PKP 3110 Tutorial 1: Penggunaan Teori Dalam Pengajaran Matematik

• Standard kandungan: 4.1 menulis ayat matematik bagi operasi darab. • Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
– Menyelesaikan masalah matematik dengan menulis 5 ayat matematik bagi operasi darab dua secara kumpulan.

• Teori: Teori Kognitif, Teori Pembelajaran Sosial, Teori Behaviourisme

 Contoh: 2 2+2 =2 =4 2+2+2 2+2+2+2 =6 =8 .Aktiviti Pengajaran  Guru menerangkan bahawa operasi darab merupakan ulangan penambahan operasi tambah.

.  Guru memberikan penerangan iaitu terdapat 3 kumpulan di mana setiap kumpulan mempunyai 2 batang pen. Kemudian. guru meminta tiga orang murid mengambil dua pen masingmasing dan menampilkan diri di hadapan kelas.  Guru mengajar murid cara penulisan ayat matematik bagi operasi darab dua.

gambar dan simbol. =6 3x 2 =6 .Guru menanya soalan tentang operasi darab dengan menggunakan bahan konkrit.

2+2+2+ =10 2+ 2 5 x 2 = 10 .

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = Kemudian guru menjalankan pertandingan antara 3 kumpulan. 2 + 2 + 2 = ii. Guru membimbing murid menjawab soalan. .Guru juga menerangkan bahawa 2+2+2 adalah sama dengan 3 x 2. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = iii. Guru menunjukkan gambar dan murid perlu menjawab soalan berserta dengan ayat matematik. dan 3 x 2 juga adalah sama dengan 2 x 3. Contoh: i.

Soalan 1: + 2X2=4 = .

Soalan 2: + + + = 4X2=8 .

4x2=8 Soalan 5: SK Sri Medan mempunyai 9 kelas dan setiap kelas mempunyai 2 orang guru.Soalan 3 : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 x 2 = 10 Soalan 4 : Ali ada 4 bungkusan minuman dan setiap bungkusan mengandungi 2 kotak. 9 x 2 = 18 .

Di samping itu. kepada gambar dan kepada simbol. asimilasi. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu skema. murid telah mengalami beberapa proses. . iaitu dari operasi tambah kepada operasi darab.iaitu daripada bahan konkrit. guru mengajar dari konkrit kepada abstrak. adaptasi.Justifikasi • Teori kognitif: guru mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam pengajaran. akomodasi dan keseimbangan.

murid mengalami proses reproduksi apabila menjawab soalan guru. . Kemudian. murid memerhati dan mengingat konsep darab yang diterangkan oleh guru. Selepas itu. Pada mulanya. motivasi dan peneguhan yang diberikan oleh guru akan mengukuhkan ilmu pengetahuan murid.Justifikasi • Teori pembelajaran sosial: guru sebagai model peniruan. Guru mendemonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai.

hukum latihan dan hukum kesan digunakan. iaitu tingkah laku. kesan/ akibat dan tingkah laku masa hadapan. . Teori pelaziman operan skinner (ABC).Justifikasi • Teori behaviourisme: 3 hukum pembelajaran Thorndike seperti hukum kesediaan. Peneguhan digunakan dalam aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran.