‫עש”ק פר’ בא ז’ שבט תשע”ג לפ”ק ולמס ‪January 18 ‘13‬‬

‫מוצש"ק ‪6:10‬‬
‫הדלקת הנרות ‪4:41‬‬
‫עלות השחר‪:‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‬

‫‪Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫‪6:04‬‬
‫‪7:16‬‬
‫‪9:05‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:41‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:05 :‬‬
‫סוז"ת גר"א ‪10:29‬‬

‫‪12:06‬‬
‫‪4:56‬‬

‫‪1194‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744‬‬

‫עלי' לתורה‬
‫הרב אהרן ישעי’ פיש‬

‫החתן כמר הערש אלימלך ני“ו‬

‫שליט”א‬

‫הרב אהרן פערל‬

‫בביהמ”ד בית אהרן ד’האדאס סאלקא ‪ 649 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬

‫שליט”א‬

‫קידוש לנשים בביהמ”ד הנ”ל‪ ,‬למטה‬

‫מו”ה מאיר יוסף סעגעדין‬

‫החתן כמר טובי’ ליפא ני“ו‬

‫הי”ו‬

‫בביהמ”ד עצי חיים סיגוט ‪ 152 -‬היוז סט‪.‬‬

‫מו”ה אהרן דוד רובינשטיין‬

‫הי”ו‬

‫קידוש לנשים בביהמ”ד הנ”ל‬

‫מו”ה שמואל יצחק ראזינגער‬
‫מו”ה מנחם מנלי ווייזער‬

‫הי”ו‬

‫שחרית בשעה ‪8:30‬‬
‫החתן כמר ישכר בעריש ני“ו‬

‫הי”ו‬

‫מו”ה חנני’ יו”ט ליפא סופר‬

‫החתן כמר משולם ני“ו‬

‫בביהמ”ד ישראל והזמנים ‪ 142 -‬ראדני סט‪.‬‬
‫בביהמ”ד בית יצחק ד’ספינקא ‪ 190 -‬קיעפ סט‪.‬‬

‫הי”ו‬

‫מו”ה שלום יוסף מאנדעל‬
‫מו”ה ליפא עפשטיין‬

‫החתן כמר משה צבי ני“ו‬

‫הי”ו‪ ,‬מאנטרעאל‬

‫מו”ה דוד צבי געלב‬

‫בביהמ”ד דינוב ‪ 77 -‬וואלאבאוט סט‪.‬‬

‫הי”ו‬

‫הי”ו‬

‫קידוש לנשים בביהמ”ד הנ”ל‬

‫מו”ה שלום פנחס האלפערין‬
‫מו”ה יצחק פנחס שווארץ‬

‫הי”ו‬

‫הי”ו‬

‫חכם‬
‫בא‬
‫לעיר!‬

‫החתן כמר ישראל ני“ו‬

‫בביהמ”ד וויזניץ ‪ 185 -‬ווילסאן סט‪.‬‬

‫מו”ה פנחס קליין‬

‫בביהמ”ד נייטרא ‪ 161 -‬ראדני סט‪.‬‬

‫מו”ה דוד ירמי’ ברייער‬

‫החתן כמר יואל ני“ו‬

‫הי”ו‪ ,‬מאנסי‬
‫הי”ו‬

‫הננו בזה להודיע אשר כבוד המחנך המפורסם‬

‫הגאון המקובל רבי אברהם‬
‫משי‪-‬זהב שליט"א‬
‫ישהה בעירינו וויליאמסבורג לזמן קצר‬

‫כדי להתקבל אצל הרב שליט"א לעצה ולברכה‪,‬‬
‫נא להזמין מראש ולהתקשר במספר הטעלפאן‬

‫‪347.675.0969‬‬

‫כולל בעלי בתים ‪ -‬תפארת אבות‬

‫בשורה טובה‬
‫צוליב דעם גרויסען פארלאנג פונעם ציבור עפענט זיך א‬

‫כולל פאר בעלי בתים און עלטערע אידן‬
‫וואס האבען שוין רעטייערט‪ ,‬און ווילן אויסניצען דעם טאג‬
‫אין א גאר געשמאקען היימישער תורה׳דיגע אטמאספער‬

‫ווארימע‬
‫לאנטשען‬

‫וואס וועט ענטהאלטען גאר א רייכען פראגראם‬

‫פרייע‬
‫טראנפארטאציע‬

‫• שיעורי תורה • סיפורי צדיקים והיסטאריע • געזונטהייט אקטיוועטעטן‬
‫• שירה וזמרה • און נאך גאר איטרעסאנטע אקטיוועטען‬
‫פארברענגען אין א געשמאקע סביבה איז בעזהשי"ת די ריכטיגע השתדלות‬
‫זיך צו האלטן יונג‪) ,‬ווי עס איז אויפגעוויזן געווארן דורך די גרעסטע דאקטוירים און שטודיעס(‬

‫חברה‬
‫משניות‬

‫שע"י‬

‫ובחרת בחיים‬

‫רופט שוין‪:‬‬

‫‪347-304-0063‬‬

‫תיקון טעות‬
‫אזוי ווי אין די לוח איז ארויסגעפאלן בטעות די משנה פון מס' סוכה פרק ג' משנה ט"ו‬
‫דעריבער וועט מען לערנען פרק ד' משנה ו' צוזאמען מיט משנה ז'‪,‬‬
‫און פון דארט און ווייטער וועט מען אלעס לערנען לויטן סדר פונעם לוח‬
‫ואתכם הסליחה‬

‫נא ללמוד לזכות ולרפואת יוסף בן שרה‬

‫שלום זכר ■ וואך נאכט‬
‫מו"ה יואל ב"ר מרדכי סטרולאוויטש הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אליעזר פנחס סופר הי"ו‬

‫בביתי ‪ - 95 Skillman St #4-B‬והברי"מ למחרתו בביהמ"ד ברך משה דסאטמאר ‪ 164‬סקילמאן סט‪ .‬הברי"מ בערך בשעה ‪11:45‬‬

‫מו"ה יחזקאל שרגא ב"ר דוד לייבוש יאקאבאוויטש הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה זלמן לייב סטראלאוויטש הי"ו‬
‫בבית אבי מורי ‪ - 160 Clymer St‬והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאטמאר‪-‬קליימער‪ ,‬בערך בשעה ‪12:00‬‬
‫מו"ה אלי' ב"ר זלמן לייב פאוועל הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה שלמה יוסף וואלדמאן הי"ו‬

‫בביתי ‪ - 175 Hooper St‬והברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 14‬הופפער סט‪ .‬הברי"מ בערך ‪12:00‬‬

‫מו"ה יושע ב”ר מאיר שטראה הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה חיים אברהם דוד גאטליעב הי"ו‬
‫בביתי ‪ 10‬זשוליאני פל‪ - .‬והברי”מ למחרתו בבית הנ”ל בשעה ‪12:15‬‬

‫שלום זכר‬
‫מו"ה אברהם מאיר יעקב ב"ר שמואל זאנוויל פאלאטשעק הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה שלמה ווערצבערגער הי"ו‪ ,‬משמש‬
‫בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 13 -‬הופפער סט‪.‬‬
‫מו"ה חיים הערש ב"ר אברהם משה לאנדא הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יודא ברוך ווייסמאן הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 13 -‬הופפער סט‪.‬‬
‫מו"ה עמרם ב"ר שמואל עקיבא נויאוויטש הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה הערשל פריעד הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 13 -‬הופפער סט‪.‬‬
‫הרה"ג ישעי' טייטלבוים שליט"א בן הגה"צ דומ"ץ סאטמאר‪-‬קליימער שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ זושא כ"ץ שליט"א‬
‫בביהמ"ד כונת הלב ‪ 159 -‬ראדני סט‪.‬‬

‫מו"ה אלחנן חיים טייטלבוים‬

‫בן הרה"ג ר' לייבוש שליט"א‪ ,‬דומ"ץ ביהמ"ד ויואל משה דסאטמאר ‪ -‬חתן הרה"ג ר' אלתר לייזער שליט"א‪ ,‬אבד"ק פשעווארסק‬

‫בביהמ"ד בית יעקב דפשעווארסק ‪ 95 -‬העריסאן עוו‪.‬‬
‫מו"ה יואל ב"ר פנחס שמעי' פריינד הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אלטר פאלקאוויטש הי"ו‬
‫בביהמ"ד עצי חיים דסיגוט ‪ 152 -‬היוז סט‪.‬‬
‫מו"ה חזקי' ב”ר שמעון האלצמאן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יצחק אהרן שפילמאן הי"ו‬
‫בביהמ”ד אברכים זופניק ‪ 193 -‬קיעפ סט‪.‬‬
‫מו"ה שרגא ב”ר לייבוש קריטצלער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה חיים יעקב דייטש הי"ו‬
‫בביהמ”ד הגדול קהלת יעקב דפאפא ‪ 654 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה יודא יחיאל ב"ר אברהם יושע רעטעק הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה הילל יהושע קליין הי"ו‬
‫בביתי ‪146 Middelton St‬‬
‫מו"ה יודא יעקב ב"ר נחום גרינוואלד הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יצחק אייזיק לעווי הי"ו‬
‫בביהמ"ד קהל חסידי בעלז ‪ 240 -‬קיעפ סט‪.‬‬
‫מו"ה יואל ב"ר ניסים יוסף דאנא הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יצחק דניאל ג'ברא הי"ו‬
‫בביהמ"ד בוענאס איירעס ‪ 97 -‬העיווארד סט‪.‬‬
‫מו"ה אברהם מרדכי ב"ר דוד פעלבערבוים הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יהושע בנימין געלב ז"ל‬
‫בביהמ"ד צאנז קלויזענבורג – ‪ 131‬ליע עוו‪.‬‬

‫ביהמ"ד דברי יואל‬
‫דקהל יטב לב ד'סאטמאר‬

‫הננו בזה להודיע שיתקיימו שיעורים‬

‫בהלכות טהרה‬

‫‪ 161‬העריסאן עוו‪.‬‬
‫ביום א' פרשת בשלח‪,‬‬
‫מיסודו של כ"ק רבינו הקוה"ט זיעועכי"א‬
‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬
‫והלכות יחוד ביום א' פרשת יתרו‬
‫ע"י הרה"ג מנחם זאב שטערן שליט"א‪ ,‬מו"ץ בית מדרשינו‬
‫בבית מדרשינו ‪ -‬בשעה ‪8:45‬‬
‫הגבאים‬

‫ע‬
‫‪ODA‬‬
‫‪PRIMARY‬‬
‫‪HEALTH‬‬
‫‪CARE‬‬
‫‪NETWORK‬‬

‫אזוי ווי די ‪ FLU‬גייט ארום זייער שטארק‬
‫איז זייער וויכטיג פאר יעדע קינד‬
‫און ערוואקסענע צו נעמען די ‪FLU SHOTS‬‬
‫ספעציעל פאר די וואס האבן סיי וועלכע ‪Medical Condition‬‬
‫אונזערע געטרייע דאקטורים זענען דא‬
‫אייך צו העלפן מיט אלע אייערע געברויכן!‬

‫‪Park Avenue Primary‬‬
‫‪Health Care Center‬‬
‫‪517 Park Ave.‬‬
‫‪718.260.4640‬‬

‫‪ODA‬‬
‫‪Proffesionals‬‬
‫‪420 Broadway‬‬
‫‪718.384.3475‬‬

‫‪ODA Primary‬‬
‫‪Health Care Center‬‬
‫‪14-16 Heyward St.‬‬
‫‪718.260.4600‬‬

THE REAL REVOLUTION.

RESERVATION
DEADLINE:

FEBRUARY
15'TH

Community Contacts doesn't bring
another advertising book to the market;
but introducing an absolute and great
directory bookPRUHHnjFLHQWIRUERWK
the advertiser and the end-user.

PLACE YOUR AD IN THE EQUALLED-SIZED DIRECTORY FOR AN EQUALLED-FAIR RATE. JUST $200.

act today:

718.781.9971

Business x Residential

info@thecommunitycontacts.com

will Be at the shoppers
expo in rose garden

entire
store $29

with

& under.

‫ם א'‬
‫ליו‬
‫כונו‬
‫ה‬

‫הזמנת כבוד‬
‫למסיבת מגבית הכוללים‬
‫הננו בזה להזמין את כל ידידי ומכירי אנ"ש שיחי'‬

‫עבור מבצר התורה האדיר‪ ,‬לגיון של מלך‬

‫יואל‬
‫מבצר הכוללים קרית‬
‫שחוסים תחת דגלה חמש מאות חו"ר הכוללים כ"י‬

‫ושמם הטוב הולך למרחוק בלימוד התורה מתוך הדחק בכל מקצועות התורה‬

‫ועל ההנהלה רובץ משא כבד של חובות עצומים‬

‫שהנני עורך בביתי‬

‫‪49 Harrison Ave.‬‬

‫ביום א' פרשת בשלח‬
‫משעה ‪ 7:00‬בערב‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫בהשתתפות הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א‬
‫המצפה לקראת בואכם לשלום‪ ,‬ידידכם‬

‫שלום אליעזר פרענקל‬

‫ד'סאטמאר‬
‫‪ Health‬יטב לב‬
‫גזבר דקהל‬
‫‪Community‬‬
‫‪Network‬‬

‫באס יסע מבית מדרשינו הגדול ‪ 14‬הופער סט בשעה ‪ 10:00‬לקראת ולכבוד דרשת הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א‬

‫‪718.963.0800‬‬
‫‪GASTRO‬‬
‫‪SPECIALIST‬‬

‫‪445 Park Avenue‬‬
‫‪Community Health Network‬‬

‫‪PODIATRY‬‬
‫‪House Calls‬‬
‫‪Available‬‬

‫‪PHYSICAL‬‬
‫‪THERAPY‬‬

‫‪Separate Male/Female‬‬

‫‪bet, Kent & Franklin Ave‬‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫‪GENERAL‬‬
‫‪DOCTOR‬‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫‪ANY SLEEP‬‬
‫?‪PROBLEM‬‬
‫‪Call For More‬‬
‫‪Information.‬‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫‪718.963.0800 ·¿Á½·¿¸´Ã¯ÇÁ¸¸¯ǯ÷¿¸¸³·Ã´Ç‬‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫בכל שבת קודש בבוקר יש מנין בשעה ‪ 7:00‬ברכות‪ ,‬הודו ‪ ,7:20‬למעלה בביהמ”ד פאפא‪ ,‬חיוב או יארצייט רופט‪718-388-0793 :‬‬

‫לתועלת הציבור הנני בזה להודיע שמתקיים מנין שחרית בכל שב”ק בבוקר בבית המדרש‬
‫ברך משה ד’סאטמאר‪ 164 ,‬סקילמאן סט‪ .‬ברכות בשעה ‪ ,8:20‬הודו ‪ ,8:30‬למטה מחדר משה חיים‪.‬‬
‫א באס וועט פארן צו ‪ Woodbury Common‬א יעדן זונטאג רופט ‪718-782-2226‬‬

‫בשורה‬
‫טובה‬

‫מיט פרייד טוען מיר מעלדן אז די ‪NYU Hospital‬‬
‫ווי אויך די ‪ Emergecy Room‬איז צוריק אפן מיט אלע סערוויסעס‬
‫צו באדינען דעם ציבור‪ ,‬פונקט ווי פאר דעם שטורעם‬

‫די ביקור חולים שטוב האט זיך אריבערגעצויגן צו די ‪ Greenberg Building Room #1-F‬וואס‬
‫איז קעגן איבער די שפיטאל‪ ,‬און זענען אייך ווייטער גרייט צו באדינען מיט אלע געברויכן‪.‬‬
‫פאר סיי וועלכע אינפארמאציע‬
‫קענט איר רופן די ביקור חולים‬
‫‪ 24‬שעה האט‪-‬ליין נומער‬

‫‪718-300-1219‬‬

‫שידוכים‬
‫מו”ה ברוך הערש פליישמאן‬
‫מו”ה יחזקאל ווידער הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה משה יושע שווימער הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה יוסף יודא ב”ר הערשל יאקאבאוויטש הי”ו ‪ -‬מאנסי‬

‫הבה”ח כמר דוד נ”י‬

‫הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫(קאשוי)‬

‫הבה”ח כמר משה שמואל נ”י‬
‫הבה”ח כמר שלמה ישכר בעריש נ”י‬
‫הבה”ח כמר יצחק נ”י‬

‫Œ„Š†ƒ‬

‫Œ„Š†ƒ…˜‬
‫Œ…ƒ˜‬

‫¯¸‪³°·¯³Ç‬‬
‫‪¤‬‬
‫‪¹´²¸È¯¾À‬‬
‫‪£ ¯»ÈÁ±‬‬
‫‪¤‬‬
‫¯¸¾¯½‪³ÁÈÁ±¸² »µ‬‬
‫‪£‬‬

‫‪É´¶½È·¸½³¿´É¶¸²´Å·¸¸±‬‬

‫מו”ה וואלף ב”ר יצחק דוד לאנדא‬
‫מו”ה אברהם דוד קאהן‬
‫מו”ה מענדל בראך הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה מרדכי צבי הלוי בעק הי”ו ‪ -‬טאהש‬

‫הי”ו ‪ -‬ק”י‬

‫הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫¿·‪·ÇÁ´´À¯´´¹´°‬‬
‫‪¤‬‬
‫‪¯³³¶½È‬‬
‫‪£‬‬
‫‪¯µ¸¯É´¶½È‬‬
‫‪£‬‬
‫¯¸¸‪¹¸¸¯·Á´´¾´¯·À¸µ½´¯·ÇÁ´´¸»Á²¼¸¸³¹‬‬
‫‪³¿´É¶¸²´Å¾Á±¿´·¸¸Ç±´ÅÁ»¯·¸½¾Ã»Á³‬‬
‫‪£‬‬
‫שמחות‬
‫? ? ?? ?‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪·¿¸¸³¸Ã§ ¯ÆÁ¸¸ÇÃÇÁ¸¸¯¾Á½´Æ‬‬
‫‪£‬‬
‫‪¯°´Åµ¿´¯·Ã´Ç‬‬
‫‪£‬‬
‫שמחות‬

‫)‪718.SIMCHAS (746.2427‬‬

‫קידושא רבא‬
‫מו"ה אברהם משה ב"ר יוסף קליין הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה עוזיאל לעפקאוויטש הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 13 -‬הופפער סט‪.‬‬
‫מו"ה יואל ב"ר יעקב יודא קאהן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אברהם יושע ניימאן הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 13 -‬הופפער סט‪.‬‬
‫מו"ה מרדכי יודא ב"ר יושע שווארטץ הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אברהם סופר הי"ו‬
‫בביהמ"ד ברך משה דסאטמאר ‪ 164 -‬סקילמאן סט‪.‬‬
‫מו"ה שמעון ב"ר שלום נחום גערטנער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה חנני' יו"ט ליפא לאנדא הי"ו‬
‫בביהמ"ד ברך משה דסאטמאר ‪ 164 -‬סקילמאן סט‪.‬‬
‫מו"ה יצחק ב"ר ישראל ברוך לעבאוויטש הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה משה לייב רוטנער הי"ו‬
‫בביהמ"ד ישמח משה דסאטמאר ‪ 322 -‬ראטלידזש סט‪( .‬העריסאן‪/‬בראדוועי)‬
‫הרה"ג ישעי' טייטלבוים שליט"א בן הגה"צ דומ"ץ סאטמאר‪-‬קליימער שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ זושא כ"ץ שליט"א‬
‫בביהמ"ד סאטמאר ‪ 165 -‬קליימער סט‪.‬‬
‫הרב פייוול בן הרב נטע קליין שליט"א ‪ -‬חתן הרב יעקב יחזקי' וועבער שליט"א‬
‫בביהמ"ד סאטמאר ‪ 62 -‬העריסאן עוו‪.‬‬
‫מו"ה יששכר בער ירמי' ב"ר חנני' יו"ט ליפא (מאנטרעאל) עפשטיין הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה הערשל פריעד הי"ו‬
‫בביהמ"ד בית יצחק דספינקא ‪ 190 -‬קיעפ סט‪.‬‬
‫מו"ה משה יוסף ב"ר אברהם בער פריעדמאן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה משה מרדכי שפירא הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול קהלת יעקב דפאפא ‪ 654 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה משה ב"ר יוסף ישראל (אנטווערפן) גאלד הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה משולם פייש פעלבערבוים הי"ו‬
‫בביהמ"ד דחסידי בעלזא ‪ 150 -‬הופפער סט‪.‬‬
‫מו"ה משה ב"ר יושע (מאנטרעאל) סאנדער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה בנימין פאפלאנאש הי"ו‬
‫בביהמ"ד וויען ‪ 27 -‬ליע עוו‪.‬‬
‫מו"ה אלימלך יעקב ב"ר אשר זעליג בלייך הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה שלמה דוב איצקאוויטש הי"ו‬
‫בביהמ"ד נדבורנא ‪ 237 -‬ליע עוו‪.‬‬
‫מו"ה ישראל בן הרב ישעי' מאיר ניימאן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אהרן כהנא הי"ו‬
‫בביהמ"ד תורת חיים וויזניץ ‪ 6 -‬ליע עוו‪.‬‬
‫מו"ה יחזקאל ב"ר פישל גליק הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יושע חיים שווארץ הי"ו‬
‫בביהמ"ד אלכסנדר ‪ 141 -‬ראסס סט‪.‬‬

‫שבת שבע ברכות‬
‫מו”ה יעקב שלמה אייזנבאך הי”ו‬

‫מו”ה יצחק אייזיק פאלקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה שאול יחזקאל האלפערן הי”ו‬

‫מו”ה אהרן ליכטער הי”ו‬

‫מו”ה יושע פערל הי”ו‪ ,‬מאנטרעאל‬

‫מו”ה משה לייב כהן הי”ו‬

‫מו”ה שמואל שפיטצער הי”ו‬

‫מו”ה וואלף מארקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה אהרן זאב מאשקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה יחזקאל שרגא שווארץ הי”ו‬

‫מו”ה אלעזר מנחם גרובער הי”ו‬

‫מו”ה ישראל אשר פריעד הי”ו‬

‫מו”ה שלמה לייב מאליק הי”ו‬

‫מו”ה משה דוד שלעזינגער הי”ו‬

‫מו”ה אשר יודא ראטבארד ע”ה‬

‫מו”ה אליעזר קאלמאן הי”ו‬

‫מו”ה אהרן וואסערמאן הי”ו‬

‫מו”ה שלום ברוין הי”ו‬

‫וואך נאכט מוצש"ק‬
‫מו"ה שרגא ב”ר לייבוש קריטצלער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה חיים יעקב דייטש הי"ו‬

‫בבית אבי מורי ‪ 243‬הופער סט‪ - .‬והברי”מ למחרתו בביהמ”ד הגדול דפאפא‪ ,‬שחרית ‪8:30‬‬

‫מנוחה ושמחה‬
‫מנוחה ושמחה‬
‫דעקאריום‬
‫שמח תשמח‬
‫שמח תשמח‬
‫שמח תשמח‬
‫בית רחל‬
‫ויואל משה‬
‫אפריון ‪ -‬קראסנא‬

‫יואל‬
‫ביהמ"ד דברי‬
‫דקהל יטב לב ד'סאטמאר‬
.‫ העריסאן עוו‬161
‫ בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬- ‫מיסודו של כ"ק רבינו הקוה"ט זיעועכי"א‬

‫עבידנא יומא טבא לרבנן‬
‫בשמחה רבה הננו בזה להזמין את כל אנ"ש ומתפללי בית מדרשינו‬

‫להשתתף אצל מעמד סיום מסכת נדרים‬
‫הנלמד בבית מדרשינו ע"י הרה"ג צבי אשכנזי שליט"א‬

‫שתתקיים אי"ה במוצש"ק פרשת בא‬
‫ בהיכל בית מדרשינו‬9:30 ‫בשעה‬

‫הרה"ג ר' בן ציון לאוב שליט"א מו"ץ בקהלתינו ידרוש לכבודה של תורה‬

‫ מענטשן זאגן אז דאס אליין עפנט דעם מיינד‬,'‫ס'לוינט די פאר מינוט צו שמועסן מיט'ן אפיס פון 'פראדאקטיוו קורס‬
‫ די קלאס פאנגט זיך שוין אן אנהייב פרשת בשלח‬, 845-232-1079 ‫ אדרבה פרובירט עס דורך רופן‬,‫צום לעבנ'ס בעסערונג‬

‫צוליב דעם גרויסן אינטערגאנג פון די‬

Flu Virus

‫האבן מיר ארינגעברענגט דעם ספעציעליסט‬

Dr. Tzvi Wilber

‫ וואכן‬2 ‫פאר די נעקסטע‬

432 Bedford Ave.
718.387.2408 
˜— 
—ƒ•
˜—–’

‡†‡Œ–~’‚
q 
‡‚‚Š…Œ–†‡

•’Š€—˜†—
… 

Á·²¿»Ë´Ê¶Á·ÆÁÄÀ·ÂÄ´Êij»²µþ¸»ĔÄÁ»»¸º¾»»ÈÊĵÃþ··ÁýÀÊĴ·»ýÊýÆÊĺÊÄ··»µÊij»²Á³»´Ê»À
„¾}À»¾¶Ì¿Ä·Æ¹½Á}º»ÀÁĸĴºþ¶ÊÄÃþ··¿»µÃ¹Äû·Ê´»µÅ»·²ÁºËÊ»³»·²¿·È³»·¾Á·ÆÁ¾»ÆÄ´º»À 
»µº½»¾ºÂÆÄÊýÆÁÄ··Ä´¸»²}û··¿Äµ½þ¼þ··»µÁ»²‚ɻʷÈÁºýÂþÀˆµ¾ý³Á»·ËÁÆ·ÊÄ´¸Â·²ºþ¶ÊÄ 
}¶Äx¾ÉÂÄÊÉÄÊĺ»³»µº»ÀºÊ»¸ý´þ»µÁ³þ¶¿»Ê»·ºÉþµ»µÁÄÀÄ··µÂ»É´Â·»ý·ÈÄÀýÀýÁ·Æ´Â·¾»»ÈÊĵ
„Ì·½·ÃµÄ·À¶¾·¹Á´»ÊþÆ}¶²µ·¶̵·ÄÃ}Ľ»¾»»ÊÆýÁÄ··ýÊĔºÂÄÉÄ´¶x³ºþ¶}À»·¸ý»··Á·²‚·ÂÊÀË» 
¼»²Á»»¾û··Ä´Á·²‚ÊÄ´þ¸ƒ¿»¾¶ÌÄÊÄ»»º¼»»²º»ÀÊþ»Ľ»¾ºÄÊijÀÄÀĺ³»»ÊÉó·ÃýÁ»·ËÁ»³¼»²x 
µÂ»É´Â·»ÃþµÁ·Æĺ½»ËÄ´ÄÂÄ»ËÊÄ»µÁĸ¿»»³„¼þ··Ä´»È»»²ĵĻ¿·¾þÉ}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á½»¾ºÂ½Ä··¿Äµ 
µ¾ý³Ê»À¸»²‚ÉÂÄÊÉÁ»»¸Á·Æ´Â·¾»»¶Ľ»¾Êĵ·²··»µ·È¶²µ·¶̵·ÄÃýºÊÄ»»ÆÄ´¶x³Á³þ¶ÁÊĺ¾ÄÃ}ÂÄÀÄ·· 
ºË»Â¸»²µÂýºË·ÈºÂ·¸Ä´Ã}³»»··Á»»ÀÁÄ··‚º½ýµÄ´ÊÄÀºË»Â‚³·ºËÁ»»ÀÁ·ÆÄ»Èý·º»Ã»µÁÄÀ·ÉÄ´Æ»·Êý
„Ìx»Ë¶º³»·¾Ä´‚Áµ»»ÊÆÁ»²Á¾»»ÈÊĵ¼»»²¼»²ÁÄɺÈÄ»Á·²‚º·´ÁÄ··Ä´ 
Êĵ Á·² ³»»·· Á»»À Å»·² ÁÊþ··Ä´ ÁÆþʺĴ ÃÉ·²··Ä´ Ľ»¾ÉÄÊË ý ¸»² ÄÊĵÂý »µ Å»·² ´þº Á»»² Á·Æx
„úÂÄÀºÄ»ÊºÄ´»µ¾ý³ºÊĵþÆÄ´ºþ¶ÃÄ„¾x¹ÊĺôÊýÃþµº´þ¸Ä´ºþ¶ÊþºÉþµ 
ÁÄ··Ä´ÁÄÂĸÊ»À„ÊýÆÄ´»µÁ¾µÂý¶ý³Á»»´µ¾ý³Áû»¶Ä´ÊþÂÁ»»´À»»¶ýº¸þ¾Ä´ºË»Â·¾»Æ²¸Â·²ºþ¶}Àx
„ÁÊ»ÊÄĔýºÊþÆþ¸¸·À}À¸ýÁû»¶Ä´ºþ¶¶¹À·ÀÄÂÄÊýÆÊÄÄû·Ê´ý„Êþ´¸»³ÁÉþÊËÊĵ 
³þ¶¼»²Ľ¾Ä··Á»²Á´þ¸ƒ¿»¾¶ÌĽ»¾´ÄºÃþµÁ·ÆÌ·½¸Êĵ¸ýÁºËÊ»³»·²¿»»³ÁºÄ³Ä´û»¶³þ¶¼»²x 
Á½ýÀÁÄ´Âý´Ä´´Â·ÂÆþ¶ÃþÀĺÃÄÊ´»µº»ÀÁÄÂĸÊ»ÀÁÄ··‚Á»»ºË»»³þµ¾þ¸Ĕ»ËÊijÀÄÀÁ»»Àº»À¾»»ºý
„Ê·µÄÈþÊĔ»ÃĔý»»³»µ 
ÁÈÂý´Â»²¸»²ÃÉ·²··Ä´»µ¸ýÁ¸»··Ä´ºþ¶ºÃĺ»ÃĔý»»³»µÉýËÁ»²ÁÄ··Ä´Ê»ÀÁÄÂĸ¾þÀÁº»»··È¿·Èx
°
x„Ä»ÈýÊÄĔýÁ»»ÉÁþÉ»ºþ»³»ºÂýº»À¸»·¾³Á¾»»¶¼»¸ÁÄÉ}ÀÁ·²¼»¾µÄËÀ·² 
†Ž‡‡‚–ŒŒŠŠƒ‰‹‡Š‚˜~†–ƒƒ
q

718.705.7174

6:30‚—  —  ƒ •  ˜  —

– • ƒ  

Š~ƒ‡˜‡–•

•–~Æ~–~
q

€–ƒŒ~‡Š‡ƒƒ
q

–‚~˜ƒŠƒ˜>Œ‚‡

“‡Ž~†>Œ‚‡

ƒŽ‡>Œ‚‡

2 Shinev Court

1847 60th St.

6:00‚—  €  † Ž ‰ ~r ƒ ƒ

– • ƒ  

77 Wallabout St.

 

‹‡Š‚˜
ŠŠƒ‰ 
††Š‡ 
ƒ’‚Šƒ€
Š~–—‡ŠŠ‰ 

–‰‡Š†Ž‰ƒƒ 
€‡†”Šƒ’‹ƒŠ~•
r 
€ŽƒŠ‡‡”– 

‰–ƒ€€–‡~ 
ŠŠƒ‰‹‡Š‚˜
YHKSERVICES.COM

~

‫ ביינאכט‬9:00 ‫מיר וועלן זיין אפען א יעדן דאנערשטאג ביז‬
‫ )פיס דאקטאר( איז דא א יעדן‬podiatry ‫אונזער‬
6:00 ‫ ביז‬9:00 ‫זונטאג אין דינסטאג פון‬
‫ ביינאכט‬9:00 ‫ ביז‬9:00 ‫דאנערשטאג פון‬

‫טעגליכע‬ 
‹‡Ž‡ŽŒ‹‡Š‚˜

3 

—†Ž–ŠŠƒ‰‹‡Š‚˜Š~•
q ~Š‡ƒ’Ž‡‡~‡~–
r
~‡ƒ’€
r
~†‰Šƒƒ‡‡‡‡–~†Œƒ•
r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful