Lecţie pentru cursul opţional “Discursul argumentativ”

.. Principalele tipuri de discurs sunt următoarele : • • • • discursul discursul discursul discursul narativ descriptiv explicativ argumentativ Dar şi altele : injonctiv. judiciar. demonstrativ.Tipuri de discurs Textele aparţin diferitelor tipuri de discurs in funcţie intenţia enunţătorului..

jurnal intim. Registre (sau tonalităţi): realist. a unei intrigi (succesiunea acţiunilor şi a evenimentelor în timpsuccession).1. indirect sau indirect liber. Exemple:Roman. -alegerea naraţiunii: perspectivă.. didactic. etc. -punerea în scenă a unor personaje care evoluează într-un cadru contextual definit. nuvelă. etc.Discursul Intenţia Caracteristici enunţiatorului narativ Să relateze -prezenţa unei istorii. patetic. povestire. . Indici:  Prezenţa reperelor temporale (indicatori temporali şi conectori temporali). puncte de vedere narative. organizarea temporală. epopee. Stil direct. comic. Verbe de acţiune la perfect simplu sau la prezentul narativ. memorii. fantastic.

În acest ultim caz. -alegerea unui punct de vedere descriptiv. în versuri. textele documentare. realist (funcţia narativă subliniind psihologia personagelor) sau poetică (anticipând acţiunea printr-o serie de semne. critic sau satiric (portrete).  prezenţa reperelor spaţiale.  predominanţa substantivelor şi a adjectivelor.  numărul mare de figuri de stil pentrua spori subiectivitatea descrierii. poemele în proZă.  utilizarea imperfectului şi a prezentului descriptiv.  verbe care arată starea. un personaj. – Discursul descriptiv Intenţia Caracteristici enunţiatorului să loc. verbe de mişcare şi/sau de percepţie (vizuală în special). Registre (sau tonalităţi): punctul de vedere descriptiv (focalizarea) va determina o descriere obiectivă (documentar) sau subiectivă. Indici:  absenţa sau prezenţa redusă a naraţiunii. un obiect îi prezinte un -aşezarea în spaţiu. permite receptorului să-şi imagineze . lirică (peisajul în acord cu starea de spirit. descrierea va fi : contemplativă.2. Exemple: Genul romanesc.

literatura de erudiţie.  Funcţia utilitară a limbajului..  Prezentarea unor adevăruri general valabile. etc. instrucţiuni de folosire. nume.  Pronume la persoana a III-a. date.  Funcţia referenţială este dominantă (informaţii obiective. -Enunţiatorul neutru.i permită receptorului să înţeleagă  .3. etc. vocabular tehnic sau specialisat.. Registre (sau tonalităţi): Didactic Exemple: notiţe. definiţii. Să răspundă la o întrebare  Să.Discursul explicativ (informativ) Intenţia enunţiatorului  Să dea explicaţii Caracteristici -Vocabular precis şi tehnic. manuale şcolare.  Neutralitatea şi impersonalitatea discursului: neutralitatea emiţătorului care prezintă sau explică cu obiectivitate un fenomen. explicaţiile dintr-un dicţionar sau din enciclopedii. Indici:  Conectori logici şi cronologici. chifre.

rechizitoriu.  cuvinte care exprimă opinia. respingeri. afiş publicitar. discursuri politice. Registre (sau tonalităţi): Orator: amploarea ritmică a frazelor. Polemic: opoziţii spuse cu francheţe. Injonctiv: adresat destinatarului. pamflete.  dorinţa de a convinge (utilizarea resurselor textelor explicative şi injonctive cu scopul de a convinge. judecăţi de valoare (vocabular apreciativ/depreciativ). interogaţii oratorice..Intenţia enunţiatorului Să 4. Indici:  Organizarea logică a argumentării: teza întărită de argumente susţinute de exemple. opinii).. prezenţa locutorului în enunţare (judecăţi. etc.Textul argumentativ Caracteristici Prezenţa convingă unei teze (ceea ce crede locutorul despre un anumit lucru) susţinută de argumente (idei avansate pentru a demonstra că teza este adevărată) care sunt susţinute la rândul lor de explicaţii şi de exemple care permit ilustrarea tezei. confruntări. textul adresat unui auditoriu . etc. articole. grija de a da cât mai multe exemple şi dovezi. imperativ. imagini surprinzătoare şi contrastante. fabule. Exemple: Eseuri.  Importanţa indicilor enunţării (Cine vorbeşte? Cui?) care informează cu privire la atitudinea emiţătorului faţă de cele enunţate: gradul de certitudine (modalizatori). pledoarii. manifest.  Conectori logici. utilizarea exemplelor sau a întrebărilor retorice.. discursuri. mustrări. . alegerea unui punct de vedere.

Fixarea cunoştinţelor Pentru ilustrarea fiecărui tip de discurs .  Grigore Alexandrescu. Enigma Otiliei (text descriptiv). Mara (text narativ). . Fabule (text argumentativ) … şi se va utiliza DOOM2 pentru exemplificarea unor texte explicative.  George Călinescu. se vor citi fragmente din operele următoare:  Ioan Slavici.

 . De asemenea. caracterul unui personaj sau pentru a crea atmosfera..  Acelaşi text poate să conţină şi să combine diferite tipuri de discurs.. există întotdeauna o dominantă dată de prima intenţie a locutorului (motivul pentru care el produce un astfel de discurs). o naraţiune. Astfel. dar şi o descriere sau o explicatie pot sprijini textul argumentativ. În ciuda prezenţei diferitelor tipuri de discurs într-un text.Să nu uităm că. descrierea este aproape întotdeauna prezentă în textele narative pentru a ilustra un loc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful