P. 1
Obavijest o testiranju za prijam za prijam u državnu službu u Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa

Obavijest o testiranju za prijam za prijam u državnu službu u Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa

|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Vlada Republike Hrvatske Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa Komisija za provedbu javnog natječaja KLASA: URBROJ

: Zagreb, 112-01/09-01/01 50448-09-103 19. ožujka 2009.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU U UREDU ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa Vlade Republike Hrvatske, objavljenog u Narodnim novinama br. 23/09 od 20. veljače 2009. godine, objavljuje opise radnih mjesta, način testiranja, pravne izvore za pripremanje kandidata za testiranje, upute i pravila testiranja za kandidate.
Naziv i opis radnog mjesta:

1. stručni suradnik/ica – vježbenik/ica u Odjelu za razvoj sustava i koordinaciju procjene učinka propisa, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci. Obavlja poslove koji se odnose na razvoj sustava i koordinaciju procjene učinka propisa. Obavlja poslove informiranja javnosti o prijedlozima propisa i obrađuje prikupljena mišljenja javnosti putem internet stranica Ureda. Sudjeluje u izradi provedbe programa izobrazbe službenika za procjenu učinka propisa. 2. stručni suradnik/ica – vježbenik/ica u Odjelu za razvoj sustava i koordinaciju procjene učinka propisa, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci. Obavlja poslove koji se odnose na razvoj sustava i koordinaciju procjene učinka propisa. Obavlja poslove informiranja javnosti o prijedlozima propisa i obrađuje prikupljena mišljenja javnosti putem internet stranica Ureda. Sudjeluje u izradi provedbe programa izobrazbe službenika za procjenu učinka propisa. 3. stručni suradnik/ica – vježbenik/ica u Odjelu za analizu i nadzor provedbe Hitroreza, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci. Obavlja poslove koje se odnose na provedbu mjera HITROREZ-a. Obavlja poslove prikupljanja, obradu i analizu podataka o provedbi HITROREZ-a. Obavlja poslove analize propisa u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i prikuplja podatke za izračun ušteda na temelju standardnog troškovnog modela (SCM).

1

4. stručni suradnik/ica – vježbenik/ica u Odjelu za analizu i nadzor provedbe Hitroreza, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci. Obavlja poslove koje se odnose na provedbu mjera HITROREZ-a. Obavlja poslove prikupljanja, obradu i analizu podataka o provedbi HITROREZ-a. Obavlja poslove analize propisa u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i prikuplja podatke za izračun ušteda na temelju standardnog troškovnog modela (SCM). 5. stručni referent u Odjelu za analizu i nadzor provedbe Hitroreza, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. Obavlja poslove koji se odnose vođenje uredskog poslovanja, zaprimanje poziva, elektronske pošte i pošte. Obavljanje poslova ugovaranja rasporeda poslovnih aktivnosti predstojnika ureda Vlade i ostalih važnijih poslovnih aktivnosti u ime Ureda.
Testiranje se sastoji od: Za radna mjesta stručnog suradnika-vježbenika: 1. Provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, 2. Provjera poznavanja osnova upravnog područja Vlade Republike Hrvatske, 3. Intervju. Za radno mjesto stručnog referenta: 1. Provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, 2. Provjera poznavanja uredskog poslovanja, 3. Intervju. Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: Za radna mjesta stručnog suradnika-vježbenika: 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/01 i 55/01), 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 101/98, 15/00, 117/01, 199/03 i

30/04),
3. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 107/00, 24/01, 22/05, 68/07, 10/08) 4. Europske integracije:

www.eu-pregovori.hr.- pregovori; www.mvpei.hr/ei - osnove Europske unije.
Za radno mjesto stručnog referenta: 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/01 i 55/01), 2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 38/87 i 42/88), 3. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 49/87 i 38/88).

2

OBAVIJEŠTAVAJU SE KANDIDATI I KANDIDATKINJE
da će se testiranje za navedena radna mjesta održati prema slijedećem rasporedu: Testiranje iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj (pismeno), u dvorani Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, Gajeva 4, Zagreb po slijedećem rasporedu: Kandidati za radna mjesta stručnog suradnika – vježbenika: •

Grupa 1: Kandidati s početnim slovom prezimena od A do J u ponedjeljak, 30. ožujka 2009. godine u 10.00 sati;
Grupa 2: Kandidati s početnim slovom prezimena od K do Ž u ponedjeljak, 30. ožujka 2009. godine u 12.00 sati;

Kandidati za radno mjesto stručnog referenta: • Grupa 3: Kandidati s početnim slovom prezimena od A do Ž u ponedjeljak 30. ožujka 2009. godine u 14.00 sati.

2. Za kandidate/kinje koji su zadovoljili/e na pismenom testiranju odnosno ako su za svaki dio provjere znanja dobili/e najmanje 6 bodova, održat će se intervju u četvrtak, 02. travnja 2009. godine u 10.00 sati u dvorani Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, Gajeva 4, Zagreb.

Ukupni rezultati testiranja bit će objavljeni na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr) i oglasnoj ploči Ureda.

Pravila testiranja

1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 2. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 6 bodova.

3

3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje; razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja. 4. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor (intervju). Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. 5. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 6. Smatrat će se da je kandidat/kinja, koji nije pristupio/la testiranju/intervjuu u naznačenom vremenskom roku, povukao/la prijavu na javni natječaj. 7. Nakon provedenog postupka Komisija čelniku Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa Vlade Republike Hrvatske dostavlja Izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja koje predlaže za prijam u državnu službu. Čelnik donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

PREDSJEDNIK KOMISIJE Boris Zelenika

4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->