TEMATICA REFERATELOR Seminarul 1 1. Cercetarea social-psihologică a grupului. Clasificarea grupurilor.

Noţiune şi clasificare a grupuzrilor mici – Andruşca Victor 2. Condiţii ale apariţiei şi funcţionării grupului mic – Baba Ilona 3. Noăiunea „dinamica grupului”. Procesele dinamice în grupul mic – Bacoş Olga 4. Noţiunile „liderism” şi „conducere”. Teorii ale liderismului – Batiuşca Veaceaslav 5. Stiluri de conducere (liderism): definiţie, clasificări. Liderismul ca funcţie a grupului mic – Bârcă Rodica Seminarele 2-3 6. Fenomenul facilitării sociale şi uniformizării în grupul mic – Bucătari Daniela 7. Inhibarea socială şi deindividualizarea ca fenomene de grup – Calaraşan Corina 8. Influenţa normativă şi informaţională în grupul mic. Normalizarea – Chiosa Zinaida 9. Conformismul şi obedienţa ca fenomene de grup – Cliciuc Maria 10. Comportamentul normativ în grupul mic. Influenţa normelor de grup – Coda Victor. 11. Psihologia socială despre controlul social – Coroleţchi Colin. Seminarele 4-5 11. Istoria cercetării şi definiţia reprezentărilor sociale – Grigoriţă Grigore 12. Structura reprezentărilor sociale – Galiţeva Tatiana 13. Funcţiile reprezentărilor sociale – Grosu Elena 14. Importanţa reprezentărilor sociale pentru formarea conştiinţei individuale şi colective – Gurghiş Doina Seminarul 6 15. Relaţiile intergrupale – definiţie şi cercetare. – Malcoci Svetşlana 16. Favoritismul ingrupal – Mogâldea Cristina. 17. Identificarea socială şi conştiinţa de apartenenţă grupală – Nuţa Radu Identificarea socială şi coeziunea grupală – Oleinic Ecaterina Seminarul 7 18. Stereotipul social: definiţie, cercetare şi manifestare în relaţiile intergrupale – Pârău Rodica 19. Prejudecăţile sociale: definiţie, cercetare şi manifestare în relaţiile intergrupale – Potoroacă Minai 20. Discriminarea socială şi rolul ei în relaţiile intergrupale – Strogotean Silvia Seminarul 8 21. Cercetarea grupelor mari în psihologia socială – Verdeş Daniela. 22. Clasificarea grupurilor sociale mari – Creangă Evghenii. 23. Mişcările sociale – Rusu Iulia. Seminarul 9 24. Cercetările de gen în psihologia socială – Ştirbu Diana 25. Discriminarea şi egalitatea de gen – Ursu Ecaterina Семинар 10 26. Istoria etnopsihologiei – Chicu Marin 27. Cercetarea percepţiei şi comunicării interetnice în psihologia socială – Rotaru Sergiu 28. Conflictul şi colaborarea interetnică – Bulicanu Mihai Seminarele 11-12 29. Noţiunile „mase”, „mulţime” şi „organizaţie” – Bulgac Cristina 30. Istora cercetării psihologice a maselor – Zuza Elena 31. Influenţa maselor asupra conştiinţei individuale – Boşcanean Nicolae Семинары 13-14 32. Manipularea politică a maselor – Zuza Elena 33. Mass media şi manipularea maselor – Strogotean Silvia 34. Reclama şi manipulara maselor – Ştirbu Diana 35. Ideologia şi manipularea maselor – Potoroacă Mihai Семинар 15 36. Ramuri aplicative ale psihologiei sociale – Malcoci Svetlana 37. Utilizarea psihologiei sociale în diverse ramuri ale economiei – Coda Victor 38. Poziţia socială a psihosociologului: aspecte deontologice – Severin Vasile.