Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 - 2010 Semestrul I

I.

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Limba engleza (Fonetica si fonologie)/English Language (Phonetics and Phonology) Codul: LE11121 Numărul de credite: 8 Locul de desfăşurare: cf. orar Programarea în orar a activităţilor: cf. orar II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Lector dr. Mircea Craciun Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo.com Ore de audienţă: 2 III. Descrierea disciplinei: Acest curs reprezinta o introducere in studiul lingvisticii, sub forma unei prime etape in abordarea teoretica a limbii engleze. Fonetica este esentiala pentru celelalte discipline lingvistice, deoarece sunetele reprezinta substratul material pentru limba. Abordarea este una sincronica. Cursul debuteaza prin a oferi o perspectiva asupra scopului foneticii, sugerand o posibila clasificare a ramurilor ei. Sunt discutate conceptele cheie necesare pentru studierea sunetelor. Elemente de dialectologie, precum si relatia dintre limba scrisa si cea vorbita sunt incorporate ca parti inerente ale sistemului fonic al limbii. Partea cea mai extensiva a cursului este dedicata descrierii sunetelor limbii engleze; sunt discutate aici probleme referitoare la diferentele dintre vocale si consoane, dintre engleza britanica si cea americana, iar fonemele sunt analizate in relatie cu reprezentarile lor ortografice, facandu-se recurs la comparatii cu sistemul fonologic al limbii romane. Ultima parte a cursului include consideratii referitoare la fonemele suprasegmentale, precum si la procesele de asimilatie si principiile accentului in cuvant si propozitie. Cursul ofera, de asemenea, o lista extinsa de forme tari si slabe si o descriere si ilustrare a structurilor intonationale de baza ale limbii engleze. The course serves both as an introduction to the study of linguistics and as a first stage in the theoretical approach to the English language. Phonetics is proved to be essential for the other branches of linguistics, to the extent the sounds provide the material basis in the use of the language. The approach is a synchronic one. The course opens with a general

survey of the scope of phonetics and suggests a possible branching of the field. Various concepts required for the study of sounds are outlined. Elements of dialectology as well as basic patterns in the relation spelling-pronunciation are incorporated as inherent parts of the sound system. The bulk of the course is dedicated to the description of English sounds. Several points of view referring to such problems as vowels vs. consonants, monophthongs vs. diphthongs and triphthongs, British English vs. American English are discussed. The English phonemes are considered in close relation with their spelling peculiarities and comparisons with the Romanian phonological system are frequently used. The last part of the course comprises considerations on the suprasegmental phonemes as well as a separate section dedicated to the types of assimilative processes. The main types of similitude and contextual assimilation, the principles of word stress and sentence stress are described on the basis of parallels between English and Romanian. The course also offers a comprehensive list of strong and weak forms as well as the basic intonational patterns and several samples of tonemic description. IV. Bibliografia obligatorie: Gimson, A.C. (1989), An Introduction to the Pronunciation of English, London: Edward Arnold. Hyman, L.M. (1975), Phonology: Theory and Analysis, New York: Holt, Rinehart and Winston. Jones, D. (1975), An Outline of English Phonetics. 9th edition, Cambridge: CUP. Makarenko, T. (1998), Contemporary English Phonetics, Cluj: Echinox, Colectia Studium Wells, J.C. (1982), Accents of English (3 vols. and cassette), Cambridge: CUP V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Material audio: casete, CD-ROM VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. Introduction: the science of Phonetics. Linguistics and Phonetics. Branches of phonetics. The theory of the phoneme: types of allophones. Key Concepts: linguistics, phonetics, phonology, phoneme, allophone, minimal pair, distinctive opposition 2. Relationships between Sounds complementary distribution. and Phonemes: Free variation and

Key Concepts: free variation, complementary distribution, positional allophones 3. Suprasegmental Phonemes: Stress, juncture, intonation. Key Concepts: suprasegmentals, stress, juncture, intonation

4.

Types of Pronunciation: elements of dialectology. British English vs. American English. Key Concepts: accent, dialect, standard, variation, rhotic/non-rhotic, linking [r], intrusive [r]

5. Spelling and Pronunciation: Principles of English orthography. Graphical Rules. Types of syllables. Types of transcription. Key Concepts: spelling, pronunciation, etymological principle, morphological principle, phonetic principle, phonetic transcription, phonemic transcription, open syllable, closed syllable 6. The Organs of Speech. Classification of organs of speech into active and passive organs. The functions of the organs of speech. Key Concepts: vocal chords, glottis, epiglottis, uvula, velum, palate, resonance chambers, nasal sound, oral sound 7. The English Vowel System I: vowels vs. consonants (principles of division). The system of cardinal vowels. The English vowels – articulatory features. Representations. The phonemic status of the “schwa” sound and its main allophones. Key Concepts: vowel, consonant, cardinal vowel, front vowel, central vowel, back vowel, open vowel, close vowel, distribution, vowel quality, vowel quantity, schwa, vowel reduction 8. The English Vowel System II: The English diphthongs and triphthongs. Key Concepts: biphonemic diphthong, triphthong, nucleus, glide, monophonemic,

9. The English Consonant System I: Classification of English consonants. The noises: the plosive consonants. Aspiration. The main positional allophones of the English plosives. Key Concepts: noise, sonant, plosive, fricative, affricate, aspiration, plosionless plosive 10. The English Consonant System II: The fricative and affricate consonants. The sonants: nasal and oral sonants. The semivowels and their phonemic status. Key Concepts: fricative, affricate, sonant, nasal, oral, semivowel, gliding sound 11. Sounds in Connected Speech I: Juncture. The phonetic and phonological functions of juncture. Key Concepts: juncture, open juncture, close juncture, interpenetration of articulatory stages 12. Sounds in Connected Speech II: Types of Assimilative Processes. Similitude. Historical assimilation. Contextual assimilation. Key Concepts: assimilation, similitude/partial assimilation, assimilation/assimilation proper, historical assimilation contextual

13. Sounds in Connected Speech III: The Accentual Structure of English Words and Sentences. Word stress. Stress placement. Stress patterns. Sentence stress: principles and functions. Strong and weak forms. Key Concepts: stress, word stress, sentence stress, dynamic principle, musical principle, quantitative principle, qualitative principle, strong forms, weak forms 14. Sounds in Connected Speech IV: The Intonational Patterns of English. Functions of English intonation. Key Concepts: intonation, sense group, tone, pitch VII. Modul de evaluare: Examen final (scris + oral). Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la cursul practic aferent.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenta la cursuri nu este obligatorie; prezenta la seminar este obligatorie in procent de 70 % si conditioneaza participarea la examenul final. In caz de frauda, nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului (exmatriculare), ceea ce duce la compromisuri nedorite. Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor, inainte de examenul oral. IX. Bibliografia opţională: Abercrombie, D. (1967), Elements of General Phonetics, Edinburgh: Edinburgh University Press. Algeo, J. and Pyles, Th. (1966), Problems in the Origins and Development of the English Language, Harcourt, Brace & World, Inc. Bradford, B. (1994), Intonation in Context. Intonation Practice for UpperIntermediate and Advanced Learners of English (Teacher's Book, Student's Book and cassette), Cambridge: Cambridge University Press. Catford, J.C. (1977), Fundamental Problems in Phonetics, Edinburgh: Edinburgh University Press. De Saussure, F. (1995), Cours de linguistique génerale, Éditions Payot & Rivages. Heilman, A. W. (1968), Phonics in Proper Perspective. Second Edition, Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company. Hughes, A. and Trudgill, P. (1987), English Accents and Dialects, London: Edward Arnold. Jones, D. (1975), An Outline of English Phonetics. 9th edition, Cambridge: CUP.

Decan, Prof. dr. Corin Braga

Sef de catedra, Prof. dr. Mihai Zdrenghea

Titular de curs, Lector dr. Mihai Craciun

Cristina. J. mijloace de îmbogăţire a vocabularului. atât la curs. 1966 Bauer. Moscow. Words and their Way in English Speech. English Word-Formation. Predarea este interactivă.co. Eugene. University of Michigan. 1989 Greenough. The English Word. and C. spre noi moduri de a construi discurs coerent şi coeziv în engleză. IV. Materiale folosite Exerciţii de lexic – multiplicate şi distribuite studenţilor. porţiunile discursive fiind susţinute de părţi aplicative. Bibliografia obligatorie Arnold. Limes. 1946 Tătaru. dar şi sa fie capabilli sa identifice mijloacele de formare a noilor cuvinte.L. etimologia lor. London – New York. formarea cuvintelor. Morphology. conf.2010 Semestrul I I Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Analiza vocabularului englez Codul: LE 11121 Nr. structura morfologica a acestora. Descrierea disciplinei Obiectivul principal al cursului este o iniţiere şi familiarizare a studenţilor cu problemele fundamentale ale vocabularului limbii engleze contemporane. cât şi la seminar. Planificarea cursurilor Săptămâna I – curs introductiv . La absolvirea disciplinei studenţii ar trebui sa aiba un vocabular mai amplu.uk Ore de audienţă: 4 III. 2002 Toate aceste lucrări pot fi găsite la Biblioteca Facultăţii de Litere. straturi în vocabular şi funcţiile lor. Irene. Cambridge University Press. Informaţii de contact: cristina_a_tataru@yahoo. relaţii sintagmatice şi paradigmatice în acesta. dr. 1931 Nida. L. The Descriptive Analysis of Words.. Kittredge. componentele istorice ale formării vocabularului limbii engleze.B. toate tipurile de dicţionare disponibile în biblioteca Facultăţii şi în cea personală. de credite: 8 (împreuna cu Fonetica.UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE ANUL UNIVERSITAR 2009 . Informaţii despre titularul de curs Numele şi titlul ştiinţific: Cristina Tătaru. An Outline of English Lexicology. etc. alternativ cu seminarul II. VI. ponderea celor doua în nota finala fiind egala) Locul de desfasurare: Facultatea de Litere Programarea în orar: saptamanal. Cluj-Napoca. V.

deverbale. de-prepoziţionale şi de-interjecţionale. Substantive deadjectivale. Arnold. pronume. direcţionale. adjectivale. Bibliografia aferentă: Tătaru.cit. derivarea cuvintelor de la nume proprii.21-29. sincopa. etc. numerale. Adverbe obţinute prin conversie. Substantive. pp 32-58. Săptămâna III . temă. context.62-77. afix. corupţia. bibliografia. cit. pp. 77-90. Morfeme şi alomorfe. apocopa. domeniul de investigaţie şi disciplinele adiacente Concepte de bază: cuvânt şi substitut de cuvânt. retroformarea. metateza. verbe adverbe. pp 9-18. Clasificarea compuselor după criterii morfologice. op. Săptămâna VII – curs Mijloace minore de îmbogăţire a vocabularului Noţiuni de bază: abrevierea.4-22 Săptămâna II – curs Concepte fundamentale cu care operează lexicologia Noţiuni de bază: Formă liberă – formă legată. cu clarificarea concretă a modurilor de operare şi identificarea morfemelor componente. pp. Bibliografia aferentă: Tătaru. Semiafixe şi forme combinative. productivitate vs. adverbiale. numerale. schimbarea accentului morfologic. co-text. Bibliografie aferentă: Tătaru. Studenţii vor fi rugaţi să reia notiţele de la cursuri şi bibliografia aferentă. op. adjective. cu întrebări din partea studenţilor. de-adverbiale. Săptămâna VI – curs Schimbarea valorii gramaticale (conversia) Noţiuni de bază: Productivitatea conversiei într-o limbă analitică. Prefixarea.cit. etimologia populară. incoative. Afixarea. sens funcţional. op.. Sufixe nominale. Verbe denominale. Adjective obţinute prin conversie.. vocabular de bază – masa vocabularului. sens derivaţional. afereza. Concepte de bază: Clasificarea compuselor după gradul de fuziune. spaţiale.cit. Săptămâna VIII – seminar . Concepte de bază: mijloace interne şi externe. umlaut. pp.curs Mijloace de îmbogăţire a vocabularului. de-adjectivale. ablaut. sens lexical. morfem. op. conjuncţii şi interjecţii compuse... Se va face analiza morfologica a unor cuvinte. li se vor da studenţilor informaţii despre cerinţele cursului. op. valenţă combinatorie. contragerea.. denotaţie şi conotaţie. cit. cit. portmanteau-uri.. majore şi minore de îmbogăţire a vocabularului. pp. Bibliografia aferentă: Tătaru. Bibliografia aferentă: Tătaru. predominant morfologice şi predominant semantice. diacronie. prepoziţii. modul de examinare. Săptămâna IV – seminar Analiza morfologică a cuvintelor – modalităţi şi metode. op. Săptămâna V – curs Compunerea cuvintelor. obiectul său. Fiind şi un seminar introductiv. iterative.Lexicologia. sincronie. Prefixe negative. de-adverbiale. temporale şi numerale Sufixarea. op. eventual. Fiecare seminar va începe cu clarificarea anumitor concepte sau probleme care nu s-au înţeles. verbale. frecvenţă. Bibliografie aferentă: Tătaru. cuvinte de autor. cit. rădăcină. pp 90-97.

poliglote. Săptămâna XII – seminar Tipuri de dicţionare şi modul lor de compilare. Mecanismele şi modurile în care se produce mutaţia de sens. dicţionare speciale. Bibliografia aferentă: Tătaru. Modul de întocmire a fişelor de dicţionar. elementul celtic. bilingve. Concatenarea.. lingvistice. Polisemia Concepte de baza: Mecanisme ce guvernează schimbarea de sens. specializarea (restrângerea).. pp. de antonime.Analiza etimologică a cuvintelor – metode şi procedee Seminarul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu folosirea dicţionarelor etimologice. pp114-128. Folosindu-se noţiunile acumulate la curs. A History of the English Language. Se poate simula redactarea câtorva articole de dicţionar pentru cîteva cuvinte-titlu. Generalizarea (extensia). li se va explica cum se folosesc în cadrul unor exerciţii de traducere. Bibliografia aferentă: Tătaru. Organizarea materialului. monolingve.259-303 – sursa se găseşte la biblioteca facultăţii) care vor fi succint discutate şi aplicate la analiza de text cu accent asupra lexicului.. în bibliotea de referinţe a Facultăţii toate aceste dicţionare. Săptămâna XI – curs Elemente constitutive ale vocabularului limbii engleze Concepte de baza: element constitutiv vs. E..op.1973. elementul nativ (anglo-saxon).cit. degradarea (peioraţia) şi elevarea de sens. op. dicţionare explicative. cu sublinierea diferenţelor în funcţie de tipul dicţionarului. Săptămâna XIII – curs . Polisemia.cit. 99-114. Săptămâna IX – curs Mijloace semantice de îmbogăţire a vocabularului. de sinonime. a dicţionarului-tezaur şi a glosarelor în analizarea originii cuvintelor. Radiaţia. Studenţilor li se vor arăta. pp. elementul latin (locul cuvintelor din diverse momente ale influenţelor latine în compartimentele vocabularului englez). elementul franconormand. Săptămâna X – seminar Variante şi dialecte ale limbii engleze Studenţii vor fi rugaţi să lectureze pentru acest seminar două capitole dintr-o lucrare de istorie a limbii (Edith Iarovici. se vor analiza corpusuri de text din diferite epoci de dezvoltare a limbii. metonimia şi alte figuri de stil care generează transfer de sens. Bucureşti. Metafora. cu accent pe lexic. Transferul de sens. Dicţionare enciclopedice.D.P. împrumut. elementul scandinav.

Internaţionalismele şi modul lor de formare.dr. Prof. Corin Braga SEF DE CATEDRA. etc. Studenţii se pot prezenta la examen în oricare sesiune normală sau de restanţe. din limbi romanice.Împrumuturi. din alte limbi. din alte limbi germanice. Concepte de baza: locul şi rolul împrumuturilor în limba engleză. Nota finală şi creditele aferente se obţin prin adunarea notei cu nota de la cursul de Fonetică şi făcându-se apoi media aritmetică.. în prealabil şi stabilirea unei date. Împrumuturi din greacă. Mihai M. VII MODUL DE EVALUARE Studenţii sunt evaluaţi prin examen scris. punerea lor în context.dr.Zdrenghea Conf. Partea teoretică constă din întrebări puctuale care nu au drept scop reproducerea cursului. se vor relua eventualele părţi ce pun probleme.dr. prin recorectarea lucrării de către o comisie specială. Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a Facultăţii. precum şi prin anunţarea profesorului în prealabil şi stabilirea unei date. studentul este sancţionat prin întreruperea examenului.cit. În caz de lucrări identice la examen. care constă dintr-o parte teoretică şi o parte aplicativă. plagiatul nu este posibil. urmăreşte să evalueze în ce măsură studenţii aplică noţiunile de bază ale materiei la situaţii concrete şi cât şi dacă vocabularul şi capacitatea lor de exprimare a avut de câştigat din acest curs. VIII DETALII ORGANIZATORICE. aşezarea într-o serie de sinonime. ci testarea gradului de asimilare şi înţelegere a acestuia. Cursurile pot fi recuperate de comun acord. constând din analiza morfologică a unor cuvinte. Prin natura seminariilor (studenţilor nu li se cer referate sau prezentări de materiale). Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a Facultăţii. Bibliografie: Tătaru. Săptămâna XIV – seminar final Studenţii vor fi rugaţi să reia tot materialul. DECAN. op. pp128-134. GESTIONAREA SITUAŢIILOR SPECIALE Prezenţa la curs şi seminar nu este obligatorie. Cristina Tataru . Partea aplicativă. Studenţii pot sa-şi vadă lucrările în următoarele două ore de la afişarea rezultatelor. ele sunt notate cu 3. In caz de fraudă. prin recorectarea lucrării de către o comisie specială. se vor face exerciţii asemănătoare cu cele de la examen. Ponderea celor două părţi în nota finală este 50 -50%. ponderea lor faţă de cuvintele formate cu mijloace interne. Internaţionalisme. TITULAR CURS Prof..

un loc important e reprezentat de exercitiile menite a clarifica aspecte de vocabular si exprimare orala. morfologie. Informaţii despre titularul de curs. elemente de sintaxa a propozitiei complexe. The course is based on both a number of summative .co. elemente de analiza a discursului. Cursul se axeaza atat pe discutii de ordin teoretic. Cursul se desfasoara pe parcursul a doua semestre. prin intermediul unor solutii practice care acopera o serie de probleme cheie referitoare la stratul morfo-sintactic al limbii engleze. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic exercitii gramaticale/Practical Course in Grammar Exercises Codul: LE11121 Numărul de credite: 8 Locul de desfăşurare: cf. Morphology. de-a lungul carora sunt dezbatute aspecte cum ar fi determinativele. Cursul se prezinta sub forma unor intalniri saptamanale. dar complexitate si abordari diferite. titlul ştiinţific: Asist. This practical course is intended as a complementation of the theoretical courses in English language (Phonetics.14 III. sintaxa). Syntax) by providing students with practical solutions that cover a series of key-problems related to the study of the morphological and syntactic level of the language. Informaţii generale despre curs. De asemenea. seminar. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . cu tematici similare.uk Ore de audienţă: Miercuri. menite sa clarifice unele aspecte mai dificile pe care studentii le pot intalni in invatarea si predarea gramaticii limbii engleze (in acest sens derivand informatia din cursurile magistrale). Octavian More Informaţii de contact: tavimore@yahoo. drd. verbul.Universitatea Babeş-Bolyai. seminar. adverbul si constructiile adverbiale. orar Programarea în orar a activităţilor: cf. Descrierea disciplinei: Acest curs practic intentioneaza sa complementeze cursurile teoretice de limba engleza (fonetica. cat mai ales pe ilustrarea acestora prin rezolvarea unor exercitii organizate tematic. structurile nominale si adjectivale. lucrare practică sau laborator Nume. orar II. 13 .2010 Semestrul I I.

The course is organised along two semesters. Jones. Revision 13. course description. IV. The Verb Phrase I 7. V. The Noun Phrase II 5. L. 2. including topics like determiners. 100 Useful Exercises in English. Clauses and Sentences II 12. precum si la Biblioteca British Council. Final Test . Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1.theoretical debates meant to clarify some diffult spects that ESOL students may encounter in the learning and teaching of the language. a seminal part is represented by the exercises that focus on clarifying issues concerning vocabulary and oral expression. Introductions. it is centred around weekly meetings along which a number of problems are debated. The Noun Phrase I 4. Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere. Penguin Books. nominal and adjectival phrases. Cambridge Advanced English. Cambridge: CUP. the adverb and adverbials. Cambridge: CUP. Student’s Book. (1987). on the illustration of these through working on thematic exercises. and. the verb. Articles and Determiners 3. The Noun Phrase III 6. L. fotocopii VI. In addition. The Verb Phrase II 8. Adverbs and Adverbials 10. Bibliografia obligatorie: Jones. (1995). As such. M. J. but different approaches and levels of complexity. primarily. Ward. (1993). Progress to Proficiency. the syntax of the complex sentence and elements of discourse analysis. Student’s Book. Mid-term test 9. having themes. Clauses and Sentences I 11. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: handout-uri.

Mihai Zdrenghea Titular de curs.orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. studentii trebuie sa cumuleze minim 50% din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale. nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale. Corin Braga Sef de catedra.recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare. copierea unor lucrari intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si obligativitatea rescrierii lucrarii in cauza .plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie. Prof. drd. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. dr. Asist. VIII. Prof. dr. Modul de evaluare: . Bibliografia opţională: Dat fiind specificul acestui curs. Octavian More .prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru . Final Assessment VII. IX. gestionarea situaţiilor excepţionale: .2 lucrari semestriale 50% / lucrare Pentru a obtine calificativul admis (nota 5).14. Detalii organizatorice. in urma consultarii cu titularul cursului . Decan.

the correction of mistakes. orar II. In acest fel. lucrare practică sau laborator Nume.Universitatea Babeş-Bolyai.14 III. titlul ştiinţific: Asist. 13 . in care accentul se pune pe probleme de pronuntie. precum si pentru examinarea in detaliu a problemelor teoretice ilustrate in cursul magistral de fonetica si fonologie sau in lucrari de specialitate despre acest subiect. as well as in the detailed examination of some of the theoretical issues exposed in university courses or specialised works on the subject. vorbire. seminar. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic fonetica si fonologie/Practical Course in Phonetics and Phonology Codul: LE11121 Numărul de credite: 8 Locul de desfăşurare: cf. ortografie si transcriere a englezei curente standard.uk Ore de audienţă: Miercuri. This practical course has been designed to suit the specific needs of students who wish to improve their basic skills in speaking English as a foreign language: listening. seminar. cursul poate fi util pentru obtinerea unei pronuntii adecvate in limba engleza. drd. citire si scriere.2010 Semestrul I I. Ca atare. Descrierea disciplinei: Prin acest curs practic se intentioneaza a se oferi studentilor un mediu prin care sa isi imbunatateasca deprinderile de baza in utilizarea limbii engleze ca limba straina: ascultare. sub forma unei legaturi intre teorie si practica. reading and writing. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Scopul sau principal este acela de a duce mai departe intrebarile pertinente si discutiile teoretice asupra subiectului dintr-o perspectiva pragmatica. Informaţii despre titularul de curs. Octavian More Informaţii de contact: tavimore@yahoo. It is presumed to be of help in the acquisition of a proper pronunciation. corectarea unor erori de pronuntie. . speaking.co. servind drept o implementare practica necesara pentru a intelege aspectele esentiale studiului foneticii. orar Programarea în orar a activităţilor: cf. Informaţii generale despre curs. cursul se doreste a fi mai mult decat o complementare a cursului magistral.

Contemporary English Phonetics. Bryson. CD-player. Cambridge: CUP. (book and 2 cassettes). Level-check: dictation. handout-uri VI. Phonemic and phonetic transcription (illustration). As such. Makarenko. Bibliografia obligatorie: Algeo. Transcription continued (partly as hometask). Roach. Brace & World. V. J. (1998). Introduction I: Description of the course. Introduction II: Spelling and pronunciation: causes for the discrepancy. pragmatic perspective. Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere. (1982). Mother Tongue. transcription practice. sounds and phonemes. spelling and transcription of contemporary standard English. B. Accents of English (3 vols. The English alphabet: its importance for spelling and transcription. Proper names of difficult spelling and . English Phonetics and Phonology. London: Penguin. A Practical Course.Its primary aim is to further the topical questions of some theoretical expositions from an immediate.C. precum si la Biblioteca British Council. and Pyles. The linguistic disciplines. (1966). Listening comprehension. Language and communication. (1994). Colecţia Studium. 3. Cambridge: CUP. Cluj: Echinox. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. T. the main emphasis being laid on problems pertaining to the pronunciation. (1991). Illustration. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: calculator. Problems in the Origins and Development of the English Language. J. Special problems with English vowels: length as non-phonemic feature. and cassette). Inc. P. Wells. 2. English vowel sounds. The symbols used in transcription. Harcourt. The English Language. it is intended to represent more than a mere complementation of the general course in English Phonetics and Phonology—it has been designed to serve as an effective implement for the understanding of the seminal aspects involved in the study of phonetics by acting as a bridge between theory and practice IV. Phonemic symbols continued: English consonant phonemes. Special problems with English composite sounds: monophonemic and dimorphemic interpretation of English diphthongs and affricates. Phonetics and phonology. Th.

Mid-term test: listening comprehension and transcription. Listening comprehension: a poem (on tape). analysis. Intonation. Feedbacking dictation papers: questions and comments. Consonant clusters in spelling and pronunciation: ‘th’. Pronunciation game (circle game): ‘head to tail’. Easily confused consonants I. Listening comprehension: individual accents (tape rec. 8. Proper names continued. Listening comprehension: completion exercise (a song on tape). dictation and pronunciation drill. 10. ‘Linking [r]’ and ‘intrusive [r]’. Proper names continued. 6. Am compared (sample text on tape). The influence of rhythm upon stress. Proper names continued. Listening comprehension. Pronunciation practice: English vowel sounds (repetition. More transcription on vowel sounds.) Transcription practice. . identification. Feedbacking test papers: questions and comments. English accents I: RP and Gen. Transcription practice (partly as hometask). Main mistakes in their articulation with some foreign learners. Consonant clusters in spelling and pronunciation: assimilative processes. exploring intonation (tape drill). Transcription practice. The English (inter)dental fricatives. English accents III: Scottish English (sample text on tape). Stress pattern of compound and derivative words: adjectival and verbal position. 9. Listening comprehension: a dialogue (on tape). repetition. repetition and production (tape drill). Listening comprehension. 5. 7. Breathing exercises (tape drill). Transcription of the text for dictation (partly as hometask). Listening. Syllabic consonants: dictation.. production and identification—tape drill). Identifying consonant clusters: the pronunciation of the clusters ‘nk’ and ‘ng’. supplying own examples. Dictation and identification. Transcription practice: English accents I. Pronunciation practice: diphthongs and triphthongs (tape drill). major mistakes in their articulation and means of correcting them. identification. The reduction of vowels to schwa. Proper names continued. Easily confused consonants II: [v] and [w].pronunciation. Strong and weak forms of prepositions. Dictation. Dictation: a poem (transcription as hometask). 4. Listening comprehension. The pronunciation of the endings ‘– ed’ and ‘–es’. Suprasegmental phonemes I: intonation. position in the word. Proper names (finishing the list). production (tape drill: English fricatives). Listening: identification. Suprasegmental phonemes II: stress. English accents II: Northern English accents (sample text on tape).

dr. 14. Feedbacking exam papers. nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale. Corin Braga Sef de catedra. Bibliografia opţională: Dat fiind specificul acestui curs. Asist. Reinforcement I: transcription of the text on tape.orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Listening comprehension: a winter song (transcription as a hometask). Octavian More . gestionarea situaţiilor excepţionale: . copierea unor lucrari intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si obligativitatea rescrierii lucrarii in cauza . in urma consultarii cu titularul cursului . Reinforcement II: preparation for the final examination. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. India and South Africa. Prof. VII. English accents IV: Australia.2 lucrari semestriale 50% / lucrare Pentru a obtine calificativul admis (nota 5). Modul de evaluare: . Mihai Zdrenghea Titular de curs. 13. Detalii organizatorice. IX.prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru . Phonemic and phonetic problems. dr. drd. Decan. studentii trebuie sa cumuleze minim 50% din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale. Pronunciation game (circle game): rhyming definitions etc. final assessment. 12. Prof. New Zealand.recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare.plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie. Closing discussions. Final examination. VIII.11.

argumentative. academic essay) • manipulating linguistic registers and stylistic devices • developing the ability to focus on a given topic. coherently but in a personal voice • adapting students’ writing style to the linguistic register required by the discourse • introducing distinctions between types of compositions and stylistic devices adapted to them • improving the students’ knowledge of written and spoken English • developing students’ abilities to organize their ideas in a logical and coherent manner • developing students’ research skills Competences: • the ability to produce various types of written texts (personal. titlul ştiinţific: asist. paragraphs. narrative. seminar. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.2010 Semestrul 1 I.com Ore de audienţă: III. literary. cohesion devices) • researching and communicating the results of the research . Informaţii generale despre curs. working both individually and in teams. trying to underscore the critical and creative sides of writing. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . avoiding unnecessary digressions. descriptive. dr.Universitatea Babeş-Bolyai. Descrierea disciplinei: This practical course involves the active participation of students. It focuses on the production of multiple written discourses. reader-oriented manner • using text organizers (connectors. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Practical course in Essay writing Codul: LE 11121 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. and organize the exposition in an effective. lucrare practică sau laborator Nume. in developing writing skills in the English language. seminar. correctly. Informaţii despre titularul de curs. Objectives: • providing the abilities of producing various kinds of written discourses clearly.

London. debating and discussing each other’s drafts. Key words: summary. selection. debating and discussing each other’s drafts. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class. Week 2: Topic: letter writing Key words: formal and informal letters. 1998 • Germov. V. Stephen. Bibliografia obligatorie: • Bailey. Power-Point presentations produced by the course tutor. Successful Writing. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-outs. Students’ tasks: drafting and writing. images. 2003 • Evans. Proficiency. consistency. Get Great Marks for Your Essays. Newbury. formal language. . letter of application/cover letter. Express Publishing. debating and discussing each other’s drafts. coherence. suggestion letters. John. Allen & Unwin Publisher.S. letters of request. Crows Nest. relevance. presentation of activities and requirements.• distinguishing between research and plagiarism Methods: • interactive discussion of texts • collective and individual drafting of essays • class debates on given topics of the essays • individual production of fully-written essays • individual and group presentations essays written at home • feedback and assessment of colleagues’ work IV. Nelson Thomas Publisher. Academic Writing: A Practical Guide for Students. Week 3: Topic: applying for a job Key words: CV-writing.. peer-response. letters of complaint. Week 4: Topic: summarising and arguing from written sources. peer-response. Virginia. 2000. VI. N.W. recommendations Students’ tasks: drafting and writing. peer-response. Students’ tasks: drafting and writing. processing source material.

lay-out. rhetorical devices. debating and discussing each other’s drafts. personal opinion. term paper writing. debating and discussing each other’s drafts. debating and discussing each other’s drafts. Students’ tasks: topic debate. peer-response. objectivity. logical structure. peer-response. debating and discussing each other’s drafts. rhetorical devices. debating and discussing each other’s drafts. debating and discussing each other’s drafts. main body. linking words and structures. arguing from written material. Students’ tasks: organising a debate session. drafting a paragraph. Week 8: Topic: the argumentative essay II (opinion): formal debate Key words: selection and assessement. peer-response. drafting and writing. topic sentences and paragraphs. supporting and counter-arguments. peer-response. linking words. peer-response. supporting and counter-arguments. peer-response. consistency. Week 6: Topic: the “for and against” essay Key words: balanced presentation. conclusion). publication.Week 5: Topic: writing an essay on a given topic Key words: organisation (introduction. Students’ tasks: drafting and writing. Week 7: Topic: the argumentative essay I Key words: selection and assessement. introducing an argument. coherence. research and documentation. Week 9: Topic: study skills Key words: spelling correction. Students’ tasks: drafting and writing. . thesis statement. personal opinion. Week 10: Topic: academic writing Key words: norms of writing. coherence. drafting and writing. neutrality. relevance. Students’ tasks: drafting and writing. drafting and writing. consistency. formal requirements. Students’ tasks: topic debate. use of authoritative sources. logical structure.

(30%) VIII. MLA stylesheet. peer-response. Mihalycsa Erika . citing. Corin Braga Sef de catedra. Students’ tasks: drafting and revising an academic essay. Week 12: Topic: the academic essay II Key words: topic selection. Week 14: conclusions. final paper submission. Plagiarism of any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the student’s failure to pass. dr. Decan. Modul de evaluare: (“continuous assessment”): the final grade consists of: . debating and discussing each other’s drafts. gestionarea situaţiilor excepţionale: Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. dr. style.class attendance and class participation.Week 11: Topic: the academic essay I Key words: register. critical apparatus. tense consistency. feedback. academic conventions.the grade of the final essay (20%) . Week 13: Topic: use of secondary sources Key words: bibliography. endnotes/footnotes. plagiarism. debating and discussing each other’s drafts.the grades of the essays written during the semester (50%) . works cited. peer-response. but not if there are more than 50%! Failure to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Students’ tasks: writing an academic essay. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Prof. VII. relevance. peer-response. dr. in-text reference. Missed classes may be compensated by extra-work. drafting. scholarly conventions. debating and discussing each other’s drafts. Detalii organizatorice. As. Students’ tasks: drafting and writing. Prof. argument structure.

dr. It actively involves students in the process of reading. The authors selected are canonic writers from the first half of the twentieth century as well as contemporary authors. Descrierea disciplinei: This practical course uses a reader-response-oriented approach to a number of short stories considered representative of modernist short fiction. Informaţii generale despre curs.2010 Semestrul 1 I. lucrare practică sau laborator Nume. developing their interpretive competence and offering them a point of departure in the use of contemporary critical discourses. Obiective: • familiarizing students with the practice and language of literary interpretation: reading and contextualising a fictional text • discussing short story conventions in the first half of the 20th century: from realism to high modernism • providing general information about the authors to be studied and other works by them Competente: • acquiring the ability to interpret a fictional text . Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . It focuses on short stories in order to provide a better and easier access to texts for students in order to work with a number of orientations in poststructuralist literary criticism. seminar. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Practical course in Text Interpretation Codul: LE 11121 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. Informaţii despre titularul de curs. seminar. it is fundamentally based on several versions of reader-response theory which it follows and contextualises historically and which it grounds in the close reading of the texts.Universitatea Babeş-Bolyai. allowing both for an introduction to modernist writing and a detailed study of the short story as a genre. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com Ore de audienţă: III. titlul ştiinţific: asist. As an approach.

M. Power-Point presentations produced by the course tutor. Forster – “The Celestial Omnibus” James Joyce – “The Dead” Virginia Woolf – “Kew Gardens” John Fowles – “The Enigma” Doris Lessing – “To Room 19” Julian Barnes – “The Stowaway” in A History of the World in 10 ½ Chapters Angela Carter – “Peter and the Woolf” Salman Rushdie – “The Courter” V. plot. Bibliografia obligatorie: James Joyce – “Araby” D.• • • • knowing and manipulating critical language and terms understanding of literary conventions that are specific to short stories contextualising the short story within the frames of the literary conventions of the 20th century producing coherent and argumentative discourses on the studied texts Metode: • interactive discussion of texts • close reading • class debates • explaining and discussing the theoretical frame provided by the secondary reading list • individual and group presentations on topics provided by the course tutor • eliciting personal reactions and answers to specific questions IV. Week 2: Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – James Joyce. modernity. story. Lawrence – “The Prussian Officer” E. ‘Araby’ Key words: modernism. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. formalism. genre. form. . Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: handouts. H. structure. introducing the general theoretical frame of the practical course. images. narrative strategies. VI. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used.

codes. John Fowles. ‘The Celestial Omnibus’ Key words: literary competence. overdetermination. communication. Doris Lessing. textual identity. interpretive strategies. defamiliarisation. ‘The Enigma’ Key words: interpretive community. affective. ‘To Room 19’ Key words: ambiguity. contributing to class debates. multiplicity of meanings. contributing to class debates. paradigmatic. contributing to class debates. objective. Week 8: Topic: transactive criticism. contributing to class debates. intentionalism. Week 3: Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – Virginia Woolf. psychoanalytical criticism. readerly.M. James Joyce. Students’ tasks: reading the text. coherence Students’ tasks: reading the text. Lawrence. Week 4: Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – E. contributing to class debates. Week 9: Topic: transactive criticism. binary divisions. informed reader. poetic message. fallacy Students’ tasks: reading the text. dialectics. normativity. Students’ tasks: reading the text. contributing to class debates. interpretive conventions. Week 7: Topic: reader-response and affective poetics. textual unconscious Students’ tasks: reading the text. writerly. contributing to class debates. ‘The Dead’ (II) Key words: spatial/temporal. ‘Kew Gardens’ Key words: convention. Week 6: Topic: reader-response and affective poetics. syntagmatic. poetics Students’ tasks: reading the text.Students’ tasks: reading the text. Week 10: . Students’ tasks: reading the text. Week 5: Topic: reader-response and affective poetics.H. contributing to class debates. Forster. ‘The Prussian Officer’ Key words: psychoanalysis. James Joyce: ‘The Dead’ (I) Key words: subjective. D.

VIII. West Key words: reader’s wandering viewpoint. transaction. gestionarea situaţiilor excepţionale: Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Missed classes may be compensated by extra-work.a final paper. ‘Knowing French’. implied author Students’ tasks: reading the text. Julian Barnes. Detalii organizatorice. Week 12 Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. but not if there are more than 50%! Failure to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Students’ tasks: reading the text. Salman Rushdie. in A History of the World in 10 ½ Chapters Key words: transformation. literature as act of communication Students’ tasks: 1) reading the text. Julian Barnes. ‘An Encounter’ Key words: gap. delivered at the end of the semester (60%) . (20%) Paper requirements: the final paper should include an analysis of a studied text from one of the critical perspectives studied. theme-and-horison Students’ tasks: reading the text. Week 11 Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. Week 14: conclusions and feed-back. blank.class attendance and participation. in East. ‘The Courter’. contributing to class debates. contributing to class debates 2) final paper submission. Modul de evaluare: (“continuous assessment”): the final grade consists of: . Although personal contribution is strongly encouraged. implied reader. aesthetic pleasure.the score of a quiz test. transactive criticism. identity. contributing to class debates. in The Lemon Table Key words: text-reader interaction. James Joyce. contributing to class debates.Topic: transactive criticism. indeterminacies. use of additional sources is allowed and even recommended. ‘The Stowaway’. VII. Week 13 Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. . Plagiarism of any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the student’s failure to pass. to be taken during the semester (20%) .

Michael. London. dr.. Mihai Zdrenghea Titular de curs. The Cambridge Companion to Modernism. ed.: Modernism: A Guide to European Literature. 1890-1930. London & New York. Blackwell. Cambridge. 2004. Julie. Michael Ryan. Penguin Books. McFarlane. 1991 • Levanson. Cambridge University Press. Oxford. Literary Theory: An Anthology. Routledge. eds. Prof. Malcolm. 1999 • Reid. Corin Braga Sef de catedra. Bibliografia opţională: • Bradbury. ..IX. James. Prof. Decan. dr.. . 199 4 • Rivkin. Jan: The Short Story.

7th ed. The Riverside Chaucer. Complete Works. [pasajele indicate la curs] 7. [pasajele indicate la curs] . Informaţii despre titularul de curs Nume. tr. ed. Luria and Richard L. London. 1995. [Geoffrey Chaucer]. Turville-Petre. lect. Middle English Lyrics. ed. Bilingual Edition. sau Beowulf. A. by A. London: Dent. medie şi a modernităţii timpurii. Descrierea cursului Acest curs îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele teme şi texte ale unui mileniu de literatură engleză (sec. 1971. by J. ed.2010 Semestrul I 1. ed. London. by Michael Alexander. Oxford. 2008. ed. Studenţii vor reconstitui cu ajutorul istoriilor literare cursul complet al literaturii engleze din perioada veche. sau Geoffrey Chaucer. titlul ştiinţific: Adrian PAPAHAGI. Informaţii de contact: papahagi@upcnet. V. 4. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Literatura engleza veche si a Renasterii Codul: LE 11161 Numărul de credite: 7 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere. Harmondsworth. [poemele indicate la curs] 8. Burrow and T. Texte studiate. Hoffmann (Norton Critical Edition). Anderson (Everyman’s Library). 2000. 1996. Mitchell & FC Robinson. Benson. 3rd ed. B. [texte indicate la curs] 2. Bibliografie obligatorie 1. 1974. 3. str. C. NY & London. by Eugène Vinaver. Oxford. Horea 31 Programarea în orar a activităţilor: conform orarului stabilit 2. ed. new ed. 2007. 5. [texte indicate la curs] 4. dr.Universitatea Babeş-Bolyai. by Maxwell S. 2007. London. Sir Gawain and the Green Knight. Abandonând predarea tradiţională a materiei (trecere în revistă cronologică a tuturor autorilor şi textelor importante sau minore). J. Cawley (Everyman’s Classics). VII-XVII). The Vision of Piers Plowman. Oxford. Schmidt. William Langland.ro Ore de audienţă: 2 3. C. J. The Canterbury Tales. Beowulf. A Glossed Text. by Larry D. A Guide to Old English. 1996. A Book of Middle English. [poveştile indicate la curs] 6. ed. cursul se va opri doar asupra unor mari teme. by A. new ed. by Seamus Heaney. Oxford. revised ed. 2007. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Sir Thomas Malory.

Eroi şi Exilaţi: o incursiune în poezia engleză veche Vor fi analizate tiparele poeziei engleze vechi: aliteraţia. 1991 and numerous reprints. 2008. Stanley B. The Discarded Image. Bibliografia secundară obligatorie Orice istorie a literaturii engleze pentru perioada studiată. Burrow. Shakespeare. C1. I: The Middle Ages Through the Eighteenth Century. C. New York UP. new ed. 1994. [doar Everyman] 10. 4. 1998. Pornind de la manuscrise. The Spanish Tragedy. Cambridge UP. Th.9. Webster. Kyd. The Dream of the Rood. [texte indicate la curs] 11. J. Tourneur. Vol. 1993. An Anthology of Elizabethan Prose Fiction. The Seafarer. Calder. W. Oxford. The Cambridge Companion to Old English Literature. 7. London: Dent. by Frank Kermode and John Hollander. de la textul latin al lui Beda. Nostalgia originilor şi începutul dubios al literaturii engleze vernaculare Cursul se va opri asupra primului text în engleza veche. B. stilul apozitiv. C. Text: Caedmon’s Hymn. Michael Lapidge (eds). voi demonstra utilitatea dar şi neputinţele filologiei ca recurs la forma ‘originară’ a textelor. 2. ed. Bibliografia secundară recomandată 1. 6. A New Critical History of Old English Literature. Elizabethan Sonnets. Daniel C. 1973. The Alchemist. new ed. London: Dent. Caedmon’s Hymn. C. Beowulf: epopee eroică păgână sau poem creştin? Pornind de la problemele filologice ale tradiţiei manuscrise a poemului (starea precară a unicului manuscris) şi de la imposibilitatea datării acestuia. C. The Duchess of Malfi. Everyman and Medieval Miracle Plays. Maxims I. by Maurice Evans (Everyman’s Classics). with a Survey of the Anglo-Latin Background by Michael Lapidge. Vor fi prezentate principalele tipuri de poezie: eroică. Greenfield. se va ajunge la . Widsith. 3. Jonson. Ford. [texte indicate la curs] 12. ed. Medieval Writers and Their Works. Texte: The Wanderer. The Ruin. ed. The Oxford Anthology of English Literature. S. [texte indicate la curs] 13. 5. formularitatea. Riddles [selecţie]. Planificarea/ calendarul întâlnirilor Prezenţa este recomandată la cursuri. 1993. by A. şi asupra contextului manuscris al acestuia. C3. Malcolm Godden. The Revenger’s Tragedy. 1986. unde vor fi discutate textele obligatorii. C2. Cawley (Everyman’s Classics). Dr Faustus. sapienţială şi religioasă. şi de la tradiţia celorlaltre texte poetice anglo-saxone. Oxford. Cambridge. ed. by Paul Salzmann. new ed. 2nd ed. J. Lewis. Sfinţi. Marlowe. elegiacă. The Tempest. ‘Tis Pity She’s a Whore [orice ediţie disponibilă]. new ed. Oxford. Hamlet.

Texte: Alfred’s Preface to the OE translation of Gregory’s Pastoral Care. Life of St Edmund. marea linişte: sec. perioada de după 971. The Wife of Bath’s Tale. Texte: Everyman. Texte: Chaucer. The Reeve’s Tale. C7. sfârşitul evului mediu este o perioadă de dacădere religioasă. Vor fi studiate câteva texte licenţioase: fabliaux-urile lui Chaucer şi unele poeme lirice. Iubirea pură Idealul pur de iubire a evului mediu dezvoltat poate fi rezumat simplu: ‘adoraţie fără atingere’. The Miller’s Tale. Amorul curtenesc: o incursiune în lirica latină şi romanică a sec. Chaucer. Wulfstan. Text: Sir Gawain and the Green Knight. sfârşitul sec. Niciunde această temă nu apare mai pregnant decât în teatrul medieval. Sfinţi şi savanţi: doctrină şi literatură de la Beda la Wulfstan Marile momente de înflorire a spirituăţii anglo-saxone au fost sec. Beda. C9. . C8. dominate de Sf. Piers Plowman. Text: Beowulf. Text: Orpheus passage in King Alfred’s Old English Boethius. Sir Orfeo. Sermo Lupi ad Anglos. XII Pentru a înţelege literatura europeană a sec. aflată sub influenţa reformei benedictine. Ălfric. În aceste decenii izolate de războaie cu vikingii s-a scris marea proză de erudiţie anglo-latină şi anglo-saxonă. ‘A muri bine’ era grija de căpătâi a omului lumii vechi. Cu toate acestea. Acest curs va prezenta diferenţele lingvistice. Morte Dartu [fragmente]. istorice şi literare între civilizaţia franconormandă şi cea anglo-saxonă. precum şi în poezia mediolatină din epoca Stauffenilor.principala dilemă a literaturii engleze vechi: relaţia între elementele creştine şi păgâne. C4. Malory. preocupat înainte de toate de mîntuirea sufletului. Marea cezură. C5. IX în Wessex. XII Cucerirea normandă din 1066 a însemnat o schimbare de paradigmă în Anglia. Middle English Lyrics [selecţie]. Amorul profan Reversul medaliei este dragostea carnală pe care autorii evului mediu nu se sfiau să o prezinte în detalii anatomo-fiziologice. Text: The Peterborough Chronicle [fragment] C6. XII-XVI este necesară o incursiune în domeniul provenţal şi francez al trubadurilor şi truverilor. VII-VIII în Northumbria. The Knight’s Tale. Vor fi analizate aici câteva modele de curtoazie în dragoste. iar criticile la adresa corupţiei clerului sunt numeroase. marcat de programul de traduceri al Regelui Alfred cel Mare. Credinţă şi mântuire Nu trebuie uitat că omul medieval era un om credincios.

Texte: Webster. şi a fost asasinat în mod suspect. dar şi primul dramaturg modern prin personaje ca Tamerlan. fiind esenţialmente amorală. Tiparele tragediei elizabetane: răzbunarea şi excesul Deşi nu are un scop cathartic. XVI se poate simţi o nouă cezură. Acest curs va studia noua schimbare de paradigmă care separă teatrul amator medieval de teatrul profesionist elizabetan. Sonnets. Texte: Elizabethan Sonnets. ‘Tis Pity She’s a Whore. 9. • Se va considera plagiat orice lucrare care conţine idei sau citate preluate din surse neindicate corespunzător (ghilimele. C14. Marlowe. referinţă completă). Ford. drama iacobină cade în exces. Imoralitatea devine normă. Lovitura de graţie va fi administrată petrarchismului elizabetan de însuşi Shakespeare. şi într-o temă de eseu. tragedia elizabetană rămâne întrucâtva fidelă Poeticii aristotelice. Dr Faustus. Decadenţa dramei renaşterii şi a moralităţii în sec. inspirată din Seneca. Jonson. Texte: Everyman. Modul de evaluare Examenul scris va consta în 20 de întrebări punctuale. Detalii organizatorice. prin care va fi verificată cunoaşterea şi înţelegerea textelor. The Spanish Tragedy. Între cavalerismul târziu al lui Sidney şi mania sonetelor de la sfârşitul sec. XVII prevestesc noua cezură care va interveni: puritanismul şi închiderea teatrelor. Studenţii îşi pot consulta lucrările cu această ocazie şi pot contesta nota. Pregătire pentru examen 8. conduce la catastrofă. The Duchess of Malfi. dacă aceasta se justifică. Lucrarea plagiată va fi notată cu 1. The Alchemist. C12. Ironie şi cinism: degenerarea dramei iacobine După retragerea lui Shakespeare. Căderea în manierism a amorului curtenesc şi începuturile modernităţii Acest curs va studia căderea în manierism a idealurilor şi convenţiilor literaturii curteneşti. Shakespeare. The Revenger’s Tragedy. C11. Moralitatea târzie a lui Christopher Marlowe Deşi a fost acuzat de imoralitate şi ateism. ale cărui Sonete marchează începutul poeziei moderne. Texte: Kyd. C13. .C10. care poate fi privită ca o ‘morality play’. lansată de Kyd şi desăvârşită de Shakespeare. Hamlet. în care caz lucrarea va fi reexaminată şi renotată. • Lucrările pot fi consultate în ziua stabilită de profesor. Marlowe este poate ultimul dramaturg medieval prin Dr Faust. Vina tragică. născută din exces. Cea mai caracteristică formă a tragediei elizabetane este tragedia răzbunării. gestionarea situaţiilor excepţionale • Prezenţa la orele de curs nu este obligatorie. Shakespeare.

dr. dr.Decan. dr. Corin Braga Şef de catedră. Mihai Zdrenghea Titular. Lect. Adrian Papahagi . Prof. Prof.

Ed. seminar. 1988 V. Downing Street 10. Buc. Toronto. Paisan Robert. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Prezentari power point Albume . Prof.. Bibliografia obligatorie: Corneliu Nicolescu. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . UK. 1992 Arnstein Walter L. 1967 Muresan Camil. Descrierea disciplinei: Cursul este o abordare socio culturala a istoriei si civilizatiei britanice explorind etapele importante parcurse de societatea britanica pe parcursul a doua milenii Studentii dobandesc cunostinte de baza despre istoria. dr. Cluj-Napoca. Anglia si spiritul englez. Vianu Alexandru. de telefon): corneliunicolescu@yahoo. lucrare practică sau laborator Nume. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Cultura si civilizatia anglo-ameicana Codul: LE 11161 Numărul de credite: 7 Locul de desfăşurare: Fac. D. Mass.. Socia. Informaţii de contact (adresă e-mail.. 1830 to the Present. Imperiul Britanic: scurta istorie. titlul ştiinţific: Coneliu Nicolescu. USA. seminar. Lexington. Cambridge. Litere Programarea în orar a activităţilor: II. cultura. Informaţii generale despre curs.com Ore de audienţă: Marti 12-14 III. eventual nr. Britain Yesterday and Today. Blockwell Publishers. The English. 1984 Elton Geoffrey.C.Heath&Co. Stiintifica. mentalitatile britanice precum si o familiarizare cu Marea Britanie Predare de curs Prezentare de lucrari Discutii si dezbateri interactive despre subiectele importante IV.Universitatea Babeş-Bolyai. Informaţii despre titularul de curs.2010 Semestrul I I. 2005 Muresan Camil. Editura Pro Vita. Cluj-Napoca. Oxford.

. Cluj-Napoca. Anglia si spiritul englez. Cluj-Napoca. 2005 Sapt. Cluj-Napoca. Mass. Editura Pro Vita. 2005 Sapt. 14: Anglia si Uniunea Europeana Arnstein Walter L. Stiintifica. Anglia si spiritul englez.. Anglia si spiritul englez. Ed. anglo-saxonii. Modul de evaluare: Verificare pe parcurs Lucrari de semestru Participare activa 30% . Editura Pro Vita. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Curs saptamanal Sapt. 4: Republica si protectorat 1649-1660 Corneliu Nicolescu. 5: Secolul XVIII.Harti VI. Imperiul Britanic: scurta istorie. Buc. 2005 Sapt. Editura Pro Vita. Editura Pro Vita. principalele dinastii (Tudorii. Buc. 2005 Sapt. Socia. 1967 Sapt. Editura Pro Vita. perioada post revolutionara (Orange revolution) Corneliu Nicolescu. 2005 Sapt. Vianu Alexandru. 1830 to the Present. Britain Yesterday and Today. Cluj-Napoca. Paisan Robert. 7: Revolutia si consolidarea sistemului legislativ 1789-1851 Corneliu Nicolescu. 11: Anglia si Commonwealth-ul Muresan Camil. Editura Pro Vita. 2005 Sapt. 3: Formarea statului national.Heath&Co. Anglia si spiritul englez. Cluj-Napoca. 8: Liberalismul social 1851-1914 Corneliu Nicolescu. Ed. 10: Anglia in cele doua razboaie mondiale Muresan Camil. Editura Pro Vita. 1967 Sapt.. 1984 Sapt. 9: Imperiul Britanic Corneliu Nicolescu. 2005 Sapt. Editura Pro Vita. 13: Conservatorii. Paisan Robert. Cluj-Napoca. 12: Partidele politice si rolul lor in dezvoltarea democratiei britanice Muresan Camil. Britania romana. 2005 Sapt. Cluj-Napoca. 2: Evul Mediu tarziu 1290-1485 Corneliu Nicolescu. 6: Perioada liberala Corneliu Nicolescu.C. Cluj-Napoca. Vianu Alexandru. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Downing Street 10. normanzii Corneliu Nicolescu. D. Editura Pro Vita. Imperiul Britanic: scurta istorie. Anglia si spiritul englez. 2005 Sapt. Downing Street 10. 1984 Sapt. Anglia si spiritul englez. 1: Celtii. Socia. Lexington. Anglia si spiritul englez. Toronto. Anglia si spiritul englez.. 1988 VII. laburistii Muresan Camil. Stuartii) Corneliu Nicolescu. Anglia si spiritul englez. Stiintifica. Cluj-Napoca.

Dr.org/macaulay/title.html http://royalhistory. Prof.strecorsoc.com/history/d ocs/document. Bibliografia opţională: www.com/history www. gestionarea situaţiilor excepţionale: Fraudele de orice fel sunt penalizate conform regulamentelor in vigoare IX.britannia. Corneliu Nicolescu . Detalii organizatorice. Prof.Examen scris 70% VIII. Prof.censusfinder.britannia.britannia. Mihai Zdrenghea Titular de curs.htm http://www.html Decan.com/history/docs/document. dr.com/ http://www.htmlhttp://www. Corin Braga Sef de catedra.com/england_family_history_society. dr.

dr. dezvoltându-se competenţele lor de interpretare şi oferindu-le puncte de reper în folosirea discursurilor teoretice şi critice contemporane. Descrierea disciplinei: Acest curs practic are ca scop introducerea unor noţiuni de bază în interpretarea literară studenţilor de anul întâi. lucrare practică sau laborator Nume.2010 Semestrul 1 I. XX.Universitatea Babeş-Bolyai. Studenţii vor fi cooptaţi în procesul activ al lecturii. Ca şi abordare.XX. titlul ştiinţific: asist. textele lor oferind posibilitatea introducerii în scriitura modernistă şi postmodernistă. seminar. Informaţii despre titularul de curs. Autorii selectaţi sunt figuri canonice ale primei şi a doua jumătăţi a sec. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic Interpretări texte Codul: LE 11161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: X. Obiective: • Familiarizarea studenţilor din anul I cu practica şi limbajul interpretării literare: lectura şi contextualizarea unui text de ficţiune • Discuţii pe convenţiile de gen (nuvelă) în prima jumătate a sec. seminarul foloseşte mai multe variante ale teoriei receptării pe care le urmăreşte şi le contextualizează istoric şi le fundamentează într-un close reading al textului literar.com Ore de audienţă: XI. seminar. de la realism la modernismul experimental • Informaţii generale despre autori şi operă Competente: • Dobândirea capacităţii de a interpreta un text de ficţiune • Cunoaşterea şi folosirea limbajului şi terminologiilor critice şi teoretice • Înţelegerea convenţiilor nuvelistice . Abordarea folosită este unul de hermeneutică şi teoria receptării. textele studiate fiind nuvele reprezentative pentru proza britanică şi contemporană modernă. Alegerea textelor de proză scurtă are ca scop facilitarea accesului studenţilor la lectura unor texte de ficţiune şi critică în limba străină. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo. cât şi în studiul detaliat al genului nuvelei. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii generale despre curs.

Forster – “The Celestial Omnibus” James Joyce – “The Dead” Virginia Woolf – “Kew Gardens” John Fowles – “The Enigma” Doris Lessing – “To Room 19” Julian Barnes – “The Stowaway” in A History of the World in 10 ½ Chapters Angela Carter – “Peter and the Woolf” Salman Rushdie – “The Courter” XIII. Students’ tasks: reading the text. writerly. structure. . ‘Kew Gardens’ Key words: convention. Lawrence – “The Prussian Officer” E. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-out. readerly. genre. Bibliografia obligatorie: James Joyce – “Araby” D. paradigmatic. ‘Araby’ Key words: modernism. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. M. plot. formalism. imagini. modernity. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. defamiliarisation. H. narrative strategies. codes. form. Week 3: Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – Virginia Woolf. prezentări Power-Point de către titularul de curs XIV. syntagmatic. introducing the general theoretical frame of the practical course. contributing to class debates. story.• Contextualizarea nuvelei în convenţiile literare ale secolului XX • Producerea unor discursuri argumentative coerente pe textile studiate Metode: • Discuţii şi dezbateri interactive pe texte • close reading • dezbateri în grup • explicarea şi discutarea sistemelor teoretice şi a termenilor critici din lista bibliografică secundară XII. Week 2: Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – James Joyce.

Week 7: Topic: reader-response and affective poetics. fallacy Students’ tasks: reading the text. Week 10: Topic: transactive criticism. transactive criticism. Week 8: Topic: transactive criticism. coherence Students’ tasks: reading the text. textual unconscious Students’ tasks: reading the text. contributing to class debates. contributing to class debates. aesthetic pleasure. affective. poetic message. Students’ tasks: reading the text. psychoanalytical criticism. James Joyce. intentionalism. Doris Lessing. John Fowles. contributing to class debates. James Joyce: ‘The Dead’ (I) Key words: subjective. D. interpretive conventions. ‘To Room 19’ Key words: ambiguity. normativity. multiplicity of meanings. transaction. in A History of the World in 10 ½ Chapters Key words: transformation. ‘The Prussian Officer’ Key words: psychoanalysis. binary divisions. Julian Barnes. contributing to class debates. Lawrence.Students’ tasks: reading the text.H. dialectics. Week 4: Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – E. objective. Students’ tasks: reading the text. identity. ‘The Enigma’ Key words: interpretive community. textual identity. ‘The Stowaway’. communication. Students’ tasks: reading the text. interpretive strategies. ‘The Dead’ (II) Key words: spatial/temporal. Forster. Week 5: Topic: reader-response and affective poetics. poetics Students’ tasks: reading the text.M. informed reader. Week 11 . ‘The Celestial Omnibus’ Key words: literary competence. overdetermination. contributing to class debates. Week 9: Topic: transactive criticism. contributing to class debates. contributing to class debates. Week 6: Topic: reader-response and affective poetics. contributing to class debates.

Cambridge. Julie. in East.Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. XV. 2004. West Key words: reader’s wandering viewpoint. The Cambridge Companion to Modernism. Week 14: conclusions and feed-back. 199 4 • Rivkin. in The Lemon Table Key words: text-reader interaction. 1991 • Levanson. predate la sfârşitul semestrului (60%) . London. Malcolm. James. Bibliografia opţională: • Bradbury. de asemenea. Cu toate că se recomandă o abordare personală. XVI. McFarlane.Activitate de curs (20%) Cerinţe pentru eseul final: eseul final se doreşte a fi o analiză a unui text studiat dintrunul din perspectivele critice abordate. ‘An Encounter’ Key words: gap. adduce după sine pierderea examenului. blank. Michael. . Cambridge University Press. Oxford. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţă: se cere o prezenţă de minim 60%. indeterminacies. Week 12 Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. Penguin Books. Modul de evaluare: verificare pe parcurs – nota finală se compune din: .: Modernism: A Guide to European Literature. contributing to class debates 2) final paper submission. Blackwell. Jan: The Short Story. folosirea materialelor şi surselor critice este binevenită. Michael Ryan. Julian Barnes. James Joyce. literature as act of communication Students’ tasks: 1) reading the text. 1890-1930. XVII. implied reader. implied author Students’ tasks: reading the text. Detalii organizatorice. contributing to class debates. contributing to class debates. London & New York. ‘The Courter’. ed. Lipsa de prezenţă va duce automat la pierderea examenului. Plagiatul. Literary Theory: An Anthology.Un eseu final. Salman Rushdie. eds.. 1999 • Reid. theme-and-horison Students’ tasks: reading the text. Week 13 Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. ‘Knowing French’. Routledge.Nota pe un test la jumătatea semestrului (20%) .

Mihai Zdrenghea Titular de curs asist. dr. dr. Prof. Corin Braga Sef de catedra. Prof. dr.Decan. Mihálycsa Erika .

descriptiv. atât în scris cât şi oral. critic) • Manipularea abilă a registrelor lingvistice şi a tehnicilor de stil • Abilitatea de a se concentra pe un subiect ales. Cursul are în vedere compunerea a unei game de discursuri scrise în limba engleză. coerentă. dr. Informaţii despre titularul de curs. organizarea expunerii într-un mod eficace. seminar. titlul ştiinţific: asist. ale studenţilor • Dezvoltarea abilităţii de a-şi organiza ideile într-un mod logic şi coerent • Dezvoltarea metodelor de cercetare a studenţilor Competenţe: • Abilitatea de a produce diferite tipuri de texte scrise (eseu narativ.2010 Semestrul 1 I. conjuncţii. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo. logical connectors) • Cercetare şi comunicarea rezultatelor cercetării . Obiective: • Dezvoltarea abilităţilor de a produce varii tipuri de discursuri scrise într-o manieră clară. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic Eseuri Cod: 11161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. şi într-un ton personal • Adaptarea stilului de a scrie al studenţilor la registrul de vorbire cerut de tipul de discurs • Introducerea unor distincţii între diferitele tipuri de compunere şi tehnici de stil adaptate la acestea • Perfecţionarea cunoştinţelor de limbă engleză.com Ore de audienţă: XVIII. lucrare practică sau laborator Nume. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii generale despre curs. orientat spre cititor • Organizarea şi structurarea textului (paragrafe. seminar. facilitând dezvoltarea scrierii critice şi creative.Universitatea Babeş-Bolyai. literar. Descrierea disciplinei: Acest curs practic prevede participarea activă a studenţilor care vor lucra atât individual cât şi în grup. şi urmăreşte îmbunătăţirea şi perfecţionarea englezei scrise. argumentativ.

Key words: summary. selection. letters of request. peer-response. Express Publishing. Newbury. presentation of activities and requirements. letter of application/cover letter. XXII. Week 3: Topic: applying for a job Key words: CV-writing. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class. consistency. Week 2: Topic: letter writing Key words: formal and informal letters.W. folosirea informaţiei scrise şi plagiat Metode: • Dezbateri interactive pe baza unor texte • Elaborarea unor schiţe de idei pentru eseuri (individual. Successful Writing. Get Great Marks for Your Essays.. Week 4: Topic: summarising and arguing from written sources. în grup) • Dezbateri în grup pe teme la alegere • Compunerea individuală de eseuri • Prezentarea individuală şi în grup a eseurilor scrise individual • Feedback şi evaluarea lucrărilor colegilor XIX.• Distincţia clară între cercetare. Stephen. . Crows Nest. 2000. relevance. coherence. Allen & Unwin Publisher. Academic Writing: A Practical Guide for Students. prezentări în Power-Point de către titularul de curs. Nelson Thomas Publisher. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: XXI. 2003 • Evans. Students’ tasks: drafting and writing. N. recommendations Students’ tasks: drafting and writing. suggestion letters. processing source material. formal language. London. peer-response. Bibliografia obligatorie: • Bailey. letters of complaint. 1998 • Germov.S. John. Proficiency. . Virginia. hand-outs. debating and discussing each other’s drafts. imagini. debating and discussing each other’s drafts. XX.

main body. debating and discussing each other’s drafts. Week 10: Topic: academic writing . debating and discussing each other’s drafts. introducing an argument. logical structure. neutrality. personal opinion. peer-response. coherence. drafting a paragraph. Students’ tasks: organising a debate session. objectivity. rhetorical devices. Students’ tasks: topic debate. Students’ tasks: drafting and writing. conclusion). logical structure. drafting and writing. Week 5: Topic: writing an essay on a given topic Key words: organisation (introduction. drafting and writing. peer-response. personal opinion. consistency. consistency. debating and discussing each other’s drafts. arguing from written material. topic sentences and paragraphs. coherence. research and documentation. debating and discussing each other’s drafts. use of authoritative sources. peer-response. peer-response. supporting and counter-arguments. peer-response. Students’ tasks: drafting and writing. supporting and counter-arguments. Students’ tasks: topic debate.Students’ tasks: drafting and writing. linking words and structures. drafting and writing. debating and discussing each other’s drafts. Week 6: Topic: the “for and against” essay Key words: balanced presentation. Week 8: Topic: the argumentative essay II (opinion): formal debate Key words: selection and assessement. thesis statement. Week 7: Topic: the argumentative essay I Key words: selection and assessement. rhetorical devices. linking words. Week 9: Topic: study skills Key words: spelling correction. debating and discussing each other’s drafts. peer-response. relevance.

Modul de evaluare: Verificare pe parcurs. debating and discussing each other’s drafts. peer-response. Nota finală se compune din: . debating and discussing each other’s drafts. drafting. Students’ tasks: writing an academic essay. dr. citing. final paper submission. Corin Braga Sef de catedra. scholarly conventions. Week 11: Topic: the academic essay I Key words: register. Detalii organizatorice. plagiarism. debating and discussing each other’s drafts. tense consistency. critical apparatus.Activitate pe parcurs (20%). Prof. dr. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţă: studenţilor li se cere prezenţa la minim 60 % din cursuri şi predarea la timp a eseurilor scrise. Students’ tasks: drafting and writing. peer-response. lay-out. term paper writing. Mihai Zdrenghea Titular de curs asist. peer-response. XXIII.Notele date pe eseurile scrise pe durata semestrului (50%) . XXIV. Mihálycsa Erika . debating and discussing each other’s drafts. Week 12: Topic: the academic essay II Key words: topic selection. feedback. publication. peer-response.Nota pe eseul final (30%) . Prof. Week 13: Topic: use of secondary sources Key words: bibliography. formal requirements.Key words: norms of writing. Decan. MLA stylesheet. relevance. style. endnotes/footnotes. Students’ tasks: drafting and revising an academic essay. argument structure. academic conventions. in-text reference. Plagiatul va duce automat la pierderea examenului. Students’ tasks: drafting and writing. dr. Week 14: conclusions. works cited.

Informaţii generale despre curs. Se adresează studenţilor cu un nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze. mai degrabă decât prescriptiv. Meaning and the English verb. şi M.zdrenghea@softwaredesign. 0264 414241 Ore de audienţă: miercuri 11-13 III. cursul atacă probleme care au fost identificate de-a lungul anilor ca fiind dificil de însuţit.UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA I. ZDRENGHEA. iar la nivel decriptiv analizează o mare varietate de construcţii şi reguli. Geoffrey N. Descriptiv. A Practical English Grammar. A. IV. Informaţii despre titulaul de curs. Foloseşte un cadru teoretic modern. profesor univ. Longman. tel. Doctor Informaţii de contact: mihai. ClujNapoca. lucrări practice Nume. Clusium. dar accesibil. 1997 EASTWOOD. Oxford. modern. titlul ştiinţific: Mihai Mircea ZDRENGHEA.. Bibliografie obligatorie: GREERE. seminar. 1971 . 2005 LEECH.ro. Descrierea disciplinei: Cursul urmăreşte să acopere principalele aspecte ale morfologiei limbii engleze. Este un curs informativ. London. De aceea se pune accent pe verb în general şi modalitate în particular. Oxford Universsity Press. Desigur că acest lucru nu duce la neglijarea celorlalte aspecte ale morfologiei limbii engleze. Competenţe: (a) cunoaşterea unor concepte lingvistice si a unor reguli de folosire a categoriilor gramaticale ale partilor de vorbire din engleza (b) însuşirea abilităţii de a folosi corect materialul lingvistic al limbii engleze astfel încât să-şi îmbunătăţeasca fluenţa exprimării orale şi scrise Metode de predare: (a) utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (b) discuţii în cadrul cursului pe baza unor exemple (c) folosirea materialului predat in situaţii concrete. seminar. Oxford Practice Grammar. John. Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: miercuri 8-10 II. lucrări practice Titlul disiplinei: Limba engleză contemporană (morfologia) Codul: LE 12121 Număr de credite: 8 Locul de desfăşurare: Universitatea „Babeş-Bolyai”.

Quirk et al. folosire. A.. Quirk et al. A Linguistic Study of the English Verb. Oxford University Press.R. etc. substantive defective... etc. pp. A Practical English Grammar. the Adverb Clasificare. Cuvinte cheie: noun phrase. 1968 QUIRK. reciprocal. pp. substantive proprii. The Good Grammar Book. Greere. plural Bibliografie: M. formarea adjectivelor/adverbelor. A Comprehensive Grammar. pp.. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Cursul tiparit.. Zdrenghea. 2005 SWAN. 1985 SWAN. 402-474 Curs 3: The Article Articol definit. 163-226 R. A. Zdrenghea.. A Comprehensive Grammar of the English Language. Greere.. Coral Gables.. A. articol nedefinit. Zdrenghea. of Miami Press. et al. excepţii Cuvinte cheie: determination Bibliografie: M. uncountable.. singular.. A Practical English Grammar. gen. pronume reciproc. Quirk et al.). A Comprehensive Grammar. Oxford.. pp. grade de comparaţie. pronume demonstrativ.PALMER. Zdrenghea. număr (formarea pluralului. Longman. Univ. Quirk et al. handouts. A Practical English Grammar. articol zero. degrees of comparison Bibliografie: M. countable. 129-162 R. Practical Enlish Usage. London.. pronume nedefinit Cuvinte cheie: possession. Oxford. pronume interogativ. pronume reflexiv. pp.69-128 R. Michael. Greere... pp. Michael and Catherine WALTER. A Comprehensive Grammar. pp. demonstrative. VI. echivalente ale gradelor de comparaţie Cuvinte cheie: inflexion. 265-287 Curs 4: The Pronoun Pronume personal. Greere. acord cu predicatul. pp.11-68 R. 2005 V. interrogation Bibliografie: M. R. acuzativ). F.. Oxford University Press. 335-392 Curs 5: The Verb – Classification . Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi verificărilor / examinărilor intermediare: Curs 1: The Noun Clasificare. caz (nominativ. dativ. reflexive. genitiv. A Practical English Grammar. 288-330 Curs 2: The Adjective. pronume posesiv.. A Comprehensive Grammar. A.

intenţie (prezent continuu cu valoare de viitor). auxiliary. transitive. pp. pp. A.. pp. A Practical English Grammar. diateza pasivă Cuvinte cheie: voice.. acţiune în desfăşurare pâna în prezent.. Zdrenghea. request Bibliografie: M. Greere. A Practical English Grammar. Zdrenghea. 155-158 Curs 7: The Grammatical Category of Voice Diateza activa. 364-378 R.. verbe şi expresii care cer subjonctivul Cuvinte cheie: real. A Comprehensive Grammar..... pp. auxiliare şi copulative. A Comprehensive Grammar.Verbe notionale. 371-379 Curs 9: The Grammatical Category of Tense (I) Prezent simplu. 340-363 R. Quirk et al.. pp. 175-187 Curs 10: The Grammatical Cetgory of Tense (II) Viitor simplu (shall. verbe regulate şi neregulate. A Comprehensive Grammar. passive Bibliografie: M. to be about to Cuvinte cheie: prediction. A Comprehensive Grammar. irregular verbs Bibliografie: M... 93-134 Curs 6: The Grammatical Category of Mood Imperativ. A Practical English Grammar. pp. historical present. Greere. will). Greere. uncountable Bibliografie: M. pp. 307-339 R. intransitive. order. A Practical English Grammar. simultaneity Bibliografie: M. intension. Zdrenghea. pp. 379-389 R. A. A Practical English Grammar. 244-250 R.. etc. A Comprehensive Grammar.. 175-187 Curs 11: The Grammatical Category of Aspect – The Perfective Aspect Prezent perfect. sens de trecut nedefinit. pp. pp. Cuvinte cheie: notional.. certitudine (prezent simplu cu valoare de viitor).. verbe tranzitive şi intranzitive. predicţie (be going to).. cazuri speciale Cuvinte cheie: countable. unreal. Greere.. A. Greere. Zdrenghea. A Practical English Grammar. A. copula. A. sens rezultativ. pp. Greere. Zdrenghea. anteriority. A. subjonctiv. trecut simplu. Quirk et al.. viitor perfect (simplu şi continuu) . folosire Cuvinte cheie: instantaneous. prezent continuu. trecut perfect. habitual. active. to be to... Quirk et al. 159-170 Curs 8: The Grammatical Categories of Person and Number: Agreement Acordul intre subiect şi predicat. Quirk et al. trecut continuu. Quirk et al. certainty Bibliografie: M. viitor continuu. Zdrenghea.

stilistica si cursul practic din semestrul respectiv conform distributiei la codul 21121 din Planul de Invatamint.. 340-363 R. construcţii. A Practical English Grammar. infinitival Bibliografie: M.. 135-148 Curs 14: Non-finite forms of the verb Infinitiv: folosire. shall. Quirk et al.. .. A. etc. VIII. should. Modul de evaluare: La sfârşitul cursului studenţii vor da un examen care va verifica atât cunoştinţele teoretice cât şi cele practice de folosire a structurilor gramaticale ale limbii engleze.. can. dare. might. să traducă scurte texte cu problemele gramaticale discutate în curs şi să rezolve o serie de exerciţii de înlocuire. Se va solicita conducerii Facultatii exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului. pp. modality Bibliografie: M. A Practical English Grammar. • Pentru cele 8 (opt) credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la semantica. Detalii organizatorice: • Prezenţa la orele de curs nu sunt obligatorii. epistemic. Cuvinte cheie: deontic. Quirk et al. will. gerund: verbe care cer gerundul Cuvinte cheie: participial. 390-402 R. would. • Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu).. A Practical English Grammar. Zdrenghea. Quirk et al. 250-278 R. construcţii. folosire. simultaneity Bibliografie: M. pp. Participiu prezent şi trecut: folosire.. ought to. • La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot sa-si vada lucrarile. A Comprehensive Grammar. Greere. Studenţilor li se va cere să prezinte teoretic unele aspecte morfologice. 403-441 VII. A. Greere..Cuvinte cheie: anteriority. A Practical English Grammar. A Comprehensive Grammar. A Comprehensive Grammar. Zdrenghea. A. Greere. verbe care nu pot fi folosite în aspectul continuu.. pp.. 188-218 Curs 13: Modal verbs Caracteristici. could. pp. pp.. Zdrenghea. pp. 175-187 Curs 12: The Grammatical Category of Aspect – The Continuous Aspect Aspectul continuu.. excepţii Cuvinte cheie: state. may. gerundial. posteriority. Prezenta la cursul practic este obligatorie minimum 80 %. event Bibliografie: M. pp. verbe care sunt folosite în aspectul continuu. A. Zdrenghea. Greere.

dr. Mihai Zdrenghea . Corin Braga Sef de catedra. Prof. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. Prof. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Prof. Decan.• Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. dr. Dr.

orar II. titlul ştiinţific: Asist. sintaxa). Cursul se prezinta sub forma unor intalniri saptamanale. verbul. elemente de analiza a discursului.co. prin intermediul unor solutii practice care acopera o serie de probleme cheie referitoare la stratul morfo-sintactic al limbii engleze. seminar. un loc important e reprezentat de exercitiile menite a clarifica aspecte de vocabular si exprimare orala. elemente de sintaxa a propozitiei complexe. menite sa clarifice unele aspecte mai dificile pe care studentii le pot intalni in invatarea si predarea gramaticii limbii engleze (in acest sens derivand informatia din cursurile magistrale). orar Programarea în orar a activităţilor: cf.Universitatea Babeş-Bolyai.2010 Semestrul II I. structurile nominale si adjectivale. 14 . cat mai ales pe ilustrarea acestora prin rezolvarea unor exercitii organizate tematic. Cursul se desfasoara pe parcursul a doua semestre. Cursul se axeaza atat pe discutii de ordin teoretic. seminar. dar complexitate si abordari diferite. de-a lungul carora sunt dezbatute aspecte cum ar fi determinativele. The course is based on both a number of summative . Informaţii generale despre curs. Syntax) by providing students with practical solutions that cover a series of key-problems related to the study of the morphological and syntactic level of the language. morfologie. Descrierea disciplinei: Acest curs practic intentioneaza sa complementeze cursurile teoretice de limba engleza (fonetica.16 III. Informaţii despre titularul de curs.uk Ore de audienţă: Joi. De asemenea. adverbul si constructiile adverbiale. Octavian More Informaţii de contact: tavimore@yahoo. This practical course is intended as a complementation of the theoretical courses in English language (Phonetics. cu tematici similare. Morphology. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic exercitii gramaticale/Practical Course in Grammar Exercises Codul: LE 12121 Numărul de credite: 7 Locul de desfăşurare: cf. drd. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . lucrare practică sau laborator Nume.

the syntax of the complex sentence and elements of discourse analysis. but different approaches and levels of complexity IV. The Noun Phrase II 5. The course is organised along two semesters. on the illustration of these through working on thematic exercises. Adverbs and Adverbials 10. The Verb Phrase II 8. Progress to Proficiency. (1995). Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere. course description. nominal and adjectival phrases. In addition. The Noun Phrase III 6. including topics like determiners. As such. the verb. Jones. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. Cambridge: CUP. V. Student’s Book. Final Test . Penguin Books. Articles and Determiners 3. Cambridge: CUP. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: handout-uri. Bibliografia obligatorie: Jones. Revision 13. a seminal part is represented by the exercises that focus on clarifying issues concerning vocabulary and oral expression. the adverb and adverbials. (1993).theoretical debates meant to clarify some diffult spects that ESOL students may encounter in the learning and teaching of the language. fotocopii VI. primarily. The Noun Phrase I 4. J. 2. Clauses and Sentences I 11. it is centred around weekly meetings along which a number of problems are debated. Introductions. M. Cambridge Advanced English. and. 100 Useful Exercises in English. Mid-term test 9. L. (1987). The Verb Phrase I 7. having themes. Ward. L. precum si la Biblioteca British Council. Clauses and Sentences II 12. Student’s Book.

IX. copierea unor lucrari intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si obligativitatea rescrierii lucrarii/temei in cauza . Asist. dr. Bibliografia opţională: Dat fiind specificul acestui curs.recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare.14. Octavian More . studentii trebuie sa cumuleze minim 50% din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale. Mihai Zdrenghea Titular de curs. VIII.plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie. Modul de evaluare: .orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării.2 lucrari semestriale 50% / lucrare Pentru a obtine calificativul admis (nota 5). gestionarea situaţiilor excepţionale: . Decan. dr. Corin Braga Sef de catedra. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. Prof. nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale. drd. Final Assessment VII. Detalii organizatorice. Prof.prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru . in urma consultarii cu titularul cursului .

During the first year of study the Listening Skill – in the first semester – and the Speaking Skill .during the second semester – are mainly aimed at. Self assessment grid /Grila de autoevaluare . Cursul va pune accent pe deprinderea de inţelegere . Bibliografia obligatorie: 1.“Cambridge Advanced English” by Leo Jones CUP (1994): (CA) photocopies provided by the teacher 3.ascultare in semestrul I şi in semestrul al doilea pe deprinderea de vorbit. Obiectivul secundar al cursului este cunoaşterea de către studenţi a Cadrului European Comun al Limbilor cat şi conştientizarea şi evaluarea nivelului propriu al competenţelor lingvistice. titlul ştiinţific: Ana Maria Florescu. listening and speaking skills). Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . writing. asistent. lucrare practică sau laborator Nume. of how they can self-assess their language skills according to this framework and of how they can improve these skills.2010 Informaţii generale despre curs. The secondary aim of the course is to make students aware of the Common European Framework for Languages.Universitatea Babeş-Bolyai.com Ore de audienţă: conform orarului Descrierea disciplinei: The main objective is the improvement of the students’ ability to communicate in English by helping them to develop their English language skills (the reading.“Progress to Proficiency” by Leo Jones CUP (1995): (PP) 2. Also as a result of doing a presentation they might become aware of what is needed for a successful presentation (limba romana) Obiectivul principal al cursului practic este imbunatatirea capacitaţii de comunicare in limba engleza a studenţilor. seminar. Informaţii de contact (adresă e-mail): florescuani@yahoo. The European Language Portfolio and the European Language Passport/ Portfoliul European al Limbilor si Paşaportul European al Limbilor 4. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Limba engleza / Techniques of Communication Codul: LE12121 Numărul de credite: Locul de desfăşurare: Facultatea de litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului Informaţii despre titularul de curs. seminar. drd.

(U8) / THE PRESS 111-116 / reading comprehension vocabulary development/ The media 111-112 / ‘End of an Era’ 112-115 / The language of headlines Week 13. listening / The Advertising Standards Authority 103-105 /Sequencing ideas 106 + activity 44/ Knowing your rights 107-108 / T (PP: 108) ‘Volvo’ Week 1. TV commercials. (U7) CONSUMERS PP:94-95 / listening comprehension and topic vocabulary/ speaking/ Shops and stores 94 / Interview with Amanda Hooper 95/ Dealing with people (activities) Week 9. (U5) FOOD AND DRINK 65-67 / vocabulary & listening comprehension / ‘To whet your appetite 65/ “Running a restaurant” 66-67 / T (PP:64) Make & Do Week 6. (U7) ADVERTISMENTS / listening & reading / Radio ads. (U7) DISTORTING THE TRUTH? PP:103 / reading. PRESENTATIONS / presentation and discussion Week 13 PRESENTATIONS / presentation and discussion Modul de evaluare: Evaluation and Assessment: continuous assessment based on:  attendance and participation . writing skills. (Unit 6) TRAVEL AND TRANSPORT PP:79-/ reading and vocabulary /Geography. COMMUNICATION (Unit 4) PP:50-53 / vocabulary & reading comprehension /‘In other words…’ . ‘Censored’ 109 / T Find an ad to present Week 12. U7) SHOPPING PP:96-101 / reading and listening / West Edmonton Mall 9698 /‘Enhancing customers’ lives’ 100-101 Week 10. CD-player. Living a ripe old age / T (CA:54) Make and Do Week 3. retroproiector din dotarea catedrei de limba engleza Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1 (U3) DISCRIMINATION PP:42-43 /listening and discussion / vocabulary development / Punctuation (PP:43-44) Building paragraphs (CA: 80-81) T (PP: 46) Opposites Week 2. (U5) PP: 75-78. (U4)PP:55-62 / reading & listening// writing with the reader in mind/ “The Interpreter” 58/ This book 55-56 / 59-60/ ‘Accents and dialects’ 62 /T (PP:59-60) paragraphs Week 5. from The Towers of Trebizond by Rose Macauley /T (PP:88-89) summary writing Week 8./ text types/ functions/ writing /‘Describing a process’ / recipes/ T (PP:78) Write the description of a process (culinary or not) Week 7. THE THIRD AGE (U9) CA:75 / reading comprehension vocabulary development / "Life begins at 50 for Third Age students". Attitudes to language from Language made plain by Anthony Burgess / T (PP:57) Forming adjectives Week 4.Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Casetofon. newspaper ads.

Prof. and a reading and writing practice test. dr.B. a listening practice test during the first semester  an oral presentation during the second semester Final mark is the average of the test / the presentation and these two. Datorita modalitaţii de testare nu exista posibilitate de frauda. Prof. Testul este planificat pe parcursul semestrului la o data agreata de studenţi si profesor. Final mark is the average of these two. gestionarea situaţiilor excepţionale: Nota de la cursul practic face parte din nota studentului la unul din cursurile de limba engleza din fiecare semestru (conform codului) Prezenţa si participarea la ore este luata in considerare in cadrul notei finale. drd. Studenţii pot sa isi vada lucrarile dupa ce afla notele. Nota este formata din rezultatul unui test de inţelegere – ascultare (semestrul I) si o prezentare orala (semestrul II) si nota acordata pentru participare la orele de curs si prezenţa. Bibliografia opţională: Carţile si manualele pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice in limba Engleză existente la bibloteca facultăţii sau la bibloteca Centrului Britanic din Cluj. acordate pentru prezenţa si participarea la ore in fiecare semestru. dr. The presentations and the tests will be scheduled during the semester at a time that is convenient to both students and teacher.Napoca Decan. Anamaria Florescu . Nota finala este media notei obţinute la teste exprimata intr-un procent la care se adauga sau se scad 10%. As. N. Detalii organizatorice. I allow two weeks each semester for the practice tests and oral presentations (limba romana) Forma de evaluare: verificare pe parcurs. Corin Braga Sef de catedra. Mihai Zdrenghea Titular de curs.

coherently but in a personal voice • adapting students’ writing style to the linguistic register required by the discourse • introducing distinctions between types of compositions and stylistic devices adapted to them • improving the students’ knowledge of written and spoken English • developing students’ abilities to organize their ideas in a logical and coherent manner • developing students’ research skills Competences: • the ability to produce various types of written texts (personal. Informaţii despre titularul de curs. correctly. paragraphs. academic essay) • manipulating linguistic registers and stylistic devices • developing the ability to focus on a given topic. in developing writing skills in the English language. narrative. Descrierea disciplinei: This practical course involves the active participation of students. Objectives: • providing the abilities of producing various kinds of written discourses clearly. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 .Universitatea Babeş-Bolyai. It focuses on the production of multiple written discourses. descriptive. seminar. cohesion devices) • researching and communicating the results of the research . lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Practical course in Essay writing Codul: LE 12121 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. seminar. Informaţii generale despre curs. reader-oriented manner • using text organizers (connectors. and organize the exposition in an effective. literary.2010 Semestrul 2 I. dr. argumentative. lucrare practică sau laborator Nume. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com Ore de audienţă: III. working both individually and in teams. titlul ştiinţific: asist. trying to underscore the critical and creative sides of writing. avoiding unnecessary digressions.

Newbury. Nelson Thomas Publisher. conclusions). VI. peer-response. use of imagery and rhetorical devices. 2000. John. accuracy. relevance. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-outs.W. Students’ tasks: drafting and writing. Power-Point presentations produced by the course tutor. debating and discussing each other’s drafts. London. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class. Successful Writing. .S. language skills. Key words: vocabulary building. Crows Nest. Week 3: Topic: the descriptive essay: describing objects/spaces. presentation of activities and requirements. debating and discussing each other’s drafts. organisation (introduction. 2003 • Evans. Week 4: Topic: the descriptive essay: describing people Key words: vocabulary building. connectors. images. peer-response. Allen & Unwin Publisher. Week 2: Topic: punctuation Key words: correctness. debating and discussing each other’s drafts. Students’ tasks: drafting and writing. Get Great Marks for Your Essays. Academic Writing: A Practical Guide for Students.. Proficiency. Bibliografia obligatorie: • Bailey. Stephen. N. 1998 • Germov. Express Publishing. Students’ tasks: role playing.• distinguishing between research and plagiarism Methods: • interactive discussion of texts • collective and individual drafting of essays • class debates on given topics of the essays • individual production of fully-written essays • individual and group presentations essays written at home • feedback and assessment of colleagues’ work IV. peer-response. Virginia. V. main body. drafting and writing.

Week 10: Topic: writing reports: survey and proposal reports Key words: analysis.Week 5: Topic: the narrative essay I Key words: story telling. opinion. Week 11: . Students’ tasks: drafting and writing. peer-response. recommendation. critical summary. Students’ tasks: drafting and writing. plans. author presentation. finding relevance. Students’ tasks: drafting and writing. peer-response. author presentation. critical summary. finding relevance. Week 8: Topic: writing reviews: film reviews Key words: assessment. contextualising. drafting and writing. Students’ tasks: topic debate. plotlines. Students’ tasks: drafting and writing. raising and maintaining interest. Week 6: Topic: the narrative essay II Key words: writing beginnings and endings. topic selection. peer-response. debating and discussing each other’s drafts. information processing. personal opinion. peer-response. peer-response. Students’ tasks: drafting and writing. conclusions. debating and discussing each other’s drafts. personal opinion. debating and discussing each other’s drafts. Week 7: Topic: writing reviews: book reviews Key words: assessment. debating and discussing each other’s drafts. projects. peer-response. suggestions. contextualising. questionnaires. creative writing. Week 9: Topic: writing reports: assessment and informative reports Key words: evaluation. debating and discussing each other’s drafts. debating and discussing each other’s drafts.

formal requirements. peer-response. Week 12: Topic: the literary essay I: reading a literary essay Key words: formal conventions. norms of writing. peer-response. final paper submission. literary intepretation Students’ tasks: drafting and revising an academic essay. Plagiarism of any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the student’s failure to pass. Detalii organizatorice. Asist. (30%) VIII. Week 14: conclusions. dr.Topic: the critical essay Key words: documentation. peer-response. Decan. feedback. debating and discussing each other’s drafts. Prof. debating and discussing each other’s drafts. Prof. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Missed classes may be compensated by extra-work. dr. Students’ tasks: drafting and writing. dr. debating and discussing each other’s drafts. lay-out. but not if there are more than 50%! Failure to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Corin Braga Sef de catedra. open form Students’ tasks: writing an academic essay. gestionarea situaţiilor excepţionale: Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. publication. creativity. identifying meanings. Mihalycsa Erika .class attendance and class participation. VII.the grades of the essays written during the semester (50%) . Week 13: Topic: the literary essay II: writing a literary essay Key words: subjectivity. Modul de evaluare: (“continuous assessment”): the final grade consists of: .the grade of the final essay (20%) . research.

doctor in filologie Informaţii de contact (adresă e-mail. Cassell’s History of English Literature. Four Jacobean Sex Tragedies.Universitatea Babeş–Bolyai. Michael Cordner. studiile de gen. de telefon): mmudure@yahoo. London : Blackwell. 2003. Oxford : Oxford UP. integrarea vocilor marginale in cultura iluminismului. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Literatura engleza : Restauraţia şi Iluminismul Codul: LE12161 Numărul de credite: 7 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului Informaţii despre titularul de curs. cazul.2010 Semestrul II Informaţii generale despre curs. Metode utilizate în predare: expunere. problematizarea. Oxford : Oxford UP. lucrare practică sau laborator Nume. Martin Wiggins. New York : Routledge. Four Restoration Marriage Plays. seminar. London : Norton. 1973. 2001. titlul ştiinţific: Michaela Mudure. Paul Salzman. Competenţe dobindite : capacitatea de interpretare si analiza a textelor literare din perioada respectiva. capacitatea de regindire a actualităţii Luminilor. New York : Cassell. eventual nr. Oxford : Oxford UP. capacitatea de racordare a continutului istoric al disciplinei la tranzitia contemporana spre o cultura a democratiei si respectului pentru individ.com Ore de consultaţii: marti 11-12 Descrierea disciplinei: Cursul urmareste familiarizarea studentilor cu elemente de baza de istoria literaturii engleze din secolele al XVII-lea si al XVIII-lea : Restauratia. 2000 Maggie Kilgour. . seminar. British Literature 1640-1798. Norton Anthology. studiul mentalitatilor. Iluminismul. Early Women’s Writing. 2003. exercitiul comparativ Bibliografia obligatorie: Cartile se pot gasi la BCU sau la Biblioteca Facultatii de Litere. dialogul. Cluj–Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . close reading. 2000. 2001. competente interpretative potrivit noilor grile interpretative din domeniul studiilor culturale. The Rise of the Gothic Novel.

1973. closet plays. Aphra Behn. Bibliography : Norton Anthology. mascaradele curtenesti Bibliography : Martin Wiggins. Queen Ann. 2000. Richard Crashaw. New York : Cassell. Materialele se imprumuta de la British Council sau sunt proprietatea titularului de curs. Court masks : Ben Jonson Cuvinte cheie : tragedie. John Vaughan. mit. comedia clasica. 2000. Oxford : Oxford UP. 1973 (pag.Katherine Maus. Revenge tragedy : John Webster. appearance and essence. Oliver Cromwell. John Vanbrugh. William of Orange. documentare realizate de BBC. Cuvinte cheie : puritanism. Iluminism Bibliography : Cassell’s History of English Literature. Curs 3 : Metaphysical poetry. -the chapter on Donne. 110-115). catachresis. James II. concetti. 2001 (pag. John Middleton. Vaughan (140-149) Curs 4 Ben Jonson Cuvinte cheie : teoria umorilor. 2001. razbunare. Bibliography : Michael Cordner. London : Norton. New York : Cassell. Restauratie. British Literature 1640-1798. Oxford : Oxford UP. Four Restoration Marriage Plays. 30-45) Cassell’s History of English Literature. The Georgian Age. Four Revenge Tragedies. London : Blackwell. Oxford : Oxford UP. William Wycherley. New York : Cassell (pag. Katherine Maus. London : Norton. 2003 (pag. Crashaw. oxymoron. Charles II. John Richeti. 2000 . 1170-1179) Cassell’s History of English Literature. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Curs 1 Introduction : historical background. The English Novel in History 1700-1780 Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Scurte filme video. Restoration. Four Jacobean Sex Tragedies. 116-117) Curs 5 Restoration Theatre : William Congreve. Curs 2 Jacobean literature. Cuvinte cheie : comedy of love and sexuality. Oxford : Oxford UP. wit. John Donne. Thomas Middleton. influenta clasicismului francez Bibliography : Norton Anthology. Cuvinte cheie : baroc. Four Revenge Tragedies.

Cassell’s History of English Literature. 520-526) Curs 11 The Gothic Novel. spiritul urban. New York : Cassell. institutionalization. 369-389). Bibliography : Norton Anthology. 313-316 ). ironie. Curs 7 mid term paper. Bibliography : Paul Salzman. British Literature 1640-1798. New York : Cassell. education. 2001 (pag. sensibility. Charles Robert Maturin. 250-256). 2000. Horace Walpole. sublim. Neo-classicism. New York : Routledge. metadiscourse. -the chapter on Dryden (pag. essay. comedy. 1973 (pag. London : Blackwell. Curs 8 The Enlightenment. 740-747). London : Norton. London : Blackwell. 1973 (pag. The Rise of the Gothic Novel. Lewis Bibliography : Maggie Kilgour. Cuvinte cheie : neoclasicism.G. Cuvinte cheie : reason. Early Women’s Writing. Cuvinte cheie : gotic. Curs 9 Alexander Pope. Curs 10 Addison and Steele. London : Norton. Results will be discussed during office hours. Cassell’s History of English Literature. New York : Cassell. British Literature 1640-1798. classical style. M. wit. Cassell’s History of English Literature. Ann Radcliffe. British Literature 1640-1798. theory of translation. New York : Cassell (the chapter on the Enlightenment pag. women and the Enlightenment. sentimentalism. . -the chapters on Addison and Steele (pag. 2001 (pag. 2001 (pag. London : Blackwell. Cuvinte cheie : journalism. Bibliography : Norton Anthology. London : Norton. 1703-2434). 2135-2219).Curs 6 John Dryden : Cuvinte cheie : literary criticism. satira. -the chapter on Pope (pag. Oxford : Oxford UP. 2003. 1973 (pag. classicism Bibliography : Norton Anthology. 317-330). 701-745). Cassell’s History of English Literature. newspaper article. 280-285).

Fielding. Richardson (pag. 1973 (pag. care conteaza 30% din nota finala. 1973 (pag. London : Norton. 1973 (800-860). . Cassell’s History of English Literature. dialogism. Richardson (pag. Swift. 2001 (pag. destiny. Sterne. The English Novel in History 1700-1780 -the chapter on Defoe. 2001 (280-290). 175-179). Fielding (pag. 750-780). London : Blackwell. sensibility. Examen oral. -the chapters on Defoe. Jane Austen. Sterne. 530-548). John Richeti. Fielding (pag. Swift. London : Blackwell. Samuel Richardson. Swift. Cassell’s History of English Literature. Swift. Laurence Sterne. 180-190) Curs 14 The Sentimental Novel. Bibliography : Norton Anthology. 300-310) Cassell’s History of English Literature. Cuvinte cheie : sentiment. London : Blackwell. interference with other novelistic forms. Curs 13 The Epistolary Novel. Bibliography : Norton Anthology. Defoe. -the chapters on Richardson. 560-570) John Richeti. Defoe. British Literature 1640-1798. 2001 (pag. The English Novel in History 1700-1780 -the chapters on Richardson. Criterii de evaluare : calitatea si cantitatea informatiei. London : Norton. travelogue. The English Novel in History 1700-1780 -the chapters on Smollett. Fielding. -the chapters on Smollett. British Literature 1640-1798. 860-900). theorizing on the novel. New York : Cassell. British Literature 1640-1798. Tobias Smollett. Samuel Richardson. Cuvinte cheie : the picaro. capacitatea de analiza si sinteza. Austen (pag. Bibliography : Norton Anthology.Curs 12 The Picaresque Novel. New York : Cassell. London : Norton. Austen (190-210) Modul de evaluare: Lucrare de evaluare la mijlocul semestrului : mid-term. 550-560) John Richeti. New York : Cassell. the picara. 270-279). sentimentalism.

Frauda la examen e adusa la cunostinta consiliului profesoral pentru decizia finala. 2004 The Cambridge Companion to English Poetry : From Donne to Marvell. 1993 Decan. Dr. Seventeenth-Century Poetry.Detalii organizatorice. sau preluarea unor idei din alte lucrari fara indicarea sursei. Plagiat = copierea din surse scrise sau electronice a unor pasaje din alte lucrari. Popular Fiction by Women 1660-1730. Cambridge. Oxford : Oxford UP. Cambridge. Cambridge. 2003 The Cambridge Companion to Alexander Pope. conform regulamentului UBB. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenta la ore nu e obligatorie. London : Blackwell. dr. Mihaela Mudure . Contestatiile se rezolva cu ajutorul sefului de catedra si al decanului. 1997. The Cambridge Companion to Jonathan Swift. Recuperarea orelor se stabileste de comun acord cu studentii. Corin Braga Sef de catedra. 2001. Cambridge UP. London : Blackwell. 2003 Eighteenth-Century Poetry. 2007 The Cambridge Companion to Aphra Behn. Prof. Cambridge UP. London : Blackwell. dr. Consecintele plagiatului : nota 4. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Studentii trebuie sa fi dat lucrarea de verificare (mid-term) pentru a se prezenta la examen. 2003 The Blackwell Companion to the Enlightenment. Bibliografia opţională: Cartile se pot gasi la BCU sau la Biblioteca Facultatii de Litere. Cambridge UP. Cambridge UP. Prof. Cambridge. Conf.

Cluj–Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . titlul ştiinţific: Adrian PAPAHAGI.2010. cât şi modul în care marea literatură revizitează constant miturile fondatoare şi eroii emblematici ai culturii europene. ale cărui surse des imitate sunt Seneca şi Plaut. ci modele de civilizaţie. Anthony and Cleopatra. Prin studierea celor patru piese ‚romane’ ale lui Shakespeare (Julius Caesar.Universitatea Babeş–Bolyai. ca replică a modernităţii la piesele lui Shakespeare. de cultură. În Renaştere. Bibliografia obligatorie Toate cărţile şi studiile sunt disponibile la biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere (BCU) sau la biblioteca British Council. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: TEATRUL ENGLEZ Codul: LE 12161 Numărul de credite: 7 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere. 4. de morală. oferind contemporanilor totodată alteritatea din care se naşte plăcerea estetică şi actualitatea care face ca o piesă de teatru să nu fie ‚ohne warum’. În anul universitar 2009 . La aceste piese se va adăuga Caesar and Cleopatra a lui George Bernard Shaw. Acest lucru este cu atât mai adevărat pentru teatrul elizabetan. lect. . ci să se constituie cel mai adesea într-o lecţie de politică. sau. Metoda aleasă este cea de ‚close reading’. Descrierea cursului Tematica acestui curs se schimbă anual. Informaţii despre titularul de curs Nume. tema aleasă este: „Roman Shakespeare”. str. Horea 31 Programarea în orar a activităţilor: conform orarului stabilit 2. Titus Andronicus şi Coriolanus) vom investiga atât sursele antice ale teatrului elizabetan. Roma îi furnizează lui Shakespeare o locaţie şi personaje ideale pentru ilustrarea pasiunilor şi virtuţilor antice. Roma şi Atena nu erau doar puncte pe harta Europei. pur şi simplu. dr.2010 Semestrul II 1. de literatură. Informaţii de contact: papahagi@upcnet. Dincolo de tiparele clasice ale comediei şi tragediei. într-o lecţie de viaţă.ro Ore de audienţă: 2 3.

by Russ McDonald. 6. Roman Shakespeare. gestionarea situaţiilor excepţionale • Prezenţa la orele de curs sau de seminar nu este obligatorie. GB Shaw. • Se va considera plagiat orice lucrare care conţine idei sau citate preluate din surse neindicate corespunzător (ghilimele. Acceptarea lucrării nu este condiţionată de un număr minim de prezenţe.) 5. 1995 (doar pp. unde vor fi analizate textele obligatorii. Lucrări de referinţă Textele sunt disponibile sau depuse în fotocopie la biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere. 2. Cambridge MA. dar poate fi folosită orice altă ediţie (Oxford. Lucrarea va putea analiza orice aspect al pieselor studiate. • Curs 1 — Shakespeare şi teoriile literare şi culturale ale secolului XX. 1968. tehnoredactată în Word) şi un examen scris de două ore. A nu se omite Prefaţa lui Shaw. 1-75). Anthony and Cleopatra. prin care va fi verificată cunoaşterea şi înţelegerea textelor. The Western Canon. London. ed. . William Shakespeare. M. • Curs 6 — Titus Andronicus. Plaut şi comedia clasică. 5. 2003. 1950 and numerous reprints. A Bibliographical Guide. Oxford: Blackwell. 1. • Curs 5 — Shaw. Caesar and Cleopatra. Wells. Coriolanus. • Curs 7 — Coriolanus. Planificarea/ calendarul întâlnirilor Prezenţa este recomandată la cursuri. Penguin. Julius Caesar. C. 3. Shakespeare. Oxford UP. 7. Penguin Books. Shakespeare’s Roman Plays. An Anthology of Criticism and Theory 1945-2000. Ediţie recomandată: The Arden Shakespeare. care este un text important şi programatic. 8. Modul de evaluare Studenţii vor putea să aleagă între o lucrare scrisă (1500 cuvinte.1-4. Detalii organizatorice. şi o excelentă analiză a lui Shakespeare! 5. ‚Şcoala resentimentului’ (Harold Bloom) şi Shakespeare ca centru al canonului literar al lumii anglofone. H. şi într-o temă de eseu. ed. Shakespeare. Titus Andronicus. • Curs 2 — Roma ca model al dramei elizabetane. Caesar and Cleopatra. London: Macmillan. Kahn. Cambridge. 1997. by S. referinţă completă). Suetoniu şi vieţile cezarilor. Examenul va consta în 20 de întrebări punctuale. 1990. • Curs 3 — Julius Caesar. Bloom. Seneca şi tradiţia răzbunării. Lucrarea plagiată va fi notată cu 1. Bibliografia secundară recomandată. etc. Charney. • Curs 4 — Anthony and Cleopatra. 4.

Decan. Studenţii îşi pot consulta lucrările cu această ocazie şi pot contesta nota. Mihai Zdrenghea Titular. Prof. Corin Braga Şef de catedră. dacă aceasta se justifică. Adrian Papahagi . Prof. Lect. dr.• Lucrările pot fi consultate în ziua stabilită de profesor. dr. în care caz lucrarea va fi reexaminată şi renotată. dr.

The: Readings and Documents. eventual nr. lucrare practică sau laborator Nume. Cluj-Napoca. seminar. edited by Roy Allen Billington. Prof. editura Dacia. Cluj-Napoca. Presa Universitara Clujeana. New York.Universitatea Babeş-Bolyai. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Holt. Reinhart. de telefon): corneliunicolescu@yahoo. titlul ştiinţific: Coneliu Nicolescu . traducere si prefata Corneliu Nicolescu. de la descoperire la razboiul de secesiune. 1998 Corneliu Nicolescu. seminar. principiul fundamental aflat la baza societatii americane Predare de curs Prezentare de lucrari Discutii si dezbateri interactive despre subiectele importante Bibliografia obligatorie: Corneliu Nicolescu America. trecand prin perioada coloniala a razboiului de independenta si a razboiului civil. Winston Allan M. Dr. 1998 Making of America democracy. Informaţii de contact (adresă e-mail. America. 1965. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Cultura si civilizatia anglo-americana Codul: LE 12161 Numărul de credite: 7 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: Informaţii despre titularul de curs. Winkler Trecutul Apropiat. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . discuta aparitia primului stat democratic din lume si abordeaza etapele extrem de dificile parcurse de societatea americana pentru consolidarea principiului „We the people”.2010 Semestrul II Informaţii generale despre curs.com Ore de audienţă: Descrierea disciplinei: Cursul abordeaza istoria si dezvoltarea sociala si culturala a societatii americane incepand de la colonizare. de la prohibitie la destindere. Daci. 1996 .

America. Sapt. Time Inc. 1998 Making of America democracy. Presa Universitara Clujeana. 1998 Making of America democracy. Reinhart. Cluj-Napoca. Winkler Trecutul Apropiat. editura Dacia. 1998 Corneliu Nicolescu. Consulting editer: Henry F. Graff. edited by Roy Allen Billington. 1996 Life History of the United States. de la descoperire la razboiul de secesiune. vol. editura Dacia. edited by Roy Allen Billington. America. Time Inc. de la descoperire la razboiul de secesiune. editura Dacia. Winkler Trecutul Apropiat. New York. The. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. 1: Descoperire si colonizare Corneliu Nicolescu America. The: Readings and Documents. vol. Cluj-Napoca. The: Readings and Documents. Cluj-Napoca. I-IV. de la descoperire la razboiul de secesiune. Presa Universitara Clujeana. New York.Life History of the United States. Holt. 3: Institutiile politice ale coloniilor Corneliu Nicolescu America. Cluj-Napoca. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Holt. America. I-IV. Consulting editer: Henry F. Holt. 1996 Life History of the United States. 1965. 19631964. Cluj-Napoca. I-IV. New York. Consulting editer: Henry F. edited by Roy Allen Billington. 1965. The. New York. The: Readings and Documents. 2: Perioada coloniala Corneliu Nicolescu America. de la prohibitie la destindere. Graff. 1998 Corneliu Nicolescu. Graff. Daci. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. Time Inc. Reinhart. 19631964. Winston Allan M. vol. 1998 Corneliu Nicolescu. 1998 Making of America democracy. de la prohibitie la destindere. 19631964. Sapt. Cluj-Napoca. de la prohibitie la destindere. The. Daci. Reinhart. Winston . Cluj-Napoca. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Prezentari power point Albume Harti Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Curs saptamanal Sapt. 1965. Presa Universitara Clujeana. Cluj-Napoca. Winston Allan M. New York. New York.

Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. New York. I-IV. Presa Universitara Clujeana. The. Cluj-Napoca. de la prohibitie la destindere. Winkler Trecutul Apropiat. 1998 Making of America democracy. edited by Roy Allen Billington. Consulting editer: Henry F. Presa Universitara Clujeana. vol. Winkler Trecutul Apropiat. marea trezire si iluminismul Corneliu Nicolescu America. Graff. New York. New York. Winston Allan M. vol. Cluj-Napoca. The. edited by Roy Allen Billington. Winston Allan M. America. Daci. vol. Consulting editer: Henry F. Sapt. The: Readings and Documents. New York. New York. de la descoperire la razboiul de secesiune. America. 1996 Life History of the United States. 19631964. de la prohibitie la destindere. New York. 1998 Making of America democracy. I-IV. Cluj-Napoca. Consulting editer: Henry F. Holt. Winston Allan M. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. New York. Graff. 1998 Corneliu Nicolescu. Graff. Winkler Trecutul Apropiat. editura Dacia. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. formarea guvernului national Corneliu Nicolescu America. 1998 . 1965. 1965. Presa Universitara Clujeana. Graff. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. Sapt. Cluj-Napoca. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. vol. de la descoperire la razboiul de secesiune. Daci. Cluj-Napoca. Consulting editer: Henry F. Reinhart. Cluj-Napoca. 6: Constitutia federala. I-IV. de la descoperire la razboiul de secesiune. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. 4: Societatea coloniala. Winkler Trecutul Apropiat. Time Inc. Sapt. Holt. 1998 Corneliu Nicolescu. 1996 Life History of the United States. editura Dacia. The. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. Presa Universitara Clujeana. 19631964. America. editura Dacia. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Holt. 5: Declaratia de independenta. Reinhart. Reinhart. The. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Cluj-Napoca. 1965. editura Dacia. edited by Roy Allen Billington. 1998 Corneliu Nicolescu. Time Inc.Allan M. America. 19631964. Cluj-Napoca. Sapt. Time Inc. The: Readings and Documents. Daci. Cluj-Napoca. de la descoperire la razboiul de secesiune. 19631964. de la prohibitie la destindere. Time Inc. razboiul de independenta Corneliu Nicolescu America. I-IV. 1998 Making of America democracy. 1998 Corneliu Nicolescu. 1996 Life History of the United States. Daci. Cluj-Napoca. 1996 Life History of the United States. The: Readings and Documents. 7: Sclavia in America Corneliu Nicolescu America. de la prohibitie la destindere.

Consulting editer: Henry F. Reinhart. 19631964. The: Readings and Documents. Cluj-Napoca. Holt. vol. New York. Holt. The: Readings and Documents. Cluj-Napoca. New York. Daci. 1996 Life History of the United States. de la descoperire la razboiul de secesiune. Graff. 8: Expansiunea si frontiera Corneliu Nicolescu America. Sapt. 11: SUA pe scena internationala interbelica. New York. Graff. Cluj-Napoca. Winston Allan M. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. editura Dacia. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial.Making of America democracy. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Sapt. 1965. 19631964. Daci. I-IV. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. vol. The. Presa Universitara Clujeana. editura Dacia. de la prohibitie la destindere. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. America. perioada progresista. Holt. edited by Roy Allen Billington. de la prohibitie la destindere. 1998 Corneliu Nicolescu. America. 19631964. Consulting editer: Henry F. New York. 1996 Life History of the United States. 19631964. Time Inc. edited by Roy Allen Billington. Winston Allan M. Presa Universitara Clujeana. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. SUA in Primul Razboi Mondial Corneliu Nicolescu America. edited by Roy Allen Billington. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. reconstructia Corneliu Nicolescu America. 1965. Winkler Trecutul Apropiat. America. Holt. Daci. New York. 1998 Making of America democracy. Winkler Trecutul Apropiat. Consulting editer: Henry F. The. The: Readings and Documents. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Winkler Trecutul Apropiat. 1998 Making of America democracy. Cluj-Napoca. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. New York. 1998 Corneliu Nicolescu. 9: Razboiul de secesiune. 10: America la 1900. de la prohibitie la destindere. edited by Roy Allen Billington. 1895-1920. New York. Cluj-Napoca. Winkler Trecutul Apropiat. vol. Winston Allan M. I-IV. 1998 Corneliu Nicolescu. Reinhart. Time Inc. 1965. Time Inc. Presa Universitara Clujeana. Cluj-Napoca. Graff. Cluj-Napoca. New York. Reinhart. Time Inc. Cluj-Napoca. Daci. de la descoperire la razboiul de secesiune. de la descoperire la razboiul de secesiune. marea criza . editura Dacia. I-IV. I-IV. 1998 Making of America democracy. 1965. The. Sapt. vol. Winston Allan M. Consulting editer: Henry F. Graff. 1996 Life History of the United States. The. Sapt. The: Readings and Documents. 1996 Life History of the United States. Reinhart.

Cluj-Napoca. editura Dacia. 1998 Making of America democracy. Winkler Trecutul Apropiat. sistemul educational Corneliu Nicolescu America. Holt. Winkler Trecutul Apropiat. 19631964. The. Cluj-Napoca. 1965. partidele politice. Holt. Cluj-Napoca. Winston Allan M. 1996 Life History of the United States. Winston Allan M. editura Dacia. Time Inc. New York. New York. Presa Universitara Clujeana. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Cluj-Napoca. detente. vol. The: Readings and Documents. 1998 Corneliu Nicolescu. Time Inc. Presa Universitara Clujeana. Consulting editer: Henry F. vol. Graff. Reinhart. Cluj-Napoca. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. editura Dacia. Consulting editer: Henry F. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. editura Dacia. de la descoperire la razboiul de secesiune. Sapt. Winston Allan M. Graff. I-IV. America si razboiul impotriva terorismului Corneliu Nicolescu America. 1996 Life History of the United States. de la prohibitie la destindere. Winston . edited by Roy Allen Billington. The. de la prohibitie la destindere. Presa Universitara Clujeana. 1996 Life History of the United States. 1965. The: Readings and Documents. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. de la prohibitie la destindere. New York. 1965. lupta pentru drepturi si libertati civile Corneliu Nicolescu America. Sapt. edited by Roy Allen Billington. vol. Graff. de la prohibitie la destindere. Consulting editer: Henry F. I-IV. Reinhart. Cluj-Napoca. America. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. Reinhart. Cluj-Napoca. New York. Cluj-Napoca. The: Readings and Documents. 19631964. 1998 Corneliu Nicolescu. 1998 Making of America democracy. 1965.Corneliu Nicolescu America. edited by Roy Allen Billington. Winkler Trecutul Apropiat. The. de la descoperire la razboiul de secesiune. traducere si prefata Corneliu Nicolescu. Time Inc. 13: Sistemul politic american. 1998 Corneliu Nicolescu. Presa Universitara Clujeana. The: Readings and Documents. I-IV. 19631964. 14: Razboiul rece. Cluj-Napoca. Daci. 1998 Making of America democracy. societatea americana postbelica. Holt. Reinhart. America. de la descoperire la razboiul de secesiune. America. New York. Holt. 1998 Making of America democracy. Cluj-Napoca. 12: Al doilea razboi mondial. Sapt. New York. America. Cluj-Napoca. prabusirea sistemului comunist – America si NATO. 1998 Corneliu Nicolescu. edited by Roy Allen Billington. New York. Daci. Daci. de la descoperire la razboiul de secesiune.

Prof. Winkler Trecutul Apropiat.htm http://www. Modul de evaluare: Verificare pe parcurs Lucrari de semestru Participare activa 30% Examen scris 70% Detalii organizatorice. Time Inc. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Graff. New York. vol.com/wars.historycentral.rug.htm http://americanhistory. Corin Braga Sef de catedra.html Decan. traducere si prefata Corneliu Nicolescu.americanrevolution.gov/products/pubs/history/toc. Consulting editer: Henry F. The. I-IV.com/od/colonialamerica/ http://www. gestionarea situaţiilor excepţionale: Fraudele de orice fel sunt penalizate conform regulamentelor in vigoare Bibliografia opţională: http://usinfo. Eseuri si documente despre America de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Dr.about.state.nl/~usa/H/1994/chap1.Allan M. 19631964.let. dr.com/ http://odur. Daci. Corneliu Nicolescu . 1996 Life History of the United States. Prof. Cluj-Napoca. Prof. dr.

seminar. oferind posibilitatea unei introduceri în tematicile. seminar. Autorii selectaţi sunt figuri canonice ale primei şi celei de-a doua jumătăţi a sec. în discuţiile şi dezbaterile pe text. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo. Obiective: • Familiarizarea studenţilor cu practica şi limbajul interpretării literare: lectura (close reading) şi contextualizarea unui text de ficţiune • Discutarea convenţiilor nuvelei şi romaneşti pe parcursul secolului XX: de la realism la modernismul experimental şi la postmodernism • Introducerea şi aplicarea termenilor-cheie a diferitelor şcoli de teorie (poststructuraliste. cât şi în convenţiile genului romanesc. feminism. şi a gîndirii şi interpolării critice. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic Interpretări texte Codul: LE 12161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: Informaţii despre titularul de curs. postcolonialism şamd. titlul ştiinţific: asist. Se bazează pe o abordare hermeneutică şi de teoria receptării şi propune pentru lectură un grup de nuvele şi romane scurte văzute ca reprezentative pentru literatura britanică modernă şi contemporană.2010 Semestrul 2 Informaţii generale despre curs. avându-se ca scop dezvoltarea capacităţii de interpretare textuală bazată pe close reading. deconstructivism. Studenţilor li se cere o participare activă în procesul de lectură.) Competenţe: • Dobândirea capacităţii de a interpreta un text de ficţiune • Cunoaşterea şi manipularea abilă a limbajelor şi termenilor critice . XX.com Ore de audienţă: Descrierea disciplinei: Acest curs practic are ca scop introducerea şi punerea în practică a unor noţiuni de bază de interpretare literară. lucrare practică sau laborator Nume.Universitatea Babeş-Bolyai. teoria receptării. dr. strategiile narative şi convenţiile scriiturii moderne şi postmoderne.

‘reality’ vs. ‘strange loops’ Students’ tasks: reading the text. Virginia Woolf. Flann O’Brien.) . Feasting A. from Cross Channel Anita Desai – Fasting.I Key words: metafiction. pastiche. ‘An Unwritten Novel’ Key words: self-referential structures. contributing to class debates. Week 3: Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. parody.S. imagini. in The World and Other Places Angela Carter – “Peter and the Woolf” Julian Barnes – “Junction”/”Gnossienne”. crossing the levels of fictionality. prezentări Power-Point de către titularul de curs. Week 2: Topic: modernist self-referential writing. introducing the general theoretical frame of the practical course. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. contributing to class debates. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. fiction Students’ tasks: reading the text. At SwimTwo-Birds (fragm. Byatt – “Baglady” Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: handout.• Înţelegerea convenţiilor literare specifice prozei scurte şi genului romanesc • Elaborarea unor discursuri argumentative critice coerente pe baza textelor studiate • Metode: • discuţii interactive pe baza textului • close reading • dezbateri în grup • explicarea şi discutarea sistemelor de gândire critică-teoretică introdusă pe lista bibliografică optţională • prezentări individuale şi în grup pe teme indicate de titularul de curs Bibliografia obligatorie: Virginia Woolf – “An Unwritten Novel” Jeanette Winterson – “Disappearance II”. Week 4: .

. interior time vs. Week 10: Topic: Identity problematized. petit histoire. modernist narrative strategies) Students’ tasks: reading the text. contributing to class debates. migrants. colonial mimicry. linguistic. contributing to class debates. Week 9: Topic: Hybrid genres. fiction. writerly. Anita Desai: Fasting. pastiche. impressionism. non-fixed identification patterns. Feasting (I) Key words: traditional community vs. ‘Junction’ Key words: grand narrative vs. perspectivism. At SwimTwo-Birds (fragm. ‘An Unwritten Novel” Key words: modernism. The body as marker of identity Students’ tasks: reading the text. contributing to class debates. the fracturing of patterns (national/ethnic. contributing to class debates. Week 5: Topic: modernist narrative strategies Virginia Woolf. Feasting (II) Key words: hybrid identities. contributing to class debates. Students’ tasks: reading the text. Week 7: Topic: postmodernist attitude to tradition. play with the implied author/implied reader Students’ tasks: reading the text. Julian Barnes. rewriting and parodying tradition (traditional realism. revisiting the gothic as genre. Week 8: Topic: History vs.) . undermining the authority of literary tradition and its institutions. the fairy tale revisited. linear time. Julian Barnes. parody. ‘Peter and the Woolf’ Key words: Gothic revisited. history.I Key words: metafiction. Angela Carter. ideology Students’ tasks: reading the text. fluid time. representing (fluid) consciousness. fluid self. Students’ tasks: reading the text. ‘Gnossienne’ Key words: fragmentation. contributing to class debates. Week 11 Topic: Identity problematized. readerly. rewriting gender roles Students’ tasks: reading the text. defamiliarisation. gender roles). (his)tories. postmodern experience. contributing to class debates. syntagmatic. ‘Disappearance II’ Key words: convention. memory. Anita Desai: Fasting. indeterminacy. Fractured identities. paradigmatic.Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. fluid world. Flann O’Brien. Week 6: Topic: modernist narrative strategies revisited: Jeanette Winterson.

London & New York. 1991 • Levanson. Mihai Zdrenghea Titular de curs asist. Week 13 Topic: Irishness. dr. Plagiatul va duce automat la pierderea examenului. Week 14: conclusions and feed-back. London. Penguin Books. Blackwell. Patrick McCabe. ‘Core’ vs. dr.Un eseu final. Prof. national history revisited. McFarlane. Cambridge.Students’ tasks: reading the text. Jan: The Short Story. Literary Theory: An Anthology. Corin Braga Sef de catedra. James. Salman Rushdie. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţă: prezenţa minimă la cursuri este de 60 %. cultural interface. Bibliografia opţională: Bradbury. nationalism). contributing to class debates. 2004. West’ Key words: migrants. national identity. dar folosirea de surse critice este recomandată. predate la sfârşitul semestrului (60%) . • Decan. contributing to class debates 2) final paper submission. Week 12 Topic: In-between identities. Mihálycsa Erika . 1999 • Reid. Oxford. Prof. history. Malcolm. Detalii organizatorice. ‘East.Participare activă. Routledge.. Contribuţia personală este încurajată. Modul de evaluare: verificare pe parcurs – nota finală se compune din: . translation. dr. contributing to class debates. Julie.: Modernism: A Guide to European Literature.nota obţinută pe testul de la jumătatea semestrului (20%) . Students’ tasks: reading the text. Cambridge University Press. Michael. Breakfast on Pluto/ Mondo desperado (fragm. tradition. The Cambridge Companion to Modernism. Michael Ryan. marginal identities Students’ tasks: 1) reading the text. 1890-1930. intervenţii (20%) Cerinţe pentru eseul final: eseul final va fi o analiză a unui text studiat sintr-una din perspectivele critice introduce. eds.) Key words: challenge of central narratives (family. ed. 199 4 • Rivkin.

literar. descriptiv. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . ale studenţilor • Dezvoltarea abilităţii de a-şi organiza ideile într-un mod logic şi coerent • Dezvoltarea metodelor de cercetare a studenţilor Competenţe: • Abilitatea de a produce diferite tipuri de texte scrise (eseu narativ.com Ore de audienţă: Descrierea disciplinei: Acest curs practic prevede participarea activă a studenţilor care vor lucra atât individual cât şi în grup. logical connectors) • Cercetare şi comunicarea rezultatelor cercetării . atât în scris cât şi oral. coerentă. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic Eseuri Codul: LE 12161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: Informaţii despre titularul de curs.Universitatea Babeş-Bolyai. şi într-un ton personal • Adaptarea stilului de a scrie al studenţilor la registrul de vorbire cerut de tipul de discurs • Introducerea unor distincţii între diferitele tipuri de compunere şi tehnici de stil adaptate la acestea • Perfecţionarea cunoştinţelor de limbă engleză. seminar. şi urmăreşte îmbunătăţirea şi perfecţionarea englezei scrise. organizarea expunerii într-un mod eficace. critic) • Manipularea abilă a registrelor lingvistice şi a tehnicilor de stil • Abilitatea de a se concentra pe un subiect ales. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo. Cursul are în vedere compunerea a unei game de discursuri scrise în limba engleză. Obiective: • Dezvoltarea abilităţilor de a produce varii tipuri de discursuri scrise într-o manieră clară. conjuncţii. argumentativ.2010 Semestrul 2 Informaţii generale despre curs. facilitând dezvoltarea scrierii critice şi creative. titlul ştiinţific: asist. lucrare practică sau laborator Nume. orientat spre cititor • Organizarea şi structurarea textului (paragrafe. seminar. dr.

Students’ tasks: role playing. Proficiency. Students’ tasks: drafting and writing. drafting and writing. Crows Nest. Week 4: Topic: the descriptive essay: describing people Key words: vocabulary building. Week 2: Topic: punctuation Key words: correctness. Get Great Marks for Your Essays. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-out. main body. London. prezentări Power-Point de către titularul de curs Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class. Week 3: Topic: the descriptive essay: describing objects/spaces. use of imagery and rhetorical devices. language skills. imagini. Newbury. Allen & Unwin Publisher. Week 5: . N.W. conclusions). 2003 • Evans. Nelson Thomas Publisher. peer-response. Stephen. în grup) • Dezbateri în grup pe teme la alegere • Compunerea individuală de eseuri • Prezentarea individuală şi în grup a eseurilor scrise individual • Feedback şi evaluarea lucrărilor colegilor Bibliografia obligatorie: • Bailey. debating and discussing each other’s drafts. peer-response.. organisation (introduction. John. Successful Writing. relevance. connectors.• Distincţia clară între cercetare. 2000. presentation of activities and requirements. 1998 • Germov. debating and discussing each other’s drafts.S. Virginia. Students’ tasks: drafting and writing. Academic Writing: A Practical Guide for Students. debating and discussing each other’s drafts. Express Publishing. folosirea informaţiei scrise şi plagiat Metode: • Dezbateri interactive pe baza unor texte • Elaborarea unor schiţe de idei pentru eseuri (individual. Key words: vocabulary building. peer-response. accuracy.

critical summary. Students’ tasks: drafting and writing. debating and discussing each other’s drafts. raising and maintaining interest. peer-response. conclusions. peer-response. peer-response. suggestions. Students’ tasks: drafting and writing. projects. debating and discussing each other’s drafts. Week 7: Topic: writing reviews: book reviews Key words: assessment. author presentation. debating and discussing each other’s drafts. peer-response. Students’ tasks: topic debate. personal opinion. Week 11: Topic: the critical essay . debating and discussing each other’s drafts. recommendation. topic selection. Students’ tasks: drafting and writing.Topic: the narrative essay I Key words: story telling. Week 6: Topic: the narrative essay II Key words: writing beginnings and endings. Week 8: Topic: writing reviews: film reviews Key words: assessment. critical summary. information processing. personal opinion. Week 10: Topic: writing reports: survey and proposal reports Key words: analysis. questionnaires. finding relevance. Week 9: Topic: writing reports: assessment and informative reports Key words: evaluation. debating and discussing each other’s drafts. plotlines. drafting and writing. creative writing. opinion. author presentation. contextualising. finding relevance. plans. contextualising. Students’ tasks: drafting and writing. peer-response. peer-response. Students’ tasks: drafting and writing. debating and discussing each other’s drafts.

Week 13: Topic: the literary essay II: writing a literary essay Key words: subjectivity. debating and discussing each other’s drafts.Nota pe eseul final (30%) . Students’ tasks: drafting and writing. open form Students’ tasks: writing an academic essay. formal requirements. Week 12: Topic: the literary essay I: reading a literary essay Key words: formal conventions. identifying meanings. publication. peer-response. Mihálycsa Erika . dr. dr. feedback. creativity. Plagiatul va duce automat la pierderea examenului. norms of writing. research. debating and discussing each other’s drafts. debating and discussing each other’s drafts. Prof.Activitate pe parcurs (20%). gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţă: studenţilor li se cere prezenţa la minim 60 % din cursuri şi predarea la timp a eseurilor scrise. Modul de evaluare: Verificare pe parcurs. Decan. Corin Braga Sef de catedra. literary intepretation Students’ tasks: drafting and revising an academic essay.Key words: documentation.Notele date pe eseurile scrise pe durata semestrului (50%) . final paper submission. peer-response. Nota finală se compune din: . Detalii organizatorice. lay-out. Mihai Zdrenghea Titular de curs asist. Week 14: conclusions. peer-response. Prof. dr.

titlul ştiinţific: Mihai Mircea ZDRENGHEA. Descrierea disciplinei: Cursul face o prezentare a conceptelor folosite în descrierea sensului. Cursul nostru oferă o prezentare clara. lucrări practice Nume. doctor Informaţii de contact: mihai. dar în acelaşi timp se ocupă şi de noile direcţii de dezvoltare a cercetărilor în acest domeniu. Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: semestru I. grup verbal. succintă a tuturor problemelor care in mod tradiţional implică semantica. În ultima perioadă semantica a atras atenţia mai mult decât oricare alt domeniu al studiului limbii. 0264 414241 Ore de audienţă: miercuri 12-14 III.zdrenghea@softwaredesign. Este mai degrabă un set de studii asupra folosirii limbii în relaţie cu multiplele faţete ale experienţei umane.ro. . în contexte lingvistice şi non-lingvistice. seminar. propoziţie) Metode de predare: (a) utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (b) discuţii în cadrul cursului pe baza unor exemple (c) folosirea materialului predat in situaţii concrete de analiză. lucrări practice Titlul disiplinei: Limba engleză contemporană: Semantica Codul: 21121 Număr de credite: 8 Locul de desfăşurare: Universitatea „Babeş-Bolyai”. Competenţe: (a) cunoaşterea unor concepte lingvistice referitoare la semantica si a unor reguli de identificare şi descriere a sensului în engleza (b) însuşirea abilităţii de a folosi corect materialul lingvistic astfel încât să poată determina structura sensului la diferite nivele (grup nominal. Arătăm ca semantica nu este. Informaţii generale despre curs. tel. profesor univ. seminar. Informaţii despre titularul de curs. miercuri 10-12 II. nu poate fi. Interesul pentru studiul sensului a atras atât contribuţii din partea filosofilor şi logicienilor cât şi din partea psihologilor şi lingviştilor. care stabilesc rolul şi locul participanţilor în actul de vorbire (discurs). relaţia dintre cunoştinţe şi experienţă precum şi condiţiile în care limbajul este folosit corect.UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA I. o disciplină clar definită şi integrată.

25-29 F. 1971 HALLIDAY. 1973 LEECH. semantică şi pragmatică. 1977 V. Principles of Pragmatics. Zdrenghea.R. meaning. Zdrenghea. London. sens şi referinţă. London.25-29 F.D. Longman. Semantics.. Mihai. Cambridge. cuvântul ca unitate semantică Cuvinte cheie: sense. Bibliografie obligatorie: CHIŢORAN. Palmer. Semantics. John. Cambridge University Press. 1983 LYONS. handouts.IV. incompatibilitate. F. pp. pp. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi verificărilor / examinărilor intermediare: Curs 1: Introduction Termenii de semantica şi sens. 1974 LEECH. pp. Zdrenghea. hiponimie. Semantics. VI. Editura Didactică şi Pedagogică. Mass. L. semantica si sintaxă. Penguin Books. 1-12 Curs 2: The Scope of Semantics Concepte. Semantics. meaning. tipuri de sens. Bucureşti.. semnification. context situaţional.R. semantică istorică Cuvinte cheie: sense. relativitate lingistică Cuvinte cheie: sense. Palmer. Introduction to Semantics.A. An Introduction to Functional Grammar. reference. Introduction to Semantics. Cambridge. 1994 ZDRENGHEA.K.R. and JAKOVOBITS. D. Geoffrey N. pp. Semantics. Palmer. semantică şi semiotică. Geoffrey N. Harmondsworth. D. Cambridge University Press. etc. antonimie. cambridge. M. relaţii de opoziţie .R. Edward Arnold. 1976 STEINBERG.15-25 F. reference. Cambridge University press. 25-42 Curs 4: Lexical Structure Sinonimie. lexical unit Bibliografie: M. Cluj-Napoca. Elements of English Structural Semantics. Introduction to Semantics. pp. pp. 1977 PALMER. lexical unit Bibliografie: M. semnification Bibliografie: M. Semantics. 25-42 Curs 3: The Non-linguistic Context Excluderea contextului. Semantics.A. meaning. semnification. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Cursul tiparit. Introduction to Semantics. University Press. polisemie şi omonimie..

pp. Introduction to Semantics. pp. Chiţoran. Semnificaţie şi sens. Palmer. Elements of English Structural Semantics. 59.60-75 F. Elements of English Structural Semantics. Cuvinte cheie: referential.51-58 F. gen şi număr. pp. distinguishers. connotation. sense.95-102 D. conceptual. and Jakovobits.33-39 Curs 8: Motivation of Meaning Motivare absolută. 102-113 Curs 7: The Problem of Meaning Definirea referenţiala a sensului. Palmer. restricţii selective. context Bibliografie: M. Zdrenghea. gramatica formală. pp. tranzitivitate şi cauzalitate . Zdrenghea. Chiţoran.101-115 Curs 5: Linguistic Context Contextul ca sens. opposition. reguli de redundanţă. Introduction to Semantics. analitic şi sintetic Cuvinte cheie: projection. motivation. pp. idiomuri.R. motivation. Introduction to Semantics. 267-301 Curs 10: Semantics and Grammar Gramatica şi lexiconul. Introduction to Semantics.Cuvinte cheie: lexical unit. collocation. reguli de proiecţie. Introduction to Semantics. meaning Bibliografie: M. Zdrenghea. pp. Zdrenghea. denotation Bibliografie: M. Motivare relativă Cuvinte cheie: relative. L. pp. pp. Elements of English Structural Semantics.R. pp. persoană şi deixis. analytical. absolute. Semantics. meaning Bibliografie: M. Semantics. relation Bibliografie: M. Zdrenghea.76-93 D.95-122 Steinberg. lecţiuni derivate. Zdrenghea. Definirea conceptuală a sensului. absolute. pp. pp.D. gramatică şi colocaţii Cuvinte cheie: relation. Palmer. 92-101 Curs 6: Meaning and the Sentence Cuvânt şi propoziţie. synthetic Bibliografie: M. lecţiuni lexicale.84 D. pp. Semantics.32-45 F. Semantics. redundancy.R.41-46 Curs 9: Interpretive Semantics Mărci semantice. sense. colocaţii. Introduction to Semantics. pp. D. Denotaţie şi conotaţie.A. Chiţoran. forma lexiconului Cuvinte cheie: relative.

N. principle Bibliografie: G. Studenţilor li se va cere să prezinte aspectele teoretice şi să rezolve probleme practice. Principiul de politeţe. stilistica si cursul practic din semestrul respectiv conform distributiei la codul 21121 din Planul de Invatamint. Principiul de cooperare. universal Bibliografie: M.129-141 F. Ross’ answer. Zdrenghea. Semantics. universal Bibliografie: M. maxims. Prezenta la cursul practice este obligatorie minimum 80 %. Presupoziţii. Principles of Pragmatics. Introduction to Semantics.191-195 D. 79-130 M. 45-55 VII. Zdrenghea. Deixis Cuvinte cheie: deixis.Cuvinte cheie: deixis. Chiţoran. Detalii organizatorice: • Prezenţa la orele de curs nu sunt obligatorii. Elements of English Structural Semantics. Introduction to Semantics. transitivity. relativism. pp.145-162 Curs 13: Linguistic Relativism and Semantic Universals Relativismul lingvistic. causality Bibliografie: M. pp. pp. speech acts. Universalii semantice. person. Maxime. Introduction to Semantics.184-190 D. Palmer. Zdrenghea.R. 114-133 Curs 11: The Speaker’s Semantics Acte de vorbire. pp. pp. Fodor and Katz’s Interpretation Cuvinte cheie: argument. pp. Chiţoran. relativism. pp. Leech. Zdrenghea.163-179 Curs 12: Generative Semantics McCawley’s Interpretation. Problema sensului în traduceri Cuvinte cheie: relative. formal. Introduction to Semantics. generative Bibliografie: M. . VIII. Introduction to Semantics. cooperation. • Pentru cele 8 (opt) credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la semantica. pp. Zdrenghea. pp. 66-78 Curs 14: Structural Approaches to the Study of Meaning Analiza componenţială Cuvinte cheie: relative. Elements of English Structural Semantics. Felicity conditions. Modul de evaluare: La sfârşitul cursului studenţii vor da un examen care va verifica atât cunoştinţele teoretice cât şi cele practice de interpretare a sensului.

• La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot sa-si vada lucrarile. Prof.• Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. Se va solicita conducerii Facultatii exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului. Decan. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Corin Braga Sef de catedra. Prof. Dr. Prof. • Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Mihai Zdrenghea . dr. dr.

Essays in Modern Stylistics. markerii de stil specifici unui autor.). Polirom.Methuen. . PLANIFICAREA CURSURILOR Săptămâna I – curs introductiv – Obiectul stilisticii. IV BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE Crystal. ori de cîte ori este nevoie. Longmans. cu caracteristicile lor. metode de cercetare.2010 SEMESTRUL III INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS TITLUL DISCIPLINEI: Analiza stilurilor literare CODUL DISCIPLINEI: LE 21121 NUMARUL DE CREDITE: 8 (împreună cu cursul de Semantică) LOCUL DE DESFĂŞURARE: FACULTATEA DE LITERE. INFORMAŢII DE CONTACT: cristina_a_tataru¤yahoo. dr. stil funcţional. textul literar ca discurs. metodele de predare sunt necesar interactive. Donald C (ed. unui curent literar sau tip de text. stil literar vs.uk ORE DE AUDIENŢĂ: 4 III DESCRIEREA DISCIPLINEI Cursul este o introducere în problemele stilisticii. Investigating English Style. dialect. V. axat pe două mari compartimente: descrierea tropilor şi figurilor de stil în vederea efectuării de analize stilistice şi problematica stilurilor funcţionale. Fiind o disciplină lingvistică ancilară şi literaturii. London and New York. coeziunea şi coerenţa în textul literar. Iaşi. pentru a avea tot timpul feed-back-ul studenţilor. London. din care studenţilor li se oferă handout-uri xerox. conf. David and Derek Davy. cu excepţia celui de-al doilea. 1981 Irimia Dumitru. absolvirea disciplinei îi va ajuta pe studenţi să aibă o capacitate mai riguroasă de a analiza textul literar. Introducere în stilistică. Concepte de bază: stil. mărci stilistice şi rolul lor în text. sociolect. concepte fundamentale cu care operează şi domenii adiacente. conform orarului afişat II INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS NUME. De asemeni sunt prevăzute şi aplicaţii practice. 1999 Toate aceste titluri se găsesc la biblioteca secţiei de engleză a Facultăţii.UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE ANUL UNIVERSITAR 2009 . TITLU ŞTIINŢIFIC: Cristina Tătaru. Tropi şi figuri de stil. registru.co. idiolect. 1969 Freeman. Având în vedere că este un curs exclusiv teoretic (neavând prevăzut seminar).

pp. limba biblică. metru. sinecdocă. Concepte de bază: fonetică vs. Bibliografie: Crystal and Davy: op. pp. sociolect. What is Stylistics and WhyDo They Say such Terrible Things About It? In: Freeman. hendiadă. op. limbajul predicii.cit. op. op.). metonimie.cit. coordonare şi subordonare în text. unităţi suprafrazale. op.pp 53-79. Bibliografie: Crystal and Davy. Concepte de bază: metaforă. Donald E. cit. engleză scrisă. 40-60 Săptămâna V – aplicaţie practică – Studenţii vor fi rugaţi să revadă cursurile şi se vor face analize stilistice cu identificarea şi descrierea tropilor şi figurilor de stil din cateva texte literare. pp. Bibliografie: Crystal and Davy. Stanley E. Nivelul fonetic. Săptămâna IV – curs – Sintaxa textului literar. Concepte de bază: arhaic.. limbaj oral informal/formal. registru. pp147-171.Bibliografie: Crystal and Davy. Stil funcţional vs. moduri de marcare a emfazei. distinctivitate stilistică. Criterii de departajare. Limbajul textelor religioase vs. Bibliografie: Crystal and Davy.95-123 Săptămâna VIII – curs – Limbajul religios. grafetică. ironie. limba liturgică. epitet. gradaţia. atât în proză. Principalele trăsături ale stilului oral.. Structura paragrafului. op. (ed.. Săptămâna VI – curs – Stilurile funcţionale în engleză. Concepte de bază: discurs. cât şi în versuri şi text dramatic. idiolect. 3-14 Săptămâna II – curs – Argumente în favoarea unei descrieri lingvistice a stilurilor. Importanţa contextului şi co-textului..cit. limbaj telefonic. Relaţii interpropoziţionale.. Relaţii de sens în cazul tropilor lexicali.cit. Probleme traductologice în diacronie. clasificare. aliteraţie. Concepte de bază: limbaj conversaţional. pp. categorii ale discursului. rimă. op. hiperbola.cit. Săptămâna VII –curs – Engleză orală vs. Elemente arhaice şi arhaizante. Propoziţii principale şi subordonate.. comparaţie. dialect.. pp 15-40 Săptămâna III – curs – Tropi şi figuri de stil la nivelul lexical. antiparalele (chiasmul).61-91. . Bibliografie: Fish. ritm. Niveluri de analiză. arhaizant. Concepte de bază:construcţii paralele. repetiţia. Bibliografie: Crystal and Davy.cit.

. Despre importanţa punctuaţiei în textul legal. un filolog. Bibliografie: Crystal and Davy. limbaj tip „digest”. „capcane” ale ambiguităţii în textul ştiinţific. eclectism stilistic. Caracteristici morfo-sintactice.cit. Asemănări şi diferenţe între aceasta şi limbajul religios. funcţia de informare. „Terms of art” în limbajul juridic modern. Concepte de bază: omogenitate lingvistică vs. Se poate vorbi de evoluţie în cazul englezei legale? Probleme de echivalare a stilurilor legale. cit. modalităţii de examinare sau notare. pp 251-253. op. câteva afixe greco-latine cu sens fix. Săptămâna XI – curs – Engleza jurnalistică. în vederea lămuririi problemelor care au apărut.. Concepte de bază: text de lege vs. limbajul tabloidelor.cit. pp.Săptămâna IX – curs – Engleza legală. faţă de Declaraţia de Independenţă. Bibliografie: Crystal and Davy. Limba reportajelor faţă de cea a marii şi micii publicităţi. Bibliografie: Crystal and Davy. op. Ambiguităţi şi certitudini. Concepte de bază: Modul de formare al termenilor ştiinţifici. Săptămâna XIV – seminar recapitulativ – Studenţii vor fi rugaţi sa-şi revadă cursurile. varianta grafologică.un non-vorbitor nativ de engleză şi b. Inteligibilitatea textului de lege şi condiţiile acesteia. se vor discuta modul de examinare. De asemeni vor fi rugaţi ca. varianta grafetică vs. act notarial. pp193-217 Săptămâna X – aplicatie practică Textul Magnei Charta. Dicţionarele tehnice şi modul lor de folosire. sub protecţia anonimatului. De la limba tratatelor la cea a eseului.173-192 Săptămâna XII – curs – Engleza ştiinţifică.. să ofere în scris orice sugestii posibile de îmbunătăţire a cursului. Limbajul titlurilor. studenţii vor fi rugaţi sa discute rolul ambiguităţii în diverse stiluri funcţionale şi traductibilitatea acestora pentru a. Concepte de bază: reguli contrastive de splitare a substantivelor complexe. Saptamana XIII – aplicatie practică – Din analiza stilistică a câtorva texte din diverse domenii ştiinţifice. . Tipuri de împărţire în paragrafe. op. Grupul nominal în textul ştiinţific. Ambiguitatea şi funcţiile ei în jurnalistică. criteriile de acordare a notelor şi detaliile referitoare la data afişării rezultatelor. în diacronie. Descifrarea textului ştiinţific. Restricţia lipsei de ambiguitate. Analiză stilistică diacronică.

plagiatul nu este posibil. Studenţii se pot prezenta la examen în oricare sesiune normală sau de restanţe.Zdrenghea TITULAR CURS. Mihai M. dr. SEF DE CATEDRA. Cursurile pot fi recuperate de comun acord. el sunt notate cu 3. Studenţii pot sa-şi vadă lucrările în următoarele două ore de la afişarea rezultatelor. VIII DETALII ORGANIZATORICE. În caz de lucrări identice la examen. precum şi prin anunţarea profesorului în prealabil şi stabilirea unei date. Examenul este scris. iar nota se adaugă la nota de Semantică. DECAN. studentul este sancţionat prin întreruperea examenului. Prin natura seminariilor (studenţilor nu li se cer referate sau prezentări de materiale).VII MODUL DE EVALUARE Se va evalua capacitatea de a face o analiză stilistică pe text. Prof.dr. Corin Braga Prof. In caz de fraudă. cu care se face media aritmetică. Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a Facultăţii. GESTIONAREA SITUAŢIILOR SPECIALE Prezenţa la curs şi seminar nu este obligatorie. Textele vor fi diferite de la student la student. prin recorectarea lucrării de către o comisie specială. Cristina Tataru . Conf. cu recunoaşterea tipului de text supus analizei şi cu un scurt comentariu asupra eventualelor dificultăţi de înţelegere şi identificare a textului.dr.

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 - 2010 Semestrul I

I.

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic exercitii gramaticale/Practical Course in Grammar Exercises Codul: LE21121 Numărul de credite: 8 Locul de desfăşurare: cf. orar Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II.

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk Ore de audienţă: Miercuri, 13 - 14

III. Descrierea disciplinei: Acest curs practic intentioneaza sa complementeze cursurile teoretice de limba engleza (fonetica, morfologie, sintaxa), prin intermediul unor solutii practice care acopera o serie de probleme cheie referitoare la stratul morfo-sintactic al limbii engleze. Cursul se axeaza atat pe discutii de ordin teoretic, menite sa clarifice unele aspecte mai dificile pe care studentii le pot intalni in invatarea si predarea gramaticii limbii engleze (in acest sens derivand informatia din cursurile magistrale), cat mai ales pe ilustrarea acestora prin rezolvarea unor exercitii organizate tematic. Cursul se prezinta sub forma unor intalniri saptamanale, de-a lungul carora sunt dezbatute aspecte cum ar fi determinativele, structurile nominale si adjectivale, verbul, adverbul si constructiile adverbiale, elemente de sintaxa a propozitiei complexe, elemente de analiza a discursului. De asemenea, un loc important e reprezentat de exercitiile menite a clarifica aspecte de vocabular si exprimare orala. Cursul se desfasoara pe parcursul a doua semestre, cu tematici similare, dar complexitate si abordari diferite. This practical course is intended as a complementation of the theoretical courses in English language (Phonetics, Morphology, Syntax) by providing students with practical solutions that cover a series of key-problems related to the study of the morphological and syntactic level of the language. The course is based on both a number of summative

theoretical debates meant to clarify some diffult spects that ESOL students may encounter in the learning and teaching of the language, and, primarily, on the illustration of these through working on thematic exercises. As such, it is centred around weekly meetings along which a number of problems are debated, including topics like determiners, nominal and adjectival phrases, the verb, the adverb and adverbials, the syntax of the complex sentence and elements of discourse analysis. In addition, a seminal part is represented by the exercises that focus on clarifying issues concerning vocabulary and oral expression. The course is organised along two semesters, having themes, but different approaches and levels of complexity.

IV. Bibliografia obligatorie: Jones, L. (1993), Cambridge Advanced English. Student’s Book, Cambridge: CUP. Jones, L. (1995), Progress to Proficiency. Student’s Book, Cambridge: CUP. Ward, J. M. (1987), 100 Useful Exercises in English, Penguin Books. Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere, precum si la Biblioteca British Council.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: handout-uri, fotocopii

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. Introductions, course description. 2. Articles and Determiners 3. The Noun Phrase I 4. The Noun Phrase II 5. The Noun Phrase III 6. The Verb Phrase I 7. The Verb Phrase II 8. Mid-term test 9. Adverbs and Adverbials 10. Clauses and Sentences I 11. Clauses and Sentences II 12. Revision

13. Final Test 14. Final Assessment VII. Modul de evaluare: - 2 lucrari semestriale

50% / lucrare

Pentru a obtine calificativul admis (nota 5), studentii trebuie sa cumuleze minim 50% din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale. VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: - prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru - recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare, in urma consultarii cu titularul cursului - plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie, copierea unor lucrari intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si obligativitatea rescrierii lucrarii in cauza - orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

IX. Bibliografia opţională: Dat fiind specificul acestui curs, nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.

Decan, Prof. dr. Corin Braga

Sef de catedra, Prof. dr. Mihai Zdrenghea

Titular de curs, Asist. drd. Octavian More

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 - 2010 Semestrul I

I.

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic redactare de eseuri/Practical Course in Essay Writing Codul: LE21121 Numărul de credite: Locul de desfăşurare: cf. orar Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II.

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk Ore de audienţă: Miercuri, 13 - 14

III. Descrierea disciplinei: Scopul acestui curs practic este acela de a oferi un mediu prin care studentii isi pot exersa deprinderile de redactare de texte/eseuri, prin abordarea unor tipuri de texte/discursuri ce ilustreaza caracteristicile si functiile speciale ale limbii in contexte diferite. El porneste de la premisa ca orice text (scris sau vorbit) nu este doar o entitate fixa si inerta, ci una care comunica in moduri diferite, in functie de mediul in care este folosit. Textele scrise si cele vorbite au ca scop comun transmiterea de sensuri care sa poata fi intelese intr-un mod personal de catre fiecare. Care sunt caracteristicile unui text eficient si cum se diferentiaza el astfel de un text “corect”? Cum poate deveni un text eficient in contexte diferite? Exista o diferenta de esenta intre fictiune si non-fictiune in privinta strategiilor de transmitere a sensurilor? Acestea sunt cateva dintre intrebarile la care acest curs incearca sa ofere raspunsuri, propunand o examinare a unor texte care se preteaza la diverse modalitati de lectura si interpretare si in care sensurile sunt create in mod dinamic prin contextul in care ele sunt folosite. This course addresses compositional skills by building on a variety of texts / discourses that illustrate a peculiar use of language in different environments. It starts from the premise that a text (be it a written piece or a fragment of living spoken language) is not a

fixed, immobile entity, but one that can touch you in different ways depending on when, where and how it is used. A written piece and the spoken language share the same basic aim – to convey a meaning that should be understood and elicit a personal response. What makes a written piece good and how does it differ from correct writing? How does a text become effective in different contexts? Is there a difference between fiction and non-fiction in terms of strategies of conveying meaning? These are but some of the questions this course sets out to examine, by proposing an enquiry into some texts that can be read in more ways than one and in which meaning is created dynamically through the context of usage. IV. Bibliografia obligatorie: Thurber, James. The Green Isle in the Sea Luke, The Parable of the Prodigal Son Calvino, Italo, All at One Point Swift, Jonathan, A Modest Proposal Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii; ele vor fi puse la dispozitia studentilor si de catre titularul cursului la inceputul semestrului. V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: calculator, CD-player, handout-uri

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. Introductions and course description. Course management. Attendance Policy. Assessment Criteria 2. Text and context. Form and content with different text types. The importance of the context in defining the meaning of the text. Illustration and discussions. 3 The oblique text I. Definition of the oblique text. Sentence meaning and utterance meaning. Horizontal and vertical reading. Anaphora, back-reference, antecedent. Ellipsis and the use of pro-forms. Substitution and co-reference. Metaphor and metonymy. Illustration and application. 4 The oblique text II. From fiction to non-fiction. Fable, parable and allegory. Means of approaching the oblique text. Illustration and application. 5 The fable. James Thurber, “The Green Isle in the Sea.” Body-text and moral. Syntagmatic shifts. Text interpretation.

2 lucrari semestriale . Definitions of culture. Class presentations.proiect final 5% 5% 5% 25% / lucrare 35% . Illustration and discussions.. The complex text I. Parody and sarcasm. Ironic modes I. From fiction to non fiction. New Wave music. FINAL PROJECT OUTLINES DUE 13. Modul de evaluare: . Concluding discussions. SECOND PAPER ANNOUNCED 9 Ironic modes III. Uses of sarcasm. Text Interpretation. Materials. 12. “All at One Point” Referentiality. 10. Highculture.FIRST PAPER ANNOUNCED 6 The parable. Strategies of approaching and interpreting musical texts. Discussions and peer response. Luke. Final assessment. Text and context revisited. linguistic and extra-linguistic context. low-culture and the establishment. VII. Illustration and discussions. sarcasm. Illustration and discussions. SECOND PAPER DUE 11. Types of irony. “The Parable of the Prodigal Son” Differences between the parable and the fable. Final project outlines. preparation.teme pe parcurs . presentation management. Discussions and peer response. Jonathan Swift. Pop music and pop culture.prezenta . Final project. 7. Text interpretation. Irony. Major “genres” in pop-music. “A Modest Proposal” Hyperbole and understatement. Italo Calvino. FIRST PAPER DUE 8. Strategies of approaching pop culture texts. The complex text II. Text interpretation.participare activa . mockery. Ironic modes II. FINAL PROJECT DUE 14.

Detalii organizatorice. Decan. dr. Asist. Octavian More . Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. copierea unor lucrari intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si obligativitatea rescrierii lucrarii/temei in cauza . studentii trebuie sa cumuleze minim 50% din punctajul maxim pentru lucrarile semestrial. gestionarea situaţiilor excepţionale: . dr. in urma consultarii cu titularul cursului . cat si pentru proiectul final.recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare.Pentru a obtine calificativul admis (nota 5). Prof. nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale. Prof. VIII. Bibliografia opţională: Dat fiind specificul acestui curs. Corin Braga Sef de catedra. drd. Mihai Zdrenghea Titular de curs.prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru . IX.plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie.orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării.

Informaţii despre titularul de curs.Universitatea Babeş-Bolyai. Bibliografia obligatorie: The course books and reading that are to be used for the course are available in the faculty reading room of the English language library.2010 I. titlul ştiinţific: Ana Maria Florescu. Photocopies provided by the teacher. The language development exercises have as support content that refers to teaching and learning and is intended mainly for those students who are interested in better understanding how teaching and learning English are linked. writing. Cursul va da studenţilor informaţii teoretice şi practice legate de predarea şi invaţarea limbii engleze şi se bazeaza pe participarea şi interacţiunea dintre studenţi şi profesor pe parcursul orelor cat şi pe baza materialelor citite de studenţi. Informaţii generale despre curs. Cursul va pune accent pe deprinderea de inţelegere . (limba romana) Obiectivul principal al cursului practic este imbunataţirea capacitaţii de comunicare in limba engleza a studenţilor.citire in semestrul I. drd. Informaţii de contact (adresă e-mail): florescuani@yahoo. listening and speaking skills). asistent. XXVI. seminar.com Ore de audienţă: conform orarului XXV. It also gives them both some theoretical and practical information (it combines tutor input with student participation based on personal experience and reading provided by the tutor). In semestrul al doilea textele şi exerciţiile folosite ca suport de curs se refera la predarea şi invaţarea limbii engleze. seminar. . Descrierea disciplinei: The main objective is the improvement of the students’ ability to communicate in English by helping them to develop further their language skills (the reading. During the first semester of the second year of study the Reading Skill is aimed at while in the second semester besides the development of English language skills the course aims at work in raising teaching and learning awareness. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Tehnici de comunicare / Techniques of Communication Codul: LE 21121 Numărul de credite: Locul de desfăşurare: Facultatea de litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului II. Carţile exista la sala de lectura ‚limbi germanice’ a facultaţii şi profesorul va aduce la ore fotocopii pentru studenţi. lucrare practică sau laborator Nume. Obiectivul secundar al cursului este cunoaşterea de către studenţi a Cadrului European Comun al Limbilor cat şi conştientizarea şi evaluarea nivelului propriu al competenţelor lingvistice. Cluj-Napoca Facultatea de litere Anul universitar 2009 .

. L 1994 Cambridge Advanced English CUP (CA) Parrott.. Put.U. (1989) Teaching and Learning Grammar.. Gurnah /describing a book Week 12.. T. listening and vocabulary development / "Sifting the nodders from the shakers" / T Collocation idioms Week 11. London and New York.(U 11) PP:167-170 // writing skills. J. DIFFERENT STYLES (U 10) PP:151-7 // reading and summarising/ writing skills /"Charles Darwin" / Showing your attitude Week 8. NATURE AND THE ENVIRONMENT (U 10) PP: 145-8 // topic vocabulay and listening / "Save the whales" / T (CA:65) In. ORGANISING YOUR TIME (U 9) PP:137-9.. 1996 A course in language teaching Practice and theory CUP (P. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1. EDUCATION (Unit 9) PP:129-131 // listening and topic vocabulary / composition "Happy days?" / describing your own education Week 2. EXAMS (U22) CA: 194-6... Sibiu.Oxford University Jones. (1995) Aspects of Theory and Practice in Teaching English as a Foreign Language. THREE AMERICAN NOVELS (U 11) PP: 171-2. L.. J. Longman Hubbard.) XXVII. J and Wheller. M. Longman Harmer. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Casetofon.. U 5 p. Set Week 9. HOW THINGS WORK (U 12) PP: 176-9 // topic vocabulary / reading/ science and technology / "Time to crack that timer" . CD-player. TEACHERS AND PUPILS (U 9) PP:133-135 // summary writing / listening "My lessons in the classroom" / Interview with C. (1993) The Practice of English Language Teaching. Week 10.S. E. Week 7. (1990) A Training Course for TEFL . Hermann Press Spratt. Set Week 4. Massey Week 5. SAVE THE EARTH (U10) PP: 158-161 // discussion and exam practice / 'fill the gaps' type exercises / T (PP:161) Put.. SCHOOLS AND COLLEGES (Unit 22) CA:191-2 // vocabulary and listening discussion/ school systems Week 3. 174-5 // reading . A GOOD READ (U 11) PP: 162-165 // listening and topic vocabulary/ reading and discussion / "Enjoying reading" / Setting the scene.75) / "Managing your study time" / "Looking back." Week 6. listening / interview practice and composition / Interview with a contemporary novelist: A. 1994 English for the teacher A language development course CUP (M. Out of. P. retroproiector din dotarea catedrei de limba engleza si vodeo player din dotarea facultatii. 1995 Progress to Proficiency CUP (PP) Jones. A GOOD BEGINNING. Pull. 1993 Tasks for language teachers A resource book for training and development CUP Popa.) Ur.. 141-4 // reading and writing (making notes-cf. 199 // reading and writing/ "The Cat Sat on the test" T (CA:200) Pick.Harmer.. XXVIII. M.

Bibliografia opţională: Carţile si manualele pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice in limba Engleză existente la bibloteca facultăţii sau la bibloteca Centrului Britanic din Cluj. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Drd.Napoca Decan. XXXI. Nota este formata din rezultatul unui test de intelegere – citire (semestrul I) si o prezentare orala (semestrul II) si nota acordata pentru pentru participare la orele de curs si prezenţa. Testul este planificat pe parcursul semestrului la o data agreata de studenţi si profesor. I allow two weeks each semester for the practice tests and oral presentations (limba romana) Forma de evaluare: verificare pe parcurs. gestionarea situaţiilor excepţionale: Nota de la cursul practic face parte din nota studentului la unul din cursurile de limba engleza din fiecare semestru (conform codului) Prezenţa si participarea la ore este luata in considerare in cadrul notei finale. Detalii organizatorice. Reading comprehension test Week 14. dr. Nota finala este media notei obţinute la teste exprimata intr-un procent la care se adauga sau se scad 10%. As. Modul de evaluare: Evaluation and Assessment: continuous assessment based on:  attendance and participation  a reading practice test during the first semester  an oral presentation during the second semester. dr. Studenţii pot sa isi vada lucrarile dupa ce afla notele.B. The presentations and the tests will be scheduled during the semester at a time that is convenient to both students and teacher. Anamaria Florescu . Prof.Week 13. Reading comprehension test XXIX. Prof. Corin Braga Sef de catedra. acordate pentru prezenţa si participarea la ore in fiecare semestru. Datorita modalitaţii de testare nu exista posibilitate de frauda. N. XXX.

a culturii. ”şcoala satanică”. Cabinet M9 Ore de audienţă: 2 Descrierea disciplinei: Cursul va facilita înţelegerea fenomenului romantic. Drept urmare vor reuşi să înţeleagă impactul romantismului în epocă. prin manifestarea sentimentalismului. XVIII si romantism: poezia britanică Codul: LE 21161 Numărul de credite: 7 Anul de studiu II Specializarea A Locul de desfăşurare: conform orarului Facultăţii de Litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului afişat Informaţii despre titularul de disciplină Nume. sunt prezentate cauzele şi efectele revoluţiei romantice. cât şi ca exprimare artistică. IV.H.2010 Semestrul 1 Informaţii generale despre disciplină Titlul disciplinei: Poezia sec. cursul debutează cu o privire comparativa asupra fenomenului neoclasic şi inserţia treptată a preromantismului.Norton. 1972. Bibliografie obligatorie Abrams. Studenţii vor putea. XXXII. social şi istoric. Informaţii de contact: pop_liliana@yahoo. Se folosesc metoda prelegerii şi cea a dialogului. titlu ştiinţific: Liliana Pop. cu precădere a celui britanic.. W. şi ”şcoala cockney” a romantismului britanic urban. a melancoliei şi a interesului pentru elementul naţional. conf. Pe fondul abordării fenomenului cultural. The Norton Anthology of English Literature. M. atât pe plan social. dar şi moştenirea romantică în manifestările sale culturale şi filozofice din zilele noastre.W. dar şi mai larg culturale. cât şi asupra literaturii. în aspectele sale artistice şi literare.Universitatea ”Babeş-Bolyai”. Acoperind perioada dintre ultima parte a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea. dr. să recunoască un text romantic şi să facă demonstraţia aparteneţei acestuia la perioada şi la curentul respectiv.co. precum şi a tiparelor de gândire atât ulterioare cât şi actuale. la sfârşitul acestui curs. 2000 . prin care debutează a doua generaţie de romantici. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Catedra de Limba şi literatura engleză Anul universitar 2009 . diluarea sa în anumite ipostaze ulterioare.uk Facultatea de Litere.W. Literatura romantică este prezentată prin teme şi cronologie – ”şcoala lacurilor” cu manifestul romantic. Cursul se încheie cu o prezentare a evoluţiei romantismului înspre estetism.

at the same time. Introduction. ”Elegy Written in a Country Churchyard”.Abrams. vol 1. Thomas Grey. Neoclassicism. Radical vs. The fight against empiricism and against academic art.W. Contemporary British vs. ”Elegy Written in a Country Churchyard” Bibliography. the role of Romanticism in shaping the changes of the age. Scottish poetry of the 18th-19th centuries. Blake”s illuminated texts. 1958 Stuart Curran (ed. W.W. ”Radical” and ”conservative” thinkers Key words. Subjectivity Seminar. 1993. Preromanticism Romantic and its cognates. National Awakenings. Săptămâna 3. The body and the soul in Balke”s poetry. Configuration of Preromantic schools of poetry. Key words. CUP. Folklore. Romantic Theory and the Critical Tradition. Thomas Grey. The European anglophilia of the second half of the 18th century. The Graveyard school. Robert Burns as the Scottish bard and his appropriation as a mainstream English poet. fişe multiplicate. The valorization of poetic and musical folklore. Imagination. expoziţie de panouri cu romantismul britanic (Catedra de engleză) Planificarea/ Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/ Examinărilor intermediare Săptămâna 1. philosophical developments and. The Pelican Guide to English Literature. 2.H. Key words. Sensibility. ballad. Translation mania. historical. music and poetry. 19th-century English literature Săptămâna 4. Sentimentality.) ”From Blake to Byron”. Talent and genius. 2000 . national literature. in The Norton Anthology of English Literature. Săptămâna 2. literature of the margins. Dialectic. 2007 Aidan Day. conservative.. Enlightenment. The migration of literary interest from the center to the margins. Illuminated printing Seminar William Blake Bibliography. Poetry as prophecy. The cult of the poet. Norton Anthology of English Literature. Key words.Celticism and the Bible.Norton. proiector. The persistence of neoclassical forms and themes in the works of the preromantics. Romantic Mythopoeia. M. Swedenborg) The relationship between freedom and imagination in Blake”s view of art. The Mirror and the Lamp. Freedom. William Blake. The appearance of romanticism as a consequence of social. The discovery of a new ancestry. The discovery of northern mystical philosophers (Boehme. Cannon. Vol V Materiale folosite Computer. The poet as a visionary.) The Cambridge Companion to British Romanticism. Primacy of the Imagination. Definitions of romanticism. Revolution. vol. Romanticism Boris Ford (ed.

Nature and cognates. Wordsworth as the ”egotistical sublime” (Keats). Idealism in politics and its poetic expression. Wordsworth”s spiritual autobiography. Dante/Dantean. The Lake School of Poetry. Key Words. Key words. Coleridge. The persistence of blank verse as the language of solemn utterrance. The Lyrical Ballads and their Preface. vol. Poetic and Prose Works Săptămâna 7. Appropriation of the Landscape (”nature as seen”). The Norton Anthology of English Literature. Idealism. Romantic literary criticism. The Romantics” view of Nature. Poetic and Prose Works of William Blake Săptămâna 5. The unfinished (?) poetry of Coleridge. vol. secondary imagination and fancy.Geoffrey Keynes (ed. 2. Romanticism as unfinished performance. The major historical and political changes in Europe. Romantic prosody and poetic diction. The new definition of poetry and the poet. The Pisan Circle – Shelley. Nature. The evolution of the firstgeneration romantics from revolutionaries to conservatives Bibliography. Rural. Edmund Burke” s Philosophical Inquiry into Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) Săptămâna 8. Science . Romantic Organicism. Subjectivity. Perspective. Proto-socialism. Feelings Săptămâna 6. Biographia Literaria Săptămâna 9. Democratic. Sight and ”the inner eye” Key words. Organic and cognates. Rustic. Coleridge”s reading of the German philosophers. Primary Imagination. Landscape. Bibliography. national epic. The atheist claims of Romanticism. Romantic. Supernatural. The second Generation of romantic poets. Beautiful.). The subjective epic as an alterantive to the Miltonic. Perception of Romanticism and romantic poets by their contemporaries. together with the enormous claims of the first generation of romantic poets are responsible for bringing about a dramatic change in the writings of the second-generation romantics. Romanticism and literary theory. Săptămâna 10. Ode. Romanticism reconsidered. The English Romantic Manifesto. 2000 Carlos Baker (ed. Common people. Aesthetics of the sublime and the picturesque. Sublime. Christian symbology in Coleridge”s poetry.) William Wordsworth. Wordsworth. Polidori and Byron Key words. Expression. Gothic. Mary Shelley. Concepts of Imagination. Picturesque Seminar. The rediscovery of the supernatural. The watershed year (1815).II. Seminar. Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge. Percy Bysshe Shelley. The new geography of Romanticism. Poetry in The Norton Anthology of English Literature.

Lyrical. Return to Antiquity – Romantic Hellenism. Bibliography. Modernism. Conclusions. The Norton Anthology of English Literature. prin prezentarea de teme de cercetare în cadrul seminariilor. 2. Prosody. Aestheticism. Seminar 12. 2. Seminar. Key words. Romantic innovation. 2000 Săptămâna 11. Nota acestui cod se compune din 2x1 nota curs+ 1 nota seminar. Fearful Symmetry. Epic. The appropriation of Mediaevalism. Aestheticism. Detalii organizatorice. The Norton Anthology of English Literature. în cadrul programului de consultaţii afişat. The Byronic Hero as a cultural consruct Key words. Ode. The Norton Anthology of English Literature. anti-hero. It was the most congenial for the expression of the new sensibility. ”Keats”. Media = 2x1 curs + 1 seminar. The New Criticism. vol. Key words. Săptămâna 14. Ancient myths. Obţinerea notei 10 în urma examenului este condiţionată de prezentarea unei teme de seminar sau participarea activă în cadrul seminarului. the ambiguity and symbolic richness of Romanticism. la solicitarea acestora. Ballad. Realism. 2000 Modul de evaluare. Decadence. Lucrările de examen pot fi văzute de către studenţi după afişarea notelor. Keats”s development of ekphrasis. Romanticism as a cultural pose.Seminar. Studenţii vor fi evaluaţi prin participarea activă la seminarii. The theme of paradise with the English Romantics of the first and second generation. Faustian Săptămâna 12. 2. Bibliografie opţională Northrop Frye. Poetry was for the Romantics the supreme literary form. Symbolism. Bibliography. Expressionism. gestionarea situaţiilor excepţionale Plagiatul este considerat fraudă. vol. Fin de siècle. Romantic Heroes. Hero. The legacy of Romanticism in the 19th and 20th centuries. Bibliography. Forerunners and descendents. vol. Postmodernism. 2000 Săptămâna 13. . in poetry and the sister arts. ”Romanticism”. În caz de fraudă în timpul examenului scris studentul va primi nota 1 şi propunerea de exmatriculare. The medieval ballad revisited.

A Reinterpretation.W. Keats”s Dream of Truth Susan J. Romantic Image Richard Holmes. 2005 Vera Călin. Natural Supernaturalism. 1973 Bloom. The Cambridge Companion to Blake. 1995 Decan.W. CUP. Romantismul. Wolfson.Eliot. T. William Blake F. Tradition and Revolution in Romantic Literature. Coleridge. Dirt and Deity. Conf. Prof. (ed. Wordsworth. Timothy (ed. baroc Raymond Williams.H. romantism. Prof.). dr. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Burns Michael Ferber.) Romanticism and Consciousness. CUP. Norton. W. Shelley”. On Poetry and Poets. P. 2004 Wu.Shelley. The Cambridge Companion to Keats.S. dr. CUP. The Romantic Poets and their Circle. Alan Gardiner. M. Culture and Society Maud Bodkin. National Portrait Gallery Publications.W. The Cambridge Companion to Shelley. (ed. Univers G.Bateson.).M Bowra. Essays in Criticism. A Critical Reader.. London. Early Visions. 2006 John Jones. Blackwell. 2003 David Punter. Archetypal Patterns in Poetry. Clasicism. (ed. Wordsworth.). dr. Bucureşti. Twaine Publishers Morton. Faber and Faber Donald Reiman. NY. Corin Braga Sef de catedra. Norton. 1958 Ian McIntyre.) Romanticism. Călinescu. W. 2001.W. Harold. The Romantic Imagination Abrams. Duncan (ed. Liliana Pop .W. Pelican Richard Holmes. ”Byron”. The Poetry of W.Frank Kermode.B. The Poetry of William Blake Morris Eaves. C.

Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Obiective: • familiarizarea cu practica şi limbajul interpretării literare: contextualizarea textului literar • studiul convenţiilor genului scurt din prima jumătate a secolului XX • furnizarea de informaţii generale asupra autorilor şi textelor studiate Competenţe: • capacitatea de a interpreta un text literar • cunoaşterea şi utilizarea terminologiei critice • înţelegerea convenţiilor literare specifice genului scurt lectura şi . titlul ştiinţific: asist. Se utilizează opere canonice ale modernismului în scopul de a identifica şi a analiza structurile narative şi convenţiile ficţionale specifice diverselor forme de nuvelă şi roman. Un alt scop este de a furniza o imagine a principalelor curente critice ale ultimelor decenii.Universitatea Babeş-Bolyai.com Ore de audienţă: III. Informaţii despre titularul de curs.petrar@gmail. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic de interpretări de texte Codul: LE 21161 Numărul de credite: Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. mai precis cu strategiile de lectură şi contextualizare a textului literar. Dr. ca şi capacitatea de a implementa terminologia oferită de acestea în studiul textului. seminar. Descrierea disciplinei: Acest curs practic este menit să familiarizeze studenţii cu practica şi vocabularul interpretării literare. Petronia Petrar Informaţii de contact: petronia. seminar.2010 Semestrul 1 I. Informaţii generale despre curs. lucrare practică sau laborator Nume.

contributing to class debates. materiale produse de titularul de curs. focalisation. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. perspective. plot. blanks. narrative frames. . The Turn of the Screw Key words: narratology. story. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: fişe de lucru. re-reading. narrator. introducing the general theoretical frame of the practical course. scrise şi vorbite. Bibliografia obligatorie (toate textele vor fi disponibile într-un dosar aflat la bibliotecă): Henry James – The Turn of the Screw Joseph Conrad – Heart of Darkness James Joyce – “The Sisters” James Joyce – “The Dead” D. VI. imagini. The Turn of the Screw Key words: ambiguity. pe marginea textelor studiate Metode: • discuţii interactive pe marginea textelor • close reading • dezbateri în grup • studiul cadrului teoretic furnizat de bibliografia secundarp • prezentări individuale şi în grup ale temelor indicate de titularul de curs • extragerea de reacţii personale la întrebări specifice IV.• • contextualizarea genului scurt în cadrul scriiturii de secol XX producerea de discursuri coerente. Week 2: Topic: formalisms/structure-based criticism: Henry James. indeterminacy. gaps. Week 3: Topic: reader-oriented approaches and modernist uncertainty: Henry James. subjectivity. H. Lawrence – “Odour of Chrysanthemums” Aldous Huxley – Brave New World Virginia Woolf – The Waves V. Students’ tasks: reading the text.

Students’ tasks: reading the text. . self-conscious structures. Students’ tasks: reading the text. „The Dead” Key words: irony and the linguistic turn. contributing to class debates. loss of meaning.Students’ tasks: reading the text. Week 5: Topic: Conrad between post-structuralist and post-colonial studies: Heart of Darkness Key words: allegory of reading. characters. archetype. „Odour of Chrysanthemums” Key words: symbol. Students’ tasks: reading the text. contributing to class debates. nostalgia of the origins. aestheticising modernity. contributing to class debates. Students’ tasks: reading the text. deconstruction of meanings. symbol. contributing to class debates. Week 4: Topic: early modernist writing and the new identity: Joseph Conrad. text. mistrust in words. contributing to class debates. myth. Week 7: Topic: post-structuralism and the dissolution of language: James Joyce. Brave New World Key words: context. Students’ tasks: reading the text. MIDTERM PAPER SUBMISSION!! Week 8: Topic: post-structuralism and the dissolution of language: James Joyce. Week 6: Topic: text-oriented interpretation and archetypal criticism: D H Lawrence. context. „The Sisters” Key words: loss of transcendence. Heart of Darkness Key words: space-time compression. mythologisation. cotext. narrative structure. contributing to class debates. Week 9: Topic: historicisms and modernist dystopias: Aldous Huxley. conflict of interpretation.

Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 10: Topic: cultural studies and the other of modernism: Aldous Huxley, Brave New World Key words: popular culture, high and mass culture, literary politics, consumerism, reproduction. Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 11: Topic: novelistic conventions and high modernism: Virginia Woolf, The Waves Key words: structure, form, non-linearity, subversion of chronology, time and space, linguistic awareness, interior monologue, stream of consciousness. Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates. Week 12: Topic: beyond gender and psychoanalytical studies: Virginia Woolf, The Waves Key words: feminine writing, unconscious, male vs female authority, stream of consciousness, hybrid identities, fluidity Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates. Week 13: final quiz. Week 14: conclusions and feedback. VII. Modul de evaluare: verificare pe parcurs. Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseul scris în timpul semestrului (30%), nota pentru testul final (40%), prezenţa şi participarea la ore (30%). Eseul trebuie să conţină o analiză a unuia dintre textele studiate dintr-o perspectivă critică utilizată în timpul semestrului. Se recomandă aducerea de contribuţii personale, dar şi folosirea bibliografiei secundare. VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. Absenţele de la ore pot fi compensate prin alte activităţi, dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. Prezenţa insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere. Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii, pedeapsa putând duce la exmatricularea studentului. Plagiatul poate fi total sau parţial, ceea ce nu duce la o diminuare a vinei, indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei,

cuvinte sau texte, din surse clasice sau electronice, va fi considerat plagiat şi tratat ca atare. IX. Bibliografia opţională: Bradbury, Malcolm , ed.: The Penguin Book of Modern British Short Stories, Penguin, London, 1987 Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds.: Modernism: A Guide to European Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991 Hanson, Clare, ed., Re-reading the Short Story, MacMillan Press, London, 1989 David Herman ed., The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University Press, Cambridge, 1999

Decan, Prof. dr. Corin Braga

Şef de catedră, Prof. dr. Mihai Zdrenghea

Titular de curs, Asist. dr. Petronia Petrar

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 - 2010 Semestrul II 1. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: SINTAXA LIMBII ENGLEZE Codul: LE22121 Numărul de credite: 5 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, conform orarului Programarea în orar a activităţilor: 2. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Nume, titlul ştiinţific: Popa Ecaterina, Profesor dr. Informaţii de contact (adresă e-mail) : epopa42@yahoo.com Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă) 3. Bibliografia obligatorie: 1. Broughton, Geoffrey: The Penguin English Grammar A-Z for Advanced Students, Penguin Books, London, 1990 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca. 2. Budai, Laszlo: Gramatica engleză. Teorie şi exerciţii, Teora, Bucureşti, 1997 Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca. 3. Leech, Geoffrey: An A-Z English Grammar and Usage, Nelson, London, 1989 Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca. 4. Preda, Alina: English Syntax in Use, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2006 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca. 4. Bibliografia suplimentară sau recomandată ca lectură opţională 1. *** Collins Cobuild English Grammar, Collins, London &Glasgow, 1990 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.. 2. Leech, Geoffrey şi Svartvik, Jan: A Communicative Grammar of English, Longman, London, 1975 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.. 3. Popa, Ecaterina: Elemente de sintaxă engleză, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca. 4. Quirk, Randolph şi Greenbaum, Sidney: A University Grammar of English, Longman, London, 1973 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.

5. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată - furnizate de către cadrul didactic. 6. Descrierea disciplinei: Obiective:  să faciliteze înţelegerea de bază a structurilor sintactice din limba engleză la nivelul grupurilor – nominal, verbal, prepoziţional  să analizeze realizarea relaţiilor sintactice la acest nivel de grup  să puncteze, prin extinderea relaţiilor sintactice, relaţiile intrapropoziţionale şi funcţiile sintactice ale grupurilor  să analizeze realizarea predicaţiei, complementizării si relativizării  să asigure însuşirea şi conştientizarea proceselor de coordonare şi subordonare din perspectiva funcţional-comunicativă. Conţinut: Cap. I. RECAPITULAREA UNOR NOŢIUNI DE MORFOLOGIE: Părţi de vorbire: substantivul, pronumele, adjectivul, adverbul, verbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia. Cap. II. DISTINCŢII TERMINOLOGICE: Grup nominal, grup prepoziţional, grup adjectival, grup verbal, grup adverbial. Propoziţie. Frază. Cap. III. TOPICA PROPOZIŢIEI SIMPLE: Engleza ca limbă de tipul SVO. Cap. IV. NIVELUL GRUPULUI: Grupul nominal şi grupul prepoziţional. Cap. V. NIVELUL GRUPULUI: Grupul adjectival şi grupul adverbial. Cap. VI. NIVELUL GRUPULUI: Grupul verbal. Tipuri de verbe. Predicaţia. Cap. VII. FUNCŢII SINTACTICE: Definirea termenilor următori: subject, verb, predicate, direct object, indirect object, prepositional object, subject complement, object complement, complement of preposition, noun complement, adjective complement, determiner, premodifier, post-modifier, adverbial modifier. Cap. VIII. ACORDUL DINTRE SUBIECT ŞI PREDICAT: Cazuri generale şi situaţii speciale. Cap. IX. COORDONARE ŞI SUBORDONARE: Clasificarea propoziţiilor şi a frazelor. Cap. X. NIVELUL PROPOZIŢIEI: Propoziţii relative, participiale şi infinitivale. Cap. XI. NIVELUL PROPOZIŢIEI: Propoziţii nominale. Cap. XII. NIVELUL PROPOZIŢIEI: Propoziţii adverbiale.

Cap. XIII. RECAPITULARE 1: Propoziţiile subordonate şi funcţiile lor sintactice. Cap. XIV. RECAPITULARE 2: Analiza frazei. Competenţe:  cunoaşterea unor concepte şi termeni uzuali din domeniul sintaxei engleze  înţelegerea relaţiilor şi influenţelor dintre elementele componente ale unei structuri sintactice (grup nominal, verbal, prepoziţional, propoziţie sau frază)  abilitatea de a identifica şi analiza diverse structuri sintactice, fie ele grupuri nominale, verbale, prepoziţionale, fie propoziţii sau fraze. Metode de predare:  utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere  discuţii pe baza unor exemple  rezolvarea unor exerciţii practice de analiză sintactică 7. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Curs – săpt.1. Tematica: prezentarea disciplinei, a obiectivelor, a bibliografiei, programarea şi organizarea activităţilor şi prezentarea modalităţilor de evaluare finală şi pe parcursul semestrului. Curs – săpt.2. Tematica: RECAPITULAREA UNOR NOŢIUNI DE MORFOLOGIE. Concepte, cuvinte cheie: • părţi de vorbire • substantivul • pronumele • adjectivul • adverbul • verbul • prepoziţia • conjuncţia • interjecţia Curs – săpt. 3. Tematica: DISTINCŢII TERMINOLOGICE. Concepte, cuvinte cheie: • grup nominal

A. Pp. conform indicaţiilor de mai jos: Preda. 7. Pp. (2006) English Syntax in Use. Tematica: NIVELUL GRUPULUI . 9-15 Curs – săpt. grup adjectival. grup verbal. Concepte. conform indicaţiilor de mai jos: Preda.Grupul adjectival şi grupul adverbial. Tematica: TOPICA PROPOZIŢIEI SIMPLE . 6. grup adverbial. Concepte. propoziţie frază Curs – săpt. 4. Tematica: NIVELUL GRUPULUI . A. 16-17 Curs – săpt. . (2006) English Syntax in Use.Grupul nominal şi grupul prepoziţional Concepte. cuvinte cheie: • adjective phrase • adverb phrase • complementation Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie. cuvinte cheie: • head • head noun • determiner • pre-modifier • post-modifier Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie. Cluj: Presa Universitară Clujeană.• • • • • • grup prepoziţional. cuvinte cheie: • clause • sentence • simple sentence • subject • verb • object • SVO Curs – săpt. Cluj: Presa Universitară Clujeană. 5.Engleza ca limbă de tipul SVO.

• indirect object.Tematica: NIVELUL GRUPULUI . cuvinte cheie: • agreement • concord • subject • predicate • verb . • predicate. Curs – săpt. • direct object. • prepositional object. An A-Z English Grammar and Usage. Entries for: nonfinite verb. Predicaţia. G. Bucureşti: Teora. 9. • adverbial modifier. 17-24 Budai. conform indicaţiilor de mai jos: Bibliografie: Preda. Pp. (1997) Gramatica engleză. A. Concepte. participle clause Curs – săpt. cuvinte cheie: • subject. Nelson. nonfinite verb phrase. Tematica: FUNCŢII SINTACTICE. participle. Cluj: Presa Universitară Clujeană. • adjective complement. • object complement. 8. past participle. • complement of preposition. • subject complement. • noun complement. Concepte. Pp. Teorie şi exerciţii.Grupul verbal. Tipuri de verbe. cuvinte cheie: • verb phrase • finite verbs • non-finite verbs • predication • linking verbs • transitive verbs • transitive verbs Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie. L. (1989). Concepte. • verb. 170-175 Leech. (2006) English Syntax in Use. Tematica: ACORDUL DINTRE SUBIECT ŞI PREDICAT Cazuri generale şi situaţii speciale.

Concepte. (1989). Concepte.Propoziţii relative. adverbial. (1989). An A-Z English Grammar and Usage. L.. cuvinte cheie: • coordination • subordination • independent clauses • subordinate clauses • simple sentence • compound sentence • complex sentence • compound-complex sentence Curs – săpt. G. Concepte. Nelson. conform indicaţiilor de mai jos: Bibliografie: Leech. cuvinte cheie: • non-finite clause • reduced relative clauses • defining relative clauses • non-defining relative clauses Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie. An A-Z English Grammar and Usage.Curs – săpt. NIVELUL PROPOZIŢIEI .Propoziţii adverbiale. 10. conform indicaţiilor de mai jos: Bibliografie: Budai. A. 11. Nelson. Entries for: relative clause. (1997) Gramatica engleză. 12. Tematica: NIVELUL PROPOZIŢIEI . Teorie şi exerciţii. cuvinte cheie: • subordinate clauses • nominal clauses • adverbial clauses Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie. Entries for: adverb. Tematica: NIVELUL PROPOZIŢIEI . (2006) English Syntax in Use. G. adverbial clause Preda. 52-60 . Pp. Tematica: COORDONARE ŞI SUBORDONARE Clasificarea propoziţiilor şi a frazelor.Propoziţii nominale. nominal clause Curs – săpt. 439-443 Leech. Bucureşti: Teora. Pp. participiale şi infinitivale. defining relative clause. nondefining relative clause. Cluj: Presa Universitară Clujeană.

Pp. Se evaluează însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. Pentru cele 5 credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la cursul practic de limba din semestrul respectiv (1/3 din nóta) conform distributiei la codul 22121 din Planul de Invatamint. Prof.Curs – săpt. Obligaţia studenţilor: de a rezolva exerciţiile aflate la paginile corespunzătoare din bibliografie. La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot sa-si vada lucrarile. Seminariile pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu. Sef de catedra. dr. Activitatea la oră este luată în considerare. Tematica: RECAPITULARE 1: Propoziţiile subordonate şi funcţiile lor sintactice. (2006) English Syntax in Use. 62-71 Curs – săpt. Prof. Detalii organizatorice. conform indicaţiilor de mai jos: Bibliografie: Preda. Tematica: RECAPITULARE 2: Analiza frazei. Corin Braga . Prezenta la cursul practice este obligatorie minimum 80 %. Obligaţia studenţilor: de a rezolva exerciţiile aflate la paginile corespunzătoare din bibliografie. dr. Cluj: Presa Universitară Clujeană. Mihai Zdrenghea Titular de curs. constituind 10% din nota finală. Cluj: Presa Universitara Clujeana. 9. Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu).13. cu acordul titularului de curs. Se va solicita conducerii Facultatii exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului. conform indicaţiilor de mai jos: Bibliografie: Preda. Prof. (2006) English Syntax in Use. Pp. gestionarea situaţiilor excepţionale: • • • • • • Prezenţa la ore nu este obligatorie dar participarea activă este o componentă (20%) în nota finală. A. Ecaterina Popa Decan. A. 14. Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Dr. Prezentarea la examen nu este condiţionată de număr minim de prezenţe sau lucrări practice. Modul de evaluare: 90% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma examenului scris. 72-82 8. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

” Printr-o varietate de texte literare si din mass-media. in care accentul se pune pe imbunatatirea gandirii critice si a abilitatilor discursive. orar Programarea în orar a activităţilor: cf.co. Informaţii despre titularul de curs. el are o tema interdisciplinara si are ca obiectiv dezvoltarea unor abilitati raportate la exprimarea scrisa si orala.16 III. Descrierea disciplinei: Acest curs este ultimul dintr-o serie de cursuri practice de redactare de eseuri ce se adreseaza studentilor din anul doi de studii. seminar. with major emphasis laid on the improvement of students’ critical thinking and discursive abilities. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . 14 . La sfarsitul semestrului.Universitatea Babeş-Bolyai. Octavian More Informaţii de contact: tavimore@yahoo. It is targeted towards the development of a range of skills related to both written and oral expression. lucrare practică sau laborator Nume.2010 Semestrul II I. precum si capacitatea de a utiliza elementele tehnice necesare producerii de texte argumentative. studentii vor da dovada de o intelegere adecvata a unor notiuni cheie legate de observatie si interpretare. pentru ce suntem. trecutul. This is the last composition course intended for English Majors.uk Ore de audienţă: Joi. mediul in care traieste. At the end of the semester students are expected to show solid understanding of some key notions related . prezentul si viitorul sau. Tema acestui curs este “Unde ne aflam. orar II. titlul ştiinţific: Asist. it is theme oriented and cross-disciplinary. Activitatile propuse de-a lungul semestrului vor include astfel o gama de strategii ce pot facilita posibilitatea de a produce raspunsuri personale la intrebarile ridicate de aceasta tema si de a pune in lumina responsabilitatile pe care trebuie sa le asumam in fata unor realitati in continua schimbare. seminar. cursurile incearca sa exploreze pozitia si rolul individului in raport cu propria-i persoana. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic redactare de eseuri/Practical Course in Essay Writing Codul: LE22121 Numărul de credite: 5 Locul de desfăşurare: cf. Informaţii generale despre curs. As the previous series. drd. Ca si cursul precedent.

Creating scenarios for endings. Introductions and course description 2.” Through a variety of texts from literature and the media. 10. 3. Team project I.(Team project III announced) 11. present and the future. Developing ideas and creating scenarios. Team project III. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. The leading theme of the course is “Where we stand. setting. Final assessment. Peer response I. Poem-writing. Creative writing session I. Atmosphere. The tasks assigned over the semester will involve a range of strategies that could lead to offering a personal response to the questions posed by the choice of theme and to raise students’ awareness of the responsibilities we must all assume in the face of our changing realities. IV.to observation and interpretation as well as a good handling of the technical devices involved in the production of convincing arguments. Discussion and drafting session. handout-uri VI. 13. V. Observation and Experience. 14. the classes will try to explore the position and the role of the individual in relation to one's own self.Writing Workshop I. de catre tirularul cursului. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: calculator. O serie de texte si fragmente vor fi utilizate pe parcursul intalnirilor si drept teme individuale. 4. environment. Writing Workshop III. CD-player. sub forma de fotocopii. 6. Writing around ideas. tone. Projection. Writing around ideas.Team project II. 9. 12.Writing workshop II. . what we stand for. Text Transformation. Final project presentations. Text analysis and discussion session. (Team project I announced) 5. 7. Observation and Experience. the past. nu se impune utilizarea unei bibliografii obligatorii. Acestea vor fi furnizate studentilor la ora. (team project II announced) 8. Bibliografia obligatorie: Avand in vedere specificul acestui curs practic.

studentii trebuie sa cumuleze minim 50% din punctajul maxim pentru temel pe parcurs. Bibliografia opţională: Dat fiind specificul acestui curs. Modul de evaluare: .proiect final 15% 15% 15% 15% 20% 20% Pentru a obtine calificativul admis (nota 5). VIII. Prof. conducerea proiectului de echipa.participare activa .prezenta . Octavian More . cat si pentru proiectul final. IX.teme pe parcurs .recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare.conducere proiect de echipa . dr. Prof.VII. dr. Corin Braga Sef de catedra. nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. gestionarea situaţiilor excepţionale: . Mihai Zdrenghea Titular de curs. drd.plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie. in urma consultarii cu titularul cursului .aprecierea critica a lucrarilor colegilor .prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru . Asist. Decan. Detalii organizatorice. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. copierea unor lucrari intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si obligativitatea rescrierii lucrarii/temei in cauza .

asistent. drd. Informaţii de contact (adresă e-mail): florescuani@yahoo. listening and speaking skills). Cursul va pune accent pe deprinderea de inţelegere . lucrare practică sau laborator Nume. During the first semester of the second year of study the Reading Skill is aimed at while in the second semester besides the development of English language skills the course aims at work in raising teaching and learning awareness. Descrierea disciplinei: The main objective is the improvement of the students’ ability to communicate in English by helping them to develop further their language skills (the reading. . In semestrul al doilea textele şi exerciţiile folosite ca suport de curs se refera la predarea şi invaţarea limbii engleze. Photocopies provided by the teacher. titlul ştiinţific: Ana Maria Florescu.2010 I.Universitatea Babeş-Bolyai. seminar. It also gives them both some theoretical and practical information (it combines tutor input with student participation based on personal experience and reading provided by the tutor). lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Tehnici de comunicare / Techniques of Communication Codul: LE 22121 Numărul de credite: Locul de desfăşurare: Facultatea de litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului XXXIII. The language development exercises have as support content that refers to teaching and learning and is intended mainly for those students who are interested in better understanding how teaching and learning English are linked. XXXV. Bibliografia obligatorie: The course books and reading that are to be used for the course are available in the faculty reading room of the English language library. (limba romana) Obiectivul principal al cursului practic este imbunataţirea capacitaţii de comunicare in limba engleza a studenţilor. seminar. Cursul va da studenţilor informaţii teoretice şi practice legate de predarea şi invaţarea limbii engleze şi se bazeaza pe participarea şi interacţiunea dintre studenţi şi profesor pe parcursul orelor cat şi pe baza materialelor citite de studenţi.citire in semestrul I. Informaţii despre titularul de curs. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii generale despre curs. Obiectivul secundar al cursului este cunoaşterea de către studenţi a Cadrului European Comun al Limbilor cat şi conştientizarea şi evaluarea nivelului propriu al competenţelor lingvistice. Carţile exista la sala de lectura ‚limbi germanice’ a facultaţii şi profesorul va aduce la ore fotocopii pentru studenţi. writing.com Ore de audienţă: conform orarului XXXIV.

P.: 20) /Oral fluency practice. Hermann Press Spratt. J.S. listening.U. London and New York. functions AND LITERATURE // input. questions & discussion/ introducing an activity (M.U.U. . 1995 Progress to Proficiency CUP (PP) Jones. assessing written work / quiz (Ellis & Sinclair) /Interview with Emmah / Correcting mistakes in a composition / Good learner & good teacher Week 3. vocabulary. reading / What does a textbook consist of? / Things humans use to communicate with each other. retroproiector din dotarea catedrei de limba engleza si vodeo player din dotarea facultatii.120-135) / input. J and Wheller. "Gains from exchanges" Week 2. Sibiu.192) // M.Oxford University Jones.S. (pp. M. tasks and activities.U. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Casetofon.2933)/ listening / reading/ looking at textbooks / Interview with teachers of English about coursebooks / Choosing a coursebook Week 8. CD-player.S. (1990) A Training Course for TEFL . TEACHING THE SKILLS . Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: _______________________________________________________________________ Week 1.pronunciation.S. L. pp.183. pp. ABOUT COMMUNICATION // M. TALKING ABOUT COURSEBOOKS P. XXXVII. M.(U. – WRITING // P. 1993 Tasks for language teachers A resource book for training and development CUP Popa. 7-9) / discussion.:12-13) / Real life listening / Learner problems / Types of activities Week 4. ABOUT LANGUAGE LEARNING // M.READING // P. 14-19) / discussion.(U. 1994 English for the teacher A language development course CUP (M.SPEAKING // P. Longman Hubbard.:36) / Written versus spoken text / Tasks that stimulate writing/ Giving feedback on writing Week 7. 1996 A course in language teaching Practice and theory CUP (P. (1989) Teaching and Learning Grammar. TEACHING THE LANGUAGE .) XXXVI.4.105-15) / input.:28) / How do we read? /Types of reading activities / Improving reading skills Week 6. (1995) Aspects of Theory and Practice in Teaching English as a Foreign Language. E.U. (pp. questions & discussion / introducing an activity (M. (1993) The Practice of English Language Teaching. pp. Longman Harmer.Harmer. .1. questions and discussion / introducing an activity (M.(pp. practical activity based on coursebooks / The language levels / Language improvement.2. . (pp138-150) / input. grammar.LISTENING P.159-170)/ input. (U.(pp.) Ur.U. questions & discussion/ introducing an activity (M. J. T.S. types of task / Kinds of spoken interaction/ Role play / Oral testing Week 5. L 1994 Cambridge Advanced English CUP (CA) Parrott. topics.S.S.S.

(pp.(pp. XXXIX.273-312). (pp. pp. Nota finala este media notei obţinute la teste exprimata intr-un procent la care se adauga sau se scad 10%. TESTING // P. Datorita modalitaţii de testare nu exista posibilitate de frauda. video.Week 9. I allow two weeks each semester for the practice tests and oral presentations (limba romana) Forma de evaluare: verificare pe parcurs.S. The presentations and the tests will be scheduled during the semester at a time that is convenient to both students and teacher. 246-50. acordate pentru prezenţa si participarea la ore in fiecare semestru. Detalii organizatorice. SYLLABUS & LESSON PLANNING P. Testul este planificat pe parcursul semestrului la o data agreata de studenţi si profesor. 213-22) // input. 259-64) / discussion based on video-ed lesson clips/ Classroom interaction (patterns) /Giving feedback (correcting mistakes & errors)/ Classroom discipline Week 11. (pp.33-42) / doing a test and discussion / What are tests for? Types of test and test administration Week 13 presentation Week 14 presentation XXXVIII. XL.110-115) // input. IN THE CLASSROOM // P. (U. GENDER & AGE P. Bibliografia opţională: Carţile si manualele pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice in limba Engleză existente la bibloteca facultăţii sau la bibloteca Centrului Britanic din Cluj.Napoca .14. examples of lesson plans (Parrott) Week 10. Studenţii pot sa isi vada lucrarile dupa ce afla notele. N. adolescents & adults Week 12. Modul de evaluare: Evaluation and Assessment: continuous assessment based on:  attendance and participation  a reading practice test during the first semester  an oral presentation during the second semester. gestionarea situaţiilor excepţionale: Nota de la cursul practic face parte din nota studentului la unul din cursurile de limba engleza din fiecare semestru (conform codului) Prezenţa si participarea la ore este luata in considerare in cadrul notei finale. practical activity based on coursebooks & video / lesson preparation.U. reading / kinds of motivation / teaching children. discussion / listening.B. criteria for evaluating lesson effectiveness. 227-33.U. Nota este formata din rezultatul unui test de intelegere – citire (semestrul I) si o prezentare orala (semestrul II) si nota acordata pentru pentru participare la orele de curs si prezenţa.U.U. LEARNER MOTIVATION. M. 176-9. 242.

Asist. Corin Braga Sef de catedra. Anamaria Florescu . dr. dr. Prof. Drd. Prof.Decan. Mihai Zdrenghea Titular de curs.

2010 Semestrul 2 I. Informaţii despre titularul de curs.Descrierea disciplinei: This practical course uses a reader-response-oriented approach to a number of short stories considered representative of modernist short fiction.Universitatea Babeş-Bolyai. Obiective: • familiarizing students with the practice and language of literary interpretation: reading and contextualising a fictional text • discussing short story conventions in the first half of the 20th century: from realism to high modernism • providing general information about the authors to be studied and other works by them Competente: • acquiring the ability to interpret a fictional text • knowing and manipulating critical language and terms • understanding of literary conventions that are specific to short stories . seminar.com Ore de audienţă: III. As an approach. lucrare practică sau laborator Nume. it is fundamentally based on several versions of readerresponse theory which it follows and contextualises historically and which it grounds in the close reading of the texts. allowing both for an introduction to modernist writing and a detailed study of poststructuralist critical theories. The authors selected are canonic writers from the first half of the twentieth century. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . It actively involves students in the process of reading. titlul ştiinţific: asist. seminar. Informaţii generale despre curs. developing their interpretive competence and offering them a point of departure in the use of contemporary critical discourses. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Practical course in Text Interpretation Codul: LE 22121 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. dr.

from Cross Channel Anita Desai – Fasting. Flann O’Brien.) . fiction Students’ tasks: reading the text. ‘reality’ vs. Week 2: Topic: modernist self-referential writing. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-outs. introducing the general theoretical frame of the practical course.) Virginia Woolf – “An Unwritten Novel” Jeanette Winterson – Sexing the Cherry Angela Carter – “Peter and the Woolf” Julian Barnes – “Junction”/”Gnossienne”. Week 3: Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. ‘An Unwritten Novel’ Key words: self-referential structures. Power-Point presentations produced by the course tutor. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. VI. Virginia Woolf. Feasting A. images.I Key words: metafiction. At SwimTwo-Birds (fragm. pastiche. Byatt – “Baglady” V. parody. ‘strange loops’ . crossing the levels of fictionality.S. contributing to class debates.• • contextualising the short story within the frames of the literary conventions of the 20th century producing coherent and argumentative discourses on the studied texts Metode: • interactive discussion of texts • close reading • class debates • explaining and discussing the theoretical frame provided by the secondary reading list • individual and group presentations on topics provided by the course tutor • eliciting personal reactions and answers to specific questions IV. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. Bibliografia obligatorie: Flann O’Brien – At Swim-Two-Birds (fragm.

contributing to class debates. play with the implied author/implied reader Students’ tasks: reading the text. (his)tories.) . perspectivism. ideology Students’ tasks: reading the text. gender roles). indeterminacy. fiction. Week 6: Topic: modernist narrative strategies revisited: Jeanette Winterson. modernist narrative strategies) Students’ tasks: reading the text.Students’ tasks: reading the text. ‘Peter and the Woolf’ Key words: Gothic revisited. readerly. contributing to class debates. the fracturing of patterns (national/ethnic. the fairy tale revisited. The body as marker of identity Students’ tasks: reading the text. Angela Carter. At SwimTwo-Birds (fragm. writerly. Week 7: Topic: postmodernist attitude to tradition. impressionism. fluid self. linear time. fluid world. representing (fluid) consciousness. syntagmatic. . contributing to class debates. Fractured identities. contributing to class debates. Students’ tasks: reading the text. postmodern experience. linguistic. ‘Junction’ Key words: grand narrative vs. Julian Barnes. Week 9: Topic: Hybrid genres. ‘An Unwritten Novel” Key words: modernism. paradigmatic.I Key words: metafiction. fluid time. Flann O’Brien. undermining the authority of literary tradition and its institutions. defamiliarisation. contributing to class debates. Week 4: Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. pastiche. petit histoire. Feasting (I) Key words: traditional community vs. Julian Barnes. contributing to class debates. ‘Gnossienne’ Key words: fragmentation. history. contributing to class debates. parody. Week 10: Topic: Identity problematized. rewriting and parodying tradition (traditional realism. memory. colonial mimicry. rewriting gender roles Students’ tasks: reading the text. Anita Desai: Fasting. Students’ tasks: reading the text. revisiting the gothic as genre. contributing to class debates. interior time vs. Week 8: Topic: History vs. Week 5: Topic: modernist narrative strategies Virginia Woolf. Sexing the Cherry Key words: convention.

Week 11 Topic: Identity problematized. (20%) Paper requirements: the final paper should include an analysis of a studied text from one of the critical perspectives studied. Penguin Books. cultural interface.) Key words: challenge of central narratives (family. Anita Desai: Fasting. gestionarea situaţiilor excepţionale: Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Cambridge. ‘Core’ vs. Feasting (II) Key words: hybrid identities. Cambridge University Press. ‘East. Week 14: conclusions and feed-back. Malcolm. London. use of additional sources is allowed and even recommended. Plagiarism of any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the student’s failure to pass. Students’ tasks: reading the text. Patrick McCabe. Although personal contribution is strongly encouraged. contributing to class debates. to be taken during the semester (20%) . national history revisited. 1991 • Levanson. nationalism). translation. Week 13 Topic: Irishness. VII. 1999 • Reid. history.. McFarlane.a final paper. ed. 1890-1930. London & New York. Missed classes may be compensated by extra-work. marginal identities Students’ tasks: 1) reading the text. Salman Rushdie.the score of a quiz test. non-fixed identification patterns. Breakfast on Pluto/ Mondo desperado (fragm. contributing to class debates. tradition. IX. Detalii organizatorice. 199 4 . Modul de evaluare: (“continuous assessment”): the final grade consists of: . delivered at the end of the semester (60%) . but not if there are more than 50%! Failure to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. The Cambridge Companion to Modernism. Students’ tasks: reading the text. national identity. VIII. Jan: The Short Story. migrants. Bibliografia opţională: • Bradbury. Routledge. West’ Key words: migrants. James. Week 12 Topic: In-between identities.class attendance and participation. eds. contributing to class debates 2) final paper submission. Michael.: Modernism: A Guide to European Literature.

As. dr. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Prof. Julie. 2004. Blackwell. Prof. Oxford. dr.• Rivkin. Mihalycsa Erika Decan. Michael Ryan. Sef de catedra. Literary Theory: An Anthology. Corin Braga . dr.

pentru a propune drept corpus principal o abordare directa a unor titluri semnificative din opera literara a scriitorilor reprezentativi ai epocii victoriene si a perioadei tranzitionale de la sfarsitul acesteia . Th. ideatic and literary point of view. the Bronte Sisters. ideatic si literar. este organizat sub forma unor intalniri care debuteaza cu o introducere generala asupra caracteristicilor generale ale perioadei studiate. Ca atare. seminar. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Literatură engleză (Victorianismul şi Literatura secolului XIX) / Romanul britanic Codul: LE22161 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: cf.Ch. Hardy si O. Thackeray. Mill si M. Mircea Craciun Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo. se va putea ajunge la o intelegere si apreciere a fortelor care au caracterizat societatea victoriana si a modalitatilor prin care ele au capatat o expresie in literatura epocii. orar Programarea în orar a activităţilor: cf.M. trecand mai apoi prin principalele curente de gandire. Carlyle. This course is part of a series of courses in the history of English literature intended for undergraduate students.Universitatea Babeş-Bolyai. Cursul abordeaza perioada din istoria. Dickens. Descrierea disciplinei: Acest curs face parte dintr-o serie de cursuri de istoria literaturii engleze ce se adreseaza studentilor din anii 1 – 3 de studii. J. Informaţii generale despre curs. The course approaches the period of English history. Prin expuneri teoretice si scurte referate prezentate de catre studenti. from a social. din punct de vedere social. Th. cultura si civilizatia engleza cunoscuta drept Epoca Victoriana. orar II. Arnold. Butler. asa cum au fost ele ilustrate in lucrarile eseistilor de marca. S. . Wilde. Informaţii despre titularul de curs. culture and civilisation known as the Victorian Age. Dr. titlul ştiinţific: Lect. seminar. W. lucrare practică sau laborator Nume. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 .2010 Semestrul II I.S.com Ore de audienţă: 2 III.

Bronte.. S. New York. E. 1987. Hellenism vs Hebraism. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Handout-uri VI. W. moving through the main currents of thinking. Ch.M. Bronte. Wilde. Theoretical course: Theme: The Victorian Age . Jane Eyre. it is organised along a series of meetings that begin with a general introduction to the backgrounds of the age. realism. D. An Anthology of Critical Approaches to the Victorian Novel. J. Wuthering Heights. Bibliography: Lionel Trilling. 1973 . Harold Bloom (editors). Day. London. Cluj-Napoca. Henry Esmond. Through theoretical expositions and short student responses on a set of proposed topics. The Return of the Native. key words: Victorianism. students will be expected to gain insight into the forces that governed the Victorian society and the various modes of expression they received in the literature of the age. Texte literare/Works of fiction: Dickens. Ch. Oxford University Press. Vanity Fair. on to the close study of a selection of major titles from the literary opus of representative Victorian and transitional writers of fiction. the Bronte Sisters. as Ch. O. Arnold. V. The Picture of Dorian Gray. M. Tess of the d’Urbervilles. W. A Critical History of English Literature. Butler. IV. Wilde. S. Martin S. 1999. Hardy and O. Carlyle. Th. Cluj-Napoca: Dacia. Thackeray. Victorian Prose and Poetry. The reign of Queen Victoria. Victorianism and Literature. Dickens. History of English Literature. Galea I. Hardy. Mill and M. Th.S. The English Society in the second part of the XIXth century. Galea I and Craciun M. 1964. utilitarianism. The Posthumous Papers of the Pickwick Club. Erewhon. Dombey and Son. 1994. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. London: Mandarin. Concepts. Oliver Twist. New York: Doubleday & Comp. as illustrated through the works of the major essayists. Th.historical background.As such. Thackeray. Butler. Bibliografia obligatorie: Daiches.

New York. New York. London. Bibliography: Walter Allen. grotesque. 1992 6. Theme: The novel in the Victorian age. Chicago and London. 1967 2. burlesque. 1996 Linda Hutcheon. The satirical vision and the omniscience of the novelist. On Liberty. idealistic reaction. 1967 Wayne Booth. key words: novel. Culture and Anarchy in The Norton Anthology. The ideology of the “two nations”. Carlyle. Seminar . A History of English Literature. mimesis. Bibliography: Matthew Arnold. 1979 John Stuart Mill. London. The Rhetoric of Fiction. Arnold. Norton and Company. London. Bibliography: Ileana Galea. A Poetics of Postmodernism. Th. 1980 5. Chicago Press. Hero-Worship and the Heroic in History. Moscow. Dacia. Concepts. 1949 Charles Dickens. 1906 3. JM Dent and co. Seminar: Theme: The intellectual climate in the Victorian society. the emergence of capitalism Bibliography: Charles Dickens. Humour. New York. omniscience.Emile Legouis. 1968 4. The English Novel. M. key words: metafiction. Louis Cazamian. Seminar: Theme: Charles Dickens. JM Dent and Sons. Charles Dickens. Cluj-Napoca. On Heroes. Oliver Twist. romance and social satire. Posthumous Papers of the Pickwick Club. Oxford University Press. 1973 Thomas Carlyle. New American Library. romance. JS Mill. satire. the spokesman of the diverging tendencies of the age Concepts. Routledge. Theme: Thackeray – the journalist and the traveler. Penguin Books. Victorianism and Literature. Foreign Language Publishing House.

Modern Fiction in Modern British Fiction. Vanity Fair. Vanity Fair. the role of multiple narrators. Cluj-Napoca. Thackeray. Oxford. Concepts. 1910 7. between myth and romance (Wuthering Heights). key words: representation. implied narrator. 1961 Ileana Galea. Towards the “psychological novel”. . key words: modernism. Seminar: Theme: Charlotte Brontë. edited by Mark Schorer. Theme: Emily Brontë. Shirley.Theme: Thackeray. gothic. feminism Bibliography: Dorothy Van Ghent. Victorianism and Literature. Jane Eyre. the disruption of chronology (narrative time vs psychological time). New York. 1967 Sandra Gilbert and Susan Gubar. Bibliography: W. Harper and Row. Thackeray. Oxford University Press. New York. Concepts. Bibliography: Virginia Woolf. a-chronology. London. Charlotte Brontë. Leipzig. Henry Esmond. 1981 9. M. 1956 Charlotte Brontë. London. 1996 10. 1936 W. biography and narrative (Jane Eyre). 1984 8. JM Dent and Sons. Henry Esmond. London. the first person narrative.M. Seminar: Theme: Emily Brontë. Dacia. a possible approach to history. historical romances and novels. “feminism in the Victorian age” (Shirley) Bibliography: Charlotte Brontë. myth. nature vs culture. psychological time. The Madwoman in the Attic. Oxford University Press. Paul List Edition. The English Novel. Theme: The Brontë sisters. Ward Lock and Co. “Byronic hero”. the writer exposing his metafictional devices. Yale University Press. universe of “loneliness and rage”.

. The dichotomy spirit-flesh (Jude the Obscure). London. key words: katharsis. Charles Scribner’s Sons. Darwinism. Souvenir Press. Erewhon. the architect and the ancient tragedy. 1977 11. tragedy. the Iconoclast. the progress towards modernism. A History of English Literature. 1945 Thomas Hardy. London. Theme: Thomas Hardy. Bibliography: Thomas Hardy. A Biography. A Poetics of Utopia. key words: utopia. Concepts. The satirical utopia. Oxford. deconstruction.Bibliography: Emily Brontë. Tradition. Bibliography: Michael Milligate. Jude the Obscure. 1932 Mircea Craciun. New York. hybris. Thomas Hardy. Varieties of Literary Utopias in Utopias and Utopian Thought. melodrama. Erewhon. ancient chorus. The Return of the Native. Seminar: Theme: Samuel Butler. 1959 13. Moscow. possible worlds. Bibliography: Samuel Butler. Concepts. Louis Cazamian. On “fate” and human flaws. Theme: Samuel Butler. the sunset of Victorianism. 1967 12. metempsychosis. dystopia. (Erewhon) Bibliography: Samuel Butler. melodrama. Seminar: Theme: Thomas Hardy. folklore and innovation. between Swift and dystopia (Erewhon). 2003. Wuthering Heights. London. Jonathan Cape. nature and other “hostile forces” (The Return of the Native). drama. Tragedy. Foreign Language Publishing House. 1982 Emile Legouis. London. JM Dent and Sons. 1932 Northrop Frye. Berkshire House. Science vs literature. 1973 14. Jonathan Cape. University Press. doctoral dissertation.

edited by Mark Schorer. 1961 . ceea ce duce la compromisuri nedorite. Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor. A Poetics of Postmodernism. 1996 Linda Hutcheon. The Western Canon. University Press. 1967 Emile Legouis. Victorian Prose and Poetry. New York. Routledge. London. Harold Bloom (editors). In caz de frauda. A Biography. 1984 Virginia Woolf. 1982 Sandra Gilbert and Susan Gubar. New York. IX. 1973 Matthew Arnold. Modern Fiction in Modern British Fiction. 1996 Ileana Galea. New York. The Madwoman in the Attic. 1967 GK Chesterton. Culture and Anarchy in The Norton Anthology. nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului (exmatriculare). London. Oxford University Press. Victorianism and Literature. Dacia. Oxford University Press. Yale University Press. London. Modul de evaluare: Examen final (scris + oral). prezenta la seminar este obligatorie in procent de 70 % si conditioneaza participarea la examenul final. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenta la cursuri nu este obligatorie. Norton and Company. New York. New York. A History of English Literature. JM Dent and Sons. Louis Cazamian. inainte de examenul oral. Harper and Row. 1992 Lionel Trilling. Detalii organizatorice. Bibliografia opţională: Dorothy Van Ghent. Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la seminarul independent de literatura (2 credite) VIII. 1966 Harold Bloom. The English Novel. London. Thomas Hardy. Oxford. The Victorian Age in Literature. Papermac. 1979 Michael Milligate. Cluj-Napoca. London. Oxford University Press.VII.

Walter Allen. Chicago Press. Penguin Books. Prof. The Rhetoric of Fiction. Mircea Craciun . dr. Corin Braga Sef de catedra. Lector dr. Prof. The English Novel. 1968 Decan. dr. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Chicago and London. 1967 Wayne Booth.

fiind totodată bazat pe un riguros close reading al pieselor. XIX şi până la a doua jumătate a sec. Bibliografia obligatorie: Oscar Wilde. dr.Universitatea Babeş-Bolyai. The Dumb Waiter . netrecând însîă cu vederea dimensiunea lor performativă. seminar. Shaw. The Importance of Being Earnest G. XX. concentrându-se pe maniera în care aceste piese reinventează şi reinterpretează istoria genului dramatic. B. seminar. cu metoda de lectură a dramei ca text şi piesă teatrală în acelaşi timp. Informaţii generale despre curs. Look Back in Anger Harold Pinter. titlul ştiinţific: asist. IV. Caesar and Cleopatra John Osborne. XX. Seminarul oferă noţiuni de teorie a teatrului.com Ore de audienţă: III. lucrare practică sau laborator Nume. B. Arms and the Man G. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Descrierea disciplinei: Acest seminar special are ca scop familiarizarea studenţilor cu dezvoltarea teatrului şi expresiei dramatice în spaţiul britanic. Informaţii despre titularul de curs. începând de la sfârşitul sec. Shaw. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Seminar special Dramă britanică Codul: LE 22161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. Seminarul abordează fiecare piesă ca şi un eveniment contextualizat de comunicare între autor şi public.2010 Semestrul 2 I. Seminarul este conceput interactiv şi se concentrează pe şase autori şi textele lor selectate în aşa manieră încât să ofere un tablou reprezentativ al strategiilor teatrale în literature britanică a sec. The Caretaker Harold Pinter.

30% şi. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. filme bazate pe piesele studiate. B. The Dumb Waiter Key words: deconstruction of plot and character. individual presentations. imagini. individual presentations. . VI. contributing to class debates. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: handout. 30%) pot fi obţinute pe activitate de seminar. dissolution of tradition. The Importance of Being Earnest Key words: comedy of manners revisited. Week 4: the shift from character to plot: the angry fifties: John Osborne. Caesar and Cleopatra Key words: plot and character. Look Back in Anger” Key words: theatre of anger. Arms and the Man. Students tasks: reading the text. Harold Pinter. postmodernist theatre. Bonusuri (max. prezentări. The Caretaker Key words: absurdism/existentialism vs. contributing to class debates. otherness. introducing the general theoretical frame of the practical course. 40%). contributing to class debates. social concerns. deconstruction of language. prezentări Power-Point de către titularul de curs. realism.V. Modul de evaluare: Verificare pe parcurs: nota finală se va compune din punctele obţinute pe cele două teste (de la jumătatea şi sfârşitul semestrului. Students tasks: reading the text. Week 2: the modern shift: Oscar Wilde. linguistic awareness. Week 5: action and performance: identity and alterity. the historical character. Students tasks: reading the text. Students tasks: reading the text. Shaw. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. contributing to class debates. individual presentations. Week 3: melodrama and the modern theatre: G. Week 7: term paper VII. anti-modernism. post-Victorianism. individual presentations. Pinter. MID-TERM QUIZ. Students tasks: reading the text. individual presentations. aestheticism. Week 6: action and performance: H. working class drama. intervenţii. silence vs language. representing through the body/gestures. respectiv. Irishness. contributing to class debates.

Dictioar de concepte literare(1984). gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţă: studenţilor li se cere prezenţa la 60 % din seminarii – lipsa de prezenţă va duce automat la pierderea examenului. Penguin. Mihai Zdrenghea asist. 13-15. adduce după sine pierderea examenului. London: Harmondsworth. Bernard Shaw(1988). dr. The Modern Age (1984). Adrian Marino. Bucuresti Michael Holroyd. New York: Random House John Russel Taylor. 197-199. Prof. Bibliografia opţională: Martin Esslin. VII. London: Penguin Decan. pp. 285-316. Plagiatul.VIII. de asemenea. Corin Braga Sef de catedra. Anger and After (1969). dr. “Recent English Drama” in Boris Ford. Titular de curs Prof. An Anatomy of Drama(1978). Detalii organizatorice. dr. 324-325 Raymond Williams. Mihálycsa Erika . London: Methuen .

seminar. Petronia Petrar Informaţii de contact: petronia. Informaţii despre titularul de curs. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . pe marginea textelor studiate .2010 Semestrul 2 I.com Ore de audienţă: X. lucrare practică sau laborator Nume. Se utilizează opere canonice ale modernismului în scopul de a identifica şi a analiza structurile narative şi convenţiile ficţionale specifice diverselor forme de nuvelă şi roman. Descrierea disciplinei: Acest curs practic este menit să familiarizeze studenţii cu practica şi vocabularul interpretării literare. scrise şi vorbite. mai precis cu strategiile de lectură şi contextualizare a textului literar. seminar. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs practic de interpretări de texte Codul: LE 22161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II.Universitatea Babeş-Bolyai. titlul ştiinţific: asist. ca şi capacitatea de a implementa terminologia oferită de acestea în studiul textului. dr.petrar@gmail. Informaţii generale despre curs. Un alt scop este de a furniza o imagine a principalelor curente critice ale ultimelor decenii. Obiective: • familiarizarea cu practica şi limbajul interpretării literare: lectura şi contextualizarea textului literar • studiul convenţiilor genului scurt din prima jumătate a secolului XX: de la realism la modernismul târziu • furnizarea de informaţii generale asupra autorilor şi textelor studiate Competenţe: • capacitatea de a interpreta un text literar • cunoaşterea şi utilizarea terminologiei critice • înţelegerea convenţiilor literare specifice genului scurt • contextualizarea genului scurt în cadrul istoric • producerea de discursuri coerente.

“At the Auction of the Ruby Slippers” Salman Rushdie. structures. excerpt from A History of the World in 10 ½ Chapters A. Week 3: Topic: text/oriented approaches: postmodern subversions: John Fowles. “An Unwritten Novel” John Fowles. Byatt. contributing to class debates. narrator. excerpt from At Swim-Two-Birds Julian Barnes. materiale produse de titularul de curs. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: fişe de lucru. „literature of replenishment”. “The Harmony of the Spheres” Salman Rushdie. “Baglady” XII. “An Unwritten Novel”. structure. death of the author. Key words: form. Bibliografia obligatorie (toate textele vor fi disponibile într-un dosar aflat la bibliotecă): Virginia Woolf. Students’ tasks: reading the text. Students’ tasks: reading the text. laying bare the illusion. coherence. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. narratee. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. Haroun and the Sea of Stories Flann O’Brien.Metode: • discuţii interactive pe marginea textelor • close reading • dezbateri în grup • studiul cadrului teoretic furnizat de bibliografia secundarp • prezentări individuale şi în grup ale temelor indicate de titularul de curs • extragerea de reacţii personale la întrebări specifice XI. Week 2: Topic: formalism. intertextuality. „literature of exhaustion”. S. introducing the general theoretical frame of the practical course. imagini. “The Enigma”. XIII. Key words: post-structuralism. contributing to class debates. narratology: Virginia Woolf. anti-structure. “The Enigma” Salman Rushdie. stream of consciousness. .

de-centring. . Students’ tasks: reading the text. (alternative) histories. excerpt from A History of the World in 10 ½ Chapters Key words: (His)tory. Week 9: Topic: historicism and the multiplication of histories: Julian Barnes. tradition and renewal. contributing to class debates. hybridity. interpretive norms. reproduction. contributing to class debates. Students’ tasks: reading the text. Week 7: Topic: the advent of postmodernism: Flann O’Brien. excerpt from At Swim-Two-Birds Key words: parody.Week 4: Topic: postmodern revisions: Salman Rushdie. Week 6: Topic: reader-oriented approaches: A. blanks. new identities. irony. Key words: intertextuality. “The Harmony of the Spheres”. Week 5: Topic: context-oriented approaches/postcolonial revisions: Salman Rushdie. deconstructing texts: Flann O’Brien. excerpt from At Swim-Two-Birds Key words: writing and the anti-logocentric movement. MIDTERM PAPER SUBMISSION!! Week 8: Topic: deconstructing theory. “Baglady”. S. appropriation. contributing to class debates. consumerism. gaps. language games. “At the Auction of the Ruby Slippers”. rewriting. Students’ tasks: reading the text. reader-response. Key words: revisionism. re-writing. linguistic turn Students’ tasks: reading the text. Byatt. displacement. Key words: distance. parody. Students’ tasks: reading the text. aesthetic reception. irony. pastiche. popular culture. contributing to class debates. re-emplacement. contributing to class debates. revisiting the past. horison of expectation.

Absenţele de la ore pot fi compensate prin alte activităţi. Modul de evaluare: verificare pe parcurs. historiographic metafiction. contributing to class debates. Week 13: final quiz. dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. XV. Haroun and the Sea of Stories Key words: intertextuality. Detalii organizatorice. Se recomandă aducerea de contribuţii personale. gestionarea situaţiilor excepţionale: Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Students’ tasks: reading the text. contributing to class debates. Week 11: Topic: postmodern story-telling: Salman Rushdie. Prezenţa insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere. contributing to class debates. Missed Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. prezenţa şi participarea la ore (30%). difference. dar şi folosirea bibliografiei secundare. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii. Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseul scris în timpul semestrului (30%). excerpt from A History of the World in 10 ½ Chapters Key words: parody. Week 12: Topic: revisions and reviewings: theory in practice: Salman Rushdie. Students’ tasks: reading the text. Week 10: Topic: historicism and the multiplication of histories Julian Barnes. Haroun and the Sea of Stories Key words: intepretive vocabulary/critical tools Students’ tasks: reading the text. XIV. Week 14: conclusions and feedback. censorship. nota pentru testul final (40%).Students’ tasks: reading the text. contributing to class debates. otherness. Eseul trebuie să conţină o analiză a unuia dintre textele studiate dintr-o perspectivă critică utilizată în timpul semestrului. Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere. pedeapsa putând duce la .

exmatricularea studentului. Plagiatul poate fi total sau parţial, ceea ce nu duce la o diminuare a vinei, indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei, cuvinte sau texte, din surse clasice sau electronice, va fi considerat plagiat şi tratat ca atare. XVI. Bibliografia opţională: Bradbury, Malcolm , ed.: The Penguin Book of Modern British Short Stories, Penguin, London, 1987 Fallon, Erin, R. C. Feddersen, A Reader's Companion to the Short Story in English, Greenwood Press, Westport, 2001. Hanson, Clare, ed., Re-reading the Short Story, MacMillan Press, London, 1989 David Herman ed., The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. Lounsberry, Barbara, Susan Lohafer, eds., The Tales We Tell. Perspectives on the Short Story, Greenwood Press, Westport, Connecticut, London, 1988.

Decan, Prof. dr. Corin Braga

Şef de catedră, Prof. dr. Mihai Zdrenghea

Titular de curs, Asist. dr. Petronia Petrar

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 - 2010 Semestrul 2

I.

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Practical course in Essay writing Codul: LE 22161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Petronia petrar Informaţii de contact: petronia.petrar@gmail.com Ore de audienţă: XVII. Descrierea disciplinei: Cursul practic se bazează pe implicarea participativă a studenţilor, atât la modul individual, cât prin activitatea în grupuri, în dezvoltarea competenţelor de scriere în limba engleză. Cursul urmăreşte producerea de diverse discursuri scrise, cu scopul de a evidenţia dimensiunile critice şi creative ale limbii scrise. Obiective: • crearea capacităţii de a produce diverse tipuri de discursuri scrise într-o manieră clară, corectă şi coerentă, dar personală • adaptarea stilului la registrul lingvstic potrivit • introducerea de distincţii între tipurile de eseuri şi tehnicile de stil adaptate acestora • îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză scrisă şi vorbită • dezvoltarea capacităţii studenţilor de a-şi organiza ideile în mod logic şi coerent dezvoltarea capacităţii de cercetare a studenţilor.

Competenţe: • capacitatea de a produce diverse tipuri de texte scrise (eseuri personale, narative, argumentative, descriptive, literare, academice) • capacitatea de a manipula registre stilistice variate

• • • •

capacitatea de concentrare asupra unui subiect dat, evitând digresiunile şi de a organiza expunerea la modul eficient, orientat spre cititor capacitatea de a organiza un text (conectori, paragrafe, mărci ale coeziunii textuale) cercetarea şi comunicarea rezultatelor cercetării distincţia dintre cercetare şi plagiat

Metode: • discutarea interactivă a textelor • crearea de schiţe colective şi individuale ale eseurilor • dezbateri pe temele date ale eseurilor • producerea individuală de eseuri complete • prezentarea individuală şi în grup a eseurilor compuse ca temă • feedback la şi evaluarea eseurilor colegilor

XVIII. Bibliografia obligatorie: • Bailey, Stephen, Academic Writing: A Practical Guide for Students, Nelson Thomas Publisher, London, 2003 • Evans, Virginia, Successful Writing. Proficiency, Express Publishing, Newbury, 1998 • Germov, John, Get Great Marks for Your Essays, Allen & Unwin Publisher, Crows Nest, N.S.W., 2000. XIX. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: fişe de lucru, imagini, materiale produse de titularul de curs. XX. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class; presentation of activities and requirements. Week 2: Topic: punctuation Key words: correctness, accuracy, language skills. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 3: Topic: the descriptive essay: describing objects/spaces.

Key words: vocabulary building, organisation (introduction, main body, conclusions), relevance. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 4: Topic: the descriptive essay: describing people Key words: vocabulary building, use of imagery and rhetorical devices, connectors. Students’ tasks: role playing, drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 5: Topic: the narrative essay I Key words: story telling, raising and maintaining interest, creative writing. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 6: Topic: the narrative essay II Key words: writing beginnings and endings, plotlines, topic selection. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 7: Topic: writing reviews: book reviews Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation, contextualising, finding relevance. Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts.

Week 8: Topic: writing reviews: film reviews Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation, contextualising, finding relevance. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 9: Topic: writing reports: assessment and informative reports Key words: evaluation, opinion, recommendation, information processing. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts.

Week 10: Topic: writing reports: survey and proposal reports Key words: analysis, questionnaires, conclusions, plans, suggestions, projects. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts.

Week 11: Topic: the critical essay Key words: documentation, research, norms of writing, formal requirements, lay-out, publication. Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 12: Topic: the literary essay I: reading a literary essay Key words: formal conventions, identifying meanings, literary intepretation Students’ tasks: drafting and revising an academic essay, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 13: Topic: the literary essay II: writing a literary essay Key words: subjectivity, creativity, open form Students’ tasks: writing an academic essay, peer-response, debating and discussing each other’s drafts. Week 14: conclusions, feedback, final paper submission. XXI. Modul de evaluare: verificare pe parcurs. Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseurile scrise în timpul semestrului (50%), nota pentru eseul final (20%), prezenţa şi participarea la ore (30%). XXII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. Absenţele de la ore pot fi compensate prin alte activităţi, dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. Prezenţa insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere. Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii, pedeapsa putând duce la

indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei. dr. cuvinte sau texte. Prof. dr. va fi considerat plagiat şi tratat ca atare. Prof. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Petronia Petrar .exmatricularea studentului. Asist. Corin Braga Şef de catedră. ceea ce nu duce la o diminuare a vinei. Decan. Plagiatul poate fi total sau parţial. dr. din surse clasice sau electronice.

Descrierea disciplinei: Temele propuse analizeaza relatia dintre limba si societate. Informatii despre titularul de curs Nume. atit teoretic cit si practic.com. regiune. identificarea factorilor sociali care influenteaza folosirea limbii. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Catedra de limba si literatura engleza Anul universitar 2009 . titlu stiintific: Chira Dorin. apartenenta etnica. virsta. clasa sociala. bi/multilingualism. Informatii de contact: d_chira@msn. intelegerea modului in care limba variaza in functie de regiune geografica. credite: 4 Locul de desfasurare: Facultatea de Litere. rasa. Ne propunem ca la finalul cursului studentii sa aiba urmatoarele competente specifice acestui domeniu: identificarea si analizarea. Informatii generale despre curs Titlul disciplinei: Limba si societate (curs optional) Codul: LE 22122 Nr. 0264-410016 Ore de audienta: 2.2010 Semestrul II I. cab. conform orarului II. intelegerea modului in care limba reprezinta cultura in care ea este folosita. din punct de vedere al identitatii sociale a individului. conferentiar dr. abilitatea de a defini concepte-cheie specifice domeniului. profesie. tel.Universitatea Babes-Bolyai. dezvoltarea abilitatii de a analiza modele de limba. sex. M4 III. a unor teme din domeniu. . Se va examina relatia dintre limba si constructii ca: natiune.

(1994) Language and Society. Oxford: Blackwell Holmes. Society and Identity. Oxford: OUP Townson. N. IV. M. J. explain the maintenance of language varieties.. understand the dialect patterns of the UK. Studentii pot consulta si materialele xerox oferite de titularul cursului. 2) Multilingualism in the British Isles 1-2. develop the ability to analyze language samples. understand the social factors that affect the use of language. (eds) (1991: 1. (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society . understand and describe the social roles of gendered language. VI. including: language and nation. By the end of the course the students should be able to: identify and discuss both theoretical and practical issues in the field of sociology. language attitudes. (1986) An Introduction to Language and Society. S. P. language and social class. London: Routledge Romaine. Planificarea/calendarul intilnirilor Week: 1 Language and Register . (1985) Language. (1995) Language and Languages. Cluj-Napoca: Clusium Trudgill. (1992) An Introduction to Sociolinguistics. J. explain the origins of regional language varieties. An Introduction to Sociolinguistics. V. London and New York: Longman Montgomery.. S.. Bibliografie obligatorie Alladina.The course provides an introduction to various topics which link language with its communicative contexts. la biblioteca catedrei de limba si literatura engleza. London: Longman Edwards. varieties of language. la British Council Library. and Edwards. language and gender. New York: Penguin Cartile indicate in lista bibliografica pot fi consultate la biblioteca de limba engleza a Facultatii de Litere. language and race/ethnicity. describe the concepts related to speech communities.

and Davy. language. form of address. M. and manifested in vocabulary and syntax. S. M. the nature of these differences. (1986) An Introduction to Language and and Society. Bibliography: Montgomery. and Carroll. Bibliography: Montgomery. The focus of this course is on the situation/context in which language is used. different ways of organizing speech on the basis of the social class of the speaker. London: Routledge Milroy. London: Longman Week: 2 Language and Social Class In this unit we shall consider the relation between language and social class. (1969) Investigating English Style.. Different contexts of situation will be identified/analysed. a particular subject or occupation. (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society . field. D. D. mode. mesolect. P. M. acrolect. Key words: dialect. network. code. the term is used differently by different linguists: a) a variety of language related to a level of formality (from formal/ceremonial to the colloquial/slang). London: Routledge Gregory. variety. tenor. speech variant. and b) a variety of language related to a particular field. act of identity. Oxford: Blackwell Trudgill. Extracts from Montgomery will be given for comparison/discusion. restricted code. basilect. New York: Penguin Week: 3 Language and Gender . closed/positional. Key words: register. (1980) Language and Social Networks. L. elaborated code.Although register is defined as a ‘variety of language used in particular circumstances’. London: Routledge& Kegan Paul Crystal. The focus is on issues like: differences between working class and middle class. (1978) Language and Situation. (1986) An Introduction to Language and and Society. style.

genderlect. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: OUP Townson.. code switching. S.. if any. i. N. lect. Key words: gender/sex. London: Routledge Romaine. An Introduction to Sociolinguistics.. turn taking. London: Longmans Romaine. antilanguage Bibliography: Montgomery. Men an Language. Bibliography: Coates. We will be focusing here on inter-racial aspects. on the reactions of white/black young people to the adoption of Creole forms. do these differences arise? Why do men and women spaek differently? We shall focus on some examples that show differences between the speech of men and women. Cluj-Napoca: Clusium Week: 5 Language in Advertising and the Media The language of advertising. We shall focus on linguistic strategies involved in public persuasion. Are these differences noticed? How. as well as that of the media. (1995) Language and Languages. and try to identify the factors that may cause these differences. (1994) Language and Society.e. code mixing. J. We shall also try to determine . Oxford: OUP Trudgill. (1994) Language and Society. creole. Key words: pidgin. P. S. The language of advertising offers various research possibilities as the materials are available everywhere. M. (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society .The course is concerned with the differences that exist in the way in which men and women speak. (1986) Women. is used to persuade the reader to perceive reality/things the way the speaker/writer sees them. New York: Penguin Week: 4 The Language of Youth In this unit we shall concentrate on aspects of youth culture and the way in which language functions as a marker of group identity. (1986) An Introduction to Language and and Society.

N. as well as some of the factors that indicate tendencies towards shift (i. S. ethnic group. Bibliography: Townson. (1991) Language in the News. New York: Penguin VII. ausbau language. The second part of our course will be on the language varieties which are known as older mother tongues (Irish.. multilingualism. dialect. Gaelic): their current status and geographical distribution. P.nota finala a cursului optional este media aritmetica intre nota obtinuta la acest curs optional si nota obtinuta la cursul optional de literatura .whether the representatives of the media use linguistic strategies to show facts. 7 Multilingual Britain In the first part of the unit we shall focus on minority language communities. R. Welsh. (eds) (1991: 1. bilingualism. Cluj-Napoca: Clusium Weeks: 6. 2) Multilingualism in the British Isles 1-2. abstand language. . (1995) Language and Languages. Modul de evaluare Pentru obtinerea notei finale la curs optional si a creditelor acordate acestui curs: . Key words: language shift. V. N.prezenta la cursuri este obligatorie in proportie de 75% .e. mother tongue. Here we focus on the context of newspaper support for political parties: what linguistic clues show that certain newspapers support particular political parties? Bibliography: Fowler. London: Longman Trudgill. Cluj-Napoca: Clusium Alladina. towards English) or maintenance (towards preserving the mother tongue).studentii vor sustine un examen scris la care trebuie sa obtina minim nota 5 (cinci). (1995) Language and Languages. and Edwards. (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society . trying to identify patterns of immigration that have contributed to the cultural and linguistic pluralism in Britain. the current status of minority languages within the UK. London: Routledge Townson.

Decan. Dorin Chira . Mihai Zdrenghea Titular de curs. London: Routledge Gregory. Prof. and Carroll.frauda (copiat) la examen se pedepseste cu notarea lucrarii cu nota 1 (unu) si propunerea de exmatriculare a studentului/studentei . R. J. Conf.VIII. Oxford: Blackwell Cartile indicate in lista bibliografica pot fi consultate la biblioteca de limba engleza a Facultatii de Litere. Detalii organizatorice . Studentii pot consulta si materialele xerox oferite de titularul de curs. (1969) Investigating English Style. dr.lucrarile pot fi vazute de catre studenti in ziua afisarii rezultatelor sau in timpul programului de consultatii IX. M. Bibliografia optionala Coates. London: Longman Fowler. (1978) Language and Situation. S. dr. (1986) Women. (1980) Language and Social Networks. D. (1991) Language in the News. Men an Language. dr. D. Corin Braga Sef de catedra. L. la British Council Library. London: Routledge& Kegan Paul Milroy. la biblioteca catedrei de limba si literatura engleza. and Davy. Prof. London: Longmans Crystal.

specifice indivizilor care le produc şi le inerpretează într-o situaţie comunicativă dată Conţinut: I. THE SPECIFIC FEATURES OF HUMAN LANGUAGE .com Cabinetul M8 Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă) 3. lucrare practică sau laborator Anul II Semestrul II Specializarea A Titlul disciplinei: LIMBĂ ŞI SOCIETATE – curs opţional Codul: LE2 2122 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului 2. lucrare practică sau laborator Nume. şi structurile sintactice posibile  să puncteze relaţia dintre structura mesajelor şi procesele psihice. Informaţii de contact (adresă e-mail) : alinapreda74@gmail. THE SPECIFIC FEATURES OF ANIMAL COMMUNICATION III. Lector dr. titlul ştiinţific: Preda Alina. morfologia. seminar. Informaţii despre titularul de curs. Informaţii generale despre curs. Descrierea disciplinei: Obiective:  să asigure conştientizarea diverselor modalităţi de comunicare şi specificitatea limbajului uman în raport cu comunicarea în lumea animală  să faciliteze înţelegerea procesului de achiziţie a limbajului. pe plan fonetic. pronunţia. lexical şi sintactic  să scoată în evidenţă modul în care este organizat lexiconul mental în ceea ce priveşte ortografia. CLUJ–NAPOCA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ Anul universitar 2009 -.UNIVERSITATEA BABEŞ–BOLYAI. II.2010 Semestrul II 1. dar şi semnificaţia. seminar. TERMINOLOGICAL CONSIDERATIONS.

cultural transmission. TERMINOLOGICAL CONSIDERATIONS. bees. behaviourism. . the symbolic sign II. 6. noţional-verbal. THE SPECIFIC FEATURES OF ANIMAL COMMUNICATION The communication system of baboons. conditioning. the indexical sign. duality of patterning. interchangeability. control. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: I. dolphins. BASED ON APHASIAS LANGUAGE AND THE GRAMMAR GENE RECEPTIVE SKILLS VERSUS PRODUCTIVE SKILLS THE MENTAL DICTIONARY Competenţe:  capacitatea de a diferenţia între diferite tipuri de comunicare în lumea animală  abilitatea de a distinge codul verbal de alte tipuri de coduri comunicative  capacitatea de a înţelege mecanismele psihice ale limbajului (limbajul simbolic. VI.furnizate de către cadrul didactic. and communication. semanticity. III. VII. CLASSICAL UNDERSTANDING OF LANGUAGE IN THE BRAIN. language. The cortex. chimpanzees. V. cicadas. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată . stimulus. vervet monkeys. response. Types of sign relationship: the iconic sign. categorial-speculativ)  abilitatea de a distinge între diferite tipuri de deficienţe de limbaj Metode de predare:  utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (30%)  discuţii pe baza unor exemple (30%)  rezolvarea unor exerciţii practice (40%) 4. creativity CLASSICAL UNDERSTANDING OF LANGUAGE IN THE BRAIN. vocalisation. THE SPECIFIC FEATURES OF HUMAN LANGUAGE Design features that characterise language: displacement. arbitrariness. Bibliografia obligatorie: Toate materialele aflate în dosarul depus la biblioteca Facultăţii de Litere 5. BASED ON APHASIAS Typical clinical symptoms of Broca's aphasics IV. Speech.IV.

spreading activation. scaffolding Modularity Williams Syndrome. şi doar dacă studentul îşi manifestă intenţia de a recupera ora via email până cel târziu în seara zilei în care s-a desfăşurat cursul pierdut. Specific Language Impairment. Lucrarea de semestru pe care fiecare student o va elabora va avea un punctaj care va constitui 40% din nota finală. function words.grammar . Detalii organizatorice. Se evaluează însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică. dezvoltarea tehnologică şi inovare PLAGIATUL „reprezintă însuşirea . antonym. Downs Syndrome. the prototype theory. THE MENTAL LEXICON lexical entries. 7. the uniqueness point VII.lexis simplifying -. prefix stripping word meaning. constituind 10% din nota finală. dacă există o altă grupă. Activitatea la oră este luată în considerare. collocate. content words. lateralisation of speech. lexical access activation. Prezentarea la examen este condiţionată de număr minim de prezenţe: 80%.clarifying – expressing bootstrapping techniques.Typical symptoms of Wernicke's aphasics Localisation. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa la ore este obigatorie în proporţie de 80% iar participarea activă este o componentă (10%) în nota finală. hyponym. meronym. superordinate. cu acordul titularului de curs. relateralisation. Modul de evaluare: 50% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma verificării scrise. LANGUAGE AND THE GRAMMAR GENE Nativism child-directed speech: phonology . 8. Creditare: 3. cu excepţia primei ore de curs: să rezolve exerciţiile indicate de tutorele de curs. Pentru a beneficia de acest punctaj lucrarea trebuie predată la timp (data exactă va fi fixată de titularul de curs şi comunicată studenţilor în timp util). Autism VI. RECEPTIVE SKILLS VERSUS PRODUCTIVE SKILLS listening and reading versus speaking and writing written representation and phonological representation dysgraphia and dyslexia cohort theory. Întâlnirile pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu. converses Obligaţiile studenţilor pentru fiecare întâlnire. plasticity of the brain V. Conform LEGII nr. word association synonym.

Lakoff. indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute. Lect. (1987) Women. Orice tentativă de fraudă va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Bibliografia opţională: 1.” Plagiatul. dacă se dovedeşte existenţa şi importanţa asemănărilor. se pedepseşte cu nota 1. 9. Prof.wikipedia.ideilor. Chicago: University of Chicago Press. (1994) The Language Instinct. Decan. Mihai Zdrenghea Titular de curs. metodelor. pe baza de asemănări şi nu de deosebiri. dr. Simpla existenţă a unor deosebiri nu apără de învinuirea de plagiat. indiferent dacă este redus sau extins. George. Conform Wikipedia (http://ro. prezentându-le drept creaţie personală”. tehnologiilor. Corin Braga Sef de catedra. dr. Cererea trebuie trimisă şi prin e-mail. Pinker. dr. procedurilor. and dangerous things: what categories reveal about the mind. Steven. New York: William Morrow. rezultatelor sau textelor unei persoane. fire. Rezultatul acestei reevaluări se va face cunoscut în decurs de cel mult 5 zile de la data înmânării contestaţiei titularului de curs. Alina Preda . Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Titularul de curs şi studentul respectiv vor stabili împreună data la care studentul îşi poate vedea lucrarea. „existenţa contrafacerii sau a plagiatului se stabileşte.org/wiki/Plagiat). Prof. 2. în principiu.

in a natural sense. titlul ştiinţific: Lector dr. Mircea Craciun Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo. In consecinta. genului romanesc). Informaţii generale despre curs. seminar. desigur. the debates on the „beginnings” or „definitions” of the novel. Informaţii despre titularul de curs. ca si problemele estetice sunt (in limita timpului disponibil) aplicate in discutarea unor romane victoriene sau post-victoriene. dupa cursul de Teorie a literaturii). dedicated mainly to the novel). The various theoretical approaches (known to students from the major course in the Theory of Literature). Descrierea disciplinei: Cursul isi propune o mai buna fundamentare teoretica a problemelor discutate la cursul magistral de Victorianism (dedicat. orar Programarea în orar a activităţilor: cf. Bibliografia obligatorie: .com Ore de audienţă: 2 III. IV. in principal. Se completeaza astfel niste cunostinte si se afirma noi posibilitati critice in abordarea canonului victorian. The course aims at providing a better theoretical foundation for the topics discussed in the major course in Victorian Literature (the latter being.2010 Semestrul II I. Diversele abordari teoretice (cunoscute. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . as well as the aesthetic problems are (within the time allotted) applied to the discussion of a selection of Victorian and Post-Victorian novels.Universitatea Babeş-Bolyai. are not conceived outside a diachronic framework. lucrare practică sau laborator Nume. Thus. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Curs special literatura engleza / Special Course in English Literature (Teme literare in perioada victoriana) Codul: LE22122 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: cf. firesc. seminar. demersurile despre „inceputurile” sau „definitiile” romanului. nu sunt concepute in afara demersului diacronic. This comes as a complementation of the knowledge gained through other courses and is aimed at revealing new critical horizons in approaching the Victorian canon. orar II.

the "implied author" • the narrator as a "method" • the "implied". Probleme de literatura si estetica. Stevenson. The Rhetoric of Fiction. London & New York: Routledge. Oxford University Press. a "protean". V. Berkeley & Los Angeles: University of California Press. 1990. University of Chicago Press. New York: Athenon. Oxford: Clarendon Press. Northrop. Worcester: Billing & Sons. Booth) • the aesthetic distance. "immanent" author • the "intentional". The Novel. Randall. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 1. 1992. a Rhetorical Genre • epic and the novel • "the rhetorical dimesion of literature is inescapable" (W. Anatomy of Criticism. The Novel. Wayne C. The University of Chicago Press. 1985.A Controversial Issue.Bahtin. 1968. Bucuresti: Univers. “inclusive” genre • attempts at generic circumscription • romance and the novel • the heterogenousity of the novel 2. Frank Kermode. Alterities. 1957. 1968. • the novel. "affective" fallacy • point of view and the narrative voice 3. Robert. Metafiction. epic and the novel • to tell and to show. 1967. Studies in the Theory of Fiction. VI. History. a "Hybrid" Genre • hybridisation of fictional discourse . The Birth of the Novel . Docherty. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Handout-uri. The Sense of an Ending. Paul. Watt. Booth. Criticism. 1996. M. Waugh. Postmodernist Fiction. P. Thomas. 1982. Humphrey. The Rise of the Novel. Jan. Frye. An Introduction. Ricoeur. London: Penguin Books. Representation. Stream of Consciousness in the Modern Novel. Time and Narrative (2). 1968.

gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenta la cursuri nu este obligatorie. VIII. Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la cursul optional de limba engleza.• • • the polyphonic discourse (Bakhtin) carnivalistic literature . J. From Modernism to Postmodernism • metafiction • deconstruction and the novel • "degrees of telling" • "the death of the author" • "hermeneutical playground" and the "intellectual gamesmanship" VII. Joyce. Woolf. continuum and free association • the techniques for rendering "stream of consciousness" in fiction (direct.the novel. indirect interior monologue. nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului (exmatriculare). Eventualele discutii sunt programate pentru prima zi dupa terminarea sesiunii. ceea ce duce la compromisuri nedorite.a diachronic view temporal and spatial relationships in the novel (the chronotope) 4.a "Capitalist of the Imagination" • the 19th century . The Novelist . "writerly" novels • from perceived to perceiver (reception theory) 6. Time of Narrative vs. The "Stream of Consciousness Novel" • the self-conscious mind. soliloquy) • typographical devices for controlling stream of consciousness • pattern and symbolic designs (V. the prevailing genre • realism and the novel • the omniscience of the writer and the modernist narrative techniques • character and the novel 5. In caz de frauda. Time of Narration • dispensation with chronicity (anachronicity) • fragments and flow • "readerly" vs. . W. Modul de evaluare: Colocviu. Faulkner) 7. Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor. Detalii organizatorice.

IX. dr. Decan. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Corin Braga Sef de catedra. Prof. Bibliografia opţională: Nu se impune o bibliografie optionala. Lector dr. Prof. Mircea Craciun . dr.

III. PE ADJECTIVE SI SUBSTANTIVE. I. IV. IDIOMURI BAZATE PE COMPARATII Cap. seminar. CLUJ–NAPOCA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ Anul universitar 2009 . Informaţii generale despre curs. Conţinut: Cap. IDIOMURI BAZATE PE ADJECTIVE SI ADVERBE.com Cabinetul M8 Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă) 3. collocations. IDIOMURI BAZATE PE PREPOZITII Cap. seminar. IDIOMURI BAZATE PE CUVINTE CHEIE DIN DIVERSE CATEGORII Cap. Informaţii despre titularul de curs. IDIOMURI SPECIFICE ANUMITOR DOMENII Cap. phrasal verbs. Cap. Informaţii de contact (adresă e-mail) : alinapreda74@gmail. lucrare practică sau laborator Nume. RECAPITULARE . Cap. titlul ştiinţific: Preda Alina. V. euphemisms şi slang  să faciliteze înţelegerea de bază a celor mai des folosite expresii idiomatice şi verbe din categoria „phrasal verbs” din limba engleză şi să dezvolte abilitatea de a folosi aceste expresii oral şi în scris  să asigure conştientizarea diverselor registre de formalitate şi capacitatea de a folosi cuvântul potrivit la locul potrivit.2010 Semestrul II 1. DISTINCŢII TERMINOLOGICE. Descrierea disciplinei: Obiective:  să puncteze diferenţele între idioms. VI.UNIVERSITATEA BABEŞ–BOLYAI. lucrare practică sau laborator Anul II Semestrul II Specializarea A Titlul disciplinei: IDIOMURI – curs opţional Codul: LE22123 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului 2. PREZENTAREA CURSULUI. PERECHI IDIOMATICE. Lector dr. VII. DEFINITII SI ETIMOLOGIE. II.

illness. II. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: I. for. Idioms. 6. flat. End. out. on. from. after. up. Conţinut. thin. III. off. work and industrial relations. telephoning. way. Bad. long. Expresii idiomatice şi expresii ne-idiomatice. IDIOMURI BAZATE PE ADJECTIVE SI ADVERBE. against. IDIOMURI BAZATE PE CUVINTE CHEIE DIN DIVERSE CATEGORII: . Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată . good. short. V. within IV. phrasal verbs. PREZENTAREA CURSULUI. thick. to. cerinţe. high. point. IDIOMURI BAZATE PE PREPOZITII Above. below. euphemisms. across. programarea întâlnirilor. mind. matter. slang. world. PE ADJECTIVE SI SUBSTANTIVE. by. in. DEFINITII SI ETIMOLOGIE. motoring. dead. travel. hard. thing. behind. health. Perechi de adjective şi perechi de adverbe. hot. business. at. over. Perechi de substantive. materialele necesare. perechi identice. PERECHI IDIOMATICE. buying and selling. collocations. death. the stock exchange.Competenţe:  cunoaşterea unor expresii idiomatice uzuale din limba engleză  abilitatea de a înţelege şi de a folosi un număr semnificativ de idiomuri şi “phrasal verbs” Metode de predare:  utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (30%)  discuţii pe baza unor exemple (10%)  rezolvarea unor exerciţii practice cu idioms şi phrasal verbs (60%) 4. modul de evaluare. Bibliografia obligatorie: Toate materialele aflate în dosarul depus la biblioteca Facultăţii de litere 5. IDIOMURI SPECIFICE ANUMITOR DOMENII: Banking. under. DISTINCŢII TERMINOLOGICE. round.furnizate de către cadrul didactic. word. line. politics and government. verbe. big. old.

finger. leg. Prezentarea la examen este condiţionată de număr minim de prezenţe: 80%. dacă se dovedeşte existenţa şi importanţa asemănărilor. RECAPITULARE Obligaţiile studenţilor pentru fiecare întâlnire. nose.as. head. dezvoltarea tehnologică şi inovare PLAGIATUL „reprezintă însuşirea ideilor. tongue. prezentându-le drept creaţie personală”. toe. feet. hand. Pentru a beneficia de acest punctaj lucrarea trebuie predată la timp (data exactă va fi fixată de titularul de curs şi comunicată studenţilor în timp util). back. brain... two. Conform LEGII nr. elbow.wikipedia. hair. şi doar dacă studentul îşi manifestă intenţia de a recupera ora via email până cel târziu în seara zilei în care s-a desfăşurat cursul pierdut. procedurilor. blood. ear. Conform Wikipedia (http://ro.”. skin. chest. face. colours. Se evaluează însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. VI. cu excepţia primei ore de curs: să rezolve exerciţiile indicate din partea relevantă a bibliografiei obligatorii pe baza cuvintelor cheie aferente fiecărei întâlniri 7. pe baza de asemănări şi nu de deosebiri. heel.. Întâlnirile pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu. three.” Plagiatul. size. foot. mile. Simpla existenţă a unor deosebiri nu apără de învinuirea de plagiat. day. Activitatea la oră este luată în considerare. indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute. shoulder. minute. one.Animals. inch. eye. number. cu acordul titularului de curs. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa la ore este obigatorie în proporţie de 80% iar participarea activă este o componentă (10%) în nota finală. rezultatelor sau textelor unei persoane. constituind 10% din nota finală. metodelor. neck. heart. idiomuri cu “like” VII. Orice tentativă de fraudă va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Detalii organizatorice. 8. hour. Modul de evaluare: 50% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma verificării scrise. night. time. Lucrarea de semestru pe care fiecare student o va elabora va avea un punctaj care va constitui 40% din nota finală. în principiu. bone. IDIOMURI BAZATE PE COMPARATII Idiomuri cu “as. indiferent dacă este redus sau extins. . moment. tooth.. arm. se pedepseşte cu nota 1. teeth. Creditare: 4. „existenţa contrafacerii sau a plagiatului se stabileşte.org/wiki/Plagiat). dacă există o altă grupă. tehnologiilor. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică.

Rezultatul acestei reevaluări se va face cunoscut în decurs de cel mult 5 zile de la data înmânării contestaţiei titularului de curs. Lect. London &Glasgow. Bibliografia opţională: 1.org/ 3.Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca. 1990 . Longman Dictionary of English Idioms.. Prof. Corin Braga Sef de catedra. Long. Summers. Titularul de curs şi studentul respectiv vor stabili împreună data la care studentul îşi poate vedea lucrarea. Decan. Della (Managing Editor). dr. dr. 9. *** Collins Cobuild English Grammar. Alina Preda .). Cererea trebuie trimisă şi prin e-mail. Thomas Hill (Editorial Dir. Collins. http://dictionary. Longman Group Limited. Prof.cambridge. first published in 1979 Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca. 2. dr.Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Mihai Zdrenghea Titular de curs.

Cambridge UP. 1998 Trinh T. seminar. Myth. 1973 Octave Mannoni. Edward Kamau Brathwaite. Literature and the African World. 1999 Katherine Mansfield. Oxford. Methuen. 1990. Woman. An Imaginary Life. Random House. 1995 Edward Said. Prospero and Caliban:The Psychology of Colonization. Routledge. lucrare practică sau de laborator Titlul disciplinei: Noi literature anglofone Codul: LE 22123 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului 2. The Rhetoric of English India. Chicago. Minh-ha. Beacon Press. Indiana UP. A Thematic Guide to Canadian Literature. Bill Ashcroft. Garden Party and Other Stories. dr. University of Chicago Press 1992 David Malouf. Gareth Griffiths. University of Michigan Press. London. Informaţii despre titularul de curs. Lawrence Hill & Co. Homecoming. 1978 Wole Soyinka. Oxford UP. 1978 Suniti Namjoshi. Other Exiles.Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Litere Catedra de engleză 1. Oxford UP. Cambridge. Survival. Ann Arbor. Oxford. Oxford UP. Margaret Atwood. Toronto. 1987 Sara Suleri. Pantheon Books. New York. New York. London. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. Informaţii generale despre curs. eds. Other: Writing Postcoloniality and Feminism. 1978 Alice Munro. titlul ştiinţific: conf. 1975.The Colonizer and the Colonized.com Ore de consultaţii: marti 11-12 3. 1991. 1972 . Albert Memmi. Prue. Oxford. Michaela Mudure Informaţii de contact: mmudure@yahoo. New York.. Anansi. Orientalism. Native. Helen Tiffin. Fables. Bloomington. Boston. Bibliografia obligatorie Post-colonial Studies Reader. Oxford UP. 1978 Gayatri Chakravorty Spivak. lucrare practică sau de laborator Nume. New York. 1989 Ngugi wa Thiong’o. seminar.

London. Brighton. 1967 Raja Rao.S. Oxford UP. Watertown. Palace of the Peacock. Nation and Narration. cum ar fi: orientalismul. New York. New York. New Directions. 1982. 1988 Cherrie Moraga and Gloria Anzaldua –This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. London. Norton. Noua Zealandă. London. Linda Hutcheon – The Canadian Postmodern: A Study of Contemporary English-Canadian Fiction. 1998 Buchi Emeta. Heinemann. New York. Toronto. Grove Press 1968 Michel Foucault. 1990 Nadine Gordimer. 1960 Jamaica Kincaid. Black Skin. Descrierea disciplinei Acest curs va iniţia studenţii în domeniul studiilor post-coloniale. După discutarea problemelor teoretice. London. 5. New York. Kanthapura. New York. exemplificarea. Bibliografia suplimentară Abiola Irene. A Small Place. New York. Metode utilizate în cazul predării: expunerea. 1967 Cărţile se pot gasi la BCU.Chinua Achebe. Wide Sargasso Sea. The Mimic Men. 1980 Harris Wilson. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei Powerpoint presentations 6. Folio Society. Biblioteca Facultatii de Litere. Farrar. Things Fall Apart. 1967 Frantz Fanon. Homi Bhabha. The Wretched of the Earth. Harvester Press. îi va familiariza cu o serie de noţiuni importante în lumea globală de astăzi. 1988. Oxford. Naipaul. Deutsch. Persephone Press. Jean Rhys. White Masks. Power/Knowledge. dialogul. 4. Braziller. The African Experience in Literature and Ideology. studiul de caz. G. Australia. The Bride Price. imitaţia post-colonială (mimicry). Africa. Town and Country Lovers. problematizarea. Faber. Grove Press. exercitiul comparativ . Routledge.1981. Caraibe şi Canada. 1987. hibriditatea. Oxford UP. 1981 V. 1980 Frantz Fanon. Se va aborda de asemenea problema rasială şi de gen în conexiunile şi interconexiunile lor transnaţionale şi globale. British Council Library. studenţii vor studia un corpus de texte scrise în limba engleză şi provenind din India. London.

Planificarea Curs 1 Tematica: Theoretical notions: Orientalism.The Colonizer and the Colonized.Competenţe dezvoltate: Competente interpretative potrivit noilor grile din domeniul studiilor postcoloniale. London. New York. 7. Octave Mannoni. Competenţe comparative care să permită studenţilor a aplica grila postcolonială şi spaţiilor din Europa Centrală şi de Est. cuvinte cheie: Negritude. complexul postcolonial Obiective: înţelegerea noţiunilor şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a le aplica la studiul textului literar Concepte. mimicry Obiective: înţelegerea noţiunilor şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a le aplica la studiul textului literar Concepte. Prospero and Caliban:The Psychology of Colonization. White Mask Activitatea studenţilor: comparaţie cu complexele rasiale din Europa Centrală si de Est Bibliografie: Albert Memmi.fragmente relevante din Black Skin. New York. Black Skin. White Masks. Seminar 3 . 1990 Curs 2 Tematica: Theoretical notions: Negritudine. Pantheon Books. Beacon Press.fragmente relevante din Orientalism Bibliografie: Edward Said. cuvinte cheie: Orientalism. Boston. hybridity. Ann Arbor. cuvinte cheie: gender. University of Michigan Press. 1978 Homi Bhabha. mimicry Seminar 1 Tematica: Close reading . 1967 Curs 3 Tematica: Gender and Post-colonial studies Obiective: înţelegerea noţiunilor şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a le aplica la studiul textului literar Concepte. hybridity. the Prospero/Caliban complex Seminar 2 Tematica: Close reading . 1990. Nation and Narration. Orientalism. Routledge. Grove Press. 1991. Frantz Fanon. post-colonial. subaltern.

University of Chicago Press 1992 Gayatri Chakravorty Spivak. Ghandi. Helen Tiffin. Chicago. Anita Desai. African literature in English Obiective: prezentarea istoriei literaturii de limbă engleză în contextul continentului african Concepte. Indiana UP. Suniti Namjoshi Seminar 5 Tematica: Activitatea studenţilor. Bloomington. pp. Braziller. eds. Bibliografie: Trinh T. Vikram Seth. 1995. cuvinte cheie: India. New York. Other: Writing Postcoloniality and Feminism. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. The Bride Price. New York. Native. 24-29. cuvinte cheie: post-colonial. G. Buchi Emeta. Woman. Indian literature in English Obiective: studierea complexului post-colonial în contextul subcontinentului indian Concepte. 1980 Curs 4 Tematica: India. 1987 Curs 5 Tematica: Indian literature in English Obiective: prezentarea istoriei scrisului de limbă engleză în contextul subcontinentului indian Concepte. Bill Ashcroft. The Rhetoric of English India. cuvinte cheie: post-colonial. 1989 “Can the Subaltern Speak?” Post-colonial Studies Reader. Bharati Mukharji. Gareth Griffiths. Routledge. New York.Tematica: Gender and Post-colonial studies Activitatea studenţilor: aplicarea noţiunii de gender la Buchi Emeta. Minh-ha. close reading: Suniti Namjoshi – Creation Plan B Bibliografie: Suniti Namjoshi – Creation Plan B Curs 6 Tematica: Africa. Nadine Gordimer. Methuen. The Bride Price. Chinua Achebe . Isak Denisen. post-colonial Seminar 4 Tematica: Indian post-colonial theory Activitatea studenţilor: close reading – pasaje relevante din Sara Suleri – The Rethoric of English India Bibliografie: Sara Suleri.

transformărilor culturale Bibliografie: David Malouf – An Imaginary Life Curs 9 Tematica: New Zealand. Aboriginal literature Seminar 8 Tematica: David Malouf. Obiective: prezentarea istoriei literaturii de limbă engleză în Noua Zeelandă. Homecoming Curs 8 Tematica: Australia. Concepte. Literature and the African World Ngugi wa Thiong’o. relevarea structurilor post-coloniale şi a dependenţelor. Homecoming Abiola Irene. cuvinte cheie: Astralia.Seminar 6 Tematica: Chinua Achebe – Things Fall Apart Activitatea studenţilor: close reading a fragmentelor relevante din punctual de vedere al teoriei postcoloniale din romanul Things Fall Apart Bibliografie: Chinua Achebe – Things Fall Apart Wole Soyinka. Concepte. cuvinte cheie: post-colonial. transformărilor culturale Bibliografie: Nadine Gordimer – Town and Country Lovers Wole Soyinka. Patrick White. Katherine Mansfield. Myth. The African Experience in Literature and Ideology Curs7 Mid-term paper Seminar 7 Tematica: Nadine Gordimer – Town and Country Lovers Activitatea studenţilor: close reading a nuvelei Town and Country Lovers. Literature and the African World Ngugi wa Thiong’o. Brian Castro. transformărilor culturale în Garden Party . relevarea structurilor postcoloniale şi a dependenţelor. Australian literature in English Obiective: prezentarea istoriei literaturii de limbă engleză în Australia. Janet Frame. Witi Ihimaera. New Zealand literature in English. relevarea structurilor post-coloniale şi a dependenţelor. Myth. Maori literature Seminar 9 Tematica: Katherine Mansfield – Garden Party Bibliografie: close reading. David Malouf.An Imaginary Life Activitatea studenţilor studenţilor: close reading.

relevarea structurilor post-coloniale. casa. exile. 1975. în căutarea identităţii Bibliografie: Edward Kamau Brathwaite. cuvinte cheie: post-colonial. literatură canadiană Concepte. London. Alice Munro Seminar 11 Tematica: Alice Munroe . Canadian literature in English Obiective: presentarea unor elemente semnificative de istorie şi cultură. cuvinte cheie: palimpsestic histories. cuvinte cheie: Margaret Lawrence. Statele Unite. dependence. Curs 13 Tematica: Literatura de limbă engleză în zona Caraibelor Obiective: presentarea unor teme literare semnificative: copilul.Prue Activitatea studenţilor: close reading. haunting histories. A Thematic Guide to Canadian Linda Hutcheon – The Canadian Postmodern: A Study of Contemporary EnglishCanadian Fiction Curs 11 Tematica: Literary Canada in English Obiective: presentarea unor elemente semnificative de istorie şi cultură din istoria Canadei Concepte. forgotten histories. Margaret Atwood.Prue Curs 12 Tematica: Zona Caraibelor: istorie şi civilizaţie Obiective: presentarea unor elemente semnificative de istorie şi cultură Concepte. în căutarea identităţii Bibliografie: Alice Munroe . Other Exiles. familia. relevarea structurilor post-coloniale. intertextualitate colonială . dependence. Survival. conflicting histories. în căutarea identităţii Bibliografie: Margaret Atwood. loialism Seminar 10 Tematica: Margaret Atwood – Survival Activitatea studenţilor: close reading. Marea Britanie. unreturning Seminar 12 Tematica: The English Carribbeans Activitatea studenţilor: close reading.Curs 10 Tematica: Canada. Oxford UP. relevarea structurilor post-coloniale.

care reprezintă 30% din nota finala. cuvinte cheie: dependence. Criterii de evaluare : calitatea si cantitatea informatiei. Deutsch. Farrar. Decan. post-colonial.Concepte. Obiective: Comparaţie între situaţia post-colonială şi alte situaţii de dependenţă culturală şi spirituală. transnationalism. dr. Modul de evaluare Lucrare de evaluare la mijlocul semestrului : mid-term. conform regulamentului UBB. Frauda la examen e adusa la cunostinta consiliului profesoral pentru decizia finala. deteritorialization.în căutarea identităţii etnice şi literare în spaţiul caraibelor Bibliografie: Jean Rhys. dezbatere . Prof. Consecintele plagiatului : nota 4. Jamaica Kincaid. 1982. globalization Seminar 14 Activitatea studenţilor: comparaţie între situaţia post-colonială şi alte situaţii de dependenţă culturală şi spirituală 8. Mihaela Mudure . cuvinte cheie: (post-)colonial. New York. gestionarea situaţiilor excepţionale Prezenta la ore nu e obligatorie. dr. Examen oral. Norton. V. New York. relevarea actualităţii abordării post-coloniale Concepte. Jean Rhys Seminar –13 Tematica: Jean Rhys Activitatea studenţilor: close reading. sau preluarea unor idei din alte lucrari fara indicarea sursei. Wide Sargasso Sea. relevarea structurilor post-coloniale. Corin Braga Sef de catedra. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Recuperarea orelor se stabileste de comun acord cu studentii.S. 9. London. Plagiat = copierea din surse scrise sau electronice a unor pasaje din alte lucrari. capacitatea de analiza si sinteza. Naipaul. Conf. Naipaul. Detalii organizatorice. Contestatiile se rezolva cu ajutorul sefului de catedra si al decanului. A Small Place. Prof.S. The Mimic Men. 1967 Curs 14 Tematica: Wrap-up discussion about the post-colonial complex. dr. 1988 V. Jamaica Kincaid.

seminar. Lector dr.com Cabinetul M8 Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă) 3. IV. discursive şi culturale în procesul complex al comunicării Conţinut: I. Informaţii generale despre curs. în vederea conştientizării competenţelor comunicative. SUBSTITUTION AND ELLIPSIS. III. REFERENCE. seminar.UNIVERSITATEA BABEŞ–BOLYAI. CLUJ–NAPOCA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ Anul universitar 2009 . Informaţii despre titularul de curs. VII. şi rolul structurii informaţiei în realizarea textelor . COHESION AND COHERENCE Competenţe:  abilitatea de a înţelege relaţia dintre discurs si text.2010 Semestrul II 1. TEXT VERSUS DISCOURSE. titlul ştiinţific: Preda Alina. CONJUNCTION RELATIONS AND LEXICAL DEVICES. DEFINIŢII. Informaţii de contact (adresă e-mail) : alinapreda74@gmail. V. lucrare practică sau laborator Nume. DISTINCŢII TERMINOLOGICE. Descrierea disciplinei: Obiective:  să faciliteze analiza modului în care se construiesc mesajele orale sau scrise  să familiarizeze studenţii cu strategiile comunicării. PREZENTAREA CURSULUI II. cu analiza conversaţională. VI. lucrare practică sau laborator Anul II Semestrul II Specializarea A Titlul disciplinei: ANALIZA DISCURSULUI – curs opţional Codul: LE 22124 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului 2.

PREZENTAREA CURSULUI prezentarea disciplinei. Bibliografia obligatorie: Nunan. a bibliografiei. programarea şi organizarea activităţilor şi prezentarea modalităţilor de evaluare finală şi pe parcursul semestrului. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: I.  înţelegerea de bază a elementelor de coeziune şi coerenţă capacitatea de a comunica eficient. text and discourse IV. modern linguistics and discourse analysis III. clausal substitution nominal ellipsis. II. – Introducing Discourse. nominal substitution. verbal substitution. DEFINIŢII. Materialele se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere. CONJUNCTION RELATIONS AND LEXICAL DEVICES.a. 6. synonymy. COHESIVE DEVICES. hyponymy VII. Materiale auxiliare xeroxate. anaphoric reference. REFERENCE. demonstrative reference. endophoric reference. cataphoric reference V. cohesiveness versus coherence . COHESION AND COHERENCE cohesive texts. additive. coherent texts. exophoric reference. DISTINCŢII TERMINOLOGICE.furnizate de către cadrul didactic. clausal ellipsis VI. TEXT VERSUS DISCOURSE. COHESIVE DEVICES. 5. oral şi în scris Metode de predare:  utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (40%)  discuţii pe baza unor exemple (20%)  rezolvarea unor exerciţii practice (40%) 4. adversative. comparative reference. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată . a obiectivelor. Penguin English. general word. COHESIVE DEVICES. verbal ellipsis. personal reference. 1993 Materiale auxiliare xeroxate. temporal and clausal conjunction relations reiteration versus collocation repetition. SUBSTITUTION AND ELLIPSIS. D.

Rezultatul acestei reevaluări se va face cunoscut în decurs de cel mult 5 zile de la data înmânării contestaţiei titularului de curs. Yule – Discourse Analysis. dezvoltarea tehnologică şi inovare PLAGIATUL „reprezintă însuşirea ideilor. procedurilor. indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute. Creditare: 4. prezentându-le drept creaţie personală”. Detalii organizatorice. . Orice tentativă de fraudă va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). cu excepţia primei ore de curs: să rezolve exerciţiile indicate din partea relevantă a bibliografiei obligatorii pe baza cuvintelor cheie aferente fiecărei întâlniri 7. Titularul de curs şi studentul respectiv vor stabili împreună data la care studentul îşi poate vedea lucrarea. metodelor. & G.Obligaţiile studenţilor pentru fiecare întâlnire. Brown. Pentru a beneficia de acest punctaj lucrarea trebuie predată la timp (data exactă va fi fixată de titularul de curs şi comunicată studenţilor în timp util). constituind 10% din nota finală. Simpla existenţă a unor deosebiri nu apără de învinuirea de plagiat. în principiu. „existenţa contrafacerii sau a plagiatului se stabileşte. cu acordul titularului de curs. tehnologiilor.” Plagiatul. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa la ore este obigatorie în proporţie de 80% iar participarea activă este o componentă (10%) în nota finală. G. dacă se dovedeşte existenţa şi importanţa asemănărilor. Activitatea la oră este luată în considerare. Întâlnirile pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu.wikipedia. Cererea trebuie trimisă şi prin e-mail. şi doar dacă studentul îşi manifestă intenţia de a recupera ora via email până cel târziu în seara zilei în care s-a desfăşurat cursul pierdut. rezultatelor sau textelor unei persoane. Bibliografia opţională: 1. Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. se pedepseşte cu nota 1. Se evaluează însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. dacă există o altă grupă. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică. Lucrarea de semestru pe care fiecare student o va elabora va avea un punctaj care va constitui 40% din nota finală. 8. Prezentarea la examen este condiţionată de număr minim de prezenţe: 80%. Conform Wikipedia (http://ro. 9. indiferent dacă este redus sau extins. Conform LEGII nr. Cambridge University Press. Modul de evaluare: 50% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma verificării scrise. 1983.org/wiki/Plagiat). pe baza de asemănări şi nu de deosebiri.

Prof. Halliday. 1984. Corin Braga Sef de catedra. R. G.A. London. Simpson (eds. & Greenbaum. M.2. Longman. R. 6. 4. Materialele se găsesc la Biblioteca Facultăţii de Litere şi Biblioteca Britanică Decan. Quirk. Prof. 3. Cook. Carter. Hasan – Cohesion in English. Discourse and Literature.) – Language. 1989. M. Oxford University Press. Coulthard. 1972. 5. – Discourse. Longman. Mihai Zdrenghea Titular de curs. dr. & R. S. dr. Alina Preda . UNWIN HYMAN. & P. K. 1994. Longman. – An Introduction to Discourse Analysis. Lect. (1973) – A University Grammar of English. dr.

Bibliografia obligatorie: Volumele de mai jos se găsesc la Biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere (cele marcate cu BE) sau la Biblioteca irlandeză a catedrei (cele marcate cu BI). să îi facă să discearnă modalitatea cum problemele şi tendinţele perioadelor respective se reflectă în creaţiile literare (proza şi poezia) şi gradul în care acestea au putut satisface orizontul de aşteptare al cititorilor irlandezi din perioadele incluse în studiu dar şi a celor de azi. titlul ştiinţific: Conf. (BI) Sheridan Le Fanu: In a Glass Darkly (‘Carmilla’) (BI) Stoker: Dracula (BE. Programarea în orar a activităţilor: conform orarului II. BI) . lucrare practică sau laborator Nume. Some Experiences of an Irish R. Abordarea de bază este cea tematică în cazul fiecărui autor discutat. modalitatea cum Irlanda şi viaţa din Irlanda sunt reprezentate textual. M. felul cum se conturează conceptul de identitate irlandeză. Modului încearcă să detaşeze ceea ce este specific irlandez dar şi aspectele de universalitate din cadrul fenomenului literar irlandez. Bibliografie literară The Táin (BI) Sweeney Astray (se recomandă traducerea lui Seamus Heaney) (BI) Maria Edgeworth: Castle Rackrent (BI) William Carleton: The Black Prophet (BI) Somerville and Ross: The Real Charlotte. şi anume cu principalele manifestări şi direcţii literare şi cu cele mai importante nume de pe scena literară irlandeză din timpurile gaelice şi până la începutul secolului al XX-lea. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Literatura irlandeză Codul: LE22124 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: conform orarului. XXIV. Se includ un număr de texte specifice perioadelor discutate având drept scop să îi apropie pe studenţi de ceea ce s-a creat pe plan cultural-literar în aceşti ani. Adrian Radu Informaţii de contact: aradu@lett. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar: 2009 .ubbcluj. dr. Informaţii despre titularul de curs.2010 Semestrul: 2 (Specializarea: limba şi literatura engleză principal) I.ro Ore de audienţă: conform programului afişat la cabinet XXIII. Descrierea disciplinei: Acest curs care face parte din programul de Studii irlandeze este menit sa familiarizeze studenţii cu literatura irlandeză văzută în special în perspectivă diacronică.Universitatea Babeş-Bolyai. seminar.

(BI) Heaney. 1929’. Over Nine Waves. Those Mingled Seas: The Poetry of W.lett. 1991. ‘Byzantium’. Irish Literature. A Reader’s Guide to James Joyce’s ‘Finnegans Wake’. New York: Vintage. 1982. 1: ‘The Nineteenth Century’. Ian. ‘Easter 1916’. Marie. 1959. (BI) Kiberd. (BI) Holdridge. Yeats. Vols. Walton James Joyce. Yeats: A New Biography. 1995. The voyage tales. Celtic Mythology. Derry: Field Day Publications. Thames and Hudson: London. B. the Beautiful and the Sublime. Gilbert. Cú Chulainn. . Cambridge: CUP. London: Faber and Faber. 1980.ro/~aradu) XXV. Belfast: Appletree Press. Introduction. Jefferson.ubbcluj. 1969. ‘The Second Coming’. (BE şi www. Sailing to Byzantium’. B. (BI) Jeffares. 1994. (BE) MacCullach. Abreviat “TE” în desfăşurătorul de mai jos. (BE) Ganz. XXVI. (BE) Tindall. 1990. Seamus. ‘Leda and the Swan’ (BE) James Joyce: Dubliners (‘The Dead’). James Joyce. 2006. 2003. 1966. Dublin: University College Press. Margaret and Philip O’Leary. 2 vols. Fionn Mac Cool and the Fianna. W. John. the Milesians. 2 and 3. ‘The Wild Swans at Coole’. London: Penguin. Richard. The Táin. Declan: Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. 1996. Irish Literature: Text extracts. Jeffrey. New York: Twayne Publishers. (BI) Ellmann. Oisín and Caoilte. (BI) Litz. Vol. 1981. William York. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Proiector şi CD player asigurate de facultate. A. Adrian. Suport de curs. Adrian.John Millington Synge: The Playboy of the Western World (BI) Douglas Hyde: ‘The Necessity of De-Anglicising Ireland’ (BI) William Butler Yeats: ‘The Lake Isle of Innisfree. (BE) Radu. (BI) Stuart. The Ulster Cycle: Macha. The Anglo-Irish Novel. ‘Coole Park. The Fenian / Ossianic Cycle. F. The Cambridge History of Irish Literature. London: Thames and Hudson. (BE) Radu. Early Irish Myths and Sagas. James Joyce’s ‘Ulysses’. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Saptamana 1: Early Irish Myths and Sagas The Mythological Cycle: the Tuatha Dé Danann. The Historical / King Cycle: The buile motif and the story of Sweeney. London: Vintage. ed. Norman. (BI) Bibliografie critică Cronin. (BE) Kelleher. ‘September 1913’. Oxford: Oxford UP. The Field Day Anthology of Irish Literature. London: Arena. A Portrait of the Artist as a Young Man (BE) Antologii de texte Deane.

Cuvinte cheie: Irish nation and nationalism. Somerville and Ross: The Real Charlotte. Sweeney Astray. Irish Revival. opţional: McNally and Florescu (1-28). Philosophy: A Vision. the literary scene: representatives. Towards an Irish National Theatre: the place of W. Cuvinte cheie: regional novel.: life in the West (The Aran Islands). M. Douglas Hyde: ‘The Necessity for De-Anglicising Ireland’. Săptămâna 3: The Irish Literary Revival Directions. The co-revivalists: Lady Augusta Gregory and Edward Martyn. the buile motif. stereotypical representations. Dr. Sheridan LeFanu: ‘Carmilla’. The philosophical poems: ‘The Second Coming’ and ‘Leda and the Swan’. ideas. the Big House motif. and the tragi-comedy of manners. the parody of stereotypes and the unsentimental representation of Ireland (The Playboy of the Western World). John Millington Synge The Playboy of the Western World. emblems. The Byzantium poems: ‘Sailing to Byzantium’ and ‘Byzantium’. Protestant Ascendancy. Saptamana 2: Anglo-Irish Prose in Modern Ireland The search for expression. Medbh. Bibliografie literară: Douglas Hyde: ‘The Necessity for De-Anglicising Ireland’. imramm. Săptămâna 4 şi 5: William Butler Yeats Aesthetic principles and perspectives. Political poems: September 1913’ and ‘Easter Rising 1916’. Bibliografie critică: Kelleher and O’Leary (2: 226-69). dinnsheanchas. Heaney (ix-xi). Authenticity and / or imagery and the new Gothic: Sheridan Le Fanu: (In a Glass Darkly: ‘Carmilla’) and Bram Stoker (Dracula). Bibliografie critică: Cronin (92-5). Bibliografie literară: The Táin. echtra. opponents.Cuvinte cheie: Cú Chulainn. Somerville and Ross: The Real Charlotte. The Coole Park poems: ‘The Wild Swans at Coole’ and ‘Coole Park’. William Carleton: The Black Prophet. the Fianna. Macha. . Yeats (Cathleen Ni Houlihan). the Irish Gothic Bibliografie literară: Maria Edgeworth: Castle Rackren. Some Experiences of an Irish R. Maria Edgeworth: Castle Rackrent and the regional novel. B. Irish National Theatre. Fionn MacCool. Bibliografie critică: Ganz (10-27). societies. Briam Stoker: Dracula. the Famine and the struggle for life. The condition of Ireland novel. nationalism and representation.

Cuvinte cheie: gyres, dispensations, cyclical development, phases of the Moon, Yeatsian symbolism and representation, Hellenic and Christian civilizations, Byzantium, Coole Park, Second Coming. Bibliografie literară: ‘September 1913’, ‘Easter Rising 1916’, ‘The Wild Swans at Coole’, ‘Coole Park’, ‘The Second Coming’, ‘Leda and the Swan’. Bibliografie critică: Holdridge (105-7), opţional: Brown (229-36). Săptămâna 6 şi 7: James Joyce Joyce’s kind of Ireland in Dubliners: ‘A Painful Case’ and ‘The Dead’. The prototype of the creative artist in A Portrait of the Artist as a Young Man. Ulysses: avatars of Ulysses and Telemachus and the Homeric story; the motif of quest: the father and the son; Joyce’s innovative narrative technique; the Joycean text in the ‘Lestrygonians’ episode. Cuvinte cheie: paralysis and servitude, the condition of the artist, epiphany, Irish nationalism, mythic representation, pastiche, narrative technique, stream of consciousness / interior monologue. Bibliografie literară: Dubliners (“The Dead”), A Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses (the ‘Lestrygonians’ episode). Bibliografie critică: Kiberd (331-4, 327-55). XXVII. Modul de evaluare: • • lucrări de semestru, proiecte de cercetare (participare activă etc.) (pondere: 25%), examen de sfârşit de semestru (lucrare scrisă sau / si verificare orală – după caz).

XXVIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: • • Prezenţa la curs este obligatorie în proporţie de 75%. Pentru cele 3 credite aferente distribuţiei 31224 din Planul de învăţământ se iau în calcul notele de la cursul opţional de limbă iar nota finala este dată de media celor două. Condiţia promovării şi obţinerii celor 3 credite este promovarea fiecărei componente în parte. Plagiatul si frauda va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Se va solicita conducerii facultăţii exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului. La afişarea rezultatelor examenului se va menţiona adresa de email la care studenţii pot afla detalii despre lucrările lor precum şi data şi ora când studenţii pot sa-si vadă lucrările. Orice contestaţie a notei obţinute se va depune în termen de 2 zile de la afişarea rezultatului şi va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Această reevaluare se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data depunerii contestaţiei.

• • •

XXIX. Bibliografia opţională: Brown, Terence. The Life of W. B. Yeats. Oxford: Blackwell, 1999. Craig, Patricia, ed. The Oxford Book of Ireland. Oxford: Oxford University Press, 1998. (BI) McNally, Raymond and Radu Florescu. In Search of Dracula. Houghton Mifflin, 1994. (Bibl. titularului de curs). McCormack, W. J., ed. The Blackwell Companion to Modern Irish Culture. Oxford: Blackwell, 1999. (BI) Welch, Robert, ed. The Oxford Companion to Irish Literature. Oxford: Oxford University Press, 1996. (BI) Decan, Prof. dr. Corin Braga Şef de catedra, Prof. dr. Mihai Zdrenghea Titular de curs, Conf. dr. Adrian Radu

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca Facultatea de Litere Catedra de Limba si Literatura Engleza I. Informatii generale:

Titlul disciplinei: Limbaje de specialitate (curs optional) Cod: LE 22125 Numar credite: 4 Locul de desfasurare: Facultatea de Litere, Catedra de Limba si Literatura Engleza Programarea in orar a activitatilor: conform programului stabilit II. Informatii despre titularul cursului:

Nume, titlu stiintific: Ecaterina Popa, prof. univ. dr Informatii de contact: email: epopa42@yahoo.com, telefon: 0264534898 Ore de audienta: 2 III. Descrierea disciplinei:

Cursul de limbaje de specialitate are ca scop familiarizarea studentilot filologi cu stilurile functionale si subliniaza importanta particularitatilor registrelor in functie de terminologia de specialitate si de trasaturile de discurs specifice fiecarui domeniu de specialitate. Obiective: - familiarizarea studentilor cu limbaje de specialitate - dezvoltarea capacitatii de a surprinde si interpreta informatia din text - dezvoltarea deprinderilor de analiza la nivel de macrostructura a unor modele de texte autentice Competente: -identificarea elementelor caracteristice diferitelor tipuri de texte de specialitate - analiza textului la nivel de macrostructure - analiza textului la nivel de microstructura IV. Bibliografia obligatorie:

1. Ewer J R & Latorre (1969) A Course in Basic Scientific English, Longman 2. Hutchinson, T & Waters, A (1987) English for Specific Purposes, Cambridge University Press. 3. Muresan Laura (2000) Genre Analysis in Economics, Paidea, Academice, Bucuresti.

4. Robinson Pauline (1980) ESP (English for Specific Purposes, the Present Position), Pergamont Press. Nota: Bibliografia este accesibila la biblioteca Facultatii de Litere si Biblioteca Centrului British Council V. Materiale auxiliare xeroxate din surse autentice asigurate de cadrul didactic. VI. Planificarea intalnirilor: 1. Features of ESP compared to General English: - Historical survey of ESP - Defining General English - Defining ESP Bibliografie: Robinson, Pauline (pp. 15-20) 2. New Approaches to ESP - Registers and genres - Discourse and ESP - Communicative approach to ESP Bibliografie: Hutchinson (pp. 15-39) Muresan (pp. 19-24) 3. ESP Registers - EAP - English for occupational purposes - ESP for oral interaction Bibliografie: Robinson (pp. 43-54) 4. ESP – Written Texts Textbooks for ESP: -economics, social sciences, technology, sciences Bibliografie: Robinson (pp. 56-67) 5. Textual Analysis on levels of -lexis -grammar -discourse Texts from Ewer& Latorre 6. Textual Analysis of Scientific and Academic Articles -a genre analysis approach Bibliografie: Muresan (pp.24-45) Yates (pp. 1-9)

7. Teaching ESP – particular features of teaching approaches Bibliografie: Muresan (pp. 135- 159)

VII. VIII. IX.

Evaluarea se face pe baza frecventei si participarii active la curs 40%, examen scris 60%. Prezenta la ore este obligatorie 80%. Plagiatul si frauda se penalizeaza cu nota 1 (unu) conform regulamentului. Bibliografie optionala:

1. Haarman, L., Leech, P. & Murray, J. Reading Skills for Social Sciences (1988), Oxford University Press. 2. Yates, C. St. J (1988) Earth Sciences, Cassell, London.

DECAN: Prof. dr. Corin Braga

SEF CATEDRA: Prof. dr. Mihai Zdrenghea

TITULAR: Prof. dr. Ecaterina Popa

titlul ştiinţific: Titularul de disciplina urmeaza a fi numit Informaţii de contact (adresă e-mail. seminar.Universitatea Babeş-Bolyai. eventual nr. Informaţii despre titularul de curs. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 .2010 Semestrul II I. lucrare practică sau laborator Nume. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Literatura americana Codul: LE22125 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II. de telefon): Ore de audienţă: . seminar. Informaţii generale despre curs.

ubbcluj. în corelare cu obiectivele şi misiunea specializării) .2010 Semestrul 1 Titlul disciplinei: Gramatica generativă Codul: LE 31121 Numar de credite: 4 Cadrul didactic: prof. Proiect Facultativă Titular disciplină Curs Numele şi prenumele Instituţia Catedră/ Departament Stefan Oltean Universitatea Babeş-Bolyai Limbă şi literatură engleză doctor profesor norma de baza Seminar Stefan Oltean Universitatea Babeş-Bolyai Limbă şi literatură engleză doctor profesor norma de baza Lucrări Proie ct Titlul ştiinţific Gradul didactic Încadrarea (norma de bază/asociat) Vârsta 57 57 V. Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) (maxim 5 rânduri. ore săptămânal) Seminar Lucrări 1 Opţională Categoria: DS Semestrul Curs V 1 III.Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultate de Litere Anul universitar 2009 .ro Ore de audienţă: se vor afişa la cabinet SYLLABUS Universitat Babeş-Bolyai ea Facultatea LITERE Specializare Engleză A a I. Gramatica generativă Structură disciplină (Nr. Denumire disciplină II. Statut disciplină Obligatorie (se marchează cu X) X IV. dr. Ştefan Oltean Informaţii de contact (adresă e-mail. de telefon): stoltean@lett. eventual nr.

ore/ săpt. teoria rolurilor tematice (“theta-theory”).3. catgorii lexicale şi categorii funcţionale. c-comandă Cap. IV. Introducere în programul minimalist VI. Lexiconul. Perspectiva generativă asupra studiului limbii.Puterea explicativă a gramaticii generative şi relevanţa ei pentru sintaxa comparată VI. Teoria legării (“binding theory”) Cap. Reprezentări ale structurii propoziţiilor.. Teoria cazurilor. adjectivale. roluri tematice (exemplificări. III.Caracterul original şi novator al acestei teorii lingvistice . deplasări WH. grupul complementizator Cap. construcţii „pieped-piping” Cap. verbe tranzitive. Structură de adîncime. gramatica universală. Relaţii structurale (exemplificări. exerciţii). Conţinutul disciplinei VI. I. II. achiziţie vs. IX. VII. caz structural şi caz inerent Cap. principii şi parametri Cap. relaţii structurale: guvernare. ipoteza originii subiectului ca specificator al grupului verbal. VIII. 1 1 Cap. Curs (capitole/subcapitole) Cap.în engleză şi română VI. Tipuri de deplasări ("movements"). a cadrului conceptual. Discuţie cu privire la natura şi originile limbajului 2. Nivele de reprezentare (exemplificări – comparaţie între engleză şi română) 5. inacuzative. a metodelor şi instrumentelor de analiză ale uneia dintre cele mai importante paradigme din lingvistica contemporană (gramatica generativă) . principiul proiecţiei. Teoria lui x-barat (“X-bar theory). exerciţii). structura grupurilor nominale. deplasări WH . Deplasări (ilustrări). verbale. prepoziţionale. sintaxă şi semantică. Lucrări (dacă este cazul) 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 . inergative 3. factori implicaţi în arhitectura limbajului Nr. Seminar (dacă este cazul) 1. exerciţii 4. învăţare a limbii. „island constraints”. Grupul flexionar în engleză şi română (studiu comparativ – ilustrări) 6.Relevanţa ei pentru studiul limbilor naturale şi specificara naturii limbajului uman . Grupul complementizator (exemplificări: comparţie între limba română şi engleză) 7. formă fonetică şi formă logică.2.1. VI. Limbajul – construct cultural sau capacitate umană înnăscută. perspectiva generativă asupra inacuzativităţii 2 Cap.Prezentarea fundamentelor teoretice. reprezentarea propoziţiei ca proiecţie a grupului flexionar. reprezentarea prin arbori binari. structură de suprafaţă.Descrierea modelelor de analiză şi aplicarea lor la descrierea structurilor sintactice ale limbii engleze .. V.

and Use. Concepts of Modern Grammar. Complementation in English Grammar. Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti. and Slavko Milekic. pp. Haegeman. Chomsky. Forme de activitate Curs Seminar Lucrări Proiect IX. Knowledge of Language: Its Nature.1-48 6. Editura Universităţii Bucureşti. Theory of Language. 3-166. pp. Bibliografie obligatorie 1.VI. The Minimalist Program. test. 1995 3. English Grammar. Origin. 2000. Cornilescu Alexandra. A Generative Perspective. scris şi oral. Ştefan OLTEAN Obs: Discipline: DF – fundamentale. Neil Smith. 125-226 Bibliografie opţională 1. Steven E. DC – complementare. oral. Cambridge University Press. Prof. Forme de activitate Examen Colocviu Seminar Laborator Proiect Titular curs. Întregul material se va concentra pe max. Cambridge.4. DS – de specialitate. Liliane and Jacqueline Guéron. dezbateri Evaluare (scris. Metode didactice folosite Curs interactiv cu fundament de prelegere Analize de fapte lingvistice. dr. Oxford: Blackwell. 15-125) 5. 1999 4. Liliane. Alexandra. Weisler. Tematică proiect (dacă este cazul) Cod formular: FD-01 VII. 1999. Pinker. Haegeman.1-50 2. 189-216. 298-306 3. implicarea în discuţii Procent din nota finală 70% 30% . Noam. Penguin Books. 1991. altele) scris Participarea la seminar. Chomsky. pp. 1-4. Ideas and Ideals. 2 pagini. pp. Chomsky. Steven. Massachusetts: The MIT Press. New York: Praeger. 2. DD – în domeniu. 2003 VIII. The Language Instinct. Noam. Introduction to Government and Binding Theory. pp. 1986. MIT Press: 1995. Cornilescu. 1994 (Cap. Oxford: Blackwell.

Prof. dr. Prof. Stefan Oltean . Prof. Mihai Zdrenghea Titular de curs.Decan. Corin Braga Sef de catedra. Dr. dr.

(1) It focuses on the ways in which these tendencies appear in the 20th century novel. (4) It seeks to develop the students’ interpretive skills and their ability to identify and define the changes that occurred in the ways of literary expression. It is devoted to the discussion of fiction. (2) It is intended to emphasize a characteristic of the modern age-the tension between ‘tradition’ and ‘modernity’. The course is organized around six lecture units. IV.com Ore de audienta: 2 III. style and theme. drama and poetry and on the new ways of expression in the 21st century fiction.Michael Levanson (1999) Modernism (A Cambridge Companion to). .reflected in attitude. . drama and poetry from post-Victorianism and early Modernism (1890) to the refined formulae of Late and High Modernism (1930). from the anti-modernism and neo-realism of the1950’s and the 1960’s to Postmodernism and the Present. Bibliografie obligatorie: . titlu stiintific: BERCE SANDA.2010 Semestrul 5 I. London. in 14 weeks. London. Papermac. I. Conferentiar doctor Informatii de contact: sandaberce@yahoo. Macmillan. Informatii generale despre curs: Titlul disciplinei: Literatura engleza a secolului XX Codul: LE31161 Numarul de credite: 4 Locul de desfasurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: II.Universitatea”Babes-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . . Cambridge University Press. Routledge. (3) It displays the developing picture of English literature by way of a new paradigm shift in the contemporary history.Matei Calinescu (1987) Five Faces of Modernity.Malcolm Bradbury (1993) The Modern British Novel (Ch. Descrierea disciplinei: The course is a useful survey of the dynamics of English literature in the 20th century from the modern (Modernist) to the contemporary literature.Harold Bloom (1994) The Western Canon. theory of literature and criticism which promotes a new type of investigation understood as a communicative process between Author-Reader and History. Informatii despre titularul de curs: Nume. Duke University Press. VII). . 2(two) contact hours per week.

. J. Modernism and/vs.).S. Film.Sanda Berce (2002) Modernity in English Contemporary Fiction.a language revolution? Inter-arts discourse and the novel. Modern-Modernity-Modernism. pp. V. Materiale folosite in cadrul procesului educational: . Cluj-Napoca. Bibliography: Matei Calinescu (1987) Five Faces of Modernity. Modernity and tradition.Terry Eagleton* (2005) The English Novel: An Introduction (fragm. Displacing tradition in literature (from post-Victorianism to early Modernism: theme-genreform/expression).Yeats).Conrad. W. high modernism. Modernity and Modernism: Literature and Theory). Preface to “The Portrait of the Lady”. . Preface to “The Nigger of the Narcissus” 2. “The Men of 1914”: Modernist English Poetry (T.B. “Lord Jim” Bibliography: H. . metafiction.). The “New canon” rules. ‘disharmonious harmony’. S. J. Editura Dacia. “Daisy Miller”.Brian McHale (1987) Postmodernist Fiction. Most of the titles specified above may be found in the Reading Packets prepared by the tutor for the students and are available in the English Library. 3. Postmodern sensibility: juxtaposition. Oxford.Berce (2001) Forms of Attention. 2. aesthetic canon.Lecture hand-out (provided by the tutor). II. psychological realism. Oxford University Press. Napoca Star. 214-281. Postmodernism. media and the novel.Eliot. . Oxford. Context and ‘Background’: H. * These books are provided by the tutor. Realism: Perspective and Focalization. III. Art and the novel: the novel development. 1. Key words: canon. Postmodernism and the Visual arts (architecture). Unit 2: Modernism and Tradition 1. H. Part IV: pp 397-502. Michael Levanson (1999) Modernism. anti-canon. Planificarea/ Calendarul intilnirilor si a verificarilor/examinarilor intermediare: Unit I: English Literature in the first half of the 20th century. VI. London.Conrad. mythopoeic Modernism. Yeats and the ‘modern’ poetry.James. . Oxford University Press.Randall Stevenson* (2004) The Last of England . .Bloom (1994) The Western Canon. Preface to “The Wings of the Dove”. Postmodernism and Literature. juxtaposition. Eliot as critic: defining literary tradition. . late modernism. The turn of the century: the ‘World’ and the ‘Self’(the ‘private’ and the ‘public’). Routledge. the language turn. Modernity and Postmodernism:Theory.Bibliography: the books which are not providd by the faculty library are provided by the tutor in the Reading Packets and as photocopies.1-22. The dynamics of literature and the new communication technologies. the Faculty of Letters (I.Sanda Berce (2001) Forms of Attention. Cluj-Napoca. 12 in “The Oxford Literary History”(fragm. vol.James.

.Docudrama: Rose Tremain.re-writing ‘History’ (the ‘new historical novel). cosmopolitanism. Tradition and the Individual Talent.Historiographic metafiction: Graham Swift. The novel ‘parable’-‘tropological’worlds: G.Fiction and History. Author”/2004). James Joyce: Irishness and Europeanism. post-war violence. Bibliography: Michael Levanson (1999) Modernism. Bibliography: D. David Lodge. “Time’s Arrow”/1991. new chronologies. “Atonement”/2001. tropological. The Quintessence of Ibsenism. H. free indirect discourse. Modern Fiction.S. Key words: angry decade.Huxley. G. “Thinks”/2001.Huxley. focalization.Lawrence.S.H. History and “his-Stories”: space vs. T. History and the historical character in English theatre. “A Maggot”/1985. stream-of-consciousness. 3. Bibliography: V.Bradbury (1993) The Modern English Novel.Eliot. Unit 4: ‘The Angry Decade’. “Restauration”/1989.Beckett.3. Consciousness and the Novel (Ian McEwan. Modernism(s). New tendencies in the English contemporary fiction. A. A. The change of voice: . time. Symbolism. “To the Lighthouse”). R.Osborne.Orwell “1984”. Flann O’Brien. background. Impressionism. the novel parable.Shaw. Self. perspective. The “Return of the Author”: (Auto)Biography and the Novel (Julian Barnes. . 2. “Waterland”/1983.Lawrence. intertextuality. the theatre of the absurd. modernization. Experiment with new modes of representation: stream of consciousness (V.The ‘fall’ of the Empire. Unit 5. point-of-view. Key words: impersonality. The Bloomsbury group. A.Eliotthe ‘poetic drama’. “Music a Night” Key words: context. “Look Back in Anger”.H.Woolf. metahistory. T.Shaw-the ‘Problem Play”. changes in sensibility and perception (D. “Author. “New’ technologies and the novel. 1. Graham Swift. authorship. Pinter “The Caretaker”).Bolt and ‘documentary realism’. the ‘death of the Author’. Expressionism. D.Sillitoe ”Saturday Night and Sunday Morning”. Modernization and its consequences: new notions of the Self. The ‘new’ timing.Lawrence (“Women in Love”). (Post)Modernisms. the beginnings of the “Campus novel” (J. “Last Orders”/1996. English drama in the age of innovation: G. Kingsley Amis. The beginnings of postmodernism with Joyce and S. David Lodge. 1. M.B. “Brave New World”(“Point-Counter-Point”). 2. urbanization. idiosyncratic. Language revolution: the ‘World’ and the ‘Word’.H. . 1. “At Swim-Two-Birds”.apocryphal history (“Pastiche”): John Fowles. “The Rainbow”(“Sons and Lovers”). Unit 3: Experiment versus Tradition. the representation of history: irony and intertextuality (“A Portrait of the Artist as A Young Man”). “Lucky Jim”.Woolf. 1.B. Realism and ‘the mental space’.theatre and the novel(British post-war fiction and drama). “Love” (1917). “Give Her a Pattern”(1928). Fragmentation and alternative narratives(space-time compression): Martin Amis. “Flaubert’s Parrot”/1984. Unit 6.

Mihai Zdrenghea Titular de curs. Corin Braga Sef de catedra. The score is 1. It is considered fraud the use of unquoted information in the Term paper (full text or fragment). Attendance: 80% compulsory. cell phones. Sanda Berce . alternative narrative. Modul de evaluare: Exam +Term paper score (25% of the exam score). S. docudrama. heterotopia. Key words: metafiction.Berce(2002) Modernity in English Contemporary Fiction. in the exam. Conf..dr.00. historiographic metafiction. space-time compression VII. fictional biography.dr. Prof. printed pages. psychobiography. Final assessment: Exam + Special seminar[the British novel] (25% of the final score). the use of sources of information such as lecture notes. Prof.dr. books. Decan.Bibliography: Brian McHale(1987) Postmodernist Fiction.

. Students are required to take an active part in the discussions. it mainly focuses on textual analysis in order to disclose the evolution of key themes and narrative strategies (such as perspective and the means it provides to the construction of subjective identities). Fury Salman Rushdie. Informaţii despre titularul de curs. Mihálycsa Erika Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo. as well as the hand-outs provided by the tutor. Haroun and the Sea of Stories V. seminar. make short verbal presentations to the texts.Descrierea disciplinei: This seminar is meant to facilitate students’ understanding and interpretive skills with regard to fictional texts belonging to experimental modernism and postmodernism.com Ore de audienţă: III. IV. It also aims at familiarising students with the methodologies and frameworks of various critical approaches to the twentieth century novel. Power-Point presentations produced by the course tutor. Mrs Dalloway John Fowles.2010 Semestrul 1 I. The Turn of the Screw Virginia Woolf. Heart of Darkness/ Henry James. and read the compulsory texts. Bibliografia obligatorie: Joseph Conrad. titlul ştiinţific: asist. lucrare practică sau laborator Nume. drd.Universitatea Babeş-Bolyai. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-outs. Informaţii generale despre curs. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . images. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Special seminar in the British Novel Codul: LE 31161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II. While embracing a diachronic and contextualising stand. The French Lieutenant’s Woman Julian Barnes. seminar. A History of the World in 10 ½ Chapters Salman Rushdie.

gender. individual presentations. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. double coding. (self-)reflexivity. contributing to class debates. Students tasks: reading the text. Heart of Darkness/ Henry James. contributing to class debates. Students tasks: reading the text. Week 2: Topic: high modernist writing: Virginia Woolf. contributing to class debates. fragmented identities and the boundaries of otherness. rewriting. pastiche. A History of the World in 10 ½ Chapters Key words: historiographic metafiction. virtual identities. tradition. contributing to class debates. individual presentations. death of the author. parody. sensation vs the logocentric tradition. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. interior monologue. Fury Key words: migrants: reinventing identity. Students tasks: reading the text. perspective. free indirect speech. virtual histories and simulacra. Week 4: Topic: the challenge of (his)tory: Julian Barnes. The Turn of the Screw Key words: subjectivism. Students’ tasks: reading the text. fragmentation. multiplicity. contributing to class debates. individual presentations. Mrs Dalloway Key words: impressionism. Week 3: Topic: postmodern metafiction: John Fowles. individual presentations. Week 6: . psychological realism. dialogism and the crisis of dimension. MID-TERM QUIZ.VI. reinventing narrative. Week 2: Topic: early modernist writing: Joseph Conrad. individual presentations. intertextuality. linear vs interior time. liminal spaces. Week 5: Topic: the “new centre”: Salman Rushdie. Students tasks: reading the text. subversion. petit histoire. introducing the general theoretical frame of the practical course. perspectivism. The French Lieutenant’s Woman Key words: historiographic metafiction. grand narrative.

A Poetics of Postmodernism. Bibliografia opţională: • Bradbury. 1991 • Hutcheon. Missed classes may be compensated by extra-work. dr. 1890-1930. self-reflexivity. Brian. Linda. Routledge. eds.. Students tasks: reading the text. Extra-points (30%) will be awarded for full attendance. Methuen. IX. respectively). hybridity of genres/language. Corin Braga Sef de catedra. Decan. recycling. The Cambridge Companion to Modernism. Cambridge. Prof. gestionarea situaţiilor excepţionale: Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. presentations and class participation. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Haroun and the Sea of Stories Key words: story. Mihalycsa Erika .Topic: postmodern story-telling: Salman Rushdie. Detalii organizatorice. fluidity of discourse. Modul de evaluare: “continuous assessment”. Week 7: final quiz. 1999 • McHale. • Levanson. New York. James. Cambridge University Press. contributing to class debates. but students who miss any of them will get lower grades. Plagiarism of any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the student’s failure to pass. Prof. McFarlane. None of the tasks is compulsory. but not if there are more than 50%! Failure to meet attendance requirements automatically results in failure to pass.. London. Penguin Books. The final grade will result from the cumulated points got in the quizzes (30% and 40%. Malcolm. Students who distinguish themselves in class discussions may be exempted from taking the final quiz. As. VII. individual presentations. London. ed. dr. Postmodernist Fiction. 1987. Michael. 1998. VIII. story-telling. dr. Modernism: A Guide to European Literature.

Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . seminar. lucrare practică sau laborator Nume. Un alt scop este familiarizarea studenţilor cu metodologiile şi cadrele teoretice ale diverselor abordări critice aplicabile romanului modern.petrar@gmail. titlul ştiinţific: asist. Petronia Petrar Informaţii de contact: petronia. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Seminar special de roman britanic Codul: LE 31161 Numărul de credite: 0 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: II.com Ore de audienţă: X. scrise şi vorbite. seminar.2010 Semestrul 1 I. Studenţii vor participa activ la dezbateri. Informaţii despre titularul de curs. Deşi propune o viziune diacronică şi contextualizatoare. seminarul se axează în principal pe analiza de text pentru a explora evoluţia temelor cheie şi a strategiilor narative (cum ar fi perspectiva şi mijloacele pe care aceasta le oferă construcţiei de identităţi subiective). pe marginea textelor studiate . Descrierea disciplinei: Seminarul urmăreşte facilitarea înţelegerii şi dobândirii de competenţe interpretative necesare studiului unor texte experimentale aparţinând modernismului şi postmodernismului. Obiective: • familiarizarea cu practica şi limbajul interpretării literare • înţelegerea principalelor teme şi strategii utilizate în romanul modernist şi postmodernist • furnizarea de informaţii generale asupra autorilor şi textelor studiate Competenţe: • capacitatea de a interpreta şi a contextualiza un roman de genul celor studiate • cunoaşterea şi utilizarea terminologiei critice adecvate • înţelegerea convenţiilor literare specifice genului scurt • producerea de discursuri coerente. Informaţii generale despre curs. vor produce scurte prezentări ale textelor sau materialelor adiţionale indicate de titularul de curs. dr.

XIII.Metode: • discuţii interactive pe marginea textelor • close reading • dezbateri în grup • studiul cadrului teoretic furnizat de bibliografia secundarp • prezentări individuale şi în grup ale temelor indicate de titularul de curs • extragerea de reacţii personale la întrebări specifice XI. images. free indirect speech. contributing to class debates. A History of the World in 10 ½ Chapters Salman Rushdie. The Turn of the Screw Virginia Woolf. Fury Salman Rushdie. psychological realism. Haroun and the Sea of Stories XII. Bibliografia obligatorie: Joseph Conrad. sensation vs the logocentric tradition. Students tasks: reading the text. Mrs Dalloway Key words: impressionism. gender. perspectivism. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-outs. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements. individual presentations. introducing the general theoretical frame of the practical course. fragmentation. multiplicity. interior monologue. fragmented identities and the boundaries of otherness. The Turn of the Screw Key words: subjectivism. Heart of Darkness/ Henry James. Students’ tasks: reading the text. authors and texts to be studied and methods or critical trends to be used. . individual presentations. The French Lieutenant’s Woman Julian Barnes. perspective. Week 2: Topic: early modernist writing: Joseph Conrad. contributing to class debates. Heart of Darkness/ Henry James. linear vs interior time. Week 2: Topic: high modernist writing: Virginia Woolf. Mrs Dalloway John Fowles. Power-Point presentations produced by the course tutor.

Fury Key words: migrants: reinventing identity. contributing to class debates. Haroun and the Sea of Stories Key words: story. virtual histories and simulacra. Se recomandă aducerea de contribuţii personale. individual presentations. rewriting. nota pentru testul final (40%). MID-TERM QUIZ. Students tasks: reading the text. individual presentations. Week 5: Topic: the “new centre”: Salman Rushdie. Students tasks: reading the text. recycling. tradition. . story-telling.Week 3: Topic: postmodern metafiction: John Fowles. subversion. A History of the World in 10 ½ Chapters Key words: historiographic metafiction. The French Lieutenant’s Woman Key words: historiographic metafiction. hybridity of genres/language. Students tasks: reading the text. XIV. Modul de evaluare: verificare pe parcurs. Week 7: final quiz. grand narrative. contributing to class debates. Week 4: Topic: the challenge of (his)tory: Julian Barnes. contributing to class debates. Eseul trebuie să conţină o analiză a unuia dintre textele studiate dintr-o perspectivă critică utilizată în timpul semestrului. virtual identities. Week 6: Topic: postmodern story-telling: Salman Rushdie. petit histoire. Students tasks: reading the text. reinventing narrative. pastiche. fluidity of discourse. dar şi folosirea bibliografiei secundare. individual presentations. parody. self-reflexivity. death of the author. dialogism and the crisis of dimension. intertextuality. Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseul scris în timpul semestrului (30%). individual presentations. prezenţa şi participarea la ore (30%). liminal spaces. contributing to class debates. (self-)reflexivity. double coding.

London. Routledge. Brian. Linda. 1890-1930. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. • Levanson. Asist. eds. din surse clasice sau electronice. ed. Cambridge. Plagiatul poate fi total sau parţial. indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei. 1991 • Hutcheon. James. • Decan. dr. Prof. Bibliografia opţională: • Bradbury. cuvinte sau texte.. dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. dr. dr. Malcolm. New York. A Poetics of Postmodernism. Modernism: A Guide to European Literature. Mihai Zdrenghea Titular de curs. 1999 • McHale. McFarlane. Michael. 1987. va fi considerat plagiat şi tratat ca atare. 1998. London. XVI. Prof. The Cambridge Companion to Modernism. Prezenţa insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere.XV. ceea ce nu duce la o diminuare a vinei. Postmodernist Fiction. Petronia Petrar . Methuen. Absenţele de la ore pot fi compensate prin alte activităţi. Penguin Books. Cambridge University Press. Detalii organizatorice. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii. pedeapsa putând duce la exmatricularea studentului. Corin Braga Şef de catedră. Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere..

Statut disciplină Obligatorie (se marchează cu X) IV. Ştefan Oltean Informaţii de contact (adresă e-mail. Proiect Facultativă Lucrări Universitatea BabeşBolyai Proie ct Numele şi prenumele Instituţia Catedră/ Departament Titlul ştiinţific Gradul didactic Încadrarea (norma de bază/asociat) V. eventual nr.ubbcluj. de telefon): stoltean@lett.Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultate de Litere Anul universitar 2009 . dr. ore săptămânal) Seminar Lucrări Opţională X Titular disciplină Curs Seminar Categoria Curs opţional Semestrul Curs 1 1 III. Stefan Oltean Universitatea Babeş-Bolyai Limbă şi literatură engleză doctor profesor norma de baza Universitatea Babeş-Bolyai Limbă şi literatură engleză doctor profesor norma de baza .2010 Semestrul 5 Titlul disciplinei: Semantică formală Codul: LE 31122 Numar de credite: 6 Cadrul didactic: prof.ro Ore de audienţă: se vor afişa la cabinet SYLLABUS Universitat Babeş-Bolyai ea Facultatea LITERE Specializare Engleză A a I. Denumire disciplină II. Semantica formală Structură disciplină (Nr.

notaţia lambda pentru funcţii Cap. argumente pentru includerea referinţei într-o teorie semantică Cap. identitatea în toate lumile posibile Cap. Interpretarea de re şi de dicto Cap. Emmon. vericondiţionale pentru studierea semnificaţiei în limbile naturale . Tipuri de denotaţii. Cambridge. Massachusetts: MIT Press. VIII. State University of New York Press. V. lumi posibile şi tipuri de propoziţii. Seminar (dacă este cazul) Nr. calcul predicaţional. Conţinutul disciplinei VI. 1999 (Capitolul 5 “Pragmatică şi referinţă: lumi posibile şi spaţii mentale”) Oltean.Aplicarea cadrului semanticii formale la analiza semantică a unor tipuri de expresii lingvistice Formarea de competenţe noi în descrierea semnificaţiei expresiilor lingvistice. Bibliografie obligatorie Bach.Examinearea relevanţei semanticii formale. mulţimi şi tipuri de funcţii. demonstrarea naturii logice a limbajului uman şi realizarea unei înţelegeri noi. 1990 Moeschler.Obiectivele disciplinei . ore/ săpt. Tematică proiect (dacă este cazul) VII. Jaques & Anne Reboul. formalizarea valorii semantice Cap.4. Cluj: Editura Echinox. Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics.Descrierea metodologiei acestei teorii. Lumile posibile în structurile limbajului. Cluj-Napoca: Editura Echinox. Lucrări (dacă este cazul) VI. relaţiile ei cu logica şi filosofia . IX.. Ştefan. Curs (capitole/subcapitole) Cap. Cuantificarea Cap. IV. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 VI. II. VIII.2. I. Semantica adjectivelor Cap. Conceptul de lume posibilă. Construcţii intensionale în limbile naturale: modalitatea Cap. intensiune / extensiune. Limbaje formale şi procedura de formalizare. Gennaro and Sally McConnell-Ginet. descripţii definite) Cap. III. Sens / referinţă. moderne a procesului de semnificare în limbile naturale VI. VI. 1989 Chierchia.3. 2003 . Indexicalitatea şi relevanţa contextului pentru analiza semantică VI. Dicţionar enciclopedic de pragmatică. Informal Lectures on Formal Semantics.1. Designatori rigizi şi designatori nonrigizi (nume proprii. VII.

and Slavko Milekic. scris şi oral. altele) Participarea la curs. Introducere în semantica referenţială. 2000 VIII. Irene and Angelika Kratzer. Massachusetts: The MIT Press. Harvard University Press. Theory of Language. Cluj: Presa Universitară Clujeană Bibliografie opţională Heim. Ştefan OLTEAN . Forme de activitate Examen Colocviu Seminar Laborator Proiect Metode didactice folosite Curs interactiv cu fundament de prelegere Evaluare (scris. Prof. 1998 Pavel. Ştefan (2006). implicarea în discuţii Procent din nota finală 70% 30% Titular curs. Semantics in Generative Grammar. Cambridge. Thomas. Steven E. Forme de activitate Curs Seminar Lucrări Proiect IX. Oxford: Blackwell. Fictional Worlds.Oltean. 1986 Weisler. test. oral. dr.

Dr.Decan. Corin Braga Sef de catedra. Mihai Zdrenghea Titular de curs. dr. dr. Stefan Oltean . Prof. Prof. Prof.

Syllabus. Final assessment (Class presence): . non-canonical. Assessment: Term end oral examination +Term-essay score (30%). Sanda Berce Course outline. of media and of new communication technologies on the contemporary novel and the changes of the function of literature as an expression of the competition between ‘the art of writing’ and the ‘new technologies’ (aesthetic-cognitive-communicative). 3) It is student-oriented and the main goal is interpretative skills acquisition. cultural turn. the ‘New Canon Rules’. Key words: self-expression. The course is useful to the students with background in English Modernist and Postmodernist literature and who attend courses in these fields. Course unit 1: (Week 1-week 5) 1) Introductory lecture (Bibliography): Themes and mentalities. pixel-vision. 3) Canon. 2) Modernity: the ironic mode. mentality. . in 14 weeks. aesthetic canon.Leading class discussion/ paper defence (40%). 2) It identifies changes in the novel’s forms of expression consequent to the impact of the visual. It has a three unit course framework. electronic-reproduction. requested by these relatively new narrative forms and ‘experiments’ in the art of storytelling. Writing as selfexpression. 2 (two) hours contact per week. METHOD: It is an interactive course based on texts and their authors. dr. Course unit 2: . field model. assessment guidelines RATIONALE: The course seeks to define canon in literature and to identify and discuss ‘a canon of contemporary (most influential) novels’ as well as their Modernist roots. . non-canonical. 5) The new writing: scientific field models and literary strategies in the 20th and 21st centuries.Quiz paper (20%). 4) The cultural turn: the scientific revolution (from the ‘technology age’ to the ‘information age’ (from the novel in the ‘age of mechanical reproduction’ to the novel in the ‘age of electronic reproduction’). re-writing canon.MODULE: English Literature (The Literary Canon and the British Contemporary Novel) Code: LE31122 Tutor: Prof. re-thinking canon. anti-canon. . The careful selection of texts (novels) is backed by theoretical and applied analysis.Attendance 10%. Point-of-vie ideology. 1) It defines the relationship between mentality and context on one hand and recontextualization on the other.Term.essay (30%). Consciousness and the writing.

Key words: political unconscious. heterotopia. John Guilory (1994) Cultural Capital: The Problem of the Literary Canon Formation (Sanda Berce. 2) The changes in the function of literature and the “New canon” tendencies: the aesthetic-the cognitive-the communicative. London. Secker and Warburg. Cambridge and London.(Week 6-10) 1) Context: Allegorical reading. storytelling attitude. Thinks/ 2001).film and the novel: Ian McEwan. Atonement (2001). Course unit 3: (Week 11-14) 1) Narrative as a socially symbolic act: a) Ethics and the novel. b) Electronic technology and the novel: G. Raymond Barglow (1994) The Crisis of the Self in the Age of Information. Mobility and Politics: Tim Parks. English Library. de-realization or the transformation of the world into images. d) Narrative. Europa (1997).Rushdie. England. David Lodge (2002) Consciousness and the Novel. 2) Re-contextualization: a) Narrative and History: Julian Barnes. Arthur and George (2005). Doctor Criminale (1992). qualia. pixelvision and the novel. London . Media. allegorical coding. mapping memory. Macmillan. social hermeneutic. negative hermeneutic. English Literature (Modernism-Postmodernism) Reading pakett II. Routledge. media age. fictional biography. England (1998). Fury (2001).Swift. Malcolm Bradbury. The faculty of Letters. c) Narrative. Mobility and Identity: S. London.positive hermeneutic. London. Routledge. Last Orders (1996). Papermac. Bibliography: Shlomith Rimonn-Kennan (2001) Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Dominic Head (2002) Modern British Fiction: 1950-2000. Key words: negative allegory. non-places. H. c) The Crisis of the self in the Age of Information: the storytelling attitude (David Lodge. b) Narrative and biography: Julian Barnes. Cambridge University Prss.Aldous Huxley (Brave New World/ 1935): from dystopia to the negative allegory of the 21st century.Bloom (1994) The Western Canon.

London and New York. Longman.co.). Competenţe lingvistice. . cel de-al doilea există la Biblioteca Facultăţii şi este disponibil şi în traducere în limba română. dr. 1993. Titlurile 1 şi 3 se găsesc la Biblioteca Consulatului Britanic din Cluj-Napoca. Comunicarea prin traducere. London. Saptamana 2 – curs – Traducătorul între competenţă şi performanţă. 1990 Bell. credite: 6 (împreună cu Literatura americană) II. Traducerea ca proces şi produs. echivalenţă transculturală. De asemeni. Informaţii de contact: cristina_a_tataru¤yahoo. Roger T. în care li se arată studenţilor câteva aspecte ale traducerii nonliterare. cursul se opreşte doar la problemele fundamentale ale domeniului vizat. Datorită numărului mic de ore de curs alocate şi lipsei seminarului.Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: TRADUCTOLOGIE (curs opţional) Codul: LE 31123 Nr. Susan. IV. Methuen. Informaţii despre titularul de curs Nume. Edwin (ed. Traducere literară şi non literară. Descrierea disciplinei Este o introducere în teoria şi practica traducerii. Translation and Translating. pp 1-15. Translation Studies. Echivalenţa. reguli de adecvare.UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Anul universitar 2009 . tehnicile şi metodele ei. astfel încât sa-i facă cititori avizaţi de traducere. VI. Contemporary Translation Theories. titlu ştiinţific: Cristina Tătaru.. Procesul de traducere. Routledge. op. Concepte de baza: echivalenţă semantică şi stilistică. cursul are şi o secţiune referitoare la traducerea orală (simultan. V. Bibliografie: Bell.uk Ore de audienţă: 4 III. consecutiv. Bibliografia obligatorie Bassnett. prescripţie şi proscripţie în procesul de traducere. secvenţial). London and New York. care urmăreşte să familiarizeze studenţii cu traducerea literară.1991 Gentzler. Materiale folosite Pentru cursurile de traducere orală se folosesc laboratoarele Vifax ale secţiei de Limbi Moderne Aplicate din clădirea Facultăţii (dotate cu aparatură de traducere simultană). conf.cit. Planificarea cursului Saptamana 1 – curs introductiv – Perspective asupra traducerii.2010 SEMESTRUL V I.. Roger T. McGuire. Factori psihici implicaţi în traducere.

etc. notare. . care se vor înregistra pe suport audio şi vor fi corectate. cit. cap. situaţie. Sensul cognitiv. 117-123. roger T. Roger T. Necesitatea retraducerii textului literar. cum ar fi:memoria distributivă. limbă. sens. op. afişarea rezultatelor etc. pp95-114. Saptămâna 5 – curs – Probleme ale traducerii literare. op. op... Bibliografie: Bell. pp.seminar final – Studenţii vor fi rugaţi să revadă cursurile şi se vor oferi eventuale lămuriri suplimentare unde materia nu a fost înţeleasă. Concepte de bază: limba-sursă.. Bibliografie: Gentzler. Poezie.cit. Săptămâna 7 . Componente şi procese. op. limba-ţintă. competenţa sintactică. pp15-32. propoziţie şi pro-poziţie. cunoştinţele de tipologie a textului. stilistică şi pragmatică. Analiza. Roger T. Denotaţie şi conotaţie. Lectura şi redarea textului în limba-ţintă.cit. Translation Studies¸capitolele 1-3 Bell. se vor rediscuta cele mai importante probleme puse de curs.pp. Concepte de bază. V. funcţia ideatică şi tranzitivitatea. Susan. Traducerea literară ântre mit şi realitate.Concepte de bază: memorie. McGuire.43-94 Saptamana 4 – curs – Câmpuri lexicale şi semantice. Se va insista asupra abilităţilor necesare pentru traducerea orală. Concepte de bază: intenţionalitatea în textul literar. context şi univers al discursului Bassnett. Probleme ale retraducerii.cit. Determinism şi probabilism în traducere. se va explica modalitatea de examinare. diferenţialul semantic. Dramă. enunţ. 105-144. Competenţa factuală. analiza componenţială şi postulatele de sens. Polysystem Theories and Translation Studies. adecvarea la cultura-ţintă.. Saptamana 3 – curs – Un model al procesului de traducere.. Modul de evaluare. Bibliografie: Bell. Sinteza. re-sinteza textului. Proză. VII. Saptamâna 6 – aplicaţie – Moduri ale traducerii orale Studenţii vor fi familiarizaţi cu aparatura şi procedurile de traducere simultană prin expunerea la texte cu viteze diferite. Edwin... transpunerea. transculturalitatea.

studentul este sancţionat prin întreruperea examenului. Corin Braga Sef de catedra. Conf. dr. Cristina Tataru . Prin natura seminariilor (studenţilor nu li se cer referate sau prezentări de materiale). Prof. Studenţii se pot prezenta la examen în oricare sesiune normală sau de restanţe. Proporţia celor două cerinţe este 50-50%. Decan. VIII DETALII ORGANIZATORICE. In caz de fraudă. plagiatul nu este posibil. prin recorectarea lucrării de către o comisie specială. GESTIONAREA SITUAŢIILOR SPECIALE Prezenţa la curs şi seminar nu este obligatorie. Partea aplicativă va consta fie dintr-o traducere lliterară scrisă. În caz de lucrări identice la examen. fie dintr-o traducere orală înregistrată pe suport audio. dr. Prof. dr. Nota finală se obţine prin medie aritmetică cu nota de la cursul de Literatură Americană. ele sunt notate cu 3. Studentul poate opta pentru oricare din cele două. Cursurile pot fi recuperate de comun acord. constând dintr-o lucrare scrisă cu subiect ce va atinge câteva probleme discutate la curs. Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a Facultăţii. Mihai Zdrenghea Titular de curs.Evaluarea este prin colocviu. Studenţii pot sa-şi vadă lucrările în următoarele două ore de la afişarea rezultatelor. precum şi prin anunţarea profesorului în prealabil şi stabilirea unei date.

seminar. Film language: a semiotics of the cinema. Informaţii generale despre curs. lucrare practică sau laborator Nume. Routledge. University of Chicago Press. seminar. prezentări practice ale studenţilor IV.2010 Semestrul 1 I. 1991 Christian Metz.com Ore de audienţă: 2 III. Bibliografia obligatorie: Operele literare indicate în fiecare caz. Descrierea disciplinei: Obiective: • Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiuni fundamentale din aria studiilor de film. Informaţii despre titularul de curs. sala stabilita conform orarului Programarea în orar a activităţilor: conform orarului II. dr. cu istoria cinematografului american. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Literatura americana (Film) – American film and screenwriting Codul: LE 31123 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere. 1991 Jill Nelmes (ed. si cu instrumentele de baza ale scrierii de scenarii.) An introduction to film studies. şi posibilitatea de a le analiza o Dobândirea unor competenţe de lucru cu textul filmic şi cu forma scenariului cinematografic o Metode: predarea. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Rareş Moldovan Informaţii de contact: rareshmoldovan@yahoo. 2001 . discuţia. titlul ştiinţific: Lect. • Disciplinei are în vedere următoarele competenţe: o Cunoaşterea unei serii de concepte esenţiale în domeniul studiilor de film o Formarea unei viziuni de ansamblu asupra dezvoltării cinematografiei americane o Înţelegerea modului de compunere a cadrelor şi secvenţelor cinematice. vizionarea de filme.Universitatea Babeş-Bolyai. şi părţi din următoarele studii: Daniel Arijon Grammar of film language. cu analiza imaginii cinematice. Silman-James.

Film language: a semiotics of the cinema. An introduction to film studies. „Auteur” şi „genre”. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: • Calculator şi proiector pentru prezentări Powerpoint. Swein Film scriptwriting: a practical manual. etc. Longman. Bibliografie: Gerald Mast. era studiourilor. Bruce Kawin. analiza trăsăturilor distinctive ale genurilor Bibliografie: Jill Nelmes. 1988 Bibliografia va fi furnizată de către cadrul didactic V. resurse electronice Săptămâna 2 • Limbaj cinematic. secvenţe din filme Săptămâna 3 • Scurtă istorie a cinematografului american. box office şi blockbuster. Perspectivă.Grammar of film language. şi coduri cinematice Bibliografie: Daniel Arijon. filmul independent. resurse electronice . naraţiune. Genurile filmului american. resurse electronice. planuri. secvenţe şi mişcări ale camerei de filmat cu ilustrări practice Bibliografie: Christian Metz. An introduction to film studies Săptămâna 4 • • Hollywood: abordări. DVD player pentru prezentarea de material multimedia • Copii xerox VI. An introduction to film studies.Dwight W. A short history of the movies. star-system. Jill Nelmes. Focal. o ilustrare. Hollywood Renaissance. tipuri de cadre. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Săptămâna 1 • Introducere a cursului • Conceptele de bază ale limbajului cinematic: cum se citeşte un film? • Poveste. 1999. Clasificare. începuturile industriei. Jill Nelmes.

acte. Vizionarea filmului Săptămâna 12 • Fight club (r. Vizionarea filmului. Săptămâna 7 • Film şi literatură 2. A streetcar named desire (1951. Fight club. Scenariu şi gen în filmul american. Un thriller post-umanist: Chuck Palahniuk. sc. r. Charlie Kaufman). The shining. etc. Film şi narativitate. Stanley Kubrick). r. Vizionarea filmului. Analiza unui „gen”: horror. Fight club (1999. David Fincher). Analiză şi discuţii. Adaptarea clasică a piesei de teatru: Tennessee Williams. Săptămâna 9 • Film şi literatură 3. Charlie Kaufman). r. Bibliografie: Dwight W. Spike Jonze. resurse electronice . Spike Jonze. Swein Film scriptwriting: a practical manual. Săptămâna 13 • Scenariul: elemente. Săptămâna 8 • Adaptation (r. Analiza filmului cu prezentări şi discuţii. David Fincher). sc. Stephen King. Vizionarea filmului. Săptămâna 10 • The shining (r. Analiza comparată a filmului şi romanului: narativitate literară şi narativitate cinematică. aplicaţie. r. Adaptarea postmodernă: Adaptation (2002. Stanley Kubrick). Analiza comparată a filmului şi nuvelei. personaje. Săptămâna 6 • A streetcar named desire (r. Elia Kazan). structură (concept. Elia Kazan).). The shining (1980. Gen sau film de autor? Săptămâna 11 • Film şi literatură 4.Săptămâna 5 • Film şi literatură 1. conflict.

Frauda la examen se soldează cu excluderea din examen a studentului.. dr. stilistica recenziei de film. Denzin. prezentări ale unor analize de film. dr. Michael Ryan. Recapitulare şi pregătire pentru colocviu Bibliografie: resurse electronice VII. Camera politica: The politics and ideology of contemporary Hollywood film.com Decan Prof. VIII. 1995 Douglas Kellner. 1988 Resurse online: www. Detalii organizatorice. Bibliografia opţională: Dudley Andrew.P. IX. Elemente ale recenziei. Indiana U. Orele pierdute vor fi recuperate în zile stabilite împreună cu studenţii.screenwriting. Oxford U. Corin Braga Şef de catedră Prof. Modul de evaluare: Evaluarea se va face prin colocviu.Săptămâna 14 • • A scrie despre film: recenzia. The cinematic society: the voyeur’s gaze.P.screenwriting-resources. Concepts in film theory. Contestaţiile vor fi rezolvate conform politicii facultăţii. dr.com www.wordplayer. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa la curs este obligatorie.info http://www. La examen vor fi admişi doar studenţii care au prezenţă de peste 60 % la seminarii.. Mihai Zdrenghea Titular de curs Lect. Rareş Moldovan . 1984 Norman K. Sage. Factori care pot contribui la evaluare: participarea activă la discuţii.

R. Berlin. Textual Scholarship: An Introduction. Clădirea Iuventus. Descrierea cursului Cursul propune studenţilor familiarizarea cu scrierea latină din antichitate până în sec. Cornell UP. Ganz. pergament/hârtie. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . 1990. XV. A. Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages. la care studenţii vor studia şi descifra planşe conţinând reproduceri de pagini manuscrise şi de elemente codicologice. liturgice. titlul ştiinţific: Adrian PAPAHAGI. teologico-filozofice. 2007. O Croinín & D. Clemens & T.2010 Semestrul 1 1. şi specimene de texte antice şi medievale. 2005. Odinioară instrumente de neocolit ale ştiinţelor umane. MP Brown. tr. A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600. An Introduction to Manuscript Studies. astfel încât fondurile de manuscrise din ţară rămân nevalorificate din lipsă de specialişti. 5. Derolez. decoraţie). Bibliografie 1.ro Ore de audienţă: 2 3. Cambridge. pregătirea paginii. 4. dr. astăzi aceste discipline sunt nereprezentate în facultăţile noastre de profil. Informaţii despre titularul de curs Nume. La acestea se adaugă istoria şi tipologia textelor medievale (clasice. Parcul Babeş Programarea în orar a activităţilor: conform orarului stabilit 2. Bischoff. istorice. Graham. 2003. Planificarea/ calendarul întâlnirilor . 3rd ed. by D. B. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: STUDIUL MANUSCRISELOR Codul: LE 31124 (în colaborare cu centrul CODEX) Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: Centrul CODEX. London. Totodată. 1993. 3.Universitatea Babeş-Bolyai. 4. Modulul va consta într-un curs teoretic de paleografie latină şi codicologie. 1986. The Palaeography of Gothic Manuscript Books.) şi noţiuni de editare de text (ecdotică). vor fi organizate şedinţe de lucru cu manuscrise originale la biblioteci din Cluj şi din ţară. London. 5. Informaţii de contact: papahagi@upcnet. şi în seminarii. Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. etc. juridice. 2. Cambridge. precum şi cu aspectele materiale ale cărţii manuscrise (legătură. lect. DC Greetham./ B. Bischoff.

instrumente de scris. duct. Specimene. Texte istorice. 13. pergament/hârtie. documente. Textul manuscris: noţiuni preliminare. Introducere. Recenzie. Elemente paleografice. scrieri italice. abreviere. Practică de transcriere Excursie de studiu la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Scrierile naţionale. 3. instrumente s. Majusculă/minusculă. Cluj. Uncialis s. Scriere. 2. Relevare de incipit/explicit. Introducere. Nomenclatură. 12. Exemple de texte apocrife şi de pseudo-autori. s. Texte filozofico-teologice din perioada merovingiană până în sec. Noţiunea de text în evul mediu. Scrierea latină gotică 2. Şedinţă de lucru în lapidariul Muzeului de Istorie c. rustica. Scrierea latină în antichitate s. 2. Specimene. capitalis quadrata. 8. Planşe 17-20 (cursiva currens. XV s. Textele autorilor clasici latini. Biblia şi manuscrisele liturgice s. uncialis) c. incipit/explicit. Planşe 13-16 (diverse variante de textualis) c. Elemente de identificare a textelor. Elemente de codicologie 1. în cursul seminariilor ţinute la Biblioteca Academiei şi la Biblioteca . Textualis s. c. Planşe 1-4 (texte facile) c. c. colaţionare şi ediţie critică s. Planşe 9-12 (scriere insulară. Virgilius Vaticanus. X-XII). gotico-antiqua. Capitalis quadrata. Periodizarea scrierii latine. 6. 9. colofon. Formarea literelor. Minuscula carolină s. Ediţia diplomatică. Transcrierea textelor medievale pentru uz personal. Scrierea latină gotică 1. cronici. facsimile c. etc. Scrierea latină în perioada post-carolină şi romanică (sec. Scrierea latină umanistică s. Albume: tipul de ‘mise en page’. 5. 2. s. Sisteme de punctuaţie şi abreviere. Epigrafie şi paleografie. 6. 7. Instrumente de lucru. Noţiunea de autor în evul mediu. Autor. Bibliografie. Instrumente de lucru. titlu.1. facsimile c. 10. Familiarizarea cu instrumentele c. din antichitate în perioada umanistică. Texte juridice. Studii de caz. Punerea în pagină. Legătură. 11. bastarda. Scrierea latină în evul mediu timpuriu 1. Cursiva şi Bastarda. Codex iuris civilis. c. mână. decoraţia şi ilustraţia manuscriselor s. Se va lucra de asemenea cu manuscrise originale. scrierea carolină) c. Decretalia. Şedinţă de lucru la Biblioteca Academiei. scriere merovingiană. iconografie c. Ecdotică 1. 2. 14. tipologie. 4. Transcriere şi editare de text. Scrierea latină în antichitate 2. Vocabular. iniţiale decorate. Materiale folosite Vor fi folosite facsimile din diverse surse. Elemente de codicologie 3. Resurse. Planşe 5-8 (punctuaţie. Tipologia textelor şi manuscriselor medievale. X. humanistica) c.

dar este recomandată. dr. Decan. gestionarea situaţiilor excepţionale •Prezenţa la orele de curs sau de seminar nu este obligatorie. Lect. Mihai Zdrenghea Titular.Batthyaneum. Detalii organizatorice. dr. constând în citirea şi analizarea unui set de facsimile şi imagini reprezentând diverse elemente codicologice. Prof. 8. Prof. Adrian Papahagi . se vor verifica totodată cunoştinţele teoretice dobândite. Corin Braga Şef de catedră. dr. Participarea la examen nu este condiţionată de un număr minim de prezenţe. Modul de evaluare Studenţii vor susţine un examen oral. 7.

Informaţii de contact: pop_liliana@yahoo. seminar Nume. modernismul radical al lui T. 1999. Faber & Faber. dr. 1962 Eliot.S.Yeats si T. seminar Titlul disciplinei: Poezia britanică modernă Codul: LE 31124 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: conform orarului Facultăţii de litere Programarea în orar a activităţilor Conform orarului Facultăţii de litere Informaţii despre titularul de curs. 2008 Materiale folosite Calculator. Aceasta se realizează şi prin studierea textelor moderniste cele mai reprezentative. Faber & Faber. Partea centrală a cursului insistă asupra operei celor doi mari poeţi ai primei jumatăţi a secolului al XX-lea. Collected Poems 1919-1962. Debutează cu prezentarea unor anumite aspecte ale poeziei victoriene târzii care. titlu ştiinţific: Liliana Pop. inregistrări video. 1932 Matei Călinescu.Five Faces of Modernity Michael Levenson (ed. London Eliot. The Waste Land de T.S.).S. 1988 Yeats. W. London.B. Cluj-Napoca Facultatea de litere Catedra de Limba şI lilteratura engleză Anul universitar 2009 . cât şi a unor texte critice cruciale ale acestuia din urmă. conf.) The Norton Anthology of Modern Literature. The Cambridge Companion to Modernism. dând naştere unei poezii britanice aparte (”the war poets”). cât şi.co.uk Ore de audienţă: 2 Descrierea disciplinei: Cursul prezintă apariţia şi dezvoltarea fenomenului modernist în poezia britanică. Continuă cu o prezentare a fenomenelor istorice ce precipită o conştientizare a diferenţelor dintre prezent şi trecut (primul război mondial). prin contrast. Bibliografie obligatorie Ellman. O”Clair (eds.Eliot.Eliot. CUP. întrun fel sau altul. Selected Essays.Eliot. oferă prilejul decelării nuanţate a fenomenului. volumele The Tower şi The Winding Stair (Yeats). Richard.Universitatea ”Babeş-Bolyai”. Rezistenţa la modernism afişată de Yeats. şi audio Planificarea/ Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/ examinărilor . Collected Poems. pregăteşte apariţia modernismului.2010 Semestrul I Informaţii generale despre curs.

comparable to the ancient myth of . Scepticism. ”Instress”. Key words and concepts. The Waste Land. Irony. Culture. The First World War in British Poetry. Wilfred Owen. Scientific discoveries. Thomas Hardy. Pity. Turn-of-the-century scepticism Key words and concepts.Eliot. Catholicism. Săptămâna 7. The turn of the century. Free verse. His radicalism is an expression of discontent with the existing poetic life in both the United States and in Europe. Key words and concepts.Săptămâna 1. Key words and concepts. War. ”Inscape”. Dramatic monologue. Key words and concepts. T. Psychology. ”The beginning of modern poetry in English”. Landscape. Bibliography. in The Norton Anthology of Modern Poetry Săptămâna 8. Sentiment Bibliography. The poetry of Gerard Manley Hopkins – the paradox of communion and isolation Key words and concepts. The great modernist upheaval. Edwardian and Georgian Poetry. Lyrical I. Bibliography. Thisness. Selected Poems Săptămâna 6. Săptămâna 2. Late Renaissance. ”Meliorism”. The poets writing in the trenches were forced to find new forms for new realities. Matthew Arnold. Key words. ”Dover Beach” Săptămâna 3. Gerard Manley Hopkins. Dantean Inferno Bibliography. The key moderist figure in English poetry is the American-born T. in The Norton Anthology of Modern Poetry Săptămâna 5. Key words and concepts. T. Intertextuality. Home counties. Dramatic monologue. with no native avantguard manifestation. ”Pathetic fallacy”. in The Norton Anthology of Modern Poetry Săptămâna 4. Conservatism. Bibliography. Nature. Bibliography. Victorian earnestness. British poetry is unique in that it forced the appearance of new forms by the advent of traumatic historical events. religion. Georgian. Edwardian. Sonnet. The religious solution to the age of religious doubt.S.S.Eliot. Duns Scotus. Sentiment/ art. Religious doubt. ”Pararhymes”.Eliot in The Norton Anthology of Modern Poetry Săptămâna 9. Introduction.S. Leaving Romanticism behind. Art/religion. Robert Browning. This single poem became the myth of the 20th century. The modernist poetry of Britain took a long time in setting in. The rediscovery of the dramatic monologue by Tennyson and Robert Browning. Psychology. New poetic forms for new psychological depth. The course offers an explanation for the ”stability” of conservative poetry.

Juxtaposition.B. The new austerity of W.S. Waste land. Participarea la curs reprezintă 30% din nota finală. Key words and concepts. Compression. Bibliography. Artistry. Modernity. Elizabethan. Modernism. Sentimentality Bibliography. Autobiography. Public life.Yeats in The Norton Anthology of Modern Poetry Săptămâna 14. Impersonality. Intertextuality. Private life. Footnotes. Eliot doubled his poetic work by critical expression. ”The Mythical method”. Complementary. Media = 1 curs 1 + 1 curs 2. Ezra Pound. Key words and concepts. The great complementary volumes.S. Key words and concepts. after getting the Nobel Pirze for Literature (1923).Yeats in The Norton Anthology of Modern Poetry Săptămâna 12. The history of English Poetry by an Irishman. Impersonality. free verse. Bibliography. Impersonality. Selected Essays Săptămâna 11. The impact of modernist poetry on the development of British poetry. Key words and concepts. Byzantium Bibliography W. Modul de evaluare. In his mature career William Butler Yeats was influenced by the younger radical America-born Ezra Pound. Religion.Yeats. T. Britishness.Eliot.Yeats in The Norton Anthology of Modern Poetry Săptămâna 13. Nota acestui cod se compune din 1 nota curs optional literatura+ 1 nota curs opţional de limba. Masculine. The anti-romantic claims.Eliot. Feminine. Bibliography. Participarea activă la cursuri. The Celtic Twilight.Orpheus and to the Romantic myth of Frankenstein. The legacy of Eliot and Yeats. Key words and concepts. Voice. Romanticism. . T. inventor of Imagism. At the peak of his career. Prezentări ale unor proiecte de cercetare în cadrul cursului. William Butler Yeats appears as both the inheritor of an important Irish tradition and as a craftsman in the lineage of the Renaissance and Romantic poets of England. Artistry. Colocviu. W. Detalii organizatorice. The Tower and The Winding Stairs. Symbolism. Metaphysical poetry.B. Key words. Dante. Modernism. W.B. producing his most important volumes. Plagiatul este considerat fraudă şi se pedepseşte cu nota 1. Anthropology. Foreignness. The Waste Land Săptămâna 10. gestionarea situaţiilor excepţionale. Conclusions. William Butler Yeats reinvented himself. The Vision.B.

1968 John Kelly (ed. Michael (ed.B. Seven Types of Ambiguity. 1999. Liliana Pop . On Poetry and Poets. Hugo. în cadrul programului de consultaţii afişat.). A Study of His Poetry. 1972 Partiridge. 1984 Eliot. A. Moody. 1998 Yeats.S. Blackwell. Structura liricii moderne. The Cambridge Companion to Yeats. Conf.Lucrările pot fi văzute de către studenţi la cererea acestora. The Language of Modern Poetry. Prof.). How to Read a Poem. CUP.S. Mihai Zdrenghea Titular de curs. A Critical Study.W. 2008 Alex Davis.E. (ed. Developments since the Symbolists. dr.C. Limes.). A Critical Introducion. 2006 A. Jenkins (eds.Eliot. The Use of Poetry and the Use of Criticism Emsposn. CUP. 1947 Davis. 1969 Terence Hawkes. dr.).) Poetry Criticism and Practice. Alex and Lee M. 1986 Eliot. La început a fost metafora. Metaphor. English Poetry. 1976 Liliana Pop. T.S. T. Jenkins (eds. Essays in British and American Literature.Eliot. W. CUP. Corin Braga Sef de catedra. Terry. The Well-Wrought Urn.B. Autobiogaphies. CUP. The Cambridge Companion to Modernism. L. Bibliografia opţională Levenson. 2007 Friedrich. 2007 Avădanei. Ștefan. The Cambridge Companion to Modernist Poetry. 1932 Decan. 1965 Eagleton. Lee M. Yeats. A. The Cambridge Companion to Modernist Poetry. F. Dacia 2004 Liliana Pop. The Modern Poets.C. Prof. W. Oxford. Cleanth. CUP. Crossroads. 2007 Dyson. The Cambridge Companion to T. A Vision.S. dr. The Creative Word. 1994 Bateson. William. 2007 (capitolele referitoaare la poezia modernă) Rosenthal M. ClujNapoca. T. 1966 Brooks. după afişarea notelor.

lucrări practice Titlul disiplinei: Pragmatica lingvistica Codul: LE31125 Număr de credite: 7 Locul de desfăşurare: Universitatea „Babeş-Bolyai”. seminar. Descrierea disciplinei: În ultimii ani pragmatica (macro şi micro) a devenit una din ramurile importante ale lingvisticii pentru că inadvertenţele unei abordări pur formaliste.UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA I. Pe lângă teoria actelor de vorbire a lui Austin şi Searle. Informaţii generale despre curs.ro. profesor univ. Cursul prezintă un model retoric al pragmaticii care studiază comunicarea lingvistică în termenii şi principiile unui bun comportament comunicativ. dar accentul se pune pe conversatie. titlul ştiinţific: Mihai Mircea ZDRENGHEA. Susţinem apropirea dintre lingvistică şi disciplina tradiţională a retoricii. Accentul principal îl punem pe dezvoltarea unui model pragmatic în cadrul modelului funcţional al limbii. şi teoria implicaţiilor conversaţionale ne ocupăm şi de politeţe.zdrenghea@softwaredesign. Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: semestru II. propoziţie) Metode de predare: (a) utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (b) discuţii în cadrul cursului pe baza unor exemple (c) folosirea materialului predat in situaţii concrete de analiză. comuniune phatică precum şi de alte principii sociale ale comportamentului lingvistic. 0264 414241 Ore de audienţă: miercuri 11-13 III. Informaţii despre titularul de curs. seminar. joi 10-13 II. abstracte a studiului limbii a devenit evident. . ironie. Nu respingem revoluţia chomskyană în lingvistică. dar susţinem că limba trebuie studiată în relaţie cu o teorie a folosirii limbii. Acest lucru duce la o diviziune între gramatică şi retorică sau între semantică şi pragmatică. Competenţe: (a) cunoaşterea unor concepte lingvistice referitoare la pragmatica si a unor reguli de identificare şi descriere a regulilor de conversatie în engleza (b) însuşirea abilităţii de a folosi corect materialul lingvistic astfel încât să poată determina structura conversatiei la diferite nivele (grup nominal. tel. lucrări practice Nume. doctor Informaţii de contact: mihai. grup verbal.

Geoffrey N. Pragmatics. pp. J. VI. (1978) Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning.A. semnification. semnification. meaning. (curs multigrafiat). pp. Macropragmatics. 97-100 . Jacob (2002) Macropragmatics. (1983) Pragmatics. reference. lexical unit. (1995) Text and Discourse Analysis. pp. pp. lexical unit Bibliografie: Geoffrey N. Stephen (2000) Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. (1989) Studies in the Way of Words. London and New York: Longman LEECH. Geoffrey N. maxims. Stephen (1983) Pragmatics.75-96 Stephen Levinson. 40-45 Stephen Levinson. Leech. Jacob (2001) Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press LEVINSON. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. Cambridge: Arnold V. sense. London: Edward Arnold LEECH. reference. . An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press LEVINSON. R. semnification. Cambridge: MIT Press MEY.K. Harvard: Harvard University Press HALLIDAY. handouts. pp. meaning. M. .II) Oxford: Blackwell SALKIE. Bibliografie obligatorie: GRICE. Macropragmatics. 11-23 Curs 2: Conversational Analysis: Basic Notions – Discourse Analysis vs. (1983) Principles of Pagmatics.IV. H.London: Routledge VERSCHEUREN.P. pp. meaning. Conversational Analysis Cuvinte cheie: sense. conversation. Pragmatics.55-63 Stephen Levinson. 42-67 Curs 3: Conversational Analysis: From Speech Acts to Conversation Cuvinte cheie: speech act. (ed. etc. Odense: Suddansk University Press MEY. Macropragmatics.10-15 Jacob Mey. pp. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Cursul tiparit. principles Bibliografie: Jacob Mey. Principles of Pagmatics. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi verificărilor / examinărilor intermediare: Curs 1: Introduction to Macropragmatics Cuvinte cheie: sense. coherence Bibliografie: Jacob Mey. (1999) Understanding Pragmatics.

pp. sequencing. Leech. pp. denotation Bibliografie: M.90-101 . context Bibliografie: M. Pragmatics. Zdrenghea. pp. synthetic Bibliografie: M. Principles of Pagmatics. opposition. Macropragmatics. analytical. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. 61-72 Curs 6: Conversational Analysis: Coherence Cuvinte cheie: projection. 45-53 Stephen Levinson. meaning Bibliografie: Geoffrey N. motivation.76-93 Geoffrey N.51-58 Stephen Levinson. 55-62 Jacob Mey. Introduction to Semantics. Zdrenghea. pp. collocation. pp. absolute. Leech. Introduction to Semantics. pp. Principles of Pagmatics. relative. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. sense. Leech. motivation. Pragmatics. pp. 16-25 Curs 5: Conversational Analysis: From Form to Content Cuvinte cheie: form. connotation. 65-72 Jacob Mey. sense. content. 109-118 Curs 8: Conversational Analysis: What Happens in Conversation? Cuvinte cheie: relative. 75-92 Stephen Levinson.Curs 4: Conversational Analysis: The Role of Pragmatics in Conversation Cuvinte cheie: lexical unit. pp. Pragmatics. 99-108 Curs 7: Conversational Analysis: Sequencing. pp. Principles of Pagmatics. 89-96 Stephen Levinson. Macropragmatics. referential.60-75 Geoffrey N. 50-55 Stephen Levinson. Leech. pp. Leech. Principles of Pagmatics.75-89 Curs 9: Conversational Analysis: Turns and Turn-taking Cuvinte cheie: turn-taking. relation. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. absolute. pp. Zdrenghea. redundancy. 31-43 Stephen Levinson. conceptual. relation Bibliografie: Geoffrey N. 81-88 Stephen Levinson. meaning Bibliografie: Geoffrey N. Introduction to Semantics. Adjacency Pairs Cuvinte cheie: pre-sequencing. Principles of Pagmatics.

Introduction to Semantics. pp. 142-150 Curs 13: Societal Pragmatics: Language and Manipulation Cuvinte cheie: manipulation. 161-175 Curs 14: Societal Pragmatics: Pragmatic Presuppositions in Culture Cuvinte cheie: presupposition. relativism. universal Bibliografie: M. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. causality Bibliografie: M. Pragmatics. relative. pp. pp. pp.176-192 Jacob Mey. Leech. pp. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. Leech. modul de constructie.110-132 Curs 12: Societal Pragmatics: Language in Education – A Privileged Matter Cuvinte cheie: argument. pp. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature.129-141 Stephen Levinson. Pragmatics. 102-123 Jacob Mey. principle Bibliografie: G. . relativism. formal. pp. 153-177 Stephen Levinson. speech acts.Curs 10: Metapragmatics: Rules on Rules Cuvinte cheie: deixis. Zdrenghea. maxims. etc. pp. 125-136 Curs 11: Metapragmatics: Principles and Maxims Revisited Cuvinte cheie: deixis.N. 99-130 Stephen Levinson. Pragmatics. relative.184-190 Geoffrey N. pp. 180-188 Nota: Seminariile vor analiza fragmente de text. pp. pp. Macropragmatics. stabilind structura lor. si vor identifica elementele constitutive conform prezentarii lor la curs. Leech. Macropragmatics. Principles of Pagmatics. pp. person. cooperation. Principles of Pragmatics. 124-131 Jacob Mey. pp. pp. universal Bibliografie: Stephen Levinson. transitivity. Macropragmatics. Principles of Pagmatics. 133-145 Stephen Levinson. 139-151 Stephen Levinson. Zdrenghea. scopul. Presumtive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. generative Bibliografie: Geoffrey N. 131-138 Stephen Levinson. Introduction to Semantics. pp.

• Pentru cele 8 (opt) credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la semantica. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. • Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Modul de evaluare: La sfârşitul cursului studenţii vor da un examen care va verifica atât cunoştinţele teoretice cât şi cele practice de interpretare a conversatiei. Dr. Mihai Zdrenghea . Decan. dr. VIII. Prof.VII. • La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot sa-si vada lucrarile. Studenţilor li se va cere să prezinte aspectele teoretice şi să rezolve probleme practice. Prof. Corin Braga Sef de catedra. • Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). stilistica si cursul practic din semestrul respectiv conform distributiei la codul 21121 din Planul de Invatamint. Prof. dr. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Detalii organizatorice: • Prezenţa la orele de curs nu este obligatorie. Se va solicita conducerii Facultatii exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului. Prezenta la cursul practice este obligatorie in proportie de minimum 80%.

Informaţii despre titularul de curs. titlul ştiinţific: -Informaţii de contact (adresă e-mail. seminar. Informaţii generale despre curs.Universitatea Babeş-Bolyai. de telefon): Ore de audienţă: III. eventual nr. seminar. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Descrierea disciplinei: Lipseşte silabusul . lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Teme in literatura britanica a secolului XIX Codul: LE 31125 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II.2010 Semestrul I I. lucrare practică sau laborator Nume.

Informaţii generale despre curs. de telefon): Ore de audienţă: III.2010 Semestrul I I. Informaţii despre titularul de curs. Descrierea disciplinei: Lipseşte silabusul . Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Shakespeare (Tragedii) Codul: LE 31125 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II.Universitatea Babeş-Bolyai. eventual nr. lucrare practică sau laborator Nume. titlul ştiinţific: -Informaţii de contact (adresă e-mail. seminar. seminar.

orar Programarea în orar a activităţilor: cf. Ştefan Oltean (curs). sintaxa 12. conţinutul acestuia: 1.ro Ore de audienţă: Joi 10-12 IV. engleza a competenţele dobândite prin absolvirea disciplinei: Se dobîndesc competenţe privind abordarea aspectelor diacronice ale limbii engleze şi citirea / interpretarea textelor scrise în engleza veche sau cea medie. Grupul nominal 11. contactul cu franceza 8. neregulate. Cluj-Napoca Facultatea Litere Anul universitar 2009 .) urmăreşte să ofere studenţilor secţiei engleză A o sumă de cunoştinţe cu privire istoria limbii engleze: originea limbii engleze şi evoluţia ei pînă în faza ei actuală. lect. Informaţii generale despre curs. Dialectele englezei medii. influenţa latină. conjugarea verbului) 7. Engleza modernă: principalele evenimente lingvistice şi editoriale în faza timpurie a englezei moderne.Universitatea Babeş-Bolyai. Influenţa scandinavă 3. orar II. împrumutul francez şi alte influenţe străine 9. determinanţii. Structura vocabularului. seminar. Structura gramaticală a englezei medii. dr.ubbcluj. modale. eventual nr. seminar. Descrierea disciplinei: [Obiectivele cursului / disciplinei: cursul (2 ore/săpt. titlul ştiinţific: prof. cf. Originea limbii engleze. slabe.2010 Semestrul VI 2. formarea limbii engleze literare. Grupul verbal (verbe tari. lucrare practică sau laborator Nume. Procese fonologice în engleza veche 4. . adjectivul) 6. Grupul nominal (substantivul. simplificarea structurii morfologice a limbii 10. Informaţii despre titularul de curs. Morfologia englezei vechi 5. dialectele limbii engleze vechi 2. de telefon): oltean@lett. marea mutaţie vocalică. Grupul verbal. pronumele. Adriana Todea (seminar) Informaţii de contact (adresă e-mail. Engleza medie: evenimente istorice. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Istoria limbii engleze Codul: LE 32121 Numărul de credite: 5 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere.

instrumente de specialitate sau de laborator.Fennell. diverse materiale etc. 2001. a grupului verbal (verbe tari. analize de texte din engleza veche. Babeş-Bolyai University.Quittner. Seminarul (1 oră/săpt) este dedicat unor aspecte cu caracter practic: – Engleza veche . From Old English to Standard English. slabe. La biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere se află un dosar cu materiale bibliografice. identificarea formelor verbale). metodele utilizate în cazul predării. Barbara A. And Thomas Cable. A History of the English Language. . Casetofon pentru lecturi model de texte din perioada veche şi medie (facultate şi personale) Suport de curs (handout) (personale) Hărţi (personale) . a principalelor caracteristici sintactice.Oxford: Blackwell. se vor analiza texte din Anglo-Saxon Chronicle. A Sociolinguistic Approach. . a vocabularului. în care se va insista asupra structurii grupului nominal (substantiv.1998. neregulate. a. se discută statutul de „lingua franca” al englezei în perioada actuală.se oferă explicaţii privind formele neregulate în structura limbii. echipament special. . Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: [După caz: calculator. modale. conjugarea verbului. VI. al seminarului sau al lucrărilor practice: 10-20 de rânduri]. Dennis. A Guide to Old English. . A History of the English Language.Iarovici. Albert C. 1992. – cu precizarea dacă acestea sunt sau nu sunt asigurate de facultate – opţional]. Ottawa: University of Ottawa Press. Robinson. Bruce and Fred C.). Bibliografia obligatorie: [Datele complete de identificare a lucrărilor fundamentale utilizate în cadrul disciplinei. London: Routledge and Kegan Paul. . pronume). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Margareta. Edith. grupul nominal şi grupul verbal. Aelfric şi Beowulf.Freeborn. Oxford: Blackwell. – Engleza medie – ortografia şi pronunţia. vocabularul (se va urmări prezenţa elementului franco-normand şi a celui scandinav). Old English. precizarea locului unde acestea se pot accesa (inclusiv resursele accesibile prin Internet) – max. sintaxa.pronuunţia şi ortografia limbii engleze vechi. . A History of English Language. determinanţi.Mitchell. vor fi analizate texte din „Canterbury Tales” de Chaucer V.Baugh. Cluj (f. se explică discrepanţa dintre pronunţie şi ortografie. adjectiv. 1973. 1978 (sau alte ediţii). 10 titluri]. se prezintă structura vocabularului limbii engleze se explică cum a luat naştere structura analitică a limbii.

din structura englezei vechi .frauda la examen se consemnează. And Thomas Cable. London: Routledge and Kegan Paul. condiţia de promovare este ca la fiecare dintre subiecte să se obţină cel puţin nota 4.Quittner. cu precizarea capitolelor sau a paginilor aferente . ponderea acestor componente în nota finală. Bruce and Fred C. verb . Babeş-Bolyai University. se anulează lucrarea. A History of English Language. Albert C. Cluj (f. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: [Precizarea exactă a tematicilor abordate în cadrul fiecărei întâlniri în parte. consecinţele cazurilor de fraudă la examen.Mitchell.). Margareta. consecinţele plagiatului la lucrările elaborate. 1978 (sau alte ediţii) – Capitolele despre structura englezei vechi (consoane şi vocale. de rezultatele obţinute în cadrul verificărilor pe parcurs. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Oxford: Blackwell. . 1992 – Capitolele despre substantiv. Capitolele despre engleza veche . determinanţi. . modalităţi de recuperare. modalitatea de desfăşurare a examenelor / verificărilor.Baugh. pronunţie.în caz de plagiat la lucrările elaborate. determinaţi. de obiecte de artă din perioada veche a limbii (personale) VII.50). de prezenţa la curs. lucrări de semestru. A Guide to Old English. se întocmeşte proces verbal şi se sesizează Consiliul Profesoral al facultăţii. gestionarea situaţiilor excepţionale: [Prezenţa la ore (după caz). cu precizarea datei la care acestea sunt planificate şi menţionarea. proiecte de cercetare. Detalii organizatorice. teme. noţiunea de plagiat. condiţie de prezentare la examen. . cu pondere egală în evaluare.). Modul de evaluare: [Componentele de activitate a studenţilor care vor fi evaluate (verificări pe parcurs. rezolvarea contestaţiilor].absenţa la mai mult de 30% din seminarii blochează accesul la examen. verb) . condiţii de prezentare la examen. IX. La evaluare se ţine cont şi de prestaţia studentului în timpul anului la seminar. Verificare pe parcurs. substantiv. Examen în perioada sesiunii (subiect practic şi subiect teoretic. adjectiv. .Iarovici. participare activă etc. pronume verb VIII. . Robinson. adjectiv. Old English.conceptelor de bază sau a cuvintelor cheie.obligaţiile studenţilor pentru întâlnirea respectivă (lecturi. nu se recunoaşte lucrarea şi se dă nota 1. a.Fotografii de manuscrise. aprilie 2009. A History of the English Language.prezenţa la ore: în condiţiile stabilite în reglementările UBB. criterii de evaluare].partea relevantă din bibliografia obligatorie. adjective. pronume. 1973. lucrări)]. a: . . Edith. la fiecare curs / seminar / lucrare / verificare intermediară în parte. determinaţi. substantive. – capitolele despre pronunţie.

dr. Cambridge. Stefan Oltean . 1995. David. Prof. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Corin Braga Sef de catedra. 1989.Charles Jones. London and New York: Longman. Prof. precizarea locului unde acestea se pot accesa (inclusiv resursele accesibile prin Internet)]. London and New York: Longman. dr. pp. The Cambridge Encyclopedia of the English Language.Crystal. New York. . 1993. Decan.X. . Bibliografia opţională: [Datele complete de identificare a lucrărilor adiţionale recomandate în cadrul disciplinei. .Denison. English Historical Syntax. Dr.115. Melbourne: Cambridge University Press. A History of English Phonology. David. 4 . Prof.

2. and assessment. Bruce and Fred C. Descrierea seminarului şi obiective generale Seminarul de Istoria limbii engleze prezintă unele aspecte practice legate de ortografia şi pronunţia limbii engleze moderne.2010 Semestrul 2 Titlul disciplinei: Istoria limbii engleze (seminarii) Codul: LE32121 Numărul de credite: 5 Locul de desfăşurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: 1. objectives. Planificarea/Calendarul întâlnirilor (Weekly Schedule) Week 1 Topic: Presentation of the course’s description. Brief history of Anglo-saxon England. titlul ştiinţific: TODEA ADRIANA Lector doctorand Informaţii de contact: atodea@yahoo. Oxford: Blackwell (se găseşte la Biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere şi la Biblioteca consiliului britanic) Copia dosarului cu materiale de la Bibliateca de engleză a Facultătii de litere se numeşte : History of English Language: seminar support for students 3. Matthew 6:9-13. Prezentarea la seminar cu o copie a acestui dosar este obligatorie. Informaţii despre titularul de curs. pus la dispoziţia studenţilor la biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere. lucrare practică sau de laborator Nume. De asemenea. se urmăreşte studierea morfologiei limbii engleze vechi şi dezvoltarea competenţelor de citire şi traducere a textelor scrise în engleza veche. cît şi în formă electronică. Bibliografie -Dosar cu materiale pentru seminarul de Istoria limbii engleze. -Mitchell. atît pe suport de hîrtie.com Ore de audienţă: 1. West saxon: spelling and pronuanciation Translation and analysis: The Lord's Prayer in Old English. Week 3 .Universitatea Babeş-Bolyai. requirements. schedule. din perspectiva originii şi evoluţiei ei pînă în faza actuală. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . seminar. Anglo-saxon kingdoms and dialects. bibligraphy. Robinson (1992) A Guide to Old English.

Topic: Strong verbs in Old English Translation and analysis: The Fall of Man (Genesis 3:1-19) . Detalii organizatorice.A Guide to Old English Week 5.C . (III) Week 11. gestionarea situaţiilor excepţionale Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu).B.A Guide to Old English. Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Prof dr Mihai ZDRENGHEA Titular curs. astfel: Test final: subiect teoretic de curs: 50% . Decan. Lect drd Adriana TODEA .A Guide to Old English 4. 5. Topic: Weak and preterite-present verbs in Old English Translation and analysis: The Fall of Man (Genesis 3:1-19) . (I) Week 7. subiect practic de seminar 50% Se acordă o notă de la 1-10 pentru subiectul teoretic şi o notă de la 1-10 pentru subiectul practic. Prof dr Corin BRAGA Şef de catedra. Modul de evaluare Evaluarea se va face în timpul examinării finale. Se face media celor două note şi se promovează examenul numai dacă fiecare notă este mai mare sau egală cu 4.Topic: The pronomial system in Old English Translation and analysis: Practice Sentences A. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. Topic: OE morphology: review Translation and analysis: Geoffrey Chaucer The Canterbury Tales: "General Prologue" Week 13.A Guide to Old English. (II) Week 9. Topic: Noun declensions in Old English Translation and analysis: The Fall of Man (Genesis 3:1-19) .A Guide to Old English.5. Topic: Middle English Translation and analysis: Ælfric’s preface to Genesis (fragment).

de telefon): Ore de audienţă: .Universitatea Babeş-Bolyai. lucrare practică sau laborator Nume. titlul ştiinţific: Titularul de disciplina urmează a fi numit Informaţii de contact (adresă e-mail. eventual nr. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Literatura americana Codul: LE32161 Numărul de credite: 4 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II. Informaţii generale despre curs.2010 Semestrul II I. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii despre titularul de curs. seminar. seminar.

Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale iniţiale” în Dacoromania. tot de sorginte chomskiană.com Ore de audienţă: 2. lucrare practică sau de laborator Nume.207-251 Steven Pinker (1995) The Language Instinct. Editura academiei române. Barry J.Universitatea Babeş-Bolyai. deja familiarizaţi cu teoria lingvistică chomskiană de la cursul introductiv de Gramatică generativă din semestrul 7. nr. teorie sintactică nouă. Bibliografie obligatorie Blake. din perspectiva achiziţiei limbii materne şi a limbilor străine. Routledge. Penguin (capitolele selectate se găsesc la Biblioteca de Engleză în dosarul de Gramatică Generativă ) 4. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 .pp. Codul: LE32122 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: 1. Cursul se adresează studenţilor anului III. Descrierea disciplinei: The course is particularly relevant for students who have already completed an introductory course to Generative Grammar and who may be ready to explore the evolutionist implications of language acquisition as well Relational Grammar: a parallel multistratal theory of syntax. Cursul urmăreşte o abordare mai profundă a implicaţiilor teoriei generative din perspectiva relaţiei între specii şi a teoriei darwiniste a evoluţiei. etc. Descrierea cursului Obiectives: . double object constructions. de asemenea. II pe 1996-1997. care păstrază categoriile sintactice tradiţionale şi postulează structura multistratală a sintaxei. which gives interesting accounts to syntactic phenomena such as: unaccusativity. impersonal constructions. titlul ştiinţific: TODEA ADRIANA Lector doctorand Informaţii de contact: atodea@yahoo. Cursul propune. pseudoreflexivity. Carol G. şi studierea sintaxei relaţionale. Informaţii despre titularul de curs. 3.2010 Semestrul II Titlul disciplinei: Gramatică relaţională. (1990) Relational Grammar. based on hierarchies of grammatical relations. seminar. inversion constructions. 1-2.

Passive voice.  deprinderi de utilizare a modelului relaţional de analiză sintactică: identificarea structurii argumentative. Metode de predare:  predare la cursuri cu ajutorul proiecţiilor PowerPoint. Multistratal syntax. Cross-clausal multiattachment and ascensions.  operare cu un tip de sintaxă neliniară şi multistratală. . a tipului sintactic al predicaţiei.  exerciţii practice la seminar. 3. French and Romanian on perfect auxiliary selection. aplicarea reevaluărilor sintactice în straturi intermediare şi finale. Planificarea/Calendarul întâlnirilor (Weekly Schedule) Week 1 Topic:Perfect auxiliary selection in English (exemplification from Jane Austen’s works). the Little Alignment Hypothesis 6. ascensions. Content: 1. displacements. The relevance of a non-liniar and multistratal syntax. Argument structure. ♦ To explain how phrases and sentences are constructed. epistemic and root modality. multistratal theoretical approach to syntax. Verbal. 4. identificare iniţializărilor în straturi sintactidce iniţiale. Noun phrases vs. Innate linguistic mechanisms. Unaccusativity and unergativity. ♦ To explain the differences in sentence structure among languages from around the world in terms of multistratal revaluations: advancements. nominal. adjective phrases. prepositional predications. and French  Subcategorization of intransitive verbs based on evidence from English. Italian and Romanian and their relevance for L2 acquisition. Dummy birth. Syntactic valence. 2. 7.♦ To present and discuss evidence that supports the idea that language is a human biological endowment. Mappings between syntax and semantics: The Universal Alignment Hypothesis. The chomeur relation. Competenţe:  o viziune universalistă de ansamblu asupra proceselor interne de achiziţie şi generare a limbii. demotions. 5. ♦ To introduce a non-linear. Impersonal constructions and raisings. Predicate unions. Theta-roles and theta-grids. adjectival. Italian . Auxiliation. Inversion constructions in Old English. The syntactic types of predications. 8. ♦ To give a relational description of the English syntax. 5. predicate unions. The Final 1 Law. Configurational and non-configurational languages. în special cele de generare animată a arborilor binari. Italian.

29-37 Week 2 Topic:Unaccusativity and unergativity.  Subcategorization of intransitive verbs based on evidence from English.Support the assumtion that syntax is multistratal. Multistratal syntax. Barry J. Key words:  Perfect auxiliary selection  unaccusativity  unergativity  Final 1Law Bibliography: Blake.  Identify the specific linguistic elements that speakers use to convey meaning in conversation and how they can vary from one culture to another  Presentation of observational experiments on first language acquisition that prove that language acquisition is creative. Barry J. 29-37 Week 3 Topic:Configurational and non-configurational languages. pp.  Support the assumtion that syntax is multistratal. The Final 1 Law. Key words:  The language gene: FOXP2  First language acquisition: creative.1-3.  Discussion on the human language skill in a evolutionary context: the communicative continuum across species. pp. not immitative  The communicative continuum Bibliography: . Innate linguistic mechanisms. Italian . The relevance of a non-liniar and multistratal syntax.1-3. Key words:  Perfect auxiliary selection  Syntactic primitives Bibliography: Blake. (1990) Relational Grammar. French and Romanian on perfect auxiliary selection. (1990) Relational Grammar. Routledge Recommended pages: pp. Routledge  Recommended pages: pp. not immitative. Obiectives:  Talk about facts that confirm that language is a genetically endowed human skill. Impersonal constructions and raisings.

pp.207-251 Week 7 Topic:Mappings between syntax and semantics: The Universal Alignment Hypothesis. Key words:  Syntactic valence  Argument structure Bibliography: Carol G. Key words:  Universal Alignment Hypothesis  Little Alignment Hypothesis Bibliography: . adjectival. adjectival. Obiectives:  Raising awareness that syntax is projected by the internal syntactic valence of lexical entries  Intoducing verbal. nominal. prepositional predications. Editura academiei române. 1-2. Verbal. Editura academiei române. Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale iniţiale” în Dacoromania.207-251 Week 6 Topic:Theta-roles and theta-grids. II pe 1996-1997. Syntactic valence. Perfect auxiliary selection in English and Romanian.Steven Pinker (1995) The Language Instinct.pp. II pe 1996-1997. prepositional syntactic predicates  Presentation of the limitted number of syntactic patterns available in human languages. The syntactic types of predications. Penguin Recommended chapter: An Instinct to Acquire an Art Week 4 Topic:Unaccusativity and unergativity (exercises). Obiectives:  Introducing thematic structures as semantic expressions of predicate-argument relations Key words:  Theta-roles and theta criterion Bibliography: Carol G. the Little Alignment Hypothesis Obiectives:  Introducing the correlations between thematic structures and syntactic structures. nr. Week 5 Topic:Argument structure. nominal. nr. 1-2. Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale iniţiale” în Dacoromania.

(1990) Relational Grammar. the Relationa grammar cross-clausal multiattacment. Barry J. (1990) Relational Grammar. Noun phrases vs. Key words:  predicate union  auxiliation  chomeurizing predicated  inherited arguments . Its relevance for L2 acquisition. Auxiliation. Routledge Week 10 Topic:Cross-clausal multiattachment and ascensions. 1-2.  Presentation of the Relational grammar account of raisings: ascension Key words:  ascension  cross-clausal multiattachmet  PRO control Bibliography: Blake. Barry J. II pe 1996-1997. nr. Routledge Week 11 Topic:Predicate unions. Editura academiei române.  Presentation and discussion of the Relational grammar account of phrases in which nouns are modified by adjectives as predicate unions. Obiectives:  Introducing syntactic displacements and the hierachy of grammatical relations Key words:  Chomeur  advancement  demotion  Statal Uniqueness Law Bibliography: Blake. Obiectives:  Presentation of complex predicates and auxiliation as predicate unions. Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale iniţiale” în Dacoromania. adjective phrases. Inversion constructions in Old English. Obiectives:  Discussion of the Generative grammar PRO control vs.Carol G. epistemic and root modality.pp. Dummy birth. Passive voice.207-251 Week 8 Topic:Argument structure and theta-roles (exercises) Week 9 Topic:The chomeur relation. Italian and Romanian.

7. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. Prof dr Mihai ZDRENGHEA Titular curs. Detalii organizatorice. 6. Modul de evaluare Examen scris în ultima săptămână înaintea sesiunii constînd dintr-un subiect practic care testează abilităţile de reprezentare a structurilor sintactice din limba engleză folosind aparatul teoretic al gramaticii relaţionale. Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Prof dr Corin BRAGA Şef de catedra. Routledge Week 12 Final test. Decan. (1990) Relational Grammar. gestionarea situaţiilor excepţionale Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Barry J. Lect drd Adriana TODEA . unaccusativity Bibliography: Blake.

Competente in formare : capacitatea de interpretare si analiza a structurilor etnice . *** Contemporary Stories by American Indians. Vintage. analizei de text (close reading). titlul ştiinţific: Michaela Mudure. Cluj–Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . James Baldwin. Malbar. James Welch. seminar. . 2000. Descrierea disciplinei: Cursul analizează evolutia literaturilor etnice în SUA. New York. 1975. Cursul va fi o combinaţie de prelegeri şi analize aplicate pe text. *** Slave Narratives.Universitatea Babeş–Bolyai. 2001. exercitiul comparativ. 1994.com Ore de consultatii: marti orele 10-11 I. Bibliografia obligatorie: Edward Spicer. Routledge. New York. competente interpretative potrivit noilor grile interpretative din domeniul studiilor culturale. Metode utilizate : expunere. Going to Meet the Man. studiul de caz identitar/literar. Zora Neale Hurston. Sweat. eventual nr. Gloria Naylor The Two. 1970. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Romanul britanic (Literaturi etnice) Codul: LE 32122 Numărul de credite: 5 Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: conform orarului II. Picador. Informaţii generale despre curs. New York. Fools Crow. New York. New York. seminar. Informaţii despre titularul de curs. Studiul culturii. Harper. Vintage. Krieger. New York. conferentiar doctor in filologie Informaţii de contact (adresă e-mail. de telefon): mmudure@yahoo. formarea unei atitudini de toleranta si intelegere pentru alteritate. 1999. a literaturii si a personalitatilor exemplare ale celor doua comunitati sunt corelate cu studierea mecanismelor multiculturalismului american. dezbateri de tip seminar. II. Vintage. problematizare. studiului mentalitatilor . 2001. dialog.2010 Semestrul II I. A Short History of the Indians of the United States. cu accent deosebit pe literatura amerindienilor şi a negrilor americani. lucrare practică sau laborator Nume.

Activitatea studentilor: identificarea stereotipurilor în materiale mass-media despre bastinasi. Planificarea: Course 1 The First Americans Cuvinte cheie: colonization. the five civilized tribes. the Ghost Dance. pp. 98-123. Creek. Biblioteca Facultatii de Litere. 1975. articole de presa. pacification. comparaţii cu situaţii similare din Europa Bibliografie obligatorie: Edward Spicer. Cărţile se pot gasi la BCU. interculturalism. A Short History of the Indians of the United States. Alotment. Seminar 1 Discutarea secventelor relevante din filmul Dancing with Wolves. New York. Sitting Bull. histories. the Dawes Act. Etnicitatea ca imagine cinematografică. Curs 3 Leslie Silko – Yellow Woman Cuvinte cheie : Native American literature. Vintage. Malbar. Curs 2 American Policies Targetting the Natives Cuvinte cheie: Mississippi. Iroquois. Handsome Lake. Pocket Star Books. materiale de pe internet. 23-40. A Short History of the Indians of the United States. written. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Carti. Autobiography. 11-66. III. oral. Removal. Krieger. Geronimo. Lexington. 1994. Biblioteca de Studii Americane. Bibliografie obligatorie: *** Contemporary Stories by American Indians. pp. Heath Anthology of American Literature. historical novel . confederacy. 2001. 2001. Bibliografie obligatorie: Edward Spicer. Malbar. prophets. D’Arcy McNickle Activitatea studenţilor : înţelegerea mecanismelor de discriminare şi marginalizare a băştinaşilor. pp. Krieger. 200-212. Curs 4 James Welch – Fools Crow Cuvinte cheie : history. New York. 1994. myth Activitatea studentilor : identificarea relatiei specifice dintre realitate si mit in cultura bastinasilor americani.Malcom X. multiculturalism.

istorie şi mit la bastinaşii americani . a womanism-ul ca ideologie a scriitoarelor de culoare Bibliografie obligatorie: Zora Neale Hurston. Clarificarea noţiunilor de gen şi rasă în contextul multiculturalismului american. slave narratives Activitatea studentilor : dezbatere si studiu de caz : gen si rasa in sclavia americana. New York. comparatie cu robia tiganilor in Europa. Going to Meet the Man. Vintage. Bibliografie obligatorie : James Welch. The Two. Sweat. Routledge. womanism Activitatea studentilor : determinarea structurilor de gen si rasa. Modul de evaluare: Examen oral şi scris. gender. Seminar 3 Wrap-up discussion. 2001. . Pocket Star Books. Harper. narrative voice Activitatea studentilor : decelarea structurilor de rasa.Activitatea studentilor : dezbatere : realism magic la bastinasi. Nota finala : 50% parcurgerea bibliografiei +informatie+ capacitate de minuire a informatiei. Gloria Naylor. gen si clasa din textele studiate. New York. Curs 6 African American Literature Cuvinte cheie : discrimination. Curs 7 Black Women Writers Cuvinte cheie: race. Autobiography. 1999. constituirea constiintei negritudinii Bibliografie obligatorie : James Baldwin. 20% corectitudinea limbii engleze si a limbajului de specialitate. race. Seminar 2 Mid-term paper. New York. 30% participare la discutii. the middle passage. Vintage. Malcom X. 2000. Curs 5 Black Slavery Cuvinte cheie: Africa. 1970. IV. Fools Crow. mulatto. New York. New York. 2001. indentured servant. 2001. New York. Bibliografie obligatorie : *** Slave Narratives. Picador.

org/wiki/Abolitionism www. New York. Detalii organizatorice. Recuperarea orelor se stabileste de comun acord cu studentii.blackwoman.html www. 1983. The Woman Who Owned the Shadows. Prof.org www. Corin Braga Sef de catedra. Michael Dorris. www. VI.jimcrowhistory. New York. conform regulamentului UBB.com/abmovement. 2005.org www. New York. A Yellow Raft in Blue Water. 2005.blackpanther. Mean Spirit. Ink.html www. Picador. Mihaela Mudure . Paula Gunn Allen. Holt.watson. dr. dr. Linda Hogan. Bibliografia opţională: Leslie Silko.org/harlemrenaissance www. New York. Consecintele plagiatului : nota 4.blackslavery.wikipedia. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenta la ore nu e obligatorie. sau preluarea unor idei din alte lucrari fara indicarea sursei.com en.org/~lisa/blackhistory/ civilrights-55-65/index. Prof. 1987. Plagiat = copierea din surse scrise sau electronice a unor pasaje din alte lucrari. Frauda la examen e adusa la cunostinta consiliului profesoral pentru decizia finala.fatherryan.afgen. org Decan.V. Contestatiile se rezolva cu ajutorul sefului de catedra si al decanului. dr. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Gardens in the Dunes. Pocket. Conf.

facandu-se recurs la comparatii cu sistemul fonologic al limbii romane. to the extent the sounds provide the material basis in the use of the language.Universitatea Babeş-Bolyai. Partea cea mai extensiva a cursului este dedicata descrierii sunetelor limbii engleze. Sunt discutate conceptele cheie necesare pentru studierea sunetelor. Elements of dialectology as well as basic patterns in the relation spelling-pronunciation are incorporated as inherent parts . Fonetica este esentiala pentru celelalte discipline lingvistice. The approach is a synchronic one. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Introducere in fonologie Codul: LE32123 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: Programarea în orar a activităţilor: Informaţii despre titularul de curs.com Ore de audienţă: 2 II. seminar. The course opens with a general survey of the scope of phonetics and suggests a possible branching of the field. precum si relatia dintre limba scrisa si cea vorbita sunt incorporate ca parti inerente ale sistemului fonic al limbii. titlul ştiinţific: Lector dr. Phonetics is proved to be essential for the other branches of linguistics. iar fonemele sunt analizate in relatie cu reprezentarile lor ortografice. Informaţii generale despre curs. lucrare practică sau laborator Nume. Cursul ofera. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Various concepts required for the study of sounds are outlined. Cursul debuteaza prin a oferi o perspectiva asupra scopului foneticii. o lista extinsa de forme tari si slabe si o descriere si ilustrare a structurilor intonationale de baza ale limbii engleze. The course serves both as an introduction to the study of linguistics and as a first stage in the theoretical approach to the English language. precum si la procesele de asimilatie si principiile accentului in cuvant si propozitie. Ultima parte a cursului include consideratii referitoare la fonemele suprasegmentale. sunt discutate aici probleme referitoare la diferentele dintre vocale si consoane.2010 Semestrul I I. dintre engleza britanica si cea americana. seminar. Descrierea disciplinei: Acest curs reprezinta o introducere in studiul lingvisticii. sub forma unei prime etape in abordarea teoretica a limbii engleze. Abordarea este una sincronica. de asemenea. sugerand o posibila clasificare a ramurilor ei. Elemente de dialectologie. Mircea Craciun Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo. deoarece sunetele reprezinta substratul material pentru limba.

An Outline of English Phonetics. The English phonemes are considered in close relation with their spelling peculiarities and comparisons with the Romanian phonological system are frequently used. intonation 18. L. The course also offers a comprehensive list of strong and weak forms as well as the basic intonational patterns and several samples of tonemic description. phonetics. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Material audio: casete. minimal pair. and cassette). (1975). Contemporary English Phonetics. Makarenko. The main types of similitude and contextual assimilation.of the sound system. Cambridge: CUP IV. Bibliografia obligatorie: Gimson. Colectia Studium Wells. III. A. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: 15. Hyman. J. Types of Pronunciation: elements of dialectology. complementary distribution. 9th edition. Jones. American English are discussed. juncture. The bulk of the course is dedicated to the description of English sounds.M. diphthongs and triphthongs. (1975). Branches of phonetics. Linguistics and Phonetics. British English vs.C. stress. and Phonemes: Free variation and Key Concepts: free variation. American English. Several points of view referring to such problems as vowels vs. British English vs. phoneme. Cambridge: CUP. . distinctive opposition 16. Rinehart and Winston. (1998). Key Concepts: suprasegmentals. An Introduction to the Pronunciation of English. Key Concepts: linguistics. Relationships between Sounds complementary distribution. Introduction: the science of Phonetics. consonants. The theory of the phoneme: types of allophones. phonology. T. D. Accents of English (3 vols. (1982). the principles of word stress and sentence stress are described on the basis of parallels between English and Romanian. positional allophones 17. monophthongs vs. allophone.C. Suprasegmental Phonemes: Stress. juncture. Phonology: Theory and Analysis. CD-ROM V. London: Edward Arnold. New York: Holt. The last part of the course comprises considerations on the suprasegmental phonemes as well as a separate section dedicated to the types of assimilative processes. intonation. (1989). Cluj: Echinox.

sonant. semivowel. 23. variation. The English Consonant System I: Classification of English consonants. back vowel. Key Concepts: noise. The functions of the organs of speech. intrusive [r] 19. Key Concepts: biphonemic diphthong. plosive. open vowel. open juncture.Key Concepts: accent. Key Concepts: spelling. The phonemic status of the “schwa” sound and its main allophones. plosionless plosive 24. The phonetic and phonological functions of juncture. linking [r]. close vowel. rhotic/non-rhotic. Aspiration. The semivowels and their phonemic status. Contextual assimilation. velum. Sounds in Connected Speech II: Types of Assimilative Processes. Sounds in Connected Speech I: Juncture. sonant. nucleus. palate. close juncture. Key Concepts: juncture. Classification of organs of speech into active and passive organs. Key Concepts: assimilation. Representations. historical assimilation contextual . uvula. monophonemic. fricative. The Organs of Speech. cardinal vowel. resonance chambers. consonant. gliding sound 25. The main positional allophones of the English plosives. Key Concepts: vowel. oral sound 21. Types of transcription. affricate. morphological principle. schwa. distribution. triphthong. oral. epiglottis. Historical assimilation. pronunciation. etymological principle. Spelling and Pronunciation: Principles of English orthography. The English Vowel System II: The English diphthongs and triphthongs. consonants (principles of division). Types of syllables. phonetic principle. Key Concepts: fricative. nasal. The system of cardinal vowels. phonetic transcription. assimilation/assimilation proper. vowel quantity. The English vowels – articulatory features. open syllable. The sonants: nasal and oral sonants. central vowel. interpenetration of articulatory stages 26. dialect. The English Consonant System II: The fricative and affricate consonants. Similitude. similitude/partial assimilation. front vowel. standard. vowel quality. phonemic transcription. nasal sound. glide. aspiration. closed syllable 20. Graphical Rules. The English Vowel System I: vowels vs. The noises: the plosive consonants. glottis. Key Concepts: vocal chords. vowel reduction 22. affricate.

Th. quantitative principle. Harcourt. Éditions Payot & Rivages. Catford. Student's Book and cassette). Sentence stress: principles and functions. musical principle. In caz de frauda. Intonation in Context. . Heilman. (1967). tone. D. and Trudgill. and Pyles. dynamic principle. P. Second Edition. Jones. qualitative principle. Fundamental Problems in Phonetics. strong forms. Bradford. (1977). Inc. J. Elements of General Phonetics. 9th edition.27. Edinburgh: Edinburgh University Press. word stress. Edinburgh: Edinburgh University Press. (1994). W. gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenta la cursuri nu este obligatorie. Stress patterns. D. A. Bibliografia opţională: Abercrombie. Ohio: Charles E. sentence stress. Modul de evaluare: Examen final (scris + oral). VII. F. Intonation Practice for UpperIntermediate and Advanced Learners of English (Teacher's Book. sense group. Key Concepts: stress. Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la cursul practic aferent. J. London: Edward Arnold. Cambridge: Cambridge University Press. De Saussure. VIII. Cambridge: CUP. (1966). Word stress. Sounds in Connected Speech IV: The Intonational Patterns of English. pitch VI. inainte de examenul oral. Functions of English intonation. Key Concepts: intonation. nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului (exmatriculare). prezenta la seminar este obligatorie in procent de 70 % si conditioneaza participarea la examenul final. Phonics in Proper Perspective.C. Algeo. An Outline of English Phonetics. (1995). Brace & World. Detalii organizatorice. Strong and weak forms. Merrill Publishing Company. English Accents and Dialects. weak forms 28. A. B. Hughes. ceea ce duce la compromisuri nedorite. Problems in the Origins and Development of the English Language. (1975). (1968). Cours de linguistique génerale. Sounds in Connected Speech III: The Accentual Structure of English Words and Sentences. Columbus. (1987). Stress placement. Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor.

Corin Braga Şef de catedră. dr. Mircea Craciun . Prof. dr.Decan. Prof. Mihai Zdrenghea Titular de curs. Lector dr.

seminar.2010 Semestrul II I. Informaţii generale despre curs. titlul ştiinţific: Conf. eventual nr.Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii despre titularul de curs. Descrierea disciplinei: Silabusul lipseşte . lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Literatura engleza medievala Codul: LE32123 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II. seminar. de telefon): Ore de audienţă: III. dr. lucrare practică sau laborator Nume. Lucian Dunareanu Informaţii de contact (adresă e-mail.

the language faculty. which are being introduced in the mainstream course Introduction in Generative Grammar this fall. Copiii au un talent unic si ades invidiat de adolescenţi şi de adulţi: acela de a “prinde” cu uşurinţă şi aparent fără efort o limbă străină. seminar.Universitatea Babeş-Bolyai. Acest curs explorează diferenţele între achiziţia limbii materne şi achiziţia limbii străine şi relevanţa lor în a găsi strategiile cele mai potrivite în procesul de predare a limbilor străine. Required bibliography . sociale şi culturale.com Ore de audienţă: 1.2010 Semestrul II Titlul disciplinei: Cultura şi predarea limbilor Codul: LE32124 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere Programarea în orar a activităţilor: Informaţii despre titularul de curs. The social and cultural aspects of language that people use in order to create or change meaning. Înţelegerea unor concepte ca Gramatica universală sau competenţa lingvistică. Descrierea disciplinei It is universally acknowledged that there is one skill that children are far better at than grown-ups: their “talent” of acquiring their mother tongue effortlessly makes adults and young adults. and their relevance in designing strategies in learning/ teaching a foreign language. titlul ştiinţific: TODEA ADRIANA Lector doctorand Informaţii de contact: atodea@yahoo. lucrare practică sau de laborator Nume. struggling to learn a foreign language. Concepts such as Universal Grammar (UG). la fel ca şi felul în care vorbitorii se raportează la limba pe care o vorbesc din punct de vedere al identităţii politice. and which may vary across cultures. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . ethnicity. green with envy. The course explores the differences between first language (L1) and second language (L2) acquisition. 1. social identity). are an important part of what we call the knowledge of a particular language and will also be discussed. as well as people’s attitude towards language and language varieties and the importance of language in defining group identity (nationality. are essential to this course. or linguistic competence. introduse în cursul obligatoriu de Gramatică generativă din semestrul trecut este foarte importantă pentru acest curs. Aspectele sociale şi culturale care influenţează comunicarea şi care sînt parte integrantă din ceea ce se numeşte “cunoaşterea unei limbi străine” vor fi de asemeanea abordate.

cooperare. Content: 1. and its impact on the development of human society. Competenţe:  Întelegerea diferenţelor între achiziţia limbii materne şi achiziţia limbilor străine. Language standardization. ♦ Present the mechanisms of second language acquisition and discuss different approaches in second language pedagogy. capacitatea de memorizare şi motivaţia studenţilor. 4. ♦ Explain and explore the relationship between language and group identity. Individual differences in L2 acquisition. Political corectness. Descrierea cursului Obiectives: ♦ Become familiar with key sociolinguistic terms and concepts describing the aspects of language which may vary from one culture to another and are sometimes key factors in crosscultural (mis)communication. its functional strengths.Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. 2. Writing systems. Conversational styles 2. Cambridge University Press (capitolele selectate pentru acest curs se găsesc într-un dosar la bibiloteca de engleză a facultăţii).  Considerearea atît a aspectelor standard cît şi non-standard şi valorizarea lor diferită în preadarea limbilor străine.  Considerarea aspectelor culturale în predarea limbilor străine. Language and culture: Culturally influenced aspects of language. ♦ Discuss the stages and mechanisms involved in first language acquisition and the advantages of bilingualism.  Adaptarea metodelor de predare a limbilor străine luînd în considerare vîrsta. Language acquisition theories. Acquiring the mother tongue: Linguistic development. negociere) pe baza unui problemsolving task 3.  discuţii în cadrul cursului pe baza lecturii obigatorii  lucru in grup (discuţii. L2 acquisition processes. ♦ Present the development of writing. Language and politics: Language and identity. ♦ Present and discuss the politics of language control and standardization and the way it enforces bias and discrimination. Metode de predare:  citirea bibiografiei indicate înainte de curs. Learning foreign languages: Theories of L2 acquisition. 5. Planificarea/Calendarul întâlnirilor (Weekly Schedule) . Writing systems: The history of writing. 3.Crosscultural aspects of language acquisition.

Week 2 Topic: Language and culture: Culturally influenced aspects of language Obiectives:  Identify the role played by language in crosscultural encounters  Identify the specific linguistic elements that speakers use to convey meaning in conversation and how they can vary from one culture to another Key words:  topic  agonism  amplitude. Obiectives: . 344-354 Week 3. bibligraphy. Cambridge University Press . pp.  Identify key problems and possible solutions in translating culture Key words:  proxemis  complementary schismogenesis  exuberancies and dificiencies Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. pp.Week 1 Presentation of the course’s description. schedule. Topic: Language and culture: Conversational styles Obiectives:  Become familiar with key terms and concepts in anthropological linguistic analyses of linguistic relativity  Realize how the encounter of different conversational styles may lead to crosscultural misunderstandings. objectives. requirements. and assessment. tone of voice  intonation  overlap and interruption  turn-taking  indirectness  framing Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. pitch. and discrimination. Topic: Language and politics: Language and identity. negative stereotyping. 354-69 Week 4. Cambridge University Press .

  explain the role of identity in political actions concerning language offer insight into selected cases of the politics of language. pp. pp. 374-386 Week 5. Cambridge University Press . Obiectives:  Compare the functional strenghts of speaking and writing . national language nationist language multiethnic nation multinational state Key words:     Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Obiectives:  Make clear the concept of language standardization from the linguistic perspective  Present diglossia as a unique way that communities organize and evaluate the varieties of the languages they speak  Present the difficulties in distinguishing languages and dialects and the political issues that arise from this difficulty  Present the politics of speech content control Key words:  language  dialect  diglossia  minimum standard  arbitrary standard  non-standard  substandard  low dialect  high dialect  hate speech Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. 386-398 Week 6 Topic: Writing systems: The history of writing. Political corectness. Cambridge University Press . Topic: Language and politics: Language standardization.

pp. Cambridge University Press . Topic: Acquiring the mother tongue: Linguistic development. Cambridge University Press .Sketch the development of writing from prehistoric protowriting to the Roman alphabet  Explain how technological advances have combined with the development of writing to facilitate cultural changes in Europe Key words:  Alphabet  Cuneiform  Hieroglyphics  Ortography  Pictogram Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Obiective:  Describe the milestones of child language development Key words:  babble  coos  critical period  holophrastic stage  multi-word stage  two-word stagevocabulary spurt Reading due: . 416-429  Week 7. 402-416 Week 8. Topic: Writing systems Obiectives:  Describe how different writing systems developed to fit the structure of different languages and the communicative needs of different cultures Key words:  aphabet  diacritic  grapheme  phonogram  primary and secondary symbolization  logogram  rebus  script Reading due::  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. pp.

224-231 Week 11. Cambridge University Press . Obiective:  Introduce some of the main theories of second language acquisition with an overview of several research methodologies used to investigate it Key words:  Behaviorism  CAH . 206-218 Week 9. Obiective:  Provide an overview of crosslinguistic and crosscultural aspects of firstlanguage acquisition Key words:  Alinguistic awareness  Bilingualism  Code-switching  Unitary system hypothesis  Separate system hypothesis Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Obiective:  analyze the major theories employed to explain child language acquisition Key words:  behaviorism  nativism  LAD  Cannectionism  PDP  LASS  CDS Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Topic: Acquiring the mother tongue: Language acquisition theories. Topic: Learning foreign languages: Theories of L2 acquisition. Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Topic: Acquiring the mother tongue: Crosscultural aspects of language acquisition. pp. Cambridge University Press . 219-224 Week 10. pp. pp. Cambridge University Press .

446-449 Week 13. Cambridge University Press . pp. Obiective:  discuss the ways in which the second language learning processes of individuals vary Key words:  Sensitive period  Gender  Age  Working memory  Motivation  Integrative aspects of motivation  Instrumental orienations Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge University Press . Topic: Learning foreign languages: L2 acquisition processes.      Comprehensible input Morpheme order studies Modified output Sociuculturalism Universal Grammar Acceptability judgment tests Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. 435-446 Week 12. Topic: Learning foreign languages: Individual differences in L2 acquisition. pp. Obiective:  Discuss second language pedagogy and its connections with SLA theory Key words:  Attention  Noticing hypothesis  Developmental sequences  Fossilization  Stabilization  Instruction  Grammar translation approach  Direct method  Audiolingual method .

Prof dr Mihai ZDRENGHEA Titular curs.   Silent way Natural approach Communicative language teaching Reading due:  Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. iar nota finală va fi. astfel: Lucrări de control( 2) neanunţate pe parcursul semestrului (2 teme) – 20% Test final 70% Prezenţă activă la ore 10% 5. Cambridge University Press . pp. gestionarea situaţiilor excepţionale Prezenţa la orele de curs este obligatorie in proporţie de 70%. În cazul în care studentul a lipsit la cursurile la care s-au dat lucrările de control neanunţate. Detalii organizatorice. în consecinţă. scăzută cu 1 (dacă s-a lipsit la doar o lucrare de control) sau 2 puncte (dacă s-a lipsit la ambele lucrări de control). Prezenţa activă redusă la ore sau prezentarea la ore fără pregătirea corespunzătoare atrage după sine scăderea notei finale cu până la un punct. Decan. Modul de evaluare Evaluarea se va face atât pe parcursul semestrului cât şi în timpul examinării finale. Prof dr Corin BRAGA Şef de catedra. acestea nu pot fi susţinute la nici o altă. Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). 449-459 Week 14 Final test 4. Lect drd Adriana TODEA . Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Informaţii despre titularul de curs. Corneliu Nicolescu Informaţii de contact (adresă e-mail. Descrierea disciplinei: Silabusul lipseşte . lucrare practică sau laborator Nume. titlul ştiinţific: Prof.2010 Semestrul II I. de telefon): Ore de audienţă: III. eventual nr. dr. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii generale despre curs. seminar. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Romanul american modern Codul: LE32124 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II.Universitatea Babeş-Bolyai. seminar.

Stefan Oltean Informaţii de contact (adresă e-mail. seminar. Proiect Facultativă Lucrări Universitatea BabeşBolyai Proie ct Numele şi prenumele Instituţia Stefan Oltean Universitatea Babeş-Bolyai Universitatea Babeş-Bolyai . eventual nr. lucrare practică sau laborator Nume. Informaţii generale despre curs. dr. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Pragmatica lingvistica Codul: LE32125 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II.Universitatea Babeş-Bolyai. Informaţii despre titularul de curs. seminar. Denumire disciplină II. titlul ştiinţific: Prof. Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . de telefon): stoltean@lett.ro Ore de audienţă: se vor afişa la cabinet SYLLABUS Universitat Babeş-Bolyai ea Facultatea LITERE Specializare Engleză A a I.ubbcluj. Pragmatică lingvistică Structură disciplină (Nr. ore săptămânal) Seminar Lucrări Opţională X Titular disciplină Curs Seminar Categoria Curs opţional Semestrul Curs 2 1 III.2010 Semestrul II I. Statut disciplină Obligatorie (se marchează cu X) IV.

ore/ săpt. 1991. Acte locuţionare. Oxford: Oxford University Press. Grice. III. P. VIII. Curs (capitole/subcapitole) Cap. H. Bibliografie obligatorie Austin. “Logic and Conversation”. VI. Obiectivele disciplinei . Cambridge. Teoria lui Grice.4. 305-315.Descrierea metodologiei pragmaticii lingvistice. A reader.Macro-acte de vorbire VI. II. How to Do Things with Words. relaţiile ei sintaxa şi semantica .Aplicarea pragmaticii la analiza unor tipuri de comunicare Formarea de competenţe noi în descrierea comunicării lingvistice VI. Tematică proiect (dacă este cazul) VII. IX. Legatura dintre semantică şi pragmatică în descrierea semnificaţiei în limbile naturale Cap. Lucrări (dacă este cazul) VI. J. Conţinutul disciplinei VI. L. Sintaxă / semantică / pragmatică Cap. Pragmatica în interpretarea expresiilor indexice: „Beforehand” pragmatics Cap.Examinarea relevanţei pragmaticii pentru studiul limbii . . Maximele conversaţionale Cap.3. Steven (ed. ilocuţionare şi perlocuţionare Cap. implicatura conversaţională şi principiul cooperării Cap. 2 1 1 2 2 2 1 2 1 VI.1. verbe performative şi constative Cap. în Davis. Tipuri de pragmatică Cap.). Massachusetts: Harvard University Press. Seminar (dacă este cazul) Nr. VIII. . V. VII. Probleme ale teoriei austiniene a actelor de vorbire Cap. Actele de vorbire – Austin şi Searle. IV.Catedră/ Departament Titlul ştiinţific Gradul didactic Încadrarea (norma de bază/asociat) Limbă şi literatură engleză doctor profesor norma de baza Limbă şi literatură engleză doctor profesor norma de baza V. (1981 [1962]).2. Pragmatics. I.

Prof. Cluj: Presa Universitară Clujeană Searle.Levinson. 1985. Cambridge: Cambridge University Press. Speech Acts. dr. test. Corin Braga Şef de catedră. A reader. Ştefan (2006). Dicţionar enciclopedic de pragmatică. Pragmatics. Steven. Prof. scris şi oral. Forme de activitate Curs Seminar Lucrări Proiect IX. Bibliografie opţională Davis. Mihai Zdrenghea Titular de curs. dr. 1999 (Capitolul 5 “Pragmatică şi referinţă: lumi posibile şi spaţii mentale”) Oltean. Stephen C. Cambridge: Cambridge University Press. Pragmatics. altele) Procent din nota finală 70% 30% Decan. Cluj: Editura Echinox. Jaques & Anne Reboul. VIII. implicarea în discuţii Laborator Proiect Metode didactice folosite Curs interactiv cu fundament de prelegere Evaluare (scris. Stefan Oltean . Prof. oral. Moeschler. 1977. 1991. Introducere în semantica referenţială. An essay in the philosophy of language. Oxford: Oxford University Press. dr. John R. Forme de activitate Examen Colocviu Participarea la curs..

Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii generale despre curs. seminar.Universitatea Babeş-Bolyai. lucrare practică sau laborator Nume. titlul ştiinţific: -Informaţii de contact (adresă e-mail. eventual nr. lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Shakespeare (Comedii) Codul: LE 32125 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II. de telefon): Ore de audienţă: III. Informaţii despre titularul de curs. seminar.2010 Semestrul I I. Descrierea disciplinei: Lipseşte silabusul .

lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Literatura canadiana Codul: LE 32125 Numărul de credite: 6 Locul de desfăşurare: – Programarea în orar a activităţilor: – II.Universitatea Babeş-Bolyai. seminar. Informaţii despre titularul de curs. titlul ştiinţific: -Informaţii de contact (adresă e-mail. eventual nr. lucrare practică sau laborator Nume. seminar. de telefon): Ore de audienţă: III.2010 Semestrul I I. Descrierea disciplinei: Lipseşte silabusul . Cluj-Napoca Facultatea de Litere Anul universitar 2009 . Informaţii generale despre curs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful