul de 3.2 lei/$. 3. Pentru soldul creditor al contului 5121. in valoare de 12000 euro. Cursul oficial al euro a fost de 3 lei/euro la 25 septembrie. astfel: a). in trimestrul II al anului. Pentru soldul debitor al contului de 5121. s-au calculate dobanzi in suma de 220 lei. astfel: a). 438.incasarea facturii privind livrarea de bunuri de la un client extern in valoare de 20000 euro. 439. datoria este platita. care se incaseaza. SC “SCORPION” SA are o datorie fata de un furnizor extern de 1000$ si a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3. 441.plata unei facturi primita de la un furnizor extern din data de 25 septembrie. . .3 lei/$ b). SC “ORION” SA are o creanta pe seama unui client extern de 1000$ si care a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3. emisa la data de 10 octombrie 2004. Ulterior. 440.la cursul de 3lei/$. b).3 lei/$.2 lei/ euro la 10 ocotmbrie 2004 si de 3.la cursul de 3.2 lei/$. s-au calculate dobanzi in suma de 480 lei.437. creanta este incasata.3 lei/euro la 20 noiembrie. in trimestrul I al anului. Ulterior. La data de 20 noiembrie 2004 se fac urmatoarele operatiuni prin contul de disponibil in devize: .

remisa de un client bancii. care se incaseaza prin contul din disponibil la banca. 444. SC MUSAT SRL rezerva suma de 3000 lei necesari cumpararii de valuta la licitatie. 443. 80 lei ajutoare material salariatilor. 50 lei din restituire de avans de trezorerie neutilizat. conform Registrului de casa. SC “MULTIGRAF” SRL contabilizeaza mandatele postale aferente vanzarilor prin colete. suma apare ca incasata in extrasul de cont primit de la banca. La finele lunii se contabilizeaza suma de 180 lei. Sa se calculeze soldul in devize la cursul oficial din 31 decembrie 2004. 350 lei incasari de la clienti. in suma de 280 lei.35 lei/euro. 60 lei chirii. Se contabilizeaza operatiile banesti in lei. 442. Comisionul bancar pentru schimbul valutar este de 1%.2 lei/$. In urma licitatiei valutare se obtin 2000 dolari la cursul de 3. 250 lei salariile personalului.La 31 decembrie 2004 cursul oficial al euro este de 3. 440 lei din vanzari de marfuri. Plati: 300 lei furnizorilor. 445. . astfel: Incasari: 200 lei incasari din contul de la banca. La inceputul lunii urmatoare. dar neaparuta in extrasul de cont.

c) Se incaseaza de la debitor 80$ la cursul valutar al zilei de 3. creanta fiind in evidenta la cursul de 3. a) Se incaseaza o creanta de 100$ la cursul valutar de 3. SC MEDA SA obtine un credit bancar pe termen scurt de 2000 lei. SC CRINUL SA incaseaza de la un client extern un avans de 1000 euro la cursul valutar de 3. La scadenta se ramburseaza creditul si dobanda. Se contabilizeaza operatiile banesti in devize. dobanda 15%.20 lei societati de asigurare ca prima. Se livreaza marfa in valoare de 2000 euro. la cursul de 3. .3 lei/$.23lei/$ si se evidentiaza si diferente nefavorabile de curs valutar contatate la lichidarea efectului de plata in devize. b) se acorda un avans de trezorerie de 50$.35 lei/euro. prin casieria unitatii. dintr-un credit pe termen scurt primit de la banca. la cursul de schimb de 3. Plata se face la scadenta. Se achita obligatia fata de furnizor. furnizorului de mijloace fixe.25lei/$. la cursul valutar al zilei de 3. 450.3 lei/euro. 446. in suma de 32500 lei.2lei/$. dupa care se regularizeaza avansul si se incaseaza restul de 1000 euro. 449.33lei/euro. Dobanda perceputa 400 lei. Cursul final este de 3. la cursul de 3.25lei/$. la cursul valutar de 3.25lei/$. Acordarea unui bilet la ordin de 1000$. 447. creanta fiind in evidenta la cursul de 3.23lei/$. 448.15 lei/$. conform Registrului de casa in devize.

452. Se diminueaza creanta fata de client cu avansul acordat si se incaseaza diferenta. iar avansul se restituie clientului extern. la cursul de 3. si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar constatate cu aceasta ocazie. la casieria societatii comerciale “EXMOB” S. Restituirea sumei catre asociati.3lei/$. Se depune suma de 1000$. Se achita dividendele cuvenite de 900$ si se face plata datoriei fata de bugetul de stat. 455.32lei/$ si reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar. la cursul de 3. pentru impozitul pe dividend datorat de 100$. de la client extern pentru produsele contractate a se livra. la un curs de schimb de 3.24lei/$. cu ocazia achitarii investitiilor financiare pe termen scurt. 453. Evidentierea sumei de 400$. la cursul de 3. precum si retinerea impozitului de 10% pe dividend de catre unitatea patrimoniala.2 lei/$. Se incaseaza avansul de 400$ la cursul de 3.A.2lei/$ de la un client extern pentru produsele contractate a se livra.3 lei/$.23 lei/$. ca urmare a rezilierii contractului. achitarea acestor datorii la cursul de schimb de 3. la acelasi curs valutar de 3.25 lei/$. Se incaseaza un avans de 4000$.2lei/$. in vederea obtinerii veniturilor financiare intr-un termen scurt. la cursul de schimb de 3. la cursul de 3. Se livreaza produsele finite in valoare de 10000$ la cursul de schimb de 3. Se reflecta dividendele datorate actionarilor in suma de 1000$. 454.31 lei/$. din mijloacele banesti depuse de catre acestia.. datorata tertilor pentru achizitionarea de actiuni. la cursul de 3.451. Produsele nu se mai livreaza. .2 lei/$.

C.22 lei/$.34 lei/$. Se inregistreaza si diferentele nefavorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de primit in devize.3 lei/$ sub forma altor imprumuturi si datorii asimilate. 457. S.32 lei/$ si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate. reflectandu-se si diferentele de curs nefavorabile constatate. in valoare de 600$ pentru semifabricatele vandute pe credit. Rambursarea creditului bancii se face la cursul de 3. Se inregistreaza si diferentele de curs valutar constatate cu ocazia lichidarii creantelor.32lei/$ si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar constatate cu aceasta ocazie. Primirea sumei de 450$. 1200.C. la cursul de 3. ONIX S.3 lei/$. Incasarea sumei se face prin casieria unitatii la cursul de 3. la cursul de 3. 460. la cursul de schimb de 3. la cursul de 3. 459.C. Incasarea sumei la acelasi curs de schimb. 461.32 lei/$ si evidentierea diferentelor de curs. inregistreaza factura nr. OMEGA S. la cursul de 3. Obtinerea imprumutului obligatar in suma de 600$. Se primeste suma de 800$. CRISUL S. sub forma de credit pe termen lung si mediu.33 lei/$. Restituirea sumei in valuta la cursul de schimb de 3.21 lei/$. la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise. restituirea imprumutului din emisiunea de obligatiuni. la cursul de schimb de 3.456. . Incasarea sumei de 550$. executa lucrari unui client extern in valoare de 2000$.22lei/$.A.22 lei/$ de la agentii economici care detin titluri de participare la S. iar incasarea lui prin casieria unitatii se face la un curs de 3.A. rambursarea ei la cursul de 3. S. 458.23lei/$. pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 600$.A. la cursul de 3.

din valoarea ramasa de incasat (1000$). iar banca retine comisionul de 10$. SC DELTA SA acorda un imprumut societatii. 465. suma ramasa la cursul de achimb de 3. pentru serviciile efectuate. Se incaseaza imprumutul la cursul valutar de 3. . pentru achitarea anticipate a datoriei catre comparator.15 lei/$.2 lei/$. 466. Cursul dolarului in momentul primirii biletului la ordin. pentru care primeste un bilet la ordin in valoare nominala de 2000$ si se acorda un scont de 2%.22lei/$.110$ = 1890 $).21 lei/$ si se evidentiaza diferentele constatate in urma rambursarii imprumutului. a fost de 3. Se incaseaza. la cursul de 3. Se evidentiaza la cursul de schimb de 3. in valoare de 2000$.23 lei/$. 463. la cursul de 3. la cursul de schimb de 3. mai putin comisionul si dobanda (2000$ . datorata societatii de un client incert. pentru care se acorda un scont de 100$ bancii. Se incaseaza suma in numerar la cursul de 3.22 lei/$.462. SC ALFA SA vinde marfuri pe credit in valoare de 3000$. Se incaseaza valoarea nominal a efectului de comert.21lei/$. SC BETA SA depune la banca biletul la ordin cu valoarea nominal de 2000$ pentru scontare. in baza unui contract de imprumut.22 lei/$. Se evidentiaza si diferentele de curs valutar aferente. prin casieria unitatii. SC “ONIX” SA acorda un imprumut de 1000$. suma de 1000$.22lei/$. 464.1 lei/$. la cursul de 3. Rambursarea imprumutului la scadenta se face la cursul de 3. SC “OPAL” SA la care detine titluri de participare.

2005.467.31 lei/$.12.38 lei/$. platibila la scadenta. cu o dobanda anuala de 20%. la cursul de 3.07.3 lei/euro. 468. 472. 471. conform Registrului de casa. aferente creantelor legate de participatii si imprumuturilor pe termen lung acordate tertilor. Dobanda bancara inregistrata este de 6% platibila la rambursarea creditului. Creditul nu poate fi rambursat decat la 31.06. care urmeaza a se rambursa la 31.1% pentru fiecare zi de intarziere. suma de 5000$. Scadenta creditului este de 30. scadent la 31. la un curs valutar de 3.2005.3 lei/euro. Se utilizeaza marci . SC “MOCA” SA primeste sub forma de imprumut pe termen lung. Rambursarea creditului si a dobanzii la scadenta se face la cursul de 3.04. SC “COMALIMENT” SA achizitioneaza marci postale si timbre fiscal.2005.2006. la data de 1.35 lei/euro. SC METALICA SA contracteaza un credit pe termen scurt in valoare de 30000 lei.2 lei/$. Dupa primul an se ramburseaza imprumutul si dobanda aferenta la cursul de 3.01. cand se ramburseaza la un curs de 3.2005. banca percepand o dobanda penalizatoare de 0.08. la data de 1. SC MIORITA SA incaseaza un credit garantat de guvern in valoare de 150000 euro. la un curs valutar de 3. in valoare de 600 lei. cu o dobanda de 10%.06.2005.2005 de un credit extern garantat de stat de 30000 euro. 469. Incasarea dobanzii se face la cursul de 3.28 lei/ euro. platibila la scadenta. La SC “ARTA” SA se evidentiaza dobanzile anuale de 500$.3 lei/$. la cursul de 3. 470. SC CRISUL SA beneficiaza la 1. cu o dobanda de 200$ pe an.

in numerar de 600 lei. pentru francarea corespondentei. Costul de achizitie al pieselor de . 1800. SC “SINTEZA” SA achizitioneaza bilete de calatorie de 50 lei si abonamente de calatorie de 150 lei. 476. cand cursul valutar creste la 3. Se distribuie salariatilor bilete de tratament si odihna.postale in valoare de 80 lei. 478. SC MECORD SA primeste conform facturii nr. potrivit legii. care se achita din acreditiv. pe care le distribuie gratuit salariatilor proprii.4lei/$. conform Borderoului intocmit. 100 tichete de masa a 8 lei tichetul. TVA 19%. inclusiv TVA. 475. pentru 10000$. 473.2 lei/$. Acreditivul ramane neutilizat pana la finele exercitiului. SC “EXMOB” SA achizitioneaza bilete de tratament si odihna in valoare de 200 lei. conform Registrului de casa. Se impart cele 100 de tichete salariatilor. Se deschide un acreditiv in lei. TVA 19%. la dispozitia unui furnizor extern. Se primesc facturi pentru materii prime aprovizionate in suma de 9500 lei . cursul valutar fiind de 3. pentru 10000 lei. Se lichideaza partea neutilizata din acreditiv. La acest curs se achita furnizorului extern contravaloarea unei facturi de 9000$. 474. 477. un avans de trezorerie. precum si valoarea imprimatelor de 40 lei. la dispozitia unui furnizor intern. care se deplaseaza la Pitesti. 10 tichete restituindu-se ulterior societatii. Se acorda unui salariat. pentru achizitionarea de piese de schimb. contravaloarea lor suportandu-se 50% de unitate si 50% de salariati. Se retin sumele de la salariati. Se deschide un acreditiv in devize.

TVA 19%. achitate de catre un salariat al firmei (sofer). La data justificarii avansului in devize. Cursul dolarului a crescut 3. SC TURIST SA acorda un avans de trezorerie in valuta. iar cheltuielile de deplasare. in valoare de 2000 lei. La data justificarii avansului acordat in devize el a fost integral utilizat. Se incaseaza suma necheltuita. pot sa apara trei cazuri: Cursul dolarului a ramas neschimbat. pentru deplasare. in valoare de 200$. la cursul de schimb 3. Se acorda unui merceolog. in valoare de 200$. 479. suma de 1200 lei. la cursul de schimb al zilei de 3.25lei/$. 100 lei se restituie la casierie. In acest caz pot sa apara doua situatii: . pe baza de bonuri de reparatii. se cifreaza la 17.25 lei/$.1 lei. pentru procurarea de marfuri necesare societatii. SC STIMIN SA acorda un avans in devize. TVA 19%. 482.21 lei/$. Cursul dolarului a scazut la 3. 480. care a fost utilizat numai in suma de 160$. 148 lei cheltuieli de deplasare si hotel. 152 lei TVA aferenta.schimb este de 410 lei. 481. SC OLIMPIA SA deconteaza cheltuielile cu reparatia autoturismului proprietatea firmei.28 lei/$. conform decontului intocmit. Merceologul intocmeste decontul de cheltuieli astfel: 800 lei cumparat marfuri.

pe care ii recupereaza. 485. La intoarcerea din delegatie. La casa de schimb valutar “Dacia” au avut loc urmatoarele operatii in cursul lunii: . Angajatul nu a primit avans si a platit costul reparatiei din banii proprii. Dupa intocmirea decontului se primesc banii de catre salariat. cu un comision de 5%. 483.Angajatul a primit avans de 3000 lei.cazare hotel 2 nopti . urmatoarele: . justifica prin decontul de cheltuieli. un salariat al SC OMEGA SA este delegate sa se deplaseze la Timisoara.bilet CFR dus-intors .cumpararea a 3500 dolari. care a primit avans de trezorerie. la un curs de cumparare de 3. La plecare primeste un avans de 5000 lei.38lei/$. Se procura diferite materiale consumabile de catre un angajat al firmei. in timp de 3 zile. . in suma de 4000 lei. Pentru aprovizionarea cu material deficitare. TVA 19%.diurna deplasare 3 nopti Total Materiale cumparate Sume nefolosite Total 60 lei 140 lei 100 lei 300 lei 4200 lei 500 lei 5000 lei 484.

2200. 486. 490. 487. SC MEDA SA cumpara 200 actiuni a 5 lei/actiune de la o filiala din cadrul grupului in data de 1. la un curs de vanzare de 3. iar ajustarea este anulata. care se inregistreaza in contabilitate dupa metoda inventarului intermitent.03. in valoare de 12000 lei. cu un comision de 4%. in 1.vanzarea a 2000$. SC ALTEX SA primeste cu factura nr. In anul urmator obligatiunile sunt vandute cu 10000 lei.4lei/$.5lei/actiune. iar ajustarea se anuleaza. Casa de schimb valutar “FELIX”. 489.2005. cheltuieli de transport incluse in factura 200 lei. SC DORIS SA cumpara obligatiuni. . fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere. transfera catre punctual de schimb din Bors. 488.. in urma inventarierii se constata ca valoarea actiunilor a scazut la 4. fapt pentru care se inregistreaza ajustare pentru deprecierea obligatiunilor.43lei/$. suma de 820 lei si 6000$. la sfarsitul anului se constata ca valoarea obligatiunilor cumparate de la alte societati a scazut de la 10500 lei.2005 la sfarsitul anului 2005.06. In anul 2006 actiunile detinute la societatile din cadrul grupului se vand cu 4lei/actiune. materii prime la costul de achizitie de 800 lei. TVA 19%. incasandu-se prin banca. SC CAMEL SA constata cu ocazia inventarierii de la sfarsitul anului 2005 ca valoarea actiunilor proprii rascumparate se diminueaza capitalul social (VN = 2500). de pe piata de capital. la cursul de cumparare de 3.

porumb si secara . 494. La SC LIDO SA cu ocazia inventarierii se constata: .coceni de porumb 650 lei 300 lei .lipsuri de piese de schimb neimputabile 40 lei 30 lei 80 lei 20 lei .491. inregistrate in contabilitate dupa metoda inventarului permanent.105 se inregistreaza consumul de materii prime. 496.seminte de grau. 495. 493. Cu ocazia inventarierii se consta o lipsa de materii prime la pretul standard de 200 lei. pentru care sunt norme de perisabilitati admise 70 lei 497.lipsuri de carburanti. Se inregistreaza consumul de materii auxiliare in valoare de 60 lei. cheltuieli de transport aferente 20 lei. in valoare de 280 lei. 492. astfel: . cheltuieli de transport aferente 100 lei. care au fost inregistrate la costul standard (prestabilit).plus de materiale de natura obiectelor de inventar .plus de materii auxiliare . inregistrandu-se si diferentele de pret aferente de 60 lei. Conform fisei limita de consum se inregistreaza consumul de piese de schimb. in valoare de 500 lei. SC APRO SA inregistreaza consumul de seminte si produse agricole. pe luna curenta in valoare de 300 lei. Conform bonului de consum nr. cheltuieli de transport aferente de 600 lei. Se elibereaza in consum hartie de ambalat.plus de materii prime .

Chiria lunara datorata si achitata este de 120 lei. TVA 19%. De la ferma zootehnica a SC GROPITA SA se obtin gunoi de grajd in valoare de 2. 509. pe luna curenta de 300 lei.80% in anul current. 506. 500.000 lei. TVA 19%.lapte de vaca consumat de vitei 200 lei 498. TVA neexigibila 114 lei. TVA 19%. TVA 19%. Factura pentru apa pe luna curenta este de 150 lei. Reparat si verificat aparate de masura si cantarit de catre o firma specializata.1420 se inregistreaza consumul de energie termica. Pe baza facturii nr.20% in anul urmator.1110 se inregistreaza consumul de energie electrica pe luna curenta 120 lei. . cheltuielile de transport aferente sunt in suma de 75 lei. adaos comercial 100 lei. 503.502 in valoare de 600 lei. in valoare de 1. care se repartizeaza pentru folosire. Conform facturii nr. Se primeste factura nr. in valoare de 200 lei. 501. Se cumpara un carnet de CEC nou. 502. 505. 508.800 lei pentru animalele cumparate. 499. Inregistrarea mortalitatii la categoria tineret bovin 0-6 luni. 504.. TVA 19%. La SC ORINTEX SA se descaraca gestiunea pentru marfurile vandute in cursul lunii 500 lei. Se descarca gestiunea pentru ambalajele vandute. .000 lei. care emite factura nr. Se primeste in chirie un imobil avand valoarea de 6. Materialele de natura obiectelor de inventar date in folosinta in luna curenta sunt de 200 lei. pentru care se achita suma de 6 lei. in numerar. astfel: . 507. diferente de pret aferente 40 lei.1116 pentru reparatii la utilaje frigorifice in valoare de 200 lei.

in suma de 600 lei. 514. nota de plata hotel. 515. ordin de deplasare). pentru publicitatea efectuata in suma de de 100 lei. pentru achizitionarea de sucuri si cafea consumate cu ocazia tratativelor purtate cu o delegatie a unui partener strain. 519. in valoare de 800 lei.510. TVA 19%. TVA 19%. . SC MULTIMOD SRL plateste chiria pe luna curenta. suma ce devine curenta pe prima luna din trimestru. din chiria platita anticipat. TVA 19%. 511. justificand suma de 180 lei si restituie suma de 20 lei la casierie. 512. pentru expertiza contabila efectuata. Se include in cheltuieli. 517. Se inregistreaza factura 8002 primita de la PROTV. TVA 19%. TVA 19%.600 lei. TVA 19%. Onorariile cuvenite unui expert contabil. Conform statului de plata a salariilor se inregistreaza suma de 120 lei. Se achita chiria anticipat pe trei luni. Titularul unui avans de 200 lei primit pentru deplasare in interes de serviciu in alta localitate prezinta la revenirea in unitate decontul de cheltuieli si acte anexe (bilete de transport. Se inregistreaza factura nr. Se achita la ASIROM prima de asigurare a bunurilor pe luna curenta in suma de 1. 1101 primita de la intreprinderea de transport local. SC GAMA SA inregistreaza factura nr. este in suma de 400 lei. 513. pe luna curenta este de 150 lei. 516. SC ALFA SA inregistreaza plata in numerar a sumei de 200 lei. datorata unui collaborator pentru prestatiile efectuate. TVA 19%. pentru transportul personalului unitatii la si de la locul de munca in valoare de 300 lei. 520. Consumul de bilete si tichete de calatorie cu transportul de persoane.1500 a unui institut de cercetari pentru elaborarea unui studiu realizat in favoarea unitatii patrimoniale. 518. in valoare de 180 lei.

000 lei drept salarii cuvenite personalului. reprezentand comisioane si speze bancare pentru serviciile efectuate in cursul perioadei de gestiune. Cheltuielile ocazionate cu deplasarile in alte localitatati a personalului. 524. CAS 19. 527. pentru care s-au acordat avansuri de trezorerie. 526. Se calculeaza impozitul suplimentar datorat de SC ALFA SA bugetului de stat pentru depasirea fondului de salarii maxim admisibil. La sfarsitul lunii mai SC BETA SA inregistreaza suma de 1. Se inregistreaza impozitul pe cladiri in suma de 120 lei. Din extrasul de cont rezulta retinerea de catre unitatea bancara. din contul de disponibil al unitatii patrimoniale a sumei de 350 lei. Consumul de timbre postale si fiscale. datorat bugetului statului de catre unitatea patrimoniala.5 %. Conform decontului se inregistreaza contravaloarea marcilor postale utilizate in cursul lunii pentru expedierea corespondentei. 530. Accizele datorate pentru marfurile aprovizionate sunt in suma de 900 lei. Fondul de risc si accidente este de 220 lei. CASS 7%. 522. 531. 523. pe luna curenta. fondul de somaj 2. Cheltuielile de telefon pe luna curenta facturate de PTTR sunt in suma de 300 LEI. 528. 529. tva 19%. 525. conform statelor de plata.521. folosit de societate pentru francarea corespondentei pe luna curenta este in suma de 80 lei. Se achita in numerar suma de 50 lei reprezentand diferite fotocopii la terti. . in suma de 135 lei. pe luna curenta sunt in suma de 280 lei.75%. in suma de 60 lei.

pretul de vanzare incasat este de 360 lei.000$ evidentiati in contabilitate la cursul de 3. iar cursul scade la 3. 539. fapt pentru care inregistreaza suma de 1. . 533. prin contul de disponibil al unitatii patrimoniale. iar pretul de cumparare a fost de 400 lei.000 lei.5 lei. care se inregistreaza. in suma de 1. 534. Scontul acordat clientilor pentru plata inainte de termen a produselor primite este in suma de 62. 538. SC ALOR SA vinde actiuni cumparate de la societati afiliate. Dobanda aferenta creditului pe termen scurt este de 85 lei. amenzi si penalitati. SC ALFA SA detinand titluri de participare (actiuni) in capitalul social al SC BETA SA i-a acordat acesteia un imprumut pe termen lung in suma de 1. SC OMEGA SA are in cont la banca 1.532. care se inregistreaza. 535. 537.05 lei/$. dar la scadenta nu poate sa-si recupereze imprumutul si nici dobanda aferenta de 150 lei. Se achita despagubiri. 540. La SC SINTEZA SA valoarea pierderilor din creante imobilizate este de 440 lei.000 lei. SC SIMCOR SA vireaza suma de 300 lei sub forma de donatii unei fundatii filantropice.25 lei/$. SC STIMIN SA inregistreaza suma de 250 lei ca suma ce nu mai poate fi incasata de la diversi debitori. La SC EXMOB SA se inregistreaza suma de 480 lei la clienti insolvabili.3 lei/$. deci apare o diferenta nefavorabila de 0.150 lei drept pierderi din creante legate de participanti. 541. care nu mai pot fi incasati. 536.

SC MOBILA SA face o donatie de materii prime la pretul de achizitie de 200 lei.000 lei. 548. 10 marfuri la pretul de achizitie de 200 lei.6 lei. la pretul de inregistrare de 130 lei. SC PREMAGRO SA doneaza terenuri in valoare de 7. SC VULTURUL NEGRU SA doneaza Casei de copii nr. . masini de lucru in valoare de 10. Grupului Scolar nr. 1 din Oradea. adaos comercial 40 lei. Se inregistreaza suma de 400 lei. in sum ad 350 lei. cheltuieli de transport aferente 20 lei. suma de 2. pe baza unei hotarari judecatoresti.000 lei. TVA 45. SC BETA SA doneaza la SC OMEGA SA materii prime in valoare de 560 lei (diferenta de pret nefavorabila 60 lei) si suma de 100 lei. platita din numerarul aflat in caserie. Se trec pe cheltuieli creantele fata de un debitor devenit insolvabil. Scolii speciale nr. SC PECO BIHOR doneaza gradinitei de copii nr.000 lei.000 lei.542. 546. amortizate in proportie de 80% si titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu 12.000 lei. 543. combustibili in valoare de 400 lei si asociatiei sportive VIITORUL suma de 600 lei. 544. SC SIGMA SA varsa catre Crucea Rosie. utilaje energetice noi de 16. reprezentand materii prime distruse in urma unei inundatii. la magazia de materiale a unitatii. 545.7 Oradea si alte materiale. in scop umanitar. SC CALIPSO SA acorda sub forma de donatii marfuri in valoare de 6. 547. 549. Se scoate din evidenta o creanta prescrisa in suma de 200 lei. 551.2. 550.000.000 lei si ambalaje de 200 lei.

Se inregistreaza cotele lunare de amortizare. amortizarea inregistrata 300 lei.80 lei cladiri. 556. Datorita unei inundatii la magazia de produse finite. . Se inregistreaza scoaterea din evidenta a unui utilaj vandut. 220 lei .552. astfel: . La inchiderea exercitiului financiar se constata cu ocazia inventarierii imobilizarilor corporale.800 lei.750 lei.40 lei mijloace de transport.450 lei 830 lei Valoarea neta contabila Valoarea actuala (reala) 620 lei 400 lei Depreciere valorica Pentru deprecierea valorica se inregistreaza o ajustare. al carui valoare neta contabila este de 1. 554.20 lei cheltuieli de dezvoltare. Se scoate din functiune un strung. . valoarea de inregistrare 360 lei. se inregistreaza degradarea produselor finite in valoare de 1.amortizarea inregistrata 1.cost de achizitie a imobilizarilor . urmatoarele: .50 lei instalatii de lucru. . . 553.60 lei brevete. 555.

consum de materii prime . 563.consum de materii auxiliare .000 lei .557. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor unitatii cu asociatii in suma de 380 lei. 562. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 300 lei.drepturi de personal care constau in: .salarii . Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt in suma de 500 lei.comisioane si speze bancare .000 lei 2. Se inregistreaza o ajustare de 400 lei pentru deprecierea imobilizarilor corporale si o ajustare de 200 lei pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.contributia la fondul de somaj .580 lei 560 lei 200 lei 250 lei 200 lei 3.000 lei 1.75% .CAS 19.cheltuieli cu transport de bunuri si persoane 8. 558. 561. SC MODEX SA efectueaza urmatoarele cheltuieli in luna noiembrie: . Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor – debitori in suma de 700 lei. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea materiilor prime 200 lei si a marfurilor 300 lei. 560. 559.CASS 7% .

la pretul de vanzare de 1500 lei. tva 19%. 1501. pe numele unui client extern pentru produsele livrate de 40. persoane fizice 38 lei 120 lei . SC GAMA SA livreaza produse finite.Se livreaza unui client.impozit pe profit ..cheltuieli cu colaboratorii.Se livreaza unui client materii prime.TVA 19% . costul de achizitie 550 lei. astfel: . 1800.Cu factura nr. cursul in momentul facturarii este de 3.SC AGRO SA livreaza unor beneficiari produse agricole. . tineret bovin 6-12 luni.Se emite factura nr.produse animaliere in valoare de 400 lei.produse vegetale in valoare de 600 lei . 569.impozit pe cladiri 620 lei 300 lei 200 lei 565. in valoare de 2500 lei. 1303.000 eur. 567. astfel: . pretul de vanzare 600 lei. 568.impozit pe teren . tva 19%.  566. care nu sunt folosite in unitate. conform facturii nr. TVA 19%.cheltuieli privind majorari de intarziere constatate de organele de control ale Ministerului Finantelor 250 lei 564.3 lei/ eur.cheltuieli cu impozite sit axe cuvenite bugetului de stat la termenele legale 600 lei . SC CALIPSO SA inregistreaza obligatiile pe luna ianuarie.

cu o dabanda de 20%.Se vand 400 lazi de fag unui beneficiar. 576. TVA 19%.Se factureaza unui client extern.570. 2021.Se factureaza unui client intern contravaloarea unei lucrari executate in suma de 400 lei. pretul de vanzare de 1600 lei . pe anul in curs.Se inregistreaza factura nr. 575. 578. 574. pe credit comercial. 1101 se livreaza semifabricate. 573. pretul de vanzare 5 lei/bucata .Conform facturii nr. Factura cuprinde: . 572. tva 19% ca redeventa cuvenita pentru concesionarea unui teren altei societati comerciale. tva 19%. tva 19%.SC ORINTEX SA vinde marfuri in valoare de 5000 lei. incasarea efectuandu-se peste un an. in valoare de 800 lei . tva 19% . Se vinde unui client extern o licenta de fabricatie a cimentului in valoare de 3000 lei. transportul pentru produsele cumparate. 577. 571. in valoare de 1800 lei. TVA 19%.Se inregistreaza suma de 6000 lei. pentru materiale de natura obiectelor de inventar livrate unui beneficiar.Se vand produsele reziduale ( span) la pretul de vanzare de 300 lei.

Se factureaza unui beneficiar: . 581. tva 19%.SC CRISUL SA vinde in numerar marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul de 5000 lei.dobanda 20% Total credit 1000 lei 6950 lei 579.Veniturile realizate de societate din convorbirile telefonice avute cu clienti.Veniturile din chirii percepute de la salariatii societatii sunt in suma de 500 lei.valoarea marfii . 586.Se incaseaza in numerar suma de 200 lei. pentru luna curenta . 585.Veniturile obtinute din tratamentul efectuat catre salariati este de 250 lei. 584.TVA 19% 5000 lei 950 lei Total 5950 lei . sunt in suma de 50 lei.. tva 19%. 580.550 lei semifabricate .In luna curenta se inregistreaza veniturile din convorbirile telefonice ale salariatilor societatii. pe luna curenta. 582. tva 19%. de la alte societati comerciale 2500 lei. tva 19%. tva 19%. in suma de 60 lei. 583. tva inclus in pret. reprezentand venituri obtinute de SC TURIST SA din transportul de persoane.Veniturile incasate din chirii.

592.categoria 6-12 luni : 4000 kg x 4 lei 2500 kgx 6 lei TOTAL = 16.Inregistrarea sporului in greutate al animalelor.Se vand unui beneficiar 1000 sticle cu apa minerala Borsec. 591.200 lei ambalaje . 593. 587.Din productie rezulta SDV-uri.Din productie rezulta semifabricate..SC MEDA SA efectueaza o lucrare de cercetare pe cont propriu al carui venit este estimat la 500 lei si care se amortizeaza in doai ani.000 lei 31. care vor fi folosite in intreprindere sub forma materialelor de natura obiectelor de inventar. tva 19%.100 lei produse rezidulae . 590. 588. in valoare de 1200 lei.La sfarsitul anului era in curs de executie un proiect de dezvoltare in valoare de 1800 lei. 0. 1. 000 lei = 15. care se predau la magazie . la pretul de inregistrare de 800 lei. La SC ALFA SA din productie rezulta produse finite.Se obtin din productie 20 vitei in valoare de 4000 lei. care se predau la magazie.Se descarca gestiunea pentru laptele livrat. astfel: . costul efectiv fiind de 1170 lei .categoria 0-6 luni : . 589.2 lei/ litru de apa.Tva 19%. la pretul de inregistrare standard de 1600 lei.650 lei produse finite .000 lei 594.SC AGRO SRL inregistreaza laptele obtinut la 1200 lei si livrat catre SC LUSO SA la 1250 lei. .8 lei sticla . 595.

06. se vand programe informatice . 603.Se inregistreaza suma de 650 lei.Se executa in regie proprie lucrari de acces la un teren si imprejurimi a caror cost efectiv este de 280 lei. incepe la 30. 599. ca subventie pentru acoperirea pierderilor rezultate din diferentele de pret pentru transportul in comun. creante reactivate. construirea unei hale de productie pentru nevoi proprii. 602.03. ce urmeaza sa fie incasata de la buget . tva 19%. din care deductibila 80%. 598.Regia autonoma a huilei calculeaza subventia de primit de la bugetul de stat. ca subventie. tva 19%.Se primeste de la bugetului statului suma de 1300 lei. 597.2001.SC ARTEX SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 5000 lei. in valoare de 300 lei . pentru carbunele extras la un cost superior pretului de livrare. la un cost de productie de 12000 lei .Se inregistreaza suma de 1200 lei. iar la 30. tva 19%. La finele anului 2005 cheltuielile legate de investitie se ridica la 4500 lei.596.Conform facturii nr. 601. din . Se incaseaza 1500 lei din subventia cuvenita. drept vanzarea marfurilor.SC GAMA SA. cost de productie. in suma de 2800 lei. 600. care vor fi incasate ulterior.1301.2006 se receptioneaza obiectivul.

. tva 19%. valoarea de rambursare 850 lei. care se incaseaza. 609. la pretul pietei de 1000 lei. in valoare de 200 lei.604. in suma de 600 lei. 611.000 lei. 612. care se imputa gestionarului.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ALFA SA pentru participatiile detinute in capitalul social al altei intreprinderi asociate din cadrul grupului pe care le lasa mai departe acesteia.Debitele reactivate sunt in suma de 300 lei.Se constata lipsa de combustibil. Sa se inregistreze dobanda in primul an.Se vand obligatiuni. 607.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ARTA SA pentru participatia detinuta in capitalul social al SC BETA SA din afara grupului. care se imputa unei persoane din afara societatii la valoarea de 200 lei. valoarea nominala fiind de 600 lei. iar pretul de vanzare de 650 lei.Cu ocazia inventarierii depozitului de produse finite se constata lipsa a 200 bucati pulovere a 5lei/bucata. in valoare de 10.Se vinde la bursa un pachet de actiuni. 605. 610. tva 19%. cu o dabanda de 20% pe an.SC BETA SA acorda un imprumut pe termend e 5 ani. in suma de 1200 lei. 608.

614.Se incaseaza in numerar suma de 120 lei. 617.In urma vanzarii la bursa a efectelor comerciale. . 620.4 lei/eur.Se inregistreaza suma de 400 lei.Se incaseaza suma de 4500 lei reprezentand dobanda pentru un imprumut acordat altei societati comerciale. drept penalitati cuvenita societatii pentru nerespectarea unor clauze contractuale. valoarea nominala a cambiilor fiind de 3. 616.prescrise.Drepturile de personal neridicate.Se incaseaza de la un client din strainatate o creanta de 2000 EUR . 615. 621. se incaseaza suma de 3800 lei.Se primesc cu titlu gratuit marfuri in valoare de 300 lei. 619. iar cursul de schimb actual este de 3.000 lei.613.Sa se achite anticipat datoria fata de un furnizor de 40 lei. ca dobanzi aferente debitelor avute. datorate bugetului statului potrivit legii.Suma de 80 lei reprezinta dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente la banci. Cursul in momentul constituirii creantei a fost de 3. 618. beneficiind din partea acestuia de un scont de decontare de 4 lei.5 lei/eur. sunt in suma de 65 lei.

622. tva 19%.Din casarea unui strung se obtin piese de schimb. de la care se incaseaza 850 lei.000 lei. 625. tva 19% care se incaseaza prin virament. Programul informatic este vandut altei societati comerciale. 1 din cadrul grupului. tva 19%. de la care urmeaza sa se incaseze suma. 626. in suma de 1680 lei. in valoare de 350 lei. tva 19%.Se anuleaza o ajustare inregistrata pentru deprecierea mijloacelor de transport.Se inregistreaza suma de 750 lei. in luna decembrie 2005.Constituirea veniturilor corespunzatoare imobilizarilor financiare cedate la unitatea nr.Se livreaza unui client 100 butoaie din lemn a 5 lei/bucata. 623. . in valoare de 600 lei.SC STIMIN SA inregistreaza crearea unui program informatic pentru nevoi proprii. 628. la costul de productie de 850 lei.SC OVEX SA inregistreaza vanzarea unui activ corporal in valoare de 25. 629. incasate prin virament bancar.Se vinde o cladire 600 lei. 624. 627. ca subventie pentru investitii virata asupra veniturilor. dar care nu este receptionat decat in luna ianuarie 2006.

631.O societate comerciala angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata un absolvent de invatamant superior cu un salariu de incadrare de 1000 lei.SC MARA SARL pretinde penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale din partea SC ADA SRL in valoare de 850 lei. care se incaseaza in numerar. Nota: Din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca in cazul angajarii de absolventi astfel: • 1 salariu de baza minim brut pe tara. 632. Din documentatia depusa la organele competente rezulta o creanta in suma de 5000 lei.630.O entitate economica produce si comercializeaza produse pentru care se acorda subventii pentru acoperirea diferentei dintre costul efectiv ( mai mare) si pretul de vanzare (mai mic).Se diminueaza ajustarea pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt in suma de 600 lei. in suma de 250 lei. Ulterior subventia se incaseaza prin banca. . 633. Presupunem ca entitatea nu avea alti salariati in momentul angajarii absolventului.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea produselor finite. pentru absoventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii. 634. 635.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea creantelor-clienti de 480 lei.

000 lei pe o perioada de 6 luni.• 1. darn u dispune de suma necesara achitarii datoriei si solicita o prelungire. Casa de amanet AMA SRL incheie un contract cu o persoana fizica. suma achitata fiind considerate drept contravaloarea bunului. pe care il inregistreaza ca mijloc fix. proprietara unui bun de valoare. drept pentru care casa de amanet mareste comisionul. conform intelegerii.2 salarii de baza minime brute pe tara. C – proprietarul bunului se prezinta. Pret evaluat 3. Pentru aceasta. pentru absolventii de invatamant superior. La data scadentei pot interveni urmatoarele situatii: A – proprietarul ceasului ramburseaza imprumutul si comisionul si reprimeste ceasul. se percepe persoanei fizice un comision de 15%. TVA 627 lei (3.300x19%) B2 – casa de amanet devine proprietara bunului. Si in acest caz pot apare doua situatii: B1 – casa de amanet vinde bunul in regim de consignatie. pe baza caruia ii acorda un imprumut in suma de de 3. B – proprietarul bunului nu se prezinta si. casa de amanet devine proprietara a acestuia. 636. secundar superior sau ai invatamantului . comision 10% 300 lei. pentru absolventii invatamantului postliceal • 1.000 lei.5 salarii de baza minime brute pe tara.

500/5 = 300 actiuni. Numarul total al actiunilor aflate pe piata este de 1. deci proportia de anulare este de 300/1.000 actiuni a cate 5lei/actiune.637.500 lei. astfel: .000 lei 500 lei 1.000 lei divizat in 1.000 sau 3/10. 2.000 lei. deci la 10 actiuni vechi se suporta o pierdere de 3 actiuni.000 actiuni – 300 actiuni = 700 actiuni x 5 lei = 3.pierdere totala . care reprezinta noul capital social al societatii. 638. societatea va ramane din 1.000 lei. Cine detine 10 actiuni vechi: 10 x 5 = 50 lei. Societatea dispune de rezerve de 500 lei. SC ALFA SA are un capital de 5. Actionarii vor suporta pierderi prin anularea actiunilor in proportie de 3/10. la valoarea nominala de 20 lei. iar diferenta va afecta valoarea capitalului social.rezerve reducerea de capital Nota: Echivalentul in actiuni a pierderii este de 1.000. In decurs de doi ani consecutive s-au reportat pierderi care cumuleaza 2. In acest sens adunarea generala a actionarilor a decis rascumpararea de actiuni intr-o perioada de doi ani. SC DACIA SA cu un capital social de 20.500 lei . Actionarii decide acoperirea acestor pierderi pe seama rezervelor.000 lei decide reducerea acestuia la 15. va pierde echivalentul a 3 actiuni x 5 = 15 lei si va dispune in continuare de: 7 actiuni x 5 lei = 35 lei.

format din: .000 lei. plus 500 lei prime legate de capital. constatand din: . stabilite prin statut.000 lei 15. societatea rascumpara cele 125 actiuni la un pret de 20. La 1 ianuarie 2005 se constituie si isi incepe activitatea SC CONFMETAL SRL din Marghita.cladiri . utilaje si instalatii de lucru 50.materii prime .materiale auxiliare .masini. .obiecte de inventar 70. astfel: a) Asociatul SC ALFA SA (societate cu capital de stat) a subscris un capital de 350. actiuni pe care le anuleaza la finele anului.5 lei/actiune. depuse in numerar odata cu capitalul subscris. la un pret mediu de 19 lei. astfel: .000 lei 100.000 lei 10.000 lei b) Asociatul SC INA SRL (societate cu capital privat) a subscris un capital social in valoare de 100.in anul urmator.000: 20 = 250 actiuni.Numarul de actiuni care se rascumpara este de 5.000 lei. aportat integral la data infiintarii.000 lei 200. 639.000 lei .000 lei.in 2005 societatea rascumpara 125 actiuni de 20 lei. avand ca obiect de activitate “Confectii metalice si prestari de servicii in transportul auto”. Cei trei asociati au subscris un capital social d 500.constructii speciale . Se hotaraste ca 125 de actiuni sa se rascumpere in primul an si restul in al doilea an.

000 lei si mijloace de transport 5. f) Pentru constituirea societatii s-au cheltuit 500 lei. 640.10 din 10. Libertatii nr. dupa care se trece cota parte din subventie la venituri. comercializarea acestora.500 lei. . format din 85 muncitori si 15 persoane pentru administrare si conducere.14. str. aportul in numerar al asociatilor. constand din numerar. precum si prestari de servicii si transport auto. durata de viata utila 10 ani. TVA inclus reprezentand prima legata de capital. Se inregistreaza amortizarea anuala liniara a imobilizarii corporale. care se capitalizeaza. se depune integral in contul curent deschis la BRD. La data de 2 februarie 2005 se constituie SC GROPITA SRL cu sediul in Marghita. d) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare de la Camera de Comert si Industrie Bihor si inregistrarea la Administratia Financiara teritoriala ca societate comerciala cu personalitate juridical.01. pentru finantarea investitiilor (instalatii de lucru achizitionate de la furnizori in suma de 10.000 lei.000 lei c) Asociatul “A” persoana fizica a subscris un capital social in valoare de 50. avand ca obiect: cultura cerealelor si legumelor. g) La 1 februarie 2005 SC CONFMETAL SRL primeste de la stat o subventie. cresterea pasarilor si comercializarea lor. e) Suma de 5. Valorile subscrise au fost aportate integral.000 lei. se angajeaza personalul salarial al societatii..000 lei. in suma de 10.numerar 5. TVA 19%). conform procesului verbal nr.2005.

• 20.000 lei constructii speciale. din care: • 40. • 10. • 10.000 lei numerar.000 lei terenuri agricole. . • 8.000 lei animale si pasari.Asociatul “A” a subscris si aportat integral 100.000 lei numerar. control si reglare. . • 10.000 lei terenuri agricole. • 10. • 2. • 10. astfel: .000 lei unelte si mobilier de birou.000 lei.000 lei seminte si materiale de plantat.000 lei aparate de masura. • 2.000 lei masini agricole. din care: • 70.000 lei mijloace de transport.000 lei. . utilaje si instalatii de lucru.Asociatul “B” a subscris si aportat integral 100.000.000 lei cladiri.000 lei.000 lei terenuri agricole.000 lei.000. • 10.Cei 4 asociati au subscris un capital social de 400.000 lei.000 lei numerar.000 lei terenuri agricole. . din care: • 80. • 2. din care: • 20.000 lei mijloace de transport. • 28.000 lei masini.000 lei mijloace de transport . • 10.Asociatul “D” a subscris si aportat integral 100. • 20. varsat integral la data infiintarii societatii.000 lei constructii speciale. • 10.Asociatul “C” a subscris si aportat integral 1.

Sa se efectueze inregistrarile contabile la locatar.in valoare de 15. .• 2. Durata contractului este de 3 ani.5. iar rata lunara de leasing este de 244 lei. Decontarile se efectueaza prin banca. 641. S-au achizitionat masini agricole 10. . din care: .000 lei.1. Cu ocazia constituirii societatii.000 lei furaje.000 lei numerar. • 8. O societate de leasing (locator) incheie cu un utilizator (locatar) un contract de leasing operational pentru o masina de alezat achizitioneaza cu pretul de 14.000 lei combustibil. reprezentand taxe achitate la notariat.000 lei. S-au contractat de la Banca Agricola credite pe termen mediu pentru investitii 20.terenuri agricole.000 lei ambalaje.000 lei.2. • 10. s-au construit plantatii diverse in valoare de 10. judecatorie. cei 4 asociati au cheltuit din banii proprii 400 lei.900 lei piese de schimb. Sumele cheltuite vor fi rambursate dupa inceperea activitatii societatii.000 lei seminte si materiale de plantat. care are durata normata de functionare 12 ani.000 lei. S-au primit de la stat subventii. La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii la valoarea reziduala.400 lei.1.000 lei materiale auxiliare.000 lei materiale consumabile. .100 lei materiale pentru ambalat. . etc. . . TVA 19%. s-au achitat cu CEC furnizorii de imobilizari corporale.

cursul valutar din decalartia vamala 75.cursul valutar la data platii facturii externe din credit contractat pe termen lung .valoarea creditului nerambursat la data preluarii utilajului .000€.61 lei/€ 3. La SC EXMOB SA se inregistreaza trecerea in patrimonial bancii creditoare a imobilizarilor corporale gajate.62 lei/€ 644.650 lei .la sfarsitul primului an .63 lei/€ 3.valoarea de intrare a utilajelor achizitionate . Cursurile de schimb leu/€ au fost: .cursul valutar la data preluarii utilajului 220. SC STIMIN SA contracteaza un credit garantat de stat in valoare de 50.000 lei . ce urmeaza a se rambursa peste 3 ani intr-o singura rata.la sfarsitul anului al doilea .la data primirii creditului . SC GAMA SA a livrat in luna septembrie un calculator in urmatoarele conditii contractuale: .valoarea utilajului preluat conform raportului de evaluare .000$ 3.amortizarea calculate pana la data preluarii utilajului gajat 84.6 lei/€ 3. Acestea au fost achizitionate din credite bancare in valuta.pret de achizitie al calculatorului 6.34 lei/$ 3.642.000$ 3.800 lei 70.33 lei/$ 643. stiind ca: .la scadenta (sfarsitul anului al treilea) 3.31 lei/$ . la scadenta.

SC CONSTRUCTORUL SA acorda un avans din contul curent de 1.000 lei.35 lei CASS (7%).in intervalul aprilie-august nu s-au mai efectuat cheltuieli pentru remedierea calculatorului. .TVA 19% .800 lei 1. SC SIMCOR SA livreaza la SC CONSTRUCTORUL SA betoane in valoare de 2.perioada de garantie 7.500 lei salariile personalului care a efectuat reparatiile. .cota de garantie 10% din pretul de vanzare . . pentru remedierea 760 lei defectiunilor constatate la calculator din care: .75%). Conform facturii nr. .1250. TVA 19%. 645. . TVA inclus.adaosul comercial 30% 1.50 lei contravaloarea transportului de piese de schimb efectuate de terti. transportul cu mijloace proprii in valoare de 300 lei.190 lei. . Pentru . furnizorului sau SC SIMCOR SA.5%).482 lei 780 lei 1 an . TVA 19%.cheltuieli totale efectuate in luna martie a anului urmator.800 lei Pret de vanzare .99 lei CAS (19.13 lei fond de somaj (2.50 lei contravaloarea pieselor de schimb consumate. .calculatia costului total al remedierilor efectuate la calculator este de 760 lei..

500 lei .adaos de alimentatie publica 2. TVA inclus in pret. Calculul preturilor in alimentatie publica: . care se vand prin restaurant. 647.000 lei si se factureaza clientilor marfuri de 1. 28.TVA aferenta tarifului facturat (19%) . 1700. la pretul de cumparare de 2. Evidenta stocurilor se conduce la pret de facturare.500 2. TVA 19%. 540 lei.5 lei.CONSTRUCTORUL betoanele reprezinta materii prime.500 lei 2. in vederea obtinerii unor ambalaje. SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale consumabile in valoare de 50 lei.pret de cumparare .500 x 100% = 2.pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 150 lei. pentru luna respectiva. Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se urmatoarele elemente: . SC DACIA SRL receptioneaza marfuri. conform facturii nr.500 lei.tariful practicat de unitatea prelucratoare . Inregistrari la SC CONSTRUCTORUL SA si SIMCOR SA. in conditiile unui coeficient de adaos mediu de alimentatie publica de 40%. Se vand in numerar marfuri populatiei de 2. 646. La sfarsitul lunii se descarca gestiunea restaurantului pentru marfurile vandute.500 lei . care practica un adaos comercial de alimentatie publica de 100%. unor terti.

950 lei 648. 649.000. din Germania.Valoarea de inregistrare a marfurilor este de 13000 lei .TVA 19% (5. 650.000 X 19%) Pret de alimentatie publica inclusiv TVA 5. Sa se faca inregistrarile la ambele societati in situatia in care scontul de decontare se acorda printr-o factura ulterioara.Datorita faptului ca plata s-a facut anterior scadentei se acorda un scont de decontare de 2%.000 lei. efectuandu-se compensarea datoriei cu creanta. 651. tva 19% incasand initial 40% din pretul de vanzare ca avans . Costul marfurilor este de 7000 lei.Pentru defecte de calitate se acorda un rabat de 200 lei. SC OVEX SA vinde societatii FAVORIT marfuri in valoare de 30.Dobanda totala inclusa in mod uniform in rate este de 600 lei. restul incasandu-se in 6 rate egale.Pret de alimentatie publica .000$. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati.000 lei 950 lei 5. comisionul practicat de SC ALFA este de 10%. SC ALFA SA din Romania livreaza un lot de marfa in contrapartida de 10.400 lei. pentru vanzari superioare sumei de 20.000 o remiza de 1% si o remiza de 3% pentru pozitia privilegiata. SC BETA SA. pretul solicitat de deponent persoana fizica este de 500 lei. tva 19% . . SC EXMOB vinde catre SC ADA mobila cu plata in rate la pret de vanzare de 10. SC ALFA SA primeste in consignatie un bun.

654.Pretul de cumparare este de 200 lei /pereche.000 lei . care cuprinde: . La 30.tva 19%x750 lei 7500 lei 1425 lei Total factura 8925 lei Distinct se factureaza chiria pentru perioada de custodie .SC GAMA SA cumpara de la furnizorul SC MOBILA SA un lot de obiecte de inventar ( scaune ) . tva 19%. 1600 . SC AVANTUL SA trimite spre prelucrare 90 m tesaturi a 20 lei/m . cu factura nr.09 se aduc scunele lasate in custodie.07. de 50 lei . pentru care adaosul creste de la 30% la 40%. La receptia scaunelor se constata un plus de 2 scaune care se admit in gestiune. 655.652.100 buc scaune x75 lei/buc . tva 19%. . Pornind de la datele problemei precedente sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ALFA in situatia in care deponentul este persoana juridica. 653. achitandu-se in numerar cheltuieli de transport de 30 lei. La 01. Societatea are in stoc 100 perechi pantofi OLIMPIA cu pretul de 20. SC ADA SRL decide sa reduca pretul a 100 perechi pantofi CARMENS prin reducerea adaosului comercial de la 30% la 20%. in valoare de 1800 lei.

657. SC OMEGA SA inregistreaza un prejudiciu cauzat prin efractie de catre autori necunoscuti in valoare de 12. tva 19%. tva 19% _____________________ Manopera 300x25 lei /buc Cheltuieli de transport Total cheltuieli de prelucrare Total de plata 7500 lei 80 lei 7580 lei 1425 lei 15. Dupa expirarea termenului de prescriptie ( 3 ani). adaos comercial 20%. tva 19%.020. care s-au achitat in numerar. SC GAMA SA vinde marfuri.000 lei .In urma prelucrarii se obtin 300 halate. tva 19%.2 lei 9. Ambalajele care insotesc marfa : 100 bucx 0. La termenul prevazut clientul restituie 90 bucati ambalaje.440.15 lei/buc=15 lei. daca prejudiciu nu a fost recuperat. se va scadea creanta fata de debitorii diversi . iar cheltuielile de transport dus-intors sunt de 80 lei. TVA 19%. .Se factureaza ambalajele nerestituite. Furnizorul a facturat o manopera de 25 lei/bucata .2 lei 656. se expediaza pw baza avizului de insotire.2 lei 1. Costul de achizitie al halatelor= 1800+(300x25)+80= 9380 lei. factura cuprinzand 100 bucx 6 lei/ buc = 600 lei. dupa care se va inregistra in contul in afara bilantului 8034 – Debitori scosi din activ si urmariti in continuare.

75% 99 lei. SC SIGMA SA vinde in exercitiul financiar 2005 produse finite in valoare de 50000 lei.5% 13 lei. O societate livreaza produse finite la pretul de vanzare de 75000 lei. TVA 19%.000 lei. 659.piese de schimb 300 lei. ca urmare . .658. adica 2. fara TVA si TVA 19%.000 lei. pretul de inregistrare fiind de 44000 lei. pentru a livra produse finite in valoare de 20.CAS 19. . costul efectiv al produselor finite este de 14.380 lei . pe motivul achitarii creantei mai devreme. Procentul mediu de cheltuieli cu remedierile sunt de 2%. .salariile personalului 500 lei.CASS 7% 35 lei.CFS 2. Pentru defecte de calitate se solicita o reducere comerciala de 10%. pentru care se acorda o garantie de un an. . SC OMEGA SA primeste in septembrie. 660. Cheltuielile ocazionate cu remedierea produselor in garantie in exercitiul financiar 2006 sunt: . iar peste 2 luni o hotarare judecatoreasca declara starea de faliment a acestuia. Se incaseaza de la client creanta. in conditiile acordarii unui scont de decontare de 2%. din care TVA 380 lei. un avans de 5000 lei. Se anuleaza provizionul pentru garantii acordate clientilor. Clientul societatii nu poate sa achite contravaloarea produselor livrate.

chetuieli de deplasare .varianta 1 . 662.la data importului .9 lei/$ 3lei/$ 3.varianta 2 3.la data deschiderii acreditivului . Avansul se utilizeaza la cursul de 3. Ulterior se recupereaza in numerar 50% din valoarea creantei.consum de materii prime in suma de 4000 lei. . Se acorda un avans de trezorerie in suma de 1000$ la cursul de 3lei/$.2lei/$ 800$ 100$ 30$ 663. Cursuri valutare: .creanta este scoasa din activ.la data achitarii datoriei din acreditiv . TVA 19%.3 lei/$ 2. Se inregistreaza si se achita prin banca: taxa vamala 10%.5%.diurna Se restituie avansul neutilizat. .cumparare de materii prime . O societate comerciala deschide un acreditiv in suma de 10000$ si achizitioneaza din import marfuri in valoare de 10000$.consum de materiale consumabile in suma de 1400 lei. SC DORICRIS SA inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii aferente cheltuielilor si veniturilor efectuate in luna decembrie: . comisionul vamal 0. accize 30%. 661.1 lei/$ astfel: .

inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit. Executa un transport colectiv de persoane pentru o alta societate in valoare de 2000 lei.inchiderea conturilor de cheltuieli. TVA 19%. .reportarea profitului. ce se factureaza in momentul efectuarii transportului. .. TVA 19%. . .livrare de semifabricate in valoare de 3000 lei.inchiderea conturilor de venituri. lucrare ce se factureaza provizoriu inainte de . . TVA 19%. . SC DACIA SERVICE SA are in profilul de activitate executarea de servicii diverse ca: transport de bunuri si persoane. TVA 19%. TVA 19%.inregistrarea facturii privind energia consumata: 800 lei. TVA 19%.70% pentru dividend 665. executa o lucrare de reparatii auto in valoare de 5000 lei. De asemenea. In anul urmator AGA decide repartizarea profitului net din problema precedent astfel: . . .30% pentru constituirea de reserve special pentru investitii . 664.livrare de produse finite in valoare de 10000 lei.facturarea proiectelor de cercetare in suma de 1600 lei. reparatii auto si alte servicii.calcularea si inregistrarea impozitului pe profit (profit impozabil = profit brut). . TVA 19%.livrare de produse reziduale in valoare de 200 lei.

receptie si apoi se definitiveaza. Conducerea întreprinderii şi experţii sãi estimeazã cã în primul an vehiculul se depreciazã pentru 30% din valoare. Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind cã. dupa receptive. dupã care le vinde la valoarea lor netã contabilã. în al doilea an.Sã se calculeze amortizarea unui vehicul achiziţionat la un cost . Societatea executa si servicii de spalare auto in valoare de 500 lei. pentru 25% din valoare. iar în al treilea an. cand se constata ca lucarea a costat mai mult cu 1000 lei. SC STAR SA cu profil zootehnic obtine din fermele proprii animale tinere evaluate de comisia de evaluare la valoarea de 4000 lei. TVA 19%. pentru 15%. Ca urmare a furajarii lor s-a obtinut o crestere in greutate de 9000 lei. 666. Deci durata de utilitate a vehiculului achiziţionat este de 3 ani. pune în practicã o politicã de închiriere a vehiculelor timp de 3 ani. al cãrei obiect de activitate este locaţia de mijloace de transport. 667. Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800 miliarde lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei. TVA 19% cu incasare prin banca. pretul standard fiind de 4500 lei. TVA 19% cu incasare directa in numerar. La maturitate animalele se vand la pret de vanzare de 15000 lei. se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultanã a valorilor brute şi a amortizãrilor cumulate. O întreprindere. 668. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”. Valoarea justã a construcţiilor determinatã de experţi este de 900 lei. Se descarca gestiunea cu animalele vandute. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale.

000 piese – în al treilea an: 100. 670. ştiind cã societatea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale”. se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile. Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei. Pentru a realiza un contract ce vizeazã furnizarea a 240.000 u.000 piese Maşina este scoasã din funcţiune la sfârşitul perioadei de derulare a contractului. o întreprindere a pus la punct o maşinã specialã al cãrei cost de producţie este de 240. Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind cã.000 piese ____________________________ 240. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale. Sã se calculeze amortizarea imobilizãrii în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale” prin metoda care reflectã cel mai bine ritmul în care se consumã avantajele aferente acesteia. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”. stabilitã prin deducerea amortizãrilor din costul imobilizãrilor.m.000 de piese în 4 ani.000 piese – în al patrulea an: 55. Valoarea justã a construcţiilor determinate de experţi este de 900 lei. .000 lei.000 piese – în al doilea an: 60.de 300. în cei 3 ani. În acord cu clientul. scadenţarul livrãrilor de piese a fost programat dupã cum urmeazã: – în primul an: 25. 669.

Valoarea justã a construcţiilor determinatã de experţi este de 720 lei. ştiind cã cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 5. 2 şi 1. de 20. 2 şi 1. Valoarea rezidualã este estimatã la 47. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale. întreprinderea achiziţioneazã un echipament la un cost de 147. 3. ştiind cã cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 8. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD). La 30 decembrie N. de 20.000 lei. 672.000 lei. dar conducerea estimeazã vânzarea lui dupã 5 ani de utilizare.000 lei.000 lei. 4. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260. iar valoarea rezidualã. 674. Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800 miliarde lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei. Durata de viaţã fizicã a activului este de 7 ani. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260.671. 3. Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD). Sã se calculeze şi sã se contabilizeze amortizarea imobilizãrii în exerciţiul N+1 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. iar valoarea rezidualã. 6.000 lei.000 lei. . 673.

Durata de utilitate a unui utilaj cumpãrat la începutul exerciţiului N-2 şi amortizat linear a fost fixatã iniţial la 7 ani.000 lei şi o valoare rezidualã nulã estimate la data punerii în funcţiune. în u.675. Prin analiza stãrii activului respectiv. 676. N-1. N. de 20. 677.000 lei. douã proiecte. N+2 şi N+3 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. cheltuielile departamentului. iar valoarea rezidualã. la închiderea exerciţiului N.m. chiar de la începutul exerciţiului N. acesta îndeplineşte. Sã se calculeze amortizarea aferentã exerciţiilor N-2. se apreciazã cã durata sa rezidualã de utilitate este numai de 3 ani din acest moment.. Sã se calculeze amortizarea prin metoda degresivã utilizând o ratã de amortizare degresivã de 40%. pe care le vom numi proiectul X şi proiectul Y. condiţiile pentru recunoaşterea unei cheltuieli de dezvoltare. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. În ceea ce priveşte însã proiectul Y. Se presupun un cost de achiziţie de 140. N+1. au fost urmãtoarele: Informatii Cheltuieli Proiectul Proiectul . O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260.000 lei. În cazul proiectului X. în cursul exerciţiului N. întreprinderea nu poate demonstra încã fezabilitatea acestuia. O societate are un departament de cercetare care dezvoltã. În exerciţiul N.

generale Cheltuieli materiale servicii Cheltuieli personalul: .directe -salariul conducãtorului de department -personal administrative Cheltuieli generale: .indirecte 1000 2000 cu si 600 X 5. în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”.000 3500 1500 - - 1200 400 800 400 Conducãtorul de departament consumã 10% din timpul de lucru pentru proiectul X şi 20%.directe . Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele douã proiecte.000 Y 3. . pentru proiectul Y.

Cheltuielile angajate în N+1 au fost: cheltuieli cu personalul 10.m. – în perioada 21. – în perioada 01.N: pentru formarea personalului 600 u.m. – în perioada 30.000 u.000 u. s-a demonstrat fezabilitatea tehnicã şi comercialã a produsului.N: pentru studiul prealabil 2.07. în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”.07-18. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciţiile N.000 u. – în perioada 11.m. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fost distribuite astfel: – în perioada 01.07..N: pentru analiza funcţionalã 8. Centrul de cercetare al societãţii a angajat.m. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic.m.06-30.N: pentru analiza organicã 11. – în perioada 19. managerii apreciazã cã proiectul are şanse mari de reuşitã şi hotãrãsc continuarea acestuia.07-10..06.000 u.09-20.10.09.000 u.N: pentru programare 18.m..000 u.09-29.. în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. şi – în perioada 30. La începutul exerciţiului N+1.09..N: pentru întocmirea documentaţiei necesare utilizatorilor 800 u.000 u. pentru a apãra societatea într-un proces de urmãrire legalã împotriva recunoaşterii brevetului. În N+2.678. 679. Societatea dezvoltã un nou produs.09.09-25.m. cheltuieli de 30.N: pentru teste 1. La sfârşitul analizei funcţionale. în faza de cercetare. în exerciţiul N.000 u.m.m.. şi taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8. N+1 şi N+2.m.07-29. s-au cheltuit 12. Societatea a realizat cu ajutorul informaticienilor sãi un program de gestiune a stocurilor.m. .000 u.

pe o duratã de 5 ani. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1.000 u. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a procesului de producţie.m. valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este estimatã la 15.m.000 u.m. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor.m.680. Valoarea justã este estimatã la 60.m.000 u. La 31 decembrie N+1. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor. La 31 decembrie N. La 31 decembrie N+1.m. Se foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizãrii cumulate şi reevaluarea valorii nete.000 u. .000 u. imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Valoarea justã este estimatã la 60. Societatea deţine o categorie de imobilizãri necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50. pe o duratã de 5 ani. Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. ţinând cont de faptul cã s-a reuşit perfecţionarea procesului de producţie. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a procesului de producţie. Societatea deţine o categorie de imobilizãri necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50. valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este estimatã la 15. ţinând cont de faptul cã s-a reuşit perfecţionarea procesului de producţie. imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1. 681.000 u. La 31 decembrie N. Se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute şi a amortizãrii cumulate. Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”.

La 31.m. 683. De asemenea.000 bucãţi de produs. – costul de producţie pe unitatea de produs 750 u. 1. – pentru achiziţia utilajului s-a fãcut apel la un credit care genereazã cheltuieli anuale cu dobânzile de 20.000 u.. În anul N..000 u.682.000 u. şi cheltuieli cu actele. societatea trebuie sã procedeze la dezinstalarea acestuia.000 u.m. Informaţiile disponibile privind utilajul respectiv sunt: – costul de achiziţie al utilajului 4.m. Pentru remunerarea evaluatorului s-au fãcut cheltuieli de 10. se va . Sã se calculeze valoarea justã diminuatã cu cheltuielile estimate de vânzare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. ceea ce ar antrena cheltuieli de 15.000 u.000 u.N existã indicii cã un utilaj a pierdut din valoare. – preţul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.m. Pentru a stabili valoarea de piaţã a echipamentului tehnologic s-a apelat la serviciile unui evaluator.000. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de 15. În anul N+2. utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreşte menţinerea acestuia la nivelul performanţelor estimate iniţial..000 u. Pentru a vinde echipamentul. dar societatea estimeazã cã volumul vânzãrilor va creşte cu 5% pe an. ar fi necesare cheltuieli cu pregãtirea echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.000 u. Valoarea justã a fost estimate de cãtre evaluator la 750.m.m.m.000 u.m.m.12.m. Se estimeazã cã toate veniturile şi cheltuielile vor creşte cu 3% pe an din cauza inflaţiei. Societatea deţine echipament tehnologic pe care intenţioneazã sã îl vândã. s-au vândut 2. De asemenea. în anul N+3.

m. Se estimeazã cã rata adecvatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%. rata de rentabilitate speratã de piaţã (Rm) 30% şi riscul sistematic de piaţã al titlurilor (β) 2. cererea pentru parfumul respectiv va creşte cu 20%. În exerciţiul precedent. 685. Sã se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.000 u.000 u. Societatea deţine un brevet pentru producerea unui parfum. Valoarea rezidualã a utilajului este estimatã la 30.m. societatea nu se aşteaptã ca brevetul sã mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative dupã expirarea celor 4 ani.000 u.m. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 25. Se cunosc urmãtoarele informaţii: rata dobânzii fãrã risc1 (Rf) 20%. 684. Societatea X utilizeazã modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului. Societatea estimeazã cã. Experienţa aratã cã societãţile concurente invadeazã piaţa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet.proceda la o reparaţie capitalã prin care sã se mãreascã performanţele utilajului. În consecinţã. Brevetul expirã peste 4 ani. în fiecare dintre urmãtorii 4 ani. Sã se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. . în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Sã se calculeze rata de randament ce va fi utilizatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie. Utilajul va fi vândut la sfârşitul exerciţiului N+6. veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10.

La sfârşitul exerciţiului N. Un teren cumpãrat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.m. este de 420.m.m. iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcţiona câte 2. Preţul de vânzare (valoarea justã) ar fi de 510. 687. rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare. valoarea realã a terenului.686. La închiderea exerciţiului N.000 u.000 u. Un teren cumpãrat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 de ore.m.m. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%. la 550.m.000 u. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15 u. considerate a fi egalã cu valoarea recuperabilã. Societatea deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 600. În cursul exerciţiului N. Presupunem cã existã o piaţã activã pe care utilajul poate fi tranzacţionat. a fost reevaluat.m.000 u.000 ore de funcţionare. în exerciţiul N-2. utilajul a funcţionat 1.000 u.m. Între timp (din N-2 pânã în prezent).. la 550. rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio . în exerciţiul N-2.000 u./buc. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.250 ore. existã indicii cã utilajul s-a depreciat. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãţi pe orã. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziţiei la 10.m.000 u. 688.000 u. a fost reevaluat. Între timp (din N-2 pânã în prezent).

m.N-2.000 u. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. este de 350.12.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 255. Presupunem cã la 31.12.12. 689.12.12.000 u.000 u.N. La 31.m. existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31.m.000 u. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.m.12.N-2 şi la 31. valoarea realã a terenului.N. Sã se analizeze situaţia la 31.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 216.N-2.N.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor” şi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate.000 u. considerate a fi egalã cu valoarea recuperabilã.000 u. – durata contractului: 3 ani.12. . existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani.N-2 şi la 31. La 31. Sã se analizeze situaţia la 31.12.m.12.12.m.m. societatea a constatat o pierdere de 75. Presupunem cã la 31.000 u. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani. 691.modificare. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300. La 31. 690.12. La închiderea exerciţiului N. La 31.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor” şi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate. societatea a constatat o pierdere de 75.

000 u. fiecare. echipamentul va fi returnat locatorului. la 31.000 u. pentru asigurare. echipamentul va fi returnat locatorului. achitabile în ultima zi a anului de contract.N+3. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31. achitabile în ultima zi a anului de contract. – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%. – la sfârşitul perioadei de locaţie. – locatarul plãteşte în fiecare an 1.000 u..m.m.m.000 u.– obiectul contractului: un echipament tehnic. de 50. la 31. de 50. . – sunt prevãzute 3 redevenţe anuale. – la sfârşitul perioadei de locaţie. – valoarea justã a echipamentului: 135.m.000 u.m.000 u.m.12.m. – locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.12.N+3.m.000 u.000 u. – locatarul plãteşte în fiecare an 1. – locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10. – obiectul contractului: un echipament tehnic. – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%. – sunt prevãzute 3 redevenţe anuale. – valoarea justã a echipamentului: 135. – durata contractului: 3 ani..12. 692.N. Sã se contabilizeze primirea echipamentului de cãtre locatar în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. pentru asigurare. fiecare.

Sã se prezinte calculele şi înregistrãrile în contabilitatea locatorului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.000 u. . pe o duratã de 5 ani. în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.m..000 bucãţi în exerciţiul N.000 u.. Chiria este de 8.800.m. pe lunã. Costul de achiziţie al imobilului este de 500. referitoare la dobânzi. Chiria este de 8.m.m. pe o duratã de 5 ani. iar durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani. Costul de achiziţie al imobilului este de 500. pentru întreaga perioadã a contractului. Societatea X este proprietara unei clãdiri pe care o închiriazã. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1. Contractul a fost semnat la 1 octombrie exerciţiul N. 694.000 u. 693. Sã se prezinte calculele şi înregistrãrile în contabilitatea locatarului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.Sã se calculeze tabloul de amortizare a datoriei faţã de locator şi sã se contabilizeze datoria faţã de locator. 695. pe care o închiriazã.m. iar durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani. Societatea X este proprietara unei clãdiri. societãţii Y. Ea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli şi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u.m. pe lunã.m. Societatea X suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100 u. societãţii Y. Cantitãţile fabricate au fost de 5. Contractul a fost semnat la 1 octombrie exerciţiul N.m. Ea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli şi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului.000 u.000 u. Societatea X suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100 u.

m. în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale de producţie este de 5. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400. – 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãţi la un cost de 410./ bucatã.m.000 bucãţi x 400. Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”./bucatã). – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãţi la un cost de 414. – 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucãţi. – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãţi la un cost de 414.000 u./bucatã.000 u.000.000 bucãţi./bucatã.m. (1. În luna noiembrie. acest stoc este afectat de urmãtoarele operaţii: – 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi. Sã se întocmeascã fişa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu ponderat al perioadei precedente. . La sfârşitul fiecãrui exerciţiu.000 u.m. 697./bucatã. În luna noiembrie.m.m. – 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi.000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6.000 bucãţi x 400./bucatã). 696.m.500 bucãţi în exerciţiul N+2. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000 u.000 u.m. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000 u./bucatã.000 u.000 u. întreprinderea posedã 800 bucãţi în stoc.m.4. (1. – 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi. acest stoc este afectat de urmãtoarele operaţii: – 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi.000. – 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãţi la un cost de 410. – 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucãţi.000 u.

– 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãţi la un cost de 414.N.000 u. 699.m. 700.000 bucãţi x 400. acest stoc este afectat de urmãtoarele operaţii: – 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi. – 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi.m. În luna noiembrie. Societatea X a dat în funcţiune.000 u. .000 u.000 u. (1. dividendele nu sunt impozabile.000 u./ bucatã.12.m.000. în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400./bucatã. – 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucãţi. Sã se calculeze eventuala diferenţã temporarã. Din punct de vedere fiscal./ bucatã.m./bucatã).m. un utilaj în valoare de 900.m. – 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãţi la un cost de 410.m. utilajul se amortizeazã linear pe trei ani. Din punct de vedere contabil. societatea are o creanţã privind dividendele de încasat de 85.000 u. 698. La data bilanţului./ bucatã. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400. Sã se întocmeascã fişa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu ponderat calculat dupã fiecare intrare. începând cu 1 ianuarie N.m. la 21.Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.m.000 u. Sã se întocmeascã fişa stocului în cazul în care se utilizeazã metoda FIFO.000 u. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului în N este de 400.000 u.

000 u.12. amortizarea contabilã a fost de 2. 702.01.N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Pânã la închiderea exerciţiului N nu au apãrut reglementãri privind modificarea cotei de impozit pentru exerciţiul viitor. a apãrut o reglementare conform cãreia. Sã se calculeze eventuala diferenţã temporarã la 31.12. La 31. la 31. iar amortizarea fiscalã. societatea are o datorie privind dobânzile de plãtit de 1. La începutul exerciţiului N. În cursul lunii decembrie N. în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.N+1. Presupunem cã din punct de vedere fiscal redevenţele sunt impozabile în anul încasãrii acestora. începând cu 01. Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N.000 u.m. s-a dat în funcţiune un utilaj în valoare de 20. În anul N. cota de impozit pe profit va creşte de la 30% la 35%.Sã se calculeze eventuala diferenţã temporarã în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind societatea X.m.N: . Presupunem cã din punct de vedere fiscal dobânzile sunt deductibile în exerciţiul financiar în care genereazã fluxuri de trezorerie.12. 701.000 u.m. societatea a încasat redevenţe în valoare de 10. În decembrie N. 704.000 u. 703. de 2. aferente trimestrului 1 din exerciţiul N+1.m.m.N.. Cota de impozit pe profit în vigoare în anul N: 16%.800 u.

705. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.000 u.000 u. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.000 15.500 7. şi existã o ajustare de depreciere a creanţelor de 12. Din punct de vedere contabil. La începutul exerciţiului N. începând cu 1 ianuarie N. (3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care acestea genereazã fluxuri de trezorerie.m.000 u.m. Ajustarea nu este deductibilã fiscal.Informatii Imobilizări corporale (1) Creante client (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plătit (4) Dobânzi de plătit (3) Valori contabile 750. existã un pasiv de impozit amânat de 3. fãrã a compensa creanţele şi datoriile de impozit.m.m.000 16. Cota de impozit pe profit: 30%.000 150.000 u. un utilaj cu o valoare de 360. utilajul se .500 (1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este de 705. (2) Creanţele clienţi au o valoare brutã de 162.000 u. Societatea X a dat în funcţiune.m.

reevaluarea nu este recunoscutã. 120. Presupunem urmãtoarele informaţii privind imobilizãrile corporale ale societãţii la deschiderea exerciţiului N: Valoarea contabilã (valoarea corectatã de efectele inflaţiei) 180. 60.m. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.000 u.amortizeazã linear pe trei ani. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit” la sfârşitul fiecãruia dintre cele trei exerciţii. retratarea situaţiilor financiare nu este recunoscutã.000 u.m.000 u.12. exista un pasiv de impozit amânat de 6.m. 120.000 u. Cota de impozit pe profit: 30%.m. Societatea procedeazã la retratarea situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile IAS 29 pentru prima datã în exerciţiul N.000 u. 706. în N+1. Baza de impozitare (valoarea istoricã) Diferenţã temporarã impozabilã Cota de impozit pe profit: 35%. la 31. Din punct de vedere fiscal.m. în N+2. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale societãţii X: La 31.000 u. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri valoarea reevaluatã fiind de 127.m.N.12.N.000 u.m. respectiv 160. în N. 707. ____________________________________________ . Amortizarea fiscalã aferentã utilajului va fi de: 80. La începutul exerciţiului N.m.000 u. Cota de impozit pe profit: 30%. Din punct de vedere fiscal.

societatea româneascã M a achiziţionat 100% societatea americanã F. 1 $ = 3 lei. în situaţiile financiare consolidate. din punct de vedere fiscal. La 31.m.m. la sfârşitul perioadei de închiriere. La acea datã.000 u. cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.N. Presupunem cã moneda funcţionalã a societãţii F coincide cu moneda de raportare. La data achiziţiei.12. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi. În cursul exerciţiului N. datorii contingente şi active contingente”. Imobilizarea se amortizeazã pe 5 ani din punct de vedere contabil şi pe 4 ani. societatea deţine un utilaj cu valoarea contabilã de 100. O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren închiriat. Se estimeazã cã pentru mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200.000 $. La începutul exerciţiului N. La 31.708.N.000 u. La deschiderea exerciţiului N. Cota de impozit pe profit 30%. 710. 45. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. . Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în exerciţiul N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. F deţinea o imobilizare cumpãratã recent cu 100. 1 $ = 3. 709. rafinãria va fi mutatã într-o altã locaţie strategicã.000 lei. activul va fi evaluat la 100. exista un pasiv de impozit amânat de 1.000 u. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.m.m. În contract se precizeazã cã.12.000 u. şi baza de impozitare de 80.3 lei.000 $ x 3 = 300. În consecinţã.

000 u. O societate din industria chimicã polueazã mediul prin activitãţile sale. cifra de afaceri a fost de 10. cifra de afaceri a fost de 10. Se estimeazã costuri cu decontaminarea în valoare de 600. În anul N. . În anul N. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi.000 u. Deşi ţara în care îşi desfãşoarã activitatea nu dispune de o reglementare care sã prevadã obligativitatea societãţilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. Politica sa este cunoscutã pe piaţã.000 u.000. datorii contingente şi active contingente”.m. chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face. existã dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens şi este aproape sigur cã proiectul respective va fi în curând promulgat. 712. 711.000.m. datorii contingente şi active contingente”. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri.chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face.m. Politica sa este cunoscutã pe piaţã.

Sã se verifice dacã la sfârşitul anului 1 sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. Prin contract.000 u. Se estimeazã cã pentru îndeplinirea obligaţiilor contractual sunt necesare cheltuieli de 600. 715.m. societatea X a achiziţionat dreptul de a exploata o minã timp de 5 ani. Redevenţa anualã: 150.000 u. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 200. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 1. 25% prezintã defecte minore şi 5% prezintã defecte majore. La începutul exerciţiului N-2.m. ea este obligatã ca la sfârşitul perioadei de exploatare sã îndepãrteze echipamentele şi sã recoperteze solul. Presupunem o ratã de actualizare de 5%. 714.000.Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.000 u. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. Conform contractului. Statisticile aratã cã 70% din produsele vândute nu prezintã defecte.m. În contract se . 713. Dacã toate produsele ar avea defecte majore.000 u. La sfârşitul anului 1. o societate acordã garanţie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde. datorii contingente şi active contingente”. datorii contingente şi active contingente”.m. societatea X a semnat un contract de închiriere a unei clãdiri în care sã funcţioneze sediul societãţii. Durata contractului: 5 ani. Dacã toate produsele ar avea defecte minore. datorii contingente şi active contingente”.

Se estimeazã cã pentru lichidarea activitãţilor externe se vor angaja cheltuieli de 1. rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult mai mici decât cele bugetate. Din cauza concurenţei pe piaţã. iar în caz de reziliere se vor plãti penalizãri de 140. consiliul de administraţie decide ca.000 u. s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii. Pe 8 decembrie N. datorii contingente şi active contingente”. societatea şi-a mutat sediul într-un centru administrativ prestigios. Societatea presteazã servicii de curierat pe plan intern şi internaţional. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. începând cu 1 ianuarie N+1. pentru fiecare an de neîndeplinire a contractului. În zilele urmãtoare s-a procedat la informarea clienţilor şi a personalului asupra procesului de restructurare. 716. sã lichideze activitãţile externe. în exerciţiul N. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. Societatea îşi desfãşoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui.000 u.m.precizeazã cã spaţiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar. Pe 5 decembrie N. La sfârşitul exerciţiului N.m. În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele: . datorii contingente şi active contingente”. consiliul de administraţie a decis sã renunţe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe şi sã înceapã producţia de cremã de brânzã. 717.000. care corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreşte sã o promoveze. Din acest motiv.

situaţia financiarã a societãţii Y se agraveazã. – cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u. – profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900..000 u.11. 718. situaţia financiarã a societãţii Y era solidã. datorii contingente şi active contingente”.N+1. se estimeazã cã sumele ce trebuie acoperite în numele societãţii Y sunt de 800. 719.06.. Acest anunţ a indus salariaţilor.000 u.000 u. În cursul exerciţiului N+1. Sã se verifice dacã. clienţilor şi furnizorilor aşteptarea cã societatea va implementa procesul de restructurare..m. La 31. sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. – cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã: 9. În luna februarie exerciţiul N. Reclamantul solicitã despãgubiri pentru daunele .000 u. La acea datã.N.N+1 se declarã falimentul. la 31. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii: 300.N+1. datorii contingente şi active contingente”.m.000 u.m. Pe 01. pentru societatea X. societatea a fost acţionatã în instanţã de cãtre un fost angajat.12.m.m.m.000. societatea X garanteazã creditele bancare contractate de societatea Y.12. La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare.N şi la 31.– indemnizaţii pentru concedierea unei pãrţi din salariaţi: 2..12.000. iar pe 30.

avocaţii societãţii sunt de pãrere cã aceasta nu va fi fãcutã responsabilã. O agenţie de voiaj a vândut bilete de avion în valoare de 100. restul de 85% revenind companiilor aeriene în numele cãrora s-a realizat vânzarea. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.N+1.12.N şi la 31.000 u. Concurentul a fãcut recurs la o instanţã superioarã. Tribunalul a decis cã societatea concurentã îi va plãti lui X despãgubiri în valoare de 100. la 31. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a unui activ în bilanţul societãţii X.12. datorii contingente şi active contingente”. avocaţii considerã cã societatea va fi fãcutã rãspunzãtoare şi va trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare de 700. în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.12.N. 720. La 31. datorii contingente şi active contingente”. Pânã la închiderea exerciţiului N.N+1. recursul nu a fost soluţionat. ţinând cont de evoluţia procesului. .m.000 u.suferite în timpul unei accidentãri în perioada în care lucra pentru societate.m. La 31.000. societatea X a acţionat în instanţã un concurent pentru utilizarea ilegalã a unei licenţe.12. 721.000 u. Ea percepe comision de 15% din preţul de vânzare. susţinând cã aceasta nu a respectat regulile prevãzute de legislaţia în domeniul protecţiei muncii. În cursul exerciţiului N. Sã se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.m.

m.m. Sã se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.000 u. Sã se contabilizeze operaţia de vânzare şi repartizarea cheltuielilor financiare între exerciţii în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. la societatea X.000. Sã se contabilizeze transferul şi vânzarea mãrfurilor. pentru a le vinde în regim de consignaţie la un preţ de 12. 725.000 u. La 1 ianuarie N.m. o întreprindere a vândut unui client mãrfuri în valoare de 100. Preţul de vânzare (60.722. Pe 25 decembrie N.000 u. 723. ea se angajeazã sã furnizeze servicii de întreţinere timp de doi ani de la data vânzãrii. societatea X a transferat societãţii Y mãrfuri în valoare de 10.m. .m. Condiţiile de decontare sunt urmãtoarele: 50% la semnarea contractului.) trebuie alocat între suma corespunzãtoare produselor-program (50. la societatea A. 25% peste un an şi 25% peste doi ani. 724.000 u. O întreprindere A schimbã cu întreprinderea B un stoc de material consumabile cu valoarea justã de 100.000 u. Se estimeazã cã societatea-client ar fi putut obţine un credit echivalent pe piaţa bancarã la o ratã de 5%.m.m.000 u. Sã se contabilizeze operaţia de schimb. în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. societatea X vinde produse-program. Prin contract. În exerciţiul N.) şi suma identificabilã a serviciilor ulterioare (10.000 u.000 u. Mãrfurile au fost vândute pe 5 ianuarie N+1. contra unui stoc de materii prime cu valoarea justã de 150. în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.m.).

./acţiune. costul mãrfurilor vândute 62. ALFA devine societate afiliatã.000.726. Sã se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.m. Prin achiziţia acestor acţiuni. în numele obligaţiunilor.000 u. Sã se contabilizeze veniturile aferente exerciţiului N în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 728. Acest contract genereazã venituri totale de 120. la societatea ALFA s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exerciţiului N: 50 u.000.m..m.000 de acţiuni ALFA la un preţ unitar de 5.000 u. 727.000 u. 729. Pe data de 10 decembrie N.000. La 1 mai N. La 1 octombrie N.m. societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioadã de 10 ani.m. Pe data de 1 octombrie N. Veniturile sunt repartizate în mod uniform pe durata contractului şi se încaseazã anual pe 30 septembrie. societatea A vinde mãrfuri în urmãtoarele condiţii: preţ de vânzare 70. Sã se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzilor în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.m. Pe 1 august N. societatea încaseazã. s-au achiziţionat 1. dobânda aferentã perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N. Creditul acordat nu depãşeşte duratele obişnuite de creditare. Pe 1 iunie N+1. Dobânda anualã pentru fiecare obligaţiune: 60 u.000 u.000 u.m. societatea a achiziţionat 100 de obligaţiuni la un preţ unitar de 2.

000. 732. s-a încheiat construcţia fizicã a clãdirii.m.000 u.000 u. societatea a achiziţionat un teren în valoare de 50. Ea nu poate fi datã însã în funcţiune imediat.000. Lucrãrile de amenajare au fost demarate la începutul exerciţiului N+1 şi au continuat pe parcursul întregului exerciţiu. întreprinderea a obţinut. s-a obţinut un împrumut de 6.06. în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. întrucât se doreşte decorarea sãlilor de conferinţe şi instalarea unor accesorii.. Pentru construcţia clãdirii. Pe 30 septembrie N. plãtitã la sfârşitul fiecãrei luni. Sã se stabileascã în ce moment se stopeazã capitalizarea costurilor împrumuturilor în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.000 u.000. plãtitã la sfârşitul fiecãrei luni.000. 731. 730. pe 2 ani la o ratã a dobânzii de 5%.m. Împrumutul a fost obţinut special pentru amenajarea terenului. în N-1. Pe 1 decembrie N. La 30.000 u.000 u.m.m. la o ratã a dobânzii de 6%. un împrumut bancar de 20. O societate procedeazã la construirea unei clãdiri în care va funcţiona serviciul administrativ. şi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Împrumutul se ramburseazã integral pe 31 decembrie N.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40.Sã se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi dreptul de a încasa dividende.N. .000. În cursul lunii noiembrie N. o întreprindere obţine o subvenţie de 16.

La 10 martie N.06.m. primirea subvenţiei şi tratamentul subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20. Sã se contabilizeze factura de apã şi primirea subvenţiei în conformitate cu IAS 20.000. pentru finanţarea consumului de apã în luna februarie N. Sã se contabilizeze achiziţia imobilizãrii. La 10 martie N. Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an. ştiind cã se foloseşte metoda înregistrãrii subvenţiilor la venituri. Sã se contabilizeze achiziţia imobilizãrii.m. o întreprindere obţine o subvenţie de 3.m.000 u. ştiind cã se foloseşte metoda deducerii subvenţiei. .N. 733. 734. o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000 u. ştiind cã se foloseşte metoda deducerii subvenţiilor pentru investiţii din costul activului.000 u. Sã se contabilizeze factura de apã şi primirea subvenţiei în conformitate cu IAS 20. pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40.m. La 30.000. ştiind cã se foloseşte metoda contabilizãrii subvenţiei la venituri în avans.000.m. primirea subvenţiei şi tratamentul subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20.000. o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000 u.000 u.000. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000. 735. şi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. pentru finanţarea consumului de apã în luna februarie N.000 u.Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.m.

000. 737.m.000. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.06.N.m.000.000 u. 738.000 u. Presupunem cã în exerciţiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze 90% din subvenţia pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent. o întreprindere obţine o subvenţie de 16. Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an.m. ştiind cã la data primirii sale subvenţia se înregistrase la venituri în avans. . Presupunem cã în exerciţiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze 90% din subvenţia pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent.06.000 u. o întreprindere obţine o subvenţie de 16. Sã se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20.000. Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an. şi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. din motive întemeiate. Sã se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20.736. în conformitate cu IAS 20. ştiind cã la data primirii sale subvenţia se dedusese din valoarea activului. Sã se contabilizeze rambursarea subvenţiei. şi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani.000 u.m.000 u.000.000. este obligatã sã ramburseze integral subvenţia pentru consumul de apã pe care o primise în exerciţiul precedent. În anul N+1. La 30. o întreprindere obţine o subvenţie de 3. pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40. pentru finanţarea consumului de apã în luna februarie N.000 u. pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40. administraţia publicã a informat întreprinderea cã.N.m. La 30. La 10 martie N.m.

au fost emise încã 4. Rezultatul net al exerciţiului N aferent acţiunilor ordinare a fost de 500.000 acţiuni..000 u. Cota ipoteticã de impozit pe profit este de 25%.m..000.739. – valoarea justã medie a unei acţiuni în N: 20 u.000 de acţiuni ordinare.m. şi pentru acţiuni preferenţiale 15. au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25. 741.000 acţiuni ordinare..000.m. existau în circulaţie 9.. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind societatea X. societatea avea în circulaţie 100. dobânda nominalã 10%.000 u. 740.N: – profit înainte de impozitare: 100.000.000 u.000 u.000 u.m.12.000.m.m.m. La începutul exerciţiului N. La data emisiunii obligaţiunilor. Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.. – impozit pe profit: 30.000 de acţiuni ordinare. Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã şi rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”. Valoarea nominalã a unei obligaţiuni 10.000 u.000 u.000 u.000 de obligaţiuni convertibile în acţiuni ordinare. La 30 septembrie N. La începutul exerciţiului N. – interese minoritare: 5.000.m.000.200. – numãrul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie: 500.000 u.m. s-a stabilit cã pe 1 iulie N+1 fiecare 100 obligaţiuni pot fi convertite în 105 acţiuni.000. În exerciţiul N-1 au fost emise 20. în exerciţiul N: – rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare: 1. Dividendele în valoare de 40. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31.m. .

3 25.0 31.10.000 euro privind drepturile asupra unui client strãin.06.000 euro pe 01. Durata de exercitare a opţiunilor: 4 ani.000 euro.04. .12.9 lei.7 21. acest echipament a fost achiziţionat la 30. Contravaloarea produselor a fost decontatã la 25 decembrie N.N-1 la nivelul sumei de 5.N 3.000 euro. o întreprindere vinde unui client strãin produse în valoare de 10. Cursul de schimb euro/leu a evoluat astfel: la 25 noiembrie N.N 3.000 acţiuni ordinare la un preţ unitar de 15 u.N 4.0 lei.10. Sã se calculeze rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.N-2.06. 743. La închiderea exerciţiului N.12.N la un cost de 400 euro şi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N.06.12.N-3 2. 1 euro = 4.6 30. activele cuprind: – un echipament tehnic a cãrui valoare netã contabilã este de 10. în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”. la 25 decembrie N. Raportul de schimb euro/leu a evoluat astfel: 01. – suma de 20.0 Sã se evalueze elementele prezentate anterior în lei. – o creanţã de 2.N.N-3 şi reevaluat la 31.04.000 euro în contul curent la bancã.06. corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 21.m. – un stoc de materii prime cumpãrat la 25.000 euro.N-1 3. Sã se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor. 1 euro = 3. În N-1 şi N nu s-au exercitat opţiuni.N-2 3. La 25 noiembrie N.9 31. 742.– în N-1 au fost emise opţiuni pentru cumpãrarea a 100. – un teren achiziţionat la un cost de 1.

744. Pe 15 noiembrie N, societatea româneascã X a cumpãrat materii prime în valoare de 5.000 euro. Plata furnizorilor se efectueazã pe 5 februarie N+1. Societatea X îşi închide conturile, în fiecare an, la 31 decembrie. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluţie: – la 15 noiembrie N: 3,9 lei; – la 31 decembrie N: 4,01 lei; – la 5 februarie N+1: 4,0 lei. Sã se contabilizeze operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventor şi plata datoriei. 745. La 15 aprilie N, societatea româneascã M a acordat un împrumut de 100.000 euro filialei franceze F. Acest împrumut are, de fapt, caracterul unei finanţãri permanente. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluţie: – la 15 aprilie N: 3,8 lei; – la 31 decembrie N: 4,0 lei. Sã se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”. 746. La 15 aprilie N, societatea francezã M a acordat un împrumut de 100.000 euro filialei F din România. Acest împrumut are, de fapt, caracterul unei finanţãri permanente. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluţie: – la 15 aprilie N: 3,8 lei;

– la 31 decembrie N: 4,0 lei. Sã se contabilizeze, la F, primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”. 747. Pe 30.12.N, societatea F a achiziţionat o imobilizare corporalã în urmãtoarele condiţii: preţ de cumpãrare 80.000.000 u.m., cheltuieli cu transportul şi instalarea facturate de furnizor 5.000.000 u.m. Politica grupului din care face parte F este de a include în costul imobilizãrilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizãrii este de 15.000.000 u.m. Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. 748. În cursul exerciţiului N, societatea F a capitalizat cheltuieli de cercetare în valoare de 10.000.000 u.m., acestea urmând sã se amortizeze linear, începând cu 1 ianuarie N+1 pe o perioadã de 5 ani. Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei. Presupunem o cotã de impozit pe profit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. 749. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortize aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã şi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%).

Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciţiul N. 750. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortize aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã şi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%). Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciţiul N+1, ştiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de fluxuri. 751. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortize aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã şi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%). Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciţiul N+1, ştiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de solduri. 752. Fie societatea M al cãrei capital este format din 5.900 de acţiuni cu valoarea nominalã de 1.000 u.m. Adunarea generalã decide diminuarea capitalului social cu 90.000 u.m. în vederea rambursãrii cãtre asociaţi. Sã se contabilizeze diminuarea capitalului social.

753. Societatea M are capitalul social format din 6.000 de acţiuni cu valoarea nominalã de 1.000 u.m. Adunarea generalã a asociaţilor decide acoperirea unei pierderi provenite din exerciţiile trecute în valoare de 10.000 u.m., prin anularea a 10 acţiuni. Sã se contabilizeze diminuarea capitalului social. 754. Societatea X a contractat un împrumut bancar în urmãtoarele condiţii: – valoarea împrumutului 100.000 u.m.; – rata împrumutului: 12% (ratã anualã); – durata împrumutului: o lunã. Sã se prezinte înregistrãrile contabile generate de împrumut. 755. Presupunem cã, la sfârşitul lunii aprilie N, societatea prezintã urmãtoarea situaţie privind taxa pe valoarea adãugatã: TVA deductibilã 9.500 u.m., TVA colectatã 7.600 u.m. Sã se regularizeze TVA. 756. Societatea Alfa îşi desfãşoarã activitatea într-o economie

hiperinflaţionistã. Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29 „Raportarea financiarã în economiile hiperinflaţioniste” pentru prima datã la închiderea exerciţiului N. Situaţiile financiare ale societãţii la închiderea exerciţiului N, întocmite în costuri istorice, cuprind, printre altele, urmãtoarele elemente: – terenuri: 400.000 u.m.; terenurile au fost achiziţionate pe 1 decembrie N2 şi au fost reevaluate la 31.12.N-1; – stocuri de mãrfuri: 80.000 u.m.; mãrfurile au fost achiziţionate pe 30 noiembrie N;

Întreprinderea îşi închide conturile sale la 31 decembrie N. Cota de impozit pe profit este de 16%. În exerciţiul N.12. Contravaloarea produselor vândute urmeazã a fi încasatã pe 25 februarie N+1. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat aferent creanţelor clienţi la 31.000 euro. Decontarea contravalorii mãrfurilor a fost efectuatã la 25 ianuarie N+1. La 25 noiembrie N.N.000 euro.m. Sã se prezinte valoarea corectatã de efectele inflaţiei pentru elementele prezentate anterior. cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel: – la 25 noiembrie N.N -1 150 30. la 25 octombrie N.– creanţe clienţi: 150.11. O întreprindere româneascã a cumpãrat de la un furnizor strãin. la 31.12.12. ştiind cã indicele general al preţurilor a evoluat astfel: 01.N. N 170 30.2 lei.09. Presupunem cã diferenţele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.m.000 u..000 u. .000 u. mãrfuri în valoare de 50. – cheltuieli cu mãrfuri: 300. creanţele provin dintr-o vânzare realizatã pe 1 septembrie N. – venituri din vânzarea mãrfurilor: 400..N -2 100 31.12. 758. 1 euro = 3. – la 31 decembrie N. N 200 757. societatea X vinde produse unui client extern la un preţ de 10.12. 1 euro = 3 lei. N 180 31.m.

Înregistraţi în contabilitate operaţiunile. iar cel de la data vãrsãrii numerarului în valutã în contul bancar al societãţii este de 3.1 lei/USD. de fapt. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 10.000 lei prin compensarea unei datorii faţã de un furnizor. 760. .05 lei/USD.Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluţie: – la 25 octombrie N: 3 lei. – la 31 decembrie N: 3. – la 25 ianuarie N+1: 3. Acest împrumut are.000 franci filialei sale elveţiene F.1 lei/franc. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile.2 lei. Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în naturã este de 3. Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãţii româneşti. Cursul valutar la data subscrierii este de 3. societatea româneascã M a acordat un împrumut de 2.2 lei/USD. Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãţii M la 1 septembrie şi la 31 decembrie N. La 1 septembrie N.000. – la 31 decembrie N: 2.000 USD.9 lei.000 USD şi de numerar depus la bancã în sumã de 6. 759. Aportul adus de acţionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.000 USD. 761. O societate comercialã hotãrãşte majorarea capitalului social cu 10. Cursul monedei elveţiene a suportat urmãtoarea evoluţie: – la 1 septembrie N: 3 lei/franc. caracterul unei finanţãri permanente.

societatea emite 5. Sã se întocmeascã formula contabilã de înregistrare a repartizãrii la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unitãţii. – venituri obţinute: 4. Totodatã.000 lei.000 lei.000 lei. de rezervele constituite de societate în sumã de 4. – cheltuieli efectuate: 2. fiind reprezentate. iar valoarea de emisiune. Suma capitalurilor proprii este de 14. Se majoreazã capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare totalã de 7.762.000 de acţiuni. divizat în 10. societatea a plãtit în numerar suma de 20 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni.000 lei în acţiuni. inclusiv.000 de acţiuni cu valoarea nominalã de 1 leu. vãrsat în totalitate. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile. Se hotãrãşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 1. 764.000 lei. 763.000 de acţiuni. valoarea nominalã a unei acţiuni fiind de 1 leu. În schimbul acestor obligaţiuni.4 lei. Cota de impozit pe profit este de 16%. Se dau urmãtoarele date: societatea A are un capital social. . din care 800 lei reprezintã cheltuieli cu impozitul pe profit pânã în luna noiembrie. de 1. În schimbul acestui aport se emit 1. Din contabilitatea unei societãţi comerciale se extrag urmãtoarele date existente la sfârşitul anului: – capital social: 3. – rezerve legale: 200 lei.400 lei.000 lei. pe lângã capitalul social. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile.

Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni. c) alte rezerve: 100 lei. amortizabil prin metoda linearã. inclusiv amortizarea utilajului şi trecerea la venituri a unei pãrţi din subvenţie. Plata furnizorului se face prin virament bancar. ritmul linear. Estimãrile legate de amortizarea utilajului sunt: durata de utilizare de 5 ani. se achitã factura prin bancã. Dupã achiziţionarea utilajului în valoare de 5. 767. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţii. Societatea comercialã Alfa SA obţine dreptul de a primi o subvenţie pentru investiţii în valoare de 3.000 lei. 766. utilajul respectiv este vândut la preţul de 9.000 lei. la sfârşitul primului an de utilizare. parţial. b) rezultat reportat: 500 lei. valoarea rezidualã nulã. inclusiv anul şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii. . În aceste condiţii se restituie prin bancã subvenţia rãmasã. Ulterior se primeşte prin virament bancar subvenţia respectivã. Din aceastã subvenţie se finanţeazã. O societate comercialã urmeazã sã primeascã în contul bancar o subvenţie de 3. Dupã primul an de utilizare.000 lei.200 lei. procurarea unui utilaj în valoare de 10.000 lei pentru procurarea unui utilaj.765.000 lei. durata normal de funcţionare a utilajului este de 5 ani. Sã se înregistreze în contabilitate repartizarea profilului net pe urmãtoarele destinaţii: a) dividende de platã: 1.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile. precum şi plata dobânzii se realizeazã cu numerar în al doilea an. Rata dobânzii este de 10%. 771. 770.000 de obligaţiuni cu valoarea nominal de 10 lei. în tranşe egale.768. apoi se anuleazã. Toate decontãrile se fac în numerar. O societate comercialã emite un pachet de 1. 769.000 obligaţiuni cu valoarea nominalã şi preţ de rambursare de 25 lei. iar apoi se anuleazã. O societate comercialã emite 10. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile. Dupã un an obligaţiunile se rãscumpãrã la valoarea nominalã. La scadenţã – dupã un an – obligaţiunile se convertesc în acţiuni.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominalã de 1 leu/bucatã.000 lei. cât şi cumpãrarea obligaţiunilor. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile. Dobânda anualã este de 45%. Dobânda anualã este de 40% şi se plãteşte lunar. Primele de rambursare se amortizeazã în douã tranşe anuale egale.000 lei. care se vând prin bancã la preţul de 20 lei/bucatã. în condiţiile în care valoarea nominalã totalã a acţiunilor emise este de 85. Atât vânzarea. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi pânã în luna a XIV-a. la un preţ de 25 lei/bucatã. . Dobânda anualã este de 50%. O societate comercialã primeşte în contul de disponibil un credit bancar în sumã de 10. O societate comercialã emite 10. Obligaţiunile se rãscumpãrã în numerar dupã 2 ani. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

772. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile. institutul factureazã documentaţia la valoarea de 20.1 lei/USD. O societate comercialã hotãrãşte sã-şi modernizeze tehnologia de fabricaţie a unui produs. iar la sfârşitul anului doi cursul este de 2. prin metoda linearã. 773. Unitatea achitã în numerar un avans de 5. Se achiziţioneazã un program informatic la preţul de 10. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeazã în 20 de luni. O societate comercialã primeşte un credit bancar în devize în valoare de 1. Dupã 3 ani este scos din evidenţã. Decontarea facturii se face prin bancã.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrãrile de dezvoltare. care se restituie în douã tranşe egale la sfârşitul fiecãrui an. .000 USD la cursul de 3 lei/USD. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile. potrivit deciziei Consiliului de Administraţie. O filialã primeşte de la societatea-mamã un împrumut pe 2 ani de 8. ţinându-se seama de avansul achitat. acestea urmând sã fie recepţionate. 774. Amortizarea programului informatic. La sfârşitul primului an cursul este de 3. TVA 19%. Dobânda anualã este de 10% şi se plãteşte la sfârşitul anului. 775. care se achitã prin virament bancar. inclusiv amortizarea programului. TVA 19%. Dobânda anualã este de 10% şi se achitã la sfârşitul fiecãrui an.8 lei/USD. Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitate (la filialã). care se restituie în douã tranşe anuale egale. Dupã finalizarea lucrãrilor. Se înregistreazã în contabilitate aceste operaţiuni. se face în 3 ani.

01.000 lei.500 lei. . Pe acest teren se efectueazã apoi lucrãri de desecare de o firmã specializatã. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri au început la 01. 776. TVA 19%. TVA 19%. Investiţia se amortizeazã într-o perioadã de 4 ani.Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni. – în 2006: 12. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate. acestea au fost plasate pe piaţa de capital.2005. TVA 19%.000 lei. Dupã 3 ani se vinde terenul împreunã cu amenajãrile aferente pentru suma de 80.000 lei. care se achitã cu ordin de platã. În scopul realizãrii construcţiei societatea contracteazã un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 100. – în 2006: 120. – în 2007: 12. inclusiv amortizarea lunarã a cheltuielilor de dezvoltare şi scoaterea din evidenţã a cheltuielilor amortizate. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 10.000 lei.2005. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 80.000 lei. cu o dobândã de 40% pe an la data de 01. 777.000 lei. Se achiziţioneazã un teren cu preţul de 50. – în 2007: 100.000 lei.000 lei. Lucrãrile de amenajare sunt facturate la suma de 20.000 lei. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.01.000 lei. iar apoi se face recepţia finalã. Lucrarea are o valoare totalã de 300.

000. Valoarea rezidualã a construcţiei este nulã.000 lei. Lucrarea se finalizeazã la 31. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani.000 lei.Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. acestea au fost plasate pe piaţa de capital. Calculul amortizãrii începe de la 1 ianuarie 2008. – în 2007: 125. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.200.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri au început la 01.000 lei.000. 778.000.000. Calculul amortizãrii începe la 1 ianuarie 2010. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800. – în 2007: 1.000.2007.000 lei.000.000 lei.2007.000. – în 2006: 1.000. . În scopul realizãrii construcţiei societatea contracteazã la data de 01. Sã se determine dobânzile capitalizabile în anul 2007 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.2005 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate.12.000.2009. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000 lei.01.000. – în 2006: 120.000 lei.01. Lucrarea se finalizeazã la 31. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.12. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Valoarea rezidualã a construcţiei este nulã.000.

000 lei. – în 2007: 1.000 lei. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000 lei. – în 2006: 1. – în 2007: 125.000.2005 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1. Valoarea rezidualã a construcţiei este nulã.000. Lucrarea se finalizeazã la 31. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate acestea au fost plasate pe piaţa de capital.200.12.01. – în 2006: 120. Se utilizeazã regimul de amortizare linear.000.000. În scopul realizãrii construcţiei societatea contracteazã la data de 01.000. 780.000.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice. În scopul realizãrii construcţiei societatea .000.000. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800.000 lei.2005.000 lei.000. Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.000.01. Sã se determine dobânzile capitalizabile în anul 2005 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.01.000.06.2006 – 31.01. 779. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri au început la 01. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri au început la 01.2007.2005.000 lei.000 lei. În perioada 01.Sã se determine dobînzile capitalizabile în anul 2006 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.000 lei cu o dobândã de 40% pe an.

000 lei. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate.000. Sã se determine dobânzile capitalizabile în anul 2006 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.12. TVA 19%.000 lei cu o dobândã de 40% pe an.000.000.000 lei. depozitul se vinde cu preţul de 3.2004 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1.000. La sfârşitul primei luni.000 lei.01. – în 2007: 1.000 lei.000 lei.000.000 lei. factura încasându-se cu ordin de platã.2006 – 31. Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800. – în 2006: 1. – în 2007: 125. constructorul factureazã lucrãrile de investiţii la valoarea de 6.000 lei. TVA 19%.000.000.2007. TVA 19%.000.000. Lucrarea se finalizeazã la 31. – în 2006: 120. 781. acestea au fost plasate pe piaţa de capital. În perioada 01. În a doua lunã se finalizeazã lucrãrile de investiţii şi se factureazã restul lucrãrilor în valoare de 4. .000.06. Lucrarea are o valoare totalã de 3. Achitarea facturilor se face cu ordin de platã.200.000 lei.contracteazã la data de 01. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Valoarea rezidualã a construcţiei este nulã. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani.01.000.000 lei. Dupã amortizarea integralã.000 lei.

Se reevalueazã pentru prima datã o clãdire care are valoarea de intrare de 3.500 lei (valoarea netã reevaluatã). La 31. TVA 19%.000 lei. în funcţie de o duratã normalã de utilizare de 5 ani. 784. TVA 19%. 2) amortizarea pentru anul N+1 şi reevaluarea pentru anul N+1 prin metoda reevaluãrii valorii rãmase.12.12. La 30. Sã se facã înregistrãrile contabile pentru: 1) achiziţionarea mijlocului de transport şi amortizarea pentru anul N.000 lei.000 lei.500 lei.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fãrã TVA de 10. La 31. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.000 lei.Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10. dacã se utilizeazã procedeul reevaluãrii valorii rãmase. Sã se facã înregistrãrile contabile pentru: 1) achiziţia mijlocului de transport şi amortizarea anului N.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fãrã TVA de 10.500 lei (valoarea netã reevaluatã). 782. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear. La 30. iar valoarea justã de 5. în funcţie de o duratã normalã de utilizare de 5 ani. 783.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justã de 10. Amortizarea cumulatã a clãdirii la data reevaluãrii este de 1. .

Se primeşte cu titlu gratuit un mijloc de transport a cãrui valoare de înregistrare este de 8. . de 4 ani. achiziţioneazã o bandã transportoare în valoare de 4. 787. Amortizarea investiţiei se face pe durata rãmasã. TVA 19%.000 lei. dacã se utilizeazã metoda reevaluãrii valorii brute şi a amortizãrii cumulate. 788. Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societãţii-mamã. Valoarea actualizatã a cheltuielilor de demontare este de 212 lei.2) amortizarea anului N+1 şi reevaluarea. amortizabil în 4 ani prin regimul linear. care se restituie în douã tranşe anuale egale. Înregistraţi în contabilitate operaţiile. Durata normalã de utilizare a maşinii este de 10 ani. Valoarea neamortizatã se trece integral asupra cheltuielilor.000 lei unei filiale. Dobânda anualã este de 10% şi se încaseazã la sfârşitul fiecãrui an. 785. care aplicã IAS. În acest scop. Dupã doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseazã. Durata de viaţã a benzii transportoare este de 9 ani. Societatea-mamã acordã un împrumut pe doi ani de 8. iar durata rãmasã. O unitate de exploatare minierã. estimând cheltuieli cu demontarea benzii de 500 lei. se cumpãrã component de 3. care se încorporeazã în echipamentul supus modernizãrii. Se hotãrãşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilã de 12. Sã se efectueze înregistrarea în contabilitate a urmãtoarelor operaţii: – cumpãrarea accesoriilor.000 lei.900 lei. Cum se înregistreazã aceastã situaţie în contabilitate? 786.000 lei.

3 lei/USD. – încorporarea accesoriilor.000 USD. cursul dolarului (în funcţie de care se calculeazã şi dobânda) este de 3. calculatã anual. nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentã. Societatea X aduce ca aport în naturã la capitalul societãţii Y un mijloc de transport a cãrui valoare de înregistrare în contabilitate este de 10.– achitarea facturii cu ordin de platã. Ulterior filiala a intrat în stare de faliment şi. cursul valutar este de 3. La sfârşitul celui de-al doilea an. Înregistraţi în contabilitate operaţiile. iar amortizarea cumulatã este de 2. când se încaseazã şi dobânzile anuale.15 lei/USD. 790. când cursul valutar este de 3. O societate comercialã acordã la l ianuarie 2007 unei alte întreprinderi un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de 1. O societate comercialã acordã unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 10. Dobânda se încaseazã la începutul anului urmãtor. Dobânda este de 20%. Împrumutul se restituie în douã tranşe egale la sfârşitul fiecãrui an.2 lei/USD.000 lei.000 lei. care se trec la pierderi. la cursul de 3. ca urmare. 789.3 lei/USD. Dobânda aferentã celui de-al doilea an se înregistreazã şi se încaseazã tot la acelaşi curs de 3.1 lei/USD. Decontãrile se fac prin bancã. şi nu se capitalizeazã. 791. În schimbul acestui mijloc .000 lei pe o duratã de 2 ani cu o dobândã preferenţialã de 30% pe an. Înregistraţi în contabilitate operaţiile. – amortizarea anualã a maşinii pe durata rãmasã dupã efectuarea modernizãrii. La sfârşitul primului an. când se restituie împrumutul.

se trimite factura şi se încaseazã în numerar. Se achiziţioneazã 1. 792. Dupã vânzarea produselor. La sfârşitul anului se constatã cã a scãzut cursul acestor acţiuni la 18 lei/bucatã. La sfârşitul anului urmãtor cursul era de 17 lei/bucatã. unitatea intenţionând sã le deţinã pe o perioadã mai mare de un an. . Înregistraţi în contabilitate aceste operaţii.4 lei/kg. – cumpãrãri de materii prime în cursul lunii: 400 kg. Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societãţii Y.000 lei. Înregistraţi în contabilitate operaţiile.000 acţiuni cu valoarea nominalã 1 leu/acţiune. Înregistraţi în contabilitate operaţiile în conformitate cu IAS 39. Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producţie de 2. – stocul iniţial de materii prime este de 100 kg.000 lei pentru a fi vândute în consignaţie la preţ de 3. Valoarea de emisiune este egalã cu valoarea nominalã. O întreprindere ţine evidenţa stocurilor de materii prime la cost efectiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiarã. – costul de achiziţie al stocului iniţial 120 lei. Plata are loc ulterior prin bancã. 794. 793. costul de achiziţie fiind de 1. TVA 19%.000 de acţiuni cu preţul de 20 lei/bucatã în scopul obţinerii de dividende anuale. – la inventarierea de la sfârşitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime de 200 kg.de transport societatea Y emite 8. Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime respective. moment în care se vând în numerar 200 de acţiuni.

Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului (societatea B). furnizorul îl depune la bancã spre încasare la scadenţã.795. furnizorul livreazã clientului semifabricate. Societatea A livreazã societãţii B mãrfuri în valoare de 10. Societatea A livreazã produse finite societãţii B (pentru aceasta produsele finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei. respectiv materii prime în valoare de 15. 798. TVA 19%. Costul de achiziţie al mãrfurilor livrate de societatea A este de 8. TVA 19%. furnizorul îl depune la bancã şi se încaseazã la scadenţã.380 lei (inclusiv TVA). Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea furnizorului (societatea A).000 lei.000 lei. Ulterior. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui efect de comerţ (bilet la ordin). Decontarea facturii se face prin bancã. Conform contractului.000 lei. 796.000 lei. TVA 19%.380 lei (inclusiv TVA). clientul acordã furnizorului un avans în numerar de 2. Dupã primirea efectului comercial. Conform contractului. Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului. Costul de producţie al produselor finite livrate este de 500 lei. ţinându-se seama de avansul acordat anterior. clientul acordã furnizorului un avans în numerar de 2. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. Dupã primirea efectului comercial. furnizorul livreazã clientului . Ulterior. 797.

800. Costul de achiziţie al mãrfurilor vândute este de 600 lei. ţinându-se seama de avansul acordat anterior. TVA 19%. Ulterior. cursul valutar este de 3. respectiv dobânda aferentã împrumutului sunt de 10%. respectiv materii prime în valoare de 15. Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea ambelor societãţi.semifabricate.000 lei. Înregistraţi operaţii în contabilitatea furnizorului. TVA 19%. în sumã de 100 lei.000 USD. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. în condiţia de livrare FOB. Se încaseazã prin bancã. în decembrie. O societate comercialã vinde mãrfuri unui client extern. Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea furnizorului. în valoare de 1. ulterior se întocmeşte şi factura. 801. 799. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. Decontarea facturii se face prin bancã. TVA 19%. În anul urmãtor se include în rezultat valoarea chiriei.4 lei/USD. 802. Taxa scontului perceputã de bancã.000 lei. Decontãrile se fac prin bancã. Se vând unui client mãrfuri pe bazã de aviz de însoţire a mãrfii în valoare de 1. furnizorul îl depune la bancã spre scontare. TVA 19%.000 lei. cursul valutar la data facturã rii fiind de 3. Decontarea . Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.000 lei. Societatea A livreazã societãţii B mãrfuri în valoare de 1. La data încasãrii efective a efectului comercial scontat. chiria aferentã lunii ianuarie a anului urmãtor.3 lei/USD.

000 lei.3 lei/USD.facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.000 USD. Se primeşte un credit bancar pe 3 luni în sumã de 9. iar la sfârşitul lunii martie cursul este de 3. un credit bancar pe douã luni în valoare de 1. 804. la cursul de 3. Se primeşte. Dobânda de 1% pe lunã se achitã în valutã la sfârşitul fiecãrei luni. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anualã a elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii.2 lei/USD. Înregistraţi în contabilitate operaţiile. 803. 805. Dobânda este de 40% pe an şi trebuie achitatã lunar. potrivit normelor în domeniu? .1 lei/USD. sustrase sau distruse? 807. care trebuie rambursat în 3 rate lunare egale începând cu sfârşitul primei luni. Care sunt principalele forme de înregistrare contabilã în partidã dublã. La sfârşitul lunii februarie cursul dolarului este de 3. la începutul lunii februarie. Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute. Înregistraţi în contabilitate operaţiile. când se restituie şi cele douã rate egale. precum şi rolul registrelor şi formularelor mai importante pe care acestea le utilizeazã în comun? 806.

potrivit normelor în domeniu? 809. aflate în anumite situaţii.808. Cum se vor efectua calculele şi înregistrãrile contabile necesare pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc: . pentru repartizarea profitului net la entitãţile economice cu capital integral sau majoritar de stat? 813. Care sunt destinaţiile. Care sunt elementele patrimoniale care. potrivit normelor în domeniu şi reglementãrilor contabile aplicate? 810. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale conform OMFP 1752/2005? 815. precum şi modul de realizare a operaţiunilor de aceastã naturã? 814. se înscriu în liste de inventariere separate. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrãri şi încasãri aferente. în ordinea în care acestea se au în vedere. Care sunt lucrãrile premergãtoare (preliminare) întocmirii situaţiilor financiare anuale? 812. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind efectuarea compensãrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere. Care sunt modelele şi regulile corespunzãtoare evaluãrii elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii inventariate. potrivit normelor în domeniu? 811.

1 lei/euro.97 lei. 816. b) cheltuieli de transport-aprovizionare 200 euro.8 lei/euro. se ramburseazã creditul bancar la cursul valutar de 39.96 lei. b) evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38. iar la finele anului.000 lei unei societãţi în capitalul cãreia se deţine o participaţie. 817.000 euro la un curs de 38 lei/euro. c) evaluarea la finele exerciţiului urmãtor a datoriei în devize. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? . care se ramburseazã integral la scadenţã: a) obţinerea creditului în sumã de 10. d) TVA în vamã = 19%. c) taxe vamale = 15%.a) valoarea materiilor prime 2. Împrumutul este acordat pe o perioadã de 2 ani. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38. e) în ziua întocmirii declaraţiei vamale de import se practicã un curs valutar de 3. cu dobândã de 20%. b) dobânda pentru primul an. d) la scadenţã. O societate comercialã efectueazã şi înregistreazã în contabilitate operaţiile economice ce privesc: a) acordarea unui împrumut în lei în sumã de 10. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaţii effectuate de o societate comercialã în legãturã cu un credit bancar pe termen de 2 ani.5 lei/euro.000 euro. c) rambursarea la scadenţã a împrumutului şi încasarea dobânzii aferente. de 3.

care este de 4.000 lei.500 lei. TVA 19%. amortizarea anualã. c) transportul produselor se efectueazã de o unitate specializatã. cunoscând valoarea contabilã a acesteia de 200.818. în sumã de 150 lei. descãrcându-se şi gestiunea.250 lei.400 lei.000 lei. iar tariful aferent se factureazã clienţilor pentru suma de 500 lei. . În baza unui contract de concesiune. unde evidenţa se conduce la preţul de vânzare cu amãnuntul. d) la finele lunii se calculeazã şi se înregistreazã diferenţele nefavorabile între preţul de înregistrare şi costul efectiv al produselor finite.000 lei. inclusiv TVA. c) mãrfurile se vând în totalitate. TVA 19%. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaţii în contabilitatea unei societãţi comerciale: a) produse finite la preţul de înregistrare de 1. durata de viaţã utilã 5 ani. b) produsele finite obţinute se transferã în magazinul propriu de prezentare şi desfacere. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaţii privind producţia de bunuri şi valorificarea acestora: a) obţinerea de produse finite la preţul standard de 2. amortizare linearã. 820. cu diferenţe de preţ nefavorabile de 250 lei. 819. cum se înregistreazã operaţiile economice ce privesc: a) primirea unei clãdiri în concesiune. b) redevenţa anualã datoratã este de 5. b) produsele finite se livreazã clienţilor la preţul de vânzare de 2.

000 lei.000 lei. b) 50% din valoarea facturatã se deconteazã cu filã CEC. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaţii în contabilitatea unei firme prestatoare de servicii: a) se executã lucrãri în favoarea terţilor la tariful facturat de 50. o modernizare a clãdirii în valoare de 50. cunoscând valoarea contabilã a acesteia de 200. cu o unitate specializatã. 821. 822.c) cu acordul proprietarului se efectueazã. d) 20% din valoarea facturatã se deconteazã cu numerar încasat înainte de data stabilitã pentru decontare. Modernizarea este efectuatã cu 5 ani înainte de expirarea contractului. cu scont acordat de 5%.000 lei. d) predarea cãtre proprietar a clãdirii şi a modernizãrii efectuate. 823. b) redevenţa anualã curentã este de 5. Se predã în concesiune o clãdire. TVA 19%.000 lei. TVA 19%. O societate comercialã participã cu 51% la constituirea capitalului social al altui agent economic. c) 30% din valoarea facturatã se deconteazã cu efect comercial onorat la scadenţã. În acest scop se efectueazã şi se înregistreazã urmãtoarele operaţii: . c) primirea clãdirii şi a modernizãrii efectuate de cãtre chiriaş şi amortizatã integral.000 lei. în valoare de 50. operaţiune referitor la care se vor efectua înregistrãrile contabile pentru urmãtoarele operaţii economice: a) predarea clãdirii în concesiune.

TVA 19%. dupã golirea de conţinut. cu produse finite evaluate la preţul de vânzare total de 5. în sistemul restituirii directe. dupã care rãscumpãrã 300 de acţiuni la preţul de 62 lei şi alte 200 de acţiuni la preţul de 49 lei.a) se subscriu şi se plãtesc prin virament 1. diferenţa de 200 lei reprezentând ambalaje care nu se mai restituie de cãtre client. de 60 lei. ambalajele se expediazã integral cãtre terţi. TVA este de 19%.000 lei. – ambalaje în sumã de 100 lei se reţin pentru nevoi proprii. TVA 19%. 824. c) de la unitatea terţã se reprimesc. ambalaje goale în valoare de 400 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţiuni? . b) ambalajele primite anterior. însoţite de ambalaje în valoare de 600 lei. O unitate cu profil comercial efectueazã şi înregistreazã operaţiile economice care se prezintã în continuare: a) se achiziţioneazã mãrfuri ce se reflectã în contabilitate la costul de achiziţie de 5.000 lei. b) unitatea emitentã îi acordã dividende de 50% pentru primul an. Cum se înregistreazã operaţiile economice de mai jos în contabilitatea unei unitãţi producãtoare de bunuri: a) se achiziţioneazã ambalaje în valoare de 600 lei.000 de acţiuni care au valoarea nominalã de 50 lei şi cea de emisiune. – ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate. care circulã în regim de restituire directã. au urmãtoarele destinaţii: – ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost primite. b) ulterior. 825.

– rata anualã a dobânzii 10%.. – valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9.826. – valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10. – termenul de rambursare a împrumutului 10 ani. – primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata împrumutului. 827. c) amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor.000 buc.5 lei.6 lei. .5 lei. – termenul de rambursare a împrumutului 10 ani. – valoarea nominalã a unei obligaţiuni 10 lei. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii: a) obligaţiunile emise şi vândute. – primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata împrumutului.000 buc. – valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10.6 lei. – valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9. – rata anualã a dobânzii 10%. d) rambursarea la scadenţã a împrumutului. În legãturã cu obligaţiunile emise anterior în vederea obţinerii unui împrumut se cunosc urmãtoarele elemente: – numãrul obligaţiunilor emise 20. b) dobânda aferentã.. Se emit obligaţiuni în vederea obţinerii unui împrumut referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: – numãrul obligaţiunilor emise 20. – valoarea nominalã a unei obligaţiuni 10 lei.

000 lei şi respectiv 270. pânã la recepţia acesteia fiind imobilizate cheltuieli însumând încã 320.000 lei.000 lei. b) finalizarea în regie proprie a construcţiei. 828. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile economice ce privesc: a) vãrsarea aporturilor subscrise în vederea majorãrii capitalului social constând într-un utilaj şi o construcţie neterminatã. b) se aprovizioneazã materii prime cunoscând: preţul facturat de furnizor 100.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de 10.000 lei. . Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaţii economice: a) potrivit facturii fiscale.75 lei/obligaţiune şi alte 2.000 lei. c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achiziţionate se deschide un acreditiv din care se efectueazã plata. TVA 19%. b) obligaţiunile totale rãscumpãrate se anuleazã.1 lei/obligaţiune.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de 10. 829. rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate 1. TVA 19%. remizã de 2% acordatã de furnizor pentru vânzãri ce depãşesc 40.Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii: a) cu trei ani înainte de scadenţã se rãscumpãrã 3. iar regimul de amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operaţiile aferente primului an de utilizare). c) duratele normale de utilizare pentru cele douã categorii de imobilizãri sunt de 10 ani pentru utilaj şi 50 de ani pentru clãdire. evaluate la 30.000 lei.000 lei. se acordã un avans furnizorului de materii prime în valoare de 10.

contabilizându-se numai amortizarea aferentã primului an. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii economice realizate de un agent economic: a) se realizeazã în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului propriu.000 lei.000 lei (se vor contabiliza numai operaţiile aferente primului an).000 lei. iar avansul plãtit de întreprindere este de 10%. care este acceptat. 831. . a cãrei valoare este de 20.000 lei. Valoarea sa contabilã este de 70.000 lei. iar dobânda aferentã primei rate este de 7. TVA 19%.000 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaţii privind casarea unei imobilizãri corporale: a) se caseazã un mijloc de transport complet amortizat a cãrui valoare contabilã este de 160.830.000 lei. b) investiţia realizatã se amortizeazã linear într-o perioadã de 5 ani. TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate? 832. b) plata se face în 10 rate anuale egale. emite o facturã în valoare de 6. c) dupã un an de la realizarea investiţiei terenul este vândut la preţul total de 130.000 lei. dobânda totalã datoratã fiind de 70. pentru serviciul prestat. Se achiziţioneazã cu plata în rate o linie de fabricaţie referitor la care se cunosc: a) valoarea imobilizãrii achiziţionate este de 800. TVA 19%. b) operaţia de casare (dezmembrarea) este efectuatã de o firmã specializatã. care. c) pentru decontarea obligaţiei faţã de firma specializatã întreprinderea emite un efect comercial.

d) ca urmare a dezmembrãrii activului.000 lei. TVA 19%. . se recupereazã materiale auxiliare şi piese de schimb reprezentând 5% şi respectiv 10% din valoarea de intrare a imobilizãrii.000 lei şi amortizat 20% este scos din evidenţã. cu reţinerea din salariu a debitului. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice privind ieşirea din gestiune a unor imobilizãri corporale în contabilitatea unei societãţi comerciale: a) un aparat de mãsurã şi control constatat lipsã la inventariere în valoare de 30. cunoscând cã activul respectiv este imputat unui salariat al unitãţii la nivelul valorii contabile nete. b) se transmite unui terţ. cu titlu gratuit. amortizat 90%. e) piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin effort propriu a unui alt mijloc de transport.000 lei a cãrui duratã normalã de utilizare este de 4 ani. 834.000 lei. c) întreprinderea înregistreazã amortizarea aferentã primului an de utilizare a noului calculator. dupã care. b) se primeşte cu titlu gratuit un alt calculator evaluat la 20. 833. un utilaj a cãrui valoare contabilã este de 40. din cauza unui incendiu. Cum înregistreazã în contabilitate o societate comercialã urmãtoarele operaţii economice: a) se caseazã un calculator electronic integral amortizat a cãrui valoare contabilã este de 15. regimul de amortizare utilizat fiind cel linear. se contabilizeazã scoaterea acestuia din evidenţã.

837.000 euro. lipsã 600 kg.000 lei. cantitate recepţionatã 3. iar contravaloarea transportului. exclusiv TVA. conform facturii terţului. TVA 19%.000 lei. TVA 19%. este în sumã de 1. . Se recepţioneazã şi se înregistreazã în contabilitate materii prime referitor la care se cunosc: a) cantitate livratã 4. b) execuţia construcţiei se desfãşoarã pe parcursul a douã perioade de gestiune. Cum se înregistreazã în contabilitate achiziţia unui autoturism din import referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: a) preţul de achiziţie 10. TVA 19%. cursul de schimb la data achiziţiei 35 lei/euro. b) taxe vamale 10% şi TVA 19%. c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializatã care emite facturã pentru suma de 1. Se realizeazã în antreprizã o construcţie referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: a) avansul acordat antreprenorului 90. TVA 19%. c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizeazã prin virament integral dupã finalizarea şi recepţia construcţiei. b) preţul de evidenţã este prestabilit în sumã de 5 lei/kg.400 kg. Cum se înregistreazã în contabilitate? 836.000 lei.000 lei.000 lei.835.000 kg la preţ de 5 lei/kg. costul total al lucrãrilor facturate de antreprenor este de 700. valoarea lucrãrilor facturate la sfârşitul primei perioade de gestiune fiind de 300. din care 500 kg se imputã cãrãuşului şi 100 kg delegatului unitãţii.

inclusiv TVA. Aprovizionarea cu materii prime ocazioneazã efectuarea şi înregistrarea operaţiilor: a) avans în valoare de 20. TVA facturatã 19%.838. în valoare de 9%. plãtit prin virament furnizorului. Utilizându-se metoda inventarului permanent şi preţul prestabilit ca preţ de evidenţã. cantitatea aprovizionatã 700 kg. sã se înregistreze operaţiile: a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscând: preţul facturat de furnizor de 20.500 lei. pentru care nu s-a primit factura.000 lei. 839. precum şi predate cu titlu gratuit. TVA 19%. b) echipamentul este distribuit integral salariaţilor. preţul unitar de facturare 11 lei/kg. preţul standard de 21. c) materiale lansate în consum în valoare de 3.000 lei. în valoare de 1.000 lei. care suportã 50% din costuri. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice în contabilitatea unei întreprinderi care utilizeazã varianta metodei inventarului permanent şi a preţului standard: a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc: preţul unitar standard 10 lei/kg. 840.000 lei. b) materii prime recepţionate. înregistrându-se totodatã şi repartizarea diferenţelor de preţ aferente. TVA 19%. .000 lei şi TVA de 19%. b) cheltuieli de transport facturate de o firmã specializatã 800 lei. Diferenţele de preţ sunt nefavorabile. evaluate la 50.

b) trimiterea de matriţe la terţi pentru a fi prelucrate. al cãrei cost facturat este de 700 lei/bucatã.000 lei. TVA 19%. la preţul de înregistrare total de 40. . c) se vând produse finite la preţul de vânzare total de 90.000 lei.000 bucãţi de produse finite. costul facturat al prelucrãrii reprezentând 20% din valoarea matriţelor.000 lei.000 lei. 842. b) se obţin 5. 843. în valoare de 5.c) conform facturii primite ulterior. valoarea materiilor prime recepţionate este de 51. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 841. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaţii economice: a) reparaţia a cinci SDV-uri. efectuatã de o firmã specializatã.000 lei. TVA 19%. TVA 19%. produsele în cauzã nefiind scutite de TVA. Obligaţia faţã de furnizor se deconteazã în mod obişnuit. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice în contabilitatea unei întreprinderi productive: a) la începutul exerciţiului se continuã procesul de fabricaţie pentru producţia în curs de execuţie evaluatã la 60.000 lei. Preţul de înregistrare al producţiei vândute este de 75. iar coeficientul de repartizare a diferenţelor de preţ este de 6%. evaluate la preţul standard unitar de 20 lei/bucatã. Cum se vor înregistra în contabilitate operaţiile economice de mai jos: a) se acordã produse finite propriilor salariaţi. TVA 19%. costul efectiv fiind de 22 lei/bucatã.

000 lei. în vederea achiziţionãrii unor bilete de tratament şi odihnã. şi achitarea cu numerar a diferenţei în momentul ridicãrii biletelor. TVA 19%. Referitor la producţia vândutã. b) 15% din totalul ambalajelor se reţin de client. . 844. fapt pentru care se primeşte facture furnizorului. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaţii economice: a) plata prin virament a unui avans în sumã de 10. b) achiziţia a cinci bilete în valoare unitarã de 3. TVA 19%. c) preţul de evidenţã al produselor vândute este de 75.000 lei. c) distribuirea integralã a biletelor cãtre salariaţi.5%.000 lei. b) cambia se depune la bancã spre scontare. având în vedere cã întreprinderea suportã 70% din valoarea acestora.b) pentru produsele acordate se datoreazã de salariaţi un impozit de 16%. iar 5% sunt deteriorate din vina clientului. acceptându-se o cambie la a cãrei valoare se adaugã dobânda datoratã de cãtre client de 3% din valoarea totalã a creanţei. scontul reţinut de aceasta fiind de 2% din valoarea efectului comercial. 845. cum se înregistreazã operaţiile economice ce privesc: a) produsele facturate clienţilor la preţul de vânzare de 100. din care se restituie 80%. 846.000 lei. iar contribuţiile acestora la fondul de şomaj şi fondul pentru asigurãri sociale de sãnãtate sunt de 1% şi respectiv 6.000 lei. Ambalajele care circulã în sistemul restituirii directe ocazioneazã efectuarea şi înregistrarea urmãtoarelor operaţii: a) împreunã cu mãrfurile achiziţionate se primesc de la furnizori ambalaje în valoare de 2.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 847. cunoscând cã unitatea dispune de un capital social divizat în 7. d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei pierderi de 4.000 de acţiuni noi cu o valoare unitarã de 5 lei. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii referitoare la acţiunile emise anterior de unitate: . 848. b) primirea aportului în naturã subscris anterior. preţul prestabilit al ambalajelor primate 2.000 lei. c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve.500 lei. iar coeficientul mediu pe baza cãruia se repartizeazã diferenţele favorabile este de 5%.000 de acţiuni cu o valoare nominalã unitarã de 5 lei. emiţându-se 2. costul facturat al prelucrãrii 400 lei. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaţii economice: a) se primesc ambalaje de la prelucrare.000 de acţiuni noi la valoarea unitarã de 5 lei.000 lei.800 lei. În capitalul social aferent unei societãţi comerciale se efectueazã şi se înregistreazã urmãtoarele modificãri: a) subscrierea unui aport în naturã sub forma unei instalaţii tehnice evaluate la 75. TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 849. TVA 19%. cunoscând: valoarea ambalajelor trimise spre prelucrare 2. pentru care corespund 15.000 lei ce provine din exerciţiul N-2. b) odatã cu mãrfurile se vând şi ambalaje în valoare de 1.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 851.a) rãscumpãrarea a 1. cu decontare prin virament. e) rãscumpãrarea la finele primului an a 200 de obligaţiuni. cu decontare ulterioarã. cu decontare în numerar. cunoscând cã emisiunea s-a realizat cu o dobândã anualã de 15%. . cu încasare imediatã în numerar. la preţul de 5 lei/acţiune. referitor la care se vor reflecta în contabilitate operaţiile ce privesc: a) obţinerea creditului în valoare de 600. d) vânzarea a 300 acţiuni cãtre angajaţii unitãţii. b) încasarea integralã a sumelor de la obligatari.2 lei/obligaţiune.2 lei şi valoarea nominalã aferentã de 5 lei. la preţul de 5. Se realizeazã un împrumut obligatar referitor la care se înregistreazã urmãtoarele operaţii: a) subscrierea de cãtre terţi a 2.000 acţiuni la preţul unitar de 5. Se obţine un credit bancar pentru o perioadã de 6 ani cu o dobândã anualã de 20%. 850. c) dobânda datoratã obligatarilor pentru primul an. precum şi anularea acestora. d) amortizarea primelor de rambursare aferentã întregii perioade de derulare a împrumutului.000 lei. cu decontare prin virament. b) anularea a jumãtate din acţiunile rãscumpãrate. valoarea nominalã de 5 lei/obligaţiune şi valoarea de rambursare de 5. c) vânzarea a 200 acţiuni cãtre un terţ.000 de obligaţiuni cu valoarea de vânzare de 4.7 lei/obligaţiune.3 lei/acţiune.

c) amortizarea aferentã primilor doi ani de exploatare.000 lei. d) vânzarea amenajãrii la începutul celui de-al treilea an. pe baza facturii primite în acest sens.000 lei. TVA 19%. recuperatã în proporţie de 85% prin intermediul amortizãrii. c) scãderea din evidenţã a activului casat. d) rambursarea ratei restante determinate la finele primului an. TVA 19%. fiind luate în calcul 40 ore. a cãrui valoare de intrare este de 5. cunoscând cã valoarea investiţiei se va recupera pe o perioadã de 10 ani. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 852. b) valoarea lucrãrilor de casare este facturatã de un terţ la tariful de 10 lei/orã. Casarea unui echipament tehnologic amortizat parţial ocazioneazã efectuarea şi înregistrarea urmãtoarelor operaţii: a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb. şi a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc.000 lei. evaluate la 20 lei/buc. .b) dobânda datoratã bãncii pentru al doilea an ştiind cã în anul 1 s-a rambursat rata şi decontarea acesteia. În legãturã cu amenajarea unui teren se efectueazã şi se înregistreazã urmãtoarele operaţii: a) acordarea unui avans de 20. TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 853. c) rata devenitã restantã la scadenţa fixatã pentru primul an. în valoare de 100.. la un preţ mai mare cu 10% decât valoarea rãmasã neamortizatã. b) primirea în acelaşi exerciţiu a facturii finale aferente lucrãrilor executate de terţ.. TVA 19%.

diferenţa achitându-se în numerar. b) evidenţierea amortizãrii ce a stat la baza calculãrii redevenţei. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 854. în condiţiile încasãrii unui avans de 25% din preţul negociat de 200. c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza opţiunii utilizatorului. În baza unui contract de leasing operaţional pentru o instalaţie de lucru. exclusiv TVA. amortizatã în proporţie de 55%. Vânzarea unui utilaj cu plata în rate ocazioneazã efectuarea şi înregistrarea operaţiilor de mai jos: a) facturarea activului vândut. valoarea rezidualã prevãzutã este de 10. iar regimul de amortizare aplicat este cel linear. cunoscând cã a solicitat un avans de 200 lei.000 lei. b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpãrãtor. de 4.000 lei.000 lei. durata contractului este de 5 ani. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 855. TVA 19%.000 lei. TVA 19%. locatorul înregistreazã urmãtoarele operaţii: a) întocmirea facturii cãtre utilizatorul bunului pentru redevenţa aferentã lunii curente. TVA 19%.d) decontarea obligaţiei faţã de executantul lucrãrii.000 lei. cunoscând cã valoarea de intrare este de 160. cu o dobândã totalã de 40. . a cãrui valoare de intrare este de 400. c) scãderea din evidenţã a utilajului.000 lei. d) reflectarea TVA devenitã exigibilã aferentã ratei scadente în prima lunã în cazul încheierii contractului de vânzare pe o perioadã de 48 luni.

000 lei. c) recepţionarea materiilor prime având în vedere cã valoarea aferentã cantitãţii totale livrate este de 10. dupã cum urmeazã: a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculaţiei efectuate de furnizor de 20. În vederea achiziţionãrii unor elemente de mobilier sunt efectuate mai multe operaţii şi înregistrãri contabile. b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializatã la tariful de 400 lei. c) diminuarea obligaţiei faţã de furnizor cu avansul acordat anterior şi subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenţa rãmasã.000 lei. TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 857.000 lei. b) recepţionarea bunurilor facturate de terţ. iar furnizorul acordã un rabat pentru defecte de calitate de 2%. TVA 19%.d) scãderea din evidenţã a activului ca urmare a transferului dreptului de proprietate. d) decontarea la scadenţã a biletului la ordin subscris.000 lei. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice referitoare la gestiunea de materiale consumabile: . TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaţii effectuate ce privesc achiziţionarea de materii prime: a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 856. 858. în care este consemnat preţul de vânzare de 21. d) decontarea dintr-un acreditiv a diferenţei datorate furnizorului.

c) predarea cãtre salariaţi. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 860.000 lei. TVA 19%. în baza tabelelor întocmite în acest sens. ştiind cã la începutul perioadei unitatea deţinea materiale în valoare de 20. Materialele pentru care acestea se efectueazã sunt înregistrate la preţul prestabilit. a 30% din lotul de bunuri cumpãrate anterior. a efectuat aprovizionãri de 35. sau consumat materiale de 10. TVA 19%. şi anume: . În cadrul unui agent economic cu activitate de producţie se realizeazã şi se înregistreazã mai multe operaţii economice.000 lei.000 lei. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4. fiind facturate de o unitate specializatã. TVA 19%. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3. salariaţii suportã 50% din cost. se efectueazã şi se înregistreazã operaţiile economice ce privesc: a) cumpãrarea a 300 halate la preţul unitar de 600 lei.a) recepţionarea a 750 unitãţi din sortimentul A la preţul unitar facturat de furnizor de 50 lei. În legãturã cu echipamentul de lucru ce se achiziţioneazã de la terţi.000 lei şi se aplicã varianta inventarului intermitent. cu diferenţe de preţ favorabile de 10% constatate la inventarierea anualã. c) costul total efectiv de achiziţie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente. 859. TVA 19%. fiind facturate de o unitate specializatã.000 lei. d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente echipamentului eliberat în exploatare. d) lipsurile nesoluţionate sunt de 5.000 lei.

c) vânzarea a 50% din bunurile obţinute la un preţ negociat care este cu 20% mai mare decât costul efectiv de producţie aferent. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 861. a producţiei obţinute la un preţ de vânzare cu 15% mai mare decât costul total de producţie.000 lei. şi decontare dintr-un avans de trezorerie. de 5 lei/unitate.000 lei. TVA 19%.a) obţinerea a 1.000 bucãţi din produsul A la costul de producţie unitar de 50 lei. . b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 1. TVA 19%. în condiţiile utilizãrii preţului prestabilit: a) recepţionarea mãrfurilor cumpãrate la preţul facturat de furnizor de 10. În contabilitatea unei unitãţi cu profil de producţie se înregistreazã operaţiile economice referitoare la: a) obţinerea a 1.000 unitãţi din produsul A. d) scãderea din evidenţã a producţiei vândute. b) diferenţa de preţ aferentã producţiei înregistrate anterior este favorabilã.000 lei. d) scãderea din evidenţã a producţiei vândute. Preţul standard aferent este de 9. fãrã facturare. c) întocmirea facturii cãtre beneficiarul produselor finite. care se urmãresc la preţul prestabilit de 25 lei/unitate. b) livrarea integralã. TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 862. În contabilitatea unui agent economic ce comercializeazã mãrfuri se vor înregistra operaţiile de mai jos.

8. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 863.277. TVA aferentã avansului este de 255.280 lei şi adaosul comercial de 611.456 lei. avansul achitat de cumpãrãtor este de 20% din valoarea bunurilor. exclusiv TVA. la scadenţa acesteia. Utilizarea unor ambalaje de cãtre un agent economic ocazioneazã efectuarea înregistrãrilor pentru operaţiile ce se prezintã în continuare: a) recepţionarea ambalajelor.c) vânzarea a jumãtate din mãrfurile achiziţionate. d) descãrcarea gestiunii pentru mãrfurile vândute.000 lei. inclusiv TVA. iar preţul total prestabilit afferent este cu 10% mai mic.000 lei. e) repartizarea diferenţelor de preţ aferente mãrfurilor vândute în baza coeficientului de repartizare determinat în acest sens. cu decontare ulterioarã. cunoscând cã preţul înscris în facturã. dobânda cuvenitã vânzãtorului este de 800. Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaţii economice specific comercializãrii mãrfurilor cu plata în rate: a) facturarea mãrfurilor cãtre cumpãrãtor. cunoscându-se urmãtoarele elemente: preţul cu amãnuntul. cunoscându-se în plus TVA de 1.824 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 864. iar TVA pentru rate este de 1.156 lei. este de 4. c) evidenţierea veniturilor impozabile corespunzãtoare dobânzii.021.000. b) scãderea din evidenţã a mãrfurilor vândute anterior.000 lei. d) TVA colectatã aferentã tuturor ratelor devenite scadente. cunoscând cã preţul negociat este cu 20% mai mare decât preţul standard aferent. .

000 $ faţã de un partener extern la cursul de 29 lei/$.000 lei. e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70. c) livrarea. TVA 19%. facturate anterior proforma la valoarea unitarã de 130. exclusiv TVA. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii referitoare la gestiunea clienţilor: a) facturarea a 400 unitãţi din sortimentul de marfã A. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii? 865. c) reţinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5. ambalaje restituite de altã unitate. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai jos referitoare la aprovizionarea cu valori materiale: a) cumpãrarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50. având în vedere cã a avut loc o creştere cu 5% a cursului de schimb comparativ cu data livrãrii bunurilor. din care se acordã un rabat de 2% pentru defecte de calitate. a 250 unitãţi din semifabricatul B la preţul de vânzare unitar de 200 lei. din care o remizã de 2% pentru livrãri ce depãşesc 20. în valoare totalã de 20. b) încasarea creanţei de 1.000 lei.000 lei de cãtre un client.000 lei. cunoscând cã preţul unitar.b) repartizarea diferenţelor de preţ nefavorabile de 10% ca urmare a predãrii de ambalaje cu titlu gratuit cãtre alte unitãţi. TVA fiind de 19%. este de 120 lei. fapt pentru care se factureazã.000 lei. . d) primirea a 100 buc. 866. cu facturare ulterioarã. în condiţiile utilizãrii sistemului de restituire directã.000 lei preţ prestabilit.

868.000. c) achitarea obligaţiei de 8. În schimb. O societate-filialã F a înregistrat la începutul exerciţiului N-1 cheltuieli de constituire de 12. 867.000 lei.b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituitã la operaţia anterioarã. . egalã cu preţul de emisiune.000 lei.500 $ faţã de un partener extern de la care s-a achiziţionat un utilaj. Se procedeazã la majorarea capitalului social prin emiterea a 400 acţiuni noi la valoarea nominal de 5 lei/acţiune.000 lei. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere. TVA 19%.000 lei. avându-se în vedere cã în luna anterioarã s-a acordat furnizorului un avans de 10%. Se cer înregistrãrile de preconsolidare a amortizãrii în bilanţul anului N. iar diferenţa este achitatã cu numerar. rezervele 2. Se cer înregistrãrile de preconsolidare a pãrţii neamortizate a cheltuielilor în bilanţul exerciţiului N-1. dacã se utilizeazã metoda de consolidare pe solduri. O societate-filialã F a înregistrat în exerciţiul N-1 cheltuieli de constituire de 12. iar la momentul plãţii a înregistrat o scãdere cu 7%. amortizabile în 5 ani. 869. e) soluţionarea obligaţiei comerciale de 30. a 500 kg de materie primã din sortul A la preţul unitar de 75 lei. d) recepţionarea. amortizabile în 5 ani.000 lei. fãrã facturã. numãrul de acţiuni 2. La o societate comercialã capitalul social este 10. În schimb. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere. cunoscând cã la efectuarea importului cursul de schimb a fost de 28 lei.

creştere cheltuieli în avans 36.000 lei. plãţi privind: achiziţia de terenuri 300. cheltuielile legate de achiziţie fiind: valoarea în vamã 2.000 lei. cheltuieli de manipulare 10.000 lei. plãţi impozit pe profit 540. reducere comercialã primitã 60. dividende plãtite aferente activitãţii de finanţare 312.350.000 lei. creştere datorii furnizori 120. utilaje.000 lei.000 lei. În scopul vânzãrii se estimeazã urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli de transport 2. prime de asigurare 90.000 lei. costul garanţiei acordate dupã vânzare 800.Care este valoarea contabilã a unei acţiuni înainte şi dupã majorarea capitalului. cheltuieli cu amortizarea 270. achiziţia unei clãdiri 450. împrumuturi încasate din emisiunea de obligaţiuni 120.000 lei. . diminuarea creanţei clienţi 90. Dispuneţi de urmãtoarele date: profit net înainte de impozitare 1. instalaţii 120. Întreprinderea estimeazã cã mãrfurile vor fi vândute la preţul de 6.000. Ce valoare au mãrfurile la închiderea exerciţiului financiar? 871.000 lei. investiţii şi finanţare. diferenţe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 10.000 lei.000 lei. Dispuneţi de urmãtoarele date: o societate a achiziţionat mãrfuri din import. cheltuieli de transport pe parcurs intern 300.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.500. taxe vamale 250. mãrimea teoreticã a DS-ului şi raportul de paritate între vechile şi noile acţiuni? 870.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei. comisioane privind vânzãrile 600.000. Sã se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitãţile de exploatare. achiziţia de maşini.

1 lei/obligaţiune şi o valoare nominal de 4 lei/obligaţiune. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.12. O întreprindere de servicii de consultanţã contabilã efectueazã o prestaţie cãtre un client în urmãtoarele condiţii: durata contractului 01.000 obligaţiuni cu un preţ de rambursare de 4. Se decide creşterea capitalului social prin dubla mãrire astfel: faza I – încorporãri de rezerve în valoare de 2. Purtãtorii a 2.000 lei.000 lei.000 lei.872. paritatea de conversie fiind: o acţiune cu valoare nominalã de 3 lei pentru o obligaţiune. 873. sã se calculeze venitul care afecteazã contul de profit şi pierdere al anului N.N – 31.000 de obligaţiuni decid sã converteascã titlurile lor în acţiuni ale societãţii ABC.000 lei.000 lei? 874. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10. La dorinţa purtãtorului.03. Conform IAS 18 „Venituri”. rezerve 3.000 acţiuni.000 lei şi include în facturã şi preţul activitãţii de service dupã instalare în valoare de 9.000 . ştiind cã pentru execuţia contractului s-au angajat cheltuieli de 10. costul total estimate este de 16.N+1. Care este valoarea venitului contabilizat la 31. pentru care se emit 2. Care este valoarea primei de conversie a obligaţiunilor în acţiuni? 875. obligaţiunile pot sã fie convertite în acţiuni. Activitatea de service se realizeazã în anul N+1. Situaţia înainte de dubla mãrire a capitalului social se prezintã astfel: capital social 15.000 lei.08.N conform IAS 18 „Venituri”.000 lei împãrţit în 15. valoarea devizului: 20.

000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”. s-a efectuat o platã de 9. reprezentând o ratã dintr-un contract de leasing financiar. 876. La sfârşitul exerciţiului N+3. Indicaţi care este. iar în faza a II-a – aporturi în numerar pentru care se emit 4. Sã se determine mãrimile DA-ului şi DS-ului. 878. din vânzarea unei imobilizãri corporale. conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie”. s-au încasat 32.000 u.m.000 lei.000 acţiuni a 1 leu/acţiune.000 lei.000 u..acţiuni. terenul este reevaluat la valoarea justã de 1.000 u. fluxul de trezorerie din activitatea de investiţii. La sfârşitul anului N.000 u.000 lei. preţ de emisiune. partea eliberatã fiind plãtitã imediat la achiziţie. s-a acordat unei filiale un împrumut pe termen lung în valoare de 6.200. SC ABC SA deţine un teren cu o valoare contabilã de 900. terenul este reevaluat la valoarea justã de 1. care este valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul anului N+3? 877. s-au emis la valoarea nominalã obligaţiuni în valoare de 20. preţul de cumpãrare a fost de 40. În cursul anului N+1 se . Cu ocazia inventarului aferent exerciţiului N se estimeazã o cheltuialã probabilã privind activitatea de exploatare de 60.100.000 lei în schimbul unui teren de aceeaşi valoare. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-au achiziţionat titluri de participare eliberate în proporţie de 90%.m.m.m.

880. Cunoscând cã întreprinderea opteazã pentru realizarea surplusului din reevaluare în rezultatul reportat pe mãsura amortizãrii echipamentului. dar se reestimeazã durata totalã de utilizare la 11 ani. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii referitoare la tranzacţiile effectuate de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-a acordat unei întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în valoare de 10. Dupã 6 ani de utilizare imobilizarea corporalã este reevaluatã cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire.000 u.000 lei.000 lei ca rezultat al deciziei din instanţã.01. metoda de amortizare linearã. metoda de amortizare linearã. Ştiind cã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale” şi cã în cursul anului N+1 se menţine estimarea privind valoarea rezidualã. s-au emis şi încasat la valoarea nominal obligaţiuni . valoarea rezidualã estimatã 16.000 lei.000 lei.. mai puţin amortizarea corespunzãtoare (indice = 4).000 lei.m. sã se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentã acestui exerciţiu şi valoarea contabilã netã. Se cunosc urmãtoarele informaţii pentru o imobilizare corporalã achiziţionatã la 01. care este suma înregistratã în al optulea an de utilizare a echipamentului? 881.N: preţ de cumpãrare 200. taxe vamale 20. durata de utilizare estimate 8 ani.000 lei. Cum este afectat contul de profit şi pierdere în anul N+1? 879.plãteşte colaboratorului extern suma de 40. reducere comercialã primitã 4. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziţie 400. durata utilã de viaţã 10 ani.

producţie imobilizatã 20. client B 9.000 u. exclusiv TVA. Situaţia creanţelor clienţi la sfârşitul anului N este: client A 23. venituri din redevenţe. costul de achiziţie al imobilizãrii . Care este mãrimea provizionului pentru deprecierea creanţelor clienţi ce trebuie constituit la sfârşitul anului N? 883. locaţii de gestiune şi chirii 4. producţie obţinutã la cost de producţie 40.000 lei. reprezentând dobânda aferentã unui împrumut pe termen lung acordat unei filiale. subvenţii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei.m. 1. conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie”. inclusiv TVA 19%. vânzãri de produse finite 10.000 u.000 lei.m.000 u.000 u. client C 5. inclusiv TVA 19%. probabilitate de încasare 60%.000 lei.000 lei.m. stoc iniţial de produse finite 1. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achiziţionat pe 01.în valoare de 15.m.. probabilitate de încasare 70%.950 lei. fluxul de trezorerie din activitatea de finanţare. reprezentând o ratã dintr-un contract de leasing financiar.000 lei.. s-a efectuat o platã de 6. s-a încasat suma de 3.000 lei.000 lei.800 lei. stoc final de produse finite 32.000 lei. venituri din provizioane privind deprecierea creanţelor clienţi 3. alte venituri din exploatare 10. care este mãrimea cifrei de afaceri şi a veniturilor din exploatare? 884. probabilitate de neîncasare 20%.000 lei.N sã fie stabilitã la 8 ani. Conform OMFP nr. costul mãrfurilor vândute 6. 882.752/2005. Dispuneţi de urmãtoarele date: vânzãri de mãrfuri 8. Indicaţi care este.000 lei.01.

900 lei.000 lei. societatea practicã un adaos de 20%. impozit pe profit datorat: sold iniţial 1.000 lei.000 lei. stocuri: sold iniţial 10. Dispuneţi de datele: profit net 3. valoare contabilã 5. stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.300 lei şi final 200 lei. Activul va fi amortizat în sistem linear. clienţi: sold iniţial 6. conducerea întreprinderii decide diminuarea duratei de funcţionare cu 1 an şi reestimarea valorii reziduale la 6..000 lei. Sã se determine cheltuiala cu amortizarea aferentã anului N+4 în conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 887.700 lei.000 lei şi final 8.respective este de 100. calculaţi fluxul de trezorerie provenit din exploatare. utilaje din import . O întreprindere prezintã urmãtoarele informaţii privind stocul de produse finite: stoc iniţial 2.000 $.000 lei şi final 4.500 lei şi final 500 lei. disponibilitãţi în valutã 100 $.000 $. cheltuieli cu amortizarea 900 lei. producţie curentã 20. furnizori: sold iniţial 1.000 lei.000 lei. valoarea rezidualã 8. Ce valoare prezintã în bilanţ stocul de produse finite? 886.000 lei. O societate are la data bilanţului creanţe în valutã de 1. venituri din investiţii financiare 2. Conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie”.000 u.m. dobânzi încasate legate de exploatare 3. dividende plãtite legate de exploatare aferente anului curent 5. valoare contabilã 2. datorii în valutã 2. vânzãri de produse finite 29.600 lei. Dupã 3 ani.000 lei. valoare contabilã 260 lei.988 lei inclusiv TVA 19%. 885.000 lei. pierderi din diferenţe de curs valutar 300 lei.

11. Se ştie cã: preţul de import (valoarea în vamã) este de 20. preţ de cumpãrare 4.000 lei.200 lei. Indicaţi mãrimea costului de achiziţie şi a taxelor datorate în vamã.800 lei. mutarea sondei şi refacerea amplasamentului la terminarea extracţiei sunt de 1. La închiderea exerciţiului.000 lei. redevenţa anualã plãtibilã la 31 decembrie 70. capital subscris vãrsat 3. alte rezerve 1. Dispuneţi de urmãtoarele date din bilanţ: imobilizãri 6. Ce valori vor avea aceste elemente în bilanţul de deschidere? 888. cursul dolarului a fost 1 $ = 2.000 lei. data semnãrii contractului 1 ianuarie N.400 lei. iar la locator 6% pe an. iar cheltuielile estimate cu demontarea.800 lei. rata implicitã a contractului la locatar 10% pe an. valoarea actualizatã a plãţilor minimale 280.000 $. Societatea X achiziţioneazã o sondã de extracţie din import. avans la data semnãrii contractului 40. taxa vamalã 10%. în conformitate cu norma IAS 17 „Contracte de leasing”? 889. Care este valoarea dobânzii şi a recuperãrii investiţiei contabilizate la locator la închiderea exerciţiului N. mãrfuri 1. Se cunosc urmãtoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justã a bunului 300. Care este mãrimea activului net contabil? 890. clienţi – creditori 600 lei.000 lei. TVA 19%.000 lei. disponibil la bancã 400 lei. furnizori 2. . comisionul vamal 1%.400 lei.8 lei.200 lei.000 lei.

000 lei. Care vor fi efectele în situaţiile financiare dacã scontul se va contabiliza la plata facturii? 894.000 lei.891. iar în exerciţiul N+1 o reducere de valoare de 120 lei. diferenţe de preţ favorabile la produsele în stoc 20. durata 5 ani. În urma a douã reevaluãri succesive ale unei imobilizãri corporale sau obţinut urmãtoarele date: în exerciţiul N o creştere de valoare de 100 lei. O societate achiziţioneazã materii prime pe baza facturii: preţ de cumpãrare 500 u.08. duratã de funcţionare 8 ani. remizã 1%.N un utilaj la costul de achiziţie de 12. Ce determinã reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”? 893.000 lei. amortizabil linear.000 lei cost standard. scont de decontare 1%.000 lei. TVA 19%. Precizaţi efectele generate în exerciţiul N privind plusul de valoare rezultat în condiţiile aplicãrii metodei de reevaluare prin creşterea valorii contabile nete. În exerciţiul N (dupã 3 ani de funcţionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justã de 18. Societatea X achiziţioneazã la 20. Indicaţi valoarea amortizãrii aferente exerciţiului N+1 şi valoarea contabilã rãmasã la finele exerciţiului N+1 dacã sistemul utilizat este cel degresiv. 895. rabat 2%.m. 892. Societatea X a achiziţionat un utilaj în exerciţiul N-2 la preţul de 25. Dispuneţi de urmãtoarele date privind produsele finite la o societate comercialã: stoc la începutul lunii 400. intrãri de produse finite în ..

000 lei.12. Precizaţi influenţa asupra situaţiilor financiare determinatã de diferenţele de preţ. cont 348 (SC) = 8. cont 105 = 6. cont 397 = 4.N. diferenţe de preţ nefavorabile aferente produselor intrate 80. conturile de stocuri de produse.000 lei.12. Calculaţi suma capitalului propriu.000 lei.000 lei. cont 117 (SD) = 4.000 lei cost standard.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.01.000 lei. Societatea a primit o subvenţie de 50% pentru investiţii de la buget pentru achiziţionarea unui utilaj în sumã de 3.000 lei.000 lei. cont 161 = 8.N. 898.000 lei.000 lei. cont 371 = 234. cont 129 = 5. cont 394 = 2.N 100 . Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31. dupã care s-a vândut unui client la preţul de 800 lei. 896. cont 378 = 45.cursul lunii 600.400 lei.000 lei. mãrfuri şi asociate lor ale societãţii X prezintã urmãtoarele solduri: cont 345 = 100. cont 331 = 1. cont 121 (SC) = 5. Utilajul achiziţionat a fost utilizat şi amortizat pentru suma de 2.000 lei cost standard. cont 4428 = 39. cont 151 = 2.01. cont 169 = 1. Care este valoarea postului bilanţier „Produse finite şi mãrfuri”? 899.000 lei.000 lei.N 300 kg a 15 lei şi pe 20. intrãri pe data de 10.000 lei. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii privind materia primã X: stoc iniţial 200 kg a 10 lei.000 lei. conturile prezintã urmãtoarele solduri: cont 1012 = 21. Cum sunt afectate bilanţul şi contul de profit şi pierdere? 897. ieşiri de produse finite 900.

01. TVA 19%.000 lei. prime privind rambursarea obligaţiunilor 1. şi vinde societãţii C produse finite de aceeaşi valoare decontabile cu un efect de comerţ (cambie). Cum se reflectã în contabilitatea societãţii A decontarea cu societãţile B şi C? 903. efecte de platã 1. Dispuneţi de urmãtoarele date: valoarea contabilã a unei instalaţii 2. ieşiri pe data de 15. cont 708 = 100 lei.N 150 kg. furnizori – debitori 15. Care vor fi efectele în situaţiile financiare generate de scoaterea din evidenţã a instalaţiei? 901. Indicaţi mãrimea cifrei de afaceri.700 lei.000 lei.kg a 17 lei. cont 707 = 400 lei. societatea A andoseazã cambia acceptatã de clientul C. 902.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societãţii X sunt urmãtoarele: cont 701 = 8. materiale consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei.N 400 kg şi pe 25. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 5. Pentru decontarea cu furnizorul B. cont 758 = 90 lei. cheltuieli de dezmembrare (materiale consumabile) 110 lei.000 lei. Dispuneţi de urmãtoarele date bilanţiere: capital social 100.01.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei. cont 711 = 500 lei. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO şi LIFO? 900. clienţi – creditori 2. Societatea A cumpãrã materii prime de la societatea B în sumã de 100. credite bancare 3. amortizarea calculatã 1.000 lei. . cont 766 = 300 lei.000 lei.000 lei. cont 722 = 2.

Precizaţi mãrimea activelor circulante.000 lei. taxa vamalã 10%. ajustãri pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30.000 lei.000 lei.000 lei. clienţi – creditori 25. produse finite 150. 905. conturi la bãnci 60. clienţi 80.000 lei. TVA 19%. Societatea X achiziţioneazã un utilaj din import ştiind cã preţul de import stabilit la frontiera românã este de 1.7 lei/$. precum şi cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit şi pierdere? 906.000 lei.600 lei.000 lei. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N. Calculaţi costul de achiziţie al utilajului din import. TVA 19%. Se dau urmãtoarele date privind un utilaj: valoarea contabilã la achiziţionare (sfârşitul lunii decembrie N-1) 4. Dispuneţi de urmãtoarele date la închiderea exerciţiului N: impozitul pe profit calculat şi înregistrat la 30. din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii bilanţiere: stocuri de materii prime 100. din care plãtit 100 lei. din care dividende încasate 400 lei.000 lei. TVA de recuperat 5.09. veniturile aferente exerciţiului N 8. comisionul vamal 1%. diferenţe de preţ (sold debitor) la produse finite 20. cheltuielile aferente exerciţiului N 5.000 lei.000 lei. titluri de participare deţinute pe termen lung 45.000 lei. furnizori – debitori pentru stocuri 10.000 lei.000 lei.Care este suma datoriilor? 904. durata de funcţionare . 907.000 $ la cursul de schimb de 2. Cota impozitului pe profit este de 16%. acţiuni proprii 15. Cheltuielile interne de transport-manipulare sunt de 800 lei.N 200 lei.

000 lei.000 lei. cont 161 = 4. cont 151 = 19. cont 462 = 150 lei. Determinaţi mãrimea creanţelor întreprinderii. . Care este mãrimea capitalului propriu şi a capitalului permanent? 910.000 lei.12. cont 519 = 6. cont 409 = 300 lei.N rezultã urmãtoarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111 = 20.000 lei. cont 413 = 16.000 lei. cont 121 (SC) = 8. Peste un an are loc reevaluarea utilajului.000 lei ca preţ de evidenţã şi scontul de decontare este înregistrat la primirea facturii. TVA 19%. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii din conturi (solduri finale): cont 213 = 10.000 lei. cont 425 = 3. cont 419 = 600 lei. Cum se reflectã reevaluarea utilajului? 908. 911. cont 169 = 1. Din balanţa de verificare a conturilor încheiatã la 31. rabat 2%. cont 106 = 10. cont 281 = 3.000 lei. scont de decontare 1%. amortizarea se calculeazã degresiv.000 lei. Indicaţi efectele în situaţiile financiare dacã se utilizeazã preţul standard de 90.5 ani. Precizaţi care este mãrimea activelor imobilizate şi a activelor circulante. cont 5187 = 4. cont 301 = 4. cont 129 = 7. cont 418 = 4. Factura primitã de la un furnizor cuprinde urmãtoarele date: materii prime la preţ de vânzare 100.000 lei. Valoarea justã este de 3. cont 419 = 7. cont 4111 = 500 lei. Dispuneţi de urmãtoarele date bilanţiere: cont 1012 = 50.000 lei. cont 391 = 200 lei.000 lei.000 lei. cont 491 = 2.000 lei.000 lei. cont 461 = 100 lei.000 lei.000 lei.000 lei. 909.000 lei.000 lei.000 lei.

Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comerţ. TVA 19%. O societate comercialã cu amânuntul achiziţioneazã mãrfuri pe baza facturii. În condiţiile în care cota de adaos comercial este de 30%.000 lei. salarii datorate 35. Dispuneţi de urmãtoarele date în cursul exerciţiului N: o întreprindere obţine în cursul anului produse finite la costul de producţie de 30.000 lei. costul lor de producţie fiind de 300.000 lei.000 lei. Care este mãrimea rezultatului contabil? 913.000 lei. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10. salarii plãtite 3. cheltuieli cu .600 lei.000 lei. Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumã? 915. În exerciţiul N.200 lei. dobânzi 400 lei. reducerea comercialã înscrisã pe facturã fiind de 10%.000 lei. rabat 2%. scont de decontare 1%. care este preţul cu amãnuntul (inclusiv TVA) al mãrfurilor achiziţionate? 914. ea vinde 30% din ele la preţul de 38.900 lei.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de 380.912. Preţul de cumpãrare 400 lei. societatea X a obţinut produse finite la costul de producţie de 400. plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10. Societatea ţine evidenţa mãrfurilor la preţ cu amãnuntul (inclusiv TVA). Între cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3. amortizare 1.

916.000 acţiuni. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintã astfel: capital social 10.000 lei.000 lei. Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4.000 lei pentru care se emit 2. Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital. reserve 5. scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei.amortizarea 2. impozit pe profit plãtit 1. creşterea stocurilor de materii prime 1. venituri din provizioane 500 lei. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei. venituri din plasamente 300 lei.300 lei.500 lei.000 lei.000 acţiuni x 1 leu valoare nominalã).000 lei (10. . scãderea conturilor de creanţe clienţi 1.000 acţiuni la un preţ de emisiune egal cu valoarea nominalã. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3.