Komisija za provedbu Natječaja za prijam državnog službenika u državnu službu u Tajništvo Vlade Republike Hrvatske na radno mjesto informatičkog

referenta u Uredu tajnice Vlade Republike Hrvatske OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA Povodom objavljenog natječaja za prijam državnog službenika u državnu službu u Tajništvo Vlade Republike Hrvatske i to za radno mjesto informatički referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 68 od 15. lipnja 2009., obavještavaju se svi kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete navedenog natječaja kako će se testiranje, sukladno odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 8/2006, 8/2007 i 13/2008) održati dana 17. srpnja 2009. (petak) u prostorijama Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Trg sv. Marka 2, s početkom u 11,00 sati; Testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta informatičkog referenta te provjere poznavanja engleskog jezika. Kandidati koji ne pristupe testiranju neće se smatrati kandidatima prijavljenim na navedeni natječaj. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 1. Pravni izvor za provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske je: - Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/2001 i 55/2001) 2. Pravni izvori za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta informatičkog referenta i provjere poznavanja engleskog jezika su: - odobreni udžbenici za gimnazije i srednje strukovne škole u školskoj godini 2008/2009 za područje informatike i računalstva (katalog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – http://public.mzos.hr)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful