You are on page 1of 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS INSTITUTO DE FSICA E MATEMTICA DEPARTAMENTO DE MATEMTICA E ESTATSTICA Disciplina: Clculo II e Clculo Integral Lista 2 Prof.

. Lupi Scheer dos Santos

Questo 1: Calcule a integral indefinida: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

sen x 1 cos x dx 1 4 y dy 6 2 x dx x x 9 dx x ( x 1 ) dx 5 x ( 9 4 x ) dx x ( x + 1 ) dx
3

sen 26. sen 27. sen


25. 28. 29.

x cos 3 x dx x cos 2 x dx 3 t cos 2 3 t dt

5 2

10

cos 3 3 x 3 sen 3 x dx

sen3 y cos 5 y dy

y3 (1 2 y 4 )5 dy
2 2 3

x x + 2 dx 10. r sec r dr 4 sen x 11. dx (1 + cos x )


9.
2

12. cos 2 t sen t dt

x( x + 1 ) 4 2 x 14. xe dx 15. x sec x tg x dx 16. x ln x dx 17. x sen 3 x dx 18. e cos x dx sen2 x 19. dx e 20. cos x dx 21. ln x dx 22. sen x dx 23. sen 3 x dx 1 24. cos x dx 2
13.
2 3x 2 2
x

x 4 dx

Data de Entrega: __/______