Iglesia Filipina Kasarinlan

Dahil hindi bababa sa mula sa taon 1900 (siyam-tinedyer daang) ang simbahan na ito ay umiral. Ito sinira ang layo mula sa Simbahan ng Katoliko Romano sa Pilipinas. Sila ay kilala at nakuha ang pansin ng pagkatapos Estados Unidos President Theodore Roosevelt. (1) ito ay iniulat na mayroon sila ng pagiging miyembro ng simbahan ng isang milyong, at higit sa isang daang mga Katoliko pari ay sumang-ayon sa kanilang mga paniniwala at kasanayan ng Iglesia Filipina Independence. Kanilang mga liturhiya (pampublikong pagsamba, form o rituals) itanggi ang tatluhan pagtuturo, at mula sa simula ang ginagamit na bautismo sa pangalan ng Panginoon JesuCristo. Ang sumusunod ay bahagi ng kanilang mga pahayag sa pampublikong pagsamba: "Ngunit sa lahat ng opisyal na mga libro sa Philippine Independent Church, ang tatluhan ay tinanggihan parehong tahasang at sa pamamagitan ng implikasyon Kaya ang kaisahan ng mga Tao apirmado (LC 15; OD 18) ... Ang tatlong Tao - ama, anak at ang Banal na Ghost -. ay ipinaliwanag ang layo sa kamalayan ng Sabellian (kaisahan): ... ang ama at si Hesus ay isa at ang parehong Tao (LC 31-33) ... ang formula para sa pagbibinyag ay hindi sa pangalan ng tatlong Persons of ang tatluhan ngunit sa pangalan ni Jesus (CTQ 60 T 203). Mga Tala: (1) Relihiyosong Rebolusyon ng Pilipinas: Buhay at Iglesia ni Gregorio Aglipay; Dami One, 1860-1940. Maynila (1960) Pages na 244, 290-291, 298.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful