TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Curs 1

Cuvântul drept este folosit în mai multe accepţiuni. El derivă din latinescul directus care înseamnă drept, vertical. În limba latina însă, cuvantul care corespunde noţiunii de de drept este jus(ius). Într-un prim sens, dreptul semnifică stiinţa dreptului, adică un ansamblu de idei, noţiuni, concepte şi principii care explică dreptul şi prin care acesta poate fi gândit. Dincolo de valenţele de stiinţă pe care dreptul le are, el poate fi considerat o tehnică, o artă. El reprezintă o tehnică a convieţuirii umane trasată printr-un asnsamblu de norme care să organizeze viaţa în comun şi să apere societatea de excese. Regulile juridice impun obligaţii, organizează funcţionarea statală şi a organismelor statului, oferă posibilitatea valorificării unor interese, atribuie roluri şi statute. În afara acestei prime accepţiuni, dreptul mai reprezintă facultatea unui subiect de a-şi valorifica sau apăra un interes. Totalitatea normelor juridice in vigoare (active) dintr-un stat poartă denumirea de drept pozitiv adica un drept aplicabil imediat, fără discontinuităţi, obligatoriu şi susceptibil de a fi dus la îndeplinire, la nevoie, prin forţa coercitiva a statului. Dreptul este de asemenea un ansamblu de idei pe care le întrebuinţează organele ce au creat dreptul sau care îl aplica. Astfel, legiuitorul trebuie să selecteze din ansamblul trebuinţelor sociale pe acelea care răspund unor nevoi reale şi în acelaşi timp judecătorul trebuie să posede arta de a aplica legea în litera şi spiritul său. Dreptul apare in orientul antic. Printre primele legiuiri putem menţiona codul lui Hammurabi (Babilon), legile lui Manu (India) sau codul lui Mu (China).

Page | 1

X-XI I. legea celor 12 table în Roma ( sec V i. Abordarea dimensiunilor sociale ale dreptului implică analiza locului dreptului şi a realităţii juridice în societate. stabilind reguli generale pentru activităţile zilnice. dezvoltată în evul mediu de Hugo Grotius.) şi legea salică la franci (sex IV i.). concluzionând că acesta este mai presus decât raţiunea Alaturi de el.). răspandită în toţi. având astfel aproximativ 5370 de versuri edictate într-o perioada lungă de timp. ea influentându-se reciproc cu acestea. conformă cu natura. Realitatea juridică reprezintă o dimensiune inalienabilă a realităţii sociale în condiţii istorice determinate.” El aduce în discutie însăşi natura dreptului. Normele sale au atât un caracter strict juridic cât şi moral sau religios. Dreptul reprezinta un produs complex al societăţii. legile lui Dracon şi Solon în Atena (sec.Hr. astfel normele sale intervin în procesul productiv. alti jurisconsulţi pun bazele şcolii dreptului natural. Libertatea omului este deplină numai în măsura în care nu stânjeneste libertatea celorlalţi. Existenţa ei nu poate fi desprinsă de existenţa celorlalte părti ale unei societăţi. Aceste idei se regăsesc în Codul civil francez de mai târziu.Hr. Principiul care guvernează acest cod este acela că legea trebuie să aducă binele poporului şi trebuie sa îl opreasca pe cel puternic de a vătăma pe cel slab.Hr. Reprezentanţii scolii Page | 2 . Legile lui Manu sunt scrise sub formă de versuri. Hr. dreapta raţiune. Cicero întelege că dreptul este “o lege adevarată.TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Codul lui Hammurabi conţine 282 de articole fiind edictat cu aproximativ 4000 de ani în urmă. Drepturile omului nu pot prinde contur şi nu pot deveni realităţi decât în cadrul unor interacţiuni bazate pe coexistenţa libertăţilor şi nu pe afirmarea brutală a unor drepturi şi interese personale. VI-V i.). constanta eternă. În Europa primele legiuiri consemnate sun legile lui Lycurg în Sparta (sec. Romanii considerau dreptul “arta binelui si a echităţii”.

Pentru realizarea funcţiilor sale. Încă din perioada Romei antice s-a făcut distincţia dintre autoritatea de stat şi puterea de stat. autoritatea o avea Senatul.structura de stat: state unitare (un singur parlament. sub forma cunoscută astăzi. statul a impus un alt criteriu: teritoriul. Apariţia statului este rezultatul evoluţiilor social-istorice. statul stabileşte legăturile cu cetăţenii. Alte elemente caracteristice statului sunt forma de guvernământ. Dreptul este ansamblul de reguli asigurate şi garantate de stat. dreptul este forma pe care o îmbraca economicul. Separatia puterilor în stat. dreptul reprezinta una dintre cele mai însemnate cuceriri ale civilizaţiei. Page | 3 . statul îşi organizează un sistem de instituţii şi de organe care pun în aplicare puterea de stat. aparţine lui Montesquieu. puterea emană de la popor şi aparţine acestuia.TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI germane considerau dreptul un produs istoric. care au ca scop organizarea şi disciplinarea comportamentului uman în principalele relatii din societate. Puterea era a poporului. . (forţa coercitivă/ forţa de constrângere) Kant considera că statul legitim este cel care are ca scop apărarea drepturilor inalienabile ale omului şi în care politica este subordonată moralei. pentru că el oferă protecţie contra tiraniei şi anarhiei. În concepţia liberarlă. care se raportează la stat prin legătura de cetăţenie. În cadrul acestui teritoriu. Într-un stat democratic. În concepţia americană. Separaţia puterilor – legislativă. apărării drepturilor esenţiale ale omului. Un al treilea element care defineşte statul este puterea de stat. cetăţeanul este totul. ceea ce explică multitudinea şi diversitatea concepţiilor juridice de la popor la popor şi de la epocă la epocă. Statul trebuie să facă legi bune şi să respecte principiul nonintervenţiei în treburile private. într-un climat specific manifestării libertăţilor. Dacă la inceput – în perioada pre-statală cel mai important criteriu era legătura de sânge. ceea ce fixează drepturi şi obligaţii reciproce. Un alt element definitoriu al statului îl reprezintă populaţia.forma de guvernământ: republică sau monarhie . Potrivit concepţiei socialiste. structura de stat şi regimul politic. executivă şi judecatorească nu înseamnă lipsa de colaborare dintre acestea. îşi implementează mecanismul şi îşi exercită suveranitatea. un singur guvern.

federale (organe de conducere la nivel de state federate şi la nivel federal. împărţirea se face în părţi politice autonome) .regim politic: regim democratic sau autocratic Page | 4 .TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI o singură constituţie. o singură cetăţenie).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful