Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca

Pigmenţi

Sectia Conservare-restaurare Student: Iuoraş Irina

VII-IX). ne amintesc de marea varietate de culori cu care oxizii de fier decorează faţa Pământului. cunoscut de chinezi. dar oidată uscare. Cinabru(chinovar vermillon) Cinabrul este un pigment natural sau sintetic. coloranţii fiind substanţe colorate solubile care pătrund în materialul pe care sunt aplicate şi îi alterează culoarea combinându-se cu el fizic şi adeseori chimic. Sulfura de mercur sintetică a fost preparată prin procedee pe cale uscată (prin incalzirea mercurului de sulf. greci şi romani. se dovedeşte a fi alcătuită din bucăţi separate ce pot fi comparate cu cuburile distinct ale decoraţiei în mosaic. O cantitate redusă de material colorat va conferi o culoare atata timp cât el este umed. cu un ciob de sticlă colorată). în loc sa fie puse in medium-ul de fixare. mai puţin costisitor. un pigment pentru pictură este o pulbere foarte fină. o sulfur de mercur (HgS). desigur.Materiile prime utilizate de către pictorii români ai evului mediu erau procurate din mediul înconjurator. Dacă cineva şi-ar permite extravaganţa de a preface în pulbere un rubin. Multe pământuri par în natură puternic colorate. sunt numai fixaţi pe suprafaţă de către mediumul adeziv în care sunt aplicaţi. rezultatul ar fi un simplu praf alb (acest lucru poate fi demonstrate. mai ales in lucrările de serie mare sau chiar unicate. care examinată sub microscop. Materiile prime procurate din mediul înconjurător erau numeroase. se dovedesc lipsite de culoare. sau erau realizate artizanal. Pigmenţii. Ele eau mai uşor accesibile si bineînţeles. Romanii îl extrăgeau din minele Almaden (Sania) şi constituia un monopol de stat. elepot fi transformate prin spălare şi decantare în oxizi de fier aproape puri. . reduse la o pulbere fină. sau măcar folosibil. nu mai au în ele nicio culoare. Un pigment este o pulbere colorată care poate fi menţinută pe locul aplicării cu un medium de fixare. (Gaber sec. Faptul ca erau mai ieftine era un avantaj major. Cele mai bune ocruri pentru pictori sunt depozitele formate prin expunerea minereurilor de fier la intemperiile vremii. ca în mosaic. Este menţionat de Pliniu sub numele de minium. S-a folosit în picture murală de la Pompei. de multe nuanţe. În Evul Mediu. piatra roşie. purtau adesea amprenta unei originale si interesante tradiţii tehnice autohtone. În mod obişnuit. este necesar ca ocrurile să conţină în mare parte săruri colorate de fier. Pentru a fi de calitate. Însă. Probabil cea mai simplă ilustrare a unui pigment se poate vedea în cazul mozaicului. Multe dintre pietrele ce par intens colorate. mai ieftine decât cele procurate din comerţ. de alchimiştii arabi. Fiecare mic cub colorat poate fi privit ca o particulă de pigment fixată în poziţie de liantul în care este pusă. Roşurile abundă în natură. complet imersate în medium şi înonjurate de către el. În mod normal se face distincţia între pigmenţi si coloranţi. din comerţul epocii. Dar nu neapărat orice roşu sau piatra roşie dă un pigment bun. depozitele de oxizi de fier pur sub formă de hematită erau private ca o sursă important de culoare roşie. cu tehnologii care se regăsesc în practica mult-seculara a omenirii. În sensul obişnuit al cuvântului. în anumite condiţii) de chinezi. şi chiar unul de cea mai închisă nuanţă. iar Cennino Cennini în tratatul său de cinabru ca ‘un pigment artificial preparat chimiceşte în alambic’. În Europa Evului Mediu circulau numeroase reţete de fabricare. Pământurile roşii. în sensul strict al cuvântului. denumire atribuită ulterior oxidului roşu de plumb (miniu de plumb). ele sunt. particulele separate de pgimenţi sunt mici si. in atelierele proprii. în cele mai multe sisteme de pictură. precum cele mai multe pământuri. ai căror beneficiary aveau posibilităţi modeste. şi nu lut slab colorat. dar se va manifesta cu greu atunci când pământul se usucă.

Datorită lipsei de rezistentă la lumină. datorită culorii sale foarte intense. O ipoteză pentru formarea acestor pet ear fi migrarea cinabrului din stratul de culoare în stratul de văruială şi alterarea lui sub influenţa luminii solare. La temperature mai ridicate miniul trece din nou în litargă. Nu este stabil la lumină şi aer. Este rezistent la acizi şi alcali. strălucitoare. Are loc un process chimic prin care cinabrul de culoare roşie. Pigmentul roşu cinabru fiind un pigment mai scump. nu a fost realizată. s-a folosit mult în toate tehnicile de pictură. Este foarte fin şi poate rezista in formă cristalină sau amorfă. Astăzi a pierdut din importanţa de altădată. Nu rezistă la acizii şi alcalii concentraţi şi nici la acţiunea hidrogenului sulfurat. cristalizat în sistemul cubic sau amorf (fenomen de polimorfism). Denumirea veche a acestui pigment era Chinovar pisat. Această practică a fost descrisă de Gheorghe zugravul în erminia sa din 1841. Ţinavor sau Ţinober. este determinată de impurităţile din produsele de sinteză impure. jud Braşov unde picture a fost văruită. . deoarece pe zid. fiind înlocuit cu roşu de cadmiu. Kinabri. probabil datorita impurităţilor. dar nerezistent la lumina solară tinzând să se innegrească. Produsul se comercializează sub numele de vermillon. S-a observant că pigmentul obţinut prin metode umede se înnegreşte mai uşor decât pigmentul preparat pe cale uscată sau decât cel natural. metode după xare se prepară şi astăzi. acest pigment nu se utilizează în pictura murală exterioară. Nu s-a putut stabili dacă cinabrul a fost alterat înainte de văruire şi a migrat ulterior în văruială cu metacinabru. Amestecarea lui cu roşu oxid s-a practicat în Antichitate. Înnegrirea unor pigmenţi pe bază de plumb sau cupru în amestec cu acest pigment. Are i o culoare roşie intensă cu o mare putere de acoperire. Petele negre conţin metacinabru şi provin din cinabru folosit în pictură.29). fenomen observant pe multe picture în frescă din România. sublimă la tem[eratura de 580 grade Celsius.0) şi un indice de refracţie ridicat (2. un oxid de plumb (Pb3O4).46). de obicei fiind formulat ca plumbat de plumb PbO2+2PbO. Fenomenul de modificare a culorii cinabrului a fost observant şi în picture murală din România la biserica mănăstirii Suceviţa. Reconversia dioxidulu de plumb în miniu în condiţiile unei picture. Un caz interesant de alterare a cinabrului a fost observant în pictura murală a capelei bisericii evanghelice din com. trece în metacinabru de culoare neagră. de cum vine in atingere cu aerul. Miniu de plumb (roşu Saturn. fenomenul nefiind observant la cinabru natural. iar cea actuală de Cinabru. tinzând să devină brun închis deoarece trece în dioxid de plumb (PbO2). a fost falsificat cu miniu de plumb. se innegreşte şi îşi pierde culoarea’. cristalizat în sistemul hexagonal. după condiţiile de fabricaţie. Piatră ţinobăr.Începând din secolul al XVIII-lea se prepară cinabru şi p[rin metode pe cale umedă (industrial din 1785). roşu de plumb) Este un pigment mineral sintetic. Pe stratul de văruială au apărut colorate în negru-cenuşiu siluetele picturii de dedesubt.8-9. Se obţine prin incălzirea ceruzei sau litargei la 480 grade Celsius. Are o greutate specific mare (8. Chinovar. Este compatibil cu toţi pigmenţii şi lianţii. Cinabrul este unul dintre cei mai grei pigmenţi (masa specifică 8. Confirmarea uneia sau alteia din ipostaze se poate face cu prilejul restaurării picturilor. Prin încălzire. cu o bună putere de acoperire. Are o culoare roşu oranj. numai acolo unde culoarea respectivă a fost realizată cu roşu cinabru. Cennino Cennini spune în trataul său de pictură că ‘miniul este bun pe panou. Hărman. Roşu cinabru.

în miniaturi şi în picture murală. se obţin şi prin calcinarea ocrurilor galbene. Are o putere bună de acoperire şi se usucă bine în ulei. Acest ocru se mai folosea sub denimirea de Borblament. Acestpigment era în trecut denumit şi Lambez sau Plumb roşu. dacă nu conţin sulfuri libere. La calcinare se mai închide puţin la culoare. lăsănd un rezidiu silicios. Cu această culoare se executau pe tencuiala brută (arriccio) schiţele scenelor ce urmau să fie pictate în frescă. Ocruri roşii de asemenea foarte rezistente. chiar cu cei pe bază de sulfuri. 5-8% şi are un effect sicativ pronunţat asupra acestuia. Este compatibil cu toţi pigmenţii şi lianţii şi s-a folosit în toate timpurile şi în toate tehnicile de pictură. nu este afectat de alcalii. de compoziţie şi de natura impurităţilor capătă nuanţe diferite. Astfel pământul de Pozzuola este un pigment de origine vulcanică. Un ocru roşu de calitate se extrăgea in Evul Mediu de lânga oraşul Sinope din Asia Mică.Este compatibil cu toţi pigmenţii. Absorbţia de ulei este mică. iar acum este numit oxid roşu de plumb. S-a folosit mult în diferite tehnici in pictură. . Ocru roşu Este un pigment mineral. Există mai multe sorturi de ocruri ce poarta numele regiunilor de extracţie. iar acidul clorhidric îl dizolvă numai la cald. localitate ce a dat numele pigmentului roşu de Sinope. Actualmente se foloseşte foarte puţin în picture artistic. de la roşuoranj. folosit în special în frescă unde face priză foarte bună cu varul. Conţinutul în oxid de fier variază între 15% si 50%. Bolusul armenesc sau bolus roşu este o argilă roşie foarte fină. folosită în special pentru prepararea grundurilor în vederea aplicării foiţei de aur şi la prepararea polimentului. la roşu-cărămiziu şi roşu brun. o argilă pigmentată cu oxid de fier anhidru (Fe2O3). Borleman sau Burlearmă. culoare ce a dat numele ulterior Sinopia acestor schiţe. Ocru roşu este un pigment foarte stabil la lumină şi la intemperii. În funcţie de temperatură.

Ioan Istudor – ‘Noţiuni de chimia picturii’ (pag. 118-119) - Mihail Mihalcu – ‘Valori medieval româneşti (pag.Bibliografie: . 26. 32-33) . Thompson Jr. 110111. 141-146) . – ‘Practica picturii în tempera’ (pag.Daniel V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful