Exhibition 31 January > 14 April 2013 Tuesday > Sunday 10 am > 5 pm

invitation

michel wittock

michel wittock

Voorzitter van de Bibliotheca Wittockiana
mechthild lobisch

Président de la Bibliotheca Wittockiana
mechthild lobisch

Lerares aan de Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle hebben het genoegen u uit te nodigen op de opening van de tentoonstelling

Professeure à Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

c o n c e p tu e le b o e k k u n st
op woensdag 30 januari 2013 om 18u30 in aanwezigheid van Z.E. de Heer Eckart Cuntz, Ambassador van Duitsland

art conceptuel du livr e
le mercredi 30 janvier 2013 à 18h30 en présence de S.E. Monsieur Eckart Cuntz, Ambassadeur d'Allemagne

Deze titel omvat alle werkwijzen en verschillende technieken voor ontwerp en realisatie van hedendaagse boekbanden en ook uit de avant-garde die de Duitse kunstenares Mechthild Lobisch (*1940) gekozen heeft voor haar cursus aan de Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle (Sachsen-Anhalt). Experimentele of klassieke boekbanden, kunstenaarsboeken, versierd papier, gravures en andere artefacten van ver of van nabij betrokken bij het boek van vandaag of morgen worden voorgesteld door de lerares en haar oud-leerlingen.

C’est sous ce titre qui englobe toutes les démarches et les diverses techniques pour la conception et la réalisation de livres contemporains et d’avant-garde que l’artiste allemande Mechthild Lobisch (*1940) a intitulé son cours d’enseignement à Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle (Sachsen-Anhalt). Reliures expérimentales ou classiques, livres d’artistes, papiers décorés, gravures et autres artefacts relatifs au livre d’aujourd’hui et de demain sont présentés par la professeure et ses ancien(ne)s élèves.

Bibliotheca Wittockiana 23 Bemelstraat 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) 02 770 53 33 • info@wittockiana.org

Bibliotheca Wittockiana 23 rue du Bemel 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre) 02 770 53 33 • info@wittockiana.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful