Odrasla ženska osoba dolazi u HS , žali se na prazninu u podrudju želudca, tremor, vrtoglavicu , nosa je, dato od th diazepam bolhje se osječa

mpolsije toga ali ima još prazninu u stomaku , bol u predjelu pupka i na palpaciju , jede ali i kad jede praznina u želudcu.