SchemŸ electricŸ tipicŸ

Cablul de la reÍeaua electricŸ å Ûi ÁmpŸmÊntarea î sunt conectate la PFclic ç; PFclic se conecteazŸ direct la Ántreruptorul general Domae 2P, 32 A é Ûi la bara de ÁmpŸmÊntare ì. La Ántreruptorul general este conectat ID30 mA è; Întreruptoarele automate Domae Ph+N, 10 A ê pentru protecÍia circuitelor de iluminat, cu secÍiunea conductor 1,5 mm2, sunt conectate Án paralel cu ID30 mA, Án partea de sus; Întreruptoarele automate Domae Ph+N, 16 A ë, pentru protecÍia circuitelor de prize, secÍiunea conductor 2,5 mm2, sunt conectate la ID30 mA, Án partea de sus. Cablurile í pentru circuit de prize sau luminŸ sunt conectate la Ántreruptoarele automate (neutru Ûi fazŸ) Ûi ì la bara de ÁmpŸmÊntare.

SiguranÍŸ Ûi confort pentru casa ta
Sfaturi pentru o instalaie electric sigur i estetic

Sfaturi utile

n nu conectaÍi pe acelaÛi circuit prize Ûi lŸmpi de iluminat n montaÍi maximum 8 prize pe un circuit (conductori de secÍiune de 2,5 mm2) n Án bucŸtŸrie utilizaÍi rame multiple pentru a monta alŸturat mai multe prize: 2, 3 sau 4 prize Ántr-un loc.

n pentru consumatori electrocasnici importanÍi sau de mare consum prevedeÍi circuite separate n pe etichetele din cofretul de distribuÍie scrieÍi denumirea fiecŸrui circuit.

Distribuitor Schneider Electric:

Mai multe informaii pe www.casa.schneider-electric.ro
Schneider Electric RomÊnia S.R.L.
Bd. Ficusului nr.40, ClŸdirea “Apimondia”, Sector 1, BucureÛti Tel : (40) 21 203.06.60 Fax : (40) 21 232.15.98 www.casa.schneider-electric.ro

www.casa.schneider-electric.ro

PROMOD S.R.L. Str. LibertŸÍii nr.21, Apahida,
Jud. Cluj Tel : (40) 264 207.200 Fax : (40) 264 232.092 www.promod.ro

În conformitate cu evoluÍia normelor Ûi a produselor, datele indicate în textul Ûi imaginile din acest material nu ne angajeazŸ decât dupŸ consultarea agenÍiilor Schneider Electric. 10/2007

INSTALUF10/2007RO

SecÍiune conductor (cupru) 1.5 mm2 2. Acolo unde este nevoie de mai multe funcÍii Án acelaÛi loc se utilizeazŸ rame multiple. ÁntrerupŸtoare cu indicator luminos. SoluÍie: Tabloul electric MiniPragma Ûi piepteni de distribuÍie Domae.866 Ìampanie .ine lumina sub control! ÎntrerupŸtoare simple. Alege-Íi modul Án care controlezi electricitatea Án casa ta! Protejeaz-i casa! Pentru a proteja instalaÍia electricŸ a casei tale Ámpotriva supraÁncŸlzirii Ûi scurtcircuitelor ai nevoie de Ántreruptoare automate. variatoare. Protejeaz-i aparatele electronice i electrocasnice! Pentru a proteja un televizor. Unica Toate Ántrerupatoarele Ûi prizele se pot monta Án oricare dozŸ rotundŸ (CEE 60) de pe piaÍŸ. 25 sau 40 A care se monteazŸ pe toate circuitele de prize.5 mm2 Întreruptor automat 10 A sau 16 A 16 A sau 20 A AplicaÍie circuite de luminŸ circuite de prizŸ Protejeaz-i familia! Pentru a proteja persoanele Ámpotriva electrocutŸrii ai nevoie de un dispozitiv de protecÍie diferenÍialŸ cu un prag de sensibilitate de 30 mA. . ÁntrerupŸtorul sau priza pot sŸ-Íi decoreze ÁncŸperea! Grena . SoluÍie: Domae PFClic care se instaleazŸ la intrarea Án tabloul electric. Án paralel cu restul aparatelor. Disponibil la comanda clientului. Alege-i o culoare! AdaugŸ culoare la instalaÍia electricŸ: printr-o simplŸ schimbare a ramei.824 Monteaz i cableaz dispozitivele tale de protecie! Pentru a cabla Ûi a controla aparatajul tŸu de protecÍie este nevoie de un tablou electric de distribuÍie Ûi de piepteni de alimentare. SoluÍie: Întreruptoare automate Domae 3P.. computer sau sistemul home cinema Ámpotriva efectelor trŸsnetelor ai nevoie sŸ-Íi instalezi Án tabloul electric un descŸrcŸtor.. cod produs: 16612. SoluÍie: Domae ID 30 mA.872 Fistic . 2P Ûi Ph+N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful