Бр.

поена__________оцена________
Тест знања из историје - први разред ( I група )
Датум рада ……………..2012.год.

Име и презиме:_____________________________

разред и одељење: I/

1.Повежи родбинске односе тако што ћеш поред имена унука уписати име његовог деде :
УНУК
ДЕДА
Стефан Урош II Милутин
Стефан Урош IV Душан Силни
Стефан Владислав
Стефан Урош V Нејаки
Стефан Урош III Дечански
Стефан Радослав

1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.
година
владар
титула
догађај
1349.

6

7

цар
Аутокефалност српске цркве
Стефан Немаљић

Проглашење краљевине

3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред имена
очева упиши њихове синове наследнике престола
Урош I ________________________________________________________
Стефан Дечански________________________________________________________
Стефан Немања_________________________________________________________
4. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио:
___________ Срефан Немањић постао први краљ из династије Немањића
___________ проглашен Душанов законик
_____________ Битка код Велбужда
_____________Умро Сава Немањић

3

4

5. Поред манастира упиши име његовог ктитора:
ВЛАДАР

ЗАДУЖБИНА
Студеница
Милешева
Високи Дечани
Градац
Жича

5

Максимални бој поена: 50
Број освојених поена_________Оцена_____
6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :
______ жупан
1.самосталност) цркве
Критеријум оцењивања
______ аутокефалност
2. средњовековна титула распрострањена међу Србима
од 46 до 50. поена оцена - одличан (5)
______ патријарх
3.породично имање
од______
41 до 45.отроци
поена оцена - вр.добар(4)
4. рударски порез
од______
36 до 40.баштина
поена оцена - добар5. (3)
(робови) и један део сеоских попова.
од______
25 до 35 урбaр
.поена оцена
- довољан
(2)
6.поглавар
самосталне православне цркве највећег ранга
од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

50

6

:

7. Допуни реченицу
Моћ владаоца је ограничавао државни сабор представничко тело у коме су били
заступљени племство и свештенство.
Одлучивао је о најважнијим питањима и то :
1. __________________________________________________,
2. __________________________________________________,
3. __________________________________________________,
4. __________________________________________________.
8. За време своје владавине Стефан Немања се _______ године састао у ______ са вођом
______________ крсташког рата, немачким царем:
1. Карлом Великим;
2. Карлом IV;
3. Виљемом I;
4. Фридрихом Хабсбуршким;
5. Фридрихом Барбаросом.
9. Допуните :
Сава Немањић је сахрањен у ________________ касније су његове мошти
пренете у манастир _______________ , а турски војсковођа____________________________
је наредио да се Савине мошт спале на ___________________ у ________________ ,
_____________г.

4

4

6

10.Повежи личност и догађај тако што ћеш на цртици испред имена уписати одговарајући број:
___ Стефан Душан
___ Стефан Немања
___Сава Немањић
___Стефан Владислав
___Стефан Урош I

1.Немачки рудари Саси долазе у Србију
2. Фреска Бели Анђео
3. битка код Велбужда
4. битка код Пантино
5. Српска архиепископија

5

Бр.поена__________оцена________
Тест знања из историје - први разред ( II група )
Датум рада Датум рада ………….2012.год.
.

Име и презиме:_____________________________

разред и одељење: I/

1.Повежи владаре из династије Немањића а њиховим супругма:
Владар
супруга
Стефан Немања
Стефан Немањић
Стефан Владислав
Стефан Урош I
Стефан Урош II Милутин
Стефан Урош IV Душан Силни

1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.
година
владар
титула
догађај
1346.
1310.

Српска патријаршија
Саграђен манастир Грачаница

1190

битка на Морави

6

6

3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама.
Поред имена очева упиши њихове синове наследнике престола
Стефан Урош IV Душан Силни ___________________________________________________
Стефан Урош II Милутин __________________________________________________

4

Стефан Дечански _________________________________________________________
Стефан Првовенчани_________________________________________________________
4. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио:
___________ Сава Немањић постао први српски архиепископ
___________ допуњен Душанов законик у Серу
_____________ на сабору у Скопљу Јоаникјие постао први српски патријарх
_____________умро Стефан Урош IV Душан Силни

4

5. Наведене манастире разврстај задужбинарима:
Љубостиња , Ђурђеви ступови, Грачаница, Сопоћани, Раваница, Свети Архангел.
Рашка школа
1.
2.

Српско – византијска школа
1.
2.

Моравска школа
1.
2.

6

Максимални бој поена: 50
Број освојених поена_________Оцена_____
6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :

50

Критеријум оцењивања
____ хагиографије
1. збирка религиозних химни и песама из Старог завета
од 46 до 50. поена оцена - одличан (5)
____ јеванђеље
2. житија светаца-превођене са грчког језика
од____
41 доапокрифи
45. поена оцена -3. вр.добар(4)
запис, радосна вест
од____псалтир
36 до 40. поена оцена 4.- дела
добар
(3)фантастике,настала под утицајем библијски списа
пуна
од 25 до 35 .поена оцена
- довољан (2)
од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

4

7. Допуни реченицу :
Душанов законик је проглашен на државном сабору у Скопљу ,
_________ године и имао је ______ чланова.
Законик је допуњен насабору у Серу , _________ године . са још ______ чланова,
па је укупно имао _________ члан .
8. Немањин наследник, велики жупан Стефан је за Србију издејствовао краљевску круну
_______ године од римског папе, а заједно са братом, монахом Савом _______ године и
аутокефалну цркву у рангу _____________________,седиште се налазило
у манастиру______________.
Самосталност цркве је добијена од:
1. римског папе;
2. цариградског патријарха;
3. никејског патријарха;
4. дубровачког надбискупа;
5. бугарског патријарха.
9. Поређај хронолошким редом владаре из династије Немањића : (од 1 до 7)
_____краљ Стефан Владислав
_____краљ Стефан Радослав
_____цар Стефан Урош IV Силни
_____велики жупан Стефан Немања
_____краљСтефан Урош I
_____ Стефан Урош II Милутин
_____ Стефан Првовенчани

5

4

7

10. Повежи задужбине са ктиторима: (*например а-2)
а) краљ Милутин
б) Стефан Душан
ц) Стефан Владислав
д) Јелена Анжујска
г) Стефан Урош I

1) манастир Милешева
2) манастир Споћани
3) Богородица Љевишка у Призрену
4) Свети арханђели код Призрена
5) манастир Градац

5

Бр.поена__________оцена________
Тест знања из историје - први разред ( III група )
Датум рада Датум рада ………….2012.год.
.

Име и презиме:_____________________________

разред и одељење: I/

1.Повежи владаре из династије Немањића са њиховим монашким именима:
владар
Стефан Немања
Стефан Немањић
Стефан Радослав
Растко Немњић

монашко име
4

2.Од XIII века почиње обнова рударске производње у Србији, привредни успон
и јачање власти владара.
Одговори:
а) У време ког владара почиње привредни успон Србије?___________________________
б)
Који народ је био заслужан за развој рударства у Србији?________________________
в)
Наведи пет најзначајнијх рудника у средњовековној Србији :
1._______________________, 2_______________________, 3.______________________
4._______________________, 5.______________________.

7

3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама.
Поред имена очева упиши њихове синове наследнике престола
Стефан Првовенчани ___________________________________________________ ___
Стефан Немања __________________________________________________
Стефан Урош III Дечански _________________________________________

4

Стефан Урош IV Душан ______________________________________________
4. Поред наведих година владања упиши владаре који су тада владали :
Владар

година владања
( 1166 - 1196.)
( 1355 – 1371.)
( 1321 – 1331.)
( 1276 - 1282.)

4

5. Наведене манастире разврстај по школама којима су припадале:
Лазарица , Свети Ахилеј, Краљева црква у Студеници,
Милешева, Манасија,
Богородица Љевишка.
Рашка школа
Српско – византијска школа
1.
1.
2.
2.

Моравска школа
1.
2.

6

Критеријум оцењивања

Критеријум оцењивања
50

6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :
од 46 до 50. поена оцена - одличан (5)
____ патријаrх
1. титула без власти и указивала цареву ближу родбину
од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4)
____ монах
2.поглавар српске православне цркве највишег ранга
од____
36 досевастократора
40. поена оцена - добар
(3) будући владар
3.савладар,
од____
25 домлади
35 .поена
оцена
довољан
(2) онај који се посветио богу
краљ
4.усамљеник,
од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)
Критеријум оцењивања
7. Допуните :
Владари династије Немањић су носили следеће титуле : _____________________ ,
_______________ и ____________ .
Први српски архиепископ је био _________________________а први српски патријарх се звао
_________________________.
8. Поређај хронолошким редом владаре из династије Немањића .
____ Стефан Урош I
____ Стефан Владислав
____ Стефан Првовенчани
____ Стефан Немања
9. Представи феудално друштво у средњевековној Србији:
а) Владајући слој властела састављена од :
_______________________ и _______________________________

4

5

4

6

б) Зависни слој ( себри – убоги људи )
1. _____________________________,
2._____________________________,
3._____________________________,
4._____________________________.

10. Испред манастира бројем означите ко су били њихови ктитори :
____ Жича
____ Студеница
____ Грачаница
____ Свети Арханђели
____ Хиландар
____ Градац

1. краљ Стефан Првовенчани
2. краљица Јелена
3. Цар Душан
4. краљ Милутин
5. велики жупан Стефан Немања и Сава Немањић
6. велики жупан Стефан Немања

6

Тест знања из историје - први разред (IV група )
Датум рада ……………..2012.год.

Име и презиме:_____________________________

разред и одељење: I.....

1. Поред места у чијој близини се налази манастир упиши име манастира :
место
Краљево
Приштина
Косовска Митровица
Трстеник
Ариље

манастир
5

2. Одговори:
a ) Поред Срба који народи имају своје манастире на Светој гори, наведи још три народа?
____________________,
______________________, ________________________
б) Како се зове српски манастир на Светој гори ?
_______________________________________
в) Наведи име жене која је једино успела да оде на Свету гору ?
_______________________________________

6

г) Који је српски владар умро на Светој гори?
_______________________________________

3. Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕ
Србија постала Краљевина 1219. године
Престоница Србије у време цара Душана била у Скопљу
Манастир Ђурђеви ступови налази се у близини Ушћа
Симонида је прва византијска принцеза на српском двору

ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

4

4. Поред монашког имена упиши име владара :
монах

владар

Симон
Симеон
Јован
Сава

5. Допуни реченице да исказ буде тачан :
На _________
_________ .год. на државном сабору у ___________ уз присуство властеле и
представника Свете горе Стефан Душан је крунисан за __________ ___________и
_____________.
Српска црква уздигнута је на ранг патријаршије и проглашен је
први српски патријарх ______________________.

4

7

Критеријум оцењивања
6. Поред догађаја упиши године-

Број освојених поена_________Оцена_____

од 46 до 50. поена оцена - одличан (5)
____________умро Сава Немањић
од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4)
____________замонашио се Стефан Немања
од____________
36 до 40. поена
оценаНемања
- добар
(3) Немањић подигли манастир Хиландар
Стефан
и Сава
од____________Српска
25 до 35 .поена оценацрква- довољан
(2)
постала самостална
( аутокефална )
од____________
1 до 24 поена Београд
оцена се- први
недовољан
( 1) словенским именом
пут помиње
Критеријум оцењивања
7. Поред имена аутора упиши његово дело :
аутор
Јелена Мрњавчевић - Јефимија
Деспот Стефан Лазаревић
Патријарх Данило III
Глигорије Цамблак
Сава Немањић

50

5

назив дела
5

8. Поред имена манастира упиши назив места у чијој се близини налази манастир.
Манастир
Милешева
Сопоћани
Бањска
Свети Архангел
Студеница

5

Место

9. Допуните реченице:
Стефан Немањић је ________ године. од римског папе добио краљевску круну, крунисан је у
својо задужбини манастиру ___________________код Краљева
После крунисања назвао се_______________________ што значи _______________________
____________________________________________________________________________

10. Попуни табелу уписујући по два манастира из сваке школе градитељства :
Рашка школа
Српско - византијска
Моравска школа
1.
1.
1.
2.
2.
2.

4

6

Тест знања из историје - први разред (V група )
Датум рада ………2012.год.

Име и презиме:_____________________________

разред и одељење: I ...........

1.Пажљиво погледај слике владара , испод слике упиши :
1.Пуно име владара 2.Године владавине 3.Име наследника

6

а) 1...........................................
2...........................................
3...........................................

б) 1..........................................
2.........................................
3..........................................

в) 1............................................
2............................................
3............................................

2. Поред имена владара упиши назив манастира који је подигао :

Стефан Урош II Милутин..................................................................................
Стефан Урош IV Душан Силни.......................................................................
Стефан Владислав..............................................................................................
Стефан Урош III Дечански.................................................................................
Стефан Првовенчани.............................................................................................
3. Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕ
Србија постала Краљевина 1217. године
Престоница Србије у време Стефана Немање била је у Скопљу
Манастир Ђурђеви ступови налази се у близини Новог Пазара
Симонида је била жена краља Стефана Владислава

ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

4. Поред имена владара упиши његово монашко име :
монах
владар
Стефан Радослав
Растко Немањић
Стефан Првовенчани
Стефан Немања

5. Допуни реченице да исказ буде тачан : У српски земљама у употреби су биле два писма
и то : .................................... и ..................................
Најстарији споменик написан ...................................... је ...............................................................
из...............века . Данас се чува у ...................................................

5

4

4

6

Критеријум оцењивања
6. Поред догађаја упиши године

Број освојених поена_________Оцена_____

од 46 до 50. поена оцена - одличан (5)
.......................умро Сава Немањић
од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4)
....................... замонашио се Стефан Немања
од .......................
36 до 40. поена
оценаНемања
- добар
(3) Немањић подигли манастир Хиландар
Стефан
и Сава
од .......................Српска
25 до 35 .поена оценацрква- довољан
(2)
постала самостална
( аутокефална )
од .......................
1 до 24 поена оцена
- први
недовољан
( 1) словенским именом
Београд се
пут помиње
Критеријум оцењивања
7. Поред имена аутора упиши његово дело :
аутор
назив дела
Похвала кнезу Лазару
Слово љубве
Слово о кнезу Лазару
житија краља Стефан Дечанског
Номоканон или Крмчија

50

5

5

8. Поред имена места упиши један манастир који се налази у близини тог места
Манастир

5

Место
Код Пријепоље
Код Нови Пазар
Код Косивска Митровица
У Призрен
Код Ушћа

9. Допуните реченице:
Стефан Немањић је ________ године, од римског папе добио краљевску круну, крунисан је у
својо задужбини манастиру ___________________код Краљева
После крунисања назвао се_______________________ што значи _______________________
____________________________________________________________________________

10. Попуни табелу уписујући по два манастира из сваке школе градитељства :
Рашка школа
Српско - византијска
Моравска школа
1.
1.
1.
2.
2.
2.

4

6

Бр.поена__________оцена________
Тест знања из историје - први разред (VI група )
Датум рада ……………2012.год.

Име и презиме:_____________________________

разред и одељење: I

1. Поред имена oца уписати име његовог сина наследника :
ОТАЦ
СИН НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА
Стефан Немања
Стефан Урош IV Душан Силни
Стефан Првовенчани
Стефан Урош III Дечански
Стефан Урош II Милутин
Стефан Урош I

1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.
година
владар
титула
догађај
1349.

6

7

цар
Аутокефалност српске цркве
Стефан Немаљић

Проглашење краљевине

3. Поред владара упши његову задужбину коју је подигао :
Стефан Драгутин ________________________________________________________
Стефан Владислав________________________________________________________
Стефан Урош IV Душан_________________________________________________________
4. Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕ
1217.године Срефан Немањић постао први краљ из династије Немањића
1356.године проглашен Душанов законик
1330.године Битка код Велбужда
Жена краља Уроша звала се Белосава
5. Наведене манастире разврстај задужбинарима:
Ђурђеви ступови,
Жича,
Милешева ,
Високи Дечани,
ВЛАДАР
Краљица Јелена Анжујска
Краљ Стефан Урош III Дечански
Велики жупан Стефан Немања
Краљ Владислав
Краљ Стефан Првовенчани

ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

3

4

Градац

ЗАДУЖБИНА

5

Максимални бој поена: 50
Број освојених поена_________Оцена_____
6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :
______ жупан
1. породично имање
Критеријум оцењивања
______ аутокефалност
2. средњовековна титула распрострањена међу Србима
од 46 до 50. поена оцена - одличан (5)
______ патријарх
3. самосталност) цркве
од______
41 до 45.отроци
поена оцена - вр.добар(4)
4. поглавар самосталне православне цркве највећег ранга
од______
36 до 40.баштина
поена оцена - добар5. (3)
(робови) и један део сеоских попова.
од______
25 до 35 урбaр
.поена оцена
- довољан
(2)
6. рударски
порез
од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

50

6

:

7. Допуни реченицу
Моћ владаоца је ограничавао државни сабор представничко тело у коме су били
заступљени племство и свештенство.
Одлучивао је о најважнијим питањима и то :
1. __________________________________________________,
2. __________________________________________________,
3. __________________________________________________,
4. __________________________________________________.
8. За време своје владавине Стефан Немања се _______ године састао у ______ са вођом
______________ крсташког рата, немачким царем:
1. Карлом Великим;
2. Карлом IV;
3. Виљемом I;
4. Фридрихом Хабсбуршким;
5. Фридрихом Барбаросом.
9. Допуните :
Сава Немањић је сахрањен у ________________ касније су његове мошти
пренете у манастир _______________ , а турски војсковођа____________________________
је наредио да се Савине мошт спале на ___________________ у ________________ ,
_____________г.

4

4

6

10.Повежи личност и догађај тако што ћеш на цртици испред имена уписати
одговарају ћи број:
___ Стефан Душан
___ Стефан Немања
___Сава Немањић
___Стефан Владислав
___Стефан Урош I

1. Српска архиепископија
2. битка код Пантино
3. битка код Велбужда
4. фреска Бели анђео
5. Немачки рудари Саси долазе у Србију

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful