s.c. CLIDE Design s.r.l.

Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

ACORD CADRU PENTRU LUCRARI DE INVESTITII

Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 Bucuresti

CAIET DE SARCINI SPECIFICATII GENERALE

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

1

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

CUPRINS .........2 - 14
GLOSAR ……….15 SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI ……….16 INTRODUCERE ……….17 A.EXECUŢIA LUCRARILOR DE DEMOLARE ……….18 – 21 1. CAIET DE SARCINI - EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE ……….19 - 21 1.1. CURATIREA ŞANTIERULUI SI DEMOLAREA ……….19 - 21 1.2. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE............. 21

B.EXECUŢIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE ………. 22 - 29 2. CAIET DE SARCINI - EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE……. 23 - 29 2.1. GENERALITATI ……….23 2.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….23 - 24 2.3. MATERIALE ……….24 - 25 2.4. EXECUTAREA LUCRARILOR ………. 25 - 28 2.5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE... 28 - 29 2.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE...............29 C.LUCRARI DE BETOANE ……….30 - 65 3. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE BETOANE ……….31 - 65 3.1. GENERALITATI ……….31 3.2. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA ……….31 - 34 3.3. CONSIDERATII GENERALE ……….35 - 36 3.4. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. NIVELE DE PERFOMANTA ALE BETONULUI ……….36 - 38 3.5. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT ……….38 - 40 3.6. PREPARAREA BETONULUI ……….41 3.7. ARMATURI ……….42 - 46 3.8. COFRAJE SI SUSTINERI ……….47- 48 3.9. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI ……….48 - 52 3.10. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN PROCEDEE SPECIALE ……….52 - 54 3.11. DECOFRAREA ……….54 - 56 3.12. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE ……….56 - 57

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

2

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.13. 3.14. 3.15. 3.16.

EXECUTAREA BETOANELOR/MORTARELOR TORCRETATE …57 - 58 CONTROLUL CALITATII, DEVIATII ADMISIBILE ……….58 - 64 RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA ……….64 - 65 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............65

D.LUCRARI DE CONSOLIDARE ……….66 - 78 4. CAIET DE SARCINI – CONSOLIDARI CLADIRI EXISTENTE..................67 - 78 4.1. GENERALITATI...............67 4.2. LUCRARI DE CONSOLIDARE A SRUCTURILOR DIN BETON ARMAT.........67 - 75 4.3. EXECUTAREA SUBZIDIRLOR LA FUNDATII...............75 4.4. EXECUTAREA CAMASUIELILOR LA PERETII DE ZIDARIE............75 - 76 4.5. EXECUTAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT IN LOCUL PLANSEELOR DIN LEMN.............76 - 78 4.6. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII.............78 4.7. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE....................78 E.LUCRARI METALICE ……….79 - 96 5. CAIET DE SARCINI - LUCRARI STRUCTURI METALICE ……….80 - 91 5.1. GENERALITATI ……….80 5.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….80 - 82 5.3. PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR ……….82 - 83 5.4. VERIFICAREA CALITATII ……….83 5.5. LIVRAREA, MANIPULAREA, DEPOZITAREA ……….83 5.6. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA ……….83 - 88 5.7. ACOPERIRI DE PROTECTIE SI VOPSIRI ……….88 - 89 5.8. CONTROLUL CALITATII ……….89 - 90 5.9. TOLERANTE ……….90 5.10. RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR ……….90 - 91 5.11. CONDITII DE EXPLOATARE ……….91 5.12. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............91 6. CAIET DE SARCINI – SCHELE METALICE...............92 6.1. GENERALITATI .........................92 6.2. MASURARE SI DECONTARE....................92 6.3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ..............92

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

3

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

7. CAIET DE SARCINI – CONFECTII METALICE, BALUSTRAZI, MANA CURENTA..................93 - 96 7.1. GENERALITATI..................93 7.2. PREVEDERI PENTRU MATERIALE...................93 - 95 7.3. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.....................95 7.4. RECEPTIA CALITATIVA...........................95 7.5. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.......96 F.EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INCINTE DIN PILOTI FORATI ……97 - 109 8. CAIET DE SARCINI – INCINTE DIN PILOTI FORATI ……….98 - 109 8.1. CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI ……….98 8.2. PREVEDERI GENERALE ……….99 8.3. INCINTA DE PERETI DIN PILOTI FORATI SECANTI ……….99 - 104 8.4. REALIZAREA EXCAVATIILOR SI INFRASTRUCTURII CONSTRUCTIEI ……….104 - 105 8.5. RECEPTIA LUCRARILOR ……….106 8.6. CONDITII TEHNICE DE CALITATE SI VERIFICAREA LUCRARILOR ……….106 - 107 8.7. LUCRARI DE EPUISMENT ……….107 8.8. LUCRARI DE MONITORIZARE A INCINTEI SI CONSTRUCTIILOR INVECINATE ……….107 - 108 8.9. MASURI DE SECURITATE SI PROTECTIA MUNCII ……….108 8.10. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............109 G.EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA ……….110 - 241 9. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE DULGHERIE ……….111 - 121 9.1. GENERALITATI ……….111 9.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….111 9.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE, LIVRARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE ……….111 - 113 9.4. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, MONTAJ …113 - 115 9.5. CONTROLUL CALITATII……….115 - 118 9.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR ……….118 - 119 9.7. IGNIFUGAREA TAMPLARIEIE STRUCTURALE ……….119 - 120 9.8. VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII ……….120 - 121 9.9. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............121

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

4

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

10. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZIDARIE ……….122 - 130 10.1. GENERALITATI ……….122 10.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….122 - 123 10.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ……….123 - 126 10.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE ……….126 – 129 10.5. CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE ……….129 - 130 10.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............130 11. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TENCUIELI ……….131 - 138 11.1. GENERALITATI ……….131 - 132 11.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….132 - 133 11.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….133 - 134 11.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA ……….134 - 136 11.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….136 - 138 11.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............138 12. CAIET DE SARCINI - LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE ……….139 - 145 12.1. GENERALITATI ……….139 12.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….139 12.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….139 - 141 12.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAJ. INSTALARE. ASAMBLARE..... ......142 - 143 12.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….144 - 145 12.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............145 13. CAIET DE SARCINI - TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE ……….146 - 153 13.1. GENERALITATI ……….146 13.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….146 13.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….146 - 150 13.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE. INSTALARE. ASAMBLARE ……….150 - 151 13.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISIBILE ………. 151 - 153 13.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............153

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

5

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

14. CAIET DE SARCINI - PLACARI CU PIATRA. MOZAIC PREFABRICAT . PLACARI CERAMICE . PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE INALTA PRESIUNE (HPL) ……….154 - 156 14.1. GENERALITATI ……….154 14.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….154 14.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. DEPOZITARE. MANIPULARE ……….154 14.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA ……….154 - 155 14.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….155 - 156 14.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............156 15. CAIET DE SARCINI – TAPETE P.V.C. ..........................157 - 159 15.1. GENERALITATI.................157 15.2. MATERIALE...................157 15.3. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA...............157 15.4. MONTAJUL........................157 - 159 15.5. RECEPTIA CALITATIVA.................................159 15.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..........159 16. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII ……….160 - 164 16.1. GENERALITATI ……….160 16.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….160 16.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….160 16.4. PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR ……….161 - 163 16.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….163 - 164 16.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............164 17. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE PARDOSELI ……….165 - 184 17.1. GENERALITATI ……….165 - 166 17.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. 166 - 167 17.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE, MAIPULARE, TRANSPORT ……….167 - 168 17.4. EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA ……….169 - 183 17.5. CONTROLUL CALITATII ……….183 - 184 17.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE............. 184

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

6

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

18. CAIET DE SARCINI – HIDROIZOLATIE ……….185 - 193 18.1. GENERALITATI ……….185 18.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….185 - 186 18.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ……….187 18.4. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE ……….188 18.5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE SI MONTAJ ……….190 - 192 18.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE …192 - 193 18.7. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR ……….193 18.8. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............193 19. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC/AL PENTRU USI SI FERESTRE ……….194 - 200 19.1. GENERALITATI ……….194 19.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….194 19.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ………195 - 196 19.4. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA SI ASAMBLAREA ……….196 - 199 19.5. ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE ……….199 19.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............200 20. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT PENTRU USI SI FERONERIE ...201 - 205 20.1. GENERALITATI .........................201 20.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA...................201 - 202 20.3. CRITERII ADMISIBILE PRIVIND CERINNTELE DE CALITATE......202 20.4. LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE.......................202 - 203 20.5. MATERIALE SI PRODUSE........................203 20.6. MONTAJUL......................203 - 204 20.7. ABATERI ADMISIBILE.......................204 20.8. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI.....................204 - 205 20.9. MASURATORI SI DECONTARI..................205 20.10. INTRETINEREA SI PROTEJAREA LUCRARILOR.................205 20.11. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE........205 21. CERINTE TEHNICE – PERETI CORTINA...206 - 208 21.1. GENERALITATI............................206 - 207

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

7

3..1......212 23.212 22. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. Bl. INSTALARE. LIVRARE. Bucuresti Punct de lucru: str.... 42. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………....89... CLIDE Design s. Mobil: 0733.... Sediu social: str. ASIGURAREA CALITATII. 6.. MANIPULARE..2.. Et.... LIVRARE SI MANIPULARE ………...208 22.....2. DEPOZITARE ……….225 .224 24. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE....... CAIET DE SARCINI ..4..212 22...... Matei Basarab. 65...209 22. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE..4...1......211 .207 . ..217 23.c.minea@clidedesign. CAIET DE SARCINI – TERMOSISTEM FATADE ………..FATADE CU CASETE DIN TABLA. CAIET DE SARCINI. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 8 .2.5. DEPOZITARE ………..CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE...3.6.....r....... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..3...212 22. Delfinului.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA..221 24. PARTITII VITRATE SI TAMPLARIE METALICA INTERIOARA …209 ......208 21...3......C... GENERALITATI.208 21. DESCRIEREA MATERIALELOR FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR CARACTERISTICI...3. J40/1162/2005.. L109.2.. GENERALITATI ……….. Ap...... ABATERI ADMISE ………....226 25... VERIFICAREA CALITATII... e-mail: catalin... Bl.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA..320.2.065.LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE …225 ...4.l.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.....5.... GENERALITATI ……….216 23... 217 ...... CAIET DE SARCINI ....... DESCRIEREA MATERIALELOR FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR CARACTERISTICI... Bucuresti Tel/Fax: 021....222 .. Sc. MATERIALE..228 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.. CONTROLUL CALITATII.....50.........221 23... 24... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………209 22.223 .. 3...224 25.5... CONTROLUL CALITATII ……….LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA DE LEMN.. B.... CONDITII SPECIFICE DE MONTAJ. Nr.. Ap....3. 87.224 24..221 23.214 .. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 21.1...216 ...s...223 24. EXECUTIA LUCRARILOR.213 .....219 23..220 .625.223 24..... MANIPULARE... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….6..209 . S. ASAMBLARE ………. Sc....226 .. Nr.211 22.....S 2.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..225 25..208 21.224 24....214 23. MONTARE..ro CUI: RO 17147031....235 25... LIVRARE. 40.. GENERALITATI ………...5...1.213 ..... DETALII TEHNICE PANOU REPREZENTATIV.. EXECUTAREA LUCRARILOR.......4.222 .........

238 . RECEPTIA LUCRARILOR……………. MONTARE.065. 87.7.. DEPOZITARE ………. Bl. Nr. ASAMBLARE ……….239 26.239 26.. Mobil: 0733. EXECUTIA LUCRARILOR.228 .233 25. Ap.5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25.LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE ……….252 28.6.2. Nr.r. Ap. 27. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului.252 I.4. 27.625.243 .6. VERIFICAREA CALITATII.minea@clidedesign. Sc.4. DOMENIU DE APLICARE…………….241 H. EXECUTAREA LUCRARILOR. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE...240 . 6. S.253.89.252 28..LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE ……….239 27.ro CUI: RO 17147031....c. MANIPULARE. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 9 .C. B..S 2... 3.320..244 28. MATERIALE………………236 . TESTE SI VERIFICARI ……….241 PREVEDERI PENTRU EXECUTIE………………. CAIETE DE SARCINI .238 26.3.. 239 26.251 .. LIVRARE.. Bucuresti Punct de lucru: str.2. EXECUTIA LUCRARILOR DE TAMPLARII DIN ALUMINIU SI POLICARBONAT……………….241 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE …………….4..s.252 28.2. CLIDE Design s. Sediu social: str.5.....263 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.. 3.240 PREVEDERI PENTRU MATERIALE………………240 . STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. CAIET DE SARCINI – LUCRARI PENTRU INVELITORILE CU TIGLA CERAMICA………. CERINTE SPECIFICE PROIECTULUI…………………239 26.. 65. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. CONDITII TEHNICE DE EXCUTIE SI MONTAJ ……….1.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE.245 ...1. Et.245 28..243 28.242 . J40/1162/2005. GENERALITATI………………236 26. e-mail: catalin.241 27. CONDITII TEHNICE DE CALITATE……………238 26. 27. L109. 233 . CAIET DE SARCINI – PLACARI CU POLICARBONAT.. GENERALITATI ………... Sc.243 .4. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR. VERIFICAREA CALITATII ………. Bl.234 25.. 24. INSTALARE..1.251 28.244 ..3...l. Matei Basarab.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.235 26.6.236 .5.. 42.50.3. 40..

SANŢURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE ………. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29.262 .16... MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.272 30.s..260 29.1.254 29.11. GENERALITATI ………. VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANŞEITATE A INSTALAŢIEI ………. MANIPULARE. 6. Matei Basarab. Bl.9.256 .265 30. ABATERIA ADMISIBILE ……….r.4.266 . CAIETE DE SARCINI .10. Ap. Sediu social: str. Sc.INSTALATII GAZE ……….9.50. ÎMBINAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENĂ ………. Mobil: 0733.269 30.14.13. MATERIALE ………. Delfinului. Nr.258 .268 30..S 2. CAMINE DE VIZITARE ……….10. LIVRARE.3. CLIDE Design s. Bl.277 30. EXECUTIA LUCRARILOR. 267 .13.270 .256 29. MONTAREA CONDUCTELOR. Ap. J40/1162/2005.625.. SAPAREA SANTURILOR ………. DEZINFECTARE ……….260 29.261 29. L109.255 .262 29. CAIET DE SARCINI .C.271 .262 29. MONTAREA ARMATURILOR ………. TEST HIDRAULIC ……….15.6.272 . MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE ………. VERIFICAREA CALITATII. 24. VERIFICARE CALITATII. Bucuresti Punct de lucru: str..263 29. DEPOZITARE ……….5.c.264 .271 30. GENERALITATI ……….261 .minea@clidedesign. MANIPULARE SI DEPOZITARE ……….2.LUCRARI PENTRU INSTALATII GAZE ………. Sc. CONDIŢII DE AMPLASARE CONDUCTE ……….268 .265 .254 . ROBINETE SI APARATURA ………. Et.276 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.1.267 30.3.l. ÎMBINAREA CONDUCTELOR PRIN SUDURĂ CU APARAT OXIACETILENĂ ………..4.7.INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE ……….262 29.12.8. 87... B. e-mail: catalin.270 30.267 30. 65.263 29.5. TESTE DE RECEPTIE ……….270 30. LIVRARE.273 30. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 10 . Nr.273 30.7. MONTAREA ARZATOARELOR SI APARATELOR DE UTILIZARE ……270 30.2.263 29. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIILOR ………. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.273 .258 29.260 .ro CUI: RO 17147031.12.277 30. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………. MONTARE ………. 40. 3. CERINTE GENERALE – CANALIZARE ………. MATERIALE SI EXECUTIE ……….263 J. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….254 29.. S. CAMINE DE VIZITARE .265 30.271 30.11.065. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPŢIEI TEHNICE ………. Bucuresti Tel/Fax: 021.6.89..320.8. 3..269 30. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….

2.309 33. Ap.280 31.289 .. CLIDE Design s. VERIFICAREA CALITATII.2.. INSTALATII INTERIOARE PENTRU INCALZIRE CENTRALA ….6. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE …313 . VERIFICAREA CALITATII..7.ro CUI: RO 17147031. Bl.. MANIPULARE.4. Nr. 6.. MATERIALE ……….293 .. EXECUTIA LUCRARILOR ………..3..294 – 295 32.279 . Bucuresti Punct de lucru: str.323 33.282 ..292 .065..7. CAIET DE SARCINI – VENTILATII ……….312 .323 N.89. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….335 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S..324 .301 32.291 L.C.minea@clidedesign. Mobil: 0733.4.1..l. MANIPULARE.. CAIETE DE SARCINI .277 K.2.. EXECUTIA LUCRARILOR.. GENERALITATI ……….. 40. GENERALITATI ……….8...S 2.1.320-323 33.8.290 31. Bucuresti Tel/Fax: 021..294 32..291 31.299 32. GENERALITATI ………. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 11 . Sediu social: str.280 .LUCRARI PENTRU INSTALATII TERMICE ……….315 33.5. CAIETE DE SARCINI . Bl.281 .c.293 32....6. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….3.306 .s.307 33.. INSTALATII TERMICE DIN CENTRALA TERMICA ……….291 31..305 32.625.295 .307 ..320..5.307 .. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.309 ..7. 87..281 31.. S.r.293 .285 31. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30.305 32.17.320 33.LUCRARI PENTRU SISTEME DE VENTILATII ………..1. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………..279 31. 3.312 33.. Et.. L109.6.. EXECUTIE ……….. 65.. 24. Delfinului. MONTAREA UTILAJELOR ………. VERIFICAREA CALITATII.4.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI ……….299 . 3.313 33. Sc. TRANSPORT. LIVRARE.3. VERIFICAREA CALITATII – TESTE ……….315 .285 ..50. PROBE ……….. Sc.301 .305 32.305 M. DEPOZITARE ………. e-mail: catalin..282 31. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. ABATERI ADMISIBILE ……….. Matei Basarab. EXECUTIA LUCRARILOR. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE... MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. J40/1162/2005..279 . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..5.LUCRARI PENTRU INSTALATII ELECTRICE ………. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….INSTALATII TERMICE ………. DEPOZITARE ……….INSTALATII ELECTRICE ………. B. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. 42.323 33..289 31... Ap. Nr.278 . IMPAMANTARE SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU FULGERE.

..........7.. DOMENIU DE APLICARE.... CERINTE DE PROIECTARE...2...334 .345 36.. GENERALITATI...343 35.334 34.... Ap... VERIFICAREA CALITATII....... DATE TEHNICE...C.. L109.....346 36............. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.338 35..1....... e-mail: catalin...346 36.........50...320.347 37.1... Sediu social: str... 40. SISTEME DE MONITORIZARE SI ALARMARE...... Bl....LUCRARI SPECIFICE UNITATILOR SPITALICESTI………...FLUIDE SI GAZE MEDICALE..343 – 344 35..335 34... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 34....344 36...345 ..335 O. PREVEDERI PENTRU MATERIALE..............3..........345 36.2.... CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………........5.... Bl. Delfinului.....1......... CLIDE Design s.345 36......... LIVRARE.347 37... 24.. CAIET DE SARCINI .. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………...346 36.. EXECUTIA LUCRARILOR. Mobil: 0733....3.................347 37..4.327 34....342 .. 6.. DEPOZITARE.....345 .... PREVEDERI PENTRU EXECUTIE..327 ....... GENERALITATI ………...... Nr. LIVRARE...... 3.340 35......6.340 . CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 12 .........LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI ……….......... CAIET DE SARCINI .. Matei Basarab....... 42. 87.337 35.3.4..332 ............ DEPOZITARE ………....337 ..1. 65...TENCUIALA ANTIRADIATII.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ....... MASURI DE SIGURANTA.331 34.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.. J40/1162/2005.... GENERALITATI...2............ S.335 34.346 37...5..... SISTEMUL DE TEVI DE DISTRIBUTIE.........4. Nr..........ro CUI: RO 17147031.325 .89..... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ..5..7. CAIET DE SARCINI – TAVANE CAMERE CURATE.337 .... CERTIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE...342 35.2....338 ..325 34...346 36..347 37...s..8.....S 2.l... 3...3...... PUNEREA IN OPERA...336 .... Ap.... Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021...... VOPSITORIILE SPECIALE PE PERETI SI TAVANE.344 35..... B..................... CAIET DE SARCINI .........338 35...... VERIFICAREA CALITATII – TESTE ………..340 35.347 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.625......... Sc..... UTILIZARE.... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ....6...c.....347 35.minea@clidedesign.... ACCESORII MEDICALE...4......9...........r. ECHIPAMENTE DE ALIMENTARE CU GAZE MEDICALE............. CU REZISTENTA SPORTITA FUNICITA SI BACTERIANA.. SURSE DE ALIMENTARE.. Sc................... MANIPULARE..325 ..065....... Et.

.351 .354-356 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ...VERIFICAREA CALITATII ………...367 41..2.361 40.369 .352 ..5...minea@clidedesign... 39. DOMENIU DE APLICARE.......1.363 .4..383 40..359 .....LUCRARI DE IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE.. ABATERI ADMISIBILE ……….PAVAJE EXTERIOARE SI LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE ………..362 41. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………. 39.320.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. Bl..LUCRARI SPECIFICE SALILOR DE SPORT………........363 41.3.. L109.... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….... EXECUTIA LUCRARILOR ……….4..........371 41.....LUCRARI DE IMBRACAMINTI RUTIERE DIN BETON ……….....352 PARDOSELI INTERIOARE SPORTIVE.369 41. 6..350 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ..3.5...ro CUI: RO 17147031. 3.l.... Sediu social: str.......350 PREVEDERI PENTRU EXECUTIE. Sc.50. VERIFICAREA CALITATII.6.... Matei Basarab. EXECUTIA LUCRRAILOR.363 41..362 40..361 .. GENERALITATI ……….. 38..357 .358 40..353 .. 39.350 38......... VERFICAREA CALITATII..........2.. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi P.89...... Nr.4.s.360 .1.356 39.356 R...c.348 .1. 42...LUCRARI SPECIFICE BAZINELOR DE INOT………. CAIETE DE SARCINI .2. J40/1162/2005. 40.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….349 PREVEDERI PENTRU MATERIALE.1.C. GENERALITATI ………. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..349 .362 40.. Bucuresti Tel/Fax: 021.r..LUCRARI EXTERIOARAE . 39.358 40.... S..371 41.... MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.625.349 .5...2... CAIET DE SARCINI . CAIETE DE SARCINI .367 . 38..360 40....... CLIDE Design s.363 . e-mail: catalin.. ABATERI ADMISE ……….... Ap. Bl..3. 65....4.. VERIFICAREA CALITATII ……….354 PARDOSELI PVC INTERIOARE SI ACCESORII – SALA DE SPORT.. Bucuresti Punct de lucru: str..350 38..356 39.371 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Nr... CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 13 ...358 . Ap..3... 38.353 PREGATIRE SUPORT PENTRU PARDOSELI PVC INTERIOARE..S 2.. GENERALITATI..PARDOSELI PENTRU BAZINE DE INOT..6..065.352 ......... 3... 24.... 87..350 Q.. Mobil: 0733. CAIET DE SARCINI . Et. Sc... B.... Delfinului.PARDOSELI PENTRU SALI DE SPORT.... MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE....

...625.. LIVRARE... Sc..380 42.....4..4.. CAIET DE SARCINI – TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PISTA DE ATLETISM ………...... PLANSE REPREZENTATIVE PENTRU PERETI CORTINA A..381 42... 24........5.2.S 2.372 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 42. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….. Nr.. PLANSA REPREZENTATIVA PENTRU AMPLASARE INCHIDERI EXTERIOARE SI DETALII BAZIN INOT A. ANEXE A. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..383 S. 40.. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 14 ... Bl...2.. CONDITII TERMICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………...... Bucuresti Punct de lucru: str..minea@clidedesign..2010 A.372 ...C.2.1.382 .03.. Bl.. B.372 42..50...3... PLANSA REPREZENTATIVA PENTRU USA BLOC OPERATOR A. CLIDE Design s. PREVEDERI PENTRU MATERIALE........ Delfinului...LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE ……372 .377 42.383 43. LISTA ECHIPAMENTE A.382 .. LISTA STANDARDELOR CONFLICTUALE CU STANDARDELE EUROCOD...6. 42.4... 3..s.... Et.....065.0. Mobil: 0733.1.. PLANSE REPREZENTATIVE PENTRU PERETI DIN POLICARBONAT A.. Ap.. VERIFICAREA CALITATII.. J40/1162/2005.3.320... 3...89. Nr...c...6.377 . Bucuresti Tel/Fax: 021.382 43. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE. Sc.3.... 65. MANIPULARE. VERIFICAREA CALITATII..... 6. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.381 43.. L109.380 . FISE TEHNICE A.. Sediu social: str. Matei Basarab. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ....7. e-mail: catalin..383 43..... S. CAIET DE SARCINI ..381 42..5. GENERALITATI ………. LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI ( FORMULARUL C5/F3) ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.. Ap.ro CUI: RO 17147031... ANULATE LA DATA DE 31.l..1. DOMENIU DE APLICARE. 87. DEPOZITARE ………....r.383 43. EXECUTIA LUCRARILOR..

L109.r. 65.30/60/90 min Condiţii Generale de Contract Poliester armat cu fibră de sticlă Împâslitură din fibră de sticlă bituminată/gudronată Împâslitură din fibră de sticlă bituminată/gudronată cu strat de Inspecţia de Stat în Construcţii Inspecţia de Stat pentru Cazane sau recipienţi sub presiune şi Organizaţia de Standardizare Internaţională Medium Density Fibre. Bucuresti Punct de lucru: str. S. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. Et.625. conectat la reţea public „point to point" Paza şi Stingerea Incendiilor Asigurarea Calităţii Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Standard Romanesc bazat pe Standard European Standard de Stat Romanesc Standard Industrial Apa/Ciment (raport) ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.50. 24. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi GLOSAR BCA B. Matei Basarab.c.fibre lemnoase densitate medie Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale Oriented Strand Board. Ap. CLIDE Design s.A.sau PAL . Ap. Bl.minea@clidedesign. 42.065.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733.plăci din aşchii lemnoase Pânză asfaltată Standard European în pregătire Punct de Recepţie. B. e-mail: catalin.89. J40/1162/2005.S 2. Nr. 6.s. Sediu social: str. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 15 . Sc.320. 87.C. Sc. 40.l. Nr. SB CA CTC DIN EN F 30/60/90 GCC PAFS IB IBP protecţie ISC ISCIR Instalaţii de Ridicat ISO MDF MLPAT OSB PA prEN PR PSI QA ANRGN Naturale SR EN STAS STI A/C Beton Celular Autoclavizat Beton armat Standarde Britanice Carton asfaltat/gudronat Control Tehnic de Calitate Deutsche Industrie Norm (Standard Industrial German) Norma Europeană (NE) Rezistenţă la foc -timp. 3.

Mobil: 0733. 87. 24. Nr. 65.065. Et. Sc.89. Bl.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str.s. 3. B. Delfinului. 3. 40. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 16 . Sediu social: str.c.320. Matei Basarab.625. CLIDE Design s.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI Al Al-Zn CFC Cu Fe/Zn HCFC PE PEHD PIC PP PU FPVD PVC PVC-U S SO4 Aluminiu Aluminiu-zinc Clor-fluor-carbon Cupru Fier-zinc Hidro-clor-fluor-carbon Polietilena Polietilena de densitate mare Polisocianurat Polipropilena Poliuretan Fluorura de poliviniliden Clorura de polivinil Clorura de polivinil-U Sulf Sulfura ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.50. J40/1162/2005. Sc. Nr. Ap.r. Bl. 42.C. e-mail: catalin. S.l. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. L109. 6.

c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi INTRODUCERE Aceste Caiete de Sarcini definesc standardele minime. Proiectantii si Investitorul vor urmari performanta lucrarilor finalizate. Ap. Sc. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 17 .S 2. Beneficiarul poate da dispozitii pentru intreruperea lucrarilor si sa dea instructiuni privind orice masuri necesare care trebuie luate pe cheltuiala Contractorului. Sc. Delfinului. J40/1162/2005. unde sistemul imperial se foloseste in practica curent. L109. 40. Sediu social: str. mai ales cand se folosesc substante periculoase. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin.320. Mobil: 0733. Bl. Nr.065. In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini. conform normelor tehnice specifice care guverneaza lucrarile prezente si categoria de constructii. trebuie sa respecte normele cu privire la riscul de incendiu. 10/1995. Matei Basarab. Et.50. Aceasta include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului original trebuie aprobata si inregistrata de el. Bucuresti Punct de lucru: str.89. La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. S. In aceste cazuri deasemenea este necesar acordul in scris al Beneficiarului. Unitati de masura si scopul lucrarilor: Toate unitatile de masura vor fi in conformitate cu Standardele ISO. Contractorul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in vigoare. exceptand tevile pentru apa si gaze. Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Contractorul. 42. Norme. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. Standarde si Reguli: Folosirea normelor si standardelor romanesti va prevala in Contractul pentru lucrari. dar se pot modifica sau completa cu acordul Proiectantului si al Beneficiarului.minea@clidedesign. 3. Aprobarea doar de catre Proiectant nu este suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale. 6. Nr. Ap. Masurile particulare care se vor lua si recomandarile pentru transportul si depozitarea adecvata a materialelor de constructie se vor gasi in diverse capitole ale acestor Caiete de Sarcini.ro CUI: RO 17147031. 3. CLIDE Design s. 87.r.625. Bl. Urmarirea regulata se face prin examinare direcat vizuala si cu mijloace simple de masurare. 65. Deasemenea. Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de Contractant şi aprobată de către Beneficiar. In absenta Sandardelor romanesti pentru lucrarile specifice. Prevederi legale: Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 24.s. B.l. se vor folosi standarde pentru lucrari similare sau Standarde europene relevante.

65. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. L109. CLIDE Design s. Bl. Sc. e-mail: catalin.320. 40. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi A. 87.r.l. Ap.EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.89. Sc.minea@clidedesign. 3. S. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 18 .ro CUI: RO 17147031.C.065.s.50. B. Nr. 42. Bl. 24. 3.S 2. Et. Sediu social: str. Nr. Mobil: 0733. Matei Basarab. J40/1162/2005. Ap. Delfinului.c.

Materiale Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrărilor de demolare vor fi în concordanţă cu prezentul caiet de sarcini sau standardele relative la acest subiect. etc. acoperis.625. gardurilor. se vor face protejand stucturile subterane cum ar fi conductele si canalele de drenare etc. 1. orice deteriorare adusă proprietăţilor invecinate în timpul lucrărilor de demolare a structurilor. gardurile sau alte structuri menţionate în proiect sau la indicaţia Beneficiarului. CAIET DE SARCINI . în opinia Beneficiarului. 24. Contractorul va demola şi elibera amplasamentul numai clădirile.1.EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE 1. Pe tot parcursul lucrărilor de demolare se vor folosi metode.s. cand se vor refolosi. Et. Acolo unde este necesar Contractorul va lua toate precauţiile necesare pentru a perveni răspândirea noroiului şi molozului pe drumuri de către vehicule. Delfinului. 87.065. Generalitati Înaintea începerii oricăror lucrări de demolare se va face de către Contractor un releveu detaliat şi o examinare a structurii.89. Sc.4. e-mail: catalin. Bl. Revine în sarcina Contractorului de a prevedea bene/ghene pentru transportul molozului. Sediu social: str. Nu se admite deversarea/introducerea molozului şi a noroiului în canalizarea publică sau cursuri de apă. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. acestea vor fi îndepărtate din şantier şi se vor transporta în locurile aprobate pentru acest scop.r. curăţa şi depozita în stive. Materialele care. Demolarea structurilor uşoare.S 2. Inlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute mecanic sau manual in teren incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustanilor. pe cheltuiala proprie.ro CUI: RO 17147031.5. Materialele rezultate din aceste lucrări vor fi îndepărtate de îndată şi nu vor fi stocate.3.2. 65. dacă acest lucru nu a fost cerut de Beneficiar. CLIDE Design s. elemente din beton si beton armat si alte tipuri conform indicatiilor Proiectului Tehnic intocmit in acest sens. Sc.l.minea@clidedesign. 1.c. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 1.1. nu se pot refolosi se vor îndepărta din şantier către locul special aprobat. Structurile includ: pereti. 1. Matei Basarab. gardurilor. exceptând cele aprobate de Proiectant si Beneficiar pentru acest scop. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 19 .50. 3. si incluzand depozitarea materialului rezultat din lucrarile de santier. Metrialele refolosibile vor ramâne în proprietatea Investitorului şi vor fi păstrate şi protejate de către Contractor până la ridicarea acestora din şantier sau până la terminarea contractului. Contractorul va verifica stabilitatea generală a structurii de demolat şi se va informa asupra posibilelor elemente instabile.30kg/mc. Ap. B. S. Vor fi luate în considerare toate relaţiile/legăturile cu proprietăţile adiacente sau structuri vecine care pot fi afectate de lucrările de demolare.1. Componentele acestora se vor dezasambla. Nr. Demolarea si degajarea structurilor Contractorul va demola. conform cerinţelor şi/sau îndepărta structurile existente a căror lărgire sau lungire devine oneros.1.1. Se vor identifica elementele de legătură şi se vor proteja în vederea asigurării unui nivel de siguranţă pentru succesiunea etapelor de demolare şi de a asigura stabilitatea părţilor structurale nedemolate încă. daca vor fi necesare despăgubiri acestea vor fi suportate de către Contractor. Curatirea şantierului La începerea lucrărilor. dispersate sau refolosite în şantier. 42. 40. 6.1. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005.C. L109. Contractorul va îndepărta vegetaţia şi toate materialele organice de pe amplasament. 1. tamplarie. CURATIREA SANTIERULUI SI DEMOLAREA 1. Mobil: 0733. roci si materiale cu dimensiuni care nu depasasc 0.1. chiar dacă nu este specificat în contract sau în alt document. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Nr. 3. materiale si echipamente/utilaje astfel încât să fie protejate vieţile omeneşti şi valorile materiale. Contractorul va repara.

065. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 20 . căderi. 87. prin metode ce vor fi supuse aprobării Beneficiarului.89. structura adiacentă sau alte proprietăţi adiacente.1. excavatoare hidraulice.10. Schelele trebuie să îndeplinească funcţiunile pentru care au fost instalate pe toată durata lucrărilor şi să respecte cerinţele impuse de norme şi reglementări. Sediu social: str. în general. Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea căderii accidentale a molozului pe/de pe platformele schelei. Materialele şi molozul căzute se vor îndepărta cu grijă pentru a preveni balansări. pentru o înălţime maximă de 12 m. echipamentele/utilajele propuse pentru lucrări şi fiecare operaţie va fi prezentată detaliat. Contractorul se va asigura că toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitatea pe parcursul ridicării acesteia. Succesiunea lucrarilor de demolare Înainte de începerea lucrărilor de demolare. Bl. În cazul în care lucrările de demolare nu pot fi executate în siguranţă dintr-o parte a structurii. autorizat în domeniu. Supervizarea lucrarilor Contractorul va desemna o persoană competentă şi cu experienţă. Programul va prezenta secvenţial lucrările de demolare şi metodele de operare. Pe durata lucrărilor toţi operatorii vor purta echipament de protecţie individual corespunzător cum ar fi : căşti de protecţie. împrejmuiri şi bariere etc. Siguranta Contractorul va asigura că utilajele/echipamentele folosite îndeplinesc următoarele: Sunt în concordanţă cu tipul şi scopul lucrării la care sunt folosite. căşti antifonice.C.9. Nr. L109. excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă.1. semnalizări. Sunt întreţinute în bune condiţiuni de funcţionare pe toată durata lucrărilor. Contractorul va informa în timp util toate autorităţile competente cu privire la lucrările ce se vor executa pentru a se reamplasa aceste reţele. Schele din otel de tip cadre cu legaturi. schela va fi protejată pe tot perimetrul acesteia spre drumuri. iluminat etc. străzi sau pasaje pietonale prin executarea unei împrejmuiri din tablă de oţel ondulată cu o înălţime de cel puţin 2 m. 24.minea@clidedesign.320. Elementele ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. 1. Aprobarea programului Contractorului de către Beneficiar nu exonerează pe acesta de răspunderile contractuale. Ap. în ordinea inversă construirii acesteia. Atunci când sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale. cu duratele de timp aferente. 1.1. Bucuresti Tel/Fax: 021. Structura se va demola. după caz 1. Bl. Matei Basarab. suporţi pentru împrejmuire. Metode de demolare Contractorul va propune o metodă de demolare astfel încât. Contractorul va lua toate precauţiile necesare pentru a asigura stabilitatea structurii ce nu se demolează. dezasamblarea etc.ro CUI: RO 17147031.50. pentru supravegherea şi controlul lucrărilor pe şantier. se va avea în vedere ca nici una din părţile componente ale acestor utilaje să nu vină în contact cu reţele subterane şi supraterane. Nr.1. pentru a preveni accidentele sau vătămările/degradările ce ar putea rezulta din căderile sau proiectările de materiale şi/sau moloz. Contractorul va instala plase de protecţie. Sunt manevrate de operatori competenţi şi experimentaţi. J40/1162/2005. sau deplasarea acestora într-o manieră care pune în pericol securitatea personalului. Orice schelar experimentat şi competent poate realiza ridicarea unei schele legate independent.6. Ap. S. 6. împrejmuirea va permite evacuarea molozului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 1. 40.l.s. Se va evita supraîncărcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare.r.1. 1. Sc. ancorarea. 42.8. întreţinerea şi evacuarea schelei. B. preţul unitar va include transportul.625. CLIDE Design s. structura ce va rămâne să nu fie afectată. mască protecţie. întreţinerea.7.c. 3. 65. Contractorul va întocmi un program de lucru şi va fi supus aprobării Beneficiarului. ciocane pneumatice pentru lucrările de demolare. Schele Schelele folosite în aceste lucrări se vor realiza/asambla conform normelor în vigoare. 3. Contractorul va ţine seamă de posibilitatea unor condiţii climaterice severe ce pot apărea şi pot afecta lucrările. se vor folosi platforme de lucru. vor include platforme din elemente de 5 cm grosime. ochelari de protecţie. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. în cazul structurilor parţial demolabile. Acolo unde este necesar. e-mail: catalin. Se va ţine cont de încărcările suplimentare aduse schelei de molozul căzut pentru a nu se depăşi încărcarea maximă admisă. Sc. Mobil: 0733. vor fi realizate în conformitate cu standardele/reglementările în vigoare. asamblarea. Et. Delfinului.

lucrările de demolare trebuie să înceapă prin îndepărtarea a cât mai mult din încărcările moarte.625. daca exista.1. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .S 2.1. 87. Daca nu se gaseste azbest lucrul se va relua imediat. 1. Sc. Molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente. 1.Lucrari de organizare de santier . L109. Secţiunile ce se demolează să fie sprijinite de utilaje de ridicare corespunzătoare şi apoi tăiate şi lăsate pe sol controlat. 1.minea@clidedesign. CLIDE Design s. 1. Mobil: 0733.14.1. Sa indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptamana. B. Contractorul trebuie sa fie in concordanta cu: Nu se permite arderea molozului. J40/1162/2005. Prevenirea Incendiilor Trebuie sa fie in concordanta cu prevederile romanesti privind prevenirea incendiilor si priveste lucrarile de taiere si sudare ca parte a lucrarilor de demolare. Delfinului.r. lntretinerea Strazilor Contractorul trebuie sa inlature imediat praful si molozul care se poate aduna pe strazi datorita lucrarilor. acestea vor fi tăiate în fâsii paralele cu direcţia principală de armare şi demolate fâşie cu fâşie. 24. Controlul Traficului Strazile care sunt langa santier trebuie sa fie conform indicatiilor Contractorului sau Beneficiarului. muncitorii sau trecatorii.C. 1. Ap. Indepartarea Molozului Contractorul trebuie: Sa nu permita prezenta pe santier a moluzului. Bucuresti Punct de lucru: str. Azbest si alte materiale periculoase Daca in timpul constructiei Contractorul crede ca vor fi afectate materialele care contin azbest sau alte materiale periculoase. Daca prezenta acelor materiale este suspecta.11.50.15. S. Sediu social: str. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru susţineri temporare ale elementelor de rezistenţă în timpul desfacerii/deitării acestora. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. Catalin Minea ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Sa curete in fiecare zi structurile inchise. e-mail: catalin.12. În general.ro CUI: RO 17147031. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 21 . Nr. 3. Strazile trebuie sa fie temporar inchise cu acordul in prealabil al Investitorului.c. Matei Basarab. Contractor trebuie sa inceteze lucrul in zona respectiva si sa fie indrumat de Beneficiar catre alte zone de lucru.13. 3. Nr. Se indeparteaza de pe santier tot surplusul de material o data cu progresul lucrarilor. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/tăia la dimensiuni potrivite având în vedere greutatea şi mărimea acestor elemente care cad. Molozul se va lăsa să cadă liber doar în cazul în care nu periclitează şi nu pune în pericol zonele învecinate. 1. La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Contractorului se vor lua de pe santier. Nu se permite aruncarea gunoiului de la un nivel la altul in interiorul sau exteriorul cladirii.Lucrari de demolare Intocmit : Arh. În cazul plăcilor cu o singură deschidere. praful sau alte materiale care produc praf.s. Bl.89.1. Lucrările temporare (sprijinirile) să fie executate astfel încât să suporte încărcările cerute în cele mai defavorabile situaţii.320. 65. Sc. 42. Beneficiarul va lua o mostra din substanta suspecta si o va trimite la analizare pentru a se confirma daca contine azbest. trebuie sa anunte Beneficiarul.1.l.065. pe cât posibil fără a afecta mai întâi elemente principale de rezistenţă. Bl. 40. Din cand in cand se uda molozul. Nu se arunca molozul de la ferestre sau alte parti ale cladirii.2. 6.

Sediu social: str. 6.065. Ap.s. B.r.S 2.320. Ap.89. 24. 87. Mobil: 0733. Nr. Delfinului. 40. Bl. 42.l.ro CUI: RO 17147031.C.625.c. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. Bl. EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 22 . Matei Basarab. e-mail: catalin. Sc. CLIDE Design s. J40/1162/2005. S.minea@clidedesign. 65. L109. 3. Et. Nr.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi B. 3.

Bl.89. piatra sparta si alte materiale locale executate prin vibrare sau batere CAIET V: Îmbunatatirea terenurilor cu vibromaiul I.r. 40..1997 I. 24. B. In cazul in care lucrarile nu sunt in concordanta cu Caietele de Sarcini. e-mail: catalin. Clasificarea si identificarea pamantului 4/86 .C. 92/1984 M.2.VI) CAIET I: Prevederi generale privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice CAIET II: Compactarea terenurilor cu maiul greu CAIET III: Compactarea de adâncime cu coloane de pamânt CAIET IV: Îmbunatatirea cu coloane din balast.625.C. prin folosirea unui laborator propriu sau a unui laborator autorizat. Nr. 2. 42.P. sa faca toate testele necesare si sa satisfaca toate cerintele rezultate din aplicarea acestor Caiete de Sarcini si la cererea Beneficiarului. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Contractorul trebuie. Sc. Sediu social: str. CLIDE Design s. Delfinului.C.l. 3. 1. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. STAS 9824 C 161984 GE 0281997 C 291985 4.C. 5.Masuratori terestre.minea@clidedesign. 6. Et. Bl. Mobil: 0733. Nr. 65.C.065. Nr. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.. Contractorul trebuie sa tina cont de previziunile standardelor si normelor in vigoare.C. Ap. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru executia lucrărilor de terasamente.P.1. Contractorul trebuie sa faca teste suplimentare pe langa cele prevazute de aceste Caiete de Sarcini.Teren de fundare. J40/1162/2005.Teren de fundare. S. Determinarea limitelor de plasticitate. Bucuresti Punct de lucru: str.c. La orice alte lucrari legate de terasamente. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 2.S 2. Matei Basarab. CAIET DE SARCINI . nisip.s.50. Beneficiarul poate cere intreruperea lucrarilor indicand actiunile necesare ce se vor realiza pe cheltuiala Contractorului.D.1985 partial C 29–1977 partial C 29–1977 Ordin de aprobare Inlocuieste 2.320. 13/83 .EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE 2. Ap.04. 3. Determinarea caracteristicilor de compactare.. Indicativ STAS 1243 STAS 1913 Titlu Teren de fundare.D. Sc. 87. 1 .L.ro CUI: RO 17147031. 6. 56/N/11.03.C.A. L109.T.P. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 23 . 20/11. Trasarea pe teren a constructiilor civile. industriale si agricole NORMATIV pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I.

care pot fi deplasate numai cu unelte de impuscare. 15.L. Soluri si roci Definitia solurilor si a rocilor este.1.A.1984 12.P.C.1988 C 169– 1983 11.T.A.1996 I. 3.1984 M.C.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului I.07.l.L.89. .3. Legenda: M.P.D.ro CUI: RO 17147031.1995 I. 3. Sc. B.P. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 24 . Bl.09. Bl. astel: • "Roci masive" inseamna roci in straturi sau gramezi naturale. C 1691988 I.C 59/30.05.P.L.625. 40.C. . 87.C. 6.D. 65. 58/16.D. 132/29. Proiectare si Directivare in Constructii I. Nr.S. Nr. P 1251984 P 1341995 C 1681980 Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii NORMATIVE CONEXE 13.L. Sediu social: str.320.S. Et.C. J40/1162/2005.r.065.T. pneumatice sau hidraulice. Ap.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi CAIET VI: Compactare prin vibroîntepare 7.1989 M.3.G.1997 M.A. Bucuresti Tel/Fax: 021. 9.C. Mobil: 0733.D.P.C.C.C .C. 42.1976 I.T.G.C.Inspectoratul General de Stat in Constructii 2. L109. 24. Delfinului. Sc.s. Matei Basarab. 53/N/11.03. sau cu alte echipamente similare.T.06. MATERIALE 2.A. 1204/25. Bucuresti Punct de lucru: str.C. CLIDE Design s.1996 16.A.C.P. M.D. 45/N/15.P. Clasificarea si identificarea pamantului". e-mail: catalin.P. 14.1980 C 168– 1974 8.S 2.P. Ap.C.C.L.T 1/N/20.P.T. sau cu pene si ciocane de spart ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. 91/17. GE 0271997 GT 0011996 Ghid pentru proiectarea si executia lucrǎrilor de apǎrare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri Ghid privind criterii de alegere a încercǎrilor si metodelor de determinare a caracteristicilor fizice si mecanice ale pǎmânturilor Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea sensibilitǎtii la înghet a pǎmânturilor IM 0041996 Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrarilor de constructii M.11. S. 10. 82/05.01.C.07.Institutul Central de Cercetare .11.02.C.T.minea@clidedesign. conform descrierii din STAS 1243 "Teren de fundare.c. 8/N/05.C. C 1781976 C 2181984 I.

3.ro CUI: RO 17147031. Adancimea maxima de sapatura nesprijinita in spatii inguste: • Teren slab coeziv: 0. Bl. butuci. Bl.s.oricare din urmatoarele materiale: o Materiale perisabile.50. CLIDE Design s.4. • "Material impropriu pentru umplutura" . 87. Lucrarile de terasamente vor fi intrerupte daca conditiile din aceste Caiete de Sarcini sunt compromise. iarba. 2. fundatii se vor demola conform prevederilor proiectului. Mobil: 0733.r. Contractorul trebuie sa indeparteze toti copacii.minea@clidedesign. si altele. Unde este necesar. 24. Structurile subterane. Ap.Teren de fundare.3. Nr. o Materiale avand un grad de umidificare mai mare decat maximul permis. o Materiale cu un continut de sulfat (cum ar fi SO4) solubil in apa de peste 0. Aceste depozite nu vor depasi 2m inaltime.C. J40/1162/2005. Sediu social: str.3m3 in sapaturi sau 0.6m3 in excavatii vor fi considerate ca roci masive. o Materiale care provin din zone mlastinoase. va face trasarile in concordanta cu proiectul.1. Pentru pamantul coeziv continutul de apa admisibil nu va depasi limita plastica a pamatului inmultita cu 1. Bucuresti Punct de lucru: str. Lucrari de excavare Pentru evitarea surparii malurilor. Stratul de pamant vegetal va fi indepartat de pe amplasament. • uscarea pamantului. si in cazul refolosirii acestuia se va stoca in depozite temporare.1.89.materiale care provin fie din excavatie fie sunt aduse si care pot fi compactate conform specificatiei.1%. 42. EXECUTAREA LUCRARILOR 2. subsoluri. Contractorul este responsabil pentru mentinerea tuturor trasarilor si daca este necesar restaurarea si relocarea lor. Determinarea limitelor de plasticitate.2. Nr.625. o Materiale susceptibile la combustie spontana. Et. sau contine zapada sau gheata. • "Pamant vegetal" inseamna stratul de material organic de suprafaţă ce ofera conditii pentru cresterea plantelor. ceea ce ar putea duce la accidente si/sau opriri ale fluxului de lucru este necesara respectarea urmatoarelor conditii: 1. Matei Basarab. 2.2. L109.4. • "Roci in straturi subtiri" inseamna roci stratificate avand suprafetele straturilor la intervale medii de cel mult 150mm. Lucrarile de terasamente nu se pot face cand solul este inghetat. 40.l. o Argila cu limita de lichid depasind 80 si/sau indexul de plastifiere depasind 55 determinat in conformitate cu STAS 1913/4 . Lucrari de umplutura Definitii: • "Pamant corespunzator de umplutura" . 2. o Materiale in stare inghetata. arbustii cu radacini si va cara materialul in concordanta cu normele si pe cheltuiala sa. o Materiale definite ca necorespunzătoare de către Beneficiar prin Dirigintele de Santier.S 2. Toti bolovanii sau bucatile de piatra care depasesc 0. Sc. crengi. Contractor.c. e-mail: catalin.75m ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. B. Lucrari preliminare Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. Contractor trebuie sa respecte formalitatiile legale.4. 65. 6. Pamantul vegetal de cea mai buna calitate se va folosi pentru acoperirea ariilor care se vor planta sau sadi. • indepartarea si depozitarea startului vegetal. Bucuresti Tel/Fax: 021. Trasarea Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. noroi sau namol. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 25 .065. • demontarea structurilor existente. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi piatra. 3. S. • indepartarea frunzelor. o Busteni. 2. buruieni. se vor executa urmatoarele lucrari preliminare: • defrisare. Sc. Ap.320.4. Delfinului. 3.

• sapaturile mecanizate nu trebuie sa depaseasca profilul proiectat al sapaturii.89. J40/1162/2005. Executarea lucrarilor de excavare se face. Ap. • Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a evacua apa colectată în zona excavată. Contractorul este responsabil de asigurarea stabilităţii taluzurilor şi acolo unde este cazul va reduce aceste limite definite mai sus. L109. Ap. în special în cazul prezenţei apei în aceste zone. • cazul umezirii superficiale datorate precipitaţiilor atmosferice. • sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel încât pentru orice fază a lucrului. Nr. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. b) Inainte de inceperea lucrarilor. • Argila: • Roca: 3:2. 6. Sediu social: str. Distanta maxima pe care va fi transportat nu va depasi 60m.625. e-mail: catalin. 3. săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată cu cel puţin 30cm decat cota finală. nu va fi mai 2. 87. Matei Basarab. • în cazul apariţiei pe fundul gropii a unor crăpături în teren măsurile necesare vor fi luate de Proiectant. la atingerea cotei de fundare pentru a stabili dacă natura terenului de fundare corespunde cu proiectul. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • Teren mijlociu: Teren tare si forte tare: 2. 3. B.065.c. Excavarea pamantului vegetal: Contractorul: a) Va excava minim 10cm . fundul gropii trebuie lăsat să se usuce înainte de începerea betonărilor. • când turnarea betonului de fundaţii sau a celui de egalizare nu se face imediat după executarea săpăturii.00m 1. 40. 30 cm deasupra cotei din proiect urmând ca diferenţa să fie executată manual. Bucuresti Tel/Fax: 021. Va excava o adâncime de minim 30cm de strat vegetal în zonele în care se prevăd plantări şi va păstra materialul excavat pentru reutilizare.C. Nr.ro CUI: RO 17147031. se va consulta cu autoritatile competente asupra pozitiei si tipurilor de trasee (conducte) subterane care pot fi intalnite.s. pe baza unui proces verbal semnat de Investitor.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str. 6:1. pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa de fundaţie. costurile cu manopera. Sc.S 2. În timpul executării săpăturilor. b) Pamantul excavat va fi depozitat in halde in locuri desemnate. 24. trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • mentinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii pe o distanţă suficientă pentru a nu periclita construcţiile învecinate. Bl. Inclinarea maxima a taluzului. săpătura manuală fiind folosită numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificată din punct de vedere tehnico-economic. mecanizat. Bl. 65. Taluzurile temporare trebuie stabilizate (racordare în trepte) înainte de operaţiunile de umpluturi şi compactări.320.stratul vegetal de suprafata din zona de sapatura şi/sau o dimensiune stabilită de Proiectant.25m stabilită de către Contractor. fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte pentru a asigura colectarea apelor. Sc. mare de: • Nisip. La începerea lucrărilor de săpături. Acesta va fi pastrat separat de alte materiale. • Argila nisipoasa: 4:3. balast: 2:3. S.l. Delfinului. Mobil: 0733. Conditii pentru santier: Contractorul: a) Nu va incepe nici o lucrare decat dupa primirea amplasamentului si a reperelor de nivel. CLIDE Design s. Proiectant si Contractor. 42.50. materialele şi utilajele folosite în acest scop vor fi prevăzute în preţurile unitare ale Contractului. c) Împraştierea şi nivelarea unui strat de pământ vegetal în grosime uzuală de 10cm sau până la 30cm în zonele indicate pe planuri pentru plantare arbuşti şi iarba. Dirigintele de Santier va verifica încheierea şi buna execuţie a lucrărilor pregătitoare. in acest scop sapatura se va opri cu cca.r. • Nisip argilos: 1:1. Contractorul are obligaţia de a solicita prezenta geotehnicianului pe şantier. • pe parcursul execuţiei. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 26 . Proiectantul va indica solutia de excavare aleasă în funcţie de datele din studiul geotehnic. de regulă.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Executarea fundatiei a) Se va executa conform dimensiunilor. Drenajele scoase din uz intalnite in cursul excavatiilor vor fi indepartate. conform C 83-75 ―Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii‖ si STAS 9824/1 "Masuratori terestre. Rigolele pentru ape pluviale si tuburile de drenaj vor fi deviate conform indicatiilor din planuri. Sc. nivelurilor si profilelor indicate in planuri. Nr. Ap.89.4. Straturile de pamant necoresunzator precum si roci masive gasite in amplasament vor fi indepartate si golurile rezultate vor fi umplute cu beton sau conform indicatiilor Proiectantului. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. Eliminarea materialelor Materialele excavate necorespunzatoare pentru umplutura sau in surplus vor fi indepartate din santier.l. B. Delfinului. acestea se vor racorda în trepte. • micsorarea si mentinerea nivelului apei din excavatii pentru a permite executarea lucrarilor. Et.c. S. Cand nu mai sunt necesare vor fi umplute cu materiale de umplere adecvate. se va verifica trasarea pe teren si inscrierea in tolerantele admise. Daca in cursul excavatiilor se intalnesc tuburi de drenaj sau canale subterane trebuie informat Proiectantul caruia i se vor cere instructiuni. b) Inainte de inceperea lucrarilor.320.4.065. 65. Bl. care va stabili modul de continuare a lucrărilor. 3. Ap. Descoperiri arheologice Daca in cursul lucrarilor de excavatie sunt descoperite obiecte arheologice. conform legii. • evacuarea apei in concordanta cu planul din proiect pentru mediul ambiant.4.4. industriale si agricole". 2. Evacuarea apei Contractorul nu trebuie sa permita patrunderea apei la lucrarile de terasamente: • aranjarea si indepartarea rapida a apei care patrunde la lucrarile de terasamente. 2. Contractorul trebuie: • sa preveda unde este necesar canal de scurgere. altele decât cele indicate în planuri. se vor face umpluturi/compactări cu material corespunzător de umplutură sau cu beton în cazul în care nu se poate realiza compactarea. Matei Basarab. drenare. 87. 2. Sc. 42.r.625.50.4. 6. Se va reface umplutura compactata acolo unde s-a deteriorat in cursul executiei lucrarilor. Nr. Mobil: 0733. Dacă sunt întâlnite trasee subterane. L109.ro CUI: RO 17147031. Daca sunt necesare bazine de colectare provizorii acestea vor fi construite la distanta fata de lucrarile de excavatie pentru lucrarile permanente.S 2. CLIDE Design s. Se depune umplutura astfel incat apa sa se poata scurge liber pe suprafetele de deasupra. Lucrari de umplutura Se imprastie si se niveleaza umplutura de pamant in straturi afanate de cate 200mm. J40/1162/2005. 24. Gradul de ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Sediu social: str. se va opri imediat lucrul in imediata apropiere a acestora si se vor anunta autoritatile locale.7. Contractorul va lua toate deciziile tehnice necesare pentru rezolvarea situaţiilor în cazul prăbuşirilor locale/malurilor în zonele excavate. Apa din excavatii nu se pompeaza in sistemul permanent de drenaj al statiei. pomparea apei. La evacuarea apei din excavatii trebuie prevenit accesul namolului in sistemul permanent de drenaj al statiei.minea@clidedesign.C. Beneficiarul poate cere Contractorului sa retina materialul neadecvat de pe santier pentru a-l folosi ca material pentru amenajare la terminarea lucrarilor.6. Stratul portant Dacă la nivelul indicat terenul nu corespunde cu prevederile din proiect.5. Trasarea pe teren a constructiilor civile. Fundatiile neutilizate/improprii intalnite in cursul lucrarilor de excavatii vor fi indepartate.s. 2. vor fi informaţi atât Proiectantul cât şi Autorităţile competente şi se vor obţine instrucţiuni de la aceştia. e-mail: catalin. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 27 . 40. se va anunţa Proiectantul. Fiecare strat de umplutura va fi compactat cu atentie si consolidate pana la minim 95% din densitatea maxima masurata in testul Proctor pentru gradul de compactare conform STAS 1913/13-83. Pentru realizarea acestor cerinte. Bucuresti Punct de lucru: str. Pentru fiecare amplasament se vor stabili locul corespunzător şi traseele de evacuare a apei. Bl. toate aceste măsuri nu vor implica modificări asupra volumului net de lucrări.

ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021.5. Toata activitatea de executare a umpluturilor trebuie sa fie concentrate pe portiuni mici de teren. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str. L109.primire . CLIDE Design s. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. executarea umpluturilor se opreste luandu-se masuri de protejare a suparafetelor de capate cat si a celor realizate prin umplutura. din zone in + 1 °C.2 ori limita plastica pentru materialele coezive. Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros Executarea lucrarilor de excavatii pe timp friguros vor respecta toate prevederile normativului C16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente" aplicabile acestui tip de lucrare. apa pompata va fi indepartata imediat . pentru a nu se forma gheata in jurul punctului de lucru si pentru a impiedica infiltratea apei sub talpile de fundatie. S. astfel incat sa se evite o noua inghetare a acestuia inainte de sapare si in special inainte de turnarea unor fundatii.320. 65. Nr. buldozere vor trebui examinate cu atentie la terminarea si inceperea lucrului curatandu-se de resturile de pamant. cu menţionarea şi posibil păstrarea eventualelor trasee ingropate.8. Delfinului.89. Bl. iar asternerea se va face in straturi subtiri de 20 cm si se va alterna cu compactarea lor.minea@clidedesign. Nr. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 28 .l. Sediu social: str.S 2. 6. 3. e-mail: catalin. care terenul nu este inghetat. Bl.c. Unele prevederi ale normativului sunt date in continuare in caietul de sarcini. Saparea.50. 2.10 60 . 2.amplasament şi a bornelor de reper. Ap. Sc. in conformitate cu tabelul urmator: Temperatura aerului (°C ) Timpul de incepere a inghetarii (min) -5 90 . activitate care trebuie sa se desfasoare fara intrerupere astfel incat la sfarsitul zilei de lucru portiunea de lucrare sa fie complet terminata.s. pamantului neinghetat. 42. Executarea sapaturilor Va fi inceputa imediat dupa dezghetarea naturala sau afanarea stratului superficial . Asezarea pamantului de umplutura pe teren sau pe stratul inferior + 1 °C. Mobil: 0733. Ap.r.4. B.C. 87. pentru material granular si intre de 0.065. Et. ABATERI ADMISE Verificari inaintea inceperii lucrarilor Inaintea începerii săpăturilor trebuie făcute următoarele verificări: • Existenţa PV predare . Indiferent de temperatura exterioara lucrarile de umpluturi se vor opri complet pe timp de ploaie sau ninsoare. transportul asternerea in umplutura si compactarea + 1 °C. Utilajele pentru excavarea sapaturilor pe timp friguros excavatoare. Transportul pamantului pe timp friguros Transportul pamantului sapat pe timp friguros trebuie sa se termine inainte de de a incepe sa inghete. scarificatoare. La sapaturile cu epuismente. J40/1162/2005. Saparea pamantului pentru asezarea in umplutura. iar umpluturile trebuie protejate prin santuri si diguri impotriva spalarii. Sc.8 si 1. La asternerea si compactarea straturilor se vor evita pauzele in executie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi umiditate al umpluturii trebuie sa fie intre +/-2% din continutul optim de umezeala. 3.15 50 Executarea umpluturilor pe timp friguros Umpluturile se pot executa si compacta pe timp friguros prin mijloace manuale sau mecanice daca se respecta urmatoarele conditii: Procesul tehnologic si conditii de realizare Temperatura Durata Durata totala de executie Durata de sapare In momentul asternerii stratului. 24.625. neinghetat La atingerea temperaturilor critice mentionate in tabel. 40.

89. 2. Sc. o cota apelor subterane. S.r. Mobil: 0733.50. Nr. Matei Basarab.c. in jurul fundaţiilor şi subsolurilor : mediu 5 % . Bl.ro CUI: RO 17147031. minim 8 %. Abateri dimensionale ale elementelor. e-mail: catalin. • pentru toata inaltimea 2 m: ± 30 mm . Sediu social: str. 6. 3.l. 40. Bl. asupra: 1.320. Nr. Abateri privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel: • Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor: 10 mm. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Existenta studiului geotehnic asupra terenului de fundare care sa contina informatii referitoare la: o stratificatia terenului. Tipul de materiale de umplutura aprobate.s. Abateri admise 1. o planul de sapaturi (umpluturi). • pentru toata inaltimea: 16 mm. in santuri de conducte : mediu 5 % . 42. 2. CLIDE Design s. minim 15 %. Ap. • Pozitia in plan vertical a cotei de nivel:10 mm . Sc.625. a) In plan orizontal: • inaltimi pana la 2 m: ± 20 mm. Delfinului. 3. In rezultatele incercarilor va fi acceptata o abatere standard de minim 95% din densitatea uscata determinata cu testul standard Proctor. b) Înclinarea fata de verticală a muchiilor: • pentru 1 m: 3 mm. minim 8 %. • Existenta detaliilor de executie care sa cuprinda: o planul general de fundatii.C. natura. Bucuresti Tel/Fax: 021. coeziunea si umiditatea straturilor. 3. La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 29 . Et. Bucuresti Punct de lucru: str. • • Abateri admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect: pentru sistematizari verticale : mediu 10 % . B.S 2. Contractorul va fi informat. L109.6. 65. Materiale de umplutura Se vor transmite probe de sol la laborator pentru testare conform instructiunilor Proiectantului / Inginerului Geotehnician.minea@clidedesign. Continutul maxim de umiditate la care materialele de umplutura vor fi supuse compactarii. Fiecare probă de pământ coeziv granulat va cântări 25kg cât şi probele de pământ necoeziv format din pietriş grosier. 87. o cota apelor subterane. J40/1162/2005. se vor verifica pentru fiecare in parte dimensiunile si cotele de nivel realizate si natura terenului. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie lucrari de trasare executie sapatura executie umpluturi compactate lucrari de epuisment executia terasamentelor pe timp friguros Intocmit: Arh. Lucrari de compactare Se va furniza pamant de umplutura compactat pentru incercari cu o frecventa de o incercare la fiecare 400m2 pentru fiecare strat de umplutura. Ap.065. o grosimea. 24. 2. o detalii de executie fundatii. Catalin Minea ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. dupa primirea rezultatelor incercarilor de laborator.

Bucuresti Punct de lucru: str.C.320. Mobil: 0733. Ap.l.ro CUI: RO 17147031.r. 6. Matei Basarab.625. J40/1162/2005. S.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi C. 87. 65.minea@clidedesign. Bl. Bl. L109. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 30 . 24. e-mail: catalin. 40. B.LUCRARI DE BETOANE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Sediu social: str. Delfinului. Sc. Sc.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et.50.065. 3. Nr.89.s. Ap. 42. Nr. 3. CLIDE Design s.

Matei Basarab.A. CLIDE Design s.L. Et. Indicativ ST 009-2005 Titlu Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe si criterii de performanţă ordinUL nr.2.r.11. Delfinului. Mobil: 0733.08.minea@clidedesign.1.P.625. Sediu social: str.T. 3. 59/N/24. 12.065. L109.1999 C 140–1986 C 21–1985 C 206–1985 C 28–1976 4. B.P. Ap.T. Ap. echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele.T. J40/1162/2005.S 2. 275/2009 pentru modificarea Reglementării tehnice „Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe si criterii de performanţă".LUCRARI DE BETOANE 3. 1. 1. Nr.89. indicativ ST 009-05. echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor. C 28-1983 Instructiuni tehnice pentru sudarea armãturilor de I. 24.s. construcţiilor si turismului nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. 65. Va face dovada ca detine sau inchiriaza : Macara de min.C. CAIET DE SARCINI . aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor. Asigurarea utilajelor. Sc.c. 40. 42.50. Bucuresti Punct de lucru: str. beton armat si beton precomprimat Ordin de aprobare M. 1. S.944/2005 Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton.1. 3.1. 6.l.944/14.2005 Înlocuieste ST 009-1996 2.C. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.5 to Macara turn Pompa de beton Automalaxoare de beton Cofraje modulate Popi extensibili si grinzi Aparat de torcretat 3. 31 . Bl. NE 012-1999 M.D.320.944/2005 3.C. 87.ro CUI: RO 17147031. Nr. 1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrările de executare a elementelor din beton si beton armat. 3.C.T. Sc. e-mail: catalin. Bl.T. ORDINUL 275/2009 M.C.

2001 32 . Delfinului.C. Matei Basarab. S.L. Procedee. Nr.320. GE 040-2001 M. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. 56/01.r.D.L.C.c.10.P.09.S 2.L. Et. Bucuresti Tel/Fax: 021. 1223/06.1986 I.C. Sc.T. CLIDE Design s.L.P. C 122-1989 C 122–1981 7. L109. Ap.1989 P 59–1980 6.P. C 130-1978 I. Sediu social: str. GE 039-2001 16. 302/16. Bl.12.D.03.065.2001 14.C. 52/30.01.1987 I. C 156-1989 C 156–1972 11.C. 42. Bl. 47/30.ro CUI: RO 17147031.C.D. P 134-2003 revizuire P 134/1-1993 C 155–1981 9. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat 46/28. 1224/06. 2/N/21. P 59-1986 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armãrii cu plase sudate a elementelor de beton Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrãrilor de constructii din beton aparent cu parament natural Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablã cutatã-beton Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare Îndrumãtor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 "Elemente prefabricate de beton. e-mail: catalin.minea@clidedesign.12. 1993 M. Nr. 3. 51/30.P.C. Ap.P.1983 I. Sc.1989 I.C.12.06.T. C 248-1993 15.D.A. C 212-1987 I.L.09.12.C.T.C.A.1985 C 212–1983 12. C 155-1989 10.D.C. 52/09.1979 M.625.C.50. 48/22. 65.2003 I.C. 24/N/01. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi otel .T. 24.T.D.C.C.s.C.09. 40.P. 87.D.C. instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Ghid pentru determinarea experimentalã in situ si în laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a betonului.P.C. J40/1162/2005. C 237-1992 M.P.10. 1993 M.12.89.C. B.C.P.l.1989 C 130–1971 8.L.P. C 221-1985 13.P. beton armat si beton precomprimat.C.T. 49/09. 6.beton 5.C.

1621/02. 451/26. 3.c. Mobil: 0733.minea@clidedesign.S.2003 21.S 2.T. B.L.T. 307/16.L. 871/19.G.ro CUI: RO 17147031. Bl.T. 306/16. Partea 1: Producerea betonului NORMATIVE CONEXE M. Bucuresti Tel/Fax: 021. C 8-1975 Normativ pentru folosirea aditivilor la prepararea betoanelor si mortarelor Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasa Bc 60 .1975 M. 24. C 238-1992 26.T. L109. Ap. Bl.11.09.D. 577/29.L.2001 19. 61/N/25. NE 013-2002 Cod de practicã pentru executia elementelor prefabricate din beton.09.P.50.08. 42.03.C.2008 24.T.2002 18. beton armat si beton precomprimat.07.04. GP 081-2003 M. GP 075-2002 M. 40. 65.L. 3/N/21. Sc.L.s. ST 042-2001 M.L.P.C. J40/1162/2005.P.T.l. 1620/02. Sediu social: str.11.P. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17.Bc 80 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida I.L.2001 20.C.r. e-mail: catalin.2003 22.T. ST 043-2001 M. Matei Basarab. 6.320.2003 24 NE 012/12007 M.2003 23. Nr.T.625. Sc.T. 87.1999 C 8-61 25. Et.P. 3.C. 603/21. beton armat si beton precomprimat Specificatie tehnicã privind cerintele si criteriile de performantã pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice si metode de încercare Specificatie tehnicã privind ancorarea armãturilor cu rãsini sintetice la lucrãrile consolidare a elementelor si structurilor din beton armatproiectare si executie Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite si a conectorilor pentru lucrãri de cãmãsuieli si suprabetonãri Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate din beton în zone rurale Ghid privind stabilirea criteriilor de performantã si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Ghid privind proiectarea si executia consolidãrii prin precomprimare a structurilor din beton armat si din zidãrie Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton. CLIDE Design s.L. Nr. GP 080-2003 M.L.065.L.11.T.P. S.L. NP 093-2003 M. Bucuresti Punct de lucru: str. NP 033-1999 33 .T. Delfinului.L.A.A. Ap.P.04.89.T. 116/10.1993 M.01.

. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri 35. Bl.625. 161/15. Matei Basarab.P. Ap.2005 32. Ap.. Sc. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.T. SR EN 60974 1:2006 SR EN 1992-1-1 M. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc Legenda M.C. 87.T. specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale 1:89 .Produse de oţel pentru armarea betonului. Mobil: 0733.A.L. Metode de încercare Apa pentru betoane si mortare Ciment. 42.A.D.r. Oţel beton laminat la cald.02. Plase sudate 4:98 .2004 M.T. EN 10244 2:2009 34 .89.R.Ministerul Transporturilor.l.C. S.50.320.T.C.C. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021.C. Sc.P. Nr.T.L.06.T.s.C.P. Acoperiri metalice neferoase pe sârmă de oţel. CLIDE Design s.C.C. 161/15. .L. e-mail: catalin.D.065. Mărci şi condiţii tehnice de calitate 2:91 . 30.T. 65. Delfinului. Partea 1: Compoziţie.09. 6.P.T. Proiectare si Directivare in Constructii I. .S 2.Ministerul Lucrarilor Publice.Produse de oţel pentru armarea betonului.02. Sârmă rotundă trefilată 3:98 – Produse de oţel pentru armarea betonului.2005 H.T.08.C.Inspectoratul General de Stat in Constructii 36.C .02. Lucrarilor Publice si Locuintelor M.G.2004 34. Bucuresti Punct de lucru: str.G.P.T. 3.L.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M. SR EN 12350:2009 Încercari pe beton proaspăt. 622/2004 + M. SR.D. Et.ro CUI: RO 17147031. Constructiilor si Turismului I. Sârmă cu profil periodic obţinută prin deformare plastică la rece Echipament pentru sudare cu arc electric M. Bl.Institutul Central de Cercetare . 62/N/25. 1953/2010 STAS 790/84 28.c. Sârme şi produse trefilate din oţel.T. B. L109. 161/15.T. 31. Transporturilor si Turismului M.L. . Nr. 40.E.1999 M.minea@clidedesign.Produse de oţel pentru armarea betonului.S.T. J40/1162/2005. 384/22. 1608/02.L. 24. SR 438 M. GP 042-1999 STAS 46061980 SR EN 1008:2003 SR EN 1971:2002 Ghid de proiectare si exemple de calcul pentru structuri din beton armat cu armatura rigida Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 27. STAS 438 M. 29.2005 33.T.Ministerul Dezvoltarii.

Sc. Matei Basarab.2. Nr.ro CUI: RO 17147031.4. Astfel. Bl. Cerintele pentru durabilitatea betonului sunt exprimate pe baza unor reguli care privesc compozitia betonului si alegerea materialelor.3.89.7. transportul. conform pct.065. acelasi Cod. infrastructura. Bl. B.625.minea@clidedesign. suprastructuri din beton armat sau precomprimat trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile acestui capitol. NE 012-1999 stabileste nivelele de performanta ale betoanelor functie de gradul lor de impermeabilitate: 35 . CONSIDERATII GENERALE Lucrarile de constructii pentru fundatii. 40. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. b) Alegerea compozitiei betonului astfel incat betonul: • sa satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul intarit. e-mail: catalin. precum si pastrarea caracteristicilor betonului la actiunile fizico-chimice in timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate in primul rand de permeabilitatea betonului. Ap. Compozitia unui beton trebuie sa asigure cerintele privind rezistenta si durabilitatea acestuia conform tabelului 5. relatie determinata pentru fiecare tip de ciment. • sa se evite actiunile interne ce dauneaza betonului (ex. S. sa nu segrege si betonul sa realizeze o structura compacta. c) Amestecarea. din Codul NE 012-99. Delfinului. si cu anexele din NE 012-99 aprobat de MLPAT . 65. Bucuresti Punct de lucru: str. • sa poata fi turnat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru protejarea armaturii. • sa reziste actiunilor externe cum ar fi cele din mediul inconjurator. umed cu inghet si agenti de dezghetare. tip de agregate si pentru o varsta data a betonului. 3. punerea in opera si compactarea betonului proaspat sa se faca astfel incat materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite in amestec.320. J40/1162/2005. Et. CLIDE Design s. Mobil: 0733.4. L109. Cerintele pentru asigurarea rezistentei prescrise sunt date prin: • Relatia intre raportul apa / ciment (A/C) si rezistenta la compresiune a betonului. Nr.50.1. • Clasele de rezistenta si rezistentele caracteristice determinate pe epruvetă cilindru sau cub.agregate). Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii conditiilor de mediu inconjurator si care sa protejeze armatura impotriva coroziunii trebuie respectate urmatoarele cerinte: a) Selectarea materialelor componente ale betonului astfel incat acestea sa nu contina impuritati care pot dauna durabilitatii sau sa produca coroziunea armaturii.l. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. umed. d) Tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale betonului si protejarea corespunzatoare a armaturii. 3. Sc. Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturii impotriva coroziunii.c. in functie de clasa de expunere a constructiei in concordanta cu NE 012-99 (in mediu uscat. Ap. Pentru expunerea structurii la medii mai severe raportul apa / ciment (A/C) va fi mai mic.s. In NE 012-1999 se fac referiri la stabilirea gradului de impermeabilitate necesar betonului functie de clasa de expunere. Sediu social: str. din NE 012-99. iar dozajul minim de ciment pentru asigurarea durabilitatii betonului.r. reactia alcalii. mediu marin sau mediu chimic agresiv) si influenta regimului mediului asupra cladirii (normal / moderat / sever) cerintele minime pentru a asigura lucrabilitatea necesara a betonului sunt indicate in NE 012-1999 tabelul 5. 87.S 2.

B. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului. Matei Basarab. Sediu social: str.dezghet 50 100 150 3. Mobil: 0733. S. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). Bl. J40/1162/2005. Cerinte de baza Betonul poate fi realizat pe baza unor compozitii stabilite in doua moduri: • amestecul de beton proiectat la statie de producator şi controlat de un laborator autorizat.l. • Dimensiunea maxima a agregatelor si zona de granulozitate. 3. CLIDE Design s. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Adancimea limita de pătrundere a apei (mm) 100 mm P4 P8 P12 10 Presiunea apei (bar) 200 mm Gradul de impermeabilitate 20 20 P4 4 P8 8 P12 12 Rezistenta la inghet.1.c.s. 3. In cazul amestecului de beton proiectat trebuie specificate datele de baza privind compozitia betonului: • clasa de rezistenta (conf. • consistenta betonului proaspat (conf.625. e-mail: catalin.S 2.320. • Consistenta si raportul A/C ale betonului proaspat. Compozitia betonului trebuie proiectata avand in vedere prevederile prezentului caiet de sarcini si Codului NE 012-99. Ap.ro CUI: RO 17147031. prevederilor din prezentul caiet de sarcini).065. 40. 87. prevederilor din prezentul caiet de sarcini) Amestecul de beton prescris: În proiect se specifică următoarele date de bază în concordanţă cu standardele şi reglementările tehnice în vigoare.4.r. 24. Nr. 42. • Tipul de agregate. • Tipul si clasa cimentului. L109. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). supus aprobarii Proiectantului. 3. menţionate mai sus la capitoul 3. • amestecul de beton prescris (prin caietul de sarcini si/sau de utilizator) şi controlat de un laborator autorizat. • Tipul si cantitatea de aditiv sau adaos. Nr.dezghet trebuie sa satisfaca nivelele de performanta indicate in NE 012-1999: 10 10 20 Gradul de gelivitate al betonului G 50 G 100 G 150 Nr.50.89. 65. NIVELE DE PERFOMANTA ALE BETONULUI. • dimensiunea maxima a granulei agregatelor (conf. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. prevederilor din proiect). Sc. Amestecul de beton proiectat: Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat.dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate functie de numarul de cicluri de inghet. Sc.4. 36 .3: • Dozajul de ciment la m3 de beton / clasa betonului. • raportul A/C maxim (conf.minea@clidedesign. Bl. de cicluri inghet. Ap. • tipul si dozajul minim de ciment (conf.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Dozajul minim de ciment pentru betonul simplu si betonul armat, in functie de conditiile de expunere, stabileste conform NE 012-99 (cap.5 - tabel 5.5. si precizarilor din anexa I.4). Dozajele minime sunt valabile in cazul folosirii agregatelor de 0 - 31 mm; pentru agregatele de 0 - 16 mm dozajele se sporesc cu 10%. In cazul folosirii de adaosuri la prepararea betoanelor, sau folosirii de aditivi reducatori de apa, cu avizul unui institut de specialitate şi acordul Proiectantului se pot adopta dozaje de ciment inferioare celor din tabelul urmator: Pentru clasa I de expunere (normala):

Beton simplu 150 kg/m3

Beton armat 250 kg/m3

Stabilirea tipului de aditiv se face de catre: a) Proiectant, in cazul in care utilizarea aditivului este impusa prin proiect. b) Contractor, in urmatoarele cazuri:  Realizarea cerintelor impuse de tehnologii speciale de executie, iar tipul de aditiv nu este prevazut prin proiect;  Executarea lucrarilor in alte conditii decât cele normale (pe timp calduros sau friguros);  Prepararea betonului pe santier, iar prin proiect nu este stabilit tipul de aditiv;  Obtierea rezistentelor de control pe faze la termene scurte. c) Furnizorul de beton/Producatorul, pentru realizarea cerintelor de lucrabilitate, rezistenta, imbunatatirea omogenitatii betonului si dupa caz, a maririi duratei de transport. Consistenta betonului la locul punerii in opera se stabileste de catre Contractor, in conformitate cu prevederile tabelului I.4.3. din NE 012-99, astfel incat betonul sa poata fi transportat si pus in opera in conditii optime. 3.4.2. Nivele de performanta ale betonului Pentru betonul proaspat: • Consistenta, ca masura a lucrabilitatii, poate fi determinata conform pct.7.1.1 din NE 012-99 prin urmatoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare si raspandire; • Continutul de aer poate fi determinat folosind metode gravimetrice sau volumetrice sub presiune. • Densitatea aparenta a betonului proaspat trebuie sa fie in concordanta cu SR EN 12350:2009. Pentru betonul intarit: • REZISTENTA LA COMPRESIUNE - Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice fck cil (fck cub) care este rezistenta la compresiune in N/mm2 determinata pe cilindrii de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150 mm) la varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. clasa fck cil fck cub
C4/5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60

4 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50 5 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 Pentru a determina clasa betonului, conform NE 012-99, se folosesc probe cub cu dimensiunile 150x150x150 mm si probe cilindrice de f150xH300 mm.

37

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

In unele cazuri speciale este necesar sa se determine cresterea rezistentei la perioade stabilite de timp pe probe de dimensini similare cu cele folosite la determinarea clasei betonului. Mostrele vor fi pastrate in conditii similare ca cele ale structurii expuse si vor fi testate la perioade prestabilite de timp. Cand nu exista mostre se vor efectua incercari nedistructive pe structura. Rezistenta la inghet-dezghet, caracteristicile vor fi in concordanta cu tablul 7.2.2 al normativului NE 01299. Rezistenta la compresiune se va determina la 28 de zile si clasificata astfel: • Beton usor cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C); • 2000 kg/m3 sunt facute folosind agregate poroase; • Beton cu densitate normala (medie si grea), beton usor cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C) mai mare de 2000 kg/m3 dar mai mica de 2500 kg/m3;

Beton foarte greu cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C) mai mare de 2500 kg/m 3. 3.5. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT 3.5.1. Ciment
Pentru realizarea claselor de beton prevazute in proiect se recomanda folosirea sortimentului de ciment Portland clasa I /32.5 sau I/42.5, fara adaosuri, cu rezistenta initiala normala, conform conditiilor tehnice din SREN 197/1-2002 (echivalentul lui Pa35 sau Pa40 ). Caracterizarea acestuia, precum si domeniul si conditiile de utilizare sunt precizate in anexa I.1 din NE 012-99. Sortimentul de ciment Portland I/32.5 este corespunzator grupei I pentru lucrari curente din beton armat in conditii de exploatare normale, la care nu se impun cerinte specifice, conform prevederilor tabelelor I.2.1. din NE 012-99. Livrare si transport Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate. În cazul betoanelor gata preparate livrarea cimentului se va face direct către producătorul de beton. În cazul betoanelor preparate în şantier, livrarea cimentului se va face la depozitul şantierului. In cazul in care cimentul expediat de furnizor este preluat de o baza de aprovizionare, aceasta este obligata ca la livrarea catre utilizator sa elibereze un certificat de garantie in care se mentioneaza: tipul de ciment si fabrica producatoare; data sosirii in depozit; numarul certificatului de calitate eliberat de producator; numarul avizului de utilizare dat de laborator; garantarea respectarii conditiilor de depozitare. Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs. Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camioane acoperite. Depozitare Depozitarea cimentului se va face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa, inclusiv prin constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperile special amenajate. Ori de cate ori este posibil, depozitarea cimenturilor primite direct de la producator, se va face dupa verificarea la laborator a caracteristicilor fizice. Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte materiale.

38

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise. In cazul magaziilor din lemn, acestea vor avea streasini de max. 50 cm latime, iar pardoseala va fi ridicata cu cel putin 30 cm deasupra nivelului terenului. In cazul in care incaperea de depozitare are pardoseala de beton, sacii vor fi asezati pe scanduri dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulatia aerului la partea interioara a stivei. Sacii vor fi asezati in stive, lasanduse o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea marcate data sosirii cimentului, sortimentul si data fabricatiei. Cimentul se va intrebuinta in ordinea datelor de fabricatie. Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de catre producator pentru cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fara adaos. Cimentul ramas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii nu va putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice. La depozitele intermediare, precum si la depozitele de rezerva ale statiei de betoane se vor marca strict silozurile destinate fiecarui sortiment de ciment ce urmeaza a fi utilizat. Marcarea silozurilor se va face prin inscrierea simbolului standardizat al cimentului cu litere si cifre de minimum 50 cm inaltime. Cand apare necesara schimbarea sortimentelor de ciment depozitate silozurile in cauza se vor goli complet prin instalatia prenumatica si se vor marca corespunzator noului sortiment ce urmeaza a se depozita. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidentia loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor. Controlul calitatii cimentului Verificarea calitatii cimentului se va face: • la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de garantie emis de producator sau de baza de livrare conform punctului 4.1.3. din NE 012-99. • inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat. Controlul calitatii cimentului este prezentat la punctul 17.2.1.1. din anexa VI a Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton armat NE 012-99. In cazul in care loturile sortimentului de ciment aprovizionat nu indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va interzice sau sista utilizarea lor.

3.5.2. Agregate naturale
Conditii tehnice Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta cuprinsa intre 2001-2500 kg/m3, se folosesc agregate cu densitate normala (1201-2000 kg/m3), provenite din sfaramarea naturala si/sau din concasarea rocilor. Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile: • nisip de granulozitate intre 0 si 3 mm si 3 la 7 mm; • pietris de granulozitate intre 7 si 16 mm si 16 si 31 mm. Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul Proiectantului. Curba de granulozitate a agregatului total trebuie sa se incadreze - functie de dozajul de ciment si consistenta betonului - in zona recomandata conform tabelelor 1.4.5 ... 1.4.8 din anexa I.4 - Cod NE 012-99. Depozitare Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu inaltimea corespunzatoare evitarii amestecarii cu alte sorturi. In cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se va face pe platforme din lemn, in lazi sau folosind amenajari recuperabile. Nu este admisa depozitarea direct pe pamant sau platforme balastate. Controlul calitarii agregatelor Controlul calitatii agregatelor se va face: • la aprovizionare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul A.2. din Codul NE 012-99. • inainte de utilizare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul B.2. din Codul NE 012-99.

39

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606 - 80. In cazul in care loturile sortimentelor de agregate aprovizionate nu indeplinesc conditiile de calitate garantate se va refuza lotul. 3.5.3. Apa Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008/2003. Apa folosita in santier nu va fi contaminata cu detergenti, materii organice, uleiuri, argila, etc. 3.5.4. Aditivi Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are ca scop: • imbunatatirea lucrabilitatii, in cazul elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri sau a betonului pompat; • obtinerea de betoane de clasa superioara; • reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare, in functie de cerintele tehnologice; • cresterea rezistentei, durabilitatii si imbunatatirea omogenitatii betonului; • imbunatatirea impermeabilitatii. Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt indicate in anexa I.3. din NE 012-99. Utilizarea altor tipuri de aditivi sau utilizarea simultana a 2 tipuri de aditivi in cazul in care nu este cunoscuta compatibilitatea lor si efectele secundare asupra betonului, este admisa numai dupa efectuarea de incercari preliminare si avizul unui institut de specialitate. Efectele principale si secundare ale aditivilor asupra proprietatilor betonului sunt prezentate in tabelul I.3.1. din NE 012-1999. Influenta aditivilor curent utilizati asupra proprietatilor betonului este prezentata in tabelul I.3.2. din anexa I.3. - NE 012-1999. 3.5.5. Adaosuri Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de peste 5% substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii caracteristicilor acestuia (lucrabilitate, grad de impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi), sau pentru a realiza proprietati speciale. Exista doua tipuri de adaosuri: inerte, inlocuitor partial al partii fine de agregat, caz in care se reduce cu circa 10% cantitatea de nisip 0-3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert duce la imbunatatirea lucrabilitatii si compactitatii betonului; active, caz in care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active sunt : zgura granulata de furnal, cenusa, praful de siliciu, etc. In cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului apa/ciment (A/C) se ia in considerare cantitatea de adaos din beton ca parte lianta. Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii intocmite de laboratoare de specialitate. Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa inflenteze negativ proprietatile betonului sau sa provoace corodarea armaturii.

40

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.6. PREPARAREA BETONULUI
3.6.1. Beton preparat pe santier si beton gata preparat Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostiintele necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitate. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului toate instalatiile si echipamentele trebuie sa asigure prin buna lor functionare cerintele pentru aceste genuri de operatii, conform prevederilor din NE 012-99. In cazul in care betonul este livrat de la staţii, Contractorul trebuie să verifice la producator buna functionare a echipamentelor si instalatiilor si de asemenea sa verifice daca in momentul livrarii indeplineste conditiile tehnice cerute si daca bonul de livrare contine toate informatiile necesare. Verificarea efectuata nu trebuie utilizata de statia de betoane ca dovada a controlului calitatii betonului si nu absolva statia de preparare a betoanelor de raspunderea livrarii unui beton conform cerintelor si nici nu va exclude o respingere ulterioara a betonului de catre Contractor/Proiectant. Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinţelor, Contractorul vor colabora cu un laborator autorizat, altul decat cel al statiei de betoane, pentru acest gen de lucrari, care este echipat cu toata aparatura si instalatiile necesare efectarii unor determinari specifice si controlului calitatii betonului. Daca Contractorul apeleaza la un laborator independent, trebuie specificate prin contract toate determinarile necesare asigurarii si controlului calitatii betonului, functie de specificul lucrarii. 3.6.2. Prepararea betonului pentru torcret

Pentru a pregati mixtura de mortar cand se aplica torcretarea se va folosi cimentul Portland sau o compozitie de ciment care satisface cerintele SR EN 197-1:2002. Transportul,depozitarea si controlul calitatii cimentului se vor face in conformitate cu Codul de Practica NE 012-99. Mortarul va fi compus dintr-un amestec de ciment de Portland si agregat fin. Componentele mixturii de mortar se vor conforma urmatoarelor cerinte: (a) Cimentul de Portland: Clasa 32.5 or 42.5;

(b)

Agregat fin: se va folosi doar nisip cu o granulometrie de maximum 5 mm. Continutul amestecului de agregat folosit pentru pregatirea mortarului torcretat va fi de 6-8 %. Cantitatile de ciment folosite pentru prepararea mortarului va fi de 575 kg/m3 pentru cimentul clasa 32.5 si 500 kg/m3 pentru cimentul de clasă 42.5. (c) Apa: Apa folosita la prepararea mortarului va fi potabila si va satisface cerintele SR EN 197-1:2002. (d) Aditivi: In caz de nevoie se pot folosi aditivi pentru prepararea mortarului pentru torcretare. 3.6.3. Transportul betonului Transportul betonului trebuie efectuat luand masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea betonului. Transportul betonului de la statie se va face numai cu autoagitatoare fiind interzisa folosirea autobasculantelor cu bena amenajata special. Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane. Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Ori de cate ori intervalul de timp pentru descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de transport depasesc o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa. In cazul autoagitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m3 de apa, se vor roti cu viteza maxima timp de 5 minute, dupa care se vor goli complet de apa. Evacuarea va respecta cerintele planului de protectiei a mediului. Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre 5°C si 30°C. In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare care se vor stabili de catre un institut de specialitate sau un laborator autorizat prin adoptarea unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului si folosirea unor aditivi intarzietori eficienti, etc.

41

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.7. ARMATURI
3.7.1. Conditii Tehnice Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton" si sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1-89 (pentru oteluri cu profil neted OB 37), in STAS 438/2-91 (pentru oteluri profilate PC 52, PC 60), in SR 438-4:1998, SR 438-3:1998 (pentru sarme trase si plase sudate pentru beton armat). Tipurile de armaturi utilizate curent sunt: - OB 37 - otel beton rotund, neted, pentru armaturile constructive si la armaturile de rezistenta a caror dimensionare rezultata din respectarea conditiilor de procent minim de armare; - PC 52 - otel beton cu rezistente superioare, avand profil periodic, pentru armaturile de rezistenta ale elementelor structurale din beton armat. In cazul folosirii otelurilor din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestora. In certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzator de otel din STAS 438/1-2/ 89-91, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de calitate. In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, constructorul va putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator şi împreună cu acordul scris al Proiectantului. 3.7.2. Livrarea si marcarea Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotita de certificatul de calitate. In cazurile in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor pe care le livreaza. Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina urmatoarele informatii: • denumirea si tipul de otel, standardul utilizat; • toate informatiile pentru identificarea loturilor; • greutatea neta; • valorile determinante privind criteriile de performanta. Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care va contine: • marca produsului; • tipul armaturii; • numarul lotului si al colacului sau legaturii; • greutatea neta; • viza CTC. Otelul livrat de intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton. 3.7.3. Transportul si depozitarea Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante ce pot afecta armatura sau/si betonul sau aderenta beton-armatura. Otelurile pentru armaturi sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa se asigure: • evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului; • evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale; • asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

42

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.7.4. Controlul Calitatii Armaturile vor fi verificate conform Codului NE 012-99 "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in constructii". Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat, operatia de control se realizeaza conform prevederilor din capitolul 17 (pct. 17.2.1.1. ( f ) si din anexa VI.1 (pct. A.5) ale acestui Cod, si anume: • examinarea existentei si continutului documentelor de certificare a calitatii si compararea datelor inscrise in certificat cu cerintele reglementate pentru produs; • examinarea aspectului; • verificarea prin indoire la rece; • verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere). 3.7.5. Cerinte tehnice specifice armaturilor de tip plase sudate Teste de laborator specifice acestor tipuri de armături vor fi executate în conformitate cu prevederile SR 438/3-1998. Plasele sudate acoperite de rugină vor fi curăţate, se va îndepărta stratul de oxid de fier cu perii de sârmă. După îndepărtarea stratului de rugină, descreşterea secţiunii armăturii rezultată trebuie să nu depăşească toleranţele prevăzute în standarde. 3.7.6. Taierea si fasonarea armaturilor Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului si cu respectarea prevederilor de alcatuire pentru elementele din beton armat prevazute in SREN 1992-1-1, privind urmatoarele: • prevederi constructive privind armaturile pentru beton armat si pentru beton precomprimat-generalitati, conform pct. 8; • prevederi constructive privind elementele si reguli specifice, conform pct. 9. Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, Contractorul va analiza prevederile proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de catre proiectant a dispozitiilor de armare in proiect. Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se vor indeparta: • eventualele impuritati de pe suprafata barelor; • rugina prin frecare cu perii de sarma, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura. Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute in standardele de produs. Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intiderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii. In cazul in care, datorita conditiilor locale, poate fi favorizata corodarea otelului, se recomanda montarea si betonarea armaturilor in maximum 15 zile de la fasonare. Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul armaturilor netede, avand diametrul "d", ciocul se indoaie la 1800, cu raza interioara de minim "1,25 d" si portiunea dreapta de capat, de regula minim "5 d". In cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 900 cu raza interioara de minim "2d" si portiunea dreapta de capat, de regula minimum "7d". Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor trecute peste coltul unui cadru se va face dupa un arc de cerc de cel putin "10d". Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu lungimea de cel putin "20d" in zonele intinse si cel putin "10d" in

43

indoita. Bl. 44 .). Bucuresti Punct de lucru: str. montarea si legarea armaturilor sunt date in anexa II.l. 24. la intervale de max. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi zonele comprimate.r. Este interzisa folosirea ca distantiere a cupoanelor din otel-beton. • cel putin un distantier la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru f > 12 mm). 3.625. raza cercului de indoire va fi minim de "2d". Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -100C. unde "d" este diametrul bazei etrierului. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. Ap. crestaturi. capre. S. Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi. si cel putin doi distantieri la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru f < 12 mm). La masinile de indoire nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii. 65. L109. Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect. etc. Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se va realiza cu o miscare lenta. luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri. • cel putin un distantier intre randurile de armaturi in fiecare doi metri liniari de grinda in zona cu armatura pe doua sau mai multe randuri. Sediu social: str. care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca betonul. Recomandari privind fasonrea barelor. 87. In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept.5 ori diametrul si la intervalul maxim de 5 ori grosimea elementului. • ruperi ale sudurilor in carcase sau plase sudate. agrafe. • crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului. Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a plăcilor se vor folosi capre din otel-beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maximum un metru (1 buc/m2) in camp. caprele pot fi inlocuite cu bare sudate de armatura inferioara si respectiv superioara.320. 3.065. • contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese de coroziune. Nr. Barele cu profil periodic avand diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. cu exceptia distantierilor intre randuri de armatura pe doua sau mai multe randuri. La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si compactarii betonului prin: • crearea unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara. Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate. Delfinului. B. daca este cazul. Matei Basarab. de minim 2. dar astfel incat sa se asigure pastrarea pozitiei armaturii. la grinzi. Barele etrierilor se inchid cu ciocuri la 1350. Et.s. 3 m.7. 40. cand aceasta are doua viteze.minea@clidedesign. uzual diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm. In cazul in care nu sunt asigurate conditiile de mai sus: • se va monta sau incheia partial armatura superioara.S 2. astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei lor in timpul turnarii betonului. urmand a se completa inainte de ultima etapa de betonare. In cazul armaturilor cu diametru mai mare de 14 mm se admite depasirea distantelor mentionate. CLIDE Design s. Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin punct de sudura sau legaturi cu sarma de armatura elementului. manipulata astfel incat sa se evite: • deteriorarea mecanica (de ex. fara socuri.1.1998. a Codului NE 012-99. Ap. Sc. Bl. 6. Mobil: 0733. Montarea armaturilor Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor si acceptarea de catre Proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau partilor din structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi de turnare. • se va solicita. sau vor fi fixate de cofraj.50. inclusiv verificarea calitatii sudurii nodurilor se va efectua conform SR 438/3 . Nr. Armatura trebuie taiata. 42. avand lungimea ciocului de cel putin "10d" sau 10 cm.89. reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in proiect. In acest sens se vor prevedea: • cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placa sau perete structural. sau confectionati din masa plastica.7. 3.ro CUI: RO 17147031. In asemenea situatii.c. respectiv la 50 cm (4 buc/m2) in zonele in consola. Sc. loviri).

Din punctul de vedere al conditiilor de expunere la actiunea intemperiilor si umiditatii ridicate.065. 87. 42. agenti de intarziere si antiaderent.s. Nr. 3. armatura sa se monteze sub forma de carcase preasamblate. la incrucisari. 24. L109. in mod obligatoriu. dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1. respectand reglementarile din SR EN 1992-1-1 privind sudarea barelor din otel beton. cu respectarea modului de executie. de preferinta sudate prin puncte. Sc. B. prin legaturi de sarma neagra (SR EN 10244-2:2009) sau prin sudura electrica prin puncte.NE 012-99 (pentru medii cu agresivitate chimica). grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de: • pentru plăci sau nervuri dese cu latime <150 mm ale planseelor: 10 mm.15 mm diametru. Bl. La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau cu ciocurile agrafelor. sau reduce legatura dintre otel si beton. Ap. vor fi legate in sah.9. Inainte ca betonul sa fie turnat.3. Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial. atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj.89. 45 . a lungimilor minime necesare ale cordonului de sudura si controlului calitatii conform prescriptiilor tehnice specifice. S. Bl. Pentru elementele executate monolit pe santier si incadrate in categoria I. prin suprapunere sau cu eclise. CLIDE Design s. 3. Barele inclinate vor fi legate. Innadirea barelor Innadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului prin suprapunere (de regula). Nr.2 diametrul barelor de pe primul rand.7.50. din mijlo cul retelelor. Sc. vopsea. ulei. elementele situate in spatii inchise si cele in contact cu exteriorul (la fatade) dar protejate prin tencuire sau alt strat de protectie echivalent se incadreaza in categoria I. se vor utiliza doua fire de sarma de 1.Stratul de acoperire cu beton Pentru asigurarea durabilitatii elementelor structurii prin protectia armaturii contra coroziunii si buna conlucrare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acoperire a armaturilor avand grosimea corespunzatoare prevederilor din SR EN 1992-1-1 punctul 4.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733. e-mail: catalin. sau suprapunere si sudura. 3. Nu se permite folosirea sudurii la innadirea armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). Ap. Bucuresti Punct de lucru: str.8. din doua in doua bare.l.c. Legarea armaturilor Barele de armatura trebuie sa fie legate intre ele. 6. • pentru pereti structurali: 15 mm. de primii etrieri cu care se incruciseaza. trebuie indepartata rugina. Cand legarea se face cu sarma. J40/1162/2005.7.10. grasime sau orice alta substanta care poate avea efecte chimice adverse asupra otelului sau betonului. Et.r. Pentru asigurarea stratului de acoperire proiectat se dispun corespunzator distantieri din materiale plastice sau mortar. 65. Matei Basarab. Delfinului.7. Retelele din Plăcile curbe se vor lega in toate punctele de incrucisare. armatura trebuie sa nu prezinte noroi.7.2 a normativului NE 012-99.11. gheata. . 3. Retelele de armaturi din Plăci si diafragme vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul. 3. 3. Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau lemn.S 2. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai in sah. Sediu social: str. 40. zapada. Innadirile prin sudura a barelor se realizeaza prin sudarea manuala cu arc electric. zgura. dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1.625. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. (pentru medii considerate fara agresivitate chimica) si respectand prevederile din anexa II.2 diametrul barelor de pe primul rand.minea@clidedesign. Tolerante admisibile Tolerantele admise la petrecerea armaturilor sunt mentionate in anexa II. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se recomanda ca. Restul incrucisarilor.

precum si pe suprafetele transversale ale capetelor ce se sudeaza.(categor/a IV). Transformatoarele de sudura trebuie sa indeplineasca conditiile din SR EN 60974-1:2006. sau la vant puternic si umiditate ridicata. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se va inscrie pe planurile de executie care se depun la Cartea constructiei si va fi vizata de Proiectantul care are in subordine lucrarea. Bl. si se obtine prin rotunjirea in plus sau cu cel mult 2 mm in minus a valorilor determinate conform conditiilor specificate anterior. avand puterea nominala indicata si dispozitive de reglare fina a curentului de sudare. III. CLIDE Design s. luandu-se masuri pentru inlaturarea acestor variatii.320. Et.7. Sediu social: str. Capetele barelor care sudeaza se vor curata cu peria de sarma pana la obtinerea unui luciu metalic pe lungimea innadirii prin sudare.2Xdiametrul barei de armatura longitudinala. 24. Sc. ceata sau ploaie. controlandu-se buna functionare a echipamentelor pentru reglarea parametrilor de sudare.7. pentru asigurarea unei raciri lente.. Ap.2%. 3. intretinute si verificate de personal calificat. puse in functiune. Se va urmari permanent. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. sau pentru fetele turnate in cofraj (de ex.. Nr. Masinile si agregatele de sudare vor fi manipulate. Grosimea maxima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale se limiteaza la 50 mm.13. Nr. Mobil: 0733. Grosimea stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa fie de regula multiplu de 5mm. grinzi de fundare). protejate impotriva umezelii. 3. de asemenea se vor verifica masinile si agregatele noi.50. se va lucra numai pe baza dispozitiei speciale a responsabilului tehnic de executie cu sudura. dar sa fie cel putin egala cu 1. B.89. 46 . Preincalzirea barelor se va executa cu flacara oxiacetilenica sau cu alte surse termice.ro CUI: RO 17147031.S 2. In cazul betoanelor de clasa < C16/20 valorile de mai sus se sporesc cu 5 mm pentru categoriile de expunere II.minea@clidedesign.c.12. In caz de vant puternic. 3. J40/1162/2005. S. 40. Pentru temperaturi cuprinse intre 15 . prin montarea unui voltmetru. limita de curgere a innadirii sudate se considera incarcarea la care epruveta prezinta o deformatie remanenta mai mica sau cel mult egala cu 0. L109.categoria III: 45 mm pe fata care vine in contact direct cu pamantul. IV. 3.l. sau cu flacara.065. Agregatele de curent continuu vor indeplini conditiile din normele de fabricatie. Grosimea minima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa respecte valorile anterioare. se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului. bulbi ai peretilor structurali: 25mm. Delfinului.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • pentru grinzi. stalpi. in acest caz. 87.625. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. cu mijloace mecanice. variatia tensiunii din reteaua de alimentare a masinilor sau agregatelor de sudare si se va interzice sudarea in perioadele in care se constata o varatie a tensiunii mai mari de 10% fata de tensiunea nominala. urmata de o curatire mecanica suplimentara a fetei prelucrate. Sudarea se va putea efectua numai pentru temperaturi mai mari de 0°C. innadirea sudata se va impacheta in materiale termoizolante uscate. Dupa terminarea sudarii.r.Innadirea prin sudare ale barelor Innadirile prin sudare ale barelor vor indeplini conditiile din STAS 438/1-89 si STAS 438/2-91 cu privire la valorile minime ale limitei de curgere Rc (R0. • pentru fundatii: 35 mm pe fata care vine in contact cu betonul de egalizare.0° C sunt permise innadirile cu sudura numai in spatii protejate si cu o preincalzire la limita superioara (300° C).. 42. la temperaturi exterioare mai mici de +5°C. Bl. Deasemenea. Sc.2) si ale rezistentei la rupere.Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect. Capetele barelor care urmeaza a fi sudate se vor taia manual. Matei Basarab. Ap. se vor proteja punctele de lucru unde se executa sudurile.

Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului rezemarea sustinerilor se va face astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura. Mobil: 0733. 47 . Supravegherea si controlul vor asigura realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile de executie si reglementarile tehnice specifice. sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile date in "Ghidul pentru proiectare si utilizarea cofrajelor". c) sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care pot apare in procesul de executie. Bl. murdarire.). Nr. Sc. 3. din Codul NE 01299.l.S 2. Materialele utilizate trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare. CLIDE Design s. asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor. Et. b) sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment. astfel incat sa se evite producerea tasarilor. Detaliile de alcatuire a cofrajelor se vor elabora de catre Contractor in cadrul proiectului tehnologic de executie sau de catre un institut specializat. g) sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor. 6. sau sa corodeze cofrajul. f) sa respecte reglementarile tehnice in vigoare. Consideratii Generale Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite si montate incat sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa asigure obtinerea formei. Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele etape: trasarea pozitiei cofrajelor. Sediu social: str. 40.ro CUI: RO 17147031. Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje. 42.1. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea si degradarea lor (umezire.625. d) sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structura si a nu afecta capacitatea sa portanta. iar betonul trebuie turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. L109. Delfinului. Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere a cofrajului (agentii de decofrare) trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului. 3.1. sa afecteze durabilitatea betonului.89. Manipularea. putrezire. o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza. e-mail: catalin. metal sau produse din material plastic.50. 65. sa-si pastreze proprietatile neschimbate in conditiile climatice si dinamice de executie a lucrarilor. Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si pregati suprafetele care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta pozitia armaturilor. COFRAJE SI SUSTINERI 3. etc. prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile precizate in anexa III. J40/1162/2005. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice sau agrementelor. dimensiunilor si gradului de finisare. sa se aplice usor.065. incheierea. 24. Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn.r. 87.8. Cofrajele. fara deteriorarea sau lovirea betonului. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.c. Agentii de decofrare nu trebuie sa pateze betonul.8. Matei Basarab. legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor. Ap. S. e) sa fie astfel dispuse incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii. In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinand seama de gradul de compactare si de posibilitatile de inmuiere.minea@clidedesign. cat si realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului.s. B.320. h) sa permita la decofrare o desfacere facila. ruginire. Nr.

Nr.Institutul Central de Cercetare .C.03.C. Sc. 42. 40. • Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica). conform prevederilor din NE 012-99.ro CUI: RO 17147031. avand capatul inferior situat la maximum 1.in cazul elementelor cu latime de maxim 1. 6. 87.C . L109.9.1974 Înlocuieste C 11-62 C 32-63 C 39-63 C 41-1976 2.Ministerul Constructiilor Industriale I.C. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.065. • Daca betonul nu are lucrabilitatea ceruta sau este segregat.09. Sc. Proiectare si Directivare in Constructii I.P. Ap. si de 1.l.r. Betonul va fi turnat imediat ce a fost livrat in santier. urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior. executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereti din beton monolit la clãdiri I.D. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. 3.G. • Betonul va fi incarcat in bene. C 162-1973 Legenda M.3 ore inainte de turnarea betonului. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. e-mail: catalin.9.1986 I. iar excesul de apa se va inlatura.S.S 2.C. 3.1. indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a Plăcilor in consola. etc). Mobil: 0733. 1. va fi respins si turnarea va fi interzisa.Ind.1974 3.C. Et.C. C 41-1986 Normativ pentru alcãtuirea. Plăci. 125/19. 65. • Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta.c. executarea si folosirea cofrajelor glisante Normativ privind alcãtuirea.s. Reprezentantul Contractorului va fi permanent prezent la betonare conform normativului NE 01299. • Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului. Bucuresti Tel/Fax: 021.C. Nr. targi.625. ele vor fi corectate in timpul turnarii. Bucuresti Punct de lucru: str. .S. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 3.50 m de zona care se betoneaza.minea@clidedesign. B. Delfinului.G.D.320. CLIDE Design s. Daca totusi se produc asemenea defecte.P.50.11. inclusiv elemente de suprafata (fundatii. 48 .00 m. Nu este permisa depasirea timpului maxim de transport si modificarea consistentei betonului.Ind.C. pompe si alte dispozitive sau turnat direct in cofraje. 26/4. • Se admite imbunatatirea consistentei (pentru lucrabilitate) numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant. 24. Ap. Reguli generale pentru betonare Executarea lucrarilor de betonare se vor face in prezenta unui reprezentant al Contractorului sau a Proiectantului. Turmarea betonului va fi supreavegheata dupa urmatoarele reguli: • Cofrajele ce vor fi in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu 2 . Matei Basarab.8.C. J40/1162/2005. 26/13. Nr. • Inaltimea de cadere libera la turnarea betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3 m . grinzi. S.50 m in celelalte cazuri. Indicativ C 11-1974 Titlu Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si folosirea în constructii a panourilor din placaj pentru cofraje Ordin de aprobare M.89.2. . Sediu social: str.Inspectoratul General de Stat in Constructii 3. Bl.

42. aceste masuri nu sunt eficiente. Sc. cofraje. in orice caz. suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate.320. • In cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare.ro CUI: RO 17147031. piese inglobate. in conformitate cu prevederile procedurii de executie.5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri.dupa curatire . • Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului.065. Este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat. agregate. De mentionat ca.in cazul cimenturilor cu adaosuri. Bl.minea@clidedesign. Ap. nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor. Bucuresti Tel/Fax: 021.r. Contractor.2.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare. Mobil: 0733.89. Pregatirea turnarii betonului Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite conditiile urmatoare: • Intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza de catre Contractor si acceptarea acesteia de catre Beneficiar. se vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului.5). 3.S 2. 3. adaosuri. • In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii. cofraje si armaturi in concordanta cu contractul. daca de la montarea si receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata (peste 6 luni). tinand seama de cerintele impuse prin proiect. Delfinului.50. • In cazul betonului preparat pe santier: sunt realizate masurile pregatitoare. armatura . etc. precum si asupra masurilor privind securitatea muncii si paza contra incendiilor. • Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie. aceasta se va considera 2 ore de la prepararea betonului .l. 40. prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel.nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de produs. Bl. • Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea vibratorului pe armaturi. 49 .s. cofraje sau armaturi este permisa numai dupa 24 . Nr. si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane. precum si de prevederile din NE 012-99. 87. in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu. pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii. astfel rezemate incat sa nu se modifice pozitia armaturii. • Betonarea se face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in procedura de executie. 24 ore pentru temperatura peste 200C si ciment de tip I de clasa mai mare de 32.. • Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare. daca se constata prezenta frecventa a ruginei neaderente. In cazul ca. • Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine. este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcatuita din Beneficiar. aditivi. armaturi.625. Ap. 24. sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (ciment. in conformitate cu prevederile proiectului. • Suprafetele de beton turnat anterior si intarit. Matei Basarab. Nr.c. Bucuresti Punct de lucru: str.48 de ore de la terminarea betonarii. S. • Instalarea podinelor pentru circulatia lucrarilor si mijloacelor de transport pe planseele betonate precum si depozitarea pe ele a unor schele. in concordanta cu prevederile in vigoare privind protectia mediului. de posibilitatile de dotare si organizare a executiei. 6. Et. reluarea turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor. Sc. • Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi. care vor veni in contact cu betonul proaspat sunt curatate de pojghita de lapte de ciment sau de impuritati. Proiectant si reprezentantul Inspectiei de Stat in Constructii care va decide oportunutatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei. concomitent cu vibrarea lui. Procedura cuprinde detalierea regulilor de executie si de control a calitatii.. B. • Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora. si respectiv 1. 65. J40/1162/2005. 3. luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari. L109. respectandu-se grosimea stratului de acoperire.9. e-mail: catalin. In lipsa unor determinari de laborator. se va proceda apoi la o noua receptie calitativa. CLIDE Design s.

minea@clidedesign. 65. conform proiectului. etc. • Grinzile si plăcile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp.3.320. e-mail: catalin. L109.625.s.9. Si la fazele determinante ("faze determinante". 6. Sediu social: str.89. Delfinului. 24. echipamente de compactare. J40/1162/2005. Bl. in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii lucrarilor . in cazul elementelor cu inaltimea de maximum 3 m se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si betonarea pe la partea superioara a elementulu. • Sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii.50. Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru transportul local si compactare a betonului. Ap. B. Betonarea diferitelor elemente de constructie Fundatii Betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va face pe un strat de egalizare. o sursei sumplimentare de energie electrica. • Beneficiar prin Dirigintele de Santier. • betonarea nu a inceput in interval de 7 zile de la data aprobarii. o materialele pentru protejarea betonului. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Inainte de acoperirea cu alte lucrari) de catre: • Proiectantul cat si Beneficiarul prin Dirigintele de Santier. ger. 87. ex. cat si un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii. diafragme. 3. • Sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat. la descarcarea din mijlocul de transport. Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari in cazurile in care: • au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii (intemperii. • Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ploi abundente. 50 . o conditiilor de creare a unui rost de lucru. daca procedura de executie nu contine alte precizari. reluarea activitatii la lucrari sistate si neconservate. o vibratori aditionali. 40. daca vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a elementului sau desimea armaturilor.c.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Nr.l. • La turnarea plăcilor se vor folosi reperi dispusi la distanta de maximum 2 m. • Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate. pereti. S. Elementelor Verticale La betonarea elementelor verticale . Bl.r. pentru a se asigura respectarea grosimii prevazute prin proiect. etc.). astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele care urmeaza a se betona.stabilite prin contract.2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazema. Mobil: 0733. Ap. 3.065. etc. Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului. 42. 3. Sc. Et. furtuna. Matei Basarab.stalpi. Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul interventiei unor situatii accidentale prin asigurarea: o statiei de betoane si mijloacele de transport de rezerva. Se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 pana la 1/3 din deschiderea Plăcii si turnarea ulterioara a acesteia.S 2.). Sc. Grinzi si stalpi La betonarea grinzilor si plăcilor se vor respecta urmatoarele precizari suplimentare: • Turnarea grinzilor si a plăcilor va incepe dupa 1 . In baza verificarilor indelinirii in intregime a conditiilor sus mentionate se va consemna aprobarea inceperii betonarii de catre: • Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului. Primul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa prin procedura de executie si nu va depasi inaltimea de 30 cm. accidente.

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma elementului si desimea armaturilor. 65. • suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. In zonele in care este posibil se pot folosi suplimentar si vibratoare de interior.S 2. functie de consistenta betonului.065. Sediu social: str. In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea armaturilor si/sau cofrajelor. Vibrarea de suprafata Se va utiliza la compactarea plăcilor cu grosimea de maximum 200 mm.ro CUI: RO 17147031.625. 3.. la elementele prefabricate. 40.minea@clidedesign. Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt urmatoarele: • betonul nu se mai taseaza. La compactarea unui nou strat.r. intreruperea de curent electric.. etc. în următoarele cazuri: • introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau desimii armaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea externa. Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 . Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee. Tipul de vibrator va fi definit si aprovizionat la santier inainte de inceperea betonarii.50.89. etc.). tipul elementului. Grosimea stratului de beton armat turnat (inainte de compactare) trebuie sa fie de 1. Distanta intre 2 puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maximum 1 m. Matei Basarab. cu aprobarea Dirigintelui de Santier.35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului compactat.. in functie de consistenta betonului. Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare: • vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibrator). Vibrarea externa Este indicata in cazul elementelor turnate monolit de grosimi reduse si cu armaturi dese. 42. J40/1162/2005.c.1. Timpul optim de vibrare se va stabili prin determinari de proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacteaza. Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil. Compactarea manuala Se admite compactarea manuala (cu maiul. B. • inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie cu tasare minima 50 mm. 24. Alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator. Bl. 3.l. 60 secunde. 6. Compactarea mecanica In general compactarea mecanica se face prin vibrare. Sc.9. Grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator (buteliei).. Durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 secunde si maximum 30 secunde in functie de tasarea betonului si tipului de vibrator utilizat. Delfinului. sau care nu pot fi compactate prin vibrare interna. e-mail: catalin. de legaturi elastice intre cofraje si elementele de sustinere si rezemare. Et. forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare a acestuia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura. caz in care betonarea trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost. Nr. L109. Ap.4. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. In cazul determinarilor de proba 51 . prin marirea rigiditatii cofrajelor si prin prevederea. • vibrarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj. Compactarea betonului Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus. Vibrarea interna Este principalul procedeu de compactare a betoanelor. in masura in care este posibil. • intreruperea functionarii vibratorului (defectiune.s. vergele sau sipci. CLIDE Design s.1. • vibrarea de suprafata cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante. In cazul elementelor compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior se vor lua masuri constructive speciale. Mobil: 0733. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa fie cu tasare minima 20 mm. in paralel cu ciocanirea cofrajelor). Bl. Sc.320. 87. reducandu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor. butelia trebuie sa patrunda de la 50 mm pana la 150 mm in stratul compactat anterior. S.

L109. precum si in cazurile umpluturilor. Ap. 24. 0. daca este posibil. Bl.50 m • Grosimea stratului de beton sa fie max. care se masoara la ora 8 dimineata.1. Sc.r. 40 cm • Betonul sa fie compactat prin vibrare. Cofrajele folosite se vor proteja cu materiale termoizolante. Matei Basarab. se vor lua urmatoarele masuri: • Pomparea va fi continua.minea@clidedesign. La executie cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin mijloace mecanice si in final. 6. Ap. 3. Pomparea betoanelor de alta clasa situata in afara acestui domeniu se va face numai dupa efectuarea unor incercari experimentale preliminare care sa dovedeasca aplicabilitatea procedeului. pe fundatii existente. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN PROCEDEE SPECIALE 3. Sc.l. acestea urmand a fi completate cu celelalte cerinte ale normativului C 16-84: Temperatura de inghet a betonului este considerata valoarea de 0°C. fara intreruperi pentru a evita blocarea betonului in conducte. Cateva din prevederile pentru executia lucrarilor de beton armat sunt descrise in continuare.. incat sa fie asigurata suprapunerea de minimum 50 mm in raport cu pozitia precedenta. Bucuresti Punct de lucru: str.c. 40. de gheata si de stratul vegetal.ro CUI: RO 17147031. • Inaltimea libera de cadere a betonului sa fie max. Nr. J40/1162/2005. 65.C 20/25. 42. prin intermediul unui jet de aer cald. • Alte recomandari privind compozitia betonului si tehnologia de pompare sunt date la capitolul 16 . e-mail: catalin. Reglementarea tehnica pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros este Normativul C16-84 care cuprinde toate prevederile desfasurarii activitatii in conditiile respective. 3.10. 3. Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a cofrajelor luandu-se masuri corespunzatoare in functie de comportarea la inghet a terenului. Bl.. si anume: • pentru pamanturile stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe terenul nivelat si curatat in prealabil de zapada.3 din Codul NE 012-99. B. Executarea lucrarilor de betonare pe timp friguros Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului exterior. Clasele de beton recomandate pentru realizarea in mod curent prin acest procedeu de punere in opera sunt C 8/10.065. Delfinului. la 2. Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare prin ciocanire. 3.320. amestecate si controlate corespunzator.89. Et. 87.2. prin zgariere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald pentru topirea ghetii si uscarea apei rezultate. Armaturile se vor depozita pe teren uscat. Bucuresti Tel/Fax: 021.s. Betoane turnate prin pompare Materialele utilizate pentru prepararea betonului turnat prin pompare trebuie sa fie dozate.625. Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din diametrul conductei de refulare. popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare ingropate sub adancimea de inghet . Sediu social: str. cu exceptia cazurilor in care se folosesc aditivi care coboara aceasta temperatura pana la o valoare specifica ce rezulta din instructiunile lui de folosire.10. La punerea in opera a betoanelor pompate. Aplicarea substantelor care usureaza decofrarea se face numai dupa curatarea si uscarea suprafetei. Nu se recomanda topirea ghetii cu apa calda decat daca exista 52 . la umbra.10.50. • pentru pamanturile nestabile la inghet. CLIDE Design s.pct 16. Distanta intre doua pozitii succesive de lucru ale plăcilor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi prevazute in paragraful anterior se stabileste si grosimea stratului de beton turnat necesara pentru realizarea grosimii finite a elementului. Mobil: 0733. amenajat cu platforme de pietris compactat.00 m inaltime de la sol si la distanta minima de cladiri sau orice alta constructie. S. Nr.S 2. "Zi friguroasa" se numeste ziua in care temperatura aerului exterior este inferioara valorii de + 5°C si nu are tendinte de urcare. conditii esentiale pentru realizarea unui beton optim tehnologiei de pompare.

65. impreuna cu date privind: • Temperatura minima a apei si a agregatelor la introducerea in malaxor. Sc.320. • Modul de protejare a betonului dupa turnare. Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elmentelor structurii care nu sunt supuse la eforturi mari in timpul exploatarii. etc.3. e-mail: catalin. Matei Basarab.50. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. • Durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare. 6. c) protejarea imediata a elementului betonat conform solutiilor prevazute in cadrul masurilor de asigurare a regimului termic (vezi Anexele C si D din C 16-84). Se vor folosi cofraje izolate termic. J40/1162/2005. S. Bucuresti Tel/Fax: 021. La prepararea betonului se va adopta o cantitate de apa cat mai scazuta si aditivi plastifianti sau superplastifianti. se vor evita rosturile de lucru. Inceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in aceasta stare in perioada de dezghet este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a rostului de intrerupere. La locul de preparare va fi afisata obligatoriu reteta de preparare a betonului. • Durata totala de malaxare.065. La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmatoarele reguli: 53 .625. Sc. 3. • Durata de malaxare a agregatelor cu apa. Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare mecanica. Decofrarea se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditiile din NE 012-99. • Temperatura betonului la terminarea punerii in opera. 42. Bl. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost cu consecinte in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii armaturii. 87. Ap.10. pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau prin procedura de executie. Mobil: 0733.l. Agregatele nu trebuie sa contina granule poroase care sa fie gelive. Et.c. Protejarea betonului dupa punerea in opera trebuie sa se faca intr-un timp cat mai scurt.minea@clidedesign. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate. conform NE 012-99. 3. Agregatele trebuie dezghetate inainte de introducerea in malaxor (este interzisa dezghetarea cu apa calda) si aduse la temperatura minima de + 5 C. • Nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare (conf. Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea o rezistenta mai mica in comparatie cu restul structurii in cazul in care sunt tratate necorespunzator.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi certitudinea ca aceasta nu va inghetadin nou pana la turnarea betonului. L109. 3. Rosturi de lucru (de betonare) In masura in care este posibil. la punerea lui in opera si in perioada de maturizare se vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura prin: a) protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare cu folii de polietilena sau prelate. acoperite intotdeauna cu folii de polietilena sau prelate din panza impermeabila prin care sa se etanseizeze izolatia termica si sa se inchida si un start de aer stationar (neventilat) de 3-5 cm grosime. B. C 16-84). saltele termoizolatoare. Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive. CLIDE Design s. organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. 24. Nr.r. Bl. Delfinului. La transportul betonului pe obiect.ro CUI: RO 17147031. • Temperatura betonului la descarcarea acestuia din malaxor and temperatura betonului la locul de punere in opera. pana la adaugarea cimentului.s. Indeplinirea conditiilor de decofrare se va controla prin incercari ale epruvetelor din beton pastrate in aceleaşi conditii de regim termic ca si elementul de constructie.89. 40. b) reducerea la minimum a timpului de asteptare a betonului de la descarcare pana la aducerea la locul de punere in opera. Este interzisa dezghetarea cu ajutorul flacarii. Sediu social: str. La locul de punere in opera a betonului vor fi afisate obligatoriu: • Temperatura betonului la livrare. La punerea in opera a betonului se vor respecta prevederile din Anexa A din C 16-84.

se vor indeparta mentinand sau remontand popii de siguranta. CLIDE Design s.320. Trebuie acordata atentie deosebita elementelor de constructie care dupa decofrare suporta aproape intreaga sarcina prevazuta in calcul. sarcinile pentru care au fost proiectate. Ap. • La Plăci. nelivrarii la timp a betonului. cand betonarea in directia nervurilor. Elementele de constructii pot fi decofrate in momentul in care betonul are suficienta rezistenta pentru a putea prelua integral sau partial. iar la plăci si pereti.11.c. 40. rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea nervurilor. • cofrajele fetelor inferioare la plăci si grinzi.89. Matei Basarab. 6.50mm sub nivelul inferior al plăcii sau vutei plăcii. Bl. perpendiculara pe suprafata lor. Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care au fost supuse inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).ro CUI: RO 17147031.S 2. Sediu social: str. • popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa urmatoarele procente: o 95% pentru elementele cu deschideri de max. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • La stalpi se vor prevedea rosturile numai la baza. astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate (orientativ 2 zile pentru o temperatura de +50C si respectiv o zi pentru o temperatura de +150C). confectionate in acest scop si pastrate in conditii similare elementelor in cauza. J40/1162/2005. • La plansee cu nervuri.5 N/mm2. 3. DECOFRAREA Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta. din cauza unor defectiuni. 6 m. Et. • inaintea betonarii. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. • In cazul in care grinzile se betoneaza separat.625. 42.minea@clidedesign. Si 85% pentru elementele cu deschideri mai mari de 6 m. rostul de lucru se lasa la 30 . • La plansee cu nervuri. • inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a inlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati dupa care se va uda.065. 3. functie de rezultatele incercarilor de laborator). Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. S. 24. Sc. Suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora.50. etc.1/3 din deschiderea plăcii.s. Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face prin incercarea epruvetelor de control pe faze. • La grinzi. dupa caz. o 115% pentru elementele cu deschideri mai mari de 12 m. Mobil: 0733. 3.r. L109. atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa 70% pentru elementele cu deschideri de max. Tratarea rosturilor de lucru se face astfel: • spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (circa 5 ore de la betonare. 54 . Bl. o 112% pentru elementele cu deschideri de 6 . B. Cerintele de tratare a rosturilor de lucru enuntate trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor "neintentionate" ce au aparut ca urmare a conditiilor climaterice. rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea grinzii principale. 6 m. daca din motive justificative nu se poate evita intreruperea. Sc.12 m. e-mail: catalin.l. Nr. Delfinului. Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra: • partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minimum 2. betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa regula "beton saturat dar cu suprafata zvântată ". rostul de lucru va fi situat la 1/5 . 65. cand betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor. 87. aceasta se va face in regiunea de moment minim.

. Ap. 42. 3. Bl.. 6.320. Matei Basarab. 55 .5 Restul cazurilor Clasa cimentului 42. 24. Bl.5 R .50. Nr.42.00m Termenul de la turnare (in zile) lenta medie +5 +10 +15 +5 +10 +15 18 14 9 10 8 5 21 18 12 14 11 7 36 28 18 28 21 14 Observaţii: • Termenele din tabelele anterioare sunt orientative. Sc. S.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi conform prevederilor din SR EN 12390-6:2010.r.5 R Restul cazurilor Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor laterale: Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului lenta Medie Termenul de decofrare (in zile ) la temperatura mediulu (0C) + 50C 2 zile 2 zile + 100C 11/2 zile 1 zi + 150C 1 zi 1 zi Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor inferioare cu mentinerea popilor de siguranta: Conditii tehnologice Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului Temperatura mediului (0C. Bucuresti Punct de lucru: str.5 . Delfinului.5 0. 0.625. In cazul in care exista dubii cu privire la rezultatele incercarilor pe epruvete se recomanda incercari nedistructive.5 R 42. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. 40. 87.l.00m Grinzi cu deschiderea >6. decofrarea urmand a se face pe baza procedurilor de executie in momentul in care elementele au atins rezistentele minime indicate in NE 012-99. Sc.00 to12. Et.00m Grinzi cu deschiderea de 6. Ap.065. e-mail: catalin.) Grinzi cu deschiderea de max.S 2.89.52.5 R .) Grinzi cu deschiderea de max. L109.00m Termenul de la turnare (in zile) lenta medie +5 +10 +15 6 5 4 10 8 6 +5 +10 +15 5 5 3 6 5 4 Recomandari pentru termene minime pentru indepartarea popilor de siguranta: Conditii tehnologice Development speed of concrete resistance Temperatura mediului (0C.5 R 32. 3. Sediu social: str. B. 6. Nr. J40/1162/2005.s.ro CUI: RO 17147031.00m Grinzi cu deschiderea >12. Mobil: 0733.6 < 0.minea@clidedesign. Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului: Rapida Medie Lenta Raport A/C < 0. 6. 65.

de catre Contractor. incheindu-se un proces verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor. Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature. • diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului. De asemenea este o masura de prevenire a urmatoarelor efecte: • antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii sau apelor curgatoare. Nr. • In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m. se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare.ro CUI: RO 17147031. Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofreaza sau se betoneaza. 3. precum si eventualele defecte constatate. Sediu social: str. In cazul constatarii unor defecte remedierea acestora se va face numai cu instiintarea si acordul Proiectantului. • Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza. ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor. • Slabirea pieselor de descintrare (pene.89. 42. Proiectantul va fi instiintat inainte de decofrare.l. Sc. Diriginte de Santier si de catre Proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat). TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE In vederea obtinerii proprietatiilor potentiale ale betonului (in special) zona suprafetei trebuie tratata si protejata o anumita perioada de timp. la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii. • Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme. Mobil: 0733.065.minea@clidedesign. 56 . Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. Sc. zone segregate. 6. e-mail: catalin. o Intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul.12. 3. fara socuri. 40. conform prevederilor din C 149-87 ―Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat‖. etc. elementului. 87. Delfinului. • temperaturii scazute sau inghetului. B. la decofrare se vor lasa popi de siguranta.S 2. Se interzice efectuarea de remedieri. in functie de tipul structurii. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri. Amplasarea lor se recomanda a se stabili astfel: o La grinzi avand pana la 6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijlocul acestora. Et. 3.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5 0C atunci se recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.625.50. 24. care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate. S. 2 o La Plăci se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin 1 pop la 12 m de placa. etc. CLIDE Design s. Matei Basarab. inainte de aceasta examinare. In temen de maximum 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda. Bl. Nr.r. L109. vinciuri. • eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton armatura (dupa intarirea betonului). Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli: • Desfăşurarea operatiei va fi supravegheată direct de către Contractor şi în prezenţa Proiectantului. Bucuresti Tel/Fax: 021.) se va face treptat.320.). datorita radiatiilor solare si vantului. Ap. Bl. in particular. 65. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. la deschideri mai mari numarul lor se va spori astfel incat distanta intre popi sau de la popi la reazeme sa nu depaseasca 3 m.c. Ap. conditiile de mediu din momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii.

etc. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. 3.se va procura un rezervor tampon intre compresor si aparatul de torcretare.S 2. EXECUTAREA BETOANELOR/MORTARELOR TORCRETATE La executarea betoanelor/mortarelor torcretate se vor respecta prevederile normativului C 130/78. Durata orientativa (in zile) a tratarii betonului: Dezvoltarea rezistentei betonului rapida Temperatura betonului in timpul tratarii (°C. 87. Nr. In lipsa unor date referitoare la compozitia betonului si la conditiile de expunere .r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • Principalele metode de tratare/protectie sunt: mentinerea in cofraje. aplicarea de pelicule de protectie. Sc. in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura mediului. S. rogojini. Nr. Aceasta operatie se va face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. e-mail: catalin. 65.fara pulsare. ci se aplica materiale de protectie. J40/1162/2005. Durata de tratare depinde in mod substantial de temperatura betonului. Betonul ce ar urma sa se afle in contact cu apele provenite din precipitatii va fi protejat de actiunea acestora prin devierea provizorie a apei timp de cel putin 7 zile. Peliculele de protectie se aplica in conformitate cu reglementarile speciale. dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment. in asa fel incat suprafata betonului sa se mentina permanent umeda. L109. Stropirea se va repeta la intervale de 2 . Bl.13. 10 15 (°C).s. Ap. suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena.l. Stropirea cu apa incepe dupa 2 -12 ore de la turnare. Se va folosi apa care indeplineste conditiile de calitate similare cu conditiile pentru apa de amestecare a betonului. CLIDE Design s. strat de nisip. sau la umiditate 2 2 sub 80% Elemente expuse razelor solare sau vantului cu viteza 4 medie. la o presiune constanta. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str.pentru a asigura conditii favorabile si a reduce deformatiile din contractie . stropirea periodica cu apa. 6. Daca este necesar. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.89. umiditate peste 50% Elemente expuse la razele intense ale soarelui sau la o 4 viteza mare a vantului sau la o umiditate sub 50% 3 3 15 1 2 2 medie 5 10 3 6 8 3 4 6 15 2 3 5 5 4 8 10 lenta 10 15 4 5 8 2 4 5 In tabel sunt prezentate recomandari pentru tratarea unui beton cu ciment de tip I (Portland) si pentru temperaturi de 5. De exemplu la 30°C durata tratarii poate fi aproximativ jumatate din durata tratarii betonului la 20°C. In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat (+ 50C) nu se va proceda la stropirea cu apa. Se vor folosi doar masini potrivite torcretarii si se vor respecta instructiunile de folosire ale acestora. 3. acoperirea cu materiale de protectie. 24. Pe timp ploios.6 ore.) 5 10 Conditii de mediu in timpul tratarii: Elemente expuse indirect razelor solare.065.c. 57 .ro CUI: RO 17147031.625. 40. Matei Basarab.se va mentine umiditatea timp de minim 7 zile dupa turnare. Mobil: 0733. 42.50. Sc. B. Ap.320. Astfel izolarea prin cofraj poate fi o metoda de reducere a timpului de tratare. atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment. Pentru a asigura un jet uniform de torcretare se va folosi un flux de aer comprimat potrivit tipului de echipament. Bl. Delfinului. Et. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate. 3.

Ap.5-2cm se suflă cu aer comprimat şi se spală cu jet de apă se dispun plasele de armătură plasele de armătură se susţin de perete prin agrafe (min 8 cm/50 sau 4 buc/ mp ) în găuri date în rosturile zidăriei (în cazul placării pe ambele feţe agrafele traversează zidăria.s. Sc. Aplicarea straturilor de torcretare se va face prin miscari circulare ale ajutajului. Ajutajul de torcretat va fi perpendicular pe suprafata de suport. Ancorele pentru beton se amplaseaza in gauri efectuate in elementele de zidarie sau/si beton existente cu masini de gaurit tipul roto-percutoare cu burghiu tungstren si putere ajustabila. la cererea investitorului. Gaurile se vor curata cu aer comprimat produs de echipamente care lucrează fără ulei. Mortarul va avea o perioada de intarire de 2 ore. 87. In principal succesiunea operatiilor este urmatoarea : se decopertează tencuiala existentă se curătă suprafaţa peretelui prin frecare cu perii de sârmă se adâncesc rosturile zidăriei pe cca. Nr.14. CONTROLUL CALITATII. Controlul cuprinde actiunile si deciziile esentiale ca si verificarile ce trebuie facute in conformitate cu reglementarile tehnice specifice pentru satisfacerea cerintelor respective. 3. Nr. Torcretarea va incepe de sus in jos si se vor lua masuri pentru a impiedica patarea suprafetei netorcretate inca. fiecare in domeniul sau de activitate. b) Controlul extern: se efectueaza asupra unei intreprinderi de catre un organism independent de aceasta. Dupa curatarea gaurii se aplică o amorsă de răşină epoxidică. B.c. • procedee de verificare suplimentare independente de sistemele de control intern. Matei Basarab. 6.50. Delfinului. Distanta dintre ajutaj si suprafata suport va fi intre 0.r. Controlul de conformitate este in general o parte din 58 . 3.2. 65. S. după care se introduc ancorele.065. DEVIAŢII ADMISIBILE 3. L109.l.1. Controlul extern poate consta din: • verificarea masurilor de control intern (daca sunt in conformitate cu procedurile de control extern).14.4 pe m2) de elementul de zidarie sau de beton armat pe care se aplica torcretarea. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor inlatura toate impuritatile de pe suprafata peste care se va turna mortar torcretat si aceasta va fi curatata. • in conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de catre o organizatie independenta. altfel ele pot fi ancorate în grosimea zidăriei. Ap.14.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s.Sisteme de control Controlul intern: desfasurat de catre producator si / sau Contractor. 42. Bl.5 m si 2 m depinzand de presiunea disponibila pe ajutaj. Intre momentul prepararii mixturii pana la aplicarea mortarului pe suprafata nu trebuie sa treaca mai mult de o ora.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. 1. Et. 24. 40.89. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. Straturile de beton/mortar torcretat vor fi armate cu plase de armatura ce vor fi ancorate intr-un numar suficient de puncte (min. periata si umezita. Ancorele pentru beton se pot solidariza cu mortar epoxidic ce se compune din doua elemente: rasina epoxidica si agregate de aglomerare.S 2. Mobil: 0733. Sediu social: str. e-mail: catalin.minea@clidedesign. Bl.320. acest control este exercitat: a) • din initiativa proprie (proceduri interne de control). J40/1162/2005. c) Controlul de conformitate: este exercitat pentru a verifica daca functionarea unei unitati sau a productiei se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite. min 28cm) se aplică mortarul prin torcretare 3. Sc. Generalitati Reglementarile din Codul NE 012-99 prevad masurile obligatorii minime necesare controlului executiei structurilor din beton si beton armat.

S 2. 925/95 si H.l.14.Anexa VI. • incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora. 766/97. 40. compactarea. H. astfel: • preliminar.4. Dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificare si incheierea unui nou proces verbal. 3. • pozitia golurilor.50. S. personal) pentru realizarea inspectiilor si determinarilor. din Codul NE 012-99 respectand si urmatoarele: • nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta. Bucuresti Punct de lucru: str. daca corespund proiectului si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un "registru de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse". Frecventa si intensitatea controlului depind de consecintele cauzate de unele posibile erori in diferitele stadii ale procesului de executie / productie a betonului si se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicati. Sediu social: str.320. 42. Nr. 3. Controlul calitatii lucrarilor de executie are la baza Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.ro CUI: RO 17147031. In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces verbal de receptie calitativa comun pentru cofraje si armaturi.14. CLIDE Design s. tratarea betonului. betonarea. J40/1162/2005. L109. Datele relevante asupra controlului procesului de executie / productie a betonului trebuie consemnate sub forma unor procese verbale sau in alte tipuri de documente. in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele inferioare.G. etc. • pozitia cofrajelor.G. 24. • dimensiunile interioare ale cofrajelor. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. • daca se constata neconcordante fata de proiect sau prevederile prescriptiilor se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. Ap. e-mail: catalin.065. verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor. Toate abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste transportul. Delfinului. Matei Basarab. responsabili tehnici cu sarcini specifice. ca parte a controlului de conformitate.1. Procedurile de control ale procesului de executie / productie a betonului intocmite de Contractor vor fi verificate de Proiectant şi/sau de un organism autorizat.c. Ap. 6.625. • in procesele verbale se vor preciza constatarile rezultate. La terminarea executarii cofrajelor se va verifica: • alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire. Verificarea calitatii materialelor componente si betonului se va face in conformitate cu prevederile anexei VI. Bl. cu asigurarea nivelului de calitate corespunzator.minea@clidedesign. Producerea betonului Controlul procesului de executie / productie a betonului poate fi efectuat de Contractor in sistem de control interior. In ambele cazuri trebuie sa se dispuna de dotari corespunzatoare (echipament. descarcarea. 65.Controlul si receptia lucrarilor de decofrare In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate. 3. Bl. Controlul procesului de executie. tinand seama de prevederile capitolului 17 din NE 012-99. 59 .s. 272/94. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi controlul extern si se efectueaza de catre organisme independente autorizate pentru efectuarea activitatii de certificare a calitatii produselor folosit in constructii conform HG 728/94. Mobil: 0733. aparatura.r. • final. daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.G. Sc. Et. prevederile sunt specificate in Codul NE 012-99 . B. 87. H. 3. controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri. • in cursul executiei. care urmeaza a se betona.3. trebuie consemnate si raportate responsabililor cu executia lucrarilor. sau printr-un organism independent (control exterior).89. In ceea ce priveste frecventa si masurile ce se adopta in cadrul controlului calitatii materialelor si betoanelor. pentru controlul de conformitate. Incercarile si determinarile efectuate in cadrul controlului procesului de executie/productie a betonului pot fi luate in considerare la recepţie. Sc. in raport cu cele ale elementelor.

Innadirile sudate se vor poansona si verifica prin probe distructive. Et. 6. 3. • rezultatele si concluziile verificarilor efectuate pana la aceasta faza. • Pozitia.89. • tratarea suprafetelor cofrajelor. • Modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate. • inaltimea maxima de cadere a betonului. e-mail: catalin. Delfinului. 3. Sc. • stabilitatea cofrajelor. • inlaturarea impuritatilor si substantelor de orice fel de natura de pe suprafata cofrajelor in contact cu betonul. Bucuresti Punct de lucru: str. executate intercalat de acelasi sudor si in aceleasi conditii cu sudurile din opera. • adoptarea de masuri operative la statia producătoare de betoane pentru corectarea compozitiei betonului sau a conditiilor de preparare. Nr.c.l. • conditiile necesare unui transport eficient.Controlul calitatii operatiunilor de betonare Controlul inainte de punerea in opera a betonului Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale: • geometria cofrajului si pozitionarea armaturii. • Distanta dintre etrieri. 65. S. Sediu social: str. tinand seama de actiunea betonului asupra cofrajelor. CLIDE Design s. • Lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior. urmarindu-se: • evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton ale carui caracteristici in stare proaspata nu indeplinesc conditiile impuse.r.s. • distributia uniforma a betonului in cofraj. Matei Basarab. • Distantieri de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii. • Calitatea sudurilor.ro CUI: RO 17147031. Ap. • Numarul si calitatea legaturilor dintre bare. din NE 012-99. Bl. 60 . B.3. in diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii. J40/1162/2005. 40. Bucuresti Tel/Fax: 021. • receptionarea calitativa a betonului. Ap. L109. 3.6. • asigurarea unui personal instruit. Nr. 24. Innadirile sudate vor fi executate numai de catre sudori care au sustinut examenul practic si teoretic pentru grupa 3 a prevederilor de sudare. diametrul si pozitia armaturilor. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor din beton si beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ si adoptarea unor masuri conform anexei VI. Controlul calitatii montarii armaturilor La terminarea montarii armaturilor se va verifica: • Numarul. in proportie de 3% din numarul total al innadirilor. • Pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor.625. • asigurarea masurilor impotriva accidentelor/defectiunilor utilajelor.S 2. 87.minea@clidedesign.14. • compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarii. Controlul in timpul transportului. Bl.50.5. • viteza de turnare. masurile de compactare st tratare functie de consistenta specificata a betonului. 42.065. compactarea si tratarea betonului Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale: • mentinerea omogenitatii betonului in timpul transportului si punerii in opera. Mobil: 0733. • integritatea cofrajelor pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment. • dimensiunea distantierilor. • curatarea armaturilor de impuritati si substante care ar slabi aderenta. Sc.14. diametrul acestora si modul lor de fixare.320.

din Codul NE 012-99.). Nr. asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a clasei. 40. Investitor si Contractor. Sediu social: str. 3. Ap. semnalandu-se daca se intalnesc zone cu beton necorespunzator (beton necompactat. Sc.89. 6. Sc. • locul unde a fost pus in lucrare. • personalul care a supravegheat betonarea. Nr. • masuri speciale in cazul rosturilor de lucru. 3. precum si modul de dozare. • probele de beton prelevate. dimensiunilor si formei cofrajelor.625. pereti) in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul imediat inferior. e-mail: catalin. • evitarea unor eventuale deteriorari ce pot apare ca urmare a unor socuri sau vibratii asupra betonului proaspat. etc. etc).1. S.2. • Pozitia golurilor. Delfinului. descarcare si turnarea betonului. B. • Sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor. conform prevederilor anexei VI. goluri. • tratarea rosturilor inainte de turnare. 3. • Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor betonate. • Se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe.2.c. • temperatura mediului. Ap. Matei Basarab. 61 . J40/1162/2005.r. • Se aplica corespunzator masurile de protectie (tratare) a suprafetelor libere ale betonului proaspat. In condica de betoane se vor consemna: • seria talonului livrarii corespunzatoare betonului pus in opera. din NE 012-99). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • durata intre etapele de amestecare. Constatarile acestor verificari se inscriu in condica de betoane. Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de Proiectant masurile ce se impun. • Consistenta betonului corespunde celei prevazute. • evenimente intervenite (intreruperea turnarii. acesta este obligat sa verifice in paralel calitatea cimentului si a agregatelor conform prevederilor anterioare.minea@clidedesign. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. • Conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte. Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand seama de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate (prevederilor cap. din NE 012-99 se prezinta in detaliu verificarile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei.l. daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul controlului opertiv. Bl.50. 24. amestecare si transport al betonului.Controlul calitatii elementelor din beton si beton armat La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica: • Aspectul elementelor. 42.320. Et. 65. prezentate in buletinul emis de laborator si concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive sau incercarilor pe carote.065. segregat.2. • masuri speciale in cazul turnarii in conditii de vreme rece sau calduroasa. • Pozitia elementelor verticale (stalpi. • Distanta intre diferitele elemente. In anexa VI. intemperii. CLIDE Design s.7. In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca: • Datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund comenzii si nu s-a depasit durata admisa de transport.ro CUI: RO 17147031. L109.17. Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Proiectant. 87. In cazurile in care Contractorul raspunde direct si de prepararea betonului. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. rosturi de betonare.s.14. • ora inceperii si terminarii betonarii. • masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat. Mobil: 0733. • metode de tratare si durata tratarii betonului functie de conditiile atmosferice si evolutia rezistentei.

62 . conf.83 C28.2. Nr. La consemnarea constatarilor se va tine seama de prevederile anexei 111. L109. S. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. 3.minea@clidedesign. Mortarul torcretat va fi evaluat vizual de Contractor si Proiectant. <1 m ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 Lung.1. 6.89. 3.ro CUI: RO 17147031. cu unele observatii suplimentare indicate in anexa 111. Calitatea aderentei materialului la suprafata de suport va fi verificata prin ciocanirea suprafetei. C28. a Codului NE 012-99 si in Normativul C 56-85 privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii pentru elementele din beton armat.83 Abaterile limita admise fata de dimensiunile din proiect pentru elemente de cofraj si cofrajele montate sunt prevazute in C 56-85 .c. 87.065.83 C28. 40. CLIDE Design s. Matei Basarab.8. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior. a Codului NE 012-99. Bl.625.2. Abateri maxime la armaturi (in mm) Element distante intre bare Fundatii Pereti Stalpi Grinzi Plăci ± 10 ±5 ±3 ±3 ±5 grosime strat de acoperire + 10 +3 +3 +3 +2 Lung. a NE 012-99 .S 2.320.14. 42.83 inadiri sudate ± 3d ± 3d ± 3d ± 3d ± 3d Intre etrieri ± 10 ±5 ± 20 ± 30 ± 3d 50 C28.83 C28. 65. 3. Abateri admise Abaterile limita admisibile la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate in anexa II. Bucuresti Tel/Fax: 021.r.14.Controlul calitatii lucrarilor de torcretare Lucrarile de torcretare se vor face in conformitate cu cerintele Capitolului 17 din Codul de Practica NE 012-99. din NE 012-99 privind "Abaterile admisibile pentru elementele din beton armat" si respectiv "Defectele admisibile" . e-mail: catalin. Bl.l. Nr. Sc. Et.1.9. Ariile care suna a gol vor fi indepartate si torcretate. J40/1162/2005. Mobil: 0733. 1-10 m ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 Lung.din anexa III. 24. >10 m ± 30 ± 30 ± 30 ± 30 ± 30 L petrecere pozitie inadire 50 50 50 50 50 OBS. Ap. Verificarile specificate mai sus se efectueaza prin sondaj.s. 3. Delfinului. Se va consemna in procesul verbal daca sunt respectate prevederile prezentului proiect. B. Ap.50.83 C28.

Sc. 3. 6.1. B.S 2.l. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109.pentru latime: ± 3 mm. inclinare dupa decofrare 1m total referinta (mm) cofraj 1m2 Lungime Latime ±15 ±6 3 mm/m ±20 mm <2m ±20mm >2m 3 16 Inaltime ±10 15mm (total) ±30mm Lungime ±10 ±3 <3m ±16mm 3-6m ±20mm 3 16 Inaltime >3m.10. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Element Fundatii Pereti Abateri limita ale cofrajelor si elementelor decofrate din beton si beton armat ELEMENT DUPA DECOFRARE COFRAJ Inclinare suprafata fata de: Sectiune: Verticala dimens. 3. 3.50. lungimea maxima de 5 cm. sectiune Lungime Dimens.pentru lungime: ± 4 mm.065. denivelarii locale) avand adancimea de maximum 1 cm. 24. e-mail: catalin.89. segregari superficiale. columns 16 Orizontala 1m total 1m2 5 20 Stalpi 20 Grinzi Plăci ±10 ± 3 2 mm/m 5 10 ±10 ±10 10 mm (total) <3m ± 16mm 3-6m ±20mm ±3 >3m ±25mm >10cm ±5mm 10 Abaterile fata de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraj. Delfinului. Bl.625. Nr. Abaterile fata de dimensiunile din proiecte sau prescriptii tehnice pentru armaturile elementelor din beton armat sunt date in anexa II. Defecte admisibile Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor din beton si beton armat: • Defecte de suprafata (pori. 87. CLIDE Design s.r. S. segregari) avand adancimea mai mica decat grosimea stratului de acoperire armatura.c.14. columns id.±3mm >10cm. 63 .±5mm Inaltime Dimens. Mobil: 0733. Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beton armat dupa decofrare sunt date in anexa III. Sediu social: str.s.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitate la maximum 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate.minea@clidedesign. 42. .2 din Codul NE 012-99. Ap. Bl. 65. • Defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale. gata confectionate (extras din normativul C 56-85 cu completari): . Matei Basarab.± 25mm Grosime <10cm.320. Et. Nr. din Codul NE 012-99.de abat. Ap. suprafata de maximum 400 cm2 defect. 40. Sc. sectiune Lungime (Latime) Grosime ±10 ± 3 <3m ±16mm 3-6m ±20mm 3 >3m ± 25 mm <50cm ±5mm >50cm ±8mm Id. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 5% din lungimea muchiei respective. Bucuresti Punct de lucru: str.

dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta. • Pozitia golurilor prevazute in proiect. S. 65. Proiectant si Contractor. precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se receptioneaza sau se respinge. In cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii. 3. In vederea receptiei structurii unei constructii. Anexa I. Nr. conform prevederilor din Normativul C 56-85.aprecierea calitatii betonului pus in lucrare. Anexa I. 42.320. Matei Basarab. Bl. protectii. aspectul elementelor dupa decofrare. in cazurile in care se solicita de catre Proiectant. B. • Pozitia relativa.. • Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajele. dar vor fi in mod obligatoriu remediate conform Normativului C 149/87 pana la receptionarea lucrarii. 3. tencuieli. Sc. • Incadrarea in abaterile admise.065. conform Normativului C 56 . Et. Alegerea elementelor si numarul necesar de incercari se face de catre Proiectant. 14. Mobil: 0733. in conformitate cu precizarile anexei VI. Sc. pereti) consemnanduse eventualele dezaxari. Ap. e-mail: catalin. Calitatea betonului livrat de statia de betoane se va aprecia pe baza analizarii rezultatelor obtinute la varsta de 28 de zile pe probe prelevate la statia de betoane. 6. J40/1162/2005. Aceasta receptie are la baza examinarea directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul controlului interior sau exterior. Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistenta sau in cazuri justificate.89. 40.625. 3. pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi. Examinarea rezistentelor betonului la varsta de 28 de zile se va face la receptia definitiva a structurii de rezistenta. Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Investitor/Diriginte de Santier. Nr.1. Bl. . Suplimentar se vor verifica: • Documentele de certificare a calitatii prevazute de reglementarile in vigoare pentru materialele livrate. L109.S 2. • Consemnarile din condica de betoane.Ide la punctul III. Ap.r.85 . Sediu social: str. • Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlului interior si/ sau exterior.15.c. • Orice alta verificare care se considera necesara.3. • Buletinul privind calitatea betoanelor. 87. Defectele care depasesc limitele mentionate anterior se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare si vor fi remediate conform solutiilor stabilite de Proiectant şi/sau expert dupa caz. 24.s.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. precum si existenta si continutul proceselor verbale pentru fazele determinante. CLIDE Design s. iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua receptie. • Existenta si continutul documentelor de certificare a calitatii. Contractorul va prezenta Investitorului buletine de analiza pe beton intarit prin incercari nedistructive. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (zidul. finisaje) este admisa numai pe baza dispozitiei data de Investitor/Diriginte de Santier sau de Proiectant. • Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute in diferitele documente aparute pe parcursul executiei.l. • Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului. • Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel.50. RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA Receptionarea structurii de rezistenta se va efectua pe intreaga constructie sau pe parti de constructie. din NE 012- 64 .minea@clidedesign. Delfinului. se vor stabili masurile de remediere. armarea. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Defectele care se incadreaza in limitele mentionate anterior pot sa nu se inscrie in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare. Bucuresti Tel/Fax: 021. in cazul in care betonul a fost livrat de catre o alta unitate de constructii.

89. • • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie lucrari de betonare executie lucrari de armare executie lucrari de cofrare-decofrare executie lucrari de betoane/mortare torcretate executia lucrarilor de betonare pe timp friguros Intocmit: Arh.065.320. 3. 42. Delfinului. In urma acestei analize se stabilesc eventualele masuri necesare imbunatatirii calitatii betonului care se va produce in continuare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 99.50. e-mail: catalin. Sc. B. Ap.S 2. Sediu social: str. 3.s. Catalin Minea 65 . 3. S.625. 6.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. Nr. J40/1162/2005. Mobil: 0733. 24.c. L109. 65. 40. Ap. Bl. 87.r. Nr.16. Bl.l. Sc. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031.

Nr. Sediu social: str.89. 3. CLIDE Design s.r. 24. Delfinului. Sc.625. L109. Ap. Bl.c.s. B. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str.065.320. Mobil: 0733. 87. 40. 3.l.50.S 2.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. Bl.minea@clidedesign. J40/1162/2005. Et. Nr. 6. 42. S. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi D. 65. Sc.EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE 66 . Ap.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. Acestă intervenţie are ca scop creşterea performanţelor structurale (rezistenţă. de exemplu. . . .320. S. ductilitate. inainte de inceperea lucrarilor.Consolidare: refacerea sau înnoirea oricărei părţi a construcţiei (a unor elemente sau ansamblu de elemente) în scopul obţinerii unei capacităţi structurale sporite. La rândul lor acestea se grupează în intervenţii asupra elementelor individuale. Sc. Delfinului. 67 . de exemplu.89. Bl. intervenţiile la clădirile din beton armat afectate de seism sau vulnerabile din punct de vedere seismic se împart în trei categorii: . Nr.S 2. . Astfel: . Tipuri de consolidare pentru structuri de beton armat (1) Soluţiile de consolidare pentru structurile de beton armat pot fi extrem de diverse. 4.2. 42.1.Reparaţiile structurale au drept scop de a reda proprietatile structurale iniţiale ale acestora.2. Simpla explicare a terminologiei termenilor care fac parte din descrierea temei de proiectare ne pot da oferi o imagine de ansamblu a complexitatii operatiunilor care trebuiesc efectuate atat din punctul de vedere al proiectarii.625. rezultând grupele de măsuri de intervenţie prezentate în continuare. o reexaminare a starii generale a constructiei si. in mod obligatoriu. e-mail: catalin.c. J40/1162/2005.Reabilitare: refacerea sau înnoirea unei construcţii degradate pentru a asigura acelaşi nivel al funcţiunii pe care îl avea clădirea înainte de degradare.50. LUCRARI DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT 4. Un exemplu de reparaţie structurală îl constituie injectia fisurilor în beton sau camasuire cu fibre de carbon sau sticla tip Sika. 87. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE CONSOLIDARE 4. rigiditate şi/sau ductilitate. Lista de tipuri de soluţii nu este exhaustivă. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Consolidare.2. 6. 24. 65. reparaţie si remodelare. ductilitate mai amplă. L109. CLIDE Design s.minea@clidedesign.1. Et. in particular. 3. şi intervenţii care implică modificarea sistemului structural. B. care nu schimbă sistemul structural. a elementelor care se vor reface. .Lucrările de consolidare sunt intervenţiile care implică adaugarea de elemente structurale noi şi/sau desfacerea şi înlocuirea părţilor existente avariate. 4. Sediu social: str. Sc.1. . cat si din punctual de vedere al punerii in practica a solutiilor adoptate. rigiditate) peste nivelul iniţial.s. Matei Basarab. Ap. Aceste reparaţii pot să refacă caracteristicile nestructurale ale elementelor afectate. (2) Soluţii care urmăresc sporirea rezistenţei. Tipuri de intervenţii Funcţie de amploarea măsurilor. 3. rolul de închidere al unor elemente.Reparaţie: refacerea sau înnoirea oricărei părţi degradate sau avariate din construcţii cu scopul de a obţine acelaşi nivel de rezistenţă. cum este. Ap. capacitate de rezistenţă superioară. Ele se pot clasifica funcţie de scopul urmărit. GENERALITATI 4. Principii generale care stau la baza lucrarilor de consolidare si reconstruire Concepte de bază Este necesară.ro CUI: RO 17147031. putându-se imagina şi alte. Aportul lor asupra comportării structurale este neglijabil. Bl.l. rigiditate mai mare.Remodelare: refacerea sau înnoirea oricărei părţi a construcţiei având ca effect schimbarea funcţiunii sau a gradului de ocupare.065.r.1. cu cel anterior degradării. Mobil: 0733.Intervenţie (structurală sau/şi nestructurală): concept care include termeni de consolidare.2.Reparaţiile cosmetice care urmăresc să îmbunătăţească aspectul vizual al componentelor afectate.

Matei Basarab. Bl. transformarea unor elemente de tip scurt. 65. Sc.prin introducerea unor contraforturi de beton armat .prin introducerea unor pereţi de beton armat noi. Et. De exemplu. prin scoaterea din clădire a unor rezervoare de apă etc. Această modificare şi comportare se poate obţine prin tăierea de legături (de exemplu.beton armat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (a) intervenţii care nu modifica sistemul structural Acestea se realizează prin: (i) cămăşuiri cu . L109.50. prin eliminarea unor niveluri slabe şi sau flexibile.idem.065.320. Nr. B.elemente de oţel: platbande. J40/1162/2005. 24.prin conectarea construcţiei existente la o construcţie nouă cu rezistenţă substanţială. cu înglobarea unor stâlpi ai structurii. cu panouri metalice . Ap. (4) intervenţii care urmăresc evitarea concentrării deformaţiilor şi eforturilor în elementele structurale (i) măsuri care reduc excentricitatea între centrul maselor şi centrele de rigiditate şi de rezistenţă. 42. cu etrieri sudaţi sau suprapuşi . Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021.prin înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale uşoare cu eficienţă superioară. De exemplu. practicarea unor fante între stâlpi şi parapetul unei grinzi înalte de faţadă). (b) intervenţii care modifică sistemul structural . corniere cu plăcuţe etc.r. . Sediu social: str.fâşii din polimeri armaţi cu fibre de carbon. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2.prin introducerea de contravântuiri metalice. 6. Acestea au în vedere introducerea unor elemente de rigiditate şi rezistenţă substanţială sau/şi introducerea unor rosturi seismice verticale prin structură. ţevi rectangulare şi cilindrice.c. (e) intervenţii care reduc forţele seismice Acestea implică: (i) măsuri care reduc masa construcţiei. (iv) măsuri care elimină comportarea fragilă a unor elemente de beton armat. 3. e-mail: catalin. indicate la a(i) duc şi la creşterea deformabilităţii în domeniul postelastic al acestor elemente. Măsurile de sporire a rezistenţei elementelor la forţă tăietoare prin cămăşuire în diferite sisteme. 87.prin înlocuirea unor pereţi de compartimentare din materiale grele cu pereţi executaţi din materiale uşoare. cu înfăşurare continuă sau la distanţă (ii) umplerea golurilor (iii) dezvoltarea secţiunilor elementelor cu prelungiri (sub formă de tălpi. (ii) măsuri care sporesc local sau pe mai multe niveluri rigiditatea şi/sau rezistenţa unor elemente structurale verticale şi orizontale. 40. (3) intervenţii care urmăresc sporirea ductilităţii elementelor de beton armat. în elemente cu proporţii şi comportare de elemente lungi.l. Mobil: 0733.s. cu ramă de contur în ochiurile de cadru . Sc.prin introducerea unor contravântuiri cu elemente metalice în ţevi de oţel umplute cu beton neaderent la elementele contravânturii .prin reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor (prin mutarea spaţiilor de depozitare la nivelurile inferioare. S.89.minea@clidedesign. Delfinului.prin umplerea ochiurilor de cadru (dintre grinzi şi stâlpi) cu inimi de beton armat . Nr. 3. prin modul de dispunere al pereţilor se pot crea nuclee de beton armat .625.ro CUI: RO 17147031. Ap. . De exemplu: . .) .prin ataşarea unor contravântuiri la exteriorul clădirii conectate la structura existentă . CLIDE Design s. aripi) de beton armat conectate la elementul de bază.prin desfacerea (demolarea) etajelor superioare (ii) măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive cum ar fi amortizorii 68 .

de regulă. Ap. în aceste cazuri se poate impune deseori soluţia de fundare la adâncime (piloţi şi ancore active la întindere) (6) Panourile de umplutură pot fi din beton armat.r. (2) La aplicarea acestei tehnici de intervenţii trebuie să se ţină seama de următoarele considerente: (a) Cămăşuirea elementelor cadrelor poate avea efecte diverse.s. 4. Nr. Bl. (4) Modificarea sistemului structural cu cadre de beton armat este avantajoasă dacă aplicarea soluţiei conduce la intervenţii localizate. 3. 40. polimeri armaţi cu fibră de carbon sau fibră de sticlă etc. Sediu social: str.625. 3. rigidităţii şi/sau a capacităţii de deformare postelastică a elementelor structurale existente. Sistemul de fundare al nucleelor de pereţi structurali de beton armat concentreză eforturi importante din încărcările orizontale. e-mail: catalin. (7) Adăugarea de contravântuiri din otel poate fi o solutie preferabilă dacă sunt necesare goluri de dimensiuni mari în pereti şi se urmăreşte reducerea masei associate soluţiei de consolidare. Nr. 6. Lucrări de consolidare a structurilor în cadre de beton armat – Aspecte Generale (1) Consolidarea cadrelor de beton armat poate avea ca obiectiv creşterea rezistenţei. Limitând aceste efecte. Delfinului. (b) Intervenţiile pot avea ca obiective creşterea rezistenţei elementelor la forţă tăietoare.minea@clidedesign. Matei Basarab.) este preferabilă cămăşuirea elementelor. 65. prin cămăşuirea stâlpilor.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4.ro CUI: RO 17147031. Ap. fără să beneficieze. Mobil: 0733. ca atare. stâlpi. noduri) sau transformarea sistemului structural în ansamblu. rigidităţii sau a capacităţii de deformare postelastică a elementelor structurale existente (rigle. la moment încovoietor sau forţă axială. turnat monolit sau prefabricat sau din zidărie armată. Sc. (8) Rezistenţa la forţe laterale a cadrelor existente poate fi crescută prin adaugarea unor contraforturi sau a unor lamele din beton armat pe feţele stâlpilor. în acord cu obiectivele urmărite.50. Creşterea capacităţii de deformare post-elastică se poate realiza şi prin cămăşuiri cu alte materiale.4. fie la interiorul constructiei. pe tehnici de cămăşuire a elementelor cadrelor. creşterea rigidităţii sau mărirea capacităţii de deformare postelastică. Dacă măsurile implicând modificarea structurii nu pot evita manifestarea efectelor unor deficienţe sistematice (de exemplu:armare transversală insuficientă. Et. Bucuresti Punct de lucru: str. (d) Adaugarea de contraforturi la exteriorul constructiei etc. Realizarea de pereţi structurali exteriori construcţiei poate avea în vedere şi soluţia cu nuclee de beton armat amplasate în curţi interioare.320. Tehnica de cămăşuire a stâlpilor şi a grinzilor existente în soluţie beton armat poate fi aplicată în scopul creşterii rigidităţii şi ductilităţii. S.89. Când sunt utilizate elemente prefabricate în interiorul constructiei pot aparea probleme de executie legate de manipularea acestora. Această soluţie poate duce însă la concentrări ale eforturilor în diafragmele orizontale şi îninfrastructură şi teren. (b) Umplerea ochiurilor de cadru cu zidărie armată sau beton. Aceste intervenţii se bazează. de regulă.l. a riglelor şi a nodurilor. (2) Creşterea performanţelor elementelor structurale ale cadrelor se realizează. şi de o lestare corespunzătoare. oţel.3. Introducerea contraforturilor necesită însă suficient spaţiu liber în jurul clădirii.2. (c) Asocierea cu pereti structurali sau nuclee de beton armat suplimentare. înnădire necorespunzătoare a armăturilor etc. prima variantă fiind mai usor de realizat deoarece nu necesita remodelarea spatiilor interioare. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. 42. 69 . (3) În vederea sporirii performanţelor structurale ale sistemului structural în cadre se poate aplica una din tehnicile indicate mai jos: (a) Contravântuirea cadrelor cu elemente din oţel. cu sau fără sporirea rezistenţelor la încovoiere şi/sau forţă tăietoare. L109.065. inclusiv pentru dezvoltarea fundatiilor. în principal.S 2. (5) Tehnica umplerii ochiurilor de cadru sau adăugarea de noi pereţi structurali reprezintă o soluţie eficientă pentru creşterea performanţelor seismice. urmărind creşterea rezistenţelor. Intervenţii care nu implică modificarea sistemului structural – Aspecte Generale (1) Creşterea performanţelor structurale ale cadrelor de beton armat se poate obţine prin intervenţii care nu schimbă esenţial caracteristicile structurii iniţiale. Elementele noi adaugate pot fi plasate fie pe conturul clădirii. 24. B. J40/1162/2005. se pot limita şi costurile intervenţiei. Bl. Sc.2.

În acest ultim caz elementul existent este caracterizat de caracteristici fizico-mecanice foarte scăzute (acesta poate fi cazul unui beton foarte slab. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.065. L109. operaţie denumită curent cămăşuire. J40/1162/2005. se corectează prin sporirea secţiunilor şi prin măsuri de fretare a betonului care să limiteze deformaţia transversală a zonelor comprimate. astfel costul şi durata lucrărilor poate fi mai mare comparativ cu alte soluţii. al stâlpilor în special.). 42. poate creşte şi rezistenţa la încovoiere şi deformabilitatea (ductilitatea).ro CUI: RO 17147031. Sc. Sc.6.7.l. e-mail: catalin. 6.) impun.noduri. (2) Armăturile sau piesele metalice trebuie să fie ancorate eficient dincolo de secţiunile de la extremităţile elementelor (nodurile cadrului) pentru a putea fi mobilizate integral în aceste secţiuni. Sporirea rezistenţei la moment încovietor – Aspecte Generale (1) Deficitul de rezistenţă la încovoiere se corectează prin sporirea secţiunii (stâlpilor şi grinzilor) prin adaos de beton armat sau elemente metalice. piese metalice sau FRP. noduri slabe etc.S 2. (2) Obiectivele indicate la (1) se realizează prin cămăşuirea secţiunilor cu beton armat.2. 65. (3) Detaliile de cămăşuire prezentate în vederea îmbunătăţirii rezistenţei la forţă tăietoare sunt adecvate şi pentru sporirea ductilităţii secţionale. (d) Soluţia de cămăşuire a elementelor cadrelor nu modifică caracteristicile de /comportare iniţiale ale acestor structuri caracterizată prin solicitarea relativ uniformă şi moderată a cadrelor şi diafragmelor orizontale.r. Nr. (3) Cămăşuielile pot avea simultan mai multe efecte. (2) Cămăşuielile se pot realiza din beton armat.s. (4) Tehnicile de cămăşuire se aplică cu detalii specifice pentru stâlpi. 24. nu sunt în măsură să asigure în multe cazuri creşterea adecvată a nivelului de performanţă structurală. Matei Basarab.5.2. (f) Cămăşuirea elementelor cadrelor cu beton armat. În aceste cazuri. Bl. S.minea@clidedesign. oţel sau polimeri armaţi cu fibre(FRP). Sporirea rezistenţei la forţă tăitoare – Aspecte generale (1) Deficitul de rezistenţă la forţă tăietoare se corectează prin adaos de material structural pe suprafaţa laterală a elementelor. cu efecte negative asupra performanţei cadrelor (armare transversală insuficientă. soluţia de intervenţie prin cămăşuirea elementelor cadrelor conduce şi la cerinţe de rezistenţă şi rigiditate ale infrastructurii şi fundaţiilor sensibil mai mici comparativ cu tehnicile de intervenţie localizate (prin adaus de pereţi structurali.c.625. De exemplu. soluţiile bazate pe contravântuirea cadrelor sau introducerea de pereţi de umplutură. CLIDE Design s. degradat sau rupt prin compresiune). Ap. sau numai din secţiunea cămăşuielii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (c) Deficienţe sistematice de alcătuire a elementelor de beton armat. poate afecta în măsură importantă şi elementele nestructurale ale construcţiei. Delfinului. 87. grinzi. 4. alcătuit din elementul existent conlucrând cu cămăşuiala. Îmbunătăţirea deformabilităţii (ductilităţii) elementelor structurale (1) Deficitul de ductilitate al elementelor cadrului. B. intervenţii generalizate bazate pe tehnica cămăşuirii elementelor. 40.89. Pentru a mobiliza sau a inhiba aceste efecte trebuie luate măsuri specifice. 4.320. armătura transversală şi condiţiile privind conlucrarea cămăşuielii cu elementul cadrului se stabilesc funcţie de obiectivele urmărite prin soluţia de intervenţie. pe lângă sporirea rezistenţei la forţă tăietoare. 3. 3. de regulă. Valorile forţelor de lunecare şi armătura transversală de conectare sau conectorii de alt tip se determină funcţie de obiectivul intervenţiei. (4) Secţiunea de beton. Sediu social: str. (3) Cămăşuirea elementelor cadrelor în soluţie beton armat poate avea ca obiectiv realizarea unui element nou. 70 .2.. Mobil: 0733. (3) Tehnicile de cămăşuire capătă detaliere specifică pentru stâlpi şi grinzi . cu cadre cu pereţi de umplutură sau contravântuite etc. Bucuresti Tel/Fax: 021. (e) Ca urmare. armătura longitudinală. 4. Et. care fac corp comun cu elementele structurale existente. Bl.50. înnădiri incorecte ale armăturilor.

Această soluţie de consolidare conduce la o creştere apreciabilă de rezistenţă şi rigiditate la deplasări laterale. 3.s. Aceste modificări implică.89. cât şi clădirilor cu parter flexibil. CLIDE Design s.c.10. e-mail: catalin. Prima variantă este mai uşor de realizat deoarece nu necesită remodelarea spaţiilor interioare şi poate permite utilizarea continuă a clădirii pe durata de execuţie a lucrărilor de consolidare. cât şi iluminarea anumitor spaţii interioare. Sediu social: str. modificarea compartimentării interioare şi implicit afectarea funcţiunilor existente. În general. Sc. (3) O structură în cadre cu deficienţe sistematice (de exemplu: armare transversală insuficientă. (d) Ataşarea de contraforturi la exteriorul construcţiei. Ap. 42. introducerea unor elemente mult mai rigide şi rezistente faţă de cadrele existente poate determina o reducere sensibilă a cerinţelor de rezistenţă şi ductilitate în elementele neconsolidate ale cadrului.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. Ap. înnădire necorespunzătoare a armăturilor etc. 4. umplerea ochiurilor de cadru sau adăugarea de noi pereţi structurali pot constitui o soluţie avantajoasă pentru creşterea performanţelor seismice. (4) Introducerea unor contravântuiri metalice.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. fie la interiorul construcţiei. deoarece este afectată în mod negativ atât arhitectura faţadelor. 6. Bl. Elementele noi adăugate pot fi plasate fie pe contur. 24. la nivelul slab.2. înlocuirea instalaţiilor existente. S. Introducerea unor pereţi structurali de beton armat – Principii (1) Soluţia constând în introducerea unor pereţi structurali de beton armat este aplicabilă atât clădirilor cu structura alcătuită din cadre de beton armat. (c) creşterea masei introdusă prin ataşarea elementelor metalice de consolidare este mult mai mică. Sc.625. Nr. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. Et.2. Intervenţii cu transformarea sistemului structural (1) Soluţiile de intervenţie care au în vedere transformarea sistemului structural în cadre de beton armat pot utiliza una din următoarele tehnici principale: (a) Contravântuirea cadrelor cu elemente din otel. L109. 71 . În asemenea situaţii poate fi necesară şi cămăşuirea unora din elementele existente. 4. (b) permite realizarea unor goluri necesare pentru iluminatul natural.2.r.. (5) În cazul monumentelor de arhitectură şi al clădirilor având o importanţă istorică deosebită nu este recomandabilă amplasarea noilor pereţi structurali la exteriorul clădirii. (3) Pereţii structurali de beton armat pot fi plasaţi la sau la interiorul construcţiei (4) Realizarea de pereţi structurali la interior prezintă unele dezavantaje legate de întreruperea funcţionalităţii. Delfinului. Introducerea de contravântuiri metalice – Principii (1) Transformarea sistemului structural în cadre prin introducerea de contravântuiri metalice oferă următoarele avantaje: (a) creşterea substanţială a rezistenţei şi a rigidităţii structurii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. 3.) poate impune intervenţii la majoritatea elementelor structurale. B. (e) Ataşarea unor cadre spaţiale la exteriorul construcţiei. (2) Conlucrarea cadrelor existente cu pereţii structurali de beton armat poate conferi ansamblului o comportare specifică structurilor duale sau structurilor rigide cu pereţi. dacă elementele structurale introduse suplimentar nu relaxează suficient cerinţele de rezistenţă în elementele neconsolidate. (b) Introducerea unor pereţi structurali sau nuclee de beton armat. Nr. Astfel este posibil să se evite o intervenţie generalizată asupra majorităţii elementelor structurale. cât şi al elementelor nestructurale. de regulă. (2) Transformarea structurii în cadre de beton armat este avantajoasă dacă aplicarea soluţiei conduce la intervenţii localizate.320. (c) Umplerea ochiurilor de cadru cu zidărie armată sau cu panouri metalice.065. Bl. J40/1162/2005.8. (d) soluţia de consolidare poate fi prefabricată şi astfel durata de execuţie se poate reduce semnificativ. 40.l. Matei Basarab. circulaţie etc. conducând la costuri de execuţie substanţial mai mari. 65.9.50. 87. astfel încât deplasările relative de nivel scad considerabil şi în consecinţă se diminuează gradul de degradare atât al elementelor structurale ale cadrelor din beton armat. în raport cu alte soluţii de intervenţie.

Ap.50. L109. Matei Basarab. Sc.2.r. CLIDE Design s. Inima peretelui se va arma cu plase din bare legate sau sudate. atât în plan.S 2. Delfinului. (5) Prin introducerea panourilor metalice. elementele cadrelor existente pot fi descărcate parţial de eforturile generate de acţiunile seismice şi până la nivelul capacităţii lor efective. În consecinţă soluţia de fundare necesară este deseori bazată pe fundaţii de adâncime (piloţi. 65. Ap. la nivelul slab. 6. altfel spus trebuie să posede o capacitate de deformare plastică specifică structurilor care preiau încărcări seismice.). 24. Aceasta impune verificarea fundaţiilor existente. a panourilor metalice pentru a evita variaţia bruscă a rigidităţii laterale a structurii în plan şi pe înălţime. a presiunii şi a tasării terenului sub efectul eforturilor asociate acestuia.minea@clidedesign.625. (12) Introducerea unor pereţi de beton armat conduce la creşterea eforturilor la nivelul fundaţiilor şi la modificarea mecanismului de cedare. inclusiv forţele de lunecare în rosturile dintre planşee şi pereţi.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (6) Realizarea unor pereţi structurali exteriori poate avea în vedere şi soluţia cu nuclee de beton armat amplasate fie la exterior fie în eventuale curţi interioare. ce se vor dimensiona la solicitarea combinată produsă de eforturile tangenţiale de la interfaţă şi de forţele de întindere capabile ale armăturilor din inima peretelui. cât şi în elevaţie. B. însă fără a avea şi o lestare corespunzătoare. atât în plan. Mobil: 0733. (8) Prin introducerea unor pereţi structurali de beton armat cadrele existente sunt descărcate parţial de eforturile generate de acţiunile seismice şi ca atare cerinţele acestora pot fi reduse până la nivelul capacităţii lor efective. Umplerea ochiurilor de cadru cu panouri metalice (1) Soluţia constând în introducerea unor panouri metalice la interiorul ochiurilor de cadru este aplicabilă atât clădirilor cu structura alcătuită din cadre de beton armat.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. cât şi clădirilor cu parter flexibil. (7) Se va asigura o dispunere cât mai uniformă şi monotonă. 72 . Nr. trebuie avut în vedere ca şi stâlpii neconsolidaţi ai cadrelor să poată dezvolta deformaţii inelastice importante. 42. (6) Introducerea unor panourilor metalice duce la modificarea mecanismului de cedare şi la creşterea eforturilor la nivelul fundaţiilor. Sediu social: str. 3. (2) Principalele avantaje ale acestei soluţii de intervenţie sunt timpul de execuţie redus şi faptul că introducerea panourilor metalice nu conduce la o creştere semnificativă a greutăţii totale a clădirii. astfel încât să se realizeze continuitatea pe verticală a peretelui şi pentru a conferi peretelui introdus o capacitate suficientă de deformare în domeniul postelastic. ancore pretensionate etc.s. 3. Nr. a pereţilor structurali pentru a evita variaţii bruşte ale rigidităţii laterale a structurii în plan şi pe înălţime. Ca urmare introducerea şi amplasarea noilor pereţi structurali este condiţionată în mare măsură de posibilitatea alcătuirii unor sisteme de fundaţii adecvate. cât şi în elevaţie. e-mail: catalin.l. (13) Datorită concentrării acţiunii seismice în doar câteva zone structurale intervin sporuri locale semnificative ale solicitărilor din anumite elemente ale infrastructurii şi din acest motiv este necesar ca infrastructura şi fundaţiile să fie suficient de puternice sau să fie de asemenea consolidate. (3) Conlucrarea cadrelor existente cu panourile metalice poate conferi ansamblului o comportare specifică structurilor duale sau structurilor rigide cu pereţi. Bl. 4. (10) Se va ţine seama că după consolidare transferul forţelor de inerţie de la nivelul planşeelor către pereţii de beton armat se concentrează în doar câteva planuri de rezistenţă şi în consecinţă eforturile în diafragmele orizontale cresc substanţial. Bl. (9) Se vor adopta detalii adecvate de conectare şi armare. S. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87.89. (11) În zona de la baza structurii unde se înregistrează deformaţii plastice ale pereţilor structurali nouintroduşi.11. (4) Se va asigura o dispunere cât mai uniformă şi monotonă. barete. Pentru conectarea dintre inima peretelui şi cadrul existent de beton armat se vor utiliza ancore speciale. şi în consecinţă se diminuează riscul de degradare al elementelor structurale ale cadrelor din beton armat şi al elementelor nestructurale. Sistemul de fundare al nucleelor de pereţi structurali de beton armat concentrează eforturi importante din încărcări orizontale. Se obţine creşterea capacităţii de rezistenţă şi a rigidităţii laterale. ceea ce impune verificarea fundaţiilor existente. Sc. 40.065.320. Et.

(2) Consolidarea peretilor de beton armat se realizeaza prin prevederea unor cama şi de beton armat. 24. Eforturile secţionale se stabilesc potrivit celor mai defavorabile (acoperitoare) scheme de încărcare. 6. dar şi o crestere a fortei taietoare asociate.deformabilitatii (ductilitatii). cadrele spaţiale exterioare să fie dispuse la ambele extremităţi ale clădirii.r.c. (3) Se recomandă ca pe direcţia în care structura este vulnerabilă din punct de vedere al comportării la acţiuni seismice.l.12. B. (3) Funcţie de deficienţele de alcătuire ale planşeelor intervenţiile care au în vedere funcţia de diafragme orizontale. 4. Sediu social: str. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str.13. S. . astfel: . 3. .s.2. pentru un perete se realizeaza fie numai una din masurile de consolidare de mai sus. Sc. J40/1162/2005. o sporire a ductilitatii. Mobil: 0733.320. Probleme generale (1) Intervenţiile asupra planşeelor construcţiilor existente prezentate în această secţiune au în vedere numai rolul lor de diafragme orizontale.89. Et.rigiditatii. Sc.50. .Intervenţii asupra planşeelor. Ap. 65. (6) Se vor adopta detalii adecvate de conectare a noilor cadre spaţiale de structura existentă.065.creşterea rezistenţei la lunecare a zonelor de conectare între elementele structurii verticale şi planşee.625. (2) Eforturile secţionale (efectele acţiunilor) în diafragmele orizontale ale clădirilor se determină pe modele de calcul specifice proporţiilor acestor elemente. . Nr. în care acţiunile seismice de proiectare corespund mecanismului de plastificare (de disipare de energie) al structurii.rezistenţei la eforturi din forta taietoare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. în cele mai multe cazuri. 42. În multe situatii un tip de interventie are efecte multiple.S 2. CLIDE Design s.Tipuri de masuri de consolidare a peretilor de beton armat (1) Consolidarea pereţilor de beton armat se face pentru imbunatatirea (cresterea): . prin care se asigură transferul forţelor masice de la planşeu la structura care preia forţele laterale 73 . respectiv orizontale cu cele corespunzătoare axelor elementelor structurale existente. Ap. 40. B. 87. (2) Obiectivul principal al acestei soluţii îl reprezintă sporirea capacităţii laterale de rezistenţă şi rigidităţii clădirii existente. Nr. rigide şi rezistente pentru încărcări aplicate în planul lor. În felul acesta rolul structurii adăugate este similar cu cel al contraforturilor.creşterea rezistenţei la forţă tăietoare . respective pe modele de grinzi perete. Conectarea orizontală la nivelul grinzilor se va calcula şi se va detalia astfel încât să poată prelua eforturile de întindere ce apar la interfaţa cu structura existentă. De exemplu o crestere a rezistentei la eforturi din incovoiere are ca rezultat. 3.creşterea rezistenţei la încovoiere şi din forta taietoare.rezistenţei la eforturi din incovoiere. În functie de cerinte. Intervenţii prin realizarea unor cadre spaţiale exterioare (1) Această soluţie de intervenţie este aplicabilă în cazul în care consolidarea prin intervenţii la interiorul construcţiei nu este posibilă şi când spaţiul din jurul clădirii permite o asemenea lucrare.minea@clidedesign. Consolidarea structurilor cu pereţi de beton armat A. care nu fac obiectul codului. din elemente de otel sau fibre din polimeri. fie combinatii intre acestea.cresterea capacitatii de deformatie şi cresterea rezistenţei din forţă taietoare.creşterea rezistenţei la încovoiere . Delfinului. pot avea unul sau mai multe din următoarele obiective: . sau grinzi cu zăbrele rezemate pe componentele structurii verticale a clădirii. L109. aşa cum se poate observa în pe direcţia în care structura existentă este vulnerabilă seismic (4) Cadrele spaţiale exterioare se vor dispune uniform atât în plan. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031.2. Bl. Intervenţiile impuse de degradările provocate de solicitările produse de încărcările gravitaţionale sau de rezistenţă insuficientă a planşeelor faţă de aceste încărcări impun măsuri specifice. (5) Axele stâlpilor şi grinzilor ce alcătuiesc noile cadre spaţiale vor fi poziţionate în aceleaşi planuri verticale. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. cât şi în elevaţie.

Nr. Sc. Aplicarea acestei tehnici obligă la realizarea unor legături adecvate cu elementele structurii verticale. În consecinţă la verificarea elementelor structurale. Sediu social: str. .montarea unor armături de centură continuă în lungul marginii diafragmei. (2) Soluţia suprabetonării reprezintă soluţia obişnuită.r. Bucuresti Tel/Fax: 021. Asemenea situaţii apar de regulă de la sine. prin introducerea unor pereţi structurali rigizi. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. 6. în grosimea suprabetonării. (4) Măsurile de consolidare ale planşeelor pot deveni necesare mai ales dacă prin soluţiile de consolidare ale structurii verticale. e-mail: catalin. Ap. C. Sc. 74 . de exemplu.Soluţii de sporire a rezistenţei la încovoiere (1) Deficitul de rezistenţă la încovoiere în planul diafragmei se poate elimina prin creşterea rezistenţei centurilor de pe conturul planşeului. Mobil: 0733.l. de regulă prin conectori postinstalaţi şi a conlucrării dintre stratul nou turnat şi stratul de bază de beton. B. .S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . 3. S. 24. L109.realizarea unor bordaje metalice ale golurilor prin care se distribuie eforturile în corpul planşeului. (5) Îmbunătăţirea condiţiilor de solicitare ale planşeelor se poate obţine şi ca urmare a reducerii deschiderii lor pe schema de grindă orizontală prin introducerea unor elemente structurale verticale suplimentare sau prin consolidarea celor existente.minea@clidedesign.c.065.prin suplimentarea grosimii diafragmei orizontale printr-un strat de beton armat monolit turnat deasupra planşeului existent (suprabetonare). J40/1162/2005.realizarea unor elemente capabile să colecteze încărcările masice aplicate în grosimea planşeului şi transportul lor la elementele structurii verticale sau pentru suspendarea lor în zona comprimată a diafragmei. Et. contravânturiri) se pot evita sau reduce măsurile de consolidare a planşeelor.demolarea marginii plăcii planşeului şi returnarea zonei desfăcute după ce în prealabil s-au montat armăturile centurii . D. inclusiv a fundaţiilor se va ţine seama de acest spor de încărcare.prin reducerea eforturilor de încovoiere în planul planşeului prin reducerea deschiderilor acestuia ca urmare a introducerii unor elemente verticale suplimentare E.Soluţii de sporire a rezistenţei în jurul golurilor (1) În situaţiile în care diafragmele orizontale prezintă un deficit de rezistenţă în jurul golurilor sau al unor discontinuităţi în plan (de exemplu. atunci când aceste încărcări produc întinderi perpendiculare pe axul grinzii perete orizontale.Soluţii de sporire a rezistenţei la forţă tăietoare (1) În cazul în care rezistenţa la forţă tăietoare în planul planşeului este insuficientă se poate aplica una din următoarele soluţii: .89.realizarea unor bordaje cu bare de oţel beton plasate la marginea golurilor în suprabetonarea plăcii existente. contravântuiri) care reduc deschiderea diafragmei pentru forţe aplicate în planul planşeului. la colţuri intrânde) se poate spori rezistenţa planşeelor prin următoarele categorii de măsuri: .625.320. .prin reducerea valorii eforturilor de forfecare prin introducerea unor elemente verticale suplimentare (pereţi de beton armat.s.creşterea rezistenţei diafragmei în zonele cu slăbiri locale (în special în vecinătatea golurilor). la distanţe relativ mari. atunci când planşeul se suprabetonează . 40. 65. Ap. 3. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. 42. 87.introducerea unor elemente metalice (platbande. Soluţiile care pot fi aplicate în acest scop sunt următoarele: . (4) Suplimentarea grosimii planşeelor prin suprabetonare duce la mărirea greutăţii permanente a construcţiei şi implicit a forţei seismice. CLIDE Design s. deschiderile planşeelor ca grinzi orizontale cresc în raport cu situaţia anterioară intervenţiei. Bl. Delfinului.50. (5) Prin reducerea deschiderii diafragmelor ca urmare a introducerii unor elemente structurale suplimentare (pereţi. . când structura verticală trebuie întărită ca urmare a unei rezistenţe sau a unei rigidităţi laterale insuficiente. corniere) în lungul marginilor planşeelor conectate adecvat de placă.

după cum urmează: = se desfac tencuielile de pe suprafaţă cu ciocan şi daltă sau cu dalta electrică cu percuţie.turnarea betonului in subzidire cu subbetonare.89. la partea superioara a golului. Ap. Et. Nr. cu dimensiunile corespunzatoare pentru asigurarea latimilor subzidirii conform proiectului. Bucuresti Punct de lucru: str.demolarea zonelor fundatiilor existente din beton simplu conform precizarilor din proiect. 42. daca aceasta este necesara. = în cazul în care peretele prezintă crapaturi (înclinate.4. 40. 1. CLIDE Design s. EXECUTAREA SUBZIDIRILOR LA FUNDATII Subzidirea si camasuirea fundatiilor existente pentru realizarea legaturii cu fundatiile noi va consta in principal in urmatoarele: .625.executarea conform prevederilor din proiect. zidaria se împaneaza cu pene metalice. . . daca dimensiunile rostului ramas este min.executarea sapaturilor. care se va ţese lateral cu zidaria existentă. 65. .intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale de faze determinante. . a eventualelor hidroizolatii. S. 4.065.sprijinirea sapaturilor.minea@clidedesign.montarea armaturilor pentru armarea subzidirii si a talpilor armate ale fundatiilor noi.4 buc/m2 introduse în rosturile zidariei. de regula. = în pozitiile indicate prin detaliile din proiect se practica goluri în zidarie pentru trecerea armaturilor din cămăsuieli şi ancorarea lor la intersecţii sau la nivelul planseelor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .reducerea sau chiar eliminarea concentrărilor de eforturi din jurul golurilor prin umplerea parţială sau totală a golului. sau aplicate prin torcretare precum şi pentru asigurarea conlucrarii perfecte între cele doua materiale pentru preluarea eforturilor exterioare trebuie efectuată o pregatire specială a suprafeţelor. 87. = se curăţă cu perii de sârmă mecanice suprafaţa zidariei. . se desface zidăria la intersecţie şi se toarna un stâlpişor din beton armat conform detaliilor ce vor fi precizate de proiectant. EXECUTAREA CAMASUIELILOR LA PERETII DIN ZIDARIE Pentru asigurarea aderenţei între zidăria veche si straturile de cămăsuieli din beton armat. = se identifică traseele eventualelor fisuri şi se injecteaza fisurile cu lapte de ciment.l. Sediu social: str. până la îndepărtarea totala a stratului superficial colmatat cu mortar.320. Sc. atunci când funcţiunea clădirii o permite.r. se mateaza mortar vârtos. se prevad conectori din otel beton . L109. = la umplerea golurilor de usi şi ferestre se va utiliza caramidă cu aceleasi dimensiuni ca aceea din zonele învecinate. . M50. daca 75 . Ordinea operatiunilor pentru această pregătire a suprafeţelor va fi. Matei Basarab.dezvelirea fundatiilor pana la cota de fundare precizata in detaliile din proiect. 3. J40/1162/2005. 2 cm. 24.turnarea betonului de egalizare.S 2.50.curatarea si indreptarea eventualelor bavuri care ar putea impiedica betonarea sau armarea camasuielilor. 6.ro CUI: RO 17147031. . astfel incat sa se realizeze un contact perfect cu talpa fundatiei existente. . 3. Sc. Ap. . = se adâncesc rosturile orizontale ale zidăriei prin îndepartarea mortarului pe o adâncime de min. cu mortar de marca de min.3. a cofrajelor si sprijinirea acestora prin spraituire.curatirea suprafetelor fundatiilor de pamant si de eventuale zone de beton slab care se dezintegreaza la lovirea usoara cu ciocanul. . = daca peretele prezinta crapaturi verticale la intersectia cu alt perete structural perpendicular. verticale sau orizontale) sau dislocari ale zidariei.s. Delfinului.c. = se execută eventulele umpleri de nişe sau goluri. B. iar daca aceasta este sub 2 cm. Bl. se desface zidăria pe traseul crapaturilor şi se reface cu caramizi întregi de aceeasi dimensiune cu cele din zidăria existentă. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. pentru legătura zidariei noi cu cea veche. la nişe.0 cm. 4. Nr.montarea. eventual. Mobil: 0733. .

. 6. EXECUTAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT IN LOCUL PLANSEELOR DIN LEMN Executarea planseelor din beton armat. impreuna cu arhitectul detaliile de cofraj ale planseului restectiv si se vor proiecta detaliile de rezemare a planseului pe peretii de 76 . = se montează eventuale trasee de tuburi electrice = se spală cu jet de apa sub presiune golurile orizontale din pereti prin care trec armaturile la intersectii si se betoneaza până la umplere completa.3 buc/mp – in care vor fi introduse bare de armatura cu rol de conectori. este recomandata urmatoarea ordine a operatiunilor: . Avand in vedere dimensiunile mari ale camerelor executia planseului la un nivel poate fi realizata etapizat in functie de optiunile constructorului.s. J40/1162/2005. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi deasupra acestor goluri (care se umplu cu zidarie) exista buiandrugi din lemn sau metal deteriorat . . in special a reazemelor grinzilor pe pereti. Desfacerea planseelor la un nivel. ultimul strat de beton se va turna de la nivelul superior. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. prin ferestre si palnii dispuse pe inaltimea cofrajelor. 24. . Pentru a se putea utiliza la executarea planseelor noi a cat mai multe elemente structurale din planseele existente.320. Bl. gauri Φ8-10 mm. 20% din suprafaţa peretelui).c. Sc. de regula in caramizi.r. = se face releveul planeităţii peretelui cu firul cu plumb si se determina grosimea stratului de cămăşuială astfel încât abaterile negative la grosime sa fie mai mici de 10 mm (local pe max.065.se desfac tencuielile si structura tavanelor – sipci. 3. conform detaliilor din proiect. in locul celor existente din lemn. se va face numai dupa executarea consolidarilor la peretii de sub cota acestui nivel. = se toarna betonul in cofraje si se compacteaza energic cu vibratoare de interior sau de cofraj. Matei Basarab.l.in functie de situatia reala relevata.se masoara dimensiunile acestor elemente si se executa un releveu al acestora stabilindu-se pozitia in plan si cotele de nivel fata de pardoseala etajului inferior. Ap. = se monteaza în aceste gauri conectorii din cupoane de oţel beton. . cu posibilitati de urmarire a umplerii complete a cofrajului. ancore si centuri din platbande metalice etc. Sc. prin gauri practicate in planseu.se indeparteza eventualele umpluturi intre grinzile planseului si se identifica structura planseului – grinzile de lemn. . grinzile metalice si alte piese metalice ca tiranti. cu adancimi de 200 mm .50. Delfinului. .minea@clidedesign. 4.se examineaza starea fizica a structurii planseului. = se monteaza plasele de armătură si se innadesc cu mustatile de armatura din fundatii.89. se va face dupa dezafectarea celor existente si examinarea de catre expert si de catre proiectant a structurii acestora. 3. = se spala suprafaţa peretelui cu jet de apa sub presiune.ro CUI: RO 17147031. = se monteaza cofrajele. Nr. 87. Et. B. CLIDE Design s.se solicita prezenta proiectantului si a expertului pe santier. Sediu social: str. avand in vedere inaltimea mare a nivelurilor.625. . L109.molozul si deseurile rezultate din aceste desfaceri se va indeparta imediat catre locurile de depozitare stabilite de constructor impreuna cu beneficiarul.se monteaza schelele si podinele de lucru. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. 65.5.aceştia se îndepărtează. e-mail: catalin. . 42. Mobil: 0733. turnarea betonului se va face in doua-trei etape de turnare. si nu vor fi depozitate pe planseele inferioare. S. 40. până la îndepărtarea tuturor urmelor de praf sau alte impurităţi. si de gabaritele masurate se vor stabili. care au rol si de distantieri si de care se vor laga plasele de armatura. Bl. trestie.se desfac pardoselile si suportul acestora. si se sprijina cu spraituri si distantieri. = se perforeaza cu rotopercutorul. plase rabit etc. = se intocmesc procesele verbale de lucrari ascunse între reprezentanţii constructorului şi cei ai beneficiarului.

montarea barelor de la partea superioara pe distantieri si a barelor de repartitie si legarea lor cu sarma 77 .se verifica pozitia si dimensiunile elementelor cofrajelor.introducerea etrierilor in cofraj cu partea deschisa in sus.S 2. In concordanta cu tendintele in domeniul cofrajelor pe plan mondial.sustinerea cofrajelor va fi rezemata prin intermediul unor talpi individuale sau continui.320.50. . 24. 3. . 42. planseul ramanand sprijinit pe popi prin intermediul capetelor de sprijinire.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031.este posibila si montarea de ansamble mari de cofraje. . Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. Ap. . . Sc. 87. Delfinului.l. talpile vor fi suficient de rigide pentru a rezista fara a se deforma sub incarcari. Bl. . De asemenea esafodajele pentru cofraje vor fi astfel concepute si contravantuite pentru a rezista si la incarcari seismice. e-mail: catalin. 65.c. sau cu structura mixta. strangerea definitiva a contravantuirilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza dupa montarea cofrajelor pe traverse. Et.la alcatuirea si montarea cofrajelor se va urmari ca deformatiile lor sa fie compensate prin suprainaltari sau prin contrasageti. din grinzi extensibile rezemate pe popi de inventar contravantuiti. L109. Nr. Elementele cofrajului trebuie sa prezinte suficienta rezistenta si stabilitate pentru a putea prelua toate incarcarile provenite din greutatea cofrajului.se monteaza si se fixeaza elementele orizontale ale esafodajului (rigle. este posibil ca pentru realizarea acestor detalii sa fie necesare desfaceri suplimentare de zidarie sau ajustari ale grinzilor planseului existent. Ap. . . Sc. J40/1162/2005.esafodajele de sustinere a cofrajelor planseelor sunt formate in general.065.625. . pe planseele inferioare. Placile se armeaza in urmatoarea ordine a operatiilor: . . Bucuresti Tel/Fax: 021.s. Nr. cu ajutorul macaralei. Montarea cofrajelor de sustinere pentru plansee se face in urmatoarea ordine: .inchiderea etrierilor si legarea barelor cu sarma. a sculelor si a dispozitivelor de lucru si a echipelor de muncitori. sau pe schele tubulare.greutatea redusa a tuturor elementelor face posibila montarea si demontarea lor manuala. B. 3. . se recomanda utilizarea pentru cofrarea planseelor si grinzilor. Ordinea operatiilor pentru armarea grinzilor este urmatoarea: . . . . . La realizarea cofrajelor vor fi avute in vedere urmatoarele: .popii vor fi de preferinta metalici telescopici care pot permite usor decofrarea.se dispun elementele verticale de sustinere si se contravantuiesc provizoriu.structura planseelor existente poate fi inglobata total sau partial in structura planseului nou sau se poate folosi numai pentru sprijinirea cofrajelor pentru grinzile si placa planseului nou.se traseaza pozitia elementelor verticale de sustinere (popi etc. CLIDE Design s.insemnarea pe cofraj a pozitiei barelor . Placile si grinzile din beton armat monolit se pot turna in cofraje alcatuite din panouri din placaj.placa cofranta din placaj special permite un numar mare de refolosiri (peste 100 pentru fiecare fata).asezarea si legarea restului barelor (ridicate. etc). betonului proaspat.r. 6. a panourilor cu rama metalica si placaj special. Sediu social: str. S.89. Mobil: 0733.asezarea barelor drepte de la partea inferioara si legarea lor de armatura grinzilor sau centurilor precum si legarea nodurilor retelei cu sarma neagra. Bl. metalice.introducerea barelor drepte de la partea inferioara a grinzii si legarea lor.modul de sprijinire permite decofrarea timpurie a panourilor.insemnarea pe marginea cofrajului a pozitiei etrierilor. 40. .se monteaza panourile de cofraj.). fapt ce mareste eficienta folosirii acestor cofraje. Aceste sisteme de cofraje prezinta o serie de avantaje: . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi consolidare din beton armat si pe peretii din zidarie neafectati de consolidare. drepte de la partea superioara etc). . avand in vedere inaltimea mare a etajelor se pot folosi si esafodaje. grinzi extensibile.

macarale. scări simple şi duble. tărgi pentru transportul materialelor. L109. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Toţi muncitorii vor fi instruiţi cu normele de protecţie a muncii corespunzătoare lucrărilor pe care le execută. Ori de câte ori se aruncă materiale de sus. MĂSURI PRIVIND TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII La executie se vor respecta prevederile Regulamentului pentru protectia muncii si igiena muncii eleborat de MLPAT nr. Sc. Matei Basarab. jgheaburi metalice refolosibile.S 2.7. cu utilaje etc. structura pardoseli. toporişti.ro CUI: RO 17147031. 3. dălţi.l.r.). Ap. Mobil: 0733.320. Instructajul va fi înscris în fişa individuală de protecţie a muncii. plăci avertizoare.50. Ap. Nr. CLIDE Design s.c.1993 si Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Catalin Minea 78 . manusi. 87. Sc. 42. 24.lucrari de consolidare . etc) ce pot cadea accidental si pot produce accidentarea personalului şantierului sau a persoanelor ce trec întâmplător prin zona de lucru. etc. unelte şi dispozitive adecvate (ciocane. ochelari de protecţie. Echipele care execută lucrările de desfaceri si refaceri vor fi dotate.625. palane. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul in care se are in vedere inglobarea unor elemente ale planseului existent in structura planseului nou detaliile de cofraj si armare vor fi proiectate corespunzator.executie camasuieli la zidarie Intocmit: Arh. grinzi metalice. Et. 9/N/15. Bl. care va avertiza pe cei care circulă şi nu le va permite accesul în acea zonă.executie subzidiri la fundatii . 6. schele interioare pe capre dotate cu balustrade de protecţie.) pentru cazurile in care se dezafecteaza planseele actuale si sunt elemente (grinzi de lemn.6. cuprinse în volumul I al ―Normelor specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de construcţii montaj‖. tesle. 4.minea@clidedesign. personal de pază etc. Se vor lua măsuri speciale ca elementele ce cad accidental în timpul execuţiei să nu provoace vătămări persoanelor care trec întâmplător prin zona de lucru. de regulă. 319/2006. Bucuresti Punct de lucru: str.065. franghii etc.s. etc. 3. potrivit operaţiilor pe care le execută cu scule. 40. Nr.89. Se vor lua măsuri speciale (împrejmuiri. Pentru evitarea caderilor unor elemente grele pe planseele inferioare (grinzi din lemn. e-mail: catalin. deasupra elementelor de demontat. Sediu social: str. 65. cleşti. etc) echipele vor fi dotate cu dispozitive de mica mecanizare cu care vor fi manipulate astfel de elemente – scripeti. Bl. Se interzice supraîncărcarea planşeelor existente cu materiale rezultate din demolări. B. în aceeaşi zi. astfel incat sa nu fie necesara demontarea si remontarea acestor elemente. Muncitorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare (cască de protecţie. centuri de siguranta. 4.). J40/1162/2005. răngi. S. centuri de siguranţă.03. se va instrui un muncitor cu paza zonei respective. care va fi completată şi semnată de titular şi de cel care a efectuat instructajul. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Poziţia muncitorilor în timpul operaţiunilor de desfacere va fi.

89. L109. Et. 24.S 2. 6.c. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.r. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi E. J40/1162/2005.l.625. B.EXECUTIA LUCRARILOR METALICE 79 . e-mail: catalin. Bl. Bl. Ap. Sc. CLIDE Design s. 3.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. 40. 87. Matei Basarab.320. Ap.50. 3.minea@clidedesign. Nr.065. Sc.s. Mobil: 0733. 42. S. Sediu social: str.

de alegerea regimurilor optime de sudare. pentru marcarea prin poansonare a cusaturilor pe care le va executa. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.LUCRARI STRUCTURI METALICE 5.s.L. 1997 M.T. B.1. CAIET DE SARCINI .L. Et. Sediu social: str.89. J40/1162/2005. va fi comunicata beneficiarului si proiectantului. Sc.A.2.l.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s.T. 42. L109. Delfinului.P.9 to Remorcher + trailer peste 20 to Aparat de sudura Sudori autorizati Fiecare sudor autorizat va poseda un numar si un poanson cu acest numar. 1997 P 112–1981 Înlocuieste 2.065.T. 24. 1997 M. 1996 M. 10/N/03. Ap. 3. Procesul tehnologic de executie pentru subansamblele de proba.01.P.r. echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele. Furnizorul este direct si singur raspunzator pentru întocmirea proceselor tehnologige de executie si sudare ale subansamblelor (care se executa în uzina). GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executie a elementelor si structurilor metalice. Matei Basarab. în conformitate cu planurile de executie si prezentul Caiet de sarcini.S 2.L.T. cu numarul poansonului.50.05. Lista sudorilor autorizati. S.c. va fi elaborat de uzina si avizat de ISIM. e-mail: catalin.P. 3/N/13. Bucuresti Punct de lucru: str.02.320. 3. GP 004-1997 3. Producatorii de structuri metalice vor avea implementat ISO 3834-2.1. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Nr. NP 012-1997 4.A. echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în proiect.A. Mobil: 0733. care va cuprinde si tehnologiile de sudare. Asigurarea utilajelor. Bl. 6. 1.625. 40.A. 2/N/13.minea@clidedesign. Ap. Nr. Profilele si materialele laminate necesare structurii vor corespunde conditiilor de calitate prevazute de standardele in vigoare si vor fi insotite de certificarea de calitate a furnizorului (furnizorilor) purtand marcarea marcii otelului. Sc.P. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. Bl. ST 013-1997 80 . de calitatea materialelor de adaos alese ca si calitatea lucrarilor executate. 5. Va face dovada ca are in dotare : Macara de 40-49. Indicativ GP 003-1996 Titlu Ghid pentru proiectarea antiseismicã a halelor parter cu structurã metalicã Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Specificatie tehnicã privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor în Ordin de aprobare M. 87.1. 5. Bucuresti Tel/Fax: 021. 38/N/24. Dupa omologarea subansamblelor de proba se vor omologa tehnologiile de sudare pentru toate tipurile de imbinari in conformitate cu SR EN ISO 15614-8 :2003. 65.L.01.

D.07.10.L.P. 159/11.D. Ap.D.1997 6.P. Nr.P.89.C.1981 P 74–1973 10.C. Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece Modificãri la P 54 – 1980 M.1998 7. Sc.C.1980 13. Nr. 3. 9668/03.P. Bl. 200/14.A. 29/N/22.C.1984 I.r.C.D. Bl.P. 28/N/22. Mobil: 0733.065.C.L.1985 I.A.C. Et. Bucuresti Tel/Fax: 021.L.l. 76/14.D. 40.C.P.C. Delfinului.C.C.D.A. P 74-1981 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri în inimã Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cãi de rulare metalice Îmbunãtãtiri la P 107 .C.12.s. P 108-1980 Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plinã.P. 42.C. Ap.C.1980 12. omogene sau hibride Îmbunãtãtiri si modificãri la P 108 – 1980 I.c.C.12.D. Matei Basarab.03.D. B.minea@clidedesign. S.C. P 54-1980 I.1984 I.C. 6.01.05.C.C. Sc.50.P.1981 Modificãri la P 108 .A.C. 3.S 2. L109. Sediu social: str. NP 041-2000 M. 3/N/20.T. P 107-1979 I. J40/1162/2005.ro CUI: RO 17147031.Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a îmbinãrilor acestora. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi solutie de structurã spatialã reticularã planarã 5. NP 042-2000 9.C. Bucuresti Punct de lucru: str.T. GP 018-1997 M.2000.C. CLIDE Design s. e-mail: catalin.P.P. 8.L.10. GP 016-1997 Ghid pentru proiectarea îmbinãrilor prin contact ale stâlpilor din otel fãcând parte din structura clãdirilor etajate Ghid de proiectare si urmãrire a comportãrii în exploatare a acoperisurilor din ferme de cabluri Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tablã cutatã Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. 24.C.1979 I.P. inimã suplã. 34/17. 65.C. 01.320.05.P.T.11.03.C.2000 M.05. 1985 I. 01.1979 11.P. 63/N/18.1980 P 54–1969 I.C. 56/16.C. 87.T.D. P 110-1981 Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu ferme din cabluri 81 .625.

C. 82 . suruburile si piulitele brute trebuie sa satisfaca cerintele SR ISO 4016 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade C" si ISO 4033 "Piulite hexagonale stil 2 grade A si B". suruburile si piulitele de precizie trebuie sa satisfaca cerintele STAS 4014 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade A si B " si ISO 4033 "Piulite hexagonale stil 2 grade A si B‖.2003 19.L.P.C. Saibele din otel trebuie sa satisfaca cerintele SR EN 7092 "Saibe plate serie de dimensiuni normale.ro CUI: RO 17147031.C.05. Executia imbinarilor sudate. 24.C. Bl.065. .D. STAS 564 "Otel laminat la cald.C.T.D.T.2003 M. Clasa de executie A". SR EN 7092 "Saibe plate serie de dimensiuni mari clasa de executie A si C". Sc. 6. Otel U".minea@clidedesign. STAS 505 "Otel laminat la cald. Sc. 65.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.T.T.S 2. 42.c.C. B. 301/16. 58/30.P. Electrozii de sudura pentru arcul metalic de sudura manuala trebuie sa satisfaca conditiile C 150-1999. e-mail: catalin.09.P. Conditii tehnice generale de livrare".A.06.L. J40/1162/2005.C. Et. 300/16. Matei Basarab. 81/N/05. Bolturile hexagonale.09. Mobil: 0733. Ap. Proiectare si Directivare in Constructii 5. 26/04.Institutul Central de Cercetare .625. C 228-1988 I. Nr.C .P. 122/14. 3.P.C.T. Bucuresti Punct de lucru: str. 3.1999 C 150-84 Legenda M. C 133-1982 16.10.C. S. 68/13. Ap.C. Conditii tehnice de calitate". C 150-1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile.89.T.10.s.50. Constructiilor si Turismului I. Bucuresti Tel/Fax: 021.A.C. Bolturile hexagonale.D.1982 C 133–1971 15. .P.320. Bl. L109.l.D.P. C 172-1988 I.C.D. industriale şi agricole M. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 14.T. SR EN 10056 " Corniere cu aripi egale şi inegale din oţel pentru construcţii". Sediu social: str. 40. PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR Dimensiuni si tolerantele pentru sectiunile de otel laminat la cald trebuie sa satisfaca conditiile urmatoarelor prescriptii tehnice: SR EN 10021 "Oteluri si produse siderurgice.C.1982 I.C.1988 18. CLIDE Design s.3.T. GP 078-2003 M.1988 C 172–1985 17.C.09.Ministerul Transporturilor.C. Nr. P 115-1982 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate Instructiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de înaltã rezistentã pretensionate Instructiuni tehnice pentru prinderea sI montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si peretilor Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la constructii metalice Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structurã metalicã Ghid privind proiectarea îmbinãrilor ductile la structuri metalice în zone seismice NORMATIVE CONEXE I. GP 082-2003 20.C. Delfinului. Table groase.r.

B. Sediu social: str. S.G.S 2. 87. Ap. Mobil: 0733. 6. ASAMBLAREA Executia tuturor ansamblelor si subansamblelor de confectii metalice (stalpi. 65. etc) va fi transportat in lazi rezistente. Ap. VERIFICAREA CALITATII Controlul calitatii si receptia in uzina se va face conform H. Matei Basarab. Delfinului. STAS 767/0-88 si C150-99. transportarea.50. fiecare piesa de otel prelucrata trebuie marcata distinct in conformitate cu desenul de montaj. 3. Legii 10/95.6. INSTALAREA. J40/1162/2005. Inainte de executie materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ si dimensional de catre organul de control autorizat.r. Bucuresti Punct de lucru: str. • Verificarile si masuratorile se vor face cu mijloace sau aparate de control adecvate scopului si gradului de precizie cerut. MONTAREA. pane. caracteristicile si incercarile mecanice conform standardelor in vigoare. prelucrare si/sau finisare a suprafetelor conforma cu cele indicate pe desenele de executie sau mentionate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La executie se vor folosi. e-mail: catalin. 5. saibe.l.5.minea@clidedesign. 42. efectuandu-se incercarile prescrise si intocmindu-se documentele legale ce vor insoti furnitura la Investitor. DEPOZITAREA Inainte de a fi livrata pe santier. suruburi. balustrazi etc) se vor face in ateliere specializate care vor confirma calitatea materialelor folosite si a elementelor rezultate prin certificate de calitate si procese . 3. Montarea elementelor de constructii metalie se realizeaza dupa reguli care fixeaza tolerante la montarea ale acestora si care sunt cuprise in STAS 767-0 "Constructii civile.s. CLIDE Design s. Materialele utilizate vor fi garantate de furnizori cu certificate de calitate privind compozitia chimica. Asupra fiecarui reper se vor face urmatoarele verificari: • identitatea materialului cu cel prevazut in proiect. Defectele admise in materialul de baza vor fi cele admise in standardele de material. atat dimensional cat si calitativ.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021. incarcarea. LIVRAREA. Et. orice schimbare de materiale (calitate sau dimensiuni semifabricat) se va face numai cu avizul scris al Proiectantului si se vor anexa la documentatia de insotire a produsului. Materialul de adaos va fi stabilit de Contractor functie de procedeul de sudare adoptat. L109. MANIPULAREA. Nr. Sc. Materialul marunt (gusee. numai materialele indicate in proiect.320. iar abaterile de forma ale semifabricatelor se vor incadra in limitele admise de standardele de produse. in caz de modificari se vor prezenta derogarile avizate de factori autorizati. Bl.c. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor ce depasesc limitele de admisibilitate prescrise in standardele respective. Sc. In lipsa acestor certificate Contractorul trebuie sa faca probele necesare conform standardelor in vigoare si sa intocmeasca certificatele de calitate corespunzatoare. Nr. grinzi.625. Tolerante si asamblari in constructii. Nr.verbale. • starea de curatire.R. industriale si agrozootehnice. 5. 24. Materialul de adaos pentru sudura va fi corespunzator elementelor care se asambleaza si va fi de asemenea insotit de certificatele de calitate garantate de furnizori. Conditii tehnice generale de calitate.065. 5. Bl.273/94. EXECUTIA LUCRARILOR. piulite. 40.4.89. descarcarea elementelor de constructii metalice se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii deformatiilor." 83 . La manipularea.

minea@clidedesign.c. 5. debitare. Ap. 5. Mobil: 0733. Pregatire. Orice modificari fata de proiect vor fi aduse la cunostiinta Proiectantului pentru a fi avizate si introduse in documentatie. trasare. Documentatia tehnica pentru asamblarea prin sudura se elaboreaza de catre firma care uzineaza elementele din otel si trebuie sa cuprinda: • pregatirea si prelucrarea materialului.1.6. Se recomanda ca taierea la dimensiune a tablelor sau celorlaltor profile sa se faca cu mijloace mecanice. prelucrate si apoi imbinate.6.4. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sudare Sudurile si dimensiunile rosturilor imbinarilor sunt reprezentate si notate conform SR EN ISO 96921:2004. Matei Basarab. Unitatea ce executa constructiile metalice si montajul acestora va asigura si masurile de securitate a muncii si paza contra incendiilor necesare realizarii acestor lucrari. Sc.r. grosimea materialului sa nu scada sub limitele prevazute in standardul pentru tolerante. Prevederi generale Toate operatiile de executie si montaj se vor efectua cu personal calificat in acest gen de lucrari.S 2. 24. Bl.ro CUI: RO 17147031. pete de zgura. L109.84: 84 . coordonat tehnic. Nr. Bl. utilaje si dispozitive de lucru. sanfrenare Inainte de punerea in executie a produselor se va analiza proiectul in vederea stabilirii tehnologiei de executie. • indicatii privind preasamblarea in uzina. • programul de control calitativ. 3. Suprafata profilelor laminate trebuie sa fie neteda si fara fisuri. ordine de asamblare.3. 5.625.6. Delfinului. Sediu social: str.s.2. • tehnologia de asamblare a elementelor: pregatire. depozitarea. 40. Lucrari de sudare si asamblare la temperature scazute (timp friguros) La executia lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16 .89. J40/1162/2005. S. bavuri. 6. Piesele prelucrate nu trebuie sa prezinte muchii ascutite.065. 5. Rugozitatea lor va fi de maxim 25^m. Laminatele vor fi curatate inainte de a fi debitate.6. In cazul in care taierea se face cu flacara oxiacetilenica se va lasa un adaos suficient pentru a se inlatura materialul decarburat prin prelucrarea mecanica a muchiilor. Nr.320. functie de grosimea materialelor si tipul de sudura ales pentru imbinarea reperelor. Et. marcarea si asamblarea pentru transport precum si schemele de incarcare in mijloacele de transport. Defectele superficiale pot fi indepartate cu polizorul cu conditia ca dupa indepartare. B. e-mail: catalin. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor de suprafata. CLIDE Design s. debitarea cu pastrarea marcii otelului si executia rosturilor.50. Sc. 42. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. 87.l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tehnologia de executie a structurii metalice si a armaturilor rigide se va stabili de catre constructor in conformitate cu proiectul de executie si recomandarile din prezentul caiet de sarcini. 3. Ap.

ambalate pe categorii si dimensiuni in depozite inchise si uscate.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. L109.625. Electrozi. amplasati pe platforme din pietris compactat. fluxuri si sarma de sudura invelite in suplimentar in folii de polietilena. Sc. Utilajele (dispozitivele) de sudura vor fi protejate corespunzator contra intemperiilor prin adapostirea in baraci.S 2. nu se admite ingroparea cablurilor in zapada sau asezarea lor pe pamantul inghetat. Matei Basarab. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. Sc. Nr.10 °C . Preincalzirea zonelor pe care se aplica cordoane de sudura: piese cu grosimi pana la 25 mm piese cu grosimi peste 25 mm Temperatura 1 Conform normelor furnizorilor Durata. Bucuresti Punct de lucru: str. Inainte de inceperea sudurii Durata de executie 85 .l. Executarea imbinarilor fara sudura Chituirea pe suprafete uscate Grunduirea elementelor.10 °C + 5 °C + 10 °C Durata de executie Durata de executie Durata de executie 2 zile 1 zi Sudurile se vor executa fara intrerupere.10 °C imbinarilor Manipularea. La sudare se vor respecta urmatoarele conditii: Proces tehnologic / montaj Uscarea electrozilor in cuptoare speciale. asezate pe rafturi la o inaltime minima de 50 cm fata de pardoseala.320.50.150 °C 150 de imbinare. S. Nr.s. B.065. 3. Materialele de imbinare . Ap.r. sprijinirea pe calaje si asamblarea provizorie. 40. Delfinului. Electrozii se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati care sa nu depasesca necesarul pentru 2 ore de lucru. nituri . piulite. amenajate pe teren uscat. Sediu social: str.minea@clidedesign. CLIDE Design s. temperatura celui 500 ° C precedent nu trebuie sa fie mai mica de: Uscarea electrozilor in cuptoare speciale. La depunerea unui strat nou. Ap.zile Depunerea succesiva a staturilor de sudura inainte de racirea zonei 100 . 24. pe suporti de lemn.c. asezarea la pozitie. Cablurile ce servesc la alimentarea cu curent electric vor fi pozate pe suporti de lemn. saibe. 3.suruburi. 87. Bl.89. Electrozii se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati care sa nu depasesca 200 ° C necesarul pentru 2 ore de lucru. Temperatura °C Durata Depozitarea Depozitarea Montarea Montarea Montarea Vopsirea Vopsirea Curatirea de rugina si uscarea porţiunilor destinate . 65. pe suprafete uscate in incaperi incalzite . Et. 6. Mobil: 0733. Sudarea se va incepe si termina pe piese terminale (accesorii). Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Etape/Procese tehnologice Depozitarea Proces tehnologic/conditii Elementele metalice in depozite descoperite.

J40/1162/2005. Acestea vor fi verificate dupa remediere. Sc. Lungimea sudurilor de prindere care vor fi incorporate in lucrarea finisata nu va fi mai mica decat de patru ori grosimea Plăcii celei mai groase sau de 50mm. Mobil: 0733. debavurare. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87. Suprafetele care trebuie sudate se vor curata de rugina. Ap.c. semiautomata sau automata vor avea caracteristicile mecanice minime cerute pentru materialele pieselor care se sudeaza. Clase de calitate ale taieturilor ". urme de zgura. îmbinare a) să se taie şi să se polizeze plăcile de rigidizare portante pentru a asigura un ajustaj fix de-a lungul marinilor în contact cu flanşele. industriale si agricole. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Timpul de lucru al sudorilor se va micsora. e-mail: catalin.s. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Contractorul va intocmi tehnologia de sudare tinand seama de calitatea materialelor imbinate. alternand cu pauze de aproximativ 10 minute pentru odihna si incalzire. etc. STAS 438-1 "Produse de oţel pentru armarea betonului. zgura. SREN 10021 "Oţeluri şi produse siderurgice. CLIDE Design s. vopsea etc. Nivelul de acceptare al defectelor sudurilor va fi nivelul "C".minea@clidedesign. Condiţii tehnice generale de livrare" în afară de cazul în care se specifică altfel. b) să se îndepărteze toate bavurile şi muchiile ascuţite. Remedierea sudurilor se va face sub control autorizat si vor fi mentionate in documentatia de insotire a produsului. cleme. Inainte de sudare se controleaza ca marginile prelucrate sa corespunda plansei de executie si sa nu prezinte defecte ca: exfolieri. S.065. Elemente de rezemare Plăcile de rezemare ale stâlpilor şi grinzilor prin care se face transmiterea efortului de compresiune se realizează astfel încât feţele de îmbinare să fie în contact cu excepţia unor zone mici. Oţel beton laminat la cald".r. astfel incat sa se asigure calitatea ceruta prin clasa de calitate stabilita. Sudarea constructiilor metalice se va executa la o temperatura de peste + 5° C. Condiţii generale tehnice". 6. tipul si dimensiunea sudurii. Fabricaţie . si numai dupa aceea se va trece la executarea sudurilor. luandu-se in consideratie cea care din cele doua este mai mica. 42. trebuie sa corespunda prevederilor C 150 "Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. functie de calitatea materialelor imbinate.625. L109. In cazul executiei sudurilor in aer liber trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudura si a sudorului de vant. Sediu social: str. deformari care ar putea introduce tensiuni interne care sa influenteze negativ comportarea elementelor structurale. in functie de temperatura. ulei. tipul de sudura indicat in proiect. Preincalzirea reperelor in vederea sudarii. căruia i s-a făcut tratament anticoroziv înainte de a fi livrat pe şantier d) să nu se formeze alte îmbinări decât cele arătate în desene 86 . Materialul de adaos pentru sudura se prescrie de catre Contractor prin tehnologia de sudare. Et. Clase de calitate si tolerante dimensionale ale suprafetelor taiate termic (cu flacara oxigaz)" • STAS 10564-2:81 "Taierea cu plasma a metalelor. in conditiile prescrise pentru sudurile initiale. Nr. ploaie si zapada.ro CUI: RO 17147031. Fabricaţie Generalităţi Tot oţelul structural trebuie fabricat în conformitate cu normele in vigoare. 65. 40. 3. compozitia si calitatile mecanice ale acestuia. 3.15mm. fiecare piasă de oţel prelucrată trebuie marcată distinct în conformitate cu desenul de montaj.89. Bl.Înainte de a fi livrată pe şantier. Sc. Procedeele de sudura aplicate vor avea in vedere prevenirea aparitiei de deformari ale tablelor sau rigidizarilor. se prescrie la tehnologia de executie (la tablele de 25 mm grosime). 24. Imbinarile executate prin sudura manuala. Matei Basarab. B.320. fisuri. respectiv detensionarea lor. Ap. c) să se folosească o vopsea contrastantă şi compatibilă pentru a marca oţelul." De asemenea.50. pori.S 2.Începerea fabricării pieselor de oţel trebuie făcută cu un anunţ scris prealabil de o săptămână. în care caz spaţiul între două piese nu trebuie să depăşească 0. Sudarea otelului.Plăci de rigidizare portante. care nu trebuie să depăşească 20% din suprafaţa totală.l. continuitatea si lungimea cordonului de sudura. Nr. inclusiv sudurile de prindere care se incorporeaza in lucrarea finisata. se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice: • SREN ISO 9013 "Sudarea si procedeele conexe. Delfinului.

ISO 4033 "Piuliţe hexagonale stil 2 grade A şi B. Montarea fermelor metalice Fermele metalice se vor monta in concordanta cu urmatoarele proceduri: Stalpul se va masura la ambele capete ale deschiderii. Delfinului. se verticalizeaza stalpul. Să se îndepărteze uleiul.320. Sc. • organizarea platformelor de preasamblare pe santier cu indicarea mijloacelor de transport si ridicat ce se folosesc. Să se cureţe crăpăturile. Sediu social: str. şuruburi şi piuliţe de precizie. B. Bolţurile hexagonale. Bucuresti Punct de lucru: str.6.273/94.6. şuruburi şi piuliţe brute.minea@clidedesign.6.". S.R. Intreprinderea care monteaza constructia din otel va intocmi urmatoarea documentatie (conform STAS 767/0-88): • masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructii. Bolţurile hexagonale. CLIDE Design s. Bl.89. • verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse. • tehnologia de sudura pe baza de procedee de sudura conform standardelor in vigoare. Şaibe din oţel Şaibele din oţel trebuie să satisfacă cerinţele SR EN 7092 "Şaibe plate serie de dimensiuni normale.625. şuruburi şi piuliţe brute trebuie să satisfacă cerinţele SR ISO 4016 "Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate grade C".5. 5. 3. 5. Ap. Sc. se asaza stalpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directii.l. Clasa de execuţie A". Pregătirea suprafeţei Decaparea şi perierea cu peria de sârmă Să se înlăture prin dăltuire. industriale şi agricole. Bolţurile hexagonale. Montajul se va executa conform planselor de executie.r. se verifica dimensiunile si geometria fermei conform proiectului. 24.6. SR EN 7092 "Şaibe plate serie de dimensiuni mari clasa de execuţie A şi C.ro CUI: RO 17147031. • metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediare de montaj. Montaj La montaj se va verifica in mod obligatoriu existenta si calitatea tuturor subansamblelor componente. e-mail: catalin.s.S 2. se prind ancorajele de piesele special prevazute si cu ajutorul lor. • ordinea de montaj. şuruburi şi piuliţe de precizie trebuie să satisfacă cerinţele SR EN ISO 4014 "Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate grade A şi B " şi ISO 4033 "Piuliţe hexagonale stil 2 grade A şi B". Mobil: 0733. zgura de sudură şi stropii. se prind ancorajele necesare pentru mentinerea verticalitatii. 3.7. se executa imbinarea conform proiectului. Bl. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5.50." Să se facă toate legăturile în conformitate cu STAS 767 "Construcţii civle. • pregatirea si executia imbinarilor de montaj.065. 40. • programul de control al calitatii si receptia pentru furnitura. Dispozitive de fixare Bolţurile hexagonale. STAS 767/0-88 si C 150-84. se corecteaza capetele stalpilor in functie de rezultate. 65. executia montajului si protectia anticoroziva in conformitate cu H. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87. 42. Montarea stalpilor metalici Stalpii metalici vor fi montati in concordanta cu urmatoarele proceduri: cu dispozitivul stabilit se agata stalpul in macara si se transporta la locul de montaj. Nr. Matei Basarab. decapare şi perierea cu sârmă. de pe suprafeţele de oţel rugina şi cojile izolate. • • • • • • • • • 87 .c. Condiţii generale de calitate. Construcţii din oţel.G. J40/1162/2005. Legii 10/95. Nr. grăsimile şi murdăria. L109. Nr. • verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata. Ap. 6. se despride stalpul din macara.

min. Sediu social: str. Tehnologia este valabila si pentru montarea panelor si contravantuirilor metalice. Ap.A. anterioara montajului. Vopselele termospumante vor avea: continut de corp solid. SR EN ISO 4628-3 Ri0 fisurare. Toate elementele ce sunt armaturi rigide pentru beton armat cu armatura rigida (B. ACOPERIRI DE PROTECTIE SI VOPSIRI Elementele structurii metalice se vor acoperi cu un grund protector pentru perioada de depozitare.S 2. Mobil: 0733. Domeniu de aplicare Prevederile prezentului capitol se aplica la urmatoarele tipuri de vopsitorii: . e-mail: catalin. Ap. Grundul protector se va aplica uniform si continuu pe toate suprafetele. Et.s.R. Elementele metalice ale structurilor vor fi zincate. Nr. S. echivalent a 350g/m2.7.1. SR EN ISO 4628-5 nu Protejarea la foc a structurilor metalice se va face folosind vopsele termospumante monocomponenete testate si acreditate in laboratoare autorizare in privinta protectiei la foc a structurilor metalice. 65.minea@clidedesign. Eventualele deteriorari ale grundului protector survenite pe perioada transportului sau la depozitare vor fi remediate la locul de depozitare.89.pentru protectia anticoroziva a structurilor metalice . Prevederi pentru materiale Protectia anticoroziva. pentru evitarea inceperii fenomenului de coroziune. • se monteaza fermele. 5. executandu-se imbinarea. Nr.625. Bucuresti Punct de lucru: str.l. 3. In cazul in care se doreste un finisaj superior a structurilor metalice descrise mai sus. cu montaj prin buloane.ro CUI: RO 17147031. Tehnologia de aplicare a grundului si a vopselii (sau vopselii termo-spumante de protectie la incendiu) se va face conform instructiunilor furnizorului. • se monteaza sustinerile pentru ferme conform fisei tehnologice. Matei Basarab. J40/1162/2005.pentru protectia la foc a structurilor metalice 5. in care scop se va livra o cantitate suplimentara de grund protector impreuna cu subansamblele (accesoriiile). SR EN ISO 4628-2 nu ruginire. Suruburile. acestea vor fi vopsite in camp electrostatic. in cazul structurilor metalice montate in zone cu umiditate mare sau supuse intemperiilor se recomanda folosirea sistemelor de structuri prefabricate. 3. • se echipeaza fermele cu piesele necesare pentru ridicare. SR EN ISO 4628-4 nu exfoliere. Delfinului. CLIDE Design s. 75% grosimea filmului uscat 500-750ɲm 88 . grosimea stratului de zinc fiind de minim 25μm. 40μm evaluare degradarii suprafetei vopsite.r. 6.2. 5. 87.c. min. Bucuresti Tel/Fax: 021. • se ancoreaza ferma cu tiranti pentru a preveni rasturnarea ei sau orice alta deformatie perpendiculara pe planul ei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • se marcheaza cu vopsea axele longitudinale ale fermelor. Bl. B. 40. Sc.320. 42.7. se desprinde ferma din macara si se continua operatiile cu alta ferma. L109. • se agata fermele cu dispozitivul special de ridicare si se transporta cu macaraua la locul si inaltimea de montaj.) nu se vor acoperi cu grund protector sau vopsea. conform proiectului de executie si fisei tehnologice. 24.50. Grundul protector nu trebuie sa contina plumb si trebuie aprobat de catre Proiectant. protejate apoi cu un strat de lac poliesteric si avand urmatoarele haracteristici: grosime strat protectie poliester SR EN ISO 2808. Sc. saibele si ancorele autoperforante se vor conserva cu orice tip de vaselina sau unsoare minerala. Bl.7.065.

24.625. Et. Nr. industriale si agricole. Bl. C4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea lor (Buletinul Constructiilor nr. e-mail: catalin. Constructii din otel.S 2. Prevederi pentru executie Inaintea aplicarii vopselelor termospumante structurile vor fi inspectate conform SR ISO 8504 si curatate prin sablare – Sa2½ conform SR ISO 8501-1. 3. • controlul tehnic de calitate in timpul operatiei de sudare. L109.3.s.dupa Controlul imbinarilor sudate prin topire remedieri Pentru sudori se vor respecta urmatoarele conditii: Sudura de colt • toti sudorii trebuie sa posede un cerificat aprobat de aptitudini sau o calificare aprobata. 89 . 6/1977 si 1/1978).89. Prescriptii de executie".10% pentru clasa C2-nu exista defecte STAS 6606 "Defectoscopie cu radiatii penetrante.ro CUI: RO 17147031.8. . • controlul tehnic de calitate inainte de operatia de sudare.320. Mobil: 0733. 40. CLIDE Design s. 6. • controlul tehnic de calitate al elementelor si al imbinarilor sudate. S. Sediu social: str. Matei Basarab. normative si standarde: SR EN ISO 12944 Vopsele si lacuri. Verificarile specificate pentru suduri trebuie sa fie efectuate in conformitate cu schema urmatoare: Obiective de verificat Tipul imbinarii Sudura cap la cap Conformitatea verificarii cu clasa de calitate Verificare conform Normativelor STAS 5540 .minea@clidedesign.clasa de calitate C2 . Ap. industriale si agricole. 65. Ap. 5. Se va prezenta la cerere o copie a cerificatului de aptitudini. 87. STAS 767-2 "Constructii civile. Delfinului.r. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. B. industriale si agricole".50. • controlul calitatii executiei elementelor si al cordoanelor de sudura. Bl.100% pentru clasa C2. Conditii generale de calitate" pentru: • conditii de calitate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi consumul 1litru/m2 la grosimea maxima de 750ɲm Instructiuni. SR EN 13300 Standard pentru vopsele si lacuri 5. 3. Imbinarile constructiilor metalice trebuie sa satisfaca cerintele C150 . Sc. 42. 12/1977 si brosura).7.controlul cu radiatii penetrante "Incercari ale imbinarilor sudate in colt" . J40/1162/2005. 5/76.l.c. CONTROLUL CALITATII Verificarea controlului calitatii se face conform STAS 767 "Constructii civile."Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. Bucuresti Punct de lucru: str.controlul cu lichide penetrante si "Incercari ale imbinarilor" controlul cu pulberi magnetice 100% STAS 5976/1 . Imbinari nituite si imbinari cu suruburi la constructii din otel. corespunzatoare clasei de lucrari la care vor fi angajati. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor din otel impotriva coroziunii C3-76 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii (Buletinul Constructiilor nr. • remedierea defectelor de sudura.065. Sc.

c. • Abaterea admisa in inclinare trebuie sa fie egala sau mai mica de 1/1000 din lungimea elementelor. • un cordon de penetrare excesiv. ±5mm.50. • o tranzitie proasta intre sudura si elementele sudate.ro CUI: RO 17147031. 40.S 2. • profil concav al sudurii.r. in afara de cazul cand in desene se prevede altfel. • buletine de calitate pentru materiale. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • unitatile care executa imbinari sudate sunt obligate sa utilizeze sudori autorizati intern si verificati periodic. Independent de tolerantele indicate mai sus. 65.10. Bl. 87. CLIDE Design s. • lipsa alinierii intre componentele imbinarii. e-mail: catalin. Ap. • lipsa de penetrare a radacinii sudurii. • pentru orice suprafata nominala verticala masurata de la linia de referinta cea mai apropiata. Et. Matei Basarab. Ap. RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR Receptia pieselor va fi efectuata de reprezentantii Furnizorului si Investitorului. Acestea vor fi verificate dupa remediere in conditiile prescrise pentru sudurile initiale. • procesele verbale cu rezultatele probelor si verificarilor. Defectele admise la suduri se vor incadra in prevederile din standardele pentru clasa a III-a de calitate. L109. • unghi interior. • incluziuni de zgura. furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie urmatoarele acte: • buletine de control CTC pentru piese si subansamble.minea@clidedesign. Abaterile de dimensiune admise pentru elementele structurale de otel situate deasupra fundatiilor trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: • pentru orice suprafata orizontala nominala masurata de la nivelul de referinta cel mai apropiat. Nr. Mobil: 0733. inclusiv a celor remediate (daca este cazul). S. B.s. 3. TOLERANTE Tolerantele admise la uzinare sunt cele prevazute in STAS 767/0-88. 3. 90 . • cordon de sudura excesiv de convex. sudori autorizati ISCIR sau RNR. Toate sudurile si suprafetele adiacente trebuie sa fie examinate vizual pentru a se constata absenta urmatoarelor defecte: • crapaturi in sudura sau in suprafetele adiacente. se iau in considerare urmatoarele: • Abaterea admisa a dimensiunilor sectiunii transversale a elementelor incorporate fata de cele indicate pe desene trebuie sa fie egala sau mai mica de ± 3mm sau ± 1:500 fiind luata in considerare cea mai mica din cele doua. 42. • Abaterea admisa in verticalitate a elementelor trebuie sa fie egala sau mai mica de 1:500. 24. Sc.89. 6. J40/1162/2005. • buletinele de analiza pentru controlul sudurilor.l. • autorizatia interna este valabila in cadrul intreprinderii timp de 2 ani de la verificarea calificarii sudorului. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. ±5mm. Nr.625. • lipsa lipirii la marginea sudurii. Remedierile sudurilor se vor face sub control autorizat. Sc. Sediu social: str.320. • Abaterile totale maxime admisibile fata de dimensiunile orizontale si vericale nu trebuie sa depaseasca ± 1:1000 sau ± 30mm. 5. fiind luata in considerare cea mai mica dintre cele doua.9. 5.065. Bl. • porozitate. Bucuresti Punct de lucru: str.

Catalin Minea 91 . 40. 3. Investitorul/Beneficiarul va inspecta periodic constructia metalica.12. L109. Sc. 3.r. subansamblurilor si structurilor metalice se va face in prezenta reprezentantului Investitorului si a Proiectantului. B. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie suduri lucrari de montaj si receptie structuri metalice executie lucrari de protectie anticoroziva a structurilor metalice executie lucrari de protectie ignifuga a structurilor metalice Intocmit: Arh.50. CONDITII DE EXPLOATARE Dupa darea in exploatare constructia metalica nu va fi supusa altor solicitari in afara celor inscrise in proiect. Lucrarile cu caracter de reparatii si consolidari se vor face numai in conformitate cu legislatia in vigoare privind proiectarea si executia.065. 6. J40/1162/2005. 87. Ap. Nr. Matei Basarab. Sc. 65. Eventualele neconcordante sau modificari efectuate la proiect vor fi operate de proiectant in documentatia de executie.625.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str. 5. In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei si nu se va modifica structura constructiva. Bl. 24. 42.s. S.l. Nr. Mobil: 0733. Et.ro CUI: RO 17147031.11. in caz de cutremur. In afara acestor inspectii periodice sunt necesare inspectii suplimentare ale constructiei metalice astfel: in primele 6 luni de la darea in exploatare: Inspectii periodice. actiunea vantului etc. Ap. Bl. 5. incendiu. precum si cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.S 2.89. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Receptia elementelor.320. e-mail: catalin. cel putin o data pe an. Delfinului.: Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se vor consemna intr-un proces verbal si apoi se trece la remedierea lor.c.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE • lucrari de montaj.2. 87. Catalin Minea 92 . Verificarea se va consemna prin proces verbal. 6. schelele vor fi folosite in continuare de beneficiar. 65. 6. Et. GENERALITATI Nu se vor folosi decat sisteme de schele agrementate. Ap. demonta si modifica numai sub supravegherea unei persoane calificate si apte profesional. care a fost instruita special pentru aceasta sarcina. Beneficiarul este instiintat cu cel putin o saptamana inainte de montarea si demontarea schelelor. Nr. Schele si balustradele de protectie.065. 3. Bl.S 2. Delfinului. Matei Basarab.r.ro CUI: RO 17147031. nu se considera incluse in pretul ofertat si vor fi decontate special pe durata realizarii investitiei. Se va face dovada ca firma are salariati specializati pentru montarea. S.c. L109. e-mail: catalin. Constructorul trebuie sa faca dovada ca montajul se va efectua numai: Sub supravegherea unei persoane specializate. mai ales in timpul montarii. Anumite zone ale schelei care nu sunt pregatite pentru utilizare. tinerea la dispozitie va fi decontata.minea@clidedesign. Bl. Schela trebuie verificata dupa fiecare montare sau inaintea fiecarei puneri in functiune de catre o persoana calificata. 24. modificare si demontare schele metalice Intocmit : Arh. Sediu social: str. CLIDE Design s. vor fi marcate cu semnul de interdictie „ Accesul interzis‖. MASURARE SI DECONTARE Dacă mai sunt necesare schele de protectie la cererea beneficiarului. demontarii si modificarii. Sc. Mobil: 0733. Ap. 42. De catre angajati calificati.1. Schela trebuie verificata inainte de fiecare punere in functiune. Verificarea se documenteaza.89. J40/1162/2005. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021.3. Dacă după terminara lucrărilor propii.320. modificarea schelelor. B. Atat executantul cat si beneficiarul trebuie sa ia masurile care se impun pe baza normelor de protectie a muncii asupra determinarii pericolelor si a masuratorilor obligatorii in functie de particularitatile fiecarui caz. incepând cu acea zi tinerea la dispozitie se calculeaza separat. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. demontarea. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 6.l. care servesc protectiei vietii si sanatatii muncitorilor construtorului si a altor persoane care lucreaza pe santier. Nr.625.s. Sistemul de schele se va monta. 40.SCHELE METALICE 6.50.

conform desenelor de mai jos avand o subtructura. va fi un profil din alama. Bucuresti Tel/Fax: 021. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricind. 7.S 2. pregatirea suprafetei suport conform indicatiilor producatorilor. ci numai pentru fazele de lucrari.625. Bl. cu prevederile standardelor in vigoare. unde este cazul.profilele care vor masca rostul de dilatatie.l.profilele care vor proteja muchiile (colturile) exterioare ale peretilor interiori. 3. fiind lucrari destinate de regula a ramane vizibile.89. latura orizontala (de pe treapta) de minim 30mm si avand un sant. J40/1162/2005. nu este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie prevazuta in prescriptiile tehnice. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. Matei Basarab. Orice lucrare de montaj profile va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea tuturor celorlalte lucrari. Sediu social: str.s. Bl. chiar dupa terminarea intregului obiect si. GENERALITATI Prevederile prezentului capitol se aplica la: .50. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. MANA CURENTA 7.r. Profilul de protectie muchie treapta la scarile exterioare. Nr. completate.1.minea@clidedesign. de principiu. lustruit. de latime minima 10mm. Delfinului. Nr.profilele care vor proteja peretii de agresiunile mecanice provocate de lovirea cu spatarul scaunelor cu rotile .CONFECTII METALICE. avand latura verticala (care „culca‖ pe contratreapta) de minim 10mm. care se monteaza pe perete si o suprastructura din plastic rigid care se monteaza peste aceasta. pentru lipirea unei benzi antiderapante cu rezistenta la alunecare R13 (conform DIN 51130) 93 . de pe orizontala (pardosea) sau verticala (perete). PREVEDERI PENTRU MATERIALE Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. 40.2. S. 65.52. utilizarea tipului mortarului indicat in proiect. functie de lungimea profilului ofertat . din interior. Ap. BALUSTRAZI. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. Et. pana la inaltinea de 1. in consecinta. 3. din aluminiu sau ranforsata cu aluminiu.mana curenta care se monteaza pe peretii casei scarii .320. 42. 24. 6.065. Sistemul va avea in compunere si elementele de legatura si inchidere necesare. Mana curenta este. Ap.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7.0m. Mobil: 0733. 87.profilele de protectie muchie treapta la scarile exterioare si la cele interioare . e-mail: catalin. Sc. Sc. B.ro CUI: RO 17147031. Profilele.

l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .minea@clidedesign.065. 3. Mobil: 0733. de preferinta. lustruite. Delfinului. Bl. e-mail: catalin. Profilul de protectie muchie treapta la scarile interioare va fi analog profilului de la Art.s.ro CUI: RO 17147031.89. Nr. de principiu. 65. CLIDE Design s. Sc. 3. de principiu. 6. fiind dotate cu elemente de capat si elemente de colt interior si exterior (vezi desene de mai sus).50.c. Bucuresti Tel/Fax: 021. Profilele de protectie a peretelui vor fi. anterior fiind din aluminiu lustruit. Bucuresti Punct de lucru: str. S. Ap. ca cele prezentate in desenele de mai jos Acestea vor fi formate dinstr-o substructura de aluminiu care se fixeaza pe perete si o suprastructura de plastic rigid. Profilele de protectie a muchiilor/colturilor exterioare ale peretilor vor fi.320. Sediu social: str. Sc. Ap. aleasa de proiectant functie de mostrele de culoare puse la dispozitie de catre antreprenor. B. Bl. Mana curenta si profilele de protectie perete descrise vor fi furnizate. Matei Basarab. L109. 24. Profilele care vor masca rosturile orizontale si verticale vor fi profile din aluminiu. Banda autoadeziva antiderapanta va fi de culoare neagra. Profilele vor avea laturile mai mari de 50mm si vor fi dotate cu elemente de capat (vezi desene de mai sus). 40. Nr.625. 42. cu fixare mecanica le una din laturi 94 .r. 87. Profilele vor avea o latime mai mare de 100mm si o grosime totala (substructura plus suprastructura) de minim 20mm.S 2. Et. de acelasi producator si vor avea aceeasi ton de culoare. ca cele prezentate in desenele de mai jos fiind formate dinstr-o substructura de aluminiu care se fixeaza pe perete si o suprastructura de plastic rigid. J40/1162/2005.

Abaterile admisibile in ceea ce priveste planitatea suprafetelor sunt de maximum 1mm/1m necumulativ. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol.a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul. va fi de maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit.elementele geometrice (grosime.89.destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol . Toate profilele se vor fixa prin prindere mecanica.au fost livrate cu certificat de calitate. Sediu social: str. Prin examinare vizuala se va verifica si corespondenta elementelor cu forma din proiect. simetrie) . grosimea de 3mm si fiind montate dintr-o singura bucata (fara inadiri) pe fiecare directie pe perete si pardoseala. 7. 24.S 2. L109. Nr.4. dupa cum urmeaza: . Ap. cu surub si diblu.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol . asezat in orice directie pe suprafata. Bucuresti Punct de lucru: str. B. RECEPTIA CALITATIVA Principalele verificari de calitate sunt: .320.l. 87. Suruburile pentru fixarea profilelor de protectie muchie treapta de la scarile exterioare vor fi din inox. pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare . 65.corespondenta cu proiectul si detaliile de executie convenite intre proiectant si executant.3. Et.planeitatea trecerilor de la pardoselile prevazute la cele speciale . este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . Executia poate incepe numai daca. 7. planitate.c. 3. Planitatea suprafetei se va verifica dreptarul de 2 m.minea@clidedesign. Capatul care nu se fixeaxa mecanic se lipeste cu un mastic trasparent. Delfinului.r. Ap.au fost corect transportate si depozitate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi avand latimea de 100mm. 3. e-mail: catalin. pentru etalonare.soliditatea fixarii . Bl. 42.s. respectiv cu umidometrul electronic in rest.625. Mobil: 0733. 95 . S. de suport. CLIDE Design s. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021. conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. Dupa fixarea profilelor de protectie muchie treapta se va aplica banda autoadeziva antiderapanta. Bl. in prealabil. Matei Basarab.50. Sc. Umiditatea suportului. 40.ro CUI: RO 17147031. Sc. Nr.aspectul si starea generala . 6.065.

B.065.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7. CLIDE Design s. S. 87. Et. Ap. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. Bl. J40/1162/2005.minea@clidedesign. Bl. 6.5. Sc. 3.50. 24.S 2. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Delfinului. Ap. 3.c. 42. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.89. Nr.r. Mobil: 0733. 40. L109. Catalin Minea 96 . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE • lucrari de executie si montaj confectii metalice Intocmit : Arh. 65.625.320. Matei Basarab.l.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

F.EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INCINTE DIN PILOTI FORATI

97

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8. CAIET DE SARCINI - INCINTE DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI, EXCAVATII SI REALIZAREA INFRASTRUCTURII
8.1. CONTINUT
8.1.1. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specif icatiile si conditiile de realizare a unei incinte de lucru cu ecran din piloţi foraţi secanţi, excavarea si executarea infrastructurii. 8.1.2. Excavaţiile si infrastructura pe 2 niveluri a unor constructii vor fi realizate la adăpostul unei incinte din pereti din piloţi foraţi secanti cu diametrul de 40-60 cm si lungimea variabilă în funcţie de latura incintei. Peretele este sprijinit fie prin 2 nivele de şpraiţuire fie pe un singur nivel. Elementele constitutive ale pereţilor incintei sunt: - piloţi de rezistenta din beton armat si de etanşare din beton simplu; - grinzi de solidarizare a piloţilor; - şpraiţuri si filate metalice pentru sprijinirea pereţilor incintei; - popi metalici fixaţi în piloţi foraţi pentru sprijinirea spraiţurilor. Asigurarea utilajelor, echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele, echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în proiect. Va dovedi ca are in dotare sau inchiriaza ; Instalatie de foraj pentru executie piloti Personal calificat specializat ( Responsabil tehnic de executie pentru lucrari de piloti) 8.1.3. Etapele de executare ale incintei si infrastructurii sunt: - realizarea unei platforme tehnologice de lucru, prin umpluturi compactate controlat; dimensiunile platformei vor fi stabilite de executant in functie de utilajele folosite; - realizarea grinzilor de ghidaj; - realizarea pereţilor din piloţi foraţi; - turnarea grinzilor de solidarizare; - realizarea excavaţiilor până sub cota primului nivel de sprijinire si execuţia acestuia; - realizarea lucrărilor de epuisment si coborârea nivelului apei în incintă; - realizarea excavaţiilor până sub cota nivelului 2 de sprijinire si execuţia sprijinirilor; - realizarea excavaţiilor până la cota finală; - execuţia infrastructurii imobilului si demontarea spraiţurilor respectând fazele tehnologice prezentate la punctul 4.1. 8.1.4. În Caietul de sarcini - ca si în proiectul elaborat în această fază - nu sunt incluse referiri la execuţia reazemelor de adâncime (barete sau piloţi foraţi) ale macaralelor care vor fi utilizate de executant. 8.1.5. Condiţiile generale referitoare la recepţia lucrărilor, la igiena si protecţia muncii sunt cele din prescripţiile legale în vigoare.

98

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8.2. PREVEDERI GENERALE
8.2.1. Înainte de inceperea execuţiei, constructorul trebuie să aibă acordul scris al beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate reţelele subterane. 8.2.2. Condiţii prealabile execuţiei: - pregătirea platformei de lucru: defrişare, decapare strat vegetal, nivelare atât pe amplasamentul incintei, cât şi pe spatiul inconjurător necesar manevrării utilajelor şi pentru depozitarea carcaselor de armătură, indepărtarea eventualelor fundatii sau elemente de constructii existente pe amplasament; - stabilirea tehnologiei de lucru în concordanta cu natura terenului; - imprejmuirea amplasamentului; - măsuri de păstrare a curateniei in zona de lucru. 8.2.3. Se interzice depozitarea materialelor sau crearea de orice alte suprasarcini pe platformele adiacente pereţilor incintei pe o latime de 20 m, mai ales după inceperea lucrărilor de excavaţii

8.3. INCINTA DE PEREŢI DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI
Prezentul capitol se referă la execuţia incintei perimetrale din piloţi secanţi, realizaţi prin forare in uscat şi sub apă cu tubaj recuperabil. Poziţionarea aliniamentelor incintei este indicată in planşele proiectului. Peretele continuu se va realiza din piloţi secanţi, altemând piloţii de rezistenta din beton armat (C25/30) cu cei de etanşare din beton simplu (C6/7.5). Diametrul piloţilor este de 400 mm pana la 600 mm, iar lungimea acestora este de 15 m, 11 m, respectiv 10 m, in funcţie de zona de amplasare. 8.3.1. Faze tehnologice de execute a pereţilor din piloţi foraţ Execuţia piloţilor foraţi se va face pe baza procedurii elaborate de executant şi acceptate de proiectant. Pentru asigurarea aliniamentului piloţilor şi a poziţiei secante conform proiectului este necesară realizarea in prealabil a unor grinzi de ghidai pentru utilajele de piloţi foraţi. Detaliile de execute privind aceste grinzi de ghidaj revin constructorului de piloţi. 8.3.1.1. Ecran din piloţi forati Piloţii vor fi executaţi prin forare cu tubaj recuperabil. Fazele tehnologice de execute sunt: - trasarea peretelui din piloţi; - realizarea grinzilor de ghidaj; - instalarea utilajelor specifice de execuţie pe poziţie; - săparea găurii de foraj; - introducerea carcasei de armătură (la piloţii de rezistenta din beton armat); - betonarea pilotului. Peretele din piloţi foraţi este realizat din piloţi secanţi, altemând piloţii armaţi de rezistenta (C25/30) cu cei din beton simplu, de etanşare (C6/7.5). Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a lucrărilor se vor lua măsurile necesare de menţinere în uscat a platformei de lucru (pante, şanţuri etc.) pentru a se asigura colectarea şi evacuarea apelor din orice surse.

99

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8.3.1.2. Asigurarea etanseitatii peretelui din piloti Pentru a se asigura etanşeitatea peretelui din piloţi aceştia vor fi secanţi. Distanţa interax intre doi piloţi consecutivi (unul armat şi unul din beton simplu) este de aproximativ 45 cm. În vederea asigurării etanşeitatii peretelui şi secantării piloţilor pe distanţa impusă prin proiect, la forarea piloţilor se vor utiliza grinzi de ghidaj ale utilajelor de forat. În cazul constatării unor infiltraţii de apă prin puncte de discontinuitate în betonul pereţilor se va interveni local, prin injecţii, pentru oprirea fenomenului. 8.3.1.3. Grinzile de solidarizare Grinzile de solidarizare pe capul piloţilor sunt realizate din beton armat (C25/30). Fazele tehnologice de execuţie sunt: - trasarea axelor şi limitelor grinzilor; - cofrarea grinzii; - armarea şi tumarea betonului în grindă; - decofrarea. 8.3.2. Reglementări tehnice de referinte La execuţia piloţilor foraţi se vor respecta prevederile SR EN 1536:2004 -Executia lucrărilor geotehnice speciale. Piloti forati. Pentru execuţia corpului din beton armat al pereţilor din pilotf foraţi se vor respecta următoarele reglementări tehnice: - NE 012-99: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat §i beton precomprimat. - ST 009-96: Specificaţie privind cerin{e §i criterii de performan{a pentru armături. - STAS 438/1 -89: Otel beton laminat la cald. La executarea incintei din pilotf foraţi se vor respecta prevederile NP 113-04 –Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea si receptia pereţilor îngropati şi NP 120-06 - Normativ privind cerinfele de proiectare si executie a excavatiilor adânci în zone urbane. 8.3.3. Execuţia pereţilor din piloţi foraţi

8.3.3.1. Tolerante în executie Abaterea limită admisă la poziţia în plan a pereţilor incintei fata de proiect va fi de ±5 cm. Abaterea limită admisă la Tnclinarea axei pereţilor fata de proiect va fi de 1,5% Abaterea limita la dimensiuni : - pentru diametrul piloţilor: ±2cm, - pentru cota bazei = ±20cm, - pentru cota superioara a pereţilor = ±5 cm. În cazuri temeinic justificate din punct de vedere geotehnic, cota de fundare se poate modifica, dar numai cu aprobarea beneficiarului si a proiectantului. 8.3.3.2. Pregătirea platformei de lucru, trasarea si pichetarea lucrărilor 8.3.3.2.1. Platformele de lucru se amenajează pentru a permite accesul, circulaţia şi lucrul utilajelor de execute necesare realizării ecranului în condp optime, pentru a asigura calitatea şi siguranţa lucrărilor. 8.3.3.2.2. Pe platforma de lucru se realizează trasarea axelor peretelui şi pichetarea prin următoarele operaţiuni:

100

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- trasarea axelor peretelui, conform planului de amplasare a acestora; - materializarea pe teren prin taruşi a axului fiecărui pilot. Taruşii trebuie să aibă o lungime suficientă ca să asigure infigerea lor stabilă în teren. Capetele taruşilor vor rămâne cel mult 3 cm deasupra suprafeţei terenului, fiind vopsite pentru a fi uşor vizibile. "taruşul se indepărtează în momentul inceperii lucrului la pilotul respectiv. 8.3.3.2.3. Pe capul pilotjlor se realizează trasarea axelor şi limitelor grinzilor de solidarizare prin pichetare cu taruşi, materializându-se toate punctele importante ale traseului, în special cele de schimbare ale directjei. 8.3.3.2.4. In cazul unor denivelari mari, platforma de executare a incintei din pilotj foratj va avea diferite cote, incinta urmând linia naturală a terenului. Se delimitează astfel zone ale incintei in functie de caracteristicile geometrice si topometrice ale terenului. 8.3.3.3. Utilaje si dispozitive de execuţie 8.3.3.3.1. Antreprenorul va obţine aprobarea beneficiarului pentru utilajele, instalaţiile şi dispozitivele de execuţie. Acestea trebuie adoptate în funcţie de caracteristicile piloţilor, amplasament, caracteristicile geologice, geotehnice şi hidrogeologice furnizate de studiile de teren şi ţinând seama de eventualele apropieri de zone locuite sau lucrări existente. 8.3.3.3.2. Execuţia ecranului se va efectua de către unitaji specializate, cu personal cu pregătire corespunzătoare pentru execuţia acestor lucrări. 8.3.3.3.3. Unitatea executantă va trebui să aibă în dotare utilaje şi instalaţii care să asigure execuţia lucrărilor din prezentul proiect în condiţii de calitate superioară. 8.3.3.3..4. Instalarea utilajului pe poziţie se realizează prin deplasare inainte şi Tnapoi, prin rotire şi, în final, prin verticalizarea cu ajutorul cilindrilor hidraulici de calare sau cu alt dispozitiv cu care este prevăzut utilajul. Se va verifica verticalitatea. 8.3.3.4. Dispunerea în plan a piloţilor 8.3.3.4.1. Poziţia în plan a piloţilor este cea stabilită prin proiect. 8.3.3.4.2. Planul pilotajului, se va supune aprobării beneficiarului. 8.3.3.4.3. Planul pilotajului se stabileşte la nivelul platformei de lucru conform planului de pilotaj care conţine date pentru fiecare pilot: - numărul (poziţia) de identificare; - dimensiunile transversale, alcătuirea armăturilor şi numărul de identificare al tipului de armătură (sau carcasă); - cota de fundare la bază; - cota platformei de lucru; - cota de betonare a capătului superior şi lungimea de amenajare a zonei de incastrare în grinda de solidarizare; 8.3.3.4.4. Distanţa dintre axele a doi piloţi va fi conform proiectului. 8.3.3.5. Forarea piloţilor 8.3.3.5.1. Piloţii de rezistenta proiectaţi, ca şi cei de etanşare, au diametrul de 400-600 mm. 8.3.3.5.2. Forarea se execută în uscat si sub apă cu tubaj recuperabil. Se poate aplica în orice condiţii de teren, unealta de săpare adoptându-se în funcţie de natura stratului străbătut. Este obligatorie prevederea la baza tubajului a unei coroane dilate. În cazul forării sub apă în nisipuri şi pământuri slab coezive, deoarece datorită vitezei mari de excavare şi a efectului de piston al benei se pot produce fenomene hidrodinamice manifestate prin antrenarea pământului de la baza forajului, insotjtă de slăbirea terenului din jur şi reducerea capacitatii portante a pilotjlor invecinati sau a altor fundaţii aflate în apropiere, se vor adopta următoarele măsuri: - se interzice introducerea în pământ a tubajului cu ajutorul jetului de apă sub presiune (subspălare);

101

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- se va evita utilizarea dispozitivelor de săpat cu vacuum; - baza tubajului se va mentine în permanenta cu cel putjn 1/2 din diametrul tubajului sub talpa forajului (tubare în devans); - ritmul de excavare va fi moderat, urmărindu-se ridicarea lină a benei (greiferului) de pe fundul forajului. 8.3.3.5.3. Intervalul de timp intre terminarea găurii şi inceperea betonării trebuie să nu depasească 12 ore. 8.3.3.5.4. Curatirea tălpii forajului. Se face obligatoriu inaintea introducerii carcasei de armătură şi de betonare, indiferent de procedeul de forare utilizat. 8.3.3.6. Armarea piloţilor 8.3.3.6.1. Pentru executja carcaselor de armatura vor fi respectate prevederile din ST009-96 şi STAS 438/1-89. 8.3.3.6.2. Înainte de introducerea carcasei de armătură se va face receptja acesteia prin verificarea concordantei cu prevederile din proiect privind: diametrul barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, executja corectă a sudurii la barele dispozitivelor de mentjnere a formei, distantierilor, lungimea carcasei etc. Se vor verifica si dispozitivele de manipulare. 8.3.3.6.3. Carcasa se va realiza dintr-o bucată. Diametrul carcasei va fi mai mic decât eel al găurii forate, astfel meat să se asigure acoperirea minimă pentru o bună protejare a barelor. Diametrul interior este limitat de diametrul burlanului de betonare, astfel meat să se asigure o manevrare uşoară în timpul betonării. 8.3.3.6.4. Coborârea carcasei în foraj (cu troliul sau macaraua) se va face lent, fără smucituri sau opriri bruşte care ar produce deformarea ei sau lovirea şi surparea peretjlor. 8.3.3.6.5. Se va asigura distanta de acoperire a armăturilor pe toata lungimea acestora. 8.3.3.7. Betonarea pilotilor Pentru realizarea piloţilor de rezistenja din beton armat se va utiliza beton clasa C25/30, iar pentru cei de etansare din beton simplu se va utiliza beton clasa C6/7.5. Se vor respecta prevederile normativului NE 012-99 şi ale SR EN 1538-2002. 8.3.3.7.1. Transportul betoanelor Betoanele vor fi transportate obligatoriu cu autoagitatoarele care trebuie sa fie etanşe pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Durata maximă la transport a betonului va fi de o oră de la descărcarea betonului în mijlocul de transport, dar cu conditja sa nu depăşească timpul de inceput de priză. În cazul în care intervalul de timp de la descărcarea şi reincărcarea cu beton a autoagitatoarelor depaseşte o oră, acestea se vor spăla. Fiecare transport va fi insotit de o fişă în care se vor inscrie orele de incărcare - descărcare, tipul betonului transportat şi temperatura betonului la locul de incărcare. 8.3.3.7.2. Turnarea betonului Înainte de inceperea tumării betonului, conducătorul punctului de lucru trebuie să se asigure dacă sunt indeplinite următoarele conditji: - tot personalul punctului de lucru să fie instruit cu privire la tehnologia de lucru; - utilajele şi dispozitivele care vor fi utilizate în procesul de betonare sa fie montate pe pozitje şi să se asigure o bună functjonare în timpul betonării;

102

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- tuburile prin care se toarnă betonul sa fie etanşe şi să reziste la o presiune de 3atm, iar flanşele de imbinare dintre tuburi sa fie prevăzute cu garnituri de impermeabilizare; - fabrica de beton şi mijloacele de transport utilizate să poată asigura un ritm de betonare de eel putin 10m3/oră; - constructia de sustjnere a instalatjei sa fie stabilă şi să asigure deplasarea pe verticala a tuburilor pe cca. 2.5m. În timpul betonării se vor respecta următoarele conditii: - betonul descărcat din mijlocul de transport sa fie eel specificat în prezentul caiet de sarcini; - betonarea, la găuri forate cu tubaj recuperabil, se face cu metoda pâlniei fixe ridicătoare (Contractor), pentru a evita contactul dintre masa betonului turnat şi apă; - diametrul tubului de betonare se alege în functje de dimensiunile agregatelor betonului şi de diametrul pilotului, fără a cobore sub 20 cm; - betonarea se organizează ca o operate continuă, care se efectuează intr-o singură repriză, la un debit de betonare determinat în functie de diametrul şi lungimea pilotului, dar care trebuie să fie de eel putjn 10 mc/oră. La prima şarjă trebuie să se asigure separarea betonului de apă; cantitatea de beton se stabileşte astfel incat tubul de betonare să fie amorsat; - baza tubului de betonare trebuie să se găsească în permanenta cu cel putin 2 m sub nivelul betonului, dar nu mai mult de 4 m; - se va verifica permanent volumul de beton introdus în corpul pilotului, depăşirea sau reducerea acestuia prin raport cu valoarea teoretică fiind semnalate pentru a se putea lua măsurile tehnice corespunzătoare. Toate observable vor fi notate în registrul de evidenta, precum şi în fişa tehnică a pilotului de rezistenta; - în cazul unor intreruperi accidentale, cu durata mai mică de 1 oră, operatja de betonare se poate continua numai daca apa nu a pătruns în tuburi; în caz contrar, se scoate tubul şi se executa din nou amorsarea acestuia; - în cazul unor intreruperi accidental, cu durata mai mare de 1 oră, betonarea se va opri si se va anunta proiectantul pentru stabilirea unor masuri speciale in vederea reluării betonării; - la descărcarea din mijloacele de transport, este interzisă descărcarea betonului pe inălţimi mai mari de 0.5 m. 8.3.3.8. Extragerea coloanei de protecţie 8.3.3.8.1. Concomitent cu betonarea se procedează la extragerea coloanei de protectje a forajului prin mişcări continue de rotire în plan orizontal şi vertical, efectuate de la nivelul terenului prin comenzi hidraulice. 8.3.3.8.2. Extragerea se face treptat, în functje de cantitatea de beton turnat, avându-se grijă ca şiul coloanei să fie permanent sub nivelul betonului turnat cu minim 2 m. Pentru respectarea acestei conditii se va ţine o evidenta permanent a volumului de beton turnat în coloană şi se va verifica periodic nivelul betonului în pilot. 8.3.3.9. Pregătirea capului pilotului 8.3.3.9.1. Betonarea capului pilotului se execută la o cotă superioara celei la care acesta urmează să fie inglobat în grinda de solidarizare. La pilotji forati betonati sub apă inăltimea suplimentară de turnare trebuie să fie de cel puţin 60 cm. 8.3.3.9.2. La terminarea betonării de indepărtează betonul din capătul superior al pilotului pe intreaga inăltime pe care se constată că este necorespunzător, completându-se după caz pentru a asigura inăltimea minimă de incastrare în grinda de solidarizare prevăzută în proiect, cu respectarea prevederilor SR EN 1536:2004.

103

Bucuresti Punct de lucru: str.2.4.3. 8. Et.etapa 4: executja radierului şi demontarea şpraiiurilor de pe nivelul 2 de sprijinire.2. pus în operă în etapa precedenta. Matei Basarab. Începerea lucrărilor de excavare se va face numai după întărirea totală a betonului în peretele din piloţi şi în grinda de solidarizare (minim 28 zile de la turnare).etapa 2: continuarea lucrărilor de excavare şi montarea nivelului 2 de şpraiţuri şi filate.1. 8. Nr. Cota finală de excavare va fi precizata in proiectul tehnic. conform proiectului.2.1. 3.4.1.89. B. Suprafaţa de turnare va fi curată şi vor fi mentinute rugozitatile betonului.2. 24. Sediu social: str. Excavarea 8. Nr.4. 8. 6. 87.065. . Operaţiunile de excavare se vor desfasura astfel ca să fie asigurat fluxul tehnologic normal spre punctul de evacuare. dimensiunile platformei se vor stabili tehnologic în funcţie de tipul şi dimensiunile utilajelor necesare. NOTĂ: Trecerea la o nouă etapă tehnologică este condifionată de întarirea totală a betonului.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8.4. Continuarea lucrărilor la infrastructura.r. Sc. Utilajul de excavat nu va atinge pereţii incintei.etapa 1: executja pilotilor forati pe tot conturul şi a grinzilor de solidarizare. Fazele de realizare a excavaţiilor: . Grinda de solidarizare a pilotjlor se va executa din beton armat C25/30.3.4.l. şi plansele corespunzătoare din proiect. Execuţia grinzilor de solidarizare 8.etapa 5: executia integrală a subsolului 2 şi a planşeului de peste acesta şi demontarea şpraiturilor de pe nivelul 1 de sprijinire. Betonarea intre rosturi va fi făcută continuu si nu se admit rosturi de turnare 8. 8. La lucrările de excavare se vor respecta fazele tehnologice impuse prin proiectul tehnic.3. Mobil: 0733.4. CLIDE Design s. 8.2. Sc.4.2.4. 104 . 8. Se va asigura curatjrea suprafeţei de betonare prin indepărtarea betonului necorespunzător de la partea superioară a ecranului şi curatirea armăturii.minea@clidedesign.a se vedea punctul 8. L109.c. Delfinului.etapa 3: realizarea lucrărilor de epuisment şi coborârea nivelului apei în incintă. REALIZAREA EXCAVAŢIILOR SI INFRASTRUCTURII CONSTRUCTIEI Prezentul capitol se referă la realizarea excavaţiilor şi infrastructurii constructiei.2. Fazele de realizare a infrastructurii: .s.4.4.320. S. 42. . e-mail: catalin. Ap. se vor respecta prevederile normativului NE 012-99.625. 3.1. Etape Etapa de pregătire: umpluturi din materiale pământoase corespunzătoare.3.ro CUI: RO 17147031.4.4. Bucuresti Tel/Fax: 021. Realizarea excavaţiilor şi montarea primului nivel de şpraiţuri şi filate. J40/1162/2005. Se vor lua măsuri ca excavatia să rămână deschisă pentru o perioadă de timp cât mai scurtă. compactate controlat pentru platforma de lucru. Ap. Bl. 65. Bl.2.S 2. Nu se vor ataca lucrările de excavare dacă nu este asigurată continuitatea lucrărilor de infrastructura (executarea radierului şi a structurii subsolurilor). 8.50. 8.3. Continuarea lucrărilor de excavare până la cota finală.3. .3. Faze tehnologice de realizare a excavatiilor si infrastructurii Fazele tehnologice sunt diferite în funcţie de zonele în care a fost divizată incinta . astfel că o anumita cantitate va fi săpată manual. 40.3.4.

3.1. Detaliile referitoare la prinderea şpraiţurilor în filate sau în grinda de solidarizare şi la fixarea profilelor HEB de pereţii din piloţi foraţi vor face obiectul proiectului de detalii de execuţie (DDE) şi nu fac obiectul proiectului de fata.1.4. Et. Piloţii şi lansarea popilor vor fi realizate concomitent cu execuţia pereţilor din piloţi foraţi.4.S 2. Poziţia filatelor şi lungimile acestora vor fi indicate în planşele de sprijinire ale pereţilor de susţinere.4. 8.3. Spraiţuri si popi 8.3. 8.4.minea@clidedesign. 3.3.4. 3. 8. Contactul dintre pereţi şi şpraiţuri va fi asigurat prin plăci de repartiţie astfel ca de la inceput şpraiţurile să intre în lucru şi să nu se mişte pe parcursul execuţiei. 8.1. Nr.2. precum şi fixarea de popii metalici va fi realizată prin gusee cu grosimea minimă de 20 mm şi prin sudură în adâncime. Capetele vor fi bine fixate în lateral şi cu scaun pentru a rămâne pe poziţie dacă ecranul se deplasează datorita elasticitatii. L109.4. Nr. iar transportul cu basculante şi depozitarea se vor realiza numai în locurile pentru care s-au obtinut avizele legale.4. 65.3. S. Aceştia vor fi fundaţi în piloţi din beton simplu cu diametrul de 600 mm şi cu o lungime minimă de 6 m sub nivelul viitoarei excavaţii. Evacuarea din săpătură a pământului excavat se va face cu macaraua.3.2.5.065.2. Bl.4.c.7. 8. CLIDE Design s. Sprijinirea pereţilor incintei 8. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. J40/1162/2005. Filata de la nivelul 1 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 400 .2.4. Ap. Spraiţurile vor fi fixate la capete în filate alcătuite din profile metalice.3.1. Spraiţurile sunt constituite din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400-609 mm şi grosimea peretelui de 10-14 mm. 8. 8.4.2.4.3. 24.3. dar nu intereseaza in aceasta faza de proiectare. La montarea şi demontarea şpraiţurilor se vor respecta fazele tehnologice prezentate la punctul 4. 8. 8. precum şi existenta unor infiltraţii de apă prin corpul acestuia.ro CUI: RO 17147031. Delfinului.4. Popii metalici vor pătrunde în piloţii din beton simplu pe toată lungimea acestora (minim 6 m).89.2.6. De asemenea. Filate 8. Sc.l. 8. Sediu social: str.625. Mobil: 0733. devieri vizibile) în perete. Sc.1.5.2.3.S235. În anumite zone şpraiţurile vor fi fixate în grinda de solidarizare a piloţilor.6.4. Filata de la nivelul 2 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 600 .2.3. Nivelele de şpraiţuire şi amplasarea în plan ale spraiţurilor sunt indicate în plansele de sprijinire ale pereţilor de susţinere.2.1.5.3.5.2. 8.1. 42.4. Bucuresti Punct de lucru: str.s. 40.4. Intersecţia şpraiţurilor.3. 8.S235.C169-88: Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundafiilor construcfiilor civile §i industriale.4. 8.r.C16-79: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalaiiilor aferente.1. Proiectul DDE intră în sarcina beneficiarului şi executantului intr-o etapa viitoare 105 . Pereţii incintei vor fi sprijiniţi prin şpraiţuri pe 2 nivele. Bl.2. Ap. Execuţia lucrărilor de excavaţii se va realiza cu respectarea reglementărilor: .4. B.3. 8. .1. Bucuresti Tel/Fax: 021.50. Spraiţurile vor fi sprijinite suplimentar prin popi alcătuiţi din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400 mm şi grosimea minimă de 6 mm. 6.4. 87. e-mail: catalin. În timpul executjei excavaţiei în incinta alcătuită din pereţi din piloţi forati se vor semnala proiectantului toate neconformitatile observate fata de caracteristicile şi de altemanţa straturilor figurate pe planşele de execute. executantul va semnala proiectantului eventualele defecţiuni (discontinuitati.4. Matei Basarab.4.1.3.320.3.3. şi planşele referitoare la fazele tehnologice.1.

1. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab.respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect. Mobil: 0733. . Recepţia grinzilor de solidarizare Recepţia constă în verificarea: . 87. B. 24. Sc. . Recepţia excavarilor Recepţia constă în verificarea cotelor impuse de poziţia radierului şi a terenului de fundare.89.6.ro CUI: RO 17147031. RECEPTIA LUCRARILOR Recepţia lucrărilor aferente incintei se va realiza pe tipuri de activitati şi obiecte. Et. intocmindu-se procese verbale de recepţie.betonare şi registrul lucrărilor de fundaţii). se prelevează probe (3 cuburi) de beton de la locul de turnare şi se determină rezistenţa betonului conform SR EN 12390.verificarea pozitjei în plan şi a inclinării. 3. Bl. . pe tot parcursul executjei. Nr. 8. Recepţia pilotului după betonare constă din stabilirea poziţiei în plan şi a inclinării. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8.6.c. .5.l.320. Delfinului.poziţiei şpraiţurilor. J40/1162/2005. la consumuri anormale (sub profil sau cu peste 30% peste profil) se vor lua măsuri în consecinta. Ap. 42. CONDITII TEHNICE DE CALITATE §1 VERIFICAREA LUCRĂRILOR 8.integritatea elementelor sprijinirilor şi a detaliilor de fixare a acestora.pentru fiecare pilot trebuie să se intocmească o curbă de betonare din care să rezulte consumul de beton pe lungimea pilotului. 8. 6. conform prevederilor SR EN 1536:2004. În cazul existentei unor defecţiuni se vor prevedea solutii de remediere. . din verificarea datelor referitoare la betonare. 65. 106 . Se verifică totodată datele referitoare la forare din fişa de forare .5.5. 40. 3.respectarea poziţiei rosturilor. Sc.minea@clidedesign. popilor şi filatelor. CLIDE Design s. Bl. Ap. Recepţia sprijinirilor pereţilor incintei Recepţia constă în verificarea: . Piloţi de rezistenta Controlul calitafii în timpul execufiei Controlul se va face pe faze. Abaterile de la poziţia în plan şi inclinarea axei pilotului fata de cele prevăzute în proiect sunt conform SR EN 1536:2004. Pe parcursul betonării se vor efectua următoarele determinări: . Recepţia piloţilor Recepţia găurii de forare inainte de betonare constă din măsurarea diametrului la nivelul terenului şi adâncimii găurii forate şi din stabilirea poziţiei carcasei de armătură.625.r. Sediu social: str.1. precum şi din examinarea documentelor de control al calitatii (fişa de forare .la fiecare 20 mc de beton pus în operă.poziţiei grinzilor. 8.respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect.S 2. Nr. 8.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109.4.5.betonare care serveşte şi ca document de recepţie a lucrării ascunse. 8. e-mail: catalin.5. S.50.s.2. Controlul calitafii după executie Controlul calitatii piloiilor forati după execuţie cuprinde: .3.

Mobil: 0733. dacă există.00 m a constructiei.în cazul existenţei sau aparitiei unor fisuri în interiorul imobilelor. se vor monta reperi de sticlă pe ipsos.5.320.8.pentru urmărirea tasărilor terenului din spatele peretelui de sustinere se vor monta reperi topografici (intre perete şi construcţiile invecinate). LUCRARI DE EPUISMENT Având în vedere că nivelul final de excavare se poate situa sub nivelul apei subterane sunt necesare lucrări speciale de epuisment.verificarea corpului pilotului. CLIDE Design s. 3.6. Ap. Sc. dacă există.pentru eventuala deschidere a rosturilor şi fisurilor.S 2.s.verificarea poziţiei în plan şi a inclinării. S. 87. e-mail: catalin. .r.1. doar că nu vor fi armaţi.89. Bucuresti Tel/Fax: 021. . Bl. cât si în exteriorul acesteia. Ap. 107 . J40/1162/2005. pentru a cunoaşte comportarea incintei de lucru şi a construcţiilor invecinate acestea vor fi monitorizate în timp. Monitorizarea va fi avută în vedere de către beneficiar care o va incredinţa unor unitati specializate. 8.l. 8. 40. va fi realizată o instrumentare prin care să poată fi evidentiate eventualele tasări şi respectiv. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . a pereţilor de sprijin ai incintei şi a variaţiei nivelului apei subterane în amplasament.1.se vor face observatii vizuale pentru a constata aparitia eventualelor fisuri. Tehnologia de execute va fi aceeaşi cu a piloţilor de rezistenta. se vor monta reperi şi se vor face măsurători.ro CUI: RO 17147031. 8. până la atingerea cotei ±0. L109.pentru urmărirea tasărilor se vor monta minim doi reperi topografici pe fiecare din imobilele invecinate. 8. .2.controlul calitatii betonului. 65. Matei Basarab. Delfinului. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. Deformaţiile rezultate prin măsurători vor fi comparate cu cele prevăzute în Normativul NP 112-04. Nr. pe faţadele dinspre incintă. Et.4.065. . Bl. .8. Pentru aceasta este necesară respectarea prevederilor si prescriptiilor in vigoare privind lucrările de epuisment. Controlul calitatii după execute Controlul calitatii piloţilor foraţi după execute cuprinde: . 24. atât în interiorul incintei. . Activitatea de monitorizare are în vedere urmărirea comportării clădirilor invecinate. Diametrul lor este de 400600 mm şi lungimea identică cu cea a pilotilor de rezistenta. Sc. deschideri sau evoluţii ale fisurilor sau rosturilor. toleranta măsurătorilor va fi de 1 mm. LUCRARI DE MONITORIZARE A INCINTEI SI CONSTRUCTIILOR INVECINATE Pe perioada de realizare a lucrărilor aferente incintei şi infrastructurii imobilului. 42. Piloţi de etansare Piloţii de etansare vor fi executati din beton simplu având clasa de beton C6/7. 3.625. . toleranta măsurătorilor va fi de l mm.verificarea corpului pilotului. Sediu social: str. -Faze tehnologice. Lucrările de epuizare ale apei din incintă vor respecta fazele tehnologice de realizare a excavaţiilor şi infrastructurii prezentate la punctul 8.controlul calitatii betonului. B. În acest sens se prevede: .50.7.minea@clidedesign. Monitorizarea constuctiilor invecinate Pentru clădirile aflate la diferite distanţe de incintă.c.

Nr. S. CLIDE Design s. J40/1162/2005. De asemenea. Rezultatele vor fi prezentate beneficiarului şi proiectantului în termen de 24 ore. 3. În cazul aparitiei de particule solide cantitatea acestora va fi măsurată. avertizându-se imediat eventualele antrenări de părţi solide.pentru tasarea ecranului vor fi montaţi minim 2 reperi topografici pe fiecare latură a incintei.50. Frecvenţa măsurătorilor Activitatea de monitorizare a clădirilor invecinate va incepe o dată cu demararea primelor lucrări în amplasament.l. 40. iar posibilele defecte. făcându-se inregistrările necesare. Pentru urmărirea deplasărilor pereţilor incintei.S 2.3.8.4. vor fi semnalate de urgent pentru a fi remediate incă din faza de excavatie. 42.9.2. la partea superioară. constituiti din piloti foraţi vor fi urmăriti din punct de vedere al asigurării etanseitatii ca şi din punct de vedere al deformator. 65. Matei Basarab. . Dacă se observă o tendinta de creştere continuă a deplasărilor. 6. incintei si de nivel a apei subterane vor fi executate săptămânal pe perioada de execute a excavatiei.320. MĂSURI DE SECURITATE SI PROTECTIE A MUNCII Executantul va respecta intocmai legislatia în vigoare privind securitatea si protectia muncii. L109. e-mail: catalin. Delfinului.00 m a construcţiei noi. Urmărirea nivelului apei subterane Pe toată perioada activitatii de epuisment în incintă vor fi urmărite zilnic debitele pompate şi evacuate. Se va prevedea minim 1 tub pe fiecare latură a incintei.r. Monitorizarea pereţilor incintei de lucru Pereţii de sprijinire a incintei. Pereţii vor fi monitorizatj prin observaţii vizuale pe măsura dezgolirii si curatarii lor. Bl. Ap.minea@clidedesign.pentru deplasările la partea superioară a ecranului: vor fi folosiţi reperii montati pentru urmărirea tasărilor.8. 8.pentru urmărirea de detaliu (în adâncime) a deplasărilor orizontale (deformaţiilor) peretilor de sustjnere se vor efectua măsurători inclinometrice. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. Sc. Măsurătorile de tasări aferente construcţiilor. Vor fi obtinute informatii privind variatja nivelului apei în zona de lucru şi vor putea fi luate măsurile necesare de coborâre a acestuia pentru a nu afecta negativ lucrările executate. Nr.ro CUI: RO 17147031. 24. pe grinda de solidarizare. până la turnarea radierului si apoi lunar până la terminarea infrastructurii şi atingerea cotei ±0. Mobil: 0733. Et. 8.c. se vor monta reperi topografici astfel: .s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. urmărindu-se ca scurgerea să se producă fără antrenări de material. 87.89. lucrările vor fi intrerupte şi vor fi luate măsurile care se impun. B. Sediu social: str. Bl. 108 . în situaţiile ce pot apare ca urmare a unor precipitatji importante va fi controlată apa colectată si evacuată. la rosturi sau ca integritate a betonului. Măsurătorile inclinometrice se vor realiza în etapele principale de excavatie şi de realizare a infrastructurii.8. prin punerea acestora sub presiune. . Sc.065. Bucuresti Punct de lucru: str. 8. Pentru aceasta vor fi prevăzute tuburi speciale ce vor fi fixate de carcasele de armătură şi vor fi introduse în piloti incă de la turnarea acestora. Valorile de referinta vor fi considerate cele corespunzătoare inceperii măsurătorilor. Ap.

ro CUI: RO 17147031.S 2. L109. Sediu social: str. 3. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.s. e-mail: catalin.89. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8.625. B. J40/1162/2005.c. Sc. Catalin Minea 109 . Et. Bl. Ap. 24.r. 42. 3. • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie piloti Executie lucrari de sprijinire incinta Lucrari de epuisment Activitate de monitorizare incinta si constructii invecinate Intocmit : Arh.50. Mobil: 0733. 65.10. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Bl. Ap. 6. Delfinului.065. S.minea@clidedesign. 40.320.l. Nr. 87. Matei Basarab.

42.50. 65.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. 3. Bl. Delfinului. Bucuresti Punct de lucru: str.l.c. Sc.minea@clidedesign.EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA 110 . 87. L109.89.r. J40/1162/2005. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi G. Matei Basarab. Ap.s. Bl. Nr.S 2. 6. Mobil: 0733.320. 40.ro CUI: RO 17147031. 3. S. Et. Ap. Sc. Nr. CLIDE Design s. B. e-mail: catalin.065.

P.Tamplarie din lemn Componentele de tamplarie pot avea urmatoarele functii: decorative.2.2 m .S 2. pentru pardoselile din lemn .89.D. Nr. rezemate pe popi . care sustin elementele secundare ale acoperisului ( sipci .065.2003 Revizuire NP 005-1996 C 36–1979 Înlocuiesc 3. 3. 23/27. 65.08. C 46-1986 4.c.C. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. se executa din rigle de lemn care reazema pe pane . Pentru tampalria din lemn vedeti capitolul pentru Lucrari de arhitectura: . Ap.06.09. Delfinului.minea@clidedesign.L.piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta .T.A.D.1. CLIDE Design s. in timp ce cele pentru pardoseli din lemn doar in lucrarile de reparatii in cladirile monumente istorice. Constructiilor si Turismului I.1986 I.5. .C.l.Ministerul Transporturilor. Nr. Et.320. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 47/10.L. Nr. B. se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin intermediul unor scoabe metalice . 3. 40. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.P.50.12. Materiale Lucrarile includ urmatoarele articole si materiale: a) Elemente structurale din lemn Capriorii . Panele sunt piese din lemn .C.C. 1.r. Bl.C.1.5 m .A. astereala ). 42.D.T.ro CUI: RO 17147031.3. 65/N/28. 111 . 2. . Ap. deschiderea panei este intre 3.C.T.T.C. 6. MANIPULARE SI DEPOZITARE 9. Indicativ NP 019-1997 C 36-1986 Titlu Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn Îndrumător privind utilizarea în constructii a plăcilor din lemn si a plăcilor din fibre de lemn Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în constructii Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn Ordin de aprobare M. distantele uzale intere pane sunt de 2.C.0 .0 . Sediu social: str. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tamplarie structurale pentru acoperisuri .0 m .C. S. Lucrarile pentru tamplarie pentru acoperis sunt necesare atat in constructiile noi cat si in cele de reabilitare.7 .distanta uzuala intre capriori este de 0.Institutul Central de Cercetare . CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE DULGHERIE 9. J40/1162/2005. Proiectare si Directivare in Constructii 9. Matei Basarab.1996 I. Mobil: 0733. LIVRARE.P. 24. dispuse longitudinal cladirii . NP 005-2003 Legenda M.s. e-mail: catalin. pe care sprijina capriorii . placari cu lambriuri .P. Bl.C. 87.sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii . 9. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 9. Cosoroabele .625.C . Bucuresti Punct de lucru: str. 303/16. mecanice si portante.1986 M.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc.3.P.T. innadirea panelor se face in dreptul popilor.1. Sc. L109.T.

d) Accesorii • Cuie si suruburi. panori.8 x 15 cm . e) Echipamente • Macarale. Bucuresti Punct de lucru: str. popii reazema pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin intermediul unor talpi .320. in dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asigurarii unor suprafete plane de contact cu clestii .ro CUI: RO 17147031. • Table. Bucuresti Tel/Fax: 021. S. 87. L109. Bl.c. Scaun = ansamblu transversal alcatuit din popi . Marea majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn . CLIDE Design s.5m. 3. care realizeaza contravantuirea longitudinala a sarpantei si care preiau incarcarile orizontale .Acestea trebuie sa respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in vigoare b) Sipci. in mod current contrafisele au diametrul de 10 .l. mana curenta. Ap. • Sipci pentru fixarea tiglelor si tablelor din metal. e-mail: catalin.065. • Elevatoare si trolii. • Scari. Matei Basarab. 3. • Placi pentru insurubare si talpi. piulite si saibe.89. Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Popii sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical sau inclinat . Sc. • Placarea partii de dedesupt a acoperisului. sectiunile popilor au diametrul de 12 . B.S 2. 112 . Sediu social: str. • Panouri pentru placarea peretilor interiori cu lamba si uluc.12 cm .minea@clidedesign.16 mm . J40/1162/2005. dulapuri etc. • Structura lucarna. Pentru realizarea sarpantelor scolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse. conform planselor. • Produse de ignifugare. • Placi de protectie pentru peretii interiori din lemn masiv.clesti si capriorii din dreptul clestilor . Clestii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in sectiune transversala formand impreuna cu acestia un cadru indeformabil . Nr. • Masti de protectie din lemn pentru calorifere. • Ancore din otel. in mod current . • Bolturi. placi pentru acoperis • Placi din lemn din esenta tare pentru pardoseli lamba si uluc. • Sageac. Sc. • Panouri din lemn din esenta moale sau placi din cherestea ca suport pentru membranele acoperisului si stratul de scanduri de sub acoperis. c) Mobile incorporata • Panouri din lemn masiv. la partea superioara popii sustin panele .50. balustrade din lemn (in cladirile istorice).625. Bl. 42. Et. clestii se amplasaaza sub pane si se prind de capriori si pane cu buloane sau cuie . Contrafisele sunt piese din lemn rotund ( cand popii sunt din lemn rotund ) sau din lemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ). Ap. • Protectii impotriva ciupercilor. • Adezivi. distanta optima dintre scaune este de 3 . Nr. Delfinului. sectiunea uzuala pentru clesti este de 2. 6. 24. placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina si placaj pentru dulapuri.r. • Glafuri interioare pentru usi din lemn.s. Mobil: 0733. placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina sau marmura artificiala (Werzalit sau similar aprobate). 40. 65.

Bl. suruburile. Et. Imbinarile longitudinale din sageacuri. Tamplarie neprelucrata Toata tamplaria trebuie marcata in stricta concordanta cu planurile si trebuie fixate in cea mai buna metoda posibila si cu aprobarea Proiectantului si Investitorului.l. Elementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate . 65. La colturi. prinse in suruburi sau bolturi cum este necesar.1. fara fisuri si crapaturi vizilbile 9. in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera.065. 9. 6. 40.s. Sediu social: str. 9. B. Sc. evitand orice deteriorari in timpul transportului. Se vor proteja impotriva oricaror deteriorari cauzate de vant puternic. Bucuresti Punct de lucru: str. Cuiele.4. Livrare. Lemnul pentru tamplarie se va trasporta in mijloace de transport inchise.4. Bucuresti Tel/Fax: 021. Elementele din lemn cu imbinari suprapuse. ancore pentru incadrare si conectori pentru elemente de lemn trebuie prevazute unde este necesar si cum este proiectat. elementele din lemn. Ap. usi etc. Orice material inflamabil se va tine departe piesele din lemn si de tamplarie.ro CUI: RO 17147031. bolturi. Panourile pentru placare trebuie sa fie transportate in invelisuri de plastic si legate. bine protejata de intemperii .minea@clidedesign. Structura de lemn se va prinde corect.c.2. e-mail: catalin.89. Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate. In afara de imbinarile care sunt proiectate in lucrarile structurale altele nu sunt premise decat cu permisiunea anterioara din partea Proiectantului. se va verifica. CLIDE Design s. la distanta de sol si astfel incat sa fie evitat contactul cu apa de ploaie. Elementele pre-asamblate (cum ar fi ferme prinse in cuie sau grinzi grele din lemn laminat) vor fi depozitate astfel incat sa se asigure accesul usor cu macarele. trebuie facute pe suporturi. 3.50. Delfinului. Cheresteaua se va depozita in stive. 42. Manipulare si Depozitare Cheresteaua structurala trebuie sa fie insotita de certificatele de calitate si de alte documente care sa certifice orice tratament industrial. in spatii inchise . Pentru alte lucrari de tamplarie. Nr. Ap.r. pentru a evita orice deteriorare. Tamplaria facuta pe comanda var fi detaliata atat privind cota cat si sectiunea. INSTALARE. Contractorul va furniza plansele de excutie si mostre de materiale pentru a fi aprobate de Diriginte.S 2. 3. 113 . EXECUTIA LUCRARILOR. Orice parti mobile ale tamplariei (sertare. trebuie sa se suprapuna 150 mm sau de 2 ori inaltimea elemntului cel mai mare. Mobil: 0733. Cheresteaua de calitati diferite se vor marca si depozita diferit. grosimea panourilor si tipul conexiunilor si constructiilor sunt definite conform proiectului tehnic. 9. Tamplaria va fi depozitata intr-un loc uscat de pe santier. Nr.2. MONTAJ. Matei Basarab.) se vor fixa pentru a evita deschiderea accidentala.320. S.625. 87. Elemente pentru finisaje/tamplarie din lemn a) Generalitati Calitatea tamplariei/elementelor pentru finisaje. etc. Nici un element structural nu va fi taiate fara directionarea lor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 9. trolii si alte masini de ridicare. elevatoare. J40/1162/2005. Bl. Predari Inainte de inceperea lucrarilor.3. vor fi pe cat posibil dintr-o bucata pe aceeasi deschidere. Sc. elementele din lemn vor fi imbinate pe jumatate pentru elementele de aceasi grosime si se vor suprapune suficient pentru materialele de grosimi diferite. 24.3.3. piron.4. L109. Suprafetele expuse se vor proteja impotriva zgarieturilor. MONTARE.si sa fie permisa o buna circulatie a aerului intre straturile de cherestea.

320.20 m inaltime. dar dimensiunile minime vor fi de 2. dar nu trebuie sa iasa intr-un mod care sa sugereze ca tragerea poate fi folosita ca etapa (o problema comuna pentru tragerea sertarelor joase). Feroneria folosita la tamplarie trebuie sa fie disponibile in mod obisnuit si usor de gasit in Romania. conform conditiilor existente.S 2. Trebuie sa asigure circulatia neintrerupta a aerului in aspatiul gol intre perete si lambriu. Feroneria. f) Masti protectie pentru calorifere Mastile protectie se vor executa din: Rame din lemn de esenta tare cu grilaj vertical din lemn. Rama din lemn va fi suficient de robusta si nu se va deforma sub influenta caldurii.l. Tablele vor fi cat mai mari posibil. Panourile din plastic laminate se vor construi cu placi sustinatoare sau de echilibrare pe suprafetele mascate pentru a reduce deformarea. b) Scari din lemn Toate elementele scarilor din lemn se vor face din lemn de esenta tare masiv conform proiectului tehnic sau. Se prefera lavoarele prinse de perete fara panouri. Trebuie evitata folosirea finisajelor si a produselor laminate care sunt greu de retusat si de revopsit pe santier. d) Montarea tablelor pe perete Tablele sunt confectionate din lemn cu rama din lemn de esenta tare (stejar lacuit) si o placa pentru creta in partea inferioara. Ap.065. 6. Lambriurile vor avea minim 1. Se va folosi doar feronerie care a fost disponibila pentru mult timp si care se asteapta sa fie disponibila si in viitor. Bl. 3. Et. 65. Console metalice reglabile (console telescopice) se pot folosi pentru a sustine in acelasi timp glafurile de la ferestre. Alternativ se pot folosi panouri OSB acoperite cu rasina din melamina (cum ar fi Werzalit sau similar aprobate) (ca pentru glafurile pentru ferestre de mai jos). Se vor evita finisaje din vopsea de ulei. in cazul in care se repara. nu se vor folosi panouri din fibra cu densitate medie cu placare cu vopsea pentru ca nu sunt suficient de robuste si durabile. care adesea necesita intretinere excesiva.625. este de preferat sa se foloseasca articole din lemn solide care se vor finisa cu poliuretan sau lac alchidic deoarece acestea se pot retusa si repara usor. 42. Toate partile interioare se vor acoperi complet cu placi laminate sau se vor etansa complet impotriva umezelii pentru a reduce probabilitatea ca interiorul sa se umfle si ca placa laminata sa se desfaca. 3. Se vor folosi balamale legate cap la cap ori de cate ori este posibil.minea@clidedesign. Matei Basarab. Vopseaua neagra sau verde (vezi salile de clasa existente) va fi mata sau lac din rasina alchidica fara luciu fabricat pentru a se folosi la table. Un panou in partea opusa sau langa lavoar sunt oportune pentru a asigura loc pentru carti. J40/1162/2005.50. B. Sc. Randamentul vopselei va fi garantat pentru cel putin 10 ani. Lambriurile vor avea suprafata perfect neteda si lacuita.ro CUI: RO 17147031. 24.s. suficiente pentru a face fata incarcaturii. deasemenea. se vor folosi placi aglomerate cu placare din rasini de melamina (Formica. g) Placi pentru glafuri interioare de ferestre Vor fi facute din: 114 . Tragerea sertarelor si ale usilor nu trebuie sa aiba bariere. Fixarea panourilor verticale vor fi mobile pentru intretinerea caloriferelor. L109. Tablele se vor fixa direct cu suruburi din otel in gaurile din perete. Panourile vor avea o distanta minima de 15 cm fata de podea si va permite circulatia aerului in jurul radiatorului. CLIDE Design s. Nr. Bl. Panourile de la lavoare nu trebuie sa fie laminate. Panourile vor fi prinse adecvat pentru a siuporta greutate si incarcatura neobisnuita (cum ar fi asezarea oamenilor pe panouri). Delfinului. Mobil: 0733.10 m latime si de 1.89. Panoul va avea o distanta pe orizontala fata de calorifer de minim 5cm. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In locul placilor aglomerate. 87. c) Tamplarie si mobila incorporata Pentru tamplaria din lemn in scoli. 40. Sc. Ap. va fi de calitate institutionala. Se vor folosi piese glisante cu rulmenti de buna calitate cu capacitatea de incarcare adecvata pentru scopul propus. e) Lambriuri Lambriurile sunt facute din prefabricate din lemn de esenta moale cu lamba si uluc fixate vertical pe sipcile orizontale ancorate pe pereti cu suruburi. Resopal sau similar aprobate) sau lemn masiv (furniruit sau lacuit). sunt dificil de a se mentine uscate. e-mail: catalin. Sediu social: str. de afi curatate. si usor de deteriorat. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. S. cu sipci profilate in partea superioara si o bordura din lemn in partea inferioara.r.c. Bucuresti Punct de lucru: str. acest lucru este foarte important la desprinderea placilor de protectie. genti si pachete cand se foloseste lavoarul.20m inaltime.

• Sa fie in concordanta cu cerintele producatorului pentru sistemul de acoperis.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Lemn masiv (lacuit). Placile pentru glafuri vor avea un canal pentru condens de 25mm latime si 5mm adancime. marginile acestor placi trebuie protejate impotriva infiltrarii apei.065. Structura din lemn a acoperisului va fi ancorata de centura ultimului inel. Bl. pentru a: • Pentru a rezista la cel putin de 1. OSB acoperit cu rasina din melamina (Werzalit "Linea" sau "Exclusiv"). 9. spatiul dintre sipcile din lemn se va umple cu un strat termo-insolator (2 componente. e-mail: catalin. Ap. 3. cum ar fi camerele de dus. Matei Basarab. 115 . 3. B. Daca consola glafului este mai mare de 10cm.6kN/m2 forta de ridicare cand se testeaza in orice loc. daca o banda veriticala termo-izolatoare separa placa de glaf si patul de mortar de rama ferestrei. Aceste conservari se vor face in concordanta cu normele romanesti de sanatate si siguranta. spuma sau placa). Sediu social: str. Atentie deoasebita trebuie acordata zonelor umede. aceasta trebuie sa fie spre interiorul camerei. Delfinului.19%. 87. Et. Nr. Originea cherestelei Se recomanda sa se foloseasca cherestea din productia interna .1. sustinatoare a mediului (incluzand programul pentru reimpadurire si/sau taiere selectiva). CLIDE Design s. Totusi. CONTROLUL CALITATII 9. 40. Mobil: 0733. Ap. trebuie dovedit ca provine de la o sursa fiabila.minea@clidedesign.5. cand se foloseste cherestea importata. In cazul unei imbinari cap la cap intre glaf si rama ferestrei. Sc. 65. Se vor evita puntile termice si infiltratiile de apa la intersectia dintre rama ferestrei si placa pentru glaf prin masuri adecvate. J40/1162/2005. Consolele trebuie sa fie suficiente ca numar (la intervale de 50cm) si ancorate in perete pentru a sprijini o sarcina verticala de minim 1kN (accesibilitatea glafului pentru mentinerea si curatarea ferestrelor). Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. 6. Placi pentru acoperis Placile din lemn pentru acoperis trebuie sa fie perfect plane pentru a preveni orice deteriorare a membranei hidroizolatoare.r. PAL melaminat . Glafurile pentru ferestre nu vor avea pante spre fereastra.S 2. Tratamente de conservare Elementele din lemn indicate in proiect vor fi conservate si tratate si vor fi in concordanta cu cerintele aplicate conform C 46/86. Daca OSB si placile aglomerate se folosesc pentru glafuri placi . • Clasa III de calitate standard pentru elementele din lemn in concordanta cu NP 005-2003 pentru orice sortiment.l. Tamplarie masiva Toate elemetele din lemn folosite la tamplarie vor fi uscate si tratate impotriva ciupercilor. L109. 42. S. Se vor folosi piese speciale.625.c. Sc.5. Bl. spalatoriile sau bucatariile. Bucuresti Punct de lucru: str. Se permite montarea glafurilor doar direct in patul de mortar folosind ancore din otel galvanizat.320. piscinele. Ca adeziv se va folosi Sika Bond T2 (sau similar aprobate). Fabricarea tuturor elementelor din lemn se va face din elemente standardizate si trebuie sa fie in concordanta cu: • Continutul maxim de umiditate max. rostul trebuie etansat cu mastic. cu o eticheta care atesta ca a fost taiata de o companie certificata pentru managementul forestier.s. Sunt posibile metode variate de montare: Cand se lipeste pe partea superioara a tampalriei masive sau pe beton.89. se va folosi o consola metalica. Daca exista o panta mica (pentru a drena condensul iarna).ro CUI: RO 17147031. Intersectia dintre rama de geam si palaca pentru glaf se va desparti de o fasie hidroizolatoare.

pentru latimi > 200 mm : . continutul de umiditate se va verifica cu un aparat electric pentru umiditate. 65. J40/1162/2005. Pentru lungimi care sunt mai mari de 1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conservarea pentru panourile din lemn care trebuie tratate structurile pentru acoperis care probabil vor intra in contact cu sistemele de membrana ale acoperisului si cu scandurile din lemn trebuie aprobate de Proiectant si de producatorul sistemului de acoperis. Abateri admisibile Abaterile dimensiunilor.5 mm. Ap. e-mail: catalin.r. S. continutul de umiditate se va determina prin testul de uscare in cuptor a pieselor luate din centru elementelor.5 % din lungime.2 mm.1 % .S 2. deasemenea trebuie sa fie in concordanta cu cerintele SR EN 636-3. Continutul de umiditate Elementele individuale vor avea un continut de umiditate. indoirea nu va depasi 1. 6.0 % din lungime la livrare. ELEMENTE DE FINISAJE DIN LEMN Originea lemnului pentru tamplarie Vezi cherestea pentru tamplarie masiva. Bucuresti Punct de lucru: str.s.5 mm ± 0. pentaclorofenal. Nr. indoirea nu va depasi 0.pentru lungimi < 500 mm : . 87.625.5 % din lungime la livrare. 42. ex lucrarile producatorului de 15 (± 2) % doar daca nu este stabilit altfel. Pentru aceste produse. Bl. c) Indoire Pentru lungimi care nu sunt mai mari de 1. nafenatul din cupru si quinolinate din cupru de obicei nu sunt aprobate de producatorii de sisteme de acoperisuri. Sc. Bl. 40. acest lucru trebuie mentionat cand se face comanda. trebuie tratate cu produse ignifuge conform standardelor in vigoare. indoirea nu va depasi 0.2 % ± 0.5 % din latime la livrare.2 % masurata de-a lungul latimii. 3. Et. Pentru lungimi mai mari de 1. CLIDE Design s. Mobil: 0733. Daca produsele se vor monta doar prin lipire. nu va depasi 0.pentru lungimi > 500 mm : ± 0.320. Matei Basarab. Forma dreptunghiulara Deformarea formei dreptunghiulara nu va depasi 0.2 mm 116 . L109.0 m.pentru grosimi : Deformari Existenta oricaror deformari se va stabili la livrare.2 mm ± 0.0 m. B. Daca este necesar.c. Sc.065.50. Delfinului.l. Nr. 3. b) Bombare Bombarea nu va depasi 0.89. 24. panourile din placaj trebuie sa fie in concordanta cu cerintele SR NE 636-1 in conditii uscate si SR EN 636-2 in conditii de umiditate.pentru latimi < 200 mm : . nu va depasi 0.minea@clidedesign. in acelasi timp ale dimensiunilor de livrare si nominale trebui sa fie cuprinse in urmatoarele limite: .ro CUI: RO 17147031. d) Margini drepte Pentru lungimi mai mici de 1. Ap. In caz de disputa. Placajul Pentru folosire la tamplarie de finisare. Panourile din placaj. Bucuresti Tel/Fax: 021. Creozotul. a) ± 0.0 m.0 m. Produse de ignifugare Toate elementele structurale din lemn din mansarde. Sediu social: str.

Et. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733.c. 6.S 2. Nr. e-mail: catalin. Ap. dulapurile.l. 40.89. 3. Abateri usoare ale texturii lemnului sau defecte similare.625. Duritate si uzura In cazul unei dispute si daca este relevant. Delfinului. J40/1162/2005. Cerinte pentru componentele din lemn pentru scari Calitatea admisa pentru cherestea conform SR EN 942 Element Clasa Er Finisaj transparent Margine Partea orizontala a scari i Partea verticala Coloana a unei J30 scari in spirala Mana J10 curenta Balustrada Protectie J30 J40 J30 J10 2 mm/m 2 mm/m 20 mm/m Nu se permite 4 pe metru J30 J10 J 942 Finisaj Opac J40 J30 Contractie Abatere a texturii lemnului Imbinare coada de randunica Nu se permite 20 mm/m 2 mm/m 20 mm/m 20 mm/m 4 pe metru. placaje si materiale din placi similare sunt produse cu adezivi care emit aldehida formica. Matei Basarab. S. 24. vor fi mentionate in proiectele tehnice. 42. CLIDE Design s. cand se pot indeparta usor prin sablare. materialele/produsele din lemn sau pe baza de lemn se pot testa in concordanta cu: SR EN 408 pentru materialele din lemn sau pe baza de lemn. nu se permite cu finisaj transparent Se permite. 87. Sc. duritatea se va masura in concordanta cu EN 1534 pentru produsele din lemn si cele pe baza de lemn. L109.r.320. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi e) Prelucrare Calitatea prelucrarii pe partile vizibile ale tamplariei din lemn masiv trebuie sa fie astfel incat sa poata primi finisajul fara alte operatii exceptand frecarea usora. Uzura se va masura confrom prENV 13696. 117 . Forta mecanica In caz de disputa si daca forta mecanica este relevanta (de exemplu pentru scarile. SR EN 789 si SR EN 1058 pentru produsele pe baza de lemn. si daca grosimea materialelor livrate nu este in conformitate cu detaliile de executie. 3. cand lemnul nu este protejat.50. rafturile pentru carti din lemn). Bucuresti Tel/Fax: 021.s. daca este laminat Nu se permite 4 pe metru.minea@clidedesign.15 mg de aldehida formica per m3 de aer (clasa de emisie E1 conform SR EN 717-2). B. Sc. daca este laminat J30 Folosirea aldehidei formice Unele placi aglomerate. Ap. Bl. 65. daca nu emit mai mult de 0. Toate componentele vor fi prelucrate cu atentie si finisate pe partea vizibila. Bl. Nr.065.ro CUI: RO 17147031. Valorile necesare pentru duritate si uzura. Se permite sa se foloseasca acest tip de material DOAR la mobilIier si dispozitivele de prindere .

9. Bucuresti Punct de lucru: str.320. Fazele de executare ale acoperisului tip sarpanta sunt urmatoarele: . Existenta agrementelor tehnice. B. Existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de la ultimul nivel. Ap. 42.s. Matei Basarab. CLIDE Design s.minea@clidedesign. Se monteaza si se imbina clestii cu popii folosind scoabe.c. 118 . 3. 65. cuie. Respectarea proiectului si a detaliilor de executie. Daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor in vederea asigurarii unei suprafete plane de contact. Se monteaza popii. Incheierea lucrarii executate anterior (PV receptie calitativa pentru receptia a placii de beton de la ultimul nivel). e-mail: catalin. Se monteaza toate elementele de ridigizare ale structurii acoperisului. Trasarea pozitiei talpilor popilor. 40. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a calitatii lemnului utilizat ( sa nu aiba fisuri . Sc.Se verifica daca lucrarile anterioare au fost finalizate si existenta scoabelor pentru a fixa cosoroabele la ultimul etaj sau la atic. Se monteaza si imbina panele. Verificari in timpul executiei lucrarilor de şarpanta Trebuie sa verifice: Respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor in documentele de calitate. Et. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Daca innadirea panelor se face in dreptul popilor . 87. 24. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta Trebuie sa verifice: Existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor. Nr. Bl. S.625. J40/1162/2005.89. Mobil: 0733. Dupa montarea astereala. Fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor confectii metalice ancorate. Rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura. Se fixeaza cosoroabele aticului. Se marcheaza pozitia elementelor de baza pentru popi. Bl.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR Verificari inainte de inceperea executiei Trebuie sa verifice : Existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta. bolturi. 3. Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Nr. Se fixeaza elementele de baza ale popilor folosind elemente metalice ancorate in palca de beton peste ultimul etaj. L109.50. toate elementele din lemn trebuie sa fie ignifugate.ro CUI: RO 17147031. Contractorul sau producatorul trebuie sa furnizeze un certificat de testare. Corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu prevederile proiectului. Daca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane.S 2. Delfinului. este necesar ca materialul sa se fi testat de producator intr-o camera climatica in conditii de laborator. 6.l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru a demonstra conformitatea cu aceasta restrictie.065. Sediu social: str. Depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa fie uniform distribuita pe toata suprafata placii. sa nu fie degradat ).r. Ap.

formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte care dilueaza amestecul combustibil. Et. dar ii confera acestuia o comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp.ro CUI: RO 17147031. stabilit prin proiect. 42. nu se degradeaza. S.c. Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului. Bl. 6. furnizorii produselor ignifuge sunt obligati sa livreze numai produse corespunzatoare standardului de firma sau normei interne. Aceasta substanta actioneaza prin: formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile.320. L109.P118 / 99. de societati certificate pentru acest tip de lucrari . Clasa C3 : mediu inflamabile.l. Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate .s. Bl.minea@clidedesign. IGNIFUGAREA TAMPLARIEI STRUCTURALE Definitii. Sediu social: str. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-se prin sondaj sectiunile elementelor . 40. ard sau se degradeaza sub influenta temperaturilor inalte).89.065. este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin tratarea la suprafata sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara care poate intarzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului. Clasa C4 : usor inflamabile. aspectul visual al elementelor de sarpanta. nu se aprind. Producatorii si. Clasa C2 : dificil inflamabile.r.625. Delfinului.un incendiu standard . 65. Dupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului. destinatie si importanta a cladirii . 87. dupa caz. Clasificari Materialele de constructii se clasifica din punct de vedere al comportarii la foc in 2 grupe: A . B . Ap. 24. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii. J40/1162/2005. Nr. iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor care vor fi incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns materialul respectiv . CC = Clasa de combustibilitate = caracteristica a materialelor de constructii privind comportarea la foc. Matei Basarab.S 2. functie de riscul de incendiu sau de categoria de pericol. si sa obtina avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificari ale caracteristicilor produselor existente. Ignifugarea si antiseptizarea elementelor din lemn Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile. Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura sarpantelor fac parte din categoria C4. distanta dintre elemente. Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de lucrari ascunse intocmite pentru aceasta lucrare 9. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc.50. Bucuresti Punct de lucru: str. Materiale combustibile (cele care se aprind. fiecare constructie are un grad de rezistenta la foc. 3. este obligatoriu utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si dupa caz cu agrement tehnic. Nr. B. materialelor si produselor pe baza de lemn trebuie sa se reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare. care nu ard. generalitati Conform Normativului de siguranta la foc . Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se numeste ignifugare = operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse ignifuge in scopul reducerii capacitatii de aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia. CLIDE Design s.7. Sc. LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elementul elementul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr. Mobil: 0733. Materialele combustibile se impart in 4 clase de combustibilitate dupa modul in care se inflameaza: Clasa C1 : neinflamabile. 119 . e-mail: catalin. Materiale incombustibile. Ap.

J40/1162/2005.trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm. .daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in laboratoare specializate conform SR 652. . 65.l. VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII Verificari inainte de inceperea ignifugarii Trebuie sa se verifice: atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante emis de Inspectoratul general al Pompierilor. Nr. Ap. Verificari in timpul operatiunii de ignifugare Trebuie sa se verifice: .c. sigilate si stampilate de executant si beneficiar. . Sc. c) numarul certificatului de calitate al produsului ignifug. b) denumirea materialului ignifugat. b) numarul lotului de produs ignifug. 42. consum specific sa. Matei Basarab. beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si asigurarea conditiilor de eficienta .8. Et. 3. Sc. Mobil: 0733.S 2. .minea@clidedesign. ele vor fi anexate la Cartea constructiei. Ap. . 3. existenta fisei tehnice a produsului respective.daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestei lucrari. Sediu social: str. . CLIDE Design s. precum si a producatorului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.625. terminarea operatiunii anterioare.realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea procesului verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele: a) denumirea produsului ignifug utilizat.daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica a acestuia. existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru produsele folosite. pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica a produsului.).aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica.320. 120 .uniformitatea stratului de material ignifug aplicat.s. pot fi luate si alte masuri de protectie contra incendiilor. a materialului de ignifugare. iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii: a) denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare. c) denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat. Bl. e) modul de aplicare. Nr.ro CUI: RO 17147031. La receptia lucrarilor. Verificari la sfarsitul operatiunii de ignifugare Trebuie sa se verifice: .daca epruvetele au fost bine ambalate. 87. Lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop.50.daca este respectata procedura tehnica de executie. 6. f) denumirea executantului.r. B. e-mail: catalin. d) data aplicarii. S.065. atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor. L109. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Intrucat prin ignifugare se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina posibilitatile de ardere a materialelor protejate. existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea operatiunii. 40. Delfinului. tratarea epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea de baza. Bucuresti Punct de lucru: str. cu respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicare. Bl. 9. 24. existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare.89.

executie tratamente antifugice si antiseptice la elementele din lemn . 40. g) consumul specific. Ap. Delfinului.625. 3.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi d) numarul avizului de expeditie al materialului.S 2. CLIDE Design s. Catalin Minea 121 .320. J40/1162/2005. 87. 65. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. La receptia definitiva trebuie verificata existenta buletinului de incercare pentru epruvetele supuse incercarii. 6. Ap.executie si montaj elemente din lemn . incercare efectuata de un laborator atestat.ro CUI: RO 17147031. Sc. Et.s. Bl.50. j) data efectuarii probelor. e-mail: catalin. e) modul de aplicare al produsului.l. 9.89.scari . L109. Matei Basarab.minea@clidedesign.c. 3. 42. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .executie tratamente de ignifugare elemente lemn. f) tipul materialului protejat.065. B. Sc. h) numarul straturilor aplicate. Intocmit : Arh. Bl. Sediu social: str. Nr.executie placari cu lambriuri .executie si montaj elemnente de acoperis din lemn – sarpante .9. 24. i) data aplicarii produsului. Nr. S.

B.C. 24.C. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. CLIDE Design s.S 2.D.A. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.C. 10.T.C. 48/N/02. Bl.D. cat si specificatiile mortarului pentru lucrari de zidarie. Matei Basarab. Sc. 65. 3.P.1999 I. 127/02.01. Delfinului.320. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 10.r.89. S.P.1982 C.D.ro CUI: RO 17147031.P. 87.L.1971 I. Nr. C 14-1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrãrile de zidãrie Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidãrie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm Instructiuni tehnice privind compozitia sI prepararea mortarelor de zidãrie sI tencuialã Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari Instructiuni tehnice pentru proiectarea sI executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat Instructiuni tehnice privind proiectarea executarea si receptionarea peretilor despãrtitori din panouri prefabricate pe bazã de produse lemnoase Îndrumãtor tehnic pentru realizarea sI utilizarea la peretii despãrtitori a panourilor de perete demontabili de lemn Instructiuni tehnice pentru alcãtuirea sI executarea peretilor din plãci ondulate din azbociment Instructiuni tehnice pentru executarea zidãriilor 3.A.07. 42. C 116-1982 I. 1994 9.S.C. P 42-1971 6. Indicativ MP 007-1999 Titlu Metodologie de investigare a zidãriilor vechi Ordin de aprobare M.LUCRARI DE ZIDARIE 10.P.E. 92/08.1982 I.T.s.C.1981 8.P.08. 130/30. 40. 21/N/11. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zidarie.L 18/13. Et. C 14/1-1994 4. 1.C.L.1983 P104-1978 C 17-1978 C 14-1978 Înlocuieste 2. C 116–1976 10.1982 M.10. 18/N/07. CAIET DE SARCINI .C.D. Bucuresti Tel/Fax: 021.C.C. Ap. L109.D.C.50.06.minea@clidedesign.C.l. P 104-1983 7. 92/19.A.T.P.11.C. Sediu social: str.P. 6.D. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.1. Mobil: 0733.c.2. 71/10. C 193-1979 122 .065.P.C.C.625. Ap. J40/1162/2005. P 113-1981 I. C 17-1982 5. 3.08. Sc.L. Bl.1994 I.P.C. P 113/1-1994 M.A. Nr.C.C.11.07.

C 197-1989 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor în constructii Norme tehnice pentru proiectarea sI executarea panourilor monostrat din betoane usoare cu adaosuri de cenusã sI spumanti.10.l.D. J40/1162/2005. Calitatea cărămizilor trebuie să în conformitate cu datele din tabelul 1+2 din P2 . 3. P2 . CONTROLUL CALITATII. Ap. S.L. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021.C .11.P.T. Nr.625. C 226-1987 NP 45-1986 13.L.L.S 2. e-mail: catalin. 24.50. 1716/17. Se vor folosi cărămizi numai de calitatea I. acrilice şi siliconice la etanşarea rosturilor în construcţii (revizuire şi completare instrucţiune tehnică C 197-89) Ghid pentru întreţinerea. STAS 10109 /1 .11. calculul şi executarea structurilor de zidărie.12.C. L109.10.D. Bl.s. Bl.A. pentru hale parter Îndrumãtor tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elasticã a peretilor de compartimentare de structura de rezistentã NORMATIVE CONEXE 15. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi din piatrã brutã 11. B. 6. Sc. LIVRARE. cu membrane izolatoare rigide 64/19. Materiale: SR EN 771 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Nr. CLIDE Design s.L.85.P. .Ministerul Lucrarilor Publice. Proiectare si Directivare in Constructii 10.L.01. C 235-1991 M.T.L.c.A. 5/10. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru Metroul Bucureşti Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor.minea@clidedesign.T.P.C. Delfinului. 42.T.T.1991 14.P.P.065.r. Lungimea de suprapunere şi aranjarea zidăriei va fi de în concordanţă cu capitolul 13 din P2 .3.Institutul Central de Cercetare .C.1989 I.1. Et.T.T. 15/N/4.C.2002 M.L. GP 053-2000 M. Ap. 40. MANIPULARE.A.82 Proiectarea şi execiţia lucrărilor de zidărie.C.L.ro CUI: RO 17147031. 51/27.1979 I. GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor tiocolice.85.2000 M.85 Normativul pentru alcătuirea. Transporturilor si Turismului I.C. Mobil: 0733. Legenda M.L. 1578/15.P.89.L. 258/N/2. 65.L. 1447/03.320.P.P.P.C.1987 C 197-1979 12. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. DEPOZITARE 10. . Matei Basarab.2002 17.2002 16. 87.3.C.04.P.D. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str.10. 3.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M. 123 . GEx 0062002 GE 045-2002 M.

6. blocuri de teracota. g) Blocuri din gips pentru pereti de compartimentare cu sau fara goluri. Mobil: 0733. 10. B. marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771.89 şi 438/2 . Specificatii pentru mortare Generaliţi Mortarul va respecta: C17 . m) Adezivi pentru blocuri celulare de zidarie din beton. i) Elemente ceramice pentru conducte de ventilatie verticale. Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS 438/1 . 3. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. e) Blocuri cu goluri din beton cu dimensiunile 200X200X400 conform ASTM C 129 sau similar aprobat. c) Panouri ceramice cu dimensiunile 300X75X300 conform NTR 9059-80 sau similar aprobat. Aceste nisipuri trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice din normele in vigoare. Tabelul 2. f) Elemente ceramice pentru conductele de ventilatie. Marca mortarului: M 50Z Materiale A) Lianţi: var hidratat conform STAS 3201 .320. CLIDE Design s. 87.91.ro CUI: RO 17147031. b) Caramizi si panouri ceramice cu goluri verticale sau orizontale. Matei Basarab. 24. S. Delfinului. spre aprobare. h) Caramizi refractare pentru cosuri de fum. Bl. Bl. urmatoarele mostre: a) Caramizi presate pline sau Blocuri Pline din Beton. Proporţia în care se vor utiliza în amestecul de mortar va avea un conţinut de cel puţin 50% nisip natural.r.Var pentru construcţii B) Agregate Nisipul natural de carieră sau de râu poate fi parţial înlocuit cu: nisip provenit din concasarea rocilor naturale.minea@clidedesign. b) Caramizi ceramice cu goluri veticale cu dimensiunile 240x115x88 sau blocuri de teracota mari de 290X240X188. c) Blocuri cu goluri din beton. 65.89. d) Blocuri pline din beton cu dimensiunile 200X150X300 conform ASTM C 129 sau similar aprobat.89. corespunzatoare prescriptiilor STAS 438/2 . e) Caramizi refarctare. d) Blocuri din BCA.065. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. l) Mortare si betoane conform marcilor din proiect.2.85.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi a) Caramizi presate pline cu dimensiunile 240x115x63. Sc.6 mm. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I.82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială P2 . C) Armături Armăturile trebuie să fie în conformitate cu STAS 438/1 . k) Armaturi din STNB 0 = 5. Et.625. se vor pune la dispozitia Investitorului. f) Blocuri din BCA cu dimensiunile 200X250X400 conform P 104-1983. J40/1162/2005.3.91. 10.l. Caramizile ceramice cu goluri verticale vor fi numai de calitatea I.3. Sediu social: str. Nr.3.c. Mostre si testari Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor. 40. Betonul trebuie să fie cel puţin tip C8/10. marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771.S 2. D) Apa 124 . e-mail: catalin. L109. j) Armaturi din OB 37 si PC 52 0 = 8 .s.Var hidratat şi pulbere pentru construcţii var pastă conform STAS 146 . 3. 42.12 mm. Ap. Nr.

320.c. Prepararea mortarelor: Prepararea mortarelor pe bază de ciment şi var hidratat se face numai prin proceduri mecanice.625. 125 . Controlul calităţii mortarelor: Determinarea caracteristicilor mortarelor de zidărie şi tencuială se va face conform metodelor prescrise în SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie".090 115 1.82.var 230 219 0. Nr.l. Bucuresti Tel/Fax: 021. Pasta de imbinare pentru blocuri de compartimentare din gips. pentru ultimul se foloseste cimentul Portland. Ap.s. Mortare sau adezivi speciali pentru blocurile din BCA. Mobil: 0733. CLIDE Design s. F) Aditivi 1. Mortar de ciment si mortar de ciment cu var In functie de inaltimea peretilor.S 2. Mortarele vor corespunde normativului C 17 . 65. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de întărire pentru mortare de zidărie. apa trebuie să corespundă condiţiilor SR EN 1008:2003. 42. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. Sediu social: str. 24. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se va utiliza apa de la reţeaua de alimentaţie în cazul utilizării altei surse. 3. Plastificanţi în cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca aditiv plastifiant antrenor de aer "Disanul".Betoane. Mortar pentru umplerea rosturilor verticale circulare din ciment şi nisip (1: 3 părţi în volume) şi apă până la realizarea unui mortar de consistenţă fluidă (determinată cu conul etalon). 3. Compoziţia mortarelor de zidărie Dozajele uzuale pentru mortarele de zidărie pe bază de var şi ciment care pot fi utilizate fără încercări preliminare în cazul folosirii nisipurilor naturale sunt speficate în tabelul următor: (conform SR EN 12620) Marca Tipul Materiale pentru 1 mc mortar mortarului mortarului Ciment Var hidratat var Var pastă sau (mc) (kg) şi notaţia şlam de carbid F 25 (kg) M 30 (kg) pastă sau şlam de carbid (mc) (kg) M 50 Z Ciment . Matei Basarab. Acceleratori de întărire.065. exceptand blocurile din BCA pentru zidarie vor fi mortare marca M 50 Z si M 100 Z. de ciment şi ciment var de marcă 50 sau mai mari. Mortarele trebuie sa fie in concordanta cu cu specificatile Producatorului pentru blocurile din BCA. 40. 87. Bl. Sc. E) Ciment conform specificaţiilor de la capitolul . L109.minea@clidedesign. amestecarea îngrijită a mortarului până la omogenizarea completă. amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cat mai bune durabilitati. Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in conformitate cu SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie". Prepararrea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se urmatoarele conditii: dozarea exacta a componentilor mortarului.ro CUI: RO 17147031.r. asigurându-se umătoarele condiţii: dozarea grosimetrică a componentelor solide ale mortarului cu toleranţe de ± 2% pentru lianţi şi ± 3% pentru agregate.18 1600 Mortare pentru pereţi din elemente armate: Mortar de poză din ciment şi nisip (1:3 părţi în volume) şi apa până la realizarea unui mortar de consistenţă vârtoasă (determinată cu conul etalon). e-mail: catalin. Ap. Et. S.50. Delfinului. 6. la lucrările executate pe timp friguros. 2. B. Bl. numarul etajelor si nivelul de intensitate seismica mortarele folosite la lucrarile de zidarie. Sc.89. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mortarele vor fi conform normativelor in vigoare.

d) Calitatea blocurilor din BCA . Se vor face verificari pentru: a) Calitatea caramizilor presate pline si caramizile ceramice cu goluri verticale conform STAS 10109/1 .2 – 89. marca 100. S. ASAMBLARE 10.625. . f) Calitatea elementelor ceramice prefabricate pentru conductele de ventilatie. HEBEL sau similar aprobate. in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de executie.91. J40/1162/2005.4. 10. b) Calitatea panourilor ceramice cu goluri orizontale.2.1. Sediu social: str. e-mail: catalin. 87. Sc. se pot folosi alternativ: • blocuri din BCA. buiandrugi etc. 3. MONTARE. Cimentul va fi livrart in saci de 50 kg. 6. 40.3.4. CLIDE Design s. Mortarul folosit pentru lucrarile de zidarie este mortarul var-ciment M 50Z. i) Calitatea armaturilor conform STAS 438/1. transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si inghet. Sc. Et. 65. Livrare. centuri . dimensiuni 240x115x88 pentru caramizi pline si 240x115x63 pentru caramizile ceramice cu goluri verticale.065.s. Se va asigura depozitarea lor sub soproane. SR EN 771. Caramizi din argila si blocuri din beton Cand se folosesc caramizi standard din argila arsa se vor folosi numai caramizi calitatea I. 10.79. EXECUTIA LUCRARILOR.S 2. Zidaria de umplutura si portanta Pentru zidaria de umplutura si portanta se pot folosi urmatoarele tipuri de caramizi si blocuri: • caramizi din argila arsa cu sau fara goluri. conform STAS 10109/1 82 si Normativul C 140 . Verificarea calitatii materialelor Aceste verificari trebuiesc efectuate inaintea inceperii executiei lucrarilor pe lotul de materiale aflate in depozit sau soproane si de fiecare data cand se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de materiale.50. Depozitare Caramizile si blocurile se vor aproviziona in containere.89. 3. Mobil: 0733. 10.82. Delfinului. Bl. c) Calitatea blocurilor din beton pline sau cu gauri. Pentru zidaria de umplutura si portanta pentru caldirile fara etaj sau cu un etaj. Nr.4. tip YTONG. Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate. 10. Matei Basarab.c. Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala. g) Compozitia. L109. Nu se admit caramizi/blocuri sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin caietul de sarcini.3. Bl. Ap. evitandu-se spargerea lor. Bucuresti Punct de lucru: str. 42.ro CUI: RO 17147031. 126 . consistenta si calitatea mortarului de zidarie.minea@clidedesign.l.4.320. • blocuri de teracota mari cu goluri. 24. h) Compozitia. Manipulare. consitenta si calitatea betonului din stalpisori. Ap. • blocuri cu gauri din beton. Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore de la preparare. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Mortarul trebuie sa aiba o consistenta care sa permita imbinarea adecvata pe orizontala si verticala a blocurilor de compartimentare. e) Calitatea caramizilor refractare. INSTALARE.r. Nr.5. Bucuresti Tel/Fax: 021.

B. in cazul in care nu sunt prevazuti stalpisori din beton armat.50.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului. armatura orizontala din OB 37 2 x 0 6mm de 100 cm lungime. Delfinului.85 figura 65). Sc. Sc. ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.4. intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul rand de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea in dreptul intersectiei. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2.l. e-mail: catalin. Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2 . fixate la colturile zidariei. Orizontalitatea rindurilor de caramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie. Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi. Verificarea calitatii zidariilor se va face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor se inscriu in Caietul de procese-verbale de lucrari ascunse.0 m2K/W pentru zidaria izolata in exterior (6cm polistiren extrudat) pe mbele parti. 6. J40/1162/2005. iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va fi umplut complet cu mortat M 100 Z. Potiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea de peste 1 m se vor ancora ca zidaria plina (aratat mai sus). Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortar. Stalpii verticali din beton vor fi legati cu centuri de ancorare conform prevederilor si normelor legate de masurile anitiseismice in lucrarile de zidarie. Terasa se va face obligatoriu la fiecare rand . Bl. 10. Valoarea k corespunzatoare va fi de 0.s. atat la camp cat si la interspatii. Rosturile orizontale. 42. Taierea caramizilor/blocurilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi. Nr. fir cu agrafe 0 8 mm l = 50 cm fixate cu bolturi impuscate in beton la cca 60 cm (Normativ P 2 . iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. Nr. Ap. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru peretii exteriori nu se vor folosi caramizi sau blocuri pline.46 W/m2K. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe.grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm. cu bare 0 8 mm. Inainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se aplica un sprit de mortar de ciment.89.3 ori intr-o baie de bitum topit fierbinte. 3.85.85 figurile 58 . CLIDE Design s. caramizile/blocurile se vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare. cele cu lungimea egala sau mai mica de 1 m se vor ancora conform Normativ P 2 . La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 4 (patru) gheremele de o parte si alta a golului si 3 (trei) sau 2 (doua) gheremele la fiecare gol de fereastra. Bl. Et. pentru a obtine valoarea R necesara de 2. ramificatii si colturi sa se faca pe minim % caramida in lungul zidului si pe % caramida/blocul per grosimea lui.3.065. ramificatii si intersectii sunt cele aratate in Normativul P 2 . 65. L109. Ancorarea zidariei de umputura de structura existenta a cladirii se face cu ajutorul mustatilor de otel beton 0 8 mm avand o lungime de 60 cm l = 50 cm. Mobil: 0733. in functie de inaltime. Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesive pe inaltime.625. Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte. 24. Caramizile/blocurile pline se pot folosi pentru peretii exteriori la cladirile monumente istorice cu o captuseala de izolatie interioara. Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei. Matei Basarab.63. Pereti despartitori din zidarie 127 .minea@clidedesign. lasandu-se neumplute numai pe o adincime de 1 cm de la fata exterioara a zidului. Legaturile dintre ziduri. 87.c. Teserile se vor face avand grija sa se obtina legatura de cel putin % caramida. figura 64b. Protectia barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M 50 Z. Ap. intersectii.r. Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza se va prevedea la colturile si ramificatiile exterioare. la colturi. S. fiind interzisa intreruperea in strepi.320. Sediu social: str.

40. Tubulatura de ventilatie se va alcatui din caramizi intregi. J40/1162/2005. Cand se afla in legatura directa cu alte zidarii. 24. Sediu social: str. fiind interzisa intreruperea in strepi. Peretii despartitori se fixeaza la partea inferioara in pardoseala incaperii si la cea superioara prin impanarea cu mortar de ciment marca M 100 Z. Et. Sporirea rigidatii lor se obtine si prin armarea lor cu bare din otel amplasate in rosturile orizontale la distanta de 4 asize.85. cu goluri orizontale. 3.5 cm grosime se vor executa cu mortar marca M 50 Z si vor fi armati conform Normativului P 2 .c.625. Puturile cosurilor de fum nu trebuie sa aiba legatura cu alte zidarii si normal nu trebuie puse pe peretii exteriori. Bucuresti Punct de lucru: str. • caramizi refractare cu captuseala interioara din inox sau ceramica sau • un sistem Schiedel (blocuri de beton usoare prefabricate cu tuburi ceramice interioare cu termo-izolatie rezistenta la foc. Nr.l.320.8). Nr. Pentru peretii despartitori fara o clasa de combustie speciala. L109. S.4. e-mail: catalin. 10.5 cm grosime se pot folosi. 6.85 pct. fisuri.4.065. Se vor monta numai caramizi care nu prezinta defecte sau crapaturi. Cosurile de fum Cosurile de zidarie vor fi din: • caramizi pline din argila presata tencuite in interior si exterior cu captuseala interioara din inox sau interioara din ceramica. verticalitatii. Bl. 8.5 cm grosime. 3. Peretii despartitori se rigideaza pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu peretii structurali prin tesere si ancorare cu bare de otel OB 370 8/60 cm in rosturile orizontale. mortare si armaturi ca in cazul peretilor portanti. de 7. Ap.S 2. 10. fractiunile de caramizi se vor folosi numai pentru realizarea legaturilor din caramida. 42.5. orizontalitatii randurilor zidariei si vor fi consemnate in procese-verbale. cosurile de fum trebuie separate de un rost sau de un strat de izolatie termica. Caramizile cu goluri verticale se vor zidi cu mortar fluid (cu consistenta 10 . Sc. Peretii de compartimentare din blocuri de gips trebuie ancorate in structura portanta adiacenta. 65.5. mai ales cand este necesara o clasa de combustie mai mare (rezistenta la foc). Mobil: 0733.89. Executia va fi ingrijita. Verificarea calitatii zidariei. a verticalitatii. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. Ap. • din prefabricate speciale. Peretii despatitori de 7. Zidaria va fi executata cu rosturile orizontale si verticale bine umplute cu mortar. Bl. CLIDE Design s. astfel ca suprafata interioara a ghenelor sa fie neteda. cat si pentru zidaria de protectie a hidroizolatiei verticale pe partea exterioara a peretilor subsolului se pot folosi panouri ceramice.r. Intreruperea zidariei se va face in trepte. orizontalitatii randurilor se face pe tot parcursul executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese verbale de lucrari ascunse.11 cm) iar golurile caramizilor se vor umple cu mortar.2.minea@clidedesign.6.4. Rosturile zidariei ghenelor se vor tese folosind mortat M 100 Z. 13. decat daca se pune o izolatie suplimentara in exterior. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi/blocuri.1. pct.50. Executarea lucrarilor pe timp friguros 128 . Elemente nestructurale din zidarie Tubulatura de ventilatie se va executa din: • caramizi presate pline sau caramizi cu goluri verticale numai calitatea "A" si marca 100. Delfinului.4. 10.s. B. Pe parcursul executiei lucrarilor se vor face verificari ale calitatii. astfel incat sa permita dilatari si contractii termale. 87. Blocuri pline pentru peretii despartitori de 15 cm grosime sau blocuri de 12. Peretii despartitori se vor ancora de elementele structurale (stalpi sau difragme) ca si peretii portanti plini sau cu goluri de timplarie (Normativ P 2 .

gheremele. se aşteaptă întărirea mortarului se efectuează injectarea cu mortar fluid M50 cu ajutorul pompelor (p<3atm). Bl. b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte. etc. Verificarea in timpul executiei zidariei • Ca operatiune initiala trebuie verificate materialele component: o caramizile . Mobil: 0733. Et. Ap. în zonele unde se va injecta. 3.1. se închide cel de jos. 65. • Verificarea etapelor executate anterior ( PV receptie structura realizata anterior). Verificarea inainte de inceperea zidariei • Verificarea proiectului si a detaliilor de executie.5. etc.84". 87. L109. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile "Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16 .procentul de fractiuni sa fie max 15%.r.minea@clidedesign. Nr. S.5. verticalitate. 40.) Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial. Se incepe de jos în sus. CLIDE Design s. In functie de gradul de degradare se va stabili tipul de interventie . J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. planeitate. la intervale de cca. 24.c. • Verificarea trasarii zidariei.4.89. ABATERI ADMISE Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivele).2.625.S 2. care va fi descrisa in proiect . 10. 129 . Bucuresti Tel/Fax: 021.065.7. Cînd mortarul refulează pe la ştuţul de sus. Reteserea zidăriei se decopertează tencuiala existentă se desface zidăria existentă în zona avariată se curătă suprafaţa de contact a zidăriei existente se vopseşte suprafaţa de contact cu lapte de ciment cu adaos de aracet se instalează zidăria nouă asigurându-se ţeserea cu cea existentă Repararea prin injectare cu mortar se decopertează tencuiala existentă se curătă suprafaţa peretelui prin frecare cu perii de sârmă se suflă cu aer comprimat şi se spală cu jet de apă se aplică pe ambele feţe ale peretelui. investitorul si/sau Dirigintele lucrarii va decide demolarea si refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de proiect si caietul de sarcini. tinând desfacut stutul prin care se injectează şi cel imediat următor. o mortarul . Operaţiunea se repetă pe tot traseul fisurii. 10. 42. Matei Basarab. Nr. Ap. Executarea lucrarilor de reparatii ale zidariilor. se introduc în fisuri ştuţuri (PVC) cu diametrul de 8mm. 6. 10. fara impuritati. Bl. Delfinului.se verifica respectarea retetei din proiect. prin care s-a făcut injectarea şi se desface următorul. 1m.5. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. Sc. Sediu social: str. prin verificarea: a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime. cat si la receptia lucrarii. dintre proiect si executie (goluri.s.l. 10. Sc. Se astupă ştuţurile. CONTROLUL CALITATII. precum si consistenta fiecarei sarje. buiandrugi. un strat de mortar de 3-4 cm concomitent. B. Exista doua categorii de reparatii ale zidariilor . c) Inventarierea tuturor procevelor-verbale de lucrari ascunse. d) Corespondenta celorlalte elemente.) la elementele realizate.320. fara praf. 3.50.

Sc. o daca se respecta proiectul tehnic. dimensiunilor si a gradului de protectie impotriva umiditatii. o daca se realizeaza planeitatea suprafetelor. Sediu social: str. Marimea golurilor: pentru ziduri din caramizi: 10mm pentru ziduri din BCA: 20mm.minea@clidedesign.6. 40.4. 3.ro CUI: RO 17147031.S 2.3.s. o se respecta orizontalitatea rindurilor si uniformitatea rosturilor.lucrari de reparatii fisuri la zidarie Intocmit : Arh. L109.89.10mm.lucrari de executie zidarie . Nr. 24. o daca se realizeaza teserea rosturilor.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi o gheremelele . dar cu o frecventa de 1/4. Sc. Nr. J40/1162/2005.r.5. Bl. 65. Et. corespunzatoare acestei etape. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021. S. 10.c. Planeitatea suprafetelor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri neportante: 5mm/m Verticalitatea suprafetelor si muchiilor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri neportante: 5mm/m a) b) c) d) - 10. • Pe parcursul executiei zidariei se va verifica: o daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului. Ap. o daca se realizeaza ancorarea zidariei de structura de rezistenta. Abateri admise (devieri de la cotele din planuri) Grosimea zidurilor: pereti din caramida: 4 . pereti din BCA: 5 . o daca verticalitatea zidariei este corespunzatoare. Catalin Minea 130 .l. Verificari la terminarea lucrarilor de zidarie • Se vor efectua urmatoarele verificari: o aceleasi verificari ca in timpul executiei. 42.065. CLIDE Design s. 6. e-mail: catalin. o daca se monteaza gheremele in locurile indicate. Ap.625.10mm. 3. Mobil: 0733. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . 10. Matei Basarab. o daca executia zidariei s-a incadrat in abaterile admisibile. B. Bucuresti Punct de lucru: str.respectarea formei.320. o calitatea materialelor in momentul punerii in opera.5. Delfinului. o daca s-au intocmit Procesul verbal de lucrari ascunse si Procesul verbal de receptie calitativa. Bl.

065. 42. inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit. Matei Basarab. se gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos. Tencuieli gletuite Stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos. var si piatra macinata si cu adaos de colorant. Nr. grund si strat vizibil). b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica: • Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti. Suprafetele interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei. grund si strat vizibil. Mobil: 0733. Delfinului.strat vizibil). preparat din ciment. coloranti etc. grinzi. Tencuieli sclivisite Stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel. plansee) care se executa in mod obisnuit in doua straturi (grund si tinci . • Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra (pereti si stalpi). care mascheaza intradosul planseelor de beton armat cu si fara grinzi. CAIET DE SARCINI . subsoluri etc. Sc. fie dupa intarire cu diferite scule speciale (tencuieli buciardate) obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra (similipiatra). balcoane etc. 3. in incaperi in care se cere un finisaj de o calitate superioara). netezite cu drisca. S. c) Dupa modul de finisare al fetei vazute: Tencuieli obisnuite Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli sau tapete. e-mail: catalin. alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment. mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci).minea@clidedesign. Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii: a) Dupa pozitia lor in constructii: • Tencuieli interioare. fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se pot adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe (de exmplu apa-stop.ro CUI: RO 17147031. executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane. J40/1162/2005.r. aceasta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor sociale si publice. acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la pereti si tavane.l. 87. bine netezit cu drisca de glet. • Tencuieli decorative stropite. L109.625. driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe fatade se stropesc manual sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. 24. se intrebuinteaza la inerior in depozite. bolti. stalpi. culturale. 6. Tencuieli decorative Care la randul lor se impart in: • Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu praf de piatra) si se prelucreaza fin prin raschetare. 40. • Tencuieli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti. Sediu social: str. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 11. precum si pe surafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii. CLIDE Design s.) deoarece se utilizeaza la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau spalati cu apa. netezit in stare bruta. • Tencuieli exterioare pe fatade. • Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat monolit sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in doua straturi (sprit si tinci . stalpi si tavane) si pe suprafetele de tencuiala de piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi (sprit.) care se executa in trei straturi (smir. Sc. modul de alcatuire si executie a tencuielilor descrise in paragraful urmator. Et.1. 65.S 2. 131 .LUCRARI DE TENCUIELI 11. Bl. Bl.s. cu vopsea alchidica etc.89. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli. Bucuresti Punct de lucru: str.320.c. Ap. Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile. Tencuieli driscuite.50.strat vizibil). in pivnite. B. scafa de racordare a peretilor cu tavanul etc. La randul lor tencuielile obisnuite se impart in: • Tencuieli brute. periere etc. Ap. • Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabia (la tavane) false.

e-mail: catalin. Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face după controlul şi pregătirea prealabilă a suprafeţelor suport.C.1mm. S. Sediu social: str.A. condiţii de vară: t = +10°C + +30°C. corespunzator necesitatilor functionale si estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din proiect.L. C 70-1986 I. 42.ro CUI: RO 17147031. Bl. 23/N/03. 3. C 4-1977 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faiantã majolicã si plãci ceramice smãltuite CESAROM Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plãci emailate sau melaminate din fibre de lemn I.89. 54/20.P. 3.. Bl. aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat. Lucrările se vor executa cu asigurarea condiţiilor de temperatură şi umiditate pentru a nu se afecta calitatea lucrărilor.P. preparate cu ciment. Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit.1977 I. umiditate 65% Controlul calităţii stratului suport şi pregătirea acestuia Executarea tencuielilor pe stratul suport se va face la un anumit interval de timp pentru a se asigura: uscarea în limite care să nu afecteze calitatea lucrărilor ulterioare.C. Matei Basarab. 11. 1. Ap.minea@clidedesign.09. 87.C. Ap. Nr. pentru a se permite uscarea lor.D.50. 6.1986 C 6-1975 3. Aplicarea se poate face pentru orice fel de suport prin netezire sau sub formă de stropi. 24.C. Tencuieli subţiri Aplicarea tencuielilor subţiri se face numai după uscarea amorsei.l.. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. B. 65. marmura etc. limitarea tasărilor pentru a se evita fisurările şi desprinderile ulterioare ale materialului. Nr. praf de piatra sau nisip de la 0. 131/05.1986 C 70-1970 132 .320.065.c. Et. 40. L109.625. Bucuresti Punct de lucru: str.12.2.P. • Tencuieli decorative.12. J40/1162/2005. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in care se aplica plasa armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara.) • Tencuieli interioare si exterioare.C. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. aracet (E 150 sau similar).C. alcatuite din paste colorate. Pe parcursul executării lucrărilor de tencuire se va urmări ca în corpurile mari (la faţade).r.D. ipsos etc. tencuielile să se execute cu aceeaşi şarjă de material pentru a nu se produce diferenţe de nuanţă supărătoare. Sc.C.D.s. Indicativ NE 001-1996 Titlu Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri Ordin de aprobare M.C. CLIDE Design s.T. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA: Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. dolomit.P. Delfinului.04. Nr. C 6-1986 4. care se executa cu mortar preparat din materiale speciale (terasit. Mobil: 0733. în special în cazul tencuielilor exterioare: condiţii de iarnă: tmin = +10°C.1996 Înlocuieste C 18-1983 C 3-1976 Caiet VII-IX 2. 55/20.C. Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare.

87. Sc.625.1980 I. Matei Basarab. 604/21.L.L. 42.C. Clorura de calciu se adauga in apa de amestec. Aditivi • Plastifianti.05. in cazul constructiilor de locuinte si social culturale.L.T.T.477) in proportie de 3% fata de masa cimentului. 133 .P.2003 C 202–1980 8.C.P. 2%. Et. Bl.r.2002 M. Ap.C. 6. In cazul sorturilor de ciment se poate utiliza si aditiv plastifiant. .C . CONTROLUL CALITATII.D.P.P. Bucuresti Tel/Fax: 021.04. Mobil: 0733. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire pentru zidarie de ciment si ciment . e-mail: catalin. la lucrarile executate pe timp friguros.10. CLIDE Design s.065. 3. DEPOZITARE Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale: Var hidrat in pulberi pentru constructii Var pasta Ciment Ipsos de constructii Agregate Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu: • nisip provenit din concasarea rocilor naturale • nisip de mare Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.C. C 202-1980 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din plãci de argilã arsã Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din plãci de faiantã majolicã si plãci ceramice smãltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor clãdirilor civile Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clãdiri I.083) sau 20% (cu densitatea 1. • Acceleratorii de intarire.s.S 2. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. • • • • • Apa Se va utiliza apa potabila . Proiectare si Directivare in Constructii 11. MANIPULARE.c. GP 073-2002 Legenda M.P.C. Transporturilor si Turismului I. 40.L. 65.D.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. B.A.var. Ap. se va limita adaosul de clorura de calciu la max.320.1986 6.L. .L.T. 7/11. asigurandu-se insa un continut de cel putin 50% nisip natural. Bucuresti Punct de lucru: str. 24.minea@clidedesign.P.T.P.11. Delfinului.50.3.Ministerul Lucrarilor Publice. Sc. C 223-1986 7. S.l. Nr. Dozarea plastificantilor organici se face pe baza de incercari preliminare.Institutul Central de Cercetare .ro CUI: RO 17147031. • Pentru evitarea aparitiei eflorescentelor.C. sub forma de solutie cu concentratia de 10% (cu densitatea 1. 101/18. L109. Nr.C. Bl. 3. 1575/15.D.L. LIVRARE. J40/1162/2005.C. GT 041-2002 M. Sediu social: str.

4. INSTALAREA. B.89. ASAMBLAREA Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.625. o aplicarea manuala a mortarelor 9 cm. Sc. Adaosul de clorura de calciu da rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenta pana la 8cm la careul Intarzietorii de priza: Pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de priza. • Aplicarea pe blocurile b.4. 6. mai mari decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini. S. 42. Ap.l. Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare. Ap. pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor. Et. CLIDE Design s. Perioadela maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor. 7-8 cm.c. Delfinului.minea@clidedesign.1.50.320.2. coltari.r. Bl. EXECUTIA LUCRARILOR. iar cu intarzietor pana la 16 ore. Pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • etalon. pana la 1 0ore. vor trebui sa corespunda urmatoarelor aplicatii etalon (valori obtinute prin probele la beton prin vibrare): • Pentru sprit: o aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm. • La mortar de ciment (marca M100T) si ciment -var (marca M50T) fara intarzietor. Sc. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportului spre exterior. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci" de aceeasi compozitie cu a stratului de baza. Operatiuni pregatitoare Lucrarile ca trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor: • controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite.S 2.a. astfel incat sa fie utilizate in conditii bune la tencuieli interioare. 3. iar suprafetele netede (sticloase) de beton vor fi admise in stare rugoasa. Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnica ale acestora. Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos.s. Bucuresti Punct de lucru: str. MONTAREA. 7-8 cm iar in cazul aplicarii mecanizate. 3. • suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica. sunt: • La mortar de var marca M 40T. 5-7 cm. 10-12 cm. Matei Basarab. 14-15 cm.ro CUI: RO 17147031. executat manual. • rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm.c. 11.c. consistent 13-15 cm. e-mail: catalin. iar pe zidarie din blocuri b. mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate. in cazul aplicarii manuale a mortarelor. Executarea trasarii suprafetelor de tencuit 134 . suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii. Nr.) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii tamplarie) • precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: ghermele praznuri suporti metalici. 65. Mobil: 0733. • verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori plansee etc. pana la 12 ore. L109. 11. • suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. o Pentru smir. o Pentru grund in cazul aplicarii manuale. Bl. var sau pasta de var sau slam de carbid cu adaos de ipsos. 87. 11. 40. J40/1162/2005.a. o Pentru stratul vizibil (tinci).065. Sediu social: str. • terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioaraar putea provocadeteriorarea tencuielilor.4.

Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. neregularitati. iar intre ele.4. Executia stratului de baza • Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida.2 mm de pasta de ipsos. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-12 cm. Gros si se va executa dupa zvantarea primului strat. cu mortar 1:2:8 (ciment.4. sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca. • Pe suprafete de b. Nr. • Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de var si adaos de ipsos. • Inainte de aplicarea stratului vizibil.a. L109. fara asperitati pronuntate. 40. • Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut.minea@clidedesign. • Suprafetele de zidarie de caramida/bloc vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund in grosime de 3 mm.a. 11.320. Executia amorsarii • Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu epe dupa care se vor amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm.4. e-mail: catalin. Executarea stratului vizibil Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului. Sc.3. S. 3. cu nisip de 0-1 mm.c. 100 kg la 1 m3 de var pasta.c. "Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82" . B. Daca suprafata spritului este prea uscata sau executata pe timp foarte calduros acesta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului: • Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime de pana la 3 m. avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait. 135 . 11. insa cu nisip fin de pana la 1 mm. Bucuresti Punct de lucru: str.4. Mobil: 0733.25:3 (ciment. var.a. nisip). Nr. Delfinului. • Grosimea tinciului la pereti de b.r.S 2. Si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale la tavane) cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile.c. 42. • Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se vor executa de pe platforme de lucru continue. var.c. 11. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru grund. Amorsarea suprafetelor se va face cat mai unifotm fara discontinuitati fara prelingeri pronuntate. Sc. si capre mobile. J40/1162/2005. nisip). se executa de pe pardoselile respective. • Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a mortarului pentru stratul de baza. (stalpisori) si se va verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane.625.50. • Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervala de timp.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. se va controla suprafata grundului sa fie uscata suficient si sa nu aiba granule vizibile de var nestins. 87. Ap. goluri. 3. Bl. Ap. spritul se va executa cu mortar si ciment-var compozitie 1:0. CLIDE Design s. • Pe suprafetele de b.l.065. 24. Et. stratul al doilea (grundul) va fi d e10-12 mm. 65. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.5. 6. Matei Basarab.89. • Gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca. Bl. • Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare. fiind de marca M10T-M100T si care se va preciza in piesele desenate.

minea@clidedesign. Nr.S 2. Delfinului.a. Sc. drepte si perfect verticale sau orizontale.c. la o temperatura exterioara mai mica de +5°C. Bl. 3.ro CUI: RO 17147031.a. 3. • Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea: o rezistentei mortarului. 136 . glafturile ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde (cum s-a specificat in desene). Et.065. • Rezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Investitorului si Proiectantului (inspectorului de santier) in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar. • In cazul executiei tencuielilor interioare. metodele de fixare etc.320. 40. Exista trei tipuri de finisaje: • Tencuiala de finisaj si vopsea. placare cu piatra naturala sau placi ceramice (in principal pentru socluri). • Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele. Sediu social: str.r.l. Sisteme de fatada agrementate Tencuiala sistemelor de fatada agrementate este facuta cu masini.89. Straturilor suport diferite. • Trebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in toate locatiile care probabil vor fi expuse la socuri mecanice si acte de vandalism. 65. • Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse supuse socurilor mecanice sau actelor de vandalism trebuie protejate de profile metalice. Nr.. Bucuresti Punct de lucru: str. • Inainte de executariea tencuielilor. • La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de ciment.5. spaletii ferestrelor si usilor. ABATERI ADMISE • Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Contractor si receptionate de Investitor si Proiectant conform prevederilor contractulae pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa. texturat. CLIDE Design s. cel putin un sondaj la fiecare 200 m . impiscaturi de var nestins urme vizibile de reparatii locale. Bl.c. Matei Basarab. vopselii sau placarii folosit nu se poate disocia de straturile suport. se vor lua masurile speciale prevazute in normativul "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros" indicativ C 16-79. 11. 11.c. S. • Caramida aparenta. • Contractorul si Proiectantul vor verifica daca masurile de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate sunt aplicate si daca in primele zile de la executia tencuielilor peretii din blocuri de b.6. Sc. ondulatii fisuri. • Verficarea aspectelor tencuielilorse va face vizual cercetand tencuiala forma muchiilor intrande si iesinde. 87.50. se va executa dupa trecerea a cel putin 15 zile de la executia zidariei.s. Contractorul va obtine acordul Proiectantului privind tehnologia de executie.625. CONTROLUL CALITATII. Mobil: 0733. cum ar fi izolatia termica si plasa din fibra de sticla fac parte din sistem si pot varia de la un producator la altul. J40/1162/2005. • Suprefetele tencuite terbuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari. • Tencuielile interioare pe pereti de b. Tipul tencuielii. 42. o aderenta la suport si intre straturi. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate in cantitati strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului. s-au stropit cu apa. B. colturile. 6. Ap. L109. 2 o numarului de straturi aplicate si grosimilor respective. o planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata). Ap. e-mail: catalin. • Starat de tencuiala.4. in functie de caz.

c. un sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si necesita verifcarea intregii suprafete dezlipite. daca se respecta procedura tehnica de executie.625. Ap.s. 40. Mobil: 0733.4. Matei Basarab. forma muchiilo . goluri.89.3. 6. 87. Verificarea la terminarea tencuielilor • verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce depasesc limitele admisibile.320. se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate. e-mail: catalin.5. • Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime. Delfinului.5. B.5. si daca aspectul general al tencuielii. • daca suprafetele suport sunt corespunzatoare. Verificarea inainte de inceperea tencuielilor • existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita de la antreprenor.ro CUI: RO 17147031. Bl. 11. Verificarea in timpul executarii tencuielilor se respecta reteta de mortar prevazuta in proiect. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi.2. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. in spatele radiatoarelor si tevilor etc. in orice directie pe suprafata tencuita.50. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. 11.065. 3. • verificarea grosimii straturilor de mortar. • Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn. • Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile. Ap. Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor 137 . J40/1162/2005. Bl. Sc.S 2. 24. portiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria. scafelor si profilurilor. • daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si sunt insotite de certificate de calitate. S. • Proiectantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca procesul verbal de lucrari ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini. • daca au fost terminate lucrarile de zidarie si instalatii ingropate (existenta procesului verbal pentru lucrarile ce devin ascunse). Et. Nr. daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii. L109. daca se respecta timpii intermediar de uscare a straturilor individuale.minea@clidedesign. 65. daca se respecta grosimea stratului de mortar. aderenta cu stratul support este corespunzatoare.l.r. Sediu social: str. • verificare a planeitatii suprafetelor tencuite. aderenta straturilor de stratul suport sunt corespunzatoare.1. • • • • • • • 11. • Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. 3. 11.5. Sc.

B. S. Neregularitati ale planeitatii Nu se verifica suprafetelor tencuite pe orice directie (la verificarea facuta cu un dreptar de 2 m lungime). 2 mm pe toata inaltimea sau lungimea elementului. Bucuresti Punct de lucru: str. Abateri la verticala a tencuielilor peretilor. Pana la 3 mm. Pana la 5 mm.executie tencuieli exterioare Intocmit: Arh. Maxim 3cm la fiecare m . Mobil: 0733. 2 neregularitati/m2 in Max.065. cele admise pt. Max. racordarea peretilor cu tavanul. in spatele radiatoarelor si tevilor impuscaturi de var nestins urme vizibile de reparati locale Zgrunturi mari (pana la 3 Maxim 2 la m2. Sc. Delfinului. curbe. Abaterile de la verticala si Max.l. Nr. intrande si iesinde racordarea tamplariilor cu spaletii. e-mail: catalin.executie tencuieli interioare si gleturi . Bl. 2 mm pe toeta incaperii. Ap. Bl. 6. orice directie. 3. avand adancimea sau inaltimea pana la 1 mm. mm). Tencuieli gletuite Nu se admit Nu se admit. 3 Pana la 1 mm / m si mm de element. 3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . 65. Abaterile de raza la suprafete Nu se verifica. 40. Nr. mm pe toeta inaltimea max.320. 24. 42.50.S 2. avand neregularitati/m2 in adancimea pana la 2 mm. Nu se admit.minea@clidedesign. max.625. L109.ro CUI: RO 17147031. glafturile ferestrelor. Catalin Minea 138 . CLIDE Design s. cele admise pentru Pana la 1 mm / m si max. 11. fisuri lipsuri in jurul ferestrelor. Sc. basicari sau zgarieturi in adancime (pana la 3 mm) in driscuiala stratului de acoperire.6.s. 2 orice directie. Et.89. J40/1162/2005. orzontala a muchiilor Suportul elementelor. Nu se admit denivelari. inaltimea incaperii. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Defecte Tencuieli brute Tencuieli driscuite 2 2 Umflaturi. Pana la 1 mm / m si max. Max. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021.r.c. 87. Ap. ciupituri. 3 Pana la 1 mm / m si elemente suport.

625. Pereti de compartimentare din gips carton si placari Peretii cu schelet metalic si plăci de gips carton sunt pereti interiori despartitori neportanti (cunoscuti deasemena ca placi de gips carton sau tencuiala uscata. CONTROLUL CALITATII. ). 40.LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE 12.1. Sc. Ap. Ap. Functia de rezistenta a acestor pereti rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu elementele rigide ale constructiei si cu Plăcile de gips carton. Et. 3. S. Bl.065. Nr. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. 6. Rigps.minea@clidedesign. 65. Mobil: 0733. CAIET DE SARCINI . Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12. Peretii cu schelet metalic si Plăci din gips caton se folosesc in mod normal in amenajari interioare la cladiri civile. 24.l. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. MANIPULARE. Functiile de fizica constructiilor rezulta din grosimea si calitatile Plăcilor de gips carton si din straturile de izolatie care se monteaza intre Plăci. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari. care se monteaza pe santier. Sc. 12.c. L109.Partea a 3 : masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii EN ISO 140-4:1998 Partea a 4 : masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre incaperi EN ISO 140-9:1985 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor Manualele producatorilor de gips-carton (vezi Knauf.specificatii si metode de testare BS EN 10143:1993 Otel galvanizat prin tratament la cald EN ISO 140-3:1995 Acustica . placari uscate si tavane nemodulare din gips carton. 139 . 87. Suplimentar. e-mail: catalin.r. DEPOZITARE 12. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. B.3. inclusiv incaperi umede/sanitare. Matei Basarab. Lafarge sau similar aprobate) EN ISO 9001:2000 EN ISO 140-3 : 1995 /Amd 1:2004 Asigurarea Calitatii Ghid de instalare pentru placi de compartimentare usoare modulare 12.2. Bl. in spatii cu umiditati mari. J40/1162/2005. CLIDE Design s.s.50.S 2.1. in aer liber. LIVRARE.89. EN ISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice . 42. peretii de gips carton pot suporta si incarcarile obiectelor sanitare (dulapuri montate pe pereti) montate pe ei folosind rigle de metal sau prin intermediul unor rigidizari suplimentare si a unor piese speciale.3. Nu se vor utiliza in spatii tehnologice umede.Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii .320. 3.

depinzand de clasa de combustie (F30.625. Sc. placa obisnuita din gips carton. cat si numarul de straturi si calitatea placilor de gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand in planse si in programele de finisare cont de recomandarile Producatorului si de cerintele functionale specifice.320. Sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra incendiilor. Et. se vor folosi placi de gips carton cu caracteristici suplimentare privind protectia la foc (cum ar fi PROMATECT sau similar aprobate). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura. S. in functie de caz. Placile din gips carton fixate (prin nituire sau prin insurubare) cu rigle sunt folosite pentru a camufla tamplaria la acoperis si izolatia in mansarde. 42. Protectia antifoc si protectia fonica Gipsul este un material necombustibil (carton impregnat.este suspendat de intradosul unei placi din 140 . iar pe cealalta parte. Se pot distinge doua cazuri: • Placi din gips carton rezistente la apa pe ambele parti ale scheletului se vor folosi intre camerele cu umiditate (camere sanitare. Bucuresti Punct de lucru: str.in majoritatea cazurilor . Bl. In acest caz izolatia se aplica pe partea interioara a peretelui exterior intre stalpii din metal. J40/1162/2005.2.89. Sc. Pentru a folosi acest tip de compartimentare in incaperi cu risc ridicat de incendiu. F90 etc. rezistenta la foc sprijinita pe un sistem din sina metalica agrementata (sistem Knauf. 24. Rigips sau similar aprobate). 12. e-mail: catalin.50.minea@clidedesign. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. L109. Rezistenta la apa Peretii din gips carton rezistenti la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala din carton specifica (verde) impregnanta pe ambele parti. Ap.r.ro CUI: RO 17147031. 65. Nr. CLIDE Design s. Sediu social: str. peretele de compartimentare necesitand protectie fonica standard si/sau protectie antifoc.s. subsoluri) si nu necesita protectie fonica specifica.S 2. sa fie egala sau mai mare de 2. Se recomanda se se foloseasca console speciale de montare pentru a fixa profilele C ca support.0 m2K/W. Placi uscate pe pereti si sub structurile de acoperis din lemn Placile din gips carton (sistem direct de imbinare Knauf sau similar aprobate) fixate prin lipire directa pe perete se vor folosi pentru a camufla suprafetele peretilor care nu sunt egale in lucrarile de reabilitare. cum ar fi rezistenta la apa. 6. Bl. Tavane false nemodulare fara imbinari vizibile Tavanele suspendate placate uscat fara imbinari vizibile trebuie facute din placare cu placi de gips carton continue sau placare uscata specifica. Nr.3. 87. Matei Basarab. Palcile din gips carbon de pe profilele metalice (cum ar fi Sistemul Knauf Wall Liner sau similar aprobate) sau de pe stalpii din lemn vor fi folosite pentru a imbunatati izolatia termica a cladirilor monumente istorice.l.c. cum ar fi masandardele. Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din caramida si se realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor de izolatie mai groase (vata minerala) care se monteaza intre plăci. Ap. B. S-ar putea sa fie necesara cresterea ei in scolile de muzica pana la 54db conform prescriptiilor din planurile Proiectantului si planurile de finisare. in astfel de cazuri se pot folosi panouri de compartimentare compozite din polistiren extrudat (grosimea variind de la 5 la 10cm) si acoperite pe partea interioara cu palca de gips carton (tip Placomur sau similar aprobate). Grosimea izolatiei termale trebuie sa fie astfel incat valoare R a intregului sistem de perete exterior. 3. care au tratament pentru fatada care nu permit aplicarea de straturi de izolatie exterioara. Mobil: 0733. Rata de absorbtie Rw a sunetului peretilor de compartimentare dintre salile de clasa standard trebuie sa fie de cel putin 40db. Alternativ. sau pereti de compartimentare (langa casele scarii sau casele ascensoarelor). rezistenta la foc si protectie fonica. 3. Numarul straturilor se va specifica de Proiectant si trebuie aprobat de Consultantul pentru Incendiu.065. incluzand tencuiala. Placarile cu placi de gips carton se vor folosi pentru structurile din otel care necesita protectie antifoc suplimentara. otel galvanizat si vata minerala). F60. gips. care . pentru a reduce puntea termica. 40.) a peretelui si de numarul de straturi de placi de gips carton. • Placi din gips carton rezistente la apa pe o singura parte a scheletului.

Et. o elemente de prindere si rigidizare : ancore. Placile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea acestora. 3. Pereti din gips carton si placari ale peretilor Principalele materiale folosite sunt: Plăci uscate de gips-carton cu grosime de 12. CLIDE Design s. Materiale Pentru toate materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor Contractorul va furniza mostre de materiale Proiectantului pentru aprobarea acestora. 42. 141 . Ap. structura de rezistenta a peretilor alcatuita din: o profiluri UW si CW din tabla zincata de 0.l. cleme. o Placi izolante fonice. grosimea standard 25mm.c. cleme.50. Polistiren extrudat (pentru izolarea termica interioara a peretilor exteriori). Bucuresti Punct de lucru: str.s.625. o Plăci rezistente la umiditate de culoare verde. o Piese de legatura la intersectia profilelor. o suruburi cu diblu din plastic. 6. o Profile-U care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui. Vata minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata. Panouri compozite (cum ar fi Placomur sau similar). o console pentru montare. banda adeziva. pentru a avea acces la spatial dintre tavane. o Elemente de fixare si consolidare: ancore. Un numar suficient de chepenguri trebuie asigurat. Ele sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni. Bucuresti Tel/Fax: 021. o Sisteme de suspendare.320.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. S. 12. Bl.5. Alte materiale: chit. Sediu social: str. etc.6 mm grosime. In acest caz. 3. Plăcile pot fi: o Plăci normale. in camere inchise si fara umezeala sau alti factori externi.minea@clidedesign. J40/1162/2005.. o Profile perimetrale. trebuie folosite panouri PROMAT sau similar aprobate. Placile din gips carton sunt depozitate in stive. 40. Nr. In cazul tavanelor cu clasa de combustie specifica (F30).6 mm grosime.5. tije. bride. o Plăci antifoc de culoare rosie. 24. Vata minerala pentru izolare fonica. o profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor. Mobil: 0733. Sc.3. Fiting-uri metalice: o Suruburi si piulite cu filet. tije. L109.5 mm si 15 mm . Structura suport a tavanului este facuta din: o Profilele suport primare UW si CW din tabla zincata de 0.3. Tavane false Principalele materiale folosite sunt: Placi standard din gips carton cu grosimea de 9. functie de caz. grosime 10 . 87. 15 mm. o Console universale. o rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea obiectelor sanitare. 65. Ap.065. Nr.r.15 cm. B. alte accesorii metalice: o suruburi autofiletante si piulite cu filet. corpurile de iluminat si alte elemente integrate in tavan trebuie protejate in canale inchise conform specificatiilor Producatorului de tavan.89. Matei Basarab. Imbinarile intre diferite panouri trebuie chituite. etc. o Piese de legatura intre profile.S 2. e-mail: catalin. o Profile din tabla zincata pentru structura. Sc. Bl. o conexpanduri. 12. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi beton. mobila montata pe perete etc.

B. Matei Basarab.carton. Kg/mc Nivel de referinţa 1400 142 . electrice. 42. Finisarea peretilor.M. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. 65.r.1.carton. Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri. Et. Plăcile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm pentru un strat de placa sau de 750 mm pentru primul din doua straturi si respective la 250 mm pentru urmatorul. Finisarea peretilor Se aplica chit in rosturile sanfrenate.l. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12.89. Montarea Plăcilor de gips .c. Bucuresti Tel/Fax: 021. trebuie folosite profile pentru unghiuri pentru a asigura o buna imbinare. sanitare. CLIDE Design s. Compartimentari din gips . Ap.minea@clidedesign. Nr. 24. Placaje cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL ) pe baza de rasini termorigide.320. Toata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor suruburilor de imbinare. ASAMBLARE 12.S 2.625. obtinute din rasini fenolice si fibre celulozice prin laminare si stratificare la temperaturi si presiuni inalte. Compartimentari uscate a. Mobil: 0733. Sc. Golurile pentru usi sau scheletele pentru obiecte sanitare se bordeaza cu rigle din lemn de rasinoase. Ap. Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu gips . Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante.s. Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat rosturile plăcilor pe cele doua fete sa fie decalate. S. L109. Montarea profilelor de tabla de OL-Zn: Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta prin intermediul diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor. se aplica banda de rost care se preseaza pe toata lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzator. INSTALARE. Montarea Plăcilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta.ro CUI: RO 17147031.4. Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre ele. prin prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin intermediul unor piese speciale de legatura. termice. 87.50. 3. Montarea profilelor de tabla de oţel-Zn. Sediu social: str. e-mail: catalin. EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ. Dupa montarea benzii se aplica inca un strat de chit peste aceasta.carton a celei de a doua fete. Nr. 40.carton Etape de executie: Montare banda de etansare autoadeziva. Se completeaza mai intai o fata a peretilor. Panourile trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici : Caracteristica Densitate Metoda de incercare STAS 5886-68 U. Bl. Montarea placilor de gips . Sc. 3. Montare banda auto-adeziva: Inainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaza o banda de etansare cu rolul de a limita transmiterea zgomotelor prin structura peretilor. dupa care se executa instalatiile interioare.065. b. 6. Bl.4.

indicatoare luminoase pentru iesirirele de urgenta etc. 65. ventilatii si aer conditionat.S 2.830. 143 .carton. Montarea placilor de gips carton: La fel ca la pereti.minea@clidedesign. Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati): Lucrari electrice: Cablare.ro CUI: RO 17147031. si se fixeaza cu piese speciale la fiecare intersectie. 40.l. Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice. B. Bucuresti Tel/Fax: 021.505.r. Conducte sanitare: alimentare cu apa. S. sau pentru inchiderile verticale intre tavane la diferite inaltimi de suspendare.c. 3.625.2. Tavane suspendate din gips-carton Etapele lucrarii: Montarea structurii metalice. Dupa aceasta se monteaza profilele secundare..transv: 0. detectoare de fum. Montarea structurii metalice suspendate: Ca prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata.4.long: 0. Montarea tuturor elementelor de instalatie (de catre celelalte specialitati): Electrice: Corpuri de iluminat. Sc. pct 3. Bl. pat de cabluri etc. pct 3. Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele. 12. Et. conform instructiunilor producatorului. canalizare etc. cu umiditate Rezistenta la rupere SR EN ISO 527 . Urmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si tiranti (cum ar fi Consola Universala Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structura existenta. Finisarea suprafetelor. Mecanice: difuzor de aer.2. de catre celelalte specialitati. admisii de aer etc. Ap. Bl. Nr. Montarea tuturor celorlalte elemente. Nr. Realizarea instalatiilor.50. Sediu social: str. J40/1162/2005. cu bila Rezistenta la zgariere Rezistenta la zgariere mm % N/mmp N/mmp N/mmp 10 . vopsire etc. Montarea Plăcilor de gips . apa pentru hidrant. 24. 6.s. L109. Trebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a permite accesul personalului pentru intretinere la spatiual dintre tavane. CLIDE Design s. 42.89. e-mail: catalin. Acest schelet se fixeaza pe pereti prin dibluri si si suruburi de prindere.1:2000 prin tractiune Rezistenta la rupere SR ISO 178 :1998 prin incovoiere Modul SR ISO 178 :1998 elasticitate la incovoiere Rezistenta la lovituri STAS 10681 . .320. Finisarea suprafetelor: Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor. Delfinului. Ap.. > 80 > 100 > 1000 - Fara modificari Fara zgarieturi Clasa de clasa C1 combustibilitate Rezistenta in medii Fara modificari chimice Placile se monteaza pe un schelet de lemn fixat in peretele holurilor si caselor de scari. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Grosime SR ISO 4593:1998 Variatia dimensionala STAS 10681-85. Mobil: 0733.065. Matei Basarab.1. Sc. difuzoare. 3. Bucuresti Punct de lucru: str.85.

b) Aspect: Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata. cand cea de-a doua fata (de pe fata opusa) este montata: daca Contractorul a inceput placarea cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua fete a fie decalate.320. L109. daca placarea celei de-a doua fete se face dupa terminarea tuturor lucrarilor de instalatii si izolatii. Verificari in timpul executiei Trebuie verificat: daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului. in numar suficient si instalate le inaltimea corecta. Verificarea inaintea inceperii lucrarilor Se vor verifica urmatoarele: daca trasarea este conform proiectului. care se fixeaza cu cleme metalice de profilele CW. a declaratiilor de conformitate. 12. Nr. daca pentru comutatoare.625. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. 6.50. pereti bi-strat: daca rosturile panourilor de pe aceeasi fata a peretelui sunt decalate. Et. B.5.1. 87. 42. daca materialele componente plăci. Sc. Delfinului. S.4. 3. 65. Sc.s. Ap. 12. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12. a agrementelor tehnice). Mobil: 0733. deviatiile admise fiind de 3 mm. care trebuie sa se inscrie in urmatoarele abateri : a) Dimensiuni: Lungime. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign.r. • Marcajul: Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii. Ap.5. profile respecta cerintele indicate (existenta certificatelor de calitate. J40/1162/2005. grosime. daca profilele tavanelor sunt perfect drepte. Verificari la terminarea lucrarilor La terminarea lucrarilor se verifica: verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati.3. latime: 2. e-mail: catalin. lungime.2. daca operatiunea anterioara este incheiata (existenta Procesului verbal de receptie pentru lucrarea anterioara). fara exfolieri. 3. Pentru peretii despartitori: daca dupa fixarea primei fete de gips-carton. daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu gips carton in documentatia prezentata de constructor.25mm.c. Verificarea la livrare Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare.5mm. CLIDE Design s. controlandu-se certificatele de calitate si de conformitate. - 144 . ABATERI ADMISE 12.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. in special la rosturile cu tavanele false sau alte structuri existente. Grosime: 0. 40.5. Matei Basarab.l. Bl. daca inaltimea partitionarii este corecta. Se va face si o verificare vizuala a placilor. 24. 12. gauri si pete. daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW la o distanta de 60 cm intre ele. Nr. peretele este suficient de stabil si daca dupa fixarea primei fete sunt necesare lucrari de instalatii: trecerea tevilor si a cablurilor prin profilele portante CW se va face prin orificiile prestantate din profil. pentru a reduce transmiterea sunetelor si de imbunatati rezistenta la foc. doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupa terminarea lucrarilor de instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in proiect.5.S 2. CONTROLUL CALITATII.89. daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare. latime. daca se respecta proiectul tehnic.5.

c. 24.executie compartimentari usoare din gips carton (normale.ro CUI: RO 17147031. Et.625.r. Ap. 42. Sc. 65. 6.6. Ap. daca s-au intocmit Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. Sediu social: str. daca peretii/tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectului. B. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - daca tavanele false au acelasi nivel.executie tavane false cu placi gips carton. Matei Basarab. Nr. 12. Delfinului. CLIDE Design s. 87.065. nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile tavanelor false.l.s. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . 40. Catalin Minea 145 .89. 3. Bucuresti Punct de lucru: str. L109. 3. rezistente la foc) . Intocmit : Arh.executie placari uscate cu structura si panouri gips carton. rezistente la apa. S.minea@clidedesign. . e-mail: catalin.50. Sc. Bl. J40/1162/2005. Bl. Nr.S 2.

gips carton sau panouri din vata de sticla. Sistem de tavan din fibra minerala cu profile metalice vizibile pentru montare Descriere a) Acest tip de tavan va cuprinde placi de tavan fals demontabile complet din fibra minerala.320. 87. LIVRARE. B. sistem cu efect drept sau tegular. CLIDE Design s. EN ISO 140: Part 9 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor BS EN 20-354 Absorbtie fonica EN ISO 140: Part 3 Acustica .Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii . STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Sc. 42. placa cu particule sau vata de sticla. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.S 2.1.065. Mobil: 0733.minea@clidedesign. Rigps. CONTROLUL CALITATII. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 13. Bl.50.1.Partea a 3: masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii EN ISO 1182:2002 Reactie la testele pentru incendiu a materialelor de constructie Test de necombustibilitate EN ISO 1716:2002 Reactie la testele pentru incendiu a materialelor de constructie Test de necombustibilitate Manualele producatorilor pentru tavane false (vezi AMF. Ap. Et. Placile de tavan pot avea urmatoarele finisaje: neteda.3.2.l. HunterDouglas. Ap.625. gips. Nr. Delfinului. texturata de model de suprafata fin granulata.3. 3.TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE 13. sau similar aprobate) EN ISO 9001:2000 Asigurarea Calitatii 13. Bl. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. MANIPULARE. Sc.89. L109. 3. micro-perforata.c. Sitemul va fi proiectat pentru suport dintr-un sistem compatibil de montare in forma de T sau o sectiune din aluminu in forma de T. Nr. Sediu social: str. placate cu panouri din fibra minerala. b) Placile vor avea margini drepte sau tagulare pe toate partile si vo fi disponibile la urmatoarele dimensiuni: 600 x 600mm 600 x 1200mm Pentru placile din vata de sticla deasemenea se pot folosi urmatoarele dimensiuni aditionale: 600 x 1600mm 146 .ro CUI: RO 17147031. Knauf. panouri metalice liniare. 13. e-mail: catalin. J40/1162/2005. 65. DEPOZITARE 13. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia tavanelor false modulare cu sisteme de prindere si sustinere din otel galvanizat. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021.s. 6. Armstrong.r. S. 40. CAIET DE SARCINI . Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab.

Bl.625. Clasa de combustie Pentru clasa de combustie specifica (F30) se vor lua masuri speciale. 160 km/h). elemente de ancorare. difuzoare de tavan cu amplificare. care sunt necesare pentru a finaliza montarea si pentru a obtine eficienta specificata. 3. 147 .s. 13. conectori etc.2.S 2. alte culori se vor stabili de Proiectant in graficul sau de finisaje. in grosime de aprox. difuzoare de aer sau alte obiecte necesare. Mobil: 0733. Limite de folosire Acest tip de tavan se va folosi in exterior si in incaperile umede.75 pentru frecventele critice de la 150 la 1000 Hz. piese de imbinare. bratari. Delfinului. Culoarea standard este alb. Matei Basarab. Vezi planurile Proiectantului si graficele pentru finisaje. care sunt suspendate cu carlige reglabile sau din tije de suspendare.320. CLIDE Design s. Sc. Ap. Se vor lua in considerare toate suporturile aditionale pentru penetratii necesare pentru montarea unor astfel de fiting-uri. asa numitele tavane lamerale cu profile negre din plastic pentru imbinare. L109. Materiale Tavane cu suport modular Principalele materiale care se vor folosi pentru placile de tavan cu suport modular sunt: fibra minerala neteda. Absorbtia fonica In cazul in care este necesar o clasa mai mare de absorbtie fonica (in special in salile de clasa.. Sc. Limite de folosire Tavanele modulare din placi non-metalice nu se vor folosi in exterior sau in incaperi umede. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 600 x 1800mm 600 x 2000mm 600 x 2400mm 1200 x 1200mm c) Profilele metalice vizibile pentru suport se vor vopsi in camp electrostatic (RAL9010 alb).r. e-mail: catalin.89.3. deoarece au tendinta de a se indoi sub influenta aburilor. e) Placile de tavan vor avea penetrari din fabrica pentru a monta obiecte de iluminat. Et. detectore de fum. Bl. Ap. vata de sticla. cleme.3.ro CUI: RO 17147031. S. 87. bucatariile si spalatorii. profile secundare. vezi garficul pentru finisaje al Proiectantului). 40. Tavanele lineare pot avea imbinari inguste (de exemplu Armstrong "Siteme de Legatura") sau imbinari late (de exemplu Armstrong "Sisteme de Contrast"). Cand sistemele de tavane metalice sunt folosite in exterior. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. B. g) Nu trebuie sa existe taieturi vizibile. se pot folosi placi texturare si/sau cu particule sau placi perforate din gips carton. 13. In cazul in care este necesara o clasa mai mare de absorbtie fonica (de exemplu pentru piscine). Nr. trebuie sa se ia masuri speciale impotriva ridicarii lor de vant (viteza max. unde folosirea altor tipuri de tavane nu este adecvata. cum ar fi incaperile sanitare. 150 sau 200mm. 65. Sisteme de tavane false metalice liniare Descriere Aceste sisteme. 6.065. placile sunt perforate si acoperite de un strat de vata minerala. late de 100. fixate pe profile. Sediu social: str. sunt alcatuite din placi metalice liniare (din placi din aluminiu vopsite sau din otel). 42. scenariul de siguranta la foc (daca exista) si prescriptiile din manualul de montare al Producatorului. f) Grosimea placilor de tavan si materialul necesar pentru montare trebuie sa fie adecvat privind cerintele de calitate stipulate. In acest caz coeficientul de absorbtie fonica as a tavanului va avea valori cuprinse in urmatoarele limite: cel putin 0. 24.30 pentru frecvente foarte joase sau inalte (100Hz si 3000 Hz) si 0. J40/1162/2005. d) Sistemele pentru fixare si suspendare vor include carlige. placi cu particule si de gips carton fara calitati acustice specifice.50. profile principale. 3cm. Nr.l.minea@clidedesign.3.c. Bucuresti Punct de lucru: str. profile perimetrale.

Bl. Mobil: 0733.89.052 mm grosime. Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendii.S 2. Structura suport pentru tavane este facuta din: o Profile principale in forma de T.4. Matei Basarab. folosite la tavane lamelare.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031. o Profile negre din plastic (pentru imbinarea placilor lamelare). Alte elemente de tavan: Goluri de vizitare si chepenguri. 13. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6.s. Ap. o Carlige galvanizate pentru suspendare si tije de suspendare de 2. din otel sau aluminiu vopsite in alb.l. 87. 40. Demontarea Toate panourile de tavan si sistemele de sustinere ale acestora vor fi demontabile astfel incat sa permita interventia locala acolo unde este necesara.5. fibra minerala texcurata. o Profile secundare pline in forma de T.50. o Suruburi si piulite cu filet. Ap. In cazul tavanelor cu clasa de combustie sau acustice: strat de vata minerala de 1. Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza vor fi in anexa pentru oferta de licitatie. 42. In cazul tavanelor cu clasa de combustie: placi de gips carton sau placi speciale (PROMATECT sau similar aprobate) pentru a proteja in canale inchise elementele (corpuri de iluminat.c. din otel sau aluminiu vopsite in alb. Sc. Sc. Structura suport a tavanelor este facuta din: o Profile simple sau duble din aluminiu sau otel cu cleme de prindere pentru fixarea placilor.065. Nr. o Carlige reglabile din otel galvanizat. Et. Bl.r. Sisteme de tavane metalice liniare Principalele materiale care se vor folosi pentru placile liniare de tavane: Placi neperforate sau perforate din aluminiu sau otel vopsite. o Elemente de fixare si ancorare la modificarile de nivel sau pentru golurile de vizitare. vata de sticla. 3. o Profile perimetrale in forma de C si profile perimetrale pentru prindere. Placi neperforate din aluminiu sau otel vopsite. o Elemente de fixare si ancorare la schimbarile de nivel si goluri de vizitare. late de 100 mm sau 150 mm. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. placi cu particule si de gips carton cu clasa medie de absorbtie fonica. Fibra minerala micro-perforata sau placi cu particule cu clasa de absorbtie fonica mare. difuzoare de aer etc. Placile din gips carton rezistente la foc trebuie sa cuprinda placi din gips carton cu fibra de sticla si aditivi pentru a imbunatati rezistenta la foc SB 1230: Partea 1 Tip de Clasificare 5 (Pereti de gips carton F) sau echivalent in concordanta cu normele Romanesti. in functie de clasa specificata in proiect. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - fibra minerala. o Fiting-uri metalice. vata de sticla. S.5 – 5 cm grosime. 3. Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza vor fi in anexa pentru oferta de licitatie. placi cu particule si de gips carton cu clasa de combustie F30. Nr. Delfinului. Tavanele liniare metalice trebuie sa aiba certificate de folosire in zonele seismice. o Sectiuni de unghi.320. 24.3. Rezistenta la foc 148 . din otel sau aluminiu vopsite in alb. o Fiting-uri metalice. e-mail: catalin. Alte elemente pentru tavan: Goluri de vizitare si chepenguri. J40/1162/2005. late de 100 mm sau 200 mm. B.625. o Suruburi si piulite cu filet. 65.3. Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendiu. 13.) integrate in tavan.

Toate marginile si imbinarile trebuie etansate eficient pentru a impiedica scurgerile de aer.s. trebuie etansate folosind vata minerala. Oprirea focului Toate golurile de la imbinarile dintre tavanele false si pereti. Standardele Romanesti se vor aplica cand sunt mai stricte.6. Et. folosind metodele recomandate de producatorul barierei pentru a asigura stabilitate permanenta. 87. B. barierele din spatiile goale trebuie fixate la ariile perimetrale si la imbinari. Bariere pentru goluri Toate spatiile mascate de deasupra tavanelor false trebuie sa aiba bariere pentru incendiu in concordanta cu normele de constructie pentru a imparti spatiul gol dintre tavane in suprafete care nu depasesc 20 m2.S 2. b) Sistem de suspendare. a) Panouri si placi de tavan. Unde sunt definite ca 'placi din gips carton rezistente la foc' trebuie verificat daca compozitia placii din gips carton este in concordanta cu specificatiile necesare pentru acest tip de produs.625. Fixarea la tavanele false nu trebuie sa impiedice dilatarea sistemului de profilele altfel afecteaza eficacitatea rezistentei la foc. 24.minea@clidedesign. 40. bariere. Componentele trebuie sa se poata inlocui fara a demonta progresiv tavanele false 149 . Delfinului. Matei Basarab. 65.7.c. S. garnituri si accesorii. Nr. Unde se poate. Barierele trebuie fixate la zonele perimetrale si la imbinari deoarece este necesar sa se asigure o stabilitate permanenta si continua. Durabilitate Durata de viata a componentelor principale Componentele primare trebuie sa fie toate componente cu o durata de exploatare nu mai mica decat garantia tavanelor false fara a fi necesara o intretinere speciala. Durata de exploatare a componentelor secundare Componentele secundare au o durata de exploatare mai mica decat garantia pentru tavanele false si includ elemente de fixare.50. Sediu social: str. etansator intumescent sau alt material rezistent la foc pentru a impiedica patrunderea fumului si a focului conform SB 5588 si/sau Standarde Romanesti importante. 3. Bl. Durata de exploatare a tuturor componenetelor secundare trebuie declarata si trebuie oferita asistenta in ceea ce priveste intretinerea necesara. L109. 42. perioadele de inlocuire si metodele de inlocuire. Mobil: 0733. 3. Sc. Ap. Sc. 13. 6. e-mail: catalin.89. Nr.r. Componentele secundare trebuie sa se poata inlocui usor fara a compromite integritatea vizuala sau structurala a tavanelor false. Bl. Ap. Rezistenta la foc Sistemul de tavane false trebuie sa fie rezistent la foc cel putin conform SB 476: partile 21. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Clasificare Tavanele false trebuie clasificate ca 'materiale cu combustie limitata' cum sunt definite in Normele Romanesti pentru Constructii. 13. fara goluri in acest mod asigurandu-se o bariera completa impotriva fumului si focului.065. J40/1162/2005. conducte. tevi alte elemente etc.l. CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. Urmatoarele componente vor fi considerate componente primare. 22 si/sau 23.320.3.3. c) Goluri de vizitare. Bariere in spatiile goale Barierele din spatiile goale (in cazul spatiilor goale dintre tavane ventilate pentru sistemele de ventilatie fara conducte) trebuie sa aiba table rigide sau semi-rigide neporoase avand aceeasi clasa de combustie ca si cea necesara pentru materialele de etansare din spatiile goale. Barierele pentru foc trebuie localizate pe linia compartimentelor. decat curatire regulata.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021. Tavanele false trebuie sa aiba "Clasa A ca suprafata de raspandire a focului" cand se testeaza in concordanta cu SB 476: Partea 6 si 7 sau minim Clasa C2 conform standardelor Romanesti. Clasa de raspandire a Focului: Clasa 0 pentru raspandirea focului pe suprafata cand se testeaza in concordanta cu SB 476: Partile 6 and 7 si/sau cu normele aplicabile in Romania.

320. Bl. - EXECUTIA LUCRARILOR. apa pentru hidranti. Mecanice: Difuzoare de aer. conform instructiunilor Proiectantului. Sectiunile T vizibile trebuie livrate astfel incat sa nu se zgarie sau sa se deformeze in timpul transportului. pentru a permite accesul personalului pentru intretinere la locul gol dintre tavane. Sisteme de tavane metalice liniare Montarea structurilor metalice pentru suspendare: 150 . Bucuresti Tel/Fax: 021. Profilele perimetrale asigura suport la imbinarea tavanului cu peretele. inclusiv pentru a permite introducerea tuturor suporturilor aditionale pentru corpurile de iluminat.l. deformarea sau ruperea lor. Asezarea placilor de tavan si profilelor metalice.4. 24. Ele sunt depozitate in functie de tipuri si dimensiuni. Et. Asezarea placilor de tavan si a profilelor metalice: Trebuie prevazute un numar suficient de goluri de acces. Inainte de inceperea lucrarilor.S 2. S. 40. Sediu social: str. Tevi sanitare: alimentare cu apa. Executarea Instalatiilor (de alte specialitati). Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str. Proiectul pentru tavane trebuie sa cuprinda toate tolerantele si diferentele specifice dintre dimensiunile de la locul de montare si cele din proiect.s.065.4. Corpurile de iluminat integrate in salile de clasa trebuie asezate conform asezarii mobilei (de exemplu luarea in considerare a numarului de randuri de banci). admisii aer etc.1. Mobil: 0733.c.89..4. Ap. Montarea tuturor elementelor pentru instalatii (de alte specialitati): Electricitate: Corpuri de iluminat. Nr. Sectiunile T secundare sunt montate si fixate de sectiunile primare. Sc. Coordonarea necesara trebuie asigurata pentru toti ceilalti Contractori asociati. 6. MONTARE. e-mail: catalin.50. J40/1162/2005. Bl. 3. ventilatii si aer conditionat. Nr. 87. detectoare de fum. Placile de tavan si profilele metalice pentru suspendare sunt manipulate cu grija pentru a evita zgarierea. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . difuzoarde. Sc.2. Gaurile vor fi perforate sau taiate in tavanele false pentru a permite corpurilor de iluminat sa fie fixate in placile de tavan. Delfinului.625. INSTALARE. trebuie verificate toate dimensiunile la locul de montare. in camere inchise si fara umiditate sau alti factori externi. ASAMBLARE Faze de lucru: Montarea structurii metalice de suspendare.r. 42. Executarea instalatiilor (de alte specialitati): Lucrari electrice: Cablare. descarcarii sau depozitarii. CLIDE Design s. Montarea tuturor celorlalte elemente integrate (de alte specialitati). Tavanele din incaperi care nu se potrivesc cu dimensiunea standard pot fi adaptate cu ajutorul panourilor nemodulare din gips carton. L109. paturi de cabluri etc. 13. Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice. 13. canalizare etc. Ap.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. Placile de tavan se pot depozita in stive. B. Tavane false cu suport modular Montarea structurilor metalice de suspendare: Carligele si sectiunile T primare sunt montate si fixate cu carlige reglabile suspendate de strucura principala existenta.Livrare si depozitare Toate placile de tavan trebuie livrate in invelisuri din plastic impermeabile. 3. 13. sau la inchiderile verticale intre tavane aflate la diferite niveluri de inaltime. Marcarea trebuie facuta astfel incat panourile pentru margine sa nu fie mai mici de jumatate din placa standard. 65. Sistemul de tavane false se va monta astfel incat sa nu se compromita integritatea placilor. lumini de avertizare etc.

fiting-uri generale: toate fiting-urile generale trebuie sa aiba inclus cadrul suport necesar. CLIDE Design s. Et. J40/1162/2005. sunt in concordanta cu cerintele specifice (exista certificate de calitate.50. Lucrarile trebuie protejate pana se face receptia lor. Delfinului.320. 87. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor Inainte de executarea lucrarilor pentru tavane false. Daca materialele au fost depozitate corect. L109. tavanele trebuie mai intai marcate cu nivela cu fascicul laser. 3. in timpul si dupa darea in exploatare si pana la inspectia finala pentru a evita deteriorarea elementelor finisate. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str. daca nu este astfel specificat. e-mail: catalin. incluzand golurile de vizitare.ro CUI: RO 17147031.065.S 2. toate lucrarile de tevi si conducte si cablare de sub tavan trebuie terminate inainte de asezarea carligelor si a structurii suport pentru tavan.l. si pentru a elimina riscul de deformare la suprafetele finisate. Mobil: 0733. Ap. In cazul imbinarilor mari: profilele din plastic pentru imbinare se prind pe partea superioara a rosturilor. Otelul trebuie adecvat protejat imbotriva coroziunii.5. 6. 42. nu trebuie modificate pentru a obtine cerintele proiectului. S. 13. 65. Bl.1. Daca materialele componente. 40. 3. inainte.s. Calitatea placilor de tavan si a sectiunilor metalice trebuie verificata vizual si aprobata de Dirigintele lucrarii. Capetele profilelor principale portante sunt legate de profilele perimetrale in forma de C. care trec prin tavane sau conectate la tavane.De alte specalitati. 24. Toate materialele si componentele trebuie sa fie rezistente si sa satisfaca standardele minime stabilite in aceste Caiete de Sarcini. Sc.625.5. B. Sc. Toate sistemele suport trebuie sa aiba grosimea si rezistenta adecvata pentru a fi in concordanta cu cerintele structurale. Bucuresti Punct de lucru: str.r.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Profilele principale portante sunt montate si fixate folosind cleme galvanizate de suspendare si tije de suspendare fixate de placa existenta de deasupra. ABATERI ADMISIBILE 13. si Standardele Romanesti importante pentru Constructii etc. Nr. Matei Basarab.minea@clidedesign. Nr.89.4. Capetele taiate se aseaza pe profilele perimetrale in forma de C. profilele suport etc. Daca procedura tehnica de executare a lucrarilor pentru tavane false exista in documentatia prezentata de Contractor. Ap. dimensiunile panourilor. vezi tavane cu sisteme suport modulare. declaratii de conformitate. profilele etc. in timp ce se inainteaza cu montarea panourilor liniare. placile. Trebuie verificate urmatoarele: Daca marcarea este facuta conform proiectului. 13. aprobari tehnice?). Pentru ca materiale sau elementele sa aiba aceeasi calitate trebuie obtinuta de la acelasi Furnizor sau Producator.3. Tavanele false trebuie sa reziste la variate incarcaturi determinate de alte fiting-uri care sunt fixate. trebuie mentinute. Montarea panourilor liniare si a profilelor din plastic pentru imbinare: Panourile liniare se prind pe profilurile principale portante. CONTROLUL CALITATII. Cerinte specifice pentru lucrarile metalice la tavane Grosimile extrudarilor si materialelor. 151 . Executarea instalatiilor: . Daca faza anterioara este finisata (exista procesul verbal de receptie pentru lucrarile anterioare?). Se permite consolidarea si fixarea conform cerintelor pentru sustinerea urmatoarelor elemente care interactioneaza cu tavanul fals: amortizoare de zgomot si alte dispozitive mecanice si electrice.

Tavanele false trebuie sa fie executate astfel incat sa rezisite la toate vibratiile sau la alte socuri. Tavanele false vor fi rezistente in toate conditiile (inclusiv seismice si de incendiu). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Greutatea proprie a tavanelor suspendate trebuie ajustata local.5. J40/1162/2005. CLIDE Design s. Et. c) reducerea sunetului: EN ISO 140: Partea 3 13. fara a determina deviatii sau miscari. pentru a evita deformarea datorita umezelii. Aceste nu trebuie sa determine ruptura sau deteriorarea nici unui element in special a elementelor mobile sau care se deschid. Bucuresti Tel/Fax: 021. Trebuie sa se asigure ca tavanele false sunt rezistente la miscare fara sa se deterioreze permanent sa fara sa se reduca eficacitatea indicata in Caietele de Sarcini. Verificarea in timpul executiei lucrarilor Trebuie verificate urmatoarele: Daca se respecta procedura tehnica de excutie a Contractorului. Sc. B. ca rezultat al modificarilor elementelor la umezeala. Greutatile moarte care deriva de la accesoriile permanente sau dispozitivele atasate la sau prin tavanele false trebuie ajustate local. aer conditionat. fara a cauza deviari sau miscari ale sistemului suportului sau ale elementelelor care interactioneaza. Daca se respecte proiectul tehnic. Bl. daca nu sunt transmise de Investitor sau Proiectant.2. in special in ceea ce priveste imbinarile cu peretii de compartimentare sau cu alte structuri existente. Planurile si detaliile propuse pentru fixarea tavanelor trebuie livrate de Contractor.ro CUI: RO 17147031.50.625. Trebuie luate in considerare cerintele structurale privind accesoriile si fiting. Bl. pereti portanti). Ap. golurile de vizitare si celelalte elemente pentru a minimiza transmiterea sunetului doar daca nu este specificat altfel. ventilatie.89. Nr.urile pentru a fi fixate in tavanele false. 6. S. L109. Delfinului. 13.3. fortari. Toate componenetele. Daca inaltimea la care se monteaza tavanele este corecta si este in limitele abaterilor admisibile. 24. Tavanele false trebuie sa ramana rigide. 42. sa nu se deplaseze si sa nu se deformeze permanent din cauza functionarii in regim normal. Verificarea dupa finalizare lucrarilor Trebuie verificate urmatoarele lucruri cand lucarile sunt finalizate: 152 . pentru a mentine umezeala in aer. Sapa. pentru revizuire si aprobare de catre Beneficiar.s. Se recomanda sa se finalizeze cel putin primul strat de vopsire a peretiilor si sa se lase sa se usuce inainte de inceperea montarii panourilor pline. fara a fi strambate si deformate. 40. Contractorul trebuie sa se asigure ca nu sunt posibile infiltratii ale apei de ploaie si ca nu mai exista scurgeri de la sistemele de incalzire. Trebuie verificat daca tavanele sunt etansate la toate marginile. Sistemele de tavane false trebuie sa formeze un rost complet etansat fonic la imbinarile cu elementele cu care interactioneaza (pereti de compartimentare.l. pentru alimentare cu apa si pentru canalizare. peretii in gips carton si alte lucrari umede trebuie finisate si uscate inainte de montarea panourilor pline pentru tavanele modulare. Ap.minea@clidedesign.r.065. 65. 3. Sc. presiuni si miscari care pot aparea. 87. Sediu social: str. in jurul corpurilor de iluminat. elemetele de cuplare si de fixare trebuie instalate astfel incat sa se ajusteze devierile si tolerantele. 3. modificari rezultate din variatii la umezeala ale aerului in interiorul si in exteriorul cladirii. In timpul lucrarilor de executie. Mobil: 0733. Daca profilele pentru tavanele false sunt la acelasi nivel si fixate cu suficiente carlige. Izolarea intregului tavan trebuie facuta in concordanta stricta cu proiectul si trebuie executata conform EN ISO 140: Partea 4 si pentru: a) atenuare fonica de la o clasa la alta: EN 20-140: Partea 9. Matei Basarab. e-mail: catalin. Trebuie incorporate elemente de prindere si suporturi adecvate pentru a fi folosite cu structura de care sunt fixate.320. Umezeala care rezulta de la lucrarile finale de vopsire nu trebuie sa determine deformari ale panourilor pline.S 2.5. Dispozitive adecvate pentru atenuarea unor astfel de vibratii trebuie incluse. Bucuresti Punct de lucru: str. b) absorbtia sunetului: EN 20-354. Nr. Contractorul trebuie sa asigure suficienta ventilatie naturala si mecanica.c.

625. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Tavanele false trebuie sa fie rezistente la toate sarcinile statice si dinamice impuse. Bl. Variatia maxima in plan pentru cotele date. fara sa se deformeze permanent sau sa se strice componentele. e-mail: catalin. Nr. Matei Basarab. Ap. 13.6. nu trebuie sa fie mai mare de 400/deschizatura unde deschizatura are maxim 1. Trebuie luate in considerare toate cerintele de tolenrante pentru montarea tavanelor false pentru ca panourile sa fie corect localizate. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Bl. 40. Dezalinierile dintre imbinari nu trebuie sa fie mai mari de 2 mm. 24. socuri. Tavanele false trebuie executate astfel incat sa nu se produca condensari. Variatia maxima in ceea ce priveste nivelul trebuie sa fie 1:400 fata de orice lungime pentru orice component posibil de maxim: ± 4mm.5mm din lungimea totala. oricarei structuri adiacente. 42. Catalin Minea 153 . Daca s-a intomit proces verbal pentru lucarile de acoperire si pentru receptia calitatii.l. L109.lucrari de executie tavane false modulare. sub sarcina impusa.minea@clidedesign. vor fi eliminate prin verificari atente ale ansamblurilor si instalatiilor.S 2. Tavanele si goluile de vizitare vor trebui sa sustina incarcarile inpuse in momentul curatarii spatiului dintre tavan si structura. Tavanele false nu trebuie sa se deteriorze in nici un fel la stfel de sarcini deoarece este in detrimentul oricarui element. Sc. Et.5. 65.5mm. 3. Tavanele false trebuie sa fie rezistente la sarcinile impuse la golurile de vizitare si la sarcinile moarte ale acestor goluri de vizitare. Tavanele false trebuie montate in rand in raport cu liniile si profilele stabilite. de la zonele cu frecare. CLIDE Design s. Golurile pentru lucrarile de interactiune trebuie sa fie la dimensiunile date: ± 1mm. Mobil: 0733. Sc. Ap..500mm (= spatiul max.065. cauzate de vibratii interioare sau alte miscari. Sistemul de tavane false nu trebuie sa prezinte zgomote de fond rezultate de la fiting-uri. Zgomotul de fond provenit de la vibratiile locale ale tavanului. supuse la maxim: ± 1. B.89. din panouri metalice liniare Intocmit : Arh. Tavanele false trebuie sa impiedice transmiterea zgomotelor care rezulta din vibratii. a fiecarei parti de tavan. Orice variatie trebuie sa fie egal distribuita fara modificari bruste. utilizand materiale pentru izolatie fonica in toate zonele si deasupra tavanelor false unde este necesar. Deviatia maxima in plan sau sectiune intre oricare 2 panouri adiacente trebuie sa fie de ± 0.ro CUI: RO 17147031. plus greutatea echipamentelor cu care se face curatarea. tensiuni etc. Abateri admise Rigiditate: deformarea maxima permisa a deschizaturii pentru profilele de suspendare.c. dintre carlige). de la elementele de ajustaj. si trebuie sa transmita fara riscuri astfel de sarcini suportului. 87. Toate sectiunile tavanului fals de pe profile trebuie aliniate in limitele tolerantelor admise pentru a satisface cerintele vizuale stabilite in aceste Caiete de Sarcini.4.r. Delfinului.320. Nr. oricaror elemente sau dispozitive de constructie.50. S.s. Imbinarile dintre panouri: latimea oricarei imbinari nu trebuie deviata de la latimea nominala cu mai mult de: ± 1 mm sau 10% de la latimea normala.5mm. 3. nu trebuie sa fie mai mica de 1:1000 peste orice lungime. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Daca tavanele false au limitele de nivel din abaterile admisibile. Deformarea profilelor in sistem nu trebuie sa depaseasca: ± 1. 13. 6. J40/1162/2005. Sediu social: str.

declaratie de conformitate şi procesul verbal de recepţie pe santier. Nr. 42. PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE INALTA PRESIUNE ( HPL ) 14. MANIPULARE Materialele principale folosite pentru placarea cu piatra si mozaic. ancore galvanizate sau din inox pentru placarea cu piatra.1. CONTROLUL CALITATII.l. 40. PLACARI CERAMICE . Delfinului.3. adeziv sau mortar. 24. cat si placarea peretilor cu placi de ceramica si mozaic. Ap.s. care trebuie manipulate cu grijă pentru a se evita spargerea lor. Matei Basarab. livrarea placajelor se face în cutii de carton (sau de lemn).S 2.c. 3. Plăci ceramice smaltuite. MONTAREA. e-mail: catalin.4. 65.50. Sediu social: str. chituri pentru rosturi.PLACARI CU PIATRA. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Bucuresti Tel/Fax: 021. DEPOZITARE.78 Pietre naturale fasonate pentru constructii. 6. adezivii se vor depozita în încăperi cu umiditate (constantă) redusă. ASAMBLAREA Lucrarile de placare se executa dupa montarea conductelor. Sc. Et. Reguli de verificare a calitatii 14. caramida aparenta . INSTALAREA.. Sc. Deasemenea sunt cuprinse placarile cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL) pe baza de rasini termorigide. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. În general.80 Plăci din faianta pentru placarea peretilor interiori STAS 9110 .2.625. ferite de intemperii. 14. Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrarile inainte si dupa placare. Bl. EXECUTIA LUCRARILOR.320. special amenajate. J40/1162/2005. Bl. STAS 233 . CAIET DE SARCINI . Nr. B. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor de placare cu piatra naturala si artificiala si pentru placarea pardoselilor cu mozaic prefabricat.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 14. Depozitarea se face în locuri închise. Toate materialele trebuie sa aibă certificate de calitate. 3.ro CUI: RO 17147031. 87.89. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Mobil: 0733. MOZAIC PREFABRICAT . placarea pardoselilor si placari cu faianta sunt: Placi portelanate (mate) inclusiv ornamentele speciale din placa. 154 . CLIDE Design s. piatra naturala. 14.r.065. Placi portelanate (rezistente la acid pentru laboratoare). L109. Ap. distantieri. LIVRARE. S. Bucuresti Punct de lucru: str.

5. Aplicarea plăcilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate. respectând trasarea pentru placarea făcuta cu dreptarul pe orizontală / verticală şi cu nivela cu bulă de aer. 40. - 14. CLIDE Design s. Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examinări vizuale. Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la începerea aplicării placajului şi se va executa cu chit de rost cu burete şi cu şpaclu de plastic. L109.2. După o oră de la rostuire se şterge suprafaţa placajului cu cârpă umezită cu apă. Existenţa certificatelor de calitate pentru materiale. Verificari la sfarsitul lucrarilor Existenta procesului verbal de receptie calitativa al lucrarilor de placaje.320. Plăcile de faianta se aplică pe suprafaţa pregătită numai la nivelul şpriţului de ciment.s. Respectarea detaliilor de montaj. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. Placarea cu piatra a peretilor in grosime mai mare de 12mm se va fixa cu ancore galvanizate sau inoxidabile.89. Nu este necesar sa se intocmeasca procese verbale de acceptare a lucrarilor dupa finalizarea lucrarilor. Prelevarea de probe pentru determinarea incercarilor mortarului utilizat. 65. Respectarea planeitatii si verticalitatii placajului la montare. plăcile se vor curăţa de mortar prin frecarea cu o cârpă umezită. 24. Grosimile si numarul straturilor componente. Asigurarea unei aderente corespunzatoare intre placaj si stratul suport. 1 m2 la fiecare 5m2.4. planşee) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (ţevi pentru instalaţii). J40/1162/2005. Existenţa procesului verbal de recepţie pentru stratul suport. ex. B. calitatea in ansamblu a intregii lucrari pentru a depista eventuale deficiente care depasesc abaterile admisibile.3.5. ABATERI ADMISE 14. Existenţa agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi. Bl.1.5. După montarea a 3-4 rânduri de plăci se va verifica planeitatea peretelui. Bucuresti Tel/Fax: 021. S. 14. Sc. chiar si dupa finalizarea intregii lucrrai.5. Ap.c. 87. Verificarea inainte de incepere lucrarilor Existenta procedurii tehnice de execuţie pentru lucrări de placaje în documentaţia contractorului. CONTROLUL CALITATII. 3. grundul aplicându-se pe spatele fiecărei plăci.ro CUI: RO 17147031. Dupa 5-6 ore de la montare. Se vor face aceleasi verificari in timpul executiei dar cu o frecventa de 1/5.r. eventualele neregularităţi neputând depăşi 2mm/m. Matei Basarab. Uniformitatea si continuitatea rosturilor. 42. 14. 6. Delfinului. Ap. Bl. pregatite dinainte.S 2. cu abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticală şi 2mm/m pe orizontală. Vizual. 3.l. Sediu social: str. Nr.50. Nota: lucrarile de placari raman intotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificata dupa finalizare. Sc.065. Terminarea lucrărilor destinate a proteja lucrările de placaje (învelitori. e-mail: catalin.5.625. cel putin unul la 100 mp. determinate prin sondaje. Abateri admise 155 . Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat in proiect. Et.minea@clidedesign. Verificarea in timpul executiei lucrarilor Respectarea procedurii tehnice de execuţie. 14. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea tocurilor la ferestre şi căptuşelile la uşi se face după efectuarea placajelor astfel ca pervazurile şi căptuşelile să acopere rostul dintre toc si peretele placat.

50. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Ap. 1. Latimea rosturilor dintre plăci: perfect uniformă. 6.S 2.executie placari cu piatra . Stirbituri la muchii la suprafetele slefuite sau lustruite: din roci vulcanice: max. Mobil: 0733. 4 x 4. Devierea de la verticalitate: nu se admit. 14. Et. Deverea rosturilor orizontale dintre caramizile aparente: 1mm/caramida. Fisuri pe suprafata placajului: nu se admit. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Placaje exterioare a) Placaje din piatra naturala. Sc. Nr. Ap.executie placaje ceramice la pereti si pardoseli . 0. Pete pe suprafata placajului: nu se admit. Devierea de planeitate: 2mm. Stirbituri la muchiile Placilor: maxim 2 cracpaturi pe 1mp cu o adancime de 0.ro CUI: RO 17147031. placari cu mosaic in-situ. b) Placaje din Plăci ceramice smaltuite. Sediu social: str.5mm.5. Delfinului.l. Devierea de la planeitate a Plăcilor de formate mici (2x2.320.s. c) Placaje din caramida aparenta. 0. CLIDE Design s.05 % din lungimea totala a rostului si max.executie placari cu mosaic prefabricat .5mm/placa. e-mail: catalin. 40. Sc. Nr. Catalin Minea 156 .625. Matei Basarab. 24.r.89. 2 stirbituri pe 1mp si o adancime de max.2mm. 3. Bl.Placaje din faianta si piatra Devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: 2mm Devierea rosturilor dintre Plăcile placajului: 1mm/placa. lipite pe hartie (distanta dintre dreptar si suprafata placajului): 2mm. Deviarea rosturilor dintre Placi: 0.5 mm. una la o placa pe o suprafata de 4mmp. Devierea de la verticalitate a Plăcilor de formate mici. din marmura si piatra calacaroasa: max. din marmura si piatra calcaroasa: 0. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87. L109.5 mm.5 x 2. B.minea@clidedesign.6. Devierea rosturilor de la verticala sau orizontala la suprafetele slefuite sau lustruite: din roci vulcanice: pe verticala nu se admite iar pe orizontala se admite max.5mm în sens orizontal şi 1mm în sens vertical. 1mm la o placa. Bl. Denivelarea relativă a plăcilor la suprafeţele şlefuite sau lustruite: din roci vulcanice: 0. 42. 3. 65. J40/1162/2005. placarile ceramice si cu piatra a pardoselilor vezi capitolul Lucrari Placari Pardoseli. Portiuni neumplute cu mortar in rost: nu se admit. 2. Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile plăcilor: max. Pentru sape. din marmura si piatra calcaroasa: 1 mm dar cel mult in 2 locuri pe 1mp. 3 stirbituri pe 1 mp si o adancime de max.executie placari cu placi decorative de inalta presiune (HPL) Intocmit : Arh.c. S.065. Bucuresti Punct de lucru: str. 5 x 5cm) lipite pe hartie (devierea dintre dreptar si suprafata placajului): 2 mm.

10 mm -Clasificare utilizare (SR EN 259) utilizare foarte intensa (heavy dutty) -Stabilitate dimensionala (SR EN 434) -lungime. max. 0.s. S.S 2. 15. 87. MATERIALE Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. max.minea@clidedesign. GENERALITATI Prevederile prezentului capitol se aplica la lipirea invelitorilor PVC pe pereti. nu este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. pentru lipire pe glet/superglet de ipsos. max. fiind lucrari destinate de regula a ramane vizibile. operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective. Matei Basarab.320. B. Ap. chiar dupa terminarea intregului obiect si. 15. 65.r.4. 3.3. d0 -Culoarea aleasa de proiectant in conformitate cu paletarul de culori pus la dispozitie de antreprenor/ofertant. Invelitorile PVC pentru pereti vor fi eterogene. Delfinului.l.89. ci numai pentru fazele de lucrari. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Tapete in rulouri. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. se vor prezenta sub forma de rulouri. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 15. MONTAJUL Orice lucrare de lipire invelitori PVC pe pereti va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului. Nr.fie folosirea profilelor pentru pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui pentru care antreprenorul/ofertant va include acest profil in oferta sa de material 157 . J40/1162/2005. Bl. 24. min. min. Bucuresti Tel/Fax: 021.1. 3.ro CUI: RO 17147031. in consecinta. Invelitorile PVC pentru pereti. Ap. vor respecta prevederile SR EN 259 si vor avea urmatoarele caracteristici: -Grosime totala (SR EN 428). cu prevederile standardelor in vigoare. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricind. 42. Mobil: 0733.2. Bl.70 mm -latime. L109.50. 0.c. Sc.065.625. Lipirea invelitorii PVC se va face cu un adeziv specializat folosind eventualul grund indicat de producatorul adezivului. Tapete de utilizare intensa SR EN 259 15. e-mail: catalin. Sc. 0. completate. 0. Sediu social: str. 0. Et. nu favorizeaza dezvoltarea -Clasa de foc (SR EN 13501-1) B-s2.80 % -Rezistenta la bacterii si ciuperci (SR EN ISO 846) sanitarizat. CLIDE Design s.90 mm -Grosime strat uzura (SR EN 429).25 mm -Ondulatii in urma expunerii la caldura (SR EN 434). unde este cazul. Invelitorile PVC pentru pereti implica . 40. Nr. CAIET DE SARCINI – TAPETE PVC 15. cu latimea de 2 metri.

Ap. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. Invelitorile PVC pentru pereti implica.S 2. eventual constituit dintr-o baza si o suprastructura. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . 3.minea@clidedesign. 3.fie fie montarea unui profil de inchidere. Costul profilului (baza si suprastructura) si a adezivului vor fi incluse de antreprenor/ofertant in costul materialelor . Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Elemente plastice de folosit . in oferta sa de material. plastic. Nr. utilizarea tipului mortarului indicat in proiect. Ap. antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie.s. 158 . S. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative.ro CUI: RO 17147031. L109.a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol .l.9mm) si pana la cota peretelui executata cu masa de glet pe baza de ciment pentru care antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie in oferta sa de manopera.fie executarea pasuirea trecerii de la grosimea invelitorii PVC (min. eventual constituit dintr-o baza si o suprastructura. profilul/baza montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic) Culoarea profilelor. semi-rigid. 24. 42.0. Deoarece invelitorile PVC pentru pereti implica sudarea/etansarea la rece a imbinarilor dintre fasiile de invelitoare PVC. Bucuresti Tel/Fax: 021. deasemenea . 65. profilul/baza montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic). montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic) .fie executarea pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui executata cu masa de glet pe baza de ciment pentru care antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie in oferta sa de manopera. Sc.50. plastic. e-mail: catalin. Sediu social: str. Bl.c. 6.profil de inchidere. Sc.profile pentru pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie prevazuta in prescriptiile tehnice.r. Matei Basarab. semi-rigid. Prevederi pentru executie Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol. precum si materialele pentru sudura/etansare. in cazul utilizarii lor. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . B. J40/1162/2005.625. pregatirea suprafetei suport conform indicatiilor producatorilor. CLIDE Design s. Mobil: 0733. in oferta de manopera. va fi stabilita de proiectant functie de paletarul de culori pus la dispozitie de antreprenor/ofertant.89. Delfinului. 40. Et.065. 87.destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol .320.

Ap. Bl.aspectul si starea generala . Dupa montarea profilului de pasuire. Materialul se va monta conform croiului elaborat de antreprenor/ofertant si accept de proiectant. tot perimetral. J40/1162/2005. Bl.c. precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul capitol. lipire care se va face cu adeziv de contact (neoprenic). Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Executia poate incepe numai daca.50.au fost livrate cu certificat de calitate. Matei Basarab.065. 6. a profilului de pasuire. L109. respectiv insasi profilul de inchidere. Montajul invelitorilor PVC pentru pereti se va face dupa montarea covoarelor PVC antiderapante si luand toate masurile de protejare a acestora. . Lipirea invelitorii PVC pe verticala. Sc. cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora. Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare.ro CUI: RO 17147031.89.6. 42. Montarea suprastructurii se va face pe un pat din silicon sanitar si prin clipsare. In cazul in care nu se vor folosi astfel de profile. Nr. atunci. de-asupra plintei executate din covor PVC antiderapant. atat cu privire la executarea lucrarilor. RECEPTIA CALITATIVA Principalele verificari de calitate sunt: . daca acesta este munocomponent.acuratetea sudurilor . respectiv prescriptiile normativelor in vigoare. Bucuresti Punct de lucru: str. Dupa lipirea invelitorii PVC pe pereti se va monta suprastructura profilului de inchidere. Mobil: 0733. Montajul va incepe cu lipirea.lucrari de montare tapet PVC Intocmit : Arh. in prima etapa se va face pasuirea (cu glet de ciment alb) a plintei din covor PVC.croiul conform detaliilor stabilite de proiectant . prevazuta in prezentul proiect. daca se foloseste acesta. Ap. . perimetrala.racordarile invelitorii cu plinta.r. specificate in prescriptiile notificate mai sus. B. pana la cota peretelui. se va monta. 40. CLIDE Design s. Dupa lipirea invelitorii PVC se vor suda la rece / etansa toate rosturile dintre fasiile acesteia. care se dezlipeste dupa uscarea etansarii. peste rost. dupa cum urmeaza: . conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite.l. se va face cu petrecere.5. 65. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie. Catalin Minea 159 . in prealabil. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare .minea@clidedesign. S. folosindu-se solutia speciala de etansare furnizat de antreprenor/ofertant si aplicata dupa lipirea in prealabil. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . ulterioare pentru protejarea lucrarilor 15.au fost corect transportate si depozitate. pe plinta realizata din covor PVC antiderapant cu aproximativ 30mm. a unei benzi autoadezive din hartie. Delfinului. 24. Se va verifica respectarea conditiile de mediu. 3.s. Sc.S 2.320.625. 87. 15. peste profilul de pasuire. Et. daca va fi folosit. e-mail: catalin. Nr. baza profilului de inchidere. 3. la inaltimea de 2m. Bucuresti Tel/Fax: 021.

P.320. Materialele livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat.1. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. Sc. 24. Et. Ap.11.P. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 16.C .ro CUI: RO 17147031. recomandandu-se ca temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 .C. ambalajele fiind inchise ermetic si etans. grunduri.P.r. Nr. 65.S 2. ferite de umezeala.Inspectoratul General de Stat in Constructii 16.C. CAIET DE SARCINI .minea@clidedesign.2. - 160 . B. chituri.D. Nr. CLIDE Design s. Bl.C.l.C.3.c.G.D.1977 I. . Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare.20°C. Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. 6.50.C. 40. 16. Bl. lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica. 3. Matei Basarab. 1989 Inlocuieste 1.s. Nr.06. J40/1162/2005.C.C. 74/17. Veparom Vepatim si a vopselelor strop‖ Ordin de aprobare I.02. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii. Mobil: 0733. Bucuresti Tel/Fax: 021. ipsos. emailuri .C. DEPOZITARE Principalele materiale sunt: vopseaua lavabila pentru pereti si tavane. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 42. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Proiectare si Directivare in Constructii I.C. C 3-1976 C 3/61 C 66-70 C 96-70 C 124-72 C 143-72 Legenda I. S.Institutul Central de Cercetare . LIVRARE. 3.G.625. Sediu social: str. L109.065.S. MANIPULARE. 35/3.D. 87.89.1976 I. Sc. Delfinului. Bucuresti Punct de lucru: str. Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise.S. VERIFICAREA CALITATII.C. Ap. Indicativ Titlu Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii Completare cu caietul VII "Prepararea si aplicarea pastei Gipac" Completat cu "Instructiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom. 44/23. vopseaua pe baza de ulei.LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII 16.

Pasta de ipsos folosită pentru chituire: preparată în volume (2 părţi ipsos la 1 parte apă) în cantităţi mici. spacluri de oţel.c. noroi etc. 40. cuiele îngropate şi bine curăţate.1. După uscare suprafeţele reparate se slefuiesc cu hârtie de şlefuit. 87. Nr. în mediu ambiant. PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR 16. Petele de grăsime se şterg de grăsime cu solvenţi. dacă se colorează în violet sau roz. Pentru suprafeţele mai mari se prepară pastă ipsos-var.S 2. Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea tencuiala sau glet. Sc. din transport sau montaj. Se poate verifica umiditatea şi cu o soluţie feolftaleină 1%. pereţii de sus în jos. 65. Ap.4. Nr. vopsea veche. trebuie să fie plane şi netede.065. Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselelor de ulei. Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se vopseşte nu trebuie să fie mai mare de 6oC. in functie de tipul iregularitatilor. exclusiv petrol lampant şi benzină auto. Matei Basarab. vor fi grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei.s.. de cel puţin +5oC. hârtie sticlată sau soluţii decapante (feruginol etc. J40/1162/2005. Umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%. 3. fără desprinderi şi fisuri. L109. 16. Vopsitorul verifică şi corectează suprafeţele de lemn astfel ca nodurile să fie tăiate. 1 parte 1 şi 1 parte lpate de var folosită în cel mult 20 minute de la preparare. stratul respectiv are umiditate mai mare de 3%. S. Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de vânt puternic sau arşiţă mare. Toate fisurile şi neregularităţile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului. Bl. nichelate sau lăcuite din fabricaţie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 16. Sc. Umiditatea se verifică cu aparatul "Hygromette" sau similar.50. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se va verifica dacă suprafeţele suportau umiditatea de regim: 3% suprafeţele tencuite şi 8% suprafeţele gletuite. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă. Executia lucrarilor Generalitati Zugrăveli şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din prezentul Caiet de sarcini. regim de temperatură ce se va ţine în tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 5 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii. ce se aplică cu pensula pe o suprafaţă mică. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. Ap.625. grosimi de orice fel. pentru evitarea condensării vaporilor.ro CUI: RO 17147031.320. CLIDE Design s.Suprafeţele de tencuieli gletuite (var sau ipsos). Et.r.4. În condiţii de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura +15-20oC.). 42. 3. Bl.l.2. în cazul zugrăvelilor. Sediu social: str. B. Pregatirea suprafetelor Suprafete gletuite si tencuite . Mobil: 0733. 161 . acestea se obţin în 30 zile de la tencuire şi 15 zile de la gletuire. 24. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. şi se curăţă cu perii sau bidinele curate şi uscate. verificată cu aparatul electric tip "Hygromette" sau similar. Delfinului. Accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite. după executarea lor.89. Suprafete de lemn Inainte de inceperea lucarilor de vopsire tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate degradările acolo unde este cazul.4. Suprafete metalice Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină. e-mail: catalin. Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe la temperatura aerului.

CLIDE Design s. la pereţi şi tavane. Vopsirea tamplariei din lemn si metal Executia lucrarilor de vopsitorie se va face dupa efectuarea unor operatiuni pregatitoare dupa cum urmeaza: 162 . 87. condiţiile şi modul de execuţie a vopsitoriei cu vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încăperi cu umiditate relativă a aerului până la 60. 40. respectarea prevederilor din proiect şi dispoziţiilor de şantier.065. Varul pe suprafetele poroase se va aplica ca o pasta. 24. Nr. Contractorul va amesteca pasta de var inainte de folosire pentru a evita sedimentarile. aplicarea se va face cu pistolul sub presiune. Se recomanda 4 straturi de zugraveala de var pe tencuieli exterioare noi si 3 straturi la tencuieli interioare noi. Varul trebuie aplicat in strat subtire. Caseina se poate adauga pentru a imbunatati aderenta zugravelii pe suprafetele mai putin poroase. 3. Varul trebuie protejat impotriva soarelui puternic. Varul nu trebuie sa fie aplicat pet imp friguros sau cand exista risc de inchet.minea@clidedesign. Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine. Sediu social: str. Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine: Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu glet de ipsos.l. Lucrările executate fără respectarea celor menţionate în fiecare subcapitol şi găsite necorespunzătoare se vor reface sau remedia. înainte de folosire vopseaua se strecoară prin sită cu 900 ochiuri/cm2. La reluarea lucrului.625. in timp ce se usuca. in functie de netezimea si porozitatea suprafetei. 6. Varul trebuie aplicat intr-un numar de starturi suficient pentru a sigura un aspect alb continuu. 65. Sc. Delfinului. L109.c. În prealabil se face verificarea gletului şi rectificarea eventuală a suprafeţei acestuia. Sc. Vopsitoria de Vinarom se realizează aplicând două straturi de vopsea diluată cu apă în proporţie de 4:1 (volumetric). e-mail: catalin. zugravul trebuie sa foloseasca protectie pentru ochi si piele. Recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă. S. corectitudinea execuţiei cu respectarea specificaţiilor producatorului de vopsea. Deoarece varul este caustic. Se pot alege alte culori cu acordul Proiectantului si Investitorului. Vopsitorie cu vopsea lavabila În acest subcapitol se cuprind specificaţiile tehnice.S 2. B.89. Ap. 3. Se pot folosi numai pe bază de confirmare a unui laborator de specialitate a păstrării calităţilor vopselelor în limitele standardelor şi normelor de fabricaţie. conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie. Matei Basarab. Bidoanele şi vasele cu vopsea se vor închide etanş de fiecare data cand se intrerup lucrarile. Bl. vopseaua va fi bine omogenizată . Fiecare strat trebuie lasat minim 2 zile sa se usuce. Aceasta zugraveala se poate aplica folosind bidineaua sau trafaletul. Et.320. Pentru preaprarea grundului se introduce în vasul de pregătire un volum de vopsea Vinarom şi un volum egal de apă şi se omogenizează. subsoluri si incaperile tehnice pot fi zugravite cu var.s. Bucuresti Punct de lucru: str. Zugraveala cu var Suprafetele peretilor si plafoanele din caldirile monumente istorice.50. Grundul se aplică numai manual cu bidineaua sau cu pensula lată. Bl. Mobil: 0733. J40/1162/2005. timpul de uscare este de minimum 2 ore la temperatura +15oC şi o oră la +25oC mai mare.r.ro CUI: RO 17147031. 42. Cu un litru de var poate acoperi de la 3 la 6 mp intr-un singur strat. Ap. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depăşit. calitatea principalelor materiale introduse în execuţie. Pe parcursul executării lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (dirigintele de lucrare): îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţei suport specificate mai sus. Bucuresti Tel/Fax: 021.

Sc. Ap. 87.ro CUI: RO 17147031. 16. tencuieli. J40/1162/2005.2. La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor .89.minea@clidedesign. S. spalarii prin ploaie sau inghetarii. desprinderi. 3. Sc. PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori. dupa cum este prevazut in proiect (nu se admit straturi stravezii. Ap. 24. b) Vopsirea si lacuirea tamplariei din lemn si metal Trebuie verificate urmatoarele: Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei. 40. Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu normele si cu cerintele Investitorului. emailuri. Verificari inainte de inceperea executiei Se vor verifica urmatoarele: Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru stratul suport: glet.065.625. suprapuneri).50. Matei Basarab.c. Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi. Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu palma de perete. crapaturi sau fisuri). Bl. 16. Aspectul zugravelilor. beton 163 . L109. Se recomanda ca suprafetele vopsite sa fie in pozitie orizontala. Sediu social: str. B. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. CONTROLUL CALITATII. Executarea vopsitoriei pentru tamplarie: o Inceperea lucrarilor de vopsitorie pentru tamplaria din lemn si metal se va face la o temperatura a aerului in mediul ambiant de cel putin 15°C. Mobil: 0733. bine chituite si slefuite in prealabil. Aspectul zugravelilor. 16. Bl.r. streasini). lacuri trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat. cremoane. 65. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi aplicarea primului strat de vopsea se face dupa terminarea completa a zugravelilor si pardoselilor cu luarea de masuri de protejare a acestora.5. Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar (trebuie sa fie fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea). olivere) sa nu fie patate cu vopsea. ABATERI ADMISE etc. 6.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. verificarea corectitudinii montarii si functionarii tamplariei. Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect.l. Et. 3. drucare.s. Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele prezentate de constructor. verificarea suprafetelor de lemn din punct de vedere al planeitatii si umiditatii care nu trebuie sa depaseasca 15%. pete.320.1. e-mail: catalin. Verificari in timpul executiei lucrarilor a) Zugraveli si vopsitorii ale peretilor si tavanelor Se vor verifica urmatoarele: Daca este respectata procedura tehnica de executie. Delfinului.5. Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale produselor utilizate. Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste. indepartarea de pe suprafetele metalice a petelor de rugina sau grasime. Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete . 42. Nr.5.). CLIDE Design s. fara curenti puternici de aer. Incaperile unde se vopseste trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite. se va controla ca accesoriile (silduri. regim ce se mentine pe tot parcursul executiei lucrarilor si cel putin 15 zile dupa executarea lor.

) trebuie verificate foarte atent deoarece sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.c. 3. 87.r. S. L109. verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 mp. Bl. efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior. Nr. B. CLIDE Design s.minea@clidedesign. 42. Catalin Minea 164 .  PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie zugraveli si vopsitorii Intocmit : Arh. J40/1162/2005. vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc. vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor obiectivului de investitie. Ap. Sc.ro CUI: RO 17147031.5.625. Lucrarile de zugraveli.l. Mobil: 0733. fara suprapuneri si separatii.50.89. e-mail: catalin. 16. Ap. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Separatiile dintre zugraveli si vopsitorii pe un acelasi perete . Sc. Lucrarile de zugraveli . 24. Matei Basarab.S 2.s. precum si cele dintre zugraveala peretilor si a tavanelor terbuie sa fie distincte . Bucuresti Punct de lucru: str. dar cu o frecventa de 1/5. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021.6. Et.320.3.065. Delfinului. 3. 65. 40. Bl. 11.Verificari la terminarea lucrarilor La terminarea unei faze de lucrari . 6.

Bl. In cazul incaperilor umede (cum ar fi bucatarii. polimeri). 24.si in cazul in care exista subsol sau parter fara subsol beton de egalizare.625. pentru a bloca patrunderea apei featrice (membrane impermeabila. Bucuresti Tel/Fax: 021. clasa de combustibilitate prescrisa. S. B.l. pardoseli semicalde (mortare polimerice.r.s. cuantificata prin energia disipata la contactul piciorului neincaltat al unei persoane. Bl.1. b) Straturi intermediare (cum ar fi sapa din ciment. placarea pardoselilor cu ceramica.LUCRARI DE PARDOSELI 17. 17. sa asigure ruperea capilaritatii si impiedicarea patrunderii apelor freatice si sa permita mentinerea calitatii stratului de uzura. doar straturile mentionate la punctele b) si d) sunt specifice. Ap. piatra naturala . J40/1162/2005. pardoseli reci (beton de ciment turnat monolit.2. 65. lemn. sis a permita durabilitatea calitatii a stratului de uzura. in interval de 1 minut.320. Nr. Et. respective 10 minute. c) In cazul subsolurilor si parterurilor fara subsol: straturi care sa asigure ruperea capilaritatii (membrane hidroizolatoare). mosaic. expuse intemperiilor. aflate in exteriorul spatiului construit sau destinate balcoanelor si teraselor circulabile. piatra si parchet. sapa din ciment sclivisit.S 2. rezistenta la sarcini statice si dinamice. pardoseli discontinui . Ap. Nr. 165 . covor din mase plastice fara suport textil). pardoseli din lemn. placari de pardoseala cu PVC pentru salile de sport. 42. din elemente prefabricate dispuse cu rosturi inchise etans sau neetans (piatra naturala sau artificiala. Sediu social: str. c) Dupa senzatia cald . In acest capitol.065. Sc. 40. In cazul unor cerinde pentru izolatii fonice mai mari si folosirii sapai auto-nivelanta: un strat isolator din 15mm Polistiren. pardoseli intreioare. turnate monolit cu sau fara rosturi (mosaic. placi ceramice portelanate). pardoseli din mozaic turnat in-situ. 17. in cazul unui nivel ridicat de apa freatica). mosaic turnat.1. masa de spaclu pe baza de polimeri). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17.rece. un strat hidrofug (vopsea bituminoasa rece sau panza bituminoasa) este necesar inainte de stratul de uzurar. aflate in interiorul spatiului construit. CAIET DE SARCINI . d) Stratul de uzura care trebuie sa asigure: siguranta in utilizare. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. Alte straturi suport.1. deasemenea necesita masuri speciale pentru protectie impotriva apei (vezi Anexa de la Caietele de Sarcini pentru cladirile respective). Bucuresti Punct de lucru: str. in cladirile mai vechi. b) Dupa continuitatea suprafetei pardoseli continui. Incaperile de langa piscine. Delfinului. pot fi: pardoseli din lemn din imbinari din elemente din lemn si deasupra placi pentru pardoseli.minea@clidedesign. spalatorii) si incaperile sanitare. confortul termic si acustic. pat de nisip si pietris sub.c. 87.89. e-mail: catalin. Mobil: 0733. se impart in: pardoseli calde (covor textil. 3. pentru a evita orice punte termica (8 la 10 cm din Polistiren sau Poliuretan). Alcatuirea pardoselilor In general pardoselile sunt alcatuite din urmatoarele straturi: a) Stratul suport care poate fi din beton sau pamant . Sc. Clasificari a) Dupa pozitia lor fata de constructie: pardoseli exterioare. 6. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de mortar. 3. CLIDE Design s.50. Pentru a) si c) vezi capitolele relevante pentru Lucrari de Hidroizolatie si de Reabilitate Termica. L109.1. covor din mase plastice cu suport textil). pat de mortar sau "sapa uscata" din placi de gips carton) care trebuie sa transmita stratului suport sarcinile statice si dinamice.

P. Abateri admisibile Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca: .1978 M.2002 C 174–1974 4.T.A.S 2. 18/19. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. .C.320.Inspectoratul General de Stat in Constructii 166 . Delfinului.C.ro CUI: RO 17147031.C.11.3. CLIDE Design s.S. Ap. C 174-1979 5.L.G. 6.D.1. 3.S.C. GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri M.2. 50/N/17.P. e-mail: catalin. 87.L.2003 Legenda M.C.P. 17. .L.T.12.C.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului I.06.D. Nr. 95/24.T.C . 157/07. Matei Basarab.c.Institutul Central de Cercetare .P. 1004/10.08.09. B. NP 063-2002 7. 24. GP 037/0-1998 M.T. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 1.T. Proiectare si Directivare in Constructii I. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733.r.A.l.12. C 187-1978 6.A.065. Et. Nr. executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la clãdiri civile CAIET I: Prevederi generale CAIET II: Pardoseli calde CAIET III: Pardoseli semicalde CAIET IV: Pardoseli reci Ordin de aprobare M.T. executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la constructii în care se desfãsoarã activitãti de productie Normativ privind proiectarea. Bl.G. Sediu social: str. C 55-1974 Instructiuni tehnice privind montarea profilului mânã curentã din PVC semirigid Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor apãrãtor muchie de treaptã din PVC Instructiuni tehnice pentru folosirea în constructii a produselor din bazalt topit si recristalizat Normativ privind criteriile de performantă specifice scărilor sl rampelor pentru circulatia pietonală în constructii I. 3. Sc.C.1998 C 35–1982 3. Nr.C. 40. L109. Sc.s. S. Bl.625.minea@clidedesign.P.P.C.max 20 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata terenului de fundatie.1996 Înlocuieste 2.89.50. J40/1162/2005. . STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.T.D. 65.max 10 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata stratului suport rigid (sarpanta din ciment sau scanduri pentru pardoseala din lemn).C. Indicativ NP 013-1996 Titlu Ghid privind proiectarea. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021. 1994/13.04. Ap.C.C.1979 I.1974 I. 68/N/28.

Adeziv pentru pardoselile din salile de sport.320. 24.minea@clidedesign. Bordura din PVC pentru pardoseli din PVC. cu lamba si uluce.625. 3. TRANSPORT Principalele materiale folosite folosite pentru finisajele si tencuielile de pardoseala sunt: Sape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ apa pentru constructii. incluzand placi speciale pentru scari. antiderapante. f) Acesorii Strat Poliuretanic sau din Polistirene izolatie fonica. cum ar fi bradul. Hidrat de clor tehnic. agregate din piatra pentru mozaic. de dimensiuni mici medii. a) 167 . capitolul 8 "Pardoseli". b) Placi si piatra naturala piatra naturala. conform SR 7055/96. Delfinului. e) Borduri Borduri din mozaic. elemente prefabricate (inaltimea de 10cm). Sc. d) Parchet Lamele de parchet traditionale din lemn masiv de esenta tare (stejar).3. in aceeasi culoare cu pardoseala. conform SR 388/95. VERIFICAREA CALITATII. Bucuresti Tel/Fax: 021. grosimea de la 12 la 15mm) cu muchia superioara rotunda sau oblice. Nr. conform STAS 339 . conform STAS 601/1 . Et. aranjate pe carton. e-mail: catalin. Placi mozaicate pentr pardoseli.ro CUI: RO 17147031. to STAS 1667 .s. culoarea conform STAS 5939 . L109.Industria Chimica Adeziv "Prenadez 300". CLIDE Design s. LIVRARE. Suruburi si dibluri din plastic pentru pereti. Natural agregates. Ciment Portland. conform STAS 790-84 Nisip conform STAS 1667 . conform STAS 2111/90. Ap. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conditiile tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseli va fi in concordanta cu prevederile "Normativul pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii si aferent instalatiilor". Bl. Bl. acc. conform STAS 1134-71.84 Acidul oxalic. Cuie din otel. pentru mozaic in-situ. 17. Placi ceramice portelate pentru pardoseli (rezistente la acid pentru laboratoare). sau similar aprobate.76. Cement Pa 35.l. trafic intens pentru cladiri publice). incluzand stratul suport din lemn de esenta moale. Sc. Placi ceramice glazurate (finisaj mat.89. 65. MAIPULARE. acc. 3. 40.r. Ap. 14mm.Binder Standards L 17 .c. conform STAS 44-67 Corpuri abrazive. Folie PE ca bariera pentru vapori. conform STAS 4992-68 Oxizi de vopsire . 42. cum ar fi AltroFix 19 sau similar aprobate. de grosime 5mm ca strat izolator sub parchet sau de 15 mm pentru sapa autonivelanta. Sediu social: str. conform STAS 7915-71. Placare cu PVC . 87. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. S. Ciment alb Portland. C 56/85. to SR 1500/96. Bordura laminata din lemn de stejar (inaltimea de 8cm. Mobil: 0733.76. B. pinul etc.S 2. Finisaje pentru salile de sport din PVC special pentru salile de sport. de grosime de aprox.50. conform NTR 2830-75.80. J40/1162/2005. c) Placari sintetice continue pentru pardoseli. conform STAS 228/1-87.065. Matei Basarab.76 Spirt alb rafinat tip C. 6.

Tabla de acoperire (inox sau aluminiu) pentru rosturi. Sediu social: str. cât şi în timpul depozitării. în magazii sau soproane. îngheţului şi de amestecul cu corpuri străine. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. g) Echipamente Masina pentru raschetare si lustruire.Transportul pieselor de parchet. Nr. se vor depozita în magazii uscate. a plintelor şi bordurilor se va face numai în vehicule curate şi acoperite.).Piatra de mozaic se va contracta.320. Matei Basarab. L109. Ap. 3. 6. Depozitarea se face în spaţii acoperite. dispersie apoasă (aracet) se va depozita în magazii acoperite. Termenul de garanţie este de 3 luni de la data fabricaţiei. uscate. J40/1162/2005. Depozitarea se face în locuri uscate şi acoperite. 65. ce se face pe sorturi. ferite de posibilitatea de explozie. la temperaturi cuprinse între + 5°C. se vor depozita în stive în încăperi închise (pentru a asigura temperatura constantă) pardosite cu lemn. Tabla de acoperire (alama. Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in vigoare specifice si normelor tehnice folosite in constructii . Sc.Transportul covoarelor de PVC se face cu mijloace obişnuite de transport. 42. Piesele de parchet.. "Victoria" sau similar aprobate. inox) pentru rosturile dintre diferite finisaje pentru pardoseli.s. Ap.Ambalajele cu white-spirit se vor depozita în magazii aerisite sau aer liber.Acidul clorhidric tehnic se va depozita.Plăcile de gresie ceramică se vor livra şi transporta în cutii de carton (max. ferite de umezeală şi de razele soarelui. ceara pentru parchet. + 35o C. Finisaj Poliuretanic sau ulei pentru parchet masiv. mozaic si si mortar va fi ferit de acţiunea umezelii. . 3. Palci speciale din metal sau plastic pentru scari. Depozitarea parchetului în subsoluri este interzisă. conform NII 1564 . se vor depozita în încăperi închise. 168 . materialele vor fi verificate de Contractor. . acoperite. pe sortimente şi culori diferite.625.69.S 2.50. . al modului de execuţie şi al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toată durata lucrării.. sulurile fiind aşezate vertical. . al dozajelor. . Mobil: 0733. 24. 40. B. sa se constate daca au fost corect transportate si impachetate. Masina pentru lustruit mozaic. în poziţie verticală. +35oC. .ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Stivuirea se va face pe specii.Poliacetatul de vinil.. Nr.r. . Controlul materialelor întrebuinţate.minea@clidedesign.c. Et. Bl. atât în timpul transportului (ce se face în saci). ferite de acţiunea luminii solare directe. acesta trebuie legat (închis) imediat. Transport si depozitare De indata ce sunt sunt livrate pe santier.89. frizurile de perete şi pervazurile ambalate în pachete şi respectiv legături. la temperatura de + 5o C. ferite de razele solare. clase de calitate şi dimensiuni.40 Kg/buc. Bucuresti Tel/Fax: 021. Toate materialele vor avea Agrement tehnic şi/sau Certificate de calitate şi se va indica tehnologia de execuţie conforme cu fişa producătorului. S. temperatura de depozitare va fi între + 15oC şi + 20oC pentru "Prenadez 300. . Transportul se va face în ambalaje de sticlă sau material plastic. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Fasii autoadezive pentru pardoseala din PVC si punerea covorului. care vor fi închise cu dopuri de sticlă sau de plastic. cu respectarea normelor de pază contra incendiilor. transporta şi manipula cu respectarea prevderilor în vigoare referitoare la securitatea muncii privind produsele corozive.Acidul oxalic tehnic livrat în butoaie de lemn sau alte ambalaje. Sc.Transportul pervazurilor se face cu legătura. în vehicule curate şi acoperite. Contractorul trebuie sa se asigure ca depozitarea s-a facut conform previziunilor si normelor standardelor si normelor tehnice in vigoare. Delfinului. curate şi închise. Rosturi de separare din alama in mozaic. Panza bituminoasa si mastic bituminos cald sau rece. Trebuie verificate urmatoarele lucruri: .Cimentul pentru sape. Bucuresti Punct de lucru: str.Transportul şi depozitarea bidoanelor cu adeziv şi diluant se va face cu respectarea dispoziţiilor privind transportul şi depozitarea materialelor inflamabile.065. e-mail: catalin. .l. Bl. 87. livrată în saci de 50 Kg.. . Dacă se vor desface ambalajele şi materialul nu se va consuma în întregime.

89. or fac sapele de egalizare ranforsate cu corindon care nu necesita intocmirea de procese verbale de lucrari ascunse. care se execută în încăperi vecine. va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă. CLIDE Design s. Executia stratului suport Prevederi generale Lucrarile din acest capitol. Sc. INSTALAREA. instalaţii electrice.320. Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare).c. Inainte de executarea pardoselilor se va verifica dacă conductele de instalaţii sanitare sau de încălzire centrală. Et. Bl. MONTAREA. 17. J40/1162/2005. Sc.1. Conductorii electrici care se montează sub pardoseală (pe suprafaţa planşeului) vor fi acoperiţi cu mortar de ciment în grosimea strict necesară pentru protejarea lor. S. Curăţarea se va face cu mături şi perii. 42. L109. Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli Executarea pardoselilor se va face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale. Executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului precedent şi constatarea de catre Dirigintele lucrarii că acesta a fost bine executat.3. fundaţii. au fost izolate corespunzător. care trebuie să fie suficient de întărit când se va aşeza peste el îmbrăcămintea pardoselii. de încălzire.s. Nr. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii suprafetei suport conform specificatiilor din prezentul proiect. operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective.50. conducte. 65. 169 . 3.2. Sediu social: str. 87.ant. Atunci când stratul suport al noii pardoseli este constituit din planşee de beton sau beton armat este necesar ca aceste suprafeţe suport să fie pregătite prin curăţarea şi spălarea lor cu apa de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială.625.4. etc) şi efectuarea probelor prescrise. 24.065. 17. Reguli generale In cazul că proiectul nu prevede altfel. 40. se va realiza o legătură cât mai perfectă între straturi.4. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Pardoselile vor fi plane. respectiv cu umidometrul electronic in rest.4. cu mortar de ciment. 3. Orice lucrare de prevazuta in acest capitol va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului din beton. Diversele străpungeri prin planşeu. pentru a se exclude orice contact direct al conductelor cu planşeul şi pardoseala. conform normativelor in vigoare. rosturile dintre elementele prefabricate ale planşeului. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str.l. adânciturile mai mari. Suportul trebuie sa aiba umiditate maxima 2% masurata cu umidometrul cu carbit. deci ramanand invizibile. Mobil: 0733. Exceptie de la prevederile art. etc se vor astupa sau chitui. precum si conform specificatiilor din fisele tehnice ale producatorilor materilalelor care fac obiectul prezentului capitol. B. Fac excepţie pardoselile care au denivelări şi pante prevăzute în proiect. La trecerea de la execuţia unui strat la altul. a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora pardoseala. Ap. dozajul şi natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseală în parte. deci este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. Ap. care străpung planşeul.r. fiind lucrari care urmeaza a fi acoperite.4. în funcţie de solicitările la care este supusă pardoseala. linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardoseli. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. EXECUTIA. Delfinului.S 2. calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata inaintea executarii pardoselilor finite. Nr. Armăturile sau sârmele care eventual ies din planşeul de beton armat vor fi tăiate sau îndoite. pentru etalonare. după caz. ASAMBLAREA 17. orizontale şi fără denivelări în aceeaşi încăpere şi la trecerea dintr-o încăpere în alta. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. sanitare. 6.minea@clidedesign. Compoziţia. precum şi după terminarea în încăperea respectiv a tuturor lucrărilor de construcţii montaj.

precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. in proportia indicata de producatorul mortarului. Ap. Et. Caracteristici si cerinte. J40/1162/2005. Caracteristicile tehnice ale acoperirilor autonivelante vor fi (SR EN 13813): Rezistenta la compresiune. Mobil: 0733. max. primeaza specificatiile din prezentul proiect.4 N/mm2 Timp uscare pentru montarea covorului PVC.au fost corect transportate si depozitate.6501. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect. 72 ore Instructiuni. Bl.320. Prepararea sapelor si aplicarea acestora se vor face conform prescriptiilor producatorului liantului. 10 zile Sapele de egalizare vor fi de grosimea indicata in planse si detalii asigurand si aducerea la aceeasi cota a diverselor finisaje. Acoperirile autonivelante vor fi realizate din mortar predozat insacuit amestecat cu apa. completate. min. dupa 28 de zile. amestecat cu agregate si apa.850kg si apa 120-140litri). min. conform dozajului indicat de producatorul liantului (orintativ. S. conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. insacuit.destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol . normative. B.l.0 N/mm2 Rezistenta la incovoiere. Bl. min. dupa cum urmeaza: . Sapele rezultate vor avea urmatoarele caracteristici: Rezistenta la compresiune. 42. Delfinului.065. 30 N/mm2 Rezistenta la incovoiere. unde este cazul. min. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. Sapele vor fi executate aderente pe placa de beton. Nr. in conditii normale.89. dupa 28 de zile. 6 N/mm2 Timp uscare pentru montarea parchetului. 1 2 Ciment sau amestec de cimenturi si aditivi In coditiile folosirii grundului de aderenta indicat de producatorul mortarului predozat si in conditiile respectarii specificatiilor sapei de egalizare. pentru asigurarea aderentei aplicandu-se grundul indicat de producatorul liantului (in principiu. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare .c. 65. min. in conditii normale. Sapele vor fi sape uscate si vor fi executate din liant aditivat predozat1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor verifica. cu prevederile standardelor in vigoare. 170 .625. Sc. 87.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol .a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul. max. Materiale pentru sape. 24. dupa 28 de zile (EN 13892). In toate cazurile. 3. Prevederi pentru executie Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . dupa 28 zile. 1. deasemenea. Executia poate incepe numai daca. Nr. max. in conditii normale. L109. agregate 1. 3. latex si apa).50. 8. Ap.r. Sc. Matei Basarab.s. CLIDE Design s.S 2. 40.minea@clidedesign. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. in prealabil. modificarile si completarile acestuia -SR EN 13813 Materiale pentru sape si pardoseli. Agregatele vor fi 70% nisip sort 0-4 mm si 30% pietris sort 4-8 mm. Prevederi pentru materiale Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. dupa 28 zile (EN 13892). 32. per m3 de sapa: liant 200-250kg . standarde: -C35/1982 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.au fost livrate cu certificat de calitate. Bucuresti Tel/Fax: 021.0 N/mm2 2 Aderenta la suport . 48 ore Timp uscare pentru montarea parchetului. un amestec de liant.

respectiv prescriptiile normativelor in vigoare.diferenta de nivel dintre sapa dintre diferitele finisaje. Sapele de egalizare vor fi plane. cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora. atat cu privire la executarea lucrarilor. CLIDE Design s. ± 4 mm la 2 m. Et. Bucuresti Tel/Fax: 021.4.320.ro CUI: RO 17147031. Ap. 24. respectiv denivelari intre placi alaturate max. Pardoseli din parchet masiv Parchetul din lemn masiv trebuie sa potriveasca cu tehnologia de executare. Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede – nu se admit denivelari si nici rugozitati. Nr. Receptia caIitativa Sapele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de turnare. Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari. 17.plane. Nr.625. Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie. imbinarile dintre placile din lemn fiind umplute cu mastic bituminos rece sau 171 . 3. 40.50. Sapele vor fi turnate cu respectarea stricta a cotelor de turnare.finisaj Executarea stratului de uzură (finisaj) pentru fiecare tip de pardoseală se va face conform prevederilor din capitolele ce urmează. Pardoseli din parchet Prevederile prezentului subcapitol e referă la condiţiile tehnice privind repararea pardoselilor de parchet de lemn de stejar masiv lamba şi uluc asezat pe stratul suport facut din brad sau pin. pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol. pentru etalonare.consistent. admitandu-se numai fisurile capilare datorate reactiei de hidratare a cimentului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Umiditatea suportului. Sediu social: str. 6. Ap.S 2. S. Delfinului. dimensiunile si grosimea parchetului existent. e-mail: catalin. Dupa verificarea suportului. ulterioare pentru protejarea lucrarilor.4. 3. Se va verifica respectarea conditiile de mediu. Sc. Sc.89.executarea cuvelor in care vor fi pozate stergatoarele de picioare .c. de 5mm grosime. diferentale de planeitate maxim admise fiind de 2mm/2m. va fi de maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit. Matei Basarab. Bl. B. fara fisuri.r. pentru sape cele de mai jos). Executia pardoselilor . cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta. precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul capitol.slab sau mediu absorbant. 42. care a fost acoperita anterior cu mastic (si/sau memebrana termo-sudabila). Exista mai multe metode pentru executarea staratului suport din lemn in functie de locatia din cladire: La parterul cladirilor vechi fara subsol si fara membrana hidroizolatoare eficienta sau fara reabilitate termica in pardoseala executata si: a) Fara izolatie fonica: placi asezate pe o placa din beton pentru pardoseala.minea@clidedesign. Sapele de egalizare vor fi compate. Bl. 65. b) Cu izolatie fonica: placi asezate pe un strat din membrana termo-sudabila si un strat elastic din Poliuretan (sau Polistiren). Bucuresti Punct de lucru: str. adica absorbtie de apa 2-6% . Suportul trebuie sa fie: . 87. acesta va fi desprafuit prin aspirare. imbinarile dintre placile de lemn fiind umplute cu mastic bituminos cald sau rece.5 mm. Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport – nu se admit desprinderi sau aderente partiale (sunet neadecvat la ciocanire).l. in special la: . respectiv cu umidometrul electronic in rest. specificate in prescriptiile notificate mai sus. Mobil: 0733. L109. J40/1162/2005.s. prevazuta in prezentul proiect. dar nu mai mult de 3mm medii/fiecare spatiu. curat . conform tolerantelor impuse prin prezentul proiect (pentru placile de beton max. ± 0.La receptia preliminara se va efectua direct de catre comisie aceleasi verificari.065. verificarea facandu-se cu dreptareul cu bula de nivel. se vor face cel putin cite una lafiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2.

c. Optional: asezarea unui strat poliuretan pe membrana termoizolatoare sau bariera pentru vapori. Pe scândurile suport. 40. în momentul începerii montării parchetului trebuie să fie următorul: lucrările de instalaţii sanitare. 3. Matei Basarab. acest lucru permitand dilatarea sau ventilarea. Ap. minimum + 5oC. Et. Lamelele din stejar se pot aseza pe diagonala.minea@clidedesign. 24 mm grosime şi minim 3 m lungime.2 mm sub dreptare montat în toate direcţiile. CLIDE Design s. cu capătul înfundat. Ap. e-mail: catalin. La etajele superioare. Sc. stratul suport va avea un grad de umiditate mai mic de 5 %. 65. eventualele neregularităţi ale scândurilor se elimină prin rectificare locală. locul gol de sub stratul suport din lemn fiind ventilat natural prin sipcile din lemn. Bucuresti Tel/Fax: 021. între scândurile duşumelei oarbe se va lăsa la batere o distanţă de cca 15 mm aceeaşi distanţă se va lăsa între scânduri şi peretele încăperii. în lung scândurile vor avea un rost de 5 mm şi vor fi ţesute. Sipcile din lemn sunt asezate pe suporturile din fibra pentru a reduce transmiterea sunetului. 42. Montarea startului suport din placi de brad sau pin si umplerea cu mastic a locurilor goale. Imbinarea frizurilor la colţurile încăperii se face la 45o. Sc. umiditatea relativă a aerului. Lamelele de parchet se vor bate strâns. pe lamba si ulucul lamelelor de parchet. Sediu social: str. maximum 60 %. dar si pe intradosul acestora se va aplica adeziv. la o distanţă de 10-15 mm de aceasta.sudabila). se vor bate la o scândură două cuie în dreptul fiecărei fâşii. stratul din mastic sau memebrana termo-sudabila se pot inlocui cu un strat din folie polietilena ca bariera pentru vapori . de 2 m lungime. membranei termo-sudabila. Executarea lucrarilor la stratul suport din lemn Sapa din ciment se va curata bine inainte de aplicarea startului din mastic. vor fi terminate.s. umiditatea aerului în încăperi trebuie să fie sub 60 Suprafaţa obţinută de duşumeaua oarbă trebuie să fie plană şi orizontală. usile de la balcoane si de la terase vor fi montate inainte. Montarea duşumelelor oarbe Dusumeaua oarba poate reprezenta stratul suport pentru montarea pardoselilor din parchet la Sali de clase sau la salile de sport . care au gauri de ventilatie. porţiunile de mozaic si ceramica care se vor afla în contact cu parchetul (pragurile) vor fi turnate şi frecate. 3. se va monta duşumeaua oarbă realizată din scânduri de brad de 15-18 cm lăţime. se admit săgeţi de max. 6. foliei din polietilena peste intreaga suprafata a pardoselii. Conditii pentru montarea parchetului Stadiul lucrărilor pe şantier. Mobil: 0733.625. cu ciocanul astfel încât lamba sa între strâns cu ulucul piesei alăturate. Bl.S 2. Nr. In cazul startului suport ventilat: sipcile suport for fi asezate pe un strat din fibra. J40/1162/2005. zugrăvelile şi vopsitoria. precum şi toate finisajele pereţilor cu care se racordează îmbrăcămintea din parchet. sau paralel cu peretii.065. In salile de clasa se vor aplica doar solutii cu izolare fonica. cu o bordura de latimea a 4 lamele. Delfinului. In Incăperile în care se execută îmbrăcămintea din parchet se va asigura următorul climat interior: temperatura.r.ro CUI: RO 17147031. 24. prin batere cu cuie de fixare de cca 40 mm lungime. electrice şi de încălzire si care sunt integrate in realizarea pardoselii vor fi terminate.89. Masticul nu se pune in locurile goale la pardoseala ventilata. B. 87. 172 . Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi c) Cu loc gol ventilat: placi asezate pe un strat de sipci din lemn care sunt fixate pe placi din beton acoperite cu mastic (si/sau membrana termo. Montarea Parchetului De-a lungul pereţilor se vor fixa cu cuie frizurile de perete.l.320. Nr. bine prinse de şapă. Stratul final de parchet este facut din lamele din stejar prinse in cuie la lambe pe stratul suport din lemn. in functie de parchetul existent. Frizurile se vor înţepeni faţă de perete cu pene aşezate la 50 cm distanţă una faţă de alta. S. Lamelele de parchet din câmp se vor bate începând de la frizul situat la peretele opus uşii de acces. L109.50. pentru a împiedica orice deplasare în timpul montării parchetului. Inainte de montaj. Bl.

3.89.320. Snur plastifiant : Adeziv "Prenadez 300" conform NTR 2830-75. 40. Matei Basarab. 17. S. Pardoselile cu îmbrăcăminte aplicată prin lipire se vor executa cu etanşarea rosturilor prin sudură cu şnur din PVC plastifiat.065. 42. etc.76. pervazul se taie la 45o şi se păsuieşte. montarea. identitatea cu proiectul a materialului şi modelului prevăzut. se va face şi o verificare în adâncime prin sondaj de control al celorlalte elemente ascunse ale pardoselii. 6. Bl. plinte din PVC din acelasi tip de material ca cel aplicat pe pardoseala. Nr. stratul suport să îndeplinească condiţiile prevăzute la capitolul respectiv din aceste Caiete de Sarcini. Bl. plinta va fi din lemn de stejar batuta in cuie sau PVC fixat in diblurimontate in stratul de sapa.5.50. Sc. conform STAS 7915-71.ro CUI: RO 17147031. Nr. 87. Sediu social: str. a pieselor de parchet alăturate. Nisip. Mobil: 0733. 65. la recepţia pardoselii executate. Dacă este necesar. 3. conform STAS 1667 . J40/1162/2005. aderenţă la stratul suport. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se fixează pervazurile cu cuie bătute în frizuri la 40-50 cm distanţă.s. Calitatea execuţiei pardoselilor se va constata prin verificarea condiţiilor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească suprafeţele îmbrăcăminţilor din parchet şi anume: aspectul.6.625. Pardoseli din pvc Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din covor PVC suport textil sau pardoseli polivinilice antiderapante de trafic intens. b. montat cu adeziv adecvat sau prenandez sau similar aprobat. lipit de perete. care sunt necesare pentru realizarea unei îmbrăcăminţi de parchet corespunzătoare din punct de vedere al planeităţii. Et. 24. B.4. mărimea rosturilor.4. Bucuresti Punct de lucru: str. La colţuri. Adeziv . Proiectantul verifica în mod special respectarea următoarelor condiţii: a. starea generală a suprafeţelor. Sapa autonivelanta .c. Ap. la acelaşi nivel. orizontalităţii. planeitatea şi orizontalitatea. modul de racordare cu suprafeţele verticale.S 2. 17. L109. e-mail: catalin. CLIDE Design s. Pardoseli polivinilice de trafic intens . Ap. realizată din mortar de ciment M 100 T. peste şapa de egalizare.l. Conditii tehnice de calitate Pe parcursul executării lucrărilor. sapa autonivelanta. Cuie din sârmă de oţel conform STAS 2111/90. Caracteristicile care trebuie respectate de covoarele PVC de trafic intens 173 . Alcatuirea pardoselii Pardoseala din covor PVC este alcătuită din: şapa de egalizare a planşeului. Sc.minea@clidedesign. îmbrăcăminte alcătuită din covor de PVC pe suport textil sau pardoseli polivinilice.r. pentru îmbrăcămintea de pardoseală din parchet. Delfinului. Executarea finisarilor pardoselilor MATERIALE UTILIZATE Covor din PVC. defectele stratului suport nu vor fi invocate ca motiv pentru o calitate necorespunzătoare a îmbrăcăminţii de parchet.

clasa C1 Fara fisuri sau crapaturi 1. o soluţie de fenolftaleină în alcool. este interzisă folosirea acestei încălţăminţi în afara încăperilor respective. e-mail: catalin.4 . 3.3 Elasticitatea mm 0.7. 24.89. Matei Basarab. plinta este din lemn de stejar sau PVC fixate in cuie sau in suruburi.7 .r.8 Rezistenta la compresiune mm 0. In cazul când după această operaţie rămân bavuri sau urme în relief.7. In incaperile cu instalatii de apa si current este obligatoriu sa se etanseze imbinarile de la pardoseala cu o banda din PVC. Sc.l. S.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021.c. Praful se va înlătura. Ap. 87. Et. din întreaga încăpere.0005 7. Suprafaţa stratului suport din mortar se va răzui cu ajutorul unei rachete metalice pentru înlăturarea eventualelor resturi de mortar şi de material provenit din zugrăveli.9 Duritatea Grade 70 . 40. Paroseala din pvc lipita cu adeziv se poate executa cu sau fara elemente de etansare.7 7. Pentru îndepărtarea completă a prafului se va curăţa apoi suprafaţa cu o perie cu părul scurt. Din acest moment încăperea în care se lucrează se închide. Delfinului.065. înainte de montarea îmbrăcăminţii.0. Nr.320.0. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Caracteristica Grosime Rezistenta la foc Grad de gelifiere Absorbtia la apa Rezistenta la uzura Rezistenta la tractiune longitudinal transversal Unitate de masura mm mg/cm 2 g/cm2 N/mm2 Valori admisibile 2. în cazul lipirii covorului sau dalelor cu prenadez 300 sau similar aprobate.0.ro CUI: RO 17147031. acordându-se o atenţie deosebită colţurilor intrânde.5 . stratul suport are o umiditate mai mare de 3 %. un regim climatic cu temperatura de cel puţin + 16oC şi umiditatea relativă a aerului de maximum 60%. 42.625.s. Executarea finisajului pentru pardoseala In încăperile în care urmează să se monteze dalele sau covorul se va asigura. B. 65. acestea se vor îndepărta cu o piatră abrazivă. Mobil: 0733. Sc. nu trebuie să depăşească 3 % (în procente de greutate). CLIDE Design s. In lipsa acestui aparat. Ap. iar muncitorii care execută lucrările vor purta încălţăminte curată cu talpă moale. interzicându-se accesul persoanelor străine. 3. dacă între timp nu s-a trecut la regimul de exploatare normală a încăperilor. în concentraţie de 1 %. Acest regim se va menţine în tot timpul executării îmbrăcăminţii pardoselii şi cel puţin 30 zile după terminarea acestei operaţiuni. 6. Bl.71 Previziunile acestui subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselii din PVC . dacă porţiunea respectivă se colorează în violet sau în roz intens.3 Neinflamabil .7 0. "Prenadez" sau similar aprobate.50. Structura pardoselii Pardoselile din PVC se executa dupa cum urmeaza: se foloseste pentru covorul din pvc adeziv adecvat.minea@clidedesign. 174 . J40/1162/2005. cu mătura. L109.0003 .1 .8 . Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Sediu social: str. si se intinde pe sapa din ciment.1. Bl. umiditatea stratului suport se poate verifica astfel: cu ajutorul unei pensule curate se aplică pe o porţiune mică (circa 2 x 5 cm) din suprafaţa stratului suport. Măsurarea exactă a umidităţii stratului suport se face cu ajutorul aparatului tip "Higrodette" (bazat pe principiul variaţiei rezistivităţii electrice a materialelor în funcţie de umiditate lor sau cu un alt aparat similar.3 . Umiditatea stratului suport din mortar de ciment sau beton.

rămase după tăierea fâşiilor la dimensiunile necesare. Sediu social: str. Lipirea covorului cu adeziv Inainte de aplicarea adezivului. când în două încăperi alăturate fâşiile cu culori diferite sau la racordarea cu o pardoseală de altă natură. dacă în cele două încăperi alăturate se montează acelaşi tip de covor cu fâşia nu se va întrerupe în dreptul uşii. In cazul unor adâncituri izolate este suficientă o chituire locală.. cu respectarea următoarelor criterii: fâşiile de covor se vor aplica paralel cu unul din pereţii încăperii. . Se va aplica câte un strat adeziv.ro CUI: RO 17147031.c. de către doi muncitori. Aplicarea adezivului atât pe stratul suport cât şi pe spatele fâşiilor de covor din PVC se va face cu ajutorul unui şpaclu dinţat. e-mail: catalin.r. B. nu mai mult de una pentru o încăpere. CLIDE Design s. 6. Fâşiile tăiate se vor aşeza în poziţiile de montare şi se vor lăsa desfăşurate timp de minimum 24 ore. întreaga suprafaţă. 3. se va urmări repartizarea cea mai economică a fâşiilor de covor în încăperea cu minimum de rosturi şi de fâşii mai înguste de 50 cm. Delfinului. care se va trage în contact cu suprafaţa pe care se aplică adezivul. Mobil: 0733. sobe. J40/1162/2005. şpaleţi de uşi. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Atunci când suprafaţa stratului suport prezintă neregularităţi frecvente. adezivul se va aplica cu muchia largă a unei bucăţi dreptunghiulare de covor PVC tăiate la dimensiunile 2 x 12 cm. concomitent. iar spatele covorului va fi la exteriorul fiecărei bucle astfel formate.250 Kg/mp pentru fiecare strat) şi cât mai uniform. Covorul va fi adus în încăperile în care va fi montat. Pregatirea covoarelor pentru aplicare Pentru montare. Nr.200. La nişe. cu rosturile dintre ele orientate în direcţia de circulaţie maximă şi dacă este posibil şi în direcţia principalei surse de lumină naturală.625. fâşiile de covor vor fi croite definitiv cu 2. lipirea covorului în dreptul marginilor. utilizând un cuţit pentru croit. Nr.minea@clidedesign.320. 87. în dreptul ţevilor de instalaţii etc. şpaclul se va ţine înclinat faţă de direcţia de întindere a 175 .3 mm mai scurte faţă de profilul peretelui. astfel ca în urma lui să rămână numai cantitatea de adeziv care trece printre dinţi. 65. se vor curăţa bine de praf. cât şi capetele fâşiilor de covor. radiatoare.5 mm grosime). Et. Sc. pentru a împiedica.89. S. în această fază. se va corecta printr-o gletuire subţire (maximum 1. Pentru lipirea cu adeziv se va începe cu fâşia de covor de lângă peretele cel mai apropiat de uşa de acces din încăpere. nu se admit aglomerări (cuiburi de adeziv).065. atât suprafaţa stratului suport. Bucuresti Tel/Fax: 021. Fâşia înnădită se va amplasa lângă perete. se va derula sulul şi se va tăia în fâşii. pentru aclimatizare şi în acelaşi timp pentru eliminarea tensiunilor interne apărute în material datorită şederii în sol a covorului. atunci rostul dintre fâşiile colorate diferit sau rostul de racordare a celor două tipuri de pardoseli se va plasa la mijlocul grosimii foii uşii. fâşiile covor se vor tăia şi ajusta după conturul respectiv. Ap. întocmit în prealabil. de preferinţă opus uşii sau ferestrei şi cu rostul de înnădire întro poziţie cât mai puţin expusă circulaţiei. vor fi aşezate din nou (nelipite) în poziţie de montaj. se va curăţa bine încălţămintea muncitorilor şi nu se va circula cu ea în afara încăperilor în care se lucrează. L109. Sc. covorul se va croi în conformitate cu un plan de montaj. De asemenea. Ap.l. La porţiunile curbe din dreptul buclelor formate de fâşiilor de covor. astfel ca cele două jumătăţi ale fiecărei fâşii să se suprapună. 3.s. atât pe jumătăţile fâşiilor de covor întoarse cât şi suprafaţa stratului suport care a rămas astfel neacoperită. 24.3 cm mai lungi decât dimensiunea respectivă a încăperii. de-a lungul tuturor marginilor longitudinale ale fâşiilor de covor cât şi a marginilor înnăditurilor se va lăsa câte o zonă de cca 5 cm lăţime. cu ajutorul unor perii şi al unei cârpe. neunsă de adeziv. pentru a putea urmări curbarea buclei. 42.0.S 2. rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde uşa nu trebuie să cadă în dreptul golului uşii. cu 2. Bl. Matei Basarab.Fâşiile de covor curăţate. Adezivul se va aplica în strat subţire (0.50. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Pentru valorificarea capetelor de material. cu margini longitudinale petrecute pe o lăţime de circa 2 cm începând cu ultima fâşie aşezată se apucă unul din capetele fâşiilor şi se aşează peste capătul opus. se admite ca o fâşie să se realizeze din două părţi.. După aclimatizare. 40. după frecarea cu piatră abrazivă.

700 Kg/mp. 87. atât pe stratul suport şi pe marginile covorului. J40/1162/2005. Ap. suprafaţa covorului va rămâne pătată. tăierea se va face cu ajutorul cuţitului pentru croit.625. atât pentru stratul suport cât şi pentru fâşia de covor. Bl.l. Nr. S. Bl. Cantitatea totală de adeziv va fi de circa 0.320.40 minute. aplicarea adezivului şi lipirea covorului se va face într-o singură etapă pe întreaga suprafaţă a pardoselii. Matei Basarab. suprafaţa pardoselii se va curăţa de toate urmele de adeziv nou apărute. Această aşezare a fâşiilor de covor prin lipire se va face pe porţiuni mici şi în mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fâşia de material. Tăierea se va face începând din apropierea unui perete şi se va executa prin tragere. care se pot aşeza pe stratul suport. interval de timp necesar pentru zvântarea excesului de solvent din adeziv. Cu ajutorul unor distanţiere de lemn se vor menţine răsfrânte marginile covorului timp de 20. se vor ridica (răsfrânge) marginile fâşiilor. operaţia de presare se va face de la mijlocul fâşiei de covor către marginile ei şi din axul fâşiei de covor către marginile sale. O indicaţie asupra momentului potrivit pentru lipire.1000 gr.strat suport pentru a nu se produce aglomerări de adeziv. adică câte circa 0.5. având grosimea de 1. dacă curăţarea nu se face imediat. pardoseala se va presa cu mâna prin intermediul unei cârpe. pardoseala se va presa cu un rulou metalic (cu mâner lung). prin frecare cu o cârpă aspră şi uscată. in lipsa acestui rulou. Se va evita introducerea adezivului până la linia de întâlnire covor . se vor tăia şi lipi. La capetele covorului dinspre pereţi. spre partea încă neunsă cu adeziv. Mobil: 0733.50 cm şi diametrul de 12. după fiecare operaţie de lipire.50. care variază în funcţie de umiditate şi gradul de ventilaţie a încăperii. in cazul suprafetelor mici.15 cm. se obţine prin aplicarea degetului uscat pe stratul de adeziv. aceste benzi au rolul să împiedice lipirea fâşiilor cu adezivul din dreptul rostului şi să ajute la tăierea ulterioară a covorului. Bucuresti Tel/Fax: 021. nu se va face pe fâşiile de covor gata lipite sau pe petice curate (neunse) de material. 24. In cazul folosirii cuţitului pentru croit. 3. având greutatea de 25. sub porţiunea de suprapunere a fâşiilor de covor se vor aşeza nişte benzi (straifuri) din aceleaşi materiale.ro CUI: RO 17147031.2 cm (pentru lipirea covorului). cu partea lată a unui ciocan de 500. avându-se grijă ca platbanda de ghidare să fie permanent în contact cu muchia covorului. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Adezivul se va aplica în strat subţire şi cât mai uniform. e-mail: catalin. B. după care se vor aplica pe stratul suport şi se vor presa puternic cu ajutorul unui dispozitiv special de predare. marginile petrecute ale fâşiilor de covor rămase nelipite. 3. Ap.s. In cazul încăperilor pentru care fâşiile de covor necesare rezultă mai scurte de 4 m. deoarece deplasările ulterioare ale fâşiilor de covor nu mai pot fi făcute fără a provoca deteriorări ale adezivului. După minimum 24 ore de la lipirea covorului. care şi ele au fost unse. Et.40 minute de la aplicarea adezivului. 40. al unei role de circa 20 cm lungime sau în lipsa acestora.89. Circulaţia directă pe stratul suport uns cu adeziv este interzis. Eventualele urme de adeziv rămase pe suprafaţa covorului se vor îndepărta imediat.350 Kg/mp. exact pe locul indicat. Lipirea fâşiilor de covor în cea de-a doua jumătate a încăperii se va face conform instructiunilor arătate mai sus. Nr. ruloul este îmbrăcat la exterior cu un bandaj elastic din cauciuc moale.c. se consideră că lipirea se face numai atunci când degetul nu mai este murdărit şi se simte o oarecare aderenţă. 65. După tăiere se vor înlătura ştraifurile.r. 6.065. Această aşezare să se facă dintr-o dată.minea@clidedesign. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi adezivului în aşa fel ca excesul de adeziv să se prelingă pe lângă marginea spaclului.30 Kg. lungimea de 40. Jumătate de fâşii de covor care au fost unse se vor aşeza peste suprafeţele respective ale stratului suport. nu se admit aglomerări (cuiburi) de adeziv. După lipirea marginilor covorului la fiecare rost.S 2. Sc. Sediu social: str. După lipirea tuturor fâşiilor de covor pe fiecare jumătate de cameră. fâşiile aşezate anterior pe stratul 176 . CLIDE Design s. se va curăţa bine din nou suprafaţa stratului suport şi se va aplica adezivul cu grijă. 42. Sc. Contractorul va presa manual fiecăre fâşie în parte. cu o lăţime de cca 5 cm care vor fi plasate cu faţa în jos. Lipirea covorului se va face după 20. la care nu ajunge lama cuţitului de mai sus. necesar evaporării excesului de solvent.

320. lustruită. Sc. e) racordările la pardoseli de altă natură.c.89. se va freca uşor suprafaţa pardoselii din pvc până la lustruirea completă. etc trebuie să fie bine păsuite la croire. dispersie apoasă (Aracet). Et. umedă şi bine stoarsă. conform planului de montaj. 177 . dispersie apoasă (Aracet). obiectele fixate pe stratul suport. 3. nu se admit pete. în cazul lipirii cu poliacetat de vinil. L109. c) suprafaţa pardoselii trebuie să fie complet plată şi netedă. Ap. 3. Conditii tehnice de calitate Pe parcursul executării lucrărilor Contractorul si Proiectantul vor verifica în mod special respectarea următoarelor condiţii: a) covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaţa. c) Plinte PVC din acelasi material ca cel de pe pardoseala . dintr-o singură dată deoarece deplasările ulterioare ale fâşiei sunt dificile şi se produc defecţiuni. această operaţie se va efectua după minimum 16 ore de la lipire. Operaţia de lipire se va executa de doi muncitori care apucă fâşia de ambele capete şi o aplică cu atenţie exact pe locul respectv.l. dispersie apoasă (Aracet) darea în circulaţie se poate face după minimum 16 ore de la lipirea covorului.4 mm lăţime la dale şi nici denivelări la rosturi. Modul de aplicare a adezivului. prin frecare cu o cârpă aspră. nu se admit rosturi mai mari de 0. precum şi modul de lipire a rosturilor vor fi aceleaşi ca şi la lipirea covorului pe jumătăţi de încăpere.065. Delfinului. petele mai rezistente se vor curăţa cu diluant prenadez 300 sau toluen. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. iar la ciocănirea uşoară cu un ciocan de zidar să prezinte un sunet plin. 40. 24. în cazul lipirii covorului pvc cu adeziv poliacetat de vinil. In timpul acestei operaţii se vor ţine ferestrele deschise.625.50. B. pentru a se putea aplica adezivul pe întreaga suprafaţă a stratului suport şi a fâşiilor de covor. Nr. Mobil: 0733.ro CUI: RO 17147031. Pardoseala poate fi dată în folosinţă imediat după lustruirea covorului. Ceara se va lăsa să se usuce timp de circa 60 minute. timpul necesar pentru evaporarea excesului de solvent. curată şi uscată. Alternativ: diblurile din plastic se pot fixa in perete. CLIDE Design s. lângă perete.S 2. nu se admit colţuri şi margini nelipite sau umflături.s. nu se admit porţiuni în relief sau adâncituri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi suport pentru aclimatizare.5 mm lăţime la covor şi mai mari de 0. In cazul adezivului prenadez 300. e-mail: catalin. 6. după care cu o altă cârpă moale. Ap. străpungerile.r. b) fâşiile din PVC trebuie să fie bine alăturate. Sediu social: str. In cazul adezivului poliacetal de vinil. 87. Sc. Bl. Bl. 42. b) Plinta din PVC: in loc de plintele din lemn se pot folosi plintele din PVC. Montarea plintelor a) Pentru montarea plintelor de lemn se vor aşeza de la turnarea stratului suport.se vor monta conform instructiunilor producatorului . la distanţa de 40 . după 15 minute se va aplica pe suprafaţa pardoselii din PVC un strat subţire şi uniform din ceară pentru parchet "Victoria" sau similar aprobate. 65. si chiar mai mult cand se folosesc mecanice de curatire. modul de tăiere a marginilor longitudinale. întrucât există pericolul formării electricităţii statice şi deci posibilitatea producerii unui incendiu sau explozii.50 cm unul de altul. Se vor prinde ca mai sus. J40/1162/2005. pe care se insurubeaza pervazurile din lemn. d) suprafaţa pardoselii trebuie să fie curată. Matei Basarab. în cazul lipirii cu Prenadez 300. Bucuresti Tel/Fax: 021. se vor ridica şi depozita într-o încăpere alăturată cu faţa în jos şi peste hârtii curate. dibluri tronconice de lemn de brad fixate ci gips in caviatatile pregatite din perete. se va face numai după ce se constată lipsa solvenţilor inflamabili. S. Curăţarea şi îndepărtarea prafului cu cârpe. Pentru îndepărtarea prafului se va şterge suprafaţa pardoselii din PVC cu o cârpă moale. petele mai rezistente se vor înmuia cu apă circa 30 minute după care se vor curăţa cu o cârpă aspră. Nr. Lucrari de finisare pentru pardoselile din PVC Suprafaţa pardoselii din PVC şi a profilelor plintelor din lemn sau PVC se va curăţa de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o cârpă aspră şi uscată.

01 Grosime strat uzura 0. Contractorul trebuie sa se asigure ca materialul folosit pe toata suprafata provine din acelasi lot. Stratul suport Pardoseala de PVC se lipeste pe sapa.065. Contractorul trebuie sa verifice daca toate marginile sunt drepte si paralele. Sc.55 mm Grosime totala 3. 87. trebuie sa fie tratate antibacterial iar suprafata sa fie prezzuta cu o spuma poliuretanica care sa evite aplicarea unui strat de lustruire . Cand este necesar. aceasta temperature trebuie mentinuta pentru cel putin 48 de ore inainte si in timpul punerii si pentru cel putin 24 de ore.89. 40. dupa finalizarea lucrarilor. pardoseala se va spala cu detergent neutru. Mobil: 0733. B. Matei Basarab. CLIDE Design s. Sc.Sunt alcatuite dintr-un strat suport si un strat de uzura . Materialul se va taia pe lungime si se va intinde pentru conditionare.15 kg / mp Depozitarea. Montarea perdoselilor din PVC pentru Sali de sport Pardoseala din PVC trebuie montata in concordanta cu Codul de Procedura BS 8203: 2001 sau standarde echivalente romanesti. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. Masuri care se vor lua dupa finalizarea lucrarilor Protectie Dupa finalizarea lucrrailor pentru pardoselile din PVC se vor acoperi si proteja cu o invelitoare adecvata de protectie.7. Ap. Bl. 6.S 2. Pardoseli PVC pentru salile de sport Caracteristicile materialelor Caracteristicile care trebuie respectate de covoarele PVC pentru salile de sport : . CARACTERISTICA TEHNICA CERINTE Luciu < 12 Alungire 5mm Revenire la alungire > 90 % Rezistenta la abraziune < 0.r.minea@clidedesign.l. Suprafata trebuie clatite bine si uscate dupa spalare. Montajul covoarelor PVC pentru salile de sport trebuie facute in conformitate cu instructiunile producatorului. L109. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.4.8 g Frecare 80<standard<105 Stabilitate dimensionala < 0. Covorul de PVC se va intinde inainte de montaj. Nr. 3.50. Materialul se va verifica inainte de punere in caz ca exista defecte si se va conditiona inainte de aderenta la stratul support pentru minim 2 ore. apoi se aplica adezivul pe startul suport in concordanta cu instructiunile producatorului.625.s. temperatura si conditionare Pardoselile din PVC pentru Sali de sport se vor depozita pentru aproximativ 24 de ore la temperatura camerei sau nu sub 15°C si peste 27°C. Bucata adiacenta trebuie sa se suprapuna 10mm peste prima bucata. Delfinului.6 mm Greutate 3. Ap. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. 24. S. Imbinarile incrucisate trebuie taiate drepte si sa se suprapuna aproximativ 15mm. Curatarea inainte de receptie Pardoseala va fi curatat folosind o matura. 3. Bucatile nu trebuie trase ci trebuie rostogolite in mijlocul incaperii.320. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. 65. 42. un dispozitiv mecanic de maturare sau un aspirator. 178 .c. Acesta se poate face manual (pe suprafetemici) sau mecanic (pe suprafete medii si mari) folosind o mashina mecanica cu perii. J40/1162/2005. Covorul PVC se va lipi cu un adeziv special in conformitate cu insrtuctiunile Producatorului.

In cazul suprafeţelor rolate se va trece rola cu dinţi pe suprafaţa îmbrăcăminţii din mortar de ciment. b) La mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică şapă din mortar de ciment. Bucuresti Punct de lucru: str. mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică. J40/1162/2005.S 2. moloz. B. spre a asigura o bună legătură între îmbrăcămintea şi stratul suport. Executia lucrarilor de pardoseli Alcătuirea structurii pardoselilor de ciment sclivisit. Mobil: 0733. însă înainte de întărirea acestuia. va fi: a) La ciment sclivisit: . Ap. atunci se vor prevedea pante de 1. mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică. 179 . etc care se vor stropi cu apă timp de 7 zile.8 pe umplutură) de 8-10 cm grosime. îmbrăcăminte din mozaic turnat de cca 15 mm grosime sau gresie ceramică. Betonul turnat între fâşii se va nivela cu dreptarul rezemat pe fâşiile de ghidaj. uşor cu mistria.065. 65. fără să fie însă prea fluid. Et. Realizarea stratului de mortar de ciment. Executarea imbracamintilor din mortar de ciment sclivisit Imbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se vor executa dintr-un strat de mortar de ciment de circa 20 mm grosime. 3. Nr.625. Imbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se recomandă să se execute imediat după turnarea stratului suport după terminarea prizei betonului. în încăperile cu sifoane de scurgere sau similare se va da betonului pante de 1 până la 1. Nr. placi din beton. beton de egalizare.ro CUI: RO 17147031.l. pete de grăsime. trebuie să dea un mortar care să se întindă. saci goi. Sediu social: str. se vor lua rosturi la turnare la 4-5 mm distanţă în ambele sensuri se va controla nivelul faţă de linia de vegriz (nivel) prin fâşii de beton B 100 executate la distanţe sub 2 m. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. hidroizolatie sau izolatie termica in subsoluri si pe terasele acoperisurilor) de 8 .s. Executarea pardoselilor de ciment sclivisit Stratul suport se va executa din beton marca B 100 simplu sau armat (plasa mai mică de 0. simplu sau armat (executat pe paturi de nisip. cu faţa sclivisită (netedă sau rolată cu ajutorul unei perii cu dinţi). CLIDE Design s.8. Matei Basarab.1. Bl. pentru a evita fisurarea datorită acţiunii soarelui şi curenţilor puternici de aer. înainte de începerea prizei.minea@clidedesign. L109.4. 42. mozaic turnat si gresie ceramica Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din ciment sclivisit. 24. La început se va amesteca nisipul uscat şi cimentul până la obţinerea unui amestec omogen şi de culoare uniformă. uleiuri şi se va uda din abudenţă cu apă. Bl. plinte sau scafe cu margini drepte sau rotunde. e-mail: catalin. Inainte de aplicarea îmbrăcăminţii din mortar de ciment sclivisit.320. 600 Kg la m3 nisip. ipsos. Cantitatea de apă. la grosimea indicată în proiect se va face prin turare între şipci de reper (martor). 3. Faţa văzută sclivisită se va obţine prin baterea mortarului de ciment proaspăt aşternut cu mistria (până la apariţia laptelui de ciment). 87. După executarea sclivisirii. Ap. Dacă în încăperile unde se execută pardoselile sunt scurgeri de lichide. Bucuresti Tel/Fax: 021. vopsele.r. suprafaţa stratului suport rigid din beton sau a planşeului de beton armat va fi curăţată de praf. Mortarul de ciment se va prepara în cantităţile strict necesare care pot fi puse în lucrare înainte de începerea prizei.10 cm grosime conform prevederilor proiectului. var.50. care se va introduce ulterior.c. 6. aruncarea pe suprafaţa stratului de mortar de ciment. Sc. se va proteja după terminarea prizei. Pardoseli din ciment sclivisit. de egalizare sau de montaj de 30-50 mm grosime. Delfinului. Prepararea mortarului se va face cu un dozaj de 600 Kg ciment la 1 mc nisip. imediat după sclivisirea ei. îmbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit.5 % spre punctele care colectează aceste scurgeri.stratul suport format din beton B 100. S. îmbrăcămintea de 20 mm grosime din mortar de ciment sclivisit. Sc. 40. plinte monolit de mozaic turnat sau din gresie ceramică. prin acoperire cu rogojini.5 % spre punctul de scurgere.89. a unei cantităţi de ciment şi sclivisirea acestuia prin trecere cu mistria.

spre punctele de scurgere. pentru a se stabili amestecul optim. amestec care apoi se răstoarnă peste piatra de mozaic aşezată în prealabil pe o platformă. Bucuresti Punct de lucru: str. pentru a se evita fisurarea datorită uscării prea rapide din cauza curenţilor de aer sau a acţiunii soarelui (când îmbrăcămintea din mozaic turnat se execută la exterior . La îmbrăcăminţile cu desene. 42. se va controla nivelul faţă de linia de vagriz prin şipci de repere aşezate la 1. pentru a se asigura răspândirea uniformă a granulelor de mozaic în masă. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru a se preveni fisurarea provocată de contracţii.c. la 2-2.terase. apoi se scot şipcile. Mobil: 0733.0.ro CUI: RO 17147031. acestea se vor obţine folosind şabloane din şipci sau tablă de forma desenului cerut. suprafaţa fiind rugoasă. Bucuresti Tel/Fax: 021. Stratul de mortar de ciment cu piatră de mozaic se va întinde cu mistria şi nivela cu dreptarul.1. în conformitate cu detaliile din proiect. In încăperi prevăzute cu sifoane de pardoseală sau cu guri de evacuare. mortarul de ciment cu piatră de mozaic într-un strat standard de 15 mm grosime. se va turna tot între şipci de reper.2 m. însă înainte de întărirea acestuia. Et.065. La întinderea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va urmări distribuţia uniformă a pietrei de mozaic ca desime şi mărime a granulelor. Când se va folosi piatra de mozaic de provenienţă diferite.l. CLIDE Design s. în stare uscată. Când pentru colorare sunt necesare cantităţi mai mari de coloranţi minerali (până la 15% din greutatea cimentului). se recomandă ca îmbrăcămintea de mozaic turnat să se execute imediat după terminarea prizei mortarului de şapă. de mărirea şi la culoarea comandată cum se specifica in proiect: Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa cu piatră de mozaic cu granulozitate continuă sau discontinuă. După turnarea stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic şi terminarea prizei.s. la suprafeţele mari cu îmbrăcăminţi din mortar de ciment sclivisit se vor prevedea rosturi longitudinale şi transversale. B. iar golurile se umplu cu acelaşi mortar. verde şi albastru. 40. îmbrăcămintea din mozaic turnat se va proteja în primele 180 . L109. rezistenţa la uzură a acestora trebuie să fie egală. Prepararea mortarului de ciment cu piatră de mozaic se va face amestecând întâi bine. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se pot executa într-o singură culoare sau cu desene (carouri. atunci îmbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se va executa în panouri cu laturile de 2.5 m distanţă în ambele sensuri. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa plane şi orizontale.320. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa dintr-un strat de mortar de ciment cu piatră de mozaic.50. J40/1162/2005. e-mail: catalin. Matei Basarab. Sc. se vor face încercări prealabile. Nr.S 2. după care se va compacta cu dosul mistriei grele până va apare laptele de ciment la suprafaţă.625. Bl. se vor lăsa rosturile la turnare la suprafeţele de max. Ap. Nr. Apoi se va adăuga apa necesară până se va obţine un mortar care să se întindă uşor. 3. după care stratul se va îndesa cu cilindre metalice sau cu mistria de mozaicar. In interiorul acestor şabloane se va turna stratul de mortar din ciment cu piatra de mozaic de altă culoare pe locurile din suprafaţa îmbrăcăminţii rămase neumplute cu mortar. în intervalul dintre şipci se va turna şi îndesa mortar care se va nivela cu ajutorul dreptarului.5/10 de 3050 mm grosime. balcoane). 24. Sc. 3.minea@clidedesign. după care se amestecă bine cu lopata. Cimentul obişnuit se utilizează împreună cu coloranţii minerali pentru obţinerea culorilor: roşu. 87. negru şi cenuşiu iar cimentul alb pentru culorile alb. Cantitatea de ciment va fi de 600 Kg la 1 mc de piatră de mozaic. Pentru stabilirea nuanţei culorii şi a mărimii şi uniformităţii mozaicului se vor efectua încercări preliminare. 65. galben. După întinderea mortarului de ciment de poză. Bl. Se vor scoate şipcile de ciment cu piatră de mozaic. cimentul şi colorantul. Ap.5 m. fără a fi prea fluid.5 . figuri) în mai multe culori.89. 6. care să nu conducă la scăderea rezistenţelor mortarului de ciment cu piatră de mozaic. Dacă proiectul nu prevede distanţele dintre rosturi. Sediu social: str.2. Pentru coloarea stratului de mortar de ciment cu piatră de mozaic se pot adăuga coloranţi minerali sau cimenturi colorate în proporţie de cel mult 5 % din greutatea cimentului. Executarea pardoselilor din mozaic turnat in-situ Stratul suport se va realiza pe un suport rigid de beton dintr-un strat de beton de poză clasa C 7. de aceeaşi provenienţă şi culoare sau de provenienţă şi culori diferite. îmbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa cu pante de 1.r. S. Delfinului.5 %.

se vor lua măsuri care să permită deformarea acestora independent. Frecarea se face cu maşina de frecat sau manual. 3. dar având o altă culoare decât câmpul îmbrăcăminţii. Bl. In tot timpul frecării. care se vor uda periodic cu apa. e-mail: catalin. prin intermediul unui strat de mortar de ciment de poză. dar de culoare diferită. când această operaţie este prevăzută în graficul pentru finisaje al proiectului. între ansamblul de pardoseală îmbrăcămintea din plăci din gresie ceramică şi mortarul de ciment de poză . Matei Basarab. Nr. Sc. în grosime de 30 . Sediu social: str.25 % ciment obişnuit (în volume faţă de cimentul alb) pentru a se evita apariţia fisurilor datorită contracţiilor. După ce îmbrăcămintea din mozaic turnat este şlefuită sufrafaţa se va curăţa de pasta rezultată de la frecare (şlefuire cu rumeguş uscat. ceruire şi eventual lustruire sau prin buciardare. 65. care se umplu apoi cu mortar de ciment cu piatră de mozaic cu aceeaşi compoziţie.s.c. deoarece pateaza suprafata imbracamintii. după ce acesta a căpătat o rezistenţă suficientă pentru a nu disloca piatra de mozaic la frecare. L109. pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză. In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală şi mortarul de ciment de poză direct pe planşeul de beton din elemente prefabricate .minea@clidedesign. se va face cu o piatră abrazivă cu granulaţie fină.320. In locul benzilor de mortar de ciment cu piatră de mozaic se pot folosi baghete de sticlă aşezate pe muchie. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. Predarea se va face în mod obligatoriu după 4. 42. prin frecare se înlătură poghiţa de ciment aderentă pe faţa mozaicului şi granula de mozaic devine aparentă totodată se corectează micile denivelări. astfel încât o porţiune să nu fie frecată mai mult decât cealaltă. la care montarea pardoselii se face după 90 zile de la turnare. acid de potasiu). 3. 40. 6. saci de hârtie sau rumeguş de brad în grosime de 20. pe stratul suport rigid din beton sau pe planşeul de beton armat. până la netezirea perfectă. apoi se va spăla suprafaţa cu apă curată şi se va lăsa să se usuce după care se va cerui cu ceară de parchet şi se va lustrui. după care se va putea executa operaţia de frecare se va determina pe baza probelor care se fac pe îmbrăcămintea de pardoseală respectivă. In cazul mortarelor de ciment cu piatră de mozaic preparat cu ciment alb. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. Ap. Mobil: 0733. care se va mătura sau prin alte procedee. Delfinului. cu faţa superioară la nivelul îmbrăcăminţii de pardoseală. cu piatră abrazivă. J40/1162/2005. Et. Executarea pardoselilor din gresie ceramica Imbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor executa pe un strat suport rigid din beton sau pe un planşeu de beton armat. se mai adaugă şi 15.3 ore. despărţite fie prin rosturi de turnare. udându-se suprafaţa pardoselii continuu cu apă.065. B. Ap.sau pe planşee turnate monolit.r. Finisarea suprafeţei îmbrăcăminţilor din mozaic turnat se va face prin frecare. înlăturându-se toate asperităţile de pe faţa mozaicului. S. Plăcile din gresie ceramică se vor monta. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi zile de la turnare prin acoperire cu rogojini. Bordurile si prervazele se vor executa tot din mozaic. şlefuire.care şi-au consumat deformaţiile reologice .350 kg ciment la 1 m3. se va avea în vedere că operaţia de frecare să se facă în mod uniform pe întreaga suprafaţă a pardoselii. cu aceeaşi compoziţie.cu restul suprafeţei. Nu se va utiliza rumegus de stejar sau alte reziduri. fie prin benzi.40 mm). cu ajutorul unei bucăţi de pâslă. mai ales cu maşina.l. 87. CLIDE Design s. stratul suport rigid din beton format din sapa si placi de beton armat cât şi conturul pereţilor adiacenti. Sc. denumită şlefuire. Imbrăcămintea din plăci de gresie ceramică se poate aplica direct după o prealabilă preumezire a plăcii de beton.50 mm sau pe un strat de adeziv aplcat pe sapa sclivisita. A doua frecare. In încăperi cu suprafaţa pardoselii mai mari de 9 mp pentru a se preîntâmpina fisurarea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va turna în panouri cu suprafeţe de maximum 2 m2. asigurându-se la suprafaţa pardoselii o stare de umiditate care se va menţine până la frecarea îmbrăcăminţii. In timpul frecării.50. plăcile din gresie ceramică se vor menţine în apă timp de 2.625. Inainte de montare. Pentru evitarea cumulării efectelor deformaţiilor diferenţiate.ro CUI: RO 17147031. Inainte de ceruire se poate executa o lustruire cu sare de măcriş (oxalat. suprafaţa îmbrăcăminţii din mozaic turnat se menţine umedă. Intervalul de timp optim.S 2.6 zile de la turnarea mortarului de ciment cu piatră de mozaic. 181 . având dozajul de 300. stâlpilor. Nr.89.

625. ci direct pe perete. Ap. La prepararea mortarului de ciment de poză se va utiliza ciment cu înmuiere normală de tipul Pa 35 şi nisip 0. Sediu social: str.hârtie. în cantităţi strict necesare şi va avea o lucrabilitate plastic . capatul superior al scafei trebuie sa fie in perfecta linie cu marginea exterioara a faiantei. L109.c. 42. S. prin batere uşoară cu ciocanul peste dreptar.89.se vor realiza interspaţii de 5.pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi se va umezi prin stropire cu apa cel puţin o dată la 24 ore.ciment fiind de maximum 0. îndesându-se atent plăcile în mortarul de ciment de poză. După aşezarea plăcilor pe o suprafaţă corespunzătoare razei de acţiune a mâinii muncitorului (circa 60 cm lăţime). Umplerea rosturilor se va face la 3. Nu se vor utiliza cimenturi cu întărire rapidă (P40. Ap. 6.3 mm între plăcile din gresie ceramică. Bl.5. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală pe planşee crude sau pe straturi suport din beton. turnate din mortar de ciment sclivist cu dozajele şi în condiţiile tehnice indicate la aceste îmbrăcăminţi. prin intermediul unui strat din mortar de ciment. 65. scafe) pentru a curata usor imbinarile dintre pereti si pardoseli. 40. Mortarul de ciment sau adezivul pentru montarea plăcilor din gresie ceramică se va prepara la faţa locului.l.La îmbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor monta elemente de racordare (colţuri speciale interne si externe.10 mm care se vor umple cu un material elastic. Delfinului. Plăcile se vor monta în patul de mortar astfel pregătit. astfel încât striurile de pe spatele plăcilor să pătrundă în masa de mortar şi să se asigure planeitatea suprafeţei. Mobil: 0733.50. 87. Ele nu se vor aşeza peste tencuială. La îmbrăcăminţile din mozaic turnat scafele sau plintele se vor executa turnate pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat.s. funcţie de modularea structurii. 8 mm. Operaţia se contină în acest mod pe toată suprafaţa care se execută într-o zi de lucru. La intersecţia pardoselii cu elementele verticale . în rânduri regulate.S 2. 3. iar grosimea lor va fi astfel stabilită încât să depăşească faţa tencuielii de 5.2 mm să nu depăşească 1/3) în amestec cu 1 parte ciment la 3.5. folie de polietilenă.320.4 părţi nisip. factorul apă .3 mm (la care parteafină sub 0. 182 . Sc. B. Aşezarea plăcilor se va face montându-se la început plăcile reper.r.vârtoasă. cu rosturi de 2. . între acestea şi pardoseală se va prevedea un strat de întrerupere a aderenţei . Imbrăcămintea din plăci din gresie ceramică nu se va freca pentru finisare. ci după curăţarea cu rumeguş de lemn se va şterge cu cârpe înmuiate în apă şi apoi se va cerui. Apoi întreaga suprafaţă se inundă cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta să intre bine în rosturi.065.5 zile după montarea plăcilor din gresie ceramică. Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci din gresie ceramică de excesul de lapte de ciment se va face prin aşternere de rumeguş de lemn uscat. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. fixate cu mortar de ciment astfel încât să depăşească faţa tencuielii cu 5. iar în intervalul de la montare şi până la rostuire . 3. 150 mm înălţime. la plăcile la care se constată denivelări se adaugă sau se scoate local din mortarul de ciment de poză. 24. Nr.8 mm. Sc. Executarea scafelor si plintelor La îmbrăcăminţile din mortar de ciment sclivisit se vor executa scafe de 100. e-mail: catalin. etc). Bl.minea@clidedesign. Scafele sau plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele şi în condiţiile tehnice indicate in paragrafele privind îmbrăcăminţile din mozaic turnat (vezi mai sus). Plăcile din gresie ceramică se vor monta simplu sau în conformitate cu desenele din proiect cum este indicat de Proiectant. etc. J40/1162/2005. Inălţimea scafelor sau plintelor va fi de 100. socluri. In cazul suprafeţelor mari se recomandă realizarea unor rosturi de dilatare la circa 30 mp sau 6m. după două ore de la inundarea cu lapte de ciment şi prin măturarea rumeguşului. Apoi se face o verificare a planeităţii suprafeţei cu un dreptar aşezat pe diagonalele suprafeţei executate şi ghidat după nivelul porţiunii de pardoseală executată anterior. Nr. CLIDE Design s. hidratând şi mortarul de poză. In cazul in care se tencuiesc si peretii in aceeasi incapere.150 mm.sub plinte .

Bucuresti Tel/Fax: 021.l.5. se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul si mistria pana la aparitia laptelui de ciment la suprafata. Ap.ro CUI: RO 17147031.50. 40. Nr. se respecta procedura tehnica de executie. Delfinului.: Atunci cand stratul suport este din pamant trebuie verificat ca straturile successive de umplutura sa nu fie mai groase de 15 . 183 . 87.5. e-mail: catalin. daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea lor intr-un laborator autorizat. Verificari in timpul executiei lucrarilor A) Pentru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca: sapa de egalizare se realizeaza din mortar de ciment de clasa M 10 T avand consistenta de 5 cm masurata pe conul etalon. 6.r. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale. Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier: 17.20 cm. 24. sa fie bine compactate si udate.89.5 mp separate prin rosturi longitudinale si transversale.c. ca grosimea maxima a sapei sa nu fie mai mare de 3 cm.065. acest interval de timp nu trebuie să depăşească o oră pe timp călduros şi o oră şi jumătate pe vreme răcoroasă. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conditii tehnice de calitate In timpul executării îmbrăcăminţilor din beton de ciment turnat monolit se vor face următoarele verificări: se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei în betonieră până la terminarea punerii betonului în operă). Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata curatarea si spalarea lor cu apa inainte de executia pardoselilor. 65. L109. stratul de sub pardoseala va fi realizat din pietris ciuruit sau agregate marunte si nisip necesare pentru ruperea capilaritatii. Se va verifica respectarea condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în STAS 2560/3-84.320. Nr.s. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. Pentru platformele de la intrari etc. 17. Sediu social: str. Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza sub pardoseli pentru a se asigura protejarea lor. Et. Se va verifica lucrabilitatea betonului. 3. Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli. CONTROLUL CALITATII 17. J40/1162/2005. Bl. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare. planeitatea si pantele sapei executate. se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea cu rogojini care se vor mentine umede timp de 7 zile. Sc. Matei Basarab. Agremente tehnice ale Proiectantului pentru produse si procedee noi. determinată prin metoda trasării cu trunchiul de con având înălţimea de 30 cm.5.625. Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile. Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor Existenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de calitate a constructorului. turnarea sapei se face in panouri de max 2.2. se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea. Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa pentru stratul suport).minea@clidedesign. 42. B. S.1. Bl. Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli. 3.S 2. Sc. Proiectantul va da dispoziţii de şantier pentru remediere sau refacere. daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare.

Bl. e-mail: catalin. 17. 3. tarkett executie pardoseli din mozaic executie pardoseli din placaj ceramic executie pardoseli din piatra executie pardoseli epoxidice de interior si exterior Intocmit : Arh. Matei Basarab.50. - 17. 65. Bucuresti Punct de lucru: str. sape autonivelante executie pardoseli din dusumele lemn. care reprezinta instructiunile producatorului pentru montaj.S 2. Nr. B.l. S. Mobil: 0733.        PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie pardoseli brute. Catalin Minea 184 . 6. 87. CLIDE Design s. Ap.5. Verificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale. L109.6. 42. 3. 40.ro CUI: RO 17147031.r. Sc.89. J40/1162/2005. 24. parchet executie pardoseli din covor PVC. Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport. Sediu social: str.320. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi B) - Pentru executia stratului de uzura trebuie urmarita: respectarea proiectului si a detaliilor de executie.3. Bl.065. respectarea fisei tehnice a produsului folosit. Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor.c. Delfinului. Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor. Nr.minea@clidedesign. Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et.625.s. Sc.

Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a impiedica patrunderea umezelii si a apelor meteorice . Bl.10.T. Delfinului.10.P.2. Ap.S 2. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru hidroizolatii cu materiale bituminoase si a unor lucrari aferente acestora. Bucuresti Punct de lucru: str.ro CUI: RO 17147031.L. Bl. GE 047-2002 6.A.  Lucrari de tinichigerie 18. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18.P. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. e-mail: catalin.1991 NP 44–1986 4. 20/28. Nr.L. Ap. Capitolele inrudite:  Reabilitare termica.c.2002 C 246–1993 5. Matei Basarab. necirculabile Normativ privind proiectarea. GE 025-1997 Ghid pentru refacerea etanseitãtii rosturilor la clãdirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificatã din PVC plastifiat la acoperisurile clãdirilor industriale si agrozootehnice. CAIET DE SARCINI – HIDROIZOLATIE 18. CLIDE Design s.L. Nr. 11/N/18.P. Indicativ Titlu Ordin de aprobare M.s.04.T. Bucuresti Tel/Fax: 021. in scopul protectiei constructiilor subterane si supraterane. 42. S. B. Sediu social: str. 1570/15. 3.02. C 216-1983 I. Et.P.C. 40. freatice sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si asigura pastrarea in bune conditii a caracteristicilor fizico .10.50.065.A. 6.P. L109.1984 NP 36–1982 3.L.03. C 234-1991 M.D.C.L.L.L. Sc.T.P.l.2003 M. 62/N/17.320. Mobil: 0733.L.C.89. 3. executia si exploatarea hidroizolatiilor la clãdiri Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor în constructii Metodologie privind determinarea permeabilitãtii la apã a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii 2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.625. 1578/15. 65.T. 24.mecanice ale materialelor care compun constructiile .T.2002 M. Sc. 607/21.1.1997 Înlocuieste 1. 87.minea@clidedesign.r. Nr. NP 040-2002 M. GT 044-2002 185 . J40/1162/2005.

605/21.89.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031.L.C . C 163-1987 I.P.r. Delfinului. .A.1986 12.50.T. Bucuresti Punct de lucru: str.T. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7.D. Matei Basarab.C. C 112 . 40/21.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.C. 177/2005 10.C.2003 C234-1991 8.065.11.Ministerul Lucrarilor Publice.1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările de constructii Norme tehnice privind alcătuirea si executarea hidroizolatiei cu folii din PVC la acoperisuri Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolatia acoperisurilor Ghid privind proiectarea si executarea lucrărilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton I. Ap. Bl.s.L.P. Transporturilor si Turismului I.D.C.D.C.C.C.c. 65.09. CLIDE Design s. Proiectare si Directivare in Constructii 186 . B.P.P. NP 121-2006 M.L.T. 3.320.C. Sediu social: str. S. Bl.L. e-mail: catalin.625.T.1987 C 163–1973 9. NE 031-2004 M. 24.P. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicatie cu folii din mase plastice Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor clădirilor NORMATIVE CONEXE M. J40/1162/2005. NP 064-2002 Ghid privind proiectarea. L109. Nr. C 217-1983 13. 36/12.04.L. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.1993 14.P. C 246-1993 M. Mobil: 0733.P. 1732/2006 11.T.S 2. .A. 40.T. Nr.L. GP 065-2001 Legenda M.T. 87.l.T. Sc.Institutul Central de Cercetare . Sc.C. Et. Ap. 6.04. 42.C. 15/N/22.

1. conform STAS 1046-78. conform STAS 138 . Delfinului. IB 1200. chit . • Panza gudronata tip PI 50. conform STAS 8067-85. Materiale bituminoase pentru amorsare. conform NTR 4978-72.. Matei Basarab. • (CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat.3. 2.3. Nr.3. • Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200.065. • Micro-asbest. • Emulsie cationica gudronata. 3mm grosime. • La depozitre se vor lua masuri de paza contra incendiilor. conform ST AS 138-80. 15 mm).conform STAS 661-71. conform ST AS 2028-80. conform ST AS 491 -70. conform ST AS 539-79. L109. conform STAS 11342-79.ro CUI: RO 17147031. 87. 3. Bucuresti Punct de lucru: str. • Tabla zincata. conform STAS 11342-79. J40/1162/2005. pitris) de 7 . 40. Et. Sc.320.. • Tesatura din fibra de sticla gudronata. • Panza din fibra de sticla non-gudronata tip I 50. P A 55 si P A 45.conform STAS7064-78. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18. conform STAS 6800-63. • Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05. conform STAS 7916 . IBP 1100 R. 42. acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL. Sediu social: str. • Filer de talc. Ap. DEPOZITARE 18. Materiale auxiliare: • Filer de calcar. Sc.80.minea@clidedesign. Ap. • Camine de drenaj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT). 3. Depozitare • Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. conform STAS 10126-80. conform ST AS 10546-76.89. 24. S. conform STI 17-86. conform ST AS 3315-75. CA 400. conform NTR 9041-80. conform ST AS 8050-79. • Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie. conform normelor in vigoare. • Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat .c. IBF 1200. • Spirt alb. • Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 110. conform STI 29-86. Bl. 187 . • Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite de lovituri. PI 40. Bl. • Emulsie bituminoasa tip Hidrobet. e-mail: catalin. • Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 1000 R. • Solutie de bitum tip CITOM.625. Mobil: 0733. • Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000. 6.2. Materiale Materiale cu membrane gudronate: • Cartoane gudronate tip CA 300. conform STAS 1901 -77. • (SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat. • Emulsie anionica gudronata. pentru a nu le deteriora. VERIFICAREA CALITATII. • Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip.l. fixare si izolare: • Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90. • Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta. Livare. conform STAS 558-85.50.S 2. 65. pe distante cat mai scurte. B. LIVRARE. Manipulare.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr.80. MANIPULARE. CLIDE Design s. • Tabla din plumb de 1. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. conform ST AS 44-84. 18.r. • Carton imbibat CI 300.

S. Caracteristici tehnice ale membranei hidroizolante Lucrari de acoperire beton Proceduri de verificare: a) Masuratori. e-mail: catalin. Nr. aplicarea sulurilor se face perpendicular sau parallel cu panta. Matei Basarab. Bariera impotriva vaporilor Se va aplica pe un suport din beton peste stratul de difuzie. Straturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 25 cm in jurul gurilor de drenare si penetrare. 6.ro CUI: RO 17147031. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE 18. sunt interzise lucrarile pe vreme ploioasa.50. teste aditionale. Membrana Hidroizolatoare Pentru aplicarea hidroizolatiei. B. L109.4. placile termoizolante se vor aplica cu partea neprotejata in masticul bituminous cald pentru a acoperi bariera impotriva vaporilor. 188 . Et. care va depasi + 150°C. 87. Amorsa Se realizeaza din solutie bituminoasa pe un suport din beton uscat si bine curatat.c. vor fi curatate prin periaj energic si vor ramane nemiscate pana se indreapta. Urmatoarele trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile: • Conditii de realizare. Sc.s. Delfinului. astefel incat suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei. Sediu social: str. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Straturile se vor aplica incepand de la jgeaburile de scurgere sau caminele de drenare. Sc. Pentru pantele de pana la 7%.625. Bucuresti Punct de lucru: str. cu acoperiri din beton.065. J40/1162/2005.minea@clidedesign. 65. Suprapunerile la suluri gudronate vor fi de 7. inspectiei si concluziile e) verificare directa. cand se aplica. Al doilea si al treilea strat se vor aplica cu imbinari intre suprapunerile sulurilor (aplicarea la marginea acoperidsului o fasie de 50 cm latime la membrane hidroizolatiei in 2 straturi si de 33 cm la membrane hidroizolanta in cateva straturi). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18. 3. 42. 40.320. Ap. inspectii. localizate pe suport cu partea protejata. evitand formarea de pungi de aer.1.4. Sulurile gudronate for fi fixate prin rostogolire succesiva si compactare peste stratul de mastic bituminous. Mobil: 0733.89.l. cu suprapuneri de 7-10 cm si trebuie acoperita partea inferioara a stratului de izolatie termica. Bl. doar cand sunt temperaturi exterioare de pana la + 18°C si cu emulsie pe suport umed la temperaturi de peste +8°C. fixat si acoperit cu mastic bituminous.r.10 cm longitudinal si de minim 10 cm frontal si vor fi presate cu un dispozitiv cu incalzire locala (se accepta ca 10% din suluri sa aiba suprapuneri de minimum 5 cm pe lungime sic el putin 7cm pe latime). Bl. Ap. sulul perforat va fi aplicat fara a se lipi. • Masuri pentru protectia muncii si prevenire a incendiilor pe categorii de lucrari Conditii de lucru la membranele hidroizolante Membrane hidroizolanta se vor monta la temperaturi de peste +5°C.S 2. sulurile gudronate se for desface pe suprafata suport. verificare directa a corespondentei cu proiectul si cu normele valide b) Existenta si validitatea documentelor de certificare a calitatii materialelor folosite c) teste de randament cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in procesul verbal pentru lucrari ascunse d) Verificarea existentei si continutului documentatiei si a procesului verbal. Cand se monteaza. • Instructiuni de intretinere si utilizare. Straturi pentru difuzie vapori Sunt din panze gudonate IPB 1200 sau IPB 1100. cu suprapuneri de 5 cm. 24. sub barierele pentru vapori deasupra incaperilor cu umiditate sub 60% sau sub hidroizolatia aplicata pentru izolatie termica sensibila la umiditate. • Verificarea calitatii lucrarilor. CLIDE Design s. Nr.

4. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Dupa aplicare. Bl. sub pardoseli incaperilor localizate la parter.95°C cu 1. Pentru balcoane. doua straturi P A 45 si un strat CA 300.95°C. Et.T de 3 cm grosime cu tencuiala pe plase sudate 04. Ap. suprafata fiecarui strat va fi examinata prin ciocanire. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. membrane hidroizolanta se va intoarce pe partea orizontala a masardei pe minim 10 cm. e-mail: catalin.5 kg/m la fiecare strat. B. 2 straturi P A 45 si un strat CA 300. Bl. placi pentru tavare din ciment prefabricat). Pentru inaltimi mai mari.4. de jos in sus.95°C. 42. S.r. La sageac suprapuneri cu membrane hidroizolanta orizontala se vor pune in zone de 20 cm. Conditii de executie pentru membrane hidroizolante impotriva umiditatii pamantului si apei fara presiune hidrostatica Lucrarile de hidroizolatie pentru constructii pentru ape fara presiune.4 de mai jos.50. Compozitia membranei hidroizolante supuse presiunii apei Sunt prevazute impotriva umiditatii pamantului cauzata de ploi care nu pot fi colectate si evacuate. Protectia membranei hidroizolante: elementele verticale se vor proteja cu mortar M 100 . Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi de la parter este stipulata pentru intreaga grosime.320.s. Hidroizolatia exterioara a soclului Gips hidroizolant sau un strat de panza gudronata P A 45 si un strat de carton gudronat CA 300 protejat de gips armat extins sub nivelul trotuarului. Matei Basarab.3. Delfinului. si la pardoselile si peretii incaperilor umede. pentru peretii si pardoselile subsolului. Bucuresti Punct de lucru: str.ro CUI: RO 17147031. localizate deasupra nivelului apei de suprafata gasita. CLIDE Design s.625. Plasa se va ancora in perete. Ap. stratificarea fiind facuta din 2 straturi din cartoane gudronate CA 300 prinse cu 2 straturi de mastic bituminos 70 . 6. Izolatia va fi protejata cu zidarie plina pe intreg perimetrul. pana la 60 cm inaltime. La mansarde. Mobil: 0733. L109. Compozitia membranei hidroizolante protectie impotriva umiditatii din pamant Efectul de capilaritate al apei se intalneste la peretii de rezistenta. Canalele de drenare din tabla zincata de la mansarde se vor fixa cu mastic bituminous intre starturile aditionale de tesatura gudronata si membrane hidroizolanta. 189 . Sc. Hidroizolatia incaperilor supraterane Hidroizolatia incaperilor umede supraterane folosita continuu va include straturi PA 45 + CA 300 prinse cu mastic bituminous pe orizontala si la plinte 30 cm inaltime pe verticala. la piedestalul exterior al cladirilor. Conform STAS 2355/2-8 prevederile trebuie luate in considerare ca si cataloagele valide detaliate si prevederile proiectului. J40/1162/2005.minea@clidedesign. Pentru executarea hidroizolatiei verticale in exteriorul cladirii si pentru protectie peretelui vezi subcapitolul 13. Nr.4. Lucrarile de hidroizolatii a constructiilor subterane trebuie sa ia in considerare urmatoarele: • Micsorarea si meninerea nivelului apei de suprafata la minim 30 cm sub altitudinea joasa a fundatiei in timpul constructiei. defectele gasite se vor repara pana la realizarea urmatorului strat. Protectia membranei hidroizolatiei se va face din pietris de 7-15 mm pusa pe un strat uniform de 4 cm grosime. Sc. Hidroizolatia pe verticala a peretilor se aplica din exterior pe peretele din caramida tencuit si va fi alcatiuta din: amorsa din emulsie bituminoasa. prinse cu bitum IB 70 .2. 40. sapa din ciment sclivisit.l. se vor folosi ancore speciale care se previna scurgerea apei in punctele de fixare. 18. 3. se pot folosi alte materiale pentru finisaje decat pietris (cum ar fi asphalt din mastic. terasele accesibile si acoperisuri tip terasa.4. 18.c. 06 mm / 25x25 cm. 24. 3. Hidroizolatia elementelor verticale: executate prin intinderea fasiilor.4. Suportul a fost aplicat cu emulsie bituminoasa de minim 300g/m2. 65. Nr. Hidroizolatia pe orizontala de la subsol se va aplica pe beton de egalizare si va consta din gudronare cu emulsie bituminoasa.89. prinse cu mastic bituminos IB 70 .065. Sediu social: str. taiate la dimensiunile necesare. 18. 87.

24. 65. J40/1162/2005. Membrana hidroizolanta instalata pe verticala la pereti se va incepe de la scafe si se va finaliza pe intreg conturul constructiei pana la 2m inaltime. Bl. Nr. eliminarea asperitatilor. acolo unde sunt necesare numai lucrari de reparatii ale hidroizolatiei existente executate pe sistem clasic . pevazute cu sape din beton.320.s. fixarea conductelor de scurgere. Ap. 3.. numai in perioade de timp cu temperatura exterioara minima de + 6°C. peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii. e-mail: catalin. • Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fasii de impaslitura bitumata perforata (IBP) de 50 cm latime.86 privind controlul pantelor. 42.l. agrafe de prindere. sensibile la umiditate. Bucuresti Punct de lucru: str.r. B. starea de intarire si de uscare a suportului. acoperisuri si grupuri sanitare La lucrarile de hidroizolatii se pot folosi atat membranele hidroizolante cat si tehnologia clasica . .3. • Straturile pentru difuzia vaporilor alcatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200 sau 1100.625. Nr.50. masticul bituminous se va aplica doar la o temperatura de 160-180°C pe timpul verii si cu 10-20°C mai mult pe timpul iernii. La membranele hidroizolante se vor respecta instructiunile producatorului . • Bariera contra vaporilor si stratul de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suport din beton sau mortar de ciment. La scafe si margini.S 2.89. a elementelor din tabla si alte lucrari similare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Suprafetele suport trebuie sa fie rigide si cu figuri geometrice simple. Bl. La membrane hidroizolante instalate in spatii inchise.ro CUI: RO 17147031.5. 3. 40. prevazute sub bariera contra vaporilor. Sc. Matei Basarab. Vezi subcapitolul 18. membrana hidroizolanta va fi intarita cu straturi aditionale din panza sau texturi gudronice de minim 50 cm latime. Ap. Sub aceasta temperatura se pot executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16 .220°C. Delfinului. CLIDE Design s. 25 cm in jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor. foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si asezate cu partea blinds pe suport. Et. • Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si controla daca corespund STAS 2355/3 . 3. S. • Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca. In cazul unor inaltimi mai mari. legatura dintre straturi trebuie facuta in trepte la cel putin 10 cm de suprapunere. diblurile.100 cm latime. si pentru aceasta trebuie luate masuri de ventilatie si paza impotriva incendiilor.5 din normativul C 112 . La imbinari si penetrari. 18.minea@clidedesign. • Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220°C.c. dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum 300 g/m2. Sc. Sediu social: str. 6. • Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat. emulsiile doar la temperaturile suportului la minim +15°C.065. EXECUŢIA LUCRĂRILOR. iar in momentul lipirii straturilor va fi de 160°C . iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperatura de peste + 8°C. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ La terase. Acolo unde se foloseste tehnologia clasica trebuie respectate urmatoarele instructiuni : • Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste + 5°C. Mobil: 0733. asezate la 1 m distanta. Masticurile se vor aplica doar pe suprafete uscate. Bucuresti Tel/Fax: 021.4. si scafele cu margini rotunde cu raza de 5cm. 190 . membrane hidroizolanta va fi intarita cu fasii din panza sau texturi gudronice de 50. L109. se recomanda ca stratul de amorsa sa fie din emulsie bituminoasa. 87.84.87 si conditiilor de la pct. Acest tip de hidroizolatie ar trebui protejata cu un perete din caramida solida sau cu alte panouri protective asezate in centura.

89. reborduri. • modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge la terasa: numarul de straturi. racordarea izolatiei.minea@clidedesign. ventilatii.l.320. cu suprapuneri de 7 .5 cm grosime.8 si ale detaliilor respective ale proiectului.) se vor executa cu fasii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald. • Protectie cu foi bitumate a Plăcilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in atelier sau fabrici. B. L109. Matei Basarab.r.625. S. prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisare pe element cu sarma sau colier. sape protectie.24 . Bucuresti Punct de lucru: str.20. 3. e-mail: catalin. dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului. armat cu plase otel-beton 0 6 mm la 25x25 cm. 20% se va executa prin lipirea foilor bitumate. controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste locuri. • In montarea pe acoperis. Mobil: 0733. gulerul de plumb si montarea mufei conductei de scurgere etc. 30 mm grosime.6. Sediu social: str. Sc.2 3.2. se va executa prin asezare in strat uniform de 40 mm grosime. tabla etc. Nr. minimum 12. intins cu peria pe foile bitumate.) La elementele subterane La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor. • Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple pentru terase si acoperisuri cu panta de max. 191 . 40.86 punctele 3. 3.86 art. • Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din normativul C 112 .10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului de izolatie termica. 4. lipite si acoperite cu mastic de bitum. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafata suport si se vor curata prin periere energica. 3. prin lipirea Plăcilor cu minimum 1. etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa. • Pentru executarea hidroizolatiei in campul acoperisului. incepand de jos in sus. Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea peretilor subsolului.3. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie.86 cap. impaslituri.87. 24. se admite aplicarea prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata. Bl. cu lipirea imediata si presarea cu canciocul. muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. o strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse.15 mm. punctele 3. • Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si mecanice astfel: o strapungeri reci si fara vibratii. la scafe suprapunerile se vor realiza in trepte de 40 . cu masticuri din bitum preparate cu maximum 30% filer mineral. • Hidroizolatiile la elementele verticale (atice.26. cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse. 42. se va realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca. cu punctele de inmuiere 1b in functie de panta (pana la 20% bitum H 80/90).s.24. 6. J40/1162/2005.50 cm.ro CUI: RO 17147031. • La colturi. Ap.20. hidroizolatia se va aplica pe flanse sudate si se va strapunge cu flanse mobile cu suruburi. sape. Nr. Celelalte elemente de constructie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termica. pentru relaxare si indreptare a foilor.50. ale normativului C 112 .3. • Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la trasee circulabile si necirculabile. minimum 10 cm iar in cazul unor elemente verticale inaltimea mai mare se va ridica pana la 50 cm si se va fixa cu platbanda si bolturi impuscate la distante de cca.065. Plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata in masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor care nu va depasi temperatura de 150°C in timpul lipirii. cosuri. • Montarea gurilor de scurgere. se vor detalia in cadrul proiectului special pentru izolatii.S 2. Protectia hidroizolatiei verticale se va realiza din zidarie de caramida plina. cu sau fara presiune. protectia grea (la exterior) din pietris cu granule de 7 . tipul de panaza.26 . • La atice cu inaltimea pana la 60 cm.25. etc. 87. 50 cm. Et. dupa care se vor lasa un timp suficient. se vor face conform aceluiasi normativ.7 • terase necirculabile. 3.c. Bl. Delfinului.5 kg/mp mastic de bitum cald. o rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform C 112 . Ap. Sc. pe toata suprafata. trebuie sa se respecte prevederile STAS 2355/2 . 65.

30 cm sub nivelul cel mai coborat al lucrarii respective.6. pana la 20 % panta se pot monta parallel cu streasina. 65.l. Sc. incusiv a celorlalte lucrari de constructii aferente. • Verificarea planeitatii stratului suport. S. constatari facute conform normelor in vigoare. Mobil: 0733. ABATERI ADMISE Lucrarile de hidroizolatii. daca se constata anumite denivelari se va face corectarea lor cu mortar de ciment . Bl.r. etc. Delfinului. • Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine. umiditate. porozitatii si curatirii acestuia. latime pe conturul si in campul sapelor. Bucuresti Tel/Fax: 021. se fac 5 probe prin desprinderea unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm lipita de suport. B. • Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi. dar peste 20 % numai in lungul liniei de cea mai mare panta.c. calitatea lor se va verifica pe etape de executie. Bl. longitudinal. • respectarea directiei de montare a foilor. incheindu-se proces-verbal. prin planurile de executie ale proiectului. In timpul executiei trebuie verificat: • lipirea corecta a foilor. • strangerea flanselor si platbandelor aferente stapungerilor. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. Bucuresti Punct de lucru: str. minimum 10 cm frontal). pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie. • mentinerea.) si sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate. Sediu social: str. • pozitionarea si ancorarea pieselor matalice (daca este cazul). L109. 6. • Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in componenta hidroizolatiilor. 42. ca gaurile de scurgere au gratar si functioneaza normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale terasei. care dupa 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin stratul de bitum sau se verifica cu aparate pentru verificarea umiditatii). glafuri. fiind admisa o singura denivelare de ± 5 mm. 87. 40. Inaintea aplicarii stratului de hidroizolatie se va verifica starea de umiditate a stratului suport (pentru care la fiecare 1000 mp. in cazul izolatiilor subterane. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii. • calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei.ro CUI: RO 17147031. • Existenta pantelor stratului suport catre gurile de scurgere. • Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm. J40/1162/2005. • racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale.50. Nr. iar termoizolatiile se vor proteja cu foi bitumate sau cu pelicula de mortar special . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata. Nr. din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele: • calitatea supotului . 3.. Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari: • Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport).rigiditate. Ap. planeitate. • tinichigeria ferenta acoperisurilortrebuie racordata cu hidroizolatia si bine fixata de elementele de constructie. majoritatea lor fiind lucrari ascunse.065.320.625. e-mail: catalin. se admit 10 % din foi cu cu petrceri de minim 5 cm longitudinal si min 7 cm. Sc. • Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii. 24. peste termoizolatiile noi. frontal).89. Matei Basarab. 18. • calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate. 192 .s. nivelelui apelor freatice la min.minea@clidedesign. CLIDE Design s. Et. Verificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii Dupa verificarea planeitatii . • Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului. • latimea de petrecere a foilor (7-10 cm. aderenta.S 2. Ap. 3.

40. S. urmatoarele masuri pentru prevenirea incendiilor trebuie luate in considerare: • Norme generale ale protectie muncii impotriva incendiilor la constructii si instalatii conform conform Deciziei nr. • La constructiile supuse presiunii hidrostatice a apelor subterane.03. se opresc epuismentele. se interzic accesele imbunatatite. aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul Sanatatii prin Ordinul nr. 9/N/15. panouri etc. • Etanseitatea camerelor unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore.7. instalatii. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi.89. • Dispozitivele de catarare trebuie sa fie complete si trebuie verificate din toate punctele de vedere si trebuie manipulate doar de personal calificat. 742/D-1981. Nr. capitolul 10 si 11 privind depozitarea.8. 87.3 si 6. Ap. Sc. • Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor si norme pentru echiparea cu mecanisme. • Materialele trebuie ridicate intr-un container sigur. • Normele de protectia a muncii MICh. utilaje.c. 65. Cand se excuta membrane hidroizolanta adin bitum. copertine. Catalin Minea 193 .320. manipularea si impachetarea si transportul cisternelor de gaz lichefiat. • Muncitorii trebuie sa fie legati cu o centura de siguranta sau trebuie sa existe o sarma care sa reziste la greutatea muncitorului.executie hidroizolatii de protectie impotriva umiditatii din pamant si apei fara presiune hidrostatica . 290/1 977. CLIDE Design s. J40/1162/2005. 18. aparate. L109. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm .065. stipulate la Articolele 7 si 8 din Normele Generale si articolele 5. Se va monta o balustrada de siguranta in jurul terasei. Sc.S 2. 3. punctual cel mai ridicat . • Trebuie sa existe acces de siguranta la acoperis. In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua.r.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. sau tuburi. echipamente de siguranta si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in unitati. 34/1975 i 60/75. • Masuri specifice de protectie impotriva incendiilor privind oprirea continuarii membranei hidroizolanta la rosturile de dilatatie. Ap. acoperisuri Intocmit : Arh. dupa asigurarea masurilor de contrapresiune. • Norme nationale pentru protectia muncii NRPM 75. verificarea se face vizual prin ciocănire şi eventuale sondaje în punctele dubioase. 42. Nr.minea@clidedesign. e-mail: catalin. lasand hidrizolatia timp de 48 ore sub presiune maxima. 3. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR Umatoarele masuri de protectia a muncii trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile de hidroiolatie: • Normele nationale pentru protectia muncii. Bucuresti Punct de lucru: str.11 din Noemele Tehnice P 188-83.625. 18. aprobate prin Ordinul nr.ro CUI: RO 17147031.executie termohidroizolatii la terase. Sediu social: str. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Bl.1993. Et. 6. Delfinului. Verificari la terminarea lucrarilor • Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor cu pante pana la 7 % inclusive. • Instructuni generale pentru protectia muncii PE006/8 I. grosimea stratului de apa fiind de 3. • Reglementarile privind protectia muncii si igiena de munca in constructii. aprobate de MLP A T prin Ordinul nr.s. B.6 cm . Mobil: 0733. 24.l. Matei Basarab.

c. Producatorul tâmplăriei din PVC/aluminiu va respecta următoarele cerinţele de performanţa :  Certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea tâmplăriei conform ISO 9001 : 2008 (existenţă Certificatului pentru sistemul de management al calităţii asigură autoritatea contractantă că firma conduce şi coordonează corespunzator procesul de producţie astfel încât performanţele stabilite de producătorul de sistem sau/şi de agrementul tehnic sunt realizabile de către firma ofertantă)  Certificare sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru activitatea de producere/montaj tâmplărie conform OHSAS 18001-2007 (existenţa Certificatului sistemului de management al sănătăţii şi securităţii operaţionale conform OHSAS 18001. S. L109. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.89. 40.r.174/2002 Privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate C 107/1-94 "Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit" RAL GZ 716/1 "Asigurarea calităţii ferestrelor din PVC" ALPROM-1995 194 . Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab. B. 24. Sediu social: str. avizele tehnice.625.S 2.G. Bucuresti Punct de lucru: str.LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC/AL/ PENTRU USI SI FERESTRE 19. care aplică prevederile Directivei europene 89/106/CEE. e-mail: catalin. 3. Tâmplăria nu trebuie să producă zgomot sau vibraţii audibile ca urmare a vântului. CLIDE Design s.U. 3. 19. Bl. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de montaj la tâmplăria din PVC/Aluminiu/ ce va fi livrată pe şantier de către producător.50.2. Sc. tabelele de calcul şi desene detaliate la scară. curenţilor de aer sau traficului auto.320.s.2007 asigura autoritatea contractantă că firma ofertantă va lua toate măsurile stabilite pentru sistem astfel încât riscurile de producere a acccidentelor pe şantier să fie minime) Se vor ataşa la Cartea tehnică a construcţiei agrementele. Bl. 42. Ap. Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este impus de planuri si/sau desene ulterioare). nr. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 65.1. Mobil: 0733. Ap.065. 6. Nr. CAIET DE SARCINI .minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19. Et. O. Producţia poate incepe numai dupa verificarea pe teren şi aprobarea acestora. Nr. certificatele de calitate a materialelor puse în opera şi atestatele de producător sau montator. J40/1162/2005. La execuţie se vor folosi doar materiale şi produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii. Delfinului. 87.l. Sc.

ro CUI: RO 17147031. va fi curat şi corect sigilat. Materiale utilizate la realizarea tamplariei PVC pentru usi si ferestre: Feronerie: fabricată din oţel inoxidabil sau aluminiu AlMgSi conform cu cerinţele RAL RG 607/3 "Asigurarea calităţii feroneriei batante şi oscilobatante" Uşile de acces cu funcţiune de evacuare în caz de incendiu vor fi prevăzute cu dispozitive anti panică la interior şi vor fi obligatoriu cu deschidere către exterior. MANIPULARE. Sediu social: str.320. si panourile de usa care se monteaza la o distanta de pana la 150cm de podea trebuie echipate cu geamuri securizate. 3. LIVRARE. Inchizatorile pentru partile care se deschid vor fi atasate si reglate.1. cel de-al doilea tip se foloseste pentru panouri vitrate mai mari de 70cm.3 W/m2K.Toughened. categ. Caracteristicile mecanice se bazeaza pe NE 195 . distanţate printr-o baghetă de 16 mm dublu sigilate.3. Nr.Geam termoizolator va fi de două tipuri în funcţie de locaţia unde se va monta: o Parter şi etajul 1: geam termoizolator realizat din două foi de sticlă una laminată cu grosimea de 6.0 mm (±0. Bucuresti Tel/Fax: 021. Furnizorul de geam va poseda Certificat de la producătorul de sticlă cu depunere Low-E că dispune de dotarea necesară procesării acestui tip de geam.Geamul interior va fi tratat astfel încât sa fie "Low-E" (low emission) . Geam termoizolator: .38 mm la exterior şi una "float" cu grosimea de 4 mm la interior. Spaţiul creat între cele două foi de geam este umplut cu argon. Bucuresti Punct de lucru: str. Acest aliaj este recomandat pentru contururi cu rezistenta mecanica ridicata. Mobil: 0733.065. Profilele de separare a ochiurilor de geam sunt deasemenea din aliaj AlMgSi0. Delfinului. se vor fixa pe intreaga lungime.3. Nr.89.3. va fi alcătuit din realizat din două foi de sticlă "float" fiecare cu grosimea de 3 mm. 24.1. S. B.38 mm. I . Usile si toate ferestrele la care geamurile termoizolatoare se monteaza pana la 80 cm distanta de podea sau pamant. 87. Laminated & Georgian Wired (turnate sau laminate).din oţel zincat cu grosimea de min.c. Geamuri securizate posibile:. Geamul termoizolator are o garnitura din cauciuc. J40/1162/2005. Bl. Sc.625.minea@clidedesign. Toate inchizatorile vor livrate cu 3 chei. e-mail: catalin. o Etaje superioare: la fel ca mai sus cu excepţia foiii de sticlă exterioară ca va fi realizată din sticlă "float" cu grosimea de 6 mm. Geamul laminat de exterior.s. DEPOZITARE 19.l. 6. Materiale utilizate la realizarea tamplariei din PVC: Profile PVC albe . Matei Basarab. Et. Panourile din sticla montate la 30cm pe fiecare parte a usii si la o distanta de pana la 150cm de podea sau de parter trebuie deasemenea sa fie din geam securizat.r. 42.pierderi joase de energie. 65. CONTROLUL CALITATII. 19. Materiale folosite pentru tamplaria din aluminiu Tocurile/profilele de aluminiu sunt modelate din aliaj AlMgSi 0. Profile de rigidizare . 19.3. CLIDE Design s.50. Ap. separate de o folie de trnslucenta de polivinil butiral (PVB) în grosime de 6. L109. fără întreruperi şi fără impurităţi mecanice.sistem pentacameral cu un coeficient de transfer termic K = 1.2 mm). Sc.2. Toate uşile exterioare vor fi echipate cu dispozitive de auto-închidere Incuietori: Inchizatorile sunt din AlMgSi.S 2.3. Suprafeţele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniformă.5 mm şi modul de elasticitate 250 KN/cm. 40. Bl. Înăţimea minimă a profilelor va fi 60 mm iar grosimea pereţilor principali va fi de 3.5 in conformitate cu NE 573-3:2003. aliaj inoxidabil care nu permite coroziunea sau aliajul de aluminiu turnat GALMg3. Ap. Panourile vitrate: panourile vitrate mai mici de 25cm pot fi din geam obisnuit de 6mm. Geamul nu va prezenta zgârieturi. Panourile vitrate mai mari de 25cm trebuie sa fie geam securizat de 4mm sau 6mm. 3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19.

MONTAREA. Benzile poliamidice sunt acide si rezistente la caldura (220°C). Generalitati Tamplaria se va monta in golurile pregatite in cladirie noi sau in goluriele existente in zidarie dupa demontarea tamplariei care va fi inlocuita. iar golul trebuie sa fie finisate inainte de montare.1. Et. 42. Fiecare element este alcatuit din 2 contururi inchise extrudate care. Sc. In vederea asigurarii unei bune etansari. dar produsele pe baza de solventi se vor evita.3. Lucrari in afara santierului Montarea feroneriei . garnituri din neopren. 40. 3. Materialele abrasive trebuie deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea. B. 65. Se va evita deteriorarea suprafetei ramelor.S 2. se vor livra in situ însoţite de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul respectiv Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. 19. varianta standard . EXECUTIA LUCRARILOR. Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria/geamul să nu sufere deformări care ar putea să strice sau să impiedice utilizarea. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel. cât şi geamul termoizolator.4. INSTALAREA SI ASAMBLARE 19. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. dupa tratamentul de suprafata. depozitare Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. iar impactul trebuie evitat.minea@clidedesign. Se obtine astfel o cavitate cu aer stagnant. S. pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice/verticale.5 mm). Siliconul si alte materiale etansatoare in general nu au efect asupra ramelor.50. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale.c. Contururile de extindere sau pentru lambriuri pot fi usor prinse sau strecurate in profilele de aluminiu. 87.065. se vor utiliza dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate. Ferestrele si usile sunt finisate. livrare.6 W/m2K. toate contururile se prevad cu un canal inferior de scurgere (diferenta de inaltime intre marginea geamului si banda poliamidica este de cel putin 8.625. Balamalele sunt din aliaj AlMgSi.2. Coeficientul de transfer termal este k = 1. Golul trebuie sa cuprinda pragul. Bl. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12020. 19. 24. Sediu social: str. sunt lipite mecanic cu ajutorul a 2 benzi de fibra de sticla poliamidica armata. fiind mult mai eficient si rapid de utilizat evitandu-se perforarea pentru gauri. Tratarea de suprafata se face in urma izolarii. manipulare.4.cu şuruburi protejate anticoroziv (otel inoxidabil. Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta. Tâmplăria/geamul termoizolator trebuie depozitate în spaţii protejate împotriva intemperiilor. Ap. Bl. Ap.4. ce implică o greutate sporită mai mare de 50g. J40/1162/2005. Se vor folosi instructiunile de supraveghere pentru fiecare system pentru a se asigura ca se comandat dimensiunea si modelul adecvat. e-mail: catalin. 196 . Pentru a evita zgarierea ramelor este essential sa se evite transportarea de materiale prin ferestre dupa montarea lor.4. Sc. Tâmplăria asamblată (parţial).89. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109. 3.ro CUI: RO 17147031. Tamplaria nu trebuie montata pana cand golul nu este finisat sin u trebuie folosit ca model pentru lucrarile de constructie.anodica si contin pivoti inoxidabili 18/8 fixati intr-un tub din nailon pentru a preveni galvanizarea cu aluminiul. CLIDE Design s. Balamalele pentru toate elementele care se deschid pot fi atasate. 19. 6.r.l. Nr. Controlul calitatii. În cazul suprafeţelor vitrate foarte mari. vopsea protectiva). Mobil: 0733.s. si trebuie admise tolerante pentru ca fereastra sa poata fi montata.320. Matei Basarab.

In cazul in care apa este evacuata prin camera de presiune de colt.065. 40. Sudarea profielor PVC . Armarea profilelor . Mobil: 0733. uscată si fără praf sau grăsimi. Rostuirea intre tâmplărie şi structura de bază trebuie executată cu un chit adecvat.3.conform instrucţiunilor interne ale firmei furnizoare. Sa se verifice daca tamplaria noua nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate conform cerintelor Investitorului. aerului si a greutatii partilor mobile. B. este foarte important sa se verifice urmatoarele: Sa se verifice structura interna si externa si in caz ca se gasesc deteriorari aceste trebuie raportate Proiectantului inainte de inceperea lucrarilor. 3. Distanţa dintre punctele de fixare nu va depăşi 70 mm. Asamblarea se efectueaza prin presarea la rece a elementelor de aluminiu taiate diagonal in canelura unghiurilor de aluminiu (AlMgSi 0. tamplaria trebuie curăţită. Bucuresti Punct de lucru: str. Daca tâmplăria este fixată cu elemente metalice.4.îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii. capetele sunt invelite in clei sau silicon (tipul neacetic pentru contururi cu email uscat) pentru a preveni patrunderea apei. 19. CLIDE Design s. Sc. Delfinului. Sa se verifice daca dimensiunile noilor ferestre sunt corecte astfel incat sa se potriveasca in gol dupa demontarea tamplariei existente.5).profilele de rigidizare se fixează în camera profilului cu şuruburi autoperforante la 40 cm. Dupa instalare. cu axele deschiderilor si la distanta necesara faţă de structură de bază având în vedere ancorarea prevăzuta. Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor. 87. Executia tamplariei din PVC pentru usi si ferestre Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat PVC. Montarea feroneriei . În cazul în care imediat după aşezarea tâmplăriei se observă deteriorarea stratului de suprafaţă protector. dupa asezarea unui strat de baza din spuma sintetica (poliuretanică). Sediu social: str. Matei Basarab. Inainte de a fi presate in unghiuri. Toata tamplaria sunt livrate pe santier montate si toate lucrarile in afara de montare se executa in afara santierului. Bl.c.ro CUI: RO 17147031. Lucrari de demolatii). 42. Suprafata care se va umple cu spumă.minea@clidedesign. 19. aceste elemente trebuie tratate anticoroziv. 3. a) Inainte de demontarea tamplariei existente.r.S 2. Nr. Fixarea trebuie astfel facuta încât sa asigure stabilitatea. S. Sc. 197 . Cordonul de sudură nu va prezenta pori sau culoare gri-gălbuie. permanent sau temporar. Îmbinările trebuie să fie suficiente ca număr şi rezistenţă pentru a rezista presiunii vantului. J40/1162/2005. poliuretan sau silicon neacetic.4.50. trebuie sa fie curata. Montajul tâmplariei in situ se va face perfect vertical. Ap. Nr.s.625. să permita dilatarea tâmplăriei. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. Tamplaria din Aluminiu: Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat aluminiu.320. L109.îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii.4. 65.termosudare cu maşini speciale de sudură. Nu este permisă prezenţa mortarului sau a corpurilor dure între toc şi zidărie.cu şuruburi protejate anticoroziv. presand astfel capetele taiate unul de altul. Et. Bl. Sa se mute orice mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul demontarii tamplariei existente si montarii celei noi. Executia tamplariei din Aluminiu pentru usi si ferestre Montarea garniturilor . Montarea geamurilor . Garniturile trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistente la presiunea vantului. 6. e-mail: catalin. Lucrari pregatitoare (in reabilitare) Demontarea tamplariei existente (deasemenea. colturile sunt si ele etansate cu epoxi. Ap.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea garniturilor . vezi Capitolul 1. Contractorul va lua masurile adecvate pentru remedierea situatiei.l.

Spuma trebuie taiata in exterior astfel incat sa nu se amesteca cu filerul.S 2. 6.50. L109. 65. Ap. Daca o fereastra sau o usa este prea grea pentru a fi manipulata adecvat. Daca tâmplăria este fixată cu elemente metalice. 42. Montajul tâmplariei in situ se va face perfect vertical. Distanţa dintre punctele de fixare nu va depăşi 70 mm. d) Se taie traversele si se scot din rama principala. Contractorul va lua masurile adecvate pentru remedierea situatiei. Sc. Se pune tamplaria in gol. Montarea Pregatirea ramei: Daca se folosesc dispozitive de prindere acestea nu trebuie atasate foarte starns de rama exterioara. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. Se remonteaza profilele de separare a ochiurilor de geam. conform recomandarilor furnizorului si se imbina temporar pentru a vedea daca este adecvata. atunci geamul se demonteaza. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Sa se acopere covoarele si mobilierul pentru a minimiza posibilitatea deteriorarii si pentru a facilitate 'operatie de curatenie' dupa finalizarea montarii. S. Este important ca sistemele de fizare sa nu penetreze canalele de drenare. e-mail: catalin. dupa asezarea unui strat de baza din spuma sintetica (poliuretanică). fie prin gaurire si fixare in rama exterioara. Dupa instalare. În cazul în care imediat după aşezarea tâmplăriei se observă deteriorarea stratului de suprafaţă protector. 3. Daca este necesar sa se insurubeze prin partea inferioara a ramei exterioare. Bucuresti Tel/Fax: 021. incepand de la nu mai putin de 150mm de colturi si nu mai mult de 600mm in centru. Se remonteaza orice geam care a fost demontat asigurandu-se ca sunt montate adecvat pentru a permite drenarea apei.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. i) Pentru usi: sa se verifice daca s-a instalat DPC si nu este deteriorat Principalele faze de realizare. Orice defect trebuie rectificat. f) Se indeparteaza partile orizontale ale ramei exterioare din gol. Mobil: 0733. Bl. Se remonteza panourile mobile care au fost demontate.4. h) Moluzul se indeparteaza. permanent sau temporar.minea@clidedesign. Orice geam sau orice rama demontata se depoziteaza in siguranta la distanta de zona de lucru. Rosturile verticale vor fi in medie de 5mm latime.89. Sc. Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor. cu axele deschiderilor si la distanta necesara faţă de structură de bază având în vedere ancorarea prevăzuta. Ap. Matei Basarab. tamplaria trebuie curăţită. e) Se taie prin traversele verticale ale ramei principale fara a cauza deteriorarea structurii. apoi se aplica un etansator adecvat. gaurile pentru suruburi nu trebuie sa fie la o distanta mai mica de 150mm de colturi si nu la mai mult de 600mm de centru.065. Finisare: Rostuirea intre tâmplărie şi structura de bază trebuie executată cu un chit adecvat. unde se poate colecta apa. Dupa fixarea in acest mod imbinarile temporale se pot desface. Bl. g) Se curata golul si se indeparteaza masticul din structura. Trebuie asigurat ca spuma izolatoare a intrat suficient de mult in gol pentru a evita puntea termala. B. 24. 87.s. Suprafata care se va umple cu spumă. 40.320. CLIDE Design s. Daca se monteaza prin insurubarea prin rama exterioara principala in structura. 3.r. Et. Daca se vor atasa cu suruburi de rama intotdeauna sa se insurubeze de dedesupt in cadru.c. se poate scoate geamul. Nr. trebuie sa fie curata. chiar daca rosturile orizontale pot fi pana la 10mm latime. aceste elemente trebuie tratate anticoroziv. 19. b) Sa se foloseasca un cutit sau ceva similar pentru a cresta in zona ramei existente pe interior. Delfinului.5.625. uscată si fără praf sau grăsimi. In majoritatea cazurilor acest lucru va minimaliza deteriorarea. Nr. Se verifica functionarea adecvata a tamplariei inainte de de a etansa cu mastic sau finisare. Se termina de finisat partii exterioare a 198 . Daca glafuri sunt necesare si s-au livrat separat de ferestre trebuie atasate acum conform instructiunilor. conform instructiunilor producatorului si avand grija sa nu se deterioreze geamul. c) Se demonteaza toate panouri mobile si geamul din rama. unde tencuiala se intalneste cu rama.l. Se fixeaza tamplaria in gol folosind fie dispozitive de fixare.

Verificarea după montaj: se vor verifica fixarea corectă a tocurilor. mânerele uşilor vor fi instalate în aşa fel să prevină vătămari. Bl.5. Aspecte importante sunt: Masticul pentru etansare se pune intre glafuri si zidaria din caramida. Matei Basarab.50. a montării geamului. 19. In cazul in care exista zgarieturi.320. B. va indica masurile ce trebuie luate Verificarea pe parcursul execuţiei: Verticalitatea si orizontalitatea cat si positia in goluri Masuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati. J40/1162/2005.065.r. Sc. cimentul si vopseaua pot deteriora fiting-urile metalice si ar trebui sterse imediat. Pentru marcarile care nu se indeparteaza se poate folosi o solutii fine pe baza de apa si un mop din lana. Atunci cand furnizorul pentru tâmplărie. a poziţionării corecte a garniturilor şi baghetelor. Bl. a funcţionalităţii ferestrelor.S 2. ASIGURAREA CALITATII. e-mail: catalin. ABATERI ADMISE Verificarea va consta din: După ce structura de bază a fost terminată: Contractorul trebuie să se asigure. Limite de toleranţă pe verticala la tâmplăria instalată: o Cadru ferestre: 2 mm/m o Cadru usi: 199 . va atentiona proiectantul care. cu geam dublu: 1/500. Et. Sc. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi golului si se indeparteaza banda protectiva transparenta de pe suprafata ramei si de pe glaful exterior inainte ca rosturile sa fie etansate cu filer. Finisarea si repararea externa a tamplarieie sunt factori importanti in lucrarile de inlocuire. izolarea corectă a golului dintre toc şi perete cu spumă poliuretanică. Se face acest lucru pentru a elimina posibilitatea ca apa sa patrunda prin tencuiala interna. trebuie unse dupa montare. Siguranta pe santier: Montarea tamplariei nu necesita proceduri speciale in ceea ce priveste siguranta pe santier. S. se poate folosi disc de polizare si se finiseaza cu perie. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str. 87.minea@clidedesign. a montării feroneriei. Ap. Nr.l.89. va observa ca structura de baza nu este perfect verticala. etanşarea cu silicon. Tencuiala. 24.ro CUI: RO 17147031. 3. Dupa montare. Mânerele verticale tip bară vor amplasate la distanţă suficientă faţă de rostul dintre cele două foi de uşă pentru a preveni vătămarea (>8cm) Abateri admise: Deformatia maxima: o în directia orizontala cu geam simplu: 1/300. Tamplaria trebuie curatata inainte de a parasi santierul. Bucuresti Punct de lucru: str. verificarea aspectului. CLIDE Design s. Nr. Ap.s. daca este necesar un finisaj lucios. 6.625. Toate paile mobile. avand in vedere toleranta admisa. 3. 42.c. dimensiunile rezultate fizic (in urma executiei) corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la recepţia materialelor. in urma consultarii Contractorului. Canalele de drenare rebuie curatate. 65. L109. Mobil: 0733. ramele pentru tamplarie se vor curata cu apa calda care contine detergent. înainte de fabricarea tâmplăriei. Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie cand se folosesc unelte actionate electric si imbracaminte adecvata de protectie cand se manipuleaza geamuri.

l.S 2. L109.50. Ap. 6. Ap. Nr.c. Sc. Sediu social: str. Mobil: 0733. e-mail: catalin.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19. Sc. 3. S.89. Bl.065. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie si montaj tamplarie PVC (usi si ferestre)  Executie si montaj tamplarie aluminiu (usi si ferestre) Intocmit : Arh. 42. Nr. Catalin Minea 200 . 3. B. Bl. 65. 40.ro CUI: RO 17147031.320. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab.r.6. Et. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. Delfinului. 24. 87. J40/1162/2005.minea@clidedesign.

D. Et. 17/6. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.1. Ap. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor.P. 6. 87. CLIDE Design s.Institutul Central de Cercetare . Sc. 3.Tocurile metalice la usile interioare vor fi conform NI de productie Balamale îngropate cu aripi plane. 1301/16/03.50. broaste. Nr.D.C. 24.625. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT PENTRU USI SI FERONERIE 20. mânere (zincate sau nichelate). Bl. Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale Usi si ferestre. Nr.C . Ap.04. 40.minea@clidedesign.D.1987 Legenda I. Bl.c. e-mail: catalin. 14/18.C. Proiectare si Directivare in Constructii STAS 466-79 STAS 799-73 STAS 9322-73 STAS 4670-74 STAS 1637-73 Usi din lemn pentru constructii civile.C.C. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. pe rama de lemn de brad la interior (usi celulare). STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.C.065.1986 Înlocuieste C 47–1979 C 207-1981 2 C 199-1979 I. Usile interioare vor fi din foaie dublu placata cu furnir de stejar finisate cu lac incolor. 42. 3. Terminologie Modularea constructiilor. Balamale semiîngropate pentru usi.D.04.2. Tâmplaria va fi echipata cu accesoriile functionale de calitate : balamale.320. Opritor cu arc pentru ferestre STAS 1547-86 STAS 1548-91 STAS 1587-88 STAS 1588-79 201 .C. S.C.P.s. depozitarea. a sensului de rotatie pentru închiderea lor si notarea lor simbolica.P. Conditii tehnice generale de calitate Tâmplarie pentru constructii civile si industriale.C. J40/1162/2005.89.ro CUI: RO 17147031. 65.C. Sediu social: str. 1 Indicativ C 47-1986 Titlu Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticlã în constructii Instructiuni tehnice privind manipularea livrarea. L109. B. Sc.S 2. Nr.r.1979 Ordin de aprobare I. Delfinului.C. Bucuresti Tel/Fax: 021. 20.P.08. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 20. Inchizătoare cu bare (cremoane).C. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru usile de lemn interioare si pentru feronerie la tâmplaria interioara si exterioară a cladirilor civile si industriale.1979 I. sectiuni Ferestre si usi din lemn.l. transportul si montarea în constructii a tâmplăriei din lemn Modificări la C 199 .

Intretinerea Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate în timp. Sanatatea oamenilor.r. materiale de etansare. 3. feronerie. Sediu social: str. 20. silduri si rozete. Ap. Accesorii pentru mobilier si tâmplărie. L109. S. CLIDE Design s. 87. STAS 466-78 se livreaza cu tocuri din lemn de stejar.S 2. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021. TRANSPORT. Delfinului. CRITERII ADMISIBILE PRIVIND CERINTELE DE CALITATE Siguranta utilizatorilor Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta în exploatare prevazute de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din Punct de Vedere al Cerintei de Siguranta în Exploatare (CE 1-95). etc. Mostre Constructorul va prezenta spre aprobare câte o mostra pentru fiecare tip de usa sau familie de tipuri de usa asemanatoare.320. 42. butoane. elemente cancerigene. Sc. iar sarcinile termice degajate de fiecare tip de material trebuie sa se încadreze în prevederile STAS 10903/79 modificat de IRS cu nr.ro CUI: RO 17147031. Dimensiuni.s. 6. Et. Sc. rebuturi industriale.137-95 – Legea Protectiei Mediului. 3. Ap.l.c. 40. Clasificare si terminologie. 24. Broasca aplicata pentru usi Zavoare aplicate pentru usi Inchizatoare pentru limba. Conditii tehnice de calitate.89. Durabilitatea.625. LIVRARE. Zavoare îngropate pentru usi. Bl.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi STAS 1713/1-87 STAS 1713/2-86 STAS 2419-88 STAS 2676-87 STAS 2846-80 STAS 3778-87 STAS 7380-90 STAS 8086-86 STAS 8865-90 STAS 9849-88 STAS 10565-88 STAS 11216-86 STAS 11217-86 STAS 11318-87 Broaste îngropate pentru usi. 202 . Broaste aplicate cu cilindru de sigurata. Bl.3. îngropate. J40/1162/2005. deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului înconjurator.minea@clidedesign. Balama batant-basculanta. 65. materialele utilizate trebuie sa se încadreze în clasele de combustibilitate prevazute de normativul P118-99. Balamale cu aripi îndoite. Nr. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerintelor impuse prin Legea nr. cu toate accesoriile.4. Este interzisa utilizarea materialelor abrazive sau a solventilor. Mânere. DEPOZITATARE Tamplarie Usile de lemn executate conf. Matei Basarab. aplicate Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor Inchizatoare cu bara si bolturi de zavorâre 20.50. Balamale pentru cuplarea usilor de balcon si a ferestrelor din lemn. Broaste îngropate pentru usi. Suprafetele interioare si exterioare vor putea fi curatate usor cu detergenti neutri. Criteriile esentiale de durabilitate – mentinerea caracteristicilor mecanice – vor permite o apreciere a durabilitatii materialelor pe o perioada de peste 15 ani. elemente de fixare. Siguranta la incendiu Din punct de vedere al combustibilitatii. Mobil: 0733. B. Bucuresti Punct de lucru: str.3384/89. Nr. Protectia mediului Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi. Intretinerea acestora pe durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite.

inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate. inclusiv broasca yale.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. tâmplaria va fi asezata pe suporti. e-mail: catalin. 203 . Ap. Depozitarea se va face în încaperi uscate.89. 24. Tâmplaria nefinisata se transporta neambalata.320. conform necesitatilor.verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de montaj a tâmplariei. ferite de umezeala si agenti corozivi. foarfeci. constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate separat de foile de usa. placajul de faianta.ro CUI: RO 17147031. Bl. 65. manevrare si blocare. .S 2. B. conform STAS 7222-90. Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria. Sc. Etansarea rostului între toc si perete se va face prin umplerea rostului cu spuma poliuretanica sau chit siliconic. Sc. sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. CLIDE Design s. Nr. MONTAJUL Montarea foilor de usa se va face numai terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed (tencuieli interioare. protejate împotriva coroziunii prin acoperire electrochimica cu zinc sau cadmiu.minea@clidedesign. L109. Ap. 20. Mobil: 0733. Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni : .c. având asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea în constructii.5. Et.6. ferite de vânt si degradari prin lovire. spacluirea peretilor ce se tencuiesc). MATERIALE SI PRODUSE Ramele usilor se vor realiza din lemn de brad bine uscat sau chiar uscat la cald. Dupa încarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate între acestea si peretii vehiculelor. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie însotit de documentul de certificare a calitătii. Bucuresti Punct de lucru: str.r. (8) 1336 Feroneria si accesoriile se vor depozita în spatii închise. întocmit conform dispozitiilor legale în vigoare. ferite de ploaie si raze solare. Nr.trasarea si verificarea axelor de montaj a tâmplariei.l.s. Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa numai la partea superioara si la partea inferioara. S. Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. In mijlocul de transport. Sediu social: str. 42. 87. Bl. Matei Basarab. Feronerie. Usile mai sus descrise se folosesc la culoare si celelalte spatii uscate iar usile de la grupuri sanitare vor fi lacuite. 3. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. zavoare). olivere. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tocurile de usi pot fi livrate montate. Feronerie Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate. pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tâmplarie. tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare.065. Umiditatea lemnului se va încadra la intervalul 12-15% usi. 40. Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu bolobocul si cu firul cu plumb. J40/1162/2005. pentru a nu se deteriora. In ambele cazuri. Etansarea între toc si zidarie se va face cu spuma poliuretanica sau chit siliconic. 20. Tâmplaria va fi adusa în santier cu feroneria gata montata (balamale. 3.50. Drucarele si sildunile la usile interioare se vor monta ulterior. Materiale marunte: suruburi pentru lemn de marimi corespunzatoare. Piesele de feronenie se vor livra în seturi. Delfinului. cremoane. functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. 6.

prin sudură (balamale). Ap.50. Bl. -Usile se închid si se deschid cu greutate. 24.c. Balamalele se vor unge cu vaselină pentru a se evita uzura în timp. e-mail: catalin. rostul între toc si foaia de usa nefiind conform cu detaliile. Bl.minea@clidedesign. Feronerie Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase. Ap. Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie. cu tocul. facându-se slefuiri si ajustari de la caz la caz.pâna la si inclusiv 50 mm grosime ± 0. Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor metalice.ro CUI: RO 17147031. S. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior : pardoseli. .r. ABATERI ADMISIBILE Tamplarie Abateri de la grosimea specificata la plansa : .golul la interiorul tocului : ± 2 mm. Nr.320.pentru toc : dimensiunea totala ± 3 mm.1:1995. la cotele prevăzute în proiect.Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau închide din cauza abaterii tocului de la verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor. cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil.1% din lungime. zgârieturi sau deformari. Defecte majore se considera urmatoarele : . Sediu social: str. 40.pâna la si inclusiv 200 mm grosime ± 0. Sc. 6.89.5 mm. fara urme de vopsea. broaste.8. conform SR EN 22768.7. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare.625. Feronenia se va fixa pe tâmplaria metalică din profile laminate sau din profile de tabla de otel îndoite la rece. 65. CLIDE Design s. . 20. la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului. 42. Delfinului. 3.5 cm.alte elemente ± 1 mm. fara greutate si sa asigure închiderea etansa a tâmplariei. ambutisare sau îndoire.Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni. 3. 87. B. Mobil: 0733. Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fata de planul format cu celelalte 3) : . se monteaza foile de usa.5 m lungime – max. Feroneria trebuie sa fie curată. Abateri fata de dimensiunile specificate în planse : . Elementele de închidere (zavoare. . Et.l. 1. Feroneria se va fixa pe tâmplaria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap înecat.4 mm.s. tencuieli. cu surubuni autofiletante sau acolo unde este specificat. . . placaje si vopsirea tocului.5 m lungime : . drucare. Piesele de feronenie si accesoriile care nu corespund vor fi înlocuite cu altele care sa functioneze perfect.Tocul nu este fixat pe elementele de structura. .pentru elemente peste 1. Matei Basarab. -Defecte de montaj al feroneriei.pentru elemente pâna la 1. 204 . L109. J40/1162/2005. SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si conform STAS 11111-86 pentru piesele prelucrate prin taiere.S 2. 20.065. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. -Etansari si chituri neregulate. Bucuresti Tel/Fax: 021.

89. CLIDE Design s.c. 42. INTRETINEREA SI PROTEJAREA LUCRARILOR Pâna la receptie lucrarilor se va avea grija ca tâmplaria sa nu fie deteriorata în cursul executarii ultimelor operatiuni de finisare. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Lucrari de montaj tamplarie lemn Intocmit: Arh.9. Ap. Catalin Minea 205 . Este recomandabil ca usile sa fie protejate cu hârtie în timpul zugravelilor.065. ci se cuprinde în articolul de tâmplărie din cantitativul de lucrari. accesoriilor de fixare. Matei Basarab. Mobil: 0733. Transportul si manipularea elementelor de tamplarie care au feroneria gata montata se va face cu grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata. S. deviz. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Feroneria care nu este montata în conformitate cu proiectul se va demonta si remonta în conditiile specificate.625. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. 3. Ap. 87. B. Nr.S 2. Sediu social: str.r. Sc. Feroneria nu se decontează separat.minea@clidedesign. 6.320. Bl. 65.ro CUI: RO 17147031. MASURATORI SI DECONTARI Tâmplaria de lemn se deconteaza în functie de numarul de mp.s.l. Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin învelirea lor în pânza impermeabila sau folie de polietilenă. de usa în conformitate cu articolul din Articolul de deviz cuprinde costul tâmplariei.11.10. 3. Delfinului. 20. geamul. 20. 24. Bl. feroneriei. e-mail: catalin.50. materialele de etansare si vopsitorie. 40. Sc. Se cuprind în deviz toate tipurile de si cu pretul unitar respectiv. 20.

precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. CERINTE TEHINCE – PERETI CORTINA 21.32° C — umiditatea ambientala relativa 55% . antreprenorul are obligatia de anunta executia lucrarilor si a convoca receptia acestora. Et. deasemenea.625.S 2. 65. pentru lucrarile de finisaje si zidarie interioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 18° C . pe diverse faze ale lucrarilor . prezentul caiet de sarcini si prescriptiile producatorilor. Sc. respectiv in fisa producatorului. L109. primeaza specificatiile producatorului dupa care cele din prezentul. daca lucrarea se va executa pe un suport existent  lucrarilor care urmeaza sa fie ascunse de noua lucrare Operatiile de mai sus se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor.89. respectiv in fisa producatorului. 3. 6.28° C — umiditatea suportului 3% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se vor evita curentii de aer — se va asigura ventilarea In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos. Nr. 42. 87.28° C — umiditatea suportului 4% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se va evita lucrul in vant Se vor verifica. 3.320. La inceputul si pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tuturor conditiilor de mediu indicate in prezentul caiet de sarcini dar si in fisa tehnica a producatorului In cazul in care indicatiile fisei tehnice a producatorului sunt diferite de cele din prezentul se vor respecta indicatiile producatorului In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos.r. Matei Basarab. Ap. Ap. J40/1162/2005.65% — temperatura suportului 15° C . Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 21. GENERALITATI Lucrarile prezentate mai jos vor fi dupa cum urmeaza: a). Sediu social: str. 40.a).50.Lucrari care vor ramane vizibile si care pot fi receptionate in orice moment dupa executie In cazul lucrarilor de la 1. incheindu-se procese-verbale de lucrari ascunse. pentru lucrarile de finisaje exterioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 12° C . S.s. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin.Lucrari care urmeaza a fi acoperite sau partial acoperite ca atare calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata: -pe parcursul executarii acestora. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. Delfinului.inaintea executarii lucrarilor ulterioare ca vor acoperi lucrarile definite mai sus (ex.inaintea montarii mochetei se vor verifica pardoselile inaltate). Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s.28° C — umiditatea ambientala relativa 55% . Sc. Toate materialele de finisaj vor fi aprobate din punct de vedere desingn si culoare de catre proiectanti inainte comandarii.c. b).minea@clidedesign.065. 24. Nr. Bl. 206 .l. B. In toate cazurile.ro CUI: RO 17147031.65% — temperatura suportului 12° C . Orice lucrare va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea:  suportului.1.

42. Nr. Ap. Table.minea@clidedesign. 87. Etanseitatea la apa.065. Table si benzi acoperite in rulou pentru aplicatii generale. Conditii tehnice Aluminiu si aliaje de aluminiu.c. Nr. tevi si profile extrudate.S 2.2 Aluminiu si aliaje din aluminiu.50. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Limite admisibile Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri SR EN 1396 SR EN 485 SR EN 1999 SR 12025-2 C 107-05 C 107/0-02 207 . Bl. SR EN 573-3 Aluminiu si aliaje din aluminiu.ro CUI: RO 17147031. Compozitia chimica si forma produselor obtinute din aluminiu prin deformare plastica. Partea 2: Caracteristici mecanice Aluminum and aluminum alloys. 3.89. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica Perete cortina. Produse de baza. 24. Bucuresti Punct de lucru: str.625. Bare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Standarde generale P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 21. Sticla silico-calco-sodica. Sc. L109. J40/1162/2005. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. Ap. S. Rezistenta la incarcarea data de vant. Extruded rod SR N 572-1 Sticla pentru constructii. Cerinte de performanta Aluminiu si aliaje din aluminiu. B.s. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Bl.320.l. e-mail: catalin. Permeabilitate la aer. Partea 1: Definitii si proprietati fizice si mecanice generale SR EN 12150 SR EN 13119 SR EN 12154 SR EN 12152 SR EN 13116 Sticla pentru constructii. Sc. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. Mobil: 0733. Et. 65. 3.r. 40. benzi si table groase Eurocod 9: Proiectarea structurilor din aluminiu Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire. Fatade cortina. Delfinului. Partea 3: Compozitia chimica si forma produselor SR EN 755-1. Terminologie. Sediu social: str. Matei Basarab.2. CLIDE Design s.

Matei Basarab.. SR EN 13523-2..S 2. max...625....ro CUI: RO 17147031.. 2mm rezistenta la umiditate .. min.. 3....... Sediu social: str... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie pereti cortina Intocmit : Arh... 87..065.5mm...... HB rezistenţa la coroziune SR EN 13523-18 .. 42......... Sc.. Limite admisibile si parametri de izolare fonica 21.... 2 grad de luciu ....... Ap...... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si industriale......... 24.... e-mail: catalin..... Bucuresti Tel/Fax: 021......3...89. 21....50.......c...... DETALII TEHNICE PANOU REPREZENTATIV Conform Anexa A1 21.. L109....4... zgomot aerian ISO 717-1... Nr..011 W/m2 x K Proiectul tehnologic al placarilor.4... basici sub dimensiune de .....25dB conductivitatea termica DIN 52612...35μm Panourile vor avea urmatoarele caracteristici: izolare fonica... respectand urmatoarele cerinte: rezistenta acoperirii EN 13523-4. CLIDE Design s. 40.... Et..... Bl.dupa 1000 ore fisuri maxime... 3.clasa maxima rezistenta la coroziune sare si acizi SR EN ISO 4628..... 65.minea@clidedesign. S...500N.... 6....... ........ al casetelor din placi compozite si al structurii de fixare va fi intocmit... Delfinului.... min………………………70 N/mm2 rezistenţa la rupere SR EN 485.. intre care va fi un strat de polietilena de joasa densitate (LDPE) Tabla de aluminiu va fi conforma cu SR EN 1396 si va avea urmatoarele caracteristici modul de elasticitate..r... .5% coeficient de..... B...s.SR EN 1999 1-1. Sc. DESCRIEREA MATERIALELOR CARACTERISTICI FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR Sistemul va fi realizat din casete din panouri sandwich... J40/1162/2005......clasa .... Catalin Minea 208 . Mobil: 0733....dilatare liniara la diferenta de temperatura 100ºC SREN1999 1-1…max... Bl... fiind ulterior protejată cu o acoperire plastica (poliamidica). (Rw).35% grosimea acoperirii .. de catre executant in conformitate cu proiectul furnizat de arhitect.............. Bucuresti Punct de lucru: str.2..... min. .320.....SR EN 13523-9.5... Nr..l... impreuna cu toate detaliile necesare.........5mm/m Tabla va fi vopsita in camp electrostatic. Ap. min…………………………….. aprox .... La intocmirea Caietului de sarcini s-a luat in calcul o incarcare datorata vantului de 1... avand fetele din aluminiu de grosime minima 0.0.

320. Bl. 65. birouri . Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau melamină. Ap. S. L109.3.Feroneria aferenta tipurilor de confectie . 209 .s.1. Prescripţii tehnice 22. cat si usi metalice pantru interior. 40 mm. Bl. Sc. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. Bucuresti Punct de lucru: str.r.3. B. uşi de balcon. Partiţii vitrate: normale. 87. uşi interioare de lemn pentru construcţii.Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau melamină. . GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de montaj ale tâmplăriei interioare din lemn .89 Uşi şi ferestre. DEPOZITARE ASIGURAREA CALITATII. Sediu social: str. Matei Basarab. LIVRARE. 40 mm.La fel ca la punctul a) cu foaie de uşă şi toc din lemn masiv. Sc. Mobil: 0733. geam clar în grosime de 6 mm. Elemente de suspendare si închidere 22. 3. Nr. STAS 799 .1.grosimea foii uşii min. cu panouri din placaje incluse.c. balamale. Glafuri din lemn masiv sau profile de lemn liniare . CAIET DE SARCINI. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.respectiv profile metalice prefabricate vopsite. 40. rezistente la foc şi etanşe la fum. Formate si alcătuiri STAS 3366 .87 Tâmplarie pentru construcţii civile şi Industriale. c) Uşi cu panouri vitrate integrate . MANIPULARE.88 Ferestre şi uşi de lemn. 3. Foi/panouri uşă din lemn. 42. Nr. Conditii tehnice generale STAS 9322 . .89 Glasvanduri cu rame din lemn STAS 466 . Baghete de fixare pentru geamuri. 22.uşi vitrate.065.LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA DE LEMN. Delfinului.92 Usi de lemn pentru constructii civile STAS 9317/2 . J40/1162/2005.86 Ferestre.S 2.minea@clidedesign. pervaz. furniruite şi lăcuite conform specificaţiilor Proiectantului sau la fel ca cele existente. PARTITII VITRATE SI TAMPLARIE METALICA INTERIOARA 22. Materiale utilizate pentru usi interioare de lemn si glazvanduri Confecţiile de lemn vor fi executate conform tabelelor de tâmplărie. e-mail: catalin. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.625. Ferestre din lemn STAS 4923 .87 Tâmplarie pentru construcţii civile. Elemente componente: Tocuri de lemn pentru uşi şi partiţii vitrate.Panou de vizionare 10x40 cm. CLIDE Design s. 24. uşi de lemn. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 22. b) Uşi interioare cu panouri decorative (în clădiri monumente istorice) . a) Uşi interioare pline(Rw 40 db)pentru cancelarii . Et.şilduri. 6.86 Obloane rulante. Tocuri metalice. Clasificare si tehnologii STAS 9317/1 . Metode pentru verificarea calitatii STAS 5333 .50.l. Ap.pentru salile de clasa . mânere. Bucuresti Tel/Fax: 021.2.ro CUI: RO 17147031. grosimea foii uşii min. cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi). Uşi interioare metalice: normale şi respectiv rezistente la foc.89.

Bucuresti Tel/Fax: 021.2. Et. 3.ro CUI: RO 17147031. cilindru pentru incuietoari speciale. cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi trebuie sa fie de calitate si sa reziste la socuri repetate si la folosinta indelungata . mânere. 22. 42. între tocuri şi golurile unde se montează.Foaie de uşă cu structură din lemn.89. CLIDE Design s. . Bl.minea@clidedesign. Matei Basarab. Sc. h) Accesorii Chituri pentru conturile exterioare si interioare ale tocurilor. Opritori pentru uşi.şilduri. e-mail: catalin. 45x50 cm. cu geam clar în grosime de 6 mm. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .r.S 2.s. Delfinului. Nr.3. Feroneria aferenta tipurilor de confectie . d) Uşi vitrate sau glasvanduri (nerezistente la foc) . Spumă poliuretanică pentru montaj. mânere. 87. Mobil: 0733. broască). Dacă suprafaţa vitrată nu este divizată se va folosi geam securit sau laminat. praguri metalice (drepte sau etanşe). în conformitate cu specificaţiile Proiectantului. distanţa de la podea la marginea inferioară 20 cm. glasvanduri cu structură din lemn. L109. 65. Bucuresti Punct de lucru: str. Feroneria .şilduri. Toc metalic din profile ambutisate de 2 mm din oţel galvanizat. cu inserţii placaje.La fel ca la punctul d) cu excepţia suprafeţelor vitrate care se vor executa din geam armat (cu plasă din oţel inoxidabil) în grosime de 6 mm.50. .625. balamale. 6.profile prefabricate ce se livrează împreună cu foaia de uşă şi elemente de suspendare şi închidere (balamale. min. Finisaj : grund anticoroziv b) Uşi metalice rezistente la foc (F60 şi F90) 210 . Bl. prevăzută cu plăci subţiri din oţel inoxidabil pe o înălţime de 30 cm de la bază pe ambele feţe. mânere din metale cromate sau materiale plastice cu încuietori specifice pentru aceste locaţii(cu blocare din interior şi deschidere de urgenţă din exterior). 45x90 cm. balamale. Sc. cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi. divizarea acestor suprafeţe vitrate este obligatorie. grosimea finită de 45 mm. suprafaţa vitrată este divizată de baghete în diverse panuri. Nr. În cazul instalării acestor tipuri de uşi în interiorul unor pereţi despărţitori se vor utiliza: tocuri standard din lemn şi glafuri. Ap.c.065.Feroneria aferenta tipurilor de confectie .Montanţi şi traverse pentru uşi şi partiţii vitrate. . cu îmbinări sudate la colţuri şi dispozitive de fixare rezistente. min. Captuseala si pervazuri .Toc pentru uşă din lemn / metalic . Sediu social: str. f) Uşi de toaletă semi solide Foaie de uşă cu ramă de lemn. în grosime de min. celulară.şilduri.Usile vor fi pe captuseala si vor fi prevazute cu pervazuri . Tocuri/glafuri din profile metalice (oţel sau aluminiu) în cazul compartimentărilor uşoare din panouri compacte melaminate cu rame de aluminiu. 3.l. 24. mânere. Fiecare foaie de usa trebuie sa fie prevazuta cu cate 3 balamale . 35 mm. g) Uşi duble batante (în bucătării) Foaie de uşă la fel ca la punctul c) cu balamale speciale. J40/1162/2005. e) Uşi vitrate sau glasvanduri (rezistente la foc F30) . balamale metalice. S. balamale. În cazul uşilor etanşe la fum acestea se vor echipa cu dispozitive de etanşare şi de auto închidere.şilduri. vopsite sau melaminate pe ambele feţe. B. Materiale utilizate pentru usi metalice a) Uşi metalice(nerezistente la foc) Foaie de uşă din tablă de oţel galvanizată profilată/cutată rigidizată cu profile din oţel galvanizat.Feroneria aferenta tipurilor de confectie . 40. dim oţel placat cu crom. Ap.320.

dispozitiv de auto închidere (amortizor). conform specificaţiilor producătorului sau cele specifice rezistenţei la foc.c. . Mobil: 0733. adâncime. B.320. Et.3. 211 . uşi metalice care nu sunt rezistente la foc. - 22. J40/1162/2005. EXECUTIA LUCRARILOR. 65.3. înaltime. 22.065.50. L109.s. CLIDE Design s.S 2. Opţional cu panou de vizionare cu geam armat rezistent la foc. Bl.l. S. Şefii echipelor de montaj vor participa la recepţia tâmplăriei şi a accesoriilor.86. Controlul calitatii. tâmplăria de lemn se va depozita în zona de lucru pentru a se realiza aclimatizarea. îmbrăcarea în folie din plastic a tocurilor şi marcarea pe acestea a punctelor corespunzătoare marcate pe conturul golului. Matei Basarab. verticalitate. ASAMBLARE Următoarele precizări sunt valabile pentru uşi de lemn. existenţa şi calitatea acesoriilor de prindere.5' m. penele vor fi tratate în prealabil cu carbolineum sau ulei mineral. Transportul şi manipularea se vor executa manual. MONTARE. balamale galvanizate cu sistem de securitate. pregătită pentru finisare sau gata finisată conform tabelelor de tâmplărie. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. Delfinului. 40. Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria să nu sufere deformări care ar putea să strice sau să împiedice utilizarea.3. 87. depozitare Tâmplăria se livrează încheiată. manipulare.minea@clidedesign. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale. Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. 3. Ap. fixarea praznurilor pentru tâmplărie si cele pentru finisarea şpaleţilor şi glafului. Pozarea şi echiparea tâmplăriei: fiecare toc este adus în poziţie si fixat în prima fază prin pene la colţuri şi la interval de maximum 1. 22.Dispozitiv antipanică la uşile de evacuare în caz de incendiu.Rostul dintre toc şi perete să fie astupat numai cu materiale rezistente la foc. Bl.89. Livrarea se receptionează conform STAS 799 . . Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel. 6. nu se admite folosirea spumei poliuretanice pentru etanşarea acestui rost. Verificarea calităţii se va face pe faze: Verificarea la livrare Verificarea înainte de punerea în operă Verificarea la recepţia preliminară Se vor verifica: existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice. terminarea tencuielilor în zonele adiacente golurilor precum şi a pardoselilor şi plafoanelor. În cazul uşilor rezistente la foc se vor urma prescripţiile producătorului şi/sau cele specifice acestor tipuri de uşi. în spaţii încălzite cu o temperatură şi umiditate constantă.4. etanşare cu garnituri rezistente la foc.4. corespondenţa cu prevederile proiectului. însoţită de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul respectiv. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La fel ca la punctul a) dar foaia de uşă este umplută cu MDF.ro CUI: RO 17147031. Sc. Sc. INSTALARE. Nr. Ap. verificarea în urma depozitării / manipulării cu privire la deteriorări. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. centrare. glasvanduri.625. cu cel puţin 24 h. Livrare. e-mail: catalin.r. Tâmplăria trebuie depozitată în spaţii protejate împotriva intemperiilor. Operatiuni pregătitoare de lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajuIui tâmplăriei: materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol. Înainte de montaj.

. 6. baghete sau prin cordoane de chituri simple sau tiocolice Toate uşile care atunci când sunt deschise pot cauza deteriorări ale pereţilor adiacenţi. 24. Nr.l. Vor fi prevăzute cu opritori ce se montează în pardoseală. pe toată lungimea falţului respectiv.5 cm. L109.r. Ap. între foaia de uşă şi pardoseală să fie un spaţiu constant (3 . Ap. CONTROLUL CALITATII. 87. balamalele.89. B. abaterile de la planeitatea foilor de uşi sau cercevele mai lungi de 1.accesoriile metalice să fie bine montate şi să funcţioneze perfect.8 mm). închiderea tâmplăriei în goluri prin pervazuri. Sc. Nr. glasvand) montaj tamplarie metalica Intocmit: Arh. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi fixarea definitivă a tocurilor şi şpraiţuirea interioară pentru împiedicarea deformării până la momentul întăririi spumei poliuretanice. Catalin Minea 212 . Bucuresti Punct de lucru: str.c. Matei Basarab. cremoanele. S. retuşuri si completări.între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaţiu de minim 3.5. J40/1162/2005.320.065. drucărele să fie montate la aceeaşi înălţime (înălţime constantă) de la pardoseală. Bl. panourilor de placare etc. 40.ro CUI: RO 17147031. 3. verticalitatea tocurilor şi căptuşelilor. injectarea cu spumă izolantă a spaţiilor rămase libere între toc şi gol completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor rnetalice executarea finisajelor la şpaleţi si glafuri. 65. 42. radiatoarelor.50. Sc. abaterea este de 2 mm. Bucuresti Tel/Fax: 021.5 m să fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective.625. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE montaj tamplarie interioara de lemn (usi. Mobil: 0733. 3. CLIDE Design s.minea@clidedesign. ABATERI ADMISE Se vor verifica: existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice. e-mail: catalin.s. 22.S 2. Sediu social: str. 22. potrivirea corectă a foilor de uşi (luft) precum şi a cercevelelor pe tocuri. Et.6. Bl. nu se admit abateri mai mari de 1mm/ m. Delfinului. . pentru fiecare în parte. înlaturarea protecţiei din folie de plastic.

89. rosturi in pereti. Matei Basarab.065.1. dolii si coame si acoperisuri din tabla metalica.Comportarea corespunzătoare din punct de vedere al stabilităţii termice pentru elementele de construcţie perimetrale (m. L109. . Bl. 23.320. Nr. Nr. B.l. Ap. 42.c.5-1 mm) armată cu plasă deasă din fibre din sticlă. ramă din PVC/AL tri sau pentacamerală prevăzută cu geam termoizolant tratat low-e).Indeplinirea valorilor de comfort (PMV. PPD). S.s. planşeul dinspre terasă. . Sediu social: str. cum ar fi: Aplicarea izolatorului pentru rosturi in rosturile interioare si exterioare ale usilor. J40/1162/2005.50. D). dar ori de câte ori situaţia o permite se tinde către atingerea acestora prin măsurile de intervenţie la nivelul: pereţilor exteriori prin prevederea la faţa exterioară a unui strat de PEX.1. vată minerală sau de sticlă.ro CUI: RO 17147031. tâmplăriei exterioare care se îmbunătăţeşte sau se înlocuieşte cu tâmplărie performantă din punct de vedere termic şi energetic (ex. poliuretan protejat cu o tencuială subţire (0. 213 .minea@clidedesign. Mobil: 0733. de la an la an. lucrari de tinichigerie: pentru barierele de vapori.S 2. Capitole relationare: Lucrari de tencuieli: pentru fatadele izolate. vata minerala. in structura elementelor perimetrale. 24. Bl. 3. Intervenţiile se vor face la următoarele elemente de anvelopă : pereţi exteriori. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 23. Et. planşeului către pod la care se prevede pe suprafaţa dinspre pod un strat de vata de sticla sau vata minerala planşeului de terasă la care termoizolaţia cu cca 15 cm termoizolaţie eficientă din polistiren expandat. peste valorile admisibile. Sc. 87. 6.625. . o evitarea acumularii cantitative de umiditate. Obiective generale Se iau măsuri care să asigure : Respectarea conditiilor sanitar-igienice pentru fiecare subansamblu constructiv. invelitori pentru acopris tip sarpanta: pentru barierele de vapori si ainvelitori pentru acoperis.1. o evitarea cresterii umiditatii efective ale materialelor. Sc. placa pe sol. planşeul dinspre podul neîncălzit. Delfinului.Evitarea fenomenului de condens superficial pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie perimetrale. e-mail: catalin. La clădirile existente nu este obligatorie atingerea parametrilor termici şi energetic prevăzuţi pentru clădirile noi. CLIDE Design s. Pereti despartitori. Bucuresti Punct de lucru: str. peretilor cortina si suprafetelor vitrate Cerinte de izolatie pentru diferite parti ale cladirii. polistiren extrudat (in cazul teraselor inverse). 3. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de reabilitare termica si pentru etansatori. Ap. . 40. Bucuresti Tel/Fax: 021. ferestrelor. peretii exteriori in contact cu solul (pentru cladirile care au subsol). tâmplărie exterioară (vezi capitolul tamplarie din PVC-U/Al). Tamplarie din PVC-U/Al hidroizolatii: pentru barierele de vapori I membranele hidroizolatoare. CAIET DE SARCINI – TERMOSISTEM FATADA 23.r. 65. acoperisuri tip sarpanta dinspre podul incalzit.Comportarea corespunzătoare a elementelor de construcţie perimetrale la fenomenul de difuzie a vaporilor de apă: o evitarea aparitiei fenomenului de condens in structura elementelor de construcţie. inclusiv soclul.

Nr. 3. S. Ap. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee b) NP 065-02 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 c) C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor d) C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul. conform C 107/2-97.energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente.50.7 m2K/W planşee inferioare c = 1. Bucuresti Tel/Fax: 021.3 m2K/W Coeficientul global de izolare termică a clădirii G1 va tinde către valorile maxime normate pe considerente termoenergetice G1ref. Nr.89. e în m2K/ W din Tabelul 1 sau 2 . • Legea nr.S 2. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.625. Bl. Clădirile cu ocupare continuă sau discontinuă de clasă de inerţie mare trebuie să fie modernizate.02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente • h) NP 048 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . 87. B. Parametrii necesari pentru calitatea termica Unitatile de invatamant sunt amplasate în Bucureşti în zona II climatică pentru sezonul rece pentru care se consideră temperatura aerului exterior de calcul Te = -15oC şi se încadrează (conform tabel VI din C 107/3) în grupa I de clădiri sociale cu regim normal de temperatură şi umiditate. tinzând către atingerea valorilor rezistenţelor termice minime normate pe considerente termo-energetice (valorile coeficienţilor a.1 m2K/W planşee de la ultimul nivel b = 2. 24. soclului perimetral clădirii la care se prevede la exterior placare cu polistiren extrudat . Matei Basarab. Et.exigenţa F) 214 . anexe. e) C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cele de locuit f) NP 060 . closete.minea@clidedesign. holuri. săli de sport) şi de +10°C pentru incaperi incalzite indirect (magazii exterioare. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.2. în vederea reabilitării şi modernizării lor termice g) SC 007 . Ap. 42. e-mail: catalin. J40/1162/2005. cabinete. peretii perimetrali de la subsol. Sc. 3. 6. c. hidrofugă şi economia de energie" .c. 23. L109. la care se prevede polistiren extrudat. pentru incaperi incalzite indirect.320. Umiditatea relativă de calcul a aerului interior (^i) este de 60% pentru incaperi incalzite direct si de 80%.065. laboratoare. casa scarii. 10/1995 privind calitatea în construcţii (una dintre cele 6 exigenţe esenţiale conţinute în lege este "izolaţia termică.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - planşeului către subsol la care se prevede pe supratavanul subsolului un strat de PEX . a) NP 010-97 Normativ privind proiectarea.02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro.r.2. b.1 m2K/W tâmplărie exterioară e = 0. Valoarea dominantă a temperaturii convenţionale de calcul a aerului interior este de +18oC pentru incaperi incalzite direct (săli de clasă. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. • j) NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . 40.43 m2K/W soclu d = 1. Sc. Recomandarile furnizorului sistemelor de reabilitare termica trebuie respectate 23.clădiri de învăţământ şi pentru sport din C 107/2-97): pereţi exteriori parte opacă a = 1.1.l. Sediu social: str. • i) NP 049 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente . CLIDE Design s.s. Delfinului. ateliere de reparatii). Mobil: 0733. 65.

J40/1162/2005. Sc. Et. • MP 024-02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . • MP 017-02 Metodologie privind atestare auditorilor energetici pentru clădiri .l. S. • C107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de locuit .ro CUI: RO 17147031. 890 din 9 decembrie 2002). • Legea nr. • C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit . Bl.01 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit. 215 . 29/30. Nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial nr. Bl.2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente.01.50. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. • Ordinul nr.82) . • C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cea de locuit . Nr. • SC 006 . 42. în vederea reabilitării şi modernizării lor termice .2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. 3.c. 174 din 9 decembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial nr. Mobil: 0733.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei • Ordonanţa de urgenţă nr.065.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice • Legea nr. • C107/7-02 Normativ pentru proiectare la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor (Revizuire NP200/89) .02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente .minea@clidedesign.625. 87. 278 din 21. B.r. • GP 058/2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit.199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienţă a energiei • Hotărâre din 30 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. • NP 060 .04. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Ordonanţa guvernamentală nr." (publicată în Monitorul Oficial nr.(Revizuire C107. Ap.04 2003). 65.01. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. • Legea nr 211/16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. 29 din 31.S 2. Ap.02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro. 6. L109. • C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor .s. • C107/6-2002 normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcţie (înlocuieşte STAS 6472/4) . 24.energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente. • GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora .89. • NP 049 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente . e-mail: catalin. Cu caracter general pentru cladiri noi • C107/0-02 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri . 3.320. Matei Basarab. Sediu social: str. 550 din 9. • NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . 351 din 22 mai 2003). CLIDE Design s. • PENTRU REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR EXISTENTE • NP 048 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . Sc. • C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul . • GT 037-02 Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente . • SC 007 .

dibluri si cleme speciale pentru fixare. • GT 043-02 ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor. • mp 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalatiilor aferente . Spuma polisocianura rigida. Materialele necesare sunt indicate în planşele desenate şi listele de cantităţi de lucrări. în vederea reabilitării termice . B. J40/1162/2005. Bl. Bl. Se vor utiliza numai materiale omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau posedă certificate de omologare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente .3.ro CUI: RO 17147031. Profile metalice pentru baza noua a fatadei termoizolante. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. Delfinului. Greutatea specifica nu mai mica de 48 kg/m3.Cahiers du CSTB .Sistemes d'isolation thermique exterieure par enduit . Mobil: 0733. Poliuretan extrudat si expandat.2. Izolatia trebuie sa nu fie usor ignifuga si rezistenta la apa. 3. • GT 039-02 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionale ale cladirilor existente . Sc. • GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădirile existente.1. Ap. Cuie din otel inoxidabil.minea@clidedesign. 23. L109.Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante. 42.r.l. Materiale de etansare 216 . S. grosime 10-15cm. 3. Nr. Panourile de izolatie trebuie sa fie rezistente la umezeala si stabile ca dimensiune. Bucuresti Punct de lucru: str.3. Contract icecon nr. Et.50. 23. CLIDE Design s.S 2.625. Sediu social: str. Agrafe. Ap. Se vor respecta tehnologiile date de furnizorii sistemelor de reabilitare termică. Suruburi auto-perforante pentru lemn si table metalice. 40.89. Acesorii: Adezivi.mai 2001. e-mail: catalin. 324/2000. Izolare termica Panouri de diferite grosimi: Poliester extrudat si expandat. Sc. 87. • "Guide d'agrement technique europeen" . Materiale rulate/saltele: Vata minerala.c. Benzi de armare pentru colturi pentru fatada. 24. Panou din vata de sticla cu bariera de vapori (folie de aluminiu sau similar) pe o parte. • PCC-016/2000 . 65. Plasa din fibra de sticla pentru armare. Nr.s. la cladirile civile existente . MATERIALE.065. trebuind să corespundă cerinţelor exigenţelor de calitate cerute de Legea calităţii în construcţii . Grosimea cum este aratata in planse.3. LIVRARE SI MANIPULARE 23. Materialele utilizate la executarea lucrării vor fi conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare. • mp 022-02 Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii . 6. Materialele folosite trebuie să respecte prevederile cuprinse în standardele şi normele de produs. Matei Basarab.inclusiv cerinţelor de calitate cerute de nivelul lucrării.

c. se foloseste cum este indicat in planse. Nr.polisulfida: compus din 2 parti.1. o Dimensiunile nu vor fi mai mici decat cele indicate in Planse. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Tipul A . 23. Bl.Sub acoperisul metalic. 23. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. conductelor etc. Ap.4. • Amorsa va fi cum este specificat de producator si aprobat de Dirigintele lucrarii. transparent cum va fi aprobat de Dirigintele lucrarii.minim 0. Mobil: 0733. . e-mail: catalin.Se prinde izolatia de capriorii si de sipcile din lemn cu cleme.Poliuretan va fi in concordanta cu 11S A 5754 sau similar aprobate.065.Elemente de etansare prefabricate o Vor fi din polietilena-propilina-polimer.89. Bl.Silicon: material folosit intre geamuri sau intre geam si aluminiu.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign.r. Se monteaza placi cu toate marginile Placile se vor instala cu toate marginile apropiate si vor fi fixate la intradosul planseelor. pentru a asigura rezistenta materialului de etansare. Caracteristicile care trebuie respectate sunt urmatoarele: a) Polistiren expandat pentru fatade: Grosimea care trebuie sa respecte cerintele este in subcapitolul 16. Sediu social: str. protejat de un start subtire de tencuiala armat cu plasa din fibra de sticla conform prevederilor NP 0472000 si SC 007-02 (§ 2.2 de mai sus (punctul "a") Densitatea intre 16-18 kg/m3 Rezistenta la compresiune . Termoizolatia peretilor exteriori Vezi deasemenea capitolul Lucrrai tencuieli.l. CLIDE Design s. . Nu se permit goluri cu aer. • Tip D . Va avea culoarea gri. Matei Basarab. Cerinte generale de montare pentru termoizolatii Izolatie cu placi: .Salteaua se mentine cu bariera de vapori din folie de aluminiu (suprafata reflective a foliei se aseaza in jos).50.15 N/mm2 Clasa de combustie C2 Productie libera de CFC si HCFC 217 . • Tip B .Salteaua de termoizolatie se monteaza dupa ce se fixeaza astereala. • Elementele de etansare trebuie sa fie din spuma de polietilena extrudata sau spuma din poliestiren.320. metal. pentru beton. 40. Pe acoperisurile din beton se monteaza placi conform specficatiilor producatorului si aprobarii Proiectantului Pe partea superioara a a polacilor din beton pentru acoperis: montarea placii se face conform specificatiilor din capitolul Hidroizolatii si specificatiile producatorului.4. o Vor fi incombustibile cu o densitate de 30 kg/m3. Ap. Sc.125 N/mm2 Resistenta la >0. L109.2. simetrice si aliniate cu lucrarile existente pentru tamplaria pentru acoperis. Et. Izolatia cu placi a acoperisurilor tip terasa trebuie bagata in mastic sis a aiba intotdeauna bariera de vapori sub. Sc.Se suprapun rosturile 10 cm si se etanseaza cu banda lata de 5 cm din aluminiu armat. Peretii exteriori se vor izola cu un strat de polieter expandat ignifug. Delfinului.4.S 2.625. EXECUTAREA LUCRARILOR. 87. 6. Bucuresti Punct de lucru: str.7). B.1. Compus din 2 parti. spongioase. se monteaza sistemul de sustinere cum este indicat in Planse. 24. J40/1162/2005. 42. Izolatia cu vata de sticla si vata minerala cu bariera de vapori: Planuri uniforme. . 3.CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 23. fasii filtru cu fata butil-adeziva. S. mortar.2.Spuma Poliuretanica: se va folosi pentru umplerea golurilor din jurul tevilor. culoare aprobata de Dirigintele lucrarii.s. . 65. • Tip C . 3. • Tip E .

Se monteaza profilul la nivelul soclului. Bucuresti Punct de lucru: str. Panourile de geam termoizolante de minim 4+16+4mm. Mobil: 0733. 3. cand se monteaza tablele termoizolatoare. unde trebuie pastrate tratamentul exterior al tencuielii exterioare. dupa verificare si consimtamantul Proiectantului. 40. Se aplica ultimul strat de finisaj pe peretii exteriori (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli). 3. Se monteaza noua tamplarie (Vezi capitolul tamplarie din PVC-U/AL). 6. CLIDE Design s.4. 23. Lucrrai de demolare).l.minim 3 J Aderenta adezivului in timp >0. In cazul lucrarilor de reabilitare complete: S-a convenit. O valoare R mai mare se va obtine folosind geam securizat laminat la exterior. se rectifica planeitatea stratului suport. In cazul reabilitarii cladirilor istorice. De demonteaza tamplaria exterioara (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli)./80°C. 23.r.1W/(m2k)].s. Se respecta instructiunile proeducatorului pentru utilizarea emulsiilor si solutiilor bituminoase necesare in timpul asezarii panourilor izolatoare.625. Matei Basarab. Delfinului. e-mail: catalin. cu partea interiora tratata (low E : e<0.1 N/mm2 Rezistenta la variatiile de temperatura (-30°C. 87. S. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021.fara crapaturi Proceduri de montare: Se indeparteaza tencuiala de pe peretii exteriori (vezi Capitolul 1.1 N/mm2 c) Plasa din fibra de sticla: Golurile plasei 3. Tamplarie exterioara noua Vezi capitolul Tamplarie din PVC-U/Al. Vezi capitolul Lucrari compartimentare placari uscate. Sc.c.320.50.) . Grosimea necesara pentru termoizolatie se va calcula de Proiectant conform performantelor termice ale peretelui exterior existent si se va notain proiectul tehnic.3. Valoareav kf pentru rame = 1. Vezi capitolul Tamplarie din PVC-U/Al. 42. Ap.4.ro CUI: RO 17147031.5 .S 2. Et. Trebuie respectate urmatoarele criterii: Inlocuirea tamplariei existente cu tamplaria noua din PVC-U sau AL. Bl. Termoizolarea teraselor/acoperisurilor tip terasa Pentru montare pe partea superioara a placilor din beton si pe sapa din ciment netezita: Se verifica calitatea stratului de difuziune vapori si bariera de vapori (vezi Capitolul Hidroizolatii) Se aseaza termoizolatia noua intr-un mod in care rosturile de la straturi diferite nu sunt direct suprapuse.065.6 W/m2K. ca vechea izolatie sa fie indepartata complet (vezi Capitolul 1. Ap. B. cum se specifica pentru parter si primul etaj.minim 0. Nr. Se monteaza termoizolatia plintei.10). L109. Se monteaza benzile de armare in diagonala la colturi de la ferestre si usi.89. Lucrari de Demolari). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi b) Strat de adeziv pentru placile de polistiren: Aderenta polistirenului .69m2k/W. 65. Sediu social: str. 24.4.minim 145 g/m2 Rezistenta la intindere >1500 N/5 cm Rezistenta la mediu alcalin d) Verificare in: Rezistenta la soc .4 mm Densitate . Se monteaza armatura in tencuiala peretilor exteriori. de 6mm grosime. Bl. Se monteaza tablele termoizolatoare cu agrafe. rezultand o valoare R0 = 0. Nr. conform prevederilor NP 047-2000 si SC 007-02.minea@clidedesign. 218 . avand distanta dintre panourile de geam umpluta (plina) cu gaz inert [valoarea coeficiantului k = 1. se spala si se usuca (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli). termoizolatia se monteaza la interior. Sc.

sau chiar mai bine sub capriorii din lemn se vor instala panouri din vata de sticla compimata ci folie de aluminu pe o parte.2 de mai sus. Alternativ se poate aplica o tencuiala termoizolanta. Altfel grosimea izolatiei se poate reduce.8. 219 . 23. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. 23.4. Termoizolatia pardoselii si peretilor exteriori in contact cu solul Pentru reabilitare: Vezi subcapitolul 22. deoarece are efect negativ asupra inaltimii usilor.4. Trebuie evitata cresterea in grosime a pardoselii. cu o sapa din ciment armat pe partea superioara. protejat cu tencuiala din rabit sau gipscarbon.1. daca este posibil fara a schimba grosimea totala a acesteia.s. incluzand sapa din ciment. Termoizolatia podului incalzit sub acoperisurilor tip sarpanta Daca este posibil intre. Ap. S.c. pentru a ajnge la grosimea pardoselii existente. Lucrari de demolari. Termoizolatia se va incorpora in pardoseala. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul lucrarilor de reparatii: Se indeparteaza partile deteriorate ale stratelor de izolatie si se aseaza starte noi de material izolator.4. Vezi Capitolele Lucrari compartimentare placari uscate si Lucrari de tencuieli.7. Vezi programul pentru finisaj din proiectul tehnic si Capitolul Lucrari de pardoseli. 87. Termoizolarea planseului dinspre podul neincalzit/ultimul etaj In caz de reabilitare: Pe planseul dinspre podul neincalzit se pune un strat aditional de termoizolatie moale (panouri sau saltele) de 10 15cm grosime si si se iau masurile adecvate pentru a permite accesul oricarui element in pod fara a deteriora termoizolatia noua. Delfinului. 42. pentru a fi finisat (pardoseala din pvc. Sc. glafurilor etc si determina costuri suplimentare. 3. astfel incat tipul de material sa fie la fel cu cel existent. In cazurile in care izolatia nu poate fi incorporata in parter.S 2. Termoizolatia pardoselii de deasupra subsolurilor neincalzite Daca finisajul placii de deasupra subsolului neincalzit este deteriorat si este prevazuta construirea unui alt etaj. B. gresie etc. J40/1162/2005. 23. Sc. Pentru constructii noi: termoizolatia pardoselii si a peretilor exteriori trebuie sa fie in conformitate cu punctul "c" din subcapitolul 22. Nr. 24. vezi Capitolul 1. Alternativ se poate folosi spuma din Polistiren. Pentru demontarea finisajelor vechi ale pardoselilor.l. Polisocianurat de aceeasi grosime. Poliuretan. Et.4.minea@clidedesign. se va fixa un strat de polistirene extrudat ignifug sub plafonul subsolului. Grosimea necesara a stratelor de izolatie se va calcula de Proiectant si se va specifica in proiect. Mobil: 0733.89. CLIDE Design s. Grosimea minima a izolatiei: 15cm. (aproximativ 8cm de polistiren extrudat). Vezi capitolul Compartimentare Placari uscate sau Tavane Suspendate Modulare sau Liniare. Termoizolatia incaperilor de sub terasa va fi conform cerintelor termo-higro. 65. Poliuretan) de aproximativ 12 .energetic si pentru confot interior in vigoare. Bl. L109. 23. Daca se intampla acest lucru trebuie redusa grosimea izolatiei.320. Bucuresti Punct de lucru: str.15cm grosime. rezistent la compresiune si in ceea ce priveste grosimea. Bl. Terasele cu incaperi incalzite sub necesita un strat eficient de termoizolatie (Polistiren.5.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin.). unde panourile se partial puse pe partea superioara a capriorilor (cum ar fi Pro Span sau similar aprobate).6. Alternativ inzolatia se poate monta sub plafon in functie de proiect si de spatiul existent. 3.r.625. Matei Basarab.50. 40.7 de mai sus. Podurile reci ale capriorilor se pot evita folosind sisteme de incalzire pentru acoperis. un strat termoizolator de minim 5cm de polistiren sau echivalent poate fi incorporat. Nr. Sediu social: str.4. Ap. sau saltele din vata minerala cu bariera de vapori din folie de PE.065.

Bl. Pregatirea suprafetei suport: o Suprafata suport trebuie sa fie neteda. Fatade noi Se verifica indepartarea tencuielii de pe peretii exteriori.1. executate peste termoizolatiile din materiale tasabile vor fi prevazute cu rosturi la distanta de 10 -15 cm de la atic. Ap. poduri Se verifica lucrarile pentru adaugarea/inlocuirea termoizolatiei pentru terasele si planseele dinspre pod. B. 65. L109. Daca termoizolatia se executa prin lipire aceasta se va fixa suplimentar si cu ajutorul unor cleme pe contur. 24. ea trebuie montata cu cuta lata spre termo .c.Daca s-au executat etansari in dreptul strapungerilor accidentale sau tehnologice. Matei Basarab. . Et.89. .minea@clidedesign. 6. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii termice Daca este respectata procedura tehnica de executie a constructorului. Nr. Verificarea montării tâmplariei exterioare noi din PVC-U/Al si suprafetele din jurul lor. Daca s-au respectat dimensiunule. Bl.montarea armaturii din tencuiala pereţilor exteriori pe primele suprafeţe după dezafectarea actualei învelitori.ro CUI: RO 17147031. spalarea si uscarea. 3.hidroizolatiei .r. e-mail: catalin. pozitiile si formele puntilor termice prevazute in proiect. a agrementelor tehnice pentru materiale si proceduri noi.320.S 2. S. Daca este respectat proiectul si detaliile de executie.625. o Atunci cand tabla cutata constituie stratul suport al termo.5 ° C si pentru umiditatea relativa interioara ± 2 % . Existenta utilajelor necesare lucrarilor. Daca nu s-au produs goluri in Plăci.s.montarea diblurilor de prindere a plăcilor termoizolante.50. Delfinului. Subsol Se verifica lucrarile pentru adugarea termoizolatia pentru pardoseala de deasupra subsolului (reabilitare) sau pentru incorporarea ei in planseul subsolului (la cladirile noi). Acoperisuri. 3. o Denivelarile mici se vor corecta cu mortar marca M100 T.Daca nu apare condens in dreptul puntilor termice . Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de izolatii termice. Daca parametrii climatici interiori ( temperaturi .5. inainte de executarea straturilor de protectie. o Sapele din beton armat de 30 mm grosime. Verificarea la inceperea execuţiei stratului final de finisaj al pereţilor exteriori. Existenta proiectului si a detaliilor de executie. 87. . Verificarea: . 40. Ap. Termoizolatie Verificari inainte de inceperea lucrarilor de izolatii termice: . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 23.Terminarea lucrarilor anterioare (existenta procesului verbal de Receptie). Nr. şi montarea primelor plăci termoizolante. Mobil: 0733. fara asperitati si fara contrapante. 42. Verificarea după realizarea noii învelitori. Existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de izolatii termice in documentatia constructorului. J40/1162/2005. Sediu social: str. CONTROLUL CALITATII 23. Bucuresti Tel/Fax: 021. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale.montarea fâşiilor de armare pe direcţie diagonală la colţurile ferestrelor şi uşilor.hidroizolatie. Sc. terase. curatarea prafului. rectificarea planeitatii stratului suport. Sc. CLIDE Design s.065. Existenta de personal calificat pentru executia lucrarilor . Verificarea montării profilului de bază la nivelul soclului. umiditati relative) corespund proiectului in limitele admisibile care sunt : pentru temperatura interioara ± 0.l. 220 . . Bucuresti Punct de lucru: str.5. Daca rosturile dintre Plăci sunt de minim 2mm.

Intinderea filer-elor elastice nu este permisa.l. trebuie folosita o pelicula impotriva adeziunii. 65. L109. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • Daca temperatura interioara a elementelor de inchidere si a puntilor termice corespunde valorilor proiectate.Filer-ele vor fi montati la adancimile necesare folosind lemn sau unelte pentru acest scop.s. Nr. .c.5. sa nu faca zgomot. - 23.065.50. Ap. Mobil: 0733.6.r. Et.Dimensiunile sa fie adecvate pentru imbinarile necesare. Bucuresti Punct de lucru: str.Materialele impregnate cu ulei. Bucuresti Tel/Fax: 021. gauri care nu sunt necesare sau deteriorari. 87. CLIDE Design s. 3. dar nu adeziva la materialul de etansare. Materiale pentru etansare . Fiecare modul sau panou trebuie fixat bine. 6.S 2. Sediu social: str. In cazurile in care materialul pentru etansare are tendinte adezive la materiale. . aplicate vor fi aplicate cu acuratete continuu.625. e-mail: catalin.Unde marginile rosturilor sunt rotunde sau altfel.Toate suprafetele vor fi etansate si grunduite cum se recomanda si se aproba de producator.Suprafetele materialelor pentru etansare sa fie aproximativ la acelasi nivel si paralela cu suprafetle finisate adiacente. polimeri sau materiale similare nu se vor folosi. Nr. sa nu se miste. J40/1162/2005. se pune suficient material pentru etansare suficient pentru a evita contactul cu astfel de margini. Materialele pentru etansare prefabricate se vor pune intotdeauna comprimate. .Suprafetele materialelor pentru etansare pot sa fie putin sub. La finalizare. bitum.Materialele pentru etansare vor fi puse cu echipamente aprobate. . 3. 40.2. 24.Filer-ele pentru etansare se vor monta in lungimile maxime existente si practice si se vor monta ferm in rosturi. . B.ro CUI: RO 17147031. 42. Sc. Bl.minea@clidedesign. . Sc. Matei Basarab.320. .Se curata suprafetele invecinate cu rosturile etansate de murdaria rezultata de la etansare. Delfinului. dar niciodata peste suprafetele finisate adiacente decat daca acest lucru este aprobat.Se pun materiale prefabricate pentru etansarea rosturilor in locurile indicate si conform specificatiilor producatorului. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie lucrari de termoizolare la fatade Executie lucrari de reabilitare termica Intocmit : Arh. . Montarile nu trebuie sa aiba scurgeri sau patrunderi de apa in interior sau in spatiile etansate ale structurii.89. Bl. 23. Aceasta pelicula poate sa fie adeziva la material. Montarile nu trebuie sa aiba taieturi. Catalin Minea 221 . . S. Ap. si folosind presiune suficienta pentru a asigura contactul si adeziunea totala si continua.

3. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 24. La inceputul si pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tuturor conditiilor de mediu indicate in prezentul caiet de sarcini dar si in fisa tehnica a producatorului In cazul in care indicatiile fisei tehnice a producatorului sunt diferite de cele din prezentul se vor respecta indicatiile producatorului In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos.320. 3. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. primeaza specificatiile producatorului dupa care cele din prezentul. b). daca lucrarea se va executa pe un suport existent  lucrarilor care urmeaza sa fie ascunse de noua lucrare Operatiile de mai sus se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor. Sediu social: str.Lucrari care urmeaza a fi acoperite sau partial acoperite ca atare calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata: -pe parcursul executarii acestora. L109. CLIDE Design s.28° C — umiditatea suportului 3% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se vor evita curentii de aer — se va asigura ventilarea In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos. Nr. Sc. pe diverse faze ale lucrarilor .a).ro CUI: RO 17147031.inaintea executarii lucrarilor ulterioare ca vor acoperi lucrarile definite mai sus (ex.S 2. 6. Toate materialele de finisaj vor fi aprobate din punct de vedere design si culoare de catre proiectanti inainte comandarii. 24.065.minea@clidedesign.32° C — umiditatea ambientala relativa 55% . 87. e-mail: catalin.l. B.Lucrari care vor ramane vizibile si care pot fi receptionate in orice moment dupa executie In cazul lucrarilor de la 1. Et. respectiv in fisa producatorului.28° C — umiditatea suportului 4% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se va evita lucrul in vant Se vor verifica. 65.inaintea montarii mochetei se vor verifica pardoselile inaltate). respectiv in fisa producatorului. incheindu-se procese-verbale de lucrari ascunse. Mobil: 0733. Nr.r. J40/1162/2005.s. prezentul caiet de sarcini si prescriptiile producatorilor. pentru lucrarile de finisaje si zidarie interioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 18° C . 222 . GENERALITATI Lucrarile prezentate mai jos vor fi dupa cum urmeaza: a).1. Bl. 42. S. deasemenea. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative.625. Sc. Bl. pentru lucrarile de finisaje exterioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 12° C . Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021.50.c.65% — temperatura suportului 12° C . antreprenorul are obligatia de anunta executia lucrarilor si a convoca receptia acestora. In toate cazurile.28° C — umiditatea ambientala relativa 55% . Matei Basarab.89.65% — temperatura suportului 15° C . Delfinului. CAIET DE SARCINI – FATADE CU CASETE DIN TABLA 24. Orice lucrare va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea:  suportului. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str.

40. Sc. 3. Ap.r. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. 24.15W/m2 x K 223 . S. Extruded rod SR N 572-1 Sticla pentru constructii. Cerinte de performanta 24. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 65. Etanseitatea la apa. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Nr. Partea 1: Definitii si proprietati fizice si mecanice generale SR EN 12150 SR EN 13119 SR EN 12154 SR EN 12152 SR EN 13116 Sticla pentru constructii. DESCRIEREA MATERIALELOR CARACTERISTICI FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR Peretele va avea o structura de profile din aluminiu vopsit in camp electristatic.89. Bucuresti Punct de lucru: str. 24.1. e-mail: catalin.2 Aluminiu si aliaje din aluminiu. Sticla silico-calco-sodica.ro CUI: RO 17147031. Partea 2: Caracteristici mecanice Aluminum and aluminum alloys.500N/m2  un coeficient de transfer termic 1. Terminologie.c. Ap. Rezistenta la incarcarea data de vant. profile in conformitate cu SR EN 573-3 si SR EN 755-1.320. Peretele va avea un sistem de trei sticle 6-12-4-12-4mm cu interspatii de cate 12mm continand Argon:  sticla exterioara – sticla securit termoizolanta si absorbanta de 6mm  sticla din mijloc – sticla securit de 4mm  sticla interioara – sticla securit cu emisivitate redusa (LowE)de 4mm conforme cu SR EN 572-1 si SR EV 12150-2.065.2. Partea 3: Compozitia chimica si forma produselor SR EN 755-1. SR EN 573-3 Aluminiu si aliaje din aluminiu. Fatade cortina. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica Perete cortina. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare. 3. Bare. Nr.2. Compozitia chimica si forma produselor obtinute din aluminiu prin deformare plastica. Matei Basarab. L109.625.3. Bl. Mobil: 0733.l. B. CLIDE Design s. Produse de baza. Peretele va fi conform cu SR EN 13119 si va asigura: -etanseitatea fata de apa conform SR EN 12154  permeabilitatea la aer conform cu SR EN 12152  rezistenta la incarcare datorata vantului conform cu SR EN 13116 si tinand cont ca incarcarea va fi de min. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Standarde generale P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 87. Sc. 6.50. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. Bl. Delfinului. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina.S 2. Et. Permeabilitate la aer. Sediu social: str. J40/1162/2005. tevi si profile extrudate.s.

Catalin Minea 224 .625. 24.37dB. Sc. Bl. Matei Basarab.S 2. Sediu social: str.minea@clidedesign. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . CLIDE Design s.ro CUI: RO 17147031.s. e-mail: catalin. 24. Delfinului.065.5. Bl. 65.89.o izolare fonica a zgomotului aerian min.r.l. 24. L109. Nr. 3.c.4. 87. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie fatade cu casete metalice Intocmit : Arh. Ap. S. 3. Sc.50. J40/1162/2005. 6. 40. Nr. CONDITII SPECIFICE DE MONTAJ Montajul se va face conform specificatiilor si detaliilor producatorului peretelui si in concordanta cu detaliile proiectului. Et. B. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str.

glafuri) Capitole asociate: • Pentru finisajele acoperisului din tabla de cupru: vezi Capitolul "Zugraveli si Vopsitorii" pentru cerintele de grunduire si finisarea acoperisului din tabla de cupru. Nr. Et. .T. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. titaniu-zinc sicupru. • Pentru izolatia de sub acoperis (membrane hidroizolatoare. 6. Nr. Hidroizolatii. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. S.C. 3. 1. GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie pentru acoperis din tabla neondulata. Elementele de invelitoare cum ar fi tabla plana sau tabla metalica tip tigla.l.P. Indicativ GP 065-2001 Titlu Ghid privind proiectarea si executia lucrãrilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton. Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol: • Invelitori din tabla plana. 87. • Invelitori din tabla profilata tip tigla. B. Lucrari de Tamplarie. Pantele invelitorilor Natura invelitorii Tabla plana obisnuita si tabla autoportanta Tabla profilata tip tigla Pante (cm/m) minime 15 25 Pante ( cm / m ) uzuale 30 . barirele de vapori): vezi Capitolul 13. • Pentru termoizolatie vezi Capitolul 16: Reabilitare termica si etansatori. peste care se bat sipci din lemn paralele cu panta pe care se vor monta elementele de invelitoare si asigura o protectie suplimentara impotriva patrunderii apelor si zapezilor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. C 217-1983 225 .02. J40/1162/2005.L.89.S 2. 24.625. Sc.C.175 25.D. vezi Capitolul 13.1. 40. Norme tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri Ordin de aprobare M.Carton sau panza bitumata sau folie polietilena cu rol de hidroizolatie. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE 25. 3. tabla ondulata si elemente sandwich. Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de reabilitare.60 45 . • Tabla metalica autoportanta (ondulata si tip sandwich) Lucrari de tinichigerie (jgheaburi.c. Hidroizolatii. Bl.minea@clidedesign. e-mail: catalin.strat continuu din scandura din lemn. Delfinului.Astereala .C. 42. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 21/21. Sc. Sediu social: str. L109.r.065.2001 I. burlane.2.s. CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str.L. Matei Basarab.50. Ap.320.11. si non-autoportanta cum ar fi tabla galvanizata.ro CUI: RO 17147031. 1624/02. vezi Capitolul 5. 65. care sprijina invelisurile de acoperis care nu sunt autoportante. Bl. Nr.1984 NP 37–1982 Înlocuieste 2. Acoperisul are urmatoarele starturi: . Mobil: 0733.P.

C.00 m latime . autoportante Table din otel galvantizate si vopsite cu start intermediary termoizolant.Ministerul Lucrarilor Publice.625.50. 40.Institutul Central de Cercetare. Proiectare si Directivare in Constructii M. Mobil: 0733.s. Nr.T. 3.1974 C 37-79 7. 219/2005 M.2003 M. Sc.L. C 172-1974 Legenda: I.r.11.1972 M. max. Caietul 1 4. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate . 1.C. executia si exploatarea învelitorilor acoperisurilor în pantã la clãdiri Ghid privind proiectarea. Atat panourile interioare cat si cele exterioare trebuie sa fie laminate pentru a permite deschideri mari si economice intre pane.30 m Grosimea panourilor exterioare din otel depinde de sarcina statica si de spatiul dintre pane. MANIPULARE.Ind. .C. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. 3. C 151-1972 8. CLIDE Design s.l.S 2. 19.11.C.P. 42. Bl.3.L. 70 mm. LIVRARE. L109. B.320.1989 M.Ind. Transporturilor si Turismului M.D. Bl. monolite şi prefabricate NORMATIVE CONEXE M.C. . J40/1162/2005.D.89. .ro CUI: RO 17147031.1.C. Delfinului. DEPOZITARE 25.Tabla exterioara: 6 mm-8 mm grosime.Ministerul Constructiilor Industriale 25.C. GP 112-2004 5. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. NP 119-2006 6. 4/10.Ind.c.T. 1733/20.01.C. Materiale a) Invelitoarea autoportanta pentru acoperis intr-un start . MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.Panou modular: 1.table ondulate din otel galvanizate si vopsite.2006 C 37-1988.. 87.in situ‖ Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat. 126/19.C .table ondulate din aluminiu anodizate si/sau copsite b) Panouri sandwich.T.3.C. de 8 cm din poliuretan rigid sau de 12 cm din fibra de densitate medie.T.04. Fiecare panou are in mod normal 4 cute plus 1 cuta pentru imbinare cu o suprapunere de aprox. e-mail: catalin. 6.T. Ap.L. C 37-1988 Normativ pentru alcatuirea si executarea învelitorilor la constructii Instructiuni tehnice pentru folosirea învelitorilor din tabla cutata zincata termoizolate cu polistiren celular Îndrumator pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si a peretilor I. .T. Matei Basarab.00 m.C.minea@clidedesign. .L. VERIFICAREA CALITATII. 65.P.Lungime: min. . Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.Tabla interioara: 6 mm grosime.P. NP 069-2002 Normativ privind proiectarea.P. 226 . 161/N/18. S. Nr. 606/21. Et.09. 24. Sediu social: str.065.

Sc.minea@clidedesign.6. Se urmaresc recomdarile producatorului. Nr. 65. 40. nu pateaza. electrod de sudat.1mm strat de finisaj) sau Polivinilden (strat de poliester 0. Ap.l. 87.005mm + 0. Accesorii: Exceptand cazul in care se indica ca lucrare la alta sectiun a caietelor de sarcini. d) Jgheaburi si burlane: acelasi material ca la tablele pentru acoperis. 5cm largime x 7.065.2cm. Lipire. care nu se deformeaza. L109. Sururburi si bolturi: o Pentru tabla din otel.60mm). titan-zinc si zinc: otel inoxidabil o Pentru tabla din cupru: Cupru.25mm minim. table moale si otelita. In medii mai agresive (langa fabrici si uzine cu aer foarte poluat) grosimea startului exterior de finisaj trebuie sa fie mai mare cu 0.5cm lungime. Nr. sipci. depinzand de imbinarea simpla sau dubla.1 mm) sau cu Florura de polivinilden sau Acoperit cu poliester siliconizat (grund 0. cum ar fi finisaj din Al-Zn. 3. aprox. cu grosimea minima de 12cm. o Zincata nu va fi mai mica de 215 g/m2 conform EN 10143 aplicata prin proces continuu de imersare. nu este toxica. e) Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme.33 m2K/W. o Etansator pentru rosurile de dilatatie .005mm + 0. Matei Basarab.r.90 . exceptand daca se indica altfel. scurgeri.625. clasa I de reactie la foc conform NEN 3883 sau panou din fibra de densitate medie.005mm + strat de finisaj 0. sageac. ventilatii. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Panourile interioare liniare trebuie sa fie usor striate si sa aiba o latime de 1. cu grosimea minima de 8cm. e-mail: catalin. daca sunt in conexiune.50. garnituri si banda de inchidere. Alte finisaje.ro CUI: RO 17147031. nu mai putin de 2. Garantia producatorului: timp de 15 ani panourile nu vor coroda. incluzand tablele din metal trebuie sa fie mai mic de 0. placa lacuita din aluminiu sau din otel inoxidabil sunt optionale si se vor folosi doar cu acordul Contractorului.2mm. Culoarea trebuie selectata conform standardelor producatorului si aprobata de Proiectant. etansatori si accesorii cum se recomanda de producatorul tablei metalice. etansatori. separatori. panourile exterioare trebuie finisate la exterior cu: Plastisol din pvc (grund 0. 227 . 6. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. materiale de lipire. 24. invelisuri protective.c. daca nu se specifica altfel in planse. valoare care corespunde cu o valoare R de cel putin 3.9kg/m2. Se furnizeaza permanent banda elastica. Mobil: 0733. incluzand coama. CLIDE Design s. Cuie: o Pentru tabla din otel sau zinc: otel inoxidabil 0. c) Tabla pentru acoperis din cupru: tabla din cupru laminata la rece in conformitate cu indicarea duritatii H00 si cu greutatea de 4. Pene: acelasi material ca tablele pentru acoperis. o Banda de etansaree: banda etansatoare cu compusi solizi poliizobutilenici sensibila la presiunee 100%.S 2. se livreaza componentele necesare pentru sistemul de acoperis complet.0m intre liniile de centru si rosturi. o Pentru tabla din cupru: ca mai sus. compozitia pentru cupru 50% cositor si 50% plumb. Inzolatia: Panou din spuma poliuretana extrudata rigida.30 W/m2K. Tabla din otel galvanizat : o Va fi otel laminat la cald Gauge 24 (0. Conform STAS 11212/2-84.1mm). Bl. Ap. bronz sau alama. greutatea minima 4. densitatea interioara de 30kg/m2. Valoarea k (coeficient de pierdere a caldurii) pentru intregul acoperis. agrafe. Sediu social: str.s. B.89.01mm + finisaj 0. Partea expusa a tablei liniare galvanizata trebuie acoperita cu Plastisol din pvc (grund 0. Se potrivesc materialele si finisajele acoperisului. jgheaburi.02mm strat de finisaj). dar din cupru sau bronz. Lungimile pot varia.10kg/m2. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. polisulfidea butil sau etansator din silicon cum se recomanda de producatorul constructiei.320. Et. 42. o Etansator de rost: O parte poliuretan elastomeric. 3. S. Finisaje: in mediu neagresiv.

4. se recomanda sau sunt necesare imbinari tip care nu se dilata pentru performanta adecvata a lucrarii. textura de finisare si culoarea.dar se vor acoperi cu o invelitoare impermeabila pentru a le pastra uscate si pentru a impiedica deteriorarea lor.Montarea invelitorilor din tabla . Ap. pentru a preveni scurgeri sau deteriorare. Tabla metalica prefabricata pentru acoperis. in concordanta cu standardele STAS. instructiunile de montare.3. pentru ca metalul sa asigure montarea adecvata a etansatorului elastomeric. Depozitare si Manipulare Tabla metalica se va transporta si livra cu folii protectoare. e-mail: catalin. poate fi incorporata ca parte a lucrarii pentru acoperisl metalic.. Et. 25.S 2. L109.ro CUI: RO 17147031.89.4. ASAMBLARE A.320.3 . 25. 25. 87. vor fi de aprox 20cmx20cm din fiecare. J40/1162/2005.065.l. Daca mostra este acceptata. se pregateste o mostra. Bl. CLIDE Design s. Sediu social: str. Se monteaza mostra pe suprafata acoperisului la indicatia Proiectantului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Nituri: 0.1. Deteriorarile minore se vor repara cu chit .0.3. Nr. Bl. Tablele si tiglele se depoziteaza in exterior . Elemente metalice exterioare cu fete vizibile curate. 65. burlane. 42. Delfinului. 24. Bucuresti Punct de lucru: str.s.2. Mostre (se furnizeaza incazul acoperiselor complet noi): inainte de achizitionarea materialelor si montarea componentelor metalice pentru acoperis. Se indica rosturile de dilatare si conectarile hidroizolante pentru lucrarile adiacente si pentru bariere si penetrari.c. Matei Basarab. Sc. Sc. Materialele trebuie sa fie in conformitate cu instructiunile si recomandarile producatorului. B. constructia marginii. recomandarile generale pentru aplicarea tablei pentru acoperis. jgheaburi. 40. Se retin mostrele acceptate din puncte de vedere al calitatii. Iminari pentru etansare: unde sunt mobile. Mostrele de material: din material metalic specific pentru acoperis pentru lucrarile de reabilitare. Generalitati Se folosesc elemente prefabricate cat mai mult posibil. Trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea suprafetelor. 228 .r. Mostra trebuie sa aiba dimensiune asuficient de mare pentru a demonstra modurile de imbinare tipice. montate in locurile si la nivelurile indicate cu margini vizibile fasonate pentru a forma bordura. Plansele vor arata modul de formare si imbinare a tablei metalice si a tiglelor . Tabla metalica in timpul depozitarii se va mentine uscata si departe de pamant pentru a asigura ventilatie adecvata.5cm diametru. Nr. EXECUTAREA LUCRARILOR. detaliile de prindere. Mostre Contractorul trebuie sa respecte datele produselor incluzand specificatiile producatorului. 3. Se incorporeaza materialele si metodele de excutie si montare identice cu cerintele proiectului. Lucrarile trebuie sa se potriveasca cu substructura. coame pentru hidroizolatie si rezistenta la apa cu previziuni de expansiune pentru lucrarile in desfasurare.minea@clidedesign. Ap. Stivele nu trebuie sa fie mai mari de 1 m pentru a evita deformarea tablelor care se afla in partea de jos. INSTALARE. 6. burlane.625. Marginile din tabla galvanizata se vor imbina si lipi.3. tevi pentru evacuare apa pluvila etc.50. Se recomanda nituri suplimentare pentru imbinari. Bucuresti Tel/Fax: 021. cu capete solide si saibe din acelasi material cu tabla. 25. Mobil: 0733. S. 3. MONTARE. Imbinari: imbinarile prefabricate la tabla cu imbinati plate.

Ap. COORDONARE Se coordoneaza lucrarile pentru acoperisul metalic cu cele pentru scurgere a apei. B. Sub-structura va fi neteda si fara defecte. jgheaburile si alte componente ale tablei metalice pentru acoperisuri. trebuie sa fie in concordanta cu recomandarile si indicatiile producatorului tablelor care este montat. Bl.625. Imbinari tip etansare: unde se folosesc imbinari de etansare. C. CURATARE Se indeparteaza stratul protectiv (daca exista) de pe suprafete vizibile ale tablei metalice pentru acoperis. MONTARE Trebuie respectate recomandarile producatorului cu exceptia zonelor unde este specificat sau indicat altfel. elemente de drenare indicate si dupa cum se cere pentru evitarea scurgerilor.a securiza si a asigura o instalatie rezistenta la coroziune. Se etanseaza Imbinarile dupa cum este indicat si cerut pentru evitarea scurgerilor. e-mail: catalin. se aplica un start uniform de ulei de parafina de calitate superioara. tratamentele marginilor. prin aplicarea de ameste asfalt. CLIDE Design s. solosind sudarea recomandata pentru tipul de lucrari pentru tabla metalica. pentru a minimiza folosirea de elemente de prindere mecanice sub acoperisul din tabla de cupru. Sc. 229 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Separari: pentru separarea metalului se foloseste metal care nu este compatibil sau sub-structura coroziva prin acoperirea suprafetele ascunse la locurile de contact cu invelis bituminos sau alte saparari permanente cum se recomanda de producator.l. 6. FINISARE Pentru tabla din otel. Se curata suprafetele metalice vizibile de substantele care ar putea interactiona cu oxidarea sau agentii atmosferici. Se separa metalele care nu sunt similare prin vopsirea fiecarei suprafete din metal in zona de contact cu invelis bituminos. Delfinului.89. cum se indica. pentru profile. Se folosesc materiale perfabricate cat de mult posibil. Bl. 5° .c. PROTECTIE Se asigura protectia finala a intr-un mod acceptabil pentru a se asigua absenta deteriorarii acoperisului in momentul receptiei lucrarilor. Pentru tabla din cupru: pentru a incetini actiunea agentilor atmosferici. Mobil: 0733. Nr. 24.25 2.21°C. J40/1162/2005. Se monteaza o folie( membrana) elastica de protectie cu rol de bariera de vapori pe toata suprafata acoperisului exceptand cazul in care producatorul specifica altfel.50 cm. 65. Tablele prefabricate. sau prin separare permanenta cum se specifica de producatorul metaleleor care nu sunt similare. Se indeparteaza cu atentie pentru a evita deteriorarea finisajelor.s. imbinarile. sau de lac transparent.caiciuc. Nr. Sc. unde este posibil. Se prevad pentru expansiune si contractia termica a lucrarilor. doliile. D. 42. parapetilor. Nu se monteazaimbinari tip etansare la temperaturi sub 5°C. S.minea@clidedesign. Sediu social: str. A. pentru o latime de 1. Matei Basarab. Se bat cuiele sau alte mijloace de prindere proiectate in substructura (panseu din lemn).065.S 2.ro CUI: RO 17147031. Cand temperatura ambientala este moderata in momentul monatrii. Et. jgheaburi si constructie a planseelor. penele. peretilor si alte lucrari adiacente pentru a impiedica scurgerile. fasiile. Ap.320. nu sunt necesare masuri speciale de finisare.5 cm in etansator. Se ascund elementele de fixare de expansiune unde este posibil in lucrari vizibile si localizati astfel icat sa minimizati posibilitatile de scurgere. Acoperiti si etansati elementele de prindere si ancorele cum se cere pentru o montare adecvata. Suprafetele metalice neacoperite de la marginile tablelor se vor lipi cu cositor. LUCRARI DE PREGATIRE Se curata suprafetele pentru montarea tablei.50. L109.. titan-zinc si zinc vopsita. se incastreaza flanse pentru elementele de imbinare nu mai mici de 2. Se foloseste adeziv pentru ancorare temporara. Bucuresti Tel/Fax: 021.r. F. 40. 87. 3. Se regleaza proportional pentru montari la temperaturi ambientale mai mari. B. 3. E. Bucuresti Punct de lucru: str. se monteaza elemente de imbinare pentru 50% miscare in ambele parti. Imbinarea se suprapune minim 5cm.

e-mail: catalin. Et.Generalitati Trebuie luate in considerare urmatoarele: .Montarea invelitorilor din tigle metalice 25.50.4. timpane prezentate in proiect. si din aceasta cauza trebuie sa se evite acest lucru.4. Coamele se vor fixa cu mortar de ciment . Bl. In dreptul unei sipci trebuie sa rezulte trei tigle suprapuse. 25. Ap. Contractorul trebuie sa protejeze panourile metalice de coroziune si alte materiale. Generalitati Pe astereala se monteaza randuri din sipci din lemn paralele cu poala .2. Se retuseaza toate zgarieturile si se acopera capetele suruburilor cu materiale de retusare aprobate de Proiectant.4. Delfinului. Sc. dar in principal se va face prin legarea cu sarma zincata si / sau prin baterea in cuie . 25.625. .6. Bl. pazii .4. B. Mobil: 0733. Prindere si fixare Se folosesc conectorii recomandati de producator si aprobati de Proiectant. Exceptand cazul in care se folosesc dispozitive de fixare autofiletante. . se vor da gauri pentru suruburi si cuie. Asezarea finala va incepe doar dupa ce metoda de montare este probata de Proiectant.c. Ap. Inainte de montarea finala se fac demonstratii pe santier in prezenta Proiectantului. Vopseaua trebuie sa aiba aceeasi culoare ca a acoperisului pentru toate dispozitivele vizibile de fixare si prindere. 42.4.S 2.ro CUI: RO 17147031. iar in cazul depasirii pantelor uzuale se vor folosi prinderi suplimentare prin cuie cu cap conic . Pentru a asigura randamentul adecvat si longevitatea. dolii Se prevad coamele si doliile la toate punctele critice pentru a impiedica infiltrarea apei. .5. Nu se dau gauri cu obiecte neascutite. Decalarea randurilor succesive de tigla de orice tip se va face cu o jumatate de tigla . . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. 24. consistent si dupa un anumit criteriu. Bucuresti Tel/Fax: 021. La tiglele asezate simplu primul rand de la poala si ultimul rand de la coama trebuie sa fie asezate dublu si cu rosturile decalate . Sediu social: str. 65. Nr. Tabla profilata pentru acoperis . L109.minea@clidedesign. 87.sensul de montaj este de la poala spre coama. Acestea se aplica intr-un mod curat. datorita dimensiunilor mai mari.89. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab.Distanta dintre sipci este data de marimea elementelor de tigla . Sc.4. B. 40. Se monteaza jgheaburi si burlane folosind nituri oarbe pentru suprapuneri si suruburi autofiletante pentru legatura cu sageacul.s.065. Nr. unde ramele acoperisului sunt vizibile.Asezarea va incepe de la capatul opus unde se previne vantul.l.Cand cheresteaua va fi in contact direct cu panourile metalice.r. . Panouri autoportante . in vederea fixarii tiglelor . Prinderea pe suport a tiglelor se va face in principal prin respectarea instructiunilor producatorului . CLIDE Design s.se vor respecta detaliile de coame. Se folosesc suruburi tip TEK pentru streasina acoperisului. 3. 25.rezemarea pe suport se face pe cuta cea mai larga. Contractorii trebuie sa ia in calcul urmatoarele situatii: 230 . S. Coame. J40/1162/2005.Generalitati Toate tablele se vor aseza in concordanta cu metoda de montare Aindicata de producator. 6.320. iar intre sipci 2 tigle.3. la distante egale intre ele .Montarea panourilor mai mare cand bate vantul poate sa fie periculos. 3.

o Aluminiu nu trebuie sa intre in contact cu lemnul tratat deoarece substantele chimice aunt corozive pentru aluminiu. Cand se folosesc panouri de aluminiu care intra in contact direct cu otelul. 3. incluzand saibe hidroizolatoare. Contractorul trebuie sa foloseasca banda etansatoare la toate suprapunerile laterale. Toate rosturile laterale si capetele rosturilor trebuie etansate cu filer care va fi aprobat de Proiectant. pentru a evita infiltrarea apei provenita de la ploaie sau din topirea zapezii. Astfel pentaclorofenalul nu se foloseste sau trebuie introdus un start separator.320. Tablele pentru acoperis trebuie fixate la fiecare 15 . e-mail: catalin. Bucuresti Punct de lucru: str.r.minea@clidedesign. Placile izolatoare poroase pot absorbi si retine umezeala si necesita bariera de vapori similara cu cea descrisa in subcapitolul 13. Matei Basarab.25cm de-a lungul marginii frontonului. Tabla metalica trebuie sa fie legata la impamantare. suruburile se vor monta la fiecare suprapunere la capetele pentru a impiedica tendinta naturala a metalului de a nu se arcui. Trebuie prevenit contactul dintre panourile metalice si orice materiale corozive.89. pentru a evita ridicarea de catre vant. 40. varul. 231 . si nici nu trebuie intinsa la loc. Mobil: 0733. Contractorul va folosi banda etansatoare pe toate partile si capetele suprapunerilor.Se pot folosi materiale plastice. S.s. Vezi detalii de executie. numarul de carlige vizibile pe partea exterioara poate fi redus prin fixarea panourilor din interior folosind suruburi autofiletante 14 x 25mm (vezi STAS 9344/1 si 5). Sediu social: str.40m pentru prfilele din aluminiu si 7. Daca o tabla trebuie indoita. Pentru a asigura o margine adecvata. sau 12/14 x 25mm TEK 3. Nr. Sc. Bl. . Delfinului.50. PANOURILE SANDWICH: Panourile sandwich se ataseaza din exterior la substructura din otel cu ancore si suruburi autofiletant. PANOURI METALICE ONDULATE Tipul cutelor (numarul per panou si inaltime) pentru stratul expus din otel poate varia de la un producator la altul. Ap. Indoire si curbare: Tablele sunt rulate din metal tare. Nr.065. Toate doliile vor avea aceeasi grosime si finisaj ca tabla metalica din exterior. va trebui sa foloseasca un fronton sau o dolie laterala (vezi Lucrari de tinichigerie). necesita o panta de minim 20% (1 in 5) pentru a asigura drenarea adecvata. Sc. Suruburile exterioare se vor acoperi materiale rezistente la razele UV si la caldura. 3. Metalul nu ar trebui reindoit o data ce a fost profilata. Cand panourilemetalice se monteaza peste un arc raza minima a arcului este de 5. Ingarsamintele. Aceasta bariera de vapori trebuie montata in partea interioara astfel incat umezeala sa nu intre in contact cu izolatia si panoul metalic. Straturile de separare sunt necesare cand panourile metalice sunt fixate pe astereala din lemn. CLIDE Design s.l.2m pentru profilele din otel. vopsea bituminoasa si alte materiale pentru a separa panourile de lemnul tratat si metalele diferite. La marginile de la frontoane. L109. Contractorul trebuie sa inceapa montarea preimei foi de tabla de la streasina si fronton in partea cea mai indepartata a directiei vantului predominant. 65. Suprapunerile laterale ale panourilor trebuie executate astfel incat sa nu permita patrunderea apei de ploaie.ro CUI: RO 17147031. In cazul panelor C si Z. Cand tablele metalice se vor monta pe un acoperis curbat. Cand conditiile atmosferice sunt critice. Pe restul tablei se permite distanta standard intre dispozitivele de prindere.Acoperis tip sarpanta: panourile metalice. Panourile interiaore liniare trebuie sa fie finisajele interioare vizibile. acizii. Metalele deosebite au nevoie de bariera protectiva intre ele pentru a preveni corosiunea galvanica. el trebuie sa permita o prelungire de 2.5cm pentru acoperisuri cu o panta minima de 20%.c. suruburi autoperforante. una din metodele de mai sus se foloseste pentru a separa cele doua metale. dar nu cu cheresteaua tratata cu pentaclorofenal. si late substante determina coroziunea panourilor din metal.4 (folie sau implaslitura bituminoasa). Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi o Otelul galvanizat este compatibil cu cheresteaua tratala la presiune cu arseniat cromat din cupru care se foloseste in prezent.5 . se recomanda maximum o indoire gentila de 90-de grade. Inaltimea cutelor la rostul lateral totusi nu trebuie sa fie mai mica de 3. . Bl. J40/1162/2005. B.5cm la streasine. 87. 6. 24. 42. Toate suprapunerile necesita etansare. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. indiferent daca sunt dintr-un singur start sau sandwich.625. Et.

Bl. de acelasi tip cu materialul invelitorii ( pot fi din PVC sau tabla prevopsita ). Daca cuiul este batut prea mult . Et.Pentru cele mai bune rezultate cu panourile din aluminiu. Jgheaburi si burlane Jgheaburile si burlanele pot fi executate din tabla zincata sau pot fi prefabricate . 232 . sau o foarfeca pneumatica.S 2. 65. cauzand scurgeri. se cresteaza panoul cu un cutit ascutit si se indoaie tabla repetat pana se rupe.5mm (de exemplu in cazul sectiunilor din otel concave. 42. Mobil: 0733. L109. B.320. O grosime nominala de 5cm pentru cherestea asigura valorile maxime de scoatere a suruburilor si cuielor cand dispozitivele de prindere penetreaza 2.8mm. Metodele de fixare trebuie sa fie suficient de rezistente sa nu se ridice. 25.r. 3. pentru a asigura o etansare de durata.Suruburile autofiletante care se folosesc pentru panourile din otel sunt galvanizate si apoi aoperite cu polimer organic pentru rezistenta la coroziune. Delfinului. Contractorul.4. Contractorul va folosi carlige metalice adecvate in cazul panelor cu grosimi mai mari de 1. 87.7. Vezi Capitolul 4. Folosirea de ulei sau sapun pe lama va inlesni taierea. se folosesc suruburi autofiletante din inox seria #300. Substructurile din lemn trebuie sa fie rezistente. Matei Basarab.5cm lemnul. In cazul profilelor C si Z fabricate din tabla subtire galvanizata din otel. Acoperisul din metal trebuie conectat la impamantare. Sc. sectiunile din otel concave. 6. Toate doliile vor avea aceeasi grosime si finisaj ca tablele exterioare din metal. Metoda corecta de prindere a panourilor din otel cu cuie este de baga cuiul prin partea superioara astfel incat saiba sa fie perfect lipita de metal. 40.c. Lucrari Structuri Metalice si Capitolul 5. Bl. Ap. Pentru taieturi perpendiculare cu cuta s foloseste o foarfeca pentru a taia drept. Sc. 24. S. acesta poate rupe saiba si crapa tabla. Materialul de care se prind panourile de metal trebuie sa fie la distante adecvate si suficient de tari pentru a asigura un acoperis care sa fie adecvat pentru incarcarile cerute de proiect. . grinzilor profil-I sau grinzilor profil-U). Taierea panourilor din metal: . sau cu un dispozitiv electric. Nr. Tamplarie. Sediu social: str. 3. din lemn. profilele galvanizate C sau Z.s. Bucuresti Punct de lucru: str. prin dispozitive de prindere vizibile. care in general vin de la producator pentru toate tipurile de panouri. Profilele C si Z in mod normal sunt facute din table din otel galvanizate la rece de 0.minea@clidedesign. Daca nu se gasesc in proiect. deasemenea poate folosi un ferestrau circular cu o lama metalica. J40/1162/2005. Ap. . e-mail: catalin. Contractorul poate folosi mese de incarcare.89. Se prinde in cuie pentru a minimiza scurgerile posibile ale acoperisului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Suruburile in combinatie cu metalul si saibele neoprene trebuie montate in zona plata a panoului. dar sa permita deplasare in timpul actiunilor seismice sau in timpul dilatarii termice.ro CUI: RO 17147031. pot asigura si o etansare rezonabila de durata si sunt recomandate pentru panourile din otel cand nu sunt necesare suruburi.Panourile din Al: pentru a face o taietura paralela cu cuta. de exemplu pentru garage.Panouri din Otel: panourile din otel se vor taia cu foarfeci electrice sau pneumatice sau cu dispozitive electrice. magazii.7mm 0.l. depozite.50. etc). Prinderea de substructurile din lemn: .Cuiele galvanizate cu garnituri din cauciuc rezistente. se pot folosi suruburi autofiletante si autoperforante. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Prindere pe substructura: Panourile se vor fixa pe pane sau pe substructuri. Nr. CLIDE Design s. ferme.625. pe care se fixeaza panourile compozite la un interval specificat in proiectul de structura. Dimensiunile panelor din lemn si metalice pot varia considerabil in functie de structura principala portanta (centuri.065. .

planeitate. pazii. Nr. abaterile de la planeitate nu trebuie sa depaseasca 5 mm in lungul pantei la dreptarul de 3m si 10 mm perpendicular pe panta.l. CLIDE Design s. 65. e-mail: catalin.Elementele geometrice ale suportului: pante. Mobil: 0733.minea@clidedesign.Existenta certificatelor de calitate pentru materiale. Sc. in sfoara . ca foile hidroizolatoare sa fie asezate pe astereala lipite intre ele . iar cartonul trebuie adus pe fata inferioara a asterelei si prinse in cuie. cositorite.ro CUI: RO 17147031. . . executarea corecta a doliilor din tabla zincata cu falturi duble . astereala din scanduri sa aiba rosturi pana la 2 cm. toate racordarile acoperisului cu elementele verticale ce ies deasupra invelitorii. denivelarea admisa fiind de 3mm / m.Existenta procedurii tehnice de executie a invelitorii in documentele de calitate ale constructorului . ca tiglele si olanele sa fie intregi . Jgeaburile si burlanele vor fi montate vertical. decalarea randurilor successive de tigle cu o jumatate de tigla.existenta procesului verbal de receptie calitativa al suportului.50. fixarea si etansarea coamelor cu mortar de ciment. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor respecta prevederile STAS 2274/81 .Suportul invelitorii . . rectiliniaritate. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. strapungeri. admiterea admisibila este de 1 cm / m . .Existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii (sorturi. B) Pentru invelitorile metalice tip tigla se va verifica: asezarea randurilor de tigla sau olane .Existenta proiectului si a detaliilor de executie. A) Pentru stratul de protectie din carton bitumat sau membrana hidroizolatoare: suprafata invelitorii trebuie sa fie neteda . . parallel cu poala .Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi. Verificari in timpul executiei lucrarilor Trebuie sa se verifice: Daca se respecta procedura tehnica de executie. 87.065. lipsita de denivelari. protejat cu un strat de material bitumat. primul rand de la poala si ultimul rand sa fie asezate dublu si cu rosturi decalate. Sc.5. Nr.s.625.S 2. 24. distante dintre axe ). Bucuresti Punct de lucru: str. cel superior in cel inferior pe cca 6 cm . Bl. la streasina astereala trebuie sa fie scoasa in consola fata de capriori cu 2 -3 cm .320. Jgheaburile se vor fixa cu carlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv . B. cu petreceri de 10 cm in sensul scurgerii apelor si fixate cu cuie cu cap plat. Ap. Delfinului. fisurate sau ciobite. vor fi bine fixate cu bratari.c. dolii. 6.r. 42. 233 . S. la tiglele profilate realizarea rezemarii complete pe cele patru laturi.89. Sediu social: str. L109. Ap. Et. 3. . jgheaburi. C) Pentru invelitori din tabla plana se va verifica: planeitatea suportului . la tiglele solzi asezate simplu . asezare pe suport continuu . Bl. VERIFICAREA CALITATII Verificari inainte de inceperea executiei invelitorii Trebuie sa se verifice : . burlane). 40. cu tronsoanele petrecute etans. 25. Daca se respecta proiectul si detaliile de executie. dar max 5 cm pentru intreaga lungime a versantului. 3. la olane . ca foile hidroizolatoare sa fie dispuse parallel cu streasina la acoperisuri cu panta pana la 20 cm/m si perpendicular la acoperisuri cu pante mai mari. nefiind admise cele sparte . Matei Basarab.

montate ingropat in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect. Bucuresti Tel/Fax: 021. sa fie prevazute cu lacrimare si sa fie bine fixate cu cuie .s. Et. Delfinului. glafuri) se va verifica: panta jgheaburilor sa fie minim 5 %. iar strapungerile lipite cu cositor. B. E) Pentru elementele de tinichigerie (jgheaburi. iar la verificarea prin circulatie pe acoperis . 6. 3. burlanele trebuie montate vertical . la colturi si la burlane. Ap. cel superior in cel inferior pe 6 cm. amplasarea .50. Bl. 40. asigurand scurgerea apei fara stagnari.ro CUI: RO 17147031. fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate anticorosiv prin vopsire. e-mail: catalin. dolii. 87. iar la imbinarea cu tuburile de fonta din canal sa nu existe pierderi de apa. invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluviale si de etanseitate la apa. S. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. fiind calcata cu piciorul sa nu se indoaie. realizarea protectiei anticorozive a panourilor din tabla si a elementelor metalice de montaj. L109. Ap. fara valuri . sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare.minea@clidedesign. prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in camp .320. necesare pentru fixarea copcilor. D) Pentru invelitori din tabla cutata sau ondulata se va verifica: -petrecerile minime paralele cu panele sa se incadreze in functie de panta invelitorii in urmatoarele limite: Panta 40 acoperisului cm / m 30 15 12 Petrecerea minima cm 9 10 11 20 petrecerile laterale (in lungul pantei) la tabla ondulata sa fie minim jumatate de ondula si sa includa obligatoriu creasta ondulei.89. burlane. la ploaie sau zapada. bine fixate cu bratari din tabla zincata. Sc. 234 .r. executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jghab. 65.S 2.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi la examinarea vizuala a invelitorii tabla sa se prezinte bine intinsa si strana aplicata pe astereala . respectarea eventualelor sisteme de suplimentare la petreceri si strapungeri (cordoane de chit . respectarea sensului de montaj de la poala spre coama. 24. imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor. garnituri . la vant.5 cm / m . Nr. existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi.l. saibe) astfel incat la receptie sa nu patrunda apa prin invelitoare.065. la coama si la muchii foile de tabla sa se incheie cu falturi in picioare. 42. 3. doliile sa fie executate din foi de tabla incheiate intre ele cu falturi duble culcate. Bl. Sc. cu tronsoanele petrecute etans . Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor Trebuie sa se verifice: existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor. Nr. saezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura streasinii. Sediu social: str. J40/1162/2005.c. Matei Basarab. realizarea pantei spre burlan . in cazul suporturilor din beton sa fie fixate dibluri din lemn impregnate impotriva umezelii . cu abateri de max 0. Mobil: 0733. glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior . la examinarea invelitorii pe dedesubt nu se admite ca aceasta sa prezinte interspatii prin care sa se vada lumina din exterior.

r.lucrari de montaj invelitori din tabla . Ap. 3. Catalin Minea 235 . Bl. S. 87.50. Sc. Matei Basarab.065. Ap. J40/1162/2005.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25.ro CUI: RO 17147031. Bl. Sc. 3.6. Sediu social: str.S 2.minea@clidedesign.c. Nr.320. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6.lucrari de montaj glafuri. Mobil: 0733.l. Nr. CLIDE Design s. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . jgheaburi si burlane Intocmit : Arh. 42. Et. B. e-mail: catalin. 40. 24.s. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. Delfinului.lucrari de montaj invelitori din panouri autoportante . L109.625.

40. Autoritatea contractanta. Clasele 7 . La elaborarea prezentelor specificatii s-a avut în vedere: a)Cerinţele esentiale conform HG nr.S 2.8m între ele clasa C3 (SREN 12210 şi 12424) min.minea@clidedesign. montate vertical.065.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 26.1. Sc. Et.c. 26. Bl. 0 1 Cerinta 1 Securitate la incendiu Profile din aluminiu Etanşarea la apă Clasa de performanta. Bl. CLIDE Design s. Placile laterale ale panoului se imbina liniar prin clipsare cu conectori din aluminiu anodizat realizate din aliaj aluminiu 6060T66. Criterii de performanţă a tamplariei termoizolante din aluminiu Nr. 87. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. Mobil: 0733. Sediu social: str. 6.320.3 Litera se referă la clasa tehnică privind deformaţia (cea mai performanta este A). Pentru situaţii speciale se vor stabili euroclase conform EN 13501 şi EN 1634. avand in vedere cerintele de mai sus. 2 3 Comportarea la încărcare la vânt -uşi şi ferestre -încărcarea elementelor de prindere amplasate la o distanţă de max.s.50.2. L109.1 Pentru geam. e-mail: catalin. Delfinului. 2. J40/1162/2005. Specificatiile se refera la ferestre si usi obişnuite. Tamplaria din aluminiu Tamplaria termoizolanta din aluminiu este realizata din profile cu bariera pentru ruperea puntii termice din poliamida.2. Matei Basarab. Ap. 3. pot solicita conditii superioare celor prevazute. Cifrele se referă la clasa tehnică de rezistenţă (1 este cea mai putin performanta). MATERIALE 26. CAIET DE SARCINI – PLACARI CU POLICARBONAT 26. Ap. Conditiile tehnice prevazute sunt stabilite la nivel minim acceptat. Nr. Rezistenta la impactul grindinei a sistemului si la razele ultraviolete este garantata pentru o perioada de minim 10 ani. 2.2 Clasele sub 6A sunt mai puţin performante.625. durabilitate) c)Cerintele privind fabricarea ferestrelor si usilor d)Cerintele privind punerea în opera. Sc. Nu pot fi impuse alte conditii decât cele prevazute în standardele romanesti sau europene de referinta.l. clasa de rezistenţă se consideră A. atunci cand acestea sunt justificate din punct de vedere tehnic si economic. 0. S.ro CUI: RO 17147031.89. proiectantul. GENERALITATI Sistemul pentru realizarea fatadelor este din policarbonat multicelular. valori prag sau condtţii 2 clasa CO – incombustibile clasa 6A conform EN 12207 Preciaări pentru proiectant şi autoritatea contractanta 3 2. crt. 65.1. 24. Nr. 796/2005 b)Cerinţele functionale (arhitectura. 100 N – fără cedare 236 . B. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. tratat cu strat de protectie impotriva razelor ultraviolete si strat de eliminare a efectului de neon/ orbire.9 sunt mai performante iar clasa E xxx (xxx = presiunea maximă mai mare decât 600 Pa la care fereastra este impermeabilă) este mai performantă decât clasa 9. de exploatare.

Se consideră risc de accidentare prin cădere prin geam atunci când marginea inferioară a geamului este sub 1 m înălţime. conform tipului de geam stabilit de proiectant conform tipului de geam stabilit de proiectant 10 11 Rezistenţa la deschidere/ închidere repetată -ferestre (SREN 12400) -uşi (SREN 12400) 5 000 cicluri 10 000 cicluri 2. Sediu social: str. L109. Coeficienţii minimi stabiliţi pentru profile şi geam asigură cel puţin coeficientul de 2. la ferestre cu balamale pe orizontală şi mecanisme cu dublă deschidere. 10 din 1995 privind calitatea in constructii modificata cu Legea 123/2007. 65. Sc. Se aplică.0 W/mpoK pentru ansamblul tâmplăriei. Proiectantul va avea în vedere riscurile de spargere şi accidentare.5 Se referă la dispozitivele care trebuie să aibă capacităţile de a menţine partea mobilă într-o anumită poziţie. B. 2.l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4 Rezistenţa la şoc conform tablou tîmplărie 5 6 Capacitatea rezistenţă dispozitivelor siguranţă Indice de izolare zgomot de a de la menţinere 60 secunde cu o forţă de 350 N în poziţia cea mai defavorabilă Min.8 Coeficientul de transfer termic se poate stabili prin calcul cu metodele prevăzute în SREN ISO 10077 – 1 şi 2. de regulă. Clasa cea mai puţin performantă este 1.c. uşile dacă sunt prevăzute cu geam. Sc. Placile din policarbonat pot avea o culoare personalizata sau o culoare speciala care elimina efectul de sera.4 W/mpoK 2.4 Se referă la rezistenţa geamului.1 W/mpoK minim 1.50. 24.065. Cu cât factorul de transmitere a energiei solare scade. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005.ro CUI: RO 17147031. 2. 6. Nr. 26. De regulă. Matei Basarab.S 2. Mobil: 0733.625. se vor consulta recomandările şi coeficienţii daţi de producătorii de sticlă (geamuri). 3. 42.0 W/mpoK minim 3. Bl. Valorile propuse asigură. Acesta este important dacă se doreşte o protecţia solară pentru ferestrele expuse la sud. S.11 Numărul de cicluri este stabilit de furnizorii de feronerie. e-mail: catalin. 2. De asemenea. Et.2. 2. Bl. va scădea şi factorul de transmisie luminoasă. 87. precum si cerintele esentiale stabilite de Legea nr.9. producătorul poate prevedea ca pachetul de geamuri ale geamului izolator să fie realizat cu dimensiuni diferite (de tip 6 + 4) sau cu geamuri speciale conform specificaţiilor tehnice ale producătorilor de geamuri. 2. 3. Nr.10 Coeficienţii se referă la geamul utilizat. CLIDE Design s. Delfinului.minea@clidedesign. Ap. 40. 28 dB 7 Permeabilitate la aer clasa A3 conform SREN 12207 8 9 Coeficientul de transfer termic (U) -tâmplărie în ansamblu -profile din aluminiu cu barieră termică -geam termoizolant Factorul de transmitere energie solară Factorul transmitere luminoasă de minim 2. de regulă.6 Izolarea fonică este valoarea declarată de producătorul de sistem şi este stabilită în agrementul tehnic. Dacă se doreşte alt tip de sticlă decât cea clară.320. Pentru o izolare fonică mai bună.7 Clasele tehnice pentru permeabilite se regăsesc în agrementele tehnice ale producătorului de sisteme sau ale producătorului de tâmplărie. 2. clasa cea mai performantă este 4. acesta trebuie să fie geam de siguranţă sau să fie securizat pe ambele foi ale geamului termoizolant.s.r.2.89. 237 . cei doi factori sunt dependenţi. Ap. o garanţie a funcţionării pentru cel puţin 2 ani în condiţii de utilizare normală. Policarbonat Produsele sunt realizate respectand exigentele legislatiei din Romania in domeniu.

J40/1162/2005.Solventi organici alcool : buna 4. coeficientul de transfer termic este de minim 1. 6. 87. Ap. Pasul 1. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. CONDITII TEHNICE DE CALITATE 26. Prelucrarea suprafetelor Placile din policarbonat sunt taiate la lungimea impusa de proiect. Placile din policarbonat vor respecta urmatoarele performante : 1.ro CUI: RO 17147031. intre 0. EXECUTIA LUCRARILOR DE TAMPLARII DE ALUMINIU SI POLICARBONAT 26.c. Detergenti: buna 26. Clasa de combustibilitate a policarbonatului este C1. Sc.solicitarile de exploatare . placile vor fi inchise ermetic pe cel putin una din laturi.prinderea sistemului din aluminiu de structura de sustinere. Bl. 24. 42.2. 26.1. 065 W/mK.4. 2. 4. Greutatea placilor este mai mica de 4kg/mp. Delfinului. 3. Rezistenta chimica este urmatoarea pentru substantele: 1.0.orientarea placilor .s. Izolare termica.3.r. Punerea in opera propriu-zisa.combustibilitate Placile din policarbonat rezista in conditii de variatiuni mari de temperatura (t= -40‖C la + 120‖ C). B. se topesc si se strang fara picaturi arzande. se va face numai conform prescriptiilor tehnice de montare date de producator sau distribuitor si conform proiectului de executie care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: . 5. 070 mm/mC. 3. rezista la o incarcare mecanica de 150 kg/mp. placile se inmoaie. Nr. . Sediu social: str.coeficientul de dilatare al placilor 26.3.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Placile multicelulare au 5 celule. e-mail: catalin.S 2. Pentru eliminarea fenomenului de capilaritate.4.Acizi concentrati : medie-buna 3. S. o latura a placilor este etansata prin inchiderea la cald. Lucrari premergatoare Punerea in opera specifica pentru placile din policarbonat. CLIDE Design s. dupa expunerea la foc.625. 6 pereti. 238 . 40. cu instrument de mare precizie. Cerinte de fizica constructiilor Placile din policarbonat avand structura metalica cu distanta intre reazeme de minim 2 metri.060. clasa de combustibilitate este C1. Conductivitate termica la 30 de grade. Mobil: 0733.l. Uleiuri lubrifiante : buna 5. Coeficient de dilatare termica liniara intre 0.60 W/m2K.tipul si grosimea placilor . 65. Coeficientul de transfer termic mai mic de 1. Bucuresti Punct de lucru: str.2.3. Ap.89. 26. montajul Montajul se realizeaza respectand urmatorii pasi: 1.4. Matei Basarab. 26. Izolarea acustica la zgomot aerian este mai mica de 14 dB.3. 3.0.320. L109.50. Et.3. Sc. Bl.minea@clidedesign.Acizi diluati : buna 2. fonica.06. Nr.60 k/m2.

S 2. ferite de razele solare si intemperii. S.625. prin clipsare. Delfinului. 6. Rezistenta la inghet-dezghet nu prezinta modificari de aspect ale placilor. Structura de sustinere a placilor trebuie sa fie vopsita in stadiul final inainte de montarea placilor. 26. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. conform instructiunilor producatorului. -se aseaza prima placa. L109. socio-culturale. Et. RECEPTIA LUCRARILOR La livrare sunt insotite de declaratia de conformitate a producatorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acestea. CERINTE SPECIFICE PROIECTULUI Placile din policarbonat sunt agrementate tehnic de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii din Romania pentru a fi utilizate la realizarea de constructii sportive. Sistemul este impermeabil. 65. 4. Pasul 4. Depozitarea paletilor se face in spatii acoperite. 2005. Paletii placilor din policarbonat trebuie astfel depozitati si manipulati incat sa se evite deteriorarile mecanice. Pasul 2. 3. Matei Basarab.4. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 2.ro CUI: RO 17147031. 40. Montajul este ultima operatie dupa executarea celorlalte lucrari de constructive a caror efecte ar putea deteriora placile. 26. Bl. -se prind cele doua placi cu ajutorul conectorului.5. 26. Nr.065.50.320. murdarirea sau desprinderea foliilor de protectie. Nr.s. 3. Ap.l.5m inaltime fara deteriorari. Fiecare livrare este insotita de certificatul de garantie si instructiuni de punere in opera si depozitare. 3. B. Sc.6. Catalin Minea 239 . Pasul 3. Sediu social: str. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR. Mobil: 0733. Ap. potrivit prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050-1. 24. 87.7. Influenta conditiilor meteorologice Rezista la soc cu o bila de 1kg de la 1.r. 26. Bl.89. e-mail: catalin. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  executia fatadelor din policarbonat multicelular Intocmit : Arh.c. Sc. CLIDE Design s. 42. -se aseaza a doua placa. zgarierea.3.

armata cu fibra de sticla si avand urmatoarele caracteristici: -finisaj superior voal netesut de polipropilena (antialunecare) -greutate nominala.625.s. proiectantul va stabili: .50. Bl. CLIDE Design s. 1.320.la inclinatie de 45°.3buc/ml pazie . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 27. de tip APP (polipropilena atactica).minea@clidedesign. Nr. Instructiuni. cate unul la fiecare a doua tigla. Sediu social: str. conforma cu SR EN 13707. SR EN 1849. in sah. Sc. SR EN 12311-1: ->longitudinala. conforma cu SR EN 1304. 330N/50mm -rezistenta la sfasiere. DOMENIU DE APLICARE Prevederile prezentului capitol se aplica la: .element de coama. cate unul la fiecare a doua tigl.element capat coama . min. J40/1162/2005.r. 150°C Functie de specificatiile producatorului. 3. Pe astereala se va monta o membrana bituminoasa. 27. Nr. pe un rand . 87. pe doua randuri. B. S. Matei Basarab. SR EN 1110. Delfinului. Bucuresti Punct de lucru: str. coame.89. 65. de hidroizolatie. Ap.5N. min. 6. Ap.ro CUI: RO 17147031. Se vor folosi 12-15 tigle per metru patrat de astereala. numarul acestora fiind in functie de inclinatia acoperisului. min. unde este cazul aprox.3kg/m2 -rezistenta la rupere. avand rezistenta la rupere prin incovoiere min. cate unul la fiecare a treia tigla. 24.1.element de tigla de margine stanga/dreapta aprox.lungimea capriorilor . 420N/50mm ->transversal. C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii si completarile acestea 240 . Definitii si specificatii de produse.3buc/ml coama .tigla ceramica .2. min. functie de specificatiile producatorului.c.element de tigla de aerisire 1buc/10mp astereala . astfel: . normative si standarde: SR EN 1304 Tigle si accesorii de argila arsa.membrana de hidroizolatii. 40. min.S 2. 40N ->transversal. SR EN 12310-1 ->longitudinala. pe un rand . Et.l. 30N -stabilitatea la cald. L109.la inclinatie de 30°.distanta dintre sipci .la inclinatie de 25°.detaliile pentru streasine. La montaj se vor folosi si accesorii dupa cum urmeaza: . Bl.element trecere antena. Mobil: 0733. PREVEDERI PENTRU MATERIALE Tigla va fi profilata. e-mail: catalin. CAIET DE SARCINI – LUCRARI PENTRU INVELITORILE CU TIGLA CERAMICA 27.065. dolii. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sistemul va avea prevazute si elemente speciale cu parazapezi. Sc. 42. min.1. 3.

l. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului.065. Ap.nu sunt specificatii speciale datorate conditiilor meteorologice specifice (si dure). CLIDE Design s. 42. B. 27. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi SR EN 13707 Foi flexibile pentru hidroizolatii. 6. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE lucrari de montaj invelitori din tigla ceramica Intocmit: Arh.3. 87. Bucuresti Punct de lucru: str.40° se va fixa mecanic tot a doua sau a treia tigla din fiecare rand . Sc. J40/1162/2005. Sediu social: str.s. Mobil: 0733. Bl.625.ro CUI: RO 17147031. 40. Nr.c.minea@clidedesign.S 2. 24. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. 3.4. 65.peste 50° se vor fixa mecanic toate tiglele. Nr. Matei Basarab. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE Fixarea membranei bituminoase se va face prin fixare mecanica.89.50. Bl.panta este sub 30° SI . L109. Et. In cazul inclinatiilor de . Definitii si caracteristici 27. S. Catalin Minea 241 . e-mail: catalin. Delfinului.320. Tiglele nu se fixeaza mecanic in cazul in care: . Ap.r.

Ap.r.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl.625. Bl.320. B. 40.50. CLIDE Design s. 42. Sc. S. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. Et. Sediu social: str.c. LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE 242 . L109. 24. 65. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi H. J40/1162/2005. 6.89. e-mail: catalin.065.S 2. Nr. 87. 3. Ap.minea@clidedesign. Sc.l.s. Mobil: 0733. Delfinului.

Sediu social: str. 24. CAIET DE SARCINI . Bucuresti Punct de lucru: str. STAS 6002/88 Alimentare cu apa. 766/1997 Hotarâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. STAS 2066/90 STAS 2383/73 Obiecte sanitare ceramice. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Conditii tehnice generale STAS 6686/80 de calitate. Bucuresti Tel/Fax: 021. 90/1996 Legea protectiei muncii . STAS 6054/77 Teren de fundare. 6. Capac si rama de fonta pentru camine de vizitare STAS 6675/1/92 Tevi din policlorura de vinil. Bl.minea@clidedesign. STAS 1629/1-81 Alimentare cu apa. Conditii tehnice ISO 3213/98 Tevi din polipropilena. Prescriptii fundamentale de proiectare.065. Obiecte din portelan sanitar.G. Dimensiuni. Canalizare interioara. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora.625. Lavoare. Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr. Statii de pompare STAS 4165/88 Alimentare cu apa. CLIDE Design s. Sc. cabluri. 40. STAS 9827/5/75 Masuratori terestre. 3. Sc.S 2. Dimensiuni principale.c.R.r.R.320. H. Prescriptii proiectare. STAS 1795/87 Instalatii sanitare interioare. Reprezentari. 3.s. Trasarea pe teren a retelelor de conducte.1. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.G. Vase de closet. Nr. 42.50. Ap. Pentru executarea lucrarilor se respecta standardele si normele tehnice in vigoare. Adancimi maxime de inghet. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. STAS 1540/89 Obiecte sanitare ceramice. Et. STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa. Zonarea Republici Socialiste Romania.2. J40/1162/2005.89. GENERALITATI Acest capitol contine specificatiile pentru reparatii generale si pentru instalatiile noi sanitare. Obiecte sanitare ceramice. Dimensiuni principale. B. STAS 297/2/92 Culori si indicatoare de securitate. canale. STAS 1478/90 Instalatii sanitare. Mobil: 0733. Efectul timpului si presiuni asupra rezistentei STAS 7174/90 Fitinguri din policlorura de vinil pentru imbinare prin lipire Obiecte sanitare ceramice. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare STAS 10110/85 Alimentare cu apa. STAS 3051/91 Sisteme de canalizare.l. S. Matei Basarab. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. Prescriptii fundamentale de proiectare. Delfinului. 65. 28. Bl.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor 243 . STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Nr. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. Captari izvoare. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 28. Pisoar.LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE 28. Ap. L109. Camine pentru bransament de apa STAS 2308/81 Alimentare cu apa si canalizari. I9-1994 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Legea 10/1995 Calitatea in constructii H.

Bl.minea@clidedesign.s. • Colectoarele orizontale montate ingropat in pamant se vor executa din tuburi si piese de legatura din PVC greu. 3. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep STAS 1602/80. 24.drept 1/2" .1. Delfinului. • Toate obiectele sanitare vor avea culoarea indicata in proiect. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Conductele montate in pereti se vor izola cu izolatii din cochilii. imbinate prin mufare având inel de cauciuc pentru etanşarea îmbinării şi cu respectarea strictă a instrucţiunilor producătorului. CLIDE Design s.2") si robinete cu ventil sferic din alama sau otel (1/2" .3/4" cu mufe filetate pentru tevi din otel (la puncte de consum montate in perete). cu corp de alama pentru turnat AmT1 si mufa filetata pentru racordarea la tevi. Nr.) . si vor fi din portelan sanitar vitrifiat cu finisaj deosebit fara imperfectiuni. VERIFICAREA CALITATII 28. 244 .legaturi de la obiectele sanitare. omologate.r. Mobil: 0733. Bl. obiecte sanitare STAS 6686-80 si armaturi STAS 9143-86. . montate sub tencuieli la parter si etaj. cu smaltul dens. Et.2"). • In cadrul aceluiasi obiectiv. B. lucios. e-mail: catalin. 60/97 C 56/1985 NGPM-1996 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta privind apararea contra incendiilor Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 28.89.coltar 1/2" cu racord pentru legaturi flexibile (la puncte de consum montate pe obiecte de portelan sau M. 87. fara porozitati. montate accesibil in ghene pe inaltimea parterului si a etajelui. imbinate cu dispozitive adecvate.50.c. montate in subsol. Sc. Dimensiunea in proiect 1/2". • Obiectele sanitare din fonta emailata vor fi cu emailul continu. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. cu mufe filetate pentru asamblarea cu tevi de PP-R (3/8" . 6.S 2. Ap. • Legaturile se vor executa din tevi din polietilena de inalta densitate. 3. Ap. • S-au prevazut conducte din polipropilena ignifuga pentru scurgerea apelor uzate menajere in urmatoarele situatii: . • Prin proiect se solicita dop filetat din PP cu lant pentru protectia racordului pentru port-furtun.colectoare orizontale.ro CUI: RO 17147031. care sa permita mentinerea igienei perfecte. Matei Basarab. Alte materiale trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile minime: • Etansarea imbinarilor se va face cu materiale specializate.coloane.3. si conducte PVC pentru tronsoane montate in exterior . • Pentru racordarea la punctele de consum (baterii amestecatoare sau robinete de serviciu) se vor monta armaturi de inchidere si reglaj: . fara imperfectiuni si porozitati care sa duca la aparitia ruginei in material. Nr. Materiale si Echipamente Pentru alimentarea cu apa rece si apa calda s-au folosit tevi din PP-R. 40. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.l.P. • Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect.625. 42. J40/1162/2005. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi P118/99 Ordonanta nr. 65. L109.3. Pentru instalatiile de canalizare menajera interioara s-au folosit tuburi.320. . S. Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu cu ventil sferic. din otel la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port-furtun la celalalt capat.065. coturi si ramificatii din polipropilena . toate obiectele sanitare si armaturile de utilizare trebuie asigurate de un singur furnizor ale carui referinte sa ateste calitatea produselor furnizate.

3.3... Matei Basarab.14 mm/m... 65.. vor fi supuse incercarilor: o de etanseitate. 7.89. Manipularea se poate face manual pentru fiecare tub în parte sau cu dispozitive pentru mijloace mecanizate.. Densitate………………………………………………….... canalizare gravitationala.. lumina solară directă.. incluziuni sau alte defecte vizuale cu ochiul liber. e-mail: catalin.. CONDITII TEHNICE DE EXCUTIE SI MONTAJ 28.......6..-> 1200 N/mm2 28..S 2. Sc.. apa calda menajera. Bl. 4. Conducta de alimentare cu apa potabila va fi din ţeava de polietilena de înalta densitate PEHD-80.. Bucuresti Punct de lucru: str.. 3.. Manipulare. Verificarea caitatii materialelor folosite se va face vizual si se probeaza prin documentatii de certificare a calitatii care trebuie sa insoteasca lotul livrat..625.4.. Mobil: 0733. pana la invelitoare (inclusiv).... Rezistenţa minima echivalenta (MRS)……………………..... S.> 600 %. Bucuresti Tel/Fax: 021... 42..50............2.. Tuburile din polipropilena/PVC se aranjează ordonat pentru transport/depozitare trebuie prinse convenabil pe toata lungimea pentru evitarea deteriorării la extremităţi (mufe).. 24. etc.. Ap......r..... Bl. Coeficientul de conductibilitate termica la 20°C………… . Nr.. Depozitarea se va face în locuri special amnajate. B. Limita de curgere.... Stivuirea se va face pe suprafeţe orizontale şi uniforme... comune pentru incediu şi consum menajer se vor folosi numai ţevi din OL Zn. În reţelele instalaţiilor interioare de apă .... Delfinului.> 945 ...... • Montarea conductele de apa si obiectele sanitare ....1... în prevederile normativului I 1 / 78...ro CUI: RO 17147031.... La temperaturi joase operaţiunile de transport.. 28.. Principalele caracteristici ale PEHD sunt : 1.. Modulul de elasticitate de fluaj la pliaj ....... obiectele sanitare si a conductelor de canalizare ....... pentru celelalte materiale utilizate (obiecte sanitare. în locuri ferite de umezeală. având 0 90 x 5.. CLIDE Design s.320.. Generalitati Faze de lucru: • Trasarea locatiei pentru conductele de apa ... 2.. Et.... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Izolatia termica a conductelor se va face cu cochilii izolatoare... SDR 17..-> 8... 87..0 MPa 5..4. Livrare.s..... J40/1162/2005. instalare trebuie efectuate cu grijă maximă ţinând cont de proprietăţile/comportarea materialelor în aceste condiţii climaterice...... o de rezistenta........c.. ..minea@clidedesign......... stivuire.. in ceea ce priveste rezistenţa şi condiţiile de montaj..... 245 .... Toate conductele sistemelor instalate apa rece. Pe partea interioara si exterioara tevile nu trebuie sa prezinte fisuri. • Imbinarea si montarea conductelor de canalizare .. Depozitare Toate materialele aprovizionate trebuie să fie însoţite de Certificatul de calitate şi agremente tehnice respectiv Declaraţie de conformitate ale producatorului.. 6.. Alungirea la rupere .065..... Ap.-> 0.. Coeficientul de dilatare lineara . 6.. . ferite de intemperii. din clasa de presiune Pn 6. 3....... .) manipularea se va face obligatoriu manual pentru evitarea oricăror deteriorări... Nr.50 m pentru evitarea posibilelor deformări în timp. Tuburile nu trebuie depozitate la o înălţime mai mare de 1.......4 W/m°K... iar protectia termoizolatiei se va face cu folie de material plastic.l..1 mm . Robinetele vor fi verificate inainte de montare prin executarea câtorva manevre de inchidere deschidere pentru constatarea asamblarii corecte a tuturor pieselor componente.. Sc... .. 40...960 kg/m3.... o de functionare.... EXECUTIA LUCRARILOR.23 N/mm2...... Materialele utilizate PEHD si PVC trebie să se încadreze .-> 0.. de la punctul cel mai de jos.. Sediu social: str.... L109.....-> 20 .. Verificarea Calitatii.

Delfinului. J40/1162/2005.S 2. 3. Se vor face imbinari cu racorduri olandeze numai in locuri accesibile.r.2" In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatarii. Acest material este cerut de I9-1995 care nu permite folosirea altui material pentru conducte in cazul in care cladirile sunt prevazute cu hidranti interiori. Sustinerea conductelor se va face cu bratari. Instalatii Sanitare Interioare Dezafectarea instalatiilor sanitare interioare existente In general toate instalatiile sanitare existente vor fi dezafectate. imbinarea trebuie facuta prin fitinguri zincate si ca urmare urmatoarele activitati trebuie executate cu atentie: • Executarea filetului • Polizarea filetului • Imbinare prin infiletare prin fiting-uri si armaturi Inainte de inceperea executiei va studia cu atentie traseele conductelor de apa si canalizare prevazute in proiect. se va lasa spatiu suficient intre randurile de conducte si elementele de constructii pentru plecarile derivatiilor. La montarea conductelor in plasa pe un singur rand sau pe mai multe randuri. În căminul de ramificaţie pe conducta din material plastic se prevede un organ de închidere care se va închide în caz de incediu. e-mail: catalin. Pe coloanele de canalizare se va monta piesele ce curatire. Ap. 42. Ap.4.minea@clidedesign. 24. nu se admit imbinari. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În cazul în care se folosesc reţele separate pentru incediu făţă de alte reţele pentru care se utilizează materiale plastice . reparatii etc. S.625. Dimensiunile variaza intre 1/2" . Se va prezenta modul de evacuare a materialelor dezafectate. acestea se vor separa din exteriorul clădirii. Se va prezenta in proiectul tehnic conductele ce se vor păstra pe poziţie si cele care vor fi inlocuite.320. In cazul in care golurile lipsesc se vor executa prin forare. Bl. Izolatia termica se va face cu material izolant tip ARMAFLEX sau similar montata prin lipire si protejata la exterior cu folie. Nr. se vor folosi imbinari demontabile. Sc.c. 6. B. Instalatia de distributie se traseaza conform proiectului. La montarea conductelor zincate.89. In portiunile in care conductele traverseaza elementele de constructii. Bl. Sediu social: str. Montarea conductelor se va face pe traseele prevazute in proiect cu pantele specificate. Pentru legaturile la obiectele sanitare de la coloane si conductele de distributie se prevad tevi zincate. Nr. vizitabile. La montarea conductelor din Ol Zn se vor respecta instructiunile din I9/1995 .s. 65. În această din urmă situaţie instalaţiile interioare de apă de consum se pot executa din PEHD dar instalaţiile interioare de incediu se execută numai din ţeavă de OL Zn cu diametrul de 2 ". Bucuresti Tel/Fax: 021. Executia instalatiilor de apa si canalizare se va face coordonat cu celelalte instalatii (termice. Distantele minime in cm intre conductele montate pe traseu paralel: 246 .l. 28. 87. Et.2.065. Sc. L109. 40. CLIDE Design s. revizii. precum si pentru intretinere. 3. Montarea conductelor Conductele de apa potabila de distributie.50. Mobil: 0733. electrice). racord si legaturi au fost prevazute din tuburi de polietilena de inalta densitate. In cazuri specifice in care aceste instalatii au fost recent reabilitate se va prezenta situaţia specifică pentru fiecare scoala. Trecerea conductelor prin pereti sau fundatii se va face prin golurile precizate in proiectul de rezistenta pe care executantul constructiei are obligatia de a le executa. Bucuresti Punct de lucru: str. manevrarea robinetelor.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab.

asa cum se mentioneaza prin proiect.1/4"" 2" 2.l. 65.r.1" 1. Sc. Suportii fixi daca nu sunt precizati ca pozitie prin proiect.6/1986. 87. Ap. Matei Basarab.89. respectiv I.5 Preluarea dilatarilor conductelor de apa calda de consum se realizeaza prin schimbari de directie si schimbari ale nivelului traseului etc.1/2" 2" . 6. asa cum sunt prevazute prin proiect. Conductele vor fi sustinute prin suporti suspendati. 3.1.3 4.ro CUI: RO 17147031. Ap.1. Mobil: 0733.minea@clidedesign. CLIDE Design s.1/2" 3/4" . 40. 3/4" .9/1982): Diametrul nominal Distanta intre suportii Distanta intre suportii ficsi.0 5. Suportii de sustinere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului.1/2" 3" 4" 247 .065.2 5. Bl. e-mail: catalin.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Referinţa Intre conturul conductelor neizolate Intre conturul conductei neizolate si constructia finita Intre fetele exterioare a conductelor izolate Intre fata exterioara a izolatiei si constructia finita Intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate Distante minime (cm) 3 3 4 4 3 La conductele izolate.1 6. Sc. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str.9/1994) Diametrul conductei nominal 3/8" .1 6.7 6. Fata de conductorii electrici (1.0 4.5 izolate (m) 2. se vor monta dupa cum urmeaza (I.1/2" 3" 4" sau peste neizolate (m) 3.0 3. 3. Et. Delfinului.7 7.7. pozitia armaturilor va fi decalata astfel incat distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie 3cm.50. 24. S. Nr.1 5.S 2. B. 42.1/4" . Distantele recomandate intre suportii mobili ai conductelor de apa (I. Se pot utiliza si alte tipuri de sustineri cu conditia acceptarii lor catre proiectant. tipizati. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Sediu social: str.625.2.000V) sau conductele de gaze combustibile.320. J40/1162/2005.s. L109. Temperatura 40oC Temperatura 60oC (m) (m) 100 115 125 135 150 90 100 110 120 130 ficsi. traseele conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distante normate prin normativul I.

45 °C şi expunere directa la razele soarelui. cu termoelemente. 2.4 0. pentru cazul temperaturilor > 5°C sau în cazul temperaturilor < 5°C. 2. Realizarea acestui procedeu trebuie sa se faca în condiţiile verificarii temperaturii de sudare şi prin utilizarea aparatelor de sudura. prin timpul de sudura. Sc.c. Sediu social: str. prin necesitatea unei protecţii (cort. e-mail: catalin. acelaşi tip de polietilena PE 80. Bl. Aceşti factori permit controlul temperaturii termoelementului (disc. pentru sudura pieselor electrosudabile (manşoane.320. proba neprezentând semne de ruptura. 3. Cunoaşterea procedurii de sudare şi a aparaturii de sudura deperformanţa corespunzatoare.minea@clidedesign. Factorii care condiţionează realizarea sudurii şi rezistenţa la presiunea interioara sunt: 1. 3..625. instruirea şi verificarea cunoştiinţelor sudorului de catre producator sau organisme autorizate.S 2. coliere de priza). Ap. 65. ce poate duce la fragilitatea sudurii. legaturile conductelor spre obiectele sanitare se realizeaza ingropat in slituri orizontale sau verticale. in zidarie luandu. Testele de anduranţa constau în încarcarea cu acelaşi tip de sarcina constanta a ţevii şi a sudurii. Testarea sudurii se poate realiza prin îndoirea ansamblului sudat pâna la un unghi de180°. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sudura cap la cap cu rezistenţă Procedeul consta din pregatirea şi apoi încalzirea pieselor de asamblat (conducta/conducta.r. Nr. sudura realizându-se omogena. adica indicele de fluiditate . Îmbinarea conductelor şi racordurilor de PEHD Îmbinarea conductelor PEHD se va face prin sudura sau cu flanşe in functie de recomandarile producatorului . fara aport suplimentar de material. Sudura se poate executa în doua moduri: 1.89. Mobil: 0733. 42.ro CUI: RO 17147031. etc. temperatura exterioara care poate influenţa sudura. vântului. cap la cap cu disc (oglinda) cu rezistenţa. în caz de temperaturi > 40 . factorul de sudura este egal cu 1.3) gr/10 min.50. extremitaţile opuse ale tubului de sudat se obtureaza pentru a reduce cât mai mult posibil racirea suprafeţelor sudurii prin acţiunea curenţilor de aer. Sc. compatibilitatea materialelor sudate.topire MFI sa fie cuprins între 0.8. sau. 248 . Daca nu se precizeaza altfel prin proiect. 6. 5. Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori: 1. conducta/racord. sau la un test de tracţiune a ansamblului sudat al carui rezultat trebuie sa fie o cedare a ţevii. B. pentru a evita răcirea brusca. deci o sudura prin fuziunea capetelor. Examinarea vizuala a sudurii. nu a sudurii. în scopul obţinerii unei temperaturi niforme pe tot conturul tubului.7(1.se la montaj masurile necesare pentru a permite dilatarea conductelor ingropate. sudorii vor fi instruiţi de producatori sau atestaţi de institutii autorizate. în prezenţa beneficiarului reţelei. Bucuresti Punct de lucru: str. 40.s.l. CLIDE Design s. prelata sau folie de plastic) care trebuie sa acopere maşina de sudura şi sudorul şi care va fi încalzita cu ajutorul unui generator de aer cald. precum şi timpul de racire înainte de îndepartarea clemelor de fixare ale dispozitivului de poziţionare. Matei Basarab. Delfinului. care presupune: obţinerea de la producator a schemei şi procedurii de sudura. Bl. respectarea parametrilor de sudura: presiune (apasarea suprafeţelor) şi timp. L109. Et. 2. 4. Ap. racord/racord) în zona de sudura la temperatura necesara şi din aplicarea asupra acestora a unei presiuni necesare. care permit controlul valorii presiunii aplicate. 4. Raportul rezistenţelor realizate ţeava/sudura trebuie sa fie > 0.065. 87. S. 3. Se pot utiliza suporti propusi de constructor cu conditia acceptarii lor de catre proiectant. La efectuarea îmbinarilor prin sudare este foarte important sa se realizeze o buna aliniere axiala a conductelor şi se vor curaţa bine capetele conductelor de impuritaţi. iar în masura în care este posibil. oglinda) şi al presiunilor (presarii) indicate pe afişajul aparatului de sudura.De regula. J40/1162/2005. protecţia locului de munca prin acoperire. 24. Nr. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Suportii ficsi se vor realiza conform detaliilor omologate.

În cazul acestui procedeu.minea@clidedesign. Delfinului. S. Montajul obiectelor sanitare se va face prin intermediul consolelor. Aceasta va fi montata in conformitate cu instructiunile producatorului . B. corp din alamă turnată AMT 1 şi mufa filetată pentru racordarea la ţevi de oţel la un capăt şi racord olandez pentru racordarea piesei portfurtun la celălalt capăt. Montarea obiectelor sanitare Obiectele sanitare şi accesoriile acestora se pot monta numai după ce s-au efectuat proble de presiune ale reţelelor de distribuţie apei reci şi calde ce consum şi după ce s-au terminat lucrările de finisare din încăperi. (gât) se va avea în vedere corelarea flanşelor metalice adiţionale cu cele ale robinetelor. STAS 1602. > Testele ce se pot realiza pot fi facute prin citirea corecta a codurilor. coliere de priza) pe tub. Probele de presiune trebuie sa asigure ca raportul rezistenţelor la presiunea de proba şi etanşeitate comparata ţeava/sudura sa fie >1. Bl. 3. CLIDE Design s. Ap. factorul de sudura este > 1. coliere de priză) Procedeul consta din pregatirea şi apoi electrosudarea pieselor (manşoane. Obiectele sanitare trebuie montate dupa ce finisajele peretilor au fost executate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. 3. 40. sunt mai importante decât aparatul de sudura. instrucţiunile producatorului de ţeava privind procedeul de sudura. în prezenţa beneficiarului reţelei. e-mail: catalin. Et. Sc. după caz. Sudura cu termoelemente a pieselor (manşoane. cu ajutorul rezistenţelor încorporate în piese. şuruburilor cu dibluri. pentru a se evita degradarea lor. 24. Nr. Sc. drept sau coltar. • de inchidere si reglaj. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. înălţimea de montaj prevăzută în proiect se măsoară de la cota pardoselii finite.320. prin testul de tracţiune şi/sau îndoire unde ţeava trebuie sa cedeze înaintea sudurii . 249 . 65. • de golire • de retinere • de siguranta Acestea se vor monta in pozitiile indicate prin desenele proiectului. cu lanţ pentru protecţia racordului pentru portfurtun. L109. Procedeul de îmbinare cu flanşe este cel clasic. Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori: > Aparatul de sudura sa fie ales astfel încât sa aiba posibilitaţile de autotestare şi capacitate de înmagazinare a datelor realizate la fiecare sudura.r.ro CUI: RO 17147031. 42. prin intermediul adaptorului de flanşe. Ap.l. specificaţii de întreţinere a aparatului. dupa standardele ISO. Respectarea prescripţiilor privind factorii de mediu. De regula. prin intermediul unor dispozitive tip. Mobil: 0733. Matei Basarab. Se vor uiliza robinete de golire cu dop filetat din PP .50.c. Îmbinarea cu flanşe La îmbinarea cu flanşe. Sediu social: str. condiţiile mediului şi pregatirea. Bucuresti Tel/Fax: 021. Montarea lavoarelor Lavoarele trebuie fixate de elementele cladirii. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep.s.89. > Probele de presiune. Bl. Se vor monta armături de golire în toate punctele de minim. instruirea şi verificarea cunoştiinţelor sudorului de catre producator sau alte instituţii autorizate.625. 87. în funcţie de presiune. Nr. 6. 6. folosindu-se şuruburi şi piuliţe din oţel cadmiat şi garnituri din carton impregnat cu ulei grafitat Armaturi Se vor prevedea dupa caz urmatoarele armaturi: • de trecere pentru montaj aparent sau ingropat.S 2. Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii: • usor accesibile • usor demontabile • Toate armaturile in timpul executiei vor fi montate in pozitia inchis. Bateria trebuie montata pe lavoar dupa ce se monteaza lavoarele .065.

se vor folosi suporturi galvanizate si omologate sau cele propuse de furnizorul tubulaturii. precum si pe traseele liniare lungi. intre vas si pardoseala se pun bucati de teava din plumb si locul se umple cu ciment alb.50.S 2. la distantele urmatoare: Diametrul nominal (Dn) 50 . Scurgerea şi colectarea apelor pluviale Scurgerea apelor pluviale se realizează prin conducte şi piese PEHD îmbinate cu mufe cu electrofuziune sau mufe cu garnituri O ring.. Et. 87. B. Bucuresti Punct de lucru: str. 24. 40.8m la pardoseala Scurgeri de la pardoseli Se monteaza sifoane de pardoseala pentru colectarea apelor accidentale sau de la curatenie in pozitiile prevazute in proiect. Se verifica daca bolturile respective se potrivesc cu pozitia gaurilor vasului. sifoane simple cu racorduri laterale. Ap. Delfinului. Bl. Ap. • racordurile la coloane sau colectoare la un unghi de 45o.320. pentru a aduce vasul in pozitie orizontala.C.C.ro CUI: RO 17147031.l. Ventilarea conductelor de canalizare 250 . Bucuresti Tel/Fax: 021. Colecatrea apelor pluviale re relizează prin receptoare de terasă din Ol inox ( opţiunea proiectantului pentru fiecare lucrare ) cu folie de contact şi încălzire electrică.3 nivele.89. Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloane va fi de 0. Nr. Bl. 42.065. deasupra ultimei ramificatii si intre acestea la 2.3.70 100 Distanta intre piesele de curatire.625. dupa cum urmeaza: • in grupuri sanitare. Vasele de W. e-mail: catalin. pentru suporturile conductelor pentru canalizare. ape Distanta intre piesele de curatire. Pozitia orizontala a vasului W.C. S. la fiecare imbinare. daca nu se prevede altfel prin proiect. indiferent de materialele din care sunt facute. La montarea tuburilor de scurgere. Matei Basarab.4. se vor prinde de pardoseala cu bolturi speciale si garnituri din cauciuc. 6. ramificatii greu accesibile pentru curatire. Sustinerile propuse de contractorul lucrarii vor fi supuse aprobarii. L109. Curatire si verificare Se vor prevedea tuburi de curatire la schimbarile de directie. La conducte se vor monta sustineri astfel: • la traseele orizontale si veticale.c.r. • La montarea colectoarelor si sifoanelor se vor respecta detaliile din proiect si instructiunile furnizorilor. Nr. lnsalatiile de canalizare Conducte de canalizare Produsele trebuie sa corespunda normelor de calitate asa cum s-a specificat anterior si in STAS 1515/86. se verifica cu polobocul. minimum una pe metru de traseu. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea vaselor W. Mobil: 0733.. 3. ipsos etc. • se vor evita traseele pe sub utilaje. • se vor evita schimbarile de directie la unghiuri de 90o. se vor respecta urmatoarele: • reducerea la strictul necesar a numarului schimbarilor de directie. Daca este nevoie. 28. 65.s. Sc. Toate capetele conductelor trebuie astupate pentru a le proteja impotriva patrunderii de pamant. iar piesele speciale vor fi conform STAS 1515/86 si STAS 1694/95. CLIDE Design s.4/0. J40/1162/2005. ape conventional curate uzate menajere 15 20 6 12 Pe coloanele de scurgere se vor prevedea tuburi de curatire la baza coloanei. Sc. 3. Bazinul se va monta la vas cu suruburi speciale si garnituri din cauciuc Protectie Obiectele sanitare se vor proteja pana la finalizarea lucrarilor pentru a evita deteriorarea.minea@clidedesign.

Conductele se vor mentine sub presiune cel putin 20 min.).r. 3. asa cum sunt prevazute prin proiect: • ventilare principala prin prelungirea coloanelor peste invelitoare. Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la: • Incercarea de etanseitate • Incercarea la functionare Incercarea de etanseitate se va verifica pe traseul conductelor si la punctele de imbinare. Mobil: 0733.c. TESTE SI VERIFICARI Conductele de apa rece si calda vor fi supuse la urmatoarele incercari: • Incercarea de etanseitate la rece.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. Abateri Admisibile La instalatiile sanitare nu e admit pierderi de presiune in timpul testelor cu apa si nici scurgeri de apa la canalizare. de elementele fixe ale constructiei (pardoseli. • Izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice. Incercarea de functionare se va face dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare. Ap. CLIDE Design s.50. Se vor aplica toate prevederile Normativului I 9-94.1. Sediu social: str. asamblate si montate conform I. L109. • Incercarea de functionare a conductelor de apa rece si apa calda. socluri din beton etc. 28. Nr. 40. in vederea realizarii unei singure iesiri peste invelitoare. • ventilare secundara: -separata pana deasupra invelitorii.C. 24. Cap. Bl. Verificarea se va face prin deschiderea simultana a robinetelor de consum.3 . • Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor realiza conducte de ventilare primara si secundara. 42. Izolatie fonica a conductelor Se vor respecta cu strictete toate masurile prevazute prin proiect. Bl.prin racordare la o coloana de scurgere invecinata cu iesire directa.l. Matei Basarab.4. Bucuresti Tel/Fax: 021.8mm). S. 28. Presiunea de incarcare va fi egala cu 1.S 2.s.1/1978 sau din fonta de scurgere. 10 si toate reglementarile tehnice la care se refera acesta. 3. Sc. 65. 251 . Bucuresti Punct de lucru: str. e-mail: catalin. Et. Nr. extremitatile conductelor fiind obturate de dopuri. 6. Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se vor executa inainte de montarea armaturilor de srviciu la obiectele sanitare. B.5 presiunea de regim dar nu mai mica de 6bari. Incercarea de etanseitate consta in umplerea cu apa a conductelor pâna la nivelul de refulare din sifoanele de pardoseala si a obiectelor sanitare.V. 28. impotriva transmiterii zgomotelor si anume: • Bratari de sustinere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla 0.5. Racordarea coloanelor de ventilatie secundara la coloanele de scurgere se va face sub un unghi ascutit cu varful in jos. In acest interval nu se admite scaderea presiunii. • ventilare in cascada prin gruparea succesiva a ventilatiilor principale de la acelasi nivel sau nivele diferite.5.4. neplastifiat. Ap.minea@clidedesign. • Racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele hidromecanice. Delfinului. . Sc.0. Incercarea de functionare se va face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare. o prin racordare la o coloana de ventilatie invecinata. verificându-se conditiile de scurgere.625.065.320. Coloanele de ventilare ale canalizarii se realizeaza din tuburi de P. 87.89.

e-mail: catalin.minea@clidedesign. Bl. • Montarea corecta a sistemelor pentru sustinerea conductelor. Catalin Minea 252 . CLIDE Design s. S. Ap. Ap. L109. Sc.320. robinetelor. Et. Nr. sistemelor si obiectelor sanitare • Functionarea normala a obiectelor sanitare.s.l.5.c. 24.625.r.50.89. J40/1162/2005. Verificari • Daca toate robinetele.ro CUI: RO 17147031. 87. apa calda Executie imbinari cu electromufe tevi PEHD canalizare pluviala Executie imbinari cu mufa si garnitura la tevi PP si PVC Montaj hidranti interiori Executie teste si verificari. Sc. 42. probe la instalatiile sanitare interioare Intocmit: Arh. sistemele si obiectele sanitare sunt montate conform proiectului • Daca s-au folosit materiale adecvate si daca traseele conductelor sunt conform proiectului. cat si aspectul estetic general al instalatiilor sanitare. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. 28. Matei Basarab. 40. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie instalatii sanitare interioare Executie termosudura la conducte PPR pentru apa rece.6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 28. 3. Nr. Delfinului. 65. Mobil: 0733. B. Sediu social: str.2.S 2.065. Bl. 3.

3. Delfinului.625. Ap. 3. Nr.50. S.ro CUI: RO 17147031.l. Et. Sc. Mobil: 0733.r. 24. Bl. CLIDE Design s. Bl.minea@clidedesign.065. J40/1162/2005. Ap. Nr. 87. 6. Sediu social: str. 65.89. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi I.c.320. 42. e-mail: catalin. Sc.S 2.s. Bucuresti Punct de lucru: str.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE 253 . 40. B.

instructiunile din specificatii vor avea prioritate.s.l.c. CLIDE Design s. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrarile de alimentare cu apa potabila si de incendiu. 65. STAS 3051/91 Sisteme de canalizare. 3.1. Capac si rama de fonta pentru camine de vizitare STAS 6675/1/92 Tevi din policlorura de vinil. Prescriptii proiectare.065. La executarea lucrarilor se vor respecta normativele. CAIET DE SARCINI – INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE 29. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Bl. 3.625. Sc. Camine pentru bransament de apa STAS 2308/81 Alimentare cu apa si canalizari. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. J40/1162/2005. 60/97 Ordonanta privind apararea contra incendiilor C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente NGPM-1996 Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 254 . e-mail: catalin. Statii de pompare STAS 4165/88 Alimentare cu apa. Nr.ro CUI: RO 17147031. 6.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor P118/99 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta nr. 42. Efectul timpului si presiuni asupra rezistentei STAS 7174/90 Fitinguri din policlorura de vinil pentru imbinare prin lipire STAS 7656/90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii. 90/1996 Legea protectiei muncii . B. STAS 6002/88 Alimentare cu apa. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29. Prescriptii proiectare. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare STAS 10110/85 Alimentare cu apa. Bucuresti Punct de lucru: str. STAS 9827/5/75 Masuratori terestre. Delfinului. Conditii tehnice ISO 3213/98 Tevi din polipropilena. Ap. Bl. Determinarea debitelor de apa de canalizare. Sediu social: str. Mobil: 0733. cabluri.89.r. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.320.minea@clidedesign. canaluri. Matei Basarab. 40.2.S 2. Sc. 87.50. STAS 1629/1-81 Alimentare cu apa. S. STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa. I9-1994 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Legea 10/1995 Calitatea in constructii Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr. Et. L109. 29. Prescriptii fundamentale de proiectare. Nr. Ap. standardele si regulamentele tehnice in vigoare. STAS 1846/90 Canalizari exterioare. 24. STAS 1478/90 Instalatii sanitare. Bucuresti Tel/Fax: 021. Captari izvoare. Trasarea pe teren a retelelor conducte. de canalizare menajera si instalatiile hidraulice in constructii. Canale ale retelelor exterioare de canalizare.

Sediu social: str.s. livrate si testate cum este indicat de Proiectant pe cheltuiala Contractorului. Santuri de prospectare Santurile de prospectare pentru conductele subterane.ro CUI: RO 17147031. Bl.1. Bucuresti Tel/Fax: 021.3. Bucuresti Punct de lucru: str. MATERIALE SI EXECUTIE 29. J40/1162/2005. Daca se descopera conducte. trebuie inlocuite pe cheltuiala Contractorului. 42. Orice deteriorare a invelisurilor conductelor trebuie reparata asa cum se indica de catre Proiectant. Pentru caminele de vizitare sau armaturi se vor folosi tuburi prefabricate din beton . Astfel de probe trebuie depozitate. impachetate.89. • Se testeaza si se porneste sistemul de alimentare cu apa pentru a satisface cerintele Proiectantului. Daca Proiectantul solicita.S 2.r.3. Ap. L109. 65. Contractorul trebuie sa dea astfel de probe de lucrari sau inisaje. Sc. B. e-mail: catalin.l. Toate materialele si echipamentele vor fi verificate si aprobate de Proiectant. Nu se vor livra materiale pe santier fara aprobarea Proiectantului. Materialele si echipamentele folosite trebuie sa corespunda probelor abrobate si/sau specificatiilor. sau va fi utilizata reteaua stradala de incendiu . Nr. aici pot fi necesare interventii în timpul exploatarii si din acest motiv. transportului si descarcarii pentru a impiedica deteriorarea conductelor.320. Metodele de transport si manipulare a conductelor. Delfinului. Apele uzate menajere vor fi canalizate prin ţevi PVC cu mufe şi garnituri. fiting-urile si accesoriile trebuie examinate inainte de folosire.3. Pentru a demonstra competenta lucrarilor sau pentru a facilita alegerea unor texturi. fie la inceputul fie in timpul lucrarilor trebuie predate probe de material deoarece s-ar putea sa fie necesar sa se demonstreze ca sunt conform Specificatiilor. Ap.50. 87. mufe filetate sau flanse sistem ventil sau sertar pentru ţevi Ol Zn sau mufe speciale PEHD livrate de acelaşi producător. Caminele vor fi acoperite cu capace si rame de fonta conform STAS 2308/81. ex. Caminele de canalizare vor fi acoperite cu capace si rame conform STAS 2308/81.065. Caminele de vane se vor prevedea conform STAS 6002/88. Mobil: 0733. structuri si echipamente trebuie prevazute de Contractor si se vor indeparta dupa finalizarea prospectarii. accesoriilor si fitingurilor trebuie aprobate de Proiectant. Generalitati In lucrari se vor incorpora doar materialele si echipamentele noi. 6. Et. Rezervorul de apa a fost prevazut conform STAS 4165/88. Conductele. finisajeor si suprafete. Statia de pompe si hidrofor pentru alimentare cu apa va fi conform STAS 10110/85.625. fiting-urilor si accesoriilor. fiting-urile si accesoriile trebuie mentinute curate pana la utilizare si montarsi trebuie sa fie conform tipului cerut. Pe conducta de canalizare s-au prevazut camine de vizitare conform STAS 2448/82. fiting-uri sau accesorii defecte dupa montare. Nr. 40. In caminele de vane au fost prevazute fitinguri conform STAS 7174/90.c. S. Conductele de apa potabila si de incendiu vor fi din teava de PEHD si respectiv din teava de otel zincat sudate longitudinal cu filet si mufa avand Dn 3/4 -4". Pentru conductele de scurgere se folosesc tuburi PVC/ din polipropilenă ignifugă. Apa Lucarile pentru sistemul de alimentare cu apa trebuie sa include dar nu trebuie neaparat sa se limiteze la urmatoarele: • Asezarea si instalarea conductelor de apa si accesoriile de la alimentarea cu apa.3. 24. 3. Trebuie avuta grija in timpul incarcarii.minea@clidedesign. 255 . Pentru alimentarea cu apa rece s-au prevazut tevi din polipropilena ISO 3213/98.2. 29. Toate conductele. Armaturile utilizate sunt specifice fiecări tip de ţeavă folosită. se vor folosi imbinari cu flanse sau mufe. tipuri. si nici o piesa care este defecta nu trebuie folosita. 29. Sc. Reteaua exterioara va fi dotata cu hidranti subterani Dn=65mm . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29. 3. Bl.3. Matei Basarab. CLIDE Design s.

c. Marcarea trebuie sa indice urmatoarele informatii: • Materie prima • Dimensiunea normala si rata de presiune • Numele producatorului • Anul de fabricatie • Standard de referinta Verificarea calitatii: Contractorul trebuie sa prezinte Proiectantului certificatele de verificarea calitatii pentru producerea conductelor. 65.065. Mobil: 0733. ROBINETE SI APARATURA 29.4. Sudarea trebuie sa fie conform standard 6/PE/2000. 29. Contractorul trebuie sa dea Dirigintelui lucrarii pentru aprobare.3. Bucuresti Punct de lucru: str.4. cum este specificat in detaliile de executie si in aceste caiete de sarcini si sa livreze unelte si sase (6) copii ale manualelor de operare si intretinere atat in engleza cat si in romana necesare pentru activitate. Ap.r. Conductele trebuie marcate clar pe suprafata exterioara la interval nu mai mare de 1. Nr. fiting-uri si accesorii conform desenelor cu detalii de excutie. Bl.625. accesoriile etc.0. CLIDE Design s. Sc. Matei Basarab. Desene de executie Contractorul trebuie sa supuna aprobarii desenele de executie. 1. e-mail: catalin. Nr. 29.5 x 1.ro CUI: RO 17147031.320.conform STAS 6054. 29. in concordanta cu standarde si conform specificatiilor.s.5 x 2.minea@clidedesign.6. 29. B. Conducta care trece prin pereti se va proteja cu piese de trecere . Bl.de difeite tipuri vor avea forma rectangulara cu dimensiunile: 1.4. CAMINE DE VIZITARE . certificatul producatorului ca robinetele si accesoriile respecta cerintele Caietelor de Sarcini si registru testului. măsurată de la gegeratoarea superioară a conductei până la suprfaţa terenului amenjat. robinetele. J40/1162/2005.5 x 2.4. L109.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Lucrarile adiacente pentru a finalize lucrarile la sistemul de alimentare cu apa conform detaliilor desenelor de executie si/sau caietelor de sarcini. diagramele si alte descrieri care se pot solicita de Proiectant pentru robinete.1.3. Montarea conductelor de apă şi canalizare direct în pământ se va face sub adâncimea de ingheţ .50.S 2. 40. 3. Conducte.l. Fitting-uri si Acesorii Contractorul trebuie sa procure toate materialele si echipamentele necesare pentru conducte. Dacă pozarea în aceste condiţii nu este posibilă se vor lua măsuri speciale contra îngheţului Conductel de canalizare se vor monta cu pantă de scurgere conform specificaţiilor din proiect. 3. S. 24.5. for pipe manufacture.0.4. 29. Scopul lucrarilor Contractorul trebuie sa livreze toate materialele si echipamentele si sa le monteze. 42. Et. Delfinului. Robinete 256 . Conducte HDPE Conductele exterioare de apă şi de canalizare se vor executa din PEHD / PVC. Camine de vizitare Caminele de vizitare .3. Pentru executarea căminelor se va studia partea de structura. emis de un institut oficial. Imbinarea conductelor trebuie sa fie prin sudare cap la cap. 6.5 x 2. Sediu social: str. 87. Pentru accesul la aceste cămine se vor prevedea capace din fontă şi scări din oţel beton in pereti. 29. Bucuresti Tel/Fax: 021.2.89. Imbinarea conductelor de polietilena trebuie facuta la o temperatura intre 5°C si 40°C. Sc.5 metrii. hidranti si fiting-uri speciale care sunt incorporate in Lucrari. Ap. Atat montarea robinetele cat si a accesoriile. de un inspector international bine cunoscut sau de un departament de verificare a calitatii al producatorului.

Acoperiri Toate suprafetele exterioare feroase trebuie sa primeasca doua straturi din grund rosu din plumb sintetic si un ultim strat din vopsea de aluminiu. Et. tuburi de protectie si cutii de suprafata. Sediu social: str. Robinetele de aerisire trebuie sa fie atat de aerisire cat si cu functiuni de impiedicare pentru formarea vidului. iar testul hidrostatic de cel putin 10 minute. Montaj Capetele robinetelor trebuie prevazute fie cu cuplaje filetate. 65.625.4. 6. certificate pentru controlul calitatii si pentru testele hidrulice facute de producator sau de o agentie de verificare international binecunoscuta. 42. 29.0 kg/cm2 Testul de pierderi trebuie sa fie de cel 5 minute. Mobil: 0733. S. Marcare Numele si marca producatorului. Acest test trebuie sa indice pierderile de la robinet sau fiting. Sc. anul de fabricatie. 24. Detaliile de montare trebuie specificate in desenele de executie. In cazul montajului cu flanse bolturile.5. Robinetul trebuie sa scoata aerul incet in atmosfera. Montare Montarea robinetelor cuprinde suprturi.320. Bl.r. Apometre 257 . 87.S 2. e-mail: catalin. Sc. certificate pentru controlul calitatii si testele hidraulice facute de producator sau de o agentie internationala de verificare bine cunoscuta. Robinete de aerisire Contractorul trebuie sa livreze robinete de aerisire conform desenelor de executie. Bucuresti Tel/Fax: 021. Certificare de Fabricare Contractorul trebuie sa dea Dirigintelui lucrarii.s.50. L109.ro CUI: RO 17147031. in concordanta cu ISO 5996. Generalitati Robinetele de aerisire proiectate pentru presiune minima de lucru de 15 kg/cm2. CLIDE Design s. numele producatorului sau marca. 3. Bl. 40. Materiale Robinetele trebuie sa fie fie din fonta fie din fonta ductibila si flotorul acoperit cu cauciuc tare. piulitele si saibele nu trebuie galvanizate prin imersiune.4. resuduuri din fonta etc. Nr. B. Certificatul Producatorului Contractorul trebuie sa dea Proiectantului. Test Hidraulic Fiecare robinet trebuie testat hidraulic de producator la o presiune a apei nu mai mica de 15 kg/cm2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi General Toate robinetele trebuie sa fie tip fluture din fonta cu garnituri. 3.89. Toate suprafetele care se vor vopsi.uri.4. Bucuresti Punct de lucru: str. fie cu flanse. metoda si detalii privind aplicarea straturilor trebuie supuse aprobarii de carte Proiectant inainte de executare. Delfinului. anul fabricatiei si presiunea de lucru sunt marcate pe robinet prin turnare. Ap. IBS5150 si STAS 10933 Teste Hidraulice Metoda de testare hidraulica trebuie sa fie conform STAS 9526-80 • Test de pierderi 10 kg/cm2 • Test hidrostatic 28.minea@clidedesign. Ap. 29. se vor curata in intregime de toate substantele straine cum ar fi rugina.c. J40/1162/2005. presiunea de lucru si numarul de rasuciri pana se deschide sunt marcate prin turnare pe robinet.l. Nr. Matei Basarab. dimensiunea.065. Marcare Dimensiunea robinetului.

Santuri pentru conducte Santul trebuie sapat astfel incat conducta sa poata fi asezata la adancimea si in alinierea ceruta. Mobil: 0733. si umplerea sa fie asezata si compactata conform specificatiilor.89.5. e-mail: catalin.r. Nr. si acoperirea si fixarea si manipularea elemtelor speciale. Santul trebuie sa fie drenat ca muncitorul sa poata lucra in el in siguranta si eficient.s. S. care citeste in m3 sau litrii si cu aceasi dimensiune a diametrului nominal a conductei adiacente. Et. vegetatie. scurgeri. pentru a permite asezarea convenabila a suporturilor. J40/1162/2005. Excavatii in pamant moale Unde partea inferioara a santului nu este stabila sau include cenusi. 3. L109.625. scoase sau deranjate de Contractor. 29. astfel de proprietati sau de structuri trebuie inlocuite sau reparate pe cheltuiala Contractorului. 65. nu se poate indeparta si inlocui cu un material aprobat complet compactat pentru a sprijini adecvat conductele.00  Presiunea de lucru 10. zgura. Bl.15-20. sau canalizare. Contractorul trebuie sa construiasca o fundatie pentru conducte in concordanta cu recomandarile pregatite de Proiectant. 40. Finisarea umpluturii se face cu unelte manuale. Ap. Excavatii la nivel Santul trebuie sa fie sapat la adancimea solicitata pentru a asigura un suport uniform pentru conducte pe pamant solid la fiecare punct intre caminele de vizitare. Localizarea conductei de apa Conducta de apa nu trebuie asezata orizontal mai aproape de 3 metri de conducta de canalizare exceptand cazul in care partea inferioara a conductei de apa proaspata va fi la cel putin 30 de centimetri deasupra conductei de 258 . Ap. Sediu social: str. Contractorul trebuie sa livreze si sa monteze apometre cu urmatoarele detalii tehnice: • Apometru trebuie sa fie un ceas magnetic uscat actionat cu o elice actionata de apa. 24. Orice cota inferioara a santului sapat mai mult decat adancimea specificata trebuie corectata cu material aprobat.5 kg/cm2  Pierderi pe capat 0.5. B. 6. MONTARE 29. Camine de vizitare Caminele de vizitare trebuie prevazute in fiecare imbinare pentru a permite imbinarea adecvata. Bucuresti Tel/Fax: 021. Contractorul trebuie sa sape si sa indeparteze astfel de materiale din latimea si adancimea specificate de Proiectant.l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Daca apometrele sunt specificate in detaliile de exeutie. Sc.5.320.035 kg/cm2  Temperatura maxima de lucru 35  Inregistrare minima 100 litri  Montare intre flanse: I/secunda. 87.c. 29. compactat in intregime conform specificatiilor Proiectantului.minea@clidedesign.50. alte materiale organice. Nr. Bl. Delfinului. Este esential ca golirea pentru pompe de drenare ale santului sa fie dirijate spre canalele de naturale drenare.065.ro CUI: RO 17147031. Sc. Santurile trebuie sa aiba o latime mai mare unde este necesar. Latimea santului Latimea santului trebuie sa fie ampla pentru a permite asezarea si imbinarea adecvata a conductei. sau bucati mari din materiale anorganice acestea trebuie inlaturate. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. 42. Lucrari de sapare santuri Reconditionarea suprafetelor deteriorate si a proprietatilor Daca o proprietate sau structuri ale suprafetelor au fost deteriorate. • Specificatiile apometrului:  Domeniu de masurare 0.2.S 2. CLIDE Design s.1. Matei Basarab. Unde cota inferioara a santului este din materiale considerate neadecvate.

B. Materialele nu trebuie in nici un caz aruncate sau in sant.89. 29. Delfinului. 29. Contractorul trebuie saaiba grija cand se executa aceasta parte a umplerii pentru a evita deteriorarea sau deplasarea conductei. Ap. de la partea inferioara a santului spre linia de centru a conductei. S. Daca materialul excavat nu este adecvat pentru pentru umplere Contractorul trebuie sa furnizeze cantitatea de nisip.320. curele.625.50. Umplere peste conducte Santurile e vor umple cu mana sau cu metode mecanice aprobate de la linia de centru. Matei Basarab.5. 259 . umpleti santul pana la suprafata solului. Trebuie evitata abraziunea invelisului conductei. acestea trebuie montate conform recomandarilor producatorului de conducte. Sc. sau alte materiale care in opinia Proiectantului sunt adecvate pentru umplere. Bucuresti Tel/Fax: 021. Asezare Conductele si accesoriile trebuie coborate cu atentie in sant cu macaraua. in cantitati suficiente pentru a umple senatul pana la nivelul suprafetei invesinata dupa compactare. 87.065. Sediu social: str. 3.l.s. cu material aprobat pus in straturi de 10 cm. Nr. 29. 40. Unde legaturile se fac in linie sub presiune. Compactat prin battatorire. sau. Ap.5. Abateri Pentru montarea conductelor abaterile maxime permise de la linia dreapta trebuie sa fie conform recomandarilor producatorului de conducte. fara costuri suplimentare pentru Investitor. Mobil: 0733. e-mail: catalin.5. sau alte echipamente adecvate. 65. • Materialul excavat aprobat care trebuie sa fie asezat in straturi nu mai mari de 30 cm si compactat prin batatorire.4. 29. Bl. L109. nisip. Materialul de umplere de la 30 cm de deasupra conductei pana la suprafata va consta din: • Materialul excavat aprobat care trebuie batatorit dupa ce santul este umplut.S 2. caz in care partea superioara a conductei de apa nu trebuie sa fie asezata orizontal mai aprope de (1) un metru de conducta de canalizare. Conducta se va monta in concordanta cu recomandarile producatorului de conducte. pietris. Umplere pana la nivel Santul trebuie umpluc cu mana sau cu metode mecanice aprobate de la 30 cm de deasupra conductei pana la nivel. Bl.minea@clidedesign. materialul de umplere trebuie depozitat in sant pe intreaga latieme. franghii. dopuri sau capace. simultan accesorii.3. Tarusii folositi pentru a sprijini conductele pentru a aluneca trebuie sa fie din lemn si trebuie fie lati pentru a preveni deteriorarea conductei sau a invelisului.6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi canalizare. La capetele conductelor care se vor lega mai tarziu se vor instala robinete. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. Daca este necesar material aditional pentru umplere. 3. pietris sau alte materiale aprobate pentru umplere pe cheltuiala sa.ro CUI: RO 17147031.5. Contractorul trebuie sa asigure transportul surplusului de material la locurile specificate. 6. fiting-uri si aceesorii pana la 30 cm deasupra partii superioare a conductei. Unde legaturile se fac intre lucrari noi si lucrari existente. Umplerea santurilor Materiale Contractorul poate umple materialul excavat care este alcatuit din lut. Et. Contractorul trebuie sa asigure materialul. Tipul materialului folosit si metoda de consolidare trebuie sa fie specificata aici.c. 24. Umplere sub conducte Toate santurile se vor umple cu mana. 42. Nr.5. argila. Lucrari de umplere Dupa ce conducta este asezata si imediat dupa testare. Evacuarea materialelor excavate Dupa excavare. J40/1162/2005. aceste legaturi trebuie facute cu fiting-uri speciale pentru legaturile intre diferite tipuri de conducte. CLIDE Design s.r.

Bucuresti Tel/Fax: 021. Toate legaturile se lasa expuse pana se finalizeaza testele pentru presiune si pierderi. Sc. Mobil: 0733. Probe de pierderi Pierderile maxime la sistemul sau sectiunea de conducte care sunt testate nu trebuie sa fie mai mari decat rezultatul obtinut dupa aplicare urmatoarei formule (I 9/96 si C 56/85 Standard). Toate cotiturile de 45° si 90° si teu-rile trebuie impachettae cu beton amestecat 1:3:5. materiale necesare pentru dezinfectarea conductelor si trebuie sa asigure robinetele pentru acest lucru. Conducta principala apoi trebuie spalata cu apa curata pana cand clorura reziduala este redusa la o valoare mai mica de 1. Ap. 6.5. fiecare unitate a sistemului complet de distributie trebuie dezinfectat conform Standardului C 56/85.5. Test Final Inainte sa se puna pavajul permanent peste conducte.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab.7. Contractorul este responsabil pentru localizarea si repararea pierderilor mai mari decat cantitatea mentionata mai sus.r. Delfinului. 40.6. 29. 260 . 3. Investitorul poate sa solicite un test de masurare a pierderilor pentru tot sistemul de conducte.l. Indepartarea suporturilor Suporturile nu se vor indeparta pana cand santurile nu sunt umplute suficient pentru a preveni deteriorari ale suprafetelor drumurilor. 87. Testele se fac in prezenta Proiectantului. 24. Sc. L109. exceptand cazul in care trebuie sa treaca 5 zile de la turnarea blocurilor de beton. Contractorului trebuie sa furnizeze toate materialele si echipamentele pentru teste. Pierderile trebuie sa se incadreze in admiterile specificate mai sus. S. imbinari mecanice sau infiletare sau cuplare se pot testa hidaraulic. Sediu social: str. Se repeta testele pana se ajunge la valorile specificate. Toate cheltuielile trebuie suporttae de Contractor. robinet de evacuare conform detaliilor de executie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nu lasati umplerea neterminata mai mult de 150 de metrii dupa terminarea lucrrailor pentru conducte. materialele chimice.S 2. Contractorul va asigura toate aparatele.6. Ap. Monatrea accesoriilor Toate conductele se vor furniza si monta cu robinete.c. Proba de Presiune Toate sectiunile de conducte noi incluzand fiting-uri.4.2. J40/1162/2005. 29.0 pp m. CLIDE Design s. DEZINFECTARE Inainte de accepatarea. robinete si accesorii trebuie supuse testelor de presiune si de pierderi in concordanta cu Standardele I 9/96 si C 56/85.minea@clidedesign. Ancorarea conductelor Contractorul va monta blocurile pentru ancorare unde conductele isi schimba directiile. 65.verifica oricand dupa finalizarea partiala de umplere. pentru pierderi. Dirigintele lucrarii va lua probe de apa din cateva puncte pentru examinare bacteriala.320. Bl. TEST HIDRAULIC 29. conductelor de canalizare.6. Bl. 29.3. decat dac se specifica altfel.6.625. 42. Dupa repararea sau inlocuirea conductei si dupa aprobarea acestora de catre Proiectant testele atat pentru presiune cat si pentru pierderi se fac din nou conform specificatiilor de mai sus.7. 3. Nr.6. 29. 29.8. canalelor. Et. Timp pentru probe Conductele imbinate cu garnituri din cauciuc.1. Nr.065. Bucuresti Punct de lucru: str. e-mail: catalin.s. Testul se face in timpul zilei.89. 29.50. B. 29.

Toate cheltuielile implicate in excavare si reumplerea sub nivel trebuie suportate de Contractor.2. materialul la sau sub nivel nu este adecvat pentru fundatii. 29. Matei Basarab. Contractorul va impiedica dimenisuni suplimentare pentru sustineri. Mobil: 0733.c. si trebuie prevazut un minim de 15 cm de la partea superioara a conductei la marginea santului sau a ramificarii. Daca se daseste apa freatica. Excavatiile si scoaterea apei trebuie facute cu metode care mentin conditia pamantului. SAPAREA SANTURILOR 29. 29. O autoritate recunoscuta nu trebuie sa faca testele bacteriologice. 6. Contractorul trebuie sa asigure toate aparatele si echipamentele necesare pentru dezinfectie. totusi acest lucru nu scuteste Contractorul de responsabilitatea sa. Umplerea De indata ce conductele au fost asezate si testate adecvat. dar nu trebuie sa se limiteze la urmatoarele lucruri: • Asezarea si montarea conductelor si accesoriile pentru canalizare de la reteaua de canalizare. drenare si partea inferioara a excavatiei va fi mentinuta ferma si uscata. 87. 40. 29. 42. Excavatie si reumplere sub nivel Daca in opinia Proiectantului. Sc.r. Nr.625.8. Sustineri si sprijiniri ale malurilor Contractorul trebuie sa asigure.minea@clidedesign.89. 29.l. Sc. J40/1162/2005. va incepe umplerea.3. Bl. Ap. monteze si sa mentina un sistem de sprijinire si sustinere a malurilor din panouri pentru a impiedica deplasarea. Et. S.8. 3.1. conform proiectului tehnic. Sapari aditionale trebuie facute sub fiecare conducta pentru a facilita montarea imbinarilor. B. e-mail: catalin. Pamantul care devine nesatisfacator pentru a sprijini structurile. suporturi.4. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Desinfectarea trebuie repetate pana cand testele indica absenta poluarii pentru cel putin 48 de ore. Sediu social: str.065. L109. Proceduri de excavatie si compactare Desenele de executie indica dimensiunile finale pentru santuri. 29. Unitatea nu va fi acceptata pana cand nu se obtin rezultate bacteriologice satisfacatoare. 261 .320. trebuie indepartat si si inlocuit cu material granular compactat conform cerintelor Proiectantului si pe cheltuiala Contractorului.S 2. Inainte de executarea lucrarilor de excavare.9. Materialul folosit pentru umplere trebuie asezat in straturi de 30 cm.50.8. Umplerea se va face pana la nivelul terenului. trebuie inlocuit cu nisip conform instructiunilor Proiectantului. Bucuresti Punct de lucru: str. Fiecare strat batatorit folosind echipamente aprobate de Proiectant. • Teste pentru sistemele de retele de canalizare pentru a satisface cerintele Proiectantului.s.8. Saparea mecanica trebuie facuta la cel putin 5 cm deasupra nivelului final al montarii conductelor. Bl. Ap. 65. 3. 24. Sapaturi pentru conductele de canalizare Santurile pentru conductele de canalizare se vor sapa in linie dreapta.ro CUI: RO 17147031.8. CLIDE Design s. care ar putea afecta lucratorii si sa diminueze latimea sapaturii. monatre pompa. Bucuresti Tel/Fax: 021.8.5. Astfel de nivelare trebuie facuta pentru a impiedica apa sa inunde santul. Delfinului. trebuie folosite echipamente de pompare pentru executarea lucrarilor in conditii uscate. 29. Nr. Contractorul trebuie sa predea desenele de executie care indica panourile de sustinere si sprijinire pentru a fi aprobate de Proiectant. CANALIZARE Lucrarile pentru instalatiile de canalizare trebuie sa includa.

J40/1162/2005. Conductele trebuie marcate clar pe suprafata exterioara la un internal care sa nu depaseasca 1. Matei Basarab. inele din cauciuc. Delfinului. Nr. se vor folosi conductele si fiting-urile din PVC/rezistente la foc si/sau polipropilena.9.10. Sediu social: str. Bl.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Lucrarile adiacente pentru finaizarea functionarea retelei de canalizare conform indicatiilor din desenele de executiesi/sau caietele de sarcini. si adaptori de conducte necesare pentru legaturile cu conductele existente. 87.065. 29. Contractorul trebuie sa livreze materiale aditionale conform specificatiilor din caietele de sarcini pentru intretinere.625.s.l. 29. Marca trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: • Materie prima • Dimensiunea normala si rata de presiune • Numele producatorului • Anul de fabricatie • Standard de referinta Controlul Calitatii: Contractorul trebuie sa prezinte Dirigintelui lucrarii certificatele de verificare a calitatii pentru producerea conductelor. S. Mobil: 0733.12. TESTE DE RECEPTIE Conducte Sistemul de conducte trebuie testat conform normativului C 56/85.1. Bl. 29. 42. Bucuresti Punct de lucru: str. inspector international bine cunoscut sau de departamentul de calitate al producatorului. 3. CAMINE DE VIZITARE Conductele de canalizare trebuie prevazute cu camine de vizitare pentru acces pentru verificare si testare si pentru indepartarea blocajelor. Standarde de Referinta STAS 816/80 sau similar aprobate.50. Conducte Pentru instalatiile de drenare si canalizare. Caminele vor fi prevazute cu rama si capac cu acces facil pentru colectorii de pe strada si cu acces ingreunat pentru caminele exterioare. 3.13. Caminele de vizitare pentru canalizare vor avea rame si capace conform STAS 2308/81. Inainte de finalizarea lucrarilor.11.9.minea@clidedesign. Sc. Nr. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Lucrari de trasare retea de alimentare cu apa respectiv de canalizare 262 . Caminele de vizitare vor fi conform STAS 2448/82. 29. Sc. Ap.10. emise de un institut oficial. Scopul lucrarilor Contractorul trebuie sa livreze conductele pentru canalizare in concordanta cu detaliile indicate in proiect si specificate aici incluzand fiting-uri. 24. alte materiale de imbinare. Et. Ap.1.89. CLIDE Design s. 40.c. MATERIALE 29.2.320. Bucuresti Tel/Fax: 021. Caminele de vizitare vor fi din tuburi prefabricate din beton armat.ro CUI: RO 17147031. 29. 6. 65.5 metrii. e-mail: catalin. 29. B. L109.S 2.

87.50.s. grupuri pompare Probe. L109. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. Sc. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Lucrari de sapatura santuri retele exterioare Lucrari de sprijinire santuri Lucrari de montaj conducte. 24.l.minea@clidedesign. 3.625. e-mail: catalin. Sediu social: str. 40.ro CUI: RO 17147031. S. teste si verificari instalatii de alimentare cu apa. Matei Basarab.065. Ap. PVC) Lucrari de umpluturi la santuri Montaj hidranti exterior Montaj separator de grasimi Montaj fantana publica cu descarcare automata (arteziana de picior) Montaj guri de scurgere ape pluviale cu capac carosabil Lucrari de drenare. Catalin Minea 263 . curatare retele de canalizare in vederea reparatiilor Montaj rigole Montaj pompe de basa.r. monolit. Et.89. Nr.320. Nr.c. 6. B.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. instalatie de canalizare Intocmit : Arh. J40/1162/2005. Bl. 3. armaturi Lucrari de imbinare la conducte PEHD Lucrari de imbinare la conducte PVC Lucrari de executie si montaj camine de vizitare (prefabricate. 65. Delfinului. CLIDE Design s. 42.

Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. CLIDE Design s. Bl. 65. J40/1162/2005. 24. Delfinului. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi J. B. 40.c.625. 87. e-mail: catalin. L109.s.ro CUI: RO 17147031. Et. 6.l. Bucuresti Tel/Fax: 021.50. 42.320. 3. Ap.minea@clidedesign. S.89. Matei Basarab.065. 3. Ap.S 2.r. Mobil: 0733. Sediu social: str. Bl.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE GAZE 264 . Sc.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30. Nr. Sudorii care executa imbinari prin sudura de aceasta calitate trebuie sa fie autorizati ISCIR. Bucuresti Punct de lucru: str.c. CLIDE Design s. Aparate de masura si control STAS 10110/85 Alimentare cu apa. 87. Bl.89. conform prescriptiilor tehnice CR9-96. gaze naturale. 42. STAS 1 8 5 / 6 . de incalzire centrala. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.320.89 Instalatii sanitare. 90/1996 Legea protectiei muncii . CAIET DE SARCINI – INSTALATII DE GAZE 30. 40. de la branşament până la capătul unde se evacuează gazele arse. gaze naturale. Semne si culori conventionale.s. 60/97 Ordonanta privind apararea contra incendiilor C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente NGPM-1996 Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 265 .l.065. 65. Conducte pentru fluide.625. Ap.r. Et.50. J40/1162/2005. robineţi şi accesorii instalate. L109. GENERALITATI Instalaţiile de utilizare gaze naturale sunt compuse dintr-un ansamblu de ţevi.89 Instalatii sanitare.Se vor prezenta documente de atestare a sudorilor. avizat de Distrigaz . Mobil: 0733. 3. sudurile executate la conductele pentru gaze natural trebuie sa aiba clasa de calitate II. Statii de pompare STAS 995 .Fitinguri si piese auxiliare pentru conducte STAS 1 8 5 / 3 .Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor P118/99 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta nr. Bl. B. care trebuie sa cuprinda toate datele tehnice si economice necesare realizare instalatiei Fata de gradul de periculozitate. e-mail: catalin. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. gaze naturale . Armaturi. Semne conventionale.Aceeasi conditie se propune si pentru clasele de sudura III si IV.minea@clidedesign. STAS 1 8 5 / 2 . Nr. S. 3.2. 24.ro CUI: RO 17147031. gaze naturale.S 2. conform NTPEE-2008.86 Arzator pentru gaze combustibile cu cap de ardere circular STAS 4326 . I6 PE/2000 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte din polietilena de medie si inalta densitate STAS 185 / 189 Instalatii sanitare. Sediu social: str.87 Firide pentru regulatoare de presiune si control Legea 10/1995 Calitatea in constructii Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr. Sc. 6. Matei Basarab.1. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. 30. Sc. Ap.89 Instalatii sanitare. Executarea lucrarilor de instalatii de gaze naturale se face numai pe baza de proiect de executie intocmit de un proiectant autorizat in domeniu.

40.50 Inainte de punerea in opera trebuie verificate integritatea materialelor. a elementelor auxiliare si de imbinare . o aparate de reglare si siguranta. • reteaua instalatiei interioare cu conducte si accesorii si cu robineti de inchidere. armaturi (robinet cu cep. Ap. 3. Sc.35 %" 15 2. robinet cu clapa. L109.l.S 2. dispozitive automate de control. 65. ventile de siguranta. B.3.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30.89. Delfinului. MANIPULARE SI DEPOZITARE Elementele componente ale instalatiilor interioare de gaze naturale sunt: • coloane de alimentare plasate la exteriorul cladirii.50 1 %" 40 3. CLIDE Design s.50 2 %" 65 3. Inainte de punerea in opera trebuie verificate integritatea materialelor . a elementelor auxiliare si de imbinare Îmbinările demontabile ale conductelor din oţel se execută cu : • fitinguri din fontă maleabilă .r. Ţeava din oţel folosită va fi conform STAS 404/1 87 cu grosimea peretelui impusă de art.50 2" 50 3. • flanşe din oţel asamblate cu şuruburi .50. Sediu social: str. LIVRARE. robinet cu sfera. Bl. Principalele materiale care se utilizeaza sunt: tevi trase de otel (fara sudura). Bucuresti Punct de lucru: str.25 1 %" 32 3.c. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. realizate conform standartului 7656. 3. 30. Mobil: 0733. Nr. J40/1162/2005. S. supape de blocare.minea@clidedesign. VERIFICAREA CALITATII. e-mail: catalin.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. 9 din I6/98 conform tabelului următor: Diametru (inch) Diametru nominal (mm) Grosime perete (mm) 1 2 3 3/8" 10 2. robinet cu sertar. Elemente componenete ale instalaţiei exterioare de gaze : • conducta de racord la reţeaua stradală montată subteran executată din polietilenă. fitinguri (din fonta maleabila si flanse din otel asamblate prin suruburi) arzatoare de gaz. Matei Basarab. Se interzice utilizarea ţevilor din oţel sudate longitudinal. Et. 24. polietilenă cu SDR 11 de tipul PE 80 dispozitive pentru preluarea dilatarilor. Materiale Ţeava va avea certificat de calitate dat de producător.320. 6. aparate de masura si control (contoare). Bl.1.ro CUI: RO 17147031.5 1 25 3. 266 . • aparate de utilizare a gazelor si arzatoare. Sc. 87. Ap. în montaj îngropat.625.50 3/4 20 2. 42.s.

să nu se producă deteriorări ale acestora. Pentru cazul în care geamurile au grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat. Conductele şi fitingurile din PE se depoziteză în magazii închise.î. 87.r. in asa fel incat. montată subteran se va utiliza PE 80 cu SDR 11. altele decât cele cu risc de explozii sau foc. în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător. Cele de diametre mari se pot livra si separate. EXECUTIA LUCRARILOR. Sediu social: str. 65. MANIPULARE. sa nu se deterioreze. Acolo unde volumul camerei nu respectă condiţiile de mai sus şi aportul de aer de 15m3/h nu poate fi respectat. Bl. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ 30. Volumul minim al incaperilor unde sunt instalate aparate consumatoare de gaz este urmatorul : 18 m3 pentru incaperi curente . ferestre. Bucuresti Tel/Fax: 021. Manipularea. DEPOZITARE Pastrarea echipamentelor de instalatii de gaze se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop. luminatoare. Bl.î. Nr.065. e-mail: catalin. in rame de lemn bine construite sau echivalente. J40/1162/2005.15 m 3 volum interior de încăpere pentru fiecare m3 instalat de gaze naturale.5. transportul . Nr. Mobil: 0733. 3. LIVRARE. Se folosesc aparate de utilizare a gazelor naturale la care se asigură evacuarea gazelor arse prin coş de fum . Capetele de bransament se manipuleaza cu atentie pentru a nu fi deteriorate tevile de transport sau straturile de protectie ale tevilor din otel. în legătură cu exteriorul clădirii. depozitarea şi conservarea produselor a.625. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si. CLIDE Design s.S 2. . Locul de depozitare va fi uscat.05m2 la fiecare 1m3 de volum de încăpere.5 m3 pentru bucatarii si oficii din constructii noi. 6. bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare sau a intemperiilor. Ap.minea@clidedesign. 40. Matei Basarab. Et. 7.50. sau cazane in condensatie . din exteriorul camerei (coridoare) sau exteriorul clădirii.320. Bucuresti Punct de lucru: str.s. care acţionează asupra robinetului de închidere a al conductei de alimetare cu gaze naturale al arzătoarelor. cu condiţia respectării unui aport de aer de 15 m3/h pentru fiecare debit instalat.l.5 m 3 pentru bucătării din construcţii existente cu condiţia : debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia .4. etc. În încăperi cu volum mai mic decât cel menţionat s-au prevazut numai aparate de legate la coş cu următoarele condiţii : 267 .) au fost prevazute detectoare automate de gaze cu limita inferioră de sensibilitate 2% CH4 în aer. 24.89.5. Capetele de bransament se livreaza in legaturi cu un numar variabil de bucati (7-10). transportul şi depozitarea conductelor şi fitingurilor din PE se fac în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător trebuie efectuate a. 30. care sa asigure buna lor conservare. B. Se livreaza pe paleti de lemn (europaleti). 30. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru reţeaua exterioară . Geamurile au grosimea de maximum 4 mm fără armare. s-a prevazut un acces pentru aducerea aerului necesar arderii. Delfinului. fiind bine sprijinite ( ancorate) de acestea cu benzi (ambalaje) de strangere. termopan . L109. S. Sc. 3. asigurarea aerului necesar combustiei si evacuarea gazelor arse.1. Încăperile si spatiile in care se vor monta aparate de utilizare a gazelor naturale sunt prevazute cu suprafete vitrate. Sc. usi cu geam sau goluri spre exterior cu o suprafata vitrata de minimum 0. Ap. să se evite acţiunea directă a radiaţiilor solare asupra acestora.ro CUI: RO 17147031. Executantul va asigura manipularea . 42.c. Cerinte pentru instalatiii de gaze naturale referitoare la introducerea de aer. amplasat la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. Pentru introducerea aerului necesar arderii au fost prevăzute orificii către încăperile vecine.

Traseele de conducte vor respecta condiţiile de siguranţă în detrimentul esteticului. fie prin construcţia aparatului . Între elementele de susţinere şi conducta metalică se asigură o rezistenţă de izolaţie de minim 1 MQ.S 2. Se vor alege trasee cat mai scurte si usor accesibile Montarea conductelor se face prin rezemare simpla . complet şi fără riscuri. indirectă ( prin dispozitive de electrosecuritate şi de cuplare electrică ) a acestora la o prizp de împământare de maxim 4 Q.. sau cu flacără liberă se va asigura aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere. etanşate .. asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării . in tubul de protectie conducta va fi fara imbinari. 20. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se montează : 268 . la distanţe de : 1. 40. Traseele vor fi rectilinii şi plasate in spatii bine ventilate . . Bucuresti Punct de lucru: str. B. au fost prevazute guri de aer în legătură directă cu exteriorul. CLIDE Design s. În cazurile in care aceste condiţii nu au fost îndeplinite.Accesul aerului necesar arderii şi aprinderea aparatelor de utilizare să se facă din exteriorul încăperii ( coridor . Bucuresti Tel/Fax: 021.625.ro CUI: RO 17147031.Accesul aerului direct din exterior a fost prevazut în toate cazurile acolo unde V/ Q are o valoare mai mică de 30. Nr.minea@clidedesign. chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete..320. Conductele se monteaza aparent. Et. Capetele tronsoanelor se protejază cu capace Traseele conductelor de instalaţii de gaz vor fi rectilinii.l. Tuburile de protecţie vor fi fixate de elementele de rezistenţă prin betonare sau montare în şapă. vestibul . e-mail: catalin. Sc... Este interzisă amplasarea aparatelor electrice sau a altor instalaţiii în zona parterului peste ţevile de gaze. MONTAREA CONDUCTELOR. 30. Ap. fie prin dispozitive de protecţie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .89. astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora. Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de consum se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel . 6.30 mm între conducte ţi elementele de construcţii. Fixarea elementelor de susţinere se face astfel încât să asigure rezistenţa necesară pentru toată perioada de funcţionare.6. şi vor ieşi din aceste elemente cu cel puţin 3 cm. unde V este volumul camerei (măsurat în m3 ) şi debitul nominal de gaz Q (măsurat în m3 /h) pentru aparatele instalate. 87.0 m între punctele de susţinere. Distanţele dintre ţevile de gaze şi instalaţiile electrice sunt prescrise în normativele de proiectare şi execuţie de instalaţii electrice. 3.Pentru toate aparatele de utilizare racordate la coş . Nr.5 . etc. Ap. Se asigură electrosecuritatea porţiunilor aparente prinn legarea directă sau . . ţevile se curătă la interior şi exterior şi se protejază obligatoriu în timpul montajului împotriva pătrunderii de corpuri străine. Matei Basarab. 3. Sediu social: str. Sc. Mobil: 0733. . Susţinerea conductelor aparente pe elementele de construcţie de realizează în funcţie de diametru cu brăţări sau console. în cazul reţelelor protejate catodic.8.065. CONDIŢII DE AMPLASARE CONDUCTE La punerea în lucru. ) sau direct din exteriorul clădirii.. Este interzisa ingroparea conductelor de gaz in pardoseala. Delfinului. 42. 24. Nu se vor instala conducte în subsoluri sau canale tehnice.. 50 mm la pardoseli. Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare se fixează rigid şi etanş de elementele de construcţie şi depăşec faţa finită a cestora cu : 10 mm la pereţi şi plafoane.50.. 65. Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face prin tuburi de protectie . astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentracţia de noxe admisă de normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului. J40/1162/2005. Bl.Folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul clădirii . În cazul prevederii de orificii către camerele învecinate şi sunt instalate mai multe aparate ce utilizează gaze naturale raportul dintre volumele însumate ale camerelor şi suma debitelor aparatelor de consum trebuie să fie mai mare sau egal cu 30..r. Bl..c. urmărind pe cât posibil elementele structurale. L109.s. S.

Bl. Decalajul este în funcţie de diamtrul conductei şi este cel puţin 10 mm.. Imbinarea tevilor se va face in tronsoane cu lungime cat mai mare .. Sc.3 0. b. cap la cap .. Îmbinările sudate la conducte din oţel se execută : a.9 m şi respectiv 0. Conductele din polietilenă se aşază şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minmum 10 cm.065. 15 cm de nisip de granulaţie 0. 269 . Sc.6 m lungimea egal cu 1... Sediu social: str.. cu pământ mărunţit . Pozarea conductei se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. avansând într-o singură direcţie pe cât posibil în urcare. SR ISO 3059. în interiorul tuburilor de protecţie. se curăţe de pietre.2 m. Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10 .. iar perţii trebuie să fie fără asperităţi. SANTURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE Adâncimea minimă a şanţului pentru montajul conductelor subterane din polietilenă măsurate la nivelul terenului până la generartoare superioară a conductei . Et. Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive în conformitate cu prevederile standardelor 6606.. După stratul de nisip acoperirea conductei din PE se efectueză în straturi subţiri. cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. Bl. Matei Basarab.. prin compactare după fiecare strat. S. Lăţimea minimă a şanţului trebuie să fie diametrul conductei +0.. 24. deasupra uşilor şi ferestrelor.89. 8539. in general. 3. pâna la diametrul de 100 mm . Sudurile se vor executa. 8183. este 0.S 2.. din punct de vedere al procedeului de sudură : cu flacără oxiacetilenică .. şi prescripţiile tehnice CR 4 . din punct de vedere al realizării : cap la cap ..minea@clidedesign. Mobil: 0733. prin folosirea la la montaj a mufelor stanga .7. Montarea tevilor prin sudura se va executa doar de instalatori autorizati ISCIR . Se va asigura posibilitatea desfacerii instalatiilor interioare fara demontarea lor integrala.6 m sub partea inferioară a conductei. etc.. 42.30 m. Sudurile se marchează conform reglementărilor în vigoare şi a standardelor specifice ( 6726 .. Acoperirea conductei ( pentru primii 50 cm deasupra conductei ) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei. Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate aparent. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021... Consolidarea pereţilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare.625. L109. pentru orice diametru.ro CUI: RO 17147031. 40. 3. pe zone de 20 .. Îmbinarea ţevilor negre din oţel montate aparent este admisă prin : fitinguri până la diametre de 4" : sudură la diametre peste 4 " la orice presiune .. Tevile sudate vor avea sudura vizibila dupa montare..r. cu arc electric. Nr. Nr.dreapta ..c.. 7084/4. Ţevile din oţel se îmbină astfel încât capetele sudurrilor eclicoidale sau logitudinale să nu fie în prelungire ci decalate alternativ. cu manşon: la traversări de obstacole .s. - 30.50. Bucuresti Punct de lucru: str. Se interzice racirea fortata a sudurilor . 65..l. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi la partea superioră a pereţilor. Săparea şanţului se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor. Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul deexecuţie. 87.320. J40/1162/2005.5 m la capătul conductei de branşament. deasupra conductelor pentru alte instalaţii. Fundul şanţurilor se execută fără denivelări. B. Delfinului. e-mail: catalin. 10138. CLIDE Design s.. CR 20 şi I 27 sau alte metode de control nedestructiv legal aprobate.8 mm. 6.. 8299 ).2 m adâncimea egal cu 0. Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni : lăţimea egal cu lăţimea şanţului +0.

Nr.. VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANSEITATE A INSTALATIEI Verificările de rezistenţă şi etanşeitate a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor. MONTAREA ARZATOARELOR SI APARATELOR DE UTILIZARE Arzatoarele si aparatele de utilizare casnice care se vor monta in instalatiile interioare trebuie sa fie omologate .10. 65.11. 30. Et. pe fiecare ramura importanta. 270 . Matei Basarab. Delfinului. 3. Bl.Arzatoarele si si aparatele de consum se racordeaza conform intrucţiunilor date de producători.9.MONTAREA ARMATURILOR Robinetii de inchidere pentru instalaţiile de gaze se montează la vedere. camere frigorifice sau incaperi care sunt expuse deteriorarii. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. Robinetii nu se monteaza in: camere umede.625.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. 30. e-mail: catalin.5x presiunea de lucru. 9.s. Sc. Ap. standardelor de specialitate aplicabile şi/sau a altor reglementări specifice tipului de aparat. S. Sc. sub presiunea gazelor din conductă. Probele de rezistenţă şi etanaşeitate a instalaţiilor se efectueză de către executant în prezenţa delegatului operatorului licenţiat de distribuţie la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei. de către agenţi economic autorizaţi de ISCIR conform reglementărilor specifice. în locuri ventilate. 3. 30. în conformitate cu STAS 2250.320.r. Toţi robineţii se vor testa înainte de montaj la o presiune de 1. Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare aparente în funcţiune care nu depăşesc lungimea de 4 m. la baza fiecărei coloane montate în clădiri cu peste 5 nivele inaintea fiecarui arzator.l. Acestea se verifică cu un produs spumant .89. mese de lucru. laboratoare. 30. Mobil: 0733. se vor efecua următoarele teste asupra instalaţiei de utilizare gaze: • testul de rezistenţă .50. J40/1162/2005. B. Sediu social: str. accesibile în următoarele locuri: inaintea fiecarui contor. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.065. Se vor folosi doar robineţi conform prevederilor art. pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În dreptul răsuflătorilor peste conducta de polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10-15 cm se adugă un strat de piatră măruntă gros de 15 cm peste care se aşază calota răsuflătorii.c. 87.8. conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă. 6. agrement tehnic si /sau certificat de aprobare conform legislatiei in vigoare . Condiţiile şi metodele de testare vor fi în conformitate cu I6/86 Îmbinările netestate cu aer comprimat vor fi verificate sub presiunea gazelor din instalaţie cu o soluţie de săpun cu apă. La exinderile de instalaţii de utilizare . . Bl. grupuri sanitare. L109. 42.6 în I6/98. Daca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face in conditii de siguranta se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaza maximum 24 puncte de consum. MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE În cazul prevederii de aparate de măsură volumetrice acestea se vor monta conform instrucţiunilo producătorilor.S 2. Înainte de utilizare.la presiune de 4 bar timp de 1 oră • test de etanşeitate . 40.la o presiune de 2 bar timp de 2 ore Testele se efectuează cu aer comprimat. CLIDE Design s. 24.

Clasa de exactitate a acestor aparate de măsură trebuie să fie de minimum 1. Îmbinările se realizează numai de sudori autorizaţi. curenţi de aer. Odată terminată sudura. Pentru ţevile de oţel la care nu se cunoaşte compoziţia materialului. La efectuare probelor de rezistenţa şi etanşeitate. Delfinului. astfel încât la terminarea acest cordon să fie convex. cele care prezintă defecte vor fi eliminate. 87.625. Et. şi capetele îmbinărilor au fost pregătite îmbinările provizorii nu prezintă fisuri sau alte defecte. dimensiunea lămpii (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 b. Ap. gaze reci etc.13. Matei Basarab. 271 . diametru sârmei (mm): 3456 Lampa pentru sudură se alege în conformitate cu STAS 4137/70 în funcţie de grosimea peretelui ţevii.l. vânt puternic. Temperatura ambientală minimă admisă la executarea sudurilor fără mijloace speciale de protecţie este 5°C. Bl.065. J40/1162/2005. În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune.c.minea@clidedesign. 30. L109.89. B. 42. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. cu verificarea metrologică în termen de valabilitate şi se montează de către personal autorizat de BRML.50.s. după cum urmează: a. Sudura cu aparat oxiacetilenă poate fi folosită pentru ţevi din oţel cu un conţinut de C (carbon) de maximum 1. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărţiel tehnice ale fiecăruia. Pe vreme nefavorabilă vânt şi ploaie se vor adopta măsuri de protecţie prin amplasarea unor copertine şi panouri. cu o înălţime maximă de 2-3mm peste faţa ţevii şi marginile lipite pe ţeavă.5-1 1-2 2-4 -5 6-9 9-14 14-20 20-30 În mod usual se folosesc lămpi cu un debit în jur de 100 l/h acetilenă. se vor face teste de sudură cu ados de sudură S sau SA. cu executarea unui cordon de sudură într+un singur strat. ploi torenţiale.320. Sediu social: str. Mobil: 0733. fără a prezenta praguri şi şanţuri. grosime perrete ţeavă (mm): 3 4-6 6-8 8-10 b. după cum urmează: a. • • • • 30. Nr. Este interzisă executarea lucrărilor de sudură cu aparat oxiacetilenă pe vreme nefavorabilă: la temperaturi sub -5°C. Sc. pentru 1mm de grosime de perete ţeavă (material). 65. Diametrul materialului de adaus (sârmă) se alege în funcţie de grosimea peretelui ţevii.5. ÎMBINAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENĂ Îmbinarea conductelor îngropate de PE se face prin sudură ( fuziune ) sau cu fiftinguri mecanice nedemontabile ( etanşare prin presare pe pereţii ţevilor. IMBINARE CONDUCTELOR PRIN SUDURĂ CU APARAT OXIACETILENĂ Începerea sudării se admite atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: asamblarea provizorie a elementelor corespunde documentaţiei toleranţele pieselor ce se asambează sunt în limitele admise piesele ce se asamblează au fost curăţate de zgură. 3. Îmbinarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic în România de către organismele agrementate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se supun probelor de presiune şi etanşeitate şi porţiunile de conducte înlocuite sau modificate din instalaţiile existente.ro CUI: RO 17147031. Ap.12 şi pentru grosimea peretelui ţevii de 8-10 mm. 24. Bl. 6.12. Este interzisă răcirea forţată a sudurii cu apă rece. paratele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continuă . conform STAS 1226/87. e-mail: catalin. sudorul va poansona la o distanţă de 20 mm de cordonul de sudură.r. Sc. în trei puncte decalate ale sudurii executate. CLIDE Design s. grosime perete(mm): 0. S. 40. Nr. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.

r.ro CUI: RO 17147031. exfolieri sau neregularităţi. Nu se admit nici un fel de intervenţii pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări.s. Nr. Conductele sau fitingurile din polietilenă nu se deformeză la cald în vederea montării. îmbinarea prin electrofuziune c. Ţevile de oţel se acoperă prin vopsire. Ap. e-mail: catalin. În maximim 3 ore de la curăţarea fiecărei ţevi .S 2. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Îmbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă . Sc.. Pentru realizarea schimbărilor de direcţii . fără praf sau alte impurităţi. bule de aer.raza minimă de curbură pentru ţeava SDR 11 este 30 Dn.14. 30. trebuie aplicat un prim strat de protecţie care să nu influenţeze calitatea suprafeţei curăţate. Nr. VERIFICARE CALITATII. Bl. 6. Protecţia conductelor aparente se face prin grunduire şi vopsire după efectuarea verificărilor lapresiune Acoperirea de protecţie este stabilită în funcţie de durata de folosire a ţevii ce se protejează si de durata protecţiei.320. Ap.l. Conditii de recepţie si utilizare Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a lucrărilor se face de operator licenţiat al sistemului de distribuţie prin specialişti delegaţi la cererea instalatorului autorizat al executantului.1. Verificarea calităţii acoperirilor de protecţie se face: a. Durata de viaţă a protecţiei reprezintă perioada de timp după care protecţia se deteriorează şi este necesară refacerea ei în întregime. 3.50. 42. Îmbinările între conductele de polietilenă şi conductele din metal se realizează cu fitinguri de trecere pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm. Conductele din polietilenă se perforează după efectuarea sudurii teului de branşament cu branşamentul propriu . Sc.14.13. înainte de aplicarea straturilor protectoare b.1. concentraţia minim posibilă de gaze agresive b. L109. J40/1162/2005. îmbinarea prin sudură cap la cap. Delfinului. Aplicarea peliculei de vopsea se va face în condiţii ambientale descrise în cele ce urmează: a. Sediu social: str. Fiecare strat trebuie să fie aplicat continuu. toate îmbinările trebuie verificate.625. Et. Protejarea ţevilor de otel prin vopsire Toate echipamentele şi conductele metalice se protejază contra coroziunii . în funcţie de diemensiuni se realizează prin următoarele procedee: a. în conformitate cu STAS10702/1-83. Bucuresti Punct de lucru: str. calitatea cordoanelor de sudură ce vor fi executate la îmbinări. în timpul aplicarii straturilor protectoare c. B. Mobil: 0733. ABATERIA ADMISIBILE 30. 272 . 87.curbarea la rece a conductelor după raza de curbură permisă de material în funcţie de diametrul nominal. fără bucle. Legătura branşamentelor din PE cu posturi de reglare sau instalaţii de utilizare se face prin intermediul unui dispozitiv special denumit capăt de branşament care realizează trecerea de la polietilenă la oţel. pelicula de vopsea se va usca în aer liber. 65. după aplicarea straturilor protectoare Protecţia ţevilor pentru instalaţii de utilizare a gazelor naturale se face cu vopsea galbenă conform STAS 8589/1970 30. Înainte de aplicarea straturilor de protecţie. temperatura aerului ţi a ţevilorce vor fi protejate între 5 şi 14°C. curate. CLIDE Design s. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. Controlul calităţii sudurilor are la bază prevederile prescripţiei tehnice CR 21.c. 40. ramificaţii şi reducţii la conductele din polietilenă se pot utiliza: . Bl. Matei Basarab.89.fitinguri uzinate . 3.minea@clidedesign. b. îmbinarea cu fitinguri mecanice. avănd acelaşi diametru cu ţeava din polietilenă a branşamentului. Starturile succesive de vopsea se aplică pe suprafeţe uscate.065. Perforarea conductelor se realizează cu freze specifice acestui scop.zis.

Dacă se consideră necesar se convoacă şi proiectantul. arzătoarelor şi aparatelor de utilizare verificându-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării.320. se va întocmi un process verbal. Efectuarea recepţiei tehnice şi a punerii în funcţiune se confirmă ăe bază de documente încheiate conform anexelor nr. e-mail: catalin.7.3.89. Matei Basarab. se verifcă la presiunea din conductă sau din instalaţie.  proces verbal pentru lucrări ascunse. • efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate de către executant în prezenţa delegatului operatorului licenţiat a sistemului de distribuţie. J40/1162/2005. Bl.15. CLIDE Design s.  certificat de calitate al ţevilor. 3.s. după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.S 2. Et. 273 .c. în prezenţa delegatului operatorului licenţiat al sistemului de ditribuţie şi al beneficiarului.l. 30. Controlul arderii se va realiza folosind aparate pentru analiza gazelor arse. Bucuresti Punct de lucru: str. După această instruire.2 d din Normele Tehnice pentru proiectare. 65.  un singur arzător în funcţiune ( cu debitul cel mai mic din instalaţie ).ro CUI: RO 17147031. 30. Bl. Pentru recepţie tehnică a conductelor de branşament se prezintă documentaţie completă la care se adaugă :  fişa tehnică a conductei branşamentului ( anexa 10 / anexa 11).  funcţionarea simultană a tuturor arzătoarelor şi aparatelor. Nr. PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR Punerea în funcţiune se face pe baza procesului verbal de recepţie tehnică. însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii izolaţiei Îmbinările care s-au executat după proba de presiune . Nr. 40. Sc. se face face refularea aerului prin robientele aparatelor de utilizare şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare se urmăreşte comportarea regulatoarelor .50. Sediu social: str. prin instalatorul autorizat . S. Ap. cu :  toate arzătoarele şi aparatele consumatoare în funcţiune.r. în următoarele situaţii:  funcţionarea individuală a arzătoarelor şi aparatelor.1. la solicitarea scrisă a instalatorului autorizat care a executat lucrarea. Este obligatorie instruirea angajaţilor ce vor opera aparatele instalate cu privire la modul de utilizare şi funcţionare precum şi corecta utilizare a instalaţiilor. ăn cazul racordării la acelşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de gaze. Sc.  factura de procurare a ţevilor şi armăturilor  buletin de calitate a protecţiei ancorozire eliberat de un laborator autorizat. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale / 2004. 24. • verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu proiectul avizat .16. Racodarea branşamentelor la conductele în funcţiune se face de operatorul licenţiat al sistemulu de distribuţie . Recepţia tehnică se face prin : • verificarea documentelorde recepţie . 87.625. B.065. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPŢIEI TEHNICE Pentru instalaţiile de utilizare se depune dosar definitiv care conţine toate piesele din dosarul preliminar. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Operaţiile tehnice necesare pentru recepţie ţi punere în funcţiune a noilor instalaţii se fac de executant.8.4.8. 6.5. Înainte de de punerea a instalaţiilor de utilizare . 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. cu modificăriele survenite pe parcursul efectuării lucrărilor.6. În cazul funcţionării defectuoase a evacuării gazelor se procedează la amânarea punerii în funcţiune până la remedierea canalelor sau coşului de fum şi se vor sigila robineţii de alimentare. 3. La fiecare arzător se va verifica modul de evacuare al gazelor. Delfinului. Mobil: 0733.minea@clidedesign. L109. 42. pentru cuplarea noilor instalaţii la cele în funcţiune. Ap.

065.c. existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi.: probe de etanseitate la armaturi). 3. Nr. pentru a nu se raci fortat imbinarea. 1979  Cap II B . L109. cand se considera necesare( ex.instrucţiuni specifice de construcţii+montaj a instalaţiilor de gaze • Norma tehnica pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale /2004 . 24. Verificari inaintea inceperii lucrarilor de instalatii gaze. Bucuresti Tel/Fax: 021. materiale la primirea pe santier. daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de instalatii de gaze in documentatia prezentata de antreprenor. 87. 65. in cazul in care materialul tubular nu poseda certificate de uzura se va determina calitatea acestuia de catre un laborator de specialitate care sa ateste ca indeplineste calitatile prevazute in proiect. Et. toate materialele si aparatele se supun unui control vizual pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele (deformari sau blocari la aparate. 6. aprobarilor si autorizatiilor necesare inceperii lucrarilor. S. 30. poate efectua probe directe pe santier.320. Contractorul va lua toate măsurile organizaţionale necesare pentru a fi respectate prevederile reglementărilor în vigoare.16.primul ajutor în caz de accidente • Norme unice de protecţie a muncii în domeniul extraxţiei de petrol. XVIII . ed. existenta avizului ISCIR pentru Contractor.l. Delfinului. 74/1982  Cap 1/1 . Ap. Urmatoarele verificari ar trebui facute : existenta certificatelor de calitate pentru aparate.minea@clidedesign. 3.05 bar) si presiune redusa (2-0. Nr. starea filetelor. 30.Prevederi generale  Cap 9/1-2 . functionarea armaturilor ). Sc. B.s. PSI şi cele specifice instalaţiilor de acest tip. VII .S 2.16. 40. existenta buletinelor de omologare pentru echipamente. e-mail: catalin. a flanselor . in cazul in care acestea sunt prevazute in proiectul de executie sau.I .1. Inaintea punerii in opera.unelte de mână  Cap.r. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. pentru prevenirea accidentelor/incendiilor. montate apparent se va face cu fitinguri cu filet la diametre de pana la 100 mm (4") pentru presiune joasa ( sub 0.testelor şi probelor precum şi utilizării instalaţiilor de utilizare gaze naturale se vor respecta măsurile de protecţia muncii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În timpul executării.instrucţiuni specifice de utilizare a instalaţiilor de gaze  Cap II. Matei Basarab. imbinarile sudate sunt realizate cu aparat de sudura cu oxiacetilena pentru diametre pana la 100 mm si cu aparat de susdura cu arc electric pentru orice diametru.echipament individual de protecţie  Cap. CLIDE Design s. permiselor. sudurile sunt executate de sudori autorizati ISCIR sudurile se efectueaza avandu-se in vedere masurile de protectie contra frigului. Mobil: 0733. existenta personalului acreditat pentru realizarea lucrarilor. VIII .89.05 bar). in conformitate cu: • Legea Protecţiei Muncii • Norme de protecţie a muncii  Cap. gaze şi distribuţia gazelor naturale MP nr. 274 . existenta avizelor. Bl.distribuţia gazelor naturale • Norme de protecţie a muncii specifice activităţilor de distribuţie gaze naturale.2. J40/1162/2005. Ap. Bl. trasarea lucrarilor interioare sau exterioare. daca depozitarea materialelor este corespunzatoare.50.. Sc.în cazul eventualelor efecte colaterale altor lucrări ce pot intervene pe parcursul execuţiei/utilizării instalaţiilor. Verificari in timpul executiei instalatiilor de gaze: imbinarea conductelor ( tevi negre) din otel.ro CUI: RO 17147031.625. 42.

la racordarea tevilor cu diametre diferite s-a asigurat o continuitate a generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala si coaxialitatea pentru cele pe vericala. . evitandu-se ingreunarea conductelor. 6.065.iesituri. CLIDE Design s. tevile sudate longitudinal sunt montate. Ap. aderenta.625. in timp ce indoirea la cald trebuie realizata prin umplerea cu nisip tasat si indoite corespunzator (tevi nesudate). . se verifica paralelismul acestora. montate in acelasi plan. pentru conductele montate in sant. in ambele cazuri evitandu-se aparitia deformarilor sau subtierilor sectiunii perretilor peste limita de 0.caracteristicile de sudabilitate a tevilor si concordanta compozitiei materialului de aport (electrozi.ro CUI: RO 17147031. respective prin injectarea de current. au aceeasi raza de curbura. .capetele care nu sunt legate de aparate consumatoare sunt inchise cu dopuri. .s. uniformitatea.5-5 m si la 20-30mm intre conducte si elemente de constructie. . S. 3. astfel incat sudura sa fie vizibila. Nr. 42. pentru a putea identifica numarul lor. in "V".50.modul de executare al sudurilor si rezultatele controlului nedistructiv al sudurilor (existenta buletinelor CND). goluri de usi si ferestre-pentru a evita modificarile sau demolarile ulterioare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi tevile cu pereti sub 4 mm grosime sunt sudate in "I".daca se respecta caracteristicile si dimensiunile materialelor . succesiunea operatiilor. acoperite total sau partial cu pamant).corespondenta intersectiilor cu alte retele edilitare subterane. in sensul de curgere al fluidului. 40.toate echipamentele. fascicolele de conducte. montajul conductelor de gaze este realizat deasupra conductelor pentru alte instalatii.tipul izolatiei si tehnologia de aplicare ( gradul de curatenie a tevilor. Et. continuitatea. legaturile orizontale fiind facute la nivelul aparatelor de utilizare.vopsitoriile sunt efectuate dupa realizarea probelor de presiune. .la schimbarile de directie. se realizeaza controlul vizual al sudurilor si prin examinari nedistructive (cu radiatii penetrante la 2% din numarul sudurilor si 100 % prin vizualizare) Trebuie facute urmatoarele verificari : daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului . sustinerea conductelor este realizata cu bratari sau console dispuse la 1. Mobil: 0733. trasarea si respectarea pantelor. Bl. Matei Basarab. instalatii. mai mici de 6 m nu sunt imbinari. la imbinarile cu flanse sunt folosite garnituri de marsit schimbarile de directie ale conductelor sunt realizate prin intermediul fitingurilor filetate si coturilor sudate. Sc.straturile succesive au nuante diferite. Bucuresti Punct de lucru: str. . . trasarea trebuie sa fie completa. colturi. Sediu social: str. Bl. Ap.l. Sc. . . .89. 3. pe suporturi proprii. fundatii. J40/1162/2005.320. temperatura la care se aplica materialul izolant.S 2. 24. cu sensul sagetii. sa cuprinda toate elementele din plan.) .armaturile sunt montate in pozitia inchis.astfel incat sa se permita demolarea lor totala sau pe parti componente. iar cele cu pereti mai grosi. distanta minima intre conducte neizolate este de 3 cm. 65. 87.distanta fata de cladiri. Delfinului. Nr.montarea aparatelor este realizata. conform procedeului omologat. conductele si suportii de sustinere sunt vopsite. 275 .capacitatea de electroizolare (control cu peria electrica. etansarea imbinarilor cu filet este executata cu fuior de canepa imbibat in pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in fiert. B.5 mm.in cazul in care montajul se realizeaza cu flanse. daca se respecta amplasamentul din proiect si traseul stabilit.r. cu prevederile proiectului si normativelor in vigoare. sarma de sudura) cu cel al tevii. . . prin grunduire si vopsea galbena (in doua straturi). in interiorul tevilor de protectie. indoirea la rece a tevilor este realizata numai cu unelte speciale sau dispozitive hidraulice.c. e-mail: catalin.minea@clidedesign. consistenta stratului de protectie etc. . L109. intranduri. inainte de introducerea conductei in sant. Bucuresti Tel/Fax: 021.

1 mm pentru izolatia normala. continuitatea.arzatoarele cazanelor sunt racordate rigid la instalatia interioara. CLIDE Design s.minea@clidedesign. 3. Bl. Verificari la terminarea lucrarilor de instalatii de gaze. 1. daca sunt satisfacute urmatoarele conditii: izolatia trebuie sa fie continua. grosimea. . capacitatea de electroizolare. la cosul de fum (cu dimensiuni. respective de 2 cm pentru infasurarea de protectie.5 mm pentru izolatia intarita.daca pastrarea materialelor de instalatii se face cu respectarea prescriptiilor in vigoare cu privire la prevenirea incendiilor.se verifica.r. fara denivelari si crapaturi. 3.a) in timpul izolarii in statie (procesul tehnologic) . J40/1162/2005.065. de obicei pervazuta cu clapa gaz-aer cu bypass la racorduri.s. 65. grosimea masurata cu un dispozitiv de masura pentru exterior.pentru lucrarile care se ingroapa se va verifica calitatea executiei si se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse . Sc. la terminarea portiunilor de instalatie. trebuie sa nu difere in nici un punct fata de grosimea nominala ( cu mai mult de: 2 mm pentru izolatia foarte intarita. Matei Basarab. Delfinului. astfel: in timpul incercarilor nu s-au sesizat pierderi de presiune. S. uniformitatea. procesele verbale de lucrari ascunse pentru toate elementele de instalatie ascunse . uniformitatea. e-mail: catalin. . conditiile de incercare si rezultatele probelor sunt inregistrate in Procesul-verbal pentru proba 276 . instructiuni de folosire si schema instalatiei . . . verificarea fizica consta dintr-o examinare generala a executiei lucrarilor . .pentru alimentarea cu gaze a cazanelor s-a realizat o conducta de diametru prevat in proiect. suprapunerile. . Ap.b) dupa terminarea izolarii: aspectul. Et. se va verifica indeplinirea tuturor conditiilor de aspect si calitate a executiei . semnat de Contractor si inspectorul de santier.2 bar.625.c. . caracteristicile de electroizolare.16. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. continiutatea. 40.d) dupa coborarea conductelor in sant: aspectul. Sediu social: str. L109.Se verifica calitatea izolatiei cu bitum: . conform proiect) . Bucuresti Punct de lucru: str.daca materialele au caracteristicile prevazute in STAS-uri sau in normele interne ale furnizorului si daca sunt insotite de certificate de calitate si garantie.320. trebuie sa fie regulate. . 30. pe circa 1 cm pentru benzile de armare. B. grosimea. . Trebuie verificata existenta : certificatelor de calitate eliberate de intreprinderile producatoare ale componentelor instalatiei . care pot functiona sau se pot proba independent se efectueaza verificarea pe faze de lucrari. Bl. 42.calitatea stratului protector este corespunzatoare. aderenta. Mobil: 0733. realizarea tuturor circuitelor pe partea de ardere. se vor efectua probe de eficacitate a instalatiei pentru a se verifica daca instalatia realizeaza gradul de incalzire prevazut in proiect . Sc. . se realizeaza proba de rezistenta la 1 bar si proba de etanseitate la 0.f) dupa umplerea definitiva a santului: continuitatea. care vor atesta calitatea lucrarilor excutate .S 2. cu manevrarea armaturilor (numai dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului exterior) durata probelor s-a realizat in functie de volumul conductei. continuitatea . . aderenta la locurile de imbinare. Nr. Nr. in elice.3. Ap.c) inainte de coborarea conductelor in sant: aspectul.evacuarea gazelor de ardere se face separate pentru fiecare cazan.) capacitatea medie de termoizolare trebuie sa fie de minimum 10000-20000 W/m2. 87.e) dupa completarea izolarii in locurile de imbinare la pozitie: aspectul. continuitatea. inainte de punerea in functiune.intocmirea Procesului-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse. 24.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .50.l. .ro CUI: RO 17147031.

probe instalatie de gaze Intocmit Arh. 40.r. 3.50. J40/1162/2005.s.minea@clidedesign. Ap. Bl. Sc. 42. Nr. B. Catalin Minea 277 . S. 87. 24. Bl. Ap.l. Mobil: 0733.320. Et.c. etansari lucrari de protejare tevi de otel prin vopsire teste.89. Matei Basarab. L109. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE lucrari de executie insatalatii de gaz metan executie imbinari conducte de polietilena executie suduri la conducte metalice executie imbinari conducte prin sudura cu aparat oxiacetilena executie santuri pentru conducte subterane lucrari de imbinari prin filete.S 2. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30. Delfinului.ro CUI: RO 17147031. Nr. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc.625. Sediu social: str. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. e-mail: catalin.065.17. verificari.

Mobil: 0733. Nr.625. 24.065. 3. Sediu social: str. Bl.50. 3.l. L109. Et. B. e-mail: catalin.minea@clidedesign. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str.LUCRARI PENTRU INSTALATII TERMICE 278 . CLIDE Design s. 6.r. Delfinului. J40/1162/2005. 40. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi K. S. 87. 65. Ap.s. 42.89. Nr.c.S 2. Ap.320. Sc. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031.

50. cu filetul tijei la exterior Pn 16 Robinete cu ventil Robinet de golire cu ventil. Cataloage IPCT de Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala Tevi din otel fara sudura. Dimensiuni Robinete cu sertar Pn 6 si Pn 10 Robinete cu ventil. 564 STAS 5838/1-76 STAS 5838/3-80 STAS 3589/1-86 BS 2871 BS 6071 DIN 1786 DIN2856(sau echivalent) EN 1057 Proiect EN 133/ 80(sau echivalent) BS 2872(sau echivalent). 3. I4 279 . e-mail: catalin.S 2.minea@clidedesign. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de instalaţii termice. Sc. pentru constructii Tevi din otel. Conditii tehnice generale. Et.2. Nr.320. 31.c. CALITATE Ţevi de cupru. GP 0512000 Ghid de proiectare. 24.89. Piese turnate. executie si exploatare a centralelor termice mici I13-94 STAS 530/1-87 STAS 838-82 STAS 1155-80 STAS 5560-81 STAS 1518-86 STAS 1518-80 STAS 1518-80 STAS 10400/1-87 STAS 10400/2-76 STAS 404/1-87 STAS 7656-80 STAS 7657-80 STAS 424. Materiale pentru turnare -Volum I Instalatii de incalzire. CLIDE Design s. Matei Basarab. J40/1162/2005. Bl. sudate longitudinal pentru instalatii. 42. I3. Bl. grupele I2. Delfinului. Ap. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Conditii tehnice generale Saltea din vata minerala Contor.l. Lungimi de constructie Tevi de otel fara sudura.ro CUI: RO 17147031. 40. Materiale (sau echivalent). B.s. Bucuresti Punct de lucru: str.1.065. Conditii generale Flanse din fonta si otel pentru armaturi si conducte Mufe din otel pentru tevi filetate de instalatii. 87. Piese de asamblare din cupru şi aliaje din cupru Cupru şi aliaje de cupru . Ţevi de cupru . laminate la cald. Detalii pentru sudarea capilara. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. Dimensiuni (sau echivalent). 425. Ap.r. trase sau laminate la rece pentru constructii Fitinguri. sudate longitudinal pentru instalatii Tevi din otel. Conditii speciale de calitate Robinet de reglare cu ventil. S. 65. Sediu social: str. Sc.625. Dimensiuni probe Ţevi de cupru pentru instalaţii. .STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Nr. Ţevi de cupru. Mobil: 0733. laminate la rece Profile metalice Vata minerala si produse din vata minerala. 6. CAIET DE SARCINI – INSTALATII TERMICE 31. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31.Instalaţii (sau echivalent).

320.r. IC2. echipamentele centralei termice. CLIDE Design s.50. B. Brosura 1975 Normativ pentru proiectarea. Sc. Ap. Materiale si echipamente Principalele materiale utilizate sunt: tevi de otel pentru distributie si coloane.89. executarea si receptionarea izolatiilor termice la constructii civile si industriale 31. e-mail: catalin.3. robineti. probare.1. Verificarea materialelor La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. de instalatii: Bul.c.1/1983 . agregate si aparate ce corespund cerintelor proiectului si satisfac prevederile de la capitolul 30. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII.1 si de cunoasterea lor de catre personalul specializat propriu. in care se mentioneaza aceste caracteristici • Instructiuni de montare. TRANSPORT. Inaintea punerii in opera. Elementele recomandate de ISCIR trebuie sa fie conform cerintelor acestuia. toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic (deformari sau blocari la aparate. S. MANIPULARE.ro CUI: RO 17147031. radiatoare din tabla de otel. Ap. Materialele.constr.12/1985 I36-81 Bul. starea 280 . piese de legatura intre cupru si otel.S 2. IC4 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii Norme republicane de protectie a muncii. si conform celor care vor fi omologate de Biroul Roman Metrologie Legala (BRML). Nr.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi detalii. Delfinului. Et. 65.s. Bl. 40. PP-R/AL fitinguri. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. Sc. 3. IC3. J40/1162/2005. Bl.9/1985 C142-85 NRPM Bul. agregatelor si aparatelor emisse de catre institute de specialitate abilitate in acest scop.C 107-82 .2.l. Sediu social: str. 31. elemente si subansamble tip.3. L109. 42. Contractorul lucrarilor de instalatii se asigura de existenta certificarilor mentionate la cap. nr. nr. agregatele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor de incalzire vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni sau externi si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiectul de incalzire.minea@clidedesign.constr.2. 87. tevi PP-R/AL tevi de cupru pentru legaturile la radiatoare si coloane.Volum C Detalii comune pentru instalatii. Mobil: 0733. grupele IC1. Ele vor trebui sa fie insotite de: • Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute • Fise tehnice de detaliu continind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare. Nr. nr. 31. 3.065.constr. Matei Basarab. intretinere si exploatare a produsului • Certificatul de garantie indicind perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor • Certificate de atestare a performantelor materialelor. 6. termoizolatie pentru conducte. 24.625.

in stive sau rastele. Materiale Privind producerea instalatiilor de incalzire termo-mecanice.1. Sc. Sc. • Sa ceara posibilele discrepante. cu respectarea normelor specifice de tehnica a securitatii muncii.065. stuturi deformate sau lipsa. • Daca apar probleme neclare in timpul lucrarilor. 40. 3. e-mail: catalin. Materialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara (armaturi fine. se remediaza defectiunile respective sau se inlocuiesc aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare corespunzatoare prin remediere. J40/1162/2005. aparate cu motoare electrice precum si produse din materiale plastice) se pastreaza in magazii inchise.50.3. Matei Basarab. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incit sa nu se deterioreze. Sediu social: str. Nr.minea@clidedesign.4. tehnologia clasiga de imbinare. 65. boilere etc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi filetelor. fitinguri.4. Mobil: 0733.625. Se verifica daca recipientele sub presiune (cazane hidrofoare. aparate de masura si control. a flanselor. Schimbarile din proiect trebuie facute doar cu aprobarea prealabila a proiectantului specializat.3. din timp. se depoziteaza in aer liber. Materialele de baza prevazute in proiect: • Conducte si accesorii din otel.4. standardele tehnice si instructiunile in vigoare la data executarii. convectoare. STAS 404/1 • Conducte si accesorii din cupru • Conducte galvanizate.r. 6. cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului. daca au placa de timbru si cartea tehnica de exploatare aferenta. Bl.ro CUI: RO 17147031. Nr.89. prefabricate.l.). Bucuresti Punct de lucru: str.c. L109. este necesara prezenta pe santier a unui proiectant specializat. Bl. in rastele. Ap. panouri incalzitoare. S. functionarea armaturilor. etc. echipamente de automatizare. special amenajate in acest scop. Contractorul are urmatoarele sarcini: • Sa studieze proiectul (volumele scrise si scrise). schimbari ale solutiilor si detaliilor proiectantului. 31. Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici (radiatoare. 31. in concordanta cu cerintele tehnice adiacente. La aparatele de masura si control. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile (radiatoare. Et.S 2. INSTALATII TERMICE DIN CENTRALA TERMICA 31. pe platforme betonate sau balastate. Pentru a executa adecvat activitatile prevazute in proiectul tehnic. Ap. 87. facilitatilor.s. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Generalitati Aceste caiete de sarcini se refera la lucrarile de instalatii termo-mecanice din centrala termica.320. Depozitatre si manipulare Pastrarea materialelor pentru instalatii se face in depozitele de materiale ale santierului.) au fost supuse controlului ISCIR. 24. uneltelor si echipamentelor pe intreaga durata de executare. Supraveghetorul santierului trebuie sa urmareasca permanent daca lucrarile pe etape sunt in concordanta cu documentatia tehnica si aceste caiete de sarcini si trebuie sa participe la controlul calitatii si la confirmarea lucrarilor ascunse. 42.). montate de Contractorul instalatiei de incalzire se verifica existenta formelor de atestare a controlului Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML).2. 31. STAS 7656 • Robinete de inchidere cu sertar cu flanse Pn10 281 . B. armaturi mari) se depoziteaza sub soproane si se acopera cu prelate sau foi de polietilena. • Previziuni din timp ale materialelor si a fortei de munca qualificate. CLIDE Design s. Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au influienta nefavorabila pe durata depozitarii. cat si previziuni ale energiei. etc. sudand conductele instalatiei termice soi imbinand conductele galvanizate si armaturile prin fonta maleabila. Delfinului.

cat si cu normele specifice ale producatorului. e-mail: catalin. Locurile de depozitare trebuie sa fie uscate si fara expunere la conditiile climaterice. 3. Pn 10 Robinete cu clapeta de retinere Materiale termoizolante Radiatoare din otel Manometru termometric cu contact electric Semnalizare (acustica si vizuala) Coturi din otel pentru sudura Izolare termica cu vata de sticla pentru tevi si conductele de fum.5.0 d. Montarea Conductelor La trasarea suporturilor se va lua in considerare o panta a conductelor de minim 2 %o in sensul curgerii fluidului prin conducte si se vor localiza astfel incat sa existe o distanta minima de 30 mm intre peretele cladirii si suprafata izolatiei conductei . Conţinul materialul de lipit şi al pastei decapante se vor stabili de căre furnizorul de ţeavă şi fitinguri de cupru.065. in concordanta cu standardele de instalare in vigoare.c.ro CUI: RO 17147031.89. S. echipat cu:  Arzator pentru gaze naturale  Monitorizare si elemnte automatice de control  Elemente pentru protectie automata  Elemente pentru reglare automata  Cazan din fonta sau otel • Instalatie si echipamente de automatizare • Vas de expansiune tip inchis • Pompe pentru circularea apei calde in circuitele termice • Robinete de reglare cu trei cai • Robinete de siguranta • Robinet pentru aerare automata sau dispozitiv de evacuare automata • Robinete motorizate.50. cu prevederile si indicatorii din diagrama de conectare a producatorului.STAS 7607. 6. 90°C . Bl. EXECUTIA LUCRARILOR 31. Ap.625.1. Se va utiliza ţeava de cupru cu grosimea peretului de min 1 mm. Sc. L109.s. Sediu social: str. 3. 31. Ţevile dure se vor îndoi la rece până la diametrul exerior de 18 mm numai cu ajutorul dispozitivului de îndoit cu r = 4.5. Echipamente Functionale Cazan de apa pentru incalzire centrala.S 2. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Arzatorul se va monta la instaltiile de incalzire centrala. Bl.minea@clidedesign. 65. CLIDE Design s. J40/1162/2005. cu capac pentru citire directa Manometru cu elemente elastice si 2 scari barometrice. prevazute cu vase de expansiune tip inchise sau deschise. Matei Basarab. Sc.70°C.4. 40. pentru instalatiile termice Folie de aluminiu . Nr.320. 87. Arzatorul se va instala conform proiectului elaborat de specialisti autorizati. izolatie cu tuburi elastomer Termometre cu mecur.pentru protejarea isolatiei termice a conductei de fum Diverse materiale conform standardelor citate in vigoare 31.l. Prevederile de siguranta ale instalatiei de incalzire centrala trebuie sa fie in concordanta cu STAS 713286. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • • • • • • • • • • Robinete de inchidere cu bila. 282 . B.3. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Et.r. Mobil: 0733. pentru apa calda. 42. Ap.

01 -2004. sudand conductele instalatiei termice sau imbinand conductele si armaturile prin fitinguri. Nr. Distanţele minime între conductele montate pe traseu paralel vor fi conform normativ I 13. Sediu social: str. Curbele rezulate prin îndoire vor avea r/d egal cu 1. 65. 42. Toate ramificaţiile din conductele orizontale vor fi făcute peste generatoarea superioară a conductei principale. La iesirea conductei din fundatia cladirii se va prevedea o fixare perfecta. Conductele se vor imbina prin sudare.Imbinari cap la cap. J40/1162/2005. Bl. fiecare element se va marca pe elementele de constructie. L109. 31. Sudura se va folosi pentru imbinarea conductelor termice. Filetele trebuie sa fie conform STAS 402 si trebuie sa permita insurubarea la cel putin Y2 si pana la % a partii infiletate. 87.3. Specificaţiile de mai sus pentru îmbinarea ţevilor şi fitingurilor sunt minimale. Ap. 1. trebuie acordata atentie speciala in timpul fixarii flansei perpendicular pe axa conductei si si se vor verifica planeitatea flansei si producerea corecta a garniturii in ceea ce priveste diametrul. CLIDE Design s.320. Imbinarea prin infiletare se va face pe bancul de lucru sau pe pozitie. Schimbările de direcţie ale conductelor de oţel se vor realiza prin îndoirea conductelor cu diametre până la 2" şi prin curbe de sudură pentru diametre mai mari. 6.ro CUI: RO 17147031.2. Sc. S. conductelor trebuie sa fie protejate de mansoane care permit miscarea libera a conductelor si spatiul dintre se umple cu material incombustibil. In cazul imbinarii cu flansa. Inainte de inceperea asamblarii. Mobil: 0733. infiletare sau flanse.5. Se vor suda urmatoarele: . Matei Basarab. apoi materialul tabular se va taia la lungimea necesara si se va transporta la locul necesar. Imbinarea conductelor Majoritatea imbinarilor se vor face pe pozitie.s. Nr. Imbinarea cu flansa sudata se va face la la elementele prevazute in proiect cu acest sistem de imbinare . 3. la montaj se vor avea în vedere şi alte precizări puse la dispoziţie de furnizorul de cupru. conform detaliilor de executie ale proiectului. Nu se admit îmbinări în porţiunile în care conductele traversează elementele de construcţie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se va utiliza teavă de cupru fără îmbinare logitudinală. Faţă de conductorii electrici sau conductele de gaze traseele conductelor de încălzire vor fi montate la distanţele specificate în I 7 . Tronsoanele de conductă vor fi marcate cu norma EN 1057. Et.. diametrul exterior şi grosimea peretelui. coturi. 40. Imbinarea conductelor de cupru se va realiza prin lipire sau sertizare . marca producătorului. Pentru etansare se va folosi fuior cinepa imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert. 31. 24.625. flanse Calitatea sudurii trebuie sa fie conform clasei de calitate IV.50. data producţiei . e-mail: catalin. respectiv NT . Toate traversările de conducte prin planşee şi noduri se vor face în manşoane de protecţie. conform Norm. Execuţia instalatiilor de incalzire se face cu tehnologia clasica de imbinare. Sc. Dilatarea se asigură prin trasee deviate ale conductelor şi dispunerea judicioasă a punctelor fixe. Bucuresti Punct de lucru: str. Se vor folosi garnituri tip Marsit. La trecere prin pereti. Punctele fixe se vor executa la punctele indicate de planul de retele. 3.89. ramificatii. Ap.5. B. anul trimestrul şi luna. Infiletarea se va folosi la imbinarea conductelor din otel si a fiting-urilor la intrumente si armaturi prevazute cu mufe infiletate. Existenta gaurilor de treceri prin pereti trebuie verificate.l. Punctele fixe se vor executa la punctele indicate de planul de retele. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2.DPE. Bl. Delfinului.r. Se vor utiliza ţevi de cupru şi fitinguri din acelaşi material ( de exemplu: curpru dezoxidat cu fosfor de calitate .27 283 . lmbinare prin sudare Sudarea va fi electrica sau autogena.minea@clidedesign.5.065.c.

Conectarea la instalatie se va face in concordanta cu instructiunile cartilor tehnice ale echipamentelor respective. vasele de expansiune. L109.S 2. in conformitate cu tehnologia recomandata de producatorul materialului . Arzatorul se va monta sub supravegherea directa a personalului calificat. Bl. indoire.r. .5.calibrarea capatului de teava . producatorul trebuie sa faca teste (probe) de sudura pe fiecare lot de conducte pentru stabilirea materialului aditional. Acest echipament contine capete de presare interschimbabile . Delfinului.curatirea suprafetei de lipire a tevii si a fitingului( dezoxidare ) . Bucuresti Tel/Fax: 021. cum ar fi pompele. 42. teava se introduce in piesa de racord pana cand se ajunge la limita opritorului . Sc. de specialisti autorizati si instruiti. Testele se vor face conform 1. e-mail: catalin. Bucuresti Punct de lucru: str. cu cap orientabil la 360° . Probele trebuie date pentru testare de radiatii penetrante si incercari distructive. procedura si tehnologia de sudura. B) Imbinarea tevilor de cupru prin sertizare .aplicarea materialului de lipit ( livrat de furnizorul tevii ). . STAS 554011-6 si vor fi pentru tractiune. Asamblarea celorlalte elemente. Ap.s. 87. CLIDE Design s. la centrala termica se va face pe suprturile respective sau pe suporturi metalice. Modul de lucru este urmatorul : dupa taierea la dimensiune .c. Matei Basarab. S.89. coturi. 24.minea@clidedesign. 284 . se desfac falcile capului de presare si se elibereaza imbinarea . se introduce piesa de racord si se executa operatiunea de sertizare ( strangere ) . Imbinarea prin sertizare se executa cu ajutorul unui dispozitiv electric de sertizare .ro CUI: RO 17147031.incalzirea suprafetelor de lipit pana la temperatura prescrisa de producator cu ajutorul unei lampi cu gaz . rezistenta la soc si masurarea duritatii. Ap. se desfac falcile capului de presare .l. cu ajutorul dispozitivului pentru taiat tevi . Imbinarea tevilor din cupru se va realiza prin lipire sau sertizare ( dupa caz ).625. . 6. Imbinarea tevilor de cupru. J40/1162/2005.065. Bl.27 si STAS 4203. 31. Nr. Sc.320. Mobil: 0733. . . 3. desemnat de producatorul arzatorului. Calitatea este conditionata de urmatoarele: • Calificarea sudorului • Calitatea materialelor de baza (conducte. A) Imbinarea prin lipire Daca se foloseste acest procedeu succesiunea operatiilor este urmatoarea : . 3. Pompele care sunt folosite in centrala termica sunt pompe care se vor monta prin intercalarea printre conductele instalatiei si trebuie sa fie fixate cu flanse pe conducte. B. Sediu social: str. Asamblarea centralelor termice murale se va face dor in concordanta cu instructiunile din cartea tehnica. Et. livrate de producator o data cu produsul.imbinarea tevii cu fitingul . tehnologia de sudura trebuie elaborata de producator in concordanta cu standardele in vigoare.tevile se taie perpendicular pe ax . .50. aferente fiecarui diametru de teava . flanse) • Calitatea materialului aditional (electrod. Acesta va asigura supravegherea tehnica pentru fiecare faza de asamblare.capatul de teava se debazureaza la exterior si interior . sarme) • Tipul de imbinare • Procedura de sudura • Tehnolocia de sudura Pentru a asigura calitatea. . Pompele se vor monta doar cu lacasul pentru motor in plan orizontal.aplicarea pastei de lipit pe capatul curatat al tevii . pana la are in exploatare. Montarea echipamentelor din centrala termica . Nr.4. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru clasa de calitate IV pentru sudura. sau prin insurubare cu fiting-uri tip olandeze. 40. 65.

Defectiunile probabile se vor repara. Pentru orice elemente care folosesc energie trebuie sa se ia in considerare unele reguli fundamentale cum ar fi: • Sa nu se atinga echipamentele cu parti ale corpului ude si/sau goale • Sa nu se scoata cablurile electrice • Sa nu se lase echipamentele expuse la agenti atmosferici (ploaie. in special piesele pentru presiune. 65.S 2.s. automatizare. e-mail: catalin. control.r. Proba de presiune se face inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire. soare etc. izolatie tremica. conform standardelor de siguranta.1. Sc. examinand componentele. • Proba la cald. L109.50. In cazul in care se folosesc radiatoare cu rezistenta nominala.5. a sigurantei unitatii de aerare si a centralei termice ca intreg. Concluziile si rezultatele se vor inregistra in raport. prin verificarea functionalitatii adecvate a arzatorului. Instructiile de exploatare se vor afisa intr-un loc vizibil in centrala termica. Probele de presiune sunt obligatorii pentru intreaga instalatie si se va face cand sunt conectate toate echipamentele de la instalatiei termice. 3. Nr. Matei Basarab.retur. proba de presiune a instalatiei se va face fara centralele termice respective.5. Ap. 42. Sediu social: str. 6. CLIDE Design s. 24. unitatiele de consum (radiatore.6. Ap. retelele de conducte. Proba de presiune Probele de presiune se fac pentru a verifica rezistenta mecanica si etansarea elementelor instalatiei si consta din umplerea instalatiei cu apa si verificarea presiunii.320. J40/1162/2005. cat si inainte de finisariel constructiei. 31. • Randamet la tiraj natural de 2 -3 Pa. inchiderea lor in conducte si canale fara acces de vizitare in pereti si in palsee sau incastrarea lor in elementele constructiei. 40. Verficarea va include: • Verificarea producerii si asamblarii in concordanta cu cartea tehnica a arzatorului. Punere in functiune a arzatoarelor Se permite punerea in functiune a arzatoarelor doar dupa verificarea lor de echipa de asamblare cu participarea clientului si a producatorului si daca rezultatele sunt satisfacatoare. centralei termice.6. 31. B. Proba se face cand temperatura aerului este mai mare de +5 oC. Et. este necesar sa fie conform presiunii maxime reduse decat cea a restului de instalatie.). fixarea pe circuitele de apa si gaz.c. 87. altfel arzatorul nu se va pune in functiune.l.625. 285 .minea@clidedesign. fiind inlocuite cu radiatoarele din stoc (rezistente la presiune) sau conducte pentru conectari tur. 3.89. Bl. agregate si arii de incalzire). Pentru arzatoarele importate trebuie prezentate Certificate de Omologare in Romania. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. Bucuresti Tel/Fax: 021.) • Sa nu se permita ca echipamentele sa fie folositi de copii sau alte persoane care nu se pricep 31. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31. Bl. Delfinului. instrumentelor de masurare.ro CUI: RO 17147031.065. Protectie Protejarea echipamentului se va fece adecvat prin conectare la priza de impamantare. etc. • Proba pentru presiune hidraulica. • • • PROBE Instalatiile termice se supun la urmatoarele probe: Proba la rece Proba la cald Proba de eficacitate Probele se executa conform recomandarilor cuprinse in Normativul I 13/02.5. Sc. Arzatoarele proiectate pentru supraveghere permanenta trebuie monitorizate si reparate doar de personal calificat.6. S. Nr.

40. inchiderea si reglarea totala a robinetelor.89. Rezultatele probei la rece se considera corespunzatoare daca pe toata durata probei. Dupa executarea probei.6. timp de 3 ore.3. manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri. cu ajutorul unui manometru. 31. plafoane sau pardoseli realizate numai cu tevi trase) • la presiunile prescrise de instructiunile ISCIR.S 2. cind temperaturile 286 . Pentru ca verificarea sa fie cit mai concludenta. dar nu mai mica de 5 bar. se va alege o perioada rece. Bucuresti Tel/Fax: 021. iar celelalte se vor examina vizual. pentru partile de instalatii care sint supuse prevederii acestor prescriptii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Presiunea de proba se determina in functie de presiunea maxima de regim si de modul de executie al instalatiei astfel: • o data si jumatate presiunea maxima de regim. Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata. Probe la rece Aceste probe sunt obligatorii pentru intreaga instalatie si se vor efectua dupa finisarea elementelor.c.minea@clidedesign. 24. dar nu mai mica de 5 bar. 31. Mobil: 0733. o data cu aceste probe se regleza si instalatia. Probe la cald Probele la cald se vor face conform Normativului I13-02 .320. Imbinarile sudate se vor verifica prin lovire cu ciocanul. 42.30. manometru nu va indica variatii de presiune si daca nu se gasesc fisuri. Matei Basarab. Et. Bl. pierderi de apa la imbinari si garniturile pentru presiune. crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri. e-mail: catalin.6. 6.065. CLIDE Design s. Nr.l. Bucuresti Punct de lucru: str.ro CUI: RO 17147031. Rezultatele probelor la rece vor fi considerate satisfacatoare daca in timpul intregului dest de presiune. Ap. Proba de presiune trebuie sa fie de 6 bari. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune si se face cu un manometru inregistrator sau cu cu manometru indicator clasa de precizie 1. J40/1162/2005. rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.10 . la instalatiile ce au parti care se mascheaza sub finisaje deosebite • presiunea prevazuta in caietul de sarcini pentru partile din instalatii care se inglobeaza in elemente de constructie (serpentine sau conducte in pereti. cat si inchiderea conexiunilor de aerare. se asigura deschiderea. 31. prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbinarilor. 3. la instalatiile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale • dublul presiunii de regim. Inainte de probe intreaga instalatie se va curata inautru prin spalare hidraulica. Proba de eficacitate Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect. Capitolele 30. Nr. Ap.625.pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. reglarea robinetelor de siguranta de la arzatoare si a vaselor de expansiune inchise inainte de inceperea probelor. Sc.50. Bl. golirea instalatiei de apa este obligatorie daca nu s-au introdus solutii antiinghet. B. Presiunea de proba se va masura de cel putin trei ore dupa conectarea instalatiei la presiune. 3.6. Delfinului. Sc.17.r. 87. Sediu social: str. S.6 prin citiri la intervale de 10 minute. La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber. 65. In cazul constatarii unor scaderi de presiune sau a defectiunilor enumerate mai sus. se procedeaza la remedierea acestora si se repeta proba.4.2. Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fi inceputa imediat dupa punerea ei sub presiune. L109. crapaturi. In ceea ce priveste proba.s.

40. Bl. Sc.l. 24.1/2 0C Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire iar in timpul masuratorilor ele vor fi ferite de influiente perturbatorii (curenti de aer. 3. J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. Daca cladirea este expusa soarelui se iau in considerare numai citirile de temperaturi efectuate intre orele 7 si 11. Ap.s.. Ap. in cazul incaperilor cu o deschidere mai mare de 10 m citirile se vor face pe zone cvasipatrate cu suprafete de maximum 100 mp. de asemenea.625. e-mail: catalin.minea@clidedesign. caldura umana). Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si intoarcere. La incalzirea cu aer cald. consumului de combustibil. Delfinului. Sediu social: str. In vederea asigurarii dezaerisirii si golirii instalatiei se verifica eficienta dezaerisirii in punctele cele mai ridicate ale instalatiei si golirea in punctele cele mai coborite.75 m.75 m de la pardoseala. Rezultatele probelor de eficacitate se considera satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect. In incaperi de locuit masurarea temperaturii se face in cel putin 3 puncte din incapere la o distanta de cel putin 2m de la peretele incaperii si la o inaltime de 0.1/5 0C • pentru temperaturi interioare…………1/5 0C • pentru temperaturile agentului termic. chiar si in cazul combinarii acesteia cu corpuri de incalzire. Matei Basarab. 87.r. cu o abatere de la -0. radiatii termice. Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala cu corpuri incalzitoare. Bucuresti Tel/Fax: 021. in cladirile civile si de la -1 oC pina la +2 oC in incaperile de productie si daca viteza aerului satisface prevederile din prescriptiile de protectia muncii.320. Bl. La cladirile cu multe niveluri se asigura efectuarea a cel putin cite o masuratoare la fiecare nivel. Nr. in limita unor abateri de ±2 oC. 65.50. temperaturii si continutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR si a instructiunilor producatorului cazanului • pornirea-oprirea automata a cazanelor si reglarea arderii corespunzator schemei termomecanice si de automatizare adoptate • pornirea-oprirea pompelor de circulatie Se verifica modul de legare al vaselor de expansiune la instalatie si functionarea sistemelor de expansiune. Pentru a asigura precizia masuratorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii corespunzatoare si anume: • pentru temperaturi exterioare………. Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul incaperii. 6. La instalatia de automatizare se verifica: • functionarea termostatelor 287 . tot la inaltimea de 0. in cadrul probei se urmareste stabilirea si uniformitatea temperaturii aerului din incaperi si durata probei. agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj. pe timpul probei instalatia trebuie sa functionaze continuu si toate usile si ferestrele cladirii sa fie inchise. Incaperile in care se masoara temperatura interioara vor fi: • la parter: incaperile de colt si cele alaturate intrarilor neincalzite in mod obligatoriu. Mobil: 0733. Ina afara de aceste probe se prevad o serie de verificari functionale si de siguranta specifice: • functionarea dispozitivelor de siguranta si a limitatoarelor de temperatura si presiune • masurarea randamentului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi exterioare in momentul efectuarii acestei probe trebuie sa fie 0 oC si valoarea lor medie zilnica in timpul probei sa nu varieze cu mai mult de ±3 oC fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente. S. rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.5 oC pina la +1 oC. L109. alte camare dupa apreciere • la ultimul nivel: incaperile din colt in mod obligatoriu si alte incaperi dupa apreciere • la nivelurile intermediare: camerele dorite de Investitor. masuratori ale vitezei aerului. 42.. dar nu mai putin de 10% din ele.75 m de la pardoseala.065. 3. B. se fac pe linga masuratorile de temperatura mentionate anterior.ro CUI: RO 17147031. verificindu-se corelarea acestor parametrii conform graficului de reglaj calitativ.S 2. se incalzeste cladirea cel putin trei zile inaintea probei iar ultimele 48 de ore inaintea probei. Nr. CLIDE Design s.89. in conformitate cu prevederile "Normativului pentru proiectarea instalatiilor de ventilare" I5.c. Et. Sc. la o inaltime de 0.

L109. reduse. S. constructorul trebuie sa furnizeze toate materialele.r. CLIDE Design s. de acceptare si punere in functiune.s. Nr. Materialele care nu au Certificat de Calitate de la producator se vor examina si se va atesta calitate de catre laboratoare autorizate. 31. de verificare. Bucuresti Punct de lucru: str. sezoniere). Instructiuni pentru Protectia Muncii si Prevenirea Incendiilor In timpul executarii lucrarilor in concordanta cu previziunilor proiectului. la presiunile stabilite prin STAS 8281 in functie de destinatia si treapta de presiune a conductelor.minea@clidedesign. Personalul care lucreaza la probele de presiune ale conductelor va fi intruit in prealabil. Inainte de punerea in functiune. 6. Materialele care sunt defecte sau deformate accidental nu se vor utiliza. e-mail: catalin. Sc.l. echipamentele si sa asigure conditiile legale de igiena. 3.065. Probe si verificari Orice material si echipament care se va utiliza pentru instalatii mai intai se va verifica din punt de vedere al calitatii. de asamblare.5. Arzatoarele importate de beneficiar trebuie sa fie conform Normelor C31 ISCIR si trebuie sa fie autorizat de ISCIR inainte de punere in functiune. conform prescribtiilor Art.50. Pentru echipamentele importate de beneficiar. 288 . pe baza Crtificatului de Calitate al producatorului. 3. Probele de functionare la rece si la cald se vor face la fata locului si dupa remedierea eventualelor defecte si poate incepe faza de intretinere. protectia muncii si prevenirea incendiilor. vopsire. 65. J40/1162/2005. La instalatia de evacuare a gazelor de ardere se verifica: • tirajul • etanseitatea canalelor si a cosurilor de fum • functionarea accesoriilor de reglare si siguranta La instalatiile de combustibil se verifica: • oprirea automata a arzatorului la intreruperea alimentarii cu combustibil sau a scaderii presiunii gazelor sub valoarea minima sau a intreruperii alimentarii cu aer • oprirea arzatorului in cazul neinitierii flacarii • asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul in cazul arzatoarelor mixte • orprea automata a alimentarii cu combustibil la atingerea presiunii si temperaturii limita a agentului termic. Ap. Nr. Intretinerea consta din grundire. Delfinului.625.89. 24. 87. Se respecta cu strictete prevederile referitoare la probe din normativele I6 si I31. in toate regimurile prevazute (nominale.320. Bl. conform instructiunilor CR 5-82 ale ISCIR-ului. Sediu social: str. Et. Se respecta cu strictete specificatiile din standardul I9 referitoare la probe.6. Vasele de aexpansiune inchise trebuie deasemenea sa fir conform Normelor ISCIR si trebuie autorizate de ISCIR inainte de punerea in functiune. Conductele de apa rece si apa calda de consum se supun la urmatoarele incercari: • de etanseitate la presiune la rece • de functionare la apa rece si calda. conductele de gaze naturale sau GPL se supun la incercari de : • rezistenta • etanseitate Probele se fac cu aer. 40. 3.6. acesta trebuie sa prezinte instructiunile de executie. de testare.ro CUI: RO 17147031. pentru exploatarea echipamentelor. Bl. 31.c. Sc. Mobil: 0733. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • modul de amplasare al sondelor de temperatura astfel incit acestea sa dea informatii corecte • functionarea instalatiei de automatizare si a robinetelor motorizate. Beneficiarul trebuie sa autorizeze personal calificat. Bucuresti Tel/Fax: 021. izolatie termica. si se stie ca cerintele de calitate sunt mai importante decat criteriile estetice si organizatorice. 42. Altfel intraga responsabilitate va fi a personalului de exeutie.S 2.6.11 din Normele de Protectie a Muncii pentru activitatile de asamblarea in constructii. Matei Basarab. Ap.

7.ro CUI: RO 17147031.. Se vor face instruiri periodice privind protectia muncii si prevenirea incendiilor si constructorul va fi responsabil legal pentru aceste lucruri pana la finalizarea lucrarilor. spalate si grunduite cu un strat de baza aplicat prin electroforeza si uscate in cuptor.minea@clidedesign.c. In concordanta cu prescriptiile acestor norme.89. Grosimea tablei panourilor este de 1. halate etc.065. e-mail: catalin. • Paralelismul coloanelor vizibile la suprafetele finisate ale peretilor adiacenti • Mentinerea pozitiei corecte a retelei de conducte montate (conductele de apa calda jos. fabricare si exploatarea constructiilor pentru prevenirea incendiilor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Normele minime care vor fi respectate sunt: Normele Romanesti privind Protectia Muncii in Constructii. Matei Basarab. • • • 31. etc. Distanţele între radiator şi perete. Radiatorele vor fi susţinute cu console (livrate de furnizorul de radiatoare). Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. 3. Radiatorele sunt confectionate din otel de calitate superioara. Pentru lucru la inaltime trebuie furnizate centuri de siguranta. 40. Montarea corpurilor de încălzire se va face aparent la faţa pereţilor sau ferestrelor. 87.50.s.l. Elementele de incalzire care se folosesc cuprind radiatoare din otel. Sc. specifice constructorului. B. ochelari. INSTALATII INTERIOARE PENTRU INCALZIRE CENTRALA Instalatiile termice trebuie sa asigure temperaturile interioare necesare in fiecare camera. consoles. respectiv pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Normele I13-02 pentru proiectare. 42. Nr.20 mm. Nr. 24. La interior radiatoarele sunt degresate. Agentul termic este apa calda la 90°C . tubulatura pentru electrice in mojloc si conductele de gaz sus) • Existenta conductelor de protectie (mansoane) la trecerea conductelor prin placi si pereti si prevederea spatiului dintre mansoane si conducte • Localizarea corecta a utilajelor pentru drenarea apei si de aerare b) Dupa izolatia tremica a conductelor se vor verifica vizual si/sau masura 289 . Executarea lucrarilor de monatre si de acceptare se va face in concordanta cu cu prescriptiile normelor pentru instalatii tremice (I. Montarea radiatoarelor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 6 bari.20°C. Suprafata exterioara a radiatorului este finisata cu un start de pulbere aplicata electrostatic si uscata in cuptor. Bl. L109. in functie de destinatie si de nivelul de confort. Ap. casti si schele. 65.625. 3. echipele de lucru trebuie dotate cu unelte si utilaje necesare cat si cu echipamente de lucru adecvate. Radiatoarele sunt echipate cu sistem de prindere. Mobil: 0733. Ap. tratate cu fosfat de fier pasivizat. CLIDE Design s. Et.13/02). 1985.70°C furnizat din sursa proprie localizata la parterul cladirii. robinet aerisire si dop.S 2. J40/1162/2005.320. Bucuresti Tel/Fax: 021. manusi. sensul si gradul panteiconform proiectului. S. dimensiunea si dimensiunile de asamblare • Orizontalitate si planeitate • Fermitatea fixarilor pe elementele cladirii • Daca robinetele de la elementele de incalzire sunt vizibile si usor accesibile si adecvat inchise/dechise Principalele verificari privind conductele includ urmatoarele verificari: a) Inainte de izolarea termica si mascare: • Se verifica vizual executarea corecta a imbinarilor si indoiturilor • Sprijinirea corecta a conductelor cu bratari.r. Temperaturile interioare sunt intre 15°C . de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. de igiena. Sediu social: str. Presiunea maxima a agentului termic este de 120 °C. 6. Conductele pricipale de alimentare vor fi din otel cu ramificatii din cupru pentru conectarea la radiatoare. Panouri de avertizare privind parotectia muncii si igiena vor fi afisate in locuri vizibile. Elementele de incalzire montate la instalatii trebuie supuse urmatoarelor verificari: • Conformitate cu proiectul privind tipul elementelor de incalire. Bl. Panta se va verifica cu polobocul de lungime minima de 70 cm. Delfinului. Norme interne.

5 mm • Robinetele care se vor monta vlatime • or fi in pozitie inchisa • In timpul montarii robinetelor cu flanse. 31.89.7. Matei Basarab. Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsitorii. Probe de presiune la rece Probele de presiune la rece sunt pentru verificare hidraulica. de inchiderea acestora in canale nevizitabile sau santuri in pereti si plansee sau inglobarea lor in elemente de constructii. Bucuresti Punct de lucru: str. Inainte de proba la rece.c. B. Instalatia de incalzire centrala se va verifica din punct de vedere al etanseitatii si circulatia lichidului la probele la rece si la cald. 87. umplere. Probe la cald Probele la cald se vor face cu agentul termic la debitul. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi urmatoarele lucruri: • Daca izolatia termica este executata in concordanta cu prescriptiile proiectului • Daca materialele termo-izolante sunt corect aplicate pe peretii care vor fi izolati (grunduirea conductelor si grosimea izolatiei). conectarea conductelor de retur la conductele de drenare care merg la canalizare si mentinerea instalatiei la jet continuu pana cand apa drenata este curata.). 6. Este obligatorie golirea instalatiei dupa proba.2. L109. Bl.l.ro CUI: RO 17147031. 3. rezistentei si a etanseitatii elementelor instalatiei. 31. 290 . 3. Fiecare grup de distributie prevazut cu posibilitati de inchidere si de drenare trebuie sa fie aiba sistem de dearare separat. Delfinului.S 2.7. Nr. Sediu social: str. se poate aplica. temperatura si presiunea stabilite.065. etc. e-mail: catalin. Ap. Testul de presiune trebuie sa fie cu 50% mai mare decat cota de presiune. In timpul executarii montarii si protectiei adiacente. Cotele de la manometru se vor citi la fiecare 10 minute si proba se va considera satisfacatoare daca nu se observa variatii de presiune si pierderi la imbinari. izolari termice. Et. se va verifica paralelismul dintre robinet si flansele conductelor Instalatiile de incalzire pentru apa calda trebuie prevazute cu un sistem individual de drenare a aerului pe fiecare element de incalzire si pe fiecare coloana principala. 40. Se verifica lipirea corecta a izolatiei. Proba se executa in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5 oC. si temperatura ambientala. Mobil: 0733. instalatia se va spala cu apa potabila.320. Sc. Sc. Dupa verificarea izolatiei. Bl.50. Nr. se va verifica incalzirea uniforma a elementelor instalatiei. Se deschid complet toate robinete inchise si de reglare. precum si de executarea finisajelor de constructii. CLIDE Design s. 65. Acest lucru se va face cu tub sprai poliuretanica sau in functie de recomandarile proiectului. J40/1162/2005. 42.s. standardul C 142 /85 privind materialele care se vor folosi trebuie sa corespunda urmatoarelor: • Materialele care se vor folosi trebuie sa asigure functionarea corecta a instalatiei • Materialele care se vor folosi trebuie selectate in functie de categoria de risc privind incendiu • Continuitatea izolatiei tremice trebuie verificata • Izolatia sa fie prinsa cu adeziv special In timpul lucrarilor de montare prescriptiile normelor 1-13/02 trebuie respectate: • Conductele indoite nu trebuie sa aiba deformari ale sectiunii transversale sau subtierea peretilor sa depaseasca 0.minea@clidedesign.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. In caz de defectiuni. Cea de a doua este obligatorie chiar daca s-au facut probe pentru parti din instalatie. Se admite o abatere de 10% de la grosimea izolatiei.1. aceste se vor repara inainte de inceperea testului. Dupa doua ore de functionare. S. 24. dar mai mica de 5 bari. Spalarea consta din conectarea instalatiei la conducta de apa potabila. Aceste probe se poate face pentru parti din instaltie sau pentru intreaga instalatie. cat si pierderile posibile.r. Ap.

Matei Basarab. Bl.minea@clidedesign. verificari instalatii termice Intocmit : Arh. 87.c. Mobil: 0733. Nr. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31. 40.065.89.s. 3. Sc. S. Ap. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005.8. Bucuresti Punct de lucru: str. L109. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie instalatii termice interioare Lucari de montare si imbinare tevi PPR.l. Bl.50. 42. 3.r.ro CUI: RO 17147031.S 2. tevi otel negru. Et.320. CLIDE Design s.625. 6. tevi cupru Lucari de montaj echipamente in centrala termica Lucari de montare radiatoare panou din otel Lucrari de executie instalatie automatizare la centrale termice Montaj cos de fum din inox Montare panouri solare Executie instalatie de incalzire in pardoseala Lucrari de probe. e-mail: catalin. Sc. Catalin Minea 291 . Sediu social: str. Ap. teste. Nr. 24. 65.

89.065. 87.625. Ap. Matei Basarab.minea@clidedesign.320. Bl. Sc. Et.r. 65.S 2. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031.s. Bucuresti Punct de lucru: str. B. 3. L109. Nr. Sediu social: str. CLIDE Design s. e-mail: catalin. Sc.50. Nr. 3. 6. Bl.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE VENTILATII 292 . S.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi L. 24.l. Mobil: 0733. 40. Delfinului. Ap. 42.

Prescriptii fundamentale Instalatii de ventilare si climatizare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 32. 1 STAS 4369 STAS 6648/1 STAS 6648/2 STAS 9660 STAS 10750 STAS 12781 STAS 12795 STAS 9624-89 STAS 2028-80 STAS 7836/1.2-80 STAS 8250-80 STAS 6156 STAS 6472/3 I 13-2002 293 . Terminologie Instalatii de ventilare si climatizare. Acustica in constructii. GENERALITATI Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de ventilare. Limitele admisibile si parametrii de izolare acustica.G. Calculul termotehnic al elementelor de inchidere al constructiilor Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrală I 38-1981 O. 32. Calculul aporturilor de caldura din exterior. Et. Mobil: 0733.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s.constr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Clasificare si tipizare Instalatii de ventilare si climatizare. B.s. Forme si dimensiuni Instalatii de ventilare si climatizare. Protectia impotriva zgomotului in constructiile civile si social-culturale. Nr. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse.392/1994 M. 87.O. Sc. Sediu social: str. Nr. CAIET DE SARCINI – VENTILATII 32. Bucuresti Punct de lucru: str.1.l. 3. Termotehnica.9/1985 PE 927/E-35 Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor Instructiuni pentru proiectarea sistemelor de recuperare a caldurii cu fluid intermediar in hale industriale Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor M.minea@clidedesign. 40. ventilare si conditionare a aerului. Delfinului. 3.r. Determinarea puterii termice a bateriilor de racire cu apa Instalatii de ventilare si climatizare.c. Determinarea pierderilor de sarcina ale bateriilor de incalzire si de racire Tabla subtire din otel laminat la rece Tabla zincata Profil cornier cu aripi egale.065. 42. Ap. Sc.60/1997 NRPM C 142 Bul. 24. 6. L109.320. procedee si echipamente noi in constructii Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice din tevi de PVC neplastificate Instalatii de incalzire. e-mail: catalin.S 2. Fizica constructiilor. Canale de aer. Bl. Parametrii climatici exteriori Instalatii de ventilare si climatizare. nr.625.50.O.89. Rame cu jaluzele. Matei Basarab.I.climatizare.225/97 Norme republicane de protectia muncii Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii HGR nr.2. Ap. S. Bl. Profil cornier cu aripi neegale. 65. J40/1162/2005.

I 1-78. CLIDE Design s. Nr. C125-87. termice si de protectie anticoroziva a instalatiei. C90-83.98 al MI. C107-82. Et. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. probare.s. 87. J40/1162/2005.320. 273/1994 (Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora). 3. Materiale si echipamente Materialele. 775/22. 40. Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora. Ap. 381/94 pentru aprobarea normelor generale PSI In restul cazurilor. agregatelor si aparatelor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop. LIVRARE. Bucuresti Punct de lucru: str. se vor respecta urmatoarele norme si prescriptii tehnice in vigoare: • Normativul I 5-98 • Normativul I 13/02 • Normativul I 9-94 • Obligatiile si directivele ce decurg din: C 125 Norme si prescriptii: C 16-84.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. daca in descriere nu exista alte specificatii. Sediu social: str. NP52-88. 6.07. I22-84. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice ale cladirilor I36-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice P 118/99 Norme tehnice de proiectare in realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului C300/94 Normativul de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de instalatii si constructii aferente C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Mobil: 0733.S 2. C4-77. 1219/MC/94 si nr. 32.r. 42. Sc. C56-85. intretinere si exploatare a produsului • Certificatul de garantie indicind perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor • Certificate de atestare a performantelor materialelor. Sc. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. L109. Bl. in care se mentioneaza aceste caracteristici • Instructiuni de montare. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII. 24. P96-86.065. sa fie insotite de certificatul de atestare. iar cele care sint supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML). Delfinului. I25-72.625.89. Bl. Norme generale PSI Ordinul MLPAT nr. 65. PE924/E35. Matei Basarab. Nr. B. S. din materiale neferoase sau materiale plastice care sa corespunda conditiilor mecanice. e-mail: catalin. Retelele de conducte se executa folosind tevi din otel.minea@clidedesign. Ap.c.3. 294 . Ordinul nr. agregatele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni sau externi si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiect.l. MANIPULARE. Ele vor trebui sa fie insotite de: • Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute • Fise tehnice de detaliu continind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare.ro CUI: RO 17147031.

32. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incit sa nu se deterioreze. 87.5 %.9 .625. S. Garnituri de carton bituminat de 5 mm grosime folosite la îmbinarea tubulaturii prin flanşe pentru asigurarea unui etanşeităţi corespunzătoare Transport.155 mm şi grosimea inimii 3. Depozitare si Manipulare Transportul materialelor. 42. in concordanta cu indicatiile producatorilor.S 2. 65.50.100 mm şi grosimea inimii de 5 .c. Grosimea stratului de zinc trebuie să corespundă unei cantităţi depuse de minim 350 g/mp pe ambele feţe. Bl. Pastrarea echipamentelor de instalatii se va face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop. Bl. 24. B. 40. 3. Ap. J40/1162/2005. Oţel (stas 565 ) cu înălţimea de 80 . echipamentelor si componentelor de instalatii se va efectua mijloace adecvate mecanizate acoperite. Materialele folosite la executarea tubulaturii de ventilare sunt : tabla zincată ( stas 2028 ) obţinută prin laminare din OL 34 şi zincată la cald. cu respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului. Oţel lat ( platbandă )cu lăţimea aripilor de 18-20 mm. Echipamentele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durata depozitarii se vor depozita in aer liber.4.SPSI şi SCO ( stas 5838/2. 0. cu respectarea normelor specifice de paza si tehnica securitatii muncii. Se foflosesc la izolarea canalelor de aer şi a pieselor speciale. Sediu social: str. Se foloseşte la confecţionarea canalelor de aer şi pieselor speciale. Oţel cornier cu aripi egale. Foile de tabla se vor aseza orizontal pe grinzi de lemn in magazii sau soproane. laţimea aripipilor de 42 . Et.400 mm . e-mail: catalin.14. Delfinului.minea@clidedesign.065 kcal/mp h grd.3 ) coeficient de conductivitate termică 0. vibratiilor. Bucuresti Punct de lucru: str.l.4 mm. lţimea tălpii 40 .9 mm.065. Sc. Oţel U ( stas 564 ) cu înălţimea aripilor de 65-300 mm . Saltele din vată minerală tip P . Se foloseşte la susţinerea aparatelor mai grele. Se foloseşte la susţineri şi console. Nr.320.89. coroziunii si temperaturii.. jos: EXECUTIA LUCRARILOR. Bucuresti Tel/Fax: 021.60 mm şi grosimea aripilor de 3 . CLIDE Design s. Continuitatea stratului de zinc trebuie să fie în conformitate cu stat 7221. L109. Sc.s. Se interzice asezarea foilor de tabla direct pe pamint. pe platforme special amenajate in acest scop. 3. Ap.5 mm ( stas 424). Mobil: 0733. Nr. având lăţimea aripilor 20 . asigurate contra deteriorarilor datorate socurilor. higroscopicitate max. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Aceleasi conditii se impun si pentru fitingurile de uz comun sau cele speciale pentru anumite parti ale instalatiei sau pentru un anumit tip de teava. Umiditatea nu trebuie să depăşească 2 %.r. Se foloseşte la confecţionarea flanşelor de îmbinare a tubulaturii. Bandă de oţel 20x2 mm ( stas 1945 ) folosite la inelele antiglisante şi anti tasante pentru susţinerea termoizolaţiei. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ Tolerantele admise la executarea canalelor fata de dimensiunile nominale sint indicate in tabelul de mai 295 .ro CUI: RO 17147031. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui se depoziteaza in magazii inchise. Matei Basarab.

87.r.s.ro CUI: RO 17147031. urmarindu-se realizarea unor tronsoane cu lungime maxima posibila. pentru grosimi pina la 0.5 mm sau mai mare • prin nituire. de conditiile de transport si montaj. Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Diametrul sau latura mare a canalului (dimensiuni nominale) (mm) ABATEREA M 1AXIMA ADMISIBILA (mm) Canale din tabla Canale din zidarie de Canale din Plăci de caramida sau beton materiale plastice Canale din Plăci de fibre minerale 100 . precum si pentru tabla din otel inoxidabil sau tabla de aluminiu Falturile longitudinale pentru asamblarea foilor de tabla se executa dupa cum urmeaza: • pentru canale cu latura (diametrul) sub 1 m  falturi duble. pentru grosimi de 1 mm si mai mari  falturi de colt. pentru tabla din otel negru si zincat cu grosimi pina la 1. Latimea cordonului de sudura realizat in aceste conditii nu va depasi de doua ori grosimea tablelor asamblate. pasul dintre doua puncte consecutive ale aceluiasi sir fiind de 10 mm. 3.8 mm inclusiv. la incheierea conductelor cu sectiune rectangulara • pentru canale cu latura (diametrul) mai mare de 1 m  falturi combinate constind din falturi duble sau simple intarite cu nituri sau sudura. S. Bl. Ap. Imbinarile longitudinale prin sudura cu flacara se vor realiza prin indoirea in plan perpendicular a muchiilor foilor de tabla care se asambleaza. acestea se vor dispune alternat pe doua siruri. Ap. CLIDE Design s.065. Imbinarile longitudinale ale tablelor din otel sau aluminiu pentru confectionarea tronsoanelor drepte sau a pieselor speciale se vor realiza in urmatoarele moduri: • prin falturi.l.c. la incheierea conductelor cu sectiune rectangulara avind latura mare pina la 1250 mm  falturile simple sau duble vor fi bine etansate.8 mm inclusiv  falturi simple. L109. Nr.1000 5 8 6 7 1120 . pe o inaltime egala cu de 3 ori grosimea tablelor si prin topirea muchiilor de sudura astfel indoite. Delfinului. Sediu social: str. pentru tabla neagra cu grosime de 1. Et. Matei Basarab.2 mm inclusiv • prin sudura cu flacara fara material de adaos. Sc. Pentru falturile duble aceste latimi vor fi de 28 mm si respectiv 15 mm. Grosimile canalelor de aer se vor incadra in prevederile normativului I5/79 . Sc. 6. Pentru executarea falturilor simple. Lungimea tronsoanelor drepte se vor stabili dupa caz in functie de dimensiunile foilor de tabla. Bucuresti Tel/Fax: 021.1400 8 12 10 1600 .89. 24. Canalele circulare se pot realiza si cu falt in spirala (tip spiromatic). tolerantele admise se vor stabili asimilind materialele agrementate cu cele din tabel. B.500 3 6 4 5 500 . Mobil: 0733. Nr. la croirea tablelor se vor lasa margini cu latimi fr 17 mm pe o latura si 8 mm pe cealalta latura. 42. falturile vor fi presate numai catre exterior. iar distanta dintre siruri de 7 mm  falturi de colt pentru grosimi pina la 0. Canalele de tabla trebuie ss respecte dimensiunile standardizate . e-mail: catalin.320.minea@clidedesign.50.2000 10 15 12 Pentru canalele de ventilare din alte materiale decit cele specificate in tabel. 40. J40/1162/2005. pentru tabla zincata a carei grosime nu permite imbinarea prin falt. presate uniform si fara ondulatii.S 2. 65. In cazul sudarii prin puncte. Pentru a se asigura o suprafata interioara neteda. 3.250 2 5 3 4 280 . pentru grosimi ale tablei pina la 0.8 mm inclusiv.625. 296 . fara material de adaos. Bl.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nu se admit deformări vizibile la pereţii canalelor de aer. Mobil: 0733. nervuri.climatizare din tabla neagra sau zincata. J40/1162/2005. Falturile pentru imbinarile transversale vor fi executate simple. Delfinului. 3. culcate. situate la distante de 250 mm. Daca aerul vehiculat in interiorul canalelor orizontale contine vapori care pot condensa. S. Imbinarea cu eclise mobile se poate utiliza pentru asamblarea tronsoanelor drepte. imbinarea transversala sa fie solicitata la sarcini admisibile.1. Nr. B. lmbinarea tronsoanelor si a pieselor speciale Imbinarile transversale (imbinarile pentru asamblarea cap la cap a tronsoanelor drepte si a pieselor speciale) se pot realiza prin falturi. Rigidizarea se va realiza prin rame de rigidizare. etc) • la racordarea tubulaturii la masini si aparate de ventilare (baterii de incalzire. aparate de conditionare. 24. Imbinarile transversale prin falturi vor fi presate catre exterior astfel incit suprafata interioara a canalului sa fie cit mai neteda. 32. e-mail: catalin. prin modul de montare.S 2. La canalele de aer cu diametrul sau latura mare peste 500 mm. Sediu social: str. 6. Piesele speciale (curbe.minea@clidedesign. Imbinarile cu eclise mobile nu se vor folosi in urmatoarele cazuri: • la imbinari supuse la solicitari mecanice (burdufuri la ventilatoare. 32. eclise mobile. Ramele de rigidizare se monteaza pe perimetrul canalelor la exterior si se fixeaza pe canale prin nituri. etc. ramificatii. Bucuresti Tel/Fax: 021. Rigidizarea canalelor de ventilatie Tronsoanele drepte se vor rigidiza in functie de forma si dimensiunile sectiunii precum si de presiunea aerului in canal. organe de reglaj.50. Bl. mansoane de racord nituite sau prin alte tehnologii agrementate. piese cu schimbare de sectiune. tajas. realizate prin presare sau prin alte sisteme agrementate. Imbinarile transversale prin falturi sint admise numai daca se pot realiza prin mijloace mecanizate si daca asigura sustinerea tubulaturii de ventilare-climatizare astfel ca: • la tubulatura orizontala intre doua imbinari transversale consecutive sa se gaseasca cel putin un punct de reazem sau de suspendare • la tubulatura verticala. 87.4. Imbinarea cu eclise mobile se recomanda la confectionarea tubulaturii in ateliere cu dotare adecvata (masini cu role pentru executarea falturilor sau abkant).065. Bl. 42. sibare) precum si la utilajele tehnologice • la instalatiile de desprafuire in care aerul vehiculat este incarcat cu scame. ventilatoare. 40.r. falturile pentru imbinare transversale vor fi intarite cu nituri sau puncte de sudura electrica. acestea se considera elemente de rigidizare. etc • la tubulaturile parcurse de aer cald cu temperatura mai mare de 70 0C • in spatii cu pericol de incendiu sau explozie. 65. la orice grosime de tabla. racordurila tubulatura flexibila. Et. recirculare.ro CUI: RO 17147031. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab.c. Nr. Ap. dupa cum urmeaza: • la canalele circulare se va etansa arcul de cerc de 90 o • la canalele rectangulare se va etansa faltul pe toata lungimea canalului plus 20 mm pe fiecare din laturile verticale adiacente.) nu se rigidizeaza. La canalele regtangulare nu se admit laturi concave sau convexe. La imbinarile transversale prin flanse. La canalele de aer rotunde nu se admit abateri vizibile de la forma circulară a secţiunilor. filtre. 3. a pieselor speciale ale tuturor tipurilor de instalatii de ventilare-climatizare (introducere de aer proaspat. 297 . partea inferioara a imbinarii prin falturi se va etansa la exterior prin lipire cu aliaj de cositor. cu sectiune rectangulara avind latura mare pina la 600 mm si se vor executa in conformitate cu fisa tehnologica in vigoare. Imbinarile transversale cu eclise mobile se pot aplica la tubulatura de ventilatie. Ap. Sc. L109. desprafuire) in cazul in care particulele din aer au forma granulara.l. evacuarea gazelor si vaporilor.320.s. flanse. CLIDE Design s. Muchiile canalelor rectangulare vor fi drepte .4.89.2.625.

6. 3. La canalele rectangulare. L109. Materialul flanselor. Bucuresti Tel/Fax: 021. pereţi . Bucuresti Punct de lucru: str. pentru a se crea posibilitati de demontare.320. La instalatiile care vehiculeaza aer incarcat cu vapori. fara sageti sau devieri. 24. Montarea canalelor de ventilare Canalele de ventilare-climatizare se vor monta in linie dreapta orizontala sau verticala.4. 40. Ap. S.4. Ap.l. precum si pentru canale cu diametrul sau latura mare peste 600 mm.c. Sediu social: str. in conformitate cu conditiile de montaj sau cu cerintele specificate ale instalatiei. trebuie să fie practicate toate golurile în fundaţii . Nr. 65. B. La canalele orizontale. sustinerile se vor prevedea la distantele indicate in tabel: Diametrul sau latura canalului rectangular (mm) sub 400 peste 400 Distanta maxima de sustinere (m) 3 4 298 .r. Se va face numai după executarea acestora şi întărirea betonului. Prevederi generale de montaj La montarea instalaţiilor de ventilarea se vor repecta prevederilor normativului I 5 / 79. Introducerea în centralele de ventilare a apratelor şi maşinilor care se montează pe postamente . Delfinului. Pentru realizarea unui montaj corect este necesară trasarea şi însemnarea tuturor elementelor componente. pentru a putea fi inlocuite cu usurinta. Bl. Dupa executarea fiecarei imbinari transversale este obligatorie verificarea acestei conditii.065. Sc. Mobil: 0733.3. CLIDE Design s. Imbinarile cu flanse se vor folosi in special pentru a realiza conditii deosebite de rigiditate. J40/1162/2005. console platforme . fiind omise de proiectant sau de constructor spargerile caree trebuie efectuate se vor face de către constructor numai cu avizul proiectantului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tubulaturile imbinate cu falturi sau eclise mobile vor avea din loc in loc si imbinari cu flanse.3 mm pe 1 m inaltime.4. 32. etc. In alcatuirea portiunilor de canal. Garniturile vor fi taiate si montate astfel incit marginile lor sa nu patrunda in interiorul canalului de aer. gaurile pentru suruburi si modul de fixare pe canalele de aer se vor stabili in functie de dimensiunile canalelor. e-mail: catalin. montate intre flanse si confectionate din carton moale (mucava) sau din cauciuc moale. tronsoanele de canal se vor asambla astfel ca la partea inferioara a canalului sa nu existe imbinari longitudinale. Cartonul sau cauciucul pentru garnituri se va alege in functie de natura aerului sau a gazelor vehiculate si de gradul de etanseitate necesar.625. Nr. Matei Basarab. Dacă unele goluri lipsesc . etanseitate si demontabilitate a tubulaturii de aer.s. 3. Construcţia clădirii trebuie să permită introducerea aparatelor şi tubulaturii. Portiunile din canal expuse la deformari prin socuri se vor imbina la ambele capete prin flanse cu suruburi. 42. Montarea flanselor pe canalul de aer se va face astfel incit planul flanselor sa fie perpendicular pe axa canalului.S 2. Canalele de aer verticale nu vor avea abateri de la verticala mai mari de 2 .89. planşee prevăzute în proiect. Imbinarile cu flanse se vor prevedea cu garnituri de etansare. numarul maxim posibil de tronsoane si piese speciale alcatuind portiuni de canal avind forme si lungimi determinate de conditiile locale de pe santier.50.minea@clidedesign. Sc. Bl. imbinarile longitudinale prin falt se vor alterna de pe o fata pe alta a tronsoanelor consecutive. se vor asambla la nivelul pardoselii sau al platformei de lucru. 87. fundaţii.ro CUI: RO 17147031. 32. cu grosimea minima de 4 mm. Et. asamblarea tronsoanelor se va face astfel incit falturile longitudinale sa fie dispuse alternat pentru a nu forma o cusatura continua. Sustinerea canalelor de aer se va face cu elemente de sustinere tipizate. Inainte de montarea la pozitie.

Bucuresti Punct de lucru: str. Montarea ventilatoarelor axiale Se face pe canale de aer sau in orificii special amenajate in peretii incaperii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi NOTA: pentru canalele de ventilare-climatizare realizate din materiale noi agrementate.l. Verificarea legăturilor din cutia de borne a motorului electric astfel încât sensul de învârtire a rotorului ventilatorului să fie correct Ventilatoarele centrifuge se pot monta pe fundatii asezate direct pe pamint.ro CUI: RO 17147031. 24. Înaiante de fixarea definitivă pe poziţie se va regla orizontalitatea aşezării ventilatorului şi motorului.legarea la pămnt a motorului electric. Capacele de vizitare se vor monta pe peretele inferior ( eventual lateral ) al canalului.2. asigurindu.1. S. MONTAREA UTILAJELOR 32. Fundatiile si postamentele ventilatoarelor trebuie asezate distantat de elementele de constructie ale cladirii.5 . 87.c. Et. Nr. pe console fixate in pereti.320. existenţei vaselinei de ungere în casetele rulmenţilor . B.r. uleiului sau caldurii. Mobil: 0733. Matei Basarab.625. 32. J40/1162/2005. 3. 3.5.065.3. Montarea ventilatoarelor pe postamente si fundatii asezate direct pe sol sau pe pardoseli pe sol este recomandata fata de celelalte sisteme din punctul de vedere al evitarii transmiterii vibratiilor in intreaga cladire. 6. pe plansee. Ap.5. Bucuresti Tel/Fax: 021. 32. sa se prevada intre cot si rotor un dispozitiv celular de paralelizare a vinelor de aer • daca se lucreaza cu aer cu umezeala mare sau incarcat cu praf sau vapori de acizi. Trebuie evitat ca straturile de amortizare a vibratiilor sa fie supuse actiunii apei. e-mail: catalin. 32. pe stilpi de beton armat. Aparatele de contiţionare a aerului se vor monta respectând instrucţiunile firmei producătoare. Bl. CLIDE Design s. motorul trebuie montat in exteriorul canalului de aer • sa se prelungeasca carcasa (tubul) ventilatorului cu o portiune de canal dreapta avind o lungime de circa 1. Montarea echipamentelor de ventilatie si climatizare Montarea si punerea in functiune se va efectua in conformitate cu prevederile din cartea tehnica a produsului .2 ori diametrul pe partea de refulare a ventilatorului • ventilatorele axiale montate in peretii exteriori vor fi protejate contra ploii sau zapezii prin jaluzele si vor avea dispozitive prevazute cu plasa de sirma. 40. luindu-se eventual masuri de consolidare a lor.se intre orice cot si ventilator o portiune dreapta de canal cu lungimea de cel putin patru diametre sau. pe suporturi metalice. 65. Montarea ventilatoarelor centrifuge Înainte de montare ventilatorului se va face verificarea caracteristicilor înscrise pe plăcuţele de identificare datele proiectului. Inainte de montaj este necesar un control pentru a se constata: 299 .89. neparalela cu axul. Nr.5.s. starea izolaţiei motoarelor electrice. controlul exterior generat al stării agregatului. flansa sa fie bine fixata in perete sau pe canalul de aer • sa se prevada pe suportul motorului o placa amortizoare de zgomot din cauciuc sau pisla de 3-5 mm grosime • sa se evite intrarea sau iesirea fortata a aerului. Sc.minea@clidedesign.50. Ap. Delfinului. Bl. Sediu social: str. suspendate de plansee. Pentru o functionare normala a ventilatorului (fara zgomot si cu vibratii cit mai reduse) se vor respecta urmatoarele masuri: • axele ventilatorului si motorul electric sa fie bine centrate si perfect orizontale. daca aceasta nu este posibil. L109. 42.5.S 2. Pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a unui ventilator se vor lua următoarele măsuri : . Sc. La montarea pe elementele de constructie trebuie sa se verifice rezistenta acestora la sarcinile statica si dinamica. distanta dintre suporti ve fi indicata in agrementul tehnic.

La montarea filtrelor de aer in goluri de zidarie.6. aparate si fundatia pe care se aseaza. in care nu trebuie sa produca solicitari. 3. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign.C125.50. Delfinului. Se va asigura protectie impotriva patrunderii in instalatie a corpurilor straine. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • • starea generala (daca depozitarea sau transportul s-au facut corespunzator) starea de curatenie a interiorului bateriei. forma.s. debitul. Instalatiile de ventilare si climatizare se vor executa astfel incit sa fie asigurata protectia persoanelor impotriva ranirii acestora la contactul cu suprafetele accesibile ale elementelor instalatiei. e-mail: catalin.S 2. B. • burdufuri elestice atit pe aspiratie cit si pe refularea agregatului (aparatului) cu elemente de legatura intre echipamentul considerat si tubulatura de ventilare. care trebuie sa fie plane si perpendiculare pe axele tevilor rigiditatea sistemului de fixare a bateriei din tevi in rama starea flanselor de racordare la canalele de aer. golirea si eliminarea condensatului.l. control si comanda. fata de racordurile olandeze. 32. in special a spatiului dintre aripioarele tevilor starea aripioarelor. Elementele de constructie pe care sint fixate bateriile trebuie verificare printr-un calcul de rezistenta. o manipulare mai usoara la montare si demontare. Elementele elastice vor corespunde dupa caz cu numarul. Sc. Bl.c. Montarea filtrelor Se va efectua in conformitate cu indicatiile sau instructiunile fabricii producatoare. Sediu social: str. Toate echipamentele producatoare de vibratii vor fi prevazute cu: • elemente elastice intercalate intre agregate.4.r. Pozitia de montaj a beteriei ve fi in toare cazurile cea indicata de fabrica producatoare. Ap. Legaturile bateriei de incalzire trebuie prevazute cu posibilitatea de a se dilata.89. Prevederi finale Se vor lua masuri impotriva accesului persoanelor neautorizate si neinstruite in centrala de ventilareclimatizare. 42. S. Bateria se va monta astfel incit sa se asigure aerisirea.625. Masuri pentru atenuarea zgomotului si vibratiilor Se au in vedere prescriptiile din "Normativul privind proiectarea executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri" . Nr. constanta elestica reiesite din calcul sau indicate de firmele furnizoare in concordanta cu marimea. situatia aparatului.320.5. in cazul in care amortizarea vibratiilor nu sa facut prin constructie. 24. Nr. 300 .5. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. Se vor verifica de asemenea: functionarea corecta a dispozitivelor pentru evacuarea prafului. duritatea. Racordarea bateriei la canalele de aer se face prin intermediul flanselor din otel cornier. Mobil: 0733. centrul de greutate. greutatea. a precipitatiilor atmosferice si a vietuitoarelor.065. prin dispozitii sau dispozitive mecanice sau electrice de avertizare. 6. se va realiza si se va verifica dupa montaj etanseitatea perfecta de-a lungul perimetrului golului. Bl.ro CUI: RO 17147031. dimensiunile. Et.5. la organele de reglaj. 3. astfel incit sa nu produca solicitari importante in armaturile ce se prevad la intrarea si iesirea agentului incalzitor. Ap. Racordarea bateriilor la conductele de incalzire (apa calda si supraincalzita sau abur de joasa sau medie presiune) este de preferat sa se faca prin intermediul flanselor. Sistemul de fixare al bateriilor trebuie sa fie solid si independent de canalele de aer si legaturile la instalatia de incalzire. J40/1162/2005. Matei Basarab. prinse cu buloane si prevazute cu garnituri din material rezistent la temperatura. Sc. care permit. care trebuie sa fie perfect plane. 40. 87. se va asigura etansarea rosturilor pe intreg perimetrul filtrului. etanseitatea partilor tronsoanelor sau camerelor de colectare a prafului . Daca bateria se monteaza in goluri de zidarie. 32. 32.5.

Sc.climatizare vor fi verificate cu privire la: • corespondenta cu prevederile proiectului. 40. S. pentru executia lucrarilor si pentru materialele utilizate sunt obligatorii urmatoarele: • instructiunile furnizorului de energie si depozitarea reziduurilor • prescriptiile politiei sanitare din zona • prescriptiile de protectie contra accidentelor. Punerea in functiune si darea in exploatare va cuprinde operatiile specificate mai jos. Verificare instalatiei Instalatiile de ventilare . Bucuresti Punct de lucru: str. VERIFICAREA CALITATII. precum si cu prevederile din normativul I 5/98 301 . 6.6. precum si prevederile asociatiei profesionale din care face parte instalatorul Toate formalitatile vor fi indeplinite de organele competente privitoare la declaratia. Ap.2.r.c. Mobil: 0733. precum si crearea tuturor conditiilor necesare unei functionari corecte. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In acest scop: Suprafetele instalatiei vor fi lipsite de muchii ascutite. 42.320. cu prescriptiile din standardele in vigoare. 3.minea@clidedesign. vor fi indeplinite (personal si din timp) de catre Contractor.89. Bl. Schimburile de materiale se vor consemna in scris. solicitarile de controale si receptionare a obiectivului. CLIDE Design s. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap.l. J40/1162/2005. Matei Basarab. ABATERI ADMISIBILE Dupa terminarea lucrarilor de montaj si inainte de predarea catre Investitor. 65. precum si a documentatiei tehnice cu caracteristicile functionale ale echipamentului din componenta instalatiei.6. Delfinului. cu probe de calculatie pe baza ofertei principale. Bl.S 2. inainte de inceputul lucrarilor de executie.625.ro CUI: RO 17147031. L109. cu aprobarea proiectantului. Sc. toate instalatiile de ventilare climatizare vor fi supuse unui ansamblu de operatii tehnice avind drept scop verificarea instalatiei executate in ceea ce priveste corespondenta cu prevederile proiectului. care vor fi efectuate in urmatoarea ordine: • lucrari pregatitoare • verificarea instalatiei • punerea in functiune a instalatiei • reglarea instalatiei • probarea echipamentului din instalatie • verificarea eficacitatii globale 32. Pentru eventualele lucrari necesare suplimentar se va inainta spre aprobare conducerii santierului. Nr. 32. Materialele specificate pot fi inlocuite numai in cazuri justificate. e-mail: catalin.50. In afara conditiilor specificate in documentatia de contractare a proiectului. ale furnizorilor de energie si pentru depozitarea reziduurilor. Et. • • • • 32. o oferta suplimentara. Conducerea santierului trebuie instiintata concomitent asupra acestor activitati.065. 3.s. Sediu social: str. smulse sau linse Se vor lua masurile de protectie impotriva electrocutarii.1. taioase sau de rugozitati care pot provoca raniri Temperatura suprafetelor fierbinti ale instalatiei nu va depasi valorile maxime admise de NRPM Suprafetele accesibile ale instalatiei vor fi lipsite de produse nocive susceptibile de a fi emise.6. Nr. 87. Toate materialele vor fi insotite de certificate de calitate. performantele si efectele scontate. 24. Lucrari pregatitoare • cunoasterea si insusirea proiectului • cunosterea modificarilor date de proiectant pe parcursul executiei proiectului • examinarea atenta a instalatiei realizate • stabilirea operatiilor de verificare • procurarea aparatelor de masura necesare operatiilor de verificare • pregatirea fiselor de constatare pentru evidenta datelor culese in cadrul operatiilor de dare in exploatare. conform Normativului I7.

50.l. sensul.S 2. Capace de vizitare si curatire: pozitia. modul de racordare la tubulatura. izolatia termica. numarul. fixarea.625. protectia contra patrunderii vietuitoarelor. existenta dispozitivelor de reglare a debitului de aer (daca au fost prevazute in proiect) Dispozitivele de aspiratie ale instalatiilor de ventilare locala: pozitia in instalatie si fata de surse de generare a noxelor. 65.6. turatia. racordarea la retea. 3. tipul. Nr. felul actionarii Motoare electrice ale ventilatoarelor : pozitia. modul de montare. Matei Basarab. Se va urmari daca au aparut rezistente aeraulice suplimentare fata de cele prevazute in proiect. dimensiunile. dimensiunile de gabarit.89. racordarea la tubulatura. apa calda. tipul constructiv. tipul constructiv. tipul. Ap. caracteristicile functionale Atenuatoare de zgomot : locul de montare in instalatie. agent frigorific • conditiile necesare pentru pornirea instalatiei • conditiile necesare in vederea asigurarii unei durate de serviciu cit mai indelungate • conditiile necesare in vederea asigurarii masurilor de tehnica securitatii indicate in proiect si in NRPM • conditiile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor • nivelul de zgomot din incaperile ventilate sau climatizate. tipul constructiv.ro CUI: RO 17147031.c. Et. tipul. Nr. S. J40/1162/2005.3.minea@clidedesign. Bucuresti Tel/Fax: 021. racordarea la tubulatura de aer. Verificarea instalatiei in detaliu: Prizele de aer proaspat: pozitia prizei. existenta dispozitivelor de reglare a debitului de aer si pentru orientarea jetului (daca au fost prevazute in proiect) Gurile de evacuare:pozitia in instalatie si incaperea ventilata. modul de montare. existenta dispozitivelor de reglare (daca au fost prevazute in proiect) Filtrele si separatoarele de praf: pozitia de montare in instalatie. verificarea. Bl. dimensiunile de gabarit. modul de racordare la tubulatura. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • corespondenta dintre caracteristicile echipamentului instalat si cele prevazute in proiect Se va verifica existenta certificatelor de incercare si de calitate la aparatele si masinile enumerate mai jos si se vor confrunta caracteristicile indicate in aceste certificate cu cele din proiect precum si cu cele scrise pe etichetele fixate pe echipamente. dimensiunile Ventilatoare: amplasarea. numarul. Bl. tipul.065. tipul constructiv. L109. tipul constructiv. fixarea si caracteristicile functionale Filtrele de aer: pozitia in instalatie. accesul la comenzi Gurile de introducere: pozitia in instalatie si incaperea ventilata. Mobil: 0733. dimensiunile 302 . Ap. la: • ventilatoare • pompe • filtre de aer • baterii de incalzire si de racire • camere de umidificare • aparate de conditionare • corespondenta dintre geometria instalatiei realizate si cea proiectata • calitatea executiei • functionarea elementelor componente • alimentarea cu energie electrica. 40. fixarea. turatia si punerea la pamint Bateriile de incalzire si racire : pozitia. pozitia de montaj.320. fixarea Gurile de evacuare a aerului viciat : pozitia de montare. CLIDE Design s. fixarea. constructia pieselor speciale. dimensiunile.s. existenta unor dispozitive de protectie contra vintului si a patrunderii vietuitoarelor Conductele de aer: materialul. e-mail: catalin. dimensiuni.r. 6. forma. apa rece. debitul. Bucuresti Punct de lucru: str. sistemul de evacuare al prafului colectat. 3. tensiunea. B. fixarea Dispozitivele de reglare: pozitia in instalatie. 32. dimensiunile. accesul aerului din conducta in gura de ventilare. 24. Sc. 87. Delfinului. presiunea. fixarea. 42. Sc. tipul si caracteristicile functionale. Sediu social: str.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Sistemele de automatizare: schema, pozitia si tipul traductoarelor si a organelor, modul de actionare asupra elementelor instalatiei. Aparate de masura si control : existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de unitatea metrologica respectiva. 32.6.4. Controlul starii de curatenie a instalatiei Se va asigura starea de curatenie in interior si in exterior a tuturor elementelor instalatiei (conducte de aer, ventilatoare, guri de ventilare, aparate de climatizare, centrale de ventilare-climatizare. Inainte de montarea elementelor de filtrare, se vor verifica daca sint curate: • conductele de aer, in interior • plasele de sirma si jaluzelele prizelor de aer • camerele de aer din centrala de ventilare si in special camerele de amestec • rigolele, canalele de scurgere, sistemele si elementele de golire • elementele interioare ale ventilatoarelor (in masura in care este posibil accesul in interiorul carcaselor ventilatoarelor) • bateriile de incalzire si de racire • tevile de colectare a apei de condensatie de la bateriile de racire • bazinele camerelor de umidificare • camerele de umidificare • separatoarele de picaturi • clapetele, jaluzelele cu reglare simultana si orice alt dispozitiv de reglare • gurile de ventilare • elementele sensibile ale traductoarelor. La verificarea calitatii executiei se va observa daca: • dimensiunile canalelor se incadreaza in tolerantele prescrise • nu exista deformari vizibile la peretii canalelor de aer, suprafete concave sau convexe, falturi neetansate, neuniform presate sau cu ondulari • suruburile sint strinse suficient • garniturile de etansare se incadreaza in sectiunile interioare ale canalelor de aer • ramele de rigidizare sint fixate strins pe canale, fara joc intre profile si peretii canalelor. Verificarea modului de montare al canalelor de aer se va face vizual, urmarindu-se daca exista curbari sau sageti ale traseelor drepte. Se vor verifica pantele canalelor indicate in proiect, precum si modul de evacuare al condensului. Se va verifica prin sondaj soliditatea fixarii canalelor. Verificarea calitatii izolarii termice se va face vizual. Verificarea calitatii sistemelor de izolare impotriva transmiterii vibratiilor ventilatoarelor, motoarelor electrice, etc. se va face cu aparate de masura. Verificarea calitatii dispozitivelor de reglare si inchidere se va efectua prin examinarea modului in care isi indeplinesc functiunea. Etanseitatea sistemului de conducte se va verifica prin proba cu fum, proba cu solutie de apa cu sapun sau prin compararea debitelor de aer (debitele din ramificatii si in canalul principal, masurate cu acelasi tip de aparat, vor putea diferi cu cel mult 10%: debitele din gurile de ventilare si in canalul principal, masurate cu tipuri diferite de aparate vor putea diferi cu cel mult 15%). Inainte de punerea in functiune a ventilatoarelor, bateriilor de incalzire/racire, filtrelor, a aparatelor de conditionare a aerului, se vor efectua operatii de verificare a functionarii instalatiilor electrice aferente, cu alimentarea intrerupta si cu instalatia sub tensiune.

303

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica coordonarea si corelarea lucrarilor de montare a instalatiilor de ventilare si climatizare cu lucrarile de constructii auxiliare (platforme, postamente, goluri). 32.6.5. Punerea in functiune a instalatiei Punerea in functiune a instalatiei de ventilare-climatizare comporta urmatoarele operatii: • pornirea in sarcina redusa • pornirea in sarcina normala • functionarea de proba Pornirea instalatiei in sarcina redusa se va realiza prin inchiderea partiala a sibarului sau a altui organ de reglare, montat pe ventilator. Se va constata daca in tubulatura de aer nu se produc suprapresiuni sau depresiuni excesive. Se va verifica daca rotorul ventilatorului se invirteste in sensul corect. Prin deschiderea treptata a organului de reglaj se va trece la sarcina nominala, constatindu-se: • lipsa de vibratii sau zgomote anormale la ventilator, motor si sistemul de transmisie • curentul la pornirea motorului pentru reglarea releelor de protectie • lipsa unor scintei la motor sau la aparatajul de pornire-protectie • lipsa unei incalziri anormale a motorului electric • lipsa de scurgeri de lubrifiant din elementele sistemului de ungere • lipsa de incalzire a lagarelor si palierelor • la motoare cu vitaza variabila se verifica turatia la viteze reduse. Se vor evita porniri repetate la intervale scurte a motorului electric pentru a evita supraincalzirea acestuia. Functionarea de proba se va stabili de la caz la caz, de la citeva ore la citeva zile. 32.6.6. Reglarea instalatiei Toate instalatiile de ventilare-climatizare se vor regla inainte de predarea catre Investitor, astfel incit: • dispozitivele de reglare montate in ramificatii si in gurile de ventilare sa asigure debitele de aer indicate in proiect la toate gurile de introducere si evacuare • dispozitivele de reglare centrala montate la ventilator sa asigure debitul total al instalatiei indicat in proiect • organele de reglare sa asigure alimentarea echipamentului de ventilare- climatizare cu energie electrica, apa calda, apa rece, agent frigorific, la parametrii inscrisi in proiect (temperatura, presiune, etc.). 32.6.7. Probarea instalatiei Inainte de predarea catre Investitor a instalatiilor de ventilare-climatizare se vor verifica, prin masurari, caracteristicile tuturor aparatelor montate in instalatie in pozitie normala de lucru si anume: ventilatoare, baterii de incalzire sau racire, filtre de aer proaspat, separatoare de praf. De asemenea se vor verifica, prin sondaj, caracteristicile gurilor de introducere, a gurilor si dispozitivelor de aspiratie la un numar care se va stabili de la caz la caz in functie de specificul instalatiei. La ventilatoarele centrifugale, precum si la cele axiale montate in canal se va masura debitul de aer furnizat, in situatia racordarii lor normale la instalatie si cu toate dispozitivele de reglare din instalatie fixate in pozitie normala de functionare. Intre debitul de aer masurat si cel prevazut in proiect se admite o diferenta de ±5% ... ±10% din debitul prevazut in proiect. In cazul in care diferenta dintre debitul de aer masurat si valoarea prevazuta in proiect este mai mare decit cea admisa sa va adopta una din urmatoarele masuri: • modificarea turatiei, in limitele admise de intreprinderea producatoare si cu acordul scris a acesteia • modificarea rezistentei aeraulice a instalatiei, prin lucrari de corectare corespunzatoare • modificarea conditiilor initiale ale proiectului, numai cu acordul comun al Investitorului instalatiei si al proiectantului.

304

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Ventilatoarele axiale de perete, precum si ventilatoarele de acoperis (fara tubulatura de aer), nu vor fi masurate la pozitia de montaj. La receptia instalatiei se vor admite caracteristicile certificate de intreprinderea producatoare. La bateriile de incalzire sau de racire se vor determina valorile marimilor caracteristice care definesc variatia temperaturilor aerului si ale agentului termic, in conditiile de functionare existente in momentul efectuarii probelor si se vor confrunta cu valorile prescrise in proiect, corespunzatoare regimului nominal de functionare. La filtrele de aer proaspat se va masura rezistenta aeraulica cu materialul filtrant in stare curata. Rezistenta aeraulica astfel masurata poate fi cu cel mult 10% mai mare decit rezistenta initiala indicata in norma interna de fabricatie. In cazuri speciale, la cererea Investitorului sau in urma unor indicatii speciale date in proiect, se va masura si gradul de retinere al prafului. Datele rezultate din procesul de probare vor fi inscrise in fise de constatare.

32.7.
-

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
executie instalatii de ventilatii si climatizare confectionare si montaj tubulatura din table zincata confectionare si montaj tubulatura din ALP confectionare si montaj tubulatura din PVC montaj tubulatura textila pentru introducere aer cald montaj chillere montaj ventilo-convectori montaj instalatie filtro-ventilare montaj splituri montaj ventilatoare montaj hote montaj centrale de tratare aer executie suduri tevi din cupru prin brazare verificari, controale la instalatii, reglarea instalatiei de ventilatie probele pentru punerea in functiune a instalatiei de ventilare

Intocmit : Arh. Catalin Minea

305

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

M.LUCRARI PENTRU INSTALATII ELECTRICE

306

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

33. CAIETE DE SARCINI - INSTALATII ELECTRICE
33.1. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini trateaza instalatiile electrice interioare si anume urmatoarele categorii de instalatii electrice: • tablouri electrice de distributie; • instalatii electrice de iluminat si prize; • iluminat de siguranta; • echipamente pentru incalzire si aer conditionat • impamantare si protectie impotriva traznetului ;

33.2.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Materialele, echipamentele si metodele de montare care cuprind lucrarile de finalizare, trebuie sa fie in concordanta cu cele mai recente coduri, standarde si ghiduri publicate de urmatoarele organizatii: • Standatde si norme electrice nationale pentru sisteme de medie si joasa tensiune • Standarde internationale electrotehnice adoptate ca Standarde romanesti (SR CEI, SR ISO) • Standarde europene adoptate ca Standarde romanesti (SR EN) • Legea romaneasca Nr.1 0/1995 privind calitatea • Legea romaneasca Nr. 9/1996 privind protectia si igiena muncii • Specificatii ale Standardelor Britanice • Standarde europene • Norme industriale Germane • Comisia Internationala Electrotecnica • Asociatia Nationala de Protectie impotriva incediilor • Laboratoare agrementate • Institutul Inginerilor Electrici and Electronici • Standarde ASTM de profil In cazul discrepantelor dintre standardele de mai sus si codurile si legislatia locala, se vor respecta codurile si legislatia locala enumerate mai jos. Orice detaliu care nu este acoperit de standarde/coduri si discrepantele din caietele de sarcini se vor supune aprobarii Proiectantului. In cazul ca exista contradictii intre cerintele Standardelor/ Codurilor si cele ale caietelor de sarcini, se vor respecta specificatiile din aceste caiete de sarcini, doar daca nu se aproba altfel de Proiectant. Legea nr.10/95 Legea Calitatii in Constructii Legea 137/30.12.1995 I 7/2002 I7/2-01 I 18/96 Legea protectiei mediului Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiunea pana la 1000V c.a. si 1500Vc.a. Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare in cladirile civile si de productie

307

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

I 20-2000

Normativ pentru protectia constructiilor impotriva trasnetului

SR EN 60598-1-1994 SR EN 60898+A1-95 STAS 8779-86 STAS 2612-87 STAS 452/1-73 STAS 452/2-84 STAS 452/3-84 STAS 4173/1-91 STAS 3185-87 STAS 3184/3-85 STAS 6990-90 STAS 6646/1-1997 STAS 6865-89 STAS 9463/3-73

CABLURI SI APARATE Corpuri de iluminat. Partea 1. Presciptii generale si incercari Intreruptoare automate pentru protectie la supracurenti pentru instalatii casnice si similare Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de P.V.C.Protectia impotriva electrocutarii Sigurante cu filet tip D. Conditii tehnice generale de calitate Sigurante cu filet tip D. Socluri. Forme si dimensiuni. Sigurante cu filet tip D. Capace filetate.Forme si dimensiuni Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Conditii generale Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe casnice si similare. Conditii tehnice generale de calitate. Prize, fise si cuile pentru instalatii electrice pana la 380V curent alternativ si 250V curent continuu pana la 25A. Forme si dimensiuni. Iluminat. Tehnica iluminatului. Terminologie. Protectia impotriva electrocutarii Instalatii electrice fixe - Prescriptii Aparataj de joasa tensiune. Partea 3. Intreruptoare, separatoare si combinatii cu fuzibile Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Intreruptoare automate

STAS 9436/2-80 STAS 12604/5-90 STAS 11054-78 SR CE I 60189-1-1993 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu Partea I Introducere SR EN 60947-2-1997 Corpuri de iluminat. Partea 2 SR EN 60947-3+A1Corpuri de iluminat public . Conditii speciale sectiunea 3. 1997 STAS 12604-4-89 Corpuri de iluminat public SR EN 54-1-1998 Tensiuni standardizate de CEI SR EN 60598-2-3-1995 STAS 908-90 SR CE I 60038+A1-1997 SREN 60529-1995 PE 003-84 LUCRARI Legea nr. 4/1989 Ordin MTTc nr.12/80 P 118/99 NSPMTDEE aprobate cu

308

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Ord. 734/2001 HGR nr. 051 din 05.02.1992 Ordonanta G.R. nr.2 din 14.01.1994 PE 116/94 PE 932/93 HGR 964-1998 STAS 10101/23-75 STAS 6535-83 SR 11100-1-93 STAS 10702/1-83 SR EN 50160-1998 SR CEI 61024-1-1-2000 SR CEI 60664-1:1998 1 Re-Ip30-88 SR 6646-1-1997 STAS 6692-83 STAS 2612-87 RECEPTIE SR CEI 60364-3+A1: 1997 1 RE-Ip 35/2-92 C56/85 HGR 264-1999 HGR 273-94

33.3.

MATERIALE

33.3.1. Conditii pentru materiale Toate materialele si echipamentele care se vor livra trebuie sa fie in concordanta cu prevedile din documentatia de executiePlansele si din prezentul Caiete de Sarcini care se vor folosi la testarea si livrarea aceluiasi tip de materiale si echipamente. Contractorul trebuie sa isi assume toate responsabilitatile pentru a comanda cantitatile corecte si suficiente de cabluri si echipamente si inainte de a comanda, mai ales bunuri importate, sa stabileasca cantitatile necesare. Toate materialele care se vor folosi trebuie sa fie noi si in concordanta cu cele mai recente editii ale codurilor si standardelor aprobate mentinonate la paragraful Standarde si Normative de Referinta. Producatorul materialelor si echipamentelor trebuie sa fie dipus pentru verificare de catre Investitor sau de Dirigintele lucrarii in timp ce se produc materialele si echipamentele sau dupa ce au fost produse. Orice materiale si echipamente care in timpul verificarii sunt gasite ca nu corespund cerintelor standardelor relevante sau acestor caiete de sarcini se vor refuza de Investitor sau Dirigintele lucrarii. Testarea materialelor, cablurilor si echipamentelor se va face in concordanta cu Standardele ASTM sau alte standarde internationale aprobate, supuse aprobarii Proiectantului.

309

Bl. S. Caracteristicile tehnice ale materialelor principale: 1. e-mail: catalin. Conductori de cupru in izolatie PVC : • tensiunea nominala 0. Nr. • intrerupatoare automate conform SR EN 60898+A1:95.6/1KV. Sediu social: str. • tuburi de protectie din PVC conform STAS 6990-90. • cabluri de semnalizare cu izolatie si manta PVC conform STAS 8779-86.6/1KV. 65. 3) afecta dreptul Proiectantului sa solicite teste aditionale care vor fi facute de o persoana independenta numita de el. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. absenta Proiectantlui la testele producatorului nu va: 1) exonera Contractorul de obligatiile sale. L109. 2) afecta dreptul Contractorului de la obligatiile sale. Nr.89. instrumentelor. Cabluri de energie de j. De asemenea materialele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor Legii nr.065.S 2. Contractorul trebuie sa predea Dirigintelui lucrarii toate certificatele de testare etc.3. Toate materialele. armatura. 42.r. 50Hz timp de 1min. 3. 3.t. Et.320. 24. • corpuri de iluminat conform SR EN 60598/1-94. Testarea pe santier se va face conform specificatiilor de aici sau conform instructiunilor Proiectantului. • intrerupatoare si comutatoare conform STAS 3185-87. Ap. Mobil: 0733. • sigurante fuzibile cu filet conform STAS 452/1 -73 si 452/2-84. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Contractorul trebuie sa ceara certificatul producatorului care sa ateste ca cablurile si echipamentele au fost testate si corespund cerintelor acestor caiete de sarcini.s.625.5KV. accesorii fie ca se specifica sau nu. Sc.c. Totusi.50.ro CUI: RO 17147031. B. Bl. (conform SRCEI 60189-1 -1993): • tensiunea nominala 0. J40/1162/2005. • frecventa nominala 50Hz • material conductor Cu • temperatura minima ambianta in timpul pozarii +5°C • temperatura minima ambianta in serviciu -33°C • temperatura maxima admisibila a conductorului +70°C 310 . • Cabluri si conductori conform SRCEI 60189-1-1993 Proprietati fizico-chimice.minea@clidedesign. Costul tuturor uneltelor. Delfinului. 40. in locul sau in locurile stabilite de el.l. Matei Basarab. Sc. mecanice Toate materialele si aparatele folosite la executia instalatiilor electrice trebuie sa fie omologate sa corespunda caracteristicilor prevazute in proiect si sa fie insotite de certificat de calitatesi garantie emis de fabrica constructoare. • cabluri electrice si accesorii: STAS 9436/3-73. 33. Bucuresti Punct de lucru: str. 87. iar muncitorii sa fie cei mai buni din toate punctele de vedere. vor fi de cea mai buna calitate. personalul necesar pentru efectuarea testelor pornind de la premisele producatorului sau in locurile indicate de Proiectant se vor include in Listele de Cantitati. CLIDE Design s. 2. • frecventa nominala 50Hz • material conductor Cu • temperatura minima ambianta in timpul pozarii +5°C • temperatura minima ambianta in serviciu -33°C • temperatura maxima admisibila a conductorului +70°C • tensiunea de incercare 2. 10/1995 privind calitatea in constructii.2. care indica conformitatea cu caietele de sarcini. 6. Materiale si echipamente Materialele si echipamentele folosite sunt: • conducte de cupru cu izolatie din PVC conform STAS 6865-89.

Sc. Tablouri electrice (conform SREN 60947-2-1997 si SREN 60947-3 + A1-1997): • gradul de protectie IP40. L109. absenta muchiilor ascutite.ro CUI: RO 17147031.5KV.50. Incercarile si verificarile facute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la locul de montaj trebuie sa se faca cat mai aproape de conditiile de functionare. B.89. protectie etc.S 2. Nr. Conectorii. IP55 • energia de soc 0.IP 54 • tensiunea nominala 3x400/230Vc.5-10KA Aspect Materialele si echipamentele utilizate vor avea un aspect corespunzator coloristic si confort la atingere (absenta rugozitatii.l.c. 24. 3. Bl. Delfinului.320.IP44. Se vor lua masuri pentru pastrarea aspectului exterior. Et. Bl. Capetele conductelor vor fi etichetate pentru identificarea numarului de circuite. cu fundal alb si litere negre. faza de conectare.minea@clidedesign. Dimensiuni. transformatoarele si alte aparate trebuie etichettae conform cerintelor din caietele de sarcini. Verificarea Calitatii Probe Verificari se vor face in prezenta reprezentantilor autorizati ai producatorului. S. 33. Etichetele de avertizare scrise cu alb pe fundal rosu si trebuie fixate pe toate panourile cu acces la echipamente electrice.5Jouli • montaj compensat • factor de putere min0.r.625. indicare. fuzibilii sau alte articole ale echipamentelor se vor eticheta clar pentru identificarea numarului de circuite.IP44.065. e-mail: catalin.exemplu control. 42. 65. Toate etichetele vor fi din plastic policarbonat sau similar. 40.s.92 • functionare (aprindere) sigura in gama de temperatura +5-45°C • tempereratura de culoare 3500°K 4. lovire. CLIDE Design s.a. Verifcarea materialelor si echipamentelor se face scriptic. Sediu social: str. Tablourile cu acces la echipamente cu tensiune de 500 V si mai mari vor avea in plus avertismentul 'Pericol -Tensiune Inalta'. 87. 3.3. tolerante Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde dimensionarilor din proiect.3. apa. Matei Basarab. Sc. Majoritatea echipamentelor vor avea etichetele montate intr-o pozitie proeminenta.II. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. Nr. III • gradul de protectie IP40. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. Corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente (conform SREN 60598/1-1994): • tensiunea nominala 230V. absenta asperitatilor). J40/1162/2005. 50Hz timp de 1min. Ap. Etichetare Toate comutatoarele de tensiune medie. numarul terminal si rolul . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • tensiunea de incercare 2. • frecventa nominala 50Hz • curentul nominal conform documentatiei schemelor electrice • capacitatea de rupere 4. Etichetele trebuie sa indice numarul circuitului si rolul echipamentului. Dimensiunea literelor si a cuvintelor se vor supune in prelabil aprobarii producatorului. vizual si prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit conform C 56 cap XXII. tablourile de comanda de tensiune joasa. rolului si clasa. a integritatii si functionalitatii materialelor si echipamentelor electruice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu se deteriora prin umezeala. Ap. La cabluri electrice si conductori se va verifica: 311 . • frecventa nominala 50Hz • clasa de izolatie electrica I. 3.

Contractorul va specifica aceasta cerinta in documentele de contract incheiat cu producatorul.S 2. Nr. Ca o exceptie care poate fi mentionata in alta parte in Contract. Cei doi (2) ani trebuie sa include folosirea echipamentelor si a materialelor in conditii similare si dimensiuni similare.625.5. 33. vor fi acceptatedoar daca se furnizeaza un raport certificate care cuprinde 6000 de ore de functionare satisfacatoare. Produsele trebuie sa fie pe piata comerciala de cel putin (2) ani inainte de afi licitate. Depozitare si Manipulare Contractor va manipula. Contractorul nu poate cere daune Investitorului si Proiectantului pentru greseli din vina sa.3. Bucuresti Tel/Fax: 021. 33.minea@clidedesign. e-mail: catalin. si acestea sunt specificate in caietele de sarcini. intitulata "Intretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul Constructiei". In caz ca perioada de garantie a producatorului nu este aceeasi cu perioada de garantie data de Contractor pentru lucrare.4. Ap. S. Contractorul va furniza Proiectantului si Investitorului certificatele finale de verificare si aprobare de la autoritatile guvernamentale dupa finalizarea lucrarilor dar inainte de emiterea Certificatului de Receptie. Cablurile se vor transporta cu tamburul pentru a evita deformarea formarii buclei.3. Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva deformarilor sau socurilor mecanice.s. 42. 3. verificari si taxe Lucrarile din acest Contract cuprinde montarea totala a sistemului electric in concordanta cu cerintele celor mai recente Standarde si Norme romanesti privind lucrarile electrice si ale companiei de energie locala. Sc. continuitatea electrica pe fiecare colac. CLIDE Design s. Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Contractor pe cheltuiala lui. Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice.4. J40/1162/2005. rezistenta de izolatie.89.r. se vor obtine de si pe cheltuliala Contractorului. Materialele si produsele sevor depozita in locuri uscate si bine ventilate. B.1. Nimic din ceea ce este cuprins in Caietele de Sarcini sau din Planse nu trebuie sa fie in contradictie Legile si Ordonantele Nationale si Locale.4. 6. exclusive de la fabrica producatorului sau testele de laborator. L109. Bl. depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B. 40. Sediu social: str. Coduri. Mobil: 0733. Contractorul va primi instiintare cu 4 zile lucratoare inainte de fiecare teste. Anexa I. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • 60529. Sc. 24. Livrare.l.c. aceasta perioada se va transfera la Investitor fara plati suplimentare.4. 312 .ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str. Produse Catalogate / Service Materialele si echipamentele vor fi materiale produse de producatori implicate in porducerea a astfel de produse. eventuale scurt-circuite intre faze la cabluri (conform SRCEI 60189-1-1993).2. Garantia Contractorul trebuie sa garanteze ca sistemele electrice ca nu au defecte si ca vor ramane asa pentru un an de la data emiterii Certificatului de Receptie. 3. Bl. Toate taxele adiacente verificarilor pentru lucrarile electrice pentru Contract. Orice defecte care apar in perioada mentionata mai sus se va remedia de Contractor pe cheltuiala sa. 33. Contractorul trebuie sa respecte cerintele Legilor si Ordonantelor Nationale si Locale. Ap.320. 33.50. 65. La aparatele electrice in afara verificarii vizuale se va verifica rezistenta la strapungere conform SREN Materialele si echipamentele ce nu corespund probelor si verificarilor vor fi respinse.065. 87. EXECUTIE 33. Nr. Produsele care au mai putin de doi (2) ani de cand se folosesc pe piata. Et.

Nr.4. 42. fiecare tablou va fi însoţit de o schemă monofilară clară (lipită de partea interioară a uşii sau într-un buzunar special pentru documentaţie). 24.minea@clidedesign.dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor electrice de joasa tensiune).S 2. Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente dulapurilorr electrice de joasa tensiune trebuie sa corespunda tipului. Aprobari Ori de cate ori sunt necesare.1. broasca tip YALLE cu cheie unica pentru toata cladirea. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 33. cruce sau alt sistem) va fi comun pentru toate tablourile electrice din clădire. Ap. Delfinului. aparatelor si echipamentelor aratate in ele sunt aproximative. 33. 3.89. funcţie de sistemul adoptat prin proiect. Matei Basarab. pentru a se asigura de adecventa si adaptibilitatea. prevăzute cu uşă metalică cu sistem de încuiere pot fi din metal sau policarbonat. Toate tablourile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic.320. panouri interioare. 313 . amplasarea aparatelor în interiorul tabloului se va face cu respectarea distanţelor de izolaţie şi de protecţie specificate de furnizorul de echipament şi a ordinii circuitelor din schema monofilară. e-mail: catalin. EXECUTIA LUCRARILOR.c. CLIDE Design s. 87. Modificari Minore Plansele sunt intocmite pe baza planurilor si detaliilor si arata conditiile cu o acurateta pe cat se poate la scara la care sunt editate. datele si informatiile despre echipamente si aparate se vor transmite Proiectantului inainte de achizitionare. trebuie să fie metalice. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. uşă.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. caracteristicile tehnice ale aparatajului trebuie să fie conform specificaţiilor din proiect. Nr. protecţia împotriva şocurilor electrice va fi asigurată prin bare de neutru şi de protecţie separate sau comune. gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-economica. Locatiile bornelor. dar numai cu acordul scris al proiectantului si Investitorului). 40. 33. Bl. Et. cu cheie specială (triunghiulară. Sc. carcasele tablourilor montate aparent. Mobil: 0733. 3. Tablouri Electrice Tablourile electrice trebuie să respecte următoarele condiţii tehnice: carcasele tablourilor montate în nişe existente.3. pe uşă vor fi lipite etichete avertizoare privind pericolul de electrocutare. prevazute cu dispozitive auxiliare: • de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara. cu grad de protecţie minim IP44 şi sistem de încuiere.ro CUI: RO 17147031.5.economica (eventual adaptata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia. 65. tn-s sau tn-c.50. balamale de tip ascuns).) la bara de protecţie (pe sau pen). Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 33.065. Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de noi aparate modulare. Bl. Sc. cu grad de protecţie minim IP40.5. panouri din materiale electroizolante vor împiedica accesul direct la elementele aflate sub tensiune.r. L109. Plansele sunt diagramatice si nu arata neaparat toate fiting-urile pentru conditiile de construire. Sediu social: str. S. B. sistemul de încuiere. Tablourile de distributie se executa conform detaliilor din documentatia tehnico. conexiunile electrice se vor face conform schemelor electrice din proiect. cu utilizarea accesoriilor de montaj oferite de furnizorii de aparataj. • de manipulare si transport (inele de ridicare . etc. neprotejate. Contractorul va fi responsabil pentru localizarea corecta pentru a le face sa se potriveasca in detaliile de arhitectura si instructiunile de la Proiectant pe santier.4. în cazul anvelopelor metalice se va verifica legătura tuturor elementelor conductoare (carcasă.4.s. 6.l.

dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico. La trecerile prin elementele de constructie (pereti. Culorile conductoarelor vor fi conform normativului I7-02. schimbandu-se numai conductoarele si acolo unde este necesar dozele de conexiuni si de aparat. 87. se vor prevedea elemente de fixaresi la 10 cm de la capetele tuburilor si coturilor.065.89. realizate cu conductoare sau cabluri din cupru. B. doze) standard. distantele dintre punctele de sprijin vor fi conform prevederilor din normativul I7-02. pentru marcarea fazelor: negru.verde-galben pentru conductorul de protectie. La montarea tuburilor de protectie se vor utiliza numai accesorii (coturi. derivatii. hota laborator chimic. plansee. 6. si conductori din cupru. Tensiunea de functionare este 230 V. fata de doze. Tuburile de protectie. Sc. Et. etc. Receptoarele de forta (instalatii de ventilatie si aer conditionat. montate ingropat sub tencuiala. S.5. Sunt echipate cu lampi compacte fluorescente si acumulator. L109.r. Circuitele electrice sunt facute din cablu cu invelis exterior din PVC ignifug (cu rezistenta marita la propagarea flacarii) si care se auto-stinge.5 ore. plintele si accesoriile (coturi.4. CLIDE Design s. . Iluminat de siguranta Corpurile de iluminat vor fi rezistente la apa si montate aparent. Delfinului. dimensionate si izolate corespunzator. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Aparatele.625. Tuburi de protectie 314 . echipamente. prize. J40/1162/2005. rosu.minea@clidedesign. Bl. doze. 40. protejate in tuburi de protectie din pvc tip IPY.3.5. e-mail: catalin. 42. cu cleme de conexiuni de buna calitate. albastru inchis.alb sau cenusiu deschis pentru conductorul de nul. în cazul unor neconcordanţe între situaţia din teren şi prevederile planurilor.l.1.s. Mobil: 0733. rosturi de dilatatie) se vor prevedea tevi de protectie din PVC. mufe de imbinare. Bl.v.). protejate in plinte sau tuburi.c.S 2. Nr. traseele circuitelor pot fi modificate în şantier.2. circuitele vor fi pozate ingropat sau aparent. mufe de imbinare) precum si conductoarele trebuie sa corespunda dimensional si calitativ prevederilor documentatiei de executie si cerintelor din prezentul caiet de sarcini.d.economica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d. reperelor si subansamblurilor electrice. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. al montajului la locul de exploatare.culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele. Capetele acestora se vor proteja cu tile din material plastic pentru a nu deteriora izolatia conductoarelor. 3. Ap. vor fi alimentate prin circuite separate. 33. Tevile metalice de protectie si suporturile metalice pentru cabluri trebuie legate la reteaua de impamantare.ro CUI: RO 17147031. conform proiectului. dimensionate functie de parametrii nominali ai acestora. 24. Montajul aparatelor. 33. În zonele cu pericol de deteriorari mecanice. reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei tehnico-economice. Matei Basarab. tabelul 5. atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele fabricante. cu autonomie de minim 1. Toate conexiunile electrice se vor realiza numai in doze standard. Circuite electrice de iluminat. respectiv: .50. albastru. maro. Acolo unde tuburile existente sunt in stare buna ele se vor refolosi. dozele vor fi amplasate pe suprafete verticale. Conductoarele de protectie se vor amplasa pe trasee protejate impotriva deteriorarii mecanice si vor anea sectiunea conform Circuitele pozate aparent se vor fixa de ferm . 3. numai cu acordul dirigintelui de şantier şi al proiectantului de instalaţii electrice. . Ap. Golurile se vor umple cu mastic sau materiale speciale de etansare care trebuie sa-si pastreze in timp proprietatile elastice. conectarii exterioare. intretinerii). forta Circuitele electrice pentru iluminat si prize se vor realiza cu conductoare din cupru tip FY. Nr. se vor folosi tevi de protectie metalice. Sc.p. 65.320. Traseele circuitelor şi amplasarea dozelor vor fi conform planurilor.

33. montate ingropat sau aparent.ro CUI: RO 17147031. c) testele se fac in timpul executiei si dupa montarea completa a fiecarui sistem electric. 42. insertia si schimbarea instrumentelor si a contoarelor se va face astfel incat circuitele secundare a transformatoarelor de curent sa nu se deschida. Toate defectele gasite se vor corecta si lucrarile afectate de astfel de defecte se vor testa din nou in intregime pe cheltuiala Contractorului. Nr. 24.065. 65. 40. si conexiunile transformatoarelor. 3. S. echipamentele si testele ocazional cerute. e-mail: catalin. • Testarea rezistentei electrozilor de impamantare. 33. etc. 6. Proiectantul va fi atent la datele si la durata de timp programata pentru teste. VERIFICAREA CALITATII – TESTE 33. Delfinului.4. 87. elementele de fixare montate de producator pentru a impiedica deteriorarea in timpul transportului. • Se verifica sigurantele automate de tensiune joasa in concordanta cu instructiunile producatorului. • Se indeparteaza calele.l. • Se verifica rezistenta maxima a sistemelor de impamantare.s. Sc. incercarile de functionare si la verificarile care necesita prezenta Proiectantului.625. va porni/opri automat echipamentele. in plinte. Bl.6. Probele vor include dar nu se vor limita la: • Inspectarea tututror dispozitivelor si echipamentelor pentru defecte sau sau ajustare defectuoasa cauzate de transport sau montare. Sediu social: str. L109. Atentie: schimbarile conectarilor.1. nici pentru un moment.50. • Se verifica tipul. • Test funcional/operational pentru toate echipamentele. Rezistenta minima a izolatiei trebuie sa fie de 1MQ. Toate masele echipamentelor si receptorelor electrice precum si masele intermediare (conducte metalice de apa. Dirigintele lucrarii va fi prezent la toate probele si incercarile de functionare si la verificari. • Se masoara rezistenta de izolatie a circuitelor cu megaohmmetrul de 500 volti current continuu. Ap. Toate circuitele de prize vor fi protejate suplimentar cu relee diferentiale impotriva curentilor de defct cu sensibilitatea de 30mA. Matei Basarab. Bl.c. Asigura forta de munca. 3.Generalitati Pe timpul excecutiei Contractorul trebuie sa urmareasca respectarea stricta a normelor de montaj specifice pentru fiecare instalatie in parte. Tablourile si circuitele electrice se vor proteja impotriva scurtcircuitelor si de suprasarcinii cu intreruptoare automate.320. • Se indeparteaza legaturile d scurt-circuit de la transformatoarele de current dupa finalizarea verificarii circuitelor secundare. Cablurile de conexiune dintre termostat si echipamente vor fi cu conductori din cupru si izolatie din PVC.89. Ap. Instalatie de protectie Schema de impamantare adoptata este TN-S. Se confirma polaritatea corecta a transformatoarelor de curent.minea@clidedesign. a) Executa toate operatiile in camp si probele si dirijeaza toate verificarile (exceptand verificarea finala).r.5. • Se verifica conectarea contoarelor si se asigura calibrarea. Teste Electrice .S 2. Impamantarea si nulul sunt distribuite separat in reteaua de joasa tensiune . Bucuresti Punct de lucru: str. din standardele intrenationale. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Echipamentele vor fi alimentate la tensiunea de 230V sau 3x400V cu cabluri cu conductori din cupru si cu invelis exterior din PVC. Sc. B. Et. 315 . Se deconecteaza circuitul controlat de la echipamente inainte de test. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. b) Procedurile pentru probe trebuie sa fie conform sectiunilor din standardele aprobate privind probele. J40/1162/2005. legaturile. cosuri de fum. • Se verifica succesiunea fazelor la circuitul tri-fazic (se deconecteaza toate dispozitivele care ar putea fi deteriorate de aplicarea tensiunii sau de nerespectarea secventei fazelor ).) se vor lega la instalatia de impamantare. Mobil: 0733. Termostatul.6. gaze. CLIDE Design s. montat in incapere.

e-mail: catalin. Se fac toate reglarile necesare la echipamente pentru a asigura functionarea adecvata conform specificatiilor producatorului echipamentelor. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. Urmatoarele verifcari se fac conform PE 116-95 pct.conform SREN 60529-1995. L109. Lucrarile care nu au fost testate de Contractor pot fi testate de Proiectant sau de agentie atestata de verificare sau de alt personal numit de Investitor sau Proiectant pe cheltuiala si riscul Contractorului. 33.065. trebuie sa existe motive suficiente pentru a considera lucrarea necorespunzatoare si pentru respingerea ei in intregime. 6.ro CUI: RO 17147031.4. Ap. Nr.  incercarea cu tensiune marita a circuitelor.6. 17.S 2.5. verificarea rezistentei de izolatie.50.s. Verificari Preliminare Se pun in functiune toate echipamnetele prevazute si montate. Sediu social: str. masurarea rezistivitatii solului. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi d) testele prezentate aici se vor face in prezenta Proiectantului si in perioadele de timp stabilite inainte.2.5:  verificarea realizarii corecte ale circuitelor.6.  verificarea aparatelor din componenta echipamentului. Et.89. 65. Se usuca toate mtoarele inainte de functionare conform cerintelor de a asigura si mentine adecvata si constanta rezistenta izolatiei. h) cheltuielile se vor putea recupera prin retragerea lor din banii datorati Contractorului. • • • • • • 316 . Incercari si probe la circuite in cablu sau conductori: Aceste probe si verificari se vor realiza conform PE 116-94 pct. Se fac teste demonstrative care trebuie sa includa sisteme de operare in conditii variate necesare pentru a demonstra ca functioneaza conform Contractului. S. Se ung echipamentele inainte de functionare in concordanta cu instructiunile producatorului.  verificarea rezistentei de izolatie a aparatelor. 20 si cuprind: masurarea rezistentei de dispersie. Teste demonstrative se vor face pentru: • Echipamentul electric. J40/1162/2005. Incercari si probe pentru legarea la pamant Aceste verificari si incercari se fac conform PE 116-94 pct. Matei Basarab. 87.3. 12. Sc.6. CLIDE Design s. Bl. trebuie sa i se permita personalului operational al Proiectantului sa participe la astfel de teste sau demonstratii deoarece pot fi de ajutor pentru ei sa inteleaga modul de functionare cand vor fi responsabili dupa efentuarea receptiei de la Contractor. Delfinului.320. verificare la continuitate si identificare faze. f) daca lucrraile nu trec testele sau nu respecta cerintele specificate asa cum este indicat in rapoartele pentru teste. 42. Verificari si probe pentru tablouri electrice Controlul gradului de protectie . Sc.625. exceptand situatii in care se mentioneaza altfel. • • 33. posibil. B. 33. 3. individual si separat cum s-a montat. e) Contractorul pe cheltuiala sa trebuie sa asigure personal calificat.  probe functionare. timp si materiale suficiente necasare pentru executarea tuturor testelor solicitate.minea@clidedesign. verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant. • Fiecare sistem conform cerintelor caietelor de sarcini. g) activitatea Contractorului va fi considerata ca si lucrarea necorespunzatoare si trebuie sa existe motive pentru respingerea lucrarilor. Mobil: 0733. Ap. Cand Proiectantul considera practic.6. verificare caderi de tensiune pe circuitele interioare. 3. pentru efortul Contractorului. 24. 33.r.c.l.

J40/1162/2005. 3. atat la tablou cat si la corpurile de iluminat. ■ verificarea protectiei prin legare la conductorul de protectie. cu instrumente de masura adecvate . 317 .  verificarea definitiva .89. ■ verificarea rezistentei de izolatie a conductorilor fata de pamant. pe tronsoane. Ap. din punct de vedere al pozitiilor dimensiunilor si calitatii. 24.inaintea punerii in functiune a instalatiei si care consta din: ■ verificarea continuitatii electrice a conductelor electrice inainte si dupa montaj. dupa caz.625. B. 87. esafodajele. ■ verificarea rezistentei de izolatie a conductelor electrice inainte si dupa montaj. Sc.r. Delfinului. • la aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de organele de metrologie. 33. Nr.320. 40. ■ Se va realiza si o verificare scriptica si vizuala a instalatiei. L109. Bl. • verificarea terminarii etapelor executate anterior ( PV receptie lucrare anterioara ). Bucuresti Tel/Fax: 021. • daca au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii. golurile necesare au fost executate in conditii bune. la aparate.ro CUI: RO 17147031. daca lucrarile constructive efectuate pentru instalatii corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice. la tablourile electrice precum si legarea corecta a conductoarelor la nul si faza.50.in timpul executiei . e-mail: catalin. 3.dupa executarea instalatiei. Pastrarea materialelor si echipamentelor pentru instalatii electrice se face in magazii sau spatii de depozitare care sa asigure buna lor conservare . precum si pana la elementele de constructie. Matei Basarab. 65.5atm. ■ se va desface piesa de separatie ce realizeaza legatura electrica a prizei de pamant cu centura exterioara a instalatiei de legare la pamant: daca Rd>1 Ohm se va completa cu electrozi priza de pamant pana cand Rd<1 Ohm.S 2. • existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de instalatii electrice in documentatia constructorului . Et. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de instalatii electrice • existenta proiectului si a detaliilor de excutie. Nr. Ap. CLIDE Design s. • daca au fost respectate conditiile in care. Bucuresti Punct de lucru: str.6. • daca au fost evitate locurile in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata in timpul executarii. • verificarea instalatiei de paratrasnet se efectueaza conform C 56 cap XXIII in ordinea: • se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant (naturala sau artificiala). 6. la punerea in functiune si va consta din: ■ verificarea modului de executare a legaturilor in doze. in anumite locuri este interzisa executarea de trasee ale instalatiei electrice. ■ Pe perioada verificarilor se vor folosi tablite de avertizare. • daca fundatiile.minea@clidedesign. ■ Verificarea starii instalatiei de legare la pamant si la nul se va face la darea in exploatare a instalatiei si periodic de 2 ori pe an si va cuprinde: ■ masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant (priza). Mobil: 0733. Bl. conform Legii 10/1995. Sc. • verificarea etanseitatii instalatiei electrice cu conductori in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2. • daca proiectul este verificat de verificatori de proiecte atestati. • verificare vizuala si.l. • masurarea rezistentei de dispersie rezultate a conductorului de nul impreuna cu prizele de pamant legate la acesta.c. • toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele . Sediu social: str.065. S.6. • verificarea instalatiei electrice se va desfasura in doua etape:  verificarea preliminara . • se verifica continuitatea electrica a retelei de captare si de coborare si a ansamblului. • existenta certificatelor de calitate pentru aparate si materiale la primirea pe santier . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • verificarea tensiunilor de atingere si de pas.s. 42.

l. dibluri) trebuie sa suporte.89. Nr. PEL-A si T sunt utilizate in incaperi umede. o greutate egala de cinci ori greutatea corpului de iluminat. fata de pardoseala: 1. 87.minea@clidedesign. • existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi . • daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a intrerupatoarelor de joasa tensiune si a motoarelor de joasa tensiune. 318 . comutatoarele. Sc.625.2-1. iar pe trasee cotite daca sunt montate dupa trei coturi sau curbe. Bl. • Daca santurile in ziduri au adancimea cu 8-10 mm mai mare decat diametrul tucului de protectie. 3. IPY si IPFY). Delfinului. • Montarea conductoarelor in izolatie de PVC se efectueaza numai la temperaturi de la -5 pana la +35°C. 42.s. Ap. cu exceptia celor tip buton sau cumpana care pot fi montate si la inaltimi de 0.320. 24. PFR) sunt utilizate in incaperi uscate. • Verificarea puterilor instalate/nivel (conform proiect) • Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incapere asigura confortul vizual (conform proiect). 40.c. bolturi. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • verificarea echipamentelor electrice si avizarea Procesului verbal de verificare a echipamentelor de catre proiectant. pe perete. 6. spitale de copii. 1. CLIDE Design s. • Prin traseu se intelege drumul pe care il urmeaza tuburile de protectie sau cablurile. S. in partea spre care se deschide usa .5 m de la nivelul pardoselii. respective dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la urmatoarele inaltimi. Bucuresti Tel/Fax: 021. se stabilesc pozitiile dozelor de derivatie. aparate si echipamente fara avizul scris al proiectantului si al verificatorului de proiect.4 m in incaperi izolate si camere de locuit.ro CUI: RO 17147031. indiferent de distanta. daca tuburile IPEY. • Daca tuburile de protectie usor protejate (IP. spre clanta.r. respective al aparatelor electrice. J40/1162/2005. • existenta unui personal atestat care sa execute instalatiile electice. Ap. se amplaseaza la o distanta de 200-250 mm sub tavan sau la 250-300 mm de pardoseala. 3. Matei Basarab. Nr. L109. • Tuburile trebuie sa aiba o panta catre doze de aproximativ 1%. Verificari in timpul executiei. Traseele verticale trebuie sa fie paralele cu liniile golurilor de usi sau ferestre. • existenta buletinelor de omologare pentru echipamente . IPF. • Instalatiile de iluminat au tensiunea maxima admisa de 230V si minim 10A.6. e-mail: catalin. • Daca dozele de trecere sunt montate in linie dreapta la 6 m.065. unde exista pericol de deteriorari mecanice (fiind montate aparent). daca tuburile de protectie (PEL-B.7. 2 m la scoli. Traseele orizontale. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. 65.S 2. cu degajari de praf incombustibil. gradinite. sunt folosite in incaperi uscate sau umede cu intermitenta. Bl. in clase. • daca materialele si echipamentele electrice corespund standardelor si reglementarilor in vigoare si daca sunt utilizate in conditii prevazute de acestea. • existenta avizului Contractorului pentru acest tip de lucrari . B. • Modul de trasare a instalatiei interioare si exterioare. hoteluri. umede cu intermitenta si in incaperi cu temperaturi ridicate. camine etc.8 m. Functie de pozitiile corpurilor de iluminat. • daca depozitarea materialelor este corespunzatoare . daca acestea din urma sunt amplasate pe perete. • Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige. in cantitati mari. dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la 1. seful punctului de lucru. la o distanta de 100-150 mm de acestea. camine. (montate aparent sau ingropat) si in incaperi cu medii corozive (numai ingropat). latimea fiind impusa de numarul tuburilor. • Verificari efectuate la tablourile generale de lumina si forta.50. • nu s-au facut modificari sau inlocuiri la materiale.in camere de copii din crese. 33. • Daca prizele. ude.. responsabilul CQ. IPFR. Sediu social: str. Functie de traseu se stabilesc pozitiile dozelor de trecere. fara deformari. pentru eliminarea apei de condensatie din interiorul tuburilor. numai in cladiri de locuit. Et. Sc.5 m . Modul de realizare a bransamentului electric: • Daca intrerupatoarele.

S.r. 65. poate fi de mai multe tipuri.. Bl. legare la pamant etc. Ap. a protectiei prin relee. • Se efectueaza incercari specifice (cabluri. relee ce opereaza pe baza presiunii uleiului)). Verificari la terminarea instalatiilor electrice calitatea aparatelor si a celorlalte materiale utilizate . cu tensiune mai mare de 1 kV.l. fabrica) se va verifica daca tuburile nu au fost obdurate sau nu au iesit din doze. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. nise pentru aparate. a condensatorilor electrici. 42.ro CUI: RO 17147031. tablouri. B.c. • 33. de masura. conditiile de instalare si cele de material (in aer. utilaje electrice.s. Et. • Daca lucrarile de izolatii sunt corespunzatoare .) • Se verifica legatura la pamant corespunzatoare tuturor partilor metalice expuse si exterioare (unde este cazul). Mobil: 0733. in functie de sursa de alimentare. a uleiului electroizolant. 3.. circuite. a tuburilor. relee de presiune (presostate).50. • Dupa decofrare. se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor executate . • Daca Procesul verbal de trasare a lucrarilor . in conducte etc. • Iluminatul de siguranta . 319 . • Se verifica respectarea Normelor de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normelor de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si a instalatiilor. aparate. relee de temperatura ( termostate).89. 87. Matei Basarab. • Daca sunt respectate pozitiile prevazute in proiect pentru amplasarea de console. alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor este realizata prin circuit separate (vezi proiect) • Existenta protectiilor prin legare la pamant. • Se verifica modul de protectie la supracurenti (se poate realiza cu : sigurante fuzibile. rame.065. Delfinului. • Daca s-a efectuat si inregistrat verficarea: transformatoarelor electrice. relee care actioneaza indirect ( relee electrice alimentate de transformatoare de masura de current sau de tensiune. bobine cu actiune directa de declansare care formeaza o parte a unui intreruptor de JT si care actioneaza la curentul de scurtcircuit (sau de suprasarcina). relee de detectie a gazului (Buchholz). J40/1162/2005.minea@clidedesign. carligelor pentru locurile de lampa etc. daca in doze nu a patruns lapte de ciment.S 2.) • In cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri mari. Bl. daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat. CLIDE Design s.320. Sc. dozelor.6. 6. Sc.625. • Existenta instalatiei de paratrasnet. la locul unde s-a efectuat turnarea (santier. e-mail: catalin. a intrerupatoarelor ce au tensiune mai mare de lucru de 1 kV. 40. inainte de turnarea betonului in cofraj se va verifica fixarea sigura in numarul prevazut si la locul Stabilit in proiect. dupa conditiile de alimentare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • La instalatiile de forta.este semnat de Contractor . Nr. • Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor de joasa tensiune.8. postamenti. tablouri electrice. a motoarelor electrice de 6 kV. L109. • Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor electrice. de rezerva cu energie electrica si dupa conditiile de functionare. • Protectia impotriva socurilor si la supratensiuni este strans legata de obtinerea unui sistem eficient de legare la pamant (rezistenta mica) si de aplicarea efectiva a principiului egalizarii potentialelor. Nr. • Se verifica sectiunea tuturor conductoarelor din punct de vedere al corespondentei cu valorile curentului de scurtcircuit luand in considerare dispozitivele de protectie asociate. • Se verifica distantele de siguranta in grupuri sanitare .. • Se verifica rezistenta prizei de pamant • Se verifica numarul de prize de circuit. • Pentru conductori care se ingroapa. Bucuresti Punct de lucru: str. 24. Sediu social: str.de catre seful punctului de lucru si responsabilul CQ. • Daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului .

Inainte de punerea sub tensiune. caietul XXII.7. Investitorul. Ap. La receptia finala se va verifica: • remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garantie. standarde si alte prescriptii oficiale . la tabloul electric . Bl. 3. • functionarea corecta a aparatelor. Mobil: 0733. • functionarea instalatiei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • la incheierea unei faze de lucrari. la solicitarea Contractorului cand acesta considera ca lucrarile intrunesc conditiile de receptie si au fost executate toate remedierile semnalate la verificari. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109. Inainte de punerea instalatiei sub tensiune se va face in prezenta comisiei de receptie si a proiectantului daca este necesar o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru receptie inclusiv a procesului verbal in care sunt consemnate observatiile si rezultatele verificarilor efectuate pana la terminarea lucrarilor).7. • corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect . conform Normativului C 56-85. • existenta proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane .50. e-mail: catalin. • existenta certificatelor de calitate pentru pentru materiale .minea@clidedesign. pe baza dosarului inaintat de Contractor la S.S 2.065. portiuni . chiar daca se face sau nu referire aici. • aspectul si calitatea lucrarilor pentru portiunile vizibile ale instalatiei .625. 33. Verificari receptie Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara conform C 56: • existenta dispozitivelor de protectie si reglarea lor corecta. Delfinului.9. • daca verificarile instalatiei sunt efectuate de persoane autorizate (verificatori autorizati. • daca s-a efectuat receptia calitativa a instalatiei. 40.2. Receptia Conditii de receptie Receptia lucrarilor se face de catre Investitor.7. • conditiile de rezistenta.89.c. Receptia finala se va face dupa trecerea perioadei de garantie stabilita prin contract de Contractor conform HGR 273/1994 cap III.C. Nr. In cazul lucrarilor ascunse (priza de pamant naturala) se pot realiza receptii pe faze si in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie preliminara sau finala.A.s. Ap.r. 24.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. din punct de vedere al pericolului de explozie in medii explozive. 87.1. Scopul lucrarilor 320 . • functionarea corecta a instalatiilor de protectie. Matei Basarab. se efectueaza verificari pe faze de lucrari la care participa Contractorul si Proiectantul.6. controlori tehnici de calitate). 42. • functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si prize. tronsoane. 65. Et. Electrica S. respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie. 6. • aspectul si calitatea lucrarilor . B. Sc. IMPAMANTARE SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU FULGERE 33. 3. 33. Bl. Sediu social: str.320. CLIDE Design s. etanseitate si functionare a instalatiilor .l. se face o ultima verificare a instalatiei si se iau masuri care sa excluda posibilitatea unui accident la punerea in functiune. va obtine avizul de racord. care poate functiona sau se poate proba independent. Bucuresti Punct de lucru: str. in prezenta Dirigintelui de santier • calitatea lucrarilor executate. • functionarea intregii instalatii la parametrii proiectati. Sc. Nr. 33. S. Generalitati Cerintele Generale pentru Lucrari Electrice & Curenti de joasa tensiune prevederile si cerintele esentiale ale acestor Caiete de Sarcini. si se vor aplica la acest capitol.

Cerinte de montare A) Sistemul de impamantare 1) Toate partile conductoare expuse sau mase metalice asociate cu instalatii electrice. Coduri si Standarde aplicabile Echipamentele se vor selecta si se vor monta si testa in conformitate cu aceste caiete de Sarcini. cosurile. 2) La fel pentru toate partile de instalatii expuse cum ar fi: Conducte din metal pentru apa si gaz Tevi/conducte pentru incalzire centrala. 120604/4/1989. 33. nituri.minea@clidedesign. 12604/5/1990 sau similar aprobate. Nr. 6. Delfinului. 2604/1987. 3.320. Matei Basarab. Cladirile si superstructurile se vor securiza prin montarea unui electrod de OL-Zn 20x3mm pentru fulgere. 3.r. 24. cadre metalice pentru sprijinire pentru pereti si finisaje exterioare. Nr. S. 3) Suprapunerile conductorilor la imbinari trebuie sa fie de minim 20mm pentru orice fel de imbinare (suruburi. trebuie conectate la sistemul principal de impamantare. B.89. 87.l. de pe acoperis se vor conecta la reteaua de conductori orizontali si fac parte din sistemul de protectie si conductorii de conectare vor avea o suprafata cu sectiuni transversale nu mai mica decat cea folosita pentru conductorii principali. 4) Sistemul principal de impamantare se va conecta la pamant prin sistemul de electrozi de impamantare compus fie din sistem de banda din otel si/sau un numar adecvat de prize de impamantare. Bl. Toate cosurile si alte obiecte situate pe acoperis la o inaltime mai mare de 1m se vor conecta la instlatia pentru fulgere. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Lucrarile din acest capitol includ prevederea impamantarii si sistemelor de protectie pentru fulgere proiectate pentru a atrage fulgerele de la un volum predeterminat si transportarea transportarea in siguranta la impamantare pe o ruta cunoscuta si preferata. Sediu social: str.7. conductele. Bucuresti Punct de lucru: str.4. Mobil: 0733. 42. in timp ce a electrodului de impamantare sa fie de un ( I )ohm sau mai mica. Sc. SR CEI 60364-4 443/1999 sau similar aprobate. 40. se vor conecta la sistemul principal de impamantare prin conductori de legatura. 6) Se va prevedea conductor protectie separat pentru toate circuitele. e-mail: catalin. tip retea cu 20m centura.7. Bl. B) Sistem de Protectia impotriva trasnetului 1) Sistemul de protectie impotriva trasnetului va cuprinde conductori orizontali si verticali conectati la un sistem de electrozi de impamantare. 17-1998 sau BS 4293 sau similar aprobate.065. CLIDE Design s. Sc. suduri) 321 . Toate proiectiile metalice. Coduri si Standarde Romanesti relevante 120-1994.625. 3) Dispozitive pentru curenti reziduali trebuie sa functioneze in concordanta cu SR CEI 60755+Al +A2:1995. din 20m in 20m si conectata pe parti la priza de pamant. Coduri si Standarde (Comisia Internationala Electrotehnica) sau similar aprobate.3. 2) Rezistenta intregului sistem la impamantare nu trebuie sa fie mai mare de cinci (5) ohmi. Echipamentele pot fi construite in concordanta cu Standardele Nationale .ro CUI: RO 17147031. finalizata din toate punctele de vedere si in concordanta cu aceste Caiete de Sarcini.s. 65. jgeaburile etc. sistemul de aer conditionat si pentru alte servicii Suporturi pentru cabluri metalica Parti metalice expuse ale structurilor cladirilor. 5) Conductorii de legatura vor avea sectiunea in conformitate cu Normativul I7-02 . etc. Coduri si Standarde relevante SR CEI 60364-4-41/1996. Ap. Ap. Lucrarile metalice pentru serviciile publice de gaz si apa nu se vor folosi ca electrozi de impamantare. tevile de ventilatie.50. Et.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. L109.c. 33. dar trebuie sa fie in conformitate cu ultimele editii ale codurilor si standardelor mentionate in aceste Caiete de Sarcini si enumerate mai jos.

cosuri. Conductorul orizontal se va monta astfel incat fiecare punct de pe acoperis sa nu fie la o distanta mai mare de 9m de orice conductor.S. 3. 322 . 33.S 2. 17-1998 or B. 42. Conductele metalice pentru serviciile publice de gaz si apa nu se vor folosi ca electrod de impamantare. Sc. J40/1162/2005.s. 4293 sau similar aprobate. Matei Basarab. fixat cu dispozitive din otel si beton la intervale de 1.6. tevi de ventilare. Materiale si echipamente Materialele si echipamentele trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile si standardele respective si cu specificatiile prezentate aici.l.50. 40. Ap. 65. 33. 3. jgheaburi etc.625.320. Delfinului. Un numar suficient de electrozi vor fi introdusi in pamant la o distanta mai mica de 3 m si conectati cu banda din otel galvanizat (40x4mm sectiune transversala) ingropati la cel putin 600 mm sub pamant. e-mail: catalin. L109.minea@clidedesign. Et. in timp ce a eletrodului de impamanatare trebuie sa fie de un (1) ohm sau mai mica. Dispozitivele de curent rezidual vor functiona conform SR CEI 60755+Al +A211995.un sistem de electrozi de impamantare compus dintr-o retea de banda din otel si/sau un numar adecvat de electrozi de impamnatre. Bucuresti Punct de lucru: str. Diametrul conductei din otel din care se confectioneaza electrozii va fi de minim 2".5.r. de pe acoperis se vor conecta la reteaua de conductori orizontali si fac parte din sistemul de protectie si conductorii de conectare trebuie sa aiba suprafata ci sectiuni transversale nu mia mica decta cea folosita pentru conductorii principali.Montare a) Sistemul principal de impamantare trebuie conectat la impamantare printr.5 m.065.ro CUI: RO 17147031.c. Ap. c) Se prevade conductor protectie separat pentru fiecare circuit. Mobil: 0733. conducte. Toate proeminentele metalice. B. Sc. Fiecare electrod va avea minim 3 m lungime.7. Trebuie prevazut accesul la groapa si la legatura dintre electrodul de impamantare conductorul de impamantare. e) Rezistenta sistemului la impamantare nu trebuie sa depaseasca cinci (5) ohmi. Nr. b) Conductorii de legatura vor avea suprafete cu sectiuni transversale nu mai mici decat jumatate suprafetei din sectiunea transversala a conductorului de impamantare al instalatiei. Se va prelucra ascutit capatul de penetrare al tijei. d) Sistemul paratraznet va cuprinde conductori orizontali si verticali conectati la un sistem de electrozi de impamantare. CLIDE Design s. Nr. Executie . Caracteristicile electrice trebuie sa fie conform indicatiilor.7. 5) Conductorul orizontal se va monta astfel incat fiecare punct de pe acoperis sa nu fie la o distanta mai mare de 9m de orice conductor de captare. Conectariel se vor suda exotermic doar daca se specifica altfel. Conductorul de coborare va avea un traseu cat mai scurt intre sistemul terminal de aerisire si nivelul de impamantare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4) Conductorii de coborare se vor conecta la conductorul orizontal si la sistemul terminal de aerisire la acoperis si la electrozii de impamantare la santurile de impamantare prin cleme prinse pe pereti. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str. 87. Conductorul descensent va avea un traseu cat mai scurt intre sistemul terminal de aerisire si nivelul de impamantare. 6. Conductorii descendenti se vor conecta la conductorul orizontal si la sistemul terminal de aerisire la acoperis si la electrozii de impamantare la santurile de impamantare prin cleme prinse pe pereti. 24. S.89. Conductorul orizontal va fi OI-Zn 20x3mm montat pe acoperis. Sistemul de impamantare se va dimensiona pentru a obtine o rezistenta generala la impamantare de: • mai mica de patru (4) ohmi pentru sistemele electrice si • mai mica de un (1) ohm pentru conectarile instalatiei paratraznet si electrice Conductorul de impamantare pentru Echipamentul Electric se va dimensiona conform Codurilor si Standardelor Romanesti/Internationale Groapa pentru impamantare Electrodul de impamantare se va pune intr-o groapa placata cu beton. Bl. Conductorii de coborare vor fi OI-Zn 20x3mm pentru sistemele de paratrasnet cu retea de captare si din cupru 20x3mm pentru sistemele PDA.

Matei Basarab. Nr. 33. 42. Catalin Minea 323 .200mm. Et. l) Stalpii din otel pentru paratraznet si cadrele suport din otel se vor lega la sistemul de impamantare. Teste Dupa finalizarea instalatiei. Bl. teste si probe la instalatiile electrice Intocmit: Arh. h) Patul de cabluri metalice se va impamanta cu conductor din otel de dimensiune adecvata si fixat de patul de cabluri la interval de 1.c. Pentru toate tipurile de conductori.065. k) Banda de otel care armeaza cablurile se vor lega eficient la tabloul de comanda.50. Nr. inchiderea conductorului si echipamentelor se vor testa pentru a se asigura de eficacitatea impamantarii in concordanta cu Standardele Romanesti ST AS 12604/1987.625. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Lucrari de instalatii electrice interioare Lucrari de instalatii electrice – retele exterioare de iluminat Executie si montaj tablouri electrice Executie conexiuni electrice pentru echipamente de incalzire si aer conditionat Montaj tablouri de automatizare la centrale Executie impamantare si protectie impotriva traznetului Verificari. S. impamantarea circuitelor. tablurile de distributie etc. Sc. Delfinului. Ap. Sc. ST AS 12604/4/1989. e-mail: catalin.minea@clidedesign. B. Bl. conductele calde si reci se vor lega daca sunt metalice si daca sunt la 2 metrii de socul prizei. CLIDE Design s. J40/1162/2005.7.l. bolturi.320. echipamentelor si locatiilor de inchidere. 33. i) Se acorda atentie mare la legaturi si la instalatia de impamantare. j) Toate conductele pentru desuri. 3. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi f) Legaturile si conctarile vor fi mecanice si electrice. 40. structurale sau de alt fel.7.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. echipamentele si instrumentele necesare pentru testele cerute. 3.s.r. nituri sau sudate cu legaturi suprapuse. Mobil: 0733. Toate lucrarile metalice expuse. n) Se va masura rezistenta sistemului de impamantare si rezistenta fiecarei bucle.8. g) Sistemul de Distributie de Tensiune Joasa trebuie impamantat solid in statiile de trasformare. ST AS 12604/5/1990 sau similar aprobate. Testele se vor face folosind analizator electric de siguranta si rezultatele trebuie inregistrate prin identificarea circuitelor. Contractorul trebuie sa asigure toate materialele. 24. de exemplu prinse cu clame. Sediu social: str. lungime suprapunerii nu trebuie sa fie mai mica de 20 mm. Bucuresti Punct de lucru: str. suruburi. L109. Ap. 65. 87.89. m) Conductele pentru gaz si apa (conducte metalice) se vor lega la impamantare cat de aproape posibil de punctul de intrare de la o cladire.ro CUI: RO 17147031. se vor lega.

625. Nr. Sc. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi N. 3.065. Mobil: 0733.r. J40/1162/2005. L109. 87. Delfinului. 3.S 2. 40. 65. Ap. Sc. Et.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str.89. Matei Basarab. Nr. Bl. 42.c. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24.50. e-mail: catalin.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI 324 .minea@clidedesign. B. 6. CLIDE Design s. Ap.320. S.s. Sediu social: str.l.

Ap. bunurilor si valorilor G O367/92 Privind: sistemele de pază BS. 3. Et. Sediu social: str.l.7. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 34. Referitor la: prevenirea incendiului 15/1976 EN 54/2 & 4 & 11 Referitor la: calitatea aparaturii de protecţie la incendiu NFS-61-937 BS 5839/1 & 6 Referitoare la: protecţie incendiu. P118 . S.50. 6. • • • • • GENERALITATI Aceste Caiete de Sarcini sunt pentru instalatiile electrice de curenţi slabi. 3. Sc. Normativul privind Proiectarea si Executarea Instalaţilor Electrice la Consumatori cu tensiuni până la 1000 V COCC Normele de Muncă Unificate pe Economie în Construcţii ale COCC. J40/1162/2005. 40.r.-1998.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.c. dar corelate cu norme româneşti 325 . Ap.1.Automatizări.s. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI 34. Bl. Matei Basarab. Nr. 87. B.Instalaţii Electrice. Mobil: 0733.2.89. e-mail: catalin. Delfinului. Telecomunicaţii Normative I.625. dar corelate cu norme româneşti BS 5588 BS 62666 BS 4800 BS 5446 Referitoare la: protecţie incendiu. pentru urmatoarele categorii: Semnalizare incendiu Sistem antiefractie Circuite de sonorizare Telefon Retea de Calculatoare Instalatiile electrice de curenti slabi sistem antiefractie si semnalizare incendiu vor fi proiectate si executate de firme autorizate de Inspectoratul General al Politiei Romane in conformitate cu Legea 333/8 iulie 2003 art 34 si 35 şi cad în sarcina Contractorului.7. 42. 24.320. L109. Bl. 65. LPC and LPBC Normele britanice independente neguvernamentale LPC si LPCB de calitate a aparaturii Ordinance 2/1991 of Norme pentru prevenirea incendiului MIEEMF Ordinance MICM nr. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.-1998. Toate STAS si Normele din Anexele 12 A si 12 B Prescripţiile tehnice ale Ministerului Energiei Electrice valabile la data prezentă Law 18/1996 Privind: paza obiectivelor.S 2. 34.1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Indicative I.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor C300 .minea@clidedesign. Sc.

VDE 0888 TSB 36 SP 2840 IEEE 802. 40. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. 87. Bucuresti Punct de lucru: str.625. J40/1162/2005. Ap. e-mail: catalin. Matei Basarab. Sc.320. 3.86 Standarde româneşti de execuţie a cablurilor electrice pentru semnalizare. L109.065. 6. W . Sc.85 alimentare BS 6360 Standarde internaţionale pentru cabluri de incendiu BS 7629 BS 6207 BS 7671-1992 clause 528-01-06 BS 4066 IEC 332/1&3 IEC 331 BC 6387 C.minea@clidedesign. 24. 42. Bl.l.3 IEEE 802. Nr.89. comandă si NTR 2033/1 . 65.r. B. Bl. Et. Z BS 6425 IEC 754/1&2 BFPSA Standarde internaţionale pentru adresare publică şi alarmare vocală BS 5260 Standarde internaţionale pentru iluminat de siguranţă 326 . Ap. telefonie.50. Delfinului.85 m 1991 STAS 6006 .5 ISO 8802.s.S 2. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi BS 5420 BS 5364 BS 4662 LPS 1014 NFPA 72 RLS1 UIPC norms Pentru control acces în zone interzise ISO/IEC 11801 EN 50173 EN50167 Standarde de realizare a cablurilor de reţea voceEN50168 date EN50169 TIA/EIA 568A DIN 44312-5 FDDI.5 VDE 295 DIN VDE 0207 ITU STAS 8778/1. 2 . S. CLIDE Design s. Nr.c. 3.

minea@clidedesign. 3. 34. e-mail: catalin. Principalele materiale sunt: • Centrală semnalizare efracţie şi detectoare de mişcare.065. • Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta • Conductori şi cabluri. unitate de comandă şi monitorizare care poate fi conectată la un PC dedicat. 3. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII.ro CUI: RO 17147031. Ap. baterii tampon. cutii de prize. Ap. J40/1162/2005. B. MANIPULARE. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip.3.c.1. • Sirena. detectoare adresabile specializate.s.S 2. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. LIVRARE. Semnalizare incendiu Principalele materiale folosite sunt: •Butoane. doze de trecere de diferite mărimi. • Videocamere (opţional). Mobil: 0733.3. 65. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi BS5499/1/1990 HSE 341/1996 BS 5266 pr EN 50171 pr EN 50172 pr EN 1838 pr EN 60598. Sediu social: str. Sc. 42.r.l.2. Alarma antiefractie. sirene.89. etc. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. Difuzoare si amplificator de putere Principalele materiale folosite sunt: 327 . 6.625. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip. cutii de prize.2. 87. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi. Bl. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. Bl. convertoare. CLIDE Design s.3. Et. S. 34. Nr. 89/654 EEC 89/106 EEC 92/58 EEC 86/666 EEC ICEL 1001/1/1985 ICEL/2/1986 ICEL 1002/1980 ICEL 1004/1996 ICEL 1005/1988 ISO 6309 NE 89/336 + 92/31 + 93/98 NE 73/23 + 93/68 Standarde internaţionale pentru iluminat de siguranţă/panica Norme Europene 34.50. • Senzori de fum • Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta • Conductori şi cabluri. 24.3.320. 40.3. izolatori. 34. L109. carcase.22 HD384-5 CP 1007.

Functiuni si caracteristici generale .l.s.3. 6/ FTP cat. .transmisie de date şi a protocoalelor de primire vor permite dezvoltarea de aplicaţii personalizate. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi. e-mail: catalin. Reteaua locala de computere LAN Principalele materiale utilizate sunt : • Prize LAN • Cablu (UTP cat. cutii de prize. CLIDE Design s. înlocui sau elimina echipament imediat. Mobil: 0733. Nr. Delfinului. Apelare sora-bolnav (Sistem call-nursing) Rolul sistemului este de a alarmara asistentele medicale de catre bolnav sau persoana aflata langa bolnav in cazul in care acesta are probleme medicale. Matei Basarab. Ap.S 2.sa reprezinte o solutie fiabila şi rapida în comunicările dintre pacienţi şi personalul medical.sa fie un sistem versatil si foarte usor de instalat.065.50. 34. Telefon Principalele materiale folosite sunt: •Prize de telefon. .Comunicatia sistemului sa se faca pe bus permitand astfel conectii multiple ale saloanelor spitalului putand fi extins ulterior foarte usor cu ramificari dealungul sistemului. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. B. adăugarea de module de control. Sc. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip. Bucuresti Punct de lucru: str. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip 34.5e funcţie de amplasament). In bai vor exista butoane de apelare cu activare prin apsare sau tragerea snurului. permiţând o gestionare mai uşoară a apelurilor şi cea mai bună fluiditate în comunicare. Bl. putand fi montat intr-o simpla baie sau in camere cu mai multe paturi .minea@clidedesign. cutii de prize. 6. 87. 34. Structura sistemului Fiecare pat din saloane va avea buton de apelare surori medicale. Et.unitate centrala de control .modul de apelare .6. Ap.5. 24. • Conductori şi cabluri. L109. Sitemul este compus din : . mufe UTP (date) şi alte accesorii.unitate control semnalizare . dacă este necesar. Bl. pentru a se integra cu alte sisteme. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Sistem de amplificare pentru difuzoare adresabile • Difuzoare • Alimentare (220V) si cu bariera de urgenta • Conductori şi cabluri.89. .La apasarea butonului de apelare sau tragerea snurului (de la butoanele din bai) se va aprinde becul de deasupra usii salonului iar softul amplasat in camera va indica patul de la care s-a apelat. 40. Sc. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip. J40/1162/2005. terminalele si telecomenzile.3.625. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi.c. cutii de prize. Pe bus se conectează centralele. • Conductori şi cabluri.4. sa poate veni în întâmpinarea nevoilor spitalului. 3. prize UTP (date).r. S. doze de trecere de diferite mărimi. .instalarea pe bus permite acces la orice componenta a reţelei în scopul de a adăuga. 3. Nr. 65.3. 328 . . Sediu social: str.iluminare coridor computer cu software sistem call-nursing.320.reducerea timpului de răspuns al sistemului la acţiunile utilizatorului.ro CUI: RO 17147031.

B. Delfinului.s. Descrierea sistemului Se va prevede o centrala integr