P. 1
SPORAZUM-RASKID-RADNOG-ODNOSA

SPORAZUM-RASKID-RADNOG-ODNOSA

|Views: 11|Likes:
Published by Anawlada11
SPORAZUM-RASKID-RADNOG-ODNOSA
SPORAZUM-RASKID-RADNOG-ODNOSA

More info:

Published by: Anawlada11 on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

_____________________________

(Naziv i sedište poslodavca) (broj)

___________________ ___________________
(datum)

Ime i prezime zaposlenog JMBG: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Na osnovu člana 175. tačka 3. i člana 177. Zakona o radu („Službeni Glasnik RS“ br. 24/2005), poslodavac, _______________________ vlasnik _______________i zaposleni radnik ___________________________________, doneli su:

REŠENJE
O SPORAZUMNOM O RASKIDU RADNOG ODNOSA
Zaposlenoj _________________________, na poslovima _______________, otkazuje se Ugovor o radu br ______________ od ________________. godine. Radni odnos prestaje, shodno Zakonu o radu, izjavom volje obeju ugovornih strana, poslodavca i zaposlenog, nedvosmisleno i neopozivo. Radni odnos prestaje dana _______________. godine. Zarada, naknada zarada i druga primanja koja je zaposleni ostvario, a koja nisu isplaćena, zaključno sa danom prestanka radnog odnosa, isplatiće se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. OBRAZLOŽENJE Odredbama čl.175. i 177. Radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Na osnovu iznetog doneto je rešenje kao u dispozitivu. Ovo rešenje je konačno. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja zaposlena može pokrenuti spor pred nadležnim opštinskim sudom u roku od 90. dana od dana dostavljanja ovog rešenja. DOSTAVITI: 1. Imenovanom 2. Računovodstvenoj službi 3. Arhivi

U ______________ _______________. Godine.

ZAPOSLENI M.P.

POSLODAVAC

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->