PKP 3110 Tutorial 1: Penggunaan Teori Dalam Standard kandungan: 4.1 Pengajaran Matematik
menulis ayat matematik bagi operasi darab. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
Menyelesaikan masalah matematik 1/21/13 dengan menulis 5 ayat matematik

Aktiviti Pengajaran v Guru menerangkan bahawa operasi darab merupakan ulangan penambahan operasi tambah. Contoh: v 2 2+2 2+2+2 2+2+2+ 2 1/21/13 = = = = 2 4 6 8 .

guru meminta tiga orang murid mengambil dua pen masing-masing dan menampilkan diri di hadapan kelas. Guru memberikan penerangan iaitu terdapat 3 kumpulan di mana setiap kumpulan mempunyai 2 batang pen.v Kemudian. 1/21/13 v .

v Guru menanya soalan tentang operasi darab dengan menggunakan bahan konkrit. = 6 1/21/13 3x 2 =6 . gambar dan simbol.

2+2+2+ =1 2+2 0 5x 2 = 1 1/21/13 .

v v 2+2+2= 2+2+2+2+2= 2+2+2+2+2+2+2= ii. dan 3 x 2 juga adalah sama dengan 2 x 3. Contoh: i.v Guru juga menerangkan bahawa 2+2+2 adalah sama dengan 3 x 2. iii. 1/21/13 . Guru membimbing murid menjawab soalan.

Soalan 1: + 1/21/13 = 2X2=4 .

Soalan 2: + + = + 1/21/13 4X2=8 .

Soalan 3 : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5x2= = 10 Soalan 4 : Ali ada 4 bungkusan minuman 4 x 2setiap dan = bungkusan mengandungi 2 8 kotak. Soalan 5: SK Sri Medan= 9 x 2 mempunyai 1/21/13 .

iaitu dari operasi tambah kepada operasi darab. asimilasi. akomodasi dan keseimbangan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Justifikasi • Teori kognitif: guru mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam pengajaran. murid telah mengalami beberapa proses. Di samping itu. iaitu skema. guru mengajar dari 1/21/13 . adaptasi.

murid memerhati dan mengingat konsep darab yang diterangkan oleh guru. Kemudian. Selepas itu. motivasi dan 1/21/13 peneguhan yang diberikan oleh .Justifikasi • Teori pembelajaran sosial: guru sebagai model peniruan. Pada mulanya. murid mengalami proses reproduksi apabila menjawab soalan guru. Guru mendemonstrasi dengan contohcontoh yang sesuai.

Justifikasi • Teori behaviourisme: 3 hukum pembelajaran Thorndike seperti hukum kesediaan. Teori pelaziman operan skinner (ABC). kesan/ akibat dan tingkah laku masa hadapan. iaitu tingkah laku. Peneguhan digunakan dalam aktiviti proses pengajaran dan 1/21/13 pembelajaran. hukum latihan dan hukum kesan digunakan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful