P. 1
Teoria si Metodologia Curriculum-ului

Teoria si Metodologia Curriculum-ului

|Views: 23|Likes:
Published by Vasile Rusu
Teoria si Metodologia Curriculum-ului , Teoria si Metodologia Curriculum-ului, Teoria si Metodologia Curriculum-ului
Teoria si Metodologia Curriculum-ului , Teoria si Metodologia Curriculum-ului, Teoria si Metodologia Curriculum-ului

More info:

Published by: Vasile Rusu on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

Suport de curs pentru anul I, specializările "Pedagogie" şi "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar"

Conf. dr. Muşata BOCOŞ

CUPRINS
I. ISTORIC, EVOLUŢIE, CONCEPTUALIZARE, IPOSTAZE ŞI DIMENSIUNI I.1. Etimologie şi evoluţie istorică I.2. Accepţiuni ale conceptului de "curriculum" I.3. Definirea conceptului de curriculum I.4. Ce nu este curriculum-ul? I.5. Repere în elaborarea curriculum-ului I.6. Ipostazele curriculum-ului I.7. Dimensiunile curriculum-ului I.8. Principii de elaborare a curriculum-ului şcolar I.9. De ce a fost necesară introducerea conceptului de curriculum?

II. DOMENIILE CURRICULUM-ULUI: TIPURI DE CURRICULUM, CURRICULARE, CICLURI CURRICULARE ŞI ARII CURRICULARE II.1. Tipuri de curriculum II.2. Mediile curriculare II.3. Ciclurile curriculare II.4. Ariile curriculare II.5. Nivele, cicluri, filiere şi profiluri/ specializări

MEDII

III. REFORMA CURRICULARĂ DIN ROMÂNIA III.1. Coordonatele actualului Curriculum Naţional III.2. Componentele structurale ale Curriculum-ului Naţional III.3. Principii în elaborarea planurilor-cadru de învăţământ

IV. PROIECTAREA CURRICULUM-ULUI IV.1. Caracteristicile proiectării curriculare IV.2. Statutul conţinuturilor în proiectarea curriculară IV.3. Etapele proiectării curriculum-ului BIBLIOGRAFIE

I. ISTORIC, EVOLUŢIE, CONCEPTUALIZARE, IPOSTAZE ŞI DIMENSIUNI I.1. Etimologie şi evoluţie istorică Conceptul de "curriculum" rămâne în prezent unul din cele mai controversate în teoria educaţională şi unul din cele mai ambigue în practica educaţională. De altfel, în timp, el a fost acceptat, respins, operaţionalizat în modalităţi diferite, înţeles şi utilizat necorespunzător, generator chiar al unei mode ş.a.m.d. Etimologia conceptului "curriculum" (la plural "curricula") se află în limba latină, în care termenul "curriculum" are semnificaţii multiple, însă relativ apropiate: "alergare", "cursă", "parcurgere", "drum", "scurtă privire", "în treacăt"; de aici şi semnificaţia contemporană mai frecvent utilizată: parcurs, drum de viaţă sau carieră ("curriculum vitae"). Toate aceste semnificaţii sugerează un demers complet, comprehensiv, cuprinzător, însă sintetic, condensat, esenţializat şi dinamic, demers întreprins în realizarea unei acţiuni, în abordarea unui domeniu etc. Un curriculum în educaţie trebuie să fie în primul rând relevant prin el însuşi, adică să conţină şi să promoveze ceea ce este esenţial, util, oportun, benefic şi fezabil. În domeniul educaţiei, conceptul "curriculum" a fost utilizat în a doua jumătate a secolului XVI, în anul 1582 la Universitatea din Leida (Olanda) şi în anul 1633 la Universitatea din Glasgow (Scoţia), ca răspuns al autorităţilor statale la autonomia mare a universităţilor. Semnificaţiile iniţiale ale conceptului erau acelea de conţinut al învăţământului, de plan sau programă de studiu, respectiv de drum/ curs obligatoriu de studiu/ învăţare. Reapariţia termenului "curriculum" în SUA în secolul XX valorifică această accepţiune primară, restrânsă, de conţinut al învăţământului, într-o situaţie instructiv-educativă delimitată în spaţiu şi timp. Însă raţiunea nu a fost deloc cea a unei simple schimbări pur terminologice, ci s-a dorit ca semnificaţia termenului să treacă dincolo de conţinuturi, planuri şi programe, care reprezentau ceva static, cantitativ şi susceptibil de a fi transferat către educaţi graţie unor finalităţi rigide. La începutul secolului XX, în anul 1902, în lucrarea "The Child and the Curriculum", americanul John Dewey introduce în circulaţie sintagma "experienţă de învăţare" a copilului, organizată de şcoală, alături de ansamblul disciplinelor de învăţământ oferite şi studiate şi sugerează complexitatea, amplitudinea şi dinamismul curriculum-ului ca realitate educaţională. Sintagma "experienţe de învăţare" a fost preluată ulterior şi utilizată extrem de mult în operaţionalizarea conceptului de "curriculum. El sugerează complexitatea, amplitudinea şi dinamismul curriculumului ca realitate educaţională. În lucrarea "Copilul şi curriculum-ul", John Dewey avansa ideea curriculum-ului centrat pe copil, care sã îi permitã acestuia sã utilizeze în activitatea cotidianã ceea ce a învãţat la şcoală şi în activităţile din şcoală, experienţa de zi cu zi. El propunea ca sfera conceptului de "curriculum" sã cuprindă nu numai informaţiile, ci şi demersurile didactice de asimilare a acestora. Relevanţa contribuţiei lui John Dewey din perspectiva curriculum-ului constă în: - curriculum-ul este perceput ca o realitate amplă, dinamică, retroactivă şi proactivă - curriculum-ul reprezintă un proces interactiv între educator şi educabili - prefigurează o apropiere între educabil (copil) şi educaţie (curriculum). Ulterior, după aproape două decenii, americanul Franklin Bobbitt, în lucrarea sa "The Curriculum" (1918), resemnifică conceptul şi include în sfera acestuia întreaga experienţă de

cât şi pe cele desfãşurate în mediul extraşcolar. pentru a dezvolta abilităţile existente şi a le completa cu altele noi.învăţare a elevilor. este considerat primul pedagog care a elaborat o formulare modernă a teoriei curriculum-ului. Ţările Scandinave. eminamente directe. reacţionar. concepute şi preconizate finalist de către şcoală. planificate şi proiectate în şcoală. În a doua jumătate a secolului XX. Olanda. respectiv a obiectivelor educaţionale ale procesului de învăţământ . în concordanţã cu obiectivele educaţionale formulate .stabilirea metodologiilor de organizare a experienţelor de învăţare. deschiderea necesară a avut loc abia după 1990 şi mai ales după 1997. au rămas indiferente sau chiar refractare faţă de fenomenul curriculum. Tyler considera că aceasta implică patru acţiuni. în timp ce ţări cu mare tradiţie şi forţă în teoria şi practica educaţională. respectiv atât activităţile formale. prin publicarea în anul 1949 a cărţii "Basic Principles of Curriculum and Instruction". Elveţia. extinsă. Italia. pe autonomia ei în materie de concepţie curriculară. desfăşurate în mediul şcolar. decadent etc. În URSS el a fost respins cu fermitate. ca Franţa. Uneori era tradus folosindu-se termeni cum ar fi cel de programă. putem vorbi de două accepţiuni ale conceptului "curriculum": .accepţiunea restrânsă. fiind considerat burghez. din precauţie.evaluarea rezultatelor activităţii de instruire.formularea obiectivelor învăţării. afinitatea pentru curriculum în educaţie a fost imediată şi totală. obiectivat în documente şcolare şi universitare reglatoare care planificau conţinuturile instrucţiei şi care asigură managementul sistemului la nivel micropedagogic . funcţie de metodologii şi de conţinuturile selectate . reieşite din derularea efectivă a exersării abilităţilor prezente şi ulterioare ale individului . cu valoare de norme pedagogice aplicabile în următoarea ordine ierarhicã: .un ansamblu de experienţe de învăţare explicite. în vederea realizării unei educaţii globale. asupra procesului educaţional.un ansamblu de experienţe concrete. care îl consideră un concept integrator. integrative. Accepţiuni ale conceptului de "curriculum" Având în vedere consideraţiile de mai sus.selectarea experienţelor de învăţare şi a conţinuturilor cu valenţe formative.Ralph Tyler. Însă. abordat în viziune globală şi sistemică asupra acţiunilor educative. I. însă. termenul a început să fie semnalat sporadic. Conceptul era configurat cu focalizarea expresă pe instituţia şcolară. Un alt moment de referinţă a fost marcat de contribuţia unui alt american . De asemenea. În ceea ce priveşte elaborarea curriculum-ului. cum ar fi: Germania. Belgia. el era evitat. Curriculum-ul este văzut ca: . largă. Spania. directe şi indirecte. tradiţională (care a persistat până la jumătatea secolului XIX).accepţiunea modernă. în Marea Britanie. încă din anii 1980. care îl considera superpozabil cu conţinutul învăţământului. el reprezintă ansamblul tuturor experienţelor de învăţare directe şi indirecte ale elevilor implicaţi în situaţii educaţionale implicite şi explicite. La noi.2. se păstrează sensul de traiectorie intelectuală şi afectivă pe . el a pătruns şi în alte ţări.

New York. Vocabulaire de l'éducation. D'Hainaut. mijloacele şi activităţile folosite pentru atingerea acestor scopuri. 1965) f) Curriculum-ul este considerat un proiect care defineşte ţelurile. Harcourt.. Pornind de la aceşti termeni. Changing the Curriculum.sunt fundamentate şi validate (M. Mialaret (Ed. diferenţieri curriculare. condiţionări.U. 1981) . indiferent dacă se realizează în grup sau individual. Londra. Bucureşti. Doll. Education as a discipline. 1990) e) Curriculum-ul urmează a fi considerat o sferă largă de modele de gândire despre experienţa umană.conţinut (c) . University of London Press. obligatoriu. Boston. surse. Curriculum Improvement. conţinuturile şi relaţiile dintre ele (d) . EDP. Brace and World. San Diego.F. dar aceasta nu este înţeleasă în sens tradiţional. 1988) c) Curriculum-ul indică lista de conţinuturi ale disciplinelor şcolare (G.F. ci modele din care aceste concluzii derivă. În jurul lor se configurează problematica de cercetare a curriculum-ului. diferitele definiţii date conceptului sunt centrate pe: .caracterul de proiect (f) . Definirea conceptului de curriculum Termenii de referinţă. Brace. scopurile şi obiectivele unei acţiuni educaţionale. căile. 1979) d) Curriculum-ul se referă la conţinutul şi la scopul unui program educaţional. derivată din varietatea unghiurilor de investigaţie: componente structurale.dimensiunea sa prescriptivă şi axiologică (e) . Însă. Fundamentals of Curriculum. Programe de învăţământ şi educaţie permanentă. scopurile cercetării etc. Se considera că este periculos să se vorbească despre curriculum în educaţia românească în acea perioadă.).3. procese fundamentale. I. Harcourt.).caracterul de proiect şi necesitatea implementării acestuia (g. din precauţie. Kerr (Ed. i) a) Curriculum-ul semnifică întreaga activitate de învăţare care este planificată şi îndrumată de şcoală. ci ca o valorificare accentuată a potenţialităţilor celor care se educă. termenul a început să fie semnalat sporadic. Belth.experienţa de învăţare (a şi b) .obiectivele. nu concluzii. Allyn and Bacon.care şcoala o propune elevului. P. el era evitat. însă. încă din anii 1980. când "Planul de învăţământ" era elaborat la "centru" ca unic. deschiderea necesară a avut loc abia după 1990 şi mai ales după 1997. forme de organizare. împreună cu organizarea lor (D. normativ. În literatura pedagogică românească. termenii-nucleu ai curriculum-ului sunt disciplina de învăţământ şi programul de studii. 1968) b) … curriculum-ul este considerat ca ansamblul experienţelor de învăţare pe care un elev le are sub auspiciile şcolii (R. Walker. Paris. h. Iovanovich Publishers. Uneori era tradus folosindu-se termeni cum ar fi cel de programă. determinări. în interiorul sau în afara şcolii (J. metodele şi instrumentele necesare evaluării rezultatelor obţinute (L.numite adevăruri . precum şi contextul în raport cu care aceste concluzii .

curriculum-ul se referă la oferta educaţională a şcolii şi reprezintă sistemul experienţelor de învăţare directe şi indirecte oferite educaţilor şi trăite de aceştia în contexte formale. după anii '50. în viziune sistemică. curriculum-ul cuprinde ansamblul acelor documente şcolare de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului. Fireşte că este de preferat ca experienţele de învăţare oferite de şcoală să fie centrate pe particularităţile. denumirea de curriculum formal sau oficial (Al. Sydney. . se desemnează prin curriculum ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar. 3-4/ 1994). Stafford. UAWA. cu efecte concrete. 1988) i) În sens larg. Preocupările sistematice legate de definirea şi operaţionalizarea conceptului "curriculum" au condus. concepute şi preconizate finalist de către şcoală şi prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar . într-un semestru sau într-o oră de curs. Curriculum. influenţează ceea ce este învăţat (A. În literatura pedagogică actuală nu există încã un consens privind definirea conceptului de curriculum. curriculum-ul este teorie şi practică ce articulează în manieră sistemică multiplele şi complexele interdependenţe dintre: conţinutul învăţământului (fixat în planurile de învăţământ şcolare şi universitare. o topică extrem de dinamică în pedagogia contemporană. ASCD. Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic.de obicei materializate în documente de diferite nivele de generalitate . Curriculum Renewal. În sens restrâns. pentru o arie curriculară sau disciplină. Crişan. nr.). Ea oferă o nouă perspectivă de definire a conceptului de curriculum. directe şi indirecte. de regulă. Practice and Issues. Alexandria.g) Curriculum-ul reprezintă planurile elaborate pentru îndrumarea învăţării în şcoli . McGraw Hill. experienţele elevilor au loc într-un mediu de învăţare care. El rămâne realitate interactivă între educatori şi educabili. majoritatea definiţiilor actuale încorporează câteva elemente definitorii comune: . în manuale etc. În concluzie. Totuşi. trebuinţele şi interesele educaţilor şi să răspundă nevoilor educaţionale ale acestora.curriculum-ul presupune abordarea sistemică a procesului de învăţământ prin crearea unui ansamblu funcţional al componentelor sale. 1987) h) Curriculum-ul este un set intercorelat de planuri şi experienţe pe care un elev le realizează sub îndrumarea şcolii (C. Glatthorn. pentru un profil sau ciclu de învăţământ.şi implementarea acestor planuri în clasă. la cristalizarea teoriei curriculum-ului.curriculum-ul integrează totalitatea proceselor educaţionale şi a experienţelor de învăţare concrete. neformale şi chiar informale.J. astfel. strategiile de evaluare a eficienţei activităţii educaţionale. anticipate realist asupra celor din urmă şi asupra procesului însuşi. Acest ansamblu de documente poartă. Marsh & K. în programele şcolare şi universitare. strategiile de instruire în şcoală şi în afara ei (în contexte formale şi neformale). în Revista de pedagogie. obiectivele educaţionale.curriculum-ul reprezintã ansamblul documentelor şcolare care fac referire la conţinuturile activităţilor de predare-învăţare . Experienţele de învăţare sunt propuse educaţilor prin intermediul unor programe concrete de studiu. de asemenea.

care are în vedere reconsiderarea raporturilor dintre cel care învaţă şi materia de învăţat. sunt importante o serie de concluzii desprinse în teoria şi practica educaţiei. abilităţile. implicate în sarcina de învăţare .5. pentru că acesta din urmă trebuie valorificat acţional. • Curriculum-ul nu reprezintă doar un proiect sau un plan de învăţământ.conţinuturile-stimul ale învăţării . acţiune ce reclamă cu necesitate prefigurarea experienţelor de învăţare pe care le vor parcurge aceştia. multidisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea. deşi ambele se referă la maniera de a concepe educaţia. concertată şi convergentă a următoarelor categorii principale de elemente: . Ce nu este curriculum-ul? Deşi nu există o definiţie şi o operaţionalizare unanim acceptate ale conceptului de "curriculum".caracteristicile contextului comunicării didactice şi ale contextului relaţional creat în jurul sarcinii de învăţare .obiectivele de învăţare şi formare formulate operaţional . un context pedagogic configurat prin acţiunea conjugată.cunoştinţele. . I. pentru că acestea din urmă trebuie să fie puse în aplicare.Valorificând abordarea sistemică teoria curriculum-ului construieşte o perspectivă sistemico-holistică asupra curriculum-ului. se consideră a fi interdisciplinaritatea. I.Teoria curriculum-ului dezvoltă paradigma integrării curriculare atât la macro nivel. exploatând influenţele formative ale acesteia pe perioadă scurtă. cât şi la micro nivel.sarcina de învăţare .4. ci un sistem de experienţe de învăţare oferite educabililor şi trăite de aceştia. medie şi lungă.metodologia de predare-învăţare .resursele de timp.proprie didacticii moderne. Repere în elaborarea curriculum-ului Elaborarea curriculum-ului presupune. principalele tipuri de abordări care fac posibilă integrarea curriculară. Amintim în acest context două mari orientări dezvoltate în prezent în teoria curriculum-ului: . .resursele materiale ale mediului de instruire .metodologia de evaluare . gândirea şi structurarea situaţiilor de învăţare efectivă în care vor fi angrenaţi elevii. • Curriculum-ul nu reprezintă doar un set de obiective şi conţinuturi corelate. în concluzie. • Curriculum-ul nu este echivalent cu procesul de învăţământ (care este mai complex). Situaţia de învăţare reprezintă un element cheie al conceptului de curriculum. • Curriculum-ul nu este superpozabil cu didactica. Astfel: • Curriculum-ul nu reprezintă doar conţinutul învăţământului. capacităţile şi competenţele elevilor.

cu efecte pozitive sau negative. experienţe de învăţare constructive. prin experienţele de învăţare planificate. negative şi cu efecte consistente. oportun. demers întreprins în realizarea unei acţiuni. axată pe finalităţile educaţionale urmărite. cuprinzător. Invocarea experienţei de învăţare marchează o nouă evoluţie în procesul de conceptualizare a curriculum-ului. Părerile specialiştilor nu sunt convergente. interesele lor. care pot avea atât efecte pozitive. natura curriculum-ului se defineşte. prin construirea unui curriculum. configurate de propriile trăsături de personalitate şi de propria subiectivitate.  "De ce?" sau "Pentru ce?" este nevoie ca ei să parcurgă programul preconizat întrebări la care răspund obiectivele educaţionale urmărite. dar dominanta interpretărilor vizează experienţele care se realizează în cadrul şcolii şi sunt promotoare de valori recunoscute. esenţialmente.a. ci şi trebuinţele. la nivelul celui care învaţă. esenţializat şi dinamic. natura curriculum-ului se defineşte. adică să conţină şi să promoveze ceea ce este esenţial. Experienţa de învăţare reprezintă o componentă a structurii curriculum-ului.O situaţie de învăţare bine prefigurată şi construită din punct de vedere logic. interesele. iar în organizarea învăţării contează nu numai ce se învaţă. Experienţele de învăţare cu care se poate asocia curriculum-ul pot fi planificate sau neintenţionate. prin experienţele de învăţare planificate. ci poate planifica situaţii de învăţare adecvate obiectivelor urmărite. util. pozitive. afective sau psihomotorii. trăire care se poate obiectiva în modificări ale structurilor cognitive.d. Din punct de vedere structural şi funcţional. în faţa aceleiaşi situaţii şi sarcini de învăţare cei care învaţă au experienţe de învăţare diferite. reuşite. Ea reprezintă mai mult decât o reacţie personală la o situaţie de învăţare. Un curriculum în educaţie trebuie să fie în primul rând relevant prin el însuşi. Însă. poate determina. de informare şi formare desfăşurat de elevi. opiniile lor ş. în abordarea unui domeniu etc. condensat. respectiv în ce maniere se învaţă. latent. care vizează obţinerea de efecte pozitive în procesul de învăţare. Din perspectivă pragmatică. psihopedagogic şi teleologic. Elaborarea curriculum-ului reprezintă un demers complet. dezirabile. aspiraţiile lor. trebuie să se ofere răspunsuri la următoarele întrebări:  "Cui?" i se adresează sau "Cine?" sunt educaţii/ subiecţii instruirii. ci unele pot fi sporadice. în afara experienţelor pozitive/ dezirabile urmărite. care sunt nevoile lor educaţionale. care se referă la modalitatea personalizată de interiorizare a situaţiei de învăţare. esenţialmente. Pentru desemnarea acestor experienţe au fost inventariaţi termeni speciali: curriculum ascuns. însă sintetic. comprehensiv. aspiraţiile celor care sunt beneficiarii educaţiei. Sursa de elaborare a experienţei de învăţare nu o mai constituie doar structurile cunoaşterii/ culturii. benefice. "traducerea" temelor de studiat în experienţe de învăţare şi formare relevante. Aceasta nu înseamnă că se pot controla în totalitate experienţele de învăţare şcolară.  "Ce?" anume trebuie predat/ învăţat sau ce anume urmează să se perfecţioneze. principala provocare a curriculum-ului o reprezintă transpunerea. la trăirea personală generată de o situaţie de învăţare. Un curriculum oficial nu poate anticipa registrul vast al experienţelor individuale de învăţare. curriculum-ul se poate asocia cu experienţe de învăţare neplanificate. ce particularităţi de vârstă şi individuale au. ci şi cum.m. Însă. implicit. cu speranţa că ele vor induce/ genera experienţe de învăţare pozitive. benefic şi fezabil. neplanificate. cât şi efecte negative asupra modelării elevilor. întrebări .

conţinuturile acestora. putem vorbi de existenţa a patru sarcini fundamentale în elaborarea şi conducerea unui program educaţional şi anume: 1.  "Cum?" anume se vor realiza predarea şi învăţarea.care se referă la conţinuturile de învăţat. ceea ce conduce la necesitatea conceperii de strategii. stabilirea obiectivelor educaţionale 2. aditivă. mijloace şi forme de organizare a activităţii. realizată în strânsă corelaţie cu obiectivele educaţionale urmărite şi cu conţinuturile vehiculate. în elaborarea curriculum-ului. În construirea curriculum-ului este necesar să se prevadă intervalul de timp necesar parcurgerii programului. metode şi tehnici de evaluare obiectivă. corelate. în ce tipuri de activităţi vor fi implicaţi subiecţii . există patru întrebări fundamentale. cu cele patru sarcini/ componente de bază amintite mai sus: 1) Care sunt obiectivele educaţionale urmărite? 2) Care sunt experienţele de învăţare relevante? 3) Cum este oportun să fie organizate experienţele de învăţare? Experienţa acumulată până în prezent ne-a demonstrat că maniera cumulativă. manualele şi celelalte auxiliare şi suporturi curriculare. putem afirma că. dotările materiale necesare. un curriculum în aria educaţională. precum şi resursele umane necesare pentru implementarea programului.sunt întrebări care se corelează cu deciziile strategice ale instruirii. la selecţia şi ierarhizarea lor după o logică ştiinţifică şi didactică. nu mai este reprezentativă pentru caracterul acţional-dinamic care se impune în curriculum-ul modern. În prezent. combinate optim în contextele situaţionale date. condiţiile igienicosanitare. prin urmărirea progreselor înregistrate.  "În ce condiţii?" spaţio-temporale. se vor supune evaluării obiectivele educaţionale şi competenţele existente în programe. rezultatele şi progresele obţinute. Având în vedere aceste dimensiuni. spaţiile şi condiţiile fizice necesare. temporale şi materiale. organizarea experienţelor de învăţare pentru a maximiza efectul lor cumulativ 4. Din perspectivă acţională. trebuie să dea răspunsuri la . De asemenea. exclusiv lineară de îmbogăţire a semnificaţiei conceptului de curriculum.educaţi şi educatori • • • • • obiectivele educaţionale urmărite conţinuturile instructiv-educative vehiculate strategiile de instruire utilizate condiţiile spaţiale. evaluarea eficienţei programului educaţional. în sensul global al termenului. practic. valoarea unui program educaţional este funcţie de: • agenţii acţiunii . din perspectivă curriculară. De aceea. respectiv cu ansamblul articulat de metode. materiale şi umane urmează să se deruleze o activitate cu eficienţă maximă.  "Cum se evaluează?" efectele. eficienţa activităţilor de predare şi învăţare. structurarea situaţiilor de învăţare şi prefigurarea experienţelor de învăţare şi formare care să contribuie la atingerea acestor obiective 3. respectiv contextul şi mediul asigurat strategiile de evaluare utilizate.

ca o construcţie mentală care anticipează o realitate care urmează să fiinţeze. ca proiect de acţiune . orientează. intenţie. aplicarea lui implică realizarea de acţiuni efective. trebuie să dea răspunsuri la numeroase întrebări. organizează şi conduce procesul de instruire şi învăţare . între care: ♦ Ce anume merită să fie predat/ învăţat/ evaluat? ♦ În ce pondere? ♦ În ce ordine? ♦ În paralel cu ce elemente? ♦ În baza căror experienţe de învăţare anterioare? ♦ În virtutea căror experienţe de învăţare curente? ♦ În ce condiţii (de spaţiu. de criteriile la care se apelează pentru a distinge între elemente. Ungureanu.ipostază corelată cu conceperea şi realizarea programelor de studiu. proces. funcţii. a documentelor curriculare. potenţialitate. modurile de a percepe. configuraţie. mai multe sau chiar toate deodată. structură. aborda sau concepe un curriculum s-au multiplicat şi diversificat în funcţie de diferite perspective. competenţe. ipostaze şi chiar transformări ale curriculum-ului. a diferitelor materiale  curriculum-ul ca acţiune propriu-zisă .d. produs. s-a propus o triadă generică a ipostazelor curriculare (D. plan. conceptuale. analizele de structură a curriculum-ului şi studiul domeniile curriculare  curriculum-ul ca reprezentare a acţiunii. ca un tot unitar. preconizare. comportamente. de concepţia educatorilor. domeniu. curriculum-ul ni se înfăţişează ca un concept-construct. materiale)? ♦ Prin ce activităţi educaţionale? ♦ În ce anume se materializează noile achiziţii (capacităţi. în sensul global al termenului. reprezentativă şi suficient de acoperitoare pentru toate ipostazele:  curriculum-ul ca reprezentare . între care: În prezent. respectiv prin intermediul a trei perspective: a) din punct de vedere funcţional: curriculum-ul indică finalităţi educaţionale de atins şi. act. fapt ş.a. Această triadă satisface maximal holismul educaţiei contemporane. analiza.numeroase întrebări.m. I. acţiune. Astfel.a.. proiect. Identitatea conceptului-construct de "curriculum" poate fi definită şi analizată printr-o abordare multidimensională a sa. strâns împletite.6. puncte de vedere.ipostază care ne situează în plan practicoperaţional şi care exprimă faptul că un curriculum reprezintă o realitate educaţională. iar nu ca o noţiune care reflectă mai bine sau mai puţin bine o realitate existentă. Ipostazele curriculum-ului În consecinţă. cât mai ales. care impune ca un curriculum să nu fie atât pe rând fiecare din ipostazele prezentate. un curriculum în aria educaţională. trăsături de personalitate)? ♦ În ce măsură noile achiziţii concordă cu cele aşteptate de la educat? ş. Întrucât curriculum-ul poate fi surprins într-o mare varietate de ipostaze: concept. de timp. prin intermediul acestora. document. traduse în experienţe de învăţare. 1999).ipostază care acoperă abordările teoretice.

fireşte. în documente şi auxiliare curriculare. I.ca intenţie. este necesară monitorizarea acestor etape. proiectare. I. ca şi componente de bază. De aceea. obiectivată în proiectul/ planul de lucru. în materiale etc. conţinuturile instructiv-educative. în încercarea de a identifica soluţii pentru elaborarea lui ştiinţifică. curriculum-ul se înfăţişează ca un sistem de acţiuni didactice planificate în vederea obţinerii unor influenţe dezirabile la nivelul educaţilor. graţie realizării unor interpretări filosofice referitoare la rolul educaţiei în acest proces. Bondi. considerat. . strategiile de evaluare. Principii referitoare la curriculum în ansamblul său . Teoria curriculum-ului se referă la un sistem al principiilor de elaborare a curriculum-ului. În abordare structurală.Dimensiunea de concepţie/ de viziune este conturată de perspectiva de analiză funcţională şi este conferită de sistemul de idei şi concepţii despre procesul formării personalităţii umane. J.ca realizare practică.Dimensiunea de structură este conferită de rolul/ misiunea curriculum-ului de a traduce valorile asumate la nivelul societăţii în finalităţi educaţionale şi în experienţe benefice de învăţare şi formare.C. Aceste acţiuni urmează să fie realizate în practică.8. a luat foarte mult în atenţie curriculum-ul şcolar. a intenţiei în acţiune.7. procesul instructiv-educativ reprezentând demersul concret de transpunere a proiectului/ planului. respectiv de implementare a unui program de studiu cu o anumită extindere. în sens larg. în programe şcolare. curriculum-ul trebuie să fie abordat pe două planuri: .b) din punct de vedere structural-funcţional: curriculum-ul include. fundamentale: finalităţile educaţionale. având în vedere faptul că proiectul este aplicat în practica educativă. astfel încât nivelul lor calitativ să fie satisfăcător. Principii de elaborare a curriculum-ului şcolar Reforma învăţământului preuniversitar românesc care se derulează în ţara noastră. evaluarea rezultatelor. cu trei componente: 1. strategiile de predare şi învăţare. în manuale. Elaborarea experienţelor de învăţare parcurge un proces ciclic. timpul de instruire c) din punct de vedere al produsului: curriculum-ul se obiectivează în planuri de învăţământ. ca fiind un proiect/ plan de acţiune: dimensiunea de concepţie/ de viziune şi dimensiunea de structură (J. 1984): . realizarea de cercetări pedagogice ameliorative. care va ghida acţiunea educativă . Dimensiunile curriculum-ului Cele trei perspective de analiză a curriculum-ului pot fi coroborate cu cele două dimensiuni complementare pe care le deţine curriculum-ul. evaluare şi reglare sunt contingente şi se înlănţuie continuu. în care fazele/ etapele de analiză. aplicare. Wiles.

9.Importanţa introducerii termenului este evidentă nu doar din punct de vedere teoretic. integratoare asupra întregului proces educativ. capacităţi. permanentă ¬ să se descopere şi să se dezvolte aptitudinile elevilor. cunoştinţe. ¬ la baza învăţării să stea interesele şi nevoile educaţionale ale elevilor. centrat pe elev. Principii care se referă la activitatea de predare ¬ să propună situaţii de învăţare diverse şi eficiente. legătura dintre activitatea instructiv-educativă şi viaţa cotidiană. I. Învăţământul trebuie redefinit ca proces activ. pentru a se contribui eficient la dezvoltarea personalităţii lor şi la integrarea lor activă în viaţa socială. conduite etc. comportamente. 3. Curriculum-ul în ansamblul său susţine ideea de abordare sistemică. procedee diferite şi înregistrează ritmuri de învăţare diferite ¬ activitatea de învăţare are la bază eforturi intelectuale şi motrice continue şi autodisciplină ¬ învăţarea se poate realiza prin activităţi individuale şi de grup ¬ activitatea de învăţare îşi propune dobândirea şi dezvoltarea de abilităţi. competenţe. în maniere intra. prin concentrarea pe activitatea de formare a elevului. De ce a fost necesară introducerea conceptului de curriculum? . 2. Diferenţierea realizată între curriculum-ul nucleu şi . . comportamente.Necesitatea introducerii conceptului de curriculum în educaţie este strâns legată de nevoia adoptării unei perspective sistemice. tehnici. a imaginaţiei lor ¬ studierea şi prospectarea dinamicii sociale şi culturale a societăţii şi adecvarea la acestea. ci şi formarea de competenţe. iar prin prisma ariilor curriculare susţine o abordare pluri şi interdisciplinară. critice şi creative a elevilor. stimularea şi valorificarea disponibilităţilor şi a potenţialului elevilor ¬ stimularea şi dezvoltarea gândirii divergente.¬ elaborarea lui în conformitate cu idealul educaţional al şcolii româneşti ¬ respectarea principiilor de psihologie a învăţării ¬ respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor ¬ descoperirea. cât şi nevoia personalizării curriculum-ului. luând în considerare atât dreptul la şanse egale în educaţie.şi interdisciplinare ¬ să se realizeze. adecvate obiectivelor instructiv-educative urmărite ¬ să stimuleze şi să susţină motivaţia elevilor pentru învăţarea continuă. în concordanţă cu nevoile elevilor şi care să nu fie supraîncărcat. atitudini. . să se răspundă intereselor şi nevoilor lor educaţionale ¬ activitatea de predare facilitează nu numai transmiterea de cunoştinţe. renunţându-se la parcurgerea fragmentară a conţinuturilor diferitelor discipline. prin dezvoltarea unor rute educative individuale. ¬ să dea posibilitatea elevilor să realizeze transferuri de cunoştinţe şi de competenţe. conduite etc.Conceptul de curriculum permite proiectarea parcursurilor pedagogice. Prin semidescentralizarea curriculum-ului creşte autonomia şcolilor şi cresc şansele să existe un curriculum productiv. ci mai ales practic. Principii care se referă la activitatea de învăţare ¬ cei care învaţă adoptă stiluri. atitudini. cât mai strâns.

multiple interacţiuni. El reprezintă rezultatul activităţii unei echipe interdisciplinare de lucru. generând reformarea sa şi.  Curriculum-ul formal/ oficial. organizaţii ale comunităţilor locale. evaluabilă la nivel naţional.d. care are un statut formal şi care cuprinde toate documentele şcolare oficiale. case ale elevilor şi studenţilor. ghiduri.m. curriculum-ul informal emerge din ocaziile de învăţare oferite de societăţi şi agenţii educaţionale. familie.1. menţinând calitatea de transmiţător de tradiţii şi valori naţionale a procesului instructiv-educativ. planuri de învăţământ. cât şi dezvoltarea zonelor curriculare personalizate (opţionale). instrumente de evaluare. . acordarea unei mai mari libertăţi şcolilor.Abordarea curriculară şi sistemică a învăţământului românesc îl apropie de standardele europene. ce stau la baza proiectării activităţii instructiveducative la toate nivelele sistemului şi procesului de învăţământ.curriculum informal. mass-media. care apar ca urmare a interacţiunilor celui care învaţă cu mijloacele de comunicare în masă (mass-media). economic. cultural. programe şcolare şi universitare. al comunităţii etc. totodată. precum şi de cerinţele mediului social şi economic specific. al grupului de prieteni. DOMENIILE CURRICULUM-ULUI: TIPURI DE CURRICULUM. care au caracter opţional.curriculum-ul la decizia şcolii susţine atât realizarea unei educaţii generale. de interesele lor. distingem categoriile: . manuale şcolare şi universitare. îndrumătoare şi materiale metodice-suport. 1) În funcţie de forma educaţiei cu care se corelează: . CICLURI CURRICULARE ŞI ARII CURRICULARE II. MEDII CURRICULARE. II. asociaţii artistice şi sportive. a interacţiunilor din mediul social. familial.  Curriculum-ul neformal/ nonformal vizează obiectivele şi conţinuturile activităţilor instructiv-educative neformale/ nonformale. sunt complementare şcolii.curriculum neformal/ nonformal .curriculum formal (curriculum oficial) . religioase. în cluburi. instituţii culturale. structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat extraşcolar (de exemplu. intenţionat este cel prescris oficial. aceeaşi pentru toţi. 2) În funcţie de criteriul cercetării fundamentale a curriculum-ului. în mod firesc. tabere ş. S-a urmărit o descentralizare a învăţământului.). Tipuri de curriculum Curriculum-ul înţeles în integralitatea şi globalitatea sa. în funcţie de nevoile educaţilor. Practic. documente de politică şcolară. poate fi categorizat funcţie de diverse criterii. care sunt mai aproape de nevoile elevilor şi sunt capabile să adapteze conţinuturile instructiveducative la acestea. este validat de factorii educaţionali de decizie şi include următoarele documente oficiale: documente de politică a educaţiei. unele dintre acestea fiind sintetizate în continuare.  Curriculum-ul informal cuprinde ansamblul experienţelor de învăţare şi dezvoltare indirecte. Facem precizarea că între diferitele tipuri de curriculum se stabilesc.a. muzee.

ştiinţe şi tehnologie. sporturi etc. pe exersarea abilităţilor înalte.curriculum de suport . competenţe.curriculum învăţat/ realizat/ atins . pentru comunicare.curriculum mascat/ neintenţionat . pe lângă ariile curriculare tradiţionale (limbi.  Curriculum-ul de profil şi specializat pe categorii de cunoştinţe şi aptitudini (literatură.  Curriculum-ul ascuns sau subliminal derivă din ambianţa educaţională şi din mediul psiho-social şi cultural al clasei/ şcolii/ universităţii. Climatul academic.curriculum formal/ oficial/ intenţionat . abilităţi intelectuale şi practice.. modele acţionale şi comportamentale de bază etc. la cel secundar şi chiar peste acest nivel. muzică. ştiinţă. Curriculum-ul general nu vizează specializarea în raport cu un domeniu particular de activitate. de la învăţământul primar.  Curriculum-ul predat/ operaţionalizat/ în acţiune se referă la ansamblul experienţelor de învăţare şi dezvoltare oferite de educatori celor educaţi în activităţile instructiv-educative curente. 3) În funcţie de criteriul cercetării aplicative a curriculum-ului. relaţiile interpersonale. participare. personalitatea profesorilor. sistemul de recompensări şi sancţionări sunt elemente importante ale mediului instrucţional şi ele influenţează imaginea de sine. atitudinile faţă de alţii. strategii. arte.- curriculum general/ curriculum comun. . stiluri atitudinale. pe formarea comportamentelor specifice determinării performanţelor în domenii particulare. şi a unor teme interdisciplinare din cadrul "noilor educaţii" (demografică. sistemul propriu de valori etc. distingem categoriile: . caracter oficial şi este specific unei anumite instituţii de învăţământ. obligatorii pentru educaţi pe parcursul primelor trepte ale şcolarităţii.) este focalizat pe îmbogăţirea şi aprofundarea competenţelor. domenii social-umaniste. Durata educaţiei generale variază în sistemele de învăţământ din fiecare ţară. trunchi comun de cultură generală/ curriculum central/ core curriculum/ curriculum de bază curriculum de profil şi specializat curriculum subliminal/ curriculum ascuns/ curriculum implementat.  Curriculum-ul scris are.curriculum exclus/ eliminat. arte plastice şi dramatice. de asemenea.curriculum recomandat . ecologică.curriculum predat/ operaţionalizat/ în acţiune .  Curriculum-ul recomandat este susţinut de grupuri de experţi în educaţie sau de autorităţi guvernamentale şi este considerat ghid general pentru cadrele didactice.  Curriculum-ul general/ curriculum comun/ trunchi comun de cultură generală/ curriculum central/ core curriculum/ curriculum de bază este asociat cu obiectivele generale ale educaţiei şi cu conţinuturile educaţiei generale – sistemul de cunoştinţe.curriculum evaluat/ testat .curriculum scris . economică etc. Conţinuturile educaţiei generale cunosc un proces de extensiune. educaţie fizică). prin adiţionarea şi integrarea.

graţie mediului şcolar general.  Curriculum exclus/ eliminat reprezintă ceea ce în mod intenţionat sau nu. Acest efect poate fi: . culegeri de texte. a fost lăsat în afara curriculum-ului. se poate vorbi despre efectul efectul washback/ backwash/ de repercusiune/ de siaj.  Curriculum-ul evaluat/ testat se referă la experienţele de învăţare şi dezvoltare apreciate şi evaluate cu ajutorul unor probe de evaluare. care pot reverbera la distanţe apreciabile. resurse multimedia etc.două linii de valuri. care reprezintă influenţa evaluării asupra curriculum-ului. îndrumătoare didactice. software. atlase.  Curriculum mascat/ neintenţionat se referă la ceea ce elevii învaţă implicit şi neprogramat. respectiv la partea de curriculum evaluată. Nivelul Sistemul de învăţământ Şcoala sau clasa Elevul (rezultate) Contextul Organizarea sistemului de învăţământ Condiţiile concrete ale şcolii sau clasei Activităţile şcolare ale elevului Activităţile de evaluare ale profesorului Tipul de curriculum Formal/ oficial/ intenţionat Ascuns/ subliminal/ implementat Predat Realizat/ atins/ învăţat Evaluat/ testat Curriculum evaluat Curriculum învăţat Curriculum predat Curriculum intenţionat Model grafic pentru evidenţierea relaţiei dintre curriculum-ul intenţionat. curriculum-ul predat.  Curriculum-ul învăţat/ realizat/ atins se referă la ceea ce educaţii au asimilat ca urmare a implicării lor în activităţile instructiv-educative. curriculum-ul învăţat şi curriculum-ul evaluat Prin analogie/ asociere metaforică a urmelor pe care le lasă un vas care navighează pe o mare liniştită . Curriculum-ul de suport cuprinde ansamblul materialelor curriculare auxiliare: culegeri de probleme.

curriculum local. Existenţa curriculum-ului nucleu asigură egalitatea şanselor în sistemul de învăţământ. Diferenţa până la numărul maxim de ore prevăzute pentru o anumită disciplină.curriculum-nucleu – care reprezintă aproximativ 65-70 % din Curriculum-ul Naţional .  Curriculum-ul local include ofertele de obiective şi conţinuturi ale activităţilor instructiveducative propuse de către inspectoratele şcolare (şi aplicabile la nivel teritorial) sau propuse chiar de către unităţile de învăţământ. 2001).curriculum neformal/ nonformal .curriculum comun/ curriculum general/ trunchi comun de cultură generală/ curriculum central/ core curriculum/ curriculum de bază . curriculum nucleu aprofundat. astfel că a apărut conceptul de washbefore.curriculum la decizia şcolii – care reprezintă aproximativ 30-35 % din Curriculum-ul Naţional şi este alcătuit din: curriculum extins. distingem categoriile: . Stoica. pentru fiecare disciplină şcolară prevăzută în planurile-cadru de învăţământ (deci atât pentru disciplinele obligatorii. care se referă la influenţa pe care evaluarea o are asupra curriculum-ului ulterior sau asupra parcursurilor educaţionale din etapa/ etapele următoare (A.curriculum formal/ oficial .  Curriculum-ul la decizia şcolii asigură diferenţa de ore dintre curriculum-ul nucleu şi numărul minim sau maxim de ore pe săptămână. pe ani de studiu.curriculum ascuns/ subliminal/ implementat .- negativ . cât şi pentru cele facultative).curriculum informal . curriculum nucleu aprofundat. în funcţie de necesităţile proprii şi de solicitările identificate. 5) Tipologia Curriculum-ului Naţional operant în cadrul sistemului de învăţământ din România: . Curriculum-ul nucleu reprezintă unicul sistem de referinţă pentru evaluările şi examinările externe (naţionale) din sistem şi pentru elaborarea standardelor curriculare de performanţă. Efectul de siaj poate avea şi o dimensiune predictivă. curriculum elaborat în şcoală. adică numărul minim de ore de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul de învăţământ. se asigură prin îmbogăţirea ofertei de conţinuturi prevăzute de curriculum-ul nucleu.  Curriculum-ul nucleu reprezintă trunchiul comun. Curriculum-ul extins are la bază întreaga programă şcolară a disciplinei. cât şi cele facultative. . atât elementele de conţinut obligatorii. şcoala poate oferi următoarele tipuri de curriculum: curriculum extins. curriculum elaborat în şcoală. 4) În funcţie de criteriul epistemologic.curriculum specializat .în sensul că numai ceea ce se evaluează se predă şi se învaţă pozitiv .atunci când curiculum-ul evaluat se suprapune în mod eficient şi satisfăcător peste curriculum-ul realizat. obligatoriu. În mod complementar curriculum-ului nucleu.

Cadrului didactic care elaborează acest tip de curriculum îi revine sarcina de a proiecta.adaptabilitatea şi perfectibilitatea sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic . Curriculum-ul elaborat în şcoală este acel tip de proiect pedagogic care conţine. Fiecare profesor are oportunitatea de a participa în mod direct la elaborarea curriculum-ului. . realizarea şi dezvoltarea curriculară.sistemul economic . pe de o parte şi ciclurile curriculare.2. II. Disciplinele opţionale se pot proiecta în viziune monodisciplinară. precum şi probele de evaluare corespunzătoare.sistemul religios .organizarea sistemului educaţional naţional pe niveluri şi trepte şcolare . funcţie de condiţiile concrete în care se va desfăşura activitatea didactică. respectiv elementele de conţinut obligatorii. Curriculum-ul elaborat în şcoală nu constituie obiectul evaluărilor şi examinărilor externe.) umană (asistenţa medicală. Diferenţa până la numărul maxim de ore prevăzute pentru o anumită disciplină se asigură prin reluarea şi aprofundarea curriculum-ului nucleu.sistemul de comunicare . pe lângă obiectivele educaţionale şi conţinuturile instructiv-educative. pe de altă parte . diverse discipline de studiu propuse de instituţia de învăţământ sau alese de aceasta din lista elaborată la nivel de minister.sistemul estetic .1. Medii curriculare exterioare şcolii: . socială.sistemul cunoaşterii ştiinţice . naţionale.2. cu statut opţional. materiale şi ideologice care condiţionează procesul de proiectare a activităţilor didactice. respectiv prin diversificarea experienţelor şi activităţilor de învăţare.sistemul de dezvoltare şi maturizare psihopedagogică etc. II.sistemul moral .coerenţa şi consistenţa internă a nivelurilor şi treptelor şcolare .structura sistemului social .2. competenţele şi performanţele aşteptate de la elevi. Medii curriculare ale şcolii: includ un ansamblu de elemente funcţionale care condiţionează îndeplinirea activităţilor de educaţie şi instruire: .2.sistemul tehnologic . la nivelul unei arii curriculare sau la nivelul mai multor arii curriculare. Ele oferă cadrul şi perspectiva de evoluţie a tipurilor curriculare existente. Mediile curriculare Mediile curriculare reprezintă coordonatele spaţio-temporale.Curriculum-ul nucleu aprofundat are la bază exclusiv trunchiul comun.interdependenţa dintre nivelurile şi treptele şcolare.eficienţa pedagogică şi responsabilitatea socială a instituţiilor angajate în proiectarea. II.

calculul aritmetic) .asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scrisul. cu scopul de a focaliza învăţarea asupra obiectivului major al fiecărei etape şcolare şi de a regla procesul de învăţământ prin intervenţii de natură curriculară. Prin adaptări interne.mediul curricular al tehnologiilor didactice.mediul curricular managerial . Curriculum-ul Naţional din ţara noastră cuprinde următoarele cicluri curriculare. a intuiţiei şi imaginaţiei sale . cititul.2. care conferă diferitelor etape ale şcolarităţii o serie de dominante care se reflectă în structura programelor şcolare: 1. La nivel operaţional. fiecare din ele având obiective specifice.şi interdisciplinare explicite la nivelul curriculum-ului prin intermediul ansamblului de obiective generale .construirea unei structuri a sistemului de învăţământ mai bine corelată cu vârsta psihologică a elevilor. gimnaziu . Ciclul achiziţiilor fundamentale (grădiniţă – clasa a II-a) are ca obiectiv major acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială: . ciclurile curriculare trebuie să asigure: . prin abordări flexibile. înţeleasă ca o activitate socială.continuitatea demersului instructiv-educativ de la o treaptă de şcolarizare la alta (învăţământ pre-primar . Medii curriculare aflate la intersecţia dintre sistemul social global şi cel educaţional: . cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat .liceu continuitatea la nivel metodic prin transfer de metode de la un ciclu la altul stabilirea de conexiuni intra.3. Ciclurile curriculare Pentru delimitarea diferitelor segmente ale şcolarităţii.gimnaziu.formarea motivaţiei pentru învăţare.acestea se suprapun peste structura formală a sistemului de învăţământ.3. II. prin finalităţile urmărite şi prin strategiile didactice adoptate.stimularea potenţialului creativ al copilului.mediul curricular economic .II.stimularea copilului în vederea perceperii. Ciclurile curriculare reprezintă periodizări/ segmentări ale şcolarităţii pe mai mulţi ani de studiu (structuri intrinseci) care au în comun anumite finalităţi educaţionale şi sisteme metodologice.mediul curricular comunitar . introducerea ciclurilor curriculare a impus modificări ale metodologiei de predare a disciplinelor şcolare şi a solicitat regândirea strategiilor didactice prin adaptarea acestora la obiectivele curriculare şi la nivelul de vârstă al elevilor.mediul curricular cultural . periodizarea şcolarităţii pe cicluri curriculare a stat la baza generării planurilor de învăţământ. s-a consacrat conceptul de "ciclu curricular" . . programelor şi manualelor şcolare pentru fiecare ciclu de învăţământ. Din punct de vedere structural şi funcţional.învăţământ primar. învăţământ primar .

dezvoltarea capacităţii de a comunica.constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralistă .dezvoltarea competenţelor cognitive care permit relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite ale cunoaşterii . Ciclul de observare şi orientare (clasa a VII-a – clasa a IX-a). Ciclul de specializare (clasa a XII-a) are ca obiectiv major pregătirea în vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii. asigurând. aspiraţii şi valori pentru construirea unei imagini de sine pozitive .4. II. a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare .2. 4. în scopul orientării spre o anumită carieră profesională . Ariile curriculare .înţelegerea şi utilizarea modelelor de funcţionare a societăţii şi de schimbare socială.luarea unor decizii adecvate în contextul mobilităţii condiţiilor sociale şi profesionale . în acelaşi timp.dezvoltarea competenţelor socio-culturale care permit integrarea activă în diferite grupuri sociale . inclusiv prin folosirea de limbaje specializate . 5.exersarea imaginaţiei şi creativităţii ca surse ale unei vieţi personale şi sociale de calitate.dezvoltarea responsabilităţii pentru propria sănătate şi dezvoltare .încurajarea talentului. 3. Ciclul de aprofundare (clasa a X-a – clasa a XI-a) are ca obiectiv major adâncirea studiului în profilul şi specializarea aleasă. a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă . vizează ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare: . Ciclul de dezvoltare (clasa a III-a – clasa a VI-a) are ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor: .dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române.descoperirea de către elev a propriilor afinităţi.dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale .formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de acţiunile personale cu impact asupra mediului social .dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme .familiarizarea cu abordarea pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii . El vizează: . El vizează: .dezvoltarea gândirii independente şi autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.dezvoltarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare.dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de mediu. o pregătire generală pe baza opţiunilor din celelalte arii curriculare.

Ariile curriculare sunt stabilite în mod ştiinţific. Educaţie fizică şi sport. Tehnologii. Arte. sintagma se referă la gradul de complexitate al conţinutului unui tip de program educaţional. ciclul elementar. în care ariile curriculare cuprindeau ansambluri de obiecte de învăţământ abordate monodisciplinar. întrucât decupează curriculum-ul global nu pe verticală. Ea a fost aprobată la a XXV-a sesiune a Conferinţei Internaţionale pentru Educaţie în 1975. precum şi la nivel internaţional. la începutul anilor '70. ciclul secundar superior (liceul). De asemenea. ciclul preşcolar. Curriculum-ul Naţional este structurat pe următoarele şapte arii curriculare: Limbă şi comunicare. dar ponderea lor pe cicluri şi pe clase este variabilă. aprobată ulterior. filiere şi profiluri/ specializări . trebuinţele educabililor şi gradul de dificultate al conţinuturilor învăţării. doctorate. Astfel. UNESCO a elaborat o clasificare internaţională a nivelurilor educaţionale ISCED (International Standard Classification).şi/ sau interdisciplinară asupra disciplinelor de studiu pe care planul de învăţământ le include şi le interrelaţionează. la viziunea tradiţională. în conformitate cu domeniul de cercetare al fiecărei ştiinţe particulare. În legătură cu aşteptările societăţilor vizavi de formarea profesorilor. la Geneva şi. În ţara noastră. nivelul secundar. acest lucru fiind posibil doar în zona educaţiei postobligatorii (ciclul secundar superior). cu ocazia celei de a X-a .Ariile curriculare reprezintă o categorie fundamentală a Curriculum-ului Naţional şi grupează/ reunesc mai multe discipline şcolare funcţie de dominantele lor educaţionale. S-a renunţat. Matematică şi ştiinţe ale naturii. s-a consacrat sintagma "nivel educaţional" care se referă la o gradare. specializări).Ciclurile de învăţământ înregistrează aceeaşi structură ierarhizantă. următoarele: ciclul antepreşcolar. . Astfel. fiind în acelaşi timp legate de vârsta.Nivelurile de învăţământ sunt ierarhizate vertical. La ora actuală în România există următoarele niveluri de învăţământ: nivelul primar. învăţământ postuniversitar – masterate. aşadar. II.Filierele reprezintă nişte domenii curriculare diferite de primele două anterior menţionate. Din raţiuni pragmatice. nivelurile de învăţământ pot fi identice sau se pot deosebi în mai multe cicluri de învăţământ structurale. Om şi societate. În sistemul românesc de învăţământ se remarcă.5. pe baza unor criterii epistemologice şi psihopedagogice. fiind însă mai concrete şi mai explicite. ca instrument de analiză şi comparare a duratei şi a tipurilor programelor educaţionale. ci pe orizontală. nivelul superior. diacronic. în sectoare. ciclul secundar inferior (gimnazial). În sens mai larg. pe durata învăţământului preuniversitar. Astfel. cicluri. clasificarea ISCED era destinată centralizării şi formalizării statisticilor educaţionale proprii diverselor ţări. în timpul şcolarităţii obligatorii şi a liceului. Nivele. ariile curriculare rămân neschimbate ca denumire. Consiliere şi orientare. se poate vorbi şi de filiere în zona învăţământului superior: o filiera postliceală o filiera universitară (învăţământ universitar – facultăţi. ele reunesc mai multe domenii ale cunoaşterii şi oferă o viziune multi. o poziţionare pe o anumită scară a experienţelor de învăţare şi a competenţelor corespunzătoare unui program educaţional. diacronică a nivelurilor de învăţământ. .

au impus revizuirea şi actualizarea lui. esenţializată în formă tabelară (sursa: www. organigrama sistemului de învăţământ românesc. 73). 12) şi sub formă de diagramă (vezi figura de mai jos. Reforma învăţământului obligatoriu în România. Reforma învăţământului din România: condiţii şi perspective. Prezentăm.sesiuni a Conferinţei Generale UNESCO. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. de la Paris. prilej cu care s-a adoptat recomandarea revizuită cu privire la Standardizarea Internaţională a Statisticilor Educaţionale. Fireşte că modificările paradigmatice din câmpul educaţiei şi experienţa acumulată în timp în ceea ce priveşte utilizarea acestui instrument de către autorităţile naţionale şi organizaţiile internaţionale. 1993. p. p. spre exemplificare. Organigrama sistemului de învăţământ din România Vârsta Clasa Grupa ISCED 6 5 19 4 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I Mare Mijlocie Mică 3 Niveluri educaţionale Învăţământ postuniversitar Învăţământ universitar Educaţie terţiară non-universitară Ciclul superior al liceului An de completare Ciclul inferior al liceului/ Şcoala de Arte şi Meserii Ciclul gimnazial Învăţământ universitar postuniversitar Învăţământ postliceal Învăţământ secundar superior şi Nivel de calificare 6 5 4 3 2 1 Învăţământ Secundar inferior Post Obligatoriu Tip Obligatoriu 2 1 Ciclul primar Învăţământ primar Învăţământ preşcolar 0 Ciclul preşcolar . Bucureşti.edu. sursa: Ministerul Învăţământului.ro.

Structura sistemului de învăţământ din România Sistemul românesc de formare iniţială a cadrelor didactice. există o tendinţă la nivel naţional. prin următoarele măsuri:  prelungirea învăţământului obligatoriu la 10 clase  introducerea unei noi viziuni în formarea iniţială a cadrelor didactice. printr-un an de stagiu practic. cadrele didactice să beneficieze de o ofertă diversificată din partea furnizorilor de formare continuă. ea se justifică şi prin necesitatea alinierii la standardele Uniunii Europene. de mărire a rutei de formare iniţială. fiind corelat cu învăţământul universitar. asistat de mentor şi de didactician  profesionalizarea carierei didactice  dezvoltarea unei "pieţe educaţionale a programelor de formare continuă" bazată pe un sistem concurenţial loial. ca răspuns la necesitatea de profesionalizare într-o societate în permanentă schimbare. . Departe de a fi o tendinţă singulară în context european. prin:  introducerea creditelor transferabile şi în formarea continuă  prelungirea rutei de formare iniţială a cadrelor didactice până la susţinerea/ promovarea examenului de definitivat. expusă în Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a managerilor din învăţământul preuniversitar. reclamă o pregătire corespunzătoare nivelului ISCED 5. piaţă prin intermediul căreia. Mai mult.

dar şi cu interesele şi nevoile educaţionale ale individului . Iniţierea unor forme avansate de cooperare internaţională. reforma de curriculum. Conceptul a fost utilizat şi mai mult după anul 1996. în ceea ce priveşte organizarea experienţelor de învăţare şi formare prin asigurarea interdependenţelor necesare între obiectivele educaţionale. cerinţele de studiu şi posibilităţile/ nevoile elevilor etc. proiecte comune). 4. Analiza pedagogică a celor şase domenii asumate în reformă relevă cristalizarea unei strategii de re-construcţie în învăţământ. cuprinzătoare a învăţământului. 3. a programelor şi a manualelor. 2. Opţiunea pentru o reformă neamânată şi o reformă acum se legitimează prin decalajele din interiorul învăţământului autohton (şcoala de la oraş şi şcoala de la sat. comprehensivă a învăţământului. astfel încât să se faciliteze dezvoltarea unor structuri cognitive complexe ş. programe. Trecerea de la învăţarea reproductivă la cea creativă. O nouă conexiune între şcoli. REFORMA CURRICULARĂ DIN ROMÂNIA III. prin rezolvare de probleme şi relansarea cercetării ştiinţifice în universităţi.a. care se referă la regândirea planurilor de învăţământ. după cum urmează: 1. În perspectiva educaţiei permanente. o dată cu lansarea reformei comprehensive. concepută ca un ansamblu de şase capitole de măsuri. termenul "curriculum" a început să fie utilizat numai după anul 1990. nu înseamnă doar regândirea şi reelaborarea conţinuturilor învăţământului. Reforma managementului şcolar şi academic prin descentralizare şi crearea autonomiei instituţionale a unităţilor de învăţământ.1. o reformă neamânată. strategiile instructiv-educative şi strategiile de evaluare. o reformă acum. pe de altă parte. licee şi universităţi. şi mediul lor înconjurător economic. în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii. Ameliorarea infrastructurii şi conectarea la comunicaţiile electronice ale lumii de astăzi. administrativ şi cultural. Reforma curriculară are implicaţii mult mai profunde atât în planul teoriei. reforma de curriculum îşi propune:  să urmărească atingerea idealului educaţional  să selecteze conţinuturi flexibile. a programelor şi a manualelor. 5. 6.III. respectiv a planurilor de învăţământ. când au apărut primele elemente ale culturii curriculare. Reforma învăţământului a fost gândită ca o reformă cuprinzătoare. Coordonatele actualului Curriculum Naţional În sistemul de învăţământ românesc. Reforma curriculară (plan de învăţământ. Una din componentele esenţiale ale reformei comprehensive a învăţământului românesc este reforma curriculară. întrucât curriculum-ul nu se suprapune peste conţinutul învăţământului.) şi faţă de învăţământul modern (compatibilizare. necesară şi imperativă în anii 90. la compatibilizarea europeană a curriculum-ului naţional. Aşadar. cât şi al practicii educaţionale. manuale) şi compatibilizarea europeană a curriculum-ului naţional. conţinuturile învăţământului. mobilitate. pe de o parte. la integrarea experienţelor de învăţare şi formare.

Conceput astfel încât să inducă o schimbare de tip democratic a practicilor educative din şcoală. respectiv abordările interdisciplinară. precum şi dintre diferitele componente ale sale • pertinenţa sa în raport cu obiectivele educaţionale • articularea optimă a etapelor procesului curricular: proiectare. multidisciplinară şi transdisciplinară  să ţină cont de principiile de elaborare a curriculum-ului  să valorifice optim potenţialul elevilor. curajul de a acţiona  să asigure operaţionalitatea şi funcţionalitatea achiziţiilor elevilor: cunoştinţe. care corespund din punctul de vedere al reformei curriculare. Curriculum-ul Naţional are ca principale trăsături: • adecvarea sa la contextul socio-cultural naţional • permeabilitatea sa faţă de evoluţiile în domeniu înregistrate pe plan internaţional • coerenţa dintre curriculum şi finalităţile educaţionale. receptivitatea faţă de nou. Componentele structurale ale Curriculum-ului Naţional Începând cu anul şcolar 1998-1999. până la luarea în considerare a opţiunilor elevilor şi părinţilor în alcătuirea programului şcolar. revizuire permanentă.  să evite supraîncărcarea informaţională şi să asigure descongestionarea conţinuturilor învăţământului prin selectarea atentă a acestora şi prin transferarea unor segmente de conţinut dinspre perioada şcolarităţii spre postşcolaritate  să asigure descentralizarea curriculară. începând cu anul şcolar 1998-1999. Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele I-XII. documente care stabilesc ariile curriculare. respectiv necesităţile actuale şi de perspectivă ale acestuia 2) tendinţele actuale şi criteriile internaţionale general acceptate în domeniul reformelor curriculare 3) tradiţiile şi elementele sistemului românesc de învăţământ. elaborat prin raportare la trei repere fundamentale: 1) dinamica sistemului de învăţământ românesc. elaborare. În ţara noastră. în sensul accentuării individualizării demersurilor de învăţare ale elevilor. respectiv echilibrul optim între curriculum-ul nucleu şi curriculum-ul la decizia şcolii. capacităţi. aplicare. în termeni de procese şi produse).2. Cadru de referinţă (document reglator care asigură coerenţa în elaborarea componentelor sistemului curricular. 2. se operează cu un Curriculum Naţional. III. pentru învăţământul . prin creşterea ponderii acestuia din urmă pe măsura creşterii vârstei de şcolaritate. în România. să asigure integrarea conţinuturilor. • transparenţa sa pentru toţi agenţii educaţionali implicaţi. abilităţi. competenţe etc. obiectele de studiu şi resursele de timp necesare abordării acestora. să le dezvolte motivaţia pentru studiu. Curriculum-ul Naţional cuprinde: 1.

Obiectivele cadru conţin finalităţi de reper care definesc achiziţiile care se pot interioriza de către educabili prin studiul disciplinei respective. argumentează structura didactică adoptată. 3. O prezentare a disciplinei (Notă de prezentare). Obiectivele cadru şi de referinţă . Modul de îmbinare a disciplinelor obligatorii cu cele opţionale pentru fiecare clasă şi an de studiu constituie schema orară. Ungureanu. Ele se stabilesc în mod unic. Ele descriu modalitatea de organizare a timpului şcolar sub forma unor repere orare săptămânale (număr minim şi maxim de ore) alocate pentru fiecare arie curriculară şi disciplinele şcolare ale fiecărui an de studiu. pentru fiecare an de studiu şi conţin o serie de elemente componente elaborate în cadrul unei paradigme a disciplinei respective: 3.creează premisele pentru centrarea actului didactic pe aspectele formative ale învăţării . elementele care au stat la baza elaborării programei. care oferă o imagine de ansamblu asupra programei. la nivel naţional şi sunt cuprinse în programele şcolare.oferă o hartă a evoluţiei. planurile-cadru cuprind disciplinele şi numărul de ore afectate unor activităţi obligatorii pentru toţi elevii în scopul asigurării egalităţii şanselor. respectiv până în clasa a VIII-a (inclusiv în această clasă) sau competenţele generale şi cele specifice (cu care se operează în programele şcolare pentru clasele a IX-a .primar. care descriu oferta educaţională a disciplinelor. sintetizează recomandări semnificative. aptitudinile şi nevoile elevilor reprezintă o oportunitate educaţională dată de existenţa în planul de învăţământ a unui anumit număr de ore alocat disciplinelor opţionale sub numele de curriculum opţional. tehnic etc. p. la nivel naţional. cu specificarea numărului de ore pe săptămână. Cu ele se operează în programele şcolare proprii învăţământului obligatoriu. Practic. care se referă la formarea unor competenţe şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studii. gimnazial şi liceal. Obiectivele cadru sunt obiective cu grad ridicat de generalitate şi de complexitate. Programele şcolare.153). oferă denumirile disiplinelor studiate şi repartizarea lor pe clase. Competenţele generale şi competenţele specifice .cu care se operează în programele şcolare proprii învăţământului obligatoriu.1. 3. Obiectivele cadru sunt finalităţi educaţionale cu grad ridicat de generalitate şi de complexitate. descrie parcursul disciplinelor. care se stabilesc în mod unic.2. în comun cu celelalte discipline de învăţământ din aria curriculară respectivă (D. care se referă la formarea unor competenţe şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studii. Diferenţierea parcursului şcolar funcţie de interesele.profesional. prezintă dominantele curriculum-ului. Acestea cuprind rezultate aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi ele: .oferă imaginea dezvoltării progresive în achiziţii. precum şi pentru celelalte forme de învăţământ . respectiv până în clasa a VIII-a (inclusiv în această clasă). capacităţi şi cunoştinţe specifice disciplinei. Aceste discipline şi repere de timp obligatorii constituie curriculum-ul nucleu. 1999. Din obiectivele cadru derivă obiectivele de referinţă.a XII-a). la nivel naţional şi sunt. urmăresc progresia în achiziţia de competenţe. ele se stabilesc în mod unic. de la un an de studiu la altul .

transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte şi situaţii noi şi dinamice.Competenţele reprezintă ansambluri integrate de cunoştinţe. 3. alegerea şi utilizarea metodelor de învăţământ. dar şi afective şi contextuale pertinente pentru a trata cu succes o situaţie. care nu pot fi exprimate în termeni de acţiuni sau comportamente observabile şi uşor evaluabile. neexistând o corespondenţă biunivocă între acestea. selectarea şi valorificarea resurselor materiale . Sugestii metodologice . Opţiunea pentru un curriculum centrat pe competenţe. pentru că le ordonează. verificarea pertinenţei acestor resurse. Corelaţia propusă între competenţele specifice şi unităţile de conţinut are în vedere posibilitatea ca orice competenţă specifică să poată fi atinsă prin diferite unităţi de conţinut. necesitatea asigurării conexiunilor conceptuale şi metodologice. 3. învăţare şi evaluare. însă nu se confundă cu aceste resurse. care ar putea fi construite în interdependenţă cu formarea competenţelor educaţionale generale şi specifice. precum şi sugestii metodologice generale. specialiştii consideră că un curriculum centrat pe competenţe poate răspunde mai bine cerinţelor actuale ale vieţii profesionale şi sociale.oferite ca sprijin pentru realizarea demersurilor didactice. O competenţă presupune o serie de operaţii: mobilizare de resurse adecvate. operare şi transfer al achiziţiilor. care vor fi vizate în cadrul activităţii educaţionale. Competenţele specifice se derivează din cele generale. pentru un an de studiu şi lor le sunt asociate unităţi de conţinut. Aşadar. asigurarea potenţialului educativ al disciplinei. În cadrul procesului de învăţământ se vizează formarea şi dezvoltarea de competenţe educaţionale funcţionale.4. prin centrarea demersurilor didactice pe achiziţii integrate ale elevilor. integrează şi mobilizează cunoştinţe.a. le structurează într-un sistem mai bogat decât simpla lor reunire aditivă. Competenţele formate pe parcursul educaţiei de bază răspund condiţiei de a fi necesare şi benefice pentru individ şi pentru societate în acelaşi timp. afectiv-atitudinale şi psihomotorii. capacităţi şi abilităţi de aplicare. prin centrarea demersurilor didactice pe achiziţiile concrete ale elevului. se formulează competenţele derivate. organizarea activităţilor de învăţare şi a situaţiilor de învăţare. individul poate realiza. abordarea situaţiei. articularea lor eficientă. le pun în relaţie astfel încât ele să se completeze şi să se potenţeze reciproc. Valori şi atitudini . asigurarea unei comunicări didactice eficiente. de bază. valori şi atitudini reflectă achiziţiile cercetărilor psihologiei cognitive conform cărora. O programă centrată pe competenţe. atitudini şi valori are în vedere accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevilor şi focalizarea pe achiziţii finale ale învăţării. în mod exemplar. competenţele au componente cognitive/ intelectuale. valori şi atitudini. Competenţele utilizează. ale pieţei muncii. verificarea corectitudinii rezultatului ş. care permit desfăşurarea cu succes a unei activităţi. referitoare la: desfăşurarea proceselor formative de predare. Specialiştii consideră că un curriculum centrat pe competenţe poate răspunde mai bine cerinţelor actuale ale vieţii sociale şi profesionale. resurse cognitive. asigurarea unui mediu de învăţare stimulativ. care să promoveze învăţarea activă. atitudinea pozitivă şi responsabilă.inventare/ seturi de finalităţi de ordin general. Competenţele cresc valoarea utilizării resurselor. Pe baza competenţelor specifice. rezolvarea eficientă a unei probleme sau a unei clase de probleme/ situaţii. necesare elevilor pentru a-şi continua studiile şi/ sau pentru a se încadra pe piaţa muncii. ale pieţei muncii. graţie deţinerii competenţelor. la a căror dezvoltare contribuie disciplinele studiate. construirea şi utilizarea strategiilor de instruire şi învăţare.3.

Caracteristicile standardelor curriculare de performanţă: . Auxiliare curriculare. conţinuturile sunt structurate şi organizate în jurul unor teme. teme şi lecţii. psihologice şi praxiologice. Pentru elevi. care detaliază. norme metodologice şi materiale didactice de suport/ ajutătoare. manifestarea flexibilităţii în gândire şi a creativităţii cadrului didactic. Ele sunt construite astfel încât să valorifice experienţa cognitivă a elevilor. Internet etc. morale. Exemple de activităţi de învăţare. de obiectivele cadru şi de referinţă. la îndemâna profesorului stau şi alte surse de informare: alte manuale alternative. sunt formate capacităţile şi comportamentele stabilite prin curriculum.îşi propun să motiveze elevii pentru învăţarea activă . care organizează conţinuturile şi concretizează programele şcolare. să îi sprijine constructiv în activitatea de cunoaştere şi să permită valorificarea unor strategii didactice în contexte variate de învăţare. cu ajutorul căruia ei se informează şi se formează.6. 4. 3. un manual bun nu este doar un depozitar de informaţii. 3. 3. Informaţiile sunt prelucrate.permit evidenţierea progresului elevului de la o treaptă de şcolarizare la alta.necesare. estetice. tratate. Standardele curriculare de performanţă .se elaborează în funcţie de finalităţile educaţionale ale treptei de şcolaritate şi ale ciclului de şcolaritate. Manualul şcolar reprezintă un instrument de lucru operaţional pentru elevi. structurate şi integrate din perspectiva logicii didactice (şi cu respectarea logicii ştiinţei).7. a capacităţilor şi dispoziţiilor intelectuale. organizându-le pe capitole. 5. respectiv de selectarea conţinuturilor ştiinţifice valorificabile în vederea atingerii finalităţilor urmărite. ghiduri metodice. cărţi.asigură conexiunile necesare între curriculum şi evaluare . în conformitate cu principii didactice. voliţionale. specificări de performanţă care indică gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare. la fiecare obiect de studiu şi pentru fiecare clasă. manualul reprezintă un instrument didactic cu rol de ghid. care permite evidenţierea progresului realizat de elevi de la o treaptă de şcolaritate la alta (sunt standarde naţionale) Ele sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare. îndrumătoare. Pentru profesor. Conţinuturile care pot fi valorificate pentru atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă şi a competenţelor generale şi specifice solicitate prin curriculum.5. structurează şi operaţionalizează în mod sistematic temele recomandate de programa şcolară. Manuale şcolare alternative. ci şi prilej de dezvoltare a gândirii. manualul constituie un instrument de lucru important. care descriu condiţiile de aplicare şi de monitorizare ale . sunt însuşite cunoştinţele. de orientare a activităţii didactice. care propun posibile modalităţi concrete şi diverse de organizare a activităţii educaţionale în clasă.reprezintă un sistem de referinţă comun şi echivalent la sfârşitul unei trepte de şcolaritate. de particularităţile psihologice ale elevilor şi de alţi factori. constituind un sistem de referinţă comun pentru toţi elevii la sfârşitul treptei de şcolarizare respective .

a ariilor curriculare la particularităţile de vârstă ale elevilor şi gruparea programelor de studiu preuniversitare pe cicluri optime. aceste auxiliare curriculare sunt utilizate în spiritul concepţiei sistemice. ¬ Principiul compatibilizării cu standardele europene în învăţământ . a metodelor de predare. în plan orizontal şi vertical.curriculum-ul nucleu şi curriculum-ul la decizia şcolii). iar din anul şcolar 2000-2001. cu care s-a operat începând din anul şcolar 1998-1999 numai la clasele I-V. prin parcurgerea trunchiului comun. implicit. Aceste Planuri-cadru stau la baza unui nou Curriculum Naţional.cu paradigmele educaţionale promovate la nivel european. a conţinuturilor învăţării. în ţara noastră se lucrează cu un noi Planuri-cadru de învăţământ. ¬ Principiul descentralizării şi al flexibilizării curriculum-ului – se referă la îmbinarea trunchiului comun cu curriculum-ul aflat la decizia şcolii. Principii în elaborarea planurilor-cadru de învăţământ În prezent. care propune o articulare a obiectivelor educaţionale.procesului currricular şi conţin sugestii metodologice. într-o manieră semidescentralizată (Curriculum-ul Naţional fiind alcătuit din două segmente . a unor legături optime şi a unor colaborări între instituţiile de învăţământ şi comunitate. structurarea şi esenţializarea conţinuturilor programelor şcolare şi diminuarea supraîncărcării informaţionale. ¬ Principiul coerenţei. care îşi propun să faciliteze formarea unei noi culturi curriculare: ¬ Principiul egalităţii şanselor – se referă la dreptul fiecărui individ la educaţia comună. . articulate despre curriculum-ul disciplinelor de învăţământ şi despre componentele acestuia. La baza elaborării noilor Planuri-cadru de învăţământ stă un sistem de principii generale. inclusiv la liceu. III. Aceste resurse sunt conexe manualelor. realizată în cadrul învăţământului obligatoriu. ¬ Principiul selecţiei şi ierarhizării culturale – a condus la integrarea disciplinelor de studiu într-un sistem şi la interrelaţionarea lor. fac parte din curriculum-ul de suport şi facilitează demersurile didactice practice de valorificare a programelor şcolare şi/ sau a manualelor şcolare. ¬ Principiul funcţionalităţii – recomandă adaptarea disciplinelor de studiu şi.3. ¬ Principiul descongestionării – recomandă selectarea. învăţare şi evaluare. ¬ Principiul racordării la social – subliniază necesitatea asigurării unor corespondenţe între instituţiile de învăţământ şi cerinţele sociale. permiţând structurarea Curriculum-ului Naţional în arii curriculare (consacrarea conceptului de "arie curriculară" s-a realizat cu prilejul actualei reforme din învăţământ). care se referă la asigurarea echilibrului optim între ariile curriculare şi disciplinare de studiu. Pentru a-şi valorifica valenţele didactice. din anul şcolar 1999-2000 şi la clasele V-IX.

reperele generale. conferă reformei curriculare sarcini extrem de complexe şi de importante. Caracteristicile proiectării curriculare Perspectiva curriculară a determinat regândirea programelor şcolare şi elaborarea de manuale şcolare alternative. a cooperării lor cu cadrul didactic şi cu colegii şi prin situarea lor în centrul actului instructiv-educativ • definirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului.2. precum şi cu aşteptările societăţii: asigură coerenţă naţională în ceea ce priveşte finalităţile educaţionale ale sistemului de învăţământ în ansamblul său.proiectarea unor variante de activităţi de învăţare centrate pe elev.construirea explicită a unei paradigme educaţionale adecvate la nivelul fiecărei discipline de studiu . la programe şcolare caracterizate prin centrarea demersurilor instructiv-educative pe obiective formative şi prin corelarea sistemică judicioasă dintre obiective. PROIECTAREA CURRICULUM-ULUI IV. finalităţile etapelor de şcolarizare. care valorizează abordarea sistemică şi perspectiva sistemică. activităţi de învăţare şi evaluare etc. IV. integratoare asupra întregului proces educativ. Adoptarea viziunii sistemice.selectarea ştiinţifică a unor conţinuturi semnificative. pe baza unei proiectări curriculare. relevante pentru formarea şi modelarea personalităţii elevului. conţinuturi. permite detaşarea unor criterii generale care determină relevanţa şi coerenţa funcţională şi metodologică a curriculum-ului: . care să îl activizeze pe acesta şi să asigure atingerea obiectivelor şi a standardelor propuse . holistice. cărora le era repartizat un anumit număr de ore.1. . Statutul conţinuturilor în proiectarea curriculară Introducerea conceptului de "curriculum" a consacrat sintagma proiectare curriculară. caracterizată prin următoarele elemente: • focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării: realizează trecerea de la programele "analitice" (concepute ca simple inventare de conţinuturi.centrarea curriculum-ului pe obiective care să urmărească formarea de capacităţi. principiile şi standardele de elaborare şi aplicare a curriculum-ului.asigurarea unui nivel mediu de generalitate şi de complexitate a obiectivelor cadru şi de referinţă şi a standardelor curriculare de performanţă . competenţe şi atitudini . care să crească eficienţa învăţării şcolare prin stimularea participării elevilor la activităţile educaţionale. • accentuarea dimensiunii acţionale în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor: stimulează demersurile didactice active şi interactive.Experienţa în domeniul reformei învăţământului românesc acumulată până în prezent. IV. fără precizarea clară a finalităţilor educaţionale).

Astăzi. Proiectarea didactică nu mai înseamnă elaborare de "programe analitice". obiectivată într-un instrument didactic scris a paşilor care vor fi parcurşi. indiferent de dimensiunea. care implică atât perioade şi demersuri de schimbare profundă. conferită de sistemul de obiective cadru şi de referinţă sau competenţe generale şi competenţe specifice. precum şi a relaţiilor dintre acestea. proiectarea curriculum-ului reprezintă un proces continuu. nu este vorba de negarea importanţei lor.Viziunea curriculară actuală de alcătuire a programelor şcolare permite o mai bună orientare a predării. el fiind subordonat viziunii curriculare. de preferat. cărora le este repartizat un anumit număr de ore fix. Acest proces presupune anticiparea ansamblului acţiunilor şi operaţiilor angajate în cadrul activităţilor de instruire şi educare conform finalităţilor asumate la nivel de sistem şi de proces. în principal: . În această viziune. subiecte punctuale. cât şi de stabilitate. a activităţilor de învăţare. a achiziţiilor necesare fiecărui elev. Din perspectivă pragmatică. care precede demersurile instructiv-educative. proiectarea didactică devine activitatea principală a cadrelor didactice. Etapele proiectării curriculum-ului Proiectarea curriculum-ului reprezintă o acţiune continuă. precum şi de conţinuturi .organizarea unui proces instructiv-educativ care să aibă o bază referenţială precisă. conţinuturile nu mai constituie elementul central al activităţilor de proiectare didactică la macro nivel. precum şi a parcursurilor individuale de instruire . de resursele existente etc. Practic.realizarea unei instruiri diferenţiate. accentul se pune pe valorificarea valenţelor informative şi formative ale conţinuturilor şi pe flexibilitatea şi adaptabilitatea acestora. complexitatea sau durata acestora. conţinuturilor. care trebuie să favorizeze. fără o precizare clară a finalităţilor educaţionale. de aplicare a achiziţiilor în contexte noi şi de rezolvare de probleme teoretice şi practice. rigid. conceptul de "proiectare didactică" este mult mai amplu. Conţinuturile sunt valorificate în didactica modernă ca instrumente de vehiculare cognitivă utile pentru a se evita dispersarea/ fragmentarea cunoaşterii în favoarea unei centrări pe competenţe funcţionale. Ele nu devin neimportante. În perspectiva organizării funcţionale a procesului de învăţământ. Proiectarea curriculară este urmată de implementarea. ci de valorificarea valorii lor instrumentale. proiectarea didactică reprezintă ansamblul operaţiilor de anticipare a obiectivelor. de valorizarea lor ca puncte de plecare în acţiunea complexă de instruire modernă. prin selectarea elementelor de conţinut.3. interactivă şi de formare. curriculum-ul reprezintă un instrument de lucru. strategiilor instrucţiei şi educaţiei şi strategiilor de evaluare. în termeni de inventare ale diferitelor segmente/ unităţi de conţinut – capitole. ţinându-se cont de condiţiile instruirii. IV. învăţării şi evaluării în raport cu obiective de formare care vizează competenţe de nivel superior. în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia în sens managerial şi strategic. La nivel macro.realizarea unei instruiri care să îi ajute pe elevi să înţeleagă complex realitatea înconjurătoare . proiectarea didactică presupune stabilirea mentală şi. la nivelul micropedagogic. teme. permanentă. toate aceste etape esenţiale ale demersului curricular îi asigură acestuia procesualitatea ciclică. La nivel micro. evaluarea şi ameliorarea curriculumului.

2.2. finalităţile generale actuale relevă preocuparea pentru formarea intelectuală (teoretizare. a competenţelor generale şi specifice vizate şi a nevoilor educaţionale ale educaţilor Proiectarea curriculum-ului are drept punct de pornire identificarea şi analiza finalităţilor educaţionale. Etapele esenţiale ale procesului curricular sunt: A. acestea oferă sistemului educativ linii directoare. Stabilirea obiectivelor curriculare A. de care urmează să ţină cont sistemul educativ. Analiza finalităţilor educaţionale. morale. Organizarea conţinuturilor/ temelor A. vizându-se dimensiunea aplicativă a procesului curricular manifestarea creativităţii didactice a profesorului şi adecvarea demersurilor didactice la particularităţile elevilor. a activităţilor de învăţare.1. a strategiilor de instruire şi a strategiilor de evaluare. Valorificând abordarea sistemică. Stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare C.3. a conţinuturilor instructiv-educative. Reglarea/ Ameliorarea procesului curricular A. În ceea ce priveşte nivelul sistemului de învăţământ.4. în interacţiunea lor. a finalităţilor educaţionale de diferite grade. a competenţelor generale şi specifice vizate şi a nevoilor educaţionale ale educaţilor A. Selectarea disciplinelor de studiu/ conţinuturilor A. proiectarea curriculum-ului presupune o anticipare. ideologice. Elaborarea/ proiectarea curriculum-ului A.5. putem spune că la baza elaborării şi revizuirii curriculare stă ideea conform căreia. Structurarea situaţiilor de învăţare. Analiza finalităţilor educaţionale. . între logica ştiinţelor. abstractizare) şi.- - deplasarea semnificativă de accent din zona conţinuturilor (supralicitate până în prezent) în direcţia construirii competenţelor asumate asigurarea apropierii şi articulării cât mai puternice şi.1. îi asigură acestuia coerenţa şi dau sens acţiunii educative. Implementarea curriculum-ului (Organizarea situaţiilor de învăţare şi inducerea/ generarea experienţelor de învăţare) C. în acelaşi timp. conceptualizare. Elaborarea/ planificarea curriculum-ului A. Evaluarea curriculum-ului C. prefigurarea şi articularea experienţelor de învăţare B. fireşti. logica pedagogică şi didactică a predării disciplinelor de studiu şi logica internă a învăţării acestora.1. totodată. Realizarea evaluării D. etice. respectiv a marilor orientări filosofice. Cuprinzând sisteme de valori identificate şi vehiculate la nivelul societăţii.

să-şi dezvolte talentul şi să-şi valorifice la maximum potenţialul creativ. p. De asemenea. se va ţine seama de faptul că este extrem de importantă calitatea cunoştinţelor dobândite. deopotrivă. după criterii logico-ştiinţifice. în vederea asigurării caracterului operaţional şi funcţional al achiziţiilor. activităţi didactice. pe baza unui schimb de informaţii în legătură cu rolurile asumate şi cu aşteptările fiecărei părţi.13) A. urmează operaţia de consemnare a lor în planurile de învăţământ. care. dar în acelaşi timp să respecte pluralismul. pedagogice şi psihologice. Dacă profilul psihologic al studenţilor este foarte diferit. 2000. în viziunea lui Jacques Delors (2000. prefigurarea şi articularea experienţelor de învăţare Prin curriculum. A. proiectate pentru specializări. ore de curs se structurează şi se propun situaţii de învăţare. respectiv prin intermediul unor programe concrete de studiu.5. A.11-12) constă în contribuţia la încurajarea indivizilor să acţioneze în concordanţă cu tradiţiile şi convingerile lor. A. cea nonformală şi cea informală). Organizarea conţinuturilor/ temelor În interiorul disciplinelor de studiu selectate se realizează o organizare a conţinuturilor şi o programare a lor. este foarte important să se achiziţioneze instrumentele cognitive necesare documentării şi informării. Este necesar ca elevii să fie educaţi în vederea identificării propriilor trebuinţe educaţionale şi transformării acestora în obiective. (J. Analiza nevoilor educaţionale presupune identificarea. Delors. După etapa de selectare a conţinuturilor. se vizează următoarele: .3. În structurarea situaţiilor de învăţare şi în anticiăarea experienţelor de învăţare (acestea se îmbină dată fiind complementaritatea dintre educaţia formală. utilizării şi procesării informaţiei.formularea obiectivelor educaţionale sau chiar operaţionale . în concordanţă cu finalităţile educaţionale urmărite şi punând accent pe flexibilitatea şi adaptabilitatea conţinuturilor.pentru formarea abilităţilor şi competenţelor practice şi pentru promovarea multidisciplinarităţii. să-şi dezvolte mintea şi spiritul la nivel de universalitate şi să reuşească transcenderea propriilor limite. fără excepţie. ele putând fi stabilite şi în absenţa subiecţilor educaţiei) şi subiective (exprimate chiar de către subiecţii educaţiei). Stabilirea obiectivelor curriculare Obiectivele curriculare se stabilesc funcţie de rolul educaţiei. p. a competenţelor formate şi nu atât de mult cantitatea. inclusiv responsabilitatea pentru propria viaţă şi pentru atingerea scopurilor personale". Acelaşi autor consideră că misiunea educaţiei este de "a-i permite fiecăruia dintre noi. se pot concepe trasee curriculare alternative şi se va asigura flexibilitatea în parcurgerea lor. Selectarea disciplinelor de studiu/ conţinuturilor În acţiunile de selectare a conţinuturilor. susceptibile de a genera experienţele de învăţare pozitive.2. a interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii. a trebuinţelor obiective (derivate din analiza situaţiei-ţintă în care se va derula acţiunea educaţională. discipline. Structurarea situaţiilor de învăţare.4.

despre pertinenţa. Sunt importante: raportarea permanentă la obiectivele urmărite. monitorizarea permanentă a procesului educaţional şi obţinerea de feed-back formativ şi sumativ. ele vor fi gândite funcţie de obiectivele urmărite şi de conţinuturi. Realizarea evaluării Demersurile de evaluare pot viza: .obţinerea de informaţii despre prestaţia didactică a profesorului. C. D.obţinerea de informaţii despre studenţi (volumul cunoştinţelor dobândite. C. respectiv organizarea şi realizarea situaţilor de învăţare şi a activităţilor de învăţare.obţinerea de informaţii despre curriculum în ansamblu. care vor fi aduse şi la cunoştinţa studenţilor.2. În ceea ce priveşte procedurile de evaluare. Stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare În evaluarea curriculum-ului se utilizează ca şi criterii obiectivele educaţionale propuse.1. la începutul activităţilor. a responsabilităţilor şi competenţelor lor imaginarea strategiei de evaluare a programului educativ. Evaluarea curriculum-ului C. Implementarea curriculum-ului (Organizarea situaţiilor de învăţare şi inducerea/ generarea experienţelor de învăţare) Presupune aplicarea în practică a programului educativ.- stabilirea tipului de experienţă de învăţare dezirabilă stabilirea formei de organizare a activităţii realizarea transpoziţiei didactice a conţinuturilor stabilirea unei metodologii didactice adecvate stabilirea sistemului mijloacelor de învăţământ. Reglarea/ Ameliorarea procesului curricular Evaluarea se desfăşoară în beneficiul tuturor partenerilor implicaţi în procesul curricular. În eventualitatea în care se utilizează şi alte criterii. asigurându-se îmbinarea optimă a acestor proceduri. al capacităţilor şi competenţelor formate) . valorificând resurselor anticipate. calitatea şi eficienţa lui . creatoare. B. acestea vor fi anunţate cu claritate. Este văzută ca un . de asemenea. într-o modalitate flexibilă. în condiţiile valorificării anumitor resurse ale instruirii. conceperea de sarcini de lucru după criterii ştiinţifice. elaborarea/ adaptarea materialelor didactice stabilirea formei de organizare a activităţii elevilor imaginarea activităţilor desfăşurate de profesor şi a activităţilor centrate pe elev. este formativă şi sprijină autoevaluarea realizată de elevi. sprijinindu-le acţiunile.

în teritoriu. Realizează formarea continuă a profesorilor proprii.parteneriat. responsabilităţile se distribuie între patru niveluri ale sistemului educaţional: . funcţie de rezultatele şi informaţiile obţinute. recomandări şi ghiduri de implementare curriculară. • Responsabilităţi la nivel teritorial – zonal/ judeţean: Dezvoltă politici de implementare a curriculum-ului. potrivit cu politicile prefigurate la nivelele anterioare. cadrul general de curriculum. • Responsabilităţi la nivelul şcolii: Asumă o strategie de aplicare a curriculum-ului. Evaluează realizarea curriculum-ului pe discipline şcolare şi clase de elevi etc. Dezvoltă programele proprii de studiu.la nivel naţional. • Responsabilităţi la nivelul clasei. precum şi cerinţele de certificare a studiilor. pentru depăşirea anumitor greşeli şi strategii ameliorative. Alocă resursele necesare către inspectoratele şcolare judeţene. în scopul proiectării activităţii didactice la nivel micro: - - - - - . Elaborează şi diseminează material instrucţional. iar în urma evaluărilor realizate. Oferă consultanţă şi programe de formare continuă a cadrelor didactice. Realizează următoarele acţiuni. sunt de dorit relaţii de cooperare şi parteneriat. Elaborarea curriculum-ului este o funcţie integrată a tuturor actorilor sistemului educaţional.în sala de clasă. Determină tipurile de curriculum şi extensiunile acestora. Oferă suporturile de curriculum necesare inspectoratelor şcolare judeţene şi reţelelor şcolare ale acestora. regulamentele şi recomandările curriculare. Produce instrumentele de evaluare la nivelul sistemului educaţional. Evaluează realizarea curriculum-ului la nivel de sistem şi pe componente ale acestuia. incluzând obiectivele şi standardele generale. Evaluează realizarea programelor. Asigură calitatea programelor la toate nivelele de şcolarizare.la nivelul unităţilor şcolare (şcoli) . respectiv al profesorului: Identifică nevoile subiecţilor educaţiei. se vor elabora strategii corective. respectiv la inspectoratele şcolare judeţene . Coordonează programele de dezvoltare curriculară. În materie de curriculum. Oferă resursele şi suportul financiar necesare pentru realizarea curriculum-ului. guvernamental (Ministerul Educaţiei şi instituţiile de cercetare subordonate) . dacă este cazul. fiecare nivel asumă proiectul propriu: • Responsabilităţi la nivel guvernamental/ naţional: Elaborează structura legislativă.

Cluj-Napoca Chiş. (1998). Editura Dacia.- . University of Chicago Press. C. Garamond. V. Basic Principles of Curriculum and Instruction. pe termen mediu . (1902) The child and the curriculum. M. M. V. Editura Didactică şi Pedagogică. & Elmandjara.. ClujNapoca Ionescu. (1972) [1918]. Programe de învăţământ şi educaţie permanentă. The Curriculum. (1949). Curriculum diferenţiat şi personalizat. (2002) Provocările pedagogicei contemporane. Chiş. Realizează diferenţierea curriculară. revizuită. (coord. Reforma conţinuturilor învăţământului. Îmbogăţeşte curriculum-ul diferitelor discipline.Efectuarea proiectării secvenţiale..) (2001). University of Chicago Press. Suporturi pentru formarea profesorilor.Lectura personalizată a programei şi a manualelor şcolare . modele. M. (1999) Educaţie şi curriculum.) (2000). J. Comoara lăuntrică. Cluj-Napoca Creţu.. BIBLIOGRAFIE Bobbitt. M. E. Chicago D’Hainaut.W.) (1981). pe termen scurt (a unităţilor de învăţare şi a lecţiilor/ activităţilor didactice). (2003). J. Editura PUC. I. Bucureşti Stanciu. Didactica modernă. Radu.) (2001). G. Editura Polirom. Editura Polirom. (coord. Timişoara Văideanu. Maliţa. Lichidarea decalajului uman. Cluj-Napoca Ionescu.D. Iaşi Tyler. (1981) Programe de învăţământ şi educaţie permanentă. (coord. Paradigme. strategii.W. Evaluează rezultatele elevilor şi îi sprijină în procesul de învăţare. R.Elaborarea planificării calendaristice (orientative). Bucureşti . New York: Arno Press Botkin. D. elaborează planuri individuale de educaţie. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI. L. Bucureşti Ionescu. M. Editura Politică. Editura Eurostampa. Editura Politică. (coord. F. Cadru metodologic. ediţia a II-a.. Cluj-Napoca Dewey.P. (1988) Educaţia la frontiera dintre milenii. Editura Polirom. L. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Iaşi D'Hainaut. J. Editura Presa Universitară Clujeană. (1981) Orizontul fără limite al învăţării. V. Instrucţie şi educaţie. Pedagogie. (1999). Bucureşti Chiş. orientări. M. Iaşi Delors. Chicago Ungureanu. Editura PUC. Asigură individualizarea curriculum-ului.

E.. OH M. Bell and Howell Company..C. Comisia Naţională de Reformă a Planurilor de Învăţământ (1998). 2nd edition.Wiles J. (1984) Curriculum Development.N. Editura Corint. Bucureşti (1999) Curriculum Naţional – Planuri cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar.N. Columbus. Bucureşti . C. Plan cadru pentru Învăţământul Preuniversitar. A Guide to Practice. & Bondi J.C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->