BREVIAR DE CALCUL

1. PRESCRIPTII DE CALCUL Analiza prin calcul a fost făcută pe baza următoarelor prescripţii tehnice: - STAS 10101/0A - 78 - STAS 10101/1-78 - STAS 10101/2A1 – 87 - STAS 10109/1–82 - Normativ P.2-85 - P 100-92 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale; Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente; Acţiuni în construcţii. Încărcări datorate procesului de exploatare; Lucrări de zidărie. Alcătuire şi date constructive; Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie; Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale si industriale. 2. INCARCARI DE CALCUL 2.1. Încărcare gravitaţională planşeu + mansarda -

învelitoare (astereală + căpriori + tabla): Sarpanta ( popi, pane, clesti, contrafise): Planseu b.a. : Tencuieli : Pardoseli : zapadă: Utila mansarda : TOTAL ……………………….….
TOTAL MANSARDĂ + ACOPERIŞ:

30 daN/mp. 30 daN/mp. 400 daN/mp. 40 daN/mp. 80 daN/mp. 80 daN/mp. 120 daN/mp. 780 daN/mp.
101,55 t.

PROIECTANT.8 x 0.R. Ing. Deoarece categoria de importanta a constructiei va fii IV ( α = 0.25 .90 şi rezulta c = 0.L.09 S = c x G = 0.45 = 15. 2. ε = 0.09. Greutate pereţi: Greutate totală clădire: Parter – 72. S.2.5 x 0. Caisin Elena 2 .20 ψ = 0.09 x 174.90 Rezultă: Rezultă: c = 0. se adoptă ψ = 0.5 ks = 0.45 = 15.100-92. FORTA SEISMICA DE BAZA Conform normativ P.70 t.25 x 0.9 = 0.2. forţa seismică de bază se calculează astfel: S=cxG c = α x Ks x β x ψ x ε Unde : (coeficient seismic global) coeficient pentru clădiri din clasa a IV-a de importanta coeficient de amplificare zona seismica “C” coeficient de reducere coeficient de echivalenţă (parter+mansarda) α = 0.70 t.09 x 174.2 x 2. 3. HORMIGON S.8 ).3.8 β = 2.45 t.25 ε = 0.9 t.C. 174. de unde: S = 0.