CUPRINS

1. Notiuni generale

2. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 2.1. Criterii de clasificare 2.2. Categorii de nulitati 2.2.1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa

3. Regimul juridic al nulitatii

4. Efectele nulitatii 4.1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 4.1.1. Consecintele aplicarii principiului retroactivitatii efectelor nulitatii. Repunerea partilor în situatia anterioara 4.1.2. Situatia contractelor cu executare succesiva 4.1.3. Situatia debitorului de buna-credinta 4.2. Efectele nulitatii fata de terti 4.3. Modalitati de inlaturare a efectelor nulitatii

1

asemeni altor institutii. efectele nulitatii si nu in ultimul rand. nulitatea contractelor este reglementata unitar. 105. Criterii de clasificare Clasificarea nulitatilor se realizeaza dupa urmatoarele criterii: 1 2 Sectiunea a 4-a. Conform Noului Cod Civil1. a efectelor unui act juridic. 214. 2. A.. al doilea la o persoana fara competenta iar al treilea la ineficacitatea unui act juridic din pricina nerespectarii unei conditii de fond sau de forma.. problemele validarii contractului lovit de nulitate. Legislatia noastra civila nu ne ofera o definitie a nulitatii si de aceea definirea ei. regimul lor juridic. ca urmare a nesocotirii dispozitiilor legale prevazute pentru incheierea lui valabila. apartine doctrinei.. edit. Gh. avand trei sensuri: primul se refera la o lipa totala de valoare sau talent. Traian Ionascu si E. O definitie care s-a impus prin precizia sa este aceea care defineste nulitatea ca fiind acea sanctiune de derpt material "care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila ".1.NULITATEA ACTULUI CIVIL IN VECHEA SI NOUA REGLEMENTARE A CODULUI CIVIL 1.Izvoarele obligaţiilor”. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 2. Universul juridic. ed. . . 2 . . Beleiu.. I . Didactica şi Pedagogica. Cap.nullitas” si de la termenul frantuzesc ..nullite`”.nulitate” provine de la termenul latin . cuprinzand o clasificare principala a nulitatilor. numita .Introducere în dreptul civil”.. literatura de specialitate2 a definit acest concept ca fiind o sanctiune de drept civil ce consta in desfiintarea retroactiva. principalele cauze de nulitate.Nulitatea contractului”. in totalitate sau partial.Contractul”. Barasch definesc nulitatea ca fiind o sanctiune aplicata in urma incalcarii prin act juridic a unei dispozitii legale.Drept civil. Notiuni generale Etimologia termenului . pag.. inca de la data cand a fost intocmit actul.Partea generala”. 2007.. Ionaşcu. Titlul II. astfel. Ed. a XI-a. 1963 pag. Chiar si in noua reglementare exista lacuna definitiei nulitatii. Bucuresti.

in lipsa acestora. beneficiarul este obligat sa nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori sa nu solicite 3 . „(1) Clauzele contrare legii. protejat prin dispozitia legala incalcata la momentul incheierii actului. celelalte mentinandu-se deoarece nu contravin legii. este considerata nescrisa si stipulatia vizand exonerarea de raspundere pentru evictiune provenita din faptul insusi al vanzatorului sau din cauze anterioare. pe care. Aplicarea conceptiei ce vizeaza nulitatea partiala o regasim in mai multe materii dupa cum urmeaza: * Conform art. prin natura lor. 1699 Noul Cod Civil. nulitatea poate fi partiala-cand desfiinteaza doar o parte din efectele actului juridic. partiala si remediabila). „este considerata nescrisa clauza prin care.1 Noul Cod Civil. care a evoluat de la teza nulitatii totale şi iremediabile la teza proportionalizarii efectelor nulitatii in raport cu finalitatea legii. (3) Dispozitiile alin. cunoscandu-le la momentul instrainarii. sancţionate cu nulitatea. celelalte efecte mentinandu-se (nulitatea fiind. * Conform art. care poate fi general sau individual. esentiale sau daca. clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile. avem: nulitate absoluta si nulitate relativa. fiind considerat ca trebuie sa fie inlaturate numai acele efecte care ar contraveni scopului dispozitiei incalcate.a) Dupa natura interesului. si totala-cand desfiinteaza in intregime efectele actului juridic. Aceasta este o conceptie moderna. in materia publicităţii drepturilor. precum si orice clauza penala sau alta sanctiune stipulata pentru a impiedica exercitiul acestui drept. care pastreaza regula ca celelalte clauze care sunt legale sa-si produce efectele.1009 alin.1255 Noul Cod Civil. Noul Cod civil stabileste ca acele clauze ce nu respecta ordinea publica si bunele moravuri trebuie sa fie considerate ca fiind nescrise. * Conform art. astfel acestea nu vor produce efecte juridice. Clasificare a nulitatilor decurge din conceptia despre nulitate. actul juridic fiind ferit de sanctiunea nulitatii totale. acesta le-a ascuns cumparatorului. sub sanctiunea desfiintarii liberalitatii sau restituirii obiectului acesteia. astfel. (2) se aplica in mod corespunzator si clauzelor care contravin unor dispozitii legale imperative si sunt considerate de lege nescrise”. actelor sau faptelor juridice sunt considerate nescrise şi deci. (2) In cazul in care contractul este mentinut in parte. 19 alin. nu s-ar fi incheiat. 2 Noul Cod Civil. ordinii publice sau bunelor moravuri si care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului în intregul sau numai daca sunt. clauzele vizand renuntarea sau restrangerea dreptului de a indeplini o asemenea formalitate de publicitate. b) Dupa intinderea efectelor sale. Conform art.

civ. prevede: contractul este lovit de nulitate absoluta in cazurile anume prevazute de lege. (1) sau pentru contestarea dispozitiilor din testament care aduc atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri”. cu ocazia incheierii actului juridic. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa Nulitatea absolua si nulitatea relativa Nulitatea absoluta este aceea care sanctioneaza nerespectarea. este considerata nescrisa dispozitia testamentara prin care se prevede dezmostenirea ca sanctiune pentru incalcare obligatiilor prevăzute la alin. cauza. 3 referitor la nulitatea virtuala. consimtamant) si nulitate de forma (in cazul nerespectarii formei cerute ad validitatem). 1246 N. 1253 Noul Cod Civil stabileste ca in afara cazurilor in care legea prevede sanctiunea nulitatii. art. In acest sens. cu ocazia incheierii actului juridic. obiect. precum si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul ocrotit este unul general. contractul se desfiinteaza şi atunci cand sanctiunea nulitatii absolute sau relative trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa fie atins.C. Categorii de nulitati 2. c) Dupa modalitatea de consacrare legislativa. exista nulitate expresa (prevazuta expres de lege) si nulitate virtuala sau implicita (nu este expres prevazuta de lege. art. exista nulitate de fond (intervine in cazul nerespectarii unei conditii de fond a actului juridic. e) După modul de valorificare. exista nulitate judiciara (opereaza pe temeiul unei hotarari judecatoresti) si nulitate amiabila ( are la baza acordul partilor). a unei dispozitii legale imperative. din modul in care este reglementata o anumita conditie de valabilitate a actului juridic3). prevede :„contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil”. In acest sens.2. art. 4 art. care ocroteste un interes general. a unei dispoziţii legale care ocroteste un interes particular sau individual. 2.C.C. cum sunt cele referitoare la capacitate.1. 1250 N. dar rezulta neindoielnic.civ. 4 .civ. d) După felul conditiei de valabilitate nerespectate.2. Nulitatea relativa este aceea care sanctionează nerespectarea. 1248 N. obştesc4. (2) De asemenea.revizuirea conditiilor sau a sarcinilor. prevede: „este nul contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general”.

autoritatile publice competente. iar nu în sensul de a nu produce nici unul6. „contractul este anulabil”. 2 Noul Cod Civil. nerespectate în momentul incheierii actului5. Deci. astfel. Regimul juridic al nulitatii absolute reiese din dispoziţiile art. Această regula reiese din natura interesului ocrotit de norma a carei incalcare atrage nulitatea absoluta. validare care decurge din conceptia despre nulitate. daca prin lege nu se prevede altfel. fie pe cale de actiune.civ. o nesocotire a limitelor investirii sau o depasire a principiului disponibilitatii. dar si procurorul. nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana interesata.. dar si din regula potrivit careia conventiile trebuie sa fie interpretate in sensul in care sa produca efecte juridice. ed. alte terţe persoane prejudiciate prin actul incheiat si deci. in cazul celei de-a doua. instituie prezumtia de nulitate relativa. * instanta are obligatia de a invoca din oficiu nulitatea actului. Aceasta obligatie a instantei rezulta din functia organului jurisdictional de a restabili ordinea de drept incalcata. fara sa reprezinte. 1247 alin. pag. 3. Inadmisibilitatea confirmarii nulitatii absolute nu trebuie sa se confunde cu validarea actului prin indeplinirea ulterioara a cerintelor legale. pe cale de acţiune sau de exceptie.C. 5 6 de exemplu. 2007. interesate sa obtina desfiintarea actului) poate invoca nulitatea.. daca natura nulitatii nu este determinata sau nu poate fi dedusa din lege. Deoarece regulile aplicabile sunt diferite.227 5 . oricine pretinde si reclama un interes(deci nu numai partile si avanzii lor cauza. 1252 N. . fie pe cale de exceptie. Introducere în dreptul civil”. * nulitatea absoluta poate fi invocată oricand. Gh. de aici rezulta si importanta calificarii si incadrarii corespunzatoare a nulitatii în una din cele doua categorii. Universul Juridic. a XI-a.Concluzia ce reiese din textele de lege mentionate anterior este aceea ca. in timp ce in cazul celei dintai.Drept civil român. * nulitatea absoluta nu poate fi confirmata decat in cazurile prevazute de lege. dupa cum urmeaza: * conform art. Regimul juridic al nulitatii Regimul juridic al nulitatii reprezinta regulile carora le este supusa nulitatea absoluta sau relativa. Legiuitorul. se face distinctie intre nulitatea absoluta si cea relativa pentru ca.C. astfel. „contractul este nul”. contractul este lovit de nulitate relativa. Beleiu.obtinerea autorizatiei administrative. edit. prin art. sub aspect terminologic.civ. 1247 şi 1249 N. pana la anularea actului.

10/2001. indiferent de cauza de nulitate (si atunci cand este absoluta). In ceea ce priveste prescriptia extinctiva. nulitatea relativa poate fi invocata pe cale de actiune numai in termenul mentionat anterior. 1 N. ocrotitorul legal al minorului cu capacitate de exercitiu restransa sau consiliul de familie.2. succesorii partii ocrotite (cu exceptia ipotezei in care ar fi vorba despre actiuni strict personale). din ziua cand aceasta a incetat.civ. Regimul juridic al nulitatii relative reiese din art. 45 alin. pe calea acţiunii oblice. instanta de judecata nu va putea sa intervina. prescriptia curge: a) in caz de violenta. cu rezerva situatiilor expres prevazute de lege. 2529 alin. expres sau tacit. iar momentul de la care începe sa curga este diferit. In ambele ipoteze insa. termenul general de prescriptie este de 3 ani. deci. atitudinea lui sa valoreze confirmare a nulitatii. in functie de cauza de anulabilitate invocata.. indiferent de calea procedurala folosita pentru valorificarea ei (actiune sau exceptie). dupa cum urmeaza: * conform art. cand nulitatea absoluta poate fi prescriptibila7..C.C. cum ar fi: creditorii chirografari. cel in cauza trebuie sa fi cunoscut cauza de nulitate pentru ca astfel. 1248 şi 1249 N.4. reprezentantul sau legal sau cel chemat de lege sa ii incuviinteze sau sa ii autorizeze 7 exemplu de exceptie: dispozitiile art. functionarea regulii imprescriptibilitatii in ce priveste nulitatea absoluta. in afara persoanei interesate si tocmai in ideea asigurarii unei reale protectii a acesteia. dreptul la actiune se prescrie în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. deci.1248 alin. din ziua cand cel in drept. Ultima modalitate de confirmare poate rezulta. 6 . * conform art.C. din executarea actului anulabil sau din neinvocarea nulitatii inauntrul termenului de prescriptie. stabilesc ca prin derogare de la dreptul comun. nulitatea relativa poate fi pretinsa sau opusa numai de catre partea interesata. * conform art. nulitatea relativa nu poate fi invocata de catre instanta din oficiu. * conform art.. daca persoana protejata de norma incalcata nu invoca nulitatea relativa. astfel. Exista si situatii in care. c) in caz de eroare sau in celelalte cazuri de anulare. 1. 1248 alin. invocare care se poate face de catre de catre persoana interesata sau succesorii ei in drept. din ziua cand a fost descoperit. nulitatea relativa poate fi invocata numai de cel al carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata. Conform art. nulitatea relativa poate fi invocata. 2517 N. reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu. b) in cazul dolului. de exemplu. prejudiciata prin incheierea respectivului act. de principiu. nulitatea relativa mai poate fi invocata si de catre alte persoane.civ. 1248 alin.Rezulta.civ. 5 din Legea nr.

2009. de la data cand tertul a cunoscut cauza de nulitate. Curs selectiv pentru licenţă” 2009-2010. cand nulitatea poate fi invocata de o terta persoana (creditor chirografar. dar nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic. nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare de catre partea interesata. Efectele nulitatii Efectele nulitatii reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii8. de unde rezulta ca nu exista deosebiri de efecte intre nulitatea absoluta si cea relativa... * nulitatea absoluta trebuie sa fie invocata din oficiu de instanta de judecata. reprezentant. pag.. 105-106 7 . in schimb. Indiferent ca interesul ocrotit este general sau particular. 4.C. . dispoziţiile art. respectiv urmarile survenite in cazul desfiintarii in totalitate sau partial. actul nul este lipsit de efectele juridice pentru care a fost edictat. chiar si dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare”.). 1249 alin. in cazurile prevazute de lege. ocrotitor legal. * nulitatea absoluta este imprescriptibila. prevad: „partea careia i se cere executarea contractului poate opune oricand nulitatea relativa a contractului. nulitatea relativa poate fi invocata pe cale de actiune doar inauntrul termenului de prescriptie si numai atunci cand este opusa pe cale de exceptie invocarea se poate face nelimitat in timp. Daca invocarea nulitatii relative pe cale de actiune este supusa prescriptiei extinctive. 2. a unui act juridic lovit de nulitate. decat exceptional. putand fi invocata oricand. Efectul nulitatii se exprima in adagiul quod nullum est. 2 N. a cunoscut cauza anularii. Conform art. 8 M.civ. anulabilitatea actului poate fi opusa intotdeauna de cel caruia i se cere executarea actului. Universul Juridic. atunci cand este vorba de valorificarea pe cale de exceptie. * nulitatea absoluta nu este susceptibila de confirmare. dupa cum urmeaza: * nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes. daca prin lege nu se dispune altfel.actele. etc. 2517 alin. nullum producit effectum (ceea ce este nul nu produce niciun efect) si aceasta. Deosebirile dintre cele doua tipuri de nulitate sunt de esenta regimului lor juridic. in schimb. Nicolae. nulitatea relativa poate fi invocată numai de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului.edit.Actul juridic civil”.Instituţii de drept civil. indiferent ca nulitatea este absoluta sau relativa. prescriptia incepe sa curga. Astfel. nulitatea relativa nu poate fi invocata de instanta din oficiu. . pe cale de actiune sau de exceptie.

civ prevede. Datorita efectului retroactiv al nulitatii.1. 4. aceasta se face prin natura sau prin echivalent (in acest din urma caz. de fapt. 1254 N.civ. b) Daca actul a fost executat in tot sau in parte.: Daca restituirea nu poate avea loc in natura din cauza imposibilitatii sau a unui impediment serios ori aceasta priveste prestarea unor servicii deja efectuate. 8 .. valoarea prestatiilor se apreciaza la momentul in care debitorul a primit ceea ce trebuie sa restituie (2). Principiul este consacrat prin dispozitiile art. 1640 N. Conform art. ajungandu-se sa se considere ca.C.C. punandu-se insa problema restituirii prestatiilor.1. potrivit carora „contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodata incheiat”. 12541265. datorita situatiilor de fapt si de drept care au putut aparea intre momentul incheierii actului şi acela al anularii. 9 art.civ. dreptul de restituire apartine celui care a efectuat prestatia supusa restituirii sau.C.1. asa incat nu se mai poate cere indeplinirea prestatiilor rezultate dintr-un asemenea act. unei alte persoane indreptatite. valoarea prestatiilor apreciindu-se la momentul in care debitorul a primit ceea ce trebuie sa restituie9. altfel sanctiunea ar fi doar formala. iar in ce priveste modalitatea de restituire a prestatiilor. 1636 N. se considera ca intre parti nu a existat niciodata vreun raport juridic generator de drepturi si obligatii. ce presupune sa fie inlaturate toate efectele produse in temeiul unui act pentru restabilirea ordinii de drept incalcate la momentul intocmirii actului. care raman fara temei urmare a anularii actului. Repunerea partilor în situatia anterioara Urmează a se distinge după cum actul juridic a fost executat sau nu. 4. ci si pentru viitor. problema este mai complicata.Daca in vechiul Cod civil nu existau texte de principiu referitoare la efectele nulitatii. actul juridic nu a fost niciodata incheiat. in noua reglementare efectele nulitatii sunt definite prin dispozitiile art. dupa caz. În cazurile prevazute la alin. (1). restituirea se face prin echivalent (1). pe temeiul caruia sa se poata pretinde executarea prestatiilor. Principiul amintit trebuie pus in legatura cu principiul legalitatii. a) Daca actul nu a fost executat. eficacitatea lui inceteaza. de la momentul realizarii acordului de vointa. Consecintele aplicarii principiului retroactivitatii efectelor nulitatii. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii se refera la fatul ca efectele actului incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale sunt inlaturate nu numai pentru trecut.

Situatia debitorului de buna-credinta Conform art. Conform Noului Cod Civil se prevede si pentru o asemenea situatie posibilitatea restituirii – prin echivalent – astfel. 1 N.2 Noul Cod Civil. pentru a nu i se ingreuna situatia). folosinta bunului pentru locatar) pana la momentul anularii contractului. Efectele nulitatii fata de terti In principiu.C. care ar fi de natura sa greveze situatia celeilalte parti. conform art. a pieirii sau. Pe de alta parte. a instrainarii. deci cel care a distrus sau a instrainat cu reacredinta bunul primit sau contractul a fost desfiintat retroactiv din culpa sa. intr-un asemenea caz. dupa caz. producand efecte doar pentru viitor. nulitatea actului semnifica desfiintarea efectelor acestuia pentru trecut si pentru viitor. deoarece serviciul procurat (de exemplu. a pieirii sau. Se observa ca accentul nu este pus pe ideea de protectie a debitorului de bunacredinta (care sa fie exonerat de obligatia restituirii pe considerente de echitate. 4.1254 alin. 1642 alin. fara vina sa.4. 1. debitorul de rea-credinta. iar cel obligat la restituire este de buna-credinta ori a primit bunul in temeiul unui act desfiintat cu efect retroactiv. doar o atenuare a obligatiei de restituire si nu inlaturarea totala a acesteia.civ. Situaţia contractelor cu executare succesiva Conform art. nu mai poate face obiectulrestituirii. nulitatea opereaza ca o simpla reziliere. Pentru ca inainte nu existau aceste prevederi legale. Se considera ca. dupa caz. 1641 alin. daca bunul a pierit in intregime sau a fost instrainat. buna-credinta functionand doar in sensul luarii in considerare a celei mai mici contraprestatii posibile.2.1. 9 . chiar si în cazul contractelor cu executare succesiva.3. acesta trebuie sa restituie valoarea cea mai mica dintre cele pe care bunul le-a avut la data primirii.: contract de locatiune.2. de prestari servicii) exista o imposibilitate obiectiva de restabilire in natura a situatiilor anterioare. ci pe ideea reechilibrarii situatiei partilor. este tinut sa restituie valoarea cea mai mare dintre cele pe care bunul le-a avut la data primirii. restituirea prestatiilor trebuie sa aibă loc în vreuna din modalitatile aratate (in natura sau prin echivalent). contractele cu executare succesiva nu se mai pot constitui in exceptie de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii. asa cum se considera anterior în doctrina si jurisprudenta 4. Are loc deci.1. a instrainarii.. intre parti. se considera ca in cazul contractelor cu executare succesiva (ex.

aceasta va avea drept consecinta si desfiintarea drepturilor constituite sau transferate de catre dobanditor asupra bunului în favoarea unor terti (dreptul de ipoteca ar trebui sa inceteze. desi actul juridic este lovit de nulitate. lui i se poate recunoaste valabilitatea.C. 4. in tot sau in parte.civ. dupa desfiintarea titlului autorului. atunci cand bunul supus restituirii a fost instrainat. chiar atunci cand se desfiintează titlul autorului sau. Deci. Astfel. Reguli de natura sa elimine efectele nulitatii: 10 M. a aplicarii regulilor privitoare la uzucapiune. care in conflict cu regula conform careia actul nul nu mai produce efecte o anihileaza10. Nicolae. intrucat sunt principii de drept fondate pe ratiuni mai puternice. Prescriptia achizitiva reprezinta o alta modalitate de paralizare de catre tert a actiunii indreptate impotriva sa. Modalitati de inlaturare a efectelor nulitatii Există situatii in care. cand actiunea in rectificare produce efecte si fata de terte persoane). daca este declarat nul un contract translativ de proprietate. sub conditia respectarii formalitatilor de publicitate prevăzute de lege. pag. 1648 N. actiunea in restituire poate fi exercitata si impotriva tertului dobanditor. sunt opozabile adevaratului proprietar sau celui care are drept de restituire. 115 10 . efectele nulitatii se pot rasfrange asupra unor terte persoane care au contractat cu partile si au dobandit drepturi care depind de actul lovit de nulitate. acestia au obligatia de a respecta legatura juridica a partilor. cu exceptia contractelor cu executare succesiva.. facute in favoarea unui tert de buna-credinta.Chiar daca tertii nu sunt legati in mod direct prin contractul incheiat intre parti. pornind de la principiul potrivit caruia nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decat are el insusi sau cel potrivit caruia desfiintarea actului principal are drept consecinta desfiintarea actului subsecvent). 1649 Noul Cod Civil. cu exceptia actelor de dispozitie. dar nu mai mult de un an de la data desfiintarii titlului constituitorului. De exemplu.3.. care. vor continua sa produca efecte pe durata stipulata de parti. ori. dupa caz. Tertul subdobanditor de buna-credinta al unui bun mobil corporal devine proprietarul acestuia fara ca titlul sau sa-i mai poata fi pus in discutie. sub rezerva regulilor de carte funciara sau a efectului dobandirii cu buna-credinta a bunurilor mobile. op. cit. cazul subdobanditorului de buna-credinta al unui drept real imobiliar inscris in cartea funciara. Conform art. Conform art. ceea ce ar putea paraliza o actiune in restituire indreptata impotriva tertului ar fi regulile de carte funciara (de exemplu. lor nu li se pot impune drepturile si obligatiile ce se nasc din incheierea respectivului contract. celelalte acte juridice.

sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil.manifestarea de vointa in sensul confirmarii trebuie facuta de parte numai în masura cunoasterii cauzei de anulabilitate.C..actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de validitate. conform art. Confirmarea facuta de una dintre parti nu impiedica invocarea nulitatii contractului de catre cealalta parte. . atunci cand sotul unei persoane declarate moarte s-a recasatorit si. cauza si natura obligatiei si sa faca mentiune despre motivul actiunii in nulitate. dupa aceasta. 2 N. este necesar sa fie indeplinite urmatoarele condiţii: . conform art. noua 11 . Cerinte pentru valabilitatea actului anulabil si pentru producerea de efecte de catre confirmare: . Pentru a putea opera conversiunea.. 1261-1265 N. atunci cand fiecare dintre parti ar putea invoca o nulitate una impotriva celeilalte.actul confirmativ. tinand 11 o aplicatie a acestui principiu o avem in materia casatoriei. ale carui conditii de validitate le indeplineste). 293 alin. . * validarea contractului( are loc atunci cand nulitatea este acoperita prin confirmare sau prin alte moduri anume prevazute de lege. este suficient ca obligatia sa fie executata in mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmata de catre partea interesata. actul confirmativ nu produce efecte extensive.in lipsa confirmarii exprese. Pana la adoptarea Noului Cod Civil nu exista o reglementare de principiu a conversiunii.conditiile de validitate a contractului trebuie sa fie indeplinite in momentul confirmarii acestuia. 17 N. numai dupa incetarea acesteia. in cazul confirmarii exprese. determinata de faptul ca un act lovit de nulitate totala poate produce efectele altui act juridic.actul nul sa fie desfiintat efectiv si total.civ.* conversiunea actului juridic(transformarea unei operatii juridice intr-o alta operatie juridica. Confirmarea anulabilitatii actului semnifica renuntarea la dreptul de a invoca nulitatea in termenul de prescriptie si trebuie sa rezulte din vointa certa a partii. ci doar aplicatii ale acesteia. iar in caz de violenta. expresa sau tacita. atunci cand actul juridic a fost incheiat intr-o situatie de eroare comuna si invincibila. instanta va putea. . de natura sa acopere cauze de nulitate care puteau fi invocate si de alte parti decat titularul actului confirmativ. . iar acestea sa se regasească in chiar actul desfiintat. * validitatea aparentei in drept11 (conform art.C.civ. Altfel spus. .Cod Civil). trebuie sa cuprinda obiectul. hotararea declarativa de moarte este anulata.

ar crea o aparenta inselatoare ca este major). casatorie ramane valabila. daca sotul celui declarat mort a fost de buna-credinta (prima casatorie considerandu-se desfacuta pe data incheierii noii casatorii). principiul ocrotirii incapabilului cedeaza in fata principiului raspunderii civile delictuale. Astfel. daca acesta ar savarsi un delict civil cu ocazia incheierii actului (de exemplu. prin manopere dolosive. sa considere ca actul astfel intocmit va produce fata de cel aflat în eroare. 12 . * raspunderea civila delictuala (in cazul incapabilului minor. intrucat reprezinta cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce cocontractantului prin fapta ilicita a minorului. cum ar fi falsificarea datei nasterii din actul de identitate. deoarece cealalt parte ar fi prejudiciat. ceea ce inseamna ca in temeiul regulilor executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura si integrale a pagubelor.cont de aceste imprejurari. el nu va putea cere anularea respectivului act. aceleasi efecte ca si cand ar fi valabil (cu exceptia situatiei in care desfiintarea actului nu i-ar produce niciun prejudiciu). actul anulabil va fi mentinut.

. Gh. www. a XI-a. Pop. edit. 1969 10. 2008 5. D. 11. Universul Juridic. M..Teoria generala a actului juridic civil”.Chirica. Nationala.Beck..Nulitatea actului juridic civil”. M. 2008 3. Introducere in dreptul civil”.. .Florescu. C. edit.Contractul” .. .Actul juridic civil.I. edit. „Tratat de drept civil”.. II. Didactica si Pedagogica. . I. I. Academiei. . Hamangiu. edit. vol. Beleiu. Hamangiu. 2009 . stiintifica. .BIBLIOGRAFIE 1.. Al. Noul Cod Civil. Baicoianu. Instituţii de drept civil.2/1988 4.. 1963 9.. edit. edit. G. . Universul Juridic..H. A. Beleiu. Cosma.Actul juridic civil”. Parte generala”.Partea generala”. edit. vol. Bucuresti. 2009 6. Gabriel Boroi.Drept civil roman. .Tratat de drept civil”.ro 13 . edit. edit. “Partea generala”.Drept civil. vol. 1928 8. 2011 2. Bucuresti. L. Ionascu. ed.. Universul Juridic. Ovidiu Ungureanu. D.. 1989 12. 2011 13. Bucuresti.. Gh. Studia Jurisprudentia nr. Cornelia Munteanu. . Drept civil.. Bucuresti. edit. . edit..Tratat de drept civil.Drept civil. Curs selectiv pentru licenta” . Obligatiile”.?. . Partea generala”. Nicolae. 2007 7. Rosetti-Balanescu.Contributii la studiul conceptului de sanctiune civila.Muresan.juris.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful