Anca Sandu Tomaşevschi

Programe de arhitectură

Clădiri de birouri

Studiu - Note de curs 2006

Cuprins

Arhitectura clădirilor de birouri, 4

Amplasamentul şi relaţia cu situl, 6 Tipul de clădiri de birouri, 10 Proiectarea clădirilor de birouri, 17 Amenajarea interioară a clădirii de birouri, 25 Amenajarea spaţiului pentru birouri, 31 Biroul peisager, 34 Istoricul programului office building, 39 Cazul României, 46
Bibliografie, sursa ilustraţiilor

Biroul deschis, tip de spaţiu introdus în America începutului de secol.

Biroul peisager, spaţiu de birouri introdus ca tipologie arhitecturală în urma unei schimbări de mentalitate, în Europa anilor ''70.

Programe de arhitectură

ARHITECTURA CLĂDIRILOR DE BIROURI
Viaţa majorităţii oamenilor se împarte în două aspecte: timpul liber, pe care omul şi-l petrece la propria alegere, asupra căruia deţine controlul şi timpul la serviciu, în care cei mai mulţi oameni sunt dependenţi de un sistem şi de alţi oameni. În ultimii patruzeci de ani, a existat o intensă preocupare pe linia psihologiei contemporane a muncii, de a diminua disconfortul pe care această dependenţă asociată cu obligativitatea supunerii la o ordine controlată de alţii o creează individului. Rezultatul cercetărilor a arătat că o soluţie o constituie o oarecare fuziune dintre cele două aspecte ale vieţii omului şi eliminarea stării apriorice de opresiune şi constrângere, legate de munca în colectiv. Preocuparea a venit nu doar din spiritul umanist al vremurilor, dar şi din motive pragmatice. Dacă în mod tradiţional, ceea ce-i aduce pe oameni la serviciu sunt salariul şi, eventual, nevoia de socializare, astăzi se doreşte o motivare superioară a angajaţilor, implicând dimensiunea psihologică. Ea va conduce la o sporire a calităţii muncii lor "Văcuţele fericite dau mai mult lapte!" Prin urmare, această schimbare radicală de mentalitate nu este doar în folosul angajatului, ci şi al angajatorului. Problema nu se pune, evident, pentru cei puţini, intelectuali creativi şi pasionaţi, care au satisfacţii personale din munca lor care le aduce recunoaştere şi prestigiu, ci a celor mulţi, care execută munci de rutină (de obicei în faţa unui monitor). Ei nu trebuie să se simtă ca nişte umile şi nerespectate unităţi productive, obiecte anonime într-un lanţ al producţiei. Printre altele, managementul contemporan implică în acest scop umanizarea locului de muncă, inclusiv prin mijloace arhitecturale. Ea vizează atât interiorul clădirii de birouri şi locul individual de muncă, cât şi integrarea vieţii funcţionăreşti într-un mediu exterior de calitate. Acesta poate fi mediul natural sau mediul urban, caz în care se urmăreşte integrarea clădirii de birouri în viaţa socială a oraşului. Ştim că, în general, clădirea de birouri a fost din totdeauna mai puţin simpatizată de public şi de arhitecţi, fiind percepută ca un bastion birocratic, arid şi plicticos. În consecinţă, şi teritoriul dedicat birourilor constituia o frustrare pentru comunitate, o izolare şi o confiscare a unei suprafeţe de oraş. Astăzi, noua mentalitate - importată cu greu şi la noi - îşi prezintă deja consecinţele pozitive: tocmai clădirile de birouri alcătuiesc plutonul fruntaş al arhitecturii oraşului (şi nu clădirile de cultură, cum ar fi normal). Astfel, folosul nu este numai al angajatului şi angajatorului ci, nu în ultimul rând, al oraşului.

prin activitatea grupului Quickborner din Germania. prin crearea biroului peisager . în care din aceste două lumi alegeţi să intraţi! . but an environment. În acest sens.un spaţiu tridimensional continuu. acolo el constituie adesea tocmai mintea luminată. ca o fortăreaţă. Interesul investiţional este armonizat cu interesul public. a căror investitori sunt interesaţi în special de beneficiul economic al speculei imobiliare şi mai puţin în promovarea ideilor. la începutul anilor '60. De altfel. la fel ca şi la majoritatea clădirilor şi turnurilor de birouri din ultimele două secole. progresul calitativ nu s-a înregistrat la clădirile de birouri pentru închiriat. autocraţia şi autosuficienţa intelectuală din rândul autorităţilor locale. Primul gest eroic a fost făcut în anii '70 de Hermann Hetzberger. Ei au revoluţionat gândirea arhitecturală a acestui program afirmând că un climat particularizat al fiecărui birou individual sau loc de lucru al unei echipe mici contribuie la succesul firmei. azi. de natură să creeze o atmosferă de lucru alternativă. Singura limită a concepţiei de la Central Beheer a fost aceea că tot efortul sa concentrat la interior. rolul determinant al investitorului. în planul arhitecturii. pe fondul sărăciei şi dezinformării generale. În lume. Marele merit a revenit în special managementul iluminat al firmelor multinaţionale. pe linia integrării acestui program în viaţa urbană şi în estetica arhitecturii. Rolul dominant al investitorul imobiliar se mai menţine în ţările lumii a treia şi foste socialiste. în contrast cu corupţia. De atunci s-au făcut însă paşi înainte în ceea ce priveşte relaţia birourilor cu lumea exterioară. numite clădiri speculative. de către proiectanţi imginativi şi cultivaţi. A fost un triumf al gândirii liberale. pe când volumetria exterioară se prezenta. dispuse să-şi angajeze arhitecţi mari pentru a-şi construi sedii proprii inovative şi avangardiste sub deviza: Not a setting. Aveţi grijă. a scăzut. care să vizeze doar activitatea de producţie. cunosc personal cazuri în care investitorul străin a fost cel care a susţinut cauza interesului nostru public. care a materializat aceste idei la clădirea Central Beeher. ci crearea unui climat care să-i vizeze pe oamenii care-şi petrec acolo o parte mare din viaţă. cu interesele lui particulare. în faţa unor comisii româneşti ignorante. printr-un atent control al unor oficialităţi inteligente. Paradoxal însă.Cercetări cu privire la soluţii alternative de organizare a spaţiilor de birouri au început. dragi studenţi. Adică nu o simplă setare a unor prescripţii de proiectare executată de către nişte tehnicieni. viitori ingineri şi factori de decizie sau influenţă. opace şi obsedate de interesul lor personal.

zona de birouri din Frankfurt – o agresivă moştenire a modernismului târziu. MacCormac şi Jamieson Prichard Spitalfields. prin stereotipie. Şi patronul este astfel scutit de a mai construi pentru angajaţi baruri. de asemenea. . Ele dau viaţă plicticoaselor spaţii închiriate de firme şi nu le permit să confişte acele zone de la oraş. Sunt complexe la scară mare. în sensul în care ne-am referit. Există nenumărate exemple de centre de afaceri combinate cu pieţe urbane acoperite. Angajaţii. aşa cum arată istoria Europei. ocupate doar de body guarzi. izolaţi într-un mediu închis şi artificial. apoi centrul comercial din Bremen. Locurile în care timp de două secole se aflau doar dosare şi funcţionari palizi cu mânecuţe. în cadrul cărora birouri introvertite se împletesc spaţii publice urbane. piscine şi altele. pe de altă parte activităţile comerciale să fie accesibile angajaţilor birourilor de deasupra sau vecine. în care există viaţă socială. comerţ. Toate sunt situate pe străzi şi pieţe interioare. De acest potenţial profită noua tendinţă.Akkerbrigge în Oslo de Telje.. Procuraţiile din Venezia. Din fericire însă. astfel încât să se poată deschide vieţii sociale. Richard Rogers Lloyd's. Torp şi Aasen sunt exemple care continuă în condiţii contemporane tradiţia lansată de Place de la Bourse din Bruges. spre beneficiul oraşului. amplasamentul clădirilor de birouri. Într-adevăr. integrate oraşului şi cuprinzând structuri şi funcţiuni mixte. cartierul Defence la Paris. apoi cu servicii publice. convenţionalism. al personalului firmei şi implicit al patronilor. acoperite cu luminatoare la înălţimi mari şi mici. Pe de o parte nu trebuie să fure pietonului suprafeţe din oraş. şi-au câştigat acum reputaţia de locuri în care se întâmplă ceva. galerii de artă.Amplasamentul şi relaţia cu situl Una din preocupările esenţiale ale gândirii contemporane o constituie impactul unei construcţii asupra sitului în care este amplasat. Picadilly sau Burlington Arcades din Londra. clădirea de birouri aflată în centru trebuie să fie deschisă cel puţin la parter contactelor cu oraşul. acest program de arhitectură conţine potenţialul de a se completa cu alte funcţii administrative. din care scăpau uşuraţi la ora 5 după masa. Mai ales parterul e redat circulaţiei libere a pietonilor şi nu e ocupat de mari spaţii goale de recepţie. Ufizzi din Florenţa. în cadrul programului numit dezvoltare urbană mixtă. Roche&Dinkeloo centre de afaceri în Canada. rigiditate. În centrul oraşului Clădirile cu funcţiune exclusivă de birouri au prezentat întotdeauna pericolul de a steriliza. ci să păstreze continuitatea pietonală prin pasaje comerciale. se simţeau prizonieri. prin ermetismul lor. cafe-uri şi alte lucruri care fac plăcere cetăţeanului. mai târziu tineri aroganţi cu leptopuri. boutique-uri. birocraţie. prin caracterul lor introvertit şi prin conotaţiile pe care sugerau: ariditate. azi recuperată şi legată într-un agreabil areal de comerţ şi afaceri . de a ucide oraşul. Arup Associates au construit la Londra Broadgate. dotări culturale etc. Cu atât mai mult interesează. comerţ şi chiar sport şi artă. de mixare a funcţiunilor.

spaţii de birouri pentru închiriat. 2. Mobilare iniţială de tip open space. de 7. 4. a d Proiectul pentru Co-operative Insurance Society Manchester a permis ulterioare modificări. b c . La Aldgate Bulding se remarcă parterul 2. Soclul care avea iniţial două nivele.8 m. către locurile de lucru. a fost gândit să permită supraînălţarea. spaţii comerciale. Interaxul mare dintre stâlpi. pietonală orăşenească. seifuri. relaţii cu publicul. circulaţie obturează traseele pietonale ale oraşului. ulterior repetat modificată în variante peisagere. păstrându-şi traseul printre spaţiile construite ale clădirii. 1. permitea şi el schimbarea amenajării interioare. (Bürolandschaft). bancă. Zonele rasterizate ale parterului reprezintă circulaţii ale oraşului. Clădire de birouri izolată. d. 5. a. plan platformă cu posibilitate de supraetajare. b. 6. turn cu nod de circulaţie independent. birouri distribuţie a circulaţiei orizontale de la noduri pe două nivele 7. ca şi nodul vertical de circulaţie care era independent de restul clădirii.◄mezanin► ▼parter▼ Două exemple din anii '70. dar conţinând funcţiuni care ocupă minimum de suprafaţă şi nu orăşeneşti multiple şi conjugate. când apărea noua mentalitate. c. acces turn birouri. secţiune. 8. 1. Planul mezaninului prezintă şi schema de 3.

De exemplu. refuncţionalizările unor clădiri vechi. arhitecţi Roche & Dinkeloo. . Clădirea de birouri din centrul oraşului are dezavantajul că are mai greu posibilitatea unor extinderi ulterioare. mai bine. cu valoare ambientală. Europa contemporană este plină de exemple extrem de spectaculoase. deşi cazuri există.Urban mixed development: Commerzbank Frankfurt. Canada. sunt agreate atât de public cât şi de arhitecţi. În acest sens. arhitect Foster Associates şi Centru de afaceri în Ontario. De altfel. se poate obţine o clădire veche din vecinătate cu care se pot crea conexiuni. se poate supraetaja parţial o platformă cu puţine nivele sau.

arhitecţii ştiu ce au de făcut. fostul port industrial al oraşului Oslo. când asistăm la o "terţiarizare" a spaţiilor de producţie. de exemplu. În cazul unui business park office. fiind de douăzeci de ani un atractiv. puţină artă şi un landscape exterior controlat. El e preferat mai ales de acele tipuri de activităţi terţiare care sunt legate de unităţi de producţie şi de cercetare. Fiecare opţiune are avantaje. De asemenea. elegant loc de promenadă şi turistic. mult mai uşor se poate păstra o rezervă de teren într-o locaţie de la marginea oraşului. arhitect Richard Meier &Partners. în condiţiile unui efort susţinut de îmbunătăţire a calităţii periferiilor. periferii. de exemplu.Excentric faţă de centru sau la marginea oraşului Complexe asemănătoare celor descrise până aici sunt cu succes situate în zone delabrate – suburbii. ca parc natural. de exemplu nici acela de conducere politică. de exemplu. Cartierul de afaceri la Defense. foste zone industriale – acum recuperate. dotări sportive şi de fitness. capabile să colaboreze cu investitorii în interesul cetăţeanului. amenajată până atunci. invers . a fost integrat oraşului prin revitalizarea lui. este suficientă schimbarea dalelor termoplastice în mochetă. studiourile de televiziune Canal+. orice program. Germania. ci de a crea acolo un mic şi elegant fragment de oraş. Pe pagina alăturată: Birouri în afara oraşului Schlierbach. Akkerbrigge. . pentru ca ele să devină birouri şi. dar îşi cere şi sacrificiile. alta este situaţia birourilor care aleg o relaţie mai strânsă cu mediul natural din afara oraşului.la clădirile de tip box office. când datorită informaticii frontierele între activităţile de birou şi cele de producţie se estompează vizibil. în schimb şi-l pot permite sedii de firme. nici de administraţie publică. institute etc. cu varietatea sa de infrastructură publică – zone de convivialitate. desigur. A doua soluţie este avantajoasă azi. a fost conceput să lege clădirile de birouri într-un ansamblu social de mare atracţie. Pe malul Senei. cuprinzând multiple refuncţionalizări în spaţii de birouri. Ele sunt frecvente astăzi. Acest tip de amplasament nu şi-l poate permite. Paris. evident. Asta înseamnă că atunci când e cazul. Toate acestea depind în primul rând de inteligenţa şi buna credinţă a municipalităţilor. situat la marginea de nord-vest a Parisului. În rest. magazine. În afara oraşului Dacă amplasarea birourilor în perimetrul urban permite accesul imediat la dotările oraşului. e de dorit ca acesta să nu fie o structură care pluteşte izolată într-un ocean de parcări la marginea oraşului.

administrative. reci şi impersonale. În realitate. Ele sunt totuşi uneori dezavantajoase. din motive general arhitecturale şi de progres al gândirii.b.a. Cele mai multe firme aspiră să aibă sediu propriu. în afara oraşului. bancă etc. construit în acord cu nevoile proprii şi mai ales cu imaginea pe care vor s-o promoveze. ca urmare a modificărilor de management. CEC. Ele corespund realităţii că aproximativ la 5-7 ani. introvertită. juridice etc. tehnologiei. clădirea de birouri pură. ceea ce nu este tocmai un dezavantaj. amintim câteva criterii importante. să-şi schimbe sediul în medie la şapte ani. fie are nevoie de reamenajare. activitate etc. sediile proprii sunt pozitive. Pe de altă parte. în oraş. 2. clădirea de birouri mixtă. cuprinde oricum o infinitate de alcătuiri. conţine funcţiuni adiacente precum magazine. 3. clădirea de birouri pură.a. restaurant. pentru proprie folosinţă (custom-designed office building) este cazul cel mai frecvent în Europa. din cauza dinamicii pe piaţa afacerilor. cameră de comerţ. clădirea de birouri cu sau fără unităţi proprii de producţie sau cercetare. 1.d. în general ele se fac vinovate de promovarea unei arhitecturi neutrale şi quasi uniforme.a. 3. Ea este simplu sediu social ori sediu administrativ al unei firme. construit pe speze proprii. deschise şi publicului etc.a. clădirile de birouri pot fi 1. dotări sportive. a cărei activitate specifică presupune şi contact cu publicul – de exemplu bursă. . Dintre ele. atunci când au fost gândite mult prea în acord cu necesităţile de moment ale firmei.b. şi în această privinţă soluţiile pure se diluează. mijloacelor de operare. Pe criteriul statutului clădirii 2.. Clădirea va fi atunci cu atât mai greu de adaptat la schimbările viitoare (ale mijloacelor de lucru. într-o zonă excentrică 3. 3. Pe de altă parte însă. În concluzie. Pe criteriul funcţional 3. Clădiri construite pentru închiriat – birouri "în alb" (speculative buildings) constituie cazul cel mai frecvent în America.a. izolată. firma fie se mută. ale pieţei de afaceri etc). care nu are activitate cu publicul. care pe lângă activităţile proprii financiare. Pe criteriul amplasamentului Cum am văzut.c. 3. în centrul aglomerat al oraşului 2. izolată. statisticile actuale spun că o firmă este nevoită. multe sedii proprii de firme oferă la rândul lor spaţii de subînchiriat. galerii de artă. Astfel. dacă se mai poate vorbi astăzi despre tipologii.Tipuri de clădiri de birouri Tipologia. Sediu propriu al firmei. 2. care ne ajută să clasificăm şi gama de probleme pe care le naşte fiecare dintre situaţiile mai des întâlnite..

b. Pe criteriul programului de arhitectură deservit 4. Clădirea clasică de birouri. Pe criteriul utilizării la maximum a tehnicii 6. spaţii comerciale. Volumetria nouă e alcătuită din trei corpuri şi două atriae. care fuzionează funcţional cu hoteluri adiacente. în clădire nouă gândită ca spaţiu reversibil. 4.b. i-a fost adosată pe terenul din spate o clădire nouă. în prezentul text. consulat. primărie. tribunal. împreună cu managementul şi organizarea spaţială aferente. Cu birouri închise sau deschise etc. 6. administraţie publică: guvern. ambasadă. ea nu se ridică agresiv. bănci. (Mies spunea: Function follows form!) 6.a.b. plan etaj 5 clădire nouă. 7. Fiind parţial îngropată. Ea va fi ulterior comentată.e. vamă. 5.a.b. institute. Pe criteriul relaţiei dintre clădire şi organizarea interioară 7. secţiune prin clădirea veche şi cea nouă din spate. sedii de firme. Cu sâmburele vertical interior sau exterior 7. 5. Clădirea inteligentă este soluţia tehnică cea mai performantă. bursa etc. în clădire istorică adaptată sau ambele la un loc. în clădire nouă. a. Despre ultimele două va fi vorba mai târziu.a. Pe criteriul relaţiei cu trecutul şi viitorul 5. clădirea de birouri mixtă. pentru a respecta tipologia volumetrică a clădiri vechi. palat rezidenţial. în cadrul programului numit urban mixed development. Unei vechi clădiri cu front la stradă. activităţi economice: centre de afaceri. . poliţie.c. minister. 4. chiar teatru (New London Centre – Theatre). a b Clădire de guvern local în Ţara Galilor.a.3. faţă de toate tipurile existente până acum. 4. conducere politică: parlament.b.

cu sau fără atrium etc. 8. Federico Correa. arh. .8. Tipul compact. Germania 1994. Extinderea pe verticală a unei mici clădiri de birouri. oferindu-i un ecran pe care să se proiecteze. Clădirea imobil este clădirea care se supune . O clădire nouă de şapte etaje se aşează în spatele unei case istorice. cât şi prin sistemul eficient de utilizare a încălzirii solare. Clădirea de tip vilă. în cartiere de locuit elegante sau la periferie. Pe criteriul morfologic 8. Barcelona 1987. pavilionar sau cu aripile întinse în natură. Volumetria ei poate fi de tip compact.2. Log ID. legată de natură atât prin peisaj. Correa reia de la casa istorică tema colţului circular.1. stabilind astfel un dialog savant cu contextul printr-o reinterpretare istorică. arh. aflată în afara centrului aglomerat. foarte legată de peisaj. într-un mediu natural de calitate cu care stabileşte un dialog subtil. Diputacion provincial.integrat sau nu – ţesutului urban existent şi se caracterizează prin respectul faţă de contextul istoric.

Tipul vila cu atrium. arh. Birourile închise. Birouri "în alb". cu jocuri de terase şi grădini interioare reduc impresia de densitate. Don Mills. situate în adâncimea platoului. 1994. Park Center. Ontario. . în care clădirea e cea care înnobilează situl şi creează reperul calitativ. indiferentă la context. Trama pătrată este de 7. Patru blocuri masive. E amplasată în zone delabrate. arhitect acelaşi Hermann Hetzberger. exprimă din nou viziunea sa umanistă şi democratică. Canada.60 m. Un dublu atrium de onoare vitrat. 1985-90. Un nod tehnic tradiţional distribuie platourile în suprafaţă de 853-1380 mp. 8. Construcţia autonomă. Harry Pellow.3. cuplat cu holul şi cafetaria elegante. nu ţin cont de iluminatul natural. de obicei deoarece acest context nu este valoros. Sediu administrativ şi social al unei firme olandeze.

primire. Modulelor aşezate în reţea li se pot adăuga noi trame. Clădirea de tip bară. secţiune şi schema circulaţiilor şi curţilor interioare. care poate combina variantele anterioare. depozitare. Spitz şi Martini. . de înălţimi diferite. Franţa. birouri administrative pe 56000 mp. Adâncimea barei este cea optimă tipului de birouri dorit. Fiecare entitate poate primi 32 de persoane pe 420 mp. 1989. fragmenta. cu infinite posibilităţi de compartimentare. 8. articulate printr-un volum de primire. parc de staţionare la Kingersheim. într-o aglutinare de unităţi constructive. dacă e nevoie de extinderi. între ele. birouri. într-un spaţiu amenajat liber. Hermann Hertzberger. Olanda. organizate serial. Birouri dispuse clasic de-a lungul unei străzi interioare. organicistă prin celulele aglutinate. Două clădiri faţă în faţă.5. 1990. Două criterii au determinat alegerea acestui tip: dorinţa de a organiza unităţile de lucru într-un anumit fel şi dorinţa de a exprima eficacitatea serviciului public prin dinamica formală.4. îşi poate schimba direcţia etc. Plan. este inspirată de Central Beheer. Există şi un aport de lumină zenitală. bara se poate prelungi. Sistemul modular e alcătuit din 16 unităţi octogonale juxtapuse şi legate de galerii acoperite.8. Dispoziţia de ansamblu. Arh. Clădirea de tip fagure – o formulă hibrid. În funcţie de amplasament şi în acord cu organizările alternative. Firma EDF-GDF. în la Haye. înaltă sau nu. Ministerul Afacerilor Sociale.

▪ Central Plazza Hong Kong. Berna – plan. Bank für Gemeindewirtschaft.8. la răsăritul soarelui. ▪ Chrysler Building New York. ▪ Empire State Building New York. ► World Trade Center pe 28 iulie 2001. Hong Kong. c d . Turnuri foarte înalte ale lumii: ▪ Tour Eiffel. c. formula lor fiind oarecum tip.6. De la turnurile lui Mies van der Rohe. ▪ John Hancook Building Chicago. ▪ World Trade Center New York. ▪ Bank of China Hong Kong. d. Turnurile de birouri sunt binecunoscute. nimic nou şi cu adevărat revoluţionar nu a mai fost inventat. ▪ Sears Towers Chicago. ▪ Millenium Tower Tokio. a b a. ▪ John Mao Building Shanghai. 1840m. b. până la turnurile inteligente ale lui Sir Norman Foster. Frankfurt – plan. Clădire cantonală. Bank of China.

.

culorile caracteristice. Eforturile deceniilor trecute de a raţionaliza proiectarea acestui program de arhitectură erau orientate pe trei direcţii: 1. În problema concepţiei arhitecturale. calitatea amplasamentului şi calitatea arhitecturii. spaţii. Contează atunci concepţia care a stat la baza proiectării – căci "good design is good business". gama de materiale folosite. tipul de artă (vezi Tuborg). caracterul literelor etc. cultură sau sport cultivate. Contează.). Stabilirea volumetriei clădirii. 2. după o conlucrare atentă cu investitorul. în acord cu volumetria şi tipul de amenajare interioară. Ţinând cont indeterminarea obiectivă a acestei arhitecturi. programul de birouri a fost cel care a inspirat tentaţia gândirii standardizate.Proiectarea clădirilor de birouri Multă vreme. Vechiul sediu e pus în vânzare sau închiriat – iar … "urâţenia se vinde prost". în relaţie cu sâmburele vertical şi cu amenajarea interioară Clădirea de birouri se supune şi ea logicii economiei de piaţă. ei se vor înscrie în cultura firmei respective. integrate şi locale. Amenajarea interioară. în acest caz. b) b) normative privind clădiri publice în general. suprafaţă construită la sol. precum şi cu perspectivele de reamenajare. tema e bine să cuprindă şi estimarea intenţiilor de viitor ale developerului şi. Este obiect de speculaţii imobiliare şi e supus tuturor dezechilibrelor care apar în relaţia cerereofertă. suprafaţă utilă etc. Proiectul de amenajare poate fi comandat aceluiaşi arhitect care a făcut clădirea sau unei firme specializate de design interior pentru birouri. din punct de vedere funcţional problematica se rezumă a întrebarea: Cât de mult spaţiu şi ce fel de spaţiu e necesar? La ea trebuie să răspundă proiectarea. Dată fiind . c) normative pentru clădiri de birouri. care e reglementată în scris şi pe care firma o pune arhitectului la dispoziţie. La aceasta au contribuit şi cele trei tipuri de reglementări care limitează libertăţile: a) legislaţia urbanistică (înălţime. în strâns acord cu tipul de management. în acord cu situl şi reglementările locale. dincolo de mirajul sclipitor al pereţilor cortină şi falsul lux al mochetelor adânci. care se încheie cu un brief – o temă de proiectare. Stabilirea structurii de rezistenţă. dacă se poate. şi ale chiriaşilor. Fenomenul mutării firmei dintr-un sediu în altul este frecvent şi pozitiv – el dinamizează piaţa şi ataşează personalul de firmă. Mai trebuie adăugată atenţionarea asupra instalaţiilor. în detaliu. Caietul cuprinde elemente care alcătuiesc imaginea de marcă: sigla. Aceste trei direcţii de studiu sunt încă valabile. 3. care trebuie prevăzute în proiect. Oricum. Volumetria clădirii.

depozite. structuri portuare etc. care în mod normal este de circa 50 de ani.nodul de servicii ▪ Optimul în utilizarea spaţiului general este determinat de: . . ■ Criterii de proiectare interioară a clădirii: ▪ Dimensiunea spaţiului e variabilă. silozuri. Este o condiţie care a migrat deja din teritoriul construcţiei de birouri. până când sediul nu mai corespunde dezvoltării firmei şi atunci se schimbă sediul. ▪ Componentele care ţin de durata de viaţă a clădirii sunt: .anvelopanta . în funcţie de temă şi program. pe termen scurt. ▪ regimul de lumină naturală determinat de umbrirea clădirilor învecinate etc. Conceperea amenajării este atunci obiect de decizie comună între arhitect şi utilizatori. se investeşte în reparaţii capitale. mixte şi alternative. ■ Datele generale de care trebuie ţinut cont în cadrul acestor estimări se referă la: ▪ Durata normată de viaţă a clădirii. în cazul multor clădiri publice. sunt: ▪ forma terenului.poziţia stâlpilor . ▪ Designul interior se schimbă şi el. cam la 5-7 ani. ▪ Transformările în organizarea spaţială interioară au loc ritmic. ▪ accesele pompierilor în caz de incendiu. impuse prin PUD.forma anvelopantei . cam la 25 de ani. partenerii trebuie să fie flexibili. Aceasta obligă la conceperea clădirii ca o decizie comună între arhitect şi developer.dinamica din lumea afacerilor. centrele culturale şi tot felul de programe noi. În ultimii ani. în condiţiile în care. favorite au fost sediile refuncţionalizate ale unor fabrici. pe termen lung.structura de rezistenţă . cum ar fi centrele de sănătate. ▪ înălţimea impusă a clădirii. ▪ gradul admis de ocupare a terenului (CUT şi POT). conform statisticilor.poziţia sâmburelui vertical ■ Factorii externi care determină forma clădirii.

.trama structurală (stâlpi).adâncime mare: 11–19 m . În cazul nodului interior. 2 m lăţime) din jurul nodului vertical.▪ Poziţia nodului poate fi exterioară sau interioară. b. care determină numărul de lifturi. . .adâncime mică: 4-5 m a. scări şi grupuri sanitare. parţial interioară. adâncime mică a a b ▪ Proiectarea nodului. La rândul ei. Există cel puţin patru tipuri de trame suprapuse: . ▪ Trama. . sâmbure exterior ▪ Adâncimea spaţiului e dată de distanţa de la anvelopantă la circulaţia (de cca. sâmbure interior lateral.adâncime foarte mare – peste 20 m de la geam până la circulaţia din jurul nodului. .spaţii de curăţenie diverse.spaţii suplimentare ca oficii. adâncime medie b. sâmbure interior central.numărul etajelor. ea depinde de poziţia în plan a nodului. parţial exterioară etc. repartizată pe mai multe noduri. case de troliu. . c.adâncime medie: 6-10 m .suprafaţa etajului şi numărul funcţionarilor. excentrică. Conţinutul nodului depinde de: . care determină numărul de lifturi. a b c a. în care caz poate avea poziţie centrală. eventual coffee stations etc. în funcţie de distanţa până la coajă avem: .

dar mai convenabile sunt dimensiunile de peste 3. cu cât e mai mare. trebuie să ţină cont de un minimum de 2. b. . trama de instalaţii. De reţinut este oricum faptul că interaxul stâlpilor determină alveolările interioare. .la faţadă. c. d. ▪ Trama constructivă vizează subîmpărţirea plafonului fals. . evident. Trama potrivită pentru a permite şi amenajarea cu camere.75 m de consolă permite amplasarea unui birou.în interiorul casei. trama constructivă.00m. ▪ Trei poziţii ale stâlpilor în relaţie cu anvelopanta: . nu toate şprosurile trebuie să fie structurale. . ci să permită mobilarea. În mod normal. trama de amenajare interioară ▪ Trama structurală. dar atunci distanţa de la stâlpi la anvelopă nu trebuie să fie spaţiu pierdut.stâlpii integraţi în grosimea peretelui exterior – trebuie să ţină cont de cable şi conducte. un minimum 2. care de multe ori urmăresc perimetrul. astfel încât să permită. Pentru birourile deschise. plafon etc. amplasarea corpurilor de iluminat din plafon într-un mod controlat. În cazul planurilor şi amenajărilor libere. trama structurală. a dalelor pardoselii etc.1 m interax.. de exemplu.. până la 4-5 m. deşi distanţa de 5m interax riscă să ofere imaginea unei păduri de stâlpi. trama potrivită ar trebui să fie de cel puţin 5. o tramă e cu atât mai convenabilă. în funcţie de oferta pieţii) trama de instalaţii (prize) trama de amenajare interioară (birouri) În imagine: a. dar scumpă. ci doar cele din linia stâlpilor interiori. complicate.- trama constructivă (module ale finisajelor – planşeu.75 m pentru un birou. Trama constructivă este de obicei o subdiviziune a tramei structurale.stâlpii în afara peretelui cortină – soluţie elegantă. trama structurală variază de la 5 la 9 m. locul stâlpilor îl pot lua şprosurile structurale.

Le menţionez aici doar cu caracter informativ. ▪ informatica tinde să elimine cantitatea imensă de hârtie ce se manipula şi trebuia stocată.automatizări.6 m.Spaţii medii – pentru de grup de. . în limbaj ingineresc. Astfel. cablaje. ■ Notă importantă: Toate recomandările de mai sus sunt în general depăşite. Dacă în deceniile trecute conotaţiile formei clădirii de birouri erau cutezanţă. casa scării principale este prevăzută cu un spaţiu tampon etc. pentru că sunt corecte şi la vremea când au fost elaborate se bazau pe studii serioase. dar numai ca repere. ▪ În concluzie.▪ Dimensiuni ale spaţiilor construite: . pe criterii calitative. variantele actuale sunt în general mixte. să zicem 5 persoane – 40-150 mp. democratice. ▪ În caz de incendiu se recomandă: .la clădiri mai înalte 18 m. un sediu de birouri trebuie setat pentru două variabile majore: 1. flexibile. cum ar fi supleţe. imaginative.să existe ferestre mobile. Contrar acelei gândiri normative.Spaţii mici – într-o cameră sunt necesari minimum 8 mp/ loc de lucru. comunicare. inovaţii tehnice. ci criteriilor de lux şi imagine. s-au produs mari schimbări care determină gândirea arhitecturală: ▪ a apărut imobilul inteligent.5 m. locurile aride de muncă fiind împletite cu spaţiile deschise convivialităţii. imagine demarcă. informatice etc.în cazul unei singure ieşiri de incendiu. distanţa maximă de la locul de lucru la ieşire să fie de max. ▪ Alături de opţiunea iniţială cu privire la adâncimea spaţiului orizontal de la anvelopantă la sâmbure. mai dificil de definit în reţete.Spaţiile mari nu se supun reglementărilor. succes şi transparenţă. ţinând cont că o dimensiune minimă pe cele două direcţii ale unui loc de birou este de 2.scara să poată fi izolată. . ▪ s-a produs o redefinire a locului de muncă. lor li s-au adăugat azi şi alte sensuri. şi mai ales cea din domeniul terţiar. de exemplu. 30. . dinamica amenajării interioare şi 2. Consider că este bine să fie cunoscute. . . pentru a împiedica propagarea focului de la un etaj la altul. ţinând cont de poziţionarea şi dimensiunile tuturor traseelor de instalaţii. trebuie decisă şi înălţimea liberă între planşee. hotarelor şi activităţilor. Dinamica vieţii însă. a schimbat centrul de greutate de pe criteriile cantitative raţionale. Există şi o continuă căutare de alte soluţii liberale. dinamica logisticii . . care presupune interpenetrarea spaţiilor. flexibilitate.

printre care şi o aulă echipată multimedia. piscina. până la restaurante. care efectuează deplasări pentru audit. În Europa au apărut mai târziu. un atrium sau o stradă interioară. imprimante etc. el federalizează şi identifică sistemul de spaţii comune. ▪ În concluzie. galerii de artă şi. ▪ se prevăd spaţii de lucru concentrat (quiet rooms). gândit în relaţie cu un patio. apoi în anii '90'95 la 20 şi pot ajunge azi până la 28 mp / angajat. fast food-uri. plotere. ▪ a fost introdus. în care noul chiriaş. cu societăţile de telecomunicaţii şi informatică de cealaltă parte. indiferent de tipul activităţii. ▪ holul central nu mai e un simplu spaţiu de primire şi distribuţie.. sala de expoziţii. aproape la vreo zece ani diferenţă.▪ introducerea informaticii şi a spaţiilor de convivialitate au avut ca efect creşterea spaţiului alocat unui loc de muncă de la acei 8 mp de demult. ci. după ce a fost încheiată de . construcţia inteligentă se defineşte ca imobil precablat. dispune imediat de conectare la comunicaţii performante. prezenţa artei şi vegetaţiei în întreaga clădire. ▪ se prevăd spaţii pentru copiatoare. Este deci o construcţie care. la 14. ▪ se observă insistenţa pe spaţiile cu vocaţie culturală. Imobilul inteligent Intelligent buildings – le-au denumit americanii atunci când le-au inventat. Astfel nu se risipeşte bugetul de spaţiu cu birouri care o mare parte din timp stau neocupate şi se profită de sistemele rapide de conectare la legături de comunicare cu exteriorul. ca spaţii de convivialitate. Naşterea lor s-a datorat unor joncţiuni fericite între factorii macro-economici şi tehnologici şi s-a mai datorat asocierii între investitori-proiectanţi-antreprenori pe de o parte. oricum. Recepţionera care gestionează ocuparea birourilor îi rezervă astfel un birou disponibil pentru timpul anunţat. ci şi un stimulator al productivităţii muncii. se consideră azi că valoarea arhitecturii pentru birouri nu constituie pentru patroni doar un activ important. Angajatul anunţă dimineaţa recepţia. participă la meetinguri în diverse alte locuri etc. cafenele. cum ar fi biblioteca. Pe scurt. sistemul hostelling. ▪ nu lipsesc sălile de conferinţe diversificate (meeting rooms). servere. de la automate. lor li se pot adăuga sala de fitness. trecând prin tea stations. dacă şi între ce ore va avea nevoie de un loc la un birou. în mod controlat. ▪ au fost redefinite "anexele sociale": tradiţionala cantină a fost înlocuită cu diverse alte dotări. apoi boutiques-uri şi altele. cam de 2/3 din totalul funcţionarilor cu muncă diversificată. prin anii '77. în multe locuri. ▪ suprafaţa în mp/angajat se calculează distribuit între spaţiul de lucru şi cele sociale şi de convivialitate. acesta presupune un număr de birouri neindividualizate. sauna.

plăţile. capabilă să permită şi sistemul de hostelling. identificări. prin caracteristicile sale. şi din punct de vedere spaţial. electricitate protejată. evident. ▪ trebuie ţinut cont de dimensiunea de 0. ▪ de la locul de muncă se poate comanda accesul unui vizitator sau o sală de conferinţă cu mijloacele audio şi video dorite. capabilă să acomodeze moduri variate de exploatare. ▪ clădirea inteligentă are disponibilitatea de a integra repede noutăţile tehnologice. ▪ gestiune administrativă centralizată. parcarea maşinilor. În continuare. care asigură: securitate. ▪ reţea digitală voce-text-imagine. contorizarea şi facturarea se efectuează. clădirea inteligentă optimizează funcţionarea firmei. ▪ Biroul inteligent dispune de prize electrice. odată semnalată devine comandă. orarele etc. ▪ orice problemă tehnică (de exemplu schimbarea unui bec ars).către constructor. 12% din suprafaţă este ocupat de spaţiul pentru cablaje. pentru a permite trecerea reţelei de cable. ci poate fi imediat ocupată de o firmă care a hotărât să-şi schimbe sediul. printr-o reţea generală de cablaj instalată în planşeu sau în plafon. teleconferinţe şi videotelefonie.. sălile nu trebuie climatizate permanent. încât să poate fi. lumina artificială. restaurantul. care controlează parametrii de mediu – încălzire. ▪ înălţimea liberă între planşee nu poate să coboare sub 3.6 m latură a ghenei de instalaţii. ▪ accesul în timp real la baze de date. astfel. ▪ se pot accesa pe monitorul de pe birou emisiuni de televizor. ▪ în afara sistemelor generale de iluminat artificial.00 metri. astfel. funcţionarul are pe masă o comandă prin care poate regla instantaneu storurile (care altminteri funcţionează automat prin senzori calorici). ci doar la comandă. ▪ imobilul e împărţit în unităţi conectate permanent.. controlul accesului. lumină de zi filtrată. încălzire etc. informatice şi telefonice legate la sistemele lor performante. Ea este. Condiţia este ca arhitectul să o fi conceput suficient de flexibilă. climatizare. se execută. ▪ postul precablat e de trei până la cinci ori mai ieftin decât postcablajul. climatizarea locală etc. . ▪ cablajul şi fibrele optice permit transmisia rapidă a unei cantităţi mari de informaţie şi orice tip de document. caracteristici ale clădirii inteligente sunt: ▪ gestiune tehnică centralizată. Pe scurt. nu aşteaptă luni de zile goală. Instalarea firmei mutate poate dura 45 de minute.. alarme la risc. aceste facilităţi sunt cu atât mai utile atunci când mai multe firme sunt chiriaşe în acelaşi imobil şi beneficiază de utilităţi comune. prin calculatorul central. evident. sisteme antiefracţie. ▪ telefonie simultan digitalizată şi clasică. iar factura urmează şi ea un circuit scurt.

cu minimum 4 prize de alimentare. pentru distribuţia cablelor – suficientă la 800 mp sau 50-100 de birouri. ▪ locul de muncă în birouri deschise se apreciază în medie la 16-18 mp. conceptele cheie ale clădirilor inteligente sunt: FLEXIBILITATE RENTABILITATE MENTENANŢĂ PRODUCTIVITATE SECURITATE CONVIVIALITATE Lloyd's of London Arhitect: Richard Rogers & Partners Construcţie 1986 .▪ la fiecare etaj trebuie să existe o cameră de 5-10 mp. ▪ protecţia cablelor la apă necesită atenţie deosebită. ghenele şi traseele lor vor fi diferite de cele ale conductelor şi ţevilor cu apă. la 100 de mp – 12-25 de puncte de acces. ▪ în final. 1 branşare informatică. 1 priză de telefon. la 100 de mp sunt necesare 14-17 puncte de acces. distanţa de la cablu la birou poate fi până la 50 de metri. ▪ în cazul birourilor peisagere. ▪ în cazul organizării cu birouri închise.

locuinţă şi loc de recreere. încât să slujească în egală măsură conceptul arhitectural. deci. managementul. Evident. Peste tot trebuie să te simţi bine. . rămâne ca în interiorul volumului. tehnica şi designul interior să colaboreze spre a deservi conceptul. adică repartiţia grupată a spaţiilor comune fixe şi degajarea acelor spaţii care vor putea beneficia oricând de recompartimentări uşoare. imaginea de marcă. 5. Sub aspectul psiho-managerial. comunicarea etc. Pentru a susţine aceste bune intenţii. cercetătorii psihologiei dedicate muncii de birou discern cinci condiţii esenţiale de care managementul trebuie să ţină cont în relaţiile sale cu angajaţii şi. incluzând mijloace neconvenţionale. Problemele majore ale amenajării interioare în clădirea de birouri au şi ele. deci. 3. siguranţă şi protecţie la stress – în compensaţie pentru munca abstractă. dar şi în amenajarea interioară a spaţiului de birouri. de care trebuie să ţină cont şi proiectanţii (Les cinque points du domaine tertiaire. un funcţionar obişnuit îşi petrece mai mult timp activ la birou. mobilierului. 4. De altfel. designerul de interior şi managementul firmei trebuie să colaboreze intim. prin caietul ei de sarcini. decât acasă. grija pentru managementul spaţiului şi confortul psihologic al angajatului sunt cel mai mare câştig al cercetărilor şi experienţelor din ultimii 20-30 de ani. finisajelor. ▪ de cealaltă parte. exprimarea imaginii de marcă. acustic şi de iluminat. Între cele două condiţionări – a arhitecturii generale şi a strategiei de management . Din păcate. Această condiţie odată corect rezolvată prin proiectul de arhitectură. Şi atunci "spaţiul de muncă nu trebuie gândit altfel decât cel al locuinţei".. cablărilor etc. Aspectul concret al amenajării interioare presupune o condiţie prealabilă. arhitectul de interior porneşte de la gândirea locului de muncă şi ajunge să se întâlnească cu determinările arhitecturii. cuprinse sub controlul ergonomic. motivarea şi mobilizarea reală a personalului. cum ar spune le Corbusier). o organizare unificată pe baza unor valori general acceptate. strategia managerială. Ei trebuie să asigure: 1. Conform noii mentalităţi "nu există diferenţă între birou. 2. Reamintesc că pentru a realiza un climat de lucru favorabil. instalaţiile vor fi şi ele grupate pe acelaşi criteriu. şi anume divizibilitatea maximă a clădirii. dar nu în ultimul rând pe utilizatori. favorizarea sociabilităţii şi cooperării. Într-adevăr. chestiunile mai subtile ce ţin de confortul estetic şi psihologic al angajatului.Amenajarea interioară a clădirilor de birouri Modificările de mentalitate au antrenat o serie de modificări în arhitectură.el trebuie totuşi să facă în aşa fel. el are din start de întâmpinat prestabilirile dictate de cultura firmei. aceeaşi dublă natură: ▪ pe de o parte chestiunile explicite ale compartimentărilor. termo-climatic.

arhive. depozitare etc. ■ Recepţia. Hol central cu recepţie la parter. pentru etajul curent. spaţii tehnice. ▪ recepţia de marfă. UK. . spaţiile pentru birouri şi cele de conferinţe sunt cele deservite de restul spaţiilor din clădire . arhitecţi Arup Associates. ▪ recepţia de etaj. apoi grupurile sanitare. aşteptare etc. a firmei anume aflată la acel etaj.Spaţiile comune în cădirea de birouri Marele arhitect Louis Kahn împărţea funcţiunile clădirii în două categorii: spaţii deservite şi spaţii care servesc. Există trei tipuri: ▪ recepţia mare de la parterul clădirii. Cambridgeshire. eventual camere de garderobă.circulaţii. În cazul de faţă. ■ Nodul principal conţine lifturile şi scările. camerele de curăţenie. Royal Incurance Building. 1992.

8 locuri. măsuţe. . cu cinci locuri la ea etc. de reuniuni formale. utilizate pentru prezentări şi proiecţii. cu masă mare şi scaune împrejur. ea va avea structura ei separată. Ca şi nodul de circulaţie şi anexele sanitare. ▪ locuri de întâlniri şi discuţii adiacente locului de lucru: . cu aceeaşi organizare – auditoriu şi vorbitor. o masă de cca. canapele etc. consilii de administraţie etc.două scaune în faţa biroului.. mobilate. 2) fie deservesc în mod special zona staffului. este eventual utilizată prin închiriere şi de către hotelul vecin. pentru conversaţii. ▪ loc de odihnă – o suprafaţă mai mare cu canapele. ▪ Săli de şedinţe. ▪ locuri de întâlniri şi discuţii aferente unui grup de birouri: de exemplu. ▪ locuri de aşteptare pentru vizitatori. tot cu fotolii. cu mese lungi perimetrale şi spaţiu liber în mijloc.Recepţia ■ Spaţiile pentru birouri vor fi analizate mai departe. pentru şedinţe. în cazul organizării tradiţionale. ■ Spaţii pentru întâlniri informale Astfel de zone sunt cuprinse în interiorul spaţiului deschis pentru birouri sau.. . ▪ Sala mare de conferinţe. de obicei. ■ Săli de adunare pentru întâlniri ritualizate Astfel de zone sunt: 1) fie independente. Pot fi mobilate cu masă şi scaune sau pot fi canapele şi măsuţe. în camere sau în spaţii comune. ▪ Săli mai mici. pentru manifestări mari. la dispoziţia tuturor angajaţilor. sau de alte grupuri în situaţia unor simpozioane. întâlniri etc. fotolii etc.o masă perpendiculară pe birou. echipată cu mijloace audio video. ▪ Săli mai mari.

■ Coffee areas – oficii pentru sucuri. pentru o persoană nevoită să se concentreze la o lucrare cu termen scurt. 1993. Jos: Meeting room de dimensiuni mici ■ Quiet rooms – camere complet antifonate. ceai. apă. .Sus: Sală de conferinţe la Parlamentul din Bonn. cafea. ■ Camere de curăţenie.

cu greu se mai găseşte timp şi răbdare pentru a umbla să cumperi pâine sau un caiet pentru copil. ▪ automate etc.interioare (în principal pentru angajaţi) sau publice. ▪ încăperi de depozitare materiale consumabile. când. .Posibilitate de amenajare. ▪ cafetaria. e. după terminarea programului. ▪ autoservire. prin poziţie şi amplasament contribuie la dinamica spaţiului. dispecerate etc. c. care separă. e la îndemână şi. care sunt de foarte multe feluri: ▪ mobilier integrat în spaţiul de birouri. ▪ bar. d. ■ Dotări pentru cafea. Grupuri de lucru. Funcţionari superiori în relaţie cu publicul. Secretară.în sistem de catering sau cu bucătării proprii. A. Birou manager cu mic loc de discuţii. . b. gustări şi masă: . dosare arhivate etc. ■ Spaţii pentru mic comerţ – mai ales în locaţiile din afara oraşului. Asistent sau şef de departament. ▪ restaurant. ■ Spaţii de depozitare. centrale tehnice. ▪ încăperi de mentenanţă – server. ▪ fast food. ajuns în oraş.

■ Zone culturale: ▪ bibliotecă ▪ stand presă etc. ■ Zone de destindere fizică: ▪ sală fitness ▪ saună ▪ masă ping pong ▪ piscină etc. birou peisager. înăuntru sau afară. anii '70. biroul luxos al directorului american. la locul de muncă. anii '60. c. Locuri agreabile de petrecut pauza de masă. . c a b a. b. birou în alveolă à la suèdoise. anii '60. anii '60. Turn american GIS. Birouri închise şi birouri deschise. după anotimp.

Birourile individuale rămân în continuare propice pentru activităţi de conducere şi management. organizare celulară. ■ Organizarea celulară închisă de grup e alcătuită din încăperi închise. maximă concentrare. Se spune. b. dar de obicei nu primesc mai mult de cinci persoane. . birou peisager ■ Organizarea celulară închisă e alcătuită din încăperi single şi încăperi de 2-4 persoane. Organizarea spaţială se potriveşte managementului tradiţional european. este şi soluţia mai iubită de funcţionari. Structura arhitecturală este la fel de rigidă ca şi cea organizaţională. De altfel. E o formă de organizare încă favorită în Germania. spaţiu deschis de birouri. Dar până şi persoanele din conducere mai renunţă la aceste locaţii. Designerii trebuie să găsească soluţii pentru cele câteva tipuri de organizare a spaţiilor de birouri: a .Amenajarea spaţiului de birouri Designul de interior face eforturi să ţină pasul cu dezvoltarea biroticii şi a micro informaticii. conform mentalităţii derivate din acest tip de management. Acestei organizări i se potrivesc clădirile cu adâncimi mici. înşiruite pe un coridor care în final conduce la direcţiune. care pretind condiţii de confidenţialitate. primire şi recepţie. pentru grupuri de 5-15 persoane care lucrează împreună. Spaţiile sunt de mărime medie. managementul şi atitudinea angajatului se determină reciproc. cum e şi firesc. ţinând cont că arhitectura. Camerele pot fi mai mici sau mai mari. că pragul psihologic se opreşte la numărul de 12 persoane. în detrimentul comunicării informale şi a lucrului dinamic. şi se potrivesc la clădiri cu adâncimi de 15-20 m. Această schemă poate constitui însuşi iconul unei cariere. O cameră este în totalitate dependentă de servicii de alimentare proprii. de până la 12 m şi coridor la mijloc. Această formă de organizare se mai găseşte frecvent mai mult în Franţa. fiindcă izolarea le multiplică deplasările şi convorbirile telefonice. pentru că scapă de supravegherea permanentă a şefului. de tip ierarhic. c. de fapt.

despărţite între ele de mobilier înalt. Ea va fi discutată mai pe larg câteva pagini mai departe. În general. de obicei pentru o persoană. avantajoasă. În Europa. O celebră fotografie din 1906. a lui Wright. ■ Biroul peisager. În final. realitatea este că toate aceste modalităţi de organizare acreditate de o lungă experienţă sunt valabile. tipului de activitate şi formei de management. Ea e resimţită în general ca rece şi inconfortabilă. dar şi din motive psihologice şi de tradiţie.■ Organizarea celulară deschisă este soluţia specifică spaţiului scandinav. de depozitare sau panouri amovibile. De altfel. ca o hală de fabrică. potrivită pentru spaţii mari şi adânci. acestă organizare nu a fost prea îndrăgită. Este adecvat unei munci relativ repetitive şi unei diviziuni destul de stricte a muncii. În America. trama la aceste clădiri este rectilinie. De obicei mobilierul e aşezat după o geometrie rigidă. înfăţişând spaţiul central de la parter cu dactilografele la dispoziţia şefilor din dreapta şi stânga. acolo unde open space office a făcut carieră. formula probabil cea mai elegantă. globalizarea face ca birourile din toată lumea să adopte toate tipurile de birouri şi chiar combinaţii între ele. în care intenţiile lui ergonomice urmăreau ca omul de pe scaun să se dezechilibreze de îndată ce abandonează poziţia corectă recomandată la dactilografiere. fără subdiviziuni. raportate doar la cultura firmei. poate şi pentru că nu îşi putea permite mai mult de 10-12 mp/om. ■ Spaţiul deschis de birouri este tipul american consacrat de organizare a muncii de birou. Necesită un tratament acustic elaborat. de circulaţie şi comunicare. Frank Lloyd Wright este şi inventatorul unui scăunel cu trei picioare destinat dactilografelor. cu condiţia să fie adaptate mentalităţilor şi psihologiei generale a comunităţii. Aveolele sunt deschise pe o latură către spaţiul comun. cu interiorul clădirii Larkin. răspândită. Ea presupune unnumăr de alveole deschise. unui birou îi este rezervată o suprafaţă cam de 15-25 mp/om. . vorbeşte despre condiţii de muncă psihologice de necrezut. de asemenea pentru circulaţia hârtiilor şi pentru un eficient control. altminteri zgomotul de fond devine stânjenitor. În concluzie.

care s-ar fi răsturnat uşor de îndată ce femeile ar fi abandonat poziţia corectă. (F. era vremea raţionalizărilor extreme şi a unei severe diviziuni a muncii.L. Planul unui etaj curent.Birourile Larkin. avea loc munca repetitivă a femeilor. Wright imaginase un scăunel cu trei picioare pentru ele. arhitect Frank Lloyd Wright. . la galerii. Jos se desfăşura munca de răspundere a bărbaţilor. imagine a uneia din galeriile superioare şi imagine a spaţiului central.) Sus. cu birourile deschise la parter. cu dactilografele asediate la mijloc. construcţie 1904. Cu cele mai bune intenţii.

De altfel. bureau peisagère. recunoaşterea meritelor etc.nevoia de siguranţă existenţială – un venit decent. în cadrul căruia angajatul implicat se identifică cu interesul firmei. de ergonomia mobilierului şi în nici un caz de confortul psihic. Specialiştii au descris trei grade de motivare a muncii. . psihologia organizaţională a definit şi o ierarhie generală a necesităţilor unui angajat: . performanţele tehnice ale pereţilor cortină. Teoriile organizaţionale sunt o rezultantă a conlucrării dintre psihologi şi specialişti în teoria managementului şi resurselor umane. lipsa tensiunilor. cu atât mai puţin la locul de muncă. . Apoi.Biroul peisager Întâlnit sub numele de Bürolandschaft. de modularea elementelor. prin promovarea la angajat a sentimentului că aparţine unor interese comune. teoriile organizaţionale de management participativ. Psihologia organizaţională găseşte metode de eliminare a conflictelor între colegi. încă în manuale americane de amenajare a birourilor de la începutul secolului. dar şi de relaţiile interumane. bazat pe autoritate impusă prin control. i se recomanda proiectantului studierea mai întâi a fluxului muncii. stimulat doar de plata salariului (şpaga nu este menţionată în studiile occidentale). De fapt. de satisfacere a aspiraţiilor profesionale.moral – când principalul stimul devine satisfacţia muncii în sine şi rezultatul ei. dictau proiectarea. ceea ce ne face să credem că relaţiile de flux tehnologic al muncii ocupau un loc mai important în concepţia pragmatică a americanilor. În cea mai mare parte a secolului 20. cât şi implicit pe aceea a organizării spaţiului de muncă a angajaţilor. arhitecţii au fost în general preocupaţi de raţionalizarea proiectării. Managementul participativ e opusul celui ierarhic. într-un spirit democratic şi destins. optimizarea execuţiei. resimţite sub raportul satisfacţiei personale şi al randamentului: . După anii '60 însă.ultima este nevoia de autoîmplinire. landscape office.nevoia de socializare – aceea de a nu fi izolat şi de a fi acceptat de ceilalţi.. a apărut în America reacţia împotriva tratării omului ca simplă verigă în mecanismul productiv. . au schimbat atât concepţia de management. .alienat – este modul de viaţă al funcţionarului indiferent la fenomenologia lucrului. la succesul cărora participi şi meritele i se recunosc. în anii '30 şi '40. adică cele care promovau ideea motivării angajatului altfel decât prin salariu şi control autoritar. atât de preţioase pentru europeni. Argumentele concrete de proiectare şi stilul managerial de modă veche. decât relaţiile ierarhice. pe principiul că performanţa e legată şi de ambientul fizic.instrumental – când aceleiaşi motivări i se adaugă nevoia contactului social. Ele susţin un tip de management interactiv. mai puţin ierarhic. . .nevoi psihologice – ambient agreabil.

▪ practicarea etajelor decalate. oferindu-li-se angajaţilor la serviciu condiţii din ce în ce mai plăcute. şcoli bune. evident. Exemplificarea epocală a fost sediul Centraal Beheer. Umanişti de felul lor. plante şi obiecte de artă. . care permiteau acum o adâncime mult mai mare de la faţadă. adică un spaţiu tridimensional continuu. prin creşterea nivelului de trai. printre care: . Chiar şi la noi. ▪ creşterea economică.facilitarea controlului managerial. simbolurile canonice ale statutului au căzut din ce în ce mai mult în ridicol şi desuetudine. a ferestrelor de tip termopan şi altor finisaje superioare. construit în Olanda în 1974 de arhitectul Hermann Hertzberger. manifestată printre altele şi printr-un număr suficient de patroni. care are multe avantaje. Totuşi. echipate sofisticat. pe orizontală şi verticală. în informatică şi telefonie. printre care destui s-au dovedit dispuşi să investească în experimente pe seama sediilor proprii (mai ales în Europa. Un contraargument se referea la teama de egalitarism. sport. prin dotări de recreere. nerectilinii. în contrast cu tratarea neindividualizată a masei de angajaţi. în diversele tipuri de plafoane suspendate cu posibilitatea de integrare a corpurilor de iluminat. care avea să revoluţioneze atât arhitectura. manifestat. apoi a pereţilor uşori de compartimentare. aducând în plus noutăţi de mare importanţă: ▪ reiterarea şi valorificarea vechiului concept de Raumplan. informare prin mass media diversificată etc. inclusiv al celor de grad mic. dispuse decalat pe verticală. a materialelor moderne de termoizolare. . inaugurat de Quickborner Team în Germania. de exemplu. călătorii. Au avut norocul de a beneficia şi de câteva avantaje: ▪ progresul tehnic. care ilustrează reacţia faţă de condiţiile neindividualizate de lucru şi favorizarea funcţionarilor ierarhici superiori. landscape office).Tendinţele de schimbare a managementului din autocratic în democratic au determinat. mobilate şi agrementate cu finisaje superioare. managementul îşi extinde de fapt controlul şi asupra vieţii private a omului. care se caracterizează prin spaţii libere. ▪ emanciparea tuturor funcţionarilor. cât şi designul de interior al clădirilor de birouri.facilitarea orientării. Un alt reproş se referă la faptul că. articulat prin structură şi supante. unde exista tradiţia sediilor proprii). arhitecţii şi i-au asociat pe analiştii de sistem şi au pornit un proces de creaţie şi experiment în arhitectura birourilor. în acord cu noile teorii organizaţionale. cale de întoarcere nu mai există. Spaţiul peisager este un concept de design legat de o idee organizaţională democratică şi umanistă. în mod paradoxal. . bureau peisagère.dinamizarea imaginii. Cu toate aceste mici rezistenţe. Hertzberger a îmbinat meritele celor două mari tipuri de organizare de până atunci – cea celulară şi cea americană a spaţiului deschis. Central Beheer a fost o inovaţie arhitecturală interesantă. ▪ startul comunicaţiilor performante şi perspectivele sale promiţătoare. care ar destructura organizarea tradiţională şi ar conduce la haos. Aşa a apărut la începutul anilor '60 conceptul de birou peisager (Bürolandschaft. critici. cultură şi comerţ.

alteori în alveolele plăcii cutate. altele cer concentrare creativă individuală. s-au aflat mult mai multe despre sistemele de climatizare.înlesnirea posibilităţii de a subdiviza spaţiile şi astfel şi astfel de a subînchiria etaje parţiale altor firme sau ca spaţii publice. prezentări. fie deasupra planşeului (sub pardoseală). conferinţe etc. de altfel. încât permite o adâncime generală mare. unele cer comunicare multă. de exemplu. unele se combină cu activitatea de producţie. uneori în placa celulară. altele pe grupuri mai mari. în general. poate practica hotelingul. spre deosebire de planşeele continui suprapuse (slab block development). interacţiune şi apartenenţă şi oferă imagini interesante. ▪ tramă structurală mai liberă. datorită designului integrat al mobilierului. ▪ amenajarea de tip landscape favorizează o acustică bună fără mari intervenţii. creează senzaţia de scară. ▪ planşeele sandwich au conductele fie sub placă (cu plafon fals). ▪ păstrează avantajul interactivităţii şi comunicării spaţiale caracteristic spaţiului deschis. această organizare a stimulat inovaţiile în mobilierul de birouri şi. Dar pentru că singure. dincolo de sistemele automatizate de iluminat şi climatizare. structurii şi instalaţiilor – integrated environmental design. ▪ permite circulaţiile locale între două sau mai multe etaje parţiale – ceea ce constituie un avantaj la subînchirieri. pentru a favoriza mobilarea alternativă. la diferite nivele. altele cu cercetarea. mocheta şi plantele estompează zgomotele şi astfel bruiajul de fond devine neglijabil. – spaţii de diferite dimensiuni şi calităţi. în designul de interior. din cauză că suprafaţa de pereţi reverberantă e foarte mică. ▪ păstrează avantajul intimităţii oferit de organizarea celulară. de la sursă sunetele mergând direct la ţintă. Firmele de audit financiar. sistemele integrate conduc la rigidităţi. amenajarea interioară poate fi uşor modificată fără intervenţii la structură. Organizarea de tip landscape se potriveşte multor tipuri de firme şi activităţi: celor care se bazează pe grupuri mici de lucru. ▪ diviziunea spaţiului se face astfel doar prin diferenţe de nivel (supante) şi mobilier. Birourile peisagere au şi ele în completare şi quite rooms. ▪ ambientul fizic total controlat este asemănător sau acelaşi cu al clădirilor inteligente.. în plus. trebuie menţionat că datorită experimentelor prilejuite de biroul peisager. tot felul de săli de şedinţe. altora care se bazează pe lucrul individual. cu cât mai puţini stâlpi posibil. creîndu-se o identitate proprie fiecărui loc de muncă. există posibilităţi individuale de reglare a ambientului local. . ▪ unităţile. chiar în condiţiile în care sâmburele vertical este proprietatea firmei care posedă clădirea. în condiţiile în care unităţile de lucru beneficiază toate de lumină naturală apropiată. ▪ adâncimea spaţiului de birouri este astfel fragmentată. altele cu auditul financiar etc. despre protecţia la zgomot etc.

a. se pare că: . şi în cazul unei redacţii.pentru o activitate de proiectare. umanizat totuşi de o amenajare peisageră. au fost adăugate câteva spaţii închise şi atât. schema de ansamblu a planului. Primul considerent în acest sens este adâncimea clădirii. În concluzie.unei activităţi de top management însă. structura organizatorică şi tipul de management.Critica a analizat şi această variantă de a rezolva spaţiile de birouri. în forma ei pură. care e favorabilă anumitor tipuri de amenajări mai mult decât altora.) Central Beheer. pe când cea peisageră în adâncime etc. închis. Important este ca amenajarea de principiu să fie avută în vedere încă din timpul proiectării clădirii. Evident. toate aceste tipuri pot exista şi în combinaţii . Potrivită este. unde încă este importantă supravegherea. iniţială.pe acelaşi etaj sau pe etaje diferite. Neadaptarea la situaţie conduce la disfuncţii în muncă şi irosire de spaţiu şi bani. care surprinde sâmburele central şi circulaţiile. cel mai bine se potriveşte amenajarea de tip landscape sau alveolar. . Succesul birourilor peisagere a fost însă răsunător şi dăinuie până în ziua de azi. De altfel. (Amenajarea celulară evoluează în bandă. este potrivit spaţiul liber de birouri. cel mai bine se potriveşte amenajarea de tip group space scenery. Astfel s-a stins şi vechea polemică a anilor '60 pe tema spaţiului de birouri deschis versus cel tradiţional. . reproşându-i-se întinderea nelimitată a spaţiului. . . sunt numai sugestii. un detaliu de mobilare. de exemplu. insist asupra ideii că cea mai bună amenajare este cea care i se potriveşte clientului. probabil.la o activitate funcţionărească mecanică.pentru o activitate de agenţie publicitară. în care a apărut la Centraal Beheer. b. De exemplu. cea mai bună continuă să fie amenajarea celulară. o perspectivă descendentă. c. astfel încât la decizia asupra modului de amenajare esenţiale sunt cunoştinţele despre activitatea firmei. În timp.

. Appeldoorn. arhitect Hermann Hetzberger. Epocalul Central Beheer. de cotitură în arhitectura birourilor. Olanda. 1974.Biroul peisager – un moment epocal.

■ Instituţia bisericii catolice a fost şi ea. în imobilul de birouri original. ■ 1560 este anul în care se construiesc Cortile degli Uffizi la Florenţa. ■ Originea termenului bursă se află în Place de la Bourse în Bruges. ■ Urmează Somerset House. adică între clădirea administrativă cu spaţii publice şi clădirea de birouri ermetică şi introvertită. scară centrală. Este tipul de clădire de birouri construită pentru un destinatar cunoscut (purpose designed building). este un exemplu frumos: două curţi. apărută la începutul secolului 15 (în renaşterea timpurie deci). ■ Secolul 15 a teoretizat cădirea administrativă prin arhitectul Francesco di Giorgio. A fost prima dată când o activitate financiară s-a desfăşurat separat de locul unde se desfăşura acţiunea de comerţ. ■ Prima clădire administrativă menţionată în istorie este Broletto. mai ales în oraşele porturi (hanseatice).enoriaşii. etaje multe. cu birouri de reprezentanţă în toată Europa: bisericile şi catedralele. având un caracter profesional. Modelul s-a numit Casa degli officiali. o corporaţie multinaţională care oferea servicii publice. cu funcţionari statici şi activitate extracomunitară. pe când comerţul şi administraţia publică s-au născut din viaţa socială. cu o singură intrare şi scări la capetele aripilor – un model foarte potrivit. 1641. Erau însă tranzacţii deschise – o activitate de comunicare (uneori negociere!). la Londra. Era administraţia Florenţei. Amplasamentul şi dimensiunea mare se asociază şi creează semnificaţia de importanţă a clădirii. care avea piaţa la parter şi birourile (îngrădirile) la etaj. colonadă.Istoricul programului office building Momente importante ■ Originea birourilor se află în Italia evului mediu. faţadă impunătoare. lăsând la parter o strânsă relaţie cu viaţa publică a oraşului. birourile închise. se aflau numai la etajele superioare. . ■ După circa un secol. Atunci s-a produs şi diferenţa între open market building şi closed offices. cea mai mare clădire de administraţie publică din Anglia. nu şi cu publicul. în care funcţionarii comunică doar între ei. spunând că cea mai potrivită formă ar fi cea cu 3-4 aripi în jurul unui atrium. arhitect Giorgio Vasari. Porticul clădirii. şi în epoca modernă. în fond. în Como (brolium înseamnă a îngrădi). din 1648. care îi lega pe funcţionarii publici ai bisericii de clienţii săi . hol central. când familia Medici a creat în palatul din Milano unele încăperi pentru contabilii care ţineau socoteala comerţului lor – Galeria din Milano. numit "factories" era locul unde "les facteurs" (agenţii de bursă) se întorceau mereu să culeagă ultimele informaţii. în relaţie directă cu publicul. de altfel. prin activitatea de comerţ şi tranzacţii publice. Primăria din Amsterdam. în 1776. azi cunoscut drept office building. abstractă. a definit dezvoltarea ulterioară a ceea ce avea să devină "clădirea de birouri". Astfel. biroul funcţionăresc s-a născut in vitro. Această activitate izolată. Deci. programul a cuprins nordul Europei.

Ufizzi din Florenţa. a. Comercianţii bogaţi locuiau deasupra magazinului şi depozitului. b. la etajele superioare. şi-a găsit cea mai frumoasă expresie în Veneţia. c. Piaţa bursei din Bruges. b ■ În afara acestor clădiri importante cu beneficiar cunoscut. Jos.c a. Această tradiţie din vremea medievală. de . finanţe şi comerţ. arhitect Giorgio Vasari. se amestecau. se citeşte aripa care prelungeşte palatul Signoriei şi. Caféurile din portice la clădirile Procuraţiilor din Piaţa di San Marco. unde se aflau şi birourile. peste drum. iar mai târziu birourile. când locuinţa cu comerţul şi atelierele. cealaltă aripă de birouri. pentru avocaţi sau contabili ai marilor magazine au dat viaţă oraşului prin amestecul de activităţi de afaceri. dincolo de statuia lui David a lui Michelangelo. Imaginea de sus prezintă un spaţiu interior de legătură cu loggia către Arno. o serie de sedii mici.

nu şi-au schimbat de atunci niciodată destinaţia. cum ar fi turnul Pirelli la Milano. anonime şi universale. amenajate ca atare odată cu construcţia întregii clădiri. La Paris avem Rive Droite. America a preluat conducerea şi a produs cele mai performante exemple. Sediul social Mannesmann deschide tema flexibilităţii. în secolul 16. arhitect William Chambers. Clădirile administrative dezvoltau un limbaj clasicist. asemănător marilor magazine. dezvoltate din palazzo civico şi c) soluţia cea mai nouă şi radicală – birourile de închiriat – încărcate de o conotaţie negativă. Nu exista preocupare pentru amplasament. era caracterizat drept "the most estounding public building ever erected in England". cum ar fi cele ale lui Peter Behrens – care propunea modelul cu hol central şi zone circulare deschise. care e laitmotivul zilelor noastre.exemplu. totuşi au apărut câteva construcţii memorabile. sugestiv descrise de Dickens. Soane's Bank of England (1823). în foste proprietăţi regale transformate. în 1830. cele două secole de după Revoluţia Industrială au dezvoltat trei tipuri noi de clădiri: a) spaţiul pentru schimburi specializate. cu colonada lui John Nash din 1827. târgul de produse. Iată istoria lor pe scurt: Somerset House. ■ În Anglia secolului 19 dăinuiau imobilele de apartamente transformate în mici clădiri de birouri. a bătut ceasul producţiei de serie şi în metropolele europene numărul clădirilor de birouri a explodat. structura era alcătuită dintr-un schelet metalic. elegant şi preţios. Noile office building-uri au preluat modelul italian al porticelor cu colonade la parter – vezi de pildă Carlton House. în general zenital (pentru că nu exista încă faţada cortină!). În schimb. . b) sediul unei societăţi corporatiste. ■ La începutul secolului 20 au loc în Europa câteva cercetări remarcabile. pornind chiar de la Bazilica romană. 1776. derivate din piaţa comercială. După această perioadă eroică. capabil să asigure iluminatul. cu camere înşirate pe coridor. de pildă. din cauză că de multe ori sunt excesiv de utilitare şi disociate de valoare arhitecturală. posibil de alveolat după necesităţi. dar au devenit din ce mai lipsite de intenţii estetice şi valoare ambientală. Dincolo de faţadă. ■ De fapt. Londra. ■ Primele clădiri de birouri în sensul modern au apărut la Londra.

Clădirile de schimb comercial şi servicii Spre deosebire de sediile corporatiste.a.clădirea CEC de pe Calea Victoriei. unde un spaţiu public mare. Otto Wagner . Epoca lor de glorie a fost secolul 19. până la Cafe Lloyd's în Londra. care a fost încorporată în actualul sediu Lloyd's.Corn Exchange. Leeds. 1904.Coal Exchange. arh. când beneficiau în general de un plan central. Exemple avem de la Stoa din Atena. 1846 . activitatea de schimb comercial este una foarte socială. 1861. trecând prin Soane's Bank of England. Alte exemple sunt: . (1788-1823) Corn Exchange. Leeds. era înconjurat de galerii cu birouri. London. 1861 etc.Banca Poştelor. Soane's Bank of England. Viena. liber pe mai multe nivele. . .

o clădire extrem de inovativă. când în urma incendiului a început reconstrucţia. Coloanele evazate către partea superioară. În contrast cu birourile americane deschise. a bazilicilor cu tribunae. la Londra şi Faber&Dumas la Ipswich de sir Norman Foster. unic şi extrem de expresiv. Apoi.b. Sediile corporatiste ▪ În America. lipsite de simţul locului. L. din cauza unităţilor modulate repetitive. 1952) sau Seagram Building. Wright a marcat un moment de referinţă în arhitectura birourilor: prototipul birourilor deschise. solicitând arhitecţilor o anume arhitectură reprezentativă pentru marca firmei. aşa cum se vede în celebra fotografie. azi. cu galeriile superioare din jurul unui patio central – inspirate din arhitectura marilor magazine sau poate.a. . repetitive. iar bărbaţii la parterul deschis. L. te trimit cu gândul la influenţa lui Louis Kahn. La Central Beheer. Appeldoorn. La Larkin. de arh. celălalt moment de referinţă al secolului 20 l-a constituit Centraal Beheer. arhitect Hermann Hertzberger – o revoluţie în conceperea office buildingului: biroul peisager. Wright a construit Johnson-Wax factory. ▪ Cu Larkin Building. F. Buffalo. Peter şi Alison Smithson ş. femeile ocupau spaţiile de la galerie.Lloyd's de Richard Rogers. clădirea the Economist. F. Pentru noi. În America se numeau "unit building". amosfera apare ca înfricoşătoare sub aspectul confortului psihologic. explodează într-un capitel ciupercă. de închiriat pentru afaceri mari şi mici. 1904. Structura metalică şi pe cadre de beton armat s-a potrivit perfect cu momentul economic al Americii sfârşitului de secol 19. ▪ Semnificativ a fost momentul în care şi în Europa companiile s-au implicat. ▪ La jumătatea secolului apar clădiri emblemă cum ar fi Lever House (SOM architects. El spusese odată: n-aţi observat că într-o cameră mică nu vorbeşti niciodată la fel cum o faci în sălile mari? c. din care ies balcoane. Era vremea angajării multor funcţionari cu instruire modestă. Clădirile de birouri pentru închiriat Şi acest program a fost inaugurat tot în secolul 19. care poate să fi prefigurat amenajarea de tip landscape. semnalul a fost dat de Chicago. pe formula open-space office. un labirint de circulaţii orientează omul printr-o structură de tip fagure. mici verigi neindividualizate în lanţul producţiei. Olanda. ▪ În 1936-39. după anii 70. Astfel. Este un model perfecţionat. Se referă la un imobil cu multe camere ori alte spaţii mari şi mici. în marile oraşe corporaţiile (mari companii comerciale şi de asigurări) angajează pe cei mai renumiţi arhitecţi modernişti şi asigură acestor investiţii amplasamentele cele mai favorabile. birourile amenajate individualizat. ▪ 1974. cu care Mies van der Rohe promovează paralelipipedul din sticlă şi sloganul less is more. cele mai de marcă simboluri sunt creaţiile high tech . dar în America.

faţadă din sticlă şi oţel – ca azi. conform căreia locul de muncă şi locul de recreere sunt spaţii distincte şi autonome. . Liverpool. Daniel Burnham. 1890.Reliance Building. arh. Coal Exchange. Londra. b c . c. 1846. ele ilustrează perfect concepţia de origine funcţionalistă. Buffalo. Otto Wagner. Viena. Louis Sullivan. a a. Chicago. 1904. 1864. Oriel Chambers. . Exemple: . Casa de Economii a Poştelor. 1894. b.Empire State Building etc.Guarantee Building.În privinţa organizării interioare. numai că nu e faţadă cortină. arh.

e. arhitect Daniel Burnham. arhitect Hendrik Petrus Berlage. d.b a d c a. Reliance Building. 1890.Wright. arhitect F.L. Bursa din Amsterdam. arhitect Louis Sullivan. e . 1896-1903. Wisconsin. b. c.. 1954. Chicago.. Johnson &Wax Company. New York. 1864. 1936.Guarantee Building. Seagram Building. arhitect Mies van der Rohe. Buffalo.

iau ochii.b. uzurpatoare de spaţiu public la nivelul oraşului. dar o analiză critică ar trebui să cumpănească mai bine proliferarea lor nediferenţiată înainte de a deveni abuzivă. La noi. Situaţia este similară cu cea a lanţului de fast food Mac Donald's. reci. să nu ştie să aspire şi la altceva decât faţada cortină şi falsul lux al mochetelor. Norvegia. devenită institut de cercetări. Ele sunt apreciate prin contrast cu situaţia jalnică a birourilor de modă veche încă existente şi înregistrăm astfel un mare entuziasm faţă de spaţiile de birouri "în alb". Cele două funcţiuni majore.a. Economia de piaţă incipientă şi lipsa de informare face ca mulţi manageri. care cuprinde în interior două grădini interioare. c. ignoranţa. . în Anglia: tribunal şi hotel. Cazul României Sărăcia. combinate la parter cu comerţ şi alimentaţie publică. Clădire cu funcţiune mixtă. construite "for rent" – altminteri privite cu rezervă în occident. alcătuiesc o insulă. fondul problemei scapă şi megastructurile impersonale.b c a. mai ales cel european. în acord cu nivelul societăţii româneşti. determină o situaţie diferită faţă de problematica internaţională. Dată fiind posibilitatea acum de a importa finisaje de calitate şi de a beneficia de o execuţie îngrijită. pe două nivele diferite. incapacitatea şi lipsa obişnuinţei de a gândi în termenii calităţii. Fostă fabrică de bere la Moos. ele constituie într-adevăr un salt calitativ. căruia i s-a alăturat un corp nou de universitate.

Stereotipia şi răceala faţadelor cortină în serie va deveni stressantă. Faţadele cortină upgradează deocamdată scenografia delabrată a Bucureştilor. adică prin impactul noii clădiri asupra environmentului. mai ales în noua fază a "acumulărilor cantitative" în care ne aflăm. calitatea amenajărilor interioare este însă. Desigur. În compensarea unor neajunsuri. ineditul ei. în loc să fie prietenoasă faţă de comunitate. . suferindă de provincialism şi dornică de a fi în rândul lumii. Parterul lor masiv şi păzit confiscă suprafeţe importante la nivelul străzii. Această atitudine este. Bună este de multe ori calitatea materialelor şi a execuţiei. deocamdată pe scurt. sugerând conotaţii de metropolă în care pulsează dinamica vieţii terţiare. Noua clădire nu trebuie să-i epateze pe ignoranţi. acum în curs de umanizare. în general. Opera Center. complet ruptă de oraş. după părerea mea. pentru ca în scurt timp să se constate că amplasamentul a fost de fapt ucis de prezenţa clădirii. La limită – Europe House. Banca Comercială Lipscani–Calea Victoriei. foarte bună. compensează ceva din complexele şi frustrările comunităţii noastre. Este un obiect de arhitectură care sugerează o viaţă aridă. Al doilea ţine de arhitectura clădirii care trebuie să corespundă activităţii firmei şi prezumptivelor ei schimbări. ceea ce este bine. pentru cei mia mulţi români înşelătoare. din raţiuni speculative. Calitatea lor arhitecturală. fără voie. devitalizată. dar trebuie acordată o mare atenţie calităţii lor urbane.La ce ar trebui să aspire de fapt managerul? În primul rând la două criterii fundamentale: primul ţine de amplasamentul. Până aici e bine. timp de două secole dezumanizantă. monotonă şi monocromă. Este în mod special cazul "birourilor în alb" şi mai puţin cazul sediilor proprii de firmă. este nevoie să se construiască în continuare clădiri de birouri. BRD Vasile Conta. în dauna ambientului social şi arhitectural. Alt fapt ignorat deocamdată este activitatea lor interioară. Exemple. judecată izolat de context. ce ştiu eu şi ţin să comunic în legătură cu arhitectura birourilor. Cam asta ar fi. de calitatea acestuia şi de responsabilitatea asumată prin modificarea sitului. respingătoare. Necazul va începe odată cu înmulţirea lor. sunt clădirile de birouri din Piaţa Aviatorilor. Exemple pozitive – pasajul Da Vinci. Este ştiut faptul că oficiul de birouri autosuficient nimiceşte până la urmă environmentul din punct de vedere urban şi arhitectural. Imaginea lor puternică şi agresivă. negative. birocratică. este diversă. în general acceptabilă. furate pietonilor. ci clădirea să-i sporească valoarea amplasamentului. Rentabilitatea lor este probabil foarte mare.

Palatul de justiţie. arh. . 1896-1900. arh. c. Ştefan Burcuş. 2006. e. Dorobanţi Business Center. f.a b c d f e a. Clădirea Autonomă a Monopolurilor. arh. Duiliu Marcu. toate în Bucureşti. arh. 1938. 1890-95. b. Dan Marin şi Zeno Bogdănescu. Clădirea CEC. Westforth Architecture. d. Paul Gottereau. 2004. Albert Ballu. 1910. Clădire de birouri în Piaţa Revoluţiei. Bursa. arh. arh.

Immeubles de bureaux. Princetown University Press. 1991. First printed in 1976. 1174. Colin Cava..Bibliografie . 1976 . Paris. UK . Paris. John Worthington. reprinted 1977 by the Architectural Press ltd. 1174 Sursa ilustraţiilor AR nr. 1985. Planning Office Space.. History of Building Types. Paris. Francis Duffy. UK. 1143. 1153.AR nr. 2/1974 . Electa Moniteur. AR nr.Nikolaus Pevsner. AR nr. Publications du Moniteur.Hermann Hertzberger. reprinted 1977 by the Architectural Press ltd. Publications du Moniteur. Colin Cava. .Francis Duffy. John Worthington. . Planning Office Space.AD nr. 1991 . Immeubles de bureaux.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful