PITANJA Tehnološki postupci 1. Pojam proizvodnje i proizvodnog sistem. 2. Klasifikacija proizvodnih sistema. 3. Pojam proizvodnog procesa.. 4.

Pojam tehnološkog sistema. 5. Priprema proizvodnje (tehnička i operativna). 6. Pojam tehnološkog procesa. 7. Nivo tehnologije tehnoloških procesa. 8. Ciljevi projektovanja tehnološkog procesa. 9. Zadaci projektovanja tehnološkog procesa. 10. Individualni, grupni i tipski tehnološki procesi. 11. Struktura tehnološkog procesa i utjecajni faktori. 12. Stepen detaljnosti projektovanja tehnoloških procesa. 13. Podloge za projektovanje tehnološkog procesa.

Konstruktivna analiza crteža. Podjela proizvodnih tehnologija. Pojam proizvoda i načini uvođenja novih proizvoda. Pojam tehnologičnosti proizvoda. 17. Tehnološka analiza crteža. Pojam tehnološke analize proizvoda. 19. 25. Osnovni principi savremene proizvodne filozofije. 24. Razvoj proizvoda. Analiza konstruktivno-tehnološke dokumentacije. 23. 20. Metode oblikovanja proizvoda. 16. Vidovi proizvodnje. 18. . Analiza tehnologičnosti proizvoda. 15. Ocjena kriterijuma kod izbora tehnološke metode. 21. 22. Geometrijske i tehnološke podloge. 27. 26.14.

Vrste poluproizvoda. 31. Mjerne baze. Pojam tehnološki mjerni nizovi.28. 40. 29. Simultano projektiranje proizvoda. Pojam poluproizvoda. 32. 30. 35. 41. 36. 37. Izbor tehnoloških baza. 38. Konstrukcione baze. Izbor vrste i oblika polaznog oblika materijala – pripremka. Pojam baziranja proizvoda. Pravila izbora tehnoloških baza. . Izračunavanje greške baziranja. 39. Tehnološke baze. 33. Greške pri baziranju radnog predmeta. 34. Područje primjene tehnološki mjerni nizova.

Dozvoljena odstupanja dimenzija. Izbor dimenzija početnog materijala. Dozvoljena odstupanja geometrijskog oblika .42. Dozvoljena odstupanja u procesu izrade. 43. 44. Izbor optimalne varijante pripremka. 45. 46.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful