You are on page 1of 7

Modul Kelas Tambahan disediakan oleh Pn. Normah bt Abd.

Rahman PK1 SMAHMU

Tajuk :- MEMOHON KEAMPUNAN ALLAH

7. Bagaimanakah cara-cara mendapat


rahmat Allah?
i.

ii.

..
iii.

8. Nyatakan pengajaran yang dapat


dipetik dari ayat di atas.
i.

..
ii.

1. Tuliskan pengertian kalimah yang


bergaris
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
2. Apakah maksud zalim?

.
3. Terangkan jenis-jenis zalim
i.
..
................................................
................................................
ii.

..
iii.

..
4. Apakah perkara yang perlu dilakukan
segera apabila telah melakukan
kezaliman?

.
5. Nyatakan cara-cara untuk mendapat
pengampunan Allah
i.
.
ii.
.
iii.
.
iv.

6. Apakah maksud rahmat?


.
.............................................................
1

Modul Kelas Tambahan disediakan oleh Pn. Normah bt Abd. Rahman PK1 SMAHMU

Tajuk : Meyakini hari kebangkitan

1. Tuliskan pengertian kalimah yang


bergaris
...........................................
...........................................
...........................................
............................................
...........................................
2. Mengapakah angin dikatakan
membawa berita gembira?
i.

.
ii.

..
3. Jelaskan cara berlakunya proses kitar
air semulajadi.
i.

ii.

..
4. Nyatakan proses kitaran hidup
manusia

i.

ii.

iii.

iv.

5. Huraikan hikmat Allah membuat


perumpamaan Tanah yang gersang
menjadi subur
Ini membuktikan
i.

..
ii.

6. Keterangan ayat 57 dan 58 di atas


adalah untuk peringatan kepada
orang yang mahu bersyukur.
Apakah maksud bersyukur?

.
7. Terangkan cara-cara kita bersyukur
kepada Allah
i.

Modul Kelas Tambahan disediakan oleh Pn. Normah bt Abd. Rahman PK1 SMAHMU

ii.

8.

9.

10.

11.

12.

.
iii.

Nyatakan ciri-ciri orang bersyukur?


i.

ii.

iii.

Nyatakan ciri-ciri orang tidak


bersyukur?
i.

ii.

.
iii.

Jelaskan bukti Allah berkuasa


membangkitkan manusia selepas mati
melalui angin pembawa berita
gembira
i.

.
ii.

.
iii.

.
Jelaskan dua manfaat proses
pertumbuhan tumbuhan kepada
manusia.
i.

.
ii.

.
Malaysia telah Berjaya melahirkan
angkasawan pertama yang telah
melakukan penyelidikan di angkasa.
Huraikan keperluan mengadakan
penyelidikan tentang angkasa
tersebut.

i.

Mendekatkan diri dengan


Allah
ii.
Dapat mengkaji tentang
kejadian Allah yang berbagai
bentuk
iii.
Dapat meningkatkan lagi ilmu
dalam kalangan umat Islam.
13. Sebagai seorang murid bagaimanakah
anda menunjukkan rasa bersyukur
setelah mendapat kejayaan yang
cemerlang dalam peperiksaan?
i.
Menunaikan sujud syukur
ii.
Tidak sombong dengan
kejayaan yang didapati
14. Terangkan pengajaran ayat di atas
i.

ii.

..

Modul Kelas Tambahan disediakan oleh Pn. Normah bt Abd. Rahman PK1 SMAHMU

Tajuk: Memanfaatkan anugerah Allah

1. Nyatakan empat nikmat yang


pancaindera yang dikurniakan kepada
manusia.
i.
..
ii.
..
iii.
..
iv.
..
2. Terangkan fungsi mata, telinga, hati
dan akal
i.
Mata - .

.
ii.
Telinga - .

.
iii.
Hati -

.
iv.
Akal - ..

..
3. Terangkan contoh penyalahgunaan
pancaindera oleh manusia.
i.

ii.

..
iii.

..

iv.

..
4. Jelaskan kesan penggunaan keempatempat pancaindera tersebut
mengikut cara yang betul
i.

.
ii.

5. Nyatakan akibat penyalahgunaan


pancaindera
i.
.
..
ii.
.
..
iii.
..
..
6. Terangkan perbezaan penggunaan
nikmat pancaindera antara manusia
dan binatang
Manusia
i.

..
ii.

..
Binatang
i.
ii.

................................................
................................................

Modul Kelas Tambahan disediakan oleh Pn. Normah bt Abd. Rahman PK1 SMAHMU

7. Terangkan dua perbuatan manusia


yang boleh melalaikan daripada
menggunakan nikmat dengan sebaikbaiknya sehingga merosakkan
pancaindera
i.

ii.

.
8. Allah menggalakkan budaya berfikir
dalam kalangan hambaNya sebelum
melakukan sesuatu. Jelaskan dua
kelebihan berfikir
i.

...
ii.

..
9. Sebaik-baik seorang murid,
bagaimanakah cara anda
menggunakan nikmat akal dengan
sebaik-baiknya.
i.

ii.

10. Huraikan dua perbezaan antara ciriciri ahli syurga dengan ahli neraka
Ahli syurga
i.

.
ii.

12.

Ahli neraka
i.

ii.

..
11. Terangkan pengajaran ayat di atas
i.

.
ii.

..
5

Modul Kelas Tambahan disediakan oleh Pn. Normah bt Abd. Rahman PK1 SMAHMU

Tajuk :Mengingati Allah menenangkan hati

1. Nyatakan erti kalimah berikut

.....................................
..................................
...................................
.............................
2. Nyatakan perintah Allah kepada kita
berdasarkan ayat di atas
3.

Modul Kelas Tambahan disediakan oleh Pn. Normah bt Abd. Rahman PK1 SMAHMU

Tajuk: Menunaikan kewajipan sembahyang


jumaat