CHESTIONARUL BERKELEY

Acest chestionar se referă la individualitatea dvs. şi cuprinde 35 de atribute grupate pe 4 aspecte ale Eu-lui. Fiecărei însuşiri îi corespund 5 alternative de răspuns. Vă rugăm să le încercuiţi pe cele care corespund aprecierii dvs., orientându-vă numai după gradele de acord-dezacord ordonate în titluri şi nu după valoarea cifrei pe care o încercuiţi. Cum vă vedeţi dvs. dori să fiţi ceilalţi ŞI DA ŞI NU ŞI DA ŞI NU DEZACORD PARŢIAL ACORD PARŢIAL DEZACORD PARŢIAL ACORD PARŢIAL DEZACORD PARŢIAL ŞI DA ŞI NU văzut DEZACORD TOTAL DEZACORD TOTAL DEZACORD TOTAL ACORD PARŢIAL
4 2 4 2 4 2 4 2 2 2

Cum credeţi că vă văd

Com aţi

ACORD TOTAL

ACORD TOTAL

1.- Fire deschisă, sociabilă 2.- Preocupat de greşelile altora 3.- Om harnic, de nădede 4.- Calm în orice situaţie 5.- Preţuirea frumosului

1 5 1 5 1

2 4 2 4 2

3 3 3 3 3

4 2 4 2 4

5 1 5 1 5

1 5 1 5 1

2 4 2 4 2

3 3 3 3 3

4 2 4 2 4

5 1 5 1 5

1 5 1 5 1

2 4 2 4 2

3 3 3 3 3

5 1 5 1 5

6.- Fire rezervată, reţinută 7.- Politicos 8.- Nepăsător, indiferent 9.- Relaxat, stăpân pe sine 10.- Preferinţă pentru rutină

5 1 5 5 5

4 2 4 4 4

3 3 3 3 3

2 4 2 2 2

1 5 1 1 1

5 1 5 5 5

4 2 4 4 4

3 3 3 3 3

2 4 2 2 2

1 5 1 1 1

5 1 5 5 5

4 2 4 4 4

3 3 3 3 3

1 5 1 1 1

ACORD TOTAL

.Fire rece...Iertător 33..Înclinaţie pentru artă 26.Vorbăreţ 22.Depresiv.11. melancolic 25.Cooperant în activitate 18.Tăcut 27. liniştit 20..Serios..Mereu îngrijorat 30......Neatent şi nedelicat cu alţii 23.. 21.Uşor iritabil 15..Stabil emoţional..Inventiv..Timid şi inhibat 17.... ingenios 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 .Înclinat spre lucruri clare 31.Înclinat spre lene 29....Fire generatoare de entuziasm 32.Nestatornic în muncă 34. distantă 13...Preferinţă pentru tradiţie. sârguincios în muncă 24.Încrezător în alţii 28.Capabil de efort îndelungat 35.Eficient în acţiuni 14.Fire dezordonată 19..Energic 12.Dotat cu multă imaginaţie 16..

frământat.Insensibil faţă de frumos. nesociabil 2. nestăpânit 10. 1 5 1 5 1 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 6.ŞI DA ŞI NU ŞI DA ŞI NU DEZACORD PARŢIAL ACORD PARŢIAL DEZACORD PARŢIAL ACORD PARŢIAL DEZACORD PARŢIAL ŞI DA ŞI NU DEZACORD TOTAL DEZACORD TOTAL DEZACORD TOTAL ACORD PARŢIAL 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 ACORD TOTAL ACORD TOTAL Cum nu vă place sau nu v-ar plăcea să fiţi şi chiar v-ar nemulţumi să fiţi? DEZACORD PARŢIAL ŞI DA ŞI NU DEZACORD TOTAL ACORD PARŢIAL ACORD TOTAL 1.Comod. expansiv 7. 5. 4.Neliniştit. mereu preocupat 9..Adversar al rutinei.Indiferent faţă de greşelile altora 3...Grijuliu.... delăsător.Închis în sine..Deschis.Încordat..Nepoliticos 8... 5 1 5 5 5 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 ACORD TOTAL .

.Neeficient în activitate 14...Neserios în muncă 24... 23..Nepăsător faţă de artă.Înclinat spre hărnicie 29.Nepăsător faţă de tradiţie 21.Neîncrezător în alţii 28.Fără prea multă imaginaţie.. apropiat 13...11.Neinventiv. 26...Înclinat spre complicarea lucrurilor 31. neliniştit 20..Incapabil de eforturi susţinute 35.Statornic şi perseverent 34..Activ şi optimist 25..Ordonat 19.Instabil emoţional.Incapabil de a stârni entuziasmul 32..Lipsit de griji 30...Tăcut 22.Lipsit de energie 12..Afectuos..Neiertător 33.Necooperant 18.Neiritabil..Atent şi delicat faţă de oameni. lipsit de ingeniozitate 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 .Îndrăzneţ 17....Vorbăreţ 27. 16... calm 15.

DEZACORD TOTAL DEZACORD PARŢIAL ŞI DA ŞI NU ACORD PARŢIAL ACORD TOTAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful