P. 1
Emisioni I Masës Monetare

Emisioni I Masës Monetare

|Views: 65|Likes:
Published by Besian Sopa
Emisioni I Masës Monetare
Emisioni I Masës Monetare

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Besian Sopa on Jan 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

Emisioni i Masës Monetare

Emisioni i Masës Monetare  Mekanizmi i transaksioneve monetare në mes të sektorit jobankar dhe sektorit bankar Mekanizmi i transaksioneve në mes sektorit jo bankar dhe sektorit të botës së jashtme.  .

Bartja e mjeteve prej sektorit bankar në sektorin jo bankar ndikon në rritjen e Mases monetare.Mekanizmi i transaksioneve nw mes sektorit jobankar dhe sektorit të bankave     Masa monetare paraqet mjetet financiare likuide të sektorit jo bankar. Pra kemi rritjen e mjeteve financiare te sektorit jobankar ne forme te Parave te Gatshme ose Parave Depozitare Bartja e mjeteve ne mes te vet sektorit jobankar nuk ndikon ne madhesine e mases monetare .

Procesi i krijimit te sasise monetare nen ndikimin e faktoreve mbrendshem ne ekonominë nacionale  Aktiviteti kreditor i bankave Bartja e depozitave te sektorit jobankar prej sasise monetare ne agregat te tjere monetar te cilet nuk paraqesin masen monetare  .

Bilaci I sektorit bankare Aktiva Kredi shk 300 Kredi konsum. 100 Kredite Investive 600  Pasiva De p De k De inv 300 200 500 1000 1000 Ksh + Kk + Ki = Pg + Dp + Dk + Di 300 +100+ 600 = 100+ 200+200+500 .

Masa monetare sipas kriterit te mjetit te pageses Mm = Pg + Dp Mm = ( Ksh + Kk + Ki ) – ( Dk + Di ) Mm = ( 300 + 100 + 600) – ( 200 + 500) = 300 .

Masa monetare sipas kriterit te mjetit te likuidetit Mm = Pg + Dp + Dk Mm = ( Ksh + Kk + Ki ) – Di Mm = ( 300 + 100 + 600) – 500 = 500 .

llogarite e kursimit) Huamarrja .nga Banka Qendrore .Bilanci i bankave komerciale     Pasiva Depozitat e cekueshme Depozitat jo transaktive ( certifikatat depozitare.nga bankat tjera – tregu i fondeve federale .jo bankare – repo Ekuiteti .

Bilanci i bankave komerciale Aktiva ( perdorimi I fondeve )  Zerat e parave te gatshme .rezerva sekondare  Kredia .parate e gatshme ne procesin e mbledhjes Parat qe gjenden ne arke  Letrat me vlere .rezervat .

Koncepti i ngusht i sasise monetare  Depozitat ne te pare – kredi afatshkurtera Depozitat e kursimit dhe   Depozitat investive .

Bartja e mjeteve    Masa jo monetare .depozitat e kursimit dhe ato investive Restriksioni i kredise afatshkurter dhe mases monetare ndikon ne bartjen mjeteve prej nën bilacit te II-të ne nën bilacin e I-rë Ekspansioni i kredise afatshkurter dhe Mm ndikon ne bartjen e mjeteve prej nen bilacit Irë ne nën bialcin e II-të. .

Ndikimi i transaksioneve devizore në krijimin e masës monetare .

suficitare Nëse eksporti i mallrave dhe shërbimeve është….  Saldoja negative – deficitare Nëse eksporti i mallrave dhe shërbimeve është ….  .....Transaksionet në mes të sektorit jo bankar të vendit me botës së jashtme Saldoja pozitive .

Faktorët që ndikojnë në formimin e Masës monetare optimale  Faktoret që ndikojnë në vëllimin e transaksioneve monetare Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e qarkullimit të parëse  .

por vetëm pjesa e mallrave e cila është këmbyer në treg.Faktorët monetar dhe jo monetar  .Faktorët që ndikojnë në vëllimin e transaksioneve monetare  Vëllimi i prodhimit të mallrave dhe shërbimeve Rritja e vëllimit te prodhimit te mallrave dhe shërbimeve ndikon në rritjen e transaksioneve monetare. Niveli dhe ecuria e çmimeve .

Faktorët të cilët ndikojnë në vellimin e transaksioneve monetare  Kompensimi Ndikon ne drejtim te zvogëlimit te masës monetare optimale… .

Faktorët te cilët ndikojnë në shpejtësinë e qarkullimit të parasë        Niveli I të ardhurave të transaktoreve Të ardhurat e paqëndryshme ( të pasigurta) Stabiliteti I çmimeve dhe ecuria e vlerës së parasë Mundësia e marrjes së kredisë Frekuenca e pagesave Sanksionet Organizimi dhe teknika qarkullimit të pagesave .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->